BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 18, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354088.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354088.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354088-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354088-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354088-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354088-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354088-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354088-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354088-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354088.ris

Full Text

 W.J. WALKER & CO.
OBMtSSMJMlciii!N<l>">i anii
tlUfHWS SSI St.  ma .1.1.1-1.11..
m. J. WALKER 4 CO.
(MIX ESTATE INKERS
NEW WESTMINSTER, B. C
THE DAILY TRUTH."
NimtiiKm*!!
MOW  WUSTMINSTKII. IIIIITISII OOLUMBLA, Sl'NIlAY  MOIUSINU, .lAW'AIIY IH, IHI1I.
ws. raiuiE * co„ i'1iopiiii',tohb
Oast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, Ul.AUTIFULLY SIT*
UATED AND COMMANDING AN I'XCl-LLLNTVIEW
FROM $<■<-> TO $ioo, HALF
•* CASH, IJALANCK IN A
YEAR, Als PERCENT.
IS. T. MACKINTOSH & Co
. OLONIAL Bl.tifK.   NKW WliS'l MINS11- R, It. C
14.. ,; Wiaii*.
|k|..klut,al lAtkA *
Y|OODS, fURNER RAMBLE
Land Surveyors
STATE AND INSURANCE AGENTS
l.aNt> aVWVBS'litl*. I tsi.-t'Ktt.VlMiU! UJ I i- ih..sn> in - "'I
■•*""» ■""•■{I, i , i  iM. I'llilEll'll.l . till! 11
—              r.aa
W*haveprear,'-- "< *." i,."t»    u-n --.
ot ihaOHvandD' nm. iiabtiuboi	
rAamimiB-u..-.i..».iun.  :;-;,
ImprovBd.    ''  -' "'"■
LOl«  IB  BOOTH  WEST-   AVCllktBT a an nu
|IBMtS anil ilniiLi- ll.iili.iil
tots from 1 1*8    •» 2 ,-2  ■.bib,
in Vtarat Atltlition to
•later.
.   I
III It.'
CNNEYANCERS - FINANCIAL AGENTS
VSfSBWB..**,*-*"-"— ,.,,., at,..i  ll.t.a i.l II
tt.ke.ttob
. .tllral  1.144    I
:e
. at I..B..I . lll'flt'K-* ■ I'll I***' "I 11
i  iMBca
,  , . ... a-< r».
NER j OAMBLE.N..W *tVfatinluat,T.B.C,
II  tk"  II ist
To Smokers
*•»—B  !_,_3w•IaffltawsI4fflf, M ,M
WM. TIETJEN. M.i.uHttlurer ""!.r;t'- ^'■.y-.iN-.i.Y,'''
.MUTISM LION
MAlMdANH.
HBNRf I.KK.
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
ro. .„.*,. In lltii,ll..«.l..ti. ImalM Iii nil-
rill, kktttillt IV.-Ittil.i-l. i, ai.t.-li.ii
a.kkt 1lkt-kki.1k-.iki ll„ ,,„„,iii
roa i.ii.- ii.-initiin i- I--I--H tt'iii
ml -.iniii.. li.ni.-.i datllul
THT. I.IL.llilMi
110 TU
LENNIE & UPPER
aOVQLdi *'• Mm* OalaaillOi
iWl.i.lli.in |'i,.|.ny ttlll. I-i A UOpBI
UNITKDSTATE8 COMMERCE'
Will i- nu iimi'« .tu* ml'li..* Iur a Malted
imt.-Al .ii-stiiili. t.«.i|il nf li  Willi th* twine
i.  ■    ., s  l ri i  . '"I - uf uur In,.'.I |>'il>
i„ .,r ...i,   a t .1,.,in .,.,„.,,.(il.. iL'.H. Itavniua
t '.. , i •' -tl:-,'
DRUGGISTS
Patent Medicines
ORUCS
PERFUME8
Toilet Articles, etc.
Macpherson
;  & Thomson
I 'KI.KI'llllNK »7-
1 KII'IITIIKI.I. ATTT'.MiASlT.    IUIT...
(UII CABLE I.ETTEB
^HOLIDAY STOCK!
•j n
rdl
wot
III ll llll I. ..IM.I.B
I IHIH. _IBMIHTHI.**'
Bl It IUJ.H.I*
• all and a«*e ilie.w
D.S.CTJRTIS <&c CO.
-^    stxr
1    mm
DRUGGISTS
E'lS
wttrnixsra.
ds
*,t
ISO'
H.T.READ&Co.
nn n ii'isk.
<g WlftDWIItt MBFitWT IENCMIffS&
S| IE 111-1 MIS-11 I.
iamaa. t»t  lb*. inadbM B*a m**m «ll ■ « at Ml .....it.* •«. ..iiaknt
aBA* B, '■ -  .■.»!• alealbdbl B» Hbrl IB lb. llalBH..
uBtitaaYii'  lu.t.i-i e—n.iEiisi iii ia.ks is .....ii.t   ro
TMOttm  ' li.isi* I UM* 'SI' "ll.- »,; ,»•• I"" All. l.lls
-   ... . * . 1   . * ...,..|*at,|4a*t   ItwBlVf
_  „a_B> a* !*a> AA*Bll«i It
-**  "****^£^    , |__... I i-a.1 la Ibr
jus*
I,  ,m. ,.;.,., | I I.ill, nuab  SHI 11 I .litis.I IT.
A. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
naauri:
)S.
aum
INSURANCE
tW,ml* l-t  *-'*.*' ll/-  I *•••••
ultra I- *tf *•"•* I-'*-
laaltafarB. «*••*  11tumtdtIts*  ttt*
Imttttrntii* I- •*> I'mmlim*
li.....a. |aa**H**a  t>.*,*." »-
J_
A?* £
- #J
9
Real Estate
_3ZOl*£OXS,
ts,
Tit  C
a riur I iqt  or city suburban
A lINt LIOI   PROPERTY lor SALE
A Specialty.  Thiapropcri) will Double in Value
in iln- in--.t 6 ' -i ns
Snaps in Huntingdon l
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
limit*   '
I"! II llll.i: l—l UlNiT. iiiltfisl  ■! S- - l
ElESk lll.-ll.ll I llll. A—I I!1N'I '■  --'ll."  ■•
MII.'SII  1—1 lilS' T ■   kt. 1" ltd
Ml II 11. EkkllklLSI  \N|. i*i in; i.l E». AMtlt.tNi I.' '
Man. I "i" 	
E.H.P0RT&C0.
StaoccMBora lo I\ O. STRICKLAND
6ia FRONT ST.. WESTMINSTER
J|***^4 l|f   ||.t  ,t|  |ll'.|*.  tll.t  I.'
in lint iii *• iiu"*
\ i*i) I'liliti,
|;lnlMI!"  Ill XKIII
HaGaROSStfeCO.
Colnmhla 81.. New Wi*troln«t.>r.'B.C.
607 COLUMBIA 8TRE.KT
New Westminster, B. C.
CCOS.
vcr,
W.IIRNRUIL&CO ME"."^""
**_tei ami 1,,'iitr...tor*-- Srun twim ,«
•- ^*->% an il CoLiaeiA *>r., N*w **V**imin*ur.
AGtENTB
SHIPPIN6 AND COMMISSION MERCHANTS
i in nt Loadoa nialnsarawiel nasilny
BHtOra A*.tiiai)i* r.**"i*"* aCIUH'W ** •
iwlim ai.il I*t..tltta1al Matlm- iiftitaw* i -   «»* hai Pll» A**aisin* tMAWW
rana.is uis Asaaiai • •  ■ pea]
ll,,jalraiisillBiiln*iita«r*'i'i«iitisii**
oUfOT
Policies written wilHoul refr-rfnee
tohoma olTicei.
.t'Svar ,- I *i ■ -i t  i*.-, «- '  ' *a1s.sl-r  "•■ **  .la*
OaMoAdsjroM  ROSS'
A.B.C Coite
H> t.ly'n Lnlu A, niiiuiiiims LtaiiKUsa*1
Will Probably Pruveot Natloo*
uliai Pftdvratlon.
IEIHH   I'l.A.iANl'RY   HTAKV1NU
c ,iii|.i,. ll - llitsiti isaii  Ipttwha Out
Un.'.'uiv,,, ully on tba
lootah Built.
1-RUB81AB  SHARE IN tOURXA
Tlir  t'n ihIi Ouvurttmant  Will  Mot
Cumuii'.'.' tin-  Kitia.ir  Prum
Poaatbla Insult.
■****■
I ..-Airi.v. Jaii.iatt 17.  Tba Irtab win*
il,ii.n ut It* lillli-riifss bf Ibt*
i.M (Um   Tin*  (ilaii ul Tiniotbi
lliily to Itiiiu I u» Huns I (i-drration lo
i. .i.it.i*....1 ..f  aiitH'anivlllli'*,  Bill,*
liitii* Iii-adway. t-artl) ao annum ol tba
■ ni- l t>( Hnl).  wlm la- Uiadi*
Mil i 'i ■ ''I iii.s*Uiii''iiluUB<*o«rsf,
ami I* dl*likt-il ti> mm) |VM in bl* far'
Hon, hot al*i hOBMM Un***' who hii|i*
. '..ti Urn-la and Ulllwa lol
,,,.! will iml in  until  iblt
liasidi-* l*.ii I) '!•* sr.-l
ii ,. eotoawth) tiist alilti* Iltsb tiro-
doee lo ahoidiaoa U naitai lata hni-
1*1111, iur!.-)*ladHOltri Imnt lr«tBiid
lotHdrhiflsnUuolaaw u>t Kniiuta*
**..it. Iin.in. lln* wh'tt-bt-d
■ ■, t'.s.f i. siasi .ai-iti*bat*li) had a
, . ihOWlthll Ibr!•* la )denl|
..I titod tn In-lstid, tiui that a lari-a ***•
i i of too popaliUoa hata aa taooif lo
n.t  t..«l ami ti" uti'Sin til  <namtn*t
.,..,,   DhuIoIIm  i* **i»ir  di|
I  U  i.  1«-    si- Bf
... .   '  I .
msi sf Iml * tfiniit.W) l*lt*'I to the
aM.„h-\ailii,|t 41*1 is***   Thai  IbniT Is
i laetoaaaof Um dmib iaia
it, ii.r latmiif dMint* *li"»* Hi" "W'*
drrtul ilielHif tdiba racw and II* ta-
I a. i> (nf *> "■ i B|  ii.ifi»i*'i.'!*Li* el
itroMUl that Ibe tvt.i
iti uf little "ttlUran.
,t alsu hall'i.ehwl
, anat 11 iflMeat rb*ib-
,  I... i iad ohtililn
-in.. * ohleh, a* tiit-it
l, tt, lha| rah MW
I  ;. 1,.,lw al...- l-.i.fl).  t1..1h1h< I*
t..,'.-1 at tnd
v • ii* lauilni
,i.   i.taa1. Iiriinu  Ka«*
ii'.'i ba* iHtf i ■ ttrade ralaUiM with
mm.lt 'iwi'iUii-* are with
ll,.  KtUtlaf  lusrliwat.  wbk-h  blB
-ij  U llnlt.b  ih'
. i •  * ft -i ibsi t*r**id«ni
i .ta  atll  *ti«**-l  Ib  lub*
Utl   irlWllla*    Mstia   Bftl*
uoaeod it  tbr  aitaita*
I., jlaaaoi Atr**. wh**i* tb** r'»*ii*w»ei
,  .    is*.  i|!. ul|l«l  in  ■tin*
(nt* iiii iteiifcrt** and «~*|*tiat (i»m tb**
, :. tsi.a* i ut «d tw.. t*r -r*nl
III  ' ar.a.. It**** wbl'b
Us *ut*< lutil* it*- to ha riatefi"  This
i.,l t...iiisr |,tisaia* tsanlssiaiof
. ai-.i .utttuiai-.nii-Hw.eI i»ia»i.
i ift.niwi.t.htbc r".*taB>anl bonuwsiar
' riiss.ilrtust'iiat will  Tb*> Aif*atla*
ia twtni in thbt *»***iel
attliitiit* !•> ib*> mlli<nil bants* «>l Iba K*-
loparthaaaMUh
i  (atarta luBwriai drohat iaua«i
. 1*-*<.| ui i* onow a»*n*tlna
..   t  ••
, i *..• nt i» ue*w Mela be*
nwaina tb*-'***a* ot wiatarlraiisnr. aad
I rial  latalti  a^tb*rlatts  at* la
la ia* «iiuBik*a a fnei*
.
..|*.-l.i..*.eb*t Ur deutbt-*-!.
... t*uin*«l (is*ta
t, ,   . i iba itttislaiu
- .. «,ih |*Hi.r* tlrtirt aad hw <rs*a'
i - ,.*•** lt*>fa-> i»l ll*«*. aad tha
-ii*aa-~d ibt  Kan-taw*
■ *■ -. to iwun  TV IM*** iad
l*i  ... -  i*BMatol ibr r-tasiadetal
Um winirt m iu a*>r-alr**4 Hui«-a l*alerw
..n I nt. t iln. I.la0>t. Tbis **4I«<* Is
nnitrd hi a IBlOI| wtlb lit* tat* Kai-
itrh-t Wiiiistaa fiU*** Thw Isllar ta
i ii, t. . . tt-nwa***. hai ha will
i not l*-4da that*, a* IB* isioora at bla lit*
lianiti-iais-hl u» (of ■**»* IUa» as **ao*
In t*wiafn |«»t a* tkr* mmtm XmtV
■ *I..i*i il,* Kn-t utd a atatallcaai
racwathM 'd lha *k*pmt of the
j it-tsW %4 th* Hts-b IU«>, iad toiaiis^ov
.lit**, satrbratwd tha CotwaaUaa
i    .  Tl* K*|4~* I* tahiaa bar
I full .I.ii- in Iba rawirt t*f*ieoBw- lad
i r..  Urr mil* ta*» u w*ll. bat U
.. i -.. km mmm o*lli*et* thee ht* i-Wet
tlsAratsi si*irraaia
AiooddealhaehfM MM iboai the
i:«i**r«ir*» 1--.H-** to etett Piaaoa, Tan
' i HO**] *«< h an lni»ntn»w th*i* Ie
i„..t*i,iM. but *o let atautarnia pt**-
*rt.i»*l bv hi* lataHe sad adti-**!* aaslnal
II has* H*setW Thr frewrb ttoswra*
at* nt ba* aot hrmtt aid** tn lis* eat aa-
i«a»n*i l«*ull, «*a If tb* Kas>
• •;>1tiBs*liirf«aiai-KoM *hil*
ti ha* i«ii UM ItllWrt tirsiNa***! *h)eri
in (.{..Nf .t» tb* iht-pri**!* nf p*m>* ht bis
brain*} lUte l» Bi'i'h l*a»-H» M a^piw
ii Hafvlt-prt wwatdh"* s*tT »****
mis TVi* i* rr*v-*e io twites* ibel
th* k*i« t ha* lw*n lolntOK*4 Katrtlallr
, iii..^iUHMbst Ihe Ftoach aa-
ih.iiis*-* woaM n*.t wish to be tv*|«a*l*
Ida (or tbr tr*all* «d an |s*|*Hal slslt to
Parts,adli t«> 'iwit* Itavatr l-whoa
■■VBW-.I hi lh<- Ham** '.( th* tm»»ih»wa
rhleaa. wWe Ihr l»Wb aOlt* nl lluaale
«.B|t*l .•*•! Iht ..4|-ara.sf «al wd*ll*l» *'
i   rtjfl MuK»i**iuifi*Bi**i*t
at l*a*i to th* ri*wi-h rairiist n*r*l not
.. rM«-..i  illhuajh  i*  i*  i*1'*
M.it tl,. |■  ' I W  rfUHB  UWarst*
,i-K*i-f |-t-*'.sUi i* aiwfbasiw-r U4*t*
ml .I't-f ihr»i«r!ft** "d lllsoiBrrl. who
t. ha***! taai, ht tb* Kr*w«*b as la* ea*
(inrrrid tbrir*»*fihr»w
mawa* a-sttarmw
With nr* t*atM* iw iVnaen Ren M
-a- ,nine in •ditth. a iMetaoi
l*-t)kt nl ■h>s*kt|.twmt en*t wiiirinerit
Bill BB 1l.SUBursl»*1. «nJ Ur|t_ati laial-
wrali*'Ti I" Nr* tluln*e s.i'I nlbn l**|ton*
la  tn  l»  mitr* rna.iul*«'*il Iban lirfft**-
f. t- i)rrmsn*sr*'pnahlna Ibrtr IBM*
m*rvlalin1ri**t*wiih a *fatt* thai ssat
wf II alarm Kuelatnl. ant nnly In AfrVa,
iv.liri..ti ami |atth*r Imlis. but also lo
r i* *
HWU AM' BtBftBIA
Whll* **t mn lull*" *\mhm\ t* B"lrH .m
iboai  aii#tla.  tl  wist  h*  ■ I**
trtrat  !••  BOM  ihel  a*-tiildlna  In  a
•JiBtiitnrni iHat-nswrcd in the arr bit** nl
llii' I', —tin. Mil,I-'ii ill .lu.llri', S|l„-
tiaw at, l.j *luit|ti'iiii.|it bOtWIM Ihi
Itiiailsii ,tml I'rusiiaii Utivi'tnitii'til*. a
dlpot tu ii.i' i, •'liiiuriiKlltli' l'rn..lsi.
tlili'Vus, rtitiia-rs, liiii-inllsrit* ami Otbn
in-ill li- ini. aaru ii'',>"ii"t '.I.- it. lu wurk
in tba iiiiiit.'. Hi-' ruiuatiidur ,t u,, ii \\w%
it.ii.i.i.i bo|a- ut v*t-Bitt.." it ai*. ippatn
that it I. .i.i BBI larif cuualitttusiii u(
OOBTllllWII t.u .iiiuli il ami utlu-r.  ti
tftiii|.-.i ti.i l't.ttiaMi UMrtMolNiptdooa
aud subsM|uubl wars, wiuui i.t„n .riiu
ii-.I,. I-* jiu* valustilt, a> blod W BUBOBi
mat havo jaul an nnd tu tbl* n.i. j. .tii,,j
trail*. In i it niikit. utatidauturs
IS  lUI-illl IV.  l.ll I
Vli.i liaiil.li ti'tflslsturu tia. uii'li'i mn-
•i.t-1 *ii.,i, and will I't-.'.ililj [n*. a bill
tnahlni ■ «".-*'ii!..•*,*<.. a tr.it port,  OfsT*
Iiu.  Imlu.Ut..  Will lai  ti If I iiiIihI  ll.iUl
i-iieh.„■.. „i ri,.. i.jh ..i. ipaelal rau.aut
.Iniii.. I-'In a- ai'i-ltrat'lit lo tlmii inlanil
hlialltraa
fat'ii. nawinctai*"■
A riilUUIialrBUtr Ins bHi *""l ' T lbs
Pope in tin* ltu.*i»t. i.iii.'rii'n.-nt fur ll*
tN>ra*futitiii uf OalaoIlM Biul foe Um
clnsltil Of ' sin -.'it* rhur-rl.rs lit Vllus
ao ri. ihiitsi ent'Nit.
Tbs Kt|bl Hon II. ;.t i i n -.j' - 'Its
tirrinsn, tllaJbiin.tin tu* tubar of I .« >
tu. 11 fur Mlrllm. In an adttrt-s* at t'uat*
tirldir) lunliht. r. f< ir ■! t't tli* ItBAl
Nrsiu-h rillwaf itril* r. * in pCOftlll
lie *ald thai tnatrad of -f-d-t to ttiriv
lull uf rBtlroada. town (ftumtls ami
U ii'la nf i ■ im,,. r.. uuihl bi 4rn.aml
li ■;..! train -f ■- llitli»s*l <*.m-
l >i -». b» dectiiad must luwrr their
l-1 -I.* and irarn lo wnrk will, unloni
whtrh I'irllimaiit bid  j* ■ '
Loudly Ohwarwd.
In nt is In. .si. IT --lltnrll Bl.'l
|lsuiii||nn wbil* en i.'ui* In Till"*
a4d|i**.s*d e numbar of ih*lr adbrh-ni*
iiu. thanklni lb*m fur their i***-*,*
lb.n  Tba? w*|a biu41| rb«*si*a|.
Tha Taarouaar Dry Dot h
Viatxniraa Jaeuat* I? —Tb* iue*t.
ini i.oij'.c u.r Msik'i it*  laa |ht **»
in-.dt*d with *-liiMaa about wu b*ln«
liia^ai  Tb* (**dte| wa* «im***t unsin-
■ ■•'.  In  taeor  uf  the div  '- *
a i.< iu* snd muukl^sl  • .' . li   Mr.bt.
r«rt*r t'.tllun, Id I' I', ami M-*«*i
i>t>|.iMRi. r*u**isln( itlll* MBfOrt 11- H
luii.it.1n fatwr »f th* MMM »■**
tarried wit), ararr*)} | du*-itUanl wi'*
Ths dwUiuti uf Ih* lb-aid "I Tl**l"
mr*itn« h*M this afi*ini**ti  wu Ibui
■ r..i ..ai'iislr endonad At lb* bnaid
*a..i ui v|**Mt* llrnaeus and Huan
attunily .ni i-'ti*-l lb* drr 4m k *.h*m*
and *utw*dr* Moure. i-*»H«ti at-d NiH****r
■ausini in iwan-lin-i ral*! -Vfrrrii.i air
Msital of it until (urih*i dnaits *tt.itiM
bis. t-ntt titmti Th**}. bowafar. I"
irisrj tba *u|,|*"*t ontf «t -an* I**
Mr-sit***-* it, a BH*tit>a nt ami* iben
twrl** mar. IbBt naMhai
C»4,i'aai,a, lad. Jiauair  IT • Jnbn
Hntdat and  M •* Ida  Bavin  *•>"
**rl*tl*/ MBIttad II Nrw AU*aay uh Do*
■■■-.■. t loth  Th* i *•■ i.  • both w*r*
.■|(**r.|   10  Ih*   WiSM M .1   li
ar* was •iwdrmi w*dlHa* in l***ui»
%tit* and Ha|d*i U a rtn»nt*r
\A\*m llowi-rs is th* youaa tadr «h"
aasbrataliTi*waaii*d h? h*r MKhat
tweaaa* eh* r*tu**d to )oia la a tod* torn
liKOltiiK BANCROFT
Tb. V.ltarable Atii*iitaii  Ui.turian
I'ii.•*■ PaacaMly Away ia
Hi. ai.i Y...I
i.tratts. A ,k.iaaBb*tl*ib*rrikdkkia,kt,
lE.aara. al X*« Waab.tArlaB, rr|a«|rd
tbltb* trltblBa.lt tB..iaill.« tat,!** II.
adiu.Ud bl*aBl.l. .Bd titbit . ••at I-
,alB* t BUBIK. bla Bilkd b.tlt. I—It I*
ltH.**-a..tU,t|, fialarad .!.** .1.. ..• dr-
lbt.*aad Tbr taaa. ««a,|.W aud* lt.*ll
BiltllBt* lir.«aBaBTbiiralk, at..• lit
bltdr', lalb*l Mala batata* drlaarra
*d*aat**al Bad,a«.
hat Bitwa. dttaar, i: -Kiarribiat
11 ., ,'*l It.l* lakdll ttd  I,  U  brlblrd
tit.I Iba Ittdla* lasttbla bl* St.ll,  '-■
ba.ti.bl la IB rtkd  l'|k ta ....4, l**ltt N
Ilit** b.4 t*.B aitrt*ttd*tS*.  ttt  ,i*a1llks
•Bdnt.*.|r<t.dib.iBvar .ill ti, kt*
Ittrrad t.aaiatB..
Uttudatiaa U«r I**.,
I- kt,,k- it,. dltB.lt I!-dad,*
Itrrdf Ibla taaaataC ar.blrd JiatrBb **!•
BH... rr • i., ba Ibr lit*. -n l.-i .-••
Ba-at e.4B|A*t Ib* If.bl lo dl.|.ar..|
tkrat .Bd > atlflBi. dolltn taartb •', BbV
«-lU,lrkt btAkd, I" ll|ald.lr Ur Skkalla.
■trbt    _^^__^^_
<•ASANAS XKWS
ia-. a»s" s it-
I a -si... J*- sir tT.-Jadaiae.-ii wu
gttea this Mwralaa oa lha o*llllna
aaalaet the mora mi B II *r.»-- a* a
wwsitwr ol tba Wts'eii** eawaiblt lot
Hi. -. T<* *•*■«••• b1' s*'* 'I
tt,*ao*nlsnf lh*t*at«tnJ*nl ol hatlnl
ui*oillf indufad iitwae to r**-nrd »••!*'•
«aaiaiialn*d, andoa thi* irrnunl lb*
eWtlna waadwrlirtf-4 an**1. Hhta I t*< s
aa>th»a tnb* angued ae to wh**iVt hie
Bat* »*r*iuftt*»*atl«s told tb* iwtwi
ata auKioiaa
NitMlniUons fnr lie f«sti<*win« h»*
taMih-naftr ih* oatar-m kaiatim* a*-
**mMf a___h piki* fMiartlf. lOrath
Nanvu, WHHbm N*-r«in. i*wa**iTatis*.
W A <*bBtltna. Uh*ril Surth Nor-
fitih, th>vdfhn*r. (*it«s*rtBtir*: reri**n
tn talhsfol. rSmih iVtlh, Ti.«mei Mea
sH, i*twie*reatiea. A. H* AUu* Um
Mil Keat Dntben. Ilftirt* 1 sa.|*'-*n
IV a' U aii* T It ■ -  !*»  <  *  *b
IU*
en.aaoin arsa»»*>irr
At a i "i"iol lb*iMttsi* •*( TmwniM
1- ,.,si| m-.|:sii aiaht. sh-nrr *s.
rredlmar. ih* BM ■mil lllsb*. ..f-
l*rln« m traaifar IH eabw-ttiiitn*. of
llrt,'»-o, me*!* last F*biuan artai ih"
lr*. fm twilMlM •^dnth*l |.ur|. *■ *  *• I
t.. add tur*in ii-aiih'i *t,».,*'». ib* wh****-
**aia ot IP's.was i.. t* IVt 1v*4 In lha *ft
4>i*wt*ni *>t a Matrtrwllthwi •bnlBHbt'*
Ta* nt*r wi* «■ ■ * i'U-i
»e ransssssi antra
Aa Injoarl-^ hast*** st**-"''1'
ptttept lb* 1*111 Coanrll frmn mii. ■ /
**af m*Al nf *it>*na*a in, nri*d In  rntrf-
Mlr,ir,« th* lluka end li-vl.-** -t '-■
1 i i't|M  Hutlim Iball  tlitl in Au«n.t
' tan
awaiasi et-anai * so*
1 Hretfi* of >l to *•■ iMAnaibiw
. :• r«? nf tba dk**iih *f r-1 hit* i .••■ 1
araeolmtnn optjamina tba rnnnlni <*t
»tr**i ran •*« !*nn4ir
a mfiaaaau*.
Rauaeiua, Jennlif IT-The daeth
errurtsel b*l* ie*l*Mfcl of Mr* llriil|sl
• Caaaoa. i-fad lort test* aarl l ssonifas
WE8TINOU0UBE TE0UB1.RB OVER
A l'i i-.t Who Was Tli.-i*. Bnya Military  Law Would Have Bub*
juvated the Bioui.
HllI-KH  HAPIDKY  KKTURNINO
Ca|>lsun  Ferry,  a  Britiah  Baadar,
TalhB  Inti-r.fstitu'ly  About
Bsbnua Boa Baala.
W i.in sua mi, Januari IT* —iltv.ro.*
Ham rt.fi, iiu' ii'iirretili* tiUturlin, dlwl
at hi* Ii**ui** tn Uii* -'Uy Hit* aftvTii'-tin
lla had haaa Ul ooly two itayi bh4 was
un Hi,, .ttt** u llitiM* tli)a att'i On Thtir**
da) bi* tiaik tu Iiu U-.I aa a aiitit*ruf
urr. anil in. and was takeu anrlisualy III
j.iit r.ln ami frtini Dial itmr* until this
iftBTaOOa b" fallrd t.i|>.-i:» Slid  all  .1*1
I rotod-oatwioa llll and d*aib.  Atl
; it. it.eili-ti.i Mt htm tbtiikliii lliBl
|„ -t.iil.l lis,- tl.iuiiib th* tit|bI, ami
t. f.i.' it,r ituur wia rftin* Hanrmfi wa*
4. al li • • '* i ,• , .-•! and ft*a-*«fiit,
udUMlrfteounwdoath waa timidr
a, ikOMi "' tmi a*-"   111* *atli*saat lb*
I--.1.nl.. whrn th* lii.titrlsti ili.tl. Ban*
rod aaiaora •» W.irs**n*r, Mas*.on
Odobaf ini. imsi.
Briabur ProapwU
rin*ei emi.  I'.'i.i,.  JanuatT  IT.—
AhOOl ibtni tmlliur* uf tha WViilni-
ln'iis*  Arlh-  ' ■ ''-l-s'-l  S'-Vrmtaltal  lisle
',  '. • .   . - -    ' | ■  ■ i   i
li, il)*>ivni|>Biii and atluta-wtihih to sld
llircMtunCi mat 1* *•*! b*f lb* fa*l lllll
Bbuul Ifai.iiai wnttiiuf |H"f. rr«l alurk
»i. Uk.tt In |»s)tti«wt f"l all i-sti ■.!
rlsim* aialii*! th* mlut*Bh|   \V.*.tlii|-
I «   .'al.*l  t-lij tt.al  llae Wr-allna-
Lu,a. i::,*ui« lumisani will h* un s
turn |aoUa{ *nbin a f*w .Uj.
R*hrlD| B*a DiapuU.
itiuii'-.i-i  'f-'i'i IT —t'Bplathll
II |Vn). wssur ot a Itmiab aaelsr, eml
■taMfaiml vai mIhI m Anariran
* i**t lprta| fur lllr|ell*r taking
. i. h a. ItahrtM **-» hM si rived In
Wa*liiniiu't *ui t***a •> "' SrcMarr
Julian |'«'it^*tnt* in it-*iifr in «rlt to a
i.ttifalttitmi, which will -*an «.tm* up W*
}..*«* th* t'nltfd Mai** Jiupleiaa naurl
Mr !» tl Wlttrtl, It I' .  B  Wraak a«0 U*l
s- lav and Wttl i*nitn in VVashinii.m
until bl* iiiri».iini**in «»uri i* no i.ai.i*i
.*. |t, sn Interview oa Ih* (ut
a*at .iLpmr, t'aiitaln F*rrj eatd "If
I*., t-..ii«4MBta*IH*Mt>l* to Vs*l">ul
BMhWI tM«l lUbllhl !***V 11 *IH rrMUlta
I., tilt* ii trwwi of%» r*******
f.,ll*r* u|i lb*rw. l"|* to lb*
ni<pa-nt ilaw. » b« n***r bad
hrror* ibaa Ism, aa iniuttrin.i numtw-r.
ll is aa *a*r iblnt i« ratrh a*ali tn
i    . -**, l*wiue*. not onlr I* it* *i-
'    i  a   a'.aJMlH  l*.»lt,*t  d»t*-**U.m. PUl
lb* tt**l*r half wf *uB.»**r H ;* IhTWWI
'  . ■ It ,| i-.t. .1 - *.,»  atV.1.**  ta*t
**.aiat*ri**" "Uh )r*. I *rni utiihrr* and
• aaw M-k In North U*l Hirl-»r with I
Wit of .kin* that wrrw i«. ba eerrtwl to
VtrtsatB and tb*r* *bipi«d W Munireal
Wrlal-Bian) ih*uh*re wet* asura
Ihea tb* ateaMor that coaw fur tb*M
fmhl rarrf. aad «u a nfhouaer bad to be
t. t-rii M lab* tb* r**»i This strata*!
thai taa** up htuuiht n*»* thai
it,*ra> **-.* tt. W ou arliur**. and *o w*
■aal <**<m  tss th* **•   W> |i|a-r*l rlalbt
by rrtenu* caii*r*. tot w* arera aot
■BBMlal 'ii1 l'*ii» r-tintradh*l*d ih*
•latran-rt l* nf *|i**-l|l ssfnl* and th*
..a.* ■'.■ |*iitat*M that lb* noaibei of
.. it. i* ,wua*ina. lie Uf% br *i*
arnr* **si* ta lb* N.*rtb*ro Ivtlr Or*an
ami IWbtib< !**a la*i suMion than b*
.,<• is* - *■ t*. and that *• • * wb*n
Muiaiiat lo the isswbrrt** at* lo tb*
,IH ul fra-ail*. laden wllh fount. If
tb* t**Bk-» ar* aliiwed to *nl*r Uebtlhg
V| |*..|4*-!U*t!h*.t )oua».|*rrt»'ullbi-li
uf is^r la **,t4t*4 It, bow*s*r. lb*
I'blttM M*i<* lorbtd tb* btlllni
of mm\ lo ll*biiog J***b. aall-
lui s*«**l* would MMtdy take
ilwtr taiallioo t- iV water *atran<* tn
th* am aad bill it * animal* lodiw-rtmih-
Bi*ly. ihu*d**ti*.sli.«oWiad ii'-inim-
dj.u.-t h, Atui »-*rdl lo kill **al*to
tuNiWlhlVlftclirwOn. whrfe tkeivle
ten t*o**thh* oaeatlua of r?**tf t'lma. m*«o*
dartiaillaa of tb* **wcl*e. whit* tb* kill
lo< ol er*ale In |i*i.i.-.a ttwa.
sttti ibe mtkt* "I autarolir
|a (a.ari.1. owihi iu |*rit«tuBih*a
i ii*t'i<i. r'*rn ■!• *tot seal* ar* '■ . I
la arbtasls o( st*,tut *h end nnl) two or
rai»lf threw **** be HIM Uh.ro ib* r***i
i. •-.   Atthlirai*. h* aat*sealsean
lietrt  U  *>tlrrmit.Btr.|    Whets  WBls
bos* tb* twrthern wal*i« elarat Ibe
. ,';.*..  .-! ■v.,1»|.,t*f.  Itiri  U|s.l|»fll
-nralh *•« ai«ai*«'0(*|'ii*'". msiin(*l<trine
WIOUl anwitb* Tb*n tUf *n*rner
o**tb. fnlhiwina lUfuaii a 4i*iBnraof
fruM ira  i«  m  mil** fr»m •bnr*.
Ind lassrlilnl ebnut :>•' Mlb*
hark i.. llehHna !«** Ih kltlina va\*
<m it ear* ba* to t*a ..i-»*rs*|li HlBOtiOl
li,em ih tU h*od nr und*r Ib* lift*, r *"
that th*i will ant «tnk. A er*w In
•mall i*«at* nt an Indian tar-** *u*l
tsulrlll U(*Wi a«rb«uli*(*l**|>ln4ahlMBl*.
(aw lh*> *l**p nn th* *«tte»-* of the
MlM iml kill ih*m with hurkahm nr
a|**ll    _____^________.
Tbw Hottoo Deated
St« vnaa. Jeo'iart I*  J'ule* li*a*
l 41.11t. ||m I *hllr*I Met*** I ""tl OrflT Am
, ta.l ih* wvitlnn in *|iis*h Hi* lnd)rlm*ni
a<ain*1 i*ahk *••- **' -Mmmnos
;»wltr*ey Caused It-
TtrrW. Ind. Jan*i*tf It. Wlllum
v* - * iiia.r*r. *lmt Ms Wlfeiud th*a
BBliairi lh*th wer* klllfd lh«linll».
>slt «*• 2* sear* nM and bi* wlf* I
yaoM ***m*n  J*ah»*t*i  *« lb* *u|»-
,.N,al a an**
__ 111.
See Faaetnam. Januatr IT.— King
Kslahawa I* 111 with malaila and will be
• timi-lled tn r*maln entlrelf a**rl*i*lo*l
for lUeuihine ***k Th* him and hie
nan? will *al1 '■"• llnrmtolo In Blami a
ftriniehi Hmwterr llleln* and Heeiw
ti*. Tin*/a*i,l mil an uthrlal 1*11*1
a*kltia th* King end hi* gatta In eon*
ridtt •■ • ■ i-.t: el ih*ir .ii*i—si for
tbi* t* lulu tutme
II- Oot Pit ii is lnul.
Htiiiiis..liAiHi.iii it.  Aaabtnelmikir
aiiiiiiu.i bui deputed by iii. ivtluw
iiuikiiii'i, tn .i'iii' notice DpQQ tl'-li 1'in-
i.luj.'fB thll I >l|ll.'' st.nil.l folio* a tm
iubbI Ui Im i.iit.1' tlu'ii wa|eo, wu* ar*
rrsiod, lirmmlti before the court end
trlltl ull N i InllUi'  >lt  lllll lllll  littrltl|itlil
10 extort iiiiuii'v i<> thraatii  Hi an
foUi.st llllll) Bil.lM'llti'lir.'tl tii.lv liiuiitlis'
llll|lllBI)lllll.'llt.
Advocalea Military Law.
Nkw  Yuiik,  January  IT.  Ueuetll
n'lii-Miia)- baa  riii'lsttl  % l.n.r  lr,,ui
Kmiii'i Craft, wlm la ai line Itldge
tlKili.-l llin 'ill.'.I ..tt* Il.itl In* I. 1,.-
.uiiTlllIt *lti*l)  fl'illl  III.  Hi.llll.i..    Ill-
Htyi tin- I'liu* Itl'ttl* b» *s ll iinilirrun-
uul ..f thn 4itii). -tti.t I,.- iiiii,:.- thai if
ttu. bad beer before Um  biUla ol
W.uihtlial Kmi't'rtik thai slltilr would
i.i'Si-r lust* ihi mini 11,- .,!-,. -ui..
ilial wlilli' tb" other Wool Ka.'H'ii-*,
siamling liu.it. Ruaabod( Crow Creak ami
Cheyenne Blear ire aoalnilty under
mllliiry otatfol, H 1*1 ngeuti »i Utoaa
|ila.'*i ar* ret In ebirfe ami thni until
iliey ar* lataored ami eoUro eootrol "f
ilfair* imi lu iln* liBtuI* of tin. tiiilltarr
iii.. imiiiii* win be naUi
Taleifraph OperaU   Slrihe.
I'ltlrmo, Jinuir> 11  Tln-r.' I* llttlg
Itipirent rbangt* ttwtay la Um BtrlkO  "•*
Uniti,i,•«„. UIIwiukaaA Hi l**aul mil*
way i.!..-i4|.ii owwaton ual uatton
agsiiti. Tin. rtrtkan clalM that iboul
BO Urlt  arnl  It,  tlirlr  r.-«l*fI,isU.ni. b-l
niglil atnl tbl* nturniiiif. M the BOM*
•iiu • ufli.r it u uiaititaiiti'l  iln: thi
alrtki'taatirvrl) Worth) "t  |llri,tl„i, |.
11 liriUallig tin lin,i|.l,>lil.'li,.-   in,  l|,.
uttier baml Un* Btrlkiiig tohrwraph Open
lotiaiMrt thai iht-y an lauilni iroond
and thai -*" Hi""- mm It'll OOfb .tl lnH.ii
ludsy.  t iiit-f Tlitii.tim *4»« iii.- t'Mil i.
raaawg pmeatit Uilai ob oompuo*
lively giaal Uw*. Iml frrllbl train*  IN
greatly iiui***at**at  UaooniMaoagar Kar*
litiB »•>* Ui-ii iht-r* I*  nu atrlkr,  that
■*. li i   in nl ud ihwtr :'
,■'  4,  ^
i. 1,'BfsuiB Ut.ii. v..i «,. i, wi... |,as.- f	
t„tt it i. *<si4, t.i tl.ai thu tfti-rai uisif
ag«r li nut well latomad.
■ruially Mur*i*t*<t.
n**>  l"H*ei*t***«. Ja n  t'.—Tbe
/.* »t.*i» brloganewafruui Aiita.Sannaa,
of th* mur-M nl ii Ouay, a Mllur on
the I' H*t*anirr Irt-imii*. Can] Ud
K Itrriinan. s r.tal livsv.-r. aaal »*li"i*'
fruw tb* i>»hI aa How Voufi nlthv
and Uith wm- **fu drink ii « in a MUOOB
uwiinl li) a man t.ihi'tl J.,,..* t «*.t
eaahrtitall) nm ni. t**l thr MM nigbi
and bla bnd) u ••■*- ■■■ Into Un- «ea. N- si
ni.init,| hi. r.-miHi. *,'. fooaioolh<
i-a»ft,. hasine u*n *a.|i«1 up by tin*
tan.. Ill* bra.1. am-, am) (ega had
hrrn i-ut ull. at,*l bla Uh|) e.4. ..ihrrwls*
burritily mutilatr-d llrninsii oral
irrigted. and when ihr .ii-shii'i i.'fi had
tasrn duiahlr Irstlinl nn thr ||ia|Mul. and
rhargad wllh unrsler J>.s. *> » a* l.t ha
Hkrn intoeu*i<sly t*»r t**«.i
au.ixii tor. r u-n tin*
Jo* Cheyosbl nf Kaa I'rn,,... •> a-.4 im
tinddlld.  Whn  l**V*hlly  t*«**tra|  lVlar
Jieksun. hi** t***i. Otsirltml to Rgbi tw*
furelU Si'lt. *  \ii..'.  .'Iuit "It Kelt*
ruiry loih t«»r a aiak* *•! i IH
lllllf Mut |ib|, •haiHiiluh feBtlirr
weigbl ut th* wnrld. bs* l*-n mat* b*d
wiib linn Dawaws, «i,sa.i.i*tn iigbt*
waighl of ih* iHihoii**
014 Bailable
Tb**irameriilad)*iani<* duoa ln»m
ChltllwBrk and way put! yi**trrday
ataolag. bttaglug U |sas**ng*ra ami a
Urge quanta) of farm prvdut a. »"«< ol
wbkbwsa dt-Btbarard at th* ^artooi ,■'
way tending* In apit* .,( «i,at tho
*vrt,ingp*|-*r*a)*l*.th* mnirary.thO
lalsdlP wilt nootinu* hn Hips lo  Chilli-
work aa uausl all wlnier .* prnalttlne.
andaottnHi**m**V"n imly.  Upon on*
isn-asion laai wrrk ah* tan anlmt thin
h* luBiing di*«n Un'run and a-
•f*tu*bi*****u!'l ■   *■  ' M**h*n.
B*_*_faiaT
Ml MasM'<ast  and  httd*  t*iuin*d
from bt* mp I** iu Kaat iraetofdai  Mr
j MowitwM*si*r-dinely plaaeed allh hB
' *>ait*in t**ur and ehj->)*d himsrif ibnr*
1 uuibly, vMling all bt*  frt*n4a I,,  1',*<
j fi.ni.ti Se« Itrnt,**). k and i)urta*r.  lie
j wai mueb 1»pi****d with lb* iwpr**tr*
m«^i*f/nln« nn-rt*r)wtiEnfir. in tl.*- K»»i.
t e*t***ially in Tutsmi". vUeh I* miklne
I i'-r.g itrW** t'irwaid slnnt tb* path ol
1 prs-ar*** and bid* fair tn U i anada*
' giv-at**1 rlty Uf«r*h»hg.  W'hll*li.Mon*
I irwal. llr Noaat, knnwing lb* amuunt
I of 1hi*r**t fell m t*ry many uf uur ntt-
l*n* la IU auhlreel. ralHI al the «»1hf*
nf the Unmihkm ltlu*icau*d tu riktunlt*
wun they inUndral in tagoe Uiil Maf
drfnr-4  W*wtn.ir,*irr  *|*- Isl  tditlun
He w». InfnrwM-dlbal th* nltlhsh MMM
t** pnhliehed eNmi tb* mhldl* of, Jan
aery ishuui ih* pra**nt Bala).  Vrrtoai
r|'|tr« 1 is-  lnl'lf*l**l  and  l.lldr  Ih*
delay in i**uine the st»***i*l BBlToMlhla
Th*winierhe*k Kaat, Mr Mowal *std,
i »• -*-, lorprtslnglr  *■ -'   II" *»•
pleased In (et i *• *. tuWV*lmln»1rragain.
fwwliey mm* Vol awal Aaaeelsliea.
ta ItsremUr la*l a oumUr n| **>-,,! ;• tn*-a
aitend**t I M**Hog in thr >*OMMlttOa
tmrnit at tU City Hall Im lb* parpOM ol
talkini aaal ih* matin uf IU urianlu*
Una of e l*oultrt snd l'*i m- k AMoeia*
IhM on tb* Maiii'ii.l. and a* a nutaUr
of Yaoi*ouv*r a*ntlmtri. bad uptMMil
with that a *lmi.ar meeiing tdtoaM '■*-
ealled el that i-lsr*. ih* *>u<*ttuti wa*
alkswed in drnp for the Iim* t*l„f ,\l
th* neeling u.'l h*r* a rummiite* wa*
sti|*.lt,i*.l lo BW*t «m* rhi-**n Hum Van*
a-s-tiitn io ibel rily. f»»r th* pltpMO »f
•lieftlne s ggailltathM and arrsngins
th» |'t*iimihs't'* f»r in* fir.i frt.nai
m**1lhg t»t 1h« tmmkmmm *'f BflOatl Mt
II M Cunningham *s« rboOMl
in ari a* BeefaUry *t "•• W'..i
mititirr noamtti*-*, and hr i,idi.-*M«i
i teller m * Mr William HailHeut Via*
..•'is.t. a lenilrman who bed is*'
.idarsM* mii-reai in tb* [..rmail.in ol
anrli in I**-* tlH'.ti Iur ibe Mllnliml.
B*klni him 1« eall a pn-Hmlttari MBOh1
int tb*r* tn nnler that a **"mmliiee sp*
prttnted hr th*m mithi OMrt Ihll (rum
, Ur*. f*n far a* ran bl MUWMl nu me*t-
Ini hsa U*n ealte.1 ih*r* )*i, Mtther
bs* Mr. I'tinnlnBbam m-rlvi.l sns mt*tf*
mitlnn j* la *i iUmi oao win n* *iii**-i
at all Thus ih* mall*r stands. Th*
Wi-lmtnatn fulk* do n»1 **mrm tn ran* 1«i
•hould*r Hi* r**i"'ti»it*iHiynf furmlne sn
B«*mlalliin llnm-rlsr* wllhnul Ih.- • >l
nf iheir hifthrvn FrOM Ihr Terminal
Oly. Whn. 11 1* hnpr.1. wtll  d"  sll  they
ran towahti nrfaniistlon «f the a*-
snelath*
neiia,, i.a    ■ ...w, THU  MOKNIM!  LEDGER  Nl'.W WEBTM1NBTEB,  IUUT1SII  I'lll.I'Mlll.V SlNhAY MllUMNli. .IAN1IAI1Y  is
iv, {iiu.:.!. No.*a
Ara.iitioiiL Block, Nt-* Wi'i-tii. n-'.-i
Bell-Irving, Pateraon & Co.
tVliiili'..tli-
III  I.lull
nm .1 nr
OtkJli til; 1:1.1 tl i.tt \ in Nt; slltrr.il .N. il"-iiiii'iiit'
thrill .tilt,tt-i.iniiiw ..unii ...iinill.it-, im (ur,.,lulil li
hj^r:,r\iX:^i^:"i:'i:z-;. „.i,..,.,
E 1,11 INTlTYIlKlll.il I'AI'BllH Will  ,i„„i
.1  kitlful l,.i.i  " ■
u'ltliiir anil mil
-t nil im ,11111-1-1-
SHIPPING  AGENTS
On l„„,.l,l„-.-t Iran En I '- -"-' ':'"'  "' ;"l" ,""i'"' ''""" l"1"'
iinill. talttii, 1" Iron (Ian mil ■•<■'<>■ -''-""' ' l"l"'-- ia»tvaiil*n.l
„ -. - -   it,   -   mil     1 """il •""-■
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMPLOYED
1
1,1 . .
it '	
,.-,  11  ,-, I II  ITIW • 11 f
I  II  lltirki It-  - ft"
I  IVl'.liltatl   '  ITI
I .
mint-  111, -,1'Hi
ij,,i,l„n ,1  ,„,
Ami's. HKMBMIIBII TUB I IST.sT
d IILSIT.I.IIILS. ITII'.I IMisI' sT'ik II
t > .,1 11,,, .I11.4 m wurbloi -i"-- .- 11
I,  I  I in.
niBsB  iii.ii iiii-mi.v
lull, alii.- 111 lliii 11iKi1a.ll) "i niBtiliii anii'li
mvllt  .111  lllll..111'- il" Ti
III, (in,.iiii-.l nt.i 1, im im it >
ni|.iitti-tl, 111 -i.iiuiiK nn ti-li.ii
ItlUllltlll It'll .11!, t  Iiu--. kkt 1 ..Iiu il 1 i-nli-i
in imiiI..'*-, "i Im -iiii'iii'
,i ,, ,,,, wild and ""iiii -I iblc -i'"' 'iii'ii'"
1 tli.- N'.illiii.'-l,  It.tlliii.i III lillliilii, ii" "I
III,,,  llllll,   \1,-I|,,"T   111  .lllllll  .it"!  '  S'.|.ii!
iitiitii  ,.1  11,1)11 nt  ni" 1i1111.11n1i.il llkrl,
iiiiliil  111  lliii  Weal  iii.  iln-" ni" I ' llilm
,iti,'i linn, ilioni in Hi" '
lk.tlUO.tl  mi'l mn lllttil-llltit  Iinill  mi'l'
■-•*- ..... 1111I1I j
ll-llll lllllll
1 III, lllll ,1
it 1,11 ivllll'll  ""I
lllllll III.lllllll,I
III lllll II	
CHRISTMAS GOODS
CUNNINGHAM BROS.
th:
Hin
ttl .tl limit-
-lillh
N'nlTi I
I  lull  tiiliv.  11, ,111111 - I."
-.-"-. -l"i .1'" I l"i-' l'-1  I
l\ iiiiils s  kbiv yoilK
It  .  , 1  , .  1,1, 1,1.,
"i.tii"
.. ,  „,,l,  I  tVl'.l, lllll  II  li.i- ''mil "!" -'! m
lilCut.i.t-,   i'-t- 'I 'I'' "'"'.-" ' ''"' """'-
I,,,,,, nn li I...-  kiiWliinl|»   In lln I" . I-
„.,„,, ... I'l.i.iiii.i nm "iinii
sITKs  is  im: .111  1, it-1
II Ml IN
i-i. •
I-.-.   1 I.  111 II
l.l'.ll
I M -I..11  IVHIIK  INU  lll.I'lllilNi.
I  ,    |ill) ll.l  I"   ■!   I   '■■
,  1.  nil,  Ll A  11  It' '  •   '   B
Tin, lugoit uml Iml rtw
KQVI
.liim-n
milt
nly
1 SILVER
PLATED WARE,
ini|wrti"l i
,t-.l
Itulll
tin' Mi'iiilt'ti
HrituiiiiiiiCo  '.*  BtU
thiiij.
in tin-
111
1,1,
,, uml rt'iiiiiik-
ably qIimp ooutdiriM tl
tola
1 uml i|
ait)
III 1,1'
,1,  ',' tail
aiul I'Xiiiiimi* QUI lUwk'
yiertt,
\,V„
111--1.1. .tin
1...ni- .in I--
till.it.- nil.
CUNNINGHAM BROS.
M"
HI -It
lUriKlls ni; uh hi:
FOR SALE
Ladner'B Laiuliiiu Nursery
.1 A Mt:s 1IUNN1NUHAM,
•noma ir.Hui.Ar.iii
'. ■
l-t
1,1, I
1  -
,1 it. in
t
'•■ll."	
HI ,1  .•fill  I'"' •'"
,  II  I1 1 "" ■'■■'
I i-|  vol I!  1'11,,1'Klt'l '  "UH
I.
I  I.11T iis  -1  1 - lllllll  sTIlKI
.1
ritwtt 1 i.i-i.N -1 ■ 1 ■■
d.Hint 1 t"i- 1 •■
A .1
■jinii •tun vt.r t.is 1  i'i
N
,,,   . .  -, sb riuN
ritill  11.1 n.i IY It'll
ll.l III IM It
1 I
. it.,.
 II ll'l-
d 1   11   I.HAS I    till III I l.i I  "I
I «. r Ttl.rr.it.il '"■!• -itt-t-
s.., 11	
J.li ll.lllli  I" sIlAllf' 11 ri 1   til
It. I |U '  llm  ll
()
\Y
ll"
,   11  Ml
Hill KGKlliKNTIAI
\.
; iimi m\1i 11
i il;i;h i" Mtiit.
1 ,. t. M/riaral .t ... '• ii*»
I -iNKiii 1111; llKsl l"t" UN -
\ *
fll'M If
M.I  Mil S   IH-   I'lAl \l
II I    |.|.-„S4„,   IllHl.lll..-
1, 1.1,1.1  l.l-ll' " *.
,.i -tiitii -1 -in.imUi  tm. eimlnls*
Mi. If
mtVlMiNK im It  M  \  mm:
riaU-ratlss
1,11,.  -. *-i Kt 111 > **■  "*"* wiwimin*
I,* \\ lluw \*t  1  I. U  It.MtUlsTKU
I  .  „,.i ... ,i,.i  mi., in . , .- .t y ..
hnitlB  i'i' -   -  *■■ I*-"' •  *"  N' "  "' '
V UXl'sTUiixii
.\   ,   .   IUmi.i.'
.il..ii-r 111.. *  V t. ami
MH:l \\ l.l.iMV UAUIUSTKI
iihii ii will be niual  mIu
till- 11,1,lllll  111  |i!.l'. *  nln 1'   I"
Iim i-h.i 1.. nmlertakt luch wi*
u ,..  ii,,., . ,1,,  1 ,>. ■,
I I,.1.nit letter, ind '
t)  ,|    l  ..|,l',>.  "  11 I- I--.'. ' •
nul a »in-
intl but
.  .'.ti-niliil
1
■
.1 iim' in
.  Imi,,  1«||  i.ltitl
1
.... .1
1. ■ ■.  .
I  III It HI IIMlN.
Or l.-l.'wil.M>V,"hiii*iit.
1Ie.)*i A..„„.  San »■  ,-.'  t-i
Dhargvu abatatat
-.n;  a  C3i CaIHTaIIVOIT OT
si vi  11,.mis-iii., 11.
W. E. DICKINSON.
TR/UCK  AND  DRAYM A 1ST
Dc.1l.11 In Umo, Plnatur, Comont, Woo* old.
LOOIHEIE
HIRD
THR Ttt
I'til- Sni  I'si-i. Iinii |.r«t'l
I I.Ai II  llll.   '  ' ' "
IIS  .1  I.AI
I 1. ,1.  1
\
ll   ■ nm -"I »N n  ii«is  , .,.1:11.1111
11 ■  l   II ,,  , ,
■
R v UK 1.f 1.- si.u;l It
.1 ,. ,,...,.,  t-11.1
ICitllXKII   i"i  '
.1
I i.l-  SI.Ill  ..'I IIS-  I'll
I •
,.la,i
1 nl-  SI.Hi  lit*.I
I. I,.
"I'll.1 li'l- >.s 1111:1 -I  -till
I
.,1  is in SHS..I..S
..s tm ntH'Nii.tm
-1 .it: - 111. is \i 1  filtt- kki
i  1
"i - i-.t.t.iiU M'*'lil -i.n Uii:
lltll.llll-I.MI.SI  IS  ISnlll
a 1 .trait
It   II,llll.i.  .1   II. SN-
li 1 . ||, lar* it,  01    M.
\. . 11, ,   -t. ■ ltd Eat-
I.S  ItElll'.l-ll.lts
l,Vii:is .i 11.11:1:1-1
1 - -t.
d <  I'll IT'.XIIIIHill  Mil '.III  Tl I'
t . ,  1 .■ 1 . ; ii i,. -•   Sra
III
A
I.'
I  It < III Itltl  1 II. 11.1 si 11
•Ik  ...
tl „,   , 41  S. a 11.-.I .,  -a  u.,
•|' '  ElklNsiiN  It.ElllllsTTLIk  -41 1 |i,,.,„
1 ":",«:'.',.'  .
llAtO HIT
.11, altltli .tm .iiliiti.'
,..,,11 -
...l.t
■
ta. tbr i*..tiitubi.a.  i-tt,.'t
■
CQM.'ANV
PACiriC DIVISION.
NOTICE
-|.| suit:-, niii III *    I.,,,,,,.,,,,. 1-;
..|.,. i'i
ll"  1  iilllli:»llii:.  liil:l:l>il'.i:
tl -  niii. « 1. -1
XV.
LItlll,..
apBaa
gi:.:u..'Si i'.m.i  • -ii.
,. ..  II... A .■■-. 1.4
11 vim 11 is 1 mm 1 1 m- ' 111
1
nil ilBlVa 11 H'.ia.iai
■  i. -
l.t aftrrat
Itlll I.It- .1  t
. ,1,1 ......trrfaa
ini-l US  IE  -  II.Hill.I 1  1 AM*
w
ItlBbtU   X
■ •■'  ■
I    ..
11111.\  ut \t  l-VSI' m UVB\
.. til
'
ji.l-_.VV" !
.1 till. I'I,
-' ' Ik
»' I
•I  IA".-    ltHlM.ll   •'!
•1  E"
H..t .1. ni nisi s
1
11.. li
Uk.l »,,  |.. 1.1 si  ■
,»i..|....i.si llttl if.sii.i ll isit   |)_
t-l 111
■ii 11.1:11. nun  is..
l.H ttllt.
V*iN- •'■  I St.I 1SI.  I.l St  ■
!*, . .
II it    11 11 Sni il.ttit
llll 11 .i.t.l .llll.i-
t 11 11 I   sin III
,-111
1  ,  -•    I
. 1 -t-4*
.. I..11 . n't  I n
■
 ■  II  .IIU  ll-
.»|..T-...|iS
•
'
bl ll
kki  UM,'Hit. I" t  ■ •'■• I
HI, It"t
11 1, .
I tsi l-.In il
V s 1
•„.
Allll.l.",- IS Mil  111  HI
aal. I
BaailB.  ll
I.ita IS  -1,'IT J. '"S  ,  11
ki k. k  .i.
I <<< ...|.SI.,:..| M1I.E  is •
• •
. . .
IE,I I  lit E  1 I"! "V H..S1
•I.
ll.
l:s  llllll.tlll  is 1:Vi
llon tll.NI IT ll.-llb-
MITII'K.
r,.,.tf,Ml,f|i.lS  f (•*.•'-.#
- I
4
IjiSlMI
\\*   1  ."\   M| 1.' IHM  1 lll'.l!
\\ IVti iiai|t«s(\.
a* ,
alll lir.iia W IMI It
■
0s
II •* I.
s.111
Slid
"1
I......  lllll! l"i.
|ll   IS  I.MTillll.S* IH   1.11.1
I • 1f.lt.4k
..s  in   Hi i I'm Sn 1 Hit  1.11
li
ajl.l ElliiS IS HII. Ill hiihrimi
<,.,. li' -I'.llKM
' t*M»
tw...  -  ' •  4
I
lltlil 1. inI i'i.tl'l  t»IT-
||. II  IBBtK I*'
A  il.li
\
1
	
• in ni'.'. 1 11 nr
L"
I.
I
\\
•_'iin
rt i\ I  \ wilt" VI i-*\  ll,X
.1'  \  « (III
-I Vfl«'S
1 1 ni*
ISIVI.I1
\\
1 t\ l*i I i\\ 1***» UN
•I- VI'IMS
■  '
III
■
I)
•IW   t" 111 -"'• \*n
Hn.  <-• 1.  UtVKRTIol mi.\i  us
|,**l 1!M»III.I' I   t\|s
■  -
1.* -Hill  l.is.M- IN  llll
I ...
- •»!! 0*1
iTlte fcbflcr.
a e*-\ aord 11
■
■  ■
pufon i
\.j». i\ *   1,-iir \7*
-..,  M|  Wat*  «   I
■
'
Mot-atw »
-. -
bat an
■
t<* 1*
e
■
ll
.I*** itwiUlaing mii'i an
■
mm* kt an •
■  ' ■
vallMa*»**ehl*»**ii| lh*"s
1
NEW WESTMINSTER
Foundry anil MacliiM k
IV-T-^, , , ""  * *""' " '
isroTicffi   ■«iuui
Wli,llift,i„lr,-si(,|,,,|jliU| J^l
lilllTTlilstTl  lln- riiiur |„ ;| - |,„WY. M.|
niTt'ltiftir,' iiiEiinl ami l( ',' mi,nuoroltl
nl  liy Mil.  kiniMiT I ,,,'"'' ■mll-HMU
■- now „,',,ii.i',i „, i; tmXi
1 Ninils nl ,,„,.,»,,,i,»
I MILL, STEAMBOAT A n, tilVabritii'
NERY MACHINEHy   "•",■" '.'J.'j,1',
1 Siili-ifiiclititl ifiiiiriintfnl.    ili.t'itvurn
Intik* (or.
1 -   |.»t
ja v. m.i'. a
I'Utrn  lh» vnm b
nml Mr. II
a.'tiri'l.ryi
lltllllll lllll
liiiiilt. mi'!
Iilmaull ll
tiw.y nil 1
IVttimlb,
Willi III" I
Hir.tiiilli I
THE TAIlni oadttrod
"uui l„«l,trill
iiitu i-i iti-i
tl.-tirll a|
lltll.-lll III
t I,!-. til 1.unii- 1,in ,   |,ii,„f t„r
IVHAII, Niilt ItlTHi ,,|„   lupiairta,
uh,sin,,'i„,i,ti,g,  *^m
I'HIIdlsnrill  HI III -li,   „„r.  HI
In 11 l-.NIall uiiil wllli
„■  a.—.--- Ilttiilll.
CLOTHING l"":'-"1»
ll'il i. w.
1VIII. \S|. -imi-iii W|"[VrI
"1 I"1 11-1 M-tllHIl |,.,r.'l','.B
UVTTIKllllsi sKII.lt 1 lli.-lt'illl
MIS   I mil  11 ,11 bui r
EAItlKU MIXK lllll ujjMj
llll I I-, I ll . "I  Hi. „,„|  il,
I All.-I Tlllll.s-  u bur  SI
Sill  I All.  'I'll  -lll-i [•"t^
Mli-I  t.UIIKIi ll-ll J,'™, ,{,
IS AMI-IT III! drrwal
i.l I  I liltl-   llll, lb* •*
lil'AltESII'll. ■**.*»
 art-Iii *
nallvitl
IRD The IIS;
rohi.ll li U L.I    Hrt»la
tl,.- inl,
■■——  Nacreli
i.ititt-n
Nih  iim 1 1,  , couatii
A*mwU
Thorw
»Wt*sb
001101
lllllllllt
UBini I
ad tain
ilalrw
orneo)
StulT ami Lmir TimU* **J,J
to tb.<
I
Srroll ami Tnnii'ii Wnrk, Snsh. Ilmu-, Window nml Dnor Fraini's.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY orders Hecoived (or NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC A SPECIALTY.
Ontcooppoeit* Canadian Pariflc h-'. •: *i ■-•> Co'aWhril.   1*
in i.  onirn V? H"t ■■■ ■ ' ■ <'
H1
BRUNETTE SAWMILL Ct
ls-.lt 1
\l \\ WI STMINSTER.B.C
manufacturers OF Lumber, BhlagleB, Lath,
to 100 foot.   ALSO  t'liairiiiR, CttiliniJ.. Rustic, Sitlinn, Moukliiigs, Pickm  r.T\
Sl.il
CONCERT I
CHOIR m M] TniiR Chirch
Mr. Owi-u l".i ..11 I lioiiitis
Mr. lli li> 1 in la
Mr. itatiultasr
TUESDAY. JAN. 20UI
Huns*. 1'iiiisli „f all Kinds.	
._r__covi_aLto "sX^crte G--aaiar-s.tood.',.i
KILN IIBIKU LL'UBKR AM ■   FBUIT BOXXS   HI n n 1 •>"  i
ShinpinK Facilities t>v t-tiv-r, Ocean or Rail Unsurpassed.
•f  UBll.l.l
T. J. TRAPP,
General Hardwre, *
new westminste
afta
lar,*
t'lkUIV
ali.'l.
..llll
had
ai.'l I
.'tl*. I
akda
Iur n
tlr t
lb* a
kk|ak.
rtrvt
lat a
blai-i
l.-k
*l*rl
-'tl
..a|,
tad
Tba
dr.l
b.r
rll,
L_
+ BllWITHVaBI  +
i i/rrt.1 "eoaaist
lar.  n
t«.IHIr
'..Anbiar '   Tbr,  tHla**  a  alatll
«,,*••• Bkkald, a-
,..i iKdiri lat
- ..E.^.BIl, .11-
-
•tr liiib- "aanr* litaa brtta
•  dbritara tat a*bd,a
ilrall, nattaua, ■
aaa*> id ibrai aad*. ft* „,.r,. ,»•*■»
. .*  a  •r»bua.*  al j laaaa'* llbsbat
tl'A.BbiV- ,t* ti.al. Tar**.,,
#-AtaiBra»*rl»*''.    Il« l**.*,. **-
..IB la *llll talbad ll. ll.l. .. itt.i.  i.
It.ll.al. Ada, -
s  ,  .
bill, aad "•
Iba. .bkb lla* tr ar-,.b 1
lata  Tb* »
btt. Bat. Im*. t"  •* i -
tbr a** at lUt.lr.'. aaar*. .Hi "aAaa
II - M*. .ttaial l.iB Wa.-
lAlaa*. It ...t. la .,,,„ tl
llrta*. .ant Illlb. |.il.ll„t' "a T*
r..1 WRIGHT BROS.
ROYAL CITY PLANING MILLS C(
luifuUnn
ban
..id
.1.1
I.A
OaatttttOaaa.
'
Ot|.rt
Frat. l||t
Taattta*
i*. . ,. .*
OBI   am »i    I....**-., IIS
Get .our Meal  ;
• «*w-r*1iib»n   .,Hli-l*fei   to
th*  I*. ■ ■ I  «-4t  a*b|h'
tt**t  ».,t,wtWitni  ai-4  lh*lt
*   a.
I sihlch
■ laJa-Ne It-it"
■»*t.*>r*la*|»t*f ll*
raaal ihH mil
■  ■
* i '•ofta* **a*aa "1***1  I
Juat  mi*  lltla* lUeiM-. am
llr* tsar* '*»■•.'
Milistg a V4 Um gang^slaetii *ki
taoiA aa4 4tt*f**ais**i il &*****■
tmm I-*
tmSmt t* «aah
irsitaa Hat-aa* ■
th***-* Is that It Is a tn*a mt aiaat ■***!-
• Ittaiaa iml naif m*** aA th*
**mt*k hotl4ar« **t ihe Mai***-, tm*
amy** im imam ttmmm «4 it* iMata-w*.
|„ .-44*1 lis MS
**-At*t*t laawaatt) *4 4 *m>4 »
*  '
an   ..I..*   *f*  *i
thrnr*"  aa*l  th*  t»«wa |
TVt*   K  as  a   M-sall J
■
-
ibr uvk m«i
*iti.-*i •* fit i ttaitfttH
■
i -
. . |asjh*a ol unii* •. i
i-.|*t<r*l I
I
I*
...t, iin run.it
ii  i   ii'ss  tnsifsit
tl.  ... .,
mvlli ..... Um laaBBi
a. *.**- I '
di.,"..*  1"  UM ktBtBAaa al ...
BtBlikiaal  aad  .dbr,  B*Mb  aalBMt  j .j,,,,  .,„■».  ,    -   I |4a,..^'
,,. -bar—I .tilt *.ai ii»|a..,*ib**i  k„ ,
ala.tb.dlB.  *. t.'
'  ■ . -   Iba. t«
|.k,  ,. t.1,.1.  ,.. ,1,.. I', IBB.  »1*|, IB*  .
mm . . i .    abbb  I*
ll.lt.. -
It.  b.,v)*-i. MM
,   l*a*,*AB* «.»*«• II.«-*.». Aill rt'lr*,
;■'".l":"""* .,4 wiba- H«r....-•«*.,*. <-.
it ,"' -
•- ... tiifal. *ta.  Tb..
tl ..  E  ll  ||,,a,a ...  Trttrr. tlttlt, m ''I**'
K'tl,  • a.ll.bir.B.  ,»wtkkbt,i  lt-1. -v.lllittaa.,
.    i         Ita la.  |.» .lllll* ,*»• *• '     '"    '
. ..at* Dnataa I
A, |A.*«ai al Ibr SMI
rr.:; f
f  ' MANAHAN
a., hi..... Itinot Notai WaBtmlnator .„
id lleaieis in Kough and Dressed Lumber. Shingles, ih {-'
Uili- and Piikeis. **
Salmon Boxes, net  Float*, Trays, and all kinds ol Wood Furni'i" 3
(or Oannerics, Doors, Frames, Windows, MouldiiiKS, Blinds, n 5
Biilii.l.-rs. Brackets, newels. A'l kinds ol Plain and Fancy Turned » .«
i.        ■■              n                    ■- 0
BOOTS and 8HOC8
EASTERN PRICES
ROUSSEAU l CO.
IIU  I lit NAN
MoWir, Cr..AtA>.. '•*- '
o. tn. Bo,..* *
lltll.ut Be.
FHrONT '  IK KI^'l
<*kkkt*--.,lab.Bk,Bjr.B ,.*.■
MA1.4.BI.  a IMI *>*.* •*.. * '  -
,.., *.a I . -**BaaaU.aB|| .
■ |  a,aafcaa .*.«*« IV«at**l*- -.1  BB
' aa a  aa aa  «. '    ''•* "
__   _., -a B»aH.tlA-a*» *«>■-" Il»'»a* ,.
MoPhec Bros..   K:Cm!S*5"'
smpfnahls t Bnalbyildett .-...^j^^^
r   ** DAKKERa
BOATS FOR HIRE    rlmmiLliS£'" "-
Oa-,o»<i Ro-aal Ci • Ptan.ni M.ilt
Nt* Wcsintlntlar.
ihf. iissB snwwi I
,.... ,.*.. '
•41..I. Br*
I  d— '
*MB4*AB.a-4'aa, ha -A*a
Aw**1. M aaaw .
Binlaai.ll'.  s  at,
•tin**.! i. a.a
Till  tTATt »r mm.., w>
On i, • .1,.. ...a*-
Nonntnenli and Oratestones
I*.., art* i *«a. r«
a Ei..-a't,
Tat-attMbt.it. so. wratBissrr.s
F. STIRSKY
■
Marble CLOCKS
, ,|||.  ,.,, I |S1-
..at* aaH.II.'i H.liBi.
I- •,.,.., -va „.|  ,.., lar,    •
rati tar.**. Sr» SwfBBtn. II   ... .... ,.*«*.ll,
'-.,..• Hi* !•* •'*. a-** I*". Hi-t**   '■*>"'
- ,. i *»-  t.4.r..W|*.t.a .* Ua * . nmmZ£** it»T".*-. 1** tm*. Ola_a Mtttd
.  ..,„«....  *.l.   •'- , «.,....:«.'|*lda.   - t_)BM««*a.« "'*l
JUST RECEIVED
I l|f  -  ! ' ■
■ -iininl nt
|,!   •. „„l 1 litl
(iennan Felt. SLIPPERS
Also ili> Urgr** -.„'! I
■dectcil si'.li hi iii* uii
„|    I    f I .• til.   HII.I
IhiHn ii»I ..mt H.**v in
.11
WM. JOHNSTON.
W. H. VIANEN
WNOLC-tALK
11311 anil OAMG DKAI.GR
W.A.Powers&Co.
,,.-...■■ „ .-'
- i*4 ***\
•-.I  I..* *,« \\% l*iMt*«r| i-anrsisowg M
Im^JTimr^mVmJr^ ***
ba.UM_— im**. A.aklaaa* a. Jl Ban.   I,„. I'll JIMIA ** «•*•»
Compia). IliBtitta)
TISK TAIL! N*. **
1MB* a**! I, I* >-  *
■
IH IIA.lt •  !••
vi .... . .    it...
VMOSoVkl *. i
*. 11 B*'tal.a,***
Oa, ,'.-.*,
IB. •«!».
a  *..   i  aa  n, . a. , t, A Cn
 i£a—
New Vancouver
I
COAL
iiUHiUstCiUiiBluiias)
New Wellington Goal*
• ii.
-
II |V| MW *AI*IMI\MI»^J
tm U,at.lt. .  ..
■*. *m*m*
n ••«• i **• ■  '
last ammt
tt.mtmh si I ■«•' mtte**t taa
llr. I
18.00 PER TON
tmhttnm tt**-1 *-« pan   *i
M
J. W. CRCtOHTOH,
nn*mnim
a   •  ■  a
'a  * a'l **a iM
II  ....
' ■ ■
rmk mmm  II **mttm* *
m*im*t*pmmm<***Kr**m
I hMt-ltS l**J*t«tl
i ti. I st m*+p9*l*
•m**ma  \l\1 M  V*  ■
am* fmmmi t««u alwa m*m**m
** it tain s 11*
M< rtsahsa. |N*« mVrmmma
kt, pm> InOl amt art* t- m
IVit*)*"! ***•*******££,
Va. ...„.,
•bw.iu».*lj mt***r* * m* m
i • (iiittoh. m~
ft*'  «<•' THB MOHN1N0  U.IHII.U- NKW  WKSTMINSTKH.  IHIITlSIl  GOliTJMBIAi BBNDA1  MOUNIIKf JANUARY  IH
-As
am
is.
THimVBW HOME.
A visit ta tha aeeetU"- «•*■* V. *• 0. A,
■iillltag, law leariy Uoutiilstad.
Yi'Htorilay altorooon ■> i*-fi-* -.*iiimiv**
oiTHabaotrtuiwaiKbi.rtii .«ii »*.-'i ib«
imw Y. M.O. Aibttlbli";' in Hi.' .-.mi'ii'*
hum Mtoretirf, Mr. r. \ I»«m«-- Th"
imllOliig Is almoit liiMml ..ml viiiv
into It Is «K|^MjtOihtor"i"iii'H"' wiilitn »
fnwdsys.  Itytbel7tli in-i Mr Hiivi-.'.-
hOOtl 10 IlliVfl OVUM  lli'li.ul.llilil  "I  'll"
Iw-dliiitlun iiiovnllii im i Hi" l'"uiniiliiK
nf Ptttiruiry will inum 111* a * t >■ •.'■" th*'
wnrk rniiiilntt siuootliK m nil n* ,l"ar'
lugs, Therei«legrfi'li -■■■•> in-*tl i*. nt.ti*
ttitstt*vi*ry nmmber u' 'hi* iiwi-riiiUiiii
limbs Im witr.1 with tic i-i mliii'-i  imiik I
•llltlllllH III till' IllUIIKIM - l>l   III'' H"V*
Y. M.i:. a. In thll iiu  H Im- Ir	
llin very tM'glunliiK bni'i. nu  1'hlM  HSJlat.
Hint Mr. linvli', when In i.-'il, b«iii »t ilm
MQrotiryiblp. bad n" •*"»■« -n1' lb'
found things In ratln-1 i-*-*■"■ -■* *l*■  '- ■ ■*■
«iiiilt. iiii'tliml anili'iiiii   iii'll,' -. i
lillll*..'lt llin  HlltTOll-  l-i ■   "'  'I' "i"«
ttwey ell olntaelei In h<<  i",'1' "'  l|"'
Wi'Bllillnati'r AlKWlltt!"
wltli Um must flittiTtu.
ilir.niuli lilsi'arnoatai>i
niiili'itvors was tho wen
Iuit for lln' AasorlBtlmi
lulu urioUotbTi form,
ili'irly shown tlm t. .
nm.'iii iitft'islly of
i l.i.'il)
iiiirlnu
build-
mi put
i I,ml
i.ii llm
i iml nl
lii.tim for tlm Aseoclnii'
•miunii iml by Hi'* lol'lii
llln,i.iriti., llivltm i '
own teal, thn reel w
nasy. SnihMrii.tli.nl
ami with a getiorusli.
ii..* i liy, purees e<.
i.iinlsiiiii.' nun total ■
it.iii. was rapidly roll.-i
work '"iiimi'iivwl. Ti-'
nl Cbureh end Colim
imn-halrd, ami Iroui U
llin tiiilldlng bsa grim <■
all Imi r.'B.ly fi.ria.ii,
The main entrant''
stni't. U-1-a.t.iil-lait.
anil tho In i.'ittti.11
Una ti'.-anillf |»'
lamp ovor I-
tlm city stirlri,'am
lint story ul the bn
ili*"wi|  atiiltt', built  li. 'I
Mm  i-lT.il  taring Vet«
main OoUlJM OMUl*
ar.li. aitli tlimly Im
naUvevo-Dd. tin lni<
graud  stairway, i>
Snritaty'i office Ij
. i-llililig  to  lln* n ■
vt'ry  phtaeaiilly Ini
iiii'B*iug air of tttatt
the iniii* iini (i-iiiit.
swn'iary'i ofllco l*
..ititt-nifhi.  I'ariitr
t--.itnl*r, over wblrb
AaaoolaUoa will In '
Tbo rv--rpii.il, room
.iiii-. tin ilunra b-adii
..ii. nt-'in*. stalrwat -
building.  Ilrlttit' !• -
iiB.ni tin \laitnr-an.
aitiniii- ibe Ins bal',
alalia ay  'liny Bt-
..ruitiintiial pillar* ->
i-ll.il In bird a-..)r t,
•inking awl Iwaut,'
t*. tin* I"!i Ih** nail
Tl.i* la traly a i>
..ti-rlttobsCbliathli
i..i.ii
iuit ii".
,ii.
,i iii
tm n|i,
.i'i.iiii.l in
.I mt.i ii...
1 Im  tin
il tlm giant
,1.1)  tu
II  II  I*
this
noa
ii i linn ii
I i.t.Hlilala.
|,lj,,'  s
tl   .11.
BMHI    Ba
u)l  Thi
itb *ni".
IDd,BJM-s The
t ., brad stone
da
duori ii,
III
rimrtlt rttr***t.   1
winduwi t* nr? I
Wllll-iitl****! 1.1 III.  I
r**l, SI ill tbr (.*!..'
and light r*dar. l't
.IT-I   S'Sir  al
an dark ibaiibaf e
(,.r h«*a.*.l-r at.'
at* as light • oho*-'•
llm w**at i*4id ol 11
i't***0 lr*pla.-. ll
iBtlrrl Stttl flhlth'
Mil tm lha BBstth-
plstr* and ro»vi**M
lamia, and lb* br* s
.ir.ut.' light la t
->ft esnt graii-tu'
'.•*!** tils*** tn si*
iml lakliwualli
Tb" roodlag it-am-
,|rH|,K*l   tu  U*
f»r aunt  a  1
• nt   The  *»
a>4l't.ntlMl   bt
basing banttUfal -
too walk i-H-
ttttm la lb* float
asaal • n-si*** ol
bat*, thtka. «a
and fttUtae-sBs *1 *
iiail-am thi ih*
t*m nam Is Ihe
A naatistiatwV b*
tn*a Charrh Mi*
111*4 aa la a a* *
sod will malala i
tm d«tattaaal yai
iim aad ul tha tm*
(uf 11,1. ;■ AtpttttX
taat as**t Imi*
ell  laMiinttMi*
llUhra    tt  I*
aOrtiaag. bot a>
aad as*ry alh*
iba ••ttaery *
liMathaklteh
a t ata* aeertn
l-raa^a*-* nf *■'
he tb* A**rr
tau iwsa «
twMa.la whw,
UlbiawUI »
Uvlratrt-n
•ay aad ha-'
km. at the eV
,i i,..tu ..im i.
«il  tun.  tlm
nt (,.tu,. ..ni' .if
' '
, bul ■ lUeatalj
lUlrwiy i* a
be iij'i*-*' i*tl
it ulitl "i. all
Into the nn
.
■  I
I
■
.  .  .
i -
■
■
-
t.-.tti li
t * t.n *»'..-Ilia
■ ■
■
V'
I, , iptsodU
i.i i. .,i f..ii
1
taaa
Ian ii
•.if Ih*
•  i i-ii i
tht
■
i rani na *»a
TWs at trait
**aHy Ih*
tssst mmy, i
aich swtiiai
taa \t*m% a.
gyiiihM*
t* tho faaas.
AgeHiwoOe*
and theyvtll
■saaaer to •
ixiulMr, altrr .
|.w lha froe ■•
gyasaaeiteewlF
**i«ua
l
'  ■
haiawtf
I   la   llgblnd    "-i
•tat*-* tif ■
■
I
I  I
' ii*** in a
•■at***  a*
**  Tho
' it>* Im«i
■
,1 .
■
iiif mi»  5 ■
-  ilt* tlgbi
•s*ia«a dt
mn Um ii* m** t*t
a tttmm lk*im I* amp**
•r*tatti**** i*t i*fi,ti
i ta**aa* Uaa*. IV
i I* ltahii.1 l't •«*
•wiiw
*■■*>* tr-m
.  ■
i .  ,. -.
Hi**. *
I  '
I *Mlll-rfc-nt  Wadlal iwi
i iit Halt**  -Nhkh **m*
riel.1 ***n lain th*
wa* \m\ la* f
•Mifcislal In lha gim
Hi.' hail
,ii|.l.'.l I
Tin-imlli UIOBIUI
will  In'ml,'|'H,
NOTIOE5.
iiimi.
ml
Tin
ml
-ml
itt
tlin
Church sit.-
Imhi by iliiv:
laniii will illwliBrgo thn
hv nlia'lil   Aliiuini  lli"
lit.mlull  10  IB  '..  ''
Willi U) lilun
Wlllllllll tilt'
idh
V I-I. l*KltH0MH UAV1NU ACCOUNT!
is  ,..,n, i  ,n,  V « M"" UUrlsilsj
NOTICE.
4 ii|.li..tll..ii will Ib-iii.ii|i-l» Ui-li-|;i'!.iiuii- »l
cXllriiiihColuiiibis,nitsneslso—wn, um iu
\ 11. iii,,.i|-iii.i,' ih,- Onloi of tho OblBtei al
Mu, I i.i.illiilr.
IIOUWRI 1.1 IRVINQ
Kolidton ...i .i.-.ii;'  ini
ii'.finU'i niii, ika
ul lllll." wlm
unii, lining mi
i.l, ,.l ii iiiiniil"
Dili aim
I.,   lln-...   mill
tiii.l.iliiliiU  th"  ii
11.11,1.1.  >lt  ..-.Ht-'
II,Uf   liH Ul- -lUrt
|.mi,'ini,il ami lib)
f wit tiliUnlfrtiiu on
i- ,i rvgulir ibowi
I*.,Lu-'
Nut
i- ii,, room
,,11, ihuwoi 'Hn-
i niti iinitiiaii'mi'iit i.l
.1 i.ii.,-, nleiilKully
ipn
■ ■  i
)„i,t  liisl! •    ■  I  -  ■ I llBl  l '
Iti'- nil.-., ..ml ll i-'lii" 1**1 l't I'l-iH >
i,im,  ., || ,i   N. ll  till
in.i.i i- ii,. twili i room  i lili i-B'iii i* lu
i.l.l.lll
:■..-  im, niii.ii i. i.i plat** a I,
ballet  in ii ,ii  is mrl! •> dm  w
|r.i..|i,|>.  Ai  i'i", ni U
ballsi in plien wblrhinewortill i".""
,,,. || |U>1 noa mi  wnll, bui whlrh
would be inadequate iu i
ih.' propel i. H'l" i *' m*  ii.*  .Miminiiig
i.,,!.  s, in,- n i-i.i. aim wa. vliltlBI lha
building lilelj n-minii
thai ii," hii.i'it.ii.t "i lb* bulldlni wai «
ii.,. trap  M
BtttUyd   In Um lll*l 1'la"' Ihe Initialing
uj. ipectilli hum lowlihiuod I ■
i. ii,. i.-i..t.- n-ji llltrl) to ",'i i'* dsj*
that «aj  In ti I plicc ll
«,n whoflOitM not **'-ti" 'i"<i> U
■ iii.g woobl aim—i it'*-
.,,,,. t.. iuSi t   \i tho eod  ' '■'-■
I,a.II, .,1, I I, ,1' I.  -U" I  H * "  -at.   H.l"
windows. ■ .i'i. "t which •■ ■*'*''' eaoogh
t>, pais David Divti u
claltniut thtwilbi ind oo the sUtreny,
ii..,,t tan i"< ii"»i the it'**t -i tl
i.-mi, i. loolhai liifi *'t.'i"*. *i" drop
tli.iii «|,hh U)the •!"■ - 1* "■',»
■  ■ ij
swimming batb uptu i
ami aaii ttblll " • •* "*r'
I Itlbg 4('*ii i." !- -m "t ll
. ilimlt) i "i dlatn ■■ inyotie's mu„l
Mr n.«vt. lalonuod lot I.h-.iu t*i-
raaaotatlte thin i..-i.*t
altli Hi'
• iii*1> |i|." itl'l .
I
|a lha |
.
. ' Hi ti.i-
rtaawi
Amtlbt *ia w*a
1 M-  I'.
tliliikltif ' ^•om
I hr * .1
I
nm ni. ami I « '
t barth Mr*ri* sad r. I
il
ta . ijl  " ■
Ihi ajilt ** id I
■ "
■
U..riL.ll.
Mt lhavh  nil Ihal
glttOl t'
Aessrtatloa »«■• -
i,». si.
■
IsTOTIOB.
\0|'||-KlB  lllTI-1'l  UllU.  llllll  lll>l*l,..it lllll  '
..I llii'iiiinl.'iti Hi.' in-" ssasli ' lln ' i ■
sin) "Tlm WsslinlMtDi \ Yaocousej Tnuii
Ullll 1,11 IH.ltrl*. nt-lil. filiil  IHIllliHI- "I  I''"
Iwuanialgalnatlni I unipaitlsa, I iucIioIImh
i.i,i,i. rlgbuaii-TttftviitMMMiivBi )*>'V,,*♦'•
.,,). lulus ti Muliltli*OS,
Still, il.,,.!,,. Aiil.liiai.il
S**w ivt-atmiitalt't■ a l^'i'i'inl";/ K"  I';'.*11
1STOTIOE3
In tin- lUBiivr uf tlie tsUlu of William Raj-il
l-owio. lat« uf Ni'W Weatiuiuilor, un*
OMMQt
■ i,.i.-i,i.-.u..ihi*i*iie nsrasd ita
- -  ■ ■
■  ■
• i  i  ■ i
MtO) '■'"**■  ••*  ■-
.  ||
ABUnilR.0,  l't battilt *i '■'
I il a-iM NJintm. lul lit** lir. itiiii
OREGON RAILWAY
AND
NAVIGATION CO.
Culuuitiii Kivtir Kuutn.
lUutiri
Olympian  uml North  rat-in
iiiitiin, TAOOUA *SI> VICTORIA,
11.,- taUawtt- bo)hIuIi* ("- iht.i), ii. a s
a ..I,., i. ai.i.i.it-i, will Iw h» eifiei UbtlTlur
lAiUMA  V |l lllllll  III 11 "IK
11,ni) K-tii'i'ii.ii'litl.
BANK «BRITISH COLUMBIA.
INOOBPORATED  BY  ROYAL  CHARTER  mil:.'
-  -   -   £600,000  13,000,000
,BTrn iT.aaa ro rt/oBaaaaj
•  -   -   £200,000  $1,000,000
,11, hk.*|.lHuitt|.|
SS&
SEALED TENDERS
A'l'lri aatattu  ' ,l .l..,|.i-.t.
IlKl'l.l  I'll-.   Hill  I-'  II..M..I
al il.,*t,iti,. m '
aUtman, 1*1 1
in it-i.iii.lii.tt iimi ll-n-
1  '!.,..«.    |ll
- i. , ,1,  I-   -a I,  .1
■. i , - i.i.i i,,h-i.„., isnuntii.
tii M*. is-  Van
.,, ,ti, .t.tl || I Im I,.. inn,,  \. h  Ui.tt. i>
, i ..i «|iit ib.
a*iual..|Ti .iiir*. »l las.
- ■
•A
lli. |.t ,.,,, nl
■   -
I.tl.al It l|i>  I  •
I '  tin lb .U..H..I.-I '
ttttlhi itiuri..-l i|i.,.*riat Mbtiaii*|*Ia*rrr at
lha ISrlaiMlitfltl  .h-t-.lilrtl.il,
,*H ll.r it,at.* utai j
t  '  i. vMlll.lt.
i , ...
i <  ,   • .tigtn
iti,, i.
u r>,i.m
U I.a.in
I [jpJQ
.' in |. in
• *.|. |i
U 11.1. ill
I-i id ,, in
I  li|iln
j BUB
.  I la I'll,
Imib Vliiorla
Ami* I "un TownsSM
Ia«,.* |-,,.i Tasrassna
■ tttlaj
A*»i, Bnattbt
Urnr 'la .*	
Titlk.-i*,... mI" in all HlBtllaUalted fialata
r«i„t>i.i. »ii'i Ruro|t«. it,* j.i'iii ii„i, .nt iw«
11 hi ib* tiiillln-l.ittl Inn-*, rti.il all
.  .a  . II, I,  llib lllia-a
Tk. I. - MM ft W"* * Wtia.l hi*» W..l,i.iii»i.
' ,"  l.,l,a.t.,l,1l,.1i,H.*,
1 ir.l.ill, bIIIH, .I|-.|, -lli] i'i
U  N |il.\l-Ml -.-.tl
1 lb...„l.l l.ll
■ -- .V_r*Vb
SEAM1) TKNUKIIS.
■at. *■ *...!. ■<
NORTHERN PACIFIC
HA1LWAY
i .  ,t..,..   ll.. ,'....,.  s  .,
Ut*   t*.i tram* Uiiat**l ui**»i'"
.  , • , I in all
■ ■  -
Ttiruugb Pulliuiia Dnwittg Room Bleeu-
ia  Oun.
|lm ii. . |a  i-!t Uf •"■  •••
lUka t..|l
■- t im iu t.tk** Ut
Northern Pacifiii R'ilroi'i
Att-1 *■■ -I.a'- ».,.('-*.' I* "'• i  *"  -
I'aul ar Htenaatwlls loasa i rl ■-.
.1,1 -it. t*.i,U|*i»t*»n*i.i.1
< t lurttU*
l||iu«£l|  in 't.U;>  Mm|iiII£ I'm
Rati aa sit i**aruu. - '•-a*.*.
lhall
C.I.DLACKWOOO, •
r  ..,,.(    I--.*.'    U  l.
mm
Mia
_J li iaaT**Sa>*«  IL
■ * 11 la i-rt-aittaalta tmtmtt* t-*, *****
*\*Z ***mtmea.i AawaaattsU imu%mm*mp*
. 11 •
' laawalaa la.
K.iiuiithiiiK iiii* ,„,l,l.Cl|.
PORTABLE
CANADIAN
PACIFIC
RAILWAY
i„t nn a
Ti ;tnscontinental Route
tm i \ im
Piiciiic and theALlantic
lla II nl 8 ' tit. .m.i H'lrU
1-YaaiidU br*   H
aauoi
* |m • .ni-t) ai*l
Grandeur  tl  Scenery
' |* Iba
I..
tl >B.|
Bib . *ii.. I »i It ••
ret trtUkUi tn nanaraa
■
tit it
•ardt btd -'I- •'"
■
■
t||       |»
■
t*d der-n   .
ttil
111***
11 i*
--I..1 tt,
1
1*4 ol
-4
■
..  tkm
TENDERH
i.t. m
THE MAN YOU KNOW!
WPRiCIIMl
!%••*■-, •  "i-*a«*-t,t* O.^ss*
Wood*Sawing.
• >
J. I. AKMOUH.
TIME TABLE
8tr ROBT.DUNSMUIR
WaMsHM. "e**
klXl, HKN HAJWI1 I UAIU
11**i*
'•nam
i a |i**>
■
•   >*•    IS larll
I.SXt I* Oasit. * ttuatt ItilUMK
Itawrttitf.
tk. .. It. alarl ad lb* i-ktta— bt at. nit*.
<*«- .. lb* »al*a •*-. al lla Bia*«a B--A.'
a.II kr titl A. ItA —.-A.lt* AAtBtA Ua
tatAtalW 4 ibr draalrtla*. ml *m
, ..... ,-,-- .--..... t...,,. a - -,
it. aa). <»—*»•*, a* m b* mm* Iba-aab ibr
il4r.a*,lka.tt.A,l*a Uaa r—* "'
ar ,..—1. araart.
must. Otsat Stam Itaim
AH «0 I**' 1 0 *m*\*.  *A KVmmhma
M.M-'
|.Ms.it*. M-at.li***.  tlr*....
x • • m*k ami aU ****** *«*m
TllKOUl.ll  Til KIT**
*•* wa*! tmaSt es*aa«|*l *m*m* m **.
*i.*.**. i .«*,... »..4 nam*
A 0 GHALTOh,  s«-
)■*******>•** Aa**!. IB_lrtn« * -
S>tttjd*ri-'. t*ai*l*i*4 no am*
Capital Paid up
Reserve Fund  -
THE DANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection with ihfir general Banking liusini'ss, and are now prepared to receive Deposits
of One Dulliir upwards, upon which interest will be allowed at current rules, Present rate,
Four pur Ciintnm per Aunnm.
Deposits received lor Fixed Periods, and interest allowed on terms which may l«: ascertain
'-il mt application.
E. A. WY1D.
Ni-.. Westminiter, ind January, 1891. Acting Manager.
IIAOKIE
FOR PURE ClUON TEAS
Lownberg. Harris* Co.
REAL -bTAE
IhSUUA.LLir.il Kl M.CUL
loram
Purchase. S I
Lease Property.
COLLECT RENTS.
***** tttittt em,  W--"!*-dr    * ■  ".-a*"
ih*w**i iv-Hna* Una I
A#*Sri* tot l,».|«* tmwttmt'ie VmxmVa} s*
1 »ftin*,*rV*». Ttr* |-***t***>'t*i •»■
tur* l***1"-**^ ld*tw*s«a. t**  I
11 \m i"
■  ttmmm*  l»r*wa<a
...,.* k'Malv tW-3*!)  V _n-si«f« ft
C OMahettl iff* m%t
OILLEY BROS.
i.iverva Hack, Feed and
Sale Stables.
.   1 «w4 iWaiMtal Te«»is>|  iw**tw*
t«««4*i-*l %Wl
WOOD AN COAL
.aibtr .1 .br .i.nva ,. ,1 Bh.a., a
Blllaraa . |S>*. *aakrt
. Hiaaiik,  ... .rar.itarr*
SCTHK)LHODSB
'  . m-aa MM
Os| aa ib*- -Baa**i**B-.***a *•
■ aim* tat
" -fiairt
hew iNlBiitlct Btewen*
tb.. ,...,, b*.
•..   ,.,. ia tb-A,«ab ••Alia, raaati
D 1 *. Utakkfl  IB, .(ra...,*.
.(B.ll.J  .4 ,«».    t>«l»i,i*B  aaj-aa'aal.
All ar.!*.. bl. .. M'|a*i«at' -
mt Klaahl ****», ail. b»r prrtaaf. a,
,.»iB*t>  llr****,, i,..*.,l a. **a||"'
,.Ar.  TiBlrbult. tft.
JUQOl. ctxsiis 1 (*. rniOtiBti
f ,ir Cmptrr
,   4,1  i.....,«a...
....... .a. ,.r,tt
.lll'.SN   I'l-Al.
, ■.*• a,a,4*|.-Hlt
... ,-'-»™J,^'irn.,
 ?*a'.:".«•
a.-.* r*.<U|imm*****■■ *>**s«»
• , . '.. »—-*"***•*_**
aiaiat ..,,-'.* .ii-ai ■•»*.
am* m ie loa* 1- If '»*"*• .**'
'   . ■  -s 	
•  .-
I-
>  I**  '
..I •* V
.  *  <M a-t-aM
. ta'i •! **e*l*
miaii iwrsae ••** -**•- ^**j
-   ''." a'.' issWIiiisoriBB
FRUITS
AND CONFlCtlONIRV
s-*ITY BAKERY
III __BI_ 11,
F. CRAKE,
WATGHH&KER : and: IINUFA TDRIKli : Jl .VKLEB,
Columbia St, Three Doors Wctl From P. *>.
n iftaa taeared
Riddell &
Johnston
SHIPSMITHS
II in  iinii  in  n|H.-ralion the
only
slit, iitaar.tt
nt iil.inli.l 11 t'. ai-l at* |.t*|-,n.t
- lira., I ..ralnit
•■I .li lu. !•
WiiBiLi Sikh. : : lis Wtsiolnsw.
Xiniis presents at bottom prices, Simpson, Hall, Millet *-v
Co., Wallingford, Conn., celebrated Plaits! Ware, quadruple
|tl.iiiii|4. int>k iir-.i |iri/n over ill competitors ,t Toronto l-L\liilii-
linn, 1H90. G0I1I ami Silver Watches, Diamonds and Gem
Kin,;-!, Jewelry, Clocks, Spectators i-i, A l.irijt- st... k nl Ni-w
Artistic tiixals in Plated VVare and Jewelry will urrivr early in
December,  Call ind see prices, no trouble to show hikkIs.
H
OTEL  DOUGLAS
tint usii at uiil
\|\s  WliTMISiTKK
.'•ul ■*»** and lha lr*t*l- j
*>i> will dad ***** coatraai
I  l llai  li'-aa».  **'-frul af  ;
s-*aiai*-Ui.,*j lor tsaoljr put***.-*, w.*l.tn*
h.J.TOl.WIIUI'my'r
iciDEITAL HOTU I RESTIURHK1
ir*^ t-bwrtayo** * tu
I ..Im..!.in M.,  . Urwlwiteialrr.
'■*t  ll *hi a|-*ai4a  liaaudaad
ttftdtoar.* t**T •«r4.|laadaesrai<t. •w-oatdiag ta
*tii- si stitiiai as inv 1 a it aiaat,
**i"A Ua IW(4*a« at)**
.111. tl -Ul Tit Umtr-a
THE LEUND HOTEL
IIE-IIV*. .tKr.Kl
Near Corner ol Qranvill* Slrtel
11.  1—At <  iA.aar.ial ud TfaMOar
Hat.l ib tar 111).
'atlbTls'iiL "
GOOD Mil U. KOMI
r-IU.tr.r41t.l-r4. BaBaa, |
•a at.  aal—I BatataNlbrt-lf
uUt Srrrlor tt-t AtetltiaMU Cm*
tlatr. Tba rttMSUatal Bit
Ib Ibt rnatan.
r«m 1 a t.aiar.
........ 11. 4.. -* Hat-- t.tlta
Harrison Hot Sprinns
. M-lUlN-lHi
lothagaaotiaiattaf onrtN*i*iii_.
i ht  -aUgss  li ^Uallrvaa
»_    -. *laU»..  '.'fpiioaa  ,.
. ** ... I.tc
r****.. Vsanwi***] *+ avaa-ssieatar 10
,'.  Il.a-.fl.  fmmA
•tmmMt} m Itmm
ttmattt ma ******* fvana mm • ta
nr>.a»*; 1.0a
CENTRAL HOTEL
ttt K.—.aaa*r***«a,
....
Via \\. t  ■  ..r-a*  ll 1 .
JAMBS CASH. Proprietor
D
r 1- r B •■.-
1 all*  a
I AkAkBlB*
IM B*-ktBMA aabtaa Ma. I  r
m*  Blla. BB aa. .".aa,
a~l a*l,l. at aaaalt
LIOUOHS AND CIQARS.
- *. ..t* fmmmtmra lalssL tmt
mSfafmptmi.
B
AKER'S
BAKERY
Kr.'-ali Bmd, ries, TnliPN
11 nil,, iml r.imlii'..
a 'It.. .11. atd tt i-ldAkj.'AlB. b, •*." A*
ala ' "I mm t -1 nrn
TELEGRAPH HOTEL
|*||0| .-.„*.. tH*rm*f'm Tmtty
Hi*>H srM )>**%** IWi*- m***. atagV*****.*
r*-V*    ("/.-•*  |lf*1*ti  »■*  1»» liar is airr-''-***!
"    -. .i^i^mmrnm* *."**. I-|**»* ate*. I*tt*tm
JUST OPENED OTJT
WITH. BULL STOCB OF
NtaSSDFiiUk
Tbi. Black I... I- ";
1- .-!,•. lull CA.8U
atll  lb. diKatiaU
unttbtaiBtaiMiaii..    And Xmas Fruits
II10 sell maamammam 1    ■  1
A SPLENDID STOOK at LOW PRICES
BRAY & MIES
l.iim.1 1. a  * I
<#  *,!....
Ctt.Pt CaUMk.i 1*1
ll*.dial  lib  ******
ti..' ea »..-I
Reid <fc Currie,
KMSS AID IBOI CISniC.
FORGIlGOFfcliMDtSailW
Manulactur,rt| and Rapainnf ol Machintry a Specially.  Slant.
and lmporl«r« ul Boilers, Engine., and all klndi ol Iron
and Waodworlint. Machinery.
Hirst-cl.Tss Mr,h.iniis .mil V\'k ikm.ti l-jii|i|nyi-tl. .md all Work
Th.irot.uhly r.ii.ir.intecd.  \V.n|.Hts, C.irri.n;ra and
HtlHHil s .lllE.ll'. Ill  -La l.
Columbia -til.,
U w Westrninste,
«.'.'
Ship Chandlery.
\\'.- have mi Hand a Very Laur/e Snick of
AsiTli.K- .'AISW. 1ANEA-. Ll llltli Alls.. U1U,
.IIAIS- nil.*. Ill,,, -TKAU II..-I
•11.B sflhl- Till. AM" -IKAM .-A.hlS..
hlaa-K-    situ    hektei ,., eii. MM*.
fishermen'* 8iippl:"^,A,'x",x""**,";',"".: k*'""k"
I .11 ami Sit I .. in Willi- fit  I'llf™.
CREIGHTON, FRAsSER  & COY.
.0 W.urr
Slrifl.                       \'.ttiriHitT-r, II. C
The TictoiiaCoUe^ate Scitui-i.
108 Government Street,
VICTORIA   M  0.
mtUtl'tl  It** i» HI-       .1  .-•***•. I*"
f*H.  r.***Ma*a, a.  It |M  r - .    *•*/-,  a.i**f. «*4
r * **. ■**.■* IM, ImbOMi 1
imi riTii.-e #e*« a*,  nir-ru iym eg., a-
4a7.11 Kaftan flu •**'' *••-"-*' s**at*s.<*
i<mm,4 *t a ■ ;,. , . taasMoe-fWjM a-
. sai e-areai isMst*
*!■!  BflBIS. r*at*lal*asB
ignjjTiriiic
ti   isctiiuint-n. tl In-tghi rates on Staves Rang,  'en
ire to l*c advanced iw  1* im- -.-r. 11  m ind .m.-r January
lllli. inli-ndinu Intti-r- Would cunsuli ilit-ir l«-.i interest*.)) hit
inu il "nrr "'
CORBETT & CLIFF,
rarnanron Street
dull .tr. .an  . Hrj. ton.lirmr-i n. M.CLARY 1
STOVES, RANGES *" HOT-AIR FURNACES
a *»aiMasottadn«ilnt DSATERII Uul wm ba ooM eheaf ' - ****>
Tall aad bos.nt Harlk  Al**<* ■*-*o**.t i..*i,..*» ■<*.!*
ItltrNK IS3. P. 0. NX II
wm is  MY  OHIAM  COMES ON.
till, nlier, ,uy tlriBiiii iimira un I i,.-.n
Vcauas ul msatur *ui,:»i. llll
llm iinii.,* ii.-it,.i, ami ii. "i nu, i|0,ura
Alid bold Ilia fll'l *M Btlll
Huina t.|H,tl.-f-a inm iliAliii* tl.iwn,
To iln nr ill" at ik.ilii.t ■! rii:
('l.tShas um hi Si'ii'ii' in I reiinwii
IJia Uarat'la. ahini my ilreain eoin- oa.
Ily itrasm t-*.un*ai mi, .... i lot tba.. "i-
Ot Ills ,i»|»„ I* an I tn im. all .,'.■».'.
With trutl, wtlli frttotWiii'. Ii„i«,
Aiul uuHbiuritlaa* •* ■ iim-.. i,t ao4*i graoa;
AH lata fttaa it'll, all Imra »iini-a In.
All iMwaMii*. aiil fair ant i'iiiii.
Tint*, la on 11- mi for fault nr alu,
Or aurrnw. atiui m, in mi i.-in., i_
Hr tlr-aam ixuuaa un ml Alia my >■ ,l
Wllh * iaii.ua lUa lla sky in.1...,;
Aluft, ua lilghait lii-i-,iit., ilia .al
Is St*, lu man, my ilaailuy
My ilraliny li traarUaiii'a 0*1.1,
kt* Ufa to au,|K r llfa ta ttraoa,
To _ei*| Hr*l OBitira irtinu
I ti lutiii'li »ll-n my .ti.-mii ia_|g,«
Hy ditNSiii 1 tm* -mi; all, let ma drasia.
L*i uu rml* bi.iiu I my rWoe ' *■■■*'-
UtrUI tl.B iimii, i.'djiu. iu.-■- .ni
aVotl sit ilia fmura'a Am* I'lnta waksi
I'lal-lamUM-v *l..:i|b. -|.
Tiiii aanau '.1 lai-rftitf Him itaan
Oa sniuaB-.-i 1 inn-Hi --i'i uul :■.'(.
Ami -tl'ii- na, « Un, mr sU it,, i  111. . -ni
- OaiirltsnTt* ii,i-.li in Hi  Stn; Bii.KlIU
A rORTY  TON  ROCKER.
TO* W-mlrrfiili) IUIbh.,.! N;i. ia l*atii<l
tn a Mullh«ii luiitily Vtallpjr.
■Vbai* tiiin ,.f tlm iiu*! Inirrt'ating
oliJra*ta lit Dtotal-BQI Sullivan QOUty,
Kow V..rk slat*', in tlm "Hoo__| SUmtt"
un tho (arm uf JoMh M* l.mn. mi
mil*.* wost ft tin*.'..uulv r_tO| M-.iiti.. n...
on tbeolil Ni'ifiitiTn-tii I r. --I,.* '..ii turn
ink** In Hi-* .thi. r .-r a ratlior tlaiitiir*
luobtUg al..!,,- wall, nf 'vKi.li It 11 a l-a.it
slait'l* a rock srbuss lililnry ti a* vol tin
errttten, end Um inm.*l rtth tliadoaal
of many g»n«ration-*. T tg (ami wllbm
tba iMitnruvrtee of wln-ii . h*ia ia lu a
Tall.) at an eb*vatttiu <>( miita l.HOOfw*t
abova the lav-d of ib- ■•«, (tinning in
ri'itNijiintii* a in- 'I a|>|>r"t-t lat** |i***Jt«li_
00 whli'K to stand.
At ftnt right tt i*t .i-i',iv iis.nl 1 not
attract uiun than a t*-.tng nutlv**, but
tt la wlieo a snoutid aud i-K **-t t>t<a*in a-
ttoo Ib utada that Iba wuiiiUrfnl an 1
tVlli-ato liaiil "f iiatttbt" i. *--ii bulb lo
lie eonporrltluQ and nu'-'tlily rbls*>l*d
itdna (11 sU* It Ie uoarl*, &C0 .-it", tr-t,
ebaoad \. tv ma b Ilka an orangr, and
•■dghtng ■**■■.■"■» pooiiila, to- furij- tons,
and m nlooljr Ulan- - 1 un a tabls - f
n-ckM I- \*e -■•Oil *■■! 10 Uiolhto (r 111
etUwr lha oorth ur euuth iid«. > *•'. lha
M_b_Mi etrftufth of a biindi-M tn-.n,
wtthiMit ariifl. i*J si'iiliiti. .*• r»iiM tmi
dlilo4|a ll fr hi lis jiirsani y *m -i,
Ita lardy le (*nmt*oas-J at a l - - *y and
a-fi aaadaitrti... In wLLii ara inilB-al'l**!
UUtUlBBtlreaS t'-'.IUilStll  filUl*/  (,.'' llrs..f
a dlanund lib* liar It..-*- In all iba
rails j -bar* It ta sltttalnd tits lbs ooly
■(BBtimoa of iu elate, an ud and water
It tha stooas bstna of an *-titii*-i*i -V-'.-t
aot at-ro-rttir* Tito latda tat which It
r*-ta la a bard el*ma, naarlr m Ann aad
rhare grain**! aa ihe Miss stooa eat
from Iba quantaa of Rollieao -MOOly.
Wlvforalt rolgrah*! ur th* date ef lla
tllfimny f-" is a-ift**t*>d tu baio
wan l.-Mt^l thsas i ■ sotoa > - ■■ >•
MwHonJoring the imft t-n-l b-
t> i In the uiil ins-lit'*, n *<f ibeeoont)'
li'tu* 4 i!••-- raaUrnabtliK. pebMN thai
-rluai-mibi.vij  tn'* • utf*--» Wto barn
IMQtwS off «i, I a; ill IB !• - I*•*\mAftf \af
ihd.trsBur-i.1 ttBBiitv.;i'., .rrr.Ha Ml
tawaag*. Th* ii.'i T.'.nit.r ainltaeraat
Ita kind In North or K'Oth Aio*ri *Ula
th*i.'iiH*tii 1-s.ti *! L-aneda It. *-im
and c«o*r« hare also Wn pa_ri M
altanal * on-rt RiMOaes It j. *•- ■ t -.1 -.}•*-
ll Hands aliai*. a aiWoi nwb-iOMOt*f
a dst*AI%pd w. * -'■■ -n-l br ■*•'."' in
rjttromawi ral*th* tulgbls tmm whkb
hit• l*a«n nod ara *m » ri-* t * * the
ImasA-iuMii. ( u,-**(•:,. TM |t(,,5i
aaa b**-o*4t of duo. - N*er Yorh Ptmm
Vlfa at****!*! II-.U.-.. I* aal**
Mr. K F. 1 h«0.*tt. uf Lit* nuttt*. errtHOi
I argold k*. i.a .*» that I bat* a ■ g
tr***, oi.-s* l«o imra uld,*bkbla*>*at *tf
dovgra and i**t* ,wi. .. *; It Um
hmtmaUatt Lily rtj«>fig* lla* >**ni.s__
Oo« baa an. •.! i. - -t ■ i-. ,* i.j,. (i it, srtth
eUlOt 100 gfnrll   Tta* fig *V*t« OOl Mflfl
tb*s*to" ."»! ii. m\t. i, n • nnr.iaitV
fig tn* d.** tt.4, tabawBttt. baithetg is
fitroml slid st* ** tr-m tho *m*h*t *> u
•-( a l«i( t- ala-al ib*> etga of a \at*m
ocurothebt>l )**ar. atr-41bs iv-fnod «***r
U< llf t.a* . t *«L :. a <*g ati-lt-''*..■,.• - -
A M-w SSan*. SS* . •)•». H*****-
A -sraaltbf -aalirt la Hsma*l a*lo.
ssbotoar l»«**oan> 4a*r to tb* dialog
r.* to i*«f tO» t». .' ***** * IL Is * «h
mm #10.000 oad all thtoogh f<Jlo«aiai
af— «••'• of -adrtcwthol Jajf ttoau
gar* Mm ll* • *»»■ a Ur«a Aat hoaaa
la I l*tt **-asji. and Wa»*r Hfleh* ta tha
UnuwaVk dining t * i■■ ** l Mr. h * *•
ooWil* arai*,'-liH*K*nt aaso. II*lea
gnat admit*! nf it- iv-*-.i 'a **»***, aost la
gftaa •****. oo Us* rf\ hnhtlog th* rfh*
■i-_B w*»t a faat ttm tst--iarrun**B|«***la
looh al htm as b* srhiils'. aad * «-l*t
srhsira the) u* • ami. blm l*f • t* Tiro
of hlB eto_ ara etod^te la liar, ir 1 ccd-
1*0*', and hie daaahtse ta tahtag a
aiosii*al cvsiiae la rails -\r*a Terh
Talhiiaia. -	
Bub. aalrra ttaa la BraaAa
Tbcra I. ■ cirdbaai alarl trrtnabt a.
IkS UAH Ktl band  'I BM. a,.aaA-a| la
Iba Mare, wtii* ttlat al «u I Tba
'ABBihAAtaal. t-i, Ba ils*aAi**B',T* par
*aatn aria, ftiAB Ibt IkBAllBA |<.nat
Bat Ibrr. ll .Ara- i»ltakk*r. .Mam
Ibt, rbaBa*. thr hall. Nari Mat *>-*>
•Aiara taat*-**i .• rraa* Tb.hAlrb.kk**
<t|w*4. tart .i-tAln. lla .*tM« a*l
■Tat It 1.1* l.t :• IbAl '"■• T-.ma. tl
lb* int. Bit at <-• n*r ■ -.1 «i, at Ib tt*
oraabaaa* .b* bill lalbal ra-taa.-***
SlaiaOtrCbr-alcla
AB ,*4.a*a4..l tBBBt  *!*.
AlldiiAa-ki Xttl «• t*H* H ba ***** *M
at* *iah tu talk i-U.&l, ..-l't-. tAi-haldy
f rmalat* lla- li.lit- -*■ -.aM-i.lt t-|AB-
ba) Iba. tba bint rati <bi a*. •***$. ll
la r*lAt4*l at bin Ihal br .a. MUBf hi*
laBk-bkB*. v4 ktkkckr. aa 11 .a* E,*...
ICllaatatt. • ha' -t v. aa, t.... «*ba* hat
a,,-alarl at>1 r*t*t*tla(lr* "I***, bllaa.
1. t. i **l Wllb Ibrlr ...,*•*' la *t.i -b
lb. t,a' .  imri-iillt  ta.|.1«l*,l.  Tbtt
tbAti" aad iml aa «ad.M«rt*ad -
tint ■!«-."
Ill-bit..
raakialaa Bat.ia.
Adall Bm-NialtA,, iln. a a-lr. aw.*
fa.aBOkk.rat* m dlar«rnl*d* a tttaai "b*«.
, *b*	
BiAbat-Br ... Ibaral.*- Mad at
rut lab. .laAAila  nrva a a-1.1 Marx
• m *tth*, an aar-itr*kj* 0. -Ba-araA- *
mantb* Bttawtrr bataBrBniaalaaa
•ha, ah* Biaaat-tbrndl Man
*s Waa rrajaataa*.
rrB.*-l<a iti-r*. ^-,-.*l*'*wr. -1***
' it l* 1 kkald-Ai f-l l.-aa**lnTlltB thai
atnabiim Ih* tatTttrin-i* and rtartatii.
itA-arrUa.'
i   Ka. arjnatntAlK*~tf*n, I < aft aa,
I II tm  tin a*r, I nauitifaaUrr Ham Till'.  .MOIININll  I.I.IK11.U   NKW  IVKSTMINSTt'll  IIKITISII  CUI.l MIIIA, SI'ND.W  MOIININll. ,I.\NI'AHY  18
For 10 days only, commencing Monday. Jan. 19
GREAT REDUCTIONS IN PRICES. NO RESERVE
THE LEADING! DRY GOODS LHOTJSE
jL J. Cole & Co.
. I, inl.l Mill I s|-
REAL ESTATE
li|i|T.iilti C.I Ml. Depo!
Columbia Si,- New
Wnsliiii. tur
MASONIC
BLOCK
&
NEWS i»K Till''. CITY
Nnw Aili'.'in»"i'i"iit>
f,.|„l,-,. 1  1.1*. II I'  *    I'
LOCAL ltllliVH'1! I
|M til, 'i-i' '-I ll' ll 1
mi Bnd I'ml*
I in
0. A  llm 'til-
|..i||.i
i
1'OllT M0011Y ltll'l'Ll.9
Wli.l ill* ,'.  i ,.- art UttlliK >'■'! t. it ma
I la l.,|i|i|
-
.   ,i  -  11   I.. Ii.it.it.
El
i-   [| I
ll.l-'.,
■  ,  '
I i ■
I,.,  , t.  |l
Ill I..* tl-lull    IT  till ■
i
|  l.t    .
|*'l |.ii i ■■   • ■
Tha Sala ol a Troth
W..I1..I aavnrt.
• lllllll lliii'- Nil ■
t.ll.l I  ll -ll lll.ll  ill I lltltlll
I.l lllllll .1-  I
..II .,1 AMlltl'l lu, ■  i"
Dantal Vlalla
II, || li.nlau  I. n-  HUB  liimui
i. .  . I)  '. - ■
lit    ■ ,,„i „i ibi ii.t''  i-
i i
il II i
H.,1,,.- at li.  Ii--i"i
t lu, ii,t.. ...,,. In li.t.u.i.. .n.tl
, n. 1...'. i. -.ti ■
il
Tt. BatthllT
I i-i. -
■
ki  Tbr I in in
. t|  .,.,. at lu It* Ht a
-■   ait, t*-(-ii
tt..  . .t.t n,
lAtbll R  ..Ul ,.|...-.> t.n.l,
I  .  . . itUl 111 III*
lir l't
| |t| 1, ,- ' ;. '„,- laltil* nl tin
i,,lit ■ 1
I.ROK.ER.B
Ci.iiv.iyti
.,   ,   .......  drr. I -  '"i'i t'"--i
I * II   It I '",',",,'
Ht'  .tr. nt,* I"
Notm-ii'B Pulilif
In vital iinill t uml
Coiuinlaalnit A|*mita
A|«ntsfoi iiu- Oalebratad J. &
J. Taylor Bales,
DEPOT HOTEL
i UM 11 i- in UMMOIIATIUN, CHAUllKHkBI nu in ll.iinI'Kll IM V.ACt.'lDtli-
INI1 in lltiiiM.
. 1.11 I .CJXJH3AU. PKOFB.
QUEEH'S  HOTEL.
rOLlMlllA si'.    -    -    MOW WKSTMINSTi'.H.
ITU.     ,        -      ■   i,„i -i in-  i !ii» .Ba "' il"' I'-'-" l; "''   ' "IS
>   -    .    ||ili ""ill- I .it'll l"n "i ii"''!---  lap.   '""i"-'
W. J. CLENCROSS. Prop.
For Mens' and Boys'
ntosh and Rubber Coat,
MENS
vuj
0B*aM
tiuwwasi
OIL COATS ANO PANTS, RUBBER HITS
AND LEGGINGS, AND UMBRELLAS
Try J.  E. PHILLIPS
Columbin Street, Nin Westminster,
**!
l: ii. llll.i II,.« ••(..■
Borne, Croft & Malletti
Finrtnoial nod Inam-nnoo Brokers.
MONEY TO LOAN ON FAVORABLE TERMS
LOUIS H. JENNSMi||,
Ci.lniilal Hlii.lt. Vlitiii-lii. B.C.
OFFIOEB  Mnaniili, Blimk, N.*w \V.>atiiiiUBt..r, B.C.
Friiiil Street, Port Ai>k«1«b. wash.
NUMB
Cai
Yl
Fill* DykiUK
At East End of Lulu Island,
Vpply t"  i  \ Sim-
. i   \ Ultl l.\ it. Utul.l
Waa It a aaal ■
■
■   I
■
■
.  : .  - -
■
■
I
...  .,t i,
* dat-ron,
••i*K*t in ib* »*■•' Is ll
. ihouih ao-ail
...  *-...
ttw*' li i ail
■  ■
| alarm  All*c •iroggln.g near lie aoTb
j ii„ Ot, * ttet »' i
■
||
al.ai'  :• Ohll **«1'* 1"
n thai '
■
a ■,..,.
« •• limals
, * ., ii. n   iv tt
I  '  \*
; i I
•'
v'
rt ivi-.ii
.
.-.•alii,
V . 'I  ,,   i.  .  ..   i
,,l 1. li-tt,
*
■    ,    : .
Kt -■»> In rati  11   . '\ I
Coal * Wood
JAMES E WISE
■-•  i
a
OLD WELLINGTON COAL
tt
I
-
\**>
Ar,   O,
<fc
1   ,..  .....
1 ..«...
it i: ii...
. ii.,.,  i-i
i
Douiinioii Building
& Loan Assoc'u.
liillinrin-il (a|iIIi,I, . 1*^000,000
M    ■  ■ iujng
t.t.rja ■ ■ lit iiihiuIiIe
insuln • ■ t'l-iit  in I
rental  liver) man nut own
i-t home in s years In
-  :' ■  \ -•- i.tli.kti iili.il
In n.ki.1,1 |..,E tkk., landlord
S. T. Mackintosh & Co.,
AOEKTS
Columbin Street,
S| It  .t| -I 1||S-| I ll
v   \  \  *<h  T. OVENS.
-  % ®J.    ' HORSE SHOEI
SHIRLEY & HOY AT
  HI.AI.|.lts IN COLON
Stoves, Tinware, and «•*•$*«
House Furnishing Goo:: lilfl
^
i<r*
ami Ltti i
tl'Hli n.i
Bill.llin
'tl  li.tl I' ll  ■
a,  II.'  b*l
.11-.
I  I
tfe
v***mt*\ laTo« Im- «•
Catlais baas a Daaia
■
CrltKlslar IBs CritK
nn  -mi
...   \i i
t■ ■■ i ■*■
■
t.um** la
Tla VlMtnt biali
< stt-mitir*. ii hai
. || ■ ,.*.., ioaj*• tin •
■
- ih* *ilf. thwagb
lOtthtafct «fcsi
*  ■-*agb la It In t
.  .-at** ibal th**
■ ■
*** at  ' * *
*  it Ih* eeaaa***!
■
■
Il>**fii1a1  **** It'
tbi TM
'*• ma4t  si  i
|
i
'
I |a see lb* **********
■-■■■% alll «we.tla***>
■ ■
■
-  *
lh*tl  »i'** ■
tttt-mi ollt, I
SIR,
I .Ik  *.
-, j. .i.i".
■
■
■
\V.-*tt*l*.»l*<
l-tAULI'iHlO  HlftO
Bank "Montreal
I'M'ITAI. .11 (-.tlup.  .  MHO   '
i.l  i    .    . ■ -...-•
A Savings'  Bank
DF -"ARTMENT
H.\ tk**-. ofkrark, ,n tonnrtlton .,th
lint Ur.'nh
ll.HU!  IlllOlM ll Cllttll  __
|f  i •,*-■*>'  4 ft  **■•
GEO D. BRYMNER,
lah A$*m
b, PLUMIilNG, GASF1TT1NG
^  all kinds of Tinsmith Work.
Anothci  car  load "I  the  celebral
Ci )PP STOVES just received.
r.ARY STREET, just ABOVE P.O.
Qiiuonil Miuliiiiist k Bliii'lKt.'.
Q*.('it %!■»•. these Oehaaaai %•»»«*--*.
SHOEINC A SPECIALTY.
l.t ....ll- ' ti.lilii.la AKO ui'in- Hist I EiTlltlTi
■ ■1.11.1,1 IS AU. BIN  El E. lllll
*::.i. uiiiiiiii Machlnory Sopalrod.
LIVE R P 001
I.ISOI
Wat*
-as
Lots
is lsro-w
lots Ira
acras l«
Baalk
CHI
Moa*t m
taif-ai
On the Market To
A.T
Srt nl OHiir.laiiiii: C.luiu-
Itlr. Ht.  Apply to
BOURCHIER. CROfl & MALLEITE
DICKINSONS Co  W
W0QDS**Ps-H
WM.
H
Mi  <'
■
■
■
||
Oatliag tl a«iat«ai
thai all -
-
ItBII'l-  ll
Ihm * i
i
*
ti,.,..  a
■
■
■
H  -
N. a w •
rasMaaaatraatl
■
I'lith.g lit. jiftnoeot* «i* t-1
■
V
* itiataat. aVMat i
.1. .i • »•■
.  ba! I,* 4t»m* ia** lla*
«*4blntt
la oth*i
llai ih*
"l* till'  'S
I  lal  l**.tB  l*l-*.l'*1  I*  '*
i   ,reeaai*f  ***
» I aia g
* - *  It, a-.l a g-*«l ►* »•*! I *> '
\ .*■„  .-
-i
aim th*  Mil
•.iM lothe I'l.-N.-i ahohsnl  I
th* I*.. *l.a*1
ioet  talhhal ahlh ii.* '*.«
■ ■
■
*
M lla i* tart i"
TheMalter:::,,,;;i
i. more iimi even iln-
quality nf tl..- material ol
ttl... h .,  SUil nl i li.tltra it
.n.nlf. iln- ,n,.st imptxtnnt
t. kii-itli r.iiiiitt Tin- finest
ilnili l.ttlli loiil.krinnl ii.
lltt s|i.i|a- ..| tin EEt-.tr. r is
it.irsi tli.iii shoddy
M A. McRAE
guaniiitct * i l'i rfcei
tl. lllllll. *.|. Ill   |Hil   III
K*'lll* t   l't   A   ...ltl|A ll'lll
i.tilnr is more elegant than
inisiiiiiiin l.t.suitluilt lln-
iiuiiii.ri il Shalt. s|..-.ir.-
SUS   "Tin  .li.i.m.l
oft Pruiiiiim.* the
Mull." I'" ll'iril i*
n^lii   I hen for.  ..nl. r
Cft! M.A.McRae
lll'TI lll'.l!*-. All tad i  in -i -.- la '■ m, .   *rt a.   • • <r _ —a
niitut taiarwiba. .a This Property is going off very rsf
idly. Oct in Quick. One Hnndrod P<
Cent Advnnoe in a Month or Two in
ai«i.*.«*ia
CHEAPSIDE
Heats and Vegetables
Certninty.
-.. titiai. fr to Meat lokaa
* i \i ehaoaal •■
■BMatiled  la  S.-T  l*S*...a''.'
LOWEST POSSIBU PRICES
WINDOW
RAND BROS.
Real Estate
MONEY to LOAN
•stMaiMmUUt '; ;~j_ti*_fcift
ail! t- ttiafs
l tars tsi t
lael la a
■ nl..if ii-  I • ' ■
■ -.. ht  .1
■*t ttitli hisn-wit Um
I
all) brolt iwt lot him**-il the t^u Ut-asx
I hutrrjttal mlil-wl In my
rnrttHttrr Stwrli tin Ui*i
Siht tioit of Wimlt.u
8hmlra In pullfin mul na*
Hfirtmrnl trom*Ho»f"i'l In
atrirllh mul will aril rhrnp.
P. PEEBLES w
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER, B.C.,
DONT
PURCHASE
t-v YOUR
Holiday Goods
li l.-.i.iiit; thmigh the Plot Sdettk* al
Campbell -& Anderson
FOR,—-
Wr Itatt- iinEE iiu llcsi AsM.titii.nl and Swek ol PAM
i.ntHis t IIINrN. I.AMI'S ... . m'l,' ""   -
ROYAL CITS MAltlsCT.
J. Bdt_d_1ac- vv"iJK'
|i. ,.t -    . f . n-b BBS s..!i llr.t.. llai.it  >.
FRONT STREET, nr-tt lo Vtartrn't r.tli Ma.*f"
Ml E|s. • l-.ll a*,l i.EAla .lr..l..l ,a aii ,..,!..-••>' , ta l*r< ■' ." ' _
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANT
Importers ud Wholctslic It* tl.-r*. in
.—    a
m  T.
H
*ra i
a
taaj
nrtd
1
fl
1
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, t
100-102*104 Powell 81.
VANCOUVER, B.C„ AND LONDON, ENS.• '• ■ o.i... m v™ '•■"
- *"*•
 mmm
tf^tt?r  Jl
-

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354088/manifest

Comment

Related Items