BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-04-26

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354079.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354079.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354079-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354079-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354079-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354079-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354079-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354079-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354079-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354079.ris

Full Text

 ^1TP3FI_j-E]_l_v_C_-__{__NrfT
THE MORNING LEDGER.
NKW WBfraiNBTKII-lllUTIHII COLUMBIA, si'.NI.Al, AI'IIIL
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importers nnd Wholesale Dealers in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
P. 0. Box 207   Vancouver. 11, ('.
'ii,  I .-Vl
1S91
.1
PIONEER ART GALLERY
Mm.I Dlllir, li.i.fii.i.-i -ml Publiiliar.
Ai i.m*. Colormm.
Wholesale and Retail Hun
t.t t.l' Fi. ■  ,..  .1.  1  (i ,1
Riddell &
Johnston
SHIPSMITHS
Victoria Jockey Hit
PROQRAMME
l.r.l 1,111,
11*U 11 ■ \ %  MAY 1*1 C0MM8NI iNtl VI
rn..1. a.#.1..1 wiiiuwiiii.
'I ii.* mi
nltt'ni Un
li.llt-ti trs
'IV I1.0..*
being i..|,,
tin' imli.*
Wllll'll  lltll
in'ii ii>
iini .
1.im
ul
Hi
Hi lii'lii_i> tlw*ll waul ii'inli
iui and iii'uniiiK mora.  'I''"' -Oirai ol
Uii* luck room mt  I.hiik  tuken Up ami
liiiili'iiii'Atli tiiani li . perfect!) Iu.-m
ei-tbibli qiugmti*  'Mi* win.li* I'lu'ii 11
iii'iiiK  wlil(a*'a*>li«'t  tliri.uitli'"ii  ffhli b
mill WU It'll) wanted
1 r m
J'i*i la Tu..*
1.1 « 1   ■■*.•■* '■„ ll.'lili Lfal l*>
ul Uu- RofllCltf I'lai
llll llll 111 lit.
' muni
-I i
I.,
I  I,
.. .
II
IU'*-  CORDOVA
• • ret ••ill
t* f a  --niii,-.
^^Yancouver
0L0 POSTAGE STAMPS.
i.tv 1; 1 ROM 11 i.m  i"*i
Uii I'*
Vim,
Kin u»cm iml •l.tV.'.V, T.f .  1 . -
1  llaa f-.al  II,lie  1,1  m Rllll .-
I aitl lafcr ill ntnl. ..I.-I,) .u.,.|*i -fit
l.'ti. t !*-*• Jul'., ll.11. ant *l*i,ilt "It* it-,
- ..ituaif'. la.tt.lV.'aii.ll*:! 1141,1
Urt ..III Iril., I,In,, ll.l tout ti.r all
i> |t*  a**al  la-l-.tf  I. it. iilltu    1  aul
milt
operation the
ll|t  lllll  Unit   lillli
nm |V il l.'l' il  „!'i.i  1 1. Itui**** lM.ua
ti.ir . -,,.-.1 11, 11,.-  !'r,,ti,...  • .  ....
irlillfliii'i,
"I Im „."*., <
l.'l lllll  i:\i I
i* >   .' I
a.lKltl If. 1
I'ii..-
,.  ■
liiUiillill,,,
. ; a.
. libit
I 111. 1
llltl,..a
Iiu* 11 11
...  rut
-riKlMflueei
una**- caa
MMM II AMU Ml
n„ tin ,„..„|.i,.1,1 It 1 .1.1,1 ut prepared1
tt,a.nni* liraij luriliua
ul  ill  llllll..
Columtiii Stmt, ; : Hew WesinlDsm.
Canadian Pacific Navination
Compmv. 1 Limited I
TWK TAIII.K \% 13.
litii,'- ***** li I V t-iti  ilea
1 iin.i vai i-i 1*
• 11 luhiA to vtstiii vn  i*'U ump '
viuhii* *i la'rleck,a „.
\ ,*. iiOvkfi i" vt. i"hi\  1- .
nil HI l.M  Mti  :. |i'n
iixfil 11X1 1
,| tiV.SI II 1- tl I  IS.Inl'
Urlta- 11*11 rn la
1 . n 1 ii
> ..I iii.i.
. 1,.  i>i».,
ll  UM
|» 0 li
M\li_,1|-.l
1 |a  tVlmta
tlim.u,  II i| a, ...It-,
il* I  r K  \   ||
il (rfl ll.r tin**'
WOOD
MERCHANT AID GENERAL
TEAMSTER
ft«i. t.. tafora I
. :   falataill **t4*t*
u |.., 1 1 •   Man
_
■ IHl.l1 *****
..I .1   t|   tta.
ut I** Wl at
-
ORY AIDER AND FIR WOOD
VANCQUVERSTONE
COMPANY
11* mtHiafft * *
|.-l.r  fit  It.KM   *   U.I:,.
Uml i,(«hiH-ut.,l__*' St,'.d*»ii#3«-Uii
tVan-viitii i**i I rtiaj
itaaam •••* Hr* v\. ■ .
I'.I'.R  I. -
'.it 111 \ieit- p.vi Wedeia
1 1 IM tNH  IrnUt il ******
11 tVI MU WIMMINMIH Im V«iwn
U* Mufttitt 4l  I* fi ut)'*!    Untmll
"ill .'1',.,  Jl  I
Iiii I'l t UPKM PAIS  vi i. ..■
... . , . ... 1   11
VMMn, kiit Nee  >*■
*hl'l _»i| a«, Ut*-i*{> * it't  I ua *U*  Id'
Ait iai Sai«i.t*i al j t..Wfc
Noanm
ai it-** < ** *** m r*_n fMMt***,
(*«. uHlhri-l ual lttl-1
r*t**mM\.  \t m*e ************ .*t**
m41 vm*a*p*m******** Wm' •■
t bKk*>ta l_U__tk
tt,t Ilia ■
llll  l't   a-..,  t-l a .
mmmI ***** ilwe ml* eel -M*.******
MATSQUI
PRAIRIE
-  -  I .,■•*  I:
MISSION STATION
.  in |«
4.-a -M.»> • -
iMtMi Nm ttt**KMt«>tn  h-ti,*,-l la
IWn laai it*. *»i
I
a
SOME
6.000
ACRES
■
a- ....  .111.1*1.101.
Ull PER ACRE
|*«*H**i* -aa*» W itai-U'l
I . CMJITMl.
...a .. t
HANDHTONE
■
*t tm
,*, Hal
in.  il n ..•
1**4*1  t,*i
■** H*m 1 Hi
IV . •-.  v|*-  ***
Ha *,  , ]• ••
'. ■**..ai * ....
H. E. CR0AS0AILE k CO.
OILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
, Sale Stables.
DlS|  »..■.-..*  la-aii-f  iirteii
■  *4t*m  '
WOOD AXU roil.
Wthtt Ah ik* Wuhtn -1 u Hubert a
M'.iifaa* ln-fci*"!**'
""•■•nil   ***  ***!*!**!*
tmmAma X* tt
P. T. JOHNSTON k CO..
TIMK T.MUiK
Str.ROBT.DUNSMUIR
O   tOO.lt  "a.  • a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cl-ITDR. an UAJMTY* *.,„!..  . ', '.'.
III-.• I'll U-4
Saa *********** a******.*.** *4m4*t*** ■• 1
A nun v
nml triik «
lD|Milll "-
• lllglll llf^^^^,^.,^^^^^^^^—
.trull rloaad apon II ADUhiruiq nbo
•*w theanilui doiiIiii ******i mil tin
unit • laiiiiii.- diisai uliad 1 •-n.w_.ir
ami tii«.ii*.l iiuiitii't  iwiiiti 1*1*1*11 Un
niiiii ami itii iifi|iii-*. tain, illowlni
iti*- iinuiin'in.' I., run 'i"*'i imitiiT ii*i
IUI .ml ill H'lili i.l Uir lift illi .,!  Un- .1
■ ni. 11 wti.. wbaa nleaaadi *«* pin
Ijriaa) allli inni,i m.) |.*i.- u daiUt
atautiv oiowtai.
Tlil 1 jitritiKi .if lti< .ii) . triiii-n,. ..* 1..
tbal>mi|lii raw) lagnwlai it 1 njml
ut*. ami im!* fm i" i*t 1 * i-i|,t,,„i,.
eantri  Hlva or alt aia 1 taiaraioai
imiii ii). imr i ifiti A veil m A nianl
itort in* i*fii "|i' '.fi iu ihii '*-aiu*
.in * tl,a t>*| In ul tig ..( itu' i*-_r ami 1.
•Iifuir il-'ii'l • H'"-l i"i*ii "•• Tli*.
iiit-.i  iil.ln  Ui ii.*  '■'.-ii.. **  |.aii .,f
iii. ronnuati) It **■* n** ilaibopol
llii'iiniii .t 1 •>  1 lu mmi tiin racaatl]
I 111 I .Uiui lllllll III.  1.1.1 I < "tt.|rli It- .,1,1111
..( 11,a lit*.! aiul  i>|ii  tin  *.'ii.ii,11 im
-' . ir; nidi iad **<* <■ ***r todu u|
. '  HOI • I   * ' ■  111   f'H
Mini  i<alrr|>Pii*    tl   1,n  dtMUl  'llli-
tliita ..f I..*,r nn... i,,i ilnrei aill tie
n|i*ii*.i 11 <i*iit no tii.iit.i do good iniii*
i,t.*
Uaivaiaitr al *. 0.
Time *** a ■**-iin| i.f tbf BlKanltJ
(rut mi* ■ 1. .iiii * 1 li it itm. 11 t'.t ,. •
lanlit aftenna.1, at | *,*,'•* * || **'  ,
-i.r* llali i.-.i*. ui* uni'. 1*
.  11  !l,.  |,1,.,.,.*,! |I|,1i.I,  1 ..IttWbtl
I ■ -  .  1 |1|| and
ami tt, ll I 1 llaiaa irtlai u  ■
tan  Vi. lurta nati to Iiw Uk nmm
llttt'til Mllfll]  '••iti|-«e,l  ..I  moiboti
fit.It 11,11 . ■*■*  *M II,.   ririlfl.t
. . a   *  .talnmittii.a;  ■
• .11..
Matt.tii-4 *i?ai.*ii ■ 1.  iti.   ""  baad
Wtll, Itt  I.Ita  tu  *•' lit   *  *■  an  .
I '  ****** •***"  t*li  ••*
Y- t* I (llf IM At****! ****** ,1, lh*
witt*r  Afiet ■ '•• *  lhl>
■ -u* • ra_M_alii*a *i*
II .  nd 10 iii.um tnaie* «•( |t*r*i>a*
-  toa.it
it.. Mi ■ *• 1 iad *-  *i ' * dbei  . 1 <
...
...    ■ .. 1 • t.,
iagf*al
.  Hatati t
axtrtlai tltlla hew **U \\**lB*-tai at
lb* 'low itlir* ai *, in ib* "i*mn|. ****
it t* loped ihai i» Mt>i.t>tatii |TMaatai
• HI aiiaed
a i>i Oaaettiei y-. •*  •
lat. '   V.a   tt«*llala*|»|
,lii_*» -.  tu
bal! et hi* A****** a ma**- ph* ml *****
\u Wimm wm utw
t
1  miieai
1 S*i*i*1*
t a* 1 ****
•     - -4-ktel  '
.  iif  |, .
mi
**     a     ,   If*     A 1
■1.
1  '  .   *
•  1
Steam Laundry i
mottt  •••  »•   *le* 4*A t* tm* **4r
ooi, aul ihii «a* mhi *«**-. aaid tbe
^a*'*,*.-*  1 . in 11* *l»*|**a! of llai p
Hty*i*a *****  --••ii*
* .  .  * harrb *a*
aril   1.   .  ' c
oiia*4
• l't
*
mm *
ll la.- f.*a • *•••.*  I *
.   . *.  » . _*- 1
Ml*.  *  t
itfiee-1 «****4
0ARE8HE. GREEN A CO.
BANKERS
• a-«tiie*i-->,\i ***, Vh man 11 1
lei wu* w*t**4 ta *n* mm* u'ti
********  ******* **•* **-'le **** .**_■
iWt i*aa aea r % *-****m |ei*«**»4 *
•tsvxsrt^^^^
******** \** t.-«
a***_a*a*j'aai I***
.■B-tfiSsi 	
|in*ati tea utttn tiaottaaa
Parcels Called forlasd Dditnl
U*m* Wear, ftttii. ri«eeai»a^*d Lata
Curta**t a Specie*!
637
FRONT  ST
am*, ai Hata***..  I I *
rmm m..m.ne..  laa
FRUIT TREES.
* *
■  •*  -  •
tttm** -• l___ite|Seia, *
m********************
*i h ta* aaM*,   ^^^^|^^^
iite-MetrO***** a*> all ***** mm*** *•
iK******** paiiwabiii *** ****** ****
tm*
•gja 'isaswsa
H. W. TERNAN.
REAL ESTATE AG NT
W.TURNBULL&CO
Builders ami Cmitraclors
•XX:
m*. ..****• 1* *  *  a,.********
iaaa»*ta  * '" ** '   ****** **•  ■
*■*  ■ ** *mt ***fi »•  ********
-,  id 1 '< ■■ 'i M
1,4 Mm iiiii* lamlhl up *1**a «p>*e
II  t**n*-,*  I**  m**ut, tbaialete*,
.-tala* *a aiala ^w, I
la* ***a tm mm* tbia lr*
ib* 4*tr **** 1 leaftby ,»ata»|iaid*»i»
t*gi*. •',!, il*.#*iUii Vait-tia IV
ttliM*p tail*'t tele** tm ******* ** a
•itu*.. aiaiaaamt **l ihe »iia iteaaral.
tmnmtt '■ ****** aad Ifertettwa
•4 lk* MltaUi4. made tr? lellef •* Ibe
lltb Mat. I*** la'I It* *«-<*«****«**
*iai*d in Iba ke_bwii Ibal be dMlwlli
! i*aie*i»**d iba*>
j -eta* tt* *m ****  ' "- maMa." addia|,
• « Illt ea t-l f 4 *1|1
p«t|*t-e.' «m at ** *ky Ibe ("h*tm
, *** mat** Mt tmiaaaaemi.
lbil 11 oai hn tpmrntkl p*t*mm*\, *mh
*t  •  ■  1 -a.  ,.   a-  |,4  fm  *******  *
••4 *** a ulllabatbapiod *p
mm taia t*a« i****# tm laaaal teat* la
id if m»k .a-nfc-*  tt 11 a *  •
... a.
i.«i>mii 1 * iltl**td. eattl *wb l«oe
a* ll#t» ****H ** a HMd.it Hnlani
aad Hm la Ibe Maiein-I
Ti* *titMBeai *4 ibh aaamao ba*
aee ***** ******* ******** *******
*   . a- t  * ii   •
Ui'bRUIll DUll UTR
FOR ISO EACH
ON EAHY TERMa
FIIETUSICOFIEES
J.D.RAE
...taa| t at li|i«,ll a
1.11.1" »'1ta
nn
GROCER
1
W.J.WALKER&CQ.
oni.rt.tD tosou.T.a*. unt
ot*. .uottoai	
r.T.Mat"..t
iw ...niinn
IILY TRUTH."
MdUNIMi,  Al'llII. 116,  1801.
Wli. I1AII.1.IIL * CO,, PRUl'HIl.TOKB
ITTER
N OAIIE
IN  019E
111, r..|,-l
laid
RKAIIY FOR HEARING j
ILnillailil. wlilili I, liiiliiit Bi'llt*ljt  t-lrt'it-
Inltitl  I,)  Mt .laitilt, lltikltt  M. I'., ami
iitlii'ia, lirayln, tltf  Inn! ,l,ai„ill,n
",ii-iil,'i. In .law til lil, ilai-ltlitii In .Bvur
nl Jtcktoo. tli. an"iiu-'".- iiniitiiiii iif
llllirlBit .1..iiii-i. mil i.ainl in Im'al
rrjll. la    It,a.  |..-lll 1.1,  ll).  Bilk*,'111
.tm. iil-iti tlin r,ii, il,., wlitl* uul it*,I
wiiiiiiiii ara mil illnwtil tn villa  In  i|,*
Blt-i llinn tnr H—Ml iHtarili anil laiRnli nf
j giianllBiia, lliav at, ,clii»ll]r 'inalltlail to ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ill, amt In mail, i-aii-i iln .It, aBttamtiari 1
nf tlie -ttt,*   Stlar.l laailllll |Billllt'l,|,i   .__.,__, .   _   .   ,  ..
uprw ii" "i.ii.inu. iltii u.a, ,r.„n tti. | ***M Privitlooi o( iHlltn In tm
l,tol Bf i a-at BtB'lal i'Ii.ii.bb ol wliti-i, ilia
Jatiinii i-B.i- ,a tmt tit* pr._o_.tori
.tiii|,t,,in Maaiiwlilla, li. far lli, mmt
|.lt|Ua,il ami ml,lltal  lortllcl  lai  pro- I
 —d uptto lau —"
Iv.ryttting I. rr.ptr.tl (or . Full
Ha.rln„ nf th. Hay-
wartl Caa*.
I0R1L CLUES TO JACK THE RIPPER |
I
Wood. Nur Wintti
P*t
■
a-lfcaataal
I  .  t
t*a*-a ol
i.-i <i it-
ai lottrroo
.. a . a.a
-. Ill* •
1 ll IB'tt.a.!..
olttaraa-*•*
4 ..ttm*
I    	
'
•atl.. .it.
.... -
It.l 11 am
II .at .lla
<ii.i l*«»-
..  It*  .
IM1a«aoa
• ■ ..-..-■
.1  ...a  I ...
, a. ,. a.
t ,1.  .  .1
•ml*. Im
, ,...l.*a.'
loralt^t*'
... .1 ti.
(itata.
talk 111**
at tail.
.tl   ,-
I.A..H HI'
a> maaA
.......
, .. a raaatl,
» aa.atri
..,,,.. ...i
.< la H*ai
t* ao* n,
a titii**,
aal tt«*a
i I a  "
I im    £
•*m  f
*
m '*
*
mm  «___a-_jL*»l*,
Ibe
.
Tbe iliaad llehe
*'ia tire fw|ee*1
lllll  lll-Cll  ill*' U»inl
. M.ii t.f a prt mil-mi I lul, pu'l*
lie la n, wlm banOMI Ilia devlilnti ||*
ttmui-i>. on (bl iriiiiitil Ihal ibar*  will
tiuii. «f.,lt It bl (nillllllll lu in'-I aul Wuiurti
hOB iiiarrylim
DICUII DI nu  *****
A »l||iilll.ml ItldlOMOl  Hi*  luii-.iii
li.. tt.r  11,"  i- ■ i . 'i.i,^ iillli. i,m ii, V.u_
laud,  U th* I'ffiiit *i.., i. !• i,..* i...i.,_
nidt i<>nn*' i ni.'.iiiatui'i, i.,t.i iba ni
tlii Ii|*.   Hi.' AiijiiUiil  liutirill  In.
rataradlalo amaiaawati irltboNoan
i.tii.iitiiiiiiiia miiiiia mlmatii, b| eliii ti
■liul.*** tbl iiiiii'iit iiuiiin o! triliiini
ipadal iiiiK.iia.-iiiifiiti uf ih* advaot-
*kv* o| iha iin.i will tm rll,,!' i,-'i in all
miiiiia bint r i.-a-'i. ,» im ira.t
i. irtui iml iumplilaii arv i.*tiu| .li_.tr il.
'■i atii'iiii iba in. i.
UNHUM ■> h"*' »"*"
A iiii.t.-tiiriii ||Mhot Imi nltiltiu
iiii • flKiniii- •* iia in ih* *i!iinc nifii ol
lai<iii|iiii ni NofMibll ueit Tbe ul'!** i
u imi *\iti(i|iii.r, imt m ur|l .;■•"
tiiiiuc miii Un *- J a i tu *. loquole lha
in. rtunit. nl i'ia tiiilhaii
ami Malmmmediii eml.1 " Allied)
ilitiu Ufi| t liuri li**, liar* lutimeie-t that
lliai wilt like Mrl in lit* Ball in mi
tt.isi.uii. h i aa*iK
M ir -  i ■■■ * ti. i  •  -i ■■ t ■■*. the
I. "i,.,mi.ia rraui'atie, la ao tmervlea
I'll*)  (..-It'll:,. II.,.  |a*.il'.llnu  I**'.llllll
adupltut al Um Minri,' i MffM in 1'ari*
fit in litifMUoMl ****** tm *i|bl
i.t.uf. i iii>, mti iiia raaalitiM ********
uniiiliui.u.l) iti|it..ird, and ad*lnl thai
.rta ul Ilia tlin-uiilun IL ti
• ii u.n iim* auutd hata
(■wm i tun liiger tiuaitwr ut dtuaataia.
if th* iln iaialhii, ihal lb* fi*'!-**"!
iini*   »*|  i*r*,*u*  nnr**iai)   i.ni
b-Maqattow  *li i« **M* nmili.'
<* || t  tt.it Iba iiimu* aniernmenti
• it' i.i.i aar*** <■< m*h*n. atgiit b»ur daf
Tbl  IMliiff  whlih  lh*
lUMip-l   t"  *itab1i*b
•  i    in    laUimlkMial
.i.i ir.  it j n,r Built t*H|iat<iitr, rail.
..iiaii.ni mntaatmat i*. ba
en I nt am-*, a fal*e wie  Th*** rueee**
i*< .ittim ihlai-. iwl per*
-■-  i.  nu iiipuiatMi. in la<
.*. iht* |«>i--«nel ..I ihe pmlat
<  t*a <iiai,.tf*d la lie na*
an ta eterr nmalft ia Ibe  paital
*• a  aathw  u  leva left
- ii*ina-what ii plraiei
I   fl.   a    ||r    |«l'ti
Umm  fi'-"-*  »i*  et'*euallf  puWk,
; ni. a. pmjy in. *.  y
i ■,. . i y- m** la1te^
*i|bi bun da* It h*«I1* a
aaa at** *m, ti-e roeiieeat. iad ib* gtaat
■Mil
rain* avMon
la* am approve t* It Aa niiitr tru
u*d i*-*»»ii> bi tba tibar lo-mhelee at
the i****m ai tttpaiiei. aaa tb* repli**
in a rwalar **i.i aai iti«i««l tbil US
mt **pl *4 it* t-eri*tea avUtaen ate
«i■{***** u» iei aftmntie iiiiii at all'
tin 71 pel real are *t-|"**J Iw a Datit wl
etdht btter* tthtrm uiatllie* ii patailtled.
ittd ibll tbi** 1Mb* *t lb* total amber
ire la later al aloe la im baan at
tm** rteat? ad»l1ila« Ibal irelee|id
laawt H aal araaanali.il la tbetaafftaa,
M Ut**| Neaeliea pntaUnal wa ibeelber
baad. ibal hw iu*e_* tatwa witi-wi
tra.-f* i. MaaB] *i*t*tai  Ta- «t**i
rrtwiatlr ambliM »• I* In lb* pre*Ha
Muatwrnf ha-ar***!end **** eliii**
i**t«ad i» ***** at*«iii» ph*lw*-ii**a
■ aat mt h*
•|*tlM *4 ** t ******* HH I* Ibe
unMtMaa-* *4 ***** aad il ii ten taiuhh*.
ari«a4iaf im ibe iMatit. iba rar*. iba
MwMtt. lb* laphaerau aad the a^a."
Tu ittftai't Kaipena ba* iat*l| ******
aa *tt**thaMi la la* *Mtte«ri Mine*.
TV *X*et* **** 1*4**4 ttm* H* Md
»****i«ie*|bt awt tMladlaf Ibe liaw
ie leeitH mn mini** iba
. ***** aaeaaei* I* ahaai Me
bMt Tb*i-*-i**i**r***a*liai_,|l
ml la lb* *_btMtt id tbe UW
H*H**H tmi**** IUI a t**!**'IMi wt
lb******* rthtHmf at taa**t ia ibe
**4 ***** *H wrrai^iaieaewt wf tie
**at*a*'t* le lewtatlM M Imw* Beaa*
NM ****** IMl b*»a« aet eettaeUt
ilimad ai ia* im* .Mint *t ** hh**
Mlbwal iiitl*
i rMsmmi ne-e-aait
1-v* iiiapa.i' ia **m ****** tba ***
fnaafal taaiela*i*a ad tba i—awmtel
it**!! wt**** v«ia aad IM TalMl
**i*imi tumn***t lb*
******** |wi*t*_-Mt •!« HietglbUi Iba
p**t****4* *4 ib* aaaetaHMlHl Ml
■ «*4. aed N**leaM-|*d. led »*K
ii i*diflkelt i« n* ***t Hi*mttm
u.i* ia* ai ma*** t Ml aa MflWMt
dhr*apilt» MhidM h ****** "
***** !•**
****** km Hm pmntHttam HUMbai
Hit ih HrHhA ******* IIal»i Wia
****** mm* tnm A*i**t*m r*br***it
jtmAtm ****** *** twwaalM omoI
ihele*>aaMtilaa4a tb* m* *tn**4
■ ****** *******
•** aai
tV ****** etbWIhn la tr*t*a* «111
-aiMk.'ll* Mn [IW I*, at** *****
*t*t t*tt**i* *m *4 it* t**n ***********
******** aiiht*v aad *w vtaiba
*<4tk* man *******
*****  1*114
i|.- tli .«,» QatM VhtatH itttMlat
aa'* ***** ttmm *******  ***
■* mmh ******** **• ********** ***d*a*
*******4 t* I ******* ***,*■*
•
. **iiw. Tarn* im a f**»
, irttwiaM*.
TERRIBLE MURDER IN KANSAS
Terrible Drowuing Accident iu tbe
Harbor of Bt. Jobna, New
Brunawlck*
Winn n, ti c , April II.—Tbi
Mii|irnnii* i'iiuii uf the linii-tl MltM '.><
p-OtpOH-1 Ibo l.t'iriBi ol  th* Si|*anl
ma until Oolobir, ■■■* -*t t« tbl Utaaai
of .Iii'i.* lit ut.-) i Mi,* iitn.iirj
for Ihi full twiiih lu l«iii a MMl uf inch
important**. Tho AttOIM| OMIfll1!
brief fur tbe Dillld Stair* will |iruha>il)
i-a- iibniuad un Mnii'ii)  iiif |i,ni> i|.ii
ptilnli uf iiinitir-iii will Im }ii.il,it*iti,.ii
ifler w-niPiu t>. uul.-*. Mint of Jurinlli-
II. Hi I* itlirliiMat In    ill*    p|0*
re*.tln|i and full I'Himii nun t.<
I  "i.tt-l    I    iv.,***    i.f   *'.ill*lra< lill lull
I aailnil ihiHajward  I' i i-n • " *•
tban wu ifloMcamtteiMi toMppoi*
lbederr*e ihmrlni Mil kiUliig wtihin
| ihe three mil* llali Tbl MtMn arban
I eivr miii. .-milil nut invillilait* ihi pro*
|  -fi.'-i.  '■-.,.■  lha wi 't  wai
I w» .'■: ■-*...- -*.  t*i hltni bi* ■ lalm
IOd i '• . i .' It* .!■* i.i- »■- . - Ibe
j Illeial  Mlmr* il"*»  uul  ..miir^-t lleelf
a lit. M.a (.tta-r,.I,it,,  a.,  at III aOOUl ll.
bv. au*e mu ur* *m the high *i, for aiu-
i.i. i|'il uQatiM-1* lawlul Tin JarlMUfr
Hun uf tb* Alalia cull li . itirniiii.i.ii.
in th* thbriot *** eattl*. *<tii*.|i. tiuu
»f tli* 1'ntiril (Haiei la ihii
.ami  watt-r*   lh* t*flH"(Hl miUkIl.
lion li a ia'int.il |oottloa,iM Ibh
n.Uft || nitif IuiI-jhI ht tb* Itlkt-t, uf lb*
latiuili* ai.tl i.-i.sr*.. u,ri*M I, lode*
t UII W 11,11 tha tun*.) Mal**ba* }uH**
tlkUthtiier it,* *iitr. *ti*n it,* **ii
■anl *a* t*U*d Tb* irgueaenl *ill
bul.1 IhU th* AUiae cuuM, belief juil*
dklkin ev*r lb* tttl***** alleged aad ofet
ibe rlilmat bf tultiniarr •t'C*"**"****-***-
It* fiiidlbl tbat •*•! hillieg «ll CMI'
iliti f.iii.iwiiiB pUHgai "U w«* bp*t for
tn* Unu iu act iiiitit-r iiiiiii duarl tbsm,
I liavn ilaln Hum; wli:ii cOQtd lln*y
have  'I'm.-  fur a living?  Ttiny wimlil
inn., iivt'ii nluriblr." Tin liim ■■*■**
■llliiiiil  by  Nt'i--t   No DOtlTI (ur ibll
iTimii beyond Hut hinted at in lha latter
ran Iw (lUrnvtri'd.
VANCOUVER'S  BIO  DAY.
■ow Ua Tirmlnil Cur la Oola* to da
tla ».inun
The Vaii'Lomcr World r*iterday devoted iit - ooIubii of in ipbea t«. a di-
ull.ii dfiirliitiuii of Hi* iit*w lUimhlp
Kuipreii of India, lllmtrated witli uianv
Hun ni'vravlngi, itigntlivr wllh a Hit of
l„i-i.'ii-.'i i That iht* arrival uf ll.a
<t-r-j_.itf.tii(■ will Uu a Krvat IVIQI lu Vah-
■■ ."-I .ii..u it: mr htitiiry '- - -it ■ iiii.'iii
in vlu wot Hut |.ri*iiiratloni thu rltlieti*
uf tha Iliin'. .u City n*. inikliuj tu
gl»* lh* |ii**«n|«ri un llm imil a,
rlghlruyal welitniit* „i, ih*dr arrival In
VaiH-oiiK-r lo'iK-rn.w Tin* tint tt**m on
UM UOgri-UM •rr«ii|iil foe Iti*- rii
tiTlaltiitifiii of thn vultura  I. a maud
laorana luiirintiu'ui. in i».  ban un
Iiu.. .i.u, t'.i ,1 iit.i* 1,. Kt"'iiid*, lit
which Ivatn* from Calgary. Victoria,
ViiuiuiM-r and W**iluilii*1iT will in-..
itart. Iti lh* eiunliif. ai lh* H|k-i t
Htm**, a tiiinli open *IH I*" I'r.-n'iitPil.
,-i.i i;..| ••Prim and llll ii ki." !..:i.„t.'.i
hy Ihi.  will -i.uaii n-tlia*!!..  "I.I..I.
I'arl* Fraiit'it*." Ili*rhira< i<-i* it. ahlcfa
will tf atii) *ii.niniil by ui'iiiiMr* ol
ih*' Qaateh EBiaitiaQob, vbtah ha*
aln-ni) iiraad • good ropotitlw hj ibi
clr\*r •. Iltig "I Hi t,i.',,'tH* "it lh<-
rournlni iif th* **rond day ill*, foiiiuli-
inn mom "i ibi bwptlal foi aoiaaa imt
' lilMinil Will IwIlldwIlhMafil'l. I
iml  ifi.-i**i'ii »!,: ,.,.,„.  Indian  *•>*'
•ml  CMOl  ii"*"-. ihf  lul. i, I.. *i.|,«/•
**ihi*r  oiiii'U  fv*nt*   Hi*  Wwliirtdtft
. i.- *.* ih« third diy of the ffitlt uin.
• ti.ti.-  will  '■** i  i..i.-l.ii*l.i  ('r.»fi.iiiii
I on  ih*  Inht.  iad  it  the  iaw»
! •':-■   the   L ui   ol   Tnde  will
hold  th*lr anbuil dinner Hi  lha cor*
riiiort.fthe llut*l  Vancuuirr at which
av*nl Ibe rlly  will  be  rrprrienlad by
ibiMe who ha** larg* l«it-i.*i* ibiraii,
and i f'.ritiil wrii oRia will pnbatd] be
te,.d*r*d tbvir gueiti by Ihf M-lbM "f
u.t iu -mi •■! l'»d*- Ai pmut la-Hoi
iiun* ibu* the DltltMi ■*! Vn inr »r*
'..-I., til  puMlble  piln*  tug|i*tb*lr
%t*u*ii» a rMitaa tooM-bm, & taaaf
t.ii...n ot th* lift U.n tb, > in ih* raa-
luinl *.f lh* myriad hueli **I iuii*li»r*
u.n u, th* futyr* will inv I in »a> uf
ViMMV-f !i»w I'anadi tu lb* far *ntit"
i * - ■ ' lh* |**ld*n ik . ■ Mi
WfiiMtmiar'a •■- - autiful
•ti-*i.uii at* »"iiia oaar tob*tpib-lr
\ i'..**.i»*-i hrvlbreo **i.-■*- ih* *>**
********  wiit.il,  itr 'erltdMlM uf iV | artlial*, and »in|1* far* ii.krt. iroJbo>
I 'Mint M*li-
i*n*ra*b«i <»*, Ibaoibei ii.ir tb* **»»».
**l fuv tb* i inidwa |*titw*fi*ia ib*u
•i« ia*<*at fur granitea th* »H1 «mi*kd
Il.i1 ih* M< i f wiHi
iit^fitit ih* ap|#lln* J*n»*dirHM el
tb* »sici»»* ".an *•! ib* ratio
ina '"u*d by th* C I* U U*m ill t-dnu
■ . .1 <*f KneWi*!**, a* *t>fl !■ bl I
•tr«e.i.*at llaa*  r<inolk«  l**iwr*n Van*
th* t*m**A  ae*1  I t**-i  IE , t
Th* '•• itaa— i*an, wbi<b will
laoie tt't*iaiia*t*r bi tb* **rlir tnli MP
M .. MM-NSHh i kutiM* laurniai. it, lak* pari la tb*
and Hit tl wu.i i*itaa aad i»»irw ib* , iwurnametit at vm
IA. B. Mackenzie & Co.
(Illlftllltt 1-0-6  General Agent*  607COLUMIIIST.
Queenstown, B.C. H.G.ROSS&CO.
it. .
it .1
pa,.taa.ia.Biktt>*  lafahtat Oalltl A *A
tatii'r Tk*t na ..Halm* ***
In.m llll it** llna tflial|ita-t ul
mala*, viaa II maa t* ll.t.M IUI
i iipariomMit In, e*m. n»Vi ,*.
lalt bolor* lit ttww nan, .0. 11.1 tl
(•ina* WkaU Ittl ll '»-a *Ul» IM
lalM.Ua* A U* wilt tt If
i-i-l itt t*|MM t««n na
1-a.alF «t)al..t. Imt l iMa
A mt mn a, ta. tnraaauta.
Ull lit aail Ulttr la. a, tat *M |,r-
talttlM ala, ll Ml.lt. . Ia«ll* IU
IMl It* ratlrtri am* .aa.la.talt
■aw It tt iia. amiiiv. i-i ra**!'
•Ua* pukiH-. -4 nartuiaii a. IM
Itrtllonu .itan ot atr.. ulat ••* IU
aimtt-i LHaimia*.. iMUt* taa*
ii.ua. la Una alia, a, I a.r»«
kata*. (na mm*  Tt* r.lu*. wi***-
11 tt -atttaal. kltl Itlloaall lliltl*. •*
tlttrata  attttlta »,,*,rt •«• »
aitta (foa tla. *1M aatal II.  *«a
Hif.,.. . ....p. tm* tka lira.*!*-* **
lk. I'alttl »Ulaa. IU U*i **•) IUitaaHa
_la-itm»r  ll  .k,_,,.o.|
' aaatt
i..i.i,j». Mi-Qurrl*.  -taiaar.
lr.  a   lllatl.   1il.lt,   All,..   IL  a
.tat-iut*  Tla i*t,» aul ,..k U-..I.1
ait* , k,is, m, ki BBBit.iaia i,,
1-t-t.a* I at Ika ItrnMa laM,
bociL iiiviiir.t
**at. *HB Iktl t imanilht t-.|itl 1. to
tta Bltrt*4 tt Naiiiiaio n-11*0*1 lit**
It, In . , It, .1 . , 1, t ,t , ...,'.
It* (1111.11 a. t'llfbii*. la aitl*, It*
ttai. ttmtm a* It* t—ftottB I'oaitt
TkaltiiriiritilH-iaatallotl Tat-talll
a.aail.. Ika IH* tan la -011,10 ta
llirtrt I Ult* It.ItakWaatV lalttaio
A au uat-t A »kt-*t*t. lt*4 ra
tttn.. mill* * lMa»t. tmrtiaf 1.
Ka . tltll. Wallia*-.. aaa HM M
tm*, ti I a. a. k, t Ittla( t-atl
A afartt, ttllt tl*n*sl Ifua Itaalalt-
Ma, l|M tlfkl It II W Waaal Ika
otitofa Htla. .fcirk .** Am ll tka
J**r*ka 1.1 a. a.  Tka afartllM-aattt
tt,at„,., Apail tl-A auitaat
WlHI*ao«ktB |..t iwktsl kolotfoa
tka la.a.. *_a.a tm taa.-**** II.
..a k.lll*. ,«t'». I •*.«•„ *a„ U
ttrotaatt* ... ka- Mllti, ,**** •**
a all t* ill* aM I* 1. ana la*   I* tn
Craita k* iai 11 •* .ilk .
Irk., tall* tmt Iktaa i, wtlatt*
Ttia tllMM kla at-i*Wo!. aa. **
Ilt la k» kal .|lat A Mtraila. Ikm*
U* HM, tllll tutu. »«<-*».*
wa. . .utaait. tori*? ******* m
kla a*«. Ill III. I*.*.** aUaa
1*4 It*. . ,l„a* I**, tit Ma
Ita
 _____.***** **,*'•*. I**"
... a 1,1*. atr a.,*. ftaUir laM.ta'—a*
I* llaa airt.l A aanaia. tatUraaa
_twMt*latatRa4IHl_a,Mt tmi.la
.. *.!«,.. ■   la- I"  ■•«••
"'  L
,ob aa*liralai* aart ***** a*
CalaatMa a,- Raw Wa>,a.lai<rr. B.
P. M.WATSON * °°
REAL EaTATE BROKER*
r.t una „
nil Mill* -Hill 1
CEaVNE-
v Townsend Block,
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
**•**>*el>hl••*•••-*, -r*>*<
****** ***ea*i* |*r**»*W* I •r-Mpa*'!
NEAR
DEPOT
^^^^W|P *  w*'
Po1 iti ******* ****************
t. homa oNW#a
t_ra*a*«! i< •'»••*-*-*•• *t **• it* t, '*ttm*
• *  * . *
,.-. -_.    I -I    I
'•
; m IV |l»«i*l IMI
1
, . ■ a
* *«n *•*» irnahl Khtiltw
,******** **t t*t* te hMb* ivunajl
w.,%** tl*** leM  H*H*aM
- .,|ei«|a«i_)tr| IM*M-***11, eg
* k* ikiituot. IV tlta-M liv Va*
• * 1M1 at m mm** my v auy
■ ymmA* *4**mi ta ****** m *****
at**' a* itiwl lie"i*
IV iwtieia lataat-il WMOrtwliaia n
Am* III  * bai *******m*4 *  -
■■* IV lea* *4 ***#**■**■* tm*  *******
1*4 Imp*** h «- t# etv<t**l t* •
**k*mi**4 lid fflf I*
m**k **.******* ******* and tht tm
1   TV *****  mi* pt*
***t IV *ii<t**Ml*v* *4 IV lalara.i
lantiiM eiatM* i«t*
fc*l**VI**C»*l«l*«* *|l**i*g  •***
mm******** iV t-Mtfi-i*** t**e*aa-
Ml "t lb* 1**1 tV HMhlli «l April
ki. ««u#**h| i«« har*iiiaei *aiii-
■»*•***. 11* t*n ****** mmtm*4 iV
• i  t--.ii* ai-t-Mnti *i
>   » - -  •  awd IV ****4 * 1**
**** ** '»* t atifM ***t* i*
Hr*v'ia**> 1* IV .le*1itaa ptwitai'* *4
*.,,.*  || h ******* tin* IV «*'Mi*
■» ■  *i<»hir--rt!Mea«!«a!*-i
1   .-..,.-  . -.    . t .
hm**i** •■•■ ti*** Ht ****&*.
*■  .  l-a... I    V ■ „,. ,.  ,. .
. . ■
4,**** mrtn itinetiM
j   TV IM-Maf-MN iltettly lahdhM
aval itt iittti  aatfeVt wt ptWhon,
1 Me *4 *bhb am* ** *** t* * *********
I ta muM NaMralt Imi fbiw-altal ef | ***** h* ft******* **t*
wt t*tu N It ipeii Jt- itaiwa in
H* ****** iv itM la IV batha twai
-vi nti fa*t iaiv*«ir**i ie*i*Mat
•arttwdi Mai tMiatah-i a pattf wl
|mm p-mpt* letotatag Ittda a «aM M
Uthtaa. MU*" ibe Pm1 *4 a nmrnn
rwenagll ta ****** \j*m **********
rita it. aua*. *,* ifc, mm, tawat*
t-aataaioa mam**   T**  aai
tkoaaal.a* ~^^~™^^^
J litt    ttlttlil    'o    Ika
tka  kail  **n  Bkltttlt-
t*  A  .aaaa. al Iltaa* Mtl.tr.
mn iaa.1 ,. Tw *
*IM A.toa ta. Vail. *• AIIMa,. tm*
.lat**al tl aaa tltoa* .it.tt. t-taa-o
IkaaaWI* ama ImmamA 1*1 aaa* M
Ikaa am* Matt, haw*.
I •>. -. r .
Ii* Y«a. At*-.: d TV r*a* it*
•Iwaat mmt* * .hhh.. tHnnM, tt.
IkaJart Ik. Iirmi tm*. Ik.l .tn.
*l*aa, mt* r*kal**r*ra- *** ****
*a*1 ••• -.a kt ka,to ai,*,tm* .-m,t
.tatl,lat_t.a,l 11 talk* **** a. m,.
ItUMat 'ataiiaO, ***** It *t taaaaa.
tit. la* lao nal* ,**. Ma* In ta** oat
I at  Ika tmi  nal *t atelttMa •**
, lfa.tr**. ikt |ar*.lfc ail-*   A.laa**k*
Ikaaal-ttaj*.  akkt taaaa lav la 1
1 at ,a.a«i*4 .araoB rraa tka
Uliaawa Ilia  . 1 iiiu. *,..,.
Ataaa, I o.kat m Ika maaiaf* <**
aaltta 1 aaa tw. to IkoliMtaaatl* lol
aat*. I. • l-**** ,•* •• ka kal **
aM*. tka tot* tala-a.... tt.a kta ata
.  a*  ik.l  ika au m
aa-Ma-i,. aa. ^aalnt  »,tk t-aal Ikll
_____T^^^^^^^^^^^^
.lat. nt
Tkt VuoNtm,
TU i'araai. lloiH l..t.iit, • na*
aManfcU .ai.l al Mtartlta* II lM.
taklaaalllaa* aiaa, lilMaatllt *.*
ata. *,.at tkatatar*. .at. a.lark. A
tfc* .aotaaklat ttawaaa of talia tt*
ttia*. atan 1 ****. ittillr 1*1*1 at.
ot Ik* liaaa Tta* HtBtk ,* .»,. ifto.il
aot*
A it,*., ^taltka,  *ka  .*.  *****
follk  ka I  Una rroa. A .„*a,ii*
11,1. aw. UM utt, m Iknlk lka,w*
-iio.ala,fc* aaliaal aaaakal
A naitfc 1*ta*tt-*ta_*i kf . traikw
w,tui*liia, Tka mivVi ..* j.a
iMamaBM r-MUW* l-ai.f
ala, |.t .IMa tu 1 la*, uliiltatla, lk*
MtU-l IttMlla. It IU ,***■ MUlt
alt** IU UaUl aa, at  tltt Ual  la  U
tt*- kla • ran-. *r.iiai*t ,,M taa
oa ,a„, IUI... kla .attaalt, oat al
lU.lst*. Mta,W*,akk lla* limit
hat, ato*tt*  -aalto kla ,Ukl "
1-l.tel. m* la-Baaa -atlaaa
va.oauT.at-B   ... aaaia ttu* IU
a.iiia.1 A IU l**la.u !*. .walk
-tin, tM.a-1, lla  A  la.taaai
_..-  , .. , tltt, tratiiilia. .ill la aakalil*. ta
iL__.^ff.- lUt.lt !l II «»jM| Ht. .1.1. II aw
***** ***** m*U*. .Ill laaoto IU "aatatlBB o| IUI
I'M la •*".! • tat. a tiaaa Tk*.a a..
an, U Ull, Inm 111* 'lit I" IU kt*. al
*tta*k (.ttlaiBll a**, 0. IU till..IBM
talonn*.BrB*1laaa*„k !,• . I' 1
tal 1 .-...ikla la.,.. aaKkitiat
tt-t-rvt fxi.aio lati.i— an- ...
I.illtl IU mm-ttnam a, iu lut,
Btalliltl..... *m n.111* tka*.
Mt a—MItU aaat^O, I*  „«  raaatlfa. ,*BO "
Imt* *'**.wli... «• lai
k| IM. takl°a**.«ak4t* IUI k t**lla-
_t* A am* • a* ikt* 1*1*. kal t
,.-.111 ...I t latsMt*. at Ikll Ma..
IM a,,it ibi. kiatalf aa aafttt. '
laa* .ttl ta atta al III I'll Man
I.-0 .klltaaataa
IM.  la  Iktt •«• I~IBI-Itl    "Ml* to
aa lalMa Ik.l *»aa*k.l otlaaa ,a«-
lata,'. **.  Ill*-  .•  1*1*1**'
aaatan, *air.,*. I..I IU .Ml .alia*
aata.. U. *tlk kla •  *aa**» It
• ■ 11 tlUMtt
TV "aatatll** 1,1*1* ir^iMalH kaiaa
Ibi  ank  IU ,*t 1 -.I'll ra IU ****
m* **■*!** ********* '****'*
nmia* Un au a*. biMkaniU
Ml)*, *• lla* Maul Wtta ******
•k* aatt*, I* kH Ual* la am** ***
at**. Mr PaU tttn U .mi—*ua
a* tu *•*»•* ** k. (Man (rat Vtr-
laata tu aatt*. at Ua aaato a»-
,„* i,m*,m, *,**•! ** aaak rat-
tt****, «k- ...ta. to m
fcatal* Ikat tttl Rnlttk • Kaahla aal
IU. Ian-ail a. I'm llaa-** a taatlt t*
\.o IttalattrM*. tal tfcoata. Ikaa
roaal x  *i*l **<• k* ••
r..tn t. a*.
TUta a.a 1 ... BIB ,,*1 aaarfrrB.,*  ,_.
^^^^^^^^^^^^^^ t. ,*...,. HaM 1 aukla.lata TU
a.-a lit-, a^lt ,*. kla laa I nattl Hal ***** **,*•** • b_.I1 .».
•<*.. •*. ikal kta Uata **n aaaa,,*. < ala. lai t tola a**ta»r am. ,** IU
•Ilk It lla t|at* *liki*ta.to4.t.i ,taa ttu I ttaakauUM al 4t.it IM
.. . . 1, ... atta, lia Imt .lltl 1 tl atl tnalta TU MUmttU MM a*
IM kaa Mil. i.kt r-afdaito* kt. I tt*.   Iktlr -*,a tM taatla attkoal aa, **.
mm tM umiaattllntt.Mittt naiur,(Ma-iiat TUMt.NM.**.
Ilhrsal.u. Ka. ...an ,M *m t mtUa******** A II ***** mm*t*m *
Wa. afc.Hr. In*, Ut ! iu aatan aw*. Mat I UM ,1 ,u tn,
^^^^^^^ I TU ,rt* au lUnapa Ikfa. k. ba
1 —*B| fct. 1^^^^^^^^^^^^
k,BB,B  ,r,1   It
*..,  .    I   , a.,*    .
t.-lt.t la.aai.aal lllait
VI, ta. lit,*.  «.l  ta.lt.Ill
IU.  I" R .1* IBa'.-ttaa. IU*1
...I
l|r,tl  tt
•a* .1  lltktt
 * tu m*a at*
MM alkl. UMI IU aaMti • • r I-
ta^t o. kit a.fa .M taa rfc'Mta*
l.M  Tautlt Stt^a ttll KlUla Ol,.
IM ktt Ikaaa. ruMM aaatl'ka. IU
Ot,  *,l*UI k**t»  MM  kl* Una*.
_M IU liltti tatai tat
tu 1 •** kla M t ....illla aaa*.! TV*
_a  IU M. att rtfcU. ktt «
tt V. la. 1 lltarl llaa saalk (ma I'M 1 M atklla MmUtttH* IM IU Uat
tat*i*a lk*t*atk Ula IM.M M Ith. *. UM. an*.. • ttarrtla Mill aaaoaao,!-*
,M,Ultra  rlk*araalka-lotlUMlaa   ItaMt   IM IU .lltlt l*aa  ton -!
it, mm* |*ti*! «kn* r-a.*a*ltt* *taH  It* WM, *t a y-, *«k ktt
a* 1U ' •.*,**'* MU, <'*at
M IU mittt a. *fc* Iran TU*. ait
U llatk i*IU l*oMi'kallktt.Ua*
kM Maa ,...|.*'.. II .Ma Ml. ■
*a*M*a a. UM aU* I ***** M U'll.
(Maa aaa  .a IU r-.-rltlM* tal  IU
••.•it. -rn-.m- ...:■ IU • • •
•oaa)
Mil
>M tkrr*i.k Uta am atoa Uw
*«• v. lk* 4*M MMata ol Mr* ****,
iMtutUtaklM *n *ou*"* UM
•a. ikaft*. amii, M mm* Ut IU
UMof.UaklM *tt t^tt M 1*11*
I* I ttllt. (*»*. at IU MMa.
... aWia-M ta TU It'll'"
.1 ak'.aa. BM, It, tk*** VMaa  *.«
I!
Mil *-**A kla  It ,ktt uaa tklaa-a
a    ......   	
t«|*Mk*M_"* at na* Al ,U la,
M a.11 a*** Mt* la .Ikknaa tat M*k
ot ,U Ikla* a** kM kla 1**1 tlttatl a,
Iktt, Iktllf. f-ikoa roaM art
M4laiaiar.a.lla. Im* Am... aal U
»»H'* l-tl* M Ut KtaaMoMfct, Ikt
atatM art IU wm* la. TU, hakM
•M mat kla tttwa, a»*i*ii. h* aiaa,-
IMIr-tn la. •*•*•! IU. aoMra-Jt
iln atepg^d aa* ef tv atM tor a aMS*
al. ka. IU. *ala ta-kaaa >M aatt*
0"4 V ftiMd waul B*we**B*tdy 'tlad.
H*t*i IkO fait**" tVeller* *i* I
a--111*1 tV 1*■*■'* i'i *»t la Haw ta
Ah* I *»lll Iftadhtaia** dot HI IV *t4*
j wall. t*at I tvaple al ***** led *>c*4d
1 ivtpattitart l-H!'*. I.ILIXil'-K NF.IV WEB
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
For Spring Jackets   OUR HOUSE FURNISHING DEPARTMENT IS COMPLETE
Lace Wraps,    „    ,,,. , ..     ,,
...        .'            H|,.„|,lf  III Mills I IIITIHIl.lll  I Ullll -l-l-i-s
I loth .Uiil            | ...... Swiss .uul Curtain l-'iMiircsmul
IaO'1
|rt  Visiles.
:-- .uul
M.llll.I- I nil,lilts  |
lllMSS  Vl'Slillllll'  Ktitls
eO0-Sll COLUMBIA ST.
nkws ni' nn*; err.
Nti*  A.ivtiliawiiifiil*
AT KAIKHAV.N
a Iplialld h, •l-'l... ui ina utitiiiv
Bind
WES
F. J. COULTHARD AND CO.
Real Estate Agents
i
M'KENZIE STREET, !SrE*W WESTMINSTER.
l.UCAl. HHl.VlTlla't*
L.J.
Agents Im
*****************.**.
*  *  *  *  *K.X.M  t  ***%**,%  *ViV%*j
M
I
i  i U
.  ■
1-. ■ ■  ■ . i
 ■ b'i
■
I.ui *
ii
li.. ||
■*
t f N*a
II
i i
Wl  a
-   '
I
Mi tl
>
v  ;
*
■
■
-
'
-
-
I
■'
\ i,. , • .,    i
Sedrn  nn  thi **■ ill ■
1 ,-•  ii. ire a  Kitteni  Itillway. mil
I.,. '  i' i: -.:. .  •*
M
\h  I  Wl |hl  I  ttl |l I tn-.*  ti-. '
'.i ft .i
■
-   . I
■
I
■  ■
-
I  Mti M*-t v '
"a
\  **•  ■   *.   ■
-   • .  _  |t Wi
■
I'a it In ...
i-i  ....
.* an,) theli
■ .-,.    -■,..,',  ■   \
•tu. tu* ii.,., iptat li) (hi -
■  ■
met  In the gram) .lining  I
li- . ,
'
...
,1 r
. .
idayed   *  '*■•
*  *
•■ '  .
-1,
•i
*
I*bi
■
1
■
I
V   1
a*
I
I
.    .    .
r . Lai* Triiai
■  ■ -
■
Will Siaa Uii Ui Phieaii
1
' a
-
IU, v- HI . .  A  Ui \\, •  .
• ■
a
1* M
i .
I
■
■
■
la*.
a
■
t   '
1  H I    A I
* ■    i.
Ia~.|.  Ill ||i*
II
I
*
■
I
* *** Bieiieir
■ *
'
-
■
■
■
■
■
■
■
*
■
■
■
■•lil Attitili
t?  **.*
I
A ******* 1* tli Psklit
t  It M*
11
■
II. A  Rm
ll
I
■
-  -
-
a f.f.TI) llr*
■  -
'■-
Mib *
.   . . rll '
•  -    -
aortal
!    -   '
*li*  Tra-I,"  *
■
r. ■  iiufn all!  Iw *
.tednrtoll?  •*••
-
■
i  I
.
PERSONAL
J ******    ' Ki
*
*
a
t.t*  ,  ...
*
'
i
I .
I   H
K ii ui .11
tl,  1; \ th,
- -.
I
■
Imi litit* *y *  •
HUM  g'.-l  I**'    - ■
1 i
,' •  *
. ■'.-■*
• —teeaf
.  ;-  tlal
a
tfUl**' » -   111*1,   t"  lh*
.   ' i.it att :«*tnmi  || Mi  Iiiic*
.  Mg* of
I «.  •
LOO
READY JU
OUR WON
MEN'S ANI
FINES1 S
WE ARE
ii
MI
Potant
i  „ lr . I,
c
NEV
i
1
-2
oi
INSl
A
T*'
IN A HAV DAYS
$.  LOT 19, BLOCK 5,  $
i North Range 2 West)
SOUTH WESTMINSTER
\\ ill In- mi iln- Market   I'his Propert)
COMPRISES ALL THE FRONTAGE
On the south side of thi Scott *Road from tin new plank road leading from ihe Ferry Land*
ing i" ih.- Vale Road, and is
Now Being Cleared
* -'-'-'-■■ "m^m ■■■.■•*—^-^e^.■
The PRICES are LOW and the TERMS LIBERAL
Further Particulars on Application
........ .aa
aaaaaaaaaaaaaasaaaaa III
F. J. COULTHARD AND CO
Real Estate Agents
M'KENZIE ST.. NEW  WESTMINSTER. B. O.
■
NOTICE.
Virrit 1.1- 111,1:1 in i.nii iiit
■ 1
i
it.
BUSINESS NOTICE!
,11*11 ,..ii,.iiitint.i -I..1I,.,,-
F. STIRSKY.
WATCIIMAKKK AND JEWELER
11.11 • it. i..;..ivt;ttl
.HUNT St.. Wan Vnrtao 1 Mn.al
LIVERPOOL
Tt.*** .
I'l.lh  llllll-tlll l-'l t,******* '
-•I,
. . *
. .
mm ii.i.w i*HMi'niiim«a
11.1 V UMll HI Mllltlt '
UH)0 nue
<|I*IN ot p*l>oeiiy  «hiIihOj(j liapiQ
'I
"03 . OWIflH NI1UVN
tm: m.i tu vi- iitviM.
mil HAI.R wiih 1111.
. tiiitui  Ml nn  lltll.
tl 11 liitll'llt  lull  Ill
III  lilt    -Itllnl   .Mi
• ■iiii.i:  Klll.tt tv  1 v ill
III,-  tl  lla|i'r|-|n|:li  n.
I'\r.  t  lll.-l  Rl I 1
IM    It II "1   I'l  IN-  i.l
llll- llltll-llli till. llllll
initiii tin A u.n -I It
n.i llll.i, in: Mint. 11
■ iv 1. tin i.iiinariniiii.ii
lil.l III HI mt Ml
1111   111 it-iiti
JOSHUA  DAVIB8,
wai mn mmm*
V.a    ,..'  -I  at- a) a.B.    ,t
SECTION  ©
Thi*
.•...(.-.■ nl
tha  Townaltt*
will  bt*  plan*-  no
the market  oa Monday.
Marsh 2nd. Prtcm matonabla:
«,a»j  li-rtn,.  i-it.-ndln_
ottr a jr.-nr: tpcclal
tarmi ,11 partial ttnllil
ln_.
"HI tll.lt slHI.I.l  ll.tl ttl.siMilsil ll  It ■ _
NOTICE 1 INVESTORS
REMEMBER
Thm the ('lic,i|ii'st Lots now on tlm innrkot are »'' u'
t Imii i' inn .* of |irn|iiTty known as tho
The Brenchley Propertj
- 11
.--.., .,..***
L.,.»Biti, a.i,titWl.iwt.1**
-  I'l  I  '  » *  *  ... "|
llil  initial-  tliimi It 1.1., inn lhl.r*r,l. la*! *  oWtli '• '*" *
I . ■■  III 1.1,1
.... tt.r tt
, ,  .  , . ,..,1 l,«ioalli.al*|.
rot .nrnmtatinn ltd (nil r-tiirtil.1, .ppl, '"
RAND BROS BKHCHUY &.BEHHETI
AOENTS.
AOENTS
18 DOUCTL.A*  eTR»atT  OITV WIWALKER&CO.
I. w IVKBTMINBTIHH BO
11777/  WHICH IS WCORPORATEDl"THE DAILY TRUTH."
W.J.WALKER&CO.
i,_.||.ll H'l
NKW WKKTMISS'I'KH, HltlTlSH COLUMBIA, SUNDA -  MOIININll, Al'llII. lid, 1801.
Wli. BAILLIE * CO., PE0PR1ET0RB
LOOK OUT FOR
LENNIE & UPPER;DRU
Ra.i T.ir.1.   unu
I'llK i , .\liiv.
niii IIU  U  AUDI I ION   °ENERa£Uj-^th   Patent Medicinea
On Ihu Train way Liu.,.'
i Speculative and Residence Prop.
M i offered,  Particulars will be
given in .i Im days.
I.'ii'.nsi Utairii. Kt|ii>ti'i llm' iii'»; ,t __..__
turnlii: tl.taai. D R U CS
M'.'t loll 1 hi 'l'i IBWITt I'i-l iitilaltli- .ily —_—_-_-
- ■ n ii..., ,,i., „„i PEKFUiVI£o
Variiin, I.ii.tlinait, ...
ub-__wl.i_l.-*or,°ii-_5 Book. Toilet Articles, etc.
i' *i "'  '" '	
(Hilt CAULK LETTER
M  I'liul  I., my  Q-uulltiu  Dlacouraua
BiiKely on Labor
Ei "iiniiii' i.
PROTECTION  Of  AFRICAN QAMV
niiiiii
Jl lailul.AS ST,  XKAIt mi.l'Mlil
rOR BALE.
\ HORBBAI in i ii \ BITUATHD
•»  |.l...-..fl,t..(«.|l> f,..,ill.,K..i.  lit-  - ...
.vi.1 iml l.lli il -in..  i.t ....I M,'*, and
Ilia-lll.|il(.l,.„,r..l .,1 1'l.i.u.il |'i,_ i„a-, 11,1,
I  ilWI.II.11,1 1. at t , tl,l.. ill u| *1. a.
Macpherson
& Thomson
[ST. MACKINTOSH & Co
Kiiitl I...tiii.i Liiiil IiisumiH'B.
iil.tl. III.OCK.   M-W WKSIMINSI1-.K. II. C
IWQODS & GAMBLE
Land Surveyors
It  \ I i.s I ATE AND INSURANCE AOENT8
,,l|,sI 111 I 1.11111  I IM. -I lil II 111. II  111  II-Itlt.IV III-  tn r
" lllllll  Ml. Ilitillllll  I Haiti,I' fl I
-KlaKI'lltlNK IT
i B*5  *  *  *  *  *  *  ".*.*.*.
IV,   iitatittitt
1
r,a.
. topcrly In III p.rl. n,.,, „s , ■C-alllmH.
. .ml Oniric). ntKTrui.il   t n.tii .a
r\KMS impioved unci Un- "'"'    '"'
I'l1*' * ,|  I a'  a  la' a   '   a.t
a
SOUTH WEST-  .ccioMT in un
IKI.'Ls I ILK .mil  tome choice | n..,t.,i
i 12 acrei lo 2 1-2  _,.,«,
In.I  Addltluu tn ,«.,,..
Mil Wtalu.inat.il'. '  '
ICONVEYANCERS"° FINANCIAL AGENTS
i  *- ...miii
Mi,till l.. If    l- •' »•• "•'
WOODS. A. OAMBLE. N**w Wi-tml-itar. B.C.
„, t, BRITISH MUX
MAIM.ANI1,
[henry i.kk.
H   *    '  • .tiWiai-U MUUKUIM
. v t  i.t  . i*i_K.u_-|.iiiw*,»i'd fct all **«*l wIm**.
'   ETJEN, Manufnlurer "'V,'V ■g^SStl*g'*t' |
in *.)..i
»*i*\ Hi -lit
P.S.CURTIS&CO.
it i t\i- ut i tn
IOWAT & D
TURNER
Real Estate
mucin ud nun unm
Tha following Property haa now bo«u
plaoad on tht* market:
mr ir. •.Hut p ii
iv ■ ■ raagt ft-'ui %*•»> te *:**. par lol
cbatce
SECTION S9
ti. ..td*r t«i mil* qotcl Maa an  ■   >•
Urte Huiiditia I *•..' N
ptu** will **• lartaa_ad Ma,* t. si.
»«bdi%t*.*a*taUi; Mark XI**, ttMavli* «|>eiid*
MOWAT _cf>
turneJCv
general agents
C'ltlilli* Ilia (it ttlll  l.HI.'l'i'it.l  I'M'*"  Oil
tii- Hi nil, of Count
roa Moitke.
THE  I'UZ/l.INll  JACKSON  CASK
Tin- AppTOtOh uf  May  lit Druadwd
liy Mmt ot iln l..ti"). -rn
Powarti
i..isiHis ,\|,.i-    Portugal in  ■ *
,I1...1 a,,t t..i Un i-i.I- i.i iii bar *»*
* rendu lo Holland*! deaoadi  Aawai
I  Itl I Ml hi 111.- .If,|.|li h'-> l"  llll  I.l IH,* H
j lut T',M.!.,!   l.-i.l  Kllllburj  ii  pi I
i.*M*.i tt> defaad Kaflaad'i • inm* la
Africa bi  fatal ii i.i...m  ii-«tn,i
' l'.,!i'i_.ii lo ****** *ill li •* ■ tl.iTiratimi
iit aar. if *lii ihoaM He Rl  l*tai > ■ im
, ol I'liiiniiai in ratattai idalatoo '')
,  Il,r I'm it*,, ini-.  t.. it,, itit,i,.|. .1  i .-.
awtl ■'  llM  '"  ieei tm,. of  river
iiMHan *** riaarl) -n *» at r _* ■. • _ trlolatloe
\ .■ . I*. f ifaeM  igir*>m*tti
iiiiii.guaraaiaei t*e* in .*_•   of .
imt. imt ri|htol traaill ttaroufb tin*
Tmt >g .< *■ -i " larj   I \n Ptooaoi In
v a-.i.i,i|i, md
badi-uii.ii.*i * .in .r ,r ii,fi uaaawn
iad aafloutruai 11. .■■ tu l arts, latwri
',, Mi.!,.i|,*i_i,.|  I *.. i. ,i..lird and Hfl)
' tla*l.i*n« tiultt ii*-i'i- at n
l. batt taken aihttiiiii* «-f iiii. f..m.
t..t»,  Un  -ti., i it iiu- Portagaaia
■ iiii.i to utraai tbali
lar* of tbi ilea am
-...!•  tt.i i _!-> iIumki nm*
.  Rift i  Lord
: ,  . . n., Md  il.ll   Itia
hHfaraU [aaad and iba Aatlo*
v M .ii itooo-tblp Hm ['"Wind in
ibai.*tiait.-iiol lu "it'!. iad it n.i.
I
utiiti linnmbi  Uantka«ali
■
■1.  l'..tl_g..f_*, Iht*  It' - II
1  i'i[*ai.i  tiit'i'l  in.itu* i.-i  Um
ii,.,  iUtlOMd  il.>-if. !"
:'.- -,.,   '"!'•  •''
,   ■
■ ia  popart)  '**■»» 'be
. ...
MN  ■ ii  -il .-r 11
Tt.* ptateMllt} of o Aaifwon ifUa
.,  Ill |ia..pi**Ul
. I bf  lit* a- ***** of tba*
aiMlt1e»ur lh
rnt»*,idai
-
WmTMIS'ATU
U II V U U I V I U * ''
trti.tM* H t niiiiii .irliii'ii*
DRUGGISTS
E.H.P0RT&C0
BatMMwaion to T. O. STRICKLAND
Amhn
* i i-i
-
• i ved ll lb*
.  ■   * >  >■■•■■■*. in Irauvi a
.
I tt In it  ii,  din-t  lat.
il ttiiKbiie reqvtrad
■aiaaa H fraai»
aittaueil)  t\bitetb*t*l«tiit*-l ttn.'l. «*
*»**•*** ******iini '
'  .
ltd lai,* ia ill "I tin■ <ai*ifen-.d ^la***»
aaa bata a-Ukdl bal
«in i tan mi h tea
• |    ..nlkin ellb
•■I.n lit -.* tat* Afrma *****
laid Mote tbe Itui
Mtiedii b-U It 1* Willed ibll U tflll
N* *v,Mianti|lii a)iH"V**l At **} rale
. a iii nfrr ran W11*i 1*10*1
TV t*iilea<*edi*(dit***d b| i.reet fltiuie
*i**Art Ib* aaal***** *4 Ibe IN-tUdoe^
iiiiiii.  kl i    '.*- l»-i* 1„
i-.i iit. ■
HI-Ml
■triad •• '
Kimlaml,
liiti.il  liy  .Mr. Juob, llrlHIit. M. P., ami
"tiui*. iiriylnii tin*  lord  OhfeDClllOt  tu
,itii-i'ii'i, in vlia »f blidaelilon in fivor
nf JaelnoDi **** idodiIoui voiiiion ur
marrlHl wouipii witli rnvar<l to loral
fnuii'liliiii. Tin |ietltloii lay* eiiim-lal
■trail ii|Hin tin1 fan, tint wliii* niarrli-d
w hud ii ari mil lllowid to vole In the
lloollou for HbOOl in.inli. and Uianli of
tl nu id lain, lliry are actually i|iialitii'd to
ill, ami In mail) t'i*t<i do nil, aiiaamlwri
of ilmnum Bafirtl l*adln| |Hilltti-laui
■iprou iln i'|iiiili'U, tliai iini ara on tti*
all 'll  Itrt-lt km III i lini.U'l'i Of  Willi ll l I.a
.1 ivkiiiii ran' it I'Ut tli* |.|.'ii.i.i,lt.,iy
n> iii|*l*.in Mi'inwlilla, liy fir lli- imiii
|iii|u„ut nuil orittinal vurdbt j*t pro-
HOUOOad u|ion llil* itlll utm-b dlicutwd
ra.i., ll tint of i prouilu*iil lady po'l-
tlrlan, elm bWOQADI Hie decllloli ||<
irmiii'l), mt Hi* gruuml Ilial ttiar* will
biooafortb Im boUiIbii io prariol toau
from marry li.u
in. i tvi or nu ahvt
t itfQlfluntitiduoa ol ti,* iiuimrt
a "f iii*' rt** riiitiiiK ililUt-ulty in Kim-
l*ti*l. I, tlm itfi.rl wliIcli li imw Uliitf
nii'ii' t<> aitin t nllltltBaa into tb* tug
liar I   Tha Adjutant Oooaiil ***
Milaradlata irramfrinfiit. wm, nilin-ta
commindlni militia n*Kiinai,i. hj wbu-ii
•1'itli.K tl.a nitri'itt iour*e< af irillilni
IpOClll iiiii'iiiiiitiifiiU of th** advent-
igM >.t Uir army will b* eilitbtuid In all
tiiilitu birrn'li* I -a-' . * [ir*|nre,t
I* .■'*'  mil |iini|ititati ar* b*ln| dlitrll,-
111 a.t llll'.ll- 111* lllrll
unitao ■»«*■" hhuk
A  III'i Vf Ullll 1  I* mi fiatl  for I  Ml Iiiuii
an • ilgtaUi •■ ai* to Hi* ynonr nifi. nl
t tun it, KaraafaOf nail  Tbinhjat-i
m nm am,till.lie. hilt tn ur|l U|m,|.
tniiui men "the iinni*. lOQOOtl tin
- ttn*iit. of Til lieiiliin
u.'l tliliotnmedin world" Allied)
Iboai flliy. Imc tn-i btfO intimated tint j
tlir, will ilka pari tn tbe Minion
HnanM r i ie*>H
M. Paul t -i > Ikiullau, edlior of tbi ]
K-.'iiumi.ia  PluotbO) in an Intarrlae j
today mtldtai Um in.*ii,u«ii ref*ntly ,
kdoplad ii tin* Miu»r*' O-UIOM In Pari*
f<>r an lataratUoaAl *irue f.*i eifbt
i. ■ in * .ii,, .nd Hi* naolaUoa wa* oot
utiaiiiniu-*!) itn*|.>vrd. ind iddm) tblt
!i..i.,u,r DOOM uf tba ditrtiitlun it It
<*i tbat that* m i hm
i"***i, a itlll liriar ii-imt**r uf dtnantari.
II ti.r daelinUoa tint ibe piupuani
■iriki "way baoOM n^*i»iiy' bui
. li I. i^mi* rartain,"
bi -i.'i u. n im- nrtOM to-efti nan ti
«"i ',..1 intra i., mi_* an ftlf lit bmir day
oMIftUMl    Tb"  anil-Hty *blrh lb*
rwolatioa   ati*mi<w   u*  MUtallih
hOltfOH    >'•' li    in    ln1*tnilbiiial
I Um i-.mi. i*i*cti|tbb. rail-
wu ud uitiiiib.il ooanotli «  i ■ *■
Wll'.tiltn. a  (•!•* OM   Thm* toman
* itl  IblBft, not p*t*
mat  i:*i» i* oo Mlpatoi
,  u.a |_>r_Anti*l of tbe ptwlal
be * iiit.tiail in ibe aane
at|  ia mil ittuniiy in  tbe  |*wui
.' .ii  i*  ewe  l*fi
- lodlUgO »blt ** p****r*
U-i itii*rttilb*|i mtstr*  Thee. l|itn,
*.,..**■ larrteat ir* ea*#niitilt p******;
■ .t.ttw at*t*ipii***, a*t***
ml*** air. «ttb t law *ti-*|ilk>ni in Iter*
hin i*m "ibt boar day It-.mi* a
ne» id** mt ibe coalineat, iad tb* otaal
ruaim wuaaata
De iwt appra-r* *4 IL, Aa eaqalry wai
b*M rareaUy bt ibo labar caatmlialoa ol
■ . ***4 im mn*. and ib* mpwm
i*. i <*tiutar *eiii oat abawad ibal «S
te-rrent III III l*lltllia ewtblMa aie
mI te any leftetailvo Haiti at nil'
lAatn par coat ir*.'j.j*»^di*»aiiMUwf
•itbi baan ante** vtvrtime it pmittad.
aod tbu tbrew-Sftb**t ibe wtal aaabar
ire in fatwr of aiae to tea aawa or
MN 11** i ad»ltllb| Ibat pAmhnm*
iaMi*i-«*le*.*<iMt<al la Ibe taaf raa,
II Umi |Uai|k*t*-'eUoettMitbeo1b*r
bit,d. tm t<******** iitwr •iib»b«ri
buar» li ****\ly e»e*i*t«i *** tt***
nvauaiir pt***t*m H a* tulbepperiia
antaWtef aoaienf «w4h ebKb ellln*
Iit mat  •tttiu* fffudm'tiae
iv ba ****. "fibai may be
i a emi-ml |nda1 la Ibe
.    ,  M  *i*fl «•' i  -
ibe raaatry. Iba raea. ibe
RKAHY FOR HKAltlNli
Everything Ia Frepnrod for a Full
Hearing of thu Say-
ward Cum
HORP. CLUES TO JACK Till; RIPPER
AwfUl Pnvationi of a Hunter in the
Woodi Ninr Win in
T*A-
TERRIBLE MUKDEH IN KANBAB
Tirrlble Drowulug Accident lu  th*
Harbor of Bl. Jolllil. New
Bruiiawick.
VVamiMiHiv
BuprtM' wiri
pOltpoUd lb" I
1) I  .  A|.rll  t5.-Tbi
.1 tbr I'until Stair, bn
•arlai of tbi bytrtri
iber, owlim to tlir llln.-.
ut Juitlir lindltiy.it Iwlnx iTtniiii)
for tbi full l*i"'li In ***** a om* of ui.b
i tn porta tire. Tbe Attorm-y OtaortPt
brlpf for llin I nltr.) Bltln will (iruliably
Ik* ii,blnH1.''l on M..mil)   Tlir priOfttpOl
pulnta of ariumaiit will >-*« prohibition
aln-r ***iilt*tiit\ iiiila-** wiiii of ]tiri..lb-
tlnn i* dlmlnnd In ib* pi**-
re**ltn|i md full Jnrtwllcllnn to
enter i dwrn* "f ModaMBitl-M
laiimi thiMywaM Thanappaantbil
ihrra ea* evident* •uflltlrut loinppor*
tbedernie *hu*iii« leal Itiiiiin *nliin
ihr Hire* mil* limit Th* aetiurr *li*i*-
eiet rnidr itmlil hoi innlnliir the pro*
,-eeiIliidi bOOaOH llM illraalily «i*
wilted by Iba "»n*r by bllni bi* • I alio
aod jitradlud It* uerll* berau** lb*
llledil -. - ■■■• Amt MM - ."it.n MlM If
will, tl.* [UtartatllUK*  *..  I* loit.i.i.l il
'.■»..■ «*..(.' „n iba !..■'- mu t'<t tti iiiii* iini "flan**. I* lawful Tbl Jurtidl,--
ii.Hi uf ib* Alttbi court ti i utrruiiiioii.
In lb* Ikbrlni !*** e*ith fariadleUoo
of tba I',.ii. it Mate* la thti
Mmi wattn Tb* teiilttiilal juri-dit-
tlon  1*  a  pOllUoOl  *i'irilio.i. and  tbli
■ i-i.n i» loiii-iyitni bi iheaouoa of tb*
Kutotlv*  lln) 1 oii_l*n lbrin.li  in dr>
■ •<**.■( tbil lb* I hll*d Sill- • i-i* '
•1lil:..|, nvrt U.a ****** *lir|t* lhl My*
VtrdWtl «'l»d Ibr if|iibi*,it will
bold tbal tb* Alaakt OOWrti bavin* juil*
di'lioi, OfOf Ibeuffinr* |H*f*d iad ottr
UM .iiimihl by lulutiliry IppOtrt-M
It* Biidlni lbil -*■! k'lUna «■•
Ulllltat  wilblb  lb- '   -
I'ailad Htalai ti *  •  i i'inn«t i*a
lM|***arb*d.  tin it.,
**) for the raaadiib p*utM,<*r» in ibrtr
■ it'imrni t.-r friniii-.i tb* aril «**«laad  _
that tbt Im .  ' -  * ■ ■'.». | i.m.  Ti.*
It pari of the ippelUla Jarted-rtl-M af ; j,.,., yfmu
lb* iu}*rene rttuit ■-' th* 1'niutl inu.,
and tbal it am*t 1*11** and 101  -
pnaH-Uagi of tbo laforlor ooart af ai
atirilty   Tbey  rite loUMrlUea  •  1
. fi it *t  ,|. 1 u.air  prtaoM-O <d
CuOHMHI  »*n** II MOll It*- id*-'.'
1 ..|aiM <«uri bai power, rifbi iad
d.ty brfoia ibe Wiwar man, tad tbu 11
cannot bn beid Ibel in-a*" **.*i* lh*
jutudkUoa of tbe caart ** ia>
iut»*d iba **tmt**At caari oa
aateawty adjadmu ttm* a new
of aaa pan af laa arecaadlatx
tbtt ibe ronri balow btd ar bad aal Jar*
tadkitpn wbea bt taraiat a leaf la IU
ra-Mfd* ibe raairtry waatd «mrl«iit*ely
aptwar It u alw Miiaiaiaed bt mm-
aired prineiplet of lat*raal1eail law ia*
umtwrtal wai*n *4 aarh aatlaa aa4 lu
O-itnktpal |arledi«lioa«a UnbUb **a*i*
Umi led m ibn* riiea et a artitee
ka4»-* tnm ***** Tbe fane* Wat*i-
111. bHMad, i.ai* ulfara-ly iaon*d ea
ihural* Uh'teibe ***faiA Wtl M
Milei tt*** ;and wb*n *eir*d aad wa*
iU ral.ua *t»Mpl fr*an ibe j«it«4m».-* *4
tk* T 1,4*4 Mat*i. H* '*a** end ItefMut*
tint following |i.nnt-e   "ll wit* lipil for
ma thin 10 ait tiiiiiFi than duarl theui.
1 Iikv.i ilalii iiuin; ii li.u .'t.ii',1 limy
hav* ii.i 11,. for a llvliin? Tlmy would
Iiavn llvuil mlmrililVa" Thi Inner mm
llKDM by Bour, Nu iii.iih.- for 11,1.
rr Inn* ticyimi) lint Imil. ■•! at it, tin- ItiUl
ran Im dUiovcrrd.
VANCOUVER'B  BIO  DAY.
>ew Ua Terminal Cur It On in* ta do
tti Bi.uon.
I Tin ViiH'oitver World yr.tii.rday dr-
I vutnd live column* of ll* iptCI tu a da-
tallt'd dairrl|illiiii of tlm new ittlUhlp
Kmiirii* of India, llliisiriin) with waiiv
-im 11 -lhiint'. t..rt"iii.-r with a Hit of
ptittnitn. That lh* arrival of il*
ItatntblpJWlll ba 1 ireal ,'vunt In tan
iLi'iiirr'iinarltlui* blilury 1* wlf-uvldent.
In vlrw of tlin i'r.-|.it*i;-.i,i  tbu ClUlOOl
uf ii..-  i. iinii .11 city ua makiun to
Klvt*  tb* (imriiHttri uu  the  tOUOl  a
rlfbtroytl tolooni oatbitr arrival in
Vtuootivar tuuiorrow. Tlm flrit llaa M
ilm (Hour 1 in iim  arrniKr.)  for tb"  **
uTiainuiriii ut Hie viiiitit, 1, * irud
i  In rmtit   I.,i||liJl|l,-til.   Ill   Ih*    bl'lll  Oil
llioikloii  I'olnl  atlibtli-  ur.iiui.l.,  in
, wtiiiii i.-aiin frtnii t3_Jftry. vt.'toria,
! ViiicmviT m.i Wwtaloitar win take
i'drl In tlm evening', it the Opal •
lloiiM-. a n.iuir ujwra *ill It* prniiDUd.
1*1.tui.',I "Prim and lliink*," f,.iiow.-,t
by ttm well known OOatdlOltO "Id nb
Parle Kiatii'li*," tbr ilnrii ten Inalii.-l.
win iH*abiy nuttlaad hy aaabtn uf
tin* l.aiih-h  liriunlli-l'ltih, wlilt I.  ha-
■in iii) •aroadtnod npatalfoa ■>* tin
etavai niingot in m*'ini«ei  Oo iho
ni'irnlng.if tlm MCOOd dt]  tbl  ("iirnU
lirti, tt„iit-ot Hm liiMpltal f»r * m uul
ehlldran will i» laid with Mamnir boaonb
ami alurwardi wilt iiitiie ladlaa boat
and I'tnne iv 1 ."1 tin. lalat.tw la)
oilmr mluoi event* tin W^lt,- .,1 ^
etr^lt,r. lh* third diy of lb* ftOUtltM,
Un I-  Will  ta. I  totfl.llgl.l  IT*-.-   .1.
01. ilm In irt, and at tha *_m*
tint* thn lloard of Trade will
hold tin it auhuil 'imimi in the cor
ri-b.iofitm Hotel Vaiir*ii.trr at wblcb
tttot H>* city  will  bn  rrpr*-*eRi*d by
tb-m-  *tl" llll**  Illl"   lllll't.'l-   lii'l-all
iml 1 formal wrbome mil pit.babty b*
tei.dart->1 ttmir lueit* by ibr ummWi* uf
lb* Ib'iid of Tied*. Ai pteieai Indlca
tioaithow tb* riiiivniuf Vaaeoarar in
taking ill  poMltrie  palm  to git* lh*H
ttntoi*  a  mualng rueptt-n, in  .  |
uiibm of lh* (art thai tba) *•»
guard of tlm myriad ln«t» ut liavalier*
tbtl in Uh (uiur* wilt utral h* **t *A
■*, tnm * *i.iti* to th* tar man*
■ Un g'.Meti Urinal  Mmy «t
ttf.imtitat.*!'* a..iLi mm ami t*a-itlf*4l
danghitia arr  |n|a|  am lo Iw .
• . t bfathraa irdcoaM tb* aaw
• riitiiv tad I'l'iir fn* t-k'1* «r* be*
I -. ni * 1 nri i' it tnm
*... al Kaauaapi. *• ai  -
*tnn,taiai |taa« tunning la-i*.*,. Van-
- iad ud I imn H***t
tram, whirh will
lava WritMiniur *t ib* *arly (rain tm*
Morrow morning, to tab* pari *** *h*
luitrttamebi at Vatti*i>uifi 1* ...■*,(o-nl
.. '   aa; I  t*tt!. i|rK*"»it uai*
Ratcbaa  Mt-Qnrrb   Ui**r.
i.a .  linn. iii*ig.  AUtt. Iia!«t*ub.
ilMbrtdg*   The bo)* elll  on doubt
BOfet 1 bird flaht to nn't.u.a tbelr m*
prwMw» on lb* li« iwir t*ldt
{iMod *•
u -1 il •  <
DESTROYED OY FIRE
mrnIh rwlnMutual
In Itit* I nr**
REAL ESTATE BROKERS
a*YND
MANUFACTURERS' AOTS
MS.
H. T. READ & Co.
llnlBBir. I'.l.l.. ...la. rl..
L -A. T H .A. 1S/L
ESTATE
l.i ,I.Ot»ytll larUiatf IMI Haialla"! llwUM 1. tl**
Btt, o - - is.. ,1 ■•- . 1*.-i-B.ii Ttii ,. IM • ' .t|-f .0 litt
-..aat   .-• -bb'' ■■  131,0 b '- IHO  ..--  I-  ' « » I '}-«..
615 FRONT ST., WESTMINSTER
FOR IHO EACH
1 I . :  •  1!  . .  I \. «  tt. .Mt.-i.l.,
j . .1 r>*i4*n
i.i; \**S  *.,.! Ua* ai* 1*m **H new
, *
ON CA8Y TERMS
A. B. Mackenzie & Co.
FIIETEASICOffEES
J.D.RAE
, H"»«i a pi.Mburit «
M1 li 1111*
GROCER
GROCER
a
r 1. a>» .-1
1.1..inn., m im
"XXSi 10-6  General Agents  607 COLUMBIA ST
QUEENSTOWN, B.C.' H.G.ROSS&CO.
-" ,« ___._. OW*_*l_ini_a_wW_rt____rtar.B.O.
aaaaiaoai- "' •' ******J1
- — »'*'- *** e*m* *,
■" 	
-
. .-.|i.,| .al aa .or b aoal-i
intra 111. |l-*al.».1ioa It. I,
Ilia aWtiaaiiat, It. in. a, Ilt Ha* o. •
ta. lapal.-- .' IHtalll
|.t  .'J. < ■   • -■ . a'l.
lolln.) Illttlia kit Ilia,, a
m* I- Ilia a** l\41a.oa-ta lallnl
lt«.l*ai.***»*li*lt I flat., iwap.lt •*
ali.atlat o. lb. taa.rllt A lla- t**m***
m**mt*At *** .1no.o-.a1 la 1 ibbbII,
mm lot IVtlalal. ta laa- ta-av*. aaM.
.11 i, a.ill, aH-,1 11 .BB-.1.B1 ataaill,
... |l,o o-llhat... llf la,. lt-.all» ttlll
1, ... Ita tattttatar la, fa-ntt
li llaualaita |tn«|,! .. ao. aaf
l«t lit rt-aill. lot aHl.tltla. . I01-01
loaa arttolailttl  ,a.l« aaM tltt ttia,*
■ Bllfa ,a,rr*4-,tra, oft  ,|a a^atltl till, „
ttal h*«a taattaii M  I  oia,r-ia, a|ma,a*
...-1   111...  Iba IViIbi. "
. Mo*... Ht*
boMaa. .al 0.0 M|aa.l.1.a)  la-lt p.«Ua,
el aalka. ill all.  lla ,„|. .at a_.
.Iota, mat.*Iaa. la.all, .altl. to
. Ilioa. mmmmtta, IVllatll ta 1 aVtiall'
-- .* I,   1  ai,., lIMtr aoaltia
•a • a-Mll t-aill ll-ta
.   a — a t.t. Int.
Hiatal am to •
I   It at**  lo .1. tta a-l'la-l... llta
I IlliaJ lhl. t.t.1.*.! of Kit- >
« Bta... pailtkta. IVlata NaVlla
IJtt_m_M_-_a* k*a tlartMla,.
Ita lllial Itata ol l.a.aai.*,. I. t.ia
tit alia Ika . malt-it  «.|.»-i. Ill
I ka, ..atklaia  rii-. I» tka rial al
,latW,  Tk. .lata. H*lw
III..1  .BBBtlaarolaarll  .Ilk  11,  l-|.l.t
! a. tka .lataa. Iktl an. H, m**' ••
M  mat-mt, laaaa,  BkatlM  »
.ar.at laBtaa
Tla llll tti, aataaaittal  at. hi 4a-
... .a k» .1 .IH
laturlal. kal Halt ka kallak Ik. litiat.
lata Mtlkia (IM. Raaau   l.oia aaal
' aataaaik*otlB<attlkt lktM-**lk A
' kit tnt kt -iniii'. tka illiaa, liar baan
■ I*.. ta* tkal .1 .1 Mitt ..I ka H|
I aa.l.11 Utifciil lo latala to I. ...
till. I. ...at IMta it".
tla llita—a lajar-ii r.aaa.iB*liaa» ,a
..it llltl,  k.B llllrlaia. I aa* tot,
'I Ik. Irafia Ol .trr.alll-1 ..1-,   ttl-. fct..-
tta| f.a...  |a to tal  .,*.-,** I* iKm  tt.,
It.r.
ftaiolt. kl< 1.1.1. .1-*.
.  1  -l, t- *  .|Btl*-»ara at.-.t-
..t. roiaataaj |ra_ loa am*
,*.,. aa. loiMla. Ika llaa
.  - ,' ,..  a a  I .-•■■  < "a
-Ina. akkk uaniu to ittt., 0*0
knl Tkotaial1l..*laala«.a(l«lt>ll
rtt-at la Ika taVlHtl al Ika UHo,
ia,al<t rvUlt Ikll llafattl. al
ll,.,..mm. aBtaawf ot tela, I, Ut
aal _a_aa Ikt- lairtt...,.kwa, al Ua
la-iaaa la .aarlaat* M laao-t H*.,-
IN XKati Ikat ko.,a ao, aaftaaalt
•Ul-W .1 Ika paalMlll. A «• laW-
a.i_a«l Btillo
, na—am i»a*ii
Tba "ll.tkir. ,1 ltarata.lt lit aa<"
•aa-al na-taia. A lla i-aaaaa-l
1,. .11 M-rtn ...ia .M ikt I'.iM
1,a,kl, IbaMIMat Ik.
IptlM, ta.at.aaal .III Mml**. IK
.ltiMl-*l al Ika .kkattlMMa It
l-iai-U 111 No.la.Mltl- tal l*M,
II I. lit' Jl lo Wa .kl, U ta t. In*-
tnt, Ika at,..aa»la Kl It lal.tllHt
li.,-,,.,,,. oautaaa s. HH! "
a.u. llra
laa ' BB Uat. rtara,,
,1., ill ltri,iab  a,.iaaaf
. 1.11., iwj tfM, 1.IM, m rtkratrt
a-lO.I  t -..IO.  t«.«l
,K lattlll laltMv TK aia. mil**
II .Ml II "kmlai
..raa 1. atl
Tkr Iktwa a.klWIh. It I. a.ia Mil
t.atMa4ullia *Tba .a. alia aavtioa
.|ll,arlMa»al,ka.|oa. fMl^l-at
ataOMau .HW.. .M «ll K»IK
!.ati,tt,.at at tba tula llalVa,
a.t a.»l
„,, tla-r.l, a|aa« V.loaU >tfl.aal.1
-at* tmt., tt*. Olt-ao   Hi
ta aaa.k l.tavaat. la .Hratnltra ,** ata
naatMl II • kaant IM.
' ■ I   '•'	
rati *aatl«.H« n*w* la. • (a.
tl|. t-a. tilamtta to IM-tao
,BIBr.aai<lla
I.l    ..-    *    .,,.»....
a-natHaHta. ***** **** *** ******
taMM, Ibo m*,i* ol H.11 alalia.ia Ika
atliat IMIIf l« tarlaaM IH*H» ••*"
tl,. iliotr-1 aitaa. aaMlr laatltalMn
... Ika kr.a.1 ot a.1.1., la. Ika m-
1.1 rtartlttti* rl K».u«k mala. .Ulitr).
tt-.tat.llt.
a. if ta-t.'tk.
tV i-.«1ttia l.lai, an-nala. Uroa
alarak.a. .krt laokaaHltal aart III, la, i la. .Ilk  Iko 111, Itoivtl la Iko Ra.K
atrb aartaa-liat arat*,al »"l .(1. lot | ,1a, Kil. .tla, • e*** **t A rtlalal *•
niti.l-a kit-* .avlaVl  ta ,ak_ll IK
I3* M."WATSON * °°
I a-rk attr-raaitiat rla|*«al
1 lark rfclattraroa  Tka oljarl 1, lo |-la.
ij**,t IK all.mia.tli* »t IK lllMli
tatilitto ,111.,* IBM
ai.tl.f to ..oa Klaift. Btlla.  atattt.
IK a.11a. la bl* Ktab ,* attltlo.
...... ....  ******  *,' W.K **IH K (MraaKbK
KaW»aiaa,iBT,,M,B.h-aa,rkia. ailk   ~ _ „•,,-, -. au Man, (fiaa  Vh-
■atblalala.1 Ika a..tk,a.ka |*aa.»  I ***** **IT m?a>ma . It. Ia__, ka
t,l»vi ot llilll'at.B la Ika .lal|it-l A * ™ai«.
V.a. liataau. «a* IK bbk.io. t la.
REAL ESTATE BR0KER8 AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
PREAPSIDE
V Townsend Block
' B-B-B I  IB k* ,*.--. I   •  fm  r a  -.   -t. * p.. trBof«trra flaraHBl
I tali ara-tiat traaiaatai .aaraa.i 8_h.ll.aal.....
laiarvaa aa. Pfoatorla, la„ao ...alaaoe ,-a
NSaAMr    I  ftlt.lt. >ti|1tn a.ltaa.1 tVlItO.!
a  ntPOT i I* Km. **tm.
*  **mr*m *  I _T-»tii tin ttm** *** *** •*. aa la. PU
SabBlrJI-aaa   10*1
I1C lat*
.in.  at  laitr,.  artaat,.,  latifc
•llorloo,  ,a ,ka  Iitlliia ati.itttfl ol
1111 I   .1 la ttotiaitt. lh.1 Ika t—M—*
Ititaaa .tia la 1..1I11. o.ala.1.
t rati,art 111 it rnitoi
I, ,t tamrtnal 1h«, ,.«♦ Va. Haitr*.
Ika IM.II MtitittBI ia miliatllt. .Ill
ha liaatlaltatl to I aft*, n. rm*
akta-aa a"., 1 ran,til.
Tka Itrttm rtaa ta . rail! bttatla.
•Kil tla iltitil o«.b» M imila,.,.
aw o. .kkk n.i ** *** It I aramtil
1  ...I H.iiVitt l^ir* l-lKKtltM al
.a-t-.at .-tottaal .laait
Ml  Vl. Hrrtr,.  *.-,  ,M,.rd..  Ik.t
«t,t.  .' I .la l-aaaMt-H.. Ihatvkaaaa
al kantti. > .mat Haa aaalk ln_t tta
,1-aial tkl-rta.k l.ala It-It I* tttlla. a.
It. Ikaat-a a, IK walk tilt nl IK (Ito.
la m*t t-olal .krra i*ataar,kia •aratrl
ka .aatt .ilk IK i-aafia. t alltt Iltaa
'., ih*ia-ti .., ik. Iia-t Tkala *.*
ha llalfc t'a IK la.i.1 ik.t Ikla ar kaa*
hll kaaa ahaatloaK .1 ..a aalt t
aaailtrraat lla. «K» ti arata hail,.
at.,, aar. ta IK mKllttl * IK
■tm atlkat Krtao at*. IK ***
aaaM K tla. l.la.atlk
(Ktkmt Prxtutai
ttittii.   1, l  -a
Wlltllaat kit l.'l ei-ha. Kralraa
IK laakor a-all 111 tloatna-a, II,
•IB klllla. ta.ll. I'aHa.rt HI. I*
*•■*,■ .olha. 1.1k laal Iraroa .1*
law. IK   i.e.
Crtlka  K  ra,  ,,  a*  *l,k  •
IrK.  kill. tK  Iklaa  II  tnuMa
Tkia maM na aoatMaiMK K
111 la kH kal 1,1.1 A atraalao. Iktiat
III* HU- IHU (***|l*t **.tl*»i.
*a*l aa.a4Bl.at kaalo. a l.a^Maa. ta
kla aVl lla la M la a lantUa tlllr
IK IK*a h lillio koatt rat 11
L0C1L  HLVITICI
laaor ittt illi t aarttt. tai** '• ■*
ka Biirta. it Ntitla, It t Ml llaa.
TK Irtiiiarr lui .ill *ta**f, ***
tta lllllaa. al rurklta. ta aatia, IK
Mitt aia m ik .KM., rnrtk,
TKCKtt1t'lkar_.anaa Taaall,
•at,-.. IK talk ll.l. la «Ult M
tttrtrt l lutf. lKll*t»tlblaiK.at-»
1 ati iiaK 1 ilralar. u*i t*
art t HU*. A UMaut. aaliu u
No . .kali, ttailiil-a. am lllial ta
Ii-.i .i I a. a, kt. llll at mil
1 aajaatal trttt rttrtat (ra_ Itaatall-
Ha. lut llfkl .1 IIH to aaal IK
.i.Matilla. .11,1 «l la II ta
Jitrtka il 11 a. TKtaar-1 Kn.lt
aa IK l.ii-tt.11 u* aula Kra,
TK VlKWtW *«M Itaitaf • oa.-
Hirtkli laoail ttt ttiwtrlt. ll tut
«i.k!'B lalllta. Mitt ,HW*»lllt a.-
. . - "I IK HliT*ar tK HIM*. A
ika Bttaaikif ItaMoaa at IKU .ra
.no.. >i.i. nK. tU-,. tfllH* a,.
at ,K Ittata TK «h.t . utt 'W*!'
tM-
J. alrtat HaaVfca, >K .M KU.lt
lollk ta . tUtl ***** A IMU.
IMM. Uat Ikrkl •* Kail *llta
• aa at., IK .a.la at I litW
ot toall lala-naMl-a. fc. . li.aati
miKaaklta. Tit mrlrian >.
tkaal ta tatta .K. taa-l-a ItaMtt
ala|H* Ira* IK •*** iMlBttlirlM IK
Htlttl .Malta, A IK taava. aa.ll.
akra-i ,K laXk all *  Ma KM  ••  K
m Ha i no* aaatl tu* t*m
a, ).*. N II  IMI- Ha—(KtiM ••   n latrl Ikll to.1 IK attltta. ml at
h.a IMa. IK Wta. il IK  Kit-,  lit,   IKWK* ,l*otkta,akk «Hr   I
a.1 at-Ittt. IM IK i«,<a*t l*rtH*.t   '
iwM, hat i-oat.laiat t l-itt al
Mmt ***** Ha.amta.ji (mi • litaa la
lllaataa. 1,1,1. IK kaa, ol t atatat,
ia.Bia|Ut«.ar-Jot Uaaa aaaalkroaa
llaa IK alattaa, ta. IKaol.tr.   .
aoatwilaa nieeaw Two mmt feeaai
.am. ikiaatia. it* ntn .k»a
IK fttt. tllMttt
HW. it It, t.1 IW -lltallM
lar Kit. 1 t-aatao aal Itaa aulaw*
•oatraVB ItalaaM Hia, ta Ik.aMllWtl*
tnrt Wat. ,. Ttt. al IK (Uh.
-tka, Altai ttt Natl. Mi llltata,. twfa
lt-o.Wl It a,, tttao. M,a.taa ^trafa
IKalataa aara It-araM lM oaao a.
tfcaa aaaa t-Mi| UalmA
1 ftm| Claa
Nn Vma, I|rt rt  Tk naa in.
t(ta*>-a aal. • "an.,at twwtaat a
IK Jut IK llltt*. ItataalKI tin.
llaa m.tsar.ia- *K .a.
•Ukl at* aMhaHIKaiMttM.aata
.IBilliatM.all ItkatKKMttaaia
H 111 at. ha Hlta. tk—.1- il a kaara,
that lo. lat tail, taa* aK l-a. to.* ta.
A IK lltlt uat at aratt.Ml .ta
tro,aM, ,ka . an, a,t4 1 .la* aa ta
■Kaar4.ni oka! -..aa WKM *
fat, a. at, ,at IliaaUoaV itaaaa Iia. Ikt
lltaan .Mti ta itilUl tt.i-ra
Ahal I a.KI •* IK aarilt«at IK
a.rla. t ata itaa ta IKIIMaaa-a aM
talM (a l l-ota. ,*A .a K kM m
mam, IK iM n,ami to pm kla taaa
. aa ik.l <K ata w
sta-aBbo, iM a|»a,M atll MaM Ik.t
,,r*ia a.t* tlra. .prl. a,aa k« taa
ai*.. .M Un, k. lot*. *** aaatauM
a„k It II* m** 'Uk . **l**M Ita,
all lrat.1. TO .Kal lla laal M.H
ItrK, ull. l.lt raatatka. ItJi-a.
law IM aal, I MHI lat, araa-MHK
llkt na. ..a . k-ak rata...  ul K  -MlM. IK kat at ll .bt. . naatata at
kM *. a anttr, 4Mta, Kl ,ka aatll aK. toK I KM i» lk* fm
- -  -  — - n* 'trt* Ma tatnarm. ,ka. kw tea
k ««iiv-. DaM . **** *** IK Mltaf Ktl. .trl
K* *  «   Ira.'..«  tk.  !«^J_,*ffi*I~Kr«H,i*J
4*..,i. A tmm "'- " *****  ,mmm -IU *, .iaTk-TSilJ.
ll.tl. BtBfa*iat K *K ***** hta a.1* 4MH.1.t HtaM,. ,«-. ,ba*» a,a a
MM IMkl. koiat ,K BaM*. ht K 11 ■ KtKlKMHa. *4 rMa in IK *IIH
amt* a. ta .11. IM lao ,htlaa a a«kl a*» Mia I* lithari lM aayl
Ual Tatalt, »a*l tail li-a. III. o. IK Ikla* aa* kM Ha ib« il,>*4 a,
aM bH thaw, i ..mat m*l*t **. IK ' IK Kf k TK Ia«* I' • a* rnak. aat
i n M.nb.l Kr-l* lata bH Kia. t KM kH la. alia* laa mm*, a-l K
ta alKII lina.atl.ka II litta* ! ntMltkaftk ta m imaUilattf tK
MManal. laa-itHa «tk. raaanIM - .amat IK maakla, TK| blfkM
lUNl Oi IK atttlM wat IM.) lit h.1 kla thai aaaaa-f. K MUt
Ik* IM. »l . K. a ilk I • KM H..K4. i IMtat*lla.K,i. Ma. iBfB.ata_.llt
IM Iblttt.k'lK a|a. Mta. 4«a , Ikll 'lottMat*A iK-a-ala • ah-
att aaa IK 4*M ham A <*ft *mm ata. K, IK, mn ,***.< .at am*
tat ttoth*. i klU Mra **|af« kaa. Ml ka Itaa. *»,« aoaakMt ttttA.
.la tKrtM MM,, I. tan. tM IK Wi-la• IK m** ' ********* ••* «
KMollKrblkl at. ajiil la laa « -allal Tk* talk* illt.M a lia* to
It I W«a IKM at IK UHai ... I aat'i. Iw*aaa i* At* a* IK a«a.
atrl miaaao. w TK iMkallK . .11.. n* I ...tint Kta lM aatt
M akraaat •>. IM ikaa kM-**  a,l I tfc. laattfcia.
Vb1.lt. Tlaaa ' tta hu* (Haa IK
atoBltral A IK Vita, .M Ktahl
ktllattt (-.H.r Hot * iMhaaa.
tttl . .it..i .ill., all! I- aatoalllM to
lfcat.1, .1 u aM!. 4... akkk. K Hi
mflrA. .Ill lint* IV naartathl AIKI
Hta a ahal l ,*•• • Kaa TK lailat,
.IU K Kill llaa Ikt. '«t to IK KM at
•atiaktaataaahiMoa IK MtliUM
ta(aa.-aiataMtmb il* i  I-  I
lM X I*. amku  la.li. aoaika. atJ
taaaawrt (anna (hiiii*- • "* «-m
..IM IK naitatla* at la.a-.  ',   a',  i
.   ..t...t —
ataaa (b.,1. *KI •«
.. aoatkt kata la it*
Uim ....ii.Ua,- -- lata lai «aki, CMaata. tla.. aaUa
a.a at aaa .at ika. kn*a kM t
Hiatal .in . it-farta A ,Ki ai"
■a a.,.'.... kiaaall .• MUM ta
lar. .Kl mm*** A Mi I'ii M
.Ml  ta Ikt. l«. .~1bM.i   HMt. ht
aatabra ,Kl aaatKl *,*m 1Mb
mtaaX. *K Iltaa ta  lalalaa.  ta at,
mmmnl a.'i.io. ta.t ik taat ruin,
atltttta kM altk kia « i.a'. It
rtttoa* *K ail IM to **o ..al l.ao laa.,
Ita ik. Mi **".*»''"a* ,M
ua, lum.itl*. I'm Haaa',aaatai *.
v.. ttaww-, tM Btaaat .Ka
aaM .  ■*•* '*-  laar.
taattl ll aat
tlaa* an b ....,. 'ikt Ham* IK
ltr«M*«tll Hata* I IWkl a lav. «o TK
roaKt Hat |iaa aaiaoo. t aa,ti am
aaa. .M . Kit* tatatt aata. it*. IK
.laa.ttimak.al-, ttf .rial IM
laoM|ta4t* TK li_fa.ha hat a*
IK*, taal, M4 ***** aniaa. ttt **-
ratlttta. TKMllMkBan. THF,  1.1
IKIl.lt  NEW WEBTMDiBTUB, MIITlHn COLUMBIA, Kl'NPAY MOIININll, Al'llII. II
l','lt.|tli,iiii' N... lli.
Alllliitioiiu Ultii'k, Ni'W IVfitlililliti'r
Bell-Irving, Paterson & Co.
■She jlctiflcv*
VANCOUVER
I'rl'.V.fl-.V  ,,.V|i  IIKIiltl'llllll l("1
Tint  OllDOlltiOII  Itllntl-  ill Hit- I'ntt
llll  llillitl ill,.,
Oi Iiti i.,:,
,1 Ooitiiiiiulon MiTi-liitiiia, IVItol-olt  lii-iili'i-- in  talquon, . .,rov
SHIPPING  ACENTS
.,i t Kniltud, liim
l.|'lliil„.|| nil
i-atlly tllllK in
I"1
p, .tool  nt liquor, iniiitt'il tliiiiii |'l|'i'«, . ii,
I. titi.l ill olinraol t'tt'iiil it ni I- ""
.If I  I drill  11 I.l Iff.
ill.met Int ,il
llllll tilll
front ilii-
ml , lull
ill.' (lift I l  tltiHHI*
COMIC OPERETTA
I HI'. ILN I'lll,ILII
GREAT
I,I  It  I sl I I
II  M
IN*-
u
in \ VOI \" M VN
IM   \N  IAH.I..I \
V"hi kjj ni!
niti Iiimi' tin' lliltl kit >l»' >"inl'lr-
Int ft-li.it- ..Viral llliililti. ttl't
i<til Hit' mill iimi - Hi.-. I.t-V -.(
I.lalltllt'   ll  .III ll.l il. tl.i-la-
llii' ti.'ll.
nl Hi*
la.
i.u Ilt  tlK.lTMI.NSTI li 1' HI
'
i-t tt,,
.   \ \  -
lll.li
■  i
liul Ilt  1H.'
II - •
l-i I., rim  titmim tv im- "i  i
II
i.i -
ni  tr
at Tin:
'■•
l -l. it ISTNll  111 I1XISIIKI1
1111*11   HITS
I    ,ll '   '
'
Iini H iin.i'  l -im i  llll til
I, .„,,.,„,|, a,t»..|a
■
,__.',,  in mil ,„ I,,I s.. ,  HI.a l,   VTICKI.l   KI-R.NIM1KII   M'Mll
a-l ,   . I* It I.ll.tli —
.
^y IMIlt   1  IH'l   I I  I RIH1KII
a-III  l'i<
i Im ,„,.-
Ittl.lll lllll
l„- lllllll.
-,i,--i, ih,
nil lull
.   .1  .'01  III
I.
\
III  I"  It I  tl  IN-'
II I.
I  \l..,i. I,it  UN  llll - -MM  l.M'
U SIHAIt! I   t"l>  IV  V  lii.i a h
tt
I
,)  I..I-  . ll till l>  INU  l l.M UP
mm
• ,..i.m K..I i-l UTII IV_.NI l- 1X1)
*  ■
■■ . ■ - ii |.i|. I.
lltll  sill
mi;m  mi;  s.\I.K NKAIt  IliliT
IUi.il  1 ... ... ui
.  \ i;' t
i,.in  ,.\  |*ii mil  -*>TRI l-i
Iti;  l.KM.s
I '   t
-
■
-i
i:.
il nn**  i.ii:i:imi.i;  mil
i
ti i
3
li.
.. -1. .ini
i.i •
■
I    IK IS mi in "l-l .iii-ii t.  rptcK  i  III..U-K  ILllillliTKIts
I . *  -
_   - iw ':"„',';' -«7«
,  il..V.-11'l    ll-l! 1,1 I,   I'l.lllllllllt.N .1  lilt,
*l tt
-
II tt'  '  niiut-ii.i.  ,iii;i:t-ii;i:
tt ti . . v
-   s
... a. i
l.
., ..  ,,\  -l.M.llll   I
I I'll   It  1   ll.tll
...
I
II .
■ |t N IIITII il' .*•!
.1
■
., iillli
. Ilfll.ll
I
., ..l -l ru-
<i>
I.
I,' 11  Iimili  I. I. II  11 llllll-1 l.i;
I  . i
*   -n;.i\..  I.. K-H.IN .i nt
.v .
t '    , Hit  IIAimi-.TI.ll V.
• I
;  in IKMililtill  l-'l n.i  n it
*'. •   la.
I ill    llilllll  ml
•I . .
1
'I- llt.ti-.TI l,  «••
I  •
-I UnKiiN
11.. .11
1
s .
:>
I- 11111-1  ll
* •
I
mmt* Mi* ******
■
1.
i.
.1
it
HI 111
M
a»
'
i'lll >
«
h irtn *
S
i *\i* i.i
*****
I....M
-
I
M!
TENDERS.
EXCAVAtlON ANO STOKE WORK.
I
I 'IIM Mil
in-. - ttt i to  ■
uufortutut- Hui bj n,i*"ii "i .in ippii
, ui .
."itiiini iii'i,. iiu*iiimiiU'ii- laklm
,,-u.tii i.r tii. i'i t
11,rm 1,4'   i al ■  '  ''   ■   '"**1U   !
ini mmi i-i tin nanj n
•« tu ii.*ii i«ruin.ii md
"ii tin- loof pail rant * 'ii*  tt\
tbai ■  '■
aai  *•'
I  . | .- | i .  :
1 .   i i :
j*    '.-.-.   . ,-,■'
sorts .i.\/""i/u/.t/i
Ai. .'IB-.  -I •
protnota u ■   «
v
i. * tt. ibu intern
.: **** 'Ili.i:
tflltli Itf  of tbli. I
'■
'  •    "*,tn |en*
.
■
-  -
■
.  i
*
■
I . er  nt-1
■
-
* a
■
■
a
I
*
ia IIotm aben h*n
I    1,1   -..-..    a
I
•    •
Tba ImwhI.i. , •  ' .
k  .
tl* 1 I*ai I
I * Iur ibe
■
not be lei.
■■
i ***
tiae -A tbe i*i*.(tt*MU. fan
ivtaaiaaol
bald, ***** m
■*. netl le IM|**"
.-ttnt.,1
a   ■ *
...
'
I
aa  tawWiebitHi  a  *t  ■
Iba  *****  *4  lb*
*.
*>■
1               .1                    , -  't'.,'l|H,'.v
i ',  Mi  Altii.l
lit'ii.im k, wl i .It ii|H't.'iii
  i  '   Wi'i.Ui.l --..i.-i I'l M.  Hti.it
nti  i'i.ii.-iii nl |U iintli'i il,,. l.'N,.i*r,lil|i
I
• t»TI
■■■
> ill k*i Mn llmitri'ii
i'   . . - r  ,
,  ,., in.-iit ui Mt
It
IGI ON PARLE FRANCAIS
i,.
1.  .  i,-U«l.l„
l't II,..   I-
I
III
GRAND
111
CELEBRATION
"i   I -.v.'' w i;
■
-
On the Biwkttia Poim Aibletic
UiMunii,
MOIOiy NEXT. APRIL 21,
Auction Sale
Of
NEW VANCOUVER
COAL
Mlalna«Land Co. Lid. (ol Hmidimo..
N w Wellington Con,
Tlm Imriliii. ri,nn,-t .Ul_|
'' Uilri i •.„,,„,. .J"1
S8.00PERT0N
J.W.
300 CITY LOTS
MISSION CITY
CREIGHTON
1 ii "mti
QIQ  n.i
om,*:
' III  llltl
HI.II  I.  la (I,,  ______
lu.llu ,.
•"  l.ll „
,".,.,11  ,,,..!„  ....
liy .Mt* at. iti.l,,. . „„„ „
•'"'I'.!""! tt.  ,„_, ,*
".«   N in al t,  ,11,,, ,„ ,__ '
tUllaalalaall,,., , „, ,,| , ,
Nil III la.ltl.,111,1. Tbtl ,.,
I'lty, aiul tt ott b. in-1 i ■
"tilt,|t| _,uur
.01 111. tai. rrt.it.
H'l    It a
ll i atll,Hi.11 |
I ail,.I
* 'a.i i HBI. -I ,'.',!,.„a .,,
At'i'KiiKi'Uinuti hav.i bmn. mad.< Im- «'ln'«|i .-*.'«.-•
Mii.ua In.m all part, ol Hiiti-.lt Ctilllinlilii. (In-
Stiiiuil Ciiu.it.-y. auil Eaatttri. Ciiittulii ...» Ut* iln'i'
..I Half, t : Lookout lor pa.'d.'ular niiiitiuiii'i'-
iiitiil iu a li'U- day,.
A. M. BEATTIE, AUCTIONEER,
UM  THi:  HaC.JKti  HAY
HARDWARE "J-*
...    a  I ...I  l 1. .,,.
AOMINISIRALOR'S NOTICE.
^|h*Cou"i|COa>iofBr<i*%hColumb*i *
Im   'tr  Htatt,*  *4  tAt  f.**mm*l  .
**4 lg*****t *,<*l*l
*  t.i. una. A,.***,J,
||_  .*,.   m.m,„*  ,*,  (A,   itg.,,*,  '
IdMlnli •-- . . I-*
V"Tli 1  h llllii.M • IMN THAI
AOMINISIRAlOR'S NOTICE.
I*- *** Co*4*l| Cov<1 Ol 0*>1*Mi C»ly**bi*
a .    . f,
tmr*mt
■   *
*■ ■**  la-
I N  .'llll
T\V(l  CARLOADS OF  HARDWARE
for the -jiriiii; ir.ulr hive imi been it
nl. opened up nnd marked .ti il"-i- pria •
\\' . trry ,t lull line of liiiilili-n Hipplia tii.tlmit; __
iiH-cirilitt-i nl Lock*, Uuilding Paper .....I N*it*
vie .ilm have i mo*) nuignificcnl -ii* I. ol' utkrj
CUNNINGHAM BROS.
F. CRAKE,
WATCHMAKhK : and: HANUPAUTDRINU : JKWELBR.
. ot riit.i si  lit.' ti..-. \y. i .•fiii i' 0
Xni.il pmene si bottom price*  r.ini|~.n ll.tll. Millar tt
■   Walllnsford, Conn., edebrued Plitisl Wan  ,
|il.iting. tool lir-4 |.n" over all competitor* it roronu I
t    i*ir*  lii.til ..ini L-ilvrr W.iichfi.  Iliannw.li and Gem
|.».ln Clock*, Spectachi* etc  A Uroc Mock of Nca
Aniilic lit uii in Plated \v.hv .,n,l Jrtt, In will arrin-  • trlv ir.
Ii'.iiulir  ( .ill uml v.- |irif v im inmlilt in -Im. i!<a-li
Wk-iiat.'. •■'
Ship Chandlery.
Wi- h.itf on Hand a Very Lara. Slot k ni
ti. it..,. MINT,    itin- It mi., ttiv.iill.i.
• lltll. nil... 111.11 -1. ttl tin..
• IIM- III. All" "Il ttl l ll 111'
lal.ak- Hll- .ttk.-t. in  ill  Mill-
Fisbermens Supplies- tmkSTX h*"",K'
nil ml Hm Ut, it tt in. n.r PntM
CREIGHTON,  FRASER  &  CO Y
in Water Strrrl ValtrtMiVfr    I
la.  III a.a*. a/
MUSICAL INSTROMENTS
i   at ...  i, I..1.
CORDOVA BT,
, •  a in<"iifii ii
L00K_HERE
H
MoPbeo  Br,.s„
SliipwriK-ts _ Boatliiiiiifi;
BOATS FOR HIRE
BcyomlRoy-,ICilJplanm,Mill,
New We.lminticr
LYAL & Qo.
BOOKSELLERS
A STATIONERS
HAMLET DIOCI
l*la
leu ami siami  Xia
ll.rcbap.is'
DINING HAIL
-
I    * -  - a
ll
IRD
THE TAILOR
Bank Montreal
1,119.  Not  I ll.l ,.I IM  tu
.III,,  1,11   Ulilll   llllll
• I.,-- ul • noil ....t -ihii
III II  li.l  I I. Ill ii||t utt
ID- L.i i,...iii I. in illl ir | C1PITAU riliai4.f,
uul mi  in 1,1 .|1IM|«  IBT,
Ma||
CLOTHING
llll.  Hit -till-Ill .
it, in, i,i-i tm, uu,. imi
lit in, Uii.l -tilll I HI'I ,,
III! I Hill I I tlll.l 111'
I lllll I. -I'* I »l lli.R-lll.B
I tt 1,1.1a, , 11 . ..i nn m.i
I 1115*1 I llllll-  All* I .1
llll I 111 111 -1.1.11  llll
Ull.]    ..III.  MM.    IM
ii tn.-i, iiti itvur tn-
..| I   Ilia  ,- IHI,.,   ,1,1
.tllf
A Savings  Bank
Department
i .aiaHlf a*»
111. ,'
lam- lima a (tmt m
li ****** * *
GEO D. BRYMNER,
*n i«m
UlRDTMAlLDIlHTit00"1
II bnll Hat. CdiiMi SI.   tmm, ■*-**■-< •*■ mm
OTEL   DOUGLAS
IN IHE COUNTY COURT Of NEW
WESTMINSTER.
t-tObOEN AT ht* WtStM-HftTER    ,# .
i *  *
■t f 1,1
•
i..
.1.
li
s
t . a. . . ..
no i in:.
• it aa ■    •
Mar
NEW WESMINSIER*. VANCOUVER
SHORI LINE RAILWAY CO-
-
I*« III
U.I III IT
tt.
MEDICAL EXAMINATIONS.
II.
\\.
,»rr * *
T
i:\tMivt
. ' > 'in
NOTICE,
Tt P'rat. I.nnliu II* Iml Im A
It. In
Dili - -l.llil. imi nr t
.
a "„ tm
NOTICE TO SHIP BUILDERS
BRUNETTE SAWMILL Co.
ILittiTno) NI.W Wl STMINSTBR.B.1
MANUFACTURERS OF  Lumber. Sbtnglm. Lath. Bill StulT and Long Timber ut>
to 100 feot.   ALSO  Flooring. Ceiling. Rustic. Siilinc, Muiiltlingn. PirkcU.
Scroll and Turned Work. Saab. Doors, Window and Door I'ramra.
—- House Finish of all Kind*.	
tr.A.c-ruratQ "Wcxlc G-*aaiantood <i
KIIV I.NIILII I.IMItl H IMi -III-.I.Hi   HI litis AM' IM II I.." , ICIAL1
Shipping Facililica by Ritcr, Ocean oi Rail Unsurpaaaed. *,, *■*
mm* ii **** ■< I
*.j. nimM.r^p:
a  ,11  -., (-  t**ll   e  I
*. «
TO HTONC CUTTERS.
IhWij. lh 9(1 Nf *i h) Ittl T,v
	
. ii- BIVMt RY
*  I  Willi
m
ii i
DISSOLUIION Of PAR1NERSHIP
N
• aaltt, rn*
ti . i.mn
..tattta*
tK" III
NOTICE.
Vmt'i '- iii.in.ii, i.ivi.n mil
•i
,'^T* r
leirapl Hotel
n* r* i.niMtn imi.t** mttiK **i
i.,
<   ***m mm***,.******. Mil K !*•
'
■ ■ i. *4 **rm
!
Thraa mki ago arr arir*- harm inllrrljr oat.  Wa ar*- now t. t.lalillalml oa lha
old tlla.  Near Bolltllna Nrar and Ciim.ili t. Htm fc ol Oood,.  Wa am ahli-
to III aU iinliT, lor Hardararr ol any iliai i ipliim.
T. J. TRAPP & GO.
HARDWARE MERCHANTS
Columbia 8lreel,
New  Westminster
<i»t H.a,t, naaarmiiiii...
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
itvirti.
Ilchird. Ilraat No, Wiilmln.lot
liiifulimi ul Dealers in Rough and Dimed Lumber.
Latin aod Pickett.
Salmon Boxes, net Floats. Trays, and all kin Is ot Wood Furnishings
lor Oanneriei, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds. Railing*
Baluitcrs. Bracket*, newels All kinds of Plain and Fancy Turnid Wood
The Matter
IS.  Illoit   lla
quaint of lit"
aiiitli  i -11
made lh* •*•
it, mult r.tli'iit   I
iinill Imiii '
thr dupe r.i i1
aiill
M. A. McRAE
goamnit
I 11 lit'"!'  |
tjflhtr  In  •
l.lllnl  I- I'l  It  '
misfitting bwaddodi 11*
immiirl.tl  Sli.ti-'-I"-"'
uu  "Tin  -ll'l""*1
Oft  l'i ni Iiimi* '*'
it**."    I'    I
right   lit'"'"
our rlnlti
i
i"R
H.AMcRae
Gel Your Heat... *
ANAHAN
jjj___jj__l__ir
l-H KB'"'
rttott'i « ASSURANCE CO,
l.ANAUA'
THE IiEDOEn;  NEW WEBTMINHTF.ll  HHITIKH COMJMIIIA. SUNDAY MOIININll, AP11I1. .'.*.
•IPMAN.
Morgan & Co.
fin* l'-jn^v*
' rlll  BXOUBBIOH.
Utll*1* ■
r*ev»u
,1., A i. ii.in,aa IOd TH
,m Arttlliri *****
I i 1..t, U  -'Itm-
. s.iii.) mill aliiint
I,,iiiiiiti bound i>"
•I mul ifier
-  -ad ami lii'iMlit
.. i..i .ij. rival
„ III. atttllll'll
Hlet iiuin
'  |M.. i*1ihI   Tilt 01-
i na made ui>
..,■ I... i.|.i)i l" Hi.-
,„.t  |,i la< having a
i.ljMll llir I'luei,||.|i
hI iiiii t** a******* iht.
all  ii  **• eililni'
.. ,it  wai  iiiuii.  at")
,,, luihlai - pf thi
I rater al in li.t.>rf»t
Tin rlHI iiaik.il
i -),,(,#   Tin'
, | iMwai  lii'h ami
,.   |.ll»r|ap.i .1,-
ri..'iit'i.t oaa 1-1
•I.a tltll. ll.l,
, t   llllkli.g   till Html
i i  mill  |iral illi-
i *  Rival britiai*
.* n| ii ,tiul,l Fie
i.rniim thi rivai
ii.* iiu** ran tbluiiiti
I .-iiiiii ii--- lli'ii
i  Ha.bnt  ini" lithl
.ii.iia'
ileflai I'd'
ll.tl,  .lll.r 11,1 **n,
,  [.Hill.    I|.twi,
< ,  "t  lanti- eitm.t
".i u luting
,  ti,.* ii.if **f tha
a l.n tt***.ii
itlaaati laadlaj la
li - -i..-»m bf ibe
vai  alt>i"*t  iai_*
a-l  i'| Ibr UMll
i. raj  a  i'.''
a--   a.f.   f I
. ..'.,!• thara
* -lawili ' >
.  -Nil   .l.llll.Hltt
• I  lli  lp|**ailltil lit
■ ll C . ii imt a Itiae
' i  (..al *****  mt
■
■ *****  thr
\
.  ill**-'.
lha Hue i*
• ii.i wai-b
-   .It. ••!__,
• •  ui'  Hahled
ailkt, tae
■ ihe "ti.*i
i  *****
lha awtfe
"•Rt*1  a I lei
it '-ina aai'ii ilMrH-l
_,.  •  •   1*.  W
 .att4t.lt*  W*ilO  tO
Au ABMl
•  *****  T***t
, . it ,,.|i |i .I a,i_*
i li. I  * I .1 1
.. ufthtai i -  • *•
I i.i* (.aiil-Mta<*ia ea-
- I la-'ir* tiiaoiae«*avf*
■ •
i tie teltei t*nt1h
t ng i*. llw (.-it
I
***** lie, hanl
•*i'i  ****  ti  ibe
* ****** *kubad aul
baard ..,'*-*•-
il h a wuawtfl
*
. a'et'rtl  i  i ifa  ****
,4 ******
* ****** ** t** ft/aiie- aad
ibe  i at-*  i-i*»  -f
.  . Mmt  aad
i imiii, a*N>« tt hat**<***.
-■ * i -*.tt na a
iih. tii* >>« imtardt Im
. laa* la a it*aai)*i **** *4
ib<> meih. It *eeaia4
*m iba watei •** HA*
i*p4*y ******* it***, bal aa
* (taiii- ulaMt ***** lha leofe
tied lb****!*** eilb Ibe
.1 it aa|ibia« did ******
. .la.  ati-'H"   Tlie
I Libelee I* iei) pntt}
* .»  «.n  ee^d
tn  Ibe MalhMMt  tb*
* ****** **4\i*t
•tf  lb*  adjuw*,!
an ttaat lha antlh
i **m**t <d ie*ftWt* at
* el.Mt Ihai
*   i  ********
ll  *    I *.  .  *
f m-eivh. iwl  uith
l<ii ia..., ai ******  h*ai
U  , |be i-aitoi,  II
lhataafi atefibe*
lo  Ibe tt»*ptt**t
..la|.   Iht ***€*
<   It,-**  a  'a'l a**
** m- *   p'M*d.  A
•  ibe *•****. ****
** A*** H lb ot II
l**tal lit ^_^_
tA ii, he uaa of lee
, i it*
ew*1 iblw lbt*fv *• a
I infit pHlai*  The
led  "ite. itiahitr
.  i
I! .itl.t* ** I*t1a«ie
.  abled tbrmfle
hi.lt i
•>
 B
.  '.,«-| *b..|>. Ill
.   M| i.  leiatoftoi
ll ******** 1*4 i
ih, ibe tlii
,*, itiiHal h»
. i i. mean Ii-m.
taatlj fUtal *$  Ibe
. alaBaaal twa* t**
• Palest  llatM,
.Uin  att.It
. ,'   at lhl
• **A Ibe
la |n<a|«ttie*t,ii**.
I i ihaien
Ibe 1 aw atl" 'lab.
*   mil llf bl'tl and
i.   ll.r'lab hla
II 1 .t.tabil.tad a*
• a,, i-ii.,!.  Hate
•i*-i i mm *|»alan
fUa b.«|.iWlU^*nt
I  i ,**,*
•  ** lhl li thaiwn. iad
lhl "i»»i brtwie.
• ' gi |m ••! Iiii
li bi  ■« bf ft'i*
'ti *«wi^tni oa
* -.
*. iit- adiet
-ii ta  . - * ...
lateaUaatiwlM
Ihlt ton. Iheie
• ■  t nwth at iha
J*-i eii-Ki..-. bal
lb i«db>ataolthi
i t-i eatltla the
,*•*  Thf pro-
ib«a Ibal a  tkh
,*n1  i-i  ,i**4
*  **• lhotttti|hli afiire-
• I yirmmt   The
t tai i
* Baatttt
& NEW WESTMINSTER
TRAMWAY LINE.
In blocks of 2 tu 5 ucrou each of the property lying bo-
twtiHti the Powor House of the Electrio Tramway Lino
: and Now Westminster Oily, known as : : :
DISTRICT LOT NO. 95
Thlt proparty i* tratanad ,hroa_hont by both the
Maw W.-.t mln.trr and Vanooamr Elaotrlo Tramway
Line and Carriace Road, and many ol the Sntirll.l-
ilon Block, will hate frontage oa both roadi.
Plan, of the Babdlvldon and Prima Utt will be far-
nlahed oa apalloatlon.
RAND BROS., Agents
a    4, V.,ill
tii* i  || Hal*.*  TVa«r.
Hi  J<.hN ItK.l.t.t,  lUt'!'**■
Ut i. II  U.i kilo
_   »alUltlW. Ui.  IWt*
. . •-..., U- ,1 -|
III  It  II  M.ltrlilt.
I i <•#   *ti#**aiii- Halt* AMtll
Un t   II  ******,
*  *. .  .    ft.*, ri-wl, .ym*** "Ttd »*\
lha Hia4
I. .,.
^^^^^^^^    ttl W II  *****
i naii'i.  **■•• at-n-'ti.i.i  taalbatra
i.i
twu.
I   ita |'*..a
J. Z. HALL de CO.
....... i.ti
..a., it- ■ air-iM  _
:...-_!  *a*l* hia*  I*
i
ll.tii.tl  N. a  11.  '    lultl  «l.<l  tl
f ...
.....  I  •• ..,  ..I  *.,.**
,  a g*  ., *m**
...-**.   , .   -. a
... I.
I a* aat  la* tt-MllM-t   •*•*-
mm* '*.,.*.. M.  *■* ******* am* tl.im*
l*m* mmmm ***ttmi m . *******
*** •■.*-.--,.  -. ii...  ..* *******
.!*»♦,. a»l
 a. Haaa ^^^^^^^^_
„**m* ***'**'**%[*■*•* '*** e**rt,U*eil.* II
in * ils'til ill m i in li  •"'ti'V
i ,**h oi i n *../ •. t ■ <*',i *'*\*o
"03. wm mm
PHEAPSIDE
U  NEW STORE
TQWNSKND BLOCK. NeH Depot
hmiaatu aaraataara otrtca
iHb ae«il aai
■4**11111 ta tim- |tram am ■
**  ■    HaaaaBMMidaai
**'***4At**,.tti****th.*4 IHitiliU I*.
a-H.i|,a,,.,t__.i„,!„,.,,,__, fc^n,,*.
i** lla-ka.41*. l|««r. « «mI tnm t**mU*
". i*-at.^mi..ini.,,fW in,,
imi* i.',i,i. trntttmi taat Bla Waal il
h*i I***, pteawd i.< aittv, 11,11 ib. Kied-
a-l* ' *. tjft_iuy me*,** \**\l\,\ *w
ilhtt-4 *a tt .van,Jl a* Mi -i
All lhat iKi'ttthni't^ «itlit, iht «jMta<tale
tlBitliid Ibrlttyal Vi'tteta
H • thmm, hi* h
•H*» audit A.»-*lt. h-iMMV. mt ****,
- h »^ iMaltltl aat.dhte* -
. 'MbiaMd ellhie l hr iim*m*H
llartl*nl iht-1 ll*/11 Vitwwaiei
tu. ih*i ii,. ii aoai baa i***. ai*««*i in
alM tie* tm-4e*m lha lart|«dailM wt St*
ttf,1l*tt„lt, nif Mml  iMUiht a* 1.4-
'  a,
Altl Mm** tta btant-illhia ih* t»t|«eaia
llt*i|i..1 llWt llfol >*e at-.iw.iti.trl
au im iiitiii.ii haaleaa phmmg i.<
***e**t4n- ****** *Ht*m*-**'i* IN***'**
i it* ****** \**U**Am*ih<m* -
Al|,h*,imiMalfive4e<ihiniWf*«|a*i«i>
lllllll t.| Ihf I llf nt XlMlWa*
Ah**.1h*i 111* MnMMii he* !•*>•, fhwwd iw
all«a«td** *aa*ihf h*-itadaiit*i ,4 *****
aull**vh.«l lemt'i aMtffl
rtmwmmtm ai Ihf taniiheaal t**imt ,4
aivti*»Miatt«i*ii*aii ia*ttM. ***********
atlt le a dittvl lue-ittilw _mnawa*i HNH
..I ****n.m I i*1 ihr aald famirt thamrr
******* ak*** thr ••aitwt*, haiiiditr nl Ihf
mm ipri*.* ttt ih* aaet-ta twaMteiy **t vi*-
l.-*1lHl|. ihMwr**«ih eh»a*T Ihf «w*iwti,
* *hfa|I.M *l| I,* IW  M Ih-ff
the*** *«*lheil*  «e*iMlr. *H>Hh*,1* imI
t^iifttft*iirt«ii*#i*iviha«**.|i*i*»i'.fiw*a de
I'.i'i ****** ***** r*,'iiMiH llail-wii in lie
**** ,4 i***mnmt*m*i
Al*n. Ibat III* ttmm* haa teen »iee*fd I*
llMtaadttadMaelht .aaadaitai nt ,*****.
.hia Ntharet ia*m'* atWIaai
IWrnewwineil ih* •wlhtrwl ...left rl
ami««H *a**g* IV tliiiml'hin leitiv*
(*t»,iad-.f •n-t1ltl-tt***-*ilhlfa1*t^wf .if
iht,."it HiN-i iv «i th* *.i fWiteti
lha--o-tiiaeMi"!" leelhilil tmtm* **1
l*i-i MfrtVIM  '*•■ • a.-,ia 1* tae
_...._—nfftrr-f **Yri_fi If Wrnfff vm
. . ha| 1. ." . lla. . m • Dual llt-f
a.at H Ihf |atll.t*>t "•*********
Mm, u.n Hull mmt ha. la... ,Wi-il in
•nri itid ft -Af m lb? h-toada"** <-l treuei*
IhM Mrhtajl tlliii *t a. I.ill"a.  ■
lvaaa-tatliHretihaae*ih*itt |Mat nt ih*
boaadary Baa **_niatiea kn-a** VII aa*
VIII  tjua>   hit. I>.niti  Hantltr wait*
m iwtt'i-it. a dit-ai na* f«*i a.-
, ..a*, Mt, Mithf.*, thrMeivurthaiii ■
latlh* ai-hrf. i.iih* __nih*f*i «*^fcfi .-I
I-t tl lit.*-. It  t.-witita.. t-H.ifi.i thf-M*.
defOtrtlhl.-thf lt_-tb.tr la-*,-a-l,,  Itwr  ..I
„ _ |a,iit,i, thevaa lee«ll**«t He* •*-*' bl
I** la-lBl - I —taa,.Hiatal
AH* lUllln H-fHii ,**l*-n (.-.awl ,.
I  lii,. i..J t.* 1**11. latin'*. -I i'fl.*
*.  I itMU.
i  oa_M_aailatai **** ****** eave»tif..i
|  Ifaf n -tllta-ti, l-MUtde-r llaa  <-l I haeaaltata*
ll.ttlrl lla' . iltnll, «t«1 1-> Ittt M.*ltb*
at*lt.4h*t t-l 11*  **4  l-Hittt.1  Iht tail -Am
rn*,**, ht ihe b»ea4art tier tn*.*, I
lieed H Haaa** I **t ihr **i.t I* ■*-■
ifcatHf eaal b> e |«dal 4w* -wteih >l u-
ta.in.llt *t*nl tvf***t ..|i*|ilfi Wit IW | thriii*
4ae e***h Iw th* *n4 ***** ■ **•* twlertwl
thr MMl li.Ui." rta*, Mltjiif Ibe
e**ifita lawa-lut "igeftha-atdl-witikllw
Iheaattlweeai   ran  lhaaee **** m ih*
ata-ah.1*. Ilwe**««tk**|| **am* IM f***«i
Um in lb* p. *, i *tl w,***a**-ttawtai
tla. ll.i, ll.i ||..*.-|t hai l**r*t pHtmwA It.
alttt ata4lw*4HlM Ihf tt«-.t.U' •*  II  ,<<
*  •  .*  al i a. Mavatee
i maewiwitaa it ibr •weih****! t*mmt *4
-anl_a_l ***** l\  *h***ti*a» laaitvi.
IhMalWllll-llIt*, ItU* !••  Ihr  •tal.fp
[ tatahdait He. id Mid l*i*iii,i  ihm,* In*
iw<«lbi*>1h*e<>l1b'«w*t t**m* *4 **r**m 11
tUe«r I. I'motreea taMtnri: ihnw* iim
*«.t l.'lltf W*'iha4* ****** -.-Vlhaflt ttd*
1,-tllM Ihr i*a>ihan*> '» lh* iie»t *4 ****■
*********
Al*. thai Hi*Ihewaat hMhwe ***~4t*-
alttl inlttaVlwlhlt-lillll*! el ■ > -tr*
Valhi ***■•*■* lain-'-, M I    "•
ixtitwifli. al lh* ******************
hiarllwea*tVeiwhlaa- Vi UmImumIM the-
UW, IhfM* I IWt  taa.ll.  I-  IM  t.**a*4ta
• •aiab**i«iheMid Iim ie Ibe
M,t*Hhtaltal,dlh*t.awtM*» hmwdatt llM
ofaaettaaltwek-hia*. ihawrw i* a dtiert
llMmwIhw-IM Yah tt_r**K>*l. Ihewe
tatwihiMiMtr *kmg iha «aid i.«d iwlbe
AIm ibat Iliill'iH-ai laa* tare ***** in
alt*i aad le-artM ih* h-wwdaiM* ef Mod
**t ***** tiillht. M Iwltww*-*
rii.-iM.Mrlia ■< **• *«*eih-***l ******* t*1
***** ** Ihetuhlr I  *lee »fai#,'w.ur
ta*m*t, iiwetwdwa iweihltt iht _.wih-wa*1
-  iwl 1>.aeaft,,|t lhe*ww *m*
tmtmllr. ***** ttm ***** t* the wMih*
' ****** tt nl Ihr Mid  Th«*'
.hip IhM 4* mm w tbe wwUh-e***
t*t*m*t t^tea*Mr n tmm* ta e dlierl
liMeMlhtwMedlh_|. IhMee Mibtlt iw4
a.i*itb*llpihW«fh*-*li*e*nM«l Mid ta| M
,k* aaaaitaastfM-tt *** *** iim dittdiaa
.. • .it mt 1* taWftttaial, iheaoeui
dlfltri llw* Mat hi IM ***** ef ********
*****
tu. that Hh M. **mt m* beea |Me*i w
altfl awl iw-*h<M Ihr huawdai**** I **-,**
i*******H*4t*****'* a* *****
* *m.*r**rg *t a ***** **H t'tam* *****
H**g Ibe aHlh wwit tmttm *4***u,m**.
t araM|* II Sm *.*****■ |w„, ■
ll-". *■** *m*** ***m* >**■•••* ***** -4
•tai*'*I• r«-IIT**".M» Ihewrw *m ****
*..,** **mt\*ktm4m i-i n amu-m AT***
*hi| Hi name im mt** i» ihr fiMft
U ttt timtmitttti ***tt$*hmg IM lilt
taat oflhwiaidrl*** te the p***** -1 *****
******* ttiM-.-.' (  I'-a >, ..nil |adbl „t lb*
aaaWahMataq •-. i.nw. ihrwrw
wtath ilttaa iht •*■»•»« l.n,,- -
Nwrthtaiaiud«II»IM t-twll. * *
tawiii**  il.  ita,...,   OMlerll  al**g  Ihw
taaetu.w baai **,•*■*
*mi ..lowi^ww *..«-r*i
Aha that lln ll—.mt ha* Iwr* alaaaad la
•H*, *■ ,i i>  *v.a*« ii- t..Vta.lt-
III*,,ttl
kaad oil  1
1   ,     i   a.
-   ■  1
quilt It <
.,
' •.  -
-■ 1
l.i.
'
...ttt, llw
...1
(llttWl a-l Ml-I
V-  |
the aorta
'
III  IMa
. I *■■*•■
Ala., lbil III* ll--*"* hM Hm*
***** and t*-drlM Ihr hi al*|ltM
|ft,tf ftatta-at teiltltl  a*h<lh**« ■>
t-,*t,*t*tf*t*t al Ihe Middl* |**ial nl IM
w***1hrtw t**n**A*t um .I**** -m Rltaaa*
.*,. i \.* m.Mmth.i.t ItWtlHt 1h»M»
dif Mil halt with* !*• tbre,l4d*tV^aiilitl
thf wa.ti fct tt. twwediiy Uw* wl HwHlnatt.
T'-wmhia H Ihnw* In ■ 4IMN Hhw *n*lh In
lh* fwwtlT nl ewdtmi It nl IMMld TWemhla.
ihtm* la • dim! liwr _*n*i In Ihw Mltdlt
fulfil nl awt1l«« II. t*t«*iihlp I*. iVttr* 'w
Wntth In lh* ***** ft ****************
At**. Itail III. H'tHwi heitMe •y.ww-a...
• lift I'l tt -bar*  IM latwwdatlW*  nl  |A*f1
* - .1, *• • ■ l t a* • il -••
itMewwtina al Ihr ntwlh-wert am* el
1-nl Hl.llftwif iim. HhHi I enrih Mantwl
•nt \.« tTaMadaani i**i»-,i,,».. » ■).•
ewit Inai aillw*: Ihw* imr item** hwtl
iMh- IMerwInad'iwrl t****p*m*mt mt*
Ihftwtf 1l*f aiawlh 1i**t Ntlh-itnlM  prfll nf
A*e •***  ' ■
•-
mai_wte ian,*,4iii iim *4 %'■***
■  ttl. «t*>1 w.,M*
. I  *.. a   .   a   •  i
el**** ih* Mune lawih.u-1
11..*,  It*   IV-* *   tlM'f
t**.1r,l,  *1. I* ■ * i  .alf-all
liiiuav, U. ib Hath aaal man t •*******.
* lltttn-U * Ami! III* Ui IM ***l****a\
mtm* »l mm* m P  ibaa -
Ihw «MtWtti I* -th-ii,* M --
ihr wwttttti  |_nadU|
lM***Mat*h*lltih*M IM»***>lw*elww*«laiy
lit* . i iu .. l   t.  *   1*- \*   •
**r*t****1.
*• *, ***•-«! I..
altwi aed ****** im l.atUa'W* ,.| i *<tii
..   .
I'm**, *• * If H1
•
taitlMtw I*"*-  • ■ fl  ***** 1HMt|H
hilhreMkhhthMl ****** •■wtMlli ahmg
IM a|,4 had , • '1*
tewttal dlildiet P.**-t ***** m. *H*m*
***** I., II* ...tail -at-wl .4 ihe Wftahtll
b*adifr lit* .1 ahtli,-**!. Ibrww *n*lb
lleaa ihr wtatria hantadiff I *
• awdil h th* *>a*th-*.i-
aiilMM* wMttfti ii-tt'noiea thw wiiih.**
bteadai* ttai I 1 I I • »!*r *** ***
*>.aih**whitMiairnf aeiibaiMhtiuieiM*
atari*,.* aill. tl* ******* h*a,M*i» *4 i *4.
w*aww amibeilt ahuitf
thr a*;4 «f>trt« h-awaitt l.*1hw«-*l'*lwawi
IMwt* ****** it il ■*■* IM a.-*tMte htwiluUtt
Maaaf **■**■*, Ht-a-ittui-a-iteiithi i.»im
|H*il i^MMMIMII
AU* ihil Iiii llnenai hM tm* ****** ***
****** Ihr ht-atad|Hr*«t Ihf 1hlw*r4 IHilflfl
kenea a* Vh miii ****
****** U>t*m*\
havhwlal ** ******
ai*< imi in* Raaan hai itt** fhi**,! tn j
Ittrl lt.4 M Ae*ne the taiftdlflM nf ■*.*•**  '
!*rh.«.l ta.iihi. a* frail- •*
AI1H.'«a It'll.it* -llM  I*i*1f1a-1 nle-ailf  '
it ■ r'*"■*- 1**-' t -• ** ll!•'.■■• i- i
m.i '■ 1 -.At4 la thr Ran •-• m artwa.i in,-
mrl
Al*< ihii Hi* M Maltha* lea-t »:*«*W.T lat
iltrl and ******* tm* bwtintif im ef X,ir.**
******** ****t*ft **h,v*m* *
, r-ve ******* at *m lalf-artl an* Hif'*1
tt.*la iMiirr-ArliMd \*m rta l>**li"l
"•*#"* araMHl ill MMl »•* <4dl H«tad hi
fn|<|«ll| Itltt, itiMnp Hie MM HMT to
thaeMtein t* 'in-lit* ,.f *arii..;,_; iMnre
ewihatlt ***** ibi Mid •eatora toe.aditt
ia im e«itb *e*t iiH> ..I Mid aafana
iSMtlMIII •*.**',*!. ."I*.. •
ma tp« i vm
«a*Hlhit* tin int u\tM ...it
*• ***** 10 laHfll 1. fWHaHtrtaal
ttlldf*  Ihf   PaV*.   - \ -
vt . ' |**,|ttat.,a«_M'l^ata l..tha.lltWWf1|
WltillM Itaatl-thiaf Ilthat4lltt. IMfw
wt, aM ItiMimr tntlw* toilltt IM lta*aed*
•MM*.! tiiHitat UhiitftaittHhaiaav ***
*lm* IIMI II. ll al 'a. ta-,„ *********
ffMletta. i,-rltl i**d'Mta«til ati Mta the
mt*H*t*m*tt*m L-*aa*fhi a **-l ****
tit-i.wtadrrthetlth.rf <b*i *****
l***t*'H
tmmmmti**************^******** at
IhrMHifwhnwMiM Hm -I *a*m IHallfal,
Irttnlwallwa Iw HrwrMf Hit, Ito*** health.
Wtl|  l-lli-Wlt-j ll.. al'1 |aa*rr4*ll I'ta ,.<,,*
..■.iim.'.',. Ilfi
1h*»*VI - theww nrttOWfalMle li-H-w iftf Ihf
eitaijatw tmiditi haa of H_taetd HerUM
laaaahe Hitl.-w,  *t*m* ****t*tty  *.***-
rill.Milrtlt. awd w-atthttl* f JltHt.ti. im |
***-**■•** *•< Ihr |*<ifil nf tatmmt-tttmmtem*
Aim. lhat llii H'*w«et hM lw»w f*wi«*al In
rfMlrlta* fi.1t.-wiw_-lf*i "lliMUilMMd
Ihil ihi. aadM IM nih nf IM il..r**w llwwd
•rh—1 l***,tr,   -
All lbil ****••* *4 Thlntla la*lllti ltlna
■arthMU-tllaiMaetaiiaalbattoMll r N
'■n4IIftwwi Aw tlnM Mawtl U. IMMld llw*
NIm fna«-'h*1 wnhflt i» Ihr w.if1h*rw
hnwariitr IIM.4 VhMfla laitiiri awd M*t-
rlty it* Ihf *M*hnfW
Ala.' Ihil ||i* lltwwwil l«*l**t |-hf**fd In
t'Mlrih*  lattltllt ***** *t ***** *•< ** a
fVhta.1 H,.itiri ew*hi ihw nth nf im haa*
1-  ». ■  .  ,  |.   ■ ■
t'.iwtnftwlna it IM fntlhffw pttat nl Ihw
hnwadait fi M *»• fiiina llin«w* ttl aed IV .
gwawthftlf. ia.1,1'1 lhrww 4waa,«wth tmi
fnlh*. lathi mathefalmtwrtnl **4 I Hlwft-
IV .**! **U4 llilttrl 1M*MW 4*r emit tern*
fniln ihawM in a al.tvu-i I.m wrwlh f**wt
IWllw*  (Mwnrll't.ewxfntt*'- 'Iw*l..lbf*aniie1
At-* ita** III* Haeaat ha* **r* i ■ -- ' ia
rtrcte ihr f"ll i t-f Uati nl laml *■< ta a
•tit— 1 tHairVt wwdatlh* , lh  , •-• iln ••
i*. i.-a* ■„*!- i*i*i*- i
i ■-'***' ** ** Ibr »*■■■'■. ...**.,. nf
ii-ai-'i-^artl -. twi-.iai -*l''*t* awd ll,
Hir.f* f|| i I.,- i..... h .*, t tMtv*- la •
lira" Haa *■**-■ the ****** ******** i - •
of tai aald lamin iiaeee eeria te tha
•••
•••
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRIGT LOT-90
EONE
DOXJG-L-A.S ROAD
Tram eat Ruunibf Aloiic I'l'iii I
ON THURSDAY, APRIL 30TH, OVER
lOO  _A-C_R,_E_S
Of the above choice prop-    __    Close to city without bt-in^
iitv will be placed on ihe
market, subdivided into Vi
acre lots. This is undoubtedly the beat speculative and
most desirable residential
property in the vicinity.
1
§
3
a
burdened with city taxes.
All streets cut through and
cleared. Splendid situation
for home sites. Plans, price
lists and all information on
application to
a
•••
a
T1TT
Hit
:;;i*
i.
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA a-ntCBT. HEW WESTMINSTER.
a
•••
I
,'i.1ir> tiu iillhrtetd lltlltrt
Ihrt-n* 4m tail la- |hl •** .l*«*wi Ifcwlww
- -H„d,i. tit  |..1|,.«-,.t |M ah,.»» Um !'•
1,« 1--1WI ,.| ntWHa.   -
*** flM-rdhl
ti-4 ttt Iw I
•  |*tM  ii*  nth  ul Ihe
11
All ihal iimi nf laid ****** a* Hiea-hf
latllfdltal'ttail*  I'*"    '
Al—Ihal III, || tr-*, Mi l**rl fWMwd U
•  „,1 I.. I* *
> r . ,n,,.,, .,, im tae tub I
^1	
i*,MewMiaa ai ibe hWlbtti - ^H
Ufa, *• w**i I.. iia> wtti—*.i ; A*BSOTV*B  * nno
...J   l-.WK.hlf
iMnMlwadltMl twwith hilhr ItalMMHtaaeat
Untwdai)  llW  I la-tot* d*«  -
•aid lia, i.ii Ihwiwv dwf mmlh h> ibe |w4al *l *****
Al*. thai iii* llwanat ba* tm* iA*m*4 M
.tMlvIM lulhaeiaa ***** ml H** •
HH Hlh  **  the !
i-  -
1 .waMniwe at Ihe Wfth-waii ***** -I
Ut I. tlhah t tautih Ratt-h: aaM At * *****
WMlri liitiwi Ihwere dM ******** Iw Ihw
-wiih***.t»i**, <l UM > lli.t \ mmt*.
Ka*4*lww.1,l'W*t'wiw* 4if*v1 |i*w wtt.1 In
i...iiin- .»- aaaa the nM rttat M11*
f.4*l1 Ml*WMIta*M*'*IBHt1
tla.,. ihal Ilia II' -.11 hai \**t* fh*wd hi ,
•Mate im Mbiviea lf*>i nt *•*■■*
iwdrt  IM  Ulb
"Daaaah fchail IHW
I'iMIMMiM al Ihr Md '
-N*lt*1t,!t-«tt.4*l| I'wrnl *•  ' '   1  ■
*blf It **  ■    ■
•l*rf|.i fwatf awd a halt _ulwaii.ll-
***t ****,-•  ' A * ■••- *\ip ** *****
■ nadifwl Mm **«lh I*. lh,  lwlw*Mlh*Mal *
i»-,*-t*il lit", ibta*** ew*i ah*M "
Hm to ihe Middle ***** ..n»- healbeta
hwaada-T Haw »l haill— Obiaihlt i»
Ibwttll.  ta^lhlnlhw |wa*t nf
U- i*-i'It'll «-to, hatleea
Maf IMl tale a
*.**4 th**thl.  **A*  Ibe  Uiie *A  Ihe
. I laittt.1
•1 ihf-to**ita** ailMaiir **l
Ntitae,-*! Ha, Haaa— ttlaltlti Umai la
idNatihaaaaM ie n-* ****n* iM*iwtai>
Hm wl wild lHallt'1. lhrww atwa« Ihe ewal*
*t* ewd a.<wth>r* huwedatt IKwi-l Mid ****
1tVtlt-IM*M>ab-M  ****** to-*1M*l.
htetnaihf titail IIM to Ihe |M*t nf mm*
RANK or BRITISH COLUMBIA.
iitooaroaiTiD ir botil cm iter imi
-  •  -  £600,000
air. rii.n.- ru i>*ati.r
t3.000.000
11.000.000
Capital Paid np  	
"^^^^^^^^^^ r.rra fn»<r* ru ..r.tj
-  •  •  -   £800.000
THF. BANK HAS DECIDED TO OPF.N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In iiimi.-. lum wilh their gcticr.il ll.inl.iiii; llininim. .ml art- ntiw |,rc|urt-<J to receive Depotitt
.iiiu.- tiull.tr uj nt. ir.lv upon which mi-f-i will lie allowttl it current rate* I'reunl rate.
Foar par Cant, per Aaa*-..
I>.'|.ititt rcccivctl for l-'ixctl I'eriutlt. and inleretl illuwett un i. inn which nut 11 iicenain
itl nn iiii'iii.mnn
E. A. WYLD.
N'rit Wttltniiiilrr. rfnil Januari-. i8t)i. Acting M.tnn;ir
Sli
■ia itaa—. iat.
Frank S. de Ckt
lira i—'ili.i l..ltta* tat-ali
•,'it.i;. mii tiBTlimt nf
.— 1'a— a,,
^^^^
,tr all .a...
. -., .a- la .a. »*m im*.•
m* nL-tatul Maa»r ta Ita
•....,.. .att I.... a-, .ata
f. .,».-• ...
ata. atn. aM
COLUMBIA BTRH-CT rOUMDSY
REID^CURRIE
M,"i.',ii."-i and "*i * • -f Mul. -1*1 a Si-*t »i.
B
Al<a\ IMi III* ll.wtiwi bat ta**. ptoatwd i«
Mala H» MM-fUMl ef leed to ha a
i awtollwtllte '
i.th thht*4 H a"  •
i-<wameiKliaai lla Mtlhtta rtlteMlli ■•!
IMN-Wth***! tlar<>>ie<atW-|H.lt1  i  I*-,  a
4«f *.*t la the ewatetw U-ii-l.- •
Ihllttrl: IhWWWf fhWlhtll,  a.-
beaadaiy Maa al a_W ttmmi
1Mb,*  dM IMI  In  Ihw wM**b**e. IhfMW
•t-wlMtly |.41«*1M« Ihe Ihntw llM to Ita*
a>det "I tt**a**WMw*wrat
4-Mth-A Ith llaaaar haa haaa ahtttal i<>
r**wfrlMI.4h<wfta#l|«t .if  llM  to be a
*a*b.*4 IbaDttl mill IM Ulh -I IV  iw-M--
:- ill  I
ivaeiMMteff at thr emlh •- I
"ib. tt»M* I
*... \*a «..'-.■■..*,, |..,,-, tMwrwdwt
•*••! 1.* lha fill Hlttt lhat •■wlh-*w«»«*t*
ftdh^lea lha *b.«tw *\*r to Ihw M«lh wf
,._,a«H*n fii.tf lM**re le a ditrel Mm
wntth bi IM |*-*.1 nl fwaMwtWwat, , rtrat n
AIm. that til* tlwewnibM Hr******** •    tlPlIi
"wi. IM t-4b**IM liwt nf lied tohra j
*b-,4l».1,1-l wa4HlbrtHh.41b.  *
ivwlft btb-adllMlhl "
H. MURK
Hairdresser
f a .,..-. a ,   **.
itaMMH ***** ***** -
Cain!* ll. tdti Calaittl RHal
ll r MID COLD
*.mt**<t*m* il Ibr e«l*-«*4 ****** mt
■wu.* C. T.**aeMdr ******
tbutbt. ***** **m wMth i« ihw tltl#-.wiw
H-«4: thnww m*t wee a»1b- to Ibr »*tih"w*ii
n.wwM *4 ******,*• I. Tneeibia I tmmt* wilh
nftWM.Hr In Itr T.»ee*h1a Her- IhrMW «.t
ah*** Ibe MldllM to thr *al*.lk p*** *•*
,M -mltoi* hnabdalT Mae -*>! itorllwe '
r,.«MMp* Ihrtwe iii'litw' l
,M  V*lr  ttM-vn  *****   ihtmt*  bntth-
WT-nntr at.*M tha Mid rwwdi
Uaa enh Ita tKtb-a Mm l*4wr*e *******
H awd tV T.tewAlpt  lhrww i*w* Ball M
IM|*eal nf riM«i*«MMwrei
Atov thai 111* H.-wnwf hai Maw rhe**4 1-
rtwalr ita f,4h.alMt lien i*l lead lo ta a
••* -aewtlalhumi f-tito I*im*w* Hm*
**.***, ««*Mi« ***tt im M«»1 aaainfal
iillhrf nt thw a,M,wiriv-t, f*i dl-vtrttrfwd
STOCK OF PIPES
MMHhMMb tl_M liwwrh itar. rv
M. L. FOLEY.
Lumber Broker
iiruiYim aocit.
Baal Etlal*. aad AoeUeal
Krid it Curric are agrnti fnr John Doty Engine Compaiy
\ R. W-liami, dealer in ill Itimliof Machincn, taondon Tool
Ci>iii|i.itii  Mitiiif.iiiutit-..( Iii.ii WotlkUrg titii-  |..Im Camp
itrll. M.tiiiil.ii luit-r uf I I.u la- l".irri.if*i*-». I*,l.
at m ,t a i rra ..mat a ..ia,,,, ,,„i„, b„ 1 rartt
lijji iHTHI.
I Mta lait addad to a_r
rmraltara Btock tbe Btal
lalactloa ol Wladott
aiadtt Iw aattara aad ai-
tortaiaat fro» I ,o llttt, la
wldU, aad will a»U tdiaiw.
aa
MKUS
* ■ r i
. i. ri'r*,.* **
Iniaraaoa.
tViKtVC
-.sin
T1wit*i Tndra
m mi a^gitaf III
1*t,*e,*hm hwiMrf*
P.PEEBLES'
C OTL
C0AKXW00D
If»w W-slU-HtOB Coal.
****** IHrtahd to artalaailf
■tw wt
TW haaiMai nlwa mm ** f. I' «we«t
UQDORS AND CIGARS.
Inai *to| t.wf
l.ata i   "i,i|"| IH
UMI a i-l M || |*.
oM lTfiiii.ttuT Chal—Uw milt *«al na ■
rt*wtw .wr fw***wiwa it***, ■- — ****** I  A>i|Mn * *   I lATPI "»** l**fi*r 0**H  Ihlt  1* rwlttwlt  tree
vh.*4ia.ithi.wi-trMtaiiih,.fita «*neih CENTRAL HOTEL '**■'*""■
a-_***f.*a._-win-rirtn.' ' **^>' ■ ' *****m t *wn ■ ^^    iihtanaur ta Mi at Vm  MKVdl'*
Itor*. 1'iJaaihli i-tttL **t iitdtr»«*nt1ier
folaaihii iad Ri«bib mtwwta.
JA1.CW1ZS.
Ahhiatr-tf %ha*t Ihitttrl
,*wwM*fina*' ihe eilddh ***** nf ita
r«*tr,n lattttadatr llw* **f awrt|,<w K ******
**\p h>; Ihr iv* 4wr Mil lit aed a half lalle*
la Ita rrwlrt- nf (Mltoit lh Tnwb.hlh U,
thwttrw dwr *>m*h I*** awd a half m-Hr* to ita
twirtMHtiwil i*-wti4ari llf*L IhM eeil
IhwuiltaMidllMhtlta mwlh-enl tsnm*
nf **n,wtlT.rtiw*h1el*L lhrww dM bntlh
I.* IM |*4*il nf wwifMiwrirrel
AK* thai III. H.*to..wi hai tare j4t**e*4 *,*
****** *** l.tl.twim IIMI nf lind total
Mmt taitlhl. ww4rf tta lllff* nt Ita ' Metp-
«*w<Vbttn| lliilrltl
All ihil irarl **f lawd. *n<iiim it* t*t**m
th.lilfl. eiahfww4 wnhln ita nweefrfteiKw
nf a Mtth ehitw iwnlf* iiiitt le Ita rwelie nf
thr 1.1*11 *•( lawd ..*. ehlrh Ita (•-,, t$m
■SiiMtfta w«w i**mtx i*"1 wht-t tadtwi *hall
ta • diilaerr of Ihf** *,**** 1e*m .Mhmnltw
Mi *m**m*i.
1*1**11******
P fan ami aae,e*a,i
Kaia WaaiiaiMier. i
JAMES CASH, Proprietor
l**-^|i -.i|i * r**m*  AM*t**tmm*t\
IheawMh.  tfaiMrttadaad fwdtiwl tWMlli] '
TKI.ITIinXF 1*4
MEAKIN'S
oKnx ttaeit
It now open la tha public for CHOPt
AND SHAK» CdgHah A****.
*********' tm****m.
tSmm.*.
VMCOUiER
In Westminster Bieierj.
1   Thlt  Aid Mta'-riih^'  l.fwert,  hit |
***** put \h thorn-aid •orkitit cofidi  ,
tioti. ind ii taraint «et i firat, !«••
aailitf ol l**r    Kami'i-**! aaf -j *>i*4
{ All ordera Mt al Mrltofwafh i «lore
; on Phwl !*>lrwet eill hare Lj-rntnpt at
< lenlton  |ifi-**ify located al He**-*,**
ln«   TelefhoM 76.
Unu, cociiiiiurmMm
JCtlDOTlt IOM I IBtllllUT
(he oddff-u*« • Hm
teileiwhiliilb. • %%*mmim*t*g.
Owwl I* **r* I***** art IM (Wr mm***
eilh ita ***** hrwwt* wf Wiwr* I/|m*i *i1
OHM
Raira t*- dar fl aad «r*Mda. Hmid iwd
Wl"* |K l*| |l t*| ,r.l»n)  w.H 'aj tt
wine it au aoriat hat im eieat.
Mt*M M dm w*w* my*
THI*, * **ttT*. Maa****
MMUHtE FOR SALE
TBU COIItlOlAM.
tvihae* ninVfi
W. H. VIANEN
WNOLIIILI
HSH and GAME DEALER
ftvat ItMi, law Watta-MfUt.
H'thrii frit* for -far and Itawr |lid*a mn ledger
NEW  WlLSTMlaSSTEll, BRITIBH  COMWBU Sl NI'AY MOI1MNO. Arilll,
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
LOTS IN SOUTH
01 Spring Jackets OUR HOUSE FURNISHING DEPARTMENT IS COMPLETE
Lace Wraps, ,„, ,
..,_, ,' Opaque Ulintls
l loth and ..,.,,, Simiand
|t'l VisiteSi M.iiii.i-. Curtains
Tiitvitiii.ui I'liriii-iTi-s
Curtnip Fixtures .mii
Units Vestibule Rods
LOOK OUT
\ t„ „t ti,,'
S09-S11 COLUMBIAST;,
NKWS ul-  THE CITY
- i
\ i i
LOCAL lllttVlTlKS
M ..
\ . t
|l
■
-
11, M.S. ,N
.
Mil ]
II. 1
A Ihii
t  M •  t
1
'■
*
■
■
TIIK  KXCUUHION
11.
i
n
^**^**^mW^^M
*
*
■
*
■
*
■
-
■
■
Wa an
i
■
■
■
.  , ■
....-  1  pM|l A*
M* «■ * h. T J ■  .\ i.. . rhaiife
- li. ■■  I'm inv.
I a' laa
allele tin
t*
■
-    .
■
**
1 Ml.  a-llMl-ll  a\   * *
■
S'urtlii    It t* re|atried an
I
i
th* head id Mud Ha)
■
■
i il e*'i!.
.-   \!   -■ ' M '
'
-
\\*.ll,ra-t|l
-
li.'lll  ,.f
- a
I
*   lit* II * (M*|
t  \  li, IN, t< If*
.    ■
*.^*M*^m\\*w^^^^^K*^^^mmmW^
■
■
», I M  '
...   (■  V
a
*
Bw ii*
I Thtna. '-I't'iii.*    - i;., ■ -  .
V*  ■   ■    1!   IV«
Mi  I  t  ll'Arrj
i Mid
-
ti, ,\ n
I'., i  I I .,,-,,
•-*. t i  n --' ■ ■   * || •
-   .   .. M,  ll  II  It..-.
-. I ....
■
■ .
Mt  \t  ll  li
M
Wll.HI  **-*..*  ■    •
|  .   **. ■ a .
-
\ ...
i-'.f.   W.'l*
■
tiaaretl lo I      -  •'■
bt * remark i 	
I
■
'
glial  •   ■ • ITte VI
Mi  M .
jj.j.tn. U1W.I    |
i.M   ;W   It   I i   t ami  M *• M
M ...
■
itf] ..i ,
■
*
-
■
■ ■
-
■
'  .    a
**
a-
I.l* '
-
I
Choicest Hit? Lots
L, J. Cole & Co.
J. E. PHILLIPS!
THE LEADING CLOTHIER i
All niti' lln  I'l.n-lili Ii.iiii Uii-ii.Ii,-, „| III,, m
,l.ti 01  lat, mil l,„
"ll 111! Hill,,
lull  UIIL -.rlllilYI-.Hi-, u|- A Iim
I'luN nl' MU' in, liliniT I, j
 ,11 FILL BLAST Mill
SMITH BlM|  .--—.«.
: ,.* r.aiaaaHb,,, .1.
,,,,„,..,     It- a.t rt.... -I..
I.Ulilt.l.lli-lltB'llt'B '""'  H'll'l'l I"'"'
|„_,|„l|,,  tal, 11,'B'I   l.l'l-t 1 I Atll  '
r„i |,.ru. nlal. a|i|il, in
II  I aa.
F. J. COULTHARD ii Co.
   MACHINIST
itaitl/lw. Ml reel, whirr IWhihMi,, Sttr HrilmlwNrr.
I  i  . ,  i  I*   ' "   tin .V • -  ' mutt., an.U. if.ui. i„,n.,U. , ,,. I   ,,
■■I Ma. Iiii.i it   -t.ii.iiliiiril Mu'lttin-it IU-|i*Ih«| "eilll
Agents lor (he Colebrnted J. &
J. Taylor Safes,	
LOOK HERE"
-g    ■'"'
It  Ht'^^^H *'  iMl.V|i|\ I  \l -i
11
•i-
BEADY JUST NOW
,.i  i. maiked
OUR WONDERFUL
	
MEN'S AND BOYS'
-*- "- *■" ***---■-■»
■
■
FINEST SHOWING
WE ARE SIMPLY '
" i .   -
CAMPBELL'S
CORNER
Da  j.
II
l[
Clfflllli
MTHI!
it, tilt.
GENTS'
Midi <:.n.iiii.
liit* i *{... i udenteai i •
■ i   .  i
ANU
GKNTS'
FURNISHINGS
FURNISHINGS
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG*s|
Purchase. Sell ami Lease Property, Collect Rents, Male tati ft-
nates, aod transact all business relatini lo Real Estate.
■  t   .
OFFICES
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ll, VICTNul
a l.
MILLWRIGHTS
URAUlrHTSMKN & I1KS1UNKRS
Don't Let Your Chance Roll By  bZ
MARCHE
ll'.'l l'i..,,. St.
.'
■
Patent Office Drawings
Prepared.
i-i.,*,.,. * .*
flHEAPSIDE
NEW STORE
-
'
■
-
■
I'lKauNAL-
t "» i-'t '-i  a.I ... a  *t
7    ■       ***■
it I.., i
1
c_
■
o
E
__
rr,
30
ae
i  >
y
^
:*:£
1
rr,
oo
H
1*
9
m
in
1 •
•
o
.,
	
IIM; V SEARLE
*SJ
III,, I ....
Ual
Willi,   k;
CD
Lined  K  G_-
l-tir  |i|.i  I, ...t
tiliitr-   N.,ju  lisl
'
CO
lil.il>
I*****-
( rim-tn ClotT. IUj
LU
CO
-.lainlil- .•- lit- 1-t-j
Cloves. Mm- Hi |
TROOPS  **%  pOLLEY  Jig
tin na a.i <•..,.....1,1- aaal M.K.,.,.,.. Si.. . i. II.
Ciirt.Pi- (Luluinlila a.i.t MvKpd.Ip Sti. •■*»
a
•
111   V                                      a   ,
t!
MMt Kaa
•
tag It ihi
1
Mt .                *
.  ■
*
.
•
a *              t
.
l
**•"***■  *■*
.
...    t
•   .         *     *  .
rr-»r-i.r liaiiet
*,..it.* •• -,* a.-*
•
REAL ESTATE
INSURANCE AOTS.
428 C.rUoTa St.. ¥aiwtm. B. C.
Tl.l.l.l'Hl<Sfc  Hi
The Crown Stables
A. E. CLARK.
*  '
A CO
Boar, »
.10.,
I*.**, Ililtt*.
. . s  . aaa.
DAVIDSON BROS.
.»..., .,*** *t'
■ _« p*m, mm****  ti*
ii* wu u,*t i***m *
"Doyal City Market
•aa^' i.   REICMI
Meats
I. REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
OEALER in FRESH & SALT
-* -at*
in*  -**
■
*
:4
' ' Ire tan t*
*
<iil An
BUSINESS NOTICE!
r. STIRSKT.
WATCHMAKER AND JEWELER
ir.l;l. - in tiKUVKttV
fWOHT It ,Nea| V i-ee i Marlal
.  h ******
l*><
*-
-,.,1 **
. -
Rita
■   •
I: * \ *
ii '
I H l» 1«*«,n
* grtn**, '  eg****** -
tntmn* k m^**,,
*****
■
Ai  te*  II <th
■
till**
A tMaier t* the F*eiic
i, .*.   i, • \   .  a»
.
I  *****  4i**Uy
llil't-ttl, II
i al-li*,i.»-i
hi* t*ti* *
,**»ll*«t itt*
i* t*aai*»*rai'
a* a itM*
tt*  »■ ri f
' tv  ltrflr-l *
*****   A'lt
•neat
-
-
,-1- ifcr
■
t *
■
* 1*n** I •
lis*- miiht-i i" i f*e aevha  Ihu greal
i<1,*istateie ****** * hi aid
11) 1* thai 1he
■ nttaM hetti mielelpil teia-
Mii* ll  •    •  iini *»ai* llll
- i|a*|,iwpat1t I* *f"it '*■• it* *i*i'i tt*'"*e
1 itm let *
\i:i:t\- Kt!KNT**i IIAVI.Xtl
IlKKM  Mtm;  ttmi  mi.
« IMI'MV  I'M II I'   lltll.
ittt Mitii-ts^ mi: ftttlin
in utt UTATHMI im*
MTiu.li  RAILWAY  i fin
ni> it inmmtHmti m
MA-ntliM. t l:l>i RVR1
tu. Mti*** mi PlaAft "1
mi- nrttX!»ITK tin. ttmi
1'HlttN tsu t \i;\t «! ti
ti;t  ttm.  in  MAM  ti
■M' Illll'f.lltl'III.H
MAPS ttm HR m.tm HY
nil, yiTII ArttlI.
JOSHUA  OAVISB.
Mil w r«m itWRMt
LIVERPOOL
SECTION  S
Tba
raaatra- ol
tht  Tnwn.lt.
will ba placed a*
lha aaarhpt on Mnaday.
March lad. Prlw. reaaoaabla,
*—t  Iprma.  p.tpadloi
ottr a ypar, i|Mclal a
tarau lo par,-
It* halid-
ta*
NOTICE ■
REMEMBER
That the ChoapOTi I.oU now on tho market aw »
choirc piem of property known aa the
The Brenchley Property
•, *mmth***-mta3t,
...
.^iia«ar«ll»a!iit»i amaa***
- ,,  .",...t«^l.ia*i--
fa rtfciatli* Ml Ml p-tKtltr. tf.lt "
RAND BROS.B^U-*
A.OH3NTS.
AOENTS
IB DOUOLAI «T*«»T  «rrY

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354079/manifest

Comment

Related Items