BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-04-01

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354047.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354047.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354047-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354047-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354047-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354047-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354047-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354047-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354047-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354047.ris

Full Text

 ifTWALKER&CO".
lil.VS*
!AL ESTATE BROKERS
,,-, -nMINH'l'IHt II  u
W. J. WALKER & CO.
awaTMBD .iccouaTaaTa taa
uitt auoiToat laatTto
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH.
MiiEititsa
NEW  WESTMINSTUIt,  ItltlTlSII  COI.I'M III A. W I'.llN ESHA V  MOIININll,  Al'ltll, I,
ISIII.
Wl BAILLIE 1 CO., PROPRIETORS
|Cast Your Eye on LENNIE
SAPPERTON
UPPER
Real Estate
TIIK I.KAI.IM.
DRUGGISTS
LOTS. BEAUTIFULLY SIT-
ij VI I.l) AND COMMAND.
\i, \N EXCELLENT VIEW
i lM fun  rO $100,  HALF
I oil.  BALANCE  IN  A
II VR.AT 8 PERCENT.
T,*EAGRJNTOSH & Co
-iM \l. 111.(11 li.   NILW WI-.-slMlNSII-LK. H. (.-
10S & GAMBLE
Land Surveyors
,11 ,,\ l. BRATS AND INSURANCE AOENTS
kilt i. lit. Iii.ii > ti- iii t\i in- \i i r
iii INSURANCE!
general agents. P^nt Medicinee
HA„,,a ' i PRU<-*8
Lot "i-i   I' PERFUMES
Cnm.it' i-"i'"■ ii it'.i'i -ii-t _  ,.   _  i  a
Oboioo uni ,i"t Toilet Articlea, etc.
WANTED  ot If I
^i fflacptierson
& Thomson
DRAUGHT HORSES
, ii * ir at *-ir .i tu.
lllll IttHlaalaal lll.al
"KI.KI'llllNK »7
M'.nt BILL ATTKHDAXCR  mi i,„
l"***»~aallll
«   «   a   a   «   a   «   t~
-**—*-
OWAT & Q
TURNER
Real Estate
FINANCIAL Ull IHUDIIIBTS
The liilliiu-luis Property In.* now been
plnee.l on the iiiiirltet;
I All M*
all!   |IJll'a
I.
ind Un-
a,  .,,).|| I
jlsot'i ll WEST-  mmmtmitm
•.. 2 i-a '«,.._-
rii.t  .* iiitt.ua to
i W, .1.iiitiiler.
kNVEYANCERS«FINANCIAL AGENTS
......... *-  .1 1  ••>. ■ '-'
mills  *■ GAMBLE. Nrw Wr«(mln«,«-r. B.C.
pokers':  z
* III. **<-4 ******* ■■
iJEN.M.i.iiiUlui"
S.CTJ^TIS &c CO.
ItlUTISII LION
\l\l.\Mi.
Mi\  LEE
IUI   |.    ■!...,    f|
SE3CTIOTST P.O
*
MOWAT dt "O
TURNE.IV
6ENERAL AGENTS
*******    *   *   *H
"3
DRUGGISTS
*%■* i> i it i \\. i « ***• i !■ t *
rt.PORT&CO,
HaiiiTttiiit ,n r. O. STRICKLAND
IRTROYEO OY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
;=AND
MANUFACTURERS' AOTS
*.i\ii i» i  m iikli
FOR StlO EACH
ON  EASY TEH MS
B. Mackenzie & Co.
'i 10 6  Gooeral Agcnti  601 COLUMBIA SI.
H.G.ROSS <fc CO.
Colttmhla ai.. Nrw Wr*tn«ln*1er. B.C.
--—  AOKNTS
SHIPPING AIO CIHWISSION MERCHANTS
■ aaaa ,t* ••**•*
,  .,  . ,, .. a,rir*ltraal*arw._»ta*t
ANYTHING AND *""* "***
ll,. in.no anw |«_a,aaartw**-a,t,,ia*l*w*«.i**l-»
ITALIAN IIAITKI l<
Barim Kiivit Witlulrnwi from Wnaii*
■"i"'i, II- . i.'i"*  Aiu* ■ i  i
H.'tua.i*
A88URANCEB   01'   I'l'N! HV.I.M
TO Tlioae Who Per|iutratnd thi Mhi-
litre of Iiu! -ii.* at Nuw
Orleaui.
PUAYEU8 FOR AL11KHT EDWARD
A Fine Moiiumtmt Er,*. it*d to Mi.-.
"live, Founder of Muni
real
Ui-mv,.i.i-. Uircti ,i  UinuPira,
Mi.- Iiiliaii miiiiitir  Iii*  hm*  t.-. * I !<il
((.in tin UalUd Matt* by i.  .  -
111.11I un an uu i.i oi rJliiitlil
**•
iinni. T**t*-in..i-a* tii.- ma>. n  .I
tl)   a  li  »,Hull.  Kb ,  -   ,
ii..) uiii.-r ptpifi  It. l.i* Mil '  -  n
II Manni lata Inform* ****** nm
nury Hut a. Um t *
.
m..ni. mi „[ ut* lutiu mbjeeti a.-
Smrrl'in  nuiiiirii- *  lid
■
■   ut ibi I'liii-ii
tu.  ..1  >,,,,  ,.i , ,
<>1'|1,1 lu    ju.tl.r.   IU   Illllill
'
a
i.  .
Frmivo^BtiTwMfi Ihi lullm i'ii*
■
a  -
'
II
Ml u.nit-r*•*(.
,
■
1* -  -    Mr.,
■
****<■•   ■
i,|.,|..| »i |_, ,
,
1 «w  |, '  -
i 1 tallad Tm*
(. l-ll. (
s  .  ,,.'.',.'-.■
■• a
bid • hn$ t*m*
m >
■
• ■it. Halt
tt«*n
I  ■ L ml li
trtrtl-V.     Ml
:
1
*
-
.
*
ttlllt'ttll  *
mm i,,,n\t. i****
*
. .-.(Hfl
ti,
•
1
■ 1
■
(be p**  t  •  i
■
'
.
,-   •    *
•"
ii.iii*
ri«, a MUM it
V*  i*  *
•  *
I i.
tbrooih ii-iittni on roau loibi North
ureal
Hill IhlM. 1*1 I h Ul HMD,
Owii BotntOtOtit, Hirafa ai.—Ii ii
indini i hen thn tbi Uali-t-d ******
i.-.niowuin in .iinjiiiiiumi v*iit, ii.,,
Northern Maclfli in.i «. ivii. UliHip*
ulli and Hiull st Mirll railroad*, will
'li.u" i -I' U iitiiii.il , ifi.n in have thi
i-i is  ■-■■ ■■'  iir.'.ilxliii iml.  in boid  r„-
It it
i."I* IMu  IHI. t-UHM.T.
llAUII roi   mn ,  Mini,  i|.-|t  la
ni f'-'i Un' Mi Imli. Awn**/, uiember
fo? it.iitli Wmt»orth, I* i" in* ilnirili*
takn, ii,lull,.- U0V|lMbl»l
ratiiKH t'At um i» ii*
Moitwui. Mn, i,  i  Ttw dMlb t*
lOOOURMd  -*l  lt«*\   ('all,.!  Un....1  at
rt'om iini Hm*  ll-- *i*..f Uh Jnmi
"tiln aiul wa. lairn ,i, M.iiiii.al n, l*ii
t-.-i  *||  j  .iuiiiiiuliIiiHl
llreeh irholir ami fur tnai.r i
f.-i.ur in >i  Min ■...:,.'. i.*i.
I'l  till *  lla.lM..
liii-hviiii Oal  Mirth ll.—A. A.
Dewey, ol  tbl  null  km,an  it.. IfMM
tiim ..I Dun] an..) iiu. i.i.,11,, i. mm
'-•'I '    -I.-ut. It. > i.-.l-l-. om *it  t!i»*
[1-1.li I'llll-l.tl ..[
ii.ii |.ii.. Ii «:*.,.t.,,| „_.,) ||
fHOVlNClAL  U.i.lal.AIUHh
Mr Tiuattiti,, tka Baifet Bsee«h.
Bkowtev a ina-t,t Oatleel.
Dei ii.,,, .,„,v
\u rottAi u •  Mn.:. II -Af lir thi
i>r>*!«*iitii-utt uf a (a-tiiiuii U*t i fbirter
Lui rtllVBf i" IIhhIhi llay to MB*
i-.t t.t f.tn  trllb ii- t I.I--1 -*iai..
ril.**, it tl,. ... ai,-., yalBtOB tbl oilier
»  iiilf.  ift*a*iiirr  Turtmr
11 ulrj-t   ipmtk,   wi.ii h
■bowed   ia*i   i*-ar.  ntttoM  ta
.  M uf tlir...
*
btrHBittUn   ciitttilr*  lultl,*   U-i,
tab t*alii,«r
ui, bind uf ulii.i.ltri uat ahltli. iddt*d
lo Ihi .iltiul.il IMMM. leiJi  i  I-*!*'
> .in null' -   «lit*It wiib
****+ ll,**
. i(.|t.«.. t.i*. ■ -   ml
_   Jul.a.   Ml,   |**>:.
tbertoebdltltri I* «*»utnat*>d al ll.ii.,-
■liiii-iti. ** hand
uii ******
tdili  all   il,***   . t|-i ■: •* 7*.   .a.
■ ■   «f  the  pm**
• "  ,. ib, ,
■ .
, ■ .  .
• -I il**t it
***** tttmr j-. . U
imI   . .eKultdlt*.   lb*-**
-  hMltag  a  mm*  ta**r
a ' llddt    *t*Vt
•  -    i-i  t>lirin*
i '  .!. ..,, iit** wiiritii
■
**.'  .  iM .|*M» wbkti
. .    ,1    |BMaa-«a
DBMBltlM <*l  »y|**
a.tnt I hOMaf
i.r.-filtm*
Citadiin Buhrvtydi
n,».i.t,..i.
•t *4 t**l*t*r* tm
•  , -.  .  ,  ir-.l
TMI   IlkUlte
■    *t*   •■
Admitted to Bill
****** inula***. Maithl)
,  * ■ Nil tall. Ill*
I   . ami-del <»f
....  »-.| *b«»er*.
,   ...I M lb*-  Illt   *'t* tti
- • * * Heeie B ••« = **
****! ****** karat -*'*
**
LATHAM
ESTATE
1.1 M Ota-e I  Biwid-'l Lai. Iwalilaii. ..Iwllw.  U*» ,-,-
I.I.I.IW  III    ••llllla   »Ha   •!■ . „  .all .„- tkt««l, lh- |"0|>*»1,    T*.t  ,t  ,l-»  I *M|t»l  ,"  I*.
'.   -*_    __ _  -  -^    mm    ^ mats*  P«-at It-IMOai«,MOW*. Ml *.*.*! i«ai*»
m 6I5F,,0NTST"WES™,,,STE,,
la..
CAXADIAX  NSW*
• a .    •■ " * '
< '..I Il*a iwla ,'tt-
U».«Mlll-- ■'■**■  *****
Uttrratattl -  -
IM... lll*Vt.a* hlBaatllalMlti*. •«!-
I"l*
,1, 1|,.|.,., .Itlitit.  a
i.iti.awat
*
-r«,,at  ,..
Tla* W.a, ml *****  .Htwatlr **H* I*
. ill tw 1 .■*•.! Ilia
H ,. aw, raitti Utti ia* *•*».*
!.,..*.  -
WW  ....OH* *a**lt.-l
aa...
A ait, •
*^m*
rm-ttt,.. ,fcii,* *r. *-* ******
at 1.1* tlr*  •«*•*•,
>  .-■'-'
•-  -   *,. ttmA a *A*A ,**»
ata. Wa* art lla*
M I .  aauaataa nf li**l.
..  -. atla.a.a) ll*
llw .ill t*,.t.W, !• -•*  i'
• L.tivtrrtllM
i* EVERYTHING!! "**• ^■^r^SS.'''^"
Call. *1t1-'«.
aac CttAt
ir***ili«*******,****ml*«* aitmltan
.....  ,a.W*al
,1*1, .tla, Ifca •«.«*•*! ta ll.il l*a>!
aaa* llif.
1.11tt. a 1-ri.llw.ar,
t.».,|l, IHI   Vltlll II •
tta***.  ttk.|*.i.ardt*t  ttal* ta.t  lltw
Irnmal atttm* A IV,1*,iw. ,* .tw-aaal*.
Ik.l ka ,t*aM nti tttafa, I".*-"  " *
mm,. ,*a ik.i kw ka. a***!*-, i« *>> -♦»
bilkrllrtatil1ttw,.at law tm Ik* I.'I
ik.l H*,t*t.a.taia ant.It» kla t ta.1-
Nt.
aaw. wt uatai ...a.an
I* ,kw tkw.e** "I « |«t*. •! If **
,kw ,* itk. 1,  l-ar** • il-.r*k na
Ka*,*, laaaat  R"  Mi Miiiiat*. ill*.
•.Itiat l*.l»,r!'l  ,**a.>l Ira 1 l*~l*t
«« if I' Im* "I «,*•*■ It-* itall***"*
'II .11 lw«nn. tw Ita*. .*.. rtr.**. k,a.
.1 kla lia If Ike-** «i *'** «i«l **■
a., **»». ti-*rk il I- ail* Irnwltaw "
a*_ *,in,a<* wan,,**
ll.nr,. Stink ii laml A*aill»
,»s*l,«l*i«A.a. *iH)«* a*, n.1 <*.
lit Vtraii.i.4 Ni*.. An. it tl*ai
lr. l*n* Iktt ..tililll lot If aat* ll-ntl-
rtl iliaiiw wl IlittitH*  iilitmaia.
at-t* f |*altkiwl ,l***l  HI aill*
af i .* mat* ******  H a «»twi"..<a*l
.ta  .. ,-1 tm a, s...
... - Nnwa« •
,  tal  rala^t to
a aa. mmm* la
,  aaatl   I  »tr.atlta**-a 1*-
, a.M, .11. ka
...  11. .*■
\  ■•■  \.m. .1 lk*l.llw,
..ti.,4  l-l  a,M   •'•••
. ..I. tw.** aaa a»-k i*tr»l*a
T ■■•  • .. La"  ItlC-t
k.aatl awttrwf wl If Vkla.ll
... UI4 a-**.,,  •■..,,
, . ■ , ,..,  ,m.il*A
■   ..   II i  •  Haa
I   I    .   . w.  na.
I  .
It  ..
I  1    a, a.,.,  tt-m*
i ii i  ii  .
- '   i    It
. r . .   li  11   St..,- .
Ik* .-It-rita*.,.  •■• ■  H
t h i'l*   ... II  tl  l l.l*».
.  ii |.t .tin II  ,1 t alii. .aw. W  tl
•
C- .H.wa.l ,■.,...awiaa, Ca.ir
.11 . awwtla. •». lk*ritlr*tt. *-. Ifcittl-
,,. ,  , .,, ,, , a.,,,.1  V  i|«1  lltataa-*.
.1,1  laa,  llr* ,atI,tW*»|  |a*iaia.  •*   la*
t |it.tt*a*al i ***,**. If lr.ln.1*. I-**I-
.  ,  tr.  ...lar,   II  *»t  ti-*r*5,wrl
-'*|.*. 1*. 1** illW If
- .-I Uat itwl tarai-iaawal liaa-
aat,. "l'i f**l«.rtM* 'I t**H**1!»
| la.L  Kiev *.« ...alawailt  alatlwr,
t (t,w*wl*ri; Jwka H*wr* 1*1 »kw; R«*1wa
\  .    rtrliK*: itttaatl  A*k*aall. J
I* "   Tarfta.a  ItallaWW.   a.W-
... ■  |  .'  Ilatwtal-wti,  *a*r*t«
...a-,-  ..*»,*,   Tlttw .1.  ****
attaM 1 kmrawtaiiwrinra wilt
•a. ,« >f,t aaaf.  -  '
-allat'l-l-wk *"' 1*1**^**. If  "™P"1*
iaSSt.ttaia.lfl. A M  Hmii. la  »'.*•
~t«, t*At  ,  lkk.lt*  it  la  *-"**-■
i twill
CITY COUNCIL
C iiiiiii ntinii. Otlora U>, „|ry Moat
of tl* Tim.  of th.
Board.
THE I'Rlinmni MAKKILT BUILDINll
Will lia Fully Baportad on ., Wait
Maa»nr2 by Mr.  Aid.
B,r.Hilar
Tilt  DUNN  MATTER IITTLCD
Tha Mayor'!  Indamitlty  Bylaw  it
Raid  tho  Pint
Tiwa.
Ttia ra|ular ai-akli  uiawim, uf il,..
I it, tnuiirlt l.aii.  |ti,i*  Mt.liil.) .irlil,,,
11.,,'iltak In Hi. Ill, Man l'i. ..ni.
Aillnt Sl.ri.i i i.rtt. in tin- .Itatr. Aid.
HaXiu.l.r.  Situ'!,tr,  K*,r.t.  BalltMl
"r.    IhUtt till. IVlllnr
ra—a. in inula
rmni Ii  .1  Hi Iv.iialtl, ,.kin, Inr a
>a I «alt I I..I. IT llttl  I.   lt.'*n.al
In lil* I'lli.tit'i I nniliilll** and poatf ,-a
at*,.
I „,«t, ,,., 1 IVaraf i-allin, alttiiliiin
In tit* riw- i.l ti lira, it, r-r-aiartl.)
t>l"ri ii ,'• IS'H.. i "irl llt.til*rk ...
u,.l,u, ttall..,., t,!t SI, i.r., un, |,»
Niu.l r*lit.t«ta Itt* laatlltlliti a llliln .It
BOftttt.
.ra.ii. IV  1,  "t',.w nawi.,1. ttall,,.  |.,.,
■ , la. -* kt'ttt' »tt.
-t,..t.  I...I  a.att*|.-l  111.  I,
 lad  ••'i*r*d  lit* Ma with
rtaita and dabrla, Imt  imt  atililitt lo
una* .ay  irutaltlr   Ii*  «...  tint  Ut.
.1 la*, t.  l.atlwl ..,,1 aat, I, -
fia.it,-1,11, limit* ,!|i*a,.!.. ai... tin.
tat llillilln attwat li, lb* taaa lilucl, Dili
-a-  1   '   aat   111*   .,,
|atla|a|llltua   Ht   l^ltajaall   -.,,attl |[..
I.llwj  lu tha  Ik.rJ ill  lli.lk.  a.a
I-... i.i taL
t't.kW T  D  .Vtrwi*. iik.itf,ii., th.
I ...l.t-11 that . t-ultwt,  I.  titdly  a,Hl*d
*  "..  «.!.-,  t.t.  ..A.  ,.t,  ,1a.
•Mil itttt att  M*lt*tU..t**t|.a-
iit. r*.*l*i,tw i. .liu.ttd llifarrakltkrltaw
I. .111.1 »
,-,<ta. tl.* .it,  vii*ht*r. vi iln., it,
(ma rt,.tii i-t  ll*l,ii..i mil.* llt.1,1,
'  I *
teat It is  ' -I ,w,au*
laartnl twluatala •irt.l u*
I. -a.   |t|   ,,..   MU
.|,n*l itfWkWlt* I..I I". 1'i.wk I
1,-a.TI i.  ,wm,.'
•kaii i.. la, kuiklt*. aalulal >a ,f
itmar  »l  tt.tila.1.™  >*d  lla.lltna
■atltata    lilalklaal
CeaaM ll t    a- - si •• MU, t.l
,.iutk,rrl,|  ,,alHt«t mn, t.
,.„ .Iiat.lt , < l|.*d  '"1 ■
fi.*., tti . M In., i.iii. t*rai*
.,,*,., I., kaiMiaa Hiiatiii mm*
I  i.iaita-l
fma T ItrtV t*H«. I". .1*''' •'«*"
.1 It* ..altaal A Tkll*. Alahu* •
batik Mlwwl* Ii" Ih.ltli* l.l.«w A
ttm i^t-vie*!**** ******** ******  **
laal ...il   llw, attla. |waf«la«u* lo lit
kaiHiM aHtaru. •* if .ie.|**~. -tiwi*
,u.td ii.,.* If i«n A ,f rwaatae
„ik. M.mt.. I.. Iiti*. fiMii. ai-
,., ,  . ,. *> -.i*i  '
Mia, ,»(t,r"dl.. Ih* It-.-   '  "
l'«aa t M Haiti..,,  a  i.a
1.t If larl lh.1 hla MUr «d .Wat tm
awtlk aim iw .rtl* ••«	
atailat a*t*a»al*a. llid iltli.l Ihil
.   . , Sd Ika i-aaarll HlM, la. 1*1
diBut* ao** il if t .Iw a* tit* im
atarlta I-. n
. a ...| «l|tl.U,kMa
|',w* i  ..  HI*-a. i.i-t.« plat-
aha bl tt*"* If atlw-*.'* otitaaai* h»
,..*!«..*. it f ,a,*«d. la atk* t f»
iwl ,.i If **kl ,*»ata*<»  nun..
I>«, t|.*f in* All** lat-aala. if
rwaa-ll  IMI  IMi
Ifa la If laluiwla A Ih* I • l-i- ■
•taia tla **at*w. ••«. li-1
tl-a.l.raaulta  i
IliaalKl*-.-! Mrtsal 1 J*«*a. I*-
Laratt, If ••".*« I! *t If laaall wl If
rw.i,t .tl lk* ltrtlh.*ia ****, aad .tlt««
*fif»if i*"*<ti«i*f.i»*rt*.i a*
,f taft-tm ,i*a.t "I laalill  .1*1-,,*d
u. if «**••* maaiiitw in refit
lewIkatka K l-nttaaM.ln.lt| ll-
l.at.a. la If ItU Ikll al»a|». *1< .
Ilia* wt l-ilh Ua* Mi* fat*»|i»aia4
a* tal 11 Mark 11. «*d .*W1«. Ihal If
Mat* I. na-tita, ll*l*n*al la If
h.i4.d*iat*.iiki"w-'
leaaJ ll**tr|a umiltntif Uatlll
Ik.l If aaakattttllo* wl  lln.lt •>*••.
•ill iw i mam* diaia* It if l**ii»«r
• lit* R.i I- sttiu in..tan «>«■*
.111 b* f-i»irtta. ka, lh.1 If iianatl»
.Ittla. la alk* «»t latxaabl* attHfcw.
taaikillf k«*,a.a(if ail**, iwe*.
I.l,..,,.. ,w. ail iital.aa  Rvi'ti* 1M
Ilia,
I ma tta. Hill, att •  ' - ■  •
i - -bithifc. if Oman l*» ,****
aatwt lierlwwl wt»»lbUf l»l*t  (•**■
I'm. Walk*i. IVatattaa * lHabf
In*. It M .. Mwrk 1. tal-attaW. *,.l».
Ull, II l.rallk.el tfn***t. altl
Ilk* kta.. wiamllaa- ll hi* .*«.* la.
Mik.atwa «.t*.e*a la if Ikaia A
-i.ai
lliaall » Una*, at*.*. I-I|*l»l
ami .na* a4.M«***.lt a* If •«•!
•tl*.4UaaaM. atlw*I. .^maalt* Mil
Alwt .all*, ll tftw a .tt Wtiw .katw
IWraOklltal a.i Iw ...i.ilwl turn
lltta ta,tlt,l»-li»,wl H»l*,l»dlnllrt
lla.l-tntnr-.ta *iII |- "
Tf llttn,-, l*a*at„t *,l,. •»!•
rata i In, Haw.
I'aHrwUla***' t,a«m  ,l*lta,»l
ib**wm«* taaadai-ti .ad nti
iWiwr*'.'* "•
'atemi*
Tkw 111* ta* laahi fnaaiiiaw tw
**.,*A ihil If ailw *,***. <m A if
rtlr l**a. hi. Itwma* »•<! t'. *** '"
IM  I1.W  ..lit.  ltd  rwrt*»a»I-rrl  Ih.t
,t.at, h. «,i*i- tf ihklla.. nl tkt-
rnaalltw* la «,.!»<* f r ll-w lli.t if t
kit* vllk-d wltk ,h. dotal tawrllw
Utk, ,1*at.at If **.ir*«l nl Mr.
|,.al*|-a at|»aa*-i. .ad If Ha* nt 1.1-
i*t .-»*t ika ftiiiii ii-tti**i. mu*
Adnfdl-rl
Tka  l-nlN*  1'l.ttlli*  r*|*k„k-rl.  I*
rwaar*d,M r.ta*n, tn A. Ia*at nt
til  Awnaj-lwd
Tf t»l*.1 "t if ***** A «-al*
•!»llk> ntw, f«.awt
WIIHiW.
Mmwd ht AH. Ilttlllr. artiawal k,
»-.i  K**awd». Ih,t l* if owtiaa «
""•  '"'""'il  -i'l- al I |«.  |a|(ntt „
 " (ar la. ul.bllil m ol . imbUr*
lltaltarrt  III lltl.  | 111
Aid. Nimiair Uiini.i.i , itmportn
latkl a a '  »lt lla-tlltr '1, 11   t|,,|l„  ,'   .||,  , ,„|
wuuld .Imw 11. faniii-ia tut llm t-liy |,
"ni'ii i""" -"iiifiliii'i' i iiii  tlii-.r
pttmau.
Aid. Si-imllar ,ti.,i,,,|,i . ifitiimrir*
iiiaiki-l aat nm alial an waiil.al, „„|
Waalll.l, I,  . faliltr*. kill til*  ai'1,.,,1.,  |ur.
i -I a hkattUoM ititiltliit, a.ra
1,11 at.iild allra.l lr,t,t.-   II ,
"-at a niirkt'l "it I. n..,, s.iu,r.
altl. a laitor.l mark", (aai,,, !,,,,,,
Ml. a I tat t Hi- at llilfki't to l'„l„i„t,,i
llr.i'l. fr..iu .,,,. 1, j i,.i,.|,,,.. .„„|,| Ih.
■I" '"I  Wl. tl,.'|,r,,|.'t Unit,
Alal KtlMdy t ooudtrtd lltal a wi.almi
iiiatknl In,Ililin, ai.1,1,1 ,„ .iini, i,.„, f,„
lli* |Tawnl. unuI taa* lima a. a i..,ular
uati* aa. • .lalili.linl
.tla, lltlkt-r att|.|atr|*.| ,\i,i --a...aillaf
li lar aa Itnllillii, j |ii-ru,.i,, ,,i u,«,ka,
at-til. Ittlt lliuiillil Ilia it. alltti. aa. lli*
i Itlt f tlraaliai-k
Aid. Vttutlar. ai t'lialniiaii „l thn
Mark.l OoaaltlaM lar.iiiii.i-., I.a link,. ,
laporl at Mil iiii-a-tin,. .ml ltd. si,,.
,-lalr alllaalri-ai bla III'',!",' 00 tin, todtft
a,an,ll„t
st"-i it.  IH  -i  „l,,l in
i   - Mltlr, Ilial till ln.rarr  ■!..!.. Iw
1*1 ,tt tl"-1 w  •••
ratiti  i.r,.-.
.    ll  10  •■ I'L Ut a Ull.
i...*..ii, i*t,ui.. n.i,..al. Uh |,.„.
Iit. t'l tin- liitaliliit, 11,11  I arrlt*!
Maalr.lt,,  ,M.|   -    ,   ,,   ..  ,.,,.|,^h.
Alii imiilttr..  Hut il,., rltrt I-* in*
III    ■    '   OMlll  Vt  I    Htllllllia  11,11
I.  a  It—lOI.  4-  -a,^,i,t,l ll.l. Ill  a.t   POlia
llnrk. .r.ttllt|"*,iw-,| attd, .. i|„, „|nrr
In. I.tit ataili.lit.|  i.,rlt.l
si. ...i 1,1  .,:.,  IT. ..r. aetoMtn
Al't sinrlair, Itiat II im--f  -l.ttai i..
Itlt,I tii.-la-t illt.. linn af It .  I   ,  , , , „
Ullll*.   Iit  U.a   t. ,f  (,,,.
Itall. ol lha III* laiil.li,  lln,.,,  tra|.
Jtutall, kllit-l ll lltl..,it   I .rrii.1
Man* by AU. I t*d by
Ai.l Ot.iti, Ibtl ' 'truiled
1 '■  '"  '   • il.lt.tti ikal It* mini
"Ita.-ali   .-!    illtll,   .at-t   |1|W|0|,
t-«iuat'ii-•'  loroUiti .iiawi. inr-ao-
,	
Uitit.1 il.* |w-rm,tit t tM li.»„|gt
llirlki   . in . *
.Mil Ml*!! taljaattllavl
Ttt .Utt,  IU«
Th* i**,lnrnii,rr ul ,h* f.ui-kui aikt*
dnai. "Tha Mil., Klia, .1 ll-r-
rlat't Utvra llituv Im nlthl »,a ti
rollaai.  A ittiuilwr ill tl,* atli
-. .
tar,ad lh*| a.l*d Ihtli |,.it. , .
Th* |.l.y ... .*||  |aul  .an.   a.l|  .i-,*,
.bl*a*.tHt*,    lt»,    **ll    ra.-llr.,    ,,,
th*  lai.*  .ud   int*lii,tit   a nll*hr*
llwawtl.   It  i I. r.i.-a|  Ibtl  thll
twrfraraa lill t» t. *arly
•- a ,,a«l v.,
a.t,i.a, -a ika Baat.
Maa.I.  II  U  S ••  -  1   S| t,»h,
Jaawat Iwirnt ab'l SV Thlt.iik.laau **n
a,l*| ,.. V,nr..atl.t a.n Sa...!'laT  »H*l a|lh,
. Rtawtln. ul Ih* Kw-lita-Tnawi, 1'oa.
i-., tttm Mb. ilm nxbiliil
ltd il ... wid.lt wlil*|.aihllhe.ath
th* ai.n.w tonal tin' tit* 'iiti*. A tla
,-. ... uiial'Vl.t twlba Itatal.ty,
tadlMMnra (Tllir., wt tf W.lwl
Inr. If lahkl* aia y|w*l   Nu oaa
•www.jiw.--k | iarai*.i| hurt, ltd IM
itlltua twin, Hthli-d If y <-*l,oowd
IM ja*rtltla*t t'.ratatel .1 . a.lkl*.
ptt* Mt !• ... 'i'l latltl, m hll
•l,..uld*l. hUl It-'iai.tit f h.d ttUlf ,tt>
I." Ml
-,. t.'-fl llkkllu. «kt«b hla ant.
ttl a* .taainslkwi louhd Ibn I.* btd
. • vk.iw.u, la lb* ara- laa '-
. ■•*...... ...
iMb bid bw** rut ritto iheiu.b .ad
It,* *a*h  *."  |wir.1..1.al  In lb* hn**
ii. .ntnl boaa th* nn, a .t Mrntwrlt
allFMla-d I... th* alia Itt ttaawwl  h.l   .
Ihr avian**, h*> ttiutrbwd .lib t
k.odktltliff   Mr  It..,..,*  atl-at-l
n. Ikw.tt.   .■•'... ltd
tk* a.raad ■ hwh I. nail I lath '***. .ill
111 a|t IM II an i
rlrww till. f..| if kla fid Md "atl* It
curl a Ilk Ik* ae~ail1l| 'tup *-
•aal IMI rtl If 1IB If Iwaulla «n*h1
A nanw.pn«tl..l ul If Vtanana
ttntkl itl** atei. *.f*taia. in iM taa
tarn wl llr. Mr.iub.in. if Vtoeaunt
ntrMw-r. Kttlrtlt. ,f *»nh "I Ml,
llr.w,,. latin. tl.» (.1. ;,«■!..n ttiil to,
.bah tnak t*"* *** '**• ■*•*• 1**
.MlalMi-    I - •' '* '•« Ih* ,11,*-
Ikk* nf If bublk- I. .hll I  Iat*r*lt*  In
f i llliln. tt. In bla
d.l, w* IM 1*11 A tm* mt l-ar Vat-
raauiar *aa.-a*|.. I raid ta Ik* St..,
Bi«*ta. latlaan. la I l*l*»l »' If H*>
•maim*. A Ib* IHa.ita 1 Ml ii
llhrti* l.lattaala i.tw. If al.l'Batl
Btt* I',  I* M.ni. ,m t" IH  U*|i>
al«Hlil|  Ol  MMltl.-
t.r ifa ion,*, fm
-  a  ■ '-
Ta, 1..
» «i
',  a-,-   ,
.-.tl.
I
-  ' *. —
IhlU,  ,
.11. laka- •
a
m
• • witdllt
awwth lo |u.u(y
•ast ..
in. Iltttl. IB. tadtt "..b ai*ria>lllK*.
I think III Mt.iMi.lli abnuM b* iillt-d
a|tit* In ..ttti* *hy b* tr«.-1td bl.
ataaltt,'*
It atll kw taw* by I* i4i*.t!vavu1 11
iamb*, ndaak. if IMmr .
wl IMY M .  I •lll.lia.t
,nt *nl»,1a,nW' '•-« I"
IM taw *** s  uis  «r. •
lltardt- • ***"*
wktli-  < ■-
• kk^k •!» .ai—-v. b-ia  I ■•i*tl.l
•  If la all. M
. a*aa.i,iltk,t ttawi   -  - *nlar-
i i-iti'l* by
t  M.aatlto
UlaBtU la tf ibl|» A
IM laHei lie.*. Ilt-l.-l-
Ll l-l* I»tmt1»l «k« h.ptwnwd ,n Iw ap
In ".* „an»atua If nlh*l rial. Ml
lh* laaltww tn l.,.-.i..*i II-
l~,ity Ihtt It aat a. rl»H< *«* li>«tdt*
,n. . ahlh, .a h* *i*l -** In htt Ufa
|w-tid** ih* i*.,.t*t mitlliri m,*
artlv .nd a |*,|lktn •-, lh* hii"n*t
.IMI *.. If ladle* t*. Ihe-tt.tt . intatwl
■ tf ,.l*„y r.lfahink- ttni*»*nla wilt
tb* hrtmaa It lb* Iwtwl ,,ir*l.,! mahawr.
l-.tlniwlh* «n"l  IM  ami  tllr-illtt
f.rt ol If twttttmtn***. hnw*i»r. l. iht
IWt aitv-hin, it. au.ii-. Tbl* hit lo
ba*i*n,ni-w l|tpti-rta1a*l. ind nn rata
wh*. aajoja b-ikli., il whit I* |nrwhl
irtd ltwiuiilnl will 1. alwtnl on III,,
a,»aln. Th* |f*aa.,. ir* ,n pi, ot
.tut t»!*lln« r,ti th* ,-nrarl rrUto It
Ut, V M I  A. Mil-
6Um.ni *»tt**m
•itttHnniwir
TaTt****
■a.*., wwa—t'.rs-^-,  a-l -itrmM- v- , ai. rk.iu* tf t»»i rtbtiaT^llatl tblt III --Mt-iatiia. I* Or ™ -
. tMi.rt..hvb ta.fr, A;*_W awik-.t" «_,J___^_„J,„i*^al, I t* ****************1L '
aaa a„ 1.1*.» a.ii.t.««' «!«'*»•* t »' **• *___!__^,*|_J___b alitttif ** * ****** ** »»titt..| **,**
tilllIM.t.11 Mltb*. ' t*1*, I""*"* ****** "'"*** —   *™~
,*I ««tMamt^*"******** **•'**—■ **"""'*'"'***'*"J!'"'^ *****:****?!*:"!'"-.'*t.!L'.:Li'^*_ , rf*kawL*b.»i«awi"t i'--■ '-
k ltt_iH**ibf."at,k'*'*~M4'*' |
ft) THB  U'.lHU.n  NEW WEBTMINBTBB, BRITISH  COLUMBIA  Wl UNI'siuY UOBX1KG. AMU* i
iliphoui No, B5
Animtroinr Uli'i'H, Nl* WaiUutlUtU
Bell-Irving, Paterson & Co.
I,.,,,,!
SHIPPING  AGENTS
In imii.l direct from Vmh\*mA* Ut
.1  n( llquon, tiuiii'il ilium I'M"
i. guami * 'i" i'i"". |pilv»ttlwd
ut iiniiii mirk
Noriri:.
iii,'.iMiii'."uii im". I**
t'..III.HIHIf I i IWll'il, •
l'\VM.'llAll l.ll
i;,i,,t.. t r
l.t  t,„.   111,1,1,  CITilllllj
, l'i* dwiMi'it livtili, liavi1
lUitl.l .1,..'. li>l>.i|i.*l.<:la,"l
ni.i*ti-'* nnd niMii'n.'i idJ
iinro,ilicit yoin n| -'*i ii< i
il* H.'ii.i' iln* iiii'i-i'U*i' iii
mii' t'v i iii In* r I*'*- t Itl ti
;mi'ii luallflod i.y (-Iri'iiui
.1 . uh uiiiiiiie iMiuiIni
TENDERS.
'I'l-iXIH.Ii'- l"ll UUL IrUILiTInN Hi
I   ii ,„,iii i 1 ■ lul tl* llt'.iiiilii-ik'l an'l
Vaotttliui  h.uiaa, •"   l.tl ■  atll I.' II
I'l-lvtil .mill IoiiiI.ii  till  	
I'll   I-   -' "I,1* ,f* "•'","'
>l||_  ,,|  tl -lul    11111 lllll...-  Ill  III'
unhid
t-llll.,
-tkaall... I
Tlm  tta
"t.lil ...l     It  ' '  ill- t-".|..l.:i  I
l,ii,,,  ill 'ti  It  i ti - fn   ■'
. I lilt Ikl-lll'-ll.
HARDWARE
iit-
(Tlie i'cbflev.
ADVERTISING FREE
ro rm unkmploy&d
lllt.it*.  IMl  llllll *
Villi ** Itl MKMHKII mi: I *Ni ifl
• | \ | i i Ml N  IMI  I l\l>l  ****** I,
TENDERS
'IM'M'I lib •<*■ '  HH t.l-i RIVKP H> :
I  in, ,. . itu , ■■  • -'iniii ,
-,!„,, tin!I mil tor lln  li
.  ,.,  . ,1 it  1.1, U.i-, - ,.,i,l|.t,il  l-l  !
»-.,."ii i-t    in,,,, , i, i -
*  , i it-* flit im-1.. -H
ii  h il, i iliiiiliit  nu
■  , ,   ,   , "llt.-i  taflaM I  |u"|-* I
TWO  CAUL0A15.S Of  11 \KI'W AKI
Iiu- the Bpring tr.ule Iiu''
e,l, opuned up mid in
\Vt',.in-\ ., lull Im. "i bi
speclnl
\Vi- ,tl
„!,..! ,tl *• prices.
, ,. in.tl,in;',
'■   -i I  :   Iiniiii'  I'M "' N;"lv
i k ol I lllll is
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
, 1t.it t> .1 tin tsi iiu:,mii" i'l '■!'
'•i-'i'iil,, i,
"i i ii  ,,.,
N..|,i.
tl iimi \ -  SKI!  lit
11 i
, .1 \ ,   i'.||,|   tin
i
•t
, ■  -i,.v  n.'illk  Ml'
• "   ' *  '
a
t'l !..*.. II
-
rtl
illl Itlrr,. I II Ilt
taad.lt r
IV.lNTt.li * UIUI'''' *-i hai ami
l t ......
'
,l||||    lllllll'   I
.
II   in,  -
Ktibllnt lllll In 1
■
i
i
it
illy Ini
l.it.i.   I   Uii,
.at,t'l   lip. I
,.!,< f..r rtt.nl-.
, '
(brlili
"" 1'*' ' tt  I 1 -UN
Purl It    II '   " '■ ""
NOTICE.
in 111.lit UIVKN  HI tl
Vi'll'
kl  I
hi ii Ktr.fi ""■ *i"
llir „,,, r ,l
II   lltlU    ,11a III I I.l  1
HtTHT
\, a  II.  1
I tn H  l\     I    -   "
I
.
lllll till   nl    I.IMU ll
.1
•l*tt ml. it -
'
■■llil it
•I' tal-l  I
I
r.
. , ",   ■ ill  illi llllli i-
ri Hi- Vi
fa
ti.
\. ■ It.,
hii inm* H l\|| I.
\ i> i.in ■
,,    .-1 ■  *iii
* ,1 \\!   in  IV**   1
I
wli lit
\
I \|,\  \MMII * V '"*•■•
I'
si •.'in'
l.t
\l
tlalr
-  till tl'l  VII.  I'l.l.-
i:
.1. ^
It <
. ■
sv
T
1
'
1-
M
■
11
IN  Mil lil                     t*\|.
1
l\
W.
T
it
■
*.
(>
\s-MM  IN
' ie a imblk
i
. ■
■
..siL.iiA  rttl KCM'I.N   \l;« HI
•■l   .-   ■  ■   '  -
■    |
my ,.< ij  Unit  um »t
-
I
I.
I.t I" 11
**
■
-
I
■
■  '* iml  ttt*!
■
-
Ml   l't
a
*
IMIII   VM-    '
*
*
■
■   •
■
■
*
■  •
Ji« hi
-
■
**
■
.   ■
I
*
.   it
*
a
"   . .
t.t
• I Ml til, ,*.
'.
I*,. If
T
.
\\
) KM HI i
NY.
■
s]ii;,ii
1"                •ll.l.
■ •                    , 1 1.1
■  I
\                 . ,,ts
■*
1
■
■
•   ■
I HI
\\
• llllll
r
1
'
V
t                 ' .11.
-
'
*
|.-        1    .    "-          -.   -a        ■
'
1.
■  •
*     *"•
,|
•
»
■
s
s
.
'
•|-     '     l-'S  1 It Mill-Hill  ~.
*
1.
1
.
■      ■
hi VI 11
A.
ttiili n|  ■ -
a   |
- 1 1 'I   Jill tO
■ -I,.. * im ami thi
'  .- , .,.!.. ll.** revisnin*
w. ,, ni ,.. ittrn tor*
. . idauiil nihil B-inioi '"•"■
- -.
	
i. *i. |
I Ibn
M,  -    - * *''lii-l. *l  pttWlo
I
i ,,.,. Ihu u,...- *  .
.  mtli  I
■
iiii with itoBdl
a  '
im. h»Bii
nwliil  liri*  *
■
- -  ■  troai tbi
.  |  .■■..:--
lhl
■ . ,   *
-
-  I
*
I
■
■
i.f. l.i ut*'ft***!
■ . ■   .  .
■ -
■
II  *
*
■
tuflltttlt
t  ■   ■
',  IAI  i  I
■
tr**i*  ll
■
■
'
eitttbtl
theft  ■
*
A.
.   *   .. ,.i  taj.»*.
I  (-.lat ** ****  hum
•  ■
Wetblul
i * stilt
I
••I*.
I
i
i . *
M.,-1
If
NOTICE.
KRt.ll>   r.NKK  NiM'I'l.
II
*    ■
•i ii. ,
....   i
■ i
1
-.
!
■s   •
THAI
■ ■
CUNNINGHAM BROS.
Rennber Hie Aiw: 11. A. McTAVlfJH
[NVERTAVISH
. mu - || liMii l.t .
ADMINISTRATOR'S NOTICE,
In liieCoimty Court ol Qnlnii Columuta
■i iii  i *
VICTORIA
H you wiuit SEEDS. PLANTS. SHHUHS. 1HEES or
iiny Oiuiliiii Requliltea. Mini !"■ «J OatllOgno.
IVI  mi i u;..I.-f nn ""i 'siMI'l ini * "*• fill
|..|,| || ||  a.H-l    Kl | Ul llllll. "I   HH
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
fn   ttt-   tHrilla,
I   ill,  III  I'l
I |N   ihe   ,H„tl.t   .-'   I*'  ••l*l.,-l*t
MattH.. l.t
j,,Ii.i. Hi IIHIM 111 lUVBN HIA!
.  ' ul*.   Hi*
s  Ll
Vnll'
*>
kited?
ii* '■'
Via, |*l
fa'-
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
In lbrCaui.li CouH ol Oral.I' C,
,.... at*.*. .1 rt. Irrwa.al r,
| r.r....I,r..r..,.II*Ia|ll/
'   .., 1. II tr
V I* ut 111 IH
.1   I.
G. S. MABEE
PAPER HANGING
SIGN WRITING
PAINTING AND KALSOMINING
BM  .'I  *0lk  HI  lltOM  OI!).. *
and  .rr our  Nuat  Pall   -
1-alwi -i"d Orrotitlon.
-; S Matlll
I .Ttl1hltll.il  I
lli'lii tu Inform Iiii rui
t'.it,l'Iii nut Hin biitttii
.Mill III I I* till..1.1,,
M 11  , i lln   ■*,.,, ,
'•i'i-! -' t'i'i"
.n-iiki-iv In
DRY AIDER AND FIR WOOD
LO0R_HERE
HIRD
THE TAII.or
Hill-  Sill  IM'll.i a,
II Vt II   llll   II IH.II   .
111- iii t.iHii.. mm mu
IVI u- -,  .
l-l- Mill il.ii.il |,,vn
rim ins ni m,i\,..
i" 11 Italian
CLOTHING
IVEL,. Ml' -tu llllll
 H  I.l -I  l! VI'    '
US  llll  Mtt-I tkllll I
sua  I ..ni  vi lbil  i
1 VI.Ill'  I'l h "i KOI
IU I I I-  II', nl  llll  VI
I ill -I  III II 1,1-  tl
MU  I Alt. TU  -111---
im-l  v mint i v-i,
ii am.-.ni mi' -ni
tal  I I  I  ll  I f|
• .I'll.  Mill
H
IRD TheTAlLOR
owfll Block. ColtBL'.a-i-
.Sfckk  \ln i  Kil
CAUTION.
M-SS
IMPORTANT
B, Team
uu. i.ii tsi. It
BRUNETTE SAWMILL Co.
I MU  HIM MINS1 I l< fl' ■
MANUFACTURERS OF  l,iiiiin.'t. Sliinitli'-. Llth, Bill Stuff and Lonn Timhre
to 100 foct.  ALSO Flooring, Odling, Rustic, Siding. Moulding!, i
Scroll and Turnud Wnrk. Bad), Doon, Window and Door Franios.
||,ni, • ol ill Kinds.	
ty-A.ccvi.rato W'oafls G-\a.axantccd-*iii
.l-ll a-  I I
Shioping Fucilitics bv River, Ocean or Rail Unaurpaascd.
TH353 t3-RE3^LT FIRE!
Thii.. txii-lta ii,;.. we were Inu tu eiitliely out.  W» «n  uuw ii*-i»l.lil,.l,..l un th.
uiil alte.  New llinl.Inn.  Nett- mul Coui|tli.||. Stork nl (ioo.l*.  We au- able
lo Itil till ort!*n Im llm Iii tu •■ nl .liy ili.i rip.Ion.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Columbia Street,
New  Weslininstcr
ROYAL CITY PLANING IvIILLSCO.
iiMtti-i.
Hirh.mi* ftiooi.   ....   H<*n W«aimln»ior
MsDDfactiin-R anil Dealers in tab aod Dressed Lamber. Mingles,  Mu
\,m atd Picket?.
Snlrnon Boxei, tie! Float». Trays, and all kinds of Wood Furnishing*
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mould.nus, Blinds, Railing,
Baliiaiors. Brackets, „i»w.*K All kinit-s of Ploin nnd Fancy Turneil Wood
Ni v v.ii'i inm i
t a *****
prof, wiims
NewArt Oil Paiiiii
A TRIUMPH Of GENIUS
TAUGHT FOR 3 DOLLARS
a '    *
a -   -,.
p
ID
* 1-tt.l l>tU  11
s
In
.
1                        I.l   tt
■
■••ml  a||«.ii-  -
a»  1
** *\Ag* a mm it '
nM *m t- r—»■-■• *
1
*
*  .
1 a|* I" *miy *t
■
ll
Manson
*
GILLEY BROS.
PHAI  Livery, Hack, Feed aii
V_yW^Vi__i   sale Stables.
luil U*Ci Ui•** ludaii
New Wellington Coil
' •*
ttm* \ Zm **,,  T*-_> v a *t
■
at*  '
TO CONTRACTORS.
n .
*
SI
*   .1  M
I ivkutiiu  nm -
i*
I'iuMMvi*
'
I.* ttl I -tl  i'lMlsl   \, i  t'liKt
I
I  ii   Ml
•I.
■
IVKH HV
.ai Ittt,
ni'<
0ARE8HE. GREEN L* CO.
BANKERS
, iii-iii-i
»   Ita**-*'* " •    * H*l V. *
•'  1**4 1*111* **' i
i**.lt-.■ mt* *  ****** pgrnmmn
I* *******
1 ttm.'
■
. *t ***m*-a** *m . - •rtiitt. *<vtat..i
•  •    A-  „    •
I  a ■ ha i t ■  ■ . *. , .*■:■• ai.4 *******
18.00 PER TON
J. W  ill IK. HI ON
Mt Phft-  Brow..
ShipwfiKliu k Boatbulldere
■
WiMill ANU it'll.
...,, ..,. .,  ii. ar.rai..n
.raartW.a  t-  I-
F.J.PMIIHli>
Pianos, Organs
MUSICAL INSTRUMfaSS
. ..- ,t.,t
CORDOVA ST
.. ... ti. i .....ilia*
- It rr I lr.lt, , in
I ''•
-1 mi'l' ',. i l'i
MMl Hit
\\  * *■   a,...,..* t .1 tra.t
.......
NOTICE,
'1- HAI.li llnlli. l-iitlcniit   l.timalH.ii  -I
■
t lit
S  * 11 1  ItWrl
LYAI ttc QO.
BOOKSELLERS
* STATIONERS
HAMLEY BLOCK
H
OTEL   DOUGLAS  ..,».* io,».,„ ,.0,.0» ,.o
in.lt | 'e
N.st  Wi  :
BOATS FOR HIRE
Betonit Ro|.l Cil' Planing
Net* Wctlmintltr.
■
i-v"* WINDOW SHADES.
1 .sn.t.. liBAitual *ti*ti aal tfc* !I»"
Itftf t-iMlf ff-arilli «i!i fifil *r*m■■****■**■
; wm* al tlili |wt*alar b-•*_*-•  *i-
t-wi«,(.|i»irm It* liftiAy ******* *mm**kut* .
I. J. I.., *1II . fa..,.
VANCOUVERSTONE meakins
COMPANY
CENTRALHOTEL
r*t*rt iniainhu a*4 fvacW* *m*a
\-a  tt,.    .,..-*■  |.  I
JAMES CASH, Proprietor
•ui
it ia lr«* •
SANDSTONE
Uitt*. aaaaalna
rS.Marl-a
-
-
a a-
.,.   a  r   ,-,,-.  ...  ,*
■■•*  1*   .
■
1 hattrp Jnat arfileH ******
rtirnllnre SUM* llif Jt*l
l.l.rilatt ol Wlaja*
t*j*A*t In -******, ****Z
.is** io th*mm "t" chop* aorUnaal If*"" *,******-!
-uu* -_„ ■Ol tell f*J-t
GRILL ROOM
1N0 STC1KS lattW, tHata.
*"- VANCOUVER
P. PEEBLES."
att* OHlctnt Cnictto
TIIK l.l.llf11*lt:  NRW WKSTM1NHTEII,  imiTIHH COMTMMA. lVKDNEHDAV MORNINU, AI'ML I
ASSURANCE CO,
OF (.ANADA
PORT A NGELES The Crown Stables
ortAi
-NGELES
Morgan & 0
** ie^il!^..,
vSI, 01 GOLD
AUGTIONF.UUS
_>,n* ul Cariiju
,,„,.,,i* Motil
Mul.MM,
I
.. ,i '■ .  .
i lllll  |MI
lltl.l    mi
til  mti. ,
ui   wlileli
■ i  *
.iim. ii i..it*
It  i, .t* taltcl. Up
!' ' a M||
'
lay imr*.
... in iMr
i  i  Mn
I
.  '
•  '
.
Ml  I'i  • al.
•  '
'  -
*   ■
'*
ST. LEONARD'S HALL
SATURDAY, APRIL 4
ll  9 -i,l... I
PORT ANCELES
ll ■ i-i' "i " ' *
i ill  -. ilt  in ,  .1 ,  I,,..
ml), lli . it) in Mm
-•-ia  I' ■■  * ... ■ ■ ■ i.,iu.r.,u
It..   I'+'l-   I'.MU If  -MUT
■  ■■ ■ ■ '
NOTICE.
Tu IVnwtii Natkiting tha North Ami ol
the Fiim fl
in T*A il t itht. i*,„„;
■  I l: '!"*■ H"i ' ■  Ilarliiilid Uar*
 Ilai'l ■  SeVlfwii 'l,''i!,;"ii"l' '*""'1
r-Roi.-i
ANAHAN
th.auTcaia
iiT'I^EET
ll.tl...-ii,.-.
I'tiullri
li.,.ii..'
M
l-'K'.l iN'l.'
Dl UIKII  tin  ...v.n.i , ti,
t,i  i
. a. a   |i..| al  I II,  PlttlM
■
akkaalalllta  tl.a   „
a   1  -|..|.-
.    I
.IAMI.S ( TNNISI.1IAM,
.lliltl, llir llir
1-MaNIK IrlltUIIANO. UO Y  Clt 10*1*0*.
I-'INAI'-'CIAI. AGENT
-titili.il.iiini) al a -ft/Up*
lb)i i ,'. ..t ii.'ii.-i 11,4 in. tninim..;,,!,
. t. ,i_. -t iiimi 1.1
eetUol C-l 0-.»lT*.l*.-roiT OT.
'•Ill   IS.  . I S| I \.| I,,.   I •  ■
FOR SALE
i,tin iiiii ti Landing Nursery
> t,it.Tii*  A lainia rum k.  A*ltli* -•
i tu ti iiii,*t,i
■ in imi'	
tlr 1.1 . It IIM,!. taenl.
I.l •.,..  1  a
PHEAPSIDE
*****   Auction Sale
EVERY SATURDAY EVENING
OwIuk to oiir be*
Inn uiiiililii to an-
otu-ii aaltablii prti-
uiiana we have tle-
.iltletl to ulttie our
ottlee in thia city
lot- thu iiieient.
BOURCHIER, CROFT
MALLETTE.
NOTICE.
VnlH I  It III 111 lit i.Hl.l 'lllll
•1 ,„a!.r
I
■
'". I
i . to. riaa
il
■
■
HI.,)
** |*i.*.i |i
li ts
I   IN
lltl**
a    .    t  .  ' -
I'll
I'll
The Matter ;"„",
u  inure  iii,in  even  lilt:
quality nf the material ol
which .1 -mi ol iloihca is
in.nl'-. iht nui-i important
iteration. The finest
cloth bull) conformed to
ll.i  ll.ija- nl lln- in .,!■ I i.
it-one iiiiii ihodd)
| A. MAE
aguaranlcci .11'erfeci
l-n Homcipun put to-
giiltt, by ., compatent
tailor ii more elegant th.m
miaiiliinj; brood.Inih. lln-
iiiin,on.il Sh.ilii -pi .in-
lit* "Thi .l'*i><iiil
a 11 Proclaims Ihr
Mm,"  lh.  l-...t.i ii
righl    I lit n Inn-  •r.lt-r
yotir 1 loih-
iui!  I
M.A.McRae
COAL
COAKNWOOD
ll  .]   U. r  ....  .    1
111 Uul ti rttlllfly \*m
nuiU* kit tw i-tt *■ tt'i  M
*****  I ..t.i.h'ni **ll,*-l  1.1  atulti*. I..Ii.t I
...
Ill ll'IIOM! l 1
JAS. E. WIZE.
MANURE FOR SALE
K  *  > ■ * ' ...Ull'
THM. CUKXII0B1N
B. MARSHALL
•••
1
X
a
•••
#:*■«■
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CD.
1 ProDBrty of Aii Crapy
Will ■ i'i.-* ini' iiu I'm il.» Iit aH.INI'lt  iia,1. ami
' llll t.t «|,aai,t. t.f lOfl  Itii.ttlllir .1..nl  .l.-illal'l.'  Ui.il al
-  **•■•  I '  l.r-t, I, liirlMitilll  U.i'  Mml" ',1  ll..' .1.-. U
-air, liuiiiairt' 11 I.l, h ,-\i, i.il*..t,ii nut a I,all tulle. ,.1, thy I'riMir
lis.r     i!,.  \l\-  I. t.i-il) al.ulf .aal.H'i.l itU.*"l.ll loilll
il,.,,.|.:,. „. ,,...i  I,,.  \l_i,,,ltt.-linlim iml nl.ii,|,li,|C liulii.tiii*
1,.' \. « \\, timl ml. 1
I.L, l-a. nl ■- II.H 1. •'   ■  t,t  .1,.  S, it  .*., itMllltil  -..i.H.e.i,
litiiia.i 1 .Mii. «tutita.. I..,ittt,. »' mtm «t Hm , um,,m,u> .
Uwl   I *,.„.,..  Ii„.i I,.,,- . 1 ,.,  (.. .. J * aii.I al llii.lk.lnl 1> II,..
Hal la a, 1  ■=,■-■-1   In  Vain \Um*\ lia* lai'.. .um-),-,! In il.i*
1    . . .  1,1. 1 11,,,,„(t, „. ti„i,, \*t au,l t
at.il 1 wi  II .-. |u. |t,t,.l I 1. ,1 •  . ...   .Im  ,,mi\ .ill |i- ,.|.'i„'tl uu
ai.,i .'■, .,i..h*.i,»,i.ii -.., in I,- mm 11,t. 1  Mi.t-i* run*
.
t 1  ...   •  1 .1 I. lul.  .,i*..(11,e _,„..
< tui .mi ami •ulu.t .'it Uw
. .  ami Iruiit uii .Hull um'
iiiiii ttl,|.   I i.-i-. ii..lu,.rti,t lit aill 1.  it. n.| t.. 11,at,iiliii itit.-n
all) du aril I*, run*
. ■  ■ ■
AND LIVERPOOL
REASONS FOR INVESTING IH LIVERPOOL
UthttlOm. I,, I.l.i.il til imiii. salmi
tin .nl,].-, I i„ I.. The Itnl s, l.i,,, ■■ |',t,,.rri
V*.|,t-Hit In .i-fl.t |."la>
Iii'A Mni, *
It  iin-w.,.1 attuiiij. ii.i-m* ...
tin..'iiilatt). .ill 1.111.Uul.'ai Lln-ili-ii  In .1 1> »  a„-_*
l.luitiaa.li* tli. lrrn.1l.U-a lit II I', uf Hi,' Aim-iltai,".) .1. i„  .•(
ttllltaaj, -.   In lau  ******  II  |u,--'i,l -I tltl.Ji 11,1-l.t-. atr  lualUtwl,
-. wjTtrpc.
Iraflta I-1 -'■iimi uolnuo-rai ttaa* a* 1' It nil r> *<l **> <A I
ll-.l
Allmitarla.ir.ii ttw riitanj rum, Radra i" -.aula will I*
Uati-f.i...1 ii, Imil, lu il, llaliaa) i'.ni.|«.i.t .l-us al 1.tu-n..,l
i'i— i.«.-i.*i,.l I rrlflii ti".i. •*',.,ti !*■ anil I, tiis, „ |, , n..
I t-i |-i i.i.,,i \.uu,nn *I1I I-t..tk..I m I.u • n'.'l, and Ka*
WiMii.titiiii ti.,riu,i, I'. It h. ,.n 1*, I., a r. Ian mil **
„*■... .1 l.i ti„ all-nil ("in.- in K-itii liuui-i twin iv.
Ii i. ii.i MvtMiaa.il. a ii In utt ii.i< i in-,.iitii.u u,f ut a <   ti'takt-
I ...:.i r.i ti. - ,....t iii.ii.i....i... Uni  t* i: ■ * .1. --i..|.i. .t
1.1 I ... lwa.1 a,Umul l.traVlu. Imil,   l.miil.'l ami all  nilulf*.'-
t ■  11- it I.U. ri*.,| I.. ,|| |..|lit.  li,  Mi|
.Vm,,..... a| tlaa*  «. . rtl. * I* Iiu,. N.« \\. .U..U..I. I
i i|iilall.t* t.au-1 la.Kfr imt nirtir i liaiirt* ul ti.lttltif ii.-.n*-**
at I..H H-'.-l ll.... Nl 11,) i'M„ t t"  ut
\ -*.**i  11 ii,il -l.li.-l. -Tiiill iilll^rh-rt.4 al  I.U.'H.-I  i.u-
I i   !■-.,,.  at I  ..il—.I ll ni.-ll.'UI
ialn.s lfii'lr li.l* ait, fi,_(i'»ii.lt.riii.ri.y  Alt itarll.'ulinuf
T. T. TRAPP,
.\uiLiit for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
*•* •*• ft
a
•••
a
a
•••
a
DRAYMAN New Wisiimikiei Btuwery.
i* |:  .tai.*-  Ii i-'i>ai"i i»
tt.-t.1t.
*<il Ml* at
NOTICE OF ASSIGNMENT.
Pwt.-*i*i  i-  lit  hhttrnt*  Am*,  ItttastM,
*****  t, mm* i* ih*  l**i*'***  Tnm
■fm*** !■*■ i*»»"
HALL A, CO.
' VMCOflifER. B. C '
■
a   1. -  In. 1,  ■  *
Bank "Montreal
; Until, anuria*  •  IU«UW
icsr. *mm
A Savings'  Bank
Department
Hat bat. opt^at I* ..*.-aiiaOe aa.ll.
... a n.t*,*
ihmm niiiiii u Cimi ina
mmt 4 pm* *****
GEO D. BRYMNER,
tula*. ******
T M K
ie mm
,* * m a* ll im ,
'iii uniittir.i
S WHtfelaii
jcdHtniL Horn i usnouiT
•*, .*•... ...ttirfi
...ntlllM..  •  Mi-a.M.Ka.rr.
,  Ota* t****4 »•••*•* aw. -ta tla, aiwrtt.
•Hit ttw Iw. laaata a. tTjaat UtmnmA
| ******
mm*  aaaalaw.
t .-.-.,..*. w.«aa_.M
.tit.* II ,11 ttra. M. Ml 1*. *!*.,.
tatttwlaa twitlaat *|»a
i-t   , u.  .,
WEiaTMINHTER
Steam Laundry
i* *n**t
**At*9**A ****** *,
■
WIS1IIISIEB STEAM UUHORY.
SAPPERTON
-.*,.. IMPORTANT
*  .11,,
E. BROWN A COMPV
tsMtm tat VMwalrM*
la--.il l-atl-i it
Wines. Liquors, Clears
•  it at   \.. tt«*t.lM***>»
W.TURNBULL&CO
Builder* ami Conimcton
EF.ICK
■
--**■>.> torn
Niu WflllURtou Ciml.
lllrwM ** pnaailiM   I
*imcinm 'EicmMBE-j
IW Iiiii— **•**, *-**• ■  I'. It 4*|wt
.  . wt  ttm*  mm*** *.\*  *
rm*i **n*t *4 ******
UOU0R8 AND CIGARS.
i, n e. .a....
W. H. V IAN EN
WHOLCIltC
FISH ami OAME DEALER
IVn. tn-wi. 1** W*tu—MUt.
II .-li-.',- ■ ' • I • •  i- • II '•
, ataa-a,..- *.*,.
RiddeUtfc
Johnston
SHIFSH1THS
Hate ,lo«  in  OMFldoa (lie
ottlt
itlt** ii mil m
.It U. Mtltlaal., I . . ta-l wa .
l-alat,  llr... Iw.ll.ta
w. tit ttttla
CHaMiSimt.   In laaiMM
Gaoadian Pacific Ihtiwtinii
Ctatptn.. ilianlKli
Till: Tllll.i: Xa. Is.
lata a..--, it it ,--• itaa*
...  --aa    >i
11< tot . -  m at. .M, I
11\ ''a1,*"*
TK,.  lAtwlil.'.lilinl  Uta.r)  ht.
t in ikMiaul, w«k,us iaa.li
- i ,, ititiiuia tan l fi
| iltllllj at law, Kali,ill** •a|l*al,*it
.111 tmltra Ittt tt Utltgamtb a .l.tn
tai Fn*, ida-rrl atll turn _.ft>__it it
tlrr.rrj UtK*,<il .1  l*a||. -
I. -   tal.pt-attr TS.
aissm. cocuiii t <*.. Pimwtion
TIME TABI.K
St: .ROBTlOSMliit
*.-..,'. m.m
lAKItVlM. III*1IWI.-I1 •
BANK or BRITISH COLUMBIA.
iNcontoaiTi.il »r kovii. ctuaTEa um
Capital Paid up
Reaerve Fund  *
-  •  -  £600.000
r.i.. I "Wli IU until*!
*  •  •  £200.000
$3,000,000
11.000.000
THE HANK HAS DI-ClHUH Tli OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection aith their geneial Banking BtniiMtt. ind in now prepared lo reedm Dopodti
tltf One Hollar upwar.li. upon ahi.h intetni trill be alloa-rtl ai iturrenl ralin. Prewnt rale,
r.mi  per Cent, par Anaaat.
11, |. -ii. received for l-'iml t'erinl*. and iniera.1 allostcl on lemu which may I  ucertain
Itl Oil  rll-t.lll.lllOtl.
E. A. WTLD,
\   Wi itmimier. jnd Jamury iSoi. Atlini; Manager.
OPPENHEIMER BROS. f# CRAKE,
COMMISSION MERCHANTS »«■■"■: *": ■"■■ «*m
lmia*ttrr. ami Wholewle Dealer* in
(.uliimliia St. Three Hiatn Wnt From P (1
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.'c„ .Jis^^'^sraS^i*^
|.|.ilint;. l.iik luil |rti»e over all t.im|«-tilitri it Toritnto t-.ihibi-
10OI03* 104 Powell St.
I' O. Hiix jo; V.tncuiiuT. B. C.
ARTISTS' MATERIALS
i,„n i-i*x». Cold and Silvet W.iichi*. lliannmiU and (icnt
Kini!*, Jearlfi Clock*, S.axlailet etc. A lirue Mock of New
Ar,.-4ic Good* nt Plated Wan- ami jeaeln wfll inlve early in
iH-u-ittla-r.  Call .md ie** |*id ,\ mi imultfe to *Jl0W iiomla.
n.'.'
i  .
•«W Ml tlLlElY
>• .1 f»al,..tl-,t    ■  im,
1  ,|.t   .
-
•Ill   IS  li'llol  St
tiat-t llw.-. It .Ml l*l*w
■'■■i R-lall Moilliiici city aid MMM lots.
Vancouver
"«ltl*e. ...lllat.wr.ll tarll «-,*••« ea.
.....  .....   '  -I'" *■ '* ******* *■*.«* a*"a*a»w lr,
• •  I"' HI- i ^matta.,.,«.."
,■  .  r    I
«-■**• T.J. TRAPP.
It I..K,I  i -  	
•»- .-a*^*. *      *
THE LEUND HOTEL
tu.iiva tuin
Ntar C "■• ■ ol C- fa-He SlrMt
Haa, tall
--.a* IJa =«»» aWta*W,l» aa*.
w- .11 aaitaia., .Mat. .* ,*. I .1
itm* uiru wou
T«*,» ****** *** ********* ******
*Am* TklllwtllMlalltt
Ii IW hr****
rain I a I ml,.
-
ot ti i -art i
tla a .-  a a,
mm  imam
•atart-4M r. ,*.*..
-
■
Ju*i received, a complete stuck "I NViiulsur
.mil Newton's TuIk- C'tdors.
«.*.»t"*,""**w*-
aUata. t*,.w».*l,
■wUtfSiS.r'Jir:
••■.
«t«imt i
-I |»t»a*Jii ti -
mtmmhm ***** w******* t******* l*
ht Iv*|***i-h| t
-
thm  It.-.*  1 a  ** ***** '  ■*  * ***•  ■  ■  "+"'■
TELEGRAPH HOTEL
taaal a rta* ****** t-rr, ,****»
■aa. ***** n.»*...i*i»
Campbell & Anderson
The l.«H».ii.ia H.i.lta-a.e Cnatpany.
...ii-ai,ititli.it itu w.,.,ai>«,i;« n ■
"Royal City Market
m\l •. REICHE
Meats IlISllFilteyMSil
REICH ENBACH
WHOLESALE ANO RETAIL
OEALER in FRESH It SALT
i irk tin IW isias rawtt it. N,.|V.,-«w,t, i.t*i
Ship Chandlery.
We have tm Hand * Veit Lam N.ik of
liilli.i!. Itllli i tit t« UWI.. Atlli-ollaV
.1,111.    ...i. t.i*.. until..**.:.
*<»'K. iflKI'.* 1" IM> illl* Mrum
,l|..*. IUI. ...Kl u '"  SU  MU-
hshennen't Snppliei*',,M"SM,*,.'B,.M,."T ■*•*'-"»**■
1.11 .ml **n> I «. ar «tile l..t I'rti-.
CREIGHTON, FRASER & COY.
IO Wrllff  Sltetl VallllOtltir   I,
OOlaUMBIA STRBarr FOUNDRY
RED) *** CURRIE
*..-'.'.-,  ,** lla, . •  -, MMlliWte. I  5,*'  • 'I
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
tmmmtmmtm-ttmm 1******* *■•■ wmmmmt
*********•"*:■« -w^al*******!  ****** 1* ail >
*'*****'***'4*tmr^*''i*t^^
I
Keltl * Cuttle air .iRenl* for John Only F.ni|ineComo,iny;
A K. Witliaim, dealer in all kind, of Marhin-u Londoo TcM
Com|nns, M-tuftetUTOlof IrOB-Worktoa Tool*; John Cainp*
la-ll Maimlatliin-r i*f WmIk C.ifha|irt. hie
ar mi , rta a MM*** "<*■> "n ""' **" •■**.'
NEW WESTMINSTER.
A*****_***  _jlUL._nUYTHIUll ,
•*********„
•I^Jtwi",- - ' -.-• ■     a..mtm*.*,***,  ^'-^'..i.t*^.!^^
i laa.-. UtttM,., . ,11 la^iawtl.... , a-, it at wa. tattwaj. .-HuMm. j al lit ****. t**^^****^^^*^ \ i(i^Mi^l^,nmtl1*tl I'HK  l.I'LIKilLI!  NKW  UT.STMINSTKI!,  BB1TISH  COLUMBIA, IVKDNEBDAt  MOIININll, .11*1111,1
; JUST ARRIVED«'»•» mm a ENGLISH GOODS wtmSmk* , S
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS IILiOIHIlllfJlDIl  Jt\
/
COLUMBIA,
STREE1
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
HriiHHi'lt-& Tittn-Hiiv Carpeti
Itiimlt'tim a ml I'l. ,.i Oil Olol
OarUlni mul Hliinln
i OGLE, CAMPBELL _ FREEMAN
<fe/v
NBW8 OF TIIK CITY
1
Ij, a. Ailv.rlliani.il,a
LOCAL llltlvVITllL!,
Inm s
flit: couiiTi
Ottttl, Omirt.
II  .   |,    ti
ll    Cat. LOIS
L. J. Cole & Co.
- '■'.' ill ra.Mmtt.ait,
j Agents for Ihi Calibrated J. &
J  l.i, Im S.ili",,
LOOK HERE
HEADY JUST NOW,
0
\ **i*y*t
***** X
\ \
x\ A
%
x.
%u
J. E. PHILLlpd
THE LEADING Bimg "
INFILLIiii
IN THE ARMSTRONG BLOCK
DEPOT HOTEL
Mill    I  II tl-.  I .  a. . H
Dpposlli C.P.R. Depol
Columbia 8t,  Now
WoBtminBtor
•ik
<<9/.r
■J*
' il,
OUii WONDERFUL
MEN'S AND BOYS' I
*
I.a   at- |
 •  aim
■
-  .ill
■
I
'
*
•l«'|i*i.  ■
lli*. U
■
li. ■
i
■
.-ii  .
■
I
■
I lhl
,-*,'..•■
*
>l t.ui I'ltul lum i
*
• ■
■
... ,    |
■
■
FINES. SHOWING
WE ARE SIMPLY '
-  i    -
-
ami Hi at In
■
- ilitit I
(pAMPBELL'S
\J CORNER
t'*"iil am. Mt Kt intra Bi.
D.J.
GENTS'
IS
i
I
GENTS'
SIIINIIS
nti-' ■' s-- ""A|V|""u"\vn!,V:l';,l„;Mi""i''ii'-.i'iii,l,M
F. Q. BTLODEAU, PW£rP*ft
H P.*Xnitn*l.M| J. W. .Ileum, j^
Liili 14 Sili i(
I    REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL ACT,!
I'orctae. Sell awl Lease Properly. Colled Rests. Male Len^I
Races, anil transact all basiness reiatin to Real fti
i* l-L I
I  ■ | I I
£.3   saw ****** mot   %'j
VI
■
*
a
s Frank S, oe Grey
r Hh mi iii..(.(.i
■
■
*
«IOBl ■!■■■>■ mm*    ***
A
OFFICES
BUSNBT BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST. ft,';) I
■
i
■
■
,  I Ut*. -
•
I,  ll   IV*
■
u.
-
\ I
mm
I *
'
.
I
I
-
'
I •at. til's*
■
AlMf Iia tn.
I
CHEAPSIDE
GOODS!
4
A Prominent Feature
,-r
TAKL A NOTE OF IT
Tin. LIVERPOOL Property offta-ad*
to,' ante liy u. iiiiiii. ,li„1. 1 y lliljoili. .Ill
Wlm. • ..,,,1 Patttniaar l». im,  lots
III.' .tile llllll. fllltl to l'.".'.-|.
\ ■
am
\
I
f.
GOOD
NEW
CHEAP
I
Woods <fe Polley
COR. COLUMBIA AND McKENZIE SIS,.
AU
BON
MARCHI
*******
mmm  I K   ', *
l-'llf  Ti|-  I  i a, I
I
'•
I
t*r*\* '• 1
t*^ I
.tut - I
REAL ESTATE
INSURANCE AOTS.
- 428 Cordova SI.. Vaocoaver. B. C.
-*
u tn.
II ll-'J.-.SI
It II I
.. 1-
I.  ,  II
.
"
|MiM.i'
DOUGLAS
*M   ttr. CO
■• k$$* i
139
Cordova Si..
t.v  ********
■J*±><
O A H
II i
Ml tl  I;  iw
*
n .  i
****,t  R«l
■
■
• **m*
■
I
■
a '
11| • *t«l
*
**4  al   '
II* ih - iNllfal t„
tmt**   **t**** li*
'■:'■•
• . ■.  ■
■
■
I
MtMlMt.*a llf  *  p  |j , „ .
■
«  ••
■  ' I ■ f, • •-
LIVERPOOL
SECTION  ©
The
eenlre »l
Ihe  Tim utile
Wilt  III'  pill,I,I  ut,
the niHiliei  ill.  Munilny.
M.i eh 12.ul.  Price* .. naiin.lili
.».)•   Iiiiii..   . tli nilliiu
over n yean >|>eetnl
•arm* In pnrl-
l.'i bt.ll.l-
la*.
F1NETEAS&C0FFEES
Ml!
1 III 1* h Mil 1  *>
»■ 11*
m
QUEENSTOWN, B.C.
„....,,ti,,,. llNIiIMITTli''1 Ai •'■■•--
it un lit" y uinjimii ■'
ni.. urn | t.aal-i -•■' •
P. wM.^T-AwTSON
REAL ESTATE BROKERS
II1SII It  1,1,. I,
ACIENTU
BUSINESS NOTICE! Hams
I DINING HAll
F.STIRSKY.
WATCHMAKER AND JKWELER
till*. Nl'MK HKKKHVI II liiW
- .  . ■ ''"■"■* ******* i*"
*
II *H,...
i
It  ,1-  'I  <|.»tl,.|   t,,y.,,.,
•U *ti4***t,.**■  \  ,
***t*U tfpe-ft m. *****
■
DOUGLAS At CO..
****** la****..****** ai
RAND
AGENTS,
Brenghley & BENNEJ1
REAL ESTATE
Commission and Insurance Agents,
ancers, Etc.
■ It-I.VT.** ini; uminixs n>Miii.vi:i> •'■v,'/
VISE ArYD lllllll
'  omoic  douolas btr*11
rAMMi

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354047/manifest

Comment

Related Items