BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 6, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354097.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354097.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354097-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354097-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354097-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354097-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354097-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354097-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354097-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354097.ris

Full Text

 W. J. WALKER ■& CO.I
nriiiii bi)
NUW WHUTMINMTKH
"'/'/'//  WII/('„ ,,s. imORPOIUTED
raiaTcaiiia ai molt iit.' iiiii am,
t'lTV AUIMT'illia in ni ,' ti 'a
(r.ia.r.o.. ji, mw w..twi».t.»
lVI0S'|'M|\s'|'|,;|(t
THE DAI I.Y TUI! Tll
DRUGGISTS
LETTER   ELDERS AND TOUN08TEB8.
PROPKIlirORB
ll ''''I- ILi,i,-l,.|„-.
Potent Medicines
Hi Hi LENNIE & CO. pm^umes
CORNER M'KENZIE ANO COLUMBIA Toilet Articles, otc
 STREETS,
TOR SALE BY
ST. MACKINTOSH & Co
Tobaccos and Cigars.
NEW8SB"UH0PKI*Ei;6IIANIl
CRIBPOrfTHF. WIRE.
Buiiln*. Tour de Fori., ,„ Open!,,,,
Ut" Darduilla. Olinmiai. „r W„"
g" fr"0 » Will Benin ,„ „,„
***** *m* **y ***** ** Boomer-
*****  "•  Pr-fenl  Holder.
lZ Tl""''"  ">'  Hie  OI„„„.e
*******  Kaauaai,  p„„M., „„.
raiiiiil
111  .laaaeo,,.  -,„  Ih,  j,,,,,,  ,.„,„.,,
Hllli f Baeiiaaeraafle-r _|H
llilel Ullll, I, ),,|,-t,|,, „,,. „,.„
CHILI CALMING DOWN
■■•'■il l.stittn ami Iiisiniiiif.i
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
:
fl Thomson
M.ROSS.
'I n  1101 11
111 IfllONKST
I"'"' I'lill- -II ll:\lat\, I'
11*1-1...
MOWAT &¥>
turneIC
.1 lavili  ',    . ,
I "li SI llll 1,1,1a
I. Hll.l
•ikkiYi. .'.',V";*" ""
Real Estate
j    l.a.l|i..\  -a |,lal|alaa f  '.    lil...... -  -J,-
ia'a'11 III aa|teiilii|f  tll.a Dirdllat'll". tat IliT
II., ,, ||,,  ,,,L',,||,U
allh Tiirkaj', h^~  	
• ai, ai,,, l,  ,i,-|,ii,. „verx a'lTeirt.
a-r<l|a|aael ll|t .-V.-ry l.l.W  lllll tlllll Im  tll*
I-t-' '■ .  |.aa-  Ifiifi.f II I.I.-.I dlpia
n.,.11.1- in I...inl.,it  l.t. .1 t.tlay Ihit hnl
bettl Sill-liiiry l.'fii  iinri'  rh.. tttl  ...
Ilia  l.liajliaiial  lla   hi.  fll't'llt  I aa ll'r 11*'—'
will.   Itaaalena   I'Athl.  the.  Taarkl.h
a  -  I,  allltl  lhaa |a,tte<r lllil|l'"l'f
'.fi* f..r lln. renewal .af iia-a,tatlalli.i.. 1.1
ll Vlalllllfili aaf Kin-i by till' llrllWl,
11  lie .S'l'llillalf. llin llaa-aUia ejlube—a.i.tr
It. i.l I.: t„ H I,,
iaan»l. Ilia, „|,,|, |,
nr, lla-|l i.aii.i
- IT.bIiiiII,,. o| j
ttlia'ii lima. ava.
I  Th
!h>- lhaa liinii.f., lay ,1 „
Hi. tliat Initial,  'i
*"• wm II,,
ber a.l .|„., li,,,,,., |, „
l'i—I 'hnl ol e'lijeiyinnn	
'"U.'l. 'I..- lUlllOtl «,|. |,r„tii|i,|. „„ ,„„
ll-llllll .,,,1 ,„„|y ,„r  ,  b|M 	
!  ,  " "i>"-l'i'li'iri,,.l,i,,. ..,,|„.„
.V"1*',''*,' "■" -I .,„ „
PI,,   . ,ML *''•"'" •'"!  "I'lil'l.  M.'-.f.
Il.i"ltll,h.,„| M„|,„. ,,,,,„'  ,  "™
,,'. "   M'"""«*- 'tl.iri,,,.™.
t.v su^i,' lf''""ir"-'"""• '""*"> '-"*i'"i
" *  HI  i.ill, r.t ami
1:XS,M,m 1N ™ **-T?**l- REPUBLIC KAPIDleV SUBSIDING,
ilintiti. I.nii'ii,it, BoiltBdi iii'il h«r«
iiiiitii'iih ni i|iopl0i] Itil night, i'i- im
ri'iiili'il in Olltwi ill manor
-III !  llll*
 flUrrlum Webb, wlm »ai  -lint  liy  Im
■■■^^^^^^H    _ .      liniilmr t* Tti<-    wlm
United Statu*  UteAimir  Baltimore ilm .hm-iinr **. brouibt Into lbe oil)
•U-.-it hi  a  I'm ..'ii k-r  Hunt  flan todiy.
Frniiiiiio  Btuamihi))  Linsi  Not *■*■* •■** ******
Aliiriiiml at the 0.  P.  R.'s  Alp   UunM»t im.i.i ■ 8op_tBbU  k—NtW
Btridm  Auatraliana Cold.Bhouldtir *■*■*■ 'f Nowbtirj ihlt a firmer ol
... mM ****** ***** :^'zj;s,:X^,,:,:.{rz
l&fPiiMttfht Th« United flut«a dot» hohi wd eowroc. bin up.  Attn
Muni!.-!  Uni. i, it  tn HnroirniM thn  thOllUOOl I fit*  ••r-iinU.  lln' tUMf
Chilian Junto  Libarlan Blowy,   t t-n.b-inw Ihe U.I bod boon rafldentiy
....  ...... .-. i.  ii inm)
. i ili-ini. rfi-l  liim lu Uml him
* *i. ni tttm wttnmtio* Md 'nim
Ti,. mil i.i fiiiiii.. t.t tl,.* urinl Math'
bor#, a nuiiiu-r nf iiuin rUllid tk*
firm it'. bOUH DMttlflhl *i..l tarml aud
fiitlii-riil dim
Jmt coflclodM litaki-r ibu bald I I. ,..*i ,!  "■ tttn at Uw -uti* ami itaiy
mtaii, t,'i it.'il a ti.tr lw|ii| caught uti bowled b) UlltM Inr ilnji«riiinm. *** a* *• ar- •■ May aa ll
B  nvurv  a*****  I--  J».  Aid. lllffunl |.t»y.'d a gallanl idhi* i,,. ,„,.„ f„r .„VlUi  ,U),^tl   j, ih# mm* m mtt*.
In-fur.' l-liiit  UmIi*d  dv  Main,*  Min , ,   ,    . Jt»i i\ um*
E«U MM down foi M rUM. mUi" AtTUkmmi 1**mf*%i*n*4mptitvh   M , lI|IAHm.,.l,tlUrl„.s..[,,,ult;-r'.
ami things btftn to look ghwioy for Ua rrow MlBhtar IgM h- omUaH wi-rn -iranit uiM-hand i.u iin.iii. r .. UmIi
ti uoy rmmlng to go (itrly to mglfiu out, »liii.* Un- navy di.(iari  both o( TonMto, wt ** ***  titmtt***
Mocm analiiii tlw i*** ******-  --si
P
iimi
toam.  l
■nnd Mlltrr w..n*
'matt iigun.,. .„,,■„,„ r,.,-^;-;,^;;;;
m ******* um,  »nu*-  iiti* navy di"|>ari- aboU   . .—,-«- ■■ *** wmrgi
*nioi* ti* rui bowll»f, ind «otfooiJ«d»»hort ■*-•_« only fr*« t*W »oniM, gmlttag Um arrival of
.[.■an  llHdlii- uf  ili«  >tiuui-r  ..    , . tli»*f.,ihirr.l.ri.li*.:.-i ,*li*-ti tlmuollri.
' 'blM.Uflndi.r«.u, Knot, '►.!.!> AdmlftlBrowncooialolninothing***, itti**4*w4tttmU4tkrm on a *-httt*
ijiii.lily t*,\ itit-f fnr Mnlnl llrown'aduptlchli mMIoww nfati ui i . f.rid.- io
ni.* * ■ * ''Vilporiiio Soptanbil v—Tho lum. *
• Lmi-ji. il "ii,.,  WK|a,  „,.,!    l«||,4f((!.,  .*«.|.tP,ll|w.,  % ,.T_m  Iimili   "■"•'■"""I  ***
. r,-r;:'. '.  Bk-«a
A!
rtimnol»l aud Imnrano Agcnti.
BARGAINS AGENCIES:
tV* i-..*.* |i'ti|ii'ii,' hi all |i.ni-.
C ty .md Dull u i.
I'AliMS liii|.ni..'.l and Un
Md,
*  SOUTH WESTMINSTER .mtt tomp choice
•    ..it 1.2 atrt*. lo 2 1-2
*  fuel   A.I.I,,,..ll  10
-.tilll lli -llllltl.l. I
mi
iii-ii-.
.*,'*''
IIM
'.."." '*,
I* ■ ll'l. ,  . . :, , ,, ,
nm
ir* iln- tinli-r ol lit*
tl.ty. it.
t**i- in ili* vicinity ni
•Square nt the
'•I'-  price  aaf
ll.  .111.1  .lls.a
■
>i|'l«riieii  ii.r  ih,
•■"'"'  '
' "l.iml.i.i
tit it  VV,
1111,1-1,1   |a  1
-arrar, .aaaa UH, ||,
"I  M.lll-  miiii l-Ureal that no "irit'lii'laju, aaaa.l. IrLL™* "*  ""*  "''101111 ol  the  luMori -
.   .   I -    . .,,1,1 .1...,. ....... ,,,„ lh.'ta|, »,.,i;iS «-..-tii...il.rp.r.|,.,
Mancheitcr Fire In-
tu Hit' t.
,|ll".|rr.  I'll. Ili\   Ills  , t.fliami,. Ilua.ll  Il.tii
■   ltrt>*lilyii (fire); ■>'•>***'*■*i*****i*>*
.  .  •  ..'    '. I'f lal laaa la Ita  ailn'.
•   till.  LH.  Ol'iimlieiihlMI, lai, ia,- I.
Canada (lire); Eqult- fJ^JSSSf.JI.TSff,
' .1-'   la.J I- la Ihil III ll
.ihi.- i.iii- Aetsunuice ud«.i..
...  I'.i.I -  Il'll-  .i  l,.<.ajM.l|lr  ...aatt,
ala. i, ,,i  .. i.-..la—-a- ina-.'
^^^_^^^^^^^^^^^m awri. a laaa  . r.-i.-tt..l a.a i^ he-ir^.B let
 ......... ..,er,ie.ta aaae jaaaeinaivn' It'— e.i.. n,i ..(. ii, i hill, Am ,- M .."-.....  The, arraei ... .mm* br a
 »ee«ieeaeaor,alnll,i,ilii|!.,lh.iiriieahdllli|rrlB.wllia« i'lli" eiy l>.  r.i.-l,  a.  la.:  i.tt.l.t.  ,,,., i„ Nim Hull, li.
uiil  nu, hate' .ettrtal  -ifii  a allieltaaiffirlhe i.'erai,.  Mitlif I'-jI' .i  '  "  "*  Itillireiir.'  will  Mum  ellhaeeit ainl. andel I.. 1..II.. lla. niila-h
imiii-  trliiiiial,   la.  lalarrini  i.a  il„ **•  Klr"»t«-'itl "ilaldlii. >»fWlt ' Tht ...1,11,« a ia. a -rrtl am*, .nd
, ,, , ,   '  ,   ., ,,  .,.   ,   aii.i.it.if Mr llavanaaatal . I..I  Tl all It.el tl.r ..all., t i-.i. a l*a ininulr. liter
"""  "'   *  ''■'.'  i .-!  ■ .. | ii...... «i.....ia,..i,.r..„ I., Hot DlKOuralaa. u,  .,*«,„,,  .,„,'J h.i. l»-a, aa..r
Allien...  Ihnaairl.i  .-.,,, tlin,  II  .1. , ..t.   I*, ti. t an., >,..,. .,■>  ala.,   *,\ I'ni v la,.,, Se-|al. ea-att-rfl  -t..i..a<e-l  Ml" It.'il. ha. t-*''  all. iialniet ******
Wa.Ual  |,„|  l>'  ll,„,  |„  n.||l„| »»lU  -1 ,| .'-I .,.,.. M M.  I.l".'  ' . *,..  ,-   .   ,   ... .,.„„„„.   - ....  .,.„.,,.
mind lo li.in .liin.. with. |. nn .1,1,1, ..„,,.,. i,„i ,, • •• '•  "  '" ."'**''  '  Ihil.I,. I awl
>* "•"*■•'* ''> .""I'la-I'ti'iiar a- Tl Ib',,1 lla.-iniilnl. «.,»;,a„,Ml,n J""'*1 ';„.",',■"','.„  * bn-i' *>*>• •"'•
.wir.  tVhi,|,r.i  '  . .,  -i r .. .,oi,,oa ,l,e maul. I. ■■• . 1,..,,^. |*^?,,. .,..,;,., J.  ... I" .t.,1 l.n,. I. oi Ul.
•  to  .'I  Ila.  „'..,;,.  Iraan, ,,..,  ,„,,, "dC «•> a ...  ,1.1 Uli't  I.  4,,"*  **»• 	
l-.ii.t  nf  \ii*w. it  ii a if-n-d ililiitf 'in. mm. ii,* irent tn for»-ocond rh** *•**„.** ***.!„* ,.,. ,,.,, ,„,n.,i
'         ' .         i,  .       .'..rijK.   ,r.t  .«'ffl
•i...'ii.i i»-a. ..early peraut.nl u pot. ,.,,. i.,«:,,i i,, m.iii,.. it. u.tai ^..r. °„..i....... . -  ... B"..1""*
Bible, ami tha, ,h.. Trip:...lllla l.i '.  .■     ii..  ii,idn.«,.l  the Jimlaari
illltli l.lllld  Uii  en  taM.aa.a-.
In tr^mA'U**"* •*-"**-   v. °»U»ll«l CptUl.
■•-   „;.l', ' I '*..,,Jn,l.   ,tl'"*" "'■*•-''  'i-l a,* '.' ...a...'J,.,
Itt**  Hi  laf.. i,„l .,.,  V"!.",r'".r. Hiejunl.*.. .,,d  I'ouriae md "-SUfT.r*")*.?I»lei."l.*er*bii Tk*iSS??* ki" * •   •'■ lor .
aSoCl'ct)  ail
\*t illl IU
the I", s.
i'*-ii«.,.,,j
f.l.r.l- im, ihnufli 	
aaf^ae-^^H_a.ietCI|Ma  tor  tll' .  .....  «n.a l«a^L^^^^^^
..  HIS.  _„. Ill  e-tata at. Irdlirt..., riinre'. It eiliittl ,t| Wlllaer  lllaell,   aalflatita.1  i.  iimbir^t.
N'nriii AiiiiTia i The ** tt""1 ■'*" I iir. j. ll  ititM.n  .. tfo,er.
., ,  .   ..  ' "' Itata-B-a aal limb. .11.' laetl ain.eifr. .\a,|.-ai,|,t|  |.  Ihe  eafH.ilt .... ..I Ihe'
Mill   ll  .la l |,|l IU  .lllll  |,y Iba- lal.il.   «.,!(.   Tilt' I" f 11.11,  lllll. I.  .
I'l ale' I Ll as.  As.   Ilal   ******  '"n-mmnnly aril  altl!  trail niii llllll I^L_
''-*'""•""-' ,l,-jaltOlil.llda..inilrl. baaelelet |,f ll. I  t.lli,,.,.,,. a***,, ,   ■
ol Manchester, Bit]
I' '. It A
lll'.IMI.I.
CONVEYANCERS"'' FINANCIAL ACENTSH* S52S5. $*?0t
_  - —
WOODS. *. OAMBLE. N.-u- W
^	
• '"  >>■ Mt
• •ima,an,, B.C.
^ ~~ ee.—   " • • I ,111 „ S | ,'|   H.C,
DESTROYED BYFlRE
___^_ ii.iniitiil* "I ain
in.ti.i if Btitaii mit hue iar.n areineiiithe
wt a.rl.lnil ajniire-i. the mi) hm l.- r,... J.
lir la., lull t.. la* •'■:. '
t ill,. Had te, ah-'
e.n ditultt Ihi, lh. it
Frenah  |"taple   femiltet   „H* hlh.eaj*
It.- .»r|,l  |,ta*.|.tlhl, laM
ll.l brhllf  The !,.'
e l|ta..ti tna. lute ainfe- imi-.i! llni.
a !• .1-    tl ■  •  ■**■
ran erul
lltnba
"
l«eta-.«».
..leal f«w
^^^—^^~~ - VllK-lte.1
^__^__^__ll*a *lpl' -mti  . .1   .'t... In a***tt**t"
, 1,1 lis.. 1,1, ii'll.'i brltn ,„, li.,. .,., t,.,  an. laaaeaelel
The Jeeba. I. Hulliiita lambin.Kee l.t taeaaei, iiaal ib ibr urea ..triad li a
tm-a i di.tni! I.iluri-  in  Aa.lra.li.. bwttim.t* tata iad lie rl.... oa. will
.V.l.l  ,,,,,  ..ithl J.a|„. hl.l.adlu|.li)  bl. a.itt.lll.i.,1 ... tl.alVtal  repaUUoa
t"ia.if-'. atattsindebtra lew flint*., it-rie t. nrrt pr..nititll,t
lit. Martf-a Ml, Ihn an-ml... ..I lie at ttam,....« * tilll i_»lii.. betwaee
Ifoule. were loialln, |.» San fluela.a  He lla eitt.
le twain. nl,bt ill ibe 'imiii,,'i
**, ***** tt. i heap ».,.. bo, |„ -fr
Mil
u. llali a.
a.e.e
^*m
un..
11.1*.
.
I    iia, ti
' !• i'u.- ir ,i.'i'Uti
 ■ il- -am-  ll..^Ub"Ki*; ******* fat**m.m r*m,*tmn*m,
,.  belli.a. k..  Matte Iba IVtiwU |*iaia. tie. .Ml ,1a
a
•Ml
.lab
aan,Bar,  1,1.11 ,. . r..
-
• Buaa.'Turkl.h ..n-e-mrtai in tl.a
AOENTB
III taaa.,.,,..
"i'lii  ■-I al.la.la..,
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
,   ■ '
ii tt.lu ,,,  |»„|M|fct ,„|fc (|(
|H.T. READ & Co
TO THE TRADE.
iLamp Chimneys
I'll. n|>-  Si-nil l.n i,n.>tali">i«
.S. CURTIS <&c CO
DRUGGISTS.	
lilox
'" - ai'...l.ei,r,.,t
10 lnw. mrtu..
Cllete 1.lilrr ll    ,
I B.C Cod.
ROSS
.•I  e.r.  .•  the  j t . l: .. -.   ...
i . Iiarl.t  |. idaailiasli.  an
Hr-  itrrt.-lllal   'I h.t I Mf.- .  !• Ill Jat-rfa. ,
lr-traird  »lt*j  ||a...ll  a antaaal t. •
.. t,  . ,ta.l..,., 11 .... | f.a   1, BlatllaM.
dial  U. Lenallttlll.. |,'a . I...  la .
'  i  1   i' a a.f  ..Rial
1  a   ..(If. ..I; .  a  a. *.   |
, thru    ■  II,
.  t.l.. t. . |« a.
a.fit  Iiniiii.  '
ILl.pt   - I  ■   -
'•   .' '. 1
I.-.'  • •   *ii- I I. .' .   '
I. ■  '  «  .'  •  :   11.'
in. tattle
tan
taat  ll.  ' ..III..
'   .... laenld'.l'
teaf-araif. e a
. ..Ikal bt *l ■ a a ■
I. a.-, a
'H^L	
>
-  \...
a.
Ibae.er
s
•   Ib- irawi   all  	
" uT.MJ.':l*" l""1"" I""  * '■■•'" **■*' * —<**
^^^^^^mm** im., tam... n„ „ u„ „ ., . tt4 lm<iYwl w
•ndlaNilin.  , 1*1-. .IIV. .,,..!„ »„.,„ ***** I* ****** *****
"■'•'•""t" '-l't.' ... .
am. .a. J.I, i  w.|Sl7tv!
' .1 bled, t', Ibr >|.|i|««..,*
mw* kin in. tt.1 on.  In ihr .m  I "U-iSTti
at.it  ■* ±*?*"  T-ltlbl. nlltra *!,. nla.li. .
■    leaBfLaUN Imdtl., .mm („,,,,  IUI
C££T,t'" I* *** mmal I**.** tm- I* ll I- IV«r«. !***
'•.nr^,lH.Au»,nl«n. .
I n.bilnt III. in r,,.,.„M ...  ,
■Ha.bl Ibll dt^n I'*-*iin la to«l.
a^ied.  Iia.it, ami mt*  -
labheet. ir,., ,h. .p,.a.,,.,. ,pmat ,bt a a. .... ,,  ,
'  >i<1-t4 Itil   . |  '.„   WliiZ
aitb ii  l-orimi, , raia.t. llma-l -__,i__i
-•**tio.lli.d'..ala.lraa|.  -^	
•*». .* .nt  hm- re.ni.
I
I  '
, im
.i
*
...
I'l»"..'|. - tllllr.
I
a  II
„    I'ltltt b.aa t-nt.ltttt bri-r* refafee-aUt lib,
IHII,  Mnlpb) .  ItelaWTerte, ,«M
tl, •* end ball *(.rf,..l*faa,*ti }|en4l|
; , . . .I'letar  lli.
. , frtvnd* t.,*' .f-i'tt'Btn utktn. a. a
mi,ab  la.r bta. eilbl.faaitt' IHtea. oal
. i'l ,«. aidlf  dtBlptaBtilH  I.. leV
^^^^^^^Bla entni.  Mnlpb, lai.
1* tt II. Joaiail
a-t*^ dewotta.
,.  •.,
itawaM. taaaaea, ,a hm-
A BARGAIN!
tl . ....    ,,.  —"'"'  "awaar* 111 -■"••'
„rt'"l'.' *ad  It*,,, rtrtaltt. a.
. k. aMer l-e.tb.alt-
lle IMiaVt.tA ie_. ttl—._,.... t  ..TV
—  ,-j.f  .aatt
..  ■-   -. llw* ...ftakae tl ttr* **** It** Allle*
.-   Or l-alaf I., ,..m b.ttatUf*d.«itdBi.MleBl  ,_  n\* . ,.^,,,1^
Iw. neabtr d.trl|di>. >'l lb- t+**n*> «t !_..?_?-   .""*•."'•
if. ih. i   .
"•.litta. i. a em. a|
apeUalwtlalleJaanwl
WILL
fo Smokers '-^ff
******  III
VM.TIETJEN.Mnniifnli.ror
IIHITISII
.MllM.lMi.
[HENfiY I.KK.
Mil.'
St mi', dwelling nnd one nore of land.
silimtf on Columbin Street. Snpporton.
1.6. MACKENZIE & CO.
UO; COLUMBIA STREET.
Hnl Ike nw«bar.„|,bw awWlS'S.  ■??*."*. 'T*  **'•"**• '"'"•".llefc
:  i and unobl. t, - *•* ***J«i»'it«l .Ilim... baM.
"••■I t a.*M »ldk*«. wbn ihu. "  Tbe aaa.  **.-.~
•""•*-:• ■•...i*... ,' ;."■;''""" I******* .a*to ««,,.«.
 J«> «bd nppntBhaa of lb.lt    ""HI "Ita ^
«»i. aiaefo^aaaw m,. 4
I Ike. up „||r m
• l.tmin. tbr d~i« ote*w.
lb- «...,,„,.„, -,, nitmttlin.
I.
teat-Hi u__^__h______—__—___—a__^_—
 H Tie d.pui. laaautiaV •aaii.r.ef
^^^^^^^^*M la. IVaM 1*i>i.t ei'iateal A~a.ttl.ee
ll4.la.iaie dmlraMW. -.,. _., »,hh m Ur .a lie riavilu
-i'l."'— vpitei'...  -i-  - i,     -,,i..  I.*,.., «1 Ike
*.* ti IliMMl-MlM-ll 1 ,w !*,..«-Hi. f-.^t.ailal, mat*.
br In* el ,ke llflllel Maa| .lip i a/r ..<*•«,  TV*, tea i<a.|e«*llea. kl,.
__rb. iaa, a—_ _-•-.—
1KI1.II..
^__—_____^
«..!. tai lent Mi.lar. nwwfl I. lit... ***** t»lrap allkla ... -...■
•"•••'•—a . ,|t<||, „!«,  TV, inarl  a.a  Mt ktltallB.. lad llfl.leavltta IVll
• .a. Ihrfrl. I.. N* a f.,1 ae^rt Inea Hied-  ,.. Itaa tttm** , .. eitWrtaa lla amthmm, enadflell
*•"* "^^^^^ rb  .at... .—'  lteaallk.lawali.lba,  Tie,|e«ttl lae.'
IU Wkkk ait b. lit. Itaa Md 11
__M_l ea Taaa-..t trt .a-aaila, taa ,,*-
 _. ._, _-___-___3 MHaMMIIe >.aae.M| Uk ^aanl l«t dHae. lalt■***.. n* <k.  >■-•
milnn..  and  the  ,«»' * ".ITn."' J" a"!!?. .J." ,"*".'* **"** ******. b. Hit IM* mi. «t lai.tuw. ea .Uaa a,« awd m* Mile aattt ******
.".-k IWraltb. ! '''*4*"*Y'''*1*,•''■ ""I*** •>**<* <•*>*"'*'*'<*''**•* **"*  if ***************
t* ,u,.,aa*  IbHllnUt .llb.p!l'..tb...'a,,.,^  „,.» w ,fc,««,, „a,., n| MeMaHle.  KlIWUKW,   fWepilt   allli   MUM.
d   I'.MuSi.   Tb.  T.,1' *. %**?!',*** ^"^LJ^* <******  wflk Ike illp^aU   Tl. ae-nvi  TV wlKtJt wkkk ******
-Ifii   lei, r.   iad "  . T. ""'- *' " ''.' ***■"** ****** l*auk Mrb IVt-we. allk i ,**, et tal** ken, wax tktl taaaeae, an, aalt
[acLaren
?•  Ross
-UMBER
Co. lid.
BiUSfOC hi WnJaiMtfjc
l-rqaitilloritt all local itihl
ibrdgn oidi 1.1.-, Kiw^h
eimt  llM IV,|
• ,.t
»n,fe
Ml  Millet.
**°*r   **g - ■« —af
aaiarilr   ..i  ib.a.  b-ider-  iad u,r.,Mb. |dn. ind ib.
feilottrra, lwlt.1. lh.1 tbal. tt nn ..train , |,Iflrl.r nl tb. laltltt it
i.,tb. eorid b«i rklni. • lew mot. ., ,,„ in,no..ii,v  ,
-.-.• tufhan.'a. inbt-ilobleat to ear. ifad ..-..   ..."
tbl,  aba,  trenail,, nf  Ibr .let* I mmm Maanw "
inbltdl'd miltaly l.| dm. a... a  I I... I,,.:, ,,   . ,nd okllln |dwp»Mr .1   m.m \,m. -amtmhn
lie Ml.f. .*  Ume  MM I „,„h -, iLiilne.  I.l..:..l.d tViiV._tT.'^w_l1-r.
a«.lfr.ird ..„ ba-iiiiiy lo leweitnera ,.,,. b..a.w. ikal it ai. tb. e,di ol IV.mmTmmmm*
^^^^^ ^^^^    In. aat,lo»a-.r. llr.
'■ .. »»* *
ORKLNGMEN
lA\.rnr.iii- work giMmnimL*
.Slu|,|n,tjj luilii,. s I., |{:,(, ,,
rn* K.,,1 iiiitiiii. .a...,i
rood~Business!
LOOK OUT FOR IT.
Every day in future CUEAPSIDE will
txhibitfotho Columbia St. window one
J I* nrtiol°" with l»ri«« •"•"•koil in
»■'.»•  BK,„M  wi.i-1,  wU1 b_ f_r bbi|
fwny below eost. When sold will not be
l>»nood.  Something new every day.
-5 a illl lapawillii-  llat abll did 11 am***
| U* kartannti inlaw iobt«, ,o oer. ibd ^.^ tkouk, tbit it <ru ib- e.wb .d .
a of  ,be »bd» II fr. ,|»ru.llnrt. abo bn(-d tbtrrb, k.
.itl."ft-, heir hue fri.ar,,  |,,|—^ <(d oklaln 11
rw.  ^a-Wit-a ..., mwklfe. th.l. ,U nloe.  I, h.. a,.i-l
"_.- .T-*  -7**11"          ■ al  II  il*  th. l«,t.d  lalbi«
15  'tt0*!*""*:  I***********  " '• ii,r.n,r„.,..in.inf,towwr.llr.lb*i„te. Jr.i.  •
Ihno.bllhil lbe t.unwail ...  ...t-l „ ., ,.„k rtl, w„, _.,k-l ^ ed.ttlll- tSm-ttm
h,  Ike awarr.l   .. il.ll.Ki   ll,  Utt leffM Imil'' ..                     "  *"
lul    111.    ae.f.   ".    IHW.    "I ln»II«a..M.B-fri!lbT.b.,.   a  ..*....
,,.r   I'fra.ut.   lllll    .
.   ._ ramlf .... a.* I****.
-  lieuk MTI IVIaweeet. allk a nine et hitiw. kere tmi* tblt taa|aet will wait
'****"}*"*,* Ik. Ma. bind ef eml. ... beiaed ... frallea- eallllktrd., ,«. it, ,lut Ik.t
.Lau.. ^% aaal I. Ik. UHatr et  llnelarH-. ,« data la. Mf»a..ld it. iKaiilla. aw
li^lL?^   alal»«ld. lefalB.iWt.«.t.<, -i"la>| •
"_T.t '' _ _. «^ ttlkee.aa*ai«ia*l|t'aapia*B-a. Ill,
B~it|ii,uo. Ordawl amta**tmm mai**mi**** ,m*h
N»a. \.*a*. *>|*altt i  Tl. llw, a laaaa, Ike ^diewa ef BIMfa.
--bll_l.wa ae—ttl a.,, lllel.l.r Kale  lb. aewwllleee  a«B  mule. aVI  Ike
twee taM le nwalnlte,kr,blti.e  "i  • .11...,
,'f..ui.  iiiu,,™ lau  ana-S '"•"*»"
Itteiikhwilind mJu t, ''
1*1.1.0 mlnl.|.M.Mren.„l7i„*k„! '
-  .Utt Ua am*.'  in ,..,
■■■ .at
t.l   •  led  tb", „„,„|
«n.. tbl. M.lll
ral lor Maa. ol  ,, .
'littal  Ma*^^^,———————~
•..rl fnleedtd
.--a   -rr .«.  --. . ...a.n.  orn
it •*. r-rrttlelr • im, <t*m Ij'-,.. ,.. ,n>
.   Tkl. li lawiU...  ,-M.|k "lk. kl*  a»1
dapanawei prwer-rer. ,!• .twa..   -
a—HI f* rial.,,
rut. • aelilkaetAUutt,
•i-i^l ban- I'dl, ellb lii f.Mlt
.,.„„    *****  ,.'
(ta,. a* lad kaad nt tk. dinpfa.ai»e
I'll*, adilwit .tad IMa
• --.ki  Ttt.
Paying Rent
is played out
Get a Home
For Yourself
meNT PLACE! RIONl PRICE! ,
• ***** Ami tu ** ttttu** u***i ****** tttm* rt ********
■IMM Kl* ** * Hm  I*
I ***** ****** tt*e*k. iltilMtil. t***t*t*4*  **A  tig****   '  ft , *, f
* ih* tolinmiig uut **4 *m tmtriUwalt U* A****** ut*****. thr im* U *******
 --"-.---"  •»"» l-w ivhlii mUntimttUuiat* rt  thr lau UHotn **'"• ktt***n**4 l*r *,*** un
uwoi.iiid ll,f co***,*rt*                   ,0 Vf(I<tfU huX^m r*lr**rrlkrti*tirt*  Tttm ******** mh*  -
*   *   tkm,Vtt4**. nwl who ni tm «rilhiMt«ii flmi h* *hr *\ Atmtu*,, ******* mtthtl
inUViinifiM^r  1-i'iaii. tuur* l¥ti*r r*m* h* ****** *4 but''if .  .
Ibb Dollar* ta hilAiii tl t***mt\ .^m**M*m*  _.«.^- " ** '** tAgt* **A *
-i. l,i.,...|tlr..«t;.-l   ii. ui niWlmlW  NEWS . ,   tidily Htm.
i*.t. a tt** iinii tu* ih-1 •■  h tmttm -I   • *
lifnttn<.*t II *>*. *.. tm TttAt*. tirt *"*•• ****** r************ i*t *n »•* k        . v
III IW|Or*t «lllhrhrM, HlbmiOl 'tttn ***  *********** *****                       ^.. mavrr.mmm  riml,
tpmtim Ibll drOth malbial froa f*tii«i. *tpA*m\*t %*-\K P* tty,mu4 i**it*r***rt h*4 ******** \*h* rm*
im oihi-r • to* than yotr orridroi ii,. ihit • •ia_-.-w__iii.r-*. ■ bkh i* *gr\mr T\*t*AU* **l***t* '**t* titttm**4 T*lt
■'■ |l "lile    11..mrr*
i *l, I'littii'M. offlrUl* m* i'ii,-!. ii.. li tbi- i^ttr
lorfl offiriati ibaiml in a Ilhiminnrt,
imI aim ib" |irri««ri* b»tb« III tut tw
tbf mi* iml i-ii th* if kid'r». "ibe lii
rtill and Miff,** wli*. in
*ilh hlllril of f.'H ffii'f. tl I. (-.tnM
,-i1 lli*, bl ptttttt Hi I'tlbolltr In
.|*tlk n|<tin Hi*- miller, Ihlt lbe flit
»h«-f*> III  UMM  MlltfM
***
• *•*-».
******
• I. I
********
* Atrt
***** **a *
A '•taft.ll'ftti, \
.  * A ItiY-mi. ».*
i—'■•    ■ I' loftd  li Iliin  111*  lhe«n
Umm* ___' _I__T ,""""'* •■•"*  ''• ■  .|..farmefior*mMi'l«t.birr
V,**r  ***•  pi.tUey  Ib.'M   tin  »hkbiK||gtt>g,!M<  „  U*  ||W^of hlidtill
l.')h.|**nrliiiitt «ii |«*tir<-"! dttrifttbe »ju«beoi •** mnnl ace
r'tt-ni limine l.i... j._ .---s-   - ~
a ni**n ti f ti.i txv
Hi . imt it.
(L>  7..  (N
IN VIM |
.H.PORT&CO.
im/llt  «.«""'"""•*  ""W  WW «»y. RKAI. E8TATE BROKERM
ATCH THE NORTH WINDOW. COR. COLUMBIA &BEGBIE STS
._. -_-,.*.. •mailllinll IHSIO^tM lllr-
im i i*i*h upon Taiu* ektima, in ,fc**^ b"V *?** _^,._',i'^^l*_V.t,,
\M**nm4 ;*  ;  - JStiiuiiTi
*.*.,***u. "tt*mitUt*U**t4i*'UUt*  irt    a !ST^__f ItTL ! TILK KJtTlil! t!_I
...,.-.-.,--.   nnime lo  Mi»||„|0*^«BWk,(|* •hit* lb. •■
- -.-_, a****** mm ttiiUtittU *****. tn* Ifcofllf iflM-lltl.  ."' ''_.!•«  S 5  lEX.  •*»  •***  *•*!****** t*MalOt«l k*
A mtm ii b»| MB rlibeirmiol Ibe f..M urhtt.it. CJE3K^rf*\~i*r^t ****• '*-•***»
fc  Tbe porrbit* it, RM^ia ,if ,b.,t. m UM Tttm* ii*r*.t„A IMt, loTiflboo  N"' *Ur",,r" ""l tn* ""•*'mtkm Mr l*tt*m* ***** ***** b ***** At*-
lbe Hurt rani*. fwi|ifH«iththeribleni lie * •* |.«ii ..«ner .*f ili^ llitbrr • IiIm WW WT kiPtuI 11 mi ^  ****** t**4. ttmm lh*
di-lrrmlnltlim 1*1 Hie S'lltm, to ,t<, ill *t> |„ [ttt, ti,** iliirr-tl the ..ntirMlii[. ,-f lb*   811 .l"l." Tb'*-p|^»n hi* IhtiiniM lb*' . • hi*! )**l *wm*
nti  It* t**  Kimlinil  iiiii *>r K«r|.l. H l.uUr  lim|'1<H   witb   BipMlltW   11 ■• tt* ■<*** r"«l ».*! hr buikr-d f.tT tl, lbe pUui  t  trtmi  -4  mp*k****mi   II'
rtorikff m llttlo ni,r*.i.,r.i fn lengliod  dentil W rtrpfmhl  llo ««• iiw oof not!  frti  »ftlB   Vint  Hu^iir*. *** 1*4 *ti t*4 *****
Klimll  I'liiu.  lbe  «lt.mf.«i|  «riinl .*f thi |*rir>i f|<il iifi'M"" *'            * - line rmiiirihiilitm uiil he imtmlii^.i  -.                 || ■* mg*t prtmm.
ill'ff.  aloii*  lntie.1  l.mirt  Ureit o|  the  ITimfl  lw.1r.-rk  limnrl.  .41 ll III ettlf dlle                        _                       lt  t ttmm hit
lllltllll. itid. ilihooil  ttr |it,t. t-            ■***•*. whMh  l* ullll  tunnfrl It I* me*** awlefit.**! ihil a  ******»} *m*rt ******
kt* ill.fitli.il  |i  ihil  h.  I,|«  HOl  br*» Wliile he mide |'iet,lf.if WMifief'i IbMO UA* Rif't -f *].**** wlil be til*'***         **********               '•'*•  Ttll
**.**' lently  tiff tin!  in  niltOg  down mttpfi. ho mt* M OAlhllMtitfC t i it**i*et Hkifine nf ib^  |.nblk  wt*rlt.  <l*fi»i                            lh* MM
•irltflftdlffe. theft  linn  *l<*.|l't  thai  il |or lbil il ill u.'lit I* .juMllf l«itt l»e tm*t km ***** t**pg*i*4                 ttmt *****. U,t  Vfnf**  b* "fe*H ** ■*,***
«i* i're.lj>iiaird i,i  a miirli hpo*4rt lr.!«:.' l.^ fttomwd t.< \  • utu thi NHm rt Ihr* ****** ureit**! ibet*fai *mt
'*■   *'  -  ii* •■-   "I linlimliaff eitlt iit*.  Utiu,*  fi'urrl  i  fffiPlb^l (iMihi t-n Winnfpet U intf  **** V* **• mt  %*4  m**r  *t***t*l
-* in affiit nf the Iini aulijitlife* »!-l ei|i."iii'ii •* * "*iloin—bivinc ii«*n I" nr * |-t*fe',iate rf  * v* ,*f  i|oa'ir<d hmt * Mt  l*ar*n*«.
.' tt* trUniiier of J'l-tlbe, and ihefe |. ih' tiob of i -MtoofelJ  I'* - W - »«t;*ir*d tm*II Ifco HI      ill   I ■' ' '*'  "     ' ! *"' t*******''''
■i'ni In Tnrki.h hnwr for i u**i - i.MaittH  MMfervotil     lhl ^f*  Thrptt • ■■.   ■    IM **tA b»t**  N ■                '  <**<*
«bnle*lle iweepnl the mlni.'ft mi "'i'ii  liinr|nmel»l drrd«e  Tt* *. mhi'e ******  m*  **** I*    IM-M.lm".   t*  Tntoftl"
*   ftttimif.    The   Ttirhllh   -•'■iiiel  In tbartenf the mifk "ti the linjiilMall  i . t  ■•  * . lnM#*-l ll
f*-i,.l*i|b.i*   i.    POMlfWd    ll   the  ..ifler ttam. "n lit" .r-wpltitti-wi of »hkb Man  K .•  - * inllmtiMw*
lh fondgi  ..fii"  u  t   .* wort i.e rotor**-] i«* hkeMhm.llio ******* ifirttti %, ,  „,, ,.M  i n,.-^nMi ttpi*.««4
ll   K'tiimi.  Md  thi-  **   tin it****, *hlch ho hai fO-Wloinl '••*  i U Vmtt*, nmm «t»wi-i •*! tk* ikn* **  *•■ <*  ***t • *  ********
«i(,»nioploioii. j tha i-m t**|Ti * 111 jltiiof Tlttt* A Vm*. ****** mr* •«•'-•■
;! '
ll
THE  LEDGER;  NEW WEBTM1N8TE1I, HUlTIHlI OOtitJ-IBIA, SUNDAY MOIININll. BEPTEUBEB
In  1,1  |ia  |aa  |n  la,  In  in  In  In
This Card is Worth $6.00 to You
QT'ljc gcfrgev.
 iiius -i
G
"'•H'eLH'i  i'i,.'
I NiibrittifNl iiifHii
SIGN OF THE BUFFALO
0RD0N&CO.
coiiMiAst BOOTS IIDSH0ES
a/;iil,'i.y/ii.ii in siiippixo.
-It'll llll'.i.ll   i.ll.Jlli.l-  I I,   ll.a.  .<!..III.
 I III* I lll-.'l  111.I  I .11. III.I ,1 lllllll
iliinpl.lll „l in Um hi, li 1-  ll
-il Hi,
lliu
-  i j  i ...  i a.
l.lll  I,aaa  l.aal  t.aal  laaa  i.ibi  laai
III ll  r.t Iff feat: -llf
f.  af.  fa.,,,  'a  laa,
.}.).,  i i.i  I tlin  "I  IINBST
>l_" .
i* i:il-
*r   *r   *M   -v
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
h I It* II L
( I   ' ",'*.  'I'l'li ltl.lt I,  IIAIIIilSTKUS
I .  ,i
' "  ''  i  i ' i ......
.lllll 'I'll,  lllllll   Ilal-.llll.lll  Hi  Hill
'ji lieI,  mul  II.  llii'ieltiii'.  li't|iilii.-
llla..11 ili.ll nl  -KH  l,, uul,,-ll,, |i||-.iaia
.un .,...l..| llaa. .,.,,.I  .nil,alalia.' i- mi
.III"... t a -. ,1111 1 l I.tiit-'t-l  ol  it '.ll I
Itm  lull    'I'lli-  lliilil'  lllllll" I  III
uiii. i .hn bi m.ii,, ,a trip un il.. -i. .un.
It iiiuii, luiim iiniiii  Hie  Ninth Am
uil.i - , i I ......In -nl Hi* Innle
,|| l.tiintlil.- ,0 lllll IllVlllOtlaa
llll llai' 11.11 tta'iaii Illt' -laflllll liealai .11
lllljl la. upon  llir .Il.tii „;,.  HOI  .I. ii'l
l..i  i Mernbttt i mti u u.i-
i ii, ,1 tin iini.) „.,- ,,.. ,
.a.l, i  I.,  j.I..n  i n.ielilaaii I,, Iplva  I
.  ell. I . .  . -  .'  '
. '. i.  ||||  -I. ,|  i  .- ... .let..I
Hn ib. return It :
md.
il  i.|i
"" ' ■'•' i ROYAL AGRICULTURAL
I  till  "I llm llllltll-la j ,,,.
INDUSTRIAL SOCIETY
lalll  -   IL  | Till.   l.lll   „l  ||ll
tt'.l-lilliafli.li  bop  la,111.".t  waalilil  Ulo.ll
ia..„ I, I..--  1..  lli*  Ill.ililll  ll'lliin. aal mil
iinna.i.a.t, i.u i, iiuin.li nt tholr mini
limn mil i lilliln ll  null'  llllllie  lemly
Im  U'll-liliialtnaa  lllllll,  t.lltl  e-iuii ajwl
au.:.-.,.  I,"|. |.ii I..-I -
'I'lit. ll -I. ...Iinii llun.Ullll.ml .lull,
111.l.ll Ml llll laal l| ll.l- |i|.lllll.ril I.i
li,II,.,Ill,,  ii, llir Ill lli,Ii II,,11...  aal  Imn
 II-   Hall   -,--IUI,,   lllM    l||,l|,ll||.|,,|.l
illl-.- Ill -r.tt.lllllal-ait  lll'llll |llllll|l||-l
Ilia- IMI .nil ll* III llll'lllll.'ts  aa,   III.   I'lll
li.liii.i,l.lll imiii.  -i* .Mil V  lliu-*  111 I
lulling la..aaa llm norlh III llt-liinil would
Ol  Ullll, ..llll 11. .'.H.l aillllaa- ll.l  i'lill... I
.•I Imil.. i Hula!- ..t  local  timer i
to lllll pooplool llm -until nun iie-t  ll
I.  11,,,HI, , I   I,,   -l-l*,-  .1-   .1   Villi. Illllt I
...llt.-|ll|..H.III  al,„   .  lll.ll  "It l,.ll I- l.lu  "
| ,  .i. ii lum. ill  null  ii-  ll
t it * iu ih. IJn.l.il.l l-l.
I    ,    Ion-Ill ul  li.l.einl bait
GRAND
i.i ii,.
CELEBRATION
NEW WESTMISTER,
SEPT."'3
HARDWARE
T
Wii  CARLOADS Ol*  HARDWARE
-or ,|„..,[,, i nt-, if.i'l'' have i'l-'i been unii
ml, iiiiiiii'il ll|) '"i'l m.lll'' 'I Ul  ''"'''' l'i'"' ■
Wis enrry ii full lillr "' I'1'11'1"''' ■«]•***"■•* milking
.aiai'iiailiii'iiul' l.ticks, Uuililing l'''|"'i nnil Nails
We -ll-n iiiivi! ii mart mngnificenl stock "I ( utlery
A. M. NELSON,
IWucniilCiisiilitiiii,
' ""', i..."...lull kii..,., |„	
,..- ,ala.a»  I,„.„|  li,  I, .,,,,
,,* Itj'r!"!'!,1,','!'"""' " ll  '  >,
CENTRALHOTEL
0 _S1!__tiESti	
JAMES CASH, Proprietor
lia'tffiiiS;:':'
lllll III lllll i-ldallllli' '
Tin-mluy.
Wit twit uy
Tluii'Htttiy
Friday t
11 .,
I
KH»|| IWIIM i"*iill*   ISII  IN   * MM.H || M   ml In .ItU* llll   ii-is    llf  lllli.l!  Im.ii„ itl.i. ,- .1 •,, iim- lir-
1 1)11 I liM-M   HAI t.  lillAIH  Ml I ihiUI I I. * ttlll t .1 ******* *
i :   Ol   Ml    M.< Ll
a.    - niRim m\ i-itAM S8S . ! ■ "  '
I M.'i-l
\J  **-
■  ■
I  ll.l   l-l \N
ll
II
I Ml*.  HM
*>
i*   ti  IHMiijf.   \t  n  .   m
Ml I i.r ..*,
Iii.ii K-  '' "
Mel *•
h HiKM'it, t:r*. ii
$13,000
IN  PRIZES
PROCESSION
CUNNINGHAM BROS.,.™*,,,
oppenheimer bros.   '■",,:.:ll;h':
8488 COMMISSION MERCHANTS
MoPkee Bros
Groceries/' Provisions Cigars, Tobaccos, Etc. siiiuwrmitts k muk
100-102-104 Powol. St. B  "SS?"1"
,   llayaanil Itoy.ll ClIvl'l.lllilljMil
P. 0, BOX 207 VailCOUVCr,  II. I .1 NutavWor-lmlntltir
i  i  iiii. i-;;
.-till lllll I III. III. l-l*.
BRUNETTE SAWMILL CO.
tit in t i'iini,.nni i
M -A  Wl-.s| \ll\-ill li lit
j.an.-1 II.-
111- l-l.ll.l;-  ,.mm .in; itu..
•'I - .  .   I'eul  l'l"in|'llii—
international   manufactuiiers OF Lumber, Shlnglos, Lath, Bill Stult' and Long Thabo m
Ppjll | jljfl  BAf'pl In UHl It'l'l.  ALSO  I'l,,,,!iii^, L'.'iliug,fiUBtip,8ldlll6>Motlldl5^Pl0l-««1
..*, u \ i IttiNI  M
ih.
i .
I.
I
CAW   Mil.
I.
I Mi'l,"
I
a> , II
s
i "llii 1,1 111  im,  ill.Asv.lt ll.l
*
Ibi 11.11. .1 I. .'.1
II
1 lla.->  |1
•If*' ,', , , If aet t M
II  .  HUM mil u. IVuUKf ' ul
,.„,.,,.  ' • '  . '"'in tl"- in 1 "t
■
1
it m.i; i i;i a i *
I  "  IJIIimiitl.ll'IIKII  -I Mlli.HI |*||ll
1 Mtt
.
I [| il  t.   -es  ...
I . '   ' llll lill  I--I  11
CA0OE HICCSA OTHEKAQUATICSPORTS
LACROSSE  TOURNAMENT!
Scroll iimi Tuniod Work, Bash, Doors, Window uiui Door Framns.
• ' I'liii: li ul' illl Kinds.
I. _.%_ccu.zato "Wcrte  G-MarantoocL ii
Kiliiiliinl l.tttnlii Siiltf.ui    It  i I'"'   Wi hnve no specialties
Slii|i|'in.: t.n iliin ■- li) rivet ocean or mil unturjH
«^
a\
!  ':  -  '
w  ■***'■  -l.UIN,,  M\i|ll
I1
it ii utu
itboi f"i i*»
*
While the bot weather lasts
GRANDILLUMINATION Builders' Hlllllwllll*. ClIl'llOUtlllH' Tools, otc.
FIRE  WORKS'
i
--   lla  ire
I
*—
1 S'l'i1'",'"!.J,V,'!,.'",'.■'
- -* -
. I  II III la.  , f. r
yi ■*,*,:   .»• -I I*!'"
....  . it t ...  11 ir
|,i| llMMIl.t.  !•••«-  l"  I.I.M
' t '
I,'U.'l   It'll  «lll.   -
  ll.
mt
* ti i*
..ell til -
IIit.l lilt! I
I '
'   '
T  K  fEAXNUK
a ■ MAa.-m.imr
,1 *!,. 'l'
■
■
■
'
r.
II
s x
a
-
T. T. TRAPP tS* CO.,
Wliolt'suli' nml Rtitnil Htii-du-iii-i* Mitihiiutt
TIB COLUMBIA ST. WICBTMINSTgR,	
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
UMI
|||p  IBIl  ff IVP lliohlirtlH  M'l'l't NOW  WrM.ninMiT
Wr llll ill lr MiiiiiiLiiiiii':.' .uiii Uealeii in Roue, and Dressed Lumber. Shinnies, Mt
IIL llif ML Lath* aed Pickets.
Salmon Boms, ni-l  Fl< I ■ .iys, nnd all kinds oi Wood Fiirnisltii-gt
(or Cuu" '"   Dttiirs, Frames, Windows, Mouldinus, Blinds, Railing-
Balusters. B* wets Alt kinds of Plain and Fancy Turned Wooc
ttRailnjItaffl
AClrtC lall'ltlQK
IIMI.  TABLE.
TIIK  PUBLIC
JOSEPH STIRSKY,timk t.mii.k nn"•S™;!;^.--^"
iiftii-r minL.uiii  NIAI L vl A Ifc AI1NI    *
Jewelry
n
■
8-*« to Lease v
!****-• tmmt* V
■
i
■
HEAL ES
•    DIM »	
CLASSIFIED BUSINESS OIRECTORY
TOR NAI.E.
:
11
t
sic.
The Crown Stables
I'lllial ll.a, .a .llllll V.'l'il ll'«
laa,  Ian.  ill III.  . ,,)
M'
f
■
WARNING.
< • n iit.it  III. Hf
* .
NOTICE.
ll.!1
-.1   All. IIIII
r
s
T
-
■ Ill
NOTIOE.
» K'HV I'll- 'I III: l-lll. I I*.
■ i. muria,
Ul
...  t  n
NOTICE TO t'H EDI IOKS
l-aa.la   it),  t.f.., .
_ Mils tutl t UK.CC MlfCHCOCK.
I .ill. into
\ -.- .1 It"IIIVI.11,UM-
at, a
NOTICE.
illllIT
PHILLIWACK!
ll
HHOOTINO  SEASON  HI
=5=itilice 4t
|  roRSALE.  T. RIDDLE T
I BLAC'.ISMMH I
A  l  • I Allli
ti I*
a" •'
I" II
II in
.
•<* Ol  t
1 1
J ifl Onf.
I
*.
rr-tr.. .......
•II'.,
-II*.,
all.il
GUNS
SIR,
■
)»0 -hill, ti
1,1.
f -1*1 I 1
NOTICE.
■
CHAS. E.TISDALL
BEGBIE BLOCK
Ciii3 Slreel. Nei Wesliiuler
NEW VANCOUVER
COAL
llilu I Uml Co Ud itl liulM. i
New Wellington Coal.
18.00 PER TON
j. w. f l<l u.n iii.•.
CnnmllRII l'a. tl.
OF Navigation Co,,
BRIM
TIME TABLE No. \i
i •»*.«,t.
I,  i ******  *,***, **m
I m*t C *******  11 - -
«•
I i I  "»lt\
C mu  if-rtmi c
UIII,.t l.ll.'
W.
ti.'  *  -
■
ll'MEK BLOCK. VIICOUVER
CORRIG COLLEGE,
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
TO  RENT.
T FRANK BOOTH
SAVINGS  BANK
M, L, FOLEY  ™**™™*
„ Lumber Broker
■
Itata  ...  ******
...  BM •-■
I  l't' ■■  -
• a   ....   .....
\
* .
n
I'.
■
I  M   Ml'
•'• mit*"**
■
■  ■'•
,    u uiil
ll  *****
SCAVENGER.
11,'nl Ea,ntr .mil Ac_td.Hl
Itiet,,',,,,,*,.,
tm hi cm hi Om
a la*. I.
'  |llOrrlrr,|>rnr.t,.H, Allfnalr.lln  tVaeet
■ ■l,'l's'.1l*tl..|l,-„.„t,H a***-"**.**!  ',,*.,i*,,...    :
Stltan... Worl Sltkll,
ati'iT in  " ■
I l,f undenioned is now iir,--
i .   i   ii -
-   !"'"l""-'i"^«' -IKnt .my |«rt
1    B. MARSHALL  ww^ _  ^
1 DRAYMAN. WOOD
ti. A. WY1.D.
..I ll,.- tilt nr iniiiiiri  ai mod' *•■"
'HI'   I'll' ■'■•   • Ilal* t.  III IV  lat-    „ 	
■  Ml .il Tin l.t in,i i ,ain,,' Nnw Wolllintlm, ClBl.
M. SORENSON
I   It I
***%*
AHNIK WRIGHT W0
tmmt tmm ■■) BOARDING AND DAY SCW
. .;, ,, roR oiRt*-
IV ' il
■  ■ bill' Oilh
MERCHANl ANU GlNUIAt
TEAMSTER
U0UOH8 AND CIGARS. ,V wm
DRY AlOIR ANO IIR WflOn MS. SIHIHI
"•  ll'HUItr I'llK I.EDOEII. NEW WKSTMINHTKIt  IIIHTlHIl OliUIMIlU HI'MMY MOUNI.NO, HI'.PTI'L.MIIEIi
OTItc i'cbtfcv.
juiirni'H i.i.'m:it.
Vancouver Opera Hob pt*M ifi' "~ESS
uubir uu
pro v hit.
OOLUMSIA STREIT FOUNDRY   | A  PREACH Ell'S PRADD.
l.l.Miil I'KII, II
. hair Uio Ii
... ,  ii
iinni
TEACHERS WANTED.  S1','.,!;!.' ! *W '   "'  '   "
'|i|i 1: < .iM.Mii-fi.i-;, u-riii: MI
.lilelle ll
ll.  I  l.tl.   ...I-  ■> t ■ ...... <,   Ii.  I. a	
I ...tllll.t n.a. In i  i ii   UaeeaeJie]  llaa .-Ilial
REID«™CURRIE
Mmiifielurlng and Repairing  Machinery a Specially.
Hi  ll.t  (..llinn,,.
fl llllll- II
Miillifinitlli-. ...I  ili
Bept. 'Al umi an, oi
RIME. SARAH
I  *|-  tl ll  al  I'l.,
   Ill  Hli'ltili.ar
  \l.|*lll.|  Mi* 1**41,1
,■ ■"■ |  ■ i  ■ iim |3  n, Hi,
|.  ■■  |  ■  s. ..  .',.
in  i  ft  .'I l-lai :...:. |*j„    I   ,  ,..,
'l't llll' ll 1*1 (HI ' I   I  I III
• ■I III, lllltllll I I
IHI' *....V,h.,
l iinn i,i,,n ii,.ipi-iu,I- inirj
All*! I Aill Utlt- Hi  .  , Ileal  mil  |.
.'I.l.tll.l.llll I ■ ■    >
tl.-*.i.ki. |,n,_r
*•'  " '  Iu.lll.it I, I'llili,I \lwl.l  Srlit",I   '  t.  rn'
iniiii* miiii -.ii. i.-ii r  , .... , ■ ii
tp| *  i  i- ■! r. uii iui i Hivuart   flu n-j  ii
•  vt* Imni ■  in.i mt,  ■ ,.  ■  *■
Bank'Montreal
Kent & ( urrieareagenta fnr Jnhn Doty EngineCompany!
,' '■, i ''"I A R. Williams, dealer in all kinds of Machinery; London Tool
Company, Manufacture.*- of Iron-Working Toolii lulu, Cauin
I'll, Manufacturer of Hack* Carriage. Bti
iif.' II 11 rr I l'i ll il If.aaii eel ff lire i.ittini  .III tttnii*
iia.. II*.  .1 .
awl
.  ' lillatll
■ lute
i.'Al'll'Al., ill will uu,
RIL8T,
II perl i ii- ii ■
112.000,000 *"'"" ""'	
0,1X10 100 ~
Illllill. I.,1-1,,.ill
III.I.  lll'llllf  -la
j WORLD'S
OREATLEST
ACTRESS
I  HMl.no.  M   •  a.  ||
i'i.....i Do.,Ki j ti
COAL
tit*mn , „ tMAi. UAHIi'SHE. GREEN it CO.
COAK X WOOD GE0 D BRYM"ER  banker*
'    ...
1
A Savings'  Bank booksellers
Department
HAMLEY BLOCK
F\ CRAKE.
WATCHMAKER : and: MANDFACTDRINU: JEWELER,
Next door to Ellard'a Dr*. Goodi
Fine watch repniringaipecialty, Re| .-.it* i% chronographs
nnd English iratchi -  1 harge* lot, and work guaranteed
laalalll.il  i
II-1-- a li hii 111—all)
I
Hi
i Ofee-neiJ In coneaicliore aeilla
Ileal  Orancli,
l:i**i- ■ Allowed il Comal Hilts.
* STATIONERS p& .,,„„.„„.„,„,' (;„|X ,.„|,|' |'.'i'ii;,|".'in;i S^V\V,'i,I,,--, ".,' '.
ol the l-iin-si tir.iili-s  lii.iiiiuiiil ..mi Gem Rlngi, ( hains
Uroachet and lewelr)-of the latHt designs,
I ngeatnioriment of Clocks, Spectnclei and Eye Glasses; "■".'
Rogers table ware, Si„i|,.„,„. Hall, Miller nnd Co.'« plated .   -
\\,l|, I'.'H'H
i ' . I ■ •  ii ■ . ***** '■•' ■
ureal rcuui tmn  t .til .uul ice pm cs.
_ Im *
'*- * .- ,1'iy
lb .ii,.
■
. ■ -
lllllll   ll'  i. . ' -i   '-.!
tll '.  |
"Um Iiiiit 1't.rl ttf llii. U.-rlil,"
bruit* li ti. • •' .unly mi ol Mti font*
i*. Ulrldiu  nit iittboft-AottUfrMt
l-li.  Ii.t.-l, uiiiImih;.-.!,. |.t||I«Ui'ril».V
,i*i ii. boodmton ol Qn_n luy  hv»
v  ,.- *uii. il ii,., j.r in tl. ally it villn^ Ul tli»
"  |.*ili*-.   ImlilV Ilml, ||  „  ,*tty  w|i|, ,
populationol 1,000, lighted iiv lUnllWlj,
in.i kwolI«)ul|iuMfln t'liiiBti.., "tlw
■i *i'i::i ..i|,.ii, at 11..uin pikm
i *  : t * ti iiiuii Hhool mnt ibmouu. Nfettk
>1i , tiiin li.'v thm AgWtpgm**, t r-llwiy
lUltl -ii "l>->" -'I1' t'ttiii. art in* ami ,l*p*i%
III * i ii mil iborUji Imvti an *-!**trta
in.*,*! ittilitay In full wnrk Iu ii,i.t__l
retail 11 tnii-!• itt tu mt nl m |ai,flui,un, *t*i
H-iili..l.-ni,. traili-, iii'liitlin^ u„n „n,) |j^
lii'ii. IhiiiI.t, ami n^l.tlaU'ut fA-UJ.iitO
Hi    ** leonluQf writ.
l.i, report, > .,|, ,),!.*. nii.dill.-.t mUMd-Mb
1 i I* tli*' -it.iii-i iiui, |.,tt ,4 ttw
eWorld ll,' '• li. it, iliti ,lunu_ Hi. luu•*■■*-,
'i  .   *  u"t IMDit -Ki1.1*.I . IQQ^QOtooiO.
n  ti  i* . ..riiiiirli .1 ul.l_1l.nl ,f all the it*
porta • i Mi.taik'ni, \i i-m-.ii.iii, ni),i ii tow.
nto tfiiii'tii**! It. tttwlwr oot pot uooooteil
tooboui ;:*<>—.**<• iwi, wiui,. ih.* Anight
i ij i ■( tl,. kw:. .■iiifriii^ ami'-lHHiii(
fi.iii, ii., |-.i t ueonln] tflOtjSal im*  n.i.
Ooupoi * tuili ii'ii'illicit* i.r lhu grvtuat
«.t)..fi.t Um world, woman tl* imni.^
I'f.r.ii, .• I.nnj.. I, || .>  ...  ,  ti**
York, 11,000 -. iint tfii I* 11*« i_-«i_i-a
HiUii'.ini.i"! i i.a  inm.
i.r*.p Waata-Uta**,
■■
JAS. E. WIZE.
till I'll  s
HORSES WANTED.
rUKKIl*,  AI WUlMi I.U  In  illl.
° ..;r:: WHOLESALE AND RETAIL
 DEALER in FRESH & SALT
J. REICHENBACH
■
a ... «..,.
in, U.n \,. it.- t.   li  IGENlSEOHWlUb FAHCO * OO
TJoyai City Market
*****•*' J. REICHEl
Meats
t l.l.i. I IIV DUMVRBV
FRONT Sl., H**\ v .'* •* -. Mirkel
■
GIVING UP BUSINESS
* ■ ■'.
,.  . . Ui
luati" ,-
uirfiitiiii, ii  Icnl
ll««Ji ll  ,.li n*.
CWlJ"l  , I
I
*U  ■*,.■
*** uni
- .
lln ilMlma tto |M|ni|ii t.*nter>-ll
*m\ I-- a. writ i.i m), it, that my *******
"""  '"  I  ' '"  ' '  * — -  -    -   -■■•*.*■ ma f, mm, „
lb* wn.1 .' . ..,   "•! .'-tii ailvaiKO."
■ -
lull.
■
■
■
t.i ■  .*!  ill  I.'  -1  (  ."-■    i  ,   a ,11*-
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
"**" "***"  "* BMBWWMM-BWh1   *  —* * ■*
GREAT BARGAINS.
The most i\ii.i.ii.lin.ii\ sail mr known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
quality. Phis is your opportunity. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will lie strict.) Cash, unless otherwise arranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will In; received, and satisfactory terms can bi arranged with responsible parties.
■.
. Kltanil ,-. i
1U. <at>   I a  lit- e
la *
I!
-
•I
la .-Am I.. I
.   11.. lltlaeal, UmO I —./ M
al !a"Bl I.f <1 **** ****f*
1 • I- i. "ti|aamene a. *
Wm "- Tala. tela-! 1Hj»
t -laaa, Itlll.aa.l II ...Ib.
L
a al. al tl'-al >ll
a U aia all, ft
ll-
TO THE TRADE.
OUR STOCK has turn either imported direct from ihe manufacturers, or bought for cash in
• nir own market, .uul quotations lor quantities will l» made as close as .un vvholscsale house
COPE St YOUNG.
"I
'•»* aill—a< a,
I  TWeei
-
-.   II- -I
FERGUSON lil.DCK. HASTINGS STRI-I-T. VANCOUVER.
TAKE A NOTE OF IT
THE
THE
MHDM.MP irnprDJ0HNDOTY ENGINE-"™
MORNING LEDGER   —««   mmmimi
Special ! Engineers and Hill Supplies
Midsummer
Edition
It MtHS   Ij
1  » '
• **1***lhm
Primary, Coiuiucr*
cinl and Classical courses.
,i 'I'lM'ii.- hii.i, uk RBCBIVBDBY
Pftsttyitha Clortb n Lidkn
O. P. ST. JOHN. Manager.
Ill PAGES  '  -' '  *«>** "0 ASOCmAottiAKtmU V**tg**m. k C
I .   _ '■ ** li: INT
i
PROFUSELY ILLUSTRATED
Qampbell & Anderson
PLANTS ANO FLOWERS
■. AND Ht t Ail
HALF PRICE
mtmtm* a** mitAtAt*
• ••• - - llm*
ml  A*
SUNNY SIDE GREENHOUSES
Witli Engravings of the Public Institutions,
Private Resiliences and Manufactories in thi
( ,-.t nl  New Westminster, also Portraits **l" Importew of Hardware. Stoves.Orates
*  '*. . . , * , i   I %•   • Pnini». Olio. CrocUcry nml OUoowm-r.
I'mmini'lK ( i!l/« Mn -IMM M.il^ "I Im'lllMrul. ——--—— A.  O.  WILSON Pronr.
' TOOLS    I
Si\i« i n ni wsixiticr pngca ol Icttcrpns-.
i|i -. riptivc oft vcrj institution and enterprise
in the city.  The Churches, the Schools, ihr
tu u*m~  •
■
itutmlt *
**i***i* hi* rtmtm***
-_W»k»-* ****** imiu?"
Iw hod mi •
Mrmllln  -mil
tntmA Iiiiit
itaiUmA
prmrtml lb* Ui^ni it*mt m * l
M>1 ****** ***HU*iOl 94* III
Jim Hi^i tiv-iif 14.-M ©moo, M-timi! nor
p**mt II-1 -■ I  *>i mtfck-i onit.1 o**A*
■  *  . -- ti* trihtot
tsmVl **••*■*****
■aUmtmitit
.-  . |
iftmiifctefii  ' -ut
i
l ......,-•
«otw*l4» IMl lr Aatilf ***** op bli mini
%»JMI"bt* **** lb-**** trt**
ihtl *****-**£ •****,* tmrrt l*r prttitrt
-
Il-f«ml ** «ii.
Harp i,»t ■ • ■
um **ieh 1,
buu-nl. -In I
-_*|iUH..U-'•
Hi" *  -• * mk*4* "V«,"
■mt-lth-Ciii ■ -.-lit
"UV11, tati to Mfl fOO »*»-«,.-,. a***,*
it ***** will i' *•*'** tttl* fm cim om
_fLJO-tOI ft «■ ***** 11 It"** *
IOHfO-0|  *ii'i..viii -lunt liHIlbrtn**
Itf|t.n«iir« innMl mlitt^KMitiin-i
•li *• fii.i ****,** ■"
*b* OMwind, "f *m I *r*4*
Ke"
\
"Xma," 4* ■   hii"*> I am
mm  u.i I,,,.•. .iti 1U1 ***.** u*n
•i
^***iht^ii»iitt-«"
'•• m>-i|. \*a*
■■
**
*  ^IL"
It.
Iho
****** tm
***** i'tfmA
.  ■
*   M lb- I*
i-il-
i*th\ lllll I a
-   ■
Ins »wilittu.  •**** ***** * • I
hfl ho?oojtiottebi*tftOJ l4i.n imt f*io
\ .**
■, -• ■ ■-
•
• il
Athldic and Rowing Clubs, etc., etc.
„■ i -* i -
!t"!.!5.  I lON'T I■( >R( JET to send .1 few copies
l.Tl l,\ 111.nl to your friends in the East.
I'm. 10 cents per copy; three for 25 cents.
To In had ••! il" Bookstores or .11 this office.
____M_______-_-_MM__-_-__-__^Ma^^ii
r ii loin
■
•  Ptertfcoffj
'),<  MMf ..f It,-    .1  -I B
'■*  <wiaj.,«i ar-  M  MM
||
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
ttmmfltt Wtfti ***** 1*mmk**4*i* **i*l9*t'*
• *•■ .r*.  1« rt*  1* i-VilatllbMa
f ,1, ■ 1, ■   ■  ■, Mi 1 Mi (HHH
T.OVENS
BUILDERS' HARDWARE
«■  • -I ifftrfMM I* full if
Dinner Setts! Toilet Setts! Fish Setts!
Hm**1 MK1 I •* ■ ■-  li  * *■   K Ml 10 i-M   -
Mn i- I 11    1. !•.- . \    • ■ 1 • 1 - ' I    It,'* IT,'***
,* thi MOlolOeOd ' '
Will Colnmbln Sfnrt •    •    Kpw Wrolmlnotii
WOLFENDEN & ANNANDALE
I.ni.* W. It O. Wiilfi'iidi*n
PROVISIONS, FLOUR AND FEEO
JUST RECEIVED
CELEBRATED ENGLISH
fi It M MI   .lure  .tnh*  11
.,..il!1r   WM JOB*OTOO.
Aft nl
• ■    ■ *t*mlj Hiiillinif
NOTICE.
Winiii: 1 mh:i!Mi.m:ii [IBU TO
*' III  lllll  lltlt.*«»l|.-|»il|.*i-/Mll.»t
.. .hilt* if* 1.-Init mui it- .ni nt
1*1* ■   " It  11^  Hit  1.(11 -It  I? ..rl.-li.
■ |- ■■■Hit. rm *,*j
COLUMBIA STREET mix iuvi**tii.patrrwi^ia 1*1
all Hi
li-llt. it ****** ***llt***i.
.inn lUiiM bod wl
Olrrodi «niwi .H-fiiinrHsiothe^Miutyr,*
Un >  mp n*A% It tmmtmMf* wait
.  *\ iiti.twi ■*, r
•;  ud
11 <   .1 ihu wiib itM
ttu ' I'-iMrt^-HnrlnHMiltraltril-'iinl
1i, *■ .1 1 ■ "li. 1 I  |ho I  nt,. m,*t
Iiiiit*.!t.'iliim r mihlU|wir  WLtilti^vir-
ln^l"i!liiii4i-l.! rihabflwl  I
' * - "'Mffi. In th* kin ttm,I   tlr
***** 1   Tiitiiniltrt.'WIibMn Mi. I.r I tl«
nil Iho 'ImiiT mini *mm *t
* 'ni"  Ho ii*i hm thin Mm
MoOtM, HOIUniC In InlTn-i't iinn ntnl jmrJ
OfOaloal0pool00 tho doorei-l  11 vmhq
bi-.Uhit. Uif npHl ii.n.i.l-ral(.^i tit *
I  '■  ri.-   Mr.  i;.„.
•ni" t*T* I ti* **i*r*t*r
tl ***** lUUUM ,4 Jane WeJ-* it, 1,1- Urt
***•<*** Am ma* tip *'•*} taUWl - f ti.tn.-
*it*f mft. At 11 .* i-ii .1, f. r mU-ffct rt
Ib-'lum-tt. ttT«<l Tnafcin^ri i*.t-  t(w- i,tr«d
**r **i uj, miiii tm iiiiii,! 10 *m* with May
i Un  latlvW. ba.1  Urn* .*»r*iiiiti
M.. I'l-lilo enU 11 I "*•*. tir I'srlil*
««liOt|r«|tppltr.M 11 IK't l*n intiiiml iui
Hn l«tl)!*■-'iiiiii lo Int.- nufcli* lia-rwlf 0
Sa.ahti.rnM I; 1, 1 ,1 |-t B 1 Ml Ctltftt
bai l tn-, li.nH't lakitt away
t I..  ,|i l|..inra.
tH»i«;i Uw* lilniil .*f tlnrdurmmr and
tip- cooal <t lodla nf am* in.nn i.UjhU,
■not mi'l imnii. "nit ii.iiii of «Mr_i_A ttf
bihi..|  tltt* ■ limit,  h ihf li<i  in  ibe
t • 'it Ol ir iii CM bl t***4, aod
ii-.'•«• in 1  .11 II un iiie-tK-i ,-an nnd
MMlalMKlbapb *■* Ht ■">-,. ti 1 tmttt
***■* **']** •'*„*■■• tarn
* .    .lr .  *** *****
> *4** 11 fc>»'t AAtfttt t
atii -'it** tm ***** ham*
per A**   l-tlm  *■■*,*** * tatUt* altl
**** * to -tttfa'i *.li*t#-i u or* 4 thm*.
ili -I (IOM it" Umi Ammtga
>'.■'  ** maiix *** mitm,
•   Milker na. bi|b. bol
■a
Ifii. * fltj-MI Atii* ***,*t ******
****** Mi,-|.n Ml*Oi«-«. "4 m*t**g*
lit  '■ '-I- 11 «iib **>*■** trmm, tho
tot.it- J ib- Uir •*** h* t*t*m W be W
j**r*i4\ **tU ** ttvm tt.UM to |lt.*B
****** 4hUlitilrtttl*.
A T***tm ******* Urt titogg* thtnt
***** rt *lr*U*ti* t*A*t*. h* i%*-m*mi iba
in** on) tv *,4l* appmrtlm m tmori. U
U * m*-biti» ibal ImUim. Mmm, tlrt|0 ami
An* lb*milfv 1*4* l*r-**t *m*t*A***lp
I-ii lb- t4in|4f lOMoC *tonook
TW ******* rt Mm*/**. AyAmf **4
n*tr A«nr_Jloo ntin on m***ml *, bo
. ■ " ,  .*! t -,-,t mmm.m
tdUMM.titii.r4* ib  Tu*r-*t*t**m
*r* raalolr l^iliib. turrt ** Awitiiii hf MM
tUatm thai ****** i* omi o.«nirw
l A ***** firn In MIwmH. tohwilal **/*,
m* l.-n tttmi t*m ll oal lbe ••** irtmmi
j TWd 4UMnitMrii-««nft4»nl to|.M,__-|
ls.wf tlm wry ItM «lif ,1-ikn l^d
) I.t lb- c iiwtiHWtni  tt li «i*i» mm tm*
j io- farm a. a Btitnlwnm** *tl*at**m
\nr*mifkald^MtUio(»Aa IU m*f ttm*
I ...■' r.« Il ..-, t. H*.#
t*4 IO hmfi*. **A U igtiml Up mw* L-M
t * in Inlia *** *r* *nt*9*M t*
htr* Um kx*l nttrng* tg* tm ptu nM
rraa Hi pt*wal Ihoft rt it to 11 *****
fn Ibli ilat.4 M tV.-l .tip*.*
"Att* bh  t>M««l*i|  t-Mwl^ rt lh*
i-v;,*..!. 14. bw.ff rt ttm r»i mm m
bill- -tuiwfl, Uit u li r»*«titeml b-r tl*
I. tmtmirtit .dlW Iniinl ****** ******
fiutti la*** to n*.tlin« tlm \**t*} mttnt
* tbt. <*.%inlrr tlm mtn* ***** mm*
h*t~
"Tf I**** turlationl llm mtlfcw, 01 ho
imtbrtrmlm. It.**!•***************
IM <■ 11m -III.**.* *-_'  ' —
CoiQyonlho ************
far* - ra niml |
tatmi'-r* *** I
t-bto bt ***v op nltht-mttiM.  r-**i«n«b«
Uttmrt Umm o*4l»iU  ****** mm U*l*f
mmtif A* itwmriw In am***mt„* *<*tmtkm
tn ttm mm- *4 r-mwtAhmt  With j<it»*e
I liiri^Mi l,t_--lU.tnt__la--lUl..-niw
' '1'ilml that at* tn-wW W ***** r,*i**M**
<iy*mm**. *v**l mm dairy h-atlar wU* far
f|i-4nt«'i1"l1't»i*rtita bw |mr |iwi.l  Tho
1 rtTenmfr Hit cm rnl-mi M»l rhwidllins *
! allinrlfiiUn  |irlhiiiiiMUi.«oi.il«tinlfiino)
' am. !■■ I. jr.lti *.l   tlm l-»»t l^adn of
biillH- ai** Mmt t*t**Uj Alt*** trm* tho
; marbH, at, I mtn* 6ri*lam gr**** *****
: UantlU ** ilalry tmtlrr  TV *lay fiw fancy
' ****** br ttiiur t* pm* anl fanwci mm*
**tl*A***a l*> l-tiir»*m arvl wwh UgrtAm.
Huttrr makinjt 1* Mw mlndatnl lo ltt*t
I H|t mr fanin llr ji lo«filn| i,**  TV t«»
• ni 1 n '■ * f U't'l li »'-i. I. that any pm*t
man mh** i.«illiw t.i .Hy hlm-plf oa ho
W..1VI In tit. KK'mA **n ****• tumitt* * met
tm* brim, iii ti *t may nilbi. *■«* fr-tin at*
rania£*« twititn funmn .wn «>'/ abivnl
.1 tlmiri|™*r* "llnftalit V*\ t*m
m ****** *1 *h* t-tn *•***
■ to  TVy aim t't**l ** At
A  ** -I* ,'t *,,l* *• ,,'***l"9
A girl atiiit It imn ■ ll 1. in IV I..MI rt
(fiii* l..J»tintlay ■tf.-I lw*t Hun-lay Mm
ifi|rTltittpmbnit bd-l *■** thai *ne* *******
tiling At tnl ttam tWt t*J*t llm Utile
(irli iif-IVr tin<ln>w.| Imr. nn*l thru 041
Ikt t.> mt IwT |#«tiT« TV H himlt Ar**,
air*. MU JiimjilnK I" Imr ffrt *<****» *
.Ilml. Inin lul
Whr, imtt,mt*M bii- itnittmr, "p*
hatt-n t «M i^«ir pnjtfl "
lln * it: if inn 'i Imt ii,«t Ii the
,i-r wh-^i U.I _am sll thai I Int-iwwl to
mat*
Tlm 111**1 h'ma* taken alwlt. an.1 fnrotco
j •*)*■ ii,.) ti •! edt mpnym
lh* inOtt, ti. .< .it t tump.
1to,n*N-Jirtd.*Il-tio_n mittkmt *****
r**tu*r*t U ^i.t* a Uaiuf Imi tHtt* at** Ibo
MnnM .'-"it biiitimt tlmt th- Unh ***
injmfi>. ami In Iwmtv ttm UtintUi* mm*
ttm* li ti look OOI iiuin-r llhitrant A'AMi*
twt 1 rliiiittt.il tiH tumi.ti 1.. ic-vlti mf
hnm ni.-inw hi the leu**- IIIK  laKIXlKlti NUW  iYKNTMlN,STl.lt, Itliri'lHll UOLUMJUA  HliNDAY MOUNINd.  BKl'THMBEB
New Fall Stock.
MANTLES
V.lt-'  I ■
.TACKKTS
im.1 I  '
CAPES
ui.srr.its
'I B-,,1
",  Tin nl
I
OGLE, CAMPBELL <fc  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA  STREET,  ....   NEW -WESTMINSTER
NEWS
01*'
Till'; CITY
l.e Art..ftll.lit.tiii
1  t   '
\
" ,
*i  a.   .
J 1   II
'
LOCAL
IIIIF.V1T1E8.
'llaa'  I'a.r
*•,"!-  '■ -
I'1'"'  "
'll.r  l-l .
M	
a* It.' ■ ■ ;
i
1        1
ii  a
i-la,. aa,l
la.  t.<i
lliliul  .11
llat. Se|.l.-|
A lir..*.,
,,!. t II
II
rlie-i  ,.'t*
eil,„i.  a,
Hiurrititir
|-,..il.,li
llae- fr—!■•
1 .'
Illllt It ll.lt I
Tk. .i. .
Ifi.m Nar.
■  "
All.f tl
Iff, «.. a
i.e.|-la' ■
L J. Cole & Co,
Rmil Estate Brokors
'  i   i   I   i '  i   I   I  .-*—f—i-i—r
****a*aa* H e_
IllHUI'LIIU'll. IllVllStlllOIlt
,s" Uoiuiiiisaiiiii Admits
I.l.* liil.l'.MIIl.t BTItBBT.
HOUSES TO RENT
A.'t'titi tm iiu- National
I n,< An,,, inc. Cn  ail
laaliaiil,  ai tt  ll.f  j
.mil  J   I ..I.e.  S.ala-..
V....H Ha.iii .,  ill .  I'll
For Good Invoituioutf* K» **  '
i  . :  1'UI.ICK UOUHT
fr..  Ir.r.f.i  1...
Ill  if eel Hell  Dl |1
i|  Unit  fl
J
Real
Estate
Brokers
A|;,i„,» Quikim's Instil iiiiiiii Cl.
II
s'etimfe^^^
itt >
S±i±ii$
REINSTATED
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothioi' nuil Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
Armstrong-Young Bloolt. Coltiiublii Strait,
a' >-
LUNCH COUNTER
|
Open Da, iml  N.R...
ll'l' Cl-1'illll llllll  Fruits in
tholr Sciisiiii.
F0S1KK it CO.. Proprietors.
FONTHILL NURSERY
Nun n>i it ronlliill. Onl
• i
.-, ftta.t.a.a.-
SIONE _ WELLINGTON.
i   ....  |i i
Where 3K&£
nt loot ol
Mmy  SI.
is
Webb?
IT HAS BEEN GOING
FOB THREE WEEKS
AND IT WILL
CONTINUE TO GO
|,H timcbod) Iii.ii*.-it "i"1
List liargiiiii »*' Iiti'' '"
We've many
of them left
OoToiwdi) • *
i
■rhllltu* *  I
*
•»•• pro
■poo U i
few wl *■
It-. •  i Vi
ii Vtl  ■   ■
rlt.il..!  i*. \.» tt'i -'
II, .1.1,1.  •
s   ■, > , |   .
IW i
•III
lorti
»i—
lit	
.
GUNS
Llir, na».'. t'l lr lie*, llllll Bun.'
Bull Omnia,
. 13,535*4 537 I'rontSl.
W.E.FALES
IHE UNDERTAKER
k**Uj*
Eve
s
i mil what
tiui
Never Before
THE REASON WHY?
^ I
,
W
■
ii i. i.i i.
,*. •
•t N.t i -  <
tin •   ■
iiror.Hi
ll .  '    	
ii w«i imtiH it ""*
Mottdi)
I
i  .  hi
■
noirophi
rw HtC-Afc imttiift
'  inH   i « -  #'—	
•
l.a- 	
# i  •
titiU* t •*■■•-■  ■
.  .-
.  ,', I ■
I .-.    -a
• | .Ml.
fl llltti
f   »■ \   . ."I '
t ******* i  ■ •'.
*i****\ht
'lla.f
I .
oulllal *
ai . Kh nn* u
*
tmi "I tin**
II Oil ril-  ■•  ■
ii.. Mnroy.l
tMt.nlii i
* .• t.f .______^____^____H_____^____H
i ■ ■. d i.  .
Al H. ,
it li.v* UN
Mi  A  Ihi Rot  l  '•  I1 ti
4, n.t 'i .
"II  lift i'l
V.fur Mn."  lirit i
ltfl|lo| b| II  ■
llnai'l ai.-l  (-fi  ■
Inn,.. (• * ,   I
rt,-.. . || i i  , I
l.ii«.11 oflta
ftiluftil.la  -  01
iilKhl fr«iii n.t *i it wild
Btf-ml |.i.B'i..r -.i'i   . -
It'.i. Arini ind -■'■ *i
oiprrwdoti nf Ifarlt
■mill madr i,itit.  I -li    \.  -*■ -
Itt  T|1* '1  I**  •  * * .*.,.*:
•atrii'.' t' W  l'i I.  ' I "  " "  "   I
mptl ' b'rl'	
bl  Itn   In   I:-  ;
tonrtiliiir wi.ii • *   .
B
UY. WATDHES
*. D. BENNETTS.
ME AKIN S
OR1I.1. ROOM
 '•' t.MH'q OP»
IND •-,| »«'.  I. _>.,).
VANCOUVER
W. F. BEGGS
I", Will KNOWN
it Ti
r- ■.
KUtlHIM I1BIBHIIC CO.
^Bbiiii .Hints.
....  .ii ...
1.1 A    M". I     ttl, AH   l.rll    .- I .
^^^^^^^^■^■H-_^_-_---H
I, llll .lit'
Il.ilrni.1 \. I. illi.l
YOUR FRIENDS
THEY WILL TELL YOU
tutu, niiiiii «-.  .mn    ARE GENUINE.
YOURMELr.  • I
■
ila>  iiiimclivi t •    f our pi
limit A l.t. I«- will    't
ASK
t-oMi:
I Me- I,
Jas.W. Harvey.
SniriaeiiiLlii ,ln«. Elliott tLCu.
nu ti.i.riMS.. -i itinvi-ms i
On the Market
$300 to $350
PER LOT
These lots
III  (I'M. Hi-I   <•    .  '
nppt it tun ily ul  Ifitpt
■' w°ODs cS_> ipqllsx

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354097/manifest

Comment

Related Items