BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 12, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354040.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354040.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354040-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354040-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354040-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354040-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354040-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354040-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354040-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354040.ris

Full Text

 IW.lJALKER&COil
; IIUI. ISTffi llitUKKI.fi
InKW WK8TM1NHTKH  -  ■  -li.u
lie
11777/ WHICH IS INCORPORATED "THB DAILY TRUTS
W. j. WALKER & CO.
t i-i.i! ,'u ii ntt ■■„.. mitt' n't.rain.T.»
S'l'MI'.I'Ll,' ,-,;
.MW  WKSTMIXSTKH. lii.'i |'|S|| COLUMBIA, THURSDAY MORNINU. NOVICMlll.lt Iti.
18!l I
WM. RAIIal.ll-.* CO., PROPWETOEI
TOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH <fc Co
FOR SALE
DRUGGISTS
UM  MN  1,1ml.  ,„,  lliinl
it...,.,....  HultAllle Inm Iiiiiiii,
***** "'• " '"'• -"i'i I"»''ii Patent Medicine*
ttnj-l Hill L.'.l I. HI,,I lull, Int..  — -—*zz2
lliri'illii,. I,„.„„ t.l, .iriit.  DRUGS
Unlit', It, Imin „,,  I,,,.,,.,..	
i'...i..n>. £??*ruMES
H. H. lennie u. co. Toilet Articles, etc.
"    ia- ...
c. J. bughenroth MaophersoD
contmctor    to 'hmm
r„, l.llaa., .aa ai.au.lia..  Eiltmilii "    * " wllllOV-l
Olv.li -aa Aot'lli .ti.-ii   A.litt... l.i.
Ul..  a-allOtll   -I   it  ill ■ ill I H a. III.   |,,,<|||>M   .IT
Ctiiiaii. ii Hlli.l
Mi.Ill lltl.l.  VI IISHIM K    111..lui
Rail Estato aiul Insuranco.
11 l.M I.  s  ll
OLONIAL BLOCK,  NEW WESTMINSTER, It. i'.
. in*. I  ttiHlM A  I..nil- 11. IHI i .
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HKAI. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
l.l-lli Nl lit BYOHa .isn -t'liwtisa. is tn. n- ni.t-.a in - tn i
lllll l.t  IMi ri.aalll'll 1  ,  ll.l.|||. a.l  |
MOWAT 4c T>
TURNER
Real Estate
Fliliilli'tul .ni.l It,am it,,,,* AK.-Uln.
A
laV- hive properly n, .ill pari.
ol the City ftntl District.
FARMS Improved ..nti Jit
in proved.
Lois in  SOUTH WIST-
MINSTER .iml loiite choice
It Iram   !- '   *■  lo 21-2
ten  In n>-.i Addition tn
Smith Wt iiiiiin li i.
rue
ni-u i.i t
ii.llili'.iit'i
IIM
.  -■! I ■ -it t
' 1
ai ■ uu i. amd Ltrr.
S BARGAINS
..te- llie   nflli I  • |  |! ,
day, in- .in- offering
Inis iii tin- vicinity oi
Moody ,St|ti.tri* at the
rt.isiiii.il.il-  |aritf  i.i
■It.   allltl   all"-!!
I^ihhI building sites nt
S.t|i|H*rliiii inr lli'
sum- figures. Oil
.uul examine our list.
• nti•■ ;i,| Columbin
Sin • I   Nm  \\.  :
minster, ll i
A GENCIES
Manchester Fire In-
Bumncc i n id Mm
Phenix Ins
t ". Brooklyn (fire);
Citliens' In- I ■* >*i
Canada (fire)i Kqtiit-
able I.iii Assurance
S.siili ..| illt- I', S.;
Accident Ins. Co, ul
N'nrtli America; The
Mutual Accident and
Plate Glass Ass., ltd
of Manchester, Eng.
aia.lSltl.a  III, ll, II:
CONVEYANCERS-FIN-NCIALiuENTS
III' i:
tmii
'
WOODS. At GAMBLK. New WiMmtiiHtnr. B.C.
IY Vill  ***• •
tu IV'tt
.IIHITMI  l.lii.X
MAINLAND,
-"*«   HENRY I.KI"
■
i \. ti
>*1  HlM
I *•  I i
■VM. TIETJEN. Mtiiuifoturer"
H.G.ROSS <fc CO.
Culuuihta St.. Nni- Wt-.tmlnitcr. B.C.
MttfclmaH
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
•.•■.la   I
■
I ....ll,o»ilhOvlr.t,t»nt»
IS homr otlttt.
C.lit. AllallO.l    MOSS
A.O.O. Cod.
GARDEN
•
torcoiAL touua ovifi-
C. R. TOWNLEY
in
'I'"  IHLM   I  II..1-1    ■ Ita.n|- ■ CtOltSAtil   US" ...-IM.il
' t...    ....   I'  Itaa, I   I- e
W.a-1
s:~.l|| 1 "ll.I.m t t I....UM1I1 1 ••!• UUUIXIXll IIIK l-lllb I.m
""" ,-  II  Tnanla. I . . .
. -la.. I
|| I-  ISO  l.'.l  IV  IHIL llll-l 1,1
11 1 a    . I
t-i, -In.I I! 1
iiiuv v
lla.Mlll
FRUIT LANDS
S..I.I nil
SIN YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
Sl.tt5 For En.li S100.
Nmi forfeiture i *.iitr.n t  Estate Insur
■ll.l  I  l-IIIM-
I .ill .ir Write Inr I'.itlit iiltis
i
. *
i -
!N  III" 1,
i l-l ISH
■  I
^aw^*0*^^e1.aa^.a.^t^*a*.
A. 0. MACKENZIE & CO.
•301 Colaahi, llnol. Rr* Vmalnittr
It taw III
C. R. TOWNLEY
629 COLUMBIA ST.
■
NEW WESTMINSTER.
MAKE ROOM THERE!
WHERE*?
AT CHEAPSIDE
WHY1?
What's the Hatter with the Christmas Display
HOW?
Everything will In* let go with a ruih until then ii
•iliulf. ntfirt- daylight on iho ihelvi   Hum who
mill .it the Clearance will think they have atniek n
RIOHTF'CE! RIGHT PRICE! MM*lim
E.H.P0RT&C0.
REAL ESTATE BROK-QM
I.CQLUMBIA&BEGBIESTS
DEVASTATING STOHMS
THI) SOUTH Ol' KNtiLANli bwbpt
BI OIFBBGBDBHTBD 0ALE8.
Shipwreck! With Lom ol Lift  Tin.
Dovt*r nntl Citlttia  Ui.nU 8tnji|Mid
,  Lifti Boot  Ujiat't With  Futtil Con-
MQUB&OOO LO&don WttUt ttu Fury
[ of thn li: i*i Anntut XrtM U|»*
1  I- '-■ -i  Tlm Bonk ot Bptuti Aaaia
ted by thf Qovnrnmtmt.
t..rM-1,\ N..\.-t||lMT U.    ,\ .,  ,,  fti
itortii in pnvalllagofl ihi- KogtUJ
U  - • mi (ron Han.UMll-. i ..tr Hythe,
nyi thi RritUh iblp i	
row nao ,Int. ii uhon
•iruggli'. otoru io lavethecrt
I ■■ r. onl!. it ,1, ItrioOl I
Tbellrthe lifeboatcaptlud «i, .  ifj
* h Hi-' iblpwrw in.i ■ .'■
aevenl wore drowned  Boi
*tf it. great dengot ll, th,. rltftmol tb«
lloivoi ..  Ryon effort Li itlll being
■•do by the Dover nml UindftW  Ifi
bofliitonoeni iiuin  A -fill *■■*■
foree of the alarm can bo gained from
llin fn t thn ihi niiiir,. »t,.a,„i
vim  between  Dover  ami   t'alaU,
lloulngt.r iiitl Folk tmmm »hil |
eaili-tn  ItritUh  imn. ami  Uateud ha*
notwlthitand
fori    ihit    three    botU    Art'
Ini'   iln-   iiit..i
■  tlii. I  iRUffll  ,
ii Ipiwkti, in Suffolk, i
.mn- ohkh. aflrr a Inn. ami  plucky
lUlali'-atih Ihr  HOT**  » i
point nf making Uwoitofl hirhtir. on
*  .Titii.': i
rt* thin  ii.ually I,. ,
i
wh" **t*  i,iiit'!,' t.i rti.ihr a,..
ni. r number
lag ■■ i. it. m*U *' t* drmvi ■
. •-■■',i ion it red
(lOllil  IU. ta-ll  dllt
nn im uii ht »ti
■ a ■
llir Uriii.h  M.% ami
thn t-ffttii in
. iiiiiin.i. nu*
Imr, ii.'itirra, t'HiitU aad it*i««
*'4 li  tbi  pot ,-i tim
beliiliufi half Bi J ti) th.-
tdiit  lu miiih London a hut* '
:
Kl
******  i nr .
Mom lot] Mat iral 4*m*
tf*  hrH|
hH U.n flrltU arm Booded. farim .t.*
•iiaj'-t ai..ifi.i itttt
a .t.in and rn .** blown otw In
a-ldllL.ti io ii*  .: ■ |||«n ii  -  .
lit.. 1 al>  Lit,  tin) un lailtt,
Trent] -a frott
Ihr tknirnur, Caplolo Mmltltn and f-mr
.Writ Krtalinl N ' i.,,.iihl
* t.r thv
:if* -atitti boa) - . , i,t ih..
■
\l |ll,t,-_  :
llinn lllll «hl
'
■
th. .i.it,Ni,. had im'   \   ■
■
roait ind ii ii tm
nto H-C-tnm iMimn
AWfcl .  **y of H'ttil***
xidm *Ulr ihal thr Itraiiliaii |.i
ltl« tiiantl.tif >n\ ht* aimlnl
Iiiiiii Ibr lliainian tr|mt>li.-, ami Ihal
ihr mllllaiy In that (trovinfr *ii|*|On ihr
rei i.,i,.-
H- -.  .- Ihr Bank
Mi tmi., Nmrml>rr  It  Thr jnim»
•alalalit .mi ».till,., bid
a mnfrrrorv l.iliv wllh thr tf |
I the Baal k|oo  .\«
t -». .1.-l.M l.i lai-*
Inin.. it,.- |i|i-miiim I'll «i!t| lu  I tti).mi m
Ihepoeltlae *.t ti. bai k, iad I
Ihr (tui*
Poerdrrly'i OrironlMtmn
i.iii- ■■ *. Mhai n The
htiiiht*.-I Labor m.i ii.i.- ihii mmlng
in ararral a*«miMf Thi •*** ***
,l*hr* w|t lo irrrUIno Ihi report >-f tBtt
mlltrra nn ritnlrnliU ami Ibr anneal
irbnrt of arand ma.t.1 nt.tt.ntin
fowdari]
NO    a*   .Iii-ii    ll- 'Il
,  llinm«nim.. l'a. N..,.-, i-. i-
•"nilr llll*  Oflrftt.^tit thxltl.,1
td Uio IV Ihal ll Imt hn Jin.-
Md malfraaiiirr
in offlri* bow Wore ii rii' doteto
uti-i thitm boon ind Hoaator l^oton
harenl ihr ma;..riii » ti, DOllllcaUcei
■t Hit- n*n*|n eOMtltOllon. Thnrualr
finallf nl>*.«if ti«l al 11> tn.
Tho Oompeny Oevo In.
Hr. Uktm. Hoh Notaniber n.—Tho
itrlkritf lhe Itvttintitlt*' ftitf -
Bn-tnro of thr llrll t.lnr tiltwir In rail
M i   •• Iiu. Hhi.h t. ovnod I. "-
wii«an* Pom Cbatpany, nm,' t.. *
wminiiinn ihia rtriiioe. ihr eenipuy
n i «|iti« iit ihr mr*,,'. df>miod.
A L******* in Oood Mnnnera.
LnOOUt. Nrb . St. mti. i f| | uttti, t
lliffi-ti, lUIti* H\ii mil-ti niuiii nl ihii
1..HI1I1 lo jail at hu ova nqnori Hi
MIM a bmtk aernt nanit-.) llai*. 1..1..
'Ui. llar^liMto malir h'nt pay f.*r
a lamli hU tifnthi-r It. Uw Umihi iml
lltaOCked llari^tt Hiih a .at. I..-
Ml Ht* .tr.1  Ihr  »tlfk  ftttm  Ihr amtil
md by a M..* Iraetand hu ihalL
Jiim|>"il tho Track.
: Rumu, N v  NoiMBhn n  Tnd
N» *. t fm Upton nn Ihr Krif railway
• jiiinM ilm irark it Adiia-  helneea
llntit.tllio  and  Klmif*  at  I
art-ftr.i-.il   BaitBOM  .lam»»  Mlkknry
**** biiM and ihrr*. nt fnot ponoaten
**!(**• tiimn hati- noi y.i tnn obtaiaod
■ prriiiehily miiiml   No h'tif* van
liMiki-n and thrlr Injiitii* in  -
.Mrtftl-wtl.tiii   TM BUN Of llM  anl
drnl Ii unknown.
A ManiA* or a Firnd.
Mi i'i iu- l. ■ - . Nnwrnbrr II DB|
Whllr and hU * itr. whn Ikr nnr ItMOBi
arillamnrar ihu etlf,npinlod ****-
rral month* ae» l.nt ntiht WhllB
wrnllolhr htitiifitf hU mnlli«<r In-law
andaabnlhuwlfr I.. «» wilklotf with
him Wh. nth. r bail nun' Inin a rail
nadnl, Whlto cubed hUwtfr'* thmat
ri'iin . ar 1" .ii and laid thr body on thr
irai it whrrr a pB-BOBtif train ml ll In
i«ii Whllr ha* imt l>rrii found.but thr
nWrr-r-i arr on hin ttirk.
Nr. *prmtr*i t*rt*t*r,
An a(i|ifrf-lativi' andlrtim |athfiiil lit
lha ("rnlrat Mrthndlil Church lut light
tohrar a Irmtwranrr and pfOblUltOB
lerturr ftom Mr. P, Sprnrr. aernl or
thr Dominion Alliance. Thr Mdnu
wia nno ol rlrarnrn. tngtcsl form and
lirartlral Rood man, drsMne M It did
wllh thr or (| I ft, htiiorr and tartom
frbMM of tbe grotiBioril nfor-M. r«ti
nml iiiiuii  tn i.  given *** iirovn the
i.i'tii'tii uf total ibi-Un  ind |
iii.n, .imi tin- aubJeM i »ii- niiiin il.i in
,i ranoii rl| nun r  Mi  Spon
. leellaa! i| * iki rand
f.l. u ii in- linger end   I .*
oocuntod iiy Mi Jamoii uanlogbaiu aod
Ihi ftpy.T.8 v
"..ha- wai i.*' ■:
u.,  I,
....u.i.'.l b) th. lit i H *i
Tbompioii  Mi 8|. in *  ipoaki in Van-
I reulng »'i-l In \'**-*
'    | Hat    ,.*  ,
t.'lillllli \ 1 ■   -,i  ll ll,,
i:iii inih
tt*il}l*Ht*m „l lh* Tfcf-.fi*
11 ■ ■ i  ;    Bi   ' ompaoj ha-, tiki
a ii.i-i even i ■■*>* ■* ij l  .
i good deal Trtttn thn t ■
in, i.i  i li At  aHMaiM  i*<  ft*  mto  tlii'
| " i  I ■ .;
• lhl J - **u main*
"
'iinn itrlkitii! going "ii
■ -
ti. thf Imodium-* Immedlah |
■tamping, obMBng ami maklm dii-
ilog tint
nl the many ooupaiiln that
bi*;! \\. itmlhiu i di« im' It
, hin k, i .nn in their number. Many In
u -■  ..  ., m lb.peculiar
end  inu real ol  tbe
* in. •
ItiiH  ll.<  It
Jawed maa ****
itepi uniiiiy ip behind ihn hoodlum
■
Qve big
the iald
hoodluH
■  i. In tho
Riddle ol  tin*  flouts!' Itnl  fi
drag him tn ttm front oatranot
Ul IppllcatlOO •'( a hnh-iiatiml
boot mi thai fart nf ihr hoodlnm'l
anilomy imt laeludad li
iti-i-i.it*. him. after a hrirf
irrlal fllitht. in tlm mod
A  i |]   .:. ,'; i Qtilet that
i. ifier
iVrhafi •"mt' ti.tiii>iii> «Mi tt*** alnnit
ortwool H ■ i.iiiilnfi.iHanl!)
I -d Ihal
i i prlu Ightei who uodertakei
thr fob w < * v a* a
red tea! ,-urt' la »adty needed.
CANADIAN  NEWS.
o .,f.-, a,  it.,,, i h.*t'*ti tg*li  i
r*M.l.i-u tmrmmim tttntt
Korember II.  A aewipapor
- » nit ioaie ntllt-tal aiitltnritr I
thai tbe l-aii' dn (halriiri  eommMoo
Hlil lav lli. lr o|dtttO0 bofon l.irnli-taiil-
\ li. ■ tfi-ttrrwl belief j
iilliiladi-tit.il'
OjrialM  i*  fi"inili-il  itf.ui  a
t* mark ol Judge Davldaoe In
-■ giagi    i\'- wooU :
lk jiiditii
If we hi t- ■-* sfftt^i h an
Inqutr) of thli ebaraclor wtlboot pnjo<
i ithotti faviw.*"
Tim ». him ii lotikiil li*t ihorUy. thej
■
warded to htm for approval and
•-I i.rxley.
t t in mi in i inm g
Chatham,  Obi   Noveabei  II
. it. hai
< iltli  liahitlllrmf Bln.t«*i and
CHET8TIAN8 AT WORK
THF CONVKNTION  illli'.l.lVr.I)  BY
PRKSIDKKT HARRISON.
Appointment  ol  I ;.t* ntate  com-
miiaionrra  l: t'   ■  Quoll
n Ktot by BhOOttng thr Biolria
FAt.il Train Aeoldonl In Now
York Bint.- Bauball Hon In
Si'iitou Attampl to Blow uf Good
Tniiipliira With Dytiimit.' Cmi-
vuia liv.'iK Jail
iii.iM.i  na*  laid  DBfon thr
■ ■ t  'lln* iit*! t iniii MMMl off iiulftly,
IOd liitu<- nothing  pOWtQ In rrganlto
Hi.  in.iit. i  it,ii.s|ni,*d tmiil  two diyi
il  atrnU wrrr madr.
" i-ini  iifiniiiii  antnnii  Ihr
puhlle men iini It U tlmo now (or tho
i ■  it hllharto tnorclful
.  i  take  ftaetfotk  itopi io
Ittempl 10  miko trmthlr.
. \t t.i  um* Hit.  antianl  fair
: .i  : tL i  1,.*  luuiiil if nitty to
* i. tl,. iiit t.-niflar> iiiini-hmi-nl.
-1 .i  i.u || rampltolt} in tha
ba proven MPdul ihr rofugoM
■ ,ii..!, iim.' niii ba im uuenttoo
ni ih.'ir being given up
SmTriafitlly Broke Jail.
t ui i hbi -. Ohio, November u.—Ai i
.i ri.*- k Uiii owning thr prfenaoti in th*
..tv }al| ai Mnuni Hllratl
ptekod the lock lad OTOrgowBTBd thr
ilnriiT ami madr a hrrak Inr lilirrly-
li.u, i,l and nono •«»  far
bare been retakon  Anumi thrm wrrr
iln- In i  i inn, a mfi' mtinlrrrr, ami two
W t-l,|\,,|.l-*   11  1   ,    Nll\.*ll||H-1    it
Tin' ii.nviiitinii of Cbrtetlini ai Worh
ended tonight.  Al tbn mornlni
■ in ot Hurti'v, w ii ill  -1' -
■iiaiy  HnrU  Wli.w  l tt
■ ■    tmong  ttia  Wleoot iln  I'ltnli-r-
mi'ii. iml Ml-* lliTinitiittoii inlil "t  mu
.mn work imong tbe roretan fniiniiiiiin
:'""•■" Oiim ****•
- ■ I,liana in t'lr'lr '-.'    "I H  - ^__
Ion ami A,lama. i.   - rwl b, Di.b..lia-o„ Roroogo.
i'i'*-iii.ii**!  uiiiunuti! tt.  Hrnii. ii._
,Ii.ti,,.!  ...  ni.,1.  llll
"'« ■•"liinilil"- ■ I iiall.iiliti' ' , a, Hiikmiaii ^.r„„„ t.t blow op
1.1*01  ol  .11  iln, |„|.  „,  ,lir  l.i,, „| ,!,„, T.Mp.
t.i.ia.  .Ha.l i*i ii„  ifiamo. ,  ,,„  „,,„ii,„i„„ ww |„
I',, ,,mi.. ... .i.-l ...I th.
t.i l'n-uti-i  litruuit   Hn' alitTin* ., , , ,  —.  ....
It'ZmtalJ    ^    P
and lo I'vane.-liia! •• i
night dnvottoaal niorrtiei ami cloilngj
i. u. ii ■  on i.i-i..! ii ■
Bad KnouKli na It Waa
\ lilmlrd
iit-* dama|ed * tooilderabte oitonii hoi
Inriii'iai* It i.t. naoM-rinitily Injurod,
i,i i'u! i.i ibaohargo wn «i»
plod-fd. whichaoconati forth! rm that
OOOOaptnta  wrrr oot
litr .l-mamllr w|i
Jackmix, Tmii  Sovpmbot II  I'm placed la a pile of wood In lha UtaNBlB
angai tn   S      tb*boond|tnd a t na. thrown min ihr
iiorth-.-oinidfnlghttrain tdodonttM "■"  William iimiogion *** bedtr
..■..iral  rallwai   IM i ditmttnitdimtlmlhyikroi-
north   ot   h.-iii  thu   ifternooi
white  both  wan  moving  n n,«Tr_,in WAhimi.
Thn  nnidnwn  had  - Hot-Train «ohbtof.
enflnoe or both tralne woaM han been K*'"        v   >"»''mbrr II,—
'. i.-mlrnro, ***
v    * i'n' imi... nf x iram mfctwry «n
OOtrlght,   Uiiii r_il.a. a tmm _allf_l
i tnon railway a raw magg
nan   imaihiS   i«. SJft  x*"?
..i...«i.iihr rrport
rebi hadbrrti ini*.i ■*■ I
I., await ilm it- llt.-d.-ad
iraaafollowi  Wi  im llfttunon, engh
ii.tr. iml hi* flnmau, W  *•
li,,,, TnlliM..*.,  ...   ...t  ,  ,   il. la.k '    '   * - N*».-..Slll.-Jn--|0
Homer, of Tronu today dented iho appii-eima ol
Milan.  Only om Ull I bBltBf  known Oa
M bg  adnllled  lo
llf hh injtmi  nii'ii.al y and **>*■* _*
tail, frndiue hu titii (or ihe murder of
Munleroua Police. police oftvor \i. tander liray   Judge
Saw You. Kovn \  .  i  ■> itt Mated IhnthB had iBBd Dm MMI*
tihltutt the llrrald  fmm limya^ittl.! wony lakrn Mot.-ihr niaatilrilr hold-
Rcntdor. **** that the munlrlpi IfW «"«! he found ootblnB
lencod in thai city on thereob whleb woold ***** IB werraei
November Tthnnd woi ' !'11'
bluer political fnndi whW WWUBAU mm
rbomiiof ^WtnlirniUBBll
•*ll  * 1  ti^lll-i *■ 1*  fn  ,
KACTH  FROM  TK10CO
.„ ii,i4 /,.,  *mrArr  mam**
itiiH-i trtimtr.
IndB) n-ttrd iHroly-ow*
11 in. - m •tmi'   Tbt*
IIMfl >.   « *<li.  I'll  11
-..I  al  Vlrinrte.  HC,
!'■'■  are at Woal ***
m m a ou far tot W in ..feialiuo.
im iiiiii.- nu
llann    s
|| ,.ti, luOtiMAt  I I  ,'   M
r   - \,iii. Wentwortb, wudbmhood
today with coiti lo tin
forthcoming.
urn nn i'uI'ini imr.
mini t. "ni  S* romber, 11,  Tbe
di aMtrtmi ii "i ml tin I
f.nmaiii'i. Uni w  .'  Mitchell, s. I.
imltb of the Royal
m  'in    ■ .-■  i in ben a|i|M'iiiitii
< 'ilruaill* In Ihr I nil il lar iltitl.
i    ral named In **■ Ro]   S rth
l-iaarkibtn rvfllment. md ihr ta*i in
Dublin I
Van St mu Wn Hr, hi* been promoted in
i  ■ iptelacy  in  On*  HHtb  Weir*
Uorderon.
i wiun »"vt\
i , m... Kon i ■ ■ i I
lloknry, l duhlnfl '"
WlfOOl Ito*  tiianairt  nf  thn  l.i(fii.|i'
mtmnt **■** • '»\* *****
- *  Mr William Mn'anl. a«ril 11, who
i ..uh ibe ....i|.v   I'iiikiiry foi-'
i-m..I ttu tll ain) had  tin M  -ill"lul  In
Driroll ir.t.t.iti It- nil i.t iii" Hiff
gOi bnt will iwncato McCard lot har»|
im , mm yea ■ pl pertr, Ukon (mm
ilm iiii'ii'd biiibandi Into Hif NUtm
11,  l't || .j. w. t. nun H
ninr yennigoai d blWren.
■
nm it.iiiu fidmwrd uni  '
|,aii in ihr ilM-itbanco   Mm
.
.ini wonnded aeterai.  Tin* ■*• I
***  I> ,**"*!vlZ* nm
lllllll. I ll i
rnllhl) lOipeoOed ■ a itn in Ihe general
iftin of onoailaen ath»it
IMIIHt tll  ..vWfM"1|li»
\ \\ i-taiii.t.!. ipoelol "Hi" Mall u.l
-  llu   l't.■*■*.,*, i.l   In.
i. nlal.
I be i«
uh.i at.■
!-t  th.  , .
Iowa, ami  ni udflaii  •■ •
Nlibit I'nMtl oil
MIH'MI  litMI-.tll  tlllll**.■
The dlntton ol thg nttloei
;n  HMabm a-l .1 >i  I
al midnight titr hidtilt
Dorieg ihr daj Ihi ih
awarded ihr  • bamploniblpi notniih-
Mandlaa \A* ptoteel w tin ''  igorlab
n.i. V.'ung oa* woleolod  prwldial
part, moaffM mto ihe foiled huim.
IMI  »in in ***** ****
lanM t<y Jowph Mc«
known *hippina *****
it the i\ tun Ohaittig m tttVOOT.
\x 'In.i. hr la **tt*4l In-
I.-.,I..I Ihf It* OOWr
I .itqrk on
I t, .1 . at*- Frank im
itrt a-tii-fi *rtr* lhll
.1. in ai. tiglr  i  I «    I .-Inlet lhll
year atii
■   lilt \ I   I t*l  liIMM
l.i. mii aal triailn **** **
i    ii. h wa* a my
u.l ibe lai-it* iif oitbn-ol •
.  |hl NMiHthalntho
* ■ fi* widr llltle more
then lhe men. and i- ranaeoaonrw alt
Mim itlal  Thi"»"»%^*
ll wai decked that all keiuo clnhi will *••****& ,r**u"*- "J 'S ■** m
hrraeficrfurnuh * m.»o **lll1''!? '^..ffgp-g*-1.^—^P
..rihf gronndi for »*,m. eicVpt on Man for tho Hontbotn Am aaat—th
,.,,11,1,., I -.-I.  ltd  1-rM. atr  Imi, n.goa
Ulna. ■*rts..i.ih.|!.ni.i«'rrr-»
int.1.11. v  ooUB
A n-. iai i» ihf World from Waiblng FORMALLY OPIIttD.
lalton ****  Tlmmiagtmint *
Mi<> M.n   i:  Mitchell,daulhtei ol t*,** ********' I**•*>*** ********m*mt**A
Sonatoi Mn. bell of iitrgnn. to th" Doki inv *t *** *********
Fiainnti de la RorbofoueaM ..f l*i»"- The oppnlnn of Ibo MoohlBt-gr llll
win w innoni ■ m   Min
Mu. in n i. now ibrnad   Hin mn the
dqki whomehi i* au.t.i  t.t ...trt  in WBBbfclMBBlMd H.- hi" «a* n***AtA
i if Hhi.lt it«'k |dirrle«i ..uH..if«led
I ■*,*. tmm'a tmhtm,
Thr Itrlniimr tHay Imi-rin tftoeh
Ooapony ployed "Uw^i Tom** ******n"
t* ii. ttiay gflaraoon t.i a *rtfrt indlMn
•tl taill.«md lit)'. i 'hum
prand Utoma. Iw« noil ibbi to di -i * lib
Ihr famuli* piece and all llm parti won
ably initalned Bva, Tepny. Vt * ■■•
and Loftoo bring ran rtrwifl Impenoo-;
aii.in* In Un evening the pit) waan"
pooled bofon * int git-i indloace who
• in>mnl Ihoronghly lo enjoy tiiraniiti.it
I^mt ud tho conect bebavloi ol Ulm
lOpnelllo  Thf Inu-Hal M.nk rnmpany
j batf flayrtl to «i«l bailaom during ,
Ihrlr pn nml rWI 10 tho i lit. ami Ihrr
■will Im wrltumnl hark again, when they
ninrn *** two wm I
K4mt*llt*mmt  Igrflti
An Infniinal  nii-tltig  ti  *h*   ■ llOOl
board wa* tn-M ynolarday iftornoon ai
thf  OflOOOf  UH  infi'iri   Mr  1  \V
hlnway.  Tho troitm rory properly j
tmtk BOVanUiOOf Ihf oftl.lal ***** **t h*
! ipeetor Wlteoa to tovlto blm to w am*
., ■ Wi MBdi ritond that Uir Unril hai,
tifi-t initildrra'lfiii mmi motion of
Imimiiiiti**. iml i'.iiii.-.|in nth' U anilOOl
In ohlilii l* full  Infnrmalliin a* !*>**1hlf
on all mdnU connected ibenwtth,  Thi
llilrrttfW Wl* Of Ihr ROOl  MtllfaClori
*. ind itm board li under •■■■**
iiUon to the Inipector fnr idrlee and
liifnriiilllnii H  kln-Ur       Ct.tt
thing tindir tbn pl it «y*li*m I* work-1
Ing admiiihiy and n I* n tnaii«r fnr
loiigralnlalltin In Iho rlly that Hi
«i inmi aftain in w hnmwnionaly eon*
On, tiii and PO ably IdmlnllUnd.
timth u*tn* U*mt
Slr|dirii*on thr Atiatrallan i*.»r -111.11..
bad ■ Irllrr fromliliroiintrytnaiiChatlr*
Dutch lalrly In whlrh hrrifh««r* hi*
intention ol raturnlog t<> Auntralia .it an
early iiii''1. I'l* reoooo bt Ing that hn n
colfOd advleo from hom.* thai than wai
■leknoM in ht* f.imiiy. it UnofOrtunole
thai in' ihould have to leave America
without having a ehance in ntrirvo hh
had look of Iho i»*l •raaon. It we* hi.
Intention to Inm not for hu family lo
eome to Amrrlra and roride, a* Iho nar«-
inm «rrm* vory much Utkoa wllh Ihr
pOBpleood fotiiitry on ilil* ildonf thr
walrr. and wlihrd to mako hfi homr In
thUoountry Itli toko hoped hr win
aro hu way rlear to do m In thr future,
»* all *tralghtfnrward pwfoMon of
manly iport ato inra of a warm wolcomn
on tht Faciflt; cent.
Parte, Thedata -i tbe ntainigr
m.i yel boon delnlb Iy li ' I I
ui ntobntod ran,
IWDOIBO  1111  1.-1 hit 1 ii
lil ul km  to  otn'.ittti  md  ******
hn i.i.i  ont hid ihe advantage* «f
irarnloa   what  wmihl   be  loeflhl
l.a* wiih U.lir* and gfellemrn mt»r to beer
«l" what would tw* taught end am lbe la-
l( OlpOrlOMBlg whlrh wrtw gitwe
im- ..I tk* riming  Hla
. JM!y.VfP»«»^qy^ft^ylworahii  m.i..  Browa ***pi*t ib*
Liwlrr.  Uul.  ol   lk.1i..,,.  ami  both  w ^ ^^ ^ *^3m «S
nnowned oa hmo oeoan -mragei*. nr m. "'"J "    ' *******  «L  ike
ihu cltT.preporinl r..t lootbel mr ^  ".V'^L  w  ._?  m
*, „«. |ho Allintl. In Ilml, Utile dotln  ««»»_. «*    ' *  » ik"   *
I U.l I,  ttlll  nil  In  M**r\*  ihtii-  t-.i
-miiii r ihut ih.  mtci t*i- >rafi la
whlOh  liny  mlh-d  lau  aiimmer   In ,   ||fc ,
.....,.,,„ .-.,,..,„ a,,.,,... .rn ..Ho,,, a5^,«^^y*jaRisa
, ,1,','.,,""" , : ;; '1 ;  ...,.m.r..„tt.*t*..■****..*,«***
••;<•>*•*<•*>*■* * ,„,„. ,„ ,ham t.o,..   tl,   IVI.
'"7.'"I,""."".''"';*', '' ." ••■ -*• "■•• **i**»»t »i
«,.i.l.ln«l,l.l,..,.,,n Ai,,,... «M ,h,.„r'„,„  ,,M «^„„ ,*
..l..,et,,n,.,.«..!ll..,,  .-.  I,..,,, olall. ,    ,„   ^   mnh  Mt  j  B
1*,..  .,.,.. Ilt I- ,..,,  intra M  V ut„„,..pim,,,,..,,,...,.„. m*.
■*    ,1,1  ,,..,1  .,..,. .1,1..- II.. „,„,„,„.„„. ,m„maa,^.a*ht.
lltln, |i',l.l,m.t, oil I- m«'l'.;l.lnM.'rl,.,,,,1„,l.„.,w..U^|,i- ,„ _.
"■• »«* '"   -"*, "' ', "*"*** '.","  1 IL, ...  I', '  ..!..'.! U tal-l. OkOl.
, ',". ",  «' '',. 1,.:'  , , 1*- *>** ***• * ••" *- wn -oi"! •""• •
*,',:"TJ;;':;i;iz a.".!...............,-.!'*.......-.!!...,
.„l,aUPm.it,r,..„,,„,,l,iam,,t...i*   {J^.   «•*»'   £    *****    **
. um wt  win iittii. uh„   ,!,„    (!,„,;   hfl   .ip«iiaud
11   11. raid'*  Valpaiai*o  ipMlal I on lb* be«elta lo ba dorlvad Itim the
■ayi   BOOOf   Hirri*   Arana   glVOI  tmiti  1.-. v,d hn|f.l tbil  In  lhe  *****
the itm of the pkH lo kill Colonel Onto fntnn itoculloo,  belaay.  ihrmiitrt,
t.t itn 1. rroOorrill loday.  II" tmyathai geotaiy md maay other i'ihi«wu woold
in Hffi.mUi i number nl ofHcen In be added to lhe Hit of rtanoi  He the*
Italttii.iila'« army, againii BOOH than ****• a Um n*'mirk«nn ihf ulitllr  of 0
wen ao iperlal enartoa. hid hern Hhei iboronab  knowledge «>r twwtkktwploB.
ii.il ih mn ih hu lotoireodon  ihte ol and «iaM ihii *f **** won d#«trmii«d
llinn had aflfrwitd* ramr tn thank Mm horning lbe aabjeelo taught ll th* dlf-
for tlir ..Mi*.   1,1 iho coone of the rrrrni Irriumnr 'ii«o*, ind hod not
laik thai riinitii Arana a*kitl I,im what th* atOOBe to pay fat Ihrlr intlkm. lhe
ihr liberated offlrrr* wrn> doing.  Tht* teaeben would ** *****  tm* hippy In
r-"|dy wga that Ihey *rrn la t pfOtlybBdlltBO  thru*  wtihrnit  any  nmuner-
w iv. tnd many of I Imm wrrr In want allot,   it   all:   'hf  initllut*  waa
Then wa*. bo eonUoood, •n-n" talk for  the   porpoae   <>r   *pr*odlna
am.nig tlmm to takn advantagr nf thr hnnwlmlgr and not  a  •nnn«?.mehlef
row* whlrh  tiny  anllrlfiifil  WOflM arheme (IppUne).  Mr liinnmlMd nod
■rminiimy   llm   olaeUon  i">  **•■ * faiwr nn Hm Mbjocl of femweirlrol
lobar laib to mi.mi'i * nvolU  Their drawing, of whi-^h h« u ihf i*p*t****nr,ho
Idea wa* in Min ihf eopUohgfl  h»ld *rl forth lhe itWaniagr* in w gained by
of Cbnto. aailnri wbwn tbey wen *** Ite-tody nod the nomet-nti* hrenrbraof
l«*iially Itiiler ami put hin, -"it  of  the wnrk t-t whlrh It i«iiM ** applM.
h^:*.  Thm llm?  mi.-..<i* .1  lo rapton Hayoi  Hmwn  at  'hair-man,  Iheo
Hm ft iim.-. md  rrloi*f tin-  t-ri'i'MT*. tiniiVrd Hm mdlfinf l-r ihrlr ataeeUoe
[Hilititat and othrrwUr.  Tlm iriii'rrv and  tbr anarmhUgr  Iheo  dupereed.
Urrark" were tn hav-» h«*ii thr nett «horily  bofOn  l"  n'.hwk.   Many
polalof altiik.  Hrrr Ihrr * ***• •'<•* **** prnon*   ep|dlnl   for   memherrhlp
gotntClelenl inaalOeqnlO thfir mm andrla*«ii*kri« alter Ihr mrrtlng we*
The rv-mltiUirr* and  rrfngn* In ihr ovoTi and all *howrd great I aif not la
Irgalfnn* wrrr thru to if liberated, llm nprrttl-oni of 1ho Inntllute  fhirinfl
Arma *ar* that at Hm litim Im fild ihr rvmlng Ihr apeekera wen loudly
Mill" ill' ii iinn llth. * *t>tri i*l" ■Hmiighi ap|ileodrd and lha rhue attaatlOB pB^
ll  wa«  *lmply  the  Idln  nlk  of to ibelr remark* I* en Indeief the MlM
i.I..|..r,'.*  man   A  row  *****  lairr Inlereai Ihlt Ihr InilttuUenhOOlOOptrOd.
hr  ri«iiallv   menlfonrd  llm  «t«ry —*mmm>
(0 Ooi  Canto, Wbo  *afd  lhat  In-  bail Jimra l.tlghlon.  1 per el
r-i'i-ittiy rr-.fivwl ta itumhrr of at.-tny. ii  in  dlOi'ullte*   Hll
mom latteti threatening hu UN, nnd j lii.ooo and htefl
*
tAm
Wh 1/eS'fi  IH llf  ttlll
ll'.ai.r. .1  li'iiiriM. '.
DOUl'll tvi'-.s-|'MiN'.ii:i:
~ i in
lall.illlll.  a.l   Ml 111
'""'ai.su a
I*  9
w
IL  II AY 11
.illl tor illo
,0'llj
all III'
lllllll  II  "111
ll Iffa'l
llll.
Illilll I., llll'nail
s.ti.i:
(iiu: s.ti.i: tin:
II. a-l Ij I llln
Ui-iiiii-lli-niiil l'i
||  Hiatal  fa.-mil.-
il -  It ll
ttlll  SAI.H,
I'  	
I'lililliililai
|  HIS N
li  I,-,,
IV lit al
IJ.AUMS
I  lllilrl
lliilillih*	
i:.t- n.m.i  ioo
 H
WITH
liil.li
i.i it cm i
ami  I a.ml Hii.  IV I-,11.J
BAR ttii: I'lin*' l'1'll
IX AI.I.  I'AtlTO "I  uiil
l,li,ih..raeiee.f I,r I'u  *   I'-' I "'  '■'"'
sii- (lull* far tint fiilfaaf-
\\7AMTLIl
11  Imly. iiu
i:i;-i-i.. i iinLlL
1.1., il.  ! II    ■
BXI'KIIIHNi l.n
fief: 1 if.t  aaa.' i.-f.w.
|,1| IIM-illlLI'  IIHOM
1'  , .....   .
Ul|l   ,1 .livitii.'
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
T
|in  CAl'ITAI.IS'l'S.. WANTKIl
i.ftv, iluul 91 tun.1 •tilaii
an, iillli liiill'l'
M„ I'.
IVIioi
NOTIOE.
II  lliilIM  HI'  I.UIIS
,i,  in in .-i.ni  llm i uii
, „ |i .,. ui,. ..„m. mini tl
me.  Ml   IiiiiiIi  liliilnilll
iiiiiiui:
MiiiuliU
Innii I'V
iilll  li'
By OllllHll nl' "1*111-: MiHIT
ll...  ail"!a!liel'll"l'"l
ulllllil.ill .lln!  Nm ll'l
H.I.L-
.  ..I.l.al  In
Slllllflliy.  tl"'
ta ,a. In . ul  'I'
ll, ■  It .   II.
\lllli
ml |.l.i
">  -"""""' ■ ■ii.a.a.la.r. ll.f
ll.l
atttlffldi mnl I
aal f-i.-lliiii llta-. T.
• I lllllll
, tiiin.
■ Illllill
(ftljc gfiirgiir
llaa
.1 UliStAOTOHl'
Tk. Ili'lirliiit Sa-n
Itlll ,001,1. li'lllly  ail
llli'lil, III .111.II.11-1- tl
a..in,llie. .-..Ii.-i'lln-al
iiiti.ii trouble unit i>
t ll*- l-Ml.'. lU IH' -"llll
I'l'-til
IA'A'0t/iV(7A',l/aV.Vi",
li-lt.l V  ill,imli  at
tin' nny lu -i'lin
.itl,I  n[ Hi,' a.'ii-.
TTii'ie. Imt,. boo
UK lloluV III Millllll
liti.l i.i nililiiiiil.ii
.'Mil  Mil
iiiii tutor
ll.lll'.l .Slllll-   111!-   Hi   llll
l-lullt,   llllll  lln1  iim-llu
OlltOII IlilH' 1" i'ii  iii.i!.!'' .1
I  llll
,1". hi,,I ulll
- -,.i im do*
uii.ii'i'i in iin
ni
I-
Hi
Illllill Kill -UI'll Ul"
• lillli'i-, ,,11 ttv llaa- l|
.llll  lil-tilr   IV.  tltlly
llt'il Mllla- Si'itilli'i
■l'i I ill chilli'
lll-l'fllll'lll [Hull loo
llll'll'f'lll'   a  l|.a ,1
llll, lOllg Illaal illli -I .ml lllltlll uui ill.'li I'l
i .i.u .I aiii.uii I.. Impartial Into-
ln'inii-iii irbllralloi -tmi ilwltlon bj
lil'i.tl llllliiln mul I .liinilil i'ii till' iiiiii
I.m iiiiiI Illi' I'lilli'il Slati-i aall .Ill-
..ll,, i   ll.m  il,.- i-m. may mill ll aaf
.aill!-.-   lllui'lllll! . I'lll   tin'  I'illllllii-  ul
lul.'flllllliil.lll l.'li'll .lIllluilTty  aall.allall
   t.ll,.I  nl llll'  lllllllllllllll',  I'll-I-
Hull.
I!  llll-  !.,■
tlll'llKUIIll!
I'l  lllll  (Ilillll!
nl  -.'.ii Ill's Iii Hull  [miiiii |iii*!>llili.  f„i
ui Qeriiui. in mult.'
ll	
'I'lll!
"I.ivil.l
ri* mill'
uf Uu'
ii Iur
iilimil
nl III
li'llnilf.
dliruptlDu ini'i
nml, ii* ll l>. Hi
 iiim.-in.ii iH-uiii-i
lauiiiii'ii probably by
Until', ti.ti! |iii|»iliitiui.
ooo wilt,  lVo -Iiiiii il
'  llllli'l-i
:i viHily
llli'.l aaf |
• ll'l'
t Il'll
llll
oily
rutin'
t Iinill, but
ui-.- Iml tin'
nl Miiiii nml
WlllOt I't'lllini
r.'i.'ll llu Iml, -
provlnco. im
a-t 1,600,000 n!
f niiiin 14,000..
I'fut'ii MHtli la'a*
IN RE RICHARD BERRY DECEASED
Vai.i aiiti.i. I'Roi'Biin ." iiim
V  Tl.,. a.1'1"' -I'-"   I  ' ■', .',
'  ll|'|- '
ru uiiiii..  Wiflll'f l-e'll
I"'  I ' "HI'1'.  ,
l In.-' '  '   I',
11. ■
...   .
1511
A. III -
ai.hili:
nu. «i n
a ii  i  ei'  M l't-
i|   i.iii.l
-
I.
■..ll.IL  LnIL.IU  1*1*11 f
1,1.1 IIM   lull
'  ll.i...i  I"'
,|,|..|l.ailli iltl.af  ti»
A,;,.  '  ,.._,_'  .
0
laaa II Illt.
Hl.I'MHI.V''  * II.
IXIIl.-
,■1.11.1,1 l't-!-
ll, Sl ll-uiil,!'- Hal
'
a* a-  11. i
1'  11
,t  ,,  |  ,'-; ;;i  lIBtiT,' i.-il.i:
l .
ll.)-a"ll	
lliii. raafti.t  "
I-*..'.-  ''I    1-1*111.  a
1
 rr*
nut i'ii' •*'.".'.'.i.v.ve'.7i7.'"
lla'  |"'|.:.'  Ol  Illllllli  Illllllli! l.l   I  II
Ilka* our  follow  "iiiitiiim n "I  il"'
!' i Illy, miii! l.i---   '
tl.utikf.il t.i lit. Altiililbty Iur I'l.—Hi..
In ull lllii'llbtiinl Uu* iri'iuluii Iii llnifllii!
tovonl iiiii'iiftunt iiniii|ii'iiiii'iit ililuof
a-aiii.ltit'riilitii itii'tt uiiii |iii|i!iltilltin, itiiil
lltgOly   la'IIVl'lll'il  I',  It  llllilll'lll   llllltll-
Itltl ifnco i li-im-iit* far iimru |ala"
ura-iiii-  ilnin  tin'  PorlUgUIH  llaiilau
ll.tlllilii <|i, I'llli' llllllllll* llllll lltiiiraaa'.*,
iiiiii luali liter  a'l.a'ivlaa'raa  laaial..'
bulk aa, iii.i.-u'. popolitloi.
ve.ltlni,' |'i"i nu-, ur.' all iiii llu''
hiving i   . it mt t" aatia.-a t.i
I. I a! ll"   Illiirt'  |'il'a!la	
ail llaa' .'.illlltl,'. Iiiiii tlii'l.'I.'i
lll.ll III. .liinilil iilllliliil.li Iiti..- [.I. ..-lat liiiili'ini'lil III 1,1*1, I.
ll lll.l.-ll.
ll|l Ilia*
I'lill  ri"
a'illiiimil
ill*, Ullll
li'Ul.aii.
' uillii-r
all Iraalll
-ii ml.!),
IIAVINll  ANY
KOTB  .ISI'  IXMMaUaWIVa
Tli.- Ili.i.. Mr, TTlisl.li,  »l... I. a-  .-'
A 'nlalaai .fffllOil ||i  I'-a'.a.L'.'.','Ila.'i.i'ir'l OOI  laii.il, f.u
 ■'    ''"' '
,ii.iiii.!  iilu'lli''!  "llliu  li'li  I'.l.lai   I"
' .  ,  .1  ,.111  "lil- III Hai* BM..I.I- tal  lallliul.-, tltll |lea|et|lalltlll Bllli  lllll-.liim.
a*.. ill-Mil*. In u "'.'
„!„  "*'  l.'"""i-'"i  '"  ''"I""'!"*"
mi«li i. iltli  I.,  -"iii.oliai ili.a|i|».inii-l uur liul.".
1 Hi, if an'.in novoryhliilotlfldiilly
mu-.1  i'i"-i
,„l.l»„„,„l„,|.-.."i„,i -in,     ,r
"■"','"" """•"""""•'" ...„„,,. fl,,,,,,,, u wProvlncl.1
-whlrh ti'ttalitlj  1.1.'I-1
■
AliM
V
,;.,',
iti.i thai
|. K-ll IN A i.U MHI
tll,.,- Ii.t lln Vi' ll -H •'*
I, r .ml Y i. '  l-l  1*1
all!
lill, unii im-, ii [iitiirlng
1
"in  tui
lltl
Illllill! 1
lllll  llltil!
aw,,.  Tlaa. mml,.'
tiruyiT Iimili.. I.
i
illil" ul'
llll'li.
am
It'lllltl'V
III I'lllll.1
i-iiniiii liuvi' Im
-Ic In Hi* l.n.-in -
I,
il imy-
iii'iiniil
llll!
lllllll'!
uiiiilliiu uf  tin'
i
I'lllmi i-y
mu
llll.  'I'lll
lilrl 1* Illi I*. Im
i-i-. ilml
n 1
lll.-i' ul
liil'-lll|>  III  III"
"ll
v  tvat
I'll!
mi'ii mul
MIIIII'Ul 111" i'lllll!
ul
Union,
H'l
'li :i unu
lulls 111 I.IW ll-ll
sl
nl Iiiuii
llll)
unu Im 1-
IIUIIII'llllV l.uil"'.1
III
un ll, :i
lu,
i-lui mi'l
1- Willi Will till,,, || a! la-ill ala'lll
ul utli'iitluii
laa'fall'l!  1,0  mill
In
Irani.
("Ilimil  llllll
11  ri',|ii'i-|!ili|i'  a
III
all, lull
III,
out
lit
II III! li 1
!■ Iiri'llllrl
tilljlou 11
aa  lllla'ily  Illllill'
', ll.'.lii-illi'il ttl  1
Illi llllll Iiimi
m
ne
US  III
■orvlcn
i lii'io,
Illl
lllllll I'll
US llll|l,a|,l„.   Tli,
li uml uml,.-  a
1"
1
iim ttlll
i.U'iiimli
i'\iiiii|i'" uf tin- ,,itill"t:liiii, |uj ...ti
11*****i,-nii*iun Htttlnt*
Tin-.viill.il ilinivl fill.'  illy nil
moot Mil* umi mm! ui ii o'clock in ilt.
Central Milkodlil Ckurok wlion Ibo Hot
111', llllll of SI. I'.llll'- lliliiimul  ILl'l.'-a
iml t l,nn li will I'l'-ii.l. iiii. urinou, Th.
tTiiii.Tii's liking I'lirl In tbt.Tliuiil.-uii
Iiu: -i-i'ila-..  iii.  Bl,  A mii .-ii -  I'u -i -1
Uul Mul
11*1, lli'fa.I Illi'il B|il.co|n
l*ra'.l'vii>rliiii i'litira-lt Hi
gngltlOni Will IIU "t III
llllll III" -"III."   lllll   Im
Ita't. S. ,1.  TT|ia!ll|ai.,.i
III tlii<Sii|i|ti<rliiu M.lli.i.:
0.11 uml rlinri'lli'- Itil! II
Ill'l. Ml. MIII lllllll!
S|ii'i'l.,l torVlCM lllll Im I
|ili an iTiurtTii', In llu* rl
ll.t,
Un
lllli.l
Al  Hi
llil'
HARDWARE
T
CENTRALHOTEL
I'lini. i'i'ni ii iiiiiiiiii,,,, |,   ,
Nuw tVi..li,ili„||.r,'|i',."""'-
JAMES CASH, Proprietor
■WO CARLOADS O
for the s|ii-iiin ii'.itlt* liuvi
i-ii, opened up unci ini
■ carry n I
at  llu
'III III
lorvlco
ll,,  Ai,
M. L, FOLEY
Lumber Broker
KMPI.0YM1LNI' AII1LNT.
Hi'iil Esttit,* .mil Arclii.-til
Ins,11II U.'l*.
(^-"I'ttU'ltJii Tlmla'r Tiuii" ii -j*. lully.
N. II- lllll. uf l.i -r r.itiilil.i.l I illlali ■
CORRIG C0L1EGE.
BE/YCON  MILL  PARK,
VICTORIA.
'I'lii: NHtv nii.i.iLiii: in ii.minus
I    a.l.'f I... .Iil.au  lla"  Sllilll-
Ull ll,"  llll.i,   II.  liul, lllll  I'
I, l.'l III
Hi I (.  I    I I
I' I', ll.ll II
.1 .|a,.|||i'illliili,
Jl!  St . ummilt"!' I' S  li
■|-,-l.|.l„.l
,  lliay aaiul  I....I.
I'l'li'
■Iil\. II'I I-' II
NTIIAlTlills ANM HUi^n^
■'■it. i* M imiii ll ii, |i
,sess
I.iiiii"! Mliii.it I'm,,
in ii.iusTi.s   McPhet,  Bi'un.
;l,l;E SliipwriRlits k HikUm
BOATS FOR HIRE
Boyonil Royol City Planing Mill*.
Nuw Westminster
iiimi.
nl ur I
Hi'i
lite, Tl  ;■ '
ii  ■    -
i pet ..iii kni, ia-|siri. ileal lla*- ptW
■■•I a in.-* atnl early ami
uu Hu'tilitilii i'ii-i'llii|it a-iiiiKrati.au Irum
t.i.u Iiiii.i!! i.a IHiii.lt I'uliinilila an*
I'li'i'lli'iit. Many ,'iniuirli'" al.uil aaait
■  .it.-1! -,.!iia alallv inaala- nt tli"
...  ai'.'lil Be'liaral*. aalllea'*  III  LollOO.   II".
kellllila.u  aa. Ittl-  t.l , ,„ .    ,
l , .,.,!  , || .lla j'llli.i  III"  .i'ltli'lnal.1
Iiimi alaanilill I..alii.I.. In olila b . i.t)
,„„ „i om :.„..i,„„*,i!,.'a!iii-,i.i... """' ""(""B" ;' •:,";
Li,.!  i,  ,. .*.„..,ally hu dorliu tl-- ******\ I)  -I "**<t*l***< *******
'  '"  :'"'1  !  """ '
.|(| I.' a .1.UI1  1 I*   I  I'lllllll...
Hint Uu- r'" fl" Mr; Tt"mu.l-i-i.i-i
,i-!„».l... HliriooliiMlitollMd Jill .  '
ruofi , ini.. ...,.i 'i*1 '.I'u ""i'l'•"••"I"' ■
Tliiii'Niliiy. Nov. 12.
THERIG CITY SHOW
NO OLD FAVORITES!
EVERYTHING NEW!!
TO DEPOSITORS
THE
i,.ltil,ti.L'.i
s
ISLECBlPa  SEhVICE.
■ i.:;- VI.I.Ill -I I* I.i
I'lll  li*
-
I
III...  11,1
ll  I I
04
Ifi
CLASSIFIED BU! EGTORY
Ai-tv.
0.
lllllll .  1-
Siiii.a'..-.i.i* i.rnr.AiL'iiiii' - ■
■
T.a,. alll I.-
'
-  I  a
-
to lii taw
a  t... ,b.
. '  •    J I*
1  |,la*,.l,
.  '  ■
a.   ja.al  ..f.|"t.
I
||    1*   >,ill   11,0
■fl.1   I'or all;
', .- . «■ Imm
... Iw iroly
nil. ihiiikft;
.MS
,*»,.!
HI- llt.Xt.i i; thi; l.ir.HTMsi
t..iiii'iii.rn In. rtsvntly Imn ntaaia
""yiarly,minl«'r of dlvorml
111 lbt' la.ita.I  Slat.i  Ileal  tlaaa  l)||_a|
Klngdon  ll i. "ial«l ihal Uioh* an* t: a
i. in a.r. it Ith,llu ami!
Iiulaiul. lut allitaliii Iur ilUloronro ofl
-   ."lil.l   al.u.
■  a lit Utu MOt.1 fee, , ,. 1.
'  I  Klli.alaam.    t'OHOelO .
oill, Urr, ni.'mrl, -ma
a.l  roua-M,  ut.iay  Hon.
I'.i'i ,1,,'    Ttall. 1
K'-la.el.alta. «l..'|. LttM ll.*. j
-i.a-ii ml
i a-t.e Uaaaiallt,
. ..f .,il..,e. II. ,
.•fa   **  .11   lli.'
, f.^um*l  *** lultillotl,
Halt ...aatatri. tbat lit
Hiiai.trr r.i,ar*. ,0*4 ii,h.r inumlnooi
i,..„a,.i ,.■-.„„ 1. .otlolmioo ol ...-t.nl ai|
■
ff. S. CLEVELAND'S
i. The Eilfel Toner ol Minstrelsy
British Columbia Land and Investment
AGENCY, LIMITED.
Baooeuon to AUno), tt. Mum,,,
a am, ual.
.Ha, il
tii. III.lll.ll. ».ut,I
t  111!  ll
thi
ii
i.iii
0 .
a
I,...i-i,
• ii
nn tn,
pored in H ii in mom t on ':■ imsii
I. PER CENT PER ANNUM.
ii l't iln
iiiiii in In
-.mill  .,
.iM' 1' in
I lominion
ili'i'u.iti .1
S.i
tvinga Ii.iiii, Depart
thiiComponj li not. pn
liinlll!!-..   l!  llltiTt-.l  ,||  ||„   , ,,,
1 ■ .1. In imlln   i I,
i'l
w
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
■
l'.MAiM'liii'  Is
Nm  Mui  I.
I
lln al ll*i
WEINVITE
THE PUBLIC
i
nn: Mtoivms is- iniixit
i. i
JOSEPH STIRSXY,
Jewelry
nun* ii
'm ,1.1.1a .ia
TIHNGI
UAKILU-
I»  aa-
D.al a. 1.1-
llllisll
sTIULtn  l.l'al...-
Ha
0 lltll  i •■ i
CAI-IAIN »  '  .'l.'t
.0*1.1,  II
H"   I l.l..I  I.IIIU
!' '
UV1I.1..N
w.
niiiin m: S
"■'  ■
D
A.
P.
•i ■
I >i
•I. au
tlUtS.  I. I*-,  i*. M la
.all.*...  I!>*^'a  l.|.r.
Ila.llr.r. -■ .
It  t,
.ii-i
■ ll l :i t f  -
. I,0ti..
UAKM.-aM.llil.ll
•■-
, t    -  - . I   fl. « tl. ..'
ao., .t„ ,. t.i.i
CM.'
ii|..i".-
L
I
'1 «• *■  I
T II  I
a  nut i."
tot-aiottt
fluff I
Illllill
■ ot t.f. ft
bll.  ILIlMLsi
i
.lo-
ii  .
li  S
i
1  .
■
11.
("'
IT.
■||i- Iff  mi.
TALL ASMZK
SHERIFFS NOTIOE.
tlvimcBift iiumm i,ivi-.% nui u
i i*^
.rt** **lhlf~* r-r|w*l t.f lb*-
i llnm '*«• **,a * niuiii n
iMf Ut.J in * ir**-
■ • »tl lW marrUfc
lUmill  Mill  |'l tmrlltit   ihr
tnlftn  nf  t*m*\y  Ut*- It <»r*oo»J>
tll ttml
•■Hi.  fii*
.   * i-li It ilili tlm
ttt  It**** ."'ll. I*  100*1  I-1  -"lOlHW"!.  itH^ll-fll
■•'*tr*\  *-ft>*ut *********  tllOlllfl fl  '  '■*-*,**■**
Ih-mtttt'tiktA- -
■ *t*t*t io Ml  li>«ioi»o n rollttooi') in4
|I*|-r ||t
■ .  V
EtlUCATIMO TUB IIOMU
„_n. ,,.. rtw, •• it******
»m*
*■  Tfco
ii.*,. «.• .^.,1. **am**t* T*** ****** at LIBHAnY BUILUlHoa COLUMdIA SI.
i.|l, OOeli i 11' ■*  llltlMUllB .a.LI,,i.i.l^„».^,.ta-.1.j
nviiot InOOlkllHU*tin* llll«|.l . ttll  .t.**h*t* ml .1  -  ...  ,.- _____ v
oti-attioi ,0 * uoi nM i., a • - i.i nt iii.o. ti. ; . IERONINTS ** EXOHIRQE .
MI..I  ltatilt.IO.il. - It.al  «|. *i r
II . it'.lat..'  ul  a  tltttOIOOal  0>,1»  i.  l>Oe«e .,.,  fail  0.0 Ol tfc.l|.^.  I,  ..  Ililiil  ,1 ,a*aa ,   ,'. It 0.|«
"*. >,.-.,„ man*  Itioo IMf^atuol out •Iw.tl, I.ti ,kta, lb.,-.„,l., i».   *** *SA EJ,J*m**> w* *
f  okkla. 10 4.' .Mil."! lolo lie. ■» ilnO. nt ,t. tl,..   i
i mii «iM.iiii.,ii w;«»i.«i wewtj. rt**.   LIOUORS AND CIGARS.
II*-   t**   ..'   a^j&JfZi-h-j.  X  , ,
l.*H  lo l«t.to  fii*  Hki Jao..H.« „,^,.^M,oaifc«*.ntlli.»«M,
- hm. UH  ,*mA. out*, okivh Illi ,,*m olll iwlli ill
•HI I.W. »nw .4 -ai.a.ll to. • tntot l"*.o» "f llo oaioo I. .-..t-o*., >■
-    . ..i. .a. —I lk» lottiwoi .0 laat -.
*am*,ut.m*Halal*m*
*****  t**** L.tal. IW' aH* aaitlMM.  ia,t,tt.a
...a-l.-, llMBtakM.1 ■• illuiill, |ai'--I.|  101 olll I, lo .0, HI*.  A  IH,. li Ui
00*. , »|.oMk ioil  a* It  «•*•.  |.|t»  l»'le«4 tHOO.lt. *fc|.ot Iko.Uil. lull.
.*.lk-Ih.m.1 ii«i.i<I ,»■«. ... ... m,i„ tmm man ot
a,.I,  ll N a'-»n,rt I*, .j,  a*  .mm- eakii  i f*.|iil,»*J  "IV tlalloi oktofc
foil"! !»'. .low. tfc*, Ua. 1.,. I«0l eat ,t.
•*****>■ - SKu: '&VZ2? z-*z
tou-wota, .l.-eilii.-,.,,  to ko.tV.o w,M.|fc».Utkil.o»,ollfc*l».-il.
.0. «~laV.i. |.t... i... ^Oraf  .WollaW^I.  !,» In  Uk. IfcMt HaHf OO IIM
allh  ********    -titii   .1   all
A.****,.«nti.,.i toi**. uh ^'",,'r»^:,1" *mi*!t*J*H*tV"*
... "   J Ifi".  "it  Uf OI,
IkloaWIV  Kkkk  Mult  iol.4, MllUaae.  a.lOa.h
■nt.ktlki Hi.II.. a-, kit.  Im. .  It Io  n*,i,.m
IMiObt laVllratllar.. ** tk.  Ih* **l •*>.**•. Ik.  tfc.lki  life,,  aol
tt,  triOtk  0»4  dlal.ol  •wall,
l  . •• l,*A.*A i. Ik<
.... i-i.,. I, lllo.il-if. Ita lo
In, enO.,q,ti, «Uk Oal~t* .* llall.., l.l  ****• >*h, li. lk.lt •.•*•*. *h*h  **
lattttlo HaotHlaoli.  tt,.. MVI t^. j j?-~!_l|*,> '*!'>**1 *** **>> **"
•I'l,**'  Ai.pt,,htm*  i*At.*  ttafmiOa  *f*.  aUi. Ik. M.i I.U, UM,  .Qmatfcft
lk.l  Iki'  „:m»  I*  lo  ,a*w  laO^MU. • la ■.-.  allrt  at*.
■A  till l.taot. lo IM Iw  '""I0-10I ia^nok twna-i  tit.  *liO■■**
BRUNETTE SAWMILL CO.
I NEW Wl Ml MIN.s I ll: |:,
MANUFACTURERS OF  Lumber, Shingles, Lath, Bill Staff and Long Tiui ber ud
to 100 foot. ALSO  Flooring, Ceiling. Rustic, Siding, Mouldings, Ticket;!,
Scroll and Turned Work, Sash, Doon-. Window and Door Frames.
House Finish of all Kinds.
r»'^ucc-o.rato  'W'crl-r  a-i_.arantcod.-ii
Kiln ilrirtl Lumber ami Shinglci.  Snln-.on and Fruit Iloxei  Wc have no
 Shipping f.iiiliti.-s I.y ri\* t.... .ni or rail tuisur|wuicil
T. J. TRAP F A, CO.
\V llllle -III.' Illllt Ht Illil  Ue Illlt. i|,
HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUILDING MATERIAL. Eto.
Tie COLUMBIA STK-KHTT. •  • NEW WESTMINSTER.
B C
■  - -
OM U.t *
ll S.a, |',.„...
TENDERS WANTED.
it'iLM.i.ii. i mi -tin;
i ,t,t i t-t
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
!l"ltll*
r:it i'lini-  Sttcot Now Wtfititilnm.*.
MannraclURn .md Dealers in Rough and Dressed Lumber, Miiiigk Mt
Laths ar.il Pickets.
Salmon Boxes, not  Floats, Trays, nnd all kinds oi Wood Furnishing!
for Cnnniries, Doors, Frames, Windows^ Mouldings, Blinds, Ratling
W.'l
■aim
I-...
I.J . ....
Lxft!d'!!f!_!   Balusters. Brnr.kels.
TO
BS,
All kuiiis t,f Pl.tiii nml Fancy Turin ■! Witfttl
Ci.iinil.iiii Hm ill-
llaOH ilaa. tltltf tattt !a|r.aii*r|,
NOTICE.
T. RIDDLE
BLACKSMITH
M.tti a 8r*>fla!|. ol Loiltr.' Tool.,
JltV 6o|.. Wa"rt|... Biott.,
Boom Chain,, etc,
TiSfHz WdlBiiiler Sleai Navigation Co. Colmbia Slreel. Net Westminster
km* ,k„ «i.„k
BUSH
LlBltM
at*.  ,*..*. , ..
••*  \'
lllifi . ,.ai.tt
UTAINBIH
O i -
i.
1 ILI.I,
V
l-la-
WV. 01,  ,*..,  a
Kf *,f
: ^::*--
ZTimZZmmZmrJSS*.,.
" ■•tf.fti  ivamm **.***,,. Ik. Imn,. ;,*,,,*  .fcaLl
ai*l  llltall  II-  1.1t,ll»ia  (i.tfieeat  a.  IW» «N til. .mta,,.* „ ||. OnM uf ,| I <• ..
Uvlfwitt tttlUot. •*.on. Almimt, *,,****'**■ **** '*** *** **** <* '*  '
. .,„ io., >w . • t.i,k.|oHloi i»t» !• oio. iln.
<■> a t-.llo. fill tk. Ik. ik. a.latal. ItM* lo*. >• o»ll out HLj.
ooo. in mm**,. Iko. tk. HV H» •' <ln i*V-t h*n lo pit*. **i | KSII ikf .
..oMol «....o«t». .1 Ilk. I. tottol Ml *" "»_. .Olkjwto folll IM, ran nf ^IMlfrjnloti.
, , . -. . .a. _,._ . m   . '■" .* **** **** Itmamittm. Tko hmnm i tWB,gt"Mi '
...ti, am* ranortl.. Mlkni ■ *,, a*m ,n*lm*, m nmuh- ^SFluXZlX
I't.l* I'.ll* 0.110). Ot laWieeeeOOl.t.t  .h!,  .O.atlMt*! ...  Ml. I* 0 «- IU
if,.   Tkal IkH  liitiOl  i« iaLoMIM Hi. I.llklol nl Ik*'kkl a*l kH Owo
k, ,1m  1.,,  1*1  i*MH0ltttU)  llfll-
I Oall* Ha1,a  ,,,.  |-|,1t.*|  -
Y  ....   i
aa*v**im*****.*
•■ft.,, On Oa-raoi  oo* J.
laitlpt h, .ho Loo,  ol  tnaal
Mt T-MOMi llHollt. I Mttlkot -f Ht.
MIW riLli.i:-
*t,t.......
aol Mano anl aria.
!iat«tit«l Nr.nl   -
» I'fftrtlr   r a.
(■ I  I'lll.I IV I'AI.VTKII
Vi Kal. .
»r,.||rr.  .-
*rj]  ,r  •  , ■ a   ■
(4 s
13, n
•mullein.
'	
MAIIIIl;.  HAI I.
il.. I.e.-I I
tt ' Ill III* I  * »
HlrKISi.lw.ri.iM llllll  il.IKIilN-
.it*.
•  ll'tatl,.  otanM..  nf  Ik*  ll'-lil
■ I|  l-.oloi llitlo. iht. .tlj. ka.  tu.
.■...*,..<.,.,  II,. oM..rt*al ,pP,„.4.aMmalt,m,*. fnul***.
vno.ot.ir- I. Ifc. M-»«l  lomll «* tool H». ,. ,..^m   A
HflWy  *.f •*• ool*^ llo* ifc» »*<II.H.kol ifl  onuiito nl ta, Unit* IPImttU.m*
.. . f ■•toot.', nt 11,. (iMiioiir-i It. okkk), ** J**" II ,11 ,01 .kt,
-  II li lo pmn- on. ooi, ,, **•,*** mm ll.l hh Motk., Tkno...
*: |v,o.ro,o;,mku,.,k.on„fcM.,. S^AT'fftW'W
, ho, lo llh,,.nol. tk. Kol it !.-,., |W« lima.krt,, alifnttiil. tmA ,t..t Ika. ho
' •olki In Mm «e.,Hh. Ohllil Mnt. 10 h.4 I.r *t* ne.ti.0, lot.fa.. nl kin Mt
-  ,1,. |*.iim. r.| ohkkRkial.oitMlilaVo Jlo**».i ll'-o*! I* oo*t*H»*l I" h.o.
I  altp ,kr tat.0 Hi*-.!, tlnam*!.**.*: .l-r, fr,ft«,»
.,-iw.nt»,,k*. *.t,o. m*mmjihai***-*mm.i**r.*>***
HtElh. ,rm '*** '***"** l«"0. .0 fitk.. nt llo k.tf **. Mto hum
'".'■■ La' "'","'* Ofikortaifc. om. npatAPaa
'.-■0.-01 •>•>«■• In trnhntllol ,1amio -,    . 1"^'.*'. *""'''*'   .
"   - -t *.„-„,*.anihanmam*m»*l ^***t~**********l***
THE BONANZA!
THE BONANZA!!
THE BONANZA!!!
NEW VANCOUVER
COAL
liil«,« LiiiiICo. Ud. .of RaulBO. i
New Wellington Goal.
'    .    ■    lla-
Tl  l »niti t, rkjtMi »tti| mmi
1
Um I'i  '  I.,|.|
9H.00 PER TON
':'**<mmm
I:  till itn.i M |
Navigation Co.,
TIMi: TABLE No. 15,
\f . ■ MiM
%»■ mt***l**i** ******
I
**XJT**mm*i*** •
i I ,   | * ntinort
******* *l-m*4 itnn.tttm
ii
1
lit litt
httit li
li-nA ha* *'\*tt*4 *
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
111 r.rtinr.ttran »|H, ,|„|,  t«nhl„| lao.l
I In i
HI.ISf.ll*. ,, ..Mi |.H.l,All ,■ I , >•
H IIIU-  ai|.,„ .1,1,1, |„|,f,,| sin h. al-
I.-..-I ai ,.,,,.,,,,,,,,   |-.,a ,, ,a,.
Foir Per Cent Ptr Aana.
I
au4 oaloi-iil *'
| a   lr.  a
-
l.t..,.. '
lloWlal. «**!.,  ilea,  Ifm*. 111'
1 la,, laa,    J..|» IB1.1
IMlllhO nf nml*
t- *  "ZW*"""***'"'
™|||-  mpoMIt H**l*'A ttt  filial  |w-tMa
'**-** * l.a —I  I  I
Thii is i|„*  I'l.,,,  !..  |ii„,
Bvctything Served Out in
TIMK TABLE
8tr.R0BT. DUNSMUIR
w. loeiii,......
• AHI1VIM. mn l|AI|.-,l s MAIM
rnuiT
Ami
CLASH  STYLE.
!****■*"
'
lit pn,it,'*., th.l tta. tt-ttalalktta  1*  .0
1kr fan ..I 1-atn.tOlal.f.a .tal It.kia. ppta
In a lot H"l lolk.i .Hi. am* *,-  tin-
Rouotubli
lti.il
I IVf  !:--  ■■
utAt* i*m*ki itiM nmm **********|   Ol ftm SUM. QM (I SUUrt.
.(»i
mh*1**v
iiiataitiii ||
I1li.t*l.
*m*M*t ****** \hr rlimm* I* * tti******
** In Iw All**** *itr*Ait**Ai hy i**ih*i*
Y**it**t**t* *Mk*t*. *hil*i in itm mt** %***"
A*t**i**lmmimr*A*it*iA***yitmik*iti ,Mnil M* *Wt<-«. Int Ml
■ VifWl
• trit **1 Ik* tl*m** I ******* I
UTIU-WilSOII. PROPRIETORS.
S»t| W't'tto t:1**i*,'
'  -
'"
■   r    '.    , ,
- V ■■*■*■■,*■*■ > ■
Inli-fiwl *\*„*t*l nn l**t«i« wbbh
m*y U> A*t*ti**i,rA im
ai*(.ll.«lhiii
K. A. WYI.D.
Hen Wfiitt.iM^r  • t ttm
******.
*v*m*m vm*i*9am
■ • "Marilayi y «.«.
' "  ^ ■«'* II"- *l-«l«ttf will
•ft*  '"llran a*A 1
The Crown Stables
•VliU'il Iiiu i, mini Vchltilri
fur hl.-i In llu- rlt jr.
,   illlM fl"
pmm.,,.
'" '  """
A P.OLARK.
I'n.|tf I* IM
ANNIE WRIGHT SEMINARY-
TA.I.Mt. WA--lll>.-.>->
B0ARDIN6 AND DAY SCHOOl
roR OIKUI.
MRS. SARAH L. WHIlf.
l-HIMI.lt
B
UY I WATCHES
ii Jt. D. BENNETTS:
la'l
11.  rkripr-at  |!•1".'.•',,
Illi.  tliil.l.l III II
rnA'iWJiiMiA*«>'!»'"5
allk tt.l'i-.r. •■ -ii*»*l-.l! ■aiiiiioii uwiiuiiiuin i'ltuilHDAY  MUIIN I NO,  N()VI',MIIKI1 I-!
Bill, of Fake
Nov. 12th, IMil.
THANKSGIVING DAY.
»
NKW eVLHiilNSIKK, II C.
DINNER, 630 to 8.
■our
in-t.i V.if.-Ul.l.-
rt.H.
Il.ili.l-ali   "   I'   -ii.
llOIl.tle
I'aali.'ll*   I  a|.l  -.an  .    1   ■  .
.  1 i .a!'taae/a-
K.TBI1.
II •  II  I- lUl'laltfllaa..
flu.  A , ■.. I a  tlill, ,
rlOlTllkl.
A Jinn, ,.,
Bldrla aaf Iin„K
•-niiiii-r I- front a
i"imiii-, mnl It U
  liuvi. a,ir,'i,
f"l!ll.-."-lll|.„l .:„,
ml.
-ll.
■■Ili.i! ill	
llll! I.nilil lull Inn, iiit,. ,|	
"In niuiii.  II.. Iiiiiin.i i
iiiiiiilit; hlt,.'|, l,v a
!"!!■ li'Ml.l'f lilt,
III  tlllll  111.' l|i«ll.
II  K'll lll'll  llf  tlllll
In ILIiuliit
Minn.
Ji- kill.
rta Haul
'I Hn. IVlii
»l  l'l"l..'l>  I.
ml i
'■•t.ii.l lo liar, -.imi
It.I II „. ,,„
'•'" I 'Wl  I I'-'l  -llllll* Iiimli'  nlnl,.
11 '■"'" mi' '--a.ll.illi. ilf.'r ll..-  I..II1','
Ill '    U  toll -  ,1,  imiiul  f|mt
iiiiii i.i.ii.i.,! i,i...,,I,,,!nn,,!„|(|w:
ii". 1.1inli,,.|, iii un, nlglit, m„| »mi
I"™  'ai''!!- ll-  ll-!„ll,,  ||,!||   li-ttm-il,
'"it. ..lil.. i-ii iii, average liuiilot nml
i u i."l lai hi,, i.aiiiii.i.,,,,,,1 , rciaoatlni
fill*-, ii' in ii.ii...I i. ii.i.i,. j,,, I,,,I,,,,,!
Umi win, to taw iii-liiiiuii.iiii,. ia,,,,,
Triln.no,
. f -
i iii
Ulltl.a
-liamf lla.a..
BOaUf
! IU. i ...I l ...i.,a,  ,'u..-l ■>.-
l-.la.l. .<>! Uli.l  -
,...■,..1  I'l.i. a  ..*l a a , ...,,„.
D1..IBT
I'laaaaa I'mlilluaf .u.l Ittit  .
I. .
ll'tee-aee Meileler. i.r. Mnila.
Till'lliiii.Ii.^i. nl 11,-ti,...  m,,i. lli I Ilia
 UH I'm  "uin   l wall l.i -.lum
111.'  t "a .V.  Illlt  IU,  |    I' I,  I.,,,-I,mil    I,,,
. '■■ -." 111. im .I* r i  .  	
siiit/.iliii i, i,„ i Klgin .uni tValtham,
■tl'ii'i' J    II"    I]- II..Ill, ,,|  ||„  -,„.,
iiaal.l..-. lai.i I,  !..  li.unl „ii.... I , Hi..
ilili llllll III  -..iTlr-.'llllU.I  „|„,|,i  f II,,.,
Ill  I III  ''I HUl |'l|l-i|a. tlaaa Inula'  fait |1'„.
"i I Um- n"i |.lu iiniiii iml
in Hi li Work. I Inr ill'l.'..tin a Jl. .,! I, ,,,,,,,I |a, „.,.,. ,,„
1- ■! ' ! I- t1.. I '.ll 1- a ,l|,-.I ||,,t,|,f
Oaarkllaa'ta.
Bank "Montreal
iiAi'iTAi,, iiinidnp,
KIIBT,    -
$1^000.000
0,000100
A Savings'  Bank
Department
H.ii boon opt) nod In connection with
lliii Prnncli.
Interest Allowed at Current Hata.
.ii prmttti * ptr ***!,
GEO. D. BRYMNER,
Ml' ■ MllilBOf,
(Tlie £ebacv.
TIIK  HltUAI)  DOMINION-
\ i . t fA** l ,nii,iiii|iit.,.i.
lit. Uortliim FUoewn, ttlmitniiniHan
Al'l"in ■    I- \ ,  t.,.i,t!t,  htll  *.  I ttl*'I
imi'l •'! H.' ti it uppond
t" ll   ll  1- ll    I)   Ilt I  ■:-  -Hi: I ll'.li,  nml
it Iif.* In | mtii which lir
hflln |-ih' -v nf H."''■■. |n|i| hm. |\ in.
llil- ■ UOI!  Ml   l.   I  (I'.ltl  In.  lllt'l)
1 I '■ i-' i , ii. ti »i*ii
iltlty mi'l lived f« Iweolj Aw
*  ■
ll..* i.. t.ii it,,  tu, ..i |M ty***,
II. i. li ,i i in.nl  fot i.Ilttii. 'If ilay
oMuiNft ••/ i** Umm Mtm* Arm* *it of Ow mak of aty ■*■**•. vblca It-mUti
llt.r  Uti****, l-'tin -ll *-"..f.i!  . I,|,<-ti'l4ull'llllitll|i>
I    S    \.  |d,   ....   -.'.t  ■  f   -   (I   1   a" I  'L* Hit   -I-t  llll
,1 HUH- ..I oii.1,1,1,!)  OK  ll   *' '    "  '*,■  '1* ■ ' ■ lli". 'Ifl« i*'4
I im. ■   \ ii it,, iUU ■ f Um
I Mn. fii    llofi   * - ■    ini   Id ii.-iv-iii.' in ihi
■ ..it. Minting f.,i
■ .<*. i  Ihi
in  ll..-  foi
UU
I
•ii" "
|- HUM a,.!l..l .1.1. aaiel tt, Kiel II
a  ■ - I
.1.1 ol I.  olae-le 1.
Um ii.ui.i. a .1 'i    ■   tVnlnaolar.
.. .laioli |Im
■'.'.! '.'  . | 1.    I   ! '   ,
Ue-aHrat. u
Itl i -  • ".I '...li  t»i> rta Hi
II .,,    Tta-   ■ !
ON THE WAY
A .Largo Comlgnmenl of
MANILLA
GIVING UP BUSINLESS
STOCK TO BE SACRIFICED!
AH  Weight!   .Ulll  Si/fa.
LEWIS _GRE1G
ll.tltl Vmir Onli-r*.  Iti-ilim I,
GREAT BARGAINS.
The most extraofdinai'y sale evfer knoVtrfi in British Columbia. Dress Goods all ol the finest
quality. This is your opportunity. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be .strictly Cash, unless otherwise arranged for. Offers for the stock en bloc, witli
fixtures will be received, and satisfactory terms can be arranged with responsible parties,
TO THE TRADE.
OUR STOCK has been either imported direct from the manufacturers, or bought
our own market, and quotations lor quantities will be madeas close as anj wholsesalc
lor cash in
touse.
COPE 5 YOUNG.
l'l'RCUSON  BLOCK. HASTINGS STRKKT. YANCOl'VKR.
WOOD
I IT. \
K  . *
■UM  '   '  • *
i ilm it III ttt
Im  ml
nmr * i -
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
DRY AIDER ANO FIR WOOD
imi nn
■
* **i
* i  •  in.*, i i
i* *tt
*k**m**i4 t*l*rm* ******* ******** **^
lU? *4 IWt,  ik* ****t Wm *k* m**a
■>* *T
"IV l-tvi--..*, .4 tttm
Vrtl. •!  ;■» fm*  * '
I
--* «•*. ti*4 t* *
****** I.
*• Ikr pltti-l
*********>*mt**i k*4 ********** ***
****tt ti*4  pt*t'***t  i « -  ■ t
■ mtt itttmU I*  t—-
,
'rn***  •HI,  it* -w.  *^*
.  .:  ■
--.ItlHllt  ;
t» VLr.||!» ytm*tt int.'iiiili  Ttt* ItilfWiia
.'l-l
ill ,!  «t„ ;(p|.r
|1 ...    ■   » ,  j  *tt-*a   '■■•'* 1-tliol . tl*lr|llt>lt.  V   **   *lt-t* ■•■Itl
U    _l'w**»*|W«lii|H.l.i,.. -.
.  t
i • *****   Uh*   inltUU
i ||  | Vi;  .'-   .   >.V.  Iita
tutnv  l i   'mit    I'llii".-
sl  WAT  I*: ilm*
Inm with ft ■■
T A *  .luftm.' INi ntt*
'   *\**'thl
i ilim
11.  (.-I  lrtl..w'
II
tlW-*
v  ii.  m
'  ti|.<anati| m*\
in«tt«
:■■  i-l llm   'li
. i ihMtitnit ib%
illtttlfDUU^MlQlU-l
. hi i -M-ati-MMIf.
'.un£o|«|wt|i * hit to **tilh -
Mm  i ht* **4t*
mial*  llllll*!.  II-  ^
.  UM lit.li   Th*
' m
* !•< IW Iltkt. l* * I4**t4l*i -
;  t- - 1 hr All tll»W,   Ift'
h t'Htlh i**t* *m
* *lt*lm*t  *pt**t
i. !,V<  a lVtnt4v
1^ • ItaJttiitm l-mlih* *4 ihf
1*4  t  1*
** i |ti *m * iw Im ii-}**-*
• .',•■■**i it it* •'-
• ***
■ i •
1.  It|t-  • |bia«ttw *** *  *l»i
..il tmmUm
*   )***m\a
'4 l**A
SIR,
Ol ni i* lnllir llun an-
t In |,i..|n.ill..n aa
* lir .hrm. u.n   Talk  m
•JnllUlll,  |l i  ll..  .:,,,,|  .|^.|U11T
(■j ulaitlt ti.- jml^a tnm attit-i .i^lit.
ami fin! hit..- .1. t - m ti„. i,„„t ImI*
h ■ rtl i" li»v *
-lilt*. Iur that
.  .i i. ...mi,1 |,hitiii.i
i  t    li    blind np i" *'iit i.y
»"ifft,. i. .  .1,,
!i*   I ,-   i.
\\ *  ■
T.il.r
• '..it MMt si
i *.  .' .f M.KiliMr
Weitmioster .nd Vancouver
TRAMWAY CO,
INTERURBAN
Time Table
i w.
i
pnMUBNXl.Ml  OS  WBDXB8PAV,
* * A Van-
■
,... .laii'i  )■ t-a.,i, W.oln ,i..i. t *,..*
V.*  ...i.i   ■ .-,  I  il ..It.|
■nti iumtr
\ -l, * .' ■ |l ?!»,„
W.*H \ 0 ,...
\ *■    •  1  I   **. .1 ill .t.,  1 1. II,
■*■•■ ■ ■ .    uri ,* ■
' ,..!. , 'ft.,
W.  it...-.*.   4,  . \  . ,,  , *.,,.,
,'. ■ . • I -
.-llllr  «lll  I*  t  11  -ll-l lltiiil fill-
•••
o.o.
« .
• *
•••
#QUILCENE#
Terminus uf the Union I'.u ilif .uul ihi I'orl Townsend -X
Southern Railwa) on Pugel Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
Siiii.iiiil'i" milts fr. nil tin-1-iiir.uii t- In tin- Smiiitl, with .i ntiynititriii  I l.trlmt"  N»»  i** tin-
time t" buy.  tli-i in lo-for.- tin- w-rontl s*-tt..ui nf iIh- linr i*. cumplctod.
Aililrt-ss nr .i|i|ilv |o-,-iin.illt  i»
W. £. DEVEREUX & CO.
AOB-NTB
No. 34 Government Street.. Viotoria. B. C.
•••
•
■^^***sm.*^****
o  .  .  »
*.****.****■**>***
4
•m*
JOHN DOTY ENGINE T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
THE
 I-'
I.  I  ..111- s
Tfaft 'rtinot-t
COMPANY (Li.l.i
ttmmfl** tmm*  **"** tmtmmli*. %**  *r*ta*l**t*,
i* tm,   , (».,..  iiu  i-i, .-...- .,  ■■ ■  Rm   .- iinifviitmi  li tl»rl»tlUln4«
t** ,   tt#*i<«ti«ii1 l|*.iit^.t IU|i-titH
PRIVATE TUITION.
LEDGERw
ui inm mom nmi: is
tMIUKMmU ll.n.fv,.
.1  .'.«. ftnalpatloo I
|i-t.-    »K™liT!y.iino.it
—"^-—■—   lllllll Ce.,.,
"l.|t lr "I" I  HI  I   HalWllRTilll
laaa, a>.ara,t,l . l.irfe*■-■•.laao-a,..I
liar Iw* le. tl.a tin. ||V |,hlr.a ,. .1 .r. |
~l Hrallr. !'  II"  '  »._l
Engineers and Mill Supplies V/IPTflRIA RIPF MII I ^
laoofvlaiti. ..I Tti|.t>Ktou.«o», lloop ooi ain. Haiti'IliaatlOM i'1'.iii !-•<.«>   I    IU  1 IHI    IUL   IWl I LLU
ia,|..«»na., 1...... Il.!.ai«,^la»~ ..a.,uan.. ,l*lt..ofiliai,|. I- <   ■  ***  ■  Willi  I 111 W  ■■■■■ilB^F
.- iiattlieM. Ilal.tlra, KnHIO> "*' I ..Hail ftiiWoitf .11 .,,|. Ila-pio I
l.i-l ttai. itl. iiif.,.laii,«lalii«aoll'WaUiaVlAllaorlni-JO
■ in. ll.i. ti ll|l.
aaiajl.
HI ,'
i*
M. W. TERNAN.
. a| 11. 1*0111 IO .tO. tt .-
.    " .
FONTHILL NURSERY
-.**.. ■ i. **
'*,*! «ato.» ***-* 11.1 ko Iom ,
nt.Uli tlio irom. imm).
***** tot..hill   .,._..itl.xaol.nl
*- .. . . .1 . r . i'l '• ■•> it.
111. It i a,. Mont, It.i I llo
.-OXtOOHOl I'OOOatl out «o, .till!
lo Illt HW -, aallll  aoa **!•
ni. .-iJi.0. mo to*nmi i. , !%X2.'*?' '
i... ,«i. .ot **.* tait *, .r;2pt$mPSm*n&*
•llWtlMaHoi   Itaeo lll«Ol  laa otlrl Ika toLa-ahealr" «f H» rk.ll.OOf, InooUlimo
,* „**oo,oloOat-—.la,'-.  .
-   V  allfioliei    I • '
-i|.a^i«.|wH»ao ti.la.Oa. Mtee-OO*
it. .* Ito a *.* m llr <et«onl ...If *>.
** IMI .  alOall.t  »,,**» lot,  tot"! 10 a,.,.!, * .a..
'till  omoM  ******* * H-iokoo ot
. «i!«.-o 4 dill, a .. it lllMta ll fttlklU, 0.1-
!•« To..-)., aonatoi *
1,0*4 1t«ol llt-ioi, ...
*■
ft,
- fo# ap to Mi *** a* m, *.
'* ,h*,t*Aa  "thr ttoMooa folM It M»l«Wtaofc
lk» lata* M-lUa II laml.tot ***** MIMM
..artin tv    STONE & WEIUNOTON,
••«4«.taoia4 . toalnaao OM.1 l*rl. " "
*** .n.1 o.a,* 11,.. fn. tor. aV"Ofl fnool *
■ r.ro. two*.  All'* "*• ' '-'
''■1 taliio •* Ik* ll»lo. Iff t*li*l I 111 Hal lllk
"lo»rtl 01 Mrl IH.fM to llw lo- ■' J *' *
lotlkl. h** mil  okavk i n.i wi ■< i*im
l-»Hl.M» turn*: o,f. It* ******
I*  tilt.    Ol.»ol»  to  «».  k-ai  nol,
.0l0.rr.Ol,.  , 4 , i . ..in* anl  ll* UlO»l
•M a Hi. I, IO, a a. , In f *• lMt*l
A litr* aaeao»0(>»o n* * W.I*-* *<l 1*0
l-llOatk. nf Molt, Itmrn .i.eYoi ajttfli
*t I*. IWttllOf o a.a.0.1*1 Ik IMMI** I.
Iflttll. oo 11.4,1,01.1 Ita. I*** polajatoao ot
Immoi o rniol ,001. -,,h» ttt, Ikf ptt*
■  "■■ -i.-1*a  V  li  H <
■
v  -    *"0*ft»    fill-  MV^tital  fltrot-*
'1"!  f*4  Ik.   'Oft*
-   llf.  IliO.al. ', laa-TOOt,
; ...IH,,. Juo»  llo.l.trl. IM.0-
•tit, .'I- '  • ■" ,*" '   '  H *
" tlrooilon titoott. «..*ftl m.i,
'**•  II A .Oo„t«. l«f»iiir*ao,t.,t.M
• t. !*■«.*» I'M"
•0»»lt. aWael ttlala. >  A   HrllrWefk..
att, m n •>. «... t  . i ii
' '  *'-*. UltaAmi* an *'** "    '
•*iti.irti»ifm,t,i»,t».; n M.t
..   " ■ milwa, itiot.,y1 .no. lottlfot
MOTtCE.
ii... ibi Is I'iililiihr.l i-i-i-r)- l-riilty .mil
Contnini lln- l..iti-»t
E.FALES
THE UNDERTAKES
.'.ll
- **, I'm...**.. HnlJo.  •,
laa, li.'1'a'l'loil.r.li-r.. la.'.-if.-.'  It,.a.  ..... |
l.ealaiaalln. I an[.«....| ,',|!n.t., ,.-.! | a, ...<t„ t.ii.l .
atari ot.tir.nrt, I.. ajlt«* anal 11 il. t. tn.,.a.t..| .n. opplt
HTtlKH liTlttLl.T. Ill TIUII.1. H. I'.
Meal, Kin- l-lour.
Millrn of Chiit.i .uul |i|.tn lit"  li"
rini Ui..  ctt
PROVINCIAL AND *
TELE6RAPHIC NEWS
|Jgtt
O. P. ST. JOHN, Manager.
li.,j,...,.,,.,,., Ho. lao Cotttooo mn.,. Vao".'iT.r. a. o
.\„,i I- the itm ,\.K.-rii-i,tK Firoitnre and House Mlius
Mi ihii.it in llu- I'fi.vin..-.
I In-  l-'iit.-*.! Weekly on ili*
Mninlitnil.
, lUaeiall ail.-   .11*1   1.la.rO   ll..«t«   .r|r|«nilr
. II.  ll.ll
Canadian Facilic Railway Company
PACIFIC DIVISION.
JUST RECEIVED
.•MI-ll'Ttt »t.Hlt
CELEBRATED EN6LISH
in .i...i i.-i.
I. a. -a    I  !
a    •■
I'r.l-tii I al .„, I!,,!.!-,
IiYAl A HO'
VICTORIA ROLLER FLOOR MILL
IIBI I 1  111! IMl IMLUIl.t  llrHlll. --I flllll INK
Iim It  lltl AN ivu n||a.|.|.
CHINESE LANTERNSN"-•*and «eSt°jyst»Viotori^Ba
"J?*. Cxv^KEj.
WATCHMAKER : and: IA.WAlTORINU :
Next ili«ir in J. \Y. Il.itt11 •• I'u thhmIv
SHOOTIMO SEASON
.S.-n.l il  I„ Your  I'ti-iiil- hi
lln- Bot
II IMI.Ill   llll'li   HI -nil-- -HI
= Unfit? HOTEL
TIME TABLE.
.... *,.
T
0 LANDAGENTS
I an "till K*
rofc SALE
-  l :
11,aao aro Ihln.ln, e.f pur, l.......
flilr-..I M.att.t t.aa.1 I.-l na. « I-****  HI.*
ftttftW f ajrafnafa'    lilr, a
"llllll -
OllHT
"IHIT
XTII.KIilTIIIIIIMiTUK 'IIIAIX' -lliu
- .,,l,r- at loo jillirf
-llirr
-.mn-
tiaW.-l'raf Vantamttl. Ithaliieot  anal all L.||,if
Uifi^M. .il-. .no lo . ^StiSCX^J^^^n'A
= = = , = :: |J85r-3r  "* **   '"' *"**•*'"  l'""l-J-  i**J*n
.  .   ,   ..    . i.  ,.., 'lTSTII.FrilTIIKIlSin
It II thf M.Wt .•lCC.*|.t.lbl.* Colli, I-1  olll ."foail Inao ami
I I tlntlOllnaltl lii|t f la laall-'O
tin ronltl Make Them.
'...-I.., atm, f„, nei tPptf-  III.*
mtalm,.'   .lliinl
GUNS
LURCH COURTER
ait i.iinmt.i, hum. ..ot»H„n ,  I*
l*»l*..,
Opoo Di, mt Nlfkl
SILVERWARE
ft* Um Mat * ******* fm* iht******  \*l htvt* mtrtt* *****it tonii it 4*tmt
it* .tt. iiir f««>|. | mini t-l*** t*** mmm In mt***********  Tlii* i« a i-iiinlRr^m
ii.wViiirhtwMi li.tm  No nl.li MHMMVOMN iMHtlH  L-h lit^lnm* *l UU
"i«ti.  t'**l ttiA ******** aiiA tmi -alll Iw Mllififil.  K»r r-aih rnilf,
hrmi ral hi
llll  .t.ttttmit* al  .ltit.fllt.iti allh  tin. I
1 **■•• ** 1* v* iii'ifi" a ■'■ I all f ni. ini
ltt49 ,  t - • *i In v ,t  i.t.**!
****** v ri'-*"**i»*
S2—PER YEAR--S2 -u
BEGBIE BLOCK
ianit*
l*wal fmm Vtiwwiwi.
1 * ptt -aa fmm Ihf lau
--la-mat fmm Vaiv-nm"
-tmA fmm VattmntTf
TO RERT.
ASDRISS
,\ niAtiiM. ,.i- inn Mm m-i
*  tfrtlHl*. Uo.ill.Md m....^. ..aanl t**m *******
.i.,ii:«t,.iir*iM'ii""H''t'">''i*i; Wm  Riillin  A Pa
1 ;:. •ww^aSntf' At*. DUIUO  « W.,
. ..j'UllaJ -
'•«.'""   "'   '  "   ■••«'0.-**w,•  I'M
111 rttajaarali . .*, ,. *. a, a
■  a  a****,'*, ,1..
I  ,<
lai-.111' I  IJ.jf..J>l
.l.tl-.l'tllH.K
.110. .of
New Wdtminiicr, II. C.
HTKAtimlll-S
■all ,moiV.tKiiott*t/l»tl>laoool al0|OO
a.  tulliio.
tmfaftae. a.f J.jwn .   laerfafieiVt I.it,
Kfr.tjfn**.af a-hlna    la-a<Otf!la.f Wh.
Fi-r.i-.tl*** of tolla J.nnai. Illla tm.
" \*. mat FM|M. aieal ,Vi. A,
Afjooim***
'. Int*-  TO.,
I aefft-lear,.
CHAS.E.TISDA1L
Tuna uon, niewm.
ta 'K*JT"itemr City Foidymil HiftA
FRANK BOOTH
uemBo t itv
SCAVENGER.
IllOf^.ftlnipIt, lH.nd»d,». Work
Du.r.ntMi-1 anlifittoff  HI
8iinit|.rWiriatrlctlr
P.ld In Mmmi
llttmt, ****»*.
II,tt* an tall anl '* *ill*l*4
j. iukit. tmmm
0ARE8HE, GREEN A 00.
BAinCERB.
Ho».iinntiiTiit.,  •  Vkh.ua
COMPANY, LIMmCD.
Km ot Htutin-n low Ulll, lHw..n ll-otlef ontt Hawk. lt»w.
om r,rn otoi iif
II,1.. ,a..|  Ihrl,  tliell. Mlflnn  «04 S«l0Hiine-f,  Ko.lfa' •. Ilrallnft.  1,1-IOlllfl.t,
HOW Mill. I If.rairef 1*  t.tfa itUtll Mar liilaft t.
Iiit Imn ami itaol. Ilalo*. Ibaoll, llf»« anal lf..ta FllUtid. l'i|ilol. -iy .
.i.-l lot illo
D *<<JII.I.IVBAT A  MrD0lfflAl.L. W A. lUllltX,
Mii'i.lO| iHf'tfraf- -r-frHf. att.OMOI.
REICHERBAOH
" ""Royal City Market
-?_Vi_S; ,--^» *. REIOBU
Meats
o. ,0* MtoaiMlmUM'
, ,_.Oftoaoli«ill»o
I aotNTa na mix*, ttaoo a oo |
a.
.;
raaar-iTY niii.it-aav.
ntoNT ai „ nm Wmmh Mm-m
■ YOUR  INSPECTION  SOLICITED.
LARGEST, BEST AND MOST VARIED STOCK
Ji
OF
iai
,   ..utuiuiw,
In .ill the i MOICKST ITI-TVI'S nnd COLORS ever icen In
MAY UTSI \1I\SITI'. nnil will Gunrnntee Yon the
RMT GOODS al M PIES ill tie BB PLACE
OGLE. CAMPBELL &  FREEMAN'S
STORE,
nn l. in: UIUI in tiii:
BASEMENT
—i nr TIIK MliW : -
flLWBAPfJ^CiRCH
THANKSGIVING  EVE.
Muvambtr IS
,I..v, A.lllll-oll
t* >Iihi|i.
fiVMHiitfiiiittf itu tf mi,;,.,!
'in..... .*■■.•"•  "
Kt-nt-ral linli.l->. ilm.'mil l,
q| Till  Mm.mi.  |i| Ml i. i  in.in.ii
-,1.1.  all  I.f   I
'
-III
.   I,,,
itliei 4*1 a* iln- it.i iii.iiiiiii
ih.  tu.,,*,, in.k*i ii.,'.
-.i in
iiu<
i'.tk  n,,t  ai.n.Miiai.ti.  .''i't far Victoria wi
i-   ll n.ti lull it -I tl,*■•.' tiiir-l in- Ihnrtl mi 'I'iii".l,i\ fti'tiiiiH. .iml  llm  fnl
u uii' i  ..it  ritii i <  fiirnii 'bal ■ u* ii itt* in .in imi ni: ntin. t- wit. 11.*, t.,1  l*roclilonti
NJSiVd \)lt  lilr. I Hi,    ■■ i v<   nt ...i in mti .i m.h,.i ,i..i,iit.t..iii. ti.v ri. -ni. -ni, \h
*.t.-I |  ll VVorlookl -niri-tittj iti i-iiiii. Mi
I .Hi. .iiiiit  H.u-niti.;  attUtant  fi'iTi'iarv-
• iln in i- it-1.  Mi  "t'i  H i.miiiim;  i
..... iii.-i. li mill..   |ir  Ha.l.-ami >U***t*  T   I'.u
<mail.f, but »i«irtin* iridte. W. II. Darabfi II, J  M.irin- and
till a» a "remark- H I  lleweti  Tbe naw club waa nanoO
■■Tin' Ati.inn i rlckol Club ol Victoria."
ti.. i t.i tit ■ **' •"
Uiil ••( un  ll.tll Isuifla
M.'iiu".  i it  '
LOCAL  UKl. VITUS
t.l. l.ii..ul„,l   An I  •'  CHANGE  IN  THA1N  SERVICE.
MOTHERS
tm M'l  ill  I ill'*
GOLDEN OPPORTUNITY PASS;
it in .. i h.i tag n
SUIT FOR THE BOYS
Ih=
: For Gootl Iinn'Mlintuitu KO to  :
utnniDKi
Real
Estate
Brokers
A(V.'ll11 Qut'l'll's IllNtlfllllllll C.t.
...llllll.
i.ii.iiiii ^*
Full Orrj.s Wliilii Slilrls, Oull.trs, Culls,  Tim,  UnilorwiMr, Sua in M„.i
NnliiMl Wool, Etc. ""
J.E. PHILLIPS
Ai-uiNti'ouu-YiiuiiB Bioitli, Columbia Bti-oot.
FRANK'S ■daji—
PATERSON AND SON
10U1IT  OF  ASSIZE.
II a ,<ia
a' (at la'., llaaall Haa- Mll.Tlil
• "aal.I , ee,, >..,..
II... laa  I
Ta.  It* v.lal  a>  a  I'elleeJ  > •■!... .1.   Ilia   »'« *•*•  tllOOajl  ,   I e..«e  «...  la ll,..aei«U .', l»r  fill  I>.-e*. of  !»•   fitli.t
lltill.ll.a laa-ellillai-II fooiooper ltil.r.,0. , ■  11    'fi   .
I'll,.,,,,,.. lltll  ,-!-   -||„ lall A-.l.'.- ii.t.  "l llu  *>*** *"°MT .'****?    ..
Ill lltell-'irllall,  alaaai.la  Hal- - ■ ii'a  |aal,lilll|f laa'O   ,**.,.. I  II   Ji»li'hla)'  llturilltllt
ittt *  llaallllilial. I  I .    " ,,!|l|   1  1,1, I    alUalli. M|    llaltllal,    |l
i..:,i ..hi..i l.i..,i la,ill , ,., ,,,„,. jt„| ,,,,,,. t„.|„ ||,.,|„„ „„ ||„. |».|„|,. Mr. Mal'laillli.. fan
-...- H- '."..'. mu.tii ii* iv,..,.,
OMf_ilM.-tri.MlN  .ill I- .ll-aiaili,,..-.!. .l.i..rni*t-ll.*iiH»l.  ami Mt  M..HI, ul
I. Wall. t?i. "i. ' '- *'* "'* li'i-'tta.  'lla*' i-i.iii'l in,, .uti-i-tui ul
.int.i. .af t.n ttt.- it I till IV Thlb.uili-.Ui I, II II.... .1. K. IIIII.
llllll  lhl*  aial  1*1  a  la.aaltllltlll' %tA  4  |.   lie , itlll,, „|l|  tliala-  <*01HCt,..,.   a, I!   M'* I'it r laltH*.  U   Uuflll.  Ta  KlTT. IV.
■ ai|.|.l,  Of .a. llil.1  .•:.-l.tl.  Ihi*  li.*  « „i.|,,J„,„! -  1 l...,,  I* I'.-! ,.  I.  tl r.tiUiaal, .1.
ir.ma-.r IM t'letort.uw....l.-a*l... i  ..  ..    .  ..
.  oall Irate-al t'l" 3-  tt,.. ,«  taejf t ■ f. I.  I.   I.--1 ■ It-.-li,  ll   I |.|H1II.  I.,  at.,.. Uilll.n.ln... .1. Hfa..laln,—n.n.
.i.l .M.Ui-oa. .ii. IL Mi. l-i..*,.**,.. a,.! .l.M  ltoaillimii».rtl»Wifliipniii
t llalii oill li*ala* Yaa ll -,■.-, I.,, mala   .tile r l.l.l..f.l.|il|ali,il The MOTMIlt Or Ut Clelt:
•' J  tll . f.'f ltl.il. a tll.   a..aal.a. I I.J  Oil!, ,-. |,', llu .| ll.a'f  al n 11, a 1.. I'-. Ill f la ll, itlial  Tll, PftlfftllOIl.l Kill OT
- I-,...-! ii.. iia.iii'.i.iii Ui.* fi,, ||tn ()„t j, Ijookin.
:
ii
in
• 0
Tlia* Btjl»« 1'ailiiou.lili*, ami
Tlin ValiiM Ova*rllo.tiuK,
FOR THE YOUNG AND OLD MEN.
s ui x s
Ttat trill .till
Boots and Shoes
Campbell & Anderson
II,. I  l-II  ol.all ).•!.!.Ill
ILt'l.ll.'    l-a.  i t - ; - ,"., '
eeail  leer  .11,  laaal,.,-  ,-f ,.| , III,   .1 Jlt.t-
IM
lie' lea,t'.leal t.ll' ,eee|| - .
.!    OrMioltMllUr.lt.
H.t
.11 Halll ft„Hl Yaiaataatta,  Mil!  !■
l.ll till
•  k'r.laal Jut,' tt'lltl.
ift.l  ,-a.iaalat   ....-  |M||    -|'|„  a|.. aV.'l  ,.,.-
aaaa I l,....,f 1. la jll,.
FOR  A GOOD SNAP.
..I I* a* Itillu-wa:
firt«l„l,..mli-,..,ii,..,.,J.,  ■ .. tlimoil, „.,„. ... 11*1.1 tr.  .«.,„ Kr. iod CtaChN. m'^M.olikfSSifiTo Su^X.'SXI
Irlum at                                                 "I  H"lll H-I* .Hr-   lUlaa-   lil'li'*  lllll'ln,.  Illltr.   irll'luU. laalll*/  ll.tUli . hallla'  l.at  Va.'IfoH   Hul  I'alllUl   ula  .....
.•lla. I ...,••.. I - ■ 'all ,0.1.1. tatW lllfi'ltlllll"tl Olll  lli'llii-  aiaal  tVllkllMO,  OlimliT.  Villi  M i-i"Uil'i.i
If no tmi I '-  "'•.-'"'•'■'•r. ';;**.. .......iiii: iilil!
•inli-.-oilat ll.i. '" ni""''-'i Miliiiiiilil. forirrri
.||..|ll|.|l.|.|, •-. 1*1.1 I'm..  *,....,..
,  „,.,                                                                 '       dln«;  .li-lllllaoa,  aaa,,„||   (Ual
liaaaatf ' I, he  I'll  Oillaa.) ......   ,    |,, ....
.la.M. ■* ****"'  ' '   ,.„ .. ,
M III.,. llu.-: ! *  i. 11,1,1,1,  antttni! •>'• . . .    I.iit... Il,.,ii ,,.•
ttl5 Front Street
* *
* *
* *
* *
* *
* *
i. B. Johnson's
I rami.»I *** |ll
Uwy tn* m**> * tpm ***** and I* * *
'It.  _ t.i i-l i*,ry  (ninnl uti.-  I'llli
J\r**i*- 1*1 ibr i
•ii.-i
i iba auMHMf-BUl ittlt„.i n». *ia|.ai.... Jo*bllnt« - I
•llo..I  t.f  |.i.  n.ai.j  , littltiff ami  auilinlltitf. j ml lln  i littia-  \MTl» **m% ^v   Whj,   Ol
n *r*miti til ttnti-Iim wti** Moaiiaitfiti-il t.n t almllar  fT UvAC   Front St
on
■ h-ibt wai rbarfr  4ml kawa i-■ ult.i auiliy ami
(tUlat  mt*  ..Hl-rht.ll III tltflilnti  litt tit Hi*' im-
Wlirlt >u« watil a Mil .  f*   .. ■■;■'■   I* Ttlth  • [ ri-tl.Wt-|,l    Aflrr  Iba  Mfldriici1  bid
U|t  UN  ' s , tatan!  Mil  nttiM  Itrrti  Ink" ll Mi  Al**'* r**T, Itr  na«Mi|i
IA* ■ '  Lha Itl    m. ili iiniiitli.; t* lit* Ii «il  lifiaily
Out* i . • ■' ■>"! Mi'i-^r btcwla raatod) Ibn* maUi* hi
llttii] L. .  e ,it*) in H .. ■  -Lii'i pMRt. m||bavttorcN
****** (nitltlili-  ■■
'■
'. R if *M
»r|t'< ttl
IS
Webb ?
•I foot ol
Mary  St.
lla, rr tin l.f.'r.t
.laal la.I o It. I..|
leaai i  ....   an
I. Ill 1 ■ I . It.
Mol lhll '
■tl,
t00t|.!r!e ■   ■
lloo.tai •
Tla."   >'
...-a... ,n ..   a   '
,. Ii.a,  tu.  M.I,.',. .i
..I I* '•■ It* Iillli
Tho IhOKOul  Th.- Uaei,«m.:  li
■ilOttrt  III.  ItufaalilJ,
PMI MlM
TV ti.t'ta . et.li  Ho -
l.l.lad.  • .
nmm  li
llOOUIall  Ol  ll.ii.,.  ,., 1,,.
.aOta.t. .,. Mf.  1-  >.   I   l.tl,)
ttall! I tin
AO,Ul.l>t'.li<e|a laa.,*f .(.alal;
- .a twlata
It,.
,lt ialj.a.lftia.l  '
. I... a.l.ji.l.  .lint
a I l.*l.
'Ilaalll,  ....I. „•"•   '.'"|'l,"l';„„ I
I   *■ in •: •■■  Ull    l i ,„" |
■.-.-.
mii  ii- t * '•■..-
'  I  ••• , ,  ■:,,,  .,..
'latll.a ",'    11   It   I*!.,  ll.'  -.1 |. a....alia	
-  ..II. .  *n.|  .III.    (.tt-, .
I-..I ..  .1.1,...  ,lf.|
GUNS
Our iiiiini'iis,' otii.-U
Of  BlIlltK  llllll  Slllll'S
just Ihtii op,*,,,*.i nut
Fri'tii-h Cull
anil Sht-ll Co,iimi,,,
with cork noIcn
Lntlii-o' Oil Guilt. Kill
nnil Pt Iiiiii*.
Hiiiti.ii and Iain-,
W.< i.t't' So-lliti,- G.„„U
tit
R.M'li  Itlatla'll*  til. I-
Mi'ito'
Hiinil-oi-wi-il Bull
ntnl Gfftlli-i-o
Mi*no' nntl Buy."
Heavy
WhIiiliKhi Boot.
Mii*!'*' mnl ChiM, i n.
Kvltool Shuf-
Vt*,y Hi -t Qunllly
it.tttl- Mml,' tn Orili'i-
,.ml llll Mini- .tf
li. |iitll i!.u   Dtillf
until I '.'-I I  ANIi III. | AIL
Dealers  in  Hartlwnro,  Stoves,  OiK,
PltiutN.  CnirliiTj*  i.ml  (.lns-iv,,,,'.
'  . . 'af
Buililt'iN IIiiuliviii,*. Ci.r|H'»t en T.ioIn.
S.IIVli.  (ll'llta -   a,ilal  Wotllll'lIU'lirt*.
Tnlilt*   iinii   I'ii.-Ii.-i   l.'itilfi'v.
Dt.iry  ntnl   Iiii.t,,,,   Uti'iiHllo.
II.' ,-..'  I'll, ,,,-l,,t,,. .  ,ti  „|1  |,i„i|s.
IliUlfilll*  nuil  Sllilltlilli;  Ll.,U|,a.
tti* liaii')ie-lu|-" i
lol a a*
*
lllll Clllllttllll, Stll-Kt
I'lill lllll I
Ni-u- WuHtniiiiht,,'
Pnrlor mul Cookiu-j;
STOVES w RANGES
... • .
I
a '
,,,  in.|Na',l"N-
1
-,. a.
llil  loi.k^l In  I
.   . ,.„!  .'.aan!    Al   10.  I .-!..-, I,   l«,l,H .1   Ma-*
' **"*'  l.ll.arf J llnnllla-  tt  t
I || Irtl         -   -      |. |  I ....
a , at lla tr  .-.  ll  ,,  a,., .(.la. , ,.  a  I! ,«.,   II
1   !., I-Uial.  .il.ll>.l-,IHl...  •-.»   1    *
•.to Hal, laOal  I
-I t*at1!"|!ifa I   1
H.O* it	
 ■■!  i 11
at .Illil
'-   t
I tilt. a. I'.ll ll.i. i
1 I llali
I- i .
II i\
— helll*.   t  U.l...   II
1|.. af.  I „, tat.(ttaii  |1(...  ,,,,,   ,'  III. I.■-. ...a
» — •■ -'I f.u  lie.- .- -
I
llh.Mt.Ot.  -'   •!*    fl   •■***,.., •"*    Tkl  ...'.ll'l.-a,  I'.-tl-ill  II..I..I,  «|
S?£*_JH?9l.ll.' ' ' ' •' ■*' •''•"• ""'•» **■**'•» *•*■* "■•'
ih. iaa ati, ,.,- 1' it i. .  ,„.-.,,., -,,1  .,„,,,.. ,.! ,,,_ . .....
.i|.prtol!l.a ..'V  *>'"-'■"'  .t.-'Hl*  I "-IW" * I'll'«ol
.liltl Ha- .Hit  ,0i| |
lOtit lit- la 1.5.  .
|aj..|..l h**,*. .pi p.,„ ,
I'tvui  Otl' "    1   I   ■..,,,.,.
pti*,. t
IV •Iraoaa, I,   . .
• Ml  lax r-ffllo. oaii
IfOIIH .
131 b<(l. II  ••  ..- I  .-
,•),.,.•«  ,"'   a  .
hflr. a.f  , ...  .
.tiii •: . i
.01 hi, I l-a   ,
-Corner
tlllike  ,-- |  4|W,
.1 thi X.o ,.,,.„.. |i. .,..„„:
• Ol I,'IM
I  Mil  ,!••*• I.H..I1
liO.  |>f.iOI|'!lt  ,1 1 o'l'-  -  ti
i|,..f    •'■ etlitot*  l-.tHe-aillf allri,lte.O !••! a-- la,
■alee'  la-aai.  i.f  < ..fttOtr la'• raa-at
tfao lolrolfavt,  loh.ll* th*-Del lilt  IllPla
If,  |eUOe,e,.l|,.  Thr ,-,„• -1.-L-l !•• |-lll
.  llll. mil, ll Iff »« laallaa..
aa.lwat.fln    ,-*M„,..\ t,••<allin
a., oi.i ll •„,n, ..t.al ll.it. r
u.i  t I--  . . I'lit t , T.tl»r
I , 1  .  .  ...  f sioiili-riii.alf
Maallll
M.lia
Mlll.nl
• imjelei 11
Italic.
Theann.
i CLOTHlNR
i  . tr.i*-. 11..-  ,    ,
-u  Ml la 00.0    ll.ll '
ii.i to, i h i**m* .1 i
■ t,0 ..ail.   |.  .,   *,,  a.-a |   ,  IJ  ,,,, ,
'  • II lltlt I  oital |
* -1 II  I  •  I
M"".f.   t-.i                                                .  .  r  .. 11 I'l. . ..,., , 1.. ft ,
lroa»lOIIHO.<i li.l,,,,,,,., .i,. , a ||  |,,,„. I oil., I
kin too,, I....... ,■•... ,| M.a»r>  J A. Vnuof   foii.t,.' lY.Snl,
tbttlr tlailla H  ' '.It,.... Oa.fth
OWtlf, J..1C  ll  . I "I'll *ealo IW Urall*..
•itiini ■ ii.. ii.t th.t ii.ho i. ii iin.fMilni.il
l-I H-nNAts i..1.1.1 ..|iit.I.ieth,"illo of Ku fr.,..
. ia... la .af,.-  ,<.«..,.  Oh,   }•,..(■ aai,,   S-
, ..htorl •...I, I. mtt loon IV.,1 M...H.  *.*<*■ ***..*******. ""-h-OUIIi-  ..|.Url.*j
lOr Yolo laall,  H,.|  o
.owl.
r,.*h"J.|.|. laaaial t,,aV a!
litOilO.   T.t  •  ",■•  l.tfatllal 1
Oftft t*t*-<  *
..,ni l-r.,, limit.
I  I M..-'   ' H l.ioit.
lit NOO   Vrafta.  Irl*   l««f.   *'.   •
■lutlfil tbo S.n op.lt lM hat 0.-J-I1  Ulll*
J J It!!-,»..tint ll.a,., |. a.. I...,, i„,t|,i.,iir.  A.|.|"li..tnlh.'lar«onaim
-,   ,, J iLVioatil. I. ,o Iho ill, f,..oi Ulll,. I»l ul Oooriilla'.il. f.MI|ll,iol .oil olil.
uI*L. . i.**'.' —**-<***■* .„,t..,.,... l-...|.-.«o N...r.l I..	
laaOtl.filt r.f S|  ,\,,|),oa  |,li.  |,.r.,f.-| . ,, .t„l In . ..tlta-lil.O  •   .....nl.,*
*m**»i.i'i*i.*i*ti.io o..,.^.on.i - *******• ' '"•" ">• ■■-'-' "
in ihal lla.* ..I ...t.l..,.
■   lot
ll*«l"i ""'"'• • ,!,.«,_rt|o.M .1-out |.rlii-.  A  pnr
Lii'i'iioof. Crlrk.'t and Ban*
Ball Ooodl.
531.533.535 4 537 Front St.
Nov You are Talking!
'■    li ll.e lull ptt**  III l.l.>
*    jnnr - inllifi.  tm |, i fm
lllililliffi.  rlr    W- ti.
n * fradjr In »how i*u
nm faii nodi ■
u.i   inih. tbil-
Hill   ..(H-ll.ll    Mill    4lf.il
if -Hrked hw. Oui m*u*
IllllflH.t  \al.l.  [a-t  }.    ■
Th* lar*f*t a*
MirintMii >.f
In tb"  Cllf.  Wp rai.
•b'.W 111"' I>r»l Udl I■'
**i a»Miritnfiii t.l i i -i- -
- Intlilnn. Ill  Hi" r(l).   ,\
fnii aaorUaaai "f T*p
ami Draai Miirl< w,
i|- f > rnn(trillion In
Iim In nulla
ininnii ataoQaa
l.l III.' <■-.. t.ilfi.' .If. .1
•«Bit.ni tail llur Holt
nf
I*  •**m|iti'lr.   lint  Mtr-k
nf Trunk* ami Vall«. h
Um Ik-H Hi tli.*.ilT   \\.
ktt* valtwa It.nn it.
■ •■i.im..n  |ta>l-l-«r.|  |»
lliri't|M'ti»lti*.tlfl.al(irf
* *
**
• A
* •
**
*•
j Paterson 4c Son
0 0                          0 0
.0                       0 0
0 0                       «|
Boots and Shoes
0 *                       0 .
0 0                       .0
0 *                       . .
615 FRONT STREET
v.**..
-A.*
Gorbett & Cliff
* .iiiiii i-.n Mrrt'l. i.|i|Hfi||i' II|h rn Hiiiur,  	
THEIDUilliliKS
COMPAISTV  LIMITED
Mi- .iKturifMl and Mrt>t'*"*:  I4****-***** ti At**
SS. Pante&Soits^.-iVa.r
B. MARSHALL
NOW Wi'lliiiKtott Con I.
OtArt* •llr...).-l  ta (ii^^rittllr   IVlrfibnra.
ME AKIN S
GRILL ROOM
lln ptmmtAt **i n.« -
k* iak"fl u|i at ihr
MOtrd *  *
Ibnr  itl  io.  w. ,„,,,, .,„,.,, alUmlrian-iw* l..r >.»ii
ItftTlallf ri)tti|i1fraln| ttari 01  ttrfnllVf. mf, ******* fo* ***% to baj
CAMPBELL'S CORNER
a,*»i,i.i o,,a.M |.rtM*«t..r. hat.- tirtet-r
•'  l»l.oo  1—0  atili"  tii  hat'  ...rrpi,
I, hamtt. .. .,.., I..40  Uh
y,   A. ,liloooi-i,l 1
•,,al
'   '     ' I'll  .'I  Hal.   O.atl   h.t    l«*0   «.mn
Ot.,1 al|. a.ale*. hU, thPtP.Mll ll.*  lo**ll
'  11  iV.   t.  t"  ili  l.aoo  Ifi.ia,  tbo oOUifoilntr III Oil rotwo   ,1  lat," f.om-
'   •  -      1         ■ '   1 •  .'inool   ll.'l   laatlaaaaallll
00 Utt. ,,.. ... 1 ! - i . .latlol lo t"""" Hi- *l'""l 'I*- WOtrtM.lt
•hooll h.i. ■ tl . . • ihMII. llllluli liiaaoilal. hi,, lleiall, ...llil,.
"|'|»f.„r ,,,r aa,. . . ,,                  ,    u  „  ,,  .. -  ,  ,      ,      ,   . t'l*fT*Uhr llio let tlt.lr natof*. f"l  f.f.f-
L„                               l",1."'"' "itlWlll ..ll,..-..tltV.|»ln.tor  ur:
,'■*""' """'•'" ';'»'■"':'• ii" •ri...o...-i....!.ir.iio.. r. iir.i.0,0.
a . .  -V  "•'''■I" I'l ' lh*   J-Ihwllloo h  Iff  Iho cll|  00  total  11., J. KoM. II. H . Um  I!  Iji ami
loaud forTfe,t.h.,i.io<lit oiih,..ihrt.
n72H.'"'" """a'                      ""»" •"" tiw» .ho tor- l'i..t. Hooat.lhi..l.t,,..t,.traMi., rl,.
MeJetMrtmiata*-!.! II.P,ii,ol-tt... Wi„aliil,. .iii.li.ti.at,..! all..,.,..,t,..l 1,1. .win.
"U Ml                                 ,               „ inloollla, 1.. tall .pm 11,1. • tttlttita, MO
IIKat'i                -i  s ,,,   >. •'  Mi. hai r.lM..i,tftali.  a .tia-it H.ianlhe.|ffi|»a„at,.. ..f .lull,, ... .in,
MIT MOW  I         ito lUI      ilili   """'' l"'0|l.i- ..aal atol.,.
no imoll. o- IHaf  Ii |w.li.|,.t alit.-l   I. iat|»r.!i'r. arlllia-ii.etlla.rtp. <>,,,. I'f.al Sooafil • i>|allral |i»rliiti ato at
In.Ilaalll   Tr,  It   l..„»H  A  llil. i«a'"  ■; Ihogaaatt, a Ila.l. l                  a
0|a|aO*H* II,. rr. •    ,   ,.  |, ,,,. . , „||ofifi| ,||o  . a|.il.l. |.
...i...,'. tabtlolk. ...in. ohkh '■•'">*«"> "-ni I.,.,,,* ^.s'.Vm^'I'I'Lii.,,,.
.fo ooo Mil held. Ik, I ll ..a,,.,.   I" '  •'.■I.I..H.I."f lha.iiul.tr It., I* a '      ,   '  , '  "  '""o-.U.I'lf
Oilh  I.OJ.f.  Ul  I                     100.1.1 tlw, .IJlHOlO. ,1,0 1-11. limit.   Tlio  .,.„,,nt,.
IVI. „f il,,. ,,!,,  i , ,.„ ,, oanlftll,,   ||. KHinii, . l-iatl-la, ill Ihn f  I*  It H'"*1  "I  H'lt  ***  t,*-*  ali„,|lj
M ap. I kit liitoltl.l'  that In-  I-MMO'I  IfimlfBiH. I* l| teaoti lllHail.lt  H.araal  Hit-  KlaaUia  TllBWI,
Hafli.  a  •!.!<  ala.oi, I...',! ,  .!„,,    ,,  •   ,.   .    .   ..         . «lllll. «nill|alra,lniretill,.|«-fi.lii,|i„||.
ittkoit kiuiu nml         .      .   v*,,,,L* ol         ' •.,.-..„ i,...at.,f u,-,ia, H,t'..,.i, ti„.
oithih-i... i,i,,.i,„, i.k..f.. i„. iira  *"  H"*" **'_""• .pi,tfP„!u rmnr. Th- h.t (No, Ml
•alal In ..., Il,i, ,.„. .|i|li,„laa\.,.. |„    '"•  "   l"'*tl."i'  lr itn  l.an,lo, I. l.a-ftm|«i*olliaf ISM-H-i faf l.laal ..  |..„.|
noil  |.f'i|.^.i  i.ft-i .1  r'"-l"r"l«'H'*iJ'i"  ■ ...latal-.  tri. I. hai- Im >„ la*i i„
alo.l.l ,'itatifi.                               I   II  "'«.a.lail  SHI!.-  i.   |r«|.|.fr,| l'lt-«f Ill'l Ifl'lll III-Hf.lllllil. aiaal  li-aia  ||
....  ,.  „    , a*a|ii—I al Ih-i-aleiaUI. in  |*-tlift llllt.i, fnr hullilliii pur-
tll.ff th-  Uiie fatal  llllll !.  latie„,|tet      „  ,   ,     ... I.KO.    Alt, ..I t .1. . illinra. la... .1     I.  I
llii'fp I. OOI  1  lilr,..l.l. I  „la...  ,  II.    I  l.aillai t I-III  I.m tl ..ll  MM.  It. ,  '"''«">'H'llll-ll'li.*-'!'*!'!"!
u„,. I. mi a |,i.a.aiit. t I .. ,„ rh,.t |,ai,t|.„mr  tr. I. otur.  thrro.
Tfrti,lt,altii,i...i..,.ai   II,.,. ,t. i ,...l,„ i„ |,fl,- tr„m .,..««, ,., a;.,..,
■Mcloo, at.i  .,    tPtaillatiil  i  ...    I*, ti. Khatt li an llu  .it  liaam  lata r„,,  Tbi. wlttil-<af llita aiilniHlHI uli-ri*
1 ' ■•* il.l,, .i,|.|.ii..l lr*.,, a flaiii in, ""inr. h.l. .li ii., at ti. i ..t.,1,1.1 „, i,,,,,,,,,. „„,.,,, .,„„. ii„,ii,,i ,,„.
Hi.  Itui,!....  li,I  Ikl   lu....-  I.  HID-    II  llinli....I  anil  oil-  r.t  Mlillrra-  l| Iroalt illinnnl otl ttlll  loo |.tl* ....
ii.la.l .III, aa. .,.„ In, l,,i,„|,    1,.   i   .ar-|aa.il. althr l.it.aiil.l. Hm matltPl III 0 lew oo-ki.  Om (nil
1.111 if. ileal It f|„- „il.,j ,|o,„| „,,|    W. J.tJolM  ,.  |,a  l|„- ,||, ,p„„ Vaia- i'l.inlaaf.-Ill hil,ll„ a lall .nil  PHI-llla,
f.Oa.aj  IIM     llale.il  10 11.10  |. f   r.iitrf. Iif.  |.  ..„.1,1.-1  .1  ,|,r  ||fa,'| a roilfloOf'O r.ll IM. |aa-aa|» tl, l<  that  III.
lit-  T.lo  a  kill  It,  .1  ,|,.' flf,.,,!,I  IVaaill,.. „.„,, .||| „„|,|  I,,,,, „.'II,Ir I,,.,  I,,,.
ii-ttala, ,.,.! „.. i„ lattiiui.n,.  i ,„„ ,   Mak-a tir.lo ul It, .ii.t wait III
A   hralaia-|.|.|.tu !..|    a. ttm., -it.at,    ,t„|„, M-I^tol. OM ot th. ■ arlr |i!..lif,- lh.' |.|t,|nfl, I. |uil aaaa III- inirkfl bolor I
.ml Ul Mmilliil               •  „f tV0Bd.l0Chl.lrad. Oil,in.
KOAL
KOAK X WOOD
** I ii.-  alio,  < • >   ,ho Mlf "Ol .Oa
,!..• IV If. le.i.1 ,ba, |i oollli I, Iho
trartn t|,,o.
nt.l, i. ma, bo lot, at ttot  MiIWi
'i Hit Int John lli.il Engim I ....ij*-.:...
A. K. Willi.Hii. *t. il.-ri.iill liim!'. ft M.,i Iiiiit it. London Tool
Ciiiit|o,iiy. M.iiiiiIi, it.ri i - ..I Iron-Workira T.«.l>. JohnCimp
loll. Manufacturer ol II. l.  ■ strrii    I    ^___^__
iiiiii  \V.-.,n-|.t.|Mfli<*!ill .ill In*-il i"
foreign unit ti for RhijiIi
.mil l't*  ■•!
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
+  Co. ltd.
.ii... a. ..a.,  .a..  ..-..  ..  ....  —..a...
ll now opoo lo tho laiihlac lot CHOPS  .1.,,.. ,..t.,io,.;. *.,„.,. ,„ a,.r*l<ofn,oi. -,
ANO STEAKS  Et|l.,h S.,lc ,.,l„ml,l..f,dl,„,,. IILUIDt, Itl WlttlWUItf.&C-
*■*'!, ,,*■*   I  .   ■
VANCOUVER 1
JAS. E. WIZG.
III,-HUM I'l
LUMBER
Hhillitli-o. I-..II.- ntul FirMo
*****,uuiu- work jjuaranuwl.
Slti|ijniii* t..uIm- -1*1 Ki*'i '
• ■1 Ki.il iHiMirt',.
Thvrn avimi
.1
11
■
a
g
1,
*
11
u
,1
«
■J
,.t
■t.
w
5
tt
-
«
-.
11
a
1
5
,
TIIIL IKHilNIMr SITIIHVI-IIIV |h
ROW
l.tHIITH AVKNIIB
Colnmliii 81, **. Wfaiiininil-r
*' W225S  ^   pOLLSY

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354040/manifest

Comment

Related Items