BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 8, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354046.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354046.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354046-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354046-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354046-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354046-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354046-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354046-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354046-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354046.ris

Full Text

 W. I. WALKER & CO.
ill, Bill BIIIIWIS
Ml w Wl  'I'M I *l 'IT I II
W.J, WALKER _C0.
It. I. II I* Mil fill   ■ -  .'IIIW  Wlllai'MlllliTHK
\| 1IIIKII .Mii
it'/'/'//  WBIt'lI  IR IM'OHl'OJWI'J'W "llll-: lull.)  THI'Tll."
MLW  IVIiSTMIXSTKU.  ItlUTISII  COLUMBIA, T I/OSS UAi  MOUNINU. SILI'TI.M IIKII 8,  181)1
WM. Utiljl.li; it i'i. PRoi'Ricron
' tl.i. t-.n -in; iii ii
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERi-Ur/iES
CORNER MKENZIE ANO COLUMBIA Toilet Articles, etc.
STREETS,
H. H.LENNIE & GO.
rou SALE BY
\  M -*,
Tobaccos and Cigars.
CITY COUNCIL
LAST NIGHTS MEETING IS MARKED
I1Y EXUBERANT VERBOSITY.
Tlaae Date-union of thu Elua'trla- Trattil-
waiy Stietnuliitieriiilniiblia All Sorla
ttml Con.lttioite of Unite Tlaaa Ratao-
lutioil nf Deji-iilillji'r. 1HIIO. Raea-
vimleil Thf El." tru Light 8ya.ta.faa
Itl Ellr.aaal.aia Kiavaerailaly 11.
tiiifl"! Ma QiaairriK .tl Caa unit tlaaa
Weltaer Pa|aaa| Tla.. Dl.trie t T-I.'-
I  Krltl'll Seirvira.
■a  '   ll.l  I   '.'■    .   10,1  'J
'  '    ' '  I • • '• I 'i  II  11,1 I.ii.a  ia,  id.,1
■ I . I' ■  .',  ... I.
.
'  Referrt-d ' ni. i
.lull. ll-l ,  .
Tlia
.laal ,,-.|
lln
S. T. MACKINTOSH & Co
Real Batata ind Iiisuraiico.
& Thomson £
.
i
H. ROSS.
I l.l.l'llnM  .1?
Mi.lll lllll.I. Al II.MiANl'K
ILi,ifll-l,'. I,„i,.
lit  a 1-.
I llle.ll il.
ULONIAL Ili.i it K.  NEW WESTMINSTI K  U
M
OWAT & "D
TURNElV
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors A
HKAI. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
REAL ESTATE
FininoliU nuil Inmrnno Agenti.
S BARGAINS AGENCIES:
I , Mi -I III I tl.lts
1
|a.al I*.
Af-  ' '.*• |ilO|K-Hy aat .ill
i ll  *   ■
I'AHMH Imiiiotcil ..hiI Un
.. i
w.vvrru00™ Wl?8T" iict.MTi.iuri
il 1N S1 LK  iml torn, thour
■  t t.2 «re. lo 2 1-2 ......
rii.1  A.I.I.ti,.t,  It. "**'•"
Saitllll l'i -lllllll-.,. I.
CONVEYANCERS «i FINANCIAL AOENTS
WOODS. It. GAMBLE. N«w Wialmiiiat,,. B.C.
DESTROYED BY FIRE
ii.i\
a\
i  ' In
..I M.ui-
Moo
Ii i
B
*                    a\
1   ,
c) Equit*
Ti..
•  ■ J
1  .
t.l "IN \l.|. 1
i  \ 11.
1 i it.   U , nil,   111
t-...i,-' u< ■*!• tiirah ill A i
iHowad i., I,',,, •*■ u|j Ute i  i
'  I.  " .   i.*   -.1 ';..  .:
vi i li if ■ ol toniBli ol tlin To*
I t'4«'IIH-|,I., WbQ H'l' III.
Ili-slr (oodi t.i ti.*,    i.
Alil. St'imiur-aiil In—-nM looti  I
'll,.- iiuii.-r n... ii.ii. top  ll ll
haul]..
apron McQutrria .. to
■ f Worki la i* ,.. itloa iod
int tu * rt Hi* plpei dI th •■ ' It)  i
I iccardi
■.utu .,| ti,.. witorworki ■ iftt * * i
■ i-  .
■  ■.'
■
- utou 4i,> wort -Im"' in
.
■  I    « why tltrj
mold fepj v ir. Uii " ■■ tw II i"i i- imi*.
mi to iln « iMt.tr li.
i.ii i a    trot ■
%\:
IIUvonhlpMpla i.ni tlm '
ll. '. ptj-.!    ,
■
....
" '
■
tout M
■
(r.'tn ilai
11 *
on pit
N
tK ood
.  .! **,.  11 hrr I  ;
■
ind iiui ui.' rtfrt bt
lutrnrlodl vt**,  to Uio
1 Tttmmm lha tl,
a ■    ||   a ■
1 '    ||.  t.    II-  |
U...-I.   i'ii '  ■  ,
iod It Ii
■
itrurlMl lu i.niily l> Mii.illivray that
»tii-it tbi Ion i
■
!  roMotb*
i  il.al  ti*
1,,-  i uk  ■ '*••**  MM*
' .   ■
-
■ «■ ■•   Adopted.
\M Wilhi'i .mt il
■
llltl-  11.11
U* ihuultl >'• ,    It-  - tt*
■
-ti> l.>
mtlii if
■
'
-
mil rod
■.i.
ti **
■
■
K\
thai  llm
X aU !■"«' l"l a..|i.  ti**
'■ i |.|...j-- *
'
■
■
■  nM  Ki
irr itali
I
■
K«M> ALIKHANOFF
ARREST 01'  0»K 01'  RUSSIANS
MOST DARINU OriTCERB.
Thu Mm, Wi... Iiiitin>-il itubsta lo
Amii-x M'TV 8l.ru Mxtiaun-a Wilt
bo Ui. it In tin- Am ''-rs powur
8et*mt Wluli' DtaKUiavd oo o
Hoilmn DtVOtM -aff-OfOM-l tliot
Fruii.e nml Other Oov*rnmt'ttta
Sr ni Chili nu Ultimatum Wnrk
of it O-sirniaii 8U'0Rt«r
Uurooi \ I ilettUo
I
• 1-1 .it..i
dtplonii ■ rtiil,
..I mth
i*.-i,-
\ ■ \
--•ti»r,|
|1 ■•■  '..I ..i,
,   ,
■ mint.
*. pi. woa | I wtnod  fnmi
i. ih.*
pmhohlo thn
wn* *>) rt«'
\ th.  ttm nf
:'
mm i.t ii *- lototn
ll.l I ■'
ntH*
i.m.'  m :*rot,
.-llltl*,..,
•
rttory
la io rt-
■
' If.'II l|l a
M
■
af Hll*
IfWM
* art»K
. hattotf
. ******
itoi o.
T*m4k i«
v.
-uith h**th |
(..(taihl  i
t.inaft] ltritt.lt  In.i*
■
H. G. ROSS & CO.
i.e.
if]
C.iluiutiln St.. N. it Wt iiiuiii-li r. B.C.
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
In liii.iti
MlMiit  titalili*ln.1
11
ts.
• *'m*m*t.
* "
.i m ■•(  _, *•   *
******** g******
i :,■■■*.*■   ROSS
ADC Co..
iiii.i.iii', r,i.nu ini. 11.
H. T. READ & Co
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
A BARGAIN!
in..
A »
■   ■*   '
illellS »i'.l.-l    |, I.-  I a.t  '■■
Ilia.
.*t  "I '   a. tl,-  ;  ;- ■ ■ .1. '
t .  .  .a .
u .
■   I  tie*
t-l
I i.ll Hall |
. lleau.  t  ll.,|., 1  II  I
•e
Il4.llliaa.il  »  Han* ll  I- i-
Hilar 11 KM. M  h..l...V I  I
Ue Vlflr.n. Itl| t«H,f.e!l. lie V.t.t.U.'r
CtlrOMMil .Ul Ham  I  "  i •
tf-lteaMltil ltd vreMlll lotlUlkiti
ub.Ma«M .1 tk. f_|»l l^ia.in.l
EiltHU... Ur. KelliBlibr.ii.lii« .1 an
. Ina alwnl .ihlMl ttm Kw*ee.|.
U«.i.*-I ttaat I kl
I'l-ato lli.b  M.»,*j.  rl't  |*milid'
• -
'  t  a-  .1 *'   •   I .1 '-
.. I  . 1
■    .
II • e,.r.^H, al*,| I,. |.,.|  |..,t |
,1. teW  1*1,4  llatft  tt»|Wa.*iaa. i
I  ll .;•■..
' »-h tl_»  Tta.i'  a». ,
• a Ibi* .He- It lol   ft  ' '  .t ...
Fi-ron  ,le ill.  It'.. ' •
, .-i.tt-t tiaia-mt-i.i fur Jely.
1 fr.lt—. j
rile 4* i
'
A
No aVtre. ILM.
Tit la-iat.e
.-. .
.*  The
ea,,t.J,
ne r.tmtuw.
..I   -mlAtmtwt t.—V*  IW-
.  .-  .•  r   ttta«ltre ta fet. ..  -
.  eat Wo,
II
»   IV.
-'^tltl-a
• I.
Tie Chiliaa o  i....
... "lalati
lf.e.1. ihnfenta
. i'  i
tiwar, i-e*ate,tt' ■
I>« > T  Mi
lhl   1tr.1f4lltl.ttr-
r.'itii'it t
I'll* t. i_a alth I
-  =. ., t.laatrl,
J.;.|-t . |t*t. ahkh a-tilU ha . «f»t
IMN-W. Hi iWUllMI - .
i.ne t.Kher rf ruamram.
AM. kMltat twM Ml Mllle lh.1
utM.TC.Utlm IHIiimi.i la Oe
... 11hea.taale.t, lh.lit** He
IW...I. I. elMlat. 11. MIW .. .
i I—Mm., miat "TC—1 a,lat* Itt *****
.'.  , 11. ti t-ri»>t"fti!!.e.iee»,
i '    . lla. hHUa ta
-
, >l  lelhll .I.
.I -ni*.Mariana, tke eletutr
, l.|*,ie..> t i. . ea. leiM la.
| ,|e ri,, Am. a* a tai fc. aee.
llU-fc-.rt  ..i1'» tel lh«ta
Tahtlurw   .
t| r  . I || ,   ,.
Atft.r. U.aa
fl..«|.  Si n.i Im i|.,..ln* ,..,,•
  WILL
! D.EL OTJiRTIS SX CO   store, dwelling nnd ono acre of land,
DRUGGISTS. sit imtf on Columbin Street. Snpporton.
A. I. MACKENZIE & GO.
,IIHITISII I.HiN
...r..   | r.t  ..  a,.
taat eaaH eel near!, allh Ihe
. i, ,e.Jt|-al<tea| the
inr i«ai«.r ti
lee  hM IB If  laelea
.   -  a
a ■
taertlw r-.Uk ,
....
ahaa.lt  m  lata  eaallln Ht
lee.   a-
raaltW **t.l*A  Itu
.mail i-m
-. ,.. ' a-.  .....    .1...
. r .||tleeila-BaB I. .*. 11
taea|h  • •    a, lh hai
-  .,  ttaa.al
I at aat ****  laa*.   Ite
a a. All  leeetU-e  IMl  lie
.
.  . • . mt I* tin
p.**. ttka .aaaa. r>* ... *>** it a ill.
ie. lo M, at" I- it
Ilia eor.1 r lha* nn. wae .1lll.lt-
.heaia><h<.a,1o.lah>>BtWlre tfclhui.
tt. •  a-  «.   Wltti-I
'.
aWTaela. near,. Nil IkH kllat at ***>
loala. M|s a, il mmtat** **iaaat-  le
,1 ie eelUMla* m rkitt »
t**l* k* He l"'»l ealnlei apa.
laal^lKlf. I» tk.t WMltta
a*** - THI ll OnnO.
ttituna. IS* -. I***.*** t,-TW
Ikawai.*!.**** "*»l 9
lk.*n_*ll.»leflke»-l l.lanla.
a-    •..'.
la. l,* -i«*t_*4lr IWle
Ira Ihe tf .11  Tk*** ***** *******
m*********n*^*mm******
m m*****  ***i£**S*2
the rat aal. tt allh I keen,  .,"•! ee,
I,  ,m*  ,1
, a * ***** tit*
.,,. I  .».
I    I* •
St_3_UM*t<t-lMlM
naaatae. llllll It «.lfcl .IIKIM. **»*
Sf^^ZS*  ftrtiUeraikett;.
.ihehaiaia.lae-.ieBa.
*l Ike «M«- l««t l»l»-ril **
■-  ii" > ■•!  ;''.•",
am ********  ■""*   "
MM Itaf. ll
ahea. tale hi Min alil I
I, ,..-».».> -ail *•  *he
aaq. . null
...
raa ,at
[MAINLAND,
•lIKNHY I.KK.
UO? COLUMBIA STREET.
tVM TIETJEN.Manulaturci
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•••  Oo.Ul
lllaUIK. Itt ttUalllUtrlC
. .. . -. a
'
■ ,***,•*% f.*t K.i^tl
.ill* I I •
•»ti*-t ffrratf.
-   I.I.V'laal
Ml.lJle.
■ >
*  ■
Klerttlr ll.lt
a llll UK en
fc. »|e|aatt* wt ,h* fen. of r a
l-tft
el.e. ,.  ...
I.e.* nl
,tat..ia,,*it'T . .-tie fJaoa tet->Mal. ,.
ll-l'tl.
:i
trfal-i f. alltot
IVJke
IM v>
AU re,... •.,. thll he At*n* ****,, a
t '
t>,» .1
»<... ahal .at he laaa. Ik.l the una*
ltetan4U.ll.alol Itllli.hl'.J
a., nitarroe ,-ia tl
aaWi
■
liill  lit             ttbata.ait*
'••aaal ik»t
Ml
...
meM kltllt h. ,a,^.,.>l a|a_
la1e,H4 .III flk*t.
!ie*»i« of
.M
lutiw ikenk
m*m** hr * mm
raw el Ike luhitltt l»
j, let to fit I. etke,
a -  '  • .  -  r a.  a a
ahkh
•til IWl. li Min atit ke *ttf *****
ltV*m*****lat *• **.*****
atni, '******_. T_L!T
^.&*Tm^mmg
reeeriu.- .a. ttall Alffl^.l^*
ahkh aill t» tmatl, Mlkehnl
A Ml-1lt el Ike ***** a* <***!*
aai*ra*t.*m. ike ****** *  l*
, w*  .»*«*"•«.  Tk»  ai-
iua,'.l '* •**•»-
|,   „a, >*»   Wl"***
.,,  a**'
Nhin.lra. I.f.,1.. f.ta.1 I*,, h.,«
***A* * iit.it*' »»ili giAnuilG
Stti|l«lij{ fiKlliti. t I.y Rr
.*. K nl unnif]
LUMBER W [ORKINGMEN
Shlnal.-a  Intl.. nta.l I'ia he I. W  ■ !   !   ! .   !   .   !   J  !  !  !  !
e   e  e e   e   e   e   a   *   a  a  a
tt.M He  ,. II4M.M, Wirt
•• in ,..11.,., v
S   a  ■  aa   a  11 ,'. *.
• ...   .   .
Good  Business!
LOOK OUT FOR IT.
Every dny in future CHE A PSIDE will
"*hihit in the Colombia St. window one
or more nrtielen with price mm-knl in
nlnin fl(tnr«tt whieh will he fnr nntl
'•wny below cost. When .old will not he
ii'plneed.  Something  new every tiny.
WATCH THE NORTH WINDOW.
Paying Rent
is played ont
Get a Home
For Yourself
■i.
!
RIGHT PUCE! RIGHT PRICE!
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BE6BIE STS
*11tt itrr! atf-rt, f-afr fo,i    \. a   „,
•  •'•■   *    HI
arlra, |rr G,,lab  ,,.r   ,< ir-toMI.
I .','1  itr,  ...*,  . r .
m
.'**. V. II. U'Haor,. |/„f,.  eat.rt'tir,
I oilh. lleo.l.ib.leaVh.11 of tbr mam.
..lie. taetajalMlin lo tmi or k t
kot-alh.f mill « Itaedlon of .toena, na '.
I.ata liliarj .ad ,o .tort a .eaill halM>'
| ,e. Ihe-rrorfa. lo bo **mm,,* 11 „, Ham;
,bo foanri, n.v n-ejeiio ibt  .
Hrftrreat to thf IfilMt- roKMIMaea altl.
|.aaa, ,o i.,
I  Fltae A  I*.  B-M-aMhlM  kltalo
'I  fee  fibW.h  froai  tit.  lUraeft  are
hoaar.  on  Ihe* tifinl  tot.
■lltif,i-l
ITfeU John Mel, Riallb. Fl ll , lahitf
thll i al,  or  It.,,,  fe.,1  iM.nlt  hr
ttt.1
'ata tlfoetta-r, I
II ,1   II-  a  ea.|  ,| .' ,|
,o kaa,If, (he- ajeolllktreer-. thll lb. I
of ,hatl,, alltfaaa, aimral tt.t-. ,|.'r1
III re.
riffn lb. T.'f■*• ■   tl
I itala.iar ra..r,ari| f,,r-  || . .1
I  ' ' '.'-..Uor, tirih  ■*.*■ s
oltleH^ h,  Ibe r teilfll  natal  fra.eif.ir.1
l't lb.ee   Kf-eltorl leet .tori.
riaaa M. Mae.ri.eeTi. rilt-.-a ittaelkia
le tha atllht -Uir of la ealbftaaa le
tb" tur of Mt  luu.'. .mejtim aa
ta, «he(th  *
*t .... B|.„lalt Mkl fla.1 IkH Ifier B
|lal«.ll., I  the eeaetll-aVfian.lt.
en 4-it. • ata. Ihla. h| e*-f'»l Ike
|l, r.|.fl an Ia,l',l4.t>lt4
ranu
• • ■.
AH tilttt till Ike t**e> ail the (hut
t ot lh- 1-ttll.at  *nil*t he
.  I,»aafl1k  Unlet
-I b, Atl. CadkJ, ********, kf
t    •- aaallM tl.i laV ehaf J ajfallni *
a.4 ,o .o»|«; lil bl.lt-
■  ...   it k.-i    .    •
ill inr* lie. aa , IH.
u-i  Ihil -ll.'
.
■ ,*lle»l.
aa.ta.a ,m a *
aer.l laaa  Mkeeanaaa.
a—le II
AM. K.aamA, ,,*** ahll heM tke
loeacit w**A hue on tke mt**t**t il
thlt leafelwlleat. art* ImmiaAiA.  Itm*
II  -    >• ... ' -.  • .
'I    a ■ -
aaf  Ittt, atlWt* *f
ltt.1  at'jt. toheaaaa
atl 'ttaaaa le hi. daoiaikwa ,.»
Mare Ihe ,-m,p, a
a,a, hit-  TVoaaa-
. i Ihlt tba roeflpiat hlel eaal
,.. KMI.avt lo.  the  tilll.  It  eta-art la
lr.  frHBtfrrl ,b* eflBt-
II *  ■ I lllll..
. i-.a. hat etrtet. link- ciiae
to >.|l, It.  ' . *tilt ettalla.
llll.
Aat tvoaal'ir aM ha bi-l -  I
Intheina.e.a ;.-,    , f,t .olatatia,
0.0.14  Ita.r  . -  .- .-
bafoelbt Iba nil bata ea*n
Iba, eiraltatlo w-lla 1 IW
ot eetl. Itui tha, anl lo Kf-.tiar,tola,
V.bkMi,. ih* afaliaia naeajote. ea
tht tlltr hhal laaa. . aiea-ewraeav.
men. aha*. aathtiMot la the 'illl I,
<e a ttl* ol Ike eartt al.lke. *aralalhl|
In* nee al •tet»oe|-a .aekaiK ttal
' tail ol tbe aart*.
. the oaeatthiprrl ll.a.al
ihall. ahkh  en llnl OTthrtUtrt te
aaaaar- aeatat, aaenaH  A .If-aMoeB  1*t*?. t.
Ml Ihe  k.* «•*,. rtaaato-
■
litt II ,a hrae.hl eel fet aihtMUoa.
lamrlr W.lhal o ,1
*t|.*Bet»art  | 111    |>1
lleeeeaai. Ibe araedrteatttallrefe ere.*
.Uit. ahoei. lll-e-attal  ll  ..
aifeMll fee. .Ilkttrt
II llhtrr ita. Hlatav.lt.
...,_t f|o«a tkt intae IkH
> -i. a.illa. a 1
of <h> IVe~ a, tkr Att.
,*tt Item, of .<rel.ll ttatkia atata. -
Hu. at* m*m,*lai ,be flit fet Ihe fe.1-
llte. let aitl. tlllkt. k*. hfea aifaet
I to be. r I «h.l> a.Uh le, hlM.
at.e,  t*«1  atak.n
l aki,» i .kat t**aet
t, Metal.  IHI  Ike
t t««iei> rnamuan* et
„ as. tinea a  ■•
•tl-—. I-* He
a. an. .•«*«<•« <a«a
Mi a •—•-1***!**' -*f ***!
Mto kla a»A *■*»**** ***** fHt.lt
Ik mean
L,  „„ nm*.   ll'
\t>   Ike   If   amrn*.'   ol   Ihe
tlMenf. .1 el- '..I  a1."-*k<*  *****
II..  I ■  . •'•*• *•
.ima* el-tata.
intete  mt la*. kM *•»*> *******
M.«ta4»alh.*ah|er.l»I-rf'llr» <**.-
•  ■
...  t... f.m
,,  lM  tttUT.
... —,..«*.. ink
.,  , llrlee.-
- I t.»*r,
tn.. tu*. nib... n»-
V HU I rf.. i"l t_*«"_»».
leate-hBt «*k .el Wlh. Mtt -n.e»*lit.
tt*,, ** Mlerilt. Ikt**e1 ,**• ***
Mr. 111.
|. Ittt.'t (o  e. a...aat.
hna  |fa_|aiB-
■ ■
, ,mm fcthiiithnelealihk
•at ii  la ,'tt ****** Ikll that all'
Hll. lletta.ta>ti.. Ikett ham Meat **,
V a • .
Ikaa. era larofrtt
•  -
hat Ihtt  • ••  .1   J*i*
rataava  ' ' ' a '
lhlt tbe brae, a-•!*''■" ****  '
■ t • i'"l
■  .. . ...l
,   |  . r.JfTflt  ,h|,  i
. i. bfc*«, eeal. *> ,h* lne, atrattl.
' . Ifl*** Be-IHh.
a aalt.
". 1 .in*
Hflflth
.•a...
e lbt .
I \
TUE  LEDGER i NEW WEBTM1NBTEU, HlllTIHlt COM-MMA, TUESDAY MOIININll, M.H'r.Ml.Elt •
This Card is Worth $6,00 lo You
flTlti*  4i'hrtM* annual 81L8BION. ROYAL AGRICULTURAL
Vl'ljla   A* *. <*' \\ ** ** a   nw fl i  i.„„,i,„. ./ Hrli.tf, f„i„,„|.„i im.
INDUSTRIAL SOCIETY
.*...' ' i  I \ !i i ,i\t\tr\ I *i
G
lit iltlKtS -v « u Kht t. , .1 aattt ttt imi
.. , .  .. (mui ii Um aim itlll j  i
■ li.i'.i.,'.  *»,..„
ORD0N-CO,SLt,'n-"!,WP
» BOOTS -SHOES
' i,ui i wi t""
 II' Uu
III  ff  I'alll  tatf.  'HI
I    I   1.1,,   •  I
'I'lll    t
ffa.t.f ft,.i   l-.aelef  tfrriaaaay ||.,
I'l,*   llallial    1 , [,,|,l,,l ,   llll,,   I,..!,,   II.,.|
lllll,!  mull a llil- all)'  Iiiiiiui .'i
i.i I..-1  iif  |IOI -
lllll'. I'll.II 11...
. ll.tl 1,1.1 lllll
I llll lllll. I-  lllll
BRITISH  COLUMBIA.
QRAND
1111.
..i tiui > uii llin - li
.  '   ;■
Clltltvllt'l  *■■■
■
'
1   I
' '->' tl tal
320 ! ' CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY Ij
e-
' I III. tl 1.
()*'* I !' lltl.l.l-ll  I.
, ■ I-
1.1   '   .'
■
1. ■    .   II .    .   .
l'i
I i
CELEBRATION
NEW WESTMISTER.
HARDWARE
T
I'n
A. M. NELSON,
fl Gniisii
•\VO  < ARLOADS t'l*  HARDWARE
ih,- -1'1'iiu; ni'l'' Iiiivii i'i''i '" '*■" rta'cttiv
,,1 .,,.,-,„ ,1 up iiiiii iiinrkwl .u .I"-.'- i is,
We carry ii lull lint-- »l btiiltltint' Buppltcs, inukiiiK
, ,Mli„'„, ,,i |,,„|,, llulltlinu l'.i|"i' itn'l Nulla,
Wr nlauhiivuiimosl masiiificunl Block ol ( mltr)
< a aiaiaailai,
iti'li'.'i "i'.? "a,;;1!,
a tlir. a I..',,,'
t. wl  - I Tm-ailiiy,
l.'l.- i...  ii  , w.liiBiliiy
i •   jTlamtailny
'-I -    -".. Ill .I.....I.  Friday,
I  llllll) I!  IV. 1! T  '
CUNNINGHAM BROS.
Crnx *-"-'•■::•    OPPENHEIMER BROS.
^'■"-COMMISSION MERCHANTS
CENTRALHOTEL
 •;;',i"»':lL;:;;:,!::;"*it';-"..'...
JAMKS CASH, Proprietor
ll.el...,li„l|.'„|„.,,,„|.  ||M|	
iJKrajsfffiif3 wp
W. TURNBULL & CO
laall. AM,
11.11 a Mt
'" ... |.„„
'
l.t'.l. I Ullll-
I
•'   ii J '  . ,
4\4(\  AHA ' " i„,r„,.., ..ni.! \vii"i''i' I»"!"""' MoPheo Bros.,
All llllll Groceries. Provisions, Cigars, Tobaccos, 810.^^*^^
IN  PRIZES.
I llll.  I IIM -l  lltl I.  Illl.tlll  Ml
IM.'.-I.
t
I*
i, ' ££
tl n.itrta.in: h
a..,,'  I,  I ||  tl-M— ltt'al-1.   I.  I  M.tt|..\   llllW'l
II , ,
100-102-104 Powell St. „  *™™**
.    .  Il.y.iri.1 Roy.il Ctly Pla„,„g M,ls
1. <J.  liuN  .' •'. \ .UH * illlt 1,  15. t . Now W.'*,lniiiif.||.r
lL.i.,111 in n l-LL
Ni ii  Mm  llinn. l-l,
i
II
-ill. nn ■
1  -.11   ll.l!
* .M
aa a  • I lalt
I ,.i   i  ■   il |il-i« li \ l HuM  r~
I.
Add,
i- ti. in
r.iiiiii.1 BRUNETTE SAWMILL CO.
i i.    •   ■:, mplaB I M' \\  \\ I S I Ml\> 1 I R.IM .
Hhuw
international   manufacturers OF Lumbor, Shlngloa, Liili, liill Stuff nnil Lode Timber ut,
i— i-i.n.i;- ..iiii.i-.iii:
„,,. UPIIITINP BAPfl!   to 100 t. ALSO-Flooring, OoUiog, Riutlo, 8tdiDg, Mouldiogs,Pi(_cet_,
iJUUL-il-Ul flflutt. ' .uul Tun ■ -  It, , Window and Door Frames,
Sou i* Pint b of .ill Kinds.
i. _:'_._jrarato  'Woil!  G--u.axar5.too_. -j
'
■
. ,
•tf., ft, tit..I. a rilta .»  i-li ->r
KM M.II..Illi- nil-
t-tKOK titCtLSit OIHKHAtU tilt Sttt'.-lLi
Whilt* the hot. weather lasts
S, r..-.i -  |^|n (|,;, ,|  |  ,,,1 , |  „„| III. *l\
' i '   I ARRnSSF  TMIRNAMFNT'
LHunuooL   i uuniiHiitcn i a
"  | .11*. 1.--1- M'HI r  -I Mil tl| li'.
' v .
I . a
■
s. I.'
IJ
('
s T. .T. TRjfta.FP tS* CO.,
i if _,.—-..    __
'* Wlioli-Kiili' nntl Retail Hu ril u-a i-i> Mi'iihiiiits.
S 71DCOLUMI1!. LINaTgR 	
OHANDILLUMINATION Bllillll'lS  Hllltlwitl'l'. Cltl peutei'1*'Tools, etc.
FIRE  WORKU'
tl. ait I .,
f.
lit,ft.-  I |.
I-.IINTKI
i'i  >  llAltlil
t *.
'
-  .  *  .
:
A  ll'  -i 1  . MAC.OIC
,   ,   '.'
I
II  It  I .1
I  I
THE HUBI.Ii:
II
I 11 It* III
('.
K
'
**ltm4 Itt* mm »,i It*m4,
'
a
*
 ROYAL CITY PLANING MILLS CO
HIT I  lit IITT Now Wfklmlnito.
lMf llVl If I I f :faiiiil...-iiii ..* .nni Dealns in Rouiili .md Uitssed Lumber. SMogles, Mi
If L 111 V 11 L Lathi atd Pickets.
8almon Boxes, net Floats, Troys, amt nil ktndl oi Wood Furnishingj
for C.tniu in-, Doors, Frami -, Windows, Mouldings, Blinds, Rnilinp
B.-iliisi,*,  , Bi-.tt,ki-t   i . .-.  I -  All kiii.l-. ul Pl.nii .mil F.iiii v Tiiin.ti Wi.
JOSEPH STIRSRY,timk taiu.i-:nn"-;-"rA"n-iiml-'L,:t':,-L,:'
Jewelry,
Btr.firOBl
* aat ■
111 ESTATE MTT
,'Aiiitt-i'ivt.ms
TIME  TABLE.
•»■ 8*«o TO LEASE
■
Is.
I'.VIII
TM  l-a  Vi
.
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
•tiitnutli
M|**n*\
M
... rrfff - f»
| '
t  •
10It MALE.
II
,1.  .--  ar.aw.a
I
'
Lr
1.11 tl.i
•I
T
vjini.i
NOTICE.
I I. HATH
NOTICE.
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
OLANDAGENTS
.
T
ii!
The Crown Stables •••■
te .t
lltl. a.,  || ,11,1 Vl llll ll •
I.., liin* Inlhirlly. jJJJ
li .«
tu at
FOR SALE.
... |,era, t r a
It
.,. NOTICE 10 CREDITORS
MRS  UUI tUNICl  HltCHCOCK
T
N
xi
1.
I
A
i
*,,..i*  t • i* .li
OICIISIO
1
I
■
SIR,
-
'
-
1 it  '
t
WARNING.
I
■
Hanson
nun 1IWAP.
Iff
T. RIDDLE
BLACKSMITH
I <
CgIuI:' 8  I i wniiiniff
NEW VANCOUVILIt
COAL
OtSllU I UB4 C-0 Ud KrlltltlBC"
New Wellington i>l-
T
A E. CI.AKK.
li'
rmin.linn Hut llr
QF Navigation Co,
TIME TABLK No. It
. •• taa.ee...
$8.00 PER TON
\*\***tm*  ***********
NOTICE.
U
BEGBIE BLOCK
.1. W. CHKICIIITON.
H I It* 1 t
II
ii
i
■
TO RENT.
I'
I • rr.   I Haiti, la C
( '
II
w.
„„..,. nAllr(,r SAVINGS  BANK
GORRIG COLLEGE.T m i cqi cv  department
BEACON  HILL  PARK. T . n    i
victoria.    illlmiPP {POkPI1
'I'iii. Mit  .iii.i: lit ii i.in...  rpAitiw pnnTu  UU 111 Will   Ul Utll/i
i -il'if rolMI
.
'
SCAVENGER.
■  LOTMBICT Am
Wi nl  KhIiiIi  .illlt  Ai - i... nl
•>«a*i '
• '. **.,*  *m»t*
*a* ******* ***■
Itioiiniiii i'.
A.
I.'
I
I  M   M ! m I '
III
■
-■
M%*5J!B a'' '".*0ffc
"
„„*m,,.trat .«■•.,., -, r..'.r.|ir,i |Vl  n,-
litis. IPAI, i in t:i it m a OmnM -#.  AU
MOW Uf W.,ti S'r.cllf
Haiif in '
■
*' ' ;
Haiif In AAtntitr.
lllllll   B. MARSHALL  lf7AAn
Theundcniigncdiinow,,™ DRAYMANiWOOlj
ti, A. WYLD.
ell  |.|f
I i.a Mnk in Hi in nny |,,iri
"I llir  I it)nr ttllltllu. .at ,11.aa|   III* I  '  I  '
■ mil  t it, -   I lull r.  m.,v  |„.
""•" '* " l.-r. at Iim I ,i,a ii , ti.  ' N,'w Wflllnitlnn Conl.
M SORP.N.SON
imttl H I****, " |„„, ist,,,..,:,.. tv........ ... " mt  I*
imi at.ll tv...,
■.  i.
ANNIK WRIGHT fflto
,|a..«t  It t-IH1'*t"''
MERCHANTS EICHIMtj B0IR0IN6 AND OAY SCHOQi
MERCHANT ANO GENERAL < >* mm roR olRLH.
TMUltra I •illi  * ^
I
MRS. S*BAH I. W»IU.
mn
TEAMSTER
DRY UOER ANO FIR WllOO
f    ' *'*:* I**
I.I0UORS AM) CI0AR8.
• H Ptt*tMM ^^*mt**mm
THE IjEDCIEH:  NEW  WEHT.MINHTE1I,  IIltlTIHII  0OI.1JMI1IA I0B8DAJ  UOBHIKO, HEPTEMIIEIl
PREVENTION BYLAW. SHi
COLUMBIA STREET FOUNDRY
tfaa  i'rr.r
1,1  ../  I.',
i Vancouver Opera House Mechanics' Wrtr^a4^1ppTl\A«irfTOT>lF
teacheru wanted. si;,i.'■" '.",;" Xt/XiAJL/    *J U .£vJevJ.JEj
spoin
lalaiiTINS.
VANnil Villi. II
 hi lum-tltt- honor hi taaa
llii.  u|.|.uu.iti*  ill  llin
laa aaaata.f ll|aa-rii lliellt-'.
'I'lll.. . >\1 Mi 1 'I I.l. 1.1  llll. M I .a II \.\
• ^ Monday anil Taesday Eraiims
Sa.pt. ul mail un. aj|
MME. SAIi'AII
* ■
iiruwluy
t ("i in,,i, i ii.
, i  if Nn.  IVi  in  i
during .iml  K,-,i,,
iIm i.-diU-1
■..in ilnir a Junior Nlohl I llm I . tin  ;\
|  ■.   W ,,,!,. -
i
'
'
l
■   '   '
■  ■
■   I. Willi l\l
.  ■  ■  .
'
I
-
■  ■
HOW THE  INTt-LUGENCe IS ELECTRICALLY  TRANSMITTED.
\  tt,,. hi,,,,  t,',.,.  from Owapliiatlooi
Whleb lata nn tin iuit what
ll l-i,-. I.iii. lu Uh luu Uin 11*1*11.
lit till' 1 ,,,
Aiinii'l" nii*in»l (nr tlm mil* mial I'' huh
~ — Muiin-oliiistiinih iruunlUod LntolUgi
,,.,.,.. ..'Ill, .■ -if* i^i ]i'"l.|.in I-m! hhibIU fnr hy timnil-
Ki'nt i\ i time arc agenta tor J<>nn Dot*, Lngmel oinpany; «■ laatnimwuiioTohoio propooed, unit
t, Williams, dealer in all kinds of Machinen London Too) fi^T^*!!-?^ "'"7 TEH'S!
"I  whit li. iii imu-ti^i. iinv., Unii r.imut ttto
t>HII['l,. Ll'.-l I  a|   [■IH-tlf.il |lll|-|H_U.,   lOO  •!•
panvo fir |NMftl atl tptlQ-h ur, frutu ihsir
nit
Bank-Montreal
Company, Manufai luren of Iron-Workina I ooi.; John ( aiup
'  ill. M. iinii. 111,ii. r o| 11. ,a kt, Carriage-J, Eti
ai f: if 111.'  I II If  II la.aal. eel fl life I tie la n t  ,f i i  t /,,. ,,.
aa
'   '
I
>■
"WORLD'S
OREATE8T
ACTRESS
UAI'ITAI,, .11 mill uii,
RIL8T,
•ILM" ii.ii
G.000 100
- a ■ ■. ii. ur,
a 4 Co., Na
COAL
COAK X WOOD
A Savings'  Bank
Department
Hat h(<en opened in eOftnoCtlM wih
|ht|  -tr.wK.li
Inlfwsi Allowed al CurrtDl  Hales.
'US t:  m vt t
I' I-
\ .. .
Lyal &, qo.
BOOKSELLERS
Ic STATIONERS |
11 Ol  III.
-t*'a t-jaatCA-KliE.
WATCHMAKER. : anil: MANUFACTURINU: JEWELER,
N.'-i.l In l-llainU I>r\ 1, k
I i ' '
HAMLEY BLOCK
tt.iti li repairing a ipecialty,  Re| eaten, chronograph!
-li tntti In■■-,  t haree* low and \t..rk gunrnntced.
.i-..i-iiiii-tit,,K;,.l,i, Gold Filled and Silver Watchta
m t Grade.  Diamond -nni tint. Rings Chain.,
Hi ' I,a - .ami (.-v..-Irt of iln- latcit deiigni
I   ' ...-"iiiiiiiii of I locki, S|.r. inli land Eye tll.t-rv
i : ilili M..I.. Simpwn, II.ill  Millrr and I n,'s plated
GEO D. BRYMNER,
HORSES WANTED.
0AHE8HE. GREEN A UO.
BANKERS
irr.il n iiiii lli.li.   I .all ,ii|t|
I"
(I
ItM   fti.-.'   ll
I -
' \\
■
JAS. E. WIZE.
a
|
• lir.fl* il-t  f. *Vf-l|*l TfWI  ' I   -
■
■
*..t...I■ *, ihe i-r-i,. i|_vlrlil«*
1*1*4 *'i*n*
AGENTS EOn WELLS. FARGO A 00
"Doyal City Market
"'*' J. REICHE1
Meats
WHOLESALE AND RETAIL
.."  DEALER in FRESH & SALT
iiii.i; ■ in itlllalVKIiy
GIVING UP BUSINESS
STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
I li. in.i-l tAtr.nu'ilin.in sale ever known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
quality. This is your opportunity. Thi fan over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictl) Cash, unless otherwise arranged for. Offers for the stock en blot', with
fixtures will bt received, and sntisfactorj terms can Im arranged ivith responsible parties
in  titt ii.m*iinii H umi.
REICHENBACH  9m * U nanm iad oUtaor ^Aktrnm. li
altl. t.i ihi -u__ thriii Aiul t-rmr in wurklog.
llm I-h«tl Ui,l,-iiii.*r iii.ii. ai.*r .TitMii must
** rtitumt Li tin* *iiiij4r*t «.*-* tri'wl ami torn
ekootaol tircauiiatii«i Th. i-lM-tnml fur-
limiii, -ul., .|nnb, limit \*> rmlutwl tn Iba
bmrttrai »j.j r*«.'LliiB. Mfaraiiuwibk,
tb. Uom iflr^r.irli It ih til*l I* ttm ff-m
FRONT ST., Nf.; Vimon'* Market w«a|-U«tii«i.oodiWtlmtaa*ljuitmaota.cap.
 •*•*• *A Mui rally*! aM rn«ai*t BOOT any
————— l*iutih of Uaa within a tlngla dmilt. XT*
Uiiwiimtv a aytuta baring ttmt ntialm«w to
a matltwl,Ugrm Itt.tin* la**aii<.art Ht.
.- l> M it. . f i .-* N J m. t -ii ft.
" 1*' i ■-» '. * in wi itilrtwauag aad
)• 1-ulor way hr tha MoatrueUoo ot iu*to*
Until. 1 f lb- fojlcoUoo ul ra-*** tO'l t_t0_fi.
aitfta**
tht wttMi-il illmtntUtft ***** a htUMn
(Or tU |»t>olar pun. rt howhall  un Um
|ii.irutttciii. 'Ttu|THiniliy than-to, taapiM*-
KnUtitiK* *>( tho tUy't g*m*, lh* rvnttaaUuU -
.- Ililnofi aifl S** Y nth-an
1 riutr-l tti.nlttitioi,M!r ri*l aul Urn*. **t*
-I itiUMml Iiim*. with fonw^-j-it'
i  MkOOkl OpOO iha tliai  aa>l
*'   |.w.ii._il-l.-..li_j ta*rm
All ttm tlnaili rt th. nw fn«i t«ctiinlii|
> D_bm uii *t*\ f-atorw
■lW tip** *U U*i*4. ii that tte
I-. •gmm t il* tan* '•** I* mii Uii by aay
i ..ii (rui th» t*i» t«ll (nauda,
TV i-Ur* lo Uw t*U follow om oootbar m
•*-■** ttw tb-.iatiW |*r1_ rt lb. A**
erwn will U ctttuutty <•*
*t*rm will U iwlnlalowl 1
wtlr* nainw u( tba (low
1 ■(• a .tarenuut*. ll wtlibaotaM'tw! Ual
tb.Ml '-.ini ("tot* IT mala Mint*. •* tb*
^Iwlla
* iwifta uf tb. iln.
i-ui<tM. ami Um
.-I iLr-A-ibiut tbo
TO THE TRADE.
i »ll< S POCK hi- l"tn cither imported direct from the manufacturers, or Iwughl for cash in
our own marki I. and i|iiotations lor quantities will l« made .i- • I.-. as am vvholsesale house.
COPE St YOUNG.
W t wi! .rv u (imiij Urtt* ***l tt
- * toiiemtm tba Uom 4 Aay  TU
.   j (ttOlONUtiK lltM. (4atw. 00*1 ilatw tf tbo
! mm** tooptr*, lottery, |.-*U ai .*f own •«
ml, ti* tm** imt* mfaA* tim *A* *****
A  | boi Uh tool-i, Um oootUr -of ****. ta tba
i IOMDO. ib-tow al th. twi. Ibaoomtwref
a •■  t-iwU-lwo ttti. wlanawhar rt hall*
■*.-;  n **. *n*m*mim*mw*m**\
t    ***** I y ty. 1 »!, uw, mr*** or mn*
r *m hit, Um tan raa, bm*. nto, lauam
■ **,* -t *****  tt*T*t.t*t*l*A
i *** **** hy omit*.  A t** **i*
wvoao) 4 llm* rtmn*** ***** \**m tt|uo
lb*- !*<■* *i tb* UUlRtttMOt.
TW tmm 4 tb. Uilfcua. m iUorfrw-wl,
4. " a gam* trtt* olayvl at tm Trt*
I..'-.' .  ;M'lli|i»,
M*n«ihi -aat'taA N»w X*tk, lu ***4 t
tol-lol.. - rVovTort  iworxtMifrf
,  -•  '*.  a  i  I—I  ' I  I »,*.«4-
hy«i mrl V****hf tr* ■•**. tb* Unw ****
tmm ****** tu***i ******** lint* m
vt* Ui. *.** *nh* m* hmm <*J*4 ami ***
** ..lUt* tblnlbaaa. wUrb ba boa
**** Thm oo-obtn or Mton *******
thr*** ti* ******** Ititmrmrt At* At*
l.tt.l-1 wi Um DrW-l U**A A**** Ml hf
-_J___t_v.. *g**mr* fan m ttmlt* t**rt*i *
******* A***ml r**h*. ***** u ******
ll ************* m***t*4*t hf *
hml haOatf,
i i: uc.rsoN m.i >ck. Hastings strkkt. v.wcoivi-k.
TAKE A NOTE OF IT
THE
THE
m
L-ttafl
MORNING LEDGER*D0TY ™
Special Engineers aod Mill Supplies
Midsummer
Edition
ST.
i.i
OPENS TUESDAY. SEPT,
lOiAl.HV* AMI l*\\ ■* lli.il.
■   ■
COMPANY (Ltd.)
Primary. Cotuuici-
ol and Class*
ieal courses.
I**
wood split pulleys PUNTS ANO FLOWERS
■
I1G PAGES
b Nit Fisted
Ifi PAGES ..*-.-.-;
O. P. ST. JOHN. Manager.
X   MOQ M -***•*;•  Vafif -t.t  * C
PROFUSELY ILLUSTRATED
(Jampbell & Anderson.
HALF PRICE
******** *m **A !■»*..
io.a* tm*
VitVKt SIDE 6REENH0USES
C.  WIL.SON  Pronr.
itntOUklit 1-.0 ntt nt
With Engravings of the Publti Institutions,
I'rit.iit Ki -nti in< - and Manufai iiiiiti. in tluj
City ol  New Westminster, .il-. I'..rtr.iil- ,,| Importers of Hardwnre. Stoves.Orates
Prominent Citizens, and Maps "I the District.
ADMINSTRATOR'S SUE.
Sixteen newspaper pages ol letterpress*
,„ mi sttiMitni. couRt ofldcscriptivcofcverj instthitton and enicmrisi
uMttisH Columbia    iniln iiti.  Tlif Churches, the Schools, the
Atlilrtir liiiiI Kinving Clubs, * t*.. etc.
P.lnla. Oil*. C'.tii-lii'i j- mul Gluten  rr.
TOOL!
JDST RECEIVED
CELEBRATED ENGLISH
BUILDERS' HARDWARE
WM  'OHOWTOR
*****>>■ U****** l>
KAUKAU.V8 SUCCESSOR.
III.  .in..  Un.-h.Ii.t. **A thm *****
it. .  ■ ....... K.l.,.1
KbNt KilOiia rt lb- 11 ***\i*n t*A**4*
r, QOOM Kai* 4a» III. **f
*********«*. lh**,-m* t.niiaKoaookoa
hrtm t*AU*rt**l, am* •%* u*r* * ****** ***
1 -Hrw^wmtl to Hm
**r*m Mail tt WT, V»l te
****  It  ***  ll_M |«4  at*** * t*
DON'T FORGET to send a few copies
In mail t" your friends in the .East.
Price to cents per copy; three for .•; >* nts,
Tn In li...I ,tt tin Bookstores or .it thi- office,
Dinner Setta! Toilet Setta! Flab Setta! 8M00TIMO SEA80N "'
|toawn»rtli I At***rt* **** i ....
I . i.
HfVtt m thr MllitUM ti *"biwwi
Bill Cntnmblfi Slnil
N-pw Wrolmtnalrr l\\[\
*
T. OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
WOLFENDEN & ANNANDALE
GUNS
l •   *H la- .IT
*•   - ■■ ********** mi,******* thm*
loK««aUi>>4n-4.*,a«wti*|_nMMii_a_|>
•wa ***** to *n ******* u* Um littmlt
T*m ortt *r*. u, itm toctlimato <4*r *4
mm ****** u tm ***** I*,,*** Kaitm.
********
A**ih**r >I ****** ******** ItUtA**. Um
44* .4 **********   lha p**t
I ■  >•-  *'•* I-  iwmwalniiit  *****
llu-muh tmttm ***** * j**r a*** ** bar
-i    l   :.  — ***mur***ntm*
******"*m**tm*m*mto* %inttrr
OHTHB|fl»lwil nti **^***mlrt mm***, a***.
-M-j*v,vm^t__l.lWtt_o*-t.
I l am**** tli.i.t't.1
T*thm* ********** **.* tm**A uh al o
«ta» - ******* t**r ***** ****** tr **
***** ** ■oorfoftoM « mOI |4aa_b
**»****•. ***** * atrrmrt to tW maaioo,
Mil wtor* w-m *** ***** * U p*t*4 oo
«M«r«4 tt *«m*u rt * ******* rt lol
turn* t*****rt ttartf by a ***** m tka *ap
timl ****** i*«wrtt-c o awr-wml |*»«Maa
A ptoi I. ***** m tim mmr*. ** tbai **m
t Um i-MK-Utli on. .wi* thi. Mark
*m ****** u ***** Atit twni«u t*rtm
rm****** ***** tmt tm **m*ti
****!*** mm* *****
***** 1*1*1** ***** tg* W«W l-IWrl ******
•nJ_.1t r tW to faokMi law mm *****
**A t***g * *\***al ****** **A t*i* **.*.
mmml TV rm** ttm rt rath** ***. **4
m*m **tt*f **f *a pltitmA *■** *i**ti> Ibo
a***. •* a. to tab* w o O-taiiMaai qwll
lawk-ll *tat«Mi
Nolan itwn
TV It*.- *r,s th* trnmU tbal ItlM Ttm,
IV t**m*A |«anK *** la a **** Umm. mi
it* trm* in It II* la Ml <*lr -wt rt IV p.*
*me*.tartrtill*,*o****Mihmt aw) a
fr*IV ■***"< w»*Hh wblrhwill *****4* I
tolit-*l.-iiw«fwll» i" '
***** .It* t'Olto-Mphtar*.
TV «*r|a>*n«ittm<-*.!-( m iVt baat
hwntar. arw IV lw*4 1-viMml nm* to bM
ptum **m tu* i* looorio u**t ut*- *
***4*, ami IVt at** **** tmtm
..  rOtM0MlOBt-rM0-M|Mft
■ lo nlwari f*M It *■** at*
m* mm mtm ■ •'  ihiwh nm
•"""  ■ ' '  ******"tt9**yas&
I,.*.,,!*** ***** ****** tAw***4*4***m Wntmmtm
athiiMff  ,A|t*eollotol MorMopty I  .
■f-t-Mwtft  I' iVtiwaiuiwOi
Lnlp W. AO. WoHmdi-ll
PROVISIONS. FLOUR ANO FEEO
CHAS. ETISDALL
COLUMBIA 8TREKT    1UMU lUKMMCNfEI.
-!f t -i itf i*a mim, Ur.
hMtnoanloi * t * *4* rt
I -|«. mtm* ***** I UU html
t, « .fc. t.n ***** U* ■•*■„* s ml
lb_-_bMMMW-ttl-M*la4 ihinv -|„ to
fl-li ■** **** .whi aaix.wMit IIII-  t-JD-Elt  NEW  .V1.STMINKTK1I, lllil'i'isll  COLUMBIA  TUE8DA. MOIININll  SKI'TI'-MIHI!
OPHIlSTHUDTODAaYL J COLE&Co ■^'•'•'•'.'•'•'•'•'■'■i  reinstated
'*-*'-—*■*■*-   "*"    Ll  Jl  UULt W| UUl  |f| Wf TN THKOIOSTANt,
*■»▼ "M"^ *** •*    i->i  . a_ .  Tfii  (Ji.ritl iiii f.atiiiiiiti .jn tii |ai
New Fall Stock. "-;'1;- B;"k"    P , n
lii.iiiiitii'i'. Iiivi'.-iiiimii    .   Hll
L* l.J.u
MANTLES
JACKETS
.:.  I
CAPES
UI.STEKS
""' Coiiiiiii.Sasitui Agenta
.   ' "I.l Mill 1  -llll.'.I
HOUSES TO RENT
OGLE. CAMPBELL &  FREEMAN,
THE IalLADINt- BRY GOODS FIKM.
COLUMBIA  BTRLEET  ....   NEW  WEST.M 1 I-.'•-; I B '■
NEWS nl'' Till'; IITV.
m.w Uvtrtlnmioti
I
Real
Estate
Brokers
Aiti'iitH Qnntut'i iii-.i.iiiii i' (in.
J.E. PHILLIPS
Clothier itntl Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
Ai'iiHtriiiin-YiuiiiK; Block. Uiiliiuilti,, Strool
FRANK'S ~~
if Cor. tola ii McKeuzie Sis. i
III a
I   '.
L 4  '   •   •   *
Haiiriiiiiip.
Si1 ,!  i
(3£i* **********  *  ,'/jfci,
.•!■- a a a    a    a a a    a a a a  HR
'   I'til.UMliI
I.UNCH COUNTER
I.OCAI. itui.vrui;i
,\i-sTltAI.lA ■ CHAMPION
Tla.
a
In* I'l'i'a'ini nnil Fruits in
llicir Si'iisnii.
POSTER J CO., Propniton,.
F0NTH1LL NURSERY
IT HAS BEEN GOING
tOR THREE WEEKS
AND IT WILL
CONTINUE TO GO
i
-
■l
1* It
.
■
..  ■
III
.' t  1
-
■
Il . .
leaa..'.
IVi. e,.ra.
Mien .• I ,• ••
imn.. rr
*
laltt. r-.i < im bi   ,
1
latum., ta .. a
'     •
••<•>. Mile. 1
aaajee...!-.- •,  ...
■
. 1' '
I*
•
111..
-
\ ■
1.  I
■a    a   .».,.
'
t ,....•,
STONE „ WELLINGTON.
Where &s...
a III Intll  nl
IS Mi„y  SI.
Webb?
GUNS
Llll'l'liaai*. Cl llllll mill linn
Hull Omnia.
'.  17 Front St.
W.E.FALES
IHE UNDERTAKER
ijyyLL!
\wmdwm.
\::::, ■) \\:m Pnisltin
B
DY. WATCHES
J. D. BENNETTS.
ME AKIN S
OR ILI. ROOM
l| a Or. fa|.   I*. <■ r  ,  ,|.  r OWl
IND Still*-  I  |
VANCOUVER
W. F. BEGGS
tHl WILL KNOWN
1 Ti
1 Itll.Man
• i: i-.tvriM i
We've many
of them left
Never Before
In th*-; l,,.t**ti ••! NV. W
* .1 in .11
THE REASON WHY ?
'a
YOUR fRlENPS
THEY WILL TELL YOU
AREOENUINE.
YOUR.HEl.l'.  ''
Ht*- -at.it ,'... a li
It.l.
ASK
COME
Jas.W. Harvey.
Nm . i ...,i ,t«i 4n«. I'.Uni <l fc Co.
.IV'II tV|\l I
TM   ri* mi.  ■ i.s inm
• ty  fl.-  I, ■«,.,.  l;-t.*m*,*m  Ilim**,
********
,  .   ...   l.mm  *  •»"
fm *•**	
a r  •- M *****
■
111!  *'•-
On the Market
$300 to $350
PER LOT
•'    t>
*
Batf I*. I
-- '
.11
'
'
•
TO BUILDERS.
•I'l V|r|.|   llll.i. Ill, lll> I.l , .
I«,
a
I V.W..*
? WQ5PS <&

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354046/manifest

Comment

Related Items