BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 25, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354083.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354083.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354083-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354083-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354083-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354083-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354083-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354083-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354083-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354083.ris

Full Text

 W.J, WALKER Mi
HUH BID! BIM
NUW WliBTMINHTIill II. Ui
|W. J. WALKER I Hii'*
THIMIOH  10  „,  .  .,,. ,,-,,,„..,.,.,_
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH.
HUM llllll I7s
NKW  IV KST MIN ST Kit, BRITISH COLUMBIA, SATUll DAY  MIHININIi. .I1T.Y 80, IHII1
WM. BAUiI.li: ft CO., I'KUI'RIILroiW
lENNIE, UPPER] DRU'coT8T8
Real Estate
GENERAL AOENTS.
ITloicli,  Lui- mi 'li iiniiii
-. ill  L.I il> I l.lll Inn!    I* '  l . ll
It ni.li,j ji ||,0t—
A iuleiiill.1 ai a. Iniallit  ltara.li
I .era block In  '  ■
.iniii.-I
||, ..-I mil  t.il,.  .   '  . •
ll.-iir llaa' lii'ii lillilifa'
II laal t.l.A- -i .  Mill! Hll.l MIMA
Patent Medicines
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
FOR SAI.E  HY
. T. MACKINTOSH & Co
8
Tobaccos and Cigars.   # Thomson
i ,. i i.l.ht'ilnM: 117.
 M. ROSB. '  NIIIIII 1IKI.I. ATlKMl.tM K    Itil lit,
lit'.il Batate .uul [nsunuioo.
COI.'iNI.U. Iil.'ii K.   NKW WESTMINSTEK, 11. C
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
Pur. i
1 aal,    ll 1- tl.
l'i,...  1100 tu SHOO
Irlfllrl,  II
Iff.  ... .Ullll." 11, _,,.„,  .1
II
' ■  '■ tan-  Mai*, aa.4
UM. Sl Ilt I II.HS  I IM'  -I I I I i IS-. I'-  'I I  II- lil. 1V< III -
lilll.l.l  IMl I'ii'lltl'll 1  *   I.l III  I
MOWAT & T>
TURNEXi
lillllRAI AGENTS
\AJ,  Ii.ivi* iHDpttly in .ill
Of t»" C'ly .mil Dibit nt. ■	
FARMS limn.-..-.I    Un *^mt^^^^^m
Is-usT I
impi i.iu .
Lot   "SOUTH  WEST-  _,,„„:„,„„,.,„
■DiSTEIt  i'u.  tnii.- i.tmt a-
Ml Irom I 1.2 .a.a.-. lo 2 1-2  UKMC
**ta-* "i  rir*t  Ailillllnu  In , .
■••Ill Wta.inula., t .
CONVEYANCERS-FINANCIAL AGENTS
Mono)
rami
t  , > -  i  t '  ■  * i
WOODS, ***. OAMHI.K. H****v Wi*.lmlii-ilii. B.C.
Destroyed sy fire
H. G.ROSS t& CO.
C.'lniiiliiii St.. Ni'ii \Vi'Html»*l
tans IFI
I I
AOENTS
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
TBAITOB LECABON
UNUKKINU  AU0N1K8  MAKti  1118
l.'ll'i; PBBPEOTM UIKKRAlllii;.
Dyiiih'liy IikIi.'h, I'.vt-i. Him lMtiiri.iL
.TonMikIh I'uy ilim  iiimi, wim
hiltlislmil tlin Kniai'i l'i Og riii ii in ui,
I'lnunlinit  ■***>  Imiiioriility  Fatal
l..i-1'tii.iii Atiuluiit in Qnniiiiuy
Tlm Hnluli Etlin iiiiiin lllll PlHM
Ui Third BmUU&(i
l.'.\l«iS.   Jill]    .'1 l.'l .thti   Illl*   I-i
((•tlllll  111,1, U-1 .   - 'I    I
Itnl lln- ln*li [i.iii
illl  -ill M  ■*! till
minion i i i■•■*<■*•'■ ■■* ■*• illt
Frotual or la ltd iiomacb  lln wai
loo waak Lo undoffu au operal
ii..- i.ii,.:.lam .'..*• i.in* *p  ilu
tinall) tui.ki' 01  It*  »mt  -*".i*l, -ii.ii i
i. ui[.,.i .1. in.11 -i. ■,. ni ,,, iiie *,iti.'i,-i'.
; * ■ ■■   .
i,..».■.. i, iiu- .. ifaln
Uiiii ****** llt-i   l.i ■ unit l* nl  i
nuorl uuralBi bli *tn nitb  ii
pottlbki  Hi* *i't*i *' • * ti ii ii.**"-
wi... writ t.. iiiii tuit. [oi
tin' 1(1*1.
wi.nt Uii- limit u,*t Mt.it i. i. haailai
..I ... It. ,'1
ni-MtHIIM. ami OMCtUI
l.t II*
anmuiii of iln. Kiimi. Ilulldba.1 pro-
■ ■
nl Miiiliuiuii  ' i bi ilial
In t.mri tmU> oa a < it *'f
it..  i.*-t* rt
iii.ii-r  Tli- miaUtitit. decided Ibal
tin* iiniiii • "i.i-.
iba progi i 't ob
'    'la.llltl.'.
Imprlioeon    i
■
wbo ***** iiw _n< *i.*i rn i.  ■ .
Ufed
\,tt,**x  \  .till ii
ll,*  - -•  II, 1*1
t* todaj
,*WTMtXO i*. n
■
:
n . 11* t.* b A** al i'i
■
-it. ii
...nil. .1. . • l't
tn U,<
u.-N-ii, Ouiarlt
ni .i
i.i
Mnnd  ovei  U**u*  f* -tinl-ii,  il.-lim h
i.ni!'' :i "iit »i tiiiii.ii.'i  lluudn'i- ■ I
Htlit« ol .-■ i   •■•> ri bt ikt ii, ■iitui'* iin.i
III.  a  btOWII    llnllll tlllll   |i|.l'lliHC  Klatll,
I  (lUtaJllt'U  I)   ill  -'I..ll.t
I  '  -III -  ■.-  .   T, ..-.,». ,  ('  'l,,|.l;il
'li,.' lu.i.-ii Oultiuilli Qiiatta  in-
m ibn lunrponi *>t tho Chilli*
I  *   ,'l'll.i.   I  *.l|l|..|||>.    iilllll.ll    ,   ||r.
I
ti.ti inaiii-
'■■ ■ '   I .  | ii    .1   ':  .
' ft Ibu municipal!!] ol
I tb» I   PCbl   '  .'   Irt.ltlil.K,
.uii real
I  .  ■  *..
f tbi dotal "I .ill * -
'.tiui Ui'  t*<  llii'
- t't'l -iltalnuii'lil
■ii'ii.j    Tin'
*. i;  Ubwi ll, John Room,
I: Nowoll, laao Ktvp, J. ''■ llmdenou
Llllll Tll„l.l_. I.'lili*. t.
HEROINE OK MANIPUR
tl  -  so i:i.»;..i.*  ii. .-; r«.*-i tin rot
-Mii t. ,1m a. . 'lul,nu Wititt tl.i.
M  . . ll . i r:.i
.iu Hi  i vl    Aptmt*
ill  I of la Bai*
llm [.|. ..ni iim*- i. Mr* lirlm-
WOOil, tbf l..i"iii* *if  ll,*- Miiil|itir Inrl-
I ■ .-Hi niravtai
r.itin. ii >f Um III tilt Had
'  J.ljr  ||lb.  In  Uslttt
ipp*WI - <   1'iuna  WOU.IH
• Itillliil  Rgaf*,  l(t\r.tnl mih
all lln*  latefWt  iL.i  a  m-ll-fiitlng
vrldoi •  <it<**  i*4  baomlai  cap
i    ... Li.
Rural Red I i...
.1 n wbo U****
It)   »..|k*  »f
'  L-
opoaad
'
■  ■
lul  ibii
• '-  I  atll
M   .
■
■■   ,
' -
Illt .1,1.1111. It. llll
day.  Tlia  w 1*
liniiiiilii m ai„  Un
':. ..  ii
I a  It* 1
II IUI..   1
jl.-liil.  .aat.
llllii nil
1 i.t
ia in, it mn
1 mi-ill 1!
"1 j.riij tliat 1 nm
■ll-l,! unit   ll,.,, ,
itUl.aif   !• Ml   111
lir-1, -l.i.l  all  overt
Imiii .il'll-.  Illllll'la  ||
1,1. ,..'! llll, It., ii.i.
lliu .liol.
botl)  -.-'
a  Itlill ill!.,
lllll.- Jl,J
Illllt.. .mil
 It a
..I llinn
tirtiltetii
..1 ,,.!
aaalaall,
III .lllllll
lllli'la).   1 'laal -tlal'
1 .ntt!.! lul
Lip, l.iit
■
i
Policial *f ilif * *.lhi>ul rrlfrenco
10 horn" 0**t*\
t*m*9*>***\,t  I"!   .lll-MlliM  1    '   If.    '  I- ■"■■'■   '1   I'll  ■'■
Cll.'a- AiM'rii    ROUS
AUC Coda
Mm.iiiuii*. Paint*, <'•>• in-
H.T.READ&Co.
X).S CTTR^IS-cCO.
A
\
tbal *******
ii "-.'iin'ti almoil Inpotitbla iod
tiiiiiKi  in util corner wm i i*   I	
■Aul. iii* in.nt, iboi out I"- topol in*
bi id. . : ■■ . -.  tnolbi i wttii
bli fori !■■ td lot ■  iud  i) "ti" i«
i. toltlti l iniralbarilnwi tnludad
na*  a I.I*  lu  ln'li'  in Ullaiin!
sunn* i.f tin- woundi md band t| ng ibi*in
Up  .Mi'-r llii*. I waul  t
«itin-tiiinij lo aat. and we badaeurt i-f
-T4i.il ttii.n.r   lln-i,  «*  mial i* t
■■■  i cannot i.-i; fm
Mt  nil  ...ir iii.lt>  thll I
n.it. nml Mall, iuiiii..I ultli bullet*, ami
■in-ill bunt in all iiii* roi    I
tlrt'ittl'ii  slvltt l.i  im-. .iii'i 1 I'M ll ami
■
ninni two bo in  h i-i i
WU  tt.'llliiK  -uvliiii*  iiiuii  I'raiil.. N
tent out lit lbe irouodi lo - ■
i<f  tin It.    I  -lllllll  lli.t  will,. Ul ... i tt, ni bai It '■■ ti.
■ - ■
ilda tba ***** aad look foi iiim   1 ni
.1 Ml*  .1"/-
tiiii nil ii, «• ball un ti" larawlab, wben
i, ii." Brim bei i
tlrit 1 tlit.tiil.t tlit'v hadkllM
lll^.illlfM. Imt | liU|liTi'IUli,rtt*lltllK<li,
imt told ni iu, > dnl tabra iinni [in*.
-
iliatiii-ltil ii-rtm uopM-ili wbkh arara
um wt - nor -mi"  l
***** down '" Uw ■■ lat unto. *'
i   Bno| »*• "nut-
Uiiii* mini, iml lii.* iiii 11.  mn* Imnt-
lu la aval
ami it Mad a bt, imt *ua i ■
Afteraaoioor "•*■ boon. **• •*■
*** lu *lai.«*i
! *
(nl ooi .
I   •■  III 1
wai *it ■ i
iad n
-
tfllU,   Illil ,t ll,   *   i
i iiiu. u|,  and ll
\\.
'  i
"■
| ,| ta • i-«*
i,i.I   i   I-..
*  hit**   uiud   mil.   aad   tl....
..
i. a, t, Um na.)  l lii'ii i
,.
• i. wban I
ibo tot  ***  **< "••  .tii»i.;4'i»   I isi
down la a d I
1,1*1.1  I.'  •
ni nn im ui ******
BOODIMBARDSLEY
I'lill.Alitil.i'lllA'H IlRKINli ACCOUN-
TAHTOHBBBB3CAWHATI0H.
No Bonullonol DavalopmanUt Huw-
tivor Thw Fiinioui Trottttn. Toimy
uui Longatraat, M:it*lu'iiror$fl,ooo
ii Diili*  Di«i;riu .tui Co ml mi of Mil-
wit ul( i-.i   MlliLtiuiifii   A nr« !■ ui ii ii I
taauad by th" EiuucrUlo Minnri -
Tin' Trouble Vtrtually at nn Bnd.
hill  l!*t I lllll   I'i * I I l.i  ,*
III,.. Ill" .,1
.u loday'i -**i"" ul ti.. t.n   .  11.-
■i-i. -I.i.  *;;-tppololad.
ul bauh "ill' i.ii- in.i boau mb-
di p__lti
..i |iuIlli html* in Ui-ir liuUtuUmiitthe
bOWl  "  I.   lH.|l!lrllH  I*    Allli
.1 r.-.[in--l Iiimi lit. i| ill ■ |  ,iM..ii..-(, tl,*.
■'i. tali -i*
• .uii Halloa miiflil  inl.rl. (*■ mill lh*- In*
.I imn iwlni made b] U« dli*
:iii-i  wllb i tioa  in • r I ml m I
|ir..*.-ri!tit.!,  ..{  iii*  imil  oOclabi.
r -,t...  f.,r-
IIHTly pltWWOBl Ol Ul*' *  III  -Ilal.I
-ti.i  Katloail  lliak, uoUflad  Uio
...iiiiiiitt.-.-  thai  ii'*  would  ippaar
!«■(..|i- U..-K.  jl   ;t|i)   Iiu,.   l|„)   mlttlit
Mh a ina nt
.. [da | ■   Ihi
kUtenca ..I i.i- I to an
"i.-r atii  , . ■■' ||o d '-.'*' bavloi
.   fti.iii  | nt.ll.ii mi by
ru uii".-iiiiiiiini llardi ■
> ••mii..  II-' iald llardUai ami hlmiall
.t, utU,b wan  I ran
tit"uii.ituiii* each real  OapLurat*
b , i i.ilii
iiim thai "i ttini i-iuii al di bli bad lo
ii
■ ■
. .  i.f thorn *i.n *<t" nol -■ *.'■
Jlll.-Illa.  *,;■••■ UL 1   dfUM  1"  I  ■  Ul
•  ilnaaaBtUai
.ut.,i thai i" i*.iiiti.-iii'i' ■ ■. '** '"
...I In
■ I
i n •■ di, 4*
■ UtaUai
the taill itaai
i_li*oi Naittiiiii
Uiiii. t. Itt* ili.r iiu*
I Mir.I,  I..I.I  blM
' U|  l"'|- lllllll
.ii.ai iini in* "ina
mil.**, ttiit ll would
thai
Thanks AU Sound.
KM'Wiiti  Taaa.,  Ji.lv  :t.-Tbe
'..'  »•*(..Hl.'llt
■■■■  !•• ami
t***4 it'**'
.-■■.- *
**,*,** I  lL^^^^^^^^*^*^*^*^*^*^*m^^^M
*  *** it I rfwa
■
'  '  a  ■ |tj  *  .-..it  U*A  *****    |   **''*
FOR SALE.]
I.l 1.1  I IN.I.II III SI MS* .'..lll-l llll. j
.TIT.  I |.|.
A. B. MACKENZIE Ac CO.
HO? COLUMBIA STREET.
I  vi.tr
|
DRUGGISTS
.ar-ti., M* II I la a tl
,1'A'l
H/.(tr
I   .    .iai    IVt I i'lill ill liatl .llltl
__ lialliyll
MacLaren
|f-  Ross
TMBER
LUMBER
*)* Co.ltll. Sliiii,;!,-.. Lnlhsiiiiil Pliki-I*
•^Biii. itiHttisiiiKt.nc   ,  ,
_ Shij
■    *    •    .    . . )
S Smokers  ;j=:
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
MANUFACTURERS' AG TS
■
■
| iiiiiiii" wiim*_«5V*4
- ■<***- * ****** <
***'U4,t ***** ****** **,***'**
tmimvn h*n*
KilM by Ucbimmr
IIH.!.*,   ■ I >
ittt tU* t tmli ***,
*»** b* ******** *■**:
******* lh**n«  - raUbrfi
*U4
tnh ********
Rnui hu n
.
«l-l*f*l.*a4 I.. In. Am* I - l'i* ■ | i»«s,l»**l
****#■ l»*^lt.| his  *-•*'
Thr ******* ■■■■* **
h*m**t*t******** m* hlM
QaMly BacwivW.
linn '  i
* -
1H*r*.  II  Hi  .  *
•  i.*i.ii.-
■iiiaiwi .*'......
i
■
f-ANAMAN-  M Va
^^^^^^^ it  iaa  r» hi mih
ct«nt* KHitoiMai ere aa Um W**
r-a >Miiit*H mu wan
*4 *** •    * .   J
■
'
tht
Ibratwh
t**H  *r
,   I    1! I
|hW   ItlM
******
ii■■-*, mg, t,*
r* t*l*,***4
■
rtj  *■
H IMi,
■ai-W
; s M
Ml U
I) | |
■
m,  ***** •Hll'
nt .** mm* bt twi MOW.  I think
• !•   U '•'   -t
**4  1
■
1««  «U|
j*y\ t*t ****** '
I  «i*  i«  ihe-  tur^rwHi  *****
rtl   y^^^^^^^T^^
lElMfh
^^^^^^^    *******  ik*
hthmAmt *H*t ton
^^^^■ll IMMIleo
■   k  ii*
tuOV * *
'  **,* h**A*. t*A
*A* *
-
■
■
tapmb* tu* *^ ■ l<
**b i*w uhk
'  «-*  tho
It ***
■ I  *,*•***
,  II.
i. m* ■**..*,  *■**■*■***■***>*.
i *■*>**
■
Hm* $**4 ** l
*  104 I !-•** ■ *  i
-
v.. i
■-
.
U*t*4 «fsw h*r. I.i • hi< t' s ******* ttt**
bm  *4*4  ll  -
Hmt. lU ' ■-•on*
hi* Iko. 11*-*!*.nil» ill in*!** llth ****•■
e*m,*t****** ith* *****  it* tht** lb*
'
CITY  rOUCB COURT
«or*ittusii«« ****** Ata*Mt** ****** um
ji-wv ■ ibi ttt«*h biub
rt b*4tr*m*Ht**l*4)gt AlMa«no al Iho
Nff^ay
TV*i»i'i-»i« im "T imal lliti.
-4 fftt* Tttitt*ifll  <hit«Ml*itl,
.**, tm*** At***  I* Ibo doolie** *4 i-m* Mm.  a a linlii" -
Mi  Haarfuwt. fat tha ^efewi
ifii* t.i •iii.-i" - ' #*t.»t
*H.|l|nJ Ml thi 1
■
**4*t 1-4 tl*  j ■
H iU*r"l
.1 1,1 \*l
■■•■'< ******
i aay lairr*
-. ace lo our
.-ii.-ni ••
Ht»   Mllhltl
trtHt  turn
*
• *•
■ mainUla
I tko
i.  in  Iho
■  mr
■■ ********
*
fce for tho la*
j ltn**t noinsrl
»**.! _4i * .   *t ■-,**  I**
■ it.tltt* Hfl
Nkw lobaator.
MllaWI . \  OOM*
.,*.-.  ml., Ittt*
ia.ii *****•*' nun hot*, hiio riuMPil a
*m**l lhat tho
t* ain*
-
**t il -
-.t*r aa*
,,■:,
mar*■*tt4 In th* **■■***<*<, a,* lhl* *******
***** mm* $a*4
'  >:    Iltii'*.p-
***** L ■
■mat
■
■
*...«»{• *- ■■
-
r ■
i
■ •
n lor x
■
■
iwllt*
kaio 1*111,4 that
I ii«>i*y mimlM
:■■' ■
,  i :
** 4,*h*mmm%IA* AlmbA*g**4  turn* tho
A Ml aod Ka. union
Hr. ton*. M«. Jali M  s nMthofo
ii
• Ml  M IM
WM. riETJEN.Mii....li.l..rcr"  "■a'KLi.ar
MEAPSIDE
V Townsend Block.   AR
i.  DEPOT
Agouti for Walter A. Wood American
Mowers. Binders nnd Rakes.
COR. COLUMBIA & BE6BIE STS.
ii
ii
III male ••%***•,**>* Utt*
Imiii it,****  U* .lit)  •« '-
•*hor ***•***■**iA* rn***)*4**  .
mil** with the *miHmm*■*
MM Wt* **» *SAAtt
....  |    -,   i  ..■..'.
ill*|4l'h Iii tin-  I.
«1*n -I  Iho on* rt *b* pt* -
Monlat) io*i*«ii  .K*
lit* Ki*t*i**i *r**-1
lake pl*** ***** il*tr ***** ****. at*
Ibrpr will ho flNtwo n|i *****
waadaU t* tho bum*
pAlitr*.
****** ********  I.KI1H
Ilm tho Me-wiftk- tlttt* l**** ********
br*r. I  im****,  In  |*v4il-MI Iho ***** ,4
*t*tn* a* * ******** %t f»tttr*ihai»*i
1*14** lo *tm,*e*lhm with Mifctoiir *****
• lnklr-llHlt a «  *
HRSMM inm u*r*
111* llpWlBl Uii-
" rnotpaor lau
■   f tl*  f> -   :   *
mi Iko t«mto hrlsto^o h«1«tlh t**A *!■*•
tut*
mtt **** nwi
TTmimi*  Womlhiiosos,  a  H*4t*t At*
a**,** MorvhiaK i* la diWrolilHi. aod
tti* i.ii**,! hn ftHii'it* li* I
rt  ******  ||o  *****  bl* TiAhtlitH* al
......i.   ■■
a wmi o.i* *****
(ajiinaw.oat. Jal» fl- If turn**
A Tjo ,**,**rt ********  kira** *r*4h*l
■
I iif  tm
• blH   half  tvw,|iSia**l|
*4* intthlK
Nkwfsood rtaak nowlloHk to
Ik*   ISM***''!.
••J ihal
*-%>*  H *******   *****
■
•'itlllWft.
•"<tie*iNai.)oienl f*w f"wr Irtwr*.
Ibo *v***3  aod  'hM
I 'fell IMO.* **** U* m*t*
lanawat*
i   ******* ***** *»wi to
■
iUtt***'*** lit* It* tip** >mtUh*r4.
ll ii/**(-l at int. **A tho«hM ***mm
rt Iho rtt'tt* ml with a HUtt. ******
Um **-■***.* Tbo Imbtti *** ***** to
**y lhat If Iho * hut w-r.nM nm* tea* lo
tho Ml*, ho WnmM iftfloee Im. aod *t*
tHaUtwwM totfen-o ** Iho tkHt. tbr
•tmtm***, Tl***. the mttn*t*. Iho
a-MMani itawn-Hrtiwor. aad mn ***%t*t
all wool mi  Thu wa* atom MM Rl
M ..  *.
*■***» the
- ,*m. tm
1 •
n*  Iii  l htr**o,
-
• ton  Ibo  t-itlr  ronhoil  him   i*n*P,
lais-a**
*  Ito*  Osl^Wlll  I'l  tbo
no  Iho  ******  Att*   Ifrno l« ,
-It and his |«irtoor ***■
bo  *ai  lMO«d
tm**4 to pat  aot  *"*■■"   h '•** H*m*
tho  ps-J.ii'  1*  *i*  ********* lr.  bHsrOo
1**iil*i  *%  timl  lho|
|W*,*[(|i»|-a,». •**} *   I
I'..- .imntonriti
laml tn ***** ****** with Iho
Till  TIIR1 r BYLAWS
-tfilio* Ihal «i*rk wnnU bo Inr
M*h*4 \hm* ai"             lnonai
****** rt 1a**at**y'a Voile* eo Tfeno
***** *****.
   iMpotUOt IMSIM  	
Tho ****** em ibo ibt.v-bfiaoi jtiior
in «i* an i#»oit»».'v- M MAtltti.1 i,j-
aa etl****'*** iWrroiif p^potjr ohlhmi-
ain  Tbo  1.111,11* ji  iba.no ***** lr-11
■ tab-:
! ii-   •  W«l Im
l_n!ol*laodUod<   *■    *•* »
|j*»d*av ivw-fitoia-
tfc* . i •
*.e*o*f iwl »!    ** t
i iai **** prnuA tiihit.;. sii.1
■ tti  k,  III **•■* t ii. -
T******r* |«*todln tho Iff ***
That* will hf an *m*t*r*a* to I
Uodib* f* tV* -
IhO A*--****** 1*1  Ul^  Ran I
\    II I. I  I
war* am toate Mai
• bn'' at i p. io. aM «... *
of Iho Va****it*? I   ,
ntoi^-a -ptr****** rt *lhtr*U
sad a*ii*oni*nl« will H
Royal R-u%Hh*l
Vli *.*>!.  Ji.il  Zt   Tbo  S* *■■   I •
-t-4 - ** T* law l'*r»lmaiHl
otiVm* ii
-
tit* 1*1  t*  Ikl  W-lfM
i Haawef faUMlRhwr Kb* leaahwM
ibo ,44
■
I'lMtf I '•  ' i  a,f  IbO
tttttf**, ' * I*:*  *h*1i ba*
foi  the*  U**i ****, nf  the  ***• H4* In
-
■ ... .... :.i7£«m.;' ::'.:-
mtm
THE  lal',Hlll'',l(   NILW  ll'I.STMINHTKI!,  lllIITIHIt  t't.l.l'MIHA, SAI Tlill.l V MOIININll. .It'I.V
l
111 I'l
G
lllll III11IIIA
Ki Yuu
O  nil  Sill nil I All)
»< NOT."SHOES
;',' 'i 1
11
■
it
i.
II
I
\
n
11
jl
-lalU'
i
I
I   H"'
V
II
tl
«*
-.MHI
tl
I •"
CLASSIFIED BUSINESS D1RE0TQRY
II I.'l"l"
J),   Kl  1  I'n'V'  .11  I.   1"
( I.   ,     I,'.„ll"',„'
If I  ll.
,\r
NOTICE.
CITY DEBENTURES,
TKi! :"""
HARDWARE  ™os
1'i'iiiliiiiiiiiiiiltaiiiiin
T
Wo  '  ..-.I.OAl.S tH  IIAKDW VRI
I'm- iln
F. CRAIvEs.
CENTRAL HOTEL'
JAMEB OASH, W^..*
. W.TURNBULl.ti
Builders uml Qoutntcto
■X3I.ICI-
iiuin
II.'
WATKIIMAKKK : ami 1 IAIWACTDRMII : JEWELER, Nuw Westminster Bibweii
,- '.',,  : 1-ti.lll !' I)
I'
ai  a.    a!  Ii.tltt
I'll.. \\
la.Ulall lllll  I,.,
'
^m
'■I
.  I- .• u i-
■
*
■  1
JMSOII, COCHKIMCi.tofc,
\
s
1...,.   .,
I*
T„ Iib lllaliiatal
( '    '■  '■'  '
■
S I U,N'-  M'tUIIX]   I'll
1
r*
■
\,,t  Mn.  1
1 1 1 tr i,
I  1 llll lit"
V.
I III III.. Ilt
ll.l 111 I'llMII! <   ihi.
-   •-...
II.
M ll.l 1   .* v
S DIRECTOR!
1 * »■
I I
■   .  ■
Bleetrleal Dletarbaaeaa
NlllH't
a . 1
I'
-.  .\ Wl  iMiU'.tlll ll.tll li 1 DM
MISSION
NOTICE TO CONTRACTORS.
s
BRUNETTE SAWMILL Co,
1 NliW \VliSI MINS'I KK.H.i
MANUFACTURERS OF  |,iiiiiI.,*i'. Bllli  * . I till. Bill BtUlT anil Loiir Timl*.
to 100 foot,  also Fl    1 ■  tic, Siding, Mouldings, Piiieii
Window uiui limn' I't'.iii.i'.
K mils.	
i. .A.cc*t__xa.e -•"-  Q-*CLe-ta__.toed
Shiopin;. Facilities bv River, Ocean or Rini  'nsurpusscd.
lAtlNGlHEOISIIIIBUllONSYSlEM
_^___*.r
(fin? icbiifv.
MH H I
■
w
NOTICE-EXPLOSIVES
S..I.  A,-, ul-I... Hi.  il iimiN . IIWIIILK COMI'ANY.
T. J. TRAPP & CO.
"Z HARDWARE MERCHANTS
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
Ul
Hi-*.  Wi*Mlllln»tt*r
•InuEles,
\
1 Furnishing j
;' ,*. *it'il Wv I
LYAL tV C°-
BOOKBEUERS
.1 II MtllSI'H
HAMLEY BLOCK
TIMK  IAI 11.IL   " *•******■
REAL ESTATE AR'NT „
:   a .1
II
s
H
a.
PI
Itl
V\
bl
a  it'. ,
	
II
liv  VOTERS' I.1ST.
\
B. MARSHALL
DRAYMAN,  M. L. FOLEY
Lumber Broker
The Crown Stables
Kim »t Hoi m -.nnd Vehicle*
Im hit nn tin •
to ta
HOB u.,\(ii'.i:s IAU.
\
NfU- WrlllllKli.t. I ■■ •
Bank Montreal
It- .it  IL.Inl.  ..lltl  A< . Ill '1'
ttialll  .1" ■
T
.  .  rt.AKK.
I
A Savings  Bank  m -r* rv*tit r*
MMIll  11* lllll HI Its        la.KlJJ.IJ.L-b
1 Department
t'aillltllilll  Hlll'ill'
Navigation Co.
•*
11 ItltsMlllt
ro iu-itor.Hx    inm uml \ . R
I M W VANCOUVER
GEO D BRYMNER,
*T *****
_  COAL
FlCUIHii  IAPI/IC .tauten iu_»
lonmb I HlMc savings bank
New Wellington Coh.  department
■
$H.(H) PER TON
CHAS. E.TISDALL
"" VANCOUVER
J  w CKEir.HrON
Well Diggingmm mw
w
w
mn 1* wiuwtoi
WOOD
UITUI Kl
lUKsra
311 UOEB aO fid WOOD
• 11 n
"iRAHws jicHmr,
-
it**-|
SH33N3AV9S
"03 . QNVSnH 10,
*M
wl
1
•a.
It
Ih
lai
in
IH
Ml
••I
llll
I.
ak!
■lit
Tli
Hl|
S
I.l
*
ill
«
11.
**
*m
IE
E
Iw
in.
Ilia
Ini.
II
Iral
laaa.
tlm
rhfal
•Itl
Tl«
...
IM
ini
•im
Ui*
***]
■_.
la l.|
tmm
i..„ THB r.F.POKK  NRW tt'l'LSTMiNHTKIl. IIHITIHII COLUMBIA, BATOBDAY UOBNIKO, JULY in
TWO CLASSES OF BUSINESS MEN.
Ii.alllll
aliuu.il
l?l
Ifl
.HI'I  Wl Mil
1  )orl Sii
-*'    lllli.lt l
r.'iu ...-. nu tn 11,1. in -im
ttti'''
i
■ III   ll'lttM
iimpson li.is
uni to it the
largest M.ilniiiii canneries mi tin i oast, Liiul
Iinni it-, nearness to the
seal fisheries it mtisi
ti tii
a so I u-i niiif Hit- litLiil-
tin.uii rs  ii  tin- m.iI
■.I    I
UONANXA *,.
fishing  industry and
PORT SIMPSON
Tlm Coming Clly ol ths North PiMilile, is Now am the Miirttut
nuil offDn imn ol tl.i. BiinI S])i.,*.,li,tiu.iK ot tltt* Diiy.
A
**■-■' hiii.i.iuii
. ** .
i
IVHI ti... i,  r. pi . t.
Clic i'cbfiev.
A1U IN WIHTMINHTKH
'
the large lint- therein
engaged.  It has hack
-
u.a
-
few lut-- nr a
block or two
purchased now mai
make the fortune ol
the investor, Prices
are low am'
easy, onl) one - litt It
cash being required,
.uul iln- balance mi
time without interest,
The owners  nl  tin
1 lltl.l.-tll.l. IIV I'llll.la-
AUCTION
ti  • '■"   p ■ »|  ii . Ntml
*.* ii IVi  tilll 11 ii t  li i   uu
SATURDAY, 1ST OF AUG,,
CO*
I.l
Nil
Nr.
win
t»'
H't
l*
ban
.1,1
.lla
laa.'
ik.
" )
• Ilia
Mia
altv
a-a
IW|B
aaa.i
vi.ai ta a w.ii.iia.'.ai Itall. l. ,    ■  ,
 Ill III  I'lill 111 .ItIt.-
I '
I '  I
wind
I
il nullum-, nl a< n -
'.UI.I.
i in linn will In
peopled wiili ranchcrs
.tinl farmers, who will
contribute to the build-
ing up ol .i large i it\.
townsite  .ii
tli<
II    H   .I'l.lK.'
I  l\. I Wi -in,,,,-
.-'I i i
-
hi, Urn.
II    ' "Hill  ll„l
I   i  I HUT
\.  i  n.i
■
■
•■rm- ANNIE WRIGHT SEMINARY,
I ItnMl  ll 1-IIIV  l"\
BOARDING ANO DAY SCHOOL
FOR i.ll. IS.
I -.  ;.,,  f.,|,  .    |lt|1,
'
MRS. SARAH L, WHITE.
MEAKIN'S
ORII.I- ROOM
amont;
most respunsibli .t.nc tor chops
AND till.IK   I ,| 11,1, s,,|,.
ml wealthiest citizens |
VANCOUVER
For Plan of Townsite, Woes, Eu„ Oall on
BW><
Wit*
Ml-
s
t.l'
■Ult
•laat*
.<<
mii-
|B'll
mm i
«i»i
BfH
.a.
Ml.
Iba,
Wl
Smi
Km
l.alloi
fill
It'll.
a.l«.'
ran
•p
mi
|i|.a.
ban;
•Hi
Ca-t.it, ,i. li..
& POLLEY
nl Victoria.  I
"ii< ring mik .1 liniiii-tl
number of tut--, Fii-t
t nun rs ■■. t first i lum i.
Ifa.tlaat.' It,,.....
I...... 111.,,.
ICV  all'l'    aaaaataa Vrtt.
COLUMBIA STREET
.  *  *  .
i
•••
•••
•llltSMISI  I I | tll* fell
9
■^GIVING UP BUSINE!3S.fc
$50,000 STOCK TO Bi SACRIFICED!
—. . l**Y*m.**>*** *m ******
,'»„■
jaataa
WtJ****'*'*
m-'
aaal'
Im
lull
nt
1. W.a
lh. .
A .
laafiv.
•IH
a.tlh
•ton
laa.1
.tHr*l
■aatl.
Mr.T
•Li*
iia*
'  m'.litV*
..-■ •.'Xtamtmv***--■ ''
Tta C*tH**t*m
rhe most extraordinar)'sale ever known in British Columbia. Dress Goods all of tin finest
quality. This is your opportunity. Thr fan over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will .be strict!) Cash, unless otherwise arranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will Im received, and satisfactor) terms can be arranged with responsible parties.
mtb
TSm.1
all,*
ItU.
Ttw
►Haa.
a.aill
'tw*.
TO THE TRADE.
(> l l< STOCK lii* Im n i itlu i imported direct from the manufacturers, or Ixnight for cash in
uur own market, and quotations lor quantities will be made as closi .i- .nn wholsesali house.
'I  .1  I'll.-
■   I  11
ia, more than evi n ths
qiiiitily t*i ilt*- material nl
which ,t suit ut clothe, i-.
ni.ul*, ilia iiiii.i iuiuorutnt
aaill-.ialt r.llinn   Tin- finest
lllllll |a ulli i. nl, nn, ,| |,|
ilia  '.|l,a|t  ,l|  |||a- u,*.ir,*|> i,
■■
M, A. McRAE
I' '    ,  I'r llr,|
I ii,  I lomi -i'uii |nii to-
geihcr l*i  tn|aiaiti
tailor i tin than
iniifitiii I
immortal  Sttakcipcara
"Tk* Apparel
n 11 Proclaims the
Mmi:'  ll..  iu.! is
inter
M.A.McRae
***...*.,*■. mmm—
MoPhce  Bros..
tSiij|tvt,talus k Boatbuilders
BOATS FOR HIRE
1 Beyond Roy.il Cit < Plimng Mill.
Nr-W Wr-  If*
COAL
COAK i ° WOOD
.
I turn **A**p
i-i**** **, *** uti jt Wm  *I**,4V*
Aas. e. wize.
-
COPE S YOUNG,
X.aatk
Mala*
I  |a
IKRCtSON IH.OCK. HASTINGS STREET, VANCOUVER.
at flit.
*****
*****
*******
•••
e
e
•••
e
lla
Itum!
Mw«_l
i*t <«.i>*
lira llaa
taaat* .11
I-
ibarotorta
trma-a.ri.
For tin
ti«i .It
**. Mt.
•tu.*..
Tba win,
UttttalB
sat
law ti,
tttUfc -
lb.
* til.  .Mia
I  .  .  ..
I. O. O. F.
ILL
COATHAM
	
DRUGGISTS
iimi
i t'l.l MIII.X sl
NT U
Wl si M1NS11 K
T.J.TRAPP
AUCTIONEER
J*. FORTUNEFOR 25CTS
SIR,
■'
I .IV  M
|
**A ***** ***** m-m* tr* *h» mm* 1*4*
.** *h* t*m ****A u* baf *
*.... ikii
■ m,A. T**t li ****A p*A*tm.
****. **A T •** a*A}  h)
\\ ******
1
larll ANNUM, DBATOQ or Till NATIONAL CLUB
CONSULTATION 01 Till:
J. D. BKNNETT.
WATCHMAKER  AUD  JEWELER
;,*i \**mt*» »>i. Vm* Wtnmi*****
'■ u.n*  r-tmlt-nl
Real Estate and Oenerai Agent Melbourne Clip of 1891
Property in  nil puts Ol .hi* City: -tta,, CHOICE    .„, .-,. .,.„ .1.....1.., ,*,...,...„  ,..„...„
l't*-,* t'mtttmmtir*.
CAKLSHE. GRELN 4 00.
-JANKERS
•Lit. II  t
I...VI1HM1 1, '
FARMING  LANDS.
ill** l't.,*.
■
TIQ COLUMBIA STREET
Liiilntr'*.  Luildiug.
******
a.    *
5JSMe.li'a-  ...  , it  I.ai.  a.  II,.
SS*- BY STEAMER DELAWARE.
&&< TUESDAY. AUG. 4.
£*!''!?'
'^tm '•*•■■ i '!■
(I EICEPtlWI eiRtlll    OPPENHEIMER BROS.
 —'  COMMISSION MERCHANTS
■
...
■ •
*,*,'■* mm"**mui'i
-
Ijenli  lirifi.iil, II *.,,i. rtAti |,
Ibtmttli p******- K
'■■.tttm*.  It term part -mi tm t
N *******
tltt* l»»"i *m I*. !l vmmmtrt s-«,„
******* mat* • mtt*
tzXtmJr*'**"-*
RartaMa a. .aaaja. anulaMf l-.tl l_f..
. .M. Ital.aa,..., atr.al.atl
I a-< •t'-'l at.'aa. I ...t.1.1 Kartjttr
101 NISI M Wli I.S f AIIOO t CO
WESTMINSTER
VANCOUVER
I
i  "" ******'
. - Vf'
******** m*
i
,J   ftt   *,,.,.
*****  '
I * ■
■
■ i • tiapp ***************** tn *
- I I I'.,,
1 (,II .111*.mil
l.,.|a.r„',s,„„l\\l„,|,,,l,'|l.',l,,.„, R0^^   ^^y   M^'ket
Croceite, Provisions. Cigars. Tobaccos, Etc. m0LESALEANDRETAIL '"acm
100-102-104 Powell St.
I'. 0. Box jo; Vancouver, ll. C.
REICHEWBACH
Meats
DEALER in FRESH & SALT
I III II ' I IV I'lll IVIM FBONT Sl„ Not Vl,ra,fi-| Ma.i. ,
ROUTE
Villi'i:  ||-  ,,„  „,m  ,_,,_-„
•' l«. la
■
.'
HENRY V. EDMONDS. -
m*m *,_■__■__■ *****
l*m LBDGBBi NKW iVI.NTMlNN'1'Klt, lilllTIKH OOIi-MBIA, S
VI'I'IIH.IY  MOIININll .11 lii  ■
COMMENCING  MONDAY. JULY 21
UOMniaH*'1"**  a..v.......  ■■ ---
GREAT CLEARANCE SALE
OGLE. CAMPBELL &  FREEMAN'S
,-„! ma* nam   Tto f^aainir Pry aood. Houw of WMttnittatar.   Wtl IMI I
L. J. Cole & Co.
llun I Batoto Brokerg
Itisiiruiu'i'. liiviisliiiont
"" Coiiiiiiissiiin Agents
til.l M in A 8TIIUBT
NUN'S 01? TIIK CITY.
LOCAL  HlllLVlTUIr
Tilll LANAHKSlllltl.
,,| ol  Ilia' Kill UlU IMP I-'
lalalll  . ...... .1 l-l  Un
,1 , mul It  till!
HOUSES TO RENT
Ana'ial. tin tint N.ttiOllill
i -.a Aiiurane. Co. ot
Illl.HUl,  .111.1  till  Illt'  ,1
.mti j.  r.tl.1  Bafo.i
Valllll Door,, a'lc . ala
., **m***^^ 75CTS. TO #5.O0
* ** "  *    *   '*~Z*ZZ*^-*- W\ , «T    I■ fll  '  I II1.A0KWU
,.-„„._..,.,,  CH rn\\ ifflNll:■■■• :::m*
road ni
lltll .'- Mrl
A  M  I . ■  .
The *■■ ■■
tin \ l. : "  •., l    .* -  ■  iVi
r
i.
.  . - .
■
'
1 ■ a
11
V
■
■i  V!  .
*
■
*
■
I
I
;
i
lis
■
I
I
■
I
I
L Illlt  Hi
s
- ■
-
■
■
'
■
I
■t    I "    .* i-  i-'i'ttil.-il  list
wl clear i
M   |U)    :■..,.. itliuiUnl H,.ii .in
,
,'.,..  ri
ttti it tin< t
Hm Hla -  i,.i,i lu
:.  ]***  lli.
I.
■ ■
.tr.ll'l
■
iKHtlltl  1
'.'   r't   It,'
I llllll  II.  1. , III
it
"1* -i-l
tll  It I*
-
I -
s
.  u.i. times)   M
. ■
Troei ▼ttterta
n i iln
■  -
'  .1  Mr.  |  tt
M   U
i
i  ■ ■
W.F.BEGGS
THE WtLL KNOWN
Real
Estate
Brokers
AgOHtl (llll*,'ll'* IllKIU'llll.tl' Co.
J. E. PHILLIPS
Clothiov aud Hatter
. .   . U|i|iait.ili' itiiuti "I ll"' "'I'l I'l'ltti**" atnl Mimai-m t|.,
"GENERAL BLlSi
MACHINIST I
Nl
11 l I'L
\ ,,,. ' llll.i I'-
11..11-11.1'-  II al a llun I.  I'ANTINUH
riiniMC   REAL ESTATE
JOHN   DOlY   ENGINl INSURANCE ^FINANCIAL ACTS
Purchase. Sell anil Lease Property, Collect Rente. Male Lousn !•
v -. Mn* A  I
v -   \\  .'.
U
■1
^^^  COMPANY il.iil.  ^^^—
Engineers and Mill Supplies
pp, iiiiii transact all taiess idaliiip. to Heal Ktt.
*
*
*
■
LUNCH COUNTER
itm
a |l  I.
.n.niaaa.
,.  .   t
i
l 1 I.---, it
I |i ll
II It Ki
i', ,   !■ , ,..-.l  N f.lit
I.-.' I'lv.ilit uul I'liiils ill
their Season.
FOSTEB S. CD- PwhHob.
W. E. FALES.
THE UNDERTAKER
DODGE WOOD SPLIT PULLEYS
-
■
i
O. P. ST. JOHN. Manager,
!. '.a. II 0
OFFICES
qUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    «l GOVERNMEMT ST., VICTDtl
1
i
i.t •
*a^^^^^^
Ilal  'I  It"1
■
l___ffift
Firiittni tui Hoik Finiuiui
Qui nif Restamu
n
..
'
. '.Ill
.
-
,1
'
■yyOODS  cSc  PULLEY
FRANK'S
Clocks, bv.
- a*,At*mt*nm
LIBRARY BUILDING. COLUNlliS'
GENDRON BICYCLES tell!l
ivlivim Tmi
CALL ANO SEE IHEM.
COLUMBIA
H.H.LENNIE-CO.
AOENTM.
Qampbell & fti
HARDWARE
liaiatati
****** **** Hi* caiuiii
AOCNTH. COLUMBIA STREET FOUNDRY % A »
SOMETHING NEW! REID A™ CURRIE X*
H. MOM ILY It CO. '' 9*****, . ***"**'
Boo,.Sm«.»ii*li!i
:,. ..... .... .....I
W. J. KING
Paints, tlil*. Crorlx-i-y *"•* (il>>««*»»r>-.
IIAVI-: l.l-IT A I'l-VV  I.1M-S (it- I
«,l|l
* * NEW GOOD. I
CONSTANTLY  ARRIVING
' ' IMla-1  I VVrt.lt
11  jl *•  Kl  I.N  i.t tl,.  Ill.llit 1 ■
a   •    ,
imi
•  r.ttl|
i att, m rn i-.i
.,  ,, ,1,   I  I,.  .  l.a.l.r.l  ,...,.  III. .., I   "Iff  - t( f  If
FARING MACHINERY
i  Or.^.u-i-,  Itai  .MM*
r.ill in
i  ...  i ..... ..-  i*i
CHOICE CENTRAL PROPERTY
•...II.>, la. iai....
IM.U. IU.
IPR.tl  llltl
n.t.- *t ; til* ,a
11.»    '  a
1 IMltaH la U* ***
Tk. MM -I '
ta
ON  I'.ASV  I I.it MS.
t*m*********mm*am- --m:
RAND BROS.
•!l!__L_l'
I
Bladen
Sulk)' I'l".-
Walking Hough
■ih
IWl
ni'l
Inm Barron
Oomblnod
Drills .iml
S.1lll,TH
Sl.iiiuiiiiry ami
I'.inti
r.iit'.iniw
lloili-' . -
I'liltlllllfllKl'
l'.xlr.i
PIoom Tor
Miitti'rn
Bimlfi  •'
Un Iinni
E.BRENCHLEY&C0.01"suss""
i wtsiwutu-1-
1 «»' 1 ^**
N..I.1.1 i.it.1 Htvllah Stilt.1
• | I'.Blit  rr.  .
p, |r,H, OIMI di "'"HI l»i tnt. Tirm*. nm-
third moll- iml-iii. ll It ****** •_ •""•"»••
nl * |MT rciit-
RAND BROS
Real Estate Brokers
Numi Sl, Westrainsier
mm
,.- ii  ..,m,«***4*
m TO LEASE
HOlll DOUGHS
a.   |   I
ILwrla.l
Shaving Pi*
CHAS. BENNtfl

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354083/manifest

Comment

Related Items