BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger May 14, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354058.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354058.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354058-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354058-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354058-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354058-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354058-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354058-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354058-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354058.ris

Full Text

 Olliciiil UMfttl
WJ.WALKER&CO,
imt, mat u
M,.-tV WliBTMINBTEIl ■  11. p
Mil KH lit'
W. J. WALKER & CO.
inmon tt, aaw w.tTMii.Tia
DAILY TRUTH."
LOOK OUT FOR
NILW  WKNTM1NSTI.H,  IIHITISII  COLUMBIA, I'llI'ltSIIAV  MOIININd,  MAY II,  INIH.
WM. BAIUIE * CO., PBOI'METOBB
iiii-: i.i'.iniMi
T
■I '«« DRUOCISTS
Real Estate
general agents.   Patent McdicJnca
 1DRUCS
On  thu TiHiiiuiiv  Liu,.,
Ijl'sI Speculative and Residence Prop-1 it;
,it\ \tt utliti-il.  Particulars will be    I>tuquuuh«-., n_Aitcoluuiua
given in .1 few days,
Hill  fl, II- llltl- k 1,1, 1***1 tl 1.1,1 M  . < lla-*,,
A tlin' 1 laa | ■ limit r.i in a ifit'at  liirg^______——_______—^^^^^^^^
'""if.-i-'i- PERFUMES
■..miii ii.-.iii,ii..i.,.  ii a-i i  rtsruitiB.
Vamoti ItU die,
\ *,„,.:„;..„*;;:.;;:;,,i     Toilet Articlea.etc.
I.llll I ftlll K. Ilrllla lulll" nil.  Hook. I
TO LET.
'I'ivii rroin *mi a nu 1.1.i.u
Macpherson
& Thomson
S. T. MACKINTOSH & Co -
Ri'iil Kstntti ami Itniiiriwrii.
OLON'tAL lll.'H'K.   NILW WI-STMINS'I l.l', II. C
HOODS & GAMBLE
Land Surveyors
H1LAI. ESTATE ANO INSURANCE AOENTS
i,tn it in i.titiiit i mn ii i.i 11 ii.. ti hi 11-in. hi in- u' i
* it, iif I'luiiii'ii.i i u.i.n!• hi i
Hi'i l- HI-l-'tlAlll.tk *^B^^^^^^^^^^^^^^^^
,  If  a,,*,.*,,,:,,.. I ' KI...I.I...SK 17.
 ,«,, Natalia llia.l.    Mi, It I 111:1,1.  IT I KN II IM K    It, l'i
I'm a.t.al inir.lntiitl ,11- 'III  II. fi am I* ... ,,,,,,  ,|
Prtcea  1100 tu 11,00  |tar lol.  a  ....  lata,.   Mb|,. bb,!
(JintrailllB iiii a|ipllteltiiii
M
OWAT it T>
TURNE.IL
I
OENERAI AGENTS
* t..
11,
A   .  i,...|ifily in allj.artt ,.,.,,,
C  , tmi Oittricl. iiiiaii.
FARMS Improt*. mil Un-
SOUTH  WEST-  „,,,.,., ,.i,..:,,
.INsllLH tnd  tump ilioicc ,  . „.
.« I 1.2 -lift lo 2 1-2  ......
I'u..  Ailili.nm  In
-,-i,    l\   .   ...Ili.llll'l'a
CONVEYANCERS -"-> FINANCIAL AGENTS
H.PORT&CO
Suiii...in. iu r. O. STRICKLAND
"iii> i.
W00D8. fc OAMBLE. Naw W*..luiiu«iar. B.C.
m  n    I  .IIHITISII LION
To Smokers 3 -g^ I
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
DESERTING PABNELL
AiuiMi".  ut Itm Imli L.iitit.'i'a Mml
Illltlllllllll   Bliji
|Mirt_ra
ABOUT TO I'OKHAKi; IUR BANNER
Tl." Chilian,  ul  Wm-  Hun  Be-uiue
Sudtlauly  Mur-
(luruiia
AN  IRONCLAD  UKHK1U.II  OUT
Th* Jack llm Hi)i|j«r liii|iitiit 111 N*w
York   Ki' itm.  Puttl.
lulereat
In Hi in, Mi) ||  Tli* Niiiiiiiil Tttm
Laity iiM-tl* tbal * III, in • r*i .1*). .in.*
1.1 tin mini 1 nil-mull! itpporttn "f Mi
I'liiii!! win riimuflLw lil* iti,i|iii,'.< to
tin t*iiiitiii ttrtnutol um iwUtnto.
Tfat l'l|«'l, IihW*V,T.  t*lli,.-l'.   I
tbt man* nf Hi'- [H-rviri rtltlTld *<•
uUifflii Itttll wiih »i)ni| lbil ii" '<
m.* ••( ffbON loyally t.. Hi  I'atnall at
pt***lll l»!lf\**l I*, lit* i.lti|ti*itl.,|lltiii-
||m I UU  III  HUM
Ski*i,l,  iii*ni• *f«  ..(  Hi*  |l..i|,*  nf
it'tiiBii>'ii in* i.ti* •tiif.-iini tram It
lliiptiia, lUliitll tlin lilnl t*i M alii' ***■•*
it.i,1 Mi  'I  I* "■ . ■ dettlt
llllll  CfcO-IOfttM ftMl  I-a-tl'l.lll*  III'
ftrij om i-*-i  iba ■*■*'■-i tbota
lh* t.i.raiil. ti 1  ilirtti  remit  nf Hit*
H'lt'ii-"* rt ttiltu*nia
A nSAMUl Limn lit
Tb* iiiiii. rt Kilt-it"' rttlwdty i-ii*
ll-flllj  rbirf*d  Hva  p**  ***** ,"  *U
*aiairi., tad imlir ibiiii' nd lo ftiiti''
,1 .- ,i*. milttti tbt ta
Jaci baltf. il lai.tt.L*. in ii.iiii ibt nt*-
it*t nf ib* nfBim itt* OoM iirtmiii
to, .mi fr**m th* Nbtlwot, twtuie tl*
.' *;... *.* .*.    4 * *   lit- In fat,*
Clttnee* on Tli*ii Hued*
i.i ,1..nn  Mii '.<   M V\
.i ffod    th*
CtUnlk mti***■!, aa*l a ituatWr uf Kuru
petndaau  1
• iwl  tMlll.nl   t.»   tin   . || Itt I ht
• II* flaMllt bulk* >
Lbt  1 1.1   ll"  Iim lb  -ii iblp  In-
tttHtul i-ai bm ''111*1.1 ■
futtbaiih U* Wt*. Iiu*. lit puitrfi  Ibt
lil**|   **A   I'l-aial*.
!*• ill *.I a
Tbt Iif I. "  •
Vn onun m*. iv .ftllewtot ii
Ibr  rami!  ut  mt*p*  At* ■
U.itiibi mile l.,ti»it  Na  n.lll,
t ■ -  ,,  , ..,.,.
. 1    . ...
.   . . ...
*  ..
Treat., I
i<; .-1.1,1
lltl  11  It'll). Minbil,
ll.'f  Mar*liul, SIlU'l I! H
I CITIZENS' UEETINti
1 imulbli Inm
iff.
ml
nd
.   ..
*
«M TlETJENiManiilitturer
 X-.A. T H .A. M
D.S.CTTR.TIS Sx CO. estate
615 FRONT ST., WESTMINSTER
DRUGGISTS
a«l
Bj.raii.rit*
,. ,..,.,. * , i, i.it -
DESTROYED BY FIRE
■■ala ralahll.***
la ba.iai-a*
Hantaan-. I'aia... .Ml*, rt,-
H. T. READ & Co,
ll: ACRES: 20
Oa tbe Soott Rtmil.
 1 itit   Iti.al !,» iin.i,  *i|tlrml„l toil  Ito'
|. 1 .,„■ in, oil irtm,
IB. Mackenzie & Co.
1EIEPH0IE10-6 : : 607 COLUMBIA St.
CHILLIWACK
Gr.-at  l'nrr.rrrr.1
Auction Sale
ON THURSDAY, MAY 21
,\«.|1|.
af lllllll* l< * ■■■** ****** •**, IU mt****
*, .
■
■
|*|  SUMPTUOUS FREE DINNER
llBra m,*.. ta -a.  .akr —trrta, |
t.l *a . |  '
nil tI,Ta
A. M. BEATTIE. Auctioneer.
Hati i i * i i i i i i ina
<<„■  ai .vi..
QUEENSTOWN. B.C. H.G.ROSS<feCO.
t .i,wM tm 1 ***^r.*2Z2£.'tfti8X!!2*m
*««Mhl   Via. I M.tallr*	
OolataMa »U Raw Wi-aimiti.lrr. B.C.
REAL EJ4TATE BKOKEM
****** iwu Mms unmm
v.- f*m v.t
j ********** ib* i*n*4*.t ** *** Hnt rt
* ■
\ ****  ***** rt Aa** tb* It iri-
******* ■■■* *  •»»  rrttnlai  aad ta*
,"l*    |  »,lr(  HJ-.l   kl'
Ibiat •lailllM  (Whl t**m*** beM ••
ait***-** atfel Kmn IH*
■   |l**ttfc*l»
***** a ****** *m**4  1%) tbf }*** **i*
eiadi|t**ieia#e-ii*f  lt,et,Mt*.  I.  J
■ ■ .
a
let ltd la !**• «*.*, mttmmm rt Ibi* i>ttbl
******** ttt-ai IbH i i*.Ji tilt*,
i .- . ■*. i. ».i .- aat !»»*i
*lle*t *t*u** milled tfctl be taaad
diet* al band la ibe htllaai ******
Itu*, (*«* ||, ***** Iba ****** aa*
ttanltfeaMa itett », **rt* lt*m*t}
H* I ***** Ibtl fthtbl. lh* ***** m
m*ti* ti *** 4m* rt ***** tl **m mmt
ibe btadW 4 Ibe *«t tn t*r t***r rt
**t. ***** mm* latin *pn**t *****
fie tlaa t*fnt*-l **• r***t ***** *****
t**m m lb* H4, tad ia mm I*, lie
lata laValiledlb* abut Ibal Tt*mh*
St ****m*H* a*******  1iieb4tMi
am a* at lae *fcit1 btiltf Hm*r*t*t*tiy
eel aat ** Ibe t*Al*t ***** •
tm*, ******* mg**A*rg ibe *aedillea *l
****** it aad tl, *** Iba tmt* aa ifca
**4trtlh* *****. th* ladled rt ***
bfcUe Hi tew* It. ttd ***** pn*H la tlr*
III MlMl RNftt
*tib*»* aeie lid ***** tm *** » ******
*mti*t **** *****   IH tb***  * I  ****
tnm fUM**************
| -aunt. ****** «■%•
tVlkt****!    -    III** I  *».   «(W«   lMdl|
. r**M  **m*t.  aad
ll-db Taiif ibnd
•hjti i
tHiailp W  Ht-tK t yawad  ******
,,,,..* ,-. .   a   -    .
HaAea  %**»*  Tnt*,  1**m ***** rt
abitfcab* ***** Itlaattt wb ***
K***y tMblHl t**r ***** la Ibe l»ai
*gim h* Ibe tl**d }*i|
T»* ■•■.>• a.  •
IMI'"*  a,f*_I ****,.*.! h*** t*
! Tt*i** tad Ktlatdav. Hai fl  h tad
j *• tt*i*et*A mm. *m*4  ***** *<** tmatli.
' a* -MU t* bei—d tb* femlai* rt ifc*
- t.i *,**-,  i
{ ***** laawd* |aait*ai*4nittlttUaai Ifca
******** *#«a*iifai*i*a *•' I
i' H,'-» *»*•«  ******* rtium
*
' . ' 1 - -   a
Uf, tb* t*at*  i.t
• i   iadtitf 1t*m Ibe fi*^e**i
} aelbam* af i|***4ti». ibe iiaHiiaaV*
•    *■**•■**  Ifcte  f.**!—-t   b|'*-I*V*
Hmt* ib* mrattl  ■  ' -  .■ *■
»-l  l*lef. litd  aaeell  urMtleed
bi* lt*ie"e  "l*t  *****    li-
*tH*»l1|*-«* ^***t1J|»!| ***  It "
tad I.U  4e***t**l I*,*   -
iMtb   I'M ******** at* .**<**,•.
*   t  itva!*V**t a«<d liap"   *
■leiM'ilVKi, ***** Ib* ttatied
j nav«t-rit t*,m»* mtmny *t***n**
4*' ~*4 imp*,****  It fan. lbt ****
1**m ttrt la la«l. U rt aaaiaal
I etna *a*e   Tbe bttnee tie «|*vadid
| *ft*t**** ltd mrtiy did tbeii ****
^^^^^^^^^^^   i'i|.irin
llttlllllll    I,-  ,'!.', t    t.'.ll.'il   Hit,    ,11,ii   l(,.l
iH.ii,ti iii tii*> iii,mti Ineludlui Vn,
eouvtr, .imt ii.ni- DrgtBlitd a int* num
Ihi ..I nm  inli,i.liiiul« I.h1|*.|,  unil ft*
port iln* iiroiptoii o| tin uriint  ui ii,„
.liiiiii-t in !»■ mini tlittiriiit
MI88ION  CITY  ITEMS
■uilaiai  Olantai  Sittir  Vuit-Bn
ra. lllllaa «a,t.lr*4  Building 0|ira*
iluai ■rlik.
Uinioi hit, m.j  t.i  Mi  I'i nu.
tlil... of Um Muiii.i, lily llii.. 11 1,1-
riilli|il«twl  Iiii  Btt  llOTI ull  ItllUlV
ilretl  Mi  A  Vi.ti.  In* d-tptnt-l nl
I hi* bitli* lii* rl nt im. i.«i tn Mr A
Tri'tt.wwa) wlm will • irry ..nil.* 'nut
atMll lli* uiil ttai.il un ll'irn* at*iiu.'
Mi Vi.ii. _iii .tin,.it* di,.■um. Uatu
...
-Mr  lt*Mt*r*.  wr  Mt  tlti»ntlih. ll
bulltlltit a U\*
||*ai i. trtntt mil Hailn't .'(.it
Utt .i-i.kiii. '<f VkUtfltdttlvtnd 4
Itatiin ntdtl lbt tupteH ••( itm ll I
ofTtnptrun i» Uh optn bout bwt
i.' .■■ Lmvui  in *i>tt*i,[ i-uunter it-
III-til.Ill I IH..'  Itlllll-ttl*  |*artUt>;.t|  In
■  ■*.  fair  i**'i.ir«r i rltwi ami
irgaiMMti on thi*  mitrb bickniyed
■
11.< iK'.ii tl. tii nt li il ll* lialflii. mil
llila ll | l|„'t|l.|*'   I'll l't «  f'tf  *>!' i. o|
".it  A aril bi.i.an binlant mn
< i.iui li, ii,i, i-ii) braubl in • 'it.b uf
'ifeckliHl Uanliai'' a (*a ■)•). at" (mru
1." ilraku It Ui* lnl'1 of ll-lti'n
imtil*
ll.litllbt  !.«•  l--*lt  I Ik I tit  *|-ll*  I
in | '.' ■  i »,l  It*u  »**kt,
ltd tM mul of lln- naw md  Iba bit,
ttiriMi»Li tt* *m uf tb*lr*lialiliaiiii
uf tblt .miMr rata iad {Mtacvtui ni*
Hi
A tbWIt '• *"• I*  i.**>diL-*l it. Wf (*>.t
-  *  * a itaott h*i*
Ittd tu a itoia iU>_t
lbt IwilntM i-itt "' iii* * it
Nklfci .1  t  * *i fm t...
aul ni*it iad ntfaa-i* at,,. I.i,* iniiii,*!.
,   ti tbi i-..t*'tit'*  rt.i-
.1"   it ' ■■[  ■   ■ > It ia.li*l»|t|i|
lb* l-*i|,li!|!kHi nt UltriW  i ll' <".|til <<•
mtiat.1  li. -if I m<*ii*y
, » r   ktlUqal
: ■ ti..i «*.ii
aril  tnf*!! V •  i|  mi.t* *
. a**A >,n* Hi abtrb
lb* iiitt-
■ tba*
Vt lla .M *u|»iu*
tbl  i  1'  ll  aula loan
i.   .... niatadiat  tbe ti|tenlt| nit
-
'f .it* a aiiiabar ml **** **•
i  .- ri.  dftdiettt W
t »vi 11••tint itiwUi
lbt llfiai al Ibt tea atlai
a.    it ..   i,*t.t4« aed lltatdai)
i**aiate«r*d y**uni*»
M*« Aa»i aii T***
a -., i Otat Heeltat
A Mretmi ll ".a U"*i«l i lui' -
b*id m »,*"*».•  mi ii I tttetmw
,  ..'   |ta_t_M_ af m>
|«fttM*  >t«^aiaiat  *** ******* rt
- *  .   vm*
*t t»»ta
tat rt lb* i lak aill ll**» be ,1 •
. ■
.,*****
r*  Vnia iin.i' tbe Oil*
A attl id »i*«iutii*  at* )e%letda|
«t«aaitd |dt*ed la tb* brndi al tbe
i.  Ml  lb* rll*; la Ibe
-
afc*r*ta )•*■ ( *• i»*d tdaltut
la. .   .
'
i»m   4.ni.-. i   <ka*<la| Ibt
I*I1|    laadlkC fl«*B    tA
Ht    l-aatb ****    a* MU
folia ttj*ptli*-, u* r**titia lb* rllf
, ta| (na}«arttbiti n *****
tMatJlh Iimi 1*4  II-*  (ill. tad'ltlart
dtfbaatea*!., tbe deallwti ef IbeHli
ia itftid h* ibe t*t*y *** *** *******
A  Lajrgt AHitinililiit:**  uf  ltnt.'|.iiyi'i*.
Htin-iv,. Im*. Niitlit tli"
Btpoi t
Ol'  THE  CITIZENR"  COMMiriHE
Wlm li   Provokm  a  Oouilderablu
Amount uf Livaly I>i-
I'Uiaiotia
ALU  8COULLAKS  OUJECT10NS
Tl.i,..'  Ti'.*!*"'-  and  it  Bulu nation
I'liiiiniti.-.■  A|-i' .tiitf.t  An.'.
Dm M.--titi(:
Ti.a.m bill n
t Wtll iHlnl tail nlllil
iboai -
ll.,   > ,■  ■ ,.„i .  |ii.|
..iii-ii wbo iiiii
.'. i  '..
....
|->ll "1  III*     till,'Iti .-
un tli*i!_* tr.* Iiiiii
t4iiilt.-ii) ul* atii-*"
tm i 1   .M  Id.-  In
mi in*nti"iii'i H ""i
Hi-Mi  uctndtd
Hi.*  i..,lr utt.   and
ai nii'fil ll.i' in.i
■pOII    Uf     III'          >              a
He ni.l ii
■ imt a* iiiiiii pftaatl
ti !-*<-n it tin* in"tluui int-fl-
If, I | WW I't.ilnlity u*lh| lo llin
fin tint il.« iiii'fM. i.'ti.-rallr Hit*
.i,|.-t..l thai itif ui*ti*r »a. iwrffitly
. . p t. . tli»t,atiil>ii( lliut.1 i|iiKiltil*t1
.i.'.*..l U ll.'.lid iml with I"
let a, , liitrtitan tl li* Iii'i nun li la *it,
I Aid. l*u -
f.,r itm banal  Mr ' urlh ibtrtupw
|0o|  U,*  ,l,|i|. uul mil  li* lni|w«i ll*
wmM nu it ***** *nm <t**i>i ibu bodM
U*i llin* <l.iiill.lt*r Ud itn-ll'iM* I
Ht ibi'mhl bt i.i-i.') ii.ii tl" l-M*! Unit
. . '    M"  ki* 'inlt  liiinim, HIW**
i.m*i ItttOttll l.niiii't ii'1 »li*ii li*
t*ii i titii* I'.'it* I,- *.iin*uw*i f*tl Uk"
•tii,l(ati«*d
ill I.* lii*lufl*r**I Hi* tto-fttliif
oi, tht ini ...iiiin.  |Ap|dim i  ll**
nd  ll.r  a.r*UI.-  OpW  *">!
ifl.t  tl..  l|lpO-HHWl Ol  *M  W'lllirl
ii  ittrtun   nlttd  -1-*u  Mi»"t
III  -1. i  ipwli
Tb* Mi)ut t-i*
-. ■   ..
i.i.i bow f*"i". I
i»i Im
Jui *   i
..lit** M
1*1* bail -1
ibat  H  »**  ll
. lll-Ml
ihir* u.'l lera*
■
••I i>ri
,1* (in.
t Hm
Wt]  ■'(
!,» pott
«l -gl
t  (illti
■ '
• ••ft* in !»• ill*.
*
tl.
will**  mini  WW *  I****
■titt*ebM 11**11 **! pawerlo pUtotti
tll II*tail„l
tti tw rou ttftcow tbi ■ n.-Miti** imi
AOENTS
SHIPPING MD COMMISSION MERCHANTS
HHEAPSIOE-  _
■ I  rn a  *r%*    1_   lit-BiM*   ih-i-mBartii,. Baaiarm rtMttaM
V Townsend BlocM, oaipcyr -_.__«»«_«_,_-.-..-,_**»
>**i*ii '• *■■ -« •* *   r**t 1****41 * *1**et*	
I*  'I    ■   »   I   '   ■    '   ***** ****** 1  **  I'.   M  •
• ivtai Hitiw*|e*ata**N*iw
Km o*io
l.ait ***** lbt -i#lll*l'i etaellna af
rtttn* rt |iwiia»»o l#*l«e M
************ rt IKaal IttttdttV beak
***** la T**im**t* lltll aa TitieatMt
tlim* Attn Ibe etatl laeliMiam
baataeai had taaa 6*,*h**A tbe olRten
In Iba wiaiat ^iitut **t* ** Am
lent tod aiiiat* laHailtd la Ibelt
♦tlV«-tl*™*e»tl |*dV*a.  I   iiu
l,»*M \  T  mtm T  KoMoi n
I m**m I  1*airab. A**** 9*  lit*. K A
• ritm. r •** At* w w fniwrni
Tte OMelet Uiim*
Ifcemlfctafdit aalllibteallelWa fl«ea
N*<-.-**«>wii. ittiii.1 it lb* HI] ailfc
bl* ***** *m, * pf*m**>if
H**4**m*Kr*i**lm*M Tb* 14>***taa
Iai4.*aa*iral1*d ap*m ****** llw Hit
arlaed tamtmt* * mn**l*t tt<**rt **
•
ii«t l..ik*,.i,  ||. i*i
Y**e*Ml . it* IMi •it  I ai'.i
}ella aad*IUke lb* «**-**tiaV Ibi*
faaUdltM, ta"idar«le bl* I'Mii
... t *- tafT. iwbo bbH lb*
tlalHi)M.t -i*i-*Hf*. Im HI i»ii
i*ti*,i-t|.* na gated M
*..«. at M,*aaea b«i *fcMb**  IM t •**
** ii.Vmi* Ifce I. i
pmt ***** kale**-,  llll bill ifcllM.*. dii
)0 mihii K* ***** taat «*** t*< kn* i
ttl* I***! ttmm*H n*,* ****
t  m c  a Mattera
I ." f tbi to itiiMtUai «Mrtltf af I
lb* amid*ddir**t.*^ tad tk*»biuioea
nf lb* laikawi ~«aai.ti*M lank ^a*e le .
Ibe memHf*' ymthm af Ibe.  V |
kalMlat Vtl*.*** ^wmiIw* «f ilial ita* I
peHtata a*fe bttiwifcl fcefato Ibe mm* I
fat. tad tiHiale win***
IbeenaaUtalbai rt Ibe a-xnrtit*** a*i» |
IVf^tbly dlwaieML taddwkb-d trtlw I
lakrw tbrte^ima Tba -tbtitWMi af Ibe j
*'iiii*e* <*wio11twei Oiado IbHl «d_k.il I
it tmi*. tad Metb tta*1**e« ta rwaaer' j
llw aitb la* '*H**m onaafeniat at I
UootaaffHliw ea* iiimii«i Haftaf I
ta laletml nf ►' alaalei Ibe aaadlat j
*A**im* tm * ta*t» awd llln
•ai-feT. puntdat la Ibe wefdlM I
tteea Irt Ifca ia*iat*H* »f Ihe t-adie*
AatllHiy. aad at* latattatbl] imie I
filial by tla**** *H* fHHiwdi ef 11. All** I
t  HU * m  Ibe  ia**lla*|
i leaify *Ap*****A tl 0 Itle bear
A D.i„.*i. ci.** el 0*„ut*
Ha  Tee*day  "»" M*  M  naiHt. t* i
t*mp*** ***** M*  T  Tipt*ii. M*  A  '
• M *■*'* N*-iVt-l* tta. tllHed ftaat
UtOtwot Ketiirel. tad will teUdt la ,
, We*imla*t*l ym***m*t*y   Mt  Htllef ']
1*1  atlikH f*ttt**ef HMItn
ymHttt*:  and  all)  ywat.il it *al*» lain :
'■ *************  Tfc*? fctdata**,if -1*,i
h«ia*] lltntHbet Iltaa tA*rtpr*i. **A ;
tbe Jnenwt tt*n *&**** *, 1Ve*taile«1et
Midtetorll} *«i dtt* of tailwif in**)
If <aia*oa Ifc* Hleattb rt tfc* ;
•liieoHaii mololaad la tbt |taiM*t*bfct. ;
ta*e«d hy  lh*  Pttitittttti tn**l*ne*Nl -
•aili diyift| tb* H***et ****. ****** rt
ebtrb**!* Val tfceia. iad areBNWvtbaa
■ «iM*M altfc wfctl the] hat* m* fit *eea
rt Ifce ******!** V,*ral aaae people
Iiwm IV-«aOi* dtilH* I *(11 t****'* lh**-
tr*********  **' W**t*Ott» «l*l  «h,itlly, *i
>'   ifc i .dttaihlt. tad j
\\twi*,---.!#,   UUUM   ptnu  ** i
, thimiib the (WHpliM* ta*atteaed. tie j
0«w bulaalafe la tWlkfw ablaipleod iw- t
l*r*«11a  tb* ftfulftt dUHVtiftt T.*p  *
\ Hod
a,.'J-** nn, I Ibtl lb*
■
■
a   1  .Wl* frm Ihil
.  ..   ... aai  Iki
pltal aod
-
•ay del a*d
-
»ttl nt ibe trrtateMami
IttlMiled by 10* at-i IMHIMK* **0"
a**-at* tad «twi4 ..wtdq. I tb* iwa ***•
******* m tl,*
tbet waaM ,^i*ial» ***** tn tbMr falleil
■ id Mate tbeoi tn tfc* Hif
It. ai **94 ***** a* Ihr*  **'
**    -,-..-
a'
■odadike lo Ibe aiallet
ibrtnoiaiitieebiddrieaap i omm_m**
oadwnfadi»*loaitioilh Ibe HtUeoa.
Tbtl daraOKOt ata lalwltted tn Ibe
111] CnOOHl na Maodt] ait -
t*daUI ova 11 at. aed ■ lew^allW *W
t**** oy tbil l**ly ippHrtiad af Ibe
10* wwudaai rt i|t**%»al tt Ifc* be***
nt lb* ati*eaa*el **l***a lk* tily aad
Ifce >*mp* '* ******
af *i« k bod ********** io ifc* t*mp**t
« **.a*d*f*d*.i ibii *»» Male *b*mld fc*
itkea ealil n ****** ** *****  *t *t **•
aba 4t*ittd
|  i ■  .1 .
■ .i  *t  ***  P-*
< ifc* fcHler
* ae-wita*
tae taetomaodaoi < t ttreetaeoi abmM be
lewd ood deall wttb by  Ibe owrliaf
ai thai a* It. lad If •pt*»'~d lbil Ifce
jmhtit ****** id>u-4l*> o*d Ibal Iba
twbb**^W«<'t*fc* rtaawoi leraala lo
lobe t*'ib*a tod »M»e l.t uaa* e>«ei1»
■aoVftlOOdlt i   M*f* Ut ••* IH* lead
tfce awanea^nai tat att*Me*M ***** **
W**«t A* *    fl
V*w**fi*t44*i,  «l Mteew
tfcettiyaadrti Mojor. Add  Haafl
wa  »   I   '  ■  m*•*«*  Bn
i -i *-.»-**
• t   |*ai-
*4 ittaat  Tb*
. i j*,,». ba«* |W*,e.
mm **** ti***
rt. aad ifc* btltare alihla
ai  **n dtt*. at 7 a*t leal
l-tnai*"-** l*«i
,
Mid M-k-eMl
kihtyariUf ww'Mi ie-
111 Ifce apilaa ef lafai'hi*^ hi* *****
f i ■ *.-•■• '
. f  .....
■
t i« iey
io*r trttytm**
■
-
■
.
iMitt"i*
lltbled
tad atlfc *.«*
-   -f llM|l  KM!
ai*4   AtMii,
«i liwp* la <«*M
mrrmtape*
laaia y**i otthi. tad tdb*l
fiihi*  mm*
* «it**i r»'»«i*
 ■
would prubtbl) Im tiecentr) lo put up
i"l>"i  .- fin.,  -ii-" ii'. >i  ..t|iiial,
will, li ■* out. bt iboul "!'..'Hi'i. |i waa
propond i" *i" .'il 'iii* 'inm t'tirvly
pttrluil. tnotlviM, nol from ibow oFMii
Hib iQtoratl   N I] MpMU that lllll
itlilf nt atliilr-t ulll coiitlDUt muni tlim
I ut.ti Al Ui.* nail lltll lit i.f lbt* WU-
iiiiii.' itatubl) I'K'ii'l nol doubt Unit
powtn would I", inuiiti'l Nut Wt'.tiuh,.
itti to niRtii Ihtti oorhi bonolf. IU
bolltvod tbi .it) imil Um powor noa-,
imi Uin irttl tluluy uml ouDitdtrtblo u*
ji. ii— t.i lattlni towofk topmrtlt would
imt In- win- |UII BOWi Tli'* « I] Hi wltti'll
iliitijt* Iimi lit'iui iblped wa* Ui" btwl
way. li.- tliutiKlit. Vlrtutllf a oounlt*
ttt "f iii" i Ittuni hid itiumtd tin* ra-
ipOBilblllty am) thuy ibouhl ba pro.
t" i.i   Ami ttii) H.nilil  ba  iimi.'. i.'.l.
Illilaaily Ualit.il (ti  iinill In... t.)  It.  If
It wtro t iiuiiii'ir of in.'ii .'itli-rliit lulu
an  'mhi,in  iiniiii'-"  ipeculttloa  for
iii.-ir own bwedt ii"i iffruilbo_Hil
tliiy wuulil be tipw led to lohl ObtOOIt,
Imi win*11 a mmi ii i iinn
(nrwanl i.atru.tl. ally iml irolunttrHl
nffftl ilrli iti. tli*i-liy uni »f  a  1ml
Iml* lulu Which ll till) 1 mi'li  pUl, ll  W||
. i |bi ibtl tbi] ■ -i-i'-' protwlod
frum imt lla thought tl qutlo cortala
lint If any loopbota eouW bo dltetraod
ill tha <ulii|ntti)'*  HOBtfttHBl  uf  lhl
workt to atti.'ii will in< mul* on iim
' i-iiii-tii), iml In-iliiiuulii iii lbil ii>*
ltd a»-
Utt Ibo eootptoi H" oiiuWIlboloiw
two ropftientttlta feoiltnao i'
word of tht city aodiruka ibi tatsk of
I'tiiiiit U,_ oltluni t.i KitiM-rliie lot
it iraiit*o Um iiii. * -.ul.i tu* ratpwil*
' ■ -■    ; . .   •■. -H .I  luppau
-  ■* ■ *(nown
i,   Um   Local   Difeatt   Pood.
pn  UU  uu  Ut*  * ain.  iif Iiii  pttt-
ptrty, and U * ub **'ii*4
!«• a ni"n- Iril*. Ilt> Ml iur* that lb*
.ill In lil muM 101 I
II* hlUiMilf imt I J, ami lM ItWl Ui"
i ini.*i,. tint ii.ii Mrtf.t td* 'u«i|«anjr lobe
l*fiop*uto lu*. tf Mfww it tempi
*t*it* wad* " i "tut* for*
iald uul i ibn i ■'-• i.i'lily to ibo
lUtflBtM  food   M«*«  a *'ii*i. U.liit
■ tll'ttill **■ 11111,1    It ***l».',l  I -
Uii* wbolo miliar raaolrtd iMtlf into t
lol N.i
Ur.toiinii. i tiui *i>> rifbl t" tnatiift
Ibalrown bii»li.»»i ** '-■ • > **» nt, tube
4lt-tilnl  in  by  ■  it.Uii'ifiU**.)  imtll
1*4* uf ladlildttll lApptooat i lie
•ttii tmt id u/tblw lolaiua i
Uniitib t>* ** ai i.t.ttiint
ll, UM llllHat tH'i ■
tnm  it'1 _
ii,.  ipwber hero
ll,.III,'.'I It,.' liar, it *  l,t. i
,. *(,!.ii i.i.i triad tu pre*
..il|a.ll1a-  Ii|hta  I Ull  l«e-
rmmHA *** *r\\ ll.nl lh, < llhteat had  OOt
i.ii**t tewl >*-
eiHltd not be *tp*r|ed in  a
It-r* Wrainiln.Ur. *bi h bid  )ml Iwwa
rt...|<t-il <".i >'f Uf «'...'.. lli- hoped
• H«hl Iba
Itfcl
* ■ ttttl W..1'
it ibe heod
' ***, tod by
.  a ih* Btatler OQW
■ ■  .  I  i.krd
...  Ibe
ati*-*uiri.l I fill "ii Iftdt  • "■ 'i  ill
riawaeud tn ihil wi*
pal kt tl** nawtint (ur tb*if iti|umral.
Mt auuldbtft
t**«l ne.t*
Mi iH.«an tvned tn iti*adBteat ibtl
tbo otnaoMOl ba aalod w tl a wbtdv.
Mt .« * * ttturttdldIbU.
-aio,iii*e bod
• ■ ib aad
be Ibwtbt lb* atiwaM'.t  wot  i*i*llf
a*Il «'"!■ _   Tbe
i na ib*t**t*ia ,■ .laftaeat
J   Ha  BRtttiat  lh*  it-"*"a»*nt  aa*  t**
iad itwaMNvd w a wbwi*  Tho
..tTTw.rjt. alter
.--.I ifca  fcHao*
ktd l*p*a *m* I
a" 'I  IMI
wai Ibe *i-- ll* .1-4 n<* *****
I  t-t  la  t
Mb* loth* out '.* >• Ibe*  ,
Imltit ■"■*
tb*re«i<**" .- •**■ .-'I '*!**«
tit...ia* iad il Mi
J«il*.*.ti.i*. ki*i i. j ii.il I.,*-...*
earb iMpartlOc* •• ibn taaal Itr .ib-
aiitind t-ifc- ***** I * <-•* btd
tadbomwiiaboiliied. ib*rer«r* 11 wat
lllettl. ||* filial to *** * e afctt pet*
t*m* * imooiiiii*  I If  tfce
1-naHHl bad Mnntbl 1-4*114 tb* ta****
uie tad lafcwtiiud it t* ib* ***** ih*ta
.  tfci*
*alehtMa*tit  11*4*4 *.-■*.  ***  a by It
•   ni
i m*  *h* mmm
■  i,*\* ***** ****** in* t«*a to
tiiatt* i it Irat
Tfc*a m***4 **** ***m tfc* liiae In ft
ahead, tftei Ihei bad .***li_**d 11. If
Ifc* a***»Ki*- bad hm* At*** op W *
tm*l *********** *h***iA ** m» ***4 tm
_ am  Ifc*   *11|J*   I'*   *t**A   IL
• ?*IIT
ttfcecKf
I*. tm*. Ibtl H *■• lew
J****, tad be Ibt-adbl Ibal •3-tth'
i-thllnt ••**** 1., t***** it -h*<td]
*dt •- *m alaa
tm* *i"*|*ti**n In like rllf ynliM 0
itmmm* II*did tr* Ibloh tfc*,lli**ai
ntetd fc**tp>«<t*d H g» tad4o tbtl aarfc
tm **4h*** *trt tktl* *** m* ***,* pa*
lt*4t*ia ihtnit II If ifc*y hoi* la be ptld.
klat'4 llitrtia **4 **,** «•« a iiyt*af
rfmtfew ihai ea* rather tt*tpt**i)*al
ti »i* u.n m*h* pr*aapowiaa tbtl Ibo
a*tett*i* .if ib* mtiailii** eat dowa
Ita annate* Htmt* Ifca w*<ii.i teab
yiv* aed lhl*a «a**lfct*.t l<ti*tb*t tad
ifc*a «*ia* it ta t»**.-i If !Mr. ihtll
in ahal bod
*m* *aM b* ****IA bll* heard hin itbe
-i ib*i* bad fc*** am
*a,»ii*|i nf ifc* .itauaitt** tad  that Ifce
-1  , '
: '  1
tt..,H
ijs: ■ k >
I
rooiaOHt*!
Tn li**|. fryri fcnal la *t*4  raaolel
rnie*. H*h fnr ferrt- and It* hail |wr-
i>^**  l.i 'itniiao* lh* -aia* aaaii*»V rt
• -**il*  and bt
-nhet rt tup* aad In *****
rhattv* a* *"«, •• i*a*tiratd*-
Tnrnwll i'i Hi* tily al pn***el  prlre
t*aM tm ih* lata*, pie* ptwa at addll-
h**l ant*Hal r*iinM
The reMpiny  In  mim tain  lie ift-
itt a| ir..*..t tad
•a* f*m *
■  t liit !.»***» lh*
*.!**■ -f lltal M*i**tlT tt IO? tltM.
t.wtlit.ii*,!. Ih* miyir*itd tbi* an a
*a*ttt,..i th* uiafc'iii n had ****
tteatly th*nt**l I* Hi pi*m«* thtrmdh
■aat,* mlaiBhl** o»**ltet* Ib* MOW
af tb* ii".*'-' H that the •■■•'..■
**ntbm**4 tb*itlB*h»1ihe«ddtna tm*- ,
paay *.r tiled hy th* r ttl tea*, tod Ihil -
Ibo citirtnl tad tht cwiptoy thill fct '
■r.
§,*i4 ifca
"tird In
.  *-
I
I*. dl*p^i  *4t it*,**.    	
i mta* nt »**!*». >**t* haat
**i*ti ti*4 iff*, I tbtl wbolbod ***a
Hfltl ll *|i ibelt*
l*t,1 Mm rt Ihe ,***,* ,1 Ut pal Ib* byliw
tna**taiat tbN *aW> Wfnt* tfc* p**t*w
Tfc* (tmatli kad p**»i la •*-' th* *<4hi
Um *'* tf lb*t |d*a**d A* fc* hid *iil*d
fctl'fr-^ha'inapaai H patel] MtiVrtlr
j Hf ««»!**  fotnanta  ******  ait«M  *fcnw
j ihal lb* 'faapeet a**aM hai* t*, oaf
lb*iaaaaf*f and ifc*.r»*«*h,..i|i*rat**l
I lh* ttvmk*. hat tb* *****n rt *** tmm*
'.Steal
I nl tfc* nod-tubing and th*y
■  i  efcn
'.. ba** )".1 nal Ibeti tamir*! * ..• '*•
mt*    H   ' >■' ' <■  II-
trmpt  *•«  '*   - a  ilt*
*>h*B»* I *  'f
it,** nb)*it*d l*» lh* |»>>ti< niMhl
*•' iliht Th* *ale, hnwetei, 1* aal
mMe jrel: th* kyl** «.1 ** m**** ***
«'ibail11ed hi the \*mp$* Tlr* nhjai-t of
th* ****'•'■» 9*t*„ m* it **.et hi4 apf
(*>-*, ttlftfM MblatN 1,. 1* . ba-R* till
iboy *ay ii *haii ** A**  H*«atdiii«
■ lh* Hllnwi* d*f*e** f aad. lh* dintH* lo
Ifc* maipany tit la th* tati that ih*r*
welt tltniti »*ft tbwt feeble! o
t-hatf* In Bilk* a llltl* Matt] hy ■**, ',r-
latTtlotble frio*b-wa It *•• tl,*r*-
1*4* r.*i**Mit Im ptm*nt tb* nnapior
fp.wi  the** pmfde.   It  Mr.  Jtt*tk*
! i i»ia»Ita li Htht. t* ti***i la tfc* *■
1 ..it m it. oa I aia* law Till!  l.l'LI'OI'.R  NEW  lVILS'1'tllNSTrat, MUTIM1  OOL.MBU, rHDEBDAI MOIININQ.  MM  II
|
(Vliphouii Noi
Araitrou Block, N.-w Wi-*imiiiitit
Bell-Irving, Paterson ft*Co,
ll'lliil.aiili- ,111,1 lltiiiniii.a Itili  tin, llilltla, tlin,,,,1,   llrtlrn  ill  t.lllll
SHIPPINC  AGENTS
OTlte jjjgfrflgv.
I HI   ll fi-i'M/M I
Illllill till
Mr.1,1.  I
V*
i
in, *i,i', un
i .■  ,,
1
-
ii i. in \ ii
fjMii: Mull
|i  i hn- '
w
MIII IHiAA  •' I.Vt'Kln
■
■
\ Vtll Mi M \\  \ II'MIU'N Ul
UK 11  I si in  i„ i; mi i
I  'l Itui*. ..-i • ■  .11.
>) t I'l^H'I'i'Mll. v ■■■
—
i ! "iiu\ i ii in vnii ■  i
i
.> ii.|s"\ stiii itp ii - --
-
lint s|.  \mi un  ,,\  ti|;.,i;ii, sj
I I
UKVKHAI  i im fl-. \i  h.M'PI li
i\t.\ \ i n\ niii
-
ii it ii I*
t i;i.\i|ni*.\  i
;.!■   I
,\ .
I
ffffl	
,  ., i .   . I ..(
\\l  111  INM  I I
OOI Hi  ,V|>TMINnTI 11
■ ■ ■
*
u
llKKX*  i\
ii ;
__________________■"'
i\  IMS 111'   \  -I'M  I  |Lt'\  "I
■
■
VH I i \ M'-\H1
\\'\mi,"  \  \t**\  vT
I*    .:'■'■   ■  .-  ||
I
lAiitM  ihu -u i. m.m. itiTn
*****  '•» 1*11 *  I"'  '■    I  U)  PHI  UH
HI  llltl    lu. t  || I
'■f tt IMlll.ill.il III PI)
Bill ilnttKirt. OH lUtttOflol ,  ■
■rt "imtrlotit  lu theli timllvi i
Itt.* igreewaill itii'iinn.'.l iii'  i- ■
ufwvtril wtoki of ooglttlh u thi
trt of i  nutlltoo, Imw (hi wttattnga
ul wbii ii tii i'i*'" In ii* rtprtit nut in
Mil ■*' Imti.l. .I'.'l it i- mil
pWllblt in <*u In.ut rn mn
lit  iimi.niiiiii  dl|Otl tin-  BIIU I  ti'
igretuaol ol iurb impo-niiu-i ind lu-
irlci | iim.* i«.nt" promiuoni tenure.
howtvtr, thll Ihruii kt tl
'.'.,... «■
-v ,* i.l. Inn .   [■!■■
'
ihlli   Wt    ■ -i Ibtl iiu n
■   l|l|i'Ul*'ll1  I l-ti.lt   lll'll  lllll	
hold, forth nn Mule hopt ihttlho ; ^^J^J^JS imw*]
,  . . iiimi  lh*
\\* trt ru
. i , .  ■ ■    - *t ii .- uii Uti nl
irgn  i'-.'ii niii.'i.ki ii ilttpreiini inu*1.
i it uu* ii.i. ii  llm .ii. i,> be i<>
...uin, ut* ronilni twtlvtniunlh
i ami it a    ■ - ■ i tui | Ui tttvt Iht
• -..-   ,i.'i.ii
ton tha rovliloh ItORlut, w ilt.u
111.'   .1,1  IHU  "I    HI]  .'lllllll   flltllallll.l   I"   llllll
rt.arui ii'.n  I- i''U "'I th" llm  if.
i nt..«    it    it] Itod
■  ii.'tlal
■'. ■ ■   ■  . i.t   t.  ii.-.l
i.a.' -... I
* . duubl utt* rn
in..!,' uf tin* Ittdloi toenbori nf Ui*
■ A   __U_
*
Q'
liil.li   l"l*-
ui fin ll
■ lint I I'M  . I I
ui,* ■ trip "'it i"''" i'i'' iddrw ronrtl
. itrtt uf popult*
not,   U< ■  .* *  b i* thtto irotiM
■i)..ni ii
fft be*
, .... imn, *mt
41| ii  iii'i  *• liatr
il  atorl »'H I** *****>
Ll
II  MINI II.IIII ill:
| nl  l
I  I.llii.l, s  Hll  "l-l I.IP
a,
y  lltiSIIIAIII i  l.n.1 IN .1 I
l*
.>  I'.l-  , l I  I'.I |l  IM'  I'l
•
I IIIU-11 Hill 11
.1   l.ii-
•I
■
II AH"
'  *
| -,
■
|
' -
a_l  H lil "  ul.  llll   .
-
Urn-
\\
ri.. it
is  im-l
■
. hHlIN
'
I,'  t  'l.v\-  HtlililslKII  ->'l
la.
I
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
v-.ni, i: i- in um i .in \ iiiii
.1 .  .
'
\\
ll
* 1 .
I 1,11  l.ll.
.1.
.S I'"'
1,., Ill
II llll
W * '•
it .  •  t,.-.a. . ,..t
I  It,
I '
l_l«
rt
I.'
...ini,aui. ..|a«ijiiitii. itttt. itiaiti III rt- ;
..I,.,It  atlia'tti.-,  Iai"t t
■ 'lltaiatit.  Ittt.t  I* ati.
*.  i ... allit-l "it  li,
l<t„|.a—tat  . ..lll|,Bltl  ll-l.'.tl, ,U
*
'
.   '  1.1 Ilt  11..  all.. IB,  t.a!  ||
a
'
ltll|.a.   .til   |U   .-a,!.    |„ I
11,Bl    mat    I"
I
i
-  i .It ,
-   '
■ lr   tl.r  litr. t|ic  I'l.tnai, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
i  .   ■. .,  ti tmtm ■i*l_.t*B« Jl* ""Hi In. .1
-
a |  '
a.uu
	
———
ai  a
' ■ .1.  -
the
in
-I'll.'Mil ,1
t  .
NOTICE.
'Jl" t'*1 _____
Ihr Tnm, Ritrl
V.llll'OUVOI'
llllll
Now Wnst-
iiiin.iUir
Bran
Bands
will bn
prosent
nml
iivi'ry
t'll'lll't
will In*
iimili*
tn
moke
thi-
oooulon
us
enjoyable
as
|IOS8illl(l.
A Fi'iui
Lunch
will bu
served,
12 o'clock
is tho
hour sot
for tho
Auction
Bale
GREAT
Auction Sale
OF
300 CITY LOTS
IN
MISSION CITY
ON
TUESDAY MAY 19
+
TICKETS FOR THE ROUND TRIP
1 1."It Mil III .Itlll.Ill; AM.|;l.II l.\  -IMt  11.11
1 11,,11 1 I-.ml ll.l;  ,\|i m.n IA  -Ull. IH\
1 Itlill I'll It.Ill I  IMilll.ll 111  MAI Hit
DOMINION REAL ESTATE AGENCY
(i. in. ul  A_.iit.
"111> 1 - tl i ii.. >t t i.u lln iti — ;.'-.  .ii  R.<
A. M. HKAI 111: Aiii'lliiiiiti.
Leaving
Victoria
via
StoauiBhip
Islander
at
3:30 a.m.;
Vaiicoiivor,|
via
(Jiimiiliun
Pacillc
Railway
ul
8:30 a. in.;
Now
Wiistinin-
Btor. via
iStiuintship
William
Irving
at
0:30 a. in>;
slopping
at
Lntennedl
ato puititu
iniii
arrriving
at
Mission
City
at
10:30 ii.in.1
NEW VANCOUVER
COAL
Mtnlnit a Lantl Co. LtO. <ot Hanjlmo.
New Wellington Con,
■iiu. iui,I,
nif p.
limn,,,„
'",tiii,i,„,i„
l8dft2£U TON
Apply iiiiiur hk.'i.i   ' '* *'"'  '  'i '
J.W.CRE,(;,,',0N
g'.'.i* an.-., i,., ,n
it.'i.   ,tri,i,„i
man li i.,
"Iliar. |u.| in ,....__....,,..., '
lie ill...,. ,,u   ,_
tilll «lll,  III.II,,   „_,
I>) .III, I, a.,1,,1.. ... ,
.nil llltl ltit|iti..i,u .,
,it.  Kit * -i
tlllt  ..I  a|„|||,  .   .  , It!*,.  |
•alt ill t.il  I,,.
lititf. .ml It t.h lr. It,, i  ,
' I.l. Bll._ >a»U. -
a. tnt,
ri
ll
MoPhoo Bros..
Shipwright! ft BoatbuiidPts
BOATS FOR IUR};
Bcyonil Royal Cil.HijfunjM,,
 Ntw WttlmintiiT
Lyal & co.
BOOK8ELLEK.S
* STATIONEHS |
KAMLEY BLOCK
i ******
•  i
I.
I
.
s
.i i..i-
*  t a
I  HI III
I .
■
**
■  *
1
*  f
|
.
1.
.,,
f.f   If   If
11
a\.
'    K   tl    »l   li
iliW
i
■ail-nil
a
■
■
■ **
-
■
1
fft   |
■
*  t
*
^^M NOTICE.
I , l.l.-a.S-  ll'Hl,  1,111,  lltl.l.
* »
HARDWARE
TWO  * IR LOADS nt-'  HARDWARI
I'ii iln- -|iritt|; trade have iml Ih-i-ii i
nl n|r iifil up .uul iii.irkttl ii tlim- pric, ■
\\ •  ttri i lull Iim ul Iiniiii.,-. Mi|i|ilu>. makiiiy
Mieciiltietol Loclu. lliiiltliiig Paper and Nut-
\V.  .ilui lltl f.t tlHist 111.i.lliltt till slialkttll lilli'lt
FJiPllNIDItiCo.
Pianos, Organs
la * *n I,'** i. "
MUSICAL INSTRUMENTS
DINING HALL
nl aaa '»■- **> *,***
it i.aitkiraw,«
' -r.L!I.I3( t'.'A  MT
I.
I.
*.....ri Hit *ii»i *
*  ■
iw , ■
aatda
^^^B
I.NTl.l.MKN  IMl. HM'
*. I i
Null. |
■
\\ ,,Ml \ *
II
i ;
11
i
v
t
NOTICE.
N
«
Wiliid    a    	
• tataitia* liaif
* a
-.  a - I    .
lei
Wbtl
«   ihf   aoullioe
* **r ***** t« if t
•
•  - i-tei-tal*
* .-  • ttu
UAUtAI omAXIMATtoX
K\* ■» .*t,*lit t*
' Ibt fattoUM
>.. ,- *■ ... .  .    •   i
, ...
i   .  .  > lltrnt.lti
.  V!|, IIV  IW.1
, ,.; ..ii.-... .'.'¥
C0RPORAII0N OF SURREY
■
I)
s
r
■
ll.
VV,
	
a,, .,,, aa
NOTICE.
NOTICE.
III....  Hill....Itt till ! -...tl.l.ll
-  ■ '
F. STIRSKY.
WATCHMAKER AND JEWELER
M
-
_
Wl *l»
IS.  !i
| l.ll'l UN  tl  -
fit ff It..I. tii.
II I  l.M
I.MHI.Ia i
■ ir..,.,..
\V  11 -Mi -i lit I.l
**  a
If  Hfff  f«
'jl UU  llllii  I-
S*  ■
11 H i Uitt  in. mil' i  i.ii i< i.
I    a
i_il,i:i\i mm It l-i- Hi'mil. t-
*i
a,  r..|»,n\  HH M. MH'.l   1Kb III
t  .   .    i all I -
f<  ii  i - tii   ui' mi'- i  "t
I'. . -  ■
I... aaarrleater
NOTICE.
^iiii*
NOTICE.
WiTU i ii.-ri," UN*, iiii; *ii i "i
lv\  | a\lti
1 ' V'H'l-  l**'lll.l.|l\ -alM.N  III VI
. a I* •*■  I,"
-
I e*n
a - a •   a   .
. . ■ I II
m
. ►  * . ladHH*
-
-
■
■
■
"t  U'  I»»,1
'■
■
I
■ i  Ibll »'  «*■*•-
I ■
■   ■
' "it   '-aodtdat**-    .11
I i U.it
•    •■ '.td*t
•*   ittl   fall   atraiur*  •*!
■*   ahkb   H_|h1   hi  -i
tfttti
-  il   MlorUot" ie ihf*
•  ,- *   Itnl llllll  M .
r -   I   if-    1  -
i*,|. * a. #MH* di*">.*f»rt hy  ta  io- ,
... j,*  ■ .' - • ■•* r,<it
i*«* pt*****t*4 Id f*».*i *,f itrill trt***
Ibtb Iho ftmtog f-niniattnHr. lotWd H
i 'ttm*  ******  lbil  *****  -
■ ■ I nm mm* hurtf Is ttm nppottofH
f,„t*. * .  .  t   .   '."il .(••
.■'**'•  it  ItU  fit-till   llfctO  ,*¥f|-   a
"i  nu,  iuim  .' for ttumii urn m im |
r - ,.  iT.  rttfrefiiad tht  i*i**i**t*d
- •   riclitef*. iod ihalt int*** * « •
i ■* '* ■ • a to eiftttmt ***- I
. t-   iP tt,i*.iinr>. t ih* fattafi* **i far
mm* t,itaitti btt—onpt*um loiotyi i« i
I limited *itarl •-- • ** iwl "*'•  I
CUNNINGHAM BROS.
F. CRAKE,
WATCHHAKiiil : >n>l I MANUFAUTURIK1S : JKWKLKR,
Si  i  ■ i'"t- \V'-i i-i..in r • *
Xtn.li pKMtiu at Uiiimiii |irn.'i  Simpioti, II..II, Mill., &
Co  Wallingfonl Conn,, celeuraud I'Utott Wan
|il.iiinn, itaili imi prii.  nt .ill ii.in|«liinn it Toronto I
.,nM uul Silver Watch**, Diamond, tnd ■■
Iillli'.   1< 11 a \  i ITBI  MO. la  "I  N<  I
Arti.lic (ittali In filled IVn. uul Jewelry ttill .trnt.- earl) in
I ■■irinl.iT  l.tll .mil vt |.rii. -.. im I nml tli |.. -Iinw ^tali
Whr. • Rl'
Ship Chandlery.
Wl  I  't'  nil  II.llltl  I \ I II  l.ll.•' Sl.a I. nl
»*i iiiiiii.   i-AiM-    imi-    t.i unii tin. ..ii...
■ iiiii-   ..ii- unu -uni iium
•■•11 -HM- 1 lla AM' -II IM ,1. KIN..
Ili.i K- Hll- i.tMli "I  tll  Mile.
Fisheimen's Supplies-""v"'" '*'.'" 2! 7 T :h*
I all anil tan- I .. ur IHU. llir 1'rlm
CREIGHTON,  FRASER  & COY'
io Water Slreel V*ncouter, It i
i'.. i   it
. ...... i ra. * ■
L00KJ1ERE
H
IRD
THE TAILOR
iHH Bank* Montreal
in «**
UIUI I- iiti III U
tin 111 Hi -lii-f
Kt.ll
CLOTHING
it, nt.-nii«ii.,t tmi
-1-i niiii.iii.- nf
i.i im m.-l -Klin I ii.'lik
ui i  i nm  i I nu.I  ill-
1 tl.ll ,■ klt.lt nl ll.lll-l.lra.
. , ,. . .,i n.i in.i
I 111 -I 1 Ulll.1- ll II H
l.ll I All In -Ill-It III.
t.il-1  I ll 'll.i  tt-.l   lllll
II All'-1 I llll .lllll All!
I.,,   Kill I.a    III.II. I  HI'
III ll  lllll It
lAI'ITIU. tlUai4t|i  •  *am*
mat
A Savings' Bank
Department
Mil Mta otaaaa* ." <«•
,h„ Batalt
llimt Ulna n Ctml I-
., rttatat , r* ml
GEO D. BRYMNER.
H
IRD The TAILOR central hotel |
I'.niMl CtiwMlSl
s.» Mm r,,,.,,,. i«i
BRUNETTE SAWMILL Co.
|l.,MIT,„i^ NEW WESTMINSTER B.I
MANUFACTURERS OF Lumber, Shingles, Lit... Bill Stuff and Long Timber uo
to 100 loot.   ALSO Flooring, Coiling, Rustic, Siding, Mouldings. Picket*
Scroll and Turned Work, Sash, Doors, Window aud Door Praiuos.
HmiKo Finish ..| all Kindt.
ilt _t£_.cci_irato  TXTorte  t3--u.axantood.il
Kill liltlil. IIMHIK AND HUM,111   MIHi''. A'-I'lll II  l"'l il  in .1   n  miAII
Shipping Facilities by Rivet, Occon or Roll linaurpaaacd. <■. **
tmtm*	
JAMES OABH,
i it.t.,i t <
i l'.  All
■ '
1 III l«> IV. ifl
li-   IHI.ll tl-Ht-
i  I •tt-tt.aa.i
I
lllllll. I'll 11-   IIIUMI
mn  HlliH  "illl  nil.
.t\lll|l\  Iti II |i  nm.
h  i ...iii-tit ,in: mi.in
oi mt -tni'ii um
......... i.tiiitii in u.i
lil.l  tl   tlllir.l-1   II,
■ i.-n tn>i. i t;i-i .:* t:v
u.i nu-- mi 11.11- "I
nn. inii\-iii. tut. umi
imttiN am, i m,h «ni
M.t  nn.i. nt. MAIM  II
>•!•!.  IMt , I....«.., l.'lltltl
*,lf- t' ,.  l.l.lt'V HV
nil.  in unii.
JOSHUA  DAVIES
t..i.M cut mtai
Tt.t.-ra.. .aal, ,,...*. ta*rt
NOTICE-EXPLOSIVES
"..>--  Soli A.. „la Inr (hf JI'DSON POWDER COMPANY.
T. J. TRAPP & CO.
I HARDWARE MERCHANTS
Columbia Slreel,
New  Wcslminster
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
Tit Inter
ii. more iImh ""'
qualit) "i ii'
tthi.li .i mil •'
niaiiir, tin- iin-ii "*
<..nuilir.i.H 'i   I
,|,.,l, Unlit I "
il,.> itwpe ..i tl
worn ilt in -'
M A. McRAE
guirint.
Ill    I I..1I11 apttl  |»" "'
,;,*||„l   I.l   ••  ..'tl'l*'"^
Irillitr ,-. nn tf' -l«W"" 'I1*"
mbfittlng tooadcbui TK
iminiffl.il  Slitl-'-r""
mp  "Tii, ■lir1'11
nil  I'n-rliiini* ,l"
Mm.*  n ■ i -
riKht   Thrrefow
vittir il"iti
itig  frum
M.A.McRae
Hoharda Itrect.
New Woilmlnator
Get Your Meal E
lannfaclnmra and Dealore in Roogh and Drossed Lnmber, Hhingles,  Shakei 	
Laths and Pickets, ' hw i_7anaHAN
Snlmon  Boxes,  net  Flonls, Trnys, nntl nil  kin Is  nf W,,,„l  Furnishing!.  P***"  |\#| ~rSSt5ST'
for Oanneries, Doors, Frames. Windows, Mouldings, Blinds, Railing* ■ Kil.   I" I Ja*  ^v
Baluitirs, Brackets, newels. All kindi of Plain and Fancy Turned Wood j j-roNT am****** ASSURANCE CO,
(IANADA
Till. U.IMIEU.  NEW IVESraiNHTElt  llltlTIHn (!OMJMHIA. THUHHDAY MOIININll, MAY U
Mi  Hwtli
nl Hi, Ki
ami Altl
lllll
■ >l  tlat.lail
im i» It uii! in  Kw,.
lllllll  ll. ,tii, tiKiktr) lii'il mldMH
III I ti, ll ,,ll,f,,,,,.,. ,,r it,  I,,	
l.ll..    i. "   ' ''•
llllltlil llllll  I Wtl ,l|_|,]|  ,
l1";"'1"*"'"!"" Hi a u ,„„„„
hi ilk, uihiiii it „■ I'l'.iniii ,, ||,
MATSQUI COAI
PRAIRIE W W W !■
a
•••
a
Morgan & Go.
Hut imi iniiii
i iw
! llln.
tilta a.f
Mi
t-l- 	
•■■iic Mw**
|NI/I.M' MKKTINll
"Vtll I'llfll-li  ll)   |,14|,
■ Hi« niym ronildirvl
intiriiti nl <,,* ,..., i.,
'  Mi ***■*<*■„ i.u.i full,
I"   I"  "II, Im-  ijl  bit]
|  I  liul   I'tl.l.
.,.., .iml  pull
I , |KHM III 1»'»
,  |,|| full tMWHI  I"
.   ithl jilmtt 11*1*11 -ii'il
, man ii* floiori«' llil
, urut'tduiii li lllogll
. i , nuiti.'i i"
 if"'
 I tiptttlun
, ll,.*lf||ll fOUUtBIMI.
i , .lam Unii
. . h*.iia<i Iron
V. llllll'IH nil
u. i, li-iallr n«lii In
.  .!  llll.i.  I*
:  I llll|l|'l  III"
'.I, IJMO]
. i, i,ii.ii  Ko
,    tut aiul llll
t ind ilm*
■ .',
HtUtl   H»
B|    pn*Ul
■   •
millllililll
It,* iu.'i  tOdlfi
'  |l*i"|1.
QtllilM  mi
I  I...W  ttlll
tt.alnit  ill
,.   (ila.a'tt
-  1  .1  r ..I   ll  «H
,  .i.  imii in
'..'■■
,  ,   .' .ll'l.'O
ii ni*lUoodtd
rt: tiui Uh
, itini'*  '-•
I   Ui ,  |i«  11,1
I i  MMl   li
.i*i  j Limit
.,i  villi Iht
■
a.   l| thll   •••Hi**
. It, ie-1  Hi****
It   I.   IfilulUi
• I itl »•-
iralollj ta-
dorln *****
4.   Hal   lt*0-t>
a  a   .".
a,   Ml l ''
■II  HOl  VMl
tlim atii
■
i « - M itt***
tm r***
**m  II,-
I llll*
l" lln in'
ipttbet
llWIIKll till Ullll
It'll lll'l nil, Mil
iml illli">i|li M
I'H'lilnit afi"i hll
liiK*<i.li in ofltt
it tuiii tlii I
I4fl|p1 "in "Hn
Iiillt tdlitri
Willi* III tint
Ml H '"•■  PO'Mod imn an
luoiti >■' i .i Uii tit) - to iptth ni mt
I"-1  '*   ''*.-■    |  ii, .,i o| n,,
"*» lf* "■ itu llibtlui
DtotUMlti) eatnptn) at •
III  |,.-;:,.
tltt itrtau bal  i
Hm nova  lAppimm*]
Ui llowtn ratuirlad tlttUi Hooollii
lllll   llltl MHI    ||l ,■,,.. ||„   H ^^
nut n,. ■ l. ,„ , • .ti ||rf
mu U.« tireertaat am, a.,, ,.,
t.'ti.i.iin * iinnlaa. Iba mutual |t_o
|»i mh fm ii,, ...I*..    .  v,
lUtwl Utti um fr(l) aU |.„i,,t |
"M* '  :  Lltl  i| n.i  |tVOlhl
cumiiain 1110 ntiliiiui.il   Tht  •|*i-rr
inquired tbil mm •
Mi ". w  Wtlltti itld Ihira -a* •:.-.
I N **t* *  ),*>
tlllteil tli* l*.llll|HtiJ »i-.(mi,,.,■  a
I till Ibll ui'll.1 Ihi *,n tii|.:.|
Mai»i Iliin*ii ni.| t|,ii a* a maii.i ol
• ■■ i *■ i ni ml\
■ •  ■   ■   ■
l - - - ■ li Uni Hid
* iiiiin,  ...
Ul  Jobt '"- ij*.  it  ti .'•]. i  ii
■mill I. \\».'    . *
Ruirty »oro uoulmui li Itvot tl tu
tto Itn. iindiut
lit.  l.i .,..t-„i.   a,.  ||, „,,  tultanHfl
• ..•I i *i. ad , idjournid
-  *  * a
t-toltdnvlbf inntan airttltfiltd pro
teti I., an * |
, itt  Uetari '  <•
V   Hllltilli.il
V WOlllIti  *i»  l|
..
In lbs prop • • • f.ii.,1 Ttit
mnt*'  Mi it  v t* i,
. l    I  i. A   l\..„
TtlltO-ttBltlee at.iii in )t   |
CHASE TISD ALL
riREARMS «•
I ishing Tackle
GUN III I'Atllihl. a IPECI.LtV
PRAIRIE
" tU i 11,,..i it Urartu
MISSION STATION
SOME
6 000ACRts.. f *raph l
(J J,  It • I
C0AKKW00D
llltl ll'i'llltiillt.ii l.tnl  II, it)' ...til tm '
llll  I1,   '    '   ,  '  lllll  I.  rtllllrll  llif
llt.lii -III"
HMt.  ,    ||   ,,    I  . .Jl    ,,,   \1„| 11,1,llf,
-i Ill is i, nr altitlli-iii-iiriiri ■
 Ibll i"l I'.til.tl, - i.
JAS. E. WXZE.
ti!  I
...Willi! Hotel
tU tl.r.a  ..II .,„,,,, |a,,.t,„. „„.   ,„ ,  , ,„,
I . _"S__ 'tiisa.'*"*'" «■.«•••
III!. PER ACRE
H. E, GROASDAILE & GO.
It ii> ■ Itudtltfll i-i aaatu Mutt*
Mi    .. .  iui  *. ,.-,...  ti„. u>
it .t,|.|itii<i mii, ii. i. i tirauq  al olati
ii.,„..i-. amt. |.far*
UIUI  ll-n. I .  I IL'H'UII  IKiH
H. W. TERNAN.
i   II  Ull-n\ I. lln- Ann,i at  Mt.
iml aill iboi  i'il*<iiilii.|
* laid.
| i in m in i, i uu i it* u h, II Q
i ■..'■■■'.- ...I i.-i lawaolOtt
.1-.. i-iiiii i.tall
! wu-  I lltell | I...,,, . ,i.ii.l.a
*■•   alii,',  ,.|  l|„  . IttltlNa--  "".lill, I Hh
i ina initii.... ,,-_i u.din.,  Oorraapta*
ti. h«a hi
VANCOUVER STONE
COMPANY.
(..It,!.*. .  I   .    I  I,  . _ ii, fM||,,,_,,_,,
'I  ■  att|'lj
8AND8TONE
| -.,t.i.It  r.,t
i mtm .».
il.-l. t ,.,„
OLD POSTAGE STAMPS.
un i. ..im. in.iM icKKT Him
1 i  iai, Hlatapi
■ i Iimi i  i .
i   ...
uml rn. i.l.l
(••I*!and altl.
■
■   '  ' I. ..I ..Itl .iait.|...|lv
lh,' la |t, ( ... I. |,li., . U,_i, ,1 ,  .1,1,,, i.|i. If |
iml l't   Iliml
 • .  i'l  *i.l  Mi.-  all
.i-i), t«r p
1 .
t
Mil*  I.  llMMfHt
Medina **it*-.i
 tlllaaa rt_
•III**
COHIH1VA
1
Iti- did  e-il
■
»*,d led'
a
,  t.
...  ■  mt* t  i
It toetket
■
*
 attiaii*
I •   B.*t!a
.    Ml
VANCOUVER
CHEAP LOTS
New Westminster Biewery,
lln. .. ti r.t*'. i*t.■■'  tirowfft hul
■Wu (.ut ii, il,i.,..uill, at.t.Hiij iiii.lt
inn,, nl  * tandu tMt * lint iltia
llUllltl  **t  \**g Klllllltr*  »U||,llt,l
All orttn*  ti ,-  U hi.oouttba alon* j
oti Krwil Slrtfl olll hi*** pnttupt **  I
!.I.tl.l.    Ill**•■ tl   ■ Itril  al  >4J|*l
I'm  Tt*if|'LiMit* ■.^,
JIIISOI. CKHKU I Co.. PretniL-ih
W. H. VIANEN
WHOLISILE
FISH and GAME DEALER
afrttt Slnet, Hr* WnU.-_Jlri.
ii .   }   t- • Fu» itui Don m  •
a  tft
 THwlaMt wad **n
,* MEWOHAIITS»-lOHAIWE _1
MEW
PROCESS
CARPET
CLEANING
I IIl-l*  , Itl.a.t  l.t  '
.  ...... -..,.1
.  U.t  lat,t)t
.
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRICT LOT-90
•••
ON
DOUGLAS _R.O_A.D
iTmumy Ruiiainj*; Alnf. I'u
Now on the Market
Of th
i- above choice prop-
('In-.!- tu i iu without being
t-rty  which  has recently _ burdened with city taxes.
_ S a-.-.....—a—aaaa—————a—
liccn subdivided  into x/i *S All streets cut through and
acre Kits.  This is uniloiilit- __ cleared. Siilciuliil situation
t-i liv tin.- best speculative and
lor limni sites, Hans, price
nn
>st desirable  residential    |j    Hits and all information on
a
•••
a
property in the vicinity.
cat
,l|)|llir.Illntl In
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA STREET. NEW WESTMINSTER.
I *\
a
•••
a
M. A. MORRISON.
i Douglas RoadLI
i **
LIQUORS AND CIGARS.   it, t«_a__,tfttni We
N. a. Tramway.
-
lit-IJ l, II l'..e,iket.
H. 0. DOSS & CO.
'■;  The Crown Stables
A. E. CLARK.
...... • a • .-.
> Ike rill
• •■• arattattl
ABBOTSFORD
I,
VANCOUVER
*. Steam Laundry
t^dfi
P-[(;!5 Hll !f* and Delivered
tttm* Wm., Sillt, .liaaat. i*. Utt
CvrtllM t Ita.-".
..  . .  -, ... ,  _t|t
6*7  FRONT .ST.
OILLET BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables,
t»fi, t.« and QMHftl tt*M I .   Ofilfl
I..! Ut
WOOD ANU 40AL
: Kltfhi-r It !»!• Mtl'lf ** **  HM-Nffl a
llltlhtll. ».  1'll.a.l MI--1
ootramid if.. ■*»•* ******!****.
********** Am  IO
Riddellfc
Johnston
SHIPSMITH.
I Itir mm  in  u|a:rali,t,i .lie
..nit
ITIHW H.WWIlt
ll. U« ataaialaal .lltl   M-t IH |.ta.ll-J.I
laeiaati. ||ra,| lariiaia
a. al, .Ml.
tjtj -IK. l : In Imitt-tr
SANK of BRITISH COLUMBIA.
INCOHI'OHATKD  *Y  ROYAL  CHARTER  IMt
Capital Paid ap
-  -   -  £600.000  13.000.000
wm >•*** * tt* i*, if tn
Roierve Fond £200.000   11.000,000
nil. hank ii \s iii i unii iu open
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In atoniitiiii.il aiili iluir genenl Bwiking lii.-m. - and an- m.w |,n-|uml i . Drjotin
ni .iiu- linll.tr „|,»-.,r.li. u|ain which iiii. rr-i mil be allowed ii current met.  I'mrnint*.
Toar per Cant, par Annan..
Dep -i(« received for Kiietl Period*, and intern, .tlltm.-tl on trr,,,. whit.li may I t asarrtgim
•tl til. a|.|.lii.iiiuii
£. A. WTLD.
Nm Wriimintirr. ^n.l Janutry, it ._ Manam,
OR__3__j_T  OPENING!
-I. .
*i nit, it
na ii -
... ruxti in Mint a ******
• •  i  .
J. P DIViRS & CO.. liclinem -*- *&-■***■ "■■•
W. TURNBULL & CO
Builders and CoDtmcton
_3BZC-I
Abbotaford
im ******** lT**n
■
•ittrti
tm i**"**it**
***m* mm
******
i **m* ■****' **•!»
aattt  KK**-
* la laa rllf
i- >.    * ,i -■
.  *'
Mi  T***h*
. aufbi m
***  il Ike
Ml  ivaalltl  »tNl
Hat  1«
'
.   .    i'i
i*|ial *****
-.-'.,-  -
• .  -I. «*l» **.
* tali Ibe
:-   r<t    ***
ll **HttAtm
• U* p**t*mr4
*t*" ****** IU*****
■ ■* ult bill baetlr
«*
** Mi, a ll*4t*
***t**t*lf.
If* at aitl
■  *   Mmt
..
•■■
art la ib«a
- I*,***** mi ik* Tm
* *
■ Un  m ii
TM *ea« |
• tail
I   I   fa-Jala. |,1   t,..
ikt ft«71* vm
1.1
"* *m rnl Mill ta
' .  '**  |a,.||<l'.
I f"i Ibtpeo
*i ltd  b#in*  *p
'' *** ***** ■( .*, la
I 'ite-mili***.
lln.en. ab*»
••l<| In  rap t I.* HM
I   Ml **..M,)t|| It
* ■ i • lltlt  w*tnM I*
If tm i*»«efi lh**
••• at, hai Ibn*
I  •• ■**..,.i,,  t.etv*
• i j * ,n» nm
* , *.-»■ ii i .,i
Ml TblKl hid i«er«
*•   ' "-   At *'■**■ 1*
"  ■••,  at*,..)! ftiet
*h* '*t1t  * - ■ ii
*•*  bal  ba tel idullt
11 nhiei |
■  HtMl la Iba |
"•♦•maM ail* l-i Md .
1   'l ,  mh nt, (ioab  1
"btl   bt   bid  MM I
"03 1 0M8RH NIIHVH
Abbotsford
.♦a   aaw aiaaia aaar
•'a
Frank S, de Grey
'|'\Ki " till*' MIBTIHHI nt
,, a — I**.- a-w I
rt4.vAa.ait i a a
•*-*le_i*_t*-»*t ie**!■--*»-«lb..t
-
ai *hr t***"
•*•*• ****** »**'* li*m* ***** *'
. StWtB
5KsBfer,«a.*ttiiE
Raileat— "
Abbotaford
-
Pjj—asgianii aut jE
MEAKIN'S
(1HI11. ROOM
It t**m *T*n %9 ,h* l",b(K l9t CM**,'>*
AND AttAA* t-ft-'l*' »«!**
OgttJ VANCOUVER
MANURE FOR SALE
t . ..  -.
****—*■'
Tjf,tf , "1111 -HA*
PTOHIISTOII k CO.,
jmit**********■' Tmmt** * *
flat* mt* **■*
FRUIT TREES.
... ..... ..! *'• all ,'•.,-•••'
'  'a
-„,.   . ,-.-    .11 *_*•*.«**»"
lfftr„_, m*mm -. ***** "••-
t**tiX ;*••"" iJ-^-'Ri'*^1
Hi Pacific Railway
(Men Pacific Railway
it -ti.
eeabte t*U*
TIMK TAHLI.
Str.ROBT.DUNSMOIR
-  » '   *••  •»**■*■
OAttYnwc mrk MAiBmm maua
Hl'M
Hft \|^tnr^WM V»*«**ii***M«M*f*iiai
Mmm** *K'mtm** 1*m*y*t **
\*mm*** mm***-
■* ■  m**i*t
■
\
-tmm t ******** mm* I
Vmiiaila*t*tm***m ******* t*m
Otwtti *********** mmm**A*mt j
i  Ttm* *t*m.
, am *m**
GaBa4;an hnk Mytom
Compfi)  I mini]
TIIK Tllll.IL >a. I J.
TOWNSITE
AUCTION SALE
1. II* Tntali*.! -I It- • .a.4iia lit* ll.ll*.. Ilratrl to
CHILLIWACK
COLUMBIA 13TRKH3T FOUNDRY
RED) ""> CURRIE
t j  i flttjii.  t Miti- • f, i Spm iHi
IS
i**t
\t* ****
i **y
Th* **4m*l4m4***tm(****4 ************* *•  **  *********   ir«Tln>   "  Ibe
tt'it wl il II tiVtttl * m .**
Saturday, May 30
300  LOTS
T« H 4**t***4 ,tl |nlb*kldbe*l M+-'l   Tltt* It tkt treat*"*!
t**,4*1*4 1*4 if** H**th*  tt* *********** rt t*r t*i*t**A tm lllllll
., . K li Rnf-Md ei ret etrl) Mntt_|lnllH fimea lb* tantine* i"
VaiKm*»t aad \*m Wailnlteli "ituf. Ibei*bl
afatdlad H******* *** *** Ibe * ' • ,. *, h'M
Via****,!*1! **A S** ll.tlniM '***
*** leate«*a Mlendaf ***** *** ***'•** ** **** Im ba^ai** ib* f.dV»e
lad Mutator A **.***m rt AACAT. iLOCKR * *, **t <i*1 ***
***** * Htm* *h lb* ***** rt lb**v*.t,tn Ti:HM** ii»M|alH*r f**b
laltat*ia I*-***-!■ i*a»a»»fia. •i*,.**.' -**-i i'iia*»i'
A. M. BEATTIE, AUCTIONEER
IIK. Ha.tlna* 81.. VANCOOVER.    	
Real I |ohn Ettxy Engine Company;
■\ I* W ■-ili-t in .ill liimli ul M I itiiili.ii Tool
Company, Manufacturer! of Iran-VVoridm Tooh; John Cimp
la-ll. Minuta, iit  i Hack* I i riigi - Kt,.
a* Hlir I rr* «|....iB..a ....„,.,,.,-, .rn mtir
Bar Goodi
Toilet Setto
Diaaer Sett*
Game Setti
riih Setti
A lltiiiilnni;.' AsMirtinciit
&
Abbotsford
• era ,a>.
■   ■   » ••*» a-r l>W» t"
(aaaM. talrla.,  l.r.1 >•.!-  im
faaaWr
■take
Abbotsford
I t Mil
lam VH litbil m **rm*mm*. ImAmt
*
I PR.-
ok fi
*....:  \... '.-..' '. ,
«li«*,.*.  *
**mnm* ■
.  * •  mtr I*  t**rtr **
I  m t* mr** ******•' ***'*"
* \\, ttWIVMI -
-*• *l--»ln ii ia v- **!***  Iban*
-
--  -Naet-u* m 19 ,m*
. ma *t* **
-iniMii k ■■•* in* htu
Royal City Market
J. REICHI
Meats
Abbotsford
»■****, fii** *•■
itTti- *
JOSHUA DAVIES
gtrttti****
-
aotintti
*amm*-t* n t** to* **** m T~* ~
**A******** *wm eetWta ami irtbrf
ra** mmrt,  II ndfa-*fl t***n*n mm*.
*1**t*ttmiH*A****mm**iQm*r
, ym .** tm**t
ir ***********
.   t,y  M  ** " ****** ** ******
ml ***** fttfttatm, ******* MHHMMI
•  I IMil I
****** ****** ***** e*i* ****** lltll
lo,* , -'**- Na* w**i«*.*•*»**'. Bataid la
** ;-***mim*i iteu
lla (t*mt*rt ******* \t* hfbi e4 ,h**f*
*** T*m Ttt* ii **f tmm ***** *******
REICHENBACH
A/HOLE8ALE AND RETAIL
OEALER in FRESH & SALT
rttf.r.. ttv i.iintr.m flowt it . Ht,\ y.a.,..aMa-ta*
TBEO. R. MBDDUN *J??5?U
•mii miua.  DRAT MAN.
IrirtOtttor, .aiaar*wtat*.l.1tltr.   'w
It1l.ll Colotml"
VMnlt ul RHill Inliiw
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
liii|«tr(cn anil Whult-Mlr llrjlrri ,n
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-103* 104 Powell St.
1'. O. Box jo- Vincnuvcr. 11 C.
OARESHI. OREEN _- CO.
BANKKR8
li.taiaa.Bl at . Vlr tmui. II ,
la,,  II  ,   r  I  aHHt  II »*Bt*>-B*l  la
i. . I   - I b' * a. ar, ,at* a.aa —    fp,  TTTTtynTTa
'TTcag*^^^ '^T-h* |«-»rwiwi
****** tm* H*m Welllagtoa Ooal.
YUCOQYtT tMft*aim>M w **tt*'»,,» "»»b*»*a*t i
******* ******* * art*. nl«*t aat I  t
tmi*****- ******* mrt ** *m ******* -Wa
trtta**! wnt-li-rt i"Mi*a
Ml learn aad Trmrn*** ******* tm*
■TiaaVma Xtm Jet* ami *******.
Ki'Mrtt* r* ta***. inHaiet b, ..* ym**
1 Pmmm Amtim*. ttm** *** r—
I
It* rr.'B —atii iaraMr. tta ..IMtfaHaiU^
a Ita rm*. -ttalaa ItaBmAa bb* Kara.*
IMi,* tot wmi ritoeaoe
M. L. FOLEY.
Lumber Broker
EMFL0TME1TT AflCltT.
lUdU Estate aad Acotteat
lavaraace*
t^fm*** ***** **** ■ .t#*Ha|ir
% B-BifiiM ****,*** 1*i*u\e4 titftteta
** r**' j"i"*i** taarttiattia
• 'fIJ< .-l>-*t ** ■ym*n*\T2_**m1
I .,„„.  ,,„■„.;,,.  M".tV  IVI'LS'lMlNS'l't'-.li,  BWTI8H  tHIl.l'MHU, TIUIWI.AT  MORNINU MAY
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN [, J, QOLE & CO.
OUR
JACKETS
$£
Opening  MEW GOODS l;..
HAV1. AUIIIVILII
irpcts, Oilclolhi.
\\ illil.bm, I ml.litis
..ml  lllitit 1-.
609-811 COLUMBIA ST.
NKWS OF TIIK CITY  ,.'. * !".,,; ...;',;  , *
Maw AalverltasitlBlitB
LOCAL I1HKVIT1K8
Kim I Estate Brokers
lnniiruiii'H. liiviistiuiiiit
"" ijiiuiiiiissinii Agmitti
ml i Mill i -im 1:1
HOUSES TO RENT
Attn!| tm Iht Nttlontl
I... Aaiurtnct Oa. oi
LOOK OUT
Wti hav.i .'.iti.ilv.iil and npitumi out „
EXTRA FINE
SX_Rt_A.^7V
WORTH
mil nil HU1IDIV1B10N nl-' A I1UI
TON nr l.n'l' it'. tllinlT I,
SOUTH WESTMINSTER
..it umi iini
■
NANAIMO'H OBUHtSATION
m.,,1. RUbtrilltkti i i*i"i"*iiii"" Tl
Mi
<>. I
Iti
■
H|i| III -   \i
-**M
.  _   _.
.■it I' •
■
• | oB_-s.wi.il ii***   n , ' ," i1,!"'."***!
llm tt   tt v i  i    i , . , . ■   S'titiiti  (ivi .  I.i i*..i il ' '  *""'"',
mt a ltd in
v *• ™_1
pilrw iy.  Mr. held Iml tltt
.
I tie IMt
-
*
\ *  '
| tuiilai  Hit*  S'-ill  ItOtd  fl"'"  llii
,,|ii.i..i|ili..'t kKlini (row Ut*' 1,'tr* l.aittl
,,,i,.,l,. \*l, U.iitl   l.nTM 11 lllll'
f.ii imiloutirt *i>i>iy in
■took of
l »■•»» i  i ******* i  pr^]
...   anil. «... _.. _,^
| turn]
J. E. PHILLIP'
721 Uuliinililii 8t.    Qlothliir aud Halliii',   0\*\m*,\, ,_.,__,_,
BEHERMlufi
T. OVENS
MACHINIS
F. J. COULTHARD it Co.
... r.i ■ aitiri tem t*t»,»t.i*>, *>*•• n • ,.,•.#,
lai Ot/rltlM I'i'l Wat aiit.tii tutatl  fu-t.. ,
i*l^   A^lliailliuaMUiJ ... U. !„!,,„!   •****'1*'1 'II
|i IMOWDSM
J  »  **\i 'Mill  S
WOOD
!   ,
ii'tian.
•* I
1^*7*,.  ami  _„..«  l...ll.H.if  al.v
'
- ■
iitiiit
-•
mi iti'-
tt .'
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
-
■
»
-
■
a
\
>    I
*
■
'
■
'
-
I  |
-
■
I   '
■
i
■
-
■
-
■
-
■
I
\ I
DRY ALDER AND FIR WOOD
FOR
ARRISON
OT SPRINGS
un i i
H
STR. DELAWARE
Saturday, May IB
-ii
&Co.
J  Will 111) uiuumu  Ci
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG
BDOTt *
■ 1011
I  a •  i  iimi MX*
UH i.ai*    i ..ly»Waai
' Was1. Sell and Lease Proper!], Collect Rents. Make Loans sn
Bin ail transact all tuiinesi relation lo Real Ett
■tgeati far iM-toe AtaanawCaiterMlN DoaataUMil flit Ii**hiim* ***m*t
tmt  I-" i■'■ ***** l*i.-aal.ii* l.il* AtMrUttOt-.l-U •  | .  .  ,
Ut..  I Ili.i lr.1 iUbi tt
OFFICE8 M
8USHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT SI., VICTOJ
in
. *
W*Mta« l*IU
i
II MALL-I
MILLWRIGHTS
DRAUI1HTSMEN & DESIGNERS
«.'i r,'»tii si.
Patent OHice Drawings
Prepared.
r  ■•  r. I
NOTICE !
LOT 12, SLOCK 12,
SURBUFiBAN
Nl.lt WESTMINSTEH.
Don't Let Your Chance Roll By' boi ,
MAxvCHEl
T/}  nu k. i
bid  Whim  Ki
Whn.-  Kal i.V
I.IIHtl    Kali   111
l-'tir 'l'i.|a  It n|
(i'titf.  N,|ii
{/y  lil.ty.tlilllttt.iff'a
^^    (.niWaHltlllat*-.  Il|
'*
*WQQDS At POLLEY  Hi,
_ — .    ..... **__> ... 11I.....I. II,
Corni-r Columbia and Mt-Kamtp Sin .u
11 Hlnl'All
-.ad tttm
^*^^
t
.1 1IHII
-llil l 1
Footwear of Extra duality p. j, MacDonai
leifflitir.l=".._=lcini
a
■li.l.lta l. Ul la. Itittaa
*
..l.ll leeaat_*ill Wilt Qaitl lateral
I'ni.-i un<|iii-il„illr,lill ill'- Ii.ar.l I'iiI lha ili.ll.it
tthrri- ti ...in ihi- iiimi Inr you Wr- aill uivi- tha
littitl in .iiwlily .mil v.il.ia- lor It Vim ihall ihta.n
tfi.m ityia, varii'ty, la-.uit) ami mrtil   lha i|ili-n
lllll Hock "t thr -M-.tl
HENRY V. EDMONDS. ^^^^^^^^^^^^
A. M. NELSON.   fr^tf SOIiUMe.  MlM ItHNlMe
Miit vt I'ww* Mercian.
GENTS'
FURNISHINGS
Wa Itt.
a  •••*
Kit., Ml* IMl"*
llit. hi* Cain.
. llaaawiliwaaa
•Ml tat
rural
■
CtTV POLICE count
***** Lie*
•  ****■■
*
W.E.FALES
MENS - • •
LADIES- ' '
BOYS' • • •
MISSES' • * ■
CHILDREN,,
FOOTWEAR W m m
* ******* le Ul ******
Lane New Stock
Undertakers
,ia. ..
. >•,.
., tritaa*
25
H. MOREY dt CO.
. .  ,   . ■  .  i • i ,-.,* ■• *•*
BOOKS. STATIONERY,
Larroair. Triini,
II,1.1 Hall Omul..
WANTED
i  ail •
ii
■
■
i eei*
THIS MORNING
Al WOODS * WUIY'S
B
..- a- .--. Qrill Room
.
. at.a.1. a   Brrtrr .
IB,.,,  -ttll  I
tail i ii -.. - Mimnimn
"IIA i.u  IM. Mi... I H	
«,.t,«    tn. t I'ttiBii*  lln ,t turnnt. I c
BAKER * WHITLOOK. u,,«,'
^ ■1
\*m . *  **e  tm   l-at-f-al   Alllt-I***! ** ****'  * tt   t*
*****   ** **** ***** ml 4* ***** r-we  || let, tie •»* *t
t in **,** i*td (i.*»atte*l ***** <4a |tt fW  UM
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST.. BUCK Of BIH B.C. 8.1.0116.
CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON EASY TERMS.
RAND "BROS.
llll* ttl tti. *,_. la* rtrtlea. Irate ,1 lla* tar***, atl Untile*!
■.at i iititt* atwrtt Tlw »naa..t a tata, ,tr mm* tail
., Itrrti. aUraatai.a*. a. ,.ra,l|,ii-ja-, ta— Mat It at ,aA
tlr,*a ttr  I ti^t Hia.1. aarr, ..tB,l.titB ti/*, b l*a,l  lire
,  •   •    1  ■    . .'  ' |l"  •  '  ,,..!.   '.....  t,,,,
FrlBtw MOO to mOO par Lol. Tana,, nap
third oaia. lalaaoa I. II aal 11 toalta.
at I par onal.
RAND BROS.
DAVIDSON BROS.
******** mmtmm **-"* *''****
**a ***** ******  *•******■*
It****, ii..,  n»** m*:*Ll*m**
mam* ** ***** t* * an
NOTICE ■
Real Estate Brokers
i, tit.)...!
st;
ISM.
REMEMBER   I
Tlmt tho Cbtumnt Loti noe on tho imiW «» ■
cboico pioco of property know a* **
The Brenchley Propert;
-•"■■ •?'*: _;ll
...... i
. ,.f ***** t * tnie .- m, cVi,a H H* m
,  i£%**AT**l»tw**hte**t*i**m MtM.m**
, tai afcnawi tm m ***"** ***"
Brenchley & BENNt
"fwlUllI««,■
I am fm
,,'..»*
*** »*  ■ ***** *
AGENTS
tails
aa*»*arB

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354058/manifest

Comment

Related Items