BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 28, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354095.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354095.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354095-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354095-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354095-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354095-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354095-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354095-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354095-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354095.ris

Full Text

 Official Garcltc
wTWOer a CO".
REAL ESTATE IROKERS
."WESTMINSTER, 13. C.
W. j. WALKER & CO.
CHt.T.aiD ACCOUNT..!. AND
cir* Aiioiroai i......
itttwwti cut tt.  .11 wt.tamtm.
11/77/  11*///***//  IN INCORPORATED "THR DAILY TRUTH."
ll II Bit .1011
NKW WKHTMlNKTI.lt. IIIUTISII COLUMBIA, SATUItllAV MOIININll, 1'KHItUAHV 88, 18IH.
WH. llAll.I.IK * CO., PROPRIETORS
last Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT*
I \ ill) AND COMMAND*
l\i, an EXCELLENT VIEW
I ROM ll.tl TO $too, HALF
, -.SH, BALANCE IN A
Yl-AR.AT 8 PERCENT.
T. MACKINTOSH & Co
.... iii.ii. K.   .NIAV WI-STMIXS'll-K. II. C
IDS & GAMBLE
Land Surveyors
At EST AI F. AND INSURANCE AOENTS
U.iMiitiKni'* '"'-"•*, **y '|*"1'*'""1* toi
MMl INSURANCE!
USE l WotuooT.t,
Real Eatate „ ,  . „  .. .	
Patent Medicinea
GENERAL AOENTS.  i __..^_	
DRUC8
SHOO  i "I in i lul mi M iiiriiu Slri'i't. I
SMHI I*"'- i'i'" Um liliitil llrlili...  j PERFUME8
IMI I'tiiiiv aiiiiiii*. i.ttin Urtrpool
LOTS'"-""ii' iv.•imiii-,.-
WANTED •''"' i-t t" nn I"'
i*. its ami »* ninny non purahuei.
WANTED.
rpo LBABN
I in  nt .U it...„ litttiM- *. it.-at Qtm
I'll*. 1* ...-taltill-
Toilet Artlclea, etc.
Macpherson
& Thomson
-KI.KI'HUNKW.
NHillT MKt.l. ATTKSUANCK.   IBI-lm
■ xia   **********
S X ***********
nrvrrii**. A**m*
|| \|;||. -I l H.tl ■ i
■i.i,** propcily in **" p*>il**
■ .
'ARMS! IUn* .'J*;;
!
sou i ii arm* ««,„,»» ,»i,n
INsllLlt .lioict-
2 1-2  „».,„
IH..  Ail.liliitll  tu
I-,-- . \l , -iiiiiii.1« i.
INVEYAHCERS * FINANCIAL AGENTS
. . „.,  !,»,.. ..t II  ,
loins n;RNi:H&.(;AMHLE.Ni-wW.iatmlnattT.B.C.
ItlUTISII I.HIN
I  ft 1 , iiiii inn lk
|o Smokers  «-»
*.,* at* of H.iUI  M mi
*** ** *** ********* <<i»n>a*
TIETJEN.Mumif.il,," -i-LViiVLailT"
a.cuRris&co.
11.,n ,m i.l t ill
OWAT & n
TURNER
Real Estate
FiMilUlffi ffilANiL' Ali'tiBi
Thn Iniiii wing Pr«|»-i-(y hat now been
plm-i-d on th<- nmrketi
mr ,'..,.... i it
I*..*!-* nit.* ll-lUl -Ii.i I-- V!   I- 1    ' ■  l'  'Ili|  Ultttaatl
SECTION 29
lit ..I'M  , It.
U«* liul,.,. 1 a* 1 ll*"
|»tm .ill l» li..|t*a--l Mm It let,
■..W1.1....11. In la.IT. IH..I Ml' '
M OWAT dcT>
TURNEli
*... m ...-.I..,.,  ft r
DRUGGISTS
E.H.PORT&CO.
Sarrrraaora lo T. O. STRICKLAND
ai.rtuwr-i.
IESTROYED BY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
Al-TP  -  -  =
MANUFACTURERS' AOTS
-UHlH s-.1*1.1 Ukr*
I In rtl** urr. I**! Hi*. HiU. *<u .
T, READ & Co.
APPERTON
LOIS AT FROM $60 TO $150 IN LOT 8,
SUBURBAN BLOCK 4
ll'iililiim Sllr* or H.trrnli,-
'nm lhl*  |'.ti|i--itv ili-lr*
""il'. Hll..,,.  Mi.ui,l(lrr*.i1
1 ti * 11 nit, I'vrrjr lot..,.,
LATHAM
ESTATE
1.1 SO. If "11  1   II a   1   ,  tati, >■*.-!'.■', It,,-..I    Tit.  1 ••-
.a. ..II run Ihtatugh llii, , *r«, ••!.  Thi, i, (tit (http*., in list
mirlM.  attic... '"0". *3S0 . lol. HOu.h. lul lltl it mat.
615 FRONT ST., WESTMINSTER
,1,Illllill >i „..*« |, ,t la.i r-i lala.lMli..  lilt
H.G.ROSS&CO.
i. B. Mackenzie & Co.
f ^liliL General Agents  607 COLUMBIA ST.
' ptANYTHlNG AUD
Severythinbh
AOENTS
SHIPPIN6 AND COMMISSION MERCHANTS
.  ,i  le A**t*memi\m*m**y tt'-* I la,.***** llmlnMstawtm tvwinny
ll tin •••^'tilti.iiiirwsfl'.iYipat.* itmetme tit* A****tatttm V,A*pa**f
tr,***,**. aad Pes it* ut H«tin** la*ataafe t-.,
SAVAUK HUTCHKHV
Ruaelttu  Juwlah  Emijjmnta  Morel-
tbiely  HltuiKlitiirt'tl  by
Goeaitclta
on thi; frontiers or Prussia
Tlm Bui-rotary of Uu, Ot tiimii Navy
Dtt|>nrtui<.nt Oaalilervtl for
Ooaaiiiintr.
BOULANOER CLOSELY WATCHED
Emproea FrtKl*arii*k Blauiod by tlio
BliKlleli Prvaa for Irritating
(Ins I'r. ii, li
l,oMMiK, tYhruiry ':'.- Th* M-ln'tm,
tu itinniit.a liu.»iui. Ji*. 1i> tin* »liul.--
.uii mil ol Dial Kmt.lr. fur i-iuliralli.u
lotittDalttd Mil*, ha*, .ti.imi.- I/O
a Itaillu tlt<i|iiIt'll, iln-ad)  rtHlttd In
in,.-!.!,.tl.  Tin-  Btualta mlboritlM
liavi* tt.ii htt'iilut ******* tffttob Itl -...tii*'
limit on lln* Iri.iiili*r. nl I'm*-. SUtlli
aiul iii» Bt-du >i<i>' «i (Ik* battBdan u
tiairttlliHi i.) bodtai ol Oomeki do Um
lookoot for toy at.., may *t\ lo lion
lln..la altltiiut [i* mui>*i.ti, A frwdayt
a (ttt a font uf OoMttkl 00 Uw n it-ii
i,|,|-i.ilf Utt tOWO uf M>.iii»iu lu l*tui-
.un Mii*.ii. i|i.,..i,I.-.1 im i-iiiiiriiii*
.Tti..lm Ui*- fifiiiii't •*•.•*») nf tbetn
Iml aln-ailj* Rut i»l1l,l.i PrVMltO |Bf_t>
dlitiun mil WOH Ihtftfoft .if*- tit.iii tli<*
* ...**i i... but iba irvit. t tiumbvr mm*
mil i.u tin. Itimiaii .I.U nl ii- lint*
iinii tlm lail HVOgl titalr** ut the
t'ttr ratae da*hlnx doVO O'BOO tlmai*
Tlm rtultraliti llm* biuu|bt lu
I hill Uh llm tliK.lu.t*] nl dt*
lUeratttf. rrfut*-! lo obt| Ibt Ofdn
tu ton >*arlt. ami mine* n.t
OtOpOO el biit'l mi'lr a dtptfttt
Iniiiam** i'l.i'l'Hiai'k* it*ri|t.l llirtu
ailliiiul Mt't' > aiul liamt>ls-sl Umtti wmlt-i
IMl l't***. kllllattimtei itutnlser *****
Um****** rrwittitlrf t'lrlilt-ii ami athiatnl
ilit-m*»itt*. t*. in. .ir w.», l.n k t: • -
'tin-ilruMii" aa. IrrttOMMd  h)  nlnl
lnniiWooTliifltraitildt "' i'"* lite,
u d is..« ibowtd ii» .i tjioiiii'i i"i Um
rttilltinll l(i*l tlil,mn,t,a| tli* (.-..ail,.,
t ■ .1 .til i.'l -11*-1*-- 'lil-  '
Tti*1 laa* aim a*ii HUM lo i«rt«iii)
mn l,.w|.lta!'!> MttfUlWd at M)i!"
mti   ItritJu. Ikt UDtd  mii.t  -t  tl.r
• mttriiii. a. i- i**.lit rvootdta ItOM
ii.itaiu.* a fill," f iii" hodoMootdacitoi
llir iiii** *** Iiii altt* aad rhlM,rti ttmm
btdtt Ud VtOt bOCk attain hltai»!t 10
lototkta li «i*a*t/viialn**«i tbil ill
***** ***** raid* «•>(<< tliiliepsl Imt Aamtt* a
.in is mun,
RMHtt Fitdtifck orrlt—<i ■< Dovn
i  .    al  %  itilt  aft-1
rowd VOI el llm l't*"! ai.4
tt,. i.j t,. i out, :..i.-i . btttt. ebili* ai**
i .. ti ti,....i.t.-i •
11.* • titi-t* .* * a* larll tad la lb*
***** of i|.ll>l." ll.* Imli*«li t»'» no
...  i '■ *n 1'hitr ll..' KtltO "i UM  l.t*
pftrolFndtrttl lomloMtai tt.t t .1
Ui I'aM*. ah*l tb't'l'i tfttlhi at. < t .»
In torn llir Dmtltat 1» Hi** **■* 11"1
***• rrt ifalait Imt. Tb* ufMiiiaa I* tt*
(i.*-4 Ibal ib- i.iiibl Im hll* l»lt*'
....|~i |o Ktal'it.-I t_ OMO a* *lm ha*
...tttiutifii bn bottom ******** "-• I now b
ariui*  Ai ib*- *itn>- nm*
|||0..■ttJ.tnnIkt I'lli* *■( *'   '
|fl..|. •|,.i**HllMtnri| Ihr   |
iktb tii*i-iit t.t tuiiit it.
bnplltllU li i* ttatraa tkal tlm ti*****
ba* t-«*i* *!*• rdttfttert
elliiittua. ami At tfitnibtA *•* ********** *4
i,.r i.s.ii-l.+ii..nirmiitv- Nomonto
Ut tki'iitarv llttt Win ai*»l ttm *****
t**y *** ImilitwJ Tb** t*tmi*at ****,***, it.
UwitliaiHlli.au in!** u lb it llm »WI
an aot t Jwlkbtti* _*>.*-*. aad Mil
** ii. lo bi.ittt a lUh'*t«-aa «fl*l*
Kasl-fn I'lHiti. k m** tm* *h Um*A*m
t*| lifitaat.lUi»l**»a*ii-ihi HaiitiMi
ast*) llir..- a**A Tt*m*mt tt lUlmabrlt
lr. .t»..i. nnf* ifaiuarM T»»ai.ai"«
llm ****** aill the i bai»ttmt la **m**m
nf llm IUa|-t***
r**ti *\uta unu a *********
Uatef-I IbtaUftff ** ***** rkmtAy
attrbad It tUa***ali *y **ik tkm IMfili.
t'ti-iaamtil iad b) if**at* *4 *h* Tt*mk
•jirfttt ll ** ktntva Ibat bf bti l***
rubiatlat ^•ailaat lolfiaai* «nb
tia>ad*ia Ittt*. ***** lllitilbmdlktl
b** aad bti Wi*i»i*ia bat** bad ia atiad
*h* *iiit(M **p »l a ia*i r*i lamrti*<rtw<
Ibhratk Iba alrltrtmat ******** by Iba
t-ra*M>m*. td llm iteteaaa t't-KasH*1^
A tinraub ritaa I*ai1* **** Ibal tha
I'lrwb goioraMs-ai fKaul* lb-^ni:|et
a* omlalf ****** *k* t'wial *4 Tut*.
tad Ibtl Ike foaiai* *t.*tm* U *a|.
*tmt*A U* t*»am Ifwv Ikll **■ -*> **
IM mtkm* Ift Ibmitbt t*t btl tlMl It
tlr*.***)*. OntOl tblt Im MUM ******
***** MlMbk-!s**ltiht HUiaH at iw-
Int   MU %l*lt *i katkmA mpn* MltHt ••
K,it  *4 M* aedwtaadiM allh llm
,* iiiii* t.< ***** m* ****m**im*tt hi *****
UimtAr la Ika Ht^abll*-.
SOLID FOR 8C0ULLAR.
r.i'-i -f * iiTiiieri taiihout reference
la home officei.
IV***m **l I'*' "* pt^aatite* fnr **** t*a ***, M MO
Cihla M_f_M   ROSS
A B.C Codt
i||p l«IK IUIWWI
Tbe Tlate*. ***-_t»ealla*| at tt till*
tl* in lb*- Ha*b1htl"*» l>*l **** llm
tttl dill atrflli*. Ifvat* ***** MltOM
- i.li*intei*Mi**da*'**a( Aawii
.aa*. BitlMti thit tt*m en AiaiM'an
l*tint id *tr* aodnaM-Pdly ll '*-ea«mt*>aI
akni tkoald be ****tt*4 thai* waM br
■M ***** In hunt Hiiaal aahtt-
Ubat laaadiaa ti.*mtai*.*ai.UMlliat.
i ... |o i-t.ttti AawiVaa laaaiilh-a*
uiii.iir*l || UN 1*0 *tie»i la Ike
Itlt.aat1t.tfi Ttmy oilf tad It mm*
140*11 iW* i*> ii"i' bail tflft
Man t i« ta in
Il fi Imliae**! tbil Ike **4h-r all) kl**>
I.. .Il-Hliiit*- **4)*i. Ih* tain lt*a*»*4 **t
tbe asMfdrr id "> ainstf Nail." Hoe nl
lb** ommI I a. |*4l a nl wllo***'* atain*!
f*a*tlff dM*^Mfrilylbf nthft llftlOd
1km . .ni iillit* l*ilia*.^t tta ■»I.** It
iniiii |.4hli*vatai!lama1 TV *nWa*r*
jurt baiint laiW t« iini.lt* it-, htai (•
ol*« a *imat at«aamal la hi* hm
Prmvca la OtckavRad
I'aai*. Mmri J?.-Tba Taiof**.
mmomndiii tmi llw *t*li *4 *h* lloii>t*-*i,
.ItiU.lt hossfirr Ibf |wslt.'*r nt ll'f-
mit.t liitsiTtl It in-^ oil) hii ur"**l.
Ihf ifilitl nt Ihr I'tfix-h tiaihtt ha* t*rn
OOttaOgad. Thf torMant« nt Ihf
* lill ptmt lint*. nlittM "I petit* 1
'*t«rif-*t Mveen it.<- Itm tinvintmnla.
iml ara tbf*fiinMf*nl* likelf Inrllilalb
lha tvlltallun of Ibf K»tt>tw4n itloatkat
due tn the tBWlOttln "1 lil*vai> i ir,d
fl1.|.1
Tin Train aad Labor Council a Unit
for tha ri»t>i*'i Oaatilata.
V*,m.h vi.ii, I'ltliruarv IT.—fBpwlt)*]
—Then-mil iihuUI im-vtliiK uf tlm
Tm.l.-. mul l.aln.r Cotlltll Ol llil* illy
In-Ill lulilKlil Tur llm |>iir|H>*t. uf nimltliT*
im tht rttpteilvt pUUknu 'if limn.
Hitiiillar ttd(urUnilil.  Pmtll aat i
joint dtleftiku* ,. .mi-in I.- -.'.'. r.-i,r.-
•t'liiii,k .-t.-r) iratli'i iinlint ami lalmr or*
linliatltui In VuoOttVOTi Aflt*r an
. iiriii.t iii Imt.' lu witli It tboqunUot it*
ilu.iuiiiilil) nt'lKliitl, thtCi'iimll uinfil-
iiit.ii.li it. i iiitHl lonpporl Mr- Htoiillar'i
< atiKtuliitiii- 4. U'liiir Dial imiii uVilrahlf
(rum a vtiirlKlii|iiiau'*|Miliii uf tin*.
Mi >imii1Ui* tuiii in uiii* !..i. ara
«,-ikinj nUk'lil iml tiuii,. ami 11,,-r-* I*
I "i.t* - i-i * nt ft-vliiti Uul bi atll tarry
tlmrliy by an uti*ralit*1tniii| uujurliy.
1'ri.b ftirull* flot'li t.i Urn BoOOllOl
lUi.ilarti t'Vtry day, tin- uiinu.t t-ntlni.i-
III in., ji.il pmpteli ar** briflii
irllh pronbt ol mobMi **t ilm t'ur*
boold rwkt otatlly Ibt nnm u Iht
f«* t  i iirtaniiii'i tipooHon dttfOOM In
ifaOUl Iht MM nttt a* Ss.uillar'i In*
■ i  ■
Dlatrttt Curt
(Baton < iptili nuttdriik.*!. r t
Tht tVO limn , li»i|it| mil, tbr ttiut-
il.-r ul I'ltrtiii U'ltlmi urr** brnutlil bt*
'■■t, ll,** mati.irair* )**ilfhlay nmriiln**
-1 ar*' a balf-bit-*-.! outtd
\ *• i.*r m.i in Indian namrd Bhty, both
t.f vboa lln un a dtt|h imarNimmea
>itni|lt, Tlm hittmitr. atr** reim**
eettnl by Ml  T.'  AtkloKkO. Tlm^nl
titom * ni'ii «■* ttr lti-miar*»in nf
Chllllvtek. vho tatf wMum ■■ 10UN
itttt «if ilm t»*dy vhto hud, Tlm
.1. Mr mi* ilit-r tlil* 0101 !<• *lit*« Hiat
. i«.l bad brrn M*rn |**..iuf
alsiut lb** lailmad ira* a and r>inf oa*i
••ti iti** tl*y ul Iba nurdfr. h** bad un at
il**i UM i l»"l I'fy "ii ami a .null
>*!•. ltd - *IH"*I I I'mull" tint lu a
t ami Uttt 00 I .U'k OVtf
bl* ihooMtr. It ■*i*al<aiil...an tbal a
i b niti i'iMii'1 All Ikatfi aha vurki
'.-i Mi Uiit.it.. bail mo O-htt tn
I', oltoetm ralkd uj.
1*. Uiii Itm* «.r» I WlbtOt V. Jduinli.
W llynall ami l****** I*** (fan, Iba latitat
.(■fikti.t I'tftttb Mr Atultfa Imary
*i.-i a. ,..i.i|,in.r I'-in I'ir.Di.
i..,! i..ii!...| tbil hi* lllnl aluul a
ihm **f a aiiiv tiiiot shay'* bum*.
ltd htOfd il«'*il llm Uoh* id tb*. nw*
A**t a ilM nr lu *>•*< Umt 11*. iboufbt
iii.* 1.1*1 i..-.-*if* ittd vff* ii at if lint
J lifii-ult, i •unryttr. **,* m\* *****
,,,. pndottd I |4at ut tke bmalliy
aliffr ibf anihlrr«sr.urf»«i; ba tkuvtkl
ll uDllbfly ibu ibf budy a,mid her**
UI..-.1 al..r» II aa* Imttid If It ranm
ili.iai, tbf autti lit.l I'll tl tuillit tl.. n
,-t,. kg „.m. r**-.-*
***** a not Uii* ('id tltO fwitid I* »« e
IVtl ******* ***** tmUttm
IH, J. V*MUM lUtTi**
li.taUil lt.il-t fffWft m'.l*,-*-*m* a* lu
....(ib. ..W taiti, •b..ba.l|*a-*»*4
abtnt tb** ira*h ua la*i wt-i nth lul. h*
noM 10IhO taili.tin htoiti iad vhllf
IhtnofaBtd hi. nini'-t fnai I*, a-i i
astt. I.. aittmM lima »iv hi* «a*r **-*i
aad i*'*i**ttii»«l tlm sum ia*>**<4im«4 a* Ihil
vwn It) llm old aua. lla n**i ******
Ihal tlm li*** «*t tlm an-■» bOM -*•
Untd Op and tMoario*}**! tkal  k*> kat
' '.i* fesut
At, ii.toii va* tkra railed ltd Mr.
. a,tt.i it iairt**4*t*tr,  Tke all*
j mtti llm *i**k*Kt> kf kid
- .HU,. .44 Man
baoo it Hay* !*«•■> lo hi*
kbttalnlto. hf had •***, h** \t>}*tt*A 1**1
lOOd llMBi  N'*ib
lat *«**iM ****** ilm vtumn tt*m tkt*
ttounaoL
Mi w«»-.it «iif*-alJ-ta*rd**al Ihil
t,r bad u ».t"—I U iL.-Wh.taay Ikal
bt no ii * Al lata la !*ha**« tmmm
**** H Aadalana'aeirtrvrt alw
.. „i 1,. .1. . iim Ak ******* kid. ua a
t*«t*t t*m* **t-a**na. *wra In ****** ih*
t**4 atia. vb" aai r*>4maM tb********.
10 **bay> b***.-*-; bf **** l*-*lltt«l la bit
lat biaad* bawlVf|*bi*t. « *m*. mm*
air. attd a t**** *t I****. **** ao**
tstudarnl tbtt kfthlltiti. la Ibf **-****  *t
th, *t*mm*t, abet. ia4 a *au!l p*r*m *4
ft.|« 1n \>t.4 * Itimor. bf a*k**4 Mr*
ni.,1 -I— iln *** tlm kao*lbft«b*'t.
iMiibt-oatd it babtat**! ta aa Mm
aaansd 1H> b vbts foam fh>« llaitHiai.
|. . .. in *a*tnt M*. and k** kid
*,* bit any* Mbra al akaya Imaan. la
•Haa Itlll aa*fmi1<alW*l Ja***>* lUllHf
at 1**4 ■< iaiafi*r*i't tm llm aila***
The fiidfm* *4 lhl* ailo**** vt< tw*t
iiaiattiaai. Im ilib-teb bf va* mi tta*
tm** VkuRril t*—.ad.he tmly. ba »t*
taOtk] Mr M'tHIIfuiy I., bnat lha
bndraptaCklH.aath alia Iht** tmm
I., hf \p hlai lla U*l boo )» loaod llm
Hm ****** lha b*«h. a i/tmt* *4 *tt*
ai1hatlf**ti r*i* tifp»1«i*M tm*** II
it***i*4 in tlm am, **A  *  ******
tut. o*al In lb* *o4  *t  Ikt  twfm    lit
u-.t*th*t*A ibf vttf aad iteot ondored
i. iht**s> kf ha4 r*w-*<*4 fhoo Iba **i$.
**.*■ i%*\* bf aa* ib-'«a. Im **M. aa* a
Mit> thlaatt lhaa tbal t««a4 bf hl«. It
i- f'taad la ukay'i
!„«,•* ito fvfibft fiawiaaUo* kf ***4
u,it ****** *4 ib** Na**_*a Ivduai bad
betfl intft with bin Ita* mti MUM Ika
'•«|| ilrsfi imt 4rtaa tbf lltal. elan ibal
.m ***tat Iba 1*4* bf be* uM tbil II
■1.1 otl ,.«*a. Inno fit |«lfl ll bid ahn
beta pr-tvil■*••*! I.* hia. thll llm **m kad
vh.r itt* la
■in.. J.«* -a*. ,|t'*.i **4 aulaiy dMfv-
t.ttii*t)lli*HltaVM't'i<4 ibf tail olio***
Iloaiibtiaa (* llm <t»*tw of llm
trial thai llm nOI Mr lai-.Jl ha*l
tm ift'tt*ir-|. ibmvata
**tt |s4tiiMl *tp by Wbiy.
by ah»H II aa* eltfo 1** 0 I
MMa*m d'-va Ibf lalltnuj Itvh onurn
***** atl'taanl* na bti vay ta Van
noW. ltd tiki tl llm aaom nut Ibal
va* f*tao4 by i.ta*laMf Atwkr***a la
-»t.it*btw»f AfW *»am el Ike vll-
tmm* hat ***** ff-ralW*! lb«* tttal ibwod.
hatint UbfA Ihtos it* »• a m lo-MI |>
at, lotl-Mlini a *hn*1 e4k*ar*vm«t Urn
Aiht**t. Attrt **At*tm* **m*hl*t*i*m*A
ill il.af*.Hfa*f. abn va* aoat ap tmt
trial a*s4 tlm  <**  iaiir.it  Vkltsf  41*-
• hattod.  TVn vara la ill I! vtUmav*
• li'fl. *r-.1 ■ «ir**til <ltvnM*lea1ia! <***
ataio«i abay «til .»riaiwiy ta m**r ***t
at hi* Ilial.
In artoltmt r*n)anii will be tmtiA a
Ifllfl tr,«i Mr 11 B Sye, |,r*-*Menl nf
llm Trutf* ami  Uhnr r«ormtl of tbH
rtttf. Iltinf hi* tka* tatintint |*n!ilval
tuiii*M In rtinofrlltwi «llh tbf ftf^mol
ftftfiWTia-aiviKaiin   We imiaeenl  Mr
j ***)* • klt#r 1« ibf rarefal y*.f-t»*it td oat
' latdfta fetmfally
SHERMAN TO WIMAN
Eraalua  Reculvoa a Vory  Int.-n*at
nil; Lottur From tha
Sonator
ABOUT THE RECIPROCITY I88DE
BtatemaDt and Cui»|»ariaoii uf Oanaral
Buauioaa and Failuroa
in Canada
THE CAMPAION  FOR  OTTAWA
A  Youuk  Wlm,* Lady  Mnrrlae  a
Nt'ifio and Tlm- ia Mm I.
Trouble
KKwYOtt, l'.t*r,iir) ;T-~Tba (tit*.
Ii.atni' lolli-r tin bm notlnd frutu
s. uil.ir siit-mtlti by Kii-ii* Wliiiii,
Btoolt ('Iiimi-1, W'ailiiiitiun. 11. (..
I itiruarv M, l*vl,~II] dttrMf. Winun:
lo ntpoon to fool ifi'-r *.f Iht Mlh
lti*l. 1 bavi* in idtbt )<*•* ibat uu to*
ftiiint tif lln* tnvdtd  "til"  *4  utitillt-
hniliiMi. it vtlltolbt ponlUt tonton
any «. iimi ui*H. Iht ptOdtO| 'r* MlloUoo
in favuruf r.**l|irialiv aiili Hi- Dtlttd
>ut. • ud i iiiuii Ttit'it' ti ali» a fr* 1-
Inf In lailli Hum.-* Uul  any  ICllOO 00
Ult lurl of nimim. It ilm ol iim im*
1--miii.it f|t> ii.ui tn , anada. tutibi In*
■iMftWllOOd I* in ffli'll  10  liiUff* n
vlib ur Indm-iitf act tun ai*«ti loht
lOktfl In llm n.iiiiin
My u|iltiluu t* una, ■• ti ba* t-"* fur
nm.i  rtOfl.  lhat  11  I*  Ihf  ounif**.!
ii,i. ml *-f i**tii ...'n.iiL. • ia »i ■
n.nlial tutntntsnlil r**latMi* «tlb a ntt
topiinOltthtttthtotl tt-iiirf-ally ul !
lb*. |.M»lmil.iii. uf t-i'lt. lOOMlM aril-
OntOl maiiu(iii,it*s a* WtQ 01 "f Hi
ruilur*. at.tl mliir*. .ui li a polity in *
u ih.- rv.itli ,,f frv«and tnand!) aet*~
UoUoott Brtt lb" i|t(it-aranra *tf A
Ml i- "" Um |*ail uf Ihf t'Mlfd Hui»*
ai it 1.1 I** wti uiidtTii. ail iu i anada. Atl
thai iiu tr tf mi* ut reripnrtty **ta
pnparli *i" A loonHOM ibf wlllfottm
uf  Iba  l»*'|>lf "I  (br  I i,ii..I  Wom
tn | i.i**r itil.. .it. li an * i.*a*|fam* - * ***•*
tb* |ip«i|iIi' tl i aiil*ii UO alw.  •
V.jy truly tuuri.   Juwi MiltiKit
B intmia to Oaotdt.
Nov Ton, Vkhnoq ?.  Pallom
tirrtailiinaliBi.il ail Uh** *4 rf-nftal
irtdf IhroOfhOOl Iho (ai.adian Ifcmiti*
h*h. and ta ll-tell I" ht M until ill"' tbf
* i ..mo*, trial tittfl^t* kit*
s *»d la. Tka utmalat ut aiilxi*
lain aill (irubiaty Hatnut* kt*lae*i
HtOlbOhO abrei i* i" **** ft|"t*l tta*
MBttd. Thn it-Mat.* ut ******* nporu
ll fofltttt ihta nakt kiiim *.** u*t
*t-in'iUiit,i...n a.i *«ii Tka
taUl i.'-ioil-r uf tiltarrl 1t*m Jaaaary
in m dalf u I***, atilb" «w lan  1-*i
CANADIAN  Nr.WO
neia nti . am U
On i-i * IVUuary n.-PftaoBpom
oil anada iou»l rta^fal r*walw mt Ikt
UtataK'-ua*ariititv nt«e an rwttliMt
la, TbellHUiwrianit* tkm limy at*
tthtini t (mint tn*****. ***** ir* wnhto-
Itt In llm ids-a. j .4 llmll |*Ui|.«*vt
j K Ktn Iht iWtm .awiitiu u.
CMtn l.'htaln. nt* hf -Ml *f*l *a|*i-4t
dtatttilailiini ataiml tltlUia«ata*aili-»
axtihfi iwtatry notOkll.  la itauib*.
nminlmaahlrh It VM
(MMlbW lu ta tap*
wtrtUn tuaoaf. la
At* ht.i*buji I'abtf* |*aiis*fal •ii*e**b **m
.1* tt,it-t, inl.i lb* ttt'i ti'V*. t*d vUl
llfcrly (v«4 ta a i*** ***■, tm . Un*
t-tttomtii  ThttH '-'  U**l
*tt. ...Wdnu-a Tlm ftnrtdltMdit'M
tw«*ai*f thai *nittt(-i»»i nripmH**.
amaaint taimtalhaa. atll mad i*< tkt
ht* -I ill Iball lHhi*  i»4  |*t
$**** ***4i* aid tit* nmrtiM ta laar
**** Itrm .**(■ A. t.**itt*** Inlaws lYlatf
t^-.t-ll.lirj thtff 1« Ibl-f TV
llu-iftaamaiamhat»a*a*Va4H o*a,»-r-
llf Tba IVfOiW |. .im la Kiat**taa
tniat t*> Mtm ** IPlOhlOB bf bal mho
|«tfailiy but tlma*f<*d hii  ******  ta  I
tt«ii attoatk.
H ...IMut i..ia*t"*tt«iri s4 H'hi
ItarhaH am *** **•■ i ******* **tti %t*m
tkf id*** ttat.
K*.t..f MieiMi tu mi*) ********
Miefliitadby a-«tia.n—. I* TyrvhIH
Junta* ** ladafmlrdfal.
TON naiMt.
r>H»i«TM I'fbntiT rt.—Tbe lltalm
etiliai that ill abated ** atvU_-li**a la
Qwtaf tn UtaraK tad tafjt ibat
aitn—aiw ii-aij-. it-J Man an ft*******
"-riattiro. itay vitl \m***th** gtm
********** **P**4* *-• *** **i**imm*ai
•bk h my bo rataiaed ta eanvf.
r i  ■■ »*  * -»■
Krwtaub] ivtaiiit  t: -lYmw
Menmi. vlma ***** **n*y vkat Im
Uwatht .d  Ubonl **r*mp*t* lo tke
Ihtwlaka*  »klt*a»,  t*|ak*l
tateht  Tka Ijtanl* vm Offl ika
\*tm*t**m-A *i**km by ll IfsMl IflffV
nij*tflty Bayavti ll*aa Ita l**i*MI*>*f*-*
tt» ****mr**\*A. tad I blia vol llm
aiiobiMi *taaM ibtl all** Mif*b a aii
trmt-iMt Uattfrvtiltal-ftamMlaMer
* • • *i*
«••» M mi oe • • at*
nM_M_k l*at.  I'fbralft ti *-*t**hm
Hltlk. itft.fttif1.af td t_PfO_MBl
ta ta. Ami ibu mm*,*** llf bid t***-a t
I**at4fal ,4 T*t***A Um fmiy ****** **A
vithltbly t*-***u*A •
aiairn ml
lltunvia.  flat,  ivtaairy i
•ivelllnt bttam **e*yAmi by K B. WHaaO
taitOMl tl.u mmmiht Ml* Ultwt vi«
orally Mttfttwrn ta tlm nenbe aad ktd a
h*tt**m **-ri|»
■*■• vntiav IBM * ******
Mian ft*, ilab. IVbtvaiy »?.-Tbt
**%**** moat nf tatleta fill la Ikf t*~
*>ai Ift'tioHii ******** la ibhriiy *****
llllm?«toM>it1l|  '   '
sir*** i.«.ino irteo
A«aet«iaia*«. iiai. IVbrvary tt***
**r***** <*ljstaift* iM Mil nv Aem*kaa
tavle hita *iirl«*l a -"Jteaviillf* *****
I aad era lihfot iri**e ia1e*a*l la reo-
i t*tfan Itntlllr* That at* ******* *4 fa-
j ItmKtitlne yutiat ****-***ir***** thmtkrit
frar.<h(*». amtlta l"*,t""l aiaiea Onwl
I hf If hi* taan rf^atHf-t In raff* lb*
I raitier In ITe*blfi«ina it «wv
PROVINCIAL  LEGISLATURE.
A Eiioliitlua to Mala the Obloeaa Im*
mif rotmo Aat Olrteter.
tl t.mi iiur Own t'iirn*.|i.iiiili-i,i,i
Vutuhu. VVhriiary IT,—Thll attar-
I,mill 111*' llllll' llf  tin- ||..11.11  Wtt* l|,il,ill'il
u. tlirtf aiitiji'.l*. Ilruwii'i tni.tlim fur
ri'vliiim uf rul.-. and Qfdtn nf Um llniiin
durliii nilMi wliii-h immM, i'aiiiu (Int.
Thu Kfiili, IttOBdod l«y Hrown, imr,,
-l.i. ..1 lliu fi.lliialnit re. ilulliin sffhtth
in, i""i daliali', ail«|itiH
■-Whtrttii ilia Ohlnm iiniiiik'i ni im.
Ai t In* (.ruvi'ii lu a urt-at Nit.a«iirtiln*ua*
ll'lll, Iml In taiiuo mptOll .li fi'ttlvi',
ttiori' *-i|n'rlally a. Sii-Uun 3 i>nrmlli vei*
ndi lu rarry -.n„ (AtotM luiiiilttraut 10
any i*»rt ut Canada (or iftry Mi t..na uf
lototgm Imt ** -tt.- of opltloo lhat
im" li largor nnlrl.'tiuti ibuuld tm Iw*
I '■- .i and [tin I lilnt*..* nrrlitl un rack
rami. Of IhtJl ImiMirtalliin iin.lillillfd;
and wIhti'Ii, BtltlOO *■ inn-u*..* an en*
irim-ti duty uf Dtl| *'" un inn i-araun
„f riiliit»i* urliilii tottrinf Canada, alien
Siouliilm luwi*ii tolnott duly tint
ihoold >>*'' i' ir.'.'-i If tin* > i. ,i..'.t. art* al-
: .st. .1 to i>m*.r t anada ai all; and tthiro*
a*, *.,it..in Iimi lu* »f Bti tiuii i jirnilil* .
thai Ui<- tOtrOOM tluiy <>f HO iball not
i|i|.lj lu any Chltm ptftOt aim rt*.Idi*tt
ur wa* »niiiii Canada uu January I,
l**«t. atidStH-tlun 111 aulliurllfi Ihe la-
MUM "I OWUSOOIM Ol Ittn I" ilfpart
ai.'l i.nirii, Iiiii In our oplolofl lhl tm
traurti duty *li.iiild a|i|ily l*t all (ftltMt
(ithir ihtt Hum mminotd lo BiImio*
iinni A and 11 nf Nffllnn I, and ItUMI
of autiva-nt'iittuhtt) DtcUntM ilmuld
tit* O-Ultlf al-ili.luil; tw It tlmrt'f "i. i*
mind iini * nnteUol atWn*n bt pn>
noltd 10 Ui*. |,ii'iiifiianl-(itivt*niur ■***•
.|it*'.iiiii mm in tnuti* Uir Ihiminhin
oonraattl in ****** Um * 1.1u***** luimt-
tra1i*i» A'l "( Canada lu I*.* mad*, men*
r-rtiriiiltt* in tha minimrindleilfd."
Thb stifiittifj. MMloo a*ii mainly do*
V..I..I t*. I tr*-. mi'. I.ifii A'l, whli lillii*
Atlnfttf fltOOnil  fuutbtln lha d.ithi
bui wa. lurl at fiery intni by Uu* uum-
tar Iur WViinilh»i*r my. The bill
finally w«*tit itmunb tbf ...tutiiiit-M* and
aa. rt*(airl«t i..nn.Ir|t*
ltruwn'* ' iih nn mn wa* al*» pal
Ibruutb ihf ..imtniiiw*, end Martin tn*
Bt**d r.*art *.f latichift by Hi1i«lii- mi an
aamtHiomni tu i*r-t.,u u.n ih. .,\* ritt-m
id Ibf in .buuUt mil i|i|.1y tu t hlnimett
uibfr ibaa baliint fruw Hun* Kuat. It
wiiaitbdnvo vltbuut van, awl ibf
MB p
IHiiin.t on the Bcnara.
Itrvt i**. Kehratry IT.—Tke Ratrkut*
i*-i«rr *talri Ihal fhittcalkir i'tprivl btl
•i t****** Itirmn lluhnnktlif tutatnttrtd Al>
MM LOffflloa nut lu nuillit** furlhai iba
.irihtf n< t nf (vai.j.tf t f^f nil Until UD tka
(timimr. n**r in attead In aay df«r*«
ItcUltlM n.sa a'..tfitn|u<liiii.ianUnf ike
m ih- ffuaimr
i iptthl lliifodrteh. runtatir far tk*
ni.irv-1. to r*-*»i*ay with Mr W MufM-
<   mti  bfta  it-tiy  for  t^dn^r'i
(jilMllat ta bald an in^ua.t un th*. taly
I **f a laioaalk** aM rkltd. vbo oil
bnrtfd  viibtttti  i  ax-lii il .ttfiflrato,
' atirf bavint dmd tutttar vhn • a coo*
*i***4 iu*i*ktua* . ir twittarta Tka
body vill tf * Vitw-4 and * .tfi*.
ao^airy kotd.
Tke laofnl ul Ika Uta Mta* faibartaa
linal Um* pUra ywiiattUy tl Ikf i*W
t-VlkiW rwofifft la Ikli rtlf, Tka
BHbop *t XtV WmoilOHM KNMlmd t
. ri    i...,i. meimm, *n*t tka body It
li«it ittnityiwtt iu* lintftarabef
,  ,*    ... ,  M.  Wf |U  r.ij
Ike banal wltbv tl tba gltta. All
***■**! •ft-tba^t etfi-d. nlhe de*
*.. aatt»r?* "t .. *4 ead ad*
laltwl. Maoy l-a*. ' tl Onvor vnaika
wen pU***4 tn tka *-M*. Tka ftdlovfa«
rllkdteao e*M a* nlltavnra; Knit.
I. • **A***\. T. A. Mnlr. Malkowo.
i*m,i*'*  K A lUimmt**AMtlhh*k
ttnUMMMt u ***** viikta 01 koara*
Intel of **a* tVumKrv,  Tkt* tUta*
omai aul **m ***amvbat viW. kat ft
dun* aot appnr *** vboo Itar-i tn
ttrwothl tataarna Ika *ab}a(t. aappta*
f***ie*A hy biH i|.u Th- tnt Inla
IfnoR Kaa rivvlwtt dtt**l ta K\**\-
******* maA* lb* k*altmy lo tkll tiam
Tlm Ku) al utt train Wtl <t«o Fnartara
no miaHay at a * m, iftttiat it
Wmtiiaitfesai Ww*m-4ayai I p, tm.t
inttt um. ***** koran. Frm ibu um
Ma*t be italvtal the koati al ttmppmgr
aad  dftaaltaa   Tka  train  tovtad
INU I ai - ** .- -.. a*-! -t ..at
ateia it til a « la Ibt
hmmthl**** t* N.***lk*tn l allf"(oia
IV irala MM 4***19*4 pltbtara boar*
b* itw>«|lbi*. a*WnJ In Ibf th**t-*r**t at
* *. makma II bnart, vbkb 4edert
fli. . 11*4 Ika avlall tn%*Ula*t llUm **
t*m*mt ta ta tl bnatX or la« tod aw*
balt4il* Aad ***** *m tlm li*»t mp.
ood** 4taed*aalat**> tblt vtll *|#*H1y
■H*M-p*ar vlmv tlm ****** ** i Mltle
older* It l« tatbipttad by ***** **m
ba*»v«aiMHhiatnrilm nailer ibat ke-
f-*» oeil IHI Ita trip will <*><-aat av
amnibiaivntJaja. a» ihil n vtll be
*mm\m*tm a imoiW u» ***** tt*«i
•mmtot tke mkti to Knnmy iad Call*
f'Voia Mfoeta. Bti Fnvfta^ tn Um
Taa«dif ettkt f-tWwlae  The iwooor-
tmm* will ma ta |*tf*-l. m* tblt Ike
Oftey of rkOMttf no ta Mot**! ta •
artaliaem IkM u a knt « n at *a4 <d
m* tllitlltof vlib IU IllfVdlot Mtwi
*d nal da mt tad Ikaoaaaf***-.*****r*
*** Amfmmm** *i ihlpl mrd Tka Ulp
tal .Hltwit aod bocb vtll ta ova of lira
met povvhu vttb Wewmivein'* <***■
t***. aat ami aereenHly tavmyomva.
. .* *. m • Mm
■anal _4fe Ma roe O
ton rot iall
a r it*ti int.* ar** oov
iMnttaMiiipyw
rtotft **• *<* 1-1**1 f*>*
*•   ■ »  '    '  *','!'
a|*  »L1 'htl***
*   ***
•III be
Tim Mfasviot
******** Itv nif. t
rm* I* ym*-"*** m
ta tvoviy to**i
******** iad la la
TV pmniiy ** iniranis
lo ealoaavrk y*vr 10*0**1
lla|fo*:y aatfl. vlib Um fs
imialamai.  ita |*ff*f*tl
A aalqoo Inlota !• Ibal 1a **m et Ika
owrm*'* doalb Ita t*"»t«if» f* eillo-
j ttalitad AmA yvyamai******
A **ty iilmhv flia«f nf Ike mairart
ti ita taanoifa uf ibe r*wa|iaay that Ika
l*mt*rtt. wtao pm*A tm. will pnda^e a
r* if aim (wittarrii «f*trtlint latlhat
-MpMll fn* liwp*wi*«matii a.|ail ta tl
Mot t p*t tmi. ttmm *4 *****
T*m |*ir1kalir*. tpply ta A 11 *t**K*
K"";i * Ct». Afrata, it** Waatnlo-
*1f*. B f •
OO*
***--'
•*n**mmm• mt*t,mm**mitmm*m*\"tf***>+:U *m»*m**Cr9*m**i Till.  LEDGER  NEW tVEBTHlIKBTEB, IIIUTISII COLUMBIA, SATURDAY MOIININO, TOniltiAnY 9S
>,., i in  Nn IH-
Allliatiilllt! llli'i'lti Ni*w IVi'ntllliliiili'l
Bell-Irving, Paterson & Co.
itli.,1. ■..,!.■  tttl  I'.tiii.in I   Mi. It ml., till,ii.tl,   l>,,tli.  i||   l.l,|, ,
SHIPPiNC  AGENTS
ii,, iiiH.ii tin,,i from Tn ;in..l, in '  I"-1  i*i .uii.si. niiiii..i iii.iiii |i,|i,.
■i*,|. i. itiistii i. n i (Imi mut ilitvi), nti mul witei |it|ui  u»iIviuiUih|
ll.ii. wort*, rn, ('iiiii'., i.ni-. mul .ii .Ki'.. - nt in.mi it,nk
ADVERTISING FREE
IH till  UNI Ml'ltiSI li
nil lll.tli ii nn ll
mi iiiiiii iiiiii
i
i  mil  ISI  tin S 'IIHSI
. \ H'l''.'  '"'   '.'.'
Milu
witli im	
'.'"iiii'i'iii in l-i
   II I. Mill tl'-lt  intiii  -Iim
 ll.l t n in T.ii.ilil.i iiii'ilim.
..I I i .in- lln-  "in -  'k
., ,,| I Um ul II   Kill,lln...
,,  i ,., i  Ltahii-ilti',ill llinn.
,,   in  t.i il it mi., i-illlllitll|llllllli III
.  tlllli'tl ili.lti', tlit.l  lit-
Hit  |.niwr, aim Iiiiii'
, .,  , .. ii,.i in  nii|iliiiil llil*.  lino
li It  II. .1.   I a .    I  I  • It |   I'll l Ilia; lllll drill tt.  a .11 I I Ilia;  llif  l-l.l* I.
II  ll.i- i  tlliril (mllll. tll-1-til.
tli'  -.11   llllii  lit.,  iltliillt  . ,,llt .-.Illllill.
lllilll all lam 111 i-l lla. llaaa.l I .Hit klOll,H,
(Tin* icbftcv,
ii
,i i
in it i
i
■
, ■ |:|.  I..H.M**  M  VI   \M
r
.1 I \ 111'
I
, iWANTKU VI' ItKIMlKK
*i mi , i.i'i
■ i
. ill, 1***1
.
.ill  tit."I.  W IMI I'
,,  II
...
'
■
,  \   ■
'
■
\ll.
VIM  llll I II
I
v u
Itl..**, ||
j  ______________________________________________________________________________________■
I *  ll IhillN  ui, Kl SHI \  vii.tti
'I'm MUllMMl i i It JI II lh UKI.IV p •
1 ■ his M\n  utuu  mail  vsn
*■■•■'*'*
Mil   (.llll  UK.  1 tl I
ii  .in s
|\AtU>  l m.m   NKW  WK-ttMIN ' ''■  ■"'- "*-'■"-'"'- ■ '**'* -'
IH si*I **
I    MAMIN  AlV   I Ml l"VMI M
.1.
t I, .   V i*  tl i
i,'.i/..'.,.~i^^^^^^^^^^^H
. . tt'lltlNi.  \M'
'a
V tu.. «   s-.iii.ti  m*
•    - t
^^^^^^^^^^^____M
11    - . \  tn st ii HnllK-. ml
in. m^^^^^^^^^^^^^
it.
-
A
11
-*
_____________
ftmm^^^m^M
tint TIHW "." mr. i \itOH
.  . I n*,,v
'i.ii) iiimiiii-uhI, ii  , -
(..m.ii :    ii . .  tn il
\\ i
ivi'iaRv
.i
•  '
I
i
Imtiiti.. '
i
■■■
■
u
■
i i i  .
■
■   ■
i
■
II
.  -.
*  I
i
i
■
■
■
BOURCHIER,
CROFT &
MALLETTE
REMOVED
lli iittirt  I. i ttia
l.iink for iuit' Immense stock
nf llairilw.ti't' in arrive Boon.
ONE SHIPMENT in now
overdue, and TWO MORE
f-/\|.LOADS nre to lollow in
, ',..„ „,-, I,-,.  We enn -.fl!
,ii prices
Province.
lhat will l"''" l1"'
i*.
Ift. Mitt, la
ll
______________________________
I." .   •   I l a *  > .
l.' :*
-
-
I .'
lllllll III-.■' llll
ttlmul I'.'iii't Iti  |
■ii'  wi'iktuniii.'ii
n| tii,< imififl iiii. ilt|  i-i
Vet ]    I i
IVI  RKtWH  im
.... i
■ -  I- -l.
... -'.,',-
l ..  , .  . \
■
IA ■    \   t\
i .
.   -:  .  CU|| 111
■    ■
di-afai
■
I   '
mrih .»III*
Ills
'
V
V *. .-
|
*
■
■
-
"
OXJ]Sr.N*I3SrC3-H:AM^g^LQi-
W. E. DICKINSON.
TRUCK  AUSTO  DRAYMAN
Donlor In Units, Plaitor, Consent, Wood ot3.
woodI
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
X
HALL'S BOOKSTORE
DOMINION GENERAL ELECTION
\   .1
i'ltll I SI*
I
'
■
-
■
olih-h thi'it lu* t. i
■
in
COAL
Olden RenoiVBri for NEW WELLINGTON COAL.
ORAYINC A SPECIALTY.
Oisli-i. ii,i|iD.un Can.itlan Pacific lavlaation Co'a V tin,l.   T.t.phln.
It... i-i itil	
 fit i ih* in	
minimi mil ti„. i„ I
I I Illtlttlal
MiTi.iii.tl.1 Hi'- ,.  i I
li-l.-(,li.iiii' .1  tlrdi.  ■   ,
.Iiiiiin rot
DRY ALDER^m HR WOOD
COllat  OtTtpe .l?  Ritaltlartets 71*
FOR SALE
-Udner'i Iiiiriilinn U\m
.1 VMKH il AMMillAM,
Nil  llir
PMOBOX INIUHANOI tX)» Of IONIVN
toon« tuaoiu imi iiii*
■ llitlUU. MTU lltll
i-l.  I I .'
| 111 IM ll.tl.  11.,.  „^.,_^^^^^^^^__^^____________
. i . .i i    ti ...'....., '.  ,i m. mtm*
\  l  .  ,* -  .   a.
I ha. .ttl a, I.ai. I , I
I.III I. Ill IIMI*.
lavt    -.1 it i- t   zr. •: ZZ-. c**Tti*A.r.--r:- s-r
tiii.i aiitiivi.,,,1. , .,,.,,. ,,
I--. *■■   --ii- »,,,„„
QTJEE1T*S  HOTEL.
l sil.t'M ItIA ST.
si:w wi:-.i minstkii
^■^^^n___o______n
W. J. CLENCROSS Prop.
LOOKJp
HIRD
mm the nm, |
inn koi i ki
u \. ii tm
■ i t*. "i 	
u i i i •.  i
111-, Sill. I I ii.
IIIII l-llt  111 I . a
in I I I.SI-n
CLOTHKf,
tsili. INIi
nl no '
Its nil mi
mis  I ll.ivi
i.iiiii H -In i.
IWKKIai. till  .
I lll-l I    •
St.I  I ni
mi-i i ii nils isi.-u  in
.ii  I'liii
..I ii.is.
H
IRD The 111
Put.! Ena.cn
ill. \-'*
•
BRUNETTE SAWMILL &
NEW WESTMINSTER.B.t
manufacturers OF Lumber. Shingles. Lath. Bill Stuff and Long Tu
to 100 feet.   ALSO Flooring Oailing Rustic, Siding. Mouldings. Pitt
Stroll and Turned Work. Snub. Doom. Window and Door Franm
 Bouse Finish of all Kinds.	
ti* -j'i.rr-aS.ratc  T^-crlc  -S-^axarueed'ti
Shipping Facilities by Riv.-r. Ocean or Rail Unsurposscd.
I
i*
i
s
i.;n
\
I
s
\
\
\
s
I
i*.
l
i.
\
w
I.
\
<****
w
w
w
\
i
V
\
M
NO l ICE
i'.'li :* a* SS.'aa* a'l
.
TELEGRAPH HOLE*
NOTICE
NOTICX
IsTOTICi:
NOTICE
N.*r.*t
rritDUta
=:=::* • ::•::..:
MR  ICOILLAR *
NOTICE
T.J.Trapp»Go.
turn BtnM  *
KffiE
ROYAL CITY PLANING MILLS C(
aichitdi Itrtat Nt« Wattmlnitvr
liBidtmrin ui Dealers Id Bom... and Dressed Lusher. Slmwla
Laths aid PithU.
Salmon Bote*, net Floats. Tray*, and all kmdi of Wood Fun,
for Cannenei. Door*. Frante*. Wn-dows. MoiildirtBi, Blmdi, nf
Bainiier*. Brackfl*. rsi*wei. All kind*of Pliin and Fmcv T,rr* j
CENTRALHOTEL *t*l\**m**\
lalXES Proprietor
; . m|    f  *
"•Np*^
DOMINION ELECTION
PROCLAMATIOX.
Ka-rttvt. ->**■  m^^^tU
HrKf-u/K Street
PHEAPSIDE
\f   Anctioa Sale
'•""• siTUBOiTirani,
SIR.
** mn tMbi
.. *    .-
*,.-  - . -
*m ..--.  _
Manson
JUST RECEIVED
lociuiti ul W
German Felt SLIPPERS
(. . -« a*'lt
BAKxene
WM. JOHNSTON.
■
**ai eOH aa -tm mm* rt ■
HcPhee Bra
8_|fn|HU I W
BOAT-
B»«--«ilRt;*-
Nt* **.
WINDOW
H **  TERM A.I
I Ii.t. ,'tt«t a-j-j
M r«.B,1ttr* *<-X
REAL ESTATE AQ NT *-^^!-„,
W. H. VIANEN a*M*Mm
•
****C i.f ULI
»trf«i*ni ffi-nij
:-..-  1.. *-rr
•AMF PEALE5  ******* ""' "" ""
P. PEEBLES^
■aBM—anv TIIK IiKDQEU:  KP.W WESTMINSTER MUTJHII COLUMBIA, HATIJ11DAY MOUNINd, FEimUAUY 98
1
; WKBTMIN8TEH FOUNDUY.
IkitOb «t «n Iiniiortitiit imtl Hilar
■tmi ■ttlUlll UiiUbliilimiut
, ,,ii iinni tgo tlm IVi'itmlmlir
,,v'  uml  Miu'lilnu  Kliuji  OhAllgOtJ
\t,  Itoglo, nprtMUllM llm Or*
 ,,..ul.l.„uUl.loul
I  ,    mn .H'l Immwllitolj Ml
'„,,..,, ii„ iliojn mul f.mnilrr
|H1I1|blfl   TbllWMfOODll
.''.r^t'i'i.Vl'nu'iil'"'! wondnrfullj
Lhliib.in.ii.-l foi
,- "K"i frt.m
Mr. I
nn otl:
,,iry Iiimi1 Itliclll
Hiltlili-
1,.il„.,,lli,t',-|i,fl..lh
■ i. t aii  i
..I n,.ii tin* t. nun try tuikei ft
, nHier] sunk  A in.t li*- ■ ii',**
I I., |V) [illtn i ul tin l-it-  '
,,..■..\.-it in"', Imiii ncenlli
: , I  li. ii,.uu  it
,i lull *i
... .  Inrliai I., half  tm
i.u  l-ll. .1.,  lllll.'
■  .    | lul tuulilit .1
I . .  I ,.. 11
,  III  lllllll -It II.
!
.,  ,. t .    i I.l- [lilt. 11
■ liul  '
■i .  in*! oattbliilt
.Vi tu niter.
.   1, at, i.ll,I'll    llllll
ind ta iiu'
i
. ■
'
,. i  All Uu men ew
i . ■   Uiontuthl)
Mr  N.lM.t.. iinni
'
■ ■ I.- .  ia. il..  I,-.,.
ii-lrj i-njiiya talu-
I  .-  iti
■
Irf, bui nn
*    b| i-ii..*
*
t; rn l.a\«
(l.i-  «!i.,.i
*  i
■
-
'
il
1
-.V Ba LaaathM T*>la»
■
■
Mi  I  I:
.1  LABOH A**TQQ*4T*TB  l'//,ir Oft
nn: iiiunr.ii. biti ation,
Ml   MiuiMM,   I. i    su,
AiiuiiiKiiiliKt vtl ita ci tu in In n nuyi
'I'liui
mill..
i niii
m.i iln-
nl effort
..In I
loUliprovolliocuuliiiUouaol « prtctd
llll ..ti,.'-iimili. nl,  tbal  -Mi-  Si'iiiilhir'n
imiii i.'H I i'1-ii [,'iui unu "ii iiiarlj ni'
jiiiiLK in-, tin*  wurklitfmon'i ittndird
lllllll tin* iiniiii.',un.-. dm nn,, nt |||DO(| by
hi* „|,|,',i,ii,i.
WtillD iMllovlhi Ihil Ibi cmy III full
il. li.. it] III)*, nlul >!,.<■*. Iml  iin-nn  t.i  lill-
luitly |..i'jiiiiit.*iii.-i,iii-.' -I Mi  s i
Iur. It niiiiu.i Imt Ih, iniii-nl lint Iii Im*
imlhiU |,r,.riini,s.t tiii,i.ii.i,. I,, tbi
Imiai riiidlilit. In bllufulli iuu,,r.-. n..-
i.uin- (lliqUlllDotUOIII  ml  ItUt  in  ih-
dvn t.f brudwlnnerii) on tbi i>ari »I
.Ml. t .irl..iiilil. win.-.' rm..nl on Ibupotul
l* r.-.illv  llll*  llH'1.-  |■ I lli.nl  i,[  ||„.
iwu, be liaiini hat Clitntuin unploired
I.i-i  miiinmi ni. il n,•nm i t 4
tii t.i, ni, i: 1.1,iiii. itntti ''"iiiritr*/ tua
city byliw, mil upon being ntaouitntad
till  rel   i ' ■ -i .. i iifi ii.mu. ofon
ll  l.i.  ,,.Iliin.iiiiii, nf  l|i,-«t*
i-.. knl wring Unuiuli ii !■■ ,i.ft iii-
Haa In tiroblbll tin I * it|i B]
. iUoo.
I  .tutu it,,, workloi
Kim niii tiini it,.ti, eondUitM on la
1-jHall    fUQllUII l-.lll    llHli I.ill IllH    Nil,
. tiiiiii.p t- ••[ i Illinium in tin* put, ami
taiit. nunbertni annum ilii'inm**! iniaui
«,ilH-.riir-i*n.piii,i-i,i . ii,|.l..\. i* ..( Uttl
 iMlrtbli ■ Iim il tin h * I >•■•
- I.-   || | ti.i.tl.i.nil lltl)
. .  .. '
iiii.i, t-iiI, n i iiu|iariiall|,
tht* vorbtttgiato will bt lonod Into *****
..un iini.,i, ibtl iln i
ll. kttui  Ai my nit lit
mi.ibinttelm ' ilmII
.1- ..In-a- . nl . lUitl nun
...  ,  i
tlir t Miiiai.  | < rnetl. ami
. '!-* t  mn,  Itit-ir
. biMtlon mi ihi. In
tii-* ...i tlm Imt illm'ily In*
tulvlnfl the IttemU Ol  -ttgetwlttfl
muitla*tfttlyml It ontoc in _iljn.l«r*»
, intln leotttt tot_rd tot
. im  i i. i.-■ 'i..ii.* tu pro*
m.ii. ihegtvtlMl U"*"l I" "■•  intttti
i.'.iiiU t
iMpartttl Imws II an! to
I  . .. ■  .
- al i blOMt
rof Ur. *..■■**
-t,i. i, ii in
■
I*., '....t i..u,.„( UMooMBtlgo nrti
i».n Ij *. .(-ittt-.
ti*l»    t*..|iitli|Ktln
limit |.   In** •lil.li l-i-
,.■ ..r liiil! fur !'('•'
'. i law-itltin the
DOMINIONGENERALELEGTION!   ASSESSOR WANTED
Tn ll** i:ir,t„,.„j'.Vim- '\,*t,„ilua,r Ihttu-i
t-t Ml lilts
llivlnrbnn tinedb/in Influential ■
mUtw uulloa tnjmlf totta publnnatnlna*
tlunuiwidlditaittln fortboonilni elea*
Hun ton im xni iii,- i.u n.ii..<-. tmi i, -i rlil ind
■ MMil liiirntt ni iiii. lino md in*
Itaruui iii.iiitt, ud biHtrlni ibat thin
unii ulber Im. n .1 . .1.,hi l. -i i.- M-rvisl I.y a
"Iiii ..niiiii,, in,Hun.,||,,| |,y jtaily lln,'.,
I Imt  its. i ti,„- ,-.ni,l,|i-iull-.li, *.*.„**■ 1 I.i
 illiHll.m ut im lull |p mii nl nildlUb  Al
■mold nutdc i Itrttlabi olt-Jili t nn*
i.mi ii.ui mu i..ut lutorni iii.nii.i iiaiit-ni.t
iiiiibiiiiruiiiiiifront litnpmuitttni aha
ihoilldftni Itm . Mil, ..l.n, nf i,(lllilt,li tm
I"1'*1  ll  11-.u-i.  ll„.i alt,.'I U,l. 1'r.iv-
it iiii, .mi Metered in lupporl uaraatrieied
n. i|.i..-ti). .i.i.-i. wtiii|.iii,ii.|i,. ,ti»rii.,ii,t4.
llunairunil ii«' nn iii,, nity  ttal,,.,
Ilial ilburuuati mnirn ■•' Uh i.i. «,,i i.,nrt
"■..Ml-  Hi Iht  I*- U ll) M„   l'i  -.
 Ill
llif. Utti
I lllllll
l.l'l'l'llj"
ill. int.-
ruuih
 ..... lu ii.t*	
tt„> I...i .Liim iiii.i.. m |,,,i. ,
■
i. *■!.* t.i. lit ,■ i i.| .utxtilatun
hi.i1 Il.al II i- --It. r— (.. n   ... ,.  i   t i  ttt
iii. i. inula lu . .i i,ii.miiii.'
aettlen
l ewuld I-- ■. ,t..i.t it
f t'l    ■   iiiiii.it-ialim.  it, U.i.
I <"*,■< ii.liii.i.t .... tb. I.
.i,i|,i,.)i,„iit u Putin, WuH -
I an, aliiaiiHl) OMKMd t" ftltld IQlfn*
;'. i ■ nl ii*t- ij ■*a«tai,<
.ij  ri.,-iti.i„.,i|,i i
■I  U-I   ),l| " "
Hfiiili.IIM.ihir li,
I  S.,ll'.lf.  m-  -
|.ti«lM._f ,
am lii.Ju.t
I., im .11.-
ttflttfatni i .
Iht  1,01*141,.
l..|.ai,.|Mt.t*ai.,t Its. Ii-rlilluf liul biiKttli|
"t"'* **"■>  ***** I Hit  al  . i
l.i t.an- a .,i*a< ii t.l ai ,.,1 |.1„ , ,
limatMtii i-"i.-i H,  i,,.,  u;„, [J,,!,,
tt..,. ii„ ra*aits%ti1 h
i.la.-.«
*i,i
SlI'Mi ll'.ll.ll'V   "I
-1':,. ■:■:,:■ ;'':' 'l,.
Get Your Meal
iWW,
ll*.-I, Uiilti.ii,
  Him * Btotiu
LFROLUX
ANAHAN
tsntsii
" ' Bin*
mP    I V |  TH. .UTCH..
FRrOLNT STLR.LE3HT
H
OTEL  DOUGLAS
..nt Mini smut
Niw  WB8TUIN8TBK
'['..urlsU, MOUMftbl ni'ii mil tl* Ut**.
ling piblll k't mi.ll> mii tin l tm w in. ii
nil, i it tlm i-i'.ilar Imiiie. S|m-,-||I i,
m t.Ui ,* ii Im Imi'I > |.ti Ini im itn.lrri tillmhi
A.J.TOI.MIt:.l>r»p'_
6ILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables.
I'm ini anil Oentn) 'l*nninr*.  Order.
I... ll.tl lul
WOOII ANU COAI,
Klllit-rat Uu Mail.... „r il  A|aIhrn  **
Mlllltan'i. I nml Btntl
i ttr t if rr/ 4 fn,  wa  Mir* rt Ma*
rw*a__oi s* i*
•••
a
in
&*ft
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
a
•••
a
lie Property of tlis Company
lllll l.-|,ln-..|..l, tt„.„,attk. 1...I |1„s  1*1  At ikt'll  llf It.  *l«l
.nil   I ttm .lrtrt.it 1|.<  iiit-t iti.ltal.lf lan.l at
II.,  Star  Imtr-tt *l  Hr*ri<***4  llli-llltllll'  lln  Hltiili'  t-l  M.  'lol.
aaler fruntajreal   nt* nnr *i.*l * lull mil*- Iba It-*- t
III IH  tt.. n. II. Ml* lial.at .l.atf ia*l ami I. lln-.n,li tiullr
sii.itaiii. inutarturln*. ana Hht|ipllt| iMiuirlm
Itiilaasi Cob
Uml llln
Italia.l t ..ii
ilntn
III l> . \, ^ W, ... li .1, r **.i.,l|,.in
I- n.-M t *. i, . u| l|„ I t.iiiiMitf, .
It,- la. I, li. lliii at llii. |.  It Hi,.
________________________________________________________.il |..n-,.t;li ______■	
Iiu. ni.. |.t.|M,..l Im il,. «,.|L   ThU issa.1 mil |.  , j. , , .1 up
il aiattiit»»-.-in *• |. tu.i.*t,.i, ran t.- nn im i  tttm.'*- —
I mil i,t,i
m, . i ....ii.,,'
ii.
*;J	
, in* iw*r*-H-
.  -  t I' ,1 a.  ...
U.i   tl -lt|l.  IltlMtl'. , i.l  ..  |
■  let nal with t* and
• Itl at—nt..  IU- lln,
tl..- ttltil li, Itu li.u.)  |hi.
■ ■'»*' a, ,1 ll.t  |    ..   ■ |M>* ili.i.
Ii, lUtllre i.,.i, m-:
all i*il«i>*  i, ll..  t- .  i .
.,..-. tl... li., ii
tallt..j  ,,ttu,..1,1,.  .
trtl.ti.il. I.h.,1.. -Hi
, ttllltitt *a. tkllM
-
. ttir*Ii.t.it tt„ i.,t i, ,,,..„ a.^iil.k.lt*|
, >i,r..i| l.i tti. a *H., lavtatl-
l'i -lino |iy
\\^Jtf*\
ini|*.*ri .1 ily
, fi rait., camlet* of It*
I  It Btl'lr
.. . (mpt**
ol   *  * * t|- '.*• *
• in-i-'rriittt.aiiitn-
.  .  ' i
'  iai|at»ai| 111  »..
•ail* ally
filtnl  U.lli  I
itnl  \4*it* it****  In  OitOtfl
■
i *t amtitioan ah..
r
•lira Ooan.
.
■
.
1
-
.
* A taut at*
*'' ■
1
»
■
'• t
I   r.   af     1,-1
• e that ti mil
1 llir i«*t tmittm*«.!
Iiu i**r,t.attlli |M ■
ta*.  r*tra.tb**K.-a  |.«*t
* ml.    ^^^^^^^^^^^^^
I. S. SGOULIM.
Wtotmiti.t i.ii .
The Hatter.:,';,
is. mnn- ih.iii even the
qualit) nl iiu- material ut
uliiili a suit of clothe* is
made, iln- most iiii|>ttrt.mt
iiiiisiil.-r.iiiiin. Tin* tm. it
iinill Ifcitlly ...ni..run .1 iif j
the sli.ijH- ul iln- iii-.inr it
sinr-i- lli,in sli.xl.lv
H. A. HcRAE
guarantees -i I'erfecl
I it Iinni.-|mu put in.
(..iltir hy ,i competent
tailor is more elegant thai!
tm -ttiitni; bnuuliIniii The
iiiiiiinri.il  Shalccapearl
-is-  "im ApporA
ufl I'liirliiimx Iht
Mnn." Tin- I i.i.I i.
ri|*hi.  Therefore  ml.-r
mi* ii.-itt HiA.mCKBo
a
•••
a
^^^^^^^^^^^^^^^^—--- -   !■'  aa*"'.'
tui  |.Mt  aill at—
_Bkliii>'l iilll*' as-TlniHtof^^^^
It.. ll I
•kurftl ..
*** I. fit.' a I Mn  |.i.
it. Iran m.i ,'i,i a„,i .i.kfl mi iln-
. I,*i t.i.1,. ■.„! fruui ..., .it..i. ,„.,
i.i lit will I.-..(li I.-.1  t.i |i,ai,,||«l-1iiii-|.
.1.1.1 I !!,■.(...I l.fm
.AND LIVERPOOL
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
I II I Iliin,t    . i .nl, r..| In
,  -t,1.1,. I I,. I.i far Ural Sfrruli
-'I t. Hi.' lltl, I..11. Ill II
ii.rtUi*
| -.ru ,l,| |,,1,-j
,■>,-■;■ lul... ytaii- it pn*«**nl mi at .(,'* n-i m. aii* iiialiiii-,1,
tt..t. i.ili. .i. mil i- I-. -ii. ii I iini'..I In a Its. a.tl,. ill
Haiti-  I... HuUBd |ull t.t It.. I  I'll  mil ».. I -i *a\ ,.|  Uttl-
\n i>.«i.-tmi f... ii,, ndlvu tt* m tt Mtttii -itt \*
H«i,.1, liv.I in Lull. In ll.. liall.a, . 1*41.1 . I -.<! il l.lift|..*l
*****  | | 4 at tlr iml li   '.as,!, tut Um
t ,.i j.. ,,.  - .-I *ia I,.   Mil. a
...  ' .......   |>  | |« l.i.  till  ta-
■   •
', ■ in t|..ii mii.i.,11 i' , • ■ . .I at   i.-iaat*
i .. , Hair t* It ,ra il. ih i.,.'l
I., I lift Unit mil i Li. tVii.a- l-i, I „   I.nn l.t a* .I all  K.ahitfa."
I,.,...,,., I. tl,t|._a.| (,.<., ii ul, at |.m ri-.il to all i-'nt* in iba
N -HI... .1    -i .1
iptiiii*" hBii ..it....' i i,iii,11,i nuwey
li.u,.,.,
i,1:"!!',.
Il.al..I  ai  l.ll. ii*. .1  III
«i t.i..t|*. i i. . ii.ii. m
i.y  All ,.tfiii-ilii...(
T. T. TRAPP,
Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
•%4-ft
*to*
a
•••
a
Bank« Montreal
UNTIL, tllMitl.il
REIT.
tllOOOaOn
1, .imiii
BANK ti BRITISH COLUMBIA.
mooaroaiTKD nv koyal chaktr* una
i.i. ..
at .-. Hi i
■
I* ,..IH. la Hi  Wal.li,
■
a„.l,ht
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lmpor)er*and Whalenle H.-,l,-n.in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100* 102* 104 Powell 81.
1' 0. Httx 207 Vancouver. II. C.
A Savings'  Bank
Department
Hii twtv opined In connection vilb
Ibtl lln. ■»-
lUertU lllmrtt it Cima!  Illtt.
It  . .* *. mt  *  f,  *,*!
GEO D. BRYMNER,
afPla**	
• -  -  £600.000
r.iro r».r. n. it.in ill
• •  -   £200,000
$3,000,000
11.000.000
lb»tatl iitiint
ii  '    i»a lhl* *****
.1*1 la Ibr tltvt
i lar Un ft*t*i **-
*!«*• l*e*  of
**** a**4
ti'iia*!
>  (1*.%-
■  ■■-* idkviillalveni
-  ■ aa ba
-■  blast*
1  *>l  ir*-! 4t**|tila lha
■   *     abbb
"  ■
• trail
v**4  tt*m
i
btiia****!  Wiib itHeeff •'
1  Nm
Tte *-■* •    u.....-. * Pltatee
»          *!                              Hill
11 it *b**v a Amt* ill* j
•10*1   II **,*•) 1 Ml11t*b  j
t tl-asvaaial die ymtif. II 1
.n an tb* toet ritbl
*** It l «            **ilo*a "ihaMa 1
*4 thn mm** nil"  Tbl* ta a** ***** \
t s.r.i u..a
••* tViCttaeea
Til
1 *   >
■   •   .
a   ,  . Hia ■me «m
M Titan;  lts**4 Hieiiet ibipel a*
1]  ift.ii.it.*.,, tta fMitiat* *4
aXaMeaf VkMi  II I ,M0
'V- u i  s         - • -* iuit
i       li.',  r--*t*-**
a     **,-■.,,.
■   ia* miaem^tml *y
H - A.
11- tin  t  IN-
•*  .
rn.*)*** ***■-.***•* hy tbr iittliin.  Mt
tbi(b«lvat,i*  Tb* hUtinaaM* ****
■
■ ,   •  **,* TXk* Itaatrrsifi,
'  ***'1*4t. *1*t tlrt.tr-"**.*******.
i   M)  »   lit llir*
•        '    •  Mrlstltl
1*  tt   -iit  llalltil iKviUod,
10 (OHMCtttt UD Rl ILWJIS
rnKNObim ivuximiittiavTOBi
1             *ae*isU
\
mpm. *'4***4**. **•■* tin.
-
m**t i* 1  tr****
*.«!*.».. ,** ** ***** at a*t
•  .  *
iMtaltwn y,  ,.T
, ■■*t*i m*4 wsiHrwiriiir ar-
i lfjH  11^
»i « fill tit  ItrMlVat
.-  In  bttt
,*"**** *'
I .-..-.. ..,.. I,.. ■*, 1**
(Jampbell & ANDERS0N
llllnl l>,M ll AMI RKTIII. UI-.I....R* IN
GENERAL HARDWARE!"
Capital Paid up
Reierve Fund  ■   ^^^^^^^^^^^^^^
THB HANK IIA.s DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
*».,At-*ai , |n .kkiiiii. iimi hjil, idrir miitT.tl ll.i„l,i„|i lln-iin n. .,,,.1 are iiiiii |ffi|t.irisl in n-ceivc Deposits
LDOnillO I rnilD'V  "' "'"  ''""ir upwaida i.|**>>. which interest still be allotved *t current rate*.  I'n-M-m rati-.
DlfUWn V bUltlr 1  roar prr Cent, per Ananm.
Hi |io.it9 n-ceiveil fnr l-'i\itl Perkxli, and interest allowed on terms which may I  ascertain
•-.I nil ,i|-|'In .iinni.
 I E. A. WYLD.
r___k.awwiari.am  |   New Westminster, aid January, tlgt. Acting M-magrr.
hivfi.-, .*,! Wltl.ul. .-.I
Wines, Liquors. Cigars
•w^^JM" Ganattiaa PdtiBc NavkaUOD
ttti. aaaa*. ***** *, *m liar **-.«.
tmtlta t_ tlia_ at Wtaat Uttttntu
Ciat.
aal»*ta. Am, -,********■ HaaHaaa
Iattl.t«.taa.a«r..trala,a|ra.a4  a
tpsnt. II
1 tilll
C*i,^ P^*.,. and Brtial-at-a. CrtKl**-, *** Oltt..wa. OtWat,
Qt.lK. t.t. taat Wood,*!****, T»*rt Ctyi, Cllmat— .m.
Drain ti-m liaMi.. Htn-wt. ol til tint. 1 Otrlai* e.
Sla«»,iUar.*|>*t,w. Otl.aitt.tt. tatr Mart a. Htmn*.
lataapt. TtMa lata-ip,. 0«tatf tit* Ttt, *nt lairnt 1
Reduced Prices!
ROYAL CITY M.VHKKT.
J. ReiclientarCli
mil it ill * «m in a«a*a*«t.
md ea tm ileal ettn,
HIIL li **<tf1l K*aiaf*r.
Nbw Westminster Biewery.
till*  -  !*-.**** ■ .1 : *   if arty  be*
'•■-. |*at io ihomaali •mk-t-t ranli
Iksfi. atxl la I a ttt int  **>* *8r*dtltM
vtellt-r <4 l**t   f*ml*t*m **t**A**t. ]  ******** m 1**1*1*
AH n**l*r» Mi «t MrlhvH«t*M Mnn j W»«10Mri«lt*n\ **viana*rny*\nth
Tin: tvim: \... it.
t*m*n ****** Hiv mb, *****
VV«CM*tlt  wit
*  VAX' nUVim d*4i. r*,**
W*s*l*l  ll JllWI  a Ot
•    **'•  I*  l-ll  ******  *****
■ <| l»»tb*«!b.*»t ttaifc* **********
tsVi i *i Nt tirm
tn mnwMiM ***vt*
Imt** VKTOMA m Wmmmm*  It*****
l***A**4**A in* l***n\ tmm** m t*.** * ***
Vtmtmm'a, ,*4 l**AA* **}•*****  ******}
- S* * ***** tm* M***4i*
ON 11 I All miVt.*. -tXHi^kiiMltflii
Uf •'****.
rON UOH&Ml** 1*1 AM' If^itetto'ihal.
IHVI MM U|**|VI\*11H ba ******
mUmAtya* iit> *****  *******
Vtl Tl**t** !*Mf*-l  Vtll  hi*.  | t,M.i| t  tl
i't.t»<a*  lln«afy *■* ***** *t t**l*t*+
t*m*   T*--*f»h<*t'** "ft.
iiitsoi. atcililiCiaPivMai
Wllnlrslli-
.m.i Retail
Itrilrt in i'l liml. A ttt* Mti I
FRONT 8THtET.^.l In
UttATiS, IIMI ail I.ISII..!.  . -
• SI, ... ||>..,  |1,
Vianrn'. tui. Ma
SHIRLEY & HOY
 DIALtntIN
Stoves, Tinware, ano
House Furnishing Goods
um
PLUMBING, GASFITTING
.ill kiiiils of Tinsmith Work.
Another  r.ir load of the celebrate!
COPP STOVES just utt lived,
MARY 8TREET, JU8T ABOVE P.O^
NOTICE.
•1*111  1 \htl.Mi.\I.IMllll  V't HI.
■1 I   ,r*M.*M,|._  I• *  •*>  *•**!«  *li«»tttt  1.1
■  ,   .  ■m.:h*-*t*,,**hl
**jS*n4
T. OVENS
THE HUM HOTEL
tlAMIXna Mlllin
Ntfitr Corner of Oronvillt Street
IW ****** !>■*_—w«al aot y**********
t%m Wm*-             mammtm *****
■ ■ ■  ■*
MOD MUH. lOOIt.
T_. tarru* tal Iffw.imu Cm.-
fW*. lit nam IikM Bu
ii ll. P—ttw*.
i-mirr . nain. rmr**-**"
RiddeUtk
Johnston
GENERAL BLACKSMITH
 iMACHINIST
 ^ |ft»i*ir*»t mem* ******** fW->nta«ai. ***** *e*tmi**t*.
^^^^Hi t..,,..i , ^i'i.;.*i*r.i^^*;yjj«*s. | ''■'•^*****'*''JI.***Zn'*a^ mmm****,
Hlfl nnw in  n|"-r.ilii.ii  iht-
nnly
itkih mmsii-.ss
... ... ttlaalaat, rt 1 I  . *r I l— |*'|,.»a-l
t* titt.t. Mra.) S'a-nlii*—
ml all 11*1.
CslMI Ml,: l 1st Isttaliilw
.••• n.
.tatat m, at, taitaai attn 1a*a*la,. It-tt*.
ll. tta. aatattaltl M J ..It* t
•a.laltl .  a||
...■tgnailt* t. *.*» M l\at K.|aa.
am* va**a*tBss*oiit* nm oa tm t* tm* ttt* af
**t ****** nt**n* mm ***** *m**********
ihi ii nom wi»
... MAUDI •***■** \ - -
**
■  -
mt********* ***** t ****** a* t***t
h* H.** lata nl * * t **•
yhr i maymty ******** tm ihm n t*mtp*
*** l*m* l*>t#eia^nw>atlaiMMi-enn
laMBSfl* '■
r, I .ll.tl..*
I ■** *'
a,-.i
TIMK TABLE
Str. ROUT. DtlNSMUIR
m tooftt. Vim**
CAKHVIM. III'K lUJBirm MAIL*
nm.
St* \\********** h* Vi*.'**wi-h M'-twlmftft **t
Viwi'snt In H»*ti**at*t tl..-*>rit** • p ai.
NwaiiMrt *m Va**,****** 1,*******/* j *.**
Vi*.!*.*.** **• tm/mtmm Ti»*m«*-i •* *****
trVr'-aiwiam 1* * iMtata WnlM'Ntii. j
\'**e***m** NaoBtnw tl>lee*da|a i p-m
Hmmn tm Vaanran 111 iMm ? a. as.
Viarttsr*** ln« *H>aiaaa*ifT ttarMir* ll noa
*4r* \\********** 1* S***mm 11 im J ia*
S»»i****w In \V***m*rtt*i Oitanlap ; aat
OO «***■»  « V»S*r**B«1 |t» ***it***} tr** U*vt
a  T**** ******* A fti« U*hvf. ANnt
t**-i eM-tf
TELEGRAPH HOTEL
■Trm* mt*ri, ******** P*o*t| Uottat-
—  T-™-a_T_____________________
*,,h*l* I ****>** ****e*U***-***A *'****
VINI  VtHil**  Pianleinoa.
F. CRAKE,
WATCH1AKKR: and: HANMORMIi : JRW1LKR,
Columbia St, Hm*-1ttmr. W't—i l-'ittm I'. O.
Xmas prescnti at bottom jinn-. Sin.p**ttn. Hall, Millar Ht
Co.. \Valli..|!ti'fl. t "im.. itl.I't.tl.-.l 1*1.11.-. 1 Witre. i|ii.iilrii|ilr
Itlaiiiiti. lt«ti> firs! jtii/t- nsi'r .,11 competitor* ,l Tnmnto I'.vtulii-
imn. i Sim. lit tlil .mil Silvt-r W.ilchcs, I Ii.imn.ii1. and Gem
Kiiii;-. Jewelry, t lock*, Snectack', iu. A l-irer -ttnek of New
Artistic t It .«l- in I'l.tiiil \V.trt- .mti Jrttcln- aill arrive early in
|lrtr„,|i|ar.  Call .mil see prices, DO inailtlr t» thnw gncala.
Ship Chandlery.
\\V have on Hand i Van l-.tr-t;,- Sixk of
A." Iim-. I'lIM- I IWt* ,1 IKili ,11V.nil.-.
.Mil*..    mi- I'liiii .mn nn.,
*„|-R -IIM- 1,111. IMl -IU1S. 1'irRIXtl
IK.a a* KllUI iitM'U ni All. MM-
h8hernten*8 Supplies-"M u,v N* - '.V: ,_^i';,!Vr: «""***•-»*'*«•
Till ind Mn- Dt, ar Wrllr Ibr I'rlrr.
CREIGHTON. FRASER & OO'Y.
io Water s.ri 11 Vancouver, li. c
A* trsMConiim ntal (rrit;lii rates on Stove* Rangn% etc.,
are lo be advanced twenty-five percent nn .mil after January
15th. Intending buyer* would ConMlll ihrir la-sl intcn-staby laty-
iitU H Otm *"f
CORBETT <k CUFF,
Cnrnnrvoa BtrMt
timl *e,*-**,*  * large toniignmenl of McCLAHV*8
STIVES RANGES *« HOT-AIR FURNACES
-.rt**l
I all a**,*
»,.i  i imATBRMbll vHlbtnU th**ap foe rtab.
ts t.-it *i.«k.   At** in ,.!.ii«-t| l..*h«a ***,m.
mmm 153.
p. •. ni 11 Till'.  U.Hlll.U: NKW  MT.STMINSTI-Lli, IIIUTIKII  COLUMBIA, S.V.TUIUY  MOIlMMl, KKIlIlHAltY 118
NOT DEAD«<» SLEEPING
W. will bt remit lorllit......',. t|tln In. ft* Sty, a INTIRBLV NEW STOCK, which ll is.* on Ih. read
FRESH OOODS  ALU IIU  LAI LSI  NOV! I PES  Will ii|n'ii t.t lloi'i' mt* tit-. it|t..-.l t'l OOI 1
CAMI-lltlt- & CO  Dim I lul in "li'iil iim- oiwnlng.
""EL OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
LOTS IN SOUTH
NKWS OF THE CITY
Ht* AttverlliinifUti
MUD  HAY  NOTBI
M '...t li.u  H ■.... ,  itA OltVUdtll Tlim
But Citf Lots \%_ %l\.
/a ^
X  ^
V
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIER
lllctitlio t'liuinli iifiu IIiomIiwoI iiu* im
.1,1 - in IWQ will In*
'<  I in.t.t,.-  I.tiiiil*.
LOCAL BB8VXTIBI
I
h. .|.;i.
iiu-  ...
gUlllgi .11 il
•,  ...  ■ . . ■
A in
|tt| lu Nti  '. Hill *  Wi
illttliV
II  , 1 I-',. I
I I .III* Itlll
I 11 I
A Rumbai ul *
\V,*i itt. i ihe li*
I'.!,  at    lift   '"   I i
■
Tin- iHiimliihtn -tt '■■ *
I
1,1'U   ii  .
■
,   l.i-'  l >•*,:' tU I I    '
i umptuj
Vntei I  -'"■'•'
\ t, Mr. H
..■\,i '*'    I i*
.*.
IU , Mi Uc.ln
M.i-    .   a  ■
in -'**i
a
I
'
•oa the Inu ot Real Bttttl I
on itnd ptft,
,,...-■    .  .  ■ .
-
I
\1...|t
0 A  H'-'l'i-
l-it'i
till
Ii.i.
<i
I ■  -
•
-
**.
.  .   \ I   •*
|S.(t A ' I
i  . . dVrat I
I-
s
■
I
M ,.
lllll  ,1, , .
-   ' ■
'   *
.
!- riuit't**)
i
i  i* \ *.
■ ■  ■
I». X.t
\
N
■ ■  ■
■
Ml-
. ■ .t   li.
-!,.  I  I.
■
\
■    ■  I
I 1
M ,  \
N
It. I **,, ,.
■
■>
■
■
■
THE KVANOELimC MEETINOK
A Deeu lasfmawa Mat* hy Ibe lla*
Ileal feeaMeliat Uai tiH-i
■
M  ■
;  i ■
mmvt- I is.
tin.
*  I I. W|  .
Mm*  r i:
i ■
II  t   a
■
■
■
■ '
■
■   ■
**
Mi tt  I  I
■
ut*,.
■
1. .
-
.  ■  H
I
■
*■*. bid mi tumble iti *t*\ *.*.* h*
■
It  .
*  ■
i.r-ln \. .
:-
• at* •*  * *
milt I. r-f  I
I la ri
•
i
-
li
- -  ■
:
,
ti
■
■■-*■
.  .i
-I -
tvlit) lit.
■ n
1-  \|  i| || ,
f,.i »|,rtui I
■
■
\li  t im \\
■
i  i Irnt
■
■
lit*«
Mr. Ihf J
Id
■
i    - ".Ml
■   i
L, J, Cole & Go.
Agi'itls Im Un Ci'li'lii'.ilt'tl J. &
J. Taylor s.tirs.
\
\
xx%
lli FILL BLAST
IN THE ARMSTRONG BLOCK
\   *
V
A
Opposite C.I'.R, Depot
Uulmiiliiii St.* Now
Wiistiiiinsttir
knurr i'i ttu tut ouuodation, ciiAiuim.ii.ooTOii.HPKU uas
'"' INU Ttl Illllill.
I
T, Q. BILQP-KIATJ, FKOF'fi,
II It HAIlltl- H I' UtOtfMM I  ■■ -in- I Ml.
■
■
■  ■
CHEAPS1DE D. J. NlACOONALD
-GOODS!
COAL
COAKKWOOD
m
I
HINTS'
FURHISHINGS
it'.
■
 Haiti,
I I
II
. t.   ti .ill |tal
a,    lllll 1*U,
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG1.
Porta Sell am] Lease Property, Colled Rents. Male ]m**k
aanes. ami transact all business relation to Real te
. , i    \ ■  i  ■   ■
i - \  .in.. t I,
uni t
■
JAS. E. WIZE.
L
orncKS
BUSHBV BLOCK, WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST. ntftl
DOUGLAS
l#   & CO.
LIVERPOOL
139
Grim St..
■
■
AU
BON
MARCHl
i'- M ***t£.  Whin  Ki,i
"y /  At :
i.im
i
■ ■
a., ai*..at ta a*tr*t
I
. fi Gloves
_ _ \ Ltmm 'me-AmmmX Tata*
y.X. ■'•*s***\\%
The Strike of the Season! g
WE HAVE IHE CREAM 01 LIVERPOOL PROPERTY
"Woods **%, Pollby \)
*tm**m* Gtoi
tmm*  t rills*
-.tilll!.In.- I
I il..i
COLUMBIA STREET FOUNDRY Q0 "
Maiifacltnu ail Reprnii   lyal & c<>*
M*.:ti:*r, :■ Specialty-
MM IHI
ittieaitii.
Dominion HuiK:..;
& Loan An*
lullimloM ..fit.I,  la,
■tto. .......,,
. taa
«l*t.    .an  ...aar.
Mi.ti. i
PIANOS ORGANS = ;'-
n m ti  i
BEST fiLl.l.limilUn-   hb osrtt home i
Reitl .*". t urne ji. ag. m* tnt Ja.hu I ***** Engine ( om|*uiy;    |*tyina tt> ll
i HffTJAKIN'S  **"''"''
tiort.i ,\s <v CO..
- .'a
a.lat lllKlli
111
REAL ESTATE BROKERS
an ym mm •* ** **-*• Mteteta i** mt.
9**tm*mt*m tm*****,
mm I •■** *'■•■** ft — *, ******
t*m***#*  *-■
Compan)*t Manufaciurcn of lron*\VoHdw Toolij Hm Cum))
1,'H Mnnufdcturct *4 Unci  - I ■
ii uur i i ran i****** *** it t*i* ttt* mm *nt * lit if
NEW WESTMINSTER^
LIVERPOOL
ORILt BOOM * - Ma(;kjj
I, ma* a*., la lit* rtaltitc >a» CMOm .—_
mo itcias !»...,* ..... AOENTS
Columbia Itrrct.
VANCOUVER
-...*,*., t••*•**
, I****.
e*t *f*l
\  111
ti I rii*sM ita
•*.
CORDOVA
■•* dl*
■
ffiMOKAL
HA** li
i: »  l
ii I
ll.sA
II tw
V,  II  1
VANCOUVER
F. J. Pimm - Co
Pianos, Organs
M08ICAL1NSTRUMENT8
MO ttWtf ttnaia*
QITY BAKERY
.t. **.* t*
CORDOVA ST
■    r» i latttt if>*>. ii i
IIS'
OININC HALL.
SECTION  ©
Thi.
rpnlrt* nl
Ihr  Tnti-ii.il.'
will  in-  |.1...<I  nn
tht- iintiliil  nn  MnmUr.
Mint h'.'ml. Prlr**. rr»M.ti«lt|p:
may   litnt*   iiti ihIIiik
..tii n jfi.r. *|>. • i.l
liim* In |imt
lit halt-it-
lllR.
RAND BROS
FRUITS J
P
t*
H
%
Pi
P
Is
********* lbs ******* *t * ***** *****
. ********** **** ••***,   ■ ***** t* tm*, *-*,<, ll*
*■■*•*   I	
   *r*  •roaoneilm  r....,
r^*>»ei|*Iiat**flrf **
i.Ttllt.l.l>ra.
	
New Vancouver
COAL
llllWlUMCiUlittlililaii
New Wellington Coal. W. TURNBULL &
Biiiiilirs ami Cw^
i*, mti I
Gon
tm* t*r***m-* * m
lb* Mt*il. itsiMii aird i
««ni'ii r»m! n****** ***
ih*V*. *■ *****
IH.OOPERTON  .JtWWMnj11
I,   a
l,a>l. I. ..,
i. **V. CREIOMTOH.
!8?_TO?i,  LIQUORS AND CP
«t.i... ,-•
AOENTS
-
-., m *****
wmmmAWtttt  | «
aatW»l>
a- .    I I
 -giVi mm*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354095/manifest

Comment

Related Items