BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger May 9, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354052.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354052.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354052-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354052-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354052-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354052-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354052-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354052-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354052-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354052.ris

Full Text

 WTJ. WALKER & CO.
mi am tmm
Nl w
WliH'i'MINITKK
W.J. WALKER & CO.
T.L.rao.a ii, aaw w.
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
M ii tell no
NKW  WI.STMISSTI'.H, IIHITISII Cdl.l'M III A. BAT UK DAY  MOKNINU, MAYO, 1801,
Wtl. MILLIE 4 CO,, I'KUI'Kin'UKH
LOOK OUT FOR
YOUNG'S ADDITION
LENNIE I UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
Uu  (tm  Ti'iitiiwiiy  Linn.
i S|iii ulative
,  lit tillt-lrtl.
iM'Mili-IK'f
.Iltli lll.ll's Wl
.1 Ilia itit|,i,,t..l  l.irn.
lu a la. ,1 ,■
-"att, IVttlulu.tar.
Vr, , Int. . I.,.,,,,
latin,, at r.'a.aa, boum
I,it., llliuniici  Kant,
11 lalt iai ,l- -1
'iint iii ,i Int davs,
TO
M.ll: t hi t Mill i
LET.
•l-wii KTUBRM ami A nui.it.is>.
Ill Mi lit l-.SMH I
S T. MACKINTOSH #Co
DRUGGISTS
Patent IVIcdicinca
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
I rxutwiOMi ii7
Mi.III miU, AI-IKNIlASrK    UH Im
Hc.il Bltat
ii uiui lumiraiii'i*.
,1 \l, 111.11' K   Nl.iV Wl-SIMIN'SII'K, 11 f
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
HM, ll lltl I..1.1
DANGEROUS  FOES
Hi.iL.i,  troopl to  Alli'ini't  In Htm
Ilia Boor Iiivh-
01'BKCHUANALAMU. 80UTH Al'RMa'A
Likoly tu Flint tht, Tmk On,* "l tin*
Woiat Tiwy  Ev.*r Kil
i.mult* roil.
CAPTAIN VKRNKY  OHTIIAC1BKD
llm  Mn ■ ■'•-.  I'r.'i.nt* ii  0*.,,i  ii> a
Wt'lili  HnK'Hui'iiti  mul
Tlim* ,a Fun
I _0|M»   Ht]  "
lUtmurmo
iutntl\| ul iiniYlituoi iod
imtiii'iiiMiiiia tod *i;; ti- (ullowoilaburtl]
-
'  I  Ihr 1 tl-0 I
vltat .tati- Hut Iht ******  Mp HI
I
•iim ami *'t
... Ml*  l.t.ll***.t»
i
iii.im.t ■  - a IV,  IW
I.* iiru-'l.
i.-i
I it .-It i. t.i
ll.l
I ..I a iimI la.ntawal gh* i**r *'• *'*
.., ■    ni. u.t* i*.i ip* . tUto prvfwtl
PltOM  IllMi in IFiUO  ptl  *****
|tiil<* niii* id ||l|   ■'
il
iln* iaii.it
111 ESTATE
... propniy ui .ill par
, .iml Dulricl.
I IK MS Iiiiiii mml .uul Un
SOUTH WEST
MINsl ILK
i t-'.• icrtt io 7 '
I.I-I A .1.1 Hi.la
ta.Iltll W. .Iiniiii.i-r.
MOWAT & T>
turneJX
GENERAL AGENIS
CONVEYANCERS«FINANCIAL AGENTS
.H.PORT&CO.
Surii...iii. to r. O. STRICKLAND
T
WOODS. *. OAMBLE, Ni-w W<**(mlnal»r. 0.0
...,  u.t.  lIHtll
IH
Sll LION
M.U.M..I.M'.
IIKNHV I.KK.
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' ACTS
.   .".a*
TlETJEN.NIn.iiifitturer
D.S.GTJRTIS&CO.
DRUGGISTS
• ■
A ■
DESTROYED RY FIRE
.aa   nl ilill.ha-Bt
III  tail.III! ..
FINE TAS&COFFEES
IIIU
l at lr a.Ml a
GROCER
HER
I, ...It. a.,  f i.i.i-  ..II...,.
H.T.READ&Co.
II
I iiiiMiv..!, ram "*' ' ,
H.G.ROSS&CO.
Cnlaatiia 81.. Nrw Wpatntiiotcr. B.C.
FOR
EACH
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
ON  EASY  TEHMN
A. B. Mackenzie & Co.
11106  Gonrrnl Agent*  607 COLUMBIA Sl.
QUEENSTOWN, B.C.
p. __vi.vv'__vrso_sr*00
REAL ESTATE BROKERS
t.|    ••  *..   • ,1  ,
■ Phi******  *    ■  •  I
***<** ****** ••"•bs.i *o*a*o«to
10 ho**** B*1(#l
tSJSmmm
V =-'»  i   ■  t ,  *
a
a   ■
Cih'a l4,i.«ii
M-0 0#*o
N" i HI i iii us ..ri HD
'Hin MtDObatii irltr  iinkm ■
*  . uu Uit Iiuiit] Bum
It Hill tli"  Hi l-'l f  Illllill*  ll Ni*
1  |||    l  lllllil't    -III   lllll    Ull'
i.r.-iriiiiii.nt '*f tht |rtnd |ur| ihowi tht
' ii,.  An,mu -.tn lyittmi nf
• '   llm   it Inli.  imlltk'll  III-
.,i i n.t .  ifolii '*•■• < ■■ ■  "
iltaiiuialii.il In Bntltttd, iiiii whllu Hrill.lt
ii*- III ft iiaiffi-t. iiuiliiiii
. ii lltiuii, c .•iliiiKtu.il in-
■ rllltlooui nrruptnt •» Uiil
Kt * I " ■ un l'i'■«• -ultiH-nl
I'D II It*  . uiil! ll tl.M.
I . ■. ■. -1. i..,f a itriko
■ i-' • -iiiiri't tit.' poittn »f
i "m- ' Unu tlmt  liim
■ , .* Hi Hi*. *■!
vtttca ol othai '..-iinill ladtiti • - ltd
tttii iii.ii work, iliin.mii ol a ult Inr
tOMOItitd  It  lltllr
i ■ ..ii.- ni . omtoofl Ittel
,  .   J.  IM'  11.1.Ill'*-ll
ii    ■ i ..luiin'ii. **4*i. Mr
'  •  4 Ult> I lit till'1,1  It*-! id.   tt...
■* niiin no,
■ -...uii  MUOdl  WM it* *•■'"l   lii'iii
'. -.,. ■ - i -'m.i |,1iaii...
aiih Uii
.-I..-
Too StronK tor RothKhild.
Kl  l't ii 1..in ii... Mi? *  Tlia Kovot
i.ni thalr ni-** *n i Vi.mn4ooltmthll whooUn
OPENING UP BOLIVIA
Valualila Oumuaaioui Orautad Entf-
llih  and  Am-rican
OopltaUili
10RTHK BIlILmNQ Or RAILROADS
Throughout  Bultvia. Faru  aud tha
Uiulnil  Siatai of
Columbia.
VQUNU  tilltl. H  AWFUL  DEATH
N*  York  l.uiiili-i  D_al»ra  patoi
mint, tu Lutk nut Tliair
KniployM.
W|alllV.l..S    Ml,
'flit*! i.) llif llniftu
t«,t.l.t 1 atll. tl.ll 1 ...
irnatodlho-tulltiuu
*    A.l.i..-.  i*
ut Antrim Ri
ktt tw«u
.tin,inmi i„ Lord
lorioli ol i-
-
-   up  OOOWB
atl
■    ,  |
ihi hi aiiii'i  Thi profn *
.;.,«. ind ll
li np* la •*■**■
bolort ll hti
u,»i tboTl ■ ■  •
-  i
'
...
101  it** m *
i*    l'i  .
M  .   «  .1  .    I  ■
■
a
■
i iii-.i, t.t .TO  *
■
**1l1. *».**, 1*  bl
till Hif    MO li-laalla.il l    (^ I lltll    ll "I 11 ^il
*****  **  I'irt.  t|,r  It„ll|.
■ 01 41  tli**!**  ili-iuitidi  tSl Uti  " -
lowi "f H'l'*,i, whkh **** Hui*tin
■
HuthO btMi willidraa fn.in llif itr tuin
Until, bot the ottjarl ol dOMtnlflff lln*
- Itlttd  ■• iiiiiin Im iu-
■Itl  Hi  f.irrttik  I,  It, Md
ihi li..lt,^bllil» bo TO dalljatl
furotlOHthi |in.,.-*iat cooiFtritoo ol
-  i 'i niflimna Iba
-' ibt Inttrottb ■ i
A J uit FuuiBhoHM.
Ill Hi I %  Mi.  •   Un i  Htfm''
i-  '<io> I'"****  boa '•*
* '*Woft'  M:  *
*  - w\u if ■*•■- .
J'  •
IN  I •* 11 I  I'lll'
m Atmdtdt ihowtfooft bitriitiitb
.-.1*1 Ollh a
I
|| tw OYOI I vo**ol,
■ "  11
'i\  .  iif* aai
ra-tttolha
■
i.-i. dlworarad bo*
•.in." nttn •?!?■
i  iu-
• ill  I4l4t
I tM 1' III* p**f
I   ; f.  ,! j  I,  ..,,1.-1
«   .,«   llif  (fOOOd  Ihtl
I   *  i . a
I_, .A. T H-A. M
ESTATE
LU M.Orttal* I ■*.•*«§ tal. •*»«•.**", I''"*'"-' "•' '-•""
a I, *.ll rv» Hll»*|*. ,1*1. |*«|aa., Tfc.. •. «•* thMtiMt ta Ifca
ia.|.a.i  Pi..H..o*.l-M>.l*l.l*0,tali bit J It* l>m»
615 FRONT ST., WESTMINSTER
.
,*
-  1     ■
k\hme*m**m* fo*o4r| ******
■  V  il  V|„.   ...
• J OitrblM o«rbi
■
turafvAh) inttt   <<
■ .  f
i
.■Mr
• "■
■
•
>
KillfO by o AeptA*
..*•.■
1  i i <   on ittMNlH
IIH IK]   III  BM
ot tm*
,
u
.
. -   .
• *
. '  •
■
• ••  i-.i  ****. bat
• *
pm .«.» ol llf *
1   *        .    .   <      -    >            11   ->  ItU)
-  .   .>..-»4 tb*
Irtnitai atifM **A**trli*g *h* *****
. «... rt *h* **mt tmrt*
a         . »
'*.                                             *       <              ■      *                              *
' i bi*.
■II
tto DiarvaffMt Ahow*
'
itifti i*   •.   M*i  *  aotnnltl,
,         t
hofato tho PrMMMiUbl i*
1 mo iMwtb TrtMafOl
.1   a
■   . • i  tba li>**|*h'*at
.
1*4*1*   mttt*
.
Mi   ..  - a
***** ai io.««iB*l Ibo
it oo vtli *****$ h**4
. ' i - ii.i. -tint Mlehaol I'.
OrtM nl Na* \**ti t-i Iht  niiiilrmliiih
i.f .tillniiilfM0il.itiailiil.4»i* l UN I
lit. Uiii tu I- ;,i.l.l..-i ttlll.ln ll.i.f )rii,
I i,i. md i« i-ii'iu illj in f*ift.,i..(i  »f
u.f um which reei Ina M
portoolhaFOMtol Pore, i*. Ubl im*
.«. I   "xtti'tt  Iltlballiar  bn  ti|.,r*.l *
..„,ui.i    *iil,   ii..    QovtrtMol
r u.f int. ..f Utllttr^oltt
f * rtllrood I ■
* a (tori titabrt
Mi|.ui.ii rlroi   Boooi li'itNtitttrhii
DM IrtOM In tba I'liiiimt'iitt
hMtUuH tt r_.rU u i
will boforttlud it u.f nrk at, tu una
itwoco wlthlt hum wmiiii.
l(Lf| || ,    . itm I
At- -■:-■   I' _ UckOUt
l1il>Miou. I'*, Mi*  I   A  |fi.irii
• upt ltd  i-'iui'ttua lo tba
iiiili.1 ii..if.   I.Jn u.i
i. in. fi.itit._. (ait* t,„t „Qt-iill)
Ihtt tti wol Croat flit nt work wu
iiiu*-! fm u.f «ia,f rootoo lhl
Itl  tot iba  , out tt* | out, t*iuailfi*
1-. Nowo.
TaoovAi  Ht] i-tlri.
t    HMOOIOtbtiilil    OhO    hM    "•'
aitl naif* f-1|—1 Iimoi di* k'-iat aad
wtodon *. an4f
. , t, uf htM-rlf  tbl* OfOWa
tui  Hi*- oal   - lltaol
*,.*. 4** ***  *
It-.6t
**»i! o A^lil an ►*.*
.    • miniMif >tl t«M««, itttr tbt
Hi
Tm FiKtory io tndiouo.
Mm  Tfcf lati-uai aw>fUr.|
„! *.i.f Untoa.h.l (nal* Hi- DHt|U|i
whatt owht oio M K»itt>0Mt Iod. iod
ilr.li ttiotitiiiiM bfOhln, Uditattod
■..I. Ml  OM  I
t a   ' ttf I tbl**.
roaatlat
.   . it  ut  i*.
•   |  ■  ua \i*t*  U
ltd . Oil • toil 4*4>ti-t« aa*
oontWt. bat ib
■
I  Tt*#
1 ••I*
tn tk
olll a*
....  .'  n. i*i
!•*** *
* '*,
***4 t*r* *********
iOditaiir In IV
la **K-
tth* lla, tblft 10
«btt wol a4*|ill 1»
>lla*,|4 tt
* l*t*n*mi\** 1*1*11
all* pat**
-■ ,f ii.
hitibmidVi IttwKVit •
• iJUta l» *iii« Ikll lb*
i, *-! *-. fault., uta la lha
T>oyal City Market
••* I. REICHE
Meats
' , I—. aatat
REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER,.. FRESH & SALT
r,a«!l*!«k* II .
.r,- ■    ,   '  .
.„....nit m.iivtm
raoir s'  "..- v .
,„ii tinit -Hint
HREAPSIDE-
V Townsend Block
NEAR
DEPOT
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lr.i|»!rtrn .mil Whtilrialr Denied i»
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
P. O. Box 207 Vancouver, ll. (/
• Ol biflUn
«aib* mi*
-
T- taiofaaa **** lalaot
Tm***** **>' t*a ******  ■■
• ttmhmnrt ****** la4th*
a    •  .«*..*}  I
I
• abotfMt-
.                      *  .pmtlMrt
*   --  *m m*Ar |*
. t  e    hi MM
|a,..,i,ttttl*
• 11 IbO rill*
i 11 tVum loMaaio
1 .1 f  .-*/-. \ ••
ii* *■********* wio ib* t*
. Mt  |i H-i.tUti
1 iib Am 11 win *********
tk* ._**, *********
• *. ***** «l OliJO*
Ito*i-V« **r*r ***** Will Oa t«*,-"fallt"
Iti*. 1  , a ***** rt tkf **1**y*i *****
itlol H ***** rt Ai*r* ***
*  **********  tht***  00
• ■** tM** * imA otootatllr/.
u-wtfb ihtl mm* ti m4 pA** <* ibo ****■
***** **A AtAim At* *****
:.'*-l.i|t,iiHl.vp,itn |lMbnlln«
trgnl   ttrt*r*m*.  *Ht  ***■
*********** t l*0**,_44****™f Ibi*-.*
t« lln V1 *
mi* Hunt* i»»i it,
ThalbtuMKiwanl p.a* tt ***l ttr*****
ml * Ibtfiatftt tat*H*-i'i it Kmrfoieb Ar
tg tooth. %•** Uhtta*
***** Ibtl tba **)a*l htnalalMi"
rt ***** tm* 10 0 ******* i!«i4t*?i tool 1
Uhud
.  . ht **im»,
* 1*1 wu IWftaf Ni llM II
ofOtM-MM liaiMl  ***■ ptm*t*H**rt
Iht laioiaaft HiiidV1b*a Nl*.
atlb fwnthtat d4****H  Tb* k
•Mm l-i .*j*«ti*«r'tl paaHbia**it  tt *
tt    !»* « ***>*'**"*** '    '   *
■•to. Mb t* ti*"*!HM i« ******* iba * Abvat lli ***** lo til •
t
.  ■ ■,
.....  .  . .
»  1   T '.
Ho Footiof With Tho*
*..-  \ ti  Mt]  *  it«  tttoibtr
Um •>• *■• '*itiio«*i in
On b wat lb*n aia^wja* •** U* i»f*>* *••
tapp** ****n to amt O-mMlof to **m.ro*
ut .«*o*ti**ti*«a 10 n •  -t Rroohlri
111   J*!*-!   t    ll    -itllM   tUll UaOrf I* lM
lanaOM lliodt*ti  V*H* *
*****  **  Rt  otWtM    lota  tfOM
at*  in* .   •'•
•  .. K «b*ra 10101*0
**ml ml  IblVwdh  IJltMlbl  Wllh Iba
liooMKiwiH'Mrvtb 00 M114%y  la
loa*lbO_Mt1 '  iattM1-l.-
«ob *** ron*ii.|H lo too baddiol irodM
win bl** !•■* too* to ralattwd itrtu>*«
TW OttM Hordar TruL
, * Art***
***** Iball COM 10 tUIHwOlltol iMltf
*M*1 10 pt****m I ******
****, hot lot MOttrollao rum Ihtf
•111 bnwb thii **** la tofcilUl Ao«*la
|lt«Mv. Ibo «r»t on**** to i*h-aiiai.t**«
Mil ihil ilaiatit, al*«H lb* l»ii ******.
** b * hm tmahl  gr*  ttm
M**4*y *■**,**-
N .*»Wl  I**. tl  t ***hg* |»* ia*  a
bwnotia pin bla It****** mo Iba ***4\U f
1x4 la ******* t**A
tVtPU* Jttaoa ht* b**o UTOtMl '•*
lh» ***** ml A ***!** ***** *•** thn*
**, IwaOd 40td **** ********
My **t* *** ibtvwi Ml.  At dnt it •*•
***tt****4 lad ia* A4 tbt Ami bal Iba
****** ***** IMl ******** ****** *m
t***** lb* mm* 0* i*tm*
CANADIAN  NI'.wh
Ttl  Towa  ol  Alii.,.,.1.  Out.  Al.111.1t
WiiKil Out by rira.
Kluii.Mi.v. May  ■*   p  V  QtrrilU,
liouiiiiinii Itodl u.i'tit I. ili-a.l
AS  I'M llll"  I'li.M I 11  i.iiM
Br. TaoMAt. Oat, Uti ■*—Dr. Souih*
wloktOotol ibtoldtitind moil prou*
in-ill i.-il.li-.it, ,,I1 ||,u nif |. dttd, lll'll
II Dtooutd tt oat iiiup ropraMotod
Kl|ln rtmiiii in u.f ..id I'ltlliit...' * t
1 iiinl*
1 su ui *\ hum.mm 1 • mi 11,
I'liiiuhii.  nm . May  I  Pgt  1. I
HtbltltO. t "rmirly fiirinun f**t*U
• >f Kill,, I, iml (..Iiii.i, al  Uppt  < .  i-i
■ i.iiiif. imi Kin, wm tt oot time *iii|.
itu, |oUh Km* ol ii.- 11. ..i.t. .ti.ti
)f.t-f,|_y a|*ii H
* ill ti 1 OA) 1
* 11 • i| im .1 Huwttrtoa mda noaibir
i*f Dthti ihin ii.'i'i.'i. in tht Ittt * ,-iiiut
booh hoot tf-'Ki procttdloM lo rocoirii
ll'ilh II,.   illi*. l„ra  .4 II,.  1,41,1,  at  ibi
' Uom of lit eolltOM attrli H,no,0lM,
• lii. I, inn. rtproMOtl tlir aal rnuelpUul
u.f ii.tm.i t ni.iiiii which
1I1* plaiiititt. -ft* otlltd '"1 lo 1 I
Uin an'iuiii nf * Iiimi •*■! .iff ifiin.i u.t
duubla Hablllt]
.  .KIN,,  WMI
lift    |l|   I all.  1
i.i.ifiit ol  ibt Uathod •- ■
Ii.i 1411,1 f,,r  Ut North IVi u .  1 111 I
.-'■ia whin iif *i'i t»<
riHinra totnato
Tl.r li.,*M uf Rmoi i \ *■• lorlt I'lll*
vanti**, ib- thiol Hothodlt .i*iii
It' iniiii. in* roliovod li>» i" v\.,il
11,11. nt 11,* I'li.t.-f .
Uitt Ittllitllllilll  ltl*l 1Hli.fr. nil  I in,   ti,
Ui* am .Lt-aiuuriii
rtTftilr dalnaital 1 vt.
-  -
tai   1*1  t  ibraa  bn'iii  iddroai
turn liim m, tha atibj**ct Um botld
rlud*4 bii rltWI **!<> lot I.- tOfodoi  la
\*iw\ *■■* eoottoo!o| lha i-i -f-" ".iin
1 t**-ii 1 in rm 11 in m
it** J 1. dton *"*ii
H
ll 1   whtfft  ba will  111*0  a  *
■ ■  " I whhjh mi-
• * ki bin
dutui bu nlaiitaital ifi't. > Ibtl >n,
lift Mi tun olll it-*'. 1 duodtj .n
Wiiihlp*t
1 PtOMMttl t*.i m* na*..
imam  S i  m», •  i(*i 11
a  ■    *   tht   lUj'Ult
t    • , * * bM dlooppatrod,
iaaniif* Wblnd hia> H I
|.t ahi.M b** hid  tiit-miMil ti .
to *tf**«l!tt* imiii tOMODl   -  1 •
l.i not*-- •  ' *    - -It.
«ii.i  t*i<  n» Ipllttlad  '  . h  f  ih*
JOHOf  I* a <   lhl  tl.llt'lf*
*tf»o*.***i itbiaf plam ai
1 on. 01 K*
Uurw. Oil Ml] ** Mil ***** rt
boildiotti «aro btroad bar* tbi* ifitr*
*****  Tb*r ft'Otiif-.tai • I
,r.  twoiij |to
i-Mi.tffte,. utrkatholldiofiood **■
Tho Br* nrttiaatod lit tb* MaMm al lha
*tN**«'i ll.atfi. aad loiood
tu town* ******* lb* raotnd nl  ih*
•ni" Hi*********  lb* '■•*** will I-*. ii
tata lb* hoodrodw a. lh*>* •
a.*ittt*0 ai ir*
U__t»A*0_MI,Oot.  Mai  *
bwwal **** at* 1 ao«at mm *t*4* **4*i '•'
tha towa. tod maty ***** la Otcb| »•**
lotboch thair prvotot*  A loiobor ford
41 1-i.i.- liflt.l -a    .-'■ 'OHllkM
(m; «t laoibar tad *Kbt   adad  »•  *
t -   • • ■
Foil ir-ti mii. Mai * lh*nt*»i UH
obtbt*4Iwi*aw***-*a* lb* Kn* •
XtttMtt Btab ho* i*****r4 lo MtoftM
lo llthl ««rbwt llw IMM* bi*wt *l tho
booh tod haw ibo *pm ******* tl m
Nan prwM4a*lv 1.1 I 1 ■
Ib* ImUlalfao It h laaroH tbit t*.
♦..tla Ibo b«Ma* wl hh ***** twaloia*
bo ***** ttm* *h* Mob food! tbwol 0
****** *ti**i*. tm wbtrh bo 4*
prnttt* mil* m Mn-aviiiMai. Tht r*
t-ii.. tit tb* **m****4*m "ar* ft'**
Md lo tmmtmit UH AttM tb*
4*ath rt \.****. FiaiUaoi Manb ***
tlmmt* h* **** t**m tm**m% **4 tl Ibt
t*n*t*rt itotiiah.. *h*o Mia l^a*
waa *otw *o m Mib* ***** lb* io4*M.
****** bar um b-ta^litad* ***** wo*
lb**, ampymmt 1* ** a**** tom.OHa. OM
fit********* .niii**i'i I"tbtl toaaaol.
I . * a *m*ny4 lo tall IW tM
1 im  *|t *.*1 bf*  baibi
•.I tbtt  |.*r**<t**i
• n HM* M
•  *!*«, bw****!. dkwllaoilrtl*-
B .TTt-ai 1*1 Dawth.
rooi*«. Mi» «  Ttt** ********l
* ttanMo* *** IhH *ttm*mm*. MlM
JaooUTwbft hh ;* nt barotd M
dMtb A *** rt ftw-iia* IW IwoM
rMolat 1*11*01 hod **** ****** *****
ib*r*OHi*r to lh* htlh rontoed hot
m*t*. I*nrf**ai*r 1ttMlU ll fct lapprMd
IbaiiboH-a! ttm* lb*  -.
|hr«inO[*M flt-ajt IM  ***  IOd A****** ]
lb* faoM* at th* M«dta* lo * *
...  .  imt  .1* *■•** * *
************* ****** tbo doM tod j
mite* *m***t.*\***t lb* in Tta
Kat*** lo l*H-_r*l Sound.
m  I'm. Mu *  It- To
i-i»t_-iff  A*iwi|iMta. lo  r*oat,i u.
lb* I•!•• U< lb*  ******  *****i*A  dlMHrl.
\*4 lnl*f*l tbf pf'pMiltiaO lu lo*
*** INOtbl • III* **,**! M IhlM IIWII**
tm*
Mortkoai ***** rinth.
>»»  VtM   M«,  •    Ii,- i
ll***i4*t,l   tit    *h*   N.qlUlO
nwiltoi*   tb*   r*pnfl   al ,
tb* Aipmtmr*  tbtl  tho  nod  bti
tOlhMlrad  lb*  pmtrpm*  rt   ft**
tmtm* 4m* rt tt* ftmp*** <*Hh MMwy
I., 0* *mtm***A ttmm MlOlloM Uod* lb*
,_, rtcootly A*ni* ** th* '
***** ***■-**■ Opart.
Mr A M HorrtadhM ********** ar*
toofaoMOU »llh lh* ioaaad»r at tow
AbMa CtmMtno tltood Oooto iWootaf
t*t ftto mm t*rt«r_MM« bora oo Mil I*.
It in it Illt daahtfol M th* (M*tf»-
MMl •b*lh*f K* UhO IbO n-aat-aai m
*** ta imi lotfetad oo o tatrooiM Itom
Mi llortio« *4 Ito hoodrod drdlu*i. tod
ia **4n i* m* il ib* mii»oi 4**nm* h
wrlpUiM IHU far  lh»  MU rt
.  ■    -.'UHllWiad  Mwa i.=
mm****   At t p  m.. hm* baodrwl
.ti II V, Md Maa  «tM. tod IM I
 '  ;.- '  M*  lit
fttiotthoiltaliodlmMl aod paifbiiioi
ibohotaorwof UmomoM ****** Tho
MloofaMU will MrwaoiM*] Oal ••
mil. pwloroor****** fit*,* no M»adir
tettltWM 07b* ngm* tho tahnripiOM j
-, ■  *. . •■ ■*. ■ **%**
******* *l tM Tiaawar.
Ai IM mm* ptmt******, tb* prMht*
Mint boroowt «tr«*t**t Ibll ibo I
ttUtuv TttMan -
ia t*Mrotuo lo UU rtlf bf im 1
1*1 ol Jolf. Tar UMU ,**l*idaf I
told o tWl 1* iho *** rt lha pa-tor |
htiatf. ohlrh li ***** hM tod
HUMfrwM lh**M| HMiUtad wftbiaal
•Uwa'aUmwdf 1M Voo«wt*t l***d Af
it- 1****1 ****** *• .t**
ptofod io th* *** fHci ii,U bai
**** MtdaialM *****
taVwbUll d#OM  oi  thai  p ttl
1*1-ft   ****** ht **.-**
i'l,   * -  .
in «<*i*4. ]
i*«d IM ***** m,**
•atptlM.   Tb*  IfllMI
**** * tn* hm*** f»a***''i. tod j
roMpUMy *vtrt*«l H l *0**1iat j
rt rmt****** ****** Th**Mb al
lat* Iho t-'*a*t*it ia* **** **m*p*i***\
tm*n»it**H dMoa,* Miniid t** f**** j
Hem*. OOdtt ittOrai i*'**'* utif* ot I
trwbMrairo fployod A n*i' d*al I
y*rt rooMiMi«ba Amm, **A ****** **>*»
*m Mt ***** *t*t lb* mat* raa (mm I
. ••aula nf IM Htww* 'iho 'a* r
Md U  ->attlat a rt*i<i*iii «iiM*tth I
.Ml A  • -•**•* latpfdf |
af * , *t MfMowl t.itr
wbfc* oil' i** i*>»iIhiW*' *■* ***** **p*** 1
NrBMf fMtM*Mt Mr Mitwtll. wool
bM IM r\*tit*4*i * 4* rt tM '"Mpaaf I
In /but*.  *t*»M Ibtl **aitihtfti li Iw I
raw **mh mmt* AU*,y rtphrtmi. **i**V
**4 * A**** rt mi *** ******** Umi ** ***t bar io t «b**i of Aim*
.  Itott* M   lh*ty****i   Tb*  -rt*.,..   rt  IM   aolMiaMU
' IM Had I*
, -I *mr4 TV «otb will I* **** m ***
h*-** IwptwtwMtal pUa lUbMlwl***
wiiiMl«iw«4tnpti<,'t*i*4t lodrrwti*
t tiah<*C t*»td *ll**dta| aOM M *****
la tMilb*, 1* tb * -tl*-*,* o**b tM
* nmrt IM MooMptlMt of Rbhianwd
wfllbcoMrod -* Mn IM m*n*m>t
bf ttw tt* r**m t**,**m hy **y ******
tm mpm**t ** tn4*i*ty**ht*A I* • •■*
rtiwdod
gtiMl«wlMdlh*f*M«l»wMib*|a*5.a. I r*tdia***i-Miia« <h*wir**ot *-*-mI
iMf iro a**d**l Tb* firwm^a hM|
bit* tb* mHi* mm ,t>oipi*i**i lul
Vaorwwnt  ^J  V(.l*mh*r  in. at ihil I
m *****
tttl  rmM  be   Moid,  hot   U
•a* btd ftts*w «ith Mt hm* A****** tb*
4mW. 1b«M ****** **** pnW*t1t-M M
ttpr* II ttfcto tb*r batlli li,*J**b*l
10 ******* *** *** MU* TwrkH
wta fr*iad iMota-hn*! o th lo
with   Mt   Moot   Mum   ttarnnd
In lb* Tall  Kthltntbiw  oitfMl
artm**t4tt*A   Tb* -WMpM* l« *•»!•[
lac 1h* aaurprli* fiwward with *tin-r I
diairr *o*r*t. aad tppaon  <•-■■  -*i
tn *A*r *** tmA'imp**** tt 10* *itII* I
•il fattMlM* dli*. Ml Mnwfll *i*i*i I
tblt IM p»**t be.** whan -*lM*bil *11ll
r  *** Ami a f*w wiiWtU tmmt ** Ib* ab  *  I *
•fit* tliMWtm*  Tb* pr*t**w* iad   **A tbat IM lla* ******* If oil^itflH
, bit wit* •** oatMiilf ValwM io it-  bat* no «*u in tb* miii-i -I Ii.t * Iih J
I tOMptui 1* im-m b«i 1 o|»ipoml*wlMtwoUa*oL /
^
■IHK  I.I.IKI..H
NKIV lllLS'l-MINKTKll, MUTISM OOIitJMBU, BATOBDAJ Ml'llMNli,  MAY 0
r-'i-pliDttt- Nu. ft
ArtiiMituiiLi lii... i, Nrw W.Mliniuitei
Bell-Irving, Paterson & Co.
tl'linli-aillii mul OottltlllulOn M.-l - Iiiuii«, IVIiiiIi-biiIi-  I >, ui.i _  ii,  Liquor.,
SHIPPING  AGENTS
iiii Iiniiii iliii'i'i Iitiiu I'Liiiiliiiiil, Itrgo itiii'l' nf liquor., trllrlOnl drain pipit,
Orilon taken lor umi (Imr uml .hoot), 1-111111111 utit.-i pip.., gtlvaultrtl
Iron ii'tiri-i lln pint.a, mils, and all clinnol mrltl k
(.ftfiriiit .iff t,trnt 11 11 rai.
Wlti'i"'" |,\ ,1 t.i: \t. MAN  t I'l'-iimi
(IIIIK MliltNIMl I.KIHIKII IM IIKMV O ...i 11 nil  t-aiinlur.il.   1	
1  ,„,i,...,„k |,„i..iii„ , it i-i fi-- ■ - '■ ' »' ■ 0__
j ""'" '•' -. "I'l-tti- uy AK KXI'KIIIKNI'KII  MANILA
l,f  If  f -I Iff  luff HU
I-. I, ll.rlti,ii ,t i ■•,-. I t'l
isiTK tiiaint -i.u Mil
IIV  IS  lAI'lllllllNi
11 .iiiiii
I H..I    t.l.lla— \  I   I
tll.l  I
0 IrllTMllI'l'tltilTK Ml.lllY SglAllBl   Y'",S''  ,MN  "
_ (p .* . llta.ll.'..'llt,lltl)llt.
I I ttl-iiN I II III -Illllill  I INI1I.Y
 Auu|i|airliiu..,
i-t it* ■
j.,   lit.
,) 1 int. iim -.1  I'ATIlll K - Mill Aill
    ■■-
I™. .   '  . 1"'.   .,.,...    a- III lai  fit. .,,nti.,, ,..,.,,(
Ittt -I.  IMt l.'il  UN  Itiat.illl. -I
1       -                1  -l:ut-ll;l- lull  l  \t lllll. llll
ci.vniiti. 1111. im- u -ii'i-ii:   A,  ,„.!, „ 1,,.,  „,,
0 '-' ll.tl 11 llll 11  1  -lul I  lii.i  t.l
1 11 KKNMTIItt'N  UM I 'I I u laW   I' - Ui it
1,1  ,. t,  1- VI tlalBtiii . < I, 1
II ,  ,- ., 1 t...i..i \'l* KM    " IINIMIIBIl    ll'tlll
,,  vol  it'AMI TO 11-1 mi Villi! ,.    1
1            " ■ '■       ',,',. ii- IMI.I'  i  llil  \T 1.1,1-111
I.a. '* *■-  '"-a-tl'kl-f	
COI III  tll -lill-.-lt.il tt 111.   ~
1*. \l.l\l.l It. Ill'
■Itatt'l  * ,.l,  1*1.1  tttilil, ■•• l   •
II ■■  I. k • I  I*.".!   *    11   11
Ei 1.1 inn  itiimt ti  i.ni- OM
.    1   1
atkruriu ta rm, III 11 tl. 11
.1.
ati m.i-  I'AIIK   lliltllli  I.I.T-*
'/ .   ". tirnar aiul m-i Bltia i
.   .
■ It M   li.i,  11  ■   1
.1 ■
W..1 III llll I t.l I..I Mi ■  Itl.iaK
• ' ■!. laBllllltll  >|tll.llal__________i
II  I.  Ua-  I
oAT. fill:
.... a    ■
I    . ll   Ha. ■   ... .,   I,
.  .',,. '  I  tt	
t'.l.   *tll
1.111:u  t.'i; -111. 11:111 ii.ltT
I   ,1.1.1   tkattl.lik  nt,|,i..i..l  a ..1*1.!
I    . 1; I. .
• ( Ii.i-   t.illM.t;-  i.s mill  .1
1,
^^1 a, f.t. n
Ullli KIN'.I...I lint M.tl.l.lMlil
I III   Ml   I   Itl.ia li  II   I ll IN''
I J  la 'tla.
■ a
II ...,.,
i 1 mul, tm 11 mt rn-1 ilm' . 1
.lit'
*^^^^^^^^^^^^^^^^^^H ■'
I 111  KHNK.il  lltlt  III.  l.tl:
!■ 1  al.   1,1.1  ,ia.l..al.
a'..,  Itl.  .■■
Il.u.l  ll.l  i ..  It I
|l.|IBlt..t.   t •• IBl-l'-ll
.
w iul-iii 11:1.1. tnt- t\ t nu. I.
* -
a
II  II ||
•>  im- . I.KAIIKII .tilt 1 ti' 1 II
a* ■ I
...  "__*r^^^^^
/ 111IIM nut'11 -  ni'
I  . ... .... II   W  lit KIM Ull.tl   lillilll-ll.l:
**  a l -
•1 |.l|- "1 I.  -  llBB___________________l
. 1 »
.1 . '*"*';
I   ■ la  „.- t I '
I, ANU   I   l"l lll.iali  IU
.1  ,   a.
IB \ llll.-I lllll VISION III
I.l .    .
llllll IN ...l III lll.-IUIl-ll.,.
s
I.
________________* "
1 •iiiimii 11.  n...li.  .1  IlillIN
' .  * .
a
I,'  I  IKN.M  It.lllllliTKII  Mil.
1..
»|'l.l.  ai   III. uk  l.ll:'l-ll.lt-
ta.i.ai  1.
W UI.I.1I  .-I.1..1I.I:I..1 .1  III ll
**
...
\\-  1  lilllll.-iiil  liu:i;l-ll.l:
** • ■  .- it,.......
1 1 LINK ut.  11 t  Ittli
^^^^^^^^^^^1* a a
II  lll.ak t  llfll '    '
I,' 11  lllllll,  I  1  II   I. ll.tll-11 I.
•  I 11 lltll I
i iMirtltiNii  1. t.-ti IN  • .-ii
• a
I  •• I MUlKtt I I I'll  l.ll.l.l-ll.ll  ...
• 1
t  At 111; il -ft lit til-IMti
I •
•I  11 III- ••!  llll.  II ll   -..t "I
•*
u I.,1- ii . * 1 vn lljiMilllli;
.1
.
ll- ii..... mi  '•..  .111.  1. ui.-.
*'
II 1
laal. 4 l,a__B'a , ktt
• a I
I ,,|,    11,1   I l|t|||...l|t.
I i'm i-ii,, Millli.il  n.i ti,.
-  laa
i- .1
Li all.illlli-I   'I*'   l.hll-'l  Hllllll--ll.lt  -•
fl I ■
I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H -  -  ■. .  a ,.
* j *..i...__a__i
HILII!!".! "I" n 1-1 INiVN
<*** v>"'
1'Mllt  1 *t*   *ll**l *
*, .-,.._ 4 ra. ii *
I  M*U.* III.MI MIH.I*  nn* MM.*I    I  M   MiltAMU*  Mi*   l<|\|,t
Ii *r.
■
I •I.MI.I.MI.N  llll.MM*! ******
*  * - -II   I ■   III!
«w*If rr* .
1,  r  tm***. i_*ii\* nl  l V.t IMi til \1 1.1IIM
v    1.  Illl.-I.  UlillAIIKAIII.l   n
.1
W ii.!t*i..ri
it . , ^^^^~
B
t  * . a. .
I nil.- 11,1.I'll IMi '.l.ll
, .. l-t.,1,1...
I
I *| *|li%|  IK,
1   •
PtIIIIVi
11 I III,
I.  -  Mllll 1   K\ 11 L  l'AlT;ll  IN   N
I It
NOTICE.
I V"l l'1 1-ill 1.1 tu 'lil.l 111,1
*****  llfclwMnwt* IM
CORPORATION OF SURREY.
tSlu* lebiiev.
.tiki vol
uoitnpo
miii
iil'lii't lllll.
lllllll  Hilt ll
. uml il tli.'i Iimi lum
. lli
If tlm tmi Ind bHiidmpi
llt-tai leuol Hi*. Mi
nl
li'iii .1 <U ili'i-.l,   1 il .  .ill  umi it  li.u.
ttctptd thi _!■■ u ni'ii ni  iiiiiii put
nt***** ilia tuit li.u  rtudi 1  < < II'
Wi* rt|ird -i>ii irbl trt lion •* oat *■< Hit
wont UilQfi thti bu bolilliii tki Pit)
11 Uin "ii'ti" iini.iitiiiiiiii 111iKi.11*
Latvia. Ihil ooi ul Ibt otleultllon,
tiifi***, mui il*tlhiia iiiIiiiiiiiiiiiii in
tf irrlvad m *-1" Iho rlt| « lltblllllei;
liul ihi i*it'i*"«iii"i. *'f in trbllratloa
Hill prubthl) iiiiiti'-.i ilium itiinii tha
1-111 wllhoul iiimi, which would atrti
ktvthMB thought ol ll tht irbttnikiH
Imt nm  ifi'h  Ion ■ ■  , 1
1li.< int.*('."( Um I *
lllllflrll'l
t.l    Ul
■
ll
ri.ai 11.1 * n.t
ia...   11,. ■  1 .
a-altai .Vl lla, Attll .Mt. W*
Wli.., 1
ViitHK t- 111 BB..V i.l  i.i lllll
• 1
111
till,
llll
,<r,i.-i
itit'Uttia llm, .1 Nan
In' .uin. , It'll.1 lu an
,1,1,1 ill iw-lblllt] nl
ntiil. u.n uf  till. .nil.
IB   ll l.i. If II.   .11   ItllllW
llir
.Ha
I  In  llir  Illl.lllltiltilltll  Mlllilnl  I.
iit,flliiIj n<,t. lai-iii- taill—bl in a lain
I aaf  llin  .Bill.  Kll|ll..l |l.|l.r.   II 11
I rtiralltlili llill ai-t-lliiiiHl jriluint
iiii itnl iit .tn ii ilitntnitioiot ff I"'!
rlurtt'i ii,.,,1,nn. anil ii.iiitiniiiiiii.a
ib- 1. -titi-li am.iia it|i.Btiiiiull| Im
Utton .till 1l.ni.lBlitli'liulll*rl.>liilllB
i„ii..„|,iii. 111. Ittiiiiilatiii. tialuial ir
I '
Ilillt.lH.,
lira
ll  .alllllll
I fit  l"l  '
Tll, 1
ill  lilinl
aallBI
1- ■! II,r  ,.i,l,  litttl
, I,  lut  11,,.1,1-,111
,1 rttoun-w, in ttt,
nulKirl,-
llOtt] 1- ,iini]«l
ii.':
\t NVnll 1 «>•  1 lliltl "*\   *.'
»t   a
I
M DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
.ti
•  Vmtiii; 1- iii.iikiii '.ni\ iimi
 —   '
* 1111 frintu 1 h* *
Hit i.sitiM.M: miii «.iii '* T
. it *
r Mi'l Al\ n  -  U.MMI IT.  I AM*
* A Wlllll*
M*|^'^^^^'^^^^^^^^^^^l*■**■**■**■**■**■**■**■**■,,,,■
-
■  -
111***!
vmsai
NOTICE.
\V -i.ti.ii, nuil ..in•-• 1. i.i ^
''• " 'I'lll.  I'AirTXKMMIII'   111.1:1.1".
*'* *"'- •- -•*-    .  ...a.....-,-,... i, , raattaittl
^^*M_I-----------------r1
•iimii. , 1111.nt  niniiTl 1
'  I* at-
a-     .,11  Minima 1  niiiii         NOTICE.
* . 1   1    n   in  !■• «... 	
A \ "'!'
-Ill* 1-
IAI   «** '■•
/ *  ii*,|aiH>  hii Ki.Mil n  ti;, 111
*  . ,-■•** *********  A 1*11 *h*wOmi«*1* if-
Ut\ 1   KA* ****** I  "I 1-
■ ■■. I..-41 U»l**™*1t*Mi  ' «  I  Ml* Mil.nil
J** Wtf a  ■
rill  lln*  |*i*OM	
which * miiii ml in*" Mon ihtcMolt
... irotl 1 ipptm u Hit prurotdlot******
it pltct ■ 1I1 -  iht ■ I) * btrtor. *i«
:... uvt  -i**'.  ii  iini chtrtor  id*
iiiitiittlir u
Uo  tr** ■  i.iui|i*iii*.ti, titliai Uin. »
1  , ■ ... ■ niii. "'.I tootpartr) n
Ul*  ItCl ul  MUM*  « llllll  It  ll  lill tll
lion, dlipltjrod hi ti* wriltap oa thb.
. itu Itt in- • ■:
liil miiii in an'i* ii.in utuill) (ttloful
rlltililll.iti .if WtOl "I  l.Mi*l*dt*. it tan
III tr|lld**l l> iii *v> OIO Im ."'I rtpMl
.1.4 oat "i **•* thlo|t niiit-li »-* iiit*
Ittttd i'H-il> .Hull iti fOTOH
■ iwtro Uii' a llH|tt ni*
ptftrul ,V*» \VottHloih*t Pppoood Iba
Kotblloi inn m «l'»i*   rbi Mi
idMlllodt lllOI Ui* * lilil*- 1 •
potltd * inn u.n it *  •
duo _rruo| la i*ni.in't i
IptodlOl ItlfO IUIMOl 1 **>    I
dtptrl 1- ■ -  1 ■ * • •
■ -iii>*!*j|»ft ...,.»*tii "f iha
ptoplt ii i..  • iriw  ll*.
I  . - .   won. 1   ■ >  'i-i.i <•*
• t.t  if kid doM thf *•*•'•
*
•* I al III* Ml,",
.*,. I.... kratoodlbf
a  -1.  .-   1  -
*
■    ■ I
'. a 1   .
I
a.
|| ■  mom ah*,
...
a
.    - - .
|r|   llo*."? .
• 1 mitt  1 iho
, *
.  . «•*   ooi  ht*v
Ula   lo   ib*
...  1   ,
■ Uftl |wl*i t.
*  *  1
t all d*OM'
• 1
..v
• mod to thi
I .   •*.-..
tm ■
hf im i»« 1
.-*•  • a   . . a
.  .
OtOI  BlWOMtttM Itadiag
loMoid of ooor iho _ta lh Vltttm  ■•
. toodm af iho 1
WOUld dlHlll   < 1 •   Hfl   lla--aai
• I  .    *,,    ■**.    ihOOt tht •"MM
, a a.
.
liva 1* 1   ... .1  ThoIlM
* • i'ii prtali
•   11 OmM 10'
1t|f»l»  Willi  ***** .   •
. -    ...   ml
I to Ifca tltf hatiad  t l|w |*«**|
.    «    a  _
11**1 Mghl '•"•
•
rhtlblhto  1 rd ,» rt *********
*
* 1 l*it
MUlbtl   iwd ib*.* 1*  •
|.|i» lititUM  *4*****,t-t  * *
,1 >. nMrit  S" m  1
1aat*l| latoaii to btt* what M  •
toMhUH|b1l  ****
****  , 1   * •   a . 1
a    . i\ •  •
\*ik> IXHIVMMBXT*
1
I ,..
■
I
t<  .1   » I MohMHMdtM
1, .   ...   .
■*** ■,!**•* it. im portoo "1 * Ml
*t,-. aai
a   ■ •    ■'-  |*l
• tn  iu ,i.**,m****t with aaaiwtl
 f 11*
. ir* ft*
hMllOlhO.  i > 1** • •   Mi u *
* l  .  -; MaakiaiatHilf ••>
.   . - .1
.  -t J...  |bt 'l»**l nf  IM
II m I'ropkii
**t*m*i jmH*>*y ******* lMI*U„d
iwl lb* MllnllOtt ito**  »»• b  bllM t..
II III    *  A rMitWo ia"*
ptlolbM jt*t .**«ir**«i  K N * H..*
nfi>*i*i Mta httiat. In a dowrtptbi*
..f  lUMHh  OUfhlOl pIMpI III tttUMh
.   1  '  1  <b |.ip*l. »*0-
Uuotd that thtrt nw-tld tt* *•** •****,*
wp la lhl* rill iod Viarowiar a larol-
' fl mn.tifltlwia ,.t  -Miwa l*\- ■
t  Vttwiaa win** i.« ,nautili'1  ib*
*li.iin*fii  Tl* * ttithot
; lb* bind. Maafi. Ifl Vfclot't. *****   •*
i,it* ... wmt ihu  will  mb*Mdh
... lontiin  i..i--it,.**,!. t\**
, H tad f&g* '*4*t 11* *.**ft,} mmt*, **<•*
*.,. nil tt* t-*t Mil   1 ** *!***, t*
I „! ..att**. «niwii* ibtl in aunt „f war
im ilthougli 111* woadarfalli prodtiotlirt
ol But treli uattii lrrl|il ***** *•**>***•
Ol tkt Ctpt tClUtll) nut".rl ll.Jill*  '"'"I
Stwiirlttai ladCtpi pMthn *** **
mt* uni um art •»"! to ''imi tt'ui*
um*, ta much 11 tuit ■ crown **,*
Mi in 01 rotaptnilrtl) maim
it 1. it. n" .-iiin'.i Unu u. Ho|lihd,
« - it al ihtia tn iiiii-'(i*-i Hii
■ . . ■ . ii. ui* ..( ihtM d '• dtp
,,.1 1'.  daa buMtlulnoit. tad Mwrti
Uiil tht) Hin, Ult, M Mill* I* nl Hull
1 rt-lh l*> lining Juilb'l
I,. Hi* ml!' llltl ll.il |il lIllMrll*!* fill
i*l.41 'in !•* knltf pt.*lii*'**l uf III*
In.. >1 i)l ■  ll
.  . •*.,.   Mi. :-MI Ii  ii
oot i"    * ':  i  '• ■» '  ■" Ihli
!> •! tiiii, thtn inini 111* !■••
,    .  .,! tint ilk la tht Huum of
It,   *\,e I'tfllfl ll.tl l.ll  »"ll   ll.
■  1 twoolhtl ■■•um.if IKii.lId
1.1 ihoHtatit li.- bIim Ttm ***** '
1 i-ii,.., m 1 ro|ronalod in
Iho OoMOtoot !'» i*i* *»mUtn
.  .
llif Nf* v..ii, v,n, ifttl nftrrtni lo
,--.' 1, i.i .i*iaiibl|itOd
mtbitig th*
|l .-  ■• utii Mpoettlli tiui
..*!. iiit.it  t ItMwa thtw_ghMl tb*
• nidfi.i b»
tl,lilUl.lllllllllHi.i.  l.ilUMlill  li  I
" ihiwlat  1  H    U.a,  11* •,.
ihiok mm* i.itfhip
■ . . . .  .    -it *.t«tf*
it ..,.**..,
\ a   .
.   * *  put  Im tbt
■ .. t alpliMltwi
,  . . •«•
1  i UilarMlMl
1   1  M|.    * ll It
*  1. roan-hoi htm
• iht cttyfw
1) (Itttubl out ho
* ■ -1 i.i'i to
t .  - i-i- *tt*i, ll-l
. •   , f 11 itwotlt*
i*t*ii*d ia ib* btiildiai tad
1   I
Itt  ll 11  Mi OotCNM
a. t*  *d  |ltbtOf*lW
nl  Iriuia
•
t •, *■••*  Hi
, '-*fiita 1*
*iii ni*m
. ,* ..., .  .1
I   a  1
1 • -    1  uf  10*
dociMa  otoi 1 * ****    •  mt
i<  rti**
M1   n  »
■  -  • II  tbti «i|
• ■*' r. tltll   1,1   It*   IW**1
piMii ndo-elltti • ohkh *.*ot tba
1 . 1.1.  •. .1 *
M *** la • 1- ••  1 1
*  grot!  *• *  h
taint   itopwiUOl  t* at*  ol   tM*
NOTICE.
AM
S''
GREAT
Auction Sale
MISSION CITY
NEW VANCOUVER
COAL
"dtiunci w.(i iu^,
New Wellington Con
Tlir 1.1,,,1,-t
_-_ . "**' 1
$8.00 PER tot.
li'iitfitiihi, I,",,   *vlIV|
Applitouaranai '   ' '*
'.-W.CREIOHTON,
gu,.lal1.mini 1*111,.| _	
l.i alf«liilt,..l ,,„,„,   ,
ON
TUESDAY MAY 19
A,, ttnt-.'iiu'Ot! h«t«> liwin tuailn lor pl.«<**p omonr-
■iona Iitiiu all pari, ot Biitlil. Columblf. th..
Houu.l Cuilliy. ami E_aKi.ll ChuhiIh iiu th«t tlalu
ol Sni.'. i i i Look ou, lor ua.lt.iula.' anuoumiu
on tit In h li-u- day..
A, M. BEATTIE, AUCTIONEER.
HARDWARE
TWO CARLOADS HI-  HARUWARI
for the ipring traile have lint been rect-ii
t-,l ii|a-iii-,| n|i .mil iiurkt'ii .ii ilii-i price.
VV* carry * full line ol builden' .-.ii_._ili.-i. making
■it. i iIih-s ill Lockl, |lnililii.|. I'.i|*-r .tntl  Nut.
\\'f .tl-,, Inu ,tin,f.i in.iiiuii.iin si,«l,,.1 Cutlery
F. J. P.'lTOJt A Cc
Pianos, Organs
Q|D ";;	
OllTi
' lit iltt.a, .,
»«l«ill. Ill.ll,. ,„,,,,,  ,
"•LliMi.tLtlB..,,  ,
.."I Hfl ll,l|„,MI„„ .„  ,,.
'"«    N"' ' *
•ail al rl,,,,,,.. ,.„ .„,,,
•"'•"" I  I-'
I''*» "• ■"•'■ I
I'i'Ifiii.K j.mt
l*tn,*tti*(tuti>
tb*  t-'iimu.
Writ t.i
I It lot
I t'l ' Hill ■)
HoPbee Broi.,
Sbipwriglita _ Boatbuild
BOATS FOR HIRE
BtyondRoyalCllyPltnif^jJ
Ntw We.lmin.irr
tCo-
BOOKNE1.I.KHS
* STATIONERS |
HAMLET BLOB
i.-i i wan iiau i  Ni
tf Excbaooe
DINING HALL
I >. r  |tl  *■-.*. *
CUNNINGHAM BROS.
MUSICAL INSTRUMENTS
•  v. -i  ... uau ran »•
CORDOVA 8T.
i .- m* a* i i *i "i iim. *• •'
F. CRAKE,
WATCHMAKHK : and: HANUKACTURINU : JKWK1.J K
t'.iliiiiilut S|   lh... 11...i- \\,., Itiuii I' (I,
X.ii.,1 |„i'M'uta .it bottom uric**,  SimpMn, ll.tll. MilN-i \
Ca, Wallingford, Conn., ccleomtetl i'l..,,-,! W.irt-. qua
pliting, tami. iim |trt;<- over .ill compeii(on it Toronto Exh.-i
lltM, I Sou.  (itiltl .tint  Silvrr  W.ililu-H,  lli.itlli.liili .mil * a»-t.,
Kinn, Jewelry, Clocki Sneciacle* eti *. line nock of Net.
Ar.i-.li. Good* in Plated ware and J'-tt.-ln mil trnt.- . id) In
I l.trntlifr,  I ill .mil ***,- |ttit. -. no inail.lr t.. ■.Imw t,t*"l-
*'.... Haiti
Ship Chandlery.
VV* nave on II.hhI , Vert lawse Mi.I, ..i
rt- ItiHi- rilM- lllll- |l|illl.lllli.ii||...
.IIAINi "ll-. Illt II. -itiniia-.l
••■II -I'll.- ttll »11. -II III I'll kl!..
llr. l- lilt ■ .HM tl Of A..., Mil-
i'l SlItltlliPR '"V'"*-M|,l llllll- HH-. "■»"i-.".KM
till
t »(l ..ml i..  I a, nr ll rn. tur Trim*
CREIGHTON,  FRASER  &  COY
io Water Sirrri
t.  • • r-t . i. -. - ti i* aal llaaMt  •■
ti-twlai-a Lawda la Ua Phiiin
•r Im lib OataaibU-
I (ill ii Mil K* MMllA-lal' m
Vancouver* h It
LOOK HERE
H
IRD
THE TAILOR
l.n. mm  , KIlKKTARI l"
huh  nil  iililli  iui*l
i I t.. nl i.iailr. IIIKt 111*11
HI 111. Mill llltlltHII.lt Mil
hi- nm ii.iiari.iilKtlii ii
1IIIIII-.I.-III  111 III -lll-l.
I'l 11 I.M-II
CLOTHING
llll,  lilt -111...... I tlAI'l
..I iiii ii-i itui i.t.tl.-. 1N0
It llll HIM -kll.lt I Mnllk
mi  i utt, a uiu.K all,
I tl. uk III ItHkMMrs
nun.- tli . nl lilt t.i.t
I li, -1  I 11111.1". All' I A!
Mil rill I" -An-ll Illl
tn,-, \ ti in. it-ii  UW
I! AH"-II  llll  -llll •  III.
. I i  I-.i, i -   llltllt I  IIM
I I ll limp
Bank - Montreal
ciriTAUi.itaiii.il ■ mau
uarr.
A Savings' Bank)
Department
Mii Haaa to.'*. ■» «•****«• •
,h.|  Ol.r-tk
lain- llltidt il Com b<
ji ft**** * i"
GEO D. BRYMNER.
H
IRD The TAILOR
Mill N«l. COhMi Sl
H
OTEL  DOUC.Li>|
>iw* ■
N,w v. wtmw
ii'i'f
\*g pohh .
I-
S,p  Mm  Until. 1890
.*...,*.
.,  *.
I  *******
*   I
H**l i*
■  ■   ■
^m	
. .....^, ii,
4 *h*  ***
>  *
j*ttA H i- *
.  .-
ta'iix li IIAM. *■-
BRUNETTE SAWMILL Co.
[LmiTitii]—NEW WESTMINSTG R.B (.
MANUFACTURERS OF I.unibnr. Shingles. Lath. Bill Stuff ami Long Titntmr uo
to 100 root.   ALSO Flooring, Coiling, Rutitir, Siding. Mouldings, PirknU,
Scroll and Turuod Work. Stub. Doont, Window and Door I'muitw.
—  Houso Finish of all Kinds.	
I r J&.C cuxato TXTcxle G-*u.axantood * i
KII.S DIIID II Mlil.K ASH MIIM.II.l   SAI.llllS AND I III 11 MXU    9* lllll mi INCIALT
Shipping Fncllillca by River, Ocean or Rail Unaurpoaacd.
!>..,,*. t.i
•* -f twi
r**tit*i * i,i*i»i«t*t
-    *  ********* I-OI
NVlTlrKH H8RKRT niVWI iiiii
fat it** 11 •  »»*r-a I*
tM Pwl Ptmttmm*
*    *   *
' i*ir
*■  ' i
I,    , . ... - i a **h*.
. t   ii  .  .-.■  ,
■■ a *i* Iia *hi**
n **,*,}****
•  -
III tit
•-«•    a "    I    ..-><!.]*    -t    It I |'M All
fn,ii«i rototHoi ll,* HIM, l*'<*1 plat* lb*ll
•   - ii   A lull MM nf
li.NAMIII    II IfiiN  lll.ftllMt  «n4
orHRTIMI   1-tlWllKRH  liKltiNAIHim
 mm* 11 ■ iittsi iin.ii at H l.l*ai|*u*t)
MigtdM  n»\v Agrnlo for Ihn iUDSOM POWDER COMPANY.
NOTICE-EXPLOSIVES
T. J. TRAPP <_ 00.
Oolumbia 8treel,
New  Westminster
HARDWARE MERCHANTS
.  ittwii  1"  *4**4mp****4 ***h  a
i    .   mi* tat
^■_
* i. nipA.
*-,,., 1  ...
VOTXOB*
'ri.M't.i;*- \tii i,in. nimvftpur
i-i    «*tt««« **t iit*. * *
*•■ ****m\*****t
-,a   *  ll 1, Ivi*,,*!.^, ,.**■* |tl»,
'
MHkl owl tfttftnani*/ ar-
W.-'K* K.IOMl I
\t. tw...    .„.  t,a I *> 1*1
* II :l',mii*t,t**iy,
-SjROYALCITY PLANING MILLS CO.
Ilcttatrla Itrtot.
Hew Wea.mlnat-f
lannfacinnini and Dealers in Rough and Dressed Lumber, Sliinnles,  8bakn
Laths and Pickets.
8almon Boxes, net Floats, Trays, and all kin Is of Wood Furniihinai
for Oinneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds Railing!
Balmier,. BracKels, ncweli  All Kinil, ol Pla... mul Fun, v Turned Wood
l. J. ml "ii-.i'"'*
The Matter
it, imn.  ll
quality "I it"
ttlllili .i mil tl (a****
made, lln imil '"
ititiMil.r.ilt. ii   n
lllllll llltllt <
till' -.ll.tl" ''
worn iimi tliiaiiit
M A. McRAE
ijii.ii *
In   I (..im -|»m I"' '
gether In  >
tailor ii more •*S»J**f'
I11lslllllll|;lrl'l''l'l",h  '
Immoral .si.it.*'*!"*'"",.
s,vs  "Thi *ll'l"".''\
oft Proclaim ""
Mm,-  The •-•"•'.•'I
right  Tl"'r
Get Your Meat!,. -
IANAHAN
Or  lYlTSiiS^
Fancy Tur'nid Wooil j rROMT btiHO*'1' la.iTTCDM ASSURANCE CO.  .!3«'Sl
ySTbnll ,i|' CANADA
THB LEDGER i NEW WESTMINHTElt  IlItlTIHH OOLTJMBIAi 8AT.BDAI MOIININO, MAYO
...mil I,.,
a.	
Itlllllill gut
I'l'l'llltl,
"I l-l".
»aamii« in,.,., i„ b, Wrlii,,,
'I''1*  I'U' a  lli.t,'  i,t.    .'in,
I'  HIV.   I mill  In  llltaill,  al.aln  |,
tin..   Hill, . lllll imn. , [____,
tllllll'l.   taallfliBtlltaiil   ,a, nU...   __,„!
MATSQUI SpringRaces
CI      ■ *.,,. ,.i    . .inu,iiuno    *h,\
a.    lya.tltlltt.l,,  ,,,.||K„  w|||  ,!,„„,   b>
U,   llJ« "  1,,-t.  alt., I. „, ,.,,„  „,.,...
A'"' l Ill  llttl il  i" IIiii V.i,i-„i,,„i
l,.i.j£i____E__i
•^.miiMaii'siMaoii
«" « Worw ti...-ftt.,ii) nm., i,„ ii,
1110.11  lliltl  Ol  ,.,1,,,,!,!„  ,„»,   ..-|'|„
V"","""" ''"I I'l..llf .1 ■  lUg,
tl lit" ii.a.liiin ot ,i„. i,i, t, I. |„„,„.„„,„
I"""""'".-  md klwlli ..i.ni. ibai ih,
lllll  lltllf  l  It.ltlll I,||,  U„,lat  I,  y,,	
11,1. |ttt 1 a-  ,
„..«.... •• ""<"■» r,.,i.. _....,
■  ■ ' - *  " I • in... tm. ilmttiil.  Hi, on,,
It bi lit  n*">tb* ViuciatcrTalacraa, a riputil
In- liin, Ir.l In tl Intla. dial lliria
... H.|  |.Bl„t,l. a, I,,,.:, |  | ,],.,,
 '   'I'"-'" Klmol .t-i tto -    „.,
..t  It.  *..!   tlaa,,  I. itm  '* „„B,1 l„r a Iritail ttl-
.t.  lli.t  lllll  !  "''*'    Ilk-'I'lBt   'l-lllll,  iflti.tl   ll.ll.l.
;"'.!-"'::',:.':!:;:;:; "t" •'':"•■ ;"
• ■» '*■■** .i.:.. ;.,...*."■ "	
"- — «...
•   >. la-,1  l.l„
Hi*  1 fl I HI I
'.   M,..,	
'■'.-, - ,,.-„,..,,„.,.
.,„.,   I,   ,,„. *• atrial., a  ,,..„..., tl 1,1,  |.„.,„
, -I    ***  "< "'  .  It,  ".Bin|,la.  „|
l-BI„-I   imil   --I  |,.|*|  I,an,
llll    lat.B.la    „_,,_   lnuorttd   |   |.,,„  f .„   .
.'.,.-.",* ' .....
, i„ raitrwMatail  ' ■*'" •**• "' aitklni  oall  daeoratl	
PRAIRIE 1881
,:,,,,;„ lYictoria Jockey Clnb
PROQRAMME
1*1 ril 1**1.
•FRIDAY, MAY Ut, niMMKM'INtl AT
1 I' M-
I'lltNT HA' I - It t, im eltiti liiit- I
Illi.   I'lirarftttH
ui.i uNIi KA' I  Itui.iii.ii, l.all mill* |„_t*.
Itnl  |'ur«*|l-u
Illllill II.M I.  Iti.aiUi.-i. Im 1,1,1..', t.m.
n.tf aonad in u.n ProvluM lot ••nr
II Hi  |Ki-tl   I'i  l»n-.  •.■•'itllr.lt*-!.
lllll, I-   lla.Ml-a J  I l|  .1    fl |iV  , ,|l.  III   M'l
nf i,i.„,.. ..hi-Itm
liirillll  MAI I  L.t i,Mi,U,  iiii If  .tail,
iipeaj  k itiii'iiKii  ii.i.-ii;  mi ii i mu in
*>.  -.1,1  II'  |.   '..  1 I I  i.IIH',  .<  | |.ll'l
I  ll|,
•a..  ,...1  l*K,
IATUEDAY, MAY I, lam.
Ill 111  It At I.  1. itl.ii- iiitl nadati fi****
MISSION STATION
:-.,000
ACRES
"M,.«  ..-II Itilofl, limtiatM nuw.  f..|  th*
Hi,l in,,,-  .it, ,..| „i, n„. |„,,.,,|  11, ,,,1,-1,
' an oi.iik ououmaiooo  *;",-*
raafi fi	
•86 PER ACRE
'Air alii 1- at* i lit S ' I'uri. V»'».
MXllj RAl'l* Kaaaiog mn. l.,-.i, j in I
ilVtVIMtU. i:-l'..l..|S.,.»IU.,H»l| ii,il-
.la.l,  (>,#*, Ui |..|,ii. I,,.,, 11 I  l.i,
Ami ni' -aul. .... Ma, l-i it,,  MA Hi* I "litm ! l','*"l'   l'il'i ' Uliui -hhIiI.,-
i.ni Mil...fut.nail a»litil.iaii..,i    I  KIUHTII llAl'l  *!****»  IMratnj  hi  Bills
IVad, ;.,t n..-il.a.1 A|*-i.i. '""*■'*   I   *•*> »"*l I"-  '  *'  |»i»H
H. E. CROASDAILE k GO.   ill^SS-"-
|..l  |.*ltl,I'(  IMItl. llllll llil.l I  III
tt II li .r.l.i Si. .,
At I,*.; »l , tm.,tm -.,  ,,,,,,
I' ii llm M Viil.iH.
t
•••
t
"•■ Uottod
fiuf ii'ii
< I,. ti. ini i'
t in Hrii imi
i iLi. loioa .
i. _*ntilt|  ilia
* aittl  Hull.
rwftnllai  ilia
' ■
■
■  ittlili I
»
Hill im
Lbt prooi
UHl.t  flll.,1
fifiiir ttlnaeod, and j«.**it,i|r il,i*ro
Itlt II  ItOOWO, "I
.t <ii* la41i|itaio-hi in ******
< trod iad roload lotto.  In
■    .< nii|., itif
•  * 'it iii'i Hi*  _ intuit
•    'nu.* i good
I'll) ill Iiii* iiun'iti* iM.! na iiii*. ii.i*i
rtojohllloa, tod n.r brooch nl irt tn
Wlilrli  1Lr.t*  MM  ******  ll.fUit»hf.,
lllhoo|h -f in itittatiit. |ii
iii|h«*i (oral nf ibai kuul  Mom i.l ***
P*\*i hiutiai* OMd   « i tt
baiiitlfal *iiui|ilfiiir iih.'
NOTICE.
Vnih 1.1* m.i.i.m UIVKN in vi
ai*    *'  111,    - |M  .
I   I
■a
.    I Wil-tttar
1.1 lllll
-  ll 1.1*1
■
aAoaoet
■•    in  ii
ur l.i
1    a
'
a
,    *
•    I   fill  .11*1
-..III
I  lit* I t'l*
NOTICE.
To ft-rtoai liT*itit-_ Ua North Ara of
iU Inm lUTtr.
u ■ •;
■
i
llatta***-
0  II  WIItHON !• Du Atci.l it  Ml.
i!>iii Milli.ti  ami mil  tin,*  lul*adl||
I*,iiiln.fr- in ft ii.i laid
VANCOUVERSTONE
COMPANY.
g_al.1r...tt I,..ini. IU, ...il lit lull mm*,*.
Hun  Wtll attt'l*1!
SAND8T0ME
rnwi oiM-.ii...-I. ... iniii.tr. mttbhi ''if
l.lilll H.l;.   I-- :  ,','l.a.l  It. 0.
Tt■• i.ii, •( 0,*.|. 1 ,ta.t.l.lr * rn  u|>.„ a|*
Mll.-I'lr-  III.
**,***. A ll.
B. MARSHALL
DRAYMAN.
IWfH.ll*  II
im i* i' P K  rtoUao  ii ******* w
Vt't l.
Nuw WeUlnctoD CoaI.
111*01 nm***j^tr/**m/itti   TaHp*****
POSTPONED.
Owlu  lu ii.. 1.1... t.i  **. ail,, i ii,., tban
la„. In.. I.* i, i-.-i|. I nitlil I (liin a.nl
•**i.,r.|i» "I a, ti  -i-i*  Mat  mi. ami DM.
Al lu,,t.l . .', I., «|t it.,
.-..,.I, t,|, l..li„ ..iai i. U  Mit Ml,
COAL
COAKXWOOD
uiii ttViumi. il ihooelj ..ni mi
■ - i*.    i **.' Uul !• rittiifly fr**
Ii'i'ii *lala
iinir,. mn I.- ,"fi ii Vfm  MrCW •
•■  . •   toll Satroti "t II  '
ii.limil.il itt.l Kbjhtk ■*'■■■■*
I t.t iriii.\t in
JAS. E. WIZE.
OARESHE, GREEN & GO.
BANKERS
noTB-urmun At V* *••■■* M C
**& A
a l
rm*s*.t rn t*M ultr, aad I'. *
ll.latTfl p** •* **■* **** *******
■titan,'*
iJaM liwwi aM I'. * l**amawj laiibotaO al
am*** wauAm *****
■ *5i^
, -,frt i—
******* •* lt*4*m *< tBaOM u *» pan*
4 *a**m***t**i^******************
PIONEER ART GALLERY
IMM Daaii*  Impontr *** Publilhtr
Arluli Colormin,
trtaiTo rniwnii »"cotco
ipeleirapl Hotel
Wholesale aod Retail InUims    '.  '.' ■"'■'■'■■
i.iiiii.i'.i.-ii nsi ui.m
a ll.'.ll  I  Hll-
\ a   lllll
aa. ruinova
rr  a ra
r a  at,tn.v
Vancouver
a ■  •
n.r iti.iti i-ii"ritttita.
H. W. TERNAM.
•1
ABBOTSFORD
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRIGT LOT-90
a
•••
.ONE
DOUGLAS ROAD
'Ttamoay Ruaaiug Alutu; front i
Now on the Market
a
•••
a
Of the above choice prop.
i-rlv
wliic
i  has
recently
been
miIh
ivided
into  */*
acre 1
its.
This is uinliiulit-
edlyt
in best ^|n.-iLii
lative and
most
t Iimi
•ahlc residential
propi
rty in
the vii
inity.
g Clost- tii city without being
__ burdened with city tuxes.
■K All streets cut through and
_S cleared.  Snleiiiliil situation
—* '
m (or home sites. Plans, price
"* lists and all information on
mt
application in
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA BTREET. MEW WE8TMIRSTER.
a
•••
a
GILLET BROS.
Livery, Hack, M and
Sale Stables.
IH.tiat.nl ,1-iar.l Tatmn.  "il*r*
laralit.11..,
WOOD AMI I'OAI,
i ii.,, ii Um WihhM »f •« Malkan *
>|ilii»ari'». Kit.il -"
tnri **i* *r .  ara  mp*t*i**t*.  '
tefftmm* **  I*
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INCORI-ORlTllll  IT  R0Y1L  CUTER  IM9.
Capitol Paid np
Reaarve Fund  -
• •  •  £600,000  $3,000,000
,ai.N mart ru neilAI*)
• •   *   £200.000   11.000.000
I . .   1
NEW WESWNSIER- VANCOUVER
SHORT LINE RAILWAY CO-
V>i I.IVI.N nm
.1 IW  .Bl
a
I t.  I    tat
I raailB...,,,! ,|,|
■-',  la  ,M
•   ■
I  litktrl
I aat
I „l  raa.lt
• M alt,  la.
.
PHliriLSSOH
TYNDALL
THE
WORLD'S
GREATEST
MIND
READER
>  . ITKUttl
HlllllliiMialla
Y.M.G.A.HALL
MONDAY EVE.. MAY II.
.,  .
VAM'OrVIlK
J P DAV1KS & CO. AlctlOKfrs
, nut-. II11 » MUH* At a H *
.« a It, |,*|ji,tl-4i1*>4 tu*ttfltl
_f*ttiM «ihI It«kit**]"*.'*'  ***** tatm* It
K|i«f tl* IHU'  1   "flftj t.fW *IU.-t
.  a   (. ' ...
«!* iw«wM«n i*a-i NiffHai
OLD POSTAGE STAMPS,
t i.i.ii r>
VaaraBata* ._£-
*bb-b* laaaa I..
I  Wll.l, ..HI. nUI  ...il  fi*--
*. Utt! Vr'JZ.*'.1^ *■*£.*',*£&
I III    I   '   I  ■  * -
CHEAP LOTS
1 a  *   WlUfll  Wllfc Ifc* •
I....  ****** a*4 l*»lff-
a,. awv^to* iai * l"^ ,1*i|  ,
. ,    . - *    .1 *m thf »l-*Hll*l
lm1*m*ma* tm ****** am* *tf*
ma* ****** ******** *iia ifc*
-a    a    -  .    '
in  ...   On iwfc  h ual
Abbotsford
* ■ ■
i* a***1
*Ubr„ iii-rm
m***g ****••■
 TINuw ra*
PROCESS
CARPET
CLEANING
-
*a'.jui*iaToa. »■ awQ• oi lit 1—" «• *m
■
*m**4**he*t*mig**n
m****** *m *****
■*tb*»*3
■. Twasa
..,-*■' i
aim mm* I-
ttilMI*f
;.-   m  I " I
a  ,  *.*  Ifatt-ll****..
• ""' .1 •
*****  tan fi*
I   at  -   *  I.
,a .1 ,,,  t
ii Thn m
f-  oaiahl
* 1*1*1,111
H A. tl  H
. bl* »!**♦*•
i«ll*i I i*l
'Mf itlllttb*! II
'•   V
*
• **M li
. a  ■ «   •
ittmmfimttmt
trtg^**T*AiAmm
M. A. MORRISON.
,   Ifaf-.f r *', *m* H will mil ****}***_
Canadian Pacific Ralliai  m Mtimim mt u*
Douglas Road  Hfstfflm todl*
N.a. T.an***ajr. Abbotlford
P. T. JOHNSTON k CO., the hank has ntxim-t) to oi-i-n
,:——::::•:..*. a SAVINGS BANK DEPARTMENT
FRUIT TREES, In .,,!m.-, li-.n  mill llutr |>rii.'i.il ll.ttilkiti^ Iiniiii. •-  mil ,trr tint* |HT|Mrril In n-tri in I'
W**~iul ***"V* ""*** *"Jf.'.".' "' "'"' """',r "I'-*'-"*!** i'l""1 "I"''' i""'"-'l **>ll If .ill.ianl .ti uirrnil r.tlt-v  l't.-tn r.ilr.
*£^*_igau.--ra*i..'r...-l*/A' i-0_r per Of»t. p_r A__tma_.
at*-*.i*w~*M' a" mmmm*  - _,,   ,,, ^cvjj for |-*i\r_J |'.*,iialv nml intrrnl alluii. on ti-rmt »lmh „uy 11,-. ,ut„
"{.'Ih'.iwt tain-.-' -■ i- •	
ite-Awp^ii^^a
RiddeU &
Johnston
SHIPSMITHo
I lat*. mm in  it|H-Mtioi) tlir
only
-TILIW MIWIH.H
i*. _• ■_...-.* a.i . aaal in |a..a»."l
,...-■ Haa.I l*r,l«..
•f _i Ita-la
Wia* siiwi.   oi Ib-Hmh
TIMK TAHLE
Str.ROBT.DUNSMUIR
» DOM.- a-ta
lIKIl.N. MIB NlJB.lt . »ltll'.
la*«r*a^**._lVBaaiBBat»t!r-^.ftai.
Vaaawntt, t« lBB_a.Btl.ari ■- I
Hmmmmt'tmaamtm.,..*  ■
l-Mr-am-. liaanaa. t*~*..t ..aaaa
111-.*-  -.VaaaaaaBB Wai*.-...-
l'-atm,la  1,1.1.1   Wra*taa.«l|.|i ■
Waaaai.la V-aaam tlaan..
V_**t*t, la »_-_ Ifca.*	
Nr. I'l Hi l»- JY-nla. l>*»,-.»   ft
Hmam*i*l**mmm ******** I aat -.
Uaana, «Va_*a*a_**ra*raa*lBi-
iia.1  »»ai  .„.
rat aWt*
>.l mi ippllcation
Nm \\'iit,,.inil<-r. bWmI Ja.nu.ir)*. .89..
E. A. WTLD.
Acting Minanr.
.•j  ».w *^rtn* ****
-r*
Frank S, de %m
Takk** tin* iiirni-'ittir
A iwMu'wtw*ti*r**m<**my
»*^t^JJJ*JJJ
*  a."  .*»,
I   ,H,-*"   III
.*..:.'. -.u
IMI I* li. «
. . • . ■*,,, 1
IriUltaWOIOfal
- .  ■   -  . ^wa*,. I***
***  l-*m*tt*a a**t
.   I.    .  *..  t I ' 'I*
i.f-t., *»■** tmtm *** W*m
I...,».«-' 100
uom ****** mmi
COLUMBIA  8TR_C_CT FOUNDRY
REID ***** CURRIE
M,*-'t't-*-i *mi n.i. - -c M.' *  .•, t •*,.-.-.
•  a
Rriil & Curric urr agmu ftir John IXHy F.nRinrC<Hti|un)';
A. K. WillMin*.itcAlrr in all kitnU trf M*n.htni-n, l.nml,,n \**A
The Crown Stables
A. E.CLAKK.
!_■___, ... I,.* a * tai* *
ni-ri-. u*
CnmiMni. ManiifrKlurrnof Itttn-Wiakinu liaili. Jnhn Ca,i.|i
Ml. Mainula. tin*-t nl I l.n lii. 1 .itni.ra liir
a,Mil. . r*m a.aim ana * ,,,. ,.t, an i .tll < a, ..
Oaoidi-O Pacific B-timtion liquors and cioars
natrt.
_____
Bar Goodi
■   Toilet Sutt*
llr._l ______________________________
"*__r!__SV   WW* m  mm.
't. *r; JV*.g 4» Dinner Setto
Oamo Settn
FUh gotU
A Handsome Assortment
|.a  I   I  ....  1,..i«,.a*k«'l**,«l4M
 I   ,.   .-   1 .-..*■.:-
*m*s**4l*l
mm** * Wl* \*m *_**
111 lia—1 ainwa a
af-  #1*4  Wf  **•
taMMfffll I
m**a *** t  ** K ****
l  .  . *■■*. a«fc  t
ttt  ******
'^Mo   ^smz:^:' Campbell * Anderson
nilT*mt: *»• i»-
tt-a. mm, III V it* I'm
**Mnmr**:'* "'
. ■■ t. »■-*
.*•, IwlatN*
IW NMftrt**. 0* I'l-ni'*** t, Hat*
.  *•   „.  -a •■• ' If t ■
f*t*.i*h **JClf*l i.**i m* 1-
Abbotoford
H, C. ROSS & CO.    ,e,y^*B
.iwaoiif-tt n*m ym*..*m '7
• i  .
i
* .iiiii It
a
a 1*1   **•   '
•  I -wa l*i '
1 iblM_*f
*
l.n* tttiiH lb*
Tht  Kli-il* ti**
**  '  ilrtlftt*
Ml *m* Hr h *n
i-.twi* In
t  r*» **  ai*  wu
atvoyortiiwo  it
*( will wnw AtlMl
li.-.l**llf
l iht 111,,* Ilal!
"t'l.T P»*
iiinti oi pip-niiV Wm**4 •rtlli0
i *l*tt.
tm 1
ra mi* van  i .,.._._,■_.
S "oo v onwrh mm
Oa itl,*., a.aa. ml aim* u
Abbotaford
a il
,.,,.* <
\f*  *******
y  IS IIA,  4*»f  *****
Maato am »*t*ib. itiabi om*w*i*
It-a,  1*0  Ss  IM
lit,  l,*l»H"lt  »
Imi* Vl< 1lt*I*l  *■ **>**.*"•**  t*H*
tmmmgaail ***lAa*4 ****** *'*■
amw**>i a*<* Iniii it t*ii*l  -
ttrmmhtSrm  \S'******** **m*m * *
Parcels Called hr ail Delivered ,:.    ins-S
I,.  ,»»
.  , , mm  ' ■ • roo*ii»or>wi*i.isTvri**iiiMr*i***
l | |\| \1 W WI5!XI|\*1I0 !■* v*,***
mMmttt* m n * ******  1****
***r ***** Fli*i«*ii J*»t1 LK*    OltatrlllM r*****
*m*.9**at,r*ami*rn* ! mnn'oiTI tW  •wi***. M |*****
CwrttiM t Sptcialtt. M.ftf |nil wn
******** tram *tra *A'Mm**tr* mthmi
X^^rZr.ZZ'-*"* Jim CA8E Proprietor
ant ton* anitl
M. L. FOLEY.
Lumber Broker
tinoTiatr ioeit.
Rral Etif ,t Hi Afl-Mfat
ln.an.fr*.
|*/*|  ..... ,-a.i.a taarlB a at_rialt,
V,    I, -a lAataa talMt*. f
-„',-,-/,; y. :.":■-?'A.."»,jiai*M ;
r ■* H , I* Tattmmt** m j
CENTRAL HOTEL
liar Hit iHh'* I* ••
637  FRONT ST
rwa.*..-  ■■,tal*W.«aa   II*
"   ' rra.r  ar.aaf  n***.  I***
MMaaht* m in. i.. tmm » r*< *~*e**  ,£Z£}1'*X*lSI
lu—ii fit * p* **t ******* wmtw
naSW ttph»M
mitmtmfKtmtttmlHWtmtetMimiitm** |
a _._al^__a 1il_a,ll
III  lit  Hi'*!  IW1I
MAUM *i«^ ******* *t A*** *
mmi (t****h*i iwlbdtlO *4*i**m*  j
a,-ii mn hn **
^rlW WaTURMBULL&eDI-H
553535?/*" *—-l  Buildera and Ckmtracton  i *tt^&X2llS!SX2*"   mo»««» ***** *****   jobhua davmb.
MEAKIN'S
OOM.1 OQOM
.. aa* ,,*•.,. ft. t-l*, ** 0****
AIRlXiirallRVn lliv.v,
HKKN IIM *»lt.l TUB
i IMDUI rv H'l' Kill.
WIT OOHM-. n« IKHIT
oi itt*  riimw ixi'
„t,(kr 1111***1 rvin
ti,> It imMNtl i*
..i.uttinr *iiwiiiii
III. HAH nl ll *!" "i
ntmowxtrn *rk nm.
DUWIi JIM' » !*Wi il r
vkt nm  nr. vn.,  ti
HVB. 1MI|.IT.I.«IR1.-I.'tll
llllll llll.i. Mt RRlllT Ht
TM uartl llllll.
Rll IbIbib'-m Bitwerj.
II. a...|«
la—. f%. ii lWr.«t* ..atiat  -atii
a-l  rt l.li.rr.,  na  ■ In' (Ih.
Tulit, at I*.,. r.aa.1*-. <a,tt*ia_.
llMrlmMt ft It Ita.-. a aM*>
aar FnaM Haatl .lli lira raaaaf. tl
t.ttla*. ttm..n traatn. „ laM*a
'   • I».
t l-  •• B-l .'a  , —
    bsicz   ,k:Tr,K^Tj;::.«:',t,,.7;.
JOSHUA DAVIES »•»••••*••™ti'^*' " ! trcMr^r'*' """'"uSi-,.
mill in* mt ikii
IRtMHIICa j  f^^,™ ...It (MM.
JIBUCt cocnii I Ct. mmiw
W. H. VIANEN
WNOltllLI
FISH ud liAKL DEALER
rn«l tti**H, Mr* Unrmmtm.
******* i" * tm T** vl i •  - 1I-.
MANURE FOR SALE
I tr* ra. ..i*t*.l •*.,•• ft-BBtavat Bta,,
•t-  -  -  ,-•. . --a-   .,.,,-
rm. coinioua
,.i * I
THE  LEDGER. NEW  WILS'I'M I NKTl.lt, ItlllTlMI  COI.I'MHIA. S.VI1'Ul»AY  MtlllMNCl MAY II
OGLE, CAMPBELL &, FREEMAN [J, (JOLE&CO.
*
OTJI-
JACKETS
IIAVK AltlllVKD
Opening NEW GOODS  Each Day   Ikil touto Brokmit
More Drca
iiiiiii-  Tin
Beige   i'
Goods in i ais
•it -uul  French
Curpeu, Oilcloths,
W imli ni Ciirluiiis
.uul lliii
6QQ-611 COXm^TJlS/L^XmAm ST.
NEWS OF THE CITY Kaitfiiwli!! £^i&uS>.Sr5' "-'".
liisuriiiii'ii, liiviikStinout
"" Coiiiiuisiiiuii Agimts
HOUSES TO RENT
Agent** lor tlie National
Firt Aituronca Co. oi
Inland, tnd tor ilm A,
and J. Taylor Salei,
V.init Doori, ale, etc.
LOOK OUT
lull 'I'lll-; HI UD1VI810N OP rt liill-
tuin of i.ni' iii, limn i'.',.
J. E. PHILLIP!
THE LEADING ClflTHln
Arlioi iiii.* Uu* PbtDiili I1..1.1 tha ukoi of UiQiraal
day nr to,, will *<•-
SOUTH WESTMINSTER
f.i*
a    . r.ialf 4 *******
LOCAL BBBVmU
li,..    ■   ',-  town i llahi
IVhll   i'i
l.aiii. ,i irt I Mai -tuBipad I'hanl
\    ■   -a...'.'   I   Itlill
\  .-ii*-  - -    i bt midt to ihi
i.tntii'i"! I'u. M '•  rrtl li ■- row
, . it I  * .  . .  M .-
li.*-  Rrtl  -ti'  ol lha
brtdfo *»• wai I nordtj
. itnii,..I, .iifai timta
.--.I
in . nti rn I'litii -if* ■»' ii-,*.' A
- .i..niiiii '
It i, at par tod Uul fOMpbttl a Aadt >
Kill Itt a.' I i-l,  "I
1*t.
*   -  I
a
*
Louk oioi
|H  i- '' '
I i.r IttlMtl   I**',' A* >i*'»1i I
Ii*.nm iht Itil ihrtw aim i i  -
■. ,1 . -. -  :    || i   ,
«   a
V .. ...
lllll) Wtttiol Vi    .-i  -   ■ .  .
r form ' i
•in itftltt at Vtrlorlt  h*- i
. t boot I
'  !„!...ir.-  f..^  ■
..' ll.l
.   .   ,    1n.il  i „m
ot In *■ u  l
M   . .   "
I   a
rn  ill M H S'ym|il
CITY  POLICE  COURT
A  f  i."l> U-n  Ol'talllf.l  Utlilll  till  Hi-
i i""ii. OH*ti|i All.
h,. uu i  ... ihtl rttui un More tli*
■ -i i| nt|laliili wi* oat -,
..f ii.* "Kiploaiiii Htortfi ,1 ■
I'  !•' ' I i   	
I ■ . , i  ay Chlil  M1
,,-,.*■   ...  |    ..■,.,  .
,
Ihtroln
I Wi  (lit*  Kt'iill  ltn.nl  lifii  lln
[.! I, I, Mil ill,, I  Will lt|t tlttlll 111.' I I'll)  I.lint
Lit.itii Vain lino-  I "I- ' ll AuKfi
Tui (milti uin* a|t)ih ii>
IN FULL BLAST Ul
IN THE ARMSTRONG BLOCK
Tnu ruo » fii
■  U I LIIO  MACHINIS
F. J. COULTHARD it Co. |
|i....|il.*. Hltrrl_ .,(,,.,.  MOOlllO,  l'i
Amii'uiiii_ni
*i  I'  -.NiittlD s
I  lu.UM - Itl ll'llt.
*-'*■
iini-. Iht la
thi \Var*|i
., .
IVa iro t|*ot* I*
.  ,ii mul* ibta loa .   'i-   oi .
a
wai I illy Witt i to '■> thi
- ...
.
• lu ihe »fi, in.*.i,. ball l  * t
' »*i*i  latHingb .t r
tit *■■  •  •* ii   irttd o
im  vi i  i- ,f  '
I A i'u   ,******
loitordo) ******
H  ..   . i ,  - ..   .tt, M
, t ., - I
»ltf*l I...   .
•  \' ,
M M
1
| f . , .   ' .
ltd  0U0| ******  •
. , ■lat'll.
. •  ■  , .1 iht
i  ii in a * - till root Ktiwoi
!-, ..  ,, WESTMINSTER IN SEATTLE
**•'  "! .    _ -a
Tfc* T« -UetMia.atl.ia **l Iti Cllj
lut lhl Boot 0 OltlUOt WW
iiii. atori  . . .. .  \ •
Itil   I  HttHttll
tin  in  j  I.i i-t.ru  raportt
M    Uftti
: wort lln
..f WotMloitoi a* Iht iraad  >•
tu u.f \*pm ilaoi  It   aa  •
. , t ..,..*■.* ilorh
I .ti. |f*tl ooiorpi  *
I   Mn »rotdj
mid*  bat   .-in  IOd .
| ..
.. .
-  M|truV*MO*Oll *
IMioiin    |  -i.-fi i-i * ...
*   . - -  •
lUotl mlihi *>.******<* • * M- \t   ,
ll  It I*   v   ■
rhoU  ua *
»»hi  II1"  *   ** m m ,  .
ti... i |l - . -it  ■  .   .. i
   •
i  . | . .
Mr. Wm.i > , i i. . . ■
'■■»■■■ ,   ,
a , , .   - I
tltTt* ||.   .  . | .1.    »t.rtf  llr  luTIOI
I ..I ' . . '.    r  ',.,'■a
i\ rt k. . -.    - , - ,    ■. ■*»
WOOD
MERCHANT ANO GENERAL
1EAMSTER
DRY ALDER ANO fIR WOOD
IJIEMLUl
MILLWRIGHTS
	
DRAUGHTSMEN & DESIGNERS
1121 Front St.
it. i
-  Wait,,
. .
■
Patent Office Drawings
P.-i'|,aretl.
,■ ti la. in. i.hm*—m a.t
-L
» -iitl.tlli v.,
GORDON* Co-
Bu ii 11  0
INU 00
IN<   1  Nl 11 III Hi
1*11,-1,- Mil , vltMhttAl
I, HIS, IB li
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG
Purchase. Sell anil Lease Property, Collect Rents, Mate tee J
naps, and transact all tinsiness relating: to Real Ktt
A|f tali (<'■ ln">l"i. Aimiii. ***   ,   . .  .
r.ti.t t.., ,i i ,i j i... a.i,... ur* A  trai . -
.•ai,. ti. it.,)  in,,.,
OFFICES
BUSHBY BLOCK, WESTMINSTER    41 GOVERNMENT Sl, yd
Dot Let Your Change Roll By
AU
BON
. 11,.%»
&
-
. ■ ■
■
.. .
■
O.W.I II
-
I I
A
■
. I
*
Hooott
, i
, i  , .. ■'.. i i  p»i
****  ■ ,
. -i
M f
It _
*  •
IIHOUNAI-
ad ' '
i
-   , \
*  , *-4*1*1 im il*
.*  •  .
_ *****)
*
i   • •
lat  II
...
t
■
■
a
* V-* '-
Mi. no
tmt  t|.*Ja ••  I** I
II  Ma*
- , .
r  . *  I*  t*
I
.
.1
II    I'    *
s i.^ .-I  ll'** l**0*-*d
I
II  |l  h*  ' ll  I    *. •   *
HI*.
I
Mmm *
u n . ,
REAL ESTATE
INSURANCE AOTS.
428 Cordova Sl, Vancoover B. C.
V 'I.* 1 III.  .INU
a*   1
-
• i  imi Ull
'
\ T " imv *■■'. rBfiaBPHONgw
NOTICE t
LOT 12, BLOCK 12,
SURBUFiBAN
NEW WKSTMINKTKK.
M
ARCHE
uiui   J
UJ
Whin-       1
Lined  K  •  j
l-'nr Top.  |tf__|
CO
(.Intra  \.j,i |^
Glove.      i
00
til,.lillilliHiii(.,l
UJ
CD
C„,lt-,i* i
iliinlil'
1,1..,.*. Mnn -
WQQDS At
CuriiiT Ciilam-la and M. K.n.l.' Sim *t*.
il
..   .    *
*||.a|  . •
■
t MMM
***',*.1.1
■
t»i,t*d it ti*. ,/ '•'
■
■
HENRY V  EDMONDS
A. M. NELSON.
Footwear of Extra duality
Price* unquettaonably iln kmrett. I'm ih*- doH*,
ahi-rr « doe* il»- mow for iiw We »tll give ihe
limit in quality and valac to, u Vou .hall ilitatv-
it.mi ii)lr. variety, twuii) aiul merit. Tha iplen-
il.tl link of ih>- v.ivi.1
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
D. J. MacDonali
FURNISHINGS
•  |ffl it*fb al
M
II .  .
wl*   1' •
'■
.  . •..; *****
*
* Tin him* ci*i*
M*  I   A  . *   ,
W. E. FALES
MENI* * *
LADIES'  - -
BOYB' • • •
MIHaHEH -  -  -
CHILDKENN
FOOTWEAR
wm, m mi,
lailll.ll  lit tala
la. .....a  111 ll"<    -   I-.n—I   rt"" '-'•  -••*•• •  •   '
altl la i .* awM uaml. m I* In*, ftataa  II I... I,, at..,
imtatll .lata I la I.a. It. ttfat IM. .It*l-tl  ...  -1. IW  t*al Itl."  I,
•Ilia. .*.
MMa»J*»JAS. ROUSSEAU
 rrofiatrwl •'■ • *■■' ■ "" "  ' '	
Lane New M of CHOICE CENTRAL PROPERTY
DAVIDSON BROS.
** ***** * m-'*-"* *t *****
.-»'*■•,*# J.m.- •**,  ***  I  ,-*•
• - *  I •- •  W.a...    *.(■'.''
It* tr*l  t.f 4  fali.tt  W m***^ *****
.. *. 4 t
.-**. II *
ON  EASY  TERMS.
*
■
not  foal
a Ttm Ttm*
■
i A twttiii
■
Wa ►•• Ip  '• I  '
• -
j •
Kt**i***   t
|    " a
aj|*«*J at  •*»•   I*'-  1    . •
Ht OOd itwwl. * ,  .  (   .  -
****** 10 build. ■*•* *** oil''  '
tb*if |*.-a*ra al ***** ***
1 ito tm*
■
a  ■ ■ i
-   «Iiw*
...  I t
. a , -
I  t
a I
. ■
I
t i  *****  *****  i*
i    f -    .*'ti.i«i«OoA.   •
B
i.'■,,••/., Grill Room
(*-** a
01'b
" *  iiwai I m*
*t*t j i*\
tin* Umi
* moo  i
tM.*  Mia* i wi* nl ii. aw«J
..   iSsrs Str5'  '--"'•-■■-'-t.iiTciwiiiiHiiJiih.il
Undertakers'
Supplies RAND  BROS.
Iln»r*u ***** *m* ******'mrttti -tut lb*tmtm rt Mwoiiwol
■ aw41 Hal** *>««»»i*  Tbu p******** I* it**wt lb* hi***n y**ai
lh ib»«jlr aa^«i^aiiaiooJ*ta waiwrw****^ **** l****b ao **4
O-ai Hi* In**! Ili*»i. **A Qi*:Htt**it* i-ftitwat I'atfc  lh*
Itl-llk IllwtWii »t-i |.»a« will,It- |t»t tlftl. *4 lHn^nyilf
Prio— tlOO to I WMI prr Lol. Ten—, oaa-
third catth. ha I nam B. H __Bd IM ■ontho.
■t M per ronl.
RAND BROS
Real Estate Broken
Colombia St., Vesibur
NOTICE 11
1 FaMtat M It, t.lllr
•   •'   -rr-rt-, l't |
I It.rll, lltlllt    1' im. II,., ,ll.|,,|
Mail  llfrat   .ttt   * '
".Ill l.ll  t.ll. M-.Ilt
till,I-    tm i l-itllllii ;
.. I  ltri|,,n.t.
REMEMBER
Hint tho Clioapreit Lota now on the intrkrt ire ■'-
clioiro pioco of properly known as tw*
The Brenchley Pp
BUSINESS NOTICE!
ill Ma* *,! Hit'ftf-
F. STIRSKY.
>•*-« .1 Vi II c.
Iiwlrn. t»t**a,
..BBMltlB,..  (B-aatBaBIrr*, ...,.,   ,.
tsm^^a^aSoS'jiiiitsx.* ■
■ iV-iir,   ■ -**r,
- ..4**9*4*****
I   ■ . *
• .**.***, ttal***Hflwt*■*al*aw*l"*t*,  r*
far itf*».olroo **i Ml f*ti**i*n tf^ »
" Brenchley & BENNE1
AOBM»s    ^y
18 DOUOLAI ITI«»T  OITT

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354052/manifest

Comment

Related Items