BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 20, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354070.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354070.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354070-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354070-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354070-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354070-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354070-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354070-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354070-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354070.ris

Full Text

 Officii!! Gmtllt
W, J. WALKER I CO.
m ESTffl BROKERS
,.,W WliHTMlNHTl-iU
W.J.WALKER&CO.
I'HIITCIIID ACOOUBTtlT. *»U
CITY tUDITtiat 1IIHU.7-U.ll
TtntMoari tt. aaw WMHHgWH*
1777/  WHICH IN INCORPORATED "THE MUX TRUTH."
U Wilt 117.1
NKW  WI.STMINSTI.lt, IIIUTISII COLUMBIA. MUDAY  .MOIININll, MAKCII »,  INIH.
f»
WM. BAIIUE * CO., PROPHIETORB
flast Your Eye on
SAPPERTON
LENNIE & VPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
TIIK I.K.tnlM,
1
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
- \ I 1.1) AND COMMAND*
INGAN EXCELLENT VIEW
ROM $6o TO $ioo, HALF
i \SII. BALANCE IN A
*,- \K..\T .-. PI-.K Cl-.N T. I
T. MACKINTOSH & Co
...iNIAI. Ill.tH K.   NKW WI-.-i IMINS I l-.K. II. (_
OIDS & GAMBLE
Land Surveyors
il, Al. ESTATE AND IN.SURANCE AUENT8
I, s, „t I llllll I UM. II  111. II-lllllll 111-  l<< t
Kl, mi
H Arm*   **>  ■***> '■■■**'
lot "i'i"-'" ""■ -' '"  •! ""
Corner !■"' ""Tl'"."- li-'-'  MOO
Clltit.i,. IL"I a I-"'  "•'•"
WANTED  ■''-' lanoai t" llil iiro*
i i-. ti it M iniiii, rt |'iirilia..-r-
poa .a...
A ipatlltl It, aal a|a. lall>  . I. t. .)
DRAUGHT HORSES
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUC8
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
.  I.I.I I'lluMi 17
• Nl IIKI.I. ATTKNIIASCK.   IM-lm
I
parti
it i,\ U
■
it  i tt..
HI.(il ii
.1 nnd Un
■
*
4
uL
,_^^H
... ..„^^*°*J *"H  WEST-  4<xl0B»r taa urt
I**"* I l.ll .„.„...
2 I-2  aaaiac
In.i  Atltliti.in  tn
\l  ••-l„l,„«.l'l'a
!'.itYANCERS »•■ FINANCIAL AGENTS
t
mm*    -a '•' '
.i ODDS, li GAMBLE. Nrw Wi-.liulii.lri'. B.C.
M .ItlUTISII LION
MMM.AMi.
[henr\ i.kk.
la^i* *i
-•'■  *    *   *   *   «    «    «    » ^ «    »    a—
M   **********   *
o Smokers
V ' IETJEN, Maiiiifaltircr n\*r* Ri";*,.*;.s*ll*g
.S.CURTIS&CO.
OWAT & Q
TURNER
Real Estate
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Thr lnlltisrtua Prnprrljr haa uow burn
|illlt'nl on tht. »u>> I., t
MliS. JACKSON WINS
Tlm oiithtirutt Wtti. Abductor Poroad
ia RitMH Bli UnwUlloi
IpOUM
QBBAT DBLIQHT OF TIIK PUBLIC
Bxtraordbuury lUUm-inti Kadi it**
ifiirdiUK Hi" Condition ut tli"
Aiiioni nu Navy.
FAHNKL1.  DECIDES TO MK8I0N
Cui'ttitii ."t K. t,*    »l  tbl  UptOpfl
Arreilml di Vt-ry Omvo
OharfM,
i.i.m-i*v,  \i,ti. ii  il  \h  Kdward
|| '    11,.-   I ll-
- iai.ui. in* i--. ..
I ..: .' I,,.  «'.'.! i'.il  |itillll'*'
. -Iit-i,.f  |u  **
arlt «(( lia'- '
isrrowtlad
ailiii|i*-*-Uli-i*. ibaafflll li -
Willi -l'i, ,.1 I ■  '   '
■
Lu aill. uul ll,*'Ii'lt all!!  i
I
malt  Ippaan
•   • . '   II
yil.-t aliil  i
imI ii.,* nwrt itnl
.hi i.t i
lit KiikII.Ii
. i wen f>.ft ml tn iiteiitli'i*
■ ll  lUppIyi lli'Vnrtill'll'l*. In*
i loknowlatlii tlui tlir faii-
.s,- lloWII Iiiiiii tIii*
ii..ti>   Mi  Hill* .' llUllHl
i* i>f thi AmiTiiftii conlnc*
id! I*) all Kiiill.li-
i tlm
i -it
,.*, it.it**** i ii
I it.*i r«mr
SECTION 2©
|t,    tlt*.| \ A .
I.III*    ll
-  a ■
llllll *****
1 .
Blaltnl i.-i
,
.
■
■
a
B it  li
ibt-1*   .1..
u
a.
\            !•«• il* ft
.
-
«
:
**
"'
•
rilK IRISH ENVOYS
Uj,, i,  lha  A in- i a ni,  l.-iiin|,iiatiii for
I'ltitt.II  itt  Naw
Yuri.
I   . MV.liwkttCt
MOW AT It "D
TURNEXi
GENERAL AGENTS
* . Il.ll  11 '•
****** hn
Dili • ******
u;  > tttm
* *
\  i  - .1.1 \. ii iif&lBi mii damn
nf tin- il. l.il, al tin- mutual  iiii'i'tiiiy nf
tl,*- ' i.iitu ll  nf  liittitl  ill- lill.-. tt  t0d|]
it.,- tha [act umi bath iWm atlllud
Aiui'ii* .ui siimpleiol nivilirchltiotun
i li Ihi tiiilinf irgunenl  A* Uii* inn-
t Ihi  dltt .-*  Kail  Itav.'ii-
\ worth ■   ilulint  l-:nit*r>,
1 who *** praaant, toiiprw t.> Bacnliry
. Tm > ii.. thmki «<f tii" iDiUtnti "I
■ i.-i thi .iii*uiii*■ wiih ii
Ml  llllll in  prupirlim
iliitl L'li.tlriiiati'i  al.lu  and  linit.ia.
tin- navy «f tin- t'iiiiml  i',-. -
nu i ti uis  uiui -*ii u
<«I'Un. HtK-Hioi of tbl Utopia, ha*
■ •■■: an* -i.'i il ulbnltil »ti tbicbaifi
it 1-.  lapropir laei
. .-  ■  .: -I raUn intui toinl In thi
. .,1.t(,,|,.Mil* .t.'Niiiir if fura liiil al Um
i -aWiKfl mi iimi it
i .-1 a Inli lo*
Ifttlfl   J.|..\i-:,,l,*  0|  (hi
■i   * id
IU mptm
ml a imp*  Il.al  lhl
- i4<.it*.l Ihnraib a KHBpro*
1 ,t  4*  10   laMBB  llif
ii'ini.-ii. ..* " .   I -i,|  Kimlfil.
itlliiairl™!  II - ***  I"I'l  l"I
ii..  Int  t  ..  !■: Ri i.intrT ii)in|
Ihlt Si *('..i,.1l|i,.1 **• |.*>lli« Ilia piQ>
.-! ti..a1lf.
i,   .f.ihl* Lin rt'lalliii  tn  Hi*.
...
tn I
*.*i.,t. to. *'f..i...  thi  IIMIt-M  '  it
'-  ■ ■  \. i  ,  ..  .  i  I'.ti.,  M-tiiriiii
Tin* I
Am imt  nt* it.ii.-.iii) |
.
...
*
i irrto|*nMli
mt "Rl it in t**it. i on
*r*l •it*auiibi|>
i Ui| l*.
U  in.,
*.*4 t*t|«i.ta*. a a. lit.* 1*1
.. -. miolot
i KilMt) hi ll**",
I.l
liiljri  I ...ituito
|  f|v.»  MtUi '  .
rttrlbltii
lia a* inn
Mti a.-ni hm
i a hnUMt iii.ii
.1  . ', |i*li|h.M
■
wi un m ii tui mtm
. n*i-.ti  ». !**-(aiii»«i ln*m  x'  .
K |« "*■•*  ll.4ivi.tlai
'KllHata thlM
—  ■* n-*l ii
. .i|t|r*.a,
.. Ill, lil.l
.
,-i. ..»at'
* ti'l av'lU
a  '  1  |  |.fll
l____^__^__»i < I
jlitatrbtaal
i *!••),
11 l itttt'
bwOiW
m*k* *A* llm  tit
.  *
,   * , alto* ***,*■-
-  "itttalai *4
■
-  i
-
IM MU  1-
km li mmm
.   a *   •
atpalrrllli*-
OHDBB  1'AVORAIIU:
Naarly  I&.000  Rubacribed  to the
Fun it  nt  the  Firat
M"ott»|f
FATAL   I'OWDKH   EXPLOSION
Sfniiittii'a  Utiton  Ordvr
M- ii hi.ni" ii From 11  nl
I'uitrtfra,
All
Nm   .(.ilk   Mai-I.   II   11"  Irllh
MTo_n opwid iln'ir taiti|iiiiti in Aiuarl-
. a !  i Can., li at tahiCOopar  I I■■■"■  lllll
hi'ttirw an aiiiii.itt" nf MHO piriooa.
Ml'ln*-! Umllti i'f.i'i-1 .' -I ii'K.lli
mt IniipMtei HimU llw iorojfi
win bin to ul i_nptlh| «uii iln*
...I |. Mppwl tii^tn iii lln
»t niii tilt* altl. Ii In.) I-.i, inM< ii*-. itt.'l
ti tli" unit* -f Uh
tit at a.11 a* In Kiillmd I
ii.tii aa* in hi ili«*" »bo billmd In an
in.ti in-inifiit Irish parti la I'lriiantttii *•
i iM ... tbi| -  -
r\ny M*at In Irt'land and Ihii  rulon
mill* lill tttii|'|.lii| fi'tii imlilti-  lift*  Iht*
,i ■- it ii.-S il,. Hint iitlhfii
*• I  || .|  Ul  '*'
.(..*.   v •!,. ■  iiH Uh
at- . ft  *'l
'* '   *****   \
. .  i tti* .i.i*-r
\* , , -    ■ .  *-i to d*-*tl.
■   -:
l ,
Ml.-I   Tli* I*  a. |.  J*  tltltilira lit  Iht*
■
\r|t llll
fcarnird tha raiortii.
[Uai>triUB.B.t Mirth
•Jiiirvt ilrtllna t*t-iihi trail f«tlu»*:
1 'tittiim* lUnnid H,WlUTt gnnaailf.
Hit i.u.I U, Uaii Hi **•**'
i.k t a IVmitiBarinnUK Banardn.
Wa"»:. !•  M   II  i  Baraard II,
Wan iv U< Uabaeb*. HumiI II,
Mail ij tl**rai-aii*. 't»t'it*l II. Wall
•I  IW.  Wall  It"
■
*.«.*".! aht.lt  ' ■******! ***** lain III* till
ttnt.tiA  atll  probably W
in ii-vi'i, >,nn hi tlm i»'iilit*iiilur>' fur
robbou o( dlamoDdi  Niltli *nrr nf
i Im 'imn tut* it ft.w iiaj-1 tiKn ii*nl -nl in
a ilnllu tarn (nr oomplteHy In thi umi
rulili.-r*'
 *^*M in'-iiit tTAUlia
|  Tbi ItalliR ntldinti of ihii niy uni
liil ivanlni and puiad rnolatloni .i.<-
 IDOlnf tl." kiiiuii.  <>f lli.'lr  mtrj-
AUBPI0E8  nu In Hv* Orlimi, diclirlni thm
nm ninpli "f ilnllir urinlti Ib ti"-
j miiii* of elf illud BiUonit and Hpma*
llltf  I   lllllll   Hl-tt   Hi"  l-'itlTllllll'lll  llf
t ultsd Mut.-. would make inirfiUo if*
forli t<> pualib itaa intbonof thi trim
iod nadir jaitloi to thi finlHn ol Ibi
ii' nn,*
iinuioi ii i mum
i it BarellF, of tin firnof J. it- Uir*
,i Ai-.,  itoekbrokin and  tliiant'lal
sii.-iitii i. mUiiiii.  lilt partnin sdmit
||i< Ill* l.fl l"»ii. Iiiii llicy ari* iiinl.1.- lu
|*>ii.ll  l  I.i-ii,    ll''  I*  klniVVIi  I.,  la*
.Lull rn, tan tlitimiii'l  ili.it.1 nf  Hi**
I'aiiidian ricliir, alii* ti adrannd lodi)
i..::
At'l'.tlMUI.M*
1*oBojfTo. (tot. ICarefa IB, -' m -
llradr nf la|traoll ban a|i|a.liii.*il to
tfallbrkmllj »f lHft.nl i.-mil):. I  Iiiii.
tin 'riiiiti.|it*.ii haa baan ippotnlid r.■****
Kir .-I that .'null "I I f- III nn  "i l'i
Art iiii-aii.i  Hao£aia nflitrai of il."
i DlintJ Ol lilltllittili.
* uiui. nn nii/i-i
ItiiiiitMii nm , MaMim.  0
Actual, i r»ii-st"i mUi&l •*( Ihh  I]
[l  *l.|it.  ai'-il  '**•   Da l"li"i a lirja
finilr.
..I.M   1.1  I.l Mill
PmsMM, "iit. Much ll  ii'(.ii
4  "luiili,  .ni" "f  th* mml
I'MUiiitii.t  larof-n *<f Hit* ,li*iri>t. i«
dii.l
Unbairabla Ruaatatt Ittaulta.
lit Mi it   Mini.  1-   I:
M	
rapttalapoa itiurin *t- iruprai. it.,1
-  ind Jtiai tu  pirilcular,  iad
Ilia  ittt nil*  I,.* 1*1*4  UJlu-i al* Iti-taf ti-.l
..». biconi '.ti
■
r*.h i ii aii.. i.a. nt,N
lH   II.-V*!  111!  tarli lIUMtatbtal  II,
tt U_B.lt tha thi'-- .'  '  I
ll.ll hli|l)1lil*«llh  i|a*r, hm nmiaal lha
latligmltk  Iinii a hit t>  ii.l"-".-jrnltti
ii^wri*1*!
BUtlltOUU URUOO
||  . Llirtn]  lltal  Um  irlili-wml af
fnitn ih" In*
Kin! mituiit "f th»* iiti**Ht*r ha* baan
«k|t.) |.Htta.t**l al lh' ItKjtJ***! iif lha
l,mi**t*'t,  |trt,4t«<« Hi** aalvrllrM "f bd
i iwrti BSUIM
Thia* Utah |1 a.na .* lb*> I * *
lltt| in iba<u»a* *irat*# i**tit
ia if,  inn
lha crvtllat   All a. it, kiiUt
, .«,* l.n.
til
i   r
DRUCGISiS
n/*r»
E.H.P0RT&C0.
Sorrrtmann to F. O. STRICKLAND
mm by fire
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' ACTS
a lat-laiMt *i(* tr-4 *lfM
.
ia*t,
•i itu
■    a ilha w.
, .f ■   a I ' ..'I    I   .
,-laM'ar* Haw
■
a .  l-    t  -    t
■, ■ a .1,1 at  Ikt
.... tm* it
• ' «.»>*.IM*
at tm.***.
t..,...i I
I. .HI  .-ItllllU.II*.
Ill  I....III.   -
lllllll
ftiotiiaiitiUMii
i
II iui" ur. I*i - UU*.rll
T. READ & Co.
ai BUI LOTS
FOR $110 EACH
t
ON  EASY  li.u MS
i. B. Mackenzie & Co.
[■ I'-fHONE l-fl 6  Gcncrnl Agents  607 COLUMBIA SI.
LwA.THwA.lirl
ESTATE
Lot M,Q*ev|t I  BwM-ag Lot* baiuMuiif t-i-jittl  Thi 1**
**** *,U ra« Ihtowgh Ihu 1**1***1   \**M •* ***r fKftratl ,n lha
IttmhM  Pttmt **a*** A2ttO * lol. WOimK tui 3 0 9 A it mm*
615 FRONT ST., WESTMINSTER
■ ,  i  l * i i.
•  it* nf t-nat-
•-—  laa  to Iwalta
|. a *•   | l^.*l  1» -
'  .
I aM*4 ifi-'Sllat, ******
.,. t» ******
1.4 li  tlta  hAAty  *4 Iba
MB** Ibll  I'ilvall hi* 4a
l«a» tt twwittil
'  '
■«
Jh.aiaNl f|i«.  lh-  *
ltt>«i»tttil"'   1
I*a,*-I1M'  •
■
*il>•  ni mil.
IfVial^ai
.itv it«^|>*4
•-**■** alkl
M   1,-41. « •
** *** s.1*
fm aalltatiMl
******    ***h   j
aw.U^.t. fo. I
pmm* with
tmm • ■* *•*•
II,**!
*    *
'  Mar  !
i
.* w«ti%|  TW I
n «fi ■
ahbh  *
********
*
* ai-m i
-*• alttiltai im-
•Wt-ty'a Drafa.
lliaaiiiila.it  l*i. Mattb  Itt.—Tba
irfit. aihi i-t**!- '- HrAilltiof-laa
* i J.** tint At I*hitidf1phti
liU
ttm
'■  a*ra
i  .li,  | I  »..m.*4i i
a .  , J
If 4.* att4 alltt  I   ■-..-. a bM ttf
*i ai Itaii. ii hit
ii it.** aaiih  11 u uilt
tail tolwAbMl .i-lhat
■
■
iitti tiM-ra tiiiL.a aa ittrd i» ia
:•, .  in
■ "ll
***** Ifaa  if»l
|.5j!,1ll,||«*.l
Tba Miaami Mftlwyttt.
Bu hmoaco.  Miitb i» —Tbi
IttttHb *h*p Mii*im al t-b a di*pai<rh
,t*m lt«-U M)a hi* taaa r*a**t<4 ihwia
- ■   '  ■
K g**t  Ith i|al.  aill, a
"  m  Thr
ariMttf'tmuJoaAM * tm  ftf
*4i»i **ir t**** ****** ******
tiaaii m*mm*h tamw ***** hi|hiaii
*l*wia'ta-al'tl i*i*«4 i iMmwalhtit Ihil
'*!. 111 ar-anm, ****** *r *bl|<ta4
ttm* iba ******* *4 tk* *****  ******,**
my *t ih* ******* ******* tkt* m**t *
m.i* ttt tai***-.  Tbi raaetitlutt
."** Ut
i«4 4*«*a Iba
* - •" ibalaatif Iba
bal iwt. * a* mmm *4 ***
•■*  iti M**n*K
1*m*i%*ikm t*pi*4* tt■*■**, ***** tttllitl
-" **a| mm* nt,
tba pill -4 Kh* ***** *A* Iba ratal! vi *
.nOtittw, tbil th* ******* 44 tt*4 Wl*b
.  • .  IttUIIItt
Tka athtl, Ibta . |-**-wl a ttblHiMl *m*k*
104  **4*lm*  tk*  tm****  wf tba  fi*|
*ha fiMraiiwttl «*•***>*<• hit* till
Ibu a bib* ******* *M * at* U **g* *k*
• 1 .*** m*mii tm********* *h,p
***** Ibaaltttatdlba ailatt
la Ibal **** it*** mt'A t* t****** mm li
Iba *4bta *4 Ibt ****** That tla tm*
***** l*> hi** ttmaKAr ai lat mmt A** alt
fella *x*ta ab'tf. m tm* 4a *M
CANADUN UWtn
nm ta*. iniii
..,,..,,.,. Nonb t»  t ■   '.
■*4 th* * l**m*, t* tlti***tt *HW|4ll*>iU;f
bl M ******** ****  tba  tw-
— I -■'  II* *tt* 1.
lir*11**! £i*i **•* ***** tMaaiai *****
t*i*1* *** ***** l«val*«4 *p K* Tt***t
H.G.ROSS&CO.
, a,.. Nr'
Ii
INYTHING AND
AOENTB
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
fa
■*%
ma ttlr\**t%m* *•****■* '"  M   t • 1 •• <
■t*t, llta ***** rita A-«aiaiwa»
I •**** - *
Pohi-'il twillii, tt.lhmil ntatMCI
lo homa otttt**.
in**ma** Iiti ,4 m ******** t-m **** •*'  ***-t*ip
CiMf A-l'••*-'    ROSS
ARC Cfwlf
.  '
li*hw- -t   TbatfaibH
i ***A h* *i> •
wltt  *   !' ■
Ilt  II'
*Wlar*4 ifca-
■
*,*.»» mm **p***m »
I  r  *   ' a
-
1 ..lllll •*' '
Urt**m**JM
\t * VflM  Mt**k IS   A  ***** *****
■ i.iMla
M l*mm& tmm ttmtmn
; itWihlp *4 Iba
iM- Cinatti'i
Mai >  Mib   **1a*.t*alj  will
• MM  Iba rata l»* taa
111
Sttaata tto ta a Tory.
I taiiana. Miiih ia -TV  ttaablpil
; I ***tt"i bata 4»w.i*4t*|
Ml I-    itu  k*4*r.
-  i triMi*ai*r «f mm *4 Hi
-  n •t**t*4 ibu li.,4
I i lilta aaM  frvtWi 1ba
irtat  ibilfa* ,4 Ibi*
* a * k*** m* h tm* *-* li-'t-l
|«4hlal mtbrwtii*-* ****
*mm  lh **m**mmmnt *** Sa
Iff Ibll  Iba Ihvtaiaifettkl
i via* fttMlit-htt ia Iba
Mbal aitb l ttia .4 *h^>4lil
■ » h* *• a Tn*
********  ****** t* *■•** *,*** ii
a. *iaiw.t,i a*  11   -  l
*..«., i  ********
| **p*-t* "tiiWi
*  . Mi*t a    * i •**>.
tt |ht*« - * * > '  ■  ■  •  - ,
Uat* bata f.t  »  1Mb   I  *  ■*****>■**
' Ihwaibl Ihlt W iiii.i' «i--*tita b*4 tmttrA
Than IHI ba I favwaal li I afW**
-  ,i#vit*| tt it tut* a--i la, m
at* *.*#t« ta tba mm ||"**a
K  naibiNriaa,  *v*m**h my* ibu
lllllnbllalltti bl* tajarlnl 1 a<i4i . i*
******* 41 ***** lia*. |a*atatiflfe< t* mfcf
= iltaa**^a»a*1* f*w .M^pnaMt  with Iba
'' l"ftH#*4 Malta  Tbt* liieiwiiiwa -itil*-*
mtpttm *****  tlm Mr  |V*»t*t. ******
Ut *4 *$*****. ** itt ii'Wtit* towiribt
ni* iba ihtiarntawat hi* tm**)*** m tm*
Umn***m m, iba ***** i. iwl Am* **n
•hr iaj*-il llaa. a* b* Ibtttha Iba
Ih-aaiahai ihv*»r»iw***.i ****** bata htm*
Wwillf ttaUtM.
*1*mj*. ■r*i*W"*»iai
Msiiniu Mini It  I  m  Hn*
« t>  IWiar*Wit4. nf  T**mK*.  Illli. li
, A******* -tta*. bl* {aU b»owai*ataMMa4
Powdtr Mill Xittlouoo,
• i 'iti. fa . Matt, n  Iba
lttaii4«*viiW (a.atvr Mill riti|ht In
,fMl ib,., * apibliatattlMi flUll»  Ittjtlf
■ UtoM illallaS   ""«  '** *** *M ****«***•* l«
ii,ii4  Tb*- iwttte. ara nm. T*m*t,
***** **• k*tt**4 ti i burr.bl* Mittnar.
*  I ia  i*.r»4» -Via hn
■t?   iaratttll,1*  Xittt.it-irta .  i*
IbtUfWa fluta abatb b* ran hut i.
I  **i ■:■(-,,■■', ... ata» batty bsftwd
ittl t> lh a p********* *****»**•
r OnuuMM
TVt* *•* mmh vuttiiwatit *■** tl****
*im. ****** -4 ti ■ iifna't bir*b, iim«|
tba paWtf ta*l" 14a) Mtfatdlia lb*
latmli in wbkh UM '* an
****** ******* \V**4tt*«4i» irlibl l*t*
| *t> H-t-1^* Ila4 lb* It*
.*- all»J *m IV abina* at thi* •*■ I*
*t**4 ,4  at ttrowranlltii. lb* *****<
diibl it'll 11 wbatbar IV Mrt ttwaM
i to It  Hi litt*
ibll a na a*, rim* aiwVritiitdit ■  I
*• I.. wVIVi iv trtty ***** r—a>H'»
t*ttaO«J  It. t**m ,4  W4,  tV *I1|  li to
II" ll 4**t*t   tt a tlta I* **** lllattail
iia»ia-«tM~ fi< ■'.. rilf
■ i thti will b* ptmmi tmytmA
•t*m*1k*
TV W11IUM 1.1taf
ll U pt**m**m* tbil IV *l*aif i WttltUtt
. vtl bata tv tit*r uati by iV
.n «f iht* ttMftth Tbu Am
****** hi* ta*a iVrt*«|h!y ****** bl ,H
*a4 will *l*n tt-nlh iiiia Hitlhiltf •
*** ***** IU* attilhal wh>.t I
lab»* ami nf ***. h*** ***** I*!*"*** Itt
I WK»*1  1 Vl*«%|b tttifcttH. Itt4 bat  fal
**•*■• hm ***** nt**** ** a* tw bun
• th** *.*** m «tai TV wbaat WW*
■habit******! ittd llllwUty Ittbaltt. i*4 bar
h»M ba* iwaliad itt *atfl*Il haa  4*-k
wbH* alt b*f mptnt mm* l*
pa********* ************  All i
,.(,«•>HH 1% IV aetata mi ITavlaii**.*!
**** km** wllb Ittlatval ll ait l-M i**a*
m  *mt****m***Ka  lo IV *V*l  '
Ci '.„*.  «i ,i*t * aa t|» mm* to
|p |V **»•***#** t-A ****** «f IV
■ »t* tbi* a*aw*»1 laflbit-i*'-   A#«W4-
tai. a* lb-*4a l tVip. ptaiwul Ual
• taawtt**4 1|i**i »*tatf«a>lV
iui* *** *m**K*m t*t**** 4Mivt. iwl
i
•...i'i. i**.i».....
M' TtAhk 1***Pi* pt*mt m*****mti
Wit i taft twiptvliMa ttalalttr Itt thn*-
Itaaf lla t-Mttlhw li hiliWt
Ur4lUk,1(mtt*at IV ******* Iptt-t**
tlalhatttat btl ***t*r*m** IbUilt i* I
Wri*i#t af IV «liftaa  II* tbrrtt-btawilb
* i lipHHt ittl ifelfttt-t ttaatllr
hilVaahjMl *bh*b Vi ■ K M
'* Hataapi*' 4-fialai* ptMivy«*l
**a Ib* la«rd A*  if  by  taiivi
■ la* *4 *** ********** prrni*
<tnwtwl"  a« *m****m
*■*  *****
■mat th*sK **A *• *m  ttttttt
.V4 pbiatw i* mtm* thn*.
■  t  ,****■   •  '  I'-* * .I,total
rtl  Mr Vhmt* h a ptim* t**
mti* •*** IV ***** ********* ittHawaa
*A th* \i***.*** »* *i*f ** *h* ailiaitbt*
IVlttMiwttl V p3|ir*a bla prtirtl «at IV
TV   it-aHaMa   It   batp-
■-■.•   i-4   ton   aiity   lit   iwl
u-wah    it**!!   lab,   wa*   ***m
i ■   .   ,    a
'It, . 1 •   I" a. •   '    ■   |f '. ',
l'-w**M'i Mr H*ot4 *4 At**  .
-*.-w-**ibiba
fttht iMtV.ifcHttith IV Ittl bi«4.
mtm p.******* h* **y t-ttmt art*., **•
>h*  patih   Ml  ttmrA  atll
-fl lltwiai aatl
T*v**4at *t**tM aMttt tb* fiti***** af
IV V  M  l'i  A . ««yblb tl H •
tt1il imiw  af 'aUfti-iatwa .i*   Jl*.
***** mm** at* i>*1i fatal HI* bt*
-  *    * -tfi! ****. aa4
tkm* il* Mia* tbi* itwu wtti ba 4******
, t, _ ... » e* -.t .*.,. *m
OIl'Mt •■   -fr *tm — 7fc**mi|MW"M j pawanianmni m\n**mmnm**
•''■~\*Jgm^^ THE  l.lLIHII'.n. NEW IVILSTMINHTI'LII, H1IITIRH COLUMBIA, l'Hin.W MOHNINO, MABOH 10
P. l,-|llllll|.- N.t. us
Arttiitlruii-. Illi'ik. Ni-*- Wiiiitiiiiititti't
Bell-Irving, Paterson & Co.
ul.'Hitl.- iiii.i 1! ,,,1-i.tii M'-i.-ltiiiiit, Wliolwal!'  I'f.il-i--  in  l.n|ii.
SHIPPING  ACENTS
Nti'i'ici:.
.I,.,.i.||.t..l|... Ik,  lr,
t 1.111,111111/  i I I,,
NOTICE.
. Itt-lt,ii- in mini itl lulmrut-, lii-lloi
itt lliul  [.iltli.  'I'lu-v  tlm- t'ltiai-il
iimili Imi,c. iiiiir.-iliati mut-mill ! MOTICK -  111:1:1111 >.iw\ 11  .1
I- milt .I1II1.1,lla  in.itLi-t.-.l  la,'  llm
I vnrii-i
On llillitl iliri't't frtiui Kiii|IiiiiiI, Iftrgl' tloc'
Qnliir. luki'ii (orIron (Utranil -Imn,
Iron it-iiri'. lln platei, rail, antl
<i liquor,  niiilii'il iiniiii pipit
mil .1,1,1 plprt, ualniiiirt-il
.In - -nl mi'tiil iiitrli
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMPLOYED
.111 1 umi 1 lr III
•llll.   It.tM'ILIi  'In  A —l-l  IN
|,*l IIM-lll.li  Iimili-  Mill  ANU
tTltc l£cNu%v.
nCA' vir.ii -/'I//-/'/''
-■   'I'lii-  :r Iiii.Iiiiii.  ,,1.11  llltrnitl
II l.tili-al.t It iaa.fi atri'itl tiltatrill-'
Iini, !.,,ii.,it,i  |ti-r.Iiimi, ,iiii 1111
III rullllll .in anui)  . inwil In  tlir
■ I. ii.-iu.iiiiniiill..1 1,1  |itl-tni  tin I
1I.11- In ilii.lllll a'l i.l 1 llt.l.I I.T .1 lllll-  j
1-1- ltll.lt tll.l,I,I ,,III,.llkl.lt llllll I
"1 iiiiii - I'fl-.'.'itiinii liy llm  lrl.ll j
i  I,111..-llln.-  WU  a  lllllll  alaaliiili,  j
nt" .niti..' 11 breacho(tliepouta
I. 111,., ii, 11 ".it tj.i, I.,, nt,-, mii tall
. . a iglttbl t   nt  Kit iitiiu
111 tin. 111. idtlrMtln, a iiit't-ttiiit ali'-r
< > '  1  ii il |>ii>|<ln'.rlii|{ tlir ttatl.
•  ttl  Hit.  I.ii-nil  fairly.
llllll
Hi
.iiiii' l.i.
tltt. 	
I.m ik for itttt' Iniiiii'ii-ii- -ii"' I-
ol ll.uiliiaiit' I" arrive soon,
ONI. SHIPMENT Ib noit
overdue, mid TWO MOI-.I.
CARLOADS nre to lollow in
, i.u in, I.-.   We 1-in '.i-li
ul imn"
I'ros ni"
til,,I  11 ill  lir-lt  lll'
ll.,
ml
M1
ti.
1.1
i'l..
II,*. urtb t hn ii-  1 is. H
..... ,,. * U  ■
■  ■■
\  ■
' IVt,  ,1111.111.1
I'l,1,11.1..1.1.,,
,1,.
I'l-r.'irrl I,
"aamrttoi"-'- .... ■
Wlrrkf.  rl.,1  ...I.l.  tin.  ...rata.,. "
Mtat
rai.tt. 111 HIM Nti I.KI.IKII I- liKI.lt
I   a la.l |l  ant  ,. a, I   it- |I.HI
I'     	
I.
III. It  I sl l 11  I,Hi s If l
tt**ml* .1  (.'ItU-"!'  •  ' '*'
nl   in-* K II i-l.'" K V  I 110X1
t.i 11..    '..
■
il,.-l..\'-
C\w  Mil.1.  IM 1.1 IHXtl  iiMiu.i:
i~
1 01 ' ll I WITH .-ii
I.
iVtaatii ll
IMIItiiVKII   tM'  I SIMM ■
I ■
■
ttjAri'Kitni.s urn-hilt *\t 1 iim
h'oi 111 UL-iMiN-iiti; umt llll)
* .    I I
ttJi Knl II UiVKTIsKMKXTiiSKIKM ■
J. It WmArmttaA C* * !**•
, *
11- But 1
i *
IMriKiW.n  I lltM   VI  HAI1.K
■
*
■
, \i ItKsl.N u-i   ill *
■ ■
\ I.l*
j 1  -  MA I IKK  tVAI.lt I'Al'RII l\
■ 11 itu 1 ii. -t ,.
. .M.,.1.1  ,. -
Mala*  *■■*' lltka.Hi SI  \. a IV, -tit.I,,-I. 1
■   MAHtN  a til  I.MI'l.nYMKNT,
lli  I'm mil Iti .1 t-i.it. Hi..L.t*
li .   |».tl  Ito,
■
I jv\  M \".'i UIIUK  Wfl  \K\t
I 1.1-1 ■ 11* mtaiauitilb
. -1 11.1.1
UIMiKII nKWIMI MAI II1XK  TIIK
'J   Ml ' I  t   ll*.M
\
■   . a \.   ■
"****** _^_^^^______
lit* it |i  \..!.**. \   i;l.\|. KM \tt
I
1
*...
It.
, \t.\
MnM Mi.M \|. \\n|;iis ...1
N> a  «,..lfili..t. 1   \!.t
t .
i*
II    ■-.    I ,' .. I  ,   ,
I' i-l
•
l\,   \  liiW'l 1:-  A  if   MUM
** *
■ , *'
•
U*  \ • t MliiH A in  I.A lllll nt\
«\i 1,1
■ ■
W'l.l I  IMI'KiiM
1  ii
I Ml I.  Wh  -It.
s..y.
A.
1.1 lili.l.IMl HI.M.I.11 l.ll
1 ti 111  11 11 t-i 1 .11.lt. ..i 1
1 11 1 ii.iiii
in ti 11
Il.al l|| .  || |, .  -| i;,,|.,.\
if lilt-dull    II
julr.'.i by  *
Ulliili .ill!  1
ui.i) low di ■
11 '■■ 1 *
n
mtslrlt
|.*la.|,d> "          '    1
hlll.tljl!  -  ll
ti
.
In mn -
nf tbu |. •  1 '        • »ldi 1'
..f ti..  |
-
■ .  •  ■
■■
...11, ■*(-■■
1
/Ul//'.'. i
'-'
la*llt|  al-i'it  III
'
■  -
F
nti-. i.ii-tiiiiiitf ilii> i-tpri'i-
Ihihkliitaf  ll.tl   tin-  Knillll
I..* st ii.is.it:  i.i.ii ladfad «
B  i-,l  l„i..rt..,t  a
' H 1  Rh uiui'.  U)|ithil
[lllll rafUBBM In hi* vain*
1 iboul t" ba i**«i foravii
I ' ni.'i.i|iliiir miilitl
,  lUlll || IMl  l-i
■    .  i , .-.  .,  kind  Bl
it .itilliittt) In l.'ltti*  nf  lilt.li
 Ml   \Mi  -I 1   UH
IMMIIAIU.I
lllll-1-
11 lllll.
1,1*111'
Sir:
it.uul HI. tliiiui
11 1 Lot 1 1
-n<i n	
III,. .11'
ii, ■'.. i
• uii "i  ild 1 *
Itll. 1.
tl.lt 11'
1*  a. l.ll
ll   ill,    III*
:'.",',„,i.,i",.'.
IMI
Ill, .fl   1"   tt
lln.* li
-mull.
i,| (na
hii It
'
, 1 ..,,l\1,,l.l ...
..,-1 Hi rldai Hi
imi 1  .
i.iii.- ii
■  I' "I  ""'
CUNNINOHAM BROS,
till! Aira: (1.A.
WOOD
MERCHANT AND Otltfl*L
TEAMSTER
Itifl to I11f1.ru, I,.,,
huughluul tho 1.1,-H,
1  ij
.*i,i,. i"
,..,,   III  ||H   1111   II  "
,|  ,  ,   ll,  i  .  '  ■  I  till  "t  'I"   *'*■'•  I"
-I. t.l    -   ■'   ' '
II ,   . .,  at ..  Itl  111.  ii.'iinat n   .
.,!-,',!
,,   ,. |tt   ... -I   ...'I.. 1  "I   -.  I  III  I
_ , ' I . a    '   I   l.l.t    ...If
I* Ita,  ii-..
. I  • l.t'l
a.  I -ni 11,1 aft  	
'
II11 .  I I ll  '
' I
I ■* I
CHALK TALK
SiORI.ES IN PICTURES
LOCAL HITS
11-
1 11.
n   -i
-
1 try "I
bi tt*'  *
I,. .. ,1 . .  . il
•Will  I-*'- I
! I   I 1 a,-.!. Ill
t- -tintliri .'  ■  ■ 1 I  '
a,,rtt**r i I I
■ 1
. 1  ■
al-*,.* tin* a. .1 t lary I •" <-' l-"i *■" *•
Id
[NVERTAVISH (JURSERY
VICTORIA
II ym. sti.nl SEEDS. PLANTS. SHRUBS, TREES, nr
liny (iiiitli'ii Rr.|til.ll.ta. it-lltl Im my C11I1.I11KII.'.
1 mn  tut. 1.1li'.I.-1 im. Hi-1 1 "it 111 11 Bi-TAIil.lalltlK.STI.N TIIK
rn 11 it tni-i  l.M.its nits  ant- in -1
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
'""I  ll<  I'lllll''  li! ,,,,1  ,
SI. It.,,,,,,,,,,.. ■ ,.',  .
:i.x:x: """•  ■
DRY ALDER AND FIR WOO!
IT.
, ■
,.-  ,    I It. tin*  .,!-,■
I 1 * |l.t
. I I-.i I*
1    ■  1,-.    r ,.t |a*l ,1,-i
l\t||*  l.'\
■is- IM
I.HIN M I I \\
FOR SALE
.miner's LandiDR Nursery
|S**r., I'll I'lutira. al.it IW
1 ••*..! Hr**-!  ■
,   * , :-.:>.  -tfilia 1...1
I la*(f*M'"*l   A .l-ll**"*
I . Ill M III ItMW.
Or \*t\*Wii*Mt\**m**nU
ItoratAtMa.  Nt - tv-
II. W. 1 IK NAN.
inm imn uvi
•. . -t
■
a
-
***** Int*
TUESDAY, MARCH 24
TICKETS
50o. *5o and 11.00
IMPORTANT
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
■Villi- I. I** ill 1,1,11V i.l ■ l\  III 11
..  .  *, tan,.,
||  |l lit rt-
it II  I M*  nl
■
, 4 ****** A IW* If
I ivnui-imi  \*uk j**
I '
N"V.
w ,• Ita
ll.l*.llll *• I.l - "I II
I.-    : I Ml-I   I 'I,lil
A.**.
.mi.ii.ii.,I.*
( I  alMt
w,
■
ll
■
i   n  ia
i
■ ■
■ '
I win KKi.1* i*\ m ction m
I   li .'. al lltlf***
CITY AND SUBURBAN LOTS.
■
■
.*Kt*."» at
.  i kat* ihi
■
**lt*»l
T. I. TRAPP.
TENDERS
<t*v.\
V..
.l.\\li:s(i*NMMill.\M,
■
I...1V. 1-1,011**0, co, .» imiai*
UNA' iGENI
' ittifUti* J
.   * In all
i
-  K. I tan I
'
Geflfour Meat Hfz
. i CAniTAr.";:* bt
st«  ai-.tji*. ,..,  i
M
ANAHAN
IHI UOBUi
l-'li't IN'I' :  I'l.' l-:i-;'!'
LOOKJIERE
HIRD
*** THETAUo,
dor, mu i-\.,
ii.ii tl  Illt: in
■ i i ■  ii| ,.,.,,,, ,,,,,
HI III Mill I.l. ,ii , |
I St., Mm Iiiiiin U(1|
UIII' 'HI  III Iii.ii,,"
III II llM-ll
CLOTHING
U'l.l.l, AMi -111!
nt INK lll>1 III;,
as initi kiu
MIA   I lllll  ,
S'AIIIKIi tilil Klitat*..,..
llllll-. I It ,i,| ,,,,  I
I lll-l I linn  ,
lui  I.III. In -•
llti-l  l ii.iiii ,
II AMi-ll  llll
l.ll I'lllll-  It
t.l  llllSli In
li
IRD The III
PiwellltelCfUiii
i -i hi iim i' I-"
Sin Mill Kt
TENDERS.
'I' UM I. 111. !.!• MMl* |t*i
BRUNETTE SAWMILL Ca
I i Nl \\  \\ I M MINsll li.ll,
MANUFACTUHERS OF  l.i.thin-r. Shluglos, Lath, Bill Stuff and Long Ttobri
i„ 100 lii't.   ALSO Flooring, foiling, Rustic, Sidini;, Monlilings, Pickett
Si-rull ami Tiirmul Wnrk. IJtub, Doors, Wimluw uml Dour Fraines.
 Houno I'iniili nf all Kiniln.	
t. aA.ccu.xato TX^cilc G--aaxantood 11
KILS inillli It sin t  \-.|.  i,. -,.i .  |) FRUIT l"\l Hi  ll.tll •■•
Shiopin-* Facilities bv River, Ocean or Rail -Jnsurpusscd.
iiii.t, .it.uiMi.ii*.
I'
■•  a
.  J  .........  ,  a   a law
s  •
T
i * i. . .
\\ t  t'l VI
It
■  '
\\   I  WMttl.ilni.  uiliiii'.ii.i;
It ■
v
.I.
\. 1  Haiti
.*** I.* tt Hull ll. 1.1.1  IHIIIIMI.II
I   •
t  .1. imi .i..-i m tiiiiiii  ;
.',,„',',  Vi,, ..i «..-.  t.'"*ii'-i- i.i-iiii i li,
•I  I  tlr.'l,  KM*  ".'I.1..I.  "1   M'.l ,|
• 1
t lh imi . . ..ii t ..in mr /
.it
■  M| ..•,,.., |,|  tllll.lt,  ,,.,.l,,,l |
la t
I Milll.lt , i.till .it.l.lMi.it ...
1
•> I-
Ilial,    i    HH.
..  ,ii i lli.HKItil litii.t.*!i.i..
*..... .... .,111ft
I. I*. ■ .  .
I  l,i|.,« la, 'II mi-, nu  hm
I •
",  II,., a
'
HI  tl,
I *I.1II111.1 ..... 111..-. «,.**.
' '
*
V"M'i.  ml.*.,  i.l mi.1, ttm
I*
i
A  .
I* llni.M.Mii.l miiiii ia ii
"• - la*
|  l: .1
lla
I
.-•■*■
NOTKUI
•|- i.iii, miMn itiinii .,i
•  I.l,lil I*
till    -1
a
l.l'l. till    w
io coitmcTuis ud loiuteis
.|*..ll...l,*  .HI I HI lil." I till" Iit
I "tww.MI
' '
III IltfI 11 a
*
-  *
yores i.r*- .iftfMr*
■
i
*
«t*i. ii» ii* .
ll
... . ■
'■
■
■
v* ,r..u**'i «vl II
*
mm'^
THE Cr'RlSA.'T KIRrB!
COMPANY
■
SANDSTONE
ti
t il li M,
*,t*m ip
AOIINISIRAIOR'S NOTICE.
lnlhiC*a**lrC*>n*Uia*-l if.Cilwmtlii
im **. ******* n m* p*****m p*
*.t * tit* .A.mmmmi.
■ •
I Im lit •»•*♦*.» *f th*  '
emtmt**,***** ttt*
V..1H
'
H
ia*i
DOUGLAS
OTEL
Niv\ Wi mii* ;i
l**ltMa, taaaawtvttl *** mti Mm it****
******** \m*i*i aj*aa»tl1f  ■<
MM al IMa t*t'*'*-
• ■ m*m*\****m* * !*'<  i 1
A.J.Tlllalll* Trail.'
it* itm* t*
Kil IUI  * 'iini, i*
i*  milMlV  ttt- M.\|.| \   11. IM
*   a
i •  »i  *uiM  sMniliiu i "i
l« H ..liiM  \*
a\
I"
*rr. ...a... m I,in.
mtisi ,.|, i. Mt*.,.t
NOTICE OF ASSIGNMENT.
<->  tmi  IhImhi,
■i    • ,  |   ..   Irma*
l**m
N
■
■
lill**. **
■
' ■ .
■
** ta****. **4rt • -■ IHII. I
i, i- tiUiT.iii mvnx mu
I l|»M   • ***** tf**
■ ■ u ta* ** aa*
l| ***).* alataH ta
'  ■ *V*lai t*»#-.a|l
>i*.«> i itgtiau
. a.,,-. .,**. lr»«t
. '.'-«**ar*itt*a,l.a'
a  .... -
*
l*at.|!
1*4
■ |M
■**• I
•  *
NOTICE.
**  |    S lUt* I M
J*  I  «■„  > .-   It.  ,  „«.»|  ,, M<|  •  ||
•i  I  It.*!   • a-  III     »
' -rw IW twai I
mtr'-mm****, a,,%i •tr*v*nt,»u.t,»^.lartl
ni-.L Nru- iiii.I Cmuplrt.. Slnck ol Otrada.  V'r arrabl.
(n Hll nil in iltli Inr Hut .lit nt. nl any ilml l|illiilt.
T. J. TRAPP & CO.
New w. imi'mter   HARuWARE MERuHANio
The Matter '
iv ..-.nn- .li.iii even tin*
i|tia.lii) nf ili>- material ol
aha h .1 mil nt 11' •
mull-, thr inti-,1 iiii|*trt,il,i
tiiiiai.lir.ilji.il. 'I hi-tun »l
tlirth Lmi.II>- i.riil'itiiml in
thr il..i|a- nl tin- arc Ut r ii
a.Kn-(ll.tl ihiaMy.
H. A. HcRAE
guarantc. -, I'-rl*..
I'll   I|i.(l1i'!|aill  |ml  III'
gClhCt   III    al   1111111*11111
i .ult a is more elegant than
llli-lilllili: I it i mii lillt  I In
illliin.llil  Sh ik. ij.r.itr
ayi  "Thr Apparel
uft Proclainu thr
Man."  The lianl n
ri|<lil.   tin .< |...<   .r*l> r
...It  Iniiii  H.A.RCKflC
ROYAL CITY PLANING MILLS C0.|
uaiiHi
Rlchnrdi M.-.i Nat. tVr.litiln.t.t
NanDfaclor.il and Dealers in Rouoli and Dmsed Lumber. Minclp.*. Rm
lath - vA Pickptf.
Salmon Boxes, not Flottls, Trnys, and all kinds of Wood Furniif'-pl
for Cnnnerics, Doors, Frames, W.na-'jwi, Mouldings, Blinds, Ri'l'l-I
BaltiSlt-rs. Brnck.'ls. n.-wols  All kinils ol Plnin and Fancy Turin d *****
Nl-v Vancouver GILLEY BR0&
COAL Livery,BackFwji1'1
■iBlul UitlCo Ud •■>! Iiaiimo i  , ,«„.,..
New Wellington Cou.  wih>.iaxVmo.u
U I ******
NIK*
w,,■,! m ii   i.. **
l-aaill, ,li»ll*a *tl*ra*l  •
- *. -*igt llm »* •
At*A *i*i i**.t-*t •**'*** ara tu ***** l*»t
-mt  S-* *.** *m *m *******
mttn**4**\ tm* tt * * *■■ * * ■ list
Q ., .
I  ,. Mi it  it, I*. I... t rjf 1-, m,l|  *%
11
\\ .timl*..
(••UIUI
Manson
Sale Stables.
IN.00 PER TON
*
«;aiu;kiu:. \\m*\ \ co.
HANKKK!'.
••ninmitt Ra \,.i**m tir
******* f*at*»a| Hi ft**, ***** **A *\ *
I    ■- iai! m, **r mtm* t* tttm
'Mil'*-*.*"
* Hi*.if**
on run i r tiiiiii,*
*
i
\
Norioa:
..T,  V»ii"i.i- n..i!i:iii ..iv.-.i mu
. ■- Ilgfl*
l„Miat"l tr,  !•' *l
II  1*11*11	
walttw  a, .-,,  .fi.jj  ,,
l„  a. -I .
a  ■   •
NOTICE.
||tta,,;l   Itu:  t.rtirl'.  lllll
tli.,. il
I | I ll I  lltl
* -   .
- ll.** ...iwttr,  ,1  Hal
ta**)tp
It"**.*'--    • IH .' " ... i,.'.'^','m
l.in.a Swwt -
it* .tta*. aaaa,, i-Hrw.
'Ilt.
CENTRALHOTEL
imam 1****** *'********"- *
*t,* ****** tmm I* *
JAMES CASH, Propritttor
l.'*'*«||-a|l *•** •**   p.****,-..* ■
thr tmm*.  tt*t*r*t*A4a*4 i*l**t*l ('fct-aat-  .
r~,*.*,mr*,tmmmth   . .
W. H. VIANEN
WHOLE 1*1. E
ITSil ami (I A Ml*. DEALER
Tmi llm*, lr« Wataitittt.
.. a-l a- , rn* (m Ffll ai*. I*ti IIW*.
twiiita
tata-t*aWW t.11 *ra.
II'  Wl* l>awtrar* *a*
• ta* Irak aa.llwwwa*,
Ittl._ .. I^rtrw. aaaa**** l„ ji ,wil.
A t,.i,M ttal avwlwi,.
I- - • 'Wwralawt,. .tlf^.^.lr.ltr*
.  . . I .  ,.  "a'r«. I aw*t. .wl tatrtt,!.
artati roa ami .anno a co
     .. t*pt
<|UIETIIt'l TITLES ACT.
V-r.ll' ,. I- 111 I I US  ItlVI 1  IHU
J. W. CREIOHTON.
*llflll. -  Hlllllt
MoPltec Bros.,
SltipwriKlits k Boatbuildera
BOATS FOR HIKE
It. yit.iil nut*, C.I < Planinf Mill.
New W.  'r.-.i.ii, I
llttl
MEAKINS
OHII.lt ROOM
I, no* n|»" I" lli* iml.'ir lot CHOPS
IMOSItlKS  tw»,i,hS,f|,
Kill.*, .11 *
lllll', i   >'
...n aai. ar. tr* «**r.»'*|
.alatala.a  I.  I*
FaJaP-limlC1
Pianos, Orgtf,
tm in ***** t   I
MUSICAL INSTRUMD I
m.i m.tt Iran *t fi*"**
CORDOVA BT
I I....II" 'J
i i. a.*....
UNDO! S
Ii
VW***f* n i  M '.* -*(t M    i*: "ll
*******'*■ I ,****,**,
l.-.mtr  m**t,
*tw*m*-' m
VANCOUVER
IhaTitJatt ttiit**}***
ratwnltaaa Slottl (Ijl8*-|
Hnl-arntlnn  ot  Wi»jg|
Hh.itr* In pa((rrn i»j
*»rt-.tat(mat*(afjg!a-*l
.ia.1. —H arlll 0**0
P. PEEBLES*'«i
, THB LBDG_Ui NEW WFaSTMISBTKK  BB1TIBB COLUMBIA lltllUY MOKNINd, MARCTT
Iationai. DWAIM'KABANOK
K.iuwii ********* Orupar Luivti
Kt* Aialra ii'lll Ul***.
IV. rlil  -.11- Jimi   ■**
Ml 1
id.
la,.-I, llir It*"  I'.Ht-
.  n..it- Witttwl i. i  ■  i  * i
,i tn ui i i [laiinar 111,
il   it im- -t i. ni'ii
I ,,-„ni'lii'i run "it at
Hiturtti) !"• told
hi* liail i  ■ " i"i ■
i)
\ l.
- *r i-i
ft  Ihi
.,,.,.   ui tonklBI
Hi,i. I..* Iiniiii .,
.. i .   .!,,. .1 ui. ii, f .i
i i fuimt wile, i|
,  lti.it  Iiu *****  lullll
\\,,li..«.l,H    III*  I'lll
'Hull In*
,  irtuiMUblUhiAi.il
tit* i In* aa* liavlni
I
.  -itoel  nf
[**  it.-, runiiini
iii-t-r.l,i|i'  a  hi
i,i ,i-i.,
i- a Inr*) niiit I'it'*
.  tut  ■ ||
.  i ■ i.ii [urtimi
,  li,-.II,i' ||  a  I li,
1  •! 10 Illt)  'AIi'lll
■.  ■ ■   i 01*4
.   i  mti. n,.-
'a.i. illi.ri  rltt
1*1  tak Itu
ii only a iniiii
■
..... ii
.i trlla, Mn
"*.l  tmi  tint
, I    *'..t,
' '   It
11 mil'■ irdd -it
i ■■' iini
■   tnf*ti*ri*
t.i. ui..-
-
■
I"   II
.1  till
'■
i  Mi*
M  .'
ii tf ami; l,
■ ■
i.U.   Knl
**(.. at..
I
ri-a, Maaitaba.
■
l*. .
riltt.l.lWAt'K  Ni.Wil
Hial  Kalul«  HUlaa  »a|ililly  A iuwi-
VHnr to tti Hiartiit
Quite ii rl|i|ilti >f .\.ii.unlit .'titii
it tu uul i'ii ut n inaii.li. a mt inm!
i.-.ii  '  ■   In  -', , i  i .  in villa,  Al
I li.<
ll-
T.ru
■  ■ liul liit) IVt.' M.Via.
* * tin mum loj (nn Mi  upji,
ttluibli I** l|ii  'ii,.- iiiici
iimi niin i, wlm .nm* tin- lotV ll'illi
iiit'ii nn mill) Hint an ilwi.iiiili,i,| i„
l,.,i. II..- !..!, iii |'i-.|.i il> ll  iliinu  fa*i
At tin* vrlUuf, a tluil ui lawiull  In
n.iin nt
v* ii.. i a Iteui in if ii) mail.'.
n|.i iii"l a lit tm li lJiiiit'i*li.ii', ).-atuntfi)
will, a lii.it) ii.al. nf loodi
A  blWIIMpii  alii  1h<  iiiitni  I	
alaml tiia rli*i ol April.
Hvurritilui points t*. a ruihlni wi-wii
'   till  I I * ,  „ •!
i' -il . Conn.
li. .  •.  1  ,   M, ..... ,.  p \\ .
\i, Bl •   I with an li Mmi
im i.i ..f Un Vtiiiiirj Hy !.tw, <>n tl,.* ii.
.  || ti,:, mil
i"l   I  i ' Mat  IVaii'i' 1,4'I
'■ t III l.-I.I ll
ll..* lil of lliniaiht a
.   •.•(  Ilia  iti.lulikuiHil
fis.i  ami iiiitin*!.attly walked
I.ni. utt tu ii,.- lorkuji  Ilia Honor. lltM
,* u.i' 1.1ui.tt, i, lap-Mid a llin*
iU
I '- .*  (Ul    I"'!!.!
l|'||.|f, IK 111,"! "
iiiiifuau
Tha **v Oaaalaa Oa«bta*
\ !• i.iria  i a ii ii lltl i**m|.iii)*  nf
Itr. i - -ta i ..im..i.u In* bean Un orporati d
o tattoo
-lul,«, tilll, (-.ai r Iii in* I'-***- II Iii  ll.
t-ii,.m*i  ii. umi,.. an i: I*. HUM,
v LiiilUa, Thanu K  I .nl inr,
II. t.tri; lUiitr k, Iiiii'li 1'ai*-.  af iiltti
Irtit.ii a. i UorriUMtiimi  ii-ii  ' * '
'   fi.It.,all,i  11,1.11.'  *i.
UMtai  I ' -
list  I: .. ,  |i ;,,-..,.,,  i.t n,,|,  Italia
. - -  i • .**.. i; ■-, Majria l.«il
l.iai,*!.   lliil'a k   I'ii-kn.*  i oatpai t
I raw ii i" ii r ini. -1. .VaUlagtoa
I't'iii'. .i Wall.
, ' i  l'i. ||i|  i.,m
*.•„). >.,   .  |.   .  -■»,-..i,.i
' '  1,1'ii'i   S|»*  llitai
I taii.1. Nutili l'i* ill*  r.iu|.iuy,
.. .1   .. ...it.,
i,**l*  ******  ami  ma
I    •  *  MlMllll a,. ..iln.
. aiipaniai f.*i **■•• v
M *   \
■ «  I' I.  Im  |
i i>ii**r*ta)
llll .    .•  ■ -.  I tin v
VI  •   A  |}uii.i.t-ib.   II,'  a..ii,  i.|
I uiil ...mrfcaii.t.
. k:t i- it,
m  * lata N,w-
!■ '-  S  1.  -i.    Of    UW
a . .)t1ll.|l)dai  tt-tll
* | i  i t.i it. .
•
and in
* tm) w
l   *    n |   '■•    i.**-* f. r
■ ■
1-J.   Tlr lul.iIf*.I  Mt'
'.  U.'**l
ll ■ *   •  ' '    !  ttiri,
. -
a It m\*t '-.,.-*'■  l'*.|t *'
'    '   -  ti..l-i*
•   |
a-1 ara aall
PHEAPSIDE 1
\J   Auction Sale
BUSINESS NOTICE!
| WISH Tn IXIIiIlM MV, l-UToMKIIi
1  ti-1 ll,.  .-.... itl i„illl|. II,. t I !,»,,,.
I'l*-ltt- I ti Ulnar, *  I  Martin
t  -  -  -  '.  li. .1  I  i.t,,  ti,,,,.. t-,1,,.,,.1
Iillli I  Hill I  I ..I.u. lu. -1   .laal. Ill ii.i  .1.1
al|.l..tt.a|. .Ill tn il i. lull  I I  ttal.I...
 I  t l-l- .11
F.STIRSKY,
WATCHMAKER AND JEWELER
IS'
DINING HALL
N.a aitl imj'Mii. i iiiaaaav.iMt.l   It. t»
-  * II   lliltl  (Ol  ll" i. *
all ....in*   l,i .ia |t V|wr,1|* ;!., U a .... k
I  •   -..   .1 , ,i. .  i .  ( ..'  . I ,. ■
|. .1. ml .ui-*. ini) r." ,l..,l
t.i'i*:: .* i.iiti.i Ttmi/*.  I
•••
a
COAL
C0AKXW00D
it i )\.    a*    '-I   ll ■  I ■ '.
i ii.ti i. ti.i,i.:»  ti..
Il-iui data
Hi.i.i.M.if I- Ml ai Uu.  M.i. . *
i*H.*t. i.r atnlti n.i
C-oltttMi *>'! l.tihiii Mi« i«
11 t.l |*l|.'M, ri
JAB. E. WIZE.
I. MARSHALL
DRAYMAN
,\. it  *• *   P  tl  i'lll**!.  ll  |M**|Wlt*4  t'l
* I i
Nuw WrlliDffton Ciml.
UftJan lUMMW i-' |*nia.|rtl_i   tilrii**"***
,* ■EBCHItm - ElDMIIt j
f|* bit-t"**"* *»^*-t  »•'*' 0  I'  II  it*,*-*
aaa  anal *p iai mart*** altl  a
amt *uii) n *********
LIQUORS AND CIGARS.
Hill *u \* ll i
-*
r aill Aaairttutr
**ti|.a*
I lhl V
. -
i  H  •
I. J A  ll
f.*l  lb**  IVift*
■
I
■   •
v
'  1.. tba
Vital iiaiiiiM.
Hainn titMH
■
■
■ * ■
,...-.    haa |
t ■
.CaajtaitiMgiME^eR-QS. -
COMMISSION MERCHANTS
liii|«irit-nand Wtwleaile **• .1*Is- in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Btc.
100*102*104 Powell St.
P. O. Box io? Vancouver. B. C.
, !•• Ib*> l
i nt.,
lit.-  l,.Ul«,*(,t  i.f
1.. Witt,  I  Itll.lnl
-  - 1  II  llr
■ illt in
• hi Ita* oallilni
it altl, Ihii tnir
■
* 'Kin lha
ti. i.i bun
I   F*.al  l»iia   I
■
i| *->ii*J In Iba
(Jampbell & Anderson
iiii.ii.i.-Ai.l: am. Wl in i.i:si.l.li- W
GENERAL HARDWARE
Oil*. P,.Mta*** nrtah.*. CrtKltf-*, .wrj QUMttan, 1.111..,
Oral... Tm trwl Wa11d.11tt.rt, fair* Call. OWwii*. awd
Oram Wi*. Buifctmi M.lwtil ot .11 Hint, A Carlo*. A
Hat*, dial, tanrtlwi. Call tnd tw our ttott A Ht*|l»|
Umra. Ttblt Ltitif.. Oinntr am. Ttt 1*1. Stliint, .1
Reduced
." -
A "1111 in
Oi II* »*ur*
I -   It
I •  Nail-ball tmt,
Ilia a.ittru
thn 1. * ..
■ ■ ■
V* ' ,  ,.  -
'    ■  'I.r  I (,.-   Tf* *'
**.,  ****** tt*i  S
•  *tiii, Iml  •mini
I Itlar, lul alii
III I'll  Ibll
.  tl  I
*,}„,.  iln, farll j
*  *l-'ft at all  Aid
ti.  t*   t*'" *
■■
«l»«1t.i *|niil in '
ll'.anlr, Hriil.li I ..l..m|.i*.
I ■
*»t Ilt* all.k Irt- latitt.aiiit
II , *.,!.* r  f..rm .tf
.f,.,nr*r.
"• ii lli.r*- 1* ....illniiiH*
•'- rial In Itrrp **l*r
•* •|**lli. Iml 11, till,,, it,." I
I'lt^i* ltl,,< Hilar)*. *****
■
1  ..I  (...11.,II  |,*.|
-*.itiT-liv attatmatii
mm* bitiraan  V*t,.,.„i.(
iihltililoai ..1 itiu
irdfli 11
ii.. Pnmt■*■  'it,.■**■ tv*
"Mllntj f'liii  ) (.ml 1,,
<  1    aiiil* iii'.i'
■
I. REICHENBACH
Royal City Market
J. REICH!
Meats
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
llll .III fl.l ll liltS   HON! it.r1..|l.w....i'l.l
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
nnjjtll •(*"* **** I*!******, **** mrmmtmtltr.
II 1 ■k-MBfiri «s.  11 ■(. — -* artiii* *•• 1 **•*«* * * ** •* ili'iat-M  tiaalat laatiiiadi
^ ,1 Mmi*'-*-**i  Afi^-'li ..t'-M* *■ t-**t ll*|** *-1 _JJ
SHIRLEY & HOY
Ol Ml Ic  '**
Tinware and House Furnishing Goods
PlntnliiiiK. Oaa-Bttlna aad all hladi nl Tlnaa.HI. Wort..
Annthrr Carina,! ol thn Crlrtiralrat COPP
STOVES In Stock.
MARY 8TREET, JUST ABOVE P.O.
**
*P
ty '?' ft
UVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
a
•••
a
Tie Property of lb Company
wiiii. ida - i .. * ■ ■. mm,.., ,1, i.t h ijh it
"*"*i 1 u|,aai-i-.i Iim 1....  fi ,i,|,  laml it
ll,« Aim  f-aN'ti af  f.Jt*.-|-a,t*J  l.n tn 1
****, ll.iiilaaji' alii  i .
Kl*.   1.  iu .1,. Ml*l:
■I. tl.al'l.  I -■li,.1, I,.1  Mi-  ii. mi.  itnl Kliliiitlii*  I
1 . ai S. a It, -11. <„*,. t
Uf, l(a-.l 1. I It    .,  ..I  II.,  \. *  \\.  <
Italian I iiHtl*!.). alio I.a 11
lai -1  I 11. ii*1v.. 1 .. I<| ■ t  I,... la...!  Hi ,1 11 H   1
iu.ia ,.. mm*i  1 '■  i ■  Until Laa U
la.li.t ai.*) an. u»l ■ I ■■• *>•*  I
. I i".- Hi. *||..•)«., I I, - . . ,, I'l.l* r*aait tatll U >*|wlH-i|u|l
ai"1«,a<li<1aiiai.i a- |. ti„l..i« <. . ... I. *. i.t. ■: »it,t 1. tin.
t.i.'tf ll.i- uat, 1 |„-i ,,„* . i.,,,,..!. mil «!-.:• I. ,1,1...I «.„)
Jl.-I.-I al'U*), ■titlt -till. aiTlumhl a,Sl.l -..Ill,,' -Hula*, 1,  1*. 1*vt\,\ f, .   II.
--  ui      1 lilil mn ami *iak..1 .-,i lit*
«        TtaiiiUait *M'*  1--1 anil- nu) tiiini i... tin
■ tuin aid.   1    • . -. . it.n.i 1..
1.,.1,1,1. .i.u.  in... ..  ■ . atllil.iat.il ii. ..ni'
l  ■
AND LIVERPOOL
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
ra* il'.l IfrrttlNltri* I'tmtmtt* in . _jli, liala)
lit.1,i-l  - ll.. i.iiiiiiui.iii ll 1  niiiii- Alii man .i.l.-n. ,.f
I, ia.. >,.t. if wwaat aitaiiai'ti-i-ni* an- laalulad
 ii Ill) il tn.ii..'!  li, a f* a  amt.* all
.. 1 tMt  I' ll  alllio I*) »at ■ (  l.s. .
I*-. I
Ul malarial i-< Uw i*u*a) f**.**,. ****u*> lu -saiit.' ..iii I,-
■..I, n.i:.....    ...    .*<•) all  rrriai I
,   .iiiii   -  . . 1...  iw
I.-i  i*. t.t, «, \..t,|,.-|i,  till I,, l-.tl.tl lia I 1.  '  -I   10(1 Nat,
llwl   I'  I;    -..HI.   .,.  .  1.    lit*  aill  >m
■■  ,  Ll.l  I  ,   .1.  ill  till  ."III.  hi  *•'!..,  I...IK. tl".. II-
• I  ..i|*-.l  alll.ii.ll ll„. ln,,..,„,.l, -t -I a-    t.'jaav
I  I.  l.'l.I  1.11.  -  .11  ill.  L 1,1.  ,11,',  ,1.1  I'  I'. ||   i*   **  -I'll-iail
s 1  ., ,[w..| .t l-i.ttUia' Lull.   l..,i,.ia. a,..l all MaMllfa
1.  .1.l|.|..l hi .tu.,. 111* al l.l..r|a-l li ill I*  i.l*  In  II,*
\, .11,.,.I ,1 I!.,  -,. V 1  IV,  •
i iiaialui. nan i la lb . ind Mirai ■* ******  • i laah * .
.1 t 1,1 riaatj .1 ,  ,. ,',.  ii..t i.ni.1
\ "41.11  Hi  . ^*  . . .    tl a Hit. ri..i,.|  .1  l.t... I*.,I Im.
.  .    in-•I.M,  al  l.1l.,|a*>l  I* t-t.^tltlil
nl,„  IMl l. t  an in*. ....11. tn*.a*>   til |«. ii,.tin.,,1
T. T. TRAPP,
Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
a
•••
THE PERFECT WOMAN.
A Man* l.lai. »l l|ar-l..r titan! tllili -Kg
r*.ai. iii Tbt*ir lerapaoahi
Klnl nf all, tiueaiiat 11. u a tutu, In unt*ii
timl Hi- 1-1 i.-.'t Mniii-tu -lull ilaar* •- anil
■\i* ■- -I, 111 a* niii 'ii taata a* Iim .illy faiiilmi
iiflllntlaV Mill lllnW, Ullll  IlltllCill  "li  ai
'I.. aM *>tr bw liauty wlimi tin. 11 yuitin, to
fill It.' liar ustilll itlll I- uillfiil W Iinii -!..1 ll
|.t.t tirr yniitli, aiul in In.ln it.., ritai_ta af
tnn.n-ih.-ii.tiaU uiil.'* 4
V',' ilia mini know . 'iii.-ii,in_, ai.uit art
di all kli>.l. urt tn Ljatliiluii, *i-ul|>turv, |MWt-
rj*. llturaiitn*, iiiuitt*, an I mmt Int.. ti i I
I.. 1.1.- ■■ iiiai .halaowi ***** ■ark. ami
t, in<t i-arrual awaj with ihaia. ami  Imin-
IniKi
Aliitrn all, ilia mmt l*. - ■.in i« it t,.-tii-, an.I
iml talk *■ 11 tu Uuia Iini* ,'.*,..i .li.. i«. but
to bring ml tha i*»ti*.u,t. at laa i<*n> *****
b lalUai i><
Htm mini |a> iiil.<Ui-_.ti.i .i,.| piahMi Haill
a* •vm|«ttli,*li.,I  ni, I als.ii. a amiMu'i at>
iiian, .if mIi mi nll.nr an nil, I Ilk aul *|atak
a fti
She III,I.l I  ..'. tan ll.iiii. lint I* l-raillifill
ai.l agNdi iivl tn'- -I-1 umi..: tlMt UttMla*
iivl uglf
Vi.t 1Im>..tan aim Ml  f.'rili tin, .-.iii|.i.i
haliitia  |,(tl,i  __sn|M) nf  tt.Klllltlli.*!,  atll.'ll
'.-ii . li ■* nil t * aa-il 1 ■■ t. 1, mirk, ami
in-.it.li, dlglM*. li ii..*. .llln'.  Umi Wallar
Bnaai
li'. 1.1. ,->•-*.1,-a.tit,-, il.., ai uu* ti tba
I 1 i«i-I. ... siiiu-. »|,i. 1, , ,. n hi 11 null
- -li. ■■!.. ' i- - ... a>. I my* ***** a.aiMO
.* t I ■*-■* n • I - -- 1- ni'il .Li. ii -1 ilm !|.
UI,l-*« ***** I'll, llf I 1 ln*ll ***!> Itmlf Ilial
lasaiutlfutll'.  tit"   ll ■, -il 1 i'|i,-n ll .1,  lu
i' iitaMtrall ttiit raflnal roan, irtu* a.uiiiii ara
1 I'm r.i.titi hi ri|hl dlfftfH, , nl I ■*
■Willll| "t tlta-ir blfh |.r** t ******* **ii"ii
llntir rs-l»- .-I alii-ai** tJtilili  aul. iu<»|.i#4
Ta., « ha.inlaa Hal*-
ty4-ft
a
•••
a
Bank'Montreal
C1FITIU .lliHiJip.  ■  111000.000
RUT. • 6.O0O,tw»
A Savings'  Bank
Department
Hit taaa,  ,., a- ,  I  IW  , ,,.- -tr I kl-  ttllh
tan IL ,  . I
imitu iilmd 11 c-mai nut.
41 ..<*,-*  t ***** '****
QEO D. BRYMNER,
Wl*. 1.1. Apwl.
E. BROWN ICOMP Y
Iistavwi aad Wholfaaliiod
aVtail Pitaliii ia
Vines, Liquors. Cigars
C.iti.il. M . St
a ataw,iw,*.tt..
JC0KIT1LNIU
1 RESTIUBUT
(■laaibtaM.. •
HrairMtNalrr.
mm ttm*r* t**t*m *** *** iut ^«ih
Mibllaw. t*t* ****** at ******  Uftam **■*
*7*At*l*a
Hiir*|.* i*t  It ****p**l**  laliiMaai
ta.lt.•*«  I— •«* W* *****l * »"1  *"Wl'l| ta
Mill it ill ita tta. I*il *»t* *»i*»Kt.
"-*»-! la Iralalaai t«|la
ntii.it -mm *4*in**r
New Westminster Biewerj.
Thi* ..J....U..1 ' l-n.-ii l...
.ww* |'Ul in thfhaHfcli wiulllli. rnttill
.Imi, .tut  1.  lunula.-  ••*■  1 Ural < Uaa
Xiali.f nt Iwwr   Kwwtii** aapfallrd.
llMtlmM. .. ll.l.aftia' « .I.**
oa rnai. ati* 1 *IH **«* |»i"ii|i .1
l.nli •    l,r-<I.   ' .'"> •'  l-*|'|*»
Irt*    T*l*|l*«l* ?S a
HIQOT. COCHMIICd.PKPtlcm
DANK a BRITISH COLUMBIA.
INl-UHI'OKATIli  HY  HOVAI.  CMAKTILM  (Mil
Capital Paid up
Rcaervo Fund  ■
huh ,-iaa,-M r.t itiari*r
£600.000  13.000.000
£200.000   11.000.000
".w.l«a-   ■ •■   . .»* *-**»**»-«••-•'
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection uiilt du-ir getieral Banking Btuitten, ind are now prepared (o receiv* Depotiu
of One linll.tr upward*, upon which inn-mi will be allowed U current ntei, Praentrate,
Foar per Cent, pet* Annum.
I lepodu n i eived for Pi» •! P. rioda ind Interw allninl oa lernn which may 11 ai.i-rt.iin
nl tm ,1.itlii,iinni.
E. A. WTID,
New Wt-stininili-r. .'ml J.iiiu.iri. 1891. Acting M..»..|*,-r.
Canadian Pacific Natiiution
Comunti llrimitttll
TIIILTAIII.IL Nn. II.
latitat itrt, I,*, V fttk. Ittw
...   ...  .wilt.
Hi lut.lt la Vll, illl'Ha *,*,. rvrr.
•I 10.tat *«
1  vi. iniiii. a**, nari
- ii.*.aattal.w|r*itatr «nt«iw
tn* 1 Ka Na. ua*.
*t« *».i*ii... ■
l*. . It' H'KU a, Wraaaaa. ..taaa,
ItaataiaaltAlilaa Utari,,
Itmatarta, aM I,*,..»;'> -
. \ .  11   a *
.  I  ,  a..t,|[..(
HI. I-l I III'I* t-rW.  ll
t,|ta-r.tl, IWl I t-ttt
THE LEUUD HOTEL
IIAMlMti CTHKK1
Near Corntr of Granville 8trcel
Tha fcallaf l-«Ma»fTlal aai  Tta*a1t**t-»
1l*i*liatl*ariir
Tbf KtMtli"ai*»ai riillaat |*a.--I'*  '* ■
***all ruttttpil ff>'»i. ia thariir
GOOD SHPU ROOK
Tibia Bmki »J Appwutortit* Cats-
;*:>**  Th* TitmA timh*4 Mai
la tha fnriaci.
1 *mt * taatttr. -T*m*mttm*,
ki.MiVlnl imi    ni •■*,***
1 I IM MW WKaiWlN-slin «i \******
t* M^-aiit 11 li a* *****  Ihamli
,  ■ ■
ItMlll I Vtl h l I*,-  Siitttlif *l if-tVal
tit.,* tin* *>•, II
*t*mmn **** Va  \V-"*I***,.!'  '
*  I ait liMap rwlt tta-atiif. Iht*
.
aiannui n*u
Mmatihia al mh th ***** ** 1* ** *•**{**•
mi ttmtmtt*** ptmts ** **** ** «*"
tm* aMMh.  It ********* Uiattt*** ******
** tal al ****** tm Ita- Wrm * (Ma iMI/aar
Riddell &*
Johnston
SH1PSMITH8
11 ita now in  ti|a-rjtinn tht-
only
art-aiat Hiaarw
I*. lla until*! *( * C, .mt .1* |w*n.lwl
I. iiat.i* lira, 1 ,'antlai*
*l  .11  lliltl.
CHiaMilial, I I l« lutaliitir.
a   mm
HM I'l  hMi Vwitatti ka A****
,-tv ■ 1 ami iht mm ■*i:*.-' "i
ik,
m ,1 inn »
•a*'***,-** ******* ********* t****** it r * -
■   S  a  W.i
*t v ■■ \nnmAm\ .'-**
tt* * ****\***t IwMia* itt* ***** ** th******
tk* ***** ttt* al aai •  ■
' u.'i.   '.r...-
TIMK T.M ILK
Str.ROBT.DUNSMUIR
W imilii mm***
1 vmiMM. nnUJUHTY-l MAlla.***-
i»,,i*
S»- tt'iint.ait M Vaataattt Ht-ad** * •*« ".
Vtttwmm ti* NiMiaM,M-tttti *p*
Smvtm* * *********** I******
- \\ HiliMIW ta»*l*,'' M
•v
Viiwt*,*** I *  **• l'
NfaM-ntril-i Vaafian*! |l.ar-'••■
Vattttmt* hi Wrmmnm* I laa*Ut I I
Nra WMtflMMrfkt N*b»-
MaiMraat lot W**l» - •
lh, in-.,  it Vi**. rmt* "
,  1,. . 1 ..- .  || '  if. Ulan
TELEGRAPH TdtEL
*rtmt **tm*. (—rtat'a tent UMinc
Ifc*ir*t*n(1l*w1it*<l«1*t-i*-k."■*■' ***'*'■•
i It fa-aia. |V.1*1-  lit*  I'• l»i» >•*-. 11 '•*!
altMhartMrati* Wlwa 1>..*i«n an-1 I *****
I    aAHi mmi*. p**m**i***
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: lANUFAl.TURINl! : JEWELER,
1 nliiinlii.1 St., Thru- Dutri Writ l-'mm I'. (I.
X111 n prt-sriili .it Iwiltiiit. iiricii.  Sii„|,kiii. 11 -all. Millrr &
I •■  ",\ tdliltfifoid, Cull..., crll'ltr.lliil  I'l.llnl  W.in-.  .jii itliii|i|.
ptaiing, took Itttt print over ill coinpetiiora ti ronmio lixhihi-
lioa 1890.  imiii uul Silvrr Watches, Diamond* ind Gin
Ring*, I'itilrt. Cltilki aSia-1'l.u-li-. rlc. A 1*101 Mock fit N(M
Ariiiiu 1.1 nl-111 I'l.ttnl ii'.irr ami Ji-n-ln will .uriu- ,-.,rly in
December.  Call .uul tee |iricc*..... tnailid-1„ ibo* good*
Ship Chandlery.
Wr li.it,* ,111 11 ui.i .1 Vrry Lane Si.*;*, nl
la.ll.llt". .'AIM- I lit I- 11 llllll lllll. nil.*.
. inn-    mi.-. iln 11 -n in 11111K.
'•iil-K, -l-lhl- TAH. AM. «ll tM lli Mii.
Itlatatiw    >x.i.-t.    mars. nr tu mm*.
h8heimen,iSiipplies-'A,M,,XM,",.,",.M.",,,V; K* K*
I til .III *rr I•*. OF Hrtlr Ihr I'rlrra
CREIGHTON, FRASER & COY.
in Water Sinil
VaouMVcr, it.
COLUMBIA STREJCT rOtrNDRV
RED) *** CURREE
M,nui,t,wrin| ,nd R,,.,iHng M.thincr. . flptci,!!,.
a   a
Riitl *t (tirrii- ,tn- amiili fur J11I111 I Inly BngineCompU)
A K Wllllanu, dealer In all liimliof M.ichiin-n. I.tuitlim Tool
Company, Manufacturer*of Ir.m Workinu Toou; John Camp-
lt.ll  MaiiiiilLitliin-r of ll.uki. C.rri.u;* - l-l.
a 1 lllll I rta a 1.aim i.t 1MB i.r. will ami . 11, n
NEW WESTMINSTER.
I.1M4 |-,-t«,((t-tt
1H- .4 it- -I t-at ntatnlmtti-ai i-< lha
raallrtaifi Uit|r ,4 h-ataiai* oaOat tati
ti-, *m*'mt**x*\t*t\m*mtm" mtm \* ,*-
al ** Un fraart* iHrata la aa T********
am,*' thai Tm ****** |trt ***** *p\*t
\tt* tm a ttiaa»-<a ******* hat* Iht* *****
rtabi i» aii f.«r ,n*rm**m tmm l*nm*im*
tt.illlt.tp.tr    Win aai  t**ut tern* lb*
a*r**4»t **9th*p*rpm *4 anviar. thb
Wmauv JUta*M iha ******** ***** *ay*h
ttiattraaat 4*-*U mlttm IU ******** « m** \*t
11***** ******** **-* lata lltal  a,ifc tmt
m**m * rmt  1\**m*m** * ****%■%******
mt*m**mti* *** I. *|*-aa mm IU p»tt ol
•A***m* a** li *h*hth*t ********** 1*mmmt
awl tt *a,ia ibtttilttttaul ril* A*
m* akmaAf art aa t*l*mmm*m mm* ***•■ r*mm
tm ***** ***** TW trath ta that *mtiy
r**ry *m*m*ntr***m*mnn. aa m mm*****,
t* |#*itt MQ ka-aa kt aU lha -ttiaI ant*
ta U* •njt.-WWa.l TWl't—' t-ti.*.»f,
*4 th* |*»**a IW, lit* atlb h> .wt aa-nbi a
IhHr Haaiit atMaiag mttiita. m*i* *
it- :titt*;abivhaa*>a ihM|
- ■• 1 1 t*. a.t riaf ttaalMaahtal
1   .  ,i*.| aal in •*■**  I  m ■*
li a alllMa a*a*iat4 iit»a ttittk-ta-
l**.|, * *  *4***4 * ********** 1*4*****. ********
tla,.,  Hl.-i**-t1  a«t..la*1lar I* tmpm******
.  I -  -, tlatallaathlitwh^h'
1*1  t '.. t***m***t*  ttm tmtmrmtm
m*****t n ******* m iha Ita**
ctiims  soTtf.
tw ral ib* ha* «n a lai n ah-imiai
****** **U**rm4 ta |«ta -lOMIi *******
th* |t*,t a* ** ***ij* t* IW  ***** at*.
iaa *.4tatal •**-*« It ^Va <-*JWm* I*.
fHlaaa
\*mt**t*-* *m**ih*m  ma** *****
Hit,-* M*«« irinai*   "T*   Ma rata am
Iha-xU al* at!'*  alth |Wttt tt *****
Uati** 1 I *• **
Mr IWaa.1 isH***,|ft ' A Irfhm !■*****
***** lhat 14t Iai ***** mr ***** h* m hi
abtaHtaiaal    Mm ltl«-*lr   «»*l  a
• *.*  f* ■■    *  ■■
tAammy******  Tmmm-" *****  (h*
Kim* m thtmil  *W nth*  ********
*t*v*umi -thmm. •»*»-. t>«r-hi
m Urn***** tt*** tm '-tVh.
t-**m,***t*t■}**-' It *********ymt mm*
my ******** **m*m I mgrnttm **r •%*
naattl 1    N   .1 « ■..-.,• I  111 lil * *
tr*i  ..si ahal "  ¥(**-*
*p*h*m**   Utt********* a Uriti 1*
u* 1.* - »*t•  i,j—  •'**** pm. Wt
****** '4 that** tnt*. aW ai mial
biahaar •  »** ' tWl *•*. la Alia an t*
*t***T   I -•• ■ * >■- l*»ia
Mn  lill*   IVaa. It |.<w  aata It
■aat a Kala*ht **♦ IW Wli  la  *m*m  m*
mty. ***** aaM **m mUtmm *tm   U-
ralta   ti  a -,.|  ir.|  *,  ******
ait.ai  'I #.l»,i  I  iir'il   ■***..-
• tltt J -a,a*l
« »t ara ■ ■■* «;.»*, flvk t    ****
tm* **** * mm *t ****** *** ***m ■ •*****•
*** ara pm <*iyt**f   "IWaaa* r>*
***** a**i aar *"">** mi WlW*   t *
etmyemt ***** ami 'itlar  h*  lr»*,l
mmt**-** h* *******
*m ******* HIM **** tttm* a I ill la **
■ ••tt.aiat-
TWf*a>til**ai* -4 rnilWa Ida la thh |raai
aai aiaaiwa fiattitr*, ar* aar* that tw **m
*m law** an fit) et mm* tatatatl ■ ,i--*m
a***rm ****** t**p turn IW ***** ,tmm.
rfaaattallf 1*4 **a tW M i> fHiaaM. lata a
• il. *n ***** lha l.rwaal* al <*#*****■ ■.
a* • '■*'* **' '** aaal ptmtitmi ***** laar*
bar iitth* uraa f r tari>-t ayaWaalk at-*U.
t-i , • i 1*1 ***** raawtra ol bit *****  '
|r,  a-..)__• atr 1  tKi|1 t»**Hit    It  t***.  ***
,i Mft ala| aita ****•!* ti ahhh *** m
lg**t**l. wi ana ***** nm ****** W«a
a-ii.f-J at mm * t-mmm* mmttmm
at,ia al * \ * t. *m mmy t***ly t*i*mr* *m
tm***** thai lha? hataa*t-^4a.l 1W ********
■*-\,-i .«f alaralhai a fttt *W aaah* laaaa
a fr a'i at tm, oa IW r*m rtnrtrWl • i**wtt*a-
aara ii aiawM ul it Wai **. Thmgt, mtmf
Wta ,1 -I'-taat tW f-aaialitr ta ******* tm
lhl* a**,*' a*A ftmym ArmtmA. m**4tr*1 r«*
l« wr.ua.  ahtrt, la lafalr li ftlisi^hw.
•*. i awrh am mi tmm* m mm*m*»yt I
an, faaUAal Hi hitHj| am******, mi tt*
many ***** *******, *** a aaaa. hf tW
!■ ta'-ai aalWril* iiw IW alaitHar* ttf
nashaa llraai -l>Mar iaWWli
■Llkjaa iMaaaai aa .
i lAmmt *nm*%uim%,mh**M9m. I'm !l^'ffli'A"lLiST*'l^ainC1 THB  Irl.ntlKi;  NKW  Wl'-rSTMINHTIall, IlltlTIHII  (*0I.l*MT11A. Fill PAY  MOIININll, MAHl'11 '-'»
NOT DEAD« «r SLEEPING
Wo will bt 1'ii.iii, for bu.ln.il tgaln inn r.w dty. wllh an ENTIRELY NEW S10CK. wlilcli I  n a on
FI1ESH QOOD1,  ALL THE LATEST NOVELTIES.  Will o|ii'ti ill llort now OCCUpIld b| OOI I
CAMI'IICLL & CO.  Don'l I.iii lo ..land out' o|iiniiiiB
OGLE, CAMPBELL A FREEMAN
LOTS IN SOUTH
COLUMBIA
STREE1,
I..1I1 III Sotltll Uratllilliili't,i'lllll"
iii.iiniiii*. ii ma itil ll com view nt
tint city, liiiiuu im* ii abort tttuo
foi Hn* mull mm uf 910 Hid l|_l*
\s ill il-, illnl nu tl,,' t'iiiliit 1 i'l ins
llllllUllllllili-    .Mm  inllll'  lit till*
NKWS OF Till*: CITY
Ht* Atlvi-iiiht'itmiUi
i;,..i. iiat. ....1.""-ii* i  ' rrapp
11 .ni, it,,,iii .in iturlii
IMi  I.l a
lluutinid ibwa WlJIln   I * i
LOCAL IIHKVIT1KS
Tbo hull ul U.f VVral li"' "
iImiui i.'i' -ut-1 witli fn
ill.' -i'l
Hi lln-  ll*1i  itnl"
. Ill  It. I'  lllll
sti:;
i-alfjiiilt.ul.it tlio
lai ...ii." .ii, - ii,. '.uni* ii'iiiril)
i- iiiiiii-iiiici lure,  vi/,
. u uj ti..* .-it Ian bi it"*
■|M7.ilON OH
>v tlio t.ir.it Mori
■ohiIiiiii ll.iitm.iv (.1ii.Mii-.
«i,.-|i.*ii .uul ilm'-. ;
uul  l'i lui.' Iiiiii    -filil Ovar liv (lit* (trial Hurt lit ru Im Hit
li ml III), Initud "'
'I'lll"
lllllll
I City Lois
.iniiii
..r i iif i
■i'ii,- *
j .**
Than
in
ihi
ti
Il.al  Iinii' atll  W  '",l"
ami tbi ""•  *t* ■'
I'
t'.'iuiiii'ia Wwal w«t l« balm
and wido ovir i|ila »IW with i
-.H.i, *t.  Thii i I* li'Hiid
I
fl—I  4114' .
The itMmn  HMyi  irrlvud from
,
*rt* ntnl  t iini.: fit^l*1   ■*' ■
ti. . in..ii.in*; H tl."  *
t,iit-*!i iit'it*"
i |1 r*j   , ro|  *'. ■ '
Kill. I1 t* I i
h.. *  • -   ■ ■
i ti|ill uI
ii -
...., ...-
a .
' tb, kWHB|M   1
. *l-t,i.|
It |a|ii •«! Hi,'•*'it'i,i(.
■rhtrai aunt* a ' '" n*tv
.'.    \, !■•!•■■   i.a.
-
'IjtUll- -    '
I '
■    ■  ■
it uteri  t|
■ ■ -.  , m fall
til)  ttiia.ii.«* ami
.■ .i..
\ larsi iHtrttoii nl lha in* i*i ,-nil "f
.  **ti..-i  i a  w'taiM  ami
. .'i.'i.ii «iii, nu i iihig, hut li ■• -i- -
araul o|,, -pm* n
Mi  I  I , l .
M. *.i*  ||  It  *•  ,
,-l of 11... f..i,i,
,
,  .   ;■
*  i    * farta |truttic*
tm. i ti*
till will, .
t itu Ma *■ * it,-
*|lll lt> a' ** It
I | f,'t ii,r Haw Mill  A
••■•it  '!  .
■
I  .  « . -n   -. f*
*
-  iiitil iho n*ttal
'..'■■■
• ',
,  >1 ...
■
I.'l't lln -   ', I  ,.M,I ii,.. • In
...    I   ..-, Illllm
•    ■  ,
•worn '  • ni in. i,
,'i|..i,i..i Ww Wti
il  ■  .
" : ■ i,i  1,1.
,1
*
! Ml
1,1
.'.iiiailiiii^ ol  ,. *tl, kin It.  Ihi
i i. i,-i  .,-i tritij  j  ||
-
linn in.,
it, *i,t. -
abuvi it.-  I
ai* allow rd I
Mi  U" *
'
ii,. din
doubt, thai  th  Mtwh
rial
■
■
Hull
lion foi .di.i
*
N
.  -
■
*.  ' . \    '
s
Ami us Im I'liiiiiiiiu l.mitls. )„
ihould dtii|i Iii ami u » llih
uiil.li iiiiii|iii*.< .ui.i* ni \w
.it r. — uml upwardi. ut till prlct
and on naiy turuii
L, J, Cole & Go.
,* ..' (fi t.„, .*,,
Agentl for tho Celebrated J. &
 J. Taylor Safes.
C
AMPBELLS
CORNER
FRONT ST.
I!,.
II  I    *
1
tl    ,-..  .' • '   ' •
•
II
I.
11...,.    1.   I
'HI..I, I a •
II
ll  ..    I
t   I
*  •    |   I
wfttr* H li
ii it .   tt ii it|
-t  1
-  ll
i;
■
tt. aW.atr.tw
5 CASES
SPRING
GOODS
i  ,  et t ta IH I- ll
. tilt *| IWt.
Rt'iiily-uiiidt*
Clothing
Huts and Cups
Gt'iits' Furniahin*_.s
Rubber Goodi
LYAL tfc QO.
BOOKSELLERS
le STATIONERS
HAMLEY BLOCK
i.iii whit mmm  Nia Ut«tat\itt,a
GHEAPSIDE
Ml  „
a.*
a
a
'****** * » fc,*
■  •
i
i tati
■ •
.• ■
I*. ..***.• '  I ,  r , - a    .
*X \%  <#
's* X
^l X
<V    'A
*i\  -Q
X
\
-   'ij
%.
•V*
*k
V
J. E. PHILlIpd
THE LEADING CLQTHIFP 1
Aril" "I"' '' »•«• ! * I I ,„„„„„ bi
ra full Ibt ui
IN THE ARMSTRONG BLQcJ
U|i|HKtl( -...Ml. Depot
Columbia St.* Now
WtiHtiniimtor
HIM-1 UW .SttlislsliHi.tTltlN.  rHMllll--.ll(iu inn t,i|.|..	
IM. Ill Illllill, "-iili.il |,
F. O. BILLQDKAIJ. PBQP'a
i h*i ,'t |iit,|i-*itit- i, i tali < *"
D. J. MACDONALD
GENTS'
ll. I,111*
||,  III)  II a    "
II
I! ■ '
,1.  II
RENTS'
!1|  aaw....,
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG*_||
Purchase. Sell anil Lease Property. Colled Rents. Make \mii\
m and transact all business relation to Real to-;
1 I ....... ■ a ■ %
*al
-    t I
orriOEa
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    II GOVERIIEkl SI, tr
A Prominent Feature
TAKE. A NOTE OF IT
Tlii< LIVERPOOL l't "iiii ty nfl.-ii'tl
lar *alo liy tt* iiiiiin .luii.-ly inljaai.it llir
Wha.-I ami ******** !>• I'"' LOTS
lor imli- Iitiiu IIIMI In VtVt.
,-»•*.»
■*l«t1l It C-.kllt
. 1
1*1 . .L»
ttr.t I'  *
0 A  M . ii-
• I
I .,,,,.., *, ),
I I
PAPER HANOINO
SION WHITING
PAINTING AND KALS0IININ6
'  Ban a* at***, iw .***. ttfatr  C.n
an* Mt a.* Nttt auttn.. i* Will
' )  a.|aw.  |w| DaKa*t,aa>Wt.
i. 1 M1BK
W.TURNBULL&CO
Buililcrs and Contractor*
Wc*a*a««(*fc-Polley
COR. COLUMBIA AND MtKl.NZIl. SI'S..
AU
BON
MARCffil
m**\  h;'- '
Wlm-  K
Lined  K-
I ■■  I
^_
lilnin  \ti.
(ili.i.
■ff/*t  (ilfl'iit- tn
**
<-
H.b-
GORDON i Co.
r • r  "»  a." ■
It*  . a
» a
a ■
tt  .* It,
I. a  a
a  *  a*. •■ .
GROCER
FINE UASICOf FEES
llll
..it"! a in !■ i*t ii •
■■it 1. ai-lfc
MO
|fiWii!:;'j:'i»:'
'  • a -
■
■
* I
tmn t***ti
-  -.tal  '
^ , *p**»
:  ..'   •  •
' - '.::.*■
I  p..-.  a -a  .
****** aTaitlllaita*
'■
m***m****m**m**
•* itt***,.
.-
DOUOLAS A CO
■
a » a * *1   r*
LIVERPOOL
SE3CTION  0
Thr
rrntrr ol
thi"  Tiiwti«l(p
will  bt"  |.la..*.l  on
thr ma.ltrt  on  Mondajr.
March itnil. Prlrr* travonahlat
ra*]r   tt-rm*.   PBlrndlaa
otrr a tfi-ari apwlal
ti-rma to pari-
Itm halld-
Ina.
RAND BROS
wA-GlENTS.
Owlna to our la-
Ina unable to M*
run- tiitialili' |.r*--
ml*.* Wr havi' ill"
i lili.l to • |.i*i' nor
..(llr.* tn thi* .Ht
lor thr |.i. «.iil
BOURCHIER. CROFT
MALLETTE.
alaaM
PUBLIC NO
I*  Ml 1.1' \
\, • a ta********* A jm**
■
TERDCB*
No OhlB«-**- la*"'
aloyrd la ll*
65 ol thr liar-
■
ftrt«aa*a*a j. .^.|
a t Bit 11*1
ttWuaw'a' '	
Illl- -ll. I  ,;..«lliS..I' M*
Brenchley & BENr
REAL ESTATE
Commission and Insurance Agents.
aocers, Etc.
AOErVTS lull ROBBIES CtkUBIJfSD 4m
USE AXIl 1'ltlll .,
offick  DouotAS bt**

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354070/manifest

Comment

Related Items