BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Oct 18, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354071.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354071.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354071-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354071-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354071-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354071-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354071-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354071-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354071-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354071.ris

Full Text

 W.J. WALKER &C0.
iii. mn mm
NiilV WKB'MMNSTliUl  -  ■  ■  ll, u,
lk
Gl
WITH WHICH IS INCORPORATED
v\C,.iw'**
W.I. WALKER & CO.
l.'llAllTllill-li Ali.nUllT/.aTII axil
CITY .ill!" . '.,   lum; V II.!i
■Illl.tl'Ulini  CO, N|i\v wlltiTMINllTIII,
1 THE DAILY TRUTH."
N 11,11 llla.lt 001
-NKW WKSTMINSTK.lt, IIIUTISII COLUMBIA, SUNDAY MORNING. OOTOBBB IN. 1801
WM. IIAlLLIt; 4 CO.. I'HOl'RIIirOKB
TIIK I.KAIHhli
H.H. LENNIE & CD. druggists
OUB CAULK bHTKll.
lull
.lAIMMLMI
THV.s  .1
(iruiuliti'lii
uu.iirt.ilv I
ll.r mul lli
SOCIAL. HEUQIOUB AUD POLITICAL ********** *'<*
ECHOES 1'HOM EUROPE,
I ii
FANCY GOODS n™™*™
PERFUMES
&. co. Toilet Articles, eto.
H.  H.  LENNIE
a  alia, a ll. |a, ,,rli, ami t'ealeilee
II -I'  III. IIM la .1  gl «
< ll>.I' I
African Hallway. With Oovurmiititit
Haabaula.ar,  Hliiaiu Doctor, nf Divinity- aeQhlip  Aiiiuruiui  Diploma.
Lao'. Unra.it at Hum..  Italy Will
Oleum the i'fli aalaaiai Villi! llll Tn-lire
uraa Sir M. E. Ontnt Dull on
Russian Exploring I'uitii" Tltu
l'attni Hi um
TOR KALE BY
rs.
S. T. MACKINTOSH & Go
■ ', '  , ,*  Vlnniii.
Ailn tl
11. in* l.i if-
Macplierson
k ThomsonE
M. ROSS.
It.l.l.l'llnNi: ,17
M..IHIIKI.I. .flTK.S'll.lMK
I'll I.
Itail Ilatiito and Insurant:!),
COLONIAL Itl.ot.'K.  NliW Wl-STMINSI l-.K, H. C.
,,|,l  I-  llarrala. *   ,|...l,.«l|,
I'aotliatlll l..i,,l-nti, a, a
WOODS _ GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
ii i.m ii. s„iitr I'.ti.lii
MOWAT &T>
TURNEli
REAL ESTATE
Finmiclnl mnl Iuaninuce Agent*.
A S BARGAINS
I «M» SI llll lulls
lltll l.t
UNII .fin 111 Ni. IS ULI. ITS llltANl III - t*. i
AMI I'ltlltll-ll.V I AKIIII.lt III I
We have property In all part,
ol the City .imi Oistrirt.
FARMS Improved ami Un
in proved.
Loin In SOUTH WEST-
MINSTER and tome choice
lols Irom I 1-2 icrc. to 2 1-2
.laaa". Ill  Fimt  Alttlil itlll  It.
Smith Westminster.
rta.
it, -n . s *
IIAII1I"I.-*I
, 1  . \ !
miTtl-ll e*
' ,  • l-lllla
at t lialaar .ID t-trr
nre the order of th«-
il.ty. wi* are offering
Iota in the vicinity nf
Miuuly Square at the
reasonable |.rit.- • •!'
$ *, .* > r.ii h. .uul .ilm
gmod building iiti -■ al
Sappcrton i^r thi
• .uin- li^'un-s. C.tll
.mti examine imr list.
t llin t- 114 I tiliiitilii.i
.Siri .-I. Nt w Wl i
minster, II. C
A GENCIES;
Mum
Plate Glaaa A.
**l  M.tm llesler
I
III Itlll lit *. mm
III .11.'I'll
CONVEYANCERS *<••> FINANCIAL AGENTS
" , "a   -. '    t  Hll   1*    I. '
•t*t  ttt***   I,an4 val'iatii-i - lit"
ftl**A*m a*, it    i- •• Mm mi
WOODS. & OAMBLE. New Westminster. B.C.
H.G.ROSS&CO.
Colnmbln St.. New Weatititnater. B.
tr toi •' •■• •
tu. *  .
• '. n.tit
ItlUTISII  MUX
ratty t* oiplorluffi li" would
I* boyond uio Itn-minu tntu *
11  ll  Illllill'  lllll  Illllill  asttuffl
i, imt ku ii r,i|itiiin Young-
beyond  tin' Urui-ii  i *
tin. If Hie l;ns.mn .(Door *****
In lln- l-mnlr Hu* llrltl-.li -.III' <r
lliinl    Lin*    boon    tlit'l-t'    ttm.
Wr know li iblohooaky'i object, f.u ll
ia writ largo in iln- procvodlnga of Uio
st. l'i*ti'i--.I,mit iiiii|tra|iliii'.ii Sui'it'ty,
Imi -.timl la Captain Vtiuni!liii«liiiiiil ami
til. llttii' iMirty iliiliiu? Hi* bu non
)niti, fm .Mim- iihtiitlis iliit tur Inu botwooil
Katbiar and Yarkand nml bM wllh liim
Hlin t-r- nlni inoik  i lil iirii'  mnl ttt hrr
language* nf Hi" ri'tiiiiti. mui iii- novo*
nii'iit- tfi'inTully an*
VKIIV  I'll I I IAU
I iiii* i" bH iti-' ti'*y, wimii, bow*
inr, tin* public lia. not, Al fur Hi"
Ruulons oxpolllni Captain Youniboa-'
bind fran Ibo Hut" ramtr, mob a story
niiiiii only ihi boll.vod in India, itl
niiilil urvo tin'itij.tt ivi'ii if niiin-iatliiii
bad 1...IU plaeo, bui would oiQllo poet"
pJQ in litiitliinil nml Ii.iIIh, wlilt'li is Ju t
Wli HI ttll ullit .T -WOUld ll'l itl Mill) i Ifi um-
plain'!-*, 'lln*ourtoni c-'iui .iii'iiit tin-
wbolfl Bittof i"»iu notary ■■' a (irivain
lot lor from lajilaln Viiuiitflnislmiiil,
pUbllltlOd III .i l.i'iid'iii i'\i iiliiK ptMTi
wlilt-li  say*  nut »  word ofoUQUlUon
ami roporta thai tha Kustltni hail
rn ri's-.il ami lift tl,.* I'ainir. Wi* havo
mit a -.Hillary wrap nf hi tin tan tla! Infur-
iiiatluti. Tlm rumor frmii Calriittn Ik
dlieunod ami inoroaaod ***■ alanatata In
Vlonoi with n thr-at Iii altiiitlati |nt|n'r.
tin' lubatanco uf whit li threat mu* t. to*
tfrajili'ii tu India .ii"i retolotraphod
bom aa * I***, ind tbo KnuH-h proa* tw
all ai'la/i' with Ituialan aggrMiton aii'l
other lianii phraaoa.  Tbli It tbo normal
CUUra<- nf llii'  RUtttAU  s,'4|.', Iitii  I.,,|i|
BalUbury 'juiti* woll knowi what la
Kuiiitf on mnl li itut iiiiinu btmaoll iron
httii- iboul ii.  What li wantt'il i- nmo
.iii.n .*'' ii.* i.i  by  »hi.-i,  tin-  largo
is,i,rt« win, whi-li RuMlan Mplorori
,  ,  .  rarry tm tbi-ir wrk  mnl  with  wl Ich
,. , .'alri'a.ly|iai.lfurh,.r „,  \.v,,tl. ,,„„,  rttww .u„y glli
M.tn-!?>']'*7k.,,M.!'ll'l"r!t "l. !i*rl *,rJ:'a iho.ldporukol I u» ippooHow
nf a military Itivaalon.
NU t-Altuli PWOBANlll
Tbi notion that Uio UriUih Uuvora*
innii ii iirt'pirlnit a blitliUir |tr»i(r«tiinii'
fur ibf nosi ri-«iiiii nf parliament i-
«lili'i|iri'ai|. Rt.il in Mitiit' i|iiarii-t".
Ily OomottaUvi  iiuirt-r*. llif
,o, ■ *» in tholr liil< ntlitiii In regard
tO tin malt, r  ITO TOtl  'In uiii-iaiillal.
It ia kartiwl ibU molng OO auilmriiy
whkh tan Ihi Hlrd uptin, that than I*
n.i ii»-i» f..r thfM' ipoooUttou* Then
la no mii'titiiiii at all. uoloai mallon
tihnaii iiiifiirt*Ms-ti  i it rii, tu aiitlrt|ialr<
tho rtiiiflualon Of tht lalair OOMIltMOBi
and  tin*  iliamt'.  in  lhat  in  Um
■yinfn'i  ajMitb  umi »f»i!ni, ihtn
Will   bit   lill    rtifiTfltrn   at   oil
to laUir qnoatkmi Thi OovtrtuMnl
an- qnllo awtn ihal amung a laitfi*
taaly of Unii fuliuwrfi ilii'if I. a fooling
that tin > tiavi gi.t.i' (.rn far atrenty in a
"MM-ialMi. tin ti tiui,.■* ami tln-y will iml
rmt tin- rtab * I i rank d| dlmnfrtoDi la
f |.ailianifiii.  Sti far.
C0L0HBD RI0TBR8
for f-tOOO ini'mh'I ||  llm  nin'lt'iisiif a
luiati iocilabllili u Kholtnhlp, <t ntin i-
win aid In i' -i1' i "i "-iniii' branch ol
BOLD ATTEMPT Of BIX W Mi ROES TO !llltl! ,,!';.'M,1"".1." !!"' wn'vfwljy »nd io
RUN A WHOU TOWN.
Fui.it Turmiimtion of Thmr Foolinrg
Killing of Amoriniii Bailora ut Vul
imruiao Go n llr in ml lultun l'ruht-
In t tmi of Aittf rictui Pork St ill
Kxihth l'ri "tili-iii llnrriaon'c Ailn
bit) unit lJi-iii"i I'.'ttn liilii.vi"! Htu!
lion Bt. BlnimSold for u Fabuloua
Sum  Lord Rowkea' Orirketsro.
11 uh-
sir .In
illllill Hill
i A
iin* name uf thn lai"
M.uiliii.ahl.
*   1..  mil Ml lit || |;
ijiiim (i lob r ll I'- l.'l.* uu- royal
commlwlou ihla momlni Itai Tblvlergo
Iur ntniiit'i. yuan * ura lu IlilM dm
i bii illitrlel ■ ipn mod tortu* al thn
Itoaltlon "f Vi-niir. add Inn "'*ii il"'
|.n inu I  vu  | tit tun nf  sliiinli'is, f„r
will,i.*it In*  iiil  th,* iniiii  ntiiihl UOVOV
bavfl boon iiiitalii'd.
in-
Uoaao*, Ootobor li Tbo oonilnontil
ptm**t waii-hii i -Aith nmo Intoreii tbo
..|.|n*ini un* Mritiih KaM Africa Don
any fnr go.oramonl imlaUnoi tn tho
ter nf tin-railway to th" Inlorlofi
doubUaneotarUlnod whotboi it"'
tai ply en uf "hypocritical" Kniland
n ill bt'ii,. i,i.i <i lu mpporl with sulld
Ctlfa tbn humanitarian rlBWl tfhlob
with ' ipatoMgd iti their tiann* by tbo
HriiMi plonlpotenUartoa at thn anil-
alavery eoofonnco at Druuoli. Tn tuaki'
a railway lillo tbi' Interior WU  |
nlnl then u ooo of Uii moat offoeUvi
oii*ioi nf imitiim down ilavorv. All
oihrr fn ifiifiit ontorprliM, K»gli«h or
looBllauittli potcoful nr warlike, oieopi
Uit Vigor t'ompattv (for which natun
haa I'Mvld'-d t hi' tn i-a in of
Iran.-'  in  thn  nnnoroui  wator*
: way** of it* iphenli have rocolred
Riivrrnitii-nt blip. Tin' llilitlan (invt-ro-
iini.i!..- I..ij...i iiiii Oongo FnoHtate
tu a 14 -.t.r, The Gape Qovernmanl li
ht'itiinir tin' DritUh south Africa Com-
pany to auotherg what Pnncb -fiii'"
moflti in Afrit's ban i"«t the Knnch
tiuvi fiitin nt ptaaaa n-ady i-ompulalluii.
Thf Oermani l**\
Afrit
mon- than ihn whole raplial uf tbl
ltrfti.li Ka*i Afi  ,' .-ini..: .
WANT l>r nOUBI ItiHAtli'N
Tin r« Itrltig no I'lidowiui'tii*. bv whlrh
KtifiUh M.n Li. ran obtain fur III
divinity aiuti.tiu ti pruiH-r ntilvrnltv
Looka Ilml For Him.
Mi nt mi. i .ii .  ii-i,-Inr  IT.   ■laitiii-
nimmi.n, Va .iMiuh.-nT  Aapcclal siiiiivaii, i*harit"ii with tho murder ol
from tiiftnn Porgo, Va. today totbi Ulebael ttehally on Oetobor Hih. had hU
Daily Kawi aat* Un Inhabltauli ol i lamination today.  II" wn- i..*jii in
i urton Porgo havo been anond lo the ajiwerioUioehinnol murder wUhoul
miiii.st fxiitt'iiii'iii I.nlay hy um-uf ibn  '* '
moot terrible oooumoomlbal haa takeo ' ■ ti <»* f*
place In the town fur many yoan. la Al ,li" " ■"'" lofWonom l.-in-. N..
foot narar haa then boon inoh a tra.tody Mi-a-ao |-. iB ibb elty oa Friday
known fn the hUtory of the (own Thi. awnla, lha followlM offlnn won
morning a iraimnf-u armed dronkon ,'u'i',",  1Awa*Uh1»V. N u : Wain-r
»t> »»• • «w|JBS Ui■.,;..""■*;.iSSi■,-..u4
tho] bad rametoUko thoplaee Thti iira)i mtmnri T « Herring, W |0.
oroatad terrible eonfnalonon Um itnatot i* *'t*t\. T John i rqohirt. C
ai nil the iii'ftriH* bad pbtoli aodothei
wnajioiia wlilili ilu-y . ibibtitil frrcly.
Tlnv watkid aboul lln* iinoialaiblUai
ladli'- and rutiiiulitiiig i.tlu-r OUtrtim
and t-rfatloa a iirtihlf rini A nnnil-r
of 1'iitH'iia iin iiini toerreat iim tifgrw-*.
hm Umy vlolentl) roalated arri-it. hn-ak
iuit  away  frum   ■** ■ -
I.l|. ,\    |H,«..'    ..(    ,illil
IteAm.l f.MlA.r Ktelet*.
\ itroofl] eoati -ii'i practke «•* f
fiaiil.al!  wa.  |ila>itl in
I*..!*  yoaiorday  afternoon
between teaam eaptolnod by Maam
idU' i-aj" Melttnn la Home twenty
BodeJUaaM ithleioa tuaembled and tbe rronll weia
Manchester I;in.
surancc Ca of
chester; Phenix Ins
Co.. Brooklyn (lire);
Citizens' Ins. Co. ol
Canada (fire); Kqtrit-
■ il'lr  Lilr  AssuraiU'i' 'v**1*'- thtt number of 'unlvrralty gradti
.  *  ,  .'  ,.  c   at."a i* itnall. attiiHiiitltiH in llii'ca an
>init-i\ nl Uir t . r>.;; thtinrt'iti body to about one in twenlj
Accident  Ins. Co. of ■rf^'Ollnnumhrr.ietU.rnl.liiIhe
.t   .  . .tit  ,««l«'>aiiioiifrri'iii-oa grawlni diillk"
North America;  I lit' ta Amrrii-en Aw**,  ami  fiat
«avi- chaaa.  Whan  tbe noftiMa had nryenjoyabli       d -     e_cel<
i.u. i.at. ti. i Irunirati'tiny nirinti and entpraci    taloed  Thi mootaotloO'
commenced flrina npon their pun-sen ibleern          •( the piayon
and a battle between the poen and thi waathalarii uf tnmi.tnatt.in. whi.-h m>
■it), if.  i'lutud   I'lilltiji  iitiilltig, a donbt will he remedied after a few mon
I'-aki'tnaii, wa* klllrd at the iir*t tin', ineh triahi  a meeUnf of the dob wUI
and F. Wllklnioo waa lajnnd aorlouiiy. U* l*t*u\ -■itn-ttttir ibu w«ok, when UM
Tbo ufii'iT". afit r Mimf itiftii*uM]rai f*«|t* 'jti"»!ioii of the cihallangaa lo bo Imnao
tared ****** of thi* kidi. iiirlndlns tbr and other itiiptiriaiit boefneei will br
leader, bui one la .nil ot largr. The din
limit i- in a -lati- uf  wii.l  .-ii iirnifiil.
iml II l« fran-d thai Ihf $*** nagroai
win in- lynched
Slaughtered Anivri-.-an Sollore.
W a-iiiNi.t«.-v.  (i  i   ih t,,t,.r  IT
Uf I nltl ********
About IftydUaona of the Royal City
*.. ion Uh tti**t
*    -   - ':■■   MH
nntl birk liil niolii fttrtleg oa
lltl.
ing.
MAIM.AMi.
[hbney l-KK.
AOENTS
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
TVt atvi*tl.. uir **•* -,-t' ■ u *•■!  " \\
1 Ai 11 til  1. i ■   aM •
na tit in in. A.u **,*, •
Mn  wiaim\iiii.
iVM.TIETJENiMnnufnliircr1*
TO THE TRADE.
'..al*.    '.nrwriliibli. It    ' -    ■ -t«,*h,
i llat.il''•ifJ4iiil..ataaf.*.'*fi'r>ii, QMhnl   I    iaa,ii.>y
l.fH,, i .nl l-tonaalal Hit,an Intitilwaaa,*..
PoiitKt aaiatif n •aiaSoial rahr.net.
lo horn, oit.o-.,
r .'., ;..i,i.. •.-.   ROSS
l.B.C. Code
Lamp Chimneys
Cheap.  Senal lor qnolnlitina.
D.S. CURTIS &c CO
 DRUGGISTS, !
H. T. READ & Co
• WIIILiT  IMIKlITKlls "I
Shelf and Heavy Hardware
IND
PUS,* .11 « VMIM.III.  IllSl.ilti.l l*> IUI
11,1,1 
l.M tl ll<  -llll  lltl IS.,  in,.,   i
l.lll-.  tt. .-
tlltt.rila.Saa ,..,...  Illt. a  •
■
111* tl III
Hitl.-I lln
i i t.i ai-t a
Armatrong'Toung Block. Columbia St.
C. R. TOWNLEY
FRUIT LANDS
S. .1.1 uti
SIXYJEARS' TIME.
MONTHLY PAYMENTS
tl.65 For Eaoh $100.
\'nii l-tuliiiiirt-Contiaci  Batata Ituur-
J. Na'tllll. l-llfl  TliaOMIIll.   la 41  Ihr
I  ,11
itn.* Clause,
i.r Writr fur Funiculars.
A. B. (MCKENZIE & CO.
957 Claaba Stm-l. Nm Wntmiiutw-
t ••
-  '"ll.tl.,    Mill II. 1.1.. lit, ..Ll' .al'-..
******* a „,. .„,!.«,..| ....la,. |.aalr.t.,  II "III
'-.•<•narii.ni.,, r.1,,11,,,1,,,  h  ■•  * I-  •  "
I- at L.t. ret.a tbt >. . -I.II'r, .1 «-"ilMtr-I
l"lt nra, Hi, .lellinrv I., ilrr- I'lll. I"t t^»'l*ii !•
1* ..  tin B .
, t. 1. ,.i,,. • m
629 COLUMBIA SI.
NEW WESTMINSTER.
Philanthrophy Ron Riot!
RIGHT P- CE! RIGHT PRICE!
ash m til: Tii IX-
. Illrl"!   IS VA1.lt-
THH3 PRESE3KT PRICES
-AT-
CHEAPSIDE.
Tho STOCK mutt bo kept Moving. Such Bw^jalnt
too u havo never bejora been ain-m|.i«-«l in ihh I ounuy.
isoiiu; t
E.H.PORT&CO
REAL ESTATE BROILERS
COR. COLUMBIA fc BEGBIE STS
.-Witlent and'__" "?"""2I"'I!"«",",,« •'*"**• *'-*
waa. nl Ihr  1.1.-'ll-l. a)e-te'|,.la'a  tea  liar
.. UW* l.la'.l .ia||[a-r.'lll'a' -I.i.Illit !•' I'l' la
• Itl. In.p illl-!' aaa j- Ill llai'lr pOOlttU.
ll ■ .t.tnil It.!* a-ia-taliiff !|,.a! „,,» a. a-,.t
Wl, Hie* Hll. II I ■.**, ,1 .lull!'* Ot llll,I,
*». ■ t.a tt...I.l!,.-!,,ia 11. t.a ,,ntir . | I,-
lfat»l 111 till a-ialalaTa'taaa' ii'illiat ,l,a' l.,a'll
ut i-iiltil "H. I,-..H In nii-ti aim ti.t!
ttittr i-ariti-it tlnni
It" l.a r I a,,; CV.N |l a„.i|l
A llaamei l]ri|).ta la ..,. Halt .tla-ltla'U|i'
WWiiM la.. It* a-illM.I Iii tll.l a-lt, .
la, Ha.'  .1.'. Ilf.tlr...  tilth.  |-ii|if laa llaa' ,1„ „ .,„„.. ..  ,|„  ,|  ,  , ,„,,„.,, ,.,
toMJIa  I-.n-  Hill  lie' lla. I  I.ai ,,.,,,, ,i„.| ||„-r,. I. a,,,  te'.-eeia laa  ,,r.l
•rttafl  Ha  liiama.,   AIIIlnU.il Ihl l.t..' „ ,, lial.'l. .|l|,. allvlaWttM III lha' laallli-
a,.)...,,, aat Uaa- lluni.ii. ati- ili'iuii.ll, ,„„,i„t aiiiii.,i*rt.l>|ii.'lii<i. Ant .inli
to,.l  lo  ihr   llirt.ii.'  ..!  llil,. «| |.„,| s„ii.t,ur, mal lii.a.ill.-ii,,,-.
III. ...I.UIltll! .1..... ll'UllI  Bl., ll.*.' l,|,l|,.'if tla. la.  Ill  falitel  |,a
Lira  i.  a  aai.mii, tlaa.  reaonl nn. auuw »m i^  iii.,i.i a, Um
, ill He.'|..|.ja',. al.l. I, 1, 1 iai.,.1 lafaallt.bla- ,,.„., ,| , |„ (ll.t, ami lan, l.l.'l.'.
i, atr.ua ll.r  Ull  Ir.aeV  maa, a-nmma'l..- a,l.-|'|,|, „, ,ui.w ,,,»..  put  a|l|al,  u,  tha
Illr.'H   Thr  Vallrall .lael llaa-till  aclwna  "I  aa.faMaa.a,.  1-n.b.tii.  Illi
(thlll.'h.a.lann-llm.  alai.h  tauUlii ll.rtl-  „„l |,„„i„ |„.i fit ; „. i,all,l.lil-l|a|.llltl
l.lai, .r.a'uii'iai, lh.* IV|i* iii any ilim- „f ii,i. laartlrui.r aru|iMl. Iml it i.
li.li ll.il I.  tllltli!  «... Ht-lial. It I-a.ll-  |„,.||f ,,,,|,||,  t|,»|  ,1,1  „-.!|||  „1  lh,'
ttiilnl f-a.fiia.fien llr.* yf.rly .bihii; ilea- ,|,iii,.„,i„„. ,a„l it,n.ti..ti  .hatch
tarluui Im.in.ii Iioum- ol llaame*. Tlal* Mr t'l.inl. rl.Hi .ml ihn tarnl.-i> •*-!•
1'iiiiit.ly Irtr-i.-otti.' ••! tla-t..i i.ilii „,e nttl. laitti Lata-.l.-\.>t-<l ,i. Hiia ub.
.i|i.t.eli.lliyl.Hlial.-rli*iU.ll..lla.l!a,ri  .„|. »,l| ho li'.l Ua  .la  laala.im.l  a.,
alr.aohy Hit* I.it  th.l  ll.imi* l- tin*. |. (,,„. n„ .\„„ia,i,,r , .i,i,..i
hiad.|ti.ttrr.  e.I  lhe*  rliun-ti.  Tla.- Th.t a wii ih-aliii. .itli Hii. nntta-r
.mtiunt ntlu-lidi-tl I.y Uir..' i irl.. „„, |„,„ t ,,|,„, |„ ,|„ ,„,,j„natt,r
.llOU.IIy. Llll  .11  i't|« lia.li, a'al  |,-.l,|,'i,,  „|  ,U|   ....),,„  ,,  |,lB|,|t   |,„,|„|,*i.
••t* thai in tm tnt nit il atnuuiii lo hut It will rrrlilnly in*, -anil .nil
>i< Him laaniy mllll'.n iim, Imliiilliu,tM,uii,n nirauir.'. Tu ant tin e-.u'
ih.t li|aalal Iur lailnlliic-. .Ulnar,', .(a., i„iril, Hir|,. i. n,.| il„- .||t>hti-l. h.n.i*
t.y lha wi.Hhw rlu. a.l t.t.irl.ti.  It „| „, |„,„,|, .„r» iirinrliiri" -• l.t ..
I.  tmt-  thai  .  (ai.l   elr.l   ail  till. ' ,|„. c„„ ,„„„ „| „•, niariraisl. allha-r III
|..ltoii..i wmilil a-a-tmli. ri.-i, .linnlil Ihr ,|„ mmlii i.l tlir m-i-u „r In Ihr mf
P*p*t, dr|..ll.  Iml  ll  I.  ll.a  laa  hr  („ral,nrr aef thr ni.l u».|on.  Thr main
trmrmi»ml th.l |.Me.hly mth mia,i ..hjut nowli u. tnr|. thlii». ...n.c aul,
tl.Hor. ,hr |*ur lai-ct o! |.i,,iim anil u,r |_ul |,»,ii.i,.  tririhin uiiin ihr
"'Ihlt nhjwllul irl ate*  mrre'l,  llirlalrli-  «r|,a'ril rlartlaefa
t.l tn lha ililt.  II h.i Imn utltl lh.t 	
thi Italian Unirrniopnt aoultj not prr- PBBaoMALa.
tali tha i ni.nr-. nf Uii* V.llr.li lu hr
if mi.ir.1. hnl Ina,. Hum In llnmr ..   |t, „., h.|.m«n ul Sum., l* in ,..au
. irt-at muvnm Iur tlir lllllll MIIm,
Ai to  thl*.  eilhr, «,,.'-iiiiii.-i,t-  aroulel  ,.
pnibihly hair Kamrtliin. tiiiay.iiibo "**** **>"*'*'■
UiMunria.f thr V.tlran an In imt   la*lin st.a.n Inem l.l.ln I. *t.i*iii*.I
put  ,hr  (Hu  .at  fOe-Tlmi  MtaM  .lul  " "l* *l  " '  •
I'flrur.. liul art.- ilnn.lrd  ,.l  liar i***\**    II. II. IV.Iati.atal'. iai  Sla'aal.  I. a Illllt
and tn n, uthrr tvnrllri.ry.  Ktrn tlar at Uir i*  .-.-
•l.inrd «l... altiilm. of ihr V.tie.i,   Mf., ,„|wn „f Ut,,i,., i. .,..|.|.,n. in
il.lrr.n- arirr only rncintly .itm tea ,„.„ ,or , ,0. ^,,.
lha- Hm lay lhl* ilrlrlit nf liv. at. a ll It t,||„ J|. K. S|»lr. Ill Hurt Krll. I.
■III. tin I   doublflll.  Ihrrrfaarr.  th.l ; ,,„.,.,|n|t i, ||„. g„,. ,  .
H.iy miil.l d.n lu trialn |.n.|arriy thai f. aidarll .ml ll « **l„ ,,ie,n .r.
.-latliniily l«*l.en«i tu Uir hai.l iif ihr; thi only >p|imwni<ilt.- **l V.t.a*.iut.r
ll.'lli.i. rhlirt-h, fur Ihii  and  teleVr ,r»-; W|,„ ,„ rf„„ra-r.l ., llar r.al.anl.l llolrl
nu thin I. Iuit i-aoN. for Ihr .l.tm   iir.,riir I', .t.nr.. .ii.iaaae r in a h.rur .el
• lldlurtl.t aalrrllaa.  |'„|k.-.  rrarnlaml  ,|„, >-,.. M.,.,,„i|,.|.,rs.aallirrn lUlla.y.
nplkli thnat In .bandana Ihr mi • hai ,trlvr,l from F.lrhitin .nd li n.li-
ahla-htlir|aap..-y ha. hrl.l la.r nnrly'|rml.lihal-oloai.l.
■ 't. raa " a lair!... and II ll :*'i*i,,l th.t
ii- ll.'i.t', time riaiii.'ia t nm  I.  ill. i,.- nua laaitna
'.I tai.laa- .ami mna-a-wlni, I" iTrvrnt mrh   *n,r Mr.mrr llnn.miilr .rtlnsl at a
• '    xUio, «« in nan , **** *"•" '•" ****** :«'**'" '*** ttM
Thr Ui.i,. Hon. sl, M. K. ilr.nl tht, ft!***},'"', 5S£i ta*Uap-lt
..™.ii m» mt  .1   ti mi «•  ....ii .. i thppe rarkmaa hi talmnii inr lotiv. r. It.,
Tt*S A>SL    In7. « LZ  hp* twelve «cka of oyalera for II.  Vlaneii
*'injixl ni thr m-i-alhtl nr* aoortiilun .... ... „. -^h',.1  ,,  ,,,  n«  **
..f ItuMla In thr Pamir, aald:  -%MN ll f"'1 a 2*  ', KJS  aw. iiSJol
..n nrroa,ltr for thr acs^ that la (Kiln, (SSKSfiK riM',MM    J  i.r
nm* about Itm.-* tialltraky an.1  lhe I y>lh?.gaA^Jfg^Wf,&i'J>>f'
Mflofrr  tlrombtrhrv^y  and  tVlr Wt* " ,,,,,,,,,r- K Ml,i"'' A MaM
*•****• **'*i, thr Pamir.   In tho drat
!*!••<' th.'.iritfiN .*f llio travrllrr*  \i.it
haa is .-*,  wrll known to thia aoclrty.
Aft«>r IVrjvouby'ii lamrntdl diath, ihr BflUah OolOBbU 00M1NOM "f UN
ilraitraphlral Socloty of Si. IVIi'ratmm'Mrlliotllat church hato held tlir lr tottl ■
\rr* •••nait.'y derldod that tlir baKllBflN Vanrouvr and diatrll'iitnl lhe
ini'tlii-l nf i unninnii railnir oni> of tli** munrva oranloil for tnlMlon work by lht»
crestoit rvt»torrra nf th*'rriiturT. wnitlil scnt-ral board. Tho pfWldank Btl .1
'<■ io lill up tho Hae- in hii M|i|iir.iti*.i,. r-Iti'it" wllltakt' a trip to Iho north.
|iD-drom|iIpteour ktiowlodgo of rrnlral the nbjivl  brln* to visit Iho Indian
1 A«lati (ooiraphy. A w-hotni- wta raro-' mlMlon aa far north as N aaar Ivor. The
fully drawn up by oi|iort« brlonolno to mlMioiiary mmtuittro havoai ihii ni<w|.
, the aorloty, and uttlmaloly throo at-rloa nm i. -.. *,,* Jti.'." i.. * •• eSMOdadon
t'f ot(iotlltl(iti*. workltiff llnnllaneonilylehrifUulltBI tho Indiana and i liiin-i-
i-'inii ilifforont lliiil. woro HfKLiiii'iii .iml iii iiiii provlnro anil tho nmnor. tlmr
iloapolrhod In l-"'.'. Olio ««-. nndlf and oarnoal work *\i-i'l*l on this
t'l'liififl lv,ti..itT ami wnrl.nl uinlntv In lamlablo ootfatfOT will alwsya ilMdM
•onth  lowsrd*  Thibet.   Tlio  leeood a  mniiiimonl to 'ho ••■.* mt  and Iruo
lundor tho Imlhon Qroon t)rl«limalli|('liri»tiaii ttpirli of that donomlnatitin in
to-ik r.itmiv Iho roftlun  ruiiniufr aliino  llio woai.
tlioChlnoaolmnlor whorolirontMilu'Viky
j workod, alonit Iho most wo*iorly lino of Bow It AmtAmAtA
Ihn lh roo anil all lit roo rolnrnnl to St.   ,]tl*\ whon thoy woro atool in itot
'roirr.l.iiri  durlno  lajt  yoar.  rotd (lown ,„ .,,„, Mcliooollanlan ra.o .it
|.-l»boraloi.a|toriliof„r..|ho(loo8r«l-lilral Vanoonvor yoalonlay It waadKnvored
aorloty and aoonl a fow monlhi i.ro^r- „|M „,,, j-^, immimA ** * nam by tho
HU tholr rojwrla boforo Mart Itm aaaiti. Vanrouvor i-ooplo had not boon aitb-
Thoro ran bono doubt Ihoroforo about ,rr|M, Thon aftor ono of tho Vancon-
hoohlor  nf Iho o«p«|(tlon whlrh haa w m||||oa-Unt ifOTtt Ami |lf«n bh) l»N
!.?.^,u!i™^'r"kL"^^^^ »M th" •«», it w« uirriilil.illl.i'rii
waa no roforoe.
'"""-'l .""•" ' "*' "'■"" "'""■ 11 ,l,ry l..d b~a  „n,iy  ladl| -t.l.
tilll Ittiy ll',..*'', .,!!-,!.  !.l...,«||,«Ul .hM., >.                 at* la, ll. Ihr  .ra,.
riltta.t  Sl.li't  ilial  t hilt.I,  ir..la  ,| . f,! , I*. . 1 , , .|. ft it.tf . . r«a|. I|. ll.r |r|.
Vil|..ulu. ,i..t.r,l... ai. ri.ri.nl tl,i. mln.lrin  Inn.... .. i iml ..I Ihr
atanln.h)' Artin.N*i-j*,a,ys.lir,„f„lr du tl.. .i..-t a.. i.n t...i.h «i..l Hit..
tttn .h*|i»riie..'i,i. Iron, t'.|iulo ts-hlry *•**"*'" '** '"1|"'« '"' 'I"' "I"" *****
*.| ihr lUIUmun. thr ,„,i,  ,.( ii., it- l*«d mini tu at.larlatlm.BM.
rmird stair, int ym,. .tV.lunlH t'*"ir***' -.!.. i.i"i"i luma  A l.r«a
Caiil.ll, Ki'hli', * *l..|.|l.li *.-. a.a.l  all. r-'lliillnl ualirnily  fur  llir murh.
mrUrulir. nf ihr.lir«y. .*<■. at. a«r.i Ulk.*«t itaal to lake punv Ul Int
III.  Ii-IVM  llll'  lni|l...|..|   lla.l  Ihr l"'l Ilii.'t'l'lM ala.diia. l»«|i, ...nihrr
im..*dy  orl.ln.ini   in   a   .tm, U,.»ll>i|            *i (toi ilwir
lTl.*l  li*tarrla  , ,l!..r.   I .|,lalla MU**iir" *'* ****P in tain,   Ailn awk
isiilry ny. th.t . Iu.tia.lii n.i. ... dtl«, thr m..i.r, ... t.i-.l an.1 a. ao
I.1II.-I .laal at, -.mra,  lnl*llnl. I.". «.(|. ..l.-rlOrl.l ... ,!.| K |„i,.d ., 1-l.lSllai
.aaa.l, I.r daae I 1.1    11,1. lt.!..,a,llh.n * "•,"** **"* *** ***'*" **' ."*'»  I*"- '•
dm.,, i.i.l.rull,  Ii.ii. Ua. - ,,.i.|ii», «i>.l..'.l-ti*' MMMM ihr rim Ull
report net              n uth. >*"***< ***•*
laainil.'l kllla-d   All liar.V
l.!..i.ljr.l iii lhr luilimm.   Xnlliln. *^" ****
ii..tii ta.ia ih.  ii.iii.i. Hllon lit,.i ,. At ll.iiia.it."',> ||.,-j«-,« IVrlaia.
Iiaalitlaaneil  In  Ihr  ,|r.|<l,|    I .|,||l,i dl, «i"l Tl.ul'aeal.,  < it.-tnal.-  **,*. Kara
******** i..niii... ii, ■ ,,  ,,.,.|\|,. u..K.:..„. j,,. Hu,.
m.ur,.  ,N,a..i..i,  i,»a  tnvt. tikin l-i ,    ,_^.   _,„ .
iia-.,.*..!.,,.run*at al.i.1, .Ulaw.it "I"***>. ****.**.******
CaptainMebloy,i roporl on tboriiruoi
•lainn in ihn ma Urt
in un haw umjan
Tho I'rtiidotii ..f tl,.  Dnllod MM
oavo hu ncooonea ttt * abort ****- un**
to   thi'  M»a*h»n  tii  Ibo  rruwiii -i
Moilti>diit niiiiirii. and tho drmwiaiK
«wrt-|l, prvwOtlHt tht* Bttml m-ntr la 0
toatitrt  tntdMit  lt«»fd  *****  t**** ibo
mi amm** **t t**t***t**m, uf
■' ttmt* It-it Mba i«« ola^ooot
■ ttrol   ih. fii^ • mat arm- In
ilm i» 1U h'oh **tm
whkh kaa *********  UtrM hlthrr.  Tlw
.4 Mlaa.Vufa
"
na.a.li.l  ..I  1,1.  rnll,  -, o.r.1  | Thr la-Ma ^»»Hlt ul  l.l r loar.
tt*'"!- •lll.ll. n.i, 10 Ihr I..M.I. It, tlUI.lt ."I t»r.'>lol> la lt»l«.
•Ii-ln.altt. »l.i ii.ita!tr.i..| tt,.if a,.|.r.  |,...«,..nV,4.-. i*.t*ia aad la*...*/
CLIhlh  aal   lhl   I',. .ie|'1,1 '   -".'I I 1 .a f.1—,!.!.«.
liy  a.tai  and  ...ntinuni  >,.,.. .. i,. „,. imlklil
sir Jiili.ii l-.iiii.. luir. Un- Htiiith mn.  . .-...aa. iha
ialrr. a.a hrarlll,  l|a|.l.ud«l ahrn hr  m.a, .1 I:- rr., m,.a.
«.i Inlltlluml. In! hr di-l  t a.1  M.kr .  mn, of ll.-ll,.alia. .  a■«,,',U. ,'
•|asi*h.  A>Sir Juit.t. uu diain thrro 'ttnitdi.it, |. •*!• ia lk»,
«a- a .ti,around lb- H?" *«■* »nd and "tltu,fcaih InirilM laaal
Hr. inn, ml.ml .uwtttn. Itf.idrai in. m»ooi-r all Ut.t emM l» re^ainl la
ll.rtl-.aaa. .laa.  .1.  ml!iilu<..l  lit Ibr  an  iflltl  In  111*  r.-ilwa  Hi  *t
• •.anaiali.r by thr |.midla. ollrrri Hlttliutl Ua.. tbritby (lila. Ihr ******
Tlm rnltam- ..f ihr rmsim a a. ,h. pront ol hrr a.-trvrl.l m********.**
•Iin.i tor |irok.nml .|,|.i.uu*. \|>. 'I- i -I lln MiMlM
<in I, i i.'iiinlli i. iMtafol t.itni.K Iroa. He* Toroaio Mill!
Srrntary llu.k •aid thl* allrrttaon "Mr" M.rKilt»a !•. lat, »la» coaM
that thm ir„n,. trull, la ibr m* ^, *_2_!_, _,h^__^J?iS
ndlrul annoubirlarnl r.Mnl froa, Hoar- SS ir~i-tilSI___-i .»!H!
>h.i l,.ly hid dnhM In roawir ih. fi^."_?__2!^S^____2
(.rohlldllon noa nlal,,, „„»„ thr *™X*XiZVL7'J??aa* a*£*£!*
imnoftatiam   ol   Aatrman   ..Ifsl '""'*"*' *" T*'*'***.**^-Jk*S*"
l«.,k mm lui, Thr m*ntan *Ju*l".."'"f't. "T,t J!?J1*.
mr* an nMvl.l ui.., ia, ikr ln'.aa ba. . UaatUnl iiitt-r. ro«M.
m.Ur,    ha.lL,    Ukr, it  1*1. "** .IKMlfcHf- .ad..V .la*, alll.
h. tfciilM nnwiHueim ifc. mum t*"*!* *. *****  ** <**l*****  ***
Wa-nlhrSrWYufk  l.»hl Of  Itadr  ****""*   ■•|I~">J*.  &*„***
.ml ihr Italian lintrremrn, iauu.lT **"*****'■• **'<**!*.. 2*rlU': S
an, mrmrn,  ll l. prohablr. ihr -r- "I"'«"".«•»' "' ***■ U""**  ''.'"
nu,y «l,lrd. lh.t ..I Ihr K„ro|-.n "*' l*J*»*£' ^VL^SSm*
.......tn..  .1,.,  fc..r  ,, i.ii„l  .1. »  Ihllllia. |tuar,  ahkb  aaaUM,
aad ad-lnallua   IVhll. Ika
No
oai bit i laorialh raanrlw tnaM h.*~
fyttatwd Ifc* l lot*. Nwlatar awl
******   iSssMatr-'Taisa
ItlMitltst., .IM I'- -Th. |o^  l..hr-r,^«rtp|-rtHr*Wa-»t*Wll
liar a au. nf J. M.  Umy.  ehit«r-4 allh  ll, tlr.loali.lrt . faiuVal hHtory
thr  mila-dr,  nf  Itr-l.tlil. Ilullrfakk. _
Aii.o.t llth lait, today fonnd Ihr dr- tmatma: «i»>w n_ij,i
frnilinl tiillty nl laatilrr la Ihr Im Un Tonlai rtwia. a..l. Itrtalar
dr.,.*-. .uh . rrtonairndithen lo la- -ml. a lineal tu*iat*i alll * aim* I.
priuenmrnl for lilr. Im  u,^,^., ||„|. ,. ,n „f th»i„
m.. _r.il. •-_ ilnfrl n.b  t* lh' •ora-Hot. . pro-
woe Will w>. *mm**l****** afHI aad .tint*
■ III, lean, llclnlarr It -Thr itithrt „trar~ ha* l»rl mat* ap. Tbra.BK.
m.lrh  hrlarrn  liml  ll.wkri'  rlltMl  II roaUlai latraatrr Iki* nttapaVIl i»r*
ae.aaiilrlit   .hn   bur   |'f,.|,,!.!|rj  Ihr
ina|..,i.ti..i, of mnl  prodnru  fro- *V™Zn.
■tmrrir, .in .„o naaatrthr mith-tka.. ****.**.<*1*'S Z':^*TT.,
imp.nnl.
Thr
if.rin.tatt Mttitnn dirt
niltllaanir,   rommlttrr  aaf  Ihr
am  in lllllr l-amlr nnd ,'fr.trd M milch w„   rpr,,rr(,  Thon „„,, Mr. Iluiu-ll
r.rlirmml lit Midi™,  llrombiclirtiky.. ,,„, ,„ ,„.ldml „„,„ „ „,„,„. » tta.
llkr .11 Ituwlin rtplonn ,ii.,„„'f,.l th.l ilirn ««* no l.aioyi
ut« A UMIUIUUMI Kunnr Thrn .Ilrr Ihr linny* hail Imrn plurd I,
And Hartr all alio emn nliitiT ,hr iiain* w.i illu.avrmd Ib.l Ihrm w.i llaa fit
lai.inli.frrlnrriinillfihy. Thr.uir.u*orl»i wllr,. And thrrr Mnl no tt.lr, II
h.m .Iw.yi Imm Inrldriili of lllnilin lolloanl th.t lliofr aaiaild l«* ma l.ail
rtplnratliili In All., ami thni-nllirqliriltr tli r   Tbr lalltiar, Ol llil* litllllinl l|eorl-
i> Ih.t KiKii.il f'tplairii,* iiiit iiiiii rum- iiii! rtrnt m.y thrrelon MMWill
mioly roaoh Ihrl, .ml. lint nwln. lo thn wrltim Ihot:
iisiiiflly thry nnjny. h,ln« hack mnn No Monry.
Iiiliirm.tlnii Ih.n nlh-r..  tlromlitrliri Naa llrlrnr
■ky'i rmiart. of which *o nim-h I* In'.ril. No lltioyi,
I. only Ihr wort hn had nn hla rtppdlt- Nn Wilri
Inn ll.t yr.r. .nil llir *.mr .i Hm' lallii't ,:*a*    Nn llarr.
two ii|ardliioiai wnrklni tntthrr o.it,  Tlil* itlll llkily l» ..rwnl, amoni
h.W.   It,  th.n,  If  ll  quit,  cltl,, i tl.llr., at'llir Un! mi ncfifil.
rl.lrn  ...  I.r  fPlamm.  !«.!..a "»*» "I  U***  t*«ntt.  Il«»  ifc.  Bla*.!
nu  .  ™ , LIT    ._! I *** >**'<*1 ********« *****  All Ihr
I wt. ... ...nrlo*nl thl. .firnwaa. ,hr fc-, ,Mm„. „ ,£. „,*, h.,r proa.,a-d
tlik.e.>lnnln«ibiia.trhhy.alaalo.i u,,^,^.,, ,adn*o**r 11.1, .bolml
• anl M iw   At Ihr roarloiM, ofiwMlMr,„, Tw^,r „n,iB«  Nirt,
' '*,f*«''" "- ""'1*'«' * *»"wl ».lrh, ,n ,|„ MW. ,m f.mlliir to Wa-mia-
a.*i"iair nl. iln l;r,ili«hmrn ^.m. ,,ff „d>a.«», aal U«* widlwthai al
to l*«! itad uxillnl in rom In thai, tM ,,„, wmi lk,„ ,«»»„«, b.t. lap, at.
">"""'' thr mtK.11 pt.llo.ta la 111. ilt, la Ihr
mmi.....  aaiwan.. I*"  .hoold  bl   .«*»ri>a1  tO  111  IM.
CAMADiiN atara i^Hi.m-. ii.ti t., .....tioaan. o. in*
em  a. m m  .   .....     ... Ofraiitle.   Thr   taiataltil*   atr   Statu
m„T.    *7m? "    "" I'"'""-"!.  Mr-  IM'."l'1.  Nl'  -iUlli**..
Mall, Kf.iu.. I*la^. aiM u    mW M,„ IHtfa,. M, n*,h-
UrtA*»,tint..iMoV,i:.-Thr.».nl ^. «,. |vn, .id ,h* Wntiaia.iir
In Ihr  hi.  i,lait,Hi...,  , lu-  aai lliinl m.lr   gu.rtrll'     Ttr   ... H.lj.t..
from thr Mnk by Ihr ranadlin IVIIIr fit   n*lln^   alll   ti  la  tha
,„„.i....Ti,„~.i..  ... ..,. h.nd.  nl  Ltl.*>!«   llrndiru*  aad
l^.l.lr nn rituruUy.  No drllnltr *t.tr. . Tht,rfw Kyilm  „, Hmdir^n ha.
mml nt thi .mount of ib. .ward hy thr pro.nl hlmtrif an rInroiloBlit ol aatta
l.'irel ran yr, br ohiatnrd. hnartrr. hot than imifji .iSiit,,. hii tro«tannl al
Ihrn ll no doobl  Ibr dwi.lon li much tbi irlnllnni alitrh br h.i .itrn hrlnn
monf.troMbloU, Ihr Mirfnmfii, Ih.n *Vt-*lia1n«.t, l*id!im*u ha* nritr  f.ll*-4
a.i rt|ivt«.l.  ll'ifna.,  h>* It th.l Ihr '" "in him hntll .pplian  Ili.Hlbr
imnunt awinlad thr rompany I* urnir. hnnl,.. tlar ti-n idt.ntMr am Tnrul.y
.hrrr l-l.rria , ,,„.f|rr .nd . h.ll a '"nlnl   Mt  Wllioti ii alu, oar of
million dollar,  should Han imitr mr- »"«ti»lail«i ■ hm" nntrn  Mr* l.tp*
rrrl. both ildri In thr  bl«|ril and moi, "tlr «od Mr*. |-rrlr»,H .Itr-iWlkia*
llrnrly rontnlld .tlallr.llnia rirr hrld "P""   Hn-   pl.n**f"r1i*    Mr..  IVlll
In Ihr llomlnkm aniildhl.rn.uin loltr •MHIlr. «>  .  pUaWr  tn  Int  aill
■alitfird: Ihr leaetrrnmrnl nrr.eiur aat Ihr knoan In lhl" rll, lo nnil idlrrturmint
faemirr-* ndurihin  from thr ordinal I"*"-  Mt. l-nlr m.i h.ir r.,uiUn .
ol.lmi. ami thr mmpany brcauir It alll tntforaw. In ihi protloi-r. bal  an
u-rorn  Ihr  final  tnurhr. toonrnflbn inpnttnrt   Mr*,  liputtmli* I*  .  I.lr
tna.*!  alllalnlll  usllnn*  nl  Ihii  »n»t MH..I in 1tV.ta>ln.l»r. bol npofti Itall
aandrrtaklnt. '•■<* 'hit tbrrlty I* latlnaiu In Ihr
*... i,-,„ t„,in atrajnliHarn nf .aoihrt it"..., prrlo*mir
^:r'„,*:^"Zt il BM'Vteassit-aitw* -»***
\ an Homo  ilonioa  nal  tlio I anadian „,,_.  -.-fc^_t_,i._  ._.i.  »_  ***** __r
:,r"'.,^iV.T::r^,n"*";Lo:,;:f ssr-ssr -si *uss*i
u a,  .i pawn ol iVmaiinilrr «,H aot nktt
"'"I'"'.1- ., ,«.„f,blr ,., rrpprirlnnlty I" hnf IhU
A la.lll.a T««r '. ,,, 1.1,nil.a. „,rr.,ln>n of  i.frl  ,lpt*n  *P*  Hf.
Kl.eaitaai. Iliil    ' ,tw«r 1?. -Thr Jnhn .,i.rn.  drrl.inrr..   Sfa.lr  i|-W,<  111
I'.rtiithir*  U'lrn.-a-  l-tll. In  ftinni-rlkin nllf-nl .1 Ihr low linn of IA rrnt!. add
"Ith Ihrljaarm-t I'nltn 'ly. whlrh ml family llfkrl. .• Th*-u-m.y tunleUlaut
SIi.ikii. w.i tntaii ily n|art.ft yrititd.. It Ik. umi • a.I t|r..f< I,  l.y.t A l.>
l'rlncl|ail llr.aat ann*i'in*H that P- bad and II Hn,.., .1 it.  n, nt  .ay
I r.t-tltrd from Kn.lo, lloain . obniur nt th. rial,
* I  .'.  iii  in  in  |0  lu  Hi  10  lii  in  III -.'ii  10  '.'ii  rn 10  '.'" M
-.-.  "J  ■ 11  IS  :■  tt  10  10  ■-' ■'"  10 10  N 10
This Card is Worth $6.00 to You
Cut It out and bring It to QOUDON A 00, whin you wanl to pul
Ita-. ii  i~ Kline*, ***■. tlmt mi tuny pinu'ii frmii it tin* in mt you
buy, Whpn your null purehaau m mi to $34* tn win maks you a
nn'-st-iit of oi till : 1! « not'iiortnoua volunioa   •Htt,*i,r'a KHtf
,1 ui.i,,I, tt 11/  (i,/l,(  Ilt/t.lltl.lll.ili,"  '-Urtttlrr'*  I MilliH.-V''  l**irli»H-
mu," no "iiiHiii.' .Niin,r.ii intuitu." TIipm volume* ttraplendldly
iitn.ti-1 iin.i twin i.ti pi 'i -aolylUuairalr-Ml ***** * ■■■• t* ■-'* hu I ill
,,i thu attire- nml In.» • ilu-i
G
mwjlti. BOOTSm SHOES
IQ   BO   l.'-a
11  l.iin  1,00  1.00  1,00  l-i"
: u
l.in
1  |0   l.-.aa
l.lll   I til
•jfljc Jefrflev
Kl. II. IM III-1 I'lll - IH
II I. ,1 I. »'•• I,-*
yul I'll  UT..TMIN-1'l.i:  10  ti 111..
13  froiitu - '" l: "i I- fl l-i'i'li "t
I,-in,ii,.i  ,i  SLIV.B  [Ull. at   i I'li.'-ii'i
'1', i in. i.-iiiiiiii.--
\\-|: IIAvH ALSO  A  F8W
it  .till Iurutln iii-ur lhe i.-ny lai,'inn'
,,i,,l t, a a,in it .1..in - l lu fi ul tin- illo of till'
.iiiiiiui ut .......I-- '"I iii i.'""- ii"' iiui.iy
,,,, I.  ,ii..a  laa'ialt
loll BALK TIIK  KASTKtll.Y  100
I'    ||  „|  Uitt  IU--  I   ■   !-  Ill   1!  'Illllill'  "ll
il,„ li,innii, md lu' H-in-  Tht mill
l„|i ii.i, i I-
I
:-
11
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
M
|)i;   fi.\:   1
umm *i
tai)
,I.Y i:\'t\>r.S!>Kl* ALA Hif,
ti is suiisdu-inriiy roaiaurliig i* loam!
on tbo roipoilblo authority of iln-lit.
Huu. Sir Moi'MsTt'Aitr K. QtulfT Dug/,
ijwaklngln tho doubln capaoKyofan
ox'governor ol Mad hi and pi-oildoni of
iin RoyalQoographleal Soolotyof Bug-
iiimi, that tin- ri'ii'iit Ruulau oiplan*
aUona tn tha no'toan1! land of tbo l*anitr
boyond India1! northorn frontier, ara
gouuiuo touraof dlwovery aud not die-
tiiti.i ti> i.ii a- ol iggraaijon in India,
Sir Mm M-siiAtti oiplnlm uttlifaotorlly
the fact ol the Itu Mian oxploron accom-
|r.u imuni t y ** largearmod foroot iIiourii
;is I,,* uyi, ii were will to provout Inter*
natloual alarm and naUve dliqulotudn
ia making 111 li ovonti In tho
future »' largely idviiiaii In
imt nid and aipocl aa poaolblo,
What adda ■till further foroa to tho
ot'Uovernor'i explanation In bli ttmt*
itou, iiuiiMl.-sii.is,,i.m full knowledge
i iimi though othert may bo ami ara
' .i '.H :n. -i. tin' lit ni'ii nlnlttor who thould
boil uiidontand ihi matter, ti"' Marquli
ol mi i'in nv, tin' praaoni mratar) of
to i otl mo oxlortlouatp pilot obargoi ivura
alio ii-io.iiiii. Tin* gratofulpllotagave
ihoienaloril&oooach for this. Tholr,
porhaiUi moil Uagranl wrongdoing or oil
Wait howovort an agroauoni toauppurt
a bill Lo "repeal tho lawmaking it folony
lor oQletali to Hi io ittimt-iiiiii dona."
Tho M'tiniurtiii boodlon tlim* propoiod to
Iti'lp humlriiilii iif California gtuitblors to
evade tho alroady too illghMy enforced
law prohibiting tholr nofarloua oper-
lUoni. .Sum., nf tlio promitunly grateful giuiblora paid tho boodllng ton a ton
ISflOoaeh t6r rating for thii ropogl,
although li wan vetoed by tho govornor.
Hail it |i;i.s.*ii him tho worthy loglilatbr!
would JoubtloM bavi aikod a higher
prli■'■• Thau caui are a fow only of
thora brought agaluil tho C allfornla
loualora, bui ll noma vory doubtful
whether any will bo punlihed.
Even grand Jury rortntugli in thai Bute
too often fraudulently arrengod, and tho
Seat Uo Telegraph to which  wo are
Indobtod foi tt lotalli addi In allu-
iion to thu, Hmt "it I- thought tbal
" with an ordinary grand jury drown by
" tho umal trlekory there would bo no I
"danger and everything would be
r." Even our parlla*
ii-.' nf enquiry when
•iiiotu'y  aie ovIdanUy
Bank "Montreal
CAPITAL, nil n.iiil up,
REST,
$12,000,000
0,000 100
A Savings'  Bank
Department
Has boon opened tn connoclion with
lliia Ut'.-incli.
Interest Allowed at Current Rates.
GEO. D.
BRYMNER,
Manas"
.-.I
ut limn-  it
,*ul',  HAMS,  l"l  ■
K
-.1
i rm
ti.
it
tt
I 'e-"i!i:.L. m:ai: 'l '
li  lav,
JlAItMS IN At.
1  iii.i
hi. ....
l.l ITS
IIAl.l. UllADUATK
. alalaaial In i, nli.l [ut..
a|.,ii Tl.rural aaiul  Ue  lt.,-|,lul, I.  It I'  I'  *....,,-.. ,|
Wllllmtl...,.',; a-a.iaaat Ylli'. Ilial  ll'ienl..  lol"l«ll .".IH
-na-!-. v iu «..!,..i,-in  ttlll li  ,1 ii,,:,!,-,,;   Kuillnd
III 111 I' U.'l a  -■! ■■
tl    lll.il...   M   |1   '    M
I., i'i„..-i;,',:'.,*j.':,.;' L .;,,,"„i h„- i'.'-V..i.-i.-, ..i uuMotii. iwtiw" *'**•*• *** *»*» **
-■* .*:•< L.'ll,.'::;'!:..':.'*'' N*- "■ "-*'"" f,„„.,„i„„...„...,. ii,,,,h hi i»i. *** ****** ''»"* ■»»■■» fn
**T***7,  nn dl. illllt. III. ,'ll.lrllt  lhat  la-  III.  *'" '*'■'  I "  '*"'  >"''■"'" '*> •"<*»'-"-
l.tll.ll.1, -   Ol   "'"''"'">  '""'  ,k'"  '"   *M'  I***1 U*  **'**
Imr I'aiiiil. stair.
OLANDAGENTS
. Wi ii till'Its.
FOR SALE.
(i.
. i. nun... troubla-d I'l Hit' ""'"
1'rt'Uilr,  i*  iiii 'I"'*
ill -i ii-1,, litt-.i.i, uirenl hotlt s-r....*i:y -.j|..*n..r ii..iiiuii,it,. io .Call
1. a Ha.i nlliri hud •-tar.-l.--ly  mob* t"iiil« «»i»l Ittit, lid ''"I I'-i'i-liiUi'
[ri
,. 1111
lull HI
:.!,!„,!. V
T
Bl lllaa-l
S III* ni le
I'm I"
BEGBIE BLOCK
HARDWARE
T
■WO CARLOADS OF HARDWARE
for ilm spring trndo hnve lust been received, opened up und marked at close priceB,
We carry n lull line of builders' supplies, making
specialties of Locks, Building Papec and Nails,
We .iifu lutvi* ,i mosi magnificent stunk of Cutlery
[CENTRALHOTEL
| °" NJw'ttffl.iJi'tr1"""''
JAMES CASH, Proprietor
iPeleppb
X !'"«"l mi'l
I'linriT srnmr
CUNNINGHAM BROS.
ll.'  fl'll..»ll^  I.'Is I
*   K\, 'lllall.'l.'l l.<
ln*l".'l.  Ml   I.  Vi. I
l.fk II
n.t i i.t« .iii'jily t.i
IIKSHV v I |.\t.'M'-
i.i. t i
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
importers nnd Wholesale Dealers in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
B9^HMitfVunfl«s
IfrfSd-SS1-'"-'"'»;:'; Jaa
 MAIlf Ul'tlAM |iHii|i|iiaJ.ri.,w
W. TURNBULL & CO
I'llNTKAI'llllls ANU IIDII.IlKlia.
Iiiihh Mim' r'ttiTi'ii.ai
»JJ.lVn''ir^lBSotet-,»l'^'l!tt'
!::'::iL::!Ii:::L::i(r'':;'*!',;;'«.'::
MoPhee Broa,
HliipwiiKhts 1
P. O. Box 207
Vancouver, H. C.
BOATS FOR HIHE
Qeyonil Royal CllyPlaninj Milli
New Wfstmin.tcr
ll l.s I'lLTILIi-.. UllADUATK I'lllL.
ill  ,1,-n a
... S III.
'..,,.!,„,
i tr tlmt* for tin, ladtur	
/lllll, 'I'll III I.U.II'I  ll"l
I t  ,,,.,.i.  Ilh    ti:-- '  -i
i, i., '
• iilll,  »IS'i'KH  'I"  ll.tll
■ur iii.ii / iii i.,'ii'i«-
tl'jtMLH  SITI 'il"'-
I.  IMIII,.  "I   till. .».  alalia i.iiv.tjlie   laiuini lli.lBal, III.. ltla--1alll t\|.la.
el   Iillli-    U I-  •*» Itnl Iiiiiin illil itl.Mli  Itl  ll.-.lu ll.ill f tla-r* ,             .. ,.    .
 -.liii.laa  S a la. let, at Uy.li  I'U " *" "  *'" " " '
TTT,; I'LII.- li i ■ - i  -
1; llllllli.  lit  iaa.,1,1
-atlafal.la.f,  |,faaaf a-l  tlaa-
TullluiiiaaOtiirliair, llir llu-.tttn riiilurittlui]  aaf  i|,i. |',iinir.
Ill,- -aatl.l.i. l.'l)  -..lai'
itUlllall'la- "!  I'l'M III   111.--1,111
w.hi.-ii iinni m iinni iiii-ni. in Blitvp.   Tlin'- »"ultl
MUM MI.M.M. tt'UlliiS ml.  il In i.|ii.l,y tlt.il- rl  fear  llalrr-
.,„.,. i,.: ' - ''"J '"'"' '•""il"""''
Hid II..[a tt. I III *\
TO RENT.
TO DEPOSITORS
S.allll' 1'
lliinl  Ul.
'I'l
attll'.-llli-ll ol ,laa'I'll)' -tltll,l'i)   J
Mai'larlalli'  llta—ll  aldrlaltail
SISUI.I
Im
l,
A.l   V •'
-In. I Hi • t
'1*11,1 ul!
X  I....I.I  to,
rblldl '-I
- |i
iiu'.ii ih ti
i  -uiui	
Illtafl.!  I-
llaiffll.
llll.1.1.  1-aiaM-   Ullll
aet  .11.'  uul  im
"  I.
. iM-.t
. - liaal ill.lallr Mi'iaU-
II, lil.l ' Ue,-,.!
l.ai.lii... li, uu fa  , 1   ..   | ,.,| .Vli/-/..' AKU Il'.l/.V*..V/-V.
1. it WaafLtfallail,!,
nnncKKin  im* ui -...ham.-  ''""V' ,l,k""""' ' '
V-r  M.|a..a..la, ll. II ,.  1  |ia|alll.r  IHUII HI
'  , * l'l,-..,rl,
s
letmAtA tla    *<*  ,
*  -    ■ *M .'   -
„,'..
WE INVITE
THE PUBLIC
um
III'IINMIIal' 11'1'tl
M mti
I"
I.I.M.
■  I   -  \
y.w.* nil *
[59
1:
ooanrtui
	
I'linriLKll '!" ILi.M
l|1||i:..'l'tlltl:s AXH IIiKill.
In aiiiti. - i il it.  ii. ti,iv la. itti.tnar
In-  Hl-il'r  Illaal ||, .al' -ll|ll.ll..l  I
... . IVltrl uul I la-In. I.lk'l.l CeanialWllaail
-a laa Iur, ttlnl .tr.'li.u. all.(Ki.t'el lie »ll|i|Kirl l.lit mi ll.l, u.'l, ' I I |«rl|eill.ti .Ulll
Uir . '.11  laylatk'   1 111 V  litllai  till-  '!.- ,., All W.a.lliM. 1,11
.Irt'i't li iiarrua  ami Ini'iitivi'iilnit, anal
-ll.tll l.l le-  .111,11 * aiaal ;|a  |.raa|eu.e'd  llUl.l
I'lra- to  affultl  atoltflf aa.a-.i  ti'lare'li
,'uliniilaiit   itra'a*,  and  ll |aitl
A,Illi,nl  I,,  iiliil  lliiniiii|li(.ri'.  aim.'.  Thai  tlar
Viii.aitiii r t.  laii|i|iiii-ltaai|at I. mlll.-llala- llll  |'l"!'all>:|
. i ,.., I,  iii ,.,m, ,1 i.i,   .. • i-j ii Iho thll;  -I-. -.-I lhM.lt i"  .'i.iiiii  ida   I, lbt oonplil.1
"■I Intl.'alaaiib, Hut al unly .Inill.r inrlliiili wahltD, lllii* utlu-ri.    land with ihr
'*  ' "'   ,.'..,..... ■ a .■ .• t  tl-  *!  Ha*'  .II'IUI  |.r.'|—.-.I  l.ajla  liyliar  It lli.t ll would
JI city', .-niiuia an iilia|it.-,i  .l.i.! Uir rill lup.y.i-1 with Ut. I.II
VrtllJe- I.f Uaa- !.lla.I  a't |ifaa|.f Ul.'.l.  »UllUllt
I a'aaUi
.ai.l a,,,n I-in ufilif    :..,'i lV.'.lmintl.i in  l-i.-ili"". Ihi'.n-.lly mlilr.1 »"illi i-.H!
Ull.  1  la.lul  Hi  "tr   «»*"   »""  II  t'l '•' "1  'i.'lrlilli.' Itpoil Ihr
1-Ilia  tlaa-  i.lldli-   ll  Would.  |'liyi'i|  t.',„.ltta|a-| aaf thl l.lld.   Tlia'ta' lllOUld !•'
.'il.dtlkila* In llauae' ol thu twu I "|tll ltd llttl*' nn'lliiidof |i»,ln. lul
Ilt    'I,  "Hill  lll,|! inniel,!*.   llirlr  holl,  ,1a
• lulu" U|e . *e-'U.-|i| rlly.bd llae  i'l|aaSi|arl.,rd land uwnrr.
■  Ko.  li..ii.aii,.i.r I lerim.r.rnUy bra.ll by tti Mtli| btrk
.- !lur._
■ .» Italia Taill..
I .all.rlUla.tll,.   leaeartrr,   thll   lat.l
.  aa»i*.i»ii "a day  .!•
'  il  .e.il.
II
THE
British Columbia Land and Investment
A-O-EISrOY, LIMITED.
SiicotiHioii to Allsi,|, It Mn.on
i',,.,tiii. rn
('I  l-ltl.l it I'.ilMl.li, 1.1..UIKII. .ui.|ii»ily "t h'lh.i*. ■ in. ■on nan  til., ot lb. lutd nptipttllM, till
l,iiii-rr.iili mi, li-   Ii'vod.  II would  -itinB amln.l It In tli*dimi..ii u!
..... . . ••* .   ......    -a _...._..  .......
n.. r.-,'.|' ' \   ,
U.L^.,';!
ll.l.  IN
-
..•  u.li
■iii
/ ll i,l\ tl.i
10SEPH STIRSKYi
iii.n..'
Jewelry.
In view ol iln I.m i.iii-ni interest given by the Dominion Savings Bank Depart
iiii-ni. .uul ihe restrictions imposed as to the amount i" be deposited, this Company is nuw tin*
pared to receive mone) on deposit, in largi or small amounts, .it intereat at the
5 PER CENT PER ANNUM, und on favorablt u rms as in notice, etc
r.n.- ui
M.IILIII.V
iho cm
-
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
lev am.,,.. UM, ,.^
fll  I. ,-^i,
NOTICE.
»/* i»n ii
.,*..
11.11. eef 11.
a ll. iiiid.1
, .1.1.. -hlh. 1*.
KiTAiti.i-1111. IWT
MlaS   Mill    I  H.  I,|.   Ifl,
COUNTY COURT.
■
. ;,:iil„,-,il„.,i»l„,
ttutll 1 ; • tl.  * if.  .Jitrin    V. Uf.li  **M iivl. tat II l->l
'  *  .    •. '-;. . t.r li
I Hi • provli
BRUNETTE SAWMILL CO.
NOTICE.
1 I.IMITKI
|_
NEW WESTMINSTER.B.C
-. ,i —
ii .
*3 ... ■ ■
• .,-, t.iiwru.iN
-
i..oij,aiia.t.i.
.. . .1
Vl'la-I ,  ,|>
N.i It..** ,.i.i -I
r, i  a, ,
'•,  ...  • ■
tt.t.a.11
a .1
11 taat
--
L
I   a
fl
^    Tl.rlt e..ait  10  t«*  I^Mabtr  |.
TO BUILDERS.
ir  'I'iMiiLi;. wu.i. un nu ilivkii nv
..... I    ' -  .aVttl-l Ufrl trr|ml|laa a*tt|».
Ill  l-H!'*  ■ rit.l.i I.u i.u ' ii-i,,.ti
NOTICE.
.\
nt". I.
ii It iilllNT
Al. ■■*!
lay,tl. I.M la.l.'.' il*. ■ i..ii-i.
■  II II -I
iai!  !
Itett |,a I    H...  - I -
'. '   *  ' ■
: ' • ' •   |  l'i I —   *.l.,..
-  . .-,, ■•■.-'
NOTICE.
.iml-ltf. ».
.1
..r-dttiatlaat b *
■  ■
C9S-
8
•■s-a
CLASSIFIED RUSIhtiUlRECIORY
♦Mil I
M1
.i ,* i *
PUBLIC NOTICE.
\Y
CH  H*i
*
0.
^111 M.f* M.V Mil
' ■
'IV.llII.
a...
Ill ■ la
mine
■ •
i a 1.  if-
ibd  hii
tedhiltla. lUMl Im m*r til Iba mm,
Httaat.,* •* aatt*!*
I-, '|"tta:a  II.  li*.   iaa*.ldi,"d  'Ie
ke.ii, i   ttiii ...< ttaa.-w lla.f
nl*t I aiad IK |M -I Haflrl.ilda. |!...In
fiaiiM  Tbti a.o,M, il ,aaa.st-.ti4.
atlM.il a .rid .......I! i.,.taU,*« .-1 Iktrllaal-i
,.|i.,alal t*™* I* wile la Ihi loan. <*f
lOt-'"til I, -H.bttiaWl la  (t.lln..:,
JUTIIKIH III.UILIlVi.lVILX THAT
1.1.  -,  .,.!....,  I   '  .1.
lai * *t s*m*t i -
m nM** ka baa.
a ' ■    .   .laaj.ltaal  ,ll4v  alia..!.  .1
■
LIBRARYBUIL0IN6. COLUMBIAST. MANUFACTURERS OF Luinhnr. Hliingle-, Lntli. Bill Stuff and Long Timber uo
bonanza to 100 .'net. ALSO Flooring, Gelling, RiiHtk, Sitlin--. Moultlingn, Titkota.
Scroll nml Tiiriiml Work, Sash. Dooiu Window and Door Fnuucs.
Bousn I'misli of all Kinds.
r>'aA.ccvt.xate TXTcxlc Q--a.arantood.Ai
Kiln-dried Lumber and Shinpea,  Sainton and l-'ruii Hum.  We have no aipedaltieta
Shipping t.t< ililit * l*\ rivt r, oci-uu nr r.ul uusiir|kuv_.
T. J. TRAP P tS* CO.
Wliul.<inl.i nml Kt tnii D.-i.l.*.a lit
GRILL ROOM
,.ii   ..t ii.„i.„,
ii',-j
-
* mth **** *t tt* **i*a*i*** tU**t.*******
it..I tw
*****
** .'if 4mnif». i* *
Pmlliwagk i HARDWARE, STOVES, TINWARE
u
mI MV-w-niit * -n-rtmw *4 * \f*m
**** **A U* KUr ****** am mat*
■  *****
imt** t* iif-  tt***** if,iiii**,.
\tilllf l"il#ai
■
•llr -till*.. **** . ilia inifiiii.
1   I  UJ|.l,|\a„N
1  |  ,.  *•  j  1*.  ,
BUILDING MATERIAL. Elr.
718 COLUMBIA STREBTT,   • NIW WESTMINSTER  B C
ll  ,*m* m*A***la**    ————————————————___^^_^_   _»_________^_
t^fer!^^-™1™5 ROYAL CITY PLANING MILLS CO
II!II1,I*
i.KA.M   Al.i III I IL> 1
ill
Wll.l"\
llr ri'etl I la.
1, III M.I.I!
• li'M ■-■lllll
- mm
aaaa i. i «t limit •
DaatJl.l,. atall.i 11 l.l .1 ■ H»r.
.1 lii.iib C-l- ~il.
■ i. . .   ' i. "<>tii«' ntttiib Wg*
natdlf )• Hatfldi raltt*. **** tm Iba ***********
|l«t   Mil  bli   .ataaVH.  IbU  U.   **-  *
Mb    *****   lba|
I.    irl  ......  m.m  In  U.a 3 llttii
.  ita. it a lutla Kakillib SAm,
r_r____.""t T1™ ?"**;* dr£Fstrgsr*u*
Ikoilla*.!  aianM .1  tl»I  h** U
, .-4 ii. I... tb.i ^S'ml^a*t*'
laV <il, nt .ail, MeMWMli e»l f**a**
lt.fl.ih rn***, atmtt taunt Mr.Hi Iba
.-.., I., dli***  ii •*,l.t  UMWht at ,
'#.,..laat .»■.*,.•• Itaajfj, ^oqt
, nimt la .atilba ,aat|wi-i. ll lanaitat
la,, .ma Illt a litniih .»1*>I
laal atll I** •Ullnj. a* * lu* *,m
lili**I. la aheVh ■*•** i^hiUI tit* alll
la.a ill In Ulna Iw Hiniil Iba la.ftl-
1 IIM at It It <l*Mit*b ItlaaiUa oll.ul.'
a Ml. Mi* III tal Mar 4.IM ot a Itt*
,r trt llrm Aftta.
. a,   IVI 111
... I
^SfiatSl m*im**ii *****,* n.i Ihii.I'  s,.  ,., Nr* Wti.lmln.lnr
a
 , aUaaa Ma, .' H. IL . ,
■ni*4 aa aal notii-4 a„a
IM tr"
LioooRS and oiqars. KaniruiDnn iiiiii Dealeis in RoiirIi and Dressed Lumber. Minnies. Ittl
Ut-li» ai.d Pickets.
Salmon Boxes, net Flonts, Trays, and all kinds oi Wood Furnishings
for Oanncries, Doors, Frames, Windows, MouldinKS, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, ncwols. All kjndj of Plain nml Fancy Turned Wood
I 1 V II  1-fi-t.H.l'
N
w ■■■'
*•
A
L
t
'.*.*.-    i*
COAL
coak:- wood
M. L. FOLEY
Lumber Broker
1 Kl L *'-| V! SL  .',!'..
Ht-ni E.t«t>* .ii.ii Atrii.rnt
Itian.Ki,,-.'.
,**l     •
>	
".tf,'l;:i",
Hi
T. RIDDLE
"IJ.    *A  It   '
■
I    -...• .» '4tt-.-i  ..| al ,,**  ■
WE. F ALES
THE UNDERTAKER
BLACKSMITH
Mlk.. a SiaK'i". Ol LOI.il." To«1..,
Jl.t tog*. *****lt*. Blotb..
Boom Cbi.n., ale.
Lit, rtr.niri*
at 'Al-I ll
II
c
I.AM*
i)l„'rt^My
"'""SJ^'Firiilm-riHaiitaiilHi
-; RVRl
. »:** i
0                III M If
D
*  i  M"i.Mi>  :- i. -  ;
VI ■  -
HM..r..i
■
■
******
- ■
L*»   \\K!>1I  1.  (» -   llllll
** a ,**1 {ilal. - -
frltll-
-
~
i|r-f 1**1 1*1   ****'*
mivHntfiMa *i .*■--*■-
f  \|   M IMiliN   ll'L  III
•|#  a*,*****,  !(-. -  i  l
Uf*--r*-"
W  llt.M *■-** * *1**■**•**  	
ia**, ______
..   - lli hmtlia..! 111..!. .Ml Haalai
Df laa* wt. tt*** hai *** ,.
t .. .. .,..., ., " < "• iiaflMi ttttl-lltiaalr *a« a*
■*.i*.JiVTJ, l*.**nahvh I... lliii iMaahtlMbl lk. ,.„,., ,-^„ ,a*l I* M.unl, In.
jr.JHI  SiaS"* ***** l******* H •**.*!** altl llo. |«,
, I .*  .ttt  tll  tla*.**,,,,.  t!tHl,.d *l|l  .1  W*,   t|l.M|
"   .,•  Ik II* Wall at *"
-1*1.  IVtultvIl lln 1M.II* 1*4
ihi* tn att******* *, JAS. Ea WIZFE.
•i.Iin |avt«ai*.l v**, I-*.*. at*m.,  ii,la,a  .
.    it.* 1. „ ,11 ,1   Hh* I atlllmlM
.'..--'- m**l. *t M imMms wai "»t
.  «ta«M a teewaltV MMl *A Jl «•*•.«.!,,
' ■?***• tmt tiati Hat* turn*. «lib lb*lira
*Sm**m?at*at*m¥>l *»««i*iil it it»*. a* a* al*iit «nb ,
i.ai_aa. ^ttratM* ta. .li HrMtoui* TIME  TABLE.
.  '- . Mil lah.a  Tlw rn.,*. .hm 1.1- u»r"l —
MM   ii.alMial-*l-i,"*i hat v is.ilt lb* a**-
litMW.nuaa.cn „„  ,„ w ,^  lwM> ,M  ^.^
Milt-* o* .*•*,-"«. li. m, lb* ba.i- **M"''  '
*i~ 4a«*. aaVa^t* Hi llkl.II,,   l|, tmtta,
****** bf .M« *,** lltal. bal **Js!.*t.Trw"'M *v"**" *** *"
t* Mm* ai- aatnil  |*l*i  ..!«, urn  '■•■"'• •< iiwtt"* *i<a i, i  ii.,.,...•>*.>*!
* lialiaJ  1*11  lat  Ba*M*llMl*  lalaa.  ..I— ,■'***'  ,*****  "* *****  *M  Tift'llM.  ttf.ttlt it-l  n*aHl^|a-l-  **** 1
aa.ain ^r, vi ...nu..,* ,** .tim    (£■, «a...t.t...,*•.«*.  iiati.,..i,
laaltttta.iai.1iil   t'-fH.| ,....* ip.  „ .,  , .. ., I.mtpm, mta a.. t tamaPAr* it Ua. i.Mllla*<,. '•"
*t-««l» •4UttwMaai.bw.Mn., , '     *4m**m*.,,*4*,*'*, l&'ZtfSS *** *"*****
,,,..,..,„ .*,*,,„, t^t,,,.,  ,.,,-^k,,.  „. MHilw4 ^ ,„. MUSaH—imtmaam
Amttlim *rmlA*r ri it rrtl *4 * ***** *t
Umii,ii iitiiiii! vim; -nuyn
ttlll ******* tre** *** ant* *i *r*
i**f
Coliitia Slreel. Nei fgjgg
NEW VANCOUVER
COAL
IlBlMatUttCoLlI id! llMlBO i
New Wellington Coal.
C-tuidl-a Paella
Navigation Co.,
TIMK TABLE No. 15.
***  4 e teal 1****1 ***.***
t»»«M1li **■**
IU***** «*• l*****ma  ***■* ******* *>«
*** *******
Imm****** t* I ******  IW't «« "•' "* ■
■
• T H »■- I Httltt
at* *t**mi***i* *****
****** *******
*•** I *** I r  t«.tH»t»-Hb  *».***.amm
■
Thti iltnii tii« **m***4 *
SAVINGS BANK
DEPARTMENT
***** ********* **i tn
a*
ml*
y * % .1 * *   •■ i
t.t.,1  *,***, «| •
i.-i-  a... rn-,*  ,..*,.*
H. W. TERNAN.
rt.ttiailti t, Cittllia.fi. II '
Tl,r l.tel.'l. a!.«....I .aid aw
l.mtieaik.1 r..l! atifrn, o*
lh* I ■
$8.00 PER TON
niii.tr itM i mm* '
'■"V# CRtEiqHTON
.
IU.I1.-I t.
ini.n- -,,.
r.«na*,iitii
all
t> lt.il, 1*. *M«ila»J. ffftelaf.
, a, ...*a..r.t. na.flt.ii-.-*■■•*-*
ta.*t* a,vta aoi't*
,*,*.  ...  ■aall.lail.il
, • . *,'»>*»» am* a* ****** **t
teata-iill   11*.—ii,  ia.t  *i,lWii.  U  I
•i;
taE
,-■.... ■ || ,
|||.||..S'»,u im: im li.vtvr ZmZmmZmmamZtaaTul ** I'-H"***'**-*"
'• "..-  ii.  *"*."™iit «*r*ll*Wll an  f/atlt-l* lit  ,.^»-,.,*«»,^1.,a* t«i
1 lr*«l MII Httllllllma. 1*4  mmt. tb. l.i  „,* l„,l tt,„ Vma.mmtt
MM  lf'<! It***! Vllr»™il..
«ti-.ta«mii
iiiii.i** a*
HAIIM'... M.I lil.l!  II
lir,„t,  ■ — .. a-l I!.-
,-i*m iw-ti *,*«—iiw
• H.S
••.SiiMrn**.!..-.
ll'l fK  A   HIV K  ll.t lil
1   ...Hftrtftrl.   *(*«» ..   It a
■ ItM* Ht lartt 1*4*1 fo. It. II lui a.
b**-it-lw.lllMM laai!  I .,,..,
lU . Ill* . tl* I,!*,.**!.  Hat ,V*a* O^t,-
-.1.4 iUi-_ TlaiaiHialMialMaaai *■■
, ..  t»r»1r«lb.t*IVllfllllilM*lha*t
""^'"iflfci w ?C **"*"**•**** ***** I******, to^mm*
Tm* m  aat  Wa. *Iim, Itn -lat* mt*** .<.n*i««i,av ******"* ***>*
ill. at tmm  tb.a  a**  II  I**.! ttt.Jaf*..f«. -—
■   '.!l*«l^«lil-.a.*iMIMll11 Mill
I 11.1. P, l-l  "■!< *» S
.... ,M«,tt»tb. Hna faara.
11 wanSrVa.
OCCIDENTAL
U HOTEL.
niRXr.l:
•aM MitiA ash nnuniB
-tiir.i.i-
TIMK TABLE
Str.ROBT.DONSMOIR
w tf**** *••. ttmm
cAhnvist, inn uvn-.-n ■ iiaii..
!•■■ •
• ri*t I, Vtan-^lMMlBI.. Nf
mmmam fc. Naaaaa M_a_T* • t ••
tt-rtlt*!** lltll..
•a  , I. ,.11.4  tm  ,,,*,.  a*Mael||a,Ma   .
Ml lull 111 i-t II-
bleb tl.,...-*. Mill  i-» ll. Htaaltabitl —
-'-" RSJOTTEtwci
a. ■ 'I**.'
Foil Pit Cut ht Inn .■*■*■• m .**
■ it v  .  in   *..- «..«•,„ *.... all,.. V*'.-a'. t-t *****
IM|nMtat**titid fat bt"4 j*!"*... ut   ,V. ..-*»»itl','.','!,',,'.,. .'r* ■*!*.
ItrlllS.I llV.lt.l la* I'tMiahtrh l» ,1* llCp*. 7.  " •' ■• . " "" a**".
s.i.1. i«nt,l,.4«, mrnmrnm  ***.*"* mam *, *****
IM1II1.IM*. • it 1 ■ iat.Rn.1.   iriuimtjl
i»fiil..wii..
E. A. WYLD.
An
Rn ll.tlialir.li,. ,*4 t.aw..,.
f.tttiaa.  ,   It*   l'tea-.aH**tM
>-,mt* , 1 lhl MM aifhMI IM*
tkl 1M4 lla.fk. u-n rl,.,, *.
*........ ....... -,,, „ .„ tmm „, ,, ,,
tnaaMlivLa.t taf*.***. t.**m tmt itm .■*"
a*m**.t*,*h  Cndi,,..« n,.ir..r.ro*ottiiar**Va|ttia,,it V.a.
"lib ,,,   (lr.1^!,.. r.«H«o*li'".io Wi*
**■ lnit.liaaf.. |r,r iitai.tritit nt )'—*
1,l1,t1t-ie1  feaa-ttt ',*'
I
TRRl. ntbab,,.!"
„,.  -■.*,■. ( Kim„^ tmnwh.*  aWlral  .*,»  .
Plati,*",, Srtitl.ll  l-i**. ball*, lb* am'iitan*! Mil.
* • "  *l*h*hil*tr*mmlnmm
liter-
BKlTAI BAST IS itiSSTJlliiN
tt. HUrr * OOh Prnr'i
S111I11V1 Via,* aattm
*  .ilttMl.l  tllft.
, ," -A n arm*1, mia.
' van, at
"raMtli  .111
t **■   .1.11
2b
ANHIK WRIGHT SMIHIRT.
M00M-, wainixiritia
BOARDIIG AND DAY SCHOOI
rinmt H..n...ntt.lVt*_lrtf« T*m*m»*.
Inr hlarp lit Iht. ntty. m
a  a  a. 1*» "th,*  **•  '***  *f<""*"  '
* *** l-t*n,alama*<itiS,,mt***4i***
ms.sMwi.win.
IliltrirAI
The Crown Stables
ir 1 .nu..
■
,Mr«tAiti,|.
-. .  . #».,
A E. CLARK.
rtttmtAwi Herring's Opera House
GRAND OPENING
rma I.EDOER, NEW WESTMINSTER, HR1TIHH COLUMBIA SUNDAY MOI.MNO, OOTOBER IH
It'lly  Mint  I'llINN
|it'I'llll.l  |'l I i-t- ,
'■"..liv   II,.:,
liy iiiii
IMPERIAL STOCK COMPANY
Two Nights
rtiiiiiiii'iii'lnir
Friday, Oot. 83.
rBIDlT, OOTOI1B I3«D
BLACK FLAG
■iTDBDir, eotoaaa .«>■.
GALLEY SLAVE
t.iaittl   *&•****
i ..llll.*.-   Mnt HI i lay
Uilli'i  tiuii  i-lilltlr,<ii'a
uiii rinM,I,,  |iy  ,,.|ii. ■ i
E.AST LYNNE.
i nnui ratcii.
a. Ik' l*if.)ai,i.a,,,aa»ll,,rr
*l'ill,'
tili'laa-ilfi
illo.ru ot
(The grbQiT.
OITY POLICE OOUHT.
I *mt*t*t***.l 0*nttn  ttm ull fmt* I fii/,„e
Vttmtnantt*.
'll.n  Iliat  i ***  uUltd  III  tbi'  pOllOfl
tttirt jfttuniay befon T 0 Atltttuos, I
l\ M , autl OftpUtB l-ltUod-tifh, J  IL
was Ilml nf Jiilin  M.-naH. t\lM* Julm
llfilitfi'.   Willi li   »»•   liltiLtlnli-.l  flmt,
Hal if to a* i-t tim || Uni  min  wia  |j
,lf.. tt r t*W Um Wiri|illt', ai hfl  lu*l
i-.nil.' poUeecun wlm nr.-M bin
I'M. iti bit'  UllliUiiiitli. twiirtl. ailil  Ihn
|.|i> n.i r iiiiiin tin' lUtMMM In  lilin  it
tli» tiiriti ul  irn-'i   Mr  Manbton
ieiilKp.1 (bit bn liil kixmu iint nun lor
i*ti ■  -■* '■*■-. Iiiii Ih fn • t i ..* „■ fur hint.
Tlii' iinitvt.il mmi (util litoi ibii be w«.
, .Iff-ll.r  •  .' ft -I.ti  bt*  tllil  lint
.»t, ami bf (llm ttlltii-i.i I.i.i  1,1,1  -...j
tu Initl itUt.  Illt bOOOf  CM  ■*• r*.l  tl,..
ilucflfl  wirriiiiiti  *  f.fi  i
irttliliil.it II ***** ••■I**"-;* i,  l-itnltillUjf
• ii*  >  < 1-* I* I of bi.tiiK
GIVING UP BUSINESS
STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
the most extraordinary sale ever known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
quality. This is your opportunity. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictly Cash, unless otherwise arranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will be received, and satisfactory terms can be arranged with rcs|ionsil>
responsible parlies.
TO THE TRADE.
OUR STOCK has been either imported direct from the manufacturers,
our own market, ami quotations lor quantities wi"
In* made as close
or bought for cash in
s any wholsesalc house.
COPE 5 YOUNG.
FI'RCUSON  BLOCK, HASTINGS STRKET, VANCOUVER.
mii'i ti impO-H-
rnj iii.uk ll mi m, umi i
bin tn ^tt liim iinniv iiiiit
tin mui '.ii tban grtoa tiny* mpt, **tn*
IllUly Willi IHitlilllrf-itMftniin, lint,| lh,.mn,.
wl fur tin- i.i. nti hi mis imt mi, ■mlf
I ww a,-.jH'rnt.., Duko wu frantic
"Vn n.t pi tn tltf II 'v.'i'ii.tr," luM'rli'tl
it leiiKlli   "Y mil  g»| ii |hirilnii f..r
"Tlifni i,n't
"IiitjMatallilt*," | Hti.wttr.it
noon iiim'"
"Yin, lli-r.ii,  Thll It Wi
Intt, ntnl Iiiiiiui In
Tli.itiitiii K'l'.til il
< ba
iti|'iui.l gfl) bull
I H|'ll  M'-tlli{llW
"'"•it mi tl j Ytty
Vmi in,. ttiatlA ■
nvod  Ui uu nt
'-■ii.l-tt.V   ...iLiS   o|  . t«f tit V   (ilfte.,
mm*a K.;.ll.  ■  iy***™-'L-r?1"
II.. ihi.'lll'l  il'"  11-  li.tt  alliVel,
Mr Imli,.' iif.Mf. aaiiia.. Mt  li'itaa, fa.
It..' -I.I.'l.r-r*    Ml  l^llla, l-iaa-l ll,.! l|„.
I.   i.1,,1   II  I-l  ,111  Ma  l,.l.,,  lh.t  ll    )
...It lit   litem I , ,l.|l,.  ll.a
II..1  lall. lltl,|   |«a  idaitlte-d   tea
trill  -lit  Jafal.r f...I lllll. 11... 'Illllill.. eafi,.ei. a.a,,  || .  I ,   ,!,
atatalial  Illi  heai.a.i  ..,...,  nil,  Mi
J  ',• ia.) thi bail a.. ..nl  .-  -
l- " aa! ..'1 In- iMi.ta.. it,;
I-I.llil  IV.Iiia.', |    il.in.l   .  i
■ in itt if id. ai«
ILi'iiiiii  M.aiiMia,   l.riM.rh  su,
ttlll ,,,ai  laliaall, ,|l„! _,, ib, UH „| ,
ia.ll.pira  ii i" it   itmn. tbttl mt,
■' Hi,  llth UlU  Ilallll-.a,  ail.l «»,,. M
>! li . .aaftatl a|g,||,| Ihr
iillli' aal (...Hull |,, 11>,.|,', |',,k ||,|,
• It. tl.e.el,. T|,e. o,.a|i-, llili,|aa*aUtlaa,i '
' lit.' |i|l|ll l,i.l Itl. uf lt..-«ll|aa. '
llf II., ">,*! *!.|. ,.,!,. I. tl.,lf.lt ml.
'.ml l.la.ad  la,   lb.   laa.Ja.Ht,  of  ,hi.
...iiaiilo. hi. »!!*. «i. .,:..!   i- nil iiii. ii,i |.rnii..i,,ii, ul
l-tWill   Hale! II I..U .|.t~|  IhU  I atUll.ll lai) lea.ll.*aal.a'Uloai.llHaa.
ttllBllrf h.d MM 1a. M.-l, till. |o Had  arahr.1 lhaa|.al||hl, l-aahrifi.M Ifllh It.
hi. wa. ahoaiit  , III d. Hard I.,
I.    II • l.'.laeet Uld lbil t|.. ..„,.! »M  t*  tte.,. ,1a  I .i.lh.l!   Ai*. lalh.li  it
kdl, „.. ll.. aodl.ll art  .  .   ■   >  I  "ULU"
i'u b.< .i....id hn, .|.|»i.-i ii..!.  -ii.* i taifii.i .it |i,ii.|..u.. o.. iDUCTDAlUt wniiHn  ninni/
iiib..Mibiaiii*.  mh. ii i : •■• •>*•■* t. unu. inMoIntlllb-1Utllib  HLUUet
ivalaaaln. 11- n.a,,i»i..oi  ,-,*,.,n*l """ t-wllMwi ot I fUii, .1 ibr niooir..i
ll4lMtllld.il.. Ibr  l"l. ■  . Ill lallhwi  |.||)i*l I, our ot hll
lt.aW«.a»t»l,n.l.l.  I!..,l.i,l   "   * '■   Hm drlamalM  ahllhif.t,
tt* lb-had hrt. .ad a mead ..a lha •* ■» * "otHta," ut mh hi* poiithw
...... f. ! , I..4 baaro, hrr all!., Iaj •' '  ' ' •"■itr. lln Ull.  To Iw Iii |,!a,
*  .  1 . '  ' .' 1'   | i  •! ellhr, t-tarlalaal |M htlfU
h a.rr.ial f>., IV.ta.. •-  -'!-. <r l.a.*.  tht..- ea,.|«.,,ei.|. la li ciatlua etiillt Tlmbtr . Lata-
REMOVED VICTORIARICE MILLS
Lewis
Greig
at ..im* y.fi nut iiiHhti tin.
Ii.'i*' i't tinio "
"llil .ui nlnl |u.-titii*
Ooi nrwUldunom-d
"You mint Hunk nfn|i
Unit -lay li-i" .nil Uiii
tlin.'ami my lif,t must Im
iiinv "
llo wi« In aui-h it VKugbl ii)i itnl" Uitt
Uii'i.1 niMOMtiiiilni wttiiiiim,mii s. i
w_nl nwnv, Wtlktn| nit-nit Hi., -.ii.si, |q
•blur bmlura-Mt
Hi  I'liml fiiaii.'.. | itmit l.i Uw  i ,ii . ,.
itiii'ii.nrHviiusju.t-t.stli.-i.il ltt-,1 in
Dflfflptra nM mlrUM. nmlj  foowju
»lmt I ttmitl.itil, IdUflboml -'ii b M I i'
Um laal tinitiiwit, nml n.nt wliirli.llt nwny
limnnl Hi-ii.n.*in .|'., U-m Hill  ,„ i,|
t**u\*m*. niii.li i miiin»tt .'i .
Mitirrly fi mii.*..
Wtit'i. llm ilnlt.ii ii'tt I ) lUtliintitii
wm ruirlml. n Wtmnn i****'< m hmiA wbo
liiiUiilly pOMO-d in an.l kiw.l bh
It wn* mt uin*
"Wluil uml. i tl», am, i, ii, B-Ut-f witb
jinif" ili.- .l.tii,iii,l,i|
Wimi 11*1*1 im t poor I'ui.. a mnlkH'
itwni, iim ttm i— im* v,*i i .,! in. bui iini
iiiiinnii j,.* AHomnd iu> i MmrlttitiH
tlOTtmWf, it lirislit.'ii.l
••Ilnw \**ty  f.-riiuut--'  Ji,. ..t.'Uima.l,
pUl'J'IIIJ III lllli-l* .ifftilli
' Whair I il-'liui..l-l, i
with U-HU-HHftl
"l***** ii «li in iim/' tn .i.i  ni |
will  *****  | „r  rii,^J   N„  |!(  ,, t
rt*ty   Utbm*  Un tUfbi um. ,;
imifaMuii i.i iu,,  hi mum I t
U««fly. Imt  I .iiiu i  t.,,.1 |e i
fi-tt(4) «,m, ami *, I itttanl I*. ,
iiunw  M '.Iin-. Hiti.it, t.t ii^dt  \f
Irt .lilUH^, ttll-i| Itl. .....Ua.ll 1. lull  u I  till
h*nm*y i"kw it, IU prod-L-i |
(anumiIIm i tuliiiim tbil In* iml
■ Hlhikf*
Th**** mi I tlmt**, ,*n * pul   • .
-it. n  I b n.r i.. timl I
Klw «i m
ttl ... -. t.«rt imitMr ir*,,,
««n| I. it.l.n-^l ii.tii  ].■ . |wiii| •
If  Ink.  Um  t-w  a.aui** tllftl
*u*ii Lbim-nnmiM ilwiiiiaMi |_.r.
•I ii |Hl|a
i  ■■•■,.
SCIENCb AND PnOQRE-9*
Th* ItlKliI tViiy la llln llnay ***y To **t*e*
ii HrlBffi
It la 1'iuy to linmlc n 1.11:11/ if ymi kii-nw
Imw. U.iilinii 11,h.I nut I,nut (,,r 11 kuifi nr •
pair uf M'itai'i'ii uf 1 iti* tying a liuutllii, um- ***
rttif i**l|;t* nf tlm ituiuttT.  Tbi
(.riti-m'i I.hi] 1 il*na tin, tiii.iiinis Hunk tbi
llrat fliijji-ri.f Ibtlflfl Imii'l iiv.l tint airing,
nmn,-tli.. tlnKii n Iwi.t, nr, ullit-T, brlii|[lii)t
tl.' ji iim iij,t.,iril. Tlifii rulllbn Unit" mtt
tttPIWinl until it l« tlcbl •pniiiit llm Imnillf,
drawing Ugbt tht oonl, wlu.-ti n Iml.I In ttia
right biinl nil llm Iiiu,'. l'i. . lb* thn ml
bardAgAloit thfltoopi Ibtt J-rk tlio i-i-r-l ami
■I.!, ititli thtrlgbl ii-tii't, mi'l tlw iinn*;
C11I- it--.f,
ELECTRICAL I'llOGIlESS-
,>n. I*-*' ii lu ban Hit'. k-trie llgUfe
i '    iiitHaagn bMAIStalflpbOMI In uiw,
I. ■* 1 >■ In try tb* .: * 111.- lltl.l mnl •
•nn.
11.-ii!.
sunn: siiifinr, vn-riiHi 1.11. i*.
( liim uul Japan Ui..-. Rice Meal, Rla
1 liit Kin. n.
LYAI A f|0.
CHINESE LANTERNS
VICTORIA ROLLER FLOUR HILL
lltVi: IIIIMiiVKIl TU
Ot.r H. T  Baad*. Iloai,
NOTICE.
HKl.T.l I-.t: Wt. I tltll t lljali; H t-i.i.hm.
I UU II. IIUAX t\|i slli.iii.
ii.irm.Kv iim.k. tviyniixsi-Kii
MERCHANTS' HOTEL
Nog, 84 and 66 Store St.. Victoria. B. 0.
♦laal.alSfc-tTdll !-.!. ......1 II ......   |  .  '-1 • • < ta hlBI  .od Ihr "||.|.!I" »'..l Ilia,
.1 lie. tO'enitl.1 lliee laatl a.l |.lt)rd "
I'  -Ilal...  I »|.|.!i.
"fa —' Ivan. .1 I  ■ , (ptv li-ai
•"-"'""" f»****\ ,1.,.^,,^.
 *  '**   ■   li...«M„i, I.  .,   ,
llrlOd ll II.. | Ul| il at,d lb. k.   n.t
Utti. Oiaatiir  LlailtM lallllllli
a'\M
mi.i.iini. ■■! nn.
ei, Ilal l.l.,|Miar
sllll.lLIH'l.li
,J •llllrla.'l.l i,
tlllll l,.l
aaiibmi, tt
,  II.-  ,-fia|a.., *u*A
]'..ai.. 11. ultalS. 1-i.iohaL
ll.lni.lUa.lat.la.at.-f  Is ,aU-n.l*f i*  l*a|
•
tbhl  II,i.ll  in  thU  BHitlllall  l..aj.*.  ilaalll. II «r
"' '   "'•  "■ *l*l h.itl.d ■ A I'ii. li., lhrl.lhr.ry  Uaa.''
iwl ki Cad aaaa la ,hr t.ea.t««.,e.-a. bll h... I iaa .,i.iia ..t*. .,ra..b httmiolhi
llr^ •.".«» la ,hr Mr,h-,1.t |-i.l|ll a              I  . -I • .. t, ,i,r|<,r| ll,
S«,l«,  alibi,  lad  hr   .hi,'- <lrl,  111 .ln.tr r,rr|.lbala
.e.a.,1. i. atll 1. li lit.dl..IUI .h.>' lleaa.l.  i!(alla(  hlaWrlt
ll   at,*  J  II   ..,..,,,,   ,.f   u<>   .,, ^ 11,1,.,,,f   .a   )• >,. ,-li,'•  r.altltohiaia
tid br |i..,i i.i ,i (i„t..,.bb. U.l aayoar
.   -   iaa.  ibqarr.,  a .    ■ ,   .  Irmf-.taf!',  -r.1
N'l •  ll..la.l,a.li,. .b.euld In
Itl .i'l"  tbr  lata   flatted   le.
r   - '- Job • at—    Thr lata,  Vlr»  IIiiuik •ItU.tr ,0 a]
,m*.*A * ,•',;•;.«;;■.' ,'„.«l.ra.,B.IU.» 10 N.,.,„, -.„.
tl...aall.. a... nil atntaia |,,-i • ■ itr oa, publb- Uhnrt . '■» '• i'"'""   Nnil, . nra boo**
| u •    ilaial lo Iba italUbtaiHd rl.tlilrill, td.iata.lla.fa l-..tJli.| !,,,ia..
,  ■ .* :•.,; ., .;;.,;, ,';; •» **■*<**■■ ,„m mim
niua. Ta.*,.,.!..,., «•• ...  ,!.„ ,*,,,*, ,a.i .an- atlllllttn HULLUUR.
,.•,,..,  Ismail I Hall  bf  Ilal  '-.I  M «.lh»«t
Hall.  .a>.llal..t .***  Mrttltkratlti  N" .Boaill ol atdttHlila.  la  —-■ -
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
Co.ltd.
•••
IILlSIDE.lietWmBlMir.RC
Wt- ,!.- prtpnrcd lofill .ill local and
I*'i* in i uriltri f,.r li- ■ ,;l,
nnil I >!■ - "!
LUMBER
HhlBKln. Lat ha aad Plrlirt.
ty.\i-. "Mii- work i*ii,tr.intml.
Slli|l|,illn I ii Iliin s liy Kivrr. I kr.lll
nr K.ill iiiisiii|iiss.-.t
LIXHCH CO OUTER
Ot.l.  .11..!,  <
Urpit
II— lr  I-  |>  H
II'
It a-
T. OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
UHH la Iba .lit. lt'rdl>*4.t aiwalo., j 1-lfM alll bll half a. rBmllll, I. M, I    ma   mm m _fl|| m *m —
HMXat.riiwb aal r-aa|*r,,.l ll.t  f.t**i. » i.iiinl lb. rltlai nl olbr,|  0. H atl WWII It Itai.
i1*t*. .-|»*la. ol>.. tail
.**. .-atimrta*. .a>d'"**V.t. Tlaa!l.
It, riiala*. Hin Kola tlMwh. H|«.
•Man I.sl.,  Koala, il H'tfti.i
l»l*IW""  1  I**!....! I'  .   a  I   li
'ilvfd.a tl.il-r .1,, Hoalaf n.V.
'•.ma tliaivai, lliniat. .*»■,.
H - i--,., i m«li j.-. I ...
I.tii*.- laiala.. ■ TV,iiiu, « ,,.
****** a*   ******
Nl  IVWUl-ailaef lhrl.lb.atd.iill
ami baa Ml. hxalltat lotal ot.lli.
tlba ttMoeto* Uh, rui*, raaUl.ta.
U*nmtt*..*Mt ttit»tMat Vamw'
•■• I, 11-aM.U af ton* ,ti**lu
•will, la aa. at ahkb .n..,. ,hi
•f«l»  .al tMtf.it at tha tt.io.lr
l.n*,. .i ...la*,  Ibi rlaUa. a.f . „,.,
ittta-i la thr ,->n.i,ofr. ii thr fail tblt
tt..„aaMti,-.bHH' lad  ial.ldid-|.».
• id« a aid fohiithid. rial all, -Wtrd
tlii lib,.,,, alth a.ta. aallllajhtad tad
•111 ilortod ,. vlla|  uw, •„ . obM*
Iba bwi.liw leramiaii,. tm Irm ihla
Iba aitl l.-l old Ha.,. «... dllah .•
dwalf .ihrrheni .llhrIVmaibrta..,Km bi ,' P * MaUoa. I. anaitid tn
ll..id~. nr. t. ll aol a fan aill atir.tid , mi, „m„. ,,„
■ r iti.. .,'d.i .ad mi ptaa*
h>«. Ibta oa, oaa, tbtl... h i,eiiitalb«i
.• Ihr obi ulrdi, dlia-aKbtn b.ir-ah.ia
llbtfilt, aad rtorlaill, aiialalard- a otdtti iii.aeV.1
verb aaon*  aithid  MatrtM,  Laaai-di
,».....  .at...  .1 ... I -f«MlllJ.taa  aaatt«..a.t.
.t..ilfll,«*llla.  „..,1.. a ... arf^a.ldl.!«-..l«.,.ri-   J.!   !■ -
,«.'..,   Alt  .11.11,
Dm
***** **■•,•* f ■"■
"»*!¥ * N. THE REID & CURRIE fflONWORKS
Maw Wolllmrton Ooal.
COMPANY  LIMITKD
Mafnl'lflaat...aa; Iod  Hi, •'.!•«  Macbl.fi, a S|tKi.Hr
lall,   Tl1r|a(M.M
m.^,,1... abut., *hop> aat iiahltai
tta. to* HI Iba doabli-* aril Mrtat
dUara.lia.lboi ot •'■•lUhlo lltrlil.f. b,
lb* ,I,I'UII ,aia|.,tailttllrlai^,ar.ldr.
aim. a. that ua i-im farin, in
n't llo faa..b'"aad mm, »i.i«Mli,aiaai'i|al«oi«a-«ial..at«.l ladlra
"...a '. la llw lala. of • .maa a«trd
A. .lata 11.i,utti
• af..tw«i •KtlMl, ItbllM,   (b-M»t It. IMI.
iinwis Hi. la Ibo fiaifei-of ibo
■••ai *tt**l Ibi lalUii. "i .  It ..
Iiiaw|». ahiv Maa tba tan w.
tv. .ibn V Ii  Thii h.kdio<ai tafU
-«•• '. .. Ibr . 1.  n|  H,  tafltaw. tba
law «l lu.,,, una*  Ml  ttllioa
■ultb. Inm raatalala. il.*r*a„.
v.axniii.  la  |«.«*  lul
Herriog'sOseraHoDse
MINI, OCTOBER 19.
Illt  1*111* 1*1 • ttl il' tl  OW-Hn
II TURKISH MTN
■ i
tV Mart* Mllo,. ,lo aaaa* ol ,br
•aat  i.fntailal  lu*. *.*,*,  ol ,1
ibo aaialaia. al ,w «*•«.
... Ibr ..*.„!, tl" -lb.1-1 1-1*
imm-H  a*  a*.*  M««.  -
»>■ . ,' HI ... ....  I..,
• .'Ht llllll IMt Ut* ,h* mt* I*
li.'llf.*^.^"1. T e**t**hm-itTb» i,i,MMi...-b,hii'i.,ffii.a
la.Mt.aUk.nl *!**,*. *n allb  Ibli ..Hal.
J»att tM ibn, a*., an . ittoiaat
sir,;
i*w iMa hi WiW Ibta M*
(Ahrt, ,-.** Itt  (•  (  Mi •■  ii
h* A****** **% l.ik a*
TttttwUI, iti.Ui* til r»al •!,...•.
l)**itl **}*4f, *m%* it tnt alfM.
iai Uni ImptMtttnM ttt* tli* rn--I U.t-
t*$ Nn ataa ■ ► taa iffr-rd In > ■* t
* ,t ,A tUt***. ***** *A*r4 tn i »■< thai
Mil tll '••**.  •■ ***  Tbil ll a.  iti-l pklloatt
\  }  **A ll taa W in* 1 up In ■«'t  ' t
' ■".'*   £ t  *1
*§*t*t*m*i*t*M
lb*  Filtt.
\V * .in, r-ii.,
Titkf
rm i art* ***.,t -Wi *r«t til MtKmft
mm *r „*• i  vj1  t • am,)  * »
Hanson
*J,«<a  0., .Ml  NifM.
('niim iiiiiI Fruits in
flti'ir Sf-UNiit.
Illt* va « -rail **.-* 1* ivllaaaa)
J. liDUi. "PNitttm.
tu* »»■ *****
I at* -*• tm ***» itm Wat* **** tttm.
li -  il •-.Ir-.at :'.-lU«.  4.
h  I-**, rti |.'.*** 1at- -wt. I'm** m
Ak4 ***** -U m Ua* *mt* 1 ****
A. in t,. |.) t-w ia fcal tana iha .Vr.
A*A ***t**tm**m4 i,'\**\
1  .Us. iba t*Ut**** ••atmt itt
I-.-aiaibHt* it|.iin^
tt* ***** ***** Ittt* aka-ai
XU*i*A*t K*m* mmmi ****.
I iMlttiaM tb>t* • tt* at a 4*4*
JtimAt ****** at* *t%* **4 -mm.
Awl IhU lha tmttmi ****** ttt*******
*   * tttl IU WOll^ tl-  a-  -mti
'1*  *  •   m ll.l'. tmm,,,,**,
*4 t***A* t*t*r*A *****
I '.W'ti' Umi}",**•* ***
Tblt • i * It *m *■****.
Xn **{****, m .11, a ******* ***** ******
A ***&**' w» tw vMlttag
T*-- r.t* -, - -« *  *'■>* **:i
******** ***U* ******A*t.
l***t Mt II -ra* lha ***** ***,
AttA |*»«a-it* -■ j-iw*tt*tt«
TIIK KKI'RIKVK
r.»'i.a. Hi rati talaiiai«Maf * mi
li tirt. tt aanw b. Maa ,ba, I anal ail •• .li .
OH,lVai1 f-l.aia.tSll at *™rf.l-. Il  1*.
Ikt , i ,bi. I aVaatl aim hi.. >vk>
te.". bl* I^n-r* ,1 ,b>. IM  "Wa*.  lit  ,<**.
hM'tac* at—. •• icaiitt ata i< tbatt I aai
A|*ciii*i   for   John   Doiy   l-jigiiic   i .*n,|.,ity
A. R. Wtili.tiit-.tl.-iln nt-ill (.mils nf M.n luni-ry. billiliill Tiail ml*'- -•-■ - "  - <  i -»' -
Company, M.ituif..cii.n-rs nf Inni-Wiifkiiiji TtaiU. tnhtt Cum,- a_atmntaiaiih.».
ImII. M.,nuf..ciun*r ,,f Hackv I'.irriaRra. Ru .J-X2?'***"  "
THIIKI. ta |.
uii.\s«.at.\ I'liiiitf..BUBL'S NEW BOOR!
r lata.a .  !,..;, .  ,||  l!
In llo attat iarat»r* nf tho faaaat
*'  • i -Valla (hi., ,*m**l** 1***-
MIM a* *.* of lb-  aaVUI-.l Hllla
'  —'I!   -l.t-  ..... , f  . |,.r,
******* .1 llrtlla.-i «t|»1. Iloaa
araataa. MaatJa, i«ata# R*".i.*l
"»i* in a. iai. at li.tt.... tti. .wti-.
'•«, u*m*ti a,**.,
ttm
Hair aaallMl at
tHiate Urtatar
.... Ilnik
.  ,.j.
,   - Itklaf.
1 ai|aM.Kf»Ml
ai.■iin i.i'ti
I t. a<b.
jfiltlr tltilkf.
Illtfl Initial.
it. tbiaai
tlbi laiatMl llnrl Oaaatat. aaar.
IW
RToWT
; G&.-m,
:  Malt * mUi
1  8  ll ll—*ltta
I  I  '-  it '•■•'.
I  r H ******
litUe**.
tl  l«|l.ifltll*  a
ittfli-tr ill if.ttt
.-ttrannittdtbiltth^ialR lb* itnttti **1 lh*
1 m**  T*~* MM*.
HEROES
***
UNKNOWN SEAS
WATCHMAKER : and: IADDP1GTDRIRI}: JKWBLBB.'
Ni'ii .libit to I ll.ii.l . Illy (liaal.
l-tiif watch repairing ,i tpedalty, Rqtoatera, rhrtiiti^{r.i|ilis
.uul I'ln^lisli mil lii's.  Chaijat « low ud wnrk |*u,ir.int.Til.
l-'illr iissnrliiirni nl lltiiil. i  ai.l |"'illc«| .utti Stlvi-f \Viltln-i
nf tin* Pinal Grnda  I ii.uuiintl umi (irm Rini*v Chafau,
, Itnaaliis iimi |,*mlry of llu- l.ilr.I ilrst^n.
Laigcattomncntof I lockx, S|,rciaclt-s ami Ky.- tii,,.u*.
R.-yjrrs  lalili* w.irr, S,ni|>mii.  ll.tll. Millt-r .mil In,', phted
ware.
(iri-iil r.-.liiclinu.  t'-ill .mil m-t- price.
auawnaia, nf Joba K WtKhl.
**t atll aaaa In* l-H l.t lad Mlat-
***, I... ^i,t^ ,„ ivaoMla.l lo.nai«i
* viana.it ul lt.a.iaiv, fo. ib.a».t
THECUUIBTCMtBTOimiOID.
||,«..y '-  .rr.'1|......a.lain. Steel.
RHOOTINO 8EAS0* IM
If, i u. It iil-eve*. .4 *-tljl___a,f,'
. .... ,1., law. nl fr- . I a**-- '*'*
I .,.-'-.  i  ib* „„.,tmi*m*.  rtllut
******* **t ******* oatliita.l 'K„„T
It h lav .»twa th. hii rt-rh t^tor. J ,,}
J*l .'iboaan flta, tho !.«.-., *,*h « ,„
IHnn.,, ,h. »,„„,.  Th,,, ,.*lia. ., ,"r
P**. ». M|  itartr^ir. In Ihl. fit,  i,|,„r
II ** Rt*. mv-tb .adM, K It un,. Z „|
"■"adaaiaaaalb,... •-,»,, ,1.,lit Sl
SAVAGE UNDS.
mrlmt.******* * *f#« '"••
,,*****'  M***r
GUNS
*.**r„it*i*t*ftift* *-1 lla (thrni^twrial an-
• *•   Ikf   * a ia'- '  I "■wi  ■ ti ■■■■••' uf
llw t-jflMtfi lh*l*#tlM**rii*r ,*•  ' :*e*
fl«*,#flttnlwf*ail Uw "-nti nf Ih* K
1 iafH'f lh* ******* i't ****** i* llif
Wti.—
tllh
* t.tna«*al nf I lia At****,
ifirtini tvltTtittt** »Hn "*
ti-^ ***** aart tt
r*i>»***\ ******-A it* ***»**! I**** ***** irf- j jiof i f„r^,
iit<>rih*ip*rtr*|a|>>!p r*e  *t | n  |g   -
TaitoiTir City Fonsdir ail laciiMs
COMPANY. Z_ZMXT-CD
F.u of RMt,o«aa*w aill, BMaian ■•ill., and tbal. **..*,**
an, ria aa irai nr
Ilt." .0.1  Ipaaf  tVa.fV. Mitiei.  ited  Sl.Uotalt,  Kiallna, f-   ',..  .Ir.liiV.lb.
X*
Una Mill, i ara ' j «,d
llir  Imo Imt lira I. I' .'. .  .I.r- ■
Iltli.l Mt-lilfea
lift*
OVER .MO
abflllllllrtaitflilr/irtiair k*«'f- I'lt'i*-
(M i,ai..i •*..«**-1ir«iiyii8»j*'r,
-nririt
•ad ttm liit... I1|ir.. ito .
D tt. nlLLIVaiV. t. WrDOUOALL.
a Ltl.laMllaat tlaftrbal. ISa.rti'aart
. A. BttattLL.
11.0^11.
ii. it.i ..In Ifl .a-raiii*
 . ... ■»... wf..  .. aaaa-aaa.   l||f,T
Hia.  ,,„, „  . if, ,b. K-amll  ..,,*■
.„_''"-'"''  *"**P**t. »at Mt  .tl,n
,2,^*' '*• ********<***■
Vt*..'1 ***** l»t>*l*l|'. IbUlia
5j£ '&t^L«^l,JS;0HAS.E'lI9DA_H.i
r* ****** ***-**.  „*mm.„.  wm,
"■a TbM.^.,w„.„i„,. i„p,„.i
: _r *r^r—IJoyal City Market
.SISSuSs^I * ",CH1,
S^7!Sfe;a? -^MOLIBALEAMDLRBTAIL-gAr^^.
^WS«|||IM«II. FREiHfc SALT Weal
,,X^.XU.^m*im"*y*^.*- :-■ '*•*■*  "-' ' •' ""'I
uinEi tun. mcwiEi.
i*a»a»f.
ilnff Inlbr
. -' aiiaotf Bal'bllaif.
711 Mil... -II. Ma .-iiieIma i -,|
ram crrv nai.tvaar
moNT ot „ nm tm*** *****
..■I
It, ... a*laml nlarrl ak, .aa.,.,
ikrlai-a**aa* Vnnaan-nrar.. ,,. ,«-. ,.-
lau-an , i, *,■■... ■* *., i . hr_a'a« ,-.
In-, trie* k- •,,.■.  H'l'-r  .-.I  ..-. i -
** ihii i,-tt, tm****"ini. .aa
aat. • ir. **. ara dtiaikaaol
ll .*m l*,mmtl.„m,.l*m.l t.a-. t, I'll
hi  ■  '-I  k-  ...  1...  ,..  .*.'•  * l»-l
n'latl,!,. ,b—a* lliiai l*le>t.l i* "  II
*lt n'b 1 trttOilaarf .rtatMaalnllt.
la,*at a* s.i*, ba. I * leiil. .la*. *m
hi, tmmm i- M. t,ai*' ',*** iat aa hi bat
f * .    -.,1* .'!» ja-a.l,., * !..lfc«|*l. '
Ikaa •Ktil-i* la bfri mm*******  * a*.
nm* t- - a. -*•*. t*tBtt am, „ itaal. ta
tal am** mm* mm ..Irjtt ib-lairt* M aa*.
at*, bait 1".'-- bin aaaitl bt 11* laa. It
Um*!, •* '."ta.It.aata.
A* •*, -rat aa^a-ai. asiaa Mm l*ib*
«ltf-r«il Mail atlb .1 a,'-* ****> Ibraaa^t-
bahail. bt. hwatn-it aaatba -*** tmt
Mib . it-Un taifi ii laat. I »a-. i.,..
I-' «l ."..* k> bal Hi-, bn
taar *m mam I a* Mta •.» *■*,.* ^*
**.-..!   . '■  -t
Ha .mi*. i'u. t »iuaag—i aii.
, t.'a-a,, W .*..  **  **t*
i'lill Hat m mmm,, a* tarn tat *.*.*.,**,
bi *r**m c i aad "-* -* htm ahmt tb. mm
t*
* il i-.t 1 ~ it i'l raaaat- I .4.1 aaa
amla
I ,«* lata." la mat laat Im
•koV* ii «a>1 ah-l.rWst. ,1.4 H.i
IftValaattbtallo  I aatat lr aii.ai.1..
tfa  t**a ta* lata,I m-t*m imtt **
am.*
TPmtl* I naalataM, J ttW-«l bin raBl
- ,--..,******. ,**.**. m
M-rlaHhaalh
amm*-*********m* *•*.**,
aaa aaamtlrW am *" ********
Aammmla***mBn Dak.r — bal
■MhthI tba billwii ***** tot mmm
af ,k* a.Ha.  IH MMWaat. hi aa It
Bat, mm *ai *** m bn*, ttu* uatna
- 2 t* .**. .• it h* hat m
0-1 mti i-tbal a
^m************
itm nma, Iba. */
m
Mf tt***mta*wli*l1* mmmam
**££i*m»mi*ti*OAm%fJu£
*
■*>* i.,*itf t
l a .,!. I 111! |H|l .!..!... Il.!,l. Ual,, |U fU
ta-r.
. laau kla'laa.1 out tl..  .trrttt ,-tr
mill'- fori l,flrii'ily.
ttt. ' 'I ^*i - -1- l,'i. taaMo atlttaa,
lla 1 .J I l|a|ilai| l.a.liowthl raatalla ut
tlaa' ia, li,,f rrwi adaia-a' ...a—paaat
lal'iUlaai I   KaVt-li ..I riaiftit,. a,jr|nra.tI, tnd thi uug-
nitia- j i-m..nt -f aa n ..marl .i.-luitf ao
i'....!.;i..f  |||tin.| itti.eiag aallulll. III-
.laa. ai-
Ali ll-ei e-larittjral rtllreaavl, much  Hint—.
Raa Vi-ik |ati.-a-u, iit iniii. louij, ,. dow
10 |er.e-ev. f la.l. l,.-la ,|» ,,, Utl-puol. Tbl
eat.  .ill.,  j. a i!. ,1 by ,-],- fr |,-,ir
-l< -'nt' itt'liii^ auichiiu. fur tuaUlaai
rlai.aa a-nl.l.-i I. imiaiaj u,. I,mi a|atalk*|,
tl,i|u-.f a-WIrl,'waaJtllifa ll oaulMBMt filltfd
|.au,|elel laa l.l.| |lu lltltl It thl 18011 tl(Ua
Tii- K!r."He*at lUtka li l»l t.t iirlaioti
".-..-, i in ii.-i uiiUii aa alollanalali.1 to tla
amiliitiUa-iaialf, I.v iia-tiu.itiartra.-ilf,
aad iiiii-taa.ia.iiiui»to. ot thl lo thi Imi
'..ei,,!.    Jaa.lllaink.atli:-
ail'rfrjli..l,Mf, Jiiothurid Ua laa
ti 11 t. .elynr, ... .iru,-k hy llgbaOtraa
lar.ieilj In r-Uti_i Iur MoaUiaa Mia
Uo..l,n,r ami ll.il .,11.,,,it in, nallmloar,
aanno. ihi tilt aaiaUrialy •• If aaWpd n,
r.airiaia ati-r. aol win. ioi oioal uf a oa.
Uiaallnlwrnn llr aanl nuafooi— wa,
riteirowl.
able. I tal I'll abi.fa'
lbra*..h aaa.
ladllan^ ,..ta. ...a it.  ,■  ,  i
a|B-wif UMbil t>.  aa. a.   If-tattll,  ' l|
•aalr   Haiilaill.  i  ... . 1.,. .1
faMjaaa. | .a. I 1  a „
t, ,,..*. .*** .*.. laiiiat *a .al b.
Uaiai taui I null a ■ raari *
tilth all toi mal-' I rl.trll ml .
mi* Haaa bbi a r .1,1!, i»u ,,.  tot
aUI In o.. |..||. *m   ...it aaaa aa.'e.d .a. Ua4
k.l tat- nib il
(1,1 |.it|.ral,.ao a.iaj.1 .nt |hnM.h "irtT
t»ir. urt i iho.. I mmm ***** am tmi.
Uitt, aod Ilwir ,.., a.l .ll.e uonnatblta
ma aaml-ally ma. ,o a, o*. n
Itata ataw thaa aa hia, l*t**n I mciifatf
lli Hai tiaa it ... hapaalhlltaga Iwl
i"ib. Maruit i„'..-a., rali-h tbibtieaa
Ivaad itata ra I* li.orh lis.
tVlrV1'e« ares th* iii *OWB, I aaoiawMaja,
lil|4f nlart.1. ,*rt1a,
bb. aa, aria h. dars In tWoaal H h.
a. all iw. bk tian taft*. in tlw |anwibii aud
t—t» aw trial
Tba, at.ml.l. .  |., ,tl»   ,|. n*i
t   . - .tbr .aflbl .,  ,1.
,- natal fJ,.l,'!-  -1  .'   .rtl Iht, ,rt* lelefV
-  it., i a. ...1. a a.,01. ,1a
1 . : -a-.!-,,  air.  .,  11,
that ill k-ktf-ti,bi< •-•.wi.hlil.ta.ia.ara,
*
ii   .ai. I--,. ••. i.a tMaaii aa
,t..a, It- ,  a ,|, mi., iba, ha
ll.lBt,!!, - '
"»»•.'■'', I    i |. law, anl kaw bf
tVart-»-'i«i*lait,-'li-»iartlsiti I
itaaWllk-.-.l. i . I. bw ..l.i.. ibat
aw; 1Mb... n.a ..i.ti aa>l iim, ,.. ■__,
IMt_t.fR
ttal aa.tb.1 ..."Jaubii4ail.il   It
■iliii  i |,..r. „,,! ,r . ..tl now aati
Ik, naa«|ttal ,..-*.a^a win, a. ,nkb-)
Ikaiil.aVaa I ... • - bat. Uw uaa
awt tw... a.. I..  tta* rn.** tlw mmm
Mtt
Haul w aai IV i.ti, -4 lb.1 UviUw,
•Mala tbl*. II aa. • iad tm
t **. Uw laian   I aa. p, arlaVa.
aVaa. .awahk-. ahrfha a
aaaM and Mr -...baa *,.*
lakiaMia I'
**l a aiiaa,.,ah 'I Ml
kntaahaaaab
ll wan U«a Ibtt I itwrtml tbi
t T "all * c "I w..ta nib. i* MaA •!■»"
wmaWwa
liabawa* ft- kuaalal aaa, aahai I
Mat—!__.
Al aa-vt.b | .1. h«!«« aaba awaf
trntakl.iw.1,11-1 edtaWaVltrr. , ni
|iewa|.mi>ta l.bkrl awl I Wmk-I atti
•tmMWIil., al lb- a. -u.l <a| ki a... lb.
,14 w-M la*, alal .4 Ilia  I  l.wll dna^-
,.«<k<w >k-•-. nx tlaa avatw„a| (a
1 taa taaib. ar ***** *** ***. m*
im*. Ia-r*. *i*.* aa*. tmt u. i-a
■a-aiiwwikia I teal k-.tai naf ab»
■4ar atlta heap aw tna a*** Utaaalaaal
laa.
Ik-alma a ("i *l ahl foaa a MfaWru
tmt*. l».fcm,.1»J It lab. . .twirl,
ulbblkln.,iw,liaa
AlllwawlWaiktwIbavlaaaatal
• bal laM
Tbl l-i, rl -.1,11 ,r, lluirw,
11» |..-lui- ,,l llw ,lm| .vuiti if Ui 1.1
ttmmttm om llw Imw i.ll .laad fine*
tl* .un.' ii a dtt tal, iii 11 bl., .Iwtn, iiu|el,
—i.e I, „t. ntall.il, |wrwl laaal. olar.
•Itwt, lli-i.ujael,  twalautanl  iod  llfhlnl
rtllll   Tl. l<ia,at,lwndlaWW|||,wnaai|il
wl. lb. iilli ud mlaiuj Ualfkl, B_a_nd
iod il.i —ii,Ml oilblia—..tea. fiar, Uat,
Iba' I- aa-- l-l,' Hat i-l ta t.-blOIWijr lodriW
aaai»n mlm**ammm froa Uw
aaailla   |e.a,.aie,l Wlmbaw. Tilll Iwej— a..
la na. a. a. to admit ,4 {Amtj ut aa. Tlw
.it-. L walla, if., i ..I m hral, alll la
ai|S uiclly |a,liai«l, an to ih.t oa. (_. a,,
bat f.ar tbi aaa ul dr,.i-a
Tbi intt la wall, will Iw lalUllfld l
laaaM.I aal .irnlalad  liaann, oo.il a
lorlu-linr;t1.*% allllwunaldwd  MarabW
tmi*. obi. h aa. tw *****•>. .tally la Uw efoa
ar -aot.l UWataaatetrua, nt (all WtOabeWt.
atll ...inr tbt tti*n  tfhia
.1.1. ...aee! 1.. .1.,!. ur Ihlf I
If. aid |*!>4ev,lh! a.a,.| awi   X* faniitU*
a all U-1. :t ia, altboit U|.S.*torf. Maltna.
... -   i  .  ,.,..| ana  aM mt.U.ol«al
a '  , I.W-,.  .ee,-a«»f,>,U  OT  l,aaU-|
aitl a-...... ui. nv be-Uln..  riaot will ha
a t'tll- |ei.allMlla11. |.iwllaaea-, 11.1 Wia, UtWa
aaailia ..p—1 Tbi be* al, futnar-. ahlrh
bau ih. rimi will lata lu atmlt 1**
ak't-„,• *.-*. ,4,b. h*aa> lawual ut tla
a.tll. lea I. -• ia. I ' I. llw "^Wlaf" **•
m*a*ll*. th*l|etf
ittt UtCUNtOFOaiNKINQ.
* *,. ......... .... ra..i.t ,h.
... - — -r tk.tr ,i.s.ii.
If Hi*,  lainrtntitl,  ivotiirr  lino. m.
la'.•!  "t*t.» I.dlll  tltOtl"  It  Rlttft  la  it**
liilitlall.. Han lnr.ll.ldw a-lha, .4 lb.
t,....f l.tnllli, aue.llarltivl.il Tola
, * -1 !■   TIlO III t* Ulll nUf a ■ Mial  lall
li,i,laltaahe*a-.|aer.. l.t (Mi ithlitltiti.1 In.
,11  ('-ttlirnlral  !-,'!!■-.  lean
aiiiain,,  |I|||..a|H„ |,i Ihr.,  ik*.hm|.
■b-.i.Uail. bi aiiiiuia, .he-,, rtian|eiV
III Hit, IIH'fta.tln£i 10-1 ^'.rliilKi. all
llitw- .1.1.I1 ilt.iihinsl.tul*. abaa tbo
•bii. aaa .-.e...*-l ia-1 iho li.luw im
raaaa a,,. .1 ,,r. aa.1 man, nt lha io.Ua-
... rr «rtfr|i|i|,-a*anla-nl ,..ltntihtlk.ona-
ii.,- un.li, llo* uldr. hatr loll ain naaal."
t.arnr brtltiaXo In lb.*** fialritt^wurt
litmim ablrh ran at .lildt *4t Ua
t-.aaii*W'4tai, ihiiork ftp, -•**! marl
analtwn.twttair.ta. awiditr aal rtur^baa
i.t t-eMHM.lt* ofo thorn all. l.^tHlarr
-.iM—-i..j,i,-.| ldnawln*oi. t.ihrfnv
.nd ttntneaw llfr .4 iat rawofathtta.
II...  taunt  |na|dr  naawaU,.  l-fMlltf
.1 -A •nans I— i with Ihit, dtnttrr. oM
l* •■■ .ft. t- it.l. anal Ihai nnlih up allb
•ai* moto •Apna liar- Vol thl. mm
llw* tfto.il h.lai, ot niti unitais.li tba.
anl e.i,n,,tr rlataimm .1 Uw Una. wlaa
Ibo "auidi*l (I*,*, ahlrh gtiia l.-tiwilli
Ibo mart." *n» uiuallr I.ini In laa, pa-
ba* an.1 '.ueiii.ii p*n* li-foifan ma
a4 rof.i*-a.| rah-liolinatltnim, atnil tbiu
Inarb rlaiHi hato daannl for a f«ab-
i-1 if ii-1 tnaatn ttiaatil hontanlti. W.
'itirrffla wail, ahum ear tiaa In tthalrt
ual *■ "ir-1 aali, inanavl of ' TM—Ml
..illloh-.'and -tM.1 ,lt.hbana." aalt
•inr *4iho .-aaK, ijia,.  Tbo oaij p»-
I-■ mt * -Iti'ii (.11 le--** Uw f... hunting
W|U)l*fW ir. I aia.l-.^t,.lu.fr. w|,.. |M,,.
Jan.  Irf,  w 1e...|    i|tni  „f  n,|,  ,miU|
,,i,nc mo. l*.!<taattillftaUt^ idho.—a*
I. tt.iaia. ft.|. lit. »r-tp-iifianiin, aul a
'- , I in I ■• -ia il.tniia ntnclaint Uw
• „,«!-• a4 l-Jalfa-ftldlanwm.
A*ma*H***aaSr
1 |4H.if*w*|io* a.i., worth. .4,b. ••
tkM—fl**llfl lUta," r.'iti'. ,.i „i rttin,
>•!  -  I.-i «uk Ua a.,,, rn, in.I m
,4 thn I.,.,. .4 lla  >|, liMl'tt ,4 HM
uti.fur. laal otaota touwit*, a an^a-
lull foul ni'-iak of Iwiiaf Uaw lhaf aM
hai - '--'.ti alitwti attni of tnnnaf lawhaff'
In. fee Ihrm.   Il.ie.- -1.1- ttrrinr.1 InnWld,
him in Iho nl Ua n-llmlml Man
Hi.-. I a nriitt thai in tho mfrttm',
all wai mm-ralal a Im i4 tmatwr. Ita
**. - it * hfl Ha .Ul i4 Iho data unu.
■ami an.1 ho rauHt fall ink. Uw bui
Mmnwhilo tho .li-ialal frtart Md
Ihnnalita, and haitn.
p'litn. aahlrnlf fakati Ibo a
wt... fill;iac •-ii lil. I ni.** i.arafnaw.1 la
uanlfrdal iin. rrrlrnlln. ,..p»t hlra.
Ibrt iioi|-!. Ititnal Hue tir ami bchat
him in Ho* roll, and tin aatt ,a. thr iwpat
Intaaialont ..f |ti|aj-j*. wloi pttaopllf atrir*
W. on II • .afar. I'll (fl Uwa aUI.HI IIII.I
a4Uee.1ia"1atl tlal O'ld^ fttl,  bal  mf*
Uubinl.t alii»|'|. tt'* to fat, ha attat
a—aniiti-l ," ia|aina-ir hiniatr f1atNI|tb •
ra^ nitti'w wlaloa. IbMI* It. ilhtH-
al rn . n-t ami nn .law *** I****
until ha narhoel Um dtflUM ot Iba
latitottf  Ito laidir lao or nma i
aalkw Mbiw rn.uk.  i.wll  Ilka.
, mmattn mmmm. I . i ,ah *4t,-
l-'.l -alt Im- BB. •<- lUn tll ItwW.
.*• m* h*. tr, h. and aub aa oahrf rtf
n**-, A***, t *Hi;-*l m th. .i- awt a •
bur.
tVwwalal «a-*l.b I w.«ww, W llw baM
b Wf Itarl f dl a»l OU rii,t bl llwa, .
tli..b a laat I oraatwl th> *****
m.  -.la
ta — .alaat.. Of ... a, rHia, a—aVI Maa,
fn aaal -t ,lm NUtlM ia a, ,.i*a
Aad lawa. b*fta, man*. I bnol •,,* avh*
oat-*
lataiwnil Hm*. t twaajt*. a^iaml lla
•a* *,. 4k,, aw, *•-,** aatlml, ami*.*,
l-ea|ai-.*ie»l Ml a.a-1 I OWkUnaWi OtlWf
I.km teat,, I..'KHajinlVWI,,..tm
,bit,ttmk. .k-r.-r. ,4,1. .,.. 1 i.f r.
I.lli. wtrtt.1  an. HI hti a awl ha
"at—Identity. OB,.. - ■,, , m. ,..*■, io|
littwl 111,
Alia. I .wall nt latfti
M; liaia.1, bal - -.:. >**. ta ** * b l •
in i tal. in, • half, a |*i..watha
kwlrl'tal ibr ...b IhM nn-taltraal  it
WU ."fl I, ba» . a tlM t*,.." H
ttt*,'a.t wbi»a faaaratllrf rf.b.|*tlfOwl,
w,,b I.*.... wwrtv.1 i btinltwl nati to ma
Ttamr. r|ao. I.* .at|t.j. ,., ai It -,| nt
l.rtntih  ata. li ^iwwin am all nti-
,* iniii,, wn oiraaolf. Int I wi^i fra
A*
Ttw, ItM tn mil-. ha- nf aw ti Hal
I i.,.' ii. la.* I ao irt tianoarja^ti laat
I antllfllbll t h*A Awt*, Ammnt **ttf*
■ I hail a.wl mt laHfatt   tlii wti. 1„
tlnwi**. , wu a^aot*.| mnn e>Wbiu.f
Ml
iwiwa .a#"i itt*nra-i at***', mi ta..
, au ,ibt*i tawbwedt il,  Jaw, M.i* tw ,,tn,.
, a oilk 1 aahaVfl. n itfrrtai,
I, ww. la wb. kkk.1 Mrt IN.. .   ,  . .......  ,...n.-.i_t a, a
i-.wfawb.bka ,o IM arte. mmillmtP* * ***** **" **"T~   ,_ 1 !
>-.* aal hi b,».1 ba k, war. ,..,* •"I^l* V* '"2**- ■_"!___?_* *-***
aw.,  llM«.,..r.*rM bio. iL,la fMillliH, limlirt >>H#rttSMl.  tla
Mti Hatha .iwim neat dead, twa* lab. (onl wttmaa hrlion.1 Ihintia;, futnab.
ha-aab. ,iv ataa! annan with llw M..tr Homo*, allh.|wtUmMual Julwtahtf
I.lf.. aat •- malr a*** mltttUii* , Mall,,! libit III 111, If ...it hh hra.1,
f-on«on I., i«atin aaa, hUaoftjal mi torn atatnd bh uru*.  Illttbort*
ttmmnm**   atm*m*tmtmi**U*iwm
•rata h. anu. tho Imt, aho hm aaM.
tim* f«r Haw miaaob* 'WtaNiatM  Tb. aUfalt bu cuaat a*
a  1 aana tl nana nl* dia. M t JW* ..laautul bl  lfaaha-laatua
> • t4 .laaa, awl, in Ibr l iiitaiMlttn af
lha wubrtwienam. i-VII n tbafr miM.
||«alaoVlr-itTwU^fWI|i|aaii ,
ho bal »■ ra  10*11 lllialriaMal llf JACKETS, MANTLES AND WRAPS
laaVITaST STYLUS, I'Bltl'EOT tflTTWO,
ni;ui:.i'
silAUILs IN I'l,AIN. ST'ltlI'l! ANU I'I.AHi,  SiiNlUTIIINtl SI'litTAI. IN
ItLAl'lisl'IT'l'S,  HI'I.UNDID HIT 111'
CAR-PETS ***** CUPlTA.Iiq- M_A.TE_R.I_A.-__S
IHSCOUNT tH' I I'lill flLNT ON AI.I. CASH ITUrilAsKs.
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
NEW WESTMINSTER.
OOLUMBIA STREET,
NEWS (IF TIIK CITY!
L. J. Cole & Co.
7J3 OOI.UMHIA NTltBRT.
REAL ESTATE
nilOIOH IITV laUTS-CHKAC.
LUI'S IN SOUTH  IVKSTMINSTTIll,
tlifllirlt Naarllltiril lliillll.v '|-i'iitiliulM.
ANDKOMH V1IKV DHNIItAIU.K IHN-
lllii fuinilUK Illllill.
AGENCIES
NATIONAL ABSURANOB -CO., OK
IrolKntKarol.oitiblliliwllttl,
fPHUBBAh I .IKK ABtiUHANCU 00.,
*   uf llniiiilt.iii. Out.  iTIik t.-ii-iiiiiilifil I
it tuiinl uf n Mi |i , (.nny
flit luiuriiii
it'iy tillrnt'ilv
plan I.
Hmt |tlrrrlt.i-wi
I'.i,
t l.n
Il.i
Ml..  VTftj	
Huu--
NottM  Mit-liaiit.' Miiii.-"' I" i
N„li,,. i.. Mil Itl. I-  I*  tt  *"■*"*
Itnl,.tali ,i. - i' 11 I.••uii i
lir-rryinala.il'  *****•> i*»«t.|.l» II A Im
milt
w.llil- tn
M lai
Lllll, ll--
Wn I in
iiii
LOCAL  BREVITIES
• >-
Tli** Iriiii • ji* will t
iri|» in intl Iran tin* I-
(Suittliyt Karr fur Ui
niii*
Tbf livum it it f.-r np rtvw port
lertlij allli In mtn ami lawuRtri
II. M. s Njiii|iniii ~^^^^^^^^_
ahr lllk l-ft-ll llulIlK  fc'iaal Hill * tin* li llll'
rlnr.
Arrhiirct liratil lat-tlliiii: f»r H-mlit
fur thf ti.-iinn •'! .i raid (oi Ui II
II M.l.lttrll
ttap fir of iiial,  tan mtt nl  6*-tit'ial
lr. i-t ■. antl la
tlr-jait >i itt Itli)
A tb tW nil'-•  «ni
flare of iln* n-eotir
loljr Tniiit) i'lmrrli ihUtllemoM
lilli  .l|i|n alll-ll III  ftllltl tlHlilN  In illt-WIT
Uio .int;-.! nl millrrillfia liU wlfn, Im
* tit -i.ti iiii" .i ii.'.iniilui tir. im, tbo
uiii.ui Him H.hi iii s.n.i ii,.- warrant
fnumi ibai lii- iiuin iimi. in tin- -ffordi "f
tli.- tHtt-i, "whihui.ihI Uii* rjni In-."
ItU «tatn] ku wrj a****** nuiliorlly
Hall  .1  tail,|,_  (..liill,  l|,  1||I*  Illy  |*  Ht Hh tf
i" itm, .i i..at i-i, mnl Im. iilri'ttdy lu -nun
Upon lln- |iri'tluiliiary **>**,. Tin tf an-
m. lew pooka wrHton ami published now-
il |) . Ulll 'I lit* -linlllll  fil'l  pIl'B-iil Hilt
yVMlmll Mai li» n tttl Hvt" ntiilinr nil to
-
tlio Southern railway ittUon Iioum
airiwtt \.'*t.iiUv i»t Snuili Wi.iiiiin-tn i* hi'arU tnn-lir.1.
■'- I-lU't- u.tiijj*  ol  iiii'ii  at''  i l.Uiluli'il mi
iini u.n i. Tin-tithiTt*nml brtdjp - mil
If pill 111 Ili'M  tl' I a    VUltlt   \Yl'*lllllll
iter  tr.it eoUta li toll
Irak] ii i*r. *■ ni, Atnl tbt
1',. i*  tl.,iii, H.t*)'
^^Vrkitli
li.tll-l,">iili
hi.ii.,- Itall)
.l.la.l    lti|.  ."■
,.(  I, .
tthe aotw^ oimpboli a Dohc'rlj Uio N
n.i.-.ti, Likf  llf bloom In Uio iprliiR, ll liml nothing lo
ni Uieoaplul fn iln unii Iblicaw,
..Miit'U in t.i.'i'itii'  Tbodovoteoaol tba oar aud iltiHng
-i-m  look Advantage uf tha cbtuoo
ittiuil wlm-liuiilil t'ffi'ifil ii-tirttiiv t,i I'lijui  nu 1'itillar-
allng pull on iin' rlvor, it la Mmpi)
attountllni tb»t WotUnlnitor bu w low
iinr-iiii'ii nml lovon <•( aqiuuioi. Bonn
lll-tiaturod • r.mk bus viiiii it is bona	
Hhtii I-itHi miiiii nf tin'nM tt ifi* aboul
VVi-siitiiii*ii-r's iiiniitf ttu'ii, liul ll In ii
pl*uuro in roporl tlmt Kemotli haa
ovortakon tbli-t'oodiltnongor. lla* cut
ninrrii-ii tin1 othor -.lay in a lino*] 4m*
iriiilntil  uf  \iinli|i|ii'  ami  now bn Is
cttchlni ii. "'ni ami Vavy."
/•"ini* il ti.i.'.l Hi.it,
I'ml Sf-A-nni, tin' colobratod KloUOo
nptii'iau uf Ni-w Yurk. la mo-ating with
bli uiui)auccouIn ibli city, ik- \*m
inr- lu tho Quoen*i Until bivo boob
crowdod from Uio Drat da? ol bU arrival
ami If- wt irk ll Mim *\Mkru nf In tin-
 .  hlgbott torni i*y nil who havo vlilled
u pomewhat Mtn.  Baveral caaoi ol boadachM ol
peoplt ***** foara' itandlni havo  bau  pm truly
-.-ai tim. * eonlng. relieved by iIuim wltboutUioaldofoM
i.i-.u-  Ku i;uar- drop of nodlclno. Othera who could nol
riVHtuNTo
*  T«.vlnr -
tin-in wtllitn I
HAKB WollKS
btabllibod !*»
'  ,,,ll km.mt Hilft-i
.  ttlil.l.  Illt*}'  -it,*  I
ia read nf 111.
*******~ A
*    *    *    *    ir    a    |    *
F.J.
For Good Inveatmonta ro to  t
Real
Estate
Brokers
A|*ii||t h Qit.t.tn'H IUNu.uu.tii Oo.
Cor. Mm ni NcKenzie Sts.
ILtlat'tll'Sl   I"' l't
REINSTATED
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
ArmatrouR-YontiK Block.
Columbia- Struct.
FRANK'S
Hi Farlifi
(ICnf'ffi)
COLUMBIA
HTIII I I
l.,.|.  aViilinl  II I
Yurk Talliiai.  ^^^^^^^^^^
alll  lak*'  llii-,  -|'|,i. |),.a|at||ai|i. alll non  l|i|"r>r III
llllll.,  ielaaial It  ,|„.|r  |„ a,  aalallaaflii..  llala'la. allli  111*'
Irla'tltl
taw   ImI
al Ileal.ll
Ilea   lala.l.
ahlla*
|asi.lll|t
Ililtt
rrii-...t
away,  anil
SUITS!
OVERCOATS,
MACKINTOSHES,
HATS, CAPS,
FURNISHINGS. ETC..
I II IIA I' A'l
Tt,  |l-  M.lat  .*  .  ffaa.a
llna.n,. tutetti. IIi>k**-
Tbl>  (..lalifj.al  ."la  .'I  11.1   IliaUrfl j
Ulrlatr, al* l.t* ll. la ,.,**•.. a. t. *e|  . .11, a I
lia.rli'a. till. i. >,f ll.flattlfftia.Hil, <e| ,1...
lutaaa, I. (i-i.>,!,tlt8.
Tlir luiibi  .pwUI i"  alai.lt  Ibal,,  ._,.„
lVh.tn«t.,a.'.„.a'M,,.,k.lt..ra _,' '
«>t l,r,,,a, *.*| |.*l a le-laflilifaeli, l.tta.l*r,i
I.U .rltlll Oatl, ,a.a„,l-
^1*1^11!  »  I   A tfiiilint.il .Mtrriu. Itiiia . Una •mil   lb.   .')r.   <*t   a   nam
.imT, ... TJ" ' '-'"!'•, -i-i.*aiiiii....~* i.t.. itiatii.il it.i, .mliln eiret but bwd-
i..".';,  . t.,iil.*ii..r *•• .rntli  l..,ii.  bl  Iba'arha at IWl. lUidlni will, lUkMM
Where XS
is
Webb?
on
Front St..
at foot of
MaiT  St.
I'*- ii. in*..i
-i„t ti.1 arWlral
.Im
-iiai:.  -Ili'l
fur  iml'
fa*ri Im  bai
■ I 1 .^—
ll  a" I'  ll   a-in  *■
Mltirtltlfrt1..rtnalu>
A tn mn tti lli "tt. I i*hlM T
.  la^l.'*. IUt.iM.-irr* tipMaaatll
t-r«iit>* ^lii'ltiii*'  Si-Mi" ami
itt-INi-Tli'N**
,*•*..*. Ini.' II i'
ami ifT-lttU'ia'lit
lllltlt   I'l.   i.-i
_    I a  ■Ulallrf  ftt.l
GUNS
',*U*i*.
m-iigtilii
wlilaiii  a
iliin   tu
fi'lalliiii   ^^^^^^^^^^
,,, 11, ■***.*■ r, ■- 11,,  I'f.fiT llllll lli'W llu'
... _    ......   ,  ><">'l"'"" "' llii'l-'.l***l*il-' »!•'■ I"""  ,|i.ui,, „,„ii,,|,il!,. ,. rliarU ..in*/	
lti.Jaiiii.li.il aim Uul, liinilil an ul i»ii.',n uiikf, .,.• Iilne (UMllNl l't |i„ii„ , ,Hr,,«i ,.,■,.  |>n>|i'.ni, Sowanl
llate-rt.l III  till liraalla.  |l"la I.  ai.l    I ilii|'l. I! ,1 IS.Iia-lll.   tt laa-ai  ll..-  .Ililtt  ,,,,  a., „,n,,||>|1„|  a«„|„|,.rs  III  llrlll.li
IlllOr.a II..I >■ *l.tr.l Ilia laa,Blr,l«.aia'.  lie,. |.| Ilea* I'llBl'l*'  11* I  Ual**  H *l  ,'„|„„||,la  iilmiii.  ,„  ,,y  |,i.t|,||i|t ot Ull
nnil..,,,,. ,„..,i.i,.i, ,|„. ■■it,., k.-; nt I iiiiii lurk il.tiii. In Hi.' m.i*'*. whom
like' > leiak M'J, lie, lb. I. *! I.  I a.iatla. |„, „J)U,,,.| B|4.„-. ,., a,,,-,  |,,,l..l  ,.|lf.
Tlir..'L'a'ltll'-'tllll. »11  Ht'-lll llite'lli'l-*. aa[ alllavllla'a',r*.   II'' tli- ItliU tuljll*lt.l
III III . I' JlBlli) <ll*> ll'.!""  Ua H'l- 'II) aall *, |anla> lllltlll.'. Ill  allllU l.l •>• ». .Ill) >
Dtt lb. IS**,I.',,,.' laaetil..-!  .tea.. «->tTr>it.U WlU, llllll  *  l.flta*  n-aaarlU|a-li,,
It.tl.. Nia Ze'.l.tiil anil llrlilib Colom* n, ,.r.i.-, i.a m tin .-.«.-. aaal.ar .ml .in..   _ . ,, 0    .
Ml.   I, I.  alniaeat   I'"   10  i*|e| illil   1 ,,..„ .,   ,.,,•,  atl,   >**■  .tr.l|ll|.'lia.|   il,' T0*«U HI Of I, UlllOHlU SttWl, Upl».lll
I lla'-aiillf-i'til llii'I'liM't I'lt-M- .llliitiil nlfiTlll'i!. I! laki'lt a-arl, Llbr»nF Btlllilttip
.lilli  .alii.'  .....  ..I,, a.t  at-  llllll.ll  a'liuil.li In III*. Itl-aiii'l, tlnTi- WW 01.1 !	
i iiiiiiiilm l„ truml. .nil Ni-w W.-.imlu- ueaMlM ,« Hal* nila* n. Vana-iiuvf,. In
i^am^^^m^^^^^^^m,. ...-. it. . aat. i.-i.lar. ilal.lt nv |',,e|r—., 8am.nl •Ir.i.l.t-
It Umirut Ha. |t,.|...ti* uf til.'  .."• -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^e«
la tt'a-itataiiir
a.iatn. .at llw ...... ........ .... „„,,,.„«.
mntMflb-a -WMIIaiM. ,..„,'*,„ jj^ aT* Ua io ib. Iw .luti.*. .ml' m mm*!* lima.  Itot.
Tlir Nl«in eta. alaiaa ,b* iii-i „„i,,„t M,  .tnm, ,,.i.|.tat  II |,.. s-.inluin.. .|.-ul IHUMl In lb.
Irat. ,Jt, ,.rll,.,,,; lea,  |.,|. a ,! let,, :Vi I,,. rlauiaajla a.!l||. "tiardllll " lee  ,..)  Hae- OiaM ellffia llll a !«'. ut .1. Ir. till •',' -.(Ill
.1^.  ..I  a,.|.,r*.  ,} pp. .-!  |..lal- ,|  ,,  ||,|,  |,„„a.„f liaal la," -il I'.l lai ttl.II, t.iee*  llll.fl
lSlilir.ttl.r,t!t.a. ll«. .th.l |v»i*,.(*» ,,.!,.„, |„n„.„,  ,,„  »|||  |a|..1.a|.!t  ..aaa. Hal  le'i.lllii!  .. 'ull.li  „l  Ki,ni,l-  It.tl  u
Tbl tillllti IlllfUlltl la .  l*lt lu.il ,r.. littll, nalnll.'allll III"  llala-aal  Illllill, t.lllsl'  TkMl II* lu rlM*  laia allltl. nil  „„k'r, a,
llM.,.i.e|illi|ll.«ia| laal.i,. ,.( (..lata... • -lit |..l||lif|l.. IlliitMlH It  UtOOJ.  I.  1 "1  dUMMtl,    S.ta.,.1
»toa»„|(,.i|j. ,..a !..,.. „t if, i .. s.ii'aii.* A.a. iiai nr, oM| ****** ***"•  "'"' """" "'  """"
tiki ul bit ittl ..aai. in. Im,* .,„ PlU.nU t" **■*  I'ml*—>*,
tmt* ii..  rti.aal  laeil- *****
tmm I" l.i. Lit,   A,.|.ii it ..J.iil,ihr, ur .11 mhi.bal whin blnjllr  "Ji.«i..wil  in.l, i.h*.  eliini "%J*Rm"j,™
ibuaibii.. • •   l-H, ri ., -i. t..i ..I m "'•""" .*" '" ,"*•" '""l*"' ,,""*1'"*' at**.* it.
TV lh...««i, *t* a.., .m.i lui .....ib.,,.,a.iiikr,.,.t... -,.»,.n.0.1 ^SK^^M?^*5i!itao
i-mum hhr a., mum .1. •>"*■■ "m- ''*'■  ,rc'"^i.",V. **t-"<-**
rim b, lha MH.!*>*. tj..,!!!, »t i'l*. lit*-miitiii." hi aat.   I ■» -i'l itl  -TSz?S?Kta ,,.,,„ uu,„ ,--.
tat*, ahkh hat lu I. Mua.hl v .ut. ..twill ,.„i. in I,'.   *******"' i**''*1*..   f"  ^11^1 	
-"«•' " attliibUl^wiTJ b.."J;, I.-croiHj,Orickatu_-l_toaa
n,.,l~ll«hr.ulX.O.,«,..,.  ,„„|    I*    I'll ■;ll  I. ' Um* Ij  - ' ,.  „.„.|„,  ,.„.-..|„ |*,.|.hu,l.l..,..l _  ,, _ ,
ttt Ufa ua Thaiflt, .Miiiii  1,1. Il.ti.il  Ua. Ini l.i ll,.  I!..  It,  IllW   SttbJ .  ,,,,. ,. ,|„.  i„| c|l, ul Ihr! BaUl OoOtUt
IW«l»  bt*  h.al  a  1-b.Ht**  In  Mmi lu   >atl<Ut  tt. ! •    In.  .11  |i,„,|,„r |,r  al|| ,_||  t„-r..n-  Maiji.lla.
tMlb hi-«>• labia ta lb. h«|.il.l aal ihlnii.,- ..*** ,.i.li. "*■  .,., ^^^^^^^^^^^^^^^^^
*1llw.««*f. W lb«l .tt.ar,Hh l*»-I...    -   "   ,.   ,..n,,„ .„.|..n,„,.*l,., ,.,,n.a,
Aauxa.HiaW.oIT...*,.. .haa.** **}?"**<? P^J!ggr*.*gP.y! ii.m-th. oblli^l tow.it ..,, hit, .
harm*... a,..,kt  ut Ihl  K.E tti.  ".'*"*  *_ ."?_.. M'f?,*" ," j"l!  •',*«-*■  MlH   b|   a|i|"'ltll«l"lil   In
******* It*. Mtl^ la .at., a ,*,. | V *~^t?- ^L., «.» « *^Lp **nw*
aalllk., Iiwi.fi, „.,, , ,..„ s„  u iu. Inwlui-I
<Ji.mf**,'h?ivr.,"L ,,'".,i"!'.',d» '•■'«*-•••' '""•• •"■'"*.»' «• '■• "•- ",;"""7"«■"• ".m": Hz ",:""■""
,.tt'...tt*,.*,,,. •!,., If.  1,..,.,.!,, , ,   I!  (lltl,  aji,  .Hi*  "I   Mil,  Mlill  *<*■'  lllfu.ll,
U4ilbl.li.la.,.. it,,           ■. '*'*"■"*'''"   *  ** "•"»• '■". Uitunib 11. .tail tba Kin in, Tr.aw.t
I*rt.i*s»..tt4 gin  .in.,,, .mm* l'" willin.r...,,,i....lnt,.i,H,.l.'ti.iiiiit,«n.
tbUfa.l«llb.t*a*.autt,i,tt..l,.i       I"- '•!" ■"" »'*"«'"•  «•" ******* "*i ,„..„„ h.,at..| Hi. .1., ibt- *i«h tl,.
rwV.M t A naaaaiiaa ,. t-ia. '"T'i!,.,"  .    X  i?i ..,,„. „l ,!„.,,„.|.,t, *A*lMtN-M|
lla rtittitt.. ww  *•*"*•«*•• ■■ »'- '.'*«"'''"• ,....m,..^..l i:.„n***l kt.l
a~M,.,i». I.*,. ^•,.^Xii^^.T.^__Su! ******* Q»lmubiw tan 1.1 ...
 "'* '"'*•_' " •"""'" -*'"•' *'" " th-at ti,.l itnli thu .ii.ain.1. .nil Int. it
'"■"''•'                 "'"' in ,-tln-i ruttUIUut. IM btlMl.1 au*
.!**•■•■• .-.If.**- .I...H.,    '.  a,,.,,,,.,,,,,,,.,,.,,,, Iiaei pi (VFUIIin.
It,. taiWI. ..I • lh. till ,,  -rb^ «h»l- nt lhl.. |i. ia.ll.1 |.ln.
•""'"»•"' '" ***** .'1 ,.,*.,.,i, ,M..|.l *•«. Iimiim',.,,.
I,.... .i. * • --, al M,* ,i,,n. ,,„„|t ,|i,,,^,| „|a .in i„|,„i „n
-.'   *' I  I hil,ilua«. i* It,.'lllllkil In « tr«  a.tk.   Ill," «|.at
ai-aiUtWaaiiiiudiM, . ... a iiii.htlal ..liii,i.«ri„i,„,in, a |„i „„i a„.iin« HilrkilllMIM
RSTlir?..«,J.  ^ •«•■'•» ll'l I"" auaalh'  •hitt.ii.a.  ,„.i.|t„."..f,,|„. ,.,..,.,„ I. lh.1 ih. MlIfllJUK
,*  ,  ,. ■ •""*'."•» -.•' i"*i' ******* ...„.,.ni,,un i,.„, nti.n,.t|.»i ,.,.. nr«l.M«.r.
,J *********- -  I'i"   ' "'■.U"' Ji» Ni'l ia.,,  Miki. nu,. ..I I,. anJw.lt ,111 WRlRTirOIll
i?,^UJ"11'*'""■■"if *«'h.*ihi. .la, •,,,.,,I,..,.»,.,,..,..,., lhP,„„,,„,,.,,„,„nI-..oi„k",t-1,.,1 """"r"™'"
•II.• a*.t.i tt,. *il. ..t it., lira., t,i*i,anlaainiilain  All Ir.iuH thm batm. •
Hltt-ai.  Wialttlal  II*.J.   A..   -H.a" -a  I.U    ilal llil. <t!>l lata,, t-fl'l
UM  Mn lint .it, tl lil* ..I  at.ai|ll aim,  llt.nl  Inih,
lit. Mil tti ,.*.,• ...kn .|,it„ tiui |tn-btt ballaa. «i*n
Tbi -,ti»at, V.~mi*  «.u,  aa ,1.. ..Itulnl »|> itt Hi. to*.|r.iu
,1.., I..I.H,, l. It,  ,\,„H,| ,u.|,.... lit  .,.,.11*1111. |. ,.,in,llal
al IM at Miaaia fm Vktutu  kl IM -" • Kntiuan U tali an* .total Ihi
I  I' N •tt.tt.lti tno4»l lblf.it. ..| .l.illit'lllie im..nliil tt|i"e --a- '
UltlU, ID. .bn*. aad a  bd itl kl, .ill '**" ,"*,,*• lluai...l ol lln tint a'ttl.
araiai* l*. II. a, ul "Jailitt-   ,*  •,*,.,,  >• t.-ta«l-.U-   Tbl
bt. I%lli|i Ibitattt** ol Ibi li*** 'l|.*"»S*«"llhi-~' *1H "itiriiml'll-
Ttan. abaiittua.lOUtt. Vklult.. bf *i\ '******'"*>*l**»l*** **•!**»*
^^^^^^^^^^^^^^^^m -^ ball ia a isiil.  II tin iii.ii* Iftti I
•••
a.a.
a a « «
a
•••
a
■fcQUILCENE*
Terminus of the Union Pacific and the Porl Townsend &
.StiutliiTii Railway on Puget Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
Situated 30 miles from the entrance to the Sound, with a magnificent 11.irln n  Nmi i*. tl„*
lime in buy,  (Irt in ln*forr tin* »*coiiil section nf the line ia compleli **.
Ailtln-ss or it|i|ily |x*rsiiti.illy in
W. E. DEVEREUX <fe GO.
AOENTS.
No. 34 Government Street, Victoria. B. C.
a
•••
ata
B
UY: WATCHES
J. D. BENNETTS.
.t,. 11. .1 ; -
C|   i'.'I I' l It l I |i  U O' II
IM - l in mt.vm « M* "
*..!  |t    1*
GORRIG G0LLE6E.
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
THE
531.533.5354537 From St.
JUST RECEIVED
CELEBRATED ENGLISH
< .,.. AW..I lmm.lt
m* joaiaroa'
^—^—*a it- *
l*.M» I.H.l, l.ltlK
, lllii,,
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltil.l
Engineers and Mill Supplies
• la. „ .,,i   .I 'I'lll.  MLU  iiM.I.ILIilL  III II.IHSi..
Mow You are Talking! wh&ss
iBiNf.  te.  111.  l|a«a*ll^^^B|
WlftaU**!.^  la.  t
TV  <f,«arlallutt  1.
HMtattM la ib" r..t  1 nn hi
,ba iaai«f .ill la.ti*ti Ibtai.lwa
Whi* ,«a a.a, iti.l ill"
att Iki Om .l.t-Vi  ,.*.|b-r»  Nn
,1
Tb«*i*',"l"  1  ItlM  IHI.alt  ."1
aoaaiai"! lb.-i.-..-ii a, „.. V.
*!■   A  Mt, lll.ll. .Ill  .....iaj.,   ,\tt
.11,1. lil.   M.llt*..  ,,| a
 Ibiti-*,l| ttMhibli  I" a
ita» Im <
Corner
:ARE YOU?:
ut**,*,** I- ttf Juan Hit AtbWlb ,.„_._.._. ___. -<*■ i_..
hah UN ,oW.a.*l„ || |; iM^ol ^ti.i'^'sVuitir.'J^LlSi^irwJ
**• lmklei|lI.e.,lla..an|..a.|., tin, |,.al
MttaH  .l'i. antaliitlti.  aitiMttfl  thrl,
Aa.lf.ltt »b»a bu *** ibi ih.ailM.
.bl. ttl IH aMM ua Uk* 1'ataa.lta h,WWIMWI M *** wllh an, IMtatl
Ml  CM!!*  Nil**  111  *»tlhai*tt *jM |,i„«|t,.,ha. f.lillafaaiaa.l.l.l., ta.rh
\|ili-re.i.( i,,.*..,!, a.i W.t.rtrat lu tlii* , lltiaj.
tUltb 1 ton... ,..1.1.1, ait.",. II. 1 Att,uttu h.tlta. a bur*** iMnpl* ■> lot
X  *  lletlket  |.,Mai<ai  lh**  UI.B.M ..!. a.1. ttl.rl  .  |M.ffh.«-,  ht   •.•■111.
aM lhl laiattl. ain • e..U  ■#-  luVlt MVr .MaMlllral.ri.il Ib.l at          *
lun. b. a l.ta. „i».,.. ..|,b.i, li.  1- , n |. , ..„i ai*l mm Ihlailti*.
RtbiMitu* liin nl tn*. b1h>. ,h.i **iauih.i  mm
!«•!*,. ttl* lltt> .4...I.,'   I'l  -1*. .ttlrl,   ill   Urt*-    •tl.titt.    littll-a.  ll
Itua.tii •it.* t                 * t*«,-f!,e**i  la Mr tapatt al Iba a.*-iilri,-
TV.1  *.|t   1                          a *,l , ,1, litta I..I.I- Ml 1 ,* ttaltt-, ,tt ,lll   |ll|«l
•tafi It.i" It. . il   ■ li hmm* i-. lb. II..1.1...  lii.i  ■ ill.  .1  *U  .I1I..I
iaa*,M  ,4*al«*  tlt.l. - lb., ,,i.' 1.1 ttia-ll *HI- "b*..b«! ' i. nil
man,.  It. VtttMi.. Itt IVII.il. l.l au Ibi   *•*-  *-•   Kl-ftrtl,  t,..klti«
Una I'rWftiSti*. i: In.!.,.    it  ,., -j. ,bha**aallba *t**i-  tiia,tiat*oia wa.
1,  Tatttaa      --lira  tt  -rtaat. ttabt.  ,'.t «.,.,. n.., i* in Iba
IU.' i.i  ' habit nf Mnt in  Ih.t tiwi.til      I'  -
Mltalll*itta  Uf*-  Aailnltttt  >.lt*M.tt  a,eaa,r l-ll, ,ael.„tl  .n  an ttl. fal  tiifh
.,m**m*hi.*iV*lt*a,.tmt<nmtt.l laiawt  1*   MWaail   •*   I'.aal.,   I'l,lai  laa
lllli.l tltbtf't, tkl*.  In VklM.,. bt, ' lilktla-  bill,  llhr  lha Itaaa |.  Iht,
• I
.  „-..-..... tttata,.
Ull. ,na a,„ lav, 1,,»,.., ,ter
1..I  .-  I|a.  a  fl.-!..    All
ttaU'tt  Illaal  mil*
kl, |atf*.
TRAMWAY LINE
I    I'lit i.t*-l  ,UMt.l| '--
• •Ithif'l.
-  ally
• ■••*■*
Ttilti*«f tJi*
lal>l nal lit ffwll U«tttt#
it.**. It.-mfltti. i.ttf..f«*t
U II,,* Ui| |.ia-a 10 bij
>-'if .I'.llira, rnpii*!" tur-
lltahltiCa.  rlr.   \\*   at.
mi* r»*ly io th**m *
OUr fall -alaaa-k  «f  MHtl't.
»"ii»'. youthi* rbll*
rtrffi*«
tmi  i.|«-t.ni|  tail  tial
mit I.-1 in*  itar mtu*
ti it. '-.i tii.t* i ■.
m***ry  th* l*rt*+* **
•nllm-Mit "f
Itir   till    Wl  •<"
»ti.tr tl,t l*al ir.*l-l."i
m* ********** *A I'l-i '
tlnihliitflo Ibo dty *
full auorlM-Mii of 1 .
ami Hi-Mi hhiti*  Wa
ilffj rtimttfllllnO lo
Iif  Mta II*.
■   *    »H   ii-MWIIII
1,1*1
I nlni. li  '. a-i.i.   "■
ittit.1 * ■
mmt* ta* I.U  ********m** t * .* **• * *
■ml*U**t *i*-i**  l*a»  »■ "  • «■   .  *■■■
rl.'iv IIAI. lilt If II M A
F0HTU1LL NURSERY
Pants&Siiti^:,;"*-1 '"* '■ "*"
Atttitr* tx fvMklH. Otl
Wt*  l.a It- thr. a**it in   - I
■MOlWaaat-alTtaw  •"•'';  *
*A *** ***•• **• • a*.*la a—I "it n^tvi-**
**t  4.11..IL*  ittl ft*m  .1.4 ,
UMHlp
i-aial-^w* lu* • * t*t********t ***
STONE <a WELUNBTON.
1........ B.I
lie*,.  ,1 . -  ' -,,„, Mn*.
i Ml is. I.Mm i...
to, .,« a ,t,,ll
GARESHE. GREEN A CO.
BAN10CRS
• in .t.
Vi. aaaua I, ,
I  .... ■ ..
, t - .- ,rtf*i
000GE WOOD SPUI PULLEYS
la bah
la.l.Alt*
a . V.,
'
a (tltt...
I.llaiiti.l
ajaattM a mt. Mn
aaaa.t-1  ttlMun )_M 1*11-. I
ra... ,1.11 m** ,'. *A l**m*rt  ,
.aia. nt.*-.
•*s2M.y«i ___________
a • JTaann. Maw* .taS. alftaa'
AOtNTi tCtl WILLS. fAltOO
,H"|A*nt tll Ml
O. P. ST. JOHN. Manager,
No OiKI Cotilota Stmt, VfUKvo.n. 8 0
I (Jampbell & Anderson
MEAKIN'S  	
*•*. . i • /.. i IND in thi
PRILL ROOM
Dealera  in  Hnrdwnre.
■ • • • i-'.iii-s Paint*. Cr.t.li.rjr and
thia lha r Mttttmn iai*,bi
In ll-. riinltt. -I*' *
t*.lbi*lall Ilal .hit
al
ERRING'S OPERA HOUSE!
Wr4****j and Thora.tay. Orlnbrr 21 and 33.
•*m**m***al*****mt*V^r*m'*,
MISS
NORA
CLENCH
Amrrirai
GREATEST
V10LINISTE
MRS. FRANK MACKEICAN
t Id
Ca » a-i a « f iveritt CealfilU
MRS GEORG HAMILTON
» II-
Oiamaii.  *******
MR.PAULAMRROSE
.*
Plialll a.4 Arr-ririilll
The sironjjrit (imil.inaiinn nl Miisii.il .\rtisis in Canada,  Do
nol miss iliii <i|,|w,riiitiiiv ot uelciiiiitg
CANADA 3  MOST  GIFTED  DAUGHTER.
IUST TWO LEFT
■ t'laltilt ****** **■■
ttm*    Ja,|*    a,,<*   *****  .
llllll  t**Hl-t   *****
Irtttiiraih. a*
'TAKE THIS IN
am    I.IK.t'   *. t. till.   I
I 'rItHi  uti-tiiM*   I .ill - t
MifrinftifW. mtt *****
|{ARE OFFER
l't - r-a
half  * ••  ***** nn
.     ltt*i iml ln'-.ii
Tin  t«»i latiiitiM-nt in tm
rlla i.ala-jrI *„* tut Hk- nut-
a. *   . ntpUa. lilt . 1*1 1. *':.*
* ACRE LOTS
*  fl  on I   . I- ■*■
.  Ji|iti*l  ■ fiitinl.i
lum *M*: *tm*t *att* i, Utnl
in tit rarMj ratihul \<r * *■
irtUn 1<*t tlrliti-*. .tf Mill
• -at nt a lit 't'*H-l !>-artt>l<.|i:
lfftn«t-«ay an.) ptl,*ri |na
I atr  linili  In ill |MMa < .
Ihcrtl.tr.rl ili*-*-'*! nnil urt-
wkH. In nil all imfrl-a*-
'. 'all IM tripntl mit Ilal.
PAR-EXCELLENT
I    I/.I   It*   H^_JH
tl***t **mm a** fh-tn at ll#i< ■*■  .--
lanlttillt
in ii.ii ..ti tfnt**'* itaaafj
lantoafhlji elratrA; *i*n*il
iriakr % il„**,r allnilltm t„*
fr.t .la.- tn**Ar*im: *****
ran Im * * 1 tta i|rpllcaliira.
T.J. TRAPP
TIB COLUMBIA ST.
11,1,1. ii ■■■■ ..tv. IliLifcfcilfchfciliiiiiii
la  titttll'tl.    I hif  *\,t*
i.f Tf unlit iifl Valiwi •■*
**■•■*• in lb"rity  Wl
h*** ****** tt*** ih*
tnttiaton |««lftinatil |n
lhf*l|-sriai«ra..>J»aU,.f
*** iliillr l-'l l>ttilli«ti|f taatlar- f"t ir^it
M-|f aWlhrf /in «itil tt***** ft**
CAMPBELL'S CORNER
■
WOOD
MERCHANT ANO OENERAI
TEAMS1ER
fiftVt* ut*** Wr|i .ill Ii.i
aa»Haiiit.«i  * '-iM^aill
1 tt*itm*H**m,ft* A* in *'» * *
DRY ALDER ANO MR WOOD
I. f-MMi WW" 10 lb. aawl
IND Ml !«-.  I •
Stovei.
Olaaawart*.
Oil".
• ttu*  a*.
VANCOUVER
FRANK BOOTH
i.imxsKtii nv
SCAVENGER.
,  t1'l.'ll'a.-.['|l!i.-iWI*  W0>.
I.  .-.-'nl   *-,• .r,,r.., A||
Sr »..-,•- *>*. !«• r •',
,*• I in »1.i.ii
.■Maine. IV I at • ll,
• ii nl
Balldrr* Hardwarr.Car|H*nt.*r*T.inl*.
Mlntrra. Oratra. and Wnndrnwarr.
TaMti  and   Pttrlttil  Cnllrry*
D_lry  and   Kilthrn   Uttnalla.
Htmat* rt.riilahlUK» ttf all kind*.
Manxinc  and  NlandluR  La«P»
tt. b.i. I t'l • ,«**4 .*.! n-t till •!■
>•.< . «***,!.'. litirl.nl Itttt*., St..
IWa* *.* llllii, '!"! ' ' ttl "*!• 1-1*1
■li ClamMa Htr«*t
-
|.. •>.!.   , I .-'    I '■'
.,,,...,1|.lbatt
Now Weatmlnati-r
Ttsrit ivrii-r.
ti
*
a
M
■
*
"
a
a
'
L-
%
i     "
j
..     -
"
6
«1
_     g     J
-
a
.
i
t
I     "
m
E   ,!
i.
I
s   ■
•
n
***
ti
•i
a
-
«
•
'
.
i
I
.
1
Till; AUJ..IMN.I «t II|.1V|.|IIX I.
MOW
On the Market
lM wlllai tan .1 iimn rntiia.
tfta*
$300 to $350
PER LOT
These lots
tlllllTII rtV.SI I
CtliWhi.Bi,St»W.*tn,i».t»t

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354071/manifest

Comment

Related Items