BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 16, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354063.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354063.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354063-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354063-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354063-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354063-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354063-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354063-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354063-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354063.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
in, ram biikiis
N...w WUHTMINBTKIt II  U
OMtUI Ou*\\*
11777/  milCHWSl INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W. J. WALKER & GO.
SUM It Ml ••Itl
NILW  WI..STMIN.STI.K.  IIIMI IMI  COLUMBIA, 'I'll 1'ltSlt.V V  MOIINI Nti,  Al'llII, III,  |h|,|,
WM. BAILUi: 1 t"0„ PHOPKinilBB
Cast Your Eye on ^J^|?*^m
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
UATED AND COMMAND.
INGAN EXCELLENT VIEW
I ROM $fio TO $ ,  HALF
CASH, BALANCE IN A
YEAR. AT 8 PERCENT,
general aoents.   Patent Modiclnea
' ^Sjg^^^Jl*^ DRUQ8
Z  PERFUMES
\::xx:z 'Brxix Toilct Articioe, etc.
l'i..I.i!
II IXUJUI.AM -I   SKA II nil.l * M III A
FOR SALE.
\ HOM1 HKAI ill i i.n -in wi.ii
**  I t in  ,. ...  It  ||tlUN »||  llw  I ,,i
...,t ..ni I.l!. ll at i u, ai ii-.!
11,.  ll.i|,|..,.l., Ut   '  l'i    |R   '  l*.'L IH4l.|-1|,i.
•lit-l.altl l.iliil i ttu II, (in.tit.  -I . , ..
Macpherson
& Thomson
BLAINE'S ARGUMENTS
Aa to tho I'oaition of tlie Qiivtiruimuit
of thu  United
Itatu
IN THB NEW UKLKAN8 MA88ACRI1
Iln Cltua aatt Prmtidiiiil H."- 8|mnuh
Riota in That City
in 1HA1
AMERICA IS NOT HKSI'ONHIHLE
Furwi|fiiBra Moat Tuki. Tlmir Cham**
With Uiiit.d Si.ai'.
Citu.na.
iitl.j.'.-ii,
M Iniiii*
itui, tu t.l* |..i-i ni .i
Mgllienca  In  iiiitUmj  tl
prw-iniloni,  tr, iliarefore,
|ii>ur Hint uniiiiiK Ilium kill.
ni Nee Or lei m tttero aw
ml.I.'il.  nl,,.  wife .,..,,.,■
'iii*'i  hi  ihu  .'liv  ti
 * lll'll) Willi  hull, itlill
t if "nr Im in IK nit I.... In
wire aiiiilliiii in iiu i"■■'■ ■
Hiatal iad i.i'iHiiiK tin- iuit'
••( tlllMU f  l.i'tii.iiiii.i,
I'liiir-jiHl
■•■i-.Ul
l.l'l Ip.
.. Ilaliii
REPUDIATED
,., ,i„t
0|  !
i.lritiltitl
l  ,.  .,.*,t/i, ah.    !-KI.K.I'lltiM 17
'H'l . "<*"..,« Ha", N|...l I  lt|.|.|.  \ I  | KM'.lStiK It,  I III
ci  r
f. MACKINTOSH & Go
I \l. Iii.ii. K   M'.W WESTMINSTER. II <
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND IN.SURANCE AOENTS
I mi *, 111 I llllll  l in. .1 in, ill.. l\ u.i li-lil:ll. Ill- V 11
. . >  in, i'litiiti'ii, i ti mi it nt i
RE
., prop.rty m ill iinii
;.i, .Hill D
i ill MS t'.ii.. ut. ii iml Un.
SOUTH  WEST-  ..,,,„,, .a,, tir.
MIS -TEH -i 'i  imil iliuiin |
-' I* lo S'-2  at.it.
Ili.i  A.l.litliili  In ,,„____
-   -It W. "llillualt r. w ■
CONVEYANCERS«FINANCIAL AGENTS
..,. - i  . , nt*.-   |tei - ■-' li
■  !
nrijliai *m it    i *> *•* tmt
WOODS. fc OAMBLE. Nrw W.**itniiuitr. B.C.
■lUOi-vitvUwtr,  im,TISl1  l,,,,N
* * *
OWAT & D
TURNEtl
Real Estate
NIMH IND HUB AGENTS
Thf lul Inu i tm  Priipi'.'ly ha. now Iti'iii
|i).inl uu Ihii unu In I
r.ir it......i»- it
a'.al ta.1,1*
SECTION 2©
■b*
It.   II a  I lift
'
...  mt  Id-Ul   tit*! I
•  t *
. i* I lETtJEN,Maiuitaturcr "■.*■*„- R;■;*,•;,VlljIV" "
D.S.CURTIS&CO.
MOWAT Ac T>
turneJCv
6ENERAL AGENTS
n.t limn, Incident wu rottplitod end
i.it'ii'i'-. Mini ill Imperial!|a*terdi|.
11,* \iir.,.ji* lapariall*i Iwl note, wbtch
un lyd-aa tin Radial dw^tii. iad **■* n
lar> liim,.''. repl) **> n ill r»i*•-,, !■> lln
in.*.t,,i,ill,i   ii tt. -|-.i,.i, I, im
a*  (,,ll.i*.   U-,.Unit,,„.  |). f,  April
, .'n.i. mi  Mi  i. retati ••' Mai*  i
hat* in uknowledf* Ut* receipt ot llw
:   1,1.1* Willi ll  ll.tll   1**1-1-1:*
li.tfi.tr in iit.lr*'" t.t m.-..I. H.t- |i|
- [Iini lata in-
f. iiiiiii raa n( hi* depertnn   i
hut- laal ti.*  aoati nu al wai
it. Ia.aill    Halt.'    1a-f..lt-    1|„-
.  '  'ii.-iil   ..f  lh*  Ktit*  *' ■■
■'.. 1   llif  l'(,.l.lft.1   .l(  11,.
'1 ■ -It .   Ill t*I
fti t. rt if iffaln bai |aii dim
to addle** Uw loHottlai cotaatat
I- i..„   hn |Q**rn*Mal el "
>.f lut)  ba* aiitvil notblil befood tbe
Hvaipi  itltai    ' tl pi  ■»■
ii.t* u-i** .*!. tt.. up ,
■
.   . .. ellb
- ■' ■ nam lol i rej lai |adim*ai
Tba lla •  . *et*tb«
•am. .ifh.ii't   Kal aal  * ■ FediraJ :
goten m*
lla.l   I'  .
|.ii.iui*iit  b*-fea  raa  la*
t - -• I   a*
Ueaaahlle  i.t.  i
eotaraiaeal   label  *****   ol  im
-
a I Ml. hi |..-*_ti.**t M.I*  .
'  ' ■
two roaatrtee
a
a - ,
at all I
'Ml *• •-   ■   - ' '    * |||
.  IMl ltiCb*)**t*«M*a.-*tl|r.|-  ll
iHtHIAU
l "I I *.->.-.-- |  .    a .
| *  > 1 "  a
i ifabai  Ni  I ban   ■•
•llif I'I  kt,,*  | t
Uii,. a w*c**nl i*!*it**.. If-.*, ll,* Mn
, i; i 11 *■ t • it*-*hibareaaaii
.  . ..i,.tttr,.t*.t ih* Ktna -i hm
Une   ut   Jmlklil   pi** •
a't.  tha  tm*-*'**
i «iMtW   hat*   ****   ab*ard   in
ilia  punuhnwei of Uh
....
| !*(    .
||
\  -   ■ ■    |
I  hat-  ripl-aitll 4** *■■■■   ll
DRUGGISTS
E.H.P0RT&C0.
Siii,ii...iii i» r. O. STRICKLAND
■
.*t Mml, ;**h  H ••
Vti
umi inai liim with coartoi) ati'i wlllt a
iiiUonal iii'iif to tbi fill of bliiblp i(
In* tlnll arrive lu i Bualih  remit u
a iiftiii.iiiir.iiiiii, nt raipeei, *.«i.
a* mn ii«uit) ti, liim niiiii* lurern*
iuaitii n„. ..-I,*,- antertalued bi iiu- ***,*-
v,i,tii-.it ni ib*I IStateiof UiuiruM
injiiiiii.' .Lum t.i in- prnlecenei i<> *
liwtaai noli ti wallu tba Indignity ind
it..-, t ..it.i.ii I,) n I..a lutt'iitii itata
■nil. *lii< I, lln Iii ..l Mil... li a i nl
■ hi vlib) * *» n main rn. ih* l.-niii ■'(
tin- in*,*t tr. i mt titii imt i.aiiin Inter
- * ■,*■■ lit,! nrbea pmaed *■*■ lb*
Kpnnlib nlntttri ta ilard lad*aintti lo
-in t.i, .,'.,, i. injured b) the umii in
I'liiiiiit.n lliii Abi-II.BH i llllfIn,
*t*\ vaama dm i mn
Ibi 'li ui*'iil* ii,il lata 1,1*
rauoai i* [oltotn it..* mvaranaal
luppowa tbit tbl rifhti ollw  v  it
nm.ol, a put n| bin "i*-
,|i r il,.- (.i-l.-. li, ) it,,. 1 iai. *1  Mai. *
it.iti-ti.iu. ni in 'i'lit** dlfereal freta
H I  th**  i|iiniili  Ml -
I.ite   t.'ll,.   int.,   Hi,.   .11111111)1   Hi
iiiMiei*-  am.   nut  mn
and  ben * Ibeb  private
I !■  |..rtn*r ten
iaitrr ait*
.iiiiti.il t...ii,-t, prute,iint, «■ |i ifforded
t>..hhown .iiii.tn.  wiiiic. tberefore.
■ ;-.,i. dpaatib
|0 l-a- ia*,*llftl, |et
■ntaod tt,al  uii'.t  t
. itw.i,. tufl -  f^.nl th*
**un-1 *'...  . iiiitniuan,
f i.ii I itbolh  t,,.,
ndantarih i» r**ldi **,  ••■
Mat...  bit.'  rMtllhll  '."
coainlital  II  Ibel   *"
t.» it,- **-* ■**• ind lb* **m** a-lniim*-
I law ai  .'■■.., tlin. in af
u.f Utile In ehtrb u**) hi]
laiMeecb *■ ■  ■■* ****** ih*>
i to I raneate f*.t mt la*
i  |.It't*r|t> lit
-  ■
li  ai  it.rir  nan  letJuai,
n *\***4 tail
- . i. it,*. ,.r iKb
I .hllJlt-l.tal
******  in .   **.*■  A'* iim
• l,.*,al
I 11 hi|.|*>,.*l
I it* eeOoa abatl
.  i death in (at«.i at
r
■i    nmtbai.
., .,i ibeah f"t  ih*
-v i it.. d«alb   \*
I   :    .    . *..,
ita ii*
■a   •
t
Ihaf p*i-*i*o
-
i„«ilitt.^.  id  It  ti
• ill, 1I.i1  }»i •*•.,.
fa**tu-4i* • it, ana*t
-  i >-4*A ********
,  ni ta  rv*tiM an Uw
i i*  of  Mi
th*  *t*h  *A  Mahh
*****  ,d
in  .l.aia-lMiillt*  Attn   ttm*   Uw
IM ., lade* le Uw *****
ernatal  i-l A**  tu  ***  g*******-
.   *■   net   II**
ahkb   iw
: '
I  *  U Ib*
- .   U
■f  finite.
iil
reeabl]  t»
ml in tlola-
ii, ami alio
f  III.'  I  l.lllKl
the (.mul
ml lint llw
Willi    til"
Mr.
tin*
Diiviu InUraly Utaowni
Wuatiumatur  En-
iii'liUK Bill
IT    8ERI0USLY   PRUUD1CW
■uni hf-.uni prowl] in  fetal, RlKllU.
...lll'll*.! it tli« H..rk .if ih* I
i notice or Inloraiitlon of lha
daa|ir (illid tn ui*.' an) .
''.■in fm Hn-|,ii'i.Ttiiiiiiii uf Hin imlili.
IH-aii*. ami ufti-ntinti in hrlnu ll,<
mint) io trial. Um pnefalinl eooW
iit.iii i iucb * In uiiniatii .'*. i".-1 lhat tin*
.*••> ttai (ml ami thll II -I I'l bl IUb
and  hn  Narrowly
Eacupod Doiuk
Injuatica
BY  TAKINO  CHAROE  OF  IT
nltted h
the
 -
daralli f i..mti-*
Hill,  4  11
M  1
> till*
la lh f  i.f till*  fmilllf*
llf   ll.l-
'1
'-   Alio  llltl   ll.ll
1 Ill-It
1, •
I..**  trbdian
am pi, i
1   it
* ■*■ i  .rn ,lain**  "I
UH 1, ltfl>
'la..,'
ni,
lM|Uii
1
.1
ttii . i,  Itl utk.
Thu  I'i •-!" i  l*i ft , ill, l-< It-..; n,lii (  th,
Bill linn not H ■* li
OBaarrad.
tp* ni (•■ im Uoaino i
\ii iiiitit. April i*.  in, ti.
ewnlltei nu ii.,' w.'.tiiiui.i.'i Knabltag!
uni, Miiiiii draa atuntlon la tbi miiuij
,.( un. BpMhai  i f.-t .ia>* i|.. tint!
iiiii could am h* tn >. «nh *■
priVlte  I'lll, hul  that  ll inlwl'l a*  "
ii)iiini,'  thi prccedun In nonniillei
a ttii ahkb, ailaiiltl.mil hy iutl,..Mii**.
tmi imt beea eoapllad wttb, u<- nb
uititrti it,, polnl for tbi Speaker^ di
i • **i.. ikei .,ni ti. i.i.i tmi
ilderad ti,i. taalter full,. %*A bad ■>*
InteaUoa ol i-wodlni m rt   -  ;*:.
'l.n*    Ml  lU*. I*-  liina.^1 l|if  hit.
tun ,it pnxednn In •■■ tetloa »iih
Iltli hill, alii. i. it** itm i*l) Optra
hf manr iwi-iin «ii"*>* Iniepwu aaaM
inttitalij affaetadbl ll  llf i.i.i i..un4
..tit. im taaalrft thai bu bad beea,
■   |lf, Um lanroMial »f briiftag m
a l.ill lt.it  ........ op   i-i prli
rlfbti  II*  noa  rouad  ihai
tatm*    bill.    mil,', a    ittftil
t.a*i i**«ii braathl aul bj n.i'tii*r
oiimWr Th* prltai* **• .* vummtltee
had (»■ -lUiWiri..).-! itm it,, i-a.it ii aiivtad
iad iMaded. to ai t« pravtde naimi
tiirfal tiutta> io (uiur*. au4 ta prifWl
th* eoraaraUoa iiir|ii>i on  abrtrte
ii|t,u.,i bai iii>» '*i*if i*«'i aai *m*
■ tli   II* ,ntlit*n  .i.«.-n*4
th* Mil Wl.lt I.  at.
.   -.'.-
pritmu • llaa aiailiiee
Mr Booth ***** iw i.iii «*. iimi le
bn hint*. » ..iir.it...
M, hn * niii in* tuit met
•traded ih u.f »ai iri'uniio*ii.ini h> the
*•>■• mint •'( Miii-
M» III-1 t  -t  *l Illllill nl
\ duptti ii (nun Rami "it* iiiii then
i* iiniiixiM there. In will inlariaid *'**■
rie*. ihai iiii< nun i.f T*n *-1 ■
i.'tii|.tiiiii' |.i. .f u um hi i "i "i
lh* Italian  Oovet it. ami Ihal lit*
■bo i i' it ttiii ihorUi I-* mi'l" public
ll, ll.f .|l..'..l|llllt|f.. ..Il1,.'|tl,.|   ,'„,,.!
llftlilil I.ai* r* ai* iu  .-tl.l.'i,..'  iboWlnl
tbal lata badaibed, ami in* i...,ni.
im M had iranled, ■ leer* of ibaeace
befontb* Kan Oriaeni numicn ***
heard nf. ami tint Radial hid iftanrard
•I. i. ton..atl  to mn a  .Iranian,  ind
luatailo upn t lo ilif iiiii.i*'. i
b] pmctalmlai ll * i* ill  lie r*allT*i*
fwcied t*' ftiihtmi ihf Anarb *■ * * I
... I„ Im. ninlelilltiia'il IBI h
aii t.li)etl .if ritllntle Ihal liemit blfl ll
ntlrela •ham** n„l i.it.* iln* ha-i.l tn
iriM'i. ahninl'iiiii evarfUilai aoodble
1.. add i*. in* *'i"i'.*..,'• .intiiit**.(i i
HI *. iid' rHp) refill pawar. II l**ip*eud
Ibat be  atltflia ihewl ■ wmepoe
deaeetotht pablb  rbetevrteaofaea
■
..i.s, wai .ni ■•! n
-  ie tn*-..-'. Radial • ■*■ ■* -i
l.i... bad Crtipl it.tjnti.twi ,n ia.«t,
ii.i..  >.,.. «  ,t iim had l>i U* int-
\*m*4, ah4 hit rrtlitmrui i..
(ti.tn lh*  int|*i|.iiliiltt lhat aill «tt«ti4
their lHlpiwlll.il..
r,. n. fiitim
' fi.i. -.. t  .... it, n I
1**1  ni|hl  fi'im  Vi<i»ru  ant.  iboai
*  ait  |ru*
*rai fi-rtiht lor Ibe dt) led tweet) t  •
1 *   • III  Ind.  h* mm*  **y.\
wai a carload ol gUMWira f-t M...f.   ,.,„„.!,  reaped i-m* ihi  «.**,.* *«||
4 *  ■ *■•*'. ininjuMhwiocwnalnpart ■  lb
l-oritand ****** for Mwn niraball * nd U*i mi-jiblM «a»|
■  rhel ti.iiM*  all mhi. it.4 ••'. u.n *..,n  .  *-ii..l|
. it th*ti*u|lb.Mirf*W lh* rapi- 1 u.*,.* I *i|f ..f (h*.M»a*tiir. ain.lt aofl
.ot Ibe atetai* ittt-tml «l j ***** tmrnkn '4 th* h>m** «u*iM birel
.
:-  |
it,4 mhrt
,. -
la  |.i,»*,i«
i***r  iM  wilw*t
■
11.*   w.o,  a* 1*4
iltHln-, Ilt |>|itrilM.
rn* «•. in q.. ti - *.
Kmua M-,n\i***t I wan  -1  \*
nm ia ifc**
II men* *****
*4 in* *w*iwt-,, *atii i*. iu laawnai
iiedtw an*
t itailkiit uii tht* ittl*
' «*)  VieiW
nt* the iht*hiii#* and **•
' tt****** mtm at*
i
.  .
■
aai'.<t  aUiat.ii*.  .*.. lit.-t  Ui.iai.i-* ••
aebeti-rlM  lh* alia
•h*«,*A *t*t>A it, Ih* «*t *.t th** h**t  **t*
1   Ita M*«i«hw •!>."..i-4 >
Mid* In IhU I**l*l4. and lha MfBal *'<
I**,*!** Irltl-*'
Iwlltl thll Ht*' *******  ******** he thlitai,
latuiiw lia-»i   a v* *ui laanut
U«*lWlu>ltf. April |t  ;*
.I."* nodal IhnrirvoMilaoTv*
wa ***«, Hftaa ta t«tti
*\*11 **r*A iiw *tat*nwhii *'ti<* all
|
lltb  I'tital* itlhu   |h*t*|
*n karat thaa • *% lartai -I • wi
.*. « •■* it,|
■  -  - *
toll  wa*  ti.it j in.*»|
• titttal t..4" Ih* HllatlM •l.i.'i lh* J
M*l
**ipliii,*«l H.it ittall
m*i* i.- u .....iratw •t-i* MTrKlMwd h|I
tiiiwi**ih>*4 ib* rai*|ait<i*  II* d*j|
Mil ***** *-9 H.t i.iWf.4  It,*  *tt*«lMr|
tor th* l*lii,4* —  Ibal
MII. Int ha tj*m*m*A Ibat llw Altodwf I
Uaaerel bad p*** it ibct-  II* r*femd|
* laKoenwediiluti*
* priial*  btiu  *v*aiBiti*Wa|
«,(•  i.u  amp*  end
* *t*m*** Im tnwii th** la c
II* bed twwn i
**L,'*
******* m Win aiiMdvd,
Tm a* i at ih* «*•■!» bean Uw H**i.
tain*!*, .\nnirm JHiwui  **
m*wt.i ibn fan-rii* ***• *** ■*'  *
*i    .
*i*t*
DESTROYED GY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
...in . .I..I.II.I..*,
,. LATHAM
llJ, ESTATE
!»• M.Ol.ar..  Bu-K.."! toll M.alil.11, ******  "** If*-
.1, ...lt„. Ik-^-jt, I*-, -ma****,   ,*-'•  * <** ll-a.pa.1 '" •**
—r*   f*m rm m  p^   a    ^^ „ „..«-.mm•'-.uom. t*.* j t tiu-.i
i :,,L?„™nJ-FsS 6I5FR0NTST., WESTMINSTER
.-. •
to tt,* '
•itapl* i
k* A***'
towM*>ir*t la p* *   *
OHil.l1*  l«*4.*ta..*  ut  '
un nibi t*m*t,m to*********
1*1* **r pt*h***m* * *4 tU **t<
AhA an ledfeHttit -
•eotiibmaM*  I nt.** it* »*4 ***t <
liaija «w*i%n»*» t* nan
li |a*Ht  ien*ltt*«1  uA
*
Mllt.l"...   I'.IMlta  mu  Hi.
fl
It* ***** H i* aaal** la -■ ■
BlM*
I..,.«. ,.*.■.    nt  ■
ir. j ,**■ m , i*mm **. *  I n-t-ria* i*
*t Ummrnt *n4*. **A t  an dii**1a»t bl
Iba l*l»*M**il btoiplt9** llw *wii*le*1b*tt
ol iM* e*ii*i«w,aei wiib !*■«• **u mm*
1*41*1 t)-i*)it*vel»i*na .4 Uw mm*** *****
bi lb* M»(,.- Hw4inl .** I»ha"t nf lh,
ti*Mie g****i*■****,*  Veawaalela i*it
**Ar ******* |t*H *4 tla Mi*. •
|(a«4i*ti * Uatwt-aaa **t Apt* f la *****
*m4*  'Mtwiobii* at* *****
*A  KT*
c**i**»e***ii p***-
**  t* 4**  tm  lb*
'*4  lb*
•
II.   Mn.  *    1.
*
■
t**\\tt* *A th
11*411 II. f«*f»*
111**'    II
».. •
hi*,*  '**  h*  '
* *
FOR 1110 EACH
-
ON EAHY TEHMS
A. B. Mackenzie & Co.
FINE TEAS 1 COFFEES
Jalalil
• Bra", .1 HI 1. Mm a
trill' Ull*
GROCER
GROCER
I
iba taia-1
11
-•*•,,  it .- i lidm) *■ **
i •*** t» Raiaa in* • .*-iti*^ imt ***
■ t ****** -
tab* IbH Arm*** tm ******* ■
■  ***** *4 lb* I *****
- ■ '*■  »i tb* ****m*tmm
I*  **,1**t*a*t  I" *** aal»**T'r*  **l ******  **
.   K* pMWII
*tt*l   lb*   IHOcaUltiP   m**tlm*tm
*    ***** ihe   ptmt*
i  aUttrwer  avewrnl
it ia..4>|.*iiiit*wi a fait
tt.»• »a4* iiii.i ell Iwt*
.•tin aad **"*-hp4 at*
-   . a
**g* m.**mt *■** *****  *******  tm  1*4*1*1
a  4  With  lh*
ll*    *■  *****
t***n*4 tb******** t9**n. tt ll H* Ictaad
-  euletaliwil
' lb* I *na*t ******.
tm **r*t**me*t*4 l*»
to* imi ****** *t ni
, j-. lb* w*wel la*1b**li *4
-1.a,i**i aduieMielbtba Ml il It ha*
tw*>o f**»t-4. a* —ta* pi******. Ihlt
(Hnleil p**w*»d'i.** e*h «*lr b* ******
** tkr tvNlli ot l*t*imil, \*m *******9*
*** t* ifal*«i.!*"i*i**, *** ******** then In
lb** *l*i** nBkW* II** dati
•*t  j*.an.|*l'l  ****■*'*•*  Ib*   *h ******
- ■•  a J   • 1 1. -I-W  1* hi* IfWfllH
■**4*4 U****i*4*m* ** **ttt *•
t*r  l*th.4 M*t*h  IMI  iball  iwaad
Ibll   tl*    i*   m    t*   *******
**t*A   nal)   la  Ib*  Mela*  f*«,i1*
*  i   Meaa ***  *** ****** i*Am-
1*4  %A***4*,tm v«*4*f
ii laa  i mt* |*->*4I*<4 In 11
l»4l** an4 i*«iaWwpMi  tm
tltat»*l*<  ** '  *mh **
lb*i At* l*it  ai«bt p*H*ctl« 0*11**1*
tbtl!  **itn*ai*iw«i  ttai*  ll
TV,*** w bn w Mb in *«w * mm* i*>i*mi tee
Ibd *M«*.H| 'llll* tilt* AhA ****** *****
U*a ******} cepiieili pat nn *(*d *eirim
tbiotiib •|4tiiHh. baa htii'ieU-**! the
nfnte b***,** InoUhl Tkr ***** *4 ******
be* H** ***** Ciiwt.it*, end lb* ******
tmptht t* iht* Uw Ikatwaii* Bwrtel)
N,4 lb* bw*t »*■
}i*1*K4r tm**!* elll ** Uw i^nrlMa*
t*«4rttn| at 1*1*1**1* bl lb* Willi*!)
***** m**A*l  lh* foMlM  owed nl *****
iVlti »  M«cb • '
a***  ivfiTtnl aai****a»til  ii mul *4***
.4,1*4 t
ti-, ii* ai uw r.*»
IHI f'*n tm*4*hg*4 lecrw***
uiinMaM i*^n<*i-i4*(***e* Ceih ***i
r*m**g- A***** n*m *** **.****** ** *
****** *4 ell tmamA ptetlkn ****■ **A ll
tb'awlb ibnt* **• n*4hlM 4*a*l|v abttal
H ibn* * a* an) *r*f*a*i *4 A naetber I
•W M Mm ' **** t*4* ******* llln
•l*wia •*«'*** atur a tr* m****r*x. led
•i,t. «n tbt-itwaiii) ******** tm *****
•ta-l mat ***. A t** ihi
Ibn hm**. At**. ***** and hiwhW
tm*m I" ***m *p ***** mt
•*••*   ll* had Hm* a***lvJ, il W.it'f
Mtattcf. that tbtnn ***• mtppum* ttm -Mill
h«*a11*anl Ulthll. Iflbf Mn*»4lli>*ut*l
I *4|i«-*i-"4 bi thn pitiew **>■•* K.-wtwitticel
i wnm lh«-|l*d He m*>h1lmn4 lb* lilhlF
j nf tbn(M|*waihn,t.l U^tntiaiU-f ******
"*■" I aatwoiii  ol
- th* A*i*t *******  Tvi* *m e»|
■
*'*   tb*i,«* ***mt*tat.  m  wl
* u«*  aaai
whb-h   h*4    Ua**    *****
Ib*  *v!-Jm1.  lln*  t*4a4«1tan*
IM  Ihlt  thn  cnowrll  and  t
fi-mvd ttw ***** *4 Uw <*wpn*«tMi ba**|
liif lh*irnwn wai*i and llibilea  A**
1b**l*ltrf nt nt«-ell*| »**** ******* M I
-■*-*. ih- utf Aimrw*).bed|
4Ml*>r*Il  **W«Ur*d  Ibll  Ib*
Hbw did *n ****** in i«* nbiinnailwd. I
Atl thai wat *4**4i*4 aai la ban i*>«*i|
In  lak*  Uw  mm  n|  lb*  ****** |
*m*    mpm*    Uw    ******
want    wa    td  ciltnlin
In llw Wl. HMt** thai. iMMwh *«|
lh* nth* Iw lilht towfc* bad ***** ****** |
In nUw* «*nbtp*1iil*^ Ibn ****** mi li
(••inn hr ****** In Ibe «M) *4 \****1-1
*l**t** Thn bi-i. *• It had Inn* ar I
******* tn teie-itd*" hi ihu hmm ***\
• niliia h*t*m* H. a*4 h*  a* bo bed)
**<**. *a* a« iiifi* Ibn ttppwrtenilt inia-1
tpmmm ib* anwwdawot* aii*...
M thn brliete hill* tmt*,
Ml  Il'll**. ****** **4 a**t*tt*t*m
ihi*MM bed *g*i*t****i Hi**) <)**■
i*m********4 Hmm.  thn nb** ol IhaH
nm***** ******** wttb 11 ba4. I* ■
im*-..   Ih* MilH
"albilMw  **h* bid •«»■
tteindnwd bt final* Wit* iweiliian. ..
Mr Itiat** bati»d ****4 * ****** mt ■
ptm
..a
. 1 .
It   *
!  I ni 1*4 *H
..*,..  ******
«.-.0 6 OeaeralAgcoti 607COLUMBIA 	
Queenstown, B.C. H.G.ROSS&CO.
■ *'
■
a', a*** pi***** "I
I3. ajM.^7V"-A.TSO*]>T
*co
REAL ESTATE BHOKI.HH AOBNTS
-~ mnmmmS, SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
ARYTHMb knU   ' *'*■* '  '* *"   * *  *t  it- ****t**.i**t**m***nml\mm**
ni*i imnv tin*   h (#,( ..^i,,!,,^,^^^,,-,,,.^., ********** A****f**»miv^ew,r
law** end fit*»i***** Bailo* Iwihm* t***
Eli"'HUB!!
MN -a* *»"t'*** afihat*) '*'*■**, *
to homo ******* e*
******* at* i'i' at*'*****'** I** »*'• •<* *-* it4|we*
CahHAdi'iei   UOM
ABC Cede
--.*-- i
a ■
th* Vst**,!* K-*4i*,i ram
ihlt Ihnliiifd Metm mvmt* p**m
..--...at in tr **,hmt wbnimebi
- wt K*i ** lb* tMetlwh «( a
Mil - wbhh Uw f*nb nt IIW
reilMl htAir* ** pmAgr*. bol IM*in.(
****** ***** *t*«llM |it*«w.f*>a*iaf.t *■**
ibm wlwilwr ib* imel) ba* bn
1*1*4  I i** iiii* rwai lb* prn***y*i
Wiib***'***-!  fi
ha* latwn 'loll *
ttttm dUvvtiihat
**n ih* a***iel mhp* i
ttw j*di*i**t ..) ihi UaBaa \t
*****
i* i rttltimt,
nf *l*11 *al*n Ittllw**** t*t*ht At***
line, llw  l1*nhV-i*l  I*. all* t-M  p
•vm, e,|.filii*f**4 !i? Ml  11>h*t*t 1* |*.|. '•
* * -  - •■*■.*.  nnd** ',
t*t***4e*t Twmm*. In K****** id tbil
nti a ***** i* Srm litVwn* .iHnnlhbH
Ibn hnlMlag In whkh thn nflbntdllw
*r*<t.i*b Hnw*nl m* ***trA. ami al Uw
aaw* lien aiii'-ii mm* m,aA**ip*u*******
****** *    .   - ..pi i-i L*p*nHh
•Hfc-'ft* AaMbnaa HUmh w**n in*
«4i*d In lh* ****** *h*th. I* ih* *ai*-
**** met* ■-%***■   Tk*  IwMMld
{ ot llw end, wa* Ih* IMcllMntK* «t Uw
ninralhwi wt tit* ***** Amelt**** In
. IIi.it*  aw4  lb*  **************  I   I
SpeniU, **ei****nf neetiv iw,. bundwd
tii.i-.*,. ..1 ibn latlnd atetn  Tt*t«-
j; t-nti e>em MMober* *4 tb* abantea
itta-t, It, at- t'l h*a|MW* *p   la******** tg***
"™ •" ■   ■ i**iy *m^*thm**t  ***■
-
alrved) aami iht* imr win ********t **
*' .-■ttemt ia* 1***m t**m r**t *****  I*
"'*••  thm t*i
*   a*i4
** ***** •"*.■ t. ■ .
, ***** j   it wtHhn ImiwH with tAm**** ihil
-i  innawn  *<*m* ■ tl******* *t*   ****  *****  **mp*t*4
m****4 bi InlHMnil «a|i*«n nr ht *w«d*w . • ht tt-ht thn )Vn*iweH*r Att*)*t* Head
I fntmiii iienii  Th* tnmiih n»hi*«i ■ wm an*nt Uw II  M & SiwHw Anu_
! Mn**11» trnlnnl I* ***h ***** In *h*m \ K* Hah IW IhHI latomatina piftnfieilwn
-1*- .Hat »***.*,4  A* H ***** *****.
Uw bend bun hrr* gmAm*****  pi**
(tinaf*    end
It* trUairil  *4*
1  H
• frit*** ibll li n-fnml  bj Ib*
law tntH*titiwii. end ***** }*******
*4 twH|4i(a1 m ****** k* ***
Uw 1hl*TT*ttlUmi n| hi* *****lt),
it  Ih* ,"*   tti   ne»*H|   mpt*
to blM tm thr i*4i**> *A **• Iwlnll***
Thn litali In Uw tt*i. anr»**d. Ihltd **A 1 oalcn* Inptti In  Uw *t*wl I** f**«ln*w *
■ndeldr in Uw iwnnt* third eilbln*
win iiw ruhi* a**ieet*n4 t..
•* *,* nt Uw w*itw4i»a| 1* ■■«
■•■•4* *4*#*. lfl**|nilll*WII***.l
•nd to1t**i**-*l**lh*t**i*ti**4 )*&• :-
hn f.wt=*n In**t*n1« *t* tm* ******
1***4*4 ***** It *• mi I*!****.) thll
Hat) m**u*A ****** * 1*4* •Hind**! *•***-
*A h*t Aatt and  lielfNll
ib* ir-ialt InlM'lnd inn Int-
*l*n |ti*4n*1« I* mi l*r **t i* tkr ****■
nfnawnt *4 *4 it* nfibnr*. Iwl
nt Ah ledlttdml nr * ******.
II li hnlWiad ihil Mi cliin
tm indcmnfl* tin hn ]o*tl*
w**t* 'tiiVn* II Ihall hn wad* In *pp**t
[ Ihlt poWlc antlnWtl**-* «hat«n4 wifhlb*
! Ih* c*>MMn*!1l bai* tvm*,i*t4
at  Uw  onlawlal  e*t.  m  haiiai
llewl)   ******  nf   Ibn   IhtnetMmd
I    **,(*!   bit*   •****,   ******   t,1   *****
to ***• ****** m.f. bal it wa* *ll I* lew a"******* *• ** e****d»i* i* "wwotll* ■
tw.1 .tt .pitii ea tw -tit*.**! humi) *wih iiw wt ead «*n« i' •* Uaa Mr ■
Ttwm ware ***** ***** **»j*i iwdiiM  t****% ************* *** ******* l«|
1.^n|«a*n*wll>*atM*h*ntbn *IUW  . V« *******  •'** *H*H ***** ***  ****>■
f*>iiwini','4i'i Thu *a* *i*«i S tm*m* *m**n***t* m Uw *w4*i mm*\m
Ina. **»!*•* Innaw pta)*r ma—I ; *ll*r*hhhlbnNllMiabl*iM* ap '***■
bmitw*^ m*. lww,*r.*«ib. «#*• will i* ' feMfcrt **»*ild*r*lhie I
.bmnwawdemanier wbwiia^ precih*    M* mii»w *n»d tb* inmowi **mrnd■
.  . •» I lehabntttwcwllwilli iad tb* iti* i**a ■
m**m   1.. I.-   i**l* i4i 1*M lfc*llb*U1l*r had a* **t*M
******** III lla  mht* IW  Ih* onwWH
**«t\**id ******* ******* *w«|i*w»ii*eH
••4 mut tk* **m ■** ** ******* **  •   ***" * t  i ■-**'*, "ti * -i'-; 4-» «•■
: bitMMni  Iiwt bad. with inn "■•*,*** !•■
"m| int., r*p*wdll«IM *d ***>■
!-,».**« wnhwat nhuielad llw «i»ci»aaH
■4 *******   T*9***t*i*4 i*t* Hi* * i* in ■
nbil*n**h  lh*  -MITpanlbM. *4  Wbtf«H
1 euinnil Uwrn wwi *n **BMnl io ihit i^
*,   lb*** wa* i* lejwthw* a*at**t
" Uwtll)  ** ******* *4 Uw I-tti  bail.
.  I it wa* bal Mw-wriblt all llwnn
okiimt* ****** *** ********* t* Haiti  II*
t*s*H*ae4*4 k* tntcntni *• 1l*nii in
whhhUw |*it*iilM> nt IfaH MM bed
tnnn 4ivlalww4. •ill** tin  * I M
i ai*nm* nn
aad ihtwld hn imiiH M •
Mi linvlh *t»4 b* 4M nm Iw* hn*
kt* mtm km **** **m**i*4 **** Ihe
Ml. hwl bn wa* i***r*r*4 to ********* I*.
tlm Mr Hitw*iM lhat Uw **mtm
■**•**■*<*»* h* tkr |W»nh|i-*tl -4 llw *********e*l
* tmi* nn* tbli mall k* edftfrtwd.'
lit I  In  I  I****!***
*,.  *<•  inin tN**wiii*n.   The  w*el*
■ i   4*4   trA   t;
\e*   ***** thr*  **n  t***-
*re*4 hf 1h**t •*** a*t. ***** ; 1
hft* ll" **** 1*1*1). **d
nn **tnH*l hilhl llw) will * iptttt *
****** *4 tkm tr*** *p***-m* .twlb* »*A***m.
Hlw* Uw naif thai ***** wilh tkr ml
J
!
.a
I*4**ain4 nnlnrtalaewat. Uwm l* an •«* b
wtw* a* failntn *ai«h*rn ne Ihe b-*t*-
■***,  li email*  «*ei a* if Htirinc'i
ll»nf* llnwanWIll -ttl brabV H***mt*tt-
***** *A* tkry willetined. hat
lb* bn*t it-la 1*  In innillt an4 b
lainnfa***!   t*hr**hp* ttm ********
nnlnrieinewel  i* tlm* *****  *
. i}MMithh«, *t»n
!! llw *tt**e*t Ami* in •* h*« w*1l Uw
Willi mtm* *** iwv-net lbn*tefn4*d
Wot dalntWllen 111 Whn * A* (**••
*IMj ipai* lh* (lew Ihil *t**i-
l*|   Iti   tw   llwi*.   TV  4I1WI1V
iimi******  h**"* l*****  i*h»*r*i*«  I
tinllt. *)**• Uw fallen* *>*4*fii** ■**■<,**.
**4**Ah afeMMhebi tmtmii) ep la
Uwit frtiiH n-altaMl) nt*hl will ibn*
hnw *>*tb Mn*tT*i*t«1#l thiali «d Iwt
latwru* wir*hlt*. the i*'i*ai Iiiu*
11  M  i  Nfnpfa*
■
lantllrra
ttl.tt. at        a...
ami ,.» i-
ttw
laXhar att*. 1
......
tilt It-lit
In Uw *i**f»* llw irf*w**i« *• -  '»t I
Mil pt**Ami*A a watw llhl t-n'Wtn* bllli
and Uw ilh***1  i*n*tei end  *  naif
tnallt  ikt**** i****   lh* Tt*
*,4ti*H*t.,*\e-*** naffraru *** ****'
*m***4 am Uw b**d.
tt* at* *«*fit* t**t *ta>«hwi
nBkv it***, call and w* tmt ***
K II 1VtAr*.ei*H'iwni*ir*wt.
tn. I the ii i'ii rn  s
till  WESTMINSTER IHtlT
imi COLUMBIA Tin■tisi'AV UOBWWQ. A*"""* li
ir.t-itiiiiiir No, 85
Aiiititiitix B'kitk, Nr. Wi'itiuiinti-
SOTlt'K,
lt...,.,«i..i;.,, ri,
__ * ^ I,*.,.,, t.  l(i....,tti< •( fur In, I * ■"'■  '
Bell-Irving, Paterson & Co.
it*
ill. .  nil mil '*   tl. i.ii ii.t.. tt •'"   I'' '
SHIPPING  ACENTS
Liquor*,   t:V\\"i
■    MM  tt.l  Hi I'UMIV.
Herring's Opera House
jVit.it. itu  Kn.i rtiiliimi-iil
„i mt ti i -i im-l i ii
■
Hi, liaii.l ,lii-ai n  " I '
■ It'll  ' ■
t?lu*  t'l'tUU'V.   WEDNESDAY _ THURSDAY
— APRIL 15 ANO 16,
ADVERTISING FREE
TO THI  ''It MPtal "'I'
.III lllll mm
Mi I
\
NV
v II i
■ * >
■
,  i-"i   tl  i.l.i-'I.II
• - *
fill  ni *
w    .•■. **\ i  m \i. iimi  n  mi int**
nr ,rl.  , ,
I
','
I • ■
tlr,,  . ar < ir  t**t; .tit
i  a „ ... a    • , ■
I  I  11,1-1   ilia • '
,)
_
a.  |,.|. a.S  I It  l-l  .,    "M
.1
I !';:'-.-•
,1 It,,- -1
-
I
• I
I I
','
aa a  ■
|  ll|
1 .■.■
■
BOX & COX
DOWN Bl THE SEI.
t"   ll  I,  II  .   II
•    ■
'
'
-    ■
J
A.
.
i'i.
■
. .   ■
tl-  li  •
■
'■
-
NEW VANCOUVER
COAL
NI»lWtl«4 Co. M.ioi ",.,_„,,,
New Wellington fa,
Tin -t ,.i,t ,
m CITY LOTS
18*00 PER ton
-lift * i" -ttt..
J. W. CREir.HiON
,. - itt. ,
-
NAN, OR GOOD FOR NOTHING
,. ,
I* im
i .
a '
.'   r || li  .   a
li,   v  : tllKN   t.,1*...
a,    "Vi
TUESDAY MAY 19
bin.
Will)
kaall.tll   ,,,.„.,   .
l.y.l,i.l,..H.-.i'... „	
•'"Ill"tt"'l	
"'•'    S  "
ttllt ill'l„ll,. .
•ult Itl la.l I
III), tl„l It  .  t
■ ..inil.. ),.aai
|tl,„,t 'a'la.aa
'
It  a,| ..,
Itll„,
, „t  tU, -i
■
"■■"•'""• .    . I
'
DOWN  BY  THE  SEA
>
111  Mil
v HERRING'S UPERA HOUSE
> 11 V 11
SATURDAY, *\v
, *■ '
*   a
.    ■■
I.
I
I
L*
"5 ■
13
w.
I.
I .
M **
■in.
nt, fti,.-
A11 iiiiiii „„•„.« hav.i bt'i'ii mailii Im- i'hi'a|i i'.i-iii"
don* from nil part* «i BrliNh Colombia, lh*
lotUld CiilHltiy. ntnl ILn.1i i li Cllliuilll nil  .1,,- ilil'i'
nl lain Look out toe particular u&otutoa-
III,-1,1 1,1 II it'll .lliv*.
A, M. BEATTIE, AUCTIONEER.
MoPIiiju Broil,,
SbipiriRhti I Boaiijuii.-i
BOATS FUR IllRi;
Beyond Hor.lCn • Piin,-i{M ,
NfW Wl'ltlllllllla,
LYAL 6i (Jo,
B00K8ELLERN
tV STATIONERS
HAMLET BIB
.  a
I.*-.*
PIS'
I.
M   I  H
.|1,B   l|fl,.  .
I
I  *
y j
..  i  |t,n4*.
V
w
* '
1
1 * -
*»*,.»I.
I •  - • l.ll 11
NO 1ICE TO BUILDERS.
I a  It
TO CONTRACTORS.
NOTICE.
\
NYMPHES
DRAMATIC
a   •   •
company HARDWARE f.j.n««*c»
 nAKU WAIlL Pianos, Organs
DINING HAIL
AUCTION
SALE.
H, G, ROSS & CO.
T.n  . \K| DADS nl  HAKDWARI
• i|iniij* ir* •' it
nl uj' ; murk, il ,i
1IK1 I lltn - nl  I I" I.    I
CUNNINGHAM BROS.
MUSICAL INSTRUMENTS
CORDOVA ST
,1 111 tit
ADMillSlRAlGR'S NOTICE.
■  ■
IftthaOavMfOoutiafBritiibC^uml *
i **,.   * * i iii mt
*  llf* it 11,4
ST.  LEONARD'S  HALL
N
■
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
MONDAY, APRIL 20TH. Importer* mul Wl    ■ I)
:. Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
1.1* hi
-
100-102-104 Powell 81.
'  P O. Box 207 Vancouver.
MEAKIN'S   OILLEY BROS.
orill room   Livery. Hack, Feed anil
i»
• i n-
11
PUBLIC MARKET MILTING.
ELECTION NOTICE.
'■
i -
ll
i I. at* »|aa* 10 l*a tr**.*-* •*-> CHOP*
INO Stills tti|i>* li.'.
:;;/;vr VANCOUVER
H. W. TERN AN.
inr
Sale Stables.
tWi|t*| nt l,*-*ii   I ,
• ■■
\\i'"l' \M> COAL
■• .
...I, ... , .1   ...  am.im.
,aaa|al.t,t  ...  ia
PIONEER ART GALLERY
****** Drala*  ImjiOM** a»**1 Pwbl.iK**
Arli|l| Co*o*n»a*i
Wlolaale ail Retail Moilliip
■
r.nB Vancouver
LOOK HERE
H
IRD
THE TAILOR
Bank - Montreal
" cmtil, .ii t.*i -i   i-*
»   hl-L
CLOTHING   A Savings' Ban*
S*M   111-llaUK,   1"
II It II  Hit   II lilli   llllll
11,- i, la iiii t ill ui
tu u i*.t in in mii nu
nt- \..t. 11 ..it i. nt ,ii, t,
nniaM-ni-iit  vi i,<.in-1.
M-ll
iiii, nt .uii-tii v mi'l,
... nu mat mi.niti- lilt
HI III*. Uitt. .M.U . «>>i*
ll.l  I Mil.  I I >,!•.,  -i ■
.    a  a,  ,.,  II,„
tit. till   . |t    l»   1...   ■ ,
i tit-i rtiii.ii- lltl • -i
i I., .ui-ii mi
uii-i i t . l-H   WO*
li m..II iiii  *llll- in-
ll I-   I'll... 1  HH
. I .  lllllll
H
IRD The TAILOR
r,itllK«t.C*iBMiSl
Department
M«. **** *t»**-t i" ,««*•* '
lit. t1->  *
imrat iiiiiii ii tm* to
I* ******** i *
GEO 0. BRYMNER.
H
otel  doughs
■
Nut '.
l**t p*A***e *******
ll
SCOTCHMEN. A1TE
.  Vt I
.1    -  I
Italian... llll
t Vl.l
1
I   fl   ll    1   t.a/tl   1   1   •
t
w.
-
a     .,  «ll  .
V
*
N
la.a.   -
NOTICE.
NOTK.K.
NOTICE.
*V'\x**}
ni • _},
''-'it\„l!,'*,L_'." *"'**
I
• I, .1
T. tm** I******* tlr* lalt. An A
11 « m i
I -
WOOD
BRUNETTE SAWMILL Co.
Lut,,, Nl VV Wl STMINSTI K It*
MANUFACTURERS OF  Lumber, Shingles. Lath. Bill Stuff aiul Long Timber uo
to 100 Wl.   ALSO Flooring. Ceiling. Rutitic. Siding. Moulding)). Pickets.
Scroll and Turned Work. Sash. Doors. Window uul Duor Frames.
 Hutiso Finish of all Kinds.	
it ^.cciiiato  "WcxJc  O-aaiantood^l
.. i .tta,   I ** •  *1 I
* I  a  .1    «.aa^ '  .
Ml -I'l. 111 I
ShiopinK Facilities by Rivet, Ocean 01 Roil Jnsurpassed.  .,,*..
THB G-R.E3.A.T FIRE I
...
i
\%
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
\\. ..  ... - mm
i
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
IN THE COUNTY COURT OF NLW .  Thri>r work* agii wi- men* tiurnl i-ntltrlt on,.  W, bit una i. . ..nl.ll.li.il nil tha
WESTMINSTER. »W *»*■  hew Hnllrllllit. Na-W anil C..n.,.l. 1. Si... I. nl Omul*.  tV.. an. ahli-
MOLOt*. *t ma, aristHiiNsttB I" I" "11 "i-ilcr. Inr Hardware nl any .1.... Ipllnn.
I
lill.l.l.- Hit i  HI, 1:1.' KIVKI. Ill
DRY ALOER ANO FIR WOOD
I,' » Mutt IV, I i I
A
N
.   I mtm'*  ;*.*  ******  *4
I  ..r nil*. T**m**i,
ll.,  ta*  ******  '■■  **,. ***A***t*n
\*ml*lmtm*m ■ i
tut: h HUH iii *-*\t.* iiiu
.
Columbin Street,
I h.t.' |ti*t actili-rl (u my New  Weslminsler
llM-l IH'Sn  ,-h-ll.ll
l I Ull 11,111:1-11 It Mi
I
•  I'll ll.ll.llli.il  1". tlil  li it
ii . IIMltll  ' It  1.11.1.II I'M.
T. J. TR.APP & CO.
 HARDWARE MERCHANTS
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
■ •**.*. *******
».j.,..i*ii"-*
The Matter
ii more .in'
qualit) of th*
.Itlt It .1 mil *'■ *■' '' j
lllrllll . Ihi- nt- I
iittiiitlt-Mii-ti I 1
• '•..h ImJIi ..--it- ''
ih. ihip. "' ll
,t>iu  llllll iltialill
M A. McRAE
^•guwaiim* ******
In  limn'
grthci  I*  ■
irilotbmoreettf*'*'
mtafitting towW*"
immorul  **!
.in  "Tkt -ipi""!'
„/l rrmUiim* '*'
AttM," rhe Ami*
rttthi   rh'"'
|  n i Hl.lil;
• I.
...
T ;';'M^'LL',.,,
X   . i ******   -
NOTICE. rniiiltin.' Storlt tha Btiat
•|'  i  i 11,111: ll.,i ll* l-,ll|.ll "1
- Hi'lii'l litii  nl  Window _ _____  i^^_____
NEW WESMINSTER _ VANCOOVER HhmA" '" l"""'rn g "' ",0,'"*;,, ,,,,8,'n ' . •""'," '„ "" *****"*^*'*' *}*[ YOlir M t *'**
short line railway co. ■*rt«i-t*Mrtfaf anifai Hanalaclttrers and Dealeis in Rooah and Drued Lumber. Minnies,  Shakes sSi
v.Hi. r. i.iiwtiiiit. .m.i mti ttlillh and will tall cheap. Ii8lll8 aild  PiCkOtl*, a"aAMAHAN
 35 Sal.*.on _B,.xes,  ,,,l  Flnnls. Trays, m.,1 nil  kinds  ol Wood  FttrniihinKS  ig- M-^SSSr
■
■   .   '
,•»  *'l| Itr
i,  -   \..
P.PEEBLES
mucus
lor Canneries,
Balusters. Bracket
Latin and Picketp.
, net Floats, Trays, and all kinds ol Wood Furnlihings
tes, Doors, Frames, Windows Mouldings, Blind*, Railings
Irackels, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
FRONT
BT
ftBLsrr Till. I.I.IK1KII.  NKW  IVKHTMINSTl'll.  IIIIITMII UOI.U.MHU TIIUIISIUV  MOKNINU, Al'IIH, in
ASSURANCE CO,
UFCANADA
,.,..,tl,a("H "*.*""-
,  ,.  nt  .'  ••  "■'  '"
 t t*r**H*t
Lui Morgan k Co.
Re 1'cbQCV.
0ITV 1'OlalUK COUHT
,a . • * r*w **■• rrtiudi iad
TRAMWAY LINE.
On April 15th We Will Offer For Sale
..I
ill IUI
ii .tt .I,..I njuirilothi
Illi
,.  '!  .1 A  *l„,t.<
.1- '...- t*«-,|,llailii|i
i, ! t   hi  i.
in>l ulliil  I'"*
'
I  ■  I
-.-Id |a.I'lllll  Itl
it.il, oi, *   |n|
■   '
1   .,1   U.IM.
i  ua witli a
,. .|,i ... i,, \|i
.- -i|..,*l tin  i.u
,   i HIUIWIO.   I**iiinlfil
.tit iod **,** ***
.   j,, niti.   Mill.
** « llltl.
...... mo  Al fi"*
» ll  in I tfrtill*
• i  .  . ,al ti, tm,,
i *  im. li ilk*
.!,  *r  «l,"tt.  IDOl
- a  l'-l'  tint in
. ai t- *•■■ *
■ -
■ ■
I •
■
■' - in * tmm*
Aa Kail***
■
.
In blocks of 2 to 5 acres each of tho pruparty lying between the Power House uf tho Electric Tramway Lino
:  :  ; and Now Wtatuiiustor City, known aa :  :  :
DISTRICT LOT NO. 95
Thi* |irii|iiity 1. iniviiatil .liii.uKhiin. by both tho
Ni-ur Wi'it.iii.iiti-1 and Vb.hih.iv.-.' Eluctrio Tramway
Linn and Cai-i-iauf Road, aud many ol thti Subdivi-
•i»n Him Ua will ha... Irnntaic« nil both road..
Plan, nl tha Hul.tliti.ion and Prion Ll.l will Im, Iur-
tilali.tl nn t.|i|.li. ..I......
RAND BROS., Agents
t
li,«»  \|*t.. ihi
• ,    |t.  >.,.,.. -    (OlOllM  i-.,i
-  -
til ***** lh*  it.    i <
•■ . : i.
-
I .    .  ...  .    t   ■   nlrba
'I
VANCOVVERSTONE
•- I   Illllill
•■ '
| |t.
. '
. '
I tl.
1S91
Victoria Jockey Club •
PROORAMME
!,*** Im*
COMPANY
l -
.„   Hit,
SANDSTONE
■
*.r
litinn v*\  * '"-iviA.iv.AT  S}1
i T M
i n.-i I. *• i    ■■  .   •
N«ltt*  •-  ■
■  ■
• a
-ItlitK'
' *****
f -
J. Z. HALL ic
I ....   Imam... I    •
-    319 '.".V-'.V VANCOUVER.
a|ii,\|i
run
. i ,
.  * •
CO.
*****
B.G.
, I...
-1.1.II. 11  Ull
i * i *%  ***»
i.a ...it. .att
Frank $, de Obey *
*
1-fUKtt ini** vi rn,•!...|  J
9*4* l****** lo)
-tit-am t*mmt.*  .
»..,..-.  *.**  |**t* ****** I*mm,
r.- i
H. MURK
- • ***** ****•*-• * **  •
ml**- .  ..  - .  aaar..aar a
I  "..ai***,.
... I .111 I III .11111*11  »    '
"***3 P"! _ .  _
a,i»N ., mmtli*, a.^i-*<d ."I.-0
MATSQUI
PRAIRIE
Jiiii«itai|.«M|r.ii Iiimi 1; ,.»  MtmVt I
- *4 ttt*
-
- *
Barber«. Hairdrem MISSION STATION
song
"03 *l QMBflH NI1UVN
PUBLIC NOTICE.
.  mm   u in*   n.t   ni !• **k
*•■  '
*  *.
t.mrt**  ******  ******
■
FINE STOCK OF PIPES
a   ■
131 PER ACRE
a
•••
a
•••
MEAT AUCTION SALE
iOFE
REAL ESTATE
IEEE HERRINGS OPERA HOUSE **~~
FRIDAY EV'NG, APRIL 24,1891
Suln to communco nt 8 p. m. prompt.
i in, wi i   . ■ lotti ( ' to* minctlvi I'lin'i* io
m*II I,) I'litl'-i, a* ain't". Hn- foUoWlltl * li'-l* <- md til
nal'li* rt-iilfiiiial ami l,n»ii.* •« |.i-.|-*-i* .-, n, V** Wm
h,  .., t
. |« m-w ** r...'.ii.t*
ifitii**intiii 1 t*,il„irUn l.il.'i it, I-
,.,, |S-tfait. "li.. I  ll.tl,' I..1 *!,* ii
. • r i  ii in I.
■ •  ■ .  it   * a
11   ' -   i ii. mmi.;
„i  1', ml
, i  •   .
. w .*.,
• i , i . - .-    ,  I.
■ i  ■   . ■ .. i ■
• i  -  * .  i ii -.i'ii,i«., ill.*-. Ii
Hlt-TVI.
. ||
,'.«..   ,11  •  I   |l
I  I  atllllltttli.lt,it 1
i I ■   ' .  ll. ■ . V|
. «..i halt' r ' I .i «. lilt**! *.
•  || llllll \**\ **ftalltlfl| I,.•..■-.
i.ii.i.iitii t.i ixt li in... it im. Ian* boon, imt
.Ht.lltl.l.,1,  I-'  til.*  **  I"  -III,  H«,  .',1,'tl I'-.i
■ .... allli « i '1 .-■*.' I t.'i *•** be -1*1
Imw.
« 'tinl It .1,1.1.,-....,. I  III., k I" will, n»
n.i .alt ,
_ IMIII, I,
I maa.
i 1.1,-1 l.,  -w-tla-.l
i oa I'
I-.I 1. ll .
Th* t iiiaiwtint larmii'i aiul trnti lamli will il*u b* -if. i. >i
■   i'l.|'i-.,la.*   ...III.    ..'   II,.    ',.  -I  I.l,..  1,1  1  Ml  III.'   Ill.HIlt
nt ****** IVi .i.iih.ii i
I I   . •*  ' I ,  r.
I ,li  '  , '   ' -  I   . -   ' I   ■
a   |  ,,,(
i*. ..I. ,|niS i  '. .* lorn i Mm.iiiin
un R|m
V..1I. ._.,- ■ --.I 11,1.
i.u,*.,
M  . «■  ■    'ii*   'i
I    '  a '  .    I'  "  il  ■ •  III  l-ll  *!**  ....
It lltl.l   -.  l.< ,.  I
,,l  .. II  -.;,.-  .,  I   vim,
N It   i -   *  -   !:  I  -  -'  ,  i!  I .  .- . .
AW l,.ii  i . - . I  - . mii ft tltt III «a*l
«, at  I,,111,.,  _»)  I,•....!,. I   \.alV..' •-••***!
S  I .  ■    ' •   1    -
r   • - M   . t*  ■ -i  I  .   -'  .■   **.-.,  Ml
T. J. TRAPP, Auctioneer
COLUMBIA STREET. NEW WESTMINSTER.
a
•••
•••
New Westminster Binriy.
Tltli  ■' l ••**'* -•*'■ -'  '"*■»;  li-.
'-*    |-il  II.  tlHIRNktl  tatMltitil.-
ii.-t. ai.*) i* timtu Otl * tl
timliljf (tf l**vr    Ka'tilii** W|
AMortltM I'd «i M 1»
** Kltltl Slrrrl aill  tl«l.  i   ■■ r  il
irittmn  Itrrotry l'*ml-**,l a' *»i|i'*
i»tn  T*l*|tlioiH* Tft.
mssoi. cochrii i Ct-tPimatm
TIME TABLE
Sir.ROBT.DUNSMUIR
m *■■-<** ******
• tl it-ilM* mm, MAJI>i\ *> MAIL*
mm
S.. ft,   -. „.-l *\.
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INCORI'OHATI.I.  IV  ROY1L  CHARTER  UW
Capital Paid np
Reiervo Fond  -
• •  •  £600.000  $3,000,000
twit* .'*•*,. lu ureuuu
• -   -   £200.000  tl.000.000
B. MARSHALL  MANURE FOR SALE
DRAYMAN
*..*■****. **
\*ti in i  r it  • ■*■
Nuw Wrllitifttiio CimI.
I Itvtttl.«U» ***
hi *. Ill l-'.-t
«t, Hi  \t.
.* Im-** ttt***    *\'
'
a  -, 11 Hi IM t
-  mrg-4 a**It. tb*
*_.
PHEAPSIDE
\At   Auction Sale
EVERY SATURDAY EVENING
.■in
.-i*ii.i
,.,«** I*.
OOLD RtNO rOUND.
W.
-a.
l*a ,•**,«    |t*l
• . - ■ -i-*t*h ***A
.
■ - ,'fkr*' '--    .
1    '   • 4   il   f»««
......
■*w* MA*tr**A
1*1-0 *1**i  IM
-' 'i-a
ut ***** mm Hi*
N * **toi<*m
******** an n*A to
*****  t*t  R  ,*llt..
•  'h aill h*«ln In
loT lift rh*ni*4«n.
N .ifihm.t.  ****n
,,i„l itiiHiy thin
it*, ii* mm* *****
lift -I***..!  lllllll*!
it,** ,#i| i*.i.  All
!**• M'illy *****
■•'  *****  *y..yi  apttkint-
**  In lit*  t««il
■  « > "f*.*>| i:.i..|p'»*'t.
'*'*■ aithl«0iill
'', aim all **(».
■ 'H»<1**t| IMI lift
">•'■*« iml i»»t \*m  haai**
■ ****** fc*'h at ih*. finv
*ia|.l*ft*tlt*
The Crown Stables
ll l*h kl m
■
i that*  **4
III ll * tl thhl  l"
,.. . i
■*i r* *<  ■*
(. r-   ' «
'
-  *   "  "'
llati.aMini-
,'mm.m *,  at'  * *'*   •
CENTRAL HOTEL
i*MM**.*ftONl_iooi ItnrtftfliMi
\,m **r**m*et*e* ll i
JAMES CASH. Proprintor
mm*****mmj*mm**^
BUSINESS NOTICE!
'  | Itl-ll m IMiHIM tit i l-limi If
l t*"ni . .'
K,,V ,1iaS -
r.STIRSKY.
M. L. rOLEY.
Lumber Broker
llri'iVtlM  A illi
Ki-al E.talr and AnlHrnl
tnanranra*.
ir,,',
*:•*;)■*    : n.
"iDPOSTAeTSTAIIPS!
I I wii.t. iiivb ninM nt;\r TO>i
I  tr-t*** ******  |,v. tll-vM I'.-ta** "Wr*
*   •  I .    tltt  |*l*r-1
..■■ ?
-  i*. atttiM *** *-M
- ***** **tt*
. ■
a.+l  ******* t  *
,****** ***** **.* .ia- ******
ttmA*mm**m**4l* i  II   -
.  It** ***** w* ill
■ '...,-    t aatii
au it* *** n*tt**tit*** **4 itui* pit |*"ta*»
mi ti***»rt«
m* ■*•*■****
*>***•• * ••
ijt.i
H. E. CROASDAILE k CO.
ir **,-.*• *., i.	
•  ii flUHMI * i • -l***.! ii -Mk-
i   -i- I *.,, *****  i*i**t*H
•g*,i* h**m****** l*r ****
UARC8HL aRECN A* CO.
HANKF.RU
OtiHUMun **.    v******* ii <
i"(«ia iw*«ii4 aal, nl*** «•« '  •
' 'y*yi  U****** ***** Wt"!* mm*******
'■* ******** mm V, n tmmmty r*n***i n
.
****** t*i*p* *m**-*m*y* ****** **■
t*r*m*m** ***** ***** *****l *****.
**•**•*** m i#».r*i*t.r ***••*** kt. '
t 4 tx****. ******. lr******* *** mm*
■ ****** u -**■
• * mm matin
ICIKTI iottoiiiwi.-r.nico
i ,*.-*.** it****At4 to m-m******  WHlftOi
I •*« t*
COAL
coak :•: wood
I IW tlHHtalaa, CMI—ll. aal,  «.l "•
lla IVlfc^ Haw.  IMI  a  ..t r, ,  lr*.
litta tlal*
1.4*1**1, I** aalt .1 Ha  *• •   •
atttta. IMaaui atratal. -a ,laatta.»ii.*a-l
a I  1 K'llatt *••■• ••
4A8. E. WIZE
■tlCIHTtUCIUNBE-
Jist What We Waal
WESTMINSTER
Steam Laundry
|• ati* 1, lull nf»r*u«n lk**1* ttkmi
I |*r ml Mtltf«l l*< a*| |-*ii.t(th*(iif.
UMt*iMllatliUO| **i i*rv****4 loll*
**m\ *****  \**A*r* tin.imi.iiairii
1*4 !***>,-ilial** * *|*wlil1t   Jlnllila*
| man rt*|>Vaf*4  OrMI JV*H| vfwtaci
lllmllnn   itnml* *1*IlT*ta«1 In or* dl»
hlOUORS AND CIOAR.S
aa*,j,**l'.7X
W.TURNBULL&CO
Builders aod Cootrectora
SSZCE
I*  i.i.-l la.. r . ■ ai l*at
.IAMK-M I NSIM.lt tM.
I.a-- ■
llll- HANK HAS I'l ' ll'l l» I" OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In i a'iitn. iimi ..it, iliin Hi-lit mI Hanking Buttm-v ind an now prapmd to neeivi D-tpmhi
■ 11 - Dollar „|,w.,rtli. „|«.i, uliiih in(erc*( mil b< illowed at currant (aiei  Praamt nua
Fonr in*.- Caul, par Annnm.
D ' itctl lor Filed IVrii.U .ml mii ,eai .lli.atil „n lrr.ni which .nay I  tt-tt-erti.it
nl mt ..niiiii.ilinn,
E. A. WYLD.
Ni ii \\ •-itiiiii.ii r. md January, 1891 Acting M.iit.in.-r,
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: lANOFAuTDRINH : JEWELER,
(.nl11it1l.11 Si  llm. I'.aif* W'l.i |>*m,n I' (1.
Xm.ta |tr*.-nt* .11 bottom ,.n..-i Sitii|an»ti. Hill. Miller &
. •■ IVallingibrd, 1 oen., „'ltl,r.iirtl 1't.iinl Wan, ,)...,.lrt.|4«
plaiing, tool .ini |>n;i otcf .ill compedton it Thmuii I ih,i.,
ii.iii_i.it>.- Cold aod Siltrr VVatchM, Iiini.tn.ili »nil Gun
Ring*, Jrariry Ctocln, Specttda etc, A lira* tuck at N*»
.\rt,i|,f Ci .al* ia l'l.,i. 'I iV*lt .mil Ji'it-lri iiii .ttriie Mrl)- ih
I Ircrmltrf,  OH ami vt- |iriti-i. nn ttiwililr ti, *h,i. t;i»*ii
RfRsitier tie Address G. A. HcTAVISH
|NVERTAVI$H |_|UR$ERY
VICTORIA
II ram want SEEDS. PLANTS. SHRUBS. TREES, or
any Oar.lm Rrqal.lta*. .and lor mjr Catalncnv.
I „,tl t,„ , .,...,.1 iMiU.nl - t.i..-. 1 11. 1 .1 nil i-iim \, 11*. utlt
HEALTHY PLAITS.  FRESH SEEPS PIKE TREES.
COLUMBIA STREET TOUNDRY
REID ■***"> CURRIE
a
THO, CUIIII0B1V.
 tlHtMB llltafcl,*
W. H. VIANEN
WMOLt  *Lt
FISH and GAME DEALER
f«*t it***i. $** Vouumut.
1 ****** (•»,.. |n Tm* ***** !»••♦ Ili.i***
•**mmn* '■  •
Riddel &
Johnston
SHIPSHITFIS
lln*- im. 111  «.|«-r.ti'in ihr
1 >nly
.TII*, 111111 W
H  .   ,  . ... -
tint, 1 I itralatt*
Miatti Sum   In imaiimi
to ii. ia Riciflc Hitijsii i*
."--I    I Hl'ltdl
rill TI III.,: 1.. 11.
I.ai,  A-*  'I  It  «-lt>   I**.
.taiiat.t  at'..
-.1* 111.. 1
■
Vtl 1 IW I
MiaaaKa«t-in| attd l»fa—*| Mm-man, a Ina.,,*,
s
loot tyt\
FINANcia;
ttmmet ■**■**.* em 1*4 ■****-• ;  *'  .
iia* tal*  **  m-r***. aM wo tm*
W1IIIW1EI HUM UUMIY.
■APTBRTON
■•Ut. ... emmi-m******* It.
at. ... • -. •   ar
jcamTii itm ilmiinui
<(***p •**••*''■* 1 tliD
-laliiaiMiiM.. - Wf«4«iliNi>«.
****** nw***4 P*4*. att* lla lut *».**t*i
, otihil* htm ****** 4 ***** l-i*****.*
*******
t*1**1**t A*1  li tM*r»,-**  !*■*•*' *- '
*»**■:'* *** ***** V**i«r*t'i **********
****** *t in mm**, M* m mnt
****** * tm**m ***•
rait, n 11111 t*i%.fi
-
■■
i r *vi •
.1  11  ■ ii
Mmt t*A.*aP   V**t*1*'"«»
,ti.it in.* *,**■**
*******
*****>**4*a* imtm*s*nty i******.!***^
t.. mi%
* * * * ti
*******,  if -
«lttl*|W*t<**ll*»
I Smht* *4**4<
...   .-  .   -
mmm MMI'I ****** ****** A* *
**4 ******* ********** ********* t*t*m*-m**i*
• t,»t Mtn
t*\ **m
******
Rm! A Currie are agtnu i**t John Doty RngintCocnpAiijrj
A R Williatms<li.ilrtiii all Idncboi* Machfncnr; Lomloii rool
Company, Manutewwi of Inm-Wnrking Toon] J<»lin Cunp1
Ml. M4nuf.11 tunr of H-itkv Curtags^ l-.ii
ir imr 1 **■■ m t*.**%* ..I int, **n mu mit rw* ir*
»♦.-.... An**
Ship Chandlery.
■
*t Ufa-IBM'
tw 1 raaattat
aa tta* fat.
"i-'*'»\***
WV h^vr on tl-intl -1 Very l.-nitt' Sin It t>(
l.trllnn*.    rtlll*    i Hi t- It HUH ui><...|l.i.
llllll* OIUL llllll lt.AH.ll*.,
-in.. «ti*t.«. i,R. im Mf-.ti. rtnitn
„i,.k*    mil*    nm ti .11 hi mm*.
M a 11 Kill III-, tit lit,*. I 111... |,i«,tla.t,lll*
DIUpilR* t   i   i  1
Ull 111 !*»*■ li. nt Hrlti- IW Prlrr*
CREIGHTON, FRASER & OO'Y
hikmni'i SvppUn-'
10 Wtlir Slri*t
Vinctt.-r, 1, /
..„.,.  ,., t.tu.i;  M-'.W  ll'KS'l'MINSTUII.  llltlTISII  I Ol.l'.MI'lj\  lliriiSI'AY  MlHlSIXll. Al'llII. I"
JUST ARRIVED •«_'•«»' * ENGLISH GOODS WESTMlfsTER
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
BtllMl'll*  l'tll'i'itt.  I  '
Liiiiiliniin mil I'l--"' Oil i lot
i  -   mil llliiitl.
CO LUM
ML OGLE, CAMPBELL A FREEMAN
NI'.WS ill' TIIK CITY
ite*i Adfirtlnmioti
lucAi. BRKVITIBI
VKRY  wi:i.l.  DONE
Tin Tiliutvil AlUltlll Atii.■ .il
 -  \V/j, .
ill  %> % x
Ckiitin City Lois \  *\ *%{
\  **
t  %■  **>
v   O.
** °
s-*,  o
J* E. PHILLIP,
TjLLwyumiiEj
x
An*.* in., tin' I'l
\
%
V  "'I,.
'.,
19
L, J. Cole & Go.
\
*
^
II FULL BLAST I
IN THE ARMSTRONGS^
% T. OVENS
*^ fhattul.tt  111",   ******  t flu mil,,.,
****
: t* i ,,i I...,
<fc
GENERAL BUifi
'.."iP^Nlll
\l
■
AgontlfOl Hie Ct'lehialeil J. &
J  T.iylui S.ilrs. ttr- .. n... t . -ii, .t  •
v
I i*i a i
■
'
li '   .L -   ** ■
-   -
■
|
|'"l  II
l.i'.: |
It M s
i
-
■
i .
I.l*  II    *  '**■
I
.
■
■
I
IVi .* a
|
■
-
t - «
'
■
-  i
■
M   '-
-  I  -
■    ■
.   i  J  ' I
i, || itu
Ihal ii,.-
i .\
-
iii-- ■  *■  •
M . -
*
M, •«■' II '.  Iti***tk I
■  *
■
'
\ - 1
-    '
PERSONAL
■
1.  \ M
' l:- .  * i  .
a
i  I.. .
I 11. iiiiii
VV t -  ,    '   \ If ■   ■
'
a
■
\|  *• I a   ,
... ■"
-    *a* a
a
l.i.- -   I-  I
itl
M
a ■  -   -■ '
' ■
.
• I
Mi  U  ||, I. i i
■
SI  \  ,i
-
■
*
■
-
*
tt .* t,
-
-
I
** .  •
Unit-" i    |  •
LOOK HERE
READY just now ■
■
Da j.
■
I.".. Will Till All*
a  .
■•lai Atmiti
-
I
i  III HiatMH.ii*,
•
t«t*at*|**«*l la iMltlfta*
■
A ******* tm t** r-i*l,.
-
1
- ,
thll  IM   -
•t it*,  ■
■
t ■    •
. .
OUR WONDERFUL
————-—
.1-  II    1
MEN'S ANO BOYS'
■
fINEST SHOWING
WE ARE SIMPLY '
**
CAMPBELL'S
CORNER
It t,i .ml M K. i.a.* Hi*
&
MILLWRIGHTS
IIKAIHHITSMEN & OKSIRNERS
811 FnnH Kl.
Piiictil Ollico Drawings
Preparetl.
.. .. *., Ill I.l.t-l... , ,
CENTS'
FURNISUINUS
a Urit- ****** *A
i.
.. it  li."
ii    .   .....
:   llll (ft}
HUNTS'
fli.ntlf,li tttrtl  ***** I mIhh.i.1,,,
. . *,   ill]  it'.-. ■  ■ irrlimmilWu
"I  **U.I,tl,.l)    A|,l. ,.11,1,41  \[.
IIA UIUI, N  V  MOWURN I  H  t\*H*Un
""JiUiliif
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG
Me. Sell aud Lease Property. Colled Rents, M\\j:ai\
Pies, aod transact all business relating lo Ufa
*l * * 111* .   a
I   I  I   . . ,
OFFICES
BUSHDY BLOCK. WESTMINSTER    41 GUVlRMtts: Jl., ;■]
c
HEAPSIDE
GOOD
NEW
CHEAP
GOODS!
V
I*
■
<__•_>
at
at
■**■*
'{* —"■
1 i S
a '  O
I    X
A PROMINENT FEATURE
TAKE A NOTE OF IT
Tin. LIVERPOOL Pt-.ipo.-tjr ulft-rfil
Inr «.lf liy n» iiiiiin .11. lil'- atljiiln.'ttf
Wlt.it ami Ha»«f„«<•.' D.'|tiil. LOTH
I,,.- .ul.-1,,uu MIIII In 11135.
Woods tk Polley
COR. COLUMBIA AND MiKIINZlI*. MB,
AU
BON
MARGHE
*******
*,\
*********
 •
&
REAL EHTATE
INSURANCE AOTS.
428 CcrHova St. Vaecoirer. B. C.
__ Co
B-..II-*  »
inn
in*  i hi unit**
* i    m *
|LSMI
We Feel Please
.  laal
I*..it. 11 lll«i'k. llll .1 * SlolT.
DAVIDSON BRI
WATCHMAKERS anil JEWELERS
CROCKERY DEPART!
"Doyal City Market
******* 1. REICHI
WI...I...I.  ami Rftall.
lltll
Mm iii
/VH0LE3ALE AND RETAIL
r  DEALER i" FRESH & SALT
REICHENRACH
Meats
Hit I; > in ni.i.iviiiiv
FttoNT Bl . Na*1 Vttnin* My**!
• ,  ■  I,a  .
* Va  1.11
LIVERPOOL
SECTION  ©
Thr
ra-nlra. nl
(hi-  Tnwn.ltn
will  lia*  plai-fl  nn
(hai. inart.i'1 on Monday.
March 2ml. Prlca-. rt-tniouabln
<-a*y   l.-rm*.  ritnudlng
otr-r a yrnn apuelnl
term* to purl-
le* linlld-
in*.
Spring Stm k now arriving.  Spccialwfl
lion "I J.i|i.uii-M- Cliinatvair juilT**
(Jampbell & A1
• ill I Ullll a..ll.lT  11.11  ll..i,UI\*ll-
NOTICE" INVK1H
REMEMBER
Tlmt thi ClitM|ittit Lots now on tl*.«' nwrW X*
i Imii.. |iici i« of pniporty known a» *
The Brenchley Proper!
,<ti..1,M-lll*  t.
,-m.
fc«» Pimmtim
. iiiiii/
'.Xi., lhi-*ul >
i* ',"***<*•<
Tm lalimtliim ttJ (all pHli'l**" *rr
I •>■> ali.ft.il
■t *'A*****n4 Xttrt******
km *»,*ail mp-m ** **l*m*
..iillli    ,.#**! *
•tilll »   * I ii*m  Miki .,,,-•
-,ti  i ,... ********    imp******** t !■"* a.*, tlm ******** ■*   * ,
W" * **\ i muni »
OOUOLA8 Al CO.,
RAND BROS. B»«»&r
.A.OE3NTS.
AOENTS f
1BDOUOU8  ■**■»*< °S

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354063/manifest

Comment

Related Items