BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 1, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354066.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354066.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354066-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354066-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354066-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354066-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354066-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354066-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354066-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354066.ris

Full Text

 W.J. WALKER & CO,
RU ESTATE HIKCIIS
NKW WEBTMlNSTEll  -  -  -  B. 0
W.J. WALKER & GO,
i MiHTimr.ll All HI'NTINTU ANU
01TT MIDIT'lKli IBBtt-V-nO
TiLiraoNn »», turn wst.Tnii.aTB*
WITH  If IIII'II l.s IM.'ORl'ORATED "Till* Mil.)- 77.'/"/'//.
\TMIIICIt .Illlt
NKW  WKsi.MlNsi'Hii, iiini'isil COLUMBIA. St'NUAY  MtlllNlNii. NOV l.M lll.lt I. IMM
wit. bmu.Ii;* oo„ i*Rormi;roKfi
FOR SALE
tin: I i:\i.im.
SYMPTOMS (IK WAIt
Ollll CABLE liHTTKH.
lliu- ikt,' Iiimi. ■„, Ihini
titiiHti'. Siiltuliii. i.irit iitinii,
rtStlUCIICI),  II mil .iilil iii ii |ii«
,t„.i« uiii i„*.ii.iiit*ii into lots.
'■'I. r.*.. III..* lota,I,, lk|, nll,','l.
ii..,,,', ,,, i.ai,,, „■, biulnm
property.
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
I'KILSIMLNT HAKRISON 1'KILATILS A
BILH8ATI0N HY 1118 I.ANU11AU1L,
.  >., ,1   J  11  lll.ll,I,fl   t.a'llairillll. 1.
!-'!.   Jl
I I    I' |  -    i    'i!  -!.ll.■ lliltl l ll.
'••it !»l    N" N1LW8 01'T1I1L WOKI.l) A8 WA1TI.1I
H.
H.  LENNIE
■
il co. Toilet Articles, eto.
al.|.|.il. In - In I. I. I   ! .  Hn-  .Iiliji'i-l
. a,,1  -. i.i.ti Rlilnfl
ll.ll 1 larll't  "'Iillli Hit-  llllll  lln   I'li'-I
.llll!  III!, llllllillli,*. ll„ll,ii flailll ttll    II
'  Inr  a
"In.rl linn   tin i*  " -itt  -
nut Im  |iu!i!ii .iiiuii   -ii rfl.it i  I it. i
dllpUl'l  I'.llll'l'  DipUtSMBl  ill'HII.'   U-I- Itnl  ,tt till' Nat,,  It  |il Jit   li.l 11,
I'tiritloil  Bhllailili in Maaai,,.,.!,   bill III* ol»rort
1.   ...    —. .    »  —,   —  .   . Ileal!,alltf  l.lll  l.*n   t. , .... ,1   Irallll  lllll
Proirio Kiri't tu N.i.ili DlkoU   %ftft JlhAlmtl id ■ * lolhf
AuiPiititii  Misin imn.'s  in  Jii|tttu  utvil luthorlllfi llitTr
u.'l'. iini B ii-
Clitlt't c.iiiiiii, t Intuiting iti tin i.tit
li. i;ii-i* Su nor Monti Burt- Tint.'
tl  o  Miittkti  S-'iiinwb.'ii'  1'liiln-
Mi  Mitoolii df    ■ ■ *•■• Ito Inlor
lll'll,  I*  llllu  -,*,  ll  t.t 1,1,1  -Hull  1,1111  llll  till'
lllll*,-,  I 'llll-  SI    J  UlU  -    I-.I   I'U.'   l|l'|.|f
ootoi wir 11 in ii i*> n Improboblo. Tho
bluitoi .ii Wiihlnslon ItuytU for bomo
oomiimptloii only. In rlow "f tho oootlni
ItltK-tloill   ll ll A  f'T  Un'
,ttliniiii-.ii || Li,,  flll -M"1 ",'1
tulug  li ImHpvoi iiiiii
ll.l, 111,' . -I. -.lit 'It- I nl  Ka-Lin Ol  llir
OVKK THF. W1RK8
Wm hkt• BOOBM Ktmrod in Cork Toil it y   Uilt.r  II nt mil of H.itly
Will tm  KilU'tl mi flight  Cutting i  .   ... [willed  I'liotllobo
Sm,i..ii  of  thn  Tory  PtpOTI   ■■■ ■*  * ' thll tboBligllih^iro
M iiiu it  Ai 1.1*;.I'*- BtatUtt Uuvi'lletl.
Oolonnl  North't  V.i..t  Wi'tlth
FOR HALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
II -I  III. I It I |1 A  \l ll  -|, it I,  ul
Tobaccos and Cigars.
. ■  . '.
\ \ i mil
li.  tf - -'
I  |ll«t-lf*-1 II II    I'   11   |   I
M. ROSS.
_ Thomson
Na »  VOL, let, 1,1  || A  a|*Yl«l II
11 * Mi I lint t.l|.ti-„  lum IVukl.llW
»!,.   --'I'lia- .llallaa I   n„i! i ^   |. .!, I,!.,
»,. ,„lii|lUl.-.| mil,  .|. -
llll t.ll.l Illlt  1  . t a—.,  I.,
ithi-Lilltlfk. ..I I'l.-i-lriit  |||,„M,aa   llo
,,*ik mi Ikat i.tti, .im -t
AMAT1LU11  OAHSMtLN
a,itlll a; Hi   I IVrtt Willllll  llll
i -!i  uii -I
III. III. Hi 'I li .1  .1-  l.i
nnnurr  Diin|i AIiiiiii in Rii|lalltl  ,... \t.. i,..*t) i e'.l.
nil Um ClllllUniloit Slatn ftnArtrl
FACTS  FHOM   FtllSCO.
.,  ,->•««
at ,fl. laaaaaaaa  I    l|*l
«*lMttM, ,-tafftea.at,
■I   RotHRI
tv  *|.
I...l|a.al,  Haleal.T   ll    'I'm futt   ||   ,h.ae..t|..
i'.irk !* Il.ikl'.l  litlttl,al   1,1  Ullll  1'eili
aimula,  liiilmtllallll.llli,  Ilia'  1'la'ia'iii.
laala. *,/
l„*  I a...aaa.| at |*
Bit .trnlrra.
I'l„  IYa.lati.tw  Etowlm  Ctub'i -ma.,,. lolat-titiillis Iki i't.'..-..-<   "-'"• Ousel .total  ;i  'll"'
i.,1111    llll, I. ..  , I,,  il    1. -!■ Llll   ai|  !,.„,,.  .11,1  | 1|  |.   ..Id   11,11   »   J'HV  lllllll'   I'llH"! I
a alf.'l,  .1* al ff  I.UtMtU  mil  .,,.11,111,i.if .111.1-   |,in.  ai 1,1.-1  I'"''""'!'  '"ll  IfOl  -1"' —
1.  antllM'tlli-lit.   liaal  1   lilla'   li.l  |„,„ || , „„ |*,lallr aal,lai Iraain  |jm   1'Utaalltf Hi  Ihi'  lllll  .'I  A   1
Utile I.-l It till'  mi I-LI  .........  UlaTll   .Imt Hi t i-t- |ni,|ai,llli, I.iiiiiiiiiiI ttllii'r  *••"■«•-,    «
llllll
ii.i.ii'IIiim: 17.
M.,in mi i  tin KliAKCX
iil.a.l  .11,1  tll.l  !„ I  |.«.|.. a llll I llf.e Ill.'t  ,.!  Hi.'  *****  *****  ' I  '
I'll I.,  ll..  "i.il.iil.'l il..  Iiimi.  Ill I .lillimth it.rt'.ll, u! ||„,,tini,', .in |,„„.„, ti. - .... - ■-■■ii ii'.t 11,., t tl,.-.--,.
Htt.ll  I.St,|tl)  itlill  IllSIII-illU'i).
OLONIAL BLOCK,  NEW WESTMINSTER, H.C.
■   i  WtHtlM ,\  Ql . .  • ,  ..,,,, |
I'lt.ininal Ui.*l Ht|ti'i»jft.i
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
UKAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I I! I l.M II  '.  ■ ...  I
M
Real
OWAT & T>
TURNEXi
ESTATE
' -  ..li, nil, in,.... 'Iln„<  „.„„,,. hid li.lrliai**"! " ""nut	
*   ilia, allli  Hll.l til  ttt i-a I.  tli..1,, Mil lllll t.t laai. a ' ...   ......
A:
Finiiintlnl nml Inani-nnco Annuls.
BARGAINS
I IMI M lltl ll.ll*.
I. Ml l.l
UNII -I'l.i I US'. I\ AM. ITS lll.-.S* lli
AM. I'lllllll-lLt i U1K1I i
ran
iii.n ii-. i
HMtll.'lll'l'-   -    '
ITWAI
-inrri-ii i
■ i
11C1DEST AMD Lilt.
!
aisiss
hat.) <
*Ht* ll.tvt' |)IO|ll*lly all .ill ll.ill'..
■ i'u- City .mil District.
FARMS littj.i ..v. .1 .m.i Un
mproved.
Lol. in SOUTH WEST
MINSTER ...ni iom.' clioaco
lot. from 1 L2 .mi's iu 2 1*2
in - in First Addition to
Smith W.-atiulnsli tr.
CONVEYANCERS «-> FINANCIAL AGENTS
■ II. 00 ''1*1 M'  ! ' Uiiiii «
-  '
ttl.fttmm*  **,  It I'.**  H  *  ''I
WOODS. * OAMBLE. Now Wrstmluit.-f. B.C.
iHKITISIl LltlN
MAINLAND,
HENRY l.KK.
,irr ill.- iillliT ill  llii
day, tn- .in uii' tin-;
lnls ill lln- fit iitii;, nl
Moody Square at tht-
Me price  nl
ti li, .md .iLi
;   li ■
bappcrton  toi  il
miiii*  li^im    i
.nul examine mir list.
Oflia*. ;i i Columbia
Street,  Nt »  VVi tl
minster, It. <
Ii-.i .jit would lilrlk llil.ii..'li lln- Itu--. .
to till-l»l .It HI.**   ||a in.1.led iaial «U „|  ,4|.,,  i|„|,|,,i  |„,„„|„,  aa!  1 Haaa.  ****** ***** allt'llll.'
h.'lHi) .i!|.|«i|li,|  ll, Sl'ti'lll, lllillio ittrtlaa.eli, lae.l liar le.t|er. ti ■                an. I. lultl)  rlliinalitl.  ll.tl  atilild
III 11.,  ..liul intliil. |. .   (l.tl, la,laa ..  .-                   ,|l.   If taalt, .ee l".t I,., |la laHll,,,.   ti.  ,i|a. .
• II ll.JlIlt-.ilal Ill i|,|.,ii.iniriat.  l.at I. Hia. Ill f. • I., it  . .  i  ,   tH.|„..,„, ,„ ,.,.,. ,„. „., ,,„.
il. altalnntlalll. Im II.,  I....  ,..,,..                     1.1.ll.lt    I-   I'd ,...h|.tt don llo
ilrimiid f..r lb.* i.t-ill „! it '. t.i in.i i '"" i *■' Hi" • I't.t it inninrrii* i arr-
i. i aaaiiduia.n ,.,.-.-..l.-i,i ,.. j .im i ..fi,! mid I                  ■*!!'! Inm ''" *  II lfc*3|  iiiu li  ,!••!  aill and
mad ..ar.i.i.,t of it. ttu* -'-iii. ilt.a  i      ihi  tatnli  fina  lattatatas  In .mt Hit
.ulll   Tin-1. .ult ..!  il,.  i . ..... •       l*|.o to mii.' al  ta.ll  driiiiii. iili.ni.  n  i.  I.. ■ |—..   I.,
Ho"ll-                . llln, alll, I, a I. Ihr fl,w,l, lliltt.t'„!,,i, llol litlil, n! tin'  ||„.    ,nl..ii.     mi„i    |,,ea-    .. ,•!
'   I"   til  Ik,                  I ditl.l.l.lt...'.     tkh'ki             'I   Hi.  I     .. !,*.'.    ||,,|    aatlaiaaa   ,|aai|lila-
-*■  i.'.i, lllllaa., in.i  nlai.i, I >. .1.  laltliii! !-.                          ...'il..|   li  would  Ilk.  I'ni
Mltll.trt 1L,1I| III III. la| u|.a|a lla lNataae-.li i-a.   *l  I't.-I  ate.)  111.'   dllfa t.'in.i  ||  ||||!,, I,,...,-,. ,,, .,»,, 4  iU,til|.aii
Ik   .  1  | l"Hi|'l  r,'|il,  lo  OUI   ll», arl,,. I  I.-l a .                          \        ai.i.  ,f|,,r,„.
II    tl"   Illllill. ll.li',                 .'larttalll  llo    I  ||. , ,  . .,1.1 la- iin.iiii ||„.  M.i iiih, ||.
luili.iiii.   tin,   i   ,..!  ,   at otk.Ul                       Ml  .,. .an.!..iiniiiii.  .iin,..!  .t-i Uir 1'ir-
drll,  Winil.l (.- Ii.ik.al .,,..., ,. H,   Hi.i  Iin.i   ITOrrlklM  *W ll  lie lille-t It'll, .lol   it   W.a  Ifl-'t,  atll. tl
all  | l> a  al  . ,.!,i li Hid aitllld llltl  lW tola - <l lit, I,ll||| I It llln*, H It ll   ||,,f |„. M .aa.la,  ,1>   ,a|.......,   ,„,|,   |, ,|„.
IIM    llae-  llfl  Ihil  tlaail.l.-l  llun  .|.-1.!..!, i'l-ll'-l Iiimi. Ha, i  I  ,a..„t  Im  HI,-   I it.lt-.-...  llifril. w.i.-
* ' ••''■• *i ioltka.nl  lat » i-m, koaa. hold ia ,,,)„,« iiit,i,*t n.ii t,.-*.„,i,t i.i nn„i 1,1,1
ail.Chill ... iniiit  < < hnl koeotal Iki  rkafaatliiiiilatiO'ltttaii, lutton md
.lid  rllel.-i.tl,  hut  iii  rltral  aea.  II trial altl, (kl a .allalla.-  lo  ,,,.,  In,run.  Kit
TI.I. ai. ml. i,,il...I  lltal  i>, am*      t                             ,||,  iS.i„.i  ||.,;v    ||„ |, |,.,kr.l
""In.i ll.'l, o( ,1'.' d* i ,|(1- |'i,i,i-||i,,.
naialrtrtaaf allh  Mt. IlllHaa'. lie ,...«.., Ilal.a  „  ||„   ,|,lr, ,  ,,,,„  „|  ,|,r„ |,,,,, , .
M-lali-el 1 ,e*|a,r*t rrt.nitlaa-Jaaailila.f Mlla Ho lr lull- .ltd  ,••.** 1 ,'t.tlNtlral,,  >|aln  drilta.  ind  lit.
!•!..  l.-.a, .  t.na.'.i:     1*1 '                            Mt  I,,lit;  .,,.  fnoall  I.
'  ..ll.l  llirda*.  >     a II                                                  *> I        I'l,   lllll.   iill|.l,||-" ,|„.|,,|,-' all   .-,.„ I f** 8.III.IS «11  ltllll|>'.
lie. alt'ilarl. laa-ii.tirrd LUr Illlt. «l*  i.k.d  ,..  i.t  .-  1.1. ir.  I,',, m„.f,, ,„i,ti. . . .
tlinirnl l|l*i|i-l tdtilt r  i  atltlt.- illil  »llltrr   lead  klndl,                      ,  „a anna..  ... .
|.trl n. a,,.l hr I.„.il ih.l thr .,11,-1  tl,.-  tin,  lo  Uai         .,.,,.....,        , "'""" M'"'','"  '"'"■''" ""'.'  n
«rt«,r |',r,.„,,l !,.,  „ H,„A    .„.                     l,ill,r„o„l,  ..I  Iinill,,,! IO.„.l.|,l,,  l„l,,,IM,l.a  -
....   IMlt.l.,.,lL|..,l-d.l.,o.lUn,ll iniai.1 8...,. IV„, md I'll             loolka  IWkllkSlin, Itlkr   Ihr ttoiililr  . »,.,.„.  ii"l   "*'"l-  ■'  *J  'l*******.
North America;  I he Iralka, tooid ba nUblMml  aiih  tbr ■  ..Liol  «**■« *"'l ••'« d'.|"il'-«l."H "trtlltnr    «l„.  I  ll.r,,,,,,*,   Milan «■• •
Mutual A., i.l. in .mti " I                  a. .mm. n,       T^iiltu-Z   ",- ...'nivt .'o!i
I'lnlo Glass Ass. lid         ssM*sssiu •■   t'-'-              IV talk HUM I tUtanll     •                   .„o,„
I l.tl.  I,I.— .is.  IIU.   T|„lw, v    u „,,.,|,.,0 ,,|,„„,.,.,,„«,„.,„„ otSsakat,   M.00  ...  ml  t.i Ho...
..I Manchester. l-.nK.j*.;               .!.'•*- ^S^X*ZSt£SL*m£i ""• '•"".•:".1!-.:" *."" ,•?"."l.".,- *"' *'<"•'.••'- ***•*■** "-**■ "'"
A GENCIES:
Manchester Pile Insurance I 'I- ni M.Hi
chcsicr; I'hcnix Im
■ Bn "kltii (iin-).
Citiiens' In-* I n "i
Canada (lin-)L l.i|iiit-
.tlilt- Life Assuranci
* .'i the U. S .
Accident Ins, Co ol
llie- ale.k aaf  lilfa'k-  atll kil mil  11*000,000  ailll'llltO'*  Willi
hi. t.iiaiii  itltlaaaaai plying  Iiiiit any
|| DM .l.lillllta'..
Ill -1  H IH,   I! 1   ll lhl
li.l-   ta'l   It ll'.IIO't
II a. •   I. t  la. a |l  lllllll
out  Tli.i l" Il'll
Ileum .1 I,.  . el  .mil l.l Illt'
.   -.-lla,,.-.
.I- ii-ni'iia-
tl Uo,l  I  . Ill   I III Na I
ttllllllll  ll.lllla.ll.l  «lni  kill
".-I!";.!;' ii"1"'   i it.  ""* -*■"-
,..-.-.  UJ,  aaaa! I  l.l  ll,!  l'i.!-*.  |  ti-l'll
lor ll  n II   ' I.'*  I
llol k al  Illlt.. aaa, ...,...-  alia, llttl, Hial
j'ia.1. I !n U»
el.la.e
I III*  1"  lla.lll
Mill!. Ill" IIIUIH-I.  •!>•  lll.ll  I"  will
la.e'i'i Nailllviii'* rkallMia ta* i tlilii
I.U ,hi'ililltt|tl"l|.hl|< "I  Hi*'  Waa,I,I.   II."
I ta.ll lar la'.al, laa Itttt lol tln.il. .1 w lllllaa
tliidlilllr Viltilti,  of  aaioiilh l! Hi*"i .!.■ j.iii.ii.I.-..I
... „a,„„. oiiolnl „ 11**111 li--.ll I «»l'  ■"* laoiol ol
 1 Kiilllllii .'in lliilil".
Hint I  in in It*  -l ilim
Urmind of t'kill lot thr ,..ill  I M   .  kaof. «k». Ilml Hot Vin.i
aall taill  I'ttdll tl  la |.'lt.*, Hall ll|.'|al|
hi  !.-•  •■'- i —I t-l.*  in '*•**'* ""' . rlnlurtkai laa .1. t.	
I  ....... -a.    . ... .1 .  - l..,f*  ...laall la*  III  llali   la_.it  HllLllll  l.„,-,a m  .. * ..    . ...
 iitii"  iil.il.Mi.   ; at.ll—tiiaitf- tinpairl, ,„.m tVaatiiiiai.t, l*"ir i.i.»H.. aa, il,.- Ind auk , ,,    ,,  .  „,,| „,„ „,„ i',,,,,.. i,,,,.
H.G.ROSS<feCO.
(iiliuulili, St.. Ni'ii- Wi-atiniiisti'i-,
tr mi ti i\r
lo .Mill
iinill t ll.tl.
...
.  • ,...
Ih.l   Salt.   lllll.*   kl '«"*•' -.1it„,„l.l,rd.lll,.l,„„,l,l.|.l.'.r.|.„,
1-,-,,  M..1!  Ul,  II..  I',l..i   ft  "I |Hl«r.l  .*.,I..!. Thr  T„„
a.|.|. I.  ■ t.a.   „l,|   ll, 1.  t|. «,
a.I.!| ",t Mi ml.I ,  ,il,„.  . ,|.|«||,I|.,, MX ••„•
'..'  ll.ll  it  ttmt  Ualli  HUU.Iillli
.till, l.at    Th.-l  I'lldrnll,  ll.lnk Hal,
.1,-111, kn. II .'I  He.'  lil.l,  maatrmrlal hi.
Olia.Hl  Irla  tra.lHa*  In Ihr
IN-ft  .a.l  l^lttaadlllh ani-
ll.aar  ar,r
Whi, a Oounlr-/.
Mill.  I,,',,-.   M A
'   ,kr .loaatlai!  Itaal lllllikaita.  JJJJJ,
S  H. •*>■  A l.lllai ,,,,
"I hi huh aln.1.   It
tk Ikt  aim! •!.-. I ' '
I  tt
al.  A f.l'ilir IIIUllS a htaali
AOHDNTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
*hr nm|t.ll  M  %lt"
I.    VV    im.  tO  Hi
I f**4***t*
■
ii i.tM.r, n utlt «i
I ■*. V.-N-ll I.
iVM. TtETJEN.Mnnufaturcr "
H. T. READ & Co
UIRRCT  IMIiillllLll- "t
Shelf and Heavy Hardware
. *, M
Policlci wrillen without tr1rrrnec
to home ofllcei,
Uthlr Aililrcit:  "ROBS.
A.O.C. Codo
int  Tbograood U   **t*A till    -
For r.';  Softly.
■*M i nu, i'».  OoMkn
Nuitiriotcodtot of I\i1k-i> Jubo l^nwtat
i.-In <• .'>drMM«fT*t«tiltiii*'I ' *
uf IbpililnM iif|<iiM*i lllrll
(Nir>. .hi* I-.t |
llM  I. •■Ill's)  t,.-,   |,.i«ttt1h>t,  l.alaf
f hh-r Word of Uw .i.i. in. bono  1 «»
Iwrn 0*bin| til li-iffti. Itnl  Att '
****•» m*
S
GARDEN
Si'trwt lb* HiMiiio-tit-*t
DonoSi HU-UiOHobM II  It*
i" Quki wcrturj •'• "'  v
tnOt-l Of ll'l* i*»  »t»lliM.».  t-r il.al |lil*
wmMhi i . tl.'.#itm In.* lit-****, tlr
fmrtof KM-.  JipOO. ttOltOf tbtl Ibi-
MiMhiotii.* *i- *»h  TbU it
tbv f-orlbqnil-' * tktl ttt • ■**** I
iti\l* •■ll.'* VMiM-Ml" HIM*'rt UU\*t* lltlt ""I -
I -.1 lil.l
'  X\**i Xi I ll  -llll   MM IN'*  »IHI   l'««l •  *"
I IMI'* .1
t   '  - 1 i **\i, 1**1 N*.  lit
- * it.i 	
IUIM .  "I •■*! I'llli I" lil Of Olll ||
-AND—
Ml 111*1 *
ArmNtrong-TouufS Block, Columbin St.
TO THE"TOAB_-
Lamp Chimneys
Ch.-a|i. 8t*tt.l for qttotnt Inns.
D.S.OTJRTIS &c CO
 DRUGGISTS.	
C. R. TOWNLEY
FRUIT LANDS
S.e|i|  oil
.SIX YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
$1,115 For Encb $100.
Nm, Forfeiture i ..nir.i< t  listnic Insur
■nn- Clause.
i .ill ni Wriit i.u Particulars,
A. B. MACKENZIE & CO.
GO? Colombia 8t*rt. Nf* WctttmoiW
■ ib.. Moon'*
ii..tt  itii.tii  i-i It, Uul *Wto Hn'
nf  llir
Wtt< booktd i <«iitif tmi iln- '**** mtii'
..i.i t..i,v t.n ^u tn-iim loittod
oi  cM-pitioi  *****  ibf  rmoott
OopUloFlM  I'til-tiil Hi" 9tt**4 1''
m ,1    M . 10   tilll,   I"  flit
III III t
hoot   t'l"' .ti»
M titii tlitl ll.r Url.it, ii.l.i.  .Hi    t*-iA   n,(j   mq|J0|   ***A  l"i»
-ll.-H  l.ttr  M.l.liM  *xi  |.,r,t.»t,.|H.|..  ,,,„,,„  ,„„„  |id  ;,,,,  ,liH j ,|l. I ,,f
J.. ..  i uVI .?. ""tl'Mif-ib.ii ubjoeu lilroloo-dto „l(,.„,.t  . ,..   .  •*,*,
*J  J"   ''   '  ',   ;  Ibr  -.1--I- -I ,-..,.!.  thtlh  lllllbl.  1.1  mi ,..*, I'l. *  ,*  .  I '..  *,.•**,*.
■; cootnl lAmttttxm „„, „...„ Mtlll | . „.i. tbw
Otl  "•  lAul tlita t.tit 11  his bOVlOg btOO |tt'liiil op I
LardOptafttfO  |l|ril4i^l  l.altt  tl  tli.   '■
II,.  i.tflli ittlr,  <«-f.tt...|iiri  tllKO.|lti|  tbt  tin IHl 1H| .if
tlliln  11* ilrtltft.l
llw )mth*  **o***>  **> ii,* i.ti ii'ti
mii luitnviii mtttni
i
Ibr  tr».|  **A fttll*|.*n| t
*****  u-ntth*
tlir mlifi'tl.itir 1»  bOVobh  llldll
inn  off  Ibr  nt»t   tht***   UMM
•Itil tut    Ibf    **t** oo    tbr
Itloo lltiiil ****** UmrM*** h*
nmbl tltll. r»l tOlO .itwlltimi I- t«.»
ttillttoi* i.t« v».i t-*"*i ntnMto ti.4
w.mi  1.,  bit*1 hAm i.f  ' »l*l ' 10  bl*
Ittbr up
_ ,.  _ Koit to order foat tbowoloi uogit*
rtro oo ut* rraihr iti mhiih M,,„,  )..■»,,•,,_ (ua *t**i
Kiiim'mi. N lt.ui..ui ji  \i».i Wtinoow nmptiM  Mth* *v*4  .
HoitV dn- ***** tn tb.-w*ih*ttih"l of Jji*!**"1,"' •''*',J
lbt* TiiUlllr |r.1r|itt)r ttlrtt^ft, tmi l|»l
illtt*  tbr  ..
*..  - u. in-. .*•* ii'.ni  i Wttiii.t- Arnold in'  Tbooowl] idooitdnoollbororllowill
.ul.I.lr TW|  ".VnlnHlistrl  |U|'l<it||    'I l-.fl.  «M t hm*  Initial I  Inttt  lotot)  »** *** tbr
it bill  Itlffth.! ilHIIiiOniilii-il  lOdloOOO. COO'  lltUtu nmi toll 111  ■**•*
i. ttti't.t wbooi woi tbo oltowof
* tbt  iti-  *i•in.' nl   -a.-ti.*.  tm) Stnotor Qutjr't Suit
nt  ifl. I  -i l,t. I,  l.lthl      TM  .a.til-t,   tli.l  IfOMbOl    I'm 1*111 I'    l't    iMnlii   M tl'-
ii IHI... i r.I.1.  • .!. b.|MrtitlifH-itl.tlhr mnl A. ,          N  .  ,  ,.  „ ,t ..„,,, M,l|..
MtM ' Al   '" * I'tOrtl-l* ,   ...
...iiaai. „,, '•"*'""'
a    „ .  i   ,.  'Utti'iiii II
i nti-i'iitiR .,| . wj
i ..| thr I.U* I. i.-li.t .. ,mra„.  ,'.,., '.,,.«.!,
-   111,1,1 ......  It Ulna.  Urn,, Mi  and  Ihal Ik* filkHrall la  Ihr ISal li falar
•l.|.. Wtlr llkrl, ...»rU|r lh' 1.111. I.I , Tl." *l"l* * •' ■"'• -"•  '
* I  Ihr  ani.ratrnl    'thr  »llr  **.****
adartnd fti, Ik* *,.tna ti ,a> ,hr loa aa
hall nf Ihr •■Hand, II..I...a.l.
1 a
ll.a a  I
i   Air.t-l . M.I-
aH.iat.n. • lii.-i •'  laai  I • i-i ti  I**
■*•< nl,hi ind alll«l  Ihil  lar  !•  .I'lHf
w llllia, l,tadl,. I.- I"  11"  I. in."  i'l  Ik*
auk.. ba,n,n. a..., ,  im,
...'antll and deeil.l laaiwhtr tti — i,.   A
tulatam lilr a|. tthtalr, ftoai
aad ,t mtdr Ik. - I Ik* lt«-
aa alaaiii ha.|»lt.t ml  li i. Ll.tl.,
.k.la l.tl" Ma—ll •<( MllaTTa  * ,ili
aall.1 hmr h.« ,ar«n ,-aitim|e.,r>  I' ' *•
Im. aill b* u|ea.til*.d Itl
at i|i ,1 nti Otl* I't ilea III.
iiduarl  Xutlh  hla   Imi  Uir  eaeol
at, Utti M.a la ,„r., Il.lliln ,,.,. tn,
r.a.ll,rata la ihr |amn>.awa nt un
...l.-l   arllll,.   |,r   .,„,.,,„;,,   |„  |||  ,.,..|.~i| IL r a II I, 11, ■
• kl-l.aOi-i h». llll «a.ll |.«»-.al.n,. |n.|  Ukr ,d ■•  H"   1""   '" "
Hi Tliaai*i. aho l.tl il. aatial.a. ,,,.h,ni ikMI ttuUnll. I. kM oautw. ***** lo .a. .fcMMpa .1 ill  III '"i*h'
,...i, ,, «wit i.i.., • , .I0,.i„n» „.,t„,n h. lad.ml  ih.l it Maa  ,., H.r ,,","■ *
,aan  alth  Ik* ItaoH  Ih.l kl  ■•■ t,,,,.„,„ hi. ,,.i  inlmr.,.  laa I hm llr..Idle.  Ik*  boaU  I"  ' a.  lk.1
thttiai. ttamkhln. ...I«.«,..,a*.,...ti, „„,in, ibr trtidothm in lk.1 taaal,, •h....i.l i- 1- *i >*"! 1- *t   I.... *u«.i. t ..I
.aalkr |in.«a..Hh» I'm, Hit ,ta. od *<,«,,, ... • ....a-l .,a,|M,hlir, allh tl,. • 'I- "" ''" *'" '"'* •'"'•"Irl uoal*, «n»
lln I
Ml  ill,  ail In Ihr  ,„,.,,. ..|.   llr alal, Iniarlrl. krol
Ma  '•■"*'!• i«.I,n a., aladand ,..i  II.I......I.
Hr.lr.,  llaa.  .l,.l,t*l  III!   |.*d  !•• ika  ,p. , „nt  ol  ,,,.  Ullrl  |„,.,in,  ,,,
•,.|hinl. Iml lhr|r I. ,...! ,,„„,,,, |,„
Tla  'i'
An tttn' • '.  a-aa 1' " a
J till".    Ml" llrl.t-l   ||    Mf
IVHIUuaxah. atlra.flh. nan..I -•!llitH..
Ik.  *  II   I.,,,in, llll |.o .i.,.|.ll..|  thr  ,„i,tl*-
rl,i laaiitinaiaa
f.  . nift mi. r.e.1.1.
Thr  ,m,..ftli<1   ','irill"ia  to  I*"  atll
aatia-l lalo'i.lll . lll.O , ,,,. I o| ..I, k.'l
-  rl. lo Ihr inrrllaa, ll Her mill llailrl
bl-»a  h'n  ,,„•, .uh hit i„|,„n.r In 1,1,1, .,.i.f l.l. „„„„a   ...,..- i  „l
I  ,1,1111',  ,„|;„|,nd   I,  a..  \..„h ■ talararo  ""  "'«'"•  ""   I"1""!'"   ""'"-'  "'
a»r ,lar earn  ,|,,t  „  beat  drl|,t.l  thr  dr|l,.|, l.l | "hh ll *•• I" IIIH"  U  **********
halt. * loan iW.lnlM. thr Sr* Wan annum  llnr,«...,. I aa.,,'..*.l ,i,i.k^,   ,,,   ihr   Itnu.   .1 ,  „.,  idiluldlll, a.t h.i,ln.
•nd Neath r_a|t,n Hiatal., .an .hie.  IV.tl.aB.*' kal aal k* •!.., |tt.l,.. |abk H  Kllllarn.  ami  Ihttrl.,  ,.11,1,.. ,.,. ,|„  ,,',a  ..,  Uml  aa  l.aalaa l.lind he,
H.d  n-iah 1  (fill  II
' ati.hlt, In ,hr  «l,.,.iii,1a mil, anieea','. 1. i.ll 1.
-  -a,   -
rh.ai, ,hr I,, «■•  tt.rl'l, i
|a'* lad limit hilt an
■ n.1 klllo.1 il hrt bnatr tall, l hit ant*. *a1*. aoih  I.. Ihr dl»»a„i  oilh. .load.  Ihr laia.lrali  Iki
Ini  h, "dan  nnkn.ni  ......   ,1 - ■ ia,.,.i> t„n.«,t,, ■..„ ,hr ,.,,. f,K ,k,-Sni,
lid, h.nd awd-In ,h.-,..«. ldh.,e.Ut. ••"••* .*,1*«l "t lh* .HM.lt
Ik.l In akh-k .hn u-d a. 1 l.*t haaa '   ■' 'T"*^
•tot tiatla-d l« Inn-tlli.ir  A. aaa ihi,a ,-t I,... k in**'t MwirrMa aaa
•br ftaettttl  thl ,!i|..l„.*l  Ihr latlailrf  ihnil'l h»|.ar be*, h* -
■hi., hit Hatoilh  Ihr hr„,    Tbr ».„   «|ntr I.r 1 ll-1 ■!•■ • *■•*
,*,'..  .1^— I*  'd.trt  r.aarr  ,hr .all ,1"  '
|d|.- In Ikr ,hrttl.tV -nil t tint Ittlaia
!*..», .nd ,-iiitnd„|h. aal Kaaatalr a
II  M  M.lHn   ttnik  tai  YaaXn
d.i-t  at.ih  hi* t-.|«
km.an for thn,laar
■ir-„ .
in'- I
a |a|r
n lha
d„
629 COLUMBIA ST.
I- p  it »
ills'
a ,11  •Itlill.  Wl
'
NEW WESTMINSTER.
SUll UnrhftOffMl
\\ U-BMIOSt I' I OlMbM *l
Thrlaf I* IHttltltil Indkttllr ..I t * btngi
Iti Ibr I hi I Itti HI'itt l-«. Ibll *tlri**»m
An for Ot btf IMil Ihrlr is nn f nMhrf rt
fhtntritr dr«|itbbr«twl«r*n thl* fill
ritimrn* «0d IU rr|>f»-*rr,Ullr**-. ** * hlM
1 tin m AAAAWIAA
vn..f N"i,m'l'.ii-t'*-.ttlr tnm lo- m
f...*tl»..fi  In  bli  |*«M-i4ili.i.  Ihtl  thr  '
!***** pOtdlibMl  l»*r»,|ir  of  111 In llif
Irtnrrn Ihr CblHoo pttpk *t*A Um
A**tu*n*Ai*mii\]t* m*t**t ihrm ***■
_rr,s«iiiti,tl IMl IbMllWl wlihoul
fmodothin; in ft. 1 hr boMi *t ** Um
tttltlMor* In'ldrnt ti nitdnlr mtfttlfi**!,
ltd br *** ** *r*mo In 4rMM 11 H i
OMIIrmrnt nf th" qn-Mtho.* tl hriM
brturvm thr *,,*,,„**,**,  ..(  1 hill  tnd
Ihr fniinlMtUi »ni u  \mth*4 In 0
tnttinrf htini'lllilr lOboUl • 'At*
WFOMtO tiuii
f**ttA*4  b  I*'*  "   ti*** y***r t*  UM,,,] (VIM tl." tii .lr fr ll,rrtl< ui
oinhiirt thr *mi hmi *** htiKlnt   ii..  Knfltod  ti htrdir
lOllnl «»ll In  in ihf
«<l|.'i  • 'il.i
' I  * ■   . .
■ 'i.f* 1.1 t4r  **4  I,,,
|trfrf<r Mltftl '* ' "  »  ' "' .
ir hoi • t ***** ****im* **t*Xnt \ **
**tt
timr li
tn.
t*t***it**l\li*
lli --*.**! in  i*
ii* thin mm  ■ "fi  Umi thr
I  I *** «ill. ,\m.ii*a I. II* nil
>n |.tn|Msti|n hi*  lifmiirtllt. f..f ....
i ,   •.  '*tw  Mitn  ,V»*ll» Ihtl t  niln..t t.»iitin-•*.•■!*}•.-i*"fl
Mil hill tn.) Ihr I'nllnl Mill <
ihlrtrolntllr mrtn Ibr frl'iti. .if Ihr lOOMtl VM MtMOM
tlttOU rlMrMM  I"  IVln  tlth  I |*.s. i    . i j i sin .1 .'.I. ttlibf.  rnOllWrli'tr  at.il
rlek-Hlog oorjiOM* Hm moiUoo **•
mtltoobloodbi "■' t.i.ii-..i'i' pfMMil
a„,| it,, i.iui.ilti} -I m.U. locoibM tnd
mil -.f Hill.Hif thr U. .1 111 (uf lltrlt fill
l*,«i«a* .li k-1 ii  tottgbl   I' **•
lllitttfdrrMrill.i.ll..  pORlMM  tit.l tbr
tOtHtlOf, lltrl  htlllt*  tlilJaMH nt  mtlH'
litt •llr
,_ Miii,|M id UNOuadMi "'■ li
,t..,,n,»r,.h,n,.":.,7t'.n*.n,;n  ***** ******• *» ***<  '"'  """
th.*a  i
Ihr Ittt**   HI' ' "tf  t*4 '
Mortm **•* *  < i  i'<
|-IiKlif  ilfttfllr  tod  >
mttr * lit** tlt.Uh,  btl  1
kNirtri|,„ ... loioTlokiottaMopM iiinti^inm^h
Mtitf ihrm I - lh *m
mih  MMpOrOtlrl   ii-  *t  «'*"•'«  t*
t«t*t.  Mtnin • *n»ltf *t* *** M t M
Hootb AiwiMti lr»d«thW(^lll»llll<>*dt\«nli7looftWM-iotliloobOJlOMi
M  i"<i    N»ltir  1 OH It tii.  in .. . .,,. i .-., mtii  Uir  imt. hl«r  uf  0
U  A**  On nni tirilltlr I..  h(M„,.,,W(, ,tf,m ,**»***** 1*** Ihr  I   V  N
I Ihtl  IMil  Old  'tf 1,1  f.llMlh.l,  „,,. ... ,m*.  .-(
*******. tnt! il.ti ihr, ptfmr* inh'im  .,,,.,, „„„,;,„, mt* ....vl.* i.trrtt  ***h*
ih. I t.iu-1 wtlr.  IhU tiro it nm  M    tH - i« iSOftli **
1*41*  t*l  Itlgr  rtlrt.1  It. ItfllUh  „„, u ,..,.,,,    ...  \„i,, „.,.,. ,„,ttt
utr  tl.-l  ..tui nirir-.  tttdm'h thti tlmr. nllb-r  ihr  Itliodtl  ••*  ***<
luhnfU'-f *. hl.r *,aA,r, y*t*Ui li,V|n|,( »i|| fill Ihr ..-# MOoMM IMlM
Uir IfluMI'h fnl  thr  I'li'N Mllf.  |0 U» OOTtl
mtttn .itn
***** II* Itm******
**  Mbnrloi freoi ih- Itritinobtoi
lit* Bttt bi  tobno for
ttttitnt   Mi. tr|.Mit"i«  mtdr ll
...I i • if. t.-ti  lltirt IWl
, l,ii,I of Hi'.  "T boo ft ovw tblt MftfcM
tmlflli- rfch  tmfton  hM
t Mtnfltnitl Mill i-tmii h" cftOftlftMftW
v  1. . I...  i*. ti..i (.|-,., *n i«.(-ti
' *i ht*nlrrr* ****  llln n
f ll  III III
ii tM 1  i IMMItf  tit*
(    , ,  rOR! *****> htltMl  l.alt, I.f  thr
MpO Of Oftltaftll fid ttt I'l t rilftMf
I»f-mwin. I'fi.iiit
ti tit rtn tinrmioitrtii
I ilt-wrn  mlftflt  nrfr  ImlM  hf Ihr
f«llt|i«.  nf  t  .«tl  Hit  tl  iMMbfwbO.  ,M  "  ,-'"'  "'I'T'li.m.i.MrMl,,
TO GET RICH.
RIGHT I'iCE! RIGHT PRICE!
IMa  -| U|   fl  I**
i III A-l  IN V.tl.1 I
A penny Hived is .i penny gained
Imi
A CHEAPSIDE
niiiii-'- (.ivi's nil iivir.iKit srit'ii'K
the penny.  The more)»» buy
younve, hsiln-.'iiiyrraliTiKini'i
.1 ut
iii.
ii iiiu I'
111!'I'l
E.H.PORT&CO.
RaEAt ESTATE BROKBU
a runt i»,v„*,ii*
r-limkltnllrt nl ,hr i inn at, ha. .
al.r lnr.1 . larH  allildrnd nt 11 ft mil
In fat.., "f lb*
Thr
In f.,"f «f Ihr .irdllof, ,.| „,r ti,.,kinr V.iL.V,.h JL. JZ  u. ...i .Mta.
S *.lll...kofSool.nr,tt'..hin.lor. "„'•;''^7,1" t '**; ",pa,X'nl S-
oorl.la.snaaliaoanua|tiitr>ai..it  "•*'•'-
ail,tt, h, ,hr i|. -
Tlar It.
,. .. I**  af...  aa.aj.t-, |la.
lirtlrl.rar,  a|. |<tla».. !  ,. i,,|.,ffnt-l
ileal tb* mtrraaral of Im bw ihr i«*«i Ifi***-. h,H ■ ati'.  ivt.t
fiilntnl tttaa tlrtott,, !Otb. Ihr la,|..,l  ,.„.„,!,.., lln- I ,1    ...... «'tr i-at, -.
dullr. nn  mtn. t,r.  bran 1  ataa.  ,.„,.„,., ...   -|t.,,f «..d llhaaalrld l-nLnd. ,™lt,. and ,. ,rl ,hr rlfn,,, ,.. Tko Hat latl. Mt Oil  '• '"t.l"  '"l
ahkh *rf* nn Aflll !Oth ini|»na|r.t ,„ntt.t Ihratnltn Ihr drml .1  H.H •t,li M!,lr|»  (bra,  h.ir brrn  ,,n,tl!llfi«  1 hrr eatr ,f il'   To !t"t nr*k !•  .IH'!"I
nl .oo.llr |it..|.nli|a*a  .ml  a.* la mod It I* fr.r*d .11 *lll |,rl>h II Indnl thr, , a.i, |„,.. |«.|l; tbr * ■*. rtldrnllt knt*«
■l,|r   Tbr  ,r*,,li  at-  mark "  ■ ,tl »»*» no, IHW .1 nor*. r.„n. tk. Villi.. V..  ..I.|  r,n«. •'•   Hi*'
I..." naal-rt ot .,-. .*■■ r  aan , „ ,„„„ „ „„,.,. ira.kW It ki r lb.1 lk, I. . *****
..Ihrtral In ■** II .tad Ihr aa»«,.»»ri,, ind Ihil lh- l»ll t> ****• • ■•••** ol II.  Vtlt
Thr  Htmtitn  ,n*,ara»n  ,hr  I'nltrd . Hm- nol  with  ..T.t
Ita.l Hit,*    rod.  .ltd  lh* et*o*tll S'alr. ind I hill i-lei.*- aim a., .* tnaarh ftfr a.. ,,,r '-   ,,. i .1 nut tin,li'.inal hall
jtdh-,0. fra mntr nlfhrtr- Ir irtrtltn. r,r!ttaternl In ttend'mli,, dm*. In tVaih-,h*r.imr ajaallr a-t,ertt.  IVhrii hrt 'i»0*r
llStenS IBWa (tenter-*.*.  Thr llrt nf Ihrlf l**lr« nn.- i",1'.i'of N'r— V-ifk. fo. thr r-otnmrrri.I wrr.ald .,..'    . Itt littlt, ltrr  'I"   *!
lla a-iintrH«ll<lo altka rnltnl IV"  l.of. .,ndo,.,.,rdl,  idd«  m"h  lothrlf lhlrlr.1.  aal  ,;.,,l,!„l  irr  anuria tn.,a-r pl baklad a ""  ia»l   nto!  |**rfr.llt
,r,.a„rt. (Vnnr Mr.nU .ihl t.ill, Ihlt aokaiaahl. ailhrrr  i. »., ..,rh thu-, ." 'I"l*t,  ,*rrt*d   Tk*  i,rwi|»|art. .ro .nil «, hr e ."il.l i ".tit, *. hrt.  lor-.mr
ll|,an Ihn  Infottn.tlnil In hii liaa-ila.a.   ' bttaal*.  Ihr fl <  iiaon.; Ihr- torn fall ol ,1,1'ot.l  rrpfirli. m.n.nf vhlrh tin." I'.-l  H"  ililms!  h.i  b-rii  >rt,
Ihr  rr|iorli  |nitell.|,e*d  trirnll,  of III'  |»IHntt   Kli-r, aim foal lot nrflhln. .to r ieSlj.1 tf..m Afnrtlei. i„,l rtldintl, rtlij-ft-,  ,!"! Ik. 0*S,r I'll.'-I IMI  Ho
Ir-flln, l-twrrn  thr, 1,111,,. ,*r*.|.lr  laid' thll ll in kla. hrnrr  H,. a-„-t "tl*t *t "IH.rtllr „.>. .Iliaitlo,    A  *rrHo» nt hall al* t,|lr*l r.r't, ttlttti it «  »Hll
Ihr Atorrb-in, dnmlrlla-il imeein Ihrtn I.  .a.lfaf 1-oalwU al*t |*nfl aa.ll  III'! Ihr ptr.. .liftt*, u,i h, Int— -nutlonll «<„ mnlal ,.•>. tin,,  llr j ,.|..|r.l-imr
•rnnalhoi.t »n.l allhnn, laiiind.ll"ii  llr  l„t IV leulhall mll'h .1  Ihr  path Ihr al*.ni1rhr. alrrlif*. tk»|r t-llof Hill .If nf hll .lafrail nrl.hh.er> • I I'll'Ttlltln,
Mti  Ih.l Ihn  Amrtir.n. In lllll .to ttnad tirala. Ihr i,.r..o„l.| h..rbo... l«'lr~- it hind  Th»» Inai Ihrlr foi- Ih* llh-l and Iwklrd lo aalrb.   llh.l
.rhnt.ll, old ri-aldm,!. rtHrairlt On,.ii  ataiahl.tlr,   11 I. .ill.It III, I" tl.tr Ml.* «llh  l  fntne.rl«m  hilawntb* a.i kH inr|>rl«* In-r** hrt .,lk .| I.  i
I.r .mon. Ihr fhllltni. tnd If* llaiji thll M,.T..*nl*t I. not nk«l, In.affr, n.tir. o, Ihr  Initial  Stain .M thill, rl., lank ind drllbrr.l*ll lit Ihr boll tu
«otirt*on*tr Itr.trd imt H-.l«*-t*l.  lir .n. Ill *»r-u float hi. .nr.ilrd fait huh. mitnl, litntlhh* lo Ih* llll*, ronntrt. !>t |.twln| ai.ln.l tk* hanki .hr il|i.,l
l*H* th.l  lh* ItalUmntr  Ita-idrnt h«» .llkonlk .llndlnl  n-»*ffHl  In  **l lit- *nd  thr,  nun,  tk* roaM|* nt  ,h» II I'.lli iflr, aWKratalHhl.. !hl< fr.l 'I
bmn  nndiil,  mlinlltad .nd art* nn mrnlilni'  ritinhri  aM I, i.lf nl.lrd t hill.n ifno.,  Hrfoflr,. httttu tbr |l|ir.l lar, ol kl.ft fool .nil kl.krd »p
mm 11 tkalil Ikll. wllkia..! of lli. i ll In .i.a «i aiifflolit n if In   Tk* I'Mlat  *****  Ijnuoa  la  Vh-ioria j hur UH la fpeattajlstil. Tkl. «.. too
qaia.tloni .1  llllir  hrlarrn ,h«llaat,ra*  ll.aalal t'loh «|r art!  |,lr.«ad  alth Ihr •IK*1    lot   Infora.ltOO,
ant ol Cklll .id ik, Unftaal SUM alll I ..mast *m Int tri.ttt-
tor  lofom.tto*,  Ml  ih*!aa.kra,Uw|ifal*ttoinri  I lat .
aiaa-af. a.l.t.1. I MatlNIINM. Mil*tH|.tata. WotlT.H.lr.
a'-..-
J lit: li i'i in Iilll 'HI'
tlaaanfi ,!  f.'.feeaf'!e'*t l.t,,.
al in WBBTUIN8TRD  10 Ai'lilL:
niiiia'a
 i
\\-i: HAVE M-"
tt  itn
A  H51V  l.tlTS
I,, ai,,,.  llaa-  lai IV  IJ lull Ml'
ill.naa "I tliai "111'eat 111"
Ml.i:
aal  l.a>l
'I'lllL
IIAKTKIII.Y
a.  llllll  IIIIIIIIII.'
I  UIUI-,  Tla"
I'
--M.I   l.nT urn
'.".'.l""l','! Ir'l HwVtVill
|| TIIK I'Mili
I ul- KKA1I
I, i.-i a-	
IV i-.liliiiiilil'
I.i.i KM-.  IN .11.1.
1'   lll-llla't   an   HU
i. r.tifi'N "i 'im
it iinn
„.,„, ,'trr fn. '.unImn tii'tiftil
rlllt Hdleir
III
ll' 1MI.I
It   Inly, laaealll
,,.,   M
01 I II I.Hl't
..I. -il  ll
A|!|d| Ati'i-n	
it-1 NT Kil
V
■XTTiLSI'l-LiT'.tlll.l-L
la   IJII.ll,   It'
,  i.i.' aiia.iiil
MIIIII   I.AH   HI
a I,
AS
t. t liiiin.i
.\ H'l:
N, aa  It,-III.Ill-"  -
i:\i-i:i:ii:ni-|-:ii
liiioimiil ! ni'- "
,.Inn. ■  ll'l'i
I.  I'  Kj.'Uii'1'i
|  , "J.t- B.l.l'l l.a. 1 .  l.lll
NOTICE.
VIuTH'lLls I1BH1SIIY QIVBjN THAT
ll ■> iliav, ftllfl, aliata' Hi' laatallal In Illllill'
liililnll lit llir rtiltif t'aiiailiilislaani'l aif
I, nml tiui!-- Im uorniluliill I" lui-i
I,iII.ihiiii' .I.'-..'. I l.'.l Iinni,. ,Itiinii. lu
tti,uuiu,ot lllilrloli-
...ftHI'iP,
aalli
.ill,
It-u!  Hit'
i tll irr.
..I II,. -i
nul
.uiil mil tlim
milo,
.1 ulantcd on
aula liriiiuliut
 lli< li	
u'li miii Uir
m.i a ili,
■uui niti
lllllVtt.'ll
nt tifti*'n
iBUS
©ij« gcfciUa*
nn
lie tit llii< util I
.laall alll..<tl.
lllll  III!!  llll
nm nn tm '•'!"
|(H l;\l-lli:i'  I'."""-  '"
I .■ i I and  .-.iint rn* fin  ■
I Alt
i'IIii.i,it Hi. '■"ui i J
.iiiiiii  tlin  iiloili  Imn-  il" -niii  "mill
 ilimiil niiiiii.,inti.Hii. Lilli-. i Itim
iill.liiui*! ol nftti'li nillw. mti rtlriiillii. ti
In I!!i  nml  -.null ii .ll.liiii'e it! .1 tlill.-'
n,i-i.'h-lilr, 'lllie .null, hi
MIVHASIl'i MII.I. in. l.TH
H II A, I, nun  Mil .j.'.i
llfltil.l It. It*l-	
tlllll lll
i'lil. ll I" ItKNT
a    |b|    11   lid   Im*
■
[59 SS
■
aiim i"o
It'ii"
t tu
-
iV * * " -
• *
a,l.lll  OTH.
Il.wl  iii
III,, wn.'
illll.au-
.,1.1.  .MLAI1  IHUT
..(OV.,!   . laal
nto. "i .'itli'i-
Oi.ll.llt  I
111 I'l
.... nm -
4 „*■*.*. IIIII.I "
tu no /v.v.i ai vli
. II- IVIlStlllll'llllllllI'Mi illil *
,i',li'l'iliiy lilul'lillik', il ti't'V liri't'illi'lit
mnl jaihii.,uii.-.-al ~>-ti11iii.-i,t iiiiiiiiii. Iho
lllli'|..|li'l- aa! lln rlly In fuiui-III ii imiii','
n! Ill,lie,ll li'll'i'lli'llllll'll! Ill III" llli.Ui'Ul
ii|ii'l'lllliins  ill  lliti  tiliiilli'l|illllH'.  Tin'
I'liiiiiiiiiiis iix,i!'iiili!iiros iiniiii! during ili*-
iinii two yon. s.-t-iiin-iiv ilni'itii'ii tn
liampor It nm in orlpplo tbo progrot, ol
Ihi* oily tor yolrlto coma, Tla.'.ily'-
|,|i,.|.i'lily  a.l  l-ara'iit  Vi'ltf-  lut*  llMUl
KII'lll. Illlt  Illllllli llHll  I'SH'llVllBitlla'i'  111.
I ii Hill liiaiili'i".  IVrlnil* ii! Iiilliillnii
iii uillt l.ill.m.'.l lay ported.ot do-
in-,',,iiiii, iiiiiI Hi" iii-,Iiiiii "I ,i iii,ni!ii'"r
nl iiHulr-i imlill" ni' I'l-lviii". i- Illllllli
.lllltlll III III" "lllll llltil which III' I'll'-
vlilr*, anil nl lli" |ili'iilliiili'iil|irii,|nt"ii-
lllllr., for tht ,,'*-llli'* ail il HI ii-i' "I
fairt ii ti*'-  Tlllll iiiiiiiiii!"'!- tlim liollool.
ilal* prociullon t,..*\ i.iil.lv until.-- lil,
-lil|. iiii in iln- rook.  Ami Hmt I- tl>"
I'linl'.ii' tlaaa! ;i|'|ti'ill, 10  li.lt''  boOtl l'"r
■uwl during Hn* pill tim S'l'itr- In Ibo
municipal ranconii ottbliclty, Thorn
Im*  boon  a "luniil  iiii'lt "'  -"'"'
i,l|.,l.,-.  lUallllll'lll   III  llir   iiiiiii*.'"-
iinni  ol  llio iltli-  liiiatii'i-.   M.iu.-v
11 *-  ll'.-l'lu-  III  UIIIII'*  I,  1 ill" I .-ll -I-.I  ,a,i
dllillliMioil.  Tlio laillla uf Ills liiniiiiii |.
■ I|.i-.,,[,-.i in iii-aitiiliiiit ibo iioooianrloa ul
III.'. Tiaa> loito, part, tlir turplui Umi
iniiiiiii-i I* iho iiniiN ni hi, proiporlty,
Tin. i* uoi in Willi ilm ilili iiiiiii, tor tu
liim hi- living el In-li-*- Will ll-lllllly Iin
Illil.'li tll"  I---i-l |,:lll of III* i'l| lilt II,.!..
iin' .urplii. r.-iiiiiiiiiiiK Hu* la'ri'iiii'i- parte
TIlU,, |i|'li|iill'tlilllllll'ly, tlia' Wlllfai i'lllll.•!',
iiinlor nny potalblo tyitoin o( tixiUou by
lllllll I,  Illllill' 111 I'tintrllilllo llin Iliili'ee
■h.ro tu Hu' (onoritl rovoiiuo. uf tlm
I'linitli'y.
r.'i-hii|i-iln-f.iri-i'nf ihl- itiisitli.ii run
In'It! in liieiuylit Iiiiiiii', Uy ii run,lili'i-
lllluli u! lln* f I l-l- stllln'i'. Hi till')' a.till
iii ilil. Provlnco.  A. I- tvolMtuown,
nl -t i-ii'i-y article llu1 iaV.goo.rnor Im*
iai buy in tliin country i* lixod un
.iii-iiij'i- ui ni i.'u-i u iht com. it
manor i ivliotborlho trtlolo I. pro-
al aa, a.l In Iln- i-iinlilrV lli llol. Hi" Dill.
lui. Illio liirlll I'lilblr, llio I'lilinni'i'il
prlco in in* charged b.ro bwiun ii pro*
vottUlli ti i.*-i 11 tmi i.f cbotpor goodi
Innii  il ii.iiii'.  Tlio  Imt  tl  I.
tiii*. Huu iiioi o dollar li paid out
for tin nrili'l". tin' rctil valuu rodvod ll
null  T'i  ii'tilaa,  llllll  lliu  illlililliniill U
"■ni- oltborgoot iiiiotlin cotton ot ibo
ei try a* ii in\, nr Into tin* hind, ol
Bank "Montreal
UAN'l'Al,
KBST,
nil niihl uii.
$l'il«0,IW
0,000X10
A Savings'  Bank
Department
tlin opcncil in coiiiici'linn uillt
lliii, Branch.
Interest Allowed
al Current
I I ,"■ ■
HARDWARE
T
CENTRAL HOTEL
*~iiBrtttatSiiRttf"	
JAMES OASH, Proprietor
HARDWARE
been recciv-
•WO CARLOADS OF
fm- iln* spring trnile hnve |usl
nl, opened up .nul marked nl close prices,
i> carry n full line of builders' supplies, making
■fi.iliii's nf l.m-lis, Building Paper nnil Nulls,
,,.,|.,i, Itnvenmost inngnificeni Block ol Cutlery
Itaa Ill
lla innii.
anal 111 Ilml
ll'.'l'.'riliiy.  Roduood r
I'lin li "lii'il mnl it.lliiiiii,|
T
ttlepph Hotel
CUNNINGHAM BROS.
< ki j..'
•AN. I'll.'I'UII rm ,..
GEO D. BRYMNER
NMIUO. M.ii -1'*
M. L. FOLEY
olandagents Lumber Brokct
. t/i a a, unit.
lIMI'laOYMHNI' AHILNT.
FOR  SALE.   Hiiil Eat uti- .mil Aimii.tur
,1 lll'llll llll. I'
ll
I  -' ,1,-1-1. .all  rtOlli '  ft "I'  '
N. II-lllll. ill I I.r Iiii.i. I.--I leulldi'l
WANTED.
APPLICATIONS, IN I'BIWON, liil
Hi. i*i.i!i..n i.r ..iniiii.. a o! iiit< lu
i -I-
Illi
nrj- will If a
ll|i In ... — '(a nl  I'll
i Iiit l-l> liituil, mnl Hi" Iiniiii'
mriivi-iittoii ..I lhe Tlm-. lhe
Hi,'  1|,  I.   ,-!   III.' HI'  - f-'a
Tlali  lllllaa  |'l" I --.Illi-
Hunt  il.lliU'T"'!- -I  OlUtOI
lllll.lllllll-ll.   Tlo- I'lolr-lTitl
WANTED.
a.  lau -.! aii.Il ll lit Itl'ti-n
i'.' municipal oxoonUva
coedliig It out- ol tl..
|.r.i. in ■ - llun miiiii In-
1 mayor', miiiithorliod  mpcudlturo ol tariff romored bli turplu. ur tivlngt
- i ...fur a'la'i'lrlc plant mn im  mould bo M IntlMd ol H.
example ol tbe moil liirmlul mture   liul, It miy be objecled, tbo Oovern
i.iiiiilui-turi'r ti* ii bounty.
nn wlm "iini- III |"-r mak.
iml  .panda  -m  Iur lhe
I III", ,,. a a 1 a 11 ■ a a 1 a . ~1 a.f lli.ll
uin' i'i'ii-r anl or luiliK
facturor.  Hull  tin*
TOLANDACEI
. \/i 0 Tit HUM,
FOR SAI
Tin fulloalu loU.lnthi
Ni.l,   III   ' laaal
B| Illaal .f.', I I
Mil..llinn 11
lilt |l||.*'a lliiil tl I In. illilllt In
III Sift  \  I I'V
CORRIG COLLEGE.
BEACON  Hll.l.  PARK,
VICTORIA.
W. TURNBULL & CO
UONTHAOTolW ami UUIItUKim
HUM I.  M tM I tt 11*111 |||
..'.'.i',:."!;'*:".,''"" Ss.**. '**** bti...
.•I in
■  I'l-
lllll
phi:
.i.u an,i,iLiin
eukltejl ll.a'
IIITI.IilNi.ra
nl  li..lain
,a a lilln-  ll"! '
"I IT' I   I I ■■
MoPhee  Bros.,
Q Shiuwiiulita ft BoHknUlm
BOATS FOR HIRE
Boyond Royal Otty Planing Mlllt
ii.niiii
atp   i. i  !' s
l.lllll!'!
■
 I-li
II   -In-li HI,  |HI -
i , nl i -
||l  ill!,,
I'.,  Itall  llta,	
I'lllM Il'll. I 111 111 II M A
r.
Nt'w Wiitmlnttsr
Ull
BEGBIE BLOCK  T0 DEPOSITORS
AT AN imiii.Y uati:. I nl; nn: Nol only did lhe luw ekargeond oUtorlmenl nuil be tupplled with money lo ,.
n.« »■ i. n.t. .i,-i  i-i.,.!. ,...,inin,,,,. arialng Irom ltco.1 tb" curry on llio tftilri ol Ita
TO RENT
fpilRHTOIIIW ANU ROOMSiNlXlll.IL.
J    11, HI!!.-.,! '  a'
In  Hit  aal-'I'  III
I,,.,,,,.,,. '"'
diiaiM-ttii.mIii-] Hoc tm , ti) Mtnc
Ifa f,tr It-li..mi
Hi* Ii HcYiool,
i ti-
ilaal*.   *■  I„.-|   ,*,.,   .
tit rii Kclnml, ..ii. .
\U'!  IIIWII  »M   !-'  "
i .1 >.|, I., S.ii ii i.i .ili l-il
I  U  II. itt \\
-a. ti-lalV  S-liia.|  ll
of  ili'tlat-
Ullll
MEDICAL EXAMINATIONS,
tiiinii.iii.i-
lui, Imn (..n.'iiiil by
i'il«iitliiiiri • by niii.'
ben aal iho en nUve  Tl ver*oi
ill!  Ill" I'Ult a.f tlaa- l.a..!|.l aif  ll
■* ■ M tbo null
fl'IIK  -ILMI ANXI Al.
IAAMI.XA-
i llaoII a  it,,,! ,1 ,  .mul will
aal'.l  TlNI  INUIL  I*  '■'"'  '■ "'  l-oldli  I.ni.'.  1'" ll'-'
'"', .   .1  I,.'. ■  ' Ni"
. a I a 11
I ,
I.iii ii Tliiii I- quite irui'i but 11 w
orind Hi-  otpenie el collwUng  luu ky -
iiiuii - 1.10m] officii!, ind tb. proporUon "i
upon- iu* itiiiiinii ei ine-tii.it .'..I- Into the
li.ii.T. n! ibo I'loli-t tui uiiiiuIatiTiitor, II
ailllio Ii.niiii thai In  fir Iho .'rental
pl.t aal Hu- ■.'.-. |,.r a .lit ll.i |. .;■ Ill |Uli *■*
.1 .-..! I.y lln Iiiuii 1.1 tt't Mt laa-- llaa'
'!■ UUry Of III'' ti"l''!t.tll"tll 11 .ill.  Hut
'"'"'mi'ii
,■ 1,1, r 'i   IM.'
THE
WEINVITE
•
ll iml  pti'l'ltr
tilio!  llio  l.e
i|alcd
ll-llll  II!
ii.rl.i.n.
Tl.f I!.'
lit.' ..i-*
III.,.-..
Tfce ti
auriaa'r I- lllattl" Iii I'.*, II I
•tal-
THE PUBLIC
ll.tl
British Columbia Land and Investment
AGENCY, LIMITED.
Stlt'll -Wlllh to A11h„|, St, MllNIIII
I 1   ."  I
t  .
ui.-lMiN-n.i;
aaa.a.^ ■
PUBLIC NOTICE.
s
...XsTuTXiil IXH i'IM.\**l.l".L*fl'
\l-|||.l;i:.ts|ii*.||ia.Nii|: TIIKUBU- .neb.my u i" pimrenl Iheponlblllt]
,   » ,!.,.,  ..".inm  .mil,,   I!
JOSEPH STIRSKY,
'" 11.. ini
tio!
Ilk.ly, II 11," mrklngnen ar.* trut* t.* Tnttrn]nn
ll.ll lie.. ... il.-. I   111!! Ill ll,- .ll.*!  || 11 If 111 I  I
h.nd. nolUirrirolb.yllk.lt lo l«. lu- UII HUU J j
!'! Itllliall 1 "lllllll,
.. r. .llil,. Ita. IlliorSl:
llll'lllllllt  t'l  Wa.1'1
■ ,i *!-., an* uul
II1.11,' 1
in, i. h .-I il. !.•!'. rati "i inli ri si givi n bj llu
iiie-in, .mil tin rt-strii lion ■ intiKis. el ;,*, i„ tin mnouni ta ut
11.• 11 ti in mi in t mi i!i |..i'.ii, in I. • i  mall .1
5 PER CENT PER ANNUM. '  f rn
Dominion Savings Bank Depart
deposited, tl.i-. 1 om|vui) i-. nos iw
mills
I, laa
-.1  .11   llll*
I'.ll*-  III
1
"2—m.
*•  P
CLASSIFIED UUSIhES^ G-iAECTORY
|-|,',ir,t..|i|   ..III.a..  1 ,i.l||Il.*1«  caa  ,1.111,11
 ■ 11   ail.n.i.i oi 11.,..  Illi 1.1s. Ib. iiunttwr
' "I't'il'ind .i.i-i HI ' -I""..!-r."!t"l ton day",  attrl  I.
101 l.iol 11            r ilui iln- out hi- Iiiii Hoi.' It a moan, by
ol  a.alk-  .i-i"  1  wblilt Hot mi! ■ I-.'initially ll.* i-
 -ull.st In an id- Ulll It by a procoa. ahkh would tuako
.'llltl ion), ti-t.iiat A -in
11  ,ll„U,
a*. .
wll.l  llll
s.
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
'    !,!• I,   ..
I
Nl» Mill  liia-iiie It*.
y\
1
-
mauf ,lao pan           • laieaiuriroaloi.
■  uj, thai «o would be adraaU|Od In How en II be dole? Simply b| alptng
,.s       ring    ll  alai.la  Wa-  alliliol  l(I"lel mil ll"  I               I  Blldl  I'l  II  1"
I llHlll.tlUll lUl'UlliT. Ill  111" I" •■ Hal.    tlllll tie"  ta.ll  ,.'
.   .                  !.| ,rr I* lllrrwr-l (rrjaf,. tl-j'!> ratal. •-                   *li|, 0W  ililllal I*
■ ; red to pay Iw. ud Ut. wain.
r lodoawiy aliklki i.: Ill pit .ml woold In niuai >•*
....I ii„. |,i,'..ti pm. in.itis i..w.f {_|gpAPY BUILOING. COLUMBIA ST. MANUFACTUR
S,
BRUNETTE SAWMILL CO.
«ii.i.. uii
i M U Ul . | MINSTER U.l
IC
nn t.
0.
S'^'a
It
ri.eii-.iii
 , 1, lll-..-,-
K
AMi."
11 II
T.
jjtj.,.,.. ,
■
•it llll.-ll
1)
!".",*'.,*"■ .
Ii. I.Ni'lM.I.K*
w.
'''"' '"'   Tin itOMdabtol tl." cllj, m*m tlif uf wm*\  TU**** a mail<r tlm tlie
ifobrttura* whleb ilraulf inMurot HriiiOi i •timititu tbouM
i ■..:  j. ■  ; a           iniiii. cAlttfslly lavtMlgatai
mm tt li pr«MtiU| itii.i.iiiil totdd mm** Thi \ -r. u Uoabl irill, t ••*■ M*r. la In*
Titlin l*t i iiimi is ctt tmi-itr « tlin .      I     fiifii ud f'tt-i- *n Uiitri'ii. Lit V"-i Uul in »i|i" .ml
Daawtti Lliti tk Ut Fr»vi««    butl iftff wooW t*\h bOMQ MUflfl
•rimiikOiiMku. ,.:iJl,  n„ i„i!t |, * dirwi
S .'imli, mill Im watiU-tl fm  *a**h, *uA **&*** ln)iii> to our IBlalDt, UBbtT,
■iiiii' fiii.tiricttUumlMdiiiinu. lnUtrwU,
i, i.t -iii.t it. iii»t|.»fis..ti mth tlifM.«i,| tttiirr*
i-flfihtif tit* ttftm t.f iin- imil..tt.. ..f Uwcowtff »i»* *if
tl'lt. |.ti.taTly III llin «lly.  l-rd* ll. alljr iiu.tiii.iijiifa-* - »•* a
-nl tliai iu** mtlpu fiwa
IhU *ll«,Ti
in in full rtitiiiiit-* nidi-r.
■  i"i»i  «M1  tn-rtX
iiilf   if
"-   , ( ihal   atnmiti!  ifcl.i. li  s.  a  *nx
raiaMUUM .if ibota mtkH)
I
half a nllUoni ilnilat* •<( lotai lo *** nn,
nti. t ii< ti >iar. itui nf tim carnal Ui>
T'laJSCli-lJiIlS^*^"" ' ""'  r>,'l"*VM   Thm*  **i*rt
Il-,a(i|ittntimnt!> -iiiUi-
i.iii< (aad llo.w*. it**** A.TTfSTT01f
BONANZA
GRILL ROOM
ttta,- - -.
-
NOTICE.
TOTlCBia III.IULIiVi.IVKN THAT
- ' limn t*
U all-Mi.
LIITLE& WILSON. PROPRIETORS.
FOOTHILL NURSERY
Lumber, Bblnglea, Lath, Bill Stuff ami I/mg Tiinkir ud
to 100 fisit. ALSO Flooring, (Jelling, Rtutio, Siding, Mouldings, Pickotii,
St-mll iinii Toned Work, h'iisti, Doon*. Wiiulmv nnd Door Frauios.
Hon!f I'niisli of all Kinds.
'Cr.^l.cc-'uxato ""•Worlsc O-Marantcod. *c-i
Kiliitlriitl Lumber nnd Shingles,  Salmon and I'Vuii Itoxta  V.*   *■ no ipccialtles,
Slii)' i . ocean or rail umuq
m   J  -    X  Jt^-_r\.Jtr^  Jt^  GO  \m*t\J*
Whtili-anlr nml ]ti*lnil Driili'ra in
HARDWARE, STOVES, TINWARE
i. ttii.ti.tii.
>...   II..U   II..I.I -ll-'  te  Uf    1*1
Utt* i\**
*-r Ki
SALE.
BUILDING MATERIAL. Etc.
Tie OOlaUMBIA STREET. NEW WTCSTMUSTSTER
B C
n.^,.i..-i .-I i -.imj  Hutduriiii Um   »t pm ihe ***
tm Att,***i**
*
*M*fm - ■''
D *-^.^u«  HH
A.
I\
*."• wta,
NOTICE.
11.1.
•a
kad. or btatly tka ahnlo load nl iiad*i*,-
..„,.aa!.f   ,,'...,..  .I!l|,|1.  Ilbl
t.ttt**l. w„l, tor, Huh. rntpnuo frwa
tko Mb. of altar. Tl.ee.. ,io tn.,
• hi,.. • .ati ittiiaat ot aaaleipal d*-bt
hn, ,T.r alll loith tally SHaita. and
Messrs H.G.Ross & Co.
ttlll boldi ak.',
.1
fl.ll-rl-    11 IIM    ||\\ I,  H,aa aWiuM allllt..lti. Iwllk.l. OUtnl
■ ,<■-,  tho l.l inilntbth. bi*|.i,o i ..*,, I. .|.f,,
ia  NU I'l' tu. .., lathrt |OI,|*.at
ah V*m*mmm*t*.4*..'4   !'••',' o'hmonl o.ej.1 !«■ He- .<d.t of Ibo
"" jdiy.  Una I* II In bi ilnho*   la wt-ial
IW  iOlUhti*. lu lhe ntlllol id
a. ijl'.iaa ...
STONE & WELLINGTON.
i tmtm *
<*«ii
Jl \tl.lA« I.Utli ******
lojum •* 1*1*1*
at
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
itum t.
Rlchnitln riitnct Nov. Woitmlnatut
MatiafaclBrcrs and Dealets in RoorIi and Dressed Lumber, Mingles, tibakes
Laths ai.d Pickets.
ttll a.■
- mm i«-aritr*f  <
fflM.1-%11   ***   l«*l  lltll I  ***m  fell  '-a  .-a,   .
*******<**! ******* **** ymt****** otAvm miuioK **** l* Ihli m*
■  i* »* *•
ll
i
r
N m ***** — ii- ■***■* ******* • ■■■ * la *
:  ll I***-**) i«H%9mI.^- wrll lm****t ** MMl
w*t I nmm ***** .ih u* h* th* *****\
',  *  ■
mm
triut* annihi-i Aty.
ORILLIA STAR RESTAURANT  ~ "
AL-XAttDtIK STREET.    LIQUORS  AND  ClOARS
* lEROHIITS • EIOMMK -1 Sainton Boxes, net Floats, Trays, and all kinds ot Wood Furnishings
s r  for Canneries, Doors, Frames, Windows, Motiltlings, Blinds, Railings
Baluilen. Brackttli. newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
en,  ia,,,
|a'f   tit  l"**,*ji»«.
imn r*ianiiK.itKn it'/..
*-.!•.  li-
TIlT-ft
■  '
* r T"fii.
•IMI I I.<ilil I li
a
ll
m i.i* ti m
******  *****  dli aim ul
•• *******. *
******* tun ***i*
Th**t*Uno***4*i*niili*i,* **t tl*** ,* »*»•"'
um i.
hm* Uitl* t* * i|iti«t«.n lltal taill ***** *****
p*Alt* itm allraUMi of lhf> Ut ■ M -
ttr* uvAHUlAt** ut I'aaatla for ****** Mmr
ilni«aw.  \o llt*>'<iuiw nf mink' i*matki .
IB llw^r f«ilMinif»  Ji^lrHif  ** *hn*t*9 „ i*V
I- .I'.ia. W a-...-
***1*  |a|.,j  I
M«l' II S* II P*i****U
'i5
NOTICE.
Alllll  ll-'11  ■■!   I"-  ItllitKI,
.1.1    ,.--    '"!■ ■
.i-a-'  l'„  .- '-• *   -    - -  '
llae*  .11*1   1.  I'l**,*  »..*-*«  altl  a>
■
T. RIDDLE
—
covaiiFaii
**
lIUCMiH
.fft  |«fMl *
It.
8
laat
1b.t tbr lido nf  |i.|.nla, mallarhl , i* —•.
aaa vita iKtM.Hr ai.tan Ibr •yiti-ta SilL tt.l.HTIiXlal.l.- i|i|ilil.i-*t.i< , a
otkl|bH.d«lb«..kbhk.,ld...t '
amac.-- ■
Tw  * *.*■* tm ■*•■ (litr i* ***** **t ,** x******* •  mm A****  *********.** at
ssiuii, U.n latl, a lau, ******** **t tkr tn**
hi*Iht  aaathukat.1)  f^mtHtiirnl
ttiiot nf i*1mm *t  th*  last ******
**,*  Thr  |titi|«Hjl  tnt  Itni-Hal  '-;
;' ,rwlfrttaw ortiit.aiif ,*m*  turn U*f ****************
■ ■ -  1 ****** *nt* lit
■I ••■*•■■■■   ••' I llim-t. wlniltavr  tirt*,*
****m*m*mmmm*m*m i**> hh-i«.*. J&TM^'TRAZ&ilK
I  '
t li*.  In,-'
'***!** In a .*
I'ttU* Im l*!!
n*«in,< .,.t*« j
lUfmaMi
NOTICE.
SHIP NODOUBURN.
^y,  nu. * stilts
■ '
H. vv. TERNAN.
BLACKSMITH
kUlt. 1 SttKiill, al loa.ii. Tool.
did 0*>. WrdgnTBIOtlv
Otnioi Ohltnt, ,11.
I'd Ihlt maatrannl.  lalto warn lla II '
*i||ha-," IP. i
■nl, lbt aiahiia.i nt in la,|i,lll|r>"
ottlta,lMtlkll imlt aialh'tila* •,•  '."..!,
tnaotltldo ,.*„h,hnt ahkb Ho ,«,- OBJ
I .11,
**** ** tsaaltf
M
*„* .
91*11
Uri'AlK m\>-
laaafaratod
Tlilt*- nf  Imil  -jr-afit.r  *Um
■ i rfbraartea ara* MfldMt la dam
*** Ikr ptupm*l *t ikr t»u*£-Y*m*'t*ni.
"" " lmi-»fiii WnmUeNlm**4mill IktA*
IfiH* ol -pr-atlatf lit In lhat Alt** tarn. 11«< **
i».-i Mian in | mm
-  1   l>.*<***,** ****!*
u*Xi*i*rim*ttmlii
***** <*m*t*lt* h*.
mntmpu
i il*** m*1 ***A llat If 1..
In  ti.1* *»« |.1 tl- li.tt. *i M an* i****i
*l
lifiil'-ni  *A  t***A*i  *****i''ti*t***.
tttmr* ""'
■Wrltrlll.
. ,i..ai„t.>,Of,,,,,a .... II a
I'd* lne.*,. a*,.- f  .- ■   **'  *-
a,«,a>. aaeat Man
taaahlt-a  ' -   ■ ...
tma'UZnS *"* *"**
Col»li3 Simi. Nfi Wsfiiuli-r
NEW VANCOUVER
COAL
liiiu A Ui-] C« Ud t«i Itum.
New Wellington Coai
Cniiailiiui Pn.-iM.-
Navigation Co.
TIMK TABLE No. 15.
* in*tt*.
.   |1. I   ll.a    I
iiifstt«4 i* *********  Pallf.Mirf* Am
*
********** ** ***i**i*  i
a.   .1  . it  .-I t 1, tl,.  I.taill   t  II-
• I'll V- I itala
*** ai'tlimtl |.«|-tt
I,. n . ■*■ i .'
)*l« Mta* m*A*3 *i
. ***** ****** t r  is.wn.Miw
.« |l
tf
TV Iiii uhI mui
ttm-m*** Vwl *r- ■ I
lk* I i.
r
, .,.,!«•  t r<
1aat»*lt»   j.tt^O  taltl.r.1l,  .hllte*  thn |.ltth.1.  a.l
a „ lie »«*l.^.wi.ai.l'ahl„,r ,.n,«.„..„.  ,„„,  „„  di-IH-,..
llf.p.  " '  * * * ' a.hr Hat-  atoi, tat  tho dt*t—Mt
I d' f ahlrh I ifaldi land'laifii'ai Idiinl.
It'iHa itmatoft all tird.tfnn. 110.1. r-fnthl
-,.,ta,,    le'.jao I.., Hi,loot tirr«'ih.,lti,,ll|!lt«l»«.
Tlr" lltl fffatan a.l  Ual |'e|eee|.l|een thnat
HIS IHiMil II Till, l-llll TIL-iatXT  „„, „,. |a,.«,tt. eli.tl.t, io,, ,o,r. i.
SL  nttbf  Ita- '...  ....  _...,.,  , ,
&iS
8K,-
11
, a it* nt
7    tti a * -.Tfa.T.
■aytmrtHU*******
V   * <   --   an -**'■   'I  . I' ''
nt****** thr U * t  ' I- •**
tl.llUllN  u*r ***** -rll.-I I
■
TALL ASSIZE.
SHERIFF'8 NOTIOE.
lllll l.if**la,. tt. (Ith ll,
"
Siltn~a-..-.
min* • -lamMa a««tlM i
•attlfctii™. b. t.
'...   !•  ,1- -  '   .
iad i, •■« -i,^.--
ialiio.,,-. ., MM. la.M.Ml in! |
11 Hilt*. aa|a, abbk Int. 1**1 aill tuit
$M,tMI PER TON
*,m- Fur Ptr Com itr Anra.
•I. W. CREIGHTON nwltallw *«*, nim* ***
• tl ilbittiil na it ta,. ahb-h
aai, bo ,***ttiititt nn
>|e|db.llaa.
v .
I—aa H..le. .l.e
-
I  • a '.*! I lllial. I'll'la, at .
t..m trm *.m..,immar
lal  a..   •  a, o.li,  .If
a.  .'
• t*. . I'm, aalai.,1, «i
aaati atl-ia attaftl
I..**.  Iat.  .rlnl.lrl
i   '  nm.. ...I nt land  .
T»~t<i  Thal-lir ifl lalatd., •• '
I
arrataia*. arrrta
tjt-t*. IN4 at* lanra  MtOtrral  Ir. t.ttlti  ili-,i--.l ',.' >*1 ,hlt |-,*tBWint toil'  f • I' *'
Hn.,".". Itnl inlilttrttllilr P.'IM •* *•'
l.l ...| ,11 llr   It tiartltl
•a  llll  .III  II  |.'i''|. I*
.1. a.*l l.^.l  iod t,»t*n t'hlll'-llt I*
tl* II,tl hit * ,w«r**i a
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
l.l  t".a.
find*
1,1.1 11 KO SB iml
•Ml...  a...,, bill-. V,r,...ll lot rllf".
-  iitAmm,,. llr  *,h ot faa-* ta.'i'"
.  . . —1—_ ....,!
....
•<br la
,are, t*,r|,l ,..  al.,,  aaaaild  li  l,|i-r,i-d
tHia, o.tant lnf,*-i*r. Tlat* ti-lni ttaao,
-NSMMlllht IttaHI I. ,,., h.a«or Virril|;l- HILIIIlllV.rlVI.N THAT  ^K*,«.,l,
.1.  ..... .    *" ,"*"*■ l"r»«« of rtoli i-l
Hao  .fii a  ... ,,( a "--ll'.n in a.t lallaai*. Itart mia„ , a
■ ..aI, I rrt H.r- H....1. I. l.r.) nrrrtlii.t.r.t ***,  ***** l"i'ltr*-i* Hrtllil lt»- f**,lif*d ,n    rll ar.eeal,', "
4  mi^'lit, nl inr |«..|.l. I* aid i,linlleni*l „„%,, ,h..|,|,M,„,,rw,v»„„, \—, .
t   Tbr «,.|rm nt lll.tbrn h, Illil hrlf l»aVd*-a_ai Ilrr t...,fl J,.™*,n,l« I1«nt|
.i . ..  ..  ..o-i
_1L-
rn.itf.i
riyiftl.
* -
i -.-..   n i tr  i •• fv t .
...... .
■ ■
mfttw
•Mi  tt*
.. .Ilia
1. a  n. .irailnalii. r-n nidatr-rallt  Hr (III.  .   ■ I"-
il liitmliillt aaaa ll.il ,1*11-1 fill i,l  *,, .t lanmlif wtl it ,, ,fah.p , M ,  p.t,il..i
llM   *   ,ht   -,,   |^-,|H,|  (theMBatU.allleee.    lla    ....   **,*•,*« t"tl <* ,**"4 .*,*  U*tl I***.*. .'
J  J] iniln.ltell .tiaimmiltb"..  Hif  *lfr |ii.lo,i>fnll!ilbil,i«,.,lll taatoin
*  .'  flffiff.   Iho  mill  altna,  liararmo  |. 1 I" r.lbal rr.tf 11 lloth*. 1 m atr, Ibr iUlt
p . , , ..... Ilt.tt Ilartn.indlll|i|a.-nt all,!. a.a*r«'td,
• a.  fa.Into ~t fit aU Ibr nftalart rr! dr.HlM ,.. ...... ,., Ihtl, nltrtn  Ivfia* |.. .1 f,a|. i
... ll,!.,  Ibri  .... ,_-,,  ...  ,,,,,.,.  t„,  hit  1*1...  ,. ta','"int«tia,„,#,H,*i,obnf',lil,ldl,l
ll.dtrtalt  lao  trfiati! ,aa,  ,.,.  HI..,  ,« ,„,,,„, „,|,^., |jjn!»,«« ,.,| Ip
tOltl. I* |iltli|iftl t  lla'  >'l.fr 'I  *  tSSjnlllL-III
......... ... t.ornl,..t Woo* .", •
t.l>fl.*r.l1 (ta,
TIMK TABLE
3tr. ROBT. DUNSMUIR
n. aootaa. n***
* Mi.M**** nmi-UMiini haiu
* * it m
1
■ smmmUmAtf*»
******** I********* **
■' * \Xt-mmm* twwikit i
r. *■** *t* I U*m
MIl.lTi'M
,t A,
Itttt
 .itllifwj
mu+tnrn ***** lit ataa-dar-
x*A wms*m*k*tlthl*** ,,,
**r IM* Ht£lW Tal* al aay »*■*******«]
r A. wvi.i).
Artlni UtMtftt,
V-  \*4.*m , ,•'*.  , ,1 JtMUTi '**'
The Crown Stables
ANN1K WRIGHT SEMINARY.
I VtilU. IVrtMIIMiniN
B0AR0IN6 AND DAY
TOR GIRLS
11V  l»
.1 braa-arvvaaa
1 im ,t«if
ut* iiA*u*t t*i*i t iif vital
J«lw»iaii'f Ih. I.nmlt
S„* Wfii»ln«i«.ir
Smtm-.tmiAntnmm* *mn**f* t * «
-I at  Vl-  -r,,. -
*****  **   I • a (  | * kat -   *
rini-sl Hi*  -  rttr.l Vihirlra
l,H 111,, in I It, rlt jr. ^,„i.,
TV- ******* **** ****** f*tiUti*i*t
*  ■  ,■ ******* aAm**t*t- **'*'•*
MRS. SARAH L. WHITE,
B, CLARK.
.  ■ .,.n.
.'
I*** *■
A •mn  ittit 'i ti.i i ;
"■" 1'Bie.iiititaTBia. lUirriBB CUB, aTOSia.lI limnnm HOVIIIIBR I
Herring's Opera House.
The
Imperial
Stock
Ar
ml,
hum  iiii ,i Inin- ill  (hie
.uul will return in iwt
,,ik-, for three
mire change of
lull-. I
lays with .1
illi.
a    Rl>  I,
Manager.
' in
I, tho
III lll'll.
■llll
for I vorlly hr
lovu.  How -i
lliilil, ,1! |„
"lllllll Iiniiii, I
IilllI'l'il Ilii'lo '
llitllli liil.l Hi.
Ml-  .Mini.,
.-l.n,-I   lllll,
in iiiiiiii,
I'-llli  .mil  ItKJif
llll  It
■-r*.
il, mnl no itniidiii',
mul,!'. It llin sml
n.i.' I .l.tLi'. Slow
11.  1 I'l-.-r. uui
IHllllolll'llll)'
I'll lil
><l iiiii-.
 inli.,
il*. In
IWOOl  llllll
ll IIII.I
'■ -l.l.l.ll
-I.-  -.nn
 I'L*
'■ 1- a Ull
la pnuonuQ
ll.l .!., ,|
't'l'Hl llllll
'I  I,-lllllll I-
II,1
*%he gefragv,
JUDITH'H  LETTKH
t-  .iitn M
iiiitin*
In iinn K miiiii %  I um Juil In ih,
btttof ii'ihhI Itiitiiur  imliiy. mnl ***  n.
i ■ n ui] bi .in ind .
lut* of a very roo nt, wry'"'
lultl ilaace.  Shall I? Oi
Mi   11.iiiniiuii li a .iiiiiilii'j' Aiiiiimi,
i.tit. .ii.-i t.n yricoflll, mnl u 1 ll I
ll'i ■. I* lilttli mnl iweel md ■. ti u
.I iiini •*, .1 mi vory poworfult  Hbo Im*
Mali 5 praity "taking" wayofillnapfM u
int.* fl "in Hi*  lURU  ilfli'l  In I lOtlft,   III
lli 1 " .   "I.i.m- uf my llfi*'- I lu..,i l.n
boat, .mil in llm duality tlm t "Kiludoati
int." I,, 1 \,,!,■,. mnl oiccull iad Mn
M.n kt I* .11, - itroiig 'Iii'i' m.ii-, uml Uio
i»'ifn 1 bloutHog nf iln- rod * • « u 1 n
iriini'lnt.' Thoro ibould havo boea a
-.innii 1 ni ilnw. t- thrown il Ibi i taat,
.iini \. 1 I,..! dvou the lovelh il ol ***•*• ri
• niiiii axiiroM luiif our Rratituda, or
i|.j.i.., iiiuii nf tiii-ir toodnaailu ilvlai
meh ,1 n. il iVa ihi i nol forgel ll
I'.iiii Aiiiiitn-i t-i it nuitelan to lha
t.l Ills  llllill'lr    I  litltll til  tlin
tiilli tii,nli li-.\. 1 iiti.l tlmt
inm light ■••itittinit" i- m i
tiinirlit in tl a n.iii.iii  ii. 1
mnl tlmiiKli -"llin- rofirdod li)-waiiy i
,. 1 ..I .tub Im-.
portaoce In iho miliar ol ityle and ai*
tun  n*. uloa »' ti* iilinii enjoyed
mlmonti it* re li  l
ranliukol   ,■ rfUumili'
......... lata  **mmr,mA  _.,!..    II., kail kail  -.
iiiiit ui tim i'illinn*., iiiu-t odorlforoui
iimi.- niii,inm,. which Hn- natlvai i ill
Ltiiii'ii if you to *•* buy porfumoi the
M'li'iii win i" rhipi offer you « nut"
Unry luu (Ariil'lnti nliiliiH l|llt)l) or
iinrt'i'Kiiii vug eoutalulng •* woiiUnl
iiiiitiii'til fnr Uin lihlr, nt' maybe A hiring
I'l i-'iiii-i to iiiing around your neck, lappa rout] v thinking 11 <>. imill ' m
'iii'"iiti*ni whil yuu porfumo youi porwit
su Unit tlif il.-lml inltir i- itinvij'tl IO
ih" miimb.  In Arab houiehottli Inceoie
mui -iiinini i\ 1 .ip* h. 1 t.'iiiiv burned
mi ohlrcoil braitei ■ The Arablai
wiiiiiii nf tin' higherolau an extriv<
igiuUy funil uf highly Hentod eari .
in.it, |ou, etc, iui] 1 lad) told ****• thai
on helm Introduced Into the apartment
nf « tu'wly-iiiurrlitl wife iho law bui
peuded on lha wall n iiianiiiiin'iit kind
uf  1,1-t'Klllit'. Hllii'i't .1'  Ij (Bn it* 11 itillltl
•<f ih" orilit ul Hi- Uolden Klwwi,
f,iinn it i.f iconted woodi and imber,
1 i.t ii in'il uith i-uui'i mnt beadaol pure
tolil,fli"U aorai■< 1bUornataonl pei
fiiinati iln whole lurtaant, ***'* ny
friend wa* lafornea that In well-UMio
hi hi-.'In.i.u It wu alwaye to bo found in
Hi" chamber nf the *■< ***** n\t* All
lbe year Round.
PRIVATE TUITION.
ritANM.ATIiiNs  M\|.|;  |
ANi",
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^g,li  ni-aarnl  iialu.  Ilia "liaal l.lai *",
ol htart •I1..11I1I I i.-lfalli,  fr.....  una. 1, l.a il.i   li »;,. mbn ., III.I,. |„.
.  I Uriel,„,.••  I llil,,I,  I'll  ,!.,. i|'|f|,llil(
.  !, .1 ,011 .ai-'il* lu u.'l ill! iii.n ,    „  .
b-'lallaa! I'l' 1. t" tlail a.ltflal  lll-.il...
■  .,,1.111 print, ii.d coil . ,  ... fltn ,.„,„)Ml
tl» tor no, Ih.l I did not notklai hall io wall
.. .1 •■ Ion Iiuin'-.  lli.il l"i,,  .li.'l I a,-l, I. I I hll
n ..... i„.|„.||,', n, |.,ir„ "•■'•*' '
, ..', I W.. ,1111..11. I-,   laaal
,, .,  II,.,!  .inlthlaiaadtl...   ll-l,   |  »„,„  |,.|| „,,
'  ' I""' »li  - Illall.. .inn-.' homo lk.1
'"'   ,',  l',l*   > "   '""  ,al|l,I.W.III,l|tlia'l.|i
I   !!,   II ...III.   Ii't'ttlito   tOI  Ot*  U,„| li.ikaalil.,,,, .n-l... -  ■
Aw.rlt.fcll. ,i.|." alth  .  . , iu. It I ww Ik.
1 ,„.■.! i.«li.o in- 1..1. 1 1  ...  .    ivbaa
I .!..> |»a.  ,„ laii.a  .
.'...a, ui- I  I '• lh l.l-i. ■   ,    !    . . . ,,, ■  .
1 loll lii into 1,1111 a ual iiii In I ........
' I'll, k. all tllllllll'.l Hllla .am,'.  „„a, ,,„,. „„■   . ,,lllHol...
irlltogl Ifi l..iir aa. tetania , ,.
.,.,1 tka blaik miata-11 .blniin.-r it. iho 1 amild bn « wrolrkod a.o.«or. wi
kit 419*
*sm
w*B*m
Fornitore and House Foroisids
lll*»li|i-li«'   llltl   '•li"*  , M««i»a   .•Ms'-Ur
UY I WATCHES
B
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
• * **mm-
The most extraordinary rale ever known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
quality. This is your opportunity. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictly Cash, unless otherwise arranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will be received, and satisfactory terms can be arranged with responsible parties,
■■■ TO THE TRADE.  ■■■■■
OUR STOCK luis hi'i-ii cither impm'ted direct from the manufacturers, or bought lor cash in
our own market, and i|iii>t;ititins lor quantities will be made as close lis any wholsesale house.
* J. D. BENNETTS.
'.  t
0.11
COPE 5 YOUNG
FERGUSON BLOCK, HASTINGS STREET, VANCOUVER.
|l|bl like gold.  Tiuii itn-1" *»* 1 |.t
ll
i.n fan iniii' iiiii in green aiul whlti. i
1 in iiini.
\   llinli  In iil-vi 1
i.ti  v I  4li"llu I
■
,   - I ' ■ f  Wt I-
.  grown up ti.*
-. tm
Ul  (H41.I HI-"-    \
1 lit uiil lum 1 ■
ii  l-atiy  ol  ttu.tii'ti   n   ,
, 1. pwlil ■ )'-* fairly twlak<
be lii* pleat] t.f fan uhe
■  I
*-
• ' - -
.- ■ ■ n 1 h« art 1
< ii, like Mai ■■
■■'■•I I  tughl agatlag at bla i*
■ nf lhe niiiil.m i *
l-.-tam .' \- I
I  ■ 1 am nirt' if I.
■
«l»t I lOifWaftud, thai In* •» .
-  I-, ii-.i a ItrlUal
■ ■
(or ■ "Hgk
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
--,-H^^^H^^HI   l.lll. |1
^^^^Bbi*.r*i,t«tltr    "'r [j^^l^^^^H
.  . 1  Hm  .}*■<
Kill] whoa, b| k-wplai >»u
l  l aini'-i ttiali
t loriag
.it 1 im
KORLR  I XAMfl.l
.Im,,*,*   t|m**«'.   MaMiftr/Nt  lla....   Itm
WmJ-imk Aft*l*m*>t*t4
* I-.n. |J>i, Iii
•  .llMAMtti
'
l^-'i Dial I  ^	
1 Lira lr* nouihi i ■ > •  • •■ i'  i''
.. 11 ...m
.  in.  Ifi.tn tl.a.f  |.i4**'l
■
—I at Ktdlitglon. ***r
1  ■    . f'illuf )t**t* aul 1
lut Idling tm*
, .*» tlan
' -t Mean-*
■ ■.
■
. . . .  -, ■  1 . .
-  ,
II ■ •  '■
0RY AIDER ANO FIR WOOD
O IQ  "  ■   " battel it'in in
\| K
w,,,f ..   .. :   t.ii  ..
y*m will, Kta the iiirinil ipfeaiaaai
11.*lit 11 lit»i slj|hl,
*m4 *****
N I nl t.i Im* *
■: i* 1.. hur thai
Mil ill imhUmA  11
1  I"
**t*m*tttr*m
U   1.  ,.
'*'■
1
* '"I* WMI M ,.Lt .. a  .1 ,t Mvkti.it
itt'
R6CITRL
- -
.  . . -I. I had •*!-!
1  ..
-  ■
■ ■
lll'll! alll
1  it
1 i   ».'!■)  lU.it
■'■**  u.'l nobod]  lui*
l  ■ ..  t.,t,,. .,r  win ■
I
■ mmm tii It ima Hulli
.
Oal baal wrn atl titr*
•■•  *** rivrylndr. aitil |
• 1 il a hiitl aiul hi ■'
1 nwMa'l bi
■
lb* itaii
1 1111 th-f Illlln *'|[..in>
• 1
-..-I.    ■  ■ •
1..    I  a
lad aa Mf to oaa 1
Ukt*»« fattl_-^__l_-___^______l_______B^^__|
******* '. ■*•
   It  I-a  U-4.
-
Iia4
,f
Mr. PAUL AMBROSE,
iMwm* • iV*  A
\  -. 1  ■.
Miss NORA CLENCH,  (
I'tiinlmitr mil Vucoaver
TRAMWAY GO.
INTERORBAN
Time Table
•••
s
r 11 1
a.a
aaa
|-»^^***^^*^*^i
■
■
tt,
it.
a.i C H a.TSOS. ..rma-.
a, joss an.s-ros. Man,
■ru.  Kisses, sii.
.Mills, i\,. ,.s  tl'Kllata-KSIiAY,
Hit   .11  ,,>..
■ i.diba
. a
* .
all*
#QUILCENE-fc
Terminus of the Union Pacific and the Port Townsend -X"
Southern Railway on Puget Sound.
•••
The Paradise of the Pacific Coast
Siiu.iitii 30 mild from the entrance to the Sound, wilh a magniliceni ll.trlair.  Nun i*. iln*
lilllf In Illlt.   I'lll ill lea I, Ti- ill.' *., -,, 'll.l s, -, lia i|, aif |||i' 111,,- W ftilU|lli ll tl.
Atltlri-ss nr n|i|ily |H*rsiiiially to
W. E. DEVEREUX <fe CO.
AOENTS
No. 34 Government Street. Victoria. B. C.
•••
*wv^^^
•••
a I'.
*t*r :
1.1
I,
ll.ii  I.
■'
illil* iif Ika Ha|at*.i»*-
1 Ua III!Balla.llia, ..at kM
ai . 1 1 il, Mr M.aata. aka tnm
la* aaaitil ti-a-iaai* n>. attaaalair
, a  I .aia
.4a-it I,-1 «.• *', it,  a-4r.t
TUESDAY EVENING. NOV. 3.
' 1' . Ira
i. ,  Ull
t'tar*. St.ifrI
JOHN DOTY ENGINE T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
COMPANY (Ltd.)
Half,*. Iff—if. 11—a. tVlMlil^ltlr HHfMl.lt.,
lla..« al ,. •*,., ' at. •   „ll,f^n.l',fiaauri-..rrl it... • , r  ..-rf.r.ir. ,   ,1-
erTSvlalai'rr,  Alfa-aa Haaa .1 «.. I... .1, Itrailfapal
AT*n. In I.
i la lit tail IIH M*r,
. I Ikltlt lla"
	
^^^^^^^^^^m. — — .—- — .1.111 Ml Mi—i, l-a-ii.!" tin !■',"1 t*,,
■ * mil  Bail'!  lie 111.  a.tll   Ita  IM, li.l.r
' a.a,«t t.  |rf|r   «<>t 1,.--,-'- * *lr iatbl.t,ni ia  l.l'   t'l'*
i ..I taitmnni. ii. aaa'.llta, and ...I Ilt pM.il ■'  rt
I. ilaal! Ili.'all.t i 111," aUlUI,  In  roll tn. a j
li,  !.-|   || l,f.|
a - a tli  «ll,aal itai aall, , " • ".i'.natlk.
■ akaakt. bar.iwlk.,rk.rli    - iiifunal i»i«*i;
Of  |a,,,,,..   ^,m,|,. ,alt.,,,,  <t|  ala.l
t' f Ihita «li|i|it,ii ual.,! i ' t ian.m.k!a| at*
1  ala.ti,,,  ai'la-l.  .-i.f 1  a.  1. lilr-   ! ; .. lt.it liiiail  il.l,  |.aa*
aullltuale , f  |, . ..ai.tlleU,  Ita  a^.traatal
't.r  ItaUl, ,ai|. lltl,.  H,l"a,li".|, 111" I'aallalllil. lh irtlfl'l latiiir
■ii'!"! a.i'ai  ,,,,,„i fkaactllia lk. ..IH..* ai»iii  i'i," ••! ntiaiifiilatt-.
'  ,le,'<  elalrfliliioi.iil |!*i   |,  11,-. l,i,ifi. im t..! llaa e" |i,.,f.. a ill a.
■ "iiil I katf M alefulal. In It. Mial  tanitrtit...]  via.  *r tii ,1,1,
<  i*  (ft  I  lllll-  laaal  ,1-H,  I l,r lr-. It | I-.l'lt'll 1 BillllaW Itaal  |  kill
lifi.ill. allk Ila.l ai,   llii, ruinf j-.. ... .,-.•.....  ii***l'i M.l..lar.
al.mU|   mini.eal    !,..»   Ibi
■it   li,   ilil.l,    ,,.,„,„i   „" ***********
i«*,t  ).,«,,.   N..,hiia,  ii,i,,,aaiaai.| Tb*- Tt.i.l*lin Atll* batf . |lalat
.-..I it. |.i!..tniit.... iti.i-.l, (.., r ...... „.,| ,...,„ ,. ii.ii .ia,,,,
*"i atai, li,,a.|,e-  .nt,,. ..I tf.fataVm.n ,,   ., ...., -- ■-- -   -
, , . i  a.f, a, |,.|flf|,a,
■f"l lM I.) l.fniM if II,"  .......a,  aa,  el|..|ta.,
"tat Ii.i, ,.,' , ' .niii.li.|iriii-l,«»ali*l
. :.,,., U,",.1,I!„f l.i. i.t. llir .1.1.
a ..   1 ikffoMl   '!  I'-  till.,.,  .'-.I
...i la 1.   i'i.i...| allk an,  lk»l an  |*i  ■ ".- l-mr.!...., hh
aalu, wi, Ilatlkaw
"  "    Hnl .mi-nf tlaa-rli> abia  l.,.i-  Ihllt, ,,.<•  btaaali-lla of
*****  rmtqtiltu Cliltl.
Iti WtnalwJtr. B. C
D runi/rn Engineers and Hill Supplies VIPTflRIA RIPF Mil I ^
n i III IVMl i^'^r.^vi&.w.K^ f lu I unin IIIULITIILLO
■ ■  Llfl ^J  m  ■■■#   » —■* \**  t ill- *-i «• i" M.«i.f. i.iiitifiiftirit.. iimi <aii.ir.t,.|.iiHil Air»ttilriKu-
^ ^^ mmm^^^m^^^m^^^^ -_aiia-«*»mm^^^^^m^^^m^^^m^^^m^^^^^^^^^^^^^m^^^m^^^m^^^m^^^m^^^m^m**t*t»a* i'i.-_*nsiii  __^___g__i
•tt mtt-.!,
It,.*. |i..|i!e-. Halt 'tbit  alll  i!tte,ri! ,
• it  •(.tttl.tiil  til'  ll  uiil, a utt^i i-—i-t  ••• ,  --. — -„
I. iillllilf.lt  In,  Iillli ll-ll,a... laa "Ub""' '  *"**<•   *}'*'<
'iiimi  .111 .1 m.ll.l.,* -..tt. it" '* -I* -ni"kmi la Ibr «l.bl ..f a
I   .11.1  IH'I ll,"|..,|,l,!| .111", .I'Ull- l.*H»'-t.i  atUb.  »ll"»  - .
-^^  ** -   ' ' —i- ni. -..ta.i.i a., i aaWtrtot nattat I
Lewis
&   I
Greig
Hltr. IWOVXDTO
ARMSTRONG Y0UN6 BLOCK'
Out II  T  ll- 'a-l -  nt- -
Canadian Pacific Hallway Cospany
PACtPtC DIVISION
AtMilit.4ll I- ll tu 'Utu i. rll HI: ITI li l.l
••L'.LLl.'l:'.';;,;;.'.f,.:,.'!O00BEW0OO:
■^"^^^^^^^^"^ . i i* . t-ii...st.,| I'lninr.
lf.ui. *i.*|i
Utlt   i , ,j.
stoiii: 8THBET, viriiMtH. it. i.
I l.iMl,««IW
'•MMall
ll.tlt.f I'l Llrf |'i4f*r<ll.r,1 If ,|M« till S *l'«l M'"!''1 ■• I'1-'1'
. llltl II *'■** ■*■* *". I.-l I.- . '» - i .i.aliprr l'a ■* ■ \" ..■.
jllMWrin-1 |'l*l*it«i|.it.w1iMf-|llii« ttlli, Hr   I'.alfhtali'iliif Mailn*
OUHiWiiry Iftnaw ■■■ IWakr* fmnulK^ mt apptliailKtt
O. P. ST. JOHN, Manager,
4, mi. No. 630 Cottlnri SUaat. Vanaoiitrrt. B O
MilltTs tti Chins
.uul Japan kin. Rl
i Iiii Rice, ,i<-.
M.
l-'lisir.
JDST RECEIVED
OHaTUffa at*H v
CELEBRATED EN6LISH
llatarili.1  l.alfll ,|:i„|  ft .h, tt
I*r|i41* All   llK*.  tftlitll  It
•its>nif   VM JowaiToa
AffrM
iNtMi-r lM*t*ty lutMimr
LYA14* fjO.
VICTORIA ROLLER FLOOR HILL
IIKl.TA Hll.lMi I IMIl t I tin t: *•! flint IM.
fllll-ll. III! IN -INU MllllllTS.
GHINBSE LANTERNS y°»-64 *mU*J£*" st» viotoria, b.o.
F".  OXVla-_%aJ_C_Ua
WATGHMARBK : and: H.\:,lii.', TIIHIfJll: J8WBLIE.
Next door to I. W. ll.i
I Ml  I |lH«lv
Il.tMI.KY  IIUH-K.
1  1,1*1   1  .Ittl  laa.l llaaateaaa.lal, a lajae,  ."" -  -   .	
HI'IwlWlnn., aalt abrte fetar- In.-it if tnt* ■              i I''"" "' "•*nr
. nrnsnaa. ..I t.in.-l™ a, nun,, iwklnl awl a li,,.*l ..M l..,l*«,.. a tk •
'-•l*illi.Mll,.,„,,.|,.«l,l.l,l|.-1„.lll !•"! •!"!'• '"»l" .I'lii'l l'l'—"»" **
*'*',illMtf.rl,"t.l  ...i"  lull,. I..I.-I Hal  IMl  ""I  '•■?>"'«* "•"•" **'
"11  UL l-i..  1,1.111... al-a   ■ .    lla.ll    .lit*    I    .HI.,!*-
'•'ral  l-M-flatl,.*!    ,t  Uti  lla.l.ine. rni.'.lilaB ..I **ir,.|.,lla, .red I'll,  Ini  let
allkttaakadHakni „,. nni|rk«, ■**",-.•   II." i-rfontr. J.t IM il
|.,,,„„„,. i'.,i... bat.. Iii*nfaimai inaallaa la-
1'ulilislir.l every Prlday and
Coninitu iln- Latest
HHOOTINO  SEASON  HI
It.rmfr 1hln.lt., .rf |e<aralei.l
■-   --■  —   laat I . ■ .  I ,,
lll.-*l*ll\v|| i.
L
TIME TABLE.
"«!,  Ileal  ],.,!,..|  |.,. ,,.
PROVINCIAL ANO I
TELE6RAPHICNEWS
.\iiil ii iln- Iti-st Advertising „ii,
Mi'tlitim in tin- I'tiavincc
mm* fwriia
nlltrr
SHOT
^^^^________________ siurr
Mil li IITII ILI! M ITII K tCatlNf -IHU
- -atll rtrpltt Ifiaa l»^ ItttIT .a Iti s||frf
llllmtlatlf I ,*t** ,. MftSI aiaal
ttr.i. -inn-
f:M   a  •  I.    -a.it.  n.H.aaa.  ...,  .||  ,,||,r..
^^^^^^^^^^^^H. lia> taa* rt^n..,.
LUNCH COUNTER
■Vwi.i.'„,i,i .i„. i. i ai.fii,,, ,d" •"•""" """'''."KjiTiT, Tll?m,"ht
'•li' • I....-!, IM.,.  iiii-iiit.*  IVka, «IH ,,";",»' *"•*'*'   ",',?..Vi'i
•  a,,..,,  II,"  ■,.."  ."  a.t*' '■''•• :'l'*V'm,,?l..',l,il.nMTn
"1,.,,1'ti n-t sows tii ...tt '•"•"''■"•,:;, *"."kT." ri
MU.S. .br nam ...ill,,, bit *""",T."",  trniT'i^IWiVn I ll
'.   a|«nUf,.,,ul,|l« |,|,'l,i,|,..   Tla.f  '  ""- <* *>** *" ''""" ~*',., 'J,,    Jf
;•■' 'Ifa lb- ImaVr.-. kr,  ali.II,.. ..,.1 l-arll" •-»»•"»"■  ,Lh „ ,„I^ «V
""'«"! Imr.-fnrinl f.,rt,tbl,a. M.I II,"  '**'*'*■ """ >'.Tl'  'J,  m,,«L  attk
, 11"„.■ ..Iik.in,.„.'t.„',......... ..'«-; ■ • ,;,;;SI-SMB
nl- ska I,.,,-. I,,., ,,„ii„ ,| .,„ nni "'"r * ' . i,,|, ,l,n ,-rl„mi. ..f i.ndal-
"->'<!** <*'<*, sssosa Iim ««■ '**'  '.,,;',;,;, mMSIIm ana*
it irim ^^^^^^^^^^^^^^
Send it lo Your Friendi in
the Kasi.
I>i.»f.lt ,1 Jaartlria a„a Sr.  ,  '' j'TZV.IC"!.,'
I ialt.1  H*« li> ia., fat Vianeaitf.  ?.„,„„»  r
Up,*., I. *am"..Vt
14.1  ..at.tw.1. i,  Jimfifit allb  S... t
, .,.•*** f.af a,t,f,l-« artel ill |..,n<...i«l
1.!.. .  la-it tre Vllrltiall-I
   I....tla...
..       m, aa« In Hal«
11*". If-- |.*1  a a).i. ,n .trattfa*
llllll.
: ::i'ilaalll
S2-PER YEAR-S2
W;4a  laml fi«wn Vmtm«.
ItlM- Im-' f • -11'' I »i
|a«0   if  ll  ■*•'•".  ***■    *,..f
MiM  U**lttrm Xattnmtr*.
-ii.AMsinr-
mil tti** X**4****t* far It,!** mm* J*ym*
a* f.-ii..«i
Ammnm*t4**m   .RafaalatMli
Ampt*m*ti**a*....* Hrvrnlvr ana.
llnpt**f>1 t*tt* Jirturi Illlt.1«
CHAS.E.TISDALL
Tuma noo, incwta
! HI ,'aelniaalali  *i,r.1*,.  rr|.|...ll,. f. |>. ||.
Ufa |nl.
0|.,.a Oi, ami Night
Iit ('Willi lliltl Kritil.
tlii'ir St'iiaStm.
Olll in ii rail anil la* ••tl.r.i <1
j. mmBT. mmm.
SILVERWARE
1 ,tr tl.,'in \t'* «"U. I", ttian i-tt.i.  All linto irrrral im-i.il a--a|i n *****
itml in"ii' i*n tin imil. I miiii. I. .ti nal ""'in'' t*i made mnai  Thii is * ntaaniRmni
itockloeboiMi it-t'i  NO OLD HHOl'i\\im> liiams  *,*,*. >i .ma ai lai*
oihlMUon. Call anil -■ ptkm tmi f*t **\* baaattoM. I'nr aaahoat|,
FRANK BOOTH
t.lCKttsKtl IITV
SCAVENGER.
Wa
ADDRESS-   ^^^^^^^^^
New Wcslmiitstcr, U. C.
i r»i«M.
liaal.
il", atll eta
_— AlMI
.   l|far.-t|»t(. |l. f
i B Jitlisiais.
Sia a-lfaalta.l>f
QARESHE, QUEEN & 00.
BAmC-DRS.
,lo»«aiu.«r Sr.. Vii-tiani*. II r
l.*r«,tl naari.il a ajaelel. Mitt, aMM, ,!, a.
cawaar*/. Iitana ataa on Haa f*nfw ta lima
IMtiaa.-M If. ft Rwtrna- aaimimi at
VancoiTer City Fomdry and Macliine ffoiks
COMPANY, LIMIT-CD.
Faiit of HniiliiK, Saw Mill. Ilnta""n Haatlijr and Hawk. Aa.aaa.,
iiim r if fi iitn* a-a-
tlr.il .nal Irian Wnrk. UlriH mat !-.titlaaiirri  Kfi.liif*. Itrrll.t*. N1i>.mlm.l,
Saa MIII. t'niiiilni iwl il.rtniliiirii Mii-lalnnr,.
Uir I,on laaal .stifl. I'lii"*. is|.""t*. lln** ai.'l tr.*it I'miiiie. l'ljilttw. mlr.,
.1." la  laar «.11.'
D. McOILLtVRAV, A. MrDOUHAI.I.. W. A. ROSMLL,
Iiiiiii,luaf llln * it.r St. ti-iat, M.neltit.
AllOrdar. Priaipll> Itt.mlwtlo. Work : !^__Mw"rfl5'«««a!f■>J»*'
Ou|r.n,M-l Sal|.f.ctor,.  All atSSmS!lV3iiri.Mi.ili l.„i, ,m.
IAOINTI IM WILLI, f AROO I OO
mnaa,a*a»ltt1,r.
mnoRawBAow
Royal City Market
a.mmom**
Meats
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRE8H & SALT
nn OITY IIRI.IVHRV.
IMNT It. NSSI vssmrs UMM JACKETS, MANTLES AND WRAPS
I.ATILST STYLUS, I'lLIIIT-LiT FITTING.
NKIYKST HIIADKt
I.N l'i.AIN, STItll'
HI.A.TiSlT IT'S.
AMI I'l..IIH  SIIMl-LTIIIXli SPECIAL IN
M'l.lLNIllll 1,1 IT HI-
CARPETS i«» OUPtTAUsT MA.TE3RI-A.LiS
HIM t il NT OK II 1'ILll i ILN I UN AI.I. I ISII ITIIl'IIASILS.
OGLE. CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA STREET,
NEW WESTMINSTER
L, J. Cole & Co.
Ill COLUMBIA STKI'LI'LT.
REAL ESTATE
'tllllll-K ri-l'V lellTS-tTIIIAl'.
I ll'l'l
il  lla
IN SiH'TII  tlTIST.MIN.sTI'l!
'.iui NurtliiTii K.iili,.., I, niiiin,
irti'i i.n imn.' Imal*.
AGENCIES
INSI lllNa I
\lATIIl.N.tl.
all  Halieialilli
A-.sru.lNti-:  in.
a|, a-Illlill,ln-il lis,
l,'i:i'i:i;.ti. i.iri:
*   a>, lllllllll.lll.  Ull
AKMI IIANt'K tti.
.. llllll!
NEWS OF TIIK CITY,
Aiii'lii'ii-iilf  II '- Hum \ i
Nuiiiv  I, Uilli.iiu,
Knal KaakaodVTuod J a* 1 tt - *
LOCAL  BUEVITIEB.
'I'lll'  Ml-llllli'I   iMllIf  lifl   I.ii  l'.i|- i,III
i. -t. lil r.
The uiaiiyt caaii down tbo rtverwlth
a load ol funeral it- Igbt fi itorday.
It.* iuro and 't tt iliiiiii'i'
al tlif t.n.ti" Ui -liiiiraiii.
'I'ln'  Yii-iitnii  tmi,  a  Lu-.
gonoral freight ovoi to I
terdi|
Tlio Scotch banjui) Xoddleliarn frill
leave lbe porl lomornia al noon for
Tai'oma in load abi I
Room in i>'
tbli office.
Tlio Ilml	
Victoria • i
tail traili'ai.-l r
Tlif Doliwi
liny.  MbOiei
prodoi', dowi
terday.
Ta.   I-    ..,1,1
Ikwanra Lodgl
Tbe barb Roib tav ll •  -■  t
nlnoa at Kni ■ * oa tbe
Prater,
i..tt ■*'
The BatitUl •■ rn i • to Ihi I I] II •
it-day * lotted bj the pastor,
i;.i
l.M*.
Silver
.,1 ilirt.
.■1'i.ri*
all ml,
i .  ,,...i vi>* tti.it ii would i"' woll
(m t t.n..tir in i pa *iiiii|' lookout ami
rpnorl • very luapleloua < bam lei lo tba
IKiiIco,  lii • lampli ihould be made **t
,1    (all    >■(   llil*   ill  IU.■III. X.I    Illtl'V    I*
-.i.-.ii ii in iin tn,,imi ;i iin*.' ..I ihe uni
I..
fmr iti*- Imnr* **i ****■*•
Tba orgao ret Ilal la Bi  Andrew'i
r hurt It dd Tueedai  otrentag noil will
,-!-, ,t ii,,  .ii.iiii. ti f I'tii'k* tin* Uni
mi held in ihUeltjr, Tin*, taken wllb
iin- .tt r.t v nf tn u niii I talent la parllol-
i..ii.'. ibould mt iho church la Iti ultuoal
• 41' It H > lliltl ' »I'liUitr-l'i'l K>DI1 I'llUH'li'lll
tn Jiiilai' upon web matin« **y tin
urtian imi.H's.i-'' Imih iweetueaa ol lone
ran fit* "f i'i|iri'"iini. itiiil
OREAT
: For Good Invi.Ntiu.iulN go to  :
RJ.CDULTHARD&CO.
Real
Estate
Brokers
Aivi'iils fIhi'hii'n IiiNiiriituiH Co.
P
'" >
smC
and iiii'ii''
ii worthy
.  ... ,  i» wt-i wuri iv  in mii' [unii tin* niruin-i
"'""';'';;" otlt«haudllaadel|Ufheia-HlUounod
■ ■! \1 Ii.i!. mn tin lltl .a-l- i oil. 1" H'l"
li,I Ue-lllUli-liT mi,  llil'' I'"'
: ' a'! Iliair l'. I„, ,ti.,. >' elll, al.,'.
I....I   I ,outl| !.n l.rn.'r al.u.*  Illuk
all  aall  lill  >|l||i
I,...||!.'.|  ..III.  ,..,,,, .
.1.1,11
I .  II
inlnriiimliiii  iti.il  alll  I
liiri.l-lie-.l,  A|.|.ly ul It  """
i  I ■ -'f>I'..Ill'-  il.Vlifl  ill
•iiiiiiiiii Hi" ri-
mi mil) Uir «li"li-Hli'i.,_■'-
.i-l j  Im "I
I ,  Iw,  .  '. ■
I
11
fle.f.r .Irriraifi.
'IllIII.- Ill  1
'.llJI.l I-II I,
I!  *,„.,  ||  I
■ II
111.
■
I   II  l!
'
1 I 11
AA
11 .u.iMti. llun i- I.--.tt,'.- I'llalaii,
Si . \ i  . < ii ttkwraad
.  i  I  |i    i .  " i-ti.i
|.-  li llamil  -I II l-i*.-- i  i  ItrlU'
Hit  III.N»|.   il i-'in.
,..■■•*
\ i  it \ Hn-iill Mi.t.-lci.  •* i ti "i
1   || I.  M  1. I.I.* \    !   I  ,    | Ill-It,«a
i  Mui. li. il  u  ii..-.   \ . ■   I H
i.   H    \  • , ,  .   ■  Mt. I II
Kl  M,*i   l't  .  \    ■  -   S.a
ii I   Imi.han Iitn.,*!.
•i li M I..
in a fatliUm *-i'iai to tbe best InitrU'
meat*. Tha p run ram nif fur Tueadaj
droning ii«* nni been lolly made up,
imt atiii'ii. tin* other i'ii-' <- worn will Ihi
lbe taarcb front "TtmiihaiiM-r," hy Mr.
IW Ambrose, mi tin- organ, wbkh will
Introduction to the grand ton
follow; a ttran-fnl tribute In
il.- >tn iii *** ami mmi nrlahtal mml-'a!
gonial i»f tin' century. Mi« Nora
Clench Will -ii* i llomati'i' lull" by
lli. ii.-ivi-n, j, piece admirably atlaptiil
to the viiiiin. ami iuro to raotlve rwo
lymaatbetle ireattaeol fnmt the talented
if there In inv inoag tbe
matte inii'ia "f Westotlnstei wbo haw
tint beard .Schumann'*  "Traumerel,"
■I..  ,,[ lt„- Uti.al
iii'iii-iiiita compoalttoui iwi latplred In
mortal  tiilml !■»  tbe «i**l  t**x*lo* ul
M - ■ -ii'ii -aill play the piece.
ami tm ilniil'l play ll M " U Un
•v liuiiiaiit. • im m*n will nttt
.,'-.■," * tie fresh and gteeo *•* Imi u -
tt.'"'   dlrlai compaaltl  as  ■Tr«om»,rt-i"
M,.1 .ull.it
I-,-  A *>»*
 • bringing i(;rill \]
iup|uylng
ut  iu  lii*
, Iiii,'. r
-i,.i r w
eo DAYS
READY HADE
CLOTHING
PATERSON AND SON
a a
a a
a i
BOYS*
a a
Boots and Shoes
SUITS!
DON'T MISS A GOOD CHANGE!
a a
a.
. a
615 Front Stroet
i. u.n.). i
i iiIL'.Y.'ii i', "','.'.!' I"—*--it" i-a.r l.i iTi.rat ibiaaalm
in* r tilt unii imi ti'ttii'il At -eilia r tii-
lai. nl tin- ti.ln-t-M alll Iw Mr. l-ntil
AmkM"-. n-mli-riiii uf Un- mar* I, f, *ni
-.■ Mkk.nl ,'.t.li'. "KH" t*"ti>
.1 tw iiiiii,' ,-t iln- I'iiiitit. mil tl-  -i
t'lait'at lie, ta.   a area,  r .,.. -
'titnl.'.W''"--?,!'    '' """""■" '"I"""'"- *'"'""  ,„... i. tialJI,'.arlllia.l! ,l0„..l ,. ml,, I,
■ . 1-i-.t tin...ta »i. In ..I Iiti milu la. . - al.l.i.uah In atiiiiharaint
Tl"-!* ' I' •   ?o«rll H«t.C.lttttktt Burn, Opiwiilr
llai. Irr.itili aaa '• .. ...
IIa.fi.I, ||. II,.I.  II    .,.nil limit., II  ""I-
.1   lit  Jl.il T  I-   tll
ttTai'o ) i.u »j
ii|i  Hit.  I'naan  .nl.li
It,
l'i.* i i. i..-».^i' •  " ilittranl  H n. .1'
••"»7  ' ■■ rr:'-"": ZTt,T*T^iti^^,^**sit^
"Ctpafcl I tla.  I la.l." mil I.II.T eeillll.il  ,, !■» ..f lUrkal tut krr
«.H..IIl.-irr.-l..l,.'il.lit. WbO. ,,,t|„',,. ,,„| .lllllll,,- uir..! llo* H.,1,
l-rrllbt .nlnl. U.l t,iel,i». f. Hi' wkolni .antn. lb'u*ina ri.|...tWn.i
*«.! I* "ir fori  M ll .1  iiiiiiui Hi'H* IWl ll"!.  •  ! Mr  r.'.  j,  An,,,riw..  |„...„,,  ill!  p„ d..illil
"IH"*r.'rl: I' ll ■  '-'- ' lot ..  H-tritt.li.. ».. n -.1 ,.,..,..... ,-r.. |||r „,„ , „„.  ,„„j,rfg|
lMoMC.rotn.il  ll   - Lin. ..,.1 Mr,  l...l.-,t Kiii-jti   tacit  ,,.„,,.,„, ,B ,wl„„ir aorlkf of tkn
.1,1.  I   1 -lil, illlt -,.!.!
Ulll
!!..  fci.l   ll.e
Where SIX
is
Webb?
on
Front St..
at foot of
Mary  St.
I   11 i
.'..1 at. l..!«ra..|it
it   ti.t
i.it.**! Ifal
ii,. m.f. «• ;■ | ..ni'
Thm1 »a» a u>. tony
.,.! ru .
moutitaiiis yealarday tint mod* one tir!
tbat at.
Ibetbrcabi
Tor a eooii bona bad bagg) n i" the
* n-iit.  -.ta' ■*   \  i    .
*
M •■ money iiiiti orn
■ai  Anppm** ban oo the lla&taa<
■  • ■ i   ■   *|,.
Hi  •
■ m
UlMM
Two can ■: geaara  ■ .- I
ot »alu,t.ii ai-1! OM
*'•*} t"t ibo toil )' Monlay, ami ** *»i ol
rooflag inm. u* i* oiod
".crl«l Thi' lull pm*
giammf wilt (**> puhlt*br<l oojlWon)
morolag*
GUNS
,-r,
! !'.
Aiili a. (It fat,
. ik, i >i*
,11 CM* Hmw. StmatAaWt lam.
1 -I  llll.l'.l  ,,|e,it.  ha*
1. .1111  .1111.1  ,,-! I .   lta-1   i'lnint*la.I III. Vlf. I,, .g,|, IH rilaiil
txi.-itt.l  M,t  ta-itata  Hae'  laonaa-  ,i*im, Hi.t wa  Wai,  1* IrlrrlHi  li.Hai ata.'t*
'   . •'  ' ku, I'll- fn IHto Iii tlw a
iiltl.lt Ikn, . .   -ii.l'aHf  .,.!,-« iknaalk tkr .*• I •   !  H
tl.a.l.   Tl.a   Vltare„al<t  ,. ,0l  !•  la,.,  |(.|,,    f |,|, |, H,  r.|l^il,!|  ||| ,|*  I
>•-•• "I*11,1'' 1..11..1 t ,.... .unaini. KOI 533 tiRjj.fiwrpnnt Si
*"*"** **» .bkb,naw.|.i».i. sncind   . Ml. JJ*303«30/ rroMOl.
. i.i..|*ri! alju.inl ...
,.,1,1..,.,--. .a, . ll"** .„Vni, tkallU akaaralH-l^
alalilal ,l,r .I...II  IM. I",.-!  -
■!„.J  ..l,n,!ta'  •-, it.. 'La '.I  X».
...  «|.
......
•   till*
Lat'itiaai*.Crirlt.-l and Baa,.
Ball Goods.
11
a a
11
a i
. a
I a
Ottl'  ilUIH.ll"..*  still li
Mont.'
of Biii.l** ..ml Shot's
Hi.uiI-n.'wciI Bals
Jnst Iti.'ii ii|it'iii'il out
uml Gi.it.TN
Fit'ui-li Cull
M.<uk' anil Boya'
mui Slitll Coi-iloviin
Htiavy
u-illi cork suit's
Wnlurtiitht Boots
I.ii.li. •* Oil Gont. Kill
Missus' aud Chlldrtins'
nnil Pil.lilt*.
School Shoos
Button nml Liii-i<
V.i y Brat Q unlit y
W.i Hll' aSilIini; (iiniiii.
Botits Mini.* to Order
ut
nnd all kinds of
Rml, ll.iti«in Pi-l«-..s
Ki<|.nii'iui;  Donu
; t-rLu;ur,.,,;'5;.i
Mow Yoo are Talking*
Pntcraou Ai. Son
llae- a.|.(..»I!.| lain,*  laa, Hae-  I...
ILlll.'ti. I i  tlilmll  **l': n,n..let.*  Ulll  li.ltwtTOW
.11-  ... In.-iatlal li,
lletafa'ali'lli  DUli   till
aolml-i in<|<l. 11 .1  litli.,1,. Hi.- \.>a
Y.'fk T.llori.
Mt  A  I   1 U "I '■  ''-11-I,*!.  Ula-.
bl* fa., il.il 1  eotflriel  1..  ,, 1  .nil  ,',.,
.... .... f. , ' . ' • lllllll
A  Me llil)ti*. i.)  llae I..11. Inaa 'latnlll.
llr drite. Ilea' 1-a.O.a.I-ii. tt atrlt.tl
rltir fmn <b<* aWt. U it" Lit
Hli'i."  ,' ■-"■ lOtl  ill  liOili eel  lima*
it tbr .N. i i.ti.it.a Ka lUataaia
.oil oilla,
Tbr M|  an-..-ti'. ..I ii..  i ili i.l
1-IKSONAI.t.
tt Tmi    * naa.,
.1 Ii IttnofSMUb !• aa, II.
I  I   llalalreil...! ..f  -I  |j „. I. ,1 II,
I  tl I iinafra ..I liar,
tlar llaiutli.
I  II  tM.lt. '..-!  lllHa.ll
aill.
i. ••  Int. I., i ..t I,
rll,ual t,.t
- i li,.l-l Uitiii
itaal <a»t, fill,  a .a. a  .tf  .,,,.-
l-l I  ..If   "Unltnta  1,'el  1 I- I'll
,,. , 11,  tt,.,atata.!at   ' |l.  !-*..
■ r*«i.
Tkr Vaoi.mti-r tt'nrM "I K
>|..ka..|.*. ■•« Ih lain ul.t in Ik.l
• lam "Ur. Ileum -
■ Irtalitt ..I |k|i rtl,. kw tiamn Intra)
Ifllrlal fut tlia avtk **■ in kh
t.aii, k, Ur- Saa.nl. Un* Km It -
I.una. a.I I. a, tHiHtu   In ,kr  Utr ..,  fc..
diulbl.r. ak'nr i-lkl a.. Innl liiotl
drier
CLOTHIMR
- it la, ikr ilataa nUainnl Inaa .
■jakhb iiaa|aarlM ktr lo llta ap katf:
naln lain Ifcaj.lolirs |*tol. Savant k.. .ut***t**A la
tmintlai krr inttat k, ifcr aa, at |at»-
-.aii.. 1*  t,l, |.,|.,i,.| |!,.«i». ab!'talal« Weti<«l,
Nlhlllti" lia  l.iiial-l  •..•!  11,.  .Naiilir*  • lillll.tf aaa.l tal la raakkit br, ,n ti,*,,n 1<. i'lltnl. kal klia
burn .net ai,..|.|a**i Molt. |.i.*r ,..t   n |, UcUsua ol lk. . 1 „:,. t... u,. *.*.*
rt'OIOt   I III,.  I-.i  ;-,,.,. I H.a • .|(|,|   An-atbt,  .liei.tl..  .i
■trl_r, |. in, ,i|.  Ill     Hi ,,-,..1  *i  '"fa  •lilfcll. latliat l<4 a .aata,
•HI imii'ii II ■*■ i.i... aal aim fci4 ..t*,**A aan.
tV»nli*t-A |.'i,.iii "innl   i,'|il,   IL Itl llll ii  • iai !>■•« »••<* btal.fkii.iha fc»i
|0 Ub. U. Soda ...I..I.I01'  ...lata,.., aula. i|... .l...l,.| ■, |-„.|  -..„d aa*airh
lall,u.tl. all). *   I. I  Ilili",  "I  Sailk'i  I'.ll" !• . w.t •*!, ratrl k«t  bralvhr  I. oaa
A r,.i„...,.1. ain inland ., wi.aai.utii ****** *' ""la".', ll'l'l. **'*.ttat ilnllktMml kw am aittVini
,Tfcuri. "  i l."t  ... . I  t o """"" ****** " i'.l.l""l.l H»*.lilkl«l«kW.lkli. TVi. i.ai.,1.
H-i. i UooiUnka ,. ima,  IMnt aaafcatof ..•a^tataiUII, aaaa,. \h*
rkikUaa. Ikal kata laaa itnaU, t»'n..
■ <  •'" la. Hi' l't...a aanI lltl  tlmt,  IWl  lIUaaMtat,   H,  pm******.
iiiii.i mrl Mr. l-iul Awlinna. ,br HaaHl „.„  k*. kaa . Manias  h.  Vu>
llr || ,,aa  , ..'..Oil,.
art, t vurt • m*** *n aaa ii Um
"■*  ""* '« II  ,.'  \.«  tlr.la. . aire   ***,
Manilla l«-l  -i|r|.lain«an  itiHtili, br a,|l ttaa.la lot a •Iml, Itlatt  Tkl. I.
• i Miaanu.n Uhi In Iki ''  •"  "  '•' •*• Htwlan* 1« tWI
,»«,,..' I»r • sin. ■' '"'"" "'«"■'" ■>"
miiiMt.* iwl j*i ittftiotit  llinli'. a ..in.* ,• in ri.tt*
ill bit lean a i,. ti.aln.in nt, .Irak. I  Is.ltH It* S»  5« ll~ laanllllrlt
'  .IHnin.ikr.it, nail*  Tk. tnaliaa*
Ikr  ttiila.it.-  ,lt,ii'l«l""lt  11"  Itn  atltl
I. ,kr ,. - .
IW rbrlbi.. a
bl*blhl*. ata,  ttr  in
ana- ,t*t.  1.. >'
oar lill ilial nt ait,'.,
1*11*1 rkll.
Inn'*
la,,  ..|a=nt*l  iia,  aal
I alibi*, kaa,  H*itamihi|
H lakr bal .liar tut fair
aaaa}. Ttm Uti-at u
tMiaaaiiat
Boots and Shoes
a •
e a
Hacr-Jlnkts.
on Tbumday
and I** twd. litimli-lii<tf mtt  100. WU
iMait.nl I.y tl.'- ■ i i-t.* • laipi cl
-rvrr> full in llif lill.ailU^ii i ,
iDiearrii ot oj.i ,11  Kotw oltbe»foa«
lattfil at.)
Fmb onltn in «»> ityle at iIh n- *
Orotto  Tit * -'•** U'Uitht   Voo*ll
oovoi ri-arri it *
BorrteM wl •'• ************** in
ht. l'a hU It- I* iii-iitli. cobdocted l'i
ll.t  Pr  l:< i    •» ,*■ '   m.triiiti*.
"QUamnblp  la  Uaovea.H  '
■ II,- uiiimmi) n| mn l^-r.i
•vr.i<r-« on Tbandaj avwolagati
Ihf itibJiTl Wtll la* "Tt.. i MUOttW
Klbiblltun llio nl bab] • arrlar*
rotui'trti. gam liin- of • ai|« t«. l'i I'i
iXiufli. .'r.*i
li ■ aaUfa raiaoioAoatnlto aia a **
tt*wr4, thf Autroltaa ••■
Nn* /^a ai.it bating itOteted lbe peotal
oatoft.  Tba rat" ., ■> in *■■*
half oui   '
twoooaie* oo mwtpoptitt,  Tlw lafta-
tratlob tr* l* *l** t"t»i «tl !•> fl i
Paits&StiH..:.
Ika  illt   11-   >
'fcoalkrb"! ».l*l,',l
i^t aatNia.atrat ut raa*,*
• Mklaila Ika id,. A
lall aranttaral uf T«.n
aal ISna ** tt«  llr
* I, tiaaftll-na la
a. It pm, ta .nil.
Inaa Ikr . Mama MC|aa i
ta Ika  i.tam.  ina.jM.it
•a.lWa Ull  On, n.ik
615 FRONT STREET
B. MARSHALL
DRAYMAN.
fyaf.Ml.t4   M
III Cotton uml rimnml.
Full Dross Wliito Shlrls, Collars, Cuftu,  Tloa,  Unttorwoar, 8ox In Merlnn
Nalural Wool,  Elc.
J.E. PHILLIPS
Animtiimi*.-Y.tnni;' Bluolt, Colninkin Street,
FRANK'S
SltaviiiK Parlors
(LL'-;'i
COLUMBIA
* *7i
Parlor aud Cooking
STOVES m RANGES
ll! tll<  I'!  ,
Corbett & Cliff
tltrill,, l.lll M,-,','l. 0|l|M«lll! tl|„*,„ It,.,,..*.
COMPANY  I_IMI_-_D.
Minu!.tr1iiriaa|;  .Tlal  Mr|.-lai ,"|-  Man I .
Affunls   foi   J ..In.   Doiy   Engine
R. Wtlli.lllll. ili-.ilri in .-
Company, Mnni I -    |ohn t
lii'll. M.imil.iti ti i'lll I *.
Maclaren
•e-  Ross
LUMBER
•e.   Co. It(l.
IILblliK. I--i Vi* liilil;-..• *
We .it'' |>r* {.-it* <l intiii eill I"-
ij-ti ttnl. fi f.tr ki.Hi;li
.ni.l i'
LUMBER
Sliiiit'li-a. I nl I,** ...i.l Plilii'li
t>Aniir.iti- work gunranietd
Slii|.|.inn (niiiii. • l't Kit
or K.iil unsur|M<nil.    .
In e.antJtl. Ita. *,..|
utTiaatiaal Vat'-. >.
Ih. ,.*l l.. lb-.il, llr
lit. tiHari fnaa Ikr
naaaaa  *a*,**—l* lu
*,,.,p.,.l,ammlaait-t ,
• M  J**|,r .
Mow W. lil.,-:!'... Coal.
(Haa.i *ia*..p** l.l*-m***
-.  ae
*m—   m.*....."-   .H.'.'.l.l'-a..   ..."   .1«.|   in-. . a    «l  —   aaa. - ai.    ..
Salibed ton imtth*ahead of *hr Am- •"^ "'  Mir* *■"■  ■*" **«"'
wiMffe ^t. aM ta* K^t**' Ttawttait
.'ikfaly <*\t ihsoM ht j will in a fin-jdr ** wonik* I* t«aa»i« iu
* bbi *•'. •■*,-*  - ii., ni) k»i|( nf ti#4at ihrwuefc ifc*
.••lln in tl»f  initttiK aod imli* *.t ill* i**<-yt*t*  1VM  n   *
_.„l *t'a.l  1  niAiklfraMl  la  *mit**i  U* i***mt*>***l-U *:**'*■•* **1  *** *
llaiiii'.. mtnmhltii<*-**.*,* % **  ,t\ »»»t»».,  Oawlftcta ka
tbe walef atanettoiprfrvbtlW)  HaoUa *u*i t*A*i*,i*tw* *t*.*,t* *** ***** *t
• !• H,f laintiii- in H,« Miii.t ao4 I* m y**t**
nM lo ban *>*n** * m*t mm hi ih* %*.**  \
ttm ■   ■  t ******** t*ntn tmt
l " - Hatilitt'i t**i*lA. Imt  tottlot ** pt*'*  It**** **  > *  *  *  *•
I tmk   t h** *h*Ari*t tkl* **Ar*A* pSttt
4 |«t«irir-iiy ifi'»|.i ***** HihIimI p,**
CAMPBELL'S CURIE
ME AKIN S
PRILL ROOM
nam onan to IS* niliiet for CHOI'S
AttOStCAKS  ti.itl. Sl.tr
KOAL
KOAK X WOOD
obi ttrlllhil.* >.al  ,br ...I, ,n.l na
Ibr IV it., a ....a UU i. ...nt.l, tnr
lii.ia .litr.
".■I'f.toif Im Wt it Wta  Ucdeiri
• ' --r..1  ,, KrrreV'iietnr,
ii.liatl.il at..l ILijlilh- •
Qampbell & J\noerson
WHOUSALt ANO niLTAU
Dealera  iu  Hm-ilwiirc.  Slovoa,
Paints. Ci'orlii'ij-  ..ml  Olnaawnrr.
Oils
,Cnriii'titi.rs Tools.
, nuil  Wi m.ii uw in ■•■
Bnlldi-ra Hniiluiir.
Stoves. Grain
Table   nml   r... l.<'   Cnll.iy.
Dairy  nml   Kil. Inn   Ul.'Oalla.
Hittia.. Fiiniinl.itma „l nil Mini*
HiiuciiiK  •""'  Hlt.ti.tit.R  Lamp"
*,*.*,**■•  I
I  I-itttt   HI.HI,
-  - - i*- mt-
VANCOUVER
JAS. E. WIZE.
Wr I. -
10. . aiataal'•'  '.>!.!•
i i
Ift.l-t-llliM  I'l
Hill Cnl.in.liiH St.. .1
Npw Wealtnln.li-t
nmi mi. i
TIIK AlaHilMV. -1 ntnv \ t*.
IP**, .Inil, IHlrtwad at) atl, hr pat nt
He' a.,flail la a lia at.It   Om tt* ,1
hPJt'l,** lal.lfa, I -
«airai,lin.i • |..,r.bi-t bj  mills Sliiii,«iii,M"ank ak.uk.Aackhil
It - a"l,..,t. iiu.tall „„„., ,„. ,,,.,„, i,.,
Aaaia! (  Unar  al,..  leee.a, II ,* laaea  li.t,..| ff„in i ti-t**ht
llaaifCl,, Ib.l II 'I • .  ll.f 1. l't)  J'  ll|  '.-  r.  r. a "Ue*! t!|,,. | |,i  ,.,. •  ,,,  „, liiuia^u'li b«,||.< | kit  lbt  *t*HH«|
"! '■■<  *>■■ •<■■* kH ran*. •* • |.i '           in. if.aHtr,.,.,»,ki. pn^.„, ,. ,ka, Um
••aat. tnii"   a.tl  "ti itn  .               .. aaai, ti.bi ,a,.l lar, ,a*. uaa,. aill atuM .Vat. aaaaiaal In.
a' r  "  '                                           ■!•!. kratp. Una  Mil* a autr nt it. aal man Ull
alll lar ll. a alia II,. It-a-l* tfctl lalmiOl III  ala.an, |„. t« .1 lo tbr .|Ubk Itiar nt WB). tka MnW.lt li na, na Ifcr arailil laliaa
lk'i|ailn|.  rut l.*ia .bWUoo'i aln|. >t ,.:, John M.lnn llaar|..a|**,. r..,i.,                       ,
.tr .li|.|»*l ". ta 1.111,. aha, uu ii . MlU'twa.
Mint  Hit  -I'..  l'a! Hi.    NO dllil,  Sl               '..l.'l   hlai    *.   till- l*mm,  *.,*..,
no dirt, ta** .in.;   l.tn, i.r.'." * - • ,-t ll.alln.ro to, tka f keUaktoaifcla at Ha* It (.^aln-i amtr ,ltli ,u .af.ia.faHt
■hoilld  lalte  It    tt  lr.ll.lt  .1  Hill.,  /'tllt.d  alal'1. *«I.|.hro«*  lea ra>,l,a ,nm ,p. amoa am* a.ill.1 IL.trm.la
n|.|.ullrH,.li|*l. •              - * ll           nil..aiih. tana. *>*"******** muu, ******
Tla. eeaaffanl.   ! ll. . .'ft , ..  fl llhlli.  U** ""■'«''" ""H«  '»  "****" '*- •«•'"'""*»  *******  <***  " *~* "«
lifttrl"' '""• '  '  " -''''■ "« «**** tub. ►a.,|r.ar,...|all,latk»ralltnlba,ot
•  <  Unit h. rrn Jinnlt. ir, ntht-t hind nt Hall
Tbr r»i|-aat,aii.au nf kama* lain ikn
alal, da*- -   't.r bl
al'.f. r..   Tl,.  ttl.l.lia.ta.a,  -11,  |ltr.
Ilaa-na a. t    - I    n,  il.lln.llll !•
i.tti-d «e|iiiia; lla.a.a...  .,,„,!...
Iftt-.ailtrltti t-'.ii"'.  ela'til' itaaafa; tl.llil.
complios, tiui. aii.i.
Iia,i a*.'-.. |Mlld.|Sl.llt  an'l '
lnoi li,allttl VS1
Tbe* tl'e.tmila.l. 1 A —-llll"!. I'■•.llrill
I laali |. -I* I, In li I'lta * lil'la l.tfa t ,,*„„
a lliltl ill lltl' larilbllafjt,, . atia-t   Aalilla ..
F.  .lleiitraai.  Rm    -    It- Kl I
tVritmlia.l'r •
?na|.  aaaia  f.l  1
ll'l!. It till  .,1.11)11)   Hill,  llteath*,  a,h.
Hit III! ta-'r r," '  i.f. ..a, Mit'h Itth.
N'lt  Mill, f.aff.  Ilafaa. ffailr.  n.
•
ffltr  nei.aaf,;  !*tr|ahrnti>n-i  Itfl.ift  la,
!• n  Ira,." HI,  .a  All.
Ul "-III   ak,  a|afr,|r,|   |.|  ",.-«.
In Itl... al". "aa lla'  I'.iffifnafti fiantir,
'
(Halt ltl»i|i|"iilil!a,el,! a|. a.|i..-,i
..•t.f.llr ill* fti*.>ti Ira-iaa*.' Ilea .fail
Italrr-liaralloat baaaa"- ele.ul.li- "nil flu
I'ni1»*j|n,a,i* bit t*i*n i*n II'
_ fut ain, .iin ,.!•,. akiV ,br ,a<p>a
"..if-; !nrt-rtm.hd .11 Ll*** »• •*•»•»'• bi* ht** •***> Ik- *■.
t,.  it*.**',  in  livuanl  nl tkr raillleai* nf
t Ih.l Itnil tvta ttt-tn. .fnaa Nl
Itafirii niSnallftatailln.nl,
II, ,t*l ****** lnll«llolk*ialll
' Irtannt i. aiark aan- HatM
tb.n Ibat ..ailual In lltriallliallnant Ikn
-.»-,' IP-, aaf llttt tut imt Ikn
ilill r-ainln*! In |tvta .Ml tat* Ik*
If-atna. It )■ ttaiMIrn*, aa latpmaHbtllt,
f"t Ikli innntr, In 'tit INV naaalk
kanai, luntrtilnrt tka t'nitttt "talri
m.lktl. an'l II I, nun brllritil lb.)  tl<
l."t' tkr Loiter? lajtaur
Nl«ii|!lllti. I.i. I.I..I1-, 11   Thr
rv |i"|.'f". |e,n, ii.irt it. it»i mntiai
ai"  l.aal  fa.la-1    |,  ||  .,|,l*|  Hall  llta' Ir.llf    QlSMll  llrlrlla, it IM I** I*
taal'l'l, a.|l'.|.|.ik  flf,  .Imil It lataa- aal „„, ,„ „, t;, .„ ,„,, ,,.,_ »„ ,.„,|„,^,| ,„, |m(l. „| fatm. f.H.t. ll SVlthttll 111
III, taa.af.llfa, laaaii....  a,„| ,|. a ll.lll|„'.li. ,„„.„„„   -| |„, ]„„|,.,. „| (h, ,„„, ,,, J^,,,, #||| ,|„f, p,. ,. ||  |,.  ,!.,,.
"'""■'--"' ™l allh llir t.if ||„t || W||| ,».  ,„p |,t full  ,.li, l.*ont. tkr «kn«unt Iht Mlet,1r|,«lt*.n
II,.,  ili hi iiiu ,  all  ...a.l''  «"*il. Iom,  T|,,, ,„,t,  ,,i| n,  unl'it, 10 imtrt  tb.n  Ik*  |etnli-i nl  u»»hf»
Ilia' Irr,,. f - |aet,i , ,i||,ia> _ ||rrl|e ttflnf* Ikl,
■iiitll  Hn,  tit tialaiftf, an  inlilt
'laafirli, „i',l it aal fal 1... ill l.t

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354066/manifest

Comment

Related Items