BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 18, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354057.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354057.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354057-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354057-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354057-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354057-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354057-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354057-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354057-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354057.ris

Full Text

 r
Officlil Catcll.
W. J. WALKER * CO.
REAL ESTATE BKOKLRS
NEW WESTIV1INSTER, B.C.
W.J. WALKER & CO.
CH.tTtlttD ACCOUNTANT, ANO
cut Alliums. iiii.i.Vi
lUlraHISl Mil 11.    N..W i-.i-.ts.i-. ittt
11777/  WHICH IS INCORPORATED ,"ITHE DAILY TRUTH."
MUI'.K 1147
NKW  W KKT M INST Kit. IIIUTISII roi.I'MIUA. WEDNESDAY  MOHNlN.i,  I'KllltlAltY  18,  1801.
WM. BAILLlE 1 CO., PROPRIETOR!!
last Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT*
UATED AND COMMAND*
INGAN EXCELLENT VIEW
I ROM $6o TO $too, HALF
CASH, BALANCE IN A
Yl \U..\Ts PERCENT.
T. MACKINTOSH & Co
.iiM.M. Iil.tit Is.   NKW WESTMINSTER, II C
"10DS, TURNER ifiAMBLE
. j,.ibi.mi  I _M.nuim..M *m \a* -ti'ttuaaiii
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
Hi st Its I llllll  I -Uf -t LH UM- is HI li-tiiiist III- IOD
INS, 1*11.1 'I'll 1 ' lltKIl
■ AL ESTATE [MMl
I.ENHIE t MB n«u"c,c'i«Ts
Real Estate
GENERA! AGENTS.
Patent Medicines
$1,050 ^"C§
I i Ml truli Slr*.'t,i..-ai('.,|iiii,l,ln;   PERFUMES
l VI.  ll  I.,11.' Hit
LENNIE & UPPER
~
11"" I
Toilet Articles, etc.
tut UII*  .st ,  Semi  CafuMl'H, II 1
l.t >...,, r.t.fity all.,,,,....,' tl'inm    llld^PUOl OOU
L\ Thomson
WANTED.
'I'ii l.liisi;
lilt  ul atk t Ii.ila. BJ li.*l Sma.1. a
I'ailaal-  < i   I I fl'H US I  »T
.1.11 aii.f.l/,, ., ,,.i.    I NI.1I1T IIKI.I. ATTKSIiASCK.   HMIm
.0, I .., l.M .1,1"
t   t   t   t   a   t   ta   *   *
taattta.tt
OWAT&
TURNE
R
Real Estate
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Tht. I..ll«u'lii|t  I*rii|ia-i-ty li.» now been
|.l,..-.',l mi tli,- iiiMrb.'tt
rt.t
parly In .ill parlt „,.,,
i City ind Oi* ti ii i iiiuii ■ i ti.hi t.i
||1|S . ...1  .111,1  Ult* "!>
-
SOUTH WEST-  tcc.B.ar aan Lira
l'i- I >'Ii I	
I 1-2 tern .o 21-2  Umm„
I.t.l  Atl.liflt.it lo
|.l. Wr-luilnstrr.
MVEYANGERS - FINANCIAL AGENTS
, ,  , ■    ,  — ■ rsl
IDS . .HNERIt.OA.MBLEaN..wW.tHnluat..r.B.O.
 ,.„ (BRITISH l.lttN
MAINLAND,
IIKNIh  I.KK.
■%":.'*'isar.ir
TIETJEN. Mountain'." -'"','.,7i.-i""tiV'""
.S.OTJRsTIS &** CO.
uir ir. *.**tn* ti
\ .    .- , itdiaoort
SECTION a©
* ■
p|w • *
V
MOW AT it "O
TURNElV
,.| l.-VI t  tM* t.l
GENERAL A6EN1S
j|j>i*i*.*.'a«a'a«l*l*l*l<
.HPORT&CO.
S.„ ,,.....r. to r. O. STRICKLAND
DRUGGISTS
.rti.i.rM
at I. | t< I I *
IESTROYED GY (IRE
| IBB.*,. ll.taai   a -III.II.llttl
III  la...	
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS* AOTS
RT. HON. \V. II. SMITH
III tint It.,iimi of Oonitnoiia Oivna nn
Importut a*
ciiion
UN till: ALABAMA I'UNH QUESTION
lluaamu   Artivity   at  Juruaalmn
Alnriiia tha Sublimit
Port*.
C0M1NQ   BHIPPINO    BTHIKK
Tin* Man  Arreted  for Ihtt Tumble
Murder iu London Found
Innocent.
UurooBi Ptlwrar? IT.—Tfctn ii *****
I,, bt ai. tataretUoi mrel bttttlh th*
i(i,i*ti,ni ami UlWtr In iln'tsiuiiii"ii. in
■lai mi tli* iiilijni „f ibi* AUiia.ni fuml
rtBtlolOl Ui lh* liK.itl. nf tti* Atiu-il'-.tt.
|Ofortu ti  Smut, nf ilia **il**ra WhOlt
hnilhitl wu Ihltmuilwl It *h* *******
..I 1MB by Aiiifrlia.i inilwr*. bat* t****ii
uifiinn tin* llritiili tiitt'erumaitt tn ,|..-
taatiil tlami**** Imiii tin* I'tiUnl BUM
In iimi. behalf. Thi. Uni MlUtmrt
witulit m.i QOBItBt 10 wlm* tin, iim,! ai
to the rifhl to ettob nab In llehiini
'Btt i* ptodttf Tht «*i*... howtrtr,
bill fn* inli m PbtIIIBMOI I'i • liitaplsin
11.1*11 t *,,***, atnl iln- i|ii*iii..|, a* tn It,*
Al.l-atita tWOtl *** in'iinl"! tt a
'*..- an bow '-tr Iht «*.*t*-r>,tii*tii
||   a  I **liilli*r II amihl It* taill*
lag ••* Hi al* HI thtdtMOd  *iil*tl*a| in
ftatad Um t Ml*-! Blah I tl »».*i Ktit
latdhtd dOM It **,*• BtahaBU •**••
ii , vv ii Nmitii i-intni-nt tatwhad
tt* liii|s*. .if tii.ius wiiii*t|n*ftisd to a***
Uf ihtft «t Ibt All-'tmi ta*'ltrj  barb
ii, il,* Itmiib itfa.urf
li, tit* t •atiihi.tiit ****** !**miih aid In
.  , --    Ihil  i-"..*rdit.t Ui
|.ui.i.»ii**t tctootu It Aaet .
MilMlHia IttdiOililll  rrtbt  •
- i.i.f \h* i'mhihI Maw ■- i
thr. 1  i  ■ 'l
■  rnat) ■ ■ IVi
Im It IBTI for th" Itniitii liofentMOl
Itletj-ttel il.* rtUin ol Uw BOBOf•
tBBSB ****** IMBBB «■*>
AtiiMOt** IVrr*. i-heat****-*  wmUti
. t,wrtttMll Oltntoa umithi
• itt, Iv-mi antwm at At*!*! fm it.*
*l,aatt>itMi*hi|inf llif t'nM  Twit* *****
'   a * • CtttOt OfW-
■a ilrflilwt*. Iml hla  pit*
(,.,..« nd
«iu ii tn r tm vi _moi
•srttalitH. I*  |*t*pill*l
fnr * Bool .iinill* in Um*A*m and Um
alrtsth - ■« ■ hh* ******* th*
am, and ***** Um a i«*i **** *** *******
IU lUhl id lit* *bt|««IM *" ***•*%*• 00|
■nam BaiifBi
A  dtajiolrh ln*iita*iaa«t-i4**a|»
Um  ill** outlet* »  titiaitd  - •    -
au44*0*ftltllt ul lh* tt«**la*.  '   •
*!i -  .1  t*t *******   Th*
■••B.uli0t'*.»ait*-<il»tt t**Ni inUt!*>iat
■uh ih» ovthoiltlM ltd rtelaiiM thll
tW -flft-W-it tlrt-eh*. tab** et* oo«Vt
IU (tmiwihiti «l Raitaia. ai* tmi **********
,*tk*tt**** tin* H *m u
atttatloo *4 thl» VM ohuh R***ia
«**> a V****** In lha a***!******* ihi
. ia laa * itnoee war. tod ih*|
tMt.T. li.t*l.a aiaMot BMIW IphtOd
...
*4 ltv.» ^.. |.(H**rt.'lll»* 1" th* IMt
laahd.
.nttt tetoo%it.*%
II** l»* Tm* «t» iwitt ***** tn
t*ta*l<et l* asfcuHh at N*ew« AModt.
i-at T»***4ti^wwillt Tha |*.*Mk4 |rO*
Ihaaaai •*, **»*»o4tt H*i II1*«*4 ielt<0>a*
. al Xr.*|.#i MA***.*** ******
******* in ** a> Mat in ao **tftlo taaa**t
iHtii'l i)H"t*.ik*iit IO* ineoioaataai A*
****** ******** cdhtialiot itaiafM**.
• i**t.t| tk* .kali-a It*"* hHhaodt aod
dtaa.1 lh* **m *h*** n*****n ***t lh*
. t- *i t . *■■ • t * • •
*h*i*<******* ************.*t>**i-. IW.
IV** i.i**tv.4 la a htad •*-**•* -Vteol*
-,.thi**i.f* \*mat*ooBtto *Am\*t*
l.t Ut* r—ttltt,' II* *a.*att aa*. t
******* aod **mtim**A In ****** OMI lh*
. .t*.aUlalhH«a4»««llhe»*1
I*. |*ef» al »rrt *******
mm toBlt. h»l eofc-^o*ti«| adatui***
a,t. twill tod aHedi**4 I-t hw «tit
M44i«at> .*nrdswl III* **mi*t *»*i H-*
*s,i.4**.d «a*alllia** wattatolrwil.
ltd thllR ttotUhe **.**! tmim m*t*
***** oilh blot.
imi liim-  Tin' aiiiiiy uf iln. dumbbell
iii nil It* iilnry itlll fi.rui tbl pflOClptl
topic of loUon, There will nrobtblv be
.oiiii* llVfly  t*.,rW  »t  tt iiniiiiv"  is,
iiiiiii ii.i wtiii Brorj member ol the
clue li tipHttd tota proMwl
la Wa Eaowa Mara?
Rdward Ploheut of wboio etri llttli
i. iiiii,*!.. .H.-1U11 Roche llirbar, IVtih.,
nn .iiiiiiary ITlb Itlh <>f bttrt dbttM
Ht Itil oolbltf to ii.iiit.ti.- wbo 1,1 wti
or whin he tutu from   Bomi ol bit
f.l.i.tl. lUii.1 il.al |,e hi,I rallUVU i.it.l
rrltii.l.li, Hilti.hCuliinihlit
Ta «a Abaaloaad.
It 1* rumurwl that Umn  Ktltb ud
POtttTi Who went t.i Ntiiiihnii nn Saiui
■day. obit* it boon ttarltd Ibtlr lo*
tlnMii'., Uiwai.|. tin' iil'ji„l<>ii:iii.i,i ..f tin
iini.ui iiiinert' orootMloni, whit ii hm
reotolly in*.i vi*w**i with tn.n*;i*,-.i ,11.-
favor hy lh* iitiiiniiiuii nun Then ll
a iu,.tiai.iliir thai Ihe |taiaita will ba
vtilutitirlly ilvan up.
Aa Batarprlalai Marchant.
I'.iu.at uf Hit'  eOtoneUai  a.Uirll**-
iii.nl nf .Mr  0  .1  UcDooild, H.-nii
f'lriiUhllili. * lr., tu 1"- Imilnl III llmtti.T
oolaBMt win r.*|i») itu- retdti  Bfi n
 who bettowi l.i. "i.ifin mi Mr,  M.
U.i, a Ll will fii„| Iiiiii ami til. ■ 'l.-rV. tftf
rttdf i» ni'iitf*. am) ooorltouili ittto*
nti* tn th* |*tirrha*i'r'* t*Tt*ry wa.il; Im*
•i.ir. kttplti 1 .tick '*i total —i-.i io
llllll* In tit*lr Itlll* Ill til" I'd,Win r
Ao Abate! Btrael.
Mary Strra*i *-*i*un to !*■ a faeorllt
t|iibi|.|i.|  tls.ii.nl  [Of  ••iiitra* l>>).  itnl
!.,. 1 i*i wttk alltaUtt wa»rallwl
lo lu Malt aod ih*- robbbh, th  wu
I, tmi.nl Int iliillnl tht  U.t fs **  ilat"
HHttTOlon hat.  beta dtBwa Umo.
iraiintf "nit ».itii.i.ni i...,ii f„r oaa tm*
lha ilrttl at * um*'  A. tht
• ',,,1,1-, lata lu iht* raii*|*atir. ltd •"
h»|lt nl* it ll.*lr  rll-t.M    tht>>   tin.,lhl
**i|rll W kept 1 It'll '- -t tittl ,,!,..
I n..t It* allii*..!  !••
tit-nrk  Ibeot  with  Ihtli  Imli,in.1  nu<
t-rlii*  __^___w___
■atal Atut.ia
At tor Qcbbi . ||,.111 1, v\
BUBptWtThi  11 Wli  ■ ii, Victoria)
\1 J I *ar.  I'.iiilaiid-
At .ita« 't.'itit  ll<.tn   1  I* Rah
• it. l-.i,.t,i... I. tt,:,... 1 «,..|„.i
1 |* |t-«ki*r. V«*,.»,.iti tJvt.ii, J \
r-.n.t J.ilii. Uila.01. I. ti Ai.iiar-.t..
I  • 1 *  \ I, laa-mib*..  tt 1.  *.
|\.M Itiaamts,,.! tt T Mniib. Arlnaii J I'
late* Rt*Boull«md Kelrhttroi 1. M
Boaodteft  A J  M  I H,.|.tau.   tv.ii
At tor  ti.'itt  Docwlu   tloha
Metal*. WMIi.lai I"- -  i  i; **
,  iv Rtlltt JtoellotCllfi
VI |.   ■■
• tto.
Ai mo lienii  M*.iti  I. !• Data.
i, t RuM Itaalth tt ll alii. IMalt,**.
J M  imtmt.  IOslllt.1,  K  lli"!**,  l***|i
v*..i«     	
LATHAM
llilli|a..ll.   I'..nl-  lllis. rl. a
ESTATE
lot I*. Oattsr. I  0s.ta.-t 1.1, laMsl.MI, *AaU*A  IB. *****
...  .  1 a,, H..«H.»B |BI, t*a.O|«>.|   IW. I. Ht. tltUttM  Ml II**
.....  i-.  ....^.IWO.isi ttO.aa*. tut ».0.**i1"t**
i. T. READ & Co. 615 FRONT ST., WESTMINSTER
APPERTON
i-
IB, ..III.. B.SI
l1attr*,.,.BI,.ssll .'   '
.i,i.a, ma. lima i l.n *..•
IliHsataa t.t naattMilialll
HhAINE'S  TELEGRAM
Kfiiil nt thu Lata  Hit 11 way  Oulebrn-
tion at Blaine a
Hoax
AND HE UrTERLY REPDDIATE8 IT
Omul  Jiiiitiiiiiiatii  Vi.utiin*  Started
in New York City
Today.
OREAT FLOODS IN THE BTATEB
Tha Toronto Oloba Wanta to Know
Blitku'a Raoaon for
Rtitlrioft.
tt'i.iti\.,|,,\, ivt.ruary IT.—ln the
Beult t.ainy Btaaford'i Qowobmdi
l,a.ul l^uan mil wu r*i*irii*sl btoh atl-
i. i-.it. mlh a riiniui ilallmi Ihal lit
■ iiii.iilaraihiii ha lodtflalltli pottpoaed.
Th.* DIploaialk ami Omualar Apprn*
lnutinii Ultl wai then niii.nl**i.i| an.l  a
ktt| debate auBtd obUm intadanal
laaraaalai Uh .alary al lha mlatiltr t»
Kiriutil. trtitti U.uut. io 110,000, Tl.*
tiini,ilmi.it * a* dually rul«l mu.  Tb*
Hawaiian . alilf amain! ttu*nt  whuh  wa*
ideaitd nattrdaTt -ame i■*.!.,(* »i..-
Baaala tooai ■»* -» bmmIob la eooitdoi the
eatob) * ht'ii u wa. tia.Mai. bat iht
ttioiisiti wudalwlad
Kan wab « WOBB
Bterttar]  lllaln*. nyi thn t*-i*tram
i-aliMI lo t.at.r.iet * rn-*. dnpalehia,
Kill niii t., Im. beta n-ed at a railway |
oalahfalhitt at 1'airl.ata.i, VVaililRgUm,
Wai  lirUht-r  wrlllrii  imr  twiit li*  liim
ii.. Bteraierj »•>» tn* aaw ti*atd »f
Uie ceJobtatlH -iiiiii aptirtM of it *•*,
ll..  , . 1'1-lL- tt l*.U|
Wimaii on Reciprocity.
1'iiti AM ■ .'int. Miryery in—Kra.im
W iiiiii.  mad* an eddi*.. t*af..t.  tb*
\leiiufiiiiir*iV< liibtunittit on lh* ad*
latitat* l.ll •mild |r*ntt  to  laitti  tlit*
t*nll*d Hiatn ai.di ai.ada (Mm tear* an- I
111* tt-.HiiM.iiy tt'iatan'* tdaai w*t* I
wall rr.*ii***l
l't II-
'till 1 111.
lonlottl.tnii
I-  III l-iili
lo*
i  llllll.,''
i To
I i'ii
. r*ittuni tnrri'tlrlnu, whloli
eemigood tad mOileut, but whlab
ii. imt .Ini,.,ii I,, mnke [nitilic at Ilia
ml Una, li may in, .nt down tt.
ufiii, however, toil hi raiardi tbi
i uf unreitrleltd iratlB at "aa*
lot.c" or "dUloyil."
i tBIBl i .. nut .
An tetnloi btptr »uy*. Ooi  ' . T.
Denton, polloa magltUile bti-e, Ptlltd
„ii Bli John  Utcdomld  todajr, .....i
quoteii i'.iiviiaiiv.* >|. |*. u ia]rlo|
*'*■*■ Man r mn ba n lleved ol tht
Northwnt  tad  pollee,  thai * <•■■
Ottarwlll ml the tppotutaeoh ami that
ti,, I'fi ini.-r i. loitotii in iiiiiin*Colooel
DenUoo, wbo u un eathuatutlolmpertal
t-'«tli*ralhnil.l. li. enter tlm .'ahluut aa
Mini.I.t uf Militia, ami that sir Ath.l.ilta
Ctron wfll inner gel lln* war |n.ri[.i]ln
UK*In.
Will.  I III  II  l,,tl\
IIaiiii ti.v, trhrtiiii IT, The nntul*
nttlonol I'aiullilaii'. tu h'l va.-anry In
the Ontario LefUlitttro, moied hy uo*
■oallai Thomu Btloioa, too* plan im*.
mornii.ir. when tin- Moo. ><- M Qlbooa
ami Tboatai Bllttoo von inui.iiiai.-il It
Ull Ubenl ami inn., rtttii. Intenttl
reepeeUTol]  The attetloo laV,** ptat-«
till III*  Ml!, lllll.
I l\ 11 III
sllil
M»mhi Ut, I *''i in ' It I'aUl*
illl*. lhat **lr Jthl Uw l'i I * ffulnt
i„ ri'iu.* t.. I.-.-. mi  l| .-;,  , ,.i.1.i,,,.|..i,..r.
ami that he will hi  - led  -I'mmier
ii BU ' btritl 'ru|'i***t  Thll i* ih* r*i*
...ii i.f Hi* lalls-r'i pntUt trip Ihruuth
Ootarlo
PROVINCIAL  l.l.OISl.ATURK.
A tana aat Hnaaiaaeaa Diy'a Werl tl*
the Wenae.
in-nt tmr i rn it ODrnapatdnU
Vn ttiWH. IVhrti.r)  P  Tba A»*t»t*
Itit-nt lllll WU trad I ar-ruml  lime In iba
it  .  m.„ aft. rnuuii  Thi. wa. about
-- nt a ini,« ami dnary
da|
.tt til t  |.l .ill. Ul *
i.*»)-t Qrofor] raaaliad dnt-aicbisa
ii..in tVaihttgtoa iod Ottawa mi* att*r-
i„.n, «iii. !■ w m • aata inn. <<**- *** it »o<*»
i.iMiLa in, lUilitint ****  l-n»iti*.*t  Th*
utanottht daipalthai i* kept **r*i
dirk .
,t*
 "i—  '  ■■**■■■' —  — ' '   "
„#.i>tii-.  BtABtl
LOTS AT FROM $60 TO $150 IN LOT 8,
SUBURBAN BLOCK 4
tttitlilliig KH.ro nr Mprrnln*
Imil  Ihle  pninrrly  ilrfiiw
* ompeUUoL  ■■■■ll-Wl
** U-wt li nm f*vi*ry Itil 11111
i, B. Mackenzie & Co.
[IWHME it) 6  Gouorul ARonta  607 COLUMBIA ST
ANYTHING AHO
^EVERYTHING!!
H.G.ROSS&CO.
St.. Nrtr
In
Cnlanbla St.. Nrtr Wi-.,min.trr.B.C.
I
AaKisrra
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
| lt.1 Is s.lt, IBI. aaattBiltlWi* .Itl llt*
BMMII, *A tmatn*. tst. I* latsliBi.
„ais.t lis tBlls*11|. 1*4 llttl Ht** •*•
i.ii ib il. ..ttia. en*.** wttaaiay*
,V* l*«a.**Bl*. .Is. at. tw»BlBl10l
aa Itt* MIS. A Iks r*^*V ttl.s ItsMtl
IMtasartasal .HI ,B*.,ar*t.awls.*,w.
>„,i-».,.ii-i.ati». <
•Bllt*tl. ltus.l.l.k.1. Iks II**-
m l.«H** *m it»t*.»».i ii****
t nt ,.,...*.,. i.aii** at-s.na
| IBs t.a..tt»l tm, tM ***** *» *•-*"
I
. i  i ,..-4 tavt
......-I  V.,. !.B   tl*  •****•
...m, *. las*>ai-
1   ..a  tlall  II*  ta^t*.
,,,,^,...,1 .WtlBtBt **  Mill.
■. a***.*.!  ll.ttrS**-   I**.  **■
i  . -.*a •»
.tl,.«*ttl *A <l■". IB*  !*•*•
........ SMS.BStS. IS la 1..S.
...I-BS * .I,.,*,*•*
1    t*a*aat*#i*«a.|«Bf li-, .aa.t*. As*
,.,  . ,t. ats-.n's. tatlitf atl" !!**•-
Hill - >B al, aM.*. I" »>'** *
a   ,  Isat.S'ia   .aaSlaStsa  ...
I BttBtt' il il' ... tsara
B. an Baaataa **.r**i* -A .****.. n*nai*
Tl.* as. Inn t*.t ItSBiltta-t ,stl .ill
|.tia.tal| ..as.ltltta.aa |.|Blltl', iBtslllll
bllBN NtStB *** •.Silt. IL.ttSlBatrl
Ilia ,tt*lts.SI Ttt* Ba*. IsaBrl .III
lasal lltsll »*a . t-sat. h.lt.a* b. ttst Btl
-is.lli, t* t. a* Bri-ak*i ...ur* lis ta.'
tl. t.*al |.|1 ..I IB*  I..I
a it* t*aVk,Bi-rt  IV sBttttf .1* st-
«.,:, .ut  V.I  t  I a -a-J  lli.s.
mm* Hat. tan. ". .,„ ***** H*"
tt.at.ri ll»si*is,ii*a™,i. ,,.*„.n
. .1   . ,*ait  tl. tStfttta. BSt *St ta -•
sir, IB* at*.sill*. *l
~, ,tta»,Kata,B*U«IBSIB...I Iks  SB*
a. Halls.  li.sr.lSla. ..-tilt  <
.a.tks. IB. .lit ill Hi* •.•iB.tai. aalh I
BStatj B, lit* SBt*B» aSalM*,.   li" II	
B|tl«Uk,b*B*S  Utal S   BS..   !<■
I, ,**tlk,lal-t-aMtl*'lBal,sBt*a' I
Ul Is Uttr-lt t*s,M(at at* ,ks taisal*!.. t
aat-«t!>ntit<*„. -
I....1...  I...1..I-."
TValSaltltatwal rs  .a* S*l,  It  lit
Ul* .1*1 la .*,.. at* tits Ul. Uaa*a.t*4
Ml bV.II. aksk'ta IBs IsSrl. Ik* Its,-
alBBB.1   .tskt.Mi.lt  IU ••'
IBs... *«s»iil*. BtB-laa.  nsittlt  Its.
Usata .ka*S* t .IBS ......  tSt  aalat., ttat
a a.   .1  ■ ,lt..aa,   ,.
atal  I... m*tm. ,s
.   -   I -Ska,  aaf.Bntataa.aSa
, | ,-.. ,'a,«,t
.IBkiiaaMBstsrh, l*i-la<aa salt it
lillls B***.«It. *• . .tstttla ttta-t st
, tta.l Bt.*r*B>,   ll.tll naas lit**
•unima t..ti.i.« i. Bust H-.i <ka
itBitiBMst k*. M. mt* > ••'•  ' •
UIMtt Ht*. IB .kkk I., .lot* llsaar IB
talaxta* atstr.au .Bt «■ Iks BsUB ia.
tils « ** ittt ttl tk*  a,«SH-|.|l,  hatt*.
„rtt»ss.»aats.iBsi Mai
tsisnaa-aut ki*t..iisr*i* .isaMBBitat
A.. Ik*l II* tttMtl-a .* **•- ' "■
,kt« lk*t .IB 1-1S*. ksla In* * ..lis
Bkattlt US,,,*.* a-aatk ttlttltl* Am.-
•BBS,. H..a|,kl.laa, >4a.a>,tr.| IS"
lt.lt.
•  r,...,.li)r !>aisl>/.*a,
la.ai   K*   l.taTSirt C.-Jut,  ta
ll.atrl  llaal.Baaia |'aa«,|„l, BB. r».nr|||<|.
tti, l.la a|ltaa. I,  laath*  Hsltlkl*  fti Ittltt.
,1 II.*  i:t|.ft-t*nt«tttr 11,11 ,.* (til  lifia.-
,,.,* in liia.-Lair t|.kt,s,.lurliut iis.it
' .....  ..i si,lil   II.  I' -k-t.l  li. «
slit. ,B  Ibis,, S,s  Minultt.  .1 .1  . ..
. al*.»l tba Ikkktsl Hit.  .nttt
""*   Tb* riaotlBil asgtoa.
la Hl.ll.BV |'l    I'tttnilt,  ,1    II  ia
,it„|.lat,a.l ll,.! Ill*  alasakr.  IhSB   Hit
* ii, t kaa ,.ata-a tad Ii,r1h*r da.at* I.
BU, BH*   |4lal.tltB,   At   I   ..'*!.« t   HtU
.-    -ii... .tatiaataaii ami
lltla, .lai.lt fa'   . .
Ha* ISiS  rnSMbta-a.   All  ,|.a,aa.,,i,l  ..
UBlLhlBSSlt ais.Saaaa as.B  Btsl  Bi|a|.
.' . atawiitill
la Bal
It BU ■ lia. 11  Va .  .Vhmtr,  IT -
,,...tl.a,» it, llkasllBll* |f  ■   .'
, f.aal ct.alt, H..B .S| *Hat*t Ik* 4slst*
' 1".    I.tl-attt  ll.SB  .11  tttlaaaS.  .>l
- > 'at,  isisa .Bd null
.,,....   .Btdls* lt.ll.Vt.llB  al.ltllta,
,11  t-tasttd  la,  tastKlaaa,.
I.Bdallasa. tad .ni.tsts t.*B«utik-a,h. It
ttBBWl **.lfttl| .si...
Po'-t**,
,0
,s* ■„.    t
*-..J_r. <*..-.* ^*"*fi'c'c**tIO~~
*imtt*****mlmi*a* r. <sl».tsta
..isHl.l,,.'.-*'"*'
ikii -ttavi. ti** ,taa«»i .«•*••♦. •• *k*
,.'  ...ttSI.  ItH.". ISISBB.I** in*
,na»ais.i*isail*Riw*<  It-****
•BM.B kla, M, .»«*■*•» •**>* • •*•.**-
ha. ar* Bssllt ******* * attlskt*. I*
, ask*.air**,*-*'
a.lllltl.  .—BSSIS.
I   Tk*  la'iati .I.*,*..  *'.st  *B-*1-
Itattt. **  tk»lf  I*  Ik*
, dllllatt-*   * »*s»*k,l !»***, a***.-..
| lit. .M.I aill ******** ***** *t **
• •.•aal.l-U,  Out*  ,B,«S,.a  I*  tk*
I kaVataltl *  |.ltt.tBk  tBidlBt  Ik.  SB*
,.il| A t «WI,M ABMW.B ..,n.k*lk-
«..ii.is.aik..-„i .a t*i.au am*
I tta Itl*. a. .Ilk tk* «*,* id *.*!** Mai
'. tj.aiiB. lla* i k'st— tin lk*t M Ik*
I Mill-*.sits- ■ ■■•tal*
'  ..,»,-•.. a • »'•■*
a t.at.sd »l «..ta,'-.   ,
! Issaln Is Iks ass» .,***■ t. .k.k II
........ mm*. II Ik* »..a.l td  I.
' ..It.  as|,B.IH.i»lsl.  I* Ik* tksltl
i aaa.ss Ikll t.»t«-wtew*l I"** S"*.
lltSB Ik* B.l|-1t    ll*I*SH,H  Ikll  BB
Isslf  Mian-n.1  Btasst ....  •
t.tlsw.1" I" klis  at.
l*,i*d sitk-tsl tastlMI as It-,
! satttkit. ts ts*r...« •'.•• Ik* •*,.•! «l
! Iks litis. Iks Sirtkaitt*. 11kSI- I
I  aatataW,...  a~ld  t.V-*™"  .  .Ml  M<
iBdua tsmkaa*. a*** did ma M**k
la*. ,It* al*..*.,.   ..VMtaUl*
a Ha.lt. li-d-.B tk.Hk.skBk  ai«M
wa.,  *«» |-*a-| <    -
t.,.1.,1. kt>M IkH. (Mats Btl B .ssdai.
■ t .n.t it-*, mam* lk. it.,
fl*akB ,S-  IB* aB. Sat.  .
a. Ba ass.k ad IBs B -   a
, sks Uhsnl awtst Ikt iBdUB* Is Iku
l-H.lt.* II tut*, ksl ks dst Hd  ma-
< taa* tks,ttl Ik.t alltstslk Vkl.su k*.
i  III, t.M  I kla***  .laalatBalt IB
Vlt.rSUHrHt.U.Bt laarl|a*. k*. "«1|
III Matatallaa. tat lk.l **—* tmt**
Ik.* "*» «t«,**tS Ik* B..H*.  ktd  "at**
, ar I* itsthr*..*. .kt** IW  '
t*v<Htnt.a*rs*-r,l*dlkll BUB, ** Ik*
: Isttast .k. ***** Im Ikla rll, am* a.
i ,as,.*l,*!i sta.tlattttd In It-raMI.  a***
j lalstt Ikt* *-**,
*.  **)  Wasli«iils
|___dj*0_a  ,-tta.Stll
ii.iB.ts, iks ttkwliB. a Ut. Kit* ! »***wi*.'*r**".*.*» ****
PAR11U MEETINO.
|a.ltl«.l|.,   ...11.,  Si US  r.IIBt  Bt
■air Trtallf.
A  ..ll  .Itl-btttaal  StttllS,  Ut ,11 tSMI-
lit. ls.1 silli ttis .,...* . liwnb .a. bald
in si UmhH Hall lat, Bltb,. Tbt
lli,ltti|t. it, ,b* isiui^ ... ta .ddrsai,
.ri i. Bt* stir, ib.t ii- t- si iv as,
|.  :-  Six  |l-..|it   .a  lit- BlfStltl. *t.
I-, •  -."-*  .SI*.  Itlll  .Ita' l**r«SltS tt |
Ibt "I  Siaall*,    lla   latrt.ltt.  ,..
I..  ..'.I  lbs tlturt-S
1  1.1,  bitdil  .111  St   lllHrt",
ai.il t'ltttkl  tlislvb.  Itttrttslat  tad
*lf*1|.itlMl tilt—  B.*lb.*t» f, l*.t.l.ttt,
ihi. l.i i. ti-*- t** team tttn.tss.. ,«.
tat  iftl  slul  !»..,.!• «... .1111*. lu
a* aiitttialtti lad, a taa,. Is lbs
...
j   ||„   ■   a.   I-  •ft..aa   .barb
, ,.,  I I  ,. I  a   ....  ...a .:  ii.  limna,
. ...a-l*  in lattis*.* ,.. lit .b.dr, bs
at kSTl.t 11 *a> t.aat l.ltlt tUtt.Sf*d. •**•
Btads  at. s  ... a «.si*r,t
lb* bail a alu-tt Ilia* at>-s ,B
a.i  ,t IbSltsdl  ISWl.  .1*.  ,B* H"*.
a a.taili kail fall, le a Ur«* ..s.,is«,lk.
•art. Ibs,  mitkl  tl.. ,..>•  a
dnsbls rbutr. Ib.l MM Ikls ,» isl***s
.Sa* al-.ll ■ I    Ml. 1-ltal, S..H,.,.B.|.
'  --'ll,
.Bd k. hm—l lli.t  ■
j  IB-tin,  B I  's «  ,1*11  Ua-I**--  Itl
} IkstB.  lis It- ' —  I.
1 -atBlB.
,a tl..,B
,.t„, Hkss*,.bs, nt* i« j ;;;*,, ";7k.«-i\r.'i!^-TikkTi"ii-k
tbaattaa*.  T,tl.».H- .aabl* ,*• <*i   .-  ,  .,..|  tl talsl **'* *-*  „***,
.„k,»lia.ll«.d*..k.dks.o.a«a«.a,   TlisllI llsHk H - B,a Itldli Is
adit. .ttk.aata A had .latMBl ax- j s„d ul ksl|i .-ad ,-f Bss* Bsal-i'<—
.sll.d  lat  Iks  11,1*1.*d.  IssrtlB  A   |-„..|. .s,|bl lu aid lb" »•"•,. >' II
IS Stalls* HSrd  I.*-.,,   MIB-.  lA-ath  t-l ■ a   t.asSI  aslSt,
rilkbatitk. IV a, ...1 .at s»tl..d w„j „,i, mm. i„ a,*sd ,kt,,*l*.l<lattl
<*.! !«, Btlts* tl„B.,WakaSB -SI Mb w„ |,„.11,|. sia .salad .Bd m**t*
...at.  Tsar.lt..a llii*. btl* Hat* i-- !..,,.  . a.i  .halt--,  bllada. sK*a
IStBtslta*** kttsl Ikt. BBSBlaa. IBt- „. . a kkk lk*t ltd Bu B**d s| 1. Iksl,
nstBdlB..', tk*da.llis*.lB.BB Bank. I mam*, ta* rkank lusl. alts *,IU4
M. rait nt 11**11. . l iikbast a*. k***t*r.
• ttts.tt-s.«. ta tkstrk.aHla.,
OlUl J0.laUklatd.l- Vt.IV.. ,  »rfa ,.,,,». trp-tlB.  ..."•Itl  .«t
\, s tidu, fsk,..,, ,: -Oa* al la. ; tnt .-.,-«..", ib isl*H*t« i« tk* «l-
tsdd»itBdMMaa,M,hs.. tsBtsn. la  I"'"••*• ***■_.- •"* JI",,*7 JJ?,1
tB,i"ll*.lbi«i «k*»  si  ».*•
***   ,..-.« SHU s*l»,ststst. a.,**.,s*u,lj
' .null.la.l.s,. BUB, IblBllB. „ •su-l.k
* ttrtal BB-.B.
'  Jsdd*lk-tt alt.tsatsla afV* SB llw
.,   ...    ....-«   II   aaS.ll  I"  .*
• ...km,*, tk.nlisi.
Ml -.,,,«. aw ,**kall <d ll* TllBllt
' I ball k > IsB. -aU lk*| aisild W .Ud at
•a. k*^ awl Ik.l ll*» Wllurd lakk.
BS.S Ba* .*' »•*•■. ...
Itallnl tk* *.»«IB. Ht»  WIIH"' "Bd
tb*,M| d*ll.ktrt Ik* .Bd,*B.B .Ml
,..., ••aa.tbsaa. tad ,fl*. Ik.BtlS. IB*
,1a.  a,*-!'.<><.ka*d>B.H-*BW*.la.  Mat*
. ttatss." ,fc* .sdk-*t*s
*****
*., tU r. ...a
Tks add. idd f*„t. <ks K d* k . lr.lt
.B.B*tiwl«l*.lti,hlw.ltlall»t*k***.
,ks wad .ksitasl* Uw aa. br— a
I* IkH t*»l'*«i tk* alrs».lt isaswll**
IBs t,tl .is.bb-1 Ikat »itl ullad la
1  i  ,. in ..Iti-ok*"Id l'WB*t "I "I.*
ttlt BSBbHS*.  BBS*.',   II  ut.. b*
b*« aallt asaata. bssib,!**! si Isslis
aki.satls.s pstt**...-aar-*t*laa.*.l  "I*-
,.l,sf M. Iltaa  (It,  laass .d
..mm. .Ilk Iks  1**1  ...!!«<<**  Uatt.I
Tk.,* .rt- ..tBtiat*,* anat-..a**Bla l.s
BS.*. .1* Btaaa,  l.atHrtsd  BBStStB  Wt-  '
rklastt. tt s.kma-atBt katitsaa win
atsatst tBd t wlnltdasBst Iskladlt
i s . ,,,,. lb.ttld.1 "III Itl* H*
t*M ,. as slsnl.w, lBd»,-»-ltB, .....
Btrs-t I, *..,.* •«. kaa Haa* lit
■BtBdwtsra .aamrssik.uk*. B.w tw. i
.. BdaadsataiBdat-ib. *a,t*l,
TVsi -at thai Ik* saw, a bttl... of tka
s.sad a,,, h* latmtmmi  silts™,  waifs.
dt*Sr«1*d .llkaas, IttlSlitl .ltd ISlB.
B,*,*d .HkatBl .4ttlll»d..W.H.W ll
aalota-S I-tnl ,a,pt, ,nd It* *at**Bltt!
*k.ltitatlallaa .i'l h* iBti-lt.lB t*,lsfs*
a,!| katalB.II*. It IttltatSn. t..
BBt.HI.. *t.WBW.d  BBtdsr.  at**-..***
ll is.**.** .ma lk* atatt
ciaioiia «..
.... tati.in...
Itmm it**.,.. B mi imi*.
T*n*t. *k*  a,«.t*d ksls  Ut,  nlthl.
»tml*d IB, at*. Ult t. tttd m**r Iks
llir llaa. ..llllll is fl k.a.1. '■«* -d Ik*
-a jstst Hsitld
■ *,,, ha ,.t r.,,.
... dskB MWdBB.k. .III.ad  I.
...    , „*  At.:.  ,'<  ,■***  t*aH*B.
..aalt,  .k»H- k» aat*., ,k*  BBSBlBt H-a.-
,*a ,*td H**ltlB. llWtad*   .1* knit*
.all >sd I* Is rmnA Ida fu. Iks****ns|
.kh *a»slBt. *kbk ******** Is  *•  iw*
s! IB* ,l*.l*st <d Iks ttWIXUla
sisia* at.,t.sn, «,arwwt„*
,  ,  ,,„btl,,k. .HUM  tn  Iks  llw
I •» am   Kllilta lltaaan .ttaM Ills
•sals, .ka.-BMsd.it'.. Sal
- tka. *na*»T iwt.lrs tbn
Iks l-lsa.rsl .bill k* 11*.* askH.1 Tn
tmmmm . .IHlSBh, *.,  n|  assault**.
. , .*,, ,.**■ sa, a*sl nf tkadllti-aill,  '
|.lkHlksw.Htn,tliw,aa  «"Ms.ts,
•
t   I- baa Is nan lata ,sd Ba.
.Its h*i *a ,•..! > •  I..I * M"*IIM
„„,., *„tta. llld*   IB,, avnltb r*rf'
ll.tl.. <
»,* sb-r la*.* tla.sls-d I. Ibal dlnsttst
. m isas- s.l»r stll lb* kltt.st -ad k.lt
i .  b  d* K  sill fHdwkll  wa kt
tUstH,*' -  'r-lll»l*aSl.
I..I I. ta.al.n
a c.i.1 a.nswi
II i.  mat*,  .d snts Ik.t til  t|.
.•.tlB**-! rd bsnUSSIIS N» **
• bSks>s,ll| Ub*a Iks kjta. Irtlt IB
iMtttiial IM.rtll.t. lai.ruldi anal
«al*lsl.blltp»*itMk*'l**-*.ti'" I"'.
■ .» trail ail**' II* '*"'-"■
tltsw asd t'at. k.... t|—I f ••*•' .I"**
walls, was* BBasi.b I...I.IW lbs •.!•
aal. TBI* la.. ».d**.ld* ,b» a...
H-ridsBls .d Pftal *H**I k..» sud*
M*Blbi*nlths.|.,   1h»,k,.lk.-f Iks
*,»*... trsdns St.  tiHw.il* for till
, at .llrslsw In dsl. ls.1 .!• 14*-
. I'tlksi. kl" UH* and sll*hfslB*st Hisld
l» fbdlUWl I.IUfd l't wiat -da*!, la
,.a..lln...  .!• Is  rl,a,r.   1"  .t*.,.  .1 iiu  iriHti-'ii  Nrw ht.tminmik  DlUTlfffl COLUMBIA, WEDNBBBAI mo km ml  rr.ruu'.iRV
IL ..-I.,..,  \a  J
tllUl.ltltala;  'a' .'> t.  N I'll Ht ,|
NOTHT..
Bcll-lrans,, PalmonSCo.   '
'in
'.,,.„.,.... iii.i..i,ii,,   «  , it,,
SHIPPING  AGENTS
... ..   : IV. vu.lv*   V  I1
On  httltl tliuM  ti.*-,,  KmUlttl,
Orvl    tii i- i'
■  ■* ' ■ ■  . utteil .11
Mi  r ».  WalVi
■ le i
'-•-■,■ i   , ■*  * .„
, i i,',\i,\i.ii"i
tw             .                .      i. attti h* *aat able, tn
... * * -  i * *"    . .__._.
.  I'.s. ..." i«t mi a    *
••   * -■.»■..,..-.-.. ,  ,
.1 •  m 1 '■} t  _|Qd *-.   !■ . ,  |,,,,,
v. «...   .,,. ESTm!wv *' •"■*   lowrh I  lltl -   .
BOURCHIER,
CROFT &
MALLETTE
| NEW WEfffMiNBTgJ-
• Mndry and Mail a.
Look for our immense stoi ^
a'i 11 tiiKi.iif in arrive soon,
n\l  SHIPMEN r i- now
tnd  IWu MORE
ADVERTISING FREE i
"TO -THI  UNI M1H.QV1 D
|,IS   -  I
n
-  - -    '  ' m - > real
t?lu* i'l^tUT. i tat.it* ta tn
V... a...,_|...
*D XI Tl'rr/^^T'p TV
'   ■ 1 - - I  lh.  ,11-al  Hin   .    I    , XVaCJalTalV/  V  J_ I  /
- - a | , - ''a    a-t   I   a
.. .
.... .... I
is '    "   - - *
, ....... * ' <
a...." - * ' •  •
I  S   1 1    \ . ■ • '   ' * '
 ... I
' I
* ' HALL'S BOOKSTORE
•    I., as.lB.vi ,
. . I .1* iii, ,
.... , " ...
s  ' -    -  i ...... Ii-tt,
a   ' * ' '
- 1  .... . . that,
-    \ .  . .-. «
CARLOADS .in-itiiiillon in '    _  NOTION;
, im .veekt  Wr can sell   WE,thcundenignedt,
a, pri«s thai will l"'it  Ihe  purchased iltr *,„,„,^1
Pi - lii't'-i"!..,.- ownedandttSi
ed by Mr. Rossi, !,,
kETSPMpMed"' 31
W. E. DICKINSON.    """^WKM
.-i-tii-.l.,ai,alu,,„r '  I
Cunningham bros.
81
TRUCK  AND  DRAYMAN
Dtinli-f In (.lino, Pla.tor, Cement, WooU et.-.
AS, p, N-K,,
NOTICE.
Orders Received (or NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC  A  SPECIALTY.
Pfflt-i* .nuioe.ti* Canadian Pacific Ntt-get-on Co-'e * hari.   lo'iiii-or*
Ca •- :  OWf« V*i3  0eaifl*np*« ?■
I* \  s
I
1  v
iiit tn.ri
w
i
1  \
■
...
, - * . «  •
.* • *i  .  *
*
* •  a
'  .".'  *' '  '   ' FOR SALE
;.   TO  0ONTRAOT0R8 -  LjUafllDj.  ftm;*-
Sialism. Cirflti.i-
I
I •   I. . .1- t-*al UIII
......  ul.I. a**., tint
• -.  •
.1 IMI-- I I VMM.HAH.
a-tsXIBX iBtwSlsc. CO*  tV 10.CC.
IM
I'
n.t'
I '
I   "
:i '
•^i
w
w
,-  - •* •
jl* .\i  ...  ,
It  *
«
I v..
.  . i  .
. »i i*s
.. t   * *• . »
- • •»
■ ■   ti t
IOTICI OF DISSCIUTIOR
t* H**i *m**A aa...  .     * .  ■   .a
t.t-.a.a* 11                      ■**.**.
t   llllllalllS.lt
a    . -  .  . 51 -m*,:*mT.-**tsr «T
Or l.t . SII.MII, tjriil. ........  , ,
faS-JttSS^!!   ~" -"-,"'  '  '   "
i ni l Mill i 9T.
SKM H ESI MIN-.ll.il
.  t  • a * ,
. *    I..
W. J. CLENCROSS. Prop.
SON
LOOKJIEK
****** THETAU*,
ma ■-   .
tir.i it  tui r   , j
1*
■*"  ^'iiiiiii'inijoiSt
IMa S.ji. l-l.imt'Lltiii'P
'■"  * *.  '
inu    ^
CLOTHm
•  '   a  • at
F
sytiuy..-i ,nun_J
Ul*  1 it tl k tUa,i!
•» "    -
* ,
si-'   . „   ,
Tt** •'*■
fS^iiS-riaviia
••*"■
t,i-
m
IRD Ihe Ii
*   :    I  a'-Mal
DOMINION GENERAL ELECTION
tender..
I* '
NOTICE
BRUNETTE SAWMILL'S
ilLRBC
" ' NUFA0TURER8 OF  .    - Shingles. Lath. Bill Stuff and Long fiakl
ALSO  • •  B. iiag. Monk..  .
•'•  hm and Door Fnuaei.
 B h of ill Kinds.	
t> ^mzz-m-.--.**  **sm<rce*mm\ GkULOOOQ-ttood *;
ping Focltii  i be Hirer, Ocean or Roil Uootirpoeeel. ,,]
4
l
■   •
\
\
\
\\
■•'
.1  .
-
;;.:;• ::*.»'*•• ■*•;*.■.
w
TiTrappiCo.
. . . *.
ROYAL CITY PLANING MILLSCO
V
* i-na-ei ifrtt.
b  al'    . ..
rw  *tra-- -ft*
PVBUl  PARK
!1*
Boxei  net  - .  j, of Wood s .
•  -    -  Fr*roe»  tl .s *  M;» • -et, BHndl R**l
r    -   -  g-   »   • -i.    .  • r . ; - ,
•s-   ■
1
a
1
-a   .'
-v  *
11111(11 sHlRF!.
.......
a lata .1.- t ■  .
r„r_i.r-a tf<vi ti. Rt»
I - is, t .am  r f  W i * 1 .-.•»
SIR.
• *    * ■   f* a »*• at |
Hanson
cen-r,.-o-el W.A.POWERilH
1.IMBE
JrST  RICEIVXD
• *
• ItWKtt
M..W. t.
j*'   -.  as.-  .*
ti
\
w
tl
.
\
M*  ],** All*
■ . ■  It..  Biii..  .   ,
» -.■i' trs-m  -  - ■
. fl ».^ .-.., as., .■*■*■
P PEEBLES ■"
« J0H8S01
WOOD
l:*:»tr.i; ;:. i,
si:
BJO*rx_au3
•W*BB- .
McPh**
: :n:*j s
WM  JOHNSTOX.
""-""   ' haa t tmm t m* ■^—_ ***** *
-•-a*aat.  ^ •»   ™a_  Hip^
— aoti ■
a  •  •,--, .1.., ,,at-« . t;
»- *  TERSA3I
•iiiiiin i:-r
.  *  . •
W  H
N.*V
•aif.M*
v* uii ui *« ewil
IKE M.4LEI — *^
-'h'-'L ' *
-—«.. stJ a. »•—».  mm*' THB LEDGER  NRW  WEKTMINBTKR. BBITIBH OOLMBIA, WEDNESDAY MORNING, FEURUAUY  18
11
11HK  U-EANINUB.
nioiita  "i  lutitraiiue,  I....r.,i and
Uanaral Tlr* Nntaa.
,, K(|jmian lnvn bun upiwlutod
. itntiriiici i'inii|iniiii'- loioUta ill"
bl i Ui Hi--  'ivy in Mr.
|,tUlll Miml.'llh,  Vl.tiill... Ml. .1. B,
 * Victoria, BBd  Mr. Nortnui
,_,.._., Viiiimiiu.'i  Thwi goatlo
,„i yoiterdiyi ■> ** ihori
iluCUloil t Ijimiiiiiiid tntot iiKuii'
momlai m ••**• office uf Mutrt
I r- ,i Columbia BtroohTboj
,i,,-ii' ni'ii th.'H rwolva mul nilju.i
jclilutt "' ,"**  I'l  ***** iBtt oaufla*
..■I - iu "ii ii  |,i,i|»'itv  n-
•'.1 in lln' lira,  IIIi -.j-ii Iif
.. i rrod b)  the uoloilon,
i_.i_g.ati . nlMwhoro, Kb- followi
,a| ita tibiu with lull uouftttt	
■ '
L ..** H.OSQ IMl
Tn llrltlibd Mm, hi    U,TM 0
.', itiiiDiiblre
■   .
i .,. rpool .v tllobe
* I rail nil
< I,..,i"„
■■■I,
■  Al**H.'.l
1,000
l -'-,n |)0
Mil im
|(O00 i-i
btiou ih.
1,00(1 ••*>
1,100 IHI
1,100 DO
1,000 'hi
I  VBI  .Bl
f.OOO ou
	
I.I.IMH1 It.)
roo ihi
in, 0Q
III*' .l.t	
ihi ibove ti.. total
. * , toil)] buret
lat ,tnm*...in
.I* *t..rti« tad
■  tab <• •* *., i*
iml  hy  any
ilirtfttt !'►»
 I..- inn
Milt  vill i
... I,yi ,  iitad Mr
i  n't. r i.( halt i.t
i hy th*ir old
„
,   * - iu tba way ul
. ti  wist,  picked ni>
iHttrdti  Much >.i
at.  tta  uIIIInmI
i    • atort a
■ -. . di  il nu f
ki the fti*
.  I tht at*
.
rein    ■
k'ii,!<i  tore  -*.in(>aiatltelt  uu
■otcbKio trill bate *
■
■
.. he i
. at* Ui the fttil
■
M  T  t* .t.i liy
■
..ml litt. .
I*
■.,  a-l  |t|»1t**liiie
••■* afi»r HWh
. * tt. «tu tr* |*iiM|t
*  i
t »it**t fti*
«  -
-  ■  ■
*
bf  both
dlRlriiltv 10 bur  li  I'f.il   Im|i.  Tlil*
IIIToly in n„l at 11 .h,,nhl '■
Viiui-, mt* .
-At Im uNVI n	
Wl'slllllll.It'll  1 lllll I  II,  lHUl,
PHEAPSIDE
W   Auction Sale
ETOjTOMYJVENM
I. O.  O. Fa
ROYAL CITY LIME NO. 13.
NOTICE.
OW1NU 'I" THB i.aii: rim:. .\
in. in,,.i.ni tt.,  | ill i... ,ti>..it> mil
i..|„.]ilii. hi I*   ml Hall I liun li rtitvvi
nil ll, lil..|.ll 111*11, ||tl- I'M lllllll   II * It li.
Vl.ninu  liii'iinr.  i,.i,Hull)  lavfUM  i<>
iilit'iiil
li,  ,,i ,  , ii. \i,
I im -,11  III.,,,,Ml III.II
IJ. .1 -I tl
VERNON
THE TERMINUS OF THE
SHUSWAP & OKANAGAN R'Y
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE of ihe INTERIOR
NOTICE.
Ai.l,  iwi.lll.**  HAVING i LA1UB
airalii.i I In Inturat   ' iMU|iaiilt*w h.r
'..it* .-.mllairriiiiiiii ai*> ti._uf-.ii .1 t.<
• I un .   tn  H.r
Hilll.-t.il. .'  ItH  - I*- .   I
 \i\aim: n ri m:-h\
Lowenberg.Harmi.Go.
REAL ESTATE
INSORAIiCEantl FINANG1AL
.Ml ILM*.
Purchase. Soil
Lease Property.
COLLECT RENTS,
Ult* Lav t **■ u,«rwi. aad uaMtM
Ihttlaea* K>1*'<*«* i-uIImU Kat*!*.
At**it* far laaadaa A**ar*a«* r«n*mtMta,
t MtaM-ticut ru* |fca*ii« h-t i *M.i*r.i nl Mart
twttl  lanwl.*s .* 1  hiiuvltiir  tit*  .■a.utii.*.
Thn Shiisuaji aud 0_iiiiui*.un Huilwtiy Ib now nndor
count motion aud will bo oompl-otod and In op*
tuition to Voruon thU inmmor.
tub <tiu*iA'.*i*< \ h'H'ii >av inn..tir * 11 ..buiiimjaehertei '•itaiaa-i mill
' * >' , -..in, ia ml*.) lit,. Varit.iu .'.a|i"<aial.aidihii|. >ia tliaO*>ht-
Aitiail'i I* if. '■ •..-i|'|< nl l.i  nm.i Hm t... al  !**«:.Ul*,r« I., i-iiuilrutt a ll*ll*at
■i.i,i. amith tuthii lati-riiatlutial biitiit.iar*' !•• ontMl *iit* ll.e A...erU*tt Hat Imt
■ ii.* b.ni.i-y.ai Vi .I. it Um in itu. bear! of u.a ■oat aitaaalfa
agricultural dliifl nntWI ■ * naUi»**n><i*i**ui,.i.ii.| i-ni
\n  . ,,. I .in, t* .I'l.sii.lti pain-*. Ii.t iiulilitl.ina a .jtitili
i\n .it in n; A l Villi NUN i>wlr*llwtuaiua|i_jaai .a timl  Uu^Wi alt) he
- i ..it.mi.i ii. a.i iiri.tif ih«*url.|
A t.Altiik liul t.l. all) bar*    Hi • n-  a| ud |.;*m '*> tata* are ea* aaaa
ntvMt*.!
I'M*.* Ol  l..i\N-IIU a.at.at ,i, all t.-l.-.ia'.itffl..*.
OVER 180.000 WORTH OF LOTS
l> ita alt* * t nf ilaia, • ill hat* tail till nf* ft*. i**i nn ilittH. llm jrti  la**ial
1 I.l I  M 11 ** *ill L* *.'*"> 1* P*tna*
t.'it.li.iiiii-fii.iiii.iit.i.  I .niii  al i.titiaa.* aill eUi l-a r.:tt*n it> i**wt*-**>* |-ail-aaai «•«
(of le higiintoieeohri
ADVANCE IH PRICES
•
New Vancouver
COAL
Illllill I LuddUd <olliuloo.i
New Wellington Coil
- * > <i ai-M.
*
■  .
IH.00 PER TON
* mit <i»ii til-ma  |at**tli*| pat
I i«iti ii,«i#t.»it--t ittia a-l*****
14 ititmiarr l*i 11 "•♦ aUt.ta »f il*a
.  .   ,   i*,t,f "I ti.* U>**t  s   1
* ia  ••.•! .la/in ami O.itttiiiea MOO*
»—i   H ,.;  i' ..   a •  |.t i.s any-if
".;» tuinmer aill ***** ilia l*»tit*|
|lflnea*r*otli pet .i-» aftitni*!
* •n*t*ii..*..l litJuililft ai* i.i--J*"i*l
OKANAGAN
Land & Development Co.
LIMITED
I D. C.
-
t.lt
I
'  I
*' I
f«n
* • *•*  It  Ihe
•  • •
I   >ti*etafr~ot j
•
"■•t  1t**m  th* »**, *
a** nt**** *********  tm  all
t •
•  llrHee ,4 *
m dafitacaaa
• 1 th
l- tkm** UH It,*
*
J. W. CREIOHTON.
•.....
W.TURNBULL&CO
Buililt-rs ami Comrarlow
beici:
I* *• *    *  ■  • eat al (III
 ******** ***m	
Thi CaleLraUJ rreoch Curt.
*' • . APHROOITINr
*/***  .    ..    e <r*
„ j t. '*>*■<<   la*
Ab.-ii,* will bt> appoint**-! la WntmlniUr In * Irtr d.y.
OPPENHEIMER BROS.
C0JK1S^5*-JKMB- "TR
f) Qampbell & Anderson
it tta
itmii ..ti u inn iitiii, .tiiti.M. .1
GENERAL HARDWARE
a n * 11 .* . 11 ■ ■ .. .1.
*t**i| *s
a ?•*».*...1 ■  • ,    ■
. tmm K* iktl 1
t»re*tiw *>eatrteiMk
• •**** thti hta I ■
1 11 il*
*
,  itJItf  10
t * ttl-  Itl
• '"i p*h* *4
. t      * .
• ■* .
* ,   ,,  ,  ,,,,,.
I •* ■
• gai -.   ■*'
• ' '*  *  **4t*A* at
* . at..
mm* thia
*
•at tut
' -allWal  I
I «..t
******* *A
* - Maoch
• .  Itilhiei
I   10  »****,*  IhAt*
■   tit*   dl-UaWd
<    ,.. j  a    t
*k*>* tkm t«,
Itt -   itl lha
******  nf  IMl
* I .
••  '  1MB  lb*
I  1 tUh atwiMie
•
***** i-atttfaalttai !
• * II*  |*4tSWMal-
t    1*1 lh*
I 'I thr* tt*m
■*  Mb*lHlat*laalhMttfle«
.11.  .-  ■ ■ ■  -*«,  Mt .ml
Th| At*tlllO MlOi^'N-r CO.
OANAMANM  * 1 tt.
0-* l*a IxiiMta  0  f
CANADIAN
PACIFIC
RAILWAY
Transcontinental Koute
Ota*. P*atd, »«d B*irtaSB*. 0*a>(.S., .«d OUtHlV.. **.!*.
Orato*. t* aal Willis.t.si tm*. Cs.lt IIMiimi*. t*4
aOetM ItPO-  tHiat-titaB attttnti tt om awt-ot, a i*a.*ott **
m****d****t***t**t*-A  Ca" ***** mm ***** nmh *t *******
Itmpi. tah»e L*v*t|*e, 0*m**m **** Tot Sell Be't.*t| ti
jduced Prices
1!
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INCOKI'OBATED  BY  ROYAL  CHARTER  imil!
Capital Paid up
Reaerve Fund  -
IWIIII l-tlltKH III HtOHH4H*
£BOO,000  $3,000,000
tSK.r
£200,000  11,000,000
THE HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection with their general Banking Builnen, and are now prepared to receive Deposits
of One Dulliir upwards, upon which interest will be allowed at current rates, Present rate,
Four pur C.mt. per Annum.
I leposlts received fur I'i.xctl Period., and iiiitrrti allutv.nl on terms which nuv 11 SSClltain
nl mt application,
E. A. WTLD,
Nr.,, Wrsiininsirr. ^iid janiiiirtf, 1891. Acting Manager.
Dominion Building
& Loan Assoc'n.
liitlnirLril l,|.il,il, . IS.UOU.INHI
Moimy loaned lor building
|iiir|Kises. payable in monthly
Instalments equivalent to a
rental. Every nun may own
his own home in g years by
I' n nit; to the Association wh.it
ht would 1 Mi lu a ] mall..t.l
S. T. Mackintosh A Co.,
AOLELNTS
Columbia Stroet,
M1W mis rill*-1 Kit
FRUITS
AOD ******* imai**
CITY BAKERV
III -ialM-'Wi li.
F. CRAKE,
WATCHMAKEii : and: MANDFA'TURINll : JKWELER,
Columliia Si., Three I'mir- West From P. O.
Xmas presents at bottom price* Simpson, Hall. Miller!
Co., Wailinoford, Conn., celebrated Plated Ware, quadruple
|.laiin,>. intik lirsi pri/e over .ill competitors it Toronto Exhibition. 189a Goltl,iml Silwr Watches, Diamonds and Gem
Kings, Jewelry, ■.'lucks, Spectai le* etc A large stock of New
.Anisiir liittKls In Plated \V.trt: and jewelry will arrive early in
December.  Call ami see prices, tin trouble 1,, show b'ikkIs.
mn
tVli-t!.,.* R.1,,1
Ship Chandlery.
We have on ll.uitl a \',-ri Large Snak ol
a.-iunoa*.   raisis    casvas,   it iiiii.atin.i.iii
lUAINs .all- en. II all.AM II..-I
*OI'S. sl-IKK- 1.111, AM" slKAll rACKIM.
IlldlCKt X.tll.-. ll.tll M nl Ai.l. KIMi-
I'lsliBrmeD's SuppliBs**4''^ M'*4;"i;,*tuv.':* ",KJKvn'"k*
l.ll anil Srr 1.. itr ffrllr H>r I'rlrr.
CREIGHTON. FRASER & COY.
n.*t*tta*>-dt*l ihatBirair** n a A** . .
ikrtnui lUt •* I e** , n \***4 1******** max im
ta*i uat toapjjl B'*a^.  Biacuna,
io Water Street.
V.uictiuvrr. h. •
f;ohna.  n- ii  Beaeanabio  ******
,**..;■ ■*..  »t*» *Ta.'
A. IIMMh, rran
tBTABLIIHI o  .HOU
DICKINSON A Co
in nn Kits.
**aa*i| Oaasaaoe l»« Oatamai »*at*t  "let
Mal«MMt,«
1hel.Algfsiaa4t>- >-*a Wtv*,*.:'
lf*M*ip  ft»l
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
1OO-1O2-104 Powell Bt.
|'a    li.    llllX    207 V.illC.Hllfl.    ll C
LOWEST POSSIBLE PRICES
JUST OPENED OUT
.nn 1 run hock or
itwiairm.5
Ttt, 8l.« t ttl b**t
utiiirt roi CASH
ltd  lit* tlim-tnii
Utt. fllUltSal tt.1'"*
tU t.ttt-11
GROCERIES
And Xmaa Frulta
A SPLENDID STOCK at LOW PRICES
'•***^**--BfiMS«l(ES4l^
~   "   ~~ ■    DfliiHi CM. ltt«
Bank«MoDtrnal'  s' v
Wi'siiiiiiiMcr
CtriTAUdt_.f  ■  IIIOMLOOO;
attcsr. anum
A Savings' Bank
Department
DEPOT HOTEL
nt «f .Lt— ... UIUODITIOX  > tin.*.- ii an lu ll 3» I'lit. tut ti. oai
im. tn noii
P O.BiraODKATJ. PPCPR.
P
Piintt*. imi
Pacific and theAilaniic
II* II ol't * or** tmi llttlrl*
■Tiart**.-* -
Qrondcur  o>  8cenery
****** tt******* mm**** **. ami M> tie*
-
ROYAL CITY MARKET.
J. HeichenlDacliNN L ^1
It*..,, .* aSlitMltof Frnka^lU. tttm, ..t«i B.im,.i<
" IION1 SttllLl t ••■ lo Vlanrn't FitH Marltl
t'tlf. 11 sti mm*. itltH ttlinittlt. a*ttit,*. *.Cat*ta*,   .•
SHIRLEY & HOY
IlKatl.|_K*l IN
Stoves, Tinware, and
House Furnishinq Goods
Hii itoen *p***-*A im am********** ****
Ihlt If-nOt
limt HUH ti Cirrai Rim
A* ****** A **** *****
QEO D. BRYMNER,
fit li*'. ***** -I.-..'
THE LEUND HOTEL
s.Miv.. .titrr
<****• Ci-"" ol Orantillt Strttt
. *.  ., .....s-aa  asi  Iaa*a •■•
AWAY DOWN SOUTH.
"I don't iiiiili'itii.iini v„n," rd.. itpUtd,
looking Juil luluiioconiualanib,
"Yn, yoii iln, mul U i,, ui, ,11.,. pUylnif
Un, hyiaaTlti) about It, altht,u]|h It U
OOlU cliiiriiiing. I nm uoIiik lo iuk hhu
If Iw U williiitf tn ylvo yi«i tituvlthoul n
Mw.iir.n hIihU U, i<iit»|nil#atuat*Jol
jrnii out i.f llm li.i.k wlmluw ot doail uf
night, uml .tirry KRI08 iHihlwlineon
murk pommy. Whti« I *\- uk to hint
y.'n tnidtt ua m]] Iw mahitiK up your
tiiiinl iiiitiiit the ilnto 1^ Um wtoitiing.1*
"If )*ntl BOtO paspl Willi any nouaenan
ymi 11-S..I111 ,-,,ui.i htu*\i I., ma any muw.
wi.v ni ooeai ****ix Ui* Uat of It"	
1 iniii help that) yim'tl havo to g*m
un ,| tuit i.r,.. time. i.iL'u-..iiit, fui .
few liliiiut,---"——
"Oh. liUil-astllUl't"	
Dill l waa foot. The fuotla IrnaU*-
iiijuyi-il tin* fit't tlmt 1 waa {ml t tug Imr
lit it llt.it, 1
[Pom IgDonut oiaa, i iiUn'i kuow till
lung utter wan! tlmt aha ]- *'ii-'l tltruugh
llm whitlow in.! witlcltftl ie whfu I ap*
i-t' i' I,* .1 lha aid limn, and kept putting
my lunula la my \*x-\ien attd pvillug
ilifiu ..ui aftBlfl iiul itoodoa HraT una
hut aad Umd tht other likeaacli.K.lit*iv
tryii.*c t-i t*t n.i 11 Ueeoa thll h« la afraltl
l.eliaa m.t luily ln.'iii- rlaml. Am) aim
wat Jmi .It ..4 wm, laughier all the
wltlltf tluit 1 itiiagtn*.t aim waa lint and
imI'I with i^ii and dottbtl
The iild man wtuv.-.y hin 1. tun) ooo*
ridarioffttwat Uh BnB -uul i<uiyuin«
tlmt I i'Vt-r aaki.l Mfiyl'mly fur aa hlge
Ihlug aa a full ,-'-'*.* -i woiuao 1 uuot
out rrry wall,
At leaal 1 MB what I aa! -<l fur, aiul a
Wit* Iml.* a.liii.iiiil.rv luia-iuro cuowru*
Im li<r l-iiij( Hi" |*'t ol th* family, aud
that 1 niiiii trtiit Imr writ, aod ah* vue
a a*. ■ I girl and Kl r„rth aud ao uo.
0 a * * * a
Well, wlistli I went duurn lt»i*r*» tm had
oar Iiti ritii-mm over again. Wa
walk* I *t ra i'i" hii r-*a'l it. tlm gt.aun
log aiiJ tallit.l aa lnTi-ra talk. 00*1 wa aal
•till* by tt I.. In lha twilight, aud 1 held
that hat.il 111 Uill.11 and felt that gverj
pola* I- a* vm a lr_* >u uf faith ood Am
TOttuO
1 collad th* t'.ii i.u u of tha old duo
tn ui) win*, at. 1 ht tah iii* I'J lh* haud
aod aatd thai taking all thing* loto ooo*
aiJerati'.i Iht) ****** tutghty Bn* l..ya,
furthy uf *.■. > * ■ .1 !•■: *■* la the dutriot.
-Jiuotgiout-ry U. Folioa la Atlanta
Uootutmit.il
TMt  tMLL.St  UCt.
We hat iMt***-.
tal OBI af ***** thu ea 10a *-rtaa* Bit
Ita mm* mmm m ma*y * *Oat i*iu*.
*\V*i*m**A\»**l1*mA^*m**mir** ******
TO* ***n. *~mn ***** *A ****** pat*.
ItMtatao ********* tm lt*> Amt eaea hm,
-   ^,
TeettiHrvHMaAa
Tatrtj
Tm mm* n. ***********
*m ha*** **m m *a ******* *•*•
Ut|atlO*»W-llfa.aha***l r*m
* m* mmm******** oa oae-a,
 Ut** ■ *"•** t**m
ttmn*m* *********
mm \*mAmnmat*tm *******
*-fc*a«**ti_a
Orttttaaa ******* ****** * V** ant
**:
Ann Am m* am* h* ***** !**•
Baniaelfi ji iimi a  1 min r |m
at**t ******>*t****m**m*m*****\
Khmtg* ** ta* **%* ***n t*m* **■■* m aat**
•'•***oa«**>t tMStartafctiaiBia *******
wtmm mm*** mm * *** **t n* * *****
,\* tnunoontinentil frdriitnueion Stovct Ranges, etc
I an to be advanced mrmy ihr |icrcent tm .un) after jAttutry
; 15th, immiling buyen *n«ilil umi-miIi ihrtr iw*\ imintiiby buy*
iti|t H **t**** *'i
CORBETT & CUFF.
OenwirvoB Street
J if t **-*** t Itrge *tm*"$*******t •* *HC\J*t*T%
STBVES BANGES »> BBT-BIB FUBNBGES
A mm)'***.**-*--.*.**,**,.! IIKM1 1> nti *,   -**  \tAMMm**rm*a
fall IM ***** *****    K **• * 1 ***** !*.*%<•« gtnAi
mmm isi. t. o. ion n
(ODD MIIU lOOIS
TtUa tttrva tmt l|,.JUMtU C*.
tMa. Ita flaatv, ltstl*i tu
* lU rrtttw.
1* ... >•••• r
!
E. BROWN 1COMPY
lt'.*>»ei*t*> *V, Vim'**** * 1
trim* DmA_b ■
Wines. Liquors, Dinars
*,...«  mmm *  r P ***n
m  *****  ***,*** *tt  a
-
LIQUORS AND C10ARS. •••-,
• otat «l  **••• ttt*
TELEGRAPH HOTEL Net ffenminiiei Bieieii.
a    .aaa ...,.aa.   •,,•
I <*tBidHtsisfi'tsradl'sn .lutnatt
ttts Ml. tlisattt »»raiai_i«fn Us W-
lt«lat ib i-t.ml 1. ikal •_*.. -I at..
t< r4nla tMatarttajtlal Lb lMk.lt
Utlasiad..ir 1-tttMtinaia .atd .its.*
HHtraa !■.»lln, _i nn r*t*ts*f.
Hr*  -.!   I'.t   -  t ;   -..   t-tas.j.l.l
I tnlfkltaaMM la*, taa. Mis, tl»
1-ttsal al IB. alts a-lsa tl laaata Tit.
■Blllllup*. 1..'. ". ,1m tfciltf IB*,
t*. t t*-s atf .Bs Bal.iB.Blt dtt-a. _a
j ttttlt* m* ***** *** ***** ll**. ib
t7y*B*dt-ai-lt*.tttrf ma * wall,,.*,la
I t»ia t Uaa ttttttl ml Uit»S a».ihlli<
tHnkalaw. *n*.m-jtmra*t/a*
ttttar* rs-1 .aaftti* Isaila.  *m* a
ta.awNa.aaf*  WttlBt    tWll tit **t
A taa* **, aria tattttrt la • *** ***,
ami lt.al a t-ta tn, !•. a. tl*. ,, tstasr
.t*satt*t4--Itatta., Sttt-r J-atr.il
tIBBaal VI a_tit a Itaatl
la Mi t as- .-a.,*. t_l.raf"UB
tt*0**m' IBsa-a-a, tl. tt**m**a atm*.
*** 1 mi 1.1 sua l^.'i'V.l-1 laid
Ms .*• Mt l-tu-l UtataaO a.1 Mr
trtasst-r*
'BtsMsta-.l IhOa. .Its «»a.[>uust
OH«4l l». ts«a_*i ma aMli It a_>
tta, taatlt. ad tks t*< 1 brtrs tmU.
***** had a attta-Mrtmaif' *****
ruat*. mtt **. il* mmm 1 ...am
******* Btl 1 ,j_uhJ *«i.i laa,
■ttawl .it*. aaitt,ail Us.Btsjat
S_.HtdstasrlaratlHa* latatUB*^
Ml_Ha.ll Tla->k.B.f,,t t ...tt
•sliMtk-*.. IbmbM*..
-tmm,A •***-*m**mtntmaA
at »mmi*.*.,*A*4m***tm Maaaaih
.talaal I. a datf til •d-fpH. IW IS, -«.
,ra*av,.'. aat*.**. *.l HM***-*'-, a.
«*... * sa IV !****., y ■-* isasatal*.
.la. I aai I-t t I t.t, •*» *,rm* m*
et, mat Its. •till la "tl -, lit. tfts.
tb.. Isal at I **..., SB, sals. a... aal,
lai*. imw 11 mtn* l*. Isktita, *****
1l«t. ._»■_■.•
-llBBMtlsann lk*. ttaraalta.lt.
fj*—1 _ 1 IIMI. tt»llB *****  mm*
Una. an* A ***** *m* dtisan-.1
t-lr*.l«.,karrt»»*l*t.r.atB.aBt-
trbtan. railas, wttattat ktaaslt
B.ka..aa—
• rar^W. a* .B a*. .S'Saar.
All.a. * tf,... tbt I*.   *
s.a ^M* ma al 'md .t aaa
.  .mm
■••*■.*.
Usttltt.   ,..|«,a .    * ,
r<  IS.  It*
■'••-•-••■Itllrl. I^IB  ptBttata-d
' a ad da.fSf
• >-i,b. tta
i',sd  bllxi last  ,1  -tit*
* ts. ks.raas,ist a,,il  sn.1-
.. I
•I  IBS  .Bit,.  ..,  ...tlBBSIS.  ,
 * Ml  Iks '
,  »
Ha*  .Ifc*  >,  a, ,|1# , .,|1,| a  j
tKMtl
',.'   .  :■    ." "-'. :■
I"  ••>   lasaad*. MsBIIS-tU  It-*"
-  - l->stdat.ss,n.>.lt.
Thrown Ii-mi-
tsastd tssB BI*WI*.I as*-
PLUMBING, GASF1TTING ind
.ill kinds nf TiiiMiiiili Work
Anothi 1 car load of ihr celebrated
COPP STOVES jim received.
MARY 8TI1EET, JU8T ABOVE P.O.
T. OVENS.'*;
(ti'iiiTatl M.i. liniidl A Blarksmitb
,., ., **..* tt"** t ********* **** m***» ttit
mm m***4 waOr**tsa*jH»aiMi**ia •* «*■ ■  mm  *   • ■— — ^ t-»*m   *>**** ******* ***** vs"*«p- ■***■ ****—-
•*^_a«B__*4*rir   horse shoeing a specialty.
UK9S.'  was *****
A. 0. ChALIOO.  I lot  Peteal
I . twf < l#  " I .    .
•'MP iif a* - tViOaal Oreeoa.
M*ntl*> < JI5It.lt' I« itliBl^Ht VIM Tt. 11 I ti*
MAUI TA UL ATAtn *n hi. eiBtat
I Afrlcuituiai Machinery ftepalrctf.
t*mt*,*** mi**4* ****** '•**<*
ata-'|.»'*'|nei*itai|  *•**-*,**<
|i —. .  n»tt|.  .-*  11* fi«t •* **!■,. -*.»
*  '»  -*• '  * ***  m ******  I-t,-..*  ta,-  t  i*  *
am ******* ************
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNSMDIR
to tuotat *#*!"■
QrUBTtn i'it,n*i-it« mii*
1 tstte
Nt*. Wnataaon '■- Vm**nin y-*^***** *e
Vhtmnri-a \t-it-I »»->• ..•*, ■*
******** m Vm***- I ****** * a *a
v.-    .......    *„ ,*. -t im*
\..   1 ........... *   *   . ■■ *  ' ■  a-. - | -■
***■. -*-•'*.    • »• ♦
***.tMte •» Vm*mt*** ito mmmm m*tmi
1  *****  ****»  I Bt*  ******  ****
Thl«  ** •ata'tiialt*.!   !t*«t*.   s-
. ***** am* in <!>*>«ti*o_|b *<mk**ii mt*
iwtn.ai.1 it imttittt "*• iln
•faalitt al l*»*r    Plv-lttre  *
A'lrttltraWt at  lltttaMBfl
*** Tr-mt ****** *ill hat" j'■r-tifdi  *'
lafillswt,    |l,.*.t   . »-, •  .   -
. .   (. ,,., -. ; *..
.une. cocmii t c*. nswnv
.wiiani 10m i osmnti
mi tarn**,'-*** * n* •
t •l.-thU A*., m «jlo»iieileiat>e.
• ts a at an 0*. ea Mt MB
*at*oi ia Brat-"*en a*?**.
mn. it amtiL
H
OTEL   DOUGLAS
4**it ***** atatft
Nit*  WUTMIMIIll
*m*\ t*mi***ui ****** th*****-
I-** •*■*•'*- t"tp»*»n> «iS Aol ei»*i *******
■ ■ *.***t ********* *nm
* ■■**** - *******
h.i.rm%Miw**rrmp'
OILLEY BROS.
Livery. Hack, feed and
lr—itttt t
_ ***** *•
mngmtymm*. ao4 waMtiMol, *i**
*hn *m*mtkally ******** tm*n*t4* *m
m* ****** Toa*y Bt**e tllo**et **********
m, Usa_'ll a. tka akt-ttt irbtarr*
M tMtull, .-hbbIiiI  tW rr**!-*
l.i*.|t-, l**l I
, H s d*i, ts kamt* lln*. **-*l*
■ UUMtliTlktlWt Blits-sw I Is.ls1
Mttmufi f.lii.1 t.1 •,■**** I*
*a.mm ttm** mtm** ma*
KMBtM.'-
.........  ...... ..,
V..t,in i« ...it.nt i.ivR-t tint
a* ...  ,. . ... ..mm* at*
altl. . ..aara. ..(Mat. I.*t ■  " I-. , a
Pitifii, Irii' ,«■■,  ******
IMt atd I*.
tviion ANU n»AI,
,  ... ,.'.»*'»   .  -  .-  Ua- a .  .
m  ,.-. ,. .. tat*
...ii.au ,r. ,»» »r,r.,.,ra»
, .* i. '
. 'n   jit 111  ii'lfl
"Vt*. tier a*1* t!***W*l~ *t|t St  tt^ rn***
'*»  ****  t   *~
.. .... uni tiaoUa **■* mtm
* ., ******* he*  ,
AJBnfP
iBmlm*
-il*  WW
* IS*  ^* \- .  t —
ilsrcrsrJiir' iW-Ui1- iu ^aju^uiguai Till' m-iii'li  NKW  mtsvmismt.i; BIUTI8H COLUMBIA  \VEDNE8lU5i MOUMNu PRBBOARI -
uuisXa. -vitmrDx.
REMNANT SALE
NEW  EMHKOIDEK1ES .H'ST  RECEIVED
& OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
LOTS IN SOUTH
OGLE. CAMPBELL & FREEMAN
DISS FtOOpS, FLANNELS WESTMINSTER
voKHiiiivst.sii't-.-,,.,-,-,-.,",''.-'-:  s600 PIECES'tlF COTTONS
NEW  EMHK0IDEK1ES .H'ST  RECEIVED
.'•NX    A/ME   /P A1UIDDUI T   A  CDUUMAW  Phninnjl jjly  y[j.   r
x ■
%;v%
j. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIER
I
"«
M-.WS 0¥  TUT  *"in
l.V.ll  UUSVRtlt
s
r* tmAtme*
f
*t* **g*a,***
tt I.
ruv IVAKOSUtn
liiniiiiii M**tt*u 1^*1 t***i»i i* tl*
MeUMBlll Ctettvl
I ■ .
IS
* A.
k -"'«¥ FILL BUST Mil
vJPa*. IN THE ARMSTRONG BLOCK
■/.
'/.
L. J. Cole & Co.
*
It  ,v
.IT..    S
G.i t.
LYAL & C°
a..*..            C0*BX**J.*L1
i              aar
**.». h    m*   **<*\tt*Xi
* -      1
PIANOS  ORGANS
CHEAPSIDE
nrran m i - n
.    Utt    a           *    *
SGOODS!
.   a         S
■
:. kMUl c
lllllll III    t_
ft                r*
•
E-        %
%     *
re*                 £
-
1
3 Gorflon&RaaB»
i*^gp^l_S| B^9b^iv_a_M_~»*-*       *-
' ^Jt!            - * * **  ** •
*
'<;.
4
^
0
*f.
%
*\
<s*
D.J.
Mill
GSHTS
TIiaNISHlNGS
CLOTHING
BURS
FUHH65
IN THE ARMSTRONG BLOCK
Tffi.
Real Estate
MONEY to [Dili
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER. B. C.
lIA ST. VANCOUVER. B. C.. AND LONDON. El
LIVER POOL
The Strike ofTST Season!
[■ ll m I
UU AL
WATCH
THIS
SPAtt
:_:::•■
CQAK *.*: WOOD
-wr
OLLEY
•••
■fc + #
;a^ t vrizx
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO
Ttie Property or Uus Company °S!: !■!™ v:vBfm
t?
BB||n
•Meet*.  <  ..    **f'.*****t*A\
lSl T-T*
,  mpany
RiddeU <fc
Johnston
D etb
.tt ..  H ...I tt
■» -  a
mmmt  H*.'* I *»—*•*
__* _«.   l'i t_aaar
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
•••
a
.si.,.
**.m******/A\\m m* tm*u
■ ■

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354057/manifest

Comment

Related Items