BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 14, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354093.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354093.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354093-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354093-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354093-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354093-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354093-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354093-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354093-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354093.ris

Full Text

 Olelil Cuto
W. J. WALKER « CO.
REAL ESTATE IROKEM
NEW WESTMINSTER, B, C.
W.J. WALKER* CO.
„ ***mmttim*jiir
'THE MUX  77.7*77/.
■\|  111.11  .UaH
NKW WKKTMlNKTK.lt. IIIUTISII COl.t'.MIIlA. SATIIIIIA V  MOIIMNU,  MAIM II II,  IH1II.
!ast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
IAI I.l) AND COMMAND-
INC AN EXCELLENT VIEW
I ROM $6o TO $ioo, HALF
CASH, BALANCE IN A
YEAR, AT 8 PERCENT.
MACKINTOSH «fe Co
iMAI. III.IH'K, ■  NI-LW WI-STMINS'll..', H. C
\  »,,..,(.  \ t, IMHI I
V.1..» I'l.l.li,
IJ IJ D S & GAMBLE
Land Surveyors
IILAI. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
HI Ilt I 1'OBI UM' -i i> I SU'- is in ll-null' ill.- 1" l.
i il t . it.i.ii t*... I
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
N Aot-M iiti Vtitt.iiikt-r lt„„l
lot .t|.|.t.il.. Ii.t K.,,,,,,. II,tog
Oomar '•"' '"• Tfcatt. Road *..*.
Cholmt liiKititii. I--I -
WAKTED '"' I- i-li- <" !>•< t-i"
It'll, tin, a- many mot* ,.nr. lia..-t.
T*oa .tt.
A tt.l.i.tll.1 I..I ..I .i..ia|l, a*  i. I
DRAUGHT HORSES
Wi, MILLIE 1 CO., PR0PBIETOR8
DRUGGISTS
Patent Modicinea
DRUC8
PERFUMES
Toilet Artlclet, etc.
Macpherson
& Thomson
-KI.i:|.||iink 87
N.'allT IIU, ATlKSIIANlK   IBIl...
na.
kii.t'lttt.lll'll) in .ill |..HlS ,,,.,,i,i , M.,™...
|C 't '" t Di-1'             iiii.it- ■ ' iti.ti it
IMS Improttd ind Un- 'IV"   ■ *
*  , ' -.all l-ll  1
■I .1 1,1,1
SOUTH  WEST-  accidut a» tin
IIIII ""' »omc tltotcc ,,.. ,
it t 1-2 mtm to 2 1-2  .».,,,
run A.i.it.ittit to
I 11 ' -lllllllsli I ,
/EYANCERS ™ FINANCIAL ACENTS
. : .-It   I I <
.i    ,- ..j.i.Mii. i'tw,..a.w.
It'iataai tt, lr    r ...a** tai
lOODS. It OAMBLE. Nt-w Wt-atmlaaltir. B. C.
,,.„,,,., .BRITISH I.ION
„:;.,:„ MAINLAND,
'"■   .UXllK.^
..ttv.t'l-*** *••-•   *»**'
. i' il 11* aM tkwaal tw iwtl,  w-l a, ut ,ww .it.wwa
riETJEN, Ma.tufnlui-.ir ""!;,-'..* !V,";Tv,U',',",","
.S.CURTIS &c CO.
Ill"I IMt I  ***'* t.» I M
DRUGGISTS
it*-,..,!,. ,i i iii,i\< i..ri. 11.1,.
,S( 11
rUTMlXtTU
li .-
ISTROYEO OY FIRE
llil.il.lire. l-i,,,,,.. till*, rlr.
T. READ & Co.
PPERTON
•TS AT FROM $60 TO $150 IN LOT 8,
SUBURBAN BLOCK 4
| BiHIilitii, Kid., or *,.,-. iil.-
•'■rn thi* ii,..,,,.,ty ,l,.H,-.
'"iii|iitl(lo„. *MnRniflrriil
*!.•*. Irom ..v.ijr lot 11,, t
B. Mackenzie & Co.
IPS  General Agenta  607 COLUMBIA ST.
UPSIDE
p> ANYTHING AND
2EVERYTHIN61!
OWAT & Q
TURNER
Real Estate
riHlNCUL IND INSURINCK AGENTS
Thn lulliiwiiitc PrujH'i ty hut now boon
plnritl on tho markoti
i«»r it. SMI i* it
i . it i iti*4 laeara
SECTION 29
l.tta*. Hi ''li' t lei- K M
■ • all) I* ti,. t*i**-.i Maul* let
UllbaitUlnt-iiln tf*l I. H-*.* ■* XIV, (l**Oi*t;*"i|>«ll*ll
MOWATdcT>
rURNEH
GENERAL AOENTS
Jl 8 i • •_
J! • •_
_l *   * «   «   « *   *   «   « f_
E.H.PORT&CO.
Sirrrranr* lo F. O. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
=-i AMD
MANUFACTURERS' AOTS
LATHAM
ESTATE
Lol 78, Group 1  Building Loll boaulifuiif lituiled  The Trim.
-it «i. > *-.- it,"    •'■ i i -.'i.**1.   T* i  i |ht .is.i,a.* in the
mirhit.  Prk«   m ■;.'*** i lot; AU*****-  bal .HU 19 mo*.
615 FRONT ST., WESTMINSTER
H.G.ROSScfcCO.
Columbia Bl.. Near Wr.tmlnat.-r. B.C.
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
I until 1,11> Aniinwi" r**Tt>f*iTt«/ •  ' t *4 l^mthm t*tr 1 ■ » ,-1  • *    ****• '
H(i|al''innllin tn*.irint*t'.iiiiipinf tjiifhrf Ttm *L**i>irit>r* (\sw,pifir
1/-tuitti and I'chIihIiI Hiilirt* tttiitfinrai'i-
EPI8TLB <IK PAENELLI "wvawa* lkohlitotui.
Policies until*" without reference
lo home office!.
yiiU" i .i  fi-*- tenia* ki **ta. at*. *a Hi pa**
Cable Addrtii:   ROSS
ABC Code
TO tl..' ll.tl), IS    ,,|,i, Ot A  IL*  '11'    1
Hi   Luat   M.lil"
Public.
A 8T1RB1NU, PATRIOTIC APPML
Mra.  UHlm,.  Cliarma.  However,
Pruva T"" Btronit fur the
Irtah Loader
AMI III. RETURNS TO HER ARMS
(i li:.. i, (j. ti  tlio  Woret of It  In
Hia Bull Aa'nimt
Huli.li ,i>
UMtMMt, Mar. I, li   Mi Paiut-ll made
pal  i -  ■„-....■■ i •■ .  -
du  lla fall tut al tba da umi i*
i. CoUoVI  limn.-nf i ..in im ii.*  Irltlii.
Hirebll Tuih.-in.h ,*.-o_,i.-..i itairl<
.a l.lli.w «.(iiiir|liii.ii--lti IHO ami
*.iliMa|in*nl >t*ara, )..u ii.i.ti-dui.- |..a. r
full) (>) ..mt iiiflu ,  ii|M-i) Am*mitt
puhlk uplnlun, and with >i-ur _p
liiiim ul aii|i|Hirl. !■>  aCfiiti  111**  llral
uiuiti„i.i al itu- Laad la-uu. Wtthuui
I io Ii-nIj iittii ltd <*<miintl)
tillutllhfd, Irvlaml rtiuitl  uul  f.ii  qm
it...iuti.i ban audi beadwai ualait kat
epanMini mil !*>>* mold uw lute it*
iau.ui Hit* lingular poalUoa ol pawar
iad an ahleb ***** u**
i tlutiii| lli*. i*«i tit.* *e*r* At
ttielaiUi.ial.fi, n't.'it Mftawd iilai
ittl rerlilu, Ilia ha»t) ami tin*!.!.. *.■*.<•
il.'-.lf' i. '  l •'.  |a,t||l,Un.  in
Um aaplai affaatiatli ■
iitii.1 I.)  a  nittilfii  nun.n.< it
tag ra* nt ralti  • .-■ i
. *♦* *
■ !■ ltd •'.*■-.« bOflOBI ■I*1- ' i«*|il  IMIm
i-.i iai**i. loaaecuti| *i* *n.'i»ai Um
.ii.il) uf uiil fnpai tmi **\i\K*, tbr lodr-
aaaoaacaoltwu« \i ih r*\na■ mu..
li. m baaaawa my **** *** t***m*t thi*
ui.iit imi rtroMtnwl uur in ■•
. < ft al, ut.—'iml nui.-1ui..  iik*
'  inai inwatiliuiii aiad* t
tUl.ihMi In tlwlufr Ihluiiiir  nm t
teak,  lieirhflwui,  ••If-ta^ii* ^
l  ••....., I.».
li .   .1»ta*.r  i* .1  „■■**<.   *,■**••   f. i
Una, la-fur*  lb**  -ft-riera!
ri,. iw.li, ami iiii* dabrtaaari In* ttinuitti
■ ■
i.i-l.i,-!! .  j ii.|.tMi|  uil.iit.tii  uf  Ibe
ritaallaa lo **rutm lit it taut, librrif.
t  iMir
■ at t ...iii. ..,  It, i.ii.   Thia
-  •'  in  ait  all*ilti|a*rlai)l  iite,
li.. -i.i.ajn**, «*(.,. ttmt raaoaaia atf
.  ..,   In  tU ,1   •' a
Ot*!|  i_uatllM  *tlb rl[*Hrti**, ahllUT
and ttair-jnli.tm iu lotli ei|tiain ltd A***
If wt it, i
ii*4 f**iiii.if ii Imai ban »*• itwd »nb
t»> *t tl 'i.**ti io
)..«! I..»|.iuiit> at.'t I *ai (t.i.P*
I ttu «iii .iirtitt to Hm tl
thit t-* 1*11**1, aad baartai  1
ea* It attd alt tell tiali.rtl wMttn *****
hale "intat.ili tliiiiiiiuiitifl !|.*-<h**-h*->
io Mr amr iad Itttittb
oiuiuh*  |W|itir ttiitatdiihio aod It*
■ ■-! 11," OHNl tlt*r|ii|iulmii * Iiti
far |e*rhlt|' bltirtrr lha) hl»*
,1, f. i.4*-*.t wr .luliiii lb** itaitt aod Hi 1t>|
nomtett. Wiih a
ii»*iti ti».. it •* i ii .. to **"*,
mt** mot* ' im •• Iniaad uibeip ite it
•"furlni • ifail) imlr|tt-nt|riit |*itlii*
trelilll) |*ilt» N Ibll «e til) laidf ittt*
ttttte. MM Itiii'Jlh It ba uul iffjr tail.
,f!..it to *>*< IcM-'ti i-r.^ |'htt|ip*rtlf ImT
'•til taltOt tijr rutililullotill tteatt
V»or tallhf'il teitatit. «*.** M -**'• ■ ift
Pirtell.
Ill Ut.* I Hit I It
li t* r^»"t-nj in BaaaaaAriaa* tbit
PrilMial lli'toftnli .*f I MU In. at a
PBM1 I" r**-Iltet*. tbe tnien»rol
rime offrted It atit»ei1» In ill
r.i- . •!.. 4***H terofdlM M» t'.*
it.t'it.inriii meat. Kl l*titti«*. tbe eo-
tlle aitaj id Ike |iii*inttri.l. alth Ibe
eueptkiiitf th* -Mi.t-U" «*1(i*a*ti. bl*
laia|*a.a. aod
tht. •lt.>r%f Tottilhrrm htm* mm aider
Ibe raittvl uf tbe f*-t.>lutfc*,1*l*. obo, II
it fi|»iMj. till *** ibe Kviwpeat
■Man 1" •" **l*l 1 heft *W!li|e!*-t,i t'l kit
It Ibtt **1 ibt-t t.t.|- 1.- (-retell 1t.e
,1, uii-1, ..r*. m • --' "ii iod aroftaiil-
itin lui htli
HMIttli inttita rait.*tiit
The Itloe lln.li  na  Net fimtdlatd
.1   1.1UI Ia*H tlil'hll  |.tt*j.Maa4  at
ai Ml Nl toe rnieltni the almk nr..|*r nf
l I I t* It* ' ll  M  llthil ma* tin-
olltltl lu i»  !«rt.-r,it Ihf t't.lTOie lu
itt>i1i'ii»t'i ..f Ihf t-.iftt1lurli.it,  '
It the irvoir. at a t*.t**a|iir-twa* ibe irbt*
tialfci-o bid lu U* nwiniif*! to Ibf .ll*|>ute
Ki • itl ini Ihi htlttlei batoriM
%$  ,  |.Ml  ||| Ml*  t'.tl?
li ai-i*fara lhat i'ainfil ftttinhfotlt
ik|>irt'*l fiiiwi tantthm no VVniaftda)
and itatelled lo llitihl.tn. ****** h* ***
ihf iw.«t..f Mn '1-M..IH Wa..it.|l.at.
I-ifi'f 1*».(|hl he i'lit-ind It It*.
Uoaia ut GbUMM lettalMm la** httuli
IMI herb afiln to llriahi«*o Um
Ittl  Pltbelt*  iDOMMi  il  lit IhtiHt  0
*,,*,**■ t.t i-i •*. ralM -iiii) ai il.f
II..Mi-   .if   liitllRUt*   ftil  III   tfllfl*!
i 1- Mt Paroell. ltd It I* *****
thai In  amaer In at ******** *>i*M|qiie
ii,. hm imIM Ibat Mb ***< % mm*
kit*  Thf M.i inlii.i*. *»t Hit awoie
. !.•.-.-.(. l.aieaaM ibal If
l'ar..rll ("Dlltitif* tn hntWl  lr*'i'.II-l
tl,. it-at,,, it,, Irtab niM tftllbooMH
f'.lned The natw** "t I'artfH*
i*, ini Ihi* MaMaetl hate **4
***•**, tii.-i, Ilia a-aUMro of III Paroril
■tt*i t.ii.M lii*h Beaibni of balb tm*
UooadarlM Mr li»lf. jr * irii'bh mi
tattle ut If.ih .li.tr. ** Ih.ir-a.tif u aaM
lo bate footed Morh torortfo
Od  Bti DfOfMa
Mn it. T*nn.. Malrh H. Tlie fitdim
i.f i f.arf'il, rimf toob |.la.*- W*alt,t**l»i
niil.t aUitit fttiirrnilti tiurlh *A Tanmla
Laal l hti*lma«. HlM Auk llflttm. a in*
mi*aM tbi *•«• iliaiif*l tt*m hft
hittiw and rilmlnillr i**aiili-r*l h> a
Mlfbbaf iiiited limn Gamier*. tt**l
tt* a p***** *ai omaUad *** Iraeb
Sudan, bal hf r«-t|w-ii toTuaa. *het*
he remained ill) a few dati ai't Havtl
I a lift i *li*b while tn Tetat and tame
hrnne la«1 tteek in utdrr thai he mif ht
reeelte the tU* „1 h\* timilji. Thf te-
laiiui t.fihfilrl walifil for hi* ir*-i)*-
frr. and on Wetlnfulii ilfbt Ihe moli
ttrnl In hit home, itriicfl him frcmlied.
anil, hff.lfi* uf ihf *t rem* nf hi*
mulher and ilttera, hinled him 1o the
llmh uf l tire within litf nit t ittli nf lha
hoote.
Wtitmlaalar Will l.t. a Law Lltrar**
of Mar Owt.
< in,i Han 1'nfnnanuli-m ,
Vl. I'Hill  Midi, t;i  -,\  tmi hi*  li,
'I"- n-"ii" uii- attanmwto
|.|*n|.l.-  a  lia   llhrarj  h.r  the  .Hy
al Wt-iiniiiii.'i
Tl»-  I.III  rr im,tun  lllill'Tll  fsj-tlllli-i
aaaiad itnaiif
itii* fi.nu,.; ii,.. ouarri niiiii tmi
wa.  tirit'll)  ill., n.Mnl  aiul  lilnml  Iti
...iniii raaolai aaaalauMili
lit i.u oppaaad tbi ad raadlai of
lUproaie ri hill. Invlni f..r Itl
'-'-«,t.. •■>uni) jiniKf. povar to
'i* ni with aartala duuiu uf *n|*rii.t
■ark.  Ita-I.il.. wa* atlj.iiiri.iil
Oa am .(Mr i.iti.ni iht imtabli
tilll  wa.  r< ail  a  mm-uikI Um.-. ami Ihe
** t.,..i hill wa** puaad iltiuii|b rum-
■
CANADIAN  NEWS.
Ltarlir Will 0«_alalale UaPan Atoal
Ua Oatailat ■lararabr.
Mi..tiant. Mar.l. It—Hun. Mr
Unrlar. Premier ol ibe Prorlaoi "f
QaibaBtaad Hm, Mr. siieehji (trovtaaUl
- • ••■■ ■ ft ihi. iii.iM.iiii hr Nm
York, wiit-t.it,.> win nl)mahtardlf
t.i itie LaOaaoofM tor Bui ,   PI
milu ObJaetOf ibe dflflali.it. i. u, *r
i.r*  i  (.mt im u|  Iota o|tU nilliut.
-  Dute| tt*. tr abtoaoatbaf win
t.it i.n-ai llf'ti t.. I'riniM. Ihlimni,
Hpala. I*..rtti«il aod Hale.  M Raw
tbtt will has* aii Interview  with the
I'l    1U  Whutl  fitiif  (ail I tli lau* hi*!.-
itt, .I I., la Heir, taiuri.-r will mike a
|.-itt.il t-,itu|iliiiil t-t,i„rrtilti| tbt* t«at
ihe t.* irir. i.i dli|ila)ft| tn an at tf nipt
to dalMUtba t.iifiil pari) in ibf refill
ratoocn t»ai
I I. *'f Uirl* lli Mn>iliiuii|e
• * Ui be * -i.t* .l**l. ami It I* rlilmed Iblff
li awplf evtdf nt*e lu antittl tbl llwitkn
ii.i tttn in ami
MiMiti...   Matvb   M  Alli.inejf.
'•'tint* liim ti, ihe Aald fur
hwiafetaPntrle.
■UmoI Ihf da) al Itraiidut
tithf rai«f eaea. la arbleb \ H Brta*
. HtlW t-t ■• * 1.111**4 wild Iba M-rinui
•■ttti" uf i*|*it.*t ibt* fi|lit.)rar-*ild
diacbtoroTF Ranllttbaa N w i^if
eripb iff ti,
|\  I Mltl'lllilM.  il|lt.i.|IN
Murb II  bui ll  I'.m
f'ttd. mlfiiiu itf'tii <if ihi* *nj  bn
"ith *m«i|
■  ' *-,adiMMtlf j*«fir) in*l
...
mi io ptfooM m Saw Vert
iiv i *"ii
An miawatlf*|>a!*-)i to tha QXtm iiti
ii   Bdwaid lliaii*. ti lulleriiii
(tuin in«.mi,ia and wilt rvfralo ttwa
. li i -.. in
\t. DOCB1 MV
Attdnui'i ii in wi„, i. aiaiiad tm
■uiuih  Vi. i m|  al i***il
i-i in. i.-.i-i • iiii.n <■( it-, .n.. i. nUtn »
■ thai Taliltalhit'imrriall'te.
' t N majitrltf
i eiittoi i\u iitniitii.
i 0 Btrtfard, a Indltit Canadian
Bnaii' kr aod one »( T*'t«.i.i..i aUaat.
»*-allbl***l and tami  m|ulad .iiirn,.,
| tl ihf aieuf it.
hav mrn ai
HMbarof Pirllatoeni fieri
ft N* til. Itr-tff, wbutnttke bu Iff In a
fill nui nf a bull) a omk ai.*. ti n*.
pmled l>> l*f In o |.ff. aihm* rundllhit,
DMXAJn Atitnoi
Putt  Am in ii  Mai«h  11.—AlgoWl
tftiitatinn di> la Iveil Iur April II and
H'ti* tm Mi» i«
it., n r.i ni tui*
IVtmnrtOt Manb n  li i* m******
»t.ftl Ibal iWllta*. kldfl "f  tbf Uppml-
itw* In Ihe MaMl-.t*i ir-itilalm**, ba* t**
t'ld'M ltd Will be aiirVfaatttli,)  h)   It    |*
ItuMlt, I IttHOf 1 nnOllar ut the Uieen-
wai i-teiotoetl.
it int- ury Too Stroaf.
tii tut. Maul. U -HllltaM ll llitet,
*A I*, i.i. ***** adjudaX hatbropt na
pMltlMol Lord 8alliban Mi (TBrtaa
■Md Lord laiuburt fm lllwl end *linder,
j.»l hi. , uaa. md in* *iti*A tsnta ir*aoott*
it,_r i,. aaait-nlffn hiirtdie.) |-.hm1i Lltd
Jialtihtir) hi* Iffi, iiiitmln*- Mi «'Uti»t
fm mint tMiitbl.
South Weather io Taita.
1'iMft.Ttt. Marrh ll.-A f.iti'.n*
i....« ii„m ra*H he ie all )e*u nil) and
IM hi* falkn In a dr_>1b nf fllbt
In'hft It I* nne uf Iba m**tt ibilahl
ii-imi Ibat afftr tl*l1r*i tbl* teflhth
Trainotfn whn airU**d Int nilhl ffptttl
thf fall uf mow In ltdiat T-Mllton a*
itprerodMtaeX li*i«*ti* neaHad fh*m
I'ni* ltd Dhfittat ti) ihe iimm I*
a*..ni in thu*.' tertinni, and ileal fear*
in. .,.i,named lhat ihe fr.iii.htp will
t* tk**lm)H.
Not Roqolrod Yei
VTaMUNIUI Hit. Minh 11 ll
li italeat on tbf hill,*.I aulli'ittl)
thai the nit** riirolt Judifi |>rnttiled fm
al Ihe rfit.i naalM ut r*>n|ret* will nm
be itoolatad fm mml m<mih* y*t, tk*
Tim it at 1*n« af ihe upiniitt ibat eeeh
nf th* ■ M IMIII 'in l<e m-
lanirtti at Ihf lintf lied h)
th* **t ithf third Wfdne«la)
tiialiinf h) Ihf a*«ala1e futt1*r*r> nt the
M|IMM •-■■■ill. Ihe regularHf-riill Jud|f*
•ml ihf di.tii, I Judifi Inearh uf the
fmpt tnt.firt,itii. r*-iir.| .ti ..r lhafa<t
Ihal Ibe m<w . irruli Judift tii) nm Ihfn
'** a|i|arinlMl. The tatie a'llli-.ril) aaM
lhl* tlinatud nflhr lepnrt thai Ihefe
' WMM  If an flira  •*«.(,.„ ,,f th,* at-nal.-
f,,r . ,,Ti.r.iffiit.ii, ,.t tbi nnaialai
Cilftellea It Inertia
The Miiniteur de Hume In ao
arlt'lf  tm  ihf   tfhm.l  *|tieiiit.n   In
the Ualted Mataa. **** it i* ihe pHn-
rlpil rilhnlfr quetllnn In Amerka. and
aiii.n'iih baralM dfti.titij. it ,],*■*
nm hftiet*. ihal will lea.) tn a Miriflift
bilWaM I'll hulk* Ud the rlttl aiilhmi-
tk* The Mnnltfiir Iddt tbal it hi*
OMldaaea In the Cathntka and In the
*|.trit -if J.Hike and IfllltlM ..f UN
Amffinn <ittl pnwert. and *i)i hul
Inthamf I* Impnttlhle In the I'nlted
fltllei.
SOMK COMI'HOMISK
Will  Be  Kit.-i-it'ii  Between  Blliun
end  Pu um .iint..
Reaped I li |f
THB BEBRINQ  HU  DimcOLTT
Otuailiiu Trade Reported by Brad-
■tantd/a ta  Much
Brighter.
MESSRS. LAURIER AND 8HEEH Y
Qo to Europa to  NeifoUato t Loon
of Ten Million
Dollara.
\\ iaiiiM.it,i. Mii'li ti -Mr Julian
Paancafota, iii*- lnni.it UlaUtir, wa* at
Ibe ■laledf|iailuifiii l.-Ij) in uni-iilla-
Um wttb Baaratan BIiIm Ii ii be-
llarad tbit tbatr ooolaraaea rfiainl to
piflliuinai) irraiiifmfi.li [of a  lunUI
aadantudtai ** *„ ihf qaaiUoei tu bf
wbaUiiad tor ubltnUM la tba Babriai
**** ..I,, .um, in, tin'rri.im ut Allur*
in-) lii-nera. Miller lo Waibl8|tM ii>-
mmruw fi-m bu trip tn t'likkituattii
baiitf (kid, be wlllprubabl) bfi-tinmlietl
ti.ii.t-riiitii (atan pollaj m tbaflayward
ii..  wi.iiti th*' Iimi*h Ooreraawat
hruiilbt hefnre ihe .uptrntf nuirt «f Ibe
I mint sialr. in „rtkr tt. i.ni.' a de*
. Iil-.i. nt thai laal) un lite •< I UObtblt*
lui thr killing ,.f fur Mill |B Ikhnt.i
See.  U.n ii..a.i ,.( it,,. |'i,it.,i  BtitM
dittti, i i.r Alaaka i* aat <in.* until the
HWaad M.'tidi) lit Apilt. and 11 t*  ptub*
ibta tbat u aadutor aill **** mule in
tba nautlfiaa to affaat «'mf —n ■•( »
s**ni|n iml-* *ai that thf aittllratur* and
aat tba NMMto Marl ma) ifndfi ib*
nr.t decliluh
Aiifiti-r Branch
Ntw Y.iKi. Mint, ll.—Tbf Wurld
thlf -hhhIihtayi Wall Itraal niall
l«u| )eilerda) uter Ihe revival ttf  lhl
oM rtorj that ibr New VorkOntrtl bad
•eriHi-it. nr wai ata.ut t.. tf. tire, Ihf tM*
ind *4 ibf Hume. Wattruiwn and
ttodeaabara  ran* at   VIciPnillMI
II W Wrt.h. uf the t.-roier load, iod
PraablMt i tariM Pumm, if ibf latifr.
pruai|itl) dfnia.1 Uh .imt A a>t,ik
man. im baitoekk  t-i rfiltoOddaai.
l-iili* i *• . and ha* hi* -iif.<rwill>'ii dlfwt
thun..ffi, i>i partial. *ii*i (mterda] tbu
Ibr ini >hanr**<it thf i .'lilral  bad r*-
* ii-*i, ud t'-ai it* aeflaet to Man tba
llaa then It had  tbi  aBfOrUatt|  wai
litri) to Mil it daarli in ihf iifarttiiuiv
fm «hit ii diiin'i i*t ibtCMUral IVitk
kaHaMfWi Ntine note a|n a imiitar
nf m*-ti MriiHf t****ur*4 a fhaiii r f. t i
in* hi idle a. Mi. ihf V»**»ti iu. i *i *
ta.it.i hfh.w ibf BU MIBMalM brtdl*.
|t t* .ii.i thf Canadian IVirt- Ul
tatuiht Up thf ihirter. ttl)lh| tUO,*
itu f,.r it. Iboai l i*f i.i.lhltii
I* .1 il* I'H-i ii wa. written **. Tbe
*• h*-»f nut u lu bulb) i thud
hltdie    at hn*    ibf    l*il|e.   Tbe
liatapaar ilntd) hn it* I'atidun
. ,ii. t <•!.. ibf titer *m ihrtao-
idltottde, wblb* Ibt ll W. A 0 *i.l
and tnt line ftirnd* al'*h| ibf mutk
ttiufr i.f lakf thi lark, tn tarw(.l..i, and
tbe ,\at*i-kan **A* *•* Vie ita Utter
MCMaaatlfba dflfrlrd at
atitif |a.int flit >tf tbt tli el b> naab the
1*rii1|. Jfi'l*. ami a |*fTftnl BMMBUM
and ailt.t*l a'llif 1 fiitfin Hn*' till ha
alil.f .xmtnanduf Ihri p It Itm n
teetni Ihe plan* uf ll.f I anadlah I'a.lfi.
*)'* n.'l end l,t-i» tl |.s,r|at**i in hate a
4i|.ti ...tinftll** wllh New York rll).
and IW thii prafMM M till f..rm • *hm*
llliatre wllh Ihe Uhllh Vallav Bill*
tit. in -nuotfi It* Itu (Ti l.i tenalntt*
out ibeCioidiio Pirilf ai lha new
c i«. n't thf Niiiara Klier *Ht t*>
M-.ire • link nt lUml :*. mIIm. Tkt*
link Hte tat* mitfjtd **m* time *g*K
and Mu*hut ihr Hlhl-.f *a) I* under>
n,aal 1., hat* i.'n Btrond.  Ulih the
tfW htmlm Imlll. ami Ihf .hml llhf rtna-
i.k1fd. IheTanadlan Pee lie till In Ibf
futufwentrf e«a mm* (atwrrfnt firlm
Ihln Ibe Iran anm Uhr ft til '|«f*1h>t ltd
11 It INK unlike!) will dlaluib lhl nbtde
railwa) i)*ifOiln thennnb tieuoaht **,■
It, eiitimre lu bf >in<»-r,*lil*.tlnnil
ratAMAi ISAM IMH h
Uraditrrfl IMOTtl n.iti anada AMI
ihf ilaitlaa ha* bad an Impr-otad fffiim
In Irtda circle-*, ih<< uh mi ifvial Inmate In the iui um. .»t ttui!'
Mllt1ner_r. Jni-l- aid iralt lie fe*
iiiital) mm* a. the. prim Ina. TU
llutitohio if|a.tl* If hutlnnt fallurr*
thkWffk. aialmt JM> tati weak and ll
Ibi* week Utt J fir Tntil tiitokt
line* Jatrnai) l*l tn data 1lT l.ni
fmt IM.
Itttt M01U1 Tt.it
Thf H.ta.d'. Zaneiitllf. OUfcMMatl
ill* Unik al thet-tial tnlhlt ">! tt"i.d
tllk. Ilurblnt iwotlr. iwenl) mile*
•Mlbntl af tall place, hat bffn •«»■
|H*ndf<l fnr trirral WaaU The nlnetw
an >)' .tituie ind Ihe latitlkt uf man) nf
them at** tutttlina tmt *h* nereaur ie* ,.f
lift.  Tbti mmnlni ibmHf after <ln-
llChl Ofl) nf Ihfft pft«rwedfd in I laalt
b II < i A tt ilium*' «i..**. brukf n|»n
thf wait-hnuae and tarried nff tblrtr
barrel* uf flnur aod teienl btodted
|amml* nf meal. Tbf) have Made tu
lite-apt tu runreal iball tdenlil), btl
ta) 1hai tl • t either hid lo ileal or
*1alif A* tit*- mnmma'**l-fln|taken
•nen<|iil|e Ink. Ihf want* uf thf |t*tp1f
and relktf thf itiflftlni
MO ui< ii i,*ii
A Herald *perlal ttvm Chtaua Mfl
II. Hub*, an n|f ratm nn the  Unard vi
Tra.1**, hid a *ei) i<r*H) wif.-  ihfwa*
■ mt ina i_u.ii** iinill *he mfl VVllliimr
Ail-itt-xi. a ipeeulabtr uf Ibe bnard, -
with   whnm   Ihibi   rlalm*  the  be- |
itar infiliiilfd   ll.iU n**rt*  Atherl-
*-.n Itel Mr*. Hub* while *he *i< dttwn 1
towa au ***y. ***** tm **** imp u*. iii«.t f
wllh him In *|f-rnla1l"n. diterilni  her -
h<iittat.d  Mr*. Hub* hfiih a *uit for j
dlt.tr*"***,  rharilni  hfl  hu«band  wllh j
drunkfnneat ltd rrnell).  and itklni
fm alltntiht  Hnlti rMfbl the rate and
■Wand an »rder  (-nmpeUIni  Alhertwm I
In pmdurf hi*  htaik*  In  Mau**b  wher* j
I' >'■ - « .. !*■* 'n.  he  ■■*■/■*  pmtf  the
r» in!-.m of hit wiff in.i Albfrlmn. and \
in ."'iifti'irnrf ihe |*nti.*n fnr allmnn) i
waidmppetl  Ttwliy Hul^ bf|an a inlt .
ttalnii AI><eri*ou fm |in.mn damn**! (
f.*r lha alknalkio uf hit wife* iffftiinii*. I
* fminn mu
A iperlit to Ihe llertld frum Plfkpn- ]
bun. tt'. Vi.. tart:  Thepawenifrmn j
•i  .i.iiiiilKiat on ,|,n iluyio Hlvrr. Ual
u'K.ii, t.ai.i.i ilirllllii_[et1„.rl«.i„-t,, Tht
river li nut urdlnarll) i,..■.!.',i,;.. f„r
•leainer*. Iml |* awitll.-t. !,) i!„. tmh
lint la.at* a-..*ai..| U f„r man) mil.'i. The
QUallM luadeil down with fri<l||it
and p a w uu en, broke a *b.',| ami
1'-.in.' iniiii it; ..t,.. -.,!. ,* „!,:,. d„Ullt
■1 l rapid rate duwn tlie .wulleu
•iream. It i!,.ii,-,t ,,n for
mile*, tlm i-.i--•'!.a*, i- nrvamiiiK to
Uu* (if.-j.la un |bon fur help. At ll.r
laiunvllle John liluuif 'nmiivd intn t
I'.llt ami w.-ni .,i,i total laiat. A Hue
wti tblOWa blm h) Vbloh bf attempted
tu it*.|i tbf huat, hm |„. wa.  t. ,!;--,!  mm
tba met ami n. .ni, druwnetl.  Ai Uat
ima Ml ll.ruwii lu n_M hmIi "ii
Ibon ami made fa.i. ebaokl0| ihr Uni'i
ii*ihI. Wbu iin* pamafanwan toku
..If mail) Mn irjlni and -n..- bad
fainted
UDtmX li 1 ami WAXKt
The World'* tt i ihi ut ton *|wh'UI n)i
Tban u a well aaUwatleatod niner
ban t iti.t tint ft-Mini-i-r.inhii w
Poitir bla been ..■•. •• i an luiUUir)
•any toproaaadta Madrid ami a**i*i
Mb ib i orabb in Uwaafotlathta uf the
r-fiipne-lt) treaty abi-1, BuratoT]
Mlaliif deilrea in make wii,. Hpitn.
Figbtlnf Aiiiiiutla
HAM PUJCnco, Mar.li u. -Kllnlo I*
itillibe '.."i -- ti. toilfbl'l hil.iwiih
ti.-lfrt) llf will ii.iii at at-nt a tin
l-uiidm. ami liialtru) tM |t»und* lifbtm.
imi, .,,. i, ire iii aualwal inndlllun.
Yi.uui ***■•* «,li„ .1,-fraifd U
HUm-ba t**i munlb, lu *|waklti| uf Ihe
I, .u. I'i.i. i.ir.t flgbl. aid; "I am
it.iit.ti. fur • iu with Prlkhird, and if
I,,' will m.i r.i in.* lu Auitaii. i | atll «.. in
l.ttidiiii aft. r him,"
UIOTSU nnrui riour.
Thf full.iwlni U an I00OU1 uf Ibe
iii-dfif}-Kllralu R|bt. Tbf ,* ■* »■ drmk
j | Hi. iir*l rWUd • f»* milmtfi hf Iur*.
nine, limb man iinrred at luni dla*
Unco, liudfre) kt rfu with butb band*
ltd fall ibori Kllralu «ul In i Ilfbt
uiii un iludtiv)'* aarti both led ind
oUaabad Klttaln ibul nut bUIafiand
ciu|hi thalfrer un the nn k and anutbir
r'iri. I. [oUowad. He let |u loir* In iui--
eontoa IOd retched the IttMlunllb'i
fa«*e Itl.iw. were aul in artan Ittl
terminated  tha  ruttOd    In  tbf  lift!
rvund Kilraln ****** tutU Mpatlb *mii
Ibi. be wa* the Ini tu lead but wa.
lUt*»ed a it-fi band *winf an ducked
tt i.'-itr**r. ohuiwrtwd tiler notbt
•imilar kail uu ihe ***** \ bui nihi
Iten Unde.1 mi Ikalfrw) i Ja»; a twaab
In ihi IbMint iiiiri bread l*a*kft eru
Kilratn'* n«it pmfmmanre Juil before
tbe end uf the round Kilraln a*nt In
iMtbar riabt i*i..ii.i iaii._t ,,f h;...p.
a_atoaai*i n***-k  Kiiram wrnt mhi tu
tnrk lu tbf lurtftaiiim roDbd ind puked
1half|T|fu* Iharbeal.  Itn-tlt**)  l.nW |ul
in a ihnrt im bbm mn Kilraln * bean
The wmk tbu* far b*wn ter) vouihtoi.
tbfieMu Utile W oork. Ilutb men
•laielma within th.** ti ii »>, Kllralu
t* ** lul inelli. > iwirw un Ibe rhwt and
bmb mmm** luinber to acliocbt It
ibe brwtli Iwai i. -Kr., «aea tbe
luuitomt-an a rib t*m*\*T ****i'r*i tel
l*re nm ruotd atd tii* Kllnlo i
warn punrb nn tba tntr. ibu imu.^
Jake* n ltd be ru*bed bit liUfOOlll
t.i thr Mpee. Sbortlr after ***********
Inm there Kllraln'i left iwarbed 1h4-
trf)'i fare twk* it lurrotaiut. Ilutb
tuu«hl a lltl'f wild nuw and ibe *l**i|-
wa* lllilali Ibtt wa* fulluwad
b) *|*arrtn| la ibe flfib ruuod
iitalfr*.) aiain .tailed the ball,
Iihdiu<i«k*>.iQJiketti**otbea run
imiher clinch. Uid* and tlttrbea
w (r*. now fie*|uett Notbltt ul Inport*
•n*» wirked the mood «H-lfn) clot*
fti) ducked l ****** kft banded i»lM
It Ihe npahlni nf Ihe fn1|tiwlh| Miitd
Th* Otfb < atne at flute ntfe and li-l
fr**/receiifd a Hibi biad*d upper tui
ut lb*«h***t. md i **>mnd uur a *ma*h
no tb* tfrk. It retort Kilraln iweind
lw.tllibi t-kaKmiihffarei. Tbeta-ranlta
Moid npened in ■ t*ry arkniile win*
ter. Hodtrer dolai ib* kadiki ltd Kil-
rain *Iudita tbe tdawa. HotbtiadtdN
ffhidber't fb**l it lb* oa* llBW.
Kdraib cm it *m<* *g*** m lb* mm*
i Ml •*"! Ihf tmt* tffell dlnrh I* tba
fimnd f n*M Afttr aa.trtal flitrb**ln
lh* ellfalb MHOd Jab* n«f* ***** poked
< m Ih* *vneaark tm*ttt*y did l
Htii- ff mnn* ltd ib*t iinHwd tb* trig
Intbaua with • ****** it ib* fa.*, ltd
ibft tinted to bit bnadbitbtt a liitta
and It*n kta rb**t. Bmb look a tlttlf
UUtetl It etrb other tow ttd 11 wit |
-if **f it** and lak*. bal Ibtro wu
m.tfatni of • damiiini rbiruur. Kit*
rein late ib-lfr*) i tharp down cot
Muwut lbtrb*tt ltd ter*|ied l bot
awiih no tba )iw in return Hnriut •
f.ity-b ibtdfnf o**d bit riiht on Kil*
rati'* rfant. Tblt aofetfd Kilrtlt
Ibd i.-.lfr.r b*it*d h • paidot.
Kilraln teaitlr lapikd "Tbit* ikr**
tlm** inu hat******** ■) pifdun. Mt
inu al* * I mini fm Ibe tpnt til tbi
Hit*." Atl*r lb* hnakawar Kilrtlt
ruthed miliar-* a hn atd tot kl* leltro
bi pUnltni a tlltf left bandar It Ood*
tret * btredha*kfI Kilraln ***** up In
tb* l*nlb rwotd with bbrnd It hla e|e
and aialn landed ot ibtdftvi'* libt
".-Ifr-i j it*-l f. i.iiia. i,m-1 atd «"i
lb*i* •***«! Haiti. Kilraln fuoibt tk*
b*u*l) ami latdad a terrtl** *ma*h oo
the Ibit.-nlarr* ta-rk. btl 11 did Ml diW
htm The men war* nuw fiihtin| terr
KtlrelTbul attdl) Ikrdfl*) tm*e**A
Jake* bead allh bulk hind* Jiki
i ,. ,fl inalfret to Ihf mpet ltd got I
•math >.n Ihe etr for hi* bilta.  Kilrait
bad the '-fit nf the UU II aet.-nda of 1h-
ttiotd. Iindltf repeai*dl) i*tatfr*)
lapped Kilraln il|bt1) no tb* * hf*l atd
bad lb* mmpllmenl ntorned b) i
•Ittiier "i, ihf iiexh Ihidfreji heritii
fit Kitniitt* and Kilraln wa* rw*
lotrai a* rn*; i.i.tfit-) bad **v*nl
a**1 < hanrea. but tailed lo lak* Item.
rkter darklni and ttupplni n-^ned tbi
tuurlf*nlh htatd. aff*r ibi* Kllralt'f
if ft did turn* ***** work.
Tbe brutal fl|hl rontlaued lo lhl)
fiilit-u np In lh* ITlb rtiund. whan
Kilraln draciHititdfr*) in ihe Hum and
dfltlfialel) (..inidfd lb* wtfkhedneim
In iptlf nt rrtee nf (mil On riilni
Kltnti f i -*l i. .I'-.. tn tbt
lOBM md the Utter 1urnf*l hit biek
md allnaed hi* antajtmiWl tn t-litmr
hfm wiihmit aliempllni In d*fend him-
■ - It wa* a *kkenlnl *i(hl In the
iiihrimnd Kilraln attacked ih* ctdored
man wllh diineraif fur), ttaiiered him
allm*r lb* rini and ImH) knurled
htm tenteleat tn lh* floor  iktdtrer fall-
"■l * rn-* tiilim-a in iha required  let
tfi-nndi Kilraln wai adjudafd ihe «b*lor.
Tho Moiilod Nuaoiao Prut.
!*r. iVrttttt tn. March 1** -The Oar
hat pmhlbflfd lha *lreel tatf nf N.n.w
Vifmia. owinf b. ih* arlkl* rtdknllni
rum f lh riim-ff. r.f ftitft **nlene*d at
\Vartawin*t|M )*am penal aervn-i.t*
for ihaatlag ht* mUireti, ih* MWl ec-
ir**t Vlinenkil.
WMMM I'lll-,  l.KlHll'.ll  NE1.Y M ILSTJlIfiSTKH, DRITIBH t'Ol.V'M Itl A. BATDBDAX MORNDtfl, MAIIOI1 11
I*. IiiiiImiii- Nu. Ki
Atiinlniuii Htiii-k, Niiv Wi'iiiniiKtm
Bell-Irving, Paterson & Co.
tVllolanlt mi.l I'liiii'iii-ii'ti M'-i'iiimi".
SHIPPINC
On Inimi iliri'il Iiimi l-Llillliiliil. '"'ii'' '
Onli-r. tuki'it '"t Iron 0"" ■***•• *****
inm iliin-, llll ulllll*, fail", I
IVIl0ll-M.il   IV nl' r-  in  l.li|llina,
ACENTS
im-l  ..I liquor,  kiirilii-tl tlriiin |ii|if.,
•t), KUtllil ttatil- I'-I'i'-. li.11 illliafiil
,1,1.11,1,1-1-.Ill Illllill lll'll.
ADVERTISING FREE
TO THB UNKMHLOYED
hi,,,,.,., i„.i.iii,--t iit-
ii * -.. BM.II  If tt  I ■
U|B.. till-  t'.'ll.llllli -'I  I"'   ■    «
I- I l„ II  I..-.-.H."
Ani.*i Hll Ml I   I
(TrtVtW  Hi HlM 'I   -  '   '  '
, .  | , i i,   ',  ■■  ■
•lil  s.l- i- ** tm II
lllll.l.   <
T I" I
l, i,n „i ihl< iitta I I "■' ■•'■'*
all, rn -. t-i ... I*
nil, . .,.lln ult. "■  ■
,. i.  .  •  ■  ini V i'
■ ■-.■•.'.■ il« -i1  ' '
MU .in,.i.ni  .*
;  at, iiMi.i.11 tin
'*"*"> '"XW^X^'n*
sill  I lli'Ss I  ll HI
1,1 11 -,'. .  iifia_i ihtnirA ■
V\l;M  III.I I'  v* IN ii"  I"  BN*
not in:,
Neealeer Apmttttnlft* i;.r iv.it/. i;„itii,u
(iini'iiii.i' i HiiiirclJ
Hubllouotlee u lionlir ui.m ***** ■'' »,»'
..nli, fl 11,, -inn, ,,... i . in i nt llriil.ti l.'l
Ul.itilil. iliili-ill Ill iint .'I li.ivir.tfi.  \  1'
lliwlvtsr lui Till'" i'lit HI I'll I VVISt 11 I'M
I'lM  ,1.In,H.,|i.uti.l in il. 'iiltii...' 'I ,
allli all t.ii'i.u niii, i.ni.. -.I,,H.■i..|-ii.in U
la-  i.m :ii'l tn- ii mii* i «li mil  .xi'l  nil
,t.'...'iin*.n; -iMii,lt..i'|..n.s ilialllf fn
.1- ll.illli.-llliil.-til_N.til l.'l t'l lit* it
llll  IIMI I II
|i,,.ll.1 X l' I'" l-ll
(Tltc gcfrftcv.
VH r,i {KM S ' IMWi
Tba letter rvraaily Mi
Hi IKI RlVlllg llll
•  ||
ll|ili|l*llt'l|illll|.   I'lltl'l'tl|l|ll-l| UM
iiiii.iiinii nf Hi.' troll*.  Our
uni tun iimi wtmiii .it ttw
Wo tvoulO thou tiuli'.'ii in*
i Wnthlimluii.'  Nor li there
ni,,-aiiiiuii in iiiii »-...-. t  in*
imi .imi n.i* i.i.i roolpropil
view ot thn iltsiul
Mi  lil U.H'H i.m
ltd [Hilltlril iniiin* "f i iittiulii run licit
.  lathered (row tin  following two
'.n.iijt.il'l.i fh.in In- li'tt.'i
"WIllll.'M'l  lull ..I  1 llttl)  lllllll, „|| llllll
hm.!, whether wo hi illilllte, bollovti
i .liiii.li. ti-in lailllloil inu.ni. iinni is.*
<i  ..i"  tlm tin* aiibjetit i* .mn of
I" l-ll!  ,11. ll till' |.|.|l  IL  all
t'liuiii u| stint i. it, ihauld niti
III*   il,'|l   IVltll.ilIt   I,'lll'll
in
llll*
1 ul .
llll
1.1.1 l.'l
III III
1   ..ai* .a..'-..'
"  ___________^
pi  I.K.I  1/
.tilr-,*.
wmAtmml aa.l.i. tl*W .**•••■--
Ml.ir.
riiiiK MiiKMN" 11.I'i.i.i; i** HI ii*
1  ,„ I in ait] , it"' -
,„i,nil,  t.t.i. ..,-1. I- loll ■
I' -■  " ■
tn. ii i*t ui rtl* *JJJ
Wtmia a i-t******* i***
I ut:, ititQCK ll, in.*** ■* •» i iwsi
I* ,,  f .i.   \'-
*i.i, i-i 3
Vt...l..\'..
QMY  Mtl.lt, IM1.I 111X11 n>i111 I*
ij iiialuaitt) t* . '• - ■ i.
Tliti'l»aii.'|.l.i'lti«''*  H
A    *. ■
I tu ... it *ii rm imi mi: i Itoxi
II ... ....
Wl.al.A II
IMI'Ui.vi.ii  AND  i SIMI'KoVKIi
I
t
OAl'I'KltToN UH* lllll "U *  l"1-
Bin ut "iiiMiN-n.i; unu >"i-
»3 .a •
BJ I..*: || vn\i I.-1...I STi **
I  ll  Ntfl » '   •  Mat
UUl't   I.l-IM*"*   i"t-   *
-
■  .
I \|.\|   \I   Mll'I I.
-
■
rpoltKVI  "'i i UIK I'AIITI.YFl'll
I ...
mull  "Is l.ll '*• *  "'" "•
....
Uraj Km- ii ti.'.i** t at
l.M I'M-itU-  HlNlMS  SKVI  Will
I ,*..■■■
■
I Ut  I.I'M.** I  MM I   III-   I VII
I ' \
i-ninl I it.
i .
■
|| ft.
Ml SISI ll
* *  -  miiii i  tt \i i. i*\i'i:i; in
t'l    Si
..   S.  .  A
I   MASOX  *v 1X1  KMi'l"\Ml.M
•I*  *
-  \ ur II i  I* " llm
I
i *****  MACgi 1IIKIK  ******  AM'
Ii  -  , ■ ..I   llu> i
...iiii,i.'i,ii."i. |ltInv tori
airilul "i  r* * rvallou  i  iti ■
. ■
I
■I,-. - i-i .in.
(H.ltll, J    i
■
ul ihi I
a,.ti...I ■  ■
il> Tl i'
aiaat* '.
Im' •■ ■  S r
' l»t  |ft  It
I
■
i   1   •
{HI Ut* l*litai
'
. -a
Mt   III
io *
■
tl \ i M Uti|lK> * »'l
s
■
IMl'UOVF.I
.
M" ,\t.X
i»i ti ,
-
'
■
NV. l
*
Ti-I*
v t  ;**is i.-l   - Btl
t~ i  >
VVl.
* >
j »\i L ASH i> *-*  "l
* .■
■
a j ttm** » t  * ' —
IV.
■    \-     .'a      ■.        •■                                          \
*
-
ialUflt
S i*
\\
■   '
tiicmal Ul  mi  mis Uiil otllhl i un
.* ■  ^ I ihoiihl oiilj m
■  i ii .uu rate n* .i vroll tilt'
i,i,  .i-.-i uj laillitcal uni'.il fi.i
iilM.I, iml...,1, su .!,,i,,:.| bi al'.*' Ii>
in.,!,.- bettoi tiTim Iwfun thmt »ti«*r
Um -iiiri ini, i i-t .tiiiiin-r, lal InilO*
11-  Iiiiiii,.  !' • .* ||  Im  a
.itm ts.iiitt ttay,
ihil li rotti «*•' «."Hii t»* ml!um
,  iu iiimi ii,.' harfila,
\ii iii im '* .1 B-t..ti m-iii in ti«* bui
■ it,.- »,.iii. hut ■ ■
,1  J-.,.|  lit.-l.liali
\\im A\tH*iM.Vt'Ms
. i ini. ■
.  ihlrlj *-t tii* i.-it) odd
si. li,..I  Oil.
ul,,..,-'.,,t it
i .ii.iiiiii
■
*
■
Tai rnactta Uttae
■
•>
■■■ \-1 *   T  It
!  . '    . *i  Mr*
| M    IHirti  ni'ialu
i\
-  ll
,    i  .-
a
-
rare a it ia« Waiar
M.  I'
H
• *iritt*
■
a l*au oetma-
■  - vt.aoti it
,  ■
PHEAPSIDE
\f§   Auction Sale
EVERY SATURDAY EVENING
BUSINESS NOTICE!
| UIUI TU IMi'KSI MVi I .liiSIKU.
(  anil  k-.unit tint-In  t t ,,, ,
a-|a I  la,lllllll  It. II. aa, ,  .  |   M„|,,,
,,'„l,  ,i  ,  .   ||< ,1  I ,,a,i  ml, ,  ,
,l,,t,l 111,-1. 1 ,.llltlll.lll-l. *tll-l. Ill
 I*  I  i hlll  lllll    I  11 at  I,*,
F. STIRSKY.
WATCHMAKER AND JEWELER
I.null for our Immense siml.
of lliiiiln.iri- in arrive Boon
ONE SHIPMENT is now
overdue, and  TWO MORI'.
CARLOADS .if' lo follow in
rt ft,,, weeks We can sell
,n prices iii.ii «i'l beat tin-
Province
a: fi.A.
NOTICE.
'IMII. I NMlKllKliiNKIIWM l. M'l' Hi;
I .Itttt   fn|  mil  k'.»,la  t|l'lls|i|,,|  |t|
.Vt>TMlN**ll lf«ll'\M> Ml" ITlll.Sl il
|>n I'l  |||i.. '.'.« ll  M ,   .,
NOTICE."
v.'ii. 1.1- I1KKBIIV i.u ILN ni 11
.1   I  a
[NVERTAVISH fJURSERY
VICTORIA
II you want SEEDS. PLANTS. SHRUBS. TREES, or
iiuy Gni-il.in Ri-t|iil»ili'». aimtl I'm' my CiiliiliiKnu-
i ti in. i hi: i. i in.i.-i' ami m i-i tnsii'i i n i-t un t-ii si i.m oil iui;
imi ii ii hum  i:\i.ui hum. ul ihi. m.-i
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
WOOD
MERCHANT IND GENtm
TUISllR
11*11. t Inn,, |„,,„„,,
 n EtaiSSTrt
ssaw -*
NOTICE.
HRRRlli   r.\KK  KlVTICK  PIIA1
■
nn. iiiri, i
' i
-
, .  ■ i
.i.i ***** >
■ \
II ■ 	
t'l - il ItMII I |,
N. * Iti.tn Lt-.i.t  Mat-i, l.i. Itnl
■FOR SALE
U.im.r'8 l.aiiiliiii! Nursery
-i'i t nam merit laia
 '  l (MB HI I-  lll'll  IIU-
i   .  |i  ,1,.  run., ud i■■ - Qrti
i tttn* mi 1.1.«i- uu Imi.
I. r "itn-** I  itlll II liuii.  m.i uiii ami
-  ■ . -  ■ ■  \ I , at -I   lUTM
I. lltll III IIMIV
l .   rttUttillllil' 11.. Ill
Or t.l. IUI MIX  %KriH.
I -   ,,    \ ,1 V    .    U
.1 AMIS t |WINt,HAM.
Kgm* ****  thr
'"■I'll -HtUHINOt COT Of lOtlMM
! INANl IAI  \  *
Uit'l tttitl tit. itail *a* uni)  tl  a l***ait,
-   :   ■
*.^*. Z**.l.Z.7jmn.*.*OlA* OT
lit   *I*I»|S'H
REAL ESTATE BROKERS
U.1 taeieei lo IB -•<>- MaaBata tal Illi
li.au,.  I.  ....  II* altm*m*t't  1,1*11*,,,
m I**** ****!* «"**(. Ctrrea
(MNiliHrr  ***llr«,.l
1" u li-' \ ,ii.i lltl I'lU'M  III
COHliOVA
BT .
VANCOUVER
Get four Heit K
B***f* V .■■  .
Bai«u
hai i.'
***** ^/|ANAHAN
:•;:■.!"'  IVI tH. iMf-ma
FRONT STLRLEET
•tii*,,
DRY AIDER ANO FIR uoci
HIRD
l*"'" *>'"  -INDBaiu,
", inu, ,.;;
•*•** """IIIHili
"Kill. KOHHUITI
III-, lull I Ii.iiii ,,.
riiiLUMOfin m btiiiS
I" II ItM-tll
CIOTHlMf.
ll'lt.i. AM. -111.1-1111 v,,
Ul llll ll-i MtT|
IV illWMn-l tl,;:
sua  t itm  t ,  j
s tllll.lt -It. i, u|
unii - ,  ,
I 111-I  lllll I.N. „;
NUI  I,III.  I..  ,,11.„ ..
1,11*1  llllll,
II AM.-II  llll  -1111., „,
I.I.I  ll.l, I-   ,- |
nr.iiiiMi i ii
H
l"ii.i-...li ::...
I -1 lilt 1.lltll 1-
Nt* Mm l.i
DINING HALL
BRUNETTE SAWMILL Cil
it    m ,\ wi btminst;er.b.c
MANUI-AGT-JUERS OF I.miibor, Shingloa, Lath. Bill Stuff and Long Titter
to it'i'i taut.   ALSO Flooring, Ceiling, Rustic Siding, Mouldings. Pickeu.
Scroll ami Tunn'ii Work. Sa.tb. Doors, Window aud Door Frames.
li.i'.i.-i- Kimh "fall Kinds.	
trJh.cz-mZ.xoxo "nXTcxIe 0-u.aiarLtoodM
*l-
IlVltltllail
m •
i:
M ,1 u
i
•it.
at.,,   ,  ..,..,,,.
HI   .
NOTICE OF ASSIGNMENT.
w.
r
t
\\ "N A  i-
* *
\V.
A.
I*.
»>a'wi.  tm*  * •
map t. ***** t* *** t**4*tm**  I****
I***
FJ,Painton&Co.
Pianos, Organs
mUCAL INSTRUMENTS
CORDOVA ST
I  -. *-.* *lt i it..ti I * #,. ■ t
LfomtaioD Biiitclmu,
& Loan Asstic'u.
Kll *. I')  I ti ' i Ml I t
-. is:, ni'ii until.!   su. haw •,"
'ih upini: Facilities by Rivor. Oceun or Rail Jnaorpaaaed.
T.HE G*IalB^-.T .FIRE!
Thr...- ti .ilt* iiu'i st'' urn liui'itt ,iiiin ly .mt.  Ml,, art- tinar ra-ratatilltb^ otiki
old *lt».  N. iv lltiil.Iim;. Ni u mul C..„,|il. 1. Si.hU ul Ooodt.  Wa ».* »M>
lo Hll all unii,. I.ii- llaiiluaif ol aay diatorlptloB.
T. J. TRAPP & CO.
ColiitllD.il Str.-i.-l,
Ni-w  Wuslininster
HARDWARE MERCHANTS
oi*Sm*I ' *
■
• *.****%
talhorltr.1 l.|.iUl. . *.-..iaai.iaai
\|i...rl Uui.il l..r It
hi ntoiiihli
initalinctib to *,
i. „t.,l  I
t,i  It.aiw m 1 t'tri It
■atyingto 'ti- *s    il "i *''•'
•-.•me-   •»•*"
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
aicha.di Itieet.
Nat* Waitmlnslar
a\
;*
A
I.
.,
t.
-
■ '
I.
I.
t
I
N
i
\
X^oiilicioien and Dealeis Id Rooih and Dressed Lumber. Stunilis. ili|
laitbi t\:i Pickets.
Salmon Boxes, net Flonls. Trnys, nnd all kinds of Wood <*ur"'**'*,
for Cnnnerips, Door!,. Frames, Windows, Moulil'itas, Blinds, Ri'fi
?***A*d*mjm*mmtm*mm**m<**nnc**-** ***?**. *... >..* ^jui v Tiim*<;i»i
\
I
■
-
ti.
.1.
I.
■* ,**rm Iw
notice
ackiotosh-Ko.,
AOENTS
Celumbla Ititot.
I.St  l,a|ll|la,,11
FRUITS
lit t-...tct.oit.i
CITY BftK^wv
mill
stall
M
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
N
CUT HAIL WEONESOAY. iSTH
It  tl III  t...*..^ »..,.
a * *■*  * * i <*
llai    **l*   *   a*  *-"h*   Pi **»•/
I.  I I lltM . l't ..fi
IttVauuaaliiKMitT
SIR,
-
•4 It |a*>|a>all**a t*
l.i*.
■
*
■   *mm  Itil
1*1 t-> l*t* a
-
'*  Ml Bf ta **Ay try
**a. a^ fHtl
It".
Manson
ii  niti ti
,*• uur' i*
8-
ii t iT"ini!
' • NOTICE
La I 'Hll
v I
iJItllARIt r *Mll.r M * '
BUUKuHIlRi    public notice
CROFT &
MALLETTE
QARESHE. GREEN & CO.
■*■»»• •*. Irniafi |i *
'-t **f*n. m*** aii  •
****■ *,** ***** mtm ******
m a •
CENTRALHOTEL
-  w-tat* tati Itati *■
it*  SAr*,.  ..a*  tt >
JAMES CASH. Proprietor
I    |  . i'*4ar   I'**"**"* **la* Vf
*******
JUST RECEIVED
Direct !r»„, Germany .i
Compleie Atwrtmcni •
I ..|i. i Gent* ami (.'lul*
•lti'i, *
German Felt SLIPPERS
n ihr nil-
I  .1  ll.l alllll
I hililr.ni I. Boad, in
.,11 v.**
WM. JOHNSTON.
H. W. TERNAN.
nonnmenu aod tSnti
CBfiingamiietia"**
-
■
tin »rr-.»* t i*r* r-
NOTICE
\
Ml
■   •
P
TENDER*
Nn Chtni-M. tabor In In i in
plojrtd In lha cin.t. iir
llon nl ihr lint*.
• i ata
. - W..VI-.
' * __tr*l**»*a*-*l **-
-   .'  - |W-.
- aw. ta,ttal
.■^.ta*'ta**ta«tk|Wltl.W*
*  aawllw*la<W
I   II*  Miatiin,  tntlli
QUIETING TITLES ACT.
s
llirwltawalt. It*)
HoPhea Bto*j
Shipwrigtau l Bmh\
BOATS roRHIEl
BarondHotalCil'*"*'^'
Nrw Wetlmiisilt*
WINDOW
|li*ot«ttao*
-    ■ -  itiatt laal)
r
... ,., | _,,
* *»  -
1 hmttr irntttj
■lUfliiil nf ^^
.
MAttH BOOKSTORE
-
•***i a..--
■
• -i* mi* 1
*
W. H. VIANENjg'"'"'^
WMOLCSItC m,*t,mmm\tr****
FISH and GAME DEALER , ****** "* "^
TmA t,*j**\ J|.» *"•***,taitaltasf.
I    *   I'-i ll  '.*
1 * titaa* rat 1**.
P. PEEBLES^I THEIiEDQEBi NEW WE8TMINHTI.lt, lUUTIRH OOLUMBU, SATURDAY MORNINa MARcn
WHOLKBALK  110U8KB.
•lapll TDlui Waaluitualar Hhoold
' Have Tiiaitt.
iwlnaloi Hialti f,"u BnHjIbii
\*l*winliouMIiuiuwIi Www
,,,  iHthacouM ofuulolo iiv
nut f. iv tl&yii ti minim ol
iu, Huff booiioo ptotljf woll in
,.,  ||to lllOllul  DltlWIll Olill
i ,utioui on Ibll lubjeol,  Ai
i„« could mti ■>"• whan Ute
j t.< **itm* In, alitor Un lln'
■ ,. ,' ii„< uromotan »>' ***« **tt*w
1 u]nriiij iiHiHiiiit Hie mltitna
,1,1 inaki* ft inftKiillltfitl 1*0*
Mi,.t  i.l llii.ii'
|Stl|llllll.|l   Uml
Itii.ii »'
, i pi* nil i >r
ii uiifl
„ iinni
im nti
niii'i,
ml t
nli
I maei
„.,..ti.-.l ii>
,.    Wl.l.lMI
p|   IS,, I, I* I  ll
ll.ll, ill l»>1
her nl-
uy (itliiri'liy
ii.in-lii.iti.'i
tin' iiatur.it,
I -ui'i'ly fnr
Ul ut. a nf COUBtTJ  wilcritil
,,, iiii.i Ui tributarily.  A«l>
, )_.., |H,|niUil.iii In a Itttt area
i uij»r part ul tba IwiMila-
I  ,  ..  ...1.11* itaadlli in
,,,,„ i,>  .mr ai a  rait* tliai
l    ,  grBtlfflBI i"  narrow
9   , i,, wmttrywell. rroipiroui
,,.,'i dot Hi" ' ultra ai
■ it,., i in."! ami id.-
  (inm.   TlitJ
■  .IS.III'I lllll w  l-l I'l
■tin fm wliiilt-iali.
I..  ireal  najorllf
, ,..!,( I., ft lln.* IMpI 111 -
-. bj tti 111, K nt lln')*
,   ,,i 1  i|..,ii. | It
-. ml  attar  In  llll.i. i a,nl  Vi. imn
,■1,1 «*  m*ll  bi  uii-
Wt.ttiili.iiir,  a.'f
.. - ban i'i lappl]
itit |.ii*i> \\..i
iini *tii|<t<ii>it trade
. ,•■ i» tt.* iBler*
I  a* tl.H » aim ll.i*
I  id* freib  water
' .*. .  |' K aiitl ll."  (."ill*
Ureal Nortkara
',  .,  utii.l  lil.ili.llllltil
i (real aihatilaii** OfBt
I  o|  UM  l*Mf
thai Uaain  I'
■ t.i i» mil."  Un*
,.  Utt, a*  it  li
. !■■ inii-iM a full
.  •  ■ ,•  mt* ii, <.itl*r
< *al* bull
1 nf lb* i maier.
r  Ua
it-i,  i.  ImllJ-
,,, .|-.ial Rt.al*! iklffi f«tl uta
..-ni Hint, ImIIi- ..Her uf the
i ltei-ntw.it   i •   *'* an
i -i .lh- ail aiatiiO* !•• mt
ntir, Um < * ****
bbei tau anal   U**» wa
, i iittwir
Ieti**-ie41 > Aeratoaaa latafaal*
" ******   Mr  B u
• ■ .   ita. ltd *a* t*»ki
ir itul*
Waa il.** *   .- ...
1 It..  ,|tf
..■•i ■ -f  taBBjl
I l  I  > * 11—1
Ifftaaa Tb*
Heat btl
- >>  11  ilt-W**
■  '■■
, !  .
•   llttl   ||
• abkb tti*
.'• Mariaf »|t*H rat
i**i. it.*t.il itdlhwi*
■ ****** lon.fi **A
• *.  Clot r .....
.  ■
'-1 at    -.(VI'IUII
. * I MBla|  oieolBf
<• Uobm aai fori
i. Bit* i**t »*4*
■  .
it   I M  - •
hi oaoui atuntta
ttal 11 It
•  '  '*' t ttmm iba
.  .
*.   ■  U.n
i  m||  | nf *****
■ lai in e till* i***
"tpfltare  nf 11.*  '  H
. i * tmtm* lit* BtMle
.  > i ><-l ******** *oi*r
- *., tm** wiib fate-
nil, win iln' inn', umi llif BticiirliiH i.r an
uutluii on It, i I'll till iii. 'i.ni Njinki'ii
Of,  Tin' Ixilldl lie una put Dp, mul  llm
full imn In.-" iiuiii.-j Inn lull.' ,t'.i .uni
nouanlou Uk f tin* proparty iiy tint
III *t i.l AugUI ll   Tin' "lii'iiii' Iiii
biiiiiiiiilaiorwlla i iiucaululo lo.
Unu liy Mr. MiIim-i -.I Nniii .i .i,i.,(
liy Mr, .lulm 1'ti ii Imiii nf Ilia ..in,, [iln, „
'I'l..' Him I  nf  I ll-jiltiil IliVnlVi'il  lh tlm
.I'liiiiiut will In* ilim upon ll.uoo.imn,
mul nfl.r mul AUIUII twu will In* a
tnradloiUi ullult lu ilili purl *4 ilia w.irld,
Tha lyiidli-alt' I* Hu* Kama unu «lil. h nt.
t'lircd titt'li ii it tut aiiuiiiiit nf browlti|
pntperly In ilii'SiaimUit yiir
Wkiita to Kaow.
l.i.inm Miiiinimi l.taiiiiKH; Hlr:—I'm
vim ..r my of your reidwi lafom Un
public bow miK'h lon|ar Oolubbli 8U*Mt
will I." liiiVvti'd with? Thi* laylnit
di.wn and |iiiillii| ii|i.i( .mr milu itraal
is:.* mi.|.n.i-,i t,, I,,- ni an i-nd, mi lb*
■ uii li.iuu  taken, hy uur  imw  City
ijiuitii.r, ami tho itraalproparlyiradaa
||p| lull Itl inn lik. 1* III I'I ii a i" *•• at ..itl
boy wbo don't kuow tblt all tbi briai*
.lint, plioai >'f lui i.*, iliitiniti, mml
ibint* and Iimtiii, md olbor »iuit i.m
i.iiiiii'iuiii l.i liii'i.lli.ii thll li ImiIui mil
l.n baan dunpad uu Coluaibli *********
within llm tut two waaki Will hava iii
la*.* mtfil .itt aiiiln at IblllplBM *A llm
t'liliniiiY Tlm*.' uii,. an- renouilbla foi
• mii itutt balo| i>iit mi uur tnatii tlmr-
ou|bfiro ou|bt it lay fata in ** ooat*
l-> lln) tn di. mi ■ 1,-tlit li'iiil '.lil. ii.it> I,
dill) ihruimlt ih*- iliith- Iur huiifl|ii|
rn, ati.i-i* and Iiiiii|IIii| Iii h'lal in it ttr.
wa iiu  buhl my tOWl dBW <  tba
i ..a.i   11)  llm  aa). Ul  l..lll..f  ttl,ai
tt.. waeipaatol iim ciiy'* lawtarf li
In* ta*|«>li»llii* tot any nt tli* taii|llii|
mi an. in' i.r it bi iBppoaad to u**
• *'Ui|iia.*'lill> rn. wl.li.i Hit' i-lly fait.* i
TlMJITBI Waltri  Um  i-nliat-li  of  .in.
eallbH irniiiul imr filr t'liylP
siiKHimti
Hai WaatsilMtar, Uink n. INI
Tta rablla  B*t»*la  BUI a  ralltlaol
Bal r •■ in al*. •
Ij.it-'ti Uomn I-*""'" I' 1 Ih
Oovamaaat itm '.-* itiininutiii** of **-**
Iam-iI  Iiiuii*,  r*|M*l1lii|  lha tilillni
I'n'.Ui   Sl.tail.  Alt.   l.inllllli  a*. Itlll
eblB|M "f lit-at miii.ii ,.1»»(Tr. iin< lha
f..,,| ,lti,. In U.a l'|..»tll.ia
'lln* ai.*.In .-nl.si *Mtu<-ai|,.tt ai.-l iif
t-tini-lliif * bOOtl la Hi* *Ht**, I* lliii*wi,
U|b,i, 1l„  . itirat.i  aiMptlBf B tmtrly nf
ii,. i.u im* Hbufaa. to ba paid by iht
I'r .i    i.iii>it|rring  IL.  n.i  . ,m*
atlfldy *l|**li.ln|  Iti tlUlldlhl a* tuadt  ll)
Vi.i..iu and Vaaaaayar, imUm aos>
parailral] latSdiat •- ****** btiiidti.i* in
i(.i..ii|. Hii* Ui nianiNii litjuiii.a iu
\V*.ttinii.l>i Ln iht* ris.iti.,.. flr.l
put ill Iba . uii tmi at n|Uil f.a.tlh|. in
-.. in itit-u |B.|.ula1i*tii
Fair pill '• I Jearl
L.niBl I., I),* rltlai.
ii.. fr.it.i-.li PaU Iai nt 11. beiMM
payttif till i.l ibe t*i* i.'i* 'iim* i. bal
Ibll I* 10*1* jmllt-o Th* l.trta*!
Iitutiu1*d1natly |MI, It Ihlitil), nil
i.i f )rir, ti* i.'iai aiBaatdttatam Um
till* (tfllwd bfitl IttBU.QI ll I* *»l'
.I.nl t .1-* lat - << -*l Ut aill Iw r*a|olrod
In tddiiawt t.i lh'  'd'nary riiy tug*
*******    .'• t»l' illUfl
II .. . it. appMal-
h.< -.t tf * i - u *i... i dirart Itt-
fm.#. nirt.t no ii-** llberiiaa *4***pWplB
,.,*. u.ai ll* iittrartiMM
tball Ipiaittl bill, ltd Ibe --liy wit*It*
it,.* other ball >and ib*ir rhatrmti ih-u
tl*|.|.tiM Ibe {atipli ut IbUr pf**eal
• t it..* by ***** At* il,*
l-.,l,!- uf (faI. I'n.tthr. ta tltatly ttdll*
(*i*hl lo their i-iillKal Hltla, Ibll It
Ulirh ***** thea IVbtrhtBIB "♦titii
t*fir*.p*ati ttunait hy" oauld Hialy Hut
>.*id| no ti* Mad* aitb lit
(willy I
Itul tbal It b*il III Tb* .**thrtia**
iita* Ibo IttattlatiiMbitarBor It OeBB*
rll it.1I itrlm.ti.il ya.t*r II ttf UlBt
in r*if.it frtrtt nftVa aay irailao aa-
1-n.ir.t hy *hrn ll It tat nitired to
• i- . iti^al >ft»ooBl m*
itoiiii ipal r*fima*i coaM tbtt In t*****t
(ut ltd ul by oo* ut IU uib-r Ar* •*
******  *****  it Um din uf lb* Hut
I *t,|i}B*»r it ibtt roottfT. wbero Iba
Mt ..ti *r* u tat* t^wiWii-4 mat rraadi
ltd di«Mit aad aar** ualy la baiitf ta
mil** ai atl It IB* ptblk *> Boalt. tl it
, ■..  •*   ..i-i* ,_,■,
net i* *li|lM* far a im»ia*  Hut it re
'  '■    ;  .    a'   -t 1  '  ■ 1
.  , ' |  f,    |    ..    .   I   "-.   *t \   It  la,   .1
' ,1 iimi" •■ V.«. Itatatita* aa* a
u**l*t
Traa. rliiia ai *1iia* ih* 1**J'e
Pram my be r*ad laatwtitiar rin*.
It| Iba wiwal" ll«o p*ra-*i lb* At*
itiibiy iioii I* il ibu m* «*t intdt*
*t*t.»*»n by a llnHttaa l?l paetdt-  Hat
why do* Ihlt t*nt*itlt*il tamtl IB*
tt*ati datitaitr |rii»i obkh *****
biaB_MUeoiBt*to nor lltBtow WWo.
HbyoiitT It it *» aiaM tlm ib* ran
d*t1 it Hlltllb lottiUlU. tba brahi tt
*t**t t (tamraatlea at tbl* *tb}*«l •"h
ihe itart. "Tho Um*** l*tiy*r wai wtll*
tot By U*m*\ oaefl nr
It mtatlttioo. trl aa Hi* mm* tctlia
NOTICE.
V'-'TICK IS MKIIKIIY IIIVKS THAT
**  pu iiitiiiili uri.-r .Imi. a,, tn,, „,,.li-i-
illfi.td hiliniil i.i uiti.lv  mu,. |, ,.IIW|,
 ****** (*,r Hu, Int' nit...,
|H*1lll  a In-
ill lil.l Ut, I
lllll llll.'l
l-'lB |H. |B Ml
.lltl  l,,ll|
i"rmr..f |^
Unit |. ib,-a
a.Ulli
' Itm
.* f.ili.i
.  |M.
uni
iiimliry
,.i.l uiui lt).ii,.n.-.'.Biiiil...ii
■ v I r I...11 to Hi. ul.
.ai.l l/.i li ilii-in-t- iii,rll, ult.nif
ll f aald Lul. 1 .m.i 11 I..
I ..nmml -ltd Ut lfl| tImiii'**
I ihi< imiili Uitiiulary llm-uf
dt I., ii»  niKiliin* hi i.f
l^i
„.i,,,
Bait
• laiattaiaawoi It IB* V H
•  lo be |lta*  bf
ihi  IB*  Butawtite  amt!
h it*i  Thii I* thai Iho
diet  *ayt  a»«**l  hlM:
n.i*  talari  bi  fraab
•I  Saw  Yafh. on ot*
i*'**4.4  \l* **H ******
***** to *******. aad i
i*4 avdktio tetal Wfl Ihe
III* wiar*. alwB iu
iia*>ly ill«iirai«4 I
> i it ibe awaMBt. wat bill*
-f BHhlpM wu.
■   ***** ttmhttm*  ihi
i i* itoraoittt ihotditt
*  M*  *h*t*.l*hU
-
•i *t..*j| a* a l**i- i*t
ibtaadwtth mti  * a wiioat Hietaa
•*.t*ra atd «y*a* 1  Thn nutt ****** t**m \**m
ia« the birhBeyadattla   Ito lltlh *. i*at*t*d for by 1
H-ttihi- talh't "   *
mm* it tra'tBil paiiih*. atd >**• lilh
ao ll-* Hide. *tt|le Ut ltd othft U
pnrtBBl ************* ratwiMttt otr
. - * .i-i **. *i iillao ii-i i«i •
la oo* elreeta, ebtirboi BBd rali|to«e lt>
tin*.  Tlil* ** eai*n a r*iif«na ut
obkbaiotf pilllllrit elaadtBd hall
lb* Wllh *4 ff«K*.aa fh*ti *i>********
taa<-a*fii*ita»itlitra4iio*ati*ioiith
•ftimo top*«rt aad laiol'
M .1 I -ll   ll    <  »   I  *'
ti Hn I* irai •** I ii
■■■ii'. tl.ii._r ll..' . ... it. i.-"ii,.i,iiv tm
l i -'i and It ii.iiii* iia-r Itu. i Hi
i i:- *i,.. u.t (iiii.i ■■**••** nl Hit' ll."
I'lll Itln r. i. t..nt Slt-rltliBii Iini. ii<
'    ■ I'l ,L 1    ,' l|,.-l ■    a,  '-I M.-lMtt Ut- 1 I    ',
'■•it a mill* tin.* .."in. nr Hn imiili
itiiiicr of Han-ai.il. rt. 'li,B».iii|i in. iiifini
nail in iim I'ii. Uiui. ti„i„i,> nurtl
-it.- tlm ilaltt t. n.i. '.i ii.i' I'm itu.
llm i. hi. t tn. lai i lint' nl Tnwintil
il.ii.t.  ilu.i at-it t,. it,,' .  ni....  i  ni
uflkwlliiii li l.iB.,ilti|> t, il,,., I,,, .
It.  tht* vim,  »,-.(    i,„i „f  Hwllui
1,1-11,.Ill|>   ti   |l„   tllllll'B.I  In  ll,,-  , ,,'
I*.tunlit) |i I I., i  i,n. tin- Out- *'
* I. ilia* It,,'.ail. (it l.iiimtaijr In
a i-il.11 »l,irrialil<
l^ii I .t'l i.i.-i «tii t
tint*i.r i...i .-.* ti..
imrll. tanii.ttflit li.»- "I Utt m I., u.i  i. -i ii.
tWll ■( .f laltl |rl »  tti t>,|.ii f.i.lli
al.'l'tf IL.  a. *1. II, l.'llli.lai)  (if .Bill  la,1  i*
l»  tl..  hi.lll.. a*l  t*ri*rl  llf  hill ITI   ll„ I,.,
Iim aaal ahum lha OWlh l*>ni.ilai)  In.. u|
. -i i  ' i.t I. u .ni.-.  t -  ,i. i ,.|  i i
lil  i.l   tl*..*.  ..'.tt.  ali-iia  tin   ...l.t.i
I-.,■ 'lar) Hit. i r.aiilUlJ.1 In I In n..rU..-a.l
t i  nf Iti  (Hi Ibriiw ant ilnnf it..
., .illt I. ii,.t)ai) lli.t* ..f l-U -TO Ii. Ii.i- in IIi.ai.I ..ittl, r . I bmII Itul ■£*>; 11,11.1*  a-,i|ih
... Hit' . 1 I
ul I^.tjni  if
0t I,
.  B..1
ti, I ul
a«ai l>
ll.,-in.ill..a.t ...(...-
Bhttl H" e«rlh l.nHulari- IImuI I.*
i*>a.<<I la-ii  *. I., iiii ni.Bi.i ti.ri.u m
|>.i a." in. t... ...iiiii I.. Hit- in.nlitiii t-irnrr
<l  l-i  l*   >*..,,.  -.-I  .:  i.-  ibr imrlli
I* m.iiaf) ItMtif U.i l«l iml Urt U In |.-ii.t
***** 1. l-'i
HOTEL : DOUGLAS
(til.1'01111 ni.n 1
Ni:w  WK8TMIN8TBR
Ti.urLu, tuiiiiiiiruiil mtui ami thti iravti-
llll){ pllllllu - Ill,  Will llllll iit',i| V P'UIVI lllllll ll  it  llilt  |ni|.ular li.nitn,  BpMllI •«■
viniiiiuKUtmii (ur < 1 > |iaittn<i.iti iiiinliiitiii
Itirim.
 A.J.TOtimK, I'rup'
OILLET BROS.
Livery, Hack, Peed and
Sale Stables.
Iiu, inu ami Oln.r.1 Tumlnf, Ordara
woodISd'coai
Kllbarittbv Slihli* ur at  UlUtlN •>
M-.!__ 11.'. Fruiit mmt
*(»M'ilH/.| If,,  A/CH  HKsrmiSHIKH
ttlr,**„HT  .V«   fl
COAL
COAKXWOOD
lllll ttiillinl.in  COil  the mil)  OQil uii
Hm I'a.iti,' Ooail Uul li Mitirtl) fi...
flt.lll allli'
K11.11 may  bi I'd al Wm,  UlColt'l
iiore 1 olumoti Btraai, ur itoOwi araai
c.Uiiiiliii and IJ if I, lh Mr,, ii
JAS. E. WIZE.
1111 i'ii.im. ,1,
I. MARSHALL
DRAYMAN
T It
i*>*ii*
N«w WeUlnffton Coal.
tJllal* allrtiikil !•• pt*ia,|illy   Ialr|,bi>u*
NOTICE TO BUILDERS.
rnnrouu mu«iuiaMBivBo ui
I  iu ut.i. •• 1 ' 1 ■ 11  '  - - .na aafM*.
• mm  it. im .-.-. r»r
I.t.•  BI,,..t   llWtat.l.lMl  fit
,.,.. v.. 1 U
I'lttiB'J .|t*rtB(ai»'**<a'. MMM *''i
1. a...  , any |p*4tt «ut *fw»Btitly ao-
1. W iillivt
\*   . .
..  •   "a,   l.  M«||
»Kicmu * EICMUt -I
It* luaiaaia* «ak*ai mmt l*  I'. It 4*i*e
ttw  *••*•*  hp **i  *t«r|*4 atlt  •
thattaattl  *l af^tt.i* a,
LIQU0R8 AND (JIGARS.
aanialMi * in
JBMl -11 v tl I*, r .■ ■
The Matter £;
i*» ii-
t Fit
is. iniirt' 1I1.111 even tint
quality nf the material of
sihiili .1 tuit of clothe, ii
in,ult-, tin' must i,ii|Miri.tiil
iiiiisiilir.itiiin, Tht-fiiiist
(Iniii laiolly conformed to
the ili.tjK-- uf lln: itr.trur it
none than shutldy.
M. A. McRAE
guarantee* .t Perfect
Fit   ll..|lli-s|iiili  (ml  III-
i;iilii-r by a competenl
i.iilur it more elegant ihin
inisiiiiiii|i bni.tik-lt.it.. The
uniti.iitail  Shakeipeare
Hill "77(1"   .1 fl/lil rrl
011 Prodaima the
Mnn."  The  Bard t-
tail*',., a!.'''*.'
your 1 Imli-
u>t> it.-tii
H.A.McRae
a
•••
a
*
1*
a
•••
a
*%±ft
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Tbe Properly of ibis Company
litlllaur  |ll» .It*
t* *( l.t**r****4.
pal '.1.il-
,i>\ tl 1 (tallaa:
Italia
a |ll. |M.t
ti. Um Itt * im 11 iitti. and
• '111.1- .1 .1, ■ it,, 1 at
iinii,,-. H.i* ti.olu t,f li.u lUiit
 'aiiililiiirit.iitii.i, int. iini
a) ah,,I, ».t aiul It II... m.ii lull*
'••*.-■. and ti..|>i :i(- li..In.u.t >
. 1 11,. Km i\,.h,.iii.ii.i lootbira
II li.al.till Hit,|w Hit
.■  Vail  It-ait  l,«. l.*u .utvrttal lu ll.l.
rratk «• ut.,1 ('....iui, ■vii.ii,, i' ai.'i .
• I lln- a.,ik   Tl,!.i,*a.| aill la. utB-di-tl ult
III I. - ,.. 1 iu.,1, mt*
t».i) * t.t..|Bll) aill at-. Ib. iliait-t itl
Ita, attllir- '
Btdn Bajla'f,,!,. an**nf il.u j.t..
mdii uiui
ulna 11.,
inutod bi,  I.- ,
|al1l  la..R, 11  1 I
-.  un..: i land tu hav* la**a knl »ui ami attak.it m Un
|i.uii,.I  1i„- *•** an alio. Ii.-i tti-l,. ami fr.u.l in. ■Uaata MM
< In.i, aul.    1.1. I, .1.111. , n., ul Bill la ..It. I. -|  In  tliai. III*. Ill Ifll
aiul lut.-.ti.t.  win,',,. 1,1, ,,..,„, Miami «iit do **>u h ■
Bi.lti Lin i_...| batoti iui, .in,*, u Bh, 1.
AND L.IVE1RPOOL.
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
Ml I.U I'lllll 1,.. 1,.nl, r..1 t,i iuit., . aim in aullitirllliiua
11,. ml...■, i 1.. t. ft* 11..( *,<,, Hi.,,,,. i;„, . ,,m I,, tl-|,i tialay.
I.ii.il.. I ,,i|„-1. ii„ii,„, it, ll r „| t.i, \i,i,,,.,„ .,.i.u, nf
itilat)a In lit. jiatt If iui-huI aiiautj'uiui. n« tualurm]
in..* isiN .1. .ill 1.1111 inali al l.lnii—1 In a I.-a ******** all
unii- I,.. v.„iaii twltlaurai u,a I' ll t.iii^„ ■ . aayuf 1.1m-
iUl
tlBli.fl'l    . .
«Jtew
•ki i..i
lallaay fem lodlO
. -..nl,  i
If
i.,. I
■.::;
-..I l-a
t* Kal I aai l (MBpatirin uy al l..irti.a,l
11(1,1 |,,,i„ *i-Bill.- ami l'i -l.as.ia f.u il.a
rll, tlil tat Ua.litHltlal.lt not, aiul Sa*
t  I'  II   "Maul,  iu a (.    Ian  iit> '*
N.,,1,.1 tm
.,,1 t.t.aV
WS
Ult*   1.11
>, ..la
I'  li , .
<•*■****
•••
a
i *|iiiali*
_ il all i, i aim fa.*'
I  I"  Hi   |* -Ii.t.   Ill   III*
V, a H, ilMlilttl
I . I.ai,.,  n|  it.akiul Umttty
ai i ...tJ...I ll,*„ al bm i.lln i la.litl
\ -*ia,„m«i..l Mi,u«ifi..ill aitlU'Pii-.li*i al luii-M—*i Uu*
li,.-lltal) Tlm L'ul.iliai.y'. |tr*'|Blly it l.:i.r_aat| |. t* llttl tltll I
tain.-. UhIi Ii.ii ait lar^ ami trrw*«aiy  All i-atu. uUn.if
T. T. TRAPP,
Agent fur the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
••** 4* ft
a
•••
a
Bank .'Montreal
CAPITAL, til out] ap.
REST.
lUli.ti.tW
ii.mt.tiit
BANK v BRITISH COLUMBIA.
IBCOBroBATliO  BY  B0Y1L  C.1BTKB  IMII.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lii.|airtt-n .uul Wlmlt-vili- lli-.ilcn in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100* 102-104 Powell 8t.
1'. O. Box 207 Vancouver. H. C.
(Jampbell & ANDERS0N
«i...i Liu 1: un .imn. mulsh in
fGENERAL HARDWARE
k oAvings'  Bank
Department
Hit bttn opioid In conntctiOn wilt
Ihli Branch.
Capital Paid np
Reaerve Fond  -
----  £600,000
• 11,11 ttl*** ." IliXlltr
■  ---   £200,000
13.000,000
11,000.000
latcrest lllni u Cimii
At  I r-t.a(  A  *mt*  •**,
Rdti
GEO D. BRYMNER,
3HI Itti tali Arftil.
THF. HANK MAS lULUKKH 10 OI'EN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In iiiiiiit-iiiuti wiih ihcir ui-m.-r.il Uanking llutincts mil ore now |HV|nirc.l lo rcccivi Depoiiu
EBBAUIV i rnUB'V I "^ <)|,<: ',0"-,,r t'l'H'anli. upon a-hicli uticn-i will I*- allowed at current rnlct.  I'rctcni rue.
. DRUWn & htJItl  1 j Fear per Oent. per Aaa.ua.
I lepoda rtfcii-cJ for l-*ixetl I'criotlt. and intereat alloa. •! on lernit. which may I 1 iKCrUln
til nil J|i|'Itt ,lllllll.
E. A. WTLD,
Nrw \V. i.ii.instrr. ^nd January. 1891. Acting Manager.
i  ;- t-r•• ui] W:.:..,:. uii
&■!* 1  I'rl.rl  It
Hines, Liquors, Cigars
t'.inam *t. Nia \\*-*   ••-,
JCCIIHBM HOTEL I
Oai OMIaltaw-a Itafl
talaaiB.aM.. - Wmtalmlrr.
Oil, PaiMtaW** BmihaM, Ctwlw, tad OUt.w.t*. liotwt,
Ort,tit. Tin tmi Waattwatra, lama Ca.it Caimnn ***
0*an P-|w Bki.lil'*t Milat.il m ,u l,a.di I Cil.nl ol
Biaaw dtiif t.tatftl. Call tit* tm am .lot, ol M.wiing
lampi. TlMt Laiwitt, Oiaaw iiwj Tta ItU tail.nt at
i;
la law Itiatla,
1... ..a. Hai ol mtm* ii* mam **, j
*l*»* aat* aal lh < *.awaat|*a. t aawt, lira
lia. aaa |i*iti i**m tat... ****** am
atat.in I.. 1*1* wa* lllaatllwa Iw IW
<**ll* III wl i>*A*t|. *ta» lata Ilt Ban I
lattilai t tttrt  a^lt* i**« *•*  I
tit. It. Ikt wi.tlit* ata* >wt rlarta
ut. mm* t*4 *»> ttt* ata *,•■*.
wfclt* bal a.tk *|**.,a,*wa IlkattM, f
ij  .III.    Ha*l  .law,*.  ••*♦ ratlalwl  *.
tlwi.wi.tt.. lit* rji.ttanwil,,-.*». »ww
a tan •'( .."** .til*. IM* IB lata I
It**.,,,,* laar. t*. ,* natot •*•,- I
It. ill laallww*  Ullla ajaataa .Unit
rla*. Iw It*. ***<*! taa** amt .na*.
til Itw-lw *•<• Una-* A In. I. tm, \
.tativtat rf... W. J.tt I***,*., fc.'l.
tat*t*|.Mt»*,**,Hl I***  11*1.111*'
tM*. llw* ttwWtd .t*aa || IfcW aata**...
Mi  li aa l/ ,k* *aa|.,1   I,,
laal Mr* Mill,, llr, lb* laa, I., atl.
m, t tla *|> *♦** *ll lit* ••! t- ^1 *a**
*.!*..  I.II   *wt»  *»"««»•* lw*a.«(antll*a.a ,
- . .ratt-atM I Wi tal II la III* in****** ll wu il*
aaatl  So M, I tali
•■I  l,l,|liM.J..I«, ,   ltlll>  •••*  .ti  Iw**  ,******  ,t* '
" .m aua. It.lr.aw  tk.laia. 4ia<rl  |at-«la"r4 .k.l  if
i. awalrfrwiataatk   ***** *•** * ***** ***** &!** allf. ,
I t, lai-fr i .•*. *• *k* ***** II wai dlwwitlwt lk*
lira wl  r •!,•,>.-*.   l.t.. altltl* -Hr HI  *****
Reduced
patttr. I.
-''  ••  lVrttta.lt
•l-*t  llwa II* aa*>H  wl
.Mil lilklWl
,   .-. .111*.
i-t*.*. M"t*r
Ikll Ik.  WwiM'a
. ■ a  .*...,.
a, '  If  '  •
... ■
Ml.lt lb*
I,  tt-rltaltl,
• lr  "Ilk  Ik.
• Ul   a
'I i*MiMi lal*^.
i<l ****** flan uf ataJhm
t aiattlKitrta.
■
*■  m ■ t
T.OVENS
li^t n-iliaH IVW. tal t»* ****
ant tfc* tan traaU af Wiata LhatreaU
******
|l.-..-,--t   ll.    Ila-l  ,|...*.    llw'L.   '
Mast*. |a* ***. ** *** ti «ai*l. aamdlti ta
• * •■ • ar au •* * •• mt ■ *  ■  •*
***** It BM tttM Uj ta
IMIII. II ««1IH M*  i« -
Nei Westminster Bieierj.
Thii i i|.*it' t.l.. i tr- -.ti bt*
bran foil iti tbomo|b worhioa ■ -r**li
Hon. iod ti lamina ooi tfl**»i<ia*»
I it tt oC ltf*t. Katnilir* iu|t|'iMl
AH i*nl*fa Wi al MrlHmooi* • *tnea
oo front !*U -1 aill hai* prompt at
tantton Mi- ■■ i* i at**l ti **t| j* * ;
ton   I • i• |x i.- t A.
JIIESOI. COCHEil I U.r tttuiKlon
RESTitjEUT Ganadjan piCiflC HaTiaation
Comp.ni. ll.itniledj
nit: riiii.i: *». u.
fi-..1** a****,  ai--*, IM4«**M«. %tm *.*•*.,*****
GENERAL BLACKSMITH
machinist THE LEUND HOTEL
a. riaal.an BlItDW -nt 11
V'^.iXtlVm-'imiXX ***'•*"*'***  Ntir Corner o( Qrintilli 8trttl
"Royal City Market
^m i. REICHl
Meats
REICHENBACH
WH0LE8ALE ANO RETAIL
DEALER in FRESH & 8ALT
I'RKK "111 IHLI IVKRV f ROHT IT. Wta. V.intn-i *>...•
..a—.^^^^W^^M^M^^M^^^^^^^M^^^^^^M^^^^^^M^^^^—
Tk. **.!.. t-iwaaM.1.1 .»« tt*iwia»
.liaal la ttwnii
tairrVrlll**tW*talal1a,rr*Mr*ta* al**I
a* lli rat,aattwl .lata,. 11*11111
GOOD SIIPLE ROOIS
:n:
T.Nr hnk* tail An*atu*».u Cmia
pin. Tbt TlMt 8t«l«J Bu
it Ua PifrtM*.
IM'llll  H*iri. r*wtrt.a**a*
Maaa,.. .tn aot  -. **, t* ,k* **.tai •.
lkrC.ra.Nw Ittaa
law a.tt.iaat.t H. tt
l»... VI, luklA a W'aMaaaaa. I wta*.
laarfag aa. J*. ,*** ***** a tl a* bat
11 It l-a.t.t **., ,Ita|l. ., • O,l.t  **m*J
mmm, dt Sta  It*.... a**, 11.1,1,1 a*
'- -- - i  i r watrtallal,..
-  -  ■ I    ... -I I"  tl.! ■... ...II,  IW.
l.'l I"  kl'-l V |.| 111.  I,-'., ar.ltal
I I ill llll Ill-mill!,,* W l-.itaaa
aaltaatai at I, at a,tat  llaatla
taaa.., a ; ■ .I.t
'■  - ' i I  HI I la I l—   •*., ,-!„ II?.  aiaat
tlltn n.ia at,,,
tiwir, t*n* Nrw Wraaaill- B.CMB
.'* a ,-t.l.  ilW|a-t*I ,.**, larwa... llataa-
rb, .tat laatwili, a | e.kaak.
. itan. atai,
a*t*ataak*w at ,1* CB Hltr fc* tan .a»|Wtta
aw4 iai,a,a.,i' fwna aa It. I. mt I***
iwrk aaatl II laBiwa ataiaw. aim.
at, orii a paaa aiika w-it. Coa. aaJgam
' I IIW, il Ikt' «t l*vw
TM
aliak alt awl , wmnwrt**. kalliri
111*  t.tartl Ikll  la Ika aant*. 111*
•kill k. »ia*v..  Hub t MtRit.
aklttt Ika ,"•». lat, llwftwl Ikr «.l
aaal It* **. Ill* Ik* «l«l *»«** 11*
•llw.1 itwl Iw Ikla ta, Ik* ft***! !*•
atilk,, •**-» k». "I k*.nl wt b*l Itlla
|i*,ita*al l*all*i I* 111 |*ww '*■*
ItdltiilMlnl ttlllb* trial***, tall,
• ,'"   * *t ^	
[ t», .tawa.i a,.,,,.,.
"** |*|.1,  wkriarln law.
»k*  kr*.*,**.  nf  |,„„tk
** .'**, .a* a.a,rrta*w,, ,.. h»
• bt*., .J.aMl.l. bl.
•ttr .trrltkr |.Ittt|k|V1nr, A j
• •  ' .".;M"*v»   -"*** aa ■•**"*
<t.|..rMt«|,..l   I  ill.M.BU,  ttKI.HMa ill  TIIK
' '111, ... II,* ,„».,,-.    A  ■tw.twla .1 llw aralw.,.,1,, i,.l„
■ita. i.,t ...-aZaii m  a^'.".'.:.,S; iSt"« ?'""-''- " ""
1   >  •'     |-a,   .*."'•  -a.*".
 -a*. Mi T l-.ii* I «i..i.'t-»a*"*-""w
,Lrii & HOI Riddeu&
Johnston
SHMITH3
lie not, in  tij-i-ratinn ihr
null
HTr.ui witmiLW
Ita Ih, matnlant it I. C. ar-1 atr |itr|a»twl
Iw r.rtal* HMtf I'anlBI.
al ill l-l.
CHiaMi Stmt,: : In Wntaliila.
Tinware and House Furnishing Goods h
Plaatblaa. Oea-attlaa aal all kind, ol Tlaitalth Work.
Aaot har Carlsal ol the Oelearated OOPP
STOVES la aioeh.
MARY STREET, JU8T ABOVE P.O.
all.llf tOt-lli I01-1B
MA* tit. ***** Vmrntm lai Alheia
aad taatd |Wttohio hBchm lolwi
%m*
• ■ tl nm MVII.
******* ****** ***** ***ty lmr*i*ia* y *m
kt* ****** Nr* WrMMMtM. Pmtar* ta
ti. IWw lalHaad**tt"«it
IV* i .mi*** tr**** Ifca r||M *f
a*** that Tat* ai atf uw* atfcati to
************* tn ******* ht**
IKIILltOl. iHttmao
ai* »i* ■*.«»
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNSMUIR
w. aooiaa. Him
CAHHYIM* HKH UAJRcTY-n MAll>.
IIIIM
**..*  \  ■   ■•*■■ ■■**  -ttriMtmAiy****!
V******* hi Ntaai**. M,*M.i* f p m.
NaoMaw M Vaataa—e lorakya)*m
VaMaoHt to Wtmmmm* Tw-aim u aooa
WlttoiMto toVannmrf WMnrt,l*v7
Vat*r**t**t lo S*r*m*KVit**m.ttt*ip.m
NiitaiaotoVaaroam ttor*4i-nyam
Viatfatft M IVntiaiartff ttor^liit ta mom
**** \\**mmm**1m Niaiimo ttili.i 7 tm
Niai-aaa to \V«ta»-met *t*miap f xm
im. m-*t *1 Vihr ntttt ihr it*******: will laad
a F.**i.t I'****an A ¥.***.* U*hiif. AH***
rr*.- »*it<
TELEGRAPH HOTEL
r-"ti Mr**!. *na*<i* Firry tuallai-
*****■■ »• I 1»*l|itt|«i»T*"*t». ->ia>-mfat*
t- rem**, tlfttl-  -til*.  Tto H*f •• firilt**!
ti'Vl/Mis'-ai Win** l.t-,tw* ati t tfua
aim  tiro i a, Pi aaa 1*11 aaa.
Ship Chandlery.
Wi- hair tin Haind .1 Very t^rge .Stock of
1XCB0U, I'llll- 1 .INV!*. 1.1 Iillli ITINii 11111,
• 11 mm   mi- 1 in 11 -irm im-l
* ..ft" -IIM- Mil. All. -Itttt 1-A.lll.l
HI." l- 1 ill - Ualkltl or IU MM"
UII .1* **t*a Oa **' ***** *' ft****
CREIGHTON. FRASER & OO'Y.
10 Water Sin • t Vancouver, B.
F. CRAKE,
*inauiin 1 m 1 UNncniuii i Jimn,
Columbia St. Three lloon, Weal From P. 0.
Xm.ii im-tcnlt, II lasitom tiricn. Simpwin. Mill, Miller &
Co. Wallingford, Conn., celebralcd 1'l.ilc.l Ware, quadruple
plating, look firat pritc over all omipelilori U Toronto Exhibition. iSqa Gold and Silver Watches. Diamond, and Gem
Ring*. Jewelry. Cluck*. Sia-ctacles elc. A Ivac itixk of New
Aruiiii- lit-txls in 1'l.uctl \Vare and jcwcln- will arrive early in
December.  Call .iml m prici-i. no iroublc lo show goods
As transcontinental freight r.ile* on Stoves Rtngei, etc.,
are to lie .nlv.incetl iwi-nty-five |a-r cent on and after January
tjlh. intending buyers would COdlull their best imcrcttsby buying at once of
CORBETT ifc CLIFF.
Carnarvon ltr««t
tjjll roi.tleid- i lifft conii|nmint ol MeCLAHY^
STOVES RANGES "• HIT-AIR FURNACES
A Orl!-ii*tM*d .Wtr* -f UKATKR.a thai all! t» *nld rh*l|> Inf fieh
Call ltd eeo «»f Mfl   A lai) * p!*ii***i io •bow PHI
TELEPHONE 153. t* *• NX *
 - ,, ,,«* m**-*
THF.  1.1'HlilLlli Nl'iV  WILSTMINSTKI!.  IIIUTISII  OOMJMBIA SATl'lilUV  MOItSINll. MAItOB
NOT DEAD ■ *b SLEEPING
Wi- mil b. r..lilV tor in, ■< i ** ''-'I" -"I" ■'" '-NTIREI-Y NtW S10CK' »""'' |J ,'.'",""
FRESH GOODS.  ALU THE LATEST NOVELTIES  Will op.lt In liar, now OCCupltd b, OOI.E.
CAMPBELL & CO  Dial fill 10 lllttld our 0|ienln|.
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
COLUMBIA
STREET.
I'l.Vf.'ft If  tliril »
»|Mii:mi.\ii.ik*-"| m:w\VKstmin
'IMIL MKMIIKKSOKNI.
I   ■'.' 1  :*' X.i  ■	
>, i .ii iiia l.t»l|v r*
Mm.I, n .ii iii I  juil
,-, .... ii'   \\  \ ' *-!
i .,111,B t.-.ta*.  Utt!
Ui
N|.\VS OF TIIK CITY
Haw A.is. im.., •
LOCAL HHKVIT1KS
Hi.
aa. U, id. rlVO]
I I.. ' ■  i i ' * *
1*01*1..    I'
tfUiiti i..imiii*- *  -
\
li,,  id ■
,.t \| I-.
A ii-  * Uriah a
■,  ■   ||  t .  :'
ftfitini ii - *'
.1  ,\ .1  I .    •*■'    *    tl
li.., -   \
i'lttnil
I r-ai ihi mm s.. -
| I,.  ■'■ !
Iil«t II*.- V
hi it  v, ■ .
i..iiu- i
lUin tell h ivtlj  a I
i,iciii and ti. • in
lit.- ill.. •■ m .*
**
■
'
■
'
■
t  * li
.* ' a.   t
Th*
ii «
- -
t  u U i"
iinlar* fur tm lau ibia I
■
0. A. Hs'..l.l.
■ ■
*  li .
i Iha |
II  eru
i
• | ii in*
■
■
- .
.. in...
-
■
-
*
-
■  -    ■  ■
Ml
ss  *  il
-1 I'l-*
V
■
■
It t: lit-iiii.,i,   IN    trail laiiru,
i
'■■'
II. A. II    i i I**
-
-
■
-
*if. i.i -
i  pi
■  ■
■
■
■
■
-
i ■
■  '
■ -
-
'
.iii.- i|
-
■
-
.
■
Th* CBiaiat ll*tt*i
a^H
1
.... KB
■
t
a*
II .
II  I, 11
■
.
■at.-Uiii*4 tta fetitaatiarr
la Matin. Art-**
tratariai litaapa
■
a
■
Cltthlti Oatatlt*
- **t . ^Aj^^m^^^m^^^
-
*-,-. Riiar  tr, ,.»„..»....,-. tot
-■ia*.
■ -
LOTS IN SOUTH
nl VlPH  "I
limit llllii'
OOBONSB'8 inquest
thi  ii.-.is  nt  tht  itiinii  Liiiaty
rtiuntl nt tin Wtiti.li
J. E. PHILLIPS
,  * „  ,-..,, THE LEADING CLQTHIFjl
■Haul\ \%>"'- IB FULL BLAST KM
I *,.  **.**^***x   *<(Ah* IN THE ARMSTRONG BLOCK
\ X \
\
Uii i- rm i. nm -im i.iin.i.. ,i
-i i limit in .iini ut iinill. in ,. nt it
*»<*■■   lll.kltl.l-.  .11  .tU   ITI*
L, J, Cole & Co.
,r i..( .in ..I.
Agents l.n Iiti' Ck'li'bi.ilt'il J. &
J. Taylor Skill's.
c
AMPBELL'S
CORNER
FRONT ST.
5 CASES
SPRING-
GOODS
Grand Concert
Herrings Opera House
TUESDAY. MARCH 17. '91
I4tt.nt.aa it.,..,..   tn*ma*m*
t **...*! ml i a. ,4a*f, ******
\  *
LYAL tt QO.
BOOKSELLERS
ii STATIONERS
HAMLET BLOCK
Wl .T*tt\.t| li
CHEAPS1DE
GOODS!
GOOD
HEW
CHEAP
. Iff •  >
*
map '*
ll
* i.
IVIH.
•|
\SS
Op|ioslie C.I'.H. Depot
Columbia St.. Nuw
Wtistiniiistiif
'%..
V
DEPOT HH
ITIKITI IM AllliSllllll'S'lll'M.  l'll.tllirlL-.lll«ITil|l»l'Kliint ..
'"'  ' IM, In Iimili """l.Ullll
1'. O. BILODEATJ, FKOp,fr
 m.i.i- N ,' -i"it,us i ti -is. i.iiii i uanT"**
i-.iin. t
D.J.
LD
CENTS1
Rt'tiily-miulf
Clothing n
Hats uml Caps [
Gt-nts' Furuishiugs  -
Rubber Goods
ii
i
RENTS'
FURNISHINGS
j.  liuilltj)  M1UU1UU  u [j
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AGl.
Pirckase. Sell aid Lease Properly, Collect Rents. Hale \mi\
hub. ami trausact all business relation to Real Uu
At**** I"** tiMt'l•■*■  * • t Illi In
*^A*^A*^^^^^^^^^^
OFFICES
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST..t:;.,
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
Th.. LIVERPOOL Property ofltrod
Im- witli* liy in .iiiiiii tlttit.lv ml Juil.* Ihr
Wiinri iiii.t Paaa*na*f Dapot.  lots
Im- kill,. Irom  I'm In  ".' *
AU
BON
MARCH!
*******  i"*'*- ■.-'-'
Wlm.-  Kt.! i.-i
I.in..I  Kid .„.,
Woods <fe Polley
COR. COLUMBIA AND M.KENZIK STS..
l-'lir  Tt.|.a   ti  ttl
lili il IH  Saji< jaj
lilntti   U[,  Ii
f___f*t^  lilt it nl
"JP™*  1 nnii-anttii'to ll^
il>ill(il"lii I".
it
COLUMBIA STREET FOUNDRY
Maaitactirin ail Repairm
H ;..'•;" ■ Spr..*!!*..
R
fINE TEAS iCOf FEES
lill
* it! \* -sail I *>
i*lIt  •
MB
. ■ ii foi |..|in I ini. Engine CotH|mny;
,\ li Willinii I    i Tool
Company. M I .«>ls |«ln, •
bell. M.iiiiit.it lurt-r •■! Had  I  iriat*,-*. l-.tc
w, nn.  I ira w |.
al  II , I tl  I a It W ,1 I  HI
NEW WESTMINSTER.
DOUOLAS a CO..
(l.t ..   . 1  *.
LIVERPOOL
SECTION  9
Thf
ri-iilr,' nl
lhl'   'InU'liaiti-
ta ill  lu-  |ilm i-I  mt
thi- mul In 1  im  M..n.lay.
Ma, rh Jn.l.  l'i in • i. aaiinahlr
•■Bay   I.-i in*   • il.nililiK
ovi-r ii yi-art *pi-rial
ti-ttii* lo part-
Ip* lt.,11,1-
lua.
RAND BROS
6. S. MABEE
PAPER HANOINO
MION WRITINO
PAINTING ANO KAIS0MININ6
■   * •  o*tl*»   Ci»
Barf  ***  «,..  Nt*  **•'!***«  .a  Will
r*i** a"*j o*tt**tt*****
0 S VMM I
RETIRING FROM Blttf
*W. ELSOU
MERCHANT TAIlM
W.TURNBULL&CO
Buildnrs aiul Cotitradon
'Z2 Z^ H — XZ
•
Ni'-v Vancouver
COAL
BOLD .ICIMT lot C*
HORSE
ron hale.
iiiiki um* ui <a ituiai i  :r SSL. -
New Wellington Goal.
MEAKIN
M   ORIEL *22*
IH.00 PER TON  , mm******
I, m  -I'   '1.    • I
• ■• and Itt*** t-«***-**
- I*. aaal
I  • i.l Ml**at «.
J. W. CREIOHTOH.
« I It'll II* NltANf
AGENTS.
.tl .atlltt*. at «. , , ~^.  .
■ .h**********  '^ZVartm
*^^^^^_*-**~ ■■ iiilCN

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354093/manifest

Comment

Related Items