BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jun 2, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354042.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354042.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354042-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354042-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354042-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354042-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354042-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354042-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354042-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354042.ris

Full Text

 Weill Gii.li,
W.J.WALKER&CO.
nut, am bhb
MtW WKBTMINBTHH  ■  ■  ■ |i. 0
W. J. WALKER & CO.
OITT 1IIII,TIIU IBU..".,.,
T.L.H.O.. »l, HI. WUT-Ill.T.a
11777/  WHICH IS IMVOKI'OIUTKD "THE DULY TRUTH."
Ll'llllI'LI.' I''11
NKW WKSTMlNsTKIf. ititriisii COLUMBIA, TUESDAY MoitNIN'i. JUNE B, 1801.
N0W ON THE MARKET AND
SELLING FAST
lyOUNG'S ADDITION
WM. HAILt.li: 1 CO., PE0PRICT0K8
• On tlm 'It iiimi uy Linn,
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
,   ■  M". I  f. llltllt HI  .'I"  I|l
I  'I   I   I'll  ll|l|»kBlltl   Nti. Ilt   .Villi
Hi lilln.  I'liimi, l„r ii li a il.|
!  --"Itlt  U.-lluHi.lt.l,   Mltllltlllfllllll
I'llK I I iMM.
.1
is the Best Speculative and Residence
Property yet offered.
V..rutin Int.,-In
. In
. II.
U|t.
Illil lul
DHUGCISTS
Patent Medici net
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
S. T. MACKINTOSH & Co
Roal EKtntn nml [DBamnoe,
 11-  -.T,   Nl'latll  llll.i  MHI  1
$3,000
TO LOAN
& Thomson
, , ,.,.„ , ,„   ;  n.ii'iitiM 17
•,tt7,^..-l,.L ....Lr SL. Ill IIII.I.  II IIMl.lMK    I'lll"
MlM A I. I'l.tKK.   NKW WISIMINsll ■ K. II. i
HOODS & GAMBLE
Land Surveyors
KltAI. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
lllllll Itlt.tOMl  UWI -I mi , is.. Ul M.I. II- in. IS. Ill . tt. I
t. till 1  IMt I'lii.tli-il i i ll.l.II I' "i i
aal llll.-. 1.1 111.   U.f II. llllll I' It.  ,.,t||  .1
t*till..n   I' Um  matte,
I'll,,-.   IHHI  t.l  I'.IHI   |.t   l.t l,,|a-   lla,I
 .|a|,lat_., —Ill
MOWAT __
TURNE,
R
",.Wr.,V.'n ."" P*r"
, ..nil Dt.lrict, iiiiiii hi.tn ti
IAHMS ImprOVMt and Uf
SOUTH WEST-  iocidi.t nu tir.
XINSIlLK .mil  .omc thorn.
-  t t-2 jut-, lo 2 1-2  muni,
Fli-,1  Addition  to wmrmmtmtt
t.-.iMi Wraluiiu.trr.
CONVEYANCERS - FINANCIAL AGENTS
tin] it
V   I I
fii.ti.it ta, tt    i i* *** ral
WOODS. * OAMBLE, Wrw W.ilmit.trr, B.C.
m. [BRITISH LION
M.\INI.AM».
IIKNin  LKK.
GENERAL AOENTS
E.H.P0RT3.C0.
Sutocrwiom In r.GS. ttlCKLAND
,.. ,a
•11  till'.
*M TIETdEN.ManuiQlur.r
alllatllB
D.S.OTJRTIS <Sz CO-
real ESTATi: BROKERS
AND
MANUFACTURERS ACTS
____A.TH_A.1_I
ESTATE
LolM.Of.a»l  Bu.td.au Loll I...lal.,11, utalta-  lh. Trim.
... mil tl n |liitt«|l. tint taatrw.,,   TKtt .1 Ihe cttMrtatl ill lit,
..t ttt** t»0, lol, 140'lih  bat J OOI limn.
615 FRONT ST., WESTMINSTER
DRObGISTS
DESTROYED RY FIRE
Ih l,ti*lne-_*
i*_.tii, mt MuhMi
MnnlMiirr. r_nni«. mu. rn.
H, T. READ & Co.
iT.J.TRAPP
AUCTIONEER
bl Estate and General Agent
f'-'t-Ht la .11 |ttii l« ol Ihr OUyi .la" CHOICE
I'AHMINti  LANDS.
| ?18 COLUMBIA STREET
QUEENSTOWN, B.C.
P-M.WATSON*00
REAL ES1..TE BROKERS
* in,, tt
CHEAPSIDE-
I" Townsend Block, dkpot
A.B.MAGKENZIE
& oo.
Gi-iifial Agents
REAL~ESTATE
ON  '  a-V.i ..,.  \
.alealh. lie. .foliar..
Uk- l.r Ike III,.
AGENTS ' aa .,' M.ti.e
TIKE Tli.' I.i.ii.Ii.i, nml L.iiraahirr
■t Ul Tltll _• trine,--* |r. raapai, im*$
Uralibttm
llrl.iah Anit'i'irn. • '*'•
m*t*mmm*t.
LITE Thr Mat «*.! Llir •** I** taat, tk.
Italfi h In. ilt -_i_prl
I'l.ATE GLASS Dntalnlon Hl.tr
Itianr.nrt- Co. U m.*** t Bti»
Warn **mU it..,.. tr_M ****** *l i.
lllEPHONE 1-0-6 :  : 607 C01UH0IA ST.
H.G.ROSStfeCO.
Ciilnmhl* St.. Nrw Wr.lmin.in. II.C.
INI
AOENTS
SHIPPING IND COMMISSION MERCHANTS
t rmmptm * •* **• ** - t
iraa^ilt.lwtwtiweert*****'* ifm****** *«*t**>->*!-<*vt*]*t*f.
Irm** ati P* - *
NKW PROPOSALS
Jiiiiuia n. itiititi.-'ri Propoitd Bthrl&i
But  HI-'.li.-  vi-
vmidi.
THB  STATU  GOfiRBSFONDBflOS
Tlm Niiiiii Anii'.i nn Ooiii|iitny Hud
to  K.'i-it.  Clolhi.  uml
BduotU
TIIK   I'ltlllYl.Oll   isi.A.Nlii llil
111 Cll|l*illt*l nil,in ol 11,-ilu  Alli'A'nl in
Tuin* Sttiili in llnliriiiit
Wt-iii', i,June i  Thi iltli dt
I'.iiliiit-i.t l.tday Mill puWIfl IhtltOMl
ii.riei|Hii,ilaiiru im lb* ll.-l.iiny Sea Uili-
t*t> qutltiot. Tin' fut i-'ituuiniiJi Itimi
i* tii.iii BttftUrj lllaliie t« Sir Julian
1'i'intefole.  tt reuli •• folltWt  Wmi
iv- nut. I' C .Mu ul, Ml 11 Dot
mi ii.i- ..v.mi. ui Mn< h im. 4 in -is\.
.'l.i U.t a(l)<t'!Miineiit  i.f  .....    •
lltll UpOIl llll* 1.1*111.1 H"ti< nf III.- l>|r.i
ilallt. 1 |-l-I**-«il in V-ii lllll I lllialiii
llTttdlbt Itn-.'l nI.-II tniitliint ttia
■.■ill ..tail.
..',
f**A*t*r* *ei1!*u *jri!hm.| rWVQMI
********* wlAtr*.
p*f ****** |H1 ' 1 m* ***!*** h* ******** t*A p
r .i.i, A.tl. a*.   ROUS
ABC Codt
\^&#Siti*^
tlie IWOgtTtniMttU Hi ; '• - ItOl'i
l.nt plOpOttl. wlilih I inlitniltetl |0 tun.
tai* tltll tm I'm|ilUti MttWt tl.oiil.t
COMtWRblol irrtilti tiuta'acf nl  tutla*
of Um l'rii')!-iiT iiiiu.i.  it m*. bow
nti. u.a MM iinii'ii *'l lbt imMotlt al
l.i I.I.I Ht * I.Q|tl Slil.l.ut) . Iltpltcbof
).'. 10 lift, ttui llii. tU'-*
*  roroki « itnirti-1 ii.
lU-l.rliiii >ea ami tO IVoM Hut Itttll. In*
.... t*.  pfOpOtl It .
Lul. *in llittl  ii"l  Ml, *l *"jI*I  lie  *u*
l.i„l..| It tot It i,IU I.itu.l  ll(f  ptt*
,    .    1 . . it..- MUM
Oa iit nn rut
ronttlottl tithttgt ui **<■•
 ItMtl  ".'
etaOtttt al UH ■ 1  .  lUf.lileil
'  >  l
1    'al    |,|. MCtl-tl t»l«.
fi-at tint
1 ltd Ol IttttW
Mtt I.i 1 IMl i' Itl ■' '
. . ...   --I,   I   *■
f.    ifattl. betwl*
-.1 ,.ui •** *,* ; 1 Um
IVIBf »Utn IU latl t\ait.in|l.u,
.... il,** miiii tl April lltlt.
trtUMtl Inilif l-ai'i * tnt*
ti**M >t*ur i.e,rr,it**i 1 |1 ma* thr* *
1.11 omolli atlei li*- i.i.i ltetmt*~l »« !■•
il~uni tm ihr t,
I  -at* llut
i.-ir t" ll-
•
tte  «wit<6  > - 1 mi'l'.**.
ati.er* lt«ai MllMlt| lUhi ■ t Kat to4
t* tll lbt»l. .'• •  l*WoMWa
MM«t4 iiiu 11 <  •
i*ld| lu llttl M - .-  auMban.
.   >  t  (.- u.'l  Uti
*  *  |tt»»eot lb* I*-*-*. Inm
■   . l*llbjrWf
UUmu IV lOMtMeai iiMielui*
llailr ur toil  the   afrielaii   ot   tli*
i-.t, ti   who  ht*  ..«
»
|4itliet«t>( killilfuo tbe t*ia«*4* ***t**t
Um **m\t* ****** lb*> MilHanM 00Mt»f
*>}*ri, H>*
nor, 1** it* tbMiau tiiiiviioo ***
i-i.'  f aa at>i-l a|*|attaiiai
- tfetlilt tt UMll tbe bllllot
•aalltlM rt
tba hrp* MMht It hi* up**** llMtttJ.
IHU rll- IHl * I
ii«ib*rt»4><Mtt  ***** ***** *****
UMWM IMI LH •'' '*" turn, *m
twtilM *** mtm* I aai itoat tn-ea Hi*
<n-.m a*
Itlwe Itil • ma* fc| »lta«M ** A**'
i*t***4 *******t tbe r**H)l ll *|W|Hi«ll
lit Apt**  Tl I ItWtttUbv-I  l#«lt ******
■*'\H* U tbt f.|-*i***.l   II*
tmyiHA   **   Apt**   »**   M|—" >«
•« llfll  a.ll, iMtMll^-all *
* IbttrorUim toe In lofafM
, ....
»|tlte. |e« U*i **A tbtl Ibo le*«e«a IN
Hm*A **** l***> hMW liwo tba **** ■
■*.... ,  .  ■
****** it oow**aif luoml aibliilolb**
I".    t-, *   It   * •   *l .•* . I    *    '   •
I-*,**. 11*4 itttt tn IM* M
*\*tm4** MM, thr ******* ****** A*4
lleMI (taMMMMtlm ll ****** * ********
********* **r *****   Tbt
Ol|illiltMl bn U4U1 thai It"*
iii.-itfe  ***** to  tool t   if-
I*   bf   UM  HlMntt.   l-Nft«M
IU  *** 1*11 r   **   afcitlolt,   tarn
mil   iimimImi   ibii   ****
.moMioktlU Ibli  itoiiollli
11*1 oo 11* m
mt po
M*mit*. A|4il lhl*. 1*1 rf'l M Mt«t
• ■lli IA« |4eoi4*al. > r,
tho (wotittf. ttw aif*)***** 1
r-a*,»4eol lltal i*t4 Jtfcbttl m*m*A *A
****** II, tbtt 11 }t«l lilttWtl lbt
tmmt •* «atH MMA to tal 9****4*t*1
** Ifca Heal **A lo tbe *ltM ttt Ibtl II
ttafctt m* to ******* ** ***** *****
.*.,**   .  ■ p. v  ■■■■
t*t****uh I bit* a**, ithitltlili
******* tm ****** ************ ibo
twMIMt nt Ibo ********** ****** tm
** I  loltbet MttetMtt tkHli I IM 4
tmtm* ** Ito I'l*-***! 1- ea»a.i|.   Tie*
m*****i l*1*m* H ***** Ibtt I***
IMlWNtt <*t twMiMf MtMUlt Ibo
MHIIM   »**•   bill   l**>*.   ****
*** u*4**\p u p*m*i t* Itfl |MMaalM
ml tto 'tt-"*. **** I itaflMt ****** !■
ym* MtMwhll It trtt   W
*
******* a»-' *' I *
va—ll*-iv \n** * 1
lMli-MUia*eiaa"* '*
ito ********** *hn A**** ml  tt
*m tm*, *wily **i ******************
1 *t*m t********** . *****
******* Mm ******* U ****** to
loltHb to tbo lohtMUtt* rt Ito* ******
rt *1 ******* **t W Ttmt atatrai'i*.
••'!, .eiloio b*tfttllleia~t taMto*. aart* I
ItitllH  n  ******  *l  A***
-1 | -tbt   **tfttltf   *t  M'L,
i»| »wb t *t.«,tt»t ei Mil lotleli la*
pnnttMn thoii ***** rt m*
aumttif ol tb* inraaait abtll ttm* lino
le> IIM* ******** Ito t*t*m*t **
1**thm *4*i*t*4 tm tttf-4* ** Ito 1*1,1*4
Itott tt IbM* *4At4t ft l*m* rt *****
total!'?, tat I ♦-.•'^**l ooMtot of
********* 4**i*im*** alirllMMM
m*t ****** nm* t*A ***v**r**'h
4m*i**i*g* 10 |4W(*l rafttir t** ***■
yam* i* lull to* rtUgmA i* ygm** tai
***p ** *m** *mr* ****** ****** t*
mtt* ht ******** t*A i~**ltWl*b **4
MtlaltH t»iiat t*ffc! MMallnot *****
t**t
MOW^.t * 1WII.I
Um tbo oiiMoUM ot Ibo ******** rm Ito
Mil Ht***, tbt ***** H to Matbl **
.v^t^iee!  tetttofv  tbo  abtll  to
t*n **  tbt  «v*m***i  1  iiii
itnaapM,**!!.**. a-i in ito **!♦*-
It**** rt Ito **et*ta't rt lbt
MMM Tto ******** i* !*>****
,-hgti It Mtlaltil 1 ii'iiSL*. hm* tm
********* **hAlp, At* *>ri ilea tMvnlAe
a taeif*!**1 1 ***** iia ut pb?*VUa* to.
**v*«Mt* net ****mt **iutm**imeit*
t*)t*pp'** T*r tmrnpti** 1* nil* 1*1-
Itot ******* In |t«lMe Ito mho^mIwi rt
tit* tm tbt ••*,•* Itt 1*9*10*. ***4
t*A *****  llbaMtooU rt  Ito  **4
** 1*1*4* **<t *** **%***■ tq pi***** tm
ttowMiio*. **i ll 1* loallt i« a*?4**i
ibn •» ito l*t*a  *• nr<*HNMit< «bi':
! nil hr iitv oonuBi
in'.- rutin tll .-•i-t ind DhariM t.. Uiiuh
mtlvo H.I..iit.nn,uni ilm mid lili&dtor
to  tlm  Unlltd  BUlw  Ami   It
.- ni.nl.. .till (milier tlm iluly
Of    Ul''    I-IUV   It i,.!,|y    ih,,
imli vi.   ii.li.itiil.iut.   iit   tlie   iint
lilindi   lu   ptrfi   lucli   latxir
iilf.ii   tlie   liland*   ui   llioy   am
iiu.'d 1.1 perform, tnd lo t**y ihtrtfort a
t "l  .tiui jli-l i.r||||.i'livilli.|,, 1111 1, |a umy
in. imni in ti„- Mortttrj "f itn'iii-.t'.iiii,
Ami iti-in, iim eomptni "iirc-i t n
li iiiiiin, a* Far tl In 11* potriTi illreaami-
tbli • Borta i<> ■"'•nil' Uit comfort, inattii
iml cilm ;it nut, and pronott llin  mural.
tod elfllluilon of ***** mid mtive in-
liiililtanU." In iliiTI, llinn, lli** utU
ul living, fai'lllllai fnr tduOtlkiO,
tin*    111.'   of   I.i'lllll,   llin   ti-
iiiiiin*  tiwblni,  tin  iriliilni  ul
lh** fOUttt  .tmi "lil, in  a  i-nniiiiuiity of
ct.Ttine., hundredptrtoti mill im-
MHod Upon Ibi iitint'-iit i- 11, niL-mii
dtlU i.j -iii'i ll't atii, I.-, i,| il,,. ItMl I
MH \om foil I "'lil "f Hie ffit.11,,,[ IHO,
:■■*..,_ uvetjr aiuii* nt Un* ft* i-.ni.h-.
"it ltd  I I. inali* mil feiuili, olm
1 .'l.lllt.il*. III.- Wli.ili' intllli,Ullll) ol Um
rnli)ltil!l>!*i,i|, I'lit-diitl*,,tlitial_i|Mwed
"Inn tlie .-iiitt'l") null ***** dln-liariNl
aiimiall), wilh |>iiiii*tiiill|jr md llltl*
m.i Tin nuiiItiM. pOMltHf tlie lafnlT.
<•( .ill tlii'Mj liiiiH-t, li'iii|t, )■*. alml*)
bolptoM wlii'ii Ull  In ihlMtlVM  U «
ptndtnl uboo tlie t'"iii|'*iii  mul.-1 Hi.
lia... timl k*ir.. at. |,|1,| utftfofl hi
'i..nl In Ilia Mtllhloi elit* I'
ttllCOMJMII| Itftilli-* (Or Iht "ii."
HmU MI*' laav Im nimble, bui tba Rnl
Umi .,( tl.i- MftrtMttl "I Iba liiiie*!
M.iir.  11,   ttiit  tutttr  I*  to  |,m-
 -•    .*•  ■■'■   ,'•   (fc.'V.
iln-  prtttdttl  liiilru.li  ma  u,  |*rt.-
ptM   tu  Uofd  Saliitmry  tbal
cotrtdt to tbt  .Sin 1I1  Aiui'iiran t wiu-
pto] lbt ri|i'l I" Uht l mff.-
I**m ..( m-iU. md nu iniitatbii.. .11  ttl,
.. thm l-i itirii luitay In
llhltfotre "I  ibe  mil,*!  and  ll.ii.
It   iln*   id.riu.  .if  Ibe  (iraihtriii,
• n '•! iiiiiii.1,,( -rati Im* pro.
bti.itwtl, ptndlei ttu* rtult nf aii'iin
11 1  MM-rtiaii  nf it." 11.*.utt
in, ibt rkbttofli ibr i.iittitwt tteiMtn
lo tbl Hidr.Had   AttH full rtt&ilder*
ttbM, bw  lu>  11 in I la*l  ll.r  numtol  lu
: 100, 1., I-- -iila-I l>,  ibr.  BOMptt|  tu
'■I H.r iiiiii*! dtMttdtd lul
ii.r .._,(..ti i.t it.r -Mofdaaotbt I'nii|iti0
ItbuHta   il' .  ll.ii  1. .
. Ittod. ltd ll... It,* t'ludurtite
'   tbe   bud*   >btll   hot
■• 1 ti*it<** impaiini
■Mil  "'  Ibf  t 1. 1.-1 "lil*.
it . latooi Uul to Mtli .ball to **u*4
• 11*1*  "I  IUliiii,«  Net Iif
,,,, btttot tt ttf twnrt  iiHil'l  uttdel
la ..  in flit "I l*t  AmalWlH  rtli
MM aa'tie- '  -  'll.   Tb*
gnrtftMMil ' '"•»' Hiiair. f*U*
1 ||MI um  M »*lli »b|li bt kilied lo
Ibo tpot tnuri ol **■* Itrbiiat *^*a bf
• '  rtn   .iiliiti ti»dt*i
tat.  ami  lbil  tut  lltll.
'   .lil'il  r'-_-|e  lo  VilHoi
•rit*  for  11.*  iim*  **t**4   nt***
r;i*iiHt| ->.dei ny ttb*r
1 • 1.. ihtll rutiltu*
-.I.,  < t.i itl M Mi» IMi mtiiin
. it* Kit. t. »ball tm*A*t
ll* H Ihtl itltd uf intti lu bulb t***'
ty*******.
mum In Nuw Vnrk
i" In.111 i';tllf,,rnlu,
uiucchmIuI In mln-
CANAIHAN  NKWa
un" i, in r. p. in. tv
IIih   dny  nuik.'.l  b]
inn uniai dtprttritii.
mil mmtiiil i.l  i.niir-
Ull I'ltialni, amllm
a* during Hie put twu
* 1." Mi..  Thin l*
r bn putlog tli run ah
il.-riiil  1 liangi'  In su
•li.tt ly iibiiitUiit.
ll. ■UOOIUl
"1 mt 1,.liin,- 1   Tbl imllllral.Hiia-
li'ii. Ii ptrpltlttl in  1 birnTer, md tbe
UtbUltrttlUUno imdir ivuid dlMUtt-
Itftbt t|'iHitii'ii "i win. win btktdii
allet il,,-i In-tin,, Ii inn*.  Tbere la a
•Im.mi,  in  Dm  (...ii  .,,  I.. 1*,,.,. sir
i i.iiii', Ttppti *<"! su ''"im ThoMptto
Tin* iv..1,.tmi ,-..:,*.-.,• 1. imrftUrttly
uiloi uiui.1 iim UltUtti ol .iii.ii.'.' lit*
lnt.i J.,mu tf I ol Iwuyair* ■■.. iia
Uit",**, il*-r[ily ilirted It Ihil |m«iimt
htttfllOl  lli<* l.eternmai.l'* refmil 1,1
l"t" Mut. I.l t  _. I.  all.J   Tli„UI*ltltl  W|*
t-!iii,.-.i (.,, rtporUti (iv«riiii> t,i ti.*'
tiiri.urr, notwlthtttttltl Iba Ii.t lbil
tlm u« -Ukr.,,.! Uu Crown i.i.i..".
•T* '.  .*■  . -ua 1. ■ i-  '■'***  11   ai  qtlU
wilbtn  Ibe  ...lutein,, l t.f  Hit- (JuaUi
1.*^*  il'.l*. I Iii.Hll'*"I. •    l't il,-.Illil
"  Ijr.jtu.i. Bplatto bU tnurd ileiint lb*
*^ TJ-t 4.Ml iT" n**\* fie main difottder
.    *  Hie  lluill llllll  drrl.l.in  lbil
il  l<* ttintad,  Iiti  I..-. ton
ttraiutri 111 lb* III* uf wbkli 1'inU.i
Mil* ttll |i»*i«t li.lereiletl t.t llr
■tl loot l't at-.I'.bint ll*>Uii.1 illiiilli
f> ln-'-i nil tb** 11** nf Ibe Franrli Iiu-
I  4.a  It,
ThOMptot
htMMMlt
{but Hit
jri tba ru
• 1
Jot* *.-T»»
tPfttthMtt Itpttltl ii a 'it*,.
****** taJttmllt no tbo Wta, foul
. . 1 .*..! t..i*t lb* MiohflHtlor
11.H Ual Wtt* ******* l»**f«ot*hl «i*M>
. . .it, 4a t**t Um t <t*tb
■ 'biuoiipibe Kifal H*m
1.  •„.l*,   I*,**  (,«,,IM  *j  Mill
**oM dkwoMeott uid letlatv *iiit tw
•itoiloil* tl eteUtoiM  |i*mb*i*«,
Ibtl ibo Mtooltrlorei ioil|..«*t ibe'i
MartolkMia****. a** **i**A t* tt** ito
bit* rwntliort   Tto  'VoMMlMMtm"
..  .   ......1  -
Itla iailralMO Ilt lilt Ml tb*W«*« • *9*
******. twd loll hi a mib ditwlk*o*
iblltotbuvM tu to I'ail* tt otto to
OoMMaobot* foilbet atlb Ibo ***y
: **** |l<
*a*t»l aiibMiertl ••''■»ia*-t*. *bu ***t*
tu b*dp blM delMMla* Ito «Wlais* 4 Iho
'itrtellltiiihl. tod ttoltb) ****.! ■****
II  ■ bl4 tttbtW-MM-t
01.  a* Trmpm***
|Vttlll«|t J«l*l   1b*MlMe*r*f>-
log Itdtatlf ot tbtlWoMbM Kltot i* lo
• **n  DUtHfulMt f***jdllbM  TMh
• 1'iHiiMiittHi tolif d*tiio(*d
Ilt taM. Th* ****** •* * ttt mi***-**!
Ibll |**ket* tftto1' "I fHUot otwagb
lib 1«*IU lb* .**.« — ►*•* ,**..*
** lb* IWtt*. tai* ******* M It Ml ptt
**al **• Iba* Ot III* taM ItM |*tl. Itt
MMM pm tmt Im* Tbt h»m bt*
to** ***** tm *m* I'M*, bot Ibt ti'
to'lattoatl tab bl* a-4 ***** ***
iwi nerelli't M*n ******  TbMt m
1   ii| Ibal tt oaawtl loo rt
*** Mitbl Mtbl* ********  to (Otlb 1*
toil mo** •*«•*#« ibh it *4t y**t 1*
ItofuloMVit Htm ttd lkt| *t| tto
teieoaallbll rt I** **
**•* • It*** fg*t*m p***** fMptllM
.'*« ibal lb* ttwait tf Mltttt *****
I  *•  ' •■ t ■• '  ••
etmttJtttltlHH • •
A fttttditt ft ml 1
»* yOMt-tttl  t   Ato>otl**>torb
Ittitritf ********** **■* ***** mii
♦ 1. • mt *** ***m*t to K*btt
TbMd Mil Mit Ht fctl HlMi  IMir*
Ma*  V«lto«-a rtitol  tt  iMtoltam**.
•bb b imm im wi*. b, tbo Ttm**tin*
bmftttl A ***** btd MtMOd b*t**«a.
tto *illh l*d Mi**lb Hto p*oolltl**4
tbeipfl i*m Tbt Ml*.'* lotdlUm H
mt *******  IU *iM tbai bo on 1
• *a>M *% bf Mftb tod tl** bl* »i**e *•
Ttti lUaii't **■*■■•* Hi .. J(
j-* to tup**!, -ml H* *i
UlMitM *l«**1 to .10 1*11 tern
tlthMlMM"  IU*laet MM lbil to
• tM Im !**■*  \m* MmIi IMl  1*
a**i i*itt. ***n**g **,
■ • ■■**, *f*1*e*  (l.til    IU
******   I*!* a -..-.-
'
Tto ball
-*■   UtorlH H*  M
|ni|e  in  lb*  I'ti-iiti.-iil  1,-tiiliiiir*
Tliiii»|ieiiti giolllr |>l»ii*d Hi* l't* ti.Uiil
^tMMMlIf nl iiiiiari-ibl tdniiioi ihtl
a, t.ti llltnd It DttMMItW thd
miii  tlea-ld*  tto  gOtttlM  ml
 .tiiuii*,niii!t  TtptM »li.ei.a.
't.iiU'id Uul to I* tbe i.nty atii,i|u|h!le*l
1>-  R|I,I  thtOpPttlUtt  flttttt  bll  It:-,' '
PlrittCt Tli»uif**'ii till "iil| been lu
• ri.auin.l ni inn, hut tb* .In*..
i-blalialn hai l*arhnl 10 loft and idmli*
1. m 1, a u.n K'.-i'.ui iot-.nl iiir
lltiliib luluoiiui d*l*|iiuu, ell, it. il.*
ihfonaaiHM ibai ibejr iu a miu Uiui
Tbutaituu, Ui itrfbould trm*d tti>*
MMIilhfi
tt'inumi • tiMinttn
lull a,., om . June I   A  lou*| mm*
Mtn  tiiirl lum )•  imm mtn
'bi)|*d wllb biiiif Murdelvd
b*i i|t*«itiMit* toil* liar bmihir
Otttft   Vt    llaarti.   bt*   ItM
he*a titeited lo  ti.wo*rllt»a  tallb  lb*
mmi erlMt  11* i.hin**! ottbbttiot
t ' . I* |t*t||t.H,l Wllh  hll »l»l*l
ll >i alivfvd Ibll b* I* tb* i-eut* rt lb*
tui* IfMMti
inm »l •tli* I">M>|« 1**41,
HtlTMAb. Mil ll H.ltl Jttitkt*
si I  \  iM-tti dMd 1,411
|1l,» III* l bMf Jailk* \**h* *t *}*,*•
hM * 1.11 iei. I, leltoial ol lh* old
a. toad, ia att* lt*)*r, aad t n*au*i**i
ltd port pulitiruo. II* pU|*d ia im-
******* i*ail lo Ibo l«-!1H<a uf old
leaadi t*(«i to ruufoderalL WThM
lb* wtoM* lor uitltlhg Ui* MiHUM*
Mullbfe* *llb l'rt*M ltd U-*»|l luada
«%» bfmMbl t**«aid to a*4 Murt nt tto
t'tei^bUbanh uf Qootoe ^prnmA II
■Id lemilaed *eftara.*d  turn  Ito *H*
nib, Mtortie nuil ibutiir mUm* tbt
Uaa i.eit 1 .i.i*.«*al mm* lot* .tflk*
Tto..Amu! U'uwi*! uf Ja.tir* vtt
,4eHedtoNr- lUttat thdl*-»rl-4 be!
to Ml Ibt tutefOMMil Mi a - •
■*trt*e**t  Ibilf  J*a*l_r*ut
ihHi*« tod •**.! opoo lb* toorb  II*
•t* a }*Ag* rt ttttt 'tt***iir ttd  I*
WHH. i*4 bl* to*a «iit om  to toodm
Mdeop  II* *l*  bllgbltd  lfl*t  bli
tpHtltMtt I* lb* IbMrf JoaH***hlp
*a.  i ******* tat., ******* ***   \
< >** 1
T**Mm  t*'M*t.tl  •»!* MMt Itlll
ItUlMtrtttl  Mtto4**lbuf
11 **t JnIM lM*-a 1 d tbt MMfflt **
P****4 tt tout ito fotMtt. whlrb **M
Ul * nm* ** *M-a*att  Tto iiMIh
rt*V*1 Im*** tHthm* ******* i* ***
)*edi **t*ti*4 tllttlU*. It * ••*•*
tb* r'tlloo ill bo rttmm be tootur
U'tMia*btlao***f tb* totdnt tl Ibt
Mottfttl htf.
1to|4l*eal- '111 ***lf d*tto Hi fcMIM
toll HMt l*» I*™ Um**** ** MO
airuodf I (ii ib. m Um* ***** *****
tf If* Mtli <*4 hr t*g*t*A to a***t*
!*• MMt fM ito aet. tot ll H toUeiM
lb*** H t wmoii •* lb* *«*»>
Httt 1* 1* <*** ****
It -It lb« U*4l »f l****Hr M**t*A.
taoldtlMO ****Hf** two. ****** t*
mi*mt*4 *********. otifwiadlo to *****
****************** Ma* ** S*tat4il
awd *'* Ibll of r J  XeetlbtM. I  *W
mr***4 1t**u**n* I* ito 'UlblM
%*-*tbi>ia»i tto ***** of lb* libit*
• .. •-..• IBMtfM ' IM *b MM
ttthm. «**blrb MtlMM *ti *m**e*it4
U*ifAM**t*l tbt toll U w*u* bt
mt* 1*e*-4 i*4 Hi elll to  Ml*  lot* 1*
I . • . • ' t t *•** I n-t ***
*** Hip* <- 11  III* ***** h mntoW
•  Malftwd *** *** ***
thm to  hh  fi****  ,«,  ibH  ****
I t*  Uamdti Mnraloi-    la tto tft*t
I an***   p******   11   litaie«**4  *t*
bl* ttotot bH toll t*4 fa t*bM*. TW
***** t**ti*4 t*hn*4 **in &ot<if4tj
*1*m*e*m. tot ******* *ta ttowthl rt
II Ttot> **,»•• mi 1**4 * loll* ll oe.
1b* ****.  At  ry** UM  MalfoM trt*
Itm M ta tMtHtl  oiltot, ta4
I tM to 0'*po*|* I'l t*a *ta»*it'*'** It Jit*
\M*. thmtm. *** rllMMt. fhi'M**
rblt tod tloitiMM*. U* *i« toot it
*t* Hi* ■" I. 1 ltd **a* M ***** A
■od  a*,MiMt#4  Mallard  bod  liott*
Uittut Muftita*. Umi* *■ , l
***l ****** ***** *t tto IMaMbltt I
tot*,* ****** Ibo pliM- to totiioobf
Ml oMIhf MtUM* UMKOtitf* ilWIit,
u. I,*. i« ******** ***m*4 lbt
im-** I ***■**! **,gt*4 bli pure to t
"4h* laid* **•**■*. i« h*H ilitoat. bn
•oil. bit*. ***** *m* ***p am* mm* ItM
|ttt Mt tht* M*t*.* *• Mitbl M *m
************ ******
•oM *l*u*
TW IWlMothtM  tltt  li»H*M  ib*i
toMMwaelt t4i»*e* ito lb* mm toMltd
hi* 0*0 b«*l**M    ; Ul*  IMM  tM
lt*MbMtpt*ir ha imt* *t*i ******.
tm m ***** tt t It** WoobfUiiurfit-
lMt Ibll llweM* 1*41** Tb* 11"I*.!•**
*Ubtl*M*«il It -Ub,  totb  tmi. aed
ti., ,..- m*m t ****** *. *• 1. m
4M«4 a*tt fl ** lb* M*-»ttt*r MM"*
****** t*4 ****e4 lbt *hN* Motel
**il I* hl*41* lb* If IM. U t**'tg IO
1*4 a A**)* *btl* uf Ib* IIMM1M H*
•toll Utt* lu to M**t tM boMbU.
lib* bH imhim MMbW*. 1*4 lil lb***
lll«**aj*||*«b*sto rt ****** *****
*t* .**** I* blM "
tto taa*-** IViiaaiii* IM iNVatai
****m***p 1 mmm** rt I,uht. R*#*
Uml UI*M **l«i*t Ult **********
•Ub ito 1  I' R lUMttot It IM  **'U
H*n ta* Tttm ***** **i ***** tM
iiM* u-M* Tito Im *totMM •* tbr
*** Mo*. IM AlMMM. t* tltll *tf*t tM
al VirftarM tt*M T*b*b*Mt ar* tttm*
A*** aiih t Nt! ***** He IMt *UI
tMbt IM Il««fl rt IM MMM ***** It
tU *f *bKb eb* btt i*tf I* dtoblt-i*
Tbt *i*iii *f thn lit* *H1 praMMt
Wtl* *-* •**!!'t Utpl tot**t* YM*-
hiMi t*4 \'h*m*t: ibi** *teaiati*i ba*
•*■ ***** ****** tm ****** m Ito lla*
Tto /tm**m- A l n|*U itttouw. Mm Im*
Imd ft f**t ■•* •• Mm *i ****■ u**
****** MM MU. tr***, tmi %*m
**A* dee bt
rtoui* GwWi  *i***i*t. iMM'**.
»e*t e* to ell**id*l Ulp i*tte**4l| ap
Hd4*«lt<i*. *to***t *e*a tttn
mtm It* MlM* ** «* at a **** tti* «f
*p*ud. uttfa t *1e*M pttowi* rt *****
m *******. t*4 lutoiofa b*M 4 *P
****** tmi*. *** Ifllftfl lb* to**t
tmntmt ****i*t 11 lb* tiiM * im* *p at
l te-aii* fm ratr uf *t*e*4 Ttot ***1
a****** *Mor tiMiMiltbU dMtot*.
****** *'***•* t*m e*4K UK 1**
•bM|ll*'. ltd Ito* 11OM 4**0 *1I**M
tmAlHAmp. th* ****>,*** al Ito t*4t.
ft* tor tojigtb t*4 U**4lh N *Mt Mtht.
1*4 lb* tot* ua* UetMt *** *****
mtuitrtm* tm* ***** ttoentto* **•
,  ., M at 1**1 'tbMd *]*** thai* *t*
i***iAtt*ny liim tibrtiuo. It u
ton* mmm*. i* *** ****** of tbto*
t«'l*e4 to *f*«lr. Ibtt Mi*t mm*
Hit******* ***** tor* ** lb* mm*
f'**a, IM ****** tUihr* tof**too*
*■***, hn*p*mt***4. *mi mm ui*
fMrtrtliea
(Trv council
Many loqulrlM H-.tiwuiI  Coiuarn-
IiiK Iht Htm UK*- uml Hundllnv
of Exjiloaivaa,
PIHAIOB  COMMITrEB'8  REPORT
Cauaae a OonatUemble  Amount of
Lively umi InUraitinit DU-
, union.
HON. MR  RIO IIA Rl S OPINION
H. v,-iit Iinjiorlaiil tlylawa AdvoocM
11 Fi'W 8tti«*a TowiirtU Com-
ptttton.
Hi** lli.tiil ..1 Mt|,|i„, ,1 ,-,.i l„t hit\A
in ib.* iii) UtU, i'lfMitt, Maiur
Uni* 11 lu tb* ilialr; AliLini... ilteni,
1 i.rti., BtMlltr, Wllktr. Mm llir. Ken-
'■■■li. iHffi.r.1, Mill.*. N hrr. K.-_ii.
mtiui m* niiiiii 'Hit:.! r i&dkttppr.flvfnf 1 mn-
marv nf miuiai-. iMpotodod duriut iho
im.iiti,, tOMprWll U 1"-**. I di'ii, on*
ram. "it* . *.t, pradocll| ilintfrlber
a n*t rtfMM "f III. Ilurlut
Hif m.iiitb nf May 3 mvi, ;
lulia. and t *tt|* wer,' lui|.i_iiiled,
*lilili  i'i.-lured  lb*  ami.mil  .(  Hu.
Adopltd
i i .'.i Mr*. VV K. I . . . iiklng |wr-
ni'..,f.ii i*t lay imlUlltiimn* tlil mi lll.b-
i.iv.ti ittr,.l   In iiil.il
Frtiiu.l. J fblttttf.tahltg Lite in
lay btlMltg nui*tiii un turttaf ul siitb
and si Own. rtlMli  lirilllOtl.
I i-.in Jaaiei I., lial railli. gthltg
leitr tt. lay tiiilldlni Mtttfttl on l.lll.*
illrrl   Qntttd
t'ntoi A M Ho i.-i. .i-iinr ibii bi*
iai<_ t.i. 1!.-ni mn in L. tm.i.u,a rtn.
and |.kit,. ptnohMtot  >-  "'iiiu. I il,*
oftrtot fi"ti. iM lath hthMgiig t*i iba
*  i.u  U.f. imt i ■ id*  1 it* aod
t.i at l'i i tuemtUrr mil, p**m ******
I mil  ll  >»■'■ ipptfltg  for |hm|.
Ibi* UttrtlthM uf l.iiln l*Ui.-i  Untie,
■tii] ttdtUtgteiUll'ilr.t.t t<»I ■*.'.-.
IN  HMtirM ltd hW
I'lum II >. ftnt4 !•*. ritrlmtrtg ti
for »»T*l letrli aiul Hi. . ! i.,i |. 1,1,. I.
KXXI '. IgtMUltH IMl IIMMltl
lllllll.. ItfttMl   ltd)'il'-lb*  Ittl  U.'l
*«*! MM pttM BthtflM U> Iba
Ruin! of tVorltt, *ilb |**«*r lueel.
Ttwm J..tin y itui, tijUot f**t * pttl*
Ihui a* i* rn,in m ib* llir |w*ptii_4»i,t
Utlflffltl r*ftl*ni«* !'• M.i.n it II
llublon tM Mr. lVinieM.il*, Maior. tt*>
<*tt«d aad IIM.
li<>ai I  Itrm.l. **iiint • i leal ton 1* *
p*lithia ..I bu «•*"> ilm* att. tkhlog IM
'" (tu.*,,, -r burt* (tilrn.l iitiBpa
ft   I .it  .  .'itr!, (.til  hi* biiu-a.
aud  ritMiililttiitt  Ibll  ailtt..u|li  tbl
Hint tl W-li. bid '-ra gllrl |.**el It
Kt, tttblM hid h**o 4uo* lo tbo ■il-
tM, tM i*too*lliig lhat ttot to if
moiM. ■• if tb«» **t* nn*1 b* ibuoght
•- -    !'■*■• lli.tatM
ll.. Ttal.* IM*rt*d ut Ibe Ibiaid of
ttotbi tu at*1
l'-«V|i* II IN<tlai4t.f SipuartiM.
aallM tit nu*i*u*albM for dawag*
duo* to b*r Um** b| itofaliioff wf a troo.
H*fiir*4 t" in*  u*i-i *( tta.ii.1 oitb
)_.«. t In a-1
t'lWM tb* e*r|*lirt«f lh* Riai4 of
Tia4*. a.btag fMltooM*! ** f Urt
iuomi to tto Ihinl »i**t "f ito Utoirt
lUiMiat hi Uf iM-tiit* of lb* IUai4.
tUUiiWta, ib* h*tiu* i»«iMitui to
I'ltM Atm*M**t* IUi.*t*10  1*4  tltf.
our. rtttug ibai to ito M*tt*r rt Um
I Mu I: K Itlar * **A Mr. 4.
ISwb f*« 4aoiu** ia itodr pntptrlf It
lbt* «ll|, lb*  *-.***,!  pTMMilM  It
itoM t.u atgaalui*. ui«*t«it I* arUtrt*
Iiu*. 44 mi ** IMl tit.ahM MM tto
liMMil 1*4 lb****  utuiat  It. lM  ft*
*t_tt«*t*_! ibat t 4*wuom«.i to drtwt tp
*htrh *.m'4 to **m' ***** Wading, tt
Itott .|ta*.l. *•!** lllial 1* aobMlt IM
MtUtr to tlMlittto* ****** tM
Mel 1*4 U*| ****** t**a*atlt*r
Tttm Aimait***. ******* **4 Uty*
*m. ***** a t*i.ir in ttoit lellM *f IM
l*lh lM ?H4 «. Mat, l* IM 'itlM* af
Mr Jim** t*«ifb **A Mr*, fi K. Mttk.
Re«*li*4,aMlto<Urb *a* ttnliwlM
to lofMM M***t« Kim**t**i. Tt*****
1*4 1»ll** ibll tb* Mill*!  I*  10  IM
htMiot lb* <itt *»*b*i.*  tM till M
Ttmm  I   1   ll  1   "tMpUllllM  Of
* bMboo I toll* *• bt* iia-otoa. tM itw
ibal tM *b**t *f *****, ****, lofunoM
*t "lll'i *%*y* Wt* tiretMMttrvu (Ml*
***** tl*t**tib. t.** ** irttoo I* lbt
MIltM UclMlM 1* Ib* |*uu» i*M*
Millt*
Ttt** I- *,  '  *»1*ie 1*4  Itt*.
M*. M tobllf *4 Ml*k ttHtto***A ttl*
IM lb*.ill *mUl*<*itli*gt*1t**t *****
i.*, '• -...-*'■- .*« » ■ '.4*1
ito I**U« of tor «UIM IMil fn*o tM
oelUt *f uttot i*H*e*. *M*tlbbuH
Iboir rltloi* f*tw aiUirtltooi i**4 pafol*
IM tal IMI ll ■*»« to mm* to ito M*
lialM* tt IM Hit I* **9 ** ilttM
lbil Utain 'to ■••* to i*U*t.tM
I" -« f * f.Htol aM rttuftMt ru*-
iliMtthwi of IW -im IU-M.M tM
tufariMl |na*|wrM| I ■OOMlll** tm*44*
IM uf tb* thtimia I ito Ib_u4 of
Hurl*. Ill* **i  \4**l t*4  llotM*
ommmm
l>*a-a-bt. ll*i*r * laagMnf tbal*.
I* N l*.l*triti*g It Ito rttleraftM
<«t (Itlb I* to* n*a*at*tta H*t!*t tblt
Um rtMf«*t ***H ted tt |ti.u*llg tt
Ito tltll "*1. pllk* lb* !*• tlotlOM ot
llr* iMrtato. tot lbil lb* Y«MMil* *****
III* meaUoot 4t'i| ttlf* Ui**e* Ito
Hit IM Vtttattl. **4 *** *iaM»tlbll
i ••** ill Urtl for *** b«ti**M *>rthl M
boplarttM t**i* l*uM*a.aM aaiiM
Ibll tb* ***m** *** mm* *«t**rUHM
tto f**i|*-a- 1*m *4 t •*• *i*i*mi. Ml
trt 4i*er**l No** lu Ito» IfH t**$tm
llao  Hatr*«tM tM IM lUtb UttrotUd
it* ***** t ****** *9*i1
TnmtMiV*** A.*****. t prviinl
P*pm mtratu uit* tf KtfUMttb. taut*
laud. *Ubi*< tt twa if itoiiir***H
1* i*t *** tontaitft tb* h*ihli«t aM
MUbmbtM*! *a * mm* t*um* u im
... . , -i  I-    :.    f aUbM-
«**• 1UU1I*4 to tto ll***** (MiMli
1** to 1****
Ir-mtit* ****** ****** Im *******
tUtl bl* I* p»w**4 1* tM MIltM *f
Mltf |**4el ut M-4| mpnat*. t* It ll
•ilbia tto lilt Unii*. 1*4 pe*4*r taa-
•M-to*Mllt*4 *bbb I* *i*e*M0ltt*
larrt a* tbt •***  R*cMiM.
Im* I i Tltf? A IV*. *M«"t*f
***** lb* OUrtl e'lglMe mt for a |>.«4M
aM eif****** *t***'**'- if*1 »*n'*w"M
lhalllrtitM"'- ttbo *i*j>* u *****
********** ****** ****** *****
ttm. All «***i**»*V'*i*"f-« nfMlttf to
elpttMi** **r* i»fet~M lu lb* Hh*
t«taaMU*iti-i*r* 1*> ****** il aeilrt-f Hag
f'MMt IM lliMKt**  t**4er *"  ***
•iat Utuiatlbrt rfgirdltit tto t*f*Ml uf
Itol" IV > t*. lu ***** aai  |***4*r
f -t H'«i**!**t#T*T |«*al*n*lto IVtart
tU,** iM rllf-
Tl*M Aim*tM*t. Rrl*i*U A l*aio**.
iiaiiat ihal ** ito prntoetttto* uf Mr
I w lUtt *-t * U* dlt* Iff* f.* *lt*-
Ug *lpto4r*« «Hb tilt "till*- tM
Miglittll" btd t*u*?rt"l *" f"t*ii4 I
*lalew**l rt Ito ' a** lu tbe **,****
remit, tot Ibtt m r*d«,i|lhrt« t*apn t-
lag ito iMp*toibM rt ei|^.tair«*UUiti
ritftlM. AUo Ibtl IM C I'. Sl.Cto.,
blilog H*t*4 IM A******* *4 lb* MdW
i ..»ai, tae ••« Toia* fooa •
THB  t.KIXiI.H  NEW WESTMINSTER llltlTINll .tOMJMBIA, 'I'lT.st'.iY MOBNIMO, JTOB
l',.|,.|,ln.iii. Nn. Illi
AntiHiruutr llltn-k, Nitw Wt-Btiiiin.titr
Bell-Irving, Paterson & Co.
.Vl,„lf»,il I l1.i.,...ii-iiii. M.i" ., Wlittlt-til,-  |l.-,.l.-r»  in  I,i,|il-
SHIPPING  AGENTS
ty   $  '4   l-
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
all I
III
-I, ..III.
ft. Iff fill  I
llll  1 :i:n,:-.f  ll.tl.I
I  '   III I'll-   l.lll   Il.al.Ill
till  Illllill  aill"'I  ll<
I,.I.r. It,k.ti
1'Llll.l.l
Itlill (I
lit. |,1
,'.!   ,-l   llflljl,
1), uw ami ut
ill ,ii cli
litit'll  illllill  |ti|ll'B,
\\
lit  111'.
iss n;i'i:uS' i.iiAi'i ATK lUtKi
,i |ii.
it
i'ii,s,i\ i;
/...ihii'
i|t||i: MliltNIMI I l |l"1
- 'lill-l l.'.l. ■-' l||l |(  l Mill*
l-B III    I    |\ ' -    ' - I ll'   1" llll'lll.l
1 , , ',,',;  ,   lill-wfiirf -,-j,i..i|,.ii.it, i.t-,*'.i."t'|t. ki
It 1st* It I I I VWH ft
|>  f  MuM MKNT'AI. \VlUIKS, tl»l.
I>.  uti,I.I.I  **t   N.iv  IVpallullialt'ri   M- I
' '  ii* lt.il   MaiiuU.-l.iu
i Mut.!,   ii
*'  l
H.t. l.n,,,
I  ni'i'il  lii n milt Iti' In tn
Iiu i umtrvitlvg I'tiitv nt
tin-  I'li'letlltiiiiit  I'ltlv,
,M'i,t  I.)  Oloill  Ii-lltli.illi
'iinniii    1 mil tli« l.lWr-
itu li'lnrni'il in pUWIl Hi ClUllIt tbil
in t.l .i iiini."l .mil mil.Hii*.I  tmi'lie
utivi'i i". mill fl   ii li nol *-*ii*iit
It Will Id I ill 'il ill'ib't I  I'llvt.tl
imiii.'M,  Iml  llm  nti UH'tin ii  tn  It
Id nut tin," prlinti Ij rout from thb
im. nm, it ti uii. iron i.n'.n nm
HARDWARE u*«***
T„,—^,-,r,v^,i„ii itt,  Pianos, Organs
WO  CAUl.OADS 01' HARDWARE
for thii Kuriug initio li.ivu just beun rucitii
nl. ii|it'ti.'tl up mul...... 1-.-.I .ti tl.t-.f |irl en,
curry >i lull lint-ol I mil. I., -  iii|]|ilieii, iiuikiiiu
■'|.,',i.iltii". ul l.titk-a, Iimi Imt', I'liper mul Nails,
MY ulso liatvi'ii mom iimgiiilii em -.iin K nt i iiilert
W
I:,,. Iliin.li
 II.
CUNNINGHAM EROS.
iml *n itimii .._•
MUSICAL INSTRUMENTS
 11 tn in u tAirrni i-hhm
CORDOVA ST.,
"  Urt  III I ! Mill I KH, II. 0,
»EW VANCOUVER
COAL
MlDlngA Land Co. Ltd. (0| Ninalnio.)
New Wellington Goal.
'Hi" iiimi,-.i,, i,.„„,.,
"■'■ - -"-I ii
lliii I'm It	
f-
tn .
tilftf.
\
I
I ..
1,1 It HI "I "'■' •*•"
1'*t^_ri
| .11Y  1'lllll'ILIII'V  IUI-  I w*l*<    I!
i a*	
"" **.,.*, ' „,..„ i.i  i ,,i,  |\   tltiilii,  (fia.l. ...11 It.-alt-l: iil'lH'r fi'ttfll',.
....'".., iii'i'.- t ■ '
"    ...,,,,.  TIIAMWAV  I.INI.  MW   Villi   '   "II I t'.l-. UATIll
li
1	
Lij.tKsiini i:i-ii'i mhi  i"i-  RiitmMi: i-t.uiiiiiiti m
r*    ,,*.*.   it i " Biui
ti... i j it.l','
,,,.  -I.AM'  l"l ' ,    ' i   .  .  ,.  .,
.,  ...  ' ' |j*,\UM   lull  -11.1.  Mill!  Will'
I   li
ItrMlUl-tN   •''"  Wll.t.  IU' *  A    .k|.lBiHHItlf> tlilttt  "
\  Il-IIUIIAS-..
i*  Mil k ,   1  ||  „  ,.,,.
■ .liitlr   -
...-,-.,    („, e fee  .. ,
..Bt!!-,  I.-I, -J   tl.. t, I    . ,  ,
;,  .  I  l  Ittl'l.
i tl ill- Mill; Mi-niXiTrVAT
...ft  „t   M llltl
oil Mill- Nli.Ml VI-liiMl ^^^^^^^^^^^^^^^
Ml I   , ,)  II It'll.lit.ll   lil.lilttBill-   IMi
I.l...J  latUBBll  ... _                                         .,  ,...
- "I'" ...I.BI'B-'t
■     1   I   |1B|.|. .        |    tl
iin.i. I'l ii'ii'-ti A !
lltl. tt isiiii' -mt i. t tun.\
$1,100 ,.„i^^L_
.t.e.l.llt   -
ib.l .Mill «i"  I'l in''*-'■ A    .'iiu uiMiiti -mt
SJ.illlll I ■  i
III. An- ' i ■ -U'-'
ITIlN ..1. HIM- ill
• , at I a  I.BIll-
■ ■■  -I- .    "  "   -i   "   11  '	
,. ,,,|. t\ I'l.AUKStlX inn llllll'
->"" f*
-'A^£V-m.'^:*i^   M-- n 10&
____________________________________________________________________________ CLASSIFIED OOSINESS DIRECTORY
._. ,.,.  tun ii ii. it t-i. *
•>|al A if,, lllll. 1. A
I. ii i tnii Allium i ii i.
'   •  I. I .'I la-   Ha •!
... 11 kl
7   "HI- •-•  " ,•  HSU1II1S  'VIlKKNIIKN, All. Ill-
I j I  . . ,. a .
/ •  ii  liiiixi  mi tun., t  ui
I  Wlltlt  I.-till   t'll-  fi  IUI    *l. i'..,..'.  .. ...BBttaeiB
. . **
L'iiinr.1 vt' l.rilK in, mil' i-
'    . ~ II ,ii,t lai.1 ..r M f Nee
;';_'"""
I ,.)-. IN ...t ill IVBTMI.VkTKII   r.vmi.K .,  iiltt.i.x  lll.1IITW.-m
lln,-.- I   . tl.  |.ta-4 au
a  -
.
II tt-    I  I.IM-    AIIHIIIIL.I   AM*
_L.int.Tt' '    * -   **«>....-'-. - .- ■ - ■  -■- t -  - -■
a tlllK KKI1V   *M'  i.l A—u UIK
V  ll.-ll.it i n  -   tal.  in "'■-■';',-
1llltiTiiiliArill.lt  -i S'HKAM I'll"
i .  -ttt.i    i   ' .  . -   Sea
,'  .   ■ ill
BBBlllBt   . I ll.ln '.  B  .IB   Bl)
|a«|a|e. Iti III* II,.,1111,J  .1  I  11'  . ' -
111.111.lllll l.ttll-ll'lll lllll  ami l-l '
Mill  a
SINiil.lt  -IIUIN..  M li MINI:   till.
Heme ill II
i
i
a.iu t   t.-.-i
-nt- t
SHINIIltt.l t-  ll  IlldOiUII 'I I 1'
k  B.I
,   . ■ *■
l|*  A  Ml III .1 It,., l-ll MlN, v. I.l 11
1 .   illl
.1,11  hi
-
i, .
W a • i livttii .!■" i unu "'N
tt,
.... H.l'  1 . I .
r "   -	
r i tixrisu. i a *
l i I  llltil 11 I'llNll.ll.til.A/.IILII,
I.l, r, .   II.  J. i   la   - III
,   |  , •  all. h.l.l I*-
■
I t   -*  MAIIIIIL,  ll.tl.I.  IAII.II  IN
u-  Kiftvara'ssii
n.i..    ,  ...    -t  V. . il. .in ,i .t.t
•  •  .   .'                        . ••' ,,tl*l * * *
• *'* |fi IKKII  	
$.J -|U|  llltl.  I ■ l.'ll'-l   I •  1 'I I I -.  .  1  V.lMe.
_, 111! I *
'I* il.ll'l'  lit ll.'NI.IIII AMt
.1...  I la.    ,,.t..'. .i tti . in'..t .-t
I at".II  III.  itf.M a .
:  t  la.41
Vtiiil.  iill.-li  UK11ARKAIII.V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~M^H
'■  li'-l ^^^^^^^_
Willi,  1*11
,.N I Kill
SI llll I
I
a\k
\\
Ml  nil;  illt  "t  Nl i
^
 M't'iN
■ .
|.  ■ tl I.   *N|.  -I I
'"II AM.  ItlLIt-
i..1:V"aXII lil.l-AIIIIV.
«. I'll illl ti I i.l- ...RM It  ■•!
»l t
'
I.*  I  in \nui.i) imUaAttM WILL
l  t'tii-t.*- <*
a*
ll
r i ii hi* u.i v
II  III. KIM. Iti I'l H'M  \ |.ll.i;i\ M\
11 >
a
irrale
VKTKIM.NAKl   lill   '  H  MA'
**,, ti in *
Ci.\n nl KMII VNIl IIRNKVUI i M
-
■
|. Ill ii.iVI tl I I*   tt
(The icfrflev.
IATM-AM tlSH  t
Mi HowAiti vj\. *\i. a mm
lb* lit - -  il  •■  ' COM
...    .
■ ■ if ot tbt I
I  Ml   *•■--■ -   * .    >
Mr. VitrttT**   >  *  .
i't i Ui.- ' >  -
.!  i-n(  a    It ;
■
i.   •■ .   . ,.
|*d*t*i • iMi i> m*> ttnt U *
.  .  "  .  ■
11  I   •
a. .
:   i. <ti , Hon lhat .i ■ I'liiiin'i
' Hi,' Unpin n.t t .i inuive.
Kin tiT) "I "ft i it t.li-  »,.> iii-ed
ii '. ■ ,' ll  ' ,  .  ,i  fit  ii'ii*  IgO, llll"
l(J\    ill , ,.!  Ihtl  iiiUi'flliili*   i I-*
1 h.t tn  I'li'U   l.'ll I UK   in   tl.ll
Knglind ii 'iiiitiitiiii ii-i'l.. tin fetuii nf
fi ■  ■ t ll li prohibit •**• u*
tl thi  prtMnl du. if mt
I '.i   .im -liiiuUI ippMl  I"
E] ft  "fill  tnd*."
rn |.i,.i.u iimi. «i riittlltltooi ii tonhl i*e
t pod "ui af tililioct i-v  tb*
;...|i,
i   '  i \ I ir/O.V l*K*l.*Sl*KI>
(iiii  i-.t.. 111,1,1  iii.ji ootitMporiri
trtbUtln Htj  to (...nn*tt'iuifii.1 to
build i imi Iti i  lo ttirtel lbt mul
 iniiii. lbil imn,'
.me hit dlMvitral *■ in**, ii.-i* wltblo ■
>: i-ui.1,...' ibe *ii|  .liidgint
ptll    Hid    I er nt let* I lug
Ibt  titd'-i  wilh  Willi li  *"it   ""it* ai
-!,.|   | L-lll-*    II 111*
********+   m*m,*"**,*e**_m* .<*  ** ■*.* «.
wh >•( Uml naiiiil  t i'1" ""'
tri.i|-.i in  .ilitili WAI lft|ftl| I'lihiured
|  wi ihouhl  Jndtt lbil
'..'iii>>i it)   be*  in  vtinliilllt
,-»" in 'I 11  llllll  ill.U*
wiih itnl mttltu •'<* grtdt "ie* in
iltonoMol ii**iiuti. tnd it* boaai
i wtottd  Wb| ibouM uur mm*
UMportri In IhU cut tttttrt ■ .otupaui
>  fr-'tii  Iht  rltj '   11.
moo   in   tbil    '*   wba
• 1    n.|    MtWpriM
wtl *** f.'iitiiit itmt'i' * ii i
. now iii.iti.uiei, hilt ii*i»i
•i iii**-*! tit .mi cMttMptnr] i*
> t>   rtmptrw" md the lib*  It
■ I .r.., ie md AM*
■ itaportt)
* litem lo go ill*. WMI
ma, tod paiiit iiitiir ti tnitr-
■ * ipi "nttuiil
I <i*i ttai tin
• - ii l .l.n* alike
* It ■ i *t.    t
*. ■ Mt|  a htttl id ib*
.   a   .
ol ii  thitutlytb iod
.-I.t* lilt
'    |
. t tbu   it ltd
. a*,4 •* win. tl
i ii iu ihtfti tl
•a
III  god  tnlae. ltd Ibal
--f itnuii-aai ltd t U,na*
lltM tit tit * Wtl Mt|  tb*  t**w.t  iif a
.  *   a «-. ..*  ItlO  a  Illil.  tl
I*-, t.t ng
F. CRAKE,
WATISHM ■
l nllllllltill St., lln
[,\!ll
n.i
A.TUItlNli : JEWBLSR,
Wl   at    I'lltlll   I'    I'
""   lull, Mill. i.S
\lll.i-. | n i -.fills .11 I ii tilt illl I -.   --iiiii 1
Co., \\',illiili;li'iil. ''"illl , it ll In .It -I  I'l Uul  \\ in
|tl.iiiit|i, iinii. luil i'ii" -tm i ill i "iii|ti tutu. ii Tiinnitii I  It.I"
llOll,    INU.' 1  lliltl    lllll Slllll \\   ll.  ta'   , |  ,1,1111111.1',    .lllll I. I'lll
Iillli;  a,    |.  Ul'llt,   1   III,  I,'.,   -*|U  I  l.ll  ll  'a    I'll. A  I'irgi all"  I.   fl   \'  H
Artistic in tuts In I'l'iicl \Viin ni'i |. m In mil int..  ■ ul, ii.
I'rtfllllll  l 1    ill  .lllll  -all    I'lill   a.   IIH   lltlllllll    III  -lliltl   iMtttlls
Wtiatlrijl" ll, i „i
Ship Chandlery.
Wr ll.
A.N'tiltllt-.
.IIAIN-
"II
III
   I I.' -11.1,1.1.1	
I'AINTH.    i tNl i- i uin. "il
"II ■ ll" II -II tM 	
-IIM . \M>   II  IM  Ht I I""
K-. N 111 -. .HM II "I  II I  ItlNIt
'1.1,.,-lillit  ~" '""> vl I   *  Ullll   ' '"llll
ii iill]l|illilN-
l.tll mul Sit I >. tu  llllll' lul' I'r  .-
CREIGHTON.  FRASER  &.  COY
io Water Sin ei \ mcoi .■ i  li I
Biritu ttu' i-l;
LOOK HERE
H
IRD
THE TAILOR
i niii  iiniii lii tKI  i"
ii mm nn: I'liiii.ir what
tii .-I i.ibu.- unii HUM
ii i tu Null nn ut nl.li MA\
UIK, MUI I ll.illl li.tlli IIIAf
I llll.ti-iilil, IIV III -IM —' I-
I" II I.NI-ll
CLOTHING
illi  INI. -I ,|.|.H,.,  M l|l|
 , 111  i UATI i-iii • inu
i.i iiii uum -mi.111. iu'hk
Ml N   I 111! I  \  I. V.....   INI
1 II.II It -UK I. ill Hilltsll.il.,
I hi I I- I t. , "I Illli IHHV
llll II III I UN-, ANU .AN
MII IAU. Ul -lll-ll 'IIIK
It"-, I MlU 11-11 11« IK
'\ -t-l !   till,  -llll-  INU
i'lill I-    II l.lll I   I II.IIII'
I8,:™peRton
ft|'|illl..i.ur,ii,i„i ' HI
J. W. CREIGHTON
. iJ'ii'Ibii .itui fu, „n „.,	
■••I' :•»■.-..	
"*'!':. .*; i*i' i-i i-i. .'rn
sir,;
<i i
I- -
lie ,1,,.,
luu aill. il i,(|„. i.,..-,tt4| t
'i "'"'l't"  I'l	
liul lllll Iiii|.i...i ,,  I,. '
ii.  Niiiii.ii .1	
■"iliil'l	
Hll III lul I  II...
|l.|  uti it . ... I. ,
"" HI"'
IBIItltllltftl
ll.l  I t
IV t.n i
lalt.,
I'm t am -i .-.' I..
I' ,
B
IRD The TAILOR
I'oiill Block, ColimbU SI.
Niii  Mill  III. Illi  I-tf
BRUNETTE SAWMILL Co.
.Linn,.. M \\  Wl --I \ll\sl I R I'.i
manufacturers of Lumbor, BhingloB, Lath, Bill Stuff iiiiii Long Timber in
tu 100 foot,  also Flooring, dolling, Rustic Biding, MouiiliiiKK, Plidceto,
Si'rull ami Tiiriiitl Work, b'ali. Dooi  Window aiul llwr Pmmia,
Houso Finish ol ill Kinds.	
ira__.ccu.rato  "Woxl"_ G-iAaiantood'tl
KILN IIIIIKU l.ll MIII i  ' .  1*1.1
Shiopint; Facilitii-; bv Rivi r. Occun oi Kail  'nsurpasaod. *.■ .
HoPhee Bros,,
SliiiiwriElils ft BoaUmiidtn
BOATS FOR HIRE
Beyond Rot-i Ciiv Pl,ln,„_. M,ii,
 New aVmlmintier
Lyal & (jo.
BOOKSELLERS
It STATIONERS
HAMLEY BW
»n all, --ii,
■ N lil liim.  i,,l
■  t ,.| liiNllillts
*^^^^a. ,1 l.iieliaa.1
tala AiSfti.i Im .Itr JUUKON PPWIIILH COMPANY.
II - -I ll,.1.1 IIAKILHY JiiIIN
'_
C Hill   fllllll !•
■
1 MH UN  11  -
-Ha.*
hetitl.e ..
.ete  .at
-I
11.
NOTICE-EXPLOSIVES
" Siili> Attflili Im tltt- JUOSON PPWOE1I COM
T. J. TE APP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
us]	
DINING HALL
Columbia Street,
New Weitmimtei
I.a.
la
11
I
II
ff  It  II   I  llllll  t»l.
I  ,   .1.
i tiil.l, n ii>nt-i lldtri
_^_^_B^^^^^^^^^^^^^
it t t hint. ■
'''"  w iiiinti uiui i nm. -t in n
.V II till    ** '
II Nil
d i.t ii <f a
V I.I..N
r  , a. .   .
•-   '• I ...  I   llltl. I.N1IM.  I'lill
..\ nil iti.Ni li   I'
Tnt
H..t «i. .it	
I- N   «.    INIH I
I
•jiAHini'i.11111. ■"•■i't *•*' ti:i!-  | '
aaa, ** •	
I |..|..,Nllltll«llil.lil  HNI.I.l
" i.„^	
._, i-,uiiiii.- i-ii abi:. «„„...,„. ;
HI ,.| "N lllal.ltll. «l    || AliNI —lIVhILII  ,t  Ni ii|..N
11
W!..t Iillli .MM'- '"I" A!  atl-l-l'.l!   •- »■--' -" - "■>■■ •■■••
, It I I N.,.ill\  i>NI t  ll I ll !"l»   *
1/
, l-a.
I.
wu*  a,..I   IMI
|
I MIT.".-'
>
gp&a-.*i%fcH.
I.
timiivKi
\   III.M'I l."-'N   II   I
*
K
\ . I  '.•.,--ll.t,  Ml
\ S-.  I?K?*TKI>  A  ilXV
a\
,.!. i"i- i"i.
illi-*!
(
*  j IMt**4 *   .It*
VKUhtll*  "HI 1NW^II\M\
HI-i\  A
*,,.  \
t    "....i,
■ *■* Mil I  I  *
* rn***,,- I * %
I -   IIAllHHtKH  -•!.
I li
I.*    ■ v MmUHNiN IIAIllthlliU«"
 ^^K1 * ttw I *••***!.
*' -  im.Siilin.il. SirfAItl  n h
........
w*j\i i i SUM*  *•**■**> \******* -
il.
"'J ''■" ■f ' ""''    '     ip i  MKlNMfN  MAIllIIMMl  -i
in, iri..i, iitirr. I. ftjt.1. nt
MM.h   A   IM VK  iiti
W II 'il II   ll.MUl.l.K'N  a  HI M
**
\\
\\    ',t HI  ■ ■ O   i:M:l.!-lli:
\ u in  ul t I  l ti' ■ l II li   N * '
^ VViiiu-'ii'i, * imw o iiiiiiiiH
I' -,..    «,.,,    a,    ,»,,.- llMalta.irtM.ht-t,
I
■
I '
■ i  a i*t*i
,-.**. . | .am-.
I
Mlt*lltl la,l"*-a  i   Ih*  I
•    •  "*  III*  ini  rt lh* it*
walotti- I'll  tali*. ** ■ <
l-i*. Mi  ll'i*lld  Vl*<*i.t
******  U  lM*ei
. .
Mlll-i-  '
It *'.*M lud**i MtHlMH
log. li lbt lui-1'*  fun
" b<i* i*. met t unii om immui tbt
I. «(■ tt *t.kh *lll M hi|h *lwagb In
'* gtalif i the (MMltl  I'tM •
•• tbt UM* I'M*, 1**  Mttfb  1*  'in*
r*MI<ll)*l  lM  Mlk-tft't'
I *tt.!d it „M I* * •
lit«t*«ilng thing **•> ****** * *•  ■
avail", to hM* bn* ** WMI
Ittit •lUlHtarb I  MIMal  llil  lb*
'lltl'*'   l*f  Ibt  ' leil'ia  Itl-
toii'iiut a ffj,tf*t*i.<* in Um *  t
t   -    I tl  tbt *****
tlbi*ia| ll.*  Iliit'iib Minifarimet  a
btMtl    * Ht  -
pM*'t*dtr<l   || ' Ihil  i«  Ibf
aoigoialt* probltM Ihtt UtU
'a-f.if* lb* I ■   >
fedam*  * U  QtMl  111 it
nihil Iban tt** M***nt bum " >
*
tbtlMtllat l • EMM  ta  M)|
.-  Ifctl »t*l*l  l*'l
VMiMllh tl   "
■■•  i m bti i* iii* i
****** l*dtMlntot io lli* |
ll  ••*•!
M,* taar ht It it  (Mt. I  .
cotttloll not going it iMpM* a tai on
bei brttdltnffi l.t Iteaofil  tll  'i  li-
fllM'l  'iltli  t'anadl  H  *•'*; *•**  '
tl.t.t* *|t*n bar matliat* M  -
Mtnutlf tutor.  .Ind In tbH*  >»i*r*  lh*
Mithel k«I tt-itm. i thing (hit ii.'
rinidltn |il*1***1l*»ttt*t olll M
i   Mt lM  Ibi Mh,  ,,f  Ib*
" 'Tf fit ID*  nth*!  Mtlllf.
Tb« |*M**1*d Miailfl'latKf   ' ' ie*!t
I lM ttrl il-ii th"
' - ty tht It Um tin**
....
.. ibtltrll *
lOtltCt.  • i.t;.I  tl.a  ftHMf  1*1  Um
- nil *hai iher btlttt llf
•I  ' M  *i'h lh*  *h«i*
•  ■  .  .   rifmal  •*!!• hi*
*k * I  i -hue  he meelion
tut, ui— in* mtpmn grtii"! ih*
•  , m ma* m*
• •*•!•.  *h.re u *rei*  Un
gtMptUUMI ' .!e,llMi»lgl!-
XLIV.itil .iMllltiMttrflll I
.  I- ■ ■
8W tjat,Mr:S* ^TrvtiLip VII.
N  , **  ■ .
iviii:itKA!» mi,, tx nn-ti I.-»i
.. '    a
1  .1  1.  \M 11
I-*."  i H-tt*t»*i
. lit I i,Mm  \*t mm*lt*>m****
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
ai. ii.i.ii.. Itraal Nt-a, v. -.-. -t.i
Manulaclium and Hp,hIpis in Rough and Dressed Lumber. Shinnies,  Shakes
ktlis aid Pickets.
Salmon Bom-s. net  Floats, Trnys, and all   ndi ol Wood  Fiirnishing*
tor Oannarloa, Doora, Frame*, Wlndowi, uifiinus, Blind*, Railing*
BnUisler*. Brackoi*. newall. All kmils *,( Plain ind Fnnrv Tiiritatl Wood
Bank«Montrea
I'AI'llAla <lltiU4>|t
IUT.
|i, it "
ti ..
•iii
'JL-", '  -
m.-.tle*  -
NOTICE.
*^M
I. lb.n_tit.ri Uteiai.ta. (una. tl
U-.-HOreapll.
ll.tl" 1,N..  III!
. ,.".ltN  | tNla.
MATSQUI
PRAIRIE
'  I -*..'  I, ...  dli*"Hi
A Savings  Bank
Department
Hit I***, ******* "* iiiiiii luu*'
litmi Mm! it tuna to
li *••*••* t , t
GEO D. BRYMNER.
tt
ttl. "I
-
NOTICE.
virtiii-i* inm;n\■ima thai
'.   a
NOTICE.
 t.l** Mi.lil.itV OIVBN THAT
■  ,..^,i. t,4 a.,t *****
*   . .-.
• t '" *
HblVMlMf HM 11
■■
«.i*'*t
Not VMM  •  '••  «*, « I"
■
CMFMUIOI 01 SURREY.
NOTICE
i
MISSION STATION central hotel
|m *MM*e Ii '
« mmm    „ JAME8 CASH. PreprtH*
6,
SOME
ACRES
JAMES CASH.
hai**|1   !■ *
-
ml. PER ACRE
..a*  ,1.   >
..IBrBa,
.,.  ..
'   ■  ■  ».,.!>.  IBB,
'  '■   IHtl
I  '    -
HU..
Ttleikw Eilenin to Sleiam
| IV IMl \* II UWI ' M *UKK  "it
U*m* ** *
th*t**h*
l*"
UiH if Bnltil bliikl].
EARLY CLOSING.
W
lettttHA*.'.. t* HMa
dlMM
- ********  'htl*iei rt  I
mtA*4 «i"! * if.Mwat.tiil
•■rvtlelaenl'Ol *l I
VANCOUVERSTQNE
OOMFAltfY
Unai, -    '  .    Hit MtttfttlMMf*
ita*  niii**rpir
SANDSTONE
-  **  Im, I
11. mut,
g**4  *U'
tt  .1-  mti**' t  ■
a   ' a   ■
t*-*f**t.-a
e»a»'*i nt ***« i- lai
m**mt" JA* *****
ft *, 'h'.'...
• mini 11
le-MI M
i, i, ji.
' i ni*
teil.l • imi i.f
II  ft  Mlllittll.l. t *t.
\
NOTICE.
T. Pm««i N '. iii A". «l
M. L FOLEY
Lumber Broker
anon
Mml E,lnli> .nil An iiiiiii
limn i.m •'.
H. E. CROASDAILE k CO.
I • I **** It. I ..•....
• it Mit.niy ii ttu i
• ■  *b**  i*l**ti*g
' I|n  **4
Fishing Jmile
*
■ i mi."
Hn Repairs Ptuipllr AJIeilei ti
E.TISDALL
iiuNaiita
VANCOUVER
The Crown Stables
A E. CLARK,
(HAS E.TISDALL
nuaaiaia
Ml
■IIHIMIVA
The latter
iv imitt-  llii-'
quality ol lh,
llii. li .1 mil nl iltt"
m.iil.-. lit.- in- ■
t.mnil.t iinni   I'"'
doth badly n***-*"1"'
ill, a|,,,r ,.( lUir-t*"*
...r- iliiii »h.»l>l»
M. A. McRAE
tin. ir. nl''
lii Homapun |«* **
gether l-v i *****
l_norbiiM)vakt*iM
niiaCmiiiK limtit*!^'1 I*
Immoral Shikwp*"!
v,y, "The .Iri"'"'
nit I'lt-rliiim* I*"
.thn"  n« M "
rlghi   rhi-tt-fi*.  *>*"
ir^LAIcRae
it. .ni
^^m
[CelYoorMeatL:
MANURE FOR SALE ^^ *^^ahan
|gr |VI"iS--Esr
ta  ',..«, Wft*l lllll
>" at.-t.t   Afrtl ***
m«. i iiiiiioiii.
"jTnO-NT 8T»BB
*-. THE IdEDOEIt:  NEW  WEHTMINHTElt,  I1II1TI81I COt,UMIIIA, TUEHPAV MOIININll, JUNE 2
ASSORANCE CO,
OF OANADA
loll Iiiii aim
Ihipman. Mow k Co.
■ s|„  y.t M.-liiiln-li'i
,1'I'V COUNCIL.
aim.- "I|.|(itlV(i*ll)
tha  l UUllCll to ll
1*11*1
••'.  I  ,  ,,.  |J, i*te*Miieiil ii'lii-
■ it biting liaau a|i-
'  u-talll !•*' **•!•  """*  '''
■ : ibi tufltiDinl roll
'  ,    a foi liilli Iii  IUp|ll)
,, , 'I, il tha a*>i**niunt
I mt nml tlik ll tlia
,  ■...,Tilt, * lilili I.a
.,1(,|bl|llinJ Ibat If tlil. anib
■ «.iiili| liin tui **
ulllt) Ud It tulnliil
.an  iu| ami ip
,  ., ,.,..i.i
ii ibuulbl Hin  *** **
. -,  .1, III
', ..  .,i MM] -Mf'l-lt-  lU  Hi"
,   ■ ,  ■ |t|  il.tn  lUtM
.  i ni ami Vm-
M  Mtttt 'ifli",» nml cttUIn
.1 all,  ,,lllial  111  tllf
, i |i tinaullr imlilii
,  , td i" iht * until
,,.-,«•« i ltd  ii Lbt
||  Ml .1"  -it.-ilr  Willi
■ .,,11't   U  tbtl  »n.l*l  n
■ .  i  1 tU I* tinting  i.tti,'
ihit tin wtamuitci
.  i Qltd   s* -ml**! b|
ad
t   i lltll,  vtttrworbi it"
* io ■ nuelf fli'tn
»    •■* i.-i rtuu i"
.-  ||  it*  tltlfWtrkl
,i ci it* iu i nib,
. .   .
; rlTitt Mctttin 11
,i HuvirtoTi «t*i'"i
ii   ..f tbtclty ("i i
IM I •'•mi fad. MUltM
,  , .    '    N  .!•.  I    btl  I***1'  '*
a    I . t . '   . I * . 1   '  ■
. .  .   Itortlnd aad
. I a ''•«•  H  J  *• *•'•  *' '■
a  tUa  l.timeiri al
.  at i  '  l  •tde*lili ll-aa
• I .ihtal 1*1*1*1*
..  t. > a 'I i> .'■■ ■'
Hate) tad 11 the
-  I  Hill and nine
, . .  i i  •  ■ *    *   •
Ml  '*el*Mn  l*"'-l-
•  *:•*■  tlbtlig
a-l .{led irldlai* nt
'.-■rat t.iit.* lien l >l
I *i. ilttiug ibll I
• iod  ■ ■ iii tat  ■'■
,    ,■  1*  MOM  ItttM IN
l  of, bM  Mt l**t*
II  <l 1  ai* lUartl* kM
•  , i
a •*.
.    -
Ibt dub
,   • <-«niili**  Thi*
■  ,   i  Mttitrti i -  *
» kattMM -I IU* ■ Hf
,-t mii tt iinni*
.  *«  ; ttud
■ 4  ,**•;!* lb*
. at Vbtfl '   *•
, l'.f.el   »
..* -I a
,1  -    •  ii* IbHlbrlfdbU
I
1 .
ttt **a tn*ia*tt-
a *- I . * . t  •
"I   ||  ll
-
■   ,    i   • ■ i *****.
.  .  **i.    itbt it*uti
•  i
• ai la  K*f*ii*d i-  IU 111*
lltii
lil
mul ||W,  Thii Im i
"i'l JUl llllll it IllVlilillll,.  I,
"• wlm Mr. Bluhtrdi
AM. iVullti.rui||ici<ileil I
!«• takuu ui*1 uiil H..-I
ntin
i> Im
.  ly
"i'ii.i.u,.  it Uitiutjoi ttnttdtn odIu
lull III. ('..lil.l |„,y [on)  He t.i i  - gh
oujtotttl iii |itylng thii ISO nuiit 11,1.
niiitiei* '.',.i-. ittroq up
Illt woriblii -ni'l ht lliought hi hid
ulreu.ly Kivm nil  i| a|.luiiulluii  tl,,,
QCCUlOfl Otl ltd tor.   U w.is nn Mi  A  .1
MoColl't Hiivnii thll ho hid 1 u, M,
Uli'liinlt, ami to caniuUltil Ihtl gtntli
mut, lui illil in,1 (Iiiuii In'  hail  DICQWlad
hiiilmy,  a.ii,,,iini,i,t.f nm iioirdul
Wiirki Aid. Hn.iillai ultninilil n.,t wilt
lut hiilmn <,( tblCQUIiellUllMOll BOM)
umi A 1*1  Siitiiiiii'- |irwinl oil intloi
wort imt in n.a lottrui ..I iii" eli)  n„
wn- irylim lo plod liolu  Tl Irleiof
it hut olltl iit.iii H.i,  win ttd  md  Mi
*'*■*• btrdi wti ih tin fm it,.- i.mi_.i,.,,
io in- hid Imw oomultad
Aid He In ittd hi "nit wuiud to
boot whit tht) tin  t-i rl ,* i-i   it
Uni In.I ii i ily mill itm tfliQ  coulj  .,..t
|lvt 'll-n' pin im * i' Lint u.*iiiti tan,
ull I.- ibo  I not b,
\ .i  Kit  - rbi roil i
tbiUotrdi  " i  t>  tbi Im
iii.iii ti..'.ii|. al thi  i.i,. ii  [Ol  •   A  I
>.Olllt.lt  *..,!< I  || I M   h  - It
i \M s. miii ii | wu -iu ..( iptndlng
far larnat wmi in t> t«di vlluoul wn
iu)Uo| Hi*' Oouorll,
I I  -  ■  ' ..I. Ill H.a i*'|  nt  • aril«**l
Aid  •*■  i  it  n.iiiiiUle.'d  Iini  il.,
third IU "■ In Ihi nporl rolort ng tu
Htttiint, ea, trt) in  ;■ nl ,,|  ain!  •*•
iiiiml.ti an tlplintUao
AM   Wllkal  *\|.lalii,'il  Hi,-  tniH.-i
.ht)-. ttiviiig a iuit iiotottinl i.i
Hi* |g in.
Aiit  Heoiillfti  tbootht n  i'i
lliili.ii . - triiiteil  Iiii.
lii.i..i ..f IVorki Fti Ibt itmti li *■•
iMptrttlri tiui iii<  iixint ol
■liuiil-l  l.aiti a .ini  MMIWbtl  it.eip n,
■ ii ot with tbi iMoorttti ■■
riiy.  Vttrt it* thn tii
115,0011 >•! Hill ai.lli |*,i«*' W|l
I  iltM-la
AM Hlotltlr IbotfbtUm MA'  *****
imt- i tint  eiiatitl,  lot  U.f i DOOI il to
A .1  Htolllf md M.e 1 iniii't!  >
111 • rat,-'iv wbi-biln  I* *"i ■' Wtrbl
•la  iMproftlMttl  Ilia!
win ai--i'iu'l ntctMtn  it*    j
aol >..' tbl Hn* Hun.I "I Ni.i_. thuutd
tm nn-' "»intt
(,,   ||,  .... ..'..    • -1 Ibtt  in?  in
■
notion  ll wm   '   ' ' •
CbMMlttM   Illt ' itl  ai i'-l'i i'a-1 ***
AM tV»li*.it Utd  Uii  AM  H
i.i.i itbid '"' * hi! i* . •*** <ioie
1,11 I'a*
Aid  V.111IU1  it*nl**l Hill, liul  AM
■
r    ' 1 r
(■uti "f hi* l»ia"
ltd. Wa iMtut 1
IMl
Aid  Sroollll  .Irmit.l.-,|  al.)  li,.
***** 1 .1' Wofbti
■
Aid Will,
of ih* it* tui "i *Xn	
■ ■
■
A -1 Kmm4]  ltd Ibi
a . .
Will.,  ka* 1.   mj* IMI*.  Hit Ik  Ifaat
I *** III
-
Aid Vtn.Uat ittjig*.-
-
-
** i.i-i
H *
*****
-
.  bM  1»  -
■
InMl  ' *
vi,.
IM   I
.1 »  r
lot hat *il*ft***
-   *4 I*
'    I    al    i
miii** *•* «*'»• *"*** *** *m***
** * -|r.,*i"f
• ■• utteoia  -f IU |., e»**tn
- ra m *****
i**  *   ai 1* Ml*
la*  '*Mt***4-
•    I  '   ■ ' ....
*  > i'lill  hH***tt
.Mm lb* m*. 1
•  a   .. I
 J '  .
* ■   ■• Itm
• ithtdiMwaal I
ml*** *** llilot J%.t «f I
l||    .:,.'■
aetaitlta***, Ihal*
e  IttMMiltoo. AM
. ■
11 ibt-nbi im *****
* 1 '  a  **■***. it ttllltll*
1 * *• tha*tbtIiw iiimi*!
-••ill  iailt*****  10
'
-  I    a 1 a .  , , .
.. «aie the t***l tk IM
* f.:i  Ikll  IM' t|
e*.  MtottCUMMlMM
1 mttttut *t\*%* *******
II Mlb*l ttl lb* It
♦' fcMi|*»t*0 *|*1M l*l**l
fl  *****  ***** ttl **M*
*4**n**4 ihu th* i**i
• •  i. «lthai*waw*t II*
Mtttlb I* M* » **l
-■"* -l  t**aMMllbl1ttM>lhM
■ _**IM tbu  iu***
. 1
•
■,. '   f  . 1* **.n*4 U^
' Um ha******!   II*
♦ |*t lM lh* *h*eM,   A*
**  **'* had i*ttm**A *m
* *■*.*** *
■  •   tmi  MIM  rt
* IMItlMMtl, 1*4 It
,  I t  .
I  a.  m%t  ,  t**    ■**
• ******* .4 iw limit
M I I.* KH****l tbt IMMI
I  **  l*t*tt»***j  *.1h  It  b*
• **t****m* thii  mt*
1* Ihtl, ***t * ut*l*
*■ ***
* *m*m **h *****
* H. Ml ******** ,-* t'* ****
• ' h-i> titaMenl* *t  AM
h.l., M.   ,,.,  , t'l
11*1 I'l il r**,H It*  1h*.^
[bit *aia*ir liirhaHiroM
.. -i ■  ...,, ,  .*   1
• ****** ,4 th* ..  .,
"' ih* t*fa>,t wti tdnflM.
"Ml lo tht MllIM erf
'*  *HlMla  Ur  **A
•-  ,. H mi *  ■  t
'-'■'   l*,ttla i<_**1i***
• *P ***A*Al*t tbt *U*K1H lit**
* **4I*A**  llewaet 4******
** **** *ii****i MltaM I* ***
I * . l*f**.!l**>
. .** a* leM
■
|*t|M U*4  I' *«  Mt
te*.| l tlM HMt
■
mmmtiiti.  AM  MawMii  ihaMMat
|.*aai?ltew rmm t*A  l* * ****** "Hi*
t
•••
*
,|al... *. ll. *****
aa.-lt^ tea .a.
... . . W It,
. MII " '
4  aa    ,..,. .' r,l  (taa'
. .    a ■ •	
t-r-Mi • > * 1*
m*** ,**'**"** *****  *****
-pl,
at»**i I
a...eJl-t  A*  ttmlU  .1
l.ll tt. Ha.l.at.1   *ta,|B  I. I.llf-lliarf
M r, aata III, am -A IM He*. Mnt.
•.MB. h, lla-. Ill ** VmateaMI l« ll-
^.,,.~ ea)  Itailla.  (la  alll^Bet 11.
.Hint
AM Wib.II., HU I IUM tm**., aat
hm in*, im '
M.m». la aaft.U>a.l.. (tea. latae
aaa..- » «, lie l-t*. •- -
laiatkt. ,•*,'I a.t M— —111. *m
4mm. lla hM tm* ...KM* IMI IM
-ta.id kiMiwd He
•la.—.i. *,«,-,*., tat am**Am
I
. . I
,a, II ' * • ' I-   ■
-I
.-, tmttm ....
- rat  t.ae ,^-i,a  1
-, ,. Im, et ,.. aata...
,1.-1.1. I'.  IH*  tarlt-aaaa*  •**)•,
..It...... .
,,,.,' . ■  flatlWI,
■
*
t ..illl* **
■■
an* ta* laa-ttm rex,** <* ,**- '»-
t.laaataf*«1 latlil .11"* **4 Ima* «4M|
,|f*aet* M.^t-l.t la pill  I
I, -aet.il*  t lll*M
M*a **» mem.
ktt Uriratll. «>•» M*". ••"• " *"'
i m-bIi, mtm** *» ***** lain*'*'* •
'.,_«_llr,.M.-,l.l»a
' ' litta
AM Ke»„ IMI •>♦ ***** **,"*"* *
HI,. I* IW t""!*- •• _ Wt' " ""
UWKtlM*raalaaill. II "' "
TMIa  II.  »  '<•«•  »•«••«*■* *****
*^m**££LS*tl*.
;..- '.I... * --."i...
•,. .. ,.,.  "■•;•.-";-.
,_.,!ea.it<HI.  aete  a».«t.at. aa. ral
l3tT.rt.Mwi mm* He*
e
•••
e
LULU UD LULU ISLAND
$200 PER ACRE
5-Acre
Lots
Adjoining
Government
Reserve
< inr-iliii'il Cash, IiliIliiute <* Liinl i
iinnitlis .ii 8 i'ii' cent,
NEW BRIDGE and ROAD
I«uIh direutly to this |ini|Mirty. Kur nmrktit garden
|itii'|Hisou this land h.r uu auporiur.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
5-Acre
Lots
Government
Reserve
e
•••
e
MACKINTOSH &
CHEAP LOTS
Douglas Road
Niinr Trnmwny.
N..i ih, . tv n. 1 tui .V... llll, (tVaiNft r. Ill
tailtfmttA.  en.'tltuil tii-.li. liiilaiit-a
H. G. ROSS & CO.
•..:
•
a
•••
a
m:w »>»,.. ,_o..
Frank S. de Grey
'IMUIS TIIIH  Mi; I'llnli OF
t.ilillT.titl il„ -I,-., I, , ,
i .'i ..ill .< Im n..' Ill.il. ton*
v> I ■„„,;,,i. ami
-..I. l'i...i,..i.t (ilMMl fm ll.„
i....,..,..  I). ., i.ni... ti..., if.....
IWeoMoi I « I
^*X   ***** wtt«tt »t«_
w
THEO. R. HARDIMAN
PIONEER ART GALLERY
IV.i.t Deilir, liititortrr anil Publllhor.
Artiit-. Colormin.
Wholesale and Retail iiUiip
obM (,*.(..
Vancouver
t/tma teel i» MlM I"
099  CORDOVA.
.I..-....*.
o r it *i*iin\
nblwapl
E
XCURSION
of the Seithon
STEAMER DELAWARE
*-. i «   teat t
Kal.. hi  Iota ail.
HARRISON HOI SPRINGS
GILLEY BROS.
uivcry, aiick, tail and
ale iSlalik
(Mmi
''mill AMI COAL   Capital Paid ap
i M i
I l  -I*,.! mmm «. j
mil ttf j nr, \g* mt*imi***i   IMMrVO  lllllll
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INtt.ltlMll.tri ,1  IV  ROVAL CtURT**  IMI.
.  ■  ■  £600.000  $3,000,000
*.,,,.  ...ttii. tti ii-.i in
-  -  -   £800.000  11.000.000
FA**, ni.i.1 till'
IIM)
MASIER FREOERICI WILLIAMS
PROF. C E. A- HARRISS
«?eal
■
CENTRAL
THE HAVK HAS DI I IDED TO 0P1 N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
T-r, YT~n\T X*   I" "■''»"' i'•" miiii il*- it general Banking Bulimii ind ue now prepared to raenv* D*po*tu
t kxiXUAJAjZi  ..in-..  11 Jin n|.»,ir.lv upon .li'ili Inlaw atll ba allowed u current nue*.  Pnmtrate,
I'tiit.  per Col. |h->  Aaaan.
|h'|.t,ita ,.,,ii.,I |..i liv.l f. itiak jml ililrtnl allu.nl mi inm-»hkh 1114) I  IKerUIn
I'll HI 4|.|.lll .llu.ll
E. A. WTID.
fillltll ^&ttt\ Hll iBtllKtB* NV. Wnmiimiit. ^.1.1 |mt. ,i * 1891. AciinR M.uwmer
Notice "Ihbb
BLACKKM1TH
«,*,!   .   '- f  | . V
*  *>mg*  *t**4p9i  Ohxl*.
B**m Cii-i I
y.,i.
,   lH|.t,I   I  a! .Ill
li*ltn.lv ai.*l'i|il
ItaMtJatt 1-   ■"*  *"*aU
I '-  1 a,
'  -1 etee*
uauy lino as it...run *****
COAL
(MX WOOD
11 .| 11.    ,-'    C—I   He —lit **».l *.
ii.. l-a. ■  ' 1.1 ,hi, ,• ea„n»lt In,
tU>. .lit
.11.I.1. Hi,  la. le.l  It IV.  Mrt-nH'e
■  ata.lll.etaaaael
lt.tu.UU .lat aalltttli ail—I;	
I A*. E.WIZB.
nn mnii c tu
COLUMBIA BTRSXTT F~OUNT3RV
c
Royal City Martort _ REn) m CURRIE
Meats
1*0* i'- ttm*
IRIOAY AID SATUROAY.
JUNE 5TH HO STH
, REICHILNBACH
tVH0LE3ALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
-it r., 1 mr,, raowt m nbbiv .w..,..
OPPENHEIMER BROS.
Kriil ,1 I'tittir ate agt-nL, (t* J.An I Mi |-,i^inr(*,Hn|i„,v.
(* All MICC I AW IfDDPUAIITC  \ K Wttl, „ti..I..ilrr in .illlkinilinl Mu li..,'. 1  h«J.a h.t
LUUlllllUkjlUIl fflultUnil-llD  '    "*»  MamilKiiiina. 4 Inm Witltinjt I civ J.*n C»mV
l.ll.  MltllltKlill.r !•( ll.*tkv  (  llflrlljrta.  hit.
——-aa———a^——ta———»  | |„||a-lilTl  4t*tl  \V |,*.l*-t4l**  I I* .itlt*  Ml
iui Mmnm trine ' _ •* »■'* * *** ..*...."« ■««» >.**„< **n *«*,r
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.: ™_
TIMK TABLE
Sir. ROBT. DUNSMUIR
W tOUtl, ea*,
I'AKnVIM. iui. U\ii>n t MAIU
,•*,**
******** Mi Hmmh* ItaailM^ ***
Nao_-M.it *{******* t********
VaMttlM ** ******** loaaMf. II taM
Wlln.llll m t'aawwa. «'_toa_,,|>
V-MM.a Hrnmrn***
XmiaaaI. Vaat—t—. tUaralu, | ..
.. u .^^^^^^^ ^—  V______*  ***■*— '  m, m _.
ja^at ^ naain ^m **tm*mm t tmmt* y •^ta
(Sann .VWMM.a.aM-a,a«iw.
. Haaa. talm. . Itata Ult-t  ti.aai
ttBBa ell It
0-_ul:an Pacific iUti-utin
Cununi. !ltmi|i.i
iiii 111.11 la, 11.
,m* *., II 1 lr .-I*, .laa
tlttrtrli.l  aa
. Illtti 1.1 _a1 ea-aat
u
vlf a. tit n-lt 4ab tea,
'  a—* BBtl.B.a.
tWI r* Ha l.aa.
«,| MMMl
(mb* Vfi ,,.,. m ..«aa.aB*. ,mtm
. mala, ea.tBfta.<—a4*aaaJtB,«a,a,a.1
ItWWaW m, I -^.. M ; a .let. >-_>,
(,M Mi M. ■ MM in* tha**,
iw til vm t-ia» * i».jb1»i aa. ttaa.
alalia.
tt»t*aa.ail HI IV.' I....I •„__-
■.... main uni a. t-.taw
,-'--■    , . .
Miss Jessie Alexander
Di.tti.ll.  anil Hatm.iluna
Rprlt.1,.
100* 102* 104 Powell
I' () |l..\ .'07
roo
1891
THURSDAY. IMt HH-
NEW
PROCESS
CARPET
CLEANING
::::;,,,,, clipper
ANNUAL
•to unr
Steam Laundry
a -■* IhaMeadb l%**»*t
***
Pditeb Olki br ui Ddir ,
■
B. MARSHALL
DRAYMAN.
*  i-t put 4 V*   p
l**m Wtm. tm*. Tim**** *mt hm*
OoHoMt t *******
IHI I *U ***** 1**1
..;;  I RONT  ST.
|. ....   *,***  tr,  **,*,.**,-*
rot
1N»1
A VALUABLE BOOK
ulltltlM
,..,„,,\,   ,\,  t Ml,|H|, t|  ,„|...\.Hj..,,',.  lit*, ntlttllUtM.a 1\
111 ii., im m. nt mail 111. a im ,iiiii'«
IMI UI.I. V. ,1 til ,l«  lllUMl!,
k Owilrte Mn il BASEBALL al a CHRONICLE it CRICKET
*Mt *> m*  aWrtTlltl t  ||ll,|. t,11  ******  * *\* lln.II, *itt.  m*
iilll aft lltl,«  <
1  ,.   *,■•*,  1 ••*,.■ 'n-  1**m  **■* *************
tMCA  9h MM T*M COPT   i  r Ml If I  II ******
The FRANK QUEEN PUBLISHING Co.
II.IVII.
Clipper Baildl-a* M aal eo. Oaalra *U *** Yarh.
,    .1   IHBB   »  ******  >■
■
Mew Welllnataa Coal.
,a4..- .laaM V *****   ******
JOHN JOHNSON
WOOD
MERCHHt HO 6EIERAL
TEAMSTll
h. w. TCRRAN.    A. FORTXJNB3 FOR SCOTS.
„,, uiLBiminr
M. A. MORRl-OR.
"^ <«.,,...,.em..■•• -
_____B________ut__aRaa 1
"FOREST UNO STRUM"
!'*;h 1110*1.1****11.1 or TIE NATIONAL OLOB
CONaOLTATtON 01 tit
Melbourne Cop of 1891
i
*..-'..,'«i*
r**m*
.  *■»  aa/a*
an lodeM1
■  ■
.  _!^_Vr rmtm* <* i
» „ *mr*u*A  * ■■■ ■' " "*>
■  ;:
.
■
nam. Knl >'l'«» '
-  . -  ittattt. am ' i
"a***'"**"* ...irai .i,..,,<.«n*iii*ji**,.**    *o**i****~
NY UKR 110(11 HMD mam***a**m
LIQUORS AND CI0AR8.
v.i.iaa-'  .
vn **********
,********.
IhaanN
.,,•-. ■...- ft ***** *m*m  t** ra •.***,*
mm
.*-....
mmihi i** a r*'* ** *   ..
M***'* *'•*
tm*,** a**
mm
mi*
1MB
p&*
m** im^**W!tS
*• v*h ********* ******** rH*te-d mmtummu* u*
***** ******** *m ******* t*g ***** RM  r*rtia** m*iN*eHr*
•*« Iwaft- *«h ll *e*'H MM *i* *m**1 ******  *** *,*
l I**.  -*•***!•■ M t • *M.|
*t«ii i-t"
V*  H *mm*m*f t* t ***
****** tiei-hi  IM*.
* ■ """,''»-<i *m-****,******
*** * || .
MAI'It v
t- 1MB l
. ■******! ****** m * om
**♦ **«ta
* ■ * '*•***:*
* a iii-tKi
m* **m
W.TMIIU&CO
Builder, .ni'l Cotttmcton
■■■** tm *<*
OARESHL QRECN k 00.
BANKKR8
■-*t*a****t oi.    ttutmi* * *
I*,*..*.. ****•"*» * f*i ***** mi i *.
,i*mmm,*t  **■•***** t**i ** the ***** i* t*m
£** 1*** *m* I". 0 l^tteee"!
I-Mliiaa •Mtitt   tttl*
**/*•* t***r** aol I*********
p*-m*"*m *** *** mrt «*****
******* * letoVth. ***Nae«e * _.- mtm
•I ******* .p,*,t-,.a** 1-4'in.l i*A *r*ri*m*
le*****-' -**■   - ** - -i-i-*."!* -mm
i *—* ■ *•■*• * *■■  ***•*,*
tOtNTs EOHWtlL? rtPOO A 00
•    , * ■«»*,«* **■■ ***-KNttiltah MiWiwia* ****** ****** AoHtatla
W. H. VI AN EN
WMOLCIILI
FISH and OAMK DEALER
fltttl A***** tr* Mmfmmmt.
M'tllMl ft*"* 1**  Tmt i*.t Iw-t IIid**
iMe^b	
w*
i-i
tii
I l'HE  ljl'LlXll'.Iti NILW  IVILS'l'SIINHTl'tlt,  IIIIITIMI  COLUMBIA Tl'ILKIUY  MOHN1NCI JVM
SPECIAL ANNOUNCEMENT
:r in Black Silks
iimili
Mnlii'ii
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
,11,1,-til I  Cnluiubli* Sti'i-i't.
Faille Frnnoaiso
Puiiii do Soil-
Grits Gvain
Mtirvillt u.v
Ottoman
Surah aud
Brocade
L. J. COLE & Co.
Real ElBtate Broken
N|.;\VS UK THE CITY
I -.
n
LOCAL HUKVITIKS
ituun Mil li In from y
. nit - uiui Dtltwtrt i  " tt"'.
* . lull j
\\    IU   II '   |   I *■*  ll|>  I"
I Intliwai- il IbtiOMM
tttvoi ■  • -
I artttr *■.■■..
Tbi itttmii Uon A..m.i - "■ -
la Kwtn'i wbtrt toi  nippUM yottordi)
ttttrnotn
tllrl wiiitnl  AddrmM M
1 |t   .tlllll**!    I'lltl ..  '  ■ "'
lltl '  liei»»  tlHld  nl  |lt*a*H|0
rival ta*'' "in
A ***** i. bolnf bultl ot,  lowti
.
* '   ' ' ,)..*.!.
III. lr    *
|.ia. ll,.*  t|||  ','-i'.IB I  IV
ei,"ii.ii niuibort *ii'i* u|».
li* i   I   '   -    r* ■• .. ;    ||
I.
I   .
\.  ■  I-  Illlld   ,   *'I • •    |  .--;.'.    ■
i . 111*. Itui,' llii- Vtl
-    tl  I-  I  I   Ittl  .' ' a
\ .ta- iiti itri ll   I
11
'. K I   I a, . I
aul **<** ItlOd
■
tU***  ll***i 4
rbt
.
***(_
bit! ll «  I ■  I   ■ '
. \
II i
Tin* ii .  •.
i«**n Ktlptii rti'i Ibii
Mitdt
it MU
>.  ...
**itt>l io*l tltll * '
.    a
.  a
I ..!t> a ■•
'
Room  lum *\ Ubllbrk.
ll    IH". - I
■|^^^^^—I— . . ' 1* II    ' I.
... I * .
a
lllr   | |||y
•
- =1*
IttCittt
i  .
'
. ■
i Mt W 3 ' t t**it*
Mi  Mit •    ' *,.
*   ni
at i*4 MMI1
I
i  ii  ,
tl I
Ml*	
.1  A bum i..i.r a .in/*
* l.i
Uw II    Man I
t . •
,    ... «i„. Iml
lloawii ii
S ,  .  . IVi   l|ltU IikI ie
- , hm .. full) drouod in
. m oil ..
\   ,-i
,
td, tbt Ai
t  i-ta. ii*'.* in
tbti ol dt-
I
- ■  I
i
.
•  " i  \ \  nombtn ol
tbt i ' -in* li tbi
II ■!
Km*.)  II n -  II  ii s  u  \.-.-
-
\
tVnatti ■
i'
'  iht      i hi
*
. itHptrin
raiiiiil hi. . iur)
. e.|  f.i|  iiu*
■ ■ In 'ii
■
pttptrtni
-
I  * t****. * | la tht ltd*
a   .   :    '..   Ml    I
Hn
•
.  . -, ii.f Rm
in  » ■  *-*-■
Iai|li1   rhett II ditd :'
tui t,it«.i a
*** llltdl  all* iit
■
e  ..- - ■ .   bl -   I- at*  i
tbt 11 .' |ti|-*l
■   ■
I.. •■■*.•. •
"  - *■: *.- el lbt
V M -    * J-l.ti
li IVbtrt
p*  ibt ibttt
...
u ■
• - ,   •
«*.
" I    *  I  '  1 I   '
X  1   *».!
I  * l    a    i
i * | mm* .a.a..
i|e*» ..
• I   *  -  *  *    * -,|i  atll.
I .  .
■  ■   ■  i Ii*,t,i
.    i
•  ,  . ,»:- il.. *....
4 |
....
ln.suruiu'o, Invnstnumt
""Otmimissum Agimts
I COM MlUA VI'UI-IKT
HOUSES TO RENT
Aiinti for Iht National
t nr Atturtnci Oo ol
I.ii.i...I, .uul for iht u
.iml  J.  Itiylor  Blfllt
V.itilt Diiori, tic. etc
i ■    .  init- ,.i ii n mti South
\\, --iiiiiii-h i  it tt.._.- tdjoiiiliig iiie i in
J	
I LOOK OUT
T5 CTS. TO $5^00
n...l..l RT  1"   n, • i 	
III.AOK mi.u
l-'ANl.-v i
fl.ANNl
OXl-OHIi, |;
to
l-t-TTt
iiiiii i -ins hi \ nm
n I- lllllll r I,
J. E. PHILLIPS
SOUTH WESTMINSTER
Clothier and Hatter
I"! lliilulliliiit Winul j 0|t|tniitii milu uf tlm Uilil |-„||1JWl
T. OVENS
iU M ,',   j  ,
GENERAL BLACKSMITH
F. J. COULTHARD & Co.
hW.F.
MACHINIST
'.'  M' .'Hll,,,,.,
1   lli>K-ni l ai,l_K*-.*i„t Wavi'ii. |__u______iin i  n
I Ma*I.W>   .\|MiuU.i.al«a,l,Hi.,, U.^it...
I. .'iii... Hit eel, .,,-..f- < ..I.,,.,..,,,. *
I' bid Of ■ I'l*. ilall
li li  II lliltl-.
'*  I' ts..rti.| *.
lilt  Wl ll  KNOWN
Mm j.ni. Altuilir.
an ■ \ tiiMltr, thti M bli
| It  lUc.rt '"■
I till I
I
..l ii.ii trttb m .» v eitndu li • !■"
ttall • ■
* ii*ii Itvorlit wllb
i . with ontl
iiiiii, tod - trip  t" ii"-
tMl  In* iii'iifiii i  been  .
■
.
llal.l  I t
feetllil   Met uitMlfi) Pl 'AtOl I* litt *
Villi' *H ll.e t.    '■
■. || . * - '
■
■ -. ibill nhtt'iCtort
.1
*
■ | ■ -.
-   a
a
.   a
5 Ilt|   \
1 I'll
A .* -". -   »  ■
..  a.  i id a*   III   I ■■■ tl ll '
.  *    *  i.a
A ivi  tl ij Wllbool
•■  . i .
. .    -    a ,
'
•    1
'I .-  a
• ■
CITY POLICE COURT
Will Innate At lh*  MmimimI lia
Mill Ai Pfttttl
| -   | a ,  , *    ,
md Mi  P  I trttl  J  P   i*.l*idat
I
i
■
■•  '  *       •   ia  liidito,
 •   M
■
t ti i ol rtt'KKIW
U"i>n in, -Mi * mui i: pANTiNtiti
1.1. KENDALL »1
MILLWRIGHTS
I1RA1IGHTSSHKN & DESIGNERS
681 Fiout St.
■ . a .'.
,  tt_ltl.ll.-,  lt.'.l«U
ih ..l-l ..*«-.  af-*
Patent Olhce Drawings
Prepared.
I* II  Itm* 14* r**em**me I t
P. T. JOHNSTON k CO., MEAKIN'S
.11 ItBHUl.t. tl,..l.  I „, ,,  ll. I  .
"a.' u.i 11 Kil.I.  It (IOM
FRUIT TREES,   - «i m
•HH:':  VANCOUVER
New WestmiDBter Hi uwtsry.
t;^mmm*.':t
L
j it -n.i in
ii
■
HfM
■
...  \
I aiui ui*) uiuuiuu Oi
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG "S
I'iii i L'i. Suit .iml Lease Propert}, Collect km, Male Loibn in
taps, and transact all Mm relation to Real fciate.
. . -,   ...
\ *  • ■ •
a
* «
... .*;**#,ta.-l  i*it*iail  lhat  ***
Mfl *** ■'  #*"! '"• *-"
r   ,    .. .*
'
 ^^B -i
IS,.,»,  Olll *  ■-11 li  **  *
■ .
. * ..
*
I  M* '  I I
PKMONAU
I Um* V«.
tout.
* a.Ji .'iM*-.."
t writf
Mt UM-*i It*a*t. tbo bti
VB.H it loto d-*i
I .  .
l:<, II. ii
• ■'■!  ti Aa*** I tt-nfrb, Vt*.
. ,i   "Jit
,.'....
I..  rtltt **•* li**** Vit  i  * tbi
r*  -** 1 i  .
. it ■.
BtVtA.
Mi* IHU. * '  tl J  Uitt. I  tiltcf
•
tail I
t M -A li*  Ut,4 'I
tM*
,.* .*
•   *  .
«
•  *
•
■
•
'
I •
'
•
.'.
,    ,
I
'
1
j'
.
*■
\'  .  I
•  a
L*<,**«*iea All*itl*i
t , * •
ii* h**\ ml
... •   nm i .
.  *    .  |  i . * .  *
,    i>.
.  .  .    . tMtrl I
I in
»••*,'   .*,»,.. ,*   ,. 4  fciiJ i
....
tit
Tfc* lllllMI IrMltt
v**!*i«iti Mtn t  •    *    *
******* ttm*  WtM__4  t*i*t*t  *****
l-lnoa *4  t
Ttt t*  Mi*  ******
MdaMh* «   t*. M*   *Mti I »  .
..,   Ml   *  I  Mm   J   I
.   . •  |M
M*l-* I  I!  Mil*   I   !*    "   T*
Jl   i M ttaid.
.-  ■
■OlMflh
TtO Bat •ettttO
'V   i*i rt lr***m>.
I.*t *a!  *i--t  11*  *■*  **i iMvofttmit
.    *  i  ■ ■  .. i
,   .  r i
NOTICE I
LOT 12, BLOCK 12,
SURBURBAN
NEW WESTMINSTER.
i,
- 4,1 It.*! It
■ i*i«i«
{| NTH
ii utiiki i
■
HENRY V. EDMONDS.
A. M. NELSON.
Pl ■"■,.-:■! I'Ti-iK:. lertlni
_________________ "'
.,^w.  __B
*****H 0) |,-|,t,-iiv  lii-li.tii.,) ii-M'10 I rn  i  -iit* |i<  ■■
.'inlit-,
ll  I
I i  .'
   t* nli.'ii   I'u
AXnui-'i i     I   |
03 7 0NV80H NI1UYW  iwaw. cow* \ a. tmmm
SU39N3AV9S
iod Until
■ottltoo, )-■■"•*-1 ■ tl i ■■ li
e Ufa Aitmaii tl
m, Llmn.nt. tia< ■,..
, orFIOEB
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT Sl., VIC10RU
Don't Let Your Chance Roll By LOOK Olll
nm mi;—
^yOQDb  So  PQLLEY
.1.  It.-**, tattii  1
■
a I
Oon&ttT Ciilniiililit ■* ...l Mi-KiiiaIi* Stni'tii.
W. E. FALES
Large Nm Slock of
Undertakers'
Footwear of Extra duality Campbell & Anderson
I t'll.lt  lllf   lli.t "*l    I'lll  ill.   lli.lll,
where ii .hm tht mttmt fnr yoii  IV*- «.11 ijitn tlw
limit in iiu,iltlt uul i ilm lii ti   Vim ili.tll il<
Iniiii Ityle, taitittt. le mii  titii until   lln- I|ilrl1
.liil Hock .-I lb.  ■
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
MEN'S * - *
I.ADULS   -
H0Y8' • • -
MIHHUt' - - -
CHILI1HILNS
FOOTWEAR
HMDIIF
1'iin.i
OILS
Dam
a.k. 11,   i.
mult b* told to
mob* tat-in fur ti** Hf <i
.(.alaiilly  attivint   Kuililai*
ll--im***  and  Conten
lar*  Tooll tr*
0*111 lilt "It
toot
GRATES
WliUliMl-t
Crockery and  Glassware
l-'il 1 II. Il.jtw K
...uaiiai tmt •■■ *>l a»l"
111 .tt.|_^t. m,i*,». laa. |,.I..|W—
t.
.(•It al hi. ..
KING & LANGLEY
Of**,...  0*«u|lltWl^..  RmI  t.t.la
lg,ti*k  Ml,
■M  -llll.l.t
*i  Pfllie E**lij|**l> C**aa1 *, r.iaaraj
OLD POSTAGE STAMPS.
I
■it«4 a*
■
A,*'!'!'
' ■
'
t Petal., u IM P..IH.
Ilea taka.tli.1elt
a t
.  11,.
H_U...
"
ft,
,,„tftttl
•11.11
■
aa k-la,
,  ,. '  RMI   **■!»  * .
'..Iillli'
i
•I .  ',• .  .    «1  » -'. I
tbotrtfbet In a fi
at «**bi
*■ . .
Miim   Iim ti   * i ihtt i y*ty
i|'i   •    - "teM
■itfclf tooooaatot.
* •  ■ bf tbo ud,*. ..i
11  ,  tUntil)  fboleb  IB  M  ljrt****i.
llm Itit imm «t* m Mtryvti
*>* 1l**b II *ai an
ittd *********  iad   i  ,
**l* ********  *<*«lfr'l   ~
*alt***it*|iiittf#oiitt «*')• **** ■
h* ihr U**-■*,*,** t*Ah<*  M '«• *r H** *•
Mt*  M-.<.*l,»   Mt.   D  * ■ lr.
-  . '  *    *■ ...  Mh*
M .. M   At*. Ml* WllMl
?. Ml*  II  I  IM aod
tlm llieni   IV Mle  *,*  ■  *
a 1*1 tn   lh* ift. i
'*■»!* II   hl'l  ***  IbUMIMl   Ifll
.  - tta latfn *i
-'  a   , H| ,...*.••! M
Ud*>,itdtb* bo 'tt-io ltd
*'•*,  -■  lit  •**•*.  ifttl  iltttrllot,  Al
IttetatN dtHtff tbo ototltl moih* ti*
i*d pnt   '
* |t*il m   **mi *i*h nt-,*!. iMfti  itit 1**1101 l'i
i* iimi  Mn **■*****. Vi*. Il '  MuiKwDtt'iitf.
> 1*4 fill*
Sr* *\}m III,( •
I ****** t**nmum**m t* **mt ******.
y-Mnadl*bMi , \*r **i  ,*i  i. i|—i i...
'tllitt '*i
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST., BACK Of BANK B. C, BUILDING.
CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON  ILASY  I ILM Ml*.
RAND~ BROS.
DAVIDSON BROS.
m* ***** * if"*". *** mmm*
*-* f*m* *mit**t   Alt t.a.-* •*,.
IMM limit  till**  m*,t*,mmt
...I.l la -aa.  I*  *■■***
■
mn* i* ii<*.,rin
VHK1I4 "l-**!
_ 	
H. MOREY it. CO.
...    , _f«MMt ■.•■* ft**;* **,
BOOKS, STATIONERY,
l.».. ...«■. 'IVnnl,
!,.,<• Hall Onm,,.
Mat* fat *•'* •"***■ **,* ■
burnt  1.
|t     tla.
:
*
'   a
•
Kffltk TltMOTI •
Priow ttOO to WOO pat
■Lot
1\
*******.
inn-
B
• •■..ii./.. Gull Room
I-..,, aunt
*un' r i .mi., na ar>i«ii*iiH
i.tl\ Ltt  A\|. M..IIT
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J^.att^ la Italia, . litt if., tlea-lln, If- • .a,e„,  Mt  taa.tai.a  ,V„. **	
,-  Jl,..,  ... Mr |a r ,  „ .,,.,,he
...f a!!. Ill*,  »,.,|| „r,,,.ri,.|!  ,||.a «'r,..|t.»,,«rr*atila*trrl . I   I laMla*  H    t\,ttrWl|,|rt
.   „.. Haaaate  aill  relit 11    lau   ttlle ■ a.4. I< II. aa. .Ill ,111 r—l" al IMMla.llt i«,.«,| |„ |,|.,Wl-| 	
,_,«»r.l,l •net.... ...llat   lire irtaealtt lamina lite nittet MM, '— Itai ,1 h «!,..,tn ti. aaaattat a,il    BARER * WHITLOOR,
.|.ia,a MII Illt .    i  ••   l-e.l.. a .. I ,™eali..ai I
lllllll I'.alt  I.l. laa lie a- 11. IJ llll'l  IS  IIHilltlia.
ai hi»i eeat,
RAND BROS.
Real Estate Brokers
"—"  Columbia Si.. Wesimtusier
NOTICE '• INVEST
REMEMBER
Thai Hm OhMMrt Lots now on tlio market »i* «
clioico pieco of proporty known as tlio
The Brenchley h
let tlnmt aarl lla. Viafairf ».«•laaJ *
,   BlaiKlnlMII"""!!'' . -.-a"
,  .  ,  . ,.,.m,hel.aile. aa., ..<•»••"*•"
.... ..fantrriifrBn ,'r-
• r a,r, rt.aa. I.faara ,B I are, It
lett ia., taarlflM.
r« iatrumatloa .«rl (n« p.rti™'*'' •N*1' "
Brenchley & BENNETT
AOENTS
» OOUIUS sti"'.c,rf

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354042/manifest

Comment

Related Items