BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jun 10, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354038.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354038.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354038-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354038-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354038-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354038-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354038-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354038-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354038-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354038.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
HKAI. niTI BIIUIIS
NliW WKBTM1NBTKH  ,
W. J. WALKER & CO.
maa rutin. loaOD.TMT. .as
UITT AUDlTOrM 1III-7.I-I
IIWWH »». W* a..TMl»*T,»
M llltil  III
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
On tlm Tramway Idne.i
His is the Best Speculative and Residence
i'iy yet offered.
LENNIE & UPPER
Real Estate
OENERAli" AGENTS.
t'l anil.  Lltl. on Tramway
*"'  Ht  Ufa  llll  Willi  liiaii.ia.  I, mt
tl'-'--. tlllll. 111.   I'lll. ,1,111,1 I,,, .,
I.iiully .... t.t,	
II'"'-' itnl   |o| 0|IP0__  N,,tlla   tun
liiiii.it. i iit'ti|tfor.L.t .i.u
**< airelilii, Iii.ii... tin,I loll,
l.'l.- In.num.-, ll.-til. I i„,|  ll,,,; .
I'„-I.-,1
-.'I DOUOLA8 ST.  Ma.Mi nal  iiiii
$3,000
TO LOAN
S. T. MACKINTOSH & Co
DRUGGISTS
Patent Medicine*
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
! Macpherson
& Thomson
-"Kl.KI'llilNK tn
I Mr.,,',' I1KI.I, ATl'KNtl.lNl'K   111 In.
Baal Eitate mul [muronoe,
,:t\l\l. HIitH K.   NILW \\'| SIMINMIK, II. (
HOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HJLAI. ESTATE AND INSUH AM-i: AGENTS
iitiiu lltl tn..*
I t\n -I nu i
tM' I'lltlUITI
HEAL ESTATE INSURANCE
 i 'it .ill |tmt>
, C l, .mil Dt.lrtcl.
1 IHMS Improved ami Un-
aaal.
SOUTH  WEST
| MIN-1 ILK  <»l  aortic ilioicc
i 1.2 .iti.-. i> 2 1-2
Imi  Aililltiiin  In
I •  -   IV. -iiiiiii.Ii i.
ti i. 11 -
II Hit t
IIMI
ii i iiii - : .ID ur.
Kur.,t--l ita.taitt .-it.  "if it. ttam t- ll. ,„ur at-
■k i-l -I" I   tin-  t.llkel
Pru-aa 1100 tu .ROD |e-r lot,  leiai.  *,,.,.. ,b,|
pattl,'itlll. mt a|.J.lh-»tI..I.
MOWAT It "O
turneJK,
TURNEJ
GENERAL AOENTS
CDNVbYANGERS *«•> FINANCIAL AGENTS
E.H.PORTS.CO.
Suirii..iti. In r. G. 81 RICHLAND
■ ■I u.n
^^B
WOODS. At. OAMBLE. Now W«*»t_U-it*T. B. C.
IIIII ru-ll  I 11it
'll, I \ I. Wl'.
IIKNin  UU-
REAL ESTATE BROKERS
IttAil U A AU iii 11.0,110  *****  ou
iI-LTJEN.Miini.lnliiri-i-
D.S.CTJI.TIS __CO.
LATHAM
ESTATE
Lei ?«, G'OtiP i  At ij.*t| Lor* ttetuiUuMf * t*i*i*,l  The Trtnv*
...   ..fnll..o«|tllh„|«*li|ll,   1>Si tt  pm *******  to lite
OnrfcH  l*it(ei t,,*.„ oJM) a ****. At*0*
**** mi J.OII 19*1*0*
0 K* T *'
It*
DRUGGISTS
DESTROYED DY FIRE
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
a.aln r*. •.H.hul
Hantaan*. I'M,,,... ..,1*. rlr.
H. T. READ & Co.
T.J.TRAPP
AUCTIONEER
leal Estate and General Agent
AMACRENZIE
& oo.
Gi'Uft ul Ani'iiti
REAlTiSTATE
•I'ltij
In all pail* "I Hi' c"l"
I'rlllMIM.  LANDS
iil..i CHOICE
om coMamioN
ll el..lleat Itil 4 *****
I*ltllla.a4l,.'lttl
AOEMTI Bt il* um* tiiaat »i man.
I annua* 0-a|~>int
riKE ThrLi.n.liuiainlLan.a.hlrr
4l*"~aali _*ataa|~il If* .natal) alaaf
ta-aau I. A nan.
Brltlah Aairrlra. *< TaraM-i, al.
LIIT Thr H.laal Lita., lea Tattilh.
-*. leaau. It ima lb. Mat .aai
PLATE GLASS Dnmlalna Plait*
Ia.an.nn- Cn.  AH ****» at Ita.
Oh- Aa.ll Mni* at-art tmilw* aai .,
tt* Caapai,
IELEPNOIE101
607 COLUMBIA St.
719 COLUMBIA .STREET
Queenstown, B.C. H.G.ROSS<feCO.
*- MetaaaUa ■■   M-aa W«laln.ler  H. C.
Oolaaibla SI.. Nrw Wn.ta.ln.lar. B.C.
P. M.WATSON
HEAL I:,IL1E BHOKEHS
AOENT8
i nm t -nil it
MARK-
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
, e , i im Ao*ttee
B«oit rihotiie t ».»*t
ol Townsend Block, depot
. mmm * 'i • I,-*«i iie*i»*«aii*oM*
t/mttrn Tli* ***mi**H* ft******
*****, ami *r«**lio**l OiiHe |MM *
C«Wf. AtMre**
A.M.9 C
PRBPAEATIOSB niRTHK rUNKHAl,
OrTHEdBKATPRKHIKH
The H.i.iy Hni ll.t*-ii Skilfully  Em-
Iiniiii..il  Lttttn mul  Tt'lririiiiiis nf
L'liml,.:„,,,.. I'.t.n ii,,;  In  Miniy Ui
tinfruUlii'il Knt.iji."iii- Sand Word*
of Byiii|iatliy  Thu Ouvnrnor Ooii-
tmil Deiiuittan WriHthou tht* Coltlii
A Short run. ml Servue Held
hi i
-I-,
Rtl
________________________________J*  (irlvata
hi ■  trrlet, icoordloi t" tbi rtn* ■■;
***** h'l' R_fliod, in Iinill ai a
ta hour llll lll|lil at Kati.iililTa
Iti'tim nfli.iile.1 All
tie taeuiln-11 t.( tin* family oeia
prtttnk 'l-^uiii...' lyaptth] t
lit,ne ** (ami la. Aflimit ll,e mrnatai
'•'■ BOfldollO-0 *lii'li UM mfl IO| olre
).-»iii.l*> ffi.w ill patli "f CtOOdl ami
BoiDpt) oatl llift.i Iinni Ma.Uiiit. A Ilial
tut Sflttiiri Vina, Mr .lulu \*ik* „t
Unroot-,, Kir A. T. Hill ol U 'iii'i..
Lturler, Ituiii: » ,  .  • .  Vi-l.t
Mi.
i"l ih,' bud)  ut  iltiliiiom  itui  iw
i tin- in .a i * a-i ii, ti,,. pellet,
bti i tin Itirotd Ibtl .ini.ii-.iiii. a
n ..tiiii.'.i Uu Kltlobti imi in iin-
01 in lull it,I* ,-itr Imt  iiiuiii |a
I'limii • Um. All throe Iml bttn
liking.  I'loli h*  mh, in (he Imal wilh
ini-.ni, and the luppottd murdtrti in*
i beet ...i, lodtv, ami tn ill probo*
HT  b*  wa-  killed  tin ami n,,,,,.,,
Ai. 'imi Dark Trntrody.
i nuns  \  ,1 , ,l,.i„,i,  .'i'i,,,  i_^K|r „[
■ )'"mil .in tu mad tllamb*  llimijdir*)
ati* fiiiiiid lliii mn ,k.    Il || bi-liutei|
Uut ilia en tUriion i,*.*r_eiid, *. ihe
in** nt i aul, *j.|,iiiiitiy ttru||lii,|
mtli *..an. mi. **re heard in Ilia u.lu-
ill U.I lil|lil lln* i„,|i.„ 3re Inttitl-
tatliil iha affair.
I lib, liatii untiii (■( the l.itftal audi
lerntut* HtttUttou la Hindi iint
linn AitbblibopTMbi Aii<iitmi |ti.a
lul irlhiile 'aiue* Itum th* lluii.an I'aih-
Olk lllarin I.| nf lliitailn TbOQUlll
■ i.'Wdfxl the III eai* VhtO 1l,a teinlii*
Wirt itwinad *t Hi Uimlmon iiellfetneu
l» Hi* labali.rliii.itwr at ilt tl.i ei"M,
111. Tba npfti |i,..,ia In* loan nt*
.erifd ini.) a (tillablemtirt-iarrrhiialier
At Un ii'.- " a it,a '. .. r.,, r Qtun
iiti,et He Im Itaiked at the ranatm
«. |m ptttld ihruuth the • faau.lor anil
daja»ii.j i oraiil. af mtt md farm ot
ibototktl  TboGonrooi *** ttmm*
****** \,y hi. *lal! Than foltove. Ihe
M*mb*nol lla iiie oiIiikiii, and aftai'
• nd* ■ -a  tin petn  r it i -
■udtbtvt ati<*id> (iiiii ihur itit to*
•I*-1* and atiuieiQ.i. trowdl Ulockod ibe
ooirooti  Iptrtil irotu in
-■-ii ti. -i AHet ll.e ldjO0ra_HOl ■•'
ll.e ||ttu*e af tumaittoa )..i-(^a, .
it,t-a|iu| el 11* l.ttfuweiil  •
• *. lee. .ii itta.i  u i .-I,, i: it. ■ ■
Ul.|atll, In Ilia  bl I    ll   OU  ■***  Ll
1-  •• .1 I ml, Uii>lui.i:d a lltM
detaa-a I., u a|ae4 ** 111 Ihe  otaaiWr*
nid UMI  l ■  .
i rt tnii  A •.•emiito* *-
one tlaai Or i  fttm.  n. tt  11  *   .  -,
ll  on
■
I riiuM.i,. *o«eede-i  ■
Hill lb* tttaetWli  i'l  lha  •
I'lill ibtlUld tU Ittla. _M-.lt  i |
.in.
iei man wu, enm.
Imi'iinei  t: ,< «  a   aai  n,#
•tt* ef eettH'Mii _    ii
hit  .lulm *  rt-Ultl mm,.  .
ftittf •tu0aliea4 ttd  Ibtl ' be I
'I, t*.",|l,ll  |.|«..,i*| * ,**
t*it* ***** ■  *i  *****
eiiertlio dotib lliu tuiiol ie ibe
t  1 UilMtaW  <lt*i(<M-l **f t  1
i  foocoiini-it ■-loifroetm.o
.-a .i**i. eilOio-it hiedieanf on-
.'. *.:! ftS «W',liluaitt..aV'ai...-.
aa.Veal.iaal I*.  .1.11 at llM   1 le
it..4. ii Heal altl nal akue Mtt.
.rr-, -an  •*
Hanaui I*, •  *'• •*'*•***  ■
a .a.ll. at'" le lW. *......n, a.  III
I  ,,<  .1   lla*   ..." Haa,*,|  ,|t,
■
,. ta tl. tela,* laa*, at lla ta»a,a
•eat  la mm talaMIUl i .
aviate* f,*.mt Lit*, aa--
,. .,.   -  ■ ■--   .'  --   .
1* uwafla. lain. IK  •****>• "
aiaat. br,*. a „a<«U .a. (..aaiaalaal
,  ,  -.    .1-   -   at  a   11 ate.  it
ti.   i.  eia-alhl*a.ratt  la .*«.*♦*.
II taiaiiiia ib i. iaa.  a  i alt tail la
|,k| Ike HI"
It.',
.  .  a
aa-nalt. wan, t*t* iui AMan aill
ta ,111*. i|aa taa-li.i.
ta. MfHalM'a Iimb.1 la lai at a an*
in mini anatan
U lla-.. II* lli*_IHa.«a«.a-
.i,a> ll. Wtoaia. .. II*. n*****
,i..^.'.it, ~_._».laarf ******
.   .....
Um Tl.ai, I, tUliaif .a, , .Mta.
,*.**..  I.ua.  *.*«•*•   £*
,,..,   Ilaiata.   t**w    *>'
aaf   **i   t*tmm   ******
...te,   IM-   IU«."    '-••■
(a..**,. ».|V* tal* il.ld-M. tl  ' •
Kit.latta	
ItataMal ai la* I ".ant.  I."  I'
««l.  Mttat.li
t-MMUalltaxMaa, al V •
Hal t*___NM» il l-aaaa. <»«I**
IMIM.I .~***a- tw.tn.iatr.l-
aa, w I, nmmemam I* < ***** »
ll.-iiti.il- tl..- 8,-al.
It I.till..I..V .lutie U,   Atlairiie) lieu-
atll Millet Iii. alt. il.il ilm ||„  s„ilh
I" I.l  <tlitlie|,'l.l l'„  ah.ll ,„,  ,.„[
far llta ... talt.ilei In ,irupofil,in to iI.a
nl.li -|ii. ,t„ii„i ilterttnlritl limit,
ttie.iinualral'lt I., tti, tti.aii.ati.l -.a!.,
II. u-i' t tail ii|t.u.raBi  Al lh* lalcti
•   a. 'tl 1. llllttte.1 li,   I.*.",   a.,|,
'    I- -I'  ■-.'    |,  a.tklataa.u  |0
nal lh, a-iiiiacii.ir. p.. , tu ui uitir.
ll'i I"ree.k*ell
All Tbrou.b Jaalouijr.
Bl  I'll I. Jaatjen   Tiler* WU | ll.il,
Mllllloi  III  Hie  Mltintiellilr  bluek.
'Hint nl lliiieani  tireela. Situtti,
atlBit-.a-i ah.it  | little  amiin  mOied
taetaat aatt life  ttettlill  H..II .It-
t:,a .. la-.al nl embieialer, .al
< IIXl    l-llt.   tltll.   It   llltl
I.limn, II llta .alt. lime blMaf, ...
. ..i) ..!i*tt ai.iuat,'. tltltt.lhll
■ tntit. IB.npat,t. ..f II,.
wfti.e. I| tlie tie1||t|ei,Liatal aaliwl ,1a
*.._!! Jl.l I. .tie *|a ,m,rfltli| iBr ia.
i-itf .nt, aai.itiia, aai, Mil. litliatti
wia nut ia; ttal Mfa O—M. tltaflsl
ttllt |_ h .,lai,il. .i,t,t.„| .t,|l,.er uf
lla, lllllll.,  Illfla.,1.  la tae,  f„|,4 a,|  ||,t
'  a  -    . aaa.l  -„|.|  |.
aia.t.ier li„ laller .„, ii,,| ei.oil,  lln
BlBtek, l,,  t,< .   ,
tlat.i .it attiiiltii a.a an. tta. taatt ,ull*
ilt laual a. It., laa.   I i.e  M_lpN_l*
-..,.. Hi. .tiaitia.
■ ..,. II.b ... ,.Dt I.a la He I, . I |',r
I.ai
It t, ,a4M.t-a. un iw raaata* **•
wuaama lawaa in ...a*,*.
• ith ,*• lla»,aaal  •!*«*■*„  la,
,..„., lit Jt*a • |,a*.   .1 a a-jaj-
in, Ma.aa* hat* n.i *« •
,11,1*11,11*. aea, ItwatuW. .IM
kiMi't l.aat.1 I, Imm a m**
tttm* ai«i«aa
T.W,..l.a  i.M  »-**—• >
lreaa.ll mm lauit*.** Itaa a.**
m..t. ta .!•••* >l-a ...• lha ..aa«l
__.IM^I-««a4l-a««.'  •
H,„aT,ia na*,*,,
dl, aaaM Tha.aU aat,ti a...*,
al N.t h.a IE.-Ml ****** .Ml**
lull ka iaa-. tf.'a aa. hu
a. .,.-.* an ■">».
■amiae***' a* Ita
.a. lima a *S ,**■ *
I   .  ■ . a    a ...
raaltal a. I t
Man wtl taa—ai  ***************
, .a ta aU* *A lh* Vlaaaa
' —*tj IIB
„.... ...  ■  . i_aiw-l
Wl J._. I  Nf-t-a-.l. •  **«•*  h.l M
,„ aaa a. aaa. Ikll h. k« *•**■ aal
•, hm lia **aa .e ■  •
II !■••  IWatra  IW.  *a*a**,
■ Vaah.n,
„e,e|aBW-H.-l*»i.', I.  Ih* aaa*
... ' I ,1. a. la.*. Ihk
aalWIIIr,,-." -' I .*'*-'• " "
.1*. lamia. ,h.t th* *a*t. la lha
latailt.*! «Hl.V*kh aat •***. lh*
|,.ar, l,,.,..l* .a'•«.. •■• «k > "
A.laa latl m* >h» a I. ■* *»*_.. la.
_llka*llW*.."-l •*** ******** a
-.Her Iltaa. r-f Ik* ...
tw. la.tal wmaai
11.11,11. L*t ,. taa**  An lh.1*
■ la*  *„*.*
Ua.il, ll ,Hi>r* a*< a» talta,,. *a
ia, rktaa
It •.. .i ,.  Tartlia.
St * VaM. J«» I   11,, l'i... fl ..l.
■
.1 I ,.tl«l *l,„. M . ..
_. la.n*., flu*. R.*., aul
■ .I-.I 11  Ii.t  fa^orta,
' •   • ll ll I'l*.-.,!., llmta*,
...aeiutlt. .iik|„„| fia_  tt.tk,
■ ' I** In  •   a   ll.l  I ...  i„
•   •   I li  .  .,  t.,|   .   „
'-"  H- a^-»  "laeall l.lll    |k,H
iMteiiiaaali am au* ta taete-i w kt
. 'tea,
i I'aaitu ta ant.
-  atalahai. I <u*,ie. m ,k,
 a Bi,ktaa-,*ir
aelelfa. la|t_J („.« , ^f.lf ,k„,g
• Oka  lillMlell,.;  tm,*,  Mlla Batf,
.'jbu  ala a*. ,4 ■  t*„k
■   •'.    1.   t*   I.l..
ai.na.ai ,a> r-. .V^aink,,. „
*h.aalhi*'.ki*4iht4aai' I
rl. |e» a,   *kiailkl* |1B|*. !• f**
,k* tatillana 1*1 mm* lul Ikaealni.* li
tie 111-41   .li a.a *i  I* |**ta*4
■ * |tk.|k* .1*4 I  akut itlei
kia .a* ..net. l, |*il,alt  ll. Rial
ti-ia* .twit aaa*  .a.  a.a  ,aiii.<I
-innn  ain  h, ,r*nal  n
aa.   i.M   -Ml.   .Ml*
...Hit aa, mini MhM
-li«iki*  ..ahal  aa  ta
f,l, .ililtt.eel- «ke!.»t«t, a„a,a|
I*t le. hlai. aaal I, Ja_|*a] ia latl 4ni»
b ., ,-t tk*  aar,|a  I.  Ik.t
kltaati.it tti. • i-i.-.I  ... l.t
lllba. Ha hi iia.lea>ia1ea
Oneaul llmaa.
an,  a    ).,m*  TkaaaUM
urtn* lia llaa*l*l*
., alaaakaMl l*1ltfjaa*a,a. lha Illt, al
al laalhH Jir*aa» <IM_M Uan alU
....   -..  .... ea ■■ air.'i.  Ii-
lai,a4B«,»,it_  ....Ha,  Ima  I K*
(•aia* tia a I*. taiif I* •"*» *i|"
aatiauiiirriaaalailt. t*. tnt
,*.,**, *l laa .»*.. Barln h. the tttt-
aaet at ta* 1*1*- .mm ahtr* lu haaa
.,■..'. , ■ . B"  I
<~ tt-HMi  Tha
.... ..•  rr.ta.atl .4
,  .      e aa   ,-   ■  » twt, ,  ,l,*tt
lit t   e    I	
ik*mm.,* —n** Jaaa ta
a   a  ...   a, ,  II  tl
lata. f>» tat*, ail tl llr* Matlaat
•a-eh— a. l-a. Man U.W.an -KM
ka ,->... .ur-.t ■*, ha, aai, aaalai
■ a »-■!*•**  Tin. ana
.-taaa ttae. at UlaWII *U H, 1* ***•
a, ta* ih* amn.ai imtmmm, t**
llwa ta ..ml Ilia Ami**, TM
aaiiaiUat tlna-taai aai, ***** .1
It!.*-! |-n-lh*«-k*tlheAa«.iiii
Un>a«h l (iu. ,k» tn**, .In. la*
kanaa Mnrtan ,** _■ ' ''■'-
tat la^aaa laaalajjhllWr
UtOtlat *.!♦* ** ****
a****. IH a.ie, mm* a. Ua. au
- l.e le.I. eaaeaM.lt ear..
tat tm Inllaail At a*A Ml M, Ua
uatllM-amtHiB. • *>ata.
...   Ila*a-atlt*Btaa«elfa*k.anthe
•urt. aa ,h* Mial all ,hiM(h lh.
*«kl . ik-.ll Ik* 1*<*>>'• ••• a •'•
 •
,. i-aaaa—
lataM,., .dlMaaa mam im hat* aatlal
,ket..la.ia Jlk-I'at *    Hie,  .,.
a 4 -a, MM tf, .*.• • lai lar. Wfalh.
The autl a ... ... Mai* a. laai
Mi-Ultattl ain* lh* e, ..  ...
,*„  t**e!BBi  .arharka.
in. ..I la* labaia  the am* *****
iaa tmm alt  - .'tt t._la*. aati Hata
aa ,h* AlWUllH taa. UUI aaata nl*
a  aata  .tie, Ike ai.au
-<**. U»-ant** aanHttaaan *aaia
la,  4a I ibi ■ .aa  ikr-e,k*-l  Ih*  II
IH »a.liia la aMiUea ke HI. ,t»a*
la (aaa*. halt* tfce a.iaat.1*'*
.at 11* tltae** .a* i.at.***. It* n.*t
|*t Iraa, 111,..   Ik*, k.a* laa*-,
01' THE KOW N0T0K10US BACCARAT
CHEATING 8CANDAI,
Wllea (.'in ,,,l Twu S.Ik o| Cuillltitra,
On.. Willi lha Tliroa Fenllier., tb«
Otliera Minna Tli. London Preaa
On aftnlkitt-Ciiiitmlii.'a Ruuietl
l,.-|tiu,ii„,,i Lonilon'a lit, 'Bu.
Strike Probability ol nn Kaily
Settlemetlt.
I...n.,v Ja,. I   lie I'rliti-eul Hate.
aa. uul |.ie..,,t Uiia iiii.tiiiii,, alien lie
''*" *'.!  - jia.lal  a-a tenat.  Tito
I .tiui i hill Ju.ii,. l,„| har.l.tf lilen lila
•ea, alien tieneril ll'llllaiu. ite|t|a.l u.
tlaaa llailil 0| Hie Uelll-ll al4  -.lai. IllB Ita a
laaleaud l„* .on-.' Inik.i M| I..-I.I I
till a „__ iuur lUi.tfalloit   1.  i. i,|,,
iur i.,!-.!,! iiaika ttiuuktii, mm-*
Hete  I..  Sa.ia. ,luf l.e,ier,l. Sir  1..I..I I
, lirke, .pna| ,,• Iii. lee, md tiitirru,t,-
l.| ",-',.t.l tlilliimt. eiilalmal. "I aal
luu  |j.i,tal.t|. t.i iitiarlert', mil ,l„i
lieiefil IVlllliini .lt-„tin „..,  la alioeoil
.-- a  atatauienl, ,b lie li.. ii„| ,||,
bflille.ealr|utu, a,"  Tu ibll tt.n.r.l
-ll.  re|tllai, "|  ... e<auee.l
..f  an  a-   r   ,*  .   a'laBI.e-   ||.f..   ||,e
te.14 ' hlt-t Jutlli-a Interfered. urll|.
"I du nut laiiBUl. r litta ti|ira.,|un, but
I'l I lliltl. lltal |.ma art la ,11,,eat
tu -,**k " liul tieneril IVilliant ,at-
llilal III laltti heii.l. remirlttiif .nirilr.
"We were irt uaa, uf aa, rid. In, aiilnnu
i-ltit nun Thll llalenent wa. ajB.le
wltlouteildliifa hell, bruuiltt f,,iaaitl
ftif  Ita jtiBiinra '  lend  ffi!efl,|,e
a.an, inleirtijital (lie tieuer.l, reaafk-
In.wnb lOiiBldet.ltle Wlfr.ui. I rat.
nui bur .it. alateaiBiit |ro_ ru," ud
Ittitunll.lell itamMamad tuliuiti, up,
while l.eneml IVlltum. i.tttal fi.i.n
11. lad ,ieili| dlN-uncaitn. t, btl
ten
nu .. 0____T>
i antt«euih, un ,1.1'tiantiiia <il,l th.
I' -I aat* ll l.aa i.u dealre l.t add an,a.1.1,
I,, tl.e .a.) an.tiii, ..I i knlii,i.t una,
litt llil tl. t teai>lai Ibll the It.tali., ul
He tl.. aia.ni reldarMd II IfuraraBllle lor
Be:  l.,.eetef  ,'.
libibtlilite |b* Ittiaar lh.t t'u.wla.
hltuaell iiuti a, li,hlli Tb. Nm
aa»> I, m.b raail, a ta.„id a.air ut
lh.  dl.a—tid  M kla,*.  tbe  .mu*
11*1   Ull,   at   t«r*ldll,    lai-atUlaa.
hi IU l,rtiluk,ii, In oil Jud|«Bi,l M
■ttw terdart Wat  i-a.tili  |-|_-Ii|b
r.B.Urt In lltnlC. lb*  !.*.! B|, ,,n,B
al a li ant a |.iii lb* half lo Ibe
Ihrua* waa it tb* bare,,,, Ubli The
Mim ahuale, aba* a <laanlf lit* I, bla
I.Un..h,l*rU ll it f rirleaju* t| bite
■ •■ a.in... i-ijila'rBili,...aia
ei. au.iet.t b. rja-a. ,. , Mobaaiie.il
.ana. bla ,<,*, t- « ,.i,al lia 1..
■ rati, aukt.li*. lb* IB-liaeal at Iba
aawit. .ad wive ,u,r will ruadaraai
.1 da.ltoda ,b» l/ttam. lltbialb
■*^
tUlidil. bla aa lolt* laal. bll Ibilhi
11  .   . *..i, will tatr.li* bla I-
*«ala. tbl ,atai .4 taa-ml-a
a min . i.uantlimt.
••idaa. li, I.':'-  '-a**aa« lhl lit.'.
*** < W-Ml- ._,"'•"". *' • larf J,!*-
.a.,  ihai-10 ■Q.Me.lMHl
a.tatdil,    I..   tbe    Jal*.   lh.t
I.UUaalaaale.  a.!ia*tlUI|  .hUWd
hla Itlailivai. bit lararaaiaa If aid b.
.  t.i. -a. t*ilB*a* |e*t. al
• 1*11*  I taalll il ao* Ibe
a -a—t la teat Ike  taa  al  Ik*
-  Tka ,a,«t iiki
•  -   • -    at. talea I* tl.adteate
laitira ii tan«i-l !■- t*a 'tta* abtrh Ih*
at-.ar*  fua'aat  ht  a.ala,  a
. ttlieali, itt wb,lh*t the
a,a*_l atll he tatetei  hatha.   Th*
lUUlt* -1-11 at.' Illt ll lhaal.lllll
aaa. ai it,* • aat i* tk* ..ill ll aaal
I* Ida lie.  Ibll  tbl  UieMlltl  II*.
IU t t.*e..4i ii* aaaaehat utanaael
t attaaaiit. i.init*
It an .itnnd r~tM.it tui th*
<I<B» amiataa, le mat, .a* Umamt a*
la than aaa al Tnaht t*"n(1 aan Ml
lh_**.tull. iaa4hiia*autara Tie
latUB ban tk* rtlaaa at ItUea' (daae
afiaiaaarttak tmhe..W »*, ,*iefa*
|M_ b*l la oat*, a* p,aaM»*l**^r|*l
Ih.t lata* wata ,h* iuun.li af hti tain
k .baaaa a taaa—I nl aia aata tdeatlr.!
I* *l*ll f*an.t aU.  lb. '.11*,* *tr*|rt
Ihal tk* i.wal a.a aaitlttl
aim aat t. an
...  IIU.h.a|al. IM WKIMe
aUlk. Uh aa,*l*4  I'M, Ita la*
u*t*.i,a« oa.t.l.-Itba .aanaa.
«. Uat Mn man* K-aa.^Rn
uu* Ina au _ain*i tt Una. Ua
►!**. m_i una, at im iiiiiii*
Xa-s*. Ike—at- *tt* aa__a_baa«.
«*«.. I, ban. ,h*»l-!a-, a. IM leatUaa*
W,ll« IM amr. UB. H laaHatw
IM, anll.l tat titata ka walk  I,
aaat h.t* aumiaaa.
le. . ai,W a. lai"1"" Mn lau
4.-1 m •* itaat IM fiaania* t« IW,*
IM .a* la alM. a.t • Ull*. t.t* *l the
fc—  tM  pun*  n  aib «an
fcaaaa IW IU|-t| . klliUl
I~a4r,i,a UM a„h aeaaaHaM
au U'ar-M IM alt—I* lha llama.
IM aaa .fct.ii.. l..,tl, la .aaa*. MIM
.Ina. al Ikt etttkM* TM e.r ltea**t
•a. lelaasa Ml IM |a*lt* ttmm.M
m*m TM .Harlan at IM Raa. I'.IU
. at (Mil earatlta a~-.l1 .ad
natalaal I, IM an IMI H aa. ta**
aa*., r***** •* i*.»e»« iaa. ■
Ul d.-eed.  TM, f!"..—a. , laaata
tm aMnta. .Ma <* itaa wl ta
,fc. aaa.,., tM famaiaaa ******
)** ,..*i_uat.. .** aill mhUlat.
iirtiia aiaiiaa.
a*. ..nn* ... .**i ii"
lalMllaia* .A 0MB-a_*M ***
■ ilatta. IMI ..a..l|fadi.*a
tra. *,  tvtawataat. .Maaaa. la. **Ma
■ t*„  auliaat tfce II,**!
tM. iMn ana a* (na-Uta lwr im
at Jwn
it k anil ('iiiiiii llerbar,
...-»,.,.-.  ere  tu  et<'t<llinit lni|l||| amt
a ill nut in in u i-k.-t, j.-ia itil, ...Bun, tka
|ai una- laJklitif nn ituai, nf a feBitf, In tbl
kkalar..  Ill, iterlutt uf  K'Mieitiaiit Itnl
f Itaiaitii, - .nt - It,, (nan, bin, . ke|.
 ipportinlll  Iiiiii it inr iinalou
Unu In fa.ll ,a, uul lln, irealaeit bull*
nail,- aittiilnlitefid In bl. .-aaa br Dr.
S, ,,a,„.,.*, i .ml |,n haa e-ii-atl, I*,.
|.i-,ar-l lu li.lllli.
A W,n.r.|nmt Bunt.
-i  I Mn. alu.o li. -A tl.'.|iii.k
' i Hie litfnf Mul—I B.yi»w.l*r-
■ l-iul liurii near San l.tili I'a.a ou Sua-
tlat. tie,aatillii. tinrumitrr for I dia-
taiii-aul lltree mile,. It n not known
hat. iiibii, llm WBfa I.a*.   Itiiiidralluf
|,BU|lltt BIB laaalltrla'.a .||<| ,,aal ll llta
1 Torrlbli Ml.taho.
liil.Bl.,1. Ala., .tune !•  lul.  II. II
Aln-rr-fuuiUrlt a ol tint ui„at brilliant
aiaakera ul Ibe alal,-. and |iniuiluanl ll
a—ItlN *a. ai.lakau for a rbk-kia
ti- at alille walktiif In bll Itii-k yird,
and wa. abut md luiLaiilt. kllin br
bll ato-ll-laa. llr. II. Illkir. .Vl I..
t|iian bal laeii Iield, md llr. Hiker hai
nut been irreili.l.
CompleUly  Deetfrayed.
Aliimv. Mli-b . Juil It.-The ...man
furitlltite lifinir biirtial at tuldnllbt.
Tba lira ilirlat lu I |iltiut abltli.l in,
wlall In Ibe ll|tl,e f.Bim Tba hu
Ibote lulurilic* la elllaite.1 al .311,110.
tbe eauw I, iiknown a- ibi fa. lurr
bait bni .liul duwi for Hire* dl.t for
naitr*; Itu men ir* throwi uu, ofaa*
.In, ain,
Cler.'yitieii Jail, al
-i-liioiiii It,  III.,  dune 9,—In (ha
,'nttad statea dialrl.l rntiri It*,. Jerry
Hula*., uf -'-■-. furl. s,lia* luunl,.
* I. '-..Ii.kta. Of . ,.nllel fell lu, md ten
tell.nl In tin,, i.ai.
lie. tieurll Vinell, ail |lai,uui„,
l-llldal .mil, Iii ibe earn. .bit,, aid
*aa aeatattral 1 . „tte teat lu Ilia (all
IMttUf
Ananblat Hwvanff*.
I',—a. Jule '•   ,1 d.naall* rlrtlklf.
Mini—*al  li...  in. , tit Imal n|
-■■ ." -I Tbe.lllbn
.ad idwii.li. I-j,lata., wbi* tan-tdar
.bl, daa.lr-t Tha ultra,, la .nf.|.aed
I., bate beet, tataautlal It, ati.ieblata
la mean fur Ihe arll.iit *>l tl-e ,-tiaa
ii tuu,ii*aaln| thalr Ma. dar 4tu.ua.ti.-
It...    	
Ba Did Ho* In..* ll.
-i  I'tita.ita..Jqu.-ll I. aeal-
*aeutl| .laird Ib.l  ih* t-|atr h.nn,
e.r ae.1 ibtl J.Wa . »l-ried (laa Ituataa
.tn i.i .'. t iiB.ie.i .m, u, .Ina
ua. at ante Hair affatia bu .Ina
ardara t.. tha aitbaatittn It. ntaer,. II,
uaate alirh *l* ,bat ,he el,<ulabia.
ablll M e.etlea, ,11.1.111, In u,Ur W
•••bl* ,hi Jiw, I* ate. u|. that blM>
Mntalal  a..  A|B- la. B
Tu,aat.ni, Aiti. Jiaat. I! It lliy.
•i|aitil.id*il.i!lhaiiaadl'*iilnlalat.
if t,.a, , teUina hit,, Ina Anita.
aaaa* at lie .. ,e ..f I... r. , .tlaa
la, oil-1 a.„ aitb l**a. 1» W»
Ibel at*l,ad 11 alkauan. Ibnl.h It
I. atateialaa, lt.lt lb* teallnll. laa
„.. .I.~4 o» Ibe MIIIB. U IM tnaa
■ad tteilll |fe fe|-ut..|llfe il|.*id IM
teiaa lid '- ••• t-iuadi i'l .<U1
..***, II i* MUital la* lasluaa
aill a.le la »•-Ikel. Ana*.
Riarkeia b..e baa* *au*n aal aill
.at*.«,!.! *.iah tr* IMa. M IM,
an d-aiatea. aaaa •.U.ala.lba a.
IM Mad al AaaM*
a ii. ... w..i."ut
|nat t.Hti*a.lal. I.a** -Aa.UI'
,aa«l Mm aan IM l**aa*n V.lhrt
■Mt. IH. Wa* "ka Ibta aflataa.
Ilannlaan «» a«l« <aae,aiMa|
laa, IM l.lU, l**et~«t ..efttblMM
tan Uaa iu, laaln. ,.'*.« m*
r.i__T.i( IM T.J-IV*«*«"»*
....aaaaaMt mm*at Taanltraal
MWajn an. Um"* *- **• *******
alMe-ahata**, Ull  lilliu  >M  fWt
III lle|HI.«*lt*l  IMIWjl
aaanhani. im «atei.BHn4..i*iiM
.anaaMU. lafaa ta, ..rtwi ***•
t*. .11 IM rjann. •!•*< allhl. . latt.i
»t (na li* w ***** aim aa.*iai
k-.ua l. IhM an. an ••«■*•» "**'i**
*llk*.m«kd.lllM Mil, iia'-H
,..    a.   ,-.    I* .a-  a.teJ  M  I  *9
laal ap ill* IM h.adtailat ,k-JU»dl
Tina Wlm li.ad.
„_,_*-.,,., .al.Jaa* .-.ttaral
lit a, a.*limi la... . i llaaai* IM
anal Mttlblt ailtmlBl "» *••
want,. • «l»"*l '"** '•* *
Ira,. ■ 'liana aankul h*n
T« naa. an aai . an ll
nan a( M* *** i» *M •.■«.
mm, a alera «at inuaM hi. a*M| ar
,-t dan II. aata. *.'i •"****•
iVna.etnt^ti-atalaa TMihtn
aa IMa pnn-t-1 t« lan.nJM
I klaiata » ail* hla .In «p hrl nM
TM, a** M IHaall*. • aWT.^S
a, im aa* (a(_a-. Maak. hwahla. **
IMHMh TMlhlatataa anil- kt
n, la k.*.. aa. au llaalal M »
mtamm. Ml M * katlt laj.la. .ai aat
.a Ha n,. M ■ .a nniilt IM aaa . M
•aaarlUi IM ..inter*. Ml ita *mn*t
Mn aifln aan wfckh a. <n»h
.Ik*. ll.Mll.na
TV MUa-a la* al IM H,iU.*r*. -I
IMRunti*. *«. Uul Maa n M
l.fcte  fa,  i-t.aa.Ba..  allh  .aarta  al
w.w .aanaa aa*.,
TM atnaw Ul. .Una. llaa Umt
mat la. la.ll.ll. Mb kni  a ,11-,  •*
Ul H 1 kat. «l * . imweaillt laa*.
Ull Ma aaatiat Wa. ul al r»in
l  PklJCi*. BBTltlen ,
t* ham* aWtet.
L trk.i.1 ll.t elitna.ia.la aa.au.nardpn*.
aoi»
A l-alty lha*. MM.
Ni* R.i.f"»t, tilt.  Jan , -IVI*. . __-a
K Jahaaa, ,M Ui.hu. taiua. aM j _J*;£ i^j?^*1
t, ••*.  a.l
let*  tr.  IM CatakUl ***,
,fc* J,U***a  t.*aa,'  -..,*  Rini .,-
...a. ., Hl.ll.l. • ie* illl Mfen tha
Awttntua n-ieal. aith l bn Jiaaa
I aaaM* a* Una ■•* deaita*. It, ***
■ ■ aa   a ,., ,„aaaa  H  *|*i—■*, ,*4
atilaen* IM Ana* Attmm tt* a** I.
a  ia* ..i-.n «n d.tt,
** Ina, itaaun a.at aai »M aMiai.
*A pi*n. •.'*  Kt*t.aa t, tatimu.
...  . aaal IM kt»an..ai ••»■    ^^^^^_^^^^_^^^__
lewtbtert ikaa,a ,M aalllna.1 .«••   atiaiet  Ike tiawia aad  Haiatl -I
■ Ika  wtl*   ifcta'-B' .l.i.-.., eei, a„k nla.al
r,*4i. M^U., ut. ei'. lutnlu \ atma. if,*. ,«*«M*t,bU 41*1*11, la
,*i ,*• r aaa, a*,* rtaa.ei a. Ike [ ,tai*. Ike leetait.  ,1  tnt Atmtmmat
a*.a,.,naa  tt... —. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
*.**») a, ,M atnnaaa,
Oaly , Tnap
naa i*  A.m *   Aliiala,
lllaatt eainere. .Bal.tdl. thai  I.  .1-
toap. Mi haa* aata ,*m tM III, at
Pllat* llieaa,.Ill
ai.tM raoa n» iiaia
... Baa.aa ud .llhlMl Will BUM
. .,ia*ai. a,, raa. .ant Bun
Al, annual lk* I'm Maaaae aa.
,—.talUat MM ua aaal. it w*i aV>
t*taitop.a**i at aan aiihth. anr-
l!U *t t laat ata*, aani* hia, aai
.    . , ■. I  IM  I -• •!  IM  ua
Naaaaa aai ti*,l*ii.*i Hill TM *<ai
. .tal at ,-a.'-ait. a*i lhl law
fciah all. M Ii ant, tm* I araiera.
. ,".-. .*..* ... aa-nai.d tltliti
V..  . ,lr ,*a tt afrapfcea. I* M.  i*
M,M ilium tnual.t laabuii Ua
eaeantt peaan n apu tta I kauaattaa.
aaal ul taa.au. aai (hla will (In IM
\ aa.al.4-nt ua anatan a traalua mt
Ikm la,a.,*it aitaai. laai.abla.
Imam, aardnatim TM Uamaaaal
..•at tk* laai Ikraa.h akkk lap*
,taad *ll**ti* atll tw*. aai IM a .aar*
tfaalla. aid. .4 tmatm. * .'aaled  TM
lain «l IM
aar -,  a-
eMMah
a.it,
Umaa, mmi* ate naetra , .^., «_,  .„ ,  ._ , , .
raa* ana ...aao-l a. *M j ita.a, ,M (aetata. It a.a diavaiata. *** ****•*■•
lie, al IM UIU, «n I lk.l lb*, ka, M lain. lr*M.,to* ,h» '■ '•** *•*•* * •"'» Ual. nfe
arn,^ al U* aiwaal  tM lut uni . uaaiie >n**,m u.  He a,, a *a*e ta. Mi i.a.
la ivonvoo
^^^^^^^^^^^^^^—^ i el ih* i****U. toe an*'-** l***«*t
*0*eift*etll***tttboi1tt*-fio)o«0o* teoeM|*,|e^*«e*iiibd**o**o %*my
mmttm,  <**• Itoldeieil  **** oe  *4t   *0**oH fet1 !**• ***t rt  ***  ******
lilted lo tb* A"a***m n*m *****  **A ********** 1* *** ****** *a tot?
t Mile emtO ot IVtt IVtolt, j ***** Tbtl* » o ateteiif ot *****
rtiiOiree. *y oo eobeooo tu ftae*. **A t*m* ** Heeololt inieOed to
Tbe  HM
nf 100 Ml
tit**!**  in  *  w**m*  mmmm*. ^^^^^^^^^
• ioc**^tleie.*i***te, iKm*** I* **i ■ mm** mu* t**y *************** *
H ibe Knotted ted lOee teleie«l. At* I lb* ****** ******
4** but t *** 4**tiptm* ***pm*************** t***r*t$
m*t*i* ttrt h* MB ttebooit ** ***** u leeib. tod tbere h ** trnt I'm
I le e Obatl Keel   PHbHieeo ■- *h* ***** •** *H*  H Um mn* rt
****** ****** '* * *A*r lo lie pt**rr*t
till,  tin it,****** **A Hm* A*A**t4
f teeottlM ******* oolil ii bod moo
10* tbtee el •* et*41 ** p***Ut* 1** U*
llll iOe one «IM0 e**ofee**eM»eo.
*m*i*rKmp*m*i*H m ieit**«4io
b**>«ot<d ib*«o?  Tbeeefortootie
****** *****. nm wh rrm*4
tnm ii* mtu* ** tbe *■**;*, rt ibe
(.'*  ail* 1,10*1*0  IOd  bltelvill
*aiiaat  Tbe toafotiie* etioiii - - ■-
1*** broegbl oel Ibo tut Ult ( lH*t iboiuto
Aaaieat ■tetotiaoa Oiaooeooioooe.
Mi .VtHit** ttbfto, e*«*ooteetMf ibe
I. A S Hailoir.Vktoiii.laile** *****
lb* ■ - >i'«i
^^^^^^^^^^^^^fco* HootMelr,
*leli*| till be •t**h-Ml lo hliteiiainlt.
noill it am* a*fi*i*i**aie i**a! a*tal«
if* it'.- • He **■ imed etiatftl it*e*l*
rt j ■>****** t* m**r eai 10* alloted
*■ "*t* li h i»«.-i nn Mt ttiito't
iimweliii r oeer bi* taed dtbT, aiiiei be*
ia»»n*it■ ■ t '.•.Hot* I *h mtuA $» mm
leo*toOetebete.bot It *t tfc*«,|lt OO
l.i«ieoe «»i t ■• ***■;• i Ao oedll or
,-'.O t_»*,| **,|a .,f li. *****, bol it tt
-M et|tt1*«l 11**1  ilet* •ill be aa? to*
p* I II I-L
„,,.,.,,..;  NK.W  MI-LSTMINSTI'LII,  II11.TIHII  COLUMBIA, ll I'l'M-SI-AY MOIININll. .II'NK !■■
|',-lB|llltl|ll< Nn. to
Aitintikiint Hlinli, ii" Wa.unln.t.1
Bell-Irving, Paterson k Co. T""™
Wlinloulu »»■' ,,•,l
l,it|ii.mt,
ISS
i \Ya"i;,;
SHlPPINC  AGENTS
iln luml iltr'-fi (will Bn»l»iiili
•>..l.-,. taken (.nn"|i"
iron ii-,.-, rm l'i-'* ■
i,l lite
t ult i
11, .llllll
ul tll.lu
IV III I ll-l
jjl,  I'l
II,all  tl.  Il.tlllll-
:::,;:,::\:,,;;;:,i;,:r;:;,.::;; ELECTRIC LIGHT LOAN HARDWARE  F. J.Pmnton&Go
BYLAW. MaAm MM, M.WI M*   WW   aVJO. Mm\> ___!  fa, n.
Pianos, Organs
iini nr bi.,,1. „,
MUSKJA1, INSTRUMENTS
 ______BDI	
i,   .., it'titiitj   ,i.u.  i •;;;_
i i  tiiiuti'i  (raw  in*
,|  |.|  | ,t.-|| ft' ni itu- '**
li lln-ti|titalltiiii uf llm tinman |
i. I.Lull luluui-t'i'Uiil, Hint iiveinil    , s
ildllloull  t liBtk'i'.  on Ilia lata-   I*
,1-    llll  BUt|lll
||i  I „,l,l,:*l „i ",-  l ''I'
Itl-Ilt
, .KT 1111-11. ''I;1  "I
lii   , ,,t |,,.,|.",
.''.XT'
m
,., „i ,,l  liul
,, .< i.u diet
OS'UVHT-wu
l
i |  , aim i «
'  '
|| ,. ,t,...A
pi
I 1
.nit  ti iniii
'
;nv iiii;
ii-.it •  ■ I-"
1(1.11 I'l
11.11 ,1   .  -
lit,'.,Ill  Wllil.  I'' 'I' I'A
-
It   a    I
I 'I I.UII.Iii.'l-.'k  lilt.IIIII  lit.
k
, • I,
I  till lit  l-l 111   Ifi- IS  IIU.
'
•it lltll WH.li I'' Ilia-UAH  ni"
.1.   I.
•
i IUUKMIN ..li.lillll - IS
*
• ■■
A
vi w   * mi.I. «"i i m.i it.vnii
.. ■ IVITII llATIIUtMM
li
-
i.MI.m S*l Ul  IHlKT
I
li i ■	
*   |  ■.  .  ,.i \ i   umi  ' KTT,
I!.  I.UNKhT  HAI.Ii-tlUAlHlATK   *m*lkpli
i... .i.ini iiiwiuraj i i ■ imltliuillglittn Uiiiii
!:,,,,;„l,:il„! Ji \m*\  * * ,ho*em, uwidiai
;    ■'..";■;" i *• lol "»'i iu
liver.  Iim  Tiit'.tliii  ..i.ti   .■■.ii.ii.tHin' tl tuin,'" al thn nii-ii'-tieil
ill mil itum  lui*. in.i  ili.'ii't'.h'  iii|t<d
i Hei iiiinii.* ibould be i).
.  n *> nrvlro -ii ihe
pi    . tltbtrlni up iim proOti Willi
ih   i < iini- bull id I'li'Kiiiiiii,
I   ill  -  i iii-i- nl  the  public  *■ iii,'*'
problm, ibli -' it '* litttruUii \* in-
IMtlglll   H'li *i'*n  tii'W lli* 1'arltrti-
it.,..'   .- -'it-ia ii ., grot
i.ii.i.-i-  the.  litt***  lug lulleltltll, ilnctttrvlcti nitnillnl hy
it:.,,. .;,i.- ,t, -,. teiorloudl wilt*
l.AtvMVAIil.    lul it")  •" I" i-i.'i..i  ii|hiii h| the
i».
wr.
M
iml
•...in
, i.u
Inn
lei
■ ■
I'l.
ii i.
UUAOI
n Wmi
Ul  It 11  .1
.Tl
!  ■
DUBS
■liilitil
l|f*l Kl' l *titi*
miVsi Ml-M tl IVltUKS ""
It.
Ilealtlt
l-a. — Ill lll.a,l|i
la.I  BUfkll 11 t
, llttl tillllY ...ISI
i'
l.t   ..-It I- '  t  |  Jl,  inlllil  tl<  ill
iiiii inaaaee,,-. l-ntiliiilBaMtit-t-            i t-t'il a kn att,  ll.e atllanta.a, ol  a l-ll-
|>  "  I*   1   IHII lllll  I'lill    ,,| im.al aoolii M ,.l.„lied. lo.l (I
I i tin -a „ th. ie lolelailltl atiititii t fait
.'.",'■  -nd .i-li.. I'l-'lll '■"«.•• li.".'	
ni: . m • ii.ii:-iti|;i:iui,tll*i
TWO CARLOADS OF HARDWARE
for iln- spring tnulti Imva insi been recclv*
ill. n|ulli'i| ll|i.lllll III,llltl it .ll  llii'.r  lldci -..
\\'i-1.iin ,i iiill Iim-ui I.iiiltl. I-. Bup|)lli_, milking
-.|" a i iiiii". t'l Locks, Untitling I'npet nnil Nnik
\\ a  it... li ivi ,i iiuin imigiiifii t in -.itii I. nl Cullurj
CORDOVA BT.
^^^^ i
"-""-',W,|
i Vi
CUNNMAMJ DOS. mSt
F. CRAKE,
'
SH.:^^ : and: MANUFAi.TURINU : MULER,
l,u Si., Thivr l> -. Wi .i l-U'in I*, tl.
_BI______HBMBB_____-WMa^____WM.MI-________________
< '' 'Ml'AMv
HANDHTONK
Uii\ ii.iti
,. -i i i
i'ii a •)«
I  la
ii.t.iiii Lani i i 1 Mile.  IgllUl  the iuiuil|lillini
i,i.
l'i,.- ,uii,|.'i,t  Ue*  tOWUd  bl lh,*
'
*V  A
I .  ,
i i'l.I.. Willi"! 1
■
■
A . (111 ll"l KR
I I
■
»> It ItSIHIIIII  RKIlROOttH   ISII
^^^^^^^^^^^*^i|te *■
. i:i: in.** u" >N
... ■
■
MmMaTxii n'njsss,   '  " n "t^
CLASSIFIED BUSINESS OIRECTORY
i^im.i., -', auMriLi.iiisir.iii.  ■""•"—-  ' - .».jr.ij.t.1.-
> lr4,(|   ii.i..  ua  Ilium;  iii.ii .ftotl   All lha
■  t-    ll  :.*■•  bMtll !••  »i»ili
ll-.l.Vli 111   litlllta  ..(  ,'!■-.  ■
* i Ibel)  1. itiprii,  a|enli in  lnwu*  aud
,.,..,    ,  »_»■•  in  m*II  Itt'ltttlOOlr to lill It lir
S''-' "- " ""."■:-,"m -  .MiiJ
- '    i a  *   .. Ittl  I'Hi.lel riU'-i
 .......  .. ,.    m  a    i-i  i.emu!.i  ii..iii*.i!ii| Hi
.    •  tbil  Hie  Um of  Ull  I'lilted
*iii - I Ii.'tu Itndltf,  In fi**
^^^^^^^^^^^^________^H i mt, a.a in
lli, lotWaiii.ltlt'tba-
^ •    .-•'** '  •  '    ■  ■   llai tha I
~" * tfi'illi-iat
wt)  "Wt too*! lot*! ll  in too u to
I'ai-iHat^-t  Uvi-i. • .  •
■i 'I OUI .-'meal   IVt ihiU
IBI**. I Xtn I-. I'lCMiit-. .ii Iinii.iiit inm ■.  sini|(.,iii, llill Mill, i 8
tilll "'" " ■ a , llllll, 11 I   III  .    I   tl 1 .
I  "  \\ .illu;.;li'l.l,  Iiiiiii,  *t it Li .il. .1  I'l.ihil  \\  m,   in u li ui. i*
i  , ii i .   ,  ,
aiiii.nt,                      I'l.tlint'  1....K In ■ i |ni « 'uht .ill tniii|ii ni'ii . it  li.u.nt.. | Oul.i
t^e.UualeipjiM ,.  , titlld mill  Sllvci  W ..1-li. -.  I Mn I.  litlil  I ,. in
|i u« h\ i lot I.-.. ^|" ctttcli ■ ' ii   A lirg« stock *>* \* "
■  i
"FOREST AND STREAM"
'•'  •'.',-",',' ' ■ I .i ml-, in I'lit' tl \\ ii'  uul I' in In mil .nun  ..iliin,
11. ii-inlii-i.  I .ill .uul-.. i [.in. . ii,i in,nl,It lo iliowKootlat,
 U-'ta.
,.i,i..nt. -
r i ui rr i.a- 11*
i I  llll.i I*  f.MMI.Il '   '
If;
Wlm'-	
Ship Chandlery.
\\ i It ut mi 11,mil a \'i-r\ l.nrgc SiikI. ni
ti .- l-llll. i t\1 1-,    T.l llllii ITIKIlllll -
• tilts-    mi... nun -iiuiilit-i
■ ill l l ll,l - i ii. IM. -il HI l ti KINll
I in K- \ ill. u-.l.l ii III  ill  hlMa.
Kistaennen's Sunplins- "m*__f!_*_-*_r K	
lull llllll Sit I ., ur 11 rlli' Iur I'llii'-
CREIGHTON,  FRASER  &  COY
\\ 1.. i .su.. i Vani ouvci  1.1
liil.l <•* A>
W.TUHNBULL&CO
BuililorHniiilCoiitraiti,*
BjSICE
1
ICmtamii
a
i,  s  MU..I will  inli;  is           i  11 '. f i Umi ,i* rn*-I
y%* .......
Vit"  -'i- *■  '*■ ' -'                            etl  ll  Ihe t  ******  ** ■
BRUNETTE SAWMILL Co.
, i i i. i * i t *
lion itiu vi.i
[mi i.i.i. f ■
ll
'
s
11 ii ' t".i aii, i.ni
•  •    lew ,
| 1  li-lb.llS  III, kl Mil.-.  Ittl It!
$800
aJl'IT.I   -11
.1 |.t al
' !' '
s
■
OM\
•a"- - an-' ~
I ->
it  i.i; in t   ti:. mil.- I  01
a tl .... .!,....
■	
cum.  i m\. ii t,i: ti.< in ll.fi-
13  -
•1\
111   \  a
T
IIIU...   UI.I I-
■
ll.UllTKl-l  IMi
...'-• i :■-•  '  '■'  '-V- ,
I t
a a
km tmi**
o,.\x o|  RSiil tM' HI Sl
CllC   iCOCaCaC.
V .itnl aUei.la.it eh I
| tit
Kfi* \ it  "»* Mm  li •
-tnth  aot b  i
* .'tin
tbe la.a
M  00  i'f*U
i, *  ' i" lt»»
... . a    ...
.   I
. • '  *
• ■ *   * a  11
m    ., .  0..,.   tbe
NOTICE.
n*i»f*Y-r\ irttifitT**
0
'
N
\\
A' UL* i'l i.M
ii'
".  I  I..4..
 I.   ill *1 U.I. 11,1 I
Itlt  ...tlti'.S
. ,  ,
-I I    I
Sl.U
I.......-„  He....  ......
I ,m.i • ,  ts *• i-.i: ..
*' .-*■	
____.
SI. ,|..\  .lit  >| tM. .   tv    I
-»
t 1, Mil l.« I ,.*.i,    I  •
'I ^^B^B^B^B^B^a^^^^^^^^^^
I 1-tllilMi
r j  r..,, . f... ,
I'll,  ll...fl.l.,t  till,  I u •" * —». ~.
I r
I,'   ii iiii.iii"iii.-i un
lat.' I *M,
il.
s
II
a\ '
n>KASHl4ltl.S -
I,'
' .
.,    .,.ii...|||. Mi.iin .
I
•I ,   Illllill.*  -*
li
ll
lafllfa.
IJ.
I
II
w.
II
\
»|i/|  / %..!*» » ,,.
i ll
,■.*':*■'* -I 'I
, i I
' I I ..  iteodtd i.i utt**-•
|| a r ,   ■  - ,  .
*if ll*. at*  *i^**»*i li no j
*    . i   -    *  .. * i tler-
lik  )i|hi   *
fort I    • I  ■   •
t ,
I - 1 ■ .** t*. I I
ortttoi • • ibrtolrtt
l pelf ***** to o>**t
,* I ottr too HIM
I • .
.  . Illi.
.  I   . a. I
*
It, -#    I .
*
' . 4
< <lf    10*
-
....
I . I   a,    a I'    *»■.'*   I
■. -i r
tarred   ■ ...
...    , a,*    -   .
*> i e»*iti
la i-.n*  | .-;%
ird  ua j
i  ■  i'*et oill.
»   ■ •    ■  * ■  I'OI
CORPORATION OF SURREY.
NOTICE.
I , ,,, .    M U Wl STMINSTI R B.l
MANUFACTURERS OF  LuhiIht, BWnglea, L.tli. Bill Btttff uml Iaiiir Tiinber i
in iod Ibel.  also Flooring, OoOIng, llustit. Biding, Rbnlding* rukeu,
Boi '11 uml Turui'il Wmk, Stisli. Doom, Whitlow uml Uuor Frauttm.
Ili'ii.i' 1'iniiili of .ill Kiiiib.	
l* .AaCC-urato "^Torlc a--u.axantood.il
'I  II ll  IfHllMl  AM'  -MlSa.i |  ■ -tl •.'.■-.   IM-  llllll   I H\l  ■' Ul   HI. I
Shiopiny Ftuiliti •-• bv Rivi-r. Occnn or Rail JnsurpaRst d.
NOTICE-EXPLOSIVES
Suit* \-...,ii. Im Hi.  MIUSON POWDER COMPANY.
FIRE LOAN BYLAW
1881.
Coin,uin.i Si.'.'i,
iV( tmlnite
.\
N
I Ho*a*-i*,«.
At* laaj.nl.
<y tit.mmm >
"H    *4A*tH
mtmt
Ike Htk 1.
NOTICE.
t- lil.lti.lil UIVKN in-.
t. J. THATP tk CO.
HARDWARE MERCHANT.
RO, \ CITY PLANING MILLS CO,
Klchaiila ltn-i>t Nun Wi*atnilnitor
ManBlacinieiti and OBaleis in Koop.Ii and Dressed liiimbm. iiii.les,  Uliiti
iniiii.* .ni Pickets.
Snlmon Boxes, net  Flonls, Trnys, nnd all K ntls oi Wooil Furnlihin|i
for Oannerlei, D "rs, Frames, Windows, Mouldinus, Blnul*. Railing,
H|lil.|.-f.  Bi.h'k.' •!•.. AH km.I', tll Pl.llft .111.1 F.lli. V Till -■••' tV.  '
I.  'I—
.1.1
i-   '
LatStRiM|ilI.
(a antl| -nr --*»,.it. -| tie  \l*r llmIITi ITKnl -
...
I .-* aar  ,*
*i,l: j . '*"  . '.' ','.'"
blt,(,he ajtittan, ___________I_l
e i.t .  tba j
N 01 ICE.
ail* ll III. Viol;
'-Ikt |»tl 4 ll.
»W rjutiitffe (.Tiank), VII.»
l!.» Hiitrtit at Ir* Vat.ililtt
ll   " -  ,
«i.-iwi\-ll.k
I ■ II.  'I'm i
it in.,' ■'
c_
I.
I
H*i
S',1   III    ,1| !
■
Sill;*i
W.A. *******
NliUii, rr*.l	
t inn
i M\
a a
•     • '       : »    • 1-^ellei
>     !•   itraot **** ll ( i1 •
...
• ci-  . *.•>» e u *m lore
a
We ibtl ll! fcooolooi lift]  **U ptw*
a •   , l    l -
" I no tbe nUotroti  bol •-
„ ■ llifIbOtlU-lltlel  teteaaa  lo
be ie*ei**i 11'<* ilea* ****** *m ** t
irott deol rtntor to ******
t  . .-■ utotottbo f*    *
1,1
NOTICE.
o
A. M. NELSON.
Pnolice aid Dswunei It itkaai.
NOTICE!
LOT 12, BLOCK 12,
\>..|. I  .11-ft.. -I.Si.  IIII. -II , .
i tHt.lt \ I i .
I.
J.VI.,1.
■
...lliltl-  |<.|j|t.v lil.l. rl«
A.
i
i;.
i*
SURBUF.BAN
NEW V. ILM MINUTER,
-
i  7f -  ,.*_ .  v*r
•  Irani  Ik* t*b>|ii*aa
.  .  •  l't  ifce eraat  .   | ,   . ,
t .  I    ■ -. Ikete-rr.  TlteftatMII |
\,.1| n  a  bit  al ■ -eel '
.  a   aurtetkia,   tbtl   -bit**,   b* '-.I'. Ill
a: -et ., t| lla.nut*-, ■  t ■ 1, 1 1'-, 1:1.111.
■
I  latflt.f  a
tae ifa i i-t.a,a*a! «•• ,ltt* tbl. lb* I
,,iii.,„e,t,,. ,.B,i... a,  HENRY V. EDMONDS.
1 ti ,.. *  i —ttt* iaa, hnria. eilireb airbj. |
HAM a . .■    .
ul aellttl 	
.*. illllill-,- ■' '■-* "■■i't" num. 1 A E. CLARK,
..I I, . ».-r .. ,m  -
IA
NOTICK TO PRY GOODS HIS
„i,t |am
t**nrtt*mntW  laoo.oon  it.eoo.iHM |
1~~* , -atm true  ■ I nn* *****
; The Crown Stables
... ■ * i-'i'- •  ""■"",
ti .1 tmi i
Ai»vr.«i "im  .i   I .iViil.imt  tii.TliiNlTVuii    ' .ii.
■ * II* *»**,  tn*;.!! . .    bOtO  0*i
M
V
**** II
■
^m  —
*r .         ,ht ii-*
i.
Het.eeePil .!»*o «•■■.■ .•»• -■***; * * - -   ll,#tol,ito, t<. tltt Ibe Vtl**
'IM i K   A   ID. H I* •• ohit it •**! |n pttiti-lf
'                         "   "       *   ' 11*1.. |it* tbl ***■..! 1lrai1ie.il
"* ' ' M.  He
...nlaa.M IIH I" Ottbe IblUfll t-tlfi-Ht
' l*ii ao*| je*l. a 10*0000 IbttiiM tm *****
w
,  r—*,-*-   .tana- ,
.  "   '  . lift. |. r|| |. '
■  ■  ,
I
riNC TARM rOR HALE
ir i.t tut m.
lllll   t'l Mil M.1H   Illt. I.    |
I   .-..,.-■
Mil, O  li
r  al  *mtr* ****   *
Mtlj/lV*a'i'v I III: I.,.
>.a *l.a,in,tf,.i,I H l*
> mmm A*
.   i.a ..,
',;.•:.
NOTICE.
* - "111  t.t 11
--
WEIIBDAT. till MSI.,
littHBijilii
It* WESTMIISTEfl
 , ,..,
'    '    I ■
******* *•  e
****** ****** ******  it, e. i *,  i ,i
SA VINOS  BANK
DEPARTMENT
■ Hi 11ii-ii baollnt l*"*t-
■
ni .imm i-  il fifth i*n i.ti: iod ' I'
il IRIIH. ii|ato ttbHl iHlr-l.il «tll ** **
i.o.*i il i i rale
Fur Pit C«i lit Inn.
I»*(.n -I.  IOd
| nt t.tftii ehlb
01*1 '«
l|,|.1ii H ,-t,
E A. WYI.O.
Sra  1*r.|mi,,a|r|, JaJ J|,«|
,.* ,a.,|e.
NOTICE.
T. Pet-a. *«i£.liti< *• *M ***
Ibarn." Bta
nllilM* 1 '
laltbfr •
a. ,..,.!.. ,  •
••"■'•I" *"l
,.„   tttllM.'l.'-
'   -;'3:vw;«
,1,1,t~ IW aa-a  !>•*"  *• ""~ THR LFjIXIEIt;  NUW WEHTMINHTER BUITIHM COUIMIIIA, WEDNBBDAX MOIININll, -IUNE Id
ASSURANCE CO,
OF CANADA
I" mn ult N.
atnlly iwtpj ,
"I wilh many Im
llOllltiW
iiurfut
""in, tin.
Ghipman. Morgan & Co.
|| Sl-  Na »  Wi.llltlli-l.'l
I
I. ....i Till,
,i(   \|, l -hiI  uf  N'liiiltii"  11)1 itnl
\ ,ii,.*nver Iiii lliliil,laoaili am-
. , ,-  ||d  tOld Hi'lll  III OR*
Htllt  ii  mil'-li fm  ll.****** ii
,  : miii lii•* lime. In an 1,'mi.
. i .■ i,tm tint do itiini.,ii fm
ll'    Mt I .mul lulllll*. I li-.,
ki In ufftrtd t nu |i
Mm. i,    .!  Wa Hull,.ter,  III
hiBiM-fi  hitonin <"
ii ni'l || poundi i**|.m Unly,
.  .  iUnwed  Muiiiv iiii en I,
irrlfOl ll lk* Oemt*ii.
.  .Liin*] i>f the ii«w Una hum
i  ibod b| iii* ri-aitiiuii a
 "'I'ltif.  Ill* /.an.
ni it I "'''lot-  tut  eieulii|,
, i a  luu 'if lhl DOttl obirl
.  i ; |M I....*  t.f  fiai|ltt
i ni'l a (in  |.ii*ai.|*r  Hit.
tll  III  Iti*  lt*ll||a    I i.i
1,(1 VokoblUI Mi-
i* tbt i  'I bou ltd hir ol
■ wLiif. anil Lit initmeUooi
l|>...ll. l>t*i'ltta A Ol  l» llllii
t! ■ Iimi uhk-i if p**
.la I* driwli| -'»lut uf imt
-*. in i|lt l*i eillef th*  .tutor
I  1111*1. tltll** A '  ■  l J   a I'
i  . . ,t lln aioiiilb|
A. Myieie'i titer
a.  roloi il I    v •
I   .'el   <■(   lb-   illi  a't'l
* I,. .
iii  imir  imiii*
a.  _t  Ibi   t. MdllM ■   Il •
Mi  II- i.  i.
He*  I llbtl  Ul .-
i -   rtomt)  Hi
.* .li.  *!--!   \t  ».
.   Ol Ilia Ifhla, tnitl'
l * ' a wti
• ■    Ut  i •  I
,  -  • letlrtlrprl
.  i'a  re'ltliii fti UH
• *    Aftar  lla an
■ I *|.| i  jurtt  Ml
Mbftn  ■' t tk* Oeol)
.  i- . **4 lla Leiili f..i
.t.i nt tl.e finite
U    l  tttltl  lafl •'•
i
KM oill Whom
cut P-llia Caen
• r.n*t-*ui« .•ofoiMl.O  l*ie*ld
. kirtieol ibe Chj Uiil reitenlat
• ».il,u|<d*tll bat
il  **** •* a till
.-  mi  iml  in  !•»
lOfPPdOPt lildl*f»*ed
*
■
.  a  • - WW   thll
■
-    I
I ntled i»i*i
• thdrtwt if tie I
,    ...
.1   a. -••   *  .
• I-fai-Hn'  I ll
.1   Itl  IL-a  t*
pm  Afiei •'■*'•
III   »•» I'l'iitlel '
•   -■  a  i*i*i <  c *e llw
•itit of leuOQ.1  .
«.  wMihteVIe OoUltllaa
\    W    :   *\
I   ■ 1   • *   a
v tfetd li ptttdoot, ha**
I la-OHMO   -lltetaa
liinei, ami thi,,, n„, ,„,,_, _, ,„,,, (u|
www i irt] Hbtn : ol \ tit, Joit* tlii
pMu»ui< Hm Itr,'J *■ * nn m
MH1..I11, tt r„|rt „r Ul,j „,!,,, „.
UOWUld ir I biKatltlnu .iii.lam   |i |,
in ii* Ih)|iui| ibt I'uii Couimltilontri
woo'l nu frlthl .ii tin tlibonto imt
"I'linitt i_«. .m.i an. ntutlonti
ibovt  h would ciruitili mii a
1 " ( dolltn,  Iml a iu
mule It ii tinr* |,.r iytt n,(ll |dH
and .»•! prove i ipleedtd idlirUi*
moi f*i th* ..ii. baildii imn..,in
HblttM 1 cbllCt M tat int.. fun,, t0
UMI H.i in •' iiuiliu- ii, the Iimi
Tlii Anglican Hraud.
rbtll   i -*a Sim. met  jiilenliy lit
it I..tn,mi * Hill TllrU-llim mm
i'.-i- wirt in*.an Lhtrobitai fourtm
olirlctl ind twtlvt in diltiitu At
Itn o'clock Ilolj Ooantintoa *•, ttl*
,l li ■  i"" I] ' h in i. .mn
■ Itot i. r i iwtllli|,o( m. Inol'i
rtw  ■'  ■  tioqutm .*■
*    I  '< 111 in Ittl i >iit.iti. iml
I* I m Ii -•"• tirouthi lorwird
iml oooiurod olll tin 1.1-1.1,1 miuu
■ ■I u.a idmlwlotu) tbi lilt". wiii,i. in.
in .-a ad ibt 1 .an ttd Itiporti&etol
Wo i' - Hn • <ii* ui'.ii
oiti i| prarttdloii »*«iu eoodaettdlt
I. ttd Uu   lhl  Hfied mn
I    s< Lteoird'i llill
•i*»  blilltM  1*
lol ilii'.ii|l,  Ourltl  lh* M<iriitB|.  Al
tw invito a  II  '  i  ami Ml*
1    ltd It than*.
i'i-.-. ... eti Mtt
1 tbtn  rttol it.* tin
tn - ■■«    -. .* . t
-I-  Ii.i. ala.t  '.* Ilia ll.te**
Itleftlwiwba hid ittttded tbi W	
. . . i-*i .11, tht
titb ted imi "f Aniuii.  Tbtiehim
'..*...  i.t    af tin
Kni'iott it- Krttlih 1 wti
lltti n, Uw Iliad  I*,  tbt  Bta * ■■'
'** I    ..IT. Ja-i
amketn-t Iftud 11
j'iieiiiB-1 tiwui lite i> 1 lorlt
Bank-Montreal
l'AI'11 Al,, ,|| imitluii,
RliBT,
119,000,000
ii.iiii,i..i
A Savings'  Bank
Department
Hm been opvuuil io connection wllb
lliii Brancli.
intirttt MliittJ 11 Current Kilts.
.11 amni i ,■•• ••«'
GEO D. BRYMNER,
Ml Int,,. Sal, Ak'-t'l
a'
DINING HALL
Nra  ami inj,t,,.,.I  .
alfir. '  ' '
. in,
ilial
■
i.ii 1 !■•' u ,*. 1.1,  \|i ,i. -i
|!  *  (a.  '1.1    '
■
■ 11 1  ui   I. nu* I'
'■*' '
1.1. 11
i.a,
I-- iinni
e
•••
e
SALE of WORK
St. Leonard*! Hall
THURSDAY, JUNE II
MtiPheo  Bros.,
8hipwriRbt8 ft Boatbuildi-is
BOATS FOR HIRE
Beyond Royal City Planing Mill.
New Wo.lmlniler,
LYAL it, C°-
BOOKSELLERS
Il STATIONERS
HAMLEY BLOCK
'Hill., hi .i.t 1
1 .'ii wan Simon  Ni* Wwroiiiroo
KEFKKSHMENTS
■
ONI. NIGHT ONLY
FRIDAY, JUNE I2TH
THE CELEBRATEO C0ME0IEN0E
Mil. VI.HKOKA
SIR,
.,  tall.,  I),..,   at.
,.,!.,.   tt  '  1
I- _n_* km
1 m mil, 111.11.* ettanil * .
by et,kb ■* |*>l|e a mi ii I
iwl lli*l my****** lie lie 0.1I Ual*
mi  Reau eti- no *ti**A * l** *
. I'. ■ |J   .. .-. a
•en ,:i 1.,'....1..', ti.it lii—dfMaw
|thy. ***) ll ,aa b* li*H *p *■
I.
LULU ISLAND LULU ISLAND
a
•#o
e
$200 PER ACRE
(tm iliinl Cash, balance 6
mul u
iiiniiili!- ;it 8 per cent
NEW BRIDGE and ROAD
Leada iliroclly to thin property. For market garden
purposes this laud lias no superior.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
a
•#o
a
S. T. MACKINTOSH & CO.
m-'i'-np
X
■
■ th *U* Ivnl loen-i. ol .in*
ten
lll_lAO "i'l.'l'l.'l H!l --
"STARLIGHT"
NEW VANCOUVER
COAL
itum 1 Lui Co. ui 1 e iuiim. 1
New Wellington Coil.
lio oet..-  •
• ffnfbum I"**.'
a . M*0>I»1
a   ' I   '.«   I   *».!'t|
'
*■ ■ *    it a .
■   • I
'    I
■
	
IOd  It It I
• 1
V* We*l*ol**1»l
■ 1 a **•  leeio It
1  the tooiltoo ef
*! teatlh.
. a'   •
<*liiletr.|.i,.t*l 11* til}
I tM l*e
1 •
• ** a .to
-1  ll*> *il? ***** eorontt
an .    *
**mr*4 ibelr eolito *>   t
..,.-',    -a.  * -
lliltl  *|t**|*
ii»"L_nm
T. RIDDLE
BLACKSMITH
Mat.. > Si*...'!, ol latuaa.' t»ll
. it,-,. ttVl,*. Wti,
H, I -a  tlr
Coliitis Slrffi. Net Westiimter
M. L. FOLEY
Lumber Broker
r.irwTiittr a on
K.al Eatat** an.! Ari'lnral
IllinilUl'r.
„  ,. ,  a|a l-a. a.,a   a.a.
I,   .
STEVESTON
IE KEY CITY OF THE FRASER
RIVER VALLEY
COLUMBIA STREET FOUNDRY
RED) ***** CURRIE
ManuflCuring ind R,|iiirln| Michlaerr, a 8|M—,llf.
latl'
GREAT
AUCTION SALE
TUESDAY
JUNE 16th, 1891
Ki-iil it Ctirrit- *„• .ii>rtn, fur Jnhn Dtnj limmri intt|t.iny;
A K Willi.iiti-iti.il.rin .ill Ikiiul-ul M.uliiiifn. I.tuiilmi Tool
Company, Minufictiirtri of Iron-WotidM Tooa; J.tlm (.'ainp
latl  Mulliif.li lull r "I I I.u lia ('.irrillglfii, t-.lt
i.Hiir 1 t.m a „.„,, «.t ft ita in. an t .att rertr
*Doyal City Market
^*» J. REIOHCRBAOS
Meats
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRE8H& SALT
CENTRALHOTEL
■11  rtoH-noH.
I . - ..... u'
JAMES CASH. Proprietor
.....
.v< ***********
r
The Hatter ,
i*. .m.i.  it-... ."ii lli'-
quality ol ih. mucriil ol
ahull .1 Miii ..I tlnihri ii
mmlf. th,- nii>>i iiii|airi.int
t..iiii.|.r.ili..n.  Tin-Inn'!
iiiuii 1 iiu conformed to
lli. -li i|» ul lln ai.irrr j*
h ut ahtaltly.
|AJcRAE
Tta lulu Pall
'. •-■  tfi*'-i ihi I *****
.  4 lltl j
at   . ,  *  11.10  l
1 . ■  ,  -.Ol
,.a   *.,   .  . ,,.
•||| I 1 lleoi
■    a HMttlOl •
. . ... 1 ■ **, l-ll I
I liaal ri*4*i pel
'   .* Me. ,a mail*. * - .
i  -
tU I  t*<* A* * .lapll-f
' titett  * *
it* ,tai*i. tnt Un * 1-' in
■*  ***  duel  fitiollt.1 |it#l*tlt
>   a 1 and al
.'"ifH,le..**t n.a 1 iti*.niitlla|
•   1  t»..  Ir,rl*.   TOOOI lit
'   ' |U B.ttii* or i-tliet* -ami*
» -1 milH  mil,  fine  |f*i*l  tl
litt  Mod)   naiet.*!,  Hl*»l,
•1  - il  pottOI  himei*'*  I
'  ^ifMHoed p****A  Neil
-   1  teiaiiatOl  *****
*rt •***.  ttia-, the t-ift.tet*. fine, j
' ''tH*i*<lro*l tod f-ik* .'■'l»f*
- il*  ini-li,** *l'»i'  iod
•mm lha Botl ,lr!if ne (tit! nl ll.e
ii.* rtooon 11* , .,te<i mt ro
• •. ropo- ■>! |ii*ooii oft ;
'■-it.ii. a  i.ttait  Mue.lii-1 ti*'****
•be retlle jtft II ilhederk et • 1 "!!__-- KT.., Bm« ,.-iH.
■od ue itUlolOi i">nd. 11 ik*'  FEONl M1 K.BJA
gunRuitei ■ 1 I*1 rfi 11
1    HomnpiNi |«it io-
j. ll.r  b)   1  i"lii|"t|inl
1 • . i. gnni ilt.in
-    ,U..|ll HH
iintiii'ii it  Shakeipcarc
"Tin Appord
oft Proclaims thr
Mm,."   II-  IW  b
righi   Therefore  inter
K'SJ-lAMte
fl a ,.1.
****** may ** Ml al <•
*W«,0_loi
-   a,,,.,.
JAH. E. WIZE.
	
*iticiam*a_iM-i.
iw ********** ****.**. It *****
tm*  mtt* 9* *** mm** mm*  *
tmi *****! * *****
UQU0RS AND CI0ARS.
■
**■ ii r*re*-**»*
lit l-UUttitt Hi'i um
Steam Laundry
WOOD
OERCHAIt MD 6EIERAL
TEAMSTER
*m***-
***** *H*r —
400
400
LOTS
ooo
400
llil.l ' ill HKI.IVIilll
rNONt II.. N.t, Vi-e-1 Mei.ai
Two Hundred Lote will be aold Poai-
tively Without Reserve.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Ill1|*irtrr* a.l.,1 \l'hl.|f*a|r Drjlrn in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100* 102* 104 Powell St.
Box 207 Vancouver.
P. 0.
RC.
ORYIIDERMOFIRWOOD
[ishing Jackie
II OM
G11 Regain Pttwptlf AttWded to
CH AS. E.TISDALL
,,1'iaiiia
VANCOUVER
Steamer Ontoh
Willi' ,1. il..-City WW. Vancouver, .ti S n m.. .ml the
Will leave Sc** Wettmhtta* on
Steamer Delaware '•" ' •"" <<<*  *!,*•h «g«","
,..tit|Miuiil it, .1 Bran Band.
HoUl  si..iiiiift.  mil t.irry thr
_.    nn _, I '*   I'"  TWkett -ii
Free Tiolete iiielicaiion it I I riapp'i office
aht-ti- name* »ill I*- itgfatend
MM*
1-nllK.Vl
Pareeli Called ttr ail Ddiiml toniu Mto BMiwtiw
Compi.1. .1 .m.tadl
Lai*. Wu*. *,lll. f U*«,l» *** Lai*
Cailllat • .pet.!,,
FRONT ST
010 POSTAGE STAMPS.
Illl I... ".Itl. ..."•« IfWfl i">
,
, . 1
awe,  lelrara
It-aatrtt ral  llatae llearta, „.aaa ^* -M
I, aa la lata*.j*..
r Ti5,WAA .JlSA^^St?
,-, L.tmilM
I ttlll lo.
II
TIIK TJ
If**, »*a.l  H t V 1-l.k  .■**
ii.  an, an
.11 lum *. vtvt ta vt, «* mm
lllllll. al la l't-I* aa
ill ,. tl. I.-alt aWl tami
•a. ai at da aaal a
.aaa
...  ea
le.rt  VI- 10,(1 -*-l-  I***.
, *a_e, aa. , *M ,—at A—M-f M a , e t Wl
.»  laeea,
>.« a-aaaaaa, .mm.,. .*
******
STEVESTON
J*. FORTTJlT__. FOR SOOTS.
1 'IH 1II01L DUVUO OT THE HATIONaU. OLITB
OOIIBOLTATION 01 llll
Melbourne Gup of 1891
t    a  |   |
IWM   -  '■
.-, ■ tl ft****
■  ■*>■■■   ■
%xt
roioeeln ******* •
nt **** -n
»i**ftp. ew
all hm »*t -
a Ikl*. 1*1 .IIKOAtoO*
et*re*■*•** t* t  *****
**4 ** m
*,<** pm****
*i Mio iron
t - ■■**'
oiiaoi. m**«
i'.- ** i, ,iij * iittj
I  OOd I _
t™ i Get Your Meat
■aa.
mm
*,»!}
(lame
r.-i. « •■ • .
Ill* * H.-
""anahaim
tar autt-atr
M
II «u TCttffAR
REAL ESTATE AG NT
i'r*Tiai'iiit,Co.!iii«*io-ll 0
ItMi 1* ***** ie II* »«el1*»it*t ****** i*e*
tMtllte i-l tl*"'--.**'*,  il*" litonleall
nti* ,41* 10*1(1*1  i«l*f **** »**le*«l*e
****** rt ***** rlillHeoi* ii-aalt* ttmm
| a .a la,eaten* ftm* Oltfa'i**
-t    A***    I*****   **
• I ,\t  Mlt«   • ******
-, .    ItMtfWt*
-
rune tttm mmi*
Ifiiawn- **** **** * ■■***■**•*■ ' '
***t\ *********** **ay t***i. I»«*
4*toM^afarl»f*l|o*lM0.
00010101 • ^ I*
*»iajin^e ****,*. u»* f* Tm ummm
mi ******** i*tU eo tie IH awl lOOe*
rm* mmm*. II ***** ********* ***<
*g*t*tn *mm******* ***t ***********
lh«li«el4i*K
, i <#in MOfl
eopn  UMIH ***** y**m* ** A***
- - ** («itt*io* «eo*#«i o»*w»oo*-
• it
■m umi*  «
****** * ***** h* t* rtrty 1 **At* ai 11 «•
, mi Nm **•******•**. ****** lo
ti flwiloMi*,!*** i"l*
***i ****** NWitl* tig*** that**
t* Tmm * i*e ** my ***** *alwit o-"*-
b.iii.u'
Ttmm * •*    • *
ttmt  ttot'  ••>,.•••
irrevBffiwi • *t io* I**
ef etiltlloM. ***** 1 *■ ■
rtoM-OtOOMMlt Tbete
.  n.i«nn *h*t*
******.  a*.!  tl  eo  iwaei
.  iiim Cititnatl
leooiat flwei Ko|H*b  lie* In
***to*  imvornw -
ii*<**it» «f ii* i iktot i
l*Htt.  M***4l'*Mi** mt**  t
"  ****** ttt* t**tUH ti*i*
looed it ef ib******* lied, iod
...   ...   Neterml Ooo
ftirniOf  Ohm It **V**4 im
outfit lOOOOlOIIMlOltOlllO
■• *** fOOlfO
-'*** rt lh* I'l ■
in w* iw,«H ,a in.*** e*i** •< ii •*•«* *o*  tm* Wnmtmi
I-t*.** ttm********
*********  ' **■*""• m* rit***! te lW latM WM
1*t5!*** tnm
. t v.          . .,    j*. (..-!■■ ao I  r* *•*■*■ *.m
- - ..■ r- »■* '  mmm ****
*******  ***** nm
,-..-■ m,i  ti**,* nm
. *****                  a  i- -■  •   • ■*■ - »;*#
.  . _ a, _ .. ___r^7
^    !U).     ,                                                                                        •                                          a-          .   .....      , --   .-.-.
■
all *i«_tii|*ti  A**H*«al rt t*v
ia ttmtt*.
 ■;,.■;,',.,'..
a-i -   .  »■ a ii * mm* »* tall
** ,e_.*al ieo»wi*i ii  ISiwioi loeeft* r ****** *"
-• It* ********  **!**** ********
i iHoh. oiio m *o»ia m*m t* ****** teOHM  *•** *»
■ ■* a*tt **<§* ******. ****** |taH*ol4
OOir  OAOOOO 00)01*
-:•
Frank $, oe Grey
P|UK-M HM*  MKTIKHttir
I
iU r
Itm *** If-a_
10 *
.'•C
**m* mtn aaa
B.HARSHALL
DRAYMAN.
THE LADIES SPECIALLY INVITED
r o ******. i*
Teimi  itee^etilet OUfc. O*l*o'* I * Md II lowtfe
t li**>r* *** lot Ar*4*
. al * oor '*■■■* " ******   Tmt
r************ *******  ***__  _  .,
*rt  offotti TB-Sta*
A. M. BEAM, - AUCTIONEER.
taar W«lli__t«.a Oaal.
I ******  i1I**hM  Ui OlvOieilf
TIMK TABLE
Str.R0BT.nUN8MOIR
• OOOI01. mmm
t mrm **m itir*n* MAIU.
101*0*
Hn *************** ******** *
Vm*****Ua \*m****Wm***t**p*
Villi fa ********** t-a-afer. *> I •*
V*«uMiw« In ********** ****** ** ***l
******** l*\*a**mm* ********'7
Vat-aowe **. MaotUn* *AO-Qa*l*f* a paa.
Kteooea ho ********* TV«r«t** t - * ■
* ao.tr***** tm Oeeaeei |*oea _.^. te mmm
***** wrmmmmmm Mm*** iiow**e
"*arlT*" **'■--"■"" *——-•- f - -
II* ***** *\'t*t*tm*m <***■**** tmt
• Laa.  4 ***** * O*o*i  WVarl. A Hon
0ARE8HE. .KEEN 000.
BANXXM.
i-t'it»iii*ii 01. Vettweii. li r
lOfauHe i*i t* i *•* la ***, et**i* aee v. Ol
.-t-i-a».d-i  u*m*t t*l ** *H aaaa* t* tm*
tm********* v.* vm*** in mm** n
. *********** tm** ^_
*  Agin ****** .a-i I******** Tinit h On
rtirartem ***• *** **4,***m*
i A-atura ton hntu, *mqo 4 oo rilE  LEDGER  NKW  WESTMINSTER,  UltlTlHtt  I'lll.t'SllUA  Wl I'M S|iAV  tlli'UNINO JUNE 10
/
\
SPECIAL ANNOUNCEMENT
Black Silks
lltiro Harpis
Hits mi in
uttiiii
Mitki'B
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
ll(lll-(lll  Columbia Sti'fii*.
Faille Fritntutisi*
Pen,i do Soil'
Gros Grain
Moivillciiv
Ottoiunu
Sui'iik nml
Broonde
L. J. Cole & Co,
RtHll titSliito iilliku
11 ii.i,ii i,
li Mini I  •'
NEWS OF TIIK ITI'Y
■
LOCAL BKKVIT1ES
I
iiHi.i i' *-•   . ■ *
dttlfi
rhtfirdtti "
titi._lli. iltuiult ll
,i ■ ,  .".'■■'  -r
Tl,. ttal    '
- .  .
.*i in-lit
r lut .
■nan  i ■■■ llirrio n
■  -
. „ . a  iunn .-t
l  be -sept
Iti  Kit tloht -
■
t
r Uk*   t  i  -
g i rti
m   * *
"...-■,  e
a ..I-  ||   .
I » ■  ;..
,  a  ,  -.  ■
■  . • i*<
- ... *
■ |
a' --I
...
|
-It!   *
i    \ mi  . i, . -
lea* Led I'"' ■ '
|| | na btt
kl tttrf meting, tbi
, . ,  .*> *-..■
a.,III.    I) • Ibll
1    .   -a . _    -.   .
1.|*l,  tll ■ a
wtl ■*.-■■ «
1   ■  . ■ >Ot    '
I'll
-
\ .  . ., .... I  -t
lodei iireel  • ...
...
he*
■
rm-*  . *  *
* .r ,.
.  t koowmti ot U
I
Tot iimowi l»- -ioiio roow
tt**,*    -    •■■ •
. ■,   (tftdtco ltd I fto    •
p*tt
Ai ih   r i.  » •    ' •  ■■  -
a, ... a -
I •
■
HtOV]  •
I
...
■
i,....    . otettd
a
-
* ■
t*_Hf*  •
-
*
a-l   - a   *
>/,*•          'i'lill
t*.   *******   t *
.*.**	
* real
, I,  a    .   I    I   a It,
I  I • *
"
•
..it . of Clark
■
* itdiinii
-
.
..-■*•
iiiii  ti.. *
■
I.
■
...
I
■
a
-
a
lllll  t.  h.l .
'
s
- -
-
• a |
■
...  .   .1  ..  ! lllllll' tlllll.'
dnuni u.ai ibt Iron i". Iw Ki>'
. i . .ni* miiii' litre wti i
ttii. | i  ng fin ItivInn twu i.i
.till lot 'wi'.'!.,u.'i nme  't.f,
ordered to bt itood on Iiii liitd f u Iwa
[  lit'lltl.Hltlltll'll  I,rll  llltl)  tO Mil)
ii..1 it. im. i   i  rn  ■  it'** mm*  |
i ■ raw ii midnl|bl lib rln  if thi
Mi m Itou ibi **  koto ' ■ n
* !,- t wt* lt*l
il * itvtn illi
i*oei* r hip
.. |
' 11 a in iii.',.. miliar*
* ditftt  ***  Mm* wji ii.
•mt ItittBl | • nil ti j Di  M i.»
Im iirutiii'' '■ Hopped lbt
It breed
11> hoia
ptttioi trot
■ ,t, * ■  t ■*..
-  -
.   - . , .
-
■
Tht Innt
l|t  .!  lira ., .'.  .-I,.'.  *  1  Mt .
*
lltmlll ■■>'« Ol Mia I'leii"  . U
Itou * ii    i wet*- froa thi •
ida
liistiramu lnviLstiiumt
"''Commission Agents
.  ■ i ui.i MUM KT11KBT.
HOUSES TO RENT
.\(;c"H Inr Hi. N.ilioii.il
i in- Auuronu Oo ol
i>. land, .nol im Un- t)
.iml  J.  l,i)lm   S.ilcs,
V.itill Dui'ts, tk . i-ti
\ ... i trtiiltiM : imli In kite ul Rvo tt<rt*i
, i iim u.i.
:<- uni. iillli Ul
W.F.BEGGSIrf
THE WELL KNOWN
Ircbait Tailor
(It
I
*
I
* t-
a
*
t
LOOK  OUT
i
i
i
*
* i"i; iui: ki llli|\ IHION OF A itm
* ll"\  nl  MU  |U  (11(01 1'  '
*
SOUTH WESTMINSTER |
t
*
•
*
*
*
*j|                                         IL-iii. ui]  	
.  |                                                 -ii .  i .   .|  |
1                                     i     i   ■    l.'l - , 1 1  li  i  ■
j  I                                                  ITlt  1,1
a j
75 CTS. TO $5.oo
"nr"'	
'"•AUK HI l.n
»"Kmi,':AS.l;,-'-''fi.
J. E. PHILLIPS
Clotliier aud Hatter
Til (Liiliiiiil,i,i Hi I OppulU mm- .'I H.t- (liltl iviu, .„., u
i  una - aiul (|.f
F. J. COULTHARD tk Co.
T. OVENS
GENIAL BLACKSMITH
I Iim. U In, Iimi. Hlee* IWhih'...,
*  MACHINIST
a...  I I ~*
*' ■  ' ■'"•«'--t'"llV.«".'."„ Ui .
 ■■' "a* *>l  A»tl.i,H.i,„ll|. , ti..|..i„.,'  laa.
tr ii ii,i.i.i \ |>..Minim i.ty,.iiuuiii,_.„_, _ ~
, I. JOHNSTON k CO., MEAKIN'S
(Llllll.  ROOM
sIL
A* fh.it _-'... n...'. ,
'
FRUIT TREES,    I  •* open to Ihi public iur CHOI'S
i, m m i
REAL ESTATE
■  i
1 I
■ l.n. *■( T.VKKlW,
IVultsTKIW  .nt * m.i. K I'ANTIMW
i
*
a  a
i ,  atel  fn i tt *•( * * **
-
til le be
ll. 1. M-N At .
I * .
.  •   |
i :   « -  .in* |\*ri
II
K  K  i> nr. iai>* mai fi  i
.
a.   m   vol
■
■
•
r. mi,    tt
itentt)
V.e*  II  1'  ||| i . .   i.l  it  a Vi
.   ,  :.  .
M ■   ' a *
i    i  i   ♦•  *  :
• Mlllell
II u  v  ,  | tfMOiHot looMettrtil
it ef »•  ;■.   ■   .i •
i  .-   *   *  .
i .  -
'-   a   *
■    a.
-
IJ. KENDALLtSON
MILLWRIGHTS
tal 1 AND lill AKS  Et llilli Si.i,
-
■
*******   i
• in-.-.
l"_Ui Ml  It..,,
INSURANCE and FINANCIAL AG "S
■
VANCOUVER |»orci,ase son ai_j im \*mn ^\\K\ ||its MateLeaBaii
bi Wii.siiiiiin.sior HiiiWBi'y,    m U)j transact all busiuess relalin to Real Estate.
.,1 V .1 vt 11 III .Villi!
I..'    i-la.alk    It
•iimn •» mm* *■•"'
URAUtiHTSMEN & DESIGNERS, SU3QN3AVQS
691 Front St. -1U<
■ .. .    .i          *                    '   i
. i.u i i
 "  • 'ii W                       ■  ■
■  -'i' -t.,,.-
Knuii Su | i"iiijii ai
lln -wr)
■
-  -
Pnle.il Otlice Drawings
Prepared.
d' «.  11*. ,.* r.f.al-aa I , '
J. D. BENNETT.
WATCHMIKER  ANO  JEWELER
fin rafoai-ae it. >1o Oieieileeim
*
OFFIOE8
'03 ? ONVflflH HlidVW  ^tsw. mm d Co.. Tm\m  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST.. Vicm
Don't Let Your Change Roll By;LOOK
a  .
.
it..
Sunnyside Greenhouses
K«),IIk.Ih luiaiuiir.
.1   •>
ii .
It....Vet  .1  iaa
• .  .
all,, .aal  -
.     ■  ■. *     •
•      •
*     •'                           t              ta*                      ■
..
ll
•
1    I       <•   •                                     |
„
11                                       '1
1
»
.1
>                          I
.  .     . a                   „   W   •    |
'
a
*    •
a.
'    -                                                 1
■''■-        '
1         *                         '                     1
at           '  .    ■
...
1                              *         *
a
•
-
Tht Deal* a to Cleat o*
A. C. WILSON.
•   *
...
IIII.I.
a   ,
coATiiAM
.  "
DRUGGISTS
a
1*2
' U| I  \llll\  s|
teueiteole doioete
'.1 w
IVF.STMINSTI K
a   ,.    |
TTyOODfc:  At  TJOLLEY
Ciirni-r Culnniltia iin.i MrK.-iitii- St.-wl..
iS SlBlllK
Footwear of Extra Quality Qampbell & Anderson
i'hi Ut* tit.iitt
nl.r t IV*  aril i;n-  lli
ii,,,,, ill 'a la   Vl
i : !• 11
■ liil Hi
Guaranteed Seasonable. Warianted Reasonable
I. E. FALES
MENS • • •
I.ADIILS   •
IIOVS  •  •  •
MIK.HI H •
(KII lllll Ns
',. a *
tm ********* * I* **f* turn**  |t
foe *** ***  *
hm New M of jAs. ROUSSEAU
UndcrtftkCPS'  i   FR0I)T st* buck Of bank b. c. builoho,
3   Supplies CHOICE CENTRAL PROPERTY
ON  EASY  TERMS.
HARK
nisi
mti
OILS
^^""        |l.r
mai. i.«n*i lot
H
ll*   .
let*' Itnli *•*
m «ti
tail
STOVES
GRATES
WOQDKNW-IBE
Crockery and  Glassware
'
DAVIDSON BROS.
•i-a"..,
1*0  tt9*  ******     ll*  *•*•   a a.
Ifi tf       '    10
■
■-. l-l *l.■■ I  ******
Tho Bt-sl nml Cln*ii|.fii
mik[m RAND BROS. SUBURBAN PROPERTY
■
tttm o iiotii*** I fetlaie ol !i*»
*   ■!- *
■ i
.
*  i
,mm *
i - *
■
A l*i*eio* t* toe .Niitt
Qtimal  U* ■•■*** *-**■*****  Mm* tittle
■
, •*! ..mm mil «;R
,   I  I I  I I,  -I
H. HOREY it CO.
* *** l *o* **, Ota.
NtlW IIITIIREII TOR 8AI....
BOOKS. STATIONERY,
Itinri-.f, 11 Iltli*
Una, Ball lioml.
Frlrt-a I7IM, to »iam |..-i r.nl.  T.-rtti*. uni"
IhlMl raili. hnlani n II. I    t.l |<t miHittia.
at a |i. i east.
B
nti.," .'.i Grill Room
RAND
CHOICEST LOTS ON THE MARKET
$200 and $225 Per Lot
a «1*111 avail
■  •*,!   •■<  -|.a  .. .ralltl.
v.*. r * «•>'■•-, inaataninra
". t-tt  111. M..1I1
a. iia w in. n-tiiii* oi<«*,i»«*»
HAKEH * WHITI.OCK. Imi*Utlnl
Real Estn.to Brokers
Columbia Si, Westminster
la, nrVMlm ual Ml |a«a*l.-* ** **
Brenchley & BENNETT
AGENTS
I ^t^aj'ttri^,'^.::.' is ooi"11*s STME1, w
_JL

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354038/manifest

Comment

Related Items