BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-01-16

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354051.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354051.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354051-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354051-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354051-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354051-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354051-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354051-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354051-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354051.ris

Full Text

 |W. J. WALKER & CO.
MM, (STATE BROKERI
NEW WESTIVIINSTErl, B. C.
Offo i.i! Client
IN. j. WALKER & CO.
oaABUMOAccoiiBrAar. abd
CIHAUBIIOBtl..«.l...«
iiuraott wee ii.  »•» ai.iaia.ti.
IT II
NUMBH11 I IU
WHICH IS INCORPORATED "THU DAILY TRUTH."
Cast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, HKAUTIFULLY SIT*
UATI'.I) AND COMMAND- L
INC AN KXCKLLENTVIEW
FROM $1.0 TO $100, HALF
CASH. HA I.AX CI- IN A
YEAR.AT.s lM'.KCI'.NT.
S.T. MACKINTOSH & Co
t:OLON!Al. Ul.iKK. - NKW WI-STMINS'I l-.K. II 1
mmaaaaaam*mmmmm ■ — •**• ■ -—*—***■****r- ■  ■■ as—a—    ' •••—"——a—.-.a-.—
rota-R WtMii- t  .,-,,ii....i.i*.i.,.
sWlnrlal 1
pogURNERftflftMBLE
Land Surveyors
B—Al ESTATE AND INSURANCE AGENTS
ikSanatiMii ion*. 1 im> -iuvkviku in in. ii-i...es.,i.•*■**•-.•*>
i.iiiii AMI I'HUBITLT iAliltll.li.il 1
LENNIE & DPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
ma »pa|i. 11. Ilintliiiiiil lalaalii. in I III.
1 It.  .."Ill It. kllulil.lnl   .'1 i-	
aiul iltiiinalitiiii iiii-iiitimi.
roa 1.it. iii-'.i. -"-1 1,-	
ali'lali..." 1 ■ -■
OD TO
KIIKK COINAGE BILL ]   among the bruwem.   I AUSPICIOUSLY OPENS
^..-i._a *s **ttmoua Ouoirta Uuon she [ , „ .„.,
LENNIE & OPPER
ii'Mttiia at, Vrar -Maatala,
riJ.1i  |-.|. it, ailli la uiil*-A final
UN1TEDSTATK8 COMMERCE
" 1— aa.^tla.1 ,.,«„•,  Mltlllt—a  ttll   .  1UI>H,al
Will IwiiMtlltnl ti, -.1,1 •utilit-*,-. tm a I.im'.-I
i. ■, ., m-.i, ti.. 1... i|ii >>i) 1  Willi ihi' Mm,
. E.,11 Hi..) I UM ., touj .it ti'it Latest bull
.'."ii    A I |.|..ii.,niJII.. I  -  It- n,,',.
.*.- -.i.tl Saw I .ml It.'
\.ii..   " *••**
iTOSSwa^cm ■_
tit I'ltiiM-: BT.
Mi.ill 111:1.1. ATTBtDAMOa  ""•I'
ll  ia Fully  Expm-lud tba M.aaura
Will bg a I'li.lilt.in for tbe
N.-at CtniKrt-aa
DR. LLOYD'B INSANE BURUKKLH
A Ittiruii- Yititiit; Olrl Balaly Navl-
fittii.  11  Kt-vt.i Btrukiui
Sliiii to Port.
A C1UCAO0  QERMAN BANKEB
Oivit. Hi. 0|iiiin.it. Kit«.ntillf  tba
Itiniiiiii-tt lii.iiriiiAiiiniit ot tba
Lul.T" till I'tiwtira
Oltaloa. ot raaou. apart. 0»ea taa
Lat. Br... im. ruin
Sas Kiiasi tm". Jiiituiif)  11  ''■''-'
Iliilitti, tlm wi.ll-kntiivii rtttrtt, .nlillliut
MUTISM till.I'M 111 A.  I'll I HAY  MOKN1NU, JALNUAltY 10, 1891.
THU I.KAIUMI
DhUCCISTS
Patent Medicines
DRUC8
PERFUMES
Toilet Article*, etc.
lacpherson
1  & Thomson
WM. HAIMJE * CO., FROrRIETOBB
.I.-,..
III.
Ill-till
(uat
"TOO
if %
Rem Estate
"*3l"SiCOXC3.
n.c
HEIIt "'""
nsil .-■■  "   '"'
I.,■ ...
*« .J
W•lta»*Pl"'""l""1"ll,",^,*
of tha City o mt,
y/_UD I'"!'" "  •""' u
'"loTu; SOUTH WEST-  .«,,,.». aaa...«
■MSMBWHI '* ______
'ilWli.t  Atltllllou Hi
Boath W«->, im ii*'••' ■
GtHNEYANCERS ■ FINANClftL AGENTS
_.__■ lat lata,
tU  C'siosis «  Hl**t
Arilir  I IQT   Of C XT   UBURBAN
Mnt Uul   PROPERTY Im  SrVLE
[
in ihr ,-'-s'.'
rtittrnt rtu- ,   , .. b.. tad
-nnw*.*,,nMrW a: OAt€BLEN,tr W*.1ml.,.t.t.B,C*
wow*   Vkkitisii [ion
ISLANU
i_KNR\ i.ki:.
•oonari! it wr.R_oAis*'-«-"»**"-■
To Smokers  z
.  ■  , •   1    . ....  IIOMI  ll l*»-
V 11 lir  ai.'l *sawa4 w |«tl-M> i*'l li *  .*•■
^Mi  I
si \IN*.|| It
WM.TIE TJEN.Maiitifaturer''-.7.,•»■,"	
HOLIDAY STOCK 1
-. a., .-a  a.aui...
A 1*|
Snaps in Htmtingdou
FIRE, LIFE WO MCIO!:NT
sw#ii'-
.   Wl'*\\l   |*A|HSCl.
: iiti/is- i\.i it\N*i ■
lUiltRST \M« 11 Mfc-.tAv*. i-aal lANCt I
'un .oiit,. January IH.—A Dow,
.til... a 1 ompOA] - It i*i.ii, ipaoUl says.
U<  m GeoUal utilrini* siproai a"
'Iml w|ii|<< tlm |iab«Mi* ol  tin'
tn. , 4it" a*t wuiiiti daptaelati tli*
\alut*..I Mi'iliai, •Uur ». ii'iti, ll wi'itltt
*liiii 1 ilali' it.'i.iml Until' tn Mi-si.-i. tu
.ml, an aitant tiiat tin*aarattifi ol Un
1 nl <aunlil .In 1* a lent" llHtfOUa.
\ Wall BUoot lu'ii**" which (iron
. ■-  11,. n  1.  imi  it, tin it u> be
ii,.. I, l,<ialiliiiH of |OUa  baOOQM  Uin|i*y
I will I"**' 11.  iiiiiri*.t   Kvurr*
bod) will ia> ii.iiii .ilvi-r. sinl it i* br nu
CortalO »liat tlii'finnlniiiri of llm
• \t liAimi- mtrkal nmli-r (rnn rutnato
*lll utals- II |tu<ti. alili'tu*lil|i |tilii  al
a profit
,K  Wan Btraal Wubla|t« siMK-tn
Uaa) U"i'ut'ii,sii. i.r tin- Hiiu***
<•■ 11..- Iraaootaaii bui. taaa it
B.i. to tha lli'ii**, Will pa*-*. Iml  lli*y
(til .il, tl... |*t< .111. l.l'a -im..
H  .. 1 1.1.lli..i. .l.-ali-r* Ih'T*' an* laotload
t>. tbleb that Watt*i tiin *ni biaataaJaJ
II I it,  (iM*
i>t |.la*in* in iKiiNirtduiy o| ftv*
s** .«.».. i  . ,., f„t.i(n .ilv*r rolw,
...,',\\  id nn in 1,1  to |itultibti*uti.
.' Hi. .,iiiiii,.1,  ll,at a t***U_ll>
ila'.M' *iU I- ail*t.*l in iballOQMIgalUt
*ti.. ''t* 1* s .* f.ir**l|n iMilnforlliewatiti*
•  -s. t  i,u*  Tbi* m*}»rtiy
 r, ti ibat tb*- titll a* it
.... * auttti*, "i .Lu 1* nil ib* atuffttl-
*. ti. Howa, will till to
h tid■ ■ • • loanmb *ui a*
a  l-.«  m. t|,..tl   l-f..t.'  111."   Bit'
■ MtairOM Un- i-iai-»ll..ii **lll
ia ,, It a* a 01*11111*101 for lb* ini*omla(
Urfi-*' a O-r'iii- in WaalitttOl.'O
W i4.1ntt.inv. Januat)  14 —Tb* foi*
■pottaat i-ktiritu i-**arlaioa
uuiriaii audi* poblh  '.*i»>
Ittbl ll*'  I-* i-*iit*i*-i,i  o|  Sorirtaty
i   laaapaa wai **ni to
tl  * it 1 I- f*  ioaa| I'itH'
1.,   *> |i. Jatiuary  It,  l*i>ri«'Ul) *if
Wart I IOW  rhtlr*  rwnfi*
, .1 d tla. Itnllati* I  Last*  (••mot
,,stt  t..  ..i.d  a  tlfVfalltiti t.i
W .*i**n  in r*—'«*!*—•  a»»nraiit** of
•  t • . ■•! It,*- final   ttlt*'t,H..|,
I«.*\i'lMti**'t,t   t..»*i*d*  lb*«
- i  ni.*'i a aoaak  fif
j.«.   ui.   MUofietortly   t*rMi*
I < truultlao 1*1*1*1 Mstwn »ar
** ,.ia  __tiaH  soil bit*
• , .1,(. (oaMoaoi  It *it'
a |* itnataftit fuilttiU*M•! i-*.*
,. .iai.1 I a*** ihal iny
... ||m IMmi)  ut  Ih*
cmi   l;i*iytblii«
- t'-rily. ami •*- ran
In- mirltmii'd I)« ^^^^^^^
liok of stri'imtli timl Htumlni. II
minis l)i'tii|isu>'B t'link uml u
lhapa, imi iiyi JiqIi Iiu HroiJ tv
.nut will nuviT Ihi tliu tiiiin In- WU.
inucb oaaaot bu -,i.*i ol in. aiiiiit> whan
In- wan tt Utilitwi'ltilit," laid ll'iKiiiii "li*1
llu'ti ||00d ovi'r llitlit»"ii(lii. 11. I'll/.Ini-
iihhi. imw Btttiui. i.vi't nlddliwolibUi
l.i* 1. wa* OIlVIT, i-iii" iiiiii it |00d Iiiii' r
tttiii 111,,.iiiuii'' iiniiii 1 Than ti no tnao
i*h" ' .in (all to inlimn tin' phnloui uf
I ii/>iiiiiiiiiii*i, ami itnTi- I. im ilimlit Hist
an a inldilmwKlitlit In-1* tin- lupaf t
all iiiei, in tii.it rUss."
I'aildy Uyan, ni-i'liiiiiitiliiii, WUOOOOl
llii* tint I.* in- Kit t-i m ibi iii* "tl. ii* iiu'
nmittiK man, Ami WhU FlU.liiiiii'inb
I..uiil,1 M.i .iiii.t In' advlu-d all hi*
frlrnrts tu |ml ti.i-tt mi'iii-y mi thi
former. "I thniiiilit hi would wblp
DUDpW|(M »ild I'A'bly Imlay. "Fit*
sluiiuiiiis ootolutH DuapM) |Ul U
lii'in-.-i'i lias tiiilrlasMi) many nt hll
turniiT oppomntl Km Iia* taki'ii viry
•!■«-! i-iri' ut blawlfi  lb'
XKirilKH IHUMKB lilt aUOKkN,
I
Tbo Ftrit lewion of the Slatb Par*
limit taut of British Columbia
Oponad Yesterday.    BL
BRILLIANT A88£UBLA0£ PHEBENT
Huh ll W  HiKaxm* Oncu MorutJnan*
im .iialy Elui-tod Speuker Amid
CnthuaitutU- Applauat*
ALL MEMBERS IN THEIR HEATS
IIih Honor tho Lieut.-Oovernor Roads
thu iimi n*a Bpumh Wlm ii is
Very Interesting.
Tin
and haa ItotttT ftirm ilian DeinpM]
Min.i tu. 1 in *iii|. j,-. tuittilH-r of __.
n.iil'l!,- *. 'tk-ltt- It Im will only try. I
think Kit 1 ilin miiii* and I'lmrtt-v Mil' lull
wuuld in-ii..- a .''--I bi'ito Kit) m it-
dovor as my of ihi-tn."
Kinisify. th* liaai booknibar win,
1.1 ...-i i'ii.aii.ii.i",.- **iii im hadn't
uviT-raiiii Doapw   i watohad in*
tlilil with I.a lllamlii-,'' .aid Im. .n.-i I
wa* iKMitiiK *'.'" 10 -Pin 00 I.a Ulainii"
mar th* end of tin- llgbl- Th*J IOW
La Itlmrb* wis Hi'ltliiit it," *"i*i ol 11.
but it'. 1 all tin- poaohlni Datapiai rti
I.a Hlsin-bi*. I louiii not ua thll ll wu
bavliii sny i'lf«***l tm tin- Marin*' it
t-*l\ did iml ibOO any |||ai ol fini.ti'
nu-iit. What wa* tlm it<—1 »( lilitlnit If
thai* was mil tor*** tn Hi*- bktwt. 1
I.** i*.,i ntultaawaibaeaoul thoufht in.
wa> lar th* ti*ii*r lain. A lirfOeloTar
fellow ut alviys whip i .mall eltnor
Mlow. S t \'*mhmimmm. ' t\ bu
■i, "ii.* i i.'ti -' ■■ ■ i' --I , I -
liiali.1t' uf mn- year, I am <ailiti.it ■» I	
Wilitim Muldiaio *-i**n'»tl*'r, Uton
lln* rtibi sold; "I ba\* mi t y U tbl
OH ibat tu) lutlinteiit till* ii"-1*
m.i Huhn "I tin- Miili I'arils- i nea;  aimwr*  n*..-  ■•.-.-,.,--
nu-iit ol Hnii.li t ..iiiHit.ia wa. opaood  H'-stiim ,.f nea Danaolldatad I par
y.'*ii-nlay Ul r ample t  ll.- must ! ^wtas jm* praoudiOl wbkh Will
... ,    ,*,,,.  ,., | *••*»» In a iiti'H.tii*-in iiavimni,.
laii.ritlili' liatnri-.  Mfturla la flllwt with j ^^^^mm^m
il.ihir* iiu,I U'tui*' tlm liinir  ain-a.lntiil
i..r iln* opanlaf, I o'ok»ki thi walk*
about tin1 itrtmtid* art.timl llm I'irlla*
Im-nt liiillil'nu* Wan tlir.ii.niil a llii tlm**
wholntaodod lowltoauthi latUiloOfo*
iiintii*--   -t" liaiii'ry ''and  waa In at*
ti'liil-lii' •• ami ill., i.ui wilt'ln.lt,- .rinti.n.B
in,t.i llm artu.il ul llin vtt-**rt-isl pally.
Ttu- waothai *«« inir*. than bavlai ban
im ntln throoihoul tht day. and llm air
w«-watiu ami italtti) a* a |prtO| after*
I,.*,i,  tin tba  aoooaooaawal i-*-tna
iiU'l* IIs-at th* fkO*nftl I**") WOW
rnititnl tin-asllerlt-a won* Qttkklj Bl|*d
Up. ami nl**' thi' lar|i* iiniiii- t -l l katfl
taiiii ii *■■> upii-d iiu- lull oppoilta lli**
throw   Hn ladlaa, a* una*. turiti*d
mil In full fur**- itmi tlnlr pnUOOl tciii
irfAl lirt«hli" *• l"  tl"'  a*!"-!  "I  llm
iiii.ti'u  Maa] al Vlr^orti'tboitkaawa
i:-. i . a. ri iit.tnl In tlm UtlOOf, Bl*., a
;,.*|!y t.iitu»t*-r ttutit tin' Mainland
11,. iii.tiimy.that <d iwaariaa iiu* J 'll^":
l,,U|.,!..t. Wa.llit",  MBx-rMlral .III-  I  l,wlu
SI0N8 OF PROSPERITY.
Tba  Or*io&  Improfaweut Oomyiaar
aiaote a Haw Dtiaatorats.
NOW Yiihk, .Itiiniiti*, l*.  W, II. Ktur*
iiuvk im. i ii t'li'.ti'd prutdaot of thi
i iinifiiiInpravinaotCompaa] in |ii»rt>
uf  Kll]ali Bmltll,  riiatiintd   Tin. imw
director! iu&ouum tlmt thoj uiiipuy
ovardai Intarul il qqh and taki up nil
naturad oblliiUoni, and ii"- nail itip
will Wan appllt nt imi lo hnvi thi i<"
Dalvor dtuhuioili Ootnatodorc \v. ii-
staibuik. I'l.'.i't.iit ol tl i Onion In*
proriuint Conpany, t* ai Miurii-, lor tbe
.luii'itmiit timi u I- m>ti praotloall) .n
iii.- utd of it* iiiiam ini tfooble, and thai
Hllliln ti \i-ry b'w iiu)* it  mil pOU out
,.l Hi- liaiul. ut |U t.i'it.i    '^	
bauplalnad, "tboalaell (myself, ll.
I  I'ri , U Hin,') ami M  *1  It  ll.l
it* ill a* dlrt-i'tiir* »f tin- "iini'iiui in
i |ilai-i-tif ilm di»iimin,i\ Kaataru man*
ban "I tht' Umril, naint-ly. Elijah Smith,
| I'. W. Smith, J ll It. i.tii, i .uul H 11
1 ThayiT. lis* harin'iiiW*>d inaliiT*.  Tlm
HOW  dlri'i'tul*  ban  uuamiit.'ril  tin'
iimla, iim |,nai—u*ut -.,.,„ m... bad**
i.tiil it. a Mauura to payayaot of Into*
.*i .virtini' booda
Tbl I'aynii'i.l wilt r. in *■• ttl (nun any
IflOUlliy ut ii'iilliuiiiii: .. i. In i iblp.
inapt iirt'Milii.s fur th- il.iailni daht
ahlt'ti will bl iin'l  notf WO)   T»U •!"•
■ im.ii, « ■ be baadod back Into ilm
.-aii'uf II* .lu* kin,Idi't-i *aIk, will Iht*.
ti) llm way, an OpflortODlt) i buribl
For bOOdl  II U,'i.l"ir.'  Lulu to  Tin*
loaadal itataiol tbo aaw o^netut la*
at,i.-. thai tln-lr nii»ri,nirv in tnki< th*
boodi if tbo.!.-. ki,..'ii. t. do nut vaat
than (* boyood all donbl ItvoldHil
lt..«i*.ll Er"'*i»n "f UM Kanii.i.laiian
a 1'mi*i i oatpaar, wblebti eustodlaaol
iiu. uuid*. t»i't Unnportor itiai oblk
bad i' i*.ti"ti wiib tbaOrafoo 'ii'
— i— i.-.i .... .i
urotaaMol Ocmpaa) bi had no doobt
Ibsi It oiadf amtih pr*>\ Linn fur laklng
it out of iln' hami* i.l tin ncolnrMo
wuuld  It*  i-'i"'i ,*rt  .liiirih u|*.ii  a
alrottl linat.'Ui i.i.s.
Maniocol R«vinca*
Nl.w   Vi'Ha,  Jannari   IJ. —-Jat*u*t
lhuiih*rty. tin* .ra»r atardorarof Pr
of  Kisibn.l,  lootoa A.'.niH.
ui.-im-i* "•"■ "-*;r"_/'.L4» .tut.n I*, i waipefl  . •; V
ami.!,--nu..*.*v!11':!'. t\r_Tiiu '••
ninar.ai ma-*.
Tbsilsot. KiliAlmm'**-  Mi
■■vii mn. i*<miw
UHIIMJIWIII-IKVI
M J  Ul.salt*!**
I tilt wnH m-s* lli«*w
n-S-CTj-R^is &o co.
DRUGGISTS  ■ '"
EAPORTKO
Sna.w<BBi.i-B lo r. ti. M'KICKLAND
.t'*i
r*»l"i
«i.:
via
a ra//.\ * ras
dr.,. a  -. ^-_^-—--^^^.^j 	
HTf. READ 8l Co.
" .im  II ll.lMi
llll  lltl'IS.-
Is
*W HIRDWtRE MO PUT dERClUIITSg*
** i   • ' *a/
...  S.EE  t11>!tllV«l>.
a a. 1 alb.1. kit.!., ta.aa kaa«at ttall BB *. aat **ta.a aat .tlktaa*
^^a*E  <•  '  "    'It*  '*.'  «'.,». k**,,»lBktl*t Bai-tBk. a 1.4 .-
WBCAIH ■'  Ul'  lll-'-l-l  E--4.lill.ISI  i.l  IjaK-  IS  llll  .111    ft.
Tm. , ,,-, ti is., i nsi. em...ltd. nt- in>. in. tn ..us
ll'.S  I.. ..I I, I MIS.HI  1 HilTTl
•X.
aata ii ■*■*■*
»|."V'  tl" " Till lli.tt.  I.|.a K  Sllllll-lllls.il.
A. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
615 FRONT ST., WESTMINSTER
IklnlSAlf.  BU
.,....,.■ r» I*'
H.G.ROSS&CO.
C..l«».l.i* HI*. »r» WsSlSSlSSlS»g.O.
sSaor-■•oat -p» t**rf*x1 p-aV** May not
..iai.U.ta-i  -Mri"di  N A- Mllet,
muoiiadflai
i*i\i. iiu-.!  laaaati t*. » m—Ai
• oatiaa la  Tbry
...t  i.itik uf Hay
..t twu Mltr*  Tb*y
. . . a i. -sidj.-i.. walklai,
. |i u l i-.« ,t. **.**ry saat.'
i  iluai  Th*y ai* drtriai
lod   -   s Hao^aw h*i4* nf pool**.
ataar «*f  lb*OI  at* rhtrtlna Ibr fit**lut>
!«**,' -a*.p. ii'-vri*. «i* pUfhina ih*ir
i,*a.-* tm ia* %r*t hoah*jftb* Whit*
^m^m^m*1111lllimm^^^
roil _-—..	
^»*  |., i», i*a..  J itiwiry  i * —Tha
*.   •  t Qnrt o»li| irtuiiMal
a »*>t*lM 10 ta»»H  ot  Utll  MliaibOlg
M .km toil -r-laito ia bl* .un Miinsi lb*
•w^iia-r-n, ivitsr Railway -Toaipoay. i»»
s-waaT*** b*t iaj«iv»**o*
lb* ii«.kUtrddr«»''iMlr»s<* ■
May nab, l«u
llish Ola* -feouodr*!*
• t.t,.<r*n Wt*. U i< us ii  it-~|.*«taatd
IVttta a wtrallby  N»*  l/>o4.io, Wta,
*aa*  BOOllCtad  t«*dsy i4  mot*
j piali) la tb* Holly bsab nvM**>iy uf
■.   It, *s* •taalsT**) wllh
' r.a.Hiiit and *li**a**lai . t \ an «*f KM
aluka li«-aa Ib* haab.  Ill* <•■»,. IVIo*
i baah bubbujaafi mmt r  «
Itatkrl of ItuaSK***. Ml'la . si** irtlthg
t*f_Bj ut Rs* paajtt **<h Um lb* h'Mariy
H  . .-*r*r.l Chili
Ultima.alaaaarf \* S •wpaubiw
.*»f*t km* ttmtt Vilparatwi i*<*ls» alai*d
thst Ik* i hilisn o-aitf war bod ats»a
asstt.*' thsl ih*» wuoM t<*tlta tla* H»««a*
i ad* *4 tb* puit ut loah)-** ssa Jatt-.arf
tub TV laipstnatina of prmUkMa
lata* liaayo* ** sloxdy twlad Mctpiwdk
; .\*Miia*aol ***|^i*-li*** tbta m>-*h\ht say
t*-i*ia Uf-v.iat.-i tb* porta
' of ialtt tilm haded taot4*r In l*ii*irapt
i IWiiliiWita* m^m^^L^mm
laa.Hsm. ...   rmpithv
Ualiwiib iMnpM-) " Atlot tbr- Hfhi
UbMom *aiit i atnat dn ''""t ka *a»
aiii-bstnin. Ha la a wblrlwtod, lartila
klUOT, iWO tiBiiiliil IfktOI and a atrat
l*i.i rsl 1 BOVat *aw a* fait a ttlhti-r In
mi IU_  H* should ba\i* Wrii  awirdrd
lb* '.i.i tw*' runttil* i* (On
Proaldaai  -Fuidi  ol tin California
AtiiMif I'luii thi* ■oralai Nodvorta
IrWrint fh'ftt DttOatOI Vi..- In Ni a *tt>
Van. that Jak* Kilraio auoupaolod b)
Mnl.l.am, wi... I. a..itt«t.i iralti him l-<t
in* Miifh with Oodtrayi *ui kavri N*"»
Oriaaaa oa Saiartaf Um !**!• Piaadaco
Myeu-nuua iValti
ONPMl inuatt. Ti-sa*. January to —
Tb* h-odln uf Witter and Ufa* Mam*.
hroilipm. l*>tw*rii thf a«** ol ;« and W
paiti won- f.iiiiid tbtrtv tail** fium
Han tH*ffo "I' Tu*aday N<ar l>y la) a
paitly iiiit-li-rrd**!*.
li i* iiiuttiht tim foaai nm', wen
kilWl by thl*>\o* to OOfM up lb*lr • Hnw
1 Ii* hiuibei** In all prubaMlln drt-tn*i
th*at la tb** a*t W »' a '.iht* in, a tb*
animals
Tb* Mrn Woo.
I'.*wr  Wai si.  tnd. January ta.~
***•*■ sal  w**k» at" th* i< -* risi-i. * i-
rati-i* *aipk*yi*d <« lb* NVkb* I'lit*- ii*a*l
banraaa Chk-atto an*i Chvalaaii it
*iiii**l  A ta-tmun a.kina Im an lb'
r|rl**-  uf aillls  ill ir*ultid for Ih** (Btftl
in IbaUt*a3aahasrvksv *»* pmootid
b) llm "'Otai.tU- 10Mr. l*tOfUb. *ttt**-l-
lataad *>*«• indiib**
It- Ueoeial Mansl'i WHllani* al* <•*><
Iimi Thtairtult of ih*ataii't h thai
tb* awn «*i* aoua**t y*-*i*i*iii taat
bfl*alUl thry *IU Malta s-i i.l»a>...
of l*.p*i amoibalt anaad Tb* itait.
a»**ii i<pr«-is**J an adtaac*' -■****• oaoba
s&Kss w"-.:.'- r_
;:;,,^i,..:t,'s -j* »«-*■
... r,t,l..l tl.t.i.l'li-'il'l' „»«'  "'".. ,r"'
n* „., ,,l,„-.|r,.ni>ll|'i*-i" U"
SrfsfeSSHi
CANAMAX SKWS
Si-
It 111.
INSURANCE
|-...*ar»s* Wi—ll    '	
'•^.Twasj s.. .
Imtfm mm********
Immtmtf* t *■ '■  r**"**
fUttitm  I—- ••'-   ■-—■"-*'«
If
t*W"
HOT  OOL.ITMBIA  BTREET M\
7,'nl Hew Woaiminater, B. C.
ijyRNBOLL&M ME!!^??!!1"
""hi I n..,,iri,tiiisT Snail It****-, it .
Wines. Liquors, dinars
OM0BSU 't . B»* llalam**!
lllliliii-.i ami Contrnrloni
BRICK
fits IBJ  l'"">' "'r "","'
,1,1* ttt*. '""
S «*iMS t>r» S. '-.-*•"" '  - ,
|j»i*»****l*'s1 I'r  •.■»! •**•<**•*•***•
NMN •*»•«*« *>i|hot«1 M*«0*H*
M OOsfa-Sa ww*t*a,
ittr*ta**«Hi<r-i|*v-t|«i*-w**'*>**** *!*- **»Mui*
Cah*> Artalraai   *»OSS'
ABC Coda
muni*  Jaaaary
*im_bw«. lb* aiav-r <*t
• j-t*"*i**t it it.* m i tisiw
<*it .. • *.*■! ibn uara*
II . it,*-a.-T—|.*t
... t.at«f.tai a hatiV   II* wnt*
ii it.i s iui.i owruat u| ta*
H   *a*  a-"r***ai*afa**«l  by
* rrnll sod bts frV*«t llnr
i i" I*(**t1*r. WbuM km
'I. tr* aaM • Wr-ll. |
IMI    I    Va-OWM   «IN
lOd  I  dkl"  Thf-r*  ta but
a -walk  aa  rni«*ma»t»nA"* ta** *i**pl a
*asillabr**a*a>i*i*r ib* ihthtey*  II*
•...•*«*d ihal twist a l**w «f
Ikra*,,**! . haa.1 in «iw*nf  lb*iV*|M-l«l*
lailt**.  'I ilM H ft a •inat* i*b»» in
tbf-ta**'.-  *a-II'iruatums.*, '-bot Jarb
taw blowi <*o my b»*rly. wbtrh I 'j
Mi ot ikr ttu**-. I *an a•*«**> |
i-ia* ta*i  Ib* faint*; I an *n
ni»-is in an tntowfl haird* and ma*t ***
I *ilb Inflhlna b* ft>*m%    I <«*»t
*M*r IVir,|***f s oaas* aott tl*s*t atari  .
II* l* th* t**-«t I *s*r awl "
MsOWTB i'" '• •
Toaoata, iaaaary lb. \ i*i«*tns.
rahWaay* thu inaflwiina Maiauaata
anrarmtt alleftaa ibit at*Mi<*i*» ■•!
ih**niat«il t'laadisn IVio* RaiUiy
syadRat* h*tp*d la lb* Itat.i.i Hsukiaa
i Katpinfa t*-To*,stnaflw*4i Tb*f* I* so
tbnttty tvm utatina tbsi hii Oaaffa
•*t»t'h*n and Mr IkmaM -twill, look s
tiny number uf tbana, '"it D - u
M. Iniii* iisM tfii*r*.i.*i
l*onb*ra"w» loavaettaf i'-
Kniitabmsn. Wsdaworii,*  i
an<* is swiitt-d wiib lat*iw*t b*i*  Tb**
***** laalUMtiai nut-K" *<«tt.e ba h*
atMilsitiy In thai ut li*'--
liba»b*»ad*-Tld*«l tniaii lh*iiaiai»i
t**at»'iiutT* fur th*dr-*pii«b uf tuni****
on W«da*«diy, F*hrosiy lilts.
oairaii ai VAinUM
llritoni. Oai. Jannsri  II  \dotpb
R*trb*r. e l*ru*Usn auMki who WU «iih
lb* Itasrtaa amy «b*n l«*s*W-r rone
l..\\-ll,t,lt,*.a«|.lan-*' at  Wit.tl-..
dM*«dd**nly )**i*i4sy wbiW>*ittln« la
sthsu  |i****a***ls«in tu tmi. i.at
a sun M*aM
MrA>raakOak,*aooan
i*att*iirary mmttm b»*4** *■! < ****** A
MisWW**ti-B*ii*.i..i.i i it** |*an \t
Ibai.lbjltslb* W-*»i*rti UsiUit ••*
bwr**4 Is*i uiabi wiib ih.
Huiiur. i-artirl-wt li) a  uiuatw*
Uiil Il.'l tolUUn  t.fll.*r*.  maWrtt  In   th* a.iinai
th* ihnm* ami U-.k h'* ***al  Th* Lord | know  tm*
BtehopofOolamUa nasi wai-'* in a]
\**ry impr****!*** matiit**r Tb* Liemwi' j
am iiun-tnui ibr-n ind ih- -v|tu***h's ■
.i**, t. alii. t. ta aa t.*i,.i»*
M-  BmmW ami trtmtUmm r/ *K* /.fwit
ten Mw**t*\a
Ii i* wnh mho taaa "idmiry *au*fir*
tluti Ihal 1 mi* ptOOOOi 1nu|i*n lb* Ar*l
-••i d tlm*l\th irrmof tlm 1'h.iiu.
rial UfWataia.
Atlbomli all ..nr r\'-r.iait-.u» may m*i
baeabeeoifaU) roallud. y«t iln* pa*t
i.ar ha* l-*n not* uf *****rit t-r*i<ri*my.
and ib* oaUoob fut ib* titiui* i* tip
. . aopafah
In tha ptiiuii*ai -'ur***' uf rvs*nu-"
n.,. 1,-4. t-nri, nbataatlal lmpmirMrni
l.a*t srai * i*..i|ii* my liTf*ty ai*
the ***tlBistr. wbib* tb*-  i
durltif I tl i*~n IbdaaUa
allli 0*i|* Bia1tt)lti| |***uHt
Th*«uid-it,*i'i»ii*r.i*l th* Pnrrtaea
ibow a baaltb] *r*piii*a-*»i Tb* uoitmt
of oat -cool ulou latfali »s.****w ih»i
ot any pi-fVOoi* y**ai.
A i»braH'. win t*< *ahaim*d Is* ywo,
bastna t-*r It* uh)*ri lb* inas*r**hia ol
ib* i*oi>iw drbt ma**. t*tm* Mfhl) ad*
t **.'aat-iu* In Ib* I'Milnif.
A <*4t«inU*iun. n<mt*tt-**rd u( at*ait*_*-a
powoolagortawlw t'li.ikil ■*iiuaiai
. I 'imH
Willi Itm wta  "t  l<tl*lt>|  lb**  oiHlai
la**v *'■! |.iv|.at,,« ai.ii a*a«t*das*ni«
i. .1.* i...*! Um rM-ottnf aomliaf inu
i-af-tiatit laduain 1 b« f»****i» uf ib*ir
-■I u lai*H-t.i* yunai m*afly
dat*-. In ttMrr that yut, ant «*a.*< I iwh
I, It*Hum a* .ball h* rakoUtest lo prn*
asut* lb* strs*bipBKot uf uat |T*at mtb'
Yoa will fa* asbnt to coostder a as*o«-
Ht-i„Br*ui<r...tMi*">*«.iloo f<a prtiaoal
liUO-rt** *u<*mi by *mkowo la *«*iiaia
Ta* arwoli of lb* land s-i*»*t* antbnr
liaal  lS*l  Sarwakn.  baa.  Ml  fat.  t*tm\*m
*.i **. i.sfi. »a..ta! *i.t*a«is* at*a*
*otiaW*l.*r**ni*»»**at hatlaa t**a al'
t*adi h-at-l taa will ta* o«k**t to
mikf |at*>si*»u«a fm mmm *tt*od*4 <tt*r
Tb* rotumMs A KiMtaoas Bi «*>
lrf*(t*jaiM-* i«. t- r*adi t«* tr*atb' wiib ta*
imsilntf *|iihe, abll* »*• aba**it* A
I'l.'ii'ii, Kail* ay _ t-iww p*s*b«4 w*
mapi with siarul
la aotrrtpatiun id Wtalaima apna tb*
imai laMt* tr* w. I'tim* ula V<*w win
i*rit,iit..i 1.. naaaani *bat m****«i**>
all) l*» but •ibqisiaai b. diwwat«t*
*p*talaia**i in *«iK«Haial laada. and
fB.uif ikwir twlaa esatlstd* tor retail
**11l*n*Tht at lb*lb*i*r*l*»lil prw*
Hill* will also fa* laliodwesl lor tb*
l.ntf-M* id aasradiaa lb* lUilwos Aid
Art, tb* .-<t*-b*-**ai**i Ant. and ll>* o-tt
t*WaUllni  lb*  «ll*  uf  IMwtlraMad
Tb* p*Mtr s»'«*Mnl* *Ul t» laM l*»t'4*
y**st a»**i tb* ,*ii»ii*** *4 i*.*aa* aad
* t.|*,*Hiii*.i<. will fa* |*s-a-a*t-»l at i»*aiii
Blast* ••< lb* «a-w*0*n-
I aaw loaa* »«« tn i«**it 4*ut»t*t*nwA,
wiib... tt-drn.* ibal  yowl Ut«r* aill fa*
<b*anlta'i*<  In  tb*  ta**l  is.1* |*al» ■■! lb*
and may to* >*i«i»a*i R*t*«
* • d**«i*
\1 iba f-itarlna-hi* <4 ||**> *p*mk Ib*
I,** iii*ff.a<-at-ib*s*rwir bo**.l i« lb* a*-
***bMi(< and. a*»**»Hftb*l by bl* *laf
id nasal an*! anllilali o%«-ia. fvltrw*!
TV* 1st  ■■ ■' apeohsa f-*t IM *******
*d |**i ba* ais*a m*ib *aii>fi<ik«
1 la abbb Hi**
ii.iai  tiu Hon wa* kavf aad no*
Iiimi and luid In a hi* and alatual
li.audthli- inim wli>i|, aavn ant'iti* *vi
•fa n.. -f hi* lttni.il>   II* mid ..I  lb*
many tnm. ba kaa uaa ami admlM
Miry Ai.dnt--.it. and lb* many Dm- * >i,<
fasd mrmti and luodly *aiiu*l upoa him
Wnhuul mat b* »swl he had l****', •* al to
oaylum. aud Qod aud hint** if ahao*
Aoaaioii neim
MlaflSIAIa Jattuiiy  lli  tb* |0*0t-
tara lanaopled  by  Waa   V.m t •  A  1 ••
■alrtrla**!*>.krthk*U. *a« da-mir**! 1« lh«-
auaaataljMli y*a*^*tda|  i< pnaf
ita-aufil ll  Km*, at* nt  tm  Chiyat*
I.-  . 'I l*Sd. ftO'l lit*  ntbOBJ  I   Oil   I
i -a*n*itii w*t* ai*» .)•»'*»•
ratio's nouoaa
nil twi. Jitt.iati  is   It ,...-!
Ihal  Ib* irt*sl**llllbrtt  * hl'li  1 •
|t»ndtit| l-lwi—n N*wbrand'st >1 and lb*
Intud Hlat** fur pi*lar*-nMsl liad* i*-
tsibia*. has* feiWn Ibnagb. u * malt
uf t*pt****nt*11u*i* triad* !•■ lln- lmp*tiil
—  S*  .1  .  .  B.,..| ^^^^
hi*   hid   at|ffr|i.| ||*
htvl*    inn    uf    larll    n». tttualtt
and dH*rn,ihr*1 to lid him** it
and lb* «aitb **t th**** awasler* wbu
tutlufnl h»-t l.-ainaiA  '*rtagL # Ha tvnthl
lad ooly oa* uf tha d>-tanatt%tbi>ti
a*ylum. end b*- ktlM him. aad aw lb*
killintb*und*-i*i***d |tri.i-«-tty wed b*>
* as on trial
Kuropooo Die*_rttt4»*ui.
tniiAuu.  January  I».-Tb*
aan*uirr*as*at thn ia dtpkiaui-r*- <m
•f tteiwp* ih* Wlml ta rarr**t ibat lb*
arrat \am*r* si** »■* ib* *s* id a a*a*ial
•ll*anoaia*nt, waa In  R  VaajMtBa a
prwmuieni l*si.b*r ut it*<ra*iny i<***Ula<
fafi*. i**lay  dnlar*4  uttttm  "Tbil
.„, k  la  in l-WH   U«ld. "ts Oa*
d)*poi*d. bai ll* i-**asint to pi** p.**i
•Ut*** nKb ltd I so tot t*a*iib*
iiii** tv Italy pin..! ti.. rvaari vbn
ttttt* ba_Miku *• na i* t.t« i
prhw WUUam lat<wiaa ibr bhsa,  ll*
dura Iilt-T  il,  and  lb* t**>l«4t  IkSt V
ial*ads lo puWiO. aa laiitattuo to tba
P***r»f*.   u>  i-tarr-Mi-ai*   la
dhanaaowat   may  tw  ire*.
ovatd   aol  b*  walifa*  him.
II  vwatd ls*<i<>a*r  i, .  .i ■ ■ <d
Uniy. bat b* w«*wtd n*a la la-nao
iMtlatton, t-',*r.. it a« tt armtti W  s.
ltrpi«4. uf  **«*.  .^   B'.MlMl  that  .. %
i  i wittbl ****** Of Ih ■
V>**s ***** diMta*iir**i>i moid b* mtmm kt
Mi*,**, ,*n ib* oaatlaaM Mo
wa* ltas|ii-t-* ibsi Tn
«.*^ta4**irt>t««*-)i>-d i*i I*:**, aim m*h>
Nl. w.V4 oiait-ai. aad emald it '-
1.4 ikrisalni i**** •** *l4*r **aa *0>
raanlas***" K***»a wnwld mi i*tww**l
b*dhhaad*»*i-»iba*s i*-wis***.t TW
i isi ba* Vi* "i* *■** i ***>*daaiti**ft4». bat
tb* Kmp*r**t ****»t* mm *** mm aim
iak*itwitwp*si a Miwiik* i*<hassay
aad fnmm meat Mara *s*b wtbn.
wfail* Italy *■■*»« i*»*ii» *•*! ab* fa*
-tioitvd ta lb* arsnw-i *bw*H it iai<%i
A* 1*4 Tatk* i w*ll. oo «a* *ai*<* I**
I imsain* wbftl I* Iw W  *km*  mitk  h*f
ormt  X« y **• wm? i**a tmmfm that
ttofife «H1 IW a km* um* <w*itti<a*
awdH it*. 1*4 Ibal Aw-i'«i *UI isaa*
Uaa* In f*a4 b*l
A Urtoit Vomag Ottt.
Xe* Yssaa, Jaaaary U  lb* i**ia»r
Alia Imo Vmti immm, llaiii. «n***J
Wt» i-auy brswrjiad Htm Ma<*t Aaal*.
Oiaabl-M  *4  lb* taUola *d lb* iitlwa*
Jl**"*llftiall*. atwl  Wfaw  Ml «l'a*l lb*
i**m| and i«™a b*r *aWi 1** pmt whil*
km* Utkt-i **aaifa**r*yw **•* a*t*itad
f**j*m t*s*f **)»•* Anal* is Is lawn *»_,
m«bl **f «i*iii*. bt* t-Uak kiiraod
•fwikliM *»'■* *km •*• s**ty 10*4**1
wb*a **Mb*w Ih atawal b«l Ufim
lkl*««*<*ba »«•*. Ifa* t*il*|*>. *•*!•■-
f«tt**4 by lb* *t*am*aia N*«t*4i as km
!■■_ ■*• Na»»**i *>lb-*w.i*.| mb. with
all baod* ill «lth t*mm k*n. *****
maa *i"«i at ib* *b**t aV-*»ai* bis **>a-
mw tV llamiia Vft *i Larll
m*Xtn-Hatoi y*ib. u«4ii* laiBS ib*
■t-OI *-**n la xnaildaia of Ills*'**  is*
tb* Iflb dot  lb* raHe-n 4tu».***4 ia*
nnmptaiai  a*  t*\km  t+w  ibaitsa
ytsatlb *t«1  Ski*'  *» M lb* Ita* In dm*.
||«*db*4*w. l»*-*w.Wt M *t*4 ma* **t*m
it *i  tXrtte- •lar* i|i*» i«» a*4* •*<
| tin* nam t**mk m lb*lt ta-itba
i rsubu 1-Mb Caps. Anns* bad Ul
I I* a* laa] lb* -rWI** «t ia*- *  I
i ..ijw.it* and bt* *** 4ft«abi<t  lb*
 a *httb Itam. I isivt •<*>-* b*« tfitnm si tb* «b**-i wbu*
^^^^^^^^mm.t'tiA  **.  aiw****** { ib* imi* a4;***i**i Ib* *S* i
■ *ii4i  im ib*  j>4t b***. tm **«bi m l*.**ut imo
mWata.aaaai >•' ib*** alsitai j lb* «i*ass*t *a* *«ar»>stvd Ibal it**y
I * i*r*ud awl tamtam* \ ssai**b *»**t ibat t**tdb*d fit* a awt.
■ ». laiiwortra <*f i*r I 1 fa**«ii***>* w»***wi tt*m iK*%am* »-*-
isaawniaiy prvt^sVotaad ara*lb*, *HI j «*ifa*r alib *mtm tmm.  lapiala Aoata
>.d in lb* enaat* of ' wiai**t tb* «i»oa*H In tw* aim l*> f**«.
Htliuh iidnnbia • bai*tiia* a*>»«aMy  j bat ibm lb* vaaaaia <***ld **»t 4*   11*
N-. ini'! in VMania t* an>s* y***pwtar **r i *>4»i***l n* p-ai a saan *m bnard Iw ****
 * m .a..! i *fcial»  Aaata dsd
;i.^:^b^i;.::'.u-:^: .„ „-..***
m t* "*f"Mills  ralaa-WKal M  all tl	
•anall!***** Ibal d»»ll*tt*l«h lb* asm nf
f.*n*\ hiii. aiiainawnt* a«d *np*ib*r
Minis) *ntbiwas*nt*. Ibaa tb* *sy*wk*t
tm Ibi* ****»fa»n.
TV lluww atll ■ tntrll* I-" In t«**d
*«mr*t aotl mtma. and ll li wbi*|«*i-«1
ibst IV ».*nirs«l hat***** tbl* *f-**b*w *
wt4baT.dihsi *•( la*t m*mm win b»
|  —am-— .J fll W WWtft •—i  —
IV si-a»*l. VI Ibal i *H*i* Anal* del
ar*t aaniv anil iv *i*wawr ***i ** fa*t
■ ii Ml** Aa*t**swdoml*(walia**nlw
«i4h IV sawas't no'*! mmt l*Mnt*  tal
•ai**. wb»* ivt.4w#i« was lahaw 0L
——- **~- ***** tat um* u
\^^S-Vlr bar,^ .;- lair «
la aaT Sa* *.«*• aa. Ul*^J« lb*
aaaUlbrBUX-'r"1  *"" ***
-~— Harla"****'
l.tr Till'. MoliSISr. l.r.lHir.ll  NEW WEBTMIN8TBB, lllllTlsil COl.UMllIA, P1UBAS UiiHSlNii, .lAM'AIIY IU
Tflt'liljiiii'- N--. '-■
\ ,, n,
.na -111
I- lli|iitti lli-.ll.lui Inn1.  Tin-  lii-t  i. 1
dtlJll IIIIT.ILUI I.IIAHIM. sllllTIIT.S    unit ,i lli.tiin -tililiu'l  tt. Itiiiitll.-. bui
i*irll, inn, itl.iii.litta ..mill ,„ii,,.liiit> tm   „i„. „ i,„ ,, ,„,,,,  s, ilUildly,
Bell-Irving, Paw & Co. ifgp g g
* a  -iU  ii I nl., ' mil <  hi ml I- i I- -t -
lit
IU
lln
VlTllllctillr UI..I til --it'..  M.I.lull-. lllll'-' 'Ul'   I'"!1"
SHIPPING  ACENTS
On liuii.l ilit-.-.-t Irani Kii-liiiui. lui^i--'"•! "i -"i'i"'- 'i'""" "" i"l"'
Unlit, t,ik,'„ (.till.." i'i' mil In ■' li  • anil waiar pip— plvtiilml
Iron ware, tin |iltU-., i ul-. uul il  li - --' i"1'"'1 -"•'•.
l-i'liiui*. ■ --1 -
NO I'll I'..
a.trit.t .,.,.„..,,,,,..tia....... I'tiiiiiair
i.iiHfiatta  '
ADVERTISING FREE
TO THI". UNEMPLOYLI)
I.l ll SI s.
., I'in N"
iMpana 11 twutr.i,
nu., ti ii.nii) rirau iimi i
,.|,l,i ,.i ll,i-,.1,1,1,1,,., i..i,it!..t liuii.l,
.iinlnti .lit!..I U i Bill .Lit .■! IK' U-i   .\  !■
Iv.t   ih,  „!„,. i-tfiivaj  Iiu*.  I*, ii  "U'l*"'"-*'
i; ni  ihi  llii III I'lilMlM.ii'M
    l'\>\  I n.i, and in ..."  Ism*  ib*i.
 iu, t,.|t.i-...l.|t i-tl.|M1.1 <ai
.   it. il'ii   I"  Hn  iiuili-i-ib't'iil  an'l  it
,   .-.,,.!   .. ,  i   I  ...1,1 I '..ll.lUIIII  *l*M.H I*   I'I'
.,  ,  ,  ,'.. .1.11'   illltli.ll'l
 WM  IA I l ii
I,, .i.i i r iu i,i
i.i |In  ii i-' ti
,i, iiiiii iht> Oovaruuienl eftorl
Iiiiii I'l.m- .iu,'.-..!nl, .inil llin. I,ml
UitillH lu mini. Hi.' .'Ml uf ini. in
I'l-I'llti'i'
Nithii'iiii.in i. iiimi.' In ll..' UoYorilOl *
spit-. Ii ut Hn rwllslrlbiuloii nut-atlon, It
i' I ii.-ini! natural)] iiiuii'i.tiBiit ihal ll »ii
[j ' 1,-1,1, H.l i',||U  UH 11  ..'..lull 1.
lllll  Il|"'tl  t.t   till'   Hi.U,'.till,ll   Ml,.11.
CHRISTMAS GOODS
CUNNINGHAM BROS.
Lowenberg.Haim&Go.
REAL ESTAE
INSEANCKiiiiil FINANCIAL
NEW WEBTMINBTt.,,
Foundry and Maota^,
-NOTICE "
W B. the underalgoerj
lilllT'll.lsril  ihr
MIKNT8.
i-lilnr |.
nt
1  -IMI
l'i . ,t.
I
(The Celiac v.
li.--ll',|  111  lilt  I...li 11,nl
i., i iii iii.. i.i iilatry to
the oholaol Ihi bw
lotlenl, n ol bo|w
TbalugNl ml bui itookofoi ihowutii tl
,  SILVER
PLATED WARE, Impottai] iHiwt
twin lln' Mtriilmi
Itiii.tiiiiiu lie '.' Brajtiilng in t'i»' Ittoi
stvliM, ninl nniuult-
itlily i-lit-np cutiiiileiiiii; iIumKi • .tt.'l .|ii,ilit;
Qfgohdl   *.•  1't.tl
ninl I'Xitinuit' uur 'tin a.
"
1
i iw  M\.,.'i \i.i.ii   i'.""l  INU
1*
ii..
■ M  till  IHU-St
lit.
iBi-bl
s
I),
ll.
.1.  '
i, ,r,kl,ll I "ill a III II'  *
i, a,.. r>* a..i,.,f'. im "'
■I'lli: i.ii.liiiiis..  H.l  i
Ail || l 111 i. Hill -I - US ,ntits. I I
I li IIISI    I III.
I..'.
III... ll.l
II lit ill.
Aiiras iw'
ill Ell 1 I
11..
s
II I.MlN ll
1 M  Ai.l. KHtll'l  '1'
»P.  I,..,
m  11:
| ,.|.   ISf   IIU. I-   "  I ! III I
I . I
ICIi ' ■"  '    ■
.1-1- III -isiti.il IMI
klkl
- '
;
|(| "'-!-'•
.
|,-i-i nu i -
I •
.,,.  it i | -•■-
-
s
I  .1  a .„■•*,.., .1 i •   . ».*•
OM.iil iiil.nt-1  !"
■
I.. ■    -
w.
w.
MN
I  I  III,   I'li.uiu,..!
I ipuki i irai
 .-I... t.t iiiiti.ti
■
. ■ ■. ■ i-i .
, .
|   I. ill. I, I ll"'  liuM HUH  I*
I   i  1'. ill.'
Mane  ii"
nbo rat   - in  noa wall In
.ii.t cntali ■
.  ,   i . i.. >, ,i,in.m
i. u. thou Ot WOt*'tjfi-at*
. |)    U..I. tut.'
nail imdfoi tu
H i* ictortlloil)
■ . ■  ,
tnniuin .iMt tut work hitherto
-
Uonall) m tbt
-iiimi *iiboui dai 1 auatbei la IM	
,N ] ; v-'"' H of the rale ol ..   *■
■, n.i*  I,  i - JM
•    . \ ,    I  lata*  tl   ,  .1    ,ta  I   •
larnai • N -,l1" to-»rud i
i .*•  t \f.i'l; ...s '
i  i . ,  i
■ ■
■
UN  i-i \n-i:  in ww
■
■
n i
11 WtUlKs. till..
■I
'
I
iii uiw ..I lodo) - i * -
the voter* llll I
-
,,.t.t i. .it
have bean battel  I
i   ■. i  ..mi. i  ii,.
Musi ol the lea touts tl
.- ,'.-i ■-
part) •■ ii,.i.|.
-  I
I..I*!.-, ll.ii,,.-Iii,,. .iml.-.-.
iratlooiol -
In ill ••.*■•• n. itoi li
at UootreoLan li i in
■'
-
FOR SALE
t,!iiinei''8 liiuiiliim Nursery
60001 lllll IHI) O'l'll III n
iinill1 i H its mn sicit ihi is
III I 11
m, ■ ' i .ii
-i
lli,*   -L   i
I . lit It III ItSOV
Or ll . It II SON. "iKfiil,
•lAMI'.s ITNMMillAM,
Agent hn iiu
I'Miinil ItiBUHAHOI 1X>'V  (»• LONDON
FINANCIAL AQEN1
Minn i ioaaoU -"'imi il enuaa
tll,|,.   ,.,1,    i,l   II,',,• a>    -lint   tilt  tl.llllllUlll.il
i   ...  E. I
.  -a.'..I" Ai.r-oir ot
mt lu"
'■.
. E. DICKINSON.
T_a-/U"G__  AMD  IDR/AYlvl AOSJ'
Denial In Llmo, Plnstor, Comont, Wood oto.
lit..ii a it rr-ia
t    I- III tl I
n itsts 1..11.in. ii
illl ii ni
*s
us  t isi.inns
H.'i .  ,,s  ., , ...
I  1-1'
. "
 -__
irr.niiiN.il i is in i tin- ni
i -
I .... lllllta.ll I IS i
*.ii ui.... 11< it.
rpilli I'IT* III lailt lltailil
I .i.,,| s -us instil, i.,i:
-"*'
III; Aimiiii-i.in si is
S1
. n i ■• .
R It Itil III la I,, si
.1
E
II
I..
'I'll.. i..|. .'S  1111,1  -1   -I I
I
E    I'.ik I.  I
I.
IJI.I  ll.kk-.l
II .. .....A la . t .
Hut all nn Mil ■>>
■
•il-»*.
t-i
•114.1.  lllll  '  •-  -s  .Bill!
•I
1 -
• I
• >
Ii tm it tst Itiin .
||»!-l.  I'
ll- is:i it i it i\ i... vs\ ,., ,,\
it
'
Bka.f.  .....   ...
I
It'
,.,t.|t«,  .,,,,...
| I • HISS   |H
I
I .■.-..,.    •   ,   „,,
' '
'
I.' Htlilil*l.:i
-
 \BB.TBuNii  I.k-iiis  i ..ii
t<.il. 1.11.1. .1 ll.l.TII i -il M til    *
a  . a I Sin I  1 I, Hit  1,11,,11*11 I  —
tl-.  nm. • I, 1*1-SI II. .s   ■
(
A
I I   I   I..SS.
I-'
. I  il"l,l.l-..S  IHI!I1|.|I.I|.
-
,;  1-mK.MiBliill  s..|,
M  II  m •  ' • • ' ■'  ' |.a **a
I
I li '111.1:1:1  lit  riilMTl  nl
• i.
II
1
d )
I
T.
w.
l.BIS -              |,   ~,
ii
III. ,lf... »•
tcui.
to
H  t * II Ir
ui «rrr
1
II to
11
•
It . Iir.l - At l.l.l*.
__•___._________
_—
iv ^
-  -, ,  ii
■
•i. ii..
• ul tb*
■ '■
.
■
■
■  .
•*. ...    I* *   -iiih-miy
'
s"
' >.*ii|* la
i  •
■
I  .  ■
i
■
If
nas nl b»ib
■
'  i*t*na  Thi* two*
■
■
I i ■
■
■
I •  t   -
■ -i»«
mu ivTai***.*MM*,t»»*»ib*
mt satti--
■  ■  ■
t» n-.w
i ■   I' ■  j--., *
■
.
hii*'*. ■,*  tmi - **''
(*tOs* IV mil  snauwbiaaw.nl of  IV
*»bbh ptwml**-* iVifatrKdottfasn
I IbUMI'
I
•   i4ia)aab*4|  *a4
,. ■
IV OrOt**t »d
■ ImfitU
.   io *
I    nt.  aodu iv
,*• m. t*r>*t*u«nd*d
■  ■
A   nw«lrtbn-ol   s^alpauai.
abbb  *t|***i*  In  i«k*   .*-*ad*i-
"*-*  m  pan
of  IVii  «wali**l  nt  *mi4t*rmmt
i ■  . *.   ia  -".-
aaw*t4*-l ibl*iaVfv*ri uf to* issmtano la*
...(.»  i.*4|si* «*4klntm** l»,'-*pr*4
lanll) in nmnor "*fa*l*»!ll|l datwad* * it.
* I  liian  ireffll'
■ t Bikaiati w
l  * ' faaaa** ia tb*  *
3*t abai  ....  *. •-.,  i-
i*ad«*a.ll |n il
ia** b< 'I- mt*t* tmi -'
a*** and rtateaa.'
Kaa   ' Hi l.iatdltiy
i ■
•a***!
i   - <o*odla«
a   .MM.
ttfmm 00  -B-aatn-absl *fMilai  110**!
Mbfllflii.fa A't *nh *lmilat
.
uaa in aVabl Ihal IV
-
•  rtasa aad llwOoaora*
.*i*  ..1  aw**a|t**d  Isirtt imw
dt]  |i**«**4 r<*t*ard *tifa s
-gt lV*aily ll*  |
rtwnllnl*.  altl  ItOOtly
ii,,  t-*i (alanob ni  ***ii
l»IWSllr*"   li.*- i..n*rr-» .  - 'tr  I
■ matt* In lb*** w«»|h*. i* Hi*!**
- Mi
* ■■"■ plTttMtdt ftlwi
ay  iV Ho****! d**latalloa
mid*. '*»* -ii'iwt*ni 'd H*
inis-nti' maalaiag *#ii
snltnrallandfd tba l*B*Jt1ueu fur afloat
» ir..i**d ni ponaKUag s-,i
'- tuna*-! baagbl ami
- * ■
,.. t .
\m*- mulawl of aVfeeta
I tliilaay  AM atrtt Am
t . •! a!*i  will  M MUlI
t.ar.l-i... *>,4»- iniiarflaiil.lV
Itemtl m jnwhd
Hi
l
1 -   " ind farm li'- ■
It |1 !l..|.  a*n
lait.it  foorai
■
■ * ind iradt i*
a* tut**'-*  Tbenwvti
la.. •. *  !. ".I,'.    . .t .- '■   |0M   .
...». t.
■
■
1 ■ '
lltfril  * i
-
. i i- ■«,    l'  ■  in*
■   k>
■
|
■
fnundk".!
'
\    i  | ■-
•4*1101 i ||
Ml" i
It aw that i
■
*
■laa-awl
sbitr lb*y
a •
ot «i-i.: Itadt
p*«l '.%
■
«mm*!»*.
ally ond*t*add and drti* - -
aad lit*b tabot. Th* llrm*b -
atsr, Is al i *
■*H'l,l'*1'.*r,.  ai i
mihfi tbot I
mad*  *v,ll-*l a slab let
i*m nr a nad) nfofi
ah*o lab M
.i,ni.|  U«di and Kliiaitiaham mur*>
ibsn  kirMO
CWaalatala rwatlnaa be bi  a
*>*ll la(nrm*d AanifS', akariran u
tbe uat* tba t moth
nttV  immiatalkm  I, -
I Mi  BtWAO w
Nn tbi faaaras liiH * aflu »
•lit.  Ita Mate that lla
immittaiana'd ivia*t ihiv*- an
!**.. ||.   tl,,    la.
* -*l. •in<*'iV I* ■
IV land ht KtifiMi mil
Im tl* .|iai 111.  BNOn  Mr   N
dst la |bv»mi*ri laat V walcbed tbe
*  Varl
-   airfl *at**it0 ll,*n. -aw.
a.t,,).. aa.t   tt,. hyewa day* wiifa
* IV n  •
Ii 'ii.tm rami ih>
• t  da aad a *-«*»a». aodioofk
■ * )n**u i*at hark *('U
- i.i duaanlbu  p i
'• ,i.f tyraaah i
goloataotboaslwool) bot «ii*it  *<»*■
*etd*ntti r*T*ut,d i*< *iai   u.  t.«.i  iba
I p«k ih*- r*r  ll i
* . Voti H -
(tt-r.,-^ t iiumii'-d him. U,t n *lni«*d
tbat**woan f»iMt,a * uaob imiah*-i
■ aii.wd -*i <*t.no t« i *■ m ii ir tin,, ara
" a»d tVyar iw-fi.|. Mt Niraar***
with thM**1rbll.r view* nt Mt i ||*>1
1,-ia.. lodotbOfl a-■! 1l,i'i> l«i-iMrtilly
arunittt u|i in ib* *lai** a naaunoi uf
In1*'tl*a*ni n|*lnk*ii iu tasuf ul rt< Mint
•hub* r-laaw-a uf ttnd' *listi|*  eulftaoU,
wh-.t'i* *iii*r ihi i*.it uf Ka* Tort.
m*h liy wr*ak ■wiibmii 1*1 or bin-i
Wbaanfii Ik -
tin  li
iiiktt, *,nlbnriif*-* t***i a eonaol ••( bod
ami|iii'"o ibooM be dit'ti.-d biCboada.
*'--■  iitl.H'ieh *<«•» sattlrn in  wal*
lliuttMod* a) a tim-f.".*oih'*tnt.
,-i noeeananond'
waataii
COAL
Ridlnd tor NEW WELLINGTON COAL.
ORAYINC  A SPECIALTY.
Ofllrn ti,.|it-siti I'nnntiinn Pm-ifti- Knviytntion Oo. a Wharf.   Tolopliooi
r*n'i  , ortir*. m> Itoaitloneo TU
Purchase, Sell
Lease Property.
COLLECT RENTS.
Mill.    It..1.-  1.1.   Mt-llla- '•!'  '   •*'"■  H-.ll-V.lt
I lliiaiiii'M, Ili'Uilim loRmU Kalaliv
AB*iiia i«r laiitiiiiti Aanfaaea Uortoailooa
I  ' i  y>i, liMiil.il i.l tmiiaiiii till.ait
I....I lam, I Uutwal Lit-  U,„a.,...
: luiiifin  rm.i.it. laaunuos lifkiw Idnllad
; iMatiiii.
; uPPHKri  iiii.iii't ni,-*k  Naj Wuuala
ainr.ii titiii<tnitii'i.i •uii-i VtMana
6ILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
Hale Stablos.
IHa. ',.' ml :  I. tu.iti,   I'Mm.
WOOD AN C0A1
1 t- ".I .' ibi ki .'■■-  i it Uathon I
M   | ii    I • --> | s-i,, i
* tlil Mill I If,,  WM  nr*r l|f isii-h
rwepbaoe Va  Id
New Westminster Biewerv.
li I..t.i u.i,..i  i,...,i btl
l.t-ti |'.' in llii-i.'ii.li 4itrln.k. ,,,,„|,
ll al"l  I- luittilik*  ..ill a lil.t ala-aa
i,ii.hll kt( l.tr    Kan,ill,. au|'|'l>tsl
AH iinli-i. Mt at UeD ud'- • •tun
..it Kraal su.., a t.i ba*  | |>i at
i.t.iim.  Hi.*.,rr It*. B.M ■
tm.  i.i.|.i ';:.
JUIKSOI. itKiiiiii    ,,.'.  --
heretofore owned ind,
nl liy Mr, KtmiKi |(
.nr now prepurcd in .
kinds ol
, MILL. STEAMBOAT it ,
NERY MACHINERY
Satisfaction Kiumuitertd
J AS. |.',\||,
lOOKHEK
HIRD
mm THETiftt
DOH Sni  i k,, i
11*1 II llll I
i i.e.. iii uiKHn i„,
lll-ll:. Sni; IT, |i,
111*. Milt i-iu.tit'tasii. i
iTiii'i-iinii eii I,.
iii ll usiall
CLOTdHDjf,
win em. mitw
ni tin i.i i •-
uv nu. iiii-1 -mi,
mis  i mi,
l.lllll.l. .|ta K |,| ,,
llllllt.. I li ,,, „
lllll I-AUIIIS. ,,
SHI I All. In .,, ..
Mli.l VAItlKll IIMI
IS AS|..||  II,,  ..
i.in TitiLTL.  mnrl
l.t'AltlSHI
_
lRDThel
hull Hid. ton
TB
ta. La*,
AlbS
l.aat Wl«
I. u.lltll
tha y.tr
in IbuM
.Til, >l
<l>rlB|tli
l*H-t»  tt
,'i-rr llm
Mlal
a|a.'lal
ttualliit-i
..Iba, .
Hit. tin!
|aat|ilti
lltt'lll. '
|Mk|ia lit
. «rm
Irluiul.
•rdukiki
•IU I*
tear,
il nl.lii
a. Iw.li
IS.I.
tltu.'. i
In aim
a wlm
lli*. a
till, la
aim |i
I Ini*.
.llliiii
1-raMii
tiim-h
.11 tW
III*.
Aim
llirlr
alalia.
.bat
....ti.
taa!
ta.ll
t'u
tt i-i
1.. .It
i a*
"*
.till
|.r<
i.tl!
|tlli.
Ih*,
. Ml
and
•til
Ir.-.
1**1
WRIGHT BROS.
1 Mill-Ill ll  1 *■
Si*  Mill  1.
Canned Good* F'esh EgRi
FrulU Pi  !,i
Clpra Tobatcoi
try Pro.1
,
11.1' I I tt
IHE MAN YOU KNOW!
IHI PRACTICAL
BRUNETTE SAWMILL C:
'Li-nil*'   M W WI SI MINS11 R in
MANUFACTURERS OF l,v,,i,li«.r. Shitigltsi, Lath. Bill Stuff and Im* T:->
to 100 foot.   ALSO  Flooring, Citiliiit;. Huntii', Sidiii,,', Mouldings. Puts.
Scroll and Tuniml Work, Bosb, lliKir... Window aud Door Frauit's.
Ilousi, Tiuisli nf all Kiiids.	
Er__oc-axmto "X~cxl= O-'aararatood m
II li I I'MII It  AM. slllSi.lt.
INI. llii II I'liM .    HI  Ittll  Si. Ml
FOR PURE CEYLON TEAS
McPlioo Bros..
f,lii|iwiiiilil; .. lli'iiiliiiiiili'in
BOATS FOR HIRE
Beynnil Rnyal Cit< Planing Mills
N'-w Wctlmin.lcr
ityit
JUST RECEIVED
i *   	
■ \ irtmeni il
Ladies ti* ni. .iml t lul-
■in n.
Herman Pelt, SLIPPERS
Alstiiln- lmv-.il and Ih.i
t-.I si. .k nt the i in
ni  l.nil*   Gents  .uul
■  Idren's Gum lli.iis. in
•ill Etriil. ■
WM. JOHNSTON.
W. H. VIANEN
WHOLESALE
FISH and GAME DEALER
riatl 8ir**s. ,1r* VariBtltMai.
Uul** i ttt■■ Inr lui at.il I'm III 1-.
tSmacrdaar. lai ia.
11 S.. A
Shinpinti Facilities by River, Oceon or Rail Unsurpassed.
T. J. TRAPP,
General Hardwre,
+ -a. t*.
*«a
•f att.vr.wAHE +
•a
NEW WESTMINSTE
ROYAL CITY PLANING MILLS C(
i limn*
Rlt-hiiiil. Itraot Not* Wastmlnator
■'. iiiiiiiirimns nml Dealeit in Hough and Dressed Lumber, yino-ales. b
liiiili'i and Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Troys, nnd all kinds ol Wood Furnif
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Ri
Baltislers, Brackets, nevvuls. All kinds of Plain and Fancy Turned»
Herring's Opera House
r».-t' »*.•* if I lf.rt.aa
JANUARY ir.Rii.llll
BOOTS and SHOES
EASTERN PRICE8
ROUSSEAU & CO.
**iilluti*i  i l» II fci.-o s«s> .i'i,...!!
t>td|tl.a*a 1.4 "Or ftinnlll <*1)
II. W. TERN AN.
KalllttiMobaak' *ta*fltt*al*|«tahlN||loll
I   *  !
;:-:|":' '
\U*tU* a Ufa- Mn-Vf HukhsH |W1.
t *•.■..'*,*• ll-'K'tUi-l ISai
i   . . I, I' I*
i  .»- . i ..-.-
tl.*...i|rirr-..|;Mt„!i
I l ••'..!!■  larut-srltra  aixl  Irf  C*l III UK*-!
i ' • .i »t in loaa.
MOlVsl.%1 A III
STEEN & WOODS'
iisihiies nn nitote
Mm thn E. Slis-n.
Prof. Chna. N. Htotm.
i  ianotaaii ifnaj
Edna.
|| .,  ftlrl.tit
I i»t..» al.-. »all-* In  i« n
.|M«*   \ i." alio**aii   - ,-■ *' -
-.  ,   ' I..   ;.   '
i *-„,iW». .ml i. |.i
l.i -all , rlm-a *U
■t tn'tt il. * i*tt- Ihao* i* < l
* I...I
Will B. W.....I.
h,« M« w ll i i
li "
ait'lirli.-
ir"! iiltatbaafli nlwiarnioii	
n:-'.i
Monuments anil Gravestones
Coming anil Lottarlnft
n Spoeiolt**.
7l8CotntnbiaRt. NKW WESTMINRTKR
F.STIRSKY  !
OSn i'id■ lloMfli
Marble CLOCKS
t.nisi mul Nlhrr Mmi-lira
In liimtlnii <*■*■  arirl r.|tfn laif.  .IrOrtr)
In ' i>i--t.itiaaii.1 lloIHa) Ooodijeaerillf.
I'lm.l *.*,irl'i."tt in Un- rilv   H«,maoit*r
laetroolhai  Woe li.tii. r-lumtHa BUoel
Wrst. WM I
■   *,.*.
laretla last llHltafOoa ai». Iwa<lootl
partsaf Um i* -*• t  ■•-  .
u-fleaa
a «• '"M^d«
■ ■
QARESHE. GREEN 4 CO.
BANKERS
i.ilitilt.rl *i ET.ittBI.  II I
Ikkinal. arrlia, I* aaa. .Im Bad ll, •
rama*. .BIMaA ,a-l aa lla aaa . a l.aa
4ivm\.
tlaMhi.) f..l-Braar, aarrtaam a
Malaat a..tE*t a*ra
1  at. *)* tMrm.1* Tnaalnsk. *ab
•Vtaaat Saa Tat *k.d I .tavu.
Batbaatta. t*.^... .i^uha i. j, aara
.4 Ka,a|a. Ka,t.atl. h.lua.a, **r*laa*t-
Irn.r.nf .,.,,„ k*kka*.taBil4-|4,a.|al.,tta
B it* t Bll"lat.ia. I aaaAAaa. b*,a,»
m ■ .ts bob wmt »a»ooa Oo
I.a.
Ni>w Vancouver
COAL
aiDln*,& Land Co. Ud. tot Raaalmo.)
New Weumton Goal.
1HF. USSR SHKHI I'
Hablint C».l'-i.- •
si *rt. Biwt. ».-i-r
I "t lard
Itatad BMaBa I u*a-> t«.*.*-*, **l
.
•    i *-'*''H
l.n l.iai.1  s  a
Canadian Pacific liar.:-
Compjnj. ! I ■ hK
TIM tabu; % tt
tttkm**mt*i M U '•
Tin- hardrota rlaoaori sml m,ni
Minmtoiiil I WI mlli-r-rl on
the l'i< lib < oast
$8.00 PER TON
(Miirn.i it,, t. .... aartafrit]
ai-i.ii to oot anat
%f. W. CREIGHTON.
is I ifl llr** WOAftl
,.' i -'ii'.-ii. a,,. „ f,., a|| (|nalltla** nf **.*■!
■  - •• matiitrat-ltstaii ia.l tli
'  - .   |* I.
• a  .ait
s. f Ii"-1 s •» VAN- ■
Vlntalii.Hy"km% am
•   ia. VJl*10ftM.O
MM4».aiii t*t
that Tk Na mala
Nto otft-iw rt • i
l-tat* VH I'M!  i* WV_t***»*
,,..,,, 1 .!,..-■  Sd,-  in-
-
tUmttmm I a V •  W•*BU*a*ss-»»»t__]
■  1  .   ■ -    , .    ,
Uf 11 »  \(ll
,   aifrtiknk
j  Ini MUNK*«IIV|1| \M
1 RAVI M .** ttis|t'
.   na M.a»tU| at 11 J
,   Safaarli* ai ■ ■■--  .
I rtfcftJ liPtM r\\m\ tmtmt***
SSI*IS *■  >'
•  ■"■ I.,. Hn \ti-i**_J
' mkatk aM mat IsMM* ***** i***
- 't"_j ai j mkia
h,rmtaa»•"
M****,*^* tt thn tt* km
Ua| ittMrwataiK ,.a|i mmmt'*Z,
Oa.lt It*.«th   II MrtW*T*M #**_;
«   _£_ lattniitiolhr*A"i*ll**M^
OistMls lUiMh.
Miliar *owso*Wn
ttammtn  MAfliK ***** V*_*I
an.1 Saoxl (.au-abio •J_fce,,| m
f  oftVi
n ii inn •
Hlwifiwt M*Ifil.« *>»*«-* rmtn l*^L
Nt^.'tMi Srm Wmmmm9^
k-t IV.i*. Inki .-.I air |.*i*
IhaCanp—n rrmtm trntp^^
1'.* lima (al*V al ant !*■*• ****-
Mr-imr-r* if-ai** lo Mamlattl !'■»_._4
0 ICIIIIIH*. '«"*»•
aoaHiai, TIIF. MOIININll  U,IHU.R. NEW  WESTMINSTER  BMTIBH  COU'MMA.  KHUUY MOHNINO  .IANVAUT
until iho
full)  OS*
.nn.iiii rlt-aranee
t bill nt"  ■"
tlti.iitlli I'ol I«*»
THI IPttNliHH WOULD.
ThiLsSdlsta Wsaki. a.niml-Ui. Allium
AMBlTrailaatiiBii
As a loaoral r« ■ '   ■■   '  "-' ''■'
tisit w*ek haibet- ■■ . ■   - i"», ■"
Is usually tht* ci*.  .1 ■'   (.mi- ..I
tba rear, ead'tarin* " * «"i.*
or lhi-.rvlbm.ls ll m" i  ■ * •
what stalbmai, *
s|irlo|tluie, when
|.HH-t« lo tbt a ro <
t'Vfr Hun bit may i
Moal ol llin im *
s|mh'U1 liiiliii-atiit'ii'
tiusluos-M'a, aii't lit,
sab's, »Inu tbi* win'
tlm uhlnr ol tin- ii
|h-*i(iIii takn aii) .
I lit* in, in.l.'.al.y lln
|utita lo |t*l a leim
a gi-ni-rel  rots'.
frit'iula ant nudn i -
artluiiiiatluilf»tit
ally i^rturwral at i
year, and raaoy
iinisbis.1, aatt Iim
a. lir-lng ust-iaati
1-oUUiee are, aim
item, WI mt um, *
lit atoro iititll Iho ii.
a wiiiili* tbi'jf sin ii'-
ilifj smki-in lb**
Hits Imibiwo,  Ha.*'
to tin i,.in-bs****l it.-
Unto, at Irano »l» i
all In mill llin*/ SI-
-ir-aannt market i
mui'h hint- than '
all on a* iouiii ui
lbr» llmllt  nia..
All thi* (arrears b
iltitlr i-.iai.*— 'I i
altbniigli oliunilaii'
wbat will twnrav.
msitil*. Thar bat
lo s*|I al a gmid I't
(aatlr trfuarwt all
t'll.'l .,( Ill kl.nl
.1,11
ll-,
tit r
rh iti-i
ttiili-iil
Inn-til-
 tin
. i.i ..i
niii iim
1  11
Ill III,
1 (
-.till
till 11
1-  .all. ad
lla Hi  IL
II. |,i,III.
.Hi t
|llt|l I
,i Hut i
|t,|      Mil       '
III
'llll
TT.
1.1
ll.i
i. .i In-.
.,1,1 n,
i, II .Im
rlllai it
rltn
IIM 1,1
11.1,1
lllll 1,
1 lllll
iktira
it  .1 i
llm iillii.
Vi.il.iiil
1  l.llllll-
-lit..
, '
!'..'"'"
lb. i-i---
... til till'
grttl
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INOOBl'OllATKD  BV  BOYAI.  OHABTBB  IBB*
Nnjleh railway ilriko  Al llreouoek t'»
'in .1 * iim iii' l lie M.H-k». Iluil
ii imi in.li thil ii.. Hi.i iniii due ri iiu
'    tad twin!  ..'Iiiiii"'! ilowll  an'l
-mi'llit  lll.'V-
- -   -   £600,000
rlltlll  foil i.i." Ill IttOBitAtgJ
- -   -   £200,000
(3,000.000
(1,000,000
I .llllll'
llll.il
nil
.11. I -
,1 iirrarlll, aWl 11
l.t .In a. tail bran
Hid .nd a*. II
It url Ika raab
|t,i„,  a...l. a'
.till maalaa t,
,A,ninl. Tbr a.
lar IT BttbAia ■•■
Blltral Iblaaa.
lb*, at* iiitkb-r ii
. am li «fi-alrr -i
and Vati-satta, ■
ail,. Ilownssr.
rrraallr  •*»** •
„,| ltd .aal ■!
d*r aat* "I lb"
Rral ralalrl.
Ita and i-rrtain
aara ndwi •■
Tiara la aa dun'
■ 11*1   Ibr   s
la tall main
rlir lamta-rlr
It trail »t lar '
iwl .tibia a ■
a.i,da Iur ba*
•aiuii b* mi
tkm tn Itratali-
.., tin a.alk-1 '
•tat*, aad aa tb.
litAB»iat,,|r-
iwb at all <
atbar rartoar.
.,t,.aad .lar.
Karat, bat.
Tba bat
.lahtd ."it •"
Itul Iba oaalt
.iprU-al I. I*
,,,,.. .ml
, ul ii, t.t'l 'II''
l,.latum an- mn
dull .it* > lb«
,  .tlroatll
,.„,,,I III llll.
I.It I
,,.!.. ..lul  allli*
,„ .. ...un lit   A.
,....! aiul"
,1  |,|..lt...   I-i  '
atari al lb. l'i"!-'
niii  ami
at  tit*
...  Bill  '
, l.i,, ibal lltal
,  ,.,  lln...  ..Uf
,  iltli.E  II ml'
., *!„.il "t
„ I.. .i.l'I'H Hi* •>"
I...I •i.i.l.l',	
..  .1. nl
,, tl.tti.tttl
...ti.li.....i.iriiI*nil.
itndiMii n.i mt* a'
I,  ,, |...l  al-tl  kill.
•  ' '
,  ..I*.  ..I
.  kjoB lltal
' ll.lrllat
il,* ll.atlat.
Ibta ,"'»i
• ,.. t. bai
,.  upUkktlllklB  asii'tid
..11   t- i
.
. . ..lllll,
I
 it t auulb
.... a..   "
,,.,.,   EE..lwit..'*l
„,,.,.,.-l
,. ,.t latm.
, iba **■
■
I  ...ual add!
I,. I. |,i.l
r,at*
,.'.  a.k.1.  -
On, Tiirmtil Oil.
i ni imn -  itliii.  .1....in i r.  Sain
l l  ill- *U t I  nil  tlt'lll  Hn-  Ill
ii. *.< iimi nl iln tin lltl- iii.tiiitni ami
HANK HAS DECIDED TO OPEN
I  '
lniiii,|itiw Iln iiinn.ii.il, i mil be .Iml nl!
Tbera i - ral buttling dur
laa Hi" oatlra da) b) i llUeni prorld*
rtuiu it.*'„' - tod i*1!
trinl.i mull i|.i... wagons, drays iitd
I ' 'I.r., ..ll,|,.l.l  lit
r<*In.inn in tti.iiii,in,Ml.ii. .,),.;,< .nil* m.i
tt.ii.nll.* atful* i.  I 1   ,  i i.- ti
nun- natural «a» i* In mo m at**»ii ijMo
building!  Bw l> |'l Imi  lu  ll
i  al  «>ilk  .Iim-  tail oilbl iii
ir blag out tbe natural gas Ruureeind
i.i.-i»titiii ii.t the «it-mitr nl tm   i•■•
i*i,. *i. in tl i ii. iln lonlihl li •-' Helii
... irti iiin-* i" |il
Sir J. Tboniiisoii's Moliou.
ni i Voajt. Jsti'iari i   i  ii
Waihlnitoo *i •
.iii in,.i
il.M Wllldlsi ullaall ol tin It* Imi.«
■ i..it broutfat in ihi mn" "i Wi
John    'Hi"Ui|.. ui   ti*   hit nil tli||    a
■- I  l-iiiiilait  t.l
it..' l'i,n.,i Ma-., with * fofrlao natton
Tba  *\it"M,' *  ral  m
the in-ii! i- ii i ,'i i. on Ihi irooad
ibat a* itif tjinvii has i-i ii llthntlai nn
' itroot Itrluln
i t.n.,1 Ktalos:
.. t.t ..i ii,. r..i.ral '"inri,tn,nt,
the tu«-t* .-.I-, i ■ moot I*  i« naliled t.i
■ imi,.i,i "J iiii  I btlad
■.l.i. * * iiii.tr H tn 01*1*. at 1- tt.i*  an-itli. i
tli (.aitim-i.! .-l'i
in a "'tn;.i*",t at,*li.B " >«  "t  lha  *iii,,
lit. r
A Orsat Mao* Ol
i mi. i.i a  it •
-,. a. ..I J|. k  |hti,|.M>'.
dalaai loJaha I. Kollh i
tfaealawel bnoebedool blamdl
t». -..(... i  did  1 tt'
akooaed
l
. spots
m li h ..-.. ol it.-', thb r.ilia1
. ia*t he i..-,t.tt*i im  it tn*.
■
A.   1
.
It..) ll -
i-**ri *itrb  "ilo'll 0"
Capital Paid up
Reserve Fund  *
I'lIK  ..n.>n  ...... .^—________ 	
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection with their general Banking Uuslness, and are now prcpiired lo receive Deposits
ni One linlliir upwards, upon which iiiit-n-.i will be allowed ai current rates, Present rate,
F.nif per Contain pur Annum.
Deposits received for Fixed Periods, ind Interest allowed on terms which may be ascertain*
• il mt application,
E. A. WYLD.
Ni« Westminster, Old January, is,,i Acting Manager.
FRUITS
a.s.1 i nsm ii.isiM.
CITY BAKERY
BH tjolutybia Ol.
NOTICE
In tin' niatt.i ul Uf lltttl of William llfil
Iipwii, lattinf New Wfitu.i'ittit, iln.
r\t\ la-i.'-ii. iii.tiitii,lit.ii.r above nunsd da
ifuini .1.,,| ,.ii -*-iuiiit hailng lU.im iguas) ilw
i|r,riu.1 Stfl |ii|iir»lnl U  \t)  IDrtl
lame in i Im B Um*. wh isiciitiU  Nn
tlt-tllllllllilll. till HI larlulf  llH-  Itld   I iti,",
mt
ARMIIti.M,,  I < klll.ls ftOM
IPlS-M SatlitHiMt tin tl,i* I tfiiiiiis
OREGON RAILWAY
AND
NAVIGATION CO.
Columbia  Kivt-t  Rouif.
-ti .iiu..
0 jiii|tl«n  nml  North  lui-lh
iia-i ta-ttain rAOOMA kHU VICTORIA
li.* i.i.i„ini.a .i.i.- (hi i'i. " I- ft N
QtADHtfS aii-aiiifi* OtU OJ n. ,il. until Iur
ii.t i in,' ti.
TAOOMA VI0T0R1A  ROUT*
tnilly Kaio|.t *. .lullj.
llartageejored lbs m
ttnaiilUkirl-   -
.. - ■
Ink**-. ,
Fir.* HI'1
"■*.."!: ".'I ai  |.i"m **l '   '"'  "-
„,*  fun  toaaonoWo  ™*\'i-
F. CRAKE,
IlliUOl ! Ul i BiSUrA-fllHSB : BIBB,
lmn I*'"'"
Arriva ai*wl If
Ut« -*•"■'
ArrlTsNrt I"-"-'■'
Idmt-tlin tti-Bit-it'l
Airtta Vlflorls
n-.it Kswl'i Kwii'Ul
Itttais Vii-Uiru
ArTiifl-nn lii-btit-t'il
|djbi»*il*omii*"-""l
XrrtnKAb
a-Wl, -• E'-.i
Urlva   —
T4roiiia
usJa.li
lUaja
■
imi. in
. i i-1
* ll'a Hi
■I I   ...
Ill ,11 I I.,
I '
j IU |. Ill
I II 1*0'
of a ".triki'1 in iliniinrtlt mi.l niitnii, nn-i
Hit-rrii NhvihVi mil t'lilnn U'unii tot'llinb
upward,
.I,.Im I'liWt-r-., ii Inili'li.'i-, ,,\vii,-il at tlm
tun.' of which I i-i-'tiit ii «ii,uH ihop nt tlm
OOnUB "I* Hin'-"'lit'"liiii«lV,ui Nii-iiivi*-
mt, mul b" utaihow I.,.iinii' iniiiiini
with tlm 1,1. .* tlmt tlmrn waa iiinrn tiiuitn)'
t.. tn* iiiinl" ni stttt'k -i.T'iilntii'ii ili.tn lit
I hn lntti-lii*r Inisliii'-iN. Aottng UKH) tills
Itl.-ii r.nv-'m, by UWtgttglni bin lmslne*i
ami tuiii'i'ivin > what ui.iii.'V tm i.iulil.
ioiamA ti'«i'ilii'r ii (ow Ihottiud ilollftw.
wliloh be oipogtUd lo tb" office nl n I'liin
atrtH't brokange iirm,
11" iv.i-ii t imrttt'iilitr, he otsl'l.uo to what
Btii-k li" nlnnil'l liny, uml llunlly at-ttlitd
till m.i r*t N'.i ,i'l.a ai Ih'Idk <i K"'"l lmr-
■baa.'. Ifiiviiin in*! i in -u.i in wit llln-. llr..';
r-i- In buy Ilk) aliurt'H fur bl* lOOOtUth
Thi* waa iimi**, mul Powen era* duly
I'f.'.litvil witii tlm stink, (ni wliii-li li.nl
tati'ii jbiiM tj.i it iharo.
M* .tntvtiil.- tba rumum ntnm |.ninii'
in from Vtrttinla tHly alamt tlm gnal
^^^^^ north «ud atrtlit-. ainl Hi.'rr* KothlU ba
Tka ii.tar DlaVeaaas  ftataaaa  to.i  gaoiofairly Jimml.irwaM.imiil it was
ll.A.i  ami  Ika  Ilia  » t-""UI». imi'tiil ut (173.  Till* Wotlbl llrlVw antla
Tn Ksin I'im'a ikliy limnl by tusaua of  tUl any ordinary noa, l»U lot nt Pow*
alligat.ira tnuat lat at all tlms-e a fairly  »*"-  liwtaailor».-*lliiwlio(i|raiihli*rslo
moaiiooi method ol ulelann, mid m*x boj noraatook.
iim oolorod bib "f necUa don maiiaga  u ibt» rxratai «>f the oaai two weea
t„ i.i. k uji uisny an bt-ttml pgh_f liy BUrns NVvada hid reached fftM la-r
nini t iln* Aiimrtrao saurtaii,  Tlio -dusr". etui Powon, With *« sliaroe lo
ia\i.l.riiiiat ttmla, i.-i, tti llm alllgal>v !>'» Offtdlfti *'h« m dnbl tu bis hrulmr*
bla i.ii)t.ntiuillyi and though » 1*0 fool '•,-"l» |t».w»i  II" ""iM liavi* mwltaiol
nat.,r iittirnaiit-fifrydtwirablo, wau el UiUHul oidoar |imflt "f ..v**r Aiti,*
wl.mi ainlTM. llttla 'gaiora jiMjarrly yr*^ IM)  Hi* brohip blQed Ua t" snll, bitt
nan-l and woonled ar*» to g**-I d**ouuid. P«>vrt.|a waa ..Mnr.it.,  lln was aftor a
-- ..- t.ttntmt. In* r-iii'l. and aa long aa Ids mar
OEATH'3 ftNak CONQUEIT.
Tha sia M "I NT -'ini' ati ,tt,•
A,t.iiJ..i.- Baiutosuts-lbtafll
Tbr**-* ll It" l r "is"1'1'"'"-
lh-alli U).l.l*l''l'liSIKl'* >1""'*1
Utanlfranlii'""1
Mi,.n,iii.i'i."i.'*".
Attit lu ih* ,ln*l l* •.I'"1 l"*''-*-  .  _..
W„l.thM^r..'.*W» Hi**
.___ -uii laooi* n-y ttmtk* kto.
T^V-^trtmh^'Uab^XtimtVa
llitay taiiiai lH,t i auntliM aUU-
Karlr .* Isl*
Ttia|»ln.ii.l.i(aln,
Aa4aa_tl?Hii»lksOiaia_^w_«i
a ni'ii i pllieaollwi »iip»d-*o
Tli* aaiUinl* **mmt «» »""r -"V" V_,
■Vl*i. '---s ih. -tun. BT-wt isalritssr »t--*»i
1't.J, .t.-Ul • [**0|'l* -""■• ,WW|   .
Ail 1 ■at. Ii'.'-'l ■'' '"*
T-iiaa'-dl t-anl.
Oali'li»aSt-tk.iia.if llsjiol
- ""**"" "jaasa*.
A BUSINESS IN ai.UOkTOBS-
Columbia St
Three Doors We*
'»; rtiiaan:. rr«a.
'
a ItrOal***'
'
n..
Auitvtadt
i|aatli'. arr
AlblrUrllab'
IM t*rt** '
.1*1, ll •*•
IB* • Vb-UaHa'
lavtlirAaaa
lu art. Bl tab
rltb,  Tbr>.
Uaa at Atan
TO CONTRACTORS
main* •
.., ....
a A taa
■
•I-i -.i'i;.-.. mi
I an
I I  I I. ITll.H t I-
I., .a. tt.a .- -
. t..... i . i i
■
"K.ia,l..l.l  I** "IS 1"*
Riddell tk
Johnston
SHIPSMITH-i
Have iimi in operation the
unit
an in ninai.it
 kt.ikt.,1,1 it i .11,1.1. im,
ta.taat lli-att I'urK.n.*
al all hud..
CclcBblt Simi,: : Its WatBliaw,
OTEL - DOUGLAS!
. <taiil
Ntu Wbstminstrk
t"*rWl*. ,«.li,it.r.rttl Hirh at.-l Uw W...I
lltlg |*at'l.i  ajrOriall)  lllll t
■ "t. , m\at beao  $
eoMModaln-« 1*4 tasaa-ljr put  •
laiina
 I.J.TOI.WIIal'ts.'.-r
OCCIDEKUL HOTIi I RESTAURU1
nn -
. ....uiil.lu .1..  .  t1k.liitlit.it r
  il From P, 0,
Xmas presents at bottom prices. Simpson. Hall, Milh-r •$
i ii , Wallinaford, Conn., celebrated I'laierl Ware, quadruple
plating, loot itr.i prlae over .,11 compeiltors u Toronto Kxhibi-
liiui. iSi,it. Gold,uul Silvrr Watches, Dlamondi and Gem
Rings, Jewelry, Clocks, Spectacles etc A Urn.- stuck of New
Artistl. i .1 mis in Plated Wan .,"'1 Jewel*) will arrive early in
lecember.  Call .m<l see prices, no madid- to show •*.m..u
ri.k.t.... kal* luall kaktlilaia Tallat *Ut*i
niti..."ii''..m.i ut".- «ad a»
,.. .ii, Hunt I".*
Tltl.iOata
, Wta • "Bail Baa Wal.**'
.,—'"<" ''■rv';"'r.i,'Ai-w"i«r..
NORTHERN PACIFIC
HAILWAY
H
Tltlalla* !-" '"'I-
Unifkl rtm CASH
nd il, tUatetiat.
thai tbttik»kil *u,li''
iuIomII
it ih a rutt»' <Jc» »r
GROCERIES
a^J  .#_..«  Eriaira
And Xmaa Fruits
A SPLENDID STOCK : ^OW PRICES
m •***. "V''^BN___a_aoo—aooeMwonHHanHee_eBH_______l_o_a_B_fti <■_o
Reid & Currie,
-a.-a « a I
NOUCt
A
•
*•£*.•-*/*<. 0*1 U»
AO-wf f'
S
a *
TENDERS
•im M'i.ii-nii i ti.i;|j«i:iv|;|i itv
a..jt.
liasotl ItillaaH l-arOw. aj.4 lha (Ur *i.*a..t
otlhihf, km** bnaaata ol Wit**** lakraor*ai*4
-fiSua
|Uir-*|*i 4a), 11 »t*.1 ui'*aoU  laaaol at**l
W.t|itAd* t«t *«-k |..au.|'<ti*.enl •viatoUttg lo
aan* *i m out n*. i-u un siE.ni
■mad in ir***.!**** .iii*.
I'lllt. || -tlllM t|in.a**x
I
Ttt*-ilalaxear Hat- Tk*.ilit*>ri roma. Nad
lata  taatlialM, tai-a***! ral*** t-> kl.*an
• a.1 ,a t- ,.,...*    i
t>fwtii|,< .1 lutala ihiustat.-nH th*
Throogb Pullman Oraottic Koota Sloan
io Cut. |
HiOP-nalkNta ma W srratnl  * a.It*„.r   |*n
irt.ii ».. 1 4.1 nm out*,.' a mi»Uk# htn
It* a*\tm lo Uka ih
i Northern Pacific R iim„il
A*S>4 •«—alhall tMtariwk-H a*«..t.i-»i' l. In.,  h
Kal ur Viaa**ai«li* iu now .i-«**a
aad-*ws*t*t*'t<*lai*'•.*mwm*1
■ tttaltk-a
ThroRrt W|Ttt1 Hrt|iM (nr*
Hat*asrall tm*t*t mMII|0-M Ml ■■•*«■ i.
Ikalin*  ItrfiaBlta*  UiaiatialtM
Ua>ai-a**al llOar
e,t.ibACItW000, -rNi**tM aM fa-
CANADIAN
PACIFIC
RAILWAY
ma mt a
Transcontinental Route
Pacific and the Atlantic
It. IiibIbb tar* aad ll.il> I*
WIIIIU Blllltl.,, ......  r
|tarwl and mounted ar«> lu g<aw	
and aro brougbi boma In iiuantlty by
lb*, uorthrm tourist.
Wn I.,« l not find fault with naturv,
ami Ui mm w»l>* having sUgbtiMl ua In
Ihg omottUM If lU India lh*tro la
tbn gartal, in Uoiii ihsro ia tW rnxNi-
dttn. and tn Aiuvrira lb* alligator and
tin t-aytnau It tan bardly IwI'tinalbuntal
bui that ■"■ ti.tt." n tia.. iiii... ui I.-ib
Hi.- iNOOdDg and Iba alligator Tha
lithin [* Hit if .lilt. in,,-.  a....r.liiit-  lo
Mr. lluroaday. batwt-w tha rrotxallla
and llm allitCBtuTtB as follows; "A croco
tlil" ia 't'.-,:i rfi;i*i.k .1 by a iruugular
i - ■ i   f ■■ ■!.: !. ttt. «!.■ *il U Iba  a;-.i. a
narrow unul* and imnina i****ib tn llm
I-.--' i la* wliifb I-*. ii.-h utoaard in
-   -11.  -df  *hm  ».__».
million, hn nail, and aa long aa bis mar
gtna ti-iii'ti'i- ! ,. - -ll!."lii"lf-r.r.-'.i.tm.'l
lattaM
IS.Wnra limn sold out Ilia litultiaas oU*
tirvly and i"ii ui- ihtt poooedl aa additional utargm II" l»-_**n * look t\\\ u
Vonsblo building -it.** for ■ ." r-r-aldnut'e
ho iuti'ii'lml to |.ii' u-i tha'., be asafrlml,
snmld "l«**it ibt'iti 'nob ho**V affairs all
botlnr."
Having, like a altrna-bnt, n*.vli<il Its
bighnst |a.int, Hii rr.t Nivada now latgan
to coom down, at lint slowly and ib.ii
more raiddly even Utan it woni u|i.
I'.iwn* u vt a* '-ti" tn tlm country for a
f«w days to 1 *$$ at a raucb ho hail to*
Inndtal |iui*i-lta*ttig lha bniVnrs liad
wii»l linn to i* '.-iiti, and ba bail »»M'
I"-■ I jaw  lll.l, ', 1 —-  mwrnm -,	
the Oulohna tu tl» *ldo taf the uwinr.  wirwl utm mj .».«.-,	
kvhtrm tb*. alllgati (also vavntau or  l-»«l Ibal ll waa ta*rauwbu slock had
ui-arxii baa a bruml, ftai inuuls, and tho  macitM thall.uM limit, at which llgnm
-  - .... . 4—aausft  hoasaal«ftiirds-ratis*aiU.
It woe wllh a v**ty jtiyotiaciiuutonance
that ht ut■. !■ I hu onmr, whom In* rant
oo lb" *it*. t
"Wall." said INtwors, "hav» yon sold
thaitochr
"*ih.yso,"i_ldlh*liMkrr. "srohadlo
Y. -i sea tt !-•; ni tn fall, and lo itrolKtl
ourealTos wo i.l to I.r It all go at l-tt,
aud yuo now uwa ualijti, which 11. ;-*
aiarv) uaa a ur-**". mm —»———* •—-
,.010. latlbol lb. I"""  lawSllBt"
►. k*ta 10 tb. imdrraurtaA a. Hi* ufl-r
'"•tv UtamaB .d •sdlrrtliK lla ■*•»• •*
.llll.t.A. baa alrralr «H.a.bal «■!*
l.l,*.llb*.|uaollty*f Ibaa'«>**»• >"
mT*mTmima tmm. t«' tw •»
„H| ,., \. l.tuinl III lar|BBUiol«. Itil
la.,|ol.od ItUtardraill—ldr,'".,
XaUA. .,*, .111 basa- ••««'"'
[ir..™- S* » "*» g-__US-'^sRra- *tatr.'*-r
MW,.i..i ta ri.Aida mt ••OTaBbBj   r a,Mr
^fti^ il--"*"'* 2?
. -, tu all  bill r-« "af,"1 UaaalB.
Bi^rSiKi*s*i«*»»««
"•jl^ .1 «tuiiifd..B-i'« _**_*■;
Ua taidatwllr.l**'-'-'''"*'".*.*'
•kiataiota«4»* .mi toiri «4 ataa*
SSZ ti. taiu-i. «_r'-^
f aor am *•>* *■*"" * '**m .
•■J1V^**»'«'»'-^*L1*_;
tnatkm n*t#*mv ■* l^u* •v.mm.mimm
It,, 4*H*  ** a-saioi
VM^ao^-ios^iit «•«'-_.
mm tim ,*»**4,» ******
KtiSA*ta
kotiob:
 r__ti >- •***
"T-<1  1  A-am-tall
■
Ri
raaa. «a« .
tbt. lb* Ua
Ulabab *-
'•laa tat, |.
l-rii rbrdW,"
B    at.ivala
At   t.»  I'  ' l •
amtiiNat}. >   ■ ii i,    v f
Oaa, Wta.. it b-    ii
Hllltrr. II1! ' . 11  I.
Htr**i4Bt. a
IJ*^**1*l*—■^^^"
Sat;..'
niii)
ta.lt
laaata. V
taaa.
A, .*'
Brtadriib
I***.* '
taB*ni
liattl J"'
aa,-. lata
1-ttlBtB
UH*J'
sat-**
•taa*-
ata-U.
Wraa.**,
At f
J.kbB El
U...I  1-4.'
...III   .."HI "   '
S| .. t|.
11 i t-l.l-.-4iS. HAITMI ,'
.1 \
-
t.t ., f.   ... '1.IBM    I. * " I till*
l*„. ,*. k
NOTICE.
sott, s .. baMki a****- 'bai aaH'oaii**
•Biltlal Mb*4ral »*■
lawM. 'i
■OW*-
^ I
. a,   •
mmiet tk*. taaltrV* aat ihr Wl>*
■siik«UfBiw*>f**, nakts aM i*.ir*.-—* *m tm
l*aaMaata-iaMtiMl'*oanaar*« \**t —>**.»%*.h*t
******* ntk ■
THE LELAHD HOTEL
ii\-uv.* rnua i
Nfnr Corner of Granville Slrcct
Tkr  UmAi g  lVa*»«w*-tal a**i Tr*n*>lk*
Hiatal la "
TIM gla.iat. *ni*r*.i |t*Ha*i t*a*-**aa ika* Am
•   ■
GOOD SUPLE ROOKS.
Ttblr Itnit* tail AppoikitoiniU Cn-
plrlr, Tk* Tittt Blwlal Bar
It Ibr Pitntara.
fA.kl r A It.trt. I'.*kkr..ta*a
BR1SS t«D IBOI i'mIM. mm OF 1.V..M DESCRlPlOa
Manulacluimg and Repairing of Machinery a Specialty.  *|<nti
.mil litipoi it-rt ol Boilers, En-jim-*., and all kind* ol Iron
and W- .-Ii-A-tiiVii*|. M.itiim.iy,
I'irsKli.ss Mvchaiiit. .uul Workmen Cmplwed, and all Work
Thoroughl) Guaranteed.  W.if.nns, i ,,rr,.i^r. and
Buggies .iIee.ie » m .ii-ick
Columbia M..
Who1.ll!*
Grandeur  of  8cenery
Ataaa It* lla* H Bta^BAlai aad a,a.
AMBlT. a  if  * Hjk,
aattat taaaani. Ibal .aa add IB ia*
kkklk., aa. liiiA-.ll at all n. aata...
Atia.it. a *t.a ta- wa Ba, mm
art|aaab* lla. a tr.t*. ., tin. i tk
a tdaaaaa twrlaa*.
or.ua. Tiwm. soitii, iktmi
lltat alllgaUta mt'tm allli trntj ll'-indaOl
To ktU ao alltisi'r. howwar, Ie by nu
,oaha as dlllli flit aa to a-*ttra blot.
Tbo 'gators bash In th* son oa Uw long
gMtahgg of sand, but tb*>y am twrvtr
I'ttlit. w>Wti Tlm? always mscu t» U
on ih-nir goaid. and i-ry-tse noror tmjj
far fr*an th* «ati*t  with lb**tr heads
(aatnltbg 10 lha dll**.tloO vt Sight
Oatlmnng' .■ft**" ■rt**tulit*a«in*' slrtll. W
ran*** ilm tunrtso oo4brf haa a ch*v*r
way nl biding her trail  HsaoottiotM as ******* *■_--. . -.____
many aa Lots *«i*arof^ndlnano*l  lha man Jo go to.
afewtwhwhrb.* lb. W*M  IttoM   Ha wtll|w«Wldy Ml imi that ha
toe taiartaltW balei ol lha wothrt u. t»lwaralmUbllvast*l*awnainmhi
\mh IM" lb*- MM d**ayod nr*_rtabV
maim m ocdrr to add to th*» bn*i tl««.
•rally lha wanaib at tba *an U anfft
IV r<|-a hn* a alight musky tUtt-r
aod an ntia-nui-rtii v*t*> toad* wttb aa
unrMl* if aWgitt.4  rttfaautft*"**   Tu
aat "gaii«r la qtdmtora, and r*iWuo to
IhUiWlloa hau arte* t—* mmrnxmi
Ur. UoitOoday teUa, -hawa*^. of basing
eoA-a Ua booth Amrrkmn laiwy. wta*es*
tit* it**d srsw tUh. aad d-*vlai**a 'that lb-
POWBHISlsaa  w —w	
taiWaiolmlgolbainl-r^amlll'
bollh»ii^ttTofibom*wt«mi
g it>n--a-'-S>w Yurhllrtisld
i,«ahra.
l-gool
"JUtt*
^nS******Jm*f^
\ lli'.ll sit MIS
I ANAUA.
raovisi, ui bani.ii. t.i.v-itm*.
|'|. tiatll 0,tt»tlaa.atJad.aib.lBilal
K.atdaa a  lAral Itttua aal Itltaad.
 *-.. ..  a,.
m*.w WeBtminyter
Rtlail
-..- __ we
tstaauMVaw-atiH'*■***•(•«*••"• **** *mtkm**mt
|..in\ s *'i.ii'i-o\
pi*..****■• Ma  n_*
l  i l\ i   .  1 ••!
i, u  ||.*i*  end •lf*N •
...
■
fit
aBaJH'
i   ,. ii b i
■ , i ■■
ttrtld
||..,.I   ".  1  ■ a- -.
A lllll*. |l. IVallrl lb-
,  J.it.4 Koran, 1 '
.  IT I-...... tt.i -
.  .  IH-
,
s 4 ...ii. • i.eut.tan Battt ia ihr
Harrison Hot Springs
rp-at * i T-iwn i.
e, Agnsa I *)iaiiori ami Roturn _
ii'tlM aiJaiai on  .
I*.  ntillMJ-».J
Allllll «l
tUt* l-> ail***I ttvmt
tleniatkn spnnae
-iThnlmll
Ship Chandlery.
\V>- have mi Iinill a V'rrv l..tr|>i- Stuck ol -;'.:''
Em linn., 1'AISIX CANVAS l.t llllll UTNiiUll.s,
i IIEIS. iill... I'llill .11 AH IIIMI
"tll'rl »I>IM lilt. AS|. .mill l-Al'KIXll
It... Ka SEil. i.tklll "  Hi  his i..
fishermen's 8uppl.e8-M,M"x Kl '* V" .M ;,^:'",°^-*>'«»•
l all ami Rfi I a. nr tl. it.- In  I'r Ik'*
CREIGHTON, FRASER  & CO'Y.
i o Water Street, Vancouver, ll. C
TllBEIK.II   I I'Mt*
U. idBaauikkt,
aalaal'A"-
a. a. 0MM.TOB. *-•'*:'..""'.■:
Sffl5t.*ag..«a taaa.
rraa Vu«.iia a ll^aiwrtla
juaaat taa.*a< aa. "---■•
laa. ITll.l aa'll »■- '• '
■k.,.,A.| aalll TataUl
Hiatal 1MB BBS. >i'k'
lb..ban
LATr.  IHSI'ATCIIKS
■Want Ovhtom^^^^^^^mm.
^^^^__J. Js«i *ti li  Uan io iiaBn
lotho wa*' hati taaa kd-rtawl bf a
aotko tr Board ol Ttaov and
Tr»tt*aj**i' i ika. Hisl ad**l*
•taiissa»i,'*'*.ii*sii oaihaaitoashfar
odjaotiMoiii Him lo thai rtt]   ■
rleha in    • »i**«i on «,.r,..*.t.oi»
sArno Ih- * s* bum. whlb-
C|| fi- Mi.Mngl.oi.
NM  a
anu-rtali
i^nooJeaonat Ills Crimn
a»»l*r
Malt, is n poiieal
to has* • •
ofraora ■■    •  *".«■«. ■* 1*1. i.
aefObr in Mining lliak  *|-**nla-
Nga.  M "'  "1 Ibi*  eanoinl  • i
Heajlai....(.i.ti.tilliaw aad m noa
1 lilt' ahlrh aote ..m.-.i i.
Mairir* tiha «M<-a* ..r llawley
aad Me'- it* noa i*i" la a M*nalleee
caMNt*-    irefil hoahs ami prtaeto
lOdfllg' -.|a.fi**-l lo bsin
*______rMnlr"*tl'tf  Mall.  Up  <•  !••  I"*
SEALED TENDERH
mmmmimmmm OENTRAL HOTEU
..__  igsaM*«w*tanaiM«*i«M he favo at I fmmrt t 'nla*,!.* aa*t UmafUa aiinrtS.
'-,||.|.i,,|l%iliia*l >•«  .Yr*l«lU.«..l ll I
r.l*_:^,W.,r«r*3— ■ JAMES CASH. Proprietor
lat* '.*. a.,'.i..* I.  ....    Uat -  •«  rr..'. __7* *
m tke tmtmi *-I*'-**l  •** ****>**» wttb I On I   (Ui»** |l lull * tn .t*t  ItadaeH '*  *'.»
" l tbntaoalli.  IWai^t-iaWUti*! oltt**!'hrvitk
n*n ia nraa*u-a» •**;•►*
gtBCHtlTS EICKtME^I
Tfca kaagansaf t**Mmm, a*wi 0  P, ll. iaptn
sow  llliml ar *H  sl<**-*-M *»tlb  a
»~*l *ai>Hl  nl at**ftiailta,
LIQUORS AND CIGARS.
I.OM.1 aa^ fts*H**a or-a-a-taiaw-* i*k«t  llai:
as*! tarf*> ll
I i«i'* ct m li Ivor*
Mat
*m I.M* rartm •OMlr-a aaw aaa—t-
ArtOal algMtaiO «H lr*arl«v*»*.
^^^^^^^^■ak ibtKa*" 'ftsial*!*' in isa
ol IU MittM***** Vmkf tl- *
—' —'■ .'-"1,-alM  B«,a *•
,..
gin t*t*Mit a*f tk**a*«aat<tt nl ttmAei. mm*i a.
SatM*>t***»1.1raat,t    laLrlsaraT^-aHltanri-*
l**l ttll-a-i-aHt tfl**ti»* l|# riaaiirar* .-? tail
Irt,***l|.V*r>1lrt astrarli .•ttbtt-Vft l.aj   I ^N,ata
taut la* OHata*-! imtm** nt mem *..mp"atH* ot
l*******
lk»> HwttaiiNM'al tkm not Mt-l t-Wrlttn ar
**>l*l lit** tamm nt aat Mstdft.    ^^^^^^
||«ai4rai K*
' ii.Mi.n
108 (ioveruniHit Street*
VICTORIA,  B.  0.
pwrsr/i'ir  rr.r i a raamUramk tfarasaaawoi iw
I mi , t..hm*>**tm. *»  tup. Iml- i.tN**'*, m*<"t,f-t
t "*  *r mm*ttti  >  ■   -  ■
MTITI'lla  |srrlfa  KS r* U P-r»*  111*!*
ijhm gtageon « ea i**** ImM *>**i****
It—«..t.f« a?,tii r*< timmm-t HA/*+* **•■
*A*e aese mm*m m
IMKS.WI'*****MW
IoraoWls tmptm'
■.*&\%   -RAKER'S
,l',|l TKSHKHS.   Jj BAKE»
rat im.
I SCHOOLHOUSB
la* taat *bi<*. taa, fr*> tmm all
k|aaAT**-akd* luwbJ .J A. Alrl fc~.bt.Alia
m tbr Bk-aal l-aal ml*
Itw .tlb.'aa naaatttlut td Ua
ata tj» lb. alTltatur t. to ala.br, ya
mil ttba i **> on bba «r tad. lla tan
lit aal »> aab to ba dt*ab>l m a laab
tain, ball
I. ..-  •   •   aik.ta.trra  4,1,,
_ amtiias* It ttatl lb. err J tb.
.taila. .*• t»bf tllbjtB*. in JaV»*iTll»
Ba br tdaaas. bf ba*l ibi.. b ba Ih
1 ttvat-aattitauiatiilbBitatiailabiia*
< tati.  a|utntitikd-  aatsaaiit nriAiata
IV* llttl* ',*, I. rt... Bat* bar. lommm
I by Han .'Bt.. ],*t rtwartttai *r*an tbrlr
m S aw, bar. arrtii*l Ihaa at
».<• and Ulrtaal laa.aal htaaalf  Tbr
I UltBI aoitaaa abtk* Iba, tkAl.nl IB
j miiv i wlr aad .til tat*al <m»   W^^
A. altutk, . la a iraea rat aa. to  la li
laat, at aduit aaiat Bl b. *i-tttr Imua    tbraOBt^t.
aba tri.M;...K.akit*><t.*a*4i*   '*»**■•
tall •*-biBiaib -aatlaatBa-al** ta m
(avtallfiaBaU  I  IkaaaAtaf a lad., .d-rl
Bllbntor Ibr 14*.. aahAABB-r Mil burl)
III aa net ***** Wa art ta* to bad,
a*ita, a -aata, a., **r.bb. tt u>, aitah
B**«U It ha. r -"s* l*ar tiatlOA bad
MB.*! Ibatt l*-.l dWTBiIbatBT.OT
rtBtrartll, aa. ataal b itatat.*!_,*.♦*
Waablr   _____^_
A ,a.r.trar«ta Haa.**
1   lUrdl a alt- ItBlllt at* addlrfc.1 |.
aorb k,»4ttkt Biaa t«tlk*-aaatbvA, ta-l
lb* llttl* I i*a*-r4d haa ataAtkal b-iaa,
al Ibaa aiiratia lala bl" a**Ji. Iltllr
| bra..
I Uar da, .V. br lad to*, aataiatllr
al.htoi.4a hta eraadiB. rtrlalBaad la
'•"i'i
TV r» 1 tarn, did a. *m* a l*'t-'
lE'tofii,.« >br IllUr lUmtot |,|-l
a.bn»liri
it ■ '■: tot. bit* Ik. lU ia all. btb.1
aw. p*i Br'rr tdaB tail aaa ba lib.
Kiafdaa a INrai amaa
5™r3T1HHada a da Faab. _. **.
t.i__br*ib*ldaat»i.al*.«da ka»* a
IB*.At***** AAMabbr a) Oa haan 4
tmi. CilMib.-Uwrtiiw.
A lUtalJEIdAtlON.
iah**. im-. i vvi.r.atUE.*w,a.d.
Eaaaa/<Matal I IT  a—aal n .tiaa...
akMBaab. aaatoa |a*r*- -a Ebv
1-a.awalt-ABtl'alkalii ita*
aJ.BaaEaa l.talaiu*
NkJ*«la>.1t I-.-' .  OMBt Md
'-  k_, lm*aj -at.
* ..ata. «i' .<
, l-aaai. • .'■
BBdMdaal.. aadatto an. t-altraat
dtMtn
Brt-aaBkiaa
i\.. MOM
IS*a***tktkl laaaHArr
Oaasaiaiaa new Us UOa City
PORTABLE
atlllffBTll
tat i.-i*tmm***\ a* HI ittvfWl-n) tw 111 al*
Wood-Sawing,
■ AM IKM.TII'
mtr<'*■■■- •. i*n ai siitkr* Ots» .<_*-». Tv.it**
.i  It aill t«**i«* Say t**mv* ana*-
a.». -B-OUQ,
Sl'.M.Klt TKNIIKHS.
MdiMWi
1 maw I
i . . ,. *
^^_   BartUai to tit.it.
PAOAhi i i la I iilt. .tm, ..I Hi  ,<t I
firotd nt lUrllls*. >■' ilnsl**mala, I* *iM
tOha'av''if.ti,..ai.-.| all of  I.
^^^I.i II* nr * V'.i*-. at.ftii.in. |i|n
a bi* iiriaaiiiitv ihnad  la
ItniWi"! V
r.-tatrt. SI
„ • .'.,  -
l.-|.r* a
na, Itw ("-
l*»alafc*»*tnt* *•*;''***
In ••  • i "*'  '"■ *
wf*l»-r'ethr>T*ltM*1--r
m*. |*r .fill  i'i 'I** "T""
artr-nnipatit na'ti " trait
Int-fall-M ll Iimi**'" ,'"'
tad i ''  ,t" "
I ,ta| llffli.
nn** Vaa
,. «  o  a
^ As tranBconUnental trclghi raten on Stovn K-in^'s, ric.
i an* lobe advanced twniy-nvc perceni on .iml .ifu*jr Jamwry
15th, Intending buyers would consult iln ir ben Imcrcsuby buy*
I'tvsli IotimI, rii'8. ( nkrH, it)K ..I once •^^---'-------^----^-'''^^^^^^^^H
Fruits -mil Tnmlies.^
r**> ewrawwai ut fcastWsf Uw 1 |mMh
OiaoeUr* afa-wBatiiaiStW tm aar*t*****a'i*a*e
»'«.-4 *«**>al. •-.* ***- *i ■*.,-**-.. -.-.,' r
laraqs-a* Uw >SSilotioaM .■ t a tm
i*-«»-*» *»****i *a m ssnieia hiiww* u
•■•a
Che empirr
km mytea* taa Sfcan •« bilWIlwara xk*a mt-* .MM
ura-aai' *m a kiaisssii aaa a*mm ai-vi,»
ama, *«wat| td tH*a*o. Wi tka aafahH *4 aa-
as'twa trmm a'} r*na ttth* |laartai«a asi"
Wa* 0*ws «***■ me i**_l»a*l at *At**t mhe*** hm
eiasiwiis'i ■*•* -MMtsaats tt fwe e-aaeoe
■ggwaaaaaaswi
mm
1 •
1 Mian,- la thi
„ \\ml* r.,.1.'.'..
,1 rA l*t>"':  '
mill**-
M ,hr '  n"f j ■*
tall Iti **aaaiM^** it—  -*«l  r**tr* ■''
S-kaiM «ill l* rrt«r»v*l tn •*»• ■**' n"" "•' m
;j$2m, *««■ WM nsatllottrmmt*
,*4i.h>wMi*jraa)i-o-i<f   m pAMB_]
t:.  ,11  Koai-rr*^-
' VttidTt.a. n.i  asalMiaVaea.lsst
,„i \\. ldns|Osheal  • I - I *
IIU COLUMBIA CTRBRT.
ii once ni _
fjORBETT & CLIFFi
CANADIAN  FLAG
„.*« Baa
aaj*_*'
a.****
a.kiJMala.*irjBt*a .... . , —.
a* •taat. tat-aat .••,*■■ aatt.*.
rain *.a.k i-n a .aa .fit lama
ttSVat a«aa.*. a t*a-' u* ■,**•* a.*
aalaaiBiaa a Hat. aam r- .Ml
a aa BatlM* IIM 9t "***"l*i ,_^
^^"TaaalaraaA. !**A'l^*2k7*i,
Baraiaa
Carnarvon Street
dust rrc.ived  1 lar*,, ,n-.i , . •„,,.! ,.■ MtCLARVB
BIB iiHTlllill .TUI'CT.
————-— Jb.i r.*.i«d  . l,r„ ,,o.ir.nm,ot ol MtCLAB-Trt patahl..i.M 	
"LEGS, H.1 STOVES,RANGES **>*> HOT-AIR FURNACES ll-^i-
' m'S.m'mmm&atlmXtniimil.*
11,".! alat I.-Ian. K-i I.--„.,!» m,.l.                            _, fin4i»^i?»raB**1*" **"**' " '**    '*
-   kt ,,.,.,,,,1 A aill-a.airtnl .li.-kt-l llllETT'.llsilui Bllll**—I.l klt*a|t lot at.h ni If ilitT"  11'. f-i- "—
- —- t   At.ai. i-l.»..*l t...l...A |,*at, aam*att.aiaa'lattdrr*.. at**, a
-  .  ... .. a  iMaamianlltaa.
U .a,. •_«• m*-.!**-—— 1 TELEPHONE 153.
,1,1 ili**s|> bo l
P. 0. NX li
r**. ••*..• • *4 Maallb
li k* a «*eninf**i rrenaib that fern***,
io o ■ *.w« era tu-** hsadllay thaa other
I*-t;,> ' • '•" f*"siiee who till thrti
•(•era enil wiih UsPtr o*w haada Taat
•wi** ii. tVifwwair Taa word ea
asMfw <'-*l*lha Iti* m**rm<4 their ampm
rtm mmitk. By ***t\**t ttm* Oo* wtMt*
|wnial*a wOkh has-a Iwsveo* Umirm Ih*
■ ••■■ ri ta t-..-1 -1 fp t.i a (-attain a ar**
• Ammm t*r Wa'.lt In Jnwtwaa NilW
Uagaclaw
HC  WAH1 CO  THE  CUITM.
0 mam rta**!**** W*i.s.»* %TO* 1*1 a Tm-
tmm at,,. rti*s**«a Hla nrasf.
I" T *a I Tf llMW kttmt IO* taausfin*»*l
rit-**Oi**n1 Ih* il* k maik*t in Keit rraa
'■■my tsaaalnM lit*! aol Itrwrtltw Mora
or hwa tradlag was dowa fa l'. *m«**rh
• r,ar~». tt ■ - -it*, but th* aserhat as a
whetr w*« j-p**Ht -BHtllng Its to what
s**rr*oar**.| a  K^lMPh' tmm*
TV ■*."'** N*t a*li aad t*alna (Vmanti
l*'"l mtiwa ai iho iswnh*r**i se-d nl th*
t ut'*-* * cr *ii- met* at thte llm* iur
f iinii tneiit*T. Ih* fawainr wdltng ■
bH a* fiti* r***til* a «h*r* Rnmnra, bow
«*-•• i_~.- thn r*Milaltf afcaail saia -Ml
TIME TABLE
Str.ROBT.DUN-SMlJlR
I at aMiaa. *■•+*-
jCARHVINi* HKh NAJfr>TV» MAIL**
le-SSfca
N'.  i ' Uiaals|*tam
Naoawr* at Vt*"****: Iwa-bt' | a *a
Vw.,ai*lliitt"it*'**i>* l*_-»*lat* II****
a - * # Vatt-m-r** WtaataMayiy
Va-at"*.** I-- Ns*^*aa\Vo*S*r'Bl»iii*'*a
SiOrtais.IrE* Va**.***** tOwriit*  Ui
i VaansewtOa *A'**ia«*a**y* ttwp4*i* is onaa
ta *»-ianlail lira Nawsaaaa iM.o-s*.
ImoMw a* m'tmmmmrt *__tI*i . >ia
Uaamwi si VaMr«i-niV m*mmn mmkmA
t**m*  I **-■*,.-  I  |.|r.  mmM
SM-H
Mn iiOfMis it fouls Jiiuiii**
Fluff Miff.
Oa-tat Hw nlli** *t '*» rhaan*la rw s*iil**f
•kit tt IM •***•*>? I*** -Milt Nr**s—.  IV*  I
will iw iisji '-  (•    ftattsa dathat tie
a*MMtirr*»M tt 11k -i-t-'mUm: aod-Sff-
aaalww sb*wM i- *A*aet i red la a(*f«t*aaisita-r
l'*a* l* r-S|l  Ik*
|lWiaWr*t**«'K«««
mm. mkiek h 1*** *<*■
it im
■•a**.**
ta**r*J  m*i*ti-tem*e+.t  r»"flv  !!«**>*
V...»,  ll.l-    v ' »
I Ostahsr ;i. trwi
■MAMV  «IIO*!«. rtaswlsls-" THB MOIININll  ltl.lHil.lt:  NKW  WKSTMlNST.-l;  IIIIITISH
MUIA,  I'llllHY  MOIININll,  .lANl'AHY  10
For 10 tlnys ouly, commencing Monday, Jim. Vi
GREAT REDUCTIONS IN PRICES. NO RESERVE
MASONIC
BLOCK
THE LEADING DRY GOODS HOUSE
m OGLE, CAMPBELL A FREEMAN
NEWS OF THE CITY
Haw A.lv. in*, in. in-
...,  .
i .. .
i
local uui:viTii;a
llunllna S.T. M«
i
, ,
Tli* Btbael ajkiaatik.il
,;   11 llllkll   I.l I I
aua.a.
tt nli and
lui-li. i
ul- ,ii t
,i   nn
Urr tilt' lla
,,„ Bnd pa|t
0 A  Bo.il.li
'
Tit* W.lritltia Ollllliiki,.
ll tn.t.i t nl  Iiut-lt'lll  11.ll-'
t.   1 . T.I..-.   .Ill, ,    llllll   It'llt
, t.,|   ,  I,,llll   !!!»!-
I-, Hi* bairn,  in*
„  ut.., ,„.,, Him ii taken
L. J. Cole & Co.
. ii iiii.riiiiiA si-
REAL ESTATE
BROKERS
Ciinvtiyiiittuii'H
Noti.iit'M Pnlilit,
Iuvitstiu.nil mul
Ciuumlaalmt Agents
TTvl.lLITInSi: Nu  I'-
Agfiiis iur ihe Oolabralod J.
J. Taylor Safes.
DEPOT HOTEL
Opposlll C.P.R. l-eitot
Columbia St.. Now
WllSllllill Ml'
HIM i1 ins m UMMOUATION, 0IIAltnH8,ll im Itttfl noI'KK IMV,Ai'tnitl'
IM.  111 1IIIIIM
V. O. BXLODH1AU. PKrOP'R-*
QTJEEIT'S  HOTEL.
K'OI.IMIIIA ST.    -    -    NKW W I'.STMINSTI-.II.
i-  '
 i I,  i" ii I'li-im
..nil-nil --ii n i
Hi.  11.,., i k.t
nrtl-k'lktil alutl.
W. J. CLENCROSS, Prop.
For Mens' and Boys'
Mcintosh and Rubber Coat
MCMC OIL COATS AND PANTS, RUBBER u\\
MtNO   AND LEGGINGS, AND UMBRELUS
Try J.  E. PHILLIPS
Columbin Strceti New Westminster.
ii.t i riiHM mi i-i.i
h Oi hit tit i it ■ ■*.,■
MALLETTI
'
I I
I
, llllll ll l.ll-
II.I ll,. -1,1
To Cmnvlsls Arrauaimsnta.
ai ni u.tt.i,.i • .ii* nf i iln' boun
... il,..t ti ■  .:■ '
i   I',, ii., iiitliont bind
in
Fimtuoial and Insurance Brokers.
MONEY TO LOAN ON FAVORABLE TERMS
 4B—, ,_A  tl.......  V....Makla  tt  #*
For Dykini;
Ai K.tsi End ol Lulu Island, |
Apply to  C A Stokss,
LOUIS H. JENNS v|l;
■ ■  ni   ,  i'i	
O.ilnulat Bl.iiB. Victorl*. B.C.
OFFICES  Mnaiinit) BlouU, Now Wiiatuilnat.tr. B.C
Frout Si.T'i'l. Purl A unfit.. Wash,
ii
■
■
■
i
i i-
n
,i ii
,,,„...,
i   ... »u..„
• a
/
■■
,, ,   >,',.*
• a*i •*• tat a
■ . -in lati litdi
>
■
...
I llailO 1
Destut ttalte
I  , -  .. 1. -
*
ll I  - -Ut  ami
lana* fr»»at
»
DatwO oeatal Mini
lad I
-
-
TU* Ortm msa
■
I i    |
'
i    ,   ■ *  *a , .   f Mr* 'I  ■ •
Ilillti.B*   * Bighth mi
-i last  tad »'i    ' ■  I ■ •
tsida)
Ta (i.a. Oatamau Blrasl
.a   [ Worhi  t li stated, bis
,   -  - -    •
....  - Uow
*-
COAL.WOOD
JAMES E WISE
l Ul* I   UtllttlJ linn I..i.nl  lli   I.
"it I i... I am imi.t...
010 WELLINGTON COAl
...  i.,
Dominion Building;
& Loan Assoc'u.
iml."ii,..I ,.,iii.il . SA.IHMI.OltO
, *6
X
A
*\
M    loaned |..1 buildint-
; lynlilr in tiimiililt
• ■
.   Ur in .....   ll.......
".""' 1 iiisi.ilnitnts  .s|iiii.ilt-ni  t
1- <  ri.'lti-, nl lltal ■■■
n-ni.il  livery iti.ii may own
- ■ "  his nun home ni s t.'-ir* l.i
i ,....a,,n|l.  1 ,    .
. ng 10 in.- As.a i.iiinii EEli.tt
In- vrotald pji t« s landlord
Ta. Trt.tr Ttatntt.
■
llirlr _
latitats* | _  .    . .   _.
.,. „.,,  Columbia Itroot.
-
S. T. Mackintosh & Co.,
arir .t,..itiis-ni.
Gel Your Meath
Ilk. t Ha.
SIR,
■
i.-a alll. in. IU «*i*ia»
.
•*****l tan-
■a  s
a
ad ,.Eil—•
Bl.). aad i' '<• •*■*«»
Hanson
Bank "Montreal
. II11AI. .il tattalmf,
I BUT.
A Savings'  Bank
DEPARTMENT
i logs II.
>1. s*
a  •
TTt*r-*i
fS'ASE.    -•"
'
Mat*
'  -IkkBl  I  ,k,
■
.a.aaaHTtkV. B aa Traa.
aa  *-.aa--**
uttM. I\/|AINAnAN
& Mteel-t DiCKNSONiCo
tr>»r)M.i
FRONT^TRLTBEn
iBtrtsi lllissl ii Cime lea
n ,..*.*.• i ft mat
GEO 0. BRYMNER,
HEBE 111! HIKE.
SHIRLEY & HO!
 dealers in	
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goc:
PLUM1 is'., GASF1TTING
.ill Isiml!- of I insiiiith Work.
Another  car l<>.t<l  "f the  celebn
OUT STOVI'.S just received.
WARY STREET, JUST ABOVE P.O.
T>a*W*P"»eTC1 I'lfiiimil Miuliiiiint k Bine;
• \mj  V  __<8B * 1***.   ii..,.. u-a ii-a t.a.a .a ,a
HORSE SHOEINC A SPECIALS
.  1S|i 11 El.nS.  El ESI I UH It It
ll il it. is til. KIXH0I Vt
All:-., iiiiui.il M.ii-hl>..»t Sopalrod.
LTVEP1
IS NOW
On the Marb
AT
W00DS<*P0LLI
^
■
A Cartsea *•■-••
. Ih • iiiii
lift I ****W id  mktfh «■>■  •    •
t ii  i,... , ia an  •*>■ aoodi i ia
.
...
.-■'■
\p in iiiit *irit,«'
■
Uul mi  mmm
v
■
t  i*ii. fall* Iwlli
maftt th
■•- i*i,*i.*t
a -
II
I  Jl  '
\  |i   -
■
I' I', V sf.sf*-
-  ' II
I
I
||    f  a  . djr   1"
-
■
...
%*mmmmmmmmm*mm*mmm*
The Matter  ',
,s. m,.n* ilun .nu iltt
t|ii.ility of lln tii.iiiti.il "I
wl.il It .1  suit "ll ll.llll'S IS
tn-iili iln most important
itl||sit|.-Mli,i||    | In-Im. .1
iinill ImiIIe iuul'-rim il in
lilt- sh.l|A- ■■! ill"  11*
It-OnC llllll sliial.lt
M. A. McRAE
-J uu .:,l" -  , l>. ll". I
III    I liilllr.|.illl  put  111-
■***ther iii i it'iii|* n ni
l.iilnr i. inort- <-l.-t;.i..t lh.ui
mislitluitj lifii.nlili'tll  111.
itiini..ri.tl  Shalt.
-Tin Apparel
•i 11 Proclaim* the
Mnn." The H.tr.1 is
righi   Ihki'i i.l. i
hit. ir.itii M.A.nicKae
a.
IH ri lIBIIh.
tOorti Os i na i I** Oeseasai mmm  KM
mmimmmttn
tk*!.» *
mm **
Moats and Vegetables
•1 -Ba*
L0WIS1 POSSIBLE PRICES
,.   , ...
NMBOOIS Ita UXTEP'S
. I   tl.Ar.tf  *<*»» '.   •
• ".  lla  IVI Ob*
RAND BROS
This Property ia going off very
idly.  Got in Quick.  One Hondre
CHEAPSIDE TRAIL. Zl^;*™ia ft Month or T'
DONT
PURCHASE
i*r YOUI
Holiday Gooc
Il4l.it. kinking lltnatgh llir l-'nt. S.|.tIh.„ •'
Campbell & Anders
—IFOR	
Wc have noa ilw llr.i Aisorun. ni ami sti>l> -» I
......Its i iiiy\ l..\MI->. ■!•  "''■" '!!
WINDOW SHADES.
I ha.r Inat aildwt In my
Fn.nlliiri- Sltirlt tin- Brat
at* IB* ai.l*.' .l-i'tt Ibal bat I.
1 Mi  Ah*
,„i, i,,....„,,.i ii.  grilrcllnu  nl  Window
, aa*...
i*"»*" i*   Shadtt. tn aa*__B ami ■*-
' i a a.. *ni.t,tln. an iiahrrlla. ■
irUrlta...... I.  Borlmnnt tmm 3 tn tttit-t In
1 an...*' »»*-.».' Bi.,.,,**l,4«.. riirttiiBiini*    —aaa^aa^a—aa.—at^a.^
Real Estate
MONEY to LOAN
_________BMMi_w -i***_a»—s__a -________s____B__s_B
OFFICES AT
|   HEW WESTMINSTER, B.C..
ltOYAI. CITY MAUK
J. Eeichenibacli
Whole
.ui
!•■
t#i*..„ aba
l ,l he laol
i  ■ - i-i. j
i than
it.ii tl 11*1*1 i
memAm^wmwr.rv
i mitt lain width unit will a-nll rhrnp.
—■ iies--SB-__assMa-aMai
;. P. PEEBLES-5* VANCOUVER, B.C., IND LONDON, END.
\ sjl, SI*-,-. Il.ms I'k"*
IHONT St. II I !,.■ •• lo Viancn'. Fi.lt Ma,
Ml A I *  II  II ."' i.IMI  I* .r.fl ta .11 i..n. ..I it-r I i.brr*
OPPENHEIMER BRO<
COMMISSION MERGH
lni|a.ii. is .mil Wlmli'vilr Deafen i„
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaci
IOO-lOa-104 Powell St.
. IV O. Ilox ^o; Vancouv
'  '**

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354051/manifest

Comment

Related Items