BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 29, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354049.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354049.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354049-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354049-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354049-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354049-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354049-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354049-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354049-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354049.ris

Full Text

 Official ti nm,
W. J. WIUER & CO
iumwn iROKtm
NEW WMTBIN8TLH, U. C.
i**"  ***VI*aiMB.B
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THR DAILY TRUTH."
W.J. WALKER & CO.
CHAB1l.ll) ACCOUNtANtl AND
cirv AttoiroM illl.f.i.l
iiliiaoti cm it,  ttt, tvitraiMtti.
NUMIIKlUIIO
si.\v w ..sTMiNsTi.it. iiiiiTisu COLUMBIA, ihiw.u v .uokmnw, .ianuaky an, .mm.
WM. BAJUIE ft CO,, PR0PB1ET0KB
Cast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BK.\U TH'Ul al.V SITUATED AND COMMAND.
ingani'..\c1'Li.i-:ntview
I FROM $1.., TO $100, HALF
CASH, llAI.ANCI'. IN A
YEAR.ATs PERCENT.
S.T. MACKINTOSH & Co
OLONIAL BLQt'K.   NKW Wl-STMINS'I VM. It. C
''U&r*****m,- -"'•'■'■'".
yHOODSjfURNEB ft -RAMBLE
Land Surveyors
RATE AND INSURANCE AGENTS
LENNIE A UPPER'DRUGcisTS
Real Estate
GENERAL AGENTS.
NAKillTY IKKAKIjITK
Pntcnt Medicines
DRUCS
PERFUMES
Toil,*t Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
f ol i..lnaiMa JMr**l Kl.li'HilM'. 07
.  „ ' Nil.JIT HHI.I. ATTKNKASCK.   IM*lM
FOB ...mil. 111 Hunt iimtiin l'iiia*..lti-lii IH*
. ||/ liUUli \V,.l..il.i--i.i M.-i.-l.-..
andiiitoiiidiiiiu U> nut
r<,,,i;:r.!:;;:'r;;;.','KC *•	
00X0 LENNIE & UPPER
muill-l* ar, x.ur tat.BMt.ai
.'"I   '    11 l't..|aiit «ill.la -A l'l'l"-t
" HORSES.
I lit 11 UIII' AMI nun 1:11s
Tin-  lll,t-l  ,1-'" "I'"  I
.1. I,  BlitlM/lt A mi.
S.IKD aUMVBYOaa 1 isn-ii;eiu-.i. is Ell. Iis lit: esi 111- ml
<    " BATWLt  isn I'lli.EII'll.l 1 UlltlKli ill I
.  r.aa
, W. ItairB prop*rty i" ■*» I'-iit.    n .si
•ol lhaCtlyanaDtBtr.il iiabttobiu
rABBBM Ima-aMia...!  nik, Una       till' llartfwrd
__VB imoro.c.1 ...in u>> n_1|(
intprotrad.
Lot. In  aOuai. WEST- acoid.bt abd Lira
MlBBl'BB and somt- t l.o.t.-    ,,..,..
lot. frattt__l l-a acra. to 2 1-2 ..tatai
actrt In Vital A-ltUHm!  to ,
Boata Wart.*_-.t. •>•
CONVEYANCERS - FINANCIAL AGENTS
M,«,,lail.aa«alida
railaal tal**.   Ua* ' ,    .  I
WOODa.Tinyjn.R a- OAMBI.E.N.-W 'W.'BlmlttBti-r.B.C.
m„0«a„ltA«n .HWTWB LION
***mm itur..
.* Una, um
WMaTIETJENiMitnulnlurcr' .,:.•.•■*',',•',:'""
**iD.S.CTJRTIS &CO.
ti-*1 t*\t 1 *"**«* i.t 1
V
*¥
Real Estate
Biclcoso,
IS,
711  Cnlu.nl'-a  Btmal.
a  riyr I IftT  f*r C'TY SUBURBAN
A lINt LIOl  PROPSRTY I... SALE
South lesiiiiiiistti Aaw
A Special.)   I In- j-.• j- -• s will Double in Valia
in iln- m-iii 60 1.
Snapa in II.u hiuKd ..-
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
ll I  *
BQCHTAHI.K AMU'RAKCI CtOII-ASI  ' **-   *•«•»
M\\i|l|.v||l; Iil.l, Hivvi,-    * m.  ...*irt
\ tTliiSAI. \T»\ >;**s* • '
1111/1;%** INM HAM '
Ml 11 ||. tulliKSI tMil'l ITR 1  W AWURAXCI •
n.t
OomptUtd to Ttty Alimony na tb*
Fntbt-r ol  a  Goryphaa'a
Child.
lady iniM.ii tired or isiooa
Ruaaut mul Uiirinniiy Invited to Par*
ttolpfttt tn Um BahriiiK B<*H
Duputo.
MIC11AKL DAVITT  VERY  NICE
OUtlitunti Haa M IiiUmtiuii of Re*
aiitntnit the L*ndarahi|i at
Prewnt.
I.ti*ithi\  .Iannan  .'• -- Wldor Wert*
In I mil. Him >».i» i..'ti*i»imlitil In l^ird
liimii.'. .mi i..i .unit. .*, int inu baan on
(rlaiidll tii.ii. wiili Ud| linnl.i durlii|
I,, t |,ti.l,|iiir. iliM-n- •• in tin* »**ititbi*a*t.
ami aim, It ain-ii*. OOntiBBM 10 dt»
rob i.iiii-it i" ti" you! ■*i'W*,i» "t
i,,:i,,  ««.  L.lai adjudift-d  by
il„.  .,.t,ii  I.,  l-  Um  latlnT ut  a
HI  ..I  il,.'  .-.iriiili...  i*f
ll,.  at...*.    ll,-  Uial in It.sl a liaal
daaltd t*.i* r. *** »i a ijMpnth! mints
,l, li,  niii, UM >..'i.i|  uit.ilirr.  Tbt*
• lilld »». prodtwad b.r iii.i-.n.'i. iad
■  ..(  a  d*** idnlltf  1|»**
!,,• .a*t  H-* eaumal f**r *-«mplaiii*
:. .tut iini thata ...utd l«- ....
.1, mi .I ..I tin* pataralq ,A Um i bud. and
. iw to Hi  MM ■"'ti.ln.luii
..•I araionWradtopayawMhli
i .-■-■ ll > * i i-.t "t iii^ i"-
i nihwdlyapptaadad.
1  ti ii,s*.t.nri raoaiM»
.i,|. lalill abaabrat.
1    ua aff'irsiB Udj  Daaw i pr**-
i.u  t... * 1.1.1, Um A batlavad IJ t*
-■, * ti...i.. a ..ml Wan*
,,,,;,   l.i.t .i....  U-id and
U,i, 1, ad, Warthilawf
. .1 h.a aii-rnitsui* in • aai un*
i*s* i*alalablc t*> *mi..i.
U *  ...i.t .i.tbrnli iu
•  ^laiiuihvfafiihaMb*
;,.I,|.-I t,.. alfr
... ralaihiM with
Mir.
•,. UBTOII Hisiii*'
 1 r*|**i* in i*sai*i l» tlla*
. an.,., if- UM*
nairdihUwi.i.WbMiBd ailh ib*» as**
r.i.itkAa !.* ib* *iilHB*bt *»l th* lrt*h
dub. ..Ut- •  tl I* >i.l.Btala»l Ibat a* I'll
*■*•■*■*  1*.  .dditwai*
um*- it, i..id.i.i<**.  »b**  ha*  nitu*
•Mandod  |-*t*ttrll'a niibdnBah
■H »**! "I lh*" dlW-B.Mi
« tutaaiat and tm******
,-  ...  - . ttimata
1 ||ai    it  aha ha* *.*l ..iBHatll'd MM'
i*ii«r.:i ratltaSMM
|1  :  I. |.|.1.,t.*. •l,al**'l  tn»
. arwaataitlM l*a* r*btb. • ill
ll !.-! tl*a |4«aaAl. *l  ****% tt*m
ttm* llimsa* *4 t.-aana-i-ta  II*  wffl Uh*
. '4 !*»*
,.«..  1. b li  *t*  t t.|**.ta«
lathtdb rH>ta*B'*'dMhll
• a* i,,,.t.. nwi
i    ******** *k* *.\<h*<f*  M
«ai. thai tWa*swui*-iaa tw*** ix*u^
ti.*ibiuivl*iiia^b»thr itmnh Mia*
mdm awBiiaiMt, aad
1 ■.. fmmfm  at**  <Uft lh*
.'.tataaima. hm*
1.1*4 tn|t*|tdailtaMn ISa*
*\ mt, ,t ISBSSMBnS
IMI ll ral.iarart.lhaw-
-,t.- awrtalMrtita in  **■-
, l .  :  '  .   .1
jrtxr
, ■■,»   miAiKiAi.
-*1* HOTtV.
DRDCOISTS
El II
•ItiHIIf
H.T.READ&Co.
Ill, I, lI'ISi.
(fijUtPWIllE HP PI1T ■ERCmiTSg'
'Wt'j. ."  SHE  EE|.|Etl\«tll.
0'l.at.. la.,, attd a*      ".a.B, Baaaa. • , aUBDlM .ml >ilaa«i*
mm**,** ' •""*.. ••l.rit.aBB
WBCABlVraB 1                IIM "I  l*'l.- IN  UK  CI
TKaasaaaui -1*> > us,- m .- m <u>. n.<... 1 m
JlnS  II. IV.. \-II I  i,BIKTl
E.H.P0RT&C0.
S«rrr,M....r. to T. G. STRICKLAND
.MMtiiOtaaB'
mr   ********** a
k.aM**lt.t*B*-
,11.  • .».!«.
|| I. ... ..t 1l.lt ad*-***.  V.l",-,  * .a aa,
*  da*t*V.«.<*  a*,  ll*.
*,m*r*
...  a ..«. a*
m**mt* m %**
.    ■ ' aaa* '** • .,«.,
„  ,11   ib 11  .a-daBBr-
'  a*...aU, fca ka, fck»« ..'
a t   I,  BUB,  BtlttkH**    ll I*
•Bid IMI I-*' It* at-**** •» I" •• I" 1.11b
tat*  Ba  l-ltw.-  Ba.**  nt  a*)**.
Md   tBaaaa.M,   I.   ll*  tBaa«lMt*-
IBB, ad lla ,»a.t 1*11. t*al »•*.. I. I**
. »t O Ita**. *a* nawiE *•*»
- . Ill*  .VdBa,  tlttkdntW.1
.   BaBd.aa hn w*V«al** l«
1   ■ '   .  aiH-  li*
-lltal l't.  ...•*  B*a  «*»  l"
a ,* a,,It  .aaBBOt*!  IB*  dl.af
a
11b  allMBt  * .«B*
.,!..,.-.«  ,lH4t.f~B.  ••*•
.».U.«t«..,«l»,.B tm tm .MB-aBaM
b«Ib, !•* 1 ll.laa,
Dat-tll ***f 111
iaa.it.aaa . •   •  tia.Mi
M i*l. « al Ma I**.*****. v.l III* ""I
PROV1N0IAL I.K0181.ATUK1:
Mr. Bro.a'a Liaa Lav Oauaaa Bania
Llvalr Tallin.
t,'nillilliir I la 11 riitif-iaiiitliiil
E'lniailll'l, .Immiiri II   lit Ida- ,,..,,*...
,lil* ttMruooa iBitratl otalanal  mi
HitiBti'. 1.1.11 iiiii. tin- 1 laadlai "I
wlil.'l, In- iiitiiiitl in a . t.-.-ii timl in ' t
i,i|i,t'.,til .|aa-i-.-l,  i-,|ilaiiatiir.  ul  Hi*
rtt.aalll* llllltll'lllkt llllll  taa Ulttt till-  llll.ta
un* 111 li.ntl. ami aim i-i|ilaiiiln. Iht
lain I1.1-K Hi- |irttiii>iiiiit-il lln- tlUtltl
Li* unvorktblt ami it.t ttptatltra lar
id- ti'i'iltit; inu. tmi -1 lint (tint ill,
llii)'atiim< ill Iiii 1-111 waa lltal II alt liitlt-it
iini inaiitriai 111*11 tr.nn it. eratratttai.
'I'lii-t- aan- l.tlur |imu-i tt-d titan tli*
wttriiitra. ami iln-v .-... ttu aitaaal ,ln-
laliiti l..w. Tii* A,iiiiiiai iifitt-raliltiir-
1.ii-lt oppotkBl Itn.wit'. lllll, and alt*, an
littali-.tlit, il.-ti»li- Ut. ni'illtni l-it a .■-.
 I ri-aillnil «aa |mt ami Httttd M a
itilittil 3D In7.  'I'lit- Itlll wa. liim n-
IlllUt-tl, and ".-Hull EO l.atl t-a-li liiat-lit'd
alii-n lilt' llntia* In."
CANADIAN  NEWS
,,-t'i-KH iktaista IlllUt
ttllAWA, tint adanuar) .1  Sitlliarli'.
'I'tl|l|taj| III. ..I'a.t llaalai I.a. faaj^a (||,
I'.liadl 'I'll* tllll'-ll alllliniltaa * llll.
Illailltlll. Illtt Ml   -|'.*|.,aa-l   . ..Ill*, l.t a...
Iit> tlaa.l.l.i E|i. ,.un-Mti. bIiii I. mil
In tiitim! Ii.klllil anil t_ In an, tit*
i.-iitiitnifiii in |irvlk.rlit. Ir.talalliui lu
,1-rrt Ilia uaaat* uf tli* 1'ltni.till tilll
anaiil tttf 1 aitatllaii .alii- Hal. lln
,..ta-r.t* ltil*r|it*t III* niBllli. aa . .Iiiiii,
llidlrallttli .if linnit-Hali- dlMailtlllitli
.tin 1 at.taat.
Ilaall tita, "... .ar. I* .llHinit.li
ttu ll.mllt.iii l-iiii-i- an- Btalilut ri.11
.1.-11 I.. ,rl..iilni- 11 a. t .tl Ilia attti.
i|.-l*|akkl Jtiltn Hl.tiil'. -, Aiita.t.i ' '■■
.lu.iil.it, kind I.* ,*, (a-a-inildalHa-d,
Ait linittt-al will Ib* laid'
iiiiiii 11, at"tla*" 111
-d»,lBBAt. al.liu.r, ,• At tl* .if
taatal dlnii.f  td  tit*  N.liaiital Unii laal
tit.lii. Uuri-*r r*|ilta-d i» it.* '..a.t >.,
1 at.a-ta II, itla.aa.wd tl.* |>t..laat>ll(l,
"I it, .ii.B.lutttan ..I I'.tllaaiatat and .a
.BSr-al ,.. ,1* |ktaj|t|*. ,'U, I, till. ..aal..
..IIMI rartl.|,lk|*ln taa. Br,** . ••BIBtlltwd,
II..1 *.|* t-.dl ,"l UM *"lal tl<-
...  'al.al*  IB*  |***>|ai*  »•» |kt.!|,. ,Bd
B* .'* W I'dtaattl* II t>""-' ■-•', I !■•
|adk-l d ll* Uta*l»ta  *••  t.**rll. um
ia.ll. t-dln,Br.*„|  .HI  ll*  1*11*.
BltlBs .1*. ttkrla-laBt. .d mlaltlla
Bttaaltrlats-d aa* nna.ar.ula- lui-d
Uuiiaar t*m**r**t IttB *.d.-,ia,li*
ua„, Bilfckatiad ,Balalrdi.lalBaB.*t.
i.l,.,, tBiBB*a I aatda and IB* I'BllBd
-i.t.. and attd Iktl l**|.,.a„l,IB*iil
Ik* I.IBartl. *»• to Wi»i, .u.1,1 .ui It •
.1.1. ,.faSail. a« ak-aild .tlil Uia...,
in*. atlluBa ul riaBBBia adttta, rat a aad
Itat.^B
at I*. * it .-■ a -
..t.t.A. Jtt.irr l*-,-Tk» ll,*,.,»i
..tJatalli*. |*|.l,lt ,-■■ I ..Itl'.l. tetMl
•a.klatti*...ltBi|*iiat la IB* -*».*d
....  uid mm Bad a.*** ,B* ,*t""
' .-.,,, .la,* •  I, ..a Ih-awitB,, r.,al.
«*m* Bl *UI.M.tVaM».tlBlll..ttli-*.
tBd B, IW *»lllaaa ISa.lt.  .A |dWlK* I".
a-ad.latat.Btt.it it. i:.,ia,.d   II'
m*llmm*im,.\*l lata. IVtB* .i| >'.
IB*, Wts..** IWt landl** ..tutaaala
bb |adaU I.™ B.lad*SW !iu|**tt1*l'Eain.
ll la aUd lk.l 1W ISttdB tl*.-- 1*
pallia*.! .1.1 .HkB.1 Bait,. >*t  l*d
,..*,. f,. IV. .«*,•,** ml  ,ka \m~-
ladll dfll. ttt**. idtk*. bI UV1.1 «—I
Ml i kalt*.T*H-t ****** Im .aavl.
*****   Baat it taata kit* Bwa r*e.-
Iliad raMlt. I. IW*l>at tat It, tMI.
h.1 ii U. m tidnkal *ra.a«*w»
llal*IVar tttk.lU ad HtBHrf. I* *-'•
I  11  Baa. .im** Ut* BB*.tBt. tw
laBBlitl*lla*i1lt|aHaa-l.
*•>'.,■ ■' itWrt at fartuaMi u*,.
Ba..  hdBB tl* IB till* at dlBBatatlaai
talaHwrtaa-uaaiii
turn. *»',***. Ml. **»■* ol tW
,  K..,., tt a J  ... •■ "...I  Vad.a Ml
m* IMa BMBU't    ) b,   a. m* ..a
IH.I k|  III ••«** t*mmm..  •
B.iaaH.aa.1.  *dt»*<  at*a*BW*  -d  ,l**»>
..■ka..*.    I>    * '  .
•BtB II" .... ' • t 11 a v,
Uaa, attlta, m IW It ltd .Bd aaatid IW
..I) taaa*. a.*B MrldHM, d BMBUMl.
-,*. td-a*«,la« a*. laW *,**■
II
IVI'
HIV"
|AlH ■.,..'. I lll'll'  1.1.1.1111  lEI-IEIIS-lll
I. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
Si5 iFRONT ST., WESTMINSTER
a . -,.   *•
i. ,., ,_Mb, ka.
..MaMBB.  at  -
t   • '. .....m*' BB*t*
PITIFUL 8CBNB8.
Witiinaand nt thu Mnmmoth Mum aa
lha  Bodlua  nm  Taheti
Abovn Oround.
DBATB  LBt'eBTWATED AT 150
Eaatcm TnluKniphiL' Siirvii-n in Bad
Cunilitiim  tit  all  Dir-K*
tioua.
JUDOE INDICTED FOR MURDER
SlratiKa.  Painful  A,, id-nt  to  a
Mnn wiiii- Palntini n
lUapUi
-nt ,1,1*1 .itiiuatv ;* -Thli awmlng
*a lit if j I* i ,.t|..i.'iii n.i. palatini ttu
•i.i|.i.. i.i tin' Cupertino Charthi tiv*
mil**. ****% uf Sania I'lau. and roppoH*
ll,|f l.lll.ulf l.t, b.* l>iIII ilia  bail   ill  till'
nooM of a ropa aUaehid t<> Ihi lop nl
ii,. iteapla. In nddanlt Iml bnUuMa.
bl |n lit* lit. imid and nail liiitant waa
dan Ml Dm in lln*  air  M  tmi  flWH  **\*
iruii.id.  Hi* imiii wiiii iii. Iii-t (mtanad
in tin' loop and *tr.i||liil d«'.|n*ral*'ly t*>
,,..,. i,mi--u. i.nt iii. .-tti.it. van in
I .'tttiiiati-ll a man WttttHMd ibi*
i md 'alliil issu utbs'r* »bit wan*
it work la thn ranr ol Um cbona. md
an .--in- wa. iniuir.liali*li t.n.Vrtal..-ii
Hpllt r.1  laibb r*  m*!-  run  Irmn  thi'
ai..iitt.i iint *tt.ti r..t|.»i**iut»i. riachad
hr- aaa *iiiiwbwH ami  blood  wm
.inaniui* tr*im Ul  nOM  *'id  nttiiilh,
i .  t. - - iht it a ■ '* ****** "i tr*-*i
danirr. (Ml *"tli Mil and |rMtttnfUoa
Ihi] iiirwidid In irinhlll UM irmnd
»nii Uh i I •■'•'   I ■ m *tiii. *»in n
A dud.**'* Bad Fti.
CMATtASOnSAi T**nn. January W,—
Tbr|ia..<1 ;t,tt ba. i*tnrtti-d an  itiili. 1
«,. ,,i ..i audai .n thn br»i  'irai'-f
a|i,<.at Jadf* ttanbt t..t Um billiua  ttl
ttahtrf I'liCU.
Thla la Why.
Nan Y*ina, *Ua«*r| s* -Tb* 1*1***
•iibuuib B.ittw»hat Im>
t-t.n.d tm,t|bi. I* atitl in bad ahajs** ia
alldti«*thM*t M*da*an *ti*t«irh«** tt*m
all |atihi» at«* iwall) dfiaird attd of
tar) tm*ytjn • t*ra.i.-
grtd*ni«. of OtauUr
...,., nmva Jtssnt] It -Th** brtt*
aatia** Aa**tu itit*"d »*»lai ai*d irp.*ta
piaaintts-Inansn i**** ***** •ai*********
._****■ lln. a>. IBUhcSiB* IM.Hinl
, ,.-»,4 1*. t«rhm| lu lha.
**\*a\h* .1. ik.Bl.ip • aiitttttir truM Italtb
m*tm. laH N"t*«iWt ll-* *** ***
itrtvsfM >**tb-» ».ih|danvaahdd**ad
• attv
H--.ti.-r. lift* ScMiaa.
\.ti aw*<«>ti, |*a. Jtaaaitf *?*  I'nUi
11 m "** hBadrnl aad i*a twdt*>a had
I*.**-. t....i*|B*l flUM IK NlMMvlh
Mltf a ***** *A IbrM ****** **mt*t*A m*Ihlt
I4rn1ibta1-B«. «aa H»l--».lblr II la |*.B
'. -...libit lb-I"*!'-»*»* «*t Ut* «t»
II* *.**.*■* alst-ail th* MIB*
t*»j a. lhl iMttwa aw W*«*|hl mp.
ai* i*Maiif-**i*4i*ai-
r » »»** ct
SSTMSURAHCE
!*•*!. (*■*  B****'l*,  tm**t*
*   ** \.m t*.*.
la ad i a -*"*•-* !***• "•***•» 1"*.+
»..*■*«* •* *-)  F mtttmi
fl.-umt,  Int*""*  ',.."..:• tm
BO? OOlatl.alBIA  .iTRtLl.
MMAII'.V- Now Westminstor. B. C.
W.1NNSDLI&C0EMOWSCOMP1
|aii'l Contra,'Iom l*u.i n«kr. ,.
•B1C2:: „ „ Wines, liquors, Cigars
H.G.ROSS&CO.
Columbia St.. Nrw W. .ln.lit.lri. B.C.
„„., - *««*•
wMaaMaaB.twHt.B.la* ******'B-
,M ato.MA «.*• I. Btda»V*a a ,*aldk
(  ad  |IB  I"**  '
, talalKlIU  TW wait*.
-•-*.  9W.t   **-
■  iltW..
-
tv
-•   AOENTB
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
,-aatda ,,»* Aa...ai
, , - I- -
, . a k ...„ k.a«B"<   ',
'->'.,a_«ia .i.Bam-^...
****** m >
tt.NUt
'••i. -I. U.a  ltl.1rBIB.ll1
NMB wrtll*. aWWaj r*f*r**r*
In Br,*—* o*,f*l.
,  It-*"**."*, l!al..lp."kJB..a*.t.**.V **,  a^a-atdraa-t.
C.ld.Add....   ROSS
ABC t -••
laat^a t. IW trmti
ii,,.- ,*i |al I.
1 rw*.. ,, BarWn.aaa*a., IW BHN. I..-
I imH," * '•-' aiaiak-a,. tw...kaa***
aa*..,,, k, IW ...Bta*
dBM-t   .**.***,* Btk-MB* at. at-dwd
Bl. •»* ".**. I•**•-
tktrl  .aa   .***••*  IWtts.
,  .a   - ,1  .   I*
-  1 aM  It'-*'  |-I«*a kl. Bhtat ad
- ■ 1 ,,».-*..
tt.-'-.aa. , ,#«
akaa-a  ,W  l-k-.,  *••  ••
I  a...   II,  .atllktlataa ****•'*•  |a*
,!,..«.  ••*.  IW.  IW Mdl*. ktd
BlwlaiB.lla.ata  tin* «BI) I**
.,mmmmm. *W *******mt-
.....  M,  IW  t*  ..•*,.'■•*
- :.k * I-t* ••** •*»• '" )**•»•
... kw!.«.. tat W *iwiBt W
„.  r^alaW*    tW  aktal,
•«,l >**l I.,.** «*» ai-aww*. aad
, BBVlWlaM  I****  •■»■  •*.*»•. at IW
I maatlBk.-
*a*a*n  I.  ..  K-aa.  A  Q.  Ia.laB.tU
... I**.!.a— ***** i adaartat *ai«...
a MtJ .«**»"*■* **,-
****,. »••«. »*l at alBB. Mitt*. **-
WdaB .Mr-t.tt*' i*Bl*.t,ti» A, IW
mm*ll*"**<m*,l ha Bw iBiutat
tMI 1 ******** •• a**WWI*. .HI
IW l*l**tl I* * tatrt«nwa*«t. tmt IW
■ar,aUI.*'-d BM«I* l... t"l-.M "t.t
iw .tam -I aaataaww. M'l al IWkav t
tw.tfc.BlUKtB-BB.Wl.mm at IW
MBtKa-a ** kaad ikta t*.< tad I* a.
MMIW.I IMtkt *• > Bt*.* I* ,*. **)"
B IW i*t. f." "'aa aa H tmm m mm*
a-,'!  .!..»..
. .adBraalwa mm.:*.
TV ,Ba.I.Bat ••akBttBad.lBa. ,. m.f**im*
m tt.* m*» tat.. ..-I*.m «'
a, ta ar*--***-*1*.*•**.••**.* "
■ Wa a..-   ".  -   a  . -.-   -  • . -
•arMiwBtdt,
"HmN IW Ittaad ***** IB IWIB,
IM*. «..«.-• .
s   r .... a. '
*k. tk.tl« IdM W ...ara H. II
*». I*  a**., adf -a*. a-B* «*-*.** ,.l ***** *
H. _  Ht* taaa*. Klafcd
lk*. at* .a*"
I'tlitfli
it, ,, , 1 , , .„«"
,1 a. ■  1    .
tlttl*  1. latBtltaa-t  t*»  "
It.ml *•*.*** ,*, ,.a».i,.. Ma.,
*.«»  IttB* •*. *.** aard ka* law IW
*,**** aldl', • ... Bat.*,
tkBtk   *• •* «", !•- f- •
U.I.. ,M  ata.vl.l  1.   Tlaa.ltS.BM
I IVlrt*l|-lla In. N-a-
Mt, *** **i »I1B  tW  "(Baata* .ta-nl*.
adlitr*Bt*aBiia«). ,W wkkkwaar aialn
la, A.IIW I-IBB Ba|. i.t.d rl.*|d
IW<a|dat«. mm. a** *,* d|a.wr«d
TV aatdala H»a.,| ... had!, !B|»ti*t
TW Ma—taau .a* iiwkMald. di«
t tat* a*-*. •** iBtalw. I.
.Wt-ttwa.**-**
I tati. limn ta I*.* «n*k.it
lad i.rfaada. Ill*** am.*, at
,WB*-Bti**aa* *iikll,aM*, IdwtatB.
IW Bik«aid *a« ***.*• **' ***. *>-
I..a.a, ll I* l-a.--.ad Ik.l Wl*,.'>.
IW anatdHlliMa .Ml lli.HI. aad* t.t**n
BalWrali. .kal*". aad Ikll aaawaa
,k* aaaw <« aaaM IB IWliahlBar idlW
*l.bt>.lt  tltlt W IkanatB, Md Baa*.
Oaau.t-.Bl ClIBfaa
.,,.,,... i  i . JaaaMl '•  * <
. .  ita, ... .BH* mm  a**t
..... ..•*•*. .w*»m* ...I. and
.k,.«id ««k ,**,*** tt IW IIIMI.
at.laa-t-a. ait ll" ■* IW .HI* .**.
i,am* BH*,. « 1* •*<* >**l ******* IW
,,,,►11.-—i *t iw Bka..ai**M<a itil-
mat Ikat ka* Wa* H.I*. I IBmIBb*
tal. IW 1 at,** ***!*■* 1 1W . WWB.B
bab nuttctaeo aora
tw I '•••  Bait* *<•**  Tmm tw
im I lila rl liul ma ra Willi
I'lii'iu-niiliiltli'i'r. ..l,I*.... Ur. Illitli
uml lil. ii id-Iimi lliiitl nn Army l-liniil
(tu- iilkai.it twu yi-wra. "I'lniy liail uiily
linn I'lillil, I, Ihiv nl :i yi-ara. Thou a''-
aiiialiilnil tt tilt tlm oouplt aiiltt tbtt tint
.lik.-i.ir liul Iiniiii ii'.ili.n- ttl lil, wllit timl
itatl lotpteiatl liur nf luiiitniiiy. othttt
nty, litiwi'i-t-i, llinl llii'ilia'ti.rwaaiii.aiiia.
,'.EB,.K lia  llllSall.CIl'.
u iiiiinit Alvtirtl, wlm N nmiii-it ui mm
uf tlm Ilit'ttriatiriitiira aal tl,<- I'aitllt- I tilili,
i-.iiil'in) In a 1,111 liilnal.ti.'il In in.
Ilttiiaia ut ll't-liiii.iiiii yt'ttitriluy, WA,
-.'•-ii till. iiiiiriiiiiK n, llin i ink ul Call-
Ittriiit. Tit. |inr|*taii la tn ai-t'iirit utaalat.
ant-it in Hut t-iiiialriii-ttiiii ul u otbl. frtnii
-n. Kr.iii-liiti t.i lltiiiiiltilti unit .Nttw
a", .,, ami i it -', ini", ,ti„l iti-i laa .1 . |. a...
Mr. alliatrtl tuld tit' 111' Iml Hut lllllll III
I'lilrr miii'li lulu -l- 'nl- Iml ttlili .1 "II
at' tlnll', lay tlil. i aliln ,1m Hi ni.lt will.
I am lu fuinr ul tiai-liu, il ,.-i|irl..t
jivri'lr Aiiit'rlitit. 1 ,11-1, >»t, l t'tiii'i-',.
In t'ttjiil all Hit' attiatttaui'. l.i la' tli-rtn-il
fruiu Hi* tuiliT.irta.!, Iur uur tlr.t al-
la-mam* la tlmt tu i ,!,,,,t„i,, 'tin, tk
li'iitluii t,t liiiatut'.i iiiuii btl. Im rtti'i'iilly
bata t.llial it tlil. malliT. and fntm tlil.
tti* atiltiti ai lla.ltliiKiiiu >.-.l*-rilay haa
niim-. Mr. ll'rtw.-ll, ul • ia iitiiu*.) a.
.nm nl III.-t-tirtair.liira, la   nil at ll'ailt-
Intluii Itatkliiir .ftiar tl MiT.  I t-.ti'
Imt imt* yuu any fai-la al mt- tint.*' It
Ita. lafii la-anit-l lllll Mr. Ilailut.il Ita.
l-a-n lit i..rii-.i"iitili-tti-i- allli I'ttarlfa II
ltlalltt|l III Ifll-r.-ltti- laa . ,,.* a .till- Jalaajaa 1
'I'll* i,'*, .■• lut-lul at tin- tk-t-iilrt'tal
llultl, Mr. Illiliti,t. Blm 1. a litnkar ai
it..,.,,-iiii,. .,iit ni lautawt .• iitiiu*.:
"llr. Ilart**lt wa« litrmt-rti an ,)•«» I-
.tktdilatli-n nl ,1m Sii|iri-ui« I'niirl ul
ll...11. II* ... .Ib. Atiaarin-i-tiaiiar.l
niiilrt It ii.- Kalakiti,. 11* lit* liilar*
<■•,• a, lla.all. iml I, imw . ra-.l-it.li. nt
i-.".t.',   .1* It.* beta, u-n - 'tin Hin,.'
• ill I*, i- -i,i - • -I iluriii. llii* a*.«llttl
ul riiu,r<-a*. a-1, fur till* i .I i-i.- In- linr-
i",l nn In llailtlii.t.tli'
Tin II...Ilan U.lal.litr.it ,1. >..,
aa a.ltilt laaak .' llaall a-ialnaTllIn, Ul* a .til.
tii.ll.lt 1  |....In, . tilll  .ttllltillllli. Ill*
a|i|i|u|trl»llttii fur .  Ii-ni, ut  }r.lt  I
-,,.,,. i.iam, (laa, Uf li.tt.,11 lia. tl1
aiuallr   ,1,1111***   fllf  *  *-*rUlB  Utt*.
IE !<*tl„ ti„ti,ta.a aa.-.ini|,l(a,a*a anylblul
at llil, ..'..laaii nr But, I Ik-al „-,lld*iil
Ihtt Ml- ll.tl.. it .111 lint l.t tli* maun
•ll-it,. Aa 1 1- 1 -t n -i Mr tl.lt .. tm
ittttttltlta.  Un- l'lillk-1 Slat.-. Iit,aa|ii
ll.a lai   at.„Ut.l   .IBIlt   tttm  .  attla.ltll  aa|
1- Ia*t ttinuui Inr . la-iii.t *i| Ik
k.at.   lit-  li.a  bk.dk,  aaklrj.  .alltnal*.
*.Mir.rBlB, .1* ...t at , rati!*.  II* I.
• artifidaiil  -a, .lib tb* ai,t.ld, laawad
laal . 1*11    I 11 ,a-.f«. a a a*ai,-Bla, till lk*
ia.ta.al a... la alii utuWtaa* UM --i.
„!  tOMttaMUatata   l*rtat»D  "I*,..  Buutd
U In Imlld Ititta Sail  t'lahdaaai lu Hut,..
lulu, altar .blrb a ■ am* emit ba *,<
laU.aM  .»..»..  A.itt.H.  laBtJllkll'
M. Ilmarii d*i..tad t. oti.ll tank-,
tail),..rnBiiil.nii.ini.fi' iinabttinea
bar* ud llu-jolulu. but i.. --". u aat*
It BtlrBdad ,.. ,b* .dkar taitnl. nl
l-I.IB-llla  at  MSSB
A, IW I'll t a., t'.mn ..n*|*ll.l. .a I
IB*..!  Ill  Bt|Ba*aiSa.  iat*BIB*r,lB-B  .
kBiumn.,,, llr... IBiu.Ia*. . ,.a.at
Man. -1. aii"-l bla l.i, ua Bund., aaa*
• d  II* .a* a ....I. t.Biii. bt  ' -uii. B
MSB ad .laud aaturAttaaa B.ad *,.*|>Ekan,|
lllartr, tbttltl   lln «Bi 1* li latd I., ta*
It '-ll .''i-t IkaUtlt*. f-.ttllli a-.tt.al
Ib.l B.M*. BIB. W nlt*B it«ta-d t" bl* ..'
tlla-ltlta .btl aaatM* dtt W ....Id isaatlsd
IW i-attlB. t* W . ta bla atari*, aatt lit
llB.  Its** UM* W UM*  la*  i-»in-d
• IvBBBBa IblWUlb lh BBtl.', t**Bl*. B.
tt  ilu.BIBtA ,V.  laaaduB,  ltd Btl,
n,.. ......, , r. ramlna t rWaat
ft. I'M Tka*.k**HtM Wa.l.M»a**d,0
kit. Baal >d all* 11 ..* *lad*B IllaM  BlM
• laty W ... aaaVr IW .BlataK.Bl
,t,aa*. tw ll »t* Bad rtaWd  II*  •-•
ual, tltaai n jBtn add imi aii a i-i*af
tal Uaraak d,aai,.,.d  ....,.,  mbb.
ta—4 ,W Mtaalln-a ,..  -t  ,t  BttM.
i« ItM  trr.**«llt
•*.„!.•*,'•.   ca,
HMklfa
.t aaa ,aa ...**,»
TW CkaaMBMal Hr** ludai  ..•■
EE*alBald tka alAlnl  l-MMTB  BBat-aaa."
t*B.B*at-*t eanwtt il li a«.ikB»rt
*a,B 1'a.Brlaa.. H ..l-a-ad. I. IW  •**  B,
HWi™ ...i. .» lk. I..1..I-II aadua
■WSmibIIW. al* Mali., • a^.a —
aaBdh.lW*Bli,tdMaa .lima, at IW
t|..l NattkaaBtrr. I.M|dlB. IW
ItatalBM.  a.   • .Bad.    Waatkad   bt
l»l>tlal l.*d. aad |iw..a. Ikaaala
M* aaaMda. IW taaaaitB Ball'
1MB) ntdtud Am. Ill IW Aaratkaa
Ibl-Mab k.*aaaai at III... IWIIala. at IW
tla.il. aad kaa IIM* .Ml a*lltt
lk dSdaa IW lltB*,aa11.
IBM k.*WW I"* >b,« •aaiallt aa -»U
TW l**<l* in*. .1.1 a**M l» lll-IBl,
(laalUdk* B) IBHhk ala.BM.-a. al-d k,
IW HM* IMaMla, Mm Wli tad* kl* <aklr
tail tkw.dk IW sv.it*. ,1 W **m tmm.
tat IW •*•*• rttaT dra. a HBdaa a,
.-* tWIBBMlMaa .ill Bt>* t rttd*
l.adW.W.HM*, l-«i-*dl*. k. *,***
AimmMam. ***.,•** MiUaril * *******
t*» B BtU .bkb .la.a.lk.l Ik* pa-aaaM
a. IW MaHb •*■.«*» to l.isd.11 Ikaav al
BaU l-.aa. Waa II |aaM
,.M.a<raa.lWl*t.,**la»«a
laatuii   and  Ottflaad
.,aM.t.l**«aOata,i-l
twiaMa. •tw.lWWtattM ,taaat*.,aada
BB, !W*„Ma» <•  It**  !**,  «kkk  *a
aa.ni ..mm* W, «•*..  .».-  •  .Mr.*
flm. ** ,"-** ******* W«  .... Hi  ataak-S
lli.ar-a-. *.' tm I-*  ..' .anv.**.-, „
■ ik. ap... ,m* iw *1*.i^..
«*.«.*.  *****  H*-a  ..-'   B.la*   B-p|
am** W KataNBtB. BM.
*****  fl*,ka.a»,,k*« Bi  Hi,,.—
! alBBlMil *»ltta*WIW .*»■***'-
.... .la..* fctt ata*. m, **-  I
- .ta *rki-a**4 k. IW a..**ki, at U.
* MatrtB, <)*.,.. •*»,.* B. V.na* <>*
Baaada* t l*-a*id •*. IW am*aal *d IW
a-t.it. *t* .It**- t.4  1W aaa-aaa..  «,«
**....•   *ta* *.»r*l takaA***,.   ' •  ,'"
•a,...,-* Bt* w kaad aa.,   TW tawt-al
1 -a, IW •***• **. Bkkt* IW raa-aH ad IW
IdtkMtlH*. .hVkHla-W.a.   t
I aan.k, B. Harm
B,, ..,..al*k.  I.*.,,,  I*   tlla ..-
MraBllrmt*! .<• I •
k*« k>*«-.1 al ••»•**** a-***') •*■ *
ittol mr- bm.iw*. kal BM na *m* t.
IBM r«t <»«l*,»M* •*• m, .it fcaBlts-
laktMl. «ww *** *ni Ittlk laadlaal
ad*.* tVr* >• ***** W WttrtB ,..,
,W 1.1.1111. •*• awai«Mt.1 **d lk.1
IWW*»*«tkM-- - a   a,«*.**-
It.**  W  1*1*1.   B.>t.4t.t*tt    W  IW
Wtarf ,**. l-a..d IWB *****  m IW
d -I* .»•«
. ita-ana, ...a,.,
.....a-ait-dlW  aaa.*aBa,'.  *****  tl
f aa Ikt. af,..,**. Ibal IIMB.M It,
, iw I'ltlk AM
I !...«, kad ■.•,*<«* .** * 1. ,** IW.
.»Ml«Uaia«iM**l.tW#V*l1a». IM*
M*a.-M TV twlk. *dw.b*rt»l«.»d
* 'ilaaillrta.
. Matit. m*.t IW  taadl*-*.
M.   tW  •<•*
- .B.takt .*-* a-i.t-E* ..*
,,-■■.- II    a.  ,
....   . -   I.  ,kB
I  ka llBMt I- •••-..  .W.. all*,  ta**tta„
1 an**. r****aa*-tii w *** ta-aaaa*. tBd
a. tW  aBaTrt •.**-
., a... .uaa i.
IW •*****..*•*-l*-it**** t ,*.b *,-
aMMIVa, mm*** Ikdl B>. It... ktd
kr*. .kaa (kl-B-Mk IW W... "* IW
tW* am tw ka*a»d a .****  Brtt a.
a ,• IW HaStr*.  ***** ***  ***
-  * *   tW *a**-aa*d aaltr".-.
..... i, i«at a-a kad IW
nab«. r«a,tl*   ..* .a* *d a at-**
■ katM. aBaaaMnW. aad t «**! l.t»aB» «.
Il.t»l..ltaa la.ltvatMB *t
IIMlmaml*»*m*mt Wli***1 at IW Had*
'.  • I,.. .... i, I. t**-,all)  ibImiH
(Ul IW in i|.aUk,.„aai at Um b*b«m.
•», ..I) ar*. AaMaUB, OaMMhakMl. T,
B »Miik. at .kk. rill a. *at»BE
ii ,... W..IIM. Ma mmM takaaawa
Ma.tatbka
aiaat aw, ..
. MtaMta TV ,W ***.! a*r *t...» «w
kMl.taad.... mat*. ,W l*M-M!~lBd
wla-aaa*,. Mlaa,|sa. Malablaat. ******,
|*ta,aa-d taa **dt 1**kl*ardai tat*d«   .
k,l IW ttaa, I aa«a1 «.,*. BB*k* at*. B.I
kad kaa. dH.tr. kMk ».*.tl I'M*, w
I. -ad!. .'-•* kl  IW *HtMa Ba.llaa.al
... .i .aaiii kt. Ila-ataiai *. aaa*
All aa*. i. ,Mr attd iad aaalW..
nmam*  l.t ria  lllW.  11  in
l*t BBUtl
tad*, ill    t*«1*l*.|  .tla-raaBM. ,*  M
. a.atll. IW ..a*. IW Mvaraal. * f tw
j (,..*, I. Ht lla*.* Mad* a ****** I.
' ta.aMlatlM4taa.laWtBra1WMa.kMlB
Bd-a*ala k*d ,»»a rMt I. IW (la-aa*.
.Wn-k. lafc-rt.tdati. IW rtratalMllad
,a-**-Mdiaa* Br **»*.** mm ta bH
a-la.r aad *.!»**,, rrkakad IWm* at*
t* lha* M..B*. afcaa-B*. *aa 11,1k r*"!-"
M IW HaaM*. II* akaltiad IMI „ ***
* W.Bbl.1 tad WBBta, *|b ,.. •*»
m aaa, r***rk lalla. .a la»-ta**l la
IW ««*• al IW .."*** If* IraMad
ka«M»r. Ikll IW. aavaM tart »*\
aatt. .Bill IW .IB-lb*, kad ktl IW
.kit. lad IW r*aS.*«dlBta bid Iwa rw,
i BBtHtais-iabnaaa*Mi
p. 'I'l
IK MOaNISG lil'-lHll'tll  NEW Wl'tSTMINSTKIi, lilil'l'isil OOUIMBIA. TlllltHDAV MOIININll, JANUARY li
lVll'|lllUllf Nu.!*!
Amiatiktni' Bluitk, Ni w Winliiiiinlni
ill,If,
Bell-Irving, Paterson & Co.
Wlisltule mi'l Oomuilttlon UorcUBUU, .Vbotaslt Doalrn In Liquor.,
SHIPPING  AGENTS
On Imiiil iliri'i't from Kailinil, lam "' ol lltji IrlM tlr pip™
Ortlort taken lot Iron (la. uiil iliwt). -■'-'i"1 « if' i'l"- -'*' "'
irmi unn-a liii I'liit''-. mil'. '""I it' Btaasraol mMtl worl.
,,,111,-a i in
1,.1,'lillll  .1   <•>.
A III KB. IH'.MKMIIKl: llll'. I 'I Mi* I
i -i,.,i..,i ,1,11,1 "-■ I -it..- liuttmi
HI lllllll  la||H.t.lt|..|l.l i u'i
I KNTI.KMRK. TUB IIS1WI -H" I-
. 1 In-.  Hun
,1'iiiti- t.'ii'i
mull' I'l
mil  ili'li
ti itrnul >ii I linn
iiiiitit n -itii.iii.iiiii
t'kl'i, ll-il  -Iliillll  lat
t'.'-.t,-. It.-lii|l|"'l'"l'i'-
till.llttl llll .11 III '1
'nn- llrlllt.li novum
TENDERS
|.i:mu:iis sn iii. hi: niiOIIVHH in
vii'ini:
l> iu* nt
„■,,.,- tm ti -.
ll OMULS"
it r. * .a-
IIIKsK  l!l.MAUIi.ll>l*\
,-.-  IV a-tt -  K'lililf .■...llli..'.i
Iiu- ,..l.k-t-. '■'  1 1)
KKW lullli COMMON
I lu
ll l-.ltill
ll-lttll-
ill—..1.1
I'll
£a as
slum II, t
I
B I
'I I"
At  l.llllttl ■
Ai.l.  ASH
lilt
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMI'LOYED
An, l.di! -
niiiii-.--I-  i mi lit'
i ii„, ,, , , n„ .niti tn
\Y\ ,M, ...
kjis.,i,i; sKiVIX
i mr •
\ ll ll IK
IKS'i
l
A I... i-iti ;",'"„i!|;*;1:.
I -lull  WORK AMI llKIMllllV
, l-iil.Alill'.s I llf.Nl'll AM
t   Unlit  lllllll  -IllH.t-
, 'I -lull  WORK  I
I | t.i.tti   'titti.il.il
'lit-i liiimlkiniti'tii
'•*■ ''""' lilliia-liilinl.i-l.t.l llnull-ll -|ii'.lltll>kl I-
si;|: tit It |.lt, .in- BOW lll.il.liik, I lull litum-. in III
lllllll "'I !'"    I'ltill    lla.-l   "I   llll-a-  II 1 1
Illllill- llllll llllllllitll'l.  I.l lllll
I h l-'.l l.ll tilt' I
i-i  nit.,- imt
 I'l.iii, ik-i-rii*-. t
I,,.i.u,.Inn mill iiiiii  11.
I I-l I. 11 1 II l-'l
lllll .1 '*  1*11111.1 tt]
I it  lln  tal  lYol   all
 ll  i, Jill*'  I "ItiHi'l
nil |.i ..tin a.. .1 lu lln- li
l.uuk for uul' Immense slock
nl Hardware t" arrive Boon.
ONE SHIPMENT is now
overdue, ami TWO MORE
CARLOADS nre lo Mlow In
,,'i,.„ weeks We can Bell
m pricei tlinl will '"'il1 l'"'
Province.
.1 lnilii inttttt-It ml
I liSI II A I. llllll.I
n-msnsrmaHAM BgogL
tin*
Is
.I..
ttlili'll  I.  Im'HiK  IMItil,'  kt
iniiiiin .tmi Iroliud, md
lug M'.iii'i-*  Mini nt iln-•
kituiiiiii
lltf  Kntfli-li in
It.'.
M.V
I'||\ ll I llust.  is;.
i  iti.iiim   r .,,ii iii,.i.
ti. s
Si n tl. ■
■ 111 II Hill
lilt IIITO'f.1
II.EXT.  .llirlllll.' I  "I
In I  II ill null l.lt k. ..**. -tlt.'t-
-lll
mt iiiiii -11:1.1.1
)ii ll tun I' -llllll' M.B.A., ill   ,.,„„,
i.  I., I  nlal  Hank ill til ill...
'"""""" : ni'ii,, ii
till 'laVril.'l. ...	
.,,s-,i| r.M.t.tMi t;i.\i;\..it:M  "■'""
i-i-* -1.- ,i. idn
,,,|!«l  ..Until
lllll-tl
t^a.S- aa|
Puhll
WM tl .Ml III  \ < 11
I,,.. Iiii Mn. ',*' i
\  , iVi     ■'*, li i
1.
.I,.,,|.   IIM.t
.'
it units ti
-. i
W ""
II , 1  III
.:r,r;
i ii \i.\ :>i  nun-i: wu*!
It.
i |,  \i.|.\t V  UBA1, I.M \ll*
■  ,. -  |   t r
 Km
II .  v   IV,
MUNI MlAl Ud WOllKH l*»l
I  -.-    i,  .:!.•■ -.. ■    \  i e
'    '■'
Hum. ..( I'.. I.ni, Iii .a 1-. lln N -
• in -i  1 il.i.il  Mnniiiii  -I .i."
,1 ll„ 11.1,1 |.II.m. Hill al "inn
IA1.KKII   *V It \.'\ I * i\<\< "I I
|*t,.„l.iil   III. ll.Mil'l' -II Mil'
.1.0.0 I   NT.W WIM'MI*.
'1 I,.-!*'i' St.  t  T vnU'
ll„■;...1 tl.1* Iialtfn ait- liilil ,.,
il,.',..1.ir,lli.«*H.ill in is  iH.lai  -
,1 .i.tii.l.   \l-llll .'  '.,vllit -I
,  .  i   ii I    |  II MVIH li.   -  '
m
1(1 11  1*1 Ul  lull -III
II. .1. ll.tll..■ .1 I.. . I..i.
ysri-'lU-  iHH.i:  m  IMISAPUIR
O
t, .i i.i l in ihi. I I
II
1\  I  M.li-.t .\ •
'inii;\n  iml.UUW  t\  t« UK
I
it    i.
INK 111 M.|.l-l'."'l I  M.*-   t
VV. I ,: . |
'.   *.
V-.| \t» [rllll llll. \"
t\ ,\ \l    I'
"
\\ ,.i„ ,-  .1   v -
I
.- \\in:i:i.i;u
I  ti.l.l    a.l  'I    ,11
!,,,! ,11   k,l..l-
tr
WANTKIl  AtKMmKRilliKNTIA
tt    |,,»  .*    | I'  -I    v
,11 I l\
U\'
SI. iiiiii -IMi lail.I.El:-
.a.,-.,..I. '
I A I
Ba*d., I   I '  '-"• '
E. lil- 11 EMI Si St. i,
Hin;;-
130 £^
• • an.
S'.":"
, ■■
Nl 1tl.ll:  ■    Iim -I.  ESli  ...
It
Nl MIII.II   •  i s  -..I i
, all  a- I --
t
■
|  .1  i..,n-.t , ' I.*
I Tumi.itm lis, iii:ti.i;n is li.tt
•i. „
i
ll-  KI.SUN, MKIlt 11,1X1  I nun:
tt  a  I-. .! II .-,,  II t   .111 ..II
W."  ™«
•| Nl i I : I' I  l-
■
.1,4 iiimi  ll Itlll.
Call   ITIllX   It  ES1I  It I-   -
||S  1\  I Si.I |«I|E, ES  IVHll  |
t
I'l
Y
. ... i-i i..i in ti,. ( nlt«l
Klagdom,  and  an  •'iii'iiinui.  n
i, uiil)  rnlwd  A iff)  Inrgi
mi ii,),)., n't, in tbi*. nn tl..'iil.i'lf. ni.-i*'
ti nun-tut.- IV iiiii iiiiiii  I**'  iiIiUIiii-*I  « "'
alt.it..t ti|.ial i-i*i'  i*i  tb'  --.ii-
l'li. 'lltii.*' ..tlii'l .iiBtfi'.ll'ili 111
' - lupportad i-i quite w
j .•iii.ni auii-ttnini. though lharf ll Mlt-fh
I itiu tube nld t"i  n aa a lax on laiu*
riirl'".inu!ii.i!'V.,!i! ' "••  ItarouW probahl) pruvanrath*i
.1,,,I.,. datMtiin'Ctbduuttbwatbvi  h.H- i nnpnpular tmpiiat
I-*   |„  iiii.l, ••♦■■.id I.a. I..I.  aii|"'lMi'l ' ,_..._,,
||.  .  ," >  ,  llll  rill 11II,I11M1<'.>"M   !    „ .
I \\\   I  ,..ii.i  ... tl in B.va.r.la...,  ii.... \at..'.iiivs'| la-ltil aU.iit  In  ,-.-t  ..  In
■* .it •  ill*, til lb. *41llt'tl.l.li|H{»lll ,   ,   *    ., ,i    a  a,.,,,,., i., .
.   ut) .1 ..   t,  il.,  „■ ,i, , - ., ..I  .1 il  .ii   ''"■' "  OF IW  WW  MOO* 'I'-t
- i* Nk'aiii.i .ml 'i-anr •I'f't tm I"*'   mi rt auhibll**. Sanatm * ■
. , .i_r■ .-I l"t *«'isl.
. i„ ti,- |hthi i ■  i'"- whlrh
ifi
NOTICE.
*****  t ft f Ult*'I t"t th*  llmtm  |....r,...,
t-r..,.,*.-. tin. Id'I.
NOTICE.
■ I'm i si.i.i;-ii.m:iiIVII.I. \"f m
I I- Iur .it) - "-I- -t- im mt lu
,,,, .  |  , ,  I Uml   inn, null - .ittii.lt a
Evi'-l'lilN  ,,,'",,'l'isiilt'lll''S'"
I'i Ulna ....a t>^Bjjna*!*_
ISTOTIOB].
Kuril * that A
.  ni  i  . I.
I    .',,-.    .-I    H
\ ■■  lln   Wi*a<
. ..i.,|.,„i  I unit..I
ii„, \\, i \ . i.t  flaw
M ,, i,,,,.. ,i,i    i-d   iniii  * ' i ""
i   ,.,,,-.1*1
-
I«,. ,„.. > " ->i...'i'i'i
CANADIAN VACIF1U RAILWAY
COMPANY
pacific division.
notice:
•l-ISItl li- I'll i  in. tii.'t in Hilt
i, .'	
W. E. DICKINSON.
TRUCK  AND  DRAYMAN
Donlor In Llmo, Plnetot, Comont, Wood oto.
COAL
Orders toivod for NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC A SPECIALTY.
On,.-.* ,.|.|io.ilt. C.liBrtlBtt Pacini- BBvlHBUon Co _a ttltat,.   T.l.pBa«»
Call* t Oltlc. B.. aaalrtrtnrii tl.
FOR SALE 1 JAMBS CUNNINGHAM,
*'. rldll-,,1  laal  III*
Uilimr's liaiiiliiin biiwji .«..",...0. «>*« u****,.
i'.i i.-M. AGENT
:lSro'I,lC]H'  1  •""*'!
VVIi* il„...  i Afn|»irlarol
\\ l..lh.-„„l,.r!>l   s> ,„,,„',.„,„,^
j"11'' Imm''I  III*' fill,,,. ,  ,1, nl BOB.1
llt'l't'ttiltlli'IHMU.,1 mi,   Uw" KniltaBj
'•d I'V Mn. IWi'it'i iwaiattk-tt
i,r,'ii,.it' I.,,-,,,,,  ' ^**r,n*i
...   .. I ' I'""' I"   nuil Ibn OB|t«
KlndlOl „iro.rlittili,
MILLkiP8J-fAt.M.B0An ■£****-****
NERY MACHINE!,-**** Tha ai
Si,.isivii,,t,,,,,,,,,, j>ir-,«
....  ,, 'III bt. llus* 1
J AS, I-. Nils 'M ilrtsl bt •
,  »r ImiIub tlt«'
'" I  'lia tlim bta
t Alball ll.i
Ii.t.  I'ltti..  Iiiii.  ....I I'* ii I. > mn.
 I ,„.,.. ..i.l,,....,-,."• triad
,  , .  mini  Hint.  -Inula .1*1
I a..*.-. • -   ll-tlB-i-l    E.l.lla-
1 . Ill II III IIMIl.
l.t..... I ...in. I- ti  n i
Or l.l.WIIMI*,. lar.il.
Itut.lA. * s.a I1..IBUB.*.
Mtati-t lt.lu-tmtaf-at a. tint,  .1 . t-.a-a-
t ,  i.i.  ..I  i.t.t..t  -t.t  nu tmiiutlMkkkn
a|a.,t<ai .bt	
. rr: a  cat Cav»*ra*.tt^*01ar OT.
.a. .i.iai.'i... r i-
M Una.
MBit*
S,. IE
tu., ,,| I,,I a,,lh ,
till  I.III l.ll
H 1  I' ■
1  1
*T\\i* gebflcv.
Ttti  MMlkHr Kft'tKsritiX
i ■..>!.. 111,1.1, tn
.  ,  •  Uiiii} ...i
, "oiii ii oaa ni'.tnt nt
I thn nun]
•  ni, . i. \.* Waal
l l.  \«.UU .-ilit  \ -tl
1 11
\n  M1KII  ■•   it \M-
■ 1 •
II    I  HI   I*
'rillll.l.i"!*"". .\ir.i*t ■ imii.m   lit  \.'v..  MAimiRn **>>v>\
I   ., i* an iiis  •*••• * *
i> Ijul"  -\M» I'"- "1  »"l N
a* latnai
• '
| |M ul  llll. Ill **•!  I'M**  UN  - \i.
t '
i *
I iff* I tilt *AI.R IN til I'lin* "1
II
•I*   i.V-bl M'W t|i«»lit **
I
■
ol i  tn BBT1 ^ Ml m in VN"ili
* <aB.a
I M  ************ I*. *l.*t
i M NTUKVIItl.lt  - ti i   ii  M\.
t
■
.Mil |IH \. I.
|> \\« Ml,** uNUiH  Itu  I I
tl I. wli -I.l. «*i i
II a
\V tXTKIt BVICKYtiNI in-I \l;.ii
1
•i 11
.
Hi)
III*,
• « VMI i
\l
i ti*
Bill
iriMla 1 |
I.l
' Illllill tl..  II.* I
: . i ..iiiii.* nf a aaah
■  ,',-t , ft nam  Vnn
. • .
i--ii prodaeadtatitho
. „* ar-*. i*siuall>
. | .-. ■ .,, , H ,,«.  ,. ■.
-  i ranlf* hw
I  ,,. |...i ttt.ni . *
'..i, dwaftai ■
. awi  i*"i.;- -1 iii-  H
. \  . u
....  inuring t,***\ ol
■ -
.    • a
n i\a/'. ASQTim jrtm
i - ■
dlttmlt]
ii .... intinnln
' th* apt«dnlmriii ..I imntb*!
,  ■ . ■
IH*ii i ttvm  ■
mjh* .i-iiaiiird,  Mnyoi itm.**.
-.  .1.4.1 nl Uh
, •  .  . ■„,   Hi.- Tt*u -i. tii,ii,.i* thai j
,  li.i.i ,.i It .-I. .,,.1 M ii
|t.,\  M  V l"t V| i  *ltati
,,... -, i. .-.i.,i at uiitm  M
• I ,   \ .  I   *. 1,1 II,.    i.   n.
bit. aad  '  ■■ i t*. h* Hisnit.sii I.,.*
s
;  Im .t> it 1" H"
i fori third IIHtlthi * **■
• -t.M, howi tt *. *i po•
11 t.ti Mi*'i* tin. iw*. la
i i  ■
iragrdlaa **i»  * llmt
I Kl
Satin Chriit
..•id.i'i loth* 1 . .tn
ordlaari 11 > *. ■   '
«.flt*. in g*nanl li t <
in* u tha
,.!.»..!. ...I.u
'
H*b a Malanwnl
■
tb**| hit AHn-n
'  hm%*
WatfualMM oa l« i»
11'  M    * .    I   '
\ i
■    '
-
I.  ,|   . f " • '   *  *  ■■    I    ' '
■
• mil tn i
ii Mm..n
:3
TAX NOTICE.
q-U"B_3_T*S  HOTEL.
COLUMBIA ST.   •   ■   NKW WKsTMINSTKII.
HIRD
THTt.b
i^ini reaiaianii .  ■ ' ""■ l'*1*"
I mt  « Mti.u.i
„ . .   .  a -naii.1 nBHBM^J m***
W. J. CLENCR08S. Prr.p.
Irad). .1.11"
lilttlillnil ul
tratly 'ur...
lit. ti-Ar, tlli
lul niill.ln.
THE lAI-.lin-  II* M
.i»lii. ttlaa
lail.- Sni  isi'i   lBi|MBbla|
Tktfii  tm  i,    ll.li aald llil
1 III II  llll  |-i..  ,0„„u,»
111-. ui i.i*.!,.,,, „a um n
HKAII. imi tin I,,  vblrli |ibi*ll
111-. Mill I'lii.ili ,„    S'*"1,".*'.
••'■«. t .I-, ksi
in II'llMill With r*gi
*m*tw rLmB iiiinit-ilitn 1
pidmasx-fc-j
ivn.i. em. mui
iiniiKin.-i Emu
111 llll'llii-l uul
Ml N  1 lllll  t i
EMIIIKI' -Ita k 0|
llll I I'-  I I'   tl
I Ell -I  I•Ellll.s.
nut fAii. in -t
Musi  V,u;|| |, i,,
IN AM,-I I  tin    tw
uatli'r. and
l.la.lil tb*t
Kl.llllall ltd
Viriitrla.
t -ni' ' 1811
tihT  1*111* I-
lil'All.lMli
Kniroa
i:.*rti.*.r
raaall at
l ..until at
Klnrltlr b.
all
rlnsiltr.**!
thuutbl ui
and v.rluii
k*l lial* I
r»Miit:<i;.:SraSl
     ItlM* ll b,
—————— —- arttjBd |i||
.    ,,   ,    .nd rlis-r.
Sit tin-. I    ,*„,,,„,
H1
BRUNETTE SAWMILL (
a.tiapr-1*
f dr*lni(f*|
a rough
airurbial i
ibvlbiual
pnmofl
and a fttl
panoM
wuuMaM
umber, Sliinglnn, l.itli. Bill Stuff and Loin; I. g}**\
\l w VVESTMIN.STER.B.C
ia nut
S*. V
PUBLIC VAHK.
Itt-  ll'-S ■•■  a,  | ||li
[LUHTKUJ
MANUFACTURERS OF  I,
to 100 foot.   AL80  KlimriiiK, Ci-iling, Riiatif, Siiling, Mouldinpi. I* XZ\**1\
Scroll and Turiii',1 Work, Buh, Dunn-. Window and Door Fnunes
Home Finisli of all Kinds,	
t**J*aOGi*aXS*.X» ~J7"cxl-r: a-*aaiar_tood v>  *>JwS
(aili|R|,ll
KILN lllllhll I I Ml t I, AMI -UlM.lt s   -UM..-. AMI IKI'll  |.it\t.s    l\ K II M I  '- ..y,,,
ShiopinR Focilitios bv Riv.»r, Ocean or Rail Unaurpaaaed, *mm
' icilnal
iBIBllSl
a   .»'  '•
l •.in, nm iti.iti um »i.iit.iiK
jruii.inniixi, uis  it ..s.i
i.ni
II  >|.I  11 EM  t -III  UI..S  ll-.l
I
I.
'
111 11 HM   Mil,'
■
-
(<lli«l*|. M I-l
■
S
\    Milt *si ..I |. r\ii.|;i hill
- ib* Biam  a>.a   a.  -
did trail ■ .  .    I lltl
•d-.-ll  It*.iB.it .1.1 Jut.ilkdt aad ,b. a
.,. . Ill
>!, \l .*•
,'l I1M-I11.I.  I....U-  SK.ll  ESli
•
1/   MMIKIl Itiattla i\ till
I
I ll •
i \i>1**l iiNMUtTII tlttl
■
IBB*  |*|.  #IM III
ItitNN \"ti. « i- li* i I is i I*
11*11
1 *
I* s.at'.U.  "I.  li  ''.1*1.  a*^»
.-■a,
forth* H .H.
tHrttl !•■ -ar-lllr.  il  WHUlM  >"
Ottava nnUwrlUei •
.: "    '   ' 1  '.'  •  ||   t
v *,itdf |h*y mill
■*
ara Miarnllt nulnin la *tit,d *fll ia
th*1 a*'* I i*f*tdll
I ne|, i,,4**A »•.
t i.dnaibia. bin.* if*
mil topoynhUan and ggwinrt «i«*
ludbiiia.i'.'H ranqnila Biht
fall rla'm i*. in add it t*-  -
namhrr id km**\ **ntH*l*a** 1'ifSti  I
•* •  itaattif aiiiai. ■■■
is  .b**ttll.  a*  Br- Bilt
• .- - . ;*■ '■ • -•  i-nmili a
ire. gmwth "I ind*- **A i«|i*itilfaia.
•il «i - ill rwHtvn fall
•in*   Tla  i|.|-hm*
jl-Hii** aimM tbrtvlmis obtf ablklpai".
• -i the tha* al *hkh a
* t, wnrtnaiH'in *  •
a  ' 1 -.-
.ViiriM A Si* >*iMMKSr*
A i.r*
| la^abtM* lltll* «*mMaalbB> **f ibi* bin*l
h|a jtt«1 l*.«,  ti
■  '
- b * «-.-' Ibr
* ai tb*
\\  i ttiimwin ii
* v , i,. -.. *  11.
; lioattai
| thi*. ml
, .*%!.,*»  '
••tal Arrmla
M im ll".' !*-■"■' i*  t\ J i
■ :
■
Iln\ M .
|.* It uml \\  1  Ikll  1
•  *
\ IS  A  **tt
t 'it i;M;i,i**iii  -*
■»
c
IV  lltl.l, 111. II, .1
•   ll.ss.
-
I'
ii
•i-
1- s iii:i.l-il.l:-
*\  ** I.l.  Ill ""* P I
A
S'"
, -   ri-.MiRii it s.t, tn. ii'n*
l it tlllliili,  1 n  it.isnt ,..,
*la
■  Ill
a  •   ... I  m
L*nnm i. t.i - m 'I', nm. «i-
	
I.l aril
11 1.
Jikwil •■ ': ,i s  •
JBa.l..".ill.  I 11 -    •  •  I -  ■
 |.   laldl..!*  I
'  ■■
A. tat IKr... Il*.«
*|*bii  Bit* ,.,  .a,'-,- I.  M  t
J.a.|.|, Hat, .  ' n u
J lla.|-t  -1,1   I'  In
Ika,' ll.lBiat. M tl-.*-,  "  •■
U*B Ik'  -I  li Kt,a»"I.)  II I' .1
A.  nil .'H.'ini ..tin
i.a KI'ltntMb.hiittttT, .in i
a  It J Ml..'-   '  '   a
I  ,1.   .  ',  E  .,. * .  I, k, a
.*,a  It .-n,l«.l! aid .If.  *  I,
IE  I   I -
Ma--. VtBa-tBltBri a, <  I:  . '•
A iHiaaal,. .11,, !«••  lb.
....... BMalk =
I -I. If
T.d.a.1.. .iilllt»B. Taoaai.
Oa.aMtaa Bint Cmm.i..
That* I* t *MI11 ttttat  '
;-nt .1 i,*-k*-a,,. k*.tl| al, IU
,*<da>.* Iba I -.1 UMlda III.',
,ba-M „r- *Btaa-a-d Is t -■
l.|Ml|lB. lb*'  I ■
■a lk*lBa*t..l ,*-a|  -at.,, „.  ||
.n(b ,B <k*  S.I..  ..t  . .*
la.b*.-
■
i  ..  I
'*ta*.
JltHOH.V ACT.
t* Mr*  MMlari •w  Jmtrnt*  I***  fA*  *•<*
*■«•**!**»**  tH*t***1
\t*m  mn m.ui.iit ti iiii.i.t/.r.ii
i i
sti******
tlanlaiaal *«..
T. J. TRAPP,
General Hardwre,
new westminst:
a
•It*
*
k.*aall
latkar.
Ilnaa <
r.Bklat
' Ibat ka
4 t'lH"*"
*  •"lYLIWABI  +
d.arlat
.rl.1.11
lmlt.lt.
"Alul
rlw.li
Btaalrl
a.  I
Im    .
I rant
llm.
ROYAL CITY PLANING MILLS'S
u*.ran 1"*"!
Manulaclurers
*» a
ttMtS-t
ait-hatU. ItiBOl Nbia, Woatmlnatcr
nd Mm Id Huuu.Ii. aid Dressed Lonibir, SbiDgles. -
Lathi aad Pickett.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all kinds of Wooil Fu' "*.
for Oanneries, Doors, Frnnics, Windows, Mouldings, Blinds. **jrj]
Bnlusttirs. Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turn-  Hl,
' tart.!
adlBT
lt.ll
mt ntssss sethour t. ma
Hohlsn*| C* *"* N bool
lotitli K*
Mt**lSm*m
q> AM  5oti1b Ka-na.i*gli,*.
-
bb lawdiq
• ***  f**i
• tli:  t-rtli.b mtllB*"*..!..
il* ngttal - in ih*
ihal |*nli1b-*i  .it.>« -ft  tt .
i ■ -   l
i«m  noa  i  *•  i*itn«i  ib*- **il•* t
half** '■! **i.i*i *si IniawW
IMfthm *llh III
,.,  \|r*r.*hlUll,M.-*|i
rati aha *s*rs* h«ti*b^aii ***t »d
lb* Ighl  Ibd t\.*t*Ui* Biadwm. *g*rft
. Ihi t<,;i«ii iwftiiga*
IbB. *A kr*\ *>>ik*B Bi*lb.al*'. in lb**-
.- lk|..,ltii«aii •iri'.-rt
**t B»»t« ibat, ib«ibltnl trnVA, U r
llsinnf -I an iiBBKatm* dtaadailm
.  ,.  ,   . , * * -, im*  mai  U  It
.   laManl m Raglaad mat «af*w i* , ^Ml(Wl „ „ , «.h
IM huh (bbl ItKtalart ivodoaiWa 11***1 ri«b*ta**»v. Ttm
ba* ih i>. pibd bi* Ubd Pnithtt* ind t»* lii«■ l*ab*n b*« ma*b* n*s ***,,*,*■,.,«»»..
othnr pmatBth ihnngh lha lloa» m  *•-  •*.' • '" ' -' -   ]  Attn
. .   .dhr al nl lh* onbin Mbl t**t*tA*y ibal
l.imm...-    •  v,  PRAMIH HAmWMl  i^MMllhlnhAMW«0«M hi
5
■
lab-rfMI  *
'
a I  ■
I  «|1* I H.t* *■ 1*
■
«h»*b
dllH*. ' -
• r ****•*, *,-4 ■ • -
. ..vi
A* til
nana*
Slatioo Men Wanted
Tor DyhliiK
\- I ,si l-iitl nl Lulu Island
A|.|.lt In  <  A  s'
■
kkk. , » <  „.i,.,la*
a,l\    |  ,  , I  a* '
New Vancouver
COAL
BlattuA U-dti Ud t«lliuin.i
New Wellington Coal.
*-.| m-t.1
**J*t*i**m>t A\ 1 *><t Bllwsd ***
Villi k* A,mmm **Al
Mil lb«* m
n**m**km **
lilt  a*
avth  Ilia tba *lUtB*l apt*MMM*
1.1 *hhdl m* )*dg* * *»l«i •! kt*A M|b1-
a»4 IM mtm***** *** n* t***\ taat-
lag. Kn naaa *b» «m ai*.*.! i«* U» a
a«ri «41****,****. «aa a$*A t** bi**- it*n
wit 111 laablrB*d that <*• a******* fammm
I * | and it '*» h» u**l *p K* ****** 1 >
**At****t y*ml
■UHMI
U* t'aa*<«<
tV .-.ttatlainaal
1 tMm
0M b*u *«i tt*4****t*A it M.K.-it-
Hanson
CENTRAL HOTEL
CM •* * «•**!**-a anal I*--*■.*. *•***»
***** \\i**m...m**t ll I
JAMi'.S CASH. Proprietor
JUST RECEIVED
|i,t. i. iiimi Germany, .1
i ompletc As-airiiiu tu ni
Lulu-  III 111-  .111.1  1 llll.
.I....-
German Felt. SLIPPERS
Alsi, ilm largest ..ml l»-st
' '• ■ t< il Ml«I. iii llii- cily
WaAaPOltt
0ARE8HK. GREEN 4 CO.   „(  1 „i„.  ,.,„„ ,m,i
llANKERLl Clliltlri'ii's 1,11111 Iliads, in
imaasBBBt at.    v„ ,..aititi    illgnulea.
Monuments mil B'
Ca.,in«.>'«t*^'*
. ii'iti1'
7BW.nla.lt* If**,
HoPhea B« 5
Shipwrifthts 4 Btf Z
BOATS FOR E: g
• ***m
•■**,* Iw-ifta a>M T*-'*t|*a|* Tr*«*«l*«^. ****
|',iit,*a>ii Tmi iM i *Mli.
V.*,t***E* *m i****Attm aiallalM* •*• -It farta
.-I Raarwi*  faarl»'*1 Ir.iaaal *JtA ********* **t* *t tlr* ****■$ \**t *t »** Mm****, \k*Am*
int**** tt*-*,, ***********l^£*t**'**~ «,|| l- h.,,1  Um tM Mai|alB4i datltw tb.
..IwUnr^.tral.^tiaJMlB* «*ill%r|ia«.  *i  lb*  1.1.1*^,  a«T -la*
antmi to* wicLn mroo\a> to ;»*»» ** *mi» ****,»**% iB.ppt,H.biBg
                     n_ j**-*** 1lM»«aH'*i.r.iw|.. s*iaa !•-|*a*. lhr*rH|h Ilia
I ,mr. Bh*ib iitbfn t trail
H. W. T£BBAB.
IU  11 l.llil'.s  1,1-   li| M El   ha*, i!  - 'tr.lt ,*'" .1. taati rali-ral ,*, tk' I.,,,,,, tla,.,. I  '!'•• ' ''-•'***. -**-M**| ikl'ititt-tiait'
|-..,a,a  it ..id.r tint br-ml,. a* b*la. lata* IB,Bra. I" tnlld  lllit"' ___  _, m
\\ .,.. „.,.,. ,M.,.*„, iad*, m irtai ,™;;:,,'..*-/;xrl!,V\:'kr,B,:  tH.OOPERTC
iii l>|.t.,l..ii. I,.,. ,.. It"  tin—atll  Un .(J'h|h „.r,Mrr,   II lh.1* I. tm j 1*1 II I
TON
t till patttM i i .
nHh lha rtaMry*
t |>l*t HlBUi* 1l.*"li.it''rtilB*nl |'I*'I"***I*   tf..„l.t. at lh*■ tarairtntni ••*  lb*-  ntmjaiu
^'tz*^a*rlimm^1.\im WM. JOHNSTON.
il-'r,.*?^'**** """"* *"  NkeloOmmol iBialiHiliuua  B,'I,'1""II,"&"P'  *
FrwtRIWf. N.w Wrtl""'-  g
IS* M lb* nlk*. ad lh* rlunaala na r„k*r SIS.-—"    m
■BOOTlantl,*!'1* J
RoyssEUiJl!
,.i"->'*
.till lartl.r  • I.*11 r'1L* _|
,.r.ki","''-*^;.**M
r.,|iai*"'*--' i
r„.l«,;;.-;:r_.r, J
.•n,.|.'it'i''i-t__»"'r   a
ri.aliMr.ii.js.-,,,,.    .
t*M.t*iari.r**7,,_i,,.i^j
K»m,b* ******** **■
IILESMIB'IIT 1
• I'.,.  I*it I.* th*  |,t**it_a  id
I ....:■
II  An-ti
...ii-iil  *Mthttin1»B.|*at  |*anfix  It*.*.******
.Btil.ii, IVihf r.itl«.|  \ ant .rain, H
! H.I-V-. ti 1**1 «j.||.
I iitinillll  tBIMIB** *. M 1
I „t. r.^ ***** in IhaJoattaMig lava <-n»n
inilllf aitd llanlln#ibi*. *1— taiirra'tnalt
|Mti*..|tM- trtMrwi  fi«ln|1«ni
h%**mk*m* "I lhl II.I1Ii»**b WW*!IT l'«*
I «li«. lai»*.|.Ha ***** laaifalma   1 mi*******-
| **,*-a.*IM1#*1
W. H. VIANEN
WHOLESALE
FISH and OAME DEALER
rretl 8irr*i, I*. Wr*.miaittr.
Ililtlit.l I-l.., In, Fur .nil |l*rr lliilra
11».,..|lnl.'.*|0(1_rt,t1.
IM Till'.  MOHMNli  1,1.11(11.11  NKW \Vl',K'l'MINSTI'.ll,  IHIIT1H1I OOMJMBIA, TIIl'l.SIUY MORNING. .UNUAltY
nwKOduaoo
a," Bttlllk fall. . BM,*' »»■. •
ill It IMllHtBaS Bawa
i iti|airk-rotTBB IdBwr-n L.i  i""
litiitnittlni IdklB Willi Mr I, I  Him
t ul Btattput., batter  inumn -t-
aWi" Hlljlllb, tl«tMll»r.  'I'l"- «' "'!.
ii. la Jul! llattln. ail I linn iliimmli
ti riaaturn Bttl*l, tllll Bit lil- un iIku i.
tmi llm imiBir t-imntry ttMiU i-inirim »l
ur i-trliiiila uf I'.lllti, (nun Mi  Hi!	
ilittiilii Im tlw bui In bin i" >i imi-"
it |ini|«trly ul Mr. i. Olluinn nl S i
tk...  Tin' animal, wlili'lt w, i-l i"
r. minium l>r Mr. Knlll.lt Im -. ■" .uul
I l.la .limliita fur tlm niiiiii   -■	
Ill lai iltrnn yn.r. oldoii Jul' 'n.t i.t-it,
a. alrt'tl liy llr.dt, by M'tii'li ll" lai
ir In'lii. llm aim nl tilt laaiiiu I'mlml!
till ll.ltl ll.a IIO |Bkdl|Blk|a, Imi i- Hn 'I nu
I Alkali Ham. t lliiraa Ib.t ml! I'" I"
iBiiilairud by m.iiy la Hit.-liv
iilnt wnll In tlm Batt.ru Ni..'
I will Iw imiii Ibal Ibi. I'"
lr...!/. bt, nn man uraift. -
iiiitiiilnn ul tha uwa.r tn i
truly Iur Ilia Uui-t-a'a itln,
Iiii Ii-ir, and Mt. Ku.ilib I-
Ii.t mil bins will Im tblt I"
aim.  lit lit, tlratdr ran In '
' iiln, itltn-d aMamd tklkV-i Iii
THE OOUH'a.i.
Vit
illt-fni
it-iln
lain
,- tla
.in,I initi
.. .,. Unit
,t- V u
ll i- iln
it Yuiilit,
I'lrl t
I ..l'i..	
iiiiii- iiiiii
*  i
n.i»abln|ol.b»Mlld*liiii' -i  I-"'
.li atld Ihal tban ltd an	
i.ivaaibBr twist tban Wb*h I li-'-t
ml (bit thai* tut aat I <<n "|
• bli-li lilu.ln. .ti not ptwali-i
Coin list ill la liaal iiiuii >
itarylhltK allow. B >|ilandlil I'  I  '
It. tsintlBS 1-a.awt.
Willi na.nl lu lha tta"
tiiiiit.-tlnit with Iba ,'arll--
;;-Tt. Mr. Ktt|ll,h hii Ihit
IS 'In ttarlf, Mr. lln-
uatinr, and that lha auibm <
Itlmit tbny haw lh. rl.l"
Kiittllali In.,*, lor Ibt It.'
t'lrtiirla.
n ,i..l in
id. rota
at |>, i ■
in Uii*
at* i ..ii'
... Eli
iMlai  ll,
ILi.iiita Muaaisu  Ut-
titarybiady Marau lu tniai
retail ot IB* dla-aaakii,
,'uunrll tatBl a tatblb* in
Klnrltlr hit tdiroriltat ll.,
lor taito* Um*. bb. Aid. Bin-
alii-OUratYBMBl Bat Mill* i
ih.ttnlil otar .nd Mlulr-I i
and vtrluua altr. lor Uaa- I'
kat bava nt-an lagsiit**,
1 arllar ilojM ant IstM.Mbrr '
I l.yllun tbiutl. BUBlBlt'i
-"|tl.r*t.*la* <aar.*t. bin
ri-..tn why that Bt)aUB • '
niad. al laaal tat • Mai-
pitas. I, tt*tiin,i to tht tr
•a-mnd IlltaSt ll ll rUBtfBBl" ' ■
and rl**,.  A ts-rr ma* "
bl r*a,iilrad u put lh* |M
k .tiaok.-thai, would la a
"drtlniaa Burlaw--*, aa. at -
a routb woodaB rail tti.
•trurlad otrar, at any ran
I lb* Nk|uais-.  It (bit war*
pan.* ot n-nilu. a Willi •
aad a iat.ll toll nmM h*
|i*l.,n. ualtg  •■tB.rb.t
Biiubtwa. rae-ty tht •><
(•kS'lktrta. lha sntuad.  It
I  Nlr,-
* lit tin.
it., i ti,
nl Ai.l
ii.titiitititi
.1. ..,..■
|,*a»,l
,*, ip«adlli. urour Btdsi,-
'  tha IslUat
rlrar taaa lala
naouk'-
V*
N*. tt'*aiMl..i*r. Jam.
il
liiuto*  Mnaaito  l.i
TV Wt*r alfB** """ ii
I ..lunittl.n .. llMOtdbai ti
aa tba wrilar lr,*. blaw '
lUBMBl Iboai I l.Bdli-1
Iba Int and Ual *trt-
iliimt iMlk-a or handi'a
la raliiba.. Ha wtalt i-
to ibius-h with lara* a-1
Sddl* .ad bmh.ai aa II'
..aaaikaatttalliiaatK
laihar. DM *nt n*
,i»a* al ttrar tttaant
, r.Bkiatl. tall ta.  .-
Ibtl bttatrt  II la Ihi. .
I opiaiMd ortta. Brla. Inn
. r»li*teui wanhlB. tad
il.nrlnldBnlBbbK.IM'i
arlaally Waaa to taa-
intlpli.  Hat, Ilia. II
"AlHl  litr lha rtrti
rltrn,.-- hai Mr. Kd,<
■ualralkM ut  "It."
aa   Clttitlaa   tbtt-
Im   lltabtal   IW
I ran*** Mr- Iblabti.
Una* ta*a ah. ka. .
MaaalB.saiaaDlMa*N
"Ut. t* til 1MB", n-
lak*. Ba. na laa Btst*'
w hBBf HtBlBfUa I
•Ba i-msb.
ant. IB <
• oi i
****** t. ...
i ****** Am ■■
Bart. Mr MMar. I th>
dawataa] Bi<
mm at ibaobar. t '
ilttblalaaat.
•dlB,.
Il|b,  ,.
at*. M,rtbl.lBi*ttE, I.
mm ot l-.llftw.-a taat*-'
lartrlis. "ir lor that l<
Mr. Bdlta,. Ill «m
rktUtiM Ba will aa, !■ -
Ball .M.but.bh>i
aatotttabMBtawb
aal.al.
a -Uul,
BBOnd mar
'li... ptaHbl
, I.a-., I.a-at.l
,. a •UlUliln
tl,l!   I	
,1,1 t,„l t.
|l,  ll„  ,11a,
. and III tin*
ilia, would
id llllii a||||t.
•aaal l.ll l«
dill * If. '"
llai  la*  .-All-
. i.iillun nl
liil.a. tllBBI-
t'.t I- -Bl- -,
Blia.l aaaa Hull- • Bill, I,
11 laallliy III
l.lll la* Brtt
lla  Ibta Mil*
a |. I.»a ll.*
a  and "tut
,t. .1
Am
it rtlb, IMI
|1aa,
I... I,  Sal
U.I Itllli,-*
",. In ,.ii ar>
1 BB a I. I.e. t
td  II    II*  I.
!•-. totataaat
.-  aa  a laa.*
■
, d>* >l .tain,
llaalt lh»tl,.
b...i  a.  i.
dad tttlti B,i»,
.1 t,*-d to ,i*-|t
,..k.l Ilk* .
■ "Bai-a-h|.|*|."
.  laa  l|a   ((tr
,'a  ,*■   t,k,lt
b*l II*
.a    "I il
N   la lOt* III
-
in a,a  • *'-t.t.
,..| bli Ml*
■' I-.,'  .nd
'   a
• tn, i»!i«l.
* ll.l*  a.arid
,   a  -
.,..1 ,h>, a
a*-, I.ii!..,
lh*  ,l..iil.l..,
-Mil., ,u ,**
I «tl. I .,-..
ul bla.  bill,
I  I  ..ill  nt
IB* I". Ihla
nt  Ib.l  nl
•a.Malnb.d.1
.i-i iraly.
IIII l.ll lit
ttrama MaasiBu
mils BMBB I. l*
i.t.^aiatlaOall
tnikBttrBttakr'
nf g*a*nnl MKilgti'
lllll*kmaal lb*.
tat ***** at tla.'
Batwataalhaway l
utBualwa. IB. ba
iwMrf^Mtt^a.^'
uMht
Itlfa Btk-klt, ami
Bra.*hB-BI|aJlaB
rmlar.t-talB.isi-
natBahlltaBMaa
,a kh.lartllsBMai
too. tha, aa-a. I n
Uuaaar.ba.ai'
frawrata, Maga.
lartMtta tha fai*
,i i-i n •. * -
i,..a„  |lanil  Ibr
-
that a tr* «..r*t.
..t tb.  -
■ ---i.t,t nf
-,.i '.,.
■'i  bat*
t...| lb*  liUfida
„ li.f. 1.. Vi*t..ria.
f *aa t,  Mill   hit*
tt„  Mt'nrrt all
ilfnlthan
' * M*i flf I t 1"
i *.f ih*ir wait*
•■
■nd, nn*.t nf tl.i..
I  U.'f*.  IB  «|lll||.
*.f |i«i*l .|ital.i).
-  tn lb*
I    .  it** tlrjit
it tm*i* grown
ii...
BBBVralarllauta
ihi I't'iim*. *•
m rain-t anal «-
m.i Mam sd lha
dm flahlng, am)
..•1. »!•* abtili-
*ay. mm* ,4
an imni'iiiiM
and. nt.. ..I t i.i
ia«lft| l*.*n a --it
ita  i,j. till a .|,..tt
portrd latalr itmi
i«.. rati) ..I it,.*
.*n «-..„ m th*
ll.r |..."u„t itmi..
iliiig crain nr an)
In thai I'liti'tilat
In Wan*
r. if mora iwiihilni
HIiuhI tliln 00* nl lb1****
a..,I aiit'.'i" *..ni'.i nf
and  bii«tlf. Mtnld mil
it t"t  mind nr laalf Iban
^|*a Bc-a-V* in tun'id lln"*
itni*ra  .*(  lln1  B'.tl'l.
■ii.ii.nl  in th* Ihr**
■WV.lmln.i'r. Vlabirla and
^BTIilnVtn* itm. Ml. Kdit.if.
Iur .1 *ltb-1««1|*.
Voan ttnti.
I**"n  '.i;IM
INMMI  -
hdan_i  •
.,.-!
rod iniii..
ill i.ni t ,n
ili'iiiii fur i
ll.'liiilv It, ii>-iiiii
Nniiiiltmi'i uoitl
liliilnilll, Mnrilaiiii lortiflniidii.i.
Anilf.'M,ii \*  No«  W.-*i.nlii-li'l■Slimin
Nivlg&UonCo Bl iii ' adJouritBd. J on in
.,,,,1 Wlitltt-. I..I lll.lll.tlll. M.i..l..i.lf„l dr
li'lulttlil
win' vi. CunnlbgUiini i nan irbtln
Iimi null nil llllii llllii* I'M.'ii'l"'i I ii.
inu award Uilriydiyi J«ww -," tlh',h
lift, (liynnr lor lUIotidml
Kdinoudi  **  U-iiit'i   tiayntir and
al.ll,II-  llTI'liktlillll,  tVllllll111.iVllil,l»IM.|l
(i.i'iiui.'ii.iiiiit Thti li .i eiH under Iho
Mficltl.ilr'i Uii. I.,ni, il»< Itiinii) Ui'ui.
ttiir In-l.l  it it.mil. mul dofoillllOU ID-
IioiImI  Tho Judga uphold Ui KnldtngN
.l.iUl.ill.
CO) fti 001 tn I IIAHtUUH
(lU'l.ira HI. Il'<ii,*> JUdgO U"l» I
Stiiiiilill'.'  t-   * 'ill..H.   .iiliilii*nt*   |0
iinm.di tfUmliwd wm, c«u  llryd	
Jicli lor liliilnilll, .1* nn* for .1* r. i.l *a. i
ruDAT'i I IH I
llllli, n n Arm* i|t A» a|<|i1U'atl.m
(ni |MMttmu*iuBnl "i Iho u Hon unlll ii".
M.ii. ||| 1) i .., M  ,1. nn* I"l '.Utlitlfl.
hlun [nr dofmiliul*
Tba Dark riaca*.
I.i-l ulultl uf li t tin-.1.-'trie liul,l I,-i'l
in. I, i* in,..i.. niii •■ iti.ni in, ihroughooi
ii..-. .ti, iho k-> i."i tu •< * 'iiii'.i.itii iln-
I'lii'and I.mill I "'niii it.. -.1 tl„- Ibwrsl
ol \i|i tm,.., .ii.**. * ihonl *.n'l nuil.. i
•mt Ui.-iiiiii, ipoti Wi w t,i llif tail
..i ii., m la ii i noire i.iiit in thi
borhund, lln* imrrbaM td a.milifi
j| 1.1 ■.... i ..in
i.,,,,i uf idoniral li nhoul i*. ho nwk
■•■ ■ III  I. "I lhl  •-"!* at Van*
I i*.ii Hi.- mti\nl ol  "
ih.,,,.,! ii... iB.ai-i mil ba largall In*
,,,..i  |h  ,.  by thai Uhm Iht on*
Kit,,, aaa In UM mil run lar tUL*** Mill)
thai, ai pmant It li uadtntood Ihal
whan ii"' naa dyonnw ■
m*.i.' .in* a ill In- |.la..i| in vail parti
uirkodoul i'i u>f Aidtnii.ti <
.nut Uiiovaalng  VVhannU tb* liabt*
b- lb< !■ i* ii" r* j**.!, -aliv WVal*
nm,-!.'i t.i i- . ■. "t I-i -I'lriidid *ilna*
i „,i,. .I,,.ii 1,1 not W . laagi >l tfrni un* ut
ibr *nr.i to oa* ot lha heal llghtodi Ilka
laCnnndib
Tba h; ...i.i. ntaaaato.
Tb* In* atatleal isntartnlnntant pro-
ii.i..i in lb*■ **).in.ib Minimi* ll It-1
rlug'*Opera llimia tail night n* ».-ll
|iali.ii.li.*.t,  lln'  audls-n*.  tiitlndlng  a
larga par caataia of tha city**  altorad
'I'lii* nm.i< m *|tiii* up in all
Ibat ba. boon  *«ld  ibMt  It In ntb.r
, t in* tdayad
11 • | rogrataane •*» mad* ap ol
„i ii,. t» .i ma.t.t*. ti,*ts> twitii
, .• ol ;n.iimi. Uuh)
.i.ttlla..  1.,
atdi* aalarthmi ami mn bj **. Matii	
Ihaanluthb • liri*. (•*** rtrtagad In*
■  tltt.rr,
and l.*-l«l su, tb* haaaa **bti*  uu,|
I
HWdMCOfl I'"  ** »:  '** i'i *.-t ll.**
lati'in* • ua 'bill
•'( lln- I'll!*-!* «*r*sbalfltlti|lt bh'llht
. ■. | . i i
I'aiuma." i * tiiti"  rhoatiukol tbi*
d*li.t.ma m.il*.aii ta pand) >|MHi\.b, and
BH.tMiH.lt |..| s,, ..i.,
•  *******   A. ihmttrau
Itli.l l,- '•
| all-ml iBtagu • I .   -
• alaia*
ihialbfunibibs ;■ U
»a. f"t •>
thainabl *' ■* •■' l*pah  ■
*  *
Hfaof ttemttniontvhld \At***i
At** r*al*-1  Uul   l > l'al'.t»a   *»a* "•**.
•* il -MaUltda rnurb
1l,i .»•.•* I. ai.j  i-l.-. I  iil.Hl
,t (d|  th*«*  oi
• I*-a.* ,i. a U..|.il*f«**>t M* '«••
.1—1 . i ! •  «rb-.lb«|ft'l*»«
Tiaxial* *a. laeli  pU|*d   t*  1
ma  tb*  »a\*ttib»*a* i*ia>***t
Miit. t.  y i. • -ii. and
tai. . i,--4*r4   th'ti^m It*"
•tolla wai a gnat inub ind •"m fs*r
■ .
*
.i'l* "t
lb, *•'  -1- Ita    iii "1b»  •«,*  ttf
ta ii, *..**** t*tmr.
VERNON"-"-?! BANK of BRITISH COLUMBIA.
THE TERMINUS OF THE
SHUSWAP & OKANAGAN R'Y
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE of ta INTERIOR
c.wri'AL, •iiptitliip
H_T,    *    - 0,000,000
A Savings'  Bank
Department
\ Hm bean opened In connection with
this Branch.
iDtensi Mloied it Current Rates.
Thi) Shtt.wap anil OU.iiiiiitiui Railway ta now niul.-i
.iiti.lt ut Iini, mill ivlll bu c<)mpli,t«a mui in op-
,-i'Htiiii. to Vi-iiiiiii tlil. Bumntur.
aaaa  ..a  . «.....«.  .  I.ihiIIMI' It 111 11 11 tit tdlllltM. . a la.lti , ■ •-Hi In I .'a a- I.
, .'.'.'.','i''V.''\.v '',.,,,',,,..all.., in.  i -,....t.U...!i..a m
■
> "■! -ti i- '',':,'"*,.*,, ,,.
Ill I 1.1.1  1-1 l-l 11 .11  I I l-S-iS  l. t  - ... a   al'|. .' m -Elil'l   ,,lla,.,*l *
l.la -1 I'l at., a  a  aa.aa aa. .It .Mil. lit Hn' ...llai
1  I  11.>,I   I'  ill. Mill f.
IIES-nl  |.HIS-111
tl.|. tt It  ll-'
li'.'i','.."'.'ini- .,..it., .ml lilatta I" ■• *"
illn.l**l
OVER I(*0.1MM1 WOKTH Or LOTS
^ !
ADVANCE IN PRICES
i.  . . .... .nt■t_a__-MWB-...i. i touearl] "., iwoih  (aiaaalat gw
".v.i r htZi - ■
;
■ .  >  ...  \   .
"'.■,"'," . . i   ■•  - I   *l   a ,   a    M.   ,'
• ...III) .,1
,  m.i. .utt.tt-*i alll 0..-I Hi. lat I
(.ttilai-lral
■  ■
. wi.-ii i"i. \"i ItaKI T*9
....
OKANAGAN
Land & Development Co.
LIMITED
THE CITY POUND.
JhTM'.I**. Ill-lil.liV s.ulA  11IM
*1 I - ..-1..1   t.t   |
" '   .    •    a   •
lAJtai il** iimIbstat laia* j
pMltll at ll.it.lU mmtmt <
*l-**aM«*fi|S* *.t« I***'
ifflGS STMT, unno, B. L
Aiciui. will Im. tt|,|».li.t. il in **..tlnilnalt.r In * lewdnja
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importers and Wholaal. 1'. •" in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-1 o*\ Powell 8t.
P. 0. Hox 207 Vancouver, II (
IBtBlWH
PMIHI   *
..': l-alltttida
H MHi*.t.* sb>*»' a-B.ta-.a1*
, .... .  . -
..-.i-i mlBat .-■ H  , *  •-
|. ii..n-*\ i hi iMt
t-tttr Halt.la* nim   n ti    ag*-w
To SloDfiaan and
'piM't.n*. nm m; ui;i iiivr.it m
I  1W  t,«*ltt..ft,.l  ttf. I.- mmm.  |t*as.a.l
TO CONTRACTORS AbD BUILDERS.
rpRXIiKIU* "ii i in kWKIVKlim
l   Itnarui.,. *.**1-.(• I..
**mtm*4«9.  t'+**m*m Uh. 1**1.
..la. 11
...  I.    .   * \  M
■
\im *,,**• ..t«t*ift, Jattaaii ml    >  I
DONT
PURCHASE
&r YOUR
Holiday Goods
DeTore lt.itsi.in *'*t*wff* th*1- l'i"*- Sdedion at
Campbell &. Anderson,
 FOR	
Weli.it.- unit the Itisi AsKiriitt.-iii and Stock •>( PANCV
GOODS * I UNA. I.AMI'S. ui, milu .ui
Wlllllt'SlIf
and Retail
UOYAL CITY MaVHKKT.
B^^^J.Badifl-beli
11 .kl ai a'l btnil* id t'lt-Ji ."J !*,ll Mtals lltitiv ll. tat, Mr
FRONT STREET, .t.i lo Vian.it'1 Flat. Mark..
Kivsli Bread, Plea, dikes, 12*21'*•" - *•*-*•"•■"'""**'■- •"****** «*^""*""-	
KruiiBiiiiiiiniiiii's.  gHiRLBY & HOY
IlK.VI.r.ll-** in
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
It'll,. .11. .,,1 ttaMMKataalaaatslia  „
a,a nut EttiiE -,nt:KT
It  t.kllHtO  -MSB
DICKINS0NiCoallJ,t7Sb^1TT1NG,M
DUTCH ttllh.
m*  lha OvaaMat
mi t'lasi,-.
••' **mm. nt**  (,()|»|)  STOVES |USt ICnivtll
tht I*.(f"l1 If-tl I V«*a—*  .\**Wt«lMH Pi *H
■Vaiiilil'V**  rt
Another  car load 4 the  celebrated
P STOVES just received.
MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
| m AW'pVPCl Oi.iht.iI Marhinisl k Blacksmitb
Meats and lOKeUbles laWYaOdJiwa *******.—.**,.——
HORSE SHOEING A SPECIALTY.
. nr.Mitt.lt "** ■•**■' ,"l * B*t**d l" tttm,
MB. iBrtaBtiat*, artd .mnt
bmlt il I*-*
LOWEST POSSIBLE PRICES
, W-tllllW. lABBIltlK. AMt tl'At.uS* HAM . Ill IK.
.t.-.tl.t'll ll lit. KINI« or X .1 "IIBRIIt
a*,rlrullural Maohlnarf a*palr*d.
GEO D. BRYMNER,
it'll Im - SnltAiliiil.
OREGON RAILWAY
NAVIGATION CO.
Culumtiia  ll;\. r  Route.
Hm*nii
Olympian  nml North  ratiii
M-aaea TAOOMA AKD vhtiiuia
.  H «tl,r.tl|lt, f.W Hit* 11  It. fc N
l,t iil-tiii) ■ .itMHirra will W it, t-ffi*, i um il Iur
tl., < HUM
I M si\I a  VI. rOlUA  11'HTK
ik.ii) Rnaatbaadafi
l«<iai* Ti
U t't  1*.*Mll,
■
I
.in-if* ISiri Tu*
I i    i  ■
tUa.lt
Ua.lti
ii l". in
I It- in
IIB
M.i  ...
I ll*.hi
10 ID n. Iti
1 vi. ni
.' Ill f Ml
I Ulvlli
.Mtitr Vl« liana
Hailjr Kat**|.i rlutnlaji.
I  ... \ .. •... .
,. I-,.-' |..,.i,«.-'|
tdr*atal*un Tu*»ttarml
v.,  ..  -..lil.-
tMlr Kmltb>
- I ■ ■
t BhKaaaaUi lonil tartata la t'mtrd mat*.
Tislat OH** «a Wita i Wki't Mi* W,»i*..,..
l.i'iHAina, a* tu lima, ntaB.r*»iii" '■»* >.
.. , <■"'• "i"**1 ai'i'in*iiuh.
' W N lillAI'Ml •»•*!.
NORTHERN PACIFIC
11A1LWAY
Tba dlatui tar ban.  Thadtr***! nasiliK  N"*l
t...  r-.Bssr-.liia. U.*r*Bi lau-.iurhtoura
tmi *.   l ■ in. ■•rl in all
paMtUwiit t»tau thrBWtbtral tba
1  ■ I* ..-.-,  PraaiW bivta8Wli
in Oar*.
It,* tt.t—,* ■-* b» nvaiBd •> ad-raitf*. Hr
l-alai *.trl *!*• lta*t tttaUr a iM*tm*\* amt
iv *■***• tu <*—* ta
Northern Pacific R ilron
Ate* mm iitdt. inar tkkrt rw*U m H ta Ua*. a
Vl.,wdH*«.. to as.<Msba*ai
aad ****nma *!***»*** **********
bl atbat ruata*
1ii:..»aii Imgrdtii Mre^iu fin
a.t.tWACKWOOO. r»-»abl a** I***
Map \**m
lla.,** Ykio
CANADIAN
PACIFIC
RAILWAY
ma lam
Transcontinental Route
MIHIU 'in
Pacific and theAUantic
ll. Iinii .- lar.ami llnlrla
IS«. * IB*   * aa*,'" *l la*. »
BBUM„a.,«aB,il| a, raaaaMakkr
*B,*B  iTMaBlM..***
Grandeur  of  Scenery
AImm ua (kt* . aaaaaal a,, ual la IB.
.a, *mm,lmn ml ** Ita ...IIMa
tti la aatt. a It... IB* MM aa, taaa.
«.la.alaa Ita* st ll-Blt. Kt
INUOKl'OllATKl)  BY  HOYAI.  UHARTElt  1811'J.
Capital Paid up
Reserve Fund  -
till,,  ,-tnil,.- in lit ut: I if.
£600,000  13,000,000
I .IK, I
£200,000  $1,000,000
THE HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection with their general Banking Business, and ore now prepared to receive Deposits
of One Dollar upwards, upon which interest will be allowed at current rates. Present rate,
Four per Centum pur Annum.
De'rosim received lor Fixed Periods, nnd interest allowed on terms which may I  ascertained <»i application.
E. A. WTLD,
New Westminster, ind January, iSi,.* Acting Manager,
FRUITS
and coariciiONiav
CITY BAKERY
in mm* ti.
Hal tl!| B-Brlir-Mt ttiaaritl.-.-. „t a  It'tl .'Ual
tirrniaolUlnrUiii MUM in tttm mn Um
i.-tt u.i ..mini of Brnad, ■laouita.
r.abBa, and S*aaonaDl« Pn»<ri.
Tmm*j**uniQ, m*V
4. TAXANNK*. I»wm,
RiddeU&
Jolmston
SMITHS
HiiE-e now in operation tin-
only
BTI.IB1 HIiaWKH
On th. tu. til.it I nf It 0 . ami ua 11*1.11
i- unaB lira. 1 l'.r..*.a
al all kind.
CiliaUi Strni.: I In Westmlisln.
MClKnil HOTEL I RESTIURU1
tin** im tit. ■■■>.- • iuii
lalUMblttM..  - WrBltHliiBlrr.
.....1 ii.,. a, 1 I ,i 1 aad tha* IW *'-**-'-
tail.1 iba tmm htrnmS* ul Wia«« l^unraaitl
*********
llaii-atwr ilaj II ll-J ti|«a'*t* Ifcaitl .t. 1
h0Vi I" •«ib.|l'»BdBli-aat«l. MtntBllai ti*
aaal* n «u u ■, •>*. Ml tdia ******
********. la Irat-rlMi **i :*-
I'lltl. it  .11.1.1 M.iii -
F. CRAKE,
WATUBHAKER i and: HlNUFiGTURIE
Columbia Si.. Three Doors West Prom P. <>•
Xmas presents at bottom prices. Simpson, Hall, Miller &
Co.. Walllngford, Conn., celeorated Platetl War.-, quadruple
plating, intik lirsi pii^i- over .ill competitors it Toronto Exhibition, iSikii, Cnlil unii Silver Watches. Diamonds Hid t-iein
Kinys. Jewelry, Clocks. Spectacles eic. A lar^e stock of New
Artistic Goods in Plated Ware and Jewelry will arrive early in
December.  CIl and see prices, no trouble to show ijoikIs.
Bttall
Ship Chandlery.
Wi- h.tve on 11.mil it Very Large Slock of
A.Sl'lllllts. I'AISTa. I'ASVA". 1.1-Wllf.lTISl.l.im.
. 1IAIS- ull.s. I'lllll. .sTKAM HlWK
-lill'K. blin, TAIL AMI alKAkt I'll KIND
llldtH-KS. NAII.s. O.lKl'M Of AU. KISW
ylBlm8n'alplie^"A,•M0SNW^lwrA^^: KS•,",K,•
I nil .nil St* la, iir Wrllr tar I'rlrnt
CREIGHTON, FRASER & CO'Y.
10 Water Street, Vancouver, ll. C
Tlir 1 ri aiirt uatfi **tranicontini-ni.il freight r.iii-s on Simes R.iiim-*, etc..
THt LCaLinU HUlkL .ire in I*- .ulv.tiictil itAi-.uy livelier cm nn and after  l.ttiiiary
HAaTiMia iTiiKKt 1 tth. Intending l„,tt-rs would consult llu-ir besi inter, Ms lit buy.
Near Cut nt-r of Granville Street
I -lli niti utility out
iitl! .11 once of
tti,;
onua. Twat smut,  iwim
gt* *. ■ ■ ■
A  l»  CHALTON.  A*bm*M  Ow-ral
Kg****, IH  t\t*A  m****. ******
V ..*.  tg    ■*'  ******* UM  ********* _  ,
GET A FLAG
Ti* WavtiM  r.miBtntiftl •nd  Tr-a.alb'i*
l|. 1.1 it. ti*i »t
It* Waul. *tl*-t tUitoay _«.*a*a IU dtail
t.« all pilBrtttal ►late in thr *,ii|
GOOD SHU! ROMS
Till. Itnin ud AppalBlttrBU C-nr*
I',.,-. Tt* riantBlacltil Bu
it lk. ProtiBw.
raurr a •*,) «r. rraa.*..*«.
TELEGRAPH HOTEL
mat auaM. "-,,«• i" tmm la.-i >.
- 11. t»-» t"- ■•-** ****• Mtmm *M* t'tmm
man* NQNAK r**af«iHit»aa
CORBETT tk CUFF,
CaTAATVOK tlTMt
dull *»t a.»»tl  * **\r%* ttti.a.|**r*sa*it at MrCbARV S
STOVES, RANGES «*> HQT-A1R FURNACES
e .. iiimi mm tl iiK,iTi:itMiii.,iii*.dd.iw*Bt-* •*••»*
. all and aaa aiul atiarl    At..,. |*!a..*d I" A>.« r**l" ___   _
TELEPHONE 163.     ■»• 0. W •'
THE MM YOU KNOW I
THE PRACTICAL
OIIXET BROS.
Livery, Hack, feed and
Sale Stables.
Urai lul and iwarial Taaslag  ibdan
|i-r*rllr*4 tot
WOOD ASH ro.ti.
KtlliB. ., lla MtNa-. id » M.,la»ra A
MIIIM.,.'*. l«M, MM*t
rniraaid ar. «r. aa.rait.raa
11*1,>«a» **  M
\ML\TM.
i Caanttl Ooad. frtih lHt
,,„.„ Pout,.,
, Clatri tadutcoi
Csnltcliaattr, ProdllM. It.
FOR PURt CEYiOW TEAS
Hew Westminster BtBierj.
Ttl..  tr-ila.1  JlaSaal   I**.*.!  hi"
i ,..< ,<•( in .uah aortiia, naal,
..,«. *i.il ii lataln. aal a lr.itlu*
oaalili <4 l»»t Kamili™ Ml|-|'li"l
AH onl*n l*ll al M,tlE*i..ai'i a alnfa
IMI Fltail BUl-M *l'l  B,tr |.|tjai|d Bl
Iralti-A  lll**arr I < itil a, Baff***
itai.  T.l*td.nn. tl
JIBESOB. C0C8IM S Co. PlwWan
SCHOOLHODSB
tV M*aral I* Ba»*«<d It* ISkaadlM
•ut m >•» aamamm- m BBak.k^a.a,B,
Betal.B.1.Bi--*«t^'7.•***♦'!•*:-*.-.'
1k*™«t»., lk.  tBMBiaiBa ual aa A a. IB-
kaattt.naaait   at' Wlt«.r.a»-a>  •
mm
Cite Cmptrt
mtunimm *'** t***mtmn ** ttm ******
*m ***** a t*mamm
CANADIAN  F1.AO
al taat BBBilaa II It*, taut ***.!** ***.* •»*
StaTSlU*!  •»)■». B.« l-arl, aal-tltn. I*
,*- *-.- tt tariat •_.•_,*,_•,***_!«;;
a-.-, ..-..,,.. IMt *,-*! ******
a. t. Ba. aalaat .■ a |*a,. U- •*_.--_,**
aakar.ia.-a  Bi IHII, .aaaaila.  It.  tmm
immaamt '»Hi*Ita*****.***"*****•
a.......I«- a^ it. a*a *•***"**
|aa»aB«. Ibi "> "WaBk*.. Jl «•_"■■ ***
Lad  .ak Bill*  taaala*   I*. **•  **r
K?»„ia.-*d t. ■*.,.. . m* BBM
r -   .    a-i.ai- .Hall*...
C-Va-.T,  ...  ■-  •**  ,l-B ,.-. UH ..»-.
.. , ,. IBI*. .**,.
i.a aii'.ti iari.i'-ti.i",i*-.
.... .  ,    .*.-. .at lia.. *'-al
...  a   a • -  aaa.a.,1* ,,-.,.
....   ,    i.» .in. >«ria.
,, .    "a. *".rall ad IB* tMBla
- •-. ****> "J*  '**
l-a. *Bla*l-It*  ' -'  t'."***'  •
»  i, ... .at tarwa. tt»...
..,-,.., aaaMtaaaal.a t>* nit.  _
IIIIm-.tlitt    T.t.t."*. MB
V,iBiii.t ririta or.
V'ttliT. I* Ill'.liSilt "tlVKN .HIT
.*  ...   ..    ......•• mt. '  ii-ll    •
iHalKtMa..ill'." I.-.' '• I-—   •'
.,,„ ...,-« i ik* aai*.aa. ■•*ti *« BrH;
l.t.. ..l.aalaa f.a a aarlaiatl.aB Ika  tllkat
a., kg em •*___■>*d  *»*•''*'
,*m*. IB \m.aam- la frnmrn "I H «•
t  aaatattat. •».* l«*|a» !"«■»"» '"Jl _.*•
S.. .-..IBM*, •..*.• "-'.•".?_";''*"
aB*!tt«a**d I* Ba.lt-*  I ••*>'« •"->*• "' '.**
!«AL^lTlrBrfls-a..ll "lla. •■«*>• IB;
riiLal.rtaltB.BBdd.'aaM.*!"- I
laZmmWttiimTiiSl. al II- aifMlB-.
,71. "*Ski^^K*. IB* Iw r*M't.il.a. .d
Ikl. .d^«.»»-M •***'•*.<••■• ,.,_ ..
t.i aaa. kail** ." alia,a  .Hm la
, JX^iT*di..a^B^bii*i*..iiw*iba.;
u*4b«i..> i «-^j:i;,.,. A M1viV.
B,tlMi..i«l..t \MtI*itf*«r.*a
1   VvbBla.ll I'.llal Jansian .1**1    ■»"-'•'
TIME TABLB|
I  Str.ROBT.DUNSMOlR
m aoaiM ******
t ARRVIM. HKR MAiKKTVr* MAlLd
Muan
N*- *A'mt*mmmetha Viiw*a»tMii**idii»*-.***
i,..ii., in s.t» -**. Mwtfin* • r~
| maaaa* ai Vaawraanw tw*dat»T hm
\*********** VVottturtat t*jr*l*i* »!*<»•
' w----.'•* mVamrr***** Mit-ittt* !«»*:
\tt**tt**m1'* Nal»aiB*M»A>*lB^*,»t««t,»*t.
'  S^mmmmhm VaaenifH t>t>ir-jlit* ?*"..
Vt- •,!*" km W«B»BlM»* IhnnrtMa i* ****•
ttkmj \Vt***tv*M**te* NaiMiBM I'tatatt ? » ■».
Vmiia-i hm **VtmAmr*M** *ahi^ii* t *-•**
tin amt*  *1 VaivrwimiiV *»•> i**h *.*1 taM
, i mi Opmum a ***** \vh«t. ai**hi
I ****** •***,f
»,.. .ni... .ieora*an aat* • latha
Hat risou Hot Springs
i  \ - Awmuam
■«. -b| |«t.V4a|a* to * r
lltr.-a.yt it'll* la  *H*r l* fit^l !»-*>
»».'«lt.TO",k*,'",B" IA*
tmm Vaaa.!.** at B>aaB,a.r,,a
l». .laa.  aa.  Ha-ar*  faal
'•,  ..Hi ».t.|*l«
Wa di, BBtlt Taaada) S Bt
Haaad tlir «u*. tta»«* r* * Ek
Canadian Pacific Hiiipttn
Comptii,. illeM]
till: T1..I.I: Sa. II.
1 a*   I  •.-.  IllaV  Itil.  •*•
• t... .ta  lA'ltk
i I. Iimi    1 •••    IB*  da* *nat*
VANcSSa/llt"i. Vl'TciBlA. dat. rairl
MtadH.al I. aasrtak s, aa Ik. .na,'"
B>CLf B 1*. I tnav
a,a B,.tBi..1i. aaa. It
ta... V.I'KIBIA i* WaawMla*,. I****.
Idrnt**-* lataldrM laMat al ,]a r kat
- ■ ..Ida.*l J.***.*. JmiAf
AS*iTS» tn
Mill.Ill- I, ja Bit.1  Ita
Nrardai.lari.ad.
loaiit'ttrVar.*. mm***, «i.****,
,U„, an.a a ..a
kBMi Bat. %m Wi attBana MOB,
.tykaadaa, kialati ***** Im***,, itaw
da|aM.«arde.-t«t.B.k
..--... Bdtci.
.aailiilttti - IBa l.. k*a«r M IVI Haafiat.
wdM.nBB.Mr mn* aaalBat. and l.Vai
mr. taeat.  ,f uBiii,,.. ******** «**..
sdl,B-J*.,a*maaBy«-BMlaa.laalE*>rfa
era na N. . a-H *** ll»a*|,
oa ri trttraa**Se*>,m*t*imit**u*
Mrarttda.
I>*M MOBSBBV lalJlB ti ma. a t * tl"*
MUVB BBW -*«n*dll*!mB_lt, ywaat
Lowenbergt Harris^ Go.
REAL ESTATE
l.iS'ili -tKitMii -i.CIAL
...  I. -• *  aal'lt
mm*.  HAV dl MM tB.au la. ASaa.
tatBaaBkt BkM.kt. I*IM M...IM
.**
•  „ ,.it, .
tMBB >tfi . EaaaBa *a-aa fS*ala. »l , . ..
M.mbBm *•*• Ita-aaaunii lta***rd la.
kl IMrlaMaadMilaali
IWIaaapaa, laMMlkaMfciai dMC*
■V )*». laH* . •*•. M«M III I. III '■
aaa* ***. Bl MM»dtdB*
*LW*n%* **'*****,
m
MIKNTB
Purchase. 8 1!
lease Property.
COLLECT RENTS.
'**• ixrtdanbatasr
*•**■* tr* iMt-Vi*. laawtaiw*. i'<*l_r*,i'v*'
I Bma-Mk-at ft*** lf«i**w» ' "wtp**! *******
..«(*...  twttm Umram* tm** tdrtaii*^
(WW
nPfb a*  \mthht JAmkAamtAimmm  I
*m. u tia-maiBM! mm* Vma***%
tm m***mt*m* mttmm ***** t  V It ******
m*  Attm at  a**  trmh'4 mtth  a
tm** mt*Ay a* aymam*
L10U0R8 ASD CI0AR8.
laaad am Bnat* a«a •nf** 'ata.  llai
«,.M.,BB  <**8~-.,^
H
OTEL  OOUGLA8
ak.»B*,k  **.,*!
Nt* Wr»ruiB.tt«
., BM taat tk. ttt",
1... aakaar im.11, atll «al *•«, «.*aa-
mmm  .1  IBM fr*'" B*B  **t*lt*. ■*-
. -»Baal»lr-B fa. fla t, BMta.. -llll.i,
***'  i.j.'rai.HiK.rraa.
\ THB MORNING USDQEIt  NKW WESTMINSTl.lt  Illll'l'lsn WLDlt-UM. 'I'llfllSliAY MUHMSil. JANPABY_
II
LOTS IN SOUTH
llllllUllkk   ..».,..   -  — _
For 10 days ouly, commencing Muiiiluy. Jau. Vi
GREAT REDUCTIONS IN PRICES. NO RESERVE
 *">•"  '^tt-s*"sT-i«  TTf-lTTaH;
% /
 Ill'-lllllll -I I -
,1 ml.  .,ik.l .... I I
THE LEADING. DRY  GOODS HOUSE
MA80NU.
BLOCK
THE LLdEafliJiJNiJ-  uix.1  w.-.^—— —--
OGLE CAMPBELL & FREEMAN hm city Lots
"""' 1 ——^——   | lllll.t-t"!   I  II
■
*>,
X *S
Hi
WEWt
m:\vs in-' Tin; city , I
Haw Ailv*rtl»»liirnli
I	
LOCAL ItltKVlTll!,
,
i II ■
l ,.-,
:S**\*t\   HELP I  HELP!
...i.-idii ' Wild ttttl*. Sli.itttr  tli* MulniKliI
81.1,11'-**
ml
riiKi.li  PISTOL  miors  I'lKi'.n
i itaait sitiuai tti i. ■ i. ta bam airaat
1,..- Hiatal
L. J. Cole & Co.
,  I iil.iiti.i.il HI.
Ala.ut  I  .'
..,1.,  Dumb
■
Agents lot tin- Celebrated J. f
J. Taylor S.iU'*.
FOR SALE
x
%
\
X.
%
Km
For Mens' and Boys' tjUfJ
Mcintosh and Rubber k\
airilC OIL COATS AND PINTS, RUBBER |
lYItlMO   AND LEGGINGS, AND UMBREUr
%.
$
a...-tin llitaol RaalBaU
on uml pag»
M   : 1 111.  *•
0  A  Rib-iIiIi-
•* -M.  i i. ibir).
.
:  I,.
Si I
i- Ibi
IVhi u iboul bill ***,
■'..< t ini.il i.-|-,n bi  ii   '  il
i  i  .. ii
-  ■  .  .
l
\
'
■ a .1 - ■
'
I  \li   \ *■'
Doty Engine and Boiler; | •••
ii.ittii
 ^^^ ■HiUli j*_-»"i
Try J* E. PHILLlpCa
Columbia Sir,-i-t. New Westminiter,
Opposite C.P.8, Depot
Columbia St.- Now
WtlStlllillHtOl' _  _ -•____■
llll.i , I ESS Ifl iilllll.li.tTli.S.  ,'ll.tllliKs.tll«'lil,l,vi|'Klllm.   ' L>'
'"*' INi, in llinill
I  O BILODHAU, PROP'h ^
■ ----^B
F
*%-•'&
-
■
■
' a
.til. a.kd
■
■
i. -
It
■
■
■
l.i.l.t.
s
I  ■
■
I
■
■■•Ik
1- ■  ■
-
*
l»I I
.  M   ■    1
a llHM
|    -.1  .- 1
i
M
.nd*
PEIUONAL
**   l
-
M
M  a.
* .1  1 ll*
■
.  .  -.  I-
■
|l
,1    I...
I.    II.
M
, ti i
IE  t  11
I
>..t.,.!ai
I.
11  I
11  11   >'
Ita ,'' tati**. '-*
A B» TaaailM ****
'
Tt. Baait *• .llll*.
t-atBUBM.
a-Atcii roua watch
Pnat. «BMB IB. ..Mia BtaMUM .1.1,
rt.,, .   *• ■. • . •
1.    ***.** .Bt.!.  '
-
....
a  I
*
H. YOUDALL.
■
Get Your Meal;, ;
ANAHAN
'"' tm  ""•'
'i  !-  I -'I-. I'
Dominion Building
& Loan Assoc'ii.
t Illllill l/.sl l.|,l.dl. . ..-|..aN...HM.
\|iitn i loAiittl for building ,
|,ui|.,-t., |tii iltln hi ihiiiiiIiIe *
iti-i.ilintm-  equivalent  in .1
ri'iilaJ  l'i i it man mat
111-  .l.ll   IllHIlt-  it.  S  !•  |f.  Ill
■  iln  \ -.«ii.iini) eeIi.u
iimili ml
S.T. Mackintosh & Co,
,\ ,i*.:: ;■: -.
Columbia Street.
 xmVitK*ltllN*llili.
COAL
WOOD
■
a   -    ■
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
•I
*
Of
iy
a i at ii
■
■ Mat ll..|l
I
■
REASONS FOR IN' illiSI IN LIVERPOOL
*
■
■a.* I lit-  llll  I*
•    t
a •'*
It, IU*
S.T
01.0N
wa
LINBIM
I  IBTUCBl '
T. T. TRAPP,
UblllUUli milium in . ...
and LivsRPooia II    .\K'-ml'.r tin- ( ,»inp.iiiy
LIVERPOOL
AilfPROfflENT co.
lot. Irtw
turn in
*****
•••
SS-  # + ***>
Mi'W-l bi
luirrai I
•522!
To1
IB.
WM.'
J AS  E. UT/.I*
••at*
i
,««   Mil
■i*t,i-rt
Iktl IB -
. k
ka* lid
■
BtBda.iBa.iaaa is aa.lt...
lMa.att.a-
- • »*-,«,,.„,»
The Matter
-•• th.tt. t-tit. iln
quality »t the material "i
itliiili i .nil i.( clothes i-
iti.i.l.'. th- most imporuuil
• llits|l|.'Mlt..|l    Tt*
.l»ili l.i.llt i.itili.rni.-il I-,
ihi- .hi|*-..i tl,. await i ■
ta.tr**- thin .hi«l.lt
|AJcRAE
yn.il nil" s .i I'.rl-• t
I'll    II.HII" -|rt.l<  |.lll  I"
lg.tli.-r  l.t  ••  0011
tailor,. „«••* .i-it',,1 ihan
misfitting broaddotli Ha
i„„„.at.,l Mi.,1.. I pi it>
. "Tin .lliimi 11
nf I I'iih Imiii. Ihr
Mm,." I'.- It',*' I*
right   lit,r*t*ir«  ortlcr
;.iK inaii l.A.McKae
JUST OPEl-i ED OUT
■tin iui v. s  ••:. or
i a/i'.ur is
mi, 11 il
tint BBlaitnl • aat-'
a. la «U
GROCERIES
And jttnaa Frulta
A SPLENDID STOCK .-.t LOW PRICKS
BRAY&MNiiiiS
....mm-* ,. a t I
Reid <fe Curriei
Mis
1
HISS tID IM ClStllQ. rOWIIG Of DW WO ,' U|
Man„lail„t«t| and Rrpa.rin| ol Machinery a ******* '
.....I Itttporlrf.ol Bo.lcrt. En|tnet, anil all ktntliv
anil Wtmlt.oili.-g Mathinwir.
l'i.si .lis*. Miilimits.mil Workmen Bmptafd >
WaiiJiBl-t. Ca
I liotoitkihl) Guaranteed
■tuf___^^
lllrr.1.   \V..«.«>. < i'"*t.'   ,
■- ,l».,y. ,„ ilncka
■a  I  ||H   fin A A   Celumbia bt..  •  •  Wow Wotwif
RAND BROS. Liverpool
is now p
On the Marh>
Real Estate
MONEY ti LOAN
aAaT
i*.,*  «ta.t,B
la.a^r*  "taa.i.
.  -*1,lkd ia
I h**r j««l wtltlfil tit my
rttrtlHt.fr Blorli thr Bf«1
HrlrrHon ot Window
atiadr. la IMtttrrt. *nrl ***
.nrlswsl Itrtf »t" glial In
width tta.it will aril rtttiwp.
P. PEEBLES^
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER, B.C.,
—
- WOODSiPOLlI i
Thia Property ia going ef atttV****
idly.  Got in Quick.  OBeHaadi^
*m^^^^ ailBJI WOl  BBB  ^HIVBI ********  —— —    ^^
_a.BB.att  m m  atin i AiinAii  run  Cent Advnuoo in a Month or *
VANCOUVER, B.C., AND LONDON, ENG. c.rtai»t,.
W*?I*\

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354049/manifest

Comment

Related Items