BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-06-16

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354086.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354086.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354086-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354086-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354086-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354086-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354086-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354086-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354086-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354086.ris

Full Text

 W.J, WALKER & CO.
Illil, KMTk' MOMS)
NliW WliHTMINmi.it  -  .  .  n
W.J.WALKER&CO.
T.L.P.O..  II, Mw wa
ITH  WHICH IS INCORPORATED "Till*: DULY THI'TII.
tini.it ti"
MIW  -.VI.STMINSTI.lt,  ItlUTISII  ((ll.l'.M III A. TUILSHA V  MllKNINIJ. .11* ML HI.  islll.
WU, BAII.LIK * CO., PEOPRIirrOKP
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
lYOUNG'S ADDITION
On I Im Ti'itmwny Llun,
| fdis is the Best Speculative and Residence
Property yet offered.
I S.T. MACKINTOSH & Co
Ki'tl I! itata .mil Insiiraiii'ii.
LENEL™ DKUGCTSTS
GENERAL AOENTS.    p..t. nt McdicinOS
■It    l,.a|.„l, T|
DRUGS
PERFUMES
l.titiilyi.-l.l.-,,..-
II  .tm!  I |i|,...il.  N..HI.  rl|
"uu«In.Tu-.' Toilet Articles, etc.
i.i,.- iii.iu.
,'...|,,l
a  ll<
aal.  II >.
(ho'nKri" Macphersoo
ibci.uuu  | xbomson
TO LOAN
II Mill..11  .17
lllllll,-   I'lllll
i.t \l. Iii.ii! K.   NKW WESTMINSTER, H. C
HOODS & GAMBLE
Land Surveyors
ItlLAl. ESTATE AND INSURANCE AOENTS
nn ., ,111 l.llta i  ', -i i ir- uni' in - i" I
...in
sporty in .tn mm    ,,.„,„ kmmm0karmu.
_ -, -util Dnl,ul. , , ,,
r.tKMS ini|ii.ivi'ti ind Un-
..ird.
I a...  . ...:S0UTH  WP*T'   a. .tin.nan ur,
Ml\-^ ll.lt .mil ioiiii- choice
It 1 1.2 .nt.-. ii 2 l-a
I In.t  A.i.li.nm  lit
laa.tltll  Wl'lllllllllll'l, J
CONVEYANCERS-FINANCIAL AGENTS
l    ......  I.  |* ...  la-a ml
MOODS. It OAMBLE. Nrw Winlmlnalrr. B.C.
 ,IIHITISII LION
M.|\l.\N|i.
iHKNEY I.KK.
it..vi  atsi
*M TIEfjENiMaiiuialurer'1
D.S.CTJRTIS&OO.
I'm 4 |an_ nu. .in,■ ii |tvi  i**r li.iiittiip ii.
t'i tm>|H*ri) "ii iln* wttiti'i
!'.,■ ■. ii"" tn *■■'"• j • i lot Mt|a ai.il
i-
M
owat __ -wy
nrRNEjK,
OENERAI AOENIS
H.POHT&CO.
Sunti-.iii. In I*. O. ,   riCKLANU
REAL ESTAT1. BROKERS
ANTJ
MANUFACTUREUS AOTS
'kTJ
LATHAM
ESTATE
Lot 7B,ti**.|. I  Ou.t-l.nt lol, | - nd   the  ttam.
*., *  i .un through ihtt i-m-",   !• i'r ,t_a»|w.i ,n |t»*
t**it*,i  i'< n(i*amtM0aioi.t_Otitli. M J.Q.QB Umev
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
DRUGGISTS
■■■ t.MW
ill-
DESTROYED BY FIRE
i_ .in  ret  Ml«lt**l
II .1*I*■ art. r-i.i»i-. Oil*, t-l*.
H. T. READ & Co.
t.J.TRAPP
AUCTIONEER
tal Estate and General Agent
■'"•ii.t.jr in all |irtrli »l tt* Clly. *lwt CHOICE
I 'AH .MIM.  LANDS.
A.B.MACKENZ1E
& oo.
Geuernl Agents
REAL^ESTATE
OM C0MB1M10H
Al eltalteal hit*.
AOENTS la At *****
tannii.* laa*"**:
riKE Th* Lnn.lon*n.l l.n,,. n.hi,<■
a. Lji-T*--1l«--*._« ti*na|M|-a*
aMotni io Ami***
Brill.h Amrrira. -. IWim, . -fc
C_—J-im—put-
LirE Tha Mat aal Llt«*t la*Y**itt»
PLATE OLASS II..mint..it I'lat.
Inanranrr OOt M **« W rta*
Otaa mml i*.*. __—i. Ia_tirt u- i,
IELEPHOIE10 6 :  : 607 COLUMBIA Sl.
719 COLUMBIA STREET t """""* . ■
l\tl It*  hi It*lli
f  . ,., | L   .■!.-■-■
■***mamtmiCLaTaMaaT* I *■**■*
*tim- I U-t* 'tll **
REAL EJl'.TE BROKERS
Cnlaaahla St.. 9,-m Wt~.lmlnat<-r. H.C.
Queenstown, B.C. H.G.ROSS&CO,
,Ii
i miii* -ir.,.:i
P.REAPSIDE-
W Townoend Block, *""**
DBPOT
SHIPPIWS AWD COIHflSSlOW MEBGHAWTS
rteel* tJiU ******** 1*e***t*f lit* rt I. • -  * I ire 1*. -•** - i
tU*tali**m**i**ttm*mt**i******** ********** |.'«i-i*wt*-ivef.|ai*f
Ue** aM l\**l****l ******* lt**t**m00
•tWoti mMMomI toottOMO OnMo AdMront
^n ^^^t ^*^*^*^tnL *.*.* l.
m*mrnmmm*mm*mn.*H.*mmttmm
KKMtKTARY OF WAB
htanhoim;  nxi'UiNfl  wai.i:*:
BTBAHQB liCIIAVlOK
BlffOntltll 111*  Army RlgOllUoU
it Wa*,  Aooordlng to Blot,  i
Menu Uli-ol.liiTlika Put  Aii.illiiir
AriMliu milt' lii Il !  l'-i  , ! '  ti.ti
1*1111 iei i ml Hon. W. II. Bm Hii
I'mlliiii; Forward OuviriHiutil
M "ii* in***  Mum   BlMOrol  fl*n*
Hlltltlll  Uul- !..i.,:
UilDOl   .it.ii*  |l   \h  suali*i|ie.
Httrtttr]  "I  BUta  f**r  IVlf. I
i.iiiii in it,* i mi,tu-,n, ti. i qm
I.,  Mi   Uiliiiin  Siiina,*..  -  .
Liberal!  la  rf.anl  in  ih*  lutein!
•'■atiilal, ili-l hir  William  i.m.I.m i in,,
Bill*| ii lh* |*ei m »Iiu In, bTD-tt Null
btoinit in* iii.t bui i*i**,ti tii* • 4** in hu
."tain -iiii ing  u-_rvii   nl  tin*  three
..iiirn., ..nt *rn**i. Quirtl i\   , . . wa*
a It-llretl nflii-ei nf ll.e a tai I mil ai*
IhHtfon "nl inlijert to ll.* ,r.   ,
1,'illa... I i*l|  Miritia!, it.r  I', (
Walt*, iml UtntOOUl UtU* <*  it..-"
nnooootnOt} »*i*   'Tie roniir, tkt
Pilar* nf Wale*, ' i-ii.! SlBli-Uni*, ■*hlle
IhoMbi t'l'-t. it ilt ilia -imnutiocm ol
ii ii. *.* ti* iiii* wnur iif ]tiil.a.»nt ."in-
milled. I.le.iteuaiil Ltiiell on tli* Ollm
Itiiid/'roittlauatlfilaiihuae. - Ini ailttat
lltUtrtO liU . ..tifttiatiiiutt I'tliret a*.
titt.iti. it**|t t*«tti il.al I.* bad Dnl
m*t| ia loeortoooi * "' li
I Hnntotl) Uii lo rttin
..I BUtt Itl Vtit It rot ..iai, "il ea.
ii • |.i a ■» 11 Lokt U] f Ml e, _i l...ti
ti. *** itnitir "
WU |  , kil,I   *  MMllllit
A p*i**i it boloi pnpuoiwlaili i' vbnn
l>ul<l.|*l «lil COUI a lieil, WtttUot '«
IbOOtOtOTOI **'**"** I.'  In. e  «t,:.l.
• t  <  . { .** »t ti.e lint will * fillu 1*4
<u till alttt tha a)*tit*ai of huWitina,
i-ail'iiti .tiiaii.i   It** . *e,| ,i*j. ir -
I ■••» Ol I   dt| WOOIO*
t-ttia| **l«el| on Ihe Pitt -
unit, ii ith
tine it a  ronor. **lil. h  raoat.1  Oe
1**1 11*1 l,*t*l I
■■•**.    .■  .**■*  a
a **eai hii all* >,.. the
limed ul adullvir* Ih* l'n» -  ' Will
i»iii   rAiift-t  «»   rn ita
Illt n atlliar ul rutniw* -i,i.*l»l|»
ttai  l.t,!.!,.-.  i*.;t,  ||h  I
ltl| 1''   .* i i-e la* I Oil Iniii
.  I  let-e*   ttl  |*fltf*
laOlaldt It*  -  -
. *,  Bt.tMltl  l.lta   , ,_,   , -    ,
It ih* lleeee ,4 OOOWOOI  ***** **'■*■■
nt » ii tmlTt • ■■■*■* i  * '  ■
uate'irdil rt thn  •»**>*•*,  t.-..teian**ei
,..». rot orntrtt *i moan M* ■* «
imi tll a«*w I** Irnfft-I ono^l tkt
llM land llll. lh* edafltioa, lit lar
luru*. the iHitdir OiaUb taO tnt t*
mmt* ol **M romtn out*. Mt
Iwltunrbata t*tatMt*4. Oal th* nml**
ad Ma
■ ■tl*-.ll ,._
tit*  iald
"j.  Kiety vatttlur |.i>nii
lllltlll  tin,  |iri.lilbilliiii  in  tba
atltn "i llthrini Utt nottldt n
ortllimr) u rrllorltl Unlit ol lbt I'niird
tttntni n t) '■* itlitd ind ilntatni-d bi thi
mtt) oi ottiti clulj "ommUttonndoOrin
••( .'iii.i'i t.i tba l,i|ii. ti.titia.-iinit pirtlot,
litu tin i il.,ill bt liamli-il OVtf ai amiii ai
|.t,i. in ihi.- l., tin- aiilliuiili.'i nf lli* i,i
' 1 It *.tii ■ li tli*t !,*_,*. lltt.lt lr*ll.|l..
elm iiiuii ilium* blft Jiiimil'Unit i., liy
"-  i Impatt iii* ptntltlti [oi
u.e iiki tu* altnnuM ami nnofi
namairi tobllibtbi nBem* -ball
at.,, h* -rut et III. ll,, in
I Iii ..itl*i lo ttoljltltl in, |, HOpu
Itqulrltl 0* lltl Utjttt) mil deilta tu
tubft, altll  *  "em it, tl.e pltttttttltB
nl ii'ii lutrnroHnot btforo
iml in uptntttloo ih*i an
tgrotHtol foi irMtrnUto Mt] bt n
iiii'.l tt, ll ll lirotd il.al I'lilalila ki
.i.ti l.i t-ieal lliilaiii
mil Ui ptrttlUtd ll atii liai*
t.|-.i. ippliettlon l" lauiaia ii|«tt t)..'
Mti Iiltndi d'irltii Ilia |ir*>eii **itli.|
.(ina tiai ihal |-ii|-.*a Si..,_| ami
tftled in tliipll.-ate al WuhllltOI ll.i*
IMbdiy of JOOO, l«'l, -m UbaK rt
tli*ll te||e*ftlia tuteiaamnli b| WlilltM
I Whitl.iit a*liii| .ft-ielaij af Hale ,,f
ti.. I i ntsialet a.,*! Sit Julian Paua-
- ill K U ' H '. I. , Mill II M
I.dini Bitnotrdloon **>* Miniiier i1.*,.
MlM 'in   IV,  ta, |  WLait.ii.  *•*
•lullin I'auiirafui*. laaali"
Not U..ial..|e. I* .1 -mien Ibll I.
He !**hli! Illiilioa, ft*|!.|*ul •■■ Ibe
I i.m* Btttwol Aaiei eai hm cauied
ll.e •! .1 t|ieaia*al u. *■* made p\ii\w, ia
lh* eod that ibe .ata* and atari |>an
i* nottmd mil fiiiiiii*-!
*Hh |*"d flttb l*| 111 ('tu*- mii** af
.Im i •* iiitl UM emiehi tUia-f
■ •»if!_d> lUtijitttii IIHT-RMi Waibtni-
Itm, Jun- 1Mb  1**1
Kl I'l *'.  IU*  tll*|M.a
Se taillt  I i-tlei  t.alat  !• era, t-i
ftfi min mi a>IHi | Ikt rift
na*  »taamet  Cram  at  III  Pttl
■itm,  to   promd   *ith  all  pm*
*itile   dUbttrb    lu   tt*   I'm f
•lM  uf Ibe  1'i.j.l
. IMtUtn  fel  *li."
n.i. ir.i.,1  ptrltM   ...iHMiaedelt  el  all
I'aliaO Hittea ltd  Itrlllth «tl *i tet*
I" .  ,*.|f  a |l ,|  Ibf* |ll."**'l  '    *
* '  it.*  t>ti*r-i*Hi.**
i t .i*,,i ■**, retail «f ib* Nm  Mt]
. .  . ihal IM Uolttd Mai*> Ml
• ' >  t  Mubi-ai.
■OOM-BllOll ful  Ihe  *eall»|
,'i*i,l tie lariktl  'ilal.tat
•.    , taotna ■• *i»e-.i at"t> *y
ih* t'aiitd "ui** ltd i.ian lit.ia't,
10*. di|A4n*i-r mti»*i«t*|*at* lead
1*1 up I* lha ICrOOOMOlOOtO-OI <iietl
Itiiuin tnd n.r Uotttd *><ti*t wa ib*
llehitai h*t **nli*i n*mt ». *
li * .hi •mtaiai HafalUnoi ltd
*.*.al*i |r..i*«.|i*tti | it,*-! l<et***n tbe
I* .c«t*t,ateat* *tt**** I** a|t**w»nt
t* *it»*d la tb* tue. 4..,, ♦ \ tm'tmt*-***
tiriittt at   Ihii  *|it*tM*l I*
"In III in
a  t.ii.|.i.i
witli  ■
I'lHIl'ltl
h'lUally
1.1. up
"i.ii*' ll.,'
bll
i\,.,u*t. itt a*** toioi
Ttt miMnia* 4 K*Mt*.**n*. the
.   *•- - a
••nti *n* *   b*ortwina
.-.    .   11 i*  -,
it.* t.i * j ,«aii*et.t oOVat
at mm*  *****  t*A  a  Mi**et_.i ,4 I
* .J   IbtoQl
(r.t   a   MMkM **•  Om
uiat  h***eh..'J.  tlHc|*d  Iktl  -•
tti   iia«i'i«|   bet.  at '  >
. bef tm* laiaed b*t ***** ***
tu*m  th* woi-Pto ■•« *«• *ti**i
•  *t*»4iat 10*1 bit tMtn*.
Ue* Mt-mrad. iad 0* at* **>*l****4 l*
iai**  ***** ■  -  -a  at**a
tad   In   HI   o   ■**•<
.  t  •* ■
t«ai *|«*a ii-* ***• •
aiteed aiih lb* mptmm aadtttUtditf
ibat the ia* i*tii*t*n*MU vtll ******
***** Ha In Ibn *p|niil»t*l nt t jaitt
, .,,, i. t« t***tt*ti «bit **•
mttant Me**ui<** n* mmmnty far ibt
'1 i . > la ihe Nttth
■
,   , -i-t  It  IMt
a .* **.***••■
*1lh t le«l*e ef t|#*4 Ihal U *il*m*l I
l-Natrdeat la 10* hiiWI •*! lbt tUU de
l»il**ni. aad tk* ratde bal laoo trt*4
****** ********** ******  1hel|'ee
mm*  -.* ii«»d -hi* aaa*ia|b* •»«
tdahtnodlll UktH*a,aK'
11.* |M*«i4e*lltl  H'l* ta»al*e*  1*1 '
** iitbhit ** tt **** i* l_T r
1 he utt *>,*'te»l t*m**'jzr "*.
*"*«U***?**mZ\Tll
,*.**. Inai tit*
V|   ..  abeta ibet  am
. ■  ■* inttnf at ika
   rln|
Irtual lulu will be
hit .1.ilm Tl.iiiii|.ii,n, a In. tmt fm bl. rt*-
iniii.ii. iiriiii e,,ui.i, iu tt,,. ibtttet nf
t**r  * Inrlii  'fupntr. lute  *n),iy*d
lln'  Imiii.i  at  eell  ri   Hi*   labur*
ami mpoulklliUti otonmntod " Tht
I imi I.* -ii. Tbt -li"-iimi "I Iimi. Mi
AMeill will  he rnlliii.Uil<t'a«l|  ratilleil
tit ii.a iml COnttrviUfi ptrtt of Cu<
M i  '*if i*ni|nt,.i in blm a. u -li t .ni-
MrVtUrt l*»der a elm noJOfld Ikl
ronfldtnet iod ratpocl ol oor|rotliod
ii.t.**!. i,i..(tun t.i» Htrltdtitfrtt elf
*** ipteltllj * mnmnd i" bin tn* - i"
fn'1* m t» !»• lovtrnminl Imdnrli
tlia Matt*, tnd ana huoUim inteiie*
Uti .tiiilil) a.id Hi* (raiiiitii af ■ ■UtM*
Mtt allk gnoltl  larl. aim  lbt*  aiiiill)
ontrttt) in iii-pnuriii-uii IrlnndllnnM
Ihil ar* tiuii iiiiiairlaal tdjlttll le Hie
rule uf a tarrettlul pail) leader "
I'l'iit'i; tl on  Iter Mini*
LllOOOi Jue*  ||   >wiilioi  Vn.  the
llii.iiier uf Uu*  laurl.'i, I* |iie|iaiiii| a
bin i" nrorool r.nintur** imiuiatattoit iu
A ui*i..-a
A Thermal Wave.
I'liiu ii*i\i *, It. |„ .Iiiiii* 1'. Al I'M
H.e li,*tmtimeii-r leti.teieil l'i? ,le|ie*-.
It-|-iili fiuiu all titer lb* ill!* ikla
It CtMl rtl] Iml it-it lut ami need iif
lata
Could Not NaRolltt*.
I'ltii tt'fci ihii. l'i , J nu** 11 •.ati,:*
Vhtleld, H*u A lo., aoulatt guuda
Maaufirtuieil «l Vliuih'iak. ire
•mh, talii e*ibiiia***| aad railam*
I'lat* aa atttttiniaRl Mr. SVbulleld
,i .t it,.i afieraaoa lbil Ibi tMbiiiiii
»rni aat bttrlptliled b] Ib* flrtl'l In-
Ik  'I i  tOII  l| • IWfO40tll.ll nf iu
>    • (l  '1 It I !'*■ 1*1 and li^if
The 1* 1. • !■ -\»i!,
Botnb  ' •■ Cbl Bool  I'arrar bl
li*. i. toira.at U.a Btufeol *lefl..iat« *}***
****** Ibll Ibe l*.-i*» thw* nut leel Shin'
.mit thle i.t eootrtkou lowoid Uw
H|wottl al tkt t't.'t*.aed iiai|ti|a, tnd
ilai-l't*. i.iii*** Ik* HOWltlOl lu 1*
ll*ii>  fl»t*  lualeillui  tbe  ejiatil* i]itl
 oofkoal tiaii Ikll ran ••
the] bid talented  4»ini
BltlM  bi-eeter. ,•* h*|('r.( it., tl*. |__H
«f  Ih*  l\.(tt   t"*.*lt-d  10   m  .  *
,i******ll fund* Ibtaiee'tee, tad tkt
**it.'*'r*-j-'. il) lined 10,000 flan--* I']
11.*., nntoooBflittooi  AootUtopoi*
'•••U   n tl IkO  h-tll
Oalhillel Ut be ****ei f..|
Pitkuaff I   Irtak r.tii
N*a Im*. Jmi II  **n**i*t *x
• ** «tibia tk* ll*i l*ti dli*
•etv**d*d.  ut  tp]ilh|li*n  lOlkoVoO
aii.ii.it a*  i * half rt Ik*
riinelitl**. in latittwrttil] leetiainiot
.   .  .  ... \.e Kn*
hahftti** ******* am mm* rt tk*
ui* Imkfaadt lakltkudi
t* lh* MtVarthf it**, u trthnp dtaaltd
bf Ikt t*M**ttit >*i Oath ot J fit*
aktek  tanriwiiir
iai*ie-i  iht iv.iitai.  1 ««i*t  ti**
mi*** anon t*ur*,r attlitAJ*^4
a*.iaittKt*aa*ai|ni ,.«. ..^o-noTor
1. LTlalfMe*,  ,,.
,   .   .  .  aelalM-
CITY (COUNCIL
THB  MUNICIPAL  U.<H8LAT0R8
HOLD A BUSY SK8810N
Tha Ht 1 .-,1 Wnttirtnir Bylaw Paaaed
A Uur Mmh Diaciiaalon Thrt* By-'
lawa Tmi Throuuh Thalr Final
St*|tia Kaiumditiire of Revenue
iti the Wttrile Dabttad Tha Oily
Troaaurer'a BUUmant Paaaed by
th* Auditor.
Hi* Huardtir Aldermen met Im night
'ii thi" ih  liatll  f..t  ib* irati*arti,n> uf
*"* m   ProoioV  lloyoi Browo in
ll."  r I,an,  Ald.-niiaii  lltan,.  Itlffiird,
<"Mi-.   s,,.uti.,.    Walker.   Mm l.n.
-• mii 1 ba* i**
********  t.
£21! - rn*'****  ihi,*  in**
•'"^laiieWheiaftaMh  ijt*tl»»#ld
i'a\t*lk*it_dintdi*trail}aino aahtrO*
fetatfiirattaabOkOMot iOom, Ifditb
1* nn *|i*eae>al akwk •**' •
toil lk* detoaadatlfttl *********
nil Mi 10* Uodioaa le* to*i ***** *
Oe onnkttad kf hn *****
******** ****** t»* IM** *****
et*  t*H**A  OOd *lt* 0*1  Ika  Me**
Mtt. rt tot t** rtttod* iod *o* IOOM
, * * *** lt*doa*M Tkat lb**
t* «4 10* aallr* ood taat *k*l t**t 0*4
M*audktoH  MMBt*e.
**,* * **m AH**** 1*4 ******* * 1*
■  to»*oloatlt 1*0000 Kliik
Ah*t * bMtiat lk* Mti-Miota
taMMlllad Iko Olinaillt t* I
Ik* fwaaf **■*• •»• •** ttm-i*****
**** in Ika *o*tti ***** rt *****
****** nnd tk* rt** ba* ***** a fftod
dMltjIloiatoti
t*t omoMtn it*
lalUIIOOMOt OeMMaM  Vdli  Ml
I Ikll tfca gootm.
odtttad Ikll Iko K*i»*k
*
in.
, •*
....  li—l. a.i  ta l-M.*
la,  lea a iia) _,  a* lb. ..*«
ale  aaa  ta_la|  la  rial.
, HlM, lla faHllttaa a, II*
*	
••alia, ataatllal*.
ltaaallaial.Jaa.lt   1a*a<a«i**l
Ut.. Haaa. . at m'amavm alalia, llil
ii* Moataaal I* iaa a-
Ml*aa* tae |*nMI at II* lattea
HUM. «al IK *n*«*ia, a. I.ai  ta
U,a* till*-*, >a talUaa bt 1*1  tati
M«H „ n*»,.a« ata au i*»'.a-ii
aa It* ItUi eat IU. tata «*a! 111..*. 1.
**IIMU* a»,il Ml, tttl ta,,
I* I*,.*,,.,, IMIII.I11.
tla  atw-aa.  UMI  aaaa,  lla
taUtala.   |***aaa,*a    Itaataa*
■a  Mi" *'al  la ■ Mtm t*na«
Mm.  il*  ratataae*,  al  IM
 eaaawaie
III. ,'. "I-    V. Ml.   •   a. |. *. ...  a.
la, Ml ftMoae ia IM.ta. *a, ...
faeeleM a, IM llleetlll <1| it Jaa*
■ata* leaf tttm ,m* ,*,,. aai. ha
aal.. aa lai **>
t.rrraae" l,ta.,
at IM ,-ailt*. *t,l*a aa. la*,ar.afai*a*i
■ II.  I • niiv tl,**..  '
immmll la ,*lat*ea I* la* (al anl Mr
ara. HI le*l aa *ea lea IM .alaeW al
,.    a,  ..  .*  ,   •- .   .. .-•  •
ittnaajaw tM ttwatt, aena
aaal at im ...anal .**.--« Miaaa*
IM taa tamaaeat*. lererlia, laa,.
laaatlellae IKIta la  P-  -  I   •.  '
I* IM eri**»f*il_* a. IM ata, Braaa.
,M Irjtaala, i.i 11 am I h aaa*. anl-
fi-it a**|*.*« I* IM IKIta art ,t,l_aet
t ''' ■ , irlI
,   llrf  *. M.'I 'a***,  *'ll
tattaUtt—, aalll *la* W.1 aaal lH!it| hr
,11, Mil Hi l»all<*, Hr. 'l-l   ..-■
atlMliteef *,.*,.rat-aa I*.lHw*I,
lit. Vila let Ua UMI) a. I a.?, he
tae*. I.e 1 .'IM «t*l*a a— Reraa. It *
HOI!
.a. i.an • *-•,,«ai,•
lailitaHllaal lM l*>*iiM •
te♦,».* llaa .,*,,** .aaaaaala, IM
-.-.aaa* .aata,*t
l: **a Ita,..   1  a ...
aal at, l,ae,a* ,, a .-.tall Ml.r.ar
i.M. iM all, a*-*** ataal. M Ua
- ea ea II a bMMM. IM.
IM BWllaeat al IM lllll II 11 Ml.
lata* ta.
1 HHrtl-IAl  MIWI
,  ..r
.'ma,,  in.  It  llaa  I  J  I
nan .** .*-»*.,» »,«»!.. ua, -•*
ta tit at*, Itiatqat la ,*,,„aa
Ha anl, IM« |Mt(*-a. Ul .11 .aaa*'.
tatteatat a„l ,M MtaM-aa al Hm J.
A t'llt-Ma. Ml, Mrtaui, a. Mala II.
aa.tMIM m**** ** .•*••• '•'
MMla Mt IMl. aai atiaaa. N__| aa
uaM'lalaa*! teattait.tiiM Mttaat
.****•*• *. .*, 4aui—a liaa fet*
It. a, mt ratMaiM ta MM IM *u_
a„f >aa*l HI IM Ml at IM 11*1.,
lie aaal liaKtH 111 IIIIIM *****
l.M MM |IMa W IM  IMl MB. (a *
laiaaftiiiiriitt tlal imi, am
M a llal.-|l Mtaar—larl*a at (M
***'•*. atl* tM .-aat aaa.
* „, ua aiaat * mm in ua ana-
l«* MM aaaM IMaaaKW aa.i i.t,
.  .  ,   a.  iiimi i Ma* u.i it
taaa, MMM. I** ***** aitllaa
altitai M IMI aM, ,M raaM,
IHMM-M.aa_.ai U. NI.MM, a*.,
tt',aaBia.nl MiiiM't •_*,MM
t~ Ml. laa-Ib.  IMI-aaffa.  ■!«! ,|l
•Mwaul MMH, .1 UM la
**-"'**e.-i **i| i."
taMlaflMt-MaU,  Ilea Ml ItDaatl-,
aerMaataafaarl IM l>HMHU|. *. ***■
mm, mm-4tl.mt-m.-t dMIMMM*
|.».i-lt mi.i m.M. Man. raa.*
■>MaM.«WN,tate*l.
-■-tii'ii M't* .,'**' Ita  .1 **
a*, .*. laa*. aM aw tu* im _»>
a... .art . .111. IMal.aMl. Mt ,M
.MMaaaM  an M ___ hi ,M
OtawtO* tat Ma*.
• -t**in <H1  J-een  t*Mf*i,ie_
rt ********  Ik*  kad* e4  I*. Parr*)) Ot
*****  rt  Ua  i**ll4  .-det-d.  lb*
lti|lllW ad 4* t*m*tpmmv**iM*i*t>
Hotaa-fkio. *tte*t#i *m  iai|*rtaa, tad
aaOMtae-iil't ***• ****** Tm* *******
I HMvttbtt torn ailO  Imm**i1|  li*a>
******* 4 10* t«*l| aetareiitaad
lie m4a*I.■'a tbe lat* **i am rt 10*
******** rt Ikt kad| M OaAtd 1*4 ******
• *it«it« «t all*
Hit«,*r»* Hal. J*a* II ~ IW *****
rt "-A" OtliMt 11 Ik* ti*** rt tkt Ul*
Ht irtt* A M******** *m Hm* 0110
4«*aa tnd **mu*m fr*** 10* i aa*4aa
h-m *m*u* bt*a *e*-»*4 tbitto
,«ait« it tat mi
ittt***.OM*. itm Tt  A  lt**i<4
W P. tk***41 i  *a thi***
| 1M|#* . ...  ainitf  tn a
I l|t**4 heteeif* M _*t*e* l*.tH*HI**Hi
to to* itum.
iMmttttta* tm*
tWMttv.. IVI.  i->* It   Of**li*|'d
th*tlM'W***l  A*H*t U **♦»***■  "*
Ooooat Bwiafi lotiuiarn
a, Uiv.ia... J.ea 11. A* *et*i
».,!_« U.__e«1«,a,led ***** *leaM*r
tm id 111**0 J.e»l* datmi bet laal
1.1*1* tti*M ll**| K**t lad l**«Oltat,
mtm •>*■■■■*   ■   ■ •  ■
Waid ot "■ muni  wi l
.,** .t,*rl lh* *hi**m
******** ****** ita Am-' * • HOT
,Ut* **i* II AM*t*t* H**e»|Mt aa
*.«,4   »l%  Ik*  Oil* *e*d*|  wat  ll
a    .   a . ...
t**4 ****** **d **eal**ee*a VlCMIO'O
,,„*.«.a-**t*»**4 *a4at*lOit rt 10*
t*,.*****-* *t 10e 1 ttltd ***** 10* AMe*
wae |.t*aa»*te,*, a»--*4 •*■*, •*• It'*
.... "a.  *.'! 11*10*.  *J*ta
itdit***t ti Ifclo *ea * iimOh ti ihtm
twm*mu*mlmn*ih*itt*n*tmtmptm
.*.( .iiti* UaidtaUtoeO-lfcOlka
at* btafcar at tfco toi* ood f*«hl kit*
C|    *   -e4 let**l  te ******   Ttmm
at-.*| Ibto ik*t ih*«i***d i* Mtb*
taAfUiel* *ta'a*l Uii4**tfc* aimn
af ih* ttaiMe, *i Ma I'ttatw*  II*
,  , t^.i «*i_te| t*i ifca r-»*
.- .. . *,.  .
**i at ta* loooooUto «-t-daifcet
CHALUNOfi A* run IH
****;**t*  l*  r*ie»e*e  i*
|.l,.l!,iittl'
ivottta* *l nan Pnotom bai *r
ftt4*dM(Utn'irkii*»a|* i*d •!»•**
tah.MtM* A|**t-*Mtai* lk* ****
mnm4*u*t*t***n **** *• ifc*t
ade-i fi***K**k i*MrO*ii*tVitM4t--
,.  .... *. ialetMtd ikat tka Mtitfc
MaM Uh* pt*m m* tk* PttMf 0»p**tt*
u«. * mm '**'■ * * • •*•** to*
it** it tl ********. *** *mm tOMtd
i*li rK to*ai*»*t h>tii**t*fttoi*t
,*. ... ,■-.....,.. i*
oadtntoboitoiaH-f iMMtdui*ir Mt
■.aa* «^i ***a tot tm**i**tM* iltaa
*ii_*i-,tHiia|iaie. Mm h- awl Ik*
mi**k-Mo*tdtottn 0) RMiotoolfc*
MMl t*4Mat*«»»l*l*d*0*t fc**t*f *****
******* MtUaai m**g*t** ymt**
*m* mn* Mtht* lam aiiiat atll Ot t*
■IMkllld In tri itT'1 ia IO* OeUH
T***** ****** to* t**i lt**a rr*
*********r***a •* tht MiklO-k
a. nit    a  • i* lh*  t*»*i *»l
****   10* *a|l'h Wt*e*« K 1*1* l*-4
,,    *    - -**•» a ,  *#  »   "I'
,   a  . ... *mt*tn*$*Mmt
intaat* h- *»t**M
a. ",-.. ,.i Palriwrno. w*»i», imitiai iha
maj.-r and  iMtftt  In  |i*llli'ipltl lu
UoVOOrih  "f  *lul] retet.rillimtt ihlt
li. i   A.te|il«it.
11*»  Ww.  Turobull a  in, tihlni
l*«iitiit*i.ii> t   It]  i< .■ ilMi.  material n«
l.iilll.bU,   •*  ■-•>!   ml  I i  i 1 *ti.-«tt. i,||
CMtiO Ibe (OOOdlUOOl *■! Ill* lhm|lt»-
II!.il Mock. Hunt*,
lima I. S. t't.lflller, ladtr tecreiltv
,.f .tile ai iiitawa. ilallni tbat al tba
IntOOOl ef iti* Hnauralt'* ihe ||l|b
■ a. it •• -. *•* (■■■ i i<t«4i la Ihe railed
Ktiii'lmii. a i>*i-k*|*nf t-Hik* bad bain
fo|»ird*d to tbl rllf. i.reiealed to tbl
liiitii..- library *y the India utlt.-a. K**
*eltad and tb* dark in*irn- i*d lo m-
knu*lid|r ttWtkpl
Tttm Arni*tr*ni|. Kfkiinn and ill]-
our. In lha nailer of thi ■ Iiimi uf Mr*.
I. li li * - andJaoiH l'i ,■ ii. ii.ieiiii,|
•liloii the t'ounnl'i datir in toi«arto|
: * ■ Inn .'.*.•;. na tba •,t.i* miliar, iml
*aati.| lor imi.ie.1.»I* rimiideialMt. uf
aad i*|il*» tu lb* taw*  tin mutton ll *lt
. -. ,. li. ,' Hn i i'a t. .it ,,-|n| Iii
Uifi'lM At'ii.tt"H( |;. k.ieii. aiul i.atu'ir
Il.al lliau niallau hate been teferred lo
l,a > it) M*ti< Nan. and lhat further roM*
ei.it'.*!..',.  ba   i'1.tt*«ie.l   tu  I Laat
Mtpim
Turn* Me**ra Iteid a n.t i uni*. *talta|
thai tb*] • til a.* !em*t U* rw*|«it*ibli
lei lb-frtii *.| aii)11,iu| lo ruaiierllut
nlher wllb Ihe l-**i m ilia m*iu.« U*
trlied lad lied
liotn-IM** Wl*t erb,in*Mima tbe
nulilnlian fltm ib* (naartl t>, *n* ut*
l>a*eitioa uf «ntar h»u tuwbaid by Mm.
tnd lltllni thai lh* l«li a*r« |tutrh**ed
h| blM frwM Un*-. lib* ind NiImii
'• »'• tg*. aitb t "■*.. tfii.
.if, '*■ lt*dltt| the |vf1tlla|t of leer**
il.f 1bll*a*e fi'i aixiiner Milt )*•!*, ltd
tballlieiiMa **i«d«j] triaiferted 1*
blM by tfca tfc-l raaarl), llw fce bid
\i*A *tt* l*il la tk* raabttl la tkt
aMuantnf OKU. tal *iehi ahuat 01,000
In imntntaaMiu. ***** p*t*t*t rani
aad iti** ia •**.♦ ta In* Pnrtbir
****** tm • fur .aim fn>M tkamtattl
tm ibt atier t*tt In r*a»id*raihin tf
ibat* Inli, tad if ibt bit* it* not ra-
■4*tt*d ftt ellbir Mti bel *m tatt*|t p***
\**m*. a t**e*ll v.) *** leaae   IU fet iad
to Finn** rtaaMiitM la rtpBii.
I * *** 1 IU|t. aiklnt t»tMta*wa to
lib-let a ****** rt the filial I *****
ra*i*d ay b<M. aad nlM ta nub* ifca
"ItMA'V '•tAl***'*WA* d*paly
I iwiiai-iai *e.iel*i, illlia| Ibll •* OOd
that Jell 1*1* i.*ii. 10* aaaaif r**M**
tit **t li *HI <•* naiiol* t*> ih* Monirl
hi mmmt* *** **** "•• ***** ***■
.*•*.'.,* .., t llil 4*U *.,l l-»l*lai'*d
kf lie luietameal
AM, Mti** m-I lk* tuitiaa^cl k*d
um* m****t etttaetdiaiit *lutti o*
.taliKt IkH Ul I" dtfttt* V* rity rt ll
Am tWa*llti tkovifct il tka miion
**t* i*M*ti| |*st«*d !•!*•• lhl !*»■
•t*Me*l lb* eta Her tmtlt M ***** ,a*U|
_Miie4 MMt*dl*lfc*a**iw*r»ai*iltM*
Pnall 1. Mtm*A t*,tm Ml*  llll
kOOOfc, lllllll In kite Ibe  tld**alb It
.r .tuejeitt m* Ituyil |t**B*
Immol hi iba >•**) *t *** t*mt\ m
M*M*lk*l|bl|iet*el*i«|i***M Mt***
li*a*iiiai iad llad   Tke  **rb kid
■ .Lint t*e*d**«
Turn W A ls.*ta». t*.i*iaiy i* tk*
iiiuii »* ** *■* in t-i t*iMi*ai*a
im *,**!* mtt I* **m*t Urn**, MO*
M ••• *e ktt II. UMb III* 4«ll*|
lb*t*t**lle*U*n ol IOe *lt*)«t*b*ia
lOerlly  lltaated
PMC il Mtka* oadiOer, |i*t»t tka
*r.i*a|»**lie| *tile_-ei,U ha  Me*lfc* at
Ij'  1*4 Mat monoM
.a. .*-; ..,-* ntvmmn *•***
It* mail  mmim*. af t Ootid af
li mi** t* tfcn Bt**aMi!H ********
Ittt I MO f'M*  y**U*4iy  a_dt**aiM
******  Jam** Ta**, M
vi a ItMOl, if**  Kt.i
li**i«*i*«l Aiftad i**tt*t|  Mi v
0  Unit a lad ** «Mt*l4ty rt 10* M**4
*H
ct**o«* 0* ■ tmm.
Y**ui4*t  MM*i*tl  t  ma aiM**l
• a* *etMa«ay fcart aoita
• *,  , **t*m a************* tmt rt
T.J li***'1*41 »***•** Mho ho***.
• i *i, ******** **m***'*i ib* *aitfc
ftMMII*«e*dlbe|*lie*«4M. ahWO. t*
******* ***M**it um*. Ml at**** 01M.
***** htM ta 10* t****4. llil **M
Itd**i*hb1l i**_a^ed1h*MI**4t*wb.
iM'i*i*(i'iliMI be Old *e*t*i**.i
tatVfW* HI*** HM il|ht tkltk «*•
******, ***th*Ut*mg ***** *****
mtm* i**l **H* lb* hOM. 1*4 th* *bi*i
*** tmpiatti ***** lb*y***l*t ll*'l*t*,
***** wi t*« l»* , *** mm** ***** I*.
m*af*t *»*t"i'hit m biad. aad bird
IH, Ta MUatra
1  II* .,
Ttal* ia*aMi ,,..H	
DIM
Nmihii
l-l-
lite ttai a* Malta, (aa—t.
na
1 .-,*** Hla, nl ,1  >
lllll ?a
TM..
.11 tl- a.
. t  a . a laaMB
1 II. .1
,1f* tl.t^t
iaa II
>.* tiiatia
l.ll. 1.
111**! t*t*rtt
I.WI *
tl.tMia Mt 1 e|*al*r
1 i*i -t
Ma,,* 1*1,
i.ni a.
Ml ft
l"»nt
.11 M
ni m
IIM'
MM
|...-irereapftt1aB*t
Ml 11
Kn
-  >1 1.
Ilea la laat A llftial fa
nan
M
haaatataUaa Ma.
wi a.
iml
MM m
an
11  I . .lalltaa
I  mi
B.ilva.i,aaaaB
.«
i - - ■. * • tataa
tt*
TtM* Haaeee
MM
.**,,* fia*l.
M. M
< Ira-ae. lh.t   4  RtllHl
,. .a  I
IMM M
Taut
.IMM ..
I   1*1 II
tataaleie aM iaWMM
it m
,M*r*rM,if*.
in it
Kb* .irevla
I.M, It
-  ..   * t.  •
l.M. M
V, ....
...law
y.miim  .t.l,  	
l.l.l ..
I'atli
.  I.M. W
taill
IM *
Ita*. aatlt
,..!» 11
lll'll
MM
Iv -eMri.taaat
i "il I,
, r-
tll.l
Irtar. .Itaa
III »
Wa-Kl ll*.  ol  Hflflal
, .e.ai-.
IM 1.
Balaaae. raa. la MM
.-*«
affl premptrt *m Hi k**i *i*at* i*. ia- ' nv#M** tbai it ** *** Ottiy te iiaO* \ ib**H«b** nm*** *m*pn*t 't  aed tbaa
tatalfcontaoiitniool ibb pt*h*u*^a  mm************ tmi*** **  in  « . aaatttk** i" ibe Rettl CVdaM
mtalfcooknoiiootoot iom rtakiKi^a
kl Blttfhh **0>*e|* tad *****
t  Tk*l>i|edM*le*r-t  •'•*   l*--
prwfciO-t M*' t ! "■■*.* *** ********** y**--a1
It Ikl MMl aart at Peh, »-| <*** **4 *h*
*t*t**^t *'*»4« ib***-d. tba *******
•I tfce fitted OHM*. laetr*»**t:y*
M fct take* oa tka ****** 1* tka **I*mi
Hbatwt t*it*iaHr,tfc*tOt **ih»Mta**i
**tm*t\*U~**»** *-i II,|t  Ailll*
«., tmootf  n !•-] m ttt J*k*
«vl*~*i i iei .**ti**^f# ratiMt  la
ibai  taiyatt  fc*  May  ka  taM  H
t*prrm*i anal ifca H*»i-te ton* tfco
1  mad «M uat ua*. tad "HI*Mii*t* j wt
itaiaifcitb* <*tat* -i
tall id 10* l*|atM* m*l*a4. fc* Mill fc*
rttalOad I* Ifc* IrietyHttl f<* Ibe Itetl f*t1
id 10* mmm*. 1*4 fnn-ni-Sei* iwwiatt
• ■ fce t*tt oVjo  At **t * •  .-1* tka
*tmm *** d*t*t **tt a*il aad i*tu*i
tWUI IIIIOOM
Bnnhod **i n*d
Ktti«J*fc*K l^etd. ntliat ll It aill
fc* ll IwflMlfcM td 10* till I.1MII BylO*
if i ***** OalMmi 1* Imtad Imm ***
ptttm in ****** wilfcla tk* Ite Hull*.
AM. « • -■* ** l ,'e *..-.• -. ear* aot
ifc*t*i« .  - leatl adttr*  Mr  i-t>t
.'■1 1* tab fern „«•, Ralartedla
tb* ll*«*MMItt** *<1b pn**t bl l'i
rrma t * ft ai*, j«ba In -i f-» iba
r»*,*4'»e r****** **tiit»tE** t.e»paay,
arhii*i*l*d|l*| ifc* r*w,M an ****** rt
l*t******. ***** «ttbdti*i1 •' tb*
.■It", '"l"'- Ifc* tl.«iM'e*iei VvMfla
t**l*. aad **i **er thai ibay M*t lOnat
***4i •,*, At* m, ibe dlilt atfttt*. llott*
•iit. tbaal t,|H*t lit 10* tnMiMay i|>
P* 11* *|aia [data a dally tlati* m*
oatin ta an Tataa Paw*
I I'll
B  i.t'LlKilLit  NKW WBBTMDiBTEB, nill'IIMi COLUMBIA, TUB8DAV MOBHDiO, JDMB "*
I', l.pbU. Ne. It.
Aflllltlltllt..  Hllllta,  Nl'* Wt-atllllllltl'l
Bell-Irving, Paterson & Co,
ttii.ile.ili. .nil 0 -iiii, M.n Intnl.. IVIioIm.1.  la.-.il. c-  tt  Uq.li
SHIPPINC  ACENTS
$   $   >$   $
CLASSIFIED BUSINESS 01RECT0HY
t t r.. M i*
U-iiiii.-iiui. a iiii.tiiY, it.titiil-
 -, tl.ili.i. at.  i'lll'- kM, Iii  .
Un bind tiin-.i If l-'.tiiii.iii.i
'Iral.-ra liki-ii Inr lion (Ur i
irt.li intt, nn |  t'--
tt|,t,,i-  .itiilii-.t  .limn  |.l|ii'
1 ., ,1., |,,„.  ,,lt.tiiir..
 iiii inrli
in if tn in "'» > I.U
II,(I, ,f....l r- . f'.'
.,,., men ..i.t im ii- 'ii-i' iii' ii
t« I...' .--.-■  - - "-  ] ;
-•'- ."-   , ■,,
i,,si.--im.I I  rttoli ii.-i/ii'
A  le.l...., II..'.l-'i"-""'
,. ..  I  , 11,rta,,   II „  Idiaa.t
. im.viiti itll.l.l-i RCIIAilK i i'"
t,  ,,,.11111, -U.'l  '"' .'•*"<  '
 "
"    .'
.el,.   II it  'I—- ■ ' „  „„,,„,,,
1 IM V >"  '  I'" " \'"S  " Y
Oat.-  I-'-
liv   .'•  '
tl.alll.
'
W»,u'„."
.-.
TZiim 'mmmm^***
\ •  mi.  1. I***
• IK  *■*-* ■>"
i .. i i  iitii m
. 1
ai • !■■
Vuh.m'i.mui. un* in mi
''a
sa,	
;  -. ■
'.i u.i,...-. on nn: ',-;s
)
/../.-  t ll ,  "i  -i*i
|,'i i.M*iii;i'  mniMs  in  uK.NTt
i
Lii USisiiKliiitoiMH i"i.i;rM:\i'
I .  M't'l)
I
I.Mt  \* *:*>  "t  «"H'i'  .1 UKR
!»>.' . ile H .i
dii   - It i   run*
||  ■
• i.  . in,mw
JbJKW   IliniMI n "'I i A*!  nun
*.' ll
*
i.li'i'Mi ! I M: .Willi.\lHi.""M
II . -I'.'  .11,1 t,l,!*lt
|,MI:m  i*<\\  NAM!  NKA1I  IH1RT
■  .
ii itu,.
I l.ltMjl 1*1*. *****
niNINti IHoiM llllll. \* *mi:i> IT
I ' ti,-ii
HY  MAIiUIRlMtll I'l K  Wlflltii I
■   , '
i. .- i
.  .
.> I   -.    ,    in IlIIOOMH  \M-
a*
I,,  -.
tVti ■    i: w tt  I. ."
5i.. ***zj*«»\
aadiMuaifca*)  ■■ ... .. .,
l.M II  m *
w t M.I.INU llK.VKY.ll l-M
|—  - .l.s
■
■
, |.|t    IV  11 \*-t 1
,  li  SI I I
A. ,,..„..
- 8
"SXji
H  ^ *n I'U I' M
I ill  KBNKt-T  mil'  HIlAltl Ail.
I ' i
ih L Uf. T1
I .l.tl   lltilll Ua
II   '   U    .
■   ■ L ..... I- I    l-M.    V  i in
. :   II   ■    \  . ... '    I    i   |. .   I'   .  •
l.mlllti.
HI tll
M|s> ii I'KIIH till A Ul ATK UKKI
■ ...i .  i
i.„l,a.i," rjii'i-nti, I,, rt.-.t'i ii.-i'. uteri
"aiiiii'.t  IV.iilOia i*fi al l*)*l«  I' **
.t.ln
nisi Kl t * tl*** *
II  i   M"St \||A | \l. miUKN  ****
***  iinilila *i  Sa*  Weali   -'■ *   Ikl
,.„|l.,,,a.t...    tlatlJ '..  i.  M
I  ■ i.l-   II. a 1  ' I  ■   - I
I . I* I  I
t
I nun ill i:\  ami  '.i ,t*s\\ m;i
V V i, ',  ,1.1
i   . .  t -   .. i,   I    ta I   ll  *
,   .   .  ,  -    I . -ll.at
t>li"hM,i;\i'iii.i;  t*l Mti.wi fun
It-, \  -
,i
a
'   '■
Ui.SAI.i ll\ i liiAUvmilK ' UUU*
.11. -   ■
,  I
III I
CT.Vlil fl  -liUNn  MA. HIM    UN
O  Mim ■ .- ih* I. 1 UMll
■
I
S|  UM  1...1  \sv   II   lltl-'Mllt.l  ll
*.  *
I, atl.-I ,'U
'V  A Ml tl; .v ui. PIIABMAi Kl II
la
...   I  lllll   |i*l
,   I
\   .  l\.  •
\\*  V  . 1 MA ■ ill A «"  [.AI0IHIU.V
\t   a
111 III
p 1 *i*it\u. Pit r
I 1 1  H.l.l I .  I'AIN .1 ll lil WIKH
I  .
1 .
*
*
11". ' k.'! .;'_"  CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
... 1 . 1 -•
.'im. a.,.,. isoMonwi
11
'
JV'V.li... iur,.-.   «!*•!
0
.
$simi sa
aeet*-' '
_rli*t *i Ptjaj •■* *
,.,..*'  11 *• '• •■» 1 * tra 1 iv
3 I'l'l I  "■I/I t'«* **■*■**  I "I* "•*
I  "
I    ••    a
UKVBBAI, PIVK .V.   1 '" K>  A
>   a
'
A  _^ 1*1 llllll I* A
*  II  1 I nn   M.< Ml I l.i I   i'lli' I.
Ci 11 1 in.,  tm iitii., 1  rn ii, I,
II I  \t. ll.tl-
■
G;  t\  UBA.VI   vt.' mil' 1  "i
1 • liMtia atl.a-1*
I
81Mt.IV Ml. l.t lil. , MU 111 I l.i I*
,. . *. .ill,  Sta
■'
'IVJWI.K .*  wii.,.\  AltUllTrXTH
1 ...
. ik-i ini..
1,
mr
,1. 11 ■• 1. •*%•
0,l,Y I ''
.. a
*  '
Ol  It   I  tlllilll.t.   1-   I   !•    '
Ita ,,.,,  .   '
Belae.lBtlta- ... r
.  "
■
Ma.ll.I,. «* Ml Bt -a
lllll  i.    IS   f 111. '  1 '"
\V  J klV.   All' inn.' t  IM'
It.- n '   1 -   i-i
1. -rt".t t r .
i
.
•I'   -  11. Ml'  ti ■ IHiMLILII  IMI
I •
, Vll.l
1
s
A
I. 4. limit tli*
Cm  liiot'MUY  llll.  I II
,    ,   ,'  •allieaM
Vet*
I.* .1. .-i  rtlBtlluli l.-l 1/*1- IN
I  1, - . 1
Os  thi.  TRAMWAY  LIS!
■
1
w  ■ M'ili  lil.iihl.MUl.  UW*
■~   . •
It   -1  ISftl  .'i-l    .\  )
a
u
Mian.  ,»rr  .ft....        I
., r 1....
* . ■
*
(■
1      l\il   -I.l.  iti„
A
1
IMi  l.l.l-MI.IM.
•
11
-
■ l.ll '.,
*.IKIa
HH Mil,IA   h)||  ItH-ll
I ) ^ i.i.l.l  litKl.i  .
I ■ I* It   ,*.,!*, 1 1.. Q
- ■
I MIM \1\  it  *  U.MVII.ri,  I.AM1
II. MMt   I
* 1  -  MMil.t:.  WAI,I.  I'.YI'KII  IS
I  I a ,|t   I  imil, '   .  [Mil  ■
a -
.-IVi- *l   \, * W.*allttll..l. *
r Milan tut v
|»  IIU KI.N'alinI li'M M.II l.i*. MA
I a   S ,
-
V S Ul.    Hit   1   ll  MV
t
■
-
■
-
l-i. I..II.. II'   ' ...   ■  A*  V .l.-.l.
(Tlie Icliflcv.
A  '
Wli A* III.* M.Alt Ml""I',%
~" 1
.
*****
I  * ******* * ■ 1 AW
Hm *l. AM>lJ«Tii,S uti V- BB  I
I    a
■
FIIBK  i"l  OB  -I  ABOKKttn
*■ •    -• **•*
n |ji|*i.ii*iM1l. MtWlll -.
junaoxni nurrnBin fixkm
* e.l»at*4
Utl/niii,VK1  CATBHK - -.1 Aill..
** taiea
Umuun ob iinuniBm
ate**  -
(JKVBBAI. IIM.U'MAI itAIM'KII
,~ , . • irrt*i*t
I it i.|.n~|...v*.  .-M.I 111,11 un*.
a***. * ******* * i.*t
IHI "  life K i*  I   " '•  '  I *'*s*
J  a#*   .  y . 1
-
UAM  Mill.  IN' I.i HIXii  IiMIH.l;
n 1., ..   ..
11. 1 hum
.  ■
il.l.V.JM.I.i.
.AMI -I liV|A
Ua  -t 'i  i
I.
|MlHt,\],|,   ami  1 iVIMIIUlY'Kli
I  *.
SAITKI:l"S  UAM l"i: BAM  niB
0*  -
^ni 111 MKhTMINKTKB Um i"i.
O a .   ,
■ *t mu  k.**i
wi.i.'ii uaiivktim;mbmi»si **>*
n (^
a j ***** a 1 . • 1*-
l IVKRIUH.  uin IXVUTI is^\N
1*1 AaaMfc*»mil-**,  ,
1*11*, i-- ■  ■
ti*.ir**t  ami  • II hlah aad flit-aliwwl
t-l lit   ■• a
.wMtMeetlftt  **H  in  l>t*t|*-l  at  tt i
atll,*, A
Hmai.1.1 tun*  nn;n K* in.i'M-
..1 Ifce 1* ■ Ibe l'(-* It-*
a-*e itrrtrniTi-m «•• lama *•*■*"
u„ mm ini ■-.* - iih «• limit	
,.,  *,,:. a ,*  W   I  11,1.1  .11..  a.
Off I I fill At a lAfftti
\ |tvi;iMi-i.i:  rilnltnl Dili.,  \.
I*  .,tia.*.t**l e,*!- lltttl. itttetiia ii..e,
,  ***** *41**a p   '   ■■  ll-. taa.lt tv., )*,
,a.,l f.mal  al,.:„l,«. -.* ell Itl   la . 1 a , f. •.    .
An.lt 1  111 fair.* "■**-.-	
BV A  VM Bll MAN  A  -III AtlnN
*■  a    |lM    I. tl.  I  ,<!'.   I.,...'.
a,11. 1111
Vol m.  MAN  tYKI.i.  I.m . ATBII,
1    !**(.-.'( * „l a- .  1.  |.  (,'.'.
■,*(*>-..•;.
Ill |j»l1. ■  '  ■  *   ■
II
\\\
0 I,
\   hmTmi,
■*«  •
V   *VKI#II  I.  ll  s  iit.li  AM.
t  .
■
'■ -
*
■
I U.l.s   I  It **   I.I.MAI,
1 -
I
1 II
tl IHM,**  ,(• H
Hi.  I  I  M..\ ftl.S
•■•I'll.. .1.
LiL*' *"■*'  '■  - -
fcr tlllll L
I   inTNI>l.ll*ai%   ti  A    ' m\
■
A'  l.lAte-M. IAI It   M  A   lltl;
.- . it,..,  ,
AMlltKM I.I.AMY  II.MlCIMI.i: ■•*
 •   \, a
I
\I.MMI."Va  I* h-*||,IN  A  '.At
. a t
I *ti|;||iil |,|0   M  "I I    IYIUMI.V  A
'
1,,.at.,11 1 naanrui   A J *t<* •„*
It'll*,  1...CI I   I  ",..'.,,1
raiaiieOiiaiia ." 0 Mn -i i
L*   \  '!.>>'•   IIAItlll.aTKII  MM.
I *.
-
|,ki|:|\ a MlllllllviV  |lM;i;IMI...v
I ...  >.a 11..,.
■
;;  in ii.MMiH.ii  SttTAItY  i-i it
**. .
.hi
I  ll * M1.I.IA   \ II   MUNin  It'll,
• I, ,,
ti.  i.e.,  *i *. * , - -■   **" '■'
IV  I   tlKIN^t.N   ItAlilMMl ll  Nil
A • Mint, eh  ndh*  'ii--'aita. ii„.t „t
II r.iniiMin* aan P." ***• "■ '
'|'i ' h  a   iil.Mh  KAlllllfiTKIIfa.
i .  iinltdim. r*'i-
all., a *,  V.,
1 -  ll-l
XV  -MUills liliAV. -llAriRrirTKK.
YY , M.K..i,lft*l,
N* ■  it.
Wli.iil.i:   I'l.Ml.l.liH'S A IH-M*
"'   lih-l.,,.  llll,i-i. - •  Mi   "
t'lathaaan  1*1  .  V •  tt.-U.,l.ilat    Ml..  !•■
llMIt
rtn •adM/Ni. i/'f IM ..W'.'U.v/i
n*  -  • I  *;■ ** * t  *
• •   •  i'"*b*bly b* un**> M
. Nt  Ibat ***
a a*
• ii  aaibt uaniHl nod  ffMld
l nw f rt t, • <*| pl!tl|.tll  >,
,*  i   t  aai  *ttae|**d ii l Iiu*
^•l   That fetur*  bal 090j00l*il-l
' *
• n.oadlt-1 in*, ih* I*.  .  a
at belli nf  lb|  lk, tidteMetl nl tn
* I  H Mit It  «e a
' -  . rooHttt
"•''"O  HO  I. t  . I  *  I  .
" vi the pun, i** «,  .  .
*\   SnlttwootUofoi
I . .   '.  "
... iM •*> h*Tl!»f?1
thet-tjanTaot-amt iU'"* «l*«n 'ei
;-*Tby|.i]MC,*u 'f-
•  Wan T'*''
WiaPJ
M* - .
*f ii.ii * . * * -.. i| ,, iiftoert
No oot -a .  t u fr*t
*< •    i odeabtndly tbi  t •«
l ' C* '''  *| H*a-*ia*' il
< *   .  .   if M100 1   '
iral Of It  Thar*
11   » * ■ •   .  *  **oc*tndlnteM'
llldnrttl * t   * aw*t-
• *t**1   *betb*t
• I I ....  » |a| a Mm*
f M  '  "| the ia*tedi-
• •  <• am ntiaie f"i|aa.b' *|
■'•• '•» •• . 1  tooMI
• '- • i nr Iba rt <
•Uat Ibll tbiuhl   It*. . t- i ti* t
It u iit* i wi b* nt liim *aiiot*if
imi * hiibtoned Kntlitb c**i(-«b-f
IfclPkl H OQraiMtff  Ibtt  tuff  U    a
Una* of Bofltad *b«aM batoM* •• bid
t* tka* uf Muati (til* tod tkt rtrd*
than* *«dea. ..f I tiait and ttniy t**-
(OtOtOOftbl    •>!* i« be.|||,r*,ifa| hy
• a    •   ..; ai.d Mtttti MII  lid  ••-
_h   i Ih * m *.r itMOiiif boot ai'*i
dettlnrtiteflf |.,i*,rl]ile ltd |n*e,   a-l »
ll  nt** ft,*!* ia tht •OftlpottltiilfrtOie
f % a*i lo fceiiet Iko any* tf tlriatlt
num. it debiiium Iki Mind ind
  i eaar-io Un**..iher *'.*■* *t **
dntdMUU ibn body tnd atetk Uo an*
Inrtanii* motui tliof *to*r It it kif k
llMaihti IktltrtUok lloata *f l oMtMOl
rofattd !•• fi*t iu vlttatl tffrottl u,
IfcefiMblill  oftttUofll  of  t**,p\g ft*
■attur afctt their rttk or nation
Al pieeeat tl.* ft*** Ih IfcatMfanatry
liraniorini In prtity raaod fttklot tb*
ItMbHni tifiliiti of tkt I'lian af Wata*
at Trilby i.toft, but inr*ly ll it lataa-
• ■* ' i-t itu,a Lkt Prittt It tk • IM
fc* »tie he|to,bIad II bOOMIOl    *
te okBiUmooi_HOA|onoAn
la 1 • *iet |  eoTd  of  dnnoclltOit  le
attai at bt* ytitij < naae'lt* nf at. .
allmf Mttttti*  lb* a U.f  t*  letlly
.-  lotoootUioikofenMr.koit •
akiit bin tnt i* p'tirA in (tit ale. buy
llf pnellur aifiiinf ot b'naa it*.  •
openly ttiritd tm ;* tba tie* ol tbi
abota nilUn, nnd tht had ataMnl*
of Iho raytt | iMbtai i« tkorofon an.fl,
M"ie Mlloul It IU IttulU   It I* ata *•*
10 IffOtkO lit* Ihil ■ «l|et. bl*edm
tbl *|'laiim uf the «*|*iei. Ibll 000
boiM all! be ibla la too i Mil* fniet
ihai. any tiboi of a dnaa Imtie* tutted
off 01 Ikl MM MOOMIli dt** m.i |it-
la«e t.f an alamenl ol pnta rbaac*
Th*ie i* i.n.iarbitlly totbinf amti un-
eorttlothon a i.on* ttm, boi aduit-
tlb| lla: i aa' III,, tlflil mty 10
•oai* rata, he tt.a 0HtfOltll| f.-ic* It.
lai ln« n WOflf, hii* nil] ,.f the tan* uf
Ihoiitand* *b.t bel mnnay oa th* tlarby.
(Of IniUni*. I,ite my pottaoil bnoal-
adse *haia*ai rt Ibt merlltil the ta
tlitut  hone*?  Van  fa*  indaed   Ihe
"Itluniei" i« ibnat ii ltd ti win »■ aty-
h-el] al*a. md the M|f mm *hn
'-e*|en   wiih  rerillnty  nf  wiiilni
11 bO *bO hll doO-OOOOi lo lhl thi«*e
MOOI of "|*ltta| It.l lip" a. to
hiw tl ba* i ... -I ted - In thi Old
(tuintiy. it li In.,-, i .„,*.„.. „. u « ...
. .-  ..e'l *| ... II,ai- ilttllAtntrhl  lhl,
la, tii* ootttitl in uon li^'i-iaally tun
un ilitu iiii*nit  tmi  botUlli wli*r* i'
lai.*. \*,.i*r. u J"'I lh* HMD tli'* ■■ II li
,1   ll  ia  Ilia tunl'llui
ten* n> imiih tn d* >
.; „t( 't .1 i > I ITH IBfcUll *l i"1
p. |i * ,ti 1 .lf-'i  I t ta iffltU  *■* *'■•'•
. in tttii.i" .i .I tht trlei i. ■ far n
iinni ti. ni in tit* b*ii tn tb* thrall
i otnmtu iinttii   Y*t th*
lit ■ .  ||,..,ii. ..f COUOWIIfiitilllUM II"
i tdjournomnu froa ym to jut lo im
t)l|nlt) led wituity t' th* |ii**t*'iiiii
\\  tt molly li to t" fit m lodol * Pi i"1,
■*'   .* i-i I ll I llintpll limit! pt	
,  I .  beli'ie  liim  llltt  bli  ailileit
inla'.'t"
Korta *M* VOIIMBNTi
linn |.i-ii wbi.l. hit bW  mi .le lo
H,r  . .,  >'  J  ,111  | HlM  1"   ptmll   "I"  itij
Hla*  lli|i*   Mi'lllllll   III'I
tvtnlni to ttrry ptutnitn to ind li »"
the mnlti iiamt iiii Ihilouthorn itiii-
ri] .i , * rorlotoli >*• imil*!. •* *
iaui|K'tity DoomilikM to ih* nitwit
p«plt  I-*" roiotoi fi Hi*i* iniii*
will kt Ol mui'li ad**ntl|e lo till City,
and Hti'ii IWMSWttmttl il the *irliiil
.. . * i ihooM I** firlllttlad III
trtf) raiWOlb • Wl It ll In \>t h-ped
tm Hill nu *r ll trill tfchl ptaie In ••
r.i i i a iliiitniih nil'l laiti.-e ntar tbl
Noothnro  Itailwiy. H  that  the mail*
* |    •>   e< film ilm btttiiid aul *****
i  -  .   rll Y'MtoHl wai  likt ibe
■ dlrtol root! by Mill
Mbit  t>  tu *atii*  rOttMtl Ul MOD
. ,-(. - a,t*e r*f thvienlui) i» tht
mil *btch h** blM l'H'M|lil ailliiil the
IftdCOintOl  liOOtOfOlt  lianri   II*
It*iiii|ed »iib btiti't icooiloiidkm
iiemi i*'!-*  by  haunt  em nutated
,  * Ihtll faith and than unmey
all  , . . ■ i.,i   . ItM   'Ybeli
in 11-it, bol lolohod tho iml Boll
i tea  tr- tt|| *<***** upnt  a*  the a,*|t
.  t ****  <>f  ihe time, ltd en
* ■  loorm !<**n in Hut
.i.e. Ihil  ikei*  wa*  at heiltitmt, In
i    *n  with  Ihe huadted* ot
aitte] ahlrh*UIpoot000
oilh inch iifit ta'iif'* nf
I '. || l a If *■■- -I IfOMtolOU
,.'..* ', iti*
UUtoorollOl to boia
i-*,-! in*, b bQI
Itnl lO bi* OM Of* OOO nl lh* blt|ltle*l
and BOtl dllill  Mil  tblt  Hie I rOOCh
tttkM hu *■»»' prodotad
la*  Dutlotoo  Cttdntl  bn tea*
* •   **4.titp of  tYtoatni
4 a a   •  * . •'
'lh* |«rt0000l -i idlttttrtl *1lb tht Ul*
rtl art wilt lb* one ltre|*t*"B  rt  III
|. || • uiui u  hat  lh "I b i
 ItOl H H ** I *t Ml]
-  m M0|i lotr-'M
.   ,.
.   a aat    I Hit*
utt  en  wwi*  toihfltatt  thin  lay
•■  ■   • aider lhl
■
aao.it ihm
ihilhtuhtd
-a-   leit-'ied
Ibll .   * i
ba.  a*  ili.i I  f'.t  He  \*t*u * *  ,
' tad fct Mel ibairbm '.   •
* a a,| | I.    ItltOl  ,*
Qtabtt .a    . . •. ■   ,.i
* *  fell, tblt  lt.1',ai.e
• NO MU tbu  toy
I |i«.t rt a
*<*** * • "Meat pitty la
• 'at i |,*f*i *,
• • ■ rtlhtt lhaa  tie  ha.
■ ttl viiinftrrieirl,
Ittit i ...uin  aad
I mortal in ibn put-op'
ll lit* in tbi pmiuae of
• i.f n Mound Idd I* t* ib*
Miilitate  *t*attataai   Freed, * **■*
' in.. I thai
ROYAL COLUMBIAN HOSPITAL.
rl'I.M'l Illi   I N '
HARDWARE vancouverstone
■i
Bank-Montreal
Ull'ITAI, «» iiiil'il'. It'-'. "
KIM'.    •    • ' "  '
A Savings'  Bank
Department
lln inert t.| I In ■" -it allh
Illi.  lla..... I.
liltiM lllnwil ,i Cmttnl Kilts.
GEO D. BRYMNIII,
.	
McPliff  Bros..
Slilpw I ' • \ Boatliiiililni'S
BOATS FOR HM
Bfyoii.i Royil Cilv PliiiiniK Mills
N. » IrVuslmin.ler.
Twu CARLOADS OP HARDWARE
tm iln- '.|iriiin wiilii have luu in-ill recall
.  .1   Opt  111 'I  H|l  Ullll  lll.ll'lil'll  all   llll-.f   |l|il I-t.
Wi  . illl  I liill Iim- nl  lii,il.li T'l' -,ll|i|ilirs, lll.ilkinu
l't. i Jin a nt I in I, ■. liiiililiiu: l'.i|'it .iml Nulla
Wii alia Iiiu iint'-ii in■ i■.:111'i• im -.t.>• 1, ol i utlerj
CUNNINGHAM BROS.
F. CRAKE,
WATRHHAKKlt : ami I HANUKAi-TURINU : JSWELSB
Ain
NIK*
Wlllf
l*-** will. *'
hf a    • •
a I
in,   N
:
I  .'
1  •
I!. I  .
II
le,,.
I  .t|t lllll. I.l  --1  ,   Iliin   Iiimi  ,  \\'i-,|  l-'tllllt  I*.  I»,
.\ni.i-. pu-.int-. ,ti lit'iiiiiti I'ln.-.  Siiii|Moiti Hill. Millet
i u. W,illm j "i.l iiuin.. iiltln.ii.il I'l.itnl W.i,i. i|n, uliii|
|.|.uiiit:. lotiC tu n pi, . ov, i -ill iiiiii|n-iiiiif! ti Toronto Kxhil
Gold mul Siln i Wii. Ik ., D.itmontli anil Ge
I.-    |, in In t I... I,-.. *i|.. 11... I. . i tt   A I ii.t Hock of N.
.rn lie G I'liiu il W rt  .n.i |t in In mil arrive eatlj
|l. irtlllii I.   I .ill ullll  i i  |lit ■ .. lln Inttiltli  In '.lum |;ih ul-.
Wlmli i ii. llil*''
Ship Chandlery*
W.- Iiiivi mi 11,tmi .t Very Ittirge Sin I. ol
.til llllll- I'lIM I tM 1-, I.l I'.llll A iim. mi.-.
. uu-.*   .'ti i ii> ti nm in.-i
'..I I 1 ll.l I tu. AM. -II 111 I ll MS..
I.l.» I, MII . .ilkl ll Itl  11 I  MMl
Meifmi'.; Siiiiiilius-- -"";—."-" ■««*«
i.ill .mil Hm I -, ur 11 rlii' inr I'uii-
CREIGHTON,  FRASER  &  CO'Y
• i Sin . t Vancouver, ll'
COMPANY.
jtrmmr** -* ,.„
 8*»D8T0a_
\flrF*«u    astn*
It 11* dtt I La. 1.  ,    I...'1 ,,   . ''
-- ,    i««!pr,a
_____S&i^*lo_
A. M. NELSON
l'railuce and Commission Mnchani.
CENTRAL HOTEL
, I mi.. I I tala, ,  „  .  |, "■«
JAMllS CASH. PropHeto,
IU1l*|| ,|| ll  ,i , ,, A	
11 '*«*    *
•■"' * Uaaaatla    "'Bl""ii*i..i
"FOREST IND STREAM"
liilll-ar Itii-liuin',,
W. TURNBULL & Cl
UtiiltlitrH ami Cuntraclun!
. Ilvatlieral la lit, |.ir(r.f II.
 •
I
S.H  tltll  |,
"•a-ICE.
I.  _l.lt1.-l l-llll.lll,
| Mtt, I
'
'l.M. alia lelllv
- ii f min
•l.tl* i' .
BRUNETTE SAWMILL Co.
i  ii \l W Wl STMINSTUR.B.1 .
MANUFACTURERS OF  Lumbar, ShiiiKliiaS, liitli, Bill Stuir and Loitu Timber ut
tn 100 fwit.   ALSO  1'liKiiiiii,', (!ciliiin. Rustii*. Siding. Moulding!). Pickou
Scmll .uul Tiinii'tl Wnrk. &udi, l)oon<. Window and Hour Fniuiiw.
lit.iii' 1'ini.sli of nil Kinds.	
tr_4_.cc\_i.xatc  T*v"cxlr  G-Uaarantood. t;
inn vim k Mil*  ni*.,.i,
IMi litlil  l.t.Vl'
tit  11AM  Sti it|,iai|
HhtDping Facilities by River. Ocean or Rail Inaurpnaacd.
NOTICE-EXPLOSIVES
WI3W VANCOUVKH
COAL
iiiiviuamudtciiuii'M)
New Wellington (Jou.
IH.OO PER TON
■
J. W. (Tt lll.il I UN
l>1\ ttlll,   .. Iran
-I-.lilts.,   ti.Ill I.
. J I 1 --I, ....
Niti. tenia Imi .In* .UI1S.1N POWDEK COMPANY.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Ci.l .min.i  Sir. ■ *
Ni-w Weitminste
'-. late-IMI taa
CENSUS NOTICE.
■ ■a,    j*,'*
A
lit'
DINING hat.£
NOTICE TO BUILDER*.
1* itn.i.iii: iii» l.n tin i.t
■
'
t.  * 1.111*11'
AnrMteH
V" Oeit*. .*.,.. JtehflHO 1*1
NOTICE.
***  ta.lla. *■•.]  tl***"
IAI H  lllltlll
0\ v...' \i i.i uim.iv.i r iiii
im**-- *  '    .
**t '
*K
CORPORAIION OF SURREY.
NOTICE.
AM.  .lii'lM-  M.AIS-I  11.1.
ladle, Ita *a,„,  |r,, .,
I. .a
lata latl, J...
M
i i.m mi i *ii.i
.   , r
il ml la.
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
I.IUtii l<
Blthnid* Strvot Hem Wontminoloi
Manufacturers and Dnlni in Rough and Diessed Lumber, Sbinftlw*  SUte
I '.Hi, ai:d Pickett.
S.iii'i... tl....-- net ii..,iv Trays, nnd all kinds ot Wood Furnishing!
lor Carnitines, Doors, Frames, Windows, Moulding*., Blinds, Railings
Bfil.. -!• ■   lit .it kel... newels. All kinds of Plain and Pnncv Turned Wood
111 ri.i.-r.\- ii IAVH MAI..;
a*   a, |
a |  aa,,..  fa .,,  f.a
«.a ff.am thr rl
I  ..  11 -
,-..  r | .. t  , ii  ,i.
a                      l.-,.r  Vlal.atla  II
t    Mat  ill  Ilal	
P. T. JOHNSTON I* CO.,
.** n . ,-• !•-..(. i .,._..„, a. f,
FRUIT TREES,
llmeiwelal Tt«i ami nhiat* tt.rri*-'.
H, ft**.-..* 1Mn,l*.|liill« air Itr- l.t-linf all
|i-*"l-i lit--a a. - *t,.I ,,....(,,   *?
. t".1.1l-
... ii,  ill ..il*-, mm** a* |„«.
*•! pt****
Tt* leitle*, ptttl'iitat* ** pi*,*4 fata-
,. iEBCtlllTS EICHIW6E -J
L1UU0RS ANU 0I0AE8.
•Mie., (
■'■   ■
IH IbtilUtr %m Utnr
Steam Laundry
ItM*
Parcels Called (or and Dtlinrai i
I  '.  W.... 5'lt. Flannel* and tare
Cuttaini n fii-
637  FRONT ST.
l*l,ftmmr  »«il< ml ******'   It*
tt*m*  **•**  ,._//,,.    I * *
NOTICE.
\                  ii.ii
LANDREG1STRYACT
1. lira t-ttatll -la Ittla te U II. Rail
XUV.a_lnW.'ii-*ttrfl.t II
HI.. XII. Paiaa. la.-» (arte, tla
8V r-_»vi5a- b.Ttn- .p VII.ia
tla lluln.1 a( Re, WeaUllnte,
,-M  It
•|'l\|t|l
fllli 1.
■-1,.,.
a
Tm.
aaaaa aaaa aa* aa la 4aa.li ■
so 1 ki: TO
-
ta,   1**   t*
■
P fi IMTH A TTflR ^J
NOTICE
bUluiiAulUiit.
K
'  '
RINK 111!
V-ii'i
1-111
WEDNESDAY. 241H INST..
Drtlm Ur
I'llllllCSclllBlllllJlllo
NEW WESTMINSTER
- BRITISH
'
1  |ei..*
a-tanar--***
ptatti-ai
1
■
OLD P0STA6E STAMPS,
I  Uil.l. i.l.l. 1 BliB  Mai  i«i •
I - •
•
*p  tla*  -11  tti'*'   •
ilaa-ft* ****l '»(••'
il'tif mt.
le t.l.il'1 '   A
tah it*
1'i.enl-rt.ltt «lNMt 	
H. W. TKHNAN.
t*pm*l*m*t*  tern*.**.*,  a,******
-a.,i.,.
'• 1 a  Imr.-* i rent turn  tint*******
Ii iWmttUraf Uautleu* pntttna al j
UBQiOtt*
U
NOTICE TO DRY GOODS US*
T  .,„   -
,.1,1-IUla-t
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
■
in ei„H» . --,_„_. ,*i ihatlnat .,.*
II ',Il.al.  I  ******  \Vt*t*,i. till,.Hi
1 imi atint. Cmhii* 11 v  n 1
la*tUf*lf -lie In I ta.-n-o.lt,.(-tiff ,a-a
lettllle *t,4 llittiiltal. a.  *l*f. (,... . 1,, ,n ,
Kltm.tllt* |,!.t»t'1  ■**' r '-■-■ 1 ■
..ek-lte ..I IM- rt.Ulle.rl  .....
elt* lfitv.1*.** r-^1 *»•,'*• "•<***,
laaaiintMiin
The Grown Stables
A E.CLARK.
t.n  - -  ||a..1 .,,, ,
-  I«.l Blall*  I  ,,
I  ,
la, Bret raielil
.r  11 ,
■■tire* » l.ll  (lull  I.II,lit,,  lltl.l
< ...  ,,,.  ,,f.,.aee.,  „  |
HI.I-.-II- ..! nM. la., 1.11, „„, |!|'
I' IWM, ,|n« ehl.lt Intel..I altl laal
l..aerl a, r ,rr,n, rile*   I'n anl nl.
row Pm cm Ui Iuii.
I*|...tt. itttiitt, Inr fltf.1 ,e-,M. anil
. i .ai.l ..a t. Una alii.lt
ail, la a...rtl.t.a,I a.1,
li-l-1-
E. A. WYLD.
at. Imp Mltialet
Nt. 1lr.|n„n.|.f, 'n.i Jal.iialt. latl
NOTICE.
,|e, lha, lill*.
ciMV Half " ",:■-"
."* ,., ,  ,1 ■; -ri i'*' „
; ,Tju"ii
"a
... It
.1 f*l."
.at *-a,„-    a— ...aa--aa ,—, , _.
ra*i araaallral*"*';,,, iiBirt*
„,.,a,lala'l«-•"'"""* THE LEDGER I  NRW !V1''.HT!.IINKTI.I1  IIMTIHII OOLTJMBU, TIIRHDAT MOIININO, JUNE 111
rlCTCDN ASSURANCE CO,
m\u*M OF CANADA
iwnllaaHM a Aaw
an, Morgan & Co.
111-  Nf.  tt't'.l -lei
lT||tf i^lUT.
CITY  COUNCIL.
,,.s1,mii.Ii'"«I Mil IU.II
,.. i| t) luiinlni two Iniii* ni allei
' . .. a bleb nil *>*• 1**1*1 nmm*
,i,m|>*iil  inultduil  I liar
* UlIltlUM  *iy  WII  of a
;  , |p mi iui Ui C-rkould
, atd nm* 1" iiiuii* ******* imlli
"." -, IVnitti n au  t.i-ii ui? ...
'   , mh tbete WII fliii'liline t„  art
,  ,.  an-  in  III*  iullt*r  . ■
,.i  laf.Miatl  tn  lhl  i.-i.  .
*  .  || ll'ilr.i.ii, tll|  rlllfc.  *lltlli|
i Iitll euli *  irioliii'.t.i  ..I
, . ,*.,.,l.in«  all  „.   .   ,
, btCuinrllol I'M)wiiii itfei
,,*  rani  I*  Wilana. Mllhe
mnini *>■ woounl ol rati,
..  r ihuWUi It**  UltUlM  l.a*1
i I, lull  l...  tef.ii.l  i,f  aii)
llltl i„  ltin.  tma-itii
i  im iaolu.li ilia  t.j^ri
i a lllle
} „  |*..nl Iimili. e|.|.liia| for Ml
._,*.- nn tlia  Lulu  Iiliul
ail au'l IM   t i.a  W
'   ,n |ln| Cm  |»*ii>iia  ■* <iir
, i fiteil ami tiled
i. .iinii, ji . ii>|ittlii|
,  ii (ireia-rr na Lull  laltint
, i t«a| and (11*1
ntrunia
matHee  i*i«iileJ muni
i   llll  aa  folloai  U
i M.tk. far tivlldibt  t.i-'.
.  •  at  gutan'l  I'llk. 1404 M
,'
ltd  Ii|bi  toa all tee ie-
,  MBUUllll  llta  1'ITBlllil t.l
a  |  ulinl.   lKiU|lll  ltd
I,  III t....it-til..*. **-.,
• n  ll.-M   ttui.  HI.M
'  A.»  rt] *'.*'l let tun
, aa taat  of  eatth la UH
, .liaat *!-'■. ll.* >  T 1* »lalli>e
.,    i >  ii *| *\  *  *■ Mm*
ll.tl tkt laurloljiklaa
!  tb* 1.1,1a lititl bnd|*
„   •  •.{■•led  *i,d  ati.pl*! t)
.  * , i.eel.  ltd  ttr,iui-liitd'b|
lift} .  a.reual fM Un
. *   A *ltf'IH
* ,  ,  ci- -iai imd't Ibe
..it ai,  I ifa lulm   II,
..    a i *it oi. Irani Mi*i t
in -,|  «l.|1  Wrllttimil*-!
t ntii|  tbit If  II
a a mt*** r»A|«.i*tti,
. ... *   Mirer  |l!o*n  tit*
-  Lid  ta latamia alth
■ i -■ |-MR  wbo wilbadto
.  .  uri   e  »-i *  .
Itt  lie   fetif  ate.1  lie
.  I.. *it  litlai t»niaii| tint
... |.t  **•* i-  m M i*
., •  * Mti ta,»ed.at*:|r>. **A lb*
• I  a*  in I.U* ***** iitrh
•
itt   le|tiltl   tai^'fai
.  . fte-t oa the lell|
i MUM ra Melt-el t*
.  ■•ittaai < wia* umi*
. ...*!
I i *   ie* Ittealteti loth*
tiftai i| .i» ■mtt of
, i .  *|l  **!*•* t<* *  *
. iitin. hianan
.  i    i'   |l.t   Ihtl*  e.t
• ..-, i   * i  -ia thi* ail
t*Un*  tbtWtlleiot  I t*|ld|e
. i at* ralanal it ueiuaiie*
,. iifgm Ihil i  ItlMM
., *a»    ' *****   II*
.   . i  .■ ii li.e raati • •
• ■ me taa* 1*  ram nl i
iha fait|  |taaiti  Bt l*
.  -•  utt  tht  R*lll* ol lh*
i,   i a .. atrift , •*
■  i    ■- ■* <*.***** *
I  I   .    I,*  a  -a,
. .   .  | t  iaa  ttalei Ml
...   Ullllat  ea* I'dti thti.|
ittf at    i* * *et*td
nit.ia*
a  .im'  UtU  *|   «  1* *l> tt*t t
• 1*4  t*4HKllU*d.   AM
I
'•   I . -, •
^ ***** lb* tea* |ii*i*at 1 tmt* lb*
•••    -I a
••*••-. a   .  *  II.
I ***l fieala.e   U*** aiaitart *  I « '-
|    •  ■  .    .    ll •ttwtalftalll
• *l  1* r|*,|e e.aa  it'* ttm* tb
■***'•* ****** lh*
1
'*tin  that  AH
'.  -  e%. a |  -.-, *ml*t  Ihe '■**   1
******    ••  •  Itmtmlatt*
.....
*• i •• nun mii tu rt*
mil i**tt**k*f H C
* • < l **mmt* ttlltar* t*
>  <  if tan****    It  *m*rt
**i • it*m*************h**m
*   I*  tl *  i**l*lftU** ■*
•
I ItM  ' -*• t u***r 1ble| If
' - i iimili ***** I!
• i *  ne eta a t,*4 *,****
'  «*t*at i-t lha '■ -i  •'■
***** |. I   4
'  Wi '(»#* 'la Heel 11 It
<  ii  •• i< i tihitiai   ivttMl<<'»*
. i a jev,| 'a hid ttl * I lai the
• •• nal ibe| ileaMat hick
*•..  ., mt* tited a Ita c*ntt lor tl
II de| *tt* aai |iiaaaial
' ' i  ■, i**at trt wu Wai
■ ■  t t*a*l  It  th*  ;*ft!il| '•!
a|  ut*  hit K*a *■■*•***
*    • •  *\*4 If Ibtl btl »•••'! M
I Mil*
• •  llllii it,* illatMiar*
''•tf *ie|  trnaditl  I*  tawielef
• I  it lbil rt*t 11 *••** bl**
' • 'ni. ui* ii ef aa -m»*i
• t r n i|ht It tHit«laH*tbtt
1 ' •»  hii *,***,** *** t* in
* t *i* ****** I.. H*dt*
'   • >v*tA 4*.***** *****
• *' **•* i* a  a*'<   tela -.  *h*-
• ' '  i i**»-i  ItlM aal to* lk*
'    *
• Haled utt Ina 11  *■
* ■  .  , '..   .
• •■-• U   |i m . *•*••  *
• ■« * ■ Mn *h* * • -
' ••■  •  '»*tte  .a  ..a', aa   •
• '■-•i  <i   ttoai* i -
'*' •  I -ei (.ii taftl nf n**i|**i
■* ■»•• let tatblkl. l»ei  I
'• ..it*
' '  *  Ue  Koala |te  fell nf'eai
1 " *'   Tba rita**  - »n**d ifmi
'*' * tat-tllll
• ' '•■**•  Itl  fei*tl»*l lh* h!
■ •'•  with  t«ee4t**at*   Ht
1 I  ** a- ■ ibe   .-  -. - a lh il
*"   *****
'*'   "  *.■*****■ 4a***t**l*hi
*** '»ll ■ a*nal l**t. ind WB
*   ' a'l tta Ib* '  • tha It
ifttkt en  (,(    , t |taaia*l.
I*  • I*' H lha    tm*.  , ti
* '  *****. AU Hrwollll.ahi.Ktd*
" ih""il  ll,i  lenlli  iii* belli
',  HidllWUa
Htll|  .1 ttw mtt..a  lank |tlice
t  'iihttihaM  iiffnit" i-
• '*- i wi» h of tbt *• Itr.
,h   '• •  l'lhn.,aM  ihlt  Oil r**1t*
((_'  •' * tati* had mt mat* ***** ***
'ii.tea.  i*rMt» Jnit lo di**rl
* lt»tp|.t»i'tiiiina* lo initial-
( H_"'1inn i* u, n|t*a ipit.* cit
'  •   ' l.*ira*|a In rellai* ahtl
' '»-'- mi|hi  tain thn bent
"  »'|M >•* «n1l lo dual*
,",'»ii-i,...a|,M*ta Tim
WESTMINSTER
VANCOUVER
ROUTE
Wl'I'lllL  If  Villi  WANT  Um
ut i'i':;'.1!; tf'^.T,as*sr.i' .'"" •"
HENRY V. EDMONDS.
NOTICE!
LOT 12, BLOCK 12,
SURBURBAN
NEW WENTMINSTER,
ll< U.'l  ,ll,l|   1  ll-*
cat, tnd li i.u* |.u..*i ..I, id. marital 11
-  !• im*
Mti il f NINTH
am.m I IMl.Mii.ill HTIIKBT,
I  ■ , r.i , an nl tht
.iilrf.
HENRY V. EDMONDS.
riNE FARM FOR SALE
At I.4..II.K,.
LOO A."
Kri.KNDII)  llt.Ai'K
« atiN andei  mlllialtiMii
l.i AM Villi..'.  mu\ .  'tS- 1 UlIAl.i
N. ■ l\,
•tl'il-Sl I
■ ■' v nun ill K1XBVN  -"I'l'V
*\*\*U "l  |**|iu*HV  A|l'li"Oij  11*11,0
SU39N3AV9S
in i .I i-i-i ui
"03 1 ONIBllH NI1HIN
MEAKINS
PRILL ROOM
It noa nian lo Iti, |ai.,'tif laa CHOPS
IND SK1KS  l.|l.|l. M.le
BSS£ VANCOOVER
'rn I'i 'i'liiu.-!*' BiKwerj.
Tlii*  old ***tal>ltalw*l  11* •  •  I H
I  ■ ", ilntrtmtli *t-*t
..
Iltlalttt   aj  ***** KaOllll"!   *0|*(.lH*d
- ■ ' .-   ..
•    Mb Inn |a*i**w|*i tl
■ i •    Bn ■*■•»  * •■• I kl -*ii-'
i.i.   l  ,
JUESOI. COCHRAB I U. PrtpfWWf
COAL
COMCXWOOD
. ■   IV    t**m i *.ii  Ibe tmi* t*mt a*
il il I* *-UM|  ti**
** Wa  ■
i. .* ai«_l.. ."fwei
*tt*ti*
IIU 111
JAM. E. WIZE.
The Matter,:;';':,
thaa it*" thr
qiutiiy nl lln f-iia-n.it nl
• lii. li .1 mil ... . Iiilhri i,
tit wit. tltf nt...! iiii|amjlll
...nml. riinill,  Tin- 'nn*l
'•niti intttiinnitl lit
ihr ihape oi iln- »iMfrr 1,
«..rM' llllll illial.lv.
If. A. HcRAE
t_ii.ir.iiii.. - . I', rt-.i
lit    llnllli .|llll  |ai.  In
|M  till  I I,. .,    Ill|ll|- It Ht
t ulf, ii iiiu, . I, ..ml llun
iiti.iiiiuii; Imadcloih. I la-
iiniiifti it Shakeipaara
•at*. "7'Ai" .IpfMirrl
„/i Proelalma thr
Mmi" Ihi- Uml ,-
right   I In nti..*  *nlrt
M.A.McRae
JjYAL ic QO.
IOOK8ELLEH*
k HTA'lXPNER
HAMLEY BLOCK
laltlil ainiia. >.a Iti.f.ia.ia.
St.*, Maltaa,
Dana
Cet four leal,..";
& M
rri=*_
ANAHAN
flam-
TOONT8TRBK
a
•••
e
LULU ISLAND LULU ISLAND
a
•••
a
•••
a
5-Acre
Lots
Adjoining
Government
Reserve
$200 PER AGBE
One-third Cash, balance <* a
ml
months ;it S per cent.
NEW BRIDGE and ROAD
Lend!, directly to tliis property. For market (,*ardon
|iiii'|iiisi*s thia land htm uo suporior.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
5-Acre
Lots
Adjoining
Government
Reserve
S. T. MACKINTOSH & CO.
•••
"POOR BUD1 DIADl"
D**lh af Aa I
Whan tka Chlldra* Will Hin.
"Say I ))oor 'Hud't' dtadl"
Thtt'i wbnttbnlllilaborttndflr-it-i
tlio atraeta la tha tut and wtm wying ta
eulictlii-r on Hatimlay, Yuu dblnl
know "Bud"! Ttiat'ar|ua*r, lilioughl
•vtirjrMjr In tUiuilloa kuaw "Bud.*1
No, that waaui hit rl|ht ntiu*. InN
tiiiiidreda-ptrtlouUrly Iht Illllt Uiyi
ami Kirl* -wuttldn'l hn** known him nn
llr. Harvey, Wlijr, mivl/ you inuat
im vn eucii hit plctura ll Ilia Ureal
i'.nitrtil K*Ir-a ttoai ivlnrwl mia
atiimliiiK iiji In a cart, lauihtm nnd
di'illiiK hit Imt I could nlititwt fancy I
ln-.inl III* olwarj "Howdy)" 01 itairat
rou *nw It, Well, tliat wa* "Hud," and
lit, llv.il on Went*nrUiatriit. What did
Im do) Oh, Juat worknd wound with hit
lion**. Hut ha wnt auch a J"IIy, got-d*
iiiiiniitl,il.lfellow. Niivera|wneai would
Im paiM wltlmul a initio and a "HowdjrT
Kn nl it ayi lauiliml, and «Ttiry little* boj
mul girl on thu atrtat lo*ad to run out a*
In* |UM*ed tnd about "Hallo Hud!" Juil
bi H<e liim uulla nnd how to lham. No,
Im didn't put on ain, I'm btto lold hi
wia |t<nt'n>ui within hit uteaw, and
|a-rt ar. It,, waaho f.iunda wajr lo all
*iiiiii l,*a forluiinl*. Kiliiitle.lt I guaa
hi. i^lin-atl.'ii Wtl nl.Ul.Mdulilely In tb*
•-•■IliVinif hard work, 1 don't *0tH_jat
Iiii ever rand Homer or Clotro, or Uou-
i.i-i hltiuulf al.iut J.wailuw Kdwnrdt
• i .my nf tl.i-e nlit fellow*; Indawd, I
tlnii'i bnow wtteilatr h* real al all or aul.
I don't know what wt* hi* "lam," or
wlitHlierlialwbrti|«lluaohuHhoi_acr*l
• fifty. It diewii't malt** niuoh, nay-
way. A man iimj la whit*, Idiok or ral,
rlMarpOOTi **** **1* and work* qeakfur
lino .ml a man iml very far uul wh*a
hi. rn-uii I aim ree|w*-i him and all lha
iini.iii-ii Ilk* him. Tolaataaraoord of
iii.luairr and li.nuviy nnd tiitolniuealal
i.t all lha UtU* tflrla and boya In *****
Uiiiiit to tiate Html for. And nil lha
Imli* f..lk* an tottf "Bud" * Ami.
Many of iliem will irow up Into ana
an I wt mien with |ileaa*nl miillarllnaa
ul ''Hud'*" Jotlliy and aorrowfu) ******
in - il the Nuramlaf Haiurday what
Ui'-> laawd nmund th* wrardi "Hy,
|*at Uiui*itrair-HainlitiflTtmat,
t nirtcai rant ra
lualtoUrhaaf-oetobathavN-fra-i,
Aod *.»■-{• thai hMap-rH aaow with Ma
UwN
l*.r In teat***aa
Ai«l**aao*th*lBtt*thnldf wtltat i
1 'I i Hoddy tal al**y* a Mil* ** M* fa**.
And tfce lalt aa be alwaya **aU Imw ia
TO
T. RIDDLE
BLACKHBIITH
Mthti t Sii«i*iir ot Leattft tod*
Jack Oo|* We.i|ea Wbt,
Boom Ciia«t  rli
Colinbia Street. New Wesmmster
STEVESTON
OOla-TMBIA STRBlBrr rOTTLNDRV
REID ***> CURRIE
Mi'i'ii'ii'.'tf.  ami H*|tt - "K Mi,l...*e't i Si^clHf
ill
KEY CITY OF THE FRASER
RIVER VALLEY
JOHN JOHNSON
WOOD
IERCMAI1 AID 6ERERAI
TEAMSTER
****,*. ut* ai Mallei i
, „ ,i i .Ki, it, . \  i
DRY AIDER AID FII WOOD
M. L. FOLEY
Lumber Broker
■ 1! Lj.'i *■ \:  I r \:
Rial *£■(•,. and AoeUrn,
ln.an.ara.
AUCUON $AIE
TUESDAY
JUNE 16th, 1891
...-iii iS: (tirrif At,- .i|!i-til, fur Jiilin I Inly linginrCnntpany;
\ K Willi mi-ilt.ili-r in .ill Ikittili nl M.i. Iiiiht) . I.nttil.iii Tiail
( «ni|..itit. Mattiil.ii.iir.-r-i nf IrnnWiiiliiin: L-l Jithn Cimp
la-ll, M.iitiif.u im.r ..f li.tt li*. ( ,irri.ij!f*. It,
ar am in.
,,it i,t it t.r, urt ram t.t, ntir
"Doyal City Market
m^t a. KEICHEWBAOH
WHOLESALE ANO RETAIL  T|/T-^Q X«
DEALER ... FRESH A SALT  J_fX6£LllS
i t.i i i (TV M:i ivi.ltV MoNT Bl.. N**t Vaotit'i Mirhtl
",.-,',•(,;
*.*** p\ *****
**•*-** '■
400
400
LOTS
too
400
Pishing Jackie
Two Hundred Lot* will be aold Poai*
lively Without Reaerve.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
l,„|»-itfn .ml Wtiolr-ulr llr itr,i in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Btc.
100* 102* 104 Powell St.
I' O. Box 207 Vttm-iuiviT. R. C.
On Repain PrrapUf Attalel li
Steamer Cut oh
Will have lha Chy Wlwrf. Van-
.1 I i III., nml ihr
Willlt.it. N.a Wi kiniiiiiiir on
CHAS.EaTXSDilLL Steamer Delaware ■'" - «"• >!■>>  K* ** **• ■*•«*' ><
inkd i-t , Brass Band,
ttilh  S.i iiiK-i-i  aill liity ihp
l'..a|il,' Ini-  I n ■  I  keti ....
itl'l.tlFI
Free Tiekete
**u|atM.iiiim aii T, liTwpp'i offiet
•hr,** .Ml
Mmra aill Ir n-|ti*trt,-,l
B.~.,a^B<<, . f  aa« .**,*
I ai.l. lla aar. Ha
.,,, .....ll  m-t  ,..«...
Cioadian PaciBc NafinalioD
Compini. , I 'in |nd
TIB! TABI.I Nn li
I**. **** n iv tm *****
*
ii< man «•. vtV'i*, *r* *******
* ***
liv    VI*.  te Vli **m,l\ 4e->  e«**i|.
Ual.. Mil *m,t*t ****** *****
,*.,  i ,.  N   ,-.
m iiiiunu i  *
tn* vi, ti*i.i ** Wmmmmti ******
t*********l*m*****' >
• im| ifUtf « ;***** mm**
<tra Wt-.»i*eiiaet .aeeetn •*
.  1  fc  ,". - \   *4 ,-i ...- U m**
..it II t WIT*.! *v*  '
"V 1*1 *SI» ltilt|«r**liet
11 tvt m \* wi^mtseiia «' i'ii* .
MaadU
mi tiiuiimt* ^aaiiMMf**wi
.mta an** miii
******* Vim *****  '>**
ehetl ****** ******* ***** I**-****  I'-*"'
4»* a*i ****** m **.,***
****** tr* tl
**m**m tl tht 111, lam t* 1*** *******
m4********* **** emtHtm *4 t***t
tm* mm*  If ***** ******** ****..
** n* m *******•* Mem tnm teHfm*
... - it att* mii
aaat  MAT***. ****** *  **■*'•
ai i* i«i*t »*wl«*
****** ****** ***** em*t l-eMn *•;***
t*> a-*«»,**. Mem *********. He-re»-4 It
tt |*a*.1*.V*a*i|***i**l«
T»» I weaj***t rweafeeilli* 1*** et *******
,.,4 pmt* * 41* tl M*f r ~"
****** Um** Ut *****  IH*   m-
* i^jsjifr  m-*dt*
STEVESTON
Jh FOFITXJITB FOR25QT8.
i'i ii ami- ti. tiuwtm or tie MATioaaL oio*
COMBOLTATION 01 TBE
Melbourne Cup of 1801
..••i I- *■ ■ - '   a. I'll,. -• , t'*ll*lt  *1|*a*
ta*  r..-t II■*,* ■•,*      i.   .- i r. w «. *.*U-m*
*  i.        .   ...**>,.** f-i- -.a
».    |'i,*e      it . „* I*. m*  *   a***.* a.**-
.,    tw     a. . «,» p* *•*  *  1**9* *■*■
i*    ** a ** p* * * rt   ****** **■ m
*m-    m . «.,. f*. w,  1   ***** v *e
am   l-H . ..vr* m-a *   *•*■**- v*
i •,-
T**m e'
■
i i<i* 4 BnB
- I -' * ■-*" > *******
**'*■ Vtl * mi* *• fan
—.J n_,a_    1*1*******  *******  ft****  *rm
■a*tat *****•*a  ia.*.-. pgmmm*
, ******** y****t tmmm* *** *>•
h
iaaaarl Thar*
•    -h.  .  TtUMWAY llrar*
Ml  al  **  ******
■ *tm mtt *** a li* u*m*
1***1*1 Iraa Karl in* Hat H
Maitii  KTIlVlwTttJt h i*
tu*******  *H  l"a*l|--*|  la
*****,  * *
Ml  *■*■*■■■■ BatvtalOa*
iKiniai  *****  * ******* tai
■ante it it»i-iaaftrt*riat***
Ul **4 t* lh* *e«lre rt Ihe
U*4**t *«** rt live IV <
Frank $, de tm
TAKIB* Till*  HKTIHHi«»r
•4* ********
■
,.,,. |a hf* i ********** *m**mm
■.'*■•■  i. *i •«   •*»•,
t mat I**** *****
i,MtAmm i**
TIME TABLE
Sir. ROBT. DUNSMUIR
autroto hrb vukmi « baiia
Nf,a  ...   ■  ,
*****  j a  P**m t
•tr-!**. t*m
* .mmm* * ■■ Uei
m  ■****•<  *•>***
B. MARSHALL
DRAYBAN.
0ARE8HE. QREEN A 00.
BAKxxna
Ha**aaa,«, „ . Vatawi. 1 r,.
THE LADIES SPECIALLY INVITED
.  r a •leti'*, i*
Te***-  i*e*a|**ll*l ***h. hn'iiw* I. « a*e! 1* tawalfc*. ai • aar rval l*iete«1   ***t
i ****** git 1* **4*
A. M. KiniE, - AUCTIONEER.
If tm W-9-tta-gM OmO.
IVlll
tmm*** ******* **■ a** **m am* **. *
*mn**y. it**** mi mum awtit**
■   **w*'e
«Wm i**« aw* r. a n*w*ew) r*""—n n
iatwwe* mttrtf *****
.  I*** lar-me taa taaarar^l fn_M, _n
eammm ... T_l aetfa—_a.
In,...,' *■ ,*****. annul,, h a. aaaa
mtrnm*. *****». la-—*, aa, *...l.al
la.—aa .a-|. ii ii lea.fcea,a_,e_H_-
a -ae I'aaaa. aaaa laaa—i mt witim.
i man ta tea twin, raaoo a oo
_*__
e, -a I
il* UU le B,.it luff la aaca,fl
Aaal a**e. „tl|W|i| Uat ha I
Ot*
Ilk hliiral .<- taat l-Mr Wl m a
mm,
ami it.*.... .at iimi_i a_ a*, a _•
tat,
t*a «ft ha aaa_ lull aa. IWUr wa-I
What tie mat** aa. a.'-Ill aaaa ,aa.
am.
Hi Hait_e,,*.r-a 11-li.^a.j.aaaaa
*
Alth-atti le aaa aiafa. _, la _irrl *a
lla taaa,, ,t_i!_,_tr_r —ml—I aaai
•ie*
e. he Ilea tlal tae, a.ela. ana a a-
a-.l aiatil.
II. - a. al.... ,..|<«leM.. Ita.-waa.
aaltra*
Aral ha a .i.l allh • a_ aaa la la,
aai, to lat
IU . .. at. HI. .a..-, *•!  •»! ) la Wl
m
lhaa I- I11*1 h. *_*. aata I a-_t
arlaa
,.1I ...t e.it.»«a.ltrt<el.e-ea!|_«B,
lat ae ea—al tmm *** ***** ae_ag
lai*
A.-, ea . aa-. t Jl . a a_l Una aaaa lau,
lia at  |».e lat, ah. laa aaa* lla
*
A-t aaa m a— aa.. Ma. baa laaia. m
leaata,
I I ae laa Ilal I.-al lai Iat4 aaa,
ratal.
Ak.  elk ha laal.  -a -t_>  l_> toM,
****
le aaaa thai Me aaatl ■— , -a haaa to
lla.
tu. . -ajeaator.
Aa.aaeaie laa—aat
"11 •* ear, haaa aa  aea  a.taj —nt*
aaa, . ,   ...  I a 1— aaaa am
Halt Mae i  ■. aa'  -  *******
I* aaa*. to*.**' ata. . pm *m I a—a
I
' II a Bl.BaV.a-
"... I tai IWf*. * ******.  m
a- M *. iM*. a* .. I .a ato.,a a.
la I  I lay to* • leaf -  fa e|  ^ Ha |gi
. . t •  ,   .1 *af. Uea    l» .l-aal  * le
t.  laia.at.lae  • . t  . *l . * '
■- I . i.-,.tta.a at* ha..«,«__>
n -a a-..-
■ i a. fm •** mam tta. rVrj am a ***
• a i_ .m ma *.,'*
■a- .  I. etae ,, ,,aa*t».
-,, naal ala mm. ma******
** ran * -a aa_—71
■**.**
Ika .«r
-a»a . IWM. I ,-ii.II. **, I
aaaa, *
l.l.lHai*'
ii •! i.i*.li**r
•, —a. aal aaa at. aa, atoa. to am**
**!*,* *************
"ttan *ta- laV '
•la-JiHalalaa Waaa a, «_B __
**,,**ntme
ikiw-laat.  __. a_M«
■  tal'i
. at.aa| I* • 1* ,
-I aasto aaa, ******
'Ileal .•• a m.mmAf*
■Hani,, r-a *-,  , am,
mma-*
*  kal-a-»t
-tt*-,, ra aa
•***•
-**,e
aam*m»*m
-a-t mi— mem,
to. toefctae  tta a tla—f at-a.
to aafil .—.*. aa a a    	
.1 rnaalf^toaaat
to. Mt, tot
_e*-eef
tm.,*.*am*.m*tmm**
".iiihaa-kM.1
' ,r ,-aaeeeaaaa, ••_,_«
laaf
a aitonaw-ai-a. a.) i
a a-taiik.i a,-
«a,r,*.*a*
-Htoatiaaatora toa,
T^ ka toe kaa aal
• I .ka, tola, fl** mi
•A, I **»* k>a ton-
Wr-al**
-lia.it'! H.H  tm*. ***
tot laaktl-to ttaall-
,B.|ta,.lf*.a*
"T-,*.** **•
-*.m I
IVktaaaa,
| to*,
ala.
Itafcaatoi ,1 ma toa * mm *****
*******m ****** mmm a_»
a. av, >_a- «_f_am*,. _• __
an aneaa aat toa Ita. * _to tmmm
aka**eta.  late.  A-ae.
li...le|.leiina .
at,.,.,, ...... a  1-
•a aae—tt a a aatae at toto—h
toa _to_att«a. aa. aa. I
aST3S»
****. ****
**** I'llK  I.K..III.H.  NILW  WKKTMINSTI'Lll.  IIIUTISII  ('(11,1'MIH.l TDKBDA.  MORNING  JUNK i"
SPECIAL ANNOUNCEMENT
llJi'i- Baniiilns
lliii wt*, in
Black Silks
iiniiii
Miik.'.
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
iHiii-iiii Ciiitimiiiu Itroot.
Faill« Ftiiiittiiisi-
Porii do Snii*
Gros Gruin
Moi'villottx
Ottouutu
Surah aud
Bromide
L. J, Cole & Co.
■■mil Hsikitii Brokora
llliilU'illU'l', lllVIWtllltlllt
nkws uk THE rrn
HI    1  i
\ ' .  ' I,  '
LOCAL BBBV1TIKI
l,.i rbirmli | Inkt. rlrtr    i
".•ii in lltrrlmi i
Lis.■-,* ti   i.■;■-, i-  llltl   II
Will tit tlie fill RlVtl t'i 'll'
|  .,  i.
i...... !ine.t ', tli* iim »l tbnpnil IWU
■l-l"
i .1 torn tirotwrti witli wLt T
■  i. n r ri I ■
•*„,, -....-•
in ,,\- ttd I  u i rt
-  -I.,-
fp*n m... tM II  U|    « •'   .   '
...   thii tn Mo*
i i >..' •
i.  ltn|
iti i..t  tit *.*
I wti
- * . *
*
h.i .if.iut'i  \\   im  IrvlN ■
I
down inutibt
Tli. ie »   . -    ■
*
it m Km  i*d * iflcn
t ,,'....
** a-' i  -'
, urtlt re4t ill Ten*
.   a
I,    .,,,,    ,,«*   ,.( ||   *
' - , | - I  •   1. *
.... e
a
 *
..-...,. ■ blVIt*
\* atltl'l*.!
ItUMbtem
I Claim
...
nfurw I
. |  Hem  1**m*A
..  Im* .-,,*
tela II* It Mlfk  a  * •   •*  •
....... * • _•
•   *
...
. ».   . - •  * • '   •
...
II
. I .
♦
* '
.   I   |  1    |  •   • ■
I >
'
,*. -a
anintll tuthi .'in nn
...    i_iprort<
ttnl*. ad   ' 11
nm i il. _  ib. lul im* iitll
tulili.  III,
* riintrlii
ii Unii |irt|itritloii*,
.ini nntwllliittidlni ill runiori lo tlii
gl letma ii upwind
i -    i
■  ■
■  ■
■ -    .
\  Irani 'lea;
'  ■   .   * ■    .   " -  1  I    IB
, t . I    .
.
i i tk tn
.. I*..l1
. '  |IMI|I
\ 1
| '
. ■' .Wl   *
it.  Not
i  ttktn idaia ml I
■  •
■  .   .  . ■
IpMI Clt| II*
i . lhl ittfttl a.
.   a , a
I.. i«  *   i %i kllh a*
'
11|   .  ••  .
||r*|11  'k»l   *e
'  lh nr. Ilia
■
*
: a uptfi_.thl
*, t .  II
■  e i
I  *
.
.' Unit A
V* *
*
a    *  a I    a
■  *    :  .
i   .    •   '
-
*
■   ■ .....   . |
•  * *  -  Ikll mtf
• •  a
-  It.    i .   ..
i  - • a  :'»., «tt * 'i'
If III * .* I
|.a- ■  i    .
■
,-i * •    ,
• '  *   * |l
a
■
•  .*
hf  '**   *****
a
a a
•
• ll
...   •  e  I
■
I  I
I
I  I
•
1
a
Tmt*
■  it* 1
a«  **•
i
	
. -a ,
•    *
t *.
I '
	
,1   . I  * *t
II I •  *l   *    ' ' • '
CITY  COUNCIL
nm nt ii," i|t|iro|irtitliii Iron tha
otdti  Waini* lowtrdi thi i i -
noli, i'ii ll tt.U|*  It WII In
in iimiu ni'"!  tvtrithtni itiai wa*
i... .'..ui t,. bt dull  til I .i Ull ll '*"■
lul tttiillnt thti iiieii' an .
'-a. worth oi "'i*i' itnii il  In *gu* Thn
itntrtfi w •- ■> q itil nihil an  II
lo la fuel vtri won ami II W|||   ■
i   I -,mi* Iiiiiii ul [iitpirtt ■■!'
ton
.Md Curtli did not btllnva
llldt  money  la  bt  IJpttl
i i ii  111 lhou|kl
I-.- i|,fiii whin ll wti * i. ■ .
iirv, nol in enrtili at hii
\ ,i >,..,! I*,-, ihi '. ■ I bt
mmli btlltl i" *i'*-it'i * -,-*"■* in euli
wii'l ltd ir»4i lh *  i • * Wt
MtU t'l tr  .
' outturn rati a*u rtnorti I
- ii i   itnindmtnti  Ittpoii
....   !,■   'i  |1
i  .1   _   I   I' 1
... - mad ind
.i.i-.i
\
\ j  M  itr, Mm nhtrui  * * ■ —
ntn ■• It rbtrfi 11 Ikt 111! II r*i C  I'
litiwlni, nnd whirmi mt mm
ii.,.-    *   | ItM  Wit**
OlVlafott* 1* '•
I* aud i« km |  • i
matlat  It  Iht  nol ft  tf  '■*■* t  I'  I;
1   *tie  Will
II
■ a
■ 1
I  i .-• r .   * -
A I N   lir. thll thn f   * W ami at*
•niinaiilaitweat*
... * ai   • .  •  ■*   i •
.-*.**. '   * At
•lttht thai ■ *    ■  •   •
.1 a - I   I
.. ....
r.i . . .
• t  -    •>
- ■
M  , r ■ ' .   I .
'i •*  I a  I * • a
Aiaitf ll.e t ... .
wilt, the NVfth Ait* HtU-MMI
■  iai,   t-4  wharat*
d il teel ad. *e*.
bile been ***** MM
a   . a
.... .   | g ifc.
|tt| * •  •   -
..    . *
A.  •
*
M    a .  V .. .
r   s i it11 ir. a  ■-..».. - . -
■   • ■   ■
• -
...
V    a V . • t
t I I  | a\.
. |t|| .   .
m   ...
i at,. .
a    . | • .
r, aM ia* oaatiaL
• i  t\  .
-.< J i.r*
..
ll t* * *
• *
l** *h-
***<   lit
-
N
_uii*ar T**m*
■■iii. ih* ,■■•  •
* 1-   *  . *   '
*
*i imam. *  .  .
■
■
**t* *
I a
hi**" * ■   -I   I
|  *  * * I
-,,■*  *** * I   '  *
*■
Mtt* A Vt* I
,,•  Tm****t *' *h* *
**. rt *****
*  ,  t« lit Itala In * *■•  I
H
tht ****** at l
i ith *t tltt J*it
It MltllM*  '• *   •  "«l»*l
' ~.
with tlvteiatei* leal w*< Lijil*-
le* taV I* lla- -1 lln* . far MkUl ****
	
'
I    •  • ►
PL***')ttAL*
'   ll.   Hi  a I a
•
*
*
I  * • ■*** *** t**m *-
....
»
■
.  ' ■
Mt to tl e*  Btl**l
. • tt. ■
■*  .
■
■
• 1t*m ***
■
■
■
m  * i **
•
•1*4  11  'he
I
******  Vtl*
■ '
," ':
| f*    a   •    |f|   .  .
.               a       ,
•
'
' .
•
'  *         1
.
. '  '  ..
1'  -a*',  1
I   ttlll
* toll IW* v****"
A Paieiet te ta* *****
A*  *****
I
Tr**iii ta* Hi.* ******
\.,,  * i. vi" .    .
•  • .. * ptHtttt*
.    . ,,t .   «Bi that
■ .   •  ■  M
*i *■ ** ****** *na lh*
"Hapall it«M H  -hi
• *** ** i* »iia**li-| iha nan***
e.eiltiNifail*.
■\:
• :•
ITI
Ijjjl 	
[look out
"" UuiiLiiiissiuii A^tiittti
i.i mih t KTituirr
HOUSES TO RENT
Attnli iy. u.i' Ntllonil
i ..(• A-.Mii.tr.,,. Oa ol
in iiu.i, .tmi im iiu- j
iml 0 ..ly-or Safri,
V-iiiH Umii -., i-li . i'i'
75 cts. rro ^b.oo
II'.AOK HIl.K
»\ fANOV .V.^'nV,""'1*
OXiroi,',!:^1"'!!.
V*
I."
■Ill
ll
1  1 ,11. lit till
,.i
I
.iti  tmi HOUtfa
.11,11,11 llif i III
i
■   -   ■
lit.
1 -
11
„l.
.11
1,11-,'. 1.
rti
-1
tll In
W. F. BEGGS
IHl WILL KNOWN
ICoii
1 Tail
imi -nil: m iiiiiti-iti-i hi  i I'ih:
rm.N ni im i-t uiiiii i' i,
SOUTH WESTMINSTER
J. E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
''■'I1'* aa t ' ii'ii"'iiiiii.ui un Utiii iviuaiijii,  t
tr   I,   .  ,   I
■■
 Mil  •
T.OVENS
MACHINIST
F. J. COULTHARD & Co.
J
TIIK
i rilKKIIri,
ti..i:-ti.i-  md tliitlii: I-,,MIM.-
i   it..,1.1 ,,,. .,....
1. It. KENDALL«SON
M1LI.WR10HTS
UKAUUHTSMEN & DESIGNERS
nil Front si.
■
.
Patent Ollice Drawings
Prepared.
r ** tm* na ******** a t
J. D. HENNETT.
WAICHMMER  ANO  JEWELER
1 .Ultlrnm.*,*** . ***  **********
■
Sunnyside Greenhouses
li;iliit.|ttW(-aliiltr.
Na*    Ma'"   ft.1.all   Ull. a I
Vtll i. I  II  i-
1 una mii, in &
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG "S
til All lift IN
ILiir.iiirriV llllll Mill
Sll|l|llil<H.OII*.t>llll,'
lag, Hi'iii.iK. iti uf-
Gimil*.  linn.  l-i|n
uiui Slt'tui, lilllni'..
I'wctai,, Sell aid Lease Praptniy, Collect Rcnis. Wale tain in
Pies, anil transact all Business relation lo Real Estate.
it ■  .. 11
t
""   •    * OFFICES
0. P. ST. JOHN. MANAGER  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST.,
LOOK OOT
A. C. Mil SON
COMING CITY
THE NORTH
eat Chance
lor Specu
lation
t n.VI MAM
DRUGGISTS
■ "i ' Ml;i\ sl
M W
IVF.STMINSTI K
V
■yyOODL  <&,  POLLEY
Footwear of Extra Quality Qampbell & Anderson
tVllOllSAtl  ANU Ktl Ail
HARDWARE
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
|„|   ill* trlllll
ah,» ii '■'
lllllll III iju.lllv  llllll
Iiiiiii it) I he -.|>l. ii
tli.l -i-
fni.lt,. Oil,. * .... I.. , v nml (iia..aai.
MENS •  •  •
LADIES'   -  •
BOYS
Missi-s- • ■
(liiii.mu ss
FOOTWEAR
w
I  II \\ I  I I I I  \  IIW  I l\l ** "I  IIAKH
hail,  inItiK (tin.ige.1 li »
NEW GOOOS
CONSTANTLY  ARRIVING.  Swv.  Kingi
i
ilillil lu ' fl Kitt Kl I.S imli.' I'i-li	
1*11,1,1
• ii-tli,
Opi«ittim City Hall.
-
 t.fr_«.a_la| *,  latjtlat**  I"
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST.. BUCK Of BUNK B. C. BUILDING.
EmbaliDlngaSpecialtT CHOICE" CENTRAL PROPERTY
Wl' lltlt.  lhl' 1,,,-ral
a.lll'll III  S.lt'.'l tflltf.
I Llm-1.«. -i-u i'Ii >- ami
Dlnninnil, it. lh.. rll J
DAVIDSON BROS.
i*i ***■
■  I in****a*t-
ON  EASY  TEH MS.
'. W'.i' tl I.
vnn .mi
at*
S
aajfj
>■
es
SB
I
The Boat nnd Chon?cat
KING & LANGLEY RAND  BROS. SUBURBAN
*   Ur*t^liH*»a-.   R*.»i  I •»*<»
A^* Alt,  *U.
l*t*i\T.**1  nil'I1> IIAII.-i/H
i•» U*tt»l. Caal*4 at Et*taia4-
now omiREi) rou BALE.
H. NOREY Ac CO.
afa.B*-p«-ta_nMn aai t***** «•*.
mttmm* !•• ia.il
BOOKS, STATIONERY,
I.ni', ii*,.-. Tiiuii,
Una.'Hrtll (lunfl*.
Tla
'
	
..... tit.,..
'1- ait
Hi li. . IIIMI In II	
,.,.|.
Lol.
Tl Tltll.
lllll"
thlnl rn«h. linlniiff II. I ' ntnl IS ni.iiilli*.
nl IH |ti'i ntnl.
B
-li.  fta,,ef|,  |.  „,,,   .a-
nairtf aillarrat. hea«, miaiaa, lala-
U*a   Kile I arte et „.  ,
lla ^ttaal, <• a*, aa lie ata,... late.*
tin*
tonanaa Qrill Room
tartl. ef,„ ,
i...a il.tii!
..|-|;\ Iitv  t\lt M..MT
MMM ■■- *M> i ,'*VAltm
IIAKEH * WHITLOOK.
RAND
Real Estate Brokers
Columbia St, Westninster
I it Vim*****!. B T
l,  I    L-'t  .  '
CHOICEST LOTS ON THE MARKET
$200 and $225 Per Ut
l -. -   ■ ' ilanra la «li*. II •"*•'
Tw lubnMliw **A IMI lalUnltn irH, "
Brenchley & BENNETT
AGENTS
l**** ... 15 D0U61AS STWtt.«™
la.—.  ,1 e.ae  a..*,a* i .aaaa

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354086/manifest

Comment

Related Items