BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 3, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354069.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354069.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354069-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354069-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354069-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354069-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354069-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354069-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354069-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354069.ris

Full Text

 W.J. WALKER & CO.!
iimi ran nous ,
NKW WKIIl'ietlNMTHIt
11. O.I
Nl lllll'.'ll ."ill!
WITH WHICH AS' INCORPORATED "THE DAILY TRUTH.
W.J. WALKER & CO.
raaLti'aiima: a, niiw wilaTllimi
N'lO.V lVIiS'1'MINs'i'iiii, IIHITISII COLUMBIA, THURSDAY MOHNINO. KKl'TKMIIKIt
a, inih
WM. BAIIaI.li: I 00., PROPRI.rORB
\l,l, 'Ma -III: a it - >c
'IIIK I.K.lltlMi
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUCS
PERFUME8
M'KENZIE AND COLUMBIA Tqjlet Atticles, otc.
STREETS.
HaH.LENNIEt.CO.
OliANUE  HLOSSOMS
ONE Or AMERICAS I'AIR PAUGH-
TilBS MAHKIf.n IN LONDON.
Miaa Lincoln, Dauffhtur of ttm U. 8
Miniater, Happily Wedded to Mr.
lahiim  Tlin Thr«« Kingdoma tMtnpX
hy  Heavy  Oalea   Eiiftlttnd  and ili.tiiiiiii'adiuji.i,-'! however. I
Kronen Will Make the Boat Show farther aoltelUUool till oftOl
nt tltO Columbian  Fmr  Tin* Com-  Ml'"''   A n-tint:,rn an*.,until dOVOfc
miaiionera Had ** Good Tim.*
iimi uf tin fuiui. .lint,).! Dole •-, upiad
ttu* choir* Mr Chariea Wood* an bebolf
*.f tin..,* who Imil obtained iln- iQbeerlp*
lion*. raiHirtial that ilii'jr Iuit walled oa
I.1 i*jil(.-i,.. io ol whom iml cheerful!)
Ml thi u I'.itii.- down hu 110 t *■ u i
aid nf Uii< fiinil. Thl* Inn
the I'lMmni goootilli were heartily la
favor of tba Movement, tad on notkia
It wai decidi'il toappolul i * uotntttoe i"
obtain further iiihaorlplloDi  li ra
HOLD KHIUANIIS
TOR SALE BY
•litln t M « .'i,,. K ,
a llaa|. |
Tobaccos and Cigars.
i I.OMH,
al.ilill,,,'!
(lltll ri*-I
1 1. *
. 1-.-l.ta.Hi1
<>f llaa' .tll
Mi- I.	
lllll,l-l-.f, waa
l.ll,.'|lt..||l|,.
Ipeanl fin E.ateni Railway.
llll. III... -r.'ia., Btpunb- ,,-Tele.
S. T. MACKINTOSH & Co
Rnnl Eatttto anil Inmiranctt.
COLONIAL BLOCK, NEW WESTMINSTER, B.C.
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HKAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
1 la  a l—l t
*< '  '   ' - * tin  ,.,-m ,1.
•till   l'a.II  \  I  ,,
H. ROSS.
& Thomson 25
I'ltiiiiht ni tin* boodiooatof
■t * to the pmi htaa <*t ****
loitrnmeote, ami the renalodet lo be
ipeoded at tbe dlacnUoo ol thi bood
oootmlttoe  it U ioUiIo* lot
lIUOII QBloIOHHIl iml*!!*"  *ppnm\ ol or»|.ht. unai frum  BMO*    I  I
I unit)  Coooo Ihla -.ii.-iii- to plan   reict eot Ami  moll ilatloe
'ri-mini)'  11 hnl '''ti Hand mi a w.niiti floaooUl lootloi
'"" ,MI  ,<f-'■' CANADIAN  NKWB
uiie  .-_,,..-  .
f i'l in J 'I t't't laiillaii  villi.... laaal
wiaii ii tin. Indian, iia.i i..|, ,,.,-,,. i_j,
fall, alia! aaalaaa' .allanata  leaerrlea nml I—1.
tlAHINU  ROBBERY  Or A TEXAS w'"'" """ '-'*' ****t HwlrbM.
TRAIN BY 8IX MASKED KILN    !""! '','"1" l""'"'B '""' "'«"• *""' *****
v "•" I. a.l llii'lr fiiiiritt'i, .la,.' eraaii|e l,,aa,,f,.,i
_ , wiia.il Hi.-,.' ut... .t nu- itr.! lain*
Mlmiteer Euan R,,j„„t, all Tienqull ma" ItM. liul  in .lav  Willi lalaaa tier •
in  Chill  Terrible Haidilii,ea |u(. '*'**•* '"•I""' "'"I'■ ,en,ilii.t.v,*, ,.i, i,,,i,ii,i
ferael by Two BeknnK 1». leal.r.. "' """" '""'
I  Hi  MulM.  Ab.con4.r   „   .-_ .'."'".""',  ' "
*** » mm .0,.,. c„y j^sr^iSffunB
nir«tlB«  LilllitntllK  Acclden*  IU  i|,|.ar,,l  -laial   lie.  aagaa  Iflar
Neilariikl  ElJeerimallU  in  High  .eiiitllllili .. leTll  wlala.wt  la, alaalliK'lln.
I.I.I I'llliSK 17
MlillTIIKI.I. Al ll\|.\ Ml
MOWAT AcT*
TURNElV
I ilm i:  Solar] i-„t.i..
rm.' boglO. Hi*
'IL* nttrrlate vm Huaawhot iirlnto, »• hojwoeai gin* ** •_-*..,* oooedou ****•
****** nlolator wMn'.l ii to bo, Tbi ebotob ile—rtee/beOfaw
mm-im wu about quarter filled a. tbero wore Ottawa. btyiortM   n
"*  l"n than ini lnui.tli.il-  |,t...i.t  Tin* "'' *""tlj- "•*'' ''■ '"' 1'"1 '
Real Estate
tlimuc.'l •,.*,.. aan til:..1 am, teiia*.,i**** ' *'""' ' '• ***'-1iaaia.ii.att.t llltl. Aim.
fan. Iliti fliiwara util  tlin  It-..tii  wii <■'•"■"! II  Mt llil rrala.a  I,
laaVflra-l Will  afiU—f  lllll'., It,.'  a.ta.r a.r  ll.aM,  a. |, . I. ., . , . , ,| „  a,,,..r,«....  ,„
1 ttll.-il ttl- • Il'.r. J.    M. .-I-  11 1,11..  1|„  ,
ItulalUII ejf Ilea-Hla, laaal. aill.
Financial ami Inmrauo Agouti.
BARGAINS AGENCIES:
ami Aiul. fMni nf Un- Iffatliiii arM aa
uihara.  A rholr, all i-.y*. proceeded to
tlm weitero dour at 13 o'clock wh.i, Mr.
Lincoln, wllh hi. tla'i * In.7 upon hi* arm.
aM*arttl  laiiini Firrar rifriitil town ""d oti tb*
at tbo head ol thi choir.
"O Ood. our Help ..f A*>
oroeoedod to the chancel  Mr  jihoot, Ml Huff
the Stinlht-rii  l'a-ifl,-
Hi limed, I,- .t.-l |n t iliini) Mttiod «. -
' U) •  tOOtry, aUmt |tt mu,., *i,..t
"l hfif. ini'i i tti rill lii| ami-tit .,f a
iliiiiitt tram  mb-err  ..muiliM  i,y
III..Ul.l.tl  I,,.-,,  #|   ,„   a,mt\*   t,UMr  ||,l,
nii.riiiiii  'it., atproai au and mall
nr. toon rtfied  lotronl iaa. ol mat)
thll  **'"'**'"'*** 118111111111.11111 ,. *aw--
td r-Kfltifml wail  Thi* UPfOOa OOT wai
iii-i«! ibroofb a aorroo oledow whh*h
• ai"t-i,.,|  l>>  a  iHnjati.it.  taMrldfr.
' Tboaofolotbooiorooaeoi *t* opei
ami il ai too ranj -  ft ai the mnn.** ,,f  ■
bhar*  ...in...  ....r..!:rbwUiffar...a.*.il..rboat  tfaa
tin. |B.ti,i,inf iiii-tt tiuibaiiii'ill-roahu
in.fi, boord froa, Mn i* m Urorpool,
Kiiiiainl, ami tti.li.--i in return tu Han
I'm.,'I.*... t i,t foUl arreil.
CITIZENB- OKLEHHATION.
II at IQO  yirilt
ffcol    '■ li, mrii atr aill itp.
timiimett  Vert*** *g Ik*  l*mmitt** la*
.*>l*kt.
A meeting uf Hi" • eliliralldii oenerai
■ i.iiiinilli.- tOOb I' i" fi ITOOlOf al the
*ll)' halt, wiih unly a very *aiall aiteud-
1000  ni. ii. .i.r . Mr N r  BolMM took
ii.i'iiian  Tt.. m.i.itaa• -I n.i MoUai
WO Md ai**t a.|*i|ilnt Willi au addition
reoardlni tbe AffliMltartl Nurittiv.
Tooaeeretoryreported iiiai bo bail
* rlttea tbie • .'i.tti ii aikii,i ilifin tii make
il... f-rrr free durlm aihfblUoO time
?^a^J!!fu,??^lMU»yb0dl-«««bl ru ...  niAkr tha
,rt ra^-.redoiV, ««-*• JnTB «££ gEJ \ \ \  % #  2*JB&
bleb .ana. ' 'a ?
and thin "it" i*  Mart srriraiii Mild ***  ******* '-wrn boon ib* .
mr**,   j
aaa.  .'.aaa ri.-r,.   -na,. ......
■ taill.. tl.*-ir lima  Tlaalt*
li feei.brr.. all acariia. mail
The
tbe tlilllii. eaaininltler
[aia.1 Wl, la-ltiied
laiaaal.aar.  lh*  aaii.aaaia,
'■  '  -aa  lh|
a Mie in
,  IMl sl III I Illlt*
Illllt
>'• '. in all |ili|i
C !> anil Dlllrict.
I'A RMS l.tiit. atiapcl mil Un
SOUTH WEST-
MI.VSt'KR .mil  .onto choice
' ' *.' | lo J 1.2
In.i  A.I.Im.hi  lu
-,mill W. .tiulllatl'l-.
RBI
iiiiiii
-...Ml
i
a. a ,1.1.T ma Lirl
ire ilif order "i ilt
da)  «■  ut '■■•
l"i- in the vicinity* of
Moody Square -at the
title price  nt
md -.ts..
^|«>I litlilllilll" sill", .11
-s.l|i|» run, ll.r llll-
l.lll
■ lilt
ntliii
la r  l'i
Mir.inti' ( ,, ..|
I'heni* Ins en.-,
Co.. Brotiklyn (ftrt-);'[«';" ***:'>'<> *>;*'■ >*
.  -    *    II .lUr nil airalll  lha> rli,
laa 1.11.11.11., will,  1,1.  I.-.i  man. Majaa, Sti.tiiat U.K.
I'O'l.. ana.' Ira l.jr  w«, a., u,a  ,,.,,,  "
• aal  lain   1. .   I,,l,l„  .1  ll,.,   lli.t
ataia.  aim  It;.',  I..II.  .. ril   '1 •-
«|. alreiiea] III  while tlllll With '
• ItJOltrilii iriiaieia.l allh ..rat .-
"'"••■ *!-'l I  »"  1*1   Tl.'
irt: 111- lh.r...|-.,..., .l,,l„ ib. ,-,.!... al Ibi  - •  . ' 1: • ■ •_..,..  ...^ ,"'l^,' *• ;■;'*"' **'\£*'*   ._
_M, l',IJ.,.,,.,.|,,„.„„„,. (.:,., ,,„.„,   ,,1,,  '"•'!'*'''«'«b".'''l««eh.l l»vt.».jT^;,V,   , . ,,',..
Aft.,,,,, .,,.. ,„..,„,'..,,., ,„„..,„, -.,,..  || . Ai**rA-a*,m*,...t,,mt,..,,M,ra*.\m**a^h*AAU^\^"m**m
elurliu lha a-b.lal • !   l-'-.M—rt   • "  •    11.. . f  I- ... e.,a, ll.t ,Uf  ""* be .1.1- ■   Ati..||.rr  atae
«oal Khali ntV • -tl ■' ruuucea V.r» Low I- - .,| IToh.
.'  •**•*•■" aaeeea   III.*  ,1.  '. \,»  Illllill  I aaa_.-_  .ata,  a, l.tllaa |„ Lhaa.  a.r-  l.lrlt...  .,t   lllralltl
l..iii.n!.i (fire); Kiniil- '"»'"'>'' I"- '  I   --• • • -   ,  ..t *i.   v ,, **r t -Tie leaMtal nailiiMal ikejibenf.. ■ i- rt .   la na -aeattaw
.1.1,.  |i|,.   A  „,J  WWe.m»lel   Mt Heat Ml.. J. •■ , -,.„.,   .  „,,  |»j   *n,r |Mn. i ,b	
■•• tbe. .le |.I4 •'•"*'■'■ ..*  1.  tualie.*!
■tlllf   '
illliltl  aa
■ I I Co
N'a tt
ntinsicr, ll t
W
■ •
Manchcttei *■*.;
i	
•itnteaf .Viatel.- Itreem
intnr latiin:, .t,.,..,t i
M'..r.   Il.irl,  ia.il   lltttl. le.arlt,
n ahe. hat,
til ti.ll:
Aa.,t,ii.tai .rrttt-tt frttia th.
CONVEYANCERS *»<> FINANCIAL AGENTS
■   '
********* A* tt I  ii o-i far
WOODS. M OAMBLE. Nrw Wi.tmliiilai, B.C.
DESTROYED BY FIRE
H. G. ROSS & CO.
C.altllllleiil St.. Nl'W W.stlllilUt,','. B.C.
.
al«l a.-..,
AOENTS
SHIPPING UNO COMMISSION MERCHANTS
.h*7 ht*** fi>r*ardfil bj tal
• ■
i b **   u a4tatf-«< if|* -   ' I
ill  Tb.* r*pt*i
tit-r* hat.* I*.'
■ - ut' aimr-^i
that I -
•■•i ■  i i  I  . . i
mm* u ***** ihr
t-1- ir. .-
■
onmit-r.  Tb- btofl  f Dt
.ii tt...-I
■■ ''■  'i.t   Kiti*
| Ol I-   a
tnt* to arret.*.- tor 0 aoartai aertl • f« rt*fidrotiel trPml aed
**'--* hf Ltcblatof
•■ttii.t  N.'u.La  Upttukm  1-
. tr atoria of rale at umrt
mettled Ml ■  " too tui* 0
t tool a ibat ll«t.M ood l ...** ii Wib«
■' mi* kt»|-i at I'* '    .    . .  iih-ffamtt
nod rt batibi |«r*i]i|:t*l ihr uir  ir. af
hU  tM-jtiljr.  Wfl  IhU  tot-rtitti*  llirr
i
cemdu-trii bt porrovi * ti
*alA*
IbenfOHihiftoTM ioUI Hm n*raurt
bod eooiaiuolrotfd with thf uoiforoi
nob of the Keloble of l*ytbloa, oo
A-moUailOe  fittiMir ouulde ol  lbe
tim ■» ■
mtiiw.
i madf
Mft-nl If.
-*ii.*a*idi-a..i i*  Ji
nmn al
ean kaotedla lb Im
-  *
■ c
'* ■  '  ttrotrb. i,^
•lano w»« intra
r««ob
MKtllll  •-I ll.lKlli.l
raeaOtae liwttr«iwiit*iiaifaa| Q
letadtei a*d Ptetitntal'
*  '-r* .• tf'r.ftitr
to home o-Hcat
it.-r i.*|*i,|f
Cllile Aitrtratt   ROSS
a DC Code
It ...i«.,.  r  Oil.  . i.
H. "TREAD & Co
TO THE TRADE.
.it.- •-.!.
■Mb*.—ef.
■
M alt liltf.  I  •  .   M
'   I   '   a   II
•MM f:
•
re*..I  reeiaa-
I  .
t1iae.rrna.taai- t-t,t <m .1
a   a    .■   -
•tltiMir  Tl' naraaili
aith Mr. l.arala.ileA
it,
ll.j-fl.a.i. a,,riit.| li.aa tba meiitr.
u,uca»ilea. 4*e-er*lh«a. •!—•..•. ia,m,k.
sn-wial. ..leniatia. ..4 .etea^rtbiiaa
••*ailllea«,  a|,,altt»  llll III  a.tllata
1'ale.a  tbe
a.    M.aal—t
af  ibe  trttj*-,  ..aniet  at*
le Ult hi, It lie  |,..«...k*
eeealeeaaa'tl" le.eaI.Hoa ...leeiitl..  •tllnl  Ib.l
 It- ....
, it.'t  M,  **,**, ta Ik. mm*.  Tb. ...nl. aeta. " »*» •» '  -
. ., 1»jajJ l,:a,»o., it. a. Ueeeiflat atreaa ....
!..:..) .... 1 Tt.i. "•'""  ''"'  '•'"■•'  Ike  ma-»ia_r»
I    n,i,,M,  N'  V   s.,a—e_.  ,    "I"""  '"  ""■'■"* ** „' 'tm* I,
a.it.amf*.,  It  1   v,l..,*.|  .    -mi^nal.uA ,.. |a a. .  ,a J  Mneirta
ai--itfc«,ta' fa., ta.,1 ima «a. nt, hi ta.ll  Ivt.i..*hi4 i.hn iml.tmt i«
•,..| Mat wmi lltMata el Ua. (b*f., ** lamrel. ual Ibu  aa,  leaMleM
ttawia^t. aM Oftraibar. ttail.ir. *"•"* «• ***• «"„•«•«
!»e" attb Ua'
11.14, "  '•.*,',*'   >'■• tBtelnha
...«J ia.| Ikt
1*1 In*. NanialMn la Iiw.! mZZiZ, toa
• I. ... .    -   le.iti.la kie»4  Vitiltlrle bat Ma. I  Inai  IH*  (lib a  Ota  -
a tfhiit nl lbe Ireeafli tea.*
"I "tatJi.iin .~te.ii.if-^tr". f.fit.7
*<t1 t'i I. .*f*|ae,a,*H*t,
■
tke IVHriHAlSi.lt* ...... eaet, lie.  eZlTwai.  W
■1  I a
1.4 iw.iil.ri ,M ,*•  V .  If.
*****   |..«..«|e, tv,,,.i,t.,:   ......  ...
-  ae4 HaAm* »,.»* 1**4
i. nn
	
'
■
•atll.e I.'Hiatal  ,be  ttilile aear  et tie
tailt4le. ea lla* e.blllllm
wevanteeat.   tt
Ib* llfev.1.. uetil a e..| Ma* ,1*
Te* Ke-1.1.,l IMei ,bl, 4H ■»•. It.
Ml".  I.
Han*
Lamp Chimneys
Ch<-«|l.  >. ll.l t Ii.etnl	
D.S. CURTIS &d CO
DRUGGISTS.
A BARGAIN!
Ml.
I »..e.-4 ,.a  , ,.!,,,  .a . I
ellb tbe a,.. | t.i. • f le  u.n. aba la.
'  •  -a
. ma. aba, b.le J«.l
JatalWa   Tke  pint
r«hi.ear-lit,.„f ll. Iml*:: dak la teiee. to «,ai.:i* a a»i«aa, ,a ibe ft.« an.,
it**,,*, el lit Ibae. alkbbaa Ua*
, eae oflb-.«l
HM,   ll  .**
eihef ef
■   I...  |aiti te
A «tr/.ra. *.*, ami,
T*.  (Oel-el.ll  Hera
e.aetirbttt hf H-t.iaat,nta
1   .- ■ llataifa ate *e*!4
|t>  f-ll,ll«  Ita  .Itaa- Itit
".♦aie It t-M4il!i*r iliilo, t
tarb  vajetilthtftB  bt  lbe  aatnefeV.,
•tlt-natbof iba tlal  .
The laeellea ,eaa»omiw K «  '
»„le  Ibe  talele  of  feaelkatll tee It  '-   - 'ifee lae la-
Im*,  tlalB.lt.ee .e.,1 ayj...t .f. |«.
ie*i of ' - .eft-i le ,11 ,
etb, laiialea Ike 4l*,.trf* tet|i. Itl - i^^,,, .
.'t'WIa* IV Uaa. ttetalBlaet al lata ,*m. wi
...-*!. *f I..I! fit*.Hall.
Tke Va.aart.1 abe_-.l IkULM,  V-K. .  t *■■ ,b'
T»e W«*le«ul aptmal. ^^a* tKt •,., ,mMml *■• *n,m lbe
sie l.«a *eHHeSai I-Tie will ial.lr.iea. aell M.t„iw4  .., tb.tt..
.tab kta nxMr  IHi—IiM IWa'
Y-lekuu-, Imw W***„^.r.'•**-*U.*m^41*!•**l^ —****!***
*t*mt'.'***m**mm**'tU*
.*tLm*uJilZ. ******* «-*.lil«l It . im*H IMl. I*  (laiwe-f
.kT»ea_rf_a. _-■ *** *** **** ** '* ***!*■ ***** lb.   ll eai
*** —*t*m ***** ,lntl p^u,, ___^,_,_M lt  ^ M
*-. .at tb.t. ^f^ewauii** <4
Ike atlieollar.1 «*-el. ta-alj.«| la ttt-
taia.at a I. «a la lllltlatrl  1*4 Ike
at eteeeriiit. .|-*s*iiia lie
'tlia. Ikelai
a. ,av,.o^, t, M, a J Thoaato
l 'I-   I.ai   1 *.">
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•••  Co. lid.
'    I lllll LT t'ti fl
it ill l.a.il illil
nnli i» l.a !.
■uitt I •
LUMBER
Mlinclr*. tal h. nil.I I',. la. I.
WILL
Store, dwelling nnd one acre of land.
sit nut,- on Columbin Street. Snpperton.
A, B. MACKENZIE & CO.
110? COLUMBIA STREET.
-.tar If tbt..ii.ii,.... -
tube let! tbl. ,aer 1. . .
".«>. Iteta '' - aelaea ail,
le |4eB„fni!*r XlaetlBBj  Tbe ttam hll
ttuihlr tiiat-a tnt-lb. f •
•-.I bal* l.lelt. .1-11* eeftv
• hie  releafa  II  mmtamt  Ia*t.llllll  to
teilaa ,te aittlr.t enlbaMati_ .e( lb.
i i.tfa  l^i.irfi .aaa ,
ila.f.fn,. a bo aee,* ,o mm ttealMltter
able to B#r.4 Nl i 'tir I teen tbi. aie*
k_  ,ei,.,l ||   ■..*..-  -  -  .,  ...
•< in Ibe' it, lllll
e lataaaalUMt Inkaltml... Ibe Ik.l Tk.lt-I.t  t.ttet -w-^naber,
II *llUkat. Ml lliiea tlMlll a., mil a. ,aV '
" ""'           • « •tnii... a*. In.** rai*,!, -H|Hii..it. ,l«fs,» Hit ie4Uul
M...e..a                        * • I* leua *• 1-  .**!* ,U, e.t. ,teH»(eeHaaMi, ha, tavetw Ike «e*t
IIM  e.fi.     a,.a~l  .*'   >.: .a tj*"4-» '*1M it- >t>a»tb'p in,  I ...», tolal'ttifo,,,..,  rarr^l
'-   a  ...   ,       \ -  1 ... etub tU*A., 11 m. let *••*»■ ■,»-aaata. b.-k •**<**, to e.i,
, tM, ml Kaa \*l * eke .kneM ka Ml w lb.1 lit. bal Ibt*
hai Ikr <BHali,ill.1 I.. ,ee-.tioa e * ■               ,W.m ,.  m*******  - * ,t ,..l  .  -a.  a-l -.a.  Tbe  a.a*Uc
* .  tt.   - ... II.M IfUit. ei lbil, —••tl-|fo*.itt-1ta,». ab.la-oaal liill . ^11 li.r  .*  a   ^ karriM fcttkaU. Ike euit. ... h. it*eieibe Mittoret birte.xwa.aa4
, a.f>J,..,h. ..i..tt.i. ti         MaaMt. UMea Ual eiabue. .1 k.ni.a ideaM*. <*, Ue lar ol ,be
.,M, -.*BII- -IteUleilI  *. nirtalar  M.IM. IbW  tall Ml* Mil. t*al.*„  Uti-. Uf.
i-..*. tt,,,,,. n,i.na MMM jKfS!l__!_.*iS"r!;,TL.**t!i^*!yM'_^-!^^k.~■*__>____s__,* i^itif^^
I-l1frW4lermeM.llaVb.ttkl. ■  •  **?** ** *** kl**» «•"' AtW  III. tn*,«.,lt»,. tbera hale, ea
■Ktatea In flute im 111.44 •
VktorU  aieaae   Xaarlt talt'
t,o<taaa4f.,te|,4
...,-.
leUet 'w,w*s ,be aeaiui MJoefeae,
****** mmm. 'MY"" """i"
W.all^fr.. II  C. tm**,.. l.r,m*fl*Ma.ml-aaA.
, m, tmm. taa* TV **.* tv^,„»-,i la, ., _., m.1**   TV "***" **** lltle. frt.rval
lit. boeo,im Mil. to la la lk. tmtm. (M. ataw.. **.  U. -a, mm* itl.. LSt2in_^ii_a^'^?2__*.
.:: xz,z^*zsi zz*j*Z'~ zzzxzzrT*: sss?1*: ss^ans, r.«
IM tie bfrlbmt  "1? "..    "* ** "ri* "**" i!C, a? J!T.*J^L *****   a** ll**a-abl|.«e*l am tke f. I*, fc  f
Tbl.
1 "■
Sh,|.|B>< ■-,
<-f  R.„l
mwlt c
■  I'.   Itl
,IIHITISII LHiN
MAINLAND,
'IIKMIV  I.KK.
WiKINGJEN
I  a   a   * t   a   t   a   a   •   o   O  •
"BR
Mi IV E. To»iettie4 aata, l* Km-
:»4 Mir. it, ih. 1  I- 11 • ■ \ -
t •• elk bit aba* fuel], lo> <
eM |an|le *be .fr .llll ll.la. I.  t  It
• blfr  Mr  Ttai- J
I'-,!!,■*-  1.1*1 rtaill. lb* bfrlbafrf    ,
f ll.r**,* Kanaraiatenl. I n o t.. al J*«* M*****,!*****, *»* ***>*, *ZSu^*S**S!mi' , r. am*.  _J** ,M *****'*•'***< "*'**"•"•
•kick Mr. Te*»»t5u . •eae.t-, *> ********* *** ***** "» «'!«*••  , •••tae. I«r tie pMeo
.    .   ,. ,• -     :• ■   • '"  '•''  i.-t  "'■;'. ,  ' ■* I'"*  ' ■
******ml  *>"  '  ■   '*  ,;.,,"*. , *m  m*m*.*-*t*m.**aam
a* tmt*  (Tola  ' tal •." aM  au •___*, ,TL2!™  . eta eallfr^  „,_, tH_, ^^ iW „. h,,,^, ,lmm,
.IVeeBjtor\i>>.*il.M,el»reiaaia  *£**?*?, JZZr*,. .'*  '   '  '   '••••!,tie ,bar'«•» alaalaW bt (fall
-!^.?JSa2j'■L^ff-*1*?'"' ******  *** *>****, I* t*. bilibol
.......... -.a... M   ****** '••«■ U4«IB0..'. ,*m.**. su pit- .fr
'    •l'**ll'l*m**  ***** -*m**^.. **9***<    **** WTbMb  Itt. . illl'HMli 4^w.
■" e1*tt**IM •**** *** "'■*•*>- ""LIIT-**. H'l*. h* ein.lt> t^Hn,   •
•*" * '   * •-' l*mm l-r..*niaf
T*.**iwt4
4a-Mblla a flfraall  Mnaeet .
Hartal lleeeli.  In A J. llelaa.
nM lbe ■ kilt ..4 fll.-amt tl. -HlM
'  tie e„b .fit ..Iril   Ada, a
mat., tt-rbefrheeallalMibt. free ttt-
i  1 raa, mo tout ll.l aia
,- •   Mf   To*aM*4  »ta
■lit*, etett fm4 a,,b lai 1 |.i..
•.•artier to lbe n14 raebtrt «a4 . aif* , ..
t'f  lletiam.  it,  .   .
:-t*rb, felt otAeaeffVan beaw*. frm
.,. 11,.,.-..,. t,,,. ti.Mf.a  v..
11 ; it, •
"•IB. ttl blab |rf*atn- -A lb** *****
4e.|*ir<ln4 bWkfj* Mr ToeraBturt a.i4fr lr, t
t'at,ak> rt,a'ia-t  TV tea,,. ,,ri»l.
I tlle hoeif lit. f .- a  f  e-.| tan-  IV »1a*
Daren bi4
I 11
*  Itil.,
• *m it, ftur,
WM.TlETjEN.M.-tt.ufnlt.rrr
kiMM. <"rw __S__S,^_5V„,_s___"i?!S;t_____ ima****,. -.,*»»
1 am be, .1. ^_.'i!t:si_£Krrrifc^."ms** *'**• •* **•
******** *m ***** r*t end haa i** ***** *** Kt** **,.*•■■  *  .  u.. ii.__,_
ZlTlLTTi* ***********'• .111-11*.e.M..M(fa, '„,.  , .tn.  » ?E!'
„   • '  ■.■•"'■  ■  • •  ■  ••  ...   ,   .'  „  ', ;  : ""
' .."SSL'TS *»t«ti m«i«i»Kn..-.«n. -    - ., L *.w,
.TTT   , l*4*»l»*IVwrereia«(abllV4~,il.. 0.1 1 .,  ._L..'
IL.  *,H J   •••Vi.i.t.liB*.Vb.aeal|atM«ra^ ? tt.tt.ttk
■k.|l.|aU!.BealetM.lt.It.l , awista- TV r_l(T^tl  «llk«._'ff«iJl !»
-.-t,t.iitee.ia.a|t ll.l m„ s, ,..,. .'.,,.,»
.mmjammmmal.    -  ■ - ,  .7, "'   '»  *• ' *» Metal  K
**********m******* **, \am,**t IV fr- lhl  ..,. «aa> ba*t|
lr Ryinfif JbCont i,'n"
*            a         mm.  *>l<*l*.".'r I'r 4lf.is. t  ,.t1. ,.f rklhl.  IV tl .       V*e*«»Il a^aealLbl..ToaL  •L»,',fW.,-"'»"". •••"• 'V  AIMoa Ifra
is played ont i7r::,r\;*mj,'~;;Ut'*:- -*"*-*<*«'■>»■'**■'"' ££S£S r^^-ls.lw5ysrffl!
*^mmmjv%m  wwv krt „„ „lf  „, „„ ,h. )MW, „          »-.,«_«.... jt**^.***!***************■ ar-talea
Good  Business!   Get a Home
VkWiO ood tlallnl il-,"f M./I**-mim..,-,
thrre. itmalninl ir, tl,e <%p*ttl *****
tt ■ 'it ll*- tiiiw the m'Mimi la Van-
r«oter if.i*t-4ir tlttttftr, end t-atd
Wr*lai'mter a fl["  "
lew * 10* *t* t*t********
tin*** a laroe trt**A rt t'hinooien
Yeetrtday iivl"!* the an., tin* ,-f
»ie» pmmtt *t* **l*4 t«t l«|   1 . Ten*>Mo
.,,,..   b mn plaialy liaildemtW  *Ut PkUOROi -V|vteejWr I-TW ftfiealM
*i*$m itlp taM niehi  eoo'ldlw  TV oreat laaalnorr hmt*4■ *******t  AU*  *ttl*4  tttm ***ytm CloHlo tbh<fl>, -a* ***** **** *******
A OH-ellhO «f IP*** *t*lrrr*ir4 in Ihe
LOOK OUT FOR IT.
¥1 —_  XT_.______.l_f anana.  Iha lelaah-n i~~ on Mrlnar.
X OF   X O U-rSOAI """ *hl'* *" "" "'He'* *e»l "' Ibe
Kvoty 4ny i„ f,i|„re CHEAPSIDE will
",*hlbit in the Columbin St. window one
"r more nrticlea with priee marked in
figtiren  which  will be fnr nnd
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE!
nl n it
E.H.P0RT&C0.
In thrlf natlee toninr. IftikOl  *
them abort atorlra nf hit mtpttPnt* tn
tariff fbina. mhrt* *■ * **.. .« ,
Wielaran Ml*»l.n **mUti rt Rn«land
I 'he nie end irtmrt * tnttb t*ir*ihpmrt*t*t with *%¥)*****W|2L***V ^ '  v ti**M-*»*u*.  ah***
mm *** * ********* ***** i* >** •**** tm,., i |p 'J**** %™
.ar-tr  tt-,ti.t aa  UM .lr  N«l IV rhhtel Oaaiaer  Aetee. IV lie* of eetianl of rslttatU"* I- Ih" rtair  A
If. ,ha tea. .-lit if-aeatlt..,. tj. h  IV AMi *»fr l*W  !*»*  ik- .f|t ||B|  *~al feVli e,! ,|iea '..!,,, !....  fa|ifr  «****
a**»IIV< il   1. ,Vfr Imn IV  llflllat aaallea araatraaa. Ilea  IVaer.t - -irrl.hB^H
afri, tn-*., am _.!n,.,i frtee-tetV ,„"• le ie-brlea ..a  ttkee lb. llViiik. pla, ai*r IV tlli. ol ,v V MTA
The *orl of etin.aliilt. UaCklMBil. ***** '** ■_" ""  a.ineitti*»|a fr~~l IM'W  Vktan.  ll  1 .  i.t (Hall,  —mill nan  Tbi. eaitler am V
REAL E8TATC BROKERS
;'** >*y below coat.  When aold will not be
"iilnccd.  Something new every dny.
I WATCH THE NORTH WINDOW. COR. COLUMBIA &BE6BIE STS
"'  *i  -  '*■'■ •   <el tf*. VI . t.rli'f, Ktef l»a-a llaat Ibll b« hat VII arllW at lh- tn* etfBHaa rte Mnelar
rn.......  o, hear.nv*4a„f,a a »<.  t.n Ma* 1 etaM 1, ,v aaa. pl» iM bear •
h~fr!-,..,r,..trtr.tl'!Ttb.'fYra,ittrr **„ bHllkiV IV llibt  .(,., th' IVa *.,. OfVl. »ben.  ,h.  oUr-J-fr ol  ,V  e-|«b
•            ei»r. -tli-rt ht.1 ttean IV arbtenaf ,aVt ear. alfra elll te. ae-arM  lh. ..n.rtt.1. if. Iftal
lit m- ...1 i. ,1 ,,. <n Vk-teala hue free ,,,. eta ttok elll V iht. l«mat aoee.
' lha ...fa taoa,e,ai,Vai.4ea4'iera,M.  Tk. fr.., f.lt.rr.  ,mnti,  „.  aaa-eeivrt. Itt4
let-mi e.r .ttr, *,,,*..,■ 1,.„.n<«ot ee|.t>tt|ti| (V hea, ear. Ilaer, IVfr fia I* eo ItteM. ' mi, *t l*> Ih.
i Mierlaar. baeleta !*<*,. kataltlaefr, 1*4 Intefral .Vea H.l elahl. ileal lb. flak
•Va*4. iVh'l-t .poia ,arrtB.o,asl ,v IV  II  I*..-,  -ilei-   Mea4fi* 1.4 *lll a-ai ha oft.o, lb. fetnl lloirt'.sina
oa.. 4.i,h oe IV mtm bora.. ,b« <e.be. tke|l. fap. 4oet> e» IV AK. *roll .1. ilhtai.   e.|!t,|.ro..  In  ,h.  nil    1
IV btffaan tift-taiaa l.ltnrlt-4 *i|t» *'. 4te*eaB4hr lb. -,,r-tn., o| tt. hea, eemVI of  irteeef ma. abo ate 4~.el|
IVhrtoftof ,ha tei4 .Trlartf^t lltt.lt. Meaetraf. it-4 Itttt.. arofnfisl ItfrlW. aal- I.,.tw.,a4  r. tha fttraitkaa nt in A—a*
TVWei.bMlnel ,kln.t.eV>ro*4«, ttlin.t frftae IVt freef-bat .iilll.albe. , aalkn. .Ink i*e>. etas- *,nibt. lo te.
itaa "i  .,  .  . ." """'•, "*'  'V  ****  •***aA lh' rf.t..-..f  ..I  Ilrr-  l.l.tk .„ |lor lr,ftn, 4|>.  HI Iha, hirl lot*1 pfrval !*•! M.M tblwii-  IVt I  Ml'
la. I "■_,; ' ' ''II*' '-"'•' *'"' "'• »;*ei','. a  'If-t "I • ..|'..,|i.-..4 ei. i »,.,,!., a„,|. |,„ M„, ^,. «aa,Klnl  .111 ,„ *,* is .war.are
bi.4 r-omaaiiieo raaanlina th. ttm*  miM la ni.l. Ibalr *tll* ... . .mutt at Hlaen <H*. IVr *»tl Mmnlir mtbi ibii. en ml.
their n.tlte tintt u twin, r itttM rat
iitklneefftlt ln4 Binrh .arrat. it |ltBt,4-
ffi.th. al(»f1i..f th. tiiM.'.ia  Ml
lllll {r*W .til I.etlK.tfr*  tt. »H1  Ultra.'
tla. M.thratl.t tnhfafrfir. I, Itaahlnt-
lon». matmanrina -„ ivi,.^, ;s,h „,
*•• tba ..Ml of R., F. atoleaitn »HaV
In loan
lalBe-flfaatB f. ti. n,..
A me-atlna of i f.a of tbot* . i
atrloai, Itn p., atanttm aith fan lb. *nr- THE  LEDGE-* i NEW WESTMINSTER BBITIBB OO-TIMBU, THURSDAY MORNING, KEPTF.MHEU 1
)   *
I
'
-
This Card is Worth $6.00 to You
■ ■ ,.
i.
i- ■■
i.iii'i • ttmtt
, I ., „i  I ......  i "I ll.l.irr'i  I nnlri.lgrl /.,.(,■ .,
|| .   i 11  .
G
ORDON&CO. SI6N OF THXiyFFALO
Columbia si BOOTSAND SHOES
a
i.f if  pat III' 1 *U  *
ir.
/  ,i  irm*,, * i ui
*i*)ii  1 i.l.  1 MIM
■
f,n an i*       1
1 |
-
1"
(
,
•"' M t*
***   y   w
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
L il.ll I
T i M.KI-H.l;-
' a- .
III.  BUNK*.,
I'
©he gc_iiu*v.
■■ ■   ■'.'.
a- -' falV.ll-
Ily over}
■..;*...
event, tbli tl tl  ■  ul ■* il   N-  ■
■ ■'■■,.:.  | made I   lu
a ' " .   .1    ■
tnd the i   u  I tl
iloaal tati
,.-,,-  II IM \S
in OltNOB ■»....■...,■
-i.ti r ji
■
r tbo Ai
....
' ll
ll
I  ..."  .
■** ■  ,
■
■  •
'
\    .  : ,,   . -  .  *
.   , '
**   V   !•   •    M
■  *
■
ff If;a |'i%. gr*.
O"
. .-. :■■  ITI ll.ti.M - vital.I:  t. ■ SKlt IDS
ll
 ..a  I  a  ...
I'
-
a_i. a lleeiM. • '••'
| a.| - Ill.a.KH III.". I. '■
11 aft i
Ml- 11.11.1.- iill.11,1 til. |.|:i.-
■
■
M *,»' ft t  f If "t a H
II
'llll '   '
■
'
'• '    "       | I                              '        'I   111*1
I ...'*'
•■■*.*
el  , ll
o
■  ■ I •  • '-: . *  tM'  til.ASSlVAllK-
n  . t
a mi ft
v ■.*•■. MAI IIIM IIIII
*
A
. -
'     ■
T
t
»,t ii.l.i
1 a alilai.. f |. p
\|  --                    '*'•   ILI.
1-
i
,..,   . .ft  a-t   i.f la
-
1                      ; UII.II
.                        I-  ... -
I;  •
I-' *—  .mi.ii »i' ;
ll
i
»... it tn *
V
:
*-."•■ aod Ti
uteri it
•■.....
■
*
Tan  ■   r-.   hut  tbtl
that
■
u
v ..... ...
'
t. .*:•'. . Mt
a    .
limited |i Lorj ir*
-
-   .
■ . .   !
■
■
■
*
'
'
■
'
.   ■
*
'    ■
*
"
i. ■ - ■   ■  I fi *■'., -A population in
■ i • in general,
*:**. ll pOWOI ii.
.-  -woitward
'  thai  tnolbi I dooodi
.*.,, -i*  tht .i.i.iii ;. * i lavoril other
uii'iii! .'I* tn tho ii'*i>.'. live Parliament'
..: | q  lai * I  i oo it rini.I.* * aud the
\  "'.at. ••
Mani manaion ol board ami othei
England and \v_i*-* am
in*.! t.i turn to accept the receBl)) offered
•  iei mi.' i grauti ami ihtii
ol  * -■  *   - i   -  It tob< levod
. •-  ■ .tii i 1'iiti
I «  ;iti|    * i  irki ol
■ - ii  i-i. let I., ran tin oe io pa)
. •  ■ • | i i1 Mr children nml
u. • -..-: U    itu  lance at Kl
i require i  t will 01   li
ihtii  I  'rt  '■ Idle
• ■■Ih ;.it. ii  11  probobh
■..-■.". i'
.■  ■ .1.. ■■
."■:..i   irtcti
...
' I ■
--* '. '    i.a:-''
-
' i *  ewhoi
"a    - B   thl
■' - ..  '. •   t
■ •
:   ■■ .  ittetnpl
. lk boo ' ■  | Bl' li
ROYAL AGRICULTURAL
INDUSTRIAL SOCIETY
BRITISH COLUMBIA,
HARDWARE
T
A. M. NELSON,
Pl'iiilllra 'mil ['uj
■WD CARLOADS ni* HARDWARE
foi the spring trade have just I *« ■« ■ 11 reccii
•d, opened up .iint marked ii close prices.
\\, , mt . full Iim "i builders uppllea, milking
tpecialtiei ol Locks lluilding I'.iper and Nails,
We also have a moat magnificent stock "l i titlery
CELEBRATION
NEW WESTMISTER.
XCCDT saaa
a^gCM 12426
Tiii'Bituy.
Wlllla  '
Tl
fiiilii.
«
P*e
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
TO LEASE
FOR SALE.
—
-
■
M
,«...• it,it. •,.
■
|Jll.n*aal:t|-lll    INaTKI 'II.M-
'   ■  t
. '  .'!'
- :  D KJU.D  Bumi !
.-I  |ooerolI|
. i n i:iro|a oloinotioi itoalfO"
I tbt  i  p, ft i I Un Ui ind
!..   4 1) (li.   !.-  -A' Ll.  1
,*   J Of  ||  ,*. :  '.: ■■*.**.  * * 11,
.  iim  any  loch
put I a  -    '  "■■
•  i' IE  Thi report ol tb   toxeol
.  | - *
*,f Ihi 't .  ' Hi. tireiid
a
*■ t ll being toad  -i the
'.  .
1
■ il  n  -■  r
■  ■
it. lion. W. II. Kotitl
■  ■
■■■  - th-  m*
iraij. i iieraona iroto a
•  ■
i-   '1.1
'.i.iit lhaii th«
■■i.a!(.> Vort-
:■ r attd
■
-
■
M ■ * (Upon.
i Major
a    i    UOI
i '-. art*
r
■
r
i
■
■
a iMttmn * ift»i
■imi mi *
. ■
■
■  - * .
11 i ni..
•  r
-
■
-
'  \
$13,000
IN FRIZES
in i * .-
■
CUNNINGHAM BROS.
WATCHMAKER*: anil: MANUKAUTURINli : "jKWKLKR.
N. *.i .j—!- i" I I'u.!  I'u ' I.
I    ivaichri   rtn uin*. *<* [■• *i*>  * In* tii'-ipli-.
.uul Englitth h.tii l.i   * hargi I ■: • ininieed  A line
......  i Gold Gold I rll itchts ol ihi
■ .: ..!.., hi .iit.iii.l iiiiiI t .nn Kii   ' *    II  chei ind
CENTRALHOTEL
l'i.ii,,trl'i,lii„il,u»,„i|i„ll|.,   ,
S.n Ui-.ti.iiuil_r.il i
JAMES CASH. Proprietor
,,"*""fa"",!V"1"'!*'?''  •'•Iln.lr.i.i
"::, sis .■,'L'':;','I.1"*'"'"1 ""**<-* *%*'
W. TURNBULL & CO
Builders ami Contractors
BEIOK
II  i.i..ii-.ji„|,.„i..r,i, .;-.,„,
MIH. eat*. *'
B. MARSHALL
DRAYMAN.
I    W irt
i  Hill
■a told .,t nn al
...I it on it"
I  .lH.ll.ta,   * I
I' li  It.l. I
I. ■ I*  ll. I. I .
iil. i.ill .iiiii M. prjt
Nuw WnllliiKtou Cim|t
■ ten atUt led K* * .   ,, ._.
n ■
i
St»  Mm i  I t.t* in* l-y i
procession BRUNETTE SAWMILL Co.
(Ir*n.I CiltiliiiiiiiUii Wl
Ofa-w
INTERNATIONAL
SCULLING MCE!
CiSOniCES it OTHERIPTIC SPORTS
LACROSSE  TOURNAMENT!
III. \, II  UA*
■
GRANDILLUMINATION
TIRE  WORKS'
I*
Limn Nl \\ Wl --I MIN.STER.B.I
manufacturf.rs OF Lumbar, Shingles, Lath, Bill Stuff and Long Timber uo
to 100 feet,   ALSO  Flooring, Ceiling, Rustii', Siding, Mouldings. Pickets,
Scroll and Tuned Wnrk. Sash. Doors, Window aud Door Iniiuus.
II". i> I'iuish of all Kinds.	
ir ._i_-ccu.xa.-o "TTT'cxlc G-u.axan.tcod * i
KII.N 111 UIII HOXKS    Wl IH'.t KO  Hi IAU
Shipping Facilities bv Rivor, Oct un or Ruil Unsorpasscd.
While tho hot wcuthor lusts
Btiiltlt'i-s Hardware, Cni'iieutt*™' Toola, oto.
,li.  .I.e.  .
11.  ,r. ,..t
i
T a rca.au.
A . t*H »,:*.,,
T. T. TRAPP tS* CO.,
Wlnili'Siilt* nud Ri-tuil H ii rtl u-a i-i* Herchanta.
Tie COLUMBIA ST  WESTMINSTER
caltainnot BESPONSIW.K ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
TOR SHIPS DEBTS. „    „,
Hk'hordu tliful Np* Woatmln.,,.,
1 ^nofactiiiei. and Dealr i m Kaugit anil Di^rd Lumber, .shinglm.  Shaker
Lath; aid Pickets.
Salmon Boxes, ml Floats, Trays, and all kinds ot Wood Furnishings
for Oonnerioi, Doors, Frames. Wimlows, Mouldinus. Blinds, Railmgi
Balusters. B. . An "kih.K ot Plant ami Fancy Turned Wood
WE INVITE
THE PUBLIC
JOSEPH STIRSKY,
Jewelry,
TIME TAHI.K   " w TKHNAN
Str.ROBT.DUNSMUlK
.  Wltll  "eee.
f .::■!,• i I'd.. Bi:;i:il'.ii::i
IIIIKIIIIII*
TIME TABLE.
I "Mil 1' i.iin.i. Kil
-
ll io
The Crown Stables
ritllel II r.1 ..... 1,.I Vl ll ll t.. '  "
....
«,»«•!•
NOTICE.
I •
I .
i;.
UIIAIil I
].- Ill-  till
NOTICE.
-
-
I
■
-
B
I IHU*
t« • it'i*f I i *
I.'
...
■ mat...  urt tnurt I
..  I imt,.
v-
. . .
w
1.
I .
\
t
NOTICE TO CREDITORS
*
it, .1
a   ■
■
. -
.-
VIS  tl .1 tUNlCC HITCHCOCK
MOtAMD
NOTICE.
■)
\
<• tint, i KniiKi * t
*
it
IV iiiii
tt  a
\. . II
Tiiiii.it
S Ma'!. If
P.
fl - |l
ii    i.
|  \|  Mrl.AllKN  I, !•*•  MlM ».
ifi
II. Ml*  Mil ,
a. '-   M   *■**  *  a|--   Ifl
tend
'  '
Haled A
im i.mm n,tvi\
■ a  ilflMAl  *
I U  «• "1 1
iml HO INI
.'
I  IE iill
■ ■
■
. '
■
•  ■
• -
"   • t  -    a
H
.'fit.-  AaS'O '••MVf.l
a  ■
|  '
' i
.    .   ■  *
'   ,*   ' 1
I ood Wi -   ;
. ■
......
ll'l. *  • ,'■• i -.
.  ' ■  :
i
■' ,■  \ . ,  ■-
l'i    Ivdward lilood  moil
•■ -i --- - ■ ..   ..,   .
ii
N'* li- - *    M.   ■   ,
j  will min iwo «Mti
the Mortbwt it ood
i mil be i. ic*. M* i la nonbon
1 * B  «!fl"  li,.ii,l-T*l,iii r.f
■ ■ i* mtn ■ -ii": ■ ol  ihtii Im n
i'i'-    i   I  ,  * - *<.tfii ai.ltt a-l'lv
&
WARNING.
*<* Tin in
NOTICE.
tlt.lVIMIIM
at. t. .a , .
-" ■ i  A;'*-"' **"' '**
SHOOTING  SEASON  HI
. . a.    IHm*
ttmm cm*****
GUNS
CHAS.E.TISDALL
TIMER BLOCK. VHCOUVER
Im- hin* In il,. i ii)
A IL fl .1 UK.
,U  I.
II 10  <
I. .y
*m Q.
T. RIDDLE
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST
'OLANDAGENTS
BLACKMMITH
I
. ;:
. tut Villi-.
.  a... ... iaaa.
**  •
TOl
I r
ii
•  i
i'l..
Dogo. Wcii^f i DttHko,
Uoo^ C' i
**i*  tmi
FOR SALE.
CID
* *,*h t* \
■
om,
\   a
'
N
,   ■   '
i
\M*. and it * i
.
ti*
.
HH aft
■
IVI/I
10 An
lllll
IMil
!•  (
Colnliia Street. Net Westunster
NEW VANCOUVER
COAL
llllUlUMULiit <(r!lillla«<
New Wellington Goal.
SH.OO PER TON
■
a. w.cRi_imuoN.
i L, FOLEY
(•»„*.I,*,, Parllr
Navigation Co..
lOnMad
TIME TABLE No. li
too mmt*
„*p * ■
. .  ,   ...
•mii  tt.***,***
**m  *t.*m*,*mi
IHl  HEAT BOOT
la  mi aponviet a
CORRIG COLLEGE.
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
'I'lll.  M.W  rtal.l.l.'rl;  lit ll.lrlNI.-!
I   ...el...lie. tt,t  Btr.lt. ina,  *■
■ f. I lat-  I .   I'* II I •
' - -  . Iliate  . -    I. I...  •*,.,  *..„
. 1- ' I '. ill. Ill.
BEGBIE BLOCK Lumber Broker
TO RENT.
'1*111.-1* 11-*--■:■--■
1
ixpwvm;-.. uin
Hi«l Eeti>t<< ..ml Arrl... „t
Ilianiniin
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
nt h**'
■
rota
I t)nt'-\*t\-,"
\,hh
tH** *'* ***mtm***-
t***iit  tinMai
i
■  *
Mm**- * * ■ *et* *
ilM «... i rm* t*A *p****
a
nm ll I  ■
W..ai> Intra!
.  ■"
Mil i*
•
Wli li M* h K\
II
E. A. WVLD.
Theundenigncd **. mm \*t*
pared to sml; «. ik In any |..tn
raf ihr; city fr country .ti mod
*,. i
,.  •■•■  '    'ee aa.la rta.lalt   .t.-l    et.flatl.t,  a
11*1*1 rrla-alniaa  llrlli.fa   iT.lli'  f-tl' ' lr*|t i .  in-iy  la,-
,  t  aata.It   la.B-'a * -■ J -. If..  ','.  .   ,
■   ' i'tarl I* It .11  I Ml  I.l I • , I  ftllttt
• ■ rail I  -    ltieatat.fi litaiet.e '
laaalalaaal  e|.,.|.   |t,,  „..|  -  .    , \|   S( , K |  \ *-, I'
I'lllSt ,,'AI.I III-II. II  1 A    I  ll  M -''■'• I
WOOD
MIRCNUl AND GENERAL
TEAMStER
DRY AIDER ANO fIR WOOD
i   tUIT---*
FRANK BOOTH
■mmjmtmj SCAVENGER.
I.IUU0RS AND 0I0AR8.
ll,Ortl.r.l*foa*l*,l* *'""*",«
0.**»r.|e«rt Sitill'll*'
Sl.l ,m ***
'•W THE liEDOKltt NEW WlWTMINHTl'LII  WtlTIBll OOMJlinilA TIIUItHim  MOItNl.NO, HEITKMliEll .1
1IUHY HA1TKHTON
11-lUHI  ' ''"  '"  Itt*  I'llttrlll  Hlltmlti
Hanoi* lni*r**Hmi tatit
[j    r-l„,.Kll-lrt|-'M'M'^l"l'
„..html nn oounuof empire
hall,I'', I   .Hlllll.'l'l
HI,hill,   II,    Wl  -tllllll-M.
.j, nl ttiocltj uii- bulhllogi
ti i i nuiaiiii' to audi ,ii.
ll'l""  lU  Hu'iii-ii i,.i
jiii-iiil'.'i-. Hint wltbln lla
illuatod i Iv Hii> Tnt.
:..  Ai)  I.M.il ifii.m
Ituioau tfatliollt <npii.ii.
,',,i . ibe W"iii nf graotoal
,i gollMI mi In Mm way of
min
 nt*
lllall  l,|,  l  t.ll,II,t,1.1
111.  lllllll*   (if   l||,'  M.,,,1   .  ,   |
-i,..i  i. l-fiiitf ititlcbtooed,
I   a'll   UI.I'lltl   lie   Mill  .1*  II* W
tidnwallii in'iiiK Ini'i down
llltl p   '   '
■ rapidly,
nt. IOU-1  Mill I It Kit ui.i
. .iif* h ti,.- |,i M
-  *  I i.iii,. i
'    ft.*lll   it*   Jltlal  Ullll   Ultll
' pmi, **,*■ contractor in
■ ■,.' ■ ■
■
•	
■ * t i * :.
■
I
|| ■   .   ■'.■*, h  of  I
■i.ti, aid
.
■ I
li uf O
■ t   The
■
Pborin  mad  lia*
-
-
i
t
a
Ibi  mi
■
■
'
■
,■ .■ -   -•■t.i.
■
.  ■ m, t,
'
"
tl
■
•  I-,... *****
'  '   .  ..t    |(.
'
n ******** Mmn)
tA t* •***
A K\ iiriftin
*   ttmm*
Ii.t  in-
•lllll
' 1
I'l
llll
1*  (
amt
' ' .
	
'»'e*ee,i.'  Il'll
II   -
.
"'I  UIII lrmi'l
ll"'l "I KIN
la.I a	
It will ko 1,11,1
Uilll)  In lull I, II.
»">  ini'll  HI'
V if-rfriitli....
I'l'iiy lie.' Ill/a a,,,  ,,.,
'iiiu' iLii.iti,. Tn,
III,
I'l
I'll
aaf
 -ilililHl',1 f
■hipped
'""  ' ..1 .a 11....   ,\  Illllt'  t......u1.1, ,,
Iltaa,.  -IllHllll ,..-  -I|||||.It' ,|,„
iii'iii'Hlr tliai iburouori l.tluuril  TL
lllliiril 11,11 a.l , ll.a  ,|„,.|„||,n „,
'"l"'ll I'i Ibtt effect  tlmt QUI  alea'Ht i I..
"•' ii'H.i)  Injured,  would ta ,
itilvaiiiii ll,,. |„l,-„„f W|,„„. |,i „.,.,
lliorl llm.' Manila,I,a gnlu ma-i, win |,
ICtlV.ll l.'l) J,u Wlia.t, mill waa laai'ae a,
Million lia iiO'lim Uul Itn. tt|.j,iia,-i,i|
lli'lai-ril lai'll.'l llaatllaa. nnil,, mill na.aal
lit*** *i IHII'i  ll.ID.Kfl  t" Hn'  wl-1-..i  ai
iii.n lli,, would ....ii..- ii... iou.ii •
'"'>'  ' i'i-it"i'i t ii ,..
i,i bui
Mil
T'l.
TEACHERS WANTED.
rpiiaca.MII 1-fTKH Otf-rilK MKCIIAN-
..It**.. lil.l li, I'l'l' I I	
"I'l'  ',
iinii ei.j ,,,-  i. ,  , M„ r.-ii.aaaa.K-laia- ;
'il' a II. .all,.
I -I I il I'l.
 Ureal III
,  "I
crop a.l
'Itui  IUI,,,a „   | ,,
fi.iin l*liil.,.l,i|,iii.i lui ,1,,, ,,,.,  .
■Till aalt , ami utt- oi|„. ',,| ,,,  llt;v,
'"" i" j 'In "i  ni..   II,..,  ,,,„ B|||
!■'■ i  i.e t. tl  l.n,if,..  II,,,,,  ,,  |1((W |r|
ll ni" lltiiil mil  .ea t.ai.e.-. it.. i,|
faar Ii.biii.b a- atr.ll,,. lighting i,,  ,.|,,  |
'i
'll... lallntliii .,(  il,,.  ie,,,,,,,.,)
elll,,aa il„. it.i|„,i„ii,„,  Hmu, i, |	
' -lay
Jefellfe.ee.f r.Hl.imrti.
II.'  ' ..'lllllll. fill  111.  ItUpOII, tlllM'l, l,|
I  ''  I  "ia*- Bli'l „,ll--ll,' ala.lja,. alt" b.l|l|
■ a-i i'i  ii..  H'Mtmlnilar  (ouodry.
Tlllll..„ Bl.  a.1,|. I.ai.  :,,,,! ||," ,,„|, »|||
'I
.    .
il„  , t-i,,.. ,.: a
ti'  i.a- ilreid,
gluutll
■rallftlna .
IlificUar,  Mure,
- ' *■ tit la.  kind
' "   '   ' '  .'I i)   .and 11,..  aalaliil.ai,
la lla"  lit,*,4j
IVe'tlfltlli.trr Feeliudr,'
help ("i.af'l il.,
ll ',,  tl"|,ll,, Ua"I,a 1 Bit.,,!,., tl,,i
ll   t..| ]l,a
- ill. Uaa,
»..!. .la.tll), |Ud f'.l  II
■ birfa .,.. .
i i ..i.i mm*
'"" n ., i.i nr« nut-
•*i tot, ii.t..... ittemurl,
ea.  ft..,,, i.ll,  I,.ll.l  11,11  I*
Il.al,  •  , ,,,|   II.J...  II,,   „   .■ .    ,  ,,,,.
n -i-i in
ill-.1 Il.al .lilaaa... I,, ;
*.■*,,
....
Uld.  aaf
'
le.ald
N   .    .
'
1 *■  I..a.  a.
Iii"li'  fare\It..,-.
'Illllill) ..I  illi
Ali>l.,»l)  wbo  liilil  laultiliif  llailll aiul
'"'*"' "■' 'I'-l I' i,' I  ulilili  I'I' l.n,..I
alaarliiif ttaat llln rrllli at  watatlaa.f wrrulr,
Iiewlllliii I,. ,i,i,i,n ii„. ,1,,,,..,,,. -
1-rr.aft. altar,  ftaiar f'ueeHtlf.
I  ll '•'■'■    1 >|et-l.lu«ll0f Ol Haa.
council »in i," i.ei.i inUi.Lllir.ri II
Uul »>t BlttirtllJ "i. aaluif il V I',
I''1'"*'''-   fr   ni'l*   iifiriiiifatl'ii.a
ri ,  led i.. i.  on .i.i t *
iniiiiiitii,  ii)i.|.i.,
'  '  -in iui. II K \w,
V'   I'lli, I'M.lai. I,I    •
PWLLIWACK!
I I fm  *■ **
m m [*""*
W *a
■
-
.Ll
ii.tni'i
OPENS TUESDAY, SEPT. I.
llll.tlll'IM. AMI l.ll  .. UIUI.
lull  ll.t,.
Primary, Commercial aud Classical lOIUSI'S.
BOOKSELLERS
til STATIONERS
HAMLEY BLOCK
II a'l -. I,].l,tl,-ll
' "" lll'll  -iiiii I   Sl .  11. ...aiVBIIIU
H. MOREY Ic CO.
BOOKS
-I \ Mi-si in Ml -N  mi -i, UilKOTRI
MIM-  l-'l-  I \m l i,'  ,i ''
■  * ■  ■■ titii haul in
"i.i'Miii.\ir.„|,|, ii;sTii,\Liiirn;i.
PLANTS ANO FLOWERS
NOTICE.
. If '■■'
Vancouver Opera House
vanhiivki;. ii i
Tba totoofoo_ooi **a*<* ii.. I
I "Ui" • Hi*  IppOOttOOO al llm
Van,.„,!. i iij^r-, ||.
Mnnday and Toesday \>*:t;
8e|>,. il I end ill, ut
M.Mi:. SAIl.M
WORLDS
GREATEST
ACTRESS
COAL
COAK X WOOD
i. i u.
Id* |*o<
'■
ui.t.t . *|i..!i»
■., i,
„,,,.„    JAS. E. WIZE.
C~reamT
SOCIAL
FRIDAY. SEPT. 4
t 'l ■  i it |.||..i:tt M  i
HALF FRIOE
flafaar... .....  | , ,r,r
SONNY SIDE GREENHOUSES
A.  0.  WILSON  Pio-.r.
MoPhee Bros.,
Sliijr* ijilit.' & lliiatli!i:,il!":
BOATS 1'OR HIRE
M. .■ mi Royal City Planing Mills
Nfw Wcstmintter
I-flH HONOUR TIIK i,ii;iti;n.\ni'
■ ■  1.1.,.-ii„,i i,,.!..,, |.[, ,.,(| loWi|(Bttii
flllloVlllOllul (I mul
i Tin w -iiiiiiii'ii rmi rIho Rupreno
< •"** Itm tin' mii .im' ,,r Autuii I., itm
Itlnlaj ■ i". 1.1.1 mi bothdayaineloalfe,
ilurlno iiiiiiii vnfitti„ii. mbjaot in ii,..
iniii,i. (irovlaloui ben luftereoatatoed ao
- iliali tawdellrsredoreauaetrtM]
I Nuibiai in t**m llulw ihsll ifiit*rf.-r.t
Hitii ii. ti.'iii.ijf uf phwdlnffa, or the trial
ui  ■ ■ ■ - uh,].it- ,*i propoaed '" **■ tried,
■ ■ Unu ..i Victoria, Keo Weetnla*
-i. i ui Naaalwo
■   Sl'lBllllMHIIlllllH  II,,'  ll,  .1   |„,l   1  [at,.-
Ilolo, end ualeaaothanrlee di i. i.'i
in ttij e** I.)  ll,i* I i.urt Of h Jtnl.,'. any
•< ■   i i<n-.it iii m ni iuii w 1,1-n ooUea
"iniiii imi i..*i. hih>ii prtot* rantlon,of
■ban * i, i-i.iii in*.* I.t-ti iu*.I.- baton
< dlreotlBf the trial dortoff voeatloo i
Ol  tur  lUi'tiUlill, -•
iitii, tan*t*A iiiraiiiinn
i-  .'i.ii red imt delivered  tiuiu.it
reoat!onj aaO vheiolnaaj PoaeaopllaotlOB
■tm (uni,, t  nu,,  i.. ,1, |lv. r an)*
pkwdleooi totaka my itep le tha eooea,
■   .11  •■(  (It,.1,1  U'  It,
in.-I, iii hum "i nui Wot wied 1> f* r.
't.t'    t toe auk<
let baton raeattooefaai rder f'.r uial, itm
• . Jmltft', in ttaiiUu-t mt-ii furilur
,,  li j. — uge H 11,,, ^ri)  apiilylti-T
tuini.iii'.f m*t
tad iheeoapoa eoeb
mlduriaj h.«ii.hi
i n il ina in ti,,-.- tiui. *-mh Itttarbra
,   . ■ - nu iin.i.r
.. i|m lee "
'  -Ut.-.at^ > II, t**a
.  I i.t Li iktauli
NitTiltii ..tt iMtrrtor*
'"  '-*'•  ■' It-'  t Ull I'l.tlfli
n,.r atll ,.,;■.
t.juit tiwunt iBirrliwnhiry attat m the
'■   '■ i  aa "Tha
n V ti Uul... 1-a.l '
Iti i i ■
» I IMHUI.I. Cl.imil'
t* I '  '.  ft-  ,fl   at**.-.,, 't,y
t* unr*a iim.r, md* loir,
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID «, CURRIE
H*|lllflflK  I
mi1
Knil .i ' ,s, uis inr Jiilin Iii.ii, EngineConipuiy;
A H U'llli.iitiv dealer In all kinibol Machinery; London Tool
It W'.erliiiit* *.*.•**.. Jiilin ClOip
bell. M * :l :■  ..■  Im,
"i'lllll". i.-.t flltf. in. allt  afll  afff-tr	
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The moil extraordinary sale ever known in British Columbia. Dross Goods all of tin fincsl
quality. This is yout opportunit)'. Tin fan over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strict!) Cash, unless ..iln hum arranged fur. Oflera for the stock en blot, with
liitiir.-:* will In- received, and satisfai t"ii ti rmscan In arranged with responsible partii •-
TO THE TRADE.
Of l< STOCK has Ikcii either imported ilim t from the manufacturers, nr bought for cash in
our own market, and i|ii"t.itions lor quantities will be madi .t*> close a- any wholscsalc house.
COPE & YOUNG,
.  I I'.KC.CSON I1LOCK. IIASTIXCS .STKI-I-T. \ ANCOIVKK.
*
0
r
*
I
*
*
*
I
I
•
I
I
I
I
.
.
I
.
»
»
Ba_k«Montr«alL °PS»IMEJ!'„l™t*,-
ffi„ .mm COMMISSION MERCHANTS
Imponen and Whoteak |.
A g-.vinos'  Bank *m^ ^^   ^   ^^ ^
Department
the
100*102-104 Powell St.
Ha.im** mtm* •">
""• "*'""• r. O. Iltix 207 Vancouver. B. I
I laml liietfj it Cimii Rita
it ***** i i-t •■*'
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
Royal City Market
J. niacin
Meats
alt lata*,  a
la, ■   ■
I lllll: ritt |ei;iiu,i:i
IH-.M t
.* tor aul
.  a.,(t. tll..
II
t   ....| Ilia ell.
"itetit tt, .(.in.
I tililltt.
i    i 'it.l it  .....
I hi  It*.  I...
'■tl  matt,  a h.t
.Urn. II,. ,
I
•I  tl.t, llfltf' tlie
.  I Irlte rn
nafftil  tltefaeft.
I'U  l.e-l  lt.e.1  lit
•  'Ir.ifr.  a.a   ..... 1
GEO D BRYMNER,
„V  "L  WHOLESALE AND RETAIL
0ARK8HR OREEN A- CO.
BANKERS DEALER in FRESH & SALT
,.,,, ., \|. fat.  II I
(.tpa-ta tmm,.-* **> I* *
,.l*mmt,. lummvufmllm atmtalim
Mi*mSttm aet, I*. *. l-ettwe, rafttaiiM tr
... nmaa-it. *•
Sitkaeat"--' teetie.. eieemea era .a ten.
Mltfof  -I" -m*"
eiearr ••
AOENTS WH WEl-l-8- '**** * °° |
ANNIK WIGHT SEMINARY.
I ,,..l|1  it 1-IIIV.I"-*
BOAROING IND OAT SCNOOI
roH OIRL8.
, -f nil
MRS. SARAH L. WHIfE,
ram umi.
I. lU.ICIII.NHACII
000GE W000 SPLIT PULUYS.'   .."
* tur*,, |< ka.
0. P. ST. JOHN. Manager.
- ' •'• X  ttgtt r f.l-T. llw,. VaaiJaeer, 1 0.
FHoM 81  Na., V a
WOLFENOEN & ANNANDALE
Ln(p W.ittO. WiiKinali ti
PROVISIONS. FLOUR AND FEED
COLUMBIA 0TR.EET
(Jampbell & /Jnoerson
*M0its«Lt *no ntriiL
Importers of Hardware. Stoves. Orates,
Pulnte. Olll. Crorfcrrr nnd Olaiiwan..
'
* T00U let
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
Immtttt *****. mhett* t*mml,m. %_« m .*i*r,i***t*
tim***h*mA*nntii* J**m*mt^**^m*m*g^ t**4n I* ON IrtoOO
.-I *********  A§t*****iallf*/hi*mit*ii*
BUILDERS' HARDWARE
Dinner Setts! Toilet Setts! Fish Setts!
Ill, leal T.l-* *
•llll Cnlnntil-. Slrwt
t  itlll.  larl  Atealrl-.H
•  , t.tevf*. t Mai    Tlia freer.
a,laa Mileteel ,.. rhratta fMa
Hear Wap«l«l_it«r
SdENOJi INDPfiOGRMl
INTEI1ESTINQ PARAGHAPHS CULLED •
FROM VARIOUS riELOS.
l.-il,  lh,  I,,
* ll* -1 III. llll,
toon Itar u	
MthQuih ititi
•mt iml .in l',„i
i lilt.) Sii.n.i.
In tint .\,.,t  v..:i
*  1  '.!'.    II
■l»ltal, lu
Korioihsr-ut.iitto
rlU.l in U,o
-.-. itiiiiin
Will, lil l> *.'l|,l. ', h
*
t" i
• ' '■  1
, t .h* thl
I. ii„i..U
l«'V,  UU'!.*,    '
■
a"lll.'ll-l
IMHrol Olt-aRlll  <   *
■
'■'
<    *  ■
.
II. ■■■■ 1. . 1  I I
■ ■
■  If
►**•; .1 <l i    i
1
Ult  III'.!'  .
■ l.'llt III  :
•
fPXQthSlJ        .   ai
■1
111 lll'll llf
II.
■
■  "1
1
lM
irt.-ii- i'l
■
I'tnuLiini,
■
•
■ ■  ■
■
1
.'    *      ■■    .
■
i
■
'
1
loll
■
i
'
...
1
.
rib
tl
■
111 .
i
•111.' .1
it ■
'
1
'.,  i *
*
.
ll
t
■ ■
tlllll  ...
■ ■
UI4l.h,.l >■ :
II.
ll
■
itiintlkllti UUI* i
Itj'S t*f.  i
>
lUt ***• U4.1 '
■
'
in   •>  tn
i i
■
■ I
...
tl
,'t
•
-I
i
lfiTi"l..   t
*
* *
IIW  -t  IW -t-L
1
■
' -
'
l
,
I
**.    '   '    . ,
:-.'.  f    '  , :
-J
tnt«tMi«fuf ■  _-ti  r -Htu~ -*»
***** P* 1Un '   •]**t-.'
mmm*.**
mtmtummAII*****
*mutu*t*.. ■
*1 _■!•   1   a f   . I
It*.***-  ■
,*** '
It** I
I *
******
I *t*s\*m
■
m**tmi*m**l4*4*lt*\\t.
tmi 1-tHtUM 'i** mum*
,—i 1*1*
ly ***********.*  I
!■ oi I* ***** n tu mt, -m .», n,*** **
•OlWi (ttlllI » ( t ami ui •*** it** «**^ti|
^,i *\u km* •   '».    Wfcpw im
*..■■'*■■• ,
tortllni* - . iw mat*
■
*t***anm**m.'
Iir...,|ij.'  ...
t*t*4i*  t* nl im. ,<>,* , .a
at, ra»t..w ia n.t ••iaaaei*— , lee aiad
1*1* mele? Ual
Iail.t. i- . a --■•liel.i-aniai.
Mr Jb_ .1 talrlanak .1  l*k.-at*t raa
ehee eaa atwntM III epai* it. a- .*
aae-aa. lalaa tra imiMhi.
•U-kieJ-aeerr mm. Am* m r***m*t
.. a -«tmm lie iaae_*al at
a - am .* tt* ri *a.ia*l,.a| V*
,.-,■ ...laaW>t.|»eweea-eaa..-,aea
AmU«—at taataat* altar, limtt .mm UN
a~», aVa, tWaaaeerlrf tta MMM a.
eat, Ue itm* aiile. tmm
ataaWaaa.ajenUaen.1^ eata a awtalva,
fa-l it. « aal <a_.l i. laal  ariailav
t___M
eealer U* lea.,,,,,,..,
Ii aanwhal a rs_.h, laa w i__ «.
Mai art,,* * Ul t*n* mmmAmt,
**, lleaaea, „B|Be*a*e eat  m* <*li1*.
Wnuatuai MMI.fei.i>aitt
aVar.. 4.7. mna *m nma-fmari
ut* KmmmAnmmmmmmmm
Itm M fc-ar, neti I. e r-eai, _a| m* mr
tAam , kw tWr tarn, au» Mta M
*.. -t t**tt,■ .aet I! -J umi mm U
liMir* .*<-relen»« a, aap. h a, I*
■aetaf f..Mhn  rUfnaWU ua_.
•  - .-  a.,..  I  *..|  .,.-..   ,  ,,,,.t
•  >•' .....--I !,„.,.
ll ***a- B,,.t.*« .aa^ae a •.<-*»
I|il alt■aeltra-t.tka leeea. aaal aaeaeOl!
• *** taM a.«%», h, Ue ttrntr*- ranee,
Iraea Uaeae M aaV* Omj m**mt* I*
Ml eel rmt. ilataa, lav. . aaail a-l
Ue-..,.,,, IU alartnr r-amet. m*.
*-,**. I**ma4 m eaal aMM enl *m
a»llieeae.eeMaiB|eaaMt|..|  ....
atamaaallT  t**m**ila , tfat*
* Kt.ra- aee I atallaeM I •rttaa.e. relu*.
Itn *an ty aaaa. an al ealia .., aaJ na
t*n..t._a(u  N-fN, m***t mt
at,,,, ew. a a .ma., 1* an.. .IU* laa.
alrrewtMita*. ealnale llfaawlea 1
aVwee ata ea. an Ilea alia it.. a In, na,
mml*. I j.al ,a. ae. ina ,|.„, ,.,•.*
-m* ma ,. «•■« e.i mweai...
neetn -MMM. Aeemtia
,1.**.m .....
1 Lie* I.e. la.li al» laaa.a etaiiaat
(eadalaea-l eh. *** „,,«„,„
* twa. («r Um n.e,ae«n. 4 the nfla-a*
liff.ratl rtlaaaMliaea. -,, anile eh*
Meaarra, ta*. lean amvital aal *.,,4t,.
r.1 '. ,he mittl. t  f ,„,,.. teaaMaria,
(mm the wi^a. h.aee (tt •hir-h the fair
tlatet-nrfttlen|ea, ,t, pa*tm*l I—il
**lelh.ir «l*f-.  I1m Ual rtaniU,,
tat ntlaelrler, Ihe f-hamhtr. tta I thaw
«*.tim< «*la ,I.«m id tnaMa.ai arna
aWnaart r  f ft. '1feaaarat;.ulla.
I*'   Kaaanelinfrhahtl'
11 '.ehanbUarAaMM*
taa Ittaeleee** alieeliiaai.ni
A iMtmiirenl ittei^ilaValr, f„ ihe
rMatnqi. a ,„ ,„ ,n„«i rt „m
|rl«>. war U'aahinclran.  It  f  Th,
*m h ,.. I* „n,  tl. va   ft,
.lae,*i,,»»lrt aal. TOrael,,w| |., J,m*
l.lll.
CMMi
IWta-B II |M1 a la..|a. a. ai |.1 *,,;„\f
anal, j-- 1. lei, una. «l,eh If |e,mt>!<a|
ka ,,..• «,|i .a,,,, ,,,,,1,1,,, ,. t,,lf
Imt. Ithtf. |^,,.f,e eaili,.>tM|. | „
aip)**-l'tt -I*-',.'.  •  1 tfifrr llaaf-n..fa.|
•**** ,"- ttm trim ei.rah
Um letttaa are Watty ,|H'1,*I. aaal »!•
laealng t'* •..,,. a-t t,- ae*. artaWf
Mleftatlla   Ttia* - ahal
rtwrfliM'. lla-fee. flytta
toet. 'lul .1 ...
.Mae.  a a ,(>■ 1,  i.f ■   a |
lea-taat. • an aU I eel I, .. a
VAItVINQTHIRAaNQE.
Wall Ileal l.n a,. ,i,u„,„a „
A.| IMileii...
NU i.f lleo aaaeat ruaul
allaaenrla*uf lli.jaaaa
lllttlloai 1. a aiaaillii.l l.a,
iiiiT'*u,Bi|{ tlaa ruir-i ot
li-ivf  m *"r iuii fnuri fortj
■TSV  ffl  J-anl* urea tea wn. Ilia*
<l   Jr  'l"-l anal llfiy „rta, al
'SL."....   till   M.al aiaartaanBe
uiialtratailal  that  ,17
I'lttiuai  Hia  a.iiiatiar
^*   -.:    aiul  j..llinn o|  ta..
11»—f-M eiali  laa  a, i.rtr—|.
ib-y a.eiia-aaa«a iia.liot u> -i.e.*., wl.laor la
•la •■' ttm eat. iliiaa.1 any .un. bit be-
yoaaal llaa, f.a bate any l.lliiila lilae of at.*
it !•!., I- 1 ,,..
.G_^
tUr'atrt
Tilt UR4M0UUlRJi
Tlw nm inm k in ••*.! ** ttt* Mhr-ptwU
•uu, .-i„t .Ntii.i.ti o| 1 bcooi i-iti, -iifhity
-iiitl-r Iliin lii* l.tnicfth- ptiti, tKnoh ll
1I111.I-1I latohahMi **ei\ uir i.-i,,,. pmt
■aatlAaoj . **\ tUn.* otffloto
ituy holila ii throoih ***** **u*\ mtr*
**u I- 1* •**! Tim itt-ll ti tlil*I wilt) -u*r
hm ul tm 'l-aaiml. Kn I ib* wir- Imiij pam
*l ihttmih tht I...U, Hm ****<■* «m ***i
tofwlfaar, ****** *  *,*a un  ai ih.
Utllmn tod • t IU mO * luit-k Mi **■[ l,
fll1»| rt tU aim M f|| tU ht* rt th*gan
th* cmnt***** it l_tl..t n,ib |>'*l**r in Um
UtolwVi * 'hn.- tun*, **A*. ku'I.-i tU
tap of tU« lb. StirsmwU nUll t. funnd
.1 -«_ -1 ihit lh* **l at tm Mbni ,4 tu
*>ir» mom twu to tu «a,it .,**- tU
pimpr t't-t xh* Warn imil *** inn* ****.
tti IU i-vuM*- WUtt (U tu 1, u Ural
l**v*A iii.n,* UrM •! I prat ***a any *•
t*\*rt*m. *i*l *t****** iu mini, ******
tU tbt'* I* it **t**** iU air tb* wio4
eauima -tim ,4 ii. w«i, whu-o M
•ll«hUj .fli--r lUo U-* Hniii-tf-r-oo. J
t'-.ui;, •a.lwiilt i*.i',* mit* U. aty tmt
I -f lUitall,
wUo itlr. ■:, ,* .(J ,i. ,, iittiHiiutli
f 11m fun VVtn, ... *.-|ti|riu^>t I
b***t**' A,^*,ll 1 *.*:*•»<* rt ti* *u4t
-"  ' ' '■'• hm* **t. rt**u*tm
"•.-•iitr l-«Ul.iU_ftyi.._i|i,
tui*  hi *-uitto{ lU win* w,lb«fwirtif
1-1* -H*ng mnttil not u ****
fiffrntl, *>**»t*Un_iti. mlgm bi t-atttfOla
tUanali tat*a tnm tw tp**i vtth*
**Mtot*Uo\*Puttk*pi***aial i .1 uy
tti.Tain*ti, Mliwilnw IO* <9iPtVm*m*tt
'******l*atore* rt tU «l»4im
i tt -I...1-. i_-r»,.-.,i mm*
Umi  tll -imaut
In ***** turn mm*^*r*mUr m^ Uaarm
*Alml*t-pt*tm,ta***irttmb*lm*Kmrm
1* Hm* * mil l.y tb* ting** in aa ••ual>
• ■ihu u. .M»WlUv-ni*w«-.siH>tll»|,
with an -*vtirat< al«a|.iia« n*********
***** to* *** iml* u fli r*. mt**
Um.iwii* t it******** gM,*. tmi tit*
itm.i+«.»» 'ran Ki,nUr_t
la ib* ****
lla-1'.11 maa pmtitr arm ■««• lh
■mitbwt mid it \u* ti-rm** r**tt*
.**'■   tiilr ****** I
Ha- A *mUm ******** tmhhm*
n* n* *********
'tn**' *******
••\*mmm*tT*4m**r*nrH *g*4
".War talaj aut IMMf I MM||a
Kit, 1*0*11
Wm rt T ttltmA • bri^tl y« u Mtn hao
1 untht Mvllaalau •**> *■*****,
a*I VMtothi I**, tattle «r Utw.1;
afcWi ttmm * thia har ***** SbtAm*
MHiUrria *Ur**t*l**m**tmth>r*f
Uleluaily. Ut UaJU M-4-. 1<_^U.a_4
«i** mth* l-Mt!Uly mmI ttttimt**
*** Aa* Imi **ah ********* |'_U.
l*4t*i with trtM,4_, M-l MtWr ******
*H*lt**t*lM*MAm**am. akt ****** *
***** rt ******** Aaaof Umm ma a
•-pm .beta atMaii** laat k* TUsi«hi
rt tte a?ainata* rtaotva ***** art***
Um lk* nhn ****** ******* * tho
|Mriy. Wt ihaywoai oatofolln oaooht It *p
**4 aII***A ******* *km* kn *nn\
Thu vaalMi Mach m tin t*4t*g* * haa
ItHtiA*. b**,;. ml *Hm* ahtle-hattl^
H'^«*»»*i"»Wt-f |*x*H, UlU ***t
tl ***** mtwmrt****
Ttmmotit ti* muh* ** Impntm Hm
pttt* h*44*4***rt*h*C**m ktfVm
(MayiUit, amt iU iWat half wiy la
the rity a |*i iwmumUmi *m m*4mtj
a***A ***** tU ?****£** hy IU am**
**n*n *********** n**tt*t *p* tha
lOO.  1*1 •*>■(»•.M*li_-l,w«i^|.j..LU
Malt* trt tMwattMbily, ao4 m«m rt tin
***** mi *rt* m****al l*k* hy m'pma
*HH*if*l,l aMTOaOttb U-_|B_MlpM«4
pUtm. Hm mm mmm**, aa aaw aa aha
taaiitaA *********.*,apt***} ******* hm
ftrtfMiy.UtU-tU* A *** html pm*
*4 iU i*yula mmbmiA **4 *m**m brt tm
•ith aMtUa lam - Ua mm l***i**L
HORSES WANTED.
4)iin;*>  uumMno in tub
. 1*-1 I fill.*.
lUilaaltl
- .■ i__ppa ■■
*1 Mat! \**
• ••., 1
► ■ i i*«
. ... 1 „
TO BUILDERS.
'IMAM.iit wm n UK&TIDBT
,:* .-**, .*, ******
Aay.I**** ■■*!.  'iil.,w<M.fi
Pmk}ltrli3 Clird it LMim.
»*'** »*L H*H" "?' *i*«---»(a»<'*M-»_UMWi
It, R*.  Vt -.il *******
em* m* Ml* l
« ».««A>T
\*m Wtmlr, *•****,AtAgtitt^tm
*£
T»si.r« r«r • Lleaaaa ta aal tiabM aai
DeMiaioa LaaOi In Ua *t****e*
at Ornish OelaMOta.
«i:.\i l.e ii:M'i;ii«« tmiRKwunit)
lt**i«|..«:rT—1 t*-l-Maf0r4<*n lb** ***
*mht bm TlpUt lbrib%.i n *<***
olbcB1!''  '--,■■  l. * m  all)
I* 1**1**4 at i*i**gmtl*r*t mill mm na
M'*tl*y. IIV i*t****** ..I *,pemU* ,***. f,**
■ * - -*•.<- iv.it, ^,. *\t*m-
■>■ ******* ******* '4 **r*l(*ti,
'  ********
*hr f ,tith  hall apt
- t wikaii j**-
*h'o IV in IIM
"ttUit-iMrsa
1  Tl- llrtMH*
i ti- ft *| II.*
"   •*. If |l. TM
'liema
m *****
I it* *,
bllltlt,    -  .   *■>  tl.r. , J   ,
f  luMileir^  laml. in tba
'  i-ircMI
t.,„..*,- mhtttit |ift)«i will
'■i -. I it ii.i*|tNn-
'  "- mm* Timtm*
■   ■
•  * f*iriit*e<ie4 U aa
-  ' ii-* *m* }**,* in ft*.*
■ 4 Iht- tlitt---.
'  'tM-l*ir.<i.ab|ibl-V«(^,|l-
■ 1 *-. |i
i-«nl !• pr*|,*rf.l t.. |M|-r,n ....
N  ,,e,**t UUhgrii,*, *Htt	
"'",* ll  IMII-^iataiJ^
lt.l.tflr»r.l ,*l 11^ |t,i.f,,f (HtO« it*
ttillViiitiniaiiw^. IIIE  LEDGER, NEW  WKSTMINKTEll. MII'l'lHIl  0__DM_-_  TIII'IISIUY  MOIININll  SILI'TILMIIILII  :i
'
!*
New Fall Stock.
MANTLES  S'.i',f.,.Hi,'a'.i,l'-,
v,-!i-t, A-:M.:..i-:.ii'.an'».a,',i
JACKETS  B-MlttM,  Ttrttd
.,:. I Cloth
CAFES  l'l.t* nrwut ffft-t.
ULSTERS DUhtwt mituUI.
i tu. rttfin, tto
a**
-
.   .   -  ,  -    .
L. J. Cole & Co,
Ri'al Estate Brokers
OGLE, CAMPBELL  <fc  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA  STREET.  ....   NEW WESTMINSTER
liisuiaiiut', liivpstiumil
"" Commission Ajii'iits
, nl I MHIA BTRHBT
HOUSES TO RENT
Api-nii tor Hie Naitonat
Fut* Aiiuranca Co. ol
Ireland, .*"** for iha o.
and J Taylor 8-afNi
V,uiit Doon, ale., otc.
t,
1.
1 ■■ .
-Ilial,.'  II
1
. allli ,..
NEWS OF THE PITT.
-
.     .           a   ■     '
in. a
urnfiiiiMiiiP' nnmn
■
Mr nl.H AN 1N Hi
K«w A.tvtnm-Hin.i.
-
■
UlaUllUllmilu IIU Ibli
'
LOCAL  BREVITIES
LUNCH COUNTER
-
*  '    •                        ***** 0*11 *■* 0.— '
-         * i- i:
* ■
'
0,1.1* Du i" i  -.
,                           .     -
■  .it's.:
In* ii'i'i'iin ami Fruits in
•
their Season,
■
.
.
s              .
(layUtu  .
'
FOSTER d CO.. Pnpitttois.
i
.  -  -
■
FONTHILL NURSERY
•
S    ".\
-
Hurt           . Oit-
Hum tor,
-
V   ■  -
.       V     a         ',
•■                          > A
'
.   -
'         •'
II
.   * Mr
tl..t .
Mm* *mr* n-' '•
.   **
STONE & WELLINGTON
.
.'''"''
******* i
•
■
■
■ n
i'
IU ****** ** lAtPt*
'.'
•
Wliere »k,..
■
•         nt tout ul
-
-
IS    m*n n
'
•
Webb?
•
GUNS
i— |  *  |  * ,  *   *   1   a   «   a   a'   l~
—* ******   Illi
t  For (Iiiiiii I „v u.t mini In ito to  I
Real
Estate
Brokers
Ai*i'iitiQiii't'ii'H I,is,,,in,ii*Co.
(lor. Uon and McKenzie Sis.
REINSTATED
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
AriiiMd'otiK-YouiiK Blonli. Coluiulili, Street,
a   *   1T.   IT|T.   » T I T .   »
it  .
■
thi: art.iiL tatrtui
. i~t..., i ■
a efcea *j>*. ... .a tie (V--
L*t<-, „...*. CHrkft Mid Bl.c
m. *.* mamma.,..am*** Bull C...L.
531.533.635 _c 537 Front S*.
... aa...
rr.MON.i:n
W. F. BEGGS
IT HAS BEEN GOING
FOR THREE WEEKS
AND 11 WILL
CONTINUE TO GO
i
latl bargain »■' hivi in
We've many
of them left
Never Before
i- •
: .tie  IV1.C11K.
r r
**.
■
.-••'•a.
W.E.FALES
IHE UNDERTAKER
_X-E
1M*3mw
f: H".; f: ii
B
OY i WATCHES
.1  D  HI NML I I 8.
MEAKINS
PRILL ROOM
,1*)0 Ittl*--
"   . VANCOUVER
THE REASON WHY?
	
ASK
YOUR TRlENDs
THEY WILL TELL YOU
ARE GENUINE. COME
YOURSELF.  '
:
i Sl
ill * 1
Jas.Wo Harvey.
S... er.ee.., In aleae. ILIlm al Ic Co-
L
%
i
•  .
• l.t.
' ■
-
V
'
1
1
1
ata
•
•  M|
a
'
j
1
I
1. It'
,  -  -
*   N   ■     a   ■
■  . r-l ■    ■
•
Tt.
a
a ri
.
1 .Mate. .a. Me ...lar
■
$300 to $350
PER LOT
'' WQ?^. At "paLL.Bg

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354069/manifest

Comment

Related Items