BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 20, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354062.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354062.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354062-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354062-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354062-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354062-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354062-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354062-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354062-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354062.ris

Full Text

 mi
is
PS
Tl
IN. J. WALKER & CO.
REM. ESTATE INKERS
NEW WESTMINSTER, B. C,
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
NUM11BB l--
NKW WICSTM INST Kit. IIIUTISII litll.I'MKIA, Tl-KSDAY MOHN1NO, .IANIIA1IY 80, INUI.
WM. BA1LUE I CO., PROrEICTOEB
Cast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS. IlKAUTlFULLY SIT-
UATl'D AND COMMAND*
lNGANKXCl'XI.KN'l 'VIEW
m
B.C.
FROM
cash.
YEAK.
$1)0
BA!
AT 8
rO $ioo.
.A NCI'.  IN
PERCENT.
Al.
A
S.T. MACKINTOSH «fc Co
Good.
MG i
• llii ii
P.O.
COLONIAL Hl.tK K.
•****&»»...
NKW WESTMINSTER. B. C
»flp,-TURNER ft RAMBLE
Land Surveyors
ssssai. EHTATE AND INSURAMCE AGENTS
t-asataamvi-it'll* i.asi.-i i;iitisu I* ui ii->uis. m-u>>'
l.*B~SWBS»B.»*>«.»  v%|1 ,.„„„,.„., , ii.iiii |, HI i
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AG'.NTS.
roa snail- in lltniiiiiail Ii.iaaiii. la tbl.
i 11,  -.iiiiii it,.,mitt.t.i.  Hlt-tr-inti
iintl iitriiiiaiiitiit iittit'tiuiiiir-
roa bit. in
I III. I.I.AIilMl
oo TO
Nil ..,.11
LENNIE & UPPER
H'lHil  I*  Ml.
ridUijrooi i'i"i-'
*.,i.i (Moatna.
v wiiii be -■•** I
U N IT ED STATES COMMERCE
... ...i (..Mn-* li.r
HII, !t,,-TI. U|" llftl    Willi  Mil  -'Hi
i-int HtKK, a mil)' nl "nr liilva. 1"i
-A ttiiiii-llall Mil- i    I-  ''
1 NimlnrliriUl.*
Unltoil Stato|Commi->ri.,
Boston,
it a a.
DRUGGISTS
Palont Medicines
DRUGS
PERFUME8
Toilet Articles, etc.
Macphmon
& Thomson
I •"KI.I'.l'llllNK »7
1 NlltllT HI--I.I. A, iKMttST K   Ulllni
Wat**riia|rro|..'.,»''' .'» ,>••"■•
ofttBtOrtrantiD-ii.t,.
aaaaoimi >< <  ■>u"
nn.tt. I.,
nil, ■
a,..IT Lit
„l T-4k.nl..
In JOOTH WEST-
,0 clioic*
lo 2 1*8
acres la l_at  A.l.liii»ii tn
aaaih Wsaitutii.t. •■-.
Ut.
lols from It •'
'
a. • mt ar .... ura
BttBIBB
GOsllfEY.BNCERS»° FtNANCIRL AGENTS
Maar, Bttaaa.
. ait.»l rtb»
WtMaOO-W'-ftWER at OAM«l-E.Wrt» W..tmltiat.r.B.C.
.RRITISII LION
MAISI.ASI*.
HENRY I.KK.
ket to Smokers
Ll!
|,  .nl  11 >S1   |*
'.'It . |k. HI
...
na. ..a
very rsf
idred P»
Two i>'
11
>UR
ods
11. Bl .It
ERSON
V . I I
llll . Ill
I KKT.
,'lmlrsili
anil K<
ROS.
■y, aaal»-.,l-1-a-.'**. laa.,... Ml iw^alarf lltIBB Mist
_"^^l'^t..«•«--•.'•*■l«'■*»•"4'**•'•*-;,,'■'•** „„_
WM. TIETJEN, Mnnufaturer ^TT g."g.TiV-il'.V '  ■
HOLIDAY STOCK 1!
IU ttl II II  I.IHHI.
t lllll II  IW..B.BII.
at w in .n.i.
• .1. Ml ..-a* iBrw.
—..S-cxritTis &co.
DRUGGISTS
»HI
mu,m •
mm
tra
at.rai.v«ra«
H.T.READ&Co.
¥
in.: taut'iv.
ttMOWIK MO PIWT IHWITSg
I   Slit  ttl...Mil-..
m*mm • ■ •'"*— •»"«** —' - *' **" "•**t "*' '"""""
^_ . ..bJb. »"*,»». at Ib I
icaaai  ill i .1.- i-i E—ktmisi tar i-«h* i*. rill <i,i  »■
1*W I...S III III.I .ll.S.,1,  tll.tlll
m.'mXm
ta>a_a_sW
k^SMMBWM ** '
' •**.*< «• tr* v km pm*4 t*m*
,\|1 .'I'linilnlt*  IU--K  M« VI|*1V1N''M
A. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
^'INSURANCE
a*-
/»
0*
*f *y
Real Estate
•Biclroxs,
is,
ItlUTISII MRKRAbN
Itovo l'ii'|iiin'ii  a  proKramtnti Km
intiiyiiiK Roma  Questions nl
IiiiiiiBt* Interaet
THK UNIONIST  LINE  01* POLICY
Tlm  M"iii,>ry  of  Louis   Kossuth
Fondly Clmrisb'ttl by tlm
Proud Itmii'tu'iniie*
KAMI.K  KUAN/. WAS INSUTBD
Booth  Aiks  That   lha   Loudon
Poor bit Allowod to Slaap io
I'll.li,  Building*
Loauoi, .iBiiuiry if-—Minbifi <■'
I'aiiiitiii.'iit an nirt'aiiy itthuiii tu
I...!,>|.itt m.i Mini*t.ra bh' bui] In tbelr
.iiu.,'* prapirini *■"' *l,T*i"' thiHrtoo.
'aiftl SitlUliiir, viiil vl.u I'Biulirlilgt' on
Wedandii lo I-' a |bmI than ol Dor,
l.iiiiiit'r Ni'villf.
Mai. ll '11*' li.Bll.ll  I*  going  Oil  BtllUllg
ii,. in. niiH i. uf PtrUatnat as to tbo
itiiiit.'ut tin' Ubiral i-ni* On ih»
■uii ..I iiu* Uhanli ii i* BB.iimiHi ilm
tbl W.-.i  tUrtlapOOl atltlruBS fBtlrtnlli'S
tin* f*iitir** |ii..gisuiii-> of ti.*- i-stti
'11,1. a.lilr... rotaltl  HtiHiii  Hull*,  but
lav MkM ooaiptaooui at pobiti t« t*
Bi|n- at. >l tin* a.a.lltl.iii ol ilii.|ii'|s**Jlurr
Brteelpli a, tin* lliiut-u uf l^iriis ihwtu
I'littiatii* iii*. "ii'- mm uiii* voir, on*!Ui*
plat luf ol Un Itqooi tralttr uadi'i |Mi|iulBr
Tlil* iir.Mfrsmtn.'
714  Oolo_»Wl  Hirrr-t.
II FINE LIST
OF CITY SUBURBAN
PROPERTY ror SALE
A S|r.i-ilii
This propertj
in iiu- nt-.st iktt.l.iEs
II Double in Value
Snaps in Huutingdstu 1
FIRE, LIFE IND ACCIDENT
i, . , .  *
HOI 11 llll.i: I—' IMS' ILiiiltTIS!  tt St
Vis, lll.-ll.li lllll. I**' ItASt , ■   id it
S lllkkSEl  I—1 ItESt I
i iii/l.s* is**t t; is. I i
E|l II tl  E..IIHSI  ESI. I-I 1.1  .   th*.  ISSI HIS'
E.H.PORT&CO.
Surrrraaoi • lo T. O. STRICKLAND
iml.  Tbl* iirugranitiit' t* m-.ra* mud
m.> iii*„ thai a.lvia at-**i bj many Had*
l. .U, Iml I. Itrtia'l tiiouill (>• laki* in ill
tba I.iin nl iml). Tln> I'nliiiilaii, on
Ihi Otbat iiatnl. Mil a JudlrltauB MMM
i| li *i iot| gOTarOMOh and tba sal*
ii.hunt .it iii*- in*ii uniUiqanUoa
I>1 nuking t in* ii'tiani His uwn<*r of Ibe
.,1. it., BuriUb qOHtlORI tbat'liluii-
.1* ti. Hilt illy .lli-nt. and (Of thll i»s
.ni, tht t.ilK-Tsl* sti* Mliguliit" of vtt-Uirj
mraaui muMrunti
i ■ ni and ball In Un-l»p*-riii
Open ilotW si lU-lllri llai-. r-*.*ni,it,E •■"
dt**>rilHil a* 4 m"*t MfallOlat sfliir
p.. i;n,|.i..* oraa uaawt ai wall ai ib*
Baparor. and i.*>.i.*d in neeti n.g «u*-*t».
tn*- »• "f at*** ttpmaitti
,,.,,, ...iniii, a i.ii fut*ign l'riiii«.# and
• I.1.-I diiuiutn- "f ti"- Ketplra* Th*
i *i*i. imim*410 r*ui* all tb*
...I..!, of tho '-•■alt ami UM  •nlia-rlp'
t.  Hip H\*eta IIOOM *.lll I*
.•i.., I,,f \l.e lit.I tilt,*- altirs. tan la Ah*
, ,u iad Mirth
.. our.* in naauun
1'h.ai  Wane <**»■»***- 1b* !,**• that
lltu-fsiiait .unlifit* al l**-.ib ar* pr*<
ItBlllig lu  i*lrl'lll.'.  Ul«tirfi»*. til*  I*'
m**t •',**Ir'u* **Mt*t Ji»u*
r -di.it l.i. t»rat ut iwprlt*
rMehha »s* ■*rnl»*ht*d Um
lha health ol l^oi* Kimata
■ • i i,*a Ktat»n*r,
Ni'lattl.*iaiidthg a ta-itiiiaioti«at*i»ailf
ttfoes) Um  Baparorrefoaal lutaardMa
|i,r  sttsir bBadoasa.ui-b
,< it,.-  Iaa| diirtasnl  ItilMwl
All.ii i ,n ll>"gsir  Reoaa*b ib* Ao*.
RapMorami .wiij**ri*il inao ia-
*.iti nl a ittM*r i bar»rt*r «hit* iraial-
in* lit ll'inesry   Tb* p*aaaol *b.»bad
•*M*asstsd«d ustriV-M f*r tb^ net-rial
l-itti ont  s dirtimH r»ad. *uttd*nl|
. tasi RsmpMOf and *atd. "I hn*
■ ita* aiati lhaa >'»or Xs;**ii
an t tlti* mad "  Tit* suit* «ai* asl-aa*
l*t.~i al  lb* at***'* ti****dtia. bat lha
I - * S'."t il."i-i.iat ob«
i  .|,   l\„  i- i.»i,l  ao*a»r*4. "Ills
:.  r..*,.iill, '  Ttrr*o>*ll
u.f «i-**'d Jusaosa*
i  * **M*Tt
urroniia raatiaaiat
. -a^satM-bdr-oaiasarr* Is
i t*. i-illlno Paiiuaaeit u«
NEW  YORK  NOTEB,
Itagortaat Motss la Bsesral Lsrgs ■aal*
asiB -BtsrartBBi.
tlHKIiON lUflliiVBMKM I'OMI'ASt
Sbh Voiik, Jauuarr l«.—Tli*ri' wa* a
intHilIng of tliu first uiortgigu bond bold*
•■it of tlm On'giin liii|iriivi>inuiit('oiii|itiii)
at llm ultli-a of tlu< iVitlrsl Tni.t i.un
piny lliii aftarniHiii. l.Utl" proffmi wa*
ii.i'ls and tlm iiii-i'tinn i.t'.iuiiii'il till
Mn. I. lib, unit'a*i'iiit',i bocithw baton
Diet ilm" by llm (halrmi.ii. Inqulntl
wi'ii-iiifiiriiii'tt tint linili* i luformritliiii
i-iiiiiii t..' oliisini'd al H"' K-irtii.Ts' I.- -i-.
litd TraitOonpuy.  Mr. Holt-loo ot the
Utii'i . Miti[i.iiiy .i.n.'l tlill tin' Ini|ihiti-
nii'iii Umi|iiuy wuuld iirolisi'ly 1-* imt In*
to gttod sliaiw baton li'iiit   l'"'ir liirmi*r
Blittth dlnt-iurs hid ntirod smi voold
ii* nplttwd t'y four utli*r BulAPR iii.ii.
of «limn Mr. rilirlnit-k would Im> iir<'«l-
iliut. Floating 'l' i.i and iiii*r*at mi tlm
ii-i inorlgaiin would al*a I** pfOfUadtot
Mr- Ibilalon Iniii.. t nmark*.! lliallnbls
uiilnlon lbs ,i,ii,lui,iii nf lln* i*iiii|isnydld
i.ni win.tiit Hi-'.'ii'.'iia" ' f a r*-organl-
isttnii Boaualuaa.
imiwb roa a million.
Tits Post i.tttay poUbhHthl ft'llowlng:
Motitrail, January 11, M-1.* i,:ii, Urn*
Al'ti, wbot*iil* dry gtHata di<al*r«. art'
In flttatiolal dlRlrulllai and w.ll proltatily
assign today. l.iititlliti<* ar* + ---t -*--■ =
g:«Bi iB«i and iimw.ouo. u.. n, .i... to
ilmlr ttankvrs. Tim bank* nf Toronto,
I'.iii.mar,., Man-bani* ami Ho_oa*l and
toflllh homa* lr*» Blm rrsdiiur* tu tba
Vltftll Ot IIH0.UU0.
navv JoBoa's ucbhh
Two ti -*• * it. i -.. ui.t-d al Marinui"
El.'lung* loda? a* tnl**ing. Tlm) sti'
Ua* Austrian barb Krgo. •*'..'. ->■■'■
from Hsu*. August inih f**r sjn**--. and
baa not beatt rapurlml •in** tlm day *lm
ullsd, end has bran gh*n up fur l>-*(.
mt iu li.nun sbiii tonaiailh whlcb
mltad fnon ibis port Jutm 11 f-M Otl
rtitii lha wa* *jwk.-i. atai«ii a mmilh
iftrt lift .1. j ail --it.
CANADIAN NKWS
.1 .lit 111-1 IM.t in -•
lUUrAI.diauir, It.-Tbr •aur'  I"'
Ti*-.|-.a.r. Nraltiiitidltad. tt. klattd tu
1. lit , J. •titktti i ..ttttniiit. at .i,. dtarrr
ul *,.ri.tlttri  A -..-..-'  It..*, ll'tttir
IUt UI, lb* B*.k|kla ul lltal fla.a .111 ,■*
ii, a **ri.tua kutdllbia ll tb*  ... .tin. .1*.
Hut it,., la *■• ■ «
N. a|. .l.tll.lt.l UBla-r. .ll* |»llh-Ul.ra
ut lb* tk.» Bl lb* rilhrr  tidaat.,  Utaitd
l.ni.titli.* UalAtk.. allb .11 haada.l
-!..-' ■ • ar.rs, ll  -
ThaBlaa.adtta.bl-b  1*11 T.lll *.,'
,.n ll,."** .*Ak. .fu lot st  dt.lta*- ba*
a barii brat-1 at .ad !■ .tint a|>
I.., ',-l ..it. a . l.i* I-
auat.a.t mini
•disrmtui. Jiautkt* l.-Mtardtt
• It lb* nddrtl a.i ul Ibr alttl.i tt It).
Hi* IbrlUMtHBter lOttd *ik.lk i" '","
,r*a. lab., arr*.. Al aft* ,d.... • - »•
bluBirral II BB, *» brbt.
IO.IIB I8.a ...
T..t*»tm J.t...ir I*  *t ■ I,-*- -""
•ttUb u> ,br llbib*. dtlrd Ira.daB. data
It. iTlb. M,a  TbBKBk|A.aa.dlBdlt.lb.
•tal "I Ibrl aaadl.Bl>a*it. .l.tari.,-.
Ibr (VIS* wrtTtr. U-tir. I
dt, BB t ITlb lu tlltttk** aad .hr atAlt.
ua lb* il»1 taat l.A V.B,».t...t * ' - -
ladl. .M tataa All Bmba ba«rt-»a
Uk*a a*, tar Ibr U1B
rut-Btk tatit'
ttiMira.. Jttttra l.-A  Btaaaa
aaaa-4 Mr. aatTliSV .it tuaad aAtdt,
bar lain, aaw *-barr..il  It
baawa wlrnbrr it .*. <»*> at —'*a» ■•■
..... I irtl.lall.-B rkABtalllaa
to ail-it|at*4i at Ibr I**." f*rta**« Ib*
•»..!. br.H.«a< .Bdib'ir l.a«Kt me*
t.ta Bo* >H, •!.!».  Tb* tllltta.1 altlr*
tbal r,ll«a»* ar* 1-t.blt, aBMa.
and Ibal  Iba  B.MK b.la lb.
I,U
■ Bltb
A N
Bid FRONT ST., WESTMINSTER
tu miiar.. a."
t* .• ra.i r.,
H.G.ROSS&CO.
CitliiBalil" St.. Nrw Wr.tmln«trr.'.B.C.
ibpndb I'ttltaaaail la iai*riri*
..   ,ib*|.it..| ibiibm. ttu
ib-IAIir Ibr fbltr III Ibr -Ik. ut IbkAB
Th* > batatar tan»a Ibr w**\*t. a» lb*
It-urd .4 Trad, a* ibr uMiiAiiad atraar
I.a ibta aad .latllar diatalllra
.111,1. I* tWBt
A Iriibllal arrtdral la IrraAttd tls-kBI
IVt-IBI.  a .lllaar la Iba a.lnta. .d
I.alia,  dltlaa arrtBrk .btl.
. .. lull ..I .,ai*lri*t*. IB.
, bail bd, aaddrat, ..«* *t| tad iKbl
,4i«.A,. an. btlik-d la Ib* *i*r>. aad
Btaa, atbrr* tajatad.
...11, • B.ttl.li.'i
limntl Ibaah. td tb* sali.t*-. Aral.
bat a.l-d ibr Irad M.)k. la trtlall Iba
d**l|t.lr |**4 a. l*k*-*a.kB lu alfr ** t.l-
kai* a.aa.B.1 batldiBtN ablW ,br "*
i.lrl, itkld B*a,b*t la.ta, aad a*. IV.'
.HI arab-ltalr |u tka* lit**.
,...! ,rtari*.A4*r.
t rtat.ii ..ii.iata.
!,.«,.... Jaaaall It.- A rllrator bta
brBKaard rtl.laa aBAB (ll Cttall*,
atHt.lar.1tll l.abaw* la **** ***»•
ru. It laaBlaB. raiwll 1. rt|**lr* ta
Mntdr la arra*. and 11 aa ltd.rit.kBl
lb,l.l-l,aalllhrd>l«t.lB»d ar... lar
IbaaaldAMrul 1-alarlllM tafia, lb*
naala. a*a.BAk al IttlUBjaal
AMERICA'S HISTORIAN
Iinii.-mil, Witt nimbly Eataemud by
thu l.i,i,' Knt|i"ior William,
ot 11,'iiniiiiy.
THB UNIONIST LINK 01* POLICY
U.'iiiii'l  Robi.rl E. Loo'e  Birthday
Oulubrntud in RU-Umom! With
Eiilbiisinaiu.
OIIF.UOKEE  BTHIP WILL BOOH
Th"  BtnkuiK  St.  Paul  Oparators
Hi'turuini* to Work,  Boston
in ibf11 Ft-fbt.
\\ i.iiiM.iu*., Jiioirj l«-'I'll* fun
.-nl .,f tin- Iii.- liwirgi- Itaii'-ruli alll ilb«
I.l-,.,' (i,mi hi. .l-.l.ti". P. K 11.'ii'li. in
il.i.iitv, iiiinnrniw ni"Mili.it. IIkk vUI
i>. iiu i-aiinii or .li»iii..t lu .Hi* ail. bat
rtmiiiintf will it** BondiaOtad iii tin
i,uitii'*l and iitiipli'ai itianiasi 'I'll* n-
HIBllla Will In. Ml  1" W"lti*»lir, IUHh
fur iiiti-mn'iii   i'ii* palMwuan who
will tiftl.-lsii* al lb* (uiii'ia! •• ii - ■ * ("
tn,,i..a si*  II ffl'i'tw*   iinii  J ...I i.<
Poller, jti.twriitd.Ju*it'* BUodtfard,
talUM i;.sii* Mr llayanl. Admiral
BodmBa Mr. Ooorfl VVllllaai I urtl* and
Mr JohaA. Kun Aioung aieny 1*1**
uratu. ut i.ii.iliiii-nt*' rocalfod ai ib* lien*
.mil iniii.t.in t* DM tr»io ib*
BmHIM "I liifiitaio. traii*mltt*d
tiit*..i*ii   ib*   Oonua   ii-gsii-'ii
In tltl.ill). a* lull*'**.  Ml* MlJ--l>. lb*
Baperoi iad King, r*-m*mi-*rlii* ib* r*»
Ut.t.it ..I if I. nil.1,1(1 Wlilrl, Iur maul )*an
ri.tr.1 l-1-a..ii Uii Ms)**ll. Iti* III*
Kn.|arr*'r William and UM 1st* Ibm
t.,-idi.  llai.i fill  a*  mn.i.in  Of  Iba
Ualtod Ntalae to UarilOi li»*> iiu*-* ** *i M
to aipran to |oa aad nm lataiiy bi*
uiimi tiacon *im|taihy wui, n.* pail
ton atu.t. baa fallaa ipoa m *>>•<• >•■"'
Eoaatll A i*i.«t*ai ws*st*ur*.-riird
tl MB IM ***-i*Ut» *if III* .V,i' i  ■  II ■
t..r v.i.ii Bianatiai n.*ir *yan*aiby
riagthal Bi..motiit** would
aiirmi ti.r taaaral
Tba htilt.wiitg liimral *i*i*r *!•»•■
»uM l'i  ******t*-Uri  Tri.»   "ll l**lil»
dr*rt. i**i»i tint tin BaUnptari »i ii»*
Nasi laaaaana i» >'>* »'S»> sod mnn.*
.  . itheoa  lb*  ITlb loot al
| Vi.u.ai*.-. .*t ii- ll  •
(onMrii -■-'• '•'  I ilto Haw• Tb*
bang sod bon«r**4 nnal •■( Mr. Uaa*
.i..ti.lti* high *l.iia*in and lbodl*'
IIWlhBB Oblth USablrSral  ta*h 10 pub-
Hr tMtrn and in ln*rary lata* a***- taBd*
bi* asao ira* of ib< tm>*1 fimtiisr iad
srtwral*-*! la Awiuaa aaaits. IH* »u*-
*raattil i.l»inl.ii»irt*n *4 lb* Nut l»*'
Mrlra*ai liwai -Mar*b. 1*11. i» ** f'**"
• a . i. Mitk*d pt**-*rwin**ttly I-i
thefoaadalleao< it* SaialAradaatj.
at,  1.1 Bti.i. h l.i*  rir»*d  t"*  Mot lb*
latsst pMfioiod east lading * <
the ai»st m-Hm  \» a amV .*t t«t<nri
It. |,la <bh,M.*«| H i* «*o>i*-*i ibat lb*
Ssst Ki.itis-i.i-t t-ditsw-4 laawarsc
lot tor a prrted «l Wdara,aad ibst sU
ha.Ofc.- W a«a|a*%a>ral lb*lrih el tba4a)
id lb* f**•***»!
nn- 111
ilnruliy t
inilii. A
ntiiii- U. l.iv,ii im
Dr. Wilker tow
tltlllliHl lllll.il
l-sllll,-
illatroaa and
Knight
BVIIllllg
'I llm Iv
liy tlil* tlim' mil .in
Hornhl- D^utauoa
Piaia.-leauetl la-IVtrtblasofeftaa
Hmi  ammm* lb* |*sj*.  Tmm hi***
taaaa iHhlsat ta ih* •l|a*t* to h**p thaai
f..*a tnatfan «" *****h. aad lha aolharh
...i-,*iag to b4g* ead tt*d
tW Iw-eesh *■ aaHitodo.
-bj ... - i    a  .
.... i. *i *•** 1*.t
mimm •**♦ tMmmtmit* ttt*
t*.*mtm**i* IB. ", t-tr'-m*
I*!..** |H,if«  ia*an*at»»»*»
CHANT: -^
aor Columbia street
WdSKaV.' ■ ■ Now Westminster. B. C.
rant tatBmat.l.l.
Bu.ma.i. Ji.attr t*-*
.batr-ktlrdll ,-4a «tta la la «l*.l
dlBi-alllra tad II I. trtn-d ll II la,,* »
Wllbflaa aibrra torn* .lib It Tb.
ttw taa Wr. IBlBTtlat *BBbUa. BAf"
aad mtmm lawn-** brarUal.al II
ua* a arattad tu, aaa**. IB.aMad
ta. k.k.ii •" .  ai a* „•■»
Tiraatn.. ISBBSIf ,» -Tb* drrMaa
aa naarrH raaato,. ib. rawa, *a,aa«.
BMBba, Bbat tat MaatiltaB ,a bb. tbV
lt4taA*aaaaM,..btaarB*r,BaA b Bat
raalaalad. .Ill •» »lt^ ** lb* ■***
Ml. B,KltBaa.«»- *f Ibr tt-UIH *,
lk,*»al«*.la*aiaa*a-  dlad t*-1*.d,,
atiarasM- Aaiat^a, ••••aaaaal aaa
mtymt*** UM •*.?.
Aa Daw*, al tm\.*t*.
nutmlV. Jt»*t„ It-Mr*
lt,tb,rBartr..t**Abrl *l lb* Batarl
Miarl k*MM HbaM. a.a.b-1 •<* I'm*.
b, br, baabtad tbt* aa<aB.ia.iaib*<iaw-
Kt_ lladratBIa .baa. IB a *t**|b
.lib IBM  ia_.lbMW.blbl ..  bb
.... ..ik-dl.tatH .il.'. rlatt-watt
uat raid "I' ibb lb. .„ t— ttt. rtr.
.Ita., rk,M»- Br. Bart... «~l tab,
lb.b_Mt.bA.b-b.wdWla.-l **t
MM**, tl b*l. ****.»*^*
tatibtt tlatMMB sad M a. ib* a-*.
tu.,., a,ltt*ttb,« Ibr Saar tad
lraa,a« aw, bb «K S«* tl Wr -.wu
uaaaSwidattUkua ram lia.ta,
u«ard~rta*d.rtMt Aur»,b*
■tHn *w* m ■>...« wblad Bt.
tr,  tl  jMBmBb   ll**  •■*.•*•
b.W W*. Mlrtad .l-a.1 KM
,atm. ta* a-*****! •*< ""*" * ■""
b a.t.rnii'1 W m ,br .aa*. *d lb. Ill
«**t, TVt It.*-* laArtba. . •***' "*.*
.11*1 attltlM* Bra Halt*. .,* t.k*a
v.la-ll*.- *< IA* «*--* «br^«rd:H
MH Ml Wtatd .br.br, W, IBI.Ib*
tbt*.  taaat*
AMamnrlanB*
l-tBt-sJlBatr, It-Tbr llain*IA|r
,.,'. t... Ura I** la* t> •**•» *t a Hi*
. . ,JK,l*-a «Hb l*W.iafr I. .H
lat lb* tatBr "t lb* B*ab ,-tab..tl
• Ba bllbtl Ibr B.**». Ilawrtl 1.tl.*l»
,  «   ,.., f    I  ' .. ■,-  >• It  Iba
I , •  dial*,*  al **.'
aSAdda a. laa BAI1 a| 1'adlr.kt. ta ada..
-  rairbMirll aflBlWUl
.   • ...kt .taiaAk*. Ian. *
Malta** Bt<_ lar Bulbar.
. .a io*.. J..«.,t it -A*»*.nB<»*
,.,....»>** is**-,.'.- ibal a .n.fal
Mnnataa aat .1 l*aal laiala ..»,..*.
am Oaatl, *** 1.1 tat**, .*» ibr i*h
i-..d ..abb*.,. iMtanlMttaa*, Ka.t
,B,..b.,,a,i..iawd.a-Ua.i ... --.i
at am bad a«->-><b. tad Uaa. -till
a.l..i.,ttrla|ai*|WI*atla lb.ll aU
aaau...  Ailb..uilrra'b.aa*tBaitrt.
Ith ta.i.t.4 Ibtl I BBBIta. al Ik*
•tllff b»w ta..,'.** I" •
tr,-*-! a ■ ■ B-'l ' ■ ■
•MtnAattUt. T.taA "laall,  IB.—
A, bb. tadar a iraia m lb. BB..ir«d.
anlrtaat. W,.**. lastr ,ad llai laalat.
.,,   ......A  ual  is**.* *1  •Bra.
...E..I aa.  TW, r"*..* Jall*B..aa
«»lb»lla.t. aantb* IW irala.  larld
,4k.,... .lib
,aaal ««.•— I* M»l*i»* •***,. «bbb
n< *. l-.f t* *.BIW.I b» I|B-_*•«.
ab..M*a..i-S'.i.'--*** tVabi.,
a>aii aa. aba. lit**, ab. IW *«—«•,.
nbbaaadaaaaa, .BdMlB.**.. AWat-
Baia .aa haat. lalab* ta t** *t-»
Tbrabol* a«d mm* ,l» -*al «•»«..•
IW"iaa.ll. I** • IISV. *[ lb* I'"1 <''-
.la. ... AWaMtaai  la  M*.at. *, Ibb
Um
A. laaf.ta.1 «*w.t-
«„a,tk,fil,i.,,|l.  Ml Ua*
.... .a nnn.ia i.iwi.4** ibi. iw
Una*  ,  Hal rraalatwa W ***** la.
aa.ll.l_ IB IW Ball!*, at
iH-.t.,.-., iii iiu- fun,,.,! ,,i Hi. I. it ,.„,. A»
-,.-i, ,1- ll„- ,,,i,lyi, IttHli ait- ii.iiiiiiinl nil
litllilll Iiimi,,,.nl tmi  Ml.  linlilitl.
tiwallttiiftr.
Cliiti... w.'t'lintr
l..i-> tt.nlns nt I ... I.a b Alt I a
fit,,it-.it t-iHiE, ta a. iiiiii* •! Iii iiiiii rljuii iu
a > Itlti .Ill  mini, tl  Sar.ilt. I tl,.-
v..i.iii. Mum, imi lilDBMlTa  Ttw
i-i-Ti'iitiiiik mi- ,iii im unit, iii Iiii  i:
lli.t it Hi. i. -nt. n.. i.i Hi- n Rata
aiti, llu>al un-iiiif. In llif int -i-iitii nf a
ntiiiil*-i „f lb. i liiu.-i- iiniiii. uf llin
ll.-ll,..li.l >ll-l.i||S, I ..h.l llll- ,11),
a Balalal Ac.,1.111
TBI tiiai.l In. tt.l. .il Ml T. II. I'm. til
Ma,it* l.laixl. I'tiiiiiili iHitiliiiTal ut
ntllt.li.l It, ll.l. till, alii Ih' Mirrr tu
luar lltal Hint iti-nlli'tltali illt-t .llll I
r.tlu-r ii-llitii-attlili-tit I tt-li ilal. Bin,
.llllii littlltlllitl a kiliiiEt-Inula-. II I. Hi,
lit I i.-a - iuit nt imi in tin lulu iiii- ll.ii-
ill.lit. Int.Hn—   Ultll.  nti-ltik,'  nlif ul
tbt in,- ll Mi tii.iii l,,n brattlBS lit-
lx(l It-l In tan lilatt* Mk.li.al aid
»aa al .nt,.-(ih. ttli-l In \ t. turl,, and
.* tiiitt.r.laiitl Mt l'i.'.- i- ititlit, a. B.-ll
a. tan ba MSn ltd
Tt. a*c.at B..fftaff.
KlilitiH  M.iiiaiM.  Tu    sin   I
tn|il-iu  ,.ini  .,.>t.it*iil, II. II. K..
tttttkh,*!- Iiluia II it Atniiltali |karl.llt*8,
a krry "klnall ' mall. I ata aalf Bt| btt
.-,,....-. lit. tittiiralirt- In a Bat .Itlt-li
katitiul ta. iiilktakt-n. l.t lln- III.I 1'la.r
it I.  nt,  riltbitl It* t-aitltul rati _s
rrrtlt, attd dtn-a nttt kaa. .-iUh-i iii*
..In* .if -«,.t|a" ur ratal*! l.-n.-r-a.  It
I..- Bill luuk .1 ml 1*11*1. lit- Bill a.
tliai Hi* rt'taik l't- lu llt.ak- liutttlii, ttfll**
lat i.nllltiii. tit llif iTitiliTt Ma. mail* tu
U_t in .uiii,trill liii..t.tit*l*ni alll, lit*
Jail .lint tu a iiniiii. i "I liMillklt ,..ii-i,
airii. and In lit* wvuiiil |.la.r. br aliu*.
kaataU Ai.il aniua-ttiritl ut lb*klruiik.ti
anltr. ul , aitllkaS, .l.-,ra.|t.l banc*
ta.ii  Trul,. li* uiii.t liai.' a tart.
taitid' 111* ittt,i till* until, liititii-itilu Ilial
I. a. a .tintaii. aa. knta.1 at Nat. a rt.
i.iiim, an... >i...*. i.i. .barati.t in iu
Iru* r»kt*.t.   I ntai ta,l.Ti add ittat Hi*
ii.luiBiatit n I'ii. t ... I -„t,ili.t tti-iM
Ba. Attn, nt. In ..nr al lilt- ' l.utii. IttrB"
Blm*rattanaaai llan, Mm*.itlBSl
,..,.., i. in, n.i.,.. .a Mail.  I. "II II.
tn.-iit.t.,*ntMlth
t.. wiiikiii.. t.t i ,..•...-- t,..E |.rtla
tba «,it a-rnr. Ibat I. a |Uk-..bnl Iur
Ittai. I atkiiikl ikWind liim -tbal t«u
t.Ukk. t.*ir, aiadra abtl*," .ad nrirr
am
IV. li... ISBUk*'
I.l.ttt.a  M-nvt-.  t-ki*.IBt  ttUb—.
a-aliial aillt tk, 1*1 llk.u, ttllaral
Ita It ,-,.,.ii... ib i * «l -tat
kAlurda) tbal k atdk tl «JB>l~Ba. !.» ,ba
larant pik4kilki.li li..| U-tti ,l..t. India.
.llailitalrl,   TBa «|*llll *it  tlr* .< I An*.
t,...l*„,k  ,k II..I 11.. .|..lal.A4
.li.ll ta llB.il.d  t» Ibika-  B|,.ar aAaBtB
-Ini. ii i. I.., .t.i .aii tb.tav.a_ at
Ibaa-aba. <.111.1, l«, uttatll bl. Ikrb
la B*A* Ia.lHB.a.1 lb..  ll» laa ba. bran
Btiiifcd.  Stata-aMiB. • '
aa, ...attkll twl.Alak-4 a.,p ,a. tttft
|*d|41» i.t iiar l-abltr atkk.kl. TbK tl
t,u*. Ik. ta  ... bta)  !-»•!- •lain''-, *rd
u. ia, |A*t«i-- -.- aal ■  rial *'•*
|4Stt>4|k4t ■•!  a*k*11 .Btakk, d*tkab*, ,W
kkralb taaalll '• ln.BU»l. MJi tail Ib.l
tb**t«t-ta ..I tbbdit* lu.tlkA.aa IW
ta. •ktbuukt tr l'.r.kk-a lata. abu. b.a.t
Ibaa . fATB* »«*,. ,* Hull Ita.llulr .1.4.
.-.-. )b«, l*tb.bi.-| --drbtataa. dttrradk
im tad •baaa-alin**."
lu... lailblalli.
kki, lla. „...kjr.
s.. 11 .1   n.i  I.  nt la..*
rvtrwr   tW  .
. - raraabaaa (a, M**>-a»*
.*L. a. __?_ittT, .IW. .ttbaa tbt a»W. r»»BrilBai. aata, ad lb.t» wald
arrlalt).  *mm*MW*m t.1*.  .mw~m   ,1*. laalta-. a Ita I *tt*a *"** *7 L^lLa. a.,—*«BI.   trba. ,br ...an. tat
^i^aiaaiW-a^ibi^arbiwirai  r«****i«' -**1*""l**" **._.'„ V^ZZZ.'-«!__..g_17
LTLLT_iTZ.iba.ub iw wit tbntb   iaata*adiwi*lab«***ri ka-dbta*.*. taa^db.-.a*.trkbttjaawa rtw
obaccos, I
181.
miner, H
UMMLin twwi I.SH"
Mner.i t1ml Omilr.tflnr>; t*»>\ Iwm *.
M^-^-F,0^   *"»e8- MQiwra. Omars
mtMmaAAai' JJ* " tasi* a*is **i. ■**»* W#*l**i*«**»
AOENTS
SHIPPING MO COMMISSION WERCHIITS
. ■    p.-.
Bat-atHanAAlaB la-alaart-. ■
im**. *** IS-alar... ...IB*laakMarar
«....! l,-aA.4.ri,* .•.",,*- •n*l*u
, , •  nl. bu sa
Var'a- ft* A*.*' •
PolltiM arrtll.a .itbtrul rtlrrarrr
lobrr4.rar.ara. ^.._.
,^aa*al tl.l "I .ia4,*a l*A *at.ta*. a. i**B aat*.
Cablt At,.,'*..   BOSS"
A ll r Coit
ta at it. J.aatrt., -.-trtaaiBBabB w
a llistr .aaraibltd* l-*dlt  „  Alblaw
lla attd ibtl iw Iiii* <***• btd trrtw*
,1 ia lan*a«B. laialat )**.. ,*t Ibal
ib. BBdaaMadf-ia-all **ablt» Ib.l ll.-  _J3"^"5JJSk iw btl Ibblb   'mmm a. .<- -H.I4..a*rt  •*». It*.M
•"-- _S,__2  SStf^l^la^***' •'•******!*.•!
I ta a.bat IW Bad.* ***  "**tx*
b.alia,'"r. lb* «*>**'.) *r
1,4 Hail.,   llr la -b*«,l.'
b-tnaalW Iran*, i»a >•".  t-
,,4lbA,b««k***l.t*.la...lA „.i*-
Ibb  Batb*,baba.. *.,«!. .m bta
bit alfr abaal b»
t.1,1. Bkttff.
I, am ,ai*r-.t ibr t*dt*r at .*:i ••
lb* "4s**r traidi.  ,.- tmm lb,
tamat al tlBtMlBt ta aatblli ktntad a.
IB ll.4l.tBl blBtlkB.    I
aa, a ittib .» tan S
i-B.wr.ha, .lib tW (ad** a*H.*B*k*l.
aaa tk-	
tW iralb al Ib* ***** Ibat IW *A.r*l
lb** to ll.tr. b |.*4 (hr, I bb] M. ab.1.
TW» .rr trairlsiBl tad II tArabt Kith*
. .bib ta.i-v. daaib atlb -a.. ,.. m*
IW aw* Jaba ,« M.«**ai,l al ab> , lb*
braad raad aa.,1,. Ini-mad b, taBbbra
tad m*mt •*.«. Tbr i.a lata lat
-aaitkb.l*'- la 1Vb» laan ...
a>illn-i a, dm ,ad «,.,lur
IBlbrr aba, *•.. IW atbbtat
aalll IW .tb Ibal .ta b*..lat — (aaal
b,t*l«ialk*.B.b«.ldr,** ...I ta*. I.
Mi* tad -a.111,. *m at laatbrr blad
u rllahlta aad tlttlrrtata. Ikr UH*.
.IBllWJabBa.battalW .ba,,-.. aad
.ArdaiAtti*. ft* ti* rAitiMi ar ha*
IBIk**. TW ttbbliM b AAA. BAB*. M*»-
I, Aaiaar I.—., .*a BK'Bl. aa* IW
•Aim. .aU tad kith at IW lAbba. ata) a
iibM* ra. a, taUa* t*ra* aad .atikiiaa
rtraMbblBtlWaaia*. Aad llb|rb
.Bat aa,**  *.*„ .tab.   I... ba*
14*4*. a*r> laiBlantad aa  ^lantt,
nratBtaad tiriABaiaa ,t tail w.at
a*.,, Bbtbl.   Iit...^r b ..... *t
IW •*•***• '"* ntibil.. Ibal
diaal.iii" tw b***» •■**• n.i-
HMt, TV, -IH «*•*»■ .**) "**.'
arr, aWa-ai IW, .-aM r>l a, lbr»T
ana a. tW (lata t| IW. .a,» aa, at.
baUlbtadrbtl IWaaal". rbla.tB*.
• kBi...r.a.t'*b.rd,tlB..k .bt Ml
.ad..ai>---''*-.„ aa*.. »a,.*a. -aaur-
4.1 tbibt tad lbl*b IW lat twal n«B.
aaaaalaB. Tta-rr h a r*T*>l> bb* Ibt.
I. .|.|. a) IW  .labbadkaaa  at  tbrtt
dwdla.*, aad aannaaaat*. IW a.rnar
tTaHatan* b barb bit*. "*••*" Iba.
Haaatr. aa IW *a,t*r* Tbb b . .at
br,. Tbr.. •* •*..'l * .b*> *,., ad
" - lb**, .-a* a-kfa*a*ali| aad
It* ,-,B laa ,»*,  war*,
Pra,4ba    <..ia.aa.WBt
I. at.**B    B.**H **A I*.
' ,.,,,.
.Hard aad .blltbal dm..
lAi*t*a.a b, liiad.t.a* ''
II..H1..1I n a,.a|a ,.ati
I'ibia Januar,  I* -lala*. tlBttr.
lb* lllll an1*t-d b*rr Ind.,  laibat ba. '
•Alhaad bliaa-ll bt iB-talt, Ibal Ibrr. b ,
an tnaadatlkkB l«* tw italra-ral la Ibb
lln r.*a-r*t,«t» Ibat «.rttB<taa bat. ll.
. *.|., I*- ti.u,a. lb* ,4*k*b ,a l**n*»IT, i
lai.A  had harh  AtBrltr,. laada .at-
a.rdad  ..A  IW  atdolr.b-trdlrB.at.
Ua iWnattiart tVabh. K*.n, aad liar-
tin.1,4. .tr aa,B. I.ada bartrad ll-t*B,
ABr-tttaitlt-ll. laarrardar'r.Hb IW
nrabbur-dln. tllta. .ad a,A o«* tarlb '
In, nl aaira-r ll*" Wautd IW AlUatb
haa im-n aad ,*-. ... asltata*,aaar,bad
| .lib IW |.r**»Bt dtiB.tr
,.t|  ..I bjafl
Uat tS.1t— Ba*™*
RaaauaK Va  J.aaai, I*  TWtB
j Bttmut at IW (attbdn "I B»**it B
Ira ... irbbrtlad Wrr I**,, ta, tW
tr*t Ilia* *,»*. II •*** *"** , >**.' ■**"•
da, .* nra|*la *t IW babt.lab-  All
' rtab aa* btabtatl aCra*. .baah.
tataba aad .Ball. alllW b**lBr" ba*»a
la IW rllf a-a*r rbaad  .Bd
| |*»*.,l!t .1 *>*.«**
,*».«.*,„ Witbrai-d mm*. ■
B«b ab-rwat ak. t****\ Ira* *** «.*>
IW Itatnab tAWBAT*. aaal IB.****, at
,„bt i* i*l -tab aVll. w ra-
Aiavd lAlWarata.lba.abi'k Iba*.
kr, a. tba- .Ha-aa*. I« **i* abatl hat. b.
Ibr ab-A* aalBb*, ad aaab.Iltbataad ,I
t-ir..d tt»laaa»b attb* lawlaaa
b.«r*B<rad laralarrrlbb lllkb b,
aajMaraiatr wrbtaiu*  tv tan «a*
r*.**t**b.a
ib.•.*•.. atab. bw. Mr. Kabrb..a,
IW r..«*ab» bilb .1 Par*"- «»ib I.
IWwla»l»*rWBt*|a*»»*-a «la*l BMB-
aiad la okABr aaarra.Bl.bh  aa..Br,b»
, , • a .aal.. thr* at IW ***** ta bb r,*.
br .1,1 *a •B.tblsa ha
*.•*>, IW BbAkkAtta h> .bbb W M a aV-
,ak-a I, b ba. bb-b* tttb* uaar lb. m>
Iba Bat** , *•-».! -Baa a Iblarar
KbMlr. *-. bt Ibb nit i a I aalW
aaa aaa,. tab- at*.* bar* ,***Arba>
,..*A«t. Ibb IBIrttmaBr. b tax-raaalt
**aar abta la dtaB aia. IW •*****>.
.Itlarll .ai.tat akaald W adaatrd
Taabtbla. a NalMI <•* •»*«• b>l-
bBM la rbKHa.. !>«,,* arada... IW
taaA B**l.*t abb. ata) AV.-ABI*. tad tW
rathr a,M ,a anall ta *V*aa .Urr Bb.,-
Hal bath- •-** '***> 41**" a* ..1*1.1* '*
rabb .aba aarr*... II .aattatrk** la
tW IraaUtlaa ,all*,b ll*»r h •
r War* 1<* -aaw ■* IW rlt, B-AVr I... an
• llllb tbIT Mat B*l * •*** b.. blt.Hr
iad trw*la( nil .1 IW ata* lib*. Till. MOIIVNll  LEDGER,  NEW  IVKSTMINS'I'KII,  IIIUTISII  COLUMBIA  TUKSHAY MOUMNli, .lAlSUAIlY  80	
r.'it'iiiii N.t. a-t
Aflimtmiii- Block, Nt-iv Witatiuiit.li'1
Bell-Irving, Paterson & Co.
tVll.il.ka.ili- llll.i Ul l-liiti  11. lilt,il,I-. tlTliiT-llli-  Ib'.llir-  III  l'H|llii-
SHIPPING  AGENTS
On liiiiiililir.it train I -i '"I trlW 'l"'i'1 l"l'
Onion t.il. • i. ' aa ami attur |ti|». stlvanlml
uul ill 11  - "i ""' i1 --•"'-
Hill .1 IJ.Ki
I i,U AMITY lli'HI
•A  .iiiii m l.t-.lkt.-i uiil
i)l AN ITTYIlTiU.il r.U'lUlS I'llli
llltritt-t-ltil fitt ,t,i,t-ti|-
' ." '	
,-  I  I 'I,,
iii.si:  IIKMA11KAI1I.I
Mitt  Itilili  COMMON
tl .'   I', in-
ADVERTISING FREE
TO THE UNtMI'LOYtD
,.-,  II  111 II,  tn/,- -IM
,t ii.ltis,. -in:-  is  nn; i ill
V'll'l'll ii
l>  I..»  ,,
.,,,.,. I,„ II
ll OMBl-i'H  SI
ll  .,.„.,. i.,i i-.t-
,,tt, t i.-i.-ttt  .it i,iiiuii-
d MISTS.  CAM.  AM'  sKi:  nl II
l I  i>„.,, ....ti. ...i,  tiaa-lal - ll.in i.t-i im
""I'l-'siiiii'iiis i'i.'i.Ni ii ami nun
II .T.iM  Wnltl. AMI lil-.l'tllilM
.I.'|,'n,,'i«".".|.,i"lil"l'i't A 'ii ii.'i.tir..). "l
ul .in. n|i| iilli it-mil  In  mltt|it  l"
.ml-r.u..uiii ,t lulling ul m-lii, i,-I
i->,ii.ii-iu" in nil  llllllg., iintiii'iil  mul
.tltiilii, I,irtil Mnli lit l.'il-l. would
rill lull.' llii I'lilUmim-ul llii lltl'llil
nn. nl, i-I III, Hint Will l|ll> l.ll llll II
,1- lllll 1 1.lf.l   llllll  It-  In-  |ll it
ni i|inili .it iln- .iiiuii.i) i ,n.-i ni Um
i-it York I'liiiiiiiii'itil I'lniiiiii-ii'i-iii llin
ml ttl lln- in-,i,Hi
■tot ..1 ..ii'lvnla.
ihTiiirriT*
i   u   UllAX'l',  .lllllll IT.' I'
Maryanil ini  '  i
S!   '"
,
■
llll lllll 111
1
T
•i
UIII-l.lll.SI  t.S  I lll-l
HUN ii ,in:
iii i ,., in,
■
IS   Et III
(a
\,» ii, I,
; |iit iiaiiii t mlAni't ii
i in
A,:
lUrt r.f flrlll-l,
It,-.11.11
|  t|   ll,i llll.N  '. n
"I.  -.in- li.-" i I'-'
lla.ltlil.
t
nl
..I.l
..Wlm
N| ,1 ,., II. I...; -Ill
I  ii ,-..,. i t   • ,.'
I  |.|  Ik.l ||  ITi'll'I.IIH  llllll  I -
I .
.  i.i.i t.s  -i  lllM.ll.il  -llll.I.l,
.1
iint i-ns -1  i sin ui.s' i:
I  i..
i inimi. ini- nm -iii is -i.
*
I .ill ..-.., Vllf TAS lift    H UH*
'
■ II  1   11"!   |.\  -I'  II"'-    •   •
T
llll.IVKIIIt.il
.1
I  "I-  Slalll  •.'* IT S -  II
I,
-
E  ■ -I"l I   IS  III S1IS. L.S
kl »
b^i I  H...SI ,-H.I.  * 11 1  •'■
» .. ,.-.*..  lilt \..l  11 IS . .-. II I
I   || i. b   - •
d ESI, II!  M'l.l.l'l*
\Vum' .".,"
0*i 3 !  :
in i;i.-iiii:nii tl.
!,,,,,.  . „t , , -   ,lt
Iml  I  lit-  I  ESlI
I I.l, 11
'  .1  HIHTIMIII., ltARHlsTK.1.
. .,,,,, i.i ,i. iint*, Nu i> iiiiitini,
s,. iii.iiniii.it i ii i  it I......
i  liitYIH.Kt.-JAi I. it .1  Hilt
.. 11,   ... ..a ii-'i.ti, i-ni'iii.
   ■- -I lit   ■  -t S..I  iTiatinln
l.o Miiiiii'iitii. L'omtitotitltia "I""
lit'iiiiiiinti I'liiiiiiini'iii'. nut- .tl -i
in |li| t .in,nlutn Ititiiiltiriilliiii tltiilii
,111-11.1 it,n. j-l- tilirtlii-i nullum
l,n mil I- ill""' < Itititlnliilillliii
tit'tii in Hit- si.iti-- tn roiurii iiuiiii-
n, iii.-in. .ii'iiniliiii! nt uur fiiiiti-iiiiii
uml Inn -hull, tuitiinriiu.'iitiii, l"
llii- .iliiiul, ii- llllt) Iinii' Hot I I"
tbi i great II ilk,  l.n Mttiilu.li
't.nilll ii-l.-i. I'liili.-.tliiili lu Ti'-in
ill:,l.t. ii Im Iiiiii -.-ll It-it .1- l.tti'i
.until ul .I.a* liniilit .l.tl.-- milt
pitllillliii ii-iill-
, ■,.-
nl I, lit-. T II Mn
„| ii-lln, 11 < I
II II Iinill
I'm I Mttnill
..|S||,,n|,,,||n,iii
nl.T'llI'lti-ull
In
.till:  IV  It'll
Imll i. A Htl
,11,  t,  11  It,
CHRISTMAS GOODS
CUNNINGHAM BROS.
■l'|„, JMjMl mul limuitltii-ll It '..wu '" t'"' '"> "' 8"-VE "
i|.ttrli'.l iiiii"! lii'i'i 'I'" Mi'iuli'ii
,iul ri-tnit.lt-
Qr.ll
PLATED WARE.
llriltllinlii Ho  ','  Hiv'tTlilu,: it'll"' -ilt'-i"-')'1'"
lllll i-Iini|i I'litiaiilirii't.' tl"' i'1"1'" '""I 'I'"'1")' "' 1
mul t'liiiiiiiii' out .Iiu'*-
CUNNINGHAM BROS.
NEW WESTMINSTER  •
Foundry ami Machine siiot,
NOTIOBI   a
WEithounderslgn-d.Itt,
iiiil'illtfiftl llir nm,,. |,
heretofore owned ondcoi
ii'tl by Mil K.iiiiM i.,;
! nre now prepared in i,,,^
' kiiuls nl
MILL, STEAMBOAT & P„
NERY MACHINERY
s.ttist.u timl guaranteed   '
JAS, p. NELSOI
IW!
Tl,.
will lltl
I In-
FOR SALE
WRIGHT BROS. I um Ai mm
|,i ii iimi ll I. I. li  IIA111IISTKII
l litis, lliili.  T'lk-IIIN
al um un ■  't'
.Italia tu,-. s.» it..I l.t
I SliliKlt l.ll.lllY. ll.Hilllsll.l!
    .1  I,. ,1     II. ll In, I   t
llt.iil.l.  A  .IILNNs
.nil—  il.
,i -.- and Van
11
Sl.nl  llll. HI-1  	
1 ..|. |,.l, -11 LIS 11
Tllil- "1
'I'EllllAII. UII mi Ml"
1
r  f J.I
• i -.'  u:l
EJt.l;  Eltll.ltll-I.HI.SI
IS  tSnlll
H Itlll.
A
MMI.IH ill
li
1 Sll IMES
II
w
il i Klair.lt
I llllllllll I.l
t   II	
I.Siiiin .i ilii|:l:i-"S IIAUHIaTKIIS
r  ,t-i i .  ii.. ■■  in ..  s..
I •  I'll ll.Slllllnll  NllT.tllV  IT II
t <.  ,    ..    nrti . * Mil..  -tl   S. a
i   ■    -■. t  tl i
|  II i III.HUE  A II   IlilMIl  "I
... i.a.  imwin mi nnt
ntli .  i! Kt   ■ -'   1. .
' i  AllilNsiiN, lllllltl-1 ILK  -a.
.  ,  i . . i.  nan  i,|..i, "  ll.i * ttl
,, in,  s, . it.......„.t.-i
i Ktisllth 1'iii'f
I C.iniii-,1 Oooil-
I Frail!
CiRir.
Conli'it'iiiii't,
I trail III-,-.
I'uiilliy
1 nit n nn,
!• i.n.nl'
!■.■>'-  I  J'' '-' 1 ' ' '■ ■  »" '
 n.,.1," l.ittti. ii.t tu t- i ■" -
i.i --mi l n a "'ii." i"n -  	
flitiait.ii.  Alatii.W*..   llln.*
•  Ill l< III IIH..V
U.lii.t.l im, I' II  l> <
4»r I.l. IIII.WIV »•<•»•*
llttl.1 Aii'ittlt. baa 11.  -
.IAMI-.SI I NSINtill AM.
ii.i.i t.i iiu-
inlll Bta IHHUIIANtll  ISlt  «.  111NIKIN
INANCIAI   '-  ■  ■
, Oaattl'-B-nr-CtlT OT
wnrataai	
...i 'l'i,, i
tl.nitlrlil.
/
Hill  *.|   \\l»  I'M  «S  1 I
■
si*..",
*
Si..,, im
»■
Situ-  uillMlll >'t
ll
II
■
w.
A
in* in
li
. nn r.'iitttr r ,.-*
I <ei-i us «  -  ii.mhi.i I
l   ..,,t.,. t  In ,,,.-t nt, .i,  tl.
I.AM.
It,..nt  .
ll-  lllllill nt 11  I ESli slTlVI'Y
It .    n.t III,  Il.n,|.i III., a
111. AMI
ESI.
a*. ,»,'.Ida
EJ..S- til  I.St.I.IMt Ill.SClt.l I.S'l
n .i .tr. s..
i, ..t int.
*, II.li  .! .1.
ii i ii ii bin  ii n s.iii-ii.i\."i,
in. huhi, -in,.,-
■ ■  I   SI.EE Etl.slEIIS
I ...  s I
,
1
- .
I II llll I. II.  -
m
-.ii.tt.  ri iint**
In;.'I   if "r"""W|S"N  |i\V IN'
-   i . 11.11   All  il-
-  .
*    •.'ni-lai alt*.
I . ■
II    I.-   ItltH
.... all,,'..   !*.«'
CONCERT |
CHOIR ol Holv Triiiill M
Mr* Owi'ii Kvnii-'lliitiuit*
Mr. Uilln iuit
Mr. tliimlii'r
W. E. DICKINSON.
TRUCK  A-lsTlD  DRAYMAN
Donlor In Llmo, Plnati-i. Coniont. Wooil ot.-.
COAL
Orders Received for NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC A SPECIALTY.
Offlcn ootatosito Conomon Panttc Navi|talion Co.'e Hfha* I,   t  •<  "**>.
Calls i oiMro na Woaiitonco 7U   	
LOOJUJERE
HIRD
THE TAJK),
uom soi i-nli ,
II tl II  llll  I'I Iii.ii  ,
i i.i- or iiooii*. Turn..
«l III SiH; lilt in 0|
Ills. Mill I'llilEII I.,u,
iTIIIji-nl'ln  Mi I
in ll [Willi
CLOTHING
iuit. un. -iiii-iu.i,,
nl llll. Ill-I Mllllil,
Ul  llll. Mils I -kiln,
•IBM.  I IIA1T.  I I t
s Allli I• -I.a k „| it,,..
nu i na, in . ni in.
I Ell -I  111 HTM  U
sni  PAIL I" -ii
mii-1 s mn i- i.E-.ti
is AND SHI nn
t.trr iTiiu-  it i.i-
i.l AltASIIII.
H
IRD The mil
i•TAiiiiuni' i-r;
Mni Rant
S-.i.lat
Of  llll'
TtCKtTS r(0. -ind 79
■
mmBRUNETTE SAWMILL C
M W \\ I s| \| I \ s I IK.Ill
Assnrimeni ol
I'.nil-' -illil  t lul
NOTICE,
$I.HHI
0
A
I.
I.
llll.i. It, E
*
hi  II I.All |l  .1" |,,|St.  EM.
t.l TH ll|:»i)is.
IS|.1|..\|
wviui in t lit t t It"I "S H.'SI
^.^i n i
'■
it tm* iiiBM i. - i • Ml -••
a.
tf
tl
S'.lll
SI ill
\l.
.1.
It.
Mint -li.l.l.I
UI.S) II  llttllb- nil.
III .l—l
.
I.l
tl-  U-.S   HI I, l| IS I  I Ml..I.
,,  •  .... u ,.,,  „ ,   .,„ ....
■
\v.
'
..,11. ,...
©he Sebgev.
•*i,t. n.it
■
alll **'  • '  St .*...-
If
is  i m i i.ii s. i.i.  I.AIfi
II 1..S..I1I.1   E -I
I'
*v;
■
■sswitlii • - -  '  Va    • #••*
t  * IIV
s
:ti. i.t-.s
I.
r
i.
100
m
i:
Bt  I  t,.|.l,|.,L  Ullll, lutlll   l «ll
! tl-  t'-ll-  -   « is;.
 -	
1
is. .
arr. in**.. . >i or
I.  \..i  tl ESI  t .1.1 E1I..S  III,
I
ir.sii.i.  \ ..im. i..I, ijiiiii
'
ll" -Slltk , tl,S ll.i ts-. t*. ..s
1. I  .
1** III
*
V
lllttl
l:*«»M*
«   S,j
■
I--
1
im. Ill
*
HI si.*. l;ntl>
,■..,. i .*  Millar*
i libMaiti. -*ti»ni. i*ii: in i. ti
1 s
I .....ill WttflK
\K.  -
'»*= Immaia* «l asatio*
■ Dtnaat lo %in
■ . ■■ i  ■
ibo obra** tatitvltilly, lo to* orvliaiir.sit
ia* lbodiaiia. .  R  btee
.-
it. .i.ai .f f a both - na
\
\m*rm Awardatleo  Man si  •••!•  l.s*
- -. . - a  t
,,iti. -1 tin.lt mtttmt tlr* rok-* of UM
• I, I-i i.*it b-***- aattri'
. ..::.. , . I I 1
•-I ia Via*«**i*i  Wa ii. a ti
toWialhel a lilt* off'ttt la aootnbe
osadri rtbar *Mith»ler*»
' aiad la anni-bar snloiaii  ll
*<aM that ta aMIlOM
■ .
itgm Ui Of* and mmm
i '.. im mtmmtt«
■firnm a«l*vlftat atrt lb** l«««of
Tb*- •  ■
| -llOlBV
asafc** aaioaal ol *af*ritui a
atshl SJlWalliV Ml* •   I ' •
' ,111***
• eolly  hi-t.,u*t  rb-oitt  *b*>«
raaatol o.ie lis.  <■*«
•  rtj  K.'ii Ma
.
re, «ir**oM
ktmtm  watHbiM «it   ei*t  oM    1
•isswr. kOOl •
In fita.**.t. ami prtkm n#r*a*t*A, aad ll la
n***4i*M |« add ihal ***oaa a-.*|oainien**
•lib lla* li«aidt>**a1lfa aiad lit* *isa|'V
rtjw.,1 avk t,«ii*iaa out *»*-u u t.*.*t
a  1**1 a. a a-Kfll,* a*"**«i|-1l*lilSr"it ■■!  ■
.   ■    *f|    'I,*!*-!'*!*,  -all**!
ibel ii.** Moo WeoUoloatel eoii-mlBMia
-  *i*ti% sit.aat*-«lsird Mine
. Urol l**oll*
ci.r, in n  ■
*
I n ttm*amm * t» • t****
II
I l\l.i;isa»|,  . |M  ts;, -ll. t.' n
\|
Norm tv/i coxiMBsn
Th*- straoftb -t it.**- ttiodie nab nl
li**sai***<,it t« i*f*«t*rMii. Aa o***ir*-oi
WHIplB tat llib boa JoH heap riaWO *t
o«*r. ■  t  _  * ii  i* a *f  i
.  ,.M,.i  Ul, Itfr  tCMB  PhVMM  •   • s
artat M ' ■ \*tm*i *a.tt, »*ii lt»tosih*ii
basflea i-. '* *i*h»*t M|**ti ih*- Urdt <*f i
i I, *  '    . -♦ -h*-*rii*j-t  *h'tm -hatti*
rt****r« isr» «w<.r*
I*  ******  A   tm.
ofmoaaf] li-oio **»,** r df-pcrrd* nm ibi*
Otossjicoi  a,,,*, ,.«,,. MA,ii am  f,T
I I Ml.tlltl.l: llll. HM>I   ttmmmamthtt
I.
al mi*k
'  . *    BHIaORltl  wi*n
IHrNTO  Iba  He-
• h ttlao t i. t*».i
;    -  -
K ill  .'.t K
■
my. Mayo i
■ ■
Motrtas) to t* •*»■ ibt*-  A . i
.........
i
bt base
■
rotdtaol  •
-
i itu«'>  ..a ,|-.**,'H  Ut
la-itti a, I., ii,. vv..i|.--.i Cab
If v*
»' • '.
a
Itallitit I .
|1 .   i.t
• I
.
lallaai* toil  *t*  ON
lloo lor tb*4ooa
i.t t*ooUof oata*MM N)*l *attliooi r*-
•coirtag aayibloa io ih«i»,  tit* m*h
t*t**iit■ 1*  *d  i-1  -Ut  imI !!,*• *s■*«***(,
-  *h *-trf|itaiiail mam
atmmt,   ll I* lOtl
,i.** la lb** 111*011** ds.'i
i ***..'  -
• a^lia*"
i  *. rnsrtts *'*i •■> ■»'f**ni i*•
ll*l Im i -',*!. b In
m**i ib* i*i*saiiii.t di'ii***.
A r> n  ktoao.
1   -.(i  «,'.,  ,  ,|.|  tana  <ai  tOPi]
. ■.,*!,. la him |.*it'« 11,' ri-iiivd* id
•••■a*., iird ma* a* !■■  •    *-
i    at  ati,|k*a»,,  lalrlf ittiw-d  It**** '
la
«'.*(' *
,..,   .:'- - Iftll
.   a
' * ■ -fatal lei-Ob »"■
H rO  afi-..1  Lu*-  i,i**1
■
■ nais^t 1
llattoR  *   •
■
■
Mdi n-d i.*e**i ■
\  ta  a;  It
is>wioeo of na**a ooel oie
■
■
night i.ii**s«ee*-ir*i ll
** iinill iiooml ii,«* honwelM
■  Ibfeot
1!,.. 4<*"t  'I  liol
r»nl i*iStr**lfsl*'| '.|**-i,*d
IkfhO  o*i*  '-
rittaer !■*■ ti* ld»*iiir-. *•« |.*r«**l lo
»iiir*-ird*r. ar-d nlortoatl) doom
mam aod *at,i -t- ■
boalearoaorl *'fi aosfl|  Hoi
ooaoot yH  0
butt  ahoelllbl* lias* had »*• ■
ailtl*1! sta* d-ilf  l»Mi»*d  to liim. Bird
I, **(tk~l thll. •••'■liiriai.'il  holv-.
It* gtaM**1 Dial i'1'.r I mm b) I
i. V and Ifiat  *l,iVi. (  I
I.. tM.it, taiiM. tool  him
•half  lod drllNbial-r-lt  lii*li'd hllO till"
tb* *ir**t  s"1 ieol i. • i.iatii**'*tH*t
htm   It mtrlht hi* oall for v»'i.f 00*0,
OOtrly  itr'*»*t Ii*.m  l.i » lied
MbH Ihst ll** • II
•».  .»*  «t-*/ht Bl* )0*1  S* 11.1 t« iiw.v
atta-i Ua
JUST RECEIVED MANUFACTURERS OF  L-nnlmr. BhingloB, l.iih. Bill Stuff ami Lunc IU
n   h,,m German)  i to 100 foot.  ALSO Flooring, Minn. Rustic Siding, Muuldiu^ Pkfab
Scroll ami Tumml Work. &wli. I)m»r-. Window and Door Frames.
Boubo Finish of all Kinds.	
i*>-__i_.cc\a.xato TKTctls.  Cr\a.aran.tood**i
KILN URIBD LUMBER ANIt SHIS"  I ,KO FRUIT ftOXI WI HAW KOSMKli
Shioping FacilitioB bv Riv-r. Ocean or Rail Unsurpassed.
.German Felt, SL1PPKRS
Also iln lamcsl ami l»'-t
s.ii.ll.l sli a I,  IH  ill."  UH
1.1   |  nlf |   In Ills   .lllll
, I ildren's r.uiti Iii.ii-, in
.ill t,..nl' ■
WM. JOHNSTON.
New Vnncouver
COAL
UMBtlUsdCo Ud..a liutstsi
New Wellington Coal.
4*  lABEl.l
T. J. TRAPP,
General Hardwre. •
new westminst
*
*> B.lVt .*,*BI  +
ROYAL CITY PLANING MILLS (
BlcrtairJ. Itreat Not. trVo.tniln.tor
*s.on per ton *janulaciurer8 and Dealeis in Kouo.li and Dressed Lumber. ShiDtln.
Ullis and Pickets.
J. W. CREIOHTON.   Salmon Boxes, ncl  Floats, Trays, and all kinds ot Wood Furn
(or Oanncrics, Doors, Frames, Windows, Motildinus, Blinds, I
■  • • Bulii.I.T!.. Brackets, newels. All kinds ol Plain and Fancy Turin,!
kk*Aa    •*/*). a,.  •
., 111 H...I ... ii* r», iiat.rR-a
Bone, Croft & Mallet
Financial aod Insurance Brokers.
MONEY TO LOAN ON FAVORABLE TEH
LOUIS H aTOi|M,clj
CANADIAN PACIFIC RAILWAY QABTO OBBBH* 00. Yf *\ PoWERSolCO.
t
I '• MM Ml  * ■ M
i. tm* tm* ***•■<
'    I | *■ . B-4 •
-41  tl  •
, m*ta asis »  *
PACtriC DIVISION
Ni-TIOHJ
'••I.M.I I !i„l
...... I... «... I" A Haa-.*., |H*-**aaA ••
,.,. '      ■ .
. ..,• .....r,,b **..,..„  a*
. i   .,* .... *..-• .
**B*B*B"rr%B%a"n"^^
•aai-aanattntikka"
I .  4>*a (Aaafc aaj tarkar
.   .  .tf.n..,m..-rn»f ■
H W TERNAN
Cntnnlal Hi... B Vli.orl*. B.C.
Ofri' :VA\  M........ Bl..rl>. Now Wo.ISBllt.lor.
 FrotH atfaat. PoH Bs__B. SSB
McPhre  1
Slupindii- & Bi
BOATS FOR
II'r•—< 11 ",a, C',-l
Nr* Wrtimi,
 ...il
BOOTS and Bf
lABTIOM
ROUSSEAU
h snta.li
'-■ ra.Bl * it* '
. U l«l
IRE USSR ST.TBOUI  I Will
HoMmt Cap'litrrilsi t*w*\ tkhooi
ol Art, f
REAL ESTATE AG HT
I IIMHl'l.  I till HtBS'S  tl '
lomimenU and Oraiestones
I *-» i"it mttt*. l*"i»* **k
0 ■*>.>« •  * 'I
IH ,y.   \\m  *|.-.IKI^ilT|fi
, SoullS Hem\,f.*ittrf
tr.t*At>ct
• *m* ia ii--j|ai*MieMet i*voa«41 **■
•  *4*a >*, uul Mt-rtHrajsl »  tm  *.'
■-**>*  ..  *.,«•*. .,< !•#• laall-irl   l»S«*ai*^»».t*|S.*.«5**
! a*»mmtm *4 tin liMMooH OsOOUfl •«.
, *t*
f m. f •'"-•-■  ■--  ■ | O-i^iMOf ".«|. ** v., <(c !**«■**  **rii I Aroaon
W. H. VIANEN
WNOICSSLK
1*1811 and HAMI. IIKAI.I.H
Tmi tmm****, 9** VtsstiBfoMse.
HtftW*! |it" tm lat atvl l»**r IMn
t ^*.*mmm.***,*-*- MiilHatl.
l*+mjLmmmm %■> *
asaii imi**  i IMI at***
f**ii*ln*» l#e *•*» •"
« - . r I *m •" * ■•
	
IS* « ti . t**r- **■'
|-.fl»,-i.■*-«*»**# •'
r... ,y *,.....v«a
H,*tmt*m%mm
Il.a4a*i..,«)•» aa
. i» .|4-.i a- bras  .
Nni*. THE MOIININll  I.HIKIF.Il; NEW  iYlWnilNKTI.ll,  IIIUTISII  (TH.l'MllIA. TIIERDAT MOftHlItO, .lANCAIlT 30,
in,
CITY COllNClli.
A Lnrua kloiount 01' liiltt|-ii«llii|t mul
itayortaat ■u.Iih.mm  l-',x|m-
dlUoatly Triniati'ii'il.
EAS  O0VEBSB1.NT  UIIIMIINIIB
'  Thorn*.  Tarabull  lix|iliiiii»  Ilia
VI.*. tm taiatlim nl liniiriiva-
^ .. aiiillla aal LuihI Viilima.
ma BiMABXa have effect
Sl''-  Mayor Browa, V. V. !>-. tn n<< Aalrnil
Wi to Aiiiaiiii tha Oily Olmrtnr
On Tbl. si tin 1
Dt 	
'""    Tin- n-tul.r *i«il.li un-i-iiin "I On-
Ibitrtl „l Milrrillali 11.1 1 - ■' ''' ' - «
t In llm I'ltv Hall.  I' ■' I-"'-' tliti'ti
I 1 mil. Ill llini'lltlr, .1      — i-«a
Hlni'lBlr.Mlilli-A,Ktiary. In I'.'H'l	
Alio, llvniia .mi tValiii-r.
i-iiaauaii'An<>--
1 from Arthur J. ll'-  ..-kin« 11.-
''    1.11111.11 iitilii.ii 11 - 11 'n 11	
1'- -   un blajirtiiatrtr un I't-iii nu --ii..t  t.. ,t
til i.'laliilii, •I'll*',  llrlii  '" 1 '  l'i '
t.iniaaiul lllrnifiiraa-ii- 'I-it  Hi-  -i-ul
Im tli.li,-. Iti.fi.tri-k! t.i ll"  11  nil ,.111.nl..
'■   Willi lai.tir to .rl.
k'niin Jauuta .'roll, - '.itit,  ,",  1 ,•*■
....  -liim' in „ Ii.-irb'I-' ' 1   it'
ING "'!.'->«...' «i~»-
——.    Knim M.  Aaiktr*"' ' -  1
l*,a„l„i, In tboali-etrli 1 >   It*
1 t'tiial ana tlli-tl.
rtt.iiill.ua  Drill- tm  1
l.t.lltnli lu Ihr rlta-lt   i      lit-
,,.-l,i.ii in il. W tlilli-1 ., I'ii,'.iliilin iur
iiilru-itii llir Imi v 1 n ul ll|iroil«,
"iimi Mr, J, A. 1 iiiuii it im- - lu-
minium mul iirliili.it"! in Hu- intllrn
nml Im- ii-|iiirti'il Iimi  In In-illinium li,
IV, lllllll, .1 In  in..  Iilllllllltl  In  -I.' I.
iiii in tin--.ini tuiii.iiit. ,1- urr
,ll,lii|lli- .iii.lt   illiiil.   Yuu,
,1,11,111,111 ,1,1, Ill-till-. Ill, 1,-1,11, llllll
Hu--niti .um, l.-.-i -.'.-'i, ''"liul uin-luil!
'III. lllll III II itlll .111.... Illllltl-I), till'
Hi, I sii'i'ii, Iii  iniitl It IV liillt-i .1-
tl.t
ml
Hun llin-um nl lllllii I"iil-l -1 1 iiiititi-
11- ill-lillr,lltn   Vlu, iiii
Mil  III -IM Bt.
'I'lir  illltlll  1.1-  ','tt-l'tm  nil-  ,laa..a
111I..-1. IIU
llii Itlll.tnl  if.l lllll  Hi  Tltiniui.
Tinitliiill. .ilm mi  l-n > 1-1 I"' nil 1
liiltlll  iln- iii.tllfi-  I'iiiili'il.
'I'lu
akt, t a*.
C:
•••
i-ltt.l anil llli-l.
I'Iinii Jauu-a ,',.l,,i.
,-t.ltit I lllir.rl.it'
ll.4-UlV.4l .lid flM.
Ktk.111 Mttlilaili II'
11. Ibr llttl*. Ill tin- !
...Iv**! ami Hli.1.
fmai lllll * Kirk >• tlm,
a|t|tlliatliiu Iur 111* I- ii ", 'tn  'ti
.hurra.  Hat-rlVtBlli -l ' "I
I'ttnii 0. T. Harm 1
1 Irrl'a Irllrr ul lOtlt
irrt.lt! .t.iiif. bad t-
ni.-r.aar,' br isiuld a
lltarrol.
to.
i.ltlitu fur mi..
1 imiltliii.  lla*
. t.ltll.I  tu  llir
ll na  Ilial
1 ml, .,,,1 II
,l,r  pari
111 *i,tl.n.ltuii llt<
Ittiriirtt bid .tilt,
laki'll rrrtatu atiuu -
.'itliar .antral ilium 1
Iur Ibrai.
Ai-tiii.-M.yitt 1'"'
mail a'nrrral bvl I*
1.. Ill* Iktaid ul IV. -
KlSktB Cialaiuld.  11
Yuti, Tat !.. !'..||-
talaalrr. advtala. a.
I—iitiitfiiiilii, tita,
la* tkakl.
ri,* . IrlW ...t.i.ii
taa-ahrlkt ,h* (•!,
itiaiititartiirlnt u,tt
lb- aaai\iai|t*lb.t
llt.i litrita... .all.
llll BrAk-a tbr a.
aa....d*l*a loir.
rrkiai ll. W. Cm
Ii. .at bitlldlut aia
mi* and Tarlltb I,
III* u.u.l t tutdltku.
Kraat Julia nil
t»i*|..,.-i. tad 1*
11, lull, ul Bt <i
il,,1 lha, tbkAva.i
■bl* ..autumn, la
tabula .rtt-raa ...
.rliaataial trtrri.
tt'atsl •,
A rilr-kaaa .a
...ia* ll-uat Ibr -
lb« la. tba rarf*
atla*lrt bar • ral'
Tb* rb-rb ...
kli|.kkBta ItaaiM
■ *l,i.t. IU rarallii
Th-'l-ik ba'
1. attrar. I** lai
rma iv.rr I
lAllrd H.l. aa Bl
1'i.tat albkl I.l
Slttl,  *Jtk-rrlt*A
• isaa Ibr Ibklk
Ibr UIhwiIIBA • •
Ibalarllb. lis*
•a Ibr .•*,*.,..
a,Bt*,.b  Barn.
». Hi., Bal*4 1
l.t baa *,|.ltltk-l
br Uantbl lb* a
AU.ai.lba >•
|,k.*.IHBI . rl
Hurra,. .Bara .
lot*. IbrBlla
SIMSbt*baa. I
AM Ka.lt <*'
,11, aaal tbr (%* '
aaibiai t* aa •
tt.i,,. aura aW"
b, .raub. ba<* B"'
AM «—.Har a.
kr. ..* aattbat It
mn* Ib.l Ibr I"
tall BB.*. In *.
ri... Alatr** I
btaBaaalto.ru
a. lb* ..ba, I-
aatt, lar a br*.
taaral.lalb.
ta.aaat.br •
irlbAla* k» lb. '
.aatuta a, 1
aabwtto,. |4.
■aa a, tb. 1.
Hn ueraaoto '
n;
, .1 ii,,' Mi
1 II bid
I. l„t. ami In'
■
•l Hiatl'.iw-
II. liiMinl
..(  N.t* Waal
it. appeal tod
■  •
-
■ ■
■  '
..I. •*».***
,..( ..1  il.. in*1,..
I
1  Urooti
j. . .it.
I  llilt 1'
H
.pttia.1  -
\ 1.  1
■
■
1.SI'  H-
.. koo*l<
I
■
■
Mom
ul  iii,< uii,.li- wiiii Aid -"Ml-- in llin
, 'iniii.
Mr. Turnbull cbiui forward .wi »,-,i.i
n rvnaiiot iliiglo tat at ill, otilj opti»lo|i
i,i.t.iMi-. 11  n n.t- i',i i"' i.ur'rUioul
il..,, .al.a.ili-.l.-    ll .1 UiililnilU 1. itOUM
nun lul, lln'<i-- HII IWOOpedoWH  ii|M'ii
mut im.- inn, im dulug -1.11 ■' .acton.
II,,,. liim i-i,. l,,,,,' ,Mu l,n-11,*: Hlitl  add'
Ihr 111 ttcliliht)  lied  mi  i  ■  ■"
i,i,i,iii„< itiit inii iii.ni * iiii|H"i.-iii'-iit.,
lull 111..*.-.it III' IBKI Hi Wltlrtl  'illl !„'
 1. ui kMiUi.ro,  in-' ,i...".-"t  1,, Hi-'
till, rii,...l  iml,., .r   Tli><  IBI  in
..innitu-iif. iirovpiti-wl iiiuii iimii'iiim
1,..  ,  ,,,1,1 i„i|„.i ii..- iirtwulilor in
I l)U|lii| mut lellthl lata loi -i'i'i'	
ill n   \ ■>* ■■ 1 1 I»ta dwroiw
11,, 1, n,t.i 1  iad likewise -i lot " i>ut on
Iranroi l* lo <l" roaa-ti il   1 ll
Insj Imuroventiiiu t I la*doun lalrlyi
il..- inoutcul it i* ti» imi.. iti , will go
ii |, nml tin* iiii'in) wui '"in ii "I toe
Mtrki-taol Ui.'im-ji int" Bverj other
town tin.* ii- imuroTomooU ..ml Um
rum,, il mil ni*' u iti,-- 'in* elaw, it ro-
milm i„t tin-.ti.ii tm i tin* i lt| ''*
,1,111111.' tin' tiiitiiif.', ind il"- ilgtieri
••I ii.i. itoUtlon itnea  iron  ■»«!  Lbt n
wan'alili- imn '," lhllt*Ounclltot ,■ ■
Initiative M.i'  l-i-'ii " "  .   ' ■ *
nl it,.' Ku.i. tin i all  i-1"  ti* ■'  *i"i"*
ami Weettnlnstei » Hi too tl ii.i* molbod
•■I taiitloii i. ii"t followed  li-  wm
• ..ii i '" In .il II tars "f  "I"'  "'  tl,,'
alil-riu. i, iln' lasl eVfiilni tlie poiltlon
,41.11' "|<
Mil. n.i Mi Tumliull »a*
I  ll-   I,il*l   tlY   Un
lit* a .ill-.a!' Hn i
Mt Torilbnll lpoto«llwl.  .Bilt.ii ll.nt
i,j in,*,..\  wbo il.i.iiiilit
M.t* \ ■! rtliK-loli *.»■ snwrltii
\ i . mi. ti....ib!l.i Mr  Torntiiill «u
arm, b?
\   v„„iur tl.t'nttltt ilial Mi. Tuiii-
IiuII'b h-matk K\*\ s -»" rt' •■ ';
Unit mn all"-I l"t
\ I If. It lllll 1,-t ..'   '  ■ "■
l.artli'.lat villi .Ml  T'lTiili'ilt
Ui »a* a ill* It <•'.' *liii', -., "I I I*'I
to stud) li i.
11 1 al. LI..1,,  .  ,.1 -In I-  I!" l-l-l-tl)
„«l.,l. t* ..'.-I i I'
a Mfct ii.i.. * an
% th I. mn. lul
■
|| tin- i  - - "II  tli*
»|,,| tl,,  • . -  -ll  mi
1,1.  I..II. 11*111, « I  '■>  tllt.l
ll.l t" 11 -   ■
AM COrthkaowol irooasooti »i,i*I,
■   lie
■
..i  il.*
■
■
■
.wan*
I MIM.11M* Ol *IVt*«
.. i,    v.,,  ....tiiitiar
.* r.  I»-
Irli.-I lultaii 'i-  *
l ■
h< >'t II
■
■
a,    '.
Mlllo In
■
actau nooa
M.i    vi.
\ * I., ,- - M< *
, •, .- i.
..in  ...... i..
irti i '•»
.
1    AULIJ.H' I)  iHr.lt.
DICKINSON-Co
ItllTCIIKItS.
■Iiki.i,  Uptaotlta  tlta Oulonlal Hotil,  Nl V*
WUTMINtTER,
llir Uusenindl i s .V..1111111. nt "iiiii
Meats and Vegetables
i mi unilj ob band end nnnlM lo hrol
|.  , i. mn mi   .uul -i. un
boats n n>,
LOWEST POSSIBLE PRICES
NOTICE,
A I.l. I'UUSIISS I.AV.Nk. Aiiitl Ms
A  ninth,-I  llir Vtiuiid  || .,,,
i,™,-'""!'l"l'l  i"".1i'nl."i nil. '■'■'.''•■'' '"■ nl
l.i'tuii ilamuuy '.'Hi mil   H - I 111. I
NOTICE.
a |,iiliiiiii,,n will lie uuuta la ibe I *'*',■ latum i'
AltntlslK ,.|,ll,l|,ii..,tllsll.il  NllOtl,  !'■	
Auiiuiii'iil-...*."...' Onlrtollhi uiii.ui-. "i
M,iiVliniu..t'il,ii<'
IIODWKU** IRV1NU,
N.lnHiils Ini llii' r\|1| In tinl-,
Dacerubei nth iflgo ''■"'■-.
t>!'0'riO.B3
li llm mutt I Iiiii t-Kliilt, ul WiUiiiiii llri',1
I..-W1H. Iiltn i)|  lift.  Wll.lluikl.tUI,  till-
Ill,,
ill-
1TOTIOE3.
|   SHI UK i
d all tenons having clalim aialnu iw
ill  i.i-i,I  ,,i. i ,,,,, ,i.'i| In  |,jy  ,lli,1  ii.lllll  Hi*
 I"' I.ii;, I'  I iwll  v,lr  finiiliii.  Nn-a
MrMiiiiuislri, ,,ii ni lalnii' lln-  j-ml  |iin'i,tiy.
TEND—AS
'I'liNlil-'.lis v.ii.i, it|-. RKOBIVBD 111'
I  llm ll't-linln.lti ami Vaiii-iti|vut Train-
MiiHtiaii
.l..,-n,lil| ttl I
lllll
'lit
Bank-Montreal
UAl'lTAU all tuiii uu,  -  $12,000,000
HKHT, •    -    0.000,000
A Savings  Bank
 It..n«nj Aiupaay, Utullad.
mul "Tin Wi.alinniBi.-i li V tnin-r  Ir.iin
it,.) li I,,, i.unu.,1  n.i.. -i i'"t )
iilnltT Hii' li'Mii" "I" 'l>>' IsttO-f ■ ""'!"")  '""'
ttitl, .ill imit. i"  uul''* I 1'iiiU.'-.'". "I il,-'
Iltl,,ll.l„U.llllll l.bi l,,1111.11,11 *, uml .,i. I. "llm
•arr"'*' r " 'U *"KlilUN it M»ltlll-*-OS
SVw ti iliiatrr.«1 U i-i I*'"'  l"l »''
Minn
.......   I"..  Ih*  ILOh, f ti  ultiatlliit iii-l
,11.,,.. Ill run llniii.ai..1 (..ur linii.li.'l ami
iv >ilili| Ii.i iittih* "il''.. ill.mil l-il. n, a
tn  ii. ,1. i U  ,|n,'li,,ii   r,,in  U„-  NIB
huh,sin i It-, la |.,i,  .1,,   |'i„,i. ttml
li, .n.iii. nn, I*- -Mini i,i Um r.iiiiuaiiy'B
. \, 1 Wt.Hiilli.lil Till' InWt'ttl .,1 Hilt
llf| ii-.l li,,,    ,.  I,  .,., ill..I
rl.T M\. KIM'i'ill.St.ratsIF
i silt,ll,si. I  .1.1.1  II  Iti, 1.1
Department
Hilt tici'ii O'lfiimtl in cunnt'Llion Willi
Ibis Oraocli.
\mm Mlowtit at Current Kates,
At itreteht A mt "-'
GEO D. BRYMNER,
Itllii llin. s„l, ,Ed„„l
SIR,
******* J'"l'« ."'I	
bi greeaai -.U   I
imi a 111, un... ..i.M.tl M.|-
1,1 Wl.lt I. Ol l-Jiltfr a inui 11 lift
liul lit.l llinilr.Bli.iia .!■ Hi Um
\ >. hi sin. •in tl|..t.l tt.
• mt ..1 .I'.lln*, i an .It-tit 1- na'
.uii lilit.i,.-.,,-!  Uul ••m.iin.t |
I-i,). iad ii no l* if I < I* t	
< roariagyeor
.-•itiii mfiroB
i* ■  t	
W setotlaets*!
TiikM
i nt mn li .-.'ti an *■••< *■■ M
Ik s*
n.i,'.
♦Ia.1.1.
I   ll.l
la-uv a
. that
hill****-
i,t, i,
Notice to Owners ot Vessels UWH
tar River.
til tliBi.tlii't i'i tin' iliii.ni l* Un i
lllll nl tin, awliikj |mr at tin- Mi**t"i. BtUm
mil i..- kipi l"it i.*i luvib-iii-.ti dartu tbi
fi.li.lt.utitili ill  Ilia ilia**lii|ii|-.-,  ami  OBI
, ...Iim,  bIi.iiiM I* i.U'IVt.1  l.i t|<|ii "i In..
the - tbl. i.iiiii,I*.»"»«t»i pm ttooogb tbi
nm  »l,i, I, it Iinii ill ii i.t the  |'."*b!i  "I
na |i
ii \, i n
Ueosral ataniriBleodiol IhwUk  Wetsbai
i in i.iiin I'.-ii.. Lul* i)  V .1, wr. B
t' OetobsrM. IIM IW*
GILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables.
New Westminster Bieverj,
Vlu. uiil i-tttuliliBln-d ItrHwrry bat
I., 11 (ml in 'ii..i"uji working comli
iimi, ami i* lutiiiiig out | Oral ilau
ouilltj ol bear,   -KamiIii-l su|i,ilii>il.
All nnli i* 1'fl ut Mrlltniiiugb's storo
mi Kniiit Stn-*t *ill bavi' |irompt at
iintimt Braver]! loooUd at Bippn
i.iii,  Taleplione "fi.
JtlESOl, COCHRIK1 Co., PttprlSOR.
TIMK TAHLE
Str.ROBT.DUNSMDIR
W. KOQIM, Wm.'
< tKHYIHG IIKK M\.tl.-.l\ ** MAll.i
lllll'
■■ . ■.'. ■   i. ri ' \
 ieti Mi.iittitiba ni
Moodap * pm
Draylnl ind Oeoarol 'IVautiug  unl-r-r**
i.i.,i..i i..i
Wllilll AMI COAL
Kitimt st iln' Ms'. i ii Motlten I
Mllt-tun'*. IV'i'i **"•*'
• nit wot 1*1. sin tu »i m*ai * «
WsjaVsai Ha II
.  tiiintati t (tH.
.... I ,r„U). J * ,U
,\.  in, I..1,1 liaoala)* I* nwta,
t \Vnli*r*4l«r.r
V.tH'Batfl In NlBBaSaO \\ rilna-.Uj. | (t tn
V ,l..i-J,,l  |l,i,lsal«)t } 4 lit
VamiHii'i far \V.-,ir.iiuiin I l.ur-lai* |« ».»•*-
'.  .  \\  '    nil* Saruttito liulaii *a I*'
i Wiinuti.ir*feuardayi/a»
. ,   ,1 V ,t.. ,-jtrl llo* llPBRfarl sill Uml
it I .in. Libiaims a kiasi wiisrl. AU*a.
F. STIRSKY
Marble CLOCKS
Lll'll. t ..IM-
l«i*l*l stsiil Mltir Mists lis•
In fia«i><. '•    i.-a.li)
Im i i,i,.i*a,it it, i ||ss|t*js) li-all ***«*!all*;
I i ... ■!„ ..,i .1, tl,.  |||t   KmoMO—N
a- lUas Ttmt. i.taiaias ftraat
Moat
FOR SALE
ISO Dowo. Balnnoe $20 Quarterly, nt 5 por ot. interest.
Lots on the FAIRFIELD ESTATE
NEAR HENLEY'S HOTEL. DALLAS ROAD, VICTORIA.
Size 50x120.  Price $450 upwards on above
conditions a--1,. payment.
APPL.V
T. H. PROSSER,
I1.1M .t lllll i
I  ll 1 1,111  EIK'...I*M
I I, ..I
■
.... I. ......
It., aaatl.t
... tbal b*
.  .. ....
.1  •  •  ,.-■!
Int Ibtl tb.
*a > Mart 1.
1 Bl|t***l
V       ■  '
■
\'-1  - •    B  •
t| tal U '
the
|a.iaiaa* 1*^*1* ti.iw ni
ta
■ii n-i.ii-i •
ir  1
Uttl
■
If
■
■
to 1
,.,.j«i
'I--
•it*l tt *i*.*,*'
aallioare s.
„i **.**,, ,4
-rmlMtftf*   11
■
Mt|tt»| M-
•1
M i.*i hi
t
11
...
Lowenberg.Harm&Go.
REAL ESTATE
INSORANGBand FINANCIAL
AUKSTH.
Purchase. Sell
Lease Property.
COLLECT RENTS.
b mtmtt*4t*m a-<-t i»»«*i*
tUaatlaW ia!U*al ******
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
|ni|atrtt-r. itml Wlttiliv.lt- llt-.tlrrs in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
IV O. llox 207 Vancouver. 11. C.
\af
i.rri'B**  n*»**n to»i
**»**■ 11 tiatsBwwwai s
aot aaj atwr**.
aaw* ika* ata
ttw ai* ** at •'
lla aM*o wm **
lb* B.| alt 1
irarflaaat'
bar artllaa-Mi
r-
rtaalaria
bUallBatr.*
aaaatttUa
1**. BabrtoB*
•  a  Ib* ..**-
11  ,..
'
,  t  ,.
Ik. BklBUl*.-
-rvtwHsi.'
ba-rat TBailb'
..a ...1*1*4.
at bt ra.1* ar.
total IB*laa*
a Bat Stala I*
.aaa*rl*nt
.ta»liii»|.
tin**, lar.
nSO* HtW* '
1 ..,.«.
ba tat.
rtltib
.Mllal
■
^t.'-I ,'A lb. II*
m*' ■
ta* Ibr  ibi' 1,11.1. a abbb
tttt arr. M
Tb. Bawi -b ,.,.4,..1 aa
thtaa mm*. .a... la ..44,4,
Aim to •*' - a a-aa
to.ba.tmat.   .aaib.t lb*
Sr. Bar**, ■• • .br *m.  Tv. ...«,
(Batar-tb na. ... »
•aattatW- .,***il*t*B»sstBta*
*  -   — „|«  ttaartht  ,b*
llato lb l*.k. b,.l l.ra
.. BtM Ibrts- .,«.*at.uB.
at !*•! avr.fbt ttant II*
■^■VTbr  «Bt ... !••• '-*■
•MM* ' ' ' '-*H   II*
Tba Bta.-   •■■aiailll" i-|.4it-l lt.il
UtofbaSl.  '-at*  t-.|i.ai-',-l
Ba] Un Bt. ■—t tbr ia.*. ab*ikbrnl
•IBBIItt »l "rl .**,.. ba
•iiaBiilm -  '  i-i-i-'-i
Tb* t|Ba .ailllal  ,- |*..1.a ailh
1 t^,,b*t tlla. b.
- tiataala .*• tb* liataa
,Ekt Elk ... i..t|.J.....I ib.
,...'.   .4  '•    • 1
laa a a. I. at a •t.i Mat* 1*1 tlltr .aal
I ...a.t
Tb*lt*.B.M Ifara kta>,  *
.lll.aA aaatltt  a,.bla,  I., bt.r ,br
latatt aaal aaa, i*!|,*b- labatotlbA, la
s -   rr, Itaai ataf Battl* ta—
«ai
CHEAPSIOE
a*^«,iiii«ra «i.l
atoo .il '»*a-
illwtlOwiwa* oiawi. turn M« ** tah**,
tttmxa l(w il awl si * Ks|>-«    I
I* B*vnwitasra4at'*l  tw OO)
UMHl
Get Your Meat
EVIL S.IM,
Ham A Bvat.
rr-;:.:
ANAHAN
M
THE MAN YOU KNOW!
IHE PRACTICAL
BLAGUE
A_0ft
FOR PURE CEYLON TEAS
Hanadian Pacific Naiiealion
Compint. '| .m.lndj
TIMK I lin.l I". II.
mm *1 1 V |*i».  iV
• ..
Mm*****. a« ,«(V»i an
1   t OB _N amaa* w
■
.. n \tt «ii»|\*|f *,
■la* « Ib s
■ .-"tal M ti-imma
i.imi ♦"*• fewte
*mmm*n% l*aw 1**m m'tmmmt** *
• ■hark a**4*a«* l***r**j-**<' ***•» 1 ■******.*
In tmA ***>*** m intkmk
<
H *baatt_M
pmfl* '
aitfc mmm  II •**,*-« >>--4wwM*>aii eft*-*
a# is! s| *wWiaa ***. Hay \Kt*n t .asW lOrfgwiea
DON'T
PURCHASE
t_r YOUR
Holiday Goods
llrlittr li«iltin« ihnaTjIl llir Fine Srl.-vli.m al
Campbell & Anderson,
FOR
Wa Itaf mitt iln- lt*-»t A-"rti,,' „i .iml Stock «I FANCY
GOODS i IIINA I AMI'S -.«  inihrtitt
Wlutlcsalc
and Retail
FI   |   .    .
\IM HI Vmm V*.w»i km AKwsa
a.  \  • *,•
i -H«a«M
ItOYAI. CITY MAKKKT.
J. Edclie-'Dach.
l,,„-,„ .  *, it  - Im-    -   lit i. ...mt, IlKiat *..
FRONT STREET, ncil lo Vianrtt-, F.,h Msrktt
HI EI*, ii-ii a*., t.tvi  ■  .- "' .'■»••*
SHIRLEY & HOY
 iiKAi.i:1B81M'	
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Qoods
PLUMB1NC. (,.\SI III IM*. and
.ill kiml-.if Tinsmith Woric.
Another car li-.nl "1 the celebt*ated
COPP STOVES iti-i received.
MARY 8TI-EET. JUST ABOVE P.O.
BANK m BRITISH COLUMBIA.
INOORrOKATED  BY  UOYr|,  OHARTER  IHim,
Capital Paid up
Reserve Fund  -
,irii-H rmiKK nt iiriir: nr-.
i«00.000  $3,000,000
INK,;
£200,<)00  $1,000,000
THE HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection wild their general Banking Business, mul are now prepared in receive n.poilta
of One Dolliir upwards, upon which Interest will be allowed tat current rates. Present.,,..
Four per Ctmtuni p«r Annum.
|i.-l«isiis received for fixed Periods, and interest allowed on terms which may bl ascertain*
ltd un application.
E. A. WYLD.
New Wt-simiiisu-r, /ml January, 1 s<>t. Acting Mnnnger,
FRUITS
ABB 10.111 III1.IBY
CITY BAKERY
OH Columbia *tt
    i-urtal tttsssr*t.*Ba ot
lirrmaii llahrr 1 sin i ipi-.r..1 to turn mil Ilia
Ilaitia-i BM-arial ll.i****ii'.« * ul a Oral ■ ii*.
..rr.iaaii Itahrr t am i ip_,r..1 In inn, mil i Lr
irri  bast .,'i.ni) nl  Brrarl,  ttlaoulta,
coooo, wnti  twooonoblo  t*Ofiry.
^IffiBJii |.|S,'.
RiddeU &
Fa  CRAKEa
WATCHMAKER i and: M&NUFAi TUR1NU : JRIRWR,
Columbia St., Three liotirs Wesi From P. ti.
Xmas presents at bottom prices. Simpson, II ill, Miller &
Co., \Y..llin|{liiril. i-'iimt., celeumted I'luusl Won?, quadruple
plating, tiink lirsi prin over .ill competitors ii Toronto Exhibi-
liiui, iSi(n Cnilil .uul Silvi-r W.iiilu's. Diamonds and Gem
Kiui"-.. jewelry, C'ltaks. Spectacles etc. Alarge stock ol Neva
Tr_'B.__xA__ Aiti-iit lit i «ls in I'l.iiiil Wan- iimi Ji-iii-lri uiil arrive early in
Sj OJLUa vOU ; December.  Call and see prices, m> trouble t.i slim, goods
Have if ni iu iipi-iAiuiii tin-
only
BTILISI HISHSILH
,ht Ibt Miaial.B'1 ttl It l!. at-tl at* ,-i ,-n  t
i.a — 1  llHIt, lura.Ula
al all kuil.
ClllBt1' SUM. '. : Its WKtBlDUtt.
OTEL  DOUGLAS
.ULtttBIl an il i
NlW  WtjlMIS^TKH
H
I an.1.. .'bkiiiMil turn sad tba it»»■ -
tiaai-at.Ut B'lW.all) talU tli.4*lri> ,-I.iii.
ttnK« Bt ti i. | | - 'in ! •• -i- ..I ar*
caawMalstttaa la* Iswi'lt*- |ui1**«m* ia.*I»i»U
OGCIDEITU HOTEL 4 KESTHURU1
at,(, .btt-ii, -i-. ii.,
I -Im-Mii M.»  - ttralialaslar.
lk»t IOtlial'1  1VW   *S*1  Ih* U't  at<-l»l
wnt.it**> a—*. Isnu4* *4 w,m« l^attti «.•)
Dpi
IUi*-*|*H la}  II am tttmanl*  |lo»M*i**l
laAaiSO, tm *r*mk $laa4a|.t**tM. <at<*aMita*> !••
• aata it Sti »>', *•*. HIT ISO *■-■'.*
•***.** w »•*.;..*« M|ha.
rilU. II Blliril  I-  *.
JUST OPENED OTJT
with a ruit stocb or
NtWAtlDIHt
Thi, BlOCl I »■ larll
t -.1. t.t I UK CASH
.a.! lb, tlktmanla
llii,. obtainta tu*'-!*
sstassl
A SPLENDID STOCK at LOW PRICES
GROCERIES
And XmsB Fruits
BRAY&MPES
B*si«a*a*H l* * * t
W Bait..,
Car***  I .i.-t,..  •■*
»-..'•• Ih  *r*w.-Sa
n.i  N  |i.,  i
Reid *& Currie,
BRASS UD IRC4 USTUG.
rORGtBG OF EVERT DESCR1PI0B
THE LEUND HOTEL
hamim.!* -tiiKi:i
Nrar Cof ncr of Granville 8tr*Mt
tW tiasllhtt t*wswa*ntal sal  r.s»*lki.
Hk*Miatla*iur
Tkm tvMltf Ptl*«*1 0*H**ss|*a**»-iw *•"•
»*• oil t*lMI|*al (k-aata la iw '  "
MOD UlfU ROOIS
TtU. ttma, tal Ipptlttaitu Cta-
Bl**t«  TV. I_*tll*cl*4 Bat
tt It-  F* .,:■"•
**.*, i a •*,. ar. ***.**.**.*
Bumma. kt.eu..ian Ba... ta IB'
Harrison Hot Springs
VIVO. \ %***.+**• *m m I 'I MIX *11 It
to owaaa i ■".••nor* wnn Vaturn _
liTm.f -a  *:* 0B.ro
w\tmm* ttip 1 r tlm* ■■* salWatlrMta
•*•;_!1B,,l•UT.B"''•',,",«, ba-
Trma Vammtam as ****-*-.-».*«»*•#.
t*r**mt •.*.*•-*• *a*4 |i*'*"i- *f***4
timm flttsf «*..! M-aasSaiM IWai
Hal si Is| aaifi rats-Bat I ftw
immati Ilia •,*•»* Tkh**a amaA «• Ut
10» saw*- • oo
OENTRALHOTEL
JAMES CASH. Proprietor
aaaalkk  lCtfs4BM.*A ... aana. tkaaaat
aula Baa ita*. **- ^j
Manulscturini and Repairin| ol Mschingry a S|n-it.tlly.  A|«nli
and Importart ol Boilers, En|)ntt, a...l all kind! ol Iron
•nd W.iiiilwot lin| Machinary.
l-tf-t .l.tss Mi-ilt.micb .iml Wtirliitn-ii l-'inplnyril. .uul .ill Wnrk
Tluirrarglily ('.t,.,r.,nu-i-il.   Wagomt, C.irri.ii>ts .mil
lltiKHit'S always ill sttKk.
Columbin bt..  •  -  New Westml-istcr
ta/r.ot,.alr Uf'-'
Ship Chandlery.
\W have on Hand a Very Large Si,.k .>f
As. Il.tii- l-AISm, CANVAs I.l llllll ATlXi.tlll.s.
.IIAIN*    UILB, 1'ITllt. slKAU IlilsK
.iii-r   tram,   ieh. im- -heu i-e<kx..
.U.bb*. X.EI1.N .I.IK1U m  HI  KIXI*.
fishermen's Supplies***1-** ^kS^S^Z sv Kv
rail aal **«» la. «r tt'rilr tor I'rin*.
CREIGHTON, FRASER & COY.
io W'atrr Sltecl.
V.iiii.iuvrr, II. C
Q
aaw eiM aa mm •#«•» w «oa s
mm* mtmtt ** ■***■ *■'**
UOCORS AND CIGARS.
UaWl mm* tm*t*m |t*rata|aas«i-'.  al-
MM..B.  CTiW..lllv
iii School.
108 titiveriiiiielit Stnft.
VICTOBIA.  a. c.
i,», i,, ii. ,.,.*■  a»a,-'i rarai .**•.*
B
AKERS
BAKERY
I
¥m\\ Rrpwl. Pies, Oakea,
FntitM and ramlii^.
_?|li_*tasa4*«f*M^r.k*il,.-r+* mt
til f i»l rum i -1 lift I
in
ai'is isu i *
jawaaw ltiB»4***a Imw* ***** t»*"*l.i M11
* -a ^tmtmmt. 1l**at**M la  |
m taaar la-via**-! ubi .-**i*
Bisr  iii in.____
U*l?tOMT STREBT
,**»
■ i ij..«*
. -......
« . ri.iiiii.
i,.
».•**•.
t,.,,..
T QVENS rt,,,m,Mafl,inirt4Blwk,mUhTELEGR»PH HOTEL
*h* Kt* V rMM-IBWS  a^.^*..**-.*-.. *^mmm*m*m***m,~**.
HORSE nHOEINO A SPECIALTY. -
..w. m. ._*... .A*J*a.a.BM Bart *.«.—..
■ aaa.TTMaaT m* «.*•. iri'-al
a-ablBat^baa, WMa.la.ia*. .a, .'-aa*.
w-iaiiRa utttUAnltB MW " »'"x* vim . 1.1, ,i), >
..r.tl.l'.K IX AU. B.XI*. 01 BACHIBBBt
agricultural SUcttlri-arf SapalraS.
aaat tw... i*..r«**.*~
A» ir..n«tiniui.',iul frri^hi r.m-s mt Stoves Ranges, ata
IK to be .iilVkini i.l lauiit liif (rrrrrnl nn .mil after J.iiiii.iry
I nil, mti iiilini* l.tiyt-f- in"ilil iiinttill ill. ir la-si iitli-n si-l.i l.ut
inH -'I """  **
CORBETT it CUFF,
Cftrttarvoa Birtwi
Jwtl roceisad a >ar*|t cooiignmanl ol M.CLARY S
STOVES, RltNeES »»HOT-AIR FURNACES
A ..ll-.aaAlaa*lakb..l IIKATKB.*IBtl ailltaa*! <h.a.' I"f aa*b
lall ,krl aa, oat Itk.k   Alaati |^a.«.l I" "Ih.* ,-•,•
tEUMM I&3. t. 0. NX It
•mmjjU MASONIC
BLOCK
ILUUU I ivi.v mb . .......  	
THE  _T.-*rV_INCI- LDLR.Y O-OOLDS HOUSE
OGLE, CAMPBELL & ""
XHB MOIINIM!  I.KlX'iKH   NOT  WESTMINSTEB.  I'lHTI-m  i'OI.I'MHIA. ITHSliAY  MOIININll. .lANTAItt
4*.  Oi
x    %
II
L. J. Cole & Co, . <f
GREAT REDUCTIONS IN PRICES. NO RESERVE REAL ESTATE  \ %.
BROKERS
I
Cniiv.iynniit'i'B
NBW8 ,,,*' the cm
I'EKSONAl.
Oii|ilit'a Oalaatlal Vtollnn.
11,.   |„,,|,,  .,„,,-,Int,||..l.-lil  "I  ll"'
..,,,.. i,„i.n im Kniiiiti'i'- "iii' in lirti
- .... !>..— sni in ni""' "'"'" !
-imirrliil iti.it Itit-iiiiiit iiimi'i'-"1"'	
,,„ „ pvtililllg in lln- Mt-tlii-ill-t 'i'"'
ui   E ii.iiiili.-l ut tlf initial 1  lln
„  I  ,V,  In. I.   Ill.tlll.ll  .11.-1-   'I-   "I-
,. „| „ ti t nm I .ul tf-till. ami
',.  . ,  ., , 1  ., a..... i. k. I  111-  llll"
ii  i , ■   '.,  Ittvlul  niaiiifil  In''
Niititiltm Pnlilli'
IiivukIn.i'itl mul
Commlaalon Aitmila
\ \  **?
For Mens' and Boys'
Mcintosh and Rubber i%
MEMO III C0I1S« PUTS, HE, ** L_
lYltNo  »hb wiHss, in unmans ■■=
Try J* E. PHILLIP!*01
Columbia Street, Nnw Weitminiter,
w.
ISUB
NUT,
.„„.! CI'.R. Ispol
(Jolimiliin Bt. Now
WeatDUQBter
ID) All I HIM
P. O. BII-.ODH3ATJ. PROP'R,
kllislil IBS Ali.iMllllll.lTli'X  fll \m.l-.SI tal IIIII.MH-KHIIAV.E
HUM I I.l-  Bl |N|i  |(| |.,„,||
/
lamtii i
i
tm> a.-.l I
Tin 1
till a
il |. -rl .1,1.    ll Will |4)
*
l'i
ralli-l lo \  '
h. bta I
1» lit*  . i
An- * •
'
|t  ||M ||
■
purl i-'i i*".i-'i wbo ..»■
-
i* tm..i
*
i -
■
■ . • i i ■ . ■   it
1 '  Ml..!
II.'  ,
l. It   n I < I
l't  ■ ■  |i|l <   ■
(if—l-sl. Itf It   -.  .
I
aiattit at  l.iui|p>«.1  U \
I
lUi'
**
w  • .
'
llT  *|a'|l*
p. *  i  .
Um* *1
..ii.. i li ■
lOrtfaa
11..  M II
*
'••.It  A  *"
■
tt  -
mill llin*
al Us*- li
lain!)   I
.il
I
1
■*r ivorkrneu lis* , tmA* In mxi •
mt olhar blwl ol
;
■
i
i-.t*.
ii
•   Mil!  Illfll
■
I'.
■
Itillul) *..- ' I'
all! Ibo* h*+
■
^L^L^L^L^L^L^-W-A wm*il*
ll
aaithit  ii
n
■ .. i,«*i .*■***.
wllUIwayebe
■
Wood-Siiwiuu.
\M I I Si in
am V. HI
J.J. ARMOUR.
• .; at Last
■•_^_^_^JB * Q»ii"Ue ■aatataiar.
v
.
...
i . a .-   -
'
taa  ,   l<-
Dominion Building
& Loan Assoc'n.
*
-..»	
.iml foi building
iiohcs. |ni iM-- in nittnllilt
. tb 'n
i IA.IBI'
iniii.tti-..I faplla
M
\m __sss____-
lllsl.llllllills   .s|„|E.,1.-111   10  ..
rental Ever) nun inn ..nit
l.i- lieu home ut 8 years i*e
ibiyingtoihc AemcL-ttion t»!i..i
il.* Hi.til.I |,H  |0  I lllllll'',.I
S. T. Mackintosh & Co.,
AGENTS
Columbin Itroot,
Mil  IE|..|1.|X.|I I.
I
PORT ANGELES
What lias been doa-olll *^WK^"!__IK»-
GELES during the last 12 months?
hits been incorporated ami .1 Mayor and Council elected,
has been made a PORT OF ENTRY.
li has been made tin- County Scat "I Clallam Count)',
I In- population has increased from -.m, tn •..man.
Franchises have been granted t"i Water Works, Gas Winks,
Electric Light Works and Street Railway, .ill of which are now until i i ourse "l < onstruction.
•i ."..  i'i is I.ring sinnl .ni stint wmk .ilnne.
I'< IRT ANC.l-.l.r.S has the Fnest Harbor on or near Pugct
Sound, it being land-locked and protected from .ill winds, with ..
good depth nf water and splcniiid .un Inn.114,-.
s.
tOL;
raid
IN
I.4S!
i
1]
W
of ll
Imp!
*mt
lot*
•era
1
11,.1
la'-l a
■
kit**** a- -
drat, at
*
:  a t* f
\  ..
la ilia.Iinii tn in' iiiiii ill thi' l.-K.llua I'ltlr. .in thr
Sk.niikl.   Sivi'i .il KntlniK.la rt..' now h.<.illUK tor
**,B»*a>-  Pur, Aiiti'-I.•«. itiul httvt* *itrvrj-liiK |mrlli'. In lh*<
Brlil.  Nn plats*. In Ih > Ntirllttt-rat >.ff«r. a. ttr.-at linln.-«in.>i.i lor luvclm.-nt na
PORT ANGELES.   It. Intur,. la r...ur.-.l.
PORT ANGELES
1 1
•1
We art now
.liriini-  Lots ill tin-
H, ...I Om>. «la. llii: riiltlin
..in 81. Apply to
1 BQURCHIER. CR0F1 a MAUEI1E
WaatBat _aa*H
i i
I*  li
■
Slratl Car Baaia
tVi • .,
l,.f
Bt J a ha OaaBaUats ABaMUUaO,
'
■ mltiari
tts-atoa  ■  r
■ ■
I
■
■
mhtt m *
wfalefa 11
..'.lain  Hal
■   ■   ■
I '
ll *'i  ami
pan ,
■
•aarssat Osart
-
"
l
1
'  ■
.
I i.-tml
i M .liilha-
N
1
'
I
■  '■
I    hswiti
 I  ■
■
Iba lot *e«
■ *
. - 11. ...
I
tt •! nnn
*
i* -   -...  m  ttu  *•  leaf  i**
t
■•as a>i (atopetiy? ii* »"*i «wa*t tba
,  .    seal ft  «,-****"ali  • **
.1    1 I ...
■
■
* stlta air"1trrt l| ■
■*   B I  • *' *■-!
, t.*i   Isrifdxitstblab
.  1 Mai ill.
1 ■ ],i,1
•tl rblBMl; ll*m-
illlnt li -
I
■  n
■
'  mritkWi
i.i.l s.l rflOsOOl
||,1  I-  M  1  .  t-  .  ■  ll  |l ■    I
■
11 *>  1
I .
a .'a*.  ■ ■  gf-i .-
•' »    I *St.«iH
■ 1   *  .    *.
11 a
■ ..l wtlhrMlthl  II*
-•'.ii,".! iod -.-I   Raollf.I'**l Itbr Ih
■ *■_-•,•»
foi m< 1n IbtWO  sail a t_WM*i4 mah-
il<«  Wit  |***l'Ml  *-*l  (Siaallrll  Sll*• it
mlllamativ-*  lan'i iliiifc**! II <
*|i..nu>t|.t. \a am nt pit-**. S'-*t lalh*t
H,* h*t  Urn )**• fn
'"*'*■    -is* t*i  *-ii*1  lb*-  li»*-»f*l
K-. 1  ■
i   ■ iltai 1-tw-Vw.
nti'l-ue na« l«w It., iM thr
■•
tni*« hi*  ',»••" M '•-"•wiio* owr* «l ll,*
'  IliilM, '"
II.- , 1 nm In
raatlml
ii
I Mil 1 >
The Matter  ,
i\ ..inn liim even llir
qualil) >.( iln- m 1trri.1l ..I
ain.li , suit nl tlnlhr. i.
made, the iraott im|*orMtii
,,,ii.j,|ir.tliiiti   11
tlnil. Im.II*.- r*anfa*-m_ i»
ih<- »h.i|« -I il.* t»™r.r ,-
llntsa  th.,,, sl,.a|.lt
M. A. McRAE
■n............. r-->-1
III   II..IH'-|aill  |a.l  III
geUicf In .< n.,.i|*t..ti
i.nlnr,. nron > |ri;.,i,i lhan
titisiiiiitt^ lin.itl.l.ah The
immnrt.il Shakeiiaeari
'"'at Apparel
n/t Proclaim tht
Mm," Uw *hai ,.
t.vthl Thinltin •a'th
yt.nr "loih
111^  In.m
MALLETTES ADDITION
r... .a,la- lor 11 I.'**- .l«J-« tram IIIHI: On. tlilnl Ca.h. ImlMiir.'ll ami
•I ...niitha.  Thr El.Ttrlr Tratniu-ni tin.- ton. paat thi.
Hrnp.-rt f. tor Map. and titlm tuiat i»u apply lo
BOURCHIER,CROn &NUU1ETTE
•  *-**b--s. o_i__u:» sa
cut
mm
5
Hasonio Blook, Colombira St.
VUnMkkW
Louis II. Jbnns
VIX.I..I1B
M.A.McRae'
RAND BROS.
_S__a____t.ai*a* -tr a    S_B_—BB______B__S
Real Estate
MONEY to LOAN
WVERPOOl
IS NOW
On the Mark*
.A.T
WOODS'POLlf
I ha.r |««1 Bil-trsil to my
rnrnlfrr Slorh Ihr Bt°*.
H. I., linn ol Wlndnw
WAUjAja in fttrrn itnil *»•
..irlmrnt Ir-MStatoWI'-rt In
Width .»,d arUI will rhrap.
orricEs at
NEW WESTMINSTER, B. C,
b* **.M  arldlh i_a_w*_____5__ •____B_aa_a_sB__s**aTST*aS—«-----^^
li P. PEEBLES*™ VANCOUVER, B.C., IND LONDON, EN6.
Tbia Proparty ta going off *J*rj.
idly.  Oat its Quick.  Ono HnneVse^
Cant Advanoe in a Montb or Vm
Certainty. 	
QfJEElT'S
• ••IIM III A NT.   -
IrkAraA*. *.-ia-.a
.«- an.  a«-^.-J*.  **"'  I*** H***
tara*. ml ■-**.* .aB.raatiwa
mmmmt** a '"* Hr.  ' ■
***t jjimIjuVsI s«at |*ai  ■ t*'*,v"
W.'J. CLtNCROSS Prop
*m. mm-

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354062/manifest

Comment

Related Items