BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 10, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354059.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354059.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354059-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354059-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354059-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354059-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354059-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354059-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354059-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354059.ris

Full Text

 W. J. WALKER & CO.
ni'ii, mm buis
NKW WliBTMlNHTIilt -  11, U.
W.J, WALKER & CO.
I'm.LI'ltoiii:  !.:., NOW WEMTMINUTUK
11777/  WHICH IS INCORPORATED "TEE Ml I.Y TRUTE."
NllMiti'.u i't"'
NILW  WlaSTMINSTUH, ItlUTISII  COLUMBIA, TOI DAY  MOIININll. .III.V 111.  ISIil
wm. HAiiti.ii: * oo., i'Hoi'Rii;roRa
**" "VSLtSS" ""  UP ' * DRUOOTSTS
YOUNG'S ADDITION
Real Estate
GENERAL AOENTS.
Hold  I .a.i tiuii ii
Uii uin I'.'iiuiW'iy 11'".'.
A .ulomllil m
■i na ra- Iilitfl. i
| dlllala-al
P ate nt Medicines
DRUOg
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
This is the Best Speculative and Residence
Propeny yet offered.
-I taaal a.l.l-, -I    M.lll ml.I MIIII
REMOVED
_ Thomson
AFTER THE TEMPEST
HAK1NI1  Hium. T1101KII1 SIIAK1LN
BT1I.1, VKRY BTROHtl.
It'  IIIIIIIH llll, l  I * -III lllll    Bllltllt-
hollliira  Suvaili  lliu  Olll  ll.t'tt-
Aiiitirli-iiii  Blooil  Tnii'   Clailiuii
Wur  Bin,-.  lllllll  in  Frtiliii.  Will
bii Dativiirttit tai  Thalr  Owiti-ra
anrnii.it.  in  Laiutitiii  Coiiiutii  ana
tin,ittiiti,intiii,  lii ii,,I-1
I,..ntnl. Jul]  "   A  I uiiiii. '  llii'i'lliial
I ul llltltiil It Ill   A •  -   -
tt'.-.ll ll)   If-    I all  ,-a.
.I.lt-.l.  -anl   "I I. li.u- lu ll.*  .    '
. Ii>.||iul tin  '. il
\n it. In'    "'I'll.-  ..-lil  rm
M..I la- I   .lallaii-  lllli.-t-   I,llltl,■
la
ll,,|,it I.m.  ,i|,„  11. ..  «,,..  a, ,.   .Hi,..!,,,
In ;--  loi  i ' .-',ii'.-.i
IIUIllWI IHIlll I II UlU ilia  Ll  ii.
1 tin- tlolu.1  "I  i,-iljiti  nivnl  imil
 Itl l-aall -
iiiiiii - tijt uii  tu i uii,
riifti -ii. -- nut- ii-iitii iod,] ..i
11*1.1"   In lli* Ilaiallaa.nl  fm Hu-III*,ul
.1,1  ,i j* .,!,i.  I* ii,,In  Iml  I,,,ml,,n.
lllllll,
I.-.
t.,i  Hi
lull.'   |. I:. t. ■
S.T. MACKINTOSH & Co
Real Estate and tnBuranoe,
\| lit— I 111 ITH ItlNI I.' rinM.ll!
m. ,u.n
. 1.1  i,i.ai .... i . I.l I'llONH .17
'I  " '    "   ' Mt.lll IIKI.I. Ull'.MlAM'l-L    llll-ltii
COI.ONIAI. Itl.m K.   NI-W WISIMINSIILK, It. C
i'ai- i ,  - .V-.li,,,,
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
Tot a iwd toVMltueulgive ,t,r *'* u,,u''' "'
i.i,ii.,i.  li i. tin- i--i iperulaUvi  property en lbe '■
|'.u.*a $100 to |MM) pal lot, ■ *  I    M'i   I'■'
MOWAT & T>
TURNEXi
GENERAL AGENTS
Wei - i m .i'i I'-"''
ol theCily '"i'l Dun id.
 im '. i"'
rARMKl ,."i i U.f
_«»  ...  SOUTH  WEST-  a.i-e.nur nu Lira
—IHTEK Ml    aan- choice
lulm 11'.' *•■•■• i" a i-a ...i,.
ii rir.t Aililllli'ii to ■ *******
H.G.ROSS&CO.
■aith Wi'.tmtiiai. i ■
CONVEYANCERS«FINANCIAL AGENTS
■
... a r •
WOODS. It, OAMBLE. Nr-w Wf.tmln.ti't. B.C.
=-r    ,  ______ .ItlUTISII I.IHN
To Smokers  ■*•»•
AOENT8
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
• •
WM riETJEN.Miiniil.ii.il-.-
■ami,,,,  i t-t-    *  - -
llh\ll\  l.r.K. ■
■ItM
R * ..tan ..IttMl .a".
* ******
•'*"  "" ■  t>-W.... ll.a LlL......-«.  *^*  ■'-   ll-..-
ABC Coda
D.S.CTJ_S.TIS &CO.
N
S
DRUGGISTS
VI,»
..,.111
ESTROYED BY FIRE
A i*   fl ■ I
IM li'i'liti"
MlMlli r-alrtlalulinal
■
A.B.MACKENZIE
& oo.
Gi-iui nl A ui tu -
REAL ESTATE
ON C0MMI11ION
t
AGENTB (•* m* 1***nt tli
lta,l«ri» Oa
ITHE Thr Litniliitiunit Lniirnahlrr
- i
1 i  it  ,l
Hrlti.l. A....', i.-'i.
I.II'IL Thr Mnt u.t
II.nl..n-, .'tiuii*. .nn. ri.
•4
(S
*
B
H. T. READ & Co.
UA, tltt* lull ll»
'wmtfmA-
PLATE OI.ASS  Diiuiiiiiini  FIm!.
Inaur.nt'i' Co.  II  ■
Olia. llwiltl IMt, MTatlM tt****** ** <*
III'  ,-.- a
IEIEN0K 10-6 :  s 60? COLUMBIA SI*
Mac Lar en
•f  Ross
LUMBER
•f  Go. ltd.
utU
II ,il local m»'I
i..i K.<.]>)• It
mil l'i*
t|. Illllill |- tlllll  allllM ril'l',1
nt tt„ ..iiii|Mi>), ara have
h Itlill"!   Ill Lllll  tlir   tlim'!   nl   tl 'It
merclal -i"'11 buitawi ol tin
The American ouitomen continued tbelr
am.now almoal mil tan exception,
,- i i ta unii ("" Ifu it"i. 'it-Hi-1'-
uni iiu |n at i"i'- ol dividend aooottntt
■ron illo tiuiin'il" lln iln'ii prowi.i-.i
ibaUocQ abaci  which In mid ilie-wed
I tl>)  *''*■• dOtlll  «  l!"*-l  tU.<tl  .
Ui,- a,-toil raaulta could oot be ibowu
until December  The flfnra iren  •>■
iinall iiiiiiiiai'tl ultli tl"* oh]  Hm
i,miii*, tl.*   i* ■ I'l'Ui." ■  aiiii.tiiiliiiH  Li '
..lily  ii."ii"»',  a*atl,»t the Old '
i n.i*.i in., tmt ml an M'tiinl bill
i.,\..iui. nu  i hi i.i H
11 *»» a aiifiillltai'i * ■    llBuck
Intflilin I'll*.-UilMit.-Ii.m;   A "■
| ,,r, ,,! 1..1111.11.  *, ai.l. I.L uj I.-' t, .Imi W|l  .,
I.,, it. ,|  |.) tl..  Iin.i" i-i  .1 .1 '-.'  l.i-
preai and pn **** * ia fcddn • \
Lha apobaamia »•» raadlot, 11 a ■
.. it..I  n.it it.,  i.tni'  Ol lh  I- I
».i. i.,.t mi-iiiiiitiwl. allhou|h
.   ;.,,! |..t  I  ...  '.,  II.   - '  ' I
i-i..i ,t ii nn a th.  reception   William ■
i,niii.il nouead iba ootMoiii  aUi«t ;
liln.l) .Hif l.i-l. 1  l'i I
ult to at ■  -
m tbt ..... al ti.. utdreaa, Um
tli.lil»«a i I tin.* I 'Ut til!) tllitlilix -
lM|«t l.a*l *•••■■■
.. H.\tif.hlt. nl.
a luil half  In hi f In  ...i,w*|ta'i...
■
i«wi "T Iball •■
.M fill  ,,,  -   lllat'tl  -•
tt..-I.Hi  ii.a.l'  .
I'llll.t  1.   ' *  i'*
ItrublUUM H'
Nfh.uui -i *  ■
Ut   I.  ■
I'll, l.ll lr
, Admiral n-mma
■
-
B
■
l.ad t  rt* * '
■..-In |i  at
.
*unitet..v..i. I,* a-:
* 4*1*  in-  I I
i<i..,| be   It-  >■-«*•«- ■
'
.1 !|.   I.«*   1 l»i
IHl  HI'WII  *!**«
ttti. mt-
t*m*1*t  Mi»tiit#.  tltd  'i
vi.  .  Mtkn **t*  «**" '<i  U' •
• HI, 11,*  |a.«m.l.i  **•**•* atrt <•
tlitM
tm nana •
■
fw ■
I Pi
•**
I -■  .*   \
l,.t,i Ann,ii,iii and Oui Nlobolli boot
.ii   ..I tm ii,,- i:,iiii.'i-
i ..I it., nieward'i i up, Tbamaa bi .it
i | Ma  *  ■ irrlod off lbe
ll,,llll<*.   im  lln lIl.lLll.'a
lluy Nkl ■ .'-iii'.l Lu tbe
n.tiiiiMii.i. md V ■ "i aSlchQ.lt rowed
■ .ut-.
nm viii  is iiimi
i    rdan partj |lwn b] Ibt Trine*
Marlborouib II""" In bonoi
uf tin Ka »rwi , in<»>i brilllanl aitair
i fi  ii.'it.'.! nub t i'lll. ami
(he  -|.t.'MIni  mill,itm..  tlm  Inaiitilul
tm t  nti lbs Rowan and plantain
' | ■ .  ■ ,, I  ;.■ ' ,   .
idler Ot trdi tnd
i liratf.a.in turiilibitl
tin*  iiin.lt   Tin-  Knta.1 ami K»t»iriii,
i |  v ball. Iba Mul..'am!
1  IM until.  Un'  Dnha
.u.'l   I'... i I  iMiiiiautlii.  Un*
I'llmt*  ain!  I* > i ii.Hm,  Ibn
IlllChl A't.int.   U."   I)l.i...   |ht|
Unehtm d'At Ha ol
■ Dul  tad Ihitd I I'll-
(wllboui ii.*
: i i.-,  , f ral ni* ti*1-1* •■*
.ni,*) nl ittt.
il!|i|i>tiiatii  "", •  *■ i.  l-i- ■ i
occaitoti   *•*  ebjoyaal   by   Uh
i  (iit-a.titf
iltililajiHl
!■ - i. nth lbt moreat
*..ii..t the Kaapreet  Tba h***t bad %
i.UIH  l'\|li|ii||iit
i < i
I
I ill In Uin nla i
tl..-   KatM-r
t.  ■ t
,-   H.a l.rifl.t    ..I (.alfi'lU.Ul
a  ■
■
■
■ t  ll.-
■
U naat *i'»i
imi-tl
llii.
■ .
-
■
iMint iiii!• ** urawaH-til
it...
lain a*A e i|t»*
a
ll  1*
1.
nu
,..,«
aud :" ■■ i" ill mil bo drawn up lo ■. ■ t
tho Kui-.'i.
i umi i in in  ETHOKQI i i'ii"ii an
in tin. IIouh ni i omiooiii loda] while
lha ftit'i-iitn i-tiniiiti". wen midei dlieua<
ilon. Mi  (.tiboiii in'ii' I't'iii -ii.i ,i i
iii ttollibtir) - altitude toward the
in.iiiiinii (Triple Aiitiim.'i ui'ili-'iili'eil
tn Irriiat.'  I i.iii' ■   Hit *i um  i ■
.■  |    I   I   thll    till   • lalillll-  llllll  ll.ii,   t.l
iniini.iii  il,.  -ii.il,. quo in tin- M'-.lIti i
Mm nn i| itl imt i-i- ii.in,i i,|> miii the
.,,.•111.11 iif the Drelbund, towhlrh the
llrltiaii imt, u.n, t i.t ni* t.n part]. uni..!
iln* tt-rni- ol »iii.ii it tm uuaa tn
Tba entente waa nol boallle i" am
power,   Kugliiul    lyuipatb]  ind
mui*   would   in-   miii   ihe
powen l-t keeplui lbe pmm, and
Hitual ii..- ■ in. illln| ii while
Rniliud't lutarealt  would be  I  I
contulied il aui  leori wen niad«
ui " mr] if in. ■ i unfut men evettte. Ml
Ubont it. I.- Inai itad thai |.ord HalUbur)
Hii' doloi lii* heal  i" env< uout Ibn
t.'laUt.ii, miii I i in. i . ll. il  |.i lb
inu lii.it. i i" it i th tl *i ii"- republic ol
Kraut* lueoeedi  npuldleauUM *.mi.t
* "i ii iboul i
Tbey Will uo Fno.
I'ania, ,ini) ti  The * wirl ol l|
haa aiii.'iii.'.i the deem ol NqaeeUrttloti
Imid tn ii.iui.i iiiir.in,i .it tbi
ll
«in, i, i,,i. been bnlH In Prance for Uin
i btllau -'■I'li.iifi.' '*' v.-  Hoi lab  tb
r*_njaael rbaatlen  h, amniliina lbe
11 iu.iili tbal it"
m-t. .ir.l.i.'t l.t Ull  Hi
.ililil,  i*  tlir« nlilv  I.ri
itttuii-iii Milan aatborlM
nbik
Mall-ton nud U****t* Kn* ml.
"*l\  I  ILIV  I*-   ■    I  ll]  D I  la-    -' I
Moboaral atrii. d i Hanoi
■ml ll,,.„.:.,;u im. _li, n....i, AM I.
miii't ai Sew* iml Kiiin Malletoa aad
'llifh* ii im llbellbuodotaai 41*1 n
i    *». t imli iiiiti-
ii wai alUatatl ■ aatun
aad mt* M-.ti •* u
i rui *****
\ nit, m
iirornl  pfttperi)  leluwl at
iiu- print i|t«i !.iiil4in_i ii* tbe
■
Vatib OewatdaiailM
■
iii.*i. .t|
-
,.i) nl WeeMllMl
I..I..I  fill.I,I*  af   | ,  11- tl*
-fit-.   I
Mfii"i ***  SHU i •
\ ,  a   .    i  i'    Ht lllll Itlll
-.  n  I" I
■
t.l-.t  rt  llw  t«.i«l III
I '
■
a Ml  «.lr
■
■  **t  *****
*m * *t> nn w
| ■ I
\  Ut
■
i*   ■*   I'
irt pail.
PBBLEY'S PECOAVI
YK8, I TOOK THB JBWBLBY. UUT
I AM 80RRY.
Fully uml l-'r-'tly Hn Ail ml la Hla
Error Hn T"iui**n hla HctlKniition.
Dr DawaOtl, Sir 0. B. Powell
iimi I'ttitnaa.u M'l'iiiui mi Route -
Tuny Will I..* Thrti.. Montha tu
iMiruii. Bh Mi'Xitit Will not Oo-
Ol'iifittti AkiihuI llm Clillinan.
Uttawa. Jul] u  \t iiu Prlvllafaa
I »  I let Uofti  i it..- i„,.,.||iii> ibll
ii i  iv i ■ ■  ■ blel euflnaarol
l tt Ii.|r|ltlll.-Ill.  na. ,.\-
mull,i-ii  ii,' ii ,i.,t that Uurpby'i iiorj
regardlni Iba praaeuUUott vl }awatr)
«•!• *"ti" !  and '• i..i..t ii.*' .irniui'
li..in ll.i,r>  ItlrkaA
' ■  ti.  i.  i «| -.I   ii.i.i.,i it,,,,,.i ,,|
iim j.min I., it, -i.***:  ii traadatad
tnd ■%■>.*-i -it *•   i'.tI.')
"i i< i*'* I iiu'IikV bail
imn |iven Ih repayment.  Ha had Rtvan
4nniiiiaaiitiii in i't.   \ -   t nasi
111 rum i  - : , ,.!„.,I |„
(ml) aiiiiiu in.ni"i iad eipreteedra*
t/r.'t tbal i"  bad pi - rec Ived or kept
■ reported ibat Aerial
Ittefeo*
St   ■ Departmeat.
in uiui.,  i i . .'i»ii..|.nime.
Hi  t'ivi*,.n and Sir Ueorga Uailnit-
ISiwell, itn* Unu.i, mnmluloaera, mil
mw, by
wbkh Umi 'i i- ■ *; ■-,, iivitii
.,.1 from Kni-
laml  i''■■'  law  m,.,-,.,..! u,,	
ktftcal Hoi 'it. to Hr.
lllH.a.1 lit,    . 1,11111,1.,,..Il.-f  .l|4Ht   tll
■
Murom i.-ii ■ nii'iii torn \m
Mi-mi i m  I  ■  *  it"  DoaalalM
• mailiaii  lllaiur)  will
■I July.
raoae *>f Hif cowmlttM i, i,.il*>-
iim>*ui| .urthrr a plan tbil  •   full
t a i. u book *•! * tm
llllll   ll <1 t   Itl.   ,,«■  of
. houli it. Tha
iirinua i-i | .1, ih..
ll... ii
U  I i .1 v.r-
'•,   \  . t: .  u  A.iiMtt,.
.t'. M*'-
ll*,  ,....tj,i Ilryvai
i ,..l luil
•
Ht\...i"v nm  Jul, •  loba Kni.
*  f limit. «|a iba *•«!
i, ibe
i i.ini
'.Lt-Qoff
liettlf.  M**m ****** *a . i*. ii..| tn
.  i  i-ll.rt |-l*. *
mrtnu nmtm mat
11.   s
Si i   l*H
I  Rm  Atei.
\on,i# ■ I fnnaai _trw*tu
| Ibi  iii'i l-i iti nub
Qataabla
l«H**«\1t. Uttlt I  I li till!.,
•\ lii-i
.  >  ■ «4l««
• ■-i lltmkar,
I
tbbbaf mt i*mt v t- in  *m*
>4 and
niMATwrixu wmi America.
■anMtVala el CaoettHllem in ••ma
Amena*.
\*m \  . i  OtuarnfeTi
im* tmmbttmnt*! rt RwmU. ***** *pm
•, |w ||«e ur iv <"miti'iM brnid
_ * aaaaarteitl tMnf
•Ihitbli
Ml Ua
■
MW - 1   I..■.* •!
■. , i,i ■ , ..f
i u  ibb
ka* Irt* a
IW.M A>--" :.
i* t* *** m
Nhiaii:!* - IriiUiinttil Plrkrlw
%$ \ tU mMMlHrnl. |
Mtiju'ir K    Oecai
i*t \<**\ iintAtt]
Cu miiii*' I *
Doherty
THE NEW YORK
I AILORS
n.'«. ...I
K  .'.  lor
0 .u.n
, I   Blnrk
1
H.P0RT&C0
REAL ESTATE BROKERS
MANUFACTURERS' AOTS
, iw .- ',- !  -R  '
I.C
!HEAPSIDE NEW STORE
Townsend Block.
NEAR
DEPOT
Agents for Welter A. Wood American
Mower*. Binders nnd Rnkes.
COR. COLUMBIA &, BEGBIE STS.
■
***. it-ma* *.*,«e.ii*** me4» ll
******* ***** ***^  A
******* A**** t*A *ppt*■■:■ i
TV UtuA* ****  oiaia».i
-
Wt  th**' "  '
***** **t Hmmt* hi l all -
tmtm* tu* i* *
, ****,*!*** ****** **** »■    *
-tVi^eiilMtW IttbtbHIa*
InMllhlb' ****Ht* I*
' mtbtg** ta» tfc*
-
**** l*|i. fct-nmi-i  ' mi*.
t*AHmt
******* *4 t*w» nmeaettl  -
«*a*i|lK iilima-*' •  I
4i<aatlMi tam-HiPA **4 it tbe ***** rt
it* H*** ukwiam •** ** 1***tmA. imi» ■
• illl* ** **h rt ***** I
•H i*itiiiwtiUiai.
am*v wo ABARCM1
tV p'i*■■* ***■ * 1^*
••bit ******** wai *4**t tmi*
w* ******* *t *■
M|*t*"»v. ti*ait Mill Ifcafu •* 11
IDl I****** A*P*t **■
tmttm ifc* **p
Tfc*tu*    *
fct ih* *■
IIV 1*1*1*1
■
, ■.. - ...
***** *n hn *u i* *******
ttmt* rt lb* »«»«l **A **m* rt .
Tbt* ***** ******* •*■* U*A ll •
lafcallan  *******  t
«n" m ibal -i
bnwdtntfcHl at..,
V *«inM ***** IH* ***
***> ib*
********
***** ******** ertli ifci>*a i"
*ppt**4atmP*b*t ***hi*it -mm  ftp*
**,***•**■*  'A  •
■   *. i*
IV   MltlVla
lltmt»*iMt * ** rt irt**..*
*******  I *   I
■
altwal w_* fn* Ifc* f
Bag tubman will
ItWrelbtl tbtanaa '»i-r**f  W
*h**H  Ml pm  In |TM  ifc* tm**t*
1**U* *•* ***,**** Umt ■
• *b turn** tmi I
■  tamMen «•■!
■
ui  V ia.lW.il
Th* RUMai
.iim ml ie
m* ka
- ■
*
ia*'t:  m*
imn nut tMtat um't*
«■**'.■ i
••I..
Tbu ** *t*..
tv • inw- j
•n  Mwat mm** I
tmtmi ** *h****** v    " '  *-'
] liwwlVai.il.-
*** ifce tea »er»«eoi
Tbt* trt* ***** **• p*AA****i le 11 ■   -
im Vt*4m*4*t, ******  *
fdi.ii •■**%* ttm**
*m Khntim* -
mi*i ***** *
t*** t*m** ********** t*
*iib.  MfciviVaVi-
i i* tbr **K* **4 t*
... * ■■*»- rt
■-,  •.-.,*la,|
..  am*  H, ill Mi
tmttrtUi*
tt  m*i*'tU*mt4
n n tbe
■
lui*!
A i* Ibe
■  .-..wai V
. iineiti
■ i-In
.  . tHftURa
***,* ma.1|i«l |
lllllll
kKIW W-*II***i
Umm. i* |V ilal**
• Vt* Ibr *****
******** K'uir*.
•
rt **rt **• *U-
\U*  rt it* t**p* *i*il»4
■ t ,l
***** ***** IV **'
,..- ,, ,
. i
■  1
■
nd imi it   IV *vrylba«
HU |V »■>'•*■#  lMa«llM
i  i  m Vn
l
,*.H rt
II  lift**! Dill
PKRMMAL
!•■   -    II    IVlMIt   *i
|i  il  Hi >4*ml  *
tt  W il  -    - |tll1jt   >w|  |
*******    K*4rf*n*
********  im  II
'
il Md la
■
I* iv **n* t* ****
tti*. WII IIIM *M1*«
,,«.■**♦.*«■* kaa •
i  Ttm* oui, 4ft|teu_»'
Im* Rti | ******   Ht-  **  tmm \ b*tr
Ma.  .   I.
****.****. i.■■■* •  ***** ********
1
*  mt*t1, *****
■■■
■tale* Ouatl 9*mp*tmm
n .**             •  la iv
i wtm i tii*4
t * m
mm* be m*-
wlmtrwebM
• **  tifivei
l*W «M  1 ■
.,!.,  ti*  Tetitnl
■  aMtac *«rt**|i«*-
■•-■»*.  "  eppNtr* Ibal
.,., u
i  i n ',*,-■ i *
(  it* M'liflM #r.«
||
In  tm**tmt*H. Ui
*** **t t*tm**nml**t
t* w»t tn** i.i *•,!»'
********  rt  **.'  -i-aNl,  «tiVmla
■
nm I'lll',  1,1.1X11.1!   NKW  IVKNT.MINNTKII,  HIUTIKII COLUMBIA, IT.II'.W MOIININll, .H'IiY  In
4
I
This Card is Worth $6.00 to You
G
ORDON & CO,M 0J ,HE BUffAL0
COLUMBIA Sl. BOOTS *"« SHOES
...i.t. ...i.tit
III  111  lllll
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
ir I I I-  I I 1,
t  I'l I I liN 111 til ill,  Ni.l till  I'l ,;
II lllll   1 ll  I IIIM I 1
NOTICE.
UIXTl  1>A>   uni.
HARDWARE
A- M. NElSoj.
111
TO 11(111 llKKS.
|t|.\|i| ||N llll i  I t  I I ' I II I I' I 1
T
\vn  i \KI nM'*' 01'  H VRDW Mil1
|,„ th,- .|iiin-.; li i'l'  Iiu''  it'll I'uii  nun
,,l ,,,,. ,,..1 up ami mul."! ill cl..* i-ii" ■
,rrl lliltl llll' 1.1 ll'ill.l.I ■ "Il'll' - 111
atHiialtics i,| Locks, Uml In"-: I'T" •'■"■ Ni'.lti
\\'i- ..I.ai Itiivuii mom ini'.'.iiiii" "i i   "i' ''t'1 n
\\
CENTRAL HOTt
;\\   I'M;!;!1-! i
HI  ||  IWIK  HH: n IM
I  I t,,',*,■. I."
S)2U I»'  "" "! |:
\v.,^v;
NV'l|-a,l.^,-,l|l.,i,„-',
\\" ■■ jwg rani
I   II  II,,at II  I  1. 11 '   tt  ,1  \tlUI|.tlll|
M II HI,II-.I I.. r.
Ijll  iiim-i  nu-  -t.i;-  t.i
NOTIOE.
CUNNINGHAM BROS. •
"'""'' •*'* bl t u ■ |,
ben Wi    -  ,  '
JAMES QASB, iv
ll.ll.a.llt, |, „,..
F. CRAKE,
.TURNBULUtL
Builders nml (Jimtr,,. |
lEIci;
i	
-
NOTIOE,
K3
A
|,'.i|. I IHM*  -!'• ni.l'  IN
I
I <
I I 1.1  I-t l-.li    It UK  i
I*
Om ti in: im i\i  ■
I Mil  llll I,  -'.'li
*
|," i-m.i-iiii it
  M'
.tt ■ tt 11ii. it 11 tt ti
\ I  IIIM.
iff .ft
II II-  I-Hll'l  111  I'lll -
tt
if Iff .
s, i-.il.KMl
'
H ail.. t tt tit aal , M
H.  lluM ill ST.tl iitalil,- iiti
. -  \   .
.
 "  "' ',,,'i    |.lllt.I .II". .i  Ilt. Mil I I.   lliltl.
a.a I
WATOHBAKEH I ami i MANUFA-.TUUINIS i JBWBLBR, Nuw tammster k\i
t olumliiii Sl  ll.t" Dnoi  Wi i 1- I' "
 — — t ll.i-  nlili.Ul.liilii.l  ,„„,
\n i. |.ia-'.i'lli-, ,i bun ll   Miiii" ,v  '-"- |'«i In i
i n  \\ ,i!  i t.i  i -- ■ -'- lni|ili
,ii ■  ■ i 'I I ' '
'.I1': '. , .  \  ■ ■  ■■ -•
NOTICE.
..  v,,„, .               liii    I-it. lit i Ifl.- --i-I,.!'  rt,   \lirt '  •' it    •    .
\in.ii' i I.m I'lat..! \\ II irrit-i  - "I* in
TOCONTKAIMOKS,
■■!,nm.  ii
i-ii...
'I'l M'l.l.*. WU
I ■  ■
*u ii-  ■
■
i  U. tar
| I, rnnl- i    I  ill  mil
I    •
m.M, _0.limf.H- !V-
\ i ii  M    ' ,
BRUNETTE SAWMILL C;
M W  \\ I -*l \II\M I i: ll
lH...a..,a.,. if a. ....1.1.1.
FoM-bloity Bnd ind StOH Kuildinn.
MANUFACTURERS OF  l.iiiiilii'i'. SliiiijLli'ii. kith. Bill Still! iimi kng Tinitt*
I ■ a    •
• niccniimnu nt padtuildcuid '" 100 feet.   ALSO Flooring, .oiling, nuatlc, Sulin.. Mnuliliiinn, Pickcu
„, ,,., |* |> DISSUlUlluN Ut rAKlnkKblilf.
i ■ i \ mtt
'  ' l.-yi i  -ll.r.l. 1.1,1"    il
IJ
II 111
Ij i llln. im
■  •
Al ••llll.i.I   It
| - \ —11 llll.
s
I
-■
th. Coa.lt Ci
ADMIHSTRATORS SALE.
Sttnll .uul 'I'lirni'il Work, Saab, Doom, Window and U Frame*,
Htm i' i'lii ii of .ill Kimls.	
t. ^.ccaratc  "Wcilc  aUaarantcccl
Shipping Focilitics by River. Ocean or Roil Jnsurpassed.
***
■ j
-z-~
w tHIILI.ll
rl
llaW, l.olilan .1 N. m tv
CLASSIHEO BUSINESS DIRECTORY  ,
*' A
\|
11
a aliffla  a a.
IIMI II
I1
• 1 in. I f. a
( •
r.
I  II  II*  III
$6011
T
I •
A
II
*,.
W.
li
T.
, |
\
NOTICE-EXPLOSIVE.
Bole Aui'lil. Im III.- .ll'UMI.N I'UMIIILH COMHAN'
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANT
(l.iininiii.i si*■
Ni'iv  Westminstei
m ROYAL CITY PLANING MILLS CC
BThc Ccbaro
A
i
*SIMI |(
-»
■>
..,..,. ,
-
BiCll    ItrOOt Nl'trV  Wrttlltltintt',
M.i!iiiia_i.ir'is ami Dea Dressed lionbar,  -I.--I.
''/ '•* S. iiii in i.  Hi.-.    ItCt  I . i'l  .ill    ".!•.  ill  Woml  Fuitii'
tor Cnti'i' nol, I ■'• M.n.I,I,ncs, Bli.uis.
Bnltisli'fs, Br.i' knl ■"• '  I r I  rt
-—-     "   '
TIMK TABU    ".wmuj^
Str.ROBT.DDNSMOIR  REAL ESTATE Ml'
1  -
•   U,la>  |1
■
■
■
LAND REGISTRY ACT
i ral ..t
rr.    ...   ,   tr
........
••I  AM'
Ij
It
—	
...,,..  	
NOTICE.
•I'm. is*. .-.i,iiv.
iiiii.t i
Thi C«own Stables
I'lll" •! Ill", .a .mul Whirl.-.
Int hin-ill 111. illy.
M. L. FOLEY
A i. i LARK,
Lumber Broker m
None:
llllll  IL-aail.   ,||.l  A.'l'ill.'lll
Iii.ii rn n ri>.
T
.. D. HI NM 11
WAICHMAKER  AND  ItU
11
11 * ..•..—. lnaurnnr,..
V t-
II,I. , , '.'.'.,,.,    I It
il. TENDERS. Cnim.ll.... P-oUl
NOTICE!
it
i
	
NOTICE.
\\ BUllla-t.
I      . . 'rm. is'.' it...i.-.i in: •
'i „  „ '
"J ,11 • llil I.l  I iM l.t ^
-
CITY DEBENTURES.
||ip(jii,yifrai; Navigation Co., lot 12, rloci
*?*? Ul llMllinnAN
.
II
NOTICE.
|.
T. RIDDLE
BLACKSMITH
Mi-n
J it * Di«i  *
*
Coliibia Slreel. Nti Waliiisler
NEW VANCOUVER
TIME TABLE No. II.
SURBUhBAN
NEW WESTMINSTD
ll.
|**1
■ I.
'
I, V lli"M
tl 1i:*l **  I I*
I I
■  -
■    ■
1*1 Ml A "I
HI WV M*  I
COAL
NOTICE TO DRY HOODS MEN  ■*lM(>«■**||WW•
New Wellington Com.
>
S
I.
*
s
L if. tf
t
nl.-lttlN-ll i ■*.
'I'lMil.lt- Wll.l  lal.l.lt I
I    a . .  ,.a, „„, ,n,
II t II
I
I'l. l.ll..,I,
1
 II I 11 11.
HENRY V  EDMONC
QARE8HE, GREEN 4C
BANK.ERS
.. -, -a
a ,.* I ■
I.KMI XTiAl
•    -   a ,,  , .  ,..'.
t ala..
■
tlllltl-ll'ta'it.'l'tttll .1  t*l,lllt HI
I
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
i
.i. IS".1."1  ;" *' ■ * ' **•** |".*'1  ■"•«- •■
'
V I llif- 1
r,S>a*B$
SN.00 PER TON
.
J. W. CREIOHTON.
-
nuirt i- in i
K.iniM.illtrVIIIS l»H1.0»
WESTMINSTE
VANCOUVEB
fill! III ft
\
a* in bin
B  li 1.
iii Slh i tv.t.iv
NOTICE.
nirrnniTinii  nr   ninTurnrnt.fi
,,;,.-•,- , DISSOLUTION OF PARTNERSHIP,  A1"*
.iiiiiitti. ...tn. vtrriiBi.iiiiiiciiv I.IVI-.N thai  fi
•ti
i: i-
|    ■>■ 1 alM'l III M UH R
"*-*ID l'"a
'ill 'I. 1| ,i*|iif*IIV  'tl'l'taa,,,
aWI I'  I
'
I'
-
I.iiiii,-ill:-.   ,,„„,,! , -rt!*tt*!''™'".'L.
I  Illil N- Ill I , iraatal. ,
r  III ill || I   V,.
Hill,
WOOD
MERCHANT AND GENERAL   *..-„..,,„»»
TEAMSTER QHIHNIAW H*.
tiu JuiiJfiVuO
I  ph, * \.l >l  ... Ill
ORY ALDER AND FIR WOOD    "03 7 IINVflOH NI1UVW HENRY V. EOM0N0S
ROUTE
V"l   VM  I* ,M  ■
a,  r. ,aa, .  lr. lraar-.t II-- TITE IfEDOEH:  NEW  .Vl.HTMINHTI'.lt  ItlllTIHH COLUMBIA, 1'ItlDAY MOIININll, JUL.  10
BEST THREE VERSES
tlaa.
titii"
atll-
ANNIE WRIGHT SEMINARY,
I \' U\| \   tt  .HlllNll I"\
BOARDING AND DAY SCHOOL
l _RG_RL8,
,,    MRS, SARAH I, WHITE,
 l-III.N, ll'AI.,
Nl W Wl MMINhll II Will Lit COM*
MI88ION
NOTICE TO CONTRACTORS.
CI.M Il'll .i>l.li-  \l'lil;l --.l.li'lii
A. WHITLOCK,
q I'n^rlflot
Hl««iiil,i._U Frit in F.irllaiiit
tto *'    - H Mt  tt ll Mi
llWll'   '',.■  ir,.'   i .1 i  .  ■•! I!"  I	
I'UII    li    li.  nl  ■  .. -   *   '
U.,l-i< '
Sfcl.l.  lii ..|i.
lUtl-ul
'" port   l iimi \  ■ • * Wi '
Va iw   11" -i*-i "'
rail*
E|,H-   I. .    a-    . ,    li.ll,,.  I,   t'tlll
d mui tin- Hound
lli.  *
***• <
thii, *. ■   Uitii in
rill, i  iit,- nm.
hf * *■
Mil
,1'
111,'
A Modem ItU kit tli in* ut
^Kbogt llm in", t  il.'t..-*i,
lorti *  <  -!:■■!■ I" "I"  *
OWI  Ii.t Mi  In
Ml* *'
^H|l. Imii'liiMy nil' i
mri
****
- woi
UMI
l*it-
of V
..*!**  '
*tiA
***** I  i
*****
Uit
****<
fiii
tn
*.•
VfttUMt -I lbs W C T U
Tl
Um
hfti'i
**■■
Ikl ii
Hn*
ll* »
■
r . iv. rutattl
ij
i  I* ll
LAYIKU THE UIS I RIBlll IUN SYSTEM
■
|
****** II	
	
NOTICE.
I.,  iiu-  Bupromi Oourl  ol  Brill ill
Colt >n
ttt it it*,  •■/  ".•  ■ ""• ling
im-.  I.'
l,,,i .„ th, mallei * ».i I Htm*
It,  *■'■   H.a' ttl  I tig,  Vl"
I I...I   *■/  I, 'a  I  ' ' '  I"
V I- IN ni i:i.Hi UW K.N  uni
.  i
■
■
! .   ..
- ...
|a ,i),i.i,.. i
!
'
■ | i.e--, % |i| vm i IUN
 ::-[■■*-***■*■'*}*■• avv*..*„*
Bank > Montreal
Irll'll.M IllOOftOOO
cooaooo
A  Savings'  Bank
Department
UM, l.t a.i Laaat
-
I   «.B
*
lla
t»-
*■ ■
t*.
E:
l.
l.t
la
•••
~TT
ISLAND LULU ISLAND
 Ll	
•••
In
|l.'ii|„*i'I.V
In iiim lis
Thi,  .
biilnic .1,1,1 ...  .
ill till' I'lill Vl'llil'llt Hlaltll
111 tl VI- llt'l't'H, Illllill ll
it linn i tlm iiuin urea
fi,.' it fruit or iiiiii'lti'l
Knriliill.
Tlm Kruviil rimil
iiiiiii inu witNtwnril
Iiiiiii tlin ni'tv Lulu
Isliinil lii-liii;i- Irtitls
ti|i to thi. |,rii|iiii'l]r,
Ihu, |ilni'iiiKil**'illiiii
ii iiw mliiiiti'H drive
It UlU t llll lllllll I'll llf t III*
.illy.
Tilt'Iiiiiii Im iill itiinii-
ml nml unilii itilt itn
tiiiti.   Tiuii'  1,  mi
better  .nil  in  Hm
woi-1.1  lot-  general
Hitrtli'i.nuil iinii iiiii-
|lltal'» ..Ull It, .illlNII-
„..a III It livo llllll lut
11 inli is it nni-ttit-
ulnrly  ,-liitii.I,-  for
$200 PER ACRE
()m--tliii'il Cash, balan
ir ii ,uul i
months ni 8 per 11 in.
5-ACRE LOTS
NEW BRIDGE anil ROAD
Leads directly tu thin property. For market garden
|iiii'|iosiis this hud has nu superior.
KHi'iltuiiilK |iiii'|ni-i-i.
Anuoi-ii ot tltlsili'ltii
ln.iil lnitlittillytill.nl
will iirittttii'i' until-
iiintii'V in n yinir tlim,
(un or tw.mly iiiris
of iirtllniiiy iiu niiiii;
lautl .inltlvntinl nftur
(llll  lal.lilllll y   lllllll
mi'l imil.  it.  extra*
iiriliiinry |„ oilu.it 1 vi'-
ni 'ss Ih ,t |innltivii
win, ,1 111'.
Hni'ii t. nu ujt|itii-
tiinity lor nny uiiiii
tnnitiiuir.i whi.t will
iiH.iiil him it lurrn-
llv.i 11 vini! nml it i-.iiiiai
iliitl iiuin'. It Ih uu
ii|iiiiii(unity not lilu-
ly tn occur iiKiiiu fur
ii linn; (Imt'. It in
Inr ihi'tiiit'i' Ihnu un-
t'li'i.r.'il Itnah liitnl nt
»Li nil i.i.i'. Oot Hiimr
nf It.'
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
tn    .   -    lubii rt.liiital
ll
HI   ...... ....v.
Tl.., _.™.i|. ».if.
Il'l'llilllll  ai lit .lailllllH,
A I
. ,,.
•••
T. MACKINTOSH &
•••
Canadian Pacitlc RaiUav Companv
InKitsi illontd tl Cerrtnt tilts. ,,AC,ric wn"""
11 , ,.««(  I ,*t  *.*!
GEO D. BRYMNER,
CHANGE Or TIME.
OS  \\    M tit;  Mi.M'W    ****
■
I
■
COAL
COAK .".WOOD ME AKIN S
PRILL ROOM
It ne* 0|*"> ,0 Hi. latlilic Iw CHOPS
I
1N0 1TC1K8  C .1.11.51,1,
GOVERNMENT
LAND
T.J.TRAPP
AUCTIONEER
Real Estate and General Agent
Property In nil pert, of the Oily: nl.o CHOICE
FARMING LANDS.
RY A, M, REAM, AUCTIONEER.
JAS E. WIZE.
The Matter
i
' -
• ■
-
i .lion  The fin. -i
. lilli lautl) f ;il"iiit..l In
■  >,. I  is
M. A. McRAE
-
t a  i
lit   1  lat|lt|a tl III
i .ulf! ' it than
.; i.i.'.i.l. I.iili The
iiniiiKii.il  S1,.tl.• ipt ire
" Tin  . //f/rtln /
ii 11  I'i tu Imiiis  Ihe
Man."  ii.'  ltu.1 is
I a|,|lT
M.A.McRae
******* tun*
VANCOUVER
ii i
71Q COLUMBIA STREET
"Ooyal City Market
Xw j. REICHENBACH
Meats
Sunnyside Greenhouses
Ro)HAu.,Mf^ilimr
PROVING!At- OOVERNMBNT OF B  O
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
It.nl.iMii.
Ami "lift aurmtli-imiUloit
ill.
iiu mi. ,t< n< -it
Thn, wiM with fair,
Him lliri'iv Imp (inih nlKiiit liliu.
Kn cla*|"il lit-i Unlit
Ami KH'tliwllipr filtflil--
llun ttml,t .1 nr luiiliiliiinl
IV '
Hi, ttg* ttm,
Von nny npm
A(t«r iimi f.'-ii tui .iiumw.
'I'liiu mi's llm mum
roglTl ii Iml" Al ID *■■*
rdRLV AUTUMN 0HANOI8 IN DRESS.
Iiiuii Tliftl Mfty IIH). Iillli* NikiigOm
til Vint.' (tollman
How don tbi wti   mu wtlfabirikllM
titii;. i« uml 1,111(1)' in • ii "i 'it hllnlf  ilm- u
in *itiiiiiii., wMii pnelwwl brow, tn »mu«
(rn.ii tlm Lilt ii .rn mul iinni 'min*!  "ilirii
iif .liiiiiiM-i $**tj iii» ni,.i.-timui -in .'mil
H, i-lgtlii-l tlii.xiiili ibo pnrl)' nuliimu,  mill'
•mbmola uadn nntl om It fubu i iM*"**
iiiuii lit,*., ilovolni"-.! Ini  ■! llniloiwrt Will tm
dartoi mmlwH^   n  iini "mi'intiuUi
wv iiwinlly n riiK-tllni i *■< tit H ■.( tli. |ir»Vi-
..in •■hw"ii. null n luil*- t-.i-i■*£•* nit.itliUil
\ K"«n "( wool tniii.iiri miii timjHiri* tt-4r«
ne it il Hii' iln nf nimtnor mil, Itinrav.r
imp it" i'"'• "Ui-i{.  Hut *t ■.*..■*,• tti« ni.*
.pUaM-BMllll . - I ill  "* Bt Md niiii*l Willi
I'Ualll'll'',   lllW tll«  |l!uMl*f  tll*'  CIlUlaMltWy,
irin^lit-my nu*i Iiiu mh KUluniu bilUt a*
iMllll-11. t'lV.ly llltl*t .i|;.ll*a, fnf il li mr
li... ii mi tun iiii.-i ■, ii.<t tin' ititt|itiMp<ir't
llll Hut intkc ft K-.wfi wnli ft kliif'i ill'
•uiil Ttit-io triiuiiiliiaji irt.f iu.1 form rta
m*4ti httdim rt Bttinrl fur *** .... t null
>t .1.,'f. iitli (riuKtikaottodIn ttm net. Till
I.MiliiiK iii.iv Im itriliilil irfMi ttw tap Of
(nilirnnl  In  |itititt<l erftllu|i.,  Um lu^i  ul
UllKll I'Vtl  ll-Brl|"lUlir  Wft*/  U|l  tlw   atkllt
NuwlItT "WiftiiirtiU t-i tiff-Mtum! an at-
I II.. »l .'  I 1'.  ■'  tn.a llai! .Una.,
Vrtntrt rt *xtty 4*mtt\4*m. utlt, ctwullk
•tnl l-*J>-tM m,in, rtpvltXtf tn IiUpI on
r I ■ tr.iriil, ftiil ti iiliiu. irm,,'.trm. *i
Jrci-li.!l]r ibn iliftbl') .uiniintr ppm* lnl_*n
Bitrvliv* i-ui.- .i»tiniin fti ib* uw ..I u.« ).«_
Itr*l«lt«* or itiilMlhftl urniuiMit ifib 'il*i
rt Uw front "t tbt tlrvw (ruin lb.* tbotik* •
ti, ttw Um _n4 *r* n|i|.l->*l tn tn* tmck i
tlwinmii niftimir. Tl.*-«* Ut*i^ll«ftr*nnl.
i bntd tMnr.M
J  IH  '"_  '  *   I  la'.-   .1 l't  III  ft lit*..
■ ! llw **l* **** \U*'f *.** Ii^«i_bl AMI t
tug****! ***** tht* Ut.iu_ iu I ti,( _|ttir .
.ft. b tlii.ifc.-l Wllb kg**** *Uh filni-  111. *
tlw tm**t* only  rv^ulrw  tntntuintf ****
IitHmIIm at*  (wUtml *t Uw *****  **A,l
bBU-ttf| '"«• "f fftil tn Ann ***** m
r:  1.
llii.it !tv t.. ii*. f id.. m*ii ivnttMiionl. ii
ll ii ai j""- i -iw i' r>- wM (.tb.iiattiW,
lrtmnii>v. ■ •■ ■ **u*. auIm •
rvlt ii *t i * *Am t:*i • ma
nwtrvtltttr.-i.at l.v-.i. iui * *^*r*am*i
Iw broufbt Ml uf ilmr Ma* yittm* It
.Wurata bottom til irrwfal Mmt ibt
tmt. witb »»• '<T»*f IP*** vtm t** *****
***** hm Ut* lurbw *X*Ml tbl inibgU
ft-.t -i-.t.
l*rtf*ea ar* nt I * h pisui *******
imr rU«twit-i tn! ila'.^l w.u n tm
Uftbt<* frill iWptl 't'trnlWi itlkU'
rtmtM ta « :
*\   1.   ,.fl-|.   I ■(!  U-lb-ltUftltUW
t*Uit*kini'(iwi*" *i. <tntnw**«.
itufn**) bai i^n- *** ********** AHA
mt* 1*t**n Ui*. --lit k**t*
Hit* ud wiill. ratn-i**! *_4 (Mtttnl, in
ttmllf la Ittvr f«* •r»«,-n*i« **\t*a
**A ****** Uhl mm UmiIKiuw uf ***** m
MnburoUlMn.
• in .iU) wry mm* pttmi it ibt
•    '   * .   .   iMItl
Km* pm* Ull tw* m tbt «b *.4«-r **mi*
, l*e aa** In tb* *****.
T**miPU*rtt*HtrtiA*A iMttewti
tiiwtt- rt a mm 1*1 ****** pmtmt Iml
•;.**;**
ibll it -MlU*w ll tt wl ****** AiapeA
H**iA**te**tm ,m*4-i*AH»**UtU* mm
tmmm** Um* vtl n4i«ii-> u> *****tA,
* • ■
•*■*
rt*
i km; tin Mi
i ii. '. ■  51 -Ntil V******* *t*a***l
* -
A. C. WILSON.
 l-l.r *...»  Va«* '
LYAL Ac. C0'
B00KHELLER8
*. STATION ER.s
HAMLEY RIOCK
OPPENHEIMER BROS.
WEDNESDAY, 15th JULY commission merchants
At Vancouver
\*m **•** •■■• \
At***
• . -
HU***i*Um*Ht*itm'mi* ***********
mum, K** mm* *rt*l* ***** ***** rt m*
■ - i*. ~  a*i*m**m*
i .m*tA*t*t**ha ********* rttml
*  • iltbMft
• - , I   ***  ami ****
ACRES
Wlii.l.-iii- H'll-rsm
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
P () Box 207 Vancouver. B. C
MM* *** 11-«. «l Iht • mmi* Hi
not Ilim*.in*   \  *
'
i nm nm
..|..i. it tli
1*t, U**- ' *l ■" **
■
ri*rn.f  I'lii* dM.*- Nnnldlaii
mil  IMtHfl   t'l-  lH«t
mm •*•* tiui *•**•** u.i- *ii*n"
Im
m*
ti*,*. li-l*. "* mm
Will'•ni..  **** lir- Im miiii hmt **t*
fan i * f,.in .1. ft a* Irm  I'liiu-  ii-I-UliI
m* ■   ' <-i'ltn- *!i.it-Hi'- mtfll'. ll.'
Krr iml Un- ftlnt.mil Moon toil i i
Hrrn  Mt*|.i**.l  lln- 'i ii Itl **im* h*,
m*l*  I'l'"   Hr'-  lafi'-t   "f al.-l'tiT   IlllliP
Uh*.|.,. lil'lli.T,* ll, iMltla*  Ittl  itl'l*".
v) ,,. ,«aj In
MH*  "t!l'l"it**'.>  .l'-.n.
Kv ■  ■ -  »!.■■ - in  iImiii 'i  ill
4pt, i . -- Uiii ill-dim m
mm .1.—tit-  ullll tn  M«t  In -
Bill. *'l"  I'-ntc  "1 ilotnlllloii   H  I*
tm*** lohtif t iitt-ii.i Ml, iiu •
What l.a- lil* uin Unu uul iltoil <l Ui
A pDOft   Tl.r  tl'-I'U  ii in  tM''  iml
H|U*l)i|  Wln«i,  iml In- |>iil* tn I"  ,
****• I] ti iMtlt.ff  iiili)fit In RH I' |
Bifintif
Pishing Tackle  BRITI
nnt ti
(ion Repairs Pimplli Attf-aded ll
CH AS. E.TISDALL
al'NMAK. H
L.ll-
. HI,HiIV,I
.(•aal
VANCOUVER
III
TIMBER LIMIT "G."
Situated .ui ilif north niilc ••! Burrard Inlet
H|.|i.iMii ili< Cit) "I
VANCOUVER*
A. FORTUNE FOR 1350TS.
loTII ASIIIAI. I'KAWIK'. or TH! NATIONAL CLUB
CONSULTATION OS llll.
Melbourne Cup of 1891
.   _a.. m IM—.I-" ************** •**■ I—'*—'•*
B*Hta-t MBBrBafra.
.«'t..aa  t»»at».Jlaj0l»t,a-.
.aatrtla.  t.aa...  .tta,  I.  l.a  **,M.
I.H-aaaf III
Altai *.*IU lata IwtlaaH atfaa4.a-aai.
'  :   .1   ,
•   ll,'.  a-,||.,.a1  It. IM
tlalat,
... ,if, ** S,»to«,a
..ill hahaualatlha
ILtulaah laa all. .1 lfaa-f_al«u . Ml at
IjalUlal tab, U» ttl.M^ IIV 4~-i1 llat.
tttataiat. it, tha |.a*|. <4 tl-aal*attll
lnllia|ti,an|allltaaaW.iB-r. •* a. .**.**
t*  Ma  ..aWialB.  atata.  . .tlmla.,
■5
.,*- " f
	
 ______
laaafaf (a., .a  ,«a«.«aa.  HI'I*!
.at", |,  a
am**, f*m    tna.am  n.am.amm
The |n«'|'* rtj will !> sold in loti ranging from
•*  to tu'.- ,n i a". aiul its i l.isi |iiii\ini
iii to Vanoouvi i alTordi tin-
QUEENSTOWN, B.C.
* ■imptlam*
tl* Itli.). tm
McPhee Bros.. NO«  WAflK
8bMMi k Boatbnilditn SnEPARTMEOT
BOATS FOR HIHK
tlfyontl Royil C*l' Planing Mills
Nrw Wfslminslcr. i.ii*-ii- rf.AKItm.Ultn* —
 ' t* tltll.. i.|a» .III laltltal .III 1
B. MARSHALL
tar to MP* laa.
..i.i iiiiii -Tiiriir
P M.WATSON*00
Greatest Chance for Speculation. i!^_ ™ ™™ —■
i ■ ■
«la.l!l  ..-■ - ' ****
I --,*** »li,
FINE RES1DENTAL PROPERTY.
DRAYMAN.
lalaaatta .af,
%r.l  I.r r-  ,'  ,1  .1.11*1..  I.  i-»»|tlti"rl  ..«
Nrw Wi'IlliiKli.n Cmi.
•Mm .naiitra, Ijmm ,.ii.  i.apa.~ I  j(,, itf„,Mi»„,,. Im. J.aaatt. i«t. I
t.l.aaila ft..,,fa1 !*■,  ..'•.  |»,S*1.  M*
lalal*.! ilkmnlm l.na.alal , ,|„M* a,  Ik.  ■
«, L.talWIaal'*. at,*,,'
in>!tr«ltaaa
. ita taa^a ,a,a llaa. aal ** .
TBI!"-  ■-
E.A.WYLD.
a iitl-timgn
A. M. BEATTIE. Anotioneer.
SIR,
t* ** H*U* i**m *
***** ******* t*
ill lit. **
. J. hlltfcl Mt*»wl tyf*****
Uy *hkh*ri*lg**m*** tlfiM *t*bl.
*** S»*l Imp****** arr KH- ***** lt«-
I I- t«l .
*ml *i *****, em, *t*A ** httr ifcil
mil Ml t***U**A. tVil h ***** (Ail-**-
,  .*K .,..1 *p i* *A*
■*Ar*it*y*mt
tt*  Ti
K\ i-imUtit
tatHt
**ut4tm*mm
,******•* *p t* *** **
Hanson
Get Your Meat
taWt, tt„ln.
IU  I Rt
it I t w
r  >■*
(itm
M
ANAHAN
"___.______»
FRON T S3TREET
■tlCIIITS EICMHC-1
taiaalj. r.«tl|,i.at< It,, rtv. ,**. *
Una. I»la~ ual >-v .IBill. %aa»
rf-aa.lmmu*tiUal~iMat, (wMatk.
a*. U.Ma.1 .11 tlt.ta.. fm,**
.11 r**y ..rnt.i Halt aft rt*
af.__ KaaattolMlft ... laaMlal. all,
' IHM .mt* t.*t*U,*,
-.... aia an .atrtaiam t,
II.  la,.... ,,.  |l.ltltt..|aa»_.
mm* ***** Inlww. *a 11^ ...^it m
t*mr. Hi lla .liailiat-Maai. Ua* MMa at
aamalall laiMlHt ..,rm,mm*. to lla.
lavaWm. a *.* .1 a-l ...k t*
(.titilit. t.K ia.lt. ..-ttia Mat ataftaa
bt-faa. |-if,.l-J-. a. |.aa. aaato Wl-aiBf.
. . ..ftlV Irt Itaa ...at— ***,*..
Iht, ili',4r,lttl |*a^.r* _al aaa.il.aaal
«»l Um ut+|_*al. rW* M> aaaa. I.to.
1« hUlrlf |lut-. itattaa. .f l)t .la la.
ttt, ha-fLf-at-*-. I» I. HaaiiaalaaWt, *. llaa
paiaflf. at rif.al-M.1 ba rtta^t Ibi <*«■
■ Mar Ir. IM «,»•.•-, .•ila.f lai Mt
alratiiiK. alki-la I-ilt'luat. tn*m
.Mbr.lh.tral l,.~. a>. rm* lata"
« V |t_t| ll.a ,tnaa. i, ,a.-.,Aiaa^, ra.
•fr.,lr.1, ...lataa. utt tab- k_a Atoa
- aj.iaV4.ta. t*t«twi»i«t tr*
to llta wuhMto. fUlllb-B-a t .1
taM, Mm ia Uaa paaapia. lit Ira. h.
- rtawttttttaa. lit., bftalbl aaa.
•.!.«< .llbalBMll* tftra-t !».»..,
Iffaafl ia taa- rpirta ha|t-*. I lar* |r> *Mtl
Mil rlmala- *wMbaa israiU.
•aal«|-rrl I attl-lllllW ***.  *
llall.,-«K*.a.
■','!  . ."  ' It ll r-ataa.l. ,a.1 ra .tint, lata'
I   I-*,.'' -Ittt, MY ...» ,V .at. .  I.M
UOUORS AND CI0AR3. t.'."^"^ ""«*—*"""
.tVi-im-* • *. ***** *** mm*
Tmtm■■■******, ****
*****! tmntmm* *amti*mm*i
• -c*f*-'»i*
! i •>■«"•
■ im *rr*ii ii r--
tgmmm mi".  ....liUl'Llt  NKW  WKSTMINSTI-Lli. IIIUTISII  I'dl.l'MlllA. ■"'HlliAY  MPHMN" 'll'l'Y '"
OGLE, CAMPBELL & FRE1
FOR. BALRO-AINB  Hm
«()»-«! I Columbia Street
Beaded
Visitt'N
and
Lace
Dolmans
at
Cost
L. J. Cole & Co.
Ki'iil lisuit.il Brokers
lllSIII'IlllI'lt. lllVtlHtllltlllt
"" Uuiiiiiiissiuii Agtmts
i
. i' ml I Mill A KTllKKT
HOUSES TO RENT
' *  *  *  *  *  *
"~*    *""   «    II    * ..
NKWS OK THB OITY.
law Aatv.*i a ...i-taii-.tt■
LOCAL  lllll.Vli'l!
TO BB, Oil NOT TO BE'
I ta tlia Qnaattiill Ciaaai-analaa,  Ilia
Uitlteralty Haaaala
.1
A, itil-. Iff llat- N.itiiin.ll
ttaat Assiii-.inii' Uu  ul
1. .'I.lii.l. .Kill ttu' till' aJ
    J 1.l.lll' i..ltl"'.
Valllll  lllllll-,   I'll'  a   I'll
,1,1,  tlllll  l.a
W.F.BEGGS
llll  Will  KNOWN
Fill' (Jllllll  IllVl'lllltll'lltH I'.lt 111
Real
Estate
Brokers
A|;i'Hts QuQOU'l IiiNtu'ii.ii'iiCOi
I'l/(If
75CTS. TO ^5.0o
I'ANOY h.ann\:I"u
J. E. PHILLIPS I
w
<
X  » . I.
Clothier aud Hattei*
.,,   ,  „,,  , UiiitaiMl'' nit"" »'' 'I"' tt'1'11'*'!'"1*11 »'i*l Umitu taa, 1
itl (laillilillil.t atlt't't * XLi. — " -^
GENERAL BLACKSMITH
T.OVENS
■ .,,,,, i,.i i.i.i
MACHINIST
•liaaaalaaaa. * - a.  II..I I.r.
...   ,, ,| ll ..-.j.  i  .  -il i i'-'
.-I- '-■!	
It ii ii llll
l\i l.lll: 1
• a
	
	
. a a
as
y
l'111-L
i. - .■
i
.1 i.i i .
.are In in 1
Ml  ,\  <al   Sl
I ■
Sa.l,.,   U.I
.   |l
■
I
II
nl
nit Mill in
■
■   .   i..««. i ■•'■nl
.„,. ,.,r;."t...   .■■■ ■ it www
INTINIIt!
»
___	
M, i,m.ii  I   ... 1*111.   I-
In   |   11   IJ.    -'
I
,., , lull,.- '.
ml ii) n." •*
'
,   I
|
■
. ...
:
'
. •  ■
'
\
I
.itiHtil  n    . u *****  .'•    I I.IVI
■
**■_.'■'  I lit M,l  A   Uir
■
I
-
-
•  ■
LUNCH COUNTER
0|*n 0*f mil  Niftlit
[re I'lvain .uul Fruits in
their Season.
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
ill li Si & 6
REAL ESTATE
INSURANCE ano FINANCIAL AGTS
 nti Matt Loan ik I
Pies, ami transact all buiiea rclalmp. lo Real M.
i
'
i
DODGE WOOD SPLIT PULLEYS ■
■
■
'
1
■
Y
TU
S
i:o
1
O. P. ST. JOHN. Manager,
.1  V .-.
li 0
BUSHBY BLOCK, WESTMINSTER    II GOVERNMENT ST., VUTHil
s
I
l
It  II  - 1
VI'
at •    -
It,
'
"
'
tl
l.l.la U..H
■
Tll Cll» «a,.a,a
DRUGGISTS
t
r
ti
-
J
_
■ "M Ml.ll -si
AI __
a.  .
■
kii- nu.
GENDRON BICYCLES
CALL AND SEE THEM
Hll
A0ENT8.
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
•^7-qods A* PQLLEY
I
LIBRARY BUILDING. COLUUBlif
FRANK'S
am
Uatttiltin ait
11 Statin Parte
COLUMBIA
Campbell & /\nde
hi i a  ^^^^^^
HARDWARI
COLUMBIA STREET FOUNDRY
m REID ^CURRIE
" liAFite
I'liitii- Oil.. Cli.ri.iiy llllll (,l,i..laiii
IIW I  illl  \ I I \\  LINKS "I
I 1UP.I 111  11,ill I
• * NEW GOOD-
CONSTANTLY  ARRIVING -  Km.
Is- ll i L'I
■ it.tl ,|,.i, .ii |;in Kl KV milu Iti.iii;  _
w
II.tli I 1. lit.. I.
-   1 S-l.  li
caa
Cb.9
I  . . ... laa.
I  '  -
-
_«_fl
*\lim3Miy
Fimtiit ail Hm Finaiun
K. i'i
' Itlill I I Jllllll I llllll
; -II Mitiitil
...,,.,.. tn iitiant  till nil II
CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON  EASY  TEKMH.
Wf iinvi- th.- large*!
.link nl Sllvi'i-u-iii-i'.
Cl... l.s. .I.tiili y nml
IlllllllB.llB,- 1.1 I It.  < ll >
DAVIDSON BROS.
Pi
W. J. KING
*aa**l  O'laat'i--   **  '
*m. im. ,
5*3
I'tV.al  Halt
•ft. aa»tta- tail, f .all*.
It llll.t.-.tl
I  l tan,
S.a  ■■
1 .lal.lat ta IM laUH
a
aal,--,. .., II. .illHa.il.   I-
I.
"I Daaaallt I. rtl
-
RAND BROS.
SOMETHING NEW!
II. MOREY It CO.
-
BOORS, STATIONERY,
„i-
a  i
i ,sr 1 ...ai,H
,(, 1.III..M a.»,r.
B
onanto Grill Room
--..«" f
__________________ _. 1 t**i u**********
'*  ...•..> ...ti Wli M'i"
«> i»' M, \\ WARM
ifMMM
Al.rKED WHITLOCK.
Prlri-. IIIMI In (WMI jut Lut. Ti-.-m.. niii-
thlrtl i ii.ti liitlii,,,,' .1. I'..' nml IH month.,
nt H |ii'i it'll'.
RAND BROS
Real Estate Brokers
iia St., Ml
Mowers
Binders
Hay Rakes
Sulky Ploughs
Walking Plough
Hay I'nrkii
Sluing Tooth
llairi'iiivi
Dink .m.i
Iron Iinii'
tliiniliiiH'il
Drilli' .iml
i Seders
Stationary ami
Form
r.iigiiitw
BoHors. «tc.
| Ploughshares
Lois of
Extra
Pirn's fm*
Mowitrs
Bittdon oic
On liaml
OKf't  llVlla  -
....
laaH-lMt, Kwlwl
E.BRENCHLEY&CO.SSS
..  , , , , Hll.ll, mat***

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354059/manifest

Comment

Related Items