BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 30, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354068.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354068.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354068-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354068-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354068-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354068-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354068-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354068-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354068-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354068.ris

Full Text

 f, J, WALKER & CO.
iui, win hu
InILW WKI.TMlNl.TI.lt  -    ■  11, 0.
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W.J.WALKER&CO.
IIU.TUII1I ACOOUHTAMTO AMI)
OITY AUUITOKIl l«lltl.7.0-0
TKLBPHOHB  09, NEW WlitiTMlHHTltk
\ | Mil Ull BIW
MOW WICSTaMINSTIt.lt, IIIUTISII COLUMBIA, WEDNESDAY MOUNINtt. HEPTEMJilill IIO. 18111
WM. IIA11.1.IIL & UO., l'KOl'RIETORB
FOR SALE BY
II. II,  I.HNNIH  &  I'll.  HAVE iVN
IMMENSE QUANTITY Oil
LANTERNS
H. H.LENNIE&CO.
I   *'■" ■■■-. Mi'lii'iiilniiiiilliiliiiiil'l'
.11 BT III' I IM !■  1  M,1V H'l" I. "I
rllnli I.
Tobaccos and dinars
TIIK I.IL.1U1M.
DRUGGISTS
Pate nt Medicines
DRUQ8
PERFUME8
Articles, etc.
MARRIAGE BY PROXY &"'*■
— ri'tiilni'il,
11 Im i'lill III
Oil
Is. T. MACKINTOSH & Co
Real Estato aiul Insurance
il.nMAI. III.OCK,  NKW WK.STMINSTl'.K, tl. C.
Ina..,  I,   |
• aaal    'I'll
Hull  .J,llllll II,,■l.
lli.l. l..|, i,nil: II I''
Itepherson
& Thomson
ROMANTIC OrFER Or A GEKMAN
LOVEfi TO HIS 8WE.ETHf.ART.
Tho Difficulty Happily Bulv.nl dm-
viction of nu Editor Who M tuque r-
nrtiKl Tim Atlantic Record Lowered
by the Teutonic—Despornto Shoot*
iiiK Affray Between it Landlord
and Tenant - Ruttian Oolonittt for
IUinoia Miuiater E-kim Maintained
Hit Dignity in Chili.
Lln of iho road for I
aiih lirtiillim Imt.
it ik nl tl> i wn tit htm i
iloanytliliiK fur liin
ri'pllwl  that  "If It wet
•tn'll'l.- hn  iiiuiit  H'l-* up lu tli
il  toll thf fulki ulti.iu li"
Nrw Vuiik, Hoptombor W. -AmonR
lha Itniiiliiruni'. who arrival itl Iliin Hurt
ton  days e-itu «*  I.Ina  liulilmri, a
rutin ii|i  lo tlm Kalf n mil
Informed Boolea* child that b
mi'l  with nn  mi lihiit A„\
unii ilr[«uiIi'ii.  Yoatitpltty I:
Uoerna and mrrendared
aliot Mirnrk Bcclta, thi
ii i rv liVVU THR  tyllONTIVIt I Homed to D«th.
S'*,MM  llih  i'lvNIIRK; has.A UotA, Colo., September»--*
',1*,,1*.*,-1 „ _. .  Mra. l'hllllim who llvod with horhmthtN
JJjjg AFGHANISTAN ENTERED BY THB johB «d Wlltom tlllafjiirorth. wit ol
i]u(|„, RU8SIAH TROOPS. t tMt cllyi wa, imnil.,i ,u fam*& |Ml n|R|,t
Sroiffatal [while trying to laveber invalid mother
itwai
i l.iilnrIimi
i, thoroad,
• Mfi.I Into
\\ hll*-  mil)'
until ar«
;""l,Th6y Rotraeu Thoir  fltopa HotUly. I If; ','!*, 'h *'„, "j*'"/'-, lt.!l»11 Wl" * a*'' ?^ „?fiT*„
perforttod In four \i\m-*** ami Im I'tnnot
llvo until inornliiK. I'hTtlolaua frum
tin- iiiy art aUiimiitiB him lli-i-.ii mini
uf iinn li promlunefl ami [wpulerlty, ami
tlii< riiiniiiiiiilty In mutti I lotted,
M. ROSS.
l|  il  Haiti * I
IlLI.ILI'lllINK (17.
MllUTIlKI.I. .ITTKNUANI.-K.
I lil.la a.  I I'llNKH, K.IUI I1
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
MOWAT & T>
TURNEjti
Real estate
Maiintiiiii. d Hi. Dignity.
tl'A-IIISlelllN, ll. 1'.,  S"|iti'!lll« I
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ At iiiiit ..*"r*'iary It'li.rliin tlil arnliai,
j iiauii'ly jajuiiii lli.finaii woman.  Sim wa. :.-.aa.f.-rriil with tli" I'n.tl"' nil  llm
jili'laltia'al at tlaa- liana' aatliiia, a-.In-wu* i-aliliii-i I*..!, wlii'ii li- r.*l... ,..-*!  in Ut.
| llka'ly laa lae'a'aalllii a laairdi'li Ull Illla |al,lalla-. j .1,1,- ,|„|,arluil'lit.   A  I'.hllgr.M  waa
Slaaa iialillld t-'arl inli lllalt ol Milwaukee In't'i'lti'd lli.t*- Iinill Mli.i-tn  ILllaii  III
in, .'.liiallilaiii'ti mil ol„. who might | '"'I'"""' "'""' """ •'.»* ****»  >""">»>
... .   , ,  .    .  ,i    , ,7  ia.klii. la.r lurllirr liiloriiiiilnii a* ii. Hi.
IM-''" blip toll  A dl«|i.li'li wa ItulilHi. :.i,„,iii„, |„ s.i.'tlai...   IU  oonUiou,
.lid  till!  tuearialllg  Nupcrllltt'lldonl  aaf  lauwivrr, waaraa in., aaaala- pubtk,   ll  li
Emliir.lluii   OlKilriaa*   ri>ci.|v,il   a Vnuwu that lln nulei |al,a.a-eel lhl itin-
ratpoM. Irtittt Hllw.iili.ii. a. folluw.:, »"".i..i- |.»r.tHl..«B-li,» H-rloua .roulit- ta
! "-I'lii. It to torllly lint I, t'arl tun HolT,
i am  lu marry I.lua llaliburl, *,:■..*..:
liaal I .-Bit du -ie liy pruiy, a. I am luu
I tuny io *|iatii Iiimi. .n,|  ,|„ ktf.bj
amlinrlir  tii'iu'ril  J.  it.  Ob—fl,
j to tfilin.t iiimti lillllla'tuaii  laa aal a. Ill)'
Iproiy."  '
j lllllrlpltnl.  Mllal.t.T Kaia aiitlalui*.
till dlllilll ill III* lilatl'.ii  ami  l'tii-.-.l
'-" |.-liil!ii illiili-r |if,ilie liaal).
riuiiitiiinl nml IuHuruuco Agent.,
A
11,Ml Mill ILI HHH
11 It.lTKlaY
MM' -rut l.l l*». IS .11.1 ll.ltlt.lM ill
IM. Ill'HI l-l l.t l ,11.1,11!	
*f
property in all pari.
i< ur C.ty inu Dittrict.
fAKMH Improve! .ind Un
-■:-, nil.
Lou In SOOTH WESTMINSTER niti  'nm*- titt'ic*-
i i.J .....-.. ,.e 2 |.9
I'.i.t  A.l.ltti.tii tu
Suutll W.'.t.lll.tat.'.'.
rm
*t, -1.,. -. i
iin.ti'1,1'1
nut	
-..•iii-ii i
■ i
ii.int.T no Lire
lllllll
tiri* .  *
S BARGAINS
nre iht- order iif iii.ii, iv. nre in olTcring
lut- in the vicinity »l
Mainly Square .ti the
reasonable price nf
u It. .iml .li.u
•.*,**,„*  luiililillj*, -aill'S.ll
Sapperton lor lhe
■.iiiu- figun l ' ';
nnd examine mir list.
t min-. ;i i Columbin
— l.t ■ I.   Nell   Wl  I
minster, 11. C.
GENCIES:
* Manchester Fin: In
nirancc Ca nf Miin-
chester; Phenix Ins
Co., Brooklyn (fire);
('iti/iiiis' Ins. Co. ol
Canada (lire); Equit-
able Life Assurance
Society of the U. S.j
Accident Ins. Co. ol
North America; The
M niiiiii Accitlunt und
Plate Glass Ass., lul.
.ii Manchester, ling.
Will  II"  Ul .11. Ua!
.Sa.rXAH.lM**. I'll.. S" t'l"''ll'"'l •"•'•—Tbl
Arronipwiylng Uir da.iiiiian't Uluul suntord, Jr.. malirr.liy al llln
ciimmiinli'iUnii Iron, a nuiarj | Alio will In. uii-na-J on Tliur*dn BMH*
Tho lili irlina Woro R,!|iurtiil
AiIviuhIiii; Tliruntonin,,' Aipoit of
All'ulr. in tho Eaal An Afrii-nn
Prillco*Blioiiii>Mly Alitiaid in Pari..
A.aaulled by a Cafo Paiuoant,
U.nth ut Iho Ornnil Um liiua
Ala'iaaiiilru.
l.i
r.H,iii..ilii«liln,i,,(l,ii,.,,,,r.ii|il..rVoi,||„,  wl,|,  imuwi,,, wnnonhn  I'or
la,II; II, lla  l.i- ii|ilnti,ti. t „■ llilni ..in d ,  ,
Uk. plM. a. „„i,.i..l.  In ll„. aliM.,,, .• ■""" _»J_ I""', •'"ml''""""- *'**" **
oii.,.i ...,i„„it> ii,,. n.n.r.1 drndn ■** i'.".,.".r:.:!.'!'.a '^l!-?1^'.""'^:!'"':,"::
that ha could nut .al.'ly t-fimie* . |a.rly
10 Una atraa.,*, iii, i.l pfOMMd, .tll.-r
a aralail  a'a.n.ldrrillaali   ol  the,   la, t*
Ulll'IrllO   dll'llll.!   La  ..allli   iltaa   1,101.11
j tn  Mllwantt**-' laii  tl..-  .trrniili  a.l
II.* lir-'it alala'la III' liaal ft
■tola Ilia Fund..
Il.illell.lii lie.,  l'a .  B.platobU ».—
Judltnilll a-,. iak,'H ta.la, ii. il„ , M
Uiii.
CONVEYANCERS *«<> FINANCIAL AGENTS
.... wad.
, ulll, i;
a IL  I!
r «. H-.
,-.,
link
H. G. ROSS & CO.
Columbin St., Ntiw Writmlniter,B.C.
in am i-i. .Ti.. am ri.* ii..,,, ,,;,-„,„„ ,!,,-„, ,n,h,pi„,
"*'' I*  ....  ....I -..-,...I („ Bh.MalM
■
autrlrulain, will la* mm h larger I
n.iial with a tow liiitllolloii. tha
el-iii. b.trl.l eonr Imm .11 |*.rtt **1 it
•late'  ni.l  union.  Thin  ha.
ron.idor.blo |ar-|«t.ii"t, In lh" otwlu
da,, lu »lii.-tt all lh,
f.rulty will liarll<-lpal«*  Staiilaaid l"ut-
!,a !!,., laal a hat i^'la,|la rtll-
!!,   aaal. Ililtt.  :ip
luiinOa.l md lllnnlly .'iidoard hy
.Si'liti'llllaa'r N,  .tain, a- laava.
lee-i'li lal'a'ivi'il Irnlll  I ll|itall!  Yaiilllltlaaaa'
laml, alata.l Ka.larr. .tatlni Ihlt tin
ll'l-'Uli-  laalll  I  III*."'I  UU'   eltlliall   Irtlll'
U.'r,  III  -llltl'  ol  tlin  nrnti'.t"  aa!  line
Ai.l.aii atiitiiirlili'i, and that tho roar
ia ii<i ot Uu Ituiitani, im itrnui!. wa.
ai llntaa Unniliat, urar I'hliral ear t_itt 1.*
Ka.Jarr. llrltlili ulllrlal. In i i.niiiiii.J
a, lillihli, |.ruui|iily ml . hm ■>' M
QlOOfkll tea Ilea'  .cotaai ol ltllitt.ll  aa|ra'r-
allaaui.  'J'lao ItUitlaniou lioarliiit a-l tla-
.|a|areaae-|a ul lla" lil.,.afj.a. rrtr.ieel tt.a-lr
tta.pl alaal  J„l|tll||  llaa,   fa ,r   .'a.tral, l!,i-
wbolte ton. i*'ira'at'-I a* r.'-. il... fni„tl.*r.
imtn IMi llulll I,
'I'lll.lllldi'lldralliol Ihtilir.lil, llm-li...
,l'i.'li,<ilra ha. hnaltrii HP tin family
laity al Kre-d'n.Inn. uf lln- :in|..|l.l
faintly aat Ilea..la and tlio loyal huuvetuf
It. nuiarlt atid iiiu■**■ 'l'la<. will hato
in |<> iiito muuriilii.. «iiiiiillu-r i!um|M'iii
taayaltla*. will mourn lay a-iaurl-.y   Tin.
in illi ut till k*raii'l  'I'U lie-"*  Will  |ap.la-
^^^ ul tbo
a-iar. aiaal m.f lul to tlteomI..!iuiuf ih.
• I  II a   I'll'Ii'^-d tlata'Itla.WlirlWal'tl th** .'».r .nd
>.-I. "io h.lM*r.  I'.ullilho cur'i l.iuriii
IH|i.M.l...  .    ^^^^^^^^^^^^™
...Itiat  lUtd.lr), I.U.  If-a.iiM ol  »•'" *'"«>  I"" *•**•  I*•*«>•• ll*******
l"hlladil|ahia I,.r tm.i***. brim for tbo I «l'*» foiluno. ario mad- by rallrmd
wltmo folln'tni. an
ll.:.::.. U '..'.
,,,t .T Muiin. S|it-«,b»r to,—llwa
hundr*.| |nu|ilo bill* hnu blllod tti Ihr
.Ita ttl,a!.*l (ar-tolultUll III lhl  iTltUhllr  0|
tiu.trmali,  l*h*.ldral  Haiti...  !*.•
dnlaM huanlf dkt.ior, aad ,br inn.'
I'
llconi  ^^^^^^^^^^^^^^^
Aaotbor OroundlN. Rutn-i
lluarO!.. Mi**. SiploBlw I
I'rMfdflflt IllU,Illfl ref 11."  tl  1,1.  1, ..,.
thin* 1. .tata.luloty no truth in th.
,i|aiil1l'i-i,n> N'-w York ih.t Un Alt-hl*
wn I. tiriaeiiatlii. tor t..ta,r..i nl tl.<-
Dulni-y. fim.lia aul Kan.a-1II, Una.
Ev.d.nlly A.■ id-nl.l
HMD. OH, ttmm* r*  j , ,
Ituaawil, >r , •U|ar,taa,pn.|p,i,e'f Ualcvanlt
botpltll. «bo, and kil lul blat-I n 1
t.'rla.k ll, • ill. la„.„, al Ihr  he*i|il1.l.
I, aa.iudrailf ait .rrMini  Thib.ll ,S .. .J and llartlll*
f,.im,,i"rai*r.i.tr„,|,bih-adin.,aUm ihr-i a •,«adr*nof infaniry loin lb.
ila-rl.h, r,r. .h.„r,,n«,b-..aati  Itu^ ,,,,u  li,,..,, aitii.n bark by tka
!i,,!l,,r. and Ibo .Ullrtlon wblrb b.
.iltal* In tbr Imi Ot bti foutt. wlfo
r.utiut  t.ll  lu  o.rlti  lh-  lluilr.l
■,na|aalla>'aa| t|,a.  lull, fii    l'a'.I  au
dr*-ply .lUrbvd to btl wifr. wbo
wu but Hull BHir. tb.n a rblld, laatini
bwn Iti at lha Um ot Inr mwriair*
.boul tblto |a«» U" A. . rulr. lh-
llUMl.0 .und dubn do nol r*t ll'.nl
nry wall wllb thalr wltnt, bu, I'.ul
hm .. o.capUoo, .ad ,b- d-iiilton of
Ibo tan lo aub idhrr bai urltod
ft«,ui*ni i»m.rk. Iloitd™ Ika Mia.
ilaaetiblrlb a». folhitrt-d by bar own
.I'.il.. ,h- .a-ind dnrhiu kawi t
diu.hu-r aboul It oaeoih. old, Thi
rhlldfio will ptHtMhif l» UkoH chttfl*
rr> i* und* r ii.irl.al l.w.  *u oulbn>ak ol by Ib-tr mod pannu. Ibo kla. and
un-urtid ii til  ■    ■ *■ mtata » .,fa.i...i
i-»|.,-ml»f Mb. ai.l ii. |,t-'I'lal-d bt
ao aila-mi't sl «.i..alurilaen,.'t-.'«uiital
bt llartllii 11 i|iHh lu lk*  plat., tbr
!t-!ta|  lb-  .rlrt...ti..U  «t  tbl
n.tkni.1 build.t Tin a.uld'ba- •;■,.* ■•
-una, hi. Had,
whuli nlnl. "ttuan wllh  lUrtltw.'
WOODS. At OAMBLE. N.<w W...lui.ii«l.*r. B.C.
DESlYEOlYFi
^^^^^^^^^^^^^^ HHtb. auay Wn. allli. .od wu.»*lrt.
i lUrtll.. ,h-n oWnrd . b.u.rr of .nil-
Vnwid by Two Million. Wry mil wblrb rliaM lb- «,o«n .tu*f
'  Thrvi-  vi-1.nat-i  »  Tin ..(,(.I• .iui.1.,11, nihl  Th* laob. btianir.
bitto.rfib.boiy™.!.. -   ;..'.'^J"*iV^,^^t_f*_i
|d.t. Tbo naamli. ..|p.ld,»..' .^VrStTt^r.r.'^I
tl-apd  lb- roll  lllfldy au*t* lh- taittid
luUI  iiutaWr  aba lilliard ll la Ik*
AOEKfTS
it. i.ii.i.i
HlM... .-.lnl.ll.tinl
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
1-taie.i I    ' . '1
*iiiifiei.aa,.i gwliv Ttti A*t*araa«'.V*«.paay
tiwaatoa and l-tutlnrtal Matttti laiarai,
SMU.e1ir.KM>. llllo.iMlr|*lif   I
Tho lllloraa-nntaian OaloHU.U»a s«a,i,
ha* t«*n prnainonlly ort.alnd. aad .
Pollen. »..ii«n earihoul r«(.r»ne.
lo horn, oiiitr»
Caiilo l.i.tiri.  "HOSS.
A II C Cod.
H. T. READ & Co
ir tm him
• •wrt
ituiTisii i.i"v
*-.«.»« ;m.\im,am».
IHENBY I.KK.
*..vi
.   1 **•*-*. it* *
1  **'*'■*    :
TIETJEN.Maniifnliircr
.**•?»"
F
OR SALE
ARM AT
LDER
II ui
F
TO THE TRADE.
A1
Lamp Chimneys
Ch.ap. *m* tor .initiation..
D.S.OTJ.RTIS <SacCO
__^ DRUOOI8T8.	
•  •  •  .  •  .  Wc ore prepared tofitl .ill local and
(,Hi-ii{u oidcn ft*r K.iigh
.uul I if
LUMBER
Hhlnnli-i. Ltillii mul Plckoln
AROVE
ICttmsBBDBD DOtl'Ni II..I-.IL .-li. Ullll"
IIIUVILI! lllLllaitt. UITH OTIIBB IM
IHOVBUBtm AM"  .tl-
VAKTAUBI
PRICE.
S2.'200
ilacLaren
•••  Ross
LUMBER
■••  Co.ltd.
I, .ite. in fftitatMir.lt;
SIO.QQQ
UklMllOH "f IMI. .iad the- I..U1 aaunaVr
lo Ikl. o.klbilloa alll probably rrlrb
.•a... a.t,
laugfglira D*t»*-l .
... ,i,«i.< .-,'iiBbif M.-4M*
k*,..r IVIpi ba* tattf-arlid I'nltid
i>-tttrt Atioiaoy liirir. It pn*
fir rrtnila.1 rktur-n .rt.ik.1 lh* hw...
hm ol ih* Ira ol Xiatnitir. Itrti* 1
IV. rlotbltl uapettrpj, .tad laW| atll
l*llllll|ll  Wa.  Ill  lllll llltllt  ill  -li'i'l'lllee
wllh laaT uiaaltaa'i' ami ,1'irina! Iho night
an aall Iniiii. .ta'aiai .iitn. Iiiiiiii! and plpraa
laaiatliiii llae Iimi  mid roiaua. iitplmlnd.
Tin' r ami t.i-il w.'rii MOD wr.pimd In
tlallll'-.  .laaliii lllluiliwiarlli, who .loop.
ou tin. Iiiwit l!  rualii'il lulu tho rnuii
and I'nrrli'd aan! hi. uiullnir. wlm oacft|i*d
Injury, Tb. ololblo. of Mr.. Phillip.
Will, -lie* wa. tryliiu to Illt hur inollirr
anil a.| bod . auitlii Ur.-. and llio rn.lnil
Irauu lln lniii,!i, laaar bta.ltlK gimnnu
fantiiaal lay lln Uri , wlik-li waa .Iron.
It the llllii', liiaritii.-' tin fla'.la to a rrlip.
Sin llvi*d llvo hour..
I .ae.r.a.e-1 tfiraao.H ll P.rlfaal.
Tlaa. toltOVtll area!- Irai||| lliaa lllifl.aial
Inli, Iliiwlm I'liili Ii'ii liy tli" Vii einlli'
ymtiTiUy Iur I'aerilaud. wIiito I tiny will
lain , 1 ii, aan Saturday Ita llio inn nu:
MM to h. lii-til llinre'. Tbo .onliir I'row
la !'iiin|Hia.'il i,r .1 A Itniioll, atrokn
.liHirg.. t'aiii|al«ll. ltd; A lli'tidomon,
-'ml. .ml 1'i-n-y Kvan* bow. Thn Jtititur
rnw i-uii.liti ul I* It. Itu.u'll, itmko;
II. tt K.iai. ii.l. II ijulil.'yi -.'iidianil
ll. U.r.h.11, how.
.la ,-aaa-aiia,. ltwl.1
A  -(.. l.a:  dlapale la  lea Tur. I.KWI.a
nnlvaid frum Vi.-iaaria I.it nlihl al»,*.i
th.t Mr Jaui". I'liiiih, .11. 1*. P., yri-
trrd.y mornln.i..-iir«-il an iieluticilnn In
il,, -,ir,'tia" iifirt l-'Iore' Mr. Ju.tli'.
Ilrak.-, tr-itraltalna tin Now tVo.lnilu.lir
Houth.ru Hallway fnun out-rlii. upon or
rruaain. hi*laid. Mr. I.. P. Kckaiolnol
tbl. .uy I. ai pr. ..nl in Victoria lo Mr.
1'Uliab'. llil.Ta .1.  aiaal  ri'pfa'.ailall'd 111,,
ai' niirniii- iii tin* SiiprrntaeCeaurt yralir-
•i ai Tho it! irimrtl t. iii Intirlm
on. iniii Octotaor t'i h wli.'tt tl I. prob.bl.
Ibat in ibwlulo ordor will bo lamed,
aTH. 11*1, r.a.ar. ratal. I'tfapl.'* *mmim.
ttltt
Tkr fir*. !■'.•, ■..:..* of iiiu ■'. i.'iy. ii»
iarnal.-f.hlp ol wblrb 1. opoo to .11
.iii'tid.nl* .1 Holy Trlutly rburcb .bot.
10 i■." of .go, »i- hold Iwl taiiln In
si. i.  .11. iiiii. ik. not. t: i-
lalpMOmbl  |T Illllill.  ul"!  .  lug.
.tlind.hi-r aal l.ilip.  and  .outlrnrn
llUtWtatde    A   - alliallliitlaal    f.lf   th*
atOdatt) a., .pprovrd. I, Itrllag .Uo
dntdid ibai Un ***iilou Iwl frum Ihi
l.l Sipuitbrr I., ll.i May. moiling,
kal.g bald oo lb. tnd .nd tlb Tund.y.
In iarb monih In Si tMn.rd'i 11.11 .,
• p. a. Tbo .ubrxvipUon ww il.M at
I: to, ib- wbolr, II lor ibo half waom
ind ..Ot *f. arr- duly -lo. i-d a. follow.'
Iloa, prriMa-uii, Th* III- II*.. lb. turd
linkup nl Now IV-.ltnlia.t-r .nd Ur.
.Slllllon irllnl proildoht, Iho Rot. B. K
l.i|Mt.tmti-. ti-< ti-.id.-tai.. Mn. B. tl.
N Iiiiii., M,. Slarik,. Mr. I.lpaa-
r«r«b..oilMr. II ,1 II'.-. Mr..,. B.
A Jinn., t. It illoiir. E. Ilhaitalidd
•adS, OL tvhou.bon wrrotaif. MM
Ttaai a... ,i.. v... l-bllllp. It ww
thin doa-td-d to hold an in.ugur.1 I*.
P.iiiian Polllaiaai
1-a.li. f*p,imta*i •"• Thn* wu
inflow* -ui,.mm, •>.'.■ i'ii, In lh.
Annul tn PotwN, wb« an *,.-l,ibl»
I'lrorkaun. allhoiai any ap|aannt
taoutra. undriuiok to.bi.tl- In public
w pruHiltnni . panon » a royal prion.
tit., lh* »■.**.» Alruir. pilar-. Aidul
i ikt. Ml "I Kla. Aandoa ot
!**«id.ii.  nbo  wai   brought   hrn
***** Um* uo In nnl-t u. b* ado 	
• aM, .nd who >• .U|la. wtu, p.„, and omlln. lu .1 ta...nard'i II.II
VkHf Wh, tl ata* ,*n b* h.t bwn on Mond.y tbo Ittb tviobor. Th.
it.tro*tr*l by lh* Pn-ath UaiinaraL
TV* Ht*.* am wiiaia. than, elvwnih.
Anaui tlr* t'-tort, who* « a,... mua.
la tlHHt ot . .lli. iaddtnly ..IM ota,
.It*, hla,.-11 hii* an )<m tnlag. yoa
hill nUgiit' Th* pnnr* nwrrly
tdtfutnl kit thooldrfv and Mid
maply. "Vo. tdac.ga.id I'ooa Uk.
r4l>wtt 1.1  "
roloayoli*tnahv.aiill»."o.ubli.b-d Ih!EI*,w»  *** *"r'_L,,',J •'"ESS
utkira lllinoi. .ml ttiai.it  HibM i *** ie* **<• *****jf,**,""1^
loan-rtin.ii * I   ***"•*- ****.>*.** *** >M hh. mm* ,***
hull .Od Mi.-.u,l. .Srlital t,„d f.*r ',."''.''*K'",*%^'l?'ijI*|
ndonliaika, pun**-.-, on .11 mu  f l-"1''""****f*f•mT*.**^r***a*
I  aia  ■ ■    . '-
"™*-   Moon*, on* of lb. .ddp.1 aw
Troi.ll. Among Ii.ihm.tj ' dull, at lhl. rllf Hal l"JHW,lr . hlfl
.0K-»w.H*|d*at-f n-Th, ooaf-d*fe'"l^h,,'^1,l_i,rl««_!
riai-d trtth ****** la ChHHio tawjSS^. o«i.a„,aa
initial.. ttittm a.iaiag la-In.b »ad; ..v i ..mnt;. -in
Aarriou, MoplM **,iA lit puaaotrt. *  I, l. a** thai llkity thll ItttM*
dngPOH   "~*^*^^m
ol tk. roalng roawtltoa ot tk* t,M>
N.l-Mt ItiMH*. Th* obptt. at Ih*
pfAHMUn. lh* aaMi-ria Mth al* diih«H'
-I  Tab* ..ibiMtag ra*M*»aii noUilHt
I ll, dt.|ar|.t.  *.«.!.    !   .   ..-.    I
anKtlWloH, poliunl titrhttattf. IU
rkul ua ba.g ta fatt. Atit.ad.tSai
nua tack Illo pmalH*M* til la Mtn*
i • ..«ft4*rat*. Mkbwl llailll. al tin.
l.ad of . atreliawial la Ihrlind ai 1
(niaaprta.tothlinala.lo tkiiiaiw-
. I Hi aardn. r> ot Ht. I mala I-, a hat*
.nd cnrirllp iiuck oh Ik* rkiivdir ol
Ik. —"*~  ""^^^^^^^^^
it t lk
at .
ih* atn taaHfUtutt liapal an aid,
.tpracklnt th. prim, wM; -liapial
iktl it |oh Aart. fnn rkondaU, rolowd
iiitHUii.-' Tkopriac* taatkwal .i-adiiy
.1 kla ht 1 ^^^^^
dmlrd. ****** "Yoa htlrkglul.'
auk. ptikaiai.. **t* *** iaUaiuy ta
ki. too*.. Th. aw, law law. na*ud,
•al.iai lh* twang tun by lh. *ttt,
tetihtral hla iboai tlw k*ad wllh 1
Mick. Th* Rritaa* Irtftdt. htawdl u
wall at k* (MM, tal, twia. avk
waatbit. k* war kMli kan. Tburowd,
which I* allarallr ntkund. mur*
**** tat <*|afiM Uaa. That 1Mb
a.. Itllmt aad Uw print-* aw UkM
baa*. M.HalM laa«IUt*lr i.lorawd
Ihopotlt* it akll kal htppiwdud
d.li.,1,1. a*f* Mil otl wka. Iltc
Halt.«'.a,ltd It trviataadw,
im th* cilpttL Th* prim maw
aai h lalatafilh.1 h* wtti *****, b»
HUM. ttMniMnwhtilip or ih«
any dan »• ■*. at . Md parwi
tdtdaldy IMaW*. am I- md- i.. »,iu,
tlaaad!*t.tla llaa lk* X*w Jirnt
aaawni  Hwnal Jit**, mt *jwh ol
lalarHP* hi.* it ia aiad la *»*M»lh*
''"'l'"  la».lifH.  Mm Itaiet ftaall
tat 1 lltl* *»*a,nt i*ia.*a .allitaa I    u. _ .-■ --■ —.._ . .  . ...
ulMntaaiKhiw ain-dy twftitt'   **-*****-** **** ******
TtfUwimilt,
CAMADUM Mfl
aaMln. attVrw.rd. .dp.um-d.
will aot »»i-try lar Iiu, ptaDalwufa
aaiu ik* rttwit ol tank am u
oMalaad. hai tlwy waa In fail loaM-al
at WNwn la tkl. dimllaaj. At lb. prr
Itiaar hn ta*H
ailch am l.a*
ot aaa* lnl.rd.. l 	
hn*. I**** oal Iktl wttk . ttll ptil-
torn ii tk* .*atw ot tht tlMtdi aad
HMt. pal ap  aWt* Ik*  faHMHl  itaM*
-  "  a. wall u ll lb*	
lau aamt-a.  niawpw
WaM atpp*d oal »> t.l la*
..  |   >  -   .'•    1   All *-  I
-.td.y .tutmai, ll kw
:, ,at. Htpaabrf f»-Tlw
aaantf (pptltul ky tk*
llaiwn Hi tm***, lb* pita at
Min-iai
tdHtM lbt ftul -Mfd. lha
.nN.pMtrirri.ia,**** Imi
A Tatrtbl. Pwt.
muui. Or., natpuabtr ».-An tiwci
ikitpnattnutdognaiiajart to Iba
llabrrot tb. Onwt ni|* I. twuaiu
It Ibt NibriM roH.try. It TUtaop
taoaaiy. Tka Iwrct nftmd it U 1
Had ot aoa.oua. aona iboai aa lark
bai.. wklck nn*» .11 kladi ot In* tot
wkolatMUoHi- TWy rtl rtrtt ***!,
.ad «k*t* Ikry wittkud Iwl ,ia. Ik*
Un. tu* .11 da-ad  {■*,, ,ba ima
ahr».MIh*t M*lk*groaadlinittrrd .—.mm^m  ..__ .	
I.* .a lack wttk Ikrir aaaai*-. wkkk ,k, ,t.i, M«t*a Ik* lllk ttd Mh tt
Minn Ik* w.nr ol all lb* tiu.a. o-w., ,« ,h* Pacll. AlhMH> Hak".
Tb.~ a*,** w.rr ma for lh* »nt „„aa«ii>ta Tk* pi*i«Haa» kw not
„a*r hi,*a ,r.ra*oaodan larM«^asiS^.B->M^bHUk. dm,!-*.
innuabrrwl-pkilywlortw* .Ufa. ,Wat Ira^il lot, lk- priHrinl htm*, at
TVIlvad. at 1*1 Vrmmi ****
atattt napkrlHl ittiiliinU !•» kH
It-MlU Ual tw-iu, Haala. tlr km Ikl.
llWCHtH.  lth.*W*a d-Mrd hlhaM
TO LOAN.
A. D. MACKENZIE & CO.
tm tMa_.hu Slitil. Hew Wf.1sm.tit
I, i. t*.t*d UMl'lh* tlahrr Utdi win
b* raltvd by ihia.
Tilting A* um On**.
Mpliahrr I..-A  «»* ot
ripariattu wttk ka*. dl*.
la Iku tlrlnltt bn M
fctaacitai
antf^'hrtti'M-WH JtckllMipmilHl
Vtatt Miiihili lit.. Ji-kaua ltd
Itot ***** HUl.p.,i IMiFttataawi
tlMtt Xt**db«« iad «».*Ml aUwrMM
tv,.ir. will um, tab* |*.tt Jlaa, lit
mil t.iwtti lokaat im*a k«» n*>.
•nda awat.b Mat** kia aad Md*
liraoif mil tdHbtMr * tmr *
tyArtur.tti- in>fli guamnlocd.
s|,i||*ui« ficiliii!11.) River, Ocean
"t Katil iiiiniqu.'iMil.
RIGH1 PLACE! RI6HT PRICE!
•iWV.,;T
CHEAPSIDE
THE UNIVERSAL PROVIDER.
CHEAPSIDE
^lln everything and aalla chnap.  What ^^^^^^^^^^^^^^
oan yon wlah for mora f ■ Itlill a a nr Aflir ATA
.Running without brakaa during thow QQR, COLUMBIA & BlUuIC STS
to tkr dlwanlaa  ol Ik* foawtbitll, id i-w'aK.,
nuawrn. IllipkoH*.  Iloarai* ,.,.,. fill .-f f...lIII
in.ratot ol Ihi  WU* M  wkkk th~ ,, ^ ,*,*» „,„ U_ty Bdllo, B A
r.|.ila.ti.k..* i>»n aad.. wai;  *li |.,„,„jr^ it* MmtM. Iliwid.
ii ir^tb.blo ,o Wipbooi aia« in »,.*»ut*d«oiliyl"tiaw,.»»di.gii
Ail.nlh- ai a wl I.r lc~ ih.r, ih.,»., ^^j, „„,» ,„, *Mt,p„,  Mmawk
rot ..Id*-, and of a Icnlh ot tkr awghl. ^ „,|f it**m4 klawdt la fiatla.llu*.
and poo»a|.afnut hiking Ihi ima *., ala, hltrkiti-d kit l*r* .ad baad.
on tk* tabloi.  Tk* aw ot r*opp*i. n „ ,. ,„ ^t m, , man*.  II* will tm
,*,.  h-in  fonod,  li a*  nor..„f, „„im*nmmtm**r*.
fo,  lion  wlw.   ,.ro,. it,  .h.|..i. ...
h.i horn pmtrtl in ha w iwl , oar ^^^--^^^^^^^^^
deaf ,'>r and Itt trn.Ui l,rrri.,h,*gt*a,tl.
Tb- pita li  oadi, fnaitatitalbm to, Hal* laaaraia*.  a.*-**,.  ... rallying r.b!n to Itondoa. aad Ik- iat*- aaftl owiauilloan liw»«d by 11* .«a-
^^^^^^^^^^^^^"^    - analhiti wkKk «<Urw>wd oh* work tg*
,'•!.,.  tritr  f't  V,  hrtd a
fh.lnaaa ,l„h»rll Uiiff ' ,.
Coonrll a.-, Moadiy. s*pM*abir Kth.
Atl numb-ft pt-t-ni IPnutPi of pn-
itou* tti*»,ing road .tal on mutloo
appriittj loanutili-.ttiu,* war. r*-
mtrd Iran II IVlIry. It. \| Palmer. T.
r<*r.iir. J.d.n >•*..,«*. A llorr. Arm-
•tna... Brk.tctn .ad ll.ynor, II. T.
Thrtn.rtathoold. Mrl'all A Co. ud tha
Koodytltl*  Sawaill r..»p»nt   Hllla
!• •   tl  '-tr. Hi IV
d. It'aikir lu. OoaattntctUont trao
Ana.troat. Brb.icia aol U.yoor tod
Owtadd, HtdH 1 I** trt-oitid md
IM, Proa T. Ponl*. ivf.'„-l tn
Own MrlhHiild. Mmdytill* Sawmill
Ciaapta.'. oiaaaah-tUoii nfr.ml to
Cuoa Wtda. Tka, Iran ll M. t*.la*i
n>lin*d H* l.a.,. Ilaalunl l^o ctalk
...  ■ form i. Ivrlr,ikai
Uw OMIril U Ohtbla in do ttf
wot* oa Uw Homb and of ttotar
Vilt-t fowl lo Wild t IhU
yi»r Th* d*ib wu atlw lo.Uuctad
taa natt(, II T Thrill ib.l lb* m.lUf
nlatrtA lo by kla ih kit Mur ink
VplrawaVr Will I-  lOlPiUMtod .1 OHC*
Ttw Mil. ttom J  Itt-atnn .nd A Clwk
' 1..it,- Inaaco ...mmiUr* .nd It
1 lo ha paid. Caoun 1*nrt i-ipoflid
i'i* i'r b,tdg- mi, iln scpontlb. oft
lh- M't-illln l*i*.d wl. ,ipa,n*d I. .
**ry  •aliit.riiary  ainmr  ind lh.1
audita, btd w t'l  li-cn **I1M It
IdlMl to tbr inlawing tho row.
totd  .tilth   Coon.  IVaU
._^ ^lb.t ,bi n*w bndgo „tir llw
larpMUit ot  tk*  Mod  Bay  nal
*****   .-ad  ww  i  In.
 pin- ot nock.  Tk* tick ww
la.ta-ar ,»-d ,.. Im.,1 an *.ttl.t *** tbi atn»-
•tnat-t.t u-nt in Illlln* Murray tot
Ittl. .Oil af hnlldla. th* brtdaj. OHIt
,b« Hrryaua* oa lb* Mad Hay mat
Tb- tt.dreanlty liyl.w tawnd IU la.l
t- t-l e Th* l**t- and - '-rl w*t*
aalburtwd In pm-nl Ut Vie intt. (a, th.
Krpow el tiwltlng It*..! tdttt. ot
bltg  :.-..i,t,t   Tbi ',1110111 thaa
ntDouia-d nnUI Mood.f. IVtnbtr Ittt,
Ml. a. _______
•rmt mum*.
Athii.ii.n lllaaaua It Ibu dty,
wbo l« raploynl •• . ft»k In ta uptown
i '.*• lil • !.'ii, rron <■■ crry ttw-
.* • *i, la if i i.' h*ad off mm* of kU
kck.n .impalrinu t,.aa tbr brotl
P.A llr ww to ,h- rottianUir cUb-
llibarn, ol going ,'laen.g on Pl-otat ttla.1
ttd a naabrr ot gaabkn rta. It,
•ant* .,11bim tuning tbalr lack and
• ■ni tkil, .". ■ .1 all tn. w.y tna
.1 loIV* 1"Mm- lb*Ibll.llinIblnl-
am. '.;->-, *i-i wllb ib.a .nd t.ll.
■-Ifa tll ll.bl, g-nUcnt-n. yuu go .brtd
wed g.mh!- f.n* wbii* It I. tomato, and
that* I* pl-ni, aaf work, bat I toll yoo
winter I. main, and with ll no work.
tad rnawy will bo ton *-.tc» Wky
■tt*.-. yon Mnp .amhling and lor. ChrteV
1m.k» avuattif pfuimaatadiiifw. In, ,i,„ m-m„ ,nd hat-• hyloo *md Uaa
***** addilHiari.il, dft-olorr. In Uw a ,|| the tlnwr Tho .amblin. w algkt
MMM ••! »l.iiri0.nm. Iln na- to t»,ht„ |^-n *,p»t*d. wnlf-d at IhU atond
upfsdnd.* prnaaoaal iwpmwawati. adtb* .nd pMit sing bald . badua
tpiiiaU roaattu*
ItMafa tt llama li
tlwltianlmcwtlMMwrot llwratwll.
datlot ll lh* AagWctt rkon k la lUIUtk
Xanb Aawt**. kit. aatalamaty
pMMi i rmtltuna raoaa.tditg Ibt
wk*a» u, Ua twain, tmttmim *
Uw llllHt ItUrml -ft-l, I* an**-
lag thaU a Ul.Ua h. aWl-l to atuad
la* pt. pm. d It-wral Hyawd In h* hild la
Ii typwakw. iw. bti tt-r.-w
al« lh.1 lb* dtl.ijf.lw h.
I lo HblW It attain at
     «t ik* in>a.id plw. ii
nowrtal iiMa*nmun, Tb* .ikuI
raaaiiu* tint, u tamtam atlb.
a.abKot lbt
Maaaa.ad.llwil.pthiaot tbl pttactpt*
at tagaeU ntttatUl-t ttam aaa*
DaHM,t.w*ll wot toWibydUrwo.
I p.op.w'1 Uw 1.111*1 another
.lacttl ifaMd. iwttl  well t*i
■^______
^^^^^^m—» »n.awry la Uw
•HUM. at Ibt Hlpllllt* Hwtt-oHIUti.
Antaaltle* wu antwiaul todnti •
-attto* *4 tmt4*Mmn 4m **Am*nhm lo
glilH.  *t*rl 10 tab.
RMinnii
taf«t*MMn._
>■• nti a.tm,
W. II. Mottrirt. . wtlbktntn ltd
tmt*mti**f*l*t tbu rti. u dud.
....I n  111 tt*. tatkif ot lb* a*at»f
l.t Ban Uatdoa la  lb* Bonw ol
HI rtaa.i.i. lana.rtan,.
Th* illy iwaattl bw agrwd lolbe
.aniltai Htnnn*tw'i*
alnalii
01  bid  .
Hi WW not daw.
Sown! Ibr <waalllt*r»> cH*!"? kt Ik*
LH.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
Ittl l. now twin. .<*>*d oa by npital-
Ull"
BSbct of Bald T'mpif
Hah Ahi*i-i,«. Trt.t. tH-pi-a.iv, -.
Mi***, ,1. IT. Borloi. n>tut*d Inm ih<
loltatd siain a,ay. wat thot aad tmr
bii*. boait-t. In ttw bwi al wntk apna
.wa.kdtati nl ,bi bylaw* o, .,_l*wi
K,*..i,'*i. llol . s-pl.it*.f n - ttfly-, ooarMrd
•i. wwa twa A aad II lallMI*. will t»i***«l
...iln, lif|..h CeivaaM, nn (eYlnbrr *,***
Iiu It i*4ati*e-F I' baiiity I *,
HHtt l»1.  *.l.la
uh llwa    ^^^^^^^
i.wri.l hut    IWUld   .
lailuilon  to otrry rbl.t
in   th*   rmwd  to  rtaa
to  th*  mi*.iuia  tchool  tnd
| Mlnh* bratbiniim tnntir  Tk* wntk
,f ,h. r-tniial «inn*r* hroho nni afrtwek
II it in t. X S. Vpl*ab», t* -llo ! a, thl.. .nd Hin. ww Intd tn aM hh
T ttii r.tt»« lln irhnmn, lUfmoa I „•, bailor**. ***. bowotor. HWW
w». Ma,ala. wllb a awd nl lib loom nrttinlrlnsi at a bnll-tlo., and amed
i . . i.t -. In I--,, ■■*, * ll.lbn,. Xiwlnnad- j„„! itpnundod hn b*U»l ** lk*a for M
"  .Hack "all IU.Hd In . kitty 1 bow,,  finally ho turnrt to mn V*
*T??..aJ^aJTi^aklrtiiWd 'i" ""k l-d-.ad bMa- in l.o  Tk.n .tp.nghoid of .to. .ml .tnopla* dowt.
L!""_^__,ai^.J?tlir. JIK lirTtH w*t*li*-a**..«d oo* a-aw. abw.nl. i„,h a cnpt.il ot ..i*r 9 ********
w.ip..-*»Jinth.l^t*rtlr^^«™ ,    , ,,,, ^, „wpM ,„,„ ,t, w.l»r!,b,t„,,Wmm„'-h.p*.»lag.  "BotH.
,tllia»uag*fik*»tHrHlliwnH»aHU» .^,,,,„,„, ,Mt „,,„, ,hup h» uhl Unln. rbong.  "yoo pat mi lot
bal  llw  olbitl  a*tH|,hi,.--  Hlo. roqulrwl In *u,p*lt*.  rat
wd* .-,„..- f ww nwcood | «hitr  "tor th.l wanr.  mm iHnnj.
jH| don't lr*p wal-r h-r- for Cb,l#ftl.li
Ittt nm ,.***«** Cbm.awn. •*** ynu pat up nr ***
t..».itn.  Siptimt.,  l».-J*d«ewal prt»n"  "AU  •,,V,"''^"L!1hI h.  (5
um,*** •**» I* .p..rt."l .wf -KKJ '„'n.lTa dnllMlM
,„„rt. ****,a,am,at rhwukoi. **S* ''**''  ''?;''"'WJ'^l*,g.V-
Aho Uw ik-Ui-iai Nottkw*.i raniMi r.lla.y.1 i»*h«I rb..«*..«i* ********.t.
lain wnonded Iwl Pud.,  motalnt bf IniwnMirlb-«»b}"1 Ikl. ****** *i*t,
>  W. Hcdgi.  All-, bl* nlinawni A atrtia.»l Hwpb.nrt «**dolb»r^iiii
M.JnrP^rl*. pnrrh.-l a r.nf booth. I- bridal lk.J *«"!?_r,'SJjTTi In lk* annua.
lln- nl K*ndall and ,.a..l wantiva.. mm^  Hatorday.  ******  **'*,  " -==^
twioly all!, ihow bn-  Hi kwa km I mp. m.. Ib* nh)r*r ****** ?**•*''***.
ttSffK&XlB, 7* -^Sm^&^ •"^a- ***" * v^*1**
inn* Itar* h«. hwa rat **l»tll  Itawi  Haioll!  A~"fl.tln*  .tilled*
and Brcl*. .cr.i~d l*t*t* ol doing lb- fallliitni. and bit ***** M
IS  15  !S  SS  IS SS  SS  SS  SS  SS  35  SS  SS  SO JO  Sll SO SO Sll M  SO
This Card is Worth $6.00 to You
■ b QORDON | l .1  m*., .*,  vm Haul  t.  |.,l|.
i .■  II    -■    , t,  iltal u,■ i. ij   .  *  * |
Itil   Wl*   . IWl  laitiri  .Im it 1.1  if ■  iki-  nu.  a
'  ********  I i",i
Utmmt .1 t-i I **/„i tmf*rmmt*m,u ****a**lm'i t i,*,i-ii<iu*,i lunia*
Mt*,"  *r  "HimwI.' A.ilMrilf IllUoru "    ll,,-.  t.Lnl,.,,
litfiilnlai.it I».iiiiii iiiiii .ttufiiH. I) illutiral..! wlltt lliii< MiHHttiit.  i-ll
tl ti„ *.t. *. n!..i .i..,.  i itii-w.
G
SION OF THE BUFFALO
ORDON&CO.
couiwm p. boots •«» SHOES
■  SO  Ml  HO  10 50 SO SO  *.'i  to  l.M  ;
10  SO  Sll  ill  l.uu  1.00  l.lll  I.i.i  1.00  | l.i  ] a.a
*Z.*J*
■I'M"
Ilt II l.l III 1*111 I flf
He—!. .(  tr.eee.lle'.  .' eat
.TEH  ;  Al Kl-
it
■a'
yniTii tii:.iMiN-i
* •  tin |fa - !  |.aaal
l. rai..i.„. ,a  \  i -  I -   .  laargal
'lain,- hi ..taaal. —
iyi: ii.ivK AiaSO a raw um *
'CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
Wl /in 1/
TBB KB WT *t:ttt>tcr*
Tin- Victoria Tloei abaur-dly aaseru
tliai tin' boavy datoatei ilvan tin* Hon.
Mr  Vi.uM.N  in  Hi.- in.-tit  libel iris.'
Imply—in-1 maa Ian than lbe nmouiii
ibal iii** Jury conatderad ih-
*  itiloiurei partly JuiUflad. Tbo
vardlct wait bowovart ainphatloally ona
f,.r tin' |ilaliitiff oti .ill |..iliii..  Mi* k'tii,
nol naroly nominal, but very hutmuntiul
r klotlffi wldoni ■ *
lha • i.i in agoi tin'v nominally
■ ■ i fall to gat iban la nluo
oaaoi i.i,; ■'. i.t. i "it. \t-t good ii.'ir
In fact « ibrewd lawvar acting
■ : . ; talntlff, ilwayi i lalrai boat i dam*
.,_■..,.,  '• - it i.* ri  i... i ui!  mono)
-',-.« li.  lit- tin;- ;
. Jury »iiii tba gravity ol iba
*•.,.'.. ., :
ilally-   1" i■*■**  Mr   Vutxox'a  vol-*
.:■■*. ■ ,
i.'.. •   .-,  : ihoUfl
altty a*- an
II j admlnUtrator, tha fact ramal&i that
Our ublbltlou iuccomm havo In fact
Induced the uon nl Victoria io nilta n
wry ipeolal effort lliii yoar, in onloi to
vie .villi our andeavor.
THE FIREMEN'S TOURNAMENT.
llralintlilttr Mini Ola-TV, l*W l*'»* ■  «'"'
MIIII ,it Ihr  Ql*til lu„ll,rtiU„„
(H-jwdal to im- Uoamao tiaTWM i
Vn'li'HIA. II  ft,  S,i|ili*llllii'|  10,   11..
championship raooa fur boas nol ti ami
took place yaateitlay forenoon al Victoria
eommraelog al It o'clock.  Tin- raaulti
M. It* .is foltOWl
N   -it I-:.
Albany, On   15 -■•'■
N- it \\t itmlnttor  164*5
am !  . Ore  -it •:•:>
'• .    '..T   |fl !■*.
  59 _-a
The priiea woro, lilt gold tmiiai and
|5O0, Xatialino; Sod, Ww, Albany, Ore,|
Srd, 1100, New Waatmlnatar. ProteiU
wore entered agalait the Aatorta, On *
lean), It being chained lhat Uiey had
■ ■ i.-ii- In the i.'.im One
ol their men Ml In tit-- raco there!))
ii ■ ; ■ i  -1. | met'■--■ 'i!■
,..-   iini'.   aliliuiitih
brisk breoia wa* blowing, Great * rowdi
wltiii—i.l tin'trial" of npi't'd  ami  lh
sun ■ Montreal HAKUWAKL
I
l'airi..'ft'ialai,a,l.l„....,,.   . "-•-
CAPITAL, nil mid ap,
REST,
SliUWOOl)
0.000 WOI
; .nd liiiuirl
JAMES OASHi'pr
A Savings'  Bank
Department
Hai been opened in connection wllh
this  Branch.
Wi
•WO  CARLOADS 01
for iiu* apring trade hnvi
i-ii. opened up nnd mark
.iitv .1 full line of builder:
specialties of Links, Building Papi
We also havea most m ignifici in ti
HARDWARE
isi I" rn ri' elv
nt J prices.
upplies, making
,1 Nails
1UL-,.
Illi' Illllill ll.
mil ui llralj'ltiaaa.UI,
1,1 lull .'il|„,,|    „
,  .Ill'llin.ilnlii'.lLiniliVliL;
I'Opl'il
al t utleri
T
elecrapb Hotel
Interest Allowed il -Current
"  I If   l|r   ...If.
Kales.
GEO. D. BRYMNER,
31.3-1 in... llllllgol
CUNNINGHAM BROS.
*l"-'i-'"'."i. ii,'iL
U|i|illi.l Iltli ibo I,  ,  1
 tiivui- m	
HAIiyilon^m.i,o..„||n.||||
hu ,-
I  a.,,
W'liiiua
IINTIlata la.l;-, am, |„ ,
iiiiii a MiM-rif...,,..
Iljlll.l!|l.ll  llu
i i Ufal-a-leu.
Nl ,.  ll.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS:^^
„| Wholesale Dealers
BEGBIE BLOCK
W%"|"b^afi'aaiJ.b. t.m tartlM! "nil. ERNEST UAU-tlBADlMTB I '«rttot  lrsl.latlon I. ,UII noodrd i-  ,*. .    ml***, iur.. biumlly cboort-d ri*ni' .inn. im, i-,k.m. .i\, i i-  vli 0GC11CS,   I I OVISIODS.  tjlfifll'S,   10D9.CC0S,  LllC,
aia.U.i.n' ■ a . , .-■■■' '-"',
P« wu  >.<■■ L.  l" L „LL,LL
tu, in., , ■  /•   it'.  Ilii.a,.   M   li   I    v ' All*  ll,"  latiiiil. i il l \ IM' I l; «' l. tl
ilia itfufiaii*., Tlw only i /1
it'"!'  ."'• 1 I •    lltal.....
Fill  IUI  ini
, roirnu-iil
Lnl.MHI: llll. I
hi,,/..
-
ihtii s*.••-.i.t*'. Mf.ai.Ni-i „..'! 'i.i.t ii i
taiyiTy',|w.rdlu»yai.||l». taloti, a* muih of ih.|«hl.t»bn.l adalran-d llln mrotlug llio
100-102-104 Powell St.
O. Box ." Vancouvc
MoPLoe Bros.,
-Sbipwriftlifai & Boatliuiiiifii
BOATS FOH HIRE
Beyond Royml Oily Planing Mm,
New Wi*i.l„ii„s|t,r
_
;  i   fur tin'
- ,  .• .  .: « Ifa  '    '    R ■-.• r. - tll
 m • i M-eTuinr,' priiiitl'.'tii,' Beattie! \Vaah';
.  ulatora and not enltlvatur*.  ThojChb f Caritole, 111  v - pi - :.m. Van-
M. L, FOLEY
IL.-i.ia ii in ii i-l:
**•. *»_M 111  I i,
W*27!
A Un.
I i
-MTIMTI ,S  AS  I'll:
■
T
-
■ li i
^■H
^Mb  a-t.L
—
s
IIILM.I.IL - L AMII.t .   _
t t    •!   ■   I,,  a  ■.  :,  •   *..  .  *   *.   la.l-l .'  .,,
I-.,',-.  - .l.l„
JaaB  . ,,.  aaf,  fa. tl
ittttlllclu, IV. II.  IVariiii. Albany,
,   . i    :  ' la',  ' !-  r I' ll...
!,,!    A-OMS USD VOMilSStS. - Ol . ■  i •  II  II,
Ud)  0U8S1VAB& ! L
■  ■ -■■ ■  I  -'  ■  **■■ "- || lb, I  ll-UMDI 'Ml  ■
I. - 'a    '   !  J.  I
--   'iilA.Utfll'ii,   •.'■!.  r, '.rad.' return, '  UhlMib. Tmomi J  Pot  -
i  Mil  " '  '"«   ''*'-' '
lajwii md ..i.i..',. iur- „, ,. , j jlni|1IU,|„„ „| „., /(#)lU Vnl„K
*.!.a;- i.*, 11*.!'-">. "! . lall "I  i' i-i
ill' iiiiiin i'
Ifl ti
SLlt-il
"i id lli  - -i   --
L'  l.M.III.I*
*   ttliat,, '.  t>, 1
* lULrti rV.ta.iet
BOOHS  I"  I.ILST
Ily  tllu.trd.
l lli.ll... I I*
Tie.' »..rli i.f ili'arli.i! lln* i.y for tin
VAM'AIH.i: l-lim-liltTV TU I1KNT
*  *«JV ifi.'
R„,,„., - ■ .....
I   |at<
,-unoli^
I'lll.lit I'llMl.l; i.l.t/.II.K   :' ***** " '    ' '*'•  '''•!*' .-ve'iih'-rii
I'll*
VA  h.i
laid If. a,  	
■
t.l  .  -'  1    , .
11  -  MlIII.IL.  I
H*   a l.a  l.ta ,| („H,
T
OLANDAGENTS
tli mill I;*
FOR SALE.
BRUNETTE SAWMILL CO.
iti    J v. ui -1 minm n-.u.iti.
manufacturers of Lumber, Shingle* Lath, Bill Stuff and Long Timber uo
to IOD bet, ALSO Flooring. Gelling, Rustic, Siding, Mouldings, Pickets,
Scroll nml Turned Work, Sash, Doon-*, Window and Door Framim,
Houku Finish uf all Kinds.
i  ^.ccaxato  "Weill G-\a.ara»tood."-._
Kiln-dried Lumber and ■ Salmon and Fruil Boxes  We have no specialties.
Shipping facilities bj river, ocean or rail unsun
*iunit ii i
...la  ,'.i
,,.,1,11..,, .,
-
■  "      |||i|.!M.|i..||i.Mi,l....  ICTKIII.N
,  .,,! M.I.  ,!•..!.    .......
aa.  u„.i...  i
ll A I
•ii.. i
rtrriLiiiN.ini
loll *'.,:
III..   i.|   a.ai.l.   AlaOBB
.    ■ th.l OU, MpMU llDlUl  H  lerllll  |ai|.ll.*d  With   gnal  .. ,,|,,t j.. |_, ,    , ,
— I bin f.ltrn oS lo tho o.toni of umi.uou, vigor.  Drn.mllr I. being p.ton.li
*^i**m^^^^^m^tl,i*T^Z'fi*)tV~
" ' t.alf a dotan town bla, **•• •
railroad Iroa  H
- and bercdlun
,   , ..   . known .%*
imund lb. -I--
- '   .  luuld.i-
■ i : I'ing ti-!--
.._.____________________■
. that
a'    at.lyaai, ,'
tl ..'.!!.
^^*^^^^^^^*^^^^^^^^a**-a^a^a^a^a^aWa^a^a^a^Ba^a^a^a^a^H
While the hot wenther lasts
,. nrlklng Ib.l         a,.-iary b«v»" blwu «h
S^«i- .rilcl....i.l .. oibrr good., and th.! „_. JE^__*____T SfSSS "
WE INVITE
•
I .a
dor If Ibli
-
i
THE PUBLIC
■
mii*  J.t'
:  li:.:-:,
fl HJjjO
■illke
-
-
FARM  FOR  "Al.i:  SBAB  TOBTl
___^^^^^^^^^^^^^^
, T
sr_______.
"., | fiat*..*
•rmu'Miii
*■ ,. -■-
•!  I.
;."."„..
|<   a.  1
S"
■  .1 VI  IMil*.
*''  -it
WANTED.
A  i i.i.i tin rot Illl. Im.l.Ili
^^^^^^*^^^^^^^^*^^^ti
i it ni'aull^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
. ,   !„  U|,„  . i i..e«iia rwa,
-  -   .    -  ■
IX.. tl'..lailn
am** '- ih "it.. »i. ■
g I   . "' i wi *'"•
M»otmnithHWliir.lnf.«iri,f uk- ****** .7** fit***!* ***** *» .***'
JOSEPH STIRSKY.
Jewelry.
I.II.lllIN
It
^^^^^^^^^^^^^^^^^^_Fr.iali Ma ulL-.n au! Mai.tioorgo Ham.
■  >  *'■ ■ -.  il..- aoll-kl
-  ,   - '  ' ll    a | MlM Nora
•
«Li: ' '
vrtT.m	
nuiiitL.
^  :*. -  ' Amu Maun ■ una fromj
Urt. Fr.bkM.rt
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^| Mr«. imitfa Hamilton havo boon
I   nil.  S
t
-«aa
n	
' Cltf HiU. Sttitdi; Enila. Coiki I t^Tt^ZnVtT*^, SSSrX« LIBRARY BOILOINO, COLUMBIA ST.
•   ■  ,*'•** It  ..•    , 'I'  __  . mmmm ,..„  . ,ai.   .
" ' -f "1 ^^1. ,J7 - month.  Ml*. Son ■    .. Tfl  I CAPr
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
t i....i iiiti'in 1
\|i.v*u* i hm -   iiiiiin"*.*
it* »
UTU 1.1. III.I.I i.t
t* II tl^itl
• I.  ,  .
. *.w.
G. I
* ' -
Jam* Am*** 14
"
mowu
ir* mn  i*
■
N
*^*m**!*^^^m
I,.-    •   *.".',   ',   I  •
■  m good, It «..• Iti|»Md to f.lnr »hd Hill do|..n on tbrir Juurnoy ai it.
- niii..       '• ■ |,arty. Ourfrtr-tid.
(IM  Had!   lh.t.   I! -a"- .  llrtt tHll,-_-_
1-,             ..landins ai; n ,bo tuttorn.
*. ^                         . .... il.,..  ladia.  Thi  l«  •  :*i-
■;' '-^^
■ during ll.*  lait Hi car.
Builders' Hardware. Carpenters'Tools, eto.
I   ■
■
■
T. J. TRAPP &, CO.,
Wholesale and Retail Hardware Merchants.
7X9 COLUMBIA BT. WS8TMIN8TgR.	
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
RIchnrtlR Sticnt Nuw Woitinlnitot
Hauuiaclttiiiis iiiiii Dealots in IiOUrIi and Dressed Lumber, Sliinules, Shake*
Laths ai.d Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all k.nds oi Wood Furnishings
for Oanneries, Doors, Frames, Wiiulows, MouliliiiKs, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
Wiso Pacific Riiaf (few
I'ACirtC DIVISION
TIME  TABLE.
NOTICE.
•Ivan.
.***, I?  |i*H^er«
i*  . nt;  I.OUOol U   i   .
.  .    ■
■  ■ •    .
• ■ -hi troiibii* la mi il.-
<*'.i,ir l.it.t) rauied by the influx -.f dot*
.1. *
IniatKratita an
■ . ■  -  Mr la iltbet
A RARE CHANCE |   IILLIWAUK i
ll
A*
i:.'in imt
t' III Uiil
• ii i-t
l„lltr,H«
III lit 1.1;
Alia— a   ..    ,..  ,
Tl TBAI-i--,ll '
• l-.li*. Ilitdi."
II'iM.l.i; AM
11
AKU:
l»AKM;v  l"l;  IRtMl
-
' ■ ' «im' | ■
It li  mi fortunate that il,.
.titii.i,. inin ibd "t-.-jiiiif it Ottawa
hair* int baMtta Ut* iiii|'*iry Into Um
WARNING. -4inl»ii win ii**, nntl- hy * tmm*
taiiiiuti of jtdtliti, ]iri'*>ittiiti1]r ami ■ I hi
i    SJ^J'tti'.'Sl''! ,'.uu ■' * * * - ><»i*»****- ti,..'in...
|.|atl.   1.  '..  ll.a   ".ladlir,  aaf  lal'lillg
'*•',.■ tt  I'arllimiiit an rond-rt-l
■ '■  ' - . i, "*l aii„l,l«,. 1,, ll,.. fael thai ll.e-y
~~~ ain  In.atialiLr  iarrli.i  tllM  oally
NOTICE. d..I.Im,.  in  lh. llollH,  lie*
ta.itlA, tntlOg  iinill  ...lid lor are|nlllal. ,ho
tA  4tM."a.»t'l,iitta,''i'i i "liill *traltlat ll r'.lad*',nli.tlun.
II,,.-. light    -    -a
Ml ll.l lla-Vlal-l ■^^^
Tbo Ofi'.liai RMtaurint lor .ala
l'j-  .uclion
THIS
,- IERCHINTS EICHANOE „
CID
0 Hi
Vtll)
*t ***** m* J
-
|*y. aald II Oil
i
|l<i,e.f ,.,!
■ ar
Bn AtinAi
K~*
VIhMQ/
1
lllll Huu
1
&!&%%&! WV
ii
I'ttUHM. -1.
■
t M
......  at.i..ia n, ,
I  ■
LIQUORS AND CIGARS.
Wr %\*\ i t,*u e* ** *
and it>n
l.,tMj.,Jlr  imm* mmm  tt.mm.tw*
-
' ..a* i.********   a I *********
SAVINGS  BANK
T. RlaDDLJ-t   DEPARTMENT
aa  "
I*,,-
Ittl
.
I. tt.
lie*,.!
■Oat!  '
II .0
I. to
IO Ol  I., .a la
KTSAMMltPN
i*ll  It*** X*M*m*l t*t*tm**mi ta**
**  '
' '*. -
r*. i^ **. i .
tmpt*** ,11***
fmtmfAm**
I* I i
' II'MJM.*-
WEDNESDAY. SEPT. 30TH.
AtlO o'clock ahnrp.  CotopM-9 outfit.  No rH«nre.  T. J. TRAPP.
A.Mior.per.
MORTGAGEES SALE.
BONANZA
GRILL ROOM
BLACKSMITH
. Smtiitt. el Looirt
..£..   II
a  OrC.   Wr',,.,   [,,,.,
Boon. Chain!, .it,
■ I* 1 in..'
"tr.  il
ll.l.
D..I..I.A. .Tlil.1.1 llrlKI.IIY JolINi
NOTICE.
,"  |lV0llDKB0l"niB MOKTOAOBBSl ..^w
.,i.r.  ,... .•I.n.-.i. hu I..™.-..., l„ lha  I> ,,,  uodinaralloard an ■;•    '■• •
•  i»on  Inlllclrd on  Sir Union »il r*r I'uUicAocUoaoa
\V':v
a.......  a.f,  .nut*
1.  t  l.a*.
"I  I  AS*   ',"11' ' I'l'lll I't'.IHMHW l.l.a.Ml.  la.l  Mt  I..aaa.i.   It  I' a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^B
,„   JK  I all  K.i a- , , ii.fii.. nm atr. i ik IIIUII,. .11. I . gatirlar Utl0lb.it ol Ot.ol.*	
—  .'. - bw Ud alt lory ra Ha.aM.FU.WUttf.tO.Ub.rttt
a   ..I. ... ,. ■ ■■ ,,..,__  a«la,.la«»».«. .
L-lilit. rl
rail
Ctliitia StmUei WBUlclef
NEW VANCOUVER
KmJ\J.r\l I
■■
■   -
. .ad If-
llllll- ",..! alll l» .1
.-1 .i ., ,fv, i ,ai.«  I*..*•.., lali
rw hr cm i>t iuib.
!!.-■•.
111.'IIII.I
COUNTY COURT.
1 alTTIXutil nil..ni siviiiriiT!"",,"ll*lm""*1*1" I'Hifll'ilHT"I at*
A  mt bi arm it "
"' 'I I.iomif.t1t.g.nlou.. „;„,'„,amM, auwi.ii* undtwiiioiwd
Seat tiling  l,a lull Ihla.  to  whal a flo.1  1*1-'*
^ 1 ll.iaraa- ,rl*-j« 1. . f Iffarla  ,f ,.r ,|
lluili.lylMind Moir,rto|ift-
1. I Hid llt-a-fallhl '
Itli. i.i„n rrl lulruilan fiat i. In lib't
LITTLE & WILSON. PROPRIETORS.
lialwta UM Co. Ul (^ lAatiaio i
mt al.fcb
radnh
E. A. WYLD.
MlMfH
CnnHilimi PnrlBr
NAVIGATION CO,,
illamlU*
TIME TABLE No. 14.
IT*****'"* '
Itetmtt* i* t*****r*r  t***lt ****>* A*
l*mtm**m, tm I ft.***  |H  ■  »***i*j**
u.aij
['It  V- 11.,-
inii. ibo Hadllamaaaa, -*li.. la provMlng «hJli,Jl/JS,i"h4lh'
<■
c
ata  . ji t, i. !,i ,, . It, , a*),  .i,„aalh  In maintain 1  .■ • n* '-  • '< i i i. i..-,-i.i.ti In thr
«s mn "•*•■ "" - ■ ****** ■ "*>"<■ Waftja?■•"" "v'u
** ll IAI IbarHln  bo  ullorly  Inn                •
l**** aii.at.li' ,.. ale. ,lai.  lha,  Itlllo lllll laili.l    I'l.He aalif* no IrrrhlllOiid ^a*,
_________ Ullllrlr  t.aale. tl.la, lllll  llllll Mil.  tulllg ,                                  (
MnTgtll- lo.'liii.l  "lilt  l't  -.inn*  tfii.irle  |t..r. Il.nt.t. i. •!,<! •.■Ilrllrrt*. larl         *.
W.E.FALES New Welliwgton Coal.
,.. ,••***"*•**'******
••Kll-
....
a   ..  f
H RKfAIIIIMl  la BaOata.ua fitl.t Taaal.. a taa,-
•tt.taa Ciiaoiar. tiitua lu.ilit,
laaa I
Tl,'
fj^ HI ,1  , a. Mil (ai
CAITAIH  It
-
• 0..1.. ti*- i ■ 1 li .
11-H.iO-*-
IIL;
W THIItHlil.il  l.,lMi .1 i:vi;v
«.'i ".'"""**""- '"  "'"   '"
A Ml.i.'llM. Ill Till! -llllilLIU.I.I.  f,,r ihr ,„i,„.',„l hi. imiii.
-' It  Irrlrl ll
aaaaal.l ..... *|al,a- a-fiulalla l'i |i
I'-- '.l.ll.-
1 •sl-
ii  .
ADMINSTRATOR S SALE.
 ftattiy   tii'iutiUiiii-rri.	
total  rritiiiH-  dooi   i.ui
Uoo.ooo, onl of «hl'h afit-r proTtdlof
Moi ■
nudle dial,
- iiiiiii,* aiul m* ii l"i noro ihan one
mall  Rutiboau  The  othoi  graai
I.t. nil 1* .lul  will. Ihple-
tk '■•  tii-rfii.*. If  nmlful. to
i-i-\i nt ii.i MiMiii-in'irii -ladltarraaaaa
laat fron aaauntag larga proportlooa.
T J TEArP.
t  .
IHE UNDERTAKER
hm\m and House Foroistiioes
I*
■ ■■ • ■
$8.00 PER TON
■
.1. W. CREIGHTON.
Hll>i1l!!« Hll.lal
The Crown Stables
ritiiii it .mui Viiiii if.
tlal lllll* Itl till  I ily.
Ar I'liuu """«"""
**• VAanaaa, t.... ... n.mmi.m .
II. W. TERNAN.
lllaaea i... ...  .-   ■'
ll tr.la.  lid  1.I.I.1, •■
Al. lliil.M!..
• larrr- -  !•
IH.IO,-n|ka-.*-|  |f.l
llfrl til  itrt I .
Tho lli,  Vlrw  lloiiio altu.to Iii a
.Tho llu.il.la BOI. It. la..a.lor..tl ..Illla* P»»ll"lt l"»lll»" I" ***** **"'«l*'-
IN  THt   SUI'fllMl  COUNT   OF  a,r,.. anal lhat |ao«rr aaaaal.l alnailalla*,  li. Iai«  II  la.alii*.   Noarly  a  lli>» hollw.
- URITI8H COLUMBIA .tiling.  II  ptnaltM, In  |,t.i|.lr  tla. Admirably tdlplril lor. boarding he	
nugnilld  """'"  "'  "'"  **'*'**  'll'"'"'"I""  allla Al'i.l, l„
^^^^^ ARTHUR BULLOCK,
!
e!.tlat«itft-i f '
e-mai*i,u.li  I ;■ -
Pivi:i,.|i  l,
J.'
"• ,
p Pl
!•  -  il.i;l..i;ti-
^^^^^*^r^^^^
 ^^^^^^
M'l.AIII.X  I. la-   HI.M.ll
•11 dm 111'fa.
-,,. - -•■
■. ..IJ.n~ITlMr.ald.  """"  "'  "" .  , ,,
lalfr.f 11.  ,.  t N.*ell,.t,,.i,,.  .,n||r a lat|r> flit,. maiHU'il nl i "'II•" til
'"" " """.',';,' * ' M ..lit*' Ma, tt,  nol  M„.,t.„...ln
'"  '   '  '    '"•',, r.a.i,,i i,
Aatt.,...-.* i  I' iltftaini ^__--___-___l
pi ii.i am -in iiii; iiimi.l: m   ti,«vi.la.ria
1   tbl Mi.ltf    .laa.llor*
II a
nit ii.ii. '
AUCTION
tmt l**«i»,B  *
"'i I **n
n ,.
Nana 11
 ^^^^^^^^^^^^^ llilbltlon !•, Ilk" our«,
***** *wV,  ******** i^*i***m*irttmiit*k*t fti'trpi certain to |irovt>a|r»at luccen  li li
*   U-'"! * 'Jim. mti*** *,y n, utnUi* "iillWy,iirtBliiBfcr*.wnofttoTlloM
iitr iitif-t )<«-*■ -l iin. t.,1 |,,iiii.f n-iitt ****** favored tit/a inhat'' vli-w. in
ui _uU wi*t* ** i-  - tnrjlai.il frull urowiin tlcpartnonU.
»-«<—^mmm^^^^mm^^m^^^^^^^^^^^^^^^^ Ita ttriltiauial eiblblu aaaoii bowsftfi to
^^^^^^^■iii  •  **,* »«-1. ■ .i.r iiiii Iw moff iiiimnrtiiii tlmn onr«. am) tli
_------.
B. MARSHALL
DRAYMAN.
«ia*r«. irff.
1 »t.lltil>l4  Hf.
Martt-iftaVtiif'M of llarn*-«b. *»f|i|t*-i tit
f'"' ,>'.■■'■■—__	
11:11
ti   ■^^^^m——
Tftf'r. '
TL  . ........    '  .alii*  *l'l't.  I'  "'   aaaiali t.'ra.rl .
LUCK   A   IIMI h  Illllill.II.RH.  Mo**,* I  il.'alal. Mi1t.ll. ttll.an A l'i
llralfrl.a,. rlr  Hlr.1l.iln llnilrlai.
r,--•• if   tt,
1   II   1„  a ^■^Rllfk
,:  in i.nilinli, liiHhlrlioiirihoHWMiiry **" '" tt P' " ,u"""- '* 9*U* ,*<
- "'" - Vl.1,,,1,'. ,,.„ „,,„.„, '""*"■ "<**" >■•
V"L *'.*"l """""'"""'''""■ i*,n,|.afi..„,. Now WtilllQKton Cm!.
,'. 1 ill,l,
t -a   KHJllUf. 1*01   laaf taf. ,.,,„| ,„,.  gai.l  ,.,.,,,,  ,„r||P|,,r.   C„m|,|,|«,n
■ IIAIII.I.lrlfallfll; MAIirli
1'tHrl.l Alllrillllatf ||r.i
ai.<hnaoiori.ll anal It I. nifflcl.nl
tony Ib.l tlia<Vi.<ii,rla*l,..a|.,,i,i,.,inlr
a* giaid
IV '.l/.l i't. a,,   ,  I   a
lit,  1,10 BA.H100 A" "
ON THURSDAY, OCT. 1ST, 1891
At tli* ("Am fif IM*  H"** A '■  H
I -  -
ai • o*tmk p. m.
TIMK TA III.I
Str.ROBT. DUNSMUIR
W AOfi'M. *	
' CAHItVlV. lint UAJMITI UAtLfl
WOOD
MERCHANI ANO OENERAI
HAMSTER
■
DRY ALOER ANO FIR
Mil',1
wl raprtamiUUft an laiami 10rte,i *UPn<M ^ff*^1'*
Bv onnsn mi n
I  . f • M-t
lul ami itBf.'.i .,f  |»^.] tiioal
la-lo*  nl  Wi iii, . .,,.   Jnt
kllitljll aii'l .lr « Mtt»'l M* tl,r tt.
>f  l/*i  Thrw li.,Mif..i *•■*
ll^il 3*1) In llr.ii,|. *
I**." .Wfilit.tini. r  titilrm ll-
FRANK BOOTH
SCAVENGER.
tOnltraPrwnpMfAMamladlo Wotfc . Tv ''
,..   a
■
•* aiwl iat»fft»<liai* ***** #.*;
i iMfct.t em* mmt*  11 nm**
ltnmm***t m*** **** **** ** *•••'•
*****■■
*****
***** **  «H.| «|t|Mltt
m**m*t Mtmi* ■ ******
t, *****
mi HIM win
********* ******* U**,t \tm  **-
***** *****
■  '
________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
-' ******* p>ftil*
It,,
tti***  Uf ******
********
i. \ . uii i i"**J   ii'M^i 'BlJ;"^,d
ANNIK WRIGHT SEMINARY
I \. tilt 1  11 \.||l\i.l>'N
BOAROINe AND DAT
rOR GIRLS*
T."|f-|ilttin« ; prlnrliml nn'l lnltif.1 iiiN>on II
^ .if "Hi'i |»IO|HllT ll.)rti'l '. '
* fAmmt* * thm* WlMrt, AUmi
mn
H**r*-f-t W< th Slfttllf
1*fil in ***<** *r*t*,
MRS. SARAH I. WHITE.
miM ir-ii *%\n% -j-cbflev.
OITY  l'OLIOE  COURT.
,11, l/aiianf Iriirt""''" HAll.. Jllllll HlldaVal
„a llil.lnt*" I'MttrflllK .llaai'lalfli/.
U illllllli  .1. II"""'  lOHUlHtl  "f  IlllVlllK
illli'li"
aal 11  hug aal  ,'ll.|ilj<
liill  lllll  mil  Iii'Iiiiik l<> liim,
lii'liili. Ml. T. 0, Alltln-Mli, I'.
l.l Illllllli
Illllill- ll'1
m ),-iiiility morning.  A oolorod wli
','i.mi*' I'llili'iii'i' Hint Ii" luil-*ni II.,-,
Li, i', .Iiiiii"! ' lill wmt.  Ro*
",! ,|,.|„.. Iinill" mul -nid Huu  It  nn
' i, iiiiii.,! wblikyi in* iimi ni'ti'i tuiii'i
'',, ,i,kii.j.-< Tin' lira) wi u llioi
",'| „,,l lll.ll ll" HI'""- I  Hill*'" :
,,! !,ulll"-, -Ullll.' llllll ll" ".ill". In
 -uiil IIkiii 11 lll'll li" Iimili-ill
,,,,1,111).  I! lolulti'l 1,1   Jl
":,!,,, I,,. Imil  lilla.'l,  III.'  null!,., Iiu
III mini— llll'l I"'' "'"I" '"I"' Iimi
Un  To I lumtlou ii- I., ul,"!" In
,   ,|„,  I....I It—, ll"  ll'lllll'll  llllll  "lllll'
' , ' ... mom in him.  In lne! lii.-i.
Uio im
■ ii,.
Hi,- lliiiiii'tlo.Mil
I,,i,l niiiin. I,.,ii„
,  .U, III'  ll.ill  III'.
I    II  lll-l.l-"
-lllllll
"I' Hll'
llllll  I'l-"
i'lll! Ill' ill llllll Hi
Till. MlHIIKa-l-'. ,-),-
in Im -.ni.l. ".Yoii I
iJMlL''!!! !''!""m" l'i''*,* "'"' "'-'''"It thOtn "Uml -I il" "ii  T.iial.ria lor ai J.lconBej 10 ont lleaatii r 'in
tivlnkloil comloully tlmir t„.w m$  ,iiiiiu.iilitn|iii-  uml"!-
 •»'ii llllii'l.ll, uml I liililnil,  (ivory urraiiKi'iui'iit  bM I I
lean t Illllill Illllllli! Bvo'l |allli'o."  "|lii||v, illllill- I.
I'M ll  larh'li,'
Ill'l I
liltlil'
lll'll  III" liny, llllll III"  liinilil |||,,
I llili'l.-atllll!  i'11'llllHI lll.ll I
naaliiiiitaaaa Limit, in tliea ra'Vllliiai
f llrltlili t.,,ln"
Iiii'ii. iilll li.-ii vi'iy lurgn lall.niil- QKAMtU 1'BNI
<*>**>< I ii'i'iti Hit' mi'-".  A i'lilli'i'tliiii will In. ml ii mil   , 'I''.'."..!';' I'"'
IIII'
I Tl
in
1
boat Imn-", ii i- hi- "..in umi imi. TI,,. ot minion *,,„,,,
I'nlli'it iinillcila. iii.'v-iiw iii-.unlit
lllli.l It.lmlll  Hi",'  llinillllil nl iilmt fii.eelear. in II,-.ftaalal.fr,-.
Away iiii'y Ti,""i.|"i„-iii,,,iM-i"nii'i, ,1,,in,ji. i'i
'" I*—nr l', ii. Bowtnl ul No. Ymi. I
COMPANY  LIM'l.'i:
Manufacturing nml R.pBlrlng Mftclilnor,
, llll.i  IHM  I,.:
Inn, llii .11
...in lo, imn.
■' '•'"'
"■"" tali
,,, ,  il-i "t
nil)  to .lop 01
 I..-..I lie III
ichwtliod 1,1.11.
till')' Illllllllllliil 11
wont, iim Ing i'ii-lly in  Dnl -.ui
Mitrou bilging .trnngor,  Aft*,,
Iiuin,ling Hi* tnm ft,,-  up .tri'iiui, nml iloolil-til to Villi till, illy
Ixnilllil,'  III"  Imn!  il,inn  (ur tin- I,i,in,, 111- t'i ia ill al. ] ii. I" l ■. rr*  laar  li
trip ll,o inon iii'i-aiiii. lu.ii-r. 'i'i,,, ,.„|. nrrlvo Ii.ti. nimui tbo ami
logo iovoii iinlloil u. il.i-i .wopl along Ing foi ii iliort tlm.. only.  I'rofr ■ .i*—■•■■•••i. ail
I'llllollhg  aan  llao  l-a.l  lull,. ll„,-Iml,,, HoWMfi'l - ni-i-i—. In  III" Sl.ilo. laa- hi'i'li  'u,,7'-.' ,'.','," ",,.,
■udtlooly yollod, "glvi II to lior, boyi," ropoatod In Vlotorli. N.n.lmo und Van. mum
uml  Hi"  Imn'  "iiilai   Iiiii  |,,i ,iu,i .,",1*1, nml iill 111.1,.-.11....11, point lo a  '*'■ * '"IU
lilai- mi arrow,  .siu-.it ,** idliiitrouun .mm a biiit,<bi In IVii.tmlitii.ir In whl'li ,. .*' ",*" "
Iinill 111" -. ton;  lln  -Iini.,', , nu,  do|n| I- llu* 1ml -tup Im alll ui.llro al  ll,"   I llll  I  Itl
ii,:ii'iiii.iii-ii iiiii iiu-.  ii 1,1,1  •ri,,. llinn.  Tho following limiii- la-iin il. i"'; " '•■"
I'j"- iii'iima ii. !. 111,111.  "IVbooii 'or un will bo of lolorml lo tlniiaa Inlondlug to „ ,",,,', ,i','i,!";
I'lll-,"   llllll'.l II.' IrtllgOl    III    ll,.I '"ll-llll   III"   |.llltl'    I'llallllll-ll-r  N    .'ll'l-  l'a|.'al|  a-l  III.  M
nlougblnglil.ua "I i bor along, HhtheMiioir ot Vlrlorla « -I luva  i**"** (,"""",,1j,l"li;;'
Imla, nm Im  ill you're limn.; lot boi nuvor boon ablo Ut u.u my loll otto until 'v.,
go."  Tli"  uni  iii-ii-  "lu li ili. il,  inn tllli"! with |ero|ii.r irlia—   by  t'lofoMO, JOHN II  ll.ll.l
ilii'V ni'i" i'liiu. iii iho i.m I,  I iiioi Howard."  llov. M  It  llirr ofKinnlnm  Drp.rlm»n» of lha liiiot
•I u.i wa.llmBlgbof mllol In imaklni  tl  . ■ ■    '--, 'Tho, -L
itln li Hi" Imm -Iml nli.I.-'-nlo  llio  llu.il I"  ,-  iiii  -   I.  Ii.-rfi'll)  .an-1  Itl
ami llioy gnl ii.In,n   'I'.iii. una on ii„. .'I ii.al -    notol    .   -alar,  llr
lllllll In  -'ml,,, , M  IKH 1  "WhO  tll.n Ml'NOUglltOn-Joi I   i'i.   .11.'.-
ilio aiaino m. um, i ,.   |«r?"  "I Ii.i i.rl'.'ii'i myoti  ll  I   -
Tin -lllllii'ii i,iii.Ill -i„:,i| .,  |i|„,l |'iii|.i|'lt .nl, .-' a'.e ■-.  !,,	
iiii III- I'liut liliil -ni.l, "My nniin-', Inliiiinl I ll-il"i| I'l.'l'- ,u ..,.".   |
1  "I"'1'   lllllll IT In,"  l-iii-iv null! Ill II,, ItU  I" Ill"  *  a i"  '"Hi"!
I -ullol'lllll  ofow lliinl.iiil, nl niiiii, Imlli  I  ||„ I I i an i.,;.!.|, I.'   .,, II.  ,  '
nlohlnca* ,.,i , , of Iholr »wful pull and lhl, nvoryoti   Hi Brno.1 II.II, Ihi  Vb
mi'l i'il|i|.lllg ..I  llio  .Illllill   llmilmi I'.I.J'"'ill-' i'i,!'    I ...illil.
I I'll
JjY&Lto C9-*
CHINESE LANTERNS a,,."	
AgeiUS    I't n*    Jiiliii    !)iil\    tin
.V U. Williams, dealer in nil kinds of Mud   i
i omptiny, Manufacturers of lron-V  ki   .  I
li'll, Manufacturer of Hacks, Carriages, lite,
x* • C-/x^.^*i-xS..Jr?».,,
WATCHMAKER : anil: HANUFJ! rDBIHB : J
Next iiiuii- to ii Hard's Dry I Is.
11.. i.m
lllil-llllig ll"
Ilia
nl  tlnll
.Illllill uml
.ikl.a-l
rauon w
al  l!
Dl ll,.-  l'i I'l'
Ul  llaa-  """'
mii ii.in hi ■•-  * li"!
• assortment of Gol i,
im,i Grades.  Dia
, .uul |eivelry ol the
re nssortmem "i'l
i.iiiii- « ii   Sinn
i.a- ll.
■gl
GARESHI ■■■■*■ I
BANKERS
,u i.-.In
all.,1,.1'
.    ■
rl i.m .iml
I ii •  i' [i
II i"  it ■ *,. .         rt     Ith i M-iinl i."
i,Hi ibalt i,..-. .ill tun parlor, .at Ihi  •: *■*   II
i ol l'a,,i,                 ula, upon
Hi ifa.—ihi noi iron .,..■ <-, ,i • *
i ■    Bomplr* I... ...n.i,Itall.ii amli i
i - in  liglubrldga  ,  l.nl
Opl.ol  tlaa. ll.e)at I..  I',..I  .. Aall'l  ll  J "Willi    ■
11 ,1 lioat- Unlet  ailaal  Will  .1 lop, * ,.J-■ 1 r. I,... i|l . 11,
,,:'ciA = "Royal City Market
Meats
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
.
AGENTS F01I WILLS. FARC.O * *I0
i ui.i; .in IIKI.IVBBY
FIIONT 81.,N l.ltrlicl
■  . .   .
,
If..   Iff  Meairl
a.
||t| I   "t   II"    '
11 1
'..  '   ,   •  -  .  . a  .'  I'r
'  '
■
1
Ma  Ita,
'
ll,  *, ..... I 1 ■ ,, *
1
-
.
.
■
■
IU !■!-•'
.'   '•
,
,
1
'a'..'.     1
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRI
.
1
I..
I .1
■**
■
ll
'
1
1-
'
J
ill
Bf
-rJZ*.   -    ■  ■■■■•
fhtmrimt* *** lUii,*,
ii  m  g  S)flii*i>i '• Dnmai
,i„. | at  st
:•'■•»   .'.„.**  ' A
li * latfi <■■**-• i-.i ■■ •
■
i  . ■ .   ii
I II  M
A*m*n*m An ***.
* P i:  lai
i  .ui, yiittinlai. a lata*
'  fi* VM  au tint  U**u* tlif
GREAT BARGAINS.
Tin-must extraordinary sale ever known in British Columbia.  Dress Goods all of the fines
quality.  This is your opportunity.  The fare over to Vancouver is but a small o
Terms will be strictl) Cash, unless otherwise arranged for.  Offers fur the stock en bloc, with
fixtures will b< received, and satisfactorj terms can be arranged with rcsponsibli parti
TO THE TRADE.
i IUR STOCK lias been either imported direct from the manufacturers, or bought for cash in
our own market, and quotations lor quantities will I" mule as close as anywholsesale ho
COPE 5 YOUNG.
I T.RCt'SON  IU.OCK. IIASTIM.S STRKKT. VANCOl'VKU
*t  tout  frum  Wc*i ' r
'*   «»h. .-.. .at  I
l» It
■
ItU* fr
Nahaini*-. '*■■ «»i* I
0CBIHT»l™™JflHN DOTY ENGINECOI
COAK: WOOD
'itm isn iiiLi.iiii:
■ i
-|.lr«ll»,
•.!•-,."; i ...l,r.la...it-
I
ll   ,'  "Ie
I mi,  ...  Mi  l\  I. I
ttf liit-taet.il
r    ...  I  ,|  .......  laal..*
■ dltllognltbatl a,llii
 , *.-„.,.,h. i-.t  i:i..ntinNriM..>v
**.  l-^fc  ..piifiaii. a,.,,  hi.
•i- .i-dhoii. f..i-«.* * in. i i*i  i uttpr Ar ro  Pi.iiti.
. s 8. HUrr AC CO.. rrttpri
., t1(.a.  1 ,jl'«
COMPANY iLtil.i
Oi-r. O*. i-d  t. g*-l
Iff I 0*11111 llllll I'lllll•• III
Iluir S.-iiMiii
ii i» m*a < til
-•11. I lltl  l-.'t nt,|i|t..ril.nlMl.
lia* ali-M«l| * Uigf tiutah-r ofl
uiiii it. aaraiKw, Iw ■
** »nli * ***r tmttm *** iM-»j
■
■
■
■ ■  ■
RACES
mm t a., rwtiwio
CORRIG COLLEGE.
BEACON  HILL  PARK
VICTORIA.
iiiiiii ■
iL'
Engineers and Mill Supplies
.-'" ' , -• 'iSS
..,'....1 '".  ,ia  ,'. ,,    '    •-:*■-
-1D&E WOOD Ski! PULLtYS
*•■'•*
■
IAS. E. Wi/K
■
I
Vlntorlh  DHtrlng  P«rk.
ft**  ****   lll<   1"'   * ,   „
I ..it  Umm****
* t*4 hi* aaaklaal  *i OCTOMKR I. tt. a. IWl.
• |.ti» ««.| «|ih ll,tit n**i*
O. P. ST. JOHN. Manager.
m**mm t*mm* IN, MO ***** *e** ***a***t. 11^0
Campbell & Anderson
mtOUMlt INORtTAIL
■•»
•MS'\.ir.i .mu.,i i »
«erf.rr. ♦  I, I
Mr  ,„l.„,| llanlan aloe,  l.e,.  !..' .... 'Iif   fl    AHA AD
AGRICULTURAL EXHIBITION WEEK; W  H  KKl.llS
lltl lamlai.t l.t at.lt.  alrrl, i  II I  A  I   VUWWlial
'  "i.pa|*r, mana.lr-1 hatnlt a ...
I. .-,,..!..I lha ta
-    a   .  ■ . ■ ,.
1 ,< a-fi* ml*, r ii i'ii  In.  "I.i.l.t,- Wolf. I  ihmild
I erf a,a.  a .1- ear f
I ifo lhao
II II I...1', .ft-1 atatfa la- a- t
"11 11 l.l,.|.f,a,| 11.11,1.   ,t|,o nea.ftlllH IM'lflr'l*
■ oiibl .at a irtlaln fantnu. ,.  ,   ,.  ,,,„„.,
-mlnar, of I. ami,,. It I allfntttla. a.,o  -SSlSUtt
.rrlrar...... I... >■.... ..... ,m. ...  ial.tr* !■•* "'
Dealer*  in  Hardware.  Stoves.  Oils.
Vnitii.  r i.u i*. ly ntnl Olnatwnrp.
JDST i.i.l,r.IVED
CELEBRATED ENGLISH
BOOT.
«***!*!<
'
mm JoaairoK
?****•<■' i
*
'
SHOOTING 8EAS0.*
$3,000
' i.t tholr m..tnlnt pri" v
'    I'lill lla"  fob  p.,,. ,
!'■• leal ,
• e.V   Tboillololilllablal,  all.    I _ .,,.aa,Oll. -
imdihittanbarlvunhtlng. Thay]**** **m*-n**BGl*
It -Haa,  fo,  lll.llo  .lall.',lot  ill    I*. I •  I 	
""■filing ai,. and ahllo ihM
i'i. a MML thiol'"-! loali
1Mua|ta..n,.,..llol.nra|, ibian to lln
I h..la-d al Iho boat In
ii. l.,to,«,„| |,|M|  „,  »,y   ||„ |„,^„|
''l"l ire all,!, ii, , hap  Tho mran iat-.-
-iHiil .mnn.  the net. I.
• a,-'
til...
iib
tHS WtlL KKOWN
IMi
ia, Mill a |
BtillilrraHnrtlwor, On, in nlrrtT«inla.
Stntrtw. (f..*.i.a. nn.l WomlrnwiiT.
Tnl.l.   nil-   Porl.pt   Cnllrrjr.
Dninr  mirt  Kilcht-n  Ulrnalla.
Hotttp ruyitlihlntt* nl till ktu.li.
Ilaiiaglnc  and HtattdlUK  Lainpi.
.... ',l*m ulr^llftl at TWI
«..l!.it;ioa ii i ni..iai: rim
- !„,ta   Ibi .twit t»_t m*,*
tot Hull.
I.
.tin.Ira., n„„ n„. ,in,i„. ,,m, fw.
•*t.l n.i nM ,.,ni,i,. "..ai.bi, mo. .lr.
'  !
f-1 * IIII,
' '■  I  |. tblt n.i.failaal Inr
pitlla aO
See,  .'.
T. OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
tt>U.ii->-■ *,.*.!mat,., t, * t idi oal„t ,. ,HI.01.H.M »ff».tnaa■
i *,*>,**, tifatm am*. I t*i t»d <
' tl.,. >« .,*« and i-tti tad twb al ai-nt Ar**,,*****
Will Oolwrntilw 81rw*t •    •    *** Wwt_-I_jHt*r
Vancouvttr Ulty Fonodry and Macline Works
OOMPAMY. LmrncD
rm a-t ltart.i*i*tt-» Mill. M****. B-itiiy aad Baal. ATtttMat.
a.lirn !»■.** *
CHiLSiEiTISDAII
TDsiM mo. mmm.
MEAKIN'3
ORtLL ROOM
*M * /Iff f NtflT    ***** **** ***"• "'"■■M*-    *■*' -'tllr*..y r*,lamKlP*n*t*. •tl.»*ab-r,t.  I, r<r. „„. ,„ ,s. „
lAUniellliaell  •HlM.il. I1.I-I1H.I lt.V.'l...!M.rI*rt*tt
hi* not
lit. Ir*a «ad Utit,
.....,.. *"*». ***** ma**A*m *mtm,am*. ,,„, m*>i*___
i..fci..tiiii.'i.'«»- ««OIlMVIUT
«t*li,.
It.ln.
*-***,'. I*-:* t-l !•-. I* -,, r*:-t.i,t.
*"*'i up mi. miatnlng lor wain roawi ,   .__.,_ ,^,„^,,^,tir,m.a>MW.«iait.fi^
"'■•**i. I..MIM. .„ „, .i.,l.«.,.il,l|llon^io.«t.ii"*'%lXVf'*i';,'^
M,. ia <, itmh.
A HfMVOALU
Ham-tar,
W. « RUMEIaL-
M.t.g't
ANO STtlKfl  E-gl.,1- I
r VANCOUVER
It***.*.*.- ***  ma*
m*C*u* ttm*.
wn,--.  ' '
il, ... Iiiiiiui II.ml.- uml.Iiillll llilli'lic-
, ji. luu i iti/oiin nf Sciittlii, Imm just
iituriii'il from a two month. I'rttiao of
ll',,'niJllioili purl  „f Ulllla.ll I'aaluillbll,
i.11*1  llll)' loll aaialllaa  tlirlllllln  Hlairlmi  lit
light. taVv  llltva' .0011  llllii 'liltinol'iilln
aiilioiitiirotitliov i'X|»'iii'ini'ililurititf that
i.i..  'I li" olll Iliiilniiii liny I'liiiiiainy'i
I  . nil unii" lu rnlliiiK tlm pimt
ivlnl.Till" iiiii.i Hint lum lain hnaiwn
irl .if llu' .'o'l.ilr;,' ill Uio laat
, uml uli'nf Ot two (rami Hull
I    I - < I, a tllaalV  litlil 111"  "llll"'!.  fiilltl'l
I bo boool*. toolitio,
\ r. !'  llllplKllll'il taa  llioa't  (loll.
I ■ 'i llio r-tloi't, Illllllli Ilia l'Ct]tt«.t
, '  1 i"<ittil tlaai-liii'i nf lilee imal
,,,,1 loUmllnl i-i-iii**.   Tin
 ,1.  llai.;, tillil it I* niva'll bolottt
III III"  longU^Q ul'(il'll  ll.ll'krl  lllllaalllf.
11.. l...',iiil.iaiiiirr.iliioiwf.d|.i»-a!
' irb I out lull * - f gnat upMtaie
|  , .ii.I ii'itkipiilioii*, Ullil tv.
. > for ii iiiuiiii'ii' ivliui trial.
II ,ii< l.i go lliinllij-ll, tlllll 1 toll
lit, "111111*1  ll  gta'llt alaillol
It- i'ii.  i;in  nml  piitall l" i,"l nlii'it'l,
, il,- .a' ipliiilltoil Willi  IllO'lif'
i iravonlng litnimmw ioomI
,.r.,i, uiiii lla iliouiniiilii "( uprooUd
in.-, i.ini .nil wiraiw iiplii'iiv-l f.niiiiln-
-,, , ,-ni I.,,,lily iiiiu^itii! Imw lilllub
l   l-l  |*ip l! Il'll-. fOt He l.llllllol
'  ■ '    null' nil  II  llll'l'l,  lllld
 Iliflrl  IllUl'll  il.a|t'r,
: t,-i iiiiiiiiilnAillo uf -ail
...In,,-  llm, In mhi In
, our IIIIt'larooal itlli'l*'
, |-.,.l,"l«|,lll ..llai^.lllllll
,- liul |.-iiotin,i-l a alaaait
, Itad,  iv.. Iiiiii pi-i MKlii'd
-li'" 111!.  I'ltl, It  till')'  miij  lie ll*.
iti i. nn,I (buy iilli'iii-llbnt it,.
I, ,,iinn I ll i,| , i.r illun-li-1 ill III.
"Tlie't- rrtrun^ly u,..;..! !iinl pni)'.*l tl
■ oliiiiy iairllie-r, bill wo I,.d
u ilia ll .lata'NIlllUlllaall  lea  .1-
iworha i"' "" *** ""' t" '•
m ili.- I..ginning of ..,.!
j ut in a.  aSo wl licked lip aiiiliplo '(
ttl  la-aaUal .11 OIO III ajtir  lllltlll •
bOUUtwtllg 'aur IVtUi'ltoitoni at
■*. iil'.ii".  lib, o'hat a l***r*
* .<-*.   I -lull lia-Ve'r forgft  It  ■•
. 1 III"
'•WtaI'll-' -a"''*  iu. Ii-i tuft  and
.--, i t,i lualae pm*nat 1*1
.  ,a liiiinli ami In,,- anil at
, !. ,lillg.,l tn lav ilna-ti and
* iti" now.  ll aaa bard
, , hi! tli,-!.,,ii i.ia.1" a
i nlglit.  IVn i-in.-l nlor UK
' ur j'llintry. mil aaito nf It wat
,.,:, a ■   It'it tlii  ,,10.1
it al tlm- ggptri—MO Hi' Iml, ni'l llo'alH
lid lUl'fl.t taaal  lli" I. )..a|,jf||a.l
Illi  .lall' jll I  i.tWl'llilo  flltllllla.' luteal
. !  .    IU    IV,  ■ !  n.i,.  ||„
. .uiil n,:!i iia.itaili, lut Ituagiiio tail
:    I * nllill 1.  follllil .nr
■ i-l , I lh. S'nhailli III
'Italtal aae-agira  I'it.
.  |!"lillll-l by llo- ll'laaal.iall
t  "tll.l  A t.o-llllilt  l,.l,
t. I .li'tKufli,  |.,al,  IwiUg
, .ni .at ,ln> ttuntblt
ii atll t!ii|'lltllir.
i nn* hrtthHit dunng Um
ii.-raiig.*. lau utnlor a**inuwi
i'iti.1 afl«-r awltila. tal.
. . il  a.1.1  M.I. lo-|  lll-m.
Ith. llio elfhl Ual. w^
, a laa^la l.i*- "f I--—i Ilt Ibo rear*
. which wai i-MiMjuitlt
atlitttlvil by twu iiieti. and ajranaabaially
, , . a tin. and tbuli -. -an.
, ilitimnon. Tho atllit
.  ;  I '  , In   li.itral  III lalan-
:.'.. f niiiii iui;.mi haa-i.  Tlotoavn
. I ad,ifi*ni«nn>ri-tOi,y
,.... . ..aiii.Inlr. iti ilaolrhaada It*.
itg ID  toott|«Blt,MII  be IhM,  wild
atax. tlil daliai. and ,!•- aloab- ibthl
. 1., !  ' a. na. •»* Im*
,  ,i|, ..I taa**** lh* bi
i  , at** htti
! .Iilt1il.ll  I..I  fal  lie*--  I*
.. iu Ihot <*m nil lha utm
l - a -a . a || Ihllll. l»-e tttel aglfta
--.la I'l-l l..|l*a ,-f l**atoi
a ea, |.t||.%,
I 11 in l'i ...ana .* lha In.
t Ibai. aul aaiw.1 Hall tahn,
Iht Iti,,,* titJ, iitt
H.r- 11,.,  |«f*Xa.
i   N"». I hata naabjarlioat
'   1 ,a„ ,|r»l, In, ,,. la, Ut,
^ .III,,- •illf.lb.a. a.wUli
a' '.a ..llirr ,,,., ., .  ^Ut t  A",.
.i, i. .1. anal thaaj- aughl
I ..-. titai, |a,nntlw oi Inatutily. Ihald
My hat*t unab-r my onpenu and grrvap.
■ eJa.f ll.i, «..al| |_,i
I I lli  nil lllllltl llw l.ltglf
t .-• utiiy ivMlnnw
,.,...1.  ., laa.Og
- ■•■ and landing Hi" «bm
htu,-iiI-,..-fnm*ot for Irt.ng t*. .Wfan.f
1-.IUB .tf tho pinaault* *, i. -
a.aUI-e-lt .'Itatadmbtltyi «|~tall,  ! I.
I Upnat hii OW. eb»l
I..!. I  i.i.,..I II,  *.\.t
I- ,Jo ao.1 hit. imo wm* Hum,. * nm
vb,,nl it. and I wt. afn«au-l *****
ttai* aim*Ihqr rlatltwl lolui. Iim
Mum IkUtiwantej.aaetlHbil. Oh
. - vtidaaldylotaalastanl.
a.l_tiin'«i.ll,r.i.r..laul,.lwrt.-i.aabt
Iom Hfl liitta.1 hit, ut.t-. aai ll
trtatnailnight *mm.*i. fona ttt. al
lowed 10 W» till all wta I boi.-!,. whirl
Wlt}o'c|aiaa-hlh(mtl»««lng   Wih»l
MM Mtuogh. though, ami ***** glad I*
, bai'  Uo pncnaaM m -at !**>!**-,
I an I tat* Itch again wttb nt any rm*
I..mur*.. .n,na_ in twin.
ittiin^igi  Halfnaiitltny
[ Ula ft* In ■ i h a night aa I .Ul Un Uaw
af| th mm lltghlful ItfV*, ttd I  '»t>l.lly
! 'til a Ul tttaalat **ili*-**l
tlrl'.wlnbdlkoMW.
1 ...ina. i.i. ti-.
I •  .1  a.  tlmmabl l.w.o.^tiat
I Illo, ***  IU Mfl H*» "inillft. a,
•    i  .. .*, It a-al'il ii|*llf bt
1 I lb-' invbiot   tt .*****. *t
.. ni'l ba.dii. lUtitaf*. lit** a |*jw.
I id tnMaa>ngl.<«ly lhn-eU*« >t taV'll'Ug.
I M. tajillitlt iK.ii.1 I****
Itt ***********
■- ihili Iho !«*> I**va* aal*
,n 1,1* fl*h, an-l it h I
•aght.li-i.1 lne..*.. W
UlntmiU*  iB ,. _^,WMh *sraa.
'*** THtCUllOIITY .ItWIb
-  j 1.HIMI., * ****** aTtH. tad OM ^
'* laiirt ...ilfHaeaa.
'.***'*  "I. Iho |t4H'lifting <i( lh. Irtl Mt
"*•• ilmrn tt .alatalton t **. ml ,*a, mn tm-
i libit .at « aiga i* .r»~inl fjltim-T
-*.M4Ma.  MaVaaVinnllMiwiPr,.  It—mi Ual 1
. ,.  Imtrrt.l ,,,'if uio, in at intatttwihg ma*,.
I* >.**, l.len lt» lliltl .ir*,'.  II* d*
I' I   a  Ihl alal r.i.1.~a nf Ua* Ml.
II. In* man, ntf.atT.lng hi. ib *m ttml tw*
, ffli,ty ffor.man.btordi.b.rtbildl IM
t t'-ii-l in.1 tiiiblf abja ot M. i
.  iian.
TV l.anajnm, wh«hMof. .Itt* of •
,,,.,   arwr.l. I*1ian.-iln  IhM .a,b» rd partaM
,  i'uii.l.l.™ which aad.iiv.1  Ihtl m
-  mi!, ita* tbi urtatl eel a betid who held
,  ,  th. |..r,or. .d lif« awd itatih rttW hlM.
„  TV *■«mr -A lha tut, whKhrt dlttaa
■ r human, had aftoptiil a itnttidtrwl at*
tmi'ii 11 -1 tlw artail and P**l rn-
,    taiaa- f.ihiliVhavl a ligbl.  Utttrr,
i t.m* .-tr hat. In mti|IIMWl
■ alla-'-il Mating unfwwrttati wilMt. lo
■ i, taltmtmhcaaumc,. It
'-' .ii-i t.eih.i'-in'ip.Fa, it a •***-*..
mtn ll Iho la»aM. ttal ita ,t*-t*-.i thn
: *• a mil l» IV M, ot It * Itrtt IImh-w
*, .iKlatab. iha, wlwn wo ,na,Via.»iy
ai nr—iTrr.-a,i aVaali lot Mbm nt* *•
•  . an i.lle tell himlha, V ha.Ua> rietb.
.(a i»nnil*lajij||.tra-hht otl. ■>, mt
I mmm iwiit.  .tataalMltha
.-, MAjk.aa.axxi.us*
JbA.tt.im.l-.UJN
EXHIBITION!
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
Beg regpectfull) to call the attention of their numerous patrons to the large nnd
varied stock of Dress Goods, Mantles Jackets, Staples, Ladies' Mackintoshes,
together with n full Iini of House Furnishings, Carpets, Lace Curtains, Chenille
Curtains, Poles, Linoleums, imd all kinds of materials for draperies. We give
the best goods at the very best prices.  Come nnd we our EXHIBITION!
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
L. J. Cole & Co.
Ill riH.l'.Mlilat STBBBT,
REAL ESTATE
QIIUIOH iT'I'V l.ii'l'S  tllH.tl,
I til's IN MiH'TH  II'ILSTMINSTILII,
II liana,..,, Nae.i Iwl aa K.1II.111; IVrinliiai.
.1 Ml Ml.llll VILIIV IIIMHAIII.U |l|.
*1  Iti.l l.ruili,! latial..
AGENCIES
i\»i IIANI I
VATTONAI.  A-.-I Iitv* K  hi, ul
11  Inland In  ombllA, IIW
,,'i hi IIA I. I ll i:  i.-i IHM IL in.
I  .ai liaa I
******** *_
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA STREET.
NEWS OK TIIK CITY.
NEW WESTMINSTER
THE  GREEK  CASE.
iiiiiNiii .111: 11
i
,'. •! i!„m  ..'II kmei
ll
.1  .1  .1
in.,  l.a.
*   - ,',   a,,,l iha
Ida  I'l",
I.It
RMttni ■
Anaalo- ft I -
Tiaall't  .'aal   I-.
IU,i.l '
^AJ.  ..PHEV.ITIES
Than wtll
•I'hixel lieinl Ifl llaa, ell] lia."
Tin ttarrcnrr trout a long
lait night and t.n
lhl, maion.
-
I
...
.  -
■  I ■
ln-.l tl.- lto.1
'I
ii.,I .1
titling!.! '
the alufl, tttn
If r llf  - :
trial lo.1i '
r. 1' llm."* .1 I*.
'I.-I-  -   , I,-I.aaan at
.pari.'
U
dl.
'
I
■
turn and
Tb. rini.  .'    '
pi-iewdi.  hi. 1(1  ,- „_-„-.,...
alarn Ilnaliy .1., I'LRbO.NALS
llrttll,.'  IM light
BttphMetOO  -I .,1. rati!"  .mount
w»* pu, up a! ."I." i"
r, ■ f!-
An ob.,ro|i'riiii.  .1 r I   ■
itm,, aiii. ia. noa
lut light wtti pi  ,
thii inon.ii *■
11, tall i f.-, 'a , '.!  ■  *•  ,1 ' !   It Will  be
awn lhat Atia'ti"!.,  i  I ■ .
"I Un' urilllt niiauraiil by auiilonat I"
u'clock lhl. morning.
IVIae'la ton Will 1 1 !■'-   IM
Up  lb**  I't.ma  -l-a' ■■'■,' N
tl. •
!'■"'. f-liy ... '   J .   .
alili'lilbihulll,
advinroa  *'**!** tuad*
• Iril. I'll' - I   aa    '   ||  | J,
Tlm DetUwtta -t,rii.-i i, -•■'
i l .' ."! •■! li-- ' gl r- .  I  •  . .■■
■ * *r> .'t.i, annitii'-i il.: h ii fo|.iuti.'*.
applr* .lul ntlior farm ! I
Tin IL:., in I . -.
ior.lt* by imn Ho  tun of I
idd lotbon|ulpUiit>l I'lllar''
light aaafk* na- pulall>li.<d la.l night
Mr. J. B. Ilal*. "■! ll bom. al.-,.art-
woiit. I..-  .-
utido. |aori..|dipirnn.. t. ,t:i
Hum 10 lhl UleVlaie  thW.  a-  laa  in. ir
duilr.
At ibo rr-,ao .*. of lh«i ■ ■! Ihi  "■**■ a
llrlli.b toli.u.t'li Agrlrullura: -
MtfOI i.iinl ba. da. lai.
.Soplrrait- f
Vlrlorta a
lloahl ataa! mom titled
boUM* for goni'i ihii ttd
•MM r.rb.til.-l  Ap|
UmhoOco.
Tl.. MwhtMl
nn lb. Stud llay mad ll a  ■
•Unlial .in. i ii.  ,td it
...
Utglry
Tbl la- •
Itredrpafi
ud pia<~l iu No. : 11. I ill  li I, i
tiry igofii...  . .
lag mithiBot)
TbillliH.I, I'll.  M,a It
Itaat hir .tr*.. ■
KkmIu .td alll Mil Im *
Kingdom tnlai
Lluod tl I.-*
Tin. ■.. ii. unuiu.l num'
Hi t.,1. .
tlttt yratiMi,  Ti
bimo WU iiitn lull ..liii.uso „i i .
tbi aa»i*ur i,
Tb. II.. *lt  It
Tb.nl..-.  .-
-  .-, a    ■   .
M.t. It. Ua*  '
brtag teWnl ai Utg
IV •
tilb.tandmg *i,. -..■
UlU htM. oal w.    i
i.i .. .• . •   ...
>ll Who h>t> |nt|
or—,
Btl
tna.,,;,'. i ...ij ii..  rait* i.
leOaglg. *.,•-,
Tbi I* i' • ■ a ,'toiaui.t*
'  " ' a.l tl".
I.f  T|,o ...,! a|,|-if.  10
ii. /
lo Ibll  dllnlia.n  ll..ta-olt,.i.f  profile
•   '' "•■"* i" I"" "■   ifii".
.  . i. „f ,,.f...t,.» larafat
li. lli. ■ :i" in -ri.-
I  Igt  I ■
;.  . -  -
1PI
*,  'i!"r ' . t.e.ltaaltfo
' i  na oa M,,11,1,a by .Mr. Illil*'.
MM
I i  Mi
I, Mi  Hj!ii!i , i-
i!iil tla" Iniir  I
, iilng  (..'la  Slid
tor lla i  	
■
lo 1 p. I .1
it !!aa-r  llalli  Mr.
I I  •
B
OYI WATCHES
J. D. BENNETT'S.
I
tiuii. I,.- I   ■  -'.i* ■ .■ ■  .' : lung t-t,
tatiili  lit
■    *
I  *
\ a --.I
-   a
i*i*  r  I.a.  '•
ipaplln*
' * I    .  • _'■
.    \ '
,rr  I.T
'Hll  Iho
•nurlly.
: '
trnmiut ***** *>•*'»
-  .nf.*r'i ttl ***** ill-*  i
I
.-  -  i
mill Ha,i' a i  fur t**
\ I IM  -**>! it' "ll Vli; .. \L ll
-.it, \\*,*i ,i i i   i-  ,  ■  f -  |
All ..ll.. *  , ; . I-,  .,
FONTHILL NURSERY
N.i.   i  ^ -. •
Nur» ri« at Yo;.xt\\\t Oat.
w. I.. ■ i
.   i'i..  «!,»',!•.   li- -
.  '  ' ..   . ..... I  .tin  M|.l|UII,.l,
-  -I** -  It  mi.,... t.
UloBlU
STONE & WELLINGTON,
.1  11 I >\* I IIIK UU**
U.I tit II lllll.
Where KS..1!
tit foot of
IS Mary  St.
Webb?
i
■
GUNS
m* ***** tint*
■
i
\ .      .
111
\.-ll.l\l
-t
' ■
'
. i.aaf'a. I*.4*llaa*.
I
'
1 P.ial.r u ,1. Pablt,.
■
- Hull.   Ii-'
'
I latnaay i
In l-f
-l 11  Nt- I.  a,  U
Malta) ,=  I tl
p
•III kaa. a!! a'
Amwtirgil
Clab alil V brld (bit timing al I
o-.htrk in  Mr  IL  ,1. .!..-
MiKii,,'- an..!  A full .Itn
•Manila  - ■  .
Itt|lart.t.t .,,,..'
Thru wn . good • in   if tb, |.,.
Ul, l.ll ,,lgl,t  I,  1,. :
rosa.nd *.I I.  -  . ■  i  n  p,,.
M.taUlitt't  . ..,  |,tt,
IM.Mt.gOM ■
tilling Into far WrrfaVat.. of.!' f
Tbil'i'    . • it   ,| la.l a,-.1,1  at,,
uriou.l, hllla Ikll •.mo lr;al ..i,i|...
II
aa   I',..
ta^n^P^^H
alahrdf. 1
.kal ..It"
■ ■  |,tb.
Ma lh tbii.it, •' f,i.m Ihot
It lbi|*|ir*. ia not t„ i....  ,
Itm 'A  rtirgr. ||
Iblng.f
Th» MUM n I a, lha
•  I' N iln! at |.. ,-.ii., night . il, ,
rttlOOf ff'r.rfl  frarelghl   ■■   '-..f.| WHO
« » IL, *'  i. tl  ll
RUntl. .1  .ll.rlf'l.  lo.
1-i.aatk -. i .... i   . ,  ^
Mbajm
A !•• 'lU'  •* .   I,.,, a
i"  * '    - ff.ai M.laSrr* .
gl'.*  ab.rf.  Ud  B.  ,1a. 1   "I..   |a.|,g
„• . .
IhU, Kliltkl .lad tltlaf   '
WlllMir.lt.il dMl  "
by doing i"r 1*
Att"" ■ ■ atadalpr... •
MJimiy tnd . ptRhuo, ■
|rtitiiad|*nii..i.r*i  i
******H.ini Aitcth .,„ lop .,f iim
U
■ I in*
I hato »'
Sal I.  |rrtaaaf..a.  t...  ,..r.
'II.  frj-rl *.],|, It .,,;
■III n.'.liii. eg'* N-i.-A'lt.,! .. f  r. eat'l-
-  'I* |-'.l|
•Imlit. Had  I,  ipi-lf.  ,,.  I.   nrrllalni
ca a leald all' nipt lr. .
r mi Iho
'-.lllll.
t till*
-
bathing aa .1 latnltnlo
la" ii.1,.,,1. haa, ,ha, a|,,
tmaWhoiH,.J .77 ', ''•*"" '"* •">'"«i"
JSTSTart t n',.1    ' '• ***** **<* **•' *»<*'***"*
SSi'd.^."^ ',   ' "*Unfit
Impi)
ir  nabUott.
aWjpS-**"--
li .ii^n. ."^1 ^.t""" """i-'* ***** nti*   .  fl   min
m~..l  '.   '"                  '"  b» a...l«...r.aiadll.o  ..,!„„„„  ,|„.
••_',"" ■•      * ' v*>1 ll.l*.I'.«.l"l 11,1'Il.p.11, -
"Sff    ■ '....l,..,.»H,tII,.|„!lai;',lo,
o^-ol   vJ li.T'',!   V'"  '"' ■'•r.'.*r  aill,
il»r..  ,,,T    1'"':'"',*" '      '""""« *****  "I'll  *"ii!«o-
TS WSI-«g.'f< *«» ***** P I I-  .nail.  I.,  ltd  •',..
CltCl  Ibllt  bfrilh  ibflffally  at  tin, *„,.,,„ ,„ ,.,t  „r,|,|!,   ,|.   .,,
a'^SLSSLlLi! V"" *;::^-> *< ■ ■
...in.,i. ,  . ind. btl to tll hw mta,
*!- .' ]*,     " 'I""'!'!'-1"''!"!*" n.,„.-l. Im paid n.ri  a„o,,,i.,„.  III.
„r.-,..',.  ." "'"''., ,',* .  '' '" """'"" 'l'i""«li'"" I!" «!'■■!•• nnplo...
. ,l,l^.'i"""".1. ,'■",*."''  II'.""***-' I*' ""I  '"i'ii""  »»■ il.al **f a gi'tllVtiu
.11 IV prafe. at Ihot,,,,., an • fl f - ,' .. ,               „ „n;,. r „| ||,r ,„,,„.
day Into hi.,.. l.l.. f„r a |.alo j.anaplial „.,| ,|„,, „..-,,,,i,„„ pnldlihrd  in tlm
..rlitritlnri'-i ..I.    Tb.  na.l'lai.te. ,\.i.-A.|-
Ii.df.ldr.lal il,.- .tstir.allutal s-ini . ii,,ir,rr
gronndi. I'll Ifaf la. aan Tbaaftelar tnnriillil
Tho .plrnell'l alitor a a,|, .,|T.f.e| lay ,l|f, ll.l..,.!.., .tltaaUa.'
WOtnA. IVrrin. ,.| Vi.i,„ia. f..r Ita   .*, .,,,;., „ ., „, „M  N,« „■,.,.
hurt V-io HU, rrflllior  t.*t Ufa o. ,\,,ai, .,,*,.,      ,  .  ,
.11    .1.  ..lailalllon  in .1,1.  ri.t.  I,.. *"'""" ' '*'*" ""'  '"*''■"  ' *" ****
IT*    i.Mi-d lr, Ihr TrrlOtlo IM.to  Tll" » aWM lOtlghl   >'               | l.|l»|
., pi".l !-' a---, *!,f.o llmr* In «urro.., Ifl, f. t  !n   la.,. .,r>  Hall,  al  •  ..'a Irt af
».fl tO bltremr.  l|,r  pro,-oft.  aaf tlm e„m- *liafp.  I"r  III"  lr.n*a. Ili.fa  f.f  ler.rei!
pilllor. laaa.itfo**.  New  it. It aal* * are* «,.. lallt
IVofk fan Ibr-alfafaaaf f ft,-nf Nat, i I ftf lllit lit I irtl-,
uin ailn.,.i.i  ,tti ii, ii  .in,hi,     n. i; N,,.
tr.oif'i >,o aapand liny will  bo rot,,.. -.'tal,,!,        I'i'.ldoiil.
:ARE YOU?:
a a
II....
a. "
» Ma-1  -  - a
', TRAMWAY LINE   '
"  '    I  I'l« it* I *******
■
■■■ *
n« * ** ** *t
*  •• .,«.,
JUST TWO LEFT   !
#  II »*. l-.'l.l»l,ll,,t.
Mi-<n.i  [..ii  i,.i  i
F(E THIS 1(1
*
DARE OFFER
II • . ".. llil
1. .Il.ll
■  ■
*f   Mtajriimi
■
* ACRE LOTS
• n mi .
Lneroi.t*. Cricltnt nml Bnti.
Bnll Guoilt.
531,53a 535 & 537 Front St.
PUNTS AND FLOWERS
HAlaF PRIOE
tttl**-** MMM mmt I .*.
'.'* * Um*
il  •**
SONNY SIDE GREENHOUSES
I, ... \.
A.  C.  WOJOlt  Protr.
Now You are Talking!
Gnvkfi ;v. ..
Corner   *•******•■ •* u- »
vv""" n..*bf*4r I"
•  *. a'
d^n'i
'
tammy. Tta la.it. .1 ..
aat.tttr.1 of
H  Ibr
tbiiw Uat- bti, a*
"1 i«*ee»!**tnl nf I'mi*,.
• bdblagln Ita
fall amwIMit,
and iNt-f-i !*bti.a  lit
M| toapniirtM It
ll |*>u It fall,
fttrta lb* * ■«,*,
,..  tta  o.inlag  dt.tt
aa all..• till  ,.
of
li r*wt|.Vt.   .* •
otTtttbilod'. .
Ih.lar.ttnlbt.il,   tl.
l-lir   tlflM.   fl
ttanlHia  pa.,.toava,d ...
llr»r,apa-n*ilt«rrtV3ait,,,
CAMPBELLS CORNER
CLOTHING
MactiD.osl.i3
1
■
II I
|*ra«Ui .li
"■* In Ifit
«l*-f ?  *
ll.l ** 1***1,,****,***)t.tHHt
i't tltrliH anA *u
*■' «iilt ill |.t Niii*-
PAR-EXCELLENT
1 ....
im Vmtftt ****m\
I) L.l'.  I ■   ,  ,|
fr,»li.- » ihiAtr . *
flitl fit-.
.'  1.  1  .,■■ i-i, ax .
T.J. TRAPP
710 COLUMBIA ST
*'''-*■'"'*■''.. 'IT
Pattls&SiJti
Hats & Caps
* * * *
1 For Oood lUTOitmtiutN ko I"  '
Real
Estate
Brokers
-I'i.'l.t» (llll I'll'li illN.ll'llllCII Oo.
linr. :!imtsoii mil McKeuzie Sts.
HI >
REINSTATED
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier aud Hotter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
Ai*iiiNt.'iiii|*-Yiniii|*, Blotili
OOLTTMBIil
.♦»11»1   •« * ~~~l'ffi'j - *** >■
*********   i|-M>pj "ni. '" i' nl
•••
I {.lllllll  ll.'IS  I'l lllll'  .llltl  541 Hif.
The Great Exhibition is past,
But Still
The awful  Slaughter  of  Drygoods  and
Gents'  Furnishings at James W.Harvey's
Goes on
While it I.i.i*. it ii like lhe rivulet of which the |«»i i" I-■
.1 bli'..in^ in .ill.  But It will imi l*i.i forever,  l"i ■
M.n   .upl   ttiaintii   come   in   hundreds  to iht
yri-.it  ..ilt-  .iml  tin)  iiiiit  away  uiiii  ihem hug<
«**
Parcels of Bargains
l*'..ith parcel meaning 1 Iwrgain lln
less for each buyer ili.it follows afterwards,
and there must sometime be an ml "I it.
Be wise today?
Tis madness to defer
Tin- i.iinv season is just setting in
and ivi-nlniiK must provide .1
stock  nf  garments  for  the   winter.
Get them now!
Get them cheap!
Oiiir this sak- is over yuu will have to pay
Irom -5 in (o percent more fur what youwanl
than vmi can huv llu- same oui uis Inr N( *\\
* m *^
Come in?
And m*i* what wc have anyway. Tilt,- a noli-nf tin- |iriu-s
.uul make nitti|tiriv,tts. The n**<«ts wt offer "stand upon
ihn outer of iheir merit.'1 and we challenge scrutiny both as
in i|n.ility uul prii ■*.
Jas. W. Harvey.
***
*
.
»
HnccMior to trn*. Ellnril Ic Co.
8
-
. »
»
1
**************
A
•A*
*
II MM IVtM ,
a
»
'
a
r
■
It
*
Illt; ti.taaiMM, al iiiuvi.ii.n 1.
Null
On the Market
and itllii,. f.il .1 pur*, lanili.t
$300 to $350
PER LOT
im ttVyUtaMttf  Mlf ItflM r%*
utr-t a }• *i
These lots
iiiiiiui tmi 1
Ooliimlii. Sl 1 Ilea Wi>tnein*>l
' WOODS  ^   pOLLBY
,

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354068/manifest

Comment

Related Items