BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Oct 4, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354060.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354060.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354060-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354060-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354060-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354060-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354060-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354060-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354060-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354060.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
iiiiti, raw BUS
NILW WKHTMINHTISR  -
11. 0.
W. J. WALKER & GO.
'  I '■iil'llKllaa ."ariilllin'l'AMTHlMU
i'l'il  t i.ai I'lltll IIIUU 7-ll-U
i-lil.f-trl.UK,-  11, NUW WllTMIBItlB
WITH  WHICH IS INCORPORATED " THE DAILY TRUTH."
Nil.MIS lilt 000
NUW WtiiSTMlNKTKII, IlItlTISII C'OMJMHIA. SUNDA V  .MOIININll. IMTOIIKIt  1, 1891
WH. HAI1.1.IK - CO., PROPRIETORS
WAGONS,
VELOCIPEDES
TIIK I.ll.t HIM.
TRYSICKLES
H.  LENNIE
na M I,, i/i. II'.,lum
Ul  00.
DRUGGISTS
atcnt Medicines
DRU08
PERFUMES
'oilef. Articles,
OIIH  I'.. III.I*'  I, KTT Wit Hlmlial *iuld ilmni instltibl, m-m
unit i .iliin.  iii.i ir.il. I,,, ii„.ii,„„i, „.rri„„s „, ,i„, ,„„ ,,
vb.ro ti„-ni un- iiiii-iiiiv in «im in* iii
Ullll Iur tb.lt lift anal I, I a. _•
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Real Estate and Inmiranco.
til.QN'IAI. III.OCK,  NEW WESTMINSTER, li. C,
Tobaccos and Cigars.
THREE TO ONE
WESTMINSTER IlErEATS VANCOUVER IN A PITCHED BATTLE.
ruin unii. iiii.i.
Il I- .iniiietilli-i'al lli.it  Italian  llaf-i la'-
-i In im  ..I  iiiiiiilantllnii ..'111 ri'ijiilrn lo|_-   _ ._ . .  _  ,_.
 ,|.|.l,.„,„l,.l  I.y  aiaullnr.   Thl Tb°  *****  ******  V«larday  a
II II*. purpOH I. primarily lo IlclllUlO   Splendid  Exhibition  Thai  Wo.l-
llin  llllllllltfatliala  aaf  ,li-it-,  .il.al
iai,.-  I'll., I  i.l,   -laaai'i.   ll   |.  l.i.W
-, laaa!  alilliliil tlal' Itlit'lnal »a|.i'r,illnli
aaf lai-  -i I,.-,,,.- ll..'  | .1 i|i u i J, *  I.   ,'ti ,,!,.•
la.rnlily l.,r tl., »,„,! „| f,.„|, ,t, , ,„iil
!l> i1 - "uetlilni; lllll liitvi- lobodttDO mill
u   Hi'i   liniiii'.llitl.ly  t..  aaala Ili.rul.-
Ilaa.r la.l.
PORTLAND'S  IlllllAlTA
lllllal-l,   mill   I'l ll.ilii  Vll.'llUil   MIII
.'.li ",-f 1 |a,a- Allliailia-, Al**.' I'
.ml I'litifi'i'iliiiiiri  Kat'j*.!. I in, i . ,i -
li-.  . -in.i !,,:,.,! I  II I'.,ii ,i i .
M. ROM.
■$ TbomsoD
ihi.iai'iiiiNi; 87.
NliillT IIKI.I. ATTKNDANGK
tl  M  MulVAT
II ll\i:ii. Naif, I'ailallr
MOWAT & T>
TURNE.lV
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors A
Real Estate
Financial _n,l Itiinrancc Agouti.
S BARGAINS
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
lllll M lltl 11.lis  |.i\|a KUIIVBYIMI IS Ai.l, 11-lilt.iM III,'
Kill I 1  IM. itiiiiii-iia i tlilill I. ul i
ll i I
irtlur nf the
are offering
vicinity nl
Wu h.ivi- property in all pari,
tif tho Cily ami Di&trict.
FARMS Improved and Un
'Hi".i.l'll.
Loti in SOUTH WESTMINSTER anil  taoiiie choice
' turn I 1-2 acrei to 2 1-2
j,if. m Flint Addition to
South Wtntuiiuit.tr.
run
ivi -twin Aauru
llll.ll.'lll.ll.a.lf.,,'
IIM!
It  |
'  I I
i  • o| II.,11, a,I
Nj.tt.aiaa, In.u,■
' 1
ACCI0S1T AMD Lin
Tt.a,
IIII.I
I .   '
ari: llir
llil)', tti
Inls in ill
Moody Square .ii tit.
reasonable price of
$350 fitch, ami also
,.*,„ 111 Imil.lut;; sites .It
S.t|i|i riim for llii*
.iiiiii' figures. Call
..in 1 examine our list.
Office, 71 .| Columbia
Street, New West
minster, H. C,
GENCIES:
* Manchester Fire Insurance Ca of Manchester: I'lieiiix Ins
Ca, Brooklyn (fire);
t iii/ens' Ins, Ca ol
1 .m.nl.1 (Iin): Kquil-
.il.i.- Life Assurance
Siaiety iif the U. S.;
Accident Ins. Co. ol
• North America; The
Mutual Accident and
Plate Glass Ass., ltd.
ni M.iiichesivr, ling.
uiiii.,1 In nml ul.uiiii ll nliiiiiit
tint  ul  -liilat,   i'iiiii|iIh'1I   uml   Ma'-
lilJUi'l    Iimi    ll    llltil- -J,  llll.Ill,ill
„ver  iinn  r,'-|tt'i Uin  rlitlitta  and
0—_pla.ll HHH Hn' l-lt*l'a    Atlll
I'lii   (111-   In kl*   -|elll*rtl   wlll'rn   It
wianlal  alia   lln<   taiaa.t   .' t,   I'-ar-l
Ulfatll U|atea<llli'il llllll it-.tlllli'il tlli'liall III
a I'airtla'tiliiily -ni.iifi' iiiaiuia.-r. laaal il w.a
am |1M|  I'.n 1. It "--illi'-  ln'l I Ylllii'eeHVnr
Kill ami Ilnir ii.i- .1 r.'ia'nliii  Hotlttklra
QQoio.  lui-  rm' al ll. el, F  Illil  till llll .l-M.  A
f.e,,■ ,,!!   .Ill  MllIl illlllllll-r aa|l|a.arll|||,ty
lee -I.mi nl! Im- iiii.i. ..I ill-l,iin 1' In Dun
aty It*, .tm!  StQU.rl  nn-  rt .lily  Willi A
ra Iprn ll, -1.> wrhlct, -..nulai Uin Via-
■ nu 1 it i"-t- -illi 1'tiim.iti'ly. A iniat
ltt,ow frum lliiiietiaa wa- • altlfll lav t'uld-
jwi'll, wlaaa f.auir.'.l .-l.-amrl, ivl,.*n Ne-lirr,
l,i'ria.*ai inaiili yi'.ia.ralay aliar- m** In without ll.tll.lbH, Ud UM to
1 at QUMI*. I'ark belwtiali III. | lli.kae I, Ileal laar lliii i'li!iin|iliiii itlnatiilir
lllllll.lar   ..l„l   V.alu ,.i,ve<r   HllOt  .WlnUf,   Tlaa.lr  l.allli*  laartllllll.il
.,,...., „.  ,,,,.  arnilia'al tin- a'lillaaiaia.lil ia!  llaa' a-raawal til
Ina. w». tin bird. nt i. ll.i* „.,rl„, ,„.,.,. |„.»,, „„, „„.y  .„.,, ,,„
ll laaal all n'i-i>ril-Inr fail .nd'and iiiadit limiii linwl Iur hall a minim.
iiiiiiai.iri, limply Pliiyed Round
Tl.a'ir Opponunt. 801111 Brilliant
Stroke.. 011 Both Siiln A Larifo
Crowd Witlto.. thn Mnteli
Unfortunalu Ending uf the Moot-
111K  A I'lnyiT Arri tet.-il.
Tla,
tt
HAI'I'BHIHUB IN THE LITTLE CONTINENT OVER Tll!; WAV.
lleal,;iuii,'n Trml. iiiiiI Tribtilntluna.
St1.111l11.11la.il  hat  leeiin  lliuiinii,;
I   tll**  Ci.unity  Hee  IV''."  Iliiiiiilt
an Odioua Tyrant  Impriaonuuant
nl Unii: aaa aia'tt lltu.t Klaaanant Ka la.aiaal.
t'l ll. I I l.ili^ 11 ll I. . iti-aal . a, U|101l llllll
i'l-a-la Illla Ha'lii"'  Of Book.  U.iaaliil
ll.MlIN', (l't. S.—"ullil.lt r.lela* talai-B.I'
,111. li.. I.- ra<ila-al in all|ilnln.lli' circle-. I'I a illa|ata I. UtU .lining Iii.ii.
I'lilll|.ii|«.ll. lllllll Il.al HIM 'HH ar"
niilnrtaiiii-l llaailii .1 lad |iri..|HiJ'l* her tlin
i-ullii. 1. nt a liifiii'lal.ii' tia.aarriH-lluit.
All I'Lllltll.ll l.lla'I.l  li I*, at |*t*'.til!l  111
riilli|Hi|«ill. ti.le-.ripl>> Uul lh*' tr.iiii.lt.
lajdui. tfa M. SlanilllUllIlT, tlar lltllf.rl.il
lari'llllrr, llau laai alli'.e'. t* trytlafj lu
at** a .tirril.t. olteJUlhl alaiiuleaa, ,u |||i
laal.fi-l-    1'..,.,it.U,,...  llaa-  a.affa-|.,||.
ala ail .ayi'  "Iii llil. I'lidi-atut M, Mane-
l-allllall It ti||i|.i,la.|  l,'||,.i  |||Ula! lllllll-
<i 1 Aii.trlt aint ILniilaiid. MM, taa
find III  Iiiiii a  haul ataln.l  K11..11,
.lid   lu   -ulna'   Mini   >*,    llaa*
anu1.  III,.1.  thi  Una.uii-  wllb-
tlrrw all It*, lr iaIHr.>r» Irom lb.
at Un' tiiin-a,1 tier t-uwardly auaclt lid
by Kill. .Milan. Ihr .latatlle-ta.- .a.al
t.'I.-1'illU irm |>rUUl"!e.l I" !•! .'■
Ilia-Ill. Blld  IMOMMd  laa Ilea-  .'Iml iiiuii.
pl, ilalrli thr llti-lataa|»aa! Ilul.arla l.ad
brrta  III tin-  laabll  aa,  alrawllar.*    Th.
arm,, Uicroturr, h.t  .riirr.lly  no*
|ie,i..t .11 ,.ianil...il.ill. I.anna thai llae- -
..aiidal..ii. lutur, In whi.li tha, air h-attbt.  Tlmr. 51 milium 1 wond". plnnnll, aarm Iur llaa* imUton audi
nuw alale- lu llvo  would  b.  .11,. Tlie-aoiatrur •uul.'*.!'■ mil** and . h»lf'i"t'l'-'r—""  i*)''-  *Tuo Bun r.ln ! mudr b
In  In', a  .aa..,,  ,,,,.,r.rrr ,a • t t a ■/ I
dfataia Mt.it*.
-!■  *l a- laaa M.aaaiiM. l.a a.,a ,
I'luin ash, liri-., OolobU 1 -Ih-aiall- ,,,.,.',
llll  UBlli.T latur.rl  ll,a, a, ladaullaii, aa, |i|f|i,|,, |i|ay, Bllli  allliuuilla  tin  aTe.|i Ol  I I'" *lllalalarial  Ud  Inuil  U).  'I'aTlaillial
Un k-rala.l fifilta I'.r.'la.la) anal all lla. , a-aaalitn* iia-tint gilt, "i Ian,"* a. I,L'"> -'i""''l"l "' llUltln, U.n lull ulll
mat*  *****  a.,1  i.r,  .,-„   Th.- „.,„,», I,.,! r-a, Ill, *«$ttaBsSllht^0^^
''"'"I ■  »l'"  I'*"'   '"""  l'«" lh., •tli'li, lli,'i.'»a. .tlllaiiii.il' rnuii fnr li„»,,|,i. |,.irii,le,,iii|iaii, with II, when
Iur  tuna.' aiay,  laaif  b..'ii  iiiiiin,. tUekloi plutor, Hnl tod budliu 'lln* OdMwi II MM II up ..ml fad Hrowio.
In  plilalv  a,f  laatd  l.iaa.li. lit- ,„,ad Ilial win I 1 tat. It wai  '''" ".'—'' '" Hval. but Buckllll Imar-
liaiarliii.  and all  a.-r..  In  ..,,.l!.nl „. ,.,„., ., ,,., ...„„   , I. i.ai aaa.l. iifii.l Hi.-. 4„-ni'ii.'-i|.rimin
atll,,'. all..( ll.i. ,.!." "-  ''  '"" '■"" ,"" *»***' ".,,„, «l,.i  •   , ,,|  , ,, iiiiiilillko.
[aereai..aaa   IV.rllllid  I.  .|,.i|i.|   ulll,  "" *•'""•■  '"it  ***  '<"*  maWllM.   ".•',■  Im  a  -|,.,|!  tlllin tllAlli'll  llOVO
ilaila.i. Iinn. j: 1 ..   '  '     ,a-> aiad Tliai|iraiiilttaii.l.».l. . aalnlurlalily lllli.l  » -k)*i..r.l  ll run  laaa li  alal,,  ud
l'i I- j  1.1,  laauela.  i|a|Haraaaa-a', aiad  tlaaa  la'laa'a' araalllial  .llta  ara-iaa lla'lal  tl'li'i'l   |.f .titj.lty   paid   Iti   paa-
•'-I-  tally  .aimia'   Ui*   llli'f.  lualtallli.t laaall  BI  la'B.I   Ilea  tla.aia-aiial  ,..*a|ila..  iai|a-   aaail    <a|nn    IllOri*.    A    t*KO-
t—11.1- gall, dn-uralnl iilila Hat- aiaal Tb. Ilml .art did  a Inu  hu.lu.aa' uV  lulilml  Vanrouvair  .nal  nut
laaaailllll.   Ha'laeje,  .,,.-  l!f.,   miliil.-r at,, lle.lll  tl..'  illj  In  I ,.*-  parli  Illlt IWl.-.-  Bid. He. 01*01td dt.W tlll'lr liri'ltll.   Thll
lln  la'Wllll I'l'i.ti a.                -I tlaa-    It'lUlle. I  aal   ear*   aaeaalal   IllVf  ''Bll,  liantxl i-r. a .1,111'  I.m.  far  Ulll. Blld
laarii. .leli-. .,f il..- ,1.,-f  ii.i.- Iii,i4lli tww  HU*-!  ••"•  an*  MM  a«.ln., aftiT a Int uf brllllaul pl.y by .11 tbu
.'.ii.ii.mI alth .,.■.',»,..,. <l.l. f lit  I'nlli-i*  llaeaa.laali  had a  .111.11  i-.'l.lnll.'l'l  mail  laeldwall  lartu|a«d  It
"II..|.   wm   'a-   fi.--,  lln..  anai- '"!' * "I Hull mi llllll"  lllll lllllll tliai  und  hail, laa till aa|aim|ii'lal..'tfaaal.  iLulbrld.r
Iii  Hi.  |af.a. lift!."*  aanii'llir,  llialia.i-l  laa Itaald ,haa  »tiat> lli-l ll i|Uli'!iaT  lli.tli  t.'.l  and  did
■ni;, .,,,1 niuliiliial.' iii 11..'.!.   Mail.- lavieralalr *"iii" *i- .'lit'•! hand iIihIiiIiiii that madn
. half .111. a H.ln. llanlan ai-.l llluliiml ifJlla.-r e-uald lull bill. l»-n d..llrd.  tli" !,• J'l- --I  ',   l.i ■ *i.  -.nil.  Tha
Jr-l.-ali.l Hula li aul-Sii |.|i*ii-.nl'i llm ri llu'lu wa> Ju.i a'naaai.li .uu lu make' ll  l'i-  wa* a.atli  at  thr gain* of  Ihn
 k* win
lot ■ •—1'illy.
•:!,.
Ullrd  b,  iu  atMM   l.ilt*!«l   tut-  a.-anla I.y In  .S'.aa.i.  I*..|l1.laal| I*. U,. uf  Ihr  lirmadlla.  night  laad i.ld tlm
rinmrnt.   N. trrlhrh...   |unria.ii.in mm, lVill.oii.itr, ..-..and.   'I'lnm  ,.u, du., un ,lw .tiniiul. *>itl,at that** aa.
if   lialrlt.,  »!»"'   r*iuriiri-l Ji-ii-r ml.'ami ..ru' * *'lt < lulu-* furlliu <■ nidln. Iratni
l-ill m im, b, Ihn V.m.i'ii.'f ham, I" pm  tiirtli  U ■ •'.  irork.  lUalh
It,  ,hri*r.|u.r,rr.  aaf  i  Irngila. ham. win* ii|hiii tlii-lr mrttlr ud cult'
I*   ilrutagrr   than
.nl   .   luge   pm|iiriloti   ut
ll..- utllrrr* an M*r,rll, Wulk-
Ib. fnr Ihr CilLtllulhlli.t p.11,.
Tin- atrial) uf ,hr ,.a!i.e' .y.t.'U, OOW lb
ttip-a i. titiporallillrd ata, in Rib *
leuwl*. ill ,ia**alll. f.'a-e'l,a.l without
Ib.uka a laaraly.lug thwack nn tlin tia-ad
(tuna,.. aarry, wliu dial neat wall. Tin*
ball WM ln'iv 'Inin al ttV.inniaj.laf gual
and It wa* a ,-i*n uf  luu..-.  faaat and
tlllluiillu   -..md.   Tlm,    -i-  'I'ii  It l*a |.ily thai llaa* I.e. |,tai tli-f. artllliTv  pltrl,  in,  uiilll  M.K.'iiili*
iTufri.iiin.l .liigi-i ..i.i mi" and a half i nl Uu* lurt.nd Un- rill •luuiiil unliT,
ud . turn, ti'rititii.r itm. Ilniob <*ii-ii In an abitiaa t aay. into llai. ganie*.
lliibiiiiariirhouiialt.i mi.rriv.ifb annnd. !iir|.lirii«.t, ti,a,.l Timr st j bu, I, la iindniibu.1 iliat a laigi- annuint
I'laiiMtipuii. my ni.i|.ni. bid hnn alumHMU VMmnd *.,aiiar. "' uaeenuv aa* aa.*.red tflun* ili**iu«t.h
deiannd.dlhnu llam*. and .a, lh« Im ' aiH" and am half, hinlainl it iiii Int, l.-l.ii h, twrwihi l.a tli" rruwd wlm mada
- raiham I had tu turn uut ot tV,tla«aH.||aw wwond  V.nnuii. i  thlid. n bom «ti>ui Ih imt luldly rallrd taut
'  .'  ■
CANADIAN  M.W..
bid it an unrirth, huur tu ii.irniri a
prrrmptur,  ataadiraw   Tbr  coftT.
■Mdatm uf  .IllUh-r.  li nprnrd Ud
aaM. ii d...ii„,rrd  l/ttrr. aiilri-,ui-n,!y
d.itri.d  uprl,   Thrl.  1.  l.at  ..llil!"  I*'*  l'll|''l'*M|.'l*,l**a|.  IH»M
i.|i.»iii..n paprr iii Ihr ahuh* «*u,i„, rl aal ***** Ata**.**.
... v.aar Iti-dlteir* ar,rlln|>tituia..l,
ai.il .iner ihal tlmr thrn hat l*rrn uu
III lllll IIT li ROM
N.iiiry I'ulilii-
I* .. lint I
.tl-.ilNAI.il •- lll.ll.Ml
j ItTt-r,|,,
r .-"  I
CONVE.ANGERS^o FINANCIAL AGENTS
I-fr,Jl.ir ...
Ulll!,.   <
I! I   llaailllll.l-. ..|'l«..|lar
,".,, ra .   i
I .
H.G.ROSStfeCO.
Columliin St.. Now W.ntmlnitor. B.C.
WOODS, It GAMBLE. Now W.*.im,i *, B.C.
H. T. READ & Co
D1BBCT  IMIM1ITILI1. ■■!
Shelf and Heavy Hardware
tun of imi.li ■ t.(.'.i,i..ii  Th*
.llr -wi-llbta  lui  l«*n  ma*
pr*4t4 »ti4 nm  a ritflt  iih'WIuriil
a «|,  I,.    1-*  E|  lajttlaj'ltttl)    »itb
'   t  1'ltimrltl. h** rmrtpM*.  |||||ir(*u|i>
I  *  Million
A imn ; ii im
im lb* ttth of Mtrli ii.i*i. -ii.»i'i
mtt »*4* In Kill M MdHnUmltifl an J J|.
IL. !!T ;,■.( I,;. ttf« I ' i UMMtal
4*4 M tpolocikU ****** tti** ******U*
i iih*al [ftrty TV fl muat h***< hm*
**r***1 irm(«M»lM<* mni
nl riii
■ i.i.i widow
M*>MMtAi- lift. S.-«ifiii>r*t Tttftte
Mit.Ai.rr i»M» if Hn* Cutdbm \**rltt
*******, t-rlitc nu**ati«itwl kUiui tbo
.HI.-mr ul Um Ibr lltlfrrlsl liiiVrfliBlrtil
for Uli«T»   Kvi-tt  MMf  wi. nfTii..!
Ut|Othrdi mi'ii - \*t*r crowd
iif  Vinrtiuvrrii.-*  r»m..  tivnr  nnd
i-.-;i:.ri.. .iii.tii.-l
Un* (Md. ind alititiird tlii*m»flvt■■* u> ar-'
ii.-HUiB  tlio  I'lill  to  miki-  npfMH
rffOTta.
Thn mail li <*u utw*A to »un it?"J'\
Lol ti *** MO ltrf..rr Ui- t.»ni- mn
. t.i* ml .ml,  Tin* iratt' Hid ofNcliU! th"
tforr
knoekod th« -lurtintf nut of a rloud with
tin* rubber. Im lull, however.
ri-bmimM Uatk t'» liim In iTOOOMrion
uf li'sii*. ud ho bid to glva m om-oro,
whkfa ln< illil ttiili nni-.- and «wlft. The
|.U) hum u.i\i*il liol and furloua it
t't'iiin* llrtil, ami it ttttttttf man for bl-
#idt<; haniiinT ami t.nt.*-. lint tmi h-nvjr.
Tlit% waa ih.* «tmii* ■'. i-. *  nl work In
it* ui I tnait-li, ami It would If Im*
••' -it niii.li »tjr ihOM lirl«bl*
.-I. all to m «li *' iif nf Hiftii twinkled lo
twill; food am t. \m>uit iim
,.i In-r Iiuin Dick na. k- (lylni
ironnd llw |ot a baih on
BOM tbat broufhl iho
eoploaalr.   and  w*miiorirlly
tti.itio-uii- ,tv."ivtn  itifaim-itatiHl I.ini fi»ai *-u,-:\mt x* rnrti
.. *  tt  ., ■   . IV L.t.! t'rml  »• l»»lHl«   Afler Ibo  liplliltlon of 1
ibr trin.,t...uth..L ..f  llr.ti.l.  in-.,.. I  J ■> •■*>'  x r SlJ/k^'ifew »,»,„la«.*. ai-HI." iramformaiion ot
«•««*»»*« '- ",,n.,*N!i   -   : i   '  ' Vl'M-r W"  J»£«« $"&*  »r  '«!?
*l*th*ly Ihtnuntr ** tt*t*i4* Uir n «t.  ***., k, ',.,„
.HrfrntoKbldj
if.*
j..  What Um hoae ant-Mr- Kit-imm
**t* hfi i-'fn .i-ii vats nto par brad Cbtdwoll
that w*oti(d be rfaaifed h; the nnnfatu -
forthetia raaaotinaaa' Laarti
m fi»'n* u.i AUaath to Um UiUieub.-.
y.    titii***  t\n Caaadlao I'arlUr Rywl *
-  mrniZ* -TJSm ^t^S iott'UU >mt»i- 'bit in. im nlni *hip* CHobrtdfr
*^yrt**7 ** *« ***f »* ^!*r J i .T: »•» ">* ******* ************ ***n*>* n*»**.
i* J1*J.ti ilm.*  *^L,™ tE^___f rt»oil»k«i. **4 lint  lh^ adtnlralitjr Jaw
'■■ t"t tlir.*tr»it_ • aiii il) and   Mr. \V. II. Hark
i
llMlald.' IIOBH  .M"1iT«|tiiri*>K*/
Swift "''-' i-1' itottiati," wllh a hump ttko a
l'i ard *'*l||Ut A* "* ■ll'* 'li'oilleaa Itvill ******
scurry l''rt''* ""' 'U]r *t,tl "",'l,'lli> f"r "' l" *
XnHl, way ibat at. (.n-ullar  I'iay h-ul be»n
ii'trlml ■ •topped  tibiii*  Mr. HyiH'a noM waa
lln kin atwor ri'tnir.. i*inl nn i^aumlntf the war
11., mn *•■' ***rrlml Miimi tin* WoataUnatat
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
aiei.al. l.n. Auuiintiafanaiury * *.  11 lira.tl * - mm*
I.  . ilalarapl-raftiltiy e.'^a,.
I.anali.h and Pmrlni lai Huttn laaWIM. '
- 1
IM
UM" Ill) •  . MlM-lll-  HIM.all a,l.l-
l-a. a   ( ., I. i| .. -.,(,  ...
IS*., .1 ,,.  •>,,,.  llll IN.. IIII.I  I .
.1 Ur »'a
-a.,a, -  ti, til on, i: ti
m.i -in- nm
.-ii..., it.'
l-l   lltll    a
..  M«  I'l
Policic. »'!!•" without r«f.r.nc.
to homo util"
C.bl. Addrtt.  "ROSS
A 0.0 Cod.
ArmstronK'Yoong Block. Columbia St.
_ HKITISII I,ION
MAIM.AMI,
IIKMIV  l,KK.
To Smokers
IV VlM  IV1M  I
th DU01
.„,,.,., l..pt,, ,. l i,UUr a»« -I ll-
I \* II l.l  it,J.I   ,: ,  . , .it.   t. It. ill
F
OR SALE
ARM AT
LDER
..lalfifr, M .Ua!*"j'''d«.!l.dlhr..|
tuali,  of datiniin.  .1
.,1  Daw  who.,  hu looked  apoo
M  hll  lll.ll  uf  -tn,,..,  r.ptrulll
Umm*  tatmtt  ,w!i*-a*i.. •  .
liailih.-l ,ru" ,.* ,h" r..nitlllllOMl
ptlorlpl. • uf whlrh tw hunwll at. ourr
lh. chaapl**ta, Nnil, too prunut wan
tltn tna Ibn, tad. al aiaat aad
raau.nl In prtiua, Aboulh.lf-dii.il.
hm iiMi* l"*ia iiiy uli.1 ,ltnrit'« Ihoai
•till drtal-rwd. Ihi ihh>l air. M K.l.l*
loll.  Tf.ti.'l   ll|.ib.kult.   Vulrhiif.
K.tt'farll. and l't. Muh.lt ud
ilVbrf. Thn* paruph* harlaof
to four dtltrmut ,.aii,i<a; |a„n-i
.nd h..i MihlM  la nniMM.  Ibll
lhl,  .1** ae|e|.a«d  l">  lln  »Uliraai*Bh
Thi Kratawol la whkh Ihr, It
.uhutli-draa r*al, hi i-al.llrla-d in ihi
uul. of oOrital dii|i.ii.ai  Tl   a*
of M Kintwlot. ,hl aaw, di-illMUI*hi-d
tVM. TIETJEN. Manufaturer"
..„*
Iti III II l'lti!l"H ft.1 » M
M **  U| slVlN'M i:
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
Cheap. Stinil for qnotationi.
D.S. CURTIS &c CO
DRUGGISTS.
h
AROVE
ti III.. .ILILIlHIl la.tlN   lli it -I:  "lii lllllll
iii:,ivi;i: ui:iin\i WITH ••.mil: IN*
PBOVBHBNTtl AMi AU
l tM t* I -
Kkutirln llialg.rli. alll mtn a* iu aiiKnt^iifi,. t -•• iihr, lalrr
...aph*. I'M hi. aimi «d K.r.wkdt I f'i*d diwall, with th. all. ndaoro.
a.. plKid .nt at .11 la • d*rp andrf.|   atn ..ari.a.Bin wi.iti.aia.
.nwaad d.htna ahrri l» .trpl iai Ihi
All"!! rjuia-kly .uccotud thirubbir
inVni; liunm   ! ' jiiaLrr  *■'"'t'"1 " ******  ****' r.ulhl ll
KrldCUUIb «"|tl,'.li1llw..ll..rtll.'.li.V.iin.ui.'i whn,
i. ■ i ...urn •■umi x^aacu, „„., .uh ,„ an-idmi ud bid
......  ... * lariaa-.  llalaerla. fulrln;  ,  ,„,,,,, ,„, lf,,,„»,i„„i,„   llaaa.U)
■ :p* t****** uantwoullnnul Mwffc u. •___,, tv..,„,in.,i, ud J. \mla?toS*Ta£ tV***ima*
™* Pull-Hun- V.i,...u.rr. unpin**. I Mr.,||. ^ „r„i it ind otidu a mlaodld
***• H'*" * ' *''"'■ nn.r uAutt. fun. d.dgit.g and divlu. through th.
IVtaWr AW..U aa. la lb*> rit, *,**■]  _.  ^.. ,u-.  , ,.M ,oU mm4l. \\, .iniia.iiriiiiki Uk" a |mlrd onloo.
Iiniav «. pmal" t"..in—  In an tnlir-  . .  mwllmt I. ihr illm-ihw ot th.- li w». t... I.a.1. but In t..ik . lunblr
I.,.,,,,,..,,,,.,,,,.*, 'v1;^,';*; ';„,;'' sSJJTiSJiia r-**-.t-...ty-- *ii- iit*******
* ■■•'.ti«*'i™i' I" "idirtu-.ui- K io    „, HnfZaif**, q , x , ,.ii.-«..«! run
i-"*""*";«» -1"" '•**'• «ht, - I andlhnw fir uplh, luditg llu* lull up nm OwlvMp
iw* .bh-lu .laud lln niiiii auik. i^jj   A |lv<lj ,„„,,, ,!,„,, |,„|| ,,|,r„ i|.„ lopi-opi-tnl ii md -l...i a, lab'
1,. ,t in a,t,. ,i. a„„„,,ill'i.in,iii.t.rt.aal. Ilai hall ..'in. " "i't-  mal  -trun.lr. hul nil—d.
M J..«t.. N ll. iiii-llnii .. 1 ,iii...ml.,„a!H ■ .— m t hi uiagav "pa. n K ******* *"*'.****'
lira, drmatad all **nf Ibr  malllli.i ,1., ,„ thm limn.  I'Mphrll Uiilll, ma i"! «r«ra'l I'ln. I..1 "~, Iinill llwyir
. fur  <dn»p ti  Un lh»t.,i. t.  ■ i..t tin .(rain by frirbln. Iiii rubbrr aim lu.d-111 ..',-. "I* nuwl inrrjill-
laalkil. aad plh"  an Iwllrr Iban Ml l*> Mil.  Smllb bin* mllatvd II  '.Hi. Ihw orb lln. ■! •-.|| lug un Allin.
hrtia* itn* MrKuh*, l-lllr.iwini<ili-in-. ami rhareid  f..r  WV.iaiiii.1..  »"ii  .tir. tit.iil ir«it'I.-iri*l a hundrril yard.
MK....H tal b..1d nf II and .lung II or amp laid.  IVanl lmlla!..l A in ud
*l  '    _   aaa, Inu. Irml«.r.r,  rtfilt-   Itrall put Ihu lall lunk  ..lln.   Mrholl,,
llin...*-.  M. .n," ;,"i,S'n.rd"tilV ill" had llaih.ll  l--.d a.,.IS„,lll, Itm jt.pl U* W<*
at al Ihw 11 .".I a irt) t'lllllanl plwca HI..,' t  I
uf ,iat  on  hi*  pan, twin, badly IkKratl.
Hi Wl. thro lilaiiid In
• dltk twiatatlh not a .101 ti .pillun*
fo. ,hi -aWalHIaa ait Illlt. .ad k.|l
ihitt* fut nart, laa math. Hartal
Ihiill mealhi ahhh H.r .I.,-***.! hi
tool bora llfciawd to in I .Iwh-
tor. aal nra hi, aiti. aad an l.a.i,
b.i lura adalllrd In .Iiw bin adiki*.
Induiirtilrthlhllloa rii~.li..l«,  Tin ;;;,'i'',"^'™,™','Ai'a,r,','i.omant"t*n min.iir  cootio  m.n  huillii.  u.UI
till wa*a(l'.l*"-*<* <*tira*i.hlhlti u(   ,iy  m  ||l%  |al|  W|||  p^iy *,rrK.'laiii  luiitid  llir  laiblwr In  bll
ti'lhiRd  b,  NlrlanlU  and  .lotllh. |iwv "iuu.  II. had In li.l.l h.rd for It,
wh..   howr.rr.   fatb.1   I**  -poll ibmi.h. anally luiaing  up. ui •  n
llitt.-.  iiltlln.  pl.,.  .1  I."* nit ti-ailu.! >anibrid«'
1..U.I luilill.b'* twhlnd Viiiti.uvtr giallitiillnl  In  Ihi wlbl  .hul .1
Vt.a.. >•
wbu mad** a ralhrr
.-.•at   Mr'Kniili Ud
lilllf la LttlrrliiJt tert.t: In rltnl hi luhl-l  .liiilng ' .inil'l  nul  in tl.11,1  M.i.|.'...r Unu baltlrd fur iupnmKy.
allhdtawi  iraporartl, frrtua bl« old "t tha, dnlnbh  hialia.i.. ilna  Uwl. lh" lli.lniln.lir man liatln.. .-iu^klln.
i-llloo of Hlllral ran^IliU .llir Ihr *a.l» a flm* ihol al il. but II," tall d.w n,.d.- uolbi, lit..' tliruw daawo arid, and
„.,,„. t„..k.d   I'rlfdririitrdlh.'tublarl.la.l tliilaall.llr.rlollhinoltrioiMiu.lt
MUlii w i. ,1, at*. l.nurd I, nnr nnlh-. from wbrn*i n ud s. uiry ai lln nun liar.  Thilr
i...,..,.a..i ih,,  ,k,..*- .„,-,ui,kln.|ail.-kui,lir,..'Uwl,. wl„. wn," „l "|«'iallui.a  wa* al  Iho nil
Mm Vhuw.ii*", ot iKlo. aho b»'*-.l'''l'''''"-»i''l •**•'" **,***■ **>* '•>"*> •<*'"'■ »•"! »*f«tfbin. oi.lrb
.. ..nJ." . .h..i.tu.l.ndlu.talMidli.  Ilai-kat l..r am pl.iiaauw.Hhi crowd buHt.
i...t.tg,i,.h"i oi luront.. woo 17 — ■_■;-■-,,, -,-•   ,
_._   M , , 1 _ .... .  .„._,,  \.,-.,.  ,auid. „„ a ilml .1 ITOal and )uil alurd ...	
Ai.ppnlt.*r l»ok.. .iiiii. aii.ii.li *'.?''*  ""~ ii, ,.n!,i ,,,,^ Ittin™* "r'<" ***** **-**•• **• "i***"**-* """"** """"'"  ."'""" "'"  "i ""7'  'UJ
,»d air-.  ... n*** *,**  •*«»•  "•,,.'1  l-.iV *££*laa'*  i£2 frt«. s-lfl-i .u* V laid ..... < ..Iillli ,..r . K"lrhuinh"l,..ll.n„  MaMlhaM*
hmtot.   xnrh  MaUIII,  hu  bid '""/"' '^'I" **"*"** '**""  '"',* fiw alnulii.. iron brio, r.llrd.  Hi imirti r.pl.1 ■.ic.^lun. It biln«
IU  n.lntil  fan  upon  .  blaht* | *»fc"^ «»*•»"•><•*- wa. w»n up ud 11 It ..iln.  After • nuii.1 thai Un tt.-iniin.trri-ontnlanl.
IHmtmt War*..
aa. ta.rn up a.... .. .. —  - —
tB~*u-.lth! aial .1*. IVinl.ltr tin Invariably Mfcuml lln hall.  Onrlarr-
ul, oci'itrri.1 behind W-lallttll .ual
. rohhir uolhir air llw lourtny dnan nil on-nrml brhlnd liv.iminitii atoal
*'• **■"' ii'-,„.,„.a..  .....   Hut it an.l tlaiii.. wuroahlut. tint until Attn
PRICE.
: :
$2,200
C. R. TOWNLEY   $10,QQP
Real
Estate
Insurance
Agent
CUSTOMS
BROKING.
Financial
Agent
Notary
Pnblic
TO LOAN.
A. B. MACKENZIE & CO.
007 Colutobu 8uwt, Nra Wr.tni.iUt
IU  Hiatal  flH*  upon  •  hl.hl,
r.llond ud ihwta.lli Kiln* aiad.
Tha prtwaw, aai Iriratl, latin tn tha,
|»to5h»plUl.ahrtrhruallr.,i^.  »' «n»ur ...m' '"'""V''';'"' to.,,,1. lli..ml.,.lrr  M
lit  It.  .'.,■.  Il.mwal  .!•-•' |i-  ' ' lall*    ** *  *'■ . *. *t > * ; **,i ** *i*. M-K'nna hai ll i 'l-l  *■•■   llll.  -'■'-  '"'  "I 'langrr.
tlllin. la IfaSi 1.«. .mil tbil wwiiot IMam Haad. I,.il.lud ill II-"  it'  a ....Idral Iml.. .itli if .laml laaa- **ai!t nnd hi* «".! a mlnulr aflrr-
Maw Kaia.iluf . trtiod. diet-  tl.lt v „  ,,„,,..;., ,,ar of hiugr.  «r  duti rr.ppuru.imi it.l.iortli.Ump- »af.l> tn  budm.  la.hlnn   tToa
unettn bar.  tlr. Mnib.lt Imt hi.Ith. r^,hid ^,„ ,,#r,in. tnun a iirti In..round — J.a-. Iwforo ibi V.ni-ouwr Kmarl U  t"-******  ***** ***l **
mn, -MH, bKiaw  hr  au  n. SJi7k', „uhrtd tr«*r..l.hh ,*n..r.l .oal.  Saltb .hoard wai pmt, .print- Uiai-i J. lall hrpiir.iTllin.buk
.lil tiamht-, haw.  M. K.laulU '.*ma*l, lorbl*. wn.tlluli....  ****** in. In n.ln. ,1," ..-fni l,l,,ldi it Ihl. ..ad tor* In  hart*t***»g***
iUtt.Aa**v*l*.lr*m*i**. Vlalit.1' ,rf„a|,ar» ,. Ih.t M, Hand dh.1 In ,!,• Junrl.ati.  Hark  It  ..«"  a.aln how. .,,.,,1. lln .., ••I'><<<\'*< **><c*- *****
■ tf i.t -ii" fi   ' ■■'••!  ,,.,, „■    .  ...  -  ti mr, u.'l  ur--  *•''  it  i'"ii- "■ "" ""*i ■•■•i.u".**!« "•"" "•,*"■••*.
prtwa thll taw ul Ihra k.t»|OM a^> J!IL««. , ,r«„taHi ihlng worn II bod,  hrld  hi*  blMtb  •• tin di idl, M.K.i.rl" MI  «u«bl lb"  h.ll  nif
iaroa*,aiarT. Thiro..l, „f thm™,,.  ,''^,.Z™,\T" h.d tm,uuin a airb.au  .hot  .tr.lgbi  ..,,   thi M...H. and ,**,*t i on itiln.*-* until I
!«-• I. Ibal llul.a.l. I...... ..... h.......  r,,X,  Th" hra„v„m,u,lh,of .11 *****  Kro.1  pi*..«l  hiawlf  aurUt, madia rlr.a'hit Iron.  Hankln . rukal
,..al«d alth laltuur. allh whhhllu.. ^" „„ ,tfc.„|. |,w ,./,,. ,,.|..l 1..1I,  ..I   hi.   tap Il.nl   tru.1,   .topprd ud utiMrhrnn. Ihr- u„ .rluII, hi
.1. hn nu ,*,!..ml n.«di hot llltl" In A,,ho, Road In hi* nd hif aiaarai    lln   lall   ud  «-nt   ll   .a., a., walling nr.  .all and Uwl. aadr
.b.lin tbi poai. nf M. hiaahoolott. *  -*r ..ul of du^-r.  Aiiolhrr of MrKrnn.'. al'.it llll*. I"' 'In- rubbrr. al.hh
M. Tnhlhhrlf. alnlltrr of la.tlcw.hli .... i..... ..... I.nilllul patal-ll" .uni. Iirou.bl lh" a a- • i" 'iinn a i'i. •• "1 In Iron! ul   ..
Ju.t It-Muod ht.  patrtlollo  hrruw hi    t .J-nJ nam maid Mil, Thoro.. I1,tlilr.lillrrh.rk.«.lnto,lnold*|lil. ar.,  «r.li.l.lan.l:  Ii-.i.  w»>_  „   ■
a.lilnl   thai   Kanirlnt  aid  hi. TZ.ilTl.1.  hlor .iilrMa. •'"•" • """'I w-rlaaa..* I...1  plarr >alft  .-aai d..|.lb« .Joan«, hla. .,.'1
...h,r ini... prtwwn«.b.n,ldh..T. 1.1, •»• "I* '"I"*  '",  *?*" l"''w" „ |,.,,r gained a,.|,la,ai by a rlmr «„l„ni, Un .tl.hir.i ntott toiworrn or
aad lala.tllll mil * ».•'•! with ktrplntahnuwiillllfaaw. jodu ami lain. Ihrow-nul.  NMbtnt a,... i. I. . ».*... rwl.-.l Inin lln llwl*
. a,e.,ir ii.ri.aati hhipli.ati-d.nltt, and wa* i-ni.1 KUt ur wairkin. Ilki a llltlr t,iam in.Ini. .ml mlmtrr man Ithi* i tiatliritttf ram. «ma.h-
mtaaa anbod. of mionlutloa In la dilaull ihtrr annib..  aha put ap. h'hl up hUnd uf Ihi In .plinduily in. him ...m.i lb. .tau.|.i..i,l with
l!..,'A!rtr.h,.i ***** . mmmm Hn  huibu,.  Ilutwil. Tholn., .,., »Kl»!f-5l-f___*_fe,____S __&___
Id-Wb *•* n'finiiily hurt
629 COLUMBIA ST.
,* *• i
. T. 1.1.''
NEW WESTMINSTER.
FALL SNAPS
IT. r,«.l7hw a.hi ha",„,,,«    and  ho IW  Una'bnnlllol pu.ll. tin,, look  rubhrl up t.a lanalarldgr. what pa-id In
^Z MTl^lhir.*»*awT,l,n"l   Hi... Pl.™ b!l«"n IHI.lrl.lt. Ilroww. Il,.l lly.l. .1... IHd   Ilalglil.!,; *ll.k.
   Van irr  men did .nil In ni.il" a | I ol It lo llinaw.
Thi
aat a  11. di—t   I inn. I
i mlnritr*. i'i, ludlii. alilayi.
AT
CHEAPSIDE.
N. B. The early snnppist snaps the
RIBHTPl/IEt RIGHT PRICEI -mJVffi-RiJt
LH.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKEM
anthfOtfrily  ot  wfakh  their
ho    tonfa    to    donM.
lhat   iiioih't    and   mnrh   ■
$o$m «srw-SLtti s^SKSfi   -: SS»na%r.rtjs_i! £~l&Sr+ J	
nsxioet *r .r. -! -M< = 5   SSSHSJSS
..rtlkr.n,llffi|..„u,p«.,.l".,..up,l„«         »• '  ^^^m^mSS^S^mS!?, lllllll. *'•«,
,h"rh.hi.«.u;t„.wiiK*d!,t.niitn.hi ILi.ii... UMM  Mr,  1 wt .,(.. Ib.l won hla ,rial .,.|.1...«..  Tlmi. II Hlar|„, ,.„  ,„„„ ,„,, „„,hl„ ,,„,
ninth nt Huilbar  Thrl, cwintir I. an |ln„ tnenapl.in that lln Itamaa, vr-           aaium, „.»« ,„„ |,lay. lln taarmar .iiltrrlng raaniklrr-
rlrvilrd plain,,, mrtal thouiud In, ,,„.,„„, .,„.„!,. .. i,  .hnnlal hr. „    j..«_..'              .  , .bly from lSwiff* unly ihnvi.  Tbo ball
■•■'.*""•"* "■ i-if -  i!.r:'. :,*:.".......,zZ. ns&stsp&usssps**********a>iuii*****^
ml lay  lln
' 111  walrn  .1  thr  11 nti.
,.yi.OAt,.nr,.a**,imaa«o,i«ik -J," f '  , ,„>_,,«« ,„ ,„.-,.,
" !Tl ,  .  .'I!";"1?  "."", .Kndlln.i.aion.1 V.„,...,.rr
in h-llrvnl.  It r.ai hirk again •   ,„,wovrr (roIr„ ,
br a> Ihilr wa. no ra, trady rilhrra, lor Irum IVanli *»"k. but dhl nol roil lamg krcl„.r  s,.,,,,, aid I
at airaaetlairk. thmilh Ihrrr -honlil t-a ami aflrr MrKrmh* got bold ot it.  Ailn- ,PJ,.„.|,. ,„„| iin |„
lid .1 r.i had thi"* llan .i-~irdlng lo Ihr olf rial of tuciiiitrr gual put Ihr fail. ,r|lr   ,lh,r „
. •    • .ail It. .  . '11  1.   -■_■.».   -1--.--1.I    .  .  .   I..  *A*.mll,'m  mt I.. I. .. ..al   ll.l .  .. a.t 1.  a I   llll. I
II," llna.1 known  In  lh.t  pan of *«a» Ha nf n. had lo .alt al tin.ily .,„,.. |„
It la limit* roorr than an hnnr Ihi* allin i.m Kilrlium roliryr.1.  It r.itti hark again w„ |„,wovrr ,„,,.,.„
dlffin.lt ha hwallti thl ItMlUhll  wllh tbr
M.pllr*. whom Irtrntrnul lUrhmlnl w
'Ual IU 1 'll.ill.. WilhOIll fffrrt. 1*  W-OUld   .
apprll.  Thi MapiiVi llr a wandrflnt whrdulo II lh" uBirr. Thl- rlrlay ilinil'
,.rr  ad  /.uin..  .nd  ai  Ibr,  llir nol avrur nn ***** ItatOtM.a.lrh I
11,all had annthrr
.tt" carried hi.
, ,   ,.,.,,!   .in ii.ni ni'ir, ilii'Ira* put In
I.., In Kwl I. . I, k  and In CUtRld Ihr ' .  upnrtllM*.  at  tin  Wluvr.1
hall  anrlv.  Ii-wl.  aa.  thrro ami B|>,  „', „, ,',„ „.rl||h„| ,.,„ „„„ ,„d
on. aa ll li a .Iral  Innin.rnlrnrn I. Irlunnd  Ibr mapllarnl, landing Ilea. fl.,.1,1,..'. „,.,,
lb,*  who  ami  l«  Mum  In  le.-.li  t.ablwrallli.iroilily  rltiw  tii  Ihr Ian-    ||p|)  „  .„„„,
 ai|....t|aa-l It UP a
awlnl,  hy  rotdtrr,  and  h.vr  Ira 	
Prrm.nrnl pminaloni. It  alll  no, br ,h.— who anal  10 rrlaafn  laa  Inin rublirr il.ii.rrnii.ly rlu*"  In IM Yllj r„|||M|  (1  .„„„,   Throulh nnmbrrlm
'ru, forihrilrrauilnr.rr,nn»Mti ,ranriu.tl,. .Ilrr . ha. da,* aork.  I room port..  Kyal tmi wm la the a, ,11,1 k||w|(< ,t .ravrllml until ItcKmn.'i r,«r
otoiirllll. w.flair with thnw nomad, would Ukr lo a*k alw. now lhat llai «.mi •.r.nilillng lor lb** lit I. and .Mac* „„,_ ,.|„|, |,|, „ , |,„„ ,hal a.da II
lot Ihr  Allien  iwnllnrn,    Nillhn inlu.tr lonnli'i to V.mieai.r,. wba, liiignr madr a rhin r.lrh Iromi Nmllli. „„,_ tlar....«l. .1 iaa«plirrn In an onl
i of    Ihnr    nnrdllhin.    lotirhr. lh" larr .111 l-r  1" H.ugla. Ilaaad.  II |.a.«ln« It on lo thr lli.tmlnilit aiad. ,,„„,„!„„   |„,„ „ mlsti. ban  hwi
ltr.tl.ti  InlrrotU  vny  null,,  la, .hoiht nol ,» arntm  ll.ii "nl" •! .bin  MrK. ana g.vr  ll « t.. ire ,.,.,,.,, ,| ,,.,„ n „ , lull, m-rplbm al hit
ll li dlditrnt wllh thr Ihrnlrnnl (,f.i mil.  I, rol.aln tli kn. arm glim it I It luil.l bark  ...In.   A lavtiat  ttrar rm| J|M|   „„, „ ,„,„,, „„,„  *,M
Iwl Ol  Ilt. IVIrf  ah,, li .pp.trnlly arnli a. Ill •■ Ibr iwtd lalalr«, a laaana aa-nltr il.ahl".l tealdwrll In |r, In HTM „,„„,„„,.  ,|„„„|,l |„.  |,„|  thl ll'nl-
Itrbl nn  IIT.tln.  Ihi  dtiadrd  II..,i hrf ol propl. wb" now llu al«ul thrl" ..f hi. fin- work, but (I llwyir MM n,|„.,Pr. .tit*. Ilnta. tutr, bill In hadn't,
wllh hl.b h.nd   II hll pablNknl lalrn- .'aaald nflraa t.k" Ihr rif l*> .ltd tra.tn It hll'k In  Ibi  lliitnalnitir  dim linn. ,„,, |,|, wr||.»|,nral .lint  Inlind a htllf
linn ol  atUrkln.  Ihr  Maul  Irlhr. lb" fill   Tha md I* hnl  halt a mllr ahrro  a rnngli and  lnml.li iinirti. . r(i<|||,a  -,,„ ,,„ Mni*, ,,„,,,„ froa
In tlrtau  tU.1  Afilia  nr.r  Kill- av,nnd thr rlly Haiti,,to ahkb tin hilrhum rmrriing a Hi a .mi r nn hi* w|in .,  ,„, nf ,„ ||J>U., |„.„^.
mand|iro  .In.iiM  pron «rl! fn-indrd. rh.i.r ,• -. u-nHonly.  Yeaniv A a.. f.rr  IM  IW   lall _ In   ne  "".'^^ TLal -m.H.tl, Ji.u.lnrl IniHwIitual pl.yild .
 I». ."tiuii.  Mtn  Im Ibr llflllth                     ' " ' *'  ' """      	
III!
|,i Wriialnitar, ottobtr I. ml.   i ihn  ina.ll.bl.  Hour,  paanl  Iho
t -aaalltaeiralaan I'lli-1 L
1
III
III
IJ
ill
11
II
IS
in  lu  III  Hi  1"  In  M  N  N  .'"  '.'n  H  '-''i
j",  '.'j  .".  IS  'J*  90  tO  ■.'!!  ■-''! :n '.'li  M  .'"
This Card is Worth $6.00 to Yon
■  in i  '.ni.iMis A CO t-i..it y.'H irani la tun-
ii ... ft,.ii, ii ii,,. amount i *t
ii. i  ui ■ * *  il  .1-'. : ■-.'.  imt m.t miii to tt** we will n.»i»i' tun a
■■ llrlialrr'l  t'llt]/*
,I-,...■( .. *, Vmyml i"i„,i„;i,-i,.'  •■i*,i.irr'a Vm**rl4grA fHnl***
tirV."  IT  "M tlin*.* A .If II ml IHatnrH."    i   . ■ ..,  -[ilitiitlilh
.il-.un.I nn.I t.t..rnM-tv illUktraliil will. ilm. K.Kitk'Uta.  -.'.ifi
■I-
.l.V  I4IPO&&IBLA atfQQKSTlON.
our VaoooBvar  contomporaiTi ibo
World, la Just now in a moat oqIIIcoh
mood, ami accordingly |lvw Jnhn Hull a
very largo ordar for naval ami military
mi uvm  Tin- I'orcoi ol the emplra
ar.* to march right I nto China at an early
ilat.*. liy way of teaching lha Celwllili
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•' tu tin iln* wjuari' think' O f in i^ii-1. "
■■ it-. oait," rayi our contomporary, " li
AnDnnm 9. pfl sign of the buffalo *>	
■ lynUUIl 06 UUl -   = " frum i.nrv  If liUti.ryl.ia.'h.. im-I,*..
I mora plainly than any oUw It li
II Columbia st. BOOTSAN0 SHOES : -«« i V'.;'::; ;::..","*;:
^^ - I" U goes to May.  It will conquer Alia,
,- i.-t.,,!.'  | America, though
 douMli'!..* wit!  ui rinlui'liiK tin' iniii.•
!.i-i  LOQ  l.'m  t.OQ  1.00  I-1 "i  l.i«i  1.00  I "0 II 	
"" •   •*   *VM *   ■•*'|iopulfttiini.  IttfUllmpOMIUcnitomt
and lawt upon Atla, aod the tmigntfl*
n m    m    n   i- ii'tii harbor In itn* ihel tor nt uur
 ^^H   \# ^ *V "' ^*,,lIa"*' *'" -M' ,t"' ll*8C °' a11**'!* ot
(JOL'TII WKST.MINSTER  -  ACRES ni icemen DIIOIUECO niDCiunnv   s"'    ; »•»»•"»cWHtt^w-'"
D iiLAddlrlcU UUdlNcoo UIHcCTOnY   Van  ivei Is. ol oourso, iu be thi
1'. ratal, llll H *tri H *l __  '" ''    ' '  lirlti'ii  »l»«vk.
\\rv* UAVB ALSO  A FEW  i-"l> l.i,vi j  afrfSTSS Iti lltorlalwardaoce
it   ...... I I  1)1:   U.M.M  IIAl.l.  i.BADUATE   , „.  ... , .   .  .
M.ii-.i;                       * ''.■*. ■ ■-'■'■ «orw, «!- ■
•             ■  .   .  .    .- ii -,.:.;  i. i. t  ■■  oorarv luiUce—4 * •        rlanlli
tin . - ■            l  ar)  J              . ■     ■
Fd  uii i  thi  itviti'i v  ... - ' ■ ■'■  ■ ■■.   *  -■     i*oi  tberwUfcol iui
R.di;,,-.!,".:...'
(j. Wrr*'—"'?■• *&.*.?"..-'!-Jk.Itowwt.ltallh.World .mtr.nl,In
-
1.00 1,00  :
i -  ; i.
l.lai
(jTljc jjebflcv
-
nt n Llm i*
Hi., lr .1 fan il
.'; .Ill
'ilm.
ll..
loudly open dlKuulon
hi- Ilk. in talk iliing-
Mr.  Ttaii i't- propotll
!«' popilitr In Naiialuin
CAl'ITAL,
RE8T,
A Savings'  Bank
Department
Hat been opened in connection with
Ihii Oi'Aiich.
Interest Allowed at Current Kates.
GEO. D. BRYMNER,
. |«i1 in*, i
ll i  llrm ■ i . i *! I tax r  III'
•■*\.  **•*.
.
i^OU  -M.I    !"1  ■
liapr,f.'  ■
- - m
I OTHNEAR TIIK PARK V*M won;
li  ta-.'
AaottAQt
IiURHN IN AI.I.  PART* 01  iiti.
IH.ll
 M
WITH $
^^■Mcliill  t'.iitt-r.Ut;r2_____________________________________|
•a*-«u(Ige*uon.
\K*m waaiaiB>ier,ac.jf|m|lliM«i,av«ioactjitaity inanrdefor-
t. itui,
.tlttrt,****■•* ***!<* (Ki
.1/ tin*** :*r *** Ikll**
i iVtt-lt'tu la-n-itttf
WANTED  SITUATION
AAA**"*  \ \ a
a'.fw-t  ******
Afl  PAR.
^^^^^^^^^    I'hma Will
•»^	
I  • ii .1 ini..!, possibly, under strong
-1 -. I to allot bar people
Tuition in »tas*nr. raaaoaaMa opportunity ol latarnatiooal
-It  la, on thi
t t >l va. i tii.-f t'l.ir hand,qaltc a«aln»t British inter*
m*i rt t t*ii,i .a m •*■•'; '• >■'•"- vt'i' -arlUi ( btna 01 Mak
Mi i.M MKNTAl, \H*I;K- ml.  '-• ''
• *'  v a.-t- rttbei Hy allies of our1
i iioldly egalnst;
!:^ i",.U. 't*. ,\\\ iTu«?u tb- further aggress    I  Russian des
Vai.' OttVl r ; - ■
wi *n
MIS.S peterS uraduate ores-
11.
Our telegraphic uowi loiter oiaggab
Ktesat least out' polo) In ibo pollttoal
situation in Rimlanti. Thoro is uo doubt,
Iliat Mr. lii.AiiHTONK hli'i hluiiil vory
plainly, tbat if ihn Uouso nf birds
rojeeti Uis HomoRoloUlll, when i*a**.'.i
liy un' Oommoos, bo will titlark (bn
Upper Rouse, ia do* constituted ami
seek in make swooping ohangea In u.
lio Is however t supporter ol a lecoad
ohamber, and lu favor of "mondial
not ending" tbe Upper Uouio.
Thi ti > an Indeed bo no doubt, that in
I** i onildartble obaugt * uul be
made lu tha House ol _jords,by exetud*
ui uben who though tiot
ittendlug ii. disgrace it by discreditable
■: touts lo, ami by making iho tipper
Chamber ■ repreientailve. Tbu
evi -.. ii.t* i oi -' rvatlve party musi do ttt
' h . | r ol its prominent mem<
■ immltted to th:* pollej. It u
on tbe other band »ory Incorrool lo
iwr1, B I »;   ittt tui and lafci
pert In the debates of lbe House of rpHB STORES AND ROOM
I. rdi  are  effete  ami  Incapable.  '■ i^\^"0|ilSi"
\\ hiti'Vt r   may   W   thought  of i!a«. Weifr and Kii
iln-  oplntoa  "1  u.n  majority  of
smbon  Um  debates  in  tho
oppei booao, whan any Importai I  -■
I. iitlalu t.i a Ugh :• nl   I."iil
stiisaiiii. tti- Paki ol Aaani »i"i
I. *i Roeauai  an* all t*oth able and
I  nti|  * r- had Lord ***** tot*,
It*!   H.UUHH1 Urd   KltlMIHlKV
l*ur4 Noimi nm tuit. ibe Archbishop a ____^___________________________________,
Caoterl iryaadtbe in.i.i.|i .tf Uadoo EMPLOYMl'Nr AtlfiNT
!- i ipaMe aiul
ifleetlve ilvbators.
Bank«Montreal HE A R D W AR E
I
CENTRALHOTEL
r l/tililillllill ii.„lJJ„i,KtlM
"NOW 'iVi.allnlliati.r, It. i
JAMES GASH,
111000,000
0,000 XX)
WO  CARLOADS OF M
im- the Bpring trade li
i-ii, opened up and mtirked at
We curry a full line of builders' sii|ipii
ipecialtici of Locks, Building Paper i
We uitiii have a most magniltcent Btock
AUDWARI*
jnsi been recelv*
ie prices,
i, making
ul N.iils.
if Cutlery
mil in tltiiti'litaa h
Telegraph
II. niiiin ml
Proprietor
iai,m.v...,'A'.i.\";;.'J,v,v;]",'j
m- Btr.it,
ml l,a>ilirlli|r
CUNNINGHAM BROS.
,„.^^^^   OPPENHF   :R BROS.
BEGBIE BLOCK COMMISSIO.. MERCHANTS
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
M—„„,.,
1'fll. .1   »l>ll  III.'
•I-. Illnl I I.'ill |
• Id na
MAUI- lllltlAN I'ltiiluiiw^,,,,
TO RENT.
U|a|all<
.
.iN'i.i.i:.
' tH*
I nanax'tliani
i-a  i
III  Mil   I    I  I.l'a.Mil
Al IAIN 'I II III „ U
• 1 tl.i
r. o. i
100-102
tux .'o;
104 Powell St.
Vancouver,
H.C
W.TURNBIILL&CO
i-ii.M-ltAI TllltS AMI IIUILDIJIIH
Imiii Maairaoiiiiaa,
i::u::i-;'t,^^:i:,«r:;;:"L-:*''"ii'
 laliatiTMlllllT l*„|t,
MoPhee Bro>s„
Hliipwi'iglitii & Boatljuiiflers
boats for mn
BcyontlRoval City Planiiig Mill,
Nuw Wfslmiiisler
M. L. FOLEY
I Lumber Broker
TO DEPOSITORS
THE
NOTICE.
quia
ni: -iiiiii.i.
..,,,.  ( *l;i> Kl.U-i   ISII
llllll t.
.1- X.  ^^^^^^^^^^^
lalaA.-.tiAHlL— v.r with Chin, to tn-owf* an Inituriani
(;''•■•
IN Al.\MM.,i
I
*..(;  t lit  i*«  lil .*»/
.:_;	
1TAINEDU
I -
	
s-
nlrciloainf
IIUaiMI'IKMi
AI.I.   PASTIES  ll.lVI.Nii  A.VY r.Ufcill
,  '*!•  Ol  tl" 1-la
_r.-. —  . M.il.l  ttl-    !  .•-  Ui •!!  'I..!, f  !.  ...  I
lb,  I  i.t.  KIlldOB  jri^-jiilrt-l !•' tui'ii-'i tl-..i.,.  ,..|.fl,
; •*•* Il  00 .Olll lla'-peral*' aaal.lllr,
Rtml Eitati* ami A.*.i,.,*iit
Iumi'iiuoOa
V It-lllll..., I lllllab-a.
.1  - .1   I  -,-    I    ,
il 111 I   | a   - -1 '■ ■  I' -.
lut-
Fi'KM>iii:ii
jaliaWJl  .tail
nl.  . .. \.
V*
r
c
*'.
iiiMi.Mi.Kti: r
IIII.I IV IAl.VIT.ll. i,I.AZ|K|;
-
T ftff.fitlal v  ■
HICKIMilKiTOiW linn. '. i. I KRIN-tor
-   - -  lliel
.1 VSt/VI. PMKXDBli-T,
\ - I B-l  ■ V •   - ■
MUbllt .it-iy  .. i
■
^^^^^^^^^^^^^  Irtaba
ll-Efs IS *■•  It In- J'.--. I"-! : ■•■••-'
"JrWu*."  ' tit.Itl ■  ■>>■" !■
' •*■■ -.a- -llada    l.[
■
•■  .. ■ In   a
ll.11.1,1 11. I'l.Mlli liT"M in MIU.TiiX.
i   an.it.in
rlit.aa.ll Mf'. *  N. •  It. atl
mmmm
j lif.l (HKudeni
Ttadtr. Itr . Lieu., t. cat nn'ti oa
Djiiiii.i. a Laa.. la lh. Pr«.u«.
eel lr„»l Cilaatbli.
iL.u.iLii ii;M.iLi;..ihni;i:.-i.i' ru
OLANDAGENTS
i Ml "till l.i
FOR SALE.
■
Nrt*  Unll -tt.ilrl   I* I.  li
*-  *m.**i
II.V.AIi*.
T
British Columbia Land and Investment
AOElSrCY. LIMITED.
Sii.-oi'NNoi'N Iii Allaop ti Mnioni
|3i-|ii lirtv of tin' low i.ii*- iii interest given by itu- Dominit
iiti-ni, .uul the restrictions initmst-d •!•• to the niiiouni to l« depositet
iiarcd to receive iu.ni. i on deposit, in l.n ill  unounis,
& HER CENT PER ANNUM, "i'l Ol as lo <■>
n Savings
I. thill ' :ii|
,i interest ,,i
li.tt.l.
tlir
^^^ |1r'|a.ir|
mi  Is llllll j.re-.
I lla  Ol
IT.
s
■
loll
■ i.i.-
VETi:it I .va l: V
t
p.lHM
FOR  .,11 IL  Sl.ti.
al'    ■
ll»-, a   .iiliiHr
PORT
IH Ilal If
T"  1.11*1.
1 ....
(•.
'
U  "a. ,
C;
■
i< *
Mi
. .'   '
NOTICE.
:* ry  of
• rfr. made i
thei   partj
...
• .oh  a i
a-   " ■
'
■    -
cumittodliies aenerallr-  *
HM of
■
,  ■
huge oppraUons in rall»ay stock, in
grate, in rotlon and a butidrrd ntbrr
thitit* fny.ru j injur** ai.-! *•**.
»i,t>t »l.uh ■ Ut
i »iii. .
^^^^^^■______
■ . •■■
■ * --. Timtr*
I t« i
,*■;
WE INVITE
THE PUBLIC
JOSEPH STIRSKY,
Ueielry,
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
ILni*
<i * iiiii i m.iii. mo
BRUNETTE SAWMILL CO.
I.-ii, M VV Wl STMINSTEK in
, **i  iiii: n it    --^^^^^^^^^^^^h^^^^
Cttj Hill. Smartly Eutliif, (ttctm 1 .««*<*«. »i—
-.f.
_r_
*
111 laaa-'
■a,
i ■■
P
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
M'
»«i tr 11r
i.\>M,
*****  i.i«IO'altUr.
pt*tm
—~ nat iUoos »• a.iu
aad braod thetr cootfttan -raacals iad
tb** worM *m u* * beUar | •
^^^^^^^^^^^^^^^ A    *UtiV,   thru   Lu.
V    i:ISIlhRKHY GIVEN THAI  h-ar   :•**   of   mr*
t  ■   ;M)j-. *b».
i
■
mIKS ■ * ***'* i***** it-1 .
adyiiiitii. of etrtala **>*•**
tbliilor-i I
SHOOTING
SEASON  til
•  • f**** I
Waiches,
Us, etc.
MANUFACTURERS OF Lumber, Shingles, Lath. Bill Stuff and Lone Timber no
to 100 feet. ALSO Flooring, U.'iliiig. Ru.stii*. Biding, Muiildin^ Pickets,
Scroll and Turned Work, Sai-li, Doors, Window and Door Frames.
Housi* Finish of all Kinds.
rr_i_.cc\ixato "*77"cxlz a--u.aiar_.tood ttt
Kiln iltii-il Lumber .uul String i-s.
Salmon nnd 1    11 ■■•■  We have no tpccialiici
Slii|i|'ini. ' ■« * ,1, or r.til un-- .
■
I
*
*  ,  - a ■   •
lull h,
-11- • 1
 I
-I*.I
.iti*r
-ii..,
-ii*.i
.iiitr
.iiifr
I'l -»1
GUNS
While tho hot weather lasts
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST
TO LEASE
• II «t«S|i
Builder** Hnrdwnro, Oarpentert* Tools, eto.
■ ■ .
• aim* '  -   i\.  vt
,.* *****   Antlliiii
■ ii .
Itil***, \m
- .* rii-iMi>oN.
NOTIOE.
a\
1.1,
IP, III 11*  I*
*'1,1*1.
(< II COlW  Alii lll-II." I
J* Iter* |    .
alatw*.
Gil     I.IIalM ■!.'  I!   ,
1  .,.   Ir.l ■   >    -
■
aUtlAlU'rt M,l*  l.l il  la.' lllll,'  I-
ti.r. „,-.!»   ..- ...  'tu  >■•
ay^fcita-.,
'IVlll.l.
* *** ...
1. llll,I.-I III.
'  nil* Illl/rll
'
-"  - .i.- Inn ttu . i*.i
WARNING.
I
I  »ll/...\  ,ll;< iiiii.. |.
■
in. An
■ r 1  !•■!
Ill ll*il| I r a
UBllSAI.i' <  in.M.l.i;
a.   ,  ■
A*.— ■
...
til.
as
ll.!. Al'
NOTIOE.
' I 1*111 l.l IIV*
a*l  II  ■•
M.ILI: AMI
H
.iiii.i.
I  HI a
11,1 k l.lll
Hill  I l.l.-ii
i a**ja|.!i|
COUNTY COURT.
1 UTTISIIOI Illl.*i*i Ml 0DOK1
ll  till tat lilal .1  . I  .... a  II  a
—  d^aiOaJr., Iter "ll. .li, nl N If. A, ll
Dlrtlil.A. .llll.l.I IIIKI.IIV Jltll.N
,.-, ,  , ',,,.,
v** '■■ ■•■■
NOTICE.
I. It Catltil rtcl.c Tltitnr »  Lam-
■ lrr...ri  llf.  i„.fra»J	
fr  ,  Im**,.
MOTICI
s   tttrta. Camaiar. Limiii. Ltitlll,*/
.-*•*,I.-  AMi OOMMtSTt.
ba-aj-0  hl.'lt  elate.  ll,t   ,.adlta.  aaf  tttl
miltl |.*a|alr  rrl I',.*.* •*  a.lll I.  ■
  Ttr  Itrfaela  latmn,.  II li  fe.Otad. ttlll-
- tttl   arflirglltili.
oa ahi.i, l,i> ran la, hi* l.at.-t-
' tll. dlBcoll thrll ' 111 Uaa.1
-  i.'.,a l.na In tt.ke thl Mint ot
hr till.,  llr ll .Iw a rr|al.r
■ ii» a*»af
  |t|«'l. Ii prill Joota.l. pobal.hid .1 .
, ai..lir,t in a frot. id nor await.
Thr Enillih l.roi llbnur "' tha old
i.t'l-. li ,. .aid. the lidloalai
    all taiiir ■ i
Uaa' l-utllaie l,|rr; thi* I'lltrtn't
I ■ i. • H".k ..I Mad,li.
1 -m't labia .ad Ihr ll'ldi
ll'ldr ll'.trld Taa ut thiM
■la of roulM.. at II lil.tiVt •traia.i 1 ■
bull. Anirfr.n auik. of hftlia ailtu-a
I., audio.  Thr, aiii* ill.a, i.a.1 lo
Ela.I.lad fill .lad Uriel, ,.-.,• .fT.. .Id
•ri  ttlll  |la|alll»  thill.   To  11.'- Un
IBlddlr Mid Eo.Ilih fatla l.twlrr .Ull
rllfi.i a* .dd fat' r i. • II* ,ttu..c.r
gruri.tie.a a.I Eii.liih tarn lahonn.
CHAS. E.TISD ALL
TUBIU BLOCK. VUCOUILR.
11IMIU1
■
'  **•*• .1 1.  a   . a    .
I'lla-an. lilt a.f laa*.
■ fl I IX,
sir,;
!•«> oiia a UllH tlia ta-
"IM,. Jattia **.,>* *
tw diaeM id. Till a
tn atll, ll b Ua . lUfatl taa^nan
b, all,,, ..|iV.a*ia .lift, *fa.
ud Hm la|ar.,a..i ua tl. aaal tub
ia«, X.a-i ab. taa ilird a la,.
mu at,Maim, aa tt* ta lau Uat
Nit III Ita-AlaM-d. Itatt u wnd ******
|4a,. tad it <aa hi Und aa to aal*, It
aid«tt|jmr
,-,.- -.■---
■
m
T.aka.
Cau ana lt.,**h**.*m tl M.K.M*
Manson
PHILLIWACK!
T. J. TRAPP &, CO.,
Wholesale and Retail Hardware Merchants.
■EUCIUMU ■ OCIURtE J
71B COLUMBIA ST.. 'W-CeTMnTeT-OR. .
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
mt.
LIQUORS AND
■ • •.,-■
'"ii'
BONANZA
M fn ii..1.1 • tttoot.   ....   Not. Woitntlnitot
&isr* ianulacltiirts anil Dealers id RourIi and Dressed Lumber, Sbiogles.
ne \rs ';il"lii a^ ft*tefo
i/iuttno. ga|mon Boxes, net Floats, Truys, and all kinds oi Wood Furnishings
"*"*" '*  (or Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
GRILL
I UMM.
tUt/l.,!*!,
PACIFIC DtVMIOM
TIME TABLE.
l Ml.I.II'.'.'.|  llll. -II till.lllli.l). r.lur.ltdihlallI,.lh<,iol.lll.«i~l.*a;.
. ill., ,ar.»"i.l liadin.
(•Vt!
He .a. .
a.flH It TRAIN. ,'**„'
M .in., ti Java!
1»» a.a--.  , rr. a  „ .
w
tVL
t
A
i * *
(L
.l.i:  mu
« hi ti i ...tti 11 •
a **a , ■  .
II
c
'
lHU<l»l **•
TENDERS WANTED.
'I'i.siil.l.- ttl l.l. Ill: RM ILIVI.I, IIV
I
Mondny. Oitobtr Mb,
•tilll! aill.ll. it «•■- Wi.laaaa.l.f.
-
. . m
a a. *****
- II a
tt*  lllllltt HKAI  ItM* HI I '.I..
.1  .....  a I  -
Xa. a..--  ■.-.- IN
•	
A.
AOMINSTRATOR'S SALE.
abl.li 1im.ll,  ifaf tnelr. a  aiulil, ,,.«*
|.|.l .,,.1..lira. aH„,,bl, 11,1.1.o,.«|. Um..iwm. „ J.«w, «.
I  '  llbr.l,rrl (brahllell ...i*ll| I*.
trbool aim roibli*. bla ,.. f* •*, a . .,*   M „ ,. „  ,. .„
full, laaalrxlarletiia .al aar.l-In'lairdart    l'i *ra»tall<.a
aorta ****  l
Thf* birth ral* -f Uii< pf«rMml«,Ml
i|iea th** waaaaUf i*r«»* i>r
l«irti'iii«if niiinarrM tmi.. liltl*- laifi J oaa
>liai. ib» it-alb t-i*. mil tfirat (ain In
|ni|ki lat km lliltl,* Am tiitmt**  nhoflf la
I mm If ul,<n,  ttmtfit>iiNiM*-id-ii thf. iif allt
i- Um Wilh rati.
a* In  Wti.fU.Uii  m<it.ii..  ttlm  il
■i-aib« mra ranrM a* tttn,** i*
iiiiii,.
'**£Fm3e™wmm •'" UnLE & WILSON. PROPRIETORS.
T. RIDDLE
BLACKSMITH
■«•"> . Sbm-M. tt l.ouet-it Teal.
Ja* ba*i, mmmramOi*,
Sua. Chbii.. m.
ftlii-ia Street New WBHirter
NEW VANCOUVER
Caiinaian Purlin
Navigation Co.,
TIME TABLE No. 14.
T**ttg**,*t laaafl i**
* tsoatnt* *****
l,*t**l* tm **me**t*r  iHllr *»«H A*
*'
I «...,,.* ,., i ,.*.,,*.
.   *    11. mlttil  » l»*
-  (**,  :
*,m  m,,-*,..  .
I**** *,.'..,
I' I »'«i|inllitl
I vlu l'i
13 IH
it 40
. i m
W.E.FALES HO A 1
TME UNDERTAKER   ^"—' ^-^ ■**  * *—l
\Jmi
mat i f.  I***,***
rrrKAMltllU*A
mil tt*m \-*i***m*ti *********
** mmm*
h*u*** *a im**   - .*
Itoajnt-uolf Mf • OaMw Hh
t:mf****;t Un* Wth
1M«(9MM
llliKllamULMitlliulBii
New Wellington Goal.
TVh»nl<*i. ivji-dii ti*4 turn*
*t*t*r*mu tl ttm", ******* tm
•4 a
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
. < .  i
r tt* •»*! An
■*m* ****** *ii****t* *** l"
h^M»ftihj iiuw.i I it-um -
tmtm *** *■****!****
Put Y***mi* ***** ******* **
!•* I .,
rn!*f»t mu. n'-i tt
t**f %** w*m*t**m
I • - I  -  I **y uMiif*
Ttrmiay. HiHi'-Ut
it  i'
i
t-iii •»•
HI M II
ftT.Mi;** ii n
IML  SUPREME  COURT
UR1TISH COLUMUtfl
OF
*»*
***** **" tti
V.
j-lAll.SKjHrtMAKKII
i'i;iinuiN?«
 ^H
«i;i,mi.  i.  n
atl4ifiial'frniiiM
a   tf   U* |  ajl   M aaaaaa-'^^^^B
I M  Mfl.ABKN  L-aa, URKTAL
*fa timii Miillil!p„r
Manirr*«' -   i ■   '■  ,
MT.  Ot.M ton tt *\*-.all*  ll** stlrrilnli-
'^r*1 i i
^^^     n*u*t**. i it m
 *y, i M.wiii.N.
Himftt'tiir r
tt*T*  "I'.^l   \''   ■■- ■■ ___   [t
fc imt a I. t
IV* iK   A   JII.AIK  IIAI.'HI  ll 11
A  |v,||1|„t.f tr .iii.itatpi MulMlf^. l\t|-
4-ttaisi^VafK'vtirt.r
1 ll im* A « lllt'fc.
' twimlil
lii. , itt,. ,,-v.il V« H. ilmtt,
■l-i  "
taa
In  11^  r ill. i  . |  Un
A tlmir,. tint, i
< <im)italnt l< ...mrtlm** madr thai an
oeeapaal ot lha imii-ii iirraitooaiiT
Ukaaadai idful-ifaof ih*ta»i. Mut
lio tmmiillat'- OtipOTttaltf ut u\,lj **
epMtofab l.-t-JT-rr*. what' t»f bi* nil. i-
IMMMf l"*-.  Tb'  R«1  Ml  Turn,
ttttt-iai ^Artttt\f of thia allyi iad mwmIoi ol
St. Albtil I'ili'li, Nanalni'i. t-ihlffitly
llIlllKII  OF ******* lo «itr M mrl. 00011
***** .
Awi in* 11 f- **t ******** Ami
f»f p *• ■* p.
-*■•* tt *
■*•■:   1**4*f
•H ID
it* Ml*
i raif*
ir
I R jnliJrVcii
M  !»*» *MtttlMfcf
II  i;M ANT Tii TIO	
I    ihf   llun-tall'    Mutrt    ' i____b__________________________________bi
rtimtneai, fur h*- ut* }***t aoMaanot
,itW  thai hr »|||, lui-.-I oT »tm»i». »hnHlr
Uhdli I. !..t,fi|rr *■'**** ..tal.* tii IU- -aid •'*'____________---------______-----l
iiw flaw-J. wMtylj
•***. nai
, ., „iiti.ir-.I .im-i.sII intirt
hm«l i,uifi. ■  \ i
Mill  Iht*
■  i
• • r" ■ *. t
'
NvUttn .
•tltlHtftt'l   llil'
i#l.lMft  I'
iddrMKHOfl r»li«:on« lOpIO all. i »• r
vlTf*. at lbt . n.i t.f tt It If h tbf «f*hlr,« to
Hn-l-olnl-* ral-wrl mar bat* ibr
COAL
COAKHWOOD
MORTOAOEE S SALE.
4. W. CREIGHTON.
a,«.,,«• „,,,,„
, Fuiilire aid Home FIiihIiki »h«« per ton
Fnr i (f i',:: 11f
.id^i"**'**'" "•' -"■'<*>* "•' ^TiV'iHJ'.^'i'.'.'i.Vi.'-""'')'*
i.i.n.i.iit..t.im,t.,m..i,iri,   ,;;,',',;i.;'.;.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ wta. tta .tf-»lalia..l tm ,. ,.*.,.,.■ I ..litvai thiaarl*
«lii|!|.|;il.t| tin. Mull,..,.,,;,.* Tf\T-tl  m till  I..
"£;-. l I m I*  I .\ IIU*,
Str.R0BT.DUN8MUIR
II   ■
■aUMi, ik. iota at, ., or t.w, an,
.tti'.ltttt.. m mmtaa .«.
,*ibi>. *  oiaaran mm majwtyii iuiu
maamui* ******
lata **. Vlaaiiiaf*** '
1. tlt.M.-
*****
All,..' >
tar,  .S I, . * Va. ,
>a H  ll.
la,  '
a atr It-
:,V.1*iT>* 'V^'ta^'n! ^""'I-Moin.  Mr TnrhToa'.^B^H^^H
fil'l Wfilllfift-o-n fv*»I- thr tmlr ***** rm
I* *-tiiii*l* tn*
,i,._  i-|i|-.fi'ii'ilT nt dola| Ki In tht* |.«ti«li  thn IVlflr r.,ji|  lhat
■Arm far i-ii. wbiui tnt
iIimi*, Hip rrttlfi t.l liatlni lli** OOafOfl
,  T ____________________________________________
atl,.|.tj..MM..|ir I*'.  |o| trrnriamliMif- "' bl" i'1-itil'inf. ftlnl thi« llil'itallimnf Iti*
■"i,",:,,,',".,'.'.'. »"*.,,i'';:*'\ •.',.,;:.• •**"**■ ***** •*« - "• *** **•■ -«*•■
"a*,. .1 Ailaitailnlnr f'll.l lira, lar |anafli«.t alll ..,1. t TKUI'II.,11 111
'■rl.f.nat, l» bit a, ,vm  •■
•1r*t'. • ralramlela Hlft-rl. *,, .,,,„
i iiliitniiia aad tLlarl.it. MM.
iti*. E. WI2E.
,'. *lrl *.*•-
Ui1 Iin ...
'■,,'■  aa
II.I..111.,,
,',..- ■:*..
t-arffltlM   W
,(.-■   r, ,, ,.
W^i.ailiiiti I,.
- '.. • .-ee.
r , raaa.
E. A. W YI.D.
Alt,,!, ltairfl.lt
*>Vt» U.i,a,,,i»ir. !i I Jat,..i,,. tm.
The Crown Stables
rinrat ll.a, a. i„i,.| Vilil.lra
l'*i hi,, In llir illy,
''
******
A E. CLARK.
I'H^li 1.1
amiaoaa Men
*t»*inifc'tH,.riw.r..ft,i*M mm *n r-**
******** *** u,*tin*Ai*i* **•■
.   if mIm*!
i^-f*-..--ii ■#.». -ill r«ll al i**i*"*
it. **..* ,  **,t ti*4 U**n ■ *■***'** '*
laaAi
•ttml it mti ao amt
****** m**tr Utrr* VKtitit* A* M**9
•MfW-mittr-'.fl* llw fJIli nf t«fcw«*ta
ri it Iiti rr mn t«
,*\, *  **>•*•
*— l**t
'■am*
^^^^^^^^
,^^^^^^^^^^__. Halt |Biiit» j
T*.i  .,**!* t*m********* it*'* "t  *f,
*,  *i«ain nan It *******
"..,, 1.1IM..V  '"iiiu"'*:',
,..  ...I l-'l 1' ** -
ANNIK WRIGHT
TAmMA. WAitllBUWI
B0ARDIN6 MD DAY
ron onu.
tin M.lalK  ,m Mirat  ****£?*£  ""'
in ialtf.r«ai.iilada.lllii>i»'i*"*~
MRS. SARAH L. WHIH,
rnisni'-ti THE LEDGER!  NEW WESTMINISTER IUI1TI8H COLUMBIA SUND.ir MORNING, OOTOHER 4
.flu* $efciUT.
M'l.KAN  VIllTlllUOIl.'l
ffaa. leeafareeeifirrele' f'faaaeniaiaaaa .a/' ffai' IVaaia-e'
ll'lit. Frr.1* I.aiaarria
,\|,,lailllrl,Mil,I'lill UIUI UlO I'illinn I'lli'i'
yii-ll>rilUV I'V Imil tl I'illinn ll'liillll.
'I'lin Iiili'ln.t illOWOd  Iti  I'i'.li'iiliiy'H
.jiii.i. nn'" lii'ttu'i'ii Ai.'inii.i,'! Mol.oan
uml 1'iiul-. nl 8tOYOtl.ll, lllll. lllll'!!,,,.
Illllill*  llllll   UlU    Ulll"!'   I t,   llll>
»Iniiii", r„„I», Iinni- nml liiiiilnii ml,.,
nil 1,,'iiik laini'ii witli pooiilnungor lo .00
Ual. Illlll'll-lllllal'llll! "Van! Ill Hi,- |,i„|
,m,.Ilili- llilt'llllllllta'. Mrl.iiiii WU Ilia'
11,.1 mi llin Iinill Iion.o llnnl nml I..-I  ,1,1
1111 1 -iii|i|iiii|i I*ir ilm contort.  II.'
uaddto. I.i-iiiiii-i.iii iiiiii ilii'iiuiiii'i'i'i-
lllia.|il|l|H'il.   Al  M Illllllli,'.  |„  I  l„„|»
l.inlilli'il n|i Iii llm Hunt  Iii Iiii imn imal
litlil! lIllU-lllll,  llllll  till'   lllll   lllliU   ||„„i||
I.ai a tiiili-.' Ill [KUlllOD. Mil.!'!!!! llllll llll'
t,,-, nnil 1lnt.11 tllQllltldl I'lnirrni, Mr, It,
IV, Mi'tlllnlll, lllllllll'ti'll lira rofOTatfl  lllial
,tiirii>r. nt tnlil tin- ini<ti in linn n|i,
mul ul lllllll, -'llllllillli'. In I  in. ,1  ||„,
-iiiii ami ntt'iy lliejr wi'iii,  Tlw .to, 1
Mlllllla' wu-III  li'llillln-i.  t.a it,nv,,)'  ||,i,
a.!.' l*t*'*i ii'lin'-"iiiiiiui.. mnt 11 l„w
In,iml i.iii*" ovor Hm ■ nni-,', umi , y.ry
,1,,,. t,jiiKmi iiinird. -iin .urtod.t.01 tin*
lam lallim*. ttllli'll  lli'l.i liuvi'llliK ill  11
.■uj! imiii. Th.ro mi- .a marked -i.ti. a
■".'in 111. .1,10 Ol |.inl.llm,! ,,( Iho 1*0
II  Mi l.i'Jii. 11.  1-1,,,I, I,, In,.., „ii|,
, iliorl I'lini. i'-i ■ - Iho -um, ni	
 I- 1 Im-l' llin llnllaiia lal-laliiii u| minaf
in lln- iHittnlll III tll* 0.    \l II,. a  I'
|; ilm U- Imlli nun -iilinii, Ita,an tin
t.f, a,,a*. bO.li laa be* iiIh.iiI a la-la;
,1    llm    lia ■ Vl.,    Illy    Mill,   11,.
si, 11-tmi   man   i.,-,--.... ■ t
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
Urttitra li'lt nt Milititmlil Itmi *l,.ri'.r.il-
,,l*i 1 mii..1 , IVIi|.|iiin,. N„ nf, unloNwlll
i'i'in.|ir.iiu|ii doll very i»r
DRY ALDER AND FIR WOOD
VICTORIA RICE MILLS ™ Hi Ilif K
Mil
era nf
STORE STIIKKT VIC
( liin,1 ntnl Japan Rice
(llil   Kill',  !'
run i<i,
. kin
tf.
FL
IUR, .1
, 11. 1*.
,M. .it.
|RU
IIBIiTA
1 ROLLER
Hit AMD I'AMII.Y ll.i
ODD
I'lLIU INI
I'l.nt'll, Illi.lX
AMI
MinitTN
OOMPA1STY  LIMITED.
Manufacturing nnd Nopal ring  Machinery n Specially.
LYAL & QO
CHINESE
Agenta   for   Jnhn   Dot\   Engine
A. It. Williams, dealer in nil kinds of Machinery; I
Companyt Manufacturers of Iron Working Tools;
hrll, Manufacturer of Hacks, Carriages, Etc,
Company
,ondon Too
JdIui Cauip
y-   Nost 64 and tttt Store St., Victoria, B. C.
IIAMI.KV  lil.tiiii  WKKTWNK'I
>iitfbiiy
won regaine
I,.iiu lalaiid
trad,
1.luil iin.i.1 ni 1,1
Mi I .-'.in
and fnim tlif
ti.iniiii- lum)
IU  !'-■■ ■ ■
> iboul Hi"
>|i|wit<mt-i  and
Itl) Im 1. 1 ■■■ 1
llulb imn
«p nm ..fti,.
■
,  .' .mim turn
bli load lo ill tmi
butted Un' ihom ta
HI. Ill  Wllllll
tin' tnm'; ibo kIibIIuw wait i over whb l>
1111 in ii- paaetof In jilai't'* rn
ilnir (Hillna atniiii at aitii.ttt.it>  mtt,
tbelr uaddlei
At tbi> -"ith 'i*****l lbe bridle Ai.-t
vai about alRhl leagUu ain w oil
uii(miii'iii. imt iii BiaaalDi tin- North
AraOooti nailed hlnaalf togolhar aad
reduced bla lead by aimm iwo leaglha,
In.in u.t lloyall ny nuiu Hn' ,
1 iit.* |iluebl naddh nloudly.  Ai
lb. 1 1 iho da]
i. a lit iiii luiir boat
ibi. dlataocawaa ke**}! unaltered I
|| II lltliifc' A  I*.'
.it" k wbei
t.MtiBliI  Ibn Iiuin of bli boil I-, mtt,in
rourlMiRthiol Ibal ol ll
11  opjnriie iin.i I1 1
•.I,.- poalthiQi rei IVbw
■
vt 1  tt)  1
I
irfaleh  n.t  >t. 1. •!*.1.  Men
•'■
■■
■•'...  dork  aaa
ptimmi  urban  b»  eootbi i
-   lbe earn • lo oae ti-ii_.it,  At
I ■
■
tu-n !• ■-
'..,■■
.
lhe «i.i>i netting tiatur*-* Ima*!-'
.
n • 1 rtari mi to been bH '■■ *
•11  There **t
t 'dayliahi l»i«
I  fin b. lo uw a
LANTERNS MacLaren
**•   ROSS
LUMBER
•**  Co.ltd.
foreign
ii't-tl mill! .ill local
Utters leu- Rough
i.l Dressed
-uul
Fa
WATCHMAKER :
anil: MANUFAliTDRINll: JEWELER
LUMBER
Next door tn Ellnrd's Dry (imiils
Fine watch repairing n specialty.  Repeaters, chronographs
nml English ivniches,  Change* low and work guaranteed.
m 1
na ;i groat I1I1U1U* 1
lull 11 -mull iniii" <
In lnyii|i Inn niiiiii. I
Hl-I LITTLE QAL-
'•I,
Unit"
l» .1
Umi
l-iiilli.,
.ni.l.'.
1111-I11.
Thai
III!  ;  11
till a
Pine assortment of GoltC Gold I il
nl the Pineal
Ilium lit--.,uul
Sl.ii.,*li**.. t.a.,1,'. ,,».l Pi,ik,ilH
dirge
JUST MUM VM
CELEBRATED ENGLISH
ttK«
BOOT.
1 1 1 -tnt .ut.. 1  1
....  I
WM  IllK«Mtl«
I I ' ,!.  IL ...  ,   ,
MILLSIPK. lit WHmiiHtr.Ki
\..111.11.'
Shipping 1.H iinn
nl' ll.ill t!ll'.lll|',i
iiogc
if.-in*.
ml.
guaranle
iver. On
1.1I1I
Great ml
Grades,  Diamond
ttu In ni iiu latest il
utiiit-m ni Clocks, S|i'
ware, Simpson.
ll.i
li'tl nntl
uul Gem
signs,
* tnclc ■ ui
. Miller .
Silver
Ringi
il Eye
ml'i'i
W.tl. I..'.
I'll,litis,
1 liaises;
.'*. plnted
nun
Call uml :
j.n
T. OVENS
tm**  1*** sti **t  .,!■*,  1 ml mmt t.t,
\t**t*mmhn*t*********tt*i*it*i** I <iMl-dri-iiii.il >V«r*>i
GENERAL BLACKSMITH
T>oyal City Market
** j. reichei
(Meats
REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
MACHINIST DEALER in FRESH & SALT
e..r.    \.'' 11 ,, .  " ,
■SStViaf1  '"■''"laBllltlad.j    KIWIS CITY liHI.IVILIIY
FRONT St., N.al V....1.'..'-. M.a... i
GIVING UP BUSINESS
STOCK TO BE SACRIFICED!
■  itn* .iit.
i Mratalag
trillion
I bach aad
*>••< ii*«i.
■t ii  t albl i !■* ■
■
iu
GREAT BARGAINS.
Th
Iin
c most extraordinary sail ever known in
This is your opportunity.  Thi
• strictly Cash, unless othi wis
fixtures will Ih- received, and ntisfactor) terms can
quality,
l'i rms wi
British Columbia
over in Vancouver U
irrangcd for.  Offers
arranged with
Dits;, (liititls all nf llif liiU'.st
hut a small consideration.
fur the sit irk en bloc, with
responsible parties.
*4,1.,.,
•I'll], attil
i lata hla at...
-... li,<'
l.lai  tin
 Dr.
aia li. . •
i .'i   l   ,
-
...  ... ..i
I    na."  mul'  a."
iln
lau*, ,*. . i
ol'K STOCK
our own market,
| TO THE TRADE.
either imported clired from the manufacturers, or bought for cash in
.nm quotations lor quantities will Ijc madias close as anywholscsalc house,
^^^^^^^ _ I ii>mi>vi' it I iiiiiin
Iam than a yoke of own,
in i t'i'iiiiii puts of Cm tre] AWoalron
ipl ,, .in' --till u ..I after the BnArtau
f.i iii.'ii; uiui. nooordlni t" Adam BnUtb,
It woi imt "> loagdgo tliai nalla woro
uhi-iI ,m a subeldlary uolu lu Bootlatuli
, iieriuira, woobtalulhe tortn "tin.
■ I,ni" iimi Ih, in im' a penny.
ini'ii iiiiiiiTiiiil inpremaoy of
RH, IIiimmiiiiiihII illlli'lll'V Html Uy
iti ula nl- ", t i..ili in tholr
,t homo tiifi h Ith roretgo natloni.
,',*...i loothor  lanii-il unii iln-
I llil' |-iWltllll I '■.lllllll'.
irii'iiry iif tin* UteoaooOaBlatod "(
iilqulllaof  -l-l 'Iuit, uf Mii nf
tlm fnim nt u T. im-l of l'.ii.i nf
itnliiiiiK a epooiflocl number ol
agrt-uia,
•lllwefiil mom jr, < iclaltna thoold aat*
in,lul, I'i-I. r Miitii,  "iilinii eaoeptalti
IWf.-j--.iir from avarice, -.iii"' n oannot lw
onj iiiiii i "I rn iii't'ii .i under ground."
lln' i ,n In -a I'.iin.i,;.' in Ann ritii w .u llta
afamoui ■'imi; ni.iini," 11 nn In tu 1618 for
(In- \ ll.-.ilit.UI  I ' 11    1   ill tll*   '*   a,h„'T
i.i . la, now Hi.' ll rntudaa The ooln
eroaul \mmt "itii thn legend ^Summer
laland," ami a lu . ■ on otu   li  In
Im i*„ ii  uf  llii'  nl.iiniliitn,  if  li.tt;.*
wlm li were found on their nttt laaudlng
"I'lin ,-iu i.-i it .'I '' i ill. ookwiaU wi
aver] inlaodone m one time noalnl
Uiii. |Muned f**r oltann al h fiiiiliing
up ■ -. ai i a i ■ ■■ ii tender foi mnn
under a 'dulling. lohaooo nnd lohacoa
j.. i, im were alio '■  il b nder, and ■ * rn.
I. ii . in li .m.i pdtrii • win. hki wi*.'
i
Wampum, IheeheU head mow | of tlw
Indiana, ***** lhe • uw n j nwrd In im
Iii.n.nr, Uiiii'ii... |.i. ll.t th. nilttniaU
ti-ii .-..ttvt'iii. nt token,
•|i,.n- were two ktlnda *-i thle ibell
lln ll  * t- Hi.]' ■ ' ■ i..''   ttllli'll  WW
while, and mad *■  u thooonohorneit.
tlill'.1  . III. I tl' *..i . .< k."   "111' li  ...I*
dark purple, andnuvlo fniiiiiln. hanl-
lli.-ll tU.ii,
Th  nrp<■ *•***   rUitwfci aamuon****
II, li..  i' iu|.liif«,
rai*!-il rnooth •■> < inn* till .ita.iii t||«
tt.. ff  |  |l|-    '■   ,.  lll'll  |    I    ,|
with i drill ai t  tmng Into mi
h
.:ll*Ii. IVnt'h and Iiniiii *l
ilm*** nil u-it w.Hiijimn. the value heln|
lltl.l |II '.I I"  .1 [ |   , I   I  I   .  |a■Illlt.
Tl... inu, . m.i.  .('..I  fail, tm, nml
varied In win I 10 liUliaga,
Sll. II  I.'   ■ ,   * l I  h   .111   ltl|a
KriiBni part In ll  -rarld*a i
.iii.lwnUlii.lUii t . ,
ry." i- ii-.i '..i.u iii India lb I
t \ i- plaoe ..( int
in • ult trt •  i,
iiii—i moroUaan iooo bm ol ii**
»' i iii Irtmilmlta i  l   i
I* i I i .Im uii.  Tlwir
t    i DanHaf UUMtoUa t
ti\**i "OM tin *
I
■
■
- .
t**t tlAa* i
I*
has hn i. 11
.1
■nit ii* i.ttr,
.
a. ■ .,
t'-l latanr.  ".tawttirr *aaad*r-i*d t tl
I araatd l.a.r t i
*' a* *,' intt lall ..I  .
ll ■
'Itmiral  Xa.ji,. t.a naattr idil
-**-A.h .atMllaaV, a ,.. ...
"I. UlU. Mr-  tha  |.il  .,
eta ta.nl... |.aral!rl .ta, ■
ii. ■ .--..-.
»t in ti,.,., pntau. t am*
II i.tr.
'a V ,'t.ltad, 1 l.iatta liaw.it It i
COPE 5 YOUNG.
I I'.KC.rSON  ItlaOlK. IIA.STINCS .STKI-.I.T. VAN(OUVl-R.
:
1 lilt.
"TtlldUaailtiKV .1
J>lMM ll',alllr," sa IP ,-,,. a
l«ii la a aamm,} ,1*. imaa a leiaaW
*«aIMa*m* ematt-lm, ,„ tavU...Mt
*»l»ilna>liaw*.]t V. Ilnald
"tt'.'i.Mil.... at.mtavkMIwi
Al lit. ttnut. a ..^a.t'a .lia.
And ..< I., an. «,« ,1,.- .watwl.
"KataNa t.1 im*m*
-n,la>M|i.ia Tlw
If f*m allW ,,»r Mad lo new tut aall,
Aa Pi .ml lai4 pm*,.*/»mat.
*,ltl}  .',-.».
Tla aMr-i MMhr * nm *.
mAHtala lltpl.lai. a
Mix im. "Ja. imtlM, at ** **>'<*
•aitfln iur,. i .til. V-aa. ak. ami*
amliaa .apt" llr  IMu- *l«t
bn.  tui .frra,.  "il  Ha*,  I*,., ,.-i .laa.1 „
Ha i ,1tal i. ii. m. •* Itnutti • amt
at..., lb. Itatai.i, ri'-aa-i {hrral. ti. r -
til" llllll. I*.l*t.,m
Mr  Ur«|til<r !.,iraaMW. lllttM-*'WlM|
It'  II.H1.I ,,.   tt|ea.t(tt  tiaiiai IU W
•dar Kit M-n.t.i lli-taad. I'l,
a,taaiidid)*a* ll Ian dil ,ia an «• la
leaeia-abair Mi ..-,.,i..-"Ja« imt.
MaaaaunmaaailiahHa, —n -^..1
•aaarlatUiat tth>* fMntalK'-Ua*
< i.aii'iai riiiiniiier iiii,iiiiiit;,nltlir.a
,;j n il., iiHiula nf my alttlng-rooti, I ata
tu uld mini r'.niiiii|,al«iii-ly up tint ivallr,
Mem]ai-iI. i.laliiiiaiiiii'-'iii'iiraiiiiiii'tlilllfj,
I iii,ii,|,,l lall  Klllllaa lil|i nt llm nl»n
low.
lie* .lull tllil llllll' llllll llllii llnii'l'* Ik.
.tj.ki-al  lillliallt.    I  I. pllnl  Illllt  1  WM
alii'.
"1 Imiti tu iiimtili' .v.*. iiiii'iiiii, but
llilli'i Jl IlllVllllna,'nl mii llllii* **XI
%S*i> i-.-ill li-r l-..lly. Sin laa* limwtl oyia
aaal I'" ;, i ;illi-r i-tlrU, mul iumiiii Iiiu.
alti- '"nl nlnl" t-aul ilili. It mi'l Im,
taaiv Illllllli.'. ilntl*) I Wflt IliT llllll,,
Nl I kfliaiv Hlli'*':in't lii no. fllr-lalll II
a-'HI-i Hla' I .'ll lee k*1*,i ll<T 111 ll|,llt lllim
imn'11111 iiiiitlnir'ii-'»iii',"
I llllll aia.'ll Ilia a'||i|a| aal illlltd—Blip—ML
lllll IK ll-n ttltltilaa'liliKlit Illlln 'i'ni'l
t.a fur lol llii fa.'lileeralre'llifllltee laallaalav,
I nil.J.-l In a^aa  Willi liim  In  ln'l|.  lll.J
IllT.   1 la< 111 |ltl-l HIV nlfe'r ll 111) liitiil..
Illaal I |aait ull „,)' Illlt nml Wat -111,1111
ilim Iy up UH »lli,ili.l -Iri.'l.
M.vria|ll|Kltllull a lllllla-l lllii mnn, Wi
ivi'iil iiluiia^.  II,' uiii "liljllltll," In aald,
lllial lalli fair H laaila'll aa(  till I In illllllli'
Itui ail tt'a'll .nl . 11 - .a, _; lajl I'ViT III* lit'!
I..',.,
Il'iiiilill liaililailiiai aalal Illall, A llltlr
'  lill l.ill.-r  iii in tlin arrtani*
Ula  I  I  I   till*   llllll  llllll  |.'lll*llt   nlnl.
nieilltuiie; in kni Lak*,  nialiiie.* aril
i  <  In  I J lil. lull.  HM Altai I In-
Ill'tl III   . ,'l.lt lllll ll.ill I'lill
i . ,-•!  llttlae  tlttflf,  lelll  aaf  I*
i iliit l" minim., aaa)'.  Hilly
"faVeate-r  ||«T  lllaattlaT'l  iilll,  HI'I   ill.
'I (till I'U* llAlli|*ai||ii*a, f,t lllll t Ht lllll
ml ,f i',, iilli-i Tliny «.-... .liar.
tiii-1, .li.it .'.iiiuly, anil |"aar taaaailaa-r waa
Ilia' Illil la. U.a.   i all|,|._,| U.n |,„|l <W,
waa liiintAtiil 'lailej-lale-r, altlaaau^t, lai ra
It'll.il t.a lae'lA. "my liitli dartat-r."
M. ai. a, j.i.-aaa, ., ,af, ilal I.. I 'aehlua.
Ii< it— mil. a .'matt iiaiitiy, .aid at lie.
I* I. win rn BO. * laililniit lial mad. a
inliiiatair.. rimi at, tl... laid .aid all,
a , - -it. ii in Iiiuii.- tlm t-at'ii, n-iladiaa.
ion iat allllia-. |alayillfl a-lli-iti.
1 allaalt fetlle-r:  ,..|1..| a ee,e>Ul.  mtt-
illi-a^.-l wuuiali, uiii rami fail at lh.
d.nrM.1 ileian Iba walk lu tbaiMfc
it'. >i.. ... .-. an. .1,n.i,- . <|daaa
aid my 11.. -...
"I ll"|- I ItaaUl't l-'tlaai.-l ,ua.
iiaihai.   ll - ■ illy lall..*,. ami  In-  t.iaa.
away If wi* dem't wat.li taim |4att,
I'laa.'.
"N.al al all!  I •» i".". i,.|..i|.l.i»
Uwl hu llltl.' iilll.--1 a-idinl.
"iHl! Hail'-  J'l.l  I.U  inatlju  Hian,
I.e. lln I .lit—1 Ian |„|'t  ,lltl., |||ll^If  **."
■a|id„K l»-r f.andainal." "I'm IVdlf, .ad
I., rami, ilea, I an, k*n»wn anal Hunk,
Iwliula ta It I i.ti l.tl t dtutrkiH
ti.w lai'd la attww i.e«u*«,«l hki, Imi m,
lln. I. alt i.*i •, 1.H av, Ham da,, la
w ilalrt. al.u, 111 „at, leaita eve ifl .laat
Iiuhihm; f.a in,1 ntitta. aitt.aiatf tin kaati
t*a   I la.*lll*l* ll.aejrt ■   |f |hmt Ittf,
d.* t .iuit lanakliut Ibrir ha-ki will, that
riltat .ill lla-n*. Ik* II llltd tt at.*nitt'>iutb.
liil tt wtll It. a liiie;.-. mauttrl than ha a
k.itliu, f.a.-
Ttwi >dd nuw, had .|uaal, dip,*.^ lat.
Un-1.aiuiandawa.ana.tail with a l*W
dwu.ni.-iM.-. wl'i'li bi |iil laui in,
hurl. Mjrlti. "Tbu u in*/ liHk.pl. att
,1. I kilal fnan tin d.llraia bttt.
laturalran.. wllluulawe. filr.aH.tr
Ui* I ,-u I . .,, a„i■„..I tram,*. * Uh
a-aaau, M.n*> nan. I «-tn^lj wianditad
Uul hu wiakaead Imn nid<l n.. ttmt
ikrit .-Hdiijr.
Hi ...,*, a tu* aai a ai„... thm
laniertiei. nan* raniuu l.iatrd u> ml
Inu -ilr«ud|*ail pandtl! ..**.»> ,.r ••*
Wtl. li>l ** ha.a  ltd, ran ,Va> taut
letrl rtanalin. U|. '
... ... i-ialm r-nitnt." lataa
tm**!, aad idt ha- ii.tti-l .ftt, IhM.
ti. i I I- *fl him ...UN, u hi aia.
,&***, "Ibn tu. an, id ja ana an
l.itlr cl> Winadl hn ltdtf at. ha
In an rm md h*m }*>hrt nnlav aia.
•tain a Ida* data and ahid taaukb
llinlllll iKlh-what. •.»*• Ima hr,
•I* il an I I btanr **m tn I tnt ••*. lul a
I a •.... i. II. -nil Ii Iilll.. ***,' tmt . Im
ht mn n-a that laniiuti cin -
, It* atia-l-. Iaaaai.a.ia.«a>*ta
]    II    ,ll>l,«W   ||    .flllll  rt  !!»•   .111.
att„n.ln.h.l„(,anlbadhal Ulelld,
llir A|«tl. I**., ilnollaa. aa i
OCCIDENTAL
V HOTEL.
MERCHANTS' HOTEL
THE
LUNCH COUNTER
• ••IIM. I I Ullll  AMI itiauiiiK ... ..
.11.111-
.
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
. * Iial
-    i, a   tii-
1 !'.,.,  V |
>l.  ., a a
I  I  ,! .  li  III
«!...    .1.
I I.  ..•  t   a  . ,   i
I.   -..
Mf.
II II.".
, I .
-
■ tt Itm.
J t. *! >
H    .,
»  1  i
11 ■
II 1
■ i ******
lit  hi        tM **4 t-**mi
,:'*
ii
——
* **
i-t
RATTAI BAM in M«N>hTl»v
8. HUrr k* CO.. Pr*opr *
o** a* *** Ni(hi
In <r.Miiintnl FrnilKin
ilnir Sins.ut.
Engineers and Mill Supplies
fall twd hM-R-M-i4
QARESHE. QRELN St CO.
HAKKERB
RACES
i. umii. tin**
COMIC COLLEGE.
BEACON  MILL  PARK.
VICTORIA.
. a, t i.^im,* a** Vailn* I**i»m** I .^|i.. I •,«.*..
I  * .... li*. ******** H.adl..i. Ullh. .-li IV^wIM
-t '  Sii. ttr . M*..,ga..*1* ,:U.,*\ * t *■ 1.  t  ,,
D006EW00D SPLIT PULLEYS
Mlal.ll,i  I    '
. i flat I*. .1 Al'l^f
l  '
■   I-   -
."*  *
*  *
•MM
*** WIWi * ******
T
y&\
■■ r*ttm**i  tmt*  -
■
rfu *m I .«r*|t tt***
*■- \  i
.' tm *******  attHattee i* -;, t.*,***
***********
**tt*m*1*ltr**
*OtNT8rofl wi t t s FAflOO A CO
VlolorU  DHvtnK  P«rh.
I ti i  mn tiv.
OCTOISR I. t. i. IWl.
III.  MU  it.) t |i.|
• .■.l-a  | •  .i
*  ■
i\M,
*****U ttmim* A ***********"*
O. P. ST. JOHN, Manager,
ft******* **t m« No. hgO Cordova 8tr«^t. TttnaftTi tl. C
Campbell & Anderson
AGRICULTURAL EXNItlllOH WfilK
Thi Ita,  lira  ll.naw .Hail* la a
kKaalninl iialllm la N.mlir
It.  „  frrata Vr t,'l    1  lift  ,1.1
'1*1*11111.1, l'll|.l..l I,., a tmudla. hitiiifi
AMd, I"
ARTHUR BULLOCK.
- Naaalan
 W.F
THt
$3,000 Hertt
•V'.i I I Sll I  ANO n. I AH
Dealera  in  Hardware.  Stovea,
Pain la. Orackary Mid OlMawttrt*.
Oila.
Hilar, id
nil  WILL KNOWN
r
ll rnirti
Bt.ll,trraHa.dwi»rt-.Ci.f|M.tittiriTooU.
Ittntrm. Ortttra. and Woodatitn-ra.
Tablt*  and   Pocket  OaUery.
Dairy  and  Kltchan  Otamlli.
Hoaar r«raliblatpat of *U kladi.
B. MARSHALL
DRAYMAN.
,r.|»V'«*-*«l'*i'+'*
1 L.MIM
'.'
trrH
*
■ ..aBBar'
, tn, ,.t»» atattvar   1«KI.IK
'»..'"   »••!,.IILlia  .•lliinl. B  IMIfttMBi    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,,.„r.,  loaVrtltm   TV .hii* *** »n***  t.t* aratdlltal ...Vt.nl Dinar-, «•!• T', Vli. Ti.ilil lat*. ,1.1, ami llaaiilVI.
tli t..ii fm npHand mat mat fill .lor t n, (>ri-,t,, and Olatawif** .nd ati.hna
H. W. TERNAN.
!...,  t„
,tt,raii,,r.rn,iil*
1'  ll  al.u, r  a. . •-, a-  ' 1-
laii«» onVr. f .
*** WalUaaKton Oo_L 	
aTZaai*."tL,;'iiu a wii.aft .t-i.u, IM.
.llllakal
anal 11
i lie. aWt*-*. ___KS_L
'  >'"  ■■•"•li.li
t  ftittffttina.i.aaaaa
•atrt «aai,.,1i*a
FRANK BOOTH
l.l* rjf«f.ll«nv
SCAVENGER.
*'IOtaltt,|iV*~|*,^ll*l.-l1*dlO  Wat,
Oaaraa,Md *mM_MMJ.   M
****** *** **^*A*
I Im ..-rl tlnll. , dl.l-
aiaoai
*><! 1*44* ami **A* ef i
(t< t dnarrtpllon
Mir WRBtRdMtor
A**** tie,* tt * Mt
Vaocoaver City Fonidrr aad Machine Vorirs
COMPANY, Z-IlfXT-DD.
lam *l t_-tlt.ua "taw ■ill. BaMnaa RwtUar aal tlawh. AiinuM.
UHNMH '■.
Ilnw tad llm tl'itrl. M.tlar aal iMIhrnitt Ka.lni-i. Ilollina. Wr.ahnat,
a.a Mill, na.ia. .nd Anvnit.ra' Mmtiartt*
liar tna. aid uiiii n.t*.. slm.. Ilran and Iron t'i.itn.i. l-lfl.|. rlr..
, *w*nuin*r,   a. a* d-ouoau.,   «. *. mtmnx,
Maaulr. Ih,,,,,., Hwrewrj. M.n.rr
m** Md  tnllMa ••»• I ..*.  1 tta, nt
attwuttiit ,.. tm tla, Mi... "I
a*..a.. a-,'1 i • '-i a a—n. ait.
,!..!. .-It.., Uir.
Ihrtw wta a l.i.a,  nl. aa  fa,..... 1 1*1,1
ant ntt,, I.,rial in llw niuth aa. Ih iaa
a****** la.iaa t an IM a a ale,allium I'M -liailn
Hainal.a,,,!a. ^ aw a nlln.  (p. nal tullhr.
lark iinii mt a. ** jran M.atar. lha
tliliiliinij In III** *!aaa,1. I j .... .d
hetlal ■ ai> ailalt I am-ie. thn fllnkiala!
I.J.IUni
ll mat I* *l ini"-a. In Klann al aaaa
at lh*, ,,|, |, .nu id mr.* an i Mil ii lh*
■tntlUtti .iiiaalilail*. lo. mat. r Mill in n«*
.ma'tf la,ft ill. If. I** ,*V
Tll** llll..I ae.,,w,||i|,i|a^ . ,1. ' '1,1* la,
aad l't tei-.li .* |an|l.**..| It. |..,n l«a-f| 111*
.kin* id ii,illaal. Thii am.Illlln id r« a
tl- a ,' aaa rea.i-l i.-l lat Um it "at
Itaamltia till line l'i 111* lint arllttr. id
Ihii • innlfrf. t'rtliiti Itillw nt Uk Abakan liv- hula, uw Urn ,adla id laan
Mel f "in. t*. mni*«7.
Tttn |...I. Ill a,;.' .air.i.1. lln ln.1,1.' «
Ifr, .'I in---. It-.'iaa t.taa. eaaaaaaalt II ' i'l-
» •- l'a I llltl ataiai f ll.il 'I
laian. mmlltlln
Tl ■■ laiiiiil»|,|irn a,atlli ,„.|d"."l .***
tamp ll'tn.al,. ,». . frlralam . .inr, Itife.
dMnnalawl let Ihi aarHil II. ii.n.' a, 11
tl.' | I 1 ' ■ •!. -I' I '11 III I !• -llll
(.r-ltntrrel  tlll'tlJI  tlin   ll,la."l  lltl***.
Tm .. ■! ,t. ..'t.l.ii. ata aUII iMId* In
Un Iff,, and Ira-landlr laaa.
ffiant lh. ' .t'i  I'll- in-  ,. "* liana
m* idtrn raid In latll*. ami tli- /atloa
Mil tin Itifltr-in Ihi. i ■ ti id ttiai-i mak*
tt*-   f ll.a* old-UllX* '  l.t"!!!.
A -In.. 1 linl Main thii | f ii ten
■le-l 111* UH* * f taart.il ■ -llat fn, le., tt- i • i.
t-i' I In tla* ■ 'ifi'i" i ' f Ibn • .tlir ll-.-m-
•ta*  '.!  "- 1 , i-..irdl«iw<Ii|-|—t'dt
front a man
lah-t. In thf* tlmn nT ttmhu Ttilliiat
trt** waar,einr-! Mil itatrl.-t allh
fl.'ifn rd atl  f>,.  An i*.t. r-aalintr
Illlln 1^1 fd Mittmrd'Htral href*. ,«..,,„,..,.
eat allh ilal. . *..!,.i.e. l-a lh* latin wnhl
feet nnm*i;, pncnnlt-wltent** mr moaltm
In. |.*rimlart- -«•* iWrln.1 fi.»
|acni, aalllr.
MtUI man**; wm itad. howir**. Im.
hrrfit* lh* tint* fd ihn Human*  A. tar
| lark fu lh* dan it rlhrahani tin* tai,-t-
j laa. t,a.| ipuld ual tUm to. attn-n-,.
I I. waa ..aiietxl I,; wrigltl anil n.d h.
\ tat* ralu*.
Tit* ll^anwi hai "joaal me-nn.' In
; allllaVi, t„ th,-.,!. aad tabula aad
itai-hma *M rjold anrl illrrr.  in, ih.
' KeJl|.la,.1r.nali.a.iiJ I t«tr|rmtrntr-l aa In-
lag artabrd an tana* l'i < mmirrial
nnifaiaaa, ,a,he-r ain ln|erfaTnnrnl, It mat
wait-trwl, nn th. null* mittl Iwnp.
tlcdmn llii intmliRiain nl raainal mnn-
*f inin Om.**. dirwrn... .|.jlfa i*f iMi
an.1 oo|i|ar cmnitltuti-l th* rurrmr/. ad.
I aiaklagaalialanr havidfnl.
TW. Ina, ***** lialiiital In ia* am
| MMUa»i|aaHMI.tiamanr.»a,..ii«. and
PCMONlLSa
A taenia. |t1nU, tt ,******.
kr la.l. ii mti '^^^^^~
l*,aaV,n J«l.--_^^^^^^^^^
.,il. t ramilaUi Iwaaia Im Maa. Wt A-
,m in Itdiai m a KdaVlkr
Mm ll.tiu K nmaan. a n~*l, mmm
MaanU-.ahifc-ltt.|IMM_..	
Iff. Ifu,1 ii. aataUnl. a a aat. a I
deal T,eW ^^^B
lUIIiar. Vhltl I***.-,*,} hat lrtU», I. ua
iinnirei *ai Itrttir ** lawwan aia^ii*-.
II. !..-.,!!; mil that la liltd lev aa, I"'
•Inmvaa wr.un
I.- ■ i ll.*,.il .. aalt tnaa** t. *."
t.nartaraa fa -o. lall, hr*   t*tm, <4 **.,., i.m
an ina,ti,in, ,.aV> ,a ht. **ltaajtalfea* aat ,M
•At**, a ,1. —thtetalt.
,Va Mu»ba-atia*lMa«HBdUaVla.
Ua Itnaaharf . t da AtoniB" H..*ikit
Tta ram* Ual htatatn tnaa Ua a-wwa,
1,'wtb U.H..V.. I. ,1 'l'i,
Thi IVaal .1 Hut II a nm*
• irtl Amtli-alla ifl  111 al I la.
air 1.1 Ira; laV Unr dlKVuaes I-.
llai','.'. I'U* aaavt.ea.l. a,./-  -    -
Ot  |l,tra,n,l»at  MUHrMl  *****
***. Tan ,**»«• an i*.,ui*t.l TV
lalhal I,**. * Ua- larl. aad, rf I**
It. |dan>l '.|.ia a takl*. ol* *■,*,.*. M
lh-iV*l i.t™ , Und In nub .d hi. aad
dnai thi ana. dimtl, n|*M>l. ank a
•bar aaal •**!*- |ull i.MtnalR. lh*
■il thn ntt.tmnn. 1*4 t'..*r
u ri«ait**l. whlrh w 1,1 taiuNa
•'■■I Hi., —-.ad*   Thiiafaatan|daalad
th. Uartava l. ntt i-l - Hhnal hna*.*.
all.m|.lnt hi I-m* lh* una ntlnaH Uaa
>■■-*    I, II aia*. .,.*,! Ita   .brt  .mm
aha. aha,. kamdMu ul *«,nd,ai *T ***
mA*.4 Uw jalklal. ,4m.. allh Mh
l«t.l. I  .- all. M|a- Ilnrtfe^fnt  *****
I, r,'-. l.anl . I I. ..fe| lh* ntalMn
lira. . . a|. -1, - Iieie*. It <h (W It, *h Mil
(In 1... 111. at Ihn knar*, lull nl lh. Un>
ru tha i **■•* tr*-. tit. Ua* !,♦■ i*«,. *
hi Iw mad. .1- a 11 a*>d i.'1-lil. aaal ihoaU
It. ttitUntn.! aatll Ih* mtiimaa, at**
.in •" i .. it-it i-il. «i. taw aetata.
TV |1trnfa,laa. .« tltali t-tlaUawl. and lh*
lha I***, on ,aV ainu bdliaw atala tnua*
dtittli In lha wat atiia! twt|*j» na
I ..ii'ii ti,"ittt*«au m aiin**. atll la
acrtm^itaht*,. Made*, natdntaw cnia.
U- l..i_ .tfiiaa -dlhi thm aalla
*"• "•* *!?!5"v '.T !'"**  *>*- l«l^*i«an*«i ** lh* rtwat .ill.
*?y>*<y-*.*T'.*f*g'* -lataaUt* a-aa.1 ,-w-laa.  liaal
lian imilb.. ,. t  e-mMntlbi, .. a
a________R_aL,SSIt w I*' ** l*********  **M .iih la*
imEsz ut-ZSmi*:: ********** ********■"**
Iwranttdl .  ,.l laa rata-  a *♦"«*». la Ihal 11*1** iwd ***
,.ntt! |.f,aa l-a *4I\****, .,m\*nm.*a .d Uv tlaaa..
Ua p-dUa, < 11* '.aiilfl •< Ih. haal
'-I ,-, 1. aar at llw faiwn, mil..^ a**,* -nn,ii raa
Iriu.b.ia.d n.tnawtt .IM-aK. Iloa aid a ***
i* aa* thai* Utaula. hM*l,*«ml|«*rt*_* I*aa,
aadb,aa
Tavi* a a |
nttkiaariate-
lUel , ^^^^^^^^^^^^
all, l« nn . a- ia, n a pttaa. .	
tm nnw laalMli. l-< litt aitvl ,a,pa aa itlVVnl .tmr^awaia <d tlw Uaint.,
Mtan.t.i-allati-1' itart. aaaalntanal Ua,*iti.<i, *lt*m iw.ia. nth. luaal
1Mb m»U, ..f l-b.ia.1-t b» h** aar  al thn |alwnl mil..* atari ,
Harr*. huaiifw tr a iMfaMaaa^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
—a lairlan Um, tm A_uaHa i
mJm^iZZZXtTZ^. **•***,**% **.****£*
■ * .**..„-  I...., *i,ita*r. a
h*** P. au ** U* ibbaa runt*. I. tl*r  nwalaartiiM fd lh* la *. lantett iaa. *
taaal*.  Ilitee« .*.--,,  tb.ri.l»ta|t,  I*'* |«lw>w. urana• ran l
ini*,1 aa, I,, ,frri|a-   -.-tt .4 it* a • l-i.it  .,.uarh •*• ll-n .—M*|V ,*i i
Am will Mta, t.f _|
.nl. laatl.,lwt   '!-• a,  ■ ..a'.
|taaHb*aha,*a^f. ,*., wittnlat *a»a
ir-rit** ..i.tii, at —||—■ i-ni'i-th ha
u. la tinanma
lUilau. lh* *r1hu fd Ihi dtajduMat.
a*w  ,**  annni *lil**d   Aai att,.
*•,' an.1 .'t*ifi,ia* v laV dl.taatal
l.t..  ,,„.,,  r ,bn thu mrtltati Mw
l.rtr*t1|n«1l  ' il-t'lini' 1. lW I
Ual., u.n, ..|
r
«.f«iiMini.
**tt|t-aliiv . * ', uatnll
tllrtn.il Ua l-e-t dlf
In tlm hn.Hr- ad a froa- I'lini. man.  "t
hai an*Ittt nlthl atit**h I.u hdt a uri
alrrtn. iaaa|l, aar n, ,.   „, ,."
■IVIal, wi* If at«la
lonncrn in .lj"tu. 	
"It'll. I  ,!rr-,'aa -I  I wat. al  a  lofad,  -p.-.
railr.tl Jut- 11 a •** 11'm.k. wtlfin. Tab. Mid Uu wtdnit
fairatMin. l.t. i- taM. ,. n.1,thm.
Allalian- lla..*a., I that Ihal l«
mt |ninnJ* nl il*''. I liVm I wu
panlaV.. 1 ..trtn. . lwuwiua|*r
mii
Al Ihi. |i.int mw 1 i-.ihur.fMi wad
*d  r"fl  alr.af,  ffai-tal*-  frdtoWf-l ht  ,
^atwa I   t.t" a I tin. 1*
h. ul'-l
•Kmif,. .*!»*«. laatltrr
"ttu.
■*Thi*n why didn'l .ia, ttaff
"Olr. I hntor . .1 WM ■* "In* |t.
•lalmi I 'nn 'iim tin irn a iranurllia
twmlT ymr.  it'  11*  ... t*    -t
hat. mr an.l.ir'iilr i!-,*--,r at thai ,'tiwh^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
int, anl Itaii'l t*t -V- l-a wilh i-m *** d*'*rh*d mmmla., anfpal I 1 li
,...ail h.inr ..* 1.  *    dll^di taadimlW, Mal aanW * lama  Hh
a... aw.htt-Haa la'fM.
Ttu *******. man ...Brk ttuftflh 9ut
at I'* ■ Hi n 1 <'*r lit  t. lh* hna* id
.-.,1., 1  iiunnu. whtow hi had a
fanm m,t**,*mrm  l|. r. *****}
1-... fi.tr,  , m*.-*-*.i*illhJ",'w^a*-uinntilh*«aaa
In Ih*on*"Wm in h*utaad 1 *
WhUl ileal hn antol 	
In 1*0-
Tlnl imwd lu
uh. uh ,,*! **•* ban.. a^M.latl
hna.
IVnll  aeV,-,,.lhar*Vl
lli mtt Imt Aa, Hla.au Wand aat. *
arhnrli-iflta
'-a t'tn up ** n*t* ht  iliMal
ami main nra, tnnthM nan—Ilta  \**
laa.
.wata. aa tmt* Ma.
A f »!fe-*t aha), taU
t-l" u»t# 1 a   ^^^^^^^^^^^^^
11 '«* Wm,  toa-* |MM •»
______________'"''
His iir-I'm (pdn. lohltl Idn,
iUmT
•al In .an'l |d«i
lr-|-ni|,
■ear lh.1
1 ii hu. iai mam *** a a*
, walk j kaMtad aha.,, aad h liaa tabaa a. ua MAKE iwHOK COMFORTABLE
I'm-
Thr Winter
Carp ting your floors with good but inexpensive
Brussels, Tapestries and Velvets
(direct importation)
I ust arriving, together with
Chenille Curtain (in all colors)
For draping your doors.
OGLE, CAMPBELL <fc  FREEMAN,
TH>: LEADING DRY GOODS FIRM.
OOLUMIJIA STREET.
NEW WESTMINSTER
THllILIL  TO  ON1L
HANI*- li  I pan  i'lin
It.ll-l	
tutu ii iu ii
ttii. i-m  -t
ii..ui.  iii
mil.'    lata
a  «.a |,.|. •. i. , . .
NEWS of tiii: iitv.
.*,„■ ttmttati '■
'
Harivera n T H
Viw>,* n i■- *•*■••■ II. li.li
AO* i
Nun.,  w..:..-  r  ■. ■   |  ,
i.t.
LCCAL  BREVITIES
uk rill
-
■
'
'
-
■
■ '
-
■
.,*■;:-
t
■
\
!
'
Wiit-ti in., n.i: ■ , * i-: flan li-
up tin* Crown atabteti totephm
Blihtaareof rrelfbi lefl forth
latt uiflit ^^^^^^^^^^^^^^^^^
A boo* ol lop wea towed uptlterivei
lotliaBraaettei \*4r**ry
«...
Theaieuaerli netnulr arrived -.
a P. N. daeka yaatarday earrim a larar IW| jtemw bail «wr ibe
rar.-i.if mal.
K-h.t-.ti.it. iim* i.f int,) earriaRi
miiilnte ni-w Uui* iif carpeti I' h
eoaptata a< *
Ikiuila-t »irort ^^^^^^^^^^^
1'bi< tram tar* tnii tun ****** int at lo
thr power boaw aad back lot
the round irlf* ^^^^^^^^^^^^^
li  ..tm.  ailtogrlber  probable  Ibat
I-li  w|||
*
U
^^^^^^^^^^^^^^    Hit* ruttt*. r I.,
is tltofetb.r probable ibat J|'
I have aaatber ir> t.. beel w<*«aiaiu
Macl.i-aii In a eaaae rai*.
A lari ■ ettUeai of Van
it,.*
 ^^^^^^^1 flat aurtetl il
roe w ram* i.. town rr*\ •' '"  **"
n.i rbaaploi ■ .-■li
Tek- . flam-at tfa.
*itm*t} Itaeofforedbj I
lire, a,.,-
A »|«'ial '-rail, waa pal
'. - banc Irum th.
natrb laM night  It wu roe
"Now -..:■*•■•'■•
dlKtntrnt mad* lleriew »uaan bj
lfa'ai ;* -
i
I'-or a ro«d h*,r** aed I tt
Crown SU) .. \ I. ,
prletor
Tbr utu a! I
latberiu I.ui loda| niu » ud
Ml  H    *tM ail tliat waa to
' -
; *   I trip ***** lu
. tt-rj wa) latUfactorfi
i llm****** t**i*
i , , • . .
raw i. - . ir) tin' liaii,_itii:
|t|< -*r-  .\
I'. J. Walker. 1
lo iii- roaa which i«
" leal nirfiit
.'  mi tlti-ir  liatidn'in*'
i I inanv favorable eoav
Mparaiety
. betof ana*
 .ll'l ****
-
a-. Dtteatee who 11
IS. I.lttrmtri tl***** ,\nr /*»»•
I'M v. n. bewirt «■( Kaa Vark, the
in ii i...w at lbe
Hotel and *iti rovaln a Aart
i   I   -  .
-
a
:„|ili»bt*t|
*
-
\ i  \\ where w.
be will
■
■
taacw and
,'ti.i,i f..r
**- *aiA !•
.) * atan
i>rofea__aa
L J. Cole & Go,
III COLUMBIA STRUCT.
REAL ESTATE
, illuil i: mt i-iiis tiin.li'.
I UTS IN Niil'TH  WESTJUNSTBli,
II tlinllrnul Ni.rtl.i'ia, Killway TaiffiaInu.
A NU aSOUH VILIIV UKSIUAIII.K D|8*
at.  .rt.-. tannine. Intnl..
AGENCIES
INIDKANl i
V .TIOM \l Am RANCH  CO., 0¥
■**  Iretaod 'Mi,  Mtabllabod Vtl
fflKDKKAI. I ill: A88I RANCH <".
-1   nt llai»ili.-'i  Uni   li"' trmtiitiii.v.i I
i limn >* '*"-i ol whit I. it.iu|uiiiv
. *.f, .ntt, in,- plani
'IVil;i'Mi'  Ml i. VVOKKtf  ■'■ .v J
I  it,:.  t.tii.iiai„-.i uaa  H"
I1- m nll-hnown s»i,.,. an.I llw
!______________' '  ' '
B
«   *   *   *   *   a   a   a   *
:~m
********   ***.\!
UY i WATCHES i
: For Oood Investment!, ko to  :
Real
Estate
Brokers
Agouti Quiiiiu'h IiiNui'tuioii Co
(l  I'loii
J. D. BENNETTS
a|,.l   |,|J  -  Hi!!,,   ,  |l t
I IM   ili'l.U 111.I.l la  tl Oa II
llll.41 Ill   Inr  ,l<
I I IM -nl.Ill -II.VHi till. II
• .!!. tV.ltlitlii lie.'i. fa '  ..
FONTHILL NURSERY
\. .ti, tt tmt*.)
Nun riw at -foothill, Oat*
i-  lit.- fin.-al  W,WlOWB| nf I'r ml
t mil ir...  Miruba. Itaeaa ,-i.
«f ipv flrtn In ratiaila ami uur wti-ilatl.ni
l.-r ift-litmna* a?ai -rla*. **•** la unquet
t'ftiatil.'
1*1*1.^111 a fit.  ..!i ifl-lji *t I"
STONE oi WELLINGTON.
<•""■'"..'"" i ' >
.~aTa«aiaaia~
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier aud Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
AruiNtrtiii|;-Yoiiii|{ Bloult.
Columbia Sl„.,)t,
Shavini! F
Uio nl.
(I0LUMBI/
i; nMiaValeeSttoi *
J  At.1.1 N i I. MiK  *U i.ii./ tn i* t*iKii
Front St..
nt foot of
Mnry  St.
ti.ti II. :**a*
,I.Illil ■
Utltta rt,t i
|a fl.,1 |Mn |l .
**A air iti Imm ■
,. i • ..,.tt  t. .'
^^^^^■at>i(f ar«i
Where »
is
Webb ?
...
■  .ill la. a
Hb.-Dr.Sa>
■   t   !.    .11..
.lr,    IHl,
** I'    a» • '
-
<   ii Iii lit.
-
I,.,  di*
 t. ',
GUNS
,u. it haa
a •■ ..   l-ll-l-
all
'
'
■
1.1
pa  Tb' :i.i"r. 6.1 J H Iw.,,
,
in  •  a
■■    .    '    a
Ina Cbllllai.
AajOt. latta! .-
•tint., tod a |»rcb. • Ua «■•*
, . .   . la  -
.
Iki |*.ri -
aklrk k>4 In*,.  •   ■ • *""
tM(
Tk. auif friir.it. ..I Mr  I
brrt alll ki (ltd In bur 1t.it tto
rm.irrd fn* * tfidnMd
Intrat.ri. l.i Iniii kin a |.inal In
Mr. Je-nitwi n|«-1. i. ,,., ■
•oa* nan dm  |
I>at—A ia.il narainiafaaiii
flla*t*f  '
,***** * * --.falfall..
.ran - ^^^_
A» ail! iVarrtiewi I,,  | ' '■ in  „,a,
.diirttaaarni in aiati.l.* r rmaaa. a
ltO|t,ftatl  atMatlU  i!  Itn I    I
Mat't.f.t'f 1 i-!?   '
rnattrntn. a.iii.i-.-- -
Tbi f'trtn.ii'iia n| a ■  *
,' a  'rb^l,
Tbi U-at fl.'tn Vi 1a
,ri1rt*dft, tanlliilitf aa*. fiaij..l In" ■
aub a.itii.fii't. i.ti.ft,.,, !. -  -
lnll,lltr.n tl.. ..|.aiai. t  ■
airiiakm and mar,,la«!i>«laad t...im|. thai
.eyl  e^a tbr  tntee.*...
Uhlfn   lLnf,!«ad, •*-*»• tee !..
ntt Jallr Ua- nf it
Iklittf, ||  a  ill   lied  '. |* Be  lit...
iHoadti' Ibn  in...  * .1-  atll ailn
k.lf keeeafii lfl|-. IO  i' I *,  '
koatt    lift  f.tf  llan  (.nand  ,rl,t  ti
rtatll -
*-f.  '  *  II   '* I a- lemal in !•!.
I'.ial. II I; rlim* lalndl, '""1,1 Itli^^^^^H
llll  Jnhn  llrld.   8.UWI  anil ■*  ,|, ..
••Kb... I!,n  lit-! . 'I.all, llll kl ■ M '.   ,h   ,„., ^%,t,  m,„p
l.inlla..   lull, 1-  'e.I  If  •>,   I  la Al  .,,
Ifca rtaarlnilim id ,1m amrnin. •atii
Ibr .It.tfKlal "! Un |j,!.| •  .i.|i|.filli  fam.pi
ba adalni*irr*-l   1'iti't n...!.* -,i, amalln 1* i
MWd.tnirnlfa.il iea. !„ a.  *;.!, ,.,.,, * t*t*   *****
An-riln. uiii. ■  ii I  M. I   •   •  ■ -
Onif. II.II. Inatitrr..a. ,|rt,,,a.in.a, *. .
Mfetadt, '• - - * ,a m  Allabtr and avtr-. >-.
t > "la Ibli ara Pi**.*!** ile.it"!  Hank
tn.ttiad.  Mint**!* rrt Ua* raf.ui .,- , . aaaii
•pear itlt, In.lint In !• {*
11,  .  I  II ' '. |rr    .  .1,1. ,.*>■>.-
raf llr.  r|nrra,t! .- ,.t[.n, " '  '
.Ibll tit Ibf •! I
,rrir.ti ni
Ibi ab< •
tarrfnard Iniln nra.- '.f tbr l.aal-
Itlil, ia tb. tm  -
pawtdurti.    i,ia ,*t*^^^^^^^^^*^*^*^^*^**^^~m
aia  it*   Va,
aanl. r
lb*   r  - .
Ihiftltil. .   .
• •-  ' It ,1
.1.11.  I|' IL nag.   |,,l,,|
1
-
'
S  •  l'a    H-i
Laci-oii., Cricket aud Bait'
Ball Goodi.
631.533.635,; 537 Front St.
MEAKIN'S
PRILL ROOM
* ai*.  i. ,s
tl rtaw open 10 tht puttH lor CHOPS
ANO STEAKS  Erglnh Stfte.
***•***'*• tt**,  m*
I.f.**  I****,
*  ******
VANCOUVER
eittal. at
1 ...... w U. r • ..*
'  ■ '•   •  •« laaant
adjmai.,. tbr .it, Itau*
'  "■■ am. 4
i
Now You are Talking!
Caipbeirs
D
f
tlim I   .,1
knajd ***** na,'
,,...,'. .,,,,.
,1a. •,.'.*
t* la !•*.,lb. • M  .t.l
'I • |-tn|«l1t I. lb.1 Ik.
.,'•' n un
• at II. .ad a.l, llll
i ".'Uti aatbit ktf'-ti
< Inad
a  *f.ii.t'le-l  I.,  ,
Ik.  Ht'
-
tin.
•   n,
a..  t
abbla
Mr  lum
Ml
,**
*'•"''• iLiiaaHa,
.b r..n,,,n ,., m.te,  "
ablu r.-ttiitia,,,!.,.
•Veer l-tl'i • I..a. ■.
 _. „. .„„„,,,,   "It  na
.br..aip!r,n»„„,nl „,.
ablu rtirill.l'.r,i.l..
naat n*n
Mail
atnl .»*>•
At 10a,«. r^idaV'rtariw M.w  *^,'' '•*•  '- *t
IfceMMeatto wi,.*m -i- .hmnkMio  tv/mwii HatarH Im »*•*,* it**
tk** f-ni-itnt.i  *t*t*i*lty, 4it* at lh*> eturand lh* |.ark *'
boapltal.  A brotbef wbo rraMea in affair.  *ti»    r ail  iu
I'nftlifiij. tlte***-  bai beea '*>meioni  lwwflr»»   Th'   ' i^-m
tal«l wnli  anl  • *i|* '"1 |n itrlf* **-* . **t
toinorrow. when. If Ik- x**,
rrnn*rihr PMJMai t.t hantaad. llie} tliilln* *'- -I ,mrmlm
will b«i Ink-rrfil in Ibe "
la Ifca etaat af fah aoa-arrival U« Vt Mi ti»<» i«*ifc
tVriio)ii,«irrTr^ograiklcAl V*kt  *-■   \ t* ■laeat Vaataateritawaa i*at»i
Mi, will t«h»«ltar#'nl n.i f - ■ - * lo rrmtrh ttlrr ihr ***,* '
aiony  Tin __aabanof tht  -  a,witl ii R i  • «*«iiti *■$**** u
whom td*. f|"ta»<t| ea* a 'Weal fa-n-r  ihe latltam* It  " -V-iH
lie. are havlna • bamlwime thiitl wttti* * ttt t ******!*,'* 11* V*'
In* madf op in 'V that*, of * *■ tm*. ,*i, **<•*, MtUlwetw  t*  UMljM-nd 4rtr*l
Ihr fniir armi .-fwliifli IfaUWltf lln '-.'iii'i
Itttan N  \V T I  . tin  initial* <if  Iiii*
■Dion here, while iti lln  Mtlfl  i*  IJM **mt*eHew \*iit**,i
wonl*iVI," by whkh namrilie4erfa««l Mr fade. rWl nf lb* * »r*iin«*-fil,
**tf*,**mtiti\y ***U4.t*ii\ mAiii* ".**." wlm wm t In \>l*»rfa **n mm 1m*l**m
whkh ("the tri-miir* <>f tin. irafi i* tornirrlrs'wilh Ihe alfalMnf ibal Motil-
afieimiiiai -f Um  n'l  *li-< 4n******i ripalliyn * it.  Whiw in
waalatrn in  Stptu**. 0*%*,  ami waa Ihw»*pil*l lie Iwih adtanlaa'
Nlfttiaafaaf acetawaieof hi« r-^ia ..(j.ntiiifii to ***** lhe etfbteaf Uwfteai
tlrp» aro ttlll reetdleg ai hla Mtlta ta>r with which l- ntt/trnm Mwtmlt
town  Tt,** nnfmi ban UiMl  r**»tai pJeawdi Ar al  .*i thai llw.I
VHKr.r i'ida|. aiul a M<-"ini<'i'i >>f'"tr  awrwll
tttirtit* win i- puna tkttif *aaUa*aA ii h plta«<ati*Mn
-Wiai.Liaiakl.Lil  -  -  i.i.11111.
i.Mttit .it  niiiM
: ARE YOU?:
O   I ..,,'■  a  (- . ■ O
||.'. |tl||1i
 ;..   "■!.!    t
! JRAMWAY LINE
! JUST TWO LEFT
*. JAKE THIS IN
■
; HARE OFFER
' ACRE LOTS
•H-i
.-  a
a.,.,,.... ,
alaaln- 1
i-, ,«-,»,,    ■
T.J. TRAPP
ia.ba I-.' ,
"1   .1*
 Bit t.i'
• bll-
■
rin*Ttiiun - *
uLuimnii - ,i,.,i... thum-t*
i. iha tai, ,*- •
a^af  Tbi i.K'.t ..L
—,1m. eat nt
,n  Un*  rll,   ll.   ir.
M»a ib<* b»i •-
"».t., ..f I'M,,.
'Mfcia.ln Ibf .it,  A
lall MMMM.I
tad  IHi-ti Mill.   IV.
dil, •Hllatll'tna la
llr raa ll ,n.
tnaa Uh* r .a ana M»,a.
m lk«  'i**ala.  dtitt
tmtm na liar .1..1
at
NackulnlB
WaterprooU
PfiU-SlllS
t. t*e*eh!rtr   (tal  lb,
t-l Tr nab. aad V.lin. it
,bt .... ,r. ip. tn,  ,r.
-Wl  Hilar.  ,p,m  lhm
■-aairaa  H.1.1..1M m
.tt.».ttttal|ii n4.lraib.r.
'II  .
CAMPBELLS CORNER
•Wi
At
w 1 :*
: .
a
•••
ll.l.ll.lll  ll.lS  ftlllH*  Lliltl  Ji'lHlf,
The (liv.it Exhibition is past.
But Still
The awful  Slaughter  ol  Drygoods  .iml
Gents' Furnishings .it James W. Haley's
Goes on
While ii luu ii i. likr ihe rivulci ■*) which the |«* 1 .|K-.tk-
.1 blenlng lo .ill.  Um ii will not last forever,  rot «li\
Mrtt   and   women   come   in   hundreds  10  th.
great  tale  nnd  they  carry  away  with  tlu-m  Imn''
Parcels of Bargains
Kuril parcel meaning .1 bargain lhe
less for each buyer th.it follows afterwards,
.uul there niu>t sometime bean ml ■■! it.
Be wise today!
•a*
•  .
Tis madness to defer
The rainy mmm in is just stttin» in
and everybody iniisi provide a
slock  nl  .garments  Iur  lhe  winter.
Get them now!
«'  •  i.'*i met
Get them cheap!
Once this sale is over you will have lo |u\
Imm 25 tu.jo percent more for wliit youwanl
than you can buy the sum- goods for N( )\\
Come in?
Ami Ke what WC have iinyw.iy.  Taki- ii nntinf tin  |.nn .
•iml nuke compariions. Thr Koods we offer "ttand upon
iln- order nf their merit," and we challenge *-< cutiny In.ih .. 1
10 quality antl price.
Jas. W. Harvey.
HataOMioi- ttt Jan. Ellard It Oo.
f
W:
**************
I^BBBBB
.
a_L
»  •
F
a «
j
. j •
• j •
1 j •
1 j •
1 I I
a
•A*
a
Itil. *l|.'**IM>a.  .1 ll!i|Y|.|i.N |.
Mill-
Tin cot.tmntA it
__j_l____i_illU
*  •
* \ * * *
■ iiti,

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354060/manifest

Comment

Related Items