BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 22, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354050.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354050.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354050-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354050-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354050-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354050-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354050-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354050-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354050-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354050.ris

Full Text

 Olicial Ulucttl
W.J.1ILRER4C0.
CHAMlB|k.ACt:t,HM,1N,i, At.ll
ota-iBaiiiitt'. i »'■• ■
I.HPB—! «AU W.    HE. MtlBIMliB-
777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W. J. WALKER & CO,
Rial EITITE BROKERS
NEW WESTMINSTER, B. C.
NDM11KH t'JI
NI-'W W .'aSTMlSSIT.il. IIIUTISII  COUMBIA. THUISIIAV  MOIININll, .IANUAIIV 'J'.', IH|M.
WM. IIAILIiIK I CO,, .'UOPRinORB
Cast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, III-AUTIFULLY SITUATED AND COMMAND
1NGAN I'.XCF.LLKNT VIEW
FROM $.'o TO $io„, HALF
CASH, IIALANCE IN A
YEAR. AT a PERCENT.
S.T. MACKINTOSH & Co
COLONIAL Hl.iKK.   NKW WI-SI'MINS 11 K. I* ■
'•"\*a.i.^._n.l- M\S2~V&
V^OODS, fURNER ^ (j AMBLE
Land Surveyors
iTATE AND INSURANCE AGENTS
LENNIE ti UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
roa Bjunatu lliililltiKiliiti tak.rak.kk,.
roa t.
at
110 Ttl
11,1,,ilk-it,,nt ii„-, -
In.nt.tin-. I'tntiiiil.-liili Akft'i
— lkk.ua - , ' il' -I"'--
LENNIE '
/HII Ul. IN  HT,
•fri.i.i tn... I'roperl
UPPER
NOTICE-
/\)b,ii.(, -    .    1 1 ,. .1 muoa,
\,i 1.111.1*1
'.! .1. In.im '
II0DW1 11 I IRVINU,
■
■ i'i,. ||ga
DMUGGISTS
Patent tVlcdicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
1 - Kl.t'l'lHIMi 117
1 Kill II IU:l.l. 11 11 SHIS' I    in It
Wsha**preprt■. <<> ■<" !•-*■*■
01' lha Oily and V
*r___Blni|i	
Improvatl.
Lois In BOOTH WEST-
mimiMii
lots from 1 l-a   i" 2 ■•■•
•cisM in tBral A1i.iiti.111 10
■oath Waatasinsi. 1 *
ma
til -tl lis  1
Iltlltl-
IIMI     I ..""I
.. mi it- .
a. rli.r.r A*D nit
■
taaaia.
-1
CONVEYANCERS»FINANCIAL AGENTS
M'kkkr, labiaakAi Bt
ikkltral  taw.    I
WOOOaaTORNERtVO AMBLE. Nrw
1.1.111.1
■ 1
.  1    !•... »•.,..
W.-.nnlu.t.-r.B.C,
To Smokers
naTtnttM
Ri
kmh »I--**'
.*■
*■*> tli*
BRITISH LION
'MAINIiANH.
'IIKXIIY MSB.
/>
s
a*
AJ  4?
Real Estate
Bxcfcora,
IS,
na 1
OT O'TY BUBURBAN
t»R0FER1 V for SALE
. Bat l»»t
d t, -
WM. TIETJEN, Mnitufnttirsr"'V.Tfti
„» Until  MlM
ID.S-CTJI^TIS &c CO.
A FINE LIST
South MM tarn
A S|«n,ilit.  Tliis|.i..|*'ii ..nl l> iM. in Valu
in ti.
Snttpa  iu  HtU bfalgd  ■ !
FIRE, LIFE AND ACiiifclT
tvi It lilt 1  1— KA»»«..ai'.tM
KltASTlIS WYMAN
u-.-i.tri's That Bodpiodty i* "Tb«
Nnw   Hi,pi*  of  N"W
Eii gland.
HANDWRITING  ON  THB  WALL
Cbmrly Pniitts to a Hociproi-al lloud
lli'twit.'it Citiuulu mul tbo
Uniti-d Stut."
C1I1CAU0  AND  KR1E  STRIKE
Un-tulhorut'il liy thi. Fiidtiration of
iit.ii..ui E in ploy Ml mul Will
1'ruliitlily Oollnpss.
i;...,..v  jtaiur]  II.—Mr. bantu
Wgiaan "i  Noo Yorkt iUbmM Um
1..(tin- Hoot sml sin 1* 1 luti thi*
I iad spoke on "Rndproettfi ihe
.  nl  N.n  l.imlitiiit"■  Aniline
..lli.t  tliliiB* he MM H"' T.-ry psriy.
bulb in <••«ni Ittitisii aad Caaada, begin
ibt handwriting 00 Um walL Thi
...i,Uul in KnHli.li iiisiiulsiturt'. ol tin*
- bill M.i-...lilli.rtil l.llll.'lM.'.l.
iad 1*1.1- I»ir 10 ha la fna IroM BoropNUi
i1<,.ii..ti.s1l.iii io lb*' trnrlb iuit "t llii-
.i ... ». beeaaM ihaodrod >s*ar*
- •-.-  > f Um people 1.1*.
q ..I,.!,  Negotutlooi 001
brlai .«n."i wtwoaoUmCaoaolao
.... , ,1 ibt iiat.- DeportoMol
ai Washing!** t* ib.-
1. (t..in ii,.
UV\. IIIMI I  I ll.l  t***»t I  I
Wll-tMl  NIltM
illl/IA*. IN-
vi 11 \t. uvtlMttl ivt« i'i
1 raaall
English Uovora
1  \n »tt.*iwpi mil 1* Bisit- total
ti,. 1 ii.i.-i mil. la iet"- '" petiul
,t  1. 11,. basli t"t ■**»"man*n»
* ..  This erlll Us* dooo or
';...1i.ii.ii.iial'iratl't*-*1t|.l»iS*ln
.. . l-kinlB«*r. ratal, rlr; ill li.tt In»
,  i.a,..|..iut ,.i>  regulation*.
1.1;..!,., ami (*«
It.ill.' •  .t.l.lrnltatu IHI
t . ■ ill tslii.li. *i."*'
. - 11.it -.ai.}.* 1. there i»
...ii Itriutatoda Thi*
favorti-i' la psiuet
1- it  lOtOfOOMfll Hi
1 * i.tt.ta l. 10 ai.itd  lh«*
:   III*   LltSTIsl*  ISMllM
'-   --  ,4 .    -
irrdki.tl sibab allli*
•  ..   I   -  •   ... ,,.|s- .ll,
Italia Hi*
\  .. ■.  -i.it.'iti.-
■ .1 ,ii ..t.
i  '. at  a Us-
. -  .t,Uai,tnar «a**iaipst*atol1l*
,-.
E.H.PORT&CO.
Kite • . roanf %** T* O. HTRICKtAND
, (MaalMlUt  Ihal
•  - , * ,-***di Th*
stlOf  HlMUh  *svd
,,,,.t. ti Boeh  SI.
idlaa i-*stdis ai
■at trmm to i'i eeol ia -u**a
.not ll.*- MMlB'
tl  ihr **%mrv  Uat**
'
hi  aw*»i *rta*ti*
1 wftH 1*. to  Uh*
■
iM'4M«*tlti<al*iiot
. ***** .d trfWa*
. ia mmm la Ih* t-*l >d mt
1 na •■' Mt lint.
iaodltaool l.a*idt.
..'-,   ■■  • ■
Uo| tsosde i*. iswipetarttr.
• ;,.v  mat hl*»lt id
\  ihwHaOssot
ui* f-btmM tm an lostoot
• hah 1h*>> otnshl
• ■-siMiaio In tho
..mm  a fadlriid
• *
M«.l II.H
ilm mil ol bare oil UieCbleagoA Brie
tmi iinill iriilii-.. mil tboy coubIsUkI ol un
i'lllll us- ami niit' mail tur oaoli, C_ll*
duoton lod dtipatobon an, uii on
Itrlko, An atti'tiipi -An*, iiiuii.' tu run
tit.. pataoo|or traitu tnannod wlUi a f.-n
men tiii** ovonlnit but Uii itrlkori
1«nir,it'ti tin-in, appiM tin' ilrbrako nml
stopped tin-in. Atii't tryiiiK Tur more
iiiun an hour tbe ittatnpi waiabandouodi
uml train* weri booked Into tin- firO,
tthan Unj imw itandi it looka 11
though there tail be trouble. Buiueot
tho InportDd nun iin-di'tiiitiimaiin bid
rorj imi)'-
nt., 1 ikm in orrn IATK.
liiu:i  11 m 1.  Intl..  .Iiinutiri  II,
'1 ■ :> t,'i *i|ilit. rW)U6Bta lisir Im'I'Ii ri'"'U..I
ii.-r.' tor Frank Btrganh Qrand Mutoi
.•f tlm Urolberhood of laoeomoUvo Kln>
llii-Ii,  tn  tlti  tn  lluntiiiUluii  mul  laln-
chBrgB of the Cbleago A Brie ilrike
Sargent, who it alio Prealdanl »• Um
gupratne Ooanell nf tin, h'***t*-raii.«u nt
lUllwsj-  Kll11iln>i*i'S, il.'i'illii'"  In  r.T.'K
lll/l'  till'  -ttii*.-  I", tin-'  It MSB  llMllltllt
1111 4--.un.i tin. law* nf llii. K<-.).'rati'ill.
PROVINCIAL LEGISLATURE
ItMBsrsstlBs Oavstnwskt SOB Oppost*
Ilea Rsehuf • CaM»Unsats.
I'tniii nut Han t'ii.ii>.|*.t*li nt •
Vnri.Hu, J»tnisrj It. Debate on the
addroM ws* Ibis aftiriiiaiii n.iiiii.ii in
J,iln. limit, who itnu'ratl) daaoonood
tho OoearaoMOh tharftng Um llmoler
nitii lisvit.it tiuii.' up sml il"«n Um Tn
ii naklai i" loJoanci rieoton b|
iiii«r*'i'rf**'iit*tl»». i'U'- II** bIwi MVerr,
it iriiiri»-d tho lMapeodaoli lor what hi
rllBrSi'ti'rtnal  S*  til*-  riilli'liu'i*".'" ol
iinii stilt ml.* luaord* Hi.- iim.riiiii.1.1
uupreaaed reitorday. H*- daooaored
Ihe Miinrsl Ihi)ally A.i QltOl *•»*
followed by ih.- lUorooMihiral. who,
laa i-'wirlut ipeoeh, deoooaead Um
argaaaou «*t the Oppoilthio, Ho
ua-ranad il»o *i«Mi-b ,.i Um  htadei
i.t  Mm  llppnatliiill.  .\|*«***t   »•   fall*
*.i.. sml .irw'iii.iriiniB it"' advaat*
,.'-• ibat bad iceraed Ima thr
• ...1.11,hrni.t H'1')- "" dehodod the
Og-nuroOMOt lltwa iln- ehaigee ol ■ 101 »-
log, oodehovad that twdtter ban
aaf utbii ■.iii'tn wooM s nmraiMOt
bv sl'ls 1i> .'i.lllii ll« If .|l.lll iml  Ut-.'
it. (ollowon n.i.iti..«"'ii.i.i..*'  ll*- *s.
hdlowod '■> l»i M\\i>t\ what »i'-i 1"
lltnlt.er)  imisili*. noted u  BMeod-
tn. ni   tlist   "\ti*   BOOOMir    ibel
\ i.i.l H..|,t.| * tltlt.l.trt* s.t.tl lit B  MlSli-
ti.tt.elii) pirjndii isi iii iiii* Ttw ■
ni adfWM Vow lli'ii'K <" nhMli lo
n.r lAfBuisiMtf s proooolttoo i" liaal i»
a raiirosd woontloo Um  right  t-
ri,s.t Stnl  railWI  S  pHtMtlfB  "1  UM
tsdd   aoil  a'.h.■•  riti..;* i  '•
..... iMHOd  M|*"   . I
. it.tBtt t.i ti,i* nMnt*i<) la ••"
tsiln-bid
Mr  Ms-rKn.ii.. sml lloa Mi ihii.n
Itjlt.-ral. stl.l »bah  I'tslSll*!   RolMBtfa
in a nwarfal *•■*•* *■ weoad n**»
th* WltH-rsI land* »r|T ju.l a* It-* I-
lliv Mlorf stlrl llw S* I «*.«.(*l|li.**l *'t
bid \*a*****\ s*pi*»-  **  He i-haifed
tl.a 1-ssKi ■•( tli"'U|il*n*llMi -allh iHfoa*
- in wioe pragarod io great t"
10* KoMtnioY reua-ajl I*** ****** --***-
KimI taaa ib-r* lis.srfahs. t.i ***
•.  1,1* fit d.nt.B   lis  aaal it.*
Uovarawot hadlootwi oa)*w«ui*e*-J
Miaiai
ill i.rtt.ta, Mi*l the lod»o»ad**ais at*n
nofodhafohirhoo daod ■•* ■■■
sad osmld md hr M iai*< wttu* hi u
■*IMl't|NM*tit thll OSa t*t*-l« il lots
d*-ln*d th« lhit*/'iaoH*at is. th* iWa*"l
- tmi .dia* ii Borvartan
lis totdB* nl UtaM th*** drlsaia.  «•*
ad>*iiio<4, aad las* lloo*** idjuii****!
CANADIAN  NSWN
liKHFOKIW 8UIC1UE
(in-ill iniliniiiiiion Exprtissotl by Ihtt
1'iiiiii, ut tlm Supproseioo
of thu Pacta.
IT WAS A PREMEDITATED AFFAIR
Captain O'Sh.-n Rutails to MtOnrlhy
Wbut Olndstonu boa Bald
About liim.
EMPi'ltOR WILLIAMS REFORMS
Tlm Bootah Roilway Collnpest and
nml Ihu Strikors Huvu Lost
the Duy-
!■,■< i: ,i-
ipraoBed
l.i.Miu\. Jonuari 11. La
tin- qui vin- nsgardlni tlm n
tm.i. ind nun ii Indignation b
nl lln- «!■> Hi) prOBBTVad b| tba uullt'irl*
lli'»*  It np|N*»r*  Mini tin- 'lul"- H U ••■<•■
|ln| nournanai the fnn.-ral
,.! latt btetotlan, A  u  Rluglaka,
t.'ii da*fB ago. although be *i"i not ao*
eorapao) tha body to Woking. (Mi thai
t.. i n-lnt. il..- duksVi inaitiur ind spis'er
inca attracted atlonUon, ami Mr Lukli
thobialmlsii, wbO *** al*" |ir.'*4'nl, I*
.niii in tin* partkularl) notlead « pno«
listebangOi 'iiu'ddhe bail ****** mm
plalnlm tm khdb Uim nf etsroelaUni
pale .1 bb hi id, iad there li laaion lo
Mi.-ii-tlist iii*-iiiiiii''*a* it"t ol nd
.iii, Imputee, tmi kioi pnattsdltatod.
.. •■ st thaKlnglakeobeeqale
*j. n i.t\ iiiii*i.uiisii pramnh l<
.M. nil ii,.'! III. ant. i.|hi lull)
Laki **«*
Ultit I, II
i .- I
lib
.. i,-
• t.n-
Klng*
. i,iji..i, the I***' nmrii'tu tsis*
•ink*' bBdehoseo («i blanall
ili.i tin.  Klimlslt.-  Ii.in-rai
.li ail ami
i.u L..I, bad noato H"- Mho  bthm
tun  ih* reutine ii*.*«i ..u tti.*iriB*».t-
■ irltb il rooer o* i*i«*-
vs*tti pohHdty, sml aeorli N sled
A* tl,...- i* mt .i.BB..ll'Hi tint the .a**-
i. i„.i,ii,< t n,ii. tab '■ i'i»'*t.l) oath'
lag in*-r. will I*- dooo aia-ni ii The
dnli' »*■ a eoooeatloa bj Misrrue-*i.t
i - llln, Itinaerl] itnii*b ntatflier
Bt WordiloghMi aad wm si*». lalhardo*
lawtdWl i:.uiiiMsl.i. Itrui*l.swibi.*js.
dor at li* sin., who, havlag [oM borfid
bt* otssiltro, i. igaln beiaaeed,  Ih* .'M-
,.\m„.  II,. Mat-i t  illt.lssrV  nos
...i. to Uh ■
•I
.*«r
I..WXIAI
DRUGGISTS
0/,*/t
i
.  SSt«*l l
H. T. READ & Co.
til,  I, I  IN.
nudwiii ud pmw .mum $
^  «
Mil  .l,,.,UI\-l...
.••iltaa, baaaa
ii.  . I 1a aa»,la.
.tt* l-a*a
<**M| '
»'B,:imtV.I -'UM  ",  ,-h-  ,1  ,„.'. I
tSJlBll.'  Ullll.  . MSI-  1\1...|..- HI  I',., t". HI  111 t
llill unit I, I 111 l.ll K l llll 11
Id
waa.atBa.Ca-
a*aH  llaaaa.
W,a b. M it it,,-) til.*) I,.
A K
L
f
.A. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
k^.' INSURANCE
Giil t^ONT ST.. WESTMINSTER
■"••■•vajria*
r •• *"t t,
H.G.ROSS&CO.
Cnlumhla HI.. Nrw Wr*l«im*lrr. B.C.
,
...I...V   1  t
r  ■
****> 1 w ...  »
sry*;
\**i>
To*'
... bot
UJKB'.--"
OOLUMDIA en-LRJJJJET
New Wantnitiiati'i.B. C.
W.TIIIHBIJLL & CO e bhown * cosip t
i.iiiiiCniilrartiirs Hiirik-.*". i.
}^TC¥*.i..,; lines. Liprs, Oigan
a*
A'tENTU
SHIPPING MO COMMISSION MERCHANTS
.... ...*B*»M.a-i*
.t*a,|.nb ..lllll
It Hal ...
,..., Ik...  WltBaa. la
I..  talllkaM. Ibrlr
i  Ibr  (Blr,-
4 IA,.t > - afaat BB*
.4.  ******  *****
IflaBatl  TV
>B|  It-  «*•!
HUB...  »'.**--.
HtMtal *mim*t*U*
..,...,-. i.a   In*
a.*  »   *****
■  - at,*.
,.4.4.,la. ibrraab taaam- «** lit.
Ik.  |U« at IBtB-ar  Ba*  b>  **
i h t.t ram.' "*•>*- •" •****
I.At ,1 lb* a»tl aBalBaa Mt lltB*
-..,.* ,k.t.a.la«
n«  IIBtrat IbK
.,.,  ..aaaaaal If  I,*
.1 ,4 A.I" Ik.l
.   S  .  I.va*.*-*
.,..,>. .a* Mtataitt*
. Wllal r.a.1 tbtl "ol* bABBMl
CBa*«. aa* tn* Butb.
... ,. ".   •" "b,*»  lb»
■  .    BaHl-atal la  -ft-wlt
4 m tral. ««
aaalalar*. *|aiaMth *** a l*a •*-.
a«ta..a,ib*ibkar» #n*** * «**
m* m mn* Ibal lb. *i|l,.<* Hi*
A,-a.A aattbtM ». Iba «•*,* «."ta»aar
*%  ...-
. . ,,.,ia*a al Ibt* «al
■  iibbiil, *—I* **
atwaal  art*..  I..I  Ibr
■
IMI  Iba
-IA   a«,  rva,-
-,, " •
. ,..* im -lilt*,.
. aa ataaM in  mmm
...  ....  i.aaalB»* .1
■I'M  .*m***l  ba*
,„,„■,*.-a .fcA. all lltrtlbl UAMra ••*
atll Haarttl  H*«a««
• »*., Mtltb). "BB. B •*, •» .....A*
k_4l,*a.   ««llBr*tn*AMl •* *«*,
,,.«A»r» i«taaaB «»■(*«.•.■ •*•»—
",,.1,,..,. a.a, ~*l  k-aWH «.Bla*b,
i-„„..i«i.a.t«tt.,ii
.,.,. mat ***' aa.tn.a.*.**.** «•*»**
, ,,...t ... tM« It.
Elta.tna J.i tan :i J'—|kb «ai-
II* a.i aiiaal.ai., Ik* aaatatral |*Jkr
.tt .a... .-'» ■» Ua -..■•*'
tib.lt> Iltaa IMaaAtl.a. . haiax.a Ikla.
allbraibMllraa-BU llr la .1-. aa-.l.-l
.   a*  Ib*   .  |B iBrlaAUBI BIlBr*. tBa-.a*,"  I*
uaa al liaaaaili-*  HI* lb.ai.bi lb.1
....4 Ami   ta a,.tlil...-|...tl.lbr mbibIii.
II ,.,,tl,a.. .....
a..liar.I  la..i.H II   A Brail*.
at baak Bt,B,t*l* rtkarvla.* IB Ibr *ta-
Bj|l_al IhUrblm Hat A i».
Ibr .baar-atb' .11 *»••* Bna mm I*
traaMr, .1* hrBI Ibi* fcAala, lla
aVauaaal a*Ma.aa'l ***** .ral***..
•ta lrBa»la-*. ba,  a.a allrBB.".*.,  <r-
...I.A t.i tk. t.a.  lk B..A...I.
I. baa.!* BB »• "B't « .arrtkat .* t,"r
. t.  .
Ill II
In,*..,, «,.!.,. Il..,aa*..»
1*4.**.
PaBtltt awaw-arata^. I******.*
tar*mmt....*»*.,.<•»»• Ha m*\*to. m* *******
ArM-'t.   BO*.
IHI' Cab
„. lit . .t.lAlt  »..!»
TBaaaiB.Jttaa^ J,  |m,«i.i..i..
Iba.Ibata Iltaa tlaablatlia. .,.,* Ibal
UaajaHlabra a*. B.nraa.1 la Ibr
||aBa,latll*ai|1l..—sf Ik* t***aa*
a. tbr .(aflla Bill ,a ,*tallr Ibr IB-a*
lat "1 ltBiai.1 Hat* •**..  b.Mia*aa la
Ika latla* Waba Tb* VaBaWW,
m*. lalnal ta t*r«A Ibt. aa,a.lr tad
atr laOataa tlaat .lib .Bib lalarfcr a.
I.r. •« aaa-aaa,**
«iai Ban BBSB 14 ar
.4-la.t lla.1  J....I1  !l   t*  SB"
tBafl. Batt .talSttatrl  ,..1.14,1  1-1
a liala a* Ibr .-a.-arnlkir A bia-aidi..
Maar b at Ibr ItrlHBBI.a-t .11.1 * Bfaaa
Baila,.. aaa .aa nib-* TV baa,
•t* l.Kbil.11. B_ aw
.....it* >•• ta, »*•«'
I.xiria Ja**a.l II   tl-
aaar Babrtaa. kll fl*  t"ta>  l-a tba
thklla, •.. ~*< *•*•<!   •>!
ata. IVI** Ball!"**
i.ai .a. It*.
tta..aa«.a  >•*.  J.a-.*'
...atl.l al 111 k.l, Btlta-k I
araa.'ual Ha. .a-altbt ..mat. ba. .
mt lklaa.1 bn.bab.*.AI'b,Bt,albr
„,nk.la. ab,„ a. , b.4-a ,.*«.. *4. H
t.lk.1 a  ...IB   <*■   I. .•!*..•
■
am t«« a. aiv.r.Ai.a
CUBB04 .**'-  J.aa.1.  ,  *"*>'.
.aaa*.. .,* '-..*•* .
**,***-. mi**mt*m*
ran bbmb ■* *«..■*
I.ta.ii"..i**i. Jaaa.., t, lat
B.B ,.* II It Brf4BW.Ia..**tBB>l*.«
.a-AB nn*,*,*.,'. ■ **t* ******* **<•
|kh.ll<iaaaa.a.t<A|a.*laMa»l  ,1 Ibr
taaUaara* Jaiaia  ll.r.., -'  I
It. k »b* bVaaaaa. •*,* ***,*** la Ibr
• IratM..  b«Bl  aa*  abar  ka.*»a*  la
Ua*.M*P>", .•••* I"**",,* J***'*^* BiaaiaM aa* ataalara *,«!., !•• H"
..Aiiai.*il*t Alakaltr **  trala  lit*- la4,i,d.|t,i*il't...|it*. ***,.»
br.**M. tbtaatWal Ib* K*<A   .^  |B*««.•*<>•
.1MB.** •"*■ «*ll •*** Ibri t-ll !■* **ll« aata**«B. ,1". •»
.„..  .1   t -a.aa»tt„,br,fl"t  Tbr tAWAa-f
Iran «...,..... J,**"t  «l   A ^^m^mi,,!
«t»tt«t ba tb* Jiatllt,, tl*** II.BI-*****-   .mm an*-**-* aa* *«* a. lk.lt a,, la.
*,  -..ia..rrr,..ta i K»,i„a
ai.t.ii  ta  ..ul  t.. I.ai*  tnalvl.k-1
.  .11 '  ll* •!  llar.b»|a*.l
I..I. l.lai. '.triHi, I*'. •*!• ■I'lli.iH-'l
. ,t u,..,k,ti.ti kt,,a,t,l  In rlt.-
i    1 fl  ll" l*'l*
a-tialab*.  ii- I.i-i. I'"'" '  Arua*
.i.i . .',» . Ita-tod Ibr Irlhia tllaa,.
l-a|.-l    It..  I llt.tltl.la  ,1-  ..-.ta-t  tit
«»IA, Hal'tniar laSArtti"  I" at,*-! Ill
11  .1  11.tt. .-- '  lABtll-
aaa*-' -'. \1  "."■  in.,  ii l* kt'"' tu-
-t,a,lt.t.-  ».f  IB* i*V*. .-
I 1l.iniaai.a •BBBatt • •'- *
ll.l. la. I  t.  ma.,* ..AiakA. u-
.H.al-  t-  ll.r .......... l,.4Bllk-
i .,ai.aia, lb* |t|..lk-.l. •',  l.ll.lat. Bhit
i .lr I'likt.l,,. all  tl-1.  kl. ."It- I" '• •!
-  ■ ,., I
tit ,.,., IrtaiMa,...*
i   la|.t*ittll'Mi*t t*ll» J-t'lin la-* ...la>
] paWM) ii,,t ,.|..t.lt4a. ••*!, la |..taa-t
I Haa^  lat.Ar  Ib*  l-trarlBla *i,.aki,a.
lart|A.->  .  >*t» kltk|AI-*«lh. tk|4wkAk
- ,,11'k ak a laklllk tan. .tal In
Hat*, .lit. a,t,-a,-ft a-kkTBl tt* atk|ta'i,
... .«..,*  ai.a,  ll.i.l.b, b|
..at,. a<»"  ll.l attkt Ibh IB'
t.ABk.ti...  IB  .***! Hal Ibr l,lt*l B..1
■... *t i" bbanll '
•IkkaaVa t,.,*al.'lkt taabaarlaral B..«,
irait i *.s . it,..
At. lal.tr-.llBa rtblbltfcm |. taia. k*M
al Hi»*»i« •* l'*» aaialii-kt* a, tb* IW'
tu. i-a  urr lli    •.--.-
.-I.  I.ata*.. At.'-.
.»»!., I, h»i.k*a.
Tb. ,kia|4i,a lllliuat ba* k*a«a bl.
1*1.4 ,.l.Aaa* a. -tab. b| «a-4*.la. Ibr
.1,.....ai taaa tb. .«•> tatar. .1 l*v
,.l».| alla.aa... b..b *taak.t.4 Ha-tr.
tit* iStBalat Uh II fl..** I* W  tlb*  bt
aaa li,.,»li. I* i. l-t.-Alta *t*—i» ai*l
baa SkkAltakl., Bklaia. l*aa*tlV»k abab
al»lbr|A..,-tl. •*, Ibr IT«B Tbr
Katk-n*t|4-t«k-""railBraarara talid-
IB. bl* r«.»|ar a-1 t*l Ik* <a •» ,*■
auV 1.M ,B Ibr BIlBr. Tbr |aaUb|.
„ IU. .1 a ■ btl* 4,44- «l .** tlllkr  B«l
!w.tBi«a.<*air1*b*aa tan.  Tbr ara
ta.a aa tankaaa taABr. labia, ..,*,.,
,*« ii r rtarl I aata  akAblal'
Ba*. I. Ib-ltlB  * *m*  I"
.hrl|rt.|4..|tl*..l a ,•-*..*-* I" *tHk*
fat bltbat arra* aa.1 *».r al.r*l*4 aa*
aaaBt.Ira ("4 t-t," kB..IU*t
..,, «.,*, aiaiai.i.
(■Bta. HaABA. HSbrt ri-wbrtl aU
-..,.1 aratlrl. a. lb* Xra ml Ibr
A**a..n Mratar, .V.Ba|lta.ia !••■
.alabd l.| Ikr Iba,!* •* Tra**
tal Ibrit ntArarnt Ibr rlr. .4 Ib* Bill-
.MM f.baawl la Ibr AlUalk
..*  \ ,.b.i.i  ,a,4 Tb.*,. -
. ,1.1. int.., i.rtiii a ai,n
a*..,,'.   a■..,  aa*A*B   B.A.ta.  l.tlaAB
Jr»ar. aad nana.... i*.b IW |aaiad.
wvrlfllta i.a,...
IbaHat tr  •.aatlab  tttlB.,  •„„*.
.bk b lb* lall.al a at* «UI» I-
Ittta.t  1iaal|A. .I***i4 4 4**I*."*  a,
inr.r.1
a,a.,,. .4 1
lababilAnt.id Ibr laa... .4 I.a iibi*. a
B.*«,Mi,.. araiaatl «*. ,b* llaaltab t kaa-
ibr * ikinaa.*i ad it. u**m
Hi..* ...Aa larll baaaa**
\ VII iiiiii.Itiiiii mul ,li.iniii, mill,
In. ll.tniillli  t'.iliiiiiiliilt-tillitii with  Aal,
lit lllll ti, till. I Illllltllllll I'llt'ltli-  llllllVUl,
Miii.'ii twit) [or l'lt,'n,i-'l tin ll.r trial
trlli -in- -intm-ii iii:i-i knot.an boar.
tint, in'siiitrit hii.i'Kti,
rrttin  Kltiirittii.  Stiiillifi-ii  ltu-i,i,
, nun', tit'ii.  oil lrl.lil.nl  . tilllt-rl  --
plulion,   'I'lit. mtItli-nl  iirrt-tl ul it
nltctctllMl .I11.I11..1111111 i lar Inuit
liltiirlttti.  llmr Hit, |.*r.titt.iit-ii' 1-111..1
Till atllllti: im i ii- t -
Tin. <-.ii-tiiiiii.il Rtllwt: im- n.iiiii.-.i
nil atrlka-ra iiiatirritlnttir tV" llnllonat
atitl i-.-t-i-iit- iiin-nr- nl |iny ilut- wlit-n
thti ■traoat.
Th. liiilitii  I'ltlnltaliki-.  liim-  iniiill
inii'ii.it'ii thtlri-iiniiiiiitit iiiiii tin- -mi-"
I. klniiull) Itt.t.
m,i till I Ins- mil nn -
'lln' lEiilti|{i'.i'-ll<iiaiiiliii,iii' .tniiltany
Int.-ni'ii lln-llrill.li Sitttlt  Allli in
...liv iur '.».inai.inA. rati. Iur litatast* In
lln-Matiltalaiitl .nil Itrittikltii  l.l»n llif
I'r li Irllnlii.l.
l.Hirn'. ntt,t t.i  in 11 -I.ii
ll.tiiii s.ittry rt-ln.'" ttt nram III rt"
t|tlfa|tif llfin-ial  Ik.illt  llt-tl  l.titiflt-a
poor !*• ih'rinittt't tn .if i ii iittiiiit-iikBl
balldlnn, Tht Mai-n -- ibtl i"- b>
In if. iliffil.llii, aai-m n .r*' adr-qnata
fur lit* r.'  ("t til-It.—, mil  Itinl  III*
l.tlli-k. drill llii. I*..|,.-r.l'a atat. I. l<-
ttatilllt. nttli.i-1-
atl.l.lli in  tn •*-
Uord Sallalnif,-. ai t amtttiil.i. tkal,,.
..Idlindld lint l*'ll''li' llttlilf It'll-' »M
I'ltltrr d*.*l nr mi lln- (.iini ttf iltl.Ti.
ami in.liy utaltltnt-inn-' '- -itii'il,*
l.trn  il  t ....l'i  I--  ll. lull-ill-   tin ii  i,
lila.t.ttti til.l  ..it. ...I  in  I .Ilia
tin.l.'il.'ii. Iinill" Unit- IHU. >■ A.it.1,11.-
Il„ .l.ilt ..( tin- liilntil.l. lit lara-lt-rr tit
Hull ami. Uf In.Hal.*I t.. .,..1 nl
tba i-htrai n-t nf rarttt-ll in iln- aalvtl
.in  ..I  »lii-li  I'arnrll  .a-  . >H-t,"-
d.ll.llt-l alllllllll.  Iml  bt-  ..I'lltlt.ii aa.klla.
li.nlli I. i.itttml iiin.li t.it.-t. ..it
l.aik tln-uiilal. iii tltfltt.. Ilii'l .mild nn
litn.iT aaa.-lali- .ilti llllll
Ktblllli All S- ""-
ll.tat. J.mi.ry 51.—M,utirt'rik|ti btt
a.k.-tllif I'lumta-ta l.tt.lil, tli* llval,
..I tilnli.l.liln anil . .Itadllltttt .till Uul*
.aria anj tin' trral, id ...tnw*a* and
iiall.alit'it Bltti Mrib-n. and In ,-aa. t
Itlll alili It Bill anllt.trl.r llll, ,.. ..It., in
in tb* imlt nl Irtrlid.blli and k.kmmrirB
a,iii -dttti.-t md tit-li-iMkin in .ti
and pl-ah** until Jail, l-'-l. if H-at-
-d r..nim.-i'*- and liltltatbAt B.l.t.1
Hall and litttttiiaiil.
TM -lib  iit.inita. Inirr. "f -|"->'ti
lit.atltlntirtkm .lib Italian ,rt.*,t--
.ilk. da..- l-'intt lait .itin.it. •-  ■
•r- : .—> ttt — •*'*■'<  -
Ud l>ri,..-.f alt.
DMdly r.ia tt*".**.
tlai.t. III. .JannallJI   TlBaWB
lit. ala.til II ink. a a l.t.    - i^bttat.
..,.,n,d it. il„ ii b mii Thar*
ma*Tlw** 'it'll*, ia-aaad*t it" 'lm%. fl
bli talnrr* art* arlkrtal,  Inlntk.t  ana ■
.Hk* la la-IVrird l» ta lat.li,  h'ttl.  Tt**V
aalar nd lln. .lib ar*-*daa>p. ..-1 n.r
alt.kakAi.BaUtt*.. abiir.  L.t  t'A  Ml
... I.tn. aiad*  N'atlt  aii  bit bibb
arrr nhk-Aiaknt. alt.it l4.'",t.t  t» thf
Mil rrilin.1 lit a I.* A.'.
K* v- Ibr a.ne*
IE laAitiiina. Jtaatr) SI.-Tbr Inn-
nt stair. tkttkkiitBk*nl ba. lakk-n tai
k.thklal ,,,k4t ,4, ,h* d*„h kd Kin, Kal
akaua TbrlkklrrBBa-kt -dt-Ula at Baa
liatnta.. atil .,!*•*,  Ik* «•».! kkkAMa.
aa-k idk. tii.d it, it,,11 attd di,kk4aa,a
l....l.lk4ta   .4,  lb*   .a-.ata.  .,  k,«
laamL  Tb* .!*.,«, t^arkauai laufl
tarn .Ad. M t" kadd b*t-U IB l__^l
I,. ..4.1*1  lb. I.B1.1B. «. tbr Klaa I.
..a.all
Nrptunr'. VtltaaV
X«a Y«*aa. J.' M.-Sai*.** lb*
laoadrrutt id ib*  laa-rtraa .
tla.aa I Ikrai ...., lla- t.a.tl.>, k~ .d
b.t t.,d.la ami IW. "I --.bl BBAa.
,.„l,..| ,|,la .11, Ibia aa**m. tWB IUI
IIBBAr Ttl* i.a»l a.lk.1 BB |V.a,».t
lllk fl.^ltlll'H It"!   I.  lU.t.BBB-*
Biit. ■ tana ad «*n sat *a. »•»*.
..anauad ad t ,|A.la J.d.aaaa Nkdblaa
... I, kk,| ..I Ik. .baaal .lln *br
*Alk4 UBII1 ***** *d al*.k.tr. ktmll'
,,.,<l,.4* b*i BBr»i*,k*4ap
ra-ailltaadl attBtB
•artall.avl^H-JllBBiba-l. la .ibraa
tMiibaatai itirr «... v™i.- pitt
».!!.. C.<
ibaBti' .,."*. r a
TV. r-ta* at IE,a,.m.i. ltt.« i  B
1,'K'Xtr. p»a||««a IBAB If.aJ. *..
I.aaaa4 I ma ,4a, Tbr d* I. a4,Bl tn,
.baitad -tb .Adalalkt ***** *****
t.lar |A.t.-r*a Tbr rltd***" ' 1
tt i.l.,ami* .ad II UlkMta.lraaal,.
.1... lb.1 lk* d*.*adaal bad *
.r..alBaMBb4aa4 ptSAalad ... M, la,
,h*w .br. d*ll...a4 tlitaa* ..a,i.a.
lar r.prra* 4,H*, *b- **tli*l*.| tb*
,...t. i.-llbad IkAl br bad *B
4.111*1 «.aaU,ad raJBAl pa.,, pilaaaal
.at *liu ti. b.1 w. -ailM* t*a i» aat.
Ibria It *a.b Hl»»**l •*** **> *•***
III. k-4.4 -ak, (balaaa tb. *tt*
l*Ar MB, Ibr.k.rartt.. m* aaatatw*
,ad dlalal—4 lb* •*- V. I V
tlbllr-ad* .p»*«l**l l*« Ibr **t,***a\.
t*a .... a. J A* Ba... .k..t**l *Hb
.I..I1*. .ad bMB. la pwaravka, a. .UA*.
,4.4--ll at. tall k"..d TV*«»»»
| ab-d talltr In Ibr Brat •*.!»* aad
a,. •r«tra..4 l» l".t aaatlb* .Mb B.I*
lata, fatal ■•tnllB.Ul H"
t* BH.*—8MB
Tbr «b*lBB akkb .a. mmm iim- aa.
tbaa.b, .d ••* lb* (4>4«*«a». ,ad l»
A. »,4«a. .4 Bad IUt ««*. ba* ratrl. d
...at Altl'IBl ,.A t.*a«llAlB« »* IB*
,r,(t  d.Maat*   mm*  IB  tb'.   la,-
Kaa. ..liala. •»■*•* bli>  Wtr.t->AI
I. ,ad  .•»!-»>. kaaal*
.4 ai.Bt  .atr laaaad
a tib an*- an.
a ..i ,,a,..ai*t ,.,.*.,
•*ta*B*1.aaal «..i )laii-..**a ..«*..
al lb* ar.
Tbr i«a| at Ibr |Aa|***-l  .briar *M.H
t. at Va.t •  **.  *'*', **aitl I* rAir
,.—I  ,.. 4.1*1.  .a. lr* «.**.
ikila ia.Bklp.IHl .a* Bt ..aaatat
la.4 la br  t.ami*d
...
t, 1,4 lt» tlltaaaBtltt : war la Ibh d,«.,k«a at. mm*, laa,
..adM.i.  «t t'.nt*. t|  « i.» *d  J.l. bilb*IWia.»**«ll. «■*••
i   IV   batr that (hr tk^laln. laa*IB«*BI tr
, Bkatlal .ABdMal* TV .aaBatllaraa,
. ta, a,, ,.. J*-***.
aVa Ikraai. ..kkllda« ..-
,,, a i.A. .4 .1*1 "l't lla.bri
.,...,,, I ..,; ak.. ,.«.i,a4 IW,.
ajaarlBa, llta* IV aaatV. «d ,.A.t*
kaa lBal*A»d la. !,...«. .d «Va» .a.i
, .*. „a,,l,.,4.a„ laaatVptdh
TV  lUlbait  llHb  1*1.1  laa..  bk*
tanaial* 1" I ■*.•**■
,w***. aiatirnttt ...1*1*4
Tbr al**ta.bip Ba.|aa-ia ad lirdU. la-
. I.A IVnra l-taltb lla* Vl«*ra
.kaa IV IB, .kai.b. X" Ba.br M>tat
Va. Ulra ad IbH I..1W4. IV aaatta,
baa t..a t*|*a.4 la IV band, m tl «
K lntt*a.*d. ababa* |*M»l-d V tl»
11 kl. ill.*!*.-* 1bw*a*l»"".
Hlilaadb -. ■ I-• 'Ibt* •«>••>■■*
barBaa.al.4la Ball* , a.,,., at lla
.kak.b aad l.tr fctrl* ., b<«b ... V.
aa,'.  IVtrar,   TkL  « ,. ,<*ai-daavr
• lib J li-.da,*>* Ulrll p.****. V tv
IMta llaavl, •****! IV *«t--*f*r*
ptaanaw* IV lb. **-... iBaa.laaldr I,
i,l|| V rVaa.  tt<Ak .mm IV **,***
• III WEBA.alkl. .<rk
fa
'- V- -
a&gM Till-. MllliM.Nll r.-t-Ttr-nm, NKW WESTMINBl'ER, IIIUTISII COLUMBIA, Tlll'llHliAY MOIININll, JANUAltY 33
rt-li.|)liiniii No,S15
Annuliinn: llliifk, Not. Wealiulniler
Bell-lrvinft, Paterson & Co.
SHRPINC  AGENTS
I utii:-' i:i:mi,miii.h Till i'ISUst
I.  nautili ,l,lltllfii.-i-l l-lti.-liulliiii
fll.lt ■
li1
ItiqllQl
tin Itiuitl tlif.,-1 from Ki.tlniikl, l..i'." -!"•''  "i ;"l" *''---' 'lral" I'M"
Qnlt-rt takt-ii toi Iron (Inn mil aliintt), n- ' -- ili'l l<f ■ : i"'"1
Iron ti in. - -   ,1   • -1  ii I   »l«** ''"' '"
II, nil.  l.t II  llinn     Itn  ll.f  l,nlf|iflitlfl.l-  .1  mil  -flt-llilf
tlitk-ji.it ..  in. |i"l"i    .ii"l   intni'il   Unit   lln-i
u i'ii-   iiniif   tlltcrttttl   llinn    lln-
It.ttlfi  nl  iln-   ll|i|.ti-illttii   in  tli-
iKNTI.r.MKN, Tin: I INI'.s'l s'I'ik li   I'llllllll  l"  lalhl.  Ill- 101,1 III IVlltll)
•liflltllilUllt'llll" ill nltl.-i  In -in  -Hint
.LLLlllLLlL—Lll—.—————————*^—— tltiilii nnnin-i ,i lloviirniuttul pfkigratiiuitta
ii""""" niiitii im-nn I., tin-i.if.fiti, itft-ii mil"
l<  iv  UllANT  .lln III I'lit I'  nl' nml ini-iti.t—lulu Itiiiiuantul,
t Ik i,,, ,,,,t„'i Mnryindl Itrbauuttitali.
pn I'lAlill" I'. sll.llll'. M . \  ill mTSS AKB COUUmWTS,
It  ,1.Ilt.t .it.titi ll.itli-1 Dank nf llllll-lt  I    II,, Inill-Hi-  nt  ll.l ,i-tllii'llti'U
- j Unit-ilillitnllif. null  tin- linit-niiin-iil
ii.t.it m  mul  |'ltit-iii,ill  llinn  llm
I1KSTAI.  |  ,..,l.|,„i. ,,, lln- -,.,,,.    ll.f)  .• Int
WRIGHT BROS.1 chbistmas coods
CUNNINGHAM BROS.
itlttt  Ni ii Wi-tln
Cauni'il Ciiiml
Frulle
Cigitrs
Contt'clioiii'i
l.n ,.i,i
-llalfii.itlim
Fresh Errs
Poultry
To line cob
Product', (tic,
it tm.-.it iu tin' i'ily.
'iK.vrii..
I \i  m, i.ai.i.v i. iu
• I. rturrmaii Monti
ADMERT1S1NG FREE s
TO THE UNEMI'LOYlD
,,-1 i, l -, in ti
i'1-.i ill.  IHTT.II  Tt
f,,, pit
liniliiiii
. iik,.
litis m nn:
d INK IH  SllltaalllBUal,
()■
1,1 II  I'MIIMIIf.
I lAITAIN il  - .iKllillil I, I-AM'
t   -iinit.'t  lii.ntk'ltl-itiai.  el,  I;,.,in  1
i.i,.it.I-, ll'inE til II  I   l.'lll.lii'k'  k.l In
-I  \. „ 11.-tt r.  I'll L'i .1
W 1 niiiii HK.ll  I.ANll Ml ill'Kl
ll  a  IH I ii'ii'lil.i".'   Hull,If) HI..1
aiiifKl.rt-
nss ni i:m,i.\mi iii:m:ehi,i:m
.,.1. tl   li.,-,  ttl 1 ttt I..! l,-tdf N*.i
t ..I- I11.1 mul ll.il.l It I.) nt fitly
> 111 .1 t',1,1 l.ll,,.. Il.ill at . 1. it,
I tl 11 Iti li   tl II Suit . Hull ItTT
I ■......... I   IIU llllii'I  -llllll-
, I 11 11 I   MA* tll.M'MIN-
tt I,-Id'  St.  -  fl"  i.-.-iiliti
l<  .1.1,-. .If It. Ill III
11 ,  In.1.11 ...1,11.'
. 1,  ETallln, I'.iil't. 1 '  '
, I  ti illl II li,   -  1
tn. llllii Inn,' , lllll -Illllill  I tWO Ot lllllll
fillet, lo im. nim tin- l.ifitii-iiniii iim
..iimi mitt ml..- Itntt It  iillli  Iiiiii  Mn  I
lullfi|iliiii.nini,. .in- linn niifu. iitifi 1
niiiiii tin- iiiiiniii ii'i.i.'i-1.1.iiii limit.':
..ul I.  Thll i- iiiiii ii'ii'i'i'iiti iii
lttlilil|tt'k! mill l.i.l tm I,    Tin ll.ill.lt,-
l't-1 II" I  -ft lllll Ill.l.tll,l. ttl
nttltt. -mi 1 tlii'i'i <- """"il' i
lllll, I I.lllllll.  I.III.Ill lllllll llllll I
Ihoh .it.iilitn - la-liuil t'.i'in-i-. u ult I
il.,-,  ,t,t,  .ltd tn li-tif Hf -'I....I-
'I'ln' lugHt iiiiiI but "took i-vt'i itltiiwniit tlm lity»,
SILVER
PLATED WARE, iiiiimrtnl ilin*. 1 ftnm 'I'" M.'fitli'ii
lliiitiuinii Un  '.' livittylliiiii; in tin-litl''-*l »')■'""■'""ll""""k'
nlily ii|imi|i wniaiiltiriiii; llm i-lnm nml i|ii»lil» "f I-''-"1"
Cull
,tnl finttiiii" mif IttKalt
NEW WESTMINSTER
Foundry and Machine Sk
THI
WI- ,1. .   .   ^    'Tliita,tlanulia
l'..llllMIII<|prMl!lli,ll. It'.ura.
CHE'PSIDE
CUNNINGHAM BROS.
■ii,
,, -mn
W
Sti  i-l'A ll.lill IN
I    \ t  -    '
1 l.it\- II I 1.1*.I.II
mt,ran ntraos
Iait.il   11  *   him  instis..
I   -    ,  .1 .1 l.-i.i.l. 11.11   Ell  if.
,  in,,..  I.ndlil
I.
.'ka. »■
|i„.l
,,-r II I .1 III tm: -If
fl,', /.- 111 '' "
Jala,  IT.Ii.U
\V,
A
s|.21 Hi
1
II
s
•I'M  l'i
I.
NOTIfl-..
1.-.....*• _i.jM..k,a,.|.i.rii,. riMta mpittttttt
• aa.|*a|  • riMlfral.t
1 .  -   ,  .il.-ll  llilt  l'i  III
i.l., 1.1 II .  - lllll   -  '    III*' I  llllll.l.  I .'I
.   MS  , ,, I. 1    \  I'
.Wbl..!..!
, ■ 1111 11.1 ill ri;IMl\i'...'M
l'\S\ l.i it.-l at.-l H, a>*.-.il*i,-.- u-n*
• ill, all 1 - --.us fill
.'i *i all I.  (its
.   .   .  ; , •   ,   -
IIM in
...... T. I* 1   M
(The £cii^cv.
nd t" ui
■'We do
1.nt iln*
ami niii. 1 lliu.it*.  ("I
.in Hunt iiarvlni  > i
bl|gel mill,  imii thai
"   a .  '1.  '
I timl (.mil
VVotbllib
ii. 1 1 ..r
»l,i,l. Hit* lodtaoi utadt- In ill soriwts
tn..  Aiitiiini, ami ti awn real •"'*-.
i,ii„.'tiuil lln- H * \t&
children*! ileoplui tool s at tl
icnooli t.i Mji Itol ui  ' ■
....ii *.iinit.  eonplatal node b| »i"
.1,1.1.  tl**   4.  I"  ll,*-  ll.ll'.t,,. I- 1. ol
••tm' witai  ind  otbel  bod tblnga**
■immc Un* trtbee lit. hum t'i|.iii..ii* white
>,,.i,,.  rule tl.-  Indtai leaden wnts
II....1 .ti,ti..ii. i-  ■ ■ 1 . • ■ . 1.
'-I-   Nt-d 'i- •
JUST RECEIVED
I in,, 1 iiiuii Germany, 1.
1 ,.in|.|i-i.- Asstirlini'iil nl
FOR SALE
iiulnor's LmiiliiiR Nursery
ta  I'liiitia  I'ttttti-a  ami I't-nt Itta. lima
,1 In..tm I.... I11..1..I a Tiff"
ml I'ltiilltiK nintli Inula -l.r.itn ait.l
-,..„.   AldUataUU.   Ekliln*.
1.. III I. Ill IIMI*
Utlnt-k. Uiiillttd I'. ll- H 1 -
•tr l.l.lll.-ilt.lt	
Hit}.I -lk.,.,..-  S,„ It 11I..I..
.1.1 MILS CUNNINGHAM,
.1,. n lu-
t'.itlN.l INHUIISNIlt 00"!  '" tUNIHlN
I INANCIAL Atll'.N I
C-1-. C*.. ttlTAaltt-Olif UT
.. 11 «t tint-.ii.ii, In'
l„|.liis  Iillli-.
lll-ill-
l Itil
W. E. DICKINSON.
1
■•! tin
iu,,, Mt, iJLIPMS T^CX  AND  DRAYMAN
Dt-.tlt-i In Lliin>, Plnator, Comont, Wood .•!.-.
Aim. llm l.ii-.H-st .uul linsi
M I. lllll Sit. I. ill llll- till
0| I ttln ■ lit Ills' .lllll
I llll,In 11- I tlim  lltKllt, III
nil trades -*——-•-—^*—-i—^.|.
2^?Sl0N' Mm Raiieivel for NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC A SPECIALTY.
COAL
Pratablp tbal
"t-TOTlCJij ""■"
■slgnctl 1,
Mill.,   I '"'I' ■*•"»» I
, , ' "'It*- III., pOBTATk*"
llt-IT-loltirt! llllllt-tl 1,11,1 ,(1|    NitVltr.lBI!|
I'll  llj'  Mil.  klllil-ui- J  |  iparthoUkkt,
iirr mm' |ii'i'|iii|-,.,| u, "j ' usinn ol .alai
killtlsuf '"'It ,„t nlthl «
(Ivi'ii by Un
MILL, STEAMBOAT ,„»*'"• l"u
NERYMACHINERy^f™'
S.ilisl.iriiiui l'ii.ir,iii|i-,..|   prodtiii' *..
iiiniitatliiii tr
IAS  1'  Nl'l tr, nb.rti'olll
■''• ' ' ' M-I.Sfl', pmuiliililii,
1. I-,,,,  w.ii'h.nul,
" ~~ l-'.ryl.nd nil
LOOK HERE St
-    irtcalully tl
H—. dirk jrwn
XRD iii'' "ib.ii
"****   t'lliiilni tn
T^TAiit,':;!.^
»»»*» i'M»:i  V&,
IKAIII   llll:  I'lliii, tnabnil btal
I I.ASS III t..»i|i, in. Ill* atrottl.
IVKAH.MHI 111. in.,,, *^nnM*}l
IMS, Null I'luiEiiTjuti, it.-r.tli- lu
I'lll.'isii.'llt  E|\ ij, Mtliulrn.  '
in ll'UNIall ttudySwi
__ __ Iroaivl**!
CLOTHrac'trS!
in t,
UKTIIKllK-ri MATI '
UV Till: \I11.I -MI.H!    lb.ll.ail
^'"■'*■"> ssn
EAIIII.lt -iuit nn mttUan.nl
nil 1 >'-. t it hi n hour,Uh.Ii
l.t I!-I I'll Ills- t   a''U«h"J11
Si,I  I.III.  HI  -III-,    gJXrtBl
Miis'i 1.11111:11 1,.11 tt,.prab.
IN AMlhKI: llll l-Uallb tat
UKT  I'RIl'K-   nu,   •*■«*
ilta Vanr,
11/.I,*, "/'/>"./r.'».v
it Legte*
1).
•■ ■. ■
'
.
M
■ ■ 1  ■ |
1            '   . ... || . ....  m**\
SB*.***.*
-
■
.... 1 in .1.
>  raUwaj ■ larvrtoe In
ll.
. 1 ,
..."
1 iro*  txii
1 *
1
iim	
1 ;..kSiiSi.
ix iiivain
W.
U|    IM\|   I
■
in
\v.
1'
II
1 1 .MM.  1 ti lAfKB
K
*•
*  lull -it
its
sill irl.it* 0 tMltt
1    ..E|. II,sun
i-  i- i .
'   ,   . tnttttl-a
. - ■ a >|0.,'
I .   .  -I.aa.l
1 ibuaab 111*, .ill
.  . It--.-
H.t.ta-. ||..UI ,1"
-
II It.   I.  „.
{ raaWBlUlial blBtarlt  .aa.,-, 1.  1   l't  I*
I ' 'ABB'  .itt*-   la*  ■
tbr „n|k«itkdad .Ibta!
that ttattalla
a. .titilir   lb*
i-aa-ii, al I'ttl*--*    s.-.,
ll tl,    It. ttt.   aaar
I I .IBM.IBAO    "TV  la-.,-!  a.ll.dlaaai
•ta Inaa *Alr »*•  k-
li |P  '
"  '"""" ,1aa.,UdrB.  II
. i Till; I  I* in.I.is*    •'.--..  .,. «| tk«. tiBda bad t*.t
.  t .   ,
-  il .*,  «**" .third lat
tkr |akar|a«*«t  la.  aril.   Tb*
-, alb>.Ik( Ibr IbitrlMBrkl lu
... *«lll» id .aAB'
llif,  «   laallrBlltia
t
- ** la tbr I*"
Ibt. Ibr ibarl IMmtHSaaar mtM t.
IB, ..BB- .ilbdtl. pal-lb  '«*** ••**.
I    1
,,  ,, i  I tl.  IUiiis* .t.,*f ttf
.in, i i I tin  rblrli
it tt..  alntuld  la'
 I till III
onlrn t.itpoalln cattartlan rat 'tn  hntlltailon Cn . ttda ,
Oatlat OBIcn IU Ra.ldi.nt-. »,.
.   1    'ta.
•    nan, . ii.i. im. .in; <>i ii ! IP ' """"
1.4 • 111
|{l II t.i-...
'
I iiiuii i.   \. iii: ni'.. - i\ on
'
S. llll-l
1-..I \.
Hill*.
■•■,,.--'• a
,.. ....it.. ..,,.
|."J» I  t»k,i|\l.   »U.\    tl   a.\. |.
II  ...I  lltSI  \ -||,  ,||..\  I,.,
I
IV 1**1111   1  Iillli,  lit,.  1,11)111    I"".*'!  ...a.l.d
.  Ulimni.il
-lEd. "Ibr  llAdat  ttl tb*'
I'lklklltll
\\ ,*•■ IM Is. ,,*,
■
I  \.'l 1
■
.......
HI* -i.l
\
■ '
r  ,  .
il    ■  ijtn mn ., I.'i i:\i-hii
a" '
II
r
.1  11... CI *
-
M- II
IV
\
SJ1.I.  II i I.l  l.MIII,  -  ||' 11  Illllt.tV  I, I. II  111,
IJ I .
I ,, 1  . .  ,
I I-I ll
Id
T x
I I.IS  ,  ,.,E
* •
,f- Im,  -ii I  IN  -I.*
r
I,.
f
li
'I'm.  it: ui'-1
■ i
1- I.l. Ill.ia l>- St.ll.l It I I.I-..I
l Ml  it  ,  ll \\.
la* --l.l.l-..\  llllll
' S.a
i; I'lTTKNIillltill  Mm«, 11 ii,
I  i .niiiiii  i ii  it;,sit, .,.i
•i.
| ni- Nll.tll ... i.i.s - I'll
- ll
I . II..II I. I.m  is in sny.i.ts   ,.
• *  ' -' ll
kJI,!  I II.I.V1 IMIII   ■ ll 1  IMi
'|- I Htll-tf,  Illllill  u
*m
•■  • • ■■if-ssi*
w   .    j
nl  —a*4 ttmtm la
.tiarat lead h*
\* ****■ ii ihe
****** la th* |*#-Wst.
• •« nOmm tnm II !*• 9UA pn kio,
>  erai rabrd f raa
tola 1*1 HI-   If 11 ■ .
BJ ol ih*
•  M nm !«• sviiii i tat
• i load st *i an *• nt Tk* ws*i
*, had H^OMma***! tl a
•
jf M   -l ... a ,,.-,  | *.ip1l4l
TIM iVatW thss
• j|ta*d  lh<  UM***""  afsoa  Ihr
II   M'  Hi s*i*
Am*> t*OdH
'
H  *'4h«dlh*- **wa-
sai***t- * lit*' twialai
Iht he hate* -been dootMoM ih*
* I • untmoi
h^wm m, i • i
.-   MOtfuUf
hrltal 1,a^fa.|lf|f lain •*•  I** halt SI  **ti
diihoil a got-jtlaa. a* th* Ii«* <*! »ii,
lag with tlr aM ••! a ««ieKOil«i**i« ieig»n
cwMpomt of *t(*'iK tliso l*B*r a*,y in*
Ofwasefil trA fe-aA* ip ttf m*-tt ihllM la
ih*- Mh)Hl to ell* mid i» fmamleif
■wwewteaaltafarta «■* el»*iias'l trdtovi-
ld»«.  Ii*4***i Um llmefMHOl'*! ei-i-vna
ibst ii
- •
■ •
ta
asehowtag how ■ -
j. b) ti-
|
thi lapeed ui«*"   *
m, u now ueored » fall trial. Mis*
- -
-  .  .'■->■■
llll) of
■ 1*401 he* imw'
■
w *.,,.i  bows 1.1  be
i  .
.-.  . .
■
to ta.i-ti.f-d otad-i what '* » >
■
r*« ti- a- knimt t •  ,
tttw. m  *••«-
arttagl|~tu -U hi*  tilt •  t-aitm id
Hawa •  h. i nor win
|l,.!,.i. i    -4,'  . *.  BOW  hs*r*4<r*l ls>  B
vi.ii (i*4a ttf Miel toooawh
■ aii,, oahotoe l* i*■■* Ited *t H •
loo tstufli  fsw  him, and
> he* fait*.* e rtrtiat is. I.iei.
*
"Mtog siatlra*!'
Bad gotdlshad
tv*Mi Mtwogi Vaoheo ah
ila-alt di**-. i*i. - i  t*.-i
*i*^ aad *i*i iwtatom ol
lo th* Matae awefj few **"-*»  ,\ toss.
aasM-dtaihst. S
* | l*. la lhl> la*taa**», «eM It. !<*■
tb*  Wrn  hi thr attalaM lUlhhia id
(    .-  i.ii'. tht  "OWIi'.' t
a* it hiHw**- elitaOi a Und TtOnnt,
IhoBMMHltiUoot Um wall h «- Uap
gill »t tVaUif.-id. Um
I  lhi*-*Md*    It  «h|  Mn,
aOtoolThyleri Kt
1-M that  h*
It Unii «i*d bsii in wht  Ih*
WlMOWt thiblUra. il l* nn *. Halo Ihal he
.  ,«.t| mmm "i*«'ti**d-t,'
ht   iv Mori • an ii Hotel ■
«.(«,41*l
"h«d o|."* 1*4 ***_djfnpl
ll a* In t« h<r|*Fd Ibal U
iitsdr u. irwtolli *ii**i"*i
OBrd 1* tlaasd ts-dsatiB Ita aaOsWtBl)
iiab«4  i i  it  n  toon i» Imhwm
*l|«i*h |a*a*a«*lr.d.h.fa ll* >*««| -t  fill  llxl
i'* •silt*'  InfotOSBl-na.  M 0 It
whhh. a* otshMio. aiOlhst* nf  *.io«*
•.him tnaa ilia ta**4d
It N wa** . iwdonioo th*
•latstui ■  llotwi
■ ■ * w Ha* i* twoti
i  I* It. >*hbh still •
I...,, *4 *■   ■ '"'- *od
ih-*«i*-' * holowaw h»-if
la ib* »** .rairli***. l.|**d«H. a hi* I
that ih* i P It stwk toOTa wiihto a
vat ** towrd it M*ti***i -1
**i*#m*m> «li*l ««niH br> lb*-M>">*1  dttwl
b * ells**** isiNst mails t*i*i.
lit.-al s*r4 im hirlhr ewoel  This I*, if
ItWfS f.*-*! M «* 1*4 ll(1tl*h 1 >*r1mwMs
t.r.Mt.tNTKl.t*
H1
up   pre
llSH.1i.  1
IRD MS
I. la**. I
foiell ftiti't. (i ,i •*•» '• ij
lanrrr* al
1 -Itm tin li I-IT
s... Mm i -
Iba )o,o
.lain-,." I
ill lb. It
I., Ib. ai
»t III* ta
Ihr twill
,40 Id hi
tutkiaa,,
tikblana
■ liar I
Ibrlr
«3
COAL
mi^mS*. BRUNETTE SAWMILL C;
1.niiiii.    \l W tVI.STMINSTER.Il.l .
• m aa nr-o -A-.V manufacturers OF Lumbar, Shinglfs, Lath, Bill Stuir anil Loup Tin.:.
BM,1l1l*r*.at*lklSaalaW ««  a .a  an    k „ n  ... n I    *.. ,. BA , >• aV  ,
tu 100 lt*«)t.   ALSO blooring, Coilnii:, Rustic, Siding, Moulding*, Pickru
&nill and Turui'ii Wnrk. Bash, Doots, Window mid Door Fraiiies.
Iinii,' I'ini.-li nl'.ill Kinds.	
it^.t_.cc\.T.rato ""vXTcil-: G-aaia.ntood.''*i
GILLEY BROS,   kiln uribu lumukk an ilmon and fruit hoxbs  wkiiavkno
liiVOrjl, iiilCk, Fllllll llllll ShiopioK Facilities bv Rivr. Ocean or Rail Unaurpassed.  ZT.I
Sain Slaliles.    t  I TDADD
J. W. CREIGHTON.
ni a-in. - mi ii i
j   Itlll    , a "    '   '
WOOD AND COAL
I  01I..1
lllll  Will  I  *l tf  It    -  '  s,  *,| . at,  r
i. ..a,.. ia it
TIMK  lAllldl-:
Str.ROBT.DUNSMUIR
tV  *,>..'  1  ..AM
■ llklllllk  „, I.  ElE'l.-.t -  Mill.'
Ib.B
rlttttk.
.nfr.HI
Ibra...
a*™i«l
ii.i.«t<
..I MaA,
Ib.l dM
■ta. '
alrball
dr-Ilk
ttaaaad
4dS  ta,' ia.    •«*«•
•••
+  HlUVf dWAHl  +
General Hardwre,
new westminste
IB ib*
BAat* t
,   .bl. I*
.a, -**1*'
•S'  ,m*m
ataay
MaM
I. at*
TK
*****
BdBkll
■ aaa
laal.
lb. Ill
ROYAL CITY PLANING MILLS C(S
i
b*lrl
ll MM
aithiiitl. Itroot Not. Wr.tnilnal.,.
Manufacturers and Dealett in Huui'.ii and Dressed Lumber, Shingles.  Sh **'J
l'..ini and Pickets. •,«
Salmon Boxes, net  Flonts, Trnys, and all kinds ol Wood Ft.r,." *•*
lor Canneries, Doors, Frames, Windows, Motildinits, Blinds, Ra vS
Balusters. Brackets, newels. All kinds ol Plain and Fancy Turned » •*•'
""■ii"" »" i" r.u ....•..  a
Bourchier. Croft & Mallett
Fiaaooial and Insnranoe Brokers.
tall
•aba
Ih
m%
al
tal
tha
tha
ft
Bb
M.
MONEY TO LOAN ON FAVORABLE TERM-
LOUIS H JENNB
HTMAIIKR
'
a,an
-  tkll.llil u>
I li'l  ,.,1.|.||'   tt.t.4
"aril, .d Ibta aitt. "ill  ******
•raABtaa .ad it*..,*, "at ..a*l.
la tbl. a.iit.1 l.dlk... «.ar* ..I •imll.i ,,^ ,-t||l ,„Y^ y,^*,,,, hHI,K „,„,
,„....k„l.«, I,, .1... liuii.l, tad  Aa, ,^k ...a.** il i..,,*<n<l Ibal  lb*
.'    .ir.tla... : ..,!.* ratarll, at tl
,„.,    .,,  . ,.„,  „,  y,mfn  y, BUI brla.-d I. It. *IIB*l.l •*.*
..... . t'**.4Bl a. iba pr*r|dr ,*-..* *|.a».,*k,,H
I-  1 .-btit ... Ibr liab-|»ad,at. ...p,,. ,„,„„
-  ll  if,, t  InlnnM l.i im-   , ,.4, tbr aaar* da, l-l..t l.*t  ll IBltna,
■tal. n,Bir.aad..mld   .III  ..Ardml  Ibr Mrthaal..l arl.kaa ,t
.   I* prrpait*) m .... ttf  lb*.«• ' ,  i •  '   ib Iba mmbim
Lata a ar. .ad .I Ibr .apprlbAk t .•••!-b ,11 it •
aaraot,.-M.rt.kt in '. atrial «A.<Mr.t-   „,,M,  |a^,t  ikll'tat  lata,  a  |Bqn,lal r'>".-1" !..•'*< I.laartlalr
Ikm ,1*1 ,,t t.4i.-.l  i,d* '  Tb*. atrakl   |Ar,.br,  lh*lr t.aiain. .-■■ - I*d*a-Aisl,a-Btl."an
CANADIAN PACIFIC RAILWAY oarishk. oreen k oo.
PACiriC DIVISION.   iBmasBBBim ValBBU.n.1
NOTIOE
'I'I S,„ ,.. llll.i  III. Ill) I.IVI.IIIIV   d^aaaira'
I  ,1. „.,!.., r-.A ..,. * .. .......
-a aaa I***. It
Anlkl la.ft. .ad TMa*-ra,At TaB*4,.n ^*
r,Aa.«an S.a talk aadlavaad.
r.-aaarar-kat laaatt*, a.ail.ta* i. J- In,.*
■4 "t.tat*  K*«l.nd. I,*t.att .VI t.*4IW*l
I* Irlt-raa. ..»ttt *wadaa.k*ania.pal.lllra
'-'•' ■'    Bikal a.-.*1-iataa.lAaadaa.ab*n-*k.
;:.,,  .<«»,. .o. .tm iimo. ci
- la.  I B*-*
H. W. TERNAN.
-a., atii a*.
    SJiiliinlat Hlorb Vlrtorl*. B.C. 1
'~.Y K\< :\-x;  M...,i,li Bl.tili. Nrw W*.t»lii.l.r. B< I
 aTront Slt-atsl. Port Ananlaa. Wa»S* g
McPhre Br« j{
W.A.Powers&Co.
It-irrtHl. |*ar«tl»1 |ft fnH, thltit  ttt*
i*tt1**)M%   UtHSSl OSMMIbt* tHMt* I
—I*
l**aa«aM l'.-\»*ll1**r| a*****1
h*Kt**m* MarftH ratf*i.
Slii|iiiil!liU <t BoaUi |
BOATS FOR HIRi  J
ihi: mm setbour i nm
HoMint CM" i'ii frirni School
ol A*t. SonUs K-pntingion,
IfipMi,
11 ataariit» i tnttiini» it i
Mnnnmenls and Oranstones
Ca.„n« and taunting
n Bpnclal.,.
.Ml iv.l.milki. flt  HCW W|-j.TMII8Tr.l
Wr~HTviANEN
WHOLCSALC
Oryonil Royal Cil'P"'"l
New Wr.lmin.lt*
BOOTS and BMOll
EABTIRN H*
ROUSSUUil
I**" -•- if *    aaa. i* • ■
nti m, ',i,t,**..a*it  * isia» **«-»«i*^'d i^ijd** *m i* h< •    u >* *■*****»<■ *,
-*  Hr.^HttiithaB tannlatN  «rt«i*kttaitfctotohtrlitai {A>t .
* **t   /.Ml
tarda h*t mk- In lit*- axfitUklKf t..« m <l i * *■
laftllta snd Mnmii-a***.  al— laittt* in all
Barteaf the Metrtet oataitoais/aihiwelee
|.r,.«|Hlrr- -.| Mr*  , MHiaaal  '.nililtl Iran ||itfhf*al t.tutn t,'**, l*atala_l lla  ."ill
.,.* in..* ,...l I....I, ,.., l"g**.|"«»"> --"''"'"I l"« MM*.
***** -aaat ' «> '"» "I,-HH<-. mt n„,
.1.1. aaall..  a IMI nt*** •
parrka*..*.!**!^*;"
r*a a |,*t |aa laar a*art'*
,--l'tt   —    „ ,
-  .|t«»,.,.ka»   .„MU,P
fish a..,! game dealer ;::::::b	
frool Bit**!, Haw Wt-stntaflter *__ " *
ll   "'"I *ft **
,v"** "noibbii
*"'-
-
,•—.
■"••% THE MOliNlNU !_»». NKW WWWMUntTB... IIIIMKn COMHIBIA. TiniBHPAt OQBBiaO iABOiai ss
THB KAJOWC  BAI.I.
Probably iAm^mmmm*aMa^ Si-lea*
______________n
"I'lmwilsiiuliif hart i**1
liiiurs,
imi atoloese aat aad eeor<
H.lil Hsro.
[ Uorplioua1
NevurBlaco It was buiu. im* ib
ipi.ra bouse preseiiUid Bii. i.  » liiilu.....
tt'inisi ol BUlmattou and nuiriv n* u iiM
lastiilibt oo tbe oecBM r iin'imii
liven by Union Udgc N" n, A r.
t A. M.  Fur lour day- *ktiii*.l hernia
list! lt*s'it lutsy with tbo 'I, i -, nil
thst tsito ('mild BUHi'it end **\|i**rl**m »
prodiu'c was ilunti, and wiu-u iln* niuit-
inini tat Ion was Hiilsbed, il><-- win. luol
i'bar|.'of It wtirosH'iiittii!' .1 tin-v lull
proutl uf ibi'lr work. Tlir tt.-miiil ■ 17,', 1
was ebariuliiai soittethlni: i.l « ili.-nm ..f
Isrylsml mlimM with u 11.iKi.u1t <>f "Ul
Florunee ou a |ala day. ii.,iu""i*- ben*
nersof utultllarhiUB tlm*. ,\,,Himi ilm
rainbow lu their wari.-.i lun ->, iln-iiNul
arBcetully down and uiliiai.,1 with tin'
dsrk irsHot lollaae. freili  1  iii.-ttn
eat, ami luwora Willi iln t>l****tts
ol   their   oatlvu   Kiti-ln,*   .-iiii
illuilni to thalr lately 1  Tli"*t.
lisil been wrought Ini" it.srl.iii.1*
'isml wiuamaely frwced tin- ..sii. 'l'i-"
iir.iBl uilrrore repeated In t-u.iii -* i.ii-.iy
thu ebeuilni booatleBOf tin ** - <". uml
llBsbed bock from thalr H-*h> 'i .mis.. -
Hi.* strong, let awllowlii'i' "i 1
dt'llere. All aruowd tbi .•.*. 1..1.. ii-.ii
weroseaUolavarr hlud. li-.in n.i* an.
tsN-rath* faolaoll lu tin mi-i.  * It.u*...
solltalrv. Tbe fallery tt.1 -n ., » ■'■
KBudytaira. whhih ciii.i>ii,*-u -lii.l.li.l
IniiH tli-si the lair lad!*- ■*!..• *■ t> 11.*-s**
G pit'pari it if loowM|uer Willi tin 11 - lutim.
ilii'BsilaniaaasoaiWUMl"
tliHir iHiiieaib.
aamaoTNBs* im-
On Iht* stain th-n  ruila    ma-  >*■■*•".
Iml Iieblnd was a «44 t.-ii.tii*'.. -\>u**\
••ti man) tablss awaltliiK ' 1. mb-r at
iMitioliiotthsdanron si ll,. inl.|nl«bl
I r, ibrir appetltoN ma 1  *  1*1 it.*,
dflllhltOlelftfctea.  Tbl*   -lH'i-l  us.
praparsd hi Mr. mil n Num.. •( it.-
ttttldeoul lloto), and It i« lr.-*t..»lt,| si:
Iii.  run
itaaaitlsdjaur nllatj ajfs.nj
.iniii 111* llin-li'  "'  U» ,l"'"  "",' ,
t.l.ti-it lis Ut" twoot oltl nlr« ""  '"'"''
sw,,.iii,.i„f' tiit.i t'-i'',; »  -";  ■
wlii.it 1- himsry.  lli" "■" ""  .
ilt.i imi lam imiii in »!'"', ''" '". "
auni't'lti. Jlial  linm  fii'i'iul niiii in
,.,flllll,llll'l"llllll"ll«»ll'	
VERNON
in
im-l 1 -
 inl.fll."  ll  .
-ii'liii'il In In- I'hl'ivlinl lit* lull In llin
lillnii.t, In liim litlti-ii 11- 11 llittttti "lln-
Kitn* tlnll out." ll'lii'ii ik.tr lull Millar
loll tlti-lilliilu nml lll|l|>) .1 ni* liim.il
-,';.,„ 11 in . tin- Imi -fftitfil lllll ftiiniiifiif ■
lllll.  TllO If-lilltli- tifli- l.f|i!  11,1  ii'lli
niiilltiiiiti-li'-ii rlgot iniiii on lulu llm
liiitit.iti, tin-iliii-.iniiil t,l iln. .1.11,11.
It I. Hkllfl il tm nil -lilt-- iimi Un- lull
lull lu'i'll iiiiii nl llll- ninilf-l -nut—1-
fiti fk|ifilfiitt-tl 111 Wf-tiiiin-lti'
Tl llliti-1.1 t'iti.-it l.ttilm  .11. Hi
II.,  A IV, Allltltn, '.ll  11 , In  li. imil
hniiili, s,  IV 1  'I.  Hi 1.  .1  11 .
It liiutilii-. n. 1..11,1 I', i,i limn,,
tnrrnltr-    ''''-   "»"!"■   "I   111.
THE TERMINUS or THE
SHUSWAP& OKANAGAN W.
< il-fkllllliHI I)  l.illtl.
DICKINSON <Uo
HUTCH KHK.
j  Nsarly  Oppoilla  Iim  Colonial  Hiatal,  NBW
WI tilMlNKII.il
Tha aUurnst and Cboloei Aiwiinii-m of all
■Iiu Million ol
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INOORPOBATED  BY  ROYAL  CHARTER  18011
Capital Paid up
Reserve Fund
, llllll  I'llllKfl ni l.trllril-IK.
£600,000
£200,000
$3,000,000
$1,000,000
i Meats and
iitiuii
up
iii.i.i. us...
•aa loWoi
ii,. fli.t
,„i«.,.. the
., t itt*iii*-i»
won
H„|  ajflilli'
IIB'l'HMHlaai Utnmi —.- •-
tin* pralst* aaraeaarr i"
Nrallb Malnlalosd spl..   i ,
a i.ii mordaaaiotatst
Hhurtly afUrf o>b*i- -
lbs Vanrouwr oftfcesii*.
up   I'rrparatory   '"
•laii.i*. Tbora waro tb-
arrat na}oHly ol th*
. Whn, iho asuah- stews w
hstwiwalsooadiuo la.t
man In Ih* hall,  Al lb   tn *-t tm tl,.
lani-iM-a ahtud taady to t-  ■
ilw flood ot ll*bt sad an nupalleol lo
U« Joyous "o»«osai*#a »f  ti."  ataiy
.lati.a." lbs rich aud ii
l muvrtrtit, *••-
'(I Hltbs-ladlrssrli.il..  •
j  by th* rnaibra hlarb nt
h id Iho a»wtfrioew, oo (a
lh» hrtibioel art ol r
. mldhsir U-N  laMI"
iuMos, sapphire*, rain
loleVa Mrtiiaa* ******.
iIVSCBitM •**>*« all lUI't
tfc*-irda.uUofla***i*v  "
.t***w**ammmmttas*mtm.
utiHeh, ami eoharad a*
tare  -aid  tastsa,
ihaa   eutd  m  e
11.. r. • tn*)  lat  ihr
Binraiial heads thai
Iboai aad Um> OtrWoW)
.**** wtww ibrm. aa*'
ihi'iiead MsWottts* >-*
id llHhlla, INaltao. I
laMididautOithots.
toors  tstusith. thai.
al rleth, rmitd h» a*.i.
iwal array  Mot* it--
,t idnaiat*
, n .ti.k- diwro
|   t,*l.ta    !l"MI
Ida]  I Ul
iMaoiniid*.
, ii, ihs-ir n b
k rill.M)tiad
it  Ml  num.
, aaa] i»U
illy pluat*.** "I
ti*tal prtMII
„t.i,  al Uw
mmm***t mm*A
.lib* astintl*
, at. .t|l***
LbnlrUutlee In u particularly ible ii„i
pl.'B.ttiii maunur am: Unitlieri •' H.
niii.', II. llm. II K, Curbould, M. I'..
-iatiti.'. Harvey, it. .1. Uloknau. It VV,
Armilroitg, T, O, Townloy, I' .1 Coultb*
ird W M '-v. iml *\ V Outlou
f-an I.... st W sill it* toil.
Thomlltari mldloi oil Uitten »i»'
f... nlooi "hohl it'tt" ui Wiilinii
Inu, iiu. im-ii-t I..,i-.iv illiappeared, ai
ti'ii.t tin' iiuiit ii<> longor .iiiii" tr..in tiin
window iii ii'-- t.i* it ii..  boh I, noi li
l.i. ni.ini.it i* .nn,j ii,. ihi im -t .mi
meat wool it"' bulb i  ll'- bu |oae
wheratl woodblueuitn-ib," ud thi
tnii.i tatportaot oUun In rvdard lo the
"playlni ol whUarii' si WtnllugiM i*.
ar.- tu.- taipayi ri to bt , illi il I
luol tin 'n I'rwi
rta.o.t.1*- aa ov.iauM
In ls»i niiiii'* l**ui' "I out ■ si., iin.i
 I. nporan  lhara la,  ipproprialoli
HlOOgb, a rail.> * thi Iiimi.,. .*iit,in  t mi,- soil til..* tbi. li
uiiHi.i be thouibl Uui Un- Coluioblao
■ i«ii..iu imi-tii.„i.i..i.inuii.'i
and oitutti *(■* it. niii. Irrtdaiahla ao-
lliitrlit nn all uistls I* |- iUli,U,K tn tbal
lti«lttiiti,.i.   It  • f i-.tl  I.
inaiti*! Ii> Un' 1. niiiii »iii it. Ui
..I   111,   .till  t.t  ll„>
r*I*1.il.Inn. lit   4.1   l,ii|.tli.li   al   I-t
bap*  iba   ti.'i*i   un|.,nii,i   bod]
 "i"i erltb '
kerprrs  .Vhotl
■
, u.i.1.1 !-■ boowo, bot
t,. «,i.* | to  "'U.
».- a\w iiu. aaflMs nl
ihr atttrteol cortH *-t beopen eotployod
it the *.tin ni   i
t. i,i ii,. m ii say patalol reesrdh*i Haas
ai* to ha railed ao \|...t. JahoKtraoti
■  • i- i iad Um u l.*i h.. wi-i »-t
ii.. .lift  ii  r»\ Ml  •-
n  .. n   a, li Ud v  • fthhetl
llophtaa   t
. ,n-i»t'i*'ti ••'.n-t.i.  Waal
I'lir  ul
 It
trull a    -
■
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE UULWIY CENTRE v be INTERIOR i -f"^^-
 iBank "Montreal
i ntiiiiiiiily on band ead wpfdlod »> Caml*
I,,-,, ii-st.iiiitinl-t, .mil ili-iini-
UOWtB at till*
LOWEST POSSIBLE PRICES
THE HANK HAS DECIDED TO OPEN
112,000,000
6,000,000
,..„,.t.-,.«,ti»i. H...I win !»' .'.•■•'l'i"*"'1 'l",l'" ,,,, taTLm
mttlon to Vm-non 0.1. aummor. , ^  SAVINGS   BANK
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection with their general Banking Business, and are now prepared to receive Deposits
of One Dollar upwards, upon which intere*t will be allowed al current rates. Present rate,
Tour per Cunt urn per Annum.
Dqiosiis received for Kixt-il Periods, and interest allowed on terms which may bl ascertain
ed <>n application.
E. A. WYLD.
Nrw Westmimtcr, .tnd January, 1891. Acting Manager.
•iHdariiartoi ittllhleud I \*
l.-,„ aUndlni *h "'''
1 AMAOANd KOOTRNAY UAII.WAV ill
 • !*■ .1,11, 1 i..,,ii.-.ii.i, 1 u a .ii 1 n i) [runt Wm
.11, ai.. Vail. 1 ^^^^^^M^^^^^b.
A ■ 1,4,i.r iiima l> ii.,: nin.Ut.l i..t I...in il..- Ie* .1 l*trl.Unit,  i" wait sir Out a IUIUa.
it.mi \.,.,..„ Httiii. I., ii,.- iiti.niH iii i.n.i„uii i ii,-i *iH, iba Am iiimi Itallaa]
" ihi-i-4«rvalilia.i.vt.i|i.aUl i  Bl \ I latluf IB Un-ln-ail nl t_B»ps1 BlteBBWl  I
-.a''.. sldtatrlri n< iiu- l'i--. ■ mil ii...i..<ii.i..ii) i.i-..i.i.-a Uiit.'hu.1 ni.iiti-l.li.it i-lty.,
■  , ..«■ i n.i.i.1.1 ,,.-,-i,.ii.i. iwrtlisa tor i.i.i.ii.iiiiib- a	
Mill,1.\  PAI'lHATVkltNON  ,.I|..„.l..ii|,|.al II. .\l.ltl   'llit*|«|s<l -sill la* t-tlvu-
lalct It] Un-1  tn.i..n,i Iii all itaii.nl tl... t*..n.i
A I.A UH I ti',11'1. milu in i.*i....ii lltli -prim I v**m i"r *»ii«.- si. a Mm
k TOWMITB ara bow la all real aslao * ■* •
OVER IMMHHI WORTH OF LOTS
bayaaliead] laMsuld Man.. t raaea am ban Iwlldlanensiird no thata Ibis roai  Ipaatel
■*  lirl .'ll.l   ' IM I  -111- till la  ,  Ui iiaiili*
..tal'll.liii-.- u.iii. *  I'ln.i.iiial a..l.Ui... mil til--1, ptatt i.. i. ■(..ii.il.l.- |mitii-ii-nvsi|-
iiik tu leailiKati • uii rprtt—
ADVANCE IN PRICES
..tttt.i
1 ' !"';t.;:w:;,x,i:K:;^:!iu":,d,,,v::;..si!
-L..",;';;r;;:.',!.i.';.:L'-
' ''''■'"ll .'.-''a'al*** '"•"•'.,*?':i^'1|*S
I'll*'
.111.,' ».'.«t,dn. it.i.i.ilitid tmi. I... t- i. .... n......
.....  .  I..,.,.
",:,-,:.ri"..'t"i'»i'k."'"-"	
Department
Has been opened in connection with
tbil Branch.
Iiltmt llllll al Coirsnt Riles.
ii arieMl ' ewe "**'.
GEO D. BRYMNER,
n.i,,,.. -S"l' *•*"'
rt
■
rt
tin
i ti,
ii I. InUm taaa sti
s
l
R
.it)
f i.i
rr,
,l,r
u.t ill pi
.... -ii
ptiilinU aa
Talk  U
1"
IW
i.i
it b
tlir
..i.iii.I
tl>|. Utl.tr
kl al
.ml 11
it..'
n | idgi * it. i.i .i 'i"i »UI»,«
.1 lUlplraal *l" >'^  "''   "'•"*  '**•,•*
S „i aba .... .it.n.i I- h*t\ a
„, .ii ni t-. ii*.^ iti»i
I1
,'u
lint IBM
|,l rl  up
ml ptitlusu*
tt.  .4ll)  l>)
ii ,i
FRUITS
tao coaricnoaiK,
n|TV -TAKERV
.■i.l. un; \.
gaitaaBtifi
-Hanson
-, .ideotaweBlal *d.K*-r*itr
TO CONTRACTORS AND BUILDERS-
•|<I.S|.|f.-
■
nl II' I.IU.l'llt
ftl.r.r. Ht. IWI.
•I'
a
[El
C(
R
pdt
,_,,ta.^ldlbr
(ran* lb* tt***
■utM ll ba ta BUaa,
IWBUSB* '
I* lb* a**,***- a**
mm brllll«.l*->r
Ikla |-r«BB*l***>
..i.l ***.* ll '
rladaw* W III. I.B.
a,.,, al Ib-a at.1
,.,. nbUlttaa ••»■
aat*.. 1t*ll*l
M.—. aal *" "I"'
h^Brn*******'.
mm* htiti* ****'< •
a.|«ld.tp«.lttt'
aiaibaaltnMa*'
I..II at paltird *••'
H..IM. Tbaia.1**-
HJ3bat***ti*«
k*r* aal tar*me
il .Bab a mm <**.
.4*b.tdaa*.
TBM.at.aM *
itlttMaSwrtttB'
,i i..wta */**»■
. apUla Ta***?. I-
l't*-"****' J2.P-
d>* *** ****** lb-
M.. « BBll**.-.  "II'
i_ tv laaiuit.
U^aaaa**.*****-
Ba ab* ***** *** '
mmtunflo.
Lowenberg,Harris&Go.
REAL E8TATE
lNl.QKANCl.and FINANCIAL
latum.
ITtDTIOB.
s..l|.
i tl.il a
aal In
..„, ',
.*,  Ibr
II  •
aasma-d
I.... '.
ilb  Iba
•f. aaa-akk***" al**"*' '**  ""*
NOTIOBl
laity tarn., *f ,b*rtta.BalVitlWk tmi
Utttt.ltt.td In SiMattBi**.. at.
• -a.
... ......
'*l«i.k!k-|a..*, I,.,*,.kk.i <
arakk,.'t.d,.,
,..  s.«
dp,
....
OKANAGAN
Land & Development Co.
LIUITBD.
_si6S mm, unwi i c.
At. ii,a will Ih* Minitiiii.til Iu \V. -iiiiln.ti'i' tn n Inw .lay.  n    . C  ||
OPPENHEIMER BROS.   j "" '^eTroperty.
COMMISSION MERCHANTS' coLLEcTRENts.
Imponcrs ...nl Wholeiak 11> it* 11 in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
1 sOO* 102-104 Powell St.
P. O. Ilox :«' Vancouver, B. f
an OBiumhi. ai
llavlnasat'iimt Hit.--rii..** atf a Bid ,1a..
lii-niiaiiluii : I -tin I'luLir.-t III mm nm  ",
t.ri u*ji .(U.iiit) ui Broad. Blaouite,
Caboe, and  tooaonablo  Poatry.
A. TAXAJ-.K. I»rt»|i
RiddeU *k
Johnston
SHIPSMITHS
Have ni'ii' in operation 11.*
only
bti.ih niwwi:w
Ot lilt mainland Bl  .<  1  . Ital tl. |.la|Hl.d
i-.ti-.i  llr.t) larallltt
*, all btlrli.
Coltnbli Stmt. : : lis WemsliMtr.
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: MANUFAI1TURINI} ! MILM,
Columbia St, Three Doors Weti Prom P, < I,
Xmas presents at bottom pricea, Simpson, II Miller &
Co., Wallingford, Conn., celebrated I'l.tml Ware, quttdriiple
plating, imil; lir-i prise over .ill competitors ii Toronto I sliilti-
lion, i Si,,.. Gold and siln-r Watches, Diamonds and Gem
Rings, jewelry, Clocks, Spectacles t-n iMarge stock ol \i«
Ariisti.- ti.inls iii Plated ware and Jewelry will arrive early in
December,  t'.ill and see prices, no trouble in show goods,
rl it
H
OTEL  DOUGLAS
inn aal. iintrt
Nil!  W'l.sl EIINt.1t.lt
Tkainl*. ■lliaflinlf* *r* "*. ""*'""''
lint i-i"- ttraa***ll> « HI S*l •	
4.,. at lha p-palal b..-  *l- '•' "
. ,.„,„„.l.l..« .-rlaa-lr pa.tB.>.ia-b..l*
"""'    l.J.Tatl.*HI-S'r»l.r
iTTJST OP"ElSrE]D OTJT
tajiiM a rui ,s nt a o
lln. S-.kal l-a. I
\m*\A mt CASH
.mt ib* Umssi
tlnll oltUtnrl rttabt
IITM . rwi- ."**-.*• w-
GROCERIES
. Id >rll
And Xwtss Fruits
A SPLENDID STOK at I.0W PRICKS
iBRAiSMclNNES-?^
JCCIDUTll HOTEL I Kt-TIUBIBI
il,,  •Mil,  -.. . n,i.
« •IhsmMib IM..  - Ht^tmlitslrf.
mwA IVIl-rsM P%ttui. aaA tar lUt IMbM
ailh.ttr tmrnt **T*%mi* *i WtMB  l't*.** aid
Reid <fc Currie,
_. ■ ■ SI
JJHMM 4a|  |l .n-t «l •act*  Ilusat4«l*l   *""""   ~ • .._  ....■_  ._
MM I"' •>*"* l*a*4at «i.st ...«l*4,ta« n> .*_____»____a____i...._____ar
tumss un ii.ii t him    kiioik or wm Descatrioti
&
'tlttU
II *+*>
I 24
1 i ■***
I I  pMt.
HalllBt****
IB* •*•■**•*.'-
wMMlf l*M'
Ml at laa Ml
.itsrt?
al Inal I**.
tS.UM.IMBb**'
■-,  labtaa
aba.
,Br    *****
.  .a*.  *,«,a*».
. k„. .... *H
BBU MNHlf *
ATI"— 4 m.,
i. .'It. aa* '•
*** B*™? .
.. . -*
kaaaaal-t.
BB*
*i**mJti.im.
r.ac
h.
mm &*]*
laaal*.. Sr. B.
Mra ,*T*™lt B»'-
laaad-a  Si. B*
Hit  IIM*. S"
Bro   Mr. or
****   la. tw*
,  tl,.
....  it
tt, ..
.  I Mn
1).   >
IBuklBaa
■ • I till
- IB Ma.
-I-   tl
Bl  aa*.
, |.. ,. ■,
aa4 Ml.
„,,   V*.
•
4-.1   «"
'■ I   -*.
H...  It,.  '  >d,  .  •
m Ml" < aa*|-.«ll. *.
ai** iv-
d.   Bla*
,1 ,. II   H.«*-.|k.k
l-a.  B," it.*- .--■
l»... . II.... ■
I I '
,i -   , - *-.".■ am*
A  lllta,  I* .*' *
„.   Brail,  > - " '
..  St...  l**„,ir«.
B.ari«**.   I***-
,,   ,| ,,.„.  Itaa*.
...   -■
Xlll'l
.,*  ... attlBlalMal
Wb. *l».
Ikai ..li-r*. «.'.**..
k* tt**Aty mm** Was BBrO
MftBtaaneiBBbOnctii*
In ni i"
(•aa •. Ib* adkk. ad lb-  I IBBkl. *a .l,b«
l.liJt. aaw. .1 il. ll.-,*. Ik-V
... - - l.-tkd ll-
•aat da*
.a,aa.tdB<
■  pMlbMa.*. IB*
m*. .krkall "*.bi, la lk* 1-aa.ac* a.
..4.1.
I.  ti*ai,
i.aal  *a...,'4tl.B«.rt  .'.'*..  Ibtataa
• aa,^.. KalBr Ii.i*.,  1 Ma-Mta... It
I- tkl-ht «,. ..*» Mail.
SEALED TENDERH
I*..!.. I - -  -
-
i-s i w*Mt. m-.it.* t idi-ias
|n*a«**.«at** ',- """*• •
HsiXaiiat. TW****** al II- • VSHMH ll-'-'**  * -'
ttmtt* *****< "*•' r*«ni*e.... \.a  .*«.'*...
t-MnBia-a ts_n»< k* tammirmi a* ■ -
*** tm ***fm *m*m** **** *•*.*•** «da iir-
av * -aal ****•» -trta- *4 latf*aVw*a
t-a •w«"|«#*l ****** *l#w- lai'taA* 1* *a»
****».* **1 IS-- tl•*-*«•*bM*-. '
i«*riswtrs**aaiiwa*aw^-tiitsol*' ■
tmmtmmt ****** u-
tmtmmt***** '*** "  •
• SOha Smsmsbi.'  • ...
tm* I*.**m*- .  **-. -..* to»l mmm m «*
i(B S|,,  mm:
t tuns
_ |;,-i,.a.ayi ajHS******
DONT |	
PURCHASE
& YOUR
Holiday Goods
Before l.a,ki.^ thna^l. tlir l-'i.n- Si Its inm .n
Campbell & Ancjerson,
 aTO*%	
We have „.,it ihe H.-.11*_a-rtmeiii .mil Su.k ol l-WNCY
i.tti.Hs i IIINA. I.AMI'S. .-I, . milu ..it
KOY.VIa CITY MAIIKKT.
Wholesale
.uul Retail
Mahr la«... ...  Mmi*afr-a  *,*** l»*wt*>t
l||.b,r It-1.uaa irlUal ****-•*
i(*si. Im l«t*4fB*a SauittUK-r I'SMponltea.
il sArvI. •uraMrttHNpafet alllsti
l«r*1  Immmttar, Uti  laaVS-Oills* la-'*  kat-tTam**
t *v.#.  r *al*M*'r IIS*,* UmmimA
iwenaai
urn- M  ik**hmt ttmit  Srm Wmasais
tm || il«i.*M,MMait nirr*  Vart«t_
THE MM'YOU KNOW!
MWttllMl
«t.l* .1 al* tajtaa Mat **• »adll.
B44.aa a. t*a.laa« a,^
MIL It "Bin, a tati*
Manulaclurlni and R«|>air,n| ol Machinery a Spa-dally.  A|enii
and Importer, ol U-  ■ •> *. t.n|tn«t, and all Itlndi ol Iron
- . and WoodwOtblnf M4.i1.tr1,
THE LlLAHD HOTEL  Pim-clni Mechankaand Wtxttmes Empkayed. and -ill W...k
I'htitiBi^hly (iibtMiured.  W.tgia.., 1 in,.,^ . and
1','UK""* '1*11* ,'i »l«.k
New Westminster
H«tt1Ut.aS*lllK-a*l
N«ar Coriwr ol Qranvllle SlrtMl
BUCKIE
FOR PURE CEYLOW TEAS
New Westminster Biwerj.
Tbl. .Al .•aaUIJa.l 14*4*1, bat
'•■ 1 rl 11 1l44.41.il arablHt naall
ib-*,. «.*l ia .aniina ... 1 6nt tttat
.aalilt ■* '•', faatili"! a.|k^aj
All ia...* Wi a. Mclk«,it«t. *****
on Ciian .int.. aill hair ,t*-4B|d al
ia i..i.«. Hi. *.r» lttk-a.nl ai Baffn
laa, l-!.,-s,*r-|.
Mm. 0X81111 Ci..
tv kaaiat n-aaartlal *** r.."l*'*
ll,aa.lallatia|
,  . .   "■'?« "XT'"***'■
I., all |4.B,l|«t P*bU IB IBr til.
woo stiru Roots
TaUa Brt»a. tlnl »p|MUMU ILM
fmm  IV t*Mt ***>*'* SU
ta lit rnnam.
r*«rr*«t.<*r.
Oolurohja St*.
BTBtlHtl.
Ship Chandlery.
\\V h.itr tm llaml *i Vi-n Large Sn.k M
t.i ll.ll.a rilXtB, .till* |l lllili tl.V* "II*.
.lllll*    ml*. lion »i HI »"•'
-1..-K    -ribi- ran. tin atiua ruiiii
M»l»" 1 tarab* BAllA iltbl v. ".  ill  MM*.
————— " ■■ I Miak.naiB.'r Cnnnlio. .»! Bui .. •• t llt.M* lilt- l|.««a*..>.|lb«
-4dn,m.,.d...,«i..,..,.th- , risnernien'Mipei.- , .
"™5.J1»  ORBOHT^r^^l CO'Y.
It aaa*. .•.■aitananaBMu.aV. ...    . .- I, ,
aB-.....,.,- tt*.  10Waterm- -i. \«nc.*ivrt 11 t
J. Raclie'a.'bacli
*-- I. .4 b,«b an.l Sail lit-*,.. I
.kt la al if* •* I'-"* •*•' *J" Mc*"- ."'rrJ UBaV.';
,  ,   ^HTSTRSeT.r.tl.O Vianant r.HMarl.  ,
W#l1«liii|h ilabSN»*s At*f**m- the *M**H*-*|tai
lao tm *mmtt*m* thr «<**« trnmrtv**** **»
1 -HtfSM-s -sjsd hr mmvm*m m *mm-a* m-mm****
tV- thmtmtrim*** Am****** h-*4 *»m*t I*******
•h* mart** m mat t*tMM-
Irs  latHM.*
__ h*mmmwm\*m*m.
iti milisr v*it ftt 'idO'i1'
"I  US.  1|S,I  jr., ......
SHIRLEY & HOT
DBALBttB IN
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
IMA'MIUM*.. t'l.VSFITTING and
.ill kiinl*- of Tinsmith Work.
Another  car load .if tin-  celebrated
COPP STOVES ju 1 received.
MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
   .,.,   —  . 1— _■  —IMI—  I    I  I   II *■■■.- ■'■■Wit  li.-!  l**.^ I*  B  '-  ■■*-«>■'■>_
TQVE_ST___ ^ncm* Machinist & Blacksmith
•  \W  W  (■■■'■^ *mw*t   0*wf<n !»>•*«. ****** €.**•*_, it* eai**oai
HORSE SHOEINO A SPECIALTY.
l.t...,...-! < lllllll..,.* ll.i 11 t....l« EtEM III It (till
,', E, ,,, IN 111  MS  Hi" Hill' t
Itjrlrultutnl llarhlnot) St*palr*d.
Canadian Pacific h\\u\m
Company. Ilimilfdl
TIIBTABLRHta 19.
I*** Hkti It IV ink, t*m
iIWI*. teft tsvta.
ui man m VaNuouVHI 4s*n tmm
\|«*,it|  ll|,..«*l IM
vi\. mvih •- \i. limit, 4Ut '***i*
M l| •=.*>«*«,k •latStt-t r*   •
Hn ttt a*
.« Bmnm *••> te
ItMRII at WasUMastart. I_lws
.MlM-al-iti-M -tiy^lii sptijriVak
iiBll-Mat trt.T-ilaB ********
tLcrn*** l»"S' '■*  ttaar s* **" - -
mySffim WS! ..
ma. Vaa.a.trt • **■ ***"_
*Zm*m **»*****.! tMt
FOR SALE
^^^^^^ t50 Down. Bsli.ucr S'iO Qsmr-
 i trrlv. at ft per ot. iotrrrat.
OEi)X^?lELiLots on the FAIRFIELD ESTATE
JiM£8 CASH. Proprietor I BUR HtaUYS NOIEt. OAUAS ROAO. VICTORIA
jSSjA*vt£fitt_Rtti__rISi» ;..m.'o.  Price$150 upwards on above
■a, 1. await*.*.* ^^m^^**^^^mm^^^^m^^^^^^^^^^^^^fmt
•*«*>*j
in i*i , tl,-.*
• -
*IU W«aS*B_B*> a****, MM I   <  tl 4*fSrf
UOUORS*" AND*"" cioARS.
—i-af»l*« , aiaat  tavi
a.mliti.'""' .1-1" payment
APPL.Y
T. H. PBOSSOR,
^^iiiMtttHmf*'-*-' »■
iM?a.t«l
*  srfart.  iUmm
1 'TtaTAWA  **aa-*4at MlriSiah
.*..i* am Mil
V* ■Ar-i«tW*t*t Ml Ml
ahma t->-t*«r iMaWtW* ***** laBf-tat IW*-
4aI **** ^itsaslis M 1 mthmk.
momaM emie
Witi-MaaBtp, ol st-. s i tmtm mt I*«i !%aa|*taB*.
amimmtmmmhm f**tt* oiOw mm* itthtt
rmk mmttaS  11 aWhtWOI isalorwootl tsOatv
■* *i ■****» m ttar Wr** i *s»*i iM v****
I fcoMt* 1 s-wK
riati It wis at. Bi*vte
i>m_B|  *l\t MR \*m*m \\mtm km ARtna
-  *A |SNn*«hr« mttmmm *mm*\m*m\%
^V^-a-aaaa^aaH
•' it mn e.*ti_
*m*mt*tH tum*Am*a \*a*r* ***** XtrnmAat at l.
. \\*mmm^m*t.kmnta*4
tat, |twl»Vta>«arl*»*tt'«l*
t*m im* . -
aarrartilmwl't *t*«*lanl
1 ,.• ..■* ****'*r* •
..int'. .•» *******
*mm**^r    jswhf
BAKERY
Km.li llrvitsl. IW'al-w---
Frails tmi t*«tHl*M•*.
m*m*mm*mmmm, «•>*•
Mi onttswi wsssr
„ ttu,-. taitimni.il (t«i«hl MtCB OS Sim.*. K
Mr ,.ll»- alt.IIH.sl t». tilt llti |*l ti III  i.t  ,iml  ill" r  I I'liMtt
1 t.lv nut mlm^ I.ii-.- tta.tlil i.tiMili th. ir 1**4 .nlrr. «l«l>t l.iy
thti .11 •*
CORBETT iz CUFFi
H Cai-aarvtm Str»*l
m saous-rs
Bla" -
•*-*  ______—_____ I
****  __  »4tat.«B.a   ...... tl***. ********  , im** ar-.fasas.** aa awa^.—...
.... ^SaJKP- STOVES,RANGES"> HOT-AIR FURNACES
natrirVta-Bd**. t.ait. —
t a*,a*t i^a*.*. tl» nrrk. *. ..taaaria  ]  Itjaa*. mmi taaatala.l.ia", **-• ***?»***» ^^r^^^*******ttS
...    ,,«'.  |B4a|,  ,-*  ,.*..  .. ..,.m"". I  a,  ... . ^~^^^^m**^.m^^*m*
. .ambrd.taat BBtlBr.ta.-Ba **** law*, a* •"»«- ..  ,.
,«.,.,«*.   Sl.lt. I**** »*•-"•'i  1,10*111
iir*.!*-**^. 1   «»*» snsiB, »iss*ai""
^ arf-i-*****..-a, TUP MORNING  LEDGER!  KIW  WKSTMINKTI'll  IIIUTISII  l-til.fMI11A. Tlll'USUAV  MOIINIK1I. tlANl'.MlY
II SALE L. J. Cole & Co.
•ai,i.v*.J UUim 11UU UlUUiv limlllU  unuD
For 10 duvs only, ooxuiuonoing Monday, Jan. Vi
" ... _.»  4../X    aaa*.  nritt
nl,I 11 lli.t ST.
For 10 tli.ys only* coiumenoing monniiy, u.iii. *.*
GREAT REDUCTIONS IM PRICES. NO RESERVE REAL ESTATE
UIIS.ni   is ,lllNuDRYaOOD8HOU8E
_ __  _ a. —BBaaaaaB W t. ndr-iT»"lI--Dn
OGLE, CAMPBELL &
MASONIC
BLOCK
NKW* OK THE iWl
LOCAL ItlUVIIll ti
Otiiulli, atliletlc Oalillnttmi.
Mi Dan il I---.t  i-litii '"
■   "
"
1
Tli* aaa.aaura.
I'll* fill :i-..'..,i|.  nit.  niitv  .-nutItili-il
i ,  nd..! in making tip Ibt u—-—
-  I..'! lul  lltl- I.:..   'I'ii-  11,1 lit.
n  . mi-,l im uii.it.ii-. nml ii i-
iinif Until ... nt... i.l*- iimi  inaiii  nm
in... i li iiii.-H Hi.-I In,n nl
I'-  *.-;t-f.| ,l-t —Until llpUII tin  l  ■
fill 1,1 ll.l lllll lllll
I'I
Hn.i.i it at*
BROKERS
_______
Notarit'K Piitilir
InvnaUmml mul
Cpiiiiiilaainii Agents
ll.l.l.l'llnM. S"  I -
.llttl
g«.Uii !■ I -ni-'-"
nn Uml |iiittf
■
,i  ,, Agents for tht Celebrated J. &
• i ,,,,,.,,.11, I J. Taylor 8afos,
Mill mi 11^^^^^^^^^^^^^^^^^
■Nt.iii. Am
ill
,1.1 -, ii  -' n
For Mens' and Boys' ^—
MM
ISUMT
^ x i Mcintosh and Rubber ki
WI   —
$*.~ I iime oil com ind pints, rubber .
AND LEGGINGS, IND UMBRELUS l3
^
/
MENS
\
\
ciniiiii, ai.in aittti.
t.-t
PERSONAL
O A  K.-.l.l*
i
i
•
■
i'.
it. II  - •
II, „
-
^^^^**-**-**,a
Aaotbw I'."-"t.
■ ■-.  I • •   l;
FOR SALE
Doty Engine and Boiler
InrMr ml Ira!
H* YOU DA l.i.
Mr I ttu    ' * "I ''-I Bl
Get Your Meat:; :
rr,::.:
anahan;
m
 TMt  BUT] in -I
fHONTSTRELBT
put.,.l it,,. i,t  il.....  IVIntlaa .E   _!*.	
Dominion Building
& Loan Assoc'n.
■
i
it i-
"'I- 4-H  ItltM-Ilt  lll.llt  I"  III.  ,-
t.lllllitl.r.1 ti.|.lllll.   .-...IMMI.IBHI
s
TB. l-tia.aa Bl* »*•!
I^^^^^^^^^^^H M.illi E  liullril  Iur  Itllililill't j
C.ptata Dttaaa Da.I* |,,r|.,„..  |k,iE.llt|l'  III  lltnilllllE
lll-l lllll. ills   • . jilt .l't 1,1   |t>  .1 I
' rental  I iv, -
'
'
■l.i  Will lli
laillloa Orsara Cotaatiars*
■
* ralllai l«.i lea*
hi
lion tvhiti
.11. >i.l
S. T. Mackintosh & Co.,
AGENTS,
Columbia Sttoot,
sin  it -iui\.it i
COAL
WOOD
la,"
.mn.
II A.
I'ns-i  l««l •- ™„,r,,  „.T . .
flow *4al»..
• ■ U V . I
|  M
■ I
JAS. E WIZE
i -   i
i The Matter r:,;1;;
i
.•*„.....*,..- •-_.. -tr.n.w ■«-, j
N.dMfet «Bad< ' »
Mat, I
l.flll.alt If,-*
.-.I.., ...(rat ttttara..
--
i
I ■  ,| i-a,*a,  ■.-
-   1.. .1,.,-..   I
IE,
■
. ■   '
Bal.t *.M..la
1,1,1, ...i...in Hi.,,,   f ttllliaai
I, i  11  I I.  It
1 I   i .,- . ■   i
iii I  .   '    I  11
11  .1  l/.t-l  IE  I.
I v..   II    Bt,..,,
|;  --. a
IE II 1; 11 > ■   Itabtab. It
1 I'I
...    ■    ■ .   I.  stltl...-
t:..|.i.  J I, an....-„. Jala I J..II"
. ,.    M
i .
tt  r.t,  it *im  I*-, t.t..
.....„,. j.•,,....,,  .. .. ii,,|..,!,.,„,,
-  -I 1.4,aid  BtilM
1- " it
I lltlaai.
tt  llll  ■).....   11*1,1    I II I' |.
,.|  I*  ■ 1  I -   - I  ).,a  X |1
rbib   ••■'..'.. I-.-
t, tm It,.... H'.n t , ti t;-.-•
I - ■ .. • i t| l:,,r., llBBliBta-m,
... ■  A ll.,,..  Mi-
i ■ lit.   r ,  it
II
is. iiitirt- ili.ti, even iii.'
t|ti.ility nl lln- material ol
itliit li .i suit „i clothe* i-
made, ih*- most important
consitlrnilion. The lineal
tlnll, li.tillt confonn<.tl in
lilt- sh,i|r" i.l lln- EE.'.in r is
EEi.r-. lit.iii shoddy.
I A, McRAE
,.tr nil" • -t I*. rf> • I
In   Ilium-sjiiiii piii  tu
(•ether l.t *. i.in,|»i.ni
tailor is more elegant than
misfitting brnmklnth I h,
immortal Shalt, spenre
lis "Tin Apparel
nfl Proclaims ihr
Man." li" l't"' is
right.  Tlii-ninn  order
ing  mm M.A.MCRfl6
_■ *sana__flBM__BB
s
•••
s
%    !try J. E. PHILLIPiCa
x V*
**>,,    AQ±  *>
Columbia Street, New Westminster.
%.
*
Opposite CM IKiml
Columbia St.. Nnw
Wnstiuiiititoi'
, ,,,,,, | iaj, „, ''''«''1'»ll''x|-s;;U,.^'JjJ»; MTOIUOl-HlUtuaj
1 . O. BILODliaA'U'. PROP'R.
PORT ANGELES
What has boon done at PORT ANGELE . ilii.'ug the last,
twelve months?
li has been incorporated and a Mayor and Council • I* * ted.
li has been made a PORT OP EN I RY.
It h.i-s Iiiiii made the Count) Seal "• Clallam County.
I In- population has innv.isr.l limn $,.,) i«, j.ihki.
Franchises have l)ccn granted for Water Works, Gas Wrnks,
Electric Light Works and Stint Railway, .ill nl win. 11 arc now un-
der <niii'st n| i niisiiiii lion.
$i;ii,tiini is litinji sptiil mi slrt-tl wink ,iluiii-,
PORT ANGELES has the Pnest Harbor on or near Pugel
Sound, it Iteing land-locked and protected from .ill winds, with *i
good ill ptli t,l water and spit n lul am borage.
COLOl
1
B
I.ISD
_  Wat
PORT ANGELES
I. .li.tiiii.l i« In* mil. .it . Im liK.lli,..  it.-. tin tht'
S.uiii.I   Sivt'itil Knll.iimi. ar«< uitvv Ih-miIIiik lor
•  Wli B    ■■■b«*b_—_    Port  Atll.' I'-  ..ll.l ttaVIt -J— -aaatlaa. laa tha.
liil.l.  Ni. |iltit f iii Ihi- Nurltiu-...! nff.-r. u. cut. Imlu,
FORI ANOELEK.   .1. In!urr I. naauml.
of lha
r_i
Loll
mm
loll t,
acras
Bo-atl
.  aawl-
n.tl. til r unvv Ii.'M.IIiik Iur ij ritinai
i- Binviylni: ,.....<-. iu Ih). A y—gm
,, un ni lor li.t.'.tiui'iit aa .1  5S
Te
WM
r
M ARE Wm OFFERING LOTS IN THIS TOWNSITE FOR SALE
Fur n I. it ilny* I. .in IIIHI; O.ii'-lliii.l Ca.h, tittUin •• :i .tut ll iinui.ti*.
Iiu Ma|i» mul i niti. uml imi h|.|.I>- tn
B0URCH1ER.CR0FT & MALLETTE  |
Hnsonio Block. Colombia St.
offices'. Hinnuw
..i i mi. .mi li-  *. *'►•* »a'r*.
LoUIS II. Jinn--
VISE..1.11
d
#*¥?
   s|
RAID BROLLIV!^00-i
Real Estate  °" <ta3FMta-*
MONEY ™ LOAN WAODS-POllE
i a iimb  r-,jn,_ aMH.H.MM    This Property is going off veij \
' -- —   -  .    at.   a  . *.__ .  n___«aa 1
I have Ju.l mliletl In my
rurnllnri' Stork 111.' Bt-.l
Srl.'ClInn  nl  Wliitlow
Bhadaa in gstUwj and ar
■nilmrnt trnm it In 11!.-«-. lu
wl.lI h mul will aril etirnii.
P. PEEBLES^
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER, B. C,
VANCOUVER, B. C., ANO LONDON, ENG.
This Property is going off vary
idly.  Got in Quick.  One Hnndrs**-' _
Cent Advance in a Month or T*"" *,
Certainty. ___^^ 1
QXJEE2T-S  HOTBI*
I'OI.I MIIIA VI'.   •    •    NKW WKHTMIV
1' i  <t.i»l«*1  (tdrntnanrli^f I f»* tmm  il it*** '',*"Jl,,1r
Ihi  r-.  ,,tn•(vm*nl. |.;-« U*fi*t tlir«.iatW| intrthtiibtt aaal |»st  t* l*********
I a, ,_■ «,„i Mfif tiA*.itt****iie ******** «*i*t*«if>t|-*Ti*al an**0
W.J. CLEHCR088 Prop
i^'aar ■
_f

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354050/manifest

Comment

Related Items