BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 7, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354048.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354048.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354048-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354048-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354048-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354048-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354048-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354048-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354048-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354048.ris

Full Text

 OfCiiit, OdltltS
wrxwOER"* CO.
t-HAHIIIIIOACCOUNlANII AHO
"lIVitUDItOHl llll.r.1..
HUPHMI Mil 11,    "SB IIH.BIW.ll.
iW. J. WALKER A CO.
REAL E8TATI ItOKEM
I NEW WESTMINSTER, B. C.
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THR DAILY TRUTH."
MitKH oaa
NI.W Wl.STMINSTI.lt. IIIUTISII nil.I ll III A. SATUltDA.'  MOIININll, I'lCHIU AltV 7, 1801,
Wli. BAILLII! I CO., PROPHICTOHS
last Your Eye on "t |£
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT*
I All.I) AND COMMANDING AN EXCELLENT VIEW
PROM $f)o TO $ioo, HALF*
CASH, BALANCE IN A
YEAR. AT 8 PERCENT.
T. MACKINTOSH & Co
ll.i.M.W. HI.Dt'K. ■  NKW WI'SIMINS'II'K. II. C
'OOPS, JURNER ^ fi AMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
Im, M lit I toll, i Hill tUHVBYlWI is IU 11-in is, in - ml
|SI,.l.,,l.t.l...  vv„ ,.1|IIV||.|U  , .RR | |
GENERAL AOENTS.
KB -..ol tin	
t ,t,  ami It il*
 In
LENNIE & UPPER druggists
Patent Medicinea
DRUCS
PERFUMES
Toilet Artlclea, etc.
Macphmon
& Thomson
l.al.'.il.- li.  111).
iter,  "i, .1 itoti
UMOUfhool Uh , "t
FOB I.U"  lii.nraiiiv. 1',unii,I.sli„,  Ahviu).
ami ..(.mii  liiiitttal tliallni
LENNIE & UPPER
tun,itta at, ffaar Oattiahfe,
|0"*l.i.l yum I'tiiiH-rly ■— 111. \mtn * I t ii- ,
H0R8ES.
I jlt.H OUT INU lllllll. 11-
' " M4W*.i*\Am**m,  irKUUBOHBW
1„. ,.,ia   ' ,  „ !si'i.lTIIKIJ.lTrKNI.AS.:K.   IM.|a
i have prapsrty In .ill part.
te Cily and Di.tr.cl
IaKMS Imp. •• -i "'.I Ui-
.-ti.
in  SOUTH WEST-
INSTER " ■ >''	
tn t 1*2 ,11.11-4 lo 2 1-2
l.i.i  A.ltli.i.iu  In
litlt Ut-tiuin.ii r.
na.
ii i -111 ■
ti.tiiu- hi..ti-i.i
I IS 1 I
%. ,.l 11 • I,
ai .lunar a.,. Lira
.aai.r   (
■  '
IMVEYANCERS«»FINANCIAL AGENTS
■
r.•.,.... ... .f    f 'i a.. ...
■I '.:•- r0*_ft IS A-. n AMBLE. Now W<»tntlua1rr.B.C.
IIIUTISII LION
oSinokers: - !ma,n,am'
\*J UlUUIUJl U   . ■•:.   l|„.N|,v  LK
at.all,  UIS,
M TiETJENriviamifnl.il.'. llr"
K.
.S.CTJRTIS tfeCO.
AXM.MJQWAT
&*  CO.,
Real Estate
aBrSateora,
ts,
11,  Col 'in' *
OF C.'TY SUBURBAN
"Kill ,;i. IV lor SALE
A FINE LIST
South tal-!'* lav
A Spectalt)   Hn* I'ti')* tn mil Double tn Value
Snapa in Hnntlngdoo 1
■
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
UlVUtM'.iU 11.11. t«-l Btl" ,:."  •«..•..
S illllill 1-- IIS. I
i llt/l \- IS-t HIS. 1 ■
ttl It tl. UI1IIKM  IM> I-l Hi  I.l l** I**   is  .
ANOTHEB IIISASTKR
Tluowa  Hi'Vi ii  itiuiiiitut  Pumiayl-
vania Cuat Min.-ra Out
of Work.
riRK  TUE  CAUrfi:  una Tint:
Tba Dam* lit* i of a Ooitiox Indian
l*i in,. a. lltiirttaa to
»« 0,000*
CANADIAN  BUSINESS  WORLD
Atii.-t i. tu, Skat.tiK Aa*,., tatlona Moot
In Now York to Diacuaa
F._ura Skatlntf-
uiikiBtiiHtu:, I'liiii.. Ftbmtrj ir—
Pblloartai «!»•* »i«'.i tba drntslai *4
atventaaa awe atJaattftllt aad ttuat at
Nantli-uke, TfflitM atiultier uiUilitf. ill.
a.u-r which, altltuuih atatttadtd b|
I* f liff ttii'i.'* entortad i.iii-ii*-B* imi
■ Mtttqtttl  t>f naliiH.  10  abuui  TOO
ailten lu Kaalfcokt. A ea* f**drr In
Ko T lilt ol Ko i itopt -t ihtStaqW1
baaaa Goal Ormpaaj at thai alatti teal
. '■ ! tt*; ait-it *■ ■ m.*. i, . »■ aata
..|-i.iii|. Tin- f,.s,i,t rapidly itirfoated
uiiiil tha flaiti**. iproad aim.* tha fa- a i.f
Uir *..ri.ii..f., artilof dirt lo tha totl tad
drlvtti the m* i. tn itu* Mrfaas In t
ihorl line the ItttriH «*f tbe
mi.i** wtl a wa** uf latWi rati
mt Ukr a ftrtaoa  ana thrttttaltf
ll.r   tttlfl   UU
daiVruttd   «mk intra.   I'rrparetluiii
..--  -i,a,|,  ,, ******  _,,  |.M.||t]r  tu fliaid
lit** a.irkii<*{.. n.-t a Imtfh a.7O0 fret
lei „* a a* Ihnert dtvt ii.< »ti'i** to rarrjr
*at*t iHltitl,* tuiltc Tb* trough Wta
<i>tui>lal**l tbl* **tenlb«. aud a lite*
tiiltiwattl aat*i  i. fWt  i-iiu.* dt»t
tlir .ini*.  U: etlm Hii. «ii trtnueu.iii
iti* flatt**. I* a .|iarail*iti that tto ot* rati
. - tht work at
, -    • i Itiftttt.
. ai.l la the tnoai.'
mn mi \*r ibrotta
■ * ■  i • ii ob**s «~orit
ta a,...I tt
\. ■
• •tr
E.H.PORT&CO.
.Su. ......or. to r. O. STRICKLAND
DRUGGISTS
a/a-trt
ll>
ia*--i*.l SI* ti
i. T. READ & Co.
llll   |  I  tat'lNl.
♦5 HARDWIIE IIP PHUT NERCNATS ^
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
it \|«  ■ :*lUt\.'
,   it)   •  a* ill ********* .Ol *tl#Ot"i* |
... itiiW 1st *m *tM*t ** tkr |*rain*-o
. uminn uwMmion op urata i\ mi cm  to
KIM  • UM*  v\ I* IVI  HI*. IIM III  t  1IA
iis»\ ni imiashi \ utitcn
.  . - ■ ***a4i to s
■t ■',-* .
,-.'M M. tkr
m  i\is   i,t 11 j im. iiim k  M« WWmilNrfTKU I
APPERTON
LOTS AT FROM $60 TO $150 IN LOT 8.
SUBURBAN BLOCK 4
•Bnllillmt, Sltra or Sprrnln-
tl'ill  lhl*   |tt llllll I)  ilt-tl.-a
rtimpr.ltion.  Mniinliii-rnt
.li'tr. I. tin. rvi-ry lot . 1111
i. B. Mackenzie & Co,
•JWHOiiE i G-6  Gouci-nl ARento  607 CCLUMBU ST.
ESTATE
, .!a.0ta.a> a.*Bii.| it», tt.iBi.1^. ***** *** *****
mm ****** tm*** Hi-, i**!*"! **•■* '* *** «a»,t*« '" •*»
.*,.,«,  Pms.iiw«*W0.-*• MOt.i.1.(1111 IJtHn
6i5 FRONT ST., WESTMINSTER
H.G.ROSS <feCO.
Ciilnahl. St.. Nrw Wr.lmln.trr. B. C.
AOENT8
SHIPPING UNO COMMISSION MERCHANTS
nmm U* Atsanw r***m* ■    ■ ■• ■ •■ 	
-  *-.,*. IrtBaiaaaB.S-tMBSB, I •""- I*aal*'.' -t-  *  ""  'a. *•
la^l-B. *t»4 t-t-a,larl,l .ana* tan..,.**..*   ir*..*. .-*,* ... I
,-,    ■. B.t„t-tl ..IBrBH ..ttrBltf
lo tlrrat*. rt*  a.
l#-aa.a*r,|i«*f|t*a-|at.ll**, - •*. *., ***t
Car*» arlit.aa.   HO..S *
*„<  Oat*
t'.
s.a l.-aa. I.taiuar, •■—UlBatUB.1
r*,«4U III, I, IB* HIMl|.l lilM la lis
l'|..iiarBf-t gnrltrr t*BBial irtES* ll ol
-a—I. a Bla   ..aiklB,*.  SB.  tatHBllB.  |a.  **-
B..111 m. itliltl BilltltBaS i»|.hi  Tbal*
Bj* aaf laBalBBM IB 1 ttal.t Bi IB
- i.... ..I  t.atla k4
- ->.t Ua  11.1   Ittai*.
■ iai*r1*f* bub Bsai*
*••   I., tlat.it.ita, IB* *l.r*t Bart**
Bat-St tlattlBUt-t .iB.  .bl  IB*  la Bt**. |
1* laa lltltt  I  ■   ...,  tastatj  .BBtl*.
lbs H^aiama .41 aata, r*t* ■
laa ISla BIS E. |,llt,a| tl !.». .... la.a,
la, ,1.1    lla* tola,  BSBt.
B.I )■■*» J.But,. ,.. tlltl. Ml. tltltM
-  aal  lat.    It**  tBaaat  .nB.BtttBa..
• BBS, l.ilal*. IB tl*  la-attlBa
... |„ |aw B,a IB. lltl tit a*|*l1.,. ISatl*
tufctraj a*.***.
• tt-rar, IllBt
• lit,.. |l ...B.U
It. VuBt, |-Ha.tit*-S-i»-*iaiii->*
ll-aa taat I ttatai.B Bltllat A*aa"Ulk*k.
Bb* KMlUat ..Ilia, Jtawaltli*. Uat
Natiasal ItlBt, ItttllB. Aim.lUt*.
ta*. la ill* • .it taaatli tsr Uw aanaM
•4 t**t*flta. I atall'IMl altllM taitaai*
tt* b. a..it|B Mat* •UII**. ..Kl .III
la*  ajl|taj  |a,  Ik.   lira.  atttfllltUtaBt
•MB* IS1B*< tklBIS-* .«* B«** IB IM
am, tatatltalB*. Tba alb-taat*. M*l*
... t,..- .-al ibJ bubm. stlrat SBIaS-
f"l  ' -a  >■■ 	
. ENAHUX  MBWB
... .. iai..
Tiaaatm  tfWtttrr • -TW UM*'.
asattiBtv-B .•ai-a-iina.t... aula* lltl
ii. -a,-. i.|ai«iasBii*MB-*tttl ttt-
atfttaa a, It* a. Ua* a, Ni JbB* Ma.**.*
tn is Btttia. raiaa H. aBttwt at nt
.,-,.. MaaraalBa t*
tB<!BI»il,  b*  B|*  iBMIaBlt-t  l.  ,m
•Anil** itaiMaatt.l ba f-t-Bal* to IW
(buhsm*.. a, lb* lalltal »B • '•
Bta, It it a braawl at naallt.i .bub
Wli MB ha irtaHaaata. Ut. to .bal IB*
all**!., a, tl* BwMi MMm* MB aa-
Amt*4aUt*anlmi.
* ***** >■•*•
It a. i.f.„^,bn „*. Ka.ira Blsts
aa******* a*A to rat MM. IB ***A
1'a.blK. ta. ibi, ,1 B lb a*l*M la
abtata. Bflblb lit* la, .1* ,11.1.11. II
ar, I.ai*'
I, at talra...** ll.l lla.  ********
Ma<K«.ltr .<i, aatla.aattoal liaal taat
.III, ia»,a" a.««l.a«
J, l. HblBba* ras.b.a IBM rttt ***,
•mitt ll* **•• Jasat*. Tun Bat
am*  twaattoa  BMatsr  It*  IB*
llMMas b, NIB. lata. IM** aa.t.1
If   lb*   tltailB   ta,   lla.    Baa.lt I
a.auiiaa* vr-a,..«itiitt
Tl* iw*.., t* lla Haiiitt. I**m
lar* an-,,** b, ,h* aaaralto. latnr
nt* t-rat.ba** m b.ibbi. ta *.,.,»***,
i -a .It. to .lit* k, IB
taBMits Ik* till itMtaai
Tb* •>'   >' . t-  II- J B .lltottB
■  1
•mttt .« .taat...
it .....  i
- lto«Bitraa ABts-t, bta *.**••* to rtaa*aa
t    .1 Im B.b*»»»   *****, **>-
IBttn****** a*. * tabs to to ta ,b* tatr-
ll,.. ta. Ilh H t.,1 *, tb-ttaHIBto...
,  -   k    I  .' I l  ta.  a  .   '  t  1  •• «
ata,*., »« ***** aatarta.
n a,,!*, ma raarttot
11... Mr ...it* a.ttml tiMB Tia***-
to III* amlaim  Us lat s ba*. n-.,*,-
« ib  taa-halBl BttaiN,. «b*B •*.«!!•
*A .aarr*^. .*** tal*** aaaaa.  Ib-
tBBtftl* B,,bt a **t*t *•*•!.*, aat |.-lt*,ltt
silltobtM
at,..,tt M ,«. i.-wi,
bi....lk.a. tat,.,,, a  is,it Ji—
B.atl. all.,HM ., iBtUUli*.*** Ba-atiB
nf tbM Hit. bl. to**. 4tv!ir*a Wtt'a.,,*
**A mliaA to •**.«*, i*n to kt, Libra
U*r ml* I*. ik* ,a.-iBi .aa at.*.,** m
la**t**.*A that Ibt *»,lltw* «* b*l
r,lh*. In lb* aistbl*.  nf  lt.bb.tit.
.b»l*lik. iimbm .***«• .t Brtih.
, .JaisM,. Blaarb.ttrBV-lat,** to tt-
r««l.ar» tub Itflnl -atkaaa ... lr
rrtfaMr
liisaltttil I, llttl.. •-'**,.,.tailt  rt  'ti.r
in t--imi- ititil Iilni-l w.-i-t-liiiriit-tl lain
laa! nlulii. Ttirm-r'a |ou mi,hi- bulldlni
I. tt'.'l liitiiratii-i-.Itt.tMMl.  Jti-ltBiii.
till  ItlaMla,  Ittt 111,0001  lll.llfallt'l- t-.l't'
Tht lib-ski ol .1. It. I nrtii-ill* iiriat-r anil
Hi r'.irlaiit- llr..... liquor tifuin., wtn
illlii.Ht-tl 111  Wtltl anil ratlnitval tu tin.
t-iit-iit uf •'.'.laai; latortd.
PROVINCIAL LEGISLATURE.
Otttaraniaal Will At. Itt rrmr TraBa
■rttta,
tl'nini Iiii.t Ian riiirt'.laniilpiil t
Vli'tiiHIl,  II.  ., I'Vlttiiar, a,   II,,a
«lt'l I'lillittaiinirliiiliiii ilail.f. ill Hit- (all
wiy  bill.,  iiiii i  |iini||it-,l-iniit  In
Btilt-lt  tliri-i-  liniinrililii lltnllllaal*  tlt'li
rttlirrrmal—llltia, t'.iliuli mil Iti'in-ii
wt't* tlia mil, limn nl Inltiratl In Ilia
lluiilii till* ,i'',-rtiiaili.
Iii rt-trly tu llruwii. I'likf i.niniil.-
iliitirr Vttriiui. ailtl lltal llin lt..v*-rrtn,t*iil
«*ri* mil yt-t itr*iiar*il lu >a, atli.-t,i.-r .
Itritlg* Wtlllltl la* Inilll uiit tin- I'm
l[in-i  i.*ar  ll. t-iniHii*,,ii-  m in.  il,.
. IB-ar
ttt.llB.ll, ll.l  III  r*,ttt  IU  Itlaaata.  -.1.1
Haa- liauiariitiiaiil  *„-,l,l  !<* |tr*|iarial Iii
lltl III* Itill.tTtlt'lllltl nf a brUfS <ata I llaa
l'tit.-r it IVtalaiBiUr. iI....ibti. ta vstl
sllaai li* nitiltl nut ia|'.
Il.lla.,  l.ll.,]  lllll  HtBBnl  tl.  at-tSllllI
r* .'tin,  1, will mi ittitttit tu tlroail,
alltly, tl II ll rlkkapljr luialrlli.! tin tlaaa
null.In Art.
IU"* it tlr*. nollra uf tin iiiiri.tin Uat
uf a Itlll tn iirubllilt lit* tali ul rltli.llt*
10, lillUri'ii
Tt. rrtaraaa t-aalll.
Tlf n.imiT l-rlin-'i. lamlMk .rriit.l
li.tru E'li,una yailrnla, tirntli.. Slu-
l.a,t .1t.ni. 11 lultl uf flat,III IM t>>" I I'
It  .l«l I* It.l IE* ttal.r   Tb* ..alius.
in, i. it.* amsBfir n.t-  Mr., Itkitii*!'
hi I   'llaa  liiklla.lta'M.   Ml*.  I..|il,.ta
Hi.   , lit,.,.. J  LOBf,  I!  snt.il.  It
1,  tr.,. II  111,I,. I. J  |.  I>
, bur..**.! anal I ChlU.Bl.ti.
H..I.'. .awail.l OBans,
AlttMltt Bi*t)l**lt In ttu ill, .til. .
laal* fur mtial-  llll*ttt,l lu alt- "I  tl.
titsatt Jurblitsail Kn.lt.l-•>
BaBt'. rairtr-rrt. in t'.i .i.r <•« MutiJ.l
.bit i .*a.lat ,'.. If ai., UttttU I.
Main ua all* ami li*l.| Bill Brut, lllaly
.- • u.- 1st, "it* .liai-a^-l ill. Tl. imlr
■■it*,. >.f th* thr*. u. to aiia-n ta .hah
M.a I ,.|..|..ai,,| iii-.t  ..  11,11 nf li
1 laal .laar*, tn Bt  ..1*1*111*0  ||,b*TO*-l.
air tatllaaa  Tha itasttn.- i*'|aa!nu,
aaf Ibtl tta-aUl.TuI B«>ft. tlUS*l*r. IB.|.1|
a*. .... auial*,•- aln.tti..^ -I | M
ll,...iilh.. lh. BtanUaf n( ,,t* fa-MMata
.<!  '.t«l.,|H|at.,|i- ,at-, I.a   itMaMtltt
ntn.l |ira-at ■ ■ -tt-. ■ • I  I H  in....
•   ' *..|*l.'!l  * |. |-|t-w*l.at It lit
Ib* l*,fkkrS>in.t-l. full l*|aa,ta  ■■(  B 1,,  I,
.111 .t*Bt-atr ,B ,lto* rnluaiha
tti tataivrtaltna .lib IB, ll.-tli**, lb.
»"ll.,BB.ii 4*ntt„. . LbBM
aBarkta, that I tamlBBtbHi n, 1,1 ,b* I*.*
iltwIllaValllli kaMlM ur ,**...trH
aiBlmat «lt to b*H »• VklMta .« lb*
LIB nl lhl> SMSIb. .Hh I lb• In rat.B.
Ilthltl I aaatal t-filit... IB IIbUbb.
r*<in.. tbii ■• .Ilia. , ba.fl*', • • '
.hb-h .,11 Ilia, lb* '
IV.ii.™ sal «»lt lab. tln»r oaaflnaba,
• ltb.t<lrtltr. toillB».Ill tb. tosa-
ta. 4*BUI brSMnl, SB. lBHIIstliait.1 ll*
«,U. UBi H«- .HI **»bl* lb*BI IS rtHB*
bu. watt t. to lh. ****** m lultl. at
it, a*, taatbttt. at lltrstlaiMtl. nr to
l»|**l Ml I*- .lit' '.**' l-l I* '**t *•„
<rl.B lla avslliu nl Ihla 1-lutlB.. llw
1,11 lar-* "I *fh .atal"* »IB*llBtK*N
Btl-b Bill b. nf tt*al bbb*II I" -l-'-t
ita 1*1. I > ••
■ ia as.ua. .la.a
Itatl.M*. Bt IB* BarBtatr-*!** "* **•
MtttoBtttll* llMllB. I, M* lattB.
M <a»B.rtb* .lib .,*, t-naalltolBat.
.... Mil t ,br,, .It llaa-tth -t*BB
,*t* Ibbb uA la. «b*l llBtb. Ito, to.
IB tlatttattta. r.11 nf Ibt |**tt* .* .*•
Btrt Ib.l .1 ntt.B  «„t*t,t-,  Ibtal  111*.-
II*. I tori ubwrtiltaa tn*.A ,1 to to
ta III lit tm itt.IM.lat b*.aaai. *•■***
n.ta.lta.aaMll| la lb* .to* abm.
HwotBalB. Btatlat lit*, a hnarl
mt .tut ******** to b.i* to*, a
BUBlrt  TBatbab ...Mlr-a .111 M*
taaik* MtlnB al ito- rtoawal*. aa*
rraajba*. to Ibr •*•*,* aa it aaat«.toa
Itoua* lb. laaBa .aa , •,..,* b«.
asila,, It b.l II bt.ISt.latia.a sat to-
,tttBt*t*aitM*i*i*i*'  Tl* batssa it-
■tta. iMBd la lb* o-a. .1* Uatntbl to
to llww -t amaa Mita ab** «ai ,k*i
atrtarrll llr.* t«tt Iltaa Baataa t*a
IB lis WM ta* IK BSllto sua trami.
I a ,rai af-  TV
tails.
-a.  .-*•
tlimtH BBBX HabttatbB*  .'   '    ■
ttBBtt a, lira Siuaal *»■* aa.laa.wal
BBS  fltltaHtllala  US  I  llllBf
ttttttraBtUafW't-rHB. w*r,i« tn
i-mmm, ttat.Ur *-»* Ib*. ivn ,.
iMMIttantrtaSian. TV la*** ail.
to lalt-lts-a M. IV MUat
A a*, .aaa. b to to ii.tl.a ,t  t'aa*
h laa,  rtw t-*»,bi*iB
Uw  Blaalw.  •'*■*.-
•B*a,,i,   h   ,V   b-ta  <   *   -
•a  ta.  *-Bitt*aia-\  ***   .ai
.,. i.,...-,i.a ti. ■ laBsb. Itnutti
St.., ,4 lb* t  I- B at l«a*. •!•**. I
B  T. BIB* tor, •»., ttorSB 1   —t lia
Baal...  Tattlta*-*.   .....    V-
l^sta ttl,, atrt at baalB**. a*.
•a-, awailwi b In to talb* i- IW'*
•MaaMattaBBwis-ttl....Bill to h*.
tbiil. abintat to Miami atoi'luiai .1
a  !'••* ■■*  ' ' - --' - -
IW*. tHimtboal Ib* rt*-k'   ll.tll..*.
..lit. la IV tatrsto,  a.,,  itaba.nl
atttata. ta. Ihlftalb itwlaBl B**aaa..l
at,..tllbta .111 .1* t |tall* IB la. .*.*.
b, ,k* taaaiaa ablnaM .taa. .toat-aab-
lm-i.B,Baa,*.la',*.r«-a
lit.  It -    '   '•      "*» to
,B»b.lblltia.t-n,IIWMtlta	
lto-l>t.,*-t*nlBttt.bt*J aa'-aaBa.to
4...-..,-., ■ l ■ ' al* ....... ■  a  - a*
«*. s. .11 IB*** .a**,!*'*. .' -
mi***, nt IV tssia* Bwra-aallb- .aaa
■salti. TV lr*. baa* nf Ibb *■*
f.f> 'III •«>«.*. n, l.aaaritH*. aa* I,
snbBHrt M-aaalhli. B" '
t Ita (*a*ta-ra lbs am, BaMtlt., am -
.  .a tf taar*,.  ItflB
,-f,.   aaatttbt batata.*  a-  'k*  I',.*
' nat* ,aBBia,,awa*a-a »»,.«,** f**tai*-t
nt tk.taa.aanill .,11 •»  -.  *'-
f*-ar»-,a .aaraar.iaa.ar,.
Ta B-askart .,*. , a
ib «t,m .itaa. Masai, s  S.aa
fma i llll b, int <*t laa, •iai" ,bt, ,b*
I ,tM.ir*ai .Wt b *tr*.tta - taat.,*
Iti-l'l
MA88ACRB OF WITl
Hiiiiiu.'hil  Eipoauraa  ut  tha Oroaa
Injiiatiit, Done tha Sultan of Witn.
A VICTIM Or BRUTAL IU.-U3AUK
Kiti-'t  Willi.,Im  Hu.i.iiiaiid  to  Ba
Hi tii'iiiiii|  for  i.nit
lauit'a Aid
IN OABE Of A EUROPEAN WAR
Baruu  Wiaaman  Buii|>oaml  fi Bu n
Victim of EiiKliah
Jualouay.
UMHOVi  Ki'l>ruar> ti.  A  IWllii ilia-
i-t- ii - it. niai the uplaeathM ittrtn i.j
the Imwrltl UtvtraawRl nl Oemaui'i
|bi.Ii!i,i, iii AfrU-a I* um |eneralt|
appmvtd i»> npporten ••' m. artiv*
it .t. m la I poller, ■tod ill—i i*ii|iiilar t'lpro**
.imt 11 far a. Iu*atd In pablk plttM Imlt*
.au. iii..aii.fa.'iiiui aiiii lhaenqratlaid
...ii l, j iln' ..ui- riim-nl   ll i. .aid lint
u.i- inai Aafrtaaa Ratplra to '•«• -r-oteBlaad
(li-iii In im.H.l  lia. tltiil.iltttl  tn  a  i,Hit
Hm .,( patti tradlai 1*1.1., and thai
1*'ii." K11uU.nl i« .tiniiiiin* protptnti
i. 111 Maaltunalaiid, <i< ruitauy „
s*i..'aaoil liidfBiilitirrwirfan* wiibnatlva
atit:*'t.   Ilamii  \*il*.maii  lia*  main
filrtid* la HerUa, ahodotnl betltataUi
•11 ihal in■ ti*»tni'ii Mi-ntl" id in K.ieiuii
j*aliiu*ti, and ttul tin wli..li- plan nf iht
i,,iii"i"i.. i" |.Ut uii.. lirlttu bttdi ai
tnti.luiilal ttiaitfi*. lu "('i'i in it,.iik
tb* atd id Kiitlaml ami th* Kueltab Itt-i-t
In Hi* ttiatltit •toitliiftilal an   lhl. l*
t-!„ ir-ti 1,1 ih.' lapporttraol Uaaareh
• -. t.. t». a drlu.it-  dea  *
tai ** hjehittg tn KneUi.ti tor inpnori la
a *ar aeaii'*t Pntct atd ftttila Ei <
iho] ■ iiiui tint iti.  Kiiei'.i.
irt]  *,..ii,i t„.t t***tuiii tht
it., ta drt| ii.i  t>u> lulu iii*
•iruael* Kor, a* a mait.*r ot fart,
at* tti* Tm!** M iu) t*..iiii*b iiirt)
fuoltah emt|h attdltaali totatagt It a
ni at tn,. uul tan  i;... .
..  i.a*-  Chtactltor  Vm  l*aprl\|'*
rl|il|tiall"t, l.*U> nf tin* * irrmualatiil**
atiri.dlue
tun mti ******* ii»
W * * intruded l«i tntiala!  >1ib. u«.l,itt „t*
* 'ukm-t in thr l.t.atit.i, Httaa nf
1 ..ii.tiiiitt.
1 "i limr.il Iii Kit (land  haa  be.
BtMa.fnail| aroitttdeiao ti.t* |,niiiira*
rraof tht lateMaltaa al Wm,
I., th* K»*lt»h ailwlrat. Itt tai.'i al it.*
lai*Btltat ai.'l 1.>» 1 l
ite ata nteoaahle aa **> I u
■|.*iilft..1. aud an  l*»aiilaai.l*  ptialtir
1 for 1 -****£• tttMtati ttti *i,.i«*
11,11 n,*. kilutie m( ibs tlinttti *a.
joaitatui* larattua mi at-
■  ■ \ Itr.lial
at* t *htrhtrooj tlttca ut ***•  *
** Wllo. lu olii. h a nmaiTr •■' tht iatt*v
ita. vita lllll* af 1*** da*-.**,  u
. \ «  lu  Ilia  r*J.iM
ti.< Adti-tal flni*brd hi* *atentit«  i'l
. iast the fertttart rnon tb*
-  u  1 mihlian iad -nint ib* pit****
ll,r> I,* tid.f**l  a  ft*iM  *if
*..i ibe bead *A rinllaa Fuato
lubaii  Tht taUeti   i-tv-tr. *****\A
not hrirat* lh*lr thtot. *k» t***t,\lt Atr*
tt*m tr*t ai lh* atll'****** hhnitbt upon
\t*i**h Vtrliaia ba*
UBJWRU *** tHIhl'.t
Hi i.-at.i-B -ut lha anttl s*t Hn Itaiii **\*m
th* "».»! ob*,kd lb* ItMul** t*t fftta
it •■* i....if**i tb* < id'in aii* nt aaattd
t-t it,.*. Utr-.i.ttH-ni. that V«« OaSfM
*iaieio*ntt1(idat. in abbb b*
* - t»,at lb* t*ad*r
•if tkr t**t*,!»*. Kmt»i*t oat a mmm
At** and 4** nr*1 bl* fat*.
wiwumw i-.i-niset
t .i. -,*_! tb- KtittKb *o«rt HMtd I"
amorn, ••rafiaU> ai b*n, for Ittm*
la, *-J tb* ladb** dn-anM ihrlr
taift.li rft***** and tvb*ft*d Hboot* aad
ith*******, Ibali Uarb *a.nla Uh*
ita.tit a**oti,ii-t <*a-fa1li. It baa tm a
*A*mh n*Mkmt*y* end th* t*tt 10a ******
i.ii»i*r-ii**ail» taiiVi lieell It »*tarl
iMaa
a mt tl. nertrti***
A mmmkrt of Uitt* l»X.aaa«.W*r
Ikt lb* aaaa* of M •'aatindu. an *taia**t
t*aak*r of Itrti. awn tw*it*4 b*t* to*
*■ iint tb* Ml* wf Ult*s s-Btntlllrt
of li«t»itu*i «*.onti*».  Tb* 1*0011 *ta
ibal 1*111 It *»•• di*>*^***r*d ibat tho
. -a oat* *n teaalna a pa** ntfo*
*r*\\**A la Itwoe **aroHllot M "
l;vbattt* Whrt* **** t**\ vat tnado
honoMiMttaauod..t -' swat m* aorh
4l«|4ltlK-atb*iaark«l ha IMart;ian* i>*
*-u*tr* A aolal*! W !*«*-«.t* •*«
I, tltait**! 11 ih** 1*1 'A lb* ********
w ■mm asam I**
|'t*saaaaa II. M****** t*m****** \w*iKaa
ikManMWootal It l^"*-l"*s. i*l ******
4e**h t* A****m**A. t**~4 1011 at bl*
batatifol Ht*t rtltti- ** *»-ntlt<*.
darn 1 aboro b* bad n-*l**l ***** h<
l«M II* bad *At*rA t**t
fatMaetf a ta*rii«*l ***** ** Ktalltb
«.*i*ti. aM as a* at«at* *or>wei 1* «ort
ad'sriiM aWftsralfl
MTRBAWSa M
Tb*  afctppfnt "I <^ **"** ******* **
is* pi***^** «a4*r -et*r *4
' dtMnllo  finiltlnasd to  a
*,****• t *aoh 00 llw *d*t*r| m a eal<
• laiitfrfiit" an portM b*s«
1. *-ii *Mh Ih* da*e»r *• du*n bo*l
. tt*ir in« i.t *,,,,! .iii., 1
t-w. olnb   IVfr t* ***** lalbolat
ptodhrftUntffMfltfN thtMh n*«
iM'ts.M"**. itriMn
I*. %h*tU«t*t4 r.taaaoaaa  mtaf  on
Batri tmt-aPtt*****. ii*i*#itatlwajetits«*r
•  *   .  aiBtai. aab**4 If tb* aii»**i*^i «t
■ tiiMlvwo'^raan lo Iba
lha teidsal*" **«i  ot  lb*
t i'Mtabt Mil ****** Ibo ho*
.». pti****l* Am*  |-iWHh#n.
aod ofc**tb*f lh* llnt*two«,l  lola*4**l
tnfo*tlHet*lh*it.lmdorilMis*r a MII m
•Mtd *'i*i*«i <«*dii*fs«»  t*m  lUiinh
**s,itlf»tl i-**..*l*ls. •* rttrtem*  h*  all
«*ooll****»edt.^|t»ta l**isV*1lrr*a tiaitet*
: llw.  IU, W. II Matlh lne Iho Harteffa*
; w*nl maht thai it o.-nM I* nna*^»*Ml|
• t****m* *■ • tt** - "f  HH lt"t»i
; oMM tb*a*1 bad ft«*wl tb*  A»*rli*aa
\ Ttmtre** ***** lla ft***'!**** A*
\ tOSlIt *hmkt h* kwofi.
mat .it utii*.*
I   Th*  lltlItMW DMMIftlll  F'Horaibia
|.|* l*flt«**l t» *0|*H* **-••'   *******
n->«uii*i. i-s «i»wi '■' H«i'i -t *
aa«l it ItHlttwat Imob JS™tthl»eploo
Itiily'a N»w Premier.
Iinill, luiiiiMiiy I,,  The Cabletl U
.llll lawaplatt. bill will |irnlial>ly Iw int*
iii'ii tomorrow, The new Prenlar, lln*
dial laalal ilanaWe rttrtaohntnti
In ilm .nun .ii,.1 iiniiii,- ili-iiarluu'iiti.
Iludiiitha. ,ii>ih.ii,i,-,i iMi.i.,1 Minitter
nl W ur am) l.uiiati, BaratOO tnd ulhtrt
in lailim. it.'pHrtuiriit.
(lu. at of tha Gear,
s.  |**tiMiaul m..  l-'.'hruary  e.-Tbe
hell  to ilm throat nt  Auatrla, I'.iiii•'
l.'iiliiiaii.i  it'll.t.*, arrliw  but twla>
The Uur nint Hn' rriii.i. tt tht itaiinii
ind tittadtd oordlal ani'tiue* The
Oiti i.bik tba I'rui-i' in tba Impurlal
ilHgh m,1 thai dnwa u. Uteptlaea amid
A |H.|..iUr BVtUMi
Fatal Smaahup.
**i 1.,,1 ta, Pahrtan t  Al IhtOoUHi
II. II i.lll.n In tbl* i'ii)  a  t-|bitt ua* n>-
t.,i..i ihi. ttit.rt.li.it to tht tfeet ibal •
111,rililttiiiiiii ptMtt|tr train wai dltt'lunl
*n mil.* ba) I t'laraitdmi. Ark.   I'ir-
U'-uUri rt-iniv.il liy ih* rumpany m
im .uir. i.u. timi contndtoted tht* lele-
i-ia|ilili- roport  ihal  .iini- |H*ti|il« wnrtt
killed. Thr offlelaUia] 1  nceh ata
1411-1*1 bi  the et|iae 1 .  dag orar »
bone  \%o turtli*r  jmi,,. .lat* bate
n ..inti.
Dabblltiir in Potitirn.
|i.'iii.i\. t-viiiuary rt. Aii-liiil*hup
Wai*li ha* addretatd a riiealai tn th*
It. nn an Oatholk il**rt> «f hit arrh*
dlooaM lltaattuoa Tli_Hhi Uarrtaf
lot of taklat a tai atiiauue* *>' m*
..iii..' a. Heeretan "f the Natumal
!.. ami tn nialala laarn*u. irho i.a* i**-**n
*-ni|'liltl.«llt  r*-|iiiillil*d  liy  lb* rlrrey
lad iln- ma Mm iif tin* i*t**p\i*. and h*
l.lili*. Hi.' ■-h'l Ira I ttirm.NT* ul lb*
laMffta to 1. mil .al llii* itatlilui nf tbal
I-*It it, ih.- 1,1 iff* l nf I'aiM H. aud uul
.•■Hii 11. II,. in. i.r j i.f |>arh*ll'a Blip-
poritn
Callat aa Amartaaa »«tiar
Mi i\ liratiam, ohn m*t with a palo*
' al at lai-ei**) uu liida) 11*1. I*
r- t-it. I la 1- ')«tii« »*U  Mr. W Mut
II).  *li" mini,  tn  l.nati  fur a dUTlt-t  1.1
ittt-hii th* in],iin| mau, oaa utialit* to
in 11,* in all lb< *-ity, aud at«ntmtlf
■ 11 .|tlalt.r.«br|*baiurt*r.lrd
H, l.lili.f tit,* tt la tttlrt, MM Ibat
Ut.lml.i.lrl I* IM (till ut d'srlsm. but
.. . '.. ,,..1 loth Ilk-- IL
r-.iwil tut 1 a
Tbu afiaraoM thtrt out t# a f.miball
mn* l..». *)*,<**-*•'* t'ari Canada ra Ihe
World Th* lib-huff mil tab* plae* ai
1 iiYkrrk. *inrp Tha ti.li.i«1t.* ftstl**
nu ti i.iir !«-•, thatM tn i*p*r***rit lha
• i-. 1 ai idlaae MmHaai.
1^-,. I- \\*w. aim., a HeUta,00v
i*  11 a*. It iwif, KHH Wiaalt,
* nttt. taiia*i-..-i*. i".trbatt.. Ttraer.
Moerai  md |.ii»*>..h.  \v.*rid-tttt*
toot*. Alllv.i,, iimltbatd. H*H. Ut****,
\\ tmfA Bt aril Ma fitia.r **t, Mr*
lam *Mdi Ji .l.taW. Marfartin*. Jr..
til.ii,-r , and l*Vb<W It M \m W b*|nd
thti at< 11.* 1**1,11*10*0 obua* aaaoatre
«*alMn*d ii«rt» oil)«-. ib*ir blaMM to
lorn ta ibit aftoraaoe. tt r*ftUr
snurh** oiiii vi.t..fta aud Vattfoater
ar- ua lb* upt* us labo place in a aath
*4 to»
B.i*. tniTftla
A1 tta Om onih HuitLa-JaaMO
Nana. J M tTTiade. 0 T Uala. Van-
in 11 JSeaUi vwinttt. K A Wad*
*mm*\ M***K*Ah*n*. Mr* ChMOrtM,
a m Ithaaaa, 11 a iiaib-v. U*ittat*t
I T Nemo. I t T*\m*t. T*tt*\
Mi  1 W laddtP.Tofuai... KllWttthi,
tto,  \Uit.at*.  I*iMltio.lM; tt  N Iti*
_ar, liana l'tai.i*. t; t\••**••*.. Wt
HataM, IVod*r lalaod. tt A WfllK
llaiailisto
tt  ma  ll-iat  naML«ti-S Kollr*
ioi*ibm ni|i 11 tmnt. Aehcrefu A J
Mmhl**.  TtkUf  lltrhom  H  »  Una*.
t,,-,. Uadtagid A iir**o. ft II Ito*
•a*-* Vataeaaetn limit li***l. u B
Itlttor.  S**nk  Hrndi J 1 H*o4»i-*a.
* 'Initioa* t>. Mit IJiao*. lUtio*
\, *** \h •* Hutu ttutuni lUtr.
** h H*sf I If 1 ■-»*•*. M TttU*. ItUto*.
I II tthtaa. »• tttituai*. Uilliaat
Nona). LMlWl < KVtMCor.Cl'tUit
* •
At taetji*rt*llntt! « BTl«^.
J Kl Mb. Vaa«*iotvn K I albtat. Noo
iron). W thti**. Cbilllaarb; W tl
tu..«o. T«o«ot». J It Nsl^ads-wiaat.
That Mara*. T 1 h.o. Wioeia. Jataet
MtfOfd, Xtatuttot J OaUvell. T A
M raCni   m^mmBMmtmmMMmmtmm
Loin totaad -anitaataoto.
TbM **4h haa boon ******* UmmarA
rtpMly la the laal f»a dart, Tbar* an
mm mtm IM mm *m Ih* d|fc*. tht
<t*ai-t tsuaboe ad *h*m are It naitoa
aoth. tbal H l«* «af. aao taan m mm* n
itnoalit itbiM a teatll *ob-*.iiiiari-
oolt Ibel l-bo pr*o ** tt«*4bt ib*<faief
tmtimtttm  linoi ditl'oliy haa m ft*
■  r, a- -,  ■ t  *|1'| tiftt.lf tb*
dilsb Ma-dbf ih* rarih ****** Mhea
**,t ttm lb* dfbo. bot ibi* h o-*o oter*
'••ok (<t a Asuahoi **l lottf-eerr ******
|..ir,i„t.-.|tw* pat It. tta lb* aat*
*t lh* lalaod f«-la« Aaoa*i* laUad Iho
tkmttht haa ***** tb* bai»Wl. b*r* mmm
etmtm** *t»TOfs* hat* ***** ht****** emtt,
and 0.1 ni Mill ntaait to i* *natutlf
aWM otlb <tn thi* pan *4 th* dike t
,,m**m*i***** m*mh***A Utt** in** hue
Im t* t*t*r**4  aMO*/ nf  IhMO tola* til
fa*i la dlato*i*r 1t«o **** thn* ettai*
bai* Ulo lh*t* It a*soM to hard lo toil*
ba :****■ k* thrtt an**aruHo. a ***t
tttm*  **i  *1«» a*  ••  ''  mil  Math
antral ba******* i***t*i k*i*** it**m bm
-  t uh Mffhtt *»t lb*
*(<nii*d s-tb ma It.** tod 'dbot pall* *4
ihtdfht.
tiM.fi* *i* im.. latfe ■raatta na the
l*iaod. ii Moot «bkh tt a *t"4* «h*ro
all blot* **f aopfdtoa ro*. to aMaiaod.
ttot* if* ***-> ***** amatt tmmp*. m
"tolrtoll*-*.' * at 1*1*4 op atd doao Iho
din*, or-r* ***** •* ehthi a>*o ****?
Ii«*ttol Ttot* H on tarh «»f (Ml ■*
lit* t*lt»i and ******** mm. Aay *****
*t*Wtn ito 1*4aa4 *»*daadbn** t*t* A*
nottt and i» «i*tt*«l to ***tk. twin* at-
h****t In \m* op bNlod*M*dT.**a lit ****
1a«iai?oi*' -.   A "iwiltattM* pnttloo ol
ih^ -dfit*- ij alntalj **>i«b*»d in at-'i-***«,
or. a* ttoi *t* t*rta*d, tttHMt.'" Tbo
Mel l*ot'h ** ito dyke h to to ***
mt***. li ** *"■ !•*! **d# at tto ****.
front 11..: f**M h*a* and atll to 1 , f**t
tbnt* btftottlM toark of l«r. *h*
htthtat oit*t *t»t bwnoa nolb* Ttm**.
TVtt am ils>i bt I** ***** *4 t***A boll!
la majaorlhoi *ilh Ito Ay**, tod Nr
. *t.*m Ihlokt that lb* otod* o«tb atll
I 1* tamt***** im *i*wii ibrw atoatbt.
aaaaatM I    r,tl*i,ibiiui* No. Hti
Ain.'-iu'iii Block, I"* »< Untaitu
Bell-Irving, Patmon & Co.
I'll'; MUl.LilNt'.  Itl'il'lllLll  HKW  WUSTMINHTISII, lUII'I'ISlI  I'lll.I'MIII.V S.VI'I'IIKAY MilllMXii. I'lLlllilVlllY I
~~~    ~ cm assessment y
(i'x
I.I1EI  -i'll'.l    -HI-   ,1
l|. limit t  I
iVll0lH.lt I"'-I t'liii'ii'i-  M-1. Iiiiii'--
SHIPPING  ACENTS
Wli,i i -Hit    1 ..-III. ta.   Ill   l.lt|llltl.
On litii'l iiii''' '""" •'•"
llt.l.i- taken i	
trim mir... llll
iln.l  iltittii  ,ii|"
. .  .   . uur. il
I  ,
M1
III •, •
,-.  t,l; i,„ Eli; UllHa.
llll
1BS1
i i I   I'liltSUS   Hllif-I.  s llll.i   ,  llll  at -i  .tm II  ttl
,  ,, li.u s, „ ii, ii Hull i 1,1- i 1--1
Look for our immense stock
t.| lliiiilii.iii- in arrive sunn.
ONE SHIPMENT is nun
overdue, ami TWO MORI'
* j I    NEW WESTMINSTER
hub] ami Maoliine flu
•tTOTICBl
I I llllll  II.'
ill - [tin* ,|-i i.tint
i  i, NOTIOffi
1.
ADVERTISING FREE
TO IHI UNlMI'lliYtl)
I a.aal I I. I 11 - I IH.  . << '
SI. lil SlUil.l.  'Sit I ll ll  llll.i.
, .  u  tiii.ixi  tin mn-' '
l  , ,   , tl 4 ■  1.11..*'.. .,
Itu null,  I'  -11.1111'  11 -  I-  HI
It ,   .. iu , "i Hi"-''
" ".-".'"""''
I Hll 11
ei i-l.li  I'l llllfiftii'S .i I" 'I
"' >  "  ""   *  i..|ii. esm il  MKKTIXll m  iiii:
 '-    I  \.„ ii. tiiitin.iii i li ii ut	
tt, ,•!,  "i'ii 1**1
CARLOADS are to lollow I
, fe.v „,,i,.  We ..tn Bell   WE,ihounderalgited,havinn
.   ,,,,, ,|,„ will l,,-,ii ilif  purchased the enure In,,,,,,."
',.  ' • In tiltilnii- tittiii-tl ,iii,| tn,,,!,,,,
1W^____ ed by Mr, Rosin uj^
are now prepared in m**m «
OXJ3Sr3SriNa-HAM_BROS:_ kinds of
MILL, STEAMBOAT & CAM
NtRYMACHINEHy
Satisfaction guan inii'i'il.
W. E. DICKINSON.
TRUCK  AND  DRAYMAN
Doiilor In Ll.no, Plnator, Cement, Wooil ot j.
NOTICE OF DISSOLUTION
JAS, !•', NELSON
mt. PorciUM
A ""
•i'ii,
s,:,,
i
El t  IM
II 1 1 .1
.1.1
nt.
i
I)
iiiuii
l.'-'l
ISI
atll.
\. .,  il.  ti  ii ii i   Hi* ' -
lllllll.-IUI    Ullil,l-ll II
, ■ i ibiNI  \. I.  il  1  Hill
■  ll
s  ..  it.  It
|,i ii iiltlt tl  I. I, n  l.tl.lii-lll:
I  .  || ;s..
.  - ,  ui. ,  -  it i.. i  I -i  s. i Bi
-
l l;it-ll:t.si,  Ki 1,-il is  .i  li.tt
V snlll .i i i mi IIAIIIIIaTI '
A   ■   >r a kta - -■■■■
i mt i.u  it-'"! i. -i jbn.i!"
i
N    ,   , ,1 i'l
„| ,|„,  i-ut  I .    •  ■ • i   '1 11.ISI li-llll  lll.lil H'l ■
,   .   , , ,| Iti-iilaniv
I,, in,   ia' "■'•' "I """*> *
1 '
■  - t   -  .   I   .    -'ii    ......:
*\t|E -1  Hull il
I ■• Ul  U  * |   l|  -| aa,\
NOTICE TO BUILDERS.
-PI.si.I.l',- iiii I III. lilt I.IEI.Ii 111
Mull I" 1  l  | int"•
COAL
Mm Keceived lor NEW WELLINGTON COAL.
GRAYING  A  SPECIALTY.
om.-iin|i|ioa!tiiCBiiBdlali Pacific BiitliiBtmn OO.'t BfllBrf.   I alspB.nl
csit-t ontt-n na. Hc-aiiii-tii-ii rt
FOR SALE
.lAMI'.s ll NNIMill AM.
i.aiiiiiii'i. Iiiiiiiliim Nii.w.i .-.I.—«
Kl ,1  in ,l» I "li •'"
II i.  ..... a.-  - I -•'
1,  Em  1EESI  I"  IS-I UK  l"l
I stil.ll I. II
.
LlilllN ,i MiililtliaiN Ii.iltlit-ll.i:-
I Bl IU- k   S.a ^
.-i.'iii'v";
S'.  ''"'
s
l>.
I'..
in ii.M.iiti.ll  SitTAUV ItII
I i. '  '"    • L  -I i	
II
ii . iiiiiii.i  i it hum ii ml
, liti'iii, iiittni ll .1-1-11 lllll-
.  TO CONTRACTORS ANO BUILDERS.  ,.  ,  ; ,'.'•".".'" .
„ .   . i 101  ii I I i
»I,M,| i,   ui  111 l.i' i.t*. i.l' lit   i .  a^.J'wPhS!'1* •■*
■
... ii i *i
■
■
■
I ii . iiKlttn  v ii ii;
tla   ...   |h|
i  -  -
'V  .   \llit\-s'\  HM.UMI.I:  -si  I
I , .illl,  n,...ai|.  Hi  '
'  '  Vstlf'i
■    ,,
t   . . i
-I,,'
v « u
NOTICE.
I I.a,| -.-l   .1.1,11***
•  III Kill IIMI..
•lr » 1 . nil sill. l|i.*.il.
Itsftl t.ssst  s. b 11 tilt 1"
.l.tlt*., .,..!*..i
err.-.si cat c.tt!T.A.itT"3W *t.
in. Bt.iuiitii.. aa
| I isi.lt.| i.s   .11 -   t
NY. '  """,
l.'IMi  in -ISI.—  i i.iii l l.n  "S
A
0s,.„'.
'..   ■    •- -
MM fl III »
..\- ••!  I,M.I \NH lil-M-M'l l.M
,i   Ills lull III' all-Mil*
M.W i\ l.M MIS
' »|Vi til  WIlnM  II
I
QTJEEIT'S  HOTEL.
tlll.l Mltl.l ST.   -    ■    NKW \VI.STM|\S'IT.H.
**{*%*
*
\ oil IK*
.  .,,,*,,,*,* t.mth  l*.l*»l.*
Imamtmm* '1***1*4.*
/
on, III  lll.-IHiS-ll ,1  ll lil llii    .
' "I.
.  11 ll l-i   ri."i i.ii it   t --1
I.
II ■•  i. \\
| Hallili-'S -'li' IIEI.il  Itliitnl-
t a
III   .llltl  I   HI
.,,„-!
w.
■IIIII
UN l.ll.M i... A lilt
Mii;iUVM  nn
■
■•  I  Vl**'l
no mniii
■ i v *   1*1
.*
|*ll|  M   si\|.  |  Ul,
tl i
■
.. -  *.
j NlRNKft  • ' s■■■'■   -i    NMs
Iti.tmas*   a •• *i*  H s. 1
«in tVI  «'i  .... II
I* ,  a,n* -  0-*"* •ta
ill Iiltlt*  0 1*11 fi
trite gcbflgy,
1  \-..  u.\nne
■ ■
ohat
.itu* ta tit K
lontol • i-».-' ■
ral a
*
momIm** a
-
*
■
 iiM.,' -
NOTICE.
T
1
*
■
...   ...   -*i*.i  . t,.i
******** *
a  .   .    •• »  •
W. J. CLENCRO.SS. Pp>
ll
LOOUEtE
HIRD
***** THETAILOl
I-'I- s.ii  1 KIIKKTASI
11 It 11  III!.  I'l 1.11,
' I 1" "I  «  Mill -l|||;
ItK.tll. Sni! Iiii ITKlli.il lit
IEI..S11111'lmtii i.iiei, ,in„
I'llllJlstil'IIV  El\ 1.1 ,|\|,.
in llltMsll
CLOTHING
lllli. ISI' alVl.l-lllE ti,,,'
ul inu III -1 il.tii i.iii* it
UV Hll  ML- I  shll.lll, Ita.n
MIS   llllll.  ,1
E Al.ll I-   lia h HI ,til|-,.|||„
llllll-  I It  . tu  .
Itll-I  1U1I I.S-. AM. ,,t
..ni 1 ah in -.tlim m
Ull-I  1*1111'  I
IS A-.lt .1 1  llll. -mi. ,t.
t.B'l  I HI' I -    I I l.ll' I  '. I
i'l..-.- I I'
H
IRD The TAILOR l
lo.tlll I'd. Ctiutal
I -I.I'll-IIII.  1*M
S,„  llm  I 1
BRUNETTE SAWMILL Co
1
\ I W \\ I s I \| I \ -11 I U It,
1'iiM.i.iis mn in.iii.. i.ivi.i. I.E  a . .
1 " manufacturers OF Lumber, Bbioglea, Loth, Bill Smir mul Luiin Llmba
tn 100 fottt.   ALSO Flooring, Oeillng, Kusiic. Siilinp, Mouldings. I'itki't?,
Scroll anil Tiirnt'il Wnrk. Saab, D001  Wtadoe .uul Dnor I'miiii'n.
Iliiiisi. Fini-li nf all Kimlii.
irjfLccu.iato "WTOJae G-\a.aiantood v.
ns ., ,.-:,•. IS I) ,1,1 II Ins! "I  1 IVI  •-'   1  *
Shiopinj; Faciliti - - i.y River, Ocean or Rail -Jnaurpaaacd. .
m   I    I a I,  at.   I  t1-fW*a I II .  I
11. II tit.,  llllll
V-..H. 1 1. until 111
CI* 11  '*'' I I,'*  Ht' '
1,'li.lllil lis
■
T
II
I
It
l-.l.l-l    .lit    El a..'   I  . -   '•-  '  1- I   '    •  I   •
	
-    I
tta.a.ttl
*  .  at, ...a,   .    ..t.-mtlt*
. t   ,
HI .*|, t.,
.
.aaaital I** .i*ib..iI
\ M.BV al inatai
Itlll.  i-
l
I
IsltlM aJiuUt* tlwaM •*,*•
. ta, mi naaaultl   0 •
-  iiIbb kt lla ta>.
Bta Mas* t* .•
HJ-IHItl  Itlllt  |S  t    ,.,.' t,. ,'all..-, a." *tts.l lWtBa.lt
.  . -  ... , 11 ila*aBaBaa,.atta,..fa
a,.» ».|..i. 1 .. ...
■  J B.U.. <•
BiEiTii.i-s.1,11 i**.ms'.  1    it.., instil, ti m.-n-ts.in
* It.
J.-
tit""
.It -i'l. \
 ' '■ -■'-*'•	
ttmtt* .... «n..r«
.... ...ItttaMlli*  '
1 tt* at* a*!*, «-'li •*
.*   a.isal. .-( t*.  t*l-
a < , ,'***   Tl* BaHa.*****
•4. il MlMTB - •
.    . .*• all» tmalsri.*.
1 ,ai*n ,1. tr»t,»»tait
. ■  -.-t-rt...-* *•••*• .
__ i (•nnita... atal taut. •>!*,*. ,%4s*
• "I tattt lit-,.
• .tatriltSW  t-ttlala.  .-..  •**-
I.  tal*.  A  •-
l-a
1    *
VOTMt AMi'-tMtitSr*
7
s                      '
M*at*4*, at It4t|«0i4**ai
•
•. r 1- ta
♦
'
1
,
*
•
• a
.;
*  .
» ■
1 | tl.- a**
Hill    '
A
• 1     |tl         1
t»     *■■*      * '
IV
\m
('
1
»
1   .
I i.i* N» M. VlioiHI  **/( K*
1.
»
*         m*v4A***m.  i-**iasVt  Ao*
V
•>
.  '     *       " *
L*
v    11   *  |jrr**
\
.1.
>•
A                a
■"   '"**
4* tain 1 *" 1 •
a
Hit  II   t **t Hi*
, - 1  IB*lf
'
a •   '   -t  1,1*
M K
,tB|**t-
tBC*  .1  ,BB  ,
■ a   •
,b.t a-- - .
..,-• t   a  11   .
T. 1). TRAPP,
•v-  General Hardwre, *
NEW WESTMINSTER
.
*Wk
.*.'**-?
TAX NOTICE.
IRIOHOUSE ESTATE.
v....... 1*iimtsat iiivks .mi  Sv^KSVil
VANCOUVER
1.
I  Mlis.1 IM*
«
\, a ****
[MMA JUCH
ORAMD
II
11111 1 mn • 1
•I'llll... t.H -....iM.I -• lHI-llll  11  *  .1. - 1 ,
■ •
|i. l-
Itat  SB.
... , .
ll    lllllll !•
_• '
.
OSI •>!  ill' III I til
■
I'll-ll I -'I    j''
HEPERTOIRE:
I -... 1   • ■—
r,... ,
RICHARD WllllR'S LOHENGRIN
.1*.
PUOLIC PARK.
I* It'H.al It  llll,  I ll.l  I l.M SI
>.*.. S
.    a   a ,t„
11,1" -I-t. I. Ill.-I ItEI.I.
+ aiLVStivaMi +
ROYAL CITY PLANING MILLS C0.|
1 i.lini
Bu Ini.ti. si,,.,,, Nut* Wi-.1ittlit.tiir
Kintilacuirii and Dealeis in Rouali and Dressed lumber, Shinnies,  ■'■■*•}
\,m and Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trnvs, and all kinds ol Wood Fumis!*'
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, FLi'l'l
Bnlii.lfrs. Brackels, newels. All kinds of Plain and rancv Turned W*
CENTRAL.H°I?L W.A.Powers&CI
JAM1.S CASH. Pnipriotor
lu*** 1,  | ,  *.  ,  p.* iggt ,ntm %,*
■  .   ,**■•** <hr**att
JUST RECEIVED
I In. 11 I1..111 1 irrm.nir. a
Complete AsMitinii'iii ..1 .....
Ladies Gents and CM-   MOntllTieTltS ailO mw*\
•Iri'ii a
SIR,
*** **** m ******* i'i* ao
• 1 la tttaf-ltiaO  ll
10  I'teaie oall   la k  *a
■aaHM, iiieUse ettataal appaiae***
hy *tJt,h mr 1***** A •**■* at tint *i*l.l
tm* lltl io.|*-o*al>ieit ala Itt ***** Itat
tag Nm.,10 oat «*a el"**-! lo i.«v .
toil a* ' h*j***K ••** if H I* Tfca.a Itt'
•oil III tiek****-! 1lt«l •• a****! **fkA*m*
l»i aollt'o-aUbtet a*, la oal* If
. ,* .*
a*t.»**ot* Irian
taa Taamm
\V**ii«..aiiat
M *
1 BU Mi* *t . 14-oa an* *at Mt h
** *m ***m* wf m ***f **r
Manson
German felt : 1PPBS ,
Ctaaat,  B- at IfL't
O Clubs tl. K* STm»L,
MoPhee Bros-
Al.,, ili>- larDcai .m.i l.rsi
tele. t"i not 1. in ihr uiv
»f  l-iilii-s' Genu' and
•""' ",H,U m  SliipwriRlits it Boa'.!*
OARESHE. OREEN & CO.
BANKERS
.B.trtt.it.s, t-BfiBii a 1    bhgrade
ttflllMIUrtULU WM. JOHNSTON.    BOATS FOR HIRE
Beyond Royal CH?P,*n,f'•J,
Nrw Wcalminil**"
Mill •_-.«—■"-
— ■    ...—a ... Pt_l   I  .1
,;ti'S.*r^,'MW *"~""""  l*o lo Oion ol Veutli Iiiitallw
* I.-B aflatt. I'**'* 111* MB.. .. lla* ttalBB*lt*B. lilt,
■ I lalB|l~ ••<•*>,. ll*taaB. Sat.IVaa|aa>t. ta,,t atlBaaa,*, |h. at ,t* tlaaaia. BiBa..
I ■ ttBIS.
,,,, •  ' * nJUSMT MATTSil.r. rT.BHt3ART M
VEROl S ll IR0VA10RE
 ,-« .,.,  ,.,,  ■*  ...BtMBt. St Ur* I* MB Milr
I I" " a ■ IB. •**,
.  imtBartam I    -  •
•|- TOEsoir r.vr.»i*,,. rancur w
a_j..i. 11.-.i.t 1 ■-..-.■■ : -Ijlll.   1   -iitHM *i ti. «i**»* diui » vanpta
.inn. ...   ,..,.»a-..  I.   l.ja.1,   lm,m   * tlill'.N rft v
. •...*• i<*- .  i  mm*  a*M..i»a .1
|.' ' *'"  '■ . Bl ..!  IB.  V-t •  •
\\ '  'I **************** •"• '  aalpnl Urals,.p,n*Mni„lny  gi.tsir
' '' ••■•'• r.  „ ., ntnlnrtt*. BL ACa it
»••• "" -. r im  .■**-»"•■* ",c"
...  .„,,„„..,,...  l^*
lit.   BH
A.O.CAMPBELL
THE MAN YOU KNOW!
^fflK1"" SSXIC JWaBfttPfi BOOTS anctaMOM
bastebn em»
ROUSSEHUjJtl
■Pi
irtftTi to* tealLB taaoOACO  *m*\tmmmUh*t»mnmti ,**!*******km*
anoTo IB*, wa-ta- rmrnmym^**-**  ftmmAAttatmml*. ** »* l« |*i** lln«o|li tin
t***, *B| .*>. i. tier*, ,U-*r 1<* llif  1*****f* nl
ettMh
11  \tt**tl
n  '   *'' " i*''*''***'*"'! i'****fi« iinii, it
•Hill    s tr. iia l'i ih-* Hutoat  Vanc-ootM, |l
r in-.t-t ;i tvrn r;n
H. W. TERN AN*
IHE PRACTICAL
II   t. < nn 1 i.a. a II t
i
a vi iMin hi
■a
FOR PURE CEYLON TEAS
aa ft****** *
mm*   mm   mm _  m  -.• _■•*__   *"" l*H"  * ,*"U f'*'" %1*1
W. H. VI AN EN    <**"•*"*" ■*"z:'m\Z-\
,*,a,!ir.r-«"l-***""' A
„,.,.,„. Fatai*.',-'' *.*•    w 1
WMOLESILC 11 ,   .,*•.-' I
r*«alin-|.t ,.•*-*>' I
,,,.i.b^b.,.ib.,v*.ii*ib...b,b',.-   FISH anil OAME DEALER  nr.tu.iwtSaf.""'
M,4i ,.„»,,.,..«.i.* lisal St.*i. »«. WarlaiiMi*!. ,.  .
ItaaaBltat* .at tlt> I MIUBB.*  |M.alt,,'BB    11'. if-I , I I  '  f"l  I'll. „ll| I ,.T.  III..*-* t IIBltll* • a*.**tll**  **
,„. trtt.l-I. ft Ba.t*lBa  .maitrtlBi.   o,,™,*^.,,, ,M„rt ii,,|..t„t»!_,__________ A* '■
ltmmm t..il»a.B.a.a.* ■Ill*" • Till.  MOIININll  l.l-'.lllll'.lt   NEW  WI.KTMINK'I'KII.  IIIUTISII  1'01,1'MIUA  HATIIMUY MOUSING.  IT.UHIURT
-it
■llll! OOUHTB.
„l  aaa| III  I-  1 .. A ...Ifll-t
„.,'..,. Hi .l'i'"'" "'"'''«'" '
1,1 t,,l
lltl.l
a'.l l.ll
i''1,1,;;'," ui.. ' '
I- , 11 ftil l.lalitlllt
Utt
i |i.
•I ii
11 |
ur till Oaa
si    Ullll
t i< i  f,,i
'•iiii* it haa
;'"    1  1	
 Ii.''l lll.lt
ll*   llllll   llinltl'
il*  < milium*.
1,1--. I|.|.lt .,1
-  S..M- I|
IV
,iK, loir j ilm i-i.Ni', toil
'«>
.-!*.!
, aflat rata ,*i  \ i iti I
■j. i u habeai corpui Irani
Judge ordered lil** tli*
.-,' t.t.-i, itini i-Kiiit* wen
,   Mklnaou for Ihe
tur tin Uigiiiriii
latftre w»tar
II ,i n uul
ol i
m llinn. street, near
v ii, tin- .aim- ini an *
. ,| vt ailing Itii'iii'.. iml tin) »!•'
.., tliwu llm guilt ami (to*
ll.l- Ittttll
•  Hit'  IllHi.tlll'.  Btl    l"
In u.. t *■' la mi ii ■
■ I ih. ini lataoa
a It lag iiiiui.gli ilm
■  f iim
.  iml  in-lglilmrliig
I  Uii oceupanU
. ,-,-..  ii, ttlla
- ■ .  .. || aaier taa
"a' it »*..i|
i  i  UUl  tilitll  H  Ib
i illi  ami. leal
'iniii u,i* iieeat
,,.  ' .-.-', M t-i.  ii-
* . ,-
-
• I a* (ilalul
run in.i,,
Jaglurate
■1.1 a Ta»*it"*l *******
.  i Uriel
1| d irtBI lha
Ur !    f,.t   |0M
'  ,    II,.    Hit   II
pat)that
•I..in .ii. tin
.  ;.  U^auta
< ar al  baud,
ft.nt ini,a
.  *  t.  ii*  tun a I
ipittltl "t
I  '
'• r,  It.**
' .  tit. li
*
•  *<*•>  \a*A
,   -   .it.  i.-t
Amatiiir T liaal rival a-
An offorl li I.* ii.i  i*  i*. levtrtl
iirhili   n mill  -ni  ainuluur
di.  -..."it  iu  llll  Bits/, uiis'tTurt
*liIiiinii.iiiiis ibnuU] t t uul, tbe
innsi iii.iiit tupnorl  ind if uartm),
ilumld  arulein  wiUtacturj  roaulu
I >tt no goul ii.i vm in bellevi (bat
lit NVeattuIniter, i i ol tho beet talent
foi iwileui  i" t fn. in nn *■* vi i.i.. ami it
tin' i'i"i'i i  ul it- * '.'i  |Hjaalbl] i h*
i ,ii ad '"t toe i* iii'isi.iti.- it li
Khali M.tii tbeeiidei i ibogentlt*
 ii ii.ii t..ii,I will ba bruugbl tut ma*
t'l'iiful beflnnlug
PHEAPSIDE
\9   Auction Sole
EVERY SATURDAY EVENING
PARLIAMENTARY ELECTION
TO TBS BLBOTOM 01' RW WB8T*
UISHTI1K IUBTRICT.
QatTunaa
. it "iai i .... agate a audi*
hagai ,. ii,r .,;,
■
' . :  vi Um
tit ta.i. r.i>> attnii laieaaa* u* |ti«**i#a.
I I'a.n.l  .It,,.- ,  t>|,.|  ll.
I.** 1*1,1  ,t.t-.Et,'l
I am hIoobmI la be ebb to ttal* thai
ti.ll*  It.  I.-Of  l»-l.alf tt. *****  fit
■
an aoato
i  . i * '..• i *  i. i   to lag before
)..,i«i ... ....
• a
• ■ ,
|i
* *    a.
, ■ rfromlaUfi I Atll ai all
Haal uat
* •
*
a <"Owo.
i .aat
OOIUJOX I  ""ILiiii I l*
.    ar.lt
VEHNON BANK of BRITISH COLUMBIA.
THE TERMINUS OF THE
SHUSWAP & OKANAGAN R'Y
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE of tie INTERIOR
ii 4 ii.**
aa Uw
B
AKERS
Thn ShiiNWnp iin.i OUmi»i;itn Rullwity in now undm*
countiuit!Imi ami will bit otiiuplotixl nuil lu op-
urnUou to Vtiiioii Ilus* hiiiiimi-r.
nil DIANA-DAM v i,i-.ii\u iiMi.w \v Walaadaihartei alittand mail
. i ,. i*||oa) ft..ii. Vt.Mi.ni ...«h.iihHbUi'1iii| *'all,**t ..I.l-
- , ,t.,.t, |M ii, i i,,
A, I.ai 1.1 lattua I. i...' *|.i.it..l tm Ii.i.n Hi.  I.-- al la-ai.lalii'^ t.. ...mini. I I lU.Uai
Ht-tuihiiiilu l.,.fii,a.i,.iiai I..IH..U.) i.. ...it.vi aiiii iba \tt.i m *,  Itallaaj
, tj ii, iba baan ut iba rani *■***<■*<**
•Lli.n. i > i
i.l. nil -. -.u.ii.ilttn IMt li* • I"' iml.li.t'tt.-  .
«i m.i v tvii t; a i v mi si a , . * ,- .. I,. April  TfclagBtei ohi lie  ree
. li, all _,|i. ..In.,  ■
*, i ihi,| H'-iii ■  * ,  . toil I'lim I." *•'•■• are i**>* i*«i
OVER 1*0,000 WORTH OF LOTS
daiaaln**>li '■*
....
, .,a.,li.l,i, I K„i.,.ti ..  in.-,
lag in lagtiiatateaat* .  -
..*.'. ...  itM * .. I,., tn ll.i. taat   ***• iai
i,il -l 11 - -    * .■ .. ■  lu partial
tU ■ *.i. i"ii'i Iwa i***iii**»-r**;-
I
11 i.i.
ADVANCE IN PRICES
I, . ■    ...   -  t aii molral tola aatt] >• fl aw l|  latontlag pur-
-.*	
■ur tiiiiiiiaii rn n ..-* *.i»1a *4 iu
Hiailitat*ttOnirr"'t Utr Ui*ri  *.
• -  muin a. .| H.t-t.l.l rt  "
,„.,-...   || |,   • , •  . , •■■ .> ,  i
" -*, il -. !...-.» I
. . . -    ■
*. t. t#t iii.i..na .   prujorlasl
 iMi.n m.ii v..t 1.-11 \l.i
tltU* llt.l*. * I*... Va   - '-.t  - •  *\i   La*. «•
I. I. *  an.  .. a'*.»
.-  rtVtn   roMslai «»tali -
OAKERY
okanagan
Land & Development Co.
gl*'< »rt-t
*..i..iir aajoatet
a '
|    i   lltl.l  ******
*  i  UmtmtA irt*t
t ,  r i
Tivsli Breadi PIm, Cakes,
Fruits uul Candies.
ietl.ia.ait* mt Itft gg
-.11
•LIMITED.
B.C.
Akiiii. will Im- ttppolitl.-tl iu W' -iiiiliisti-r in * l.-w .luy.
mgm OPPENHEIMER BROS.
JXL. COMMISSION MERCHANTS
Importers .iml Wholeaak Denier, m
Groceries, Provisions. Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
I' (). Box 107   Van, .unrr. R  ('•
siVIMttltt
*mtmAi*$ttm ao*tiii*r a* it tut
n*atleo*iilp ai it.*--
,*■■•> in,, aaianaiili
I t-l ar.d *******
. . •
.  Iffl   Ot'-t*ISa.  **»A
• ***,- •
*
.   H  -, i  ti*i,at.
*   < «_ttt oprvt «Mh
I   tf* laolb  llto
I 1  - *■ *******
.  *ii-  fa o' mi
rUtdttf b|  att4tg  hla
■ ...i< ttmi hX^htmiimtUk* t
* a *ttber, nebi*
B-
■ »t ivttgj gtttlf aaS tfta
•
.1  ■  . i..,,i ,  *.
• ,*- re   at-4   taht,
*t *m*A aif tati,*!  aa* e sV**e !
[ i "i'l At* y*n ***** tm ■
• •eiwitt "IP
s|i|*lt,a,ai t,. •*»* It*
•"tt ia it* .v..,.,,, k-M* bla
'*• * 'iba aaal*
* I  r
.   '  r'atVtaati
. inloa ttf
Ita «eVJ
fatrltet
FOR SALE.
(Jampbell & Anderson
' • truoLasALa im ibuil dmuh in
■SHS* GENERAL HARDWARE
i . - . ,.
t -    •' ,k  .   1*. . ..  a-  1 11.   ,1 at   t  a    a.-. ■ I. .... a..   *--....
.1
IB. a ...  b.
-
. ..
,11
t  I - I  "
,1
Q.ii Bata.aU t***. Br.tt.Bt. CnKtar. »n* Ott„.»rs. Blaa. .
Orslst. Tl. ait* *Havt***.*n, Tsttt Can* dimitt, .at
Qra.. Blti* BiBMttia Miltrrsal of aU ..ml, I Crklfl at
Hoatr, ili'it .ta>*<l**t Ctitsmltt* tttrr tlatl at Mt*.,..
UBiBa.  Tata. Lam»,. 0...*, .t>a Ttt Salt Bstltag t,
Reduced
. /. ■•
.•lB,«pt,.!,-»,M ,„. ,m  ,
•*i*r
' '
» it* .-..11 a... a.rB Isbm.
■
- Ilksftaa, Kill at*.
'"•'    ' 1 t.itW.I tla. is IB.
t
■Itfr.-B- ..| ,,,. an.
" •  -
•'I ,1b .***, ,*Bia-
-•llltiB.  I'-IBItll 1.1   tit*
Isillla. lis. a.si  t'-tts
■  ■■ I lilila laraailt*! *.' ...
■  1 '•  t ■    ■-.'.,.  - .. ,!.  ...|
'■• ll." .Bm,aa IBAB,.
fti .nt tan  ,Mh,r
.*t.
"-1 nark mtiti,, t.^i ,.„,,, me
i. il,- ..llltstsal i'ii*.
'  •* I,, il,,*.  int it*
a
i 'I al.hir,, lla.m  MB  I
■» IWBI m hh .tt is-
KOYAL C (TV MAIIKKT.
J. ReicliGii'bcLCliXN °L& L*****
tiriWI Mall bunl* uf fttmS ■■ I8rt MrtK Minis \\h**k d'
FRONT STHttT.i*. ** to Vianen't FlihMartttl
MtATfl  > 1**H ***** *****T il^tieftMin ill onl* ,A .be Cm Urr d ,t*i-,r
t..BT*.t.' •• ■
******rA ta*** \*a**i- *
*
*
••sallas't-,' i|«*a •  's
II
•tilRTtlls 1   i ■'mm*. **  M
a***** -*i»*
,  •.  .',*■*   ******   «■'
<n
iM ******** -4 Mat eol bltb a^wania
t . ,.--   * .    ir
inutoii in a*sii » ii **s*
"a** *t* —    .-..loam
Stoves, Tinware, and
SHIRLEY & HOY
-.
Nrw Vancouver
coal; ,,
DBALBBS1M  —
tVRE, AND
House Furnishing Goods
_  _ LUMDING, GASFITT1NG and
BtalKalUalCa U4 - of lisslna. t .ill kinds of Tinsinilli Wnrk.
a.    aa.            tl... Nlliilllir   l.ll'   ll'iltl   of  till'   . I III >l .lit. I
New Wfl-WQTOM Coal COpp stoves juh received.
ti.b. mmm MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
or-tonooW all 1*01 »lMe4«*a | ,   -    -
s|:-« |*a  tit tvaal
t8.00 PER TON T OVENS
IMrrtBll-at OS W  I  ■■•'    '
Ocneral Machinist 4 Blacksmith
f ****** %**•**. th*a t******** ***** mm******
mnamtm nam*** amy m ********* —
" 1 w cRnoHTON    HORSE 8H0EIMC A SPECIALTY.
uTT-niftin,'* , iii.i.ir.. rtBlilviK. M.0 WAOOO HITOMOTOIID
.   , I I'll I .1 IN Al... Kill*, ill' 11 V instil
gstat.BBtat.aM a* all j.ihih-. nt "Jl " ••*.'"" '•' m* *"
,,y.,M.B^jjt-yB*jisll»..i«w***i*« aajtleitltura Marhnti, Ropaltad.
INOOBl'OHATEU  UY  H0VA1.  UHARTEH  lail-j
Capital Paid up
•   -   -   £600,000  $3,000,000
.MIMl  CtniKH  111  IM'HHtSK,,
Reserve Fund £200,000   $1,000,000
THE HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection with iluir Htm-Ml Bunking Business, and am now prepared 10 receivu Deposits
"i One lMliir upwards, upon which inure*! will be allowed nt current rates. Present rale,
Four (Mir Centum par Anunm.
Deposits received lor Plxed Periods, and Intcresi allowed on terms which may I . ascertain
■ tl mt application.
E. A. WYLD.
New Westminster, .uul January, 1891, Acting Manager.
FRUITS
AND CONfCCTIOtrtV
:1TY BAKERY
.11 CMU1.BI. .1.
Huiini-ta-am-r-l ihaafriuat uf a flril rlaaa
Qrnaaa lutn*i I *■ -. ■• *, •<■ -, in turtt uut lha
if.i Ih*i ..uali.j uf Broart, tttaouiia,
r nltoa, and  Si*aaonaDle  -Ptatry.
I,., .i')i1t-litan Mil.'
 A* TA\A*m**K I'rar
(STAKLIBMIO  IBS*.
DICKINSONACo
iti r< n Kits.
*'.- .  " ,-s.i*  !■• Oaionlai Hal*.. HI a
■At h tMlS.lt HI
•  -1 taaaH Men Ai*v.«tm*iit of in
'ttH.ii|ttioa of
MnatsS and Vegetables
•  t  ti liaml *  ' tipi-i*-.! ia llinii
*. rauaMaao, an.i *i.*rt,
atata ** ih*-
LOWEST POSSIBLE PRICES
Bank "Montreal
Ctl'ITAL til mill up,
BEST.
•JliUWalMl
li.Uttl.tUl
A Savings' Bank
Department
o|ten«d in conneciion *****
Ihli Branr.h
!*■■*■ Atlo-nd il iiimm Rites.
•It . -  a.-1 4 ,-.. **mt
GEO D. BRYMNER,
nil -.I.Aat.1.
iKiipi.m.i Horn 1 RESTimm
at Mali
Meal tit Ittolrr.
11  in". ,
i alMMttla M..  -
Ooet HUrl l**rOo  ao4 Ita Iur **.****
• ,11,11,1 ***** ****** uf Wif.**  Iri'i-wn alal
Oajwa,
Hit** i*t A**  ll *K.| ai'taitila  laaalt am*
M**** & ****V-********n,*,***n****a
****.
gBI  a at at |  IM *■•  I'll ...  *  -1*1
.  .    tni-HaM atfln.
• I    *    1  st.  u*
F. CRAKE.
WATCHMAKER : anil: MAHUFA-'TUKINU : J1WBLEB,
Colunihi.i St, Tltrt-r- litmrs West Prom P. 0.
Xmas presents at bottom pricea Simpson, 11,,11. Milli-rSi
Co., Wallinujnril, Conn., 1.I.Im.ii,'I Platetl Wan', quadruple
plating, I,*.,!, first prir,- over -ill comp. titors u Toronto I'.xhioi-
iimi. 1890. Iinill and Silv.-r Watches, Diamonds and Gem
Rings, Jewelry. Clocks, Spectacles i-ii A large stock ol Nets
Artistic Goods In Plated Ware and Iim In will arrive earl) in
I ii 1 ember,  Call and see prii ea, no trouble 10 show goads.
IVIiiit, i,'l
...llll
Ship Chandlery.
Wi* li.u.' mt ll.ui.l .1 Very Lane Stock »i
A.si llllll-. fAINISl. I'.ISVAS, I.l llllll ,t I IN., mi.-.
.IIAINs    .ill.- III. II -II HI l.i'-l
"tlltk. s|.|K|-- lilt. ,|S|. -II 111 1 11 KlSt.
lilia.Ks, s.m.i. ,1.11,1 tl .a|  Ul  MSI-
KiRhormen's SnppliBs-WM *'N ^ *.'",.x' ."W lKs
(all mul Km Us, «r ttilt.- iur I'rlrr.
CREIGHTON, FRASER  & OO'Y.
in W.ii.-i Street, Vancouver, It. •.
E. BROWN ICOMPY: n , "■ 8Mf D..
'"s*^"^,^-^  Doty Engine and Boiler
Wines, liquors, Cigars
•HI Ban *lt , S'vo  tV -  '    •' •
W. TURNBULL & CO
liuililers and Coutractore
bszci:
is* in*.) ii. int nitaf n.faituf at t*ti
•' • rti»»
ft]
trot
H. YOUDALL.
al...-.'  ■■•*•. umi
Jl
Get four leal
WOOD  M
THE LEUND HOTEL
HAMIV.1 STI1KK1
Near Corner of Granville 8lreet
1t<«> iMiliM 1 vtMaorrtal aot  Ttstillete
ll..i*>iiitiaet«*/
n# fc*ai*" ttiaot R*H*ar |sa*sa* tea Ami
to alt aaiorltal aieata 10 IbaOlf
GOOD S1IPIE ROOtS.
TWnt mm* *-4 Ipixnciowtu Ca-
Bin*. TU Flwal Siotkad Bar
It U* Fnttar*.
rati.-ra 1**1 n rmmu****
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
(Ufa !•• t*tf.*rai ti't eeataaaanikal *■ hu
I lamaM soil ito -toettwM af J  V  Wta
aad it.' ■ tail I** Ml ai
MrUttiakl tliua . ****** * •**•*,**■ t Ittftl '■
uki'tittt.*' II. iineVia atll ti*t••* piWB|4
.k'it.tt t**f
DRY ALDER AND FIR WOOD
TELEGRAPH HOTEL
t**ai ******. ******* Tarty laaliaf.
.-,,' * *i,-Jtt**m**'**** **m*m***A*
1  *****  n*.ia:.  M*  Tha ***■ *mp****i
.   1 n *■' I*,***"
.a I**.**-.,  tta.' Th* it** ■sail*'*
*i"aoii
• •at  asMn*. r *t*i******
GILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables.
•  1 aart •■• • • Teeoitai  *Meie
roaeiee*! 1-*
woiiii AMI COAL
K.tiier at lha «t*i>kt **t ei Maihate A
Millf«an'e. tr-'M MnM
mi ram itr. *** aeirantrtt
r#**r>a*t*a t * t*.
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNbMDIR
w toorta, *Maaw.
1'ARttYINi. HKB MAJfcTY* MAIW.
ItllM
N«*o Weovna** in Vaitcwtr-iffMrtaAatiaaw
V*Of—«a*r !•* SaaoJow M.<*ni»t* • i**n.
SaaiMlH* ** Vt**t<ft*i**t Va******* 7*t*
ViTHT*ts*t 1 * \V*itm-n*m Tw^-Un 11 ihbdo
WtanoORtfi im Vafirtwm WnlwwUfi;
Vamwner tx .Stmtma WMM***t*t* 1 r s*s
Miaaaanfo Vsm-raiTi t1nr*1*t' ?• m
Vatmam t*m *Ar**m,*,***t t hm*Atf* It oraso
N#o m'mtmttmm tt* Niiwimo Irulas* • 1 m
SioaOawfta- IVfum-siw ««tnM«*. *****
tin HI »*  ai VaatOBtH Itf ttOtBH •tlltiM
I  Btaot  roirmart A tttm*  \Vh*tl. ANrtl
Nil *Bln.i,.ilPr iHiWj.
Thi* ,. A mnn*At*4w* rr»t*n ha*
hnm* |iot in iloimtpil' wHrtm .oatll
lioti, ai. I  .a tBIulM  •*■  .fi'^tiltaa
MaHt] al *•-* T****i**•* - ippMed.
AlUrl-r* i.fl at M It" **i * ******
nt* Front HtmH till h.i* |irotopi tt
•*titioti it*■-■'•1 * *■* . at ***•!'•
t.et.  1 ■ '* 1 ■•*■• ■•" 7ft.
mm. cochrii 1 ci. i-wwsiv
• umm»r (icur.tMi Bala, ie IBa
Harrison Hoi firings
rr.SBVi.ra ......  1    l"IS.l|;H
'•W^W.r*,,""','MMM*.a*.
It mtei %ttp h« *t*t* |l *ii**l float
atn*s*»i-iR_aiioft'**si**-*i»'inaa ,.
■<..'. T*r a  *• h ..Ba
trre*  1*1-4*1  ****•< M**'*19-  '****
*at'at*U» aatil T******t.f
ItMaal tn> «u«* Ti«*ni ***' m It
• Bt
loo
Lowenberj.,Harr.s&Co.
REAL ESTATE
mSQRANGKmd FlIiAHOlA
AIIK.NTS.
Purchase, Sell
.-.*.—-a.
Lease Property.
collect rents.
it't'ni
H
I it-iortl-..
fr*M   l«Wl*r*a*'l  1a*rHTB.IS  .*   I
r«oot*»*tt  *"*at*o Ift*****^-
iMatlao.1
rnr*in *i
'.-V. *T*
-111."
taon
THE  MAST! it  BUILDER.
Tba 11 ulli la a l>ulltlir Il.al 1-1111.1. it. aln«
V.'i t Ui-i,-~-l!i,^li *At***\
I*' 1, aniiiilB«, litonnaaqianil ulital |-tl
I* ntnl «til, ma nai nf« „, uittri art,
Will, Hi.- lirll, at,. I.ni. li a| an artUI'a lni.it
Tl,* ll-;liit*»t anil tiiii'-ii gran, uf mu.1
li Bi.mtt.-t In Ita i''«. .1 Ii, tl,al i.lifl.-ti grtuie
Wlittaa an-liliHt'l uniar (,.-. vruaf
Tho TitiHi la a ball_t n* st taw niaj *.,»,*
Tit* a,nil Ua., aiMi.lr.nulv.utl;
s. 'i-.-i—1.. taaaaMali iWiim* tin, mnii.
aWaka-tlii*.. Iu.|.vliiij tm* iJi>s-t o| Mtttih.
til 1 'i Uu 'li-|>tli.  f th- m* ami ii.,' ale
Or ilia ii-atitiiB .,f ti,.. Uiiiiiiia atari *******
Trnuura nf t.lna ln>),.u>| i.uii|-ai*B
u iBiiir,. -1 with maaayaaia *tui
Tha Tni.li ta * butl-lar lltal binl,|„ii, .Im.,
V*. Ilia 1 ■ I- ll. .1 ilaiiU '  , a) e
tMi.-i, .'int.-it i.,- ,, -. 1 1,  r • tn i-t a .lamia,
m-a.klar.il* rtilaa uf \ till ■*_•! i.. >* .,**.*.*.
Tli* .Imajiiia. .I nttmI auil ja__i_ a. ti*,,,,-*,
lai.aii. *l f- -i 1. * .-t.iiiii., uu tlraam*,
lu 1 all nt lha nihlii_t .nl. wbk-h tba **j**
***,*.
Aa 1 , .<>!• 1,at • uitali-rl a*ay
Tt* Truth la a ■ nl in .Uat I** <•** Im,*
Ai. I i'i all n.i. » ei i.l nur ****
furtuir.iit. 1.i.-tiiiialrtrt. .......a.-.t,
Tha .ut itiil lit* ..tiiiiio- mm **■* l-1 lb*alut*\
Altl lu thai .- **\ fuluia 1. •• atrnX ttm auryrtia
If at, a* iim .li'  •,.'. ,|*> '  ft. .ail •(*•,
lli, I Hi* -.1, 1'. ■ i.t.-.  ji,-, il  • it, un Ui*,, Um
la iiki.ii,.- 1. .1 1.... .-11.1 Um t,*m.
Oh I.«i. i*i.h( «|lh lh* Rlat.
'I.. .1—- 'if" uul, this I, li ■*•- m* j.Wa
tat ai.<l i-r.-tn ,-■'■■   r,.'. u-i a|.i lo ba
a*,*r-sal'l" ami *• il tnfnrttisHl. atol it la
(imm| t.i [.lay wltli Dun  *"■> «'iij">' "10
tumftii. t nf ill llu-ir i*.' * tut «|'_Bitatiia.
Imt nf QBBIta fOB fan .x-ltlwr liti|ai turn
mt, (.. ,'.i a.iytliiiiH ("f ii.-itutia  'it
tht* i-tnl nf tin* i'ii. lite tha i*i|wtiilllttra
nf tu till BtlBU tu Im llw* it* 1:1 that la
un«t Mtett li lahai • tt*** •Uii *t
lllliii to i'ii! 11 at.- (Iw rt.'ll *it. *'"»f till JT
If ll,-1 11.. " 1 ki!.,* ; It* thalr U.tiii
li »ti in';. :i in I** 1 tl ■ t ia U1411 jroun
thai wtn-ti vi.u vi mi aril ."in it ti apt
In Imi futir lllttaa Ihal I* * a- r:fi. *-l If
llitijr an* ii* 1 waralBI |"-<|>1« ll la aorta
1.1 ll.rtr -j-- ii: ''iiiii.t,**, whot) Uiajr
want yuur ■ n,; ,m■. alaara oione wh*n
Toil ranti.ii .:> ■* aara** from trurh. *-!■-*• |*i
al *■ ii..- wr .*' *-*' rsfii** which. iin-Ur Uw*
.*.*.--, 1 tvuiputtuti, yuu are loo a_it lo
tnako, ll.. it \*\> ».'irt.iBj la oa m lanr* a
o*!.. tint * '...uint inaka tl M v-ar
tltlttOOr Urr.-Mill***
Too ran'l _*» j »• \-:-.*-t ft half a Aa*
nor will *%■• •. -  'i far uu tho way lo
•li.. 1 h; „ ii-- In Uanlioha.  Y*>u aim*
f*X*t .-auii-1 I'Uy wllh ll.r 10 »*!-tt lUt/
(.lay, Ibvou-** >'t"t i*aurt.'i r**». 1. tret
wtoot itwy aurli jrt-i oannul |4ajr with
Dm . 1  .ii- 1 i.ni iiu* thaa i* worth
as much a tulnuio that jnut • *nn -t haar
lOVtaatb  Ami )vt i*aoiHtt |ttay wiih
I...... «two *m are wurttiaa jruoraolf
and ii- * aio !!.*■ tur is al lalati-e. bo*
1 an*** chtop aa * m Urat la pa caat
eptre 11  •■* r' t.. r *
Hw t***.**i mt ttm***.
1^ !*V'ii tv*'. it. 1 lag sl***li*«arot la
ehown *ji. * *.- an 1 i-i-j-U it Mm m**\A
thaa Ihal ' tb* Jajoi-*** jtr.nhiaha
li-.-s.  Tho jtt.v.ai.u la a aumnMRh
11* '   -1... •■ 1  ' **- 1    .* ■:t**e  Witt  t
!*tlr of khofu '*• t-i.M io H It hte t
**» at-1 tb* ! \***tti'i l**n* hark
al hu oaa*. whil* lha Jianklaha tua
ptUa hha at ih* rale of frura tea la
etitht tailaa ao •. m ihroath the cttf .4
mt*** tb* ooitiii r  TW to** ara het*t
laa  Mil* an  1.  ,t **tt\f ****** **Mf.
■i'tc*v  ** ••!* **   ' '*• 4*.v
I '^t^*m\\fl
I*** P  ***** '., 'MV*X%* 1
...   ., \t*
Bgati
TVt- ai* wkw ** ih««ti ta T.4lo
tk**. at■■! !Vi» art i*rbat» half t
tollUoaiaJa|san llonttf lh* atuaatae
ib*r w«ar lllll* el-> tbaa lh* t*r*och
rln-tt abrtt iMtititu* Amtmg the <***aaunr
i**Ak aul i'*»h-l *****t*t imfmt*tttrta
ihrti J*f«t *r-m-n **im X* * n**h mm
h***ymy,*ui ***!*(* ***x the |**<*****4rttMi
la tli**t** i*f 4uust«i-l *t****A mpm *******
Whn  Tbs*tr ana* arv aim* teoU -Joeal
;*•! a-. 1 that ar* ae a r.**. a \**-t*m
akttofatWHna riookil <W|Miorta
New Yort l*Xan
****** i-....ai-. r». tla 1 at*io,
Tb- r**»)■** 1,. t wf miahata w oltettun
haa *ttatrn aH'i.i.■*, lo ih* a«ciialif nf
*V t -.ug t.i--*' '*- tWrkva ft teoanag
Ib* tminy *A }■«.*-11*r* In ai-lilloa lo
Ui* taaay («t«tvi* ahirh hatotassra taaat
aat with ibi* *A**mt ta n*w.a Am-m
baa laM i« * u- *-. jM * -nl ttheiwby tho
otaMillflt ** *h* aetoajela* aaMf at
larhNt-**!! In a pi******* <* ttngh* *****
Tatar will U* av<liuir i*a*lt*olad al
e*tsr_r rtMfe**tal a? i*****t *t ******
iale**r TV tlatab* ta Bf **4 with t
aj**4*ta *t ******* »ial atftltt tm *xm
IMtttut lb*to Of nfcatlfttf IMt WWsti
ih*T a** r**io:i**t t * *«rtf* Iho 1Mb of
tla rw ka Mn** ot al lha ***** of Ih* eta
***** than.» 1 iho* taatatilr ***** tbe
car.
Tb pr*i**i o--.1 'l**fii ti'-taaalaufvea
nt* or A*t*\\* * ****,*$ ** alana tw ttt
ttl Ml t* i * • > I *= '• *a.-»»uaae lb*
*b 1*1*11111*<ai4*u *Wt«0M4 tntM aa;
raoa* ta* i«;i t* atiaVt Man-4 lb*
toll Hll h> ttm* na iho <af i*_**ht*_ th**
Mt*** of lh* *hafl tho ttawttw af lb*
*-*taf*"** •wal'lh**aia'l*kialb«-r*f BtMM
f*lttt«r<* Ham^llal* alt**tloa -Sew
toeh tv*aia*Mal Adnettoar
V-.il* **•#!*•*.
tUtttsMtt |vfw<aa la** 4it**f*i*lMaae
aa tn \kr h** *** of ****** neO'iiaaot
t,'i'.'n,f-,.it m ivt* i*'*• fanaof
**t*itat«a_at• h"h mmt**r******tval*
terjr A*<\*0m% * * -* *•■* BMBBBftBl aart
f s a--" Tlla '.1 -UfctM ■* ********
to i•to*'*■"**. ahWh. ahUo *4*t**a tsaaoBtl
ML at4 it t tear ftB of Mwreai. art
liahl* in irofslt* *m**A\A*t\vAy lb>oa|bla
■-4o*4 *>•***
A, * . * atll tetan tal hop* t*rtat
mr*r*i **.*•■•* *h aa *aM**f* <l'r al laal
tmm to lb* ta--** nf a fit**! of Wr
raoUwr a. • V> b*4 a U*i_hl**: ahwat Ib*
at* of is»*r^«1
' Xtv, If t**-tonrtow * a ataaaatt Bay,
*•'.;■ lake e -li- * • It Ib* J**n**■* **.' aai*l
tit* rona< tBBf lb* Rrtl analog; u
thte* ar, t |*aritntar i-tvo to whkb jroa'J
BtotOBBT
"No. I Ibtok ?.- V tefllaA the ******
*AI boat* aba alM Iralbfally. "I
•mhmti Ilk* b. f* mymh*** att**f« lo Ibel
mmmn n*i. t'*i**K*atr*tBti*w*l
aaj-r, m I Va** **■**, 4n«*a Ibart le*|
ttblbltC
anp cio.\R8. .^*-j^to-rrjR.«r
aaa, ar, > is. Ittna aB ^ttt tt tla
•saUar* It _flt. *IB* It MB *t
!■*. UBstt*t-.UarilTa(lk(MBsJt..
b Ihal Ua Mai tr.—tal at»tBs
taMltl, sit tariM I
a ant st trans. In
•aMsiMia. ,.*,.
TV i**4 t**l •
arnnt t, Ir-atrtt-.r. sib, itatufa p
fm tt ST-li »■— -alBBTB, lit <
TlaHwaaii-l lli.lt* lilsslBa*
st Amitt**  I," t wm. .Brat, altl
. «.,.* . - . a-1 I-altt. ...*a*m a** JslllB.
Mil • ,*lifl.r* rSr. tl il trWl U*. It
a BaptaBt.-. ••- ,--••-.   nnals.i.
B-a'.i.
t I-i
rr.:::
ANAHAN
mmmMam
Ft-ONT   THE3BJT
Cin-i t an Pacific Itfipun
C'lfppiti). lljmiMI
riXB IA 111.H Mb* 11.
1 ...aa ****** tt'taY nth, tlte
n»*.iiii atfte.
1, 1 .mi ,.1 VMbJOUVn 4a*t *•*,**
V .
t« * It ItmiA ***** ******
.   -
11'**
tea acaititatte eon*
»it* VI, RtftlA «
■
iiib*il'>Ai.«4iYi*' *n:  »i
It ivi- MWti.** MStttt
■ .1 11 1 *******
•
.,'„.• - *4*nA n*»  -*#*_i a i»*tieik
• •.HI in*. *
taaa* v** Wi*.t*.-l
* a . •*,**t**m ***** I ****** t"**
ti - >• m :**fc*a
eUBIBIBB MKtB
■ . l*o*e Mt IStltMsi-' I
i*w mhi oa Ba to aal !■
It ********* 11 Inf. at ot.-
**»'iai 1
M
• i«niabae eObtJMt
*****
• ..%..* ttm
ti1—an Itaati'ii •,.*.***■■* itp^*. it * a*.
• ■• (mn.
-- *** ******* rliaaf*
~<a*t*«**a*
• REitoum-
a a*NNw^a ~y
tt*  •♦•MffOt***  »t**
*!*■""
**IF« 1*1 Mil l*<
OTEL  DOUGLAS
BM1 *ta»rt
Nn \Vt**iMi\**ii*
f.*i**t*. ■•em******* Am m 111* boeel
11    c**i*«n* ofllral
* .• .vi. <*m*mm **■*•*.  tm**». m
#*^atwaUii^l*w lio.lt rrt'li*'* ***airal**an
mm   «.j.-nN.Hir.rM^ Till'. MOltMMi I...IHI..II  NEW IVKKTMISSTKi:  IIIUTISII  ,u|,| MIUA. BATIUIDAV  MOIININll,  I'l'LIHilAllV
OGLE. CAMPBELL & FREEMAN
LOiS IN SOUTH
REMNANT SALE
AND
101! io DAYS ONLY, Oommenoing FEB. 1st  £600 PIECES OF COTTONS
NEW  EMBROIDERIES JUST RECEIVED
MASONIC
BLOCK
***>
NEWS HI' THE CITY
NEW  EMBROIDERIES JUST RECEIVED                      ".:^;, i',"''"        ,';',':'; >y     C^/>.
OGLE, CAMPBELL *\ FREEMAN Nan cm Lois \ \f%
 — ——           ,    Iml t.Iur I %     '♦',.    v<:     G(\      •fj
•nn, tiTV  w  i. ■^TSW t  ;:;;:;:":::;: \.V\  ®  v *•
/*   **e
v\i   *-*.
\
Naw Ailvarilaaiiiau
LOOAL BRBVITIM
-
.'  '    a
I
'
.... J.I ' !• -I
I
t lk..|. laal  ■
I
I   ■
a
|t,   •<  - ■   •
||
a
l.l.aa-t
|la. lit
la    a •  ■
Iflal-   ' I  -  -  -
a-
a>, i,,, ,,.,, • „
sa ViiA\-**r
o a avail.
Bi,"  '
.,'1 ll". I..,
. ,   .1   ...  a,.,,,  !,.,
,  . ,,  ■ I'
, .-,! i.i llir
. iittiia-.al'li
,i*.it *l I" l-i-i-
,  It Iiiiiii
lla aka. I  II,. I,.1,1
• it..iiti.it .it.:
I -tt ttlltrala  It
-    1   ,    M
L. J. Cole & Co.
Agnus for tht Ci'ii'iir.iii'ti J i.
J. T.tyli.i S.i'i
Riddell &
Johnston
'SMITHS
\
\
vi *f.
A
%
ha* A
- '*\.
V h
*-T -., uiil l.-I .'I i'ii ij.'.nr- I i  ...
For Mens' and Boys'
Mcintosh and Rubber Coats
lirUC Oil C011S IND PUIS, RUBBER MR
WltNO   IND LEGGINGS, UD UOKUfi
'Try J.  E. PHILLIPS
i olumbiu Street, N'-w Westminster,
******** DEPOT HOm
I'HISI'I  I.A-.-   til  lltltllHl.lll.il I'll.lltlll-.ll"!  Hill  lalll'l.ll  Utt   ,,,.
P. O. BILCDBAXJ. PROP'R,
Tta l.."*tr  * ..I.iii.at
N tn
■
i
11 a vi  now  in  o|m ration iln
onlj
MI1H  Hi HI I It
*•■ i .  .. alia ■   i. >  .   i  ,
t... II   i   llllll t  I ti.L.Mi,-
ColumMd SiiHt.   Nd Munn>Kr
CHEAPS1DE
GOODS!
a
•••
GOOD
NEW
CHEAP
'<-ii)i.in..i Bniltlm.!,
&Lmu Asvh-'u. s
■
.i atreata
.
-
Vlllll.lllrttl 1i,|lltill,    -.IHMIIHNI
I
iii* - vi i linitti in
! jM.ii*.,  ihi* A    tion wh.ii
. S. T. Mackintosh & Co.
AOENTS
tt l.i-.taal OsKSSBBB
. .  • Columbin Iticnt.
.••■■■■■ sni rn.in
i.i ...
# ••••*■>
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
nf hi
&
*
REASONS FOB IK 01186 IN LIVERPOOL
• •
.  .   •»
■
*  a..a* all
-. .  |- *) ■   4    ...  ■ I  ...
I
I fl #  I.l ..... • *   *
| ■ I '*
-
'
■   *
'
■
■
■
viHMtSAI
a
sta**s**t
i U* }****<**
onto th*-*
a-l*-**.  tU'i-ti
COAL
COAKKWUOD
a
•••
•
.  at  1
t ■ * •
$
A1-113 LIVERPOOL
T. J. TRAPP,
,\-. ni for iiu Compan)
LIVERPOOL
LAND m IMPROVEMENT CO.
*•*••••!-?
•!•
Hi ■*♦*. •
|-|i*.  ***** **  Iba-ll  Oa*
. •
JAHi I*  v. wt.
*   * *****  \ I
-
Wat it a »»« hanaltx
■
*
,
*
■ ■
*
.
a *
'
tit foe Tat
*
I
, brtBsn
ti H   ha  *
th* im* - •
...
■
-
*
'
-
.
.
■
•
1
'
'
"*■
■
<  1
*•*.■>* a  *i
■*,,'•    |«*1   Iwtdoll
Biailae ***** A****
-
t*4 ***** t-v MMhii*i a**4
, ***
■
* t
tba* «*"- I
I
• .  * II H
■'-■  -a    .',...  f
. *
- l-f
I -■*■< *■ I
1
The Matter
quality ii tla* >,,,|. t...l ..I
:1m-. is
I i.tl|aB1a«.t
• iMIllil. Mti.HI I
I hll.  1-al.llt   '
lb,- -l,,|« .i il;, »•
a.a-ii ih,,,  !,..|.!t
1. A. McRAE
I ii   lliBW t|ari, |a,i tti
I
laliblt  t- -II tllall,
■"i*4,ll,„i," '--..,.!,l.ll,  Hit
imtmin
'7/ir Appiirrt
a/i Proclaims the
M.ni "   Hi.  llartJ ,-
ii^ii.  rii',.,.*i-
t,*,,r i bit!
Mtl.all
M.A.McRae
JUST OP BN BD OUT
Wt.at Itu-
Ul
And Xmna Frulta
ASl'LENUIDhTiK'rK i lAlW I'RICES
BRAYSMcItiwiiSS
LIVERP001
IS NOW
On the Market
AT
in  o
I ***** ]ltal mli'i-,1 In tn|-
I III llll til.  S't.t '.  thr* H. al
** .lit • St-lrrllnii  ill  Wlt-i'nw
at**.!  ll*  tv.,|
Hhwitr. Ill p.lliin .ml a.
.irtittrnt Irtiltt Ll I" llli.'l in
trlitth ami will *• M i-hin*,..
RAND BROS.
Real Estate
MONEY to LOAN
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER. B. C.,
Thin Propnrty ia gaini** off very ri
idly. Get in Quick. One Haodrrd F
Cent Advance in a Month or Two"
Certainty.
II
\  - ititar.ait.iii iit.il In tt(|il r.itn i.t Slotn  b
.itt-In 1-  ..It ,i.nl I., tilt in. |-i i-iil  iai Jtal allrf |
, jlh int. mtim* l.itrr. Biaibl rtai-aill lln-ir I*-*! ifllru*''"
CORBETT & CUFF;
Carnarvon Htrwt
J  ■  ...m*  ■ !«,. ,m.a******* ** M.Cl***"»
       STOVES RINCES-HOHIR WWW
P.PEEBLESA VMMH| B>Ci( and LONDON, ENG. *mm*** ' ^*-**>tt*
*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354048/manifest

Comment

Related Items