The Library Open Collections website is currently experiencing technical issues. The image viewer (and other components of the website) may be inaccessible at this time. Technicians are investigating the issue. We will provide another update by 1pm today.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-10-17

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354041.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354041.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354041-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354041-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354041-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354041-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354041-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354041-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354041-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354041.ris

Full Text

 IW. J. WALKER Hi
| HKAI. ICSTATK BIIHKKKS
|nHW WKBTMIN8THH ■  n. 0.
W, J. WALKER & CO.
UHAKTEHUD ACIIOUNTA.TH IIP
OITY Aunri''l,t'r 1111111-7-0-11
TllLEFHUli,:  DU, NEW WSSTHI1.TSB
Nl .1111 Kit .1511
WITH  WHICH AS' INCORPORATED "TIIK DAILY TRUTH."
NKW  W UHT MIN ST Kit. ItlUTISII COLUMBIA, S VI'I'llllAY  MOIININll. OCTOBEB  |7.  I
Hill
WM. iiAll.l.ll: » I'll., I'KOI'lUliroKB
TIIK I.HAUIMI
H.H.LENNIE& CO. druggists
run .iai'axim; iimm..
TUYH  ANIl
Patent Medicines
FOR HALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
FANCY GOODS bruos
, in PERFUMES
Bt H. LENNIE tk co. Toilet Articles, eto.
curtail II .  iin.iiii,a. ,
H ' ni* nun * m it -i."  M <j fin h Art da n
Tobaccos and Cigars.   l
rurittlh  IMl  l-.rl-i.it. VUla-ittlu  Mittiit,
muli    .Mli.i.ti.   Al—   I M,it
iinii .*i,l,, ii.ai,, iv  IJ. nitii.l. ril,i nn Wat uni
i-    rti ml I*.. i. ..f l  ii i'  ■ . ■
& Thomson
m onoi!   rnuaiiitMiK w.
JH.-1USS.    XHiliTiiKI.I. ATTKNDAKOK   IIMI.n
Riiul Kstatti autl Iiisuriiiico.
tll.OMAI. Hl.Ot K.  NKW WI'STMINS'll'k. B.C.
1 111 I' i.  Tl IINIIII. N..l.ry I'ulallc
MOWAT & T>
TURNEXi
.1 Uml l
—' .
I
WOODS & GAMRLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I till III "ll Villi).  ItM. Kl l.t I-t IS.. IS l|.|. II. ni; is. HI
I. tll l.t ANU I'JtOlllTM i IKMIKII "I I
Real Estate
Fiuiiii.iul ttii.l Iiisui'iiiuii Ak.iuIh.
A
W« hi.e properly in all pirls "", _., ,
 CHyan-IDnlriet. EunSSufi 1JSS*\
FARMS Improved ami Un    .* *•**■-
mpiOVCd. ' ' ■  i
Lot. in  SOUTH WEST- Ac..ln„r *,D
MINSTER ..nil »o,m- cholca *""'"* **" ""
■
S BARGAINS
nre thu intlaT ni iln
day, we are offering
lots in iln- tit inky ol
Moody Square .it iln-
IT, I'.llll. tlill-   |ariu-   aa|
l ll.   .111,1  allsil
UikkI Iniililiiii,' .il.  ,ii
Sappcrton i"i thi
same figures. Call
.uni examine uur list.
Office, 714 Columbia
Street,  New W't-.i
niill-li r. II C
A GENCIES:
A
.M.ttia luslt-r I-'ire In-
surnnce Ca of Man-
chester; Pin-nix Ins
Co., lirotiklyn (lire);
I ili/llls' lus. Co. ol
Canada (fire); i-.i|iiii-
.Jilt- I.iu- Assurance
Sot iety of the U. S.;
Accidi-ni Ins. Co. ol
Nnrili America; The
Mutu.J Accident -mil
Plate Glass Ass., ltd
ui Manchester, I.ni*.
- aim i t.2 acres to 21-2
"■  in Tirat  Ail.lili.tu to
Smith W.'.tuiiii.t.,.
mini
iiiitin
I' 0 mix SM Ill.alSAI.lar III.AKKII.
• Aaa, lieaaearl
CONVEYANCERS™ financial agents
-
e,i..|,   I 111   I
i.i...... ... tt   r.ii a*.**,.
WOODS. Il GAMBLE. Now W..lunu.tor. B.C.
ir  tee*  tl I*.
■
(BRITISH WON
MAINLAND,
IIKMtY  I.KK.
•VM TIETJEN.Miiiiiitn1tir.-r
H.G.ROSS&CO.
Ctilitiuliiit St.. New W.-.lininalii-. B.C.
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
IS., I I.
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
Cht-i,|i.  Sinai Itirqtintntinua.
D.S. CURTIS &c CO
. DRUGGISTS.	
H. T. READ & Co
I'lill' I  UHURHH aa)
Shelf and Heavy Hardware
P*'M' II 1  11X1*111  .   lt|\|.,H l.l  1-.  Hll  .III a   ||, |V
....  .1 ||.  aU,,    |,f ....  -.,
' UK ...  ...  w. . ":..
■
t uiaHi'le'iVi'i. i " "   '  '
Armstrong-Young Block. Columbia St.
c.r7townley
ttuulunuimucui I nupuuy
tto*4
.. Pol'Ciri written without rotor-fine*
to homo office v
Cubic Addrcftv  "ROSS
A.O.C. Code
FR0I1 LANDS
aSl'lll  „||
SIX YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
$1.65 For Each $100.
\i.ti Forfeiture Controci  Estate Insur
■nn- i I
(.'.ill or Write inr Particulars.
A. I. MACKENZIE & CO.
fl57 Columbia 8trr*l, Nrw Wc-Hutiukr-
' I ivr,.!--, A DM. .-ll. t
"9 COLUMBIA Sl.
r |*  |l   ll  1
NEW WESTMINSTER.
Pliilanthropliy Run Riot!
THE PRKSKNT FR.ICH.8
CHEAPSIDE.
RIGHT PL IEI RIOHT PRICE! W\:!",\X,1)
E.H.P0RT&C0
REAL ESTATE BROKERS
WILD SOCIALISTS
EXCITING SCENES AT THE GERMAN
SOCIALISTIC CONURESB.
Tlm Miiiiibiir. llun Riot  Ujiiu .1 nntl
Cltlaliaa.jr.il   He-i^n   Hia|i!aiii.   Mm
donnlil, M. P, lor North BUgO,
BiRtl. tht. l'lirinll Maalilli'.In Tlin
Na'aVliutrkl't Ro.ae I'lnl.e Wmi liy
Stair  Rti.iln unit EiikIhiiiI Qrowl-
itti:  In  l.'i-iiitiil  At-iii  I'uii I
Kni'ii-ii Uni,., a ijiuoni lor llu-i,nm
Fiiiiiiiin Siitturir.
|  Ilim ii. in ii.in-i !„  InUtaBMUIUU,
.JillKfi- |«||| ll.fr ll'aafiaar Ullll l|.-ir
tt'llllllTlfar  lire'  llllltlltl  ,|,a.  |ff, :.l, .|
1 tri'eeleetn  la.  a ,|ili|n  ||.|.|r  i. .
I aaViittot tin- Irailir.. Tlaa., Hi.li.iiMl n,
laerff*!Ill Iff |.*r*aaianl laata.'lla. ..,,,1
Itlail.a-, thinhy Milling Bf, ... ,1 .
aanla-r. It'llltlaeTlfa'r re'laila-al tea re'lt'ftl
llta* Illtmii. nl Hin laaa ili'|aaa, H-.
Wlm 111' >lllil laaal llalaaritiell llln,
at Ilia' lnl.a|l|elh'alieeli ail inulii ). .,.
hfi'l«-Utlll Hul hi,  lia,,-! il,,. ,,„,.„..,
Wlllllal l||,,,| lllln ||* liilil.l ,.,,| |(rH
lea at i-aeUtlltltll'IK III ll|i|lllry, llll ll.a- ifraalllill
Ili.i Haa. vi-rdtt-t aii* . tons llm
iinn ...iii.t tin. ii|i|Ma.!iiitn  in. ,paaeh
»J .Ullll,'  llale-rrailateel   le)  .fl.'.
nl  "Turn  liim  nut."   Tlaa.  at|i.
rt»r ra'.l'laa'el i |i|l, li Hul !,., i. ,, ,|
lall . Ifri. Ullll,   The,  -|»-, , | |  H,,.
oppMlllon won miaul) ul in maa,. In.i
Cll.ri'l.r,   llllll   ||t|,    a Ual,,,., ,|   |a.    | |„.
mljaarll, ill llir iniiari—i aim !j>..ie.l
itallil". tl .ml  lur  the*  upul.lon
ul  Un   liri-lifainla   'lln   iiuiifia..
Oiljaa'artia-al  amlil  ,|,«.  allele'.,  aa|aneir.
tin    -iiiiinili.tr   gp   Hae    npon
111 Ilia- aaililni! I'aUiaiiiiltae-  a.li ,|,aa .-.!.. f,,'
noun.-, aal tlar party wu aii<.|>ii.l ami
lh" " iinultiae,', a.'lluii .1 .III-,iiii. a.,.
lull, i|i|iniiail.  A eoBBlltaM ul nliiii
waiii'i-iini.-l la, ii„iurn n.t.. ii.
latliiia. j.ri'.i-m.-i] lay Uaa .i|i|...m„t,
Sik'nuiB th.. Bta.ni!..!.
Imi.iv, Ifelael*. III.—AllKri-tniiillllii.
will. III. itiii,iiiiii ni.  Mr I' Mrlkiiialil,
M. I*. Inr Xtiflll nifO, ''.lie Imle-il ta, .|(|,
tba- I'.rurll tll.nlfl .lie.
rnniiiA!, rituil »Ki.iar.
Tl ■ re' I-   M.ttlea .llM I1..I0II  ,.|  ,h>'  |l,ll'
prill, aal -larllu. . M.ltiloil lln.iM	
•rriii'.ii Lar tin rflkf ut laanta In
II11..11
RuaHi. tla.. Ai'a-fa .I'l
ti, I', 11 ll.ill 11., Ikta.li., II.—U ll
|ene|.a...| |,y ||„, ||i,..i.t, ..aVrmtflrtll j
Uii' l.l .-l.lli.l, llll.-U. AI.li.tii.tatl Itaal
Chin. i|a|.a|lal (la.Irfat.aa |a. M-|||t. thl'
l*.nalr l.aiallltlfl .,Ur.tla.l.
IM'IIIII!  IBU tl.  ,11 III..UtU
ll  1.  r. |i.r,til  lint . itiiiriic l.i*
bull ilflli|..| I. I... 11 !|., a i.f..in,
.ltd lhl Hue lie'.. Kl.. aal It <a,l. mtiur.. .
lam I-m in Illt .nil nln-n nl UW Kin.
nt tl'iiMrnil.tifi*
tin 1.11111..1. ./..InM
,  1 he rt* In. li-ria n mai|ilili'  l.llutt* ot
' IIH tlir.**I 111 Ihlffa.-ai |tf..tfnr^. ,-al ,
! |..rll.l l.lllafa- III  le ten.    Thl  (lllllll
la.« .itm ta.ni, mail!,,,,. ..I n.nUie. n.
tin, iuir.-r. r-
Ba J-,1. i. I
lllllll.. OCUatm  !•.,- Ii.il,,| Ifeliaaal
il'arnrltitri ,»ui.it.ti*-«. naMMilatlHiJ
Ite.m  -t.l...  II.  I.'r-.lni,,i,.|,  laa. aaal-1  ill
I'.tll.mrni laar X.atil, lt*ii|.,nl. in whirl,
lli.t .a-iatlrni.ti *i,*; "Thi gi-.mi
ItlinJiit Irlih lib.,,, «i,,i u .
a aarna) 11 ,,ntatii lilt lit-li lal.le-J |.) thl
fiiUlatl .lanala f. laalila-l t.a ... j,,,, th.l
Ilea, tlrlui ill Irrl.laal nil,III laa null.
r.lrd lo Ihn .ill.ll.Umi ol ,h*' lale.rt**.'*
ind hyi-i rllr* *•! ILaafilit"! Tb. mat,.
,lil tnaii'j.t. ,!  Iliaiiii, .|,.,i,!,| now ba'
..II.Hi.1. lh" ILla.llall !r..lrr alal*
atrurk th** ht*i t'laa. Uai, a.e.a ll- ...fa.
Irhl.  Hi.  tin Ha*.,  fli.l  I.  ,... a,,.!*-..
i tarltliitit aha., le.niuf, I..alum.' ii-ath-
an., tnrn-,la-.il,  tafm-lulnl  tbrir ■la'''!,
naa, aril Inm Ihi lr Ubori.  Awtkw
■ tint hai bnn .alalnl tiitbr laateff -
ahlrh Itil.nal ha< tea aiatltr.  s»tnf- d.y
'1 may lum he In* ou, tnar. ear it ma, br
a hrn wp an in our .rati-., laaa* -
l» thr liin uii lnaynt.il .aaar lailff !it«*iea-aa
'and tln'aenetiiil will ta*. irttli.1 In.
land will pay Un .lol.. I..,._ ,|,..
CANADIAN  NEWS
f ..fa.f,   f.,.rr..lr.r.    ,,...   »,.;,    „.
Man* fin, llpaat*
ll'ntt,,rt*tt, Onl. Oatnlair ti.—Ttu*'
nllfianl tVa.rlliinlle.ii rnlhre. ofHltld
<y Ihi* Hianalialam Mli.rtal r.ni'.i,,,
Hontn-.l, h.,.. t-rrh i ln**.| deewn. Han.w.
11. nti*r Mi nirn oui ..I .'nti'lnymint. It
a 'ilal Hn, . n.nthallln. Intrn-a, an lhe*
•'il'll aal Haa. aaam,eaia, hat  t.,n  |i.aa|lal
a |t by wttai Kn.liih ntlnlta. e.|ellali.K
end lh.t iho mini will N- ...fk.-i by
ihrm on . larmr «*.!r nni •i-nni.
"in tr uw.
Ma, ,.r Ktrri. Miair. Onl ..Orb.!
Tho bla.'liadi raun-d by (hi  .iiilalai. nl
■l.'.r.'f, lb.1 In llai.haiatai;  .1  Ult.
,.i.i,lr.  w.i ralnd  Han  nei'tnlnr. lhe'
im|»'lle.r Mon.rrh brlnl tho tint Imt
*... innii thnaulh.  Mai tr.rhrd hrlr .1
•..'. le. 1, thl* metritlni. bound up.
iman-1 .in.im n
aji tntf. tk-tiibir m-lliw. Mr. H.r-
ir.aa l.n itldinii l.laari ,hi ha,»l
eiemnai.iiaan thii maatnlna..   Itl (llllllltl
isii «liii.< a. nm iii pl.e-1 ol Mt f. ir t dur-
•I tha, .rnllr maul .Iwrn-t. In Rutnpi.
In h.al l.i art Ih tbi* . ,m* ot thn llslrt*-
* - r I, aI, ,r. riilw.y.
fill  !!•  1,11 III!!. I.! I
Tnnmrt.i, IVIabar II—Tin lrlirl-1. i,.,
*..-inn- public * l„-i .-,*,,i ti.l.t. it
Utllil 1-t.ntfi In lhl hnowtidli  eef  tin
li-.llh .uihiiritlii th.t rhllilmi wire- in
altlleel.lin Inam  hntiM-.  illla. Ii.t  alth
aliFhthirl..
nil (-.-ii.. im.
1,1 ,ha* |.*llai. aaairl llii. t,,.. r 1.11. tf ti'Iaam*
T. I'. Atkltlleeli. I*. lln l'.|<tlllt I'llla I,
alHlb. .1. I'., anil I*. MrTlrranaa. .1. P.,
; lh.' flnl ran r.lli.1 w.i tb.t o, Ali.k. a
I'orl Itupf't! Iniliaii. In, Ii.t in. ittai,in.i
lln* |aiintailkf-a*|.T wlillr In Hn illa.-h.llr
■ ol hi, duly, il .|i|aa*.r« th.t Hn |nund-
l l*'i|irr wa. l.ktm . do., on whlrh nn
I rein** le.al let-in |e.lal. tee tin ,.aut„1 anal
i.i attarknl by Allck lor deiln. mi In
lAllrkl' ti'taliia-al thai II aa* no, let* ah..
! thll  Wli  Mem  l.brn. laaal  Halt aal a
Irlintl-  Ai tlil. |ili. aa. tm, mnilalimt
itlttli ti-fat I'ta'llll laar .••illltlnl aia .tlttt if
II tin tllnbarii' of hi. fluty Aliik wai
. e1*i,ea!!,nl ll I'.y lln nml rml* ear ,,, In
' thi* iknoktint-hiiiiii Inr nni mnntli
II..lift Mitlfhlli'li, w.i . li.u.-. I with
'■liil drunk ami lma|a.b)ia In lali.dnl
.uilly and I'taatlill.1 Ileal II w.i {alt t'r ■!
off.lt. mail Ibat lie- laaal nnir lann In .
t.lllll a-iaaarl l*.faa,,,; ),„ .*. a mlnir fham
N.iialtma anal w.t aan lilt w.y to Ihi
Hlin ranyiati mini l.a i.atk. laaal a a 111
anal fiaaillt anil lnna-.l Ihi i imn taa sill
blm a a la.in r HI. laaannr ..liel ll hi
would li.tti loan .1 onai. .
lar.a'i aaf will alrtilai|aial lian *k..aln,
li'in lln |iul mil aim tlallmral •i.ii
■•111- tli'i'letti-al ha< wiiulil I... iilll ail laall'll liy
mil "I llm firry In  till  ull -, ni'l it
iim lorry wun i m thi dtwk lio'd *n
liltlil .Imn, uiiii mill  Iur li.  III. In,!,,,!
Kill  bl  Illllllli  Dar llllll  111   lillll.lll-ll  HklaU
limb, without wiiiiiuii in in !,i,iii Hu.
|i,ii|HTIy ul.. ii frniii bin, in il,,-nu |
hi- .im-l
!   'lllllll  Mi l.lll.   .llln-  .li.li 1UH.V.
drunk umi in..,,..,i.i,  |,iiu,i,,i k-1111,v
llall.-.-r IllU.bnU.b allll.al llllll In- I.J.I
'"'HI'I llllll   .1   '  i"   l. -'.-lil.l.  liiiilull,u
Mta] I'l -1 -nti-ii-illi  mi I'liriiarinii
-H"i! in hmt mill un I-,in, iiuin mi n,„
- '   '   llaa. all,hell !!. il  I,   ll n-,|... -.,-f |, -f
frum  llaa-  llaa-|Hli-    In  rt'|ily In lata
honor lli. nu -un-.i u,.n i,. «, n,
-a -alini, hi.I t.i .. f ajootl -t luilli itf-wil.
-H'l lllll a..,l  f, a,,, ml. ,   b.lllll   I,,1.1  tl..'
v .ueh thiol.  Hi- liniiiir .ilal
lii baat a ta ry Iniii ii.i aiih a le.lln
."i'l Ii. ll,. liilil.l!.-, e.1,1, I, h.aka.1 laid,
ami i. uu.i.'h-i him nn tiHlay Uaa, to*
a,iilrli'i niiiiii, In i.ni.l- ii. |o wbi'llur In
 t. -tfli-r o, mil
I'- tl""! I I.-".!- luu. lor (nrlury
I, lJaa|.,i.|a.||,. faaaajaaal laa l!aa>l*3rd Ileal,,
ami laa beat tin a-»M, in Vamuiiiir, In
.inl.ril,.il lha. upowo ■.! hrluniil lli!
ii !i,,-.,. faun \'aiii uiui,r tnre- iin.'ht
I** ate,i,l< ,1
———
raait, llr >,..,,a..,„,-
in. Tliundij .vtnlii .Mr. I. II.
Ilaiini, iin |..ii,,. mfLirita ..i v.i,.
cootrtt au pnMmlatd with uilda-M.
.lailtt.I   I.)   I laie'I   Mae l.ure ll.   S.<ri(.'«llt
Haywood .ml ill lha. ,„.,,.,.,,-  | •,.,
l-ellaa-  f„f, , ,  ., ,  ,„, |,4,. |,.|  |,j,  ,,  \nqtj.
-■■ni.lr >n.rit..l ta.id InuM i.lklni
ailn ll, ,. |,ly |„ ll,,- i,|,i,| .„„|, uf ||„.
.ll'lt. - Ml- Ilill.U  *.le, Illlt III llu  llu
t'.r-!.* hid I-.n  iiiiKl.lr.ri In b.tl
; inai.a . lutam an iiu '
hail  ...ti  ,t..-  pablK  .*»t.llit*-iii.  ii. it
iiy by d.y. Tin un.-
ii'i- ia.il ,.:.n.  hnlpod blm lu bl*
,'<ihi'l  ll.aaraaiilbly  .-<e-.e|e«r.lt-d
Willi blm Hi III* in ftliala* Iur Hn lull aaf
111*, .11
line*.! rH.tf.aii
V.. I'll.  HOW  lijaalaa*. ll,  a |HT|.Hn|
ti'l.at.lla    tlldl.    .llUile.l   ,i!   **
'Tollll! N"   .'.i.l   1.   |.-r. -
tiil»*tiii. raau (it. a Irark.  Drtrrlbln.
III! lllltlll. III! full,|||.' .  a |'i  .'!.
la I'.* la. | Hi linllh ll.tl ||„> laat.allll,.
ihiil|  !1   llalaa  l,..,,..   a,,-  tailall  |* f-
itwll, -. t. t il.i. haul. ,bi
tObDalSaU, bilk ti. ll.a. lop of Haillldl.
lltif el.fi daMMlt, (hu. el.alial iwiy
Willi lli!tnlloui tnbof b.ullne 11 ..at >'i
hind up hill. Tin t..b.«ni. m ...
fut IU b-tllth. I') Hu ft. I 1 tela', .ud in
lllial'  it*a'..t tWIa'l. .. Ia.il, la    l
bui Iii uir, oilnr rupi., Uni.uaii*
.lllllbir.   Ili  all.lanri ,.f lhl .Hell I.
itanr-id in I', m t*. .ml th<- .,-ft
will In* a 'i UjMf,
, ini* m a***.**
Tbi ., luirr liuii.l'. nm.- •
■nl lln |i.a|li of tin. ru, will hn, b*i
|itllU1lti- aod ml,i-t-.i,i,,ilas bill,, tn. won
llll intt i|iiin«. Tbi V.a»miti Im
tlim Int tilli*. and will pit hm.-.p
Inn iad Vb*lartii ibi l.lindtr ml
tiki thi Yun-iolti'. <ri.l t un in Vihmu.
Tin Vi~*mil»
' Im  1,1a if .
nulr ., ,btt tilt, In,!Hit la ■
to :i luu. u! In Uht I.* ihi.it, i. •
la   1*.  leeha  faW  ll)!  f.llllain  I'.t.l.'
iltll.'l.atil l.a, ,-..-
lln ninir. i! Ui ,i l Mf Man*!.,. J
tlr.r... J .liii.ii.*i. J Allan, IV.
iiaullnr. Thtaaa. Iml. IV. Abk J, K. I
M..d,.r..!.l. IV,  I.  Whiter,  II  I'n.l.aa,
.tobn IV. Jitl-aa. lln  Klrklaud. J.
a.rl frlllia (ay
Tb.' I hi,i,aO!. IV,ae, ^un. •!,• ol ,bi
l.ttf rntwdy I.. I*. |aft«iii.tl it llm.
Ilia!"  H|-t.1  11" J"   ■  .  Vl-.aa'l.i I
Tulkllb  Itlill" alt  lit.!. II  |.aie>|.,i
huun lit, otafbt to aa auddtw*- ttf mad;
• -,.  li.. i raltln.i ftt.i Iitn mtat-lr
,1. miii.t., Mit*', i,« «, lla* Mil*. ••II
alll m.ki in*, fnrajit  ,*n,t lllbU."  Tb» '
fun I* Iml aadiliaa. IbiKlkna>i i||.|
•nd lalirtaiuloi by.piay aod will,
dtiaa^'ai Irwd op la m.,i, . hllitiiai
•lluilkla. eeUlben*'  ' i   ,.  .-.-.llltW
t tiw*!ilty ti-atnna*. Tabwtlad
Mub* limb. Ihadaialy .nd Mi bin.
'.!  towbni,*.  ,t,i  ,a!W  1,011.
fli-n Itum ,ba rank* b, •b"*-t bit™ nl
*■! iblllty. aulm'ialid b, itat-
•alrnlln'.. and Inlillllaal .tudy. "•»<
pliiily inthr.l'id hir audk>
.1*  ••t.tl.lly  blt'l't in tbi ti.. h.*>f
- tniin th* me* .ft indla
-,!,|i  ..aal* a,  ,hi tbi-> of Hn*
I'lll. alalia .tat lit ft,at^tr.Hl inmajld.
Thii t'tllllllat a.im.,, I. mii.i tie. 1 piltr
I. ibli Mlnnb* l-ilawr. Mliibill ud
li.tti and ibouM ban a ttlll at pun
'"-••I,.   tn  diprfttltl tbi  r|,i-
liiatdin.liija .|a|a of a.1,1. .In raotfut ti
t.,i|.l!i*l fnr IIU! iltlint'iltun. .tllllai
t.m. li IOd a ltaM.ani.t-t*. I'rink Mutph,
wi. Im. tuin. iHib. ot
ctnirm. and ,bi otbir ,*.,,• ain ,a
iipat'li bind., Ttu totapaa, 1* a*
•inua. nail i»ii to tnira* .* .ny **ir
*-.n la.nahit h.i .n ittillint ntaniril
ni-i„iiin-
, ImtitVI* *•'!* ■
laai->- Hind iiti . ntitln. i rf I
minit> In thi **|i-n bnim ynlitila,
illrlnmn bninnlni at aMt Halm ta
Ihi itlitiimn |»rfiwtn»nti nal bitlai
bun liwrill, known Ihilr a.tattf,
mill. ->.t **,* aailb-m-i prnrat.
Noiwitliundla. thai dlwiwirailtai l.< I.
howrtr,. Un praranae*. wn rtnmt
out In II. rnllrily }utl .. il Ihi Itnut
.inllilaii Ita Nrw Yotk dtf h.d ti-th la
thi audiwiua, Thi t*m.t*l ,!.«- ,-,-
Inrmatii win Ihi tttbii liy  V
Nlaftltai.  |.a.<-fa>l.. "tYaOH. hark ," lIHni"
I, f IWl,,i-ntwit. **!*nrl l\*lk«. "airdr
N.  Inrai*.  In ml.am.   ' l*b!,aoaitn.l
ilalk..- Tlal ae,- I.illral pkart-1. how-
rtrr.  rti,l|ataatt*l   lhl  lluliffifi.  Ml-
tlrulitlt thr otitlun to "-rVtatrimtali.-
I'lnrt a,uil! w».ninr brwitl in llh .ttt
Iban Ihi b«nd'i nmlitin. i.l ll.nilnl •
lull   Tie!  "U.n*!  Ml. lbt!."  a-I  .I,
Hun. I* lii nib- ion "f Ihln. Ih.t
niikn oni'i ltf.li rtt-ip .1 llm" Tin
Miatellr. "II."!. Tlll«IL! Hal .Hhlmnwk."
Intmlurin. thi Biawt popular air* nt
Iinii Htltiln ind Inllndni'lititid Ihn
ludlrna-t* nomplitaly. Tin "Thill*!,',h
lliiiann, M.nh" i>y Mt. liana*, h i
a|a|rairt!.l miftlil non|inltlon. r.|t.bli of
loiplllm .11 whn boat II allh atllllll,
anllel Tee rm|e!ae, thl IllellB..! of Ottl
aaf tlaa  fa.ll. thf.!mH-t*rl "W.* Immlll*!
Tlnn w.i a Bm andtrnr-** pnMH in
ihiiir-iiim al.ua i fhoifi iinwiimmi
a.i|l.in   Amon* Hi ukrlh** lh.t
•limi.1 ,11 11 n.rt.1  l|r|e,r* !.,rt|  llf.' Hi!
nlnll'in frfaniTiniilaau"ir. lhi*'llitM*w.
Il| Ilal llll.ilf.." 1.. whhb itn, ..tur..
win Iliin, ia.1 ol ihrm thi limem.
Amu 1. an I'llneli ind Haa ...nd n a ianri
iifH-alrhll,.. ITi! Ittln Wli.t.nallr
pl.jrd .nal IM ludii, m.lal of Hip lillir-
knaaan   .ltd  ,atpti!.r  lliaaftt.-.  1"!
inailMa, ,hl • Itlhtltlltm lit III! .IlllillK*
Tla! Milan ain ItM. *|ila lati'ltt l< l't* I'**
and tmlti.1 br.tly  i|*|*I.ii*p.   Mt
limit' Ifiim1.»l!i m«lal|t*elatiaelai ain*
murb !0)o,r.l III. alildlnl ■•! Ihi
ronditrlofi bllon  il owi-d him In bi a
m..Ht aal lb"  «aafk;l  '  1*10*1 IMl ll
Im prrfprtly l,.lni-tl to onay Ibi Ii'i and
fllfot lhl w.lad   K,it,aini tolnl Ibi
aaaaaalfl tie! ll.l hl.t'l hit! *lnf!
I.HaHllir* famott. OtfllMHlM la** Ibi
HLA INK K.\ PLAINS
REIUTAI'lON   01'  ALI.1LIIATT0NB
REGARUINO MK1NL1LY DILI..
u-i-  All Uu
tint il,, it- inin
uri'  lln  li'lllly  MTlOtil
otln'r snlfi'rir* rafUM  lu
Jny in ibl'ii l.'.iiiiliiiiin.
I I l.lll nn, illil.., ll, l.tlii-r IC—Be  II.
I'lirk.  iliv-1'ri'-lihiil  ul  lln  Mls-otirl
I'.ii llii-liiiliii.nl  |iii-iil  Uarouiila  fh'ii'-
l.li.il 'I'llii,..,.. i iiflt-nii.in un In* n ity  |o
•'  I lla' i. ju-t ra'turiiliiu trini,  ii
!• a mil, mih .lav lintilil ;il whli'b  It
Pourlni, Into  Minna lailn  Anuml i  n i - -1 r. .1 tl, ii li., n.i- .'mn e plot.
It.-lnaaillfai  llm...  Sold    W.  C.
T. U. llfli't-iiti * I'iii-i,ti, ,1 ni lln,,!.
ford, I'u Miiiliiini Aatlo Found
Ouilty  Jay Oould*. II..,Itli
llo t. Cordinllv In Favor of thu Taaa
lit'  A ui.-M. i.u Flour itinl Pork Will
Cillll|Uiar   A  LotlK-lle'elttall   TOUIIK
W.iiii.ui   of  Oklnbonm  Cliinu.ta
t.t nil III lln lillti-l'- ua -l.t!! lilnra.  till
tli I'J'-il  ""Uiiii,,  I'aaaahl  he-  la'.-iriii-il
ll hllll    A- lie llaa, |ihy-!, ,al  .ujulll lull
■illil. a-hlaf hi--iml   "Itlill.- Mr. llniiili
i- i o, -ii in j.  ,i. !,,- Ii.i. In-.,,.. I,i. 1. naa
.-.i-i'  ilnin li.-  n.i- al nny  Uiui' Lit
\'.«  v.....  in I..I.r inn.  Aa, iini., Ilim   ll'iuiT  nu man ran  Hand
.Nil  I..,,,,, lh lul. r  Itlll,   An Ulll..  ),.,„„, ,„,,lU|„.,i,,u laaiila,,.,,,, „!,|,.
a'din.r liitlitu iilinii Mr.  Iliaiiii Hal, oaal  ukln|  r.-.l.  Thl.  |.  lur.a.l m,a»
U *t«tlt  |tu|i'fa I'-fi' | jfi.lititf him on lillii and bl* n iu|*irary  ntllUMII
uin opa m ul tb.-Mi-K iyblll.be tren IVill itrnl I y lo ..in a
..„- . ,, , . ,, II1W  aaalal aata Ilia-   It ha'la  I!  ri'lurtl*  III
"' " '""""■   ■■*•"*>••*'■ MU«», b„.;1„.,,b!»,:il,n,t,4i,iy ,„.„., „k,,,.
OolOhor  IV- To .laalala   llaaialiy.  Kmp,  .allli. a pari .a-i •!"!..  ,a. hi.  -ill. in-
lillti.r aaf Ilia- .Inline.!, of Ilala-yrila, llhha  BOW allele' Iaa llllhta aa  111 l.t- tl of llti-lr.lll
-My Dw Mr-  V.m ii.fa.rnt tin lli.t "".''"'"""'  '',''"'" *••"*'""' ft""'" »"
,,               '            , lu III* li* in, a n tt-ii'nl wr,-, k had l aa'lr
H..,,.. mh- ptpwt in your Iowa .ml „ri,i„ ,„,„, oihir. ,ha„ hi. iriihdi.
many  lh.,,„M-tat,a-  |ei|.T- Ihnraghottl
i.1,1.. k.ip the'  billowing  |*ir.itra|ili Tha Chinoio Invuion.
•tj.ai.tiii laa l,|«-   "Itaal l|„ a*  Iiooll    .'   Vis, i:.i.  Minn..  Ik'taaWr  10.—
nellaelaaar  Ilia!  lla ll"'  a|,l.|i'  MiKllih'V  H It lllll t ll"  ,!»•, f.'lf  Il'll.. 01 MMllt
l.rllt that will o|i*ia a  mirku f.,r „| i Uriel . i.f..,..•mmi .af tl..  |-,,itnl
lai.allaar  l.u.la.'  uf  wbi.l  ear  llaaalb.-r  ...,,..    ,.,,,„    ..-„,   ,„  ••..*
i.iii. :  ..I  (nth lum  I*.  lil.l,,.- ,              i m.i.ill.11-  in  .Nn
n.  tioulor  Fry, Jail,  1,1b,  !-■    1     ' •'• ■ *" Hdp «l I Itlni-o Inwl-
Tin.   -lain,,,' i.   .arblid.  .ml ■'l-":"  ' 'I'" ii'*l i"  Un  I'lirtbirn
t.k.i.  frum  It-  I'luf-t  .< nun : ...I North
i, ina,.-. a atom iiii|.,i..i..i.  Wh.ll tS"***   *■ '.•"'•*  '"'""   I-*I"'
'Ii'i ai,  |t lb. laallaealllS   "I 40 Ml daaaala,  '"HUl"! **** ***  H* *'  ril'T f.T HH Ullll*
U..I tiaiuir.y mii*, i. il,.- K.itrt.iili.i I* .uirib.l by ■ ,1 m.-ir*.
iu.l iiiii.iiti.aiiadni...l ..In. |.,..t i.i.an- "i"l  >*•"**  l******  I* H"i  m  murb
a.lai...' allh lh. it-i ,  ****** I****-'*  **'"-"t' 'If "a li.-
.* a. -  .i i r * I Illall* in ..ih, ,.N n.i I.i ilwwaaiiu
a'l |.n.le-e lle.lt. l.lll llllfl  It  laeel
llllll
•pita
III!
nlnl
Of III!
111.!,|. I.llll*
drovpi
ellnrll
Nilutn
SAN FRANCUCO NEWS.
att, I Hi. ..  ..p.ama rm.atr.tf.
aim ./ Ut .Itl.t Wl.l.rt
i   I 1.1.. ......   ill.alair   I-—In
..r i Ili.i Ill lha- a-iilln 1*111 Ibal alll OaN.  "L
• Ulirkil for llaaalba-r lautlnl ol whrn ur "J .,
llaaalbir pound a.f  |.H* It,.*  .'.'„!, Ill  "' ''" '*'""" .'''•', ' '  ,,*.'"""U  **.*****
• hi.-h Hn. innii,|.l,,., „i..i. ir m.n ****** -'-*t''f"iii Klllirniy. Mini-
■ Irr i.i, July II. loan, and Hia !"'"■ i"'""~'"i"« li'" '*\*\ '••'' I'l"" *>**
MrKlnliy bill did nut Imm. . Iiw until' "" ","" '"' ''"""^ """ i.*«*-rt.«il....»t
ii'.-i.f i.i. ...it . ...... noallu-t-r.  i'lifdit, u..i. .i.di..tii~-t..r t. J. till-
In n.ylrii.-riu-.i,ai,,t Pry I oi,J,ii.^ "«"•■'■ ilUlllWOI
I.. Hn lull bwiuw n did ...it .-..iiuin • »i~''"l.r "'«' »• *** in M Unlr
I*.IW.i-llyi-l.il.! ahkb a.iuld|.M.Id» **********  ^"*:"**   * "Iy
"■t  il..., .ml ,.„k .,,.1 f,.r "" *'**« ..but Hlin in .bout ttiu
oil,!, pnaliiit. ..f Ua. firm, ind bar .*""*'' .'I*'**1* ** *•*•»***>*■•** <n*>
,.,!,!,. f. ■ ii„- ion ... '*'*'   ' ■- ***** '"' "i*'
in,.: . i- in., nwlpnrlli clunwu •■'"ur M'tl.tlun tiubw. n Un m.*a.uiPt
n.trii-l.iad a lall" aVhlllariii ai. lllldp!,l^,' '•'"'l*
tu thi tna lut,  Ii nniiainlati i»
--ii Ima, what I ukl lu ay kttir Hm
lhl  !ele*.f,>U,a   ahkb   I   Uaa.de'   ,-•  U.a-
Mt-Kinlay lllll aa. natinly timaa.a.l
Mon lha bill I-'iue< a Iiw, 1^1 Uti
funhiray lh.t thi nrlprorliy rliuu.
bo Htm aotpli miiii! I.., niiiaylut- JldM WlliMl' 'it UA murntui lil
,il. a.f It.eur Ull  mil,  pouldfef |..tk  ||,,0! and. laiplna  lit I'firal lliymuod.
■^swi^^afJJi*: •»««-- •"•i"",","' ******
ain admltlnl fn**. Phwr t> midi am IM nm It Unirindjury
tna and pork I. .dnliM il n! ta-riuH* l.i did nut think II a liul body.
aa.uuli.il duly. Cubi ind Prjflo IHim ft. tamuOwl bid dnrlind him In
but* ttduiwil Ihi dul, uo lout In.m .,,,, *| |„„ *,„r |.„ ,i!.in-4 lo pui-ft.
»l,«.i barm n*»i nal...t. ,***• n* ibi i.iWm-1I  .! • ,.,i.'in|.i  of  n.url  aad
.    lilt .Ki buta-  dirllarnl I" bill im du mt'.- howdleertl-
J|.d.,ll.!t lli. .f, :.i  .,,. Hon,. .,,,, ,, ||.  would wlb
ii.i.eh.. m.di.,-i|,n.ii) „Mi, -" . ., baton il.* «r«i.d luiy and
Ib.ur .od |aork upon ,bi tni u.t ti.b • „.«.,   ; .,,.,.!„. ,,,,, ,„ blm.  lln
• l«re|lt!UI»iVr Of .eller, .tl.!..    l.ll.l  matt , 1|... n|,|..,.ia.!
• tr*-l|.,,.n, in ti,  |.,.a»n**  „.,- „ ahlrh ilhl b. mml at" to IHI
tiinaany. wtlhoal i.n..iiiii..,  fur i |,.r fin-dar*. J'ad.' tt'lllidald "Tb.
„*ai, Li- ,.n....... n.i i i-hil.illm uo rout b.« nu dliptwtUoo in puni.b .ny-
,iwk aad our lutrtuaia, ,n e.i'idiiw
then ibrnof. !*•• ■ Ii i.t, ■ tir oa Ub*
!i** n.< Tbi. .'|*i*i.i ui tl HIlNly
mw mnl.,. and »lv«n.ino to **.***.*
Uia    a,,,,I.    af
will   bi   runiui
taw uaamMlrHy.   I will tram • tlly
..f |.narml!Ul* tn t"ur i***m ind nf bow
,..u |i,f,erm MW. lb. irand lory."
I    . ...|« timl. ibn Hn bull* hid
.lamrtiwa   pork dimiuite -  T n.m
aanun, .,. .aliro .1 tin door and dM not
pemnd  h.i  'earn mpwid.  Itli lall ot Hawaii doclarwd
t.km fiwi.il ,r.,.   Tbi MftprorH, |,„l,itiMond a tinrb .a,no, tor hh
PH.1IH1M1 I" Dm "ful. a,f,„ ... ,.,j....|   Hi lolrntl Ihi
..(•.nil, in torn piudurii. .nd nam noon ran,. fn mi*-uir. inn. ta*ml
P«in.Mli,li in tlm ni ..! Ibi law ,h. n,du!«* not thirourt ud uld ha
.ttlrl!. mitiihem-d lo tin t*t»ir»,b w.<ditai.. I by hii alia', iilwa. ud
•,'odant. Ihiut md |iwh. I aa. .u-i - i thai hi . j-atlLini lo ra tulun
few. an oppunmi of lb. MrKial, Itlll a* ,hi trind j*.,y.  .1 ..iniinii.B!! of bu
lk*OMaMtrtlk-p.pin >*l obi..nt**- ,,m.,. im,,.*,  Tbi .nnd jury i.
•UMillr albllnti ,.a tbi .nf.iuty I oow mo.ldprioi hnlitui mutrn.
tlllll, •iin|anr1i*d 11 uir •tan 11 ,....,  .... .,  .„,,—
... ,w,fr^M by lb- in-niuaofih.    •••"•""•"•" '  *«*>**
raiprany rlio-.  Viry mp~ltall,   **• •*"*** >'•*>««•'•»  i******
,.«,n. J.an..I lltalt*" .InawtM l-iul ir,i.!.li..n,l,u,i.ii.ki
llhli •> -'  I'*   i'lill" no
iinwaini tPtamtitM, taw lmn ,,,,„ ,|ljt^ br lhr Alvl
Tb!inat«ln>llbiNur-tTau..lb. Th, |>j,n< *,,,im Hhiltni fuai|«ny
Ifl-ll, -t  tha  lit! Aula.l IHlMI.  iniKidi  una,!- r ol IMMH fMw tho
a..hniaa lod.t .1 TunrMili llua< An-li" bWl  Tbi nnbit Ibi ima ai
t.f. Pom,  iwldork.  Puny-.n bill nlnrapbrd • monlb  in.  ud  lha
• *l ol bdiy ud .bay twinibl I whilin tn bpiloolo. to Ini wr, taut b
ilf.nd ,..ul"!-i|n :*■' dlmnratral  Mui,i i a.'aataVt of 1M.I.
an lilai and ,ln.,.a. willi..oi.,uinllt
Pun ban. ..! liltn, ituaitwrkalthouibitin.parnid.nwl
tl iMii.ittm. thtohp, l« -Tbi in**- duiioi thrlr tai-tn  aaonlhi'  mm
.atrd.p.ii.wniu.l.ypi.nh.w^l.' H ""•   ''■'i'-.l.i-md-bould jh»
,  nlal* In Hut nMdIUnn I, will miki hot
•Uti, a, w no lot* Vlu ||l|n| ,^,-10,1,1 |MT.  Thi K-dUk
«!.,•  ,<r,  oUhl-!.  Tb!  "9",ill*  H|t  |r,| l.lul.i.r  . ,,...|liUl,  Will lid Will
.|o....a ,«,„.!.  Thifuraan-il hi.lul in nun. i. miki up fir thi fillunof
patihunl Ihn loll itMoat .f iliii, ihaArrtlenlch.
nwnlnd byl»w no laHtwt oirtiai. wtll x,„ v,  %ut^.
ttr. a.m*,4<n*i untiltbi rteelaif N..*rtntir   ... .... „ i- m
!  John hia-iin. I n«l hin*-rii itad A. IV.
It.adba-rt. •ilao,. on Ihi itiaasir Alkl,
iWj*il tha P'hibia.
•It tvl.,1. ,,1 .(klobir let—Th*l.fc
T.Hiha»w» on 0**m llll nwa-i
Captain llatland. hu m.n. •t.wiw ul
toa,a***** m.a,.,, inm tl. «n<:**
****** W.prllt. tiauad Imn Ptr..
India... tlotttil. HUM York .lilt
ratio  of  larabr,  Tbi wnrk
A UMM
lln  tta llm*  Win  N.tlf,  lUMIlMtr.
t.luid.t lln.'i". Hii.nl .it.thnon.
AMia.il* t*iaruw.y, (llnlua. Ilifblaad
Kim aad othPt-.-  Tbp t.it.1 tmt u at*
llllral  ., lla.llia    \„ '.-.Uhil.!
Kridintly Ho Pool
lau ni'iitiial Iran ,bp Amir. ..uttri-
dkt iha arraaal ut mutiny on tim.
•hip TV-awn **, iml laJuMin ,.
to** llaww, by iiilint thin, muttnipti.
Afiw di,t ti" thit wiibtd ,o tjalt
WlWk. a*a...ll-I Hal  • l|allln  larll.*  Ihil
Ihiy wan lotal lo tnati. thiy a.arkid
■ "Win, op ,.. Ul-i ll_P Ol  r,r,|,„a|. whlW
i— fipliln Mtidiaaip.ri. boinl wllb wa,.
Sf.la_.h.kub^ ~°"""*" •* ""'", r.oufurlb.ir artmi  Tbnr nuuruli
■v.i.". ■ .hiibip. mnk lir mUm >( lkr ,hl|) nin)l4
v.in.ki. Tt-u.ta. •»!._, 'I"i« I" ban «t iny tlm. Ibr naatin
Vaiaabli Tnrtli*« aara-d «,. ,ad in.l«*tir baln|na,lni»r.lhn
SaUaai,   "hb.   Om*m  1« -Tin tblnbwrt.ta.lt of pmnulln. ,bi. ap-
.labia tH I'  M. Mawna. a brtidpr of lain tor f.lw impriiouwaPht
lto.Ua. horw». w.» banwd ,t-ttii-di, ,..r,i i-tnir,*.
dntniyiai lhliln-a  .-HaaHi imun.,  Aanai. ,bp irtu.li on thi ..ntlaad
IFaUa ytntrnl.y a.,.. im .Unu. Om It
afi Ji. Ilobln-.n a.t Kiaottllb-.  lowr^ n
1*n iM. and towntn. to a bpl.bt nf
*na fail, lao Ini hii  Hi* wal.bi Jil
poundi. bu, oainl lo hU uhuiaal  .lti>
ladi look. I.nk .ml Ibln.  Thi otbrt  H
Miw Nrlin ll'Uion ol llnilai nut. Atk.i
ibi rltlmi ,o In • lirl t'l  Inihi.  and
Illinois. I! T.lVi I'  Mi.. Mini! pullidown Ibi artltw .1 «0 fnuiidi.
.  _.  .    ....  .,  Thi, win ,v»fn Uiiii-riri i.* fut tbi Aa»-
.•naiih. a .ipno«rapbii ol ,bu tlly. du- fni'tn ,„'
...irttd Ibi olhir dl,  Ib.l Kraekiill.
rhul ol ibr Iowa Indian*, wai Hum on '• **• I****
a pWt* of I.nd tint hid not brrn iimti-d Yfn,i,d.T itn ft ***n thim within tha
In blew   lb! .1 imn- rn,in.l tb! llw .1 attn-tar, ol lb! IVptit Until wrn •!.tll.l
tmt T& T,d.7t*.T,o «*r •*-""« ******** >•>*** *«**
tiki ^ww-wbm nltbi land md tbp i bur luw twu* of lha opitatn nawni.  A wn-
will  bi P|i-itli1.  Tbi  rl.lm  'a 1,1.hit a-rll (eula aa|nlilr. foll.iir-,1. Itai  for  .
im|f.i..l.  h.i  i  l-fl.k hmwlud.l! ,,, m|„„tr« Iht,. a.t a (nil  dnl  ot
biff, ind i. worth otit M.twi nrlliannl.  On lln mom liim nirhnl.
** t.  *, l*"* **"***■ Huptitu* md Munhlfiiii, win
Diwlh in lha Pol. dlnt..ftt-il .iitiiu nn thi Iml. Il.*pkln«
limnntan. l'i. IVI  l*-..-Nia,ir lau holdlnl i *mi>lin| trroltir In hf* rllbl
dilrllliilnlh! Vti.a.<ii.l-hrUI!lnTpai. b""l   **»'* <****  win Mdl.  wtltd
- '•■»•»'« **•••—i**™-*'::»'. sSTiU: V.::, **li t
Ibi* .Hitman. In wuwitbln. Ihi, »Ip nr t,„||it hl.l Itkin ilti-i I. Inpplly nlwln.
dunk tt i dlnntr In  Aftaory ll.tl tin- both of thru..  Ilopkini who «i will all
ditt-d Hn- ila-lil.lit hr thi  M* Kiln hii fnm|.»nliui wai illll.tly "omb*r Ihi
rounly  ont.nti.tioa.  nhottit  .Inr anihit." wi* pt-nmptly rondurlnl lo
tbi  illrtt.aion  wwkm   n.i  nlb-d lb! bikup itet llai plilol mnllwlli-l by
to ertdit • lirtp numbp, win Ukrn Mr. Jimlih  ll .ppnti. itttwdln. In
111. anal  hill in htm, lllpr it h-t.t *,: tbilt tlilim-nl*. thai Ihi Iwo mrn win
win I,In. limplntbiir *nt« or.*n thr ibHi-p In tho ti.ira.im ami ain nimin-
Ibier, .11 ititaltlnl ind nlnawly l^k. In. thi pl.|..l.  ahlrh  aa« tWadr-d  A
Mrtliri!  aid  wn  •.tmatoanl! tll Ihnloid"!  I'l'l"!  ind  tan  min  mon
ph,.!<)*!•* in Ihi rll, bin i ibitin or e.r  Ira-  lrit.itiiili.1.  in  not  ll
mi.t. I'ili.iit* il'hitnlhi'f h.nd.  Mr* all   *i!a    t'il|hba«ri.    mil    thll
liitin iml Mn. Owini. Ualh of ITillllpi- wti •oon  e,!iltain«,,a,'*l by  Ihi  (dilol
lit..   Cintri   irninly.   Mf.   Ada loin, oil In llopklnl'  h.nd*.  tba  ball
f.hb*.   npntlir   of  tbi  Kti  .nd jail  mliitnl  lh!  aether  min'"  h..d
MU'    iH.li.    ill   eel   llndlnrd. V.rb.li. lt.Uit.lltl rr(*.t.« eel a *hno,
Ud  Mn  IV  II  ll.ill. ot  notion. Ini wtlpi wife  faattint In  lb!  beat,
npotlirol thi «<rminn Tnath. am l**1t*t Urn**l*t*  Thl. maitnlni llnp
ifnot.1 tbi ii-trollir.t!*.  A11 a in I ikn,  kin* will rtplltaa to hit Imnear t fia  eel
tai thl IPiidila'•• aaf  Ihi  a atltllal  atnn  lhl fatalt* et.nUietl.1 Willi Hal Uw, Whk h
Win, ili-ndrj   Mn  Hirny a, pnunt Mk. NlkM -in-ttrlo... I
'*!,'
(,   ,1   J,   ",   '   III   III  HI   III  I'l   1"  III   I"   IU  1"  -.'II  -''I  -.-"    ■
u ii ,  it •    i to a
;; This (lard is Worth $6.00 to You
.,i, iui ii i ui unit In in,- ii lnQOHDON A CO* UhlU >*** **Ut *- t-m
t-liii-w* li".i- >i>- ii  imi tn iiniv iiiiiiili iiuin ll iln- nm.'imi you
tnii  uit. i, \..in ..i-1. i.m i.t-.* .,i.,.ui,i in laa, ». mill uuko you «
'."* ,,,,., nl ,,| m i* nl I!.,- I.. 1, ii in.- i in-ill...it- V i'llllilli.    '* M.fc.f. r*.  |.-|iri|-
rl*mr4t*ti t**i*ii h,t„* Hon," '•*ieti*ir,'* t „„i.,„i.j,.t ii„u,*„-
tllM."  "I'  -'II.'..'*.' AilfHiiil Ili.l.irM.''   I'   .  ti Im  . -  ,t.  -lilt'llillillV
18    iitii.U'il iiiiit I" mi' Im- i||ii.'iii**fiviiiiMiin.-.i miii Hm' uuudeuu. fall   	
I) il„ Ml ti  .Ml |||B|MW| illlln
G
SIGN OF IHE BUFFALO
ORD0N&CO.
COLUMBIA ST. BOOTS *"° SHOES
*,.i  Mi  ,*.ii  -ji  *„i  l.-.i*  I,SO  1.50  1.50
(Tlie aiefciKV
.1 HUM tOR Tito LIBRARY LOAN,
lli.l l'tI'llllili I'lUiti'llll'iiliil) ail t.-.I.'rainy
 i.iiin.l ;i lalli-l, -iiii,ul "l!,iti,|,,iy,,|,'-
in uhlili, ulill-l tmlilli oppoilllg llu'
McKonllo -trait loin, tin nrll.-r .Ik
tailai ■- ay, "Illllill Hi III! iui.|.ti.t'tl Iiiuii a'l
11.000 |u|- library oqtllpitlOUb In tbl.
I.I-I in.lUi'1. "lljli'l'iiyt" llillni-llll'- 11
|i.il•*->■ Illllt ii'i' e annual i-iiilnf-.', A tm-
imlilli- li!i!,tii  'il in-  null  ;l  com*
roidtug i' iutui-ln'il. u on.
.' i'   it |  -. ulou, ,i tlii, i'-i"'i-i.iiiy
niuiriilvolt vottns mui ptrtiilly
il|iyi-ln|iiil, Cl 'l.l, I" utlt In fill it
illi,-'  tllulbl.  iillli-Ullnillll  lll.llltltliill,
Siii-h n ,.].,*-** mil uiily uuilee" llnpl. pro*
yi.l,,!i  f.ar  tlaa-   Latlilli'S*   le'iTa'allta'
ni  ..   -  .- ,ii- inin. iimi niiiin
I , l.!  HI)  il!!!. Illall)   ill.il
uin,ily, liiil al.u .oppllo. tot
111.!!,', .1 Ulll a-.lliltllliatlull -a'lllHll
ait  lha'   t'.'.t    lalliil.   Illnri-lll    tin'
ii,,,,. 'i j -    itiy tun in Uii public
nt.ill,i-l - ■-,.-,  I- .1 . !!.-,-llli'l)
.„,  a,I  !   1   I  ,    .  '    ' - ,'   al*   Illllt  Ilial)
Interest
II pi
llltl'
GEO. D.
M-llim.
TO LEASE
■ -  .lllillli-.li  aaillll'lnlu'i'   .ll   lhaa
Ma'lllii'li-ts  all  llll laiulhial  Ju.t
li.i-liliiUiain, llll-  |i|.iyj,,l ll gr.ll
Thaa  ala'l'.it, -  11,1,'  L't'lllTttlly
il--' ,H.ii  llllllllllli'il  nil aalaa' .aa'.-tt-
-  10  I .'-."I  '."■' Illllill-,.. lllllll  Ul,'  ROV.
III.,ii ri.i,i iii.iiii.- ni London, Big.
KK-II  I'lill  ,'il.iril IR Rl I li  illlnli   -illiaaal  llllll,   Ulll   Ml,    II.   .1.   Alhl.-.a.l,
i i, ,t ri ut*. l.n p jjl y y    ..I  il..-  i-.-i   Iiimi.  uliiri'ln   thl it  ratlnr  *■•-. Irlo   llrlil.li  i'uii-
,ai hi ttiLMMii.-iiai: i  Lul> piAWitifnnii-iiuM?niBcpinov "■'  -    '" '"**>*■*■•■■'■'* ••**■** *****  "'  ''"'••'•••""i
tnuatii. un* it li i'i ■•';' •» tlLAddlrltU UUdlHtdd UlnClilUHT „,  .. , . , , „i „,i,.i-m,.|i- gotto.ngnw ton lh. In-li llnnm
la-Ill,Hill-  ..I   N 11  .   !. .   * <i "- *  ■ ,,  , ,   a ,
IVriia. i. i ,  ,.,,„.  ,-_,. „ iilinii ii •...iii.lii,. .' '  -  ,, ir-,il,in iinii  l.iil".|ii.-.li.,i. ii.'iirliilnly liiymiil
It'll  ll.tl L  Al.-n   i  ll.tl  LOTH * ur-f.n n M ,,-.,..  ,]„. in,, I,.,,.,,,,,   l  ,1,,|„„,
Willi foi  . ■;-  111:  RRNKST  IIA l.l.-tilSAlifA TIL   ' '  ""   '  '.' "","'''"'  *  ,',,
Ileal. II hll! aaal"'" -ll.t".  ! '   I '    I ,, i ...    , . '. >■■ I. *■**■• •*"!" lot Mi'll...ll.lll ill. Itnl
«1„«H',:.'. - ', *   IW | -, ,-„,  in-li .,.r„y.,l.„f.l„.ad,„,-.l Ill,,
L'i,|;  .AI.IL  UIIL  I.AMhlllal   •"  rltmli. Vlelorl. tt'nlntln.trr"Wlll  l*> it  ia',1 I, llll'rvlon'  JtiilUlabb*  li  a  IMl  Ind" ■ 'IV.0 1" Hii'ib'iiiili,l„»lbill'.|iulpllii
il..'  111'.'.,' I",   "| I- I   ' '   a  '  "  ll '"l"   ''    "ll" "' '..:..•' l.t. H'l" III  .'■  I  "I * ''..-.-H'l. liltlil!  »..t|i*  Hi  III!
JSPnJfS  ;. '   11 iK oi  uJbill ■" ''" I""' ! ptuMtuf.  work  Indued  Hvortl
PVlil   .AI.IL   I". V'll',Lv!'.'''i'ii'ii"i!''lf.'."'i'\l.«'l*'.'.:' "   '.'■ .   I i •  ■    i-I'  -iMllill  il'»- nm'll '"  !' i'1"-    M'll" .ll'l    ib'li'llli'l
.-   II ulll but tillki a tiry mial.-t  i.iii--  inn i.  go.Ml.lly  ro  lefrilee  .„. T . t*'.'-, ".' ' (
Llll. NIL IU  I' Ilili ~  tl'llialalail  l'i  the-  lle.rk  aa|  aaair |lllli!ti'  fi.'lll   li'lili    |lllpll   ilitai-rl.llliUl"    aall  .„!
m^j/fitH '  lli.. it ii it. .. i*iiii in  -,..-   Iirarv,  a- I'tirybodi know, who It I lh. h.lwodoiy ot Oiiwut ind Hdzui
.ii >
iiiiii, ih.
. itiitii,,.,
llllllillli  llllllillli-  oil
vory largo numboni
n, Hi m.ii I'niiiuiiiiii
i-.'.-urii i.u- roligioi
a-aliii'iii >i Activity.
ml . i-i l.iliilv illtll,.
yi'-'il wnrli iluiu' by
iiiiiI  ii'i'luliily ll,..
Hill   Illla  llllllllllrit
"1 iiiin.iiiy aiJlrlns
illni'd All OXCOltOQt
■.  i'lini llniiili  nml
Tito Vancouver .iijar rcDnory I, win,
tho .Id ol advautagooui ntlwiy friiiht
rui.-, now bnglnulug I" ooinp.to null
with tho tmlori iii Uio Winnipeg
llllll  a.llll't'  l.ll-llll-. I Illi,  „(  Mllllllllllll,
ub" li.r- -.Ii'l'-iili-lti'iiliiiiliillii bi*
.aiii !■' il,,- T.-ruaiiml a-lly.
Thu
world*.
li.-lii in
Bank» Montreal
CAPITAL, all will
REST,
$12,000.1X10
0,000 XXI
A Savings'  Bank
Department
Has ticon opened in coiiltection with
Uii. Bnneh
"T"\
CENTRAL HOTEL
'""'■'i,t^,:^ti*."<*''*'*
JAMES 0A8H, Proprietor
rked ..t 11
Allowed at Current Kales.
aaf 4 ptt •• "f
BRYMNER,
Mm.un,-!
'■"li"
AIIM-TIH
July HI. l-l.
I!  A  Tl.ItM  HI
II   1,1-11  1
III..!, ,-  Slll.lllla.
Apply in
I, i,-il is .'. i. il Null
lU'llun i i ni . iivui.it
WD  CARLOADS O
I'm- tin* spring li~.nl*- Ii.ti'
nl, opened up nnd mur
We carry n full line of builder
specialties of Locks, Building
mven most magnificent si
HARDWARE
just been rcceiv-
prli
l'i
Ml|i|
w
ilifi, iii.ii.iiii;
,uul Nulls
It ui i tiller)
Iii.n .,1
lllll Illllill tl,
lilli III lltHl ah
TlilUP.IllPll
11 ''I'l't.laay.  lte.1,1,-,,1 „,|,,M|
'''"'"'"'"'''"'"Iri'lllla'.llhraaal,,1
CUNNINGHAM BROS.
rn
.-...I iiiiiiui. »i i
.l||-HI*'.fH'.'lll ,;  ||i,  .  *.
I I  lltll  III   -
I'la. llllll lllfUl,.
'* .ai'1.1 Hliitil,,
,  , 'Uti*  "Iiii haaa
'>'-'  ".IIUI "I «n„".'
Ililit  II..1IAN I'ltliPltlh-PIIBUI
W. TURNBULL & CO
DB**|| ii.iaiiii.
Illaia-l M.*
IllvlOg nut tin Ni
i «i
ll'lilnaa
He-llailn.bf  hlla-l
",'  "" *,„* t'r,u.r..li,i
in, latiriiala.i iH. ,ttll'(i;
l.|aaial...i.l Ii'i -i   "   l.*l
,,,.s: ill rim I'.UIK :•'-
' I.-.i *■
-.  u.i. , tin- OK thi;
lll.ll
Uiml'li
la tiff f.
.lln.fa-  .-.!-'.!   !.*-»* "t" I '*"""!
>** ■.•■■■ tulaarlalllar
'...'I.ii
'
T
OLANDAGENTS
\/i orwj f.-i
FOR SALE.
0
OPPENHEIMER BROS.
1 MERCHANTS*    -—
Wl I  le Dealers in MoPhee  Bros.,
Hliipwiinliis & BottbuildBn
liOATS FOR HIRE
100-102-104 Powc'iSl. Bayond Royal Olty Planing Mill.
Hon 207 Vancouver
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
uc
N.*w Westminster
j-lARM
I'll"'	
filRt. fu l.i I.Hill-1'llii)'*}
ii
IVAXi'KIt  l"  »AH'  OS
1,  .
VASTKIi-isill 'A'l l"S  A-  l-Alt-
*  I ■-
A~el.li. — \ 1 liueli.
•ii..i n.i.i.
iinn. nil  III!.I.I. IlimM!.  mill
IMl  lau
il11'1
w
Hllr-
V
tl.il.
f»]p-tnnr. iv
I IHA. 11
1  -11 uii
Kalti.iLu-*
*ti .I, .log il lln- itnrk nl our
i—riLii.i:- i.kaui .vn: 553  ""•  ■- •.-'>t--.ii know, who It lhahewrodoiyol Diiwu
'.till.   Itairi'Of 111" lli.t ill llldllll  IU 111!  |1I|H1'   elllal  a. M.III.  "111! I  iltttlll.tll' *> ll'tlll.t!
Kffl, L -..'."'"If lirl,t..r.tnr«i„djournillmol Ihodir «u ct l.-r.-.l lb.) lock  dlmn	
'''""-'   ' ' , . i.-i-r... t.tallii  -•■!" tl"h "I  It ml 'I !" Ill-'- ll'"i- 'I'l'ilil* Itt  Ittllldi,
H Mill I I I lliiil i M  tba   -Ul.ilatil  WOrk.  "I  liliri'ltt'i ami  llliili-ll.  .'tt..'rn l.i'  DOM  ttnuld  fieri.,.
I, i  MuNI MKNTAI.IVUIIKS.lltl.. otliii uol.llbr.ry, limn Hrr*, wu Utronghonl Hai ooo*
■ »!, !. no inch iii.tiiml.... I. ttmm  hHd  on  Iho  nsco-dU ol
lajril, ctmpldc.  Whon "Bilo* Impiotlog lh« lintaiy tttudird oilh.   ... .  ....
-.:...!  tl..  i.jr:.i aia.i,.! M.'lh..li.l|.r.'-.,ai.alauilla.'.l".lralialll)ail  I  .„ .i,!,'..',';",,
nnliali'iiatii'i •b'uilil iiii, i'ti'iu'd flatiti, I*.a|,;a..* i,mall iiitli. ami uliara-ya'r leoi.l
i .-illil.ly l.a
IIKMIl  V. I
TO DEPOSITORS
BEGBIE BLOCK
THE
■ -■  S***  i\. ■•■  . . ..  Ali'i-
■. i.,i. t
•i.ii iit.|a*rii ft*t Mairl'V an.)
Itwiil",  I. .
il I  -*.' i'  iwatij  li»>f
W*t isi.tLi  .-
TO RENT.
;.• iii.i:*,  am.
CBi
i
.' li .-
W I MM.Ii
13 A Au
'  1--*' M.I-   ■   i-rniiuiuc
H  ifflUlllllIB, I.  Illlk'Ui'   1*1  I
I!   Itl.ill.lil II.I.II
t Tha  -illt!  ul
i aliiti" go
ik. nt'tar) tut. nnuli lil.-. im
••ruinl) bull "I
 tluiati. Ile'lty t
; ■ t.'t.t  libra,lln in-iiii -
(IT  t'e  ltlllll-1  a.a. ll  .1 I..11-
ulir Jaanruili.mint 1.-
Baarl.  Vilualt:.' iml.-
tkonght, i>" iinn to
tn liv  iiiiiiii* uf thii
tin d.lty "i ».*i*lil,
ANIH.n'M.i.lSi.l.i:
ll.e- j-  i. i.
lha-  it.,I,  III,- , I'  It fn
.   it .1,   ami  lli    Llllll
.1 i,i, ii ■  ifl  ii  l  ■   irtliulii  ippu
IIKNIll il,
111 AI.I \ INI'I it Ma .. 11
,' It I Illllllli,.',
!■
p
(V
<l/l,,te.. Mi p
llll.lit i-aimi.i: i.l.A/.liai,
>um a* ' * ' rt'. llllll  imuiinl |H|"-
-a a.|'ia:   Illall  lllllll  U*    ...,
" a.
FI'IIXI.IIILH  BOOL
pteMal
.i.-i
M.I 111.IL,  11.'
.  ..'"i la.l'., .,.
■   ral ..fa .r.,
Al.l.llll.1:
VAl
*   Tbr
e-MlMlat
fin  p...
ll.i. I-  '
liV.l
•alia, I, -
elle-ntl. i-.-i
nib alarl
■
Ll.tliM   I
r iu,
■ i .* ■ ■
•sm .*
At 111.,  i'l   ••■••I'   Al-I'IL
i flf,,. Ill V
HIl'KI.N'i •  \|.IILKIN- ,,
-  .
nt t„ia
•|- ilTT.ll.IM.  '
1
I- ■•' •
. -   t ...ti
'if.v'U'' ■ N
I.'t. l~*Ill.I;t:i:-i i.;m.\ hiai
i.Hiiii* *
CnilA Mii\- i;i.<*  ■
-■
tn Iki 1'
■ ■. ■ .
«*„■* li..-.*- *
,lUi, ll.'
C*  ii  |  «"
/* w •
■•■  tl..ii uur i"tittiii|«ii-
IMcl llio
lu iiM lo lit* fi.i tfii* llteitri
.
M.  Ittl
. utliiim<
—
iif   .fiiitiii-
will
*
*■■ IptM  ai.l t-tti-
■  ■  . ■
re!4*r-»U.(  fti —ii.
* *i..l In rn it
lino ittii
■
I
■*. Um
*|.l|*tlit|lt *-al.r-,1.
ti ■  ■ indCllj OoaooIUI /Iclorti
it- .,*i. ..■ .it.ihuiii tbnconntntODof
iin|tiii', tt.iii tholr nunklptl a-lmiiiUiru-
. .in-  tlfllKlidil Willi ibf bin
:■ •  '. n  ■ TllOf ttl
Imiii U.al  tin' Iik-aI Btl mitt lut rat lot; U
both i'uii-aiul I'flUU'iii,  lor tl.
DM wotiM  i*\j»iHt tbit tlti')
ia.-uM ntber vokio-M than ft-ir inoh mi
WE INVITE
THE PUBLIC
1    .,.- ■   ■  ■ a ■ -  |
JOSEPH STIRSKY,
Jewelry.
is
British Columbia Land and Investment
AGENOY, LIMITED.
Siti-ci'ssof*. It, Ml.i.p iL Mn.iu,
1  In view of iiu-
i. .uni llu- ivMrii iim
.1  lU  !. a '  It '   lil.'lift
an i.ni- ni interest given by the Dominion Savingi
ini|KiMil ng i.a iln HiiKHint to In* ilf|«..ii.il. ihisComp
ii tli'|.ti.ii. iu Inrgi  or -..tt.ill .iniiiunt., .ii interest
ft PER CENT PER ANNUM,-ni'l "ul iftMi'lf it nn.
Bank I).
utt' is in niii   ill!    I.I)
*|*lll
is Iii unit.
I la
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
, . a a. .,. i.
i.. i. uiui. i-;:
Nm Mm lint,n |.U'
il1;','
'■  iiimi KU RR tui >t'li i< i
wli i-vioUr. twl
HONtfl R TUB UKtTKNANT-
i n . lU-oMri
■j . «t. - ti .ik. •
,:...' I .IKI.
* . • ■   .
BRUNETTE SAWMILL CO.
I Ml\>11 U IU
MANUFACTURERS OF
■iV '
■
i  Mttrlaltall tn*,ni
' v .iff. _■ iMhM t'
ll..-    Vat,...ut. *    ll
lU.iitir*
■ -.-. :  !*.  il,.
a**  tn*.
lUiifil1'
NOTICE.
.ViV^ LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
BONANZA
GRILL ROOM
s.s-
„t mm*
I. .11.1
, lit'
I'l.M.-
o
******** Ill-M
I
■
p
COUNTV COURT.
****3i  A
CLASSIFIED BUSINESS DthLCTORY
4 itt*i \i *% t* tt* A
M-r
AOMINSTRATOR'S SALE.
a *m\Ay Atm.tA
■
•*ry *<>**<
* ■*   '* ****
*4  *>**■<■*  a * a   '
:
'
rtt worn
PUBLIC NOTIOE.
t* s tt
\\-|!Ili:ili-
'■
HOB TIIKI.IKI'
■•I it.
.  -  .
■   •
.i.l'l A 1*1
'
i.-l.i
'
ll.tr-1 ll-
rrf'rr I
""!,-
1
■
,'tl».l,
anil
'.
lut  aufBlME  COUBT
BBITISH COLUMBIA
0*
•  i
nun   It
ill  bath aii**t in tt-*|a- - t
tl
tr
.:..,
■ dint!,
Ibtl. altl. lit iti.tr-r at«dtatti than t'i. b
frtlil  tl
tl.tlt'l  ,1'Vi.ar.r
I in. ..anrruf tie, Naa.
"111*,. III. 1.,., ina.iaa
filial  ■■ .!■  I
ud .11  pitiit-t in
*\
*******
ft
\J*  1-.    !••'
'
h'l Ult I
*t*1*
Tiu i.n a v
H If  M
■ *  ■  *
IKK
**im4 mil l.i|.iitil.»« t.r ntyiarlu'a
1*1*■ at*********,.***  I, i \   Ml    i..
»*** u*  i Hi ** ttm *
******
■
MMt M.i.lll.ll;
■
--:.
ii* ti**** * * *
NOTICE.
V-TIH   l«  HllllllY  OIVM
••* * n.iilt, lull, nl Ihn
t<t*it|.' S-*M* *
*  *  .- ■■:-,..
.-i.n!i*r|.»| l.jlln ... ■ ,,|a4|,| i|,|u *a|,'|f.i-B
IIII.I, II1MM. lV\Tllt-<iN\...
N. - tttiln.ln.irr. I Mttltpf li.1%1
H. W. TERNAN.
OKi.lNAI.H i  HI
It  i  ll.ill*  \
■ » V.
NOTICE.
1II.-..S-    UH..
GI.M-    *
. »
Ala-ill.MU
•
A'fll- ■•■ I.IAIIHM
Vipnwaa.,,  „| 1  nl*
nam,-*
fiSaiwI
iv/. COMltNft
III.! Ill tbl Itlttalt-l  ,,aa„a.,,. .t,fi--|y |.
It*. Hat  ltd!  but ■.■!.'
.ol t|,i nm  lula-rntttontllla-d
•• Who bold' no, unit
tblt H.t' .ar-t.t rrl UlU. b «.f  Ibi Wlllld lll-t
la ibi bind* **f thi Trar. but *'*i
'bal "tbi inli.t  ..I llu.tii I*
lbt»  llnuig  lied  i
• bee re«*Wla|er»  *in,|at,', bu,  In
" all •it.*.,],,, ihal In it iillnl b, ibii.
"inatalatala ; i 11,
.„ tf llw dub* biM thi J",,* Huf.ni
' r. '*-*.  altudinl.  ..*
Ihi' tt**l *ttli-*iain-* |i',«lt1i,i, tbitn-
.1 InMtm -let thai -
,... ouiutmit In Ibi nti. nf ll... ll....tin
*.M -bui  In  lha  Kngtllb  It .<!< I ■
lUtan. lull* nt  p*b*  If thl. tllllle
itiw In „ui. wLh-h It uiifortaantlily
erf. dar-aMtul. H.l Tilt  hi*  Itirlttl.r,.
.*tWtyi.f  alltMan,,.,,,..  bit  b-llbaf
11.111- 1" * — 'i «••• lablini bli mm with atui'
aal*  bt   UM  Mf   tb.l.^nd.  .bUHIbl  """ '"""'** " '
dt i.l idb.r •nttt tt-ad, and alllln. -—
ra,"fc.M '" l****** I***** allb blm and bl.  I.,..', rtrtn.l »
a   it*arI-* |a»td 111,hi tatan tn
• r~.« f.H Iinni, inrrti—w .a
,"» m  ,i.i.i,»ill.i*tvn...t,h!l mini .tn.  •*>■•■ *■*<* •***.*■*,
..u.iiuMu.b.. ,.,.i,.»,H^.„b ..■rJ.^.vjir.x-■*TmM-rt- "*
■lultl* |t*l»iliH Illlt IliC
•4*llt"i|
LITTLE & WILSON. PROPRIETORS.
PHILLIWACK!
liiiniiw, Sliiiif,.*.-. 1 till Bill Stuff ami Long Tim Imr uo
to 100 foot. ALSO I'liniriiip, (tailing. Rus-tii', Silting. MnuldiDgm Pickets,
Scroll ami Tiirucil Work. Saab. Door.. Window and Door Frames.
House Finish of all Kinds.
!  Ji.cc~axato "Wcrlc Q-~u.araritood.ti
Kiln .IiiiiI Lumber nntl Shing i r..... .  VVehavi no tpectaltka.
 .Slli|i|fiii»; l.ttiltlii-s l,y nii r. ocean or r.til IHWirpiM ll
T^. J . j?jRtmAmakr* Jr* At CO.
tVlioItmiUt* nml Ruin,I Dctl.-rw In
HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUILDING MATERIAL. Etc.
719 OOIiUMBIA BTRHTET, •  • NEW WKSTMINSTKR. B C
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
• aiatiaiw-aciiittj
■fliiml  -.1. ail  **fi**t  *,
*****
Wcttmlnfiior
Lumber. SblnKles.
Shake.-
Ha'ihntdii itroot Nn*
Maouraclurers nnd DealBii. io lloygli anil Dressed
I iliii aid Pickets.
Salmon Boxes, net  Floats. Trays, and all K ntis oi Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
ult nf Plain and Far
■ * niiiiii ii. Cum iin.i. ||. i
It 'a ! . aililn lirr tt"nl!.M.,f/t.,ir,  fa
llttlla.
R„«.at,lr!tn.,rlri iiBliain.e-nyi,,..,
..•Mar. a., IP,, ,'nillll.t aea.1'1, |
£,. I1.1.I..I* I -al Ulllllaa f ..ff,.i
mar wallaf.tod 	
QARESHE, GREEN & Ot)!
HANKERS
Vn ,..,..a. It C
M. L. FOLEY
t Lumber Broker
LIOUORS  AND CIGARS.  Balusters. Brackets, newals. All kinds
jl'iK TO
i T.KIDDIE
LAC
initil
Dap,
-.nu v Turin*,! Wooil
.  llf.r.l
1  I'ifth
1 tt  I, .1
•fill  'allltl!
C 'HH
CAHIAIN  «
ll-'-
• pa*.  "  I'-   '
It ...
J1„,..,K„.K
ST;.:
w.imr'.
11.1."-
. ' -  ' - r r   .
I..,.".
|
Xttitatt tm * hit**** I* tat tlm tot %*
A*tr,i*i*% ***** la Uit Ftivlatf
•f iMtialt Cat tan kla
HIM.I.ii H.M'l.i:- \Hl.l*.!.—I.ii In
ilm **t**r*fm4. *»* •
■ ■  .
'
II"I.V1
*mlt*m I*
QtmCptUr*  t I*
***** *'1 ■
•4*.lr>l.!"v*t I
Ut*,***** It  I 1^1
tttvmlli nf iBimijUan-i,  t»  Uir  I i,il.-*i
*****i, ii,. rtia
••t gM*lb nf thf |-.),'i 111 tttn. ||< **,*•*•
Ilial ilmli,* th" in f*Ut 'tnii |
mil* ivtiaaitmut.. i. tnmmi Um ai
i «i UmKUIoi
* hy JJT \*t cwiL. • nu thai
Am .\*t iin.-r* falkti Int'MM,tliti'i 10 tin*
IWWMlM Itaintfta'
ffAUnteCMMU f.*i tlii*-l-i Hf„-i,f llm
AmMkait l.iiih KU bf hnhliiiir thai lh"
pwipk1 ut ih« l*niirii ***ni*** to* Amm
lot afiiaM of rarlj mania*' - **t,A ]*if,*
ttm**-**  Tht j miouptaU mu, I*-**.
Atttf*,\kt  *A*A t*t the-tt ilillilr. ri In
llin*hattrjturi***ui,fr ami-l i  rdttrf
i ...
i^'.
•^'l
m \**k at-.Ii ti.tA*.
**" '** U-hI'it*  «t itiiti,.' („ ,i| |^n*
i. Ktiglit-.!. lr.UmI aitd HtvUa,!.
nrttiwltt .«ii'<lnr, ihrnrtnrtiialfiitai
'  • i ti tM Ktin.t*
.U.l fUSInll WILLS. FARGO ft »X)
Canadian Pacific Railway Coiopdiiy
PACIFIC lllVISIOK
TIME TABLE.
ILIIPLOYMISr MBIT.
Rial Eitatc ..ml Attrition!
Imiii nm ,*.
aMTI-.m u.l    • ■ I-
S  II  li II    ti
I*,. I i'lte.a •■ I  ..
"111. I  1-   •  -
,' la Ba, ||
WE. F ALES
THE UNDERTAKER
Ml
BLACKSMITH
a . Spat
■ •. *' 1'tr"
Cisi'".. tit.
Tffli
Ciiiiw.liwi. Fm !■■
Navigation Go
M
TIMi; TABLE No. 15,
M vn
UMll. 11 IMTIKK MriU B TIIAINH
_   alll ihiMH Ifntn -ami atfltrr at  Una
'■•  ■   -■■ 11-*, pn umwn
iinrant
Tt80 -lut  VaMMIW, WhalMim  ami *]*
tfii,** Ktnlb.
11:90   CdWmU *1  Jiihallnti  atii,  >..  |
l *i - fr ni  ii.  . ,.t (• i  \ ,. ,
Vd I..Ita. lr
i.t -
h*  ITBUtl. i. li
Mill
tmt *****
IIIIWilMPtla    I-  •
r,^i#-.i*
• t.i la • 1*1  ***** •
M*|v.larrM« M  U-*l
M'l.AllIN
llMlit#«"i"    V
l>mMvbi al Jniifil.m ail). No, j
»• tot ***> i ■ **e iml ttl |.i, id, ,4
It**' In Vatiftiitt i
I x
it, im
•js±.
,,,a,r>  a.a..  . *
..J!******' f" *
H~ l'llNt>. MAKILI:  I  '  M'.ll'IHN
«*-.,'. ll
laMlatll*  l'-ill"t!*-«l» ItUplt  aaaanalllltat*.   li.laefil ,....
«n.int |.i|«r ii Heinliaif ntiiilriily g'
ll.f-f lain i..r a jti.tii y ••! ,ri,r,nr.i '
."SmaX, imaiilltllaiiilrartlail t,l,!d!i|i,r..wl,!,i nana.
.a»T..Lr  ,Ul..l.m m.. .^.  .**  I     — -       a  .     r lOlt.   I *"•! IH'Tll Vinttrrin t
Ibinkln. nun in ill hntunlm il.lni.,1 „,„ ,.,, ,„„„„„,,„.,
»t Hal hlinlat llafai.h  lat Mt murb Wirlll lltM  It'll fl.itn V.a,r„„„,
Ii'ii ttiani thi mritt ta.-ka.nl l.i.ala trlaO.  It-.l Una* Vinfaeeanr
la Kumpi. 	
allh • tkitth .iSalltw        -^ ul-fAUaimiHj
 n ,. -*T,.AM.||II*.
|*;*iit
Ahi'MS^m
Fmita and House liiiiiislmip.',
Iliililtnt-.   a„*1   tho*   i.
*'***  1! -
FIDENTAL
HOTEL.
riiliM.lt COLUMBIA ANU Hlri.iiii;
.'llll.i.I-
Cojiibia Slrepl. New ftslilMifr
NEW VANCOUVER
COAL
HiiUiJtlriKlCo.Ul.iiitliiil'a*.<
New Wellington Com*
-..
t tta -fc-i'tt
mm*  |*i  i . ****** %m
■■llf  ItlM.MM
■
* - *    i ttm.mm
*!.*
I .-•-.. i ft. la.
A*l  I
ll»t.«ntll  iK.ftil    i**lt   ********
H*  ******!,**  ****  II
I  I '  Rn I lf«|a
*t* nmnra
(•ai. tut-****
■  ' -
Itata I*
*    a* at i  I*
*
•Hh i  -
.'■*•.
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
Int-teH-bf |M«a4. I'»« l.i |
t*mt* %** * ■"  •■*****•
I  * \
.,*  ■ ■■*.** it
I  -i    ,.* . tm* a.t,f ill |l
r».*•»* ntWUiVH
1....  %.-  *.*tm*******
t*rtn\
**  ***,* 4*t **4 ******** at T
Tlir hahlr-al, *lr*l*r*t **,A Mml
r-»-olinilii'«| ***,** Hilt,..I
i  > f*'lt* ******
SHOO PER TON
Ap|t|f l
.1. w.
ifm*m*t*anAll*
* ih lit. f  Utihlai
'tit**. It>il *t*  I
lll.Mi-lli .i mm; 1-.| 1 \|;  „
WARllN,   ) v.,1 *m*l
-,a».l al itt'ii tthn   I'm nni t*lr
tm Pit Cat f*t Una.
|V|«nll* ift t*ml fut  4**4  |*l hai a ti**4
InlrtMl Lalh.at.lim irtma ahhh
m*y l<* *mmt*t*r4 m
a|t|.ikalh»;.
TIMK TABLE
Str.ROBT. DUNSMUIR
*. .on,at. ».a»-
CAHIirtM. IIKIl MAJIWTt i MAtl.H :
E. A. WYLD.
atrHhl Muiin
lli-i|nill,a'rr  -a 1 -lie,ntt,. IWit
«a,i,atai art, t<
,-.t.Mt»-nn*ir lati lew l-.ll
!N»,ti* ia. lawawWiiii afli« '_■ _•
I H.ba.1 ft, Mail "I iW-"1l*l
lladatMaiat tatlii ill, ia,l •' I
I,a, .  ...  ,.1 l>«.t, I 111,-,*, li
wa
a»nt< i. Mil am t
•MaW llaH im,,*. IVIaal.i La. IIN**»
,M.*i,il,. ,ha r.,p i, rrwn arm,.
1.nlSi*iiitil.*rf.*-tta!llihl.'l "■•'*,
ll ta»»tiM!llli,lltii»iin>.
i .aaa.ei...  .iwawaiH Wat, It, u-a."'*
v^as&m^n^m*
ANNIK WRIGHT SEMINARY.
rAODMA  WAMWRNI
i -
. 'C
L.
A
Thk
<**  H_!V
T*lt  *m\
i*mi*t h
k   iii.vk  i:m:i.i-iii:-
.THmm
•tll*Ini  -
■
.
N-1"*'li"L
kinji 11 MMt
\ *  r I"|  *
tffni.Mt ,,t t** Inla-M*.-.    Ifirffiilll-flam  ai.uhl
Hrpatim*-'    Ihf *****    - ■ iaa. 1UA
ttifitpU
In,tit***iAt Mm
l"ft-|.T*-aa nf Inilla
IftfHtia^-il nl
***!*****  tm*
iti* MlWtetori ki i^M, um law MlI f,„mVai
'l^alir*  InlHIItffir-pt1t«-hdMithf Itimut that Ihf
itfln Um in a  llntnan i all."
•li'llml  ftf  Vi. Ilifi*  aaa  tlm*  In an
**t*\i  inif-ndiarr-   Wr air btpftlf, aa w*
U  «l,  in  ll.i*  PlVTtMl  tUf Iinni tin*
- *-ht4 hif Aty ulihli aurli an art .if  '? V* 'V V.*^'.!. •" J/ /" " .,l,V * S a
A-mI <trn I I rt-l-jrM. aixl l*a«a Ar- i.t
Vm i*i , H 0
i ii nui.ir  -
Ar-ni v , iv
Undft MW tnatiaiti mnni Hi,-. RMUUbM 1 htm* w
l.l   Vl*-.* .,... i—.... .. .. -
haw  a|i|iar<'iitlr
f„lifalr*1. OM  If-i'l'lf  hfllif  ii, (it,.-nt
.(WpUffifaarfUi
'•-l.al.MUt.
*ih.
iii ..ti
."IHIlN.
PlnMui botrt md
•nodaUom foi penoMt t,' *<t
trail«l'lil   ffnt a|a.
UKNTArtlANT IN niNNi;- ll'-'.
-1*H«'
Vaiyttqtff m til***
II,  .',-.-
VnM-tai-iv-
'
- * ■ NaiMta
i t VafKtoam
| |  ,  \\. ;,.
tim Wmttmmu* im
• ■ \\
'•■• itfttal *i tn
Tk(mSmb mmm mm
aa ** ******* m**mTmm*m
rin.al ||.... ...n,., I V.hlrlra
l'i. liit. in Hi, tll jr.
TW.Ilh.h ft****** ***** *
•a n
'.■I >i ,.
1^1
•l.ll-  *u
I.V
■
*** **•
ltl.1.1-
flllal
'
m«INH.
*****
A E. CLARK.
lahih rt*.  ,
*., ****l*m*#A*A*,*il*r"m ********
MRS. SARAH I. WWII.
raiai'i'**!*. .ana utit-JUisu:  «KW WKH'I'MINHTKIt,  HMTIHin COLUMBIA HATUItDAr MOKNINO, OCTOHER 17
gin* I^^H?r
'thi
Our flhee-e. irr.-tifl-r,
liniii'iiiil .stiia'k Company
.u,|Dg  hnlwi'i'll  Vl.-li.lln,  Vinii
.ml Niinnliiiiii Imvei in lul
mcimiry
I'hl, li
 I  I'lllll vn
nrraiigoiuoiii. inr
lllll  till'  stlittlUa'at
, lllll I'Ullit  llllll  III!  |l!t|'!'l
il'iilll 111 llu* Illlllla'-I  ti'llli-.
■  llll	
I III
iiiiii r
1  III!
■•Ily.
,111.1.-.
nil nf
Iniii'
i iihivln
iiiiiiui'
i'ii'
Hi
■'il
iln-  Tlio
,11'H'lll    III!,!
i„,|,'ii.ii  pi
ih uon
a. iiuinl.nl
'.. lllllll  II- II
III,
III
llll
I  II,
III    III
.,1, l,-,l nil illl-iii.tl nl- Iur II ii	
,„, nni I'rliliy I'vi'iiiiiu.  -iin- -imi,
I,ll,In.s- llll* hl'li'llli .1 ' mo I'l Illi' lllllll'
.   ,,l It,.* .11.1,11. lllli.l, goutoiliow
,1,,,! |in|iiiliir |irlae- in,, ii,,-  |,i,,,j,i,--,
iliiili-i.  Ila'iii'i'l'irili in iilll havo Hi,
jl iiiiii- llllll  inlui'llli--  |.ra'-"lit.e| In
,„, ii..|nilliaii i-tyli*. ui Jim hull tlm jar la-.
aliirila'll li, ll.lirlliii-  .-• a 1,, t a 11. il t Un,-. vl/ .
,,. in uml .''ii nun-  Mr. Kioo'iropo*
a, I-   .1   IllUIIUi,'*'!'   I-   -Ullll lllll   li.
,. j,miii'ft |iru|nirly ooodoolaod lioou
|| ,  !,.-! Ill  lii!ll[!,ll.li-, lltl.l  ll,- mn
I ,'iin Iiiii. iin- tupporl in- ih-i inin iii iltrprlH  -*■■•• aaiii.-iii M
..it third I'.*-*.
GIVING UP BUSINESS
li.iri.itl
UlUH'll Mi'llMSn  It In.i ||
,u. ui* *i mill ii4d
l.l.llt'llt III "
-ulumblln,
sir.  Will
. i. |i|)  i.t
ipoiitloul li UinlK-liI ■ laaiw ul
I ItU] i a,iinni.in:  iiim li ppijnlilitir
STOCK TO BE SACRIFICED!
WAYS (IP WOMEN FAIR.
THE rADII, PANCiTO AND IVISHIONS
OFTHEGILNTLEIIatX.
I  i, ,iilll. ■
i  -a -IL,,,.  Hi  ,
I  "
Ullal
. 1,111"
GREAT BARGAINS.
I he must extraordinary sale ever known in
juality.  This i.s your opportunity,  The fan
British Columbia.  Dress Goods all of the finest
over tn Vancouver is but a smal
Terms will be strictly Cash, unless otherwise arrangci
fixtures will be received, and satisfactory terms can '
for.  Offers
>f arranged with
consideration,
for the stock en bloc, with
responsible parties,
inn.'
lb!
lib ml  .-'   utmi1- ,i-ii,iii.iy
Nm  ll.-liuiii.lt r,  liill  ll  i-
a. Ha.l Ita. n.t.'
.■I,11 mil hi followed
rtn.
I* Doolub
al ill, nnd bt InI,»ln  him Hilt ,lli
alum   I  ,-,n ,    a lllll  ll.l   I, ili
' ,  .,l--.il,l-l -I
||,a -a  laW  I.'* Tl,,'  rlob I.4-!
■ .,.-,,, ni
.,, .iialillltl  ,'! '!,•  nil  I- i-
.-  II,,,|.nlllil,-  iftlti I.ml  t. II
•!.. i -  pill  !-.!, a,  i! .  ■ II •■• -!-  Willi
I i,.' • begin.
On.ch.ll.ng. I- ' i--""i
,. illl !»  (..Ill
,.  |>e—llbli    *  I "HI  I'
ll   '.'. i
II tin
.  a,-| H-I .lid  llllll
II
||
i I    ' l'l|lll
1  I   i
U  ".  * 111  " -"I
MONDAY, OCTOBER 19.
OUR STOCK
tmi' nun market,
TO THE TRADE.
ins Inin either imported direct from thf manufacturers, nr bought for cash in
ml quotations Im" quantities will In- made as close us any wholscsalc house.
COPE St YOUNG.
I'KKC.USON  BLOCK. HASTINGS ST R KKT. VA.NCOlVKK.
** ■■ :  i it in  .
M.lialaiitlill.,
.'.in!   ulll:
lu 1800,
'  l.l  1.  , ,
I  an ll,*
ilml Iiii nn
TIIK ItlllaY SCRIPTURES.
HI3TOnV OF THt TRANSLATIONS Oa»
IHE DOOUOF BOOKS.
I 'a
ll
Illaal
III  I
■•
-
"
Herring's Opera House
OK AND OPENING
REMOVED VICTORIARICE MILLS
' 111  III   11,  ,'!.
. ■
II TURKISH RATH
liilil.l. t* l-
\ DIp-A Swi'iit-A Plunge
Mini-  «....,I..I  nl
Iiiiit. Iliriirt't
IMPERIAL STOCK COMPANY
Two Nights
Fridajr.Oot.23.
I'lttDAY. 0CT01CR I.U,
BLACK FLAG
. It ,-Willi  0CT01I1 I.TI
GALLEYSLAVE
I   - Ml iln* .
■  '
M llEWKl C-OMEDY OK THK ROAD
SHOOTING SEASON  III
EAST LVNNE
l.'UU.
l-.lll.
•alt ai.l. a.f
aaa   1.1,1a. t    -. ,1.  a..
f
faata.4 ■ .'.It..*
.lllll
-lllll
-lllll
-imr
.iini
	
.inn
.ii.t
,.f, ■
irrtfa>.w,    I
GUNS
CHAS. E.TISD ALL
TURIER BLOCK. UKtOtER.
COAL
COAKMWOOD
i, i I*.
il Hut ll rnlint) Um
fl
** bo Ml nt Win. Nii.'ll'f
'  ■   r atiifftfo-Jbi-f
r..itimliU •ml K'ftMh BU
Lewis
&,
Greig
IIAVH BBMOVBO I"
ARMSTRONG-YOUNG BLOCK
Owr B. T. Band', atom.
NOTICE.
1. a. Caaallia lir,.. T.i-.* ■. I Lata
t inn t-aa,'lir. Itlant' t Lliblllt,
t vi gnat! .ii nil; -huh;	
. t . .,-..,„.  .
III.  ,* .......   I -al-a  '
■
111  ..lit*  ttt-tte-till,  e.t
■ tladlUl II Uf
llM,....- II IS  I
Imi. i tl 11- 111   .'.-.-■   l.l t» l"tl
Milli-i-- ..I i Im.
Minil. .nil l.T. VltTORU, II. f.
. •  M, al, Rice
LYMJk C?*
CHINESE LANTERNS
ni i.,|,iti iii*
i Im Hi*.'.
l-'lour,
VICTORIA ROLLER FLOUR MILL
-till  i-li. I.   ttl..|l|IN.II.II
Hl.li t IHI.lMi I IMIl.t   '
rut** itm-.
il ;: .1 l-l III i
-ll* *t.l-
L
Nob. 04 nnd 66 Store St.. Viotoria. B. C.
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•••  Co.ltd.
HILLSIDE, lit Wtstniutir.BC
WV .ut prepared loiill .ill local
foreign unlt-rs for K.itigh
.111.1  Dfl-IM.I
.mil
LUNCH COUNTER
Ul  tldUUle*!  »,,«•,.  ..|.|.a.l|.  ,   i*  i:
I.I-I
Op»n Oi, and Night,
LUMBER
Shinglr.. Lath, nml Pirkcti
III' I'tVlllll Illiltl Kl'llil-
itii-ir Season.
J. RAOLEY. rmnttMi
JAS. E. WIZE.
SUBSCRIBE
i! ■  Ill)  Vli a  H.iy*.  .llnal" in t
1 pQrillM ll .\«t4ilr*ii. taMiUlli-
ut ;> n-mi.   NVttljr  it fct** ******
u **\ai''*.il.*t*im*r4*titUii**
ARTHUR BULLOCK.
B. MARSHALL
DRAYMAN.
all la 0  I'  K  ******** la pffrntmA lu
In tr na **4rt* t*
New Wellington Coal.
T. OVENS
tU****** mm ****** r*ttmt***i**m **ttmim***
tta****lali* tl-t*  ***** *4***   **€ ■'•*  '* * -'
..flu .■•* ****!**t* *u<m*i***
nt**** *l***ArA i
FOR. THE
Weekly
Ledger    j
Send it to your
Friends in the
East. It is
most acceptable
gift you could
make them.
sir,;
Hn* mm ia lall-t-r ikw **-
.•U.t t.'■•! In |it«fi-4tti<«  »a
»•  --•*.    lii  a-
fttVttf  lit a Ifca  flUlall  *W* *!**"*
I> .    *  |l,<i  ■  al fit** *****
t*Atit*il*ty*t*m**tUr tte mml ;-vi-
u*g  Na mu *he> can *4**l **> *** *
mti *A rhAhra, tmt ate*** to llf IM
aall HI taahtoto*! ttal •• *w**\ pMofr
I *.i. •'! H -*• m li«H •)• la i*l) 1)
•t.l-ma*)««r
**rmr*ittrmti
*h*  ¥tm ■*•
\\  .i--.m.i.i
In  *
Ottl UU ll.': in* **mt el Vthnum
HOW TO MOVC.
|9*Aocurate work gwmntccd —
Sbippinffbdlidaby River, Oo .  ■*•«*•*< "- *t**mm *****
t\   . .' *tt**t* l*r A*U
nf K.lll uns»f|fc^Mnl   Ai«r«*U****if !•• m^pmlul **l n**
— itrMfDii  m invouiTU fc*,*,*M*',**- Mt*' »**»-k'-i"« **•
DcHcHIL bLXuKoMIIn ,^1,,'h,si***** «*4*«i*w*£m*
MIMlMr u **** tti *** ***** **l ll*** ym*
t*m**n*U**** ***4 ait-1 M a r-****l*»l
*****.** ******** *********** imf**A*4m
mm a /iffTV Tflfff •»«a»itiHt«4 y** %ifa-^*waii **
AAVUln Iw JA ail ************ *mlt*t  ***** tmv*
mn**** ************ l**£\ m ***y ***** mm*
ttdrtf*** **mty bMUM  OI4 mrnaym**
*jrr****i***t* U**m ***** ***** **4 *tm
It ******** un**** tm mtm* uvtim
Am******** y*niM tim**, *it**4en
*■***.** I •! *ii*« «|t-K» hi ***** ra**l«,^ aa
m*t-tw *, t****** llw Hi imt** ami
******** titnib*li>Hw,lftlllMl^tor
■at ift *-I i !-■*-,! f -4 ******** tti r*4«lw
HM
la|w*l -\i«*,«la-i-4Mfcrt^« l*ar. it
»*»lll.i*tp *%*****, tnt m t*t**-  V**
Am*. m*l Am Vm hnum
1 f*mr tmttm mnmtti
r**ttt%l- * ***** all aaiu m* *»f 4***-
*)**4 in i4 .fal «4*it* a -I ** ***** tmtm
****** ttt -t* mat* ittm.  <*/*** *m*
* * •*** l* t*n *rai*ml la ***** ft*m ttl
* 4* nm*t -h! a»a»f*ta^,
lat* - *t* ***** Attttm*. ****** *t*
i-a> wat*.-lata <_»l th************ tm mtt*
un t*m*** **l*$***.******** ***** ***
***** Mil  tm.it0A*t ffcf.iii.***^
1** I* m* ti* HlMl'f iMU|. IM nAUt.
ti*An***f* **4 ***,* *tt Mu. fti ia*****-!
. ii . i-.n,'  ut i li tnii: ■ ■ *i* Uh mi .
Minn  M llitilf II ..;  '  .LU    n'l,  li,'!  .is A
i nooo-
. iti  ni. ,,•
.
"i   U   '
la*   'if  Al |    UlU  ■  |K
III* lii'll.' .■ I., i  Iri.'tiil,
■*  I ■  ■  il. nu
i ' l . U
I rt rta * i ii* i re
Tti.' Ilrvt h *
Ki^liiml li Mi-1  i
■
1    . ;, 1 ■ ■
:■  .    .
it ft-amum *
it-", i
■ mm, mil
.i,.itnlli:. ll  i  '
lu
uj . ttm
■ • *■ ii
\  .   , . t ;*, |t) I
ln,ul.(i,lin« n ttm.,  . i.  , 11
|
■   i
.■Uni fou man  ■
I- i
RlllCWgl *
itiif.i ll ..• ||,. tula
U'nauiia I i    \
H tt i
'  takf itn
HJUIlltJlli.1i  It'   '
Y-irt. Qbtfouixl
Ultra ilm **■ lot H
y   .  , -
-*
A lluulnitl twa.i*|-r p . ,
•14*' hvMIm i'i tin-  ,- ■
|,r**t* ra i
'  - In ittUi Iml
touci \  .  *
j
In! - IOM al  i fat itm
-!
ii. nfcitM ii..i- i'.. i. ■ . .j
'■ i u|"U lh*
tttm '•   nrw uul ga \u* mtrr*.
TVInfiiH-rari'l!
Ud fl    i   lol i , :
■•,:■■
it. hm., in i   ■  ■ ifagnt «tf
'!*■ ■ i in -. nootlM^i
miM lUl lbt* nrarrri ji.tly ***«*
*  * ptttBf hum*
■ktiti
llt» fai'fl-Jt t«ami«lttM 'if UJita
a: mnl  N-t Um liaiitfliit inuiM atUi
• uit it ml - *
Durilntwnit-aitiU'-tii'f iU Utoku larfir
i.Kni failtil lu-Uwi bum l'*ri r |. ktriiau
• .1 <!.-^tlt<
tai ***** ant, . **yiMh
'   * ■• in tttit.ai»n| in
IMi Ittltttrf. tbr (., | !■--!,,- lr|.t *.* \,y
MMtnnf «a|n«t  It..., -itttr IhlMWII i* lbt
|uitil tt**n m* lu I-t ntb-b-r Itilt.  Tlti. i.ati
in nrlndgflvlaagag -i.ji AttAAt
anbrtti '  nd '- ' «m
M-dtot|IM_lM-ird--l|Mh atrt ** ttmt
4iAkntu*4ml hf tbn ***** **t *txr*ip*\iiy,
TV «aaml4o i Om
< • t .4 Uh J* -inwl in Jt^tttm t**t*
-  ; f  .  ,    ' •   ■
' «" etti*. Am tmentl* Ami at llf ts*
- lM* lt**\ th* mht. t ■ 4 ll -a! J*|.rf
.  **4 aMUM^i'l  II  m*
•■ laTie* h*
M   1*L" ha* tilai aril"
. '.'■■: .*'.:.. -ti.
*■. IM o>«tuii!^i|4M»
i «v-*itfit«ilin« lit tte
Jtvt** ai*
tU"4h^fi*t*f*mt
^rtalibji. fa A******
i * *****
s.lUttmtmmtl*
11. HUH '
irn -itiiu-a.,
II \  | lam Ibat tl
llll  '■'
& i'L ti.t
,.*..tl. tl .;  ■ '
liwl  i
****■■■*
ttmt*** tat t**n*
** mm* j
lilatalurv wblrb
al»-*«'l •
til** A.
a • a  H.
ll.i.
I •
That I
I
IM,
km*.
lUtrl.
.....11.
Bat.
tbtt
lint
I'll.
Hub
lia.
■• t ...ar.
IWl
flu,
lb.
Mm
Uwt
ti,
llu.
COMPAirir  talaMTTHID
•.ullttutt".. l«d R.|tai*'ag  Muhit-ir, . at**Ki|llr
Agenta   fw  John  V*.v   liiigini-  Company!
A. K. Willi UH.. .Ii-ailei tn .ill kitula of M.nlliui-n. I,i.!ii|i.li T.a.)
Company, Manubcuirefi of linti-W'orkiiiu 'IVaili. Julm C.nii|»-
li-ll. Manufacturer of II, I* I nifami Etc
"tlMlatt-a.**
IU, an-aabl. iltm. "It a>|tibl bal.
Ii.a._
Ilajititt iat. tblb iu IH bawl n,l"M
A bl 1 Ifl 1-^tU at |f lai-. I**t I b 11
til,'. ..I ,aii«bl bi.-l.-n *tnll !•• Tbtafl
Ua
tharn* .tla, lialai .itl ilia-. *t' . -Imm, aaa,
tatatevM
-
I , —1  -a ^' laa,.*
"It. lea. law I-..lllial    b- lai. In.
.'-I'."
-tbaam bn hit* yuiMlal.* M il(b and mf,
HliUta |a,,I,tl» ttll . . , -..J""*!'.
tV du «• ai I.M—1 ."'it aaw ****
BUEL'S NEW BOOK!
t**H'*V„t lalalral.
til***** •ml *r>*t*Tl'"
lahrn Hi*
nt-.li. i.-ptla'-lt •♦*.!
t*mUt>*t** a'l IMl li
aiaiM Maa-al* »t ll*
the heroes
and: MANUKA TORIlill: JtWHI,i„',
Next ilim in l-Jittl'i llrjliimti.
l-'itti-u.iiiliii|i,nriii^ i.|.- i.tlit. Ui'|.'.ii.ri..lii.nii*i;r.i| ls-
..iiil I'tiyli.li ti.iiiln i  1'h.iivti lot. .uni worli Buaraniera,
Pine .,.1 .nun in ni t Sold, iiniii l-"ill,il .uul Siln, \V..t. hta
..I the Pineal Grade* lii.,tt.,n,l and Gem KiiiK**. Chalim,
BfM l.i - and |.«. lit ■*( tin bitetl deaigni.
I iiiiniil of l l.«L S|u-rt.irl<-* ..ml l-'l.- lil.t««-i.
Rogen i tl'l' wm-. Slmpaon, Midi. Milh-r .m.1 Co,'* plated
«,ii.
ltn-.il ri.liitiinii.  t'.ill .iml •*•** priti-*.
I-Ha... -nam W a rirt*l la nta.-at at a*
.. la- a *, a*.-, if I**, . am ll.—.*'
fen . -1 •• tit-i, ... ml  ValaaUi li'tiia,
tmmt bll*. i ttyin_i a t*t^ —aall laaaln * ttraHan. aat* a. *ta*\ thttn.
». _» llaaX **. mi  ****
In t|iu,* Iur ftimf, mtmtt*I itaal
aal  1,1.1,II, II-- «!■ 1.1 a.h*at it tail
—1.11 I ll a i -. a
1..|lrar.!ii. I aiaMBlfl*
rtnamr* mat* ft m 4 th. tna. Ilrir
UNKNOWN SEAS
»aii
SAVAGE LAUDS.
■Mii-taitel'3&'lP0L1-. ,,,'M"'* '
ram  llttlMln*'•!««' *****. ti|ih*tu ,4
1Ur tnviantm* **" Ui1***h- J«'|*_,f_H**l
Pit MmililHil iMni»ti»f IMKMam
t Un
Vancouver City
t.nartl'
■llfl'l  *'*
itiilat t*f.
1  -it*. afa-rlNl ahl|t
SK
mt
...  t„r,. atlft l"W **t
j fmt*-,*! th* -**.iMth Virttit
X
','.'1
OVER SOO
Liiiuni lau.iimiiLT7 *v"t '"*.'-*
,..  tii'." !•* '""I"" '"'■' 2*2 "*
l.alhifetl. M-I'llf*1-*'*"^ •"tl""l^« "I
|aa*-tlr"a
COMPANY. I-IMITED
Kill nf llaitini-a luw Mill. BlIwuB Ha-aUiy anl llawbl Itm-ar.
ati, tttn art* nf
Iin.i ind It... llinli. Nina" .ad Watbiail, Itagltn*. IbtUV... MrMttaal.
<Ui Mill, i main, and ,l«tir iiiiunl MiiMarr,
Hit If.iiifid ,.,i«l. I'll,... abnn. lltai* .nd Ittta I'tillaa*. I1|da« 't. .
D MalllLLIVRAr. A M.lWt'alAI.I. W A. atI*«H.l
 M.nnte*. Itli** nu   i--a*i-iTta,, M*a***t.
 BB.BK;
»t _r._L.il TtAn,!^s^
•j Pa»lilti# ranttnl la*
it,., tun-nt.nifiui
**„*,.*, aia|. It'inlll  I-t
rn.ii\i*a *~~
iTiTl til
jVLlHi'LLLiiLL* 'jtiWii.m,"" ■ •!•"
"'•.ririSliiiii-irt'i'*" ■"•" am..m
Inifrat,.t,..5.ii|.i'ri.i.••«•". '■* ""ll,
Thl.  ..ei.nileil I"* I" * .■■•flnl"-l
^*';,;„.i,at  ami**- u»n» nia
"'*' VVll "ll"l'.T..Il. ,1.1.1-AIIV.
itlil m in iXartim 111
"Doyal City Market
JCw I. REICHE1
REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL WT J.
DEALER in FRESH * SALT 1TX6SIllS
"»*|1 •.-* 1 ********  *"** l*«M  lltt|wtt
mn<*********■ i** ****i**i t*4-**-i*****m
At* m* Attk ml ********* *t*Am *§*»
tm* ***** ******  !*%***. mi**-  **
mm u* i*m**i ** mmtt t*u **** *******
mail** **i Am ■mi*H*. **\ IttA hy V* *m
***** ******* «'hf y**t tel4ia*(.|4»0-»a,
•maftmmm. tati **,***!**** m ** I *******.
*t***f********** tm* mn*****
i»i| iMIltlM>-Mftl Ni jaltui ll^H
***** . **A******** ,4fTftlaait. *****  pm
mm********* t **tm* ******{ 4***1 l*
**** t4 lai" IM t*m *m* lav Mb IMt Wt
tAm**n*4**mt  t*n * e*,****, imm.ii
«ill«<t*.a* Mta-iti WU* ii IV Iw rf
fn************
ll*** a > Umif t *A  1**1. ImwA. ****
r* .**!•*■*■ "ll*** **4**et4*' IMI IM AM
,»„|.,,....,.ta^..fiii,i i-r^arat aitl
1*1 h 1' umUi Ii *• ******* wm* turn
****** *■ t*tml*Ut*4i*nmt*m*lnlh*r n
•***
t*t****** * r-i.-cfwt MtlaJAr <4 'laiTii^
f.atrl •    . 11 *t*»lMat tutlM ' mtiaf
ttft  *■■- •!**■** ymt i*m* t***, wfifi**
j m*m f-t"l Mat. aal j-*tt .toinly hm***
rrt,*!*,"*^*^ **A ******* Warmif. 11*1 Att
■-,*** ***** **** -41 TV* lb* rbMiMi
-III •*■>? IM MM, ami ta** tMt IMt ai*
: ****** * rrmUti* **• %******•
It **** rm **At t*kr ihimg* tmlm\y *m
'I'tttn a'l t ■*>* U**^. IT'**! •*•■ mrl ft*}
I t*nm*.y'**'*l*t*ftmrtmK*tl*tt*4***t*M*i
ttm*... 1 aMnhl *f ftmt t*m\)y t *
******* *<*m»t*\4i*4 Ibal AfA-Mll Imt, 1
t*m*4*l w***h-
I*  I A Af*MMl|  K^tfdtAfMM*   Wlf#—
I*** ■■•att ImtmA * i»vtrifi*a| Mllft'i bill )■
Cat I*-. At* I IM**.! I *** ***l **** 4*4*1
I Mf, t- **f arm* **1 * **• tA hat *hft
t*l II ,'a,-i \nia*Wil; itel*tt«rt
* Ki.^fcl ****** * 1*1 aill-   Iiw*.
'*■  <*t*et**h AMM.  Vmrp  t*r*t* M
******* **>«M
*****  ■•
ftwmnmt **l ite ********* *n* t*  iw« **• t,*r**A to 4*
lbtotolpnr|<<lp«ltlilMlllRi* tV^rm*.-*
***** *A ***** **** .|i TW- aia t.M«f
m*il* tottmmntr*** ****,*mt*i ,i*,*i**n
imtAr ***** *4 VmmniAtt  W«ti *******
AaitU* *t ***• IM <*{4lal a»l t*U* •** ir
tptimA Itet ** tr*l A *'* *l** <
nrnatmr**. *ml w*t ihttry A*Um
ft*m 1*11**4** rmt* rm* ** \****l  Tte
******** t*,1 ****.. .'■■■■■* art) CM .
•JlltulfaUn l<
atlArl* la |*-il*-M   llt^ ***** st**** ti
tetter ttm ta__y tatilli .imw lr«»i ite
HMtkH. anv| aaT».  MMi  *t**mt*  **&
AmtAmAAAy tmum  tA* a** hr tv,**-j
\**f** t>* lartlat- ii |*<4 *»t faitw-ri mu<4
«MI>'l->an |.t ■■i^ik'.h at*I w.ali l«v lfc*T
th**Ur fiMkinC ** l*'**e*r r-tV-tlalnl to Mug
mfmi laiimlbt > I f\*tm *.*\ Tl* }**
mm* **U*e->1 '• I IW an* y**int
M*wi ahi I* «i ' *>■ * ■
aiaiMlnll- "iv ■ ■ *'tn*m**t
*****,**, atrl 1. - ft^aiiat^
tanlajfirn-U-m lin.nr* OM Ml
•ltM4t'l<<i-   I V'-al > Ktftftm
.* ***** ttt ttt* 1* t****i*m.
-.^ribtettfl] Mal ti
(p4nftto.-*-ir».lv —••> l-i- riftfclilj Ite
amw-fiitl-fnilrtii t.+l b-ia Ibal li* .
imm  Ai iwl Um imi 1 -VM Uh Amt
ftlU m.**IW WI*Iia*-aw~»l I  ,.     'it-  1-4.1
MTteHU h't I'ii I  I ati,
anl. •-]-■< Ll) Jutttji*!. ' h't ttt* l**tt»* i*
'liml* tm **4
**h*. 9***% ■* * ' 1
Mtt*'1 aall i
'Ibtfta IMt. MMMH. I**i  ahal  i*. \\m
-..**• ** ■*,  thai  Vi*"*-  all **■*,*■  I  > l-i
*yr
TVi
V-w^Vt mttMMli, IM tn MM
ira^iIMn---* ** 'i
Ito IrtW a-   .   1 lr niii.
TVi^- tit' daf*MiMi*<nti h
ml*  1 At'mK *Ai Am*  itlii"** ' .  1 *M
T4*m.  A*,4tyir*Af-*it44 tt*m|iami ****** h, ■
niKKriTY hkmvkry
rwoNt si.,n**\ ******94*1**1
>W  K-aM-H  rJM' MTM K»a I w»»  wild, a-l i, I • ,'* rmmti
4***ti    l*i*  llrm*:**  Wt*  1*4*  t*  IM* Vi*"-* • ' I -1 ■ t-s
.*■**-.**   lv*Rf-MH*--t«' »!«■'  t*AlltmAtntwamny mt ****** *o mmtm mtf
Wtet-'  V* fc 'fcttii  teaatoltel*^
iim iBptunilni nf '-iH.-i it, r.-Tit* rirai
Oollnlloil Ol Ni'ii T.'iliiinrnl s. 1 l|ittiri-a
.Tlm SI 11 in In nl nl l'i imltUii flirlallaaa
-Tin* l.iit.'r l'i ttiiilatliiiii.
Iiitliny. ir ASIA, I', aovonty of tlw win
nwiiff \ vi,in ongigod UwumIvm In
e.r.ii|..iin ,..' I >  llitin,; tlio Hulirtiw awiiil-
iii",. mlu ih ■*' i'i'-- nil niiiltil form, lajTH tlia
iiin(iLlt--|i.'iii.*,'riil, mul fmtlier 1I111.
1;; iba works by tiuiiilntiiiifiliDiii Intt
f. r tli.i li.-iu-ilt uf tlm .luw. tin'., in
Kijy[it. Tin* rwultiof itnlr lulair* Imvn uin-*
boon known ooll«oUTt)/u tiu-s,.|itiiii^i.,.
(tuin tli'if.u'. tlmt it 11 ..itim work «f tu
•avi'iitj mnilaton, Aboul WO ya*n ItMr,
iiiiiii. ■ lniLiiiryA.lt., tlio book* ul tba
hi,; t ||| iv,-r.i 11 blwl iimi wbula train-
Utel UlU) I.1U11. Tlm Italln, orltfttlnv.r-
iimi, noil l'1'i'ii't tlm itAinUM ol Um
lirliiiittv.t ObrlitlUM, nml waa uawl 10
tba oxolualmi nf liilli Um li.tt,: ..iv mil * »* - *i*
v;-. mil r t iv i-.;i'111,.*, untilUwHt JmiM
r 1  \  H  l*.  After tSi Jaroma h*il
llinli tlm ir uin Dfl work, A RrMt ili'.il of
which Im pWatoroftl In Uu rLUtnol H->tbli»-
hi'tii, nlnmit lit .Iiiiii of tba t.irtl.|iliioan(
■Jii.iii, Uu n.iltiiuUon ud I'.iiiiit'iiiim rnonka
bit! iv llit'lrolil v.*r.i'in <i( thu blbln ami
».'    .11 uttUT axi-Mpt thn otio ahlPli lial
bwiflirra Uun by ilwir pttroa Jmwim
In., flu Junmi'i ravitliHi waaMau|wri-
■ rt mrkofUu *iv-o»ty *» Uulrwnrk
* i ■ .rial .i-mi.barbaric work ahl-Ji
-1 rtoUu iraiiilailon of *o ll. *'
T ii.-fully urilt-'Ut'.pi-ra uf Ibaliili.n
Dbl ■ wpraciaitultel by UuMbolnrl|
iiil-ueii altli tlm Arabio, Ho-
brva, tt-i'l Syn.it- v.miait*, In all uf wblcb *.*
Md iilitit.iivtii.Iii»rnH.'tltmiwhlolili4va
Ito.. I ttm Itit uf all 1 !ib."iiiiiit tiiiiit.
Tli. Iwrciilt'iUi ti«lc uu I'iriikttij by Ht. J-;
Mtllit Milllm l. t:-i uil-.tii-l wlinti tlw
i-M.I.T lit' I.-11 i.it 'ini*! tint 'tir .'"vt.
llyuanf Un iiraii jt'lliu, tiaoli .litTitrhu frit it
tba otbir 1-1 ni m * "f Ibi .-«-M..al .I-t ni..
wai0 prtaaeuiuI for llm i'«i.i.lr*mtiu'i nf Ui*
aafrim UuoooaetlofKkMlnfl-H A. 0 Kn-
huiulm-l. uf y<*ri ojiyUU b»vt> nl Ul 1 •
Mil 'i-i fmn ! '■ * ■ 1 |''ni" b> allCb *H*t
tent tta ti  ru).* |l  rstrttni'..y .liiUcutt  fur
•Wit Ibataj.t i.«iiii-»l 1 • ilvi'ltt wbat * ulll 1
aT-Kiialil far U;'■ Itii-ti, ni  fftitur. |«M 1
tlmif, nr what it 'tit I la* i'U ml tut-* I .'i-i 1. -
■ai-t.il tiign it.  a|i»-rypbnl   'IV  ** • I
"bibltf.' Ili**llu; b mtt, ur ta N|ipll»l hf  lb'
<-ir!r **i*'* ■ ■* "Ibu I- - a.' wu tlr*l una) by
Cbrjaj.t-j.ti a. early m tte llfth mtlttj
when h*>*\*ixika ol Um****rv*l wniloi-* t»A*
lactiTfly u IV lllttlia .r*'Umlv.)lia."  T
Infinite rarlniiona wii.e'.i nv-urml m tit*
muiim'ripu writtun b/tte i*rly fbr-aii*ti
falb.r.bfr^ *t*u*l ti Rival tbul uf coolnili *i
_ cburvhntiHi,  i-Hiw fclmtttlM carui.
bouka~tu canmitt'tl. which *n* ivKtal by
l" t* i**i* ■*, m  tUt >"« - i.i 'i.-i "•
Imtratol by iMmpaniii n Ihtnty an I a Kl 1;
Jam-i bibb' of bahy.  IV furmar alaitit
.  ; 1 • iviui imm Um*
in I* 1. ■-.' I but.
TV  boota ** aarr»t»if*.|  alil  (UV*-|i 11  tl
pm*«Milar»lb#rv«iiluof ymrtofUiur a.t
Of  coantltii OMMtll ■'fl  ifvuim mnu*
Ui|«a. ■PbrlgMO'fMan iftor IM m*m*t
ao.b>lliU luiff oartwr.n lb- tu^-.-i
h-_|bUuf CtlrnrjMte iwHiln« 4*1*0* *•*
whkh *r* known lu i>t*r Tou.oao.OOO *4 \***
ph> m-I in -»--ry Uni ••** ***** ******* *■*•*
book of tte UbW wm <«o cailino^l ttatft
ontlirt-W into chaptor-, f*r*tf******* **r
(mn, Mor to Ite inn* uf ite BpMUb
rabbi IV J»wi ampbiyatl • ajaUin uf ttl-ri I-
Att lte«te|iton into nmm* in Ite «bl i^>
tnmrni. * aytfam wblrb b«l tu**** t**m
%|QMaal by Ite CViattaua, att I w*a«li««unl>
at forttelr*f tte Imxnnl Hft-tniar-1 by tm
Jf wa itetMtlraa.
Tte mw U'iUtii*nt *a»n..t .li»i*b-i into
tanta unu) afiw th« InVMUtM uf tV an uf
(WlnU.i_ udtfaM Oral by IM ll.iV t Hi*-
rtvaiiMok f4tii -ni IMl
Of tte wily iranalitiHii of iv tobU Vt*
cnoat inqurtuti, a>i l» tttm iV HlptM^-rt
nadtteKL Jm\k»> *.'1-a.itna, nra tte itn-a.-
, 1 - . * ■ t Ur toarth c*n-
toiy ttiili twiiir*%** - * *rk *4 lh* Oipftd
*a*Uitlir".i l*i-_.i;'. iad *** lutoial-lfw
tll t*tu 4 U.ri* . «iaa V*faiii K^araU, c»i-
MtelbyJte*h*42h*t la iteoigbUfd.
Wry. Ibai«f Pan'. **-**,* *t Tak, it Nif;
an I IV atjiblb. mnUi. an I lantb -
iramOaiioa. timl* tm^mtlttlf by |M|<. \**
fMl.anl.KlfrtR. thirindtli*-Iv-h ac Ml
mio** to tte uma tii«i Ultef t*r> 4,1
iMUnryiiw to tte w*a, ****! m •• *
tkm mm* tmi*, **H*A*h ibnlof Xaa*
A ll . thai t-rt»pir-l anl>< ite
Of ivttui Waidna, IIM. iM
- portui - »*. tu*** ttel'iiMM i.-Jf.
tteioftVriH tv Wta, IMttttitayan
rrr*,*t uf IM| IV Uittoaalb «M*
wry ranton In Hj.miab Jarin. 1*
lat-ta of Alpbnaa* V, nnd U* la. ***
ttUml worte ot IV.-iiiit* anl IU**. Km
Itillrt t-t tV IbtbauUii ttl tte tmttmttt
Ite Baflhb-afMnktoi i*',*U UMh tte w
TMUoaof iMtttinrfarar/ pn*** wbi bal
chum tt lit+Wf atnli'l-i m***!
to think Itet lute I lu* a-aaS-Ally rm***-
rwnonhuh tolnnaUi«tv «<wl *4
0*K ** *** wwm Mtentlr mtmt* ■* **
fart Itet not UHttenwitalirali-^mi-iat-
kittwAlmt *m*p**Um t*i*n ******-,
IV II-sm <4 tinUaterg aul Kaa** ■ I ttel •**
Martin UM* Tte Vtuttttt* i«a*Hia»*i
•0>l>-l WynOn mmm*l ix*t ******** Am
Kt-Aliab UaoaUifcrt J«ta \***ht*. th-
UMdntor, wMctM't<M»*liihtbn-mal to
IHTtnaiitu bi 4*t aiKii a ihi u a.i -
OMaMit K IMrteg-r, tnt aaadllllt *
•dtodU ■ nainral ttoatb. Ill* ***** mt*
***** t*h***t: htmrrr, ***** m* mt*f
■JMNT^I ■  1 ■-  PU
ramrklaaaa *****
T**t* t* <v**bta*U» nulriura -rain at
MMpklnS lut it *l**ft WW HMtpfal M
tntrth*t*!•>'" **4**Ai**** ■* '• 4■*•
Ht mpiia I -*t It hai* ■ IMt IV |*am|i
Mn*ill »»* •!» Wi, to «bkt oatlilMn
llUtiHI^t fnritiltiat atih aa-il ul aaf
AM. *bWi ***y l* \*** ui J ft m IM | aair^
Wn ta nlaajt tiwk-4an.l tatmti liflataO A
«tlb il. II *tt ***** W ****** **** 4A K*rf
•itl *vn f*al •* **.d» <*** ***** **t *te
2t* ■" ■ 1 It 1* Ite mi'l f»"l It *****
».T*t tban trm ram *hm* If tte te«l
•f* y*t (^•••'f. ***** wMmI taaanr Mb
Md *f* uiii unu* ibu Ul mn* wm***
*llnity iteudn la* thkkut. I*M MvlM,
In Vim tail muamd tmn *ilb ****** l**t4
ti*4 t* *\tt*t4*r, tel |*ralUt k*at« **& <t
Uu kw M by aUtala tataMla1 fd Mf H •
feu tat* aratar tf llf ***** *** klitl, atir
*a lata tmAntf. ami V**» h* Haht ***** I
mcnrly l*f|MMd «|i in tte l*r**n at h.*
Ctimt AH* t
IthntUu-MwuWyM-HotaM
.'■ -Miiurk nl braviaUUlt
ja 'i.-Hi rantlUnjto.lintinrhi* bnanti-raa
[to mm** Imgr MUMTB t ttl IM Jalftt* te«*
il>>ir*tl to -t*Ut item it an ite «**rte
|AO«-_HM-M0l |wianH  lajawaaaUai Ite
k. 'A I _a Ulan. -'»•■{ a a.-ft hi r# Man
I liy IM \***t* mi acoatni t>t tour )■-
illlf. teaatotlvati l*r*4y *******mt by
Im nf IV nofallily an>l t******
Tte at-atabirm*! ,4 tm MlUtratton to
bint anylilM alianft'  tittM-l. y#l a *****
j-rlf'-a 1-ntrsal i'ft+1* ttel. la mmttfAAtt
W tMt|*irawl n<n>lilto<n otttetoacnlU
a-a'.-r* In IM lakh»-n pr .tlnrv, IMaqttetl.
jlbH aiaailtumtlMtnttateM-tilVMlli
.***«*!,,A Um nJli-s-vlMr mitt im*A*t* il
Jttilli rtoe anil f*-tob*«.  Man? Ita*t *****
to'l'«irwta mtt*** **Ut It  ate Mant nra
JMteHtajt ito* altf--.  aal ItU MM ttel
Ujiriim a)*i i* l<> V *«at MtM-raly |tlanto|*
1  Aniatti; Ite iitratui™ tari*a| by tte M*-
hltjr ,4 IM Inb-rtor ,A Hum** ttt ftmrm* tte
A*ttthiit* (tti* fn t illacai aa I amall to«*t
bah* ttwiklng II  "-anjailaWf fot m*f
****** *,*im to tera  twu nun **t ******
\*Mi-.*\ *,,-i'** hu *****  Tt* ********<*
tto*. ***** Will tod tn,* nl bf IV ft-rtW*
owni, l«t tte .'■•■■ «•:'.- %!**j»*toii m will te
chir_»l to IM r«|»iciir# m«atef*NIM
Ut.1 IM hm* .wart* will te MM nam**
***** 1 t IV ptttpH- raarlrn ata t«ra uf Ite
■n
IV,f li hi* Iti ****** ,*nt**m*t<**
itiMi' - 11 -- I ^iraralmn tai tM 111
MMRMQ-Mli ll it n a JM ft-rfc .-ill *.,«^i
t nitaftoa IV Atlaniic nm] i«t ite
M \0 ** *•■*' t 'Iml^tj h»ia!rf*lf
I- -mi i.v hw lata 1* -ii i'i* i-i *rm
11* .liatato  la  *4t*MM«,  lh*
|. . tb--i.ifi'-'>t ,** ***A *.*t*mt |tarti-»»i
ft . |IM |MM mal-. tna* far M|atl
U    lUM   Tt.*.  Haiftianart  raaiftdaalti
jthato-i imiim *m* m* to ratapMoi te
tmymm. ME COMFORTABLE
in
for
Winter
By
uiiii j
Carpeting your floors with good Imi inexpensive
Brussels, Tapestries and Velvets
(direct importation)
AGENCIES
INBUIIANOB
V.lTliiX.tl. ASSUItANCK Cl   .■!
just arriving, together with
Chenille Curtain (in ;ill colors)
For draping your doors,
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
OOLUMBIA STREET.  ....   NEW WESTMINSTER T1*""" >A": ""'•'•'"
__^.^___^____ „_______„____   ^^ —___—___— I iil-a  - I-l.ilill.ln-il  l.M
NEWS OF TIIK (ITV.
L, J. Cole & Co.
Ill CtUal'Mlllat 8TBBBT,
REAL ESTATE
( llllll.I-: rl'I'Y I.HT.S- OHHAl'.
I .ITS IN aStlll'I'll  tt'lISTMINsTKll,
*'  UiOOrUI Naa,il,a'rialliill»airTa.iiiilini.
A Xli.sti.Mli VIL11Y liKSIUAlll.i; ins.
'I  tfla'l ijtn,,,,-■ l,.t,,i.
|,i|.li|.liAI. I.IKIL A..I
■   "I Itim,ill,,i,  util    lit,
litXl'K iii
l-.in-y e I-
lni|i',iii  -i
tin harm t aa...
'-   M.   Illllal-I.llll'.   ..all,-.-
-  t.r  I'aTgol  s al,  itlii
ll ..  " ■ ,1 " ■  I ill],
I i,.i,,i suit. Illilrlcl
I ,1 .1
lllllll.tll.l l.ll
am,,- aal ai,,,a|, aa. II-a.ua,in ..fa.  „t„
I.,llll t.alllaa aall  M lilill Hit.  aaf |.|.
■ ...ll. .Ul.lii al..  ta-aa.l. nf ttll
11,1.
LOCAL  ItlllLVlTIlLI,
'I It'll il*
Tlli  1.1.11  i.i  •
,,-!.,,!,l  ..  I
Tb,' Ui.i -'i.' ir bill lu
l.Titaii  '
In i.'l '
N !..,■:-,-! I,,,.'
ata llln.*, lln-!.- iii t- ■  :
Ilili.-1 it- i'l
IT.I llliTillttlull-i-
111 lll.-.l ■'!
ii, M.rn.l.ln :
l.lM*  larala-la- •
dr.aiiarad Mel ,
A **-,..,. I, .•  .
Hum alll l.< l.<  .   <
nut uin i
"Ilili lie' t"|la-  -
.lire',
T,. i.-i
Datum. I- -.   i.
goto, ol Uii
et) btt M< Olll
11 lla* I   I'  It
I.    HI .I-.''-
. tt.it i  IVmi
lVltll|l|-a-    II M. at
I I"   I.
.nil uw i . -
II M -  11.1
I I'.aWWI.ll
»*rd»,.  I: i
Ibiru!.'  .
lamp ,l\
Tbi u tf.lt!
I.. Vauf, .-, i
.ir. if . r.,.,1- '
'
l'lLIULO.MAI.S.
Illl aal ll,, '
'l.aluiiil i. Joan iHitt' Hint- r.
i>( ilii< Nmiiiiiim 'Kail king .ami
■ aaaaara.f  (In- tugboat  Ij.raaaa.  Tlae- tta*
I ' -  tlaa   lllltl.ll  Illla.',  Ullll  tl'lll'll  III
||„-  -tl-ll!  I.1-!  -lla'  I'a'lfllli  I... it.i; in. l.lll.,,
,, |||   till   tiii'lli .Ml  alalli-l- III llnl.,t!ii||
! lln-  III.,  Collector  lll.a.l-l t«  -■
,,|,,|  Hit' l'--''l laid luil II u|t ill 1'i'tt tlili'le'.,
It!!|iit.|ll||  li  till.'  ill  ft— i.   'II*   ,.*■ DU
ili-.triliC  l.t  l.-.l  tbi'  Im,  itllaTa-l  ma
I! tit Illllill'    l-llld,   lalli   Ilia
I. Iiimi  il, .mil  it  ii.i Iy .(la, ,l,i,
,,ai    .::.-  -l ! H i- I .1 -1  || ,1, r  I'f.-lt.t thii llaa-
I.
i.ni  la	
I'e'l-lllll,
I  •   ■
-.Illla' lltl" -tiffl, |al
',,1 ,,l.'.llli
lUlilll
Mi  ll
I! II
Hen's A Boys'
SUITS!
OVERCOATS,
MACKINTOSHES,
HATS, CAPS,
FURNISHINGS, ETC,
: For Good Invcatiumiti ko to  I
F. J. COULTHARD & CO.
Real
Estate
Brokers
Aki'IiIn (alnt'i'ii's ItiNuriiiiri* Oo.
llUfl
IH >
REINSTATED
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
AriuNtroiiK'Yi.iiiiK Bloiili.
Col..,,,bin St ,-,•,,,,
FRANK'S
ik Farlire
*',:::.
ri
COLUMBIA
-ii.-i i i
Ulip .',, n ,l  n   .
F-3a
1
elAttaaf "mttT*""*  '''''-
Mb
XM */* 1Wa-'V \'
1
|rfl|4r
v n yt fpF^Sul,
__B IMtffl M
+?&■
> —-* —aF-aa-a-^i^jCLj
ffjF^Apfmr&t*
|  ll  .  nm* |  BOM,  i   .ti,;.!i  lii*
nil vtiii hi vol Kopoworili)
Son*) Ibal iiny hum looel i UBAI1 AT
if I -iiilti'iiiaii ohoM in ll
tnnori Mido hftn idoll|hi<
- n «nli m!i..in to I-  .1* ('iaiiit.il.
miii
.i.i.t liojut ul b -
•  i, ii.. -Ai.it* a..ii.i ,.: hinooar.
O i.t lUpUM (liuMi in
iiiia.il>. Hr. Ilarotm won thi
■  .    ■ •  I.-.   ■:  i
Hgniulotal "u
-in wtboroughli romp-lool   Pow-tJI Bl«di,ColQmliuSirr*l,OppoiiU>
r*"r'l»li''Libmri But Id inr
|b i-lait".  Mr  liiiti.ii. fri.'ti.i. ' ou"UiH»
borobope Ibli Ua n .-, ■
I
J. il
I i.*  ; i .  i j.i rl
rini of i ll
ti I..
it
!.
dl.
•r*.»*eBr l't, 111 ,
•initial .1. .i •
■
•talul m., I- hi- i.-i i-1 n
II M . \.
-   «
.-' It, .!, j  -■
|,,,|--l   U.l!   tll
ll**t*l .taalaml..
At tin  |..i..it.  l|ajTU.-J  rnraian,
I'l  nam llII,Irate  . 11   ..,,;,•.
"  .-.a.l.l J J UUI 11
'    ' "  '
..   11  --   '.-    a "   I  ll.l
II   I   !-■'    ■   l*iaeaa|.f.
''!  ,. -Hit. |  |i-
■   . - ,
• It || !,,-
II ....    I  i-
,.  |  .  ■  a.
Uti I /t.ar.t. * "I.'.'
Where K.st
is
Webb?
at foot of
Mut-jr  St.
•••
a
. * . «
. . « «
a
•••
•fcQUILCENE*
Terminus of the Union Pacific
Sniiilii-rn Railway m
iml tin* Port Townsend
Pujrct Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
milt - from the entrance i" the Sound, with .i mngnificcni I larboi  V
lime in Imi.  i'u i in before the Becond lection of the line ia compli u d,
Address it .i|i|ilt  personally to
iln-
W. E. DEVEREUX <fe CO.
AOENTS
No. 34 Government Street, Victoria.  B. C.
a
•••
* * * a
» . . .
•••
|
-   11. a  la. Ill
It., ti!  a V'"l
Ual
... t I... . tt it *\
Slit  •  : ■  !,_ |,
■%IIV
lie. 111 I. I. .,|.|  ■  ■ III
■  l.'l   B   **l |
6DNS D
DY1 WATCHES
D. BENNETT S.
•-
umi. it t,i „
.- |, H
arifi |,i .1
mm. ««,ib
..    ..  .   ee
*l .. *l  \   II  '
lillla. li ■  '
|, y
I  It.
•Ami
-
Lni-.-i.aar*. Crlrk.-t and B**t>
Ball OtMMla.
■
■
a|,*|«*|-l. II •
lulu,-    «
• ucb ailtl.i.
I
H  e ,. ■•!•■* •
■
.-I-1 .'
a
UW"  Lit   I'*'
I
-
A ,t|.i,1 lie   -   ,
uni», lb.1 i r-
buallrt
M'ltJ,  ilia,  >
it. .  -
a,,, tt- tm
0
llaa.
TV A*
■
■
Tb» .twill it...
a  ltl.|.-l  .1
m*am  .,,
■
'    •' II   -
- I
A Jan.. a,*a ta,
■1   ear   I,
GORRID COLLEGE,
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
JUST RECEIVED
CELEBRATED EN6LISH
11KM
531.533.5354537 Front St.
Now You are Talking!T
s
•I I I'l,  lit ||.|il.Ni.
w« jounoa.
At** *
THE
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY lt.1.
Engineers and Mill Supplies
*.  i.   ...
*
'i . ■
.   It   ..
'
ll
.    •! ll'l   .fa-
• *r b. iiwtt toa
* .Ib.' Ibll'
I-  I.  >
li* | 1
II. in lail.'l
I   a
Idlullatu. lb. rtt, Ho,
.Una ot  Han  - din.
I tb. 1 ,.-inaai,
If...af J  |,,,!,f „[  ,,„  .*, . -
■t.I.,..,.,,, i*  \ . Donicr
■
hmu kt
ilt.r ill Hub U„ |
!'.   |-,|.  *
***** «. ||
i,,.i«.m^ h-tub-un. *   PinTHINP,  " '""*"- "" ***
tilafiiaafin |t,i^ l...ia •. UUUllllltll .-,«|IH bi»  ttatttn.)
IV abtdnil ,bl..|J.i,U I ,• Iba laal .ll*i>n tut ,»ut
*****  IV
ad, dl.tneii. of I alll bu (mis. *****  *********
llnill'l   al,.  a..l<   ,,.,.  (fi, ■tta
' ■..; ntuut't,..! I..,. MlallBlWI.in ib. n-n .**,*..!-
Una.   Mlk.  . laaal* ..I  II.  .nal  a.i!  Ill  V.|gM|Mfirt  ' " i'»lll*aal "4 I'M'.
a .. I'-al'.i, II,. ttenl.l l»l„f^  IIfllGI|IIWI_  .Ir.tbil. la II •
'"""" ' tall •>..,•.-
aal Hi"'" !*biiit  111
itil, •«iai,*U,*'tt. <a
l3Dlli_ollll,„„ii.  ,»., , mm .
W. F. BE6GS
a  . 1,
a-ltt.l. III. .1. r
..  I  I, ttt..Ill 11 - a , | I 111! I Till l.l  lllllll  HI I  IH"
DOOGE WOOD SPLIT PULLEYS
TMt At n KNOWN
FONTHILL NURSERY
lUr*<n-<* it U Udll, Oil-
_. *i - .    ,i
O. P. ST. JOHN. Manager.
I   I-4.1J,... latl M, N .'» C'lrdeivu 8tt.it. Vunrnaivrt. II C
' I It I.I.I..
llttii IL I'ANTtMM
•  .l.r.r I  ,
STONE & WELUN6T0N.
I *******, tt, O
ME AKIN S
GRILL ROOM
Campbell & Anderson
IMif.l ISAl I  ANO Httllt
.lat-. .LL.I
-ll-  *
■
ttlll l.l  |
llai
TV.- .  tt.
aillfa..-
I  a Hi'
■ill.
\ •
...... . lt*mt Kill
■  •  '■  - -  i tiblltr
a.**,!,al aiih
I*   Illi ,.l
.  II ■•!  I-ii.  I.ti,
t.eldl.l tl** Hie- 11,., all. ..I *
* in , lu-
itl  aim bu
, I I
-
II
1    ttliud
Rta.,,  and
...Le...,
. -i . .   i
-ARE YOD?:
• o
II"* t t.a.ilM all«l- lii-
ttmt a****ufun*J  All
o ■ *  ■
ll.l pl
'. JRAMWAY LINE
■
itt*  <-**!  ih
II...   f rat-ftg. f I ■
JUST TWO LEFT
.... .,..  ii. i
■
prtmr.
.
■ralalil
ii*4   ■' *   im**
■
Utttirti Oil  klOdft, ropCO-MlIf  I i   ilaitilifiO  «illt  *U*wa
ti t*-%tet**e4 In  fc» 1*1  '
mtt lhrt*ty. ******
■-•..,. ail (lir*  Stint .1
wxb imAmt m\ ti ■*■-■* *****
**r mt ** phhlllttl A* *  - 1  -
tf*  TbO «-ofr|lr of llila lot!. Init.i.t.  folH M
HOoldiH> In ant **■** l*H" ii'imlfi ll lit- *•  - * i
hr*u$ hilM 10a  t,**,-  ***,*  «tW"  ol  Ilnir
jn*ssrs Bss* .■"•-"•;" ■■;■ - -'V";"d, *    "i "?£
ftmalVwtl.tr.l_ '.".«'.r>'b *;['""',*".'  rvrilMB i la.  m*m n,'.|.' ral
Ittatni'lit. ,! 'ii t'l'li lee
UH* i-Iii *if-l*a lib' aall nt.l •.,.-..,.-...
tt. 11.11.1-1.1*1 f if*
'"•*•<■   I "*'    Iban*. a til. ml to ..II m
*-l.,...*,d.i-..< ■  !..... i t.t*. ,bi„ ,,^lf totntf „ „,„ ,,„„„-.  „„,„
•I .It "U.'l 1 .,,..,,1,1 da. ...  » - bl. ill,
A HI*""!**- bt ll,rrf»rr|r  .,!   I In !■ Mitt Ol ■■! *bi.fl drrfl-
laltiri lUn-* tel.!* i.»iit »i  v,.,i..n  Uoi .*** ibi* ,• Un li*, • i.>  tf_K
Tbi-hif".' ' .a,.„in,.- I'mlntf ha ttllt t WtWllM
lalalajlhb »i,d ttn, ti.r- turilt aiii
1a,l*' aflrr   ', l,r a  *a«    . a, ,a..| |,|,,iif. Hl!*ilff'* tfl'I'  »! -t a *,,t I • UI, .  . ttlll-Ut.
•al ttlll till IV b'aui l. • bit! dli .- "Mit'-I Inttlll r,a,  lall. I
Utim. ftrrrllf,    A ,,,,!, at,|ll rlr,!, |,|.  ilfni*   ,1-Hfli-,    I.J    e a-!-,', ,rir-|,,    In
IMa Intt*. nib a ••bt.rl.lla.u ul U. «dt.«».
ami. fbuir .Iral  Intl. H."  t--t-
Jtitt VittV  llllllllii  ,..„t  .1 abie-b
■Mi Iml nit'. Nn Ui<lfali",tr !• lh*
, JAKE THIS IN
,»!.•  I,.*...,    l
>  t,U Kl  11,1,  .,, If.
ni in a i.iru
lo IV  ..iai...  dt...
ittlltuatiU  ,i
at
J
Ik no« oprn lo III. public I,
INDbUlKS  I-,  -.*.
U-a.l...a' **,
I'l'm. *m*.
I.i.t la, i.t.oi'b
Stfl.
Dealers  in
Ptiinti
Ha ril wii it*.  Stovea.
Cr...*l«*.-y nml Glnnwnri't
Oils.
Hais_Cap:,;;::,.    WOOTI
IVV.ua IV nit  11.   ff  *0-^^_^___-F
b..i .Uni*  tnMa IV
t***rm,  patititmaH ,*.
iVit|»a*Hi«libalVt
n. ,a*,m*.mtl**tall.,A,tm>tm lar au,
-1' - , at a**
CAMPBELLS CORNER
MERCHANT ANO GENERAL
HAMSTER
■ ff*A.«.  lilt ||  II
I**—, J-f - Jl Hf    -.If--    -   , '
ORY AIOER ANO FIR WOOD
VANCOUVER
FRANK BOOTH
l.l'ILN.ILI. ■ lit
SCAVENGER.
AuOtilntPto—Mi, Aiundnlio. Work
Oainnmi, SKi.fatlor*,.   Ill
aUiiuui Work In.tll,
Iti  iei A tl.i' 11
ka...-. ,
Bttlltlt'i-a Haul u-n.-,'. Cm-pent i-rn Tmils.
Stotrpa. Gent.'., nntl Woiiili'iiu-,,.-,'.
Tnlilp   nnil   Pnckt-t   Cutl.-ry.
Unity  ntnl  Kitchen  Ulpmili.
Hon..- Fn,*niNhlnKi of nil kindi.
Hnnicinic nnd KtmiiliiiK  Lnrnp*.
ttV bill jia.1.|.a a.l ..eat ae.,, llll .1.. t, nl I ,.. k-ll Had Wl"HI' .Ud
IM.a.andt,l Tnllr, Me-,., II.I. l"l '
IV*"*-and Hill., .li.li.* .nalodd. anal nrfinli-i'-ndtttrrlpUon,
AI8 Colnmliln Mlieel
N.-u- We.tiullialel
-  -I.II ail.*,   *
Ma ,,.lr, ,1 r. •
'. W0FFER
T'-   •
0
a. ■
' ACRE LOTS
* H --I
It*** tit*-.
In Iht- a.ttM  ratta.il I* t*
t*l**t t,*t  i
• al-itatl.
i at .1 i>t, tt ) ,«
1'aim latHt« in all it»n* * f
a I-V .li.ltitt .l«*l.^ *t*t an-
"**lcH. I.. «all all i
- N  'all«t,.| iniprvi.tit l u
. OAR-EXCELLENT
I   Im  1*  * "
0 !•  -
tttali*' a th**ur *tlma*
t,i*t tin**  i*
• *-i*a * .,* ,.-, *■ {   ,-  .
• T.J. TRAPP
* TIB COLOMBIA RT
1,1.11 tt,.,.
im: aiiimimv. ., t!i.i\i.|ii\ ,.
Mil.
On the Market
.nd »!tii. I.,
$300 to $350
PER LOT
att iliiptiraai!!, ta.r lira,. ..tiadlit
■ i.lf
These lots
iii.iiin in.i t
Inttlll. tad IV ajiatini
h aatii«IiVd.  TV litu.tbeaa H
ttl, rtn,Ml. allbla  I
!>______'

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354041/manifest

Comment

Related Items