BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 22, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354037.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354037.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354037-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354037-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354037-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354037-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354037-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354037-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354037-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354037.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
KU. tSHW laHBIIS i
WKW WESTMINSTER  -  .  - B. 0 I
ik
Nil,Mil Ifl If UNO
WITH  WHICH IS INCORPORATED " THE DAILY TRUTH."
W. J. WALKER & CO'
L'llAITIIIIllli Ati.iai I.T.lH'j'll ANU   |
WIY ivSltnBI itiuu.700 I
TIIaaUVHOMl!  i.!.. lll.av  v.'lili'l'l-llJt'iTHl.-
MflW WKSTMINSTI.H, BBITISD COLUMBIA, SUNDAY MOItNlNH. NOVKMHKH 22, 1891
WM. MILLIE k CO., PROPRIErOKS
FOR SALE
TIIK I.KAIHMI
DRUGGISTS
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Iliial Estate ami Iiisuimuco.
■ OLONIAL BLOCK,  NKW WESTMINSTER, ll. C.
it.... Mra i.liit'k ....  11,iral
■«..*.......  Siiliahi,. |',,r,. Itiinii,
"'"i't <• ii 'nm mid in ti ti'ti Patent Medicines
lllljl Will llllll, llllll lull. |..|*.	
Threen.,«i..i*.„, i.i,air.fi. DRUGS
tlUll.i)'  tu  lui.il  ..,1  l„i*i||. ..  -
propergr. PERFUMES
H. h. lennie k. co. Toilet Articles, eto.
'  n-t Mi tit iiellimiill'.ittiliil.lit ■*!:,,,
cl 6UCHENR0TH Macpfaersoii
CONTMCTOR k ThoMOD
OUK CABLE LETTER.
LATEBi NEWS OF THE WORLD BY
ATLANTIC CABLE.
Chum Being Brought to Timo
Foreign Floeta Will Hold Blmiig-
hm nnd Bto-knd- tho Yung tan
K.nng Livoly Timua in tlm Frim-h
Chamber of Doputina Huron
Hirach-a Pinna to nid thn Jiiwa
Hobaon tho Libornl Fnraecutod.
Tor Latl 'tm aad HIiitiKli'iir  Ef.ui i.,ii".
Ulvei   •  Avit.lu *tti>u   Atldr.ia U*.-
314.1  ilOttci, ur kt lUHUlMII  I ll.l I HONK 57.
C.t..r,iil.rM. NTtll.'l IIKI.I. A'lTKNH.tN.LK.   ftil,,,
U  M  ilntl 11
I lll.ll I. TI'HSKII, N'.'Ury I'ulalla
MOWAT 4c T>
TURNEXi
I  II ta  I   ..iifi*. ,\     lai-*. 1, I w 1,1 I
WOODS & GAMBLE-**" ESTATE
■■  ******** **^    *m*  **l  t ** <^ ** FiimiM-inl ml.I Illwii.au  A.t.ant*
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I.Illt M III ll lllis  I.INI. RlHVKYIKtl IN AI.I. II-I  I-.' HI-.to l
iiiii.i.i  ini* i*i:iiiii-ii.i i lllKIKt. nl I
financial nnd Imnrnucii Agouti.
S BARGAINS A GENCIES:
Wc hi»c Prepwly inall Pirl.    «,.,,,, m ,  . , *,„„,,..
,.' lhe City iiiiii District. iui.li. i.i.t  ■ f||
FARMS Improved iml Un itnu-.*... ..   illittluid
mproved, " <*'*'
Lol, in  SOUTH  WBT* iec.Mrri.ourr
MINSTER .iml  wiiit* i Itinct* , „.,,. ,.,
lot. fioiii 1 1-2 .me. lo 2 1-2 HtRIIB
urt  ni rini  Aiitlilltin to
Sti.itli WaM.tiuiliati.l-.
CONVEYANCERS *•"• FINANCIAL AGENTS
lt.nl ut
..l.,l..  t  i, l*,ti a-aafil
woods, a* liAMHi.i: n.u w.-im.ii-i... uc.
Wl llif  lanlir  aa|  |l.a
ility, WO nl* oflcrins
Iota iii tin- vicinity of
Moody Si|t!.ir>- .it iln-
rcaionable price  ■■!
Ji;!'!  "all ll allltl    allstl
l^iml buildiOD *.il>">.ll
Sii|i|K'rtini lor iln
nine figures. Cull
.mil examine our list.
OITici-. 7ijj i •■Ii.iiii.*
Street. N'ti Wen
miii-lt-r. II. C.
Manchester Fire In-
M.r.ittt.- Ca "I Manchester; I'lirnix Ins
Co., Brooklyn (fire);
Citizen*' Ins. I'u. nl
Canada (fire); Equitable I.ilr Atturance
.Siicit'ty nl tin- l'. .S.:
Accident Ins. Co. ol
North America; The
Mutual An iil'-ttt and
Plate Glan An., ltd.
ni Manchester, Kii|».
1.1..IMI.I.r III.IK nu
.lwrll.anr-1
H. G. ROSS & CO.
Oolnmbln St.. N.*u- Wt-itmlmler. B. C.
To Smokers
I vi it iti
•JVM. TIETJEN,Maiiuf.ili'it-r
W.I,  .Ulll'l'la'll    I.I"V
[MAINLAND,
IIKNHY liKK
*Wm**mA1  AO
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
-.   art    p.* ,
i - mtn,***** I .*mi
a lit* I. .*ta»,,« ■
I. a I a. tnd IV.
Pat-tatl ar.Hta adhoirl ttf.rtntt
io Ham. etttt*.
C.'dt Iddiu.i  "ROIS
AltC  Codr
tanatir. i-outiH antir
i i  .,.
D a cDlru. c  Di
C. R. TOWNLEY
Real
Estate
Insurance
Agent
CUSTOMS
BROKING.
Financial j
Ageot(
Notary
Public
S.'ilMI ""■' -I" I t '..illNIi; 1,1.11 ■■ill;  ll.t t< I.r* IN lllll;
•   '""   -.  T,.),,|  .aiaa,   .   ||   ,..«.*, I   ,.,,<.,"!   .   I.  ,  .....  Hll, M.m-
. •llttl
Iran ii..villi  1*1 i vi. 'I*"  IHUT  *  11**1 •!.  •• ItltlH*.
■» f ...;   ..,. ' —  '   1 tmahi
■  -  i
l,  ;
ll'.l •"ILANHIi.tT! I..I-I.N *IVIH
■ ■   l,.-,.„ f.^*,|V i*
I f II 1  HlllL-  IN  I 11 l.l.n*.- I
,..,l.*r..| ,,j a. (rail II* i*. " ' 	
■ -'I  H * I.Vlli  * 1
l.'WIlia*. |
Hit
II,,1  ,|
i !»***• •* .a.* I I -
 '
....
i ..ia titiiiiMNn im, riiit, i..ti
-
tl..
•  itu.k
■
tiaaalft.
• t IN  llll. Ill -I
.  ii ,...,
DWELLINGS
TO LET.
One mi'
COLUMBIA STREET.
Ai $»5 pa M "inli
——Tin- iHint Two in	
DESIRABLE NEIGHBORHOOD
Ai -Jin. -uul $13 per Month
K* -I*.in.ii
imm*m***r*m****tt*a*****m^*mmr*r**^m*m
A. I. MACKENZIE & CO.
em faii-Wi inwt. >i« *******
C. R. TOWNLEY
629 COLUMBIA ST.    : r,i,VM£:    NEW WEStlllNSIER.
Just Look nt This and Profit By It!
CHEAPSIDE
IS
SELLING OFF.
'It'- ordinary prica .h Chtvp^da it* ..1lc1l.1i.-1l i» m*k«
SiiiaaN,, M,n Wiii Tmh- hi  |.<i.  Hm wh".
1 l„ ,i,i,,e Starli Selling OH
IT'S Jh. HOLY TERROR
NB.Thnl.nr.nt.  •  •  «   '  *• *£*** *mt
*. ****** Iwl Ton Forgot W*
NIINIPIIEI RIGHT PRICE! ,^V.''',WY,,'T
E.H.PORT&CO
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
l.iiMiu.v, Novsmberll.< ii li learuod
Ulll nvi'iiltii: upon tho nu l tn-ril v i.f nn
ItUoliQOf 'li" Itrlihli rnri'luii 0000 Umi
1 tlm pOHltlOll <■! affair* lu China In niiiiril
tii iiii- outnfH i'ii Rurapotni md thn
ii»ltll|ii'iii'i' nf tin* Cliliii'M* aiitliuiltli'i
! lii inki-i-fllili-iit tm-iiMiri'i Inr ili"  i.nn-
' i*rimt*ni nr if imt. rrtit'ii i.. ii.*.... ».u
iliiirtly lititt' ii DOW nml at a rtl Id u doVl I
n|iiin-iii. It wlll In* ri'iui'iiilH'fi'il ilut in
Anuu-it it Jiitiit m-w imli. nltttii'il I.y . -.try
iiii*i'iiii»tii- ropnuatt-UVQ In Pokln mi
iddronod t.i tbo QMqom dovtroi i. it
1 tlotitmnli.t tin- wliti'  iiiililii-itiiiiii ni Iho
lm|H'rlrttili.r.'i-ili-ii..iii„uiKtl utr.ii;.-,
-hr pUnUh>M-fil nf tli'oi' ■ ..iMiriii-tl a**
iliin.'.i-li'fa. imt iniTi-ly !t,iii\iiln.i!. Ihtii
ttml ihon wlm Juttitil Un' innii, lint
nflli Lii- wlm mm DOfllfont in
itlvin- protection, ami oi-ofHcltli
ami th,. utiTAtin Mh" -Jroaltlod
i.:l .:-.,'...1, ..!. 1,1 ,t. ami lodtod till'
iniiii tii tiiitraRi'. ami tin- OMDlO| ol
1111 nntl |T"viiii'" tin-1 i'lit rii'f alt Un dli
UtrtMBCO tii forilitii traiti*. Nut nm- >.f
iln" -iinliiUitii Imi itt'i-ti niltlllinl ami
lln- tint Klvtti Iur iln' |iiir|ni»i. i».-1.11.11,;
, npiiliy in in Mill. Tlm Mitn ni In torn
•ml inb-Unoi in ultlmiiuiii ami ili<-
i iin.* •• ten at ih.* umi' lafornod of it*
inn ehinetWi alilmttiili It *■■* iiiit
tnai.'i ■..! tl.. tn iliat ll.i-  111. juil.
uk' * iiiiit'ii iiti-.|iuti' «_.tl*(»t tinn mtt
obuu.i.i won not iln ii dofloluly
•prii'tt botvon   Um powtn.  Tin*
*'h; - iiiittTtiini'iii  i,--  now.  U In
*ti\4. i« ni Midi loqatffltod wiiti
tlitiiiiviiit.ii ami iin boon Isfomod thai
•t il.'* tmntntUon i-f tho period "f inoo
ibr tit) offibuihtJ ami tin' rini tnm
II down In WiMMiinv, lin-liitllliB lid' t j Hi'i
town, will br OCOUpwd 1-1 ("iiijti tlwlii
until ntillMUoa 1* iiblaliiinl. 'I'lit.
litl.ii... ol ShauiSliAi will nu uti **
usual, but llin rrti'ljiii of ttu* CBItoa
buui- will btt  ukri. -tiitl  lirltt  f..f tli..
?«htiI. lu aJdllU.11, ibi- tuotitli t.t tb.
•nn tn* Kline and *» murb uf ibtt
m. 1 ji hut taM'lI.'.uebt itn-riarr will
: .i.ili-r roft||a natal ft.tiiful
Tbi !'■ will bf in) Iiiiiii,* or Uitutufil"
iiil, !i" fitmllti iia**' UtttAA anitiuutltt*
lo *''triirii, fur min* itn bail uii rwhrlm*
log fi.fvt* t* tu rondtT oii>
■A I'i'tancf OOtol Ihf uu***lit»ii. Tbr
oln nf Ibf uintrRtfui mil) tip ibf ifiturf
■*f I ..tuHih ami ill  OIDOMOO uf Ibr
tti*t**i** wiii ba dolnnd oot t.f ibm
«Ott"> ti,ti-.tibUlt.iil   Nut 1..  11 ■  ..
-OIL  1 t.f IV kin Kbit ti wttuld til nturwi
■»at. nt, tiolblm wni.' it-rikititf attd
t*§r ' <■ lb imUm »if Mian*-
ut*   ild t«" acinnpinlii'i   l'
Mmi I-' f  tbr  j*.!  >.»r  mt
*m*tt* mi it.nti..., tn. i.. „t rmitbiy atmut
■•'  Tbli .i.ii  nl
4rwtT km.rn, t„
Ibff l*bliKi<i  OoTW-MMOti Mtt
Ibt lp|iar*-l>l Hiltlluii t>f tbf powondar'
ittt tlif 1**1 iku ttiftiti,.. ami ti.. tt.*
•.urr i.fiiir tlriiiibidiuiiaiiiNitfaiiki
in Atp**i, *h*t* lh*  rniutiiu  Mon
•an bf Ukrti t»"|v I'ltii-rialriitl) tti Utt In
1 Mm it*lf, NiciMki i.i'tity tn.i.li).
iW-itu Imm Mi*i th*.
ro mii* tm in ttm 1.
Ill* atitnitiii'.-i I'nJaf Ihil tbf I n li-r
itilloiiil  At**i*
UiMti till** I. bai imt mtninttiint wilh *
rtovittftrritrlofntodolnlM*!
lallmi In tlif l[i.« *v Ir»i. fli.tl
a* In Ibf 4utf nf iltrti li-itti|««ti nr
ttiltlni.i.t.. -I I- 1.1,1 || Im** ***,■
tatter mm **t  ' •   miuh'*
Mifoottlto "1'init a plan wliki. In*
■*• at  piT-rt,i rtl
******* for ll  tbi*  dfBmif
' n 1 fi^niiitiw ..f thi> own'  int>
l<nrttnt KuM*t<inlh lUhtrW i"-i lillnit.
Tbli irtlM nf tbf bar-no I*  4u* In  Ibn
rwtronooplthM Kbkh inwi'L hn.
Mii kg tar •rb'-w h** ** t**- * ■*
**4 tn \h* t**mp*t*U*r a| iiiit i>f tnatii
tvdi-nln al,otf|i.;.|ii.ir bit lb)nk« At*
iirnliikd. llf. bitnwlf. 1. »i* widdid
**• Ibr Aif* nt (tir phtjw't **4 tbat 1 *»f.
***lt 1****1* fer 1. prr^rtiill-r n-ntrlit-r*!
■ I tbr frtrndHif" ot thn ArtfOtlnr
antbontW,
■ocoh 1-* nam •
A *** **i At A*A itit Withd_M-tttlO.lt
I.tV ral mrmtwiiff |tai.iiwnl I* *•**•*
* -rti hi a frftlintan in ***>mi*iM**U\i*
ll-all.tidilLf mr-utifi. nt Ml. Hutu
hmtm, 4\*m*\lrM UWrtl mnnhfi of
1-irllMKfcl, tod bivirc MiUnl lo a
|-l«4nlii*_it pl*rm, pt*c**4* U* Ufct* t-lf hi*
**ml. lorwi Hm *h**m *t**l4r nsi
«Hh inmplrtn dHpltr <•' •hllc
li«ln« In fionl ol lb» ttttblppT wmttrr
*'f t^r tllTltlon. IfiiNli bltt«rlf It IhU
I TT.-.I.-.il, «T,JN*!t.i a .Ir .-fal- uA
•rll tlmml ttr at n*tm\*l9tia U In IW
t****ml*t Ut* \\vbA*ti**t**tlmt iwlkr.
n»n> I* notbln* rvoltltHf 4l**t*4rtlf In
thl* m*i***i. tml bh *tt**t* Atttt
*lti*4**tiltrm*\Atmm*l* In tbr *******
Mr to rr*iMi ill Mr. Ilobhooif-* ***.*
ill tur IK) ihn hr |i ur**t*4 of ****** *
******* Hi* I* *to* tittA Ihr* tmt****f4
thll Ik ttnr |*rl rt hi* rv.nHlluMK'j' br
Hr4ti«l liinwll t»*tkka1«rtt* to Mr.
tt********   ilt. IIuMhioit A*** t<ni ti*
wii th-«t,ttti
IJUMIWIIIO i*« tnr tntWHML
"nif -untwili i«lfa<* ohkh f«t *****
tmrnlh* |<a*l hi* l*mt* nilhttHwd in
Vtfttth pnlitlt*. ba* limit * lh*- lut f.«
dt|tWH titt*MkraM|' tntRt-A h* Ihr
Al**itii I tutrrtit*  Thr mitArrttr frp'ih
lfc;.n pnrtr. 01 prtbip* ll mllhl hr
'int**, **1 thr rvpnblkin nrt>oruy
o|wii «hkh lb* fovrmmrni tlrf^nd*.
),*« U-t-u f*mii.4nl tbit Ktlh on 11*
i"tht intt Irtl Ihrr*1 arr dlif* '.Itk*whkb
hlT« l*t*n [MHlpr.Tif.1 rat brt Ihin AtAh
t*mr. Thr arlktn of M it*- fallkir*.
n»lni«Ur nf Initfurlfctn arl (i-iblk wor-
«blp. rrtinllnt thr I'anlh* ••! Inrklrui
bl* M lo l *b*l(n*iitflwt MlffOM Ihr
toTrrtimrnt md Ihr nlirsm* l ta; ■ **••
lion of tho tlrrt*. whkh wlll t*ti4rt lr*
***! Ihr itHorpUnn tnto thr tt p-iblk of
tb* •till outiundini nntfiirtrhi*l fi.»ii-*
i»n Ihr t-.1b.-r hari.l Ihr Arhtlr lhll t*wh
i 'atr in thr rhlMbrr ot ilrpiii-v. on
V tt4*i nptm Ibr lnt»rp*>lli1lon
fM. KiomI lti«hr, btonthl M. Miikr
ind. M. CimlMr iviif ut, mil M. Oinrn-
'«io tnto (olll*k»n wllb Ihr to-i'-tnmfnl
an«l ihr-ro **** * pbirp i»«i»e of arm*
ktaitii M. Oiwnrftn tnd M. dr
rrrjrlnrl, Thr- m«*tkrilp* ttr ifflM
ihit lhl* *)itrmub  mat  pm*** in hltr
**>*** ihr prflndr |n Ihr *t*t*tiUlkin nf
Ibr ladktl optuwllkin nt rw*nl i**t*.
If Ihii ihuuld hr thr *t* Ihofntrrn-
it-rnl «iiiiM ttaln tw rtduffd In Ihr
Hky nt mpfwirlini ||»rlt on that-"
toMhinilkn*. Thl* wouM hr Iho i»M
tttn Vttt atlin. -totOflWttll wbkh
bad im hamotm'M.'ii mijotll-r hrhlnd
ihrm r-onld hirrjnn I OOltllOOl pnlky *'"1
-ton nhllf-H to fld«r for ih*
totot nf itviktM wiih whkh thry
bad  no  iril Hflffn*-'-1   Tbr*r  ••<*'
ib« roodlUont ihn Nd hy <*gnwi in
thr WtdOtpnod  (livonlrDl. Ihr  want ol
c«ntld*nc« fn ptrtlioiMtirr *o*frn*ini
In  willed  IliiulKtililMi)  finiiiil III UOlk
fortllo miii. Thoro li, liowovor, liuio
diuRor uf tbo rooarroneo of tho iiDia
[ilii'iii.iiii'iiuii, but any rt>tum tu tlii-
■UtOOf lliltiKfi in wlili-li a FODUOUtlva
illi'l niinlMi'llt (Hilb'y nf lln* uuviTlllltlillt (
li iiimli' impoalblO) would litto i Miioui
I'lfirt mi imiii tin* ti itnutlc proirou .nd
tin* Imi mn imiity of iriuin*. Tim prei* I
"fiii lonroii nf Um ib a mlu' r ol deputioi
ll. tlii'ri'fiiri'. Iii'lnif wtlfibod with iiii
-liltlil liiiiri'-.!.
l-lllMi; QKOIIOH lill'imviMi.
Tin- pbyilcltM who un- tttondlog
I'riiin- li.tiiK.- roportbli oondltlon *****
proved. Tbo lovor i- utmitim.
UuftHMA I.Ill MM,  lil.Aliy.
' arm*, fatorloi "I St. yr. Aii-tri,i.
I*. imiily i-iiuaiti'il In i.u.' , largo oidor
fur tin' Ituiimttiilitii liuvi-rmiii'iit uf
iMniiiill.-li.T riflOO.
**rr in Aihiii.u.iA
Tlii> Kitiriiiiiiiii.li lli-ralil llttOI tblt
Wlllltim nnd .lulm Ui-tlinuiiil btvt 00'
gnui'il  (laiaaKu  fur  AuMrallu.   Tbf
uiiji'it i,r tiiiir irt|i if not lutod.
ASHKItlNI. I IIUI.KIU*
 I  <-liutiTii  provtlll In Iti'fllii  lu
"in ii aii i-Mfi.i Umi an ardor bu boon
UttUOd iTiihtbllliiK tin- ml'- "I |00H BOtt
union tba irttelo boon tho oortlflleiteof
(..■iit.- ii,-|..'t tiui, nmi gmrootoe*
tltlilSi.  11  I M'l.KAM.TT-
Tho nut Imi nl leairm-uf Uoogloidhu
;i'l..|it..l  ,i  n-Miliitliiii  mil iu allow  a
iniiiuinr club of Um nolghborhoodt com*
poCM ol T,,r> -n'lli,-.. t.. trnpaiM iii».ii
tbo !it>i<t rmiiruii.il i.y th,' ofginliaUon.
am ■ t\ nxo \i 11
A aioprwa now tu KukIIiIi l>*ard*.
< birlOtU Walk, i t.l Nrw Vorit, bl* JDll'
tn-il.' lu-r dubut lu a ooooert at tin'
i-'ryiui ratai.-. witb neb raoeon iint
..r- ni i ibf bti boon oogigod rortppMr*
tocoi ihla wlitir ai ilu/i'ti. of atlw
lh run 8 It fn i lin-ai llriuiti In ibn li-adlng
lttrtl in tin' M* "Uli, ilit'tiulili'ii i * .■ i .i,
KHJibimt other worki nf ibr blgheot
rank.
Ml. W..N t  Q| I  till, U.iSI 1
Captain o'Sltra, uf nm'iiilabii* B0tO<
riiiv. imk OOOttlon May to d00| a
ilalfiii. iii tbat lu. boon |nili!lilii>l tu Ibi*
t'fl'i-t tbal hf l* In *um» way a bonr-
Hilary'Hiilfr lln- wtll uf tin* lai.* Hon,
Mi- Ki. lyn Wood, aunl nf ll*
Mi n>!„a nuw Mr- Parmll. Tbr
unly way, bo **)*, in wblrb booouM
ererlnhorll my of Um Wood pra-porty
mi'l. r tin' wtm* uf Ui<- will would br by
Mitut.t,* til* furtm-r wiff.iti vhlch 'an',
tf tin- toorti ■*•'•' -i dbpoeed. ibry
niiirlit t.ittiitiif ibr marrliif -OtU-ttOBl
In bla l«t..i. tml ** tin- BOO-IO hftVO
powt t t-> ttodtfl uianiagf nttk-MOtttl lu
QUO Of tlu.t" li-r.*.iii 11 1.  1,1.1 llkrl)
ibii In any ******* h** wilt doom Into poo-
!  lln*  |ihi|trri)r,  Thf raplahi
alndeoJod the nblkhod iUto_iool ibat
br ti rtxi|tlfiil uf an nlbiwau.. tnm **,*
innii fu| ll* i tii|-..f i.f tnalnlaiiillitf tbf
ii'Mu * ehUdft i   Ile ** ■** pnuot litint
lirar tbr  aJtlOUVOI  "f  btt  fulWri wil.-
whiibatrtakrii hii (uri tu lb<*diffrr>
ri,*i . Whlrh l"1 In thr dlforfv
mlu wii) t.i t un ntt**
Adslcr* flow Itowr Mtlo thai Ihn
<otnin* t*at'ii eoMbtory *» hwfcod inr-
tttld to witli afroil H.irt.ii   Tbo -rtrl*
nu* l.fntkim In Ibr lnJy *** tr**  ntlng
flOOOCO at  tb.it  ,"tninind  lo
salt, imr i.f MQfg t.t  ttu  i tttdti.aU" hat>
ItfL'ttl* '.   iw ■*MU,UH   Thr
ttf*'Wimal.  -HI    pu    W\   m„.a  .*
*•• I'iddrtily 'rtiteatnt*...
bttdOl OMOf U.f |.|itiuint l.t. nr.!.'..
lu Kuh'iw. ii tiam-fd f„r a phdiihlr
laidtnil, and 11 u ibmighl tbil it U**\
ut,* hit will iw tM*!uw*d In Vntm*. and
ooo rarh In Amorka end IMand. TV
irmiindrr wlll douhltm* bo litlttn*.
WthopcrDwror ol Uw
htd tWO lOOt OOdiOOfU Kith tb< pMOt
hkOOWMlOMOMMOdlO Ihr rlraatkMt
ut  AnhliUhnp Walah   III  l.a*  •*••!
at. oMnrtoohy uf iif^ming io
ibo iv, 11 It ih*> darker »*do
•if tbr lrl*b naiswttl gwtrrninoht
amt ll I* iMunwd ibat bo hn* not falM
l*. iai. .in ua** ..I li Onoandkmi
having n (iiivotiy not -Wo month fnr
■ho |Mif|«*t. Arrhldahop Im**** tbr
pritttlool (Hindi* ettotoitionilM;
Imi l.i* i.ti. n.. Im a.tun in thrlltttar
Wad; n**4 Um
frtcrtfctn id in ■
tw WOI' tbo  ••ptNMH-'Ol*
ni  Hook-  nolo  l«r  Inltod,  *•
la Um  IHumWIM. IVMbrr
ibrir   lnfinrt.4*   will   ptv-nil   at
ibo  Vatican  ivmaltt*  lo  t* ***.
WUUM mi \.-i ami
A 'i->i.»ub tiiwn  MoKirtMn* i**liy
*4»i tbai at tn* air al n lUwdn. ■ I--
twtrn i  >  i md Ihr Junta nt ItM
HtwnoVOe tfol. woi b^rtuw olth«r |*arty
i* alratd In Blht. mi twnaow tbry *****
al  rath  oUMT.  Th" JvnU'a
natil f. i f l.ault .Ir-rifi tlir nam* nf
a flrrl and 1* ihklty  i»>mpi«»4 of imiii
*lri»*l» lhll wrfr ijm.| \,j Ihr Ikn*Iti
tornl fot rrniiwo bou*r f^tf-m***. Tb*ro
l*a tunhwal or two h-ii nothing Ihil
wubl ropr In opro  «ilrr»  wllb ihr
Kwrrfal ^utdron nt ibo nwnmnod wf
mmt*. Oo thf ntb*t bind Iho *****
duion of iho intrHor I* l«p«>«ablo tot
arlllkry. th" mod* in lb*- Mtdi
bring »r|r pwibway*. tnd Ibo
Mml tnr* ihai proirri Km Urtwdo
do Hnl. and tW mmth of ibo
tmt nil wairr UM tbat tti** ******
to INwto A Km. mahon ll rtirmni
dlftmll for I'owwv* in httni a f«twikla-
Mo nml of oi'iiun  tmt* in r»ar
igllmt Ihr piwilnif.  Thr  Iwo ptit\tr*
ihtt*fort* nrw for tbo ptp*rni u n «wii
dttkwi nf tT*****4 hoilllllt l*«n«^a
—*r *\ any nwnnoni *nrt««d in oi^rr***-
ingiho ****..,*. tpi ,u Uti** ww
gmwboW ooonyh-w»iiiaraatdlo**l(o
WnW, Owt tnf tbo p****** llir .**tnl I*
OMwrmllr onwlowd lo an inlotvfcaft.fr
nt OfMIti Thr JqtiU bt* A MlUUtf
hlti tblt woold oftot a |-iOf tint ******
Uin* ittt tt*nwn ttound in**iy*tU'k hy
l-now-i'i UAtptk  (in ihr idh'rbandtbo
IMI'I   , 111   nt   Ulll    «   1»«* **
If not acaniwMvwt lo l*o«wra'« *«ot*r.
Tbf fighting twwotlod bt* Wow Hlllo
mntrlhan dnulloty oiKowntor* In Ibo
HM iltando titmlnrr. brtKom tbr fntvo«
nt tbo JnnU tnd *mill h.-dk« nf n**ltt
llinp* Ihtl rotund in gitr Ifc* it
aHoglatv* in t"no*r»* In ihr* **•
rttunlor* Ibo Junla ht* lw*n *R<tcr*Mtal
•nd tho ***** prvrliKo I* now tab
•unliaUy In obodlonfo lo ibo Jonlt
t'rmuiy onntinnooln nulnUIn a *tt*r*
nriitraitlt, tnd tko tnt<oorww* irtugtrn*
ai U**i*n4tt h*rr ****** ranlhwiH Ihlt
fboy Mmi not ww ihr lorrilnrv of
t'rngna? a* i At*** nt nprratk** igain*|
lira »n
* inmnrmw a*u r«wn*ti>-i
Tbr trandoal lnwtdna wotWinf nt two
wamn tw r -,r|ird Indiy In Iho rhlpol **1
Hi DoOtHX Hinntoi *|>iirr, «n nrA**4
tnt Atifwti mattlic .rrrwoik*. It
wa«lhitnf U'ly ?*irwh t'bwrrbill «-i-
dm, nl Iho tl*nno«1fntdno and IpOttOtl
family, in Anhor (kvtdnn tVlranf. «m of
*l* ******* Wf'ann. momr-it nf ptttlla-
tornl tnr l\tii«n»nttih. Tbr (tbntrfa ***
rloodod wllh M*Mborw nt Iho ******•**•
* • if* ■   f Mth mrklt   Tbo  |fc.tttl«/«
it..,t,.;i „( Mailbnmtifhbfhl lh*rpl* ■
ittrt tl<*> nodding In honor nt tbo fcttdo.
hrr klniwomin. and Ihla inn «i« i Mil-
Hint affair. Iho nnmbf r aril 1 alwr nt iho
wrdHlnt prreont* ttotng «oMf*b'nf r*
mirkablr Thf #«pof f»ir **mm* wlh
wm'* hlppi-»*-"*« 1* dnuhllo** toadr fall In
ihr hrlMht imiif'totoni, tor it miiv*
Iho nnbwi of Ihf *uo of a huMM* *t*
prnttt wllh a da»ihut ot ooo nf ifcr
oigfu ftnlttt* of tho aHrii'ih amtotrocg.
mii
my. An-
'iiiilri'ilii
i.i.li.i-
.'iiini,-.
lotdlog
Wllilin  tl tiltT  lllivlhll  ll
baudlod Iboplme ami bnun
good imi jiu-.il u in until a fo
I'tiiliirati'il from hu  I >
trim, loAuitrallt, whoro hi*
foritim' hy ihoop rtliia
un* ipoouliUoni ond othor
uml  lii-ritim <  uf  tin
imm In Aiiiintll.i, In Qiiauro umi Hlth
llt> ei ponded lit- n v -in-wiiiy in
■jinlilli' ohtrlUu uml Ilim Ily i.y a mnitniii
contglftorttoo.000 tu the Melbourne
UnlvonUjr, itluod reeotolUon fr tin
orown, tbo honor ot I btroneley bolug
luiifirri'tl upon bim in HM. lie tm
lurniHl iu Boiltod HOD nfiirwiirili, ami
bid no iiifiiiuitv In loeurlni iu olootloa
iu imrllutm-ut ami nu ontrtoce la neleti
Olrcloi liiyuml tin* ilri*ani» Of lii- ..li.t-in.
iti-h ptroat-k Ai in Ibo cue ol the
Other wrnltliy WUtouot pli»bnlaiiurlglii.
whOH futility witiimi laltt-rty pHHOlnool
before Um pubih- a. ibn hmu ut ibo
Prince ot Walomm tlm fainuiii hanarai
not iii'in, sir Siiuui-l Im found noaoy a
k.<> tu tinlooh "mial iHtlia ami harrbT*.
and tt ula y by iu ahl. hn MM In* hii—i
alllod with iho btuint tbat OQitriM In
Bnfllib \iiii-  The bridefroon roibloi
lu lUirii'li^ I.ttunr ..ni ul ry M-al t.f
llugln-mli'ti UtQOT, in lliirkinuliatinliitt'.
whlthor ho will uko l,U hrlil.- afu-r ibo
bonoynoon li ovoi
Buapended Pilffrlmot«i*
liuui:. KOfOBbortI   Tin*  'utiiiiillli-.'
wh uii ba* in '"ii-r.n thn ornolnUoo of
■ I lihrati'iti iif lln- pOpO*l i |ii"'o|i»| |ubl"
iff ha* doelded lhat iiittrluiair* l*r UM>
ponded until tho letter tiart ,.r **
thai Uifi, thfii- bi A * u n-i"i imi uf |.i|.
griniairi'i from all poru nt tin- Ctlbolk
world umn thi- .mi ..f Wl, Then i-
al*u to bo t groal oihlbltluu, illuiira-
UfOof tho hMnry ami lrtum|ib* uf tin-
jiauary. Mn in biitiiir .,( tbr |illgrlm>.
ami aihln iM. t.. ibo |hj|io, amounting
tna itnttt-rial (dobtoolte fur trmimrai
pOWVi Tbo pop! ba. apprutrd Ibo ar-
raiif. im nt. It I. * i„|. nt.--! ibal bo
wlll, un ibf ilal. ol tbo jtibiW, January
ft, UM, fiaiit a ItOOnllOdilgOMOi
Kercwntry  Milan
Vtisw, Nuaotnbor 5l~Tbr agrro
woul bolooon rt'Klhe Milan of viti«
ami ibf ItfMflJ ba* boon nudo imt.ii.
Milan, wlm bid a rwntallf|  ItlOfoM
In the throto lo Uh mti ' anything
hlppoolOfbO hi> mn. King AlrtamKr.
frlit.ntin-l all Illi ItfllU. ItitltidiUf lili
rlghl tU IlilOffrir Wllh  l|,r rdMiatli-n uf
Akiandrr fur ibf ".nt uf 3,tna,ia«
fraiina )rar  rbuamuunt \* m*t** than
tbr Wbnlf rltlt IUI uf Ihr klhtdfta fnrthr
iup|iuil uf rnyalt) hai brMnfntv bron,
and it l* Wllotid Ibai IhOIW I
•rtitiu* pMint in Ibf •buptoblit.
wtrit iwiinui -pinoOM
Tbr merriogf of  ibo Attbdorb***
Mark  Uml*o  nf  TttOUU  In  IVttrto
Ifmlrrirk  A<itfu*ti,*  .-•
(.ia* f I'-lal lu tbr t btpl 1 «f Uir tmprtlal
pell-rr.    Tit"  ■ftpprttwinlri. Wt.
tbrframlrit rtrr Kllt.rm.1  IhMtt.  attd
Mfe aiii-odnl by Ihr i;i«i«t.i aod ¥***
Mtm uf AuillU Ibo King ltd tfur-rO ft
niOOT. tho lira ml tlokf ind tiriod
Hurbr** ut Tuoriut. tVunl Ktlwnky.
and aM thr rabtnri minuirr*. ihf dipJo-
ttialk rttip* ttd hy a bmt nf ptm<«« end
pdlMW,  Tb»  wrddlftf  irltkr  *-***
t..rm*ii«i ihrmi atirUy, tba ■'
Um iWaprtut burg ***** Waniiutly dwor;
it.-I*:-  - •* ■-* iwoiintoal
j. ..f \ irftaa ndkieiH. M»
fwird hy tit llm rhoneh dMtnlithn* nf
Auur'a
CANADIAN  NKWS
WM COON  ****-' '
*mt*mt*i* !******,
t**m*\*t* in.i   KoreahM
'abkgtaoi m;•  Utti ihnlno, goiofwnr
• Awlihd. whn ba* HM  lr******!.
wiilptolitNyioturwIinoir In fYbrwuy
• Mn i. . , Vauraotof and Mnwltool
and ipood MdOf tfioe In
nmi uon
TV I Hobo**  l#wwl»
'f - i (haU*iTHH»i h** loootrp*
(miailod a dinrt t. r nf ibo tmmHi Mining
' ompiny. a unaii ******* w.th a *****
Ui ot tjw».i*« M-fHlng. wwoIm nnhf*
in Note ****i* Nr t haito*' nnmiotUoo
iu ihr b-ttfd ol iho llmh of ItriU* Vti*
iop4tnoo of Ibo pwi «t>u ti.-. tw
H*m\hm wboihot en «1»» alutw in Mtt*
ttwlaf tmhlk twMyttnlr* t* ««w*M«*i
w|lhlhofo«dllloO*of lh#  Ut*|-cdtW
l*t*t «f high nmtmi**h**t
ti at .tu. tmi
It i* inootncvd to  lh*  * noli*
Mth-ta<low thai Iho Ifcwnlnlow *i***
oiw-tafo-i ha* r*m****A thr duty m* tt*
**4
tint i% tnt *a»ni im
l-«.i\Mm rntuit. N<m*^t ;i _
Tbr lUwunItlholk fhatvh wo* hwdiy
damafd by Itw *****
IttOD-OUT tttk mm
V.iMwMi.. N-i-mh-rn - \t*mm **
* thll Iho (TUMditn IttiAr AAA*
wat ******* wilt *un a lilpbini
^•minoy m Mwnirvol m appwilUnw to
ibo IHl r-ttoptny
nAatun «nt rai
"ntti. N'otottbrr II -l*td Kil<
***t*ir. ibo Military *orf*«ory «4 if*
*mri*m-ttr*rttil. *iu*ti* 4c'^JT
*V**vA  UlfOltow  tj* * *l^?__*-i3,r
JfSTntoo-owL It ** (ortotn tbtt monloy
•III loot *** hi* togw-t tw May IWM Al
any tatf bo ihink* ibo Troth *** <m
Attkm lot tort* iwd laaglwilMO Per
MaUMta.
rafatl rir* r.cbltnc
lHOim. Sotoeakot M -Imi -foorw
woro «ptto«*1y UJotod tt Ibo Itw lo
fttfowot'* booh **UWi*biw*wi today.
IHio ot thno. it I* MM. will d*o. biting
•••lalnod i ftMtotvol ibo oknll.
for tUadwr
Iai tttm, *** y******* i? -t* ibe
Ran Wond tlindot  mtt today tbo do-
**t ** t**u*n TVir la*t wli mm* * a* ibo
d'f'vlanl Ito ****** a **fr*A** m**»l
of Ihr alkwalhm* nf ibo r-wMfdeiwinl
llo iktiiod lhat ho had otot ***4 thai bo
had rnddvd hf* falbrr or MnUwr
Cnbinol Makint Iw ty*ii<
Mmwn. Noirwkot M Tho ^paoi**
mi- un ba* **'**,*4 aod ibo tfm**,
Urttht ha* UMrwItd Voot dol COHillo
lo tmm a now rwMwot TV ro^tgwilkw*
of ihr nM raMnol *** ptmlptitilmA ht
VoofJMIta.  Whn I* Ihr oiU'«kt nf Itm
inlorkw. At t MKfUnt od two ' a Wort
today ho ***t*rni4 h ■* *h***rr *** ro^lg*.
*itUf ho dM Md «uh to rwioln hi*
***t\tiA*t* Itotw V hod *f*1*4 Ibat IV
ptvittkilM t.f *f»in **tr ***** iwettwtd
wllh IV I nwwtttllir wtwtramtor
ptmmmt ramlki Itfod tn dhowadr bin
frowi tho *irp V iwoiotwp*»-!#d- Imt
Wiiho'iit mn.  TV tatnlttor ot J«*tkv.
t*r*m Vtl!iyrt-4<\ Ihnofhl lhll tV WW
litr thlnot nhooM *'*i*r tAttAmAA A* *
pnHlkil t***t* rti*t**4.  IV ot Vt mown
*>ti-l«"*l'i Mfowd lo 1bl* t*Mt nf IV
' **r an*t i itf'A ihrtt im*i**At*m* ***rtt
inih* pt*wivr. wVlo lorw ytwoiod
Ihow tn Ihr ******* Thf Ullft afir*
ooor* .i*t.i-i|iait r with ifc* ******** 4**
***** *? **t*H lh*M
EECOJID BRKAKINU
WONDILIU'lll,  PILKrORMANOE  01'
VEAHIiINO 1'ILI.Y I'AUBTA.
l.-.'.v'-i,. thai Wurlil'a Kilo It,-, ami by
Tllrui* aiml il Hull Secoitil.- Ollall
Front  Hi*  11 ii ■■  Tuiik   Btttart
Sl'llallllal    tO    11' ll.ill.I    IllBlirilllll-
OoinpiitiierH Jtiliii Drown'. Fort nt
ChiiiIi. a l.iiul ll.- a it,: it. tifiv.nl Entiro
to Obli'ii|[0 Iiiiniiii, nt gnu Frail'
cl.co
-imfan.",  i,i   Hit.nb.1  si,—
Almllii-r wui lil1- r.. .ml tia- t.ri.lc.-.. It
Mu, ei. ,r.i. U l.aliiv ttliti, yt-arlllilf
llllV Kami, la, S,alniav all alrllai, a
inlia* In  lllll.a-tl  Batld.fl  lia
larae.klnit llae- aaa,lai *  rai-urtl  uf  t.*Jt,j.
It a.« a woniliirfiil iwrforliiaiii'!', a, Haa'
llll,  aa*  imlar  lalaaall  U'laale', liatlll.
trotltll lait  TUMdiy 111 '.-I'l.  Tlaaa l|||y
I I  Hi.'.I.■  a  .pllldkl
llni.li. .Minna il,., la.i  .(ttarl.-r In 35 m* .
Slia- *,t;l |0 Haa, ,(taatla-r |.aal In  IT',; la.
Illaa llt.1 T Itl 1.111(1 '"tlia*  HlH |Hflir.
In l.lllll,, .llll llin llllla'  lla  | ||  I.
|l|.-II'la-1  la,  lU  IMW  laa'ra'  ill.,
I'm.,, nil (ii ,1 uin HH. du iu fMO,
.till,-. l-tllllll 1),
HfllBI i UetlM It. itia.tr ,1.1. mile- in
1,11  DUtei «.- arcrind mi i..r Hn*
lltltee it, abaaaa, '.' 1.* laatt alll Ileal tfaaamln.,
■ i lill ia.il itai
ll.a...  ,:  In,
Sa.  rrttx. ,a....  Nnitrntatir  It.*
Anteela.  Hat*  |tl»-f liter Mala  .],.. altatiaa |
In.ii. iln ,, tll, i,.,a> aa. Kali-atil lla. -
Ii'i  . i  !.irtl|....n > if.naaia  aaf ,,i„ aaarlal
!.,  l„a  Mrla-ltltaf Nal tl*.|
ti niiii-1, allh
II* iimnilti aleeaia allb lilt, t
ii,n,e* .ii.ll iad . nuiiat -HI una,,
ft*,, I,,,,.,  Iltntttt deal. tie., t.l.-.i.r*- i..'
hralll. at.il ta,t lie  *,. nnat lit hriirt
minliiiuia,  Ih iilllnt aiih a rt|aorttf
Hal* tuuriatia. l.<
•■Xi.-l.raB nil I >r* Miirbrd tor it,.
ell, I.U   What | .11 uf lb* iu, a* till
I .I**..', lieu*, bill  I  1-
lill I** QlklMd fl-M*!,.  I lit lee tlii. hie*
I,*, niai. .latl ai .1, i|**l a laall raw.
-t .ill iii iif leaawrrua a bta .11
ttlittfttattiti altl la ta**lr  I . i|**-| tu
lrli.il.. iaa l.a.l tn ■ !.  a. !•■• tlaotithl till
hu|tr. In ttll* ■ itlt.ti allh IV.rl-a.aa.  I
altl iui i.iia f*i Iliin anl hi* rtn a.
,h» Urn."
"It btl lu ..en ibl.k at llirmtwr
"I tblal b* I. Iba ciaalt.. Mat.  lit
blitraaltff.llt i»|.h.ii*l una* al* fcnnd
.it'iMtn. «i.l if bt alll na ra* I km.
.i mi i. . mb, fraaa •tin u I.M,.
• ■ l~ tar tahltul .1 tbt
E.wa |!l*.!!.r t
l.t.l   ..  . N.alae*lWfSI,-lh,T»lf
di, «i|bi I HalHiai ,-a-.|lnl lbt l*nal-
dtt, ,0  l,.|-,l.<  V  II   Ijtlaae  to 111
i.cm, .iuBtt tndihat aa> I.e. a trim
lo hi« fnaa b*n> ■> Ma I'r.atlai. TV
l»iiii... bat bm, .i-iltbll, rtmUUd
.■ua. Hrwil_**a* kaaaa ******
iftMdlt io Km* ** tta* tonal.
>lt*mi  it i. aadtMUud lit, ■ itUUa.
li Mn twatolad.« a .i-itot -aUaltf
' uaitt ta Ik* HlM
•aMnUI by Om
Nmradatr 31,—Al
mil* tanti, aw •affar.iaal b, ..• n
U|atl* at  tfalauaKt  Hlhl    Mf*
till, lllial. tad lut lau aw. ktt Ik*
,«  t*  bilk  t*r*i«|v  lh lb*
' ata iaa.
•  .ttiM«i**»d
"•I'd Ikt
a i.i* brakta
<,t Mr*. Hal'
a,,
Itaal n    Tk*  laaaltt
■ -•*,**.
lata Ciawi'. ItfaattwM.
llalMB.i,.. Nan»a.Wr 11 —tla.1*
•m .,r innii *a.i|.l .a nirttl Haa
it** ***•* ttat It llltn* rtatff.
.tw at i|a ,._.,,.,,. ,,um ,k„ ,
•latl ' *t,al, * thu*. nimlMi
iai, i i.«-, it. !*... utmnUUi
1*4 |4a.*,4b.lerk •lib aaltollHlafl
aa i i|., is tiii* af *** nti* tkl*
"   r  tV kalMlw all! W itaal.
•HaM-a 11* ll-1S4-. fllf KttHilUM
•ttw*..  Tk* kalMlai **. tmatht tt i
ItlUla •*!"» |at. '-4*rh. Ktd Ikt MUlIm
f i-atatal i-lia*. bt akMlaa* .1 u |.kto|
**at 1 ,*!.*aa#tW* pftra.
I'* UU l'"f. Sinttnlitf 11.—Am*
Mil*, aii *«»»"d laa* ti'-tfattt Iqr tk*
M1**l af -rbatUi II Waal. It., 1 mm*
lata, ,-iit Mak*t »f Itolto* ud llr.
luu. dr. mm m, lk* ***** M>.a*toai
atTbttall  It h UW". tbtl lk~ mm
.kd-.uOWM.iaT. iurn.Mii
|^H.t««->J|h._.^.-iT«i
_*T- ST TW a***um aumtllil
JTb,la tat. ak,... f.
la lia Tb* r"' 1 ***** ***************
.,* Ibta II k.* <ll**,*.t*l <blt
t.,«i.aa uf ti-.t*.i.-l ,**aiaai-* b—,
It** «•*..., tal lb' itttrt*  fttlMWl.
N>. „,,,.,*,*  XaP-tbrt II-
«■.  - •  «f ttll.tta, Mtn. .
Itw«. m**h*t*rt Mala * *****
,«,k..,i*,., r'*i-*i«, Wittoftl au
faiaait. a 'Wl *mm*i bf tW ka*
kaad. bal )• ru* '•* banana fat klanrlf.
Ml*. Mall *,* Ikal Wlltold bM la**
UUIU Mml bn lk* tat la ain
flf kHt "* Htttaail .,*****.
Ud akn. tl ltd tlia ib*«. *»
•Imad fn* ktt ttfa* af ta*.
ttalMta). i*J «.,.*. -Taa aill iJ.iidit
m*. alll fi. *•«.* HH"*! ** *****
mmm .luvi t* ra*. **' *• •*» '* *«lt
t<* t**i btoh tad a*tok« t» am****.
*t i*4), NU -if allk bit. Iba
.11*4.1* lailtt ****** Mf* "It' •<*• *
laud kl*. tt. '".rr Mn MHI •*.♦
Ikll If k» m***** '* dudHlM taf 'la
alll ,h**A Um. ltd k»f ftttaaH at, *•
alll li«ia kr. atad. ttillltd tpph*
I* a airtitt t*r kn arm*. Ini it lb*
tdltv*nf bit /tv'ftierl b* *a*tla*|id lu
W lb* m„»t 4l»f,
■ii,»*i*i*f*" Hi ia
!tr« **/* Nattm-Nit ll.—IW
Ini atoll at Ik* iai* af IW Vat-
■la-hue* nftaMkl at rattiiau .1 Ik*
- t lit artlWi tii an. . ,amm
u lu taw*, tkaalb Ikt llltaditW** an
..ttr Th ml** aa< f.r tnaa. •fiH.td
*1r*,rt I* . If* HM—at, l*d tfciwi|k at**
.-av««i« .. t*.rit*4 lu, -la* tM fairlal**
***** IM« llll* Mil. •«. ffuai iMIifM
lar j fu lit Ranto* tHM. Tk» iialii"
•ad pbtalai I. IHbatlu .irt laKi mtn
IW at'f Mat k. itaa* aadtt tb* h.aaa*t
Hit «•..,  - Ifdimia-i It."'" lk* knl
lanat! uf ,b* ri-..,.** rattanakMllkt
llrm. ,b* b'lla*-*. tai** ff IW .toll
lltk* aurfna* lift* ll latlitlk'
iH*al ut lib**'*. ■«  lW WiMlfai
I ft* I'ft.r f ,.a.f..< ,  «•. *H*m**mA aith
•at" HKAI listen: III!.' .* if f
„ufi.fl a, llallaa!'''-', 1***1*
QOUTH IVK8TM1NHTR1I  I" ACRES
fr.  lr,iiiliii.','a.iiSi'iill Illllill Itnl lini'l: ul
niliilliii-  ill  S H ■   llJIIi'ial:  ■'  1,'ali'iiln
\\
ii.tvi:
.uu for
ALSO  A  I'lLtt  liOTS
,i.. mn, u.i. i.ni- liiiuliinr
, -. ||,l,ill .,1 tlio -ii*,-I llm
[.'
lla.'  Ill
, lii i.t- na in.!"*- """'',.Y;."
vli,11  TIIK  KIM I.IIM
aaf l.a
II.
111..
nl I I
III,
Tl
,„  lil
WITH
la,|,  liul.
■Ilv lllllll-  It -M	
1*1.lli  M.M.IL,   l-l>T  '
I'  iiuiiri.fcii.iiil-:  ilnnl'l"  ii.'i'i.ii'i'  i'i
■■ j....li.li, I,,,,! Iinni Ittl  tv t-.v t.iiiiil't,,
NEA1I THE I'AIIK ITUI *■'	
I 0*111 NE
I'  !*->  l.ll .1 l.illlilill'
|,MIIMs  IN AI.I.  I'lll
uf the
IV.aill"  it
I. f  taaa-.laal....' ftHtltt
I.) ACRES CITY I.ANI'- 1'ARTI.Y IN
tS,  .aillliiil liell.i'il'    "-"'-I  '-,",
■ | '  '  II ■'  Ut' -I'l
I'll.
Mu
.litt*
i i.ni'MiNnun ii m'
t.l Mini! t
riiun l.ul*- ON ll'
-I   laa.ll*-. a-la  H'l	
.1,1,11.11.1 I III  ,*'(•"  ',*    ,  ,
| nl'ON BIllHTll AVI M I
I. sill  noai
rii,l,.|iir*i'N 111.'" I* KIV
(>M
T
Tbo
riiu iin.i-
I HUNT-
MII . itlill
l.i
ill a
Ml  I IH i.N !'■
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
H StlSVHI.t.ASKtH'S. M
11
iiiiiiii lliiiiilllini. I'm
anil liii|iiiilii  1 Mnl
AllsrKI I ISKtirit.
Mti.M-MILN'I'.Nl. WORKS. COl*
i'liiu 11 . Nil.  lY..,tlnlti"li.|   Al.'v
drijv $&$&
■*l,.ll„..lll,.l
/ Hli'i KILIIY  ANU  lll.ASStVAIII-L
1    M.lla'iaaalal Iiini. iltnii.r. In llrtatftla'a
... ...,, I
UT.-llNEIMllaA
I'laall, .-.ttifi-i-11i.
111! ..I.III -IIIJ I
II.  lll.ilu.MI'IILI.Ii
 faaa'ltlllf*  nf Stilllnil  llllll
I... it Ifii Iflll-   Hi-Ifii-  uin!  tillliillli-  llll
lil-ll|.|li'llil|i|illlltl|nll 	
\-tir CAN iilLTAiaiil.li WATCH on
I  ti nit titii Sun inuu iln, i-jiiiii.t,<iti ru
ff i i ti , it
'I'u   i AI'ITAI.IMV  IVANTKII   A
1  loan leftfenioii.Umi 91 ui-Niitibiirbtn
li'i!'l^'''i',','L','ii'i'l|m|.!!.i,l.i,i,.','ilr.''»'m.' i'.t'tiV-
II,.' il.    |i.tui   1.1...lit nl
.t.l.li,-- II .1  M.. I'.ll. II.n.i- .-lit
NOTICE.
niii
in
ill
ll tits
I I.I.N III
M
Iti.lll.   lllllll
NOTICE.
I.*   IHU Hall
I . I. tll.lll  "'--'
' III  lull.
THU PROPOSUD  X.I I*.11.  DM/ON
Slll.lTltlX  IN  flllX.I.
AuumltiR Utiiii'i'iii-iu-y ot nni- oiblo
iloipilolt nti to tin., wt* nm tilmni iaa loo
Illt' In'ltlllllllllf aal aava'lll* tlllll will Iinill'
illil,' I'l'Sllll III III!* il|lt'lllll|t laa Ifi'-li'l'li
llllili- llllll i lllll/.lllllll ill  |,  lll-l  .'niiiiii',
trow mot! ol nlm-li ibo "outor bin
I.iiii.iii" l, (till I'li'lnili'il.  'I'll.' I Inn	
tiiift'riinii'tit Iiiiiiui.' iirnvi'il iiiitililti
aai iintvllllliil In in.ilii' lliondl Im' tin'
miiny  lu-i'iit tinti'iiifa', upon ],nrn,ii'iiii
uml  Aini'ii.-iiii ml.-nun  nml  alitor
I t.i  i,-.iiiuii-,  nml  in  provide
iinplj  tor  ilicir   Iiiiiin'  .atotjr,
It bll I aalli'el Illllt II loot, in Imiii-- li'.,.'|. lai'lann.'!!...  l.a  till  tlaaa  till-Ill
i. nil powers, -I., : nil lo tlm moutlt ot
ll..-  V.IH.!  '.-.-   [{lllll   ami  i ill')
Mi.incii.ii.  Thorn Haa' local cmtoui.
al ulb - .Hi- In In. .<.lr eai liy tiny ii|i|im'i-nl Itnl llltll'llllllt) lair till aaa.l all illaa ODOtl*
tlalll., tlllll 11-.I nii'iili-iil-iinf OHpplIlR llai-
la iiilllt'ii nf lilli I'llllli-il'ti.lll'l'tlllll-lit It
llfl.1   Utti,  ll-  l.»   I*--   lll.ll!   I"
.11.1
ll-ll
up:
>ii.
Mm
illl
lllli.   Ilii'iv   mil
,,|„..ll„,|,.  *u,l,   ..
Uiiii!.' Ii.'lnif lin|,.-li .. tOI  Haa' Maaniiaallllt.'
llllll Ill.lt Itn-,.|.||,|i. ll.ll Junk-   Hill!"
lln'.'lalli pOH  itlOUld  lW  Intel lllllniiil
allltli'iilly or ilaliifa'r.  Tbimoltol llil-
nKTSS.'iy« >■*'■*■* «| tm- •■-■--■,■,'  ..' LLL.; «$2 n?.A£SJ^0
"" :-, <""..ii» ■    i   Wi.Sir.ffla  '•'•',]*,\ ., ufulr.roluUonu.la.lU low
lu >t "frying pan" |. alio a mUiorl ivl.toli
ittvliiviilil stttle'iiiauit In ii|i|aa'ur in
llii-lnii iliiililln, un iiBtlllll.il il,'*|inl!
" Iia Itrliiili Colonic*."
An liili'rvl.'tv will, llr. 1),: IViii.n:
Sill III, Uui |||.|||||. i>, wllll'll will im
Illllllli 111 umttlii'l' I'ailunili, aitiilu  Ktlilivs
Iiini- iii'.'i'.-itiy ii I* for Uu. iii'ii oily
council iui-tiiiiii>.ii without doliy u pro.
pi'l' syitniu uf siiiiltiitk.il fin- anil- town,
Ulll llli'illa III aalllavr of  Imillll,  lltlrlllllt|.|t
tii Uii* tvitnl ul tills Hi,, fivaiui'iny ,.(
viiiil.'iil cum.* nl typhoid fnvnr. wllloll
novorlholou.ro hipplly widow fuiiil.
Vlluahlo Hi.'- urn. Iimi-.i'..,', thu. toil
Irnui ilnin laa unii', mnl thn ilokliou un
douhtodly I11HI0U upon othor itiOoron
lit'itvy oy a'i|ii'iiiiiiiirii mul in ih,,
► lllnc lllllll rtXluOOJ lllilli'llillly -anu,'.
llllii',  tor  lllielillia- llaa'll-   fni'lilly   („r
UM'ful nml. Vol |„.r(,','i nuimiou
ii.niiii obvlilo iill rl.il nl
typhoid i"". nlili-li tlii'liirtlaa,! modioli
llllllliirlU iii'i lll-lllo b|| dlMIUO ail'-.i-
Illli'ly Iil'i'li'lilllili'.   II  liinilil  M-nin  l.l
tliooximplo "f Vtittt'tiuviir uml olhttr
irnui-. tlmt n ni'uiiiti.iy li capable nl
i in.-iiiniiii,' uii iim unlit,,.,. ,,i,ii nightaoil
aa! .1 a'l,,' -lll'll !l*..l||a uml Ulll-nlil llll Iiu
lln- ..'in.ii" |.a„ ami il.iniia'r | r.al.ulily III-
llllll
lllllll
II it'll
lliltl
Hin
ll Ullt. It'll
Cl Ul III
II Willi III
itperlinon
ll'lll- III III!
roo ii
ritlllllri'll
fc
A
laa
lul
'  III
lilr
inli hw	
1,   Aiifiu
llaa-r lilli'
ii-nlf nml
lllil'i'lllti
ail! lliu
.  ullll
■uu try
.-fy nil
ND
NUDE.
-/■ft.-
1,
HI
attall
*  hi*.  It
Han
boon
lllltllll. III
, un
In Illi'il
iiliu'i'ii
culm
IV Of till'
t'it
•llll'
tlblrlut sujs thai
ilm 1
idtmiof
im
I'lll
niii innii
'CI'I'IIS-
Iuit
lllllll'! ll'lll
V
■1'lll'V  a'lilal
id  lals
.'ir.ii
Um '
- tu till..'
groat fm)
or'
laml
i* iii'li.'fi
 !  llllll
1 llllll
tll "I'll
ifili
l li.l.l loo
un
all
laud.  Mi
tlrcr
"lllll
-tun
- Ilml 1
Ii'ii inn
ml,
ll
111'
lium-  lllll
brldgoi ,'
in- Um
l'-ru.i'f. Thou
nml undo nl
iviilic" bound li
Thoro aro no «
Ureer dom not
Ollllllt'Clt mini'*
■rii
*ii
lot
lain
ill,
aft
1!''S!
al!
mi'l
- In
hl.<
rool mod
lOlC. 111,1
fl'llllir Imr
llll" I't'lihU
ii'ii .took
III Ulnill ll
it .pan
ui-ii'il
	
.  Mr.
Ill III!*
>!>l  llll"
r.-ii'iitiy !> i roportod. il** think, lltoro
may Im it K.iii.l it'Lii ni- timi Imt nil".!"*
iimi iiini-1. ti'-:ii iliin. nin in "work*
nm" iin-iii.  iu ih" iiiiiiiti-" ni Itl.plau.
mul Kl-lilk'.l-  llaa.  Matviiii iiu-l, lli"
Iiiiiiiiii. run Iboul lull! iiiil.i-il nml are
dftwrlbod a* llttltt .uporlor Uttavaiia
Tlia'.a' III!"'- ant a-lll. null  |hi,i|-.
HARDWARE
T
CENTRALHOTEL
l*urimr 1'iiliiiiililit nntl HitiiHliui
Nuw Wi.Hiniltitiior, ii, i
IARDWARE
jusi been receiv-
ui close iiriii's.
■WO CARLOADS OF
for ilm spring trade have iu
opened up and marked i
Wo carry ti full line of builders' supplies, milking
specialties of Locks, Building Paper nnd Nails
We nlso liiivttitiiiosi magnificent stock ol (. mlery
JAMES CASH, Proprietor
Itnl iin || tii l|.,Ml nni* tlay.  itiHliia.-i .
tin; iiiiiiiiii.  lIiirur'iiK la.,, r i.V,1''"')
Olll 111 I . I.i ..■,,,[ 11,. nl»l«'illliliiui,
TclGRraph
it. imi
Inn
111 IIII.I I..I.I..II,
CUNNINGHAM BROS.
BE6BIE BM »« »5
>i.',,i-'L;v,;i;"1i:"i'",!**;:,li';**i.,j.*.i,,/,i„
--"l'1'lli'.l * Im U.t |„„a,  „ '» Utt
lli|luil*. iiiiiI "Imiii, " *l	
IIAIIV HlillAN l'lui|i|iii.,|iii.fr
W.TURNBULL & CO
' 1'N'IIIAi Tlill- ANIa IIUlbUEIU
It'll' i, Mi-i tta ai'iaaia-
,i.'.t'i;;'^,"!".i',1'- Ti", "wHoi.i't.1 ..i-i
m'.:,a'itr;mil,:!'!;;;::tr'''':'';''!'l'':'''*:*''-'
I   i'.i'.iiVa, I'm,,
TO RENT.
,i iu u
mul ll.
pollutli
"Iiini: ur
a.lel.'
,,',
l/r,
ill I. ■
, l. •!•-in.i  I'l
Va.lli IL l*IIILi:i:iil I11VBN
11   llaa- iutliittal.il. aelii.l.  he-  I
..in,! ,„,  I,  1
'HAT
ml. by m
OUll  NEXT  MAYOR.
Itiy Ila.l
il.lllll -. Ill,
Y. M. f. A
noon.  It 1* tin- iiiti'uiiiin >
Hiiim nl iln  In.UluUoii 1
- !.. ■ ... ,:.!  I.  !...- Ul	
Mr. IV. T. Oooklloy ulll
,* I.'- 111,'t'lllll* III III"
,1.111   .ill*!
rnilHSTOKES A.NH IIOOMH(HlMll.K.
1 Itiaulliaof llm- 11- mn) 1"' mrn,.-!,!'
 tilai." III.-I   Ileal -iini'li	
llta, Waaler  I  llla-a-llla-  l.l.'lil  ntlllltWl -
III "It liilnnj! I   Inr  j..,,ll  nl 11 -  i|'t'l'
Ml Mil l  I IIMllNIW
,., u.l \ ini,i 1: u, 1, \t
III II... llllllillli.'.
. 111!.
BEACON  HILL  PARK, *********
VICTORIA. 	
'I'iii: nilw rm, 1,1:111: in ii.iHNiis   MoPhee Bro8a,
^^J^JJi^iPg SltiiiwriKlits & Boatbujldpi-^
S« !,Li.L?::,f ^nni-'S1   B0ATSF°R HIRE
I ':■,*,'!:,;,' '','.,•; ■;, ',,''„;',1, .,:, ',',,;;;',',', Buyoml Royal Cily Planing Mill.
l.U.lt   -I'll    I'al  aalnl   l«iillillli(,  fa'aaai, ., ......
i..t-n,!ii.ii  - Now WMtttl fti or
I Iiini ll'.tl.i'lH'lli II. M A	
a
 aaa.llttltll. Hit' |llltll|ll|Hl' I'll"lli|„litlil
i- ni'l' imi it I' "-' in' " ' "'  '• " 	
lltll   Al IIKS   t l.M    I I-"'   I !•'  'I   11,  ,,
IIIU  !,„„| „,,!.. ,-;,              ■    ■ ... , ! , 1  I 1  !ii,  ta«
......        "  '    ', 1                             -.-a.,!  II
,,..,ti.i,i„ii, 1.n.i.         ■ i'i"'1': Nm,i-i.. 1-1
,111  . -,,|el ii.in  aal ill Ii  11  HI . .Kt
a  .  1      1 , "  ' "IIIM
1                       H'L""', —————————
.. a'.nn  I  i-in.1
Imp.
al .Is
i-li
Hi.. ObtllllBI "I
right, aal ri-*uii'tii'ii ami
a  IIUI. ..Iitll". llll
i.l.
U.L.
Ill,,
ll   111
nf   III.
I I.
i^fimr. f.ar tm flaffaaf
IN RE RICHARD BERRY DECEASED
Ittf!: A'•!;.!
-l.a I Mil.IL A.-..  I'lHWOSS   IIA VIS
i'l
,0 1 .nt ilil lit 111   1 lit  <l  .Itn  11. it i.ilii at. r
...
ll'A.N IIIU   AN  I.Ni'l.I.II.Ni I.U ...,.,..,.., 1  ..
tt  i.e at."; 11 :'"•••'■
,,! ...it,  Itl ■> IU.Itl.1 IV., U I.
I.  I*  I ll    -..    ll I  "I
1 .1 a, I  1
1 .!..!.! I!
1**11  lift  r. .  r,.'tt arttiJltiitt.irrl *tll I'
ikral.1 1
alulliatt'in  IVaiknr
l.lill |...|'l.   I'  I'. I
Aa.
..al"
"I   trill,
nl  ..nil
iilll
. Ei
.'.a ti .in .nu
illil.  tml II
Lit i:ni*hi:h innti*.
1
it.
I, !..'. tta ' al' '
1 -,. ' ■" Uaa-ni.
.! .ill.-
i.v.i as? ■"
(i(M)|l   '1! I'LL
* ■
-
*
. ■
1'
iiJll' A H
/ nn Mit ■
■
.
c.
-
i-
s..n...  ,-
"'
;
1  t.U. -1 M  |>«*t.«i    1
, -
.  .:  -
»   t
"ffiSfit
I.  ll-ll t N  ..  a.  If.
. till.   1
\  a.
NOTICE.
Vi HH I. I  IIBItRIIV UIVKN'THAT !
.1 a I  a.|  .1,1
■   ItUM    Itl.lnf,   Ili'.t
able* fair ,be*  aba.tae uf  ll." ,a.
Wlicla   al*.e  t.|  tbl-
ll I
a!
ll.tll..
ami
'
I
llltl. 111. ft I
mi by woolen i-i. *.  t
I
• 4 eooUogi
w i-oOlrOlJiUti-.l, ...
porildi Uitmcb II tut
I 1 1  I ** .
i* lull  Mr,*,*.  Ut1tt.11,  Ih.Mi.i,  * uititittij.
Iltllt, .111,1  IkHMMMl  **tl*
vv,".tiiiiti>t.'iiii.N 11 ,,,::,.1
Upon 1.11'li'fi tli.irtin. 1 - ■ ■ 1 • mb
fut Uio coinlnf mtiolclpol jeor. Konlo
.it i * t.ii,. |.!.in' iln* ilr 1* 1 Uondij ol
It... tiil.t, ind fit-. 11 lay  11 lln* Mm,
... ' ■ mn- Tim." bii boon a vm
. .' - I. 'I., .i- tn iti,,,,. itkoly 1,
be ii.mii io( ihroo pramtoooi
1 M.ij.-r TuwtiMiitl, Aid
.Liin. 1 1 iiiiiiliiitlintii, i*\-M
: <-. tr neoUOQOd .1-  (.rnl..il ■
cindldiloe tor mayoralty bonon  \-
r.'i!.tnl- UlfOI Htuwn, |-. tli.tjn thf wl.li
.* t.nli.-i iniiii' ilitiiiulit. fm itlllumiili
nl Incumbent o( Ibe otBoo ol
miyor hu novor openly itatod that !.■
s imt 111 tlif ili'iil, thoro onto Uiooe who
liavi' liiii'l'y rollt'Vttl blm of tlmt atlmi**-
»iui) tti.'i •■ ■* the report tbil
I . 001 roui duih - u iiii'tni** 1
nf thi  |*rorInetil liOfliliUrou 1 1
w. itnjntter, • li . od . oit
ipore titn.* to toko bli n it -
I imber.
\  Wi  ■ 1 luthl i-m in ti**
..    ■'•> bttotllng a* thiMintuia pro*
I  uitaiM  rot lift
that qnootloot
!■ fi rrloo i" in IntorrotiUon **•
towbetber A* ttu atum' lo hulii the
I V'oa ooo It li 1
1 .it.it  ny.  I  will
to tell >*'u on MondltT'
ir friend* m** deolrotii to have e
I Mondiy.
-I Un- flrii
■ i   "N...  i..'
i
•  1 I l  tjuilr  mailr U|>
Il liny 'in put a ttpit.f
.  men ii. • -  .  I v.iit  not rut
Hot e Iflll    Ai d  \--l  Walk, r
Mo4fOtwliii-il.mil Columbia .tt-.i   "  ««• noool frplolil
■ro Van- "»">"• w»odooind Llwrpi
ill.tl.tL." ■
...la (..1
Mill.'.  Hlnl  In
I ipoaken
TO DEPOSITORS
THE
a.ilnrl
.lllllllil
, llll.lll
rtitlit.
..I.I  I.it Inn
1 - 1
ll
l!,i|n HI  l n,l
-'   "t.i!  .!-   tl
.11   II lll-II
.lllllll  llll'
.!.  Iiii,  Im
Uu-   tin lilt
:     ■ 1
tbo  -
1.  uin
■ atl-     .1
■
IRII
la.
I,, ,1,1
UP  at
•lllll!--
1.
ad .1
. n tor a
■ nl E|,pl
"
1
■
inm
British Columbia Land and Investment
A.C3*E2SrOY, LIMITED.
SutKitniitii'N to Alls«|, Il Mnaiit.
I^'Ih view ni lhe low r.ii.- of i
iiH'iii, .iml the restrictions impost **..
pared ta. receive mone) on deji  •
B PER CENT PER ANNUM.
liy llir I ii'iniiiiiHi Savings Haul
ui in In- deposited, thisConi|*ant t
stu.ill .iiiiiitiiii-,. .11 interest m tl
Mi- terms its in untie,  a i,
THE  HltOAI)  U0M1M10N.
40 GOVERNMENT ST.. VICTORIA
I'-T.tlt! HID I8TJ
,1  .1   la
I II.
BRUNETTE SAWMILL CO.
i
.'■
.... ai..| mt tin.
..i I .Ian. t  	
NEW W'lil MIYM IIL in
Lumber, 1 ••** Bill StufT and Long Timber us
" m, Ku.slii*. Siiling. Mtmltiiiigs. PickeU,
■ ,h Illtli/  lii,,a
, Illt.,km  II
II*!- 1. in, . ji   I alll 1
l| !  It    '    II  .
ili*rli*lrlrrirahdaa..,.ataef r.n.**  ' '
I  III  Hall  I,.!,*'!  lla  COIll
CLASSIFIED BUSINESS OiREClORY
A |.l ..* I I i • I '  I r« m*mJ*'
.M'r
■ tltt*. impllr.: .
intra i**i**>.jfji»/,.tr..
.,.'.-.  a. Ha"
irl
lli
-....t   lil.l,.' 1,1.1  a
iu».l|i*  ilt«iB!».1*l . ,
ihl. .tit. (hie .IHtattf ttbtMtnllt ******
aa. iwl .., 1 ' "'
ll.   I .   ■    ■
MANUFACTURERS OF
to 100 foot.  ALSO  1
Scroll nml Turned V I. Doors. Window ami Door Franips.
Hoimo Finish of all Kinds.
^-AtCCC-xate  "V7"orlc:  G-xiaxantocd *i
!•■ II We lt.it.* I». s|*i la llii v
Shipping facilities b) rivta ocean or rail unwrpuMd
jr. t±'±rttmA*Jr'
Wltiiliiinl.i ntnl 1?.-ti.il Ui nleu In
, in.
tl  a.li.tM.  AIK11I
un itr * i.i'l.iTil
|>
U
t
'1'  J  THAI
I  . I  l.*K1
llllll!
It
I»
■
■a   ■■  M   I'   |'a.   «!■   •I'l"' ....
imi.1.1. ria.-1-ii Ktlti'iiri.-il LiinilH-r .uul Miiii^ii   Snlmon ni
It Ha* ait,..rtliv dell. Mi  ."i'lin"
t    IM-U aitb 	
Ml    l    \\    l  .  .   .    t|  I"  faa,
Alt.  I.   LOfd,  Ilea'  '■
I'll.  ||   |!    .1   11
ntlaay.  an  ..■,
I  unit- r
IHl  T t.e  I  **   "
•   I   I'll'' -  all-
I;,l*tt Ita,,.-,,, a lit. !
!   "atll* IU  lh"  aa
Vt*.tir. tin *
a   !■!..!
"
lltHa .-Ibtt«.  Hill. .,,,*, ! , Hi"
'
if  - ■ ■ ,
.laaliitl. ■ •
1,11.1,1.111.1 lb* !.*.*'■ * U.uulla. llaa*
1- .-I1I-.1, wr^r-ub-lo.1 ....  ,
• - *n  .la* l.tbl,rl*-IbtuaU  Tin.
nil,, iatiiait* u, tba Hit ttf taai' ' a-aUn. ni.l
laWitkla  In
,., tbtt *A tta- ■-. ,,i,.a*,i,,.  of
Vli, I,.,,,,. -| t,„.
,.1111,1, tb* ,.f.l*'tJ,  **|,.t,tt  ,'*!,'.   II,  111-  ("l-l.. I  I  ft
1 V»(,»t,4.1. 4*«blb** Ibli Itaal -   '..11 bttt ,.. «wl,r  Itlt*  ...
tdfcCJO.
Ami* thr 1**1*4***11* tt*f l*ir*iamr--nt tit * ***
loi-berol itimt npmmtWit*** ill ol *'
■ u**m ****
«.%! Muttirlfial l'1"1, '    '
' : ■  i.*l.Ot.-ai.' on ipprttbtie
•"  mAtu****** t, . ..   ,..^iiriH»hti  or
'
ami aoooril otiwi rrodllon. who mm*
ilmpoiblnff IWl' aim*.
Frank ItMOird.  M  Mai.iil. J  \\
HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUILDINO MATERIAL. Ett*.
710 COLUMBIA STREET. •  • NKW WESTMINSTER, B. C
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
Illl-ll.llll Hll'l,
Note*. Wv.tinin.-i-.
a    in
II
\v.
•*- __
D
V.
i-l-
I'.
tafitf.
|.-t.4il-.tr. »,,b Ililtt* ur  t... .Ill",  •». "-Im." ■ • allb
-  ******* *• i"*" .■,**..  Hub i«it a.*,.,..,.. .,.1 . Wbtrir.Inilmhtalttin ■■
•   *l Ki|I.Mli „.„,.i,»b«hi,iif *,n. 1 *•  .i. I- .*•'."•''  '" ,
..I..,* ..a Mia .hum tai'iHtiw... mi. .'ibat, ... mMumi .it,. ".'!■*' Sulmon Boxes, not  Floats, Trnys, and all k.nds ot Wooti Furiiisltingi
..«tbtt».Wb,  lb*  UH.  afM   "»" •"'"'""""   ■ -l*r- fr**  n*n„nri^   rtr.r.mm   !*«.«««   \Ll*A***.m   llm..!.,'. Itl.mA.   I.-.I.-
Hi,inv..tia|„.,, ISl'LE  BUT  DEADLY. -
* a-1.1!
Tbt Tm-aWatil till*•'•  .pettf-l  h.a*.* I  at—  *.  tlt*lm,*>,  ***lM  t.a  U  **af.  N* " Voft ..•■  la*-!. .|f|.lh
lll**ti*.llk| .ir.,1, Ifal lli titlia. f*Hi. laat  nrtiaartnt III Ijt tbia tnitla,.'
,t,1.f at... .hrt. Ii.i .•.».*•   Ibfi'l. 1>"  -  -   al
lumfiulnnn toil liealm,. in RodrIi and Dressed Lumber. Minnies. M&
Latlts a;.i1 Pickets.
lalmon Boxes, net Floats, Trays, and all kinds ot Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
NOTICE.
'  ***  iBtbif  elUllJl"!"'   |.|
1111. Ibll  I III
>; 1* .1.  animal aalt
..a*f.t*aial  t*l*al!a  lbt  lit*.I,- allllt-ta
Fah<*.,whl  tl«1  iiaeaeattt
III* HH Ol  "•  ,S  11  Ti   ■ l!   -   . ...
I't •    tmttm **• ••n mw nt tbtmirat ,M|T. y
it,,,' tte
.s ii ■
■ t«abi*"hai,tf lu<»*lieuile, ,b* |„ ,i,. .,*.  i..,. ih.l
■ id L.t,. (bt. i.tl,.r .li>. i,,.|  itt'fm. i.t Utaitii a,a|a*liii!liinel i
■■mtm*** * A-j*,a-» Mim '*<*• «Hb • atii-i . • it,.  jj"l'jj'lj  ',"    ;''•'
in* a*  11  .. -j-., |, .hihiii ttu*! ruir*** M.i.. ati titiiitfalHiii *<* j.
* •   '■»  ll  I*  *'•  '**  Itiat 11.1 aa «!»• *'I »•*'  ,*•,*,  ******  *  '„*■■.'■,  „ , '.,„„|„.,,,,. .., „„ ..,.„,, ,|„,,|,'.„,  *.
1" --' " •-! win in*, mil bt M ^abKI. •auMlt.l  *.a«*ahil Ion. i.v...  .., • ,«-..,,,, ,„.;.»,.
in MmiKM UM MWTD1IIKM  'bti»H   l»   IM»b   tbn    N*  ''' <***> **>* ailunillr **aa|b bn. ol   Al»«. i.  •
iuounutiiii.iui.uiiiiiRi.im. ..    ,. MW„,,~i s uhh-mm. mm* *** '^'Wb'i^i'l^^lVLrfTiK
ly.lill.   II.M.I.U*   MABKai_»^r*  "•«  *****  *******  "t **>*J"** *"<•■**  |"_*•""""  ''vLtao f.m^r ..Tit   ..'•' ■/'
Ciiniialimi Hi. IH.
•lalWIal    llllt.tli.ll    aat flllaltaltf  aaaail  bottM*  »t|t*tb'Of»  Ha  ||.
•***-, ..i.ni 1.. Ill  *>..'. allb.ita.*., b*.r. Ib*t ll.ill, ,1,11 1. ■ a.l  ttlll  li,.-  a  --.'•'.»
I . II I
I'l. ., <■ 1 HUM ,.l.tt at laiflla.
ti p*
i.| ahhh I* i,,a,i,l,bli«. lb* atl.f ..1.1  labl aatrh le..| all 1,1" ale.,,.,! it,., Ul lalt
ill hll ill ItelalllMi l» lb* fr.1 mrl,  Ilal   Ulll. Ml IMil I "ll'lll,
I leeai* laatr.fTllatCnar*  111" Irllah 11"! llalell l.a  l.t'l t.lvU.lil ■
■
II
L
fti
11 ■ *•
1 ..*•  .
1  ■■  ,
■           arn,. li
H. W. TERNAN.
itim imn tnt
'■    Uk—* atm* Ibta laa. leVa-mirei
taalliit  Wb«  Iraraa  ai  •**■ "lai Iii bill  Willi MMIIttr aiul bii atlb bin fleam ll
l*i»ii.«". v .,,, raii, m*  TM* ii-rtaa. at* no, ra.* nil  1
"ba tta.,,... iba, p, bai la bi. llw *"*_ "** '*'"' *" "."-'•-' ••..•.• "i«.nt  it* ti
mm._uam***t mm, **^.ltm 5*S«,,,£'ni_!_, •H^^J.SllJSS. f.l
.1.*
.t.Cninit.
• I,-!, "t i*t.t l*t* lat* lalVa, I ,i, ia,.| a tthtAi*. *...ti,   i  1 |
hi. PA. |«a, I !«a,,.|.M. lb* lit. Hall.  Ilatntt, aM.lillili-.  .t.|  ,',,!,  ,.f   jaaij,,,,.,,,,
Wltlt.f  ,fa* jr.  i.fetitir, l.l,,a*l !,. lail 1 mt.'titfl *ef  a ,*a|i,.af. .,
TkaMiiaaa l-Mtaatiait,. taialaarallal ajaMr-ita.1 nil tin. ami M ,m,i hi. »l,:.i, , .tn.n.m ... ,. -. ■ -t -i....
lUaaflla   ,a|»f,   aatll*  ««■■  ItHlh.  ******  fifl*  Itil  •"10" 'Ifii  Ij*. Ifaf  »l*l*'l  l.eattlil.al  11
"•anwlili  ma  Jtabh  .I'lill,.*.  ,..  *"*"** »'l*1l!*'t'1'"1 't'A I. Ibr ..**}. Illlallill...  lltiiil f.a
NEW VANCOUVER
COAL
aiuila.-i
f *r ft*, l.il* lr  t.m.mm  tt.ttm.rn
l. ... l..j    iraa.aaa  .i.atni.ii
Navigation Co.,
ttlm*
TIMK TABLE No. 15.
*** m, -
I,*,. | *******
1    1  l!  . "  *   I*'
i.AHi titjAmmn
iv
*'.
—*-
it
htm* '.* a.mmiam..
Vm, * *
r*  * mmtmmm ****** *m* ******** *••■* **
SAVINGS  BANK *mj^&so&
***** T* * nmwn-um
DEPARTMENT   ie^rT-3";*t••ii^l, ,1
ll rantHkl alth lb*ll l.llalli.t bta.l   .."i'l llal.l t.i    ""HI!''''".
"lii'  ima  |.|t, i,..I In laitln
biol  llhr l«ai. a|.|-il 1..11,* n.ll.ai«l Mini ..f lbt I Vile OoM, IHLIii-n* . f um: Ikii.m; ,■ ,| t \-  __^^______
-*n.1.1, .,,,,„,!..,  , I,,, ,.,-,.,, * *l».a>    rinll, „|,  fat,*    .hi"   Olln*  Ibt *al,r*laaral"l laalallllal" llaa," tnlla.  al fU  aft A  ** *m *mm  f* mm mm  ** Allli*  ,|. a, a,,-:, la Ir ,.„ ,t *,'! e> ,!
™ ,nf  Iht iml nil lln .ml II b*.t t, t ,»• t«i,.iit" .<h..l,e ih.lr l,.i„..  .1.1. •OilfW trttK,  !Ufl|l«**lilt'iii'iHtf,  h
*»*•", >-'*l>***',-U.«,ar ||«*, p.,* r.lltmloli.  Tbr,'Tirt-. abn U ....l.'l .,|*m .1. Ht* .1.1,1  .,  , H» H"'" "- '   ■ . I .'l  r  ,,
tt KittHm tat MatUtal. Tb* ir.. „,,.,„.  „„ ■ ,-„,,, ,„ ,„ i„„,i ,„,„ .,, ,,„,,!,,„,. ,„. „„„.| , A"''"' % "Lj£ nnnnm-itta NO M M Itt Ut
           BM  !«ai|» ti, lb* ir.im-Jilt ..I  it|>lw.iti. hnlb*l.  bait tbli  Hif  luantrr .taa-aala  anal belt Mnl lUpporUld b,       "•     W™nrMffAJW, ,
CHINA    ultin    CUQIMB '    'ill  <tm  IM  t„ii,.l  a,!  'Wll»ll!il«<.   All.lllttt***! tnlbt  I.TLlMlflat. ItlJaa.liffllael Irttnaa.faa.a,! "    l>* l"«il* ,**' l't bt  l.*4  ntlbati  llta.
wni.i ni-tw  ..-.uniua   . ■ ,.. »n.l ,,.,, ^ m.,rb ... a-tip nl In  ttaltfUf.  iMowl.f-i) TtntdkaI■ -Vt«tti|tia,|lwa tot ill oa.llllaj nf aaal
tie* tin it.tibl ta* temnd.  Th* aatir hail Ttr.i* tnili-i t li.ott.tat |eltite tl allliait
flRT [OAH  EXHIBITION
PAIKTINOS
b* falM Hi* inli nil ,in It »h* ...tarn alp. Httni.   A ><tmtnillt*< .,, t,t|*ilti|f*l ,n
I,  wata,  lb*  lloiaaiii  aim tiflittii,a,.ii««|,ait.a,ilit*rrai iniKtitt," hi-tfftif.
'                      e  I tl.  Hi-ll.r i.  *1i|.|*tl  bit.  aajatti. Th.' Teafntatr.  Mill'.  f,,trl-
Ik*  ,l«,|a,Wa.  ,hl,   lla,  l,t,|,  aW *.  ll'*! IllHil llM 11 Ual-  tile.  fifl*l.  Tbl" |*et.alrt.l  *lt • 1 Iteela naa |al  !• Hfi  ff.it tn
.it.j.l. fr.i*....,. ..i.u .1„1..|laill*'»iiH.t«''^'.lill»blnl«iiinlln unlit  liftb  riiaaaliaa,* atalntt  Iht
****** ItttM,,,', >.. lall lnlo,l.*l„iW!|lM ^^^  |fc. ||(  M |1)p AbloM ,„„„„.„,   Ihap, i. M|.
it all. Ibtl a. tittl li tbt lat. ftm|anbaii nl  tbt  haml*r aim ,•*, mil >■•—i. in Inr 11 will .aiirei.1.
.. ilajlr, a-ai,blBf • .•«  I*!""'!■*'   1"   *r
a
•St.
Leonard'! II.iU, r"'T
tli llll OtCILXBLR SIXT
mm* nl.Mat
Ibta   Itirtli*.   IlleUtilttl  a.*  llm*bt*l tier ilnnt|a. bill  (In. aa< Iba-  ibr llnt.laal i.rlratlia-a ;•
taHltlrallr r.f CHlAlk tlii,* j lit. I* I** .,,11.  tlalll  Ml ll  HlM  "II llallf an !• f t |,|e aaf a e| bf Haa. all Ilia",
tttn. t.r ,b* mat  "Wt It.
■..:'i.i   ,i,   ..Wan  ,i.
MlntHKA t-ABd Co. Uit. lol Raulmo. ■
New Wellington Coal.
Tie" liil.la .|. llMMU and n.r«l
•viitn.naira.1 Onl mlin-d nn
lhl I'.elfn I'eetet
''iU1' : ''•
i-ii
Hat*'
Jit
_i	
0.
IIM If
n  MAlu
(i
«ir<«itliilrf.
B
'h.|t1..*1  thrtf t fta •TOittdl  1*!,f.. lain- bt|il llr Jnlan Tlaaami ..at, mil n! !!„. |  I \| |t    rP  \  |tl   V*
11    ".In  ,!.'n  HMMM ll il|a!.ln. Il>aelfl.|fl|! nt llif.' nit*  ' '   i  ■■ In *  1**11 A     alll  Illi IV
II  '■■« Itiam bl.  imrktl in  OMIta.t, I* . I'llhflllr. Illhmf la hnll.hr ahltit -
• •HV N1WM1I4,   ,1 l.a  ll  ,,..,,,  ,-, mtm  aifllldli,  and mil, Inli,. *l„   ,.„!-.    I Chlple «tr  RflBT  DUNSMUIR
-  •<*   .la,  blllt,.  Mite-  In  |*iin1f*l In 1 .|f»|a tltll, in l!,i l.'irl f.f eaailitf hit aandnaalaliil lUlal. iKiaia*.  1,. '   «,,„„',„,_
Ta*.!i.b  ditajtatiii.  ,.  ai..  ii,.!,.!. Ikt Italltl. abbh bfnktt .*ll ll,r hnl" K.Tn-nrli .ttinlllii  In marm-l inn. ertianvitta  ,.....,..'..'"
,,    u^jiiT  .       '"*' ****'  ***** *•*** * •■"inlil.lnb. Mtt la Ihl. bn iK.lnl. l.a thti irli..,,  | ' *** »' ""■ lll'-H MAJIXTV .* lllll..
ii antM a* dint-lilt, .at- Tbl.. I,i .,|.lin,.,| aai ill Hun aai Hit tiftiilmlal l.llmiaH nl ibiMrln »nl 	
tnt",!.
*..'..   r.
■rrattitn ,1'tlf,* ahtfh
lt», 1*
I|>|dbt1b.n
THE BONANZA!
THE BONANZA!!
THE
E. A. WYLD.
A.tint lln ,.*,
Nr» It..,ml, ,■,,, -, I ,|„ , „,  |...|
      '"'  *****  nmmmu **l  ,*nuh thm, Hi .hi" •i«t*l nf Ha. Imlkl rmhlni I tb* iiiminbiii. thai im i null In tl, •.-   ■MoMml.m  TlIC  POflU
IIU  T  ...aB«iaa.iB^ —a.ai.i.0 (ai,l *i iara.ini .<»llr*,bm Ibftratb tbi" taf ...tn|.ft".tt tin  iimae*- .da-fallilinn md bfirt, .,a|.|aa,rl • j,,*,.       Illt   htl llf
IIV  '■   lllalTltllrO   • .,. ,.,.,l„m..*ll,\pA,mm*) ,«; fl"I"  "■  lh*  '1*111  !'• 1  Itt-tni-t.ehtlll  l'i'1'1.   I.t'.ri't.   «la'.      il   I f. I                      *        **
Ul  *  WAillHrN    ,  ,,  ,2.        ******■<■ *•* .b»,.«, mrl al,<.nll,*b„IW.I,..illbt C.ntdi.,,a,„|l,ll,.,ll, l*i,,.'.l It. ,-..
Wl  ■  liniUlllaU   '-""'I ******** •***. a. ,i-a,»b ib* (,., „.|.n„, .1.**., ,|,* nr ai. r*i*.»»l .                     '"""V'
J. D. BENNETTS. ,; *"*" **** *'** ** **m** "* "* *** tratlfttmt
i •*'"••-.  .-   • ■ -i"..-.-. . .• ■  ni .■■'■!uk ■■>! ■■** i ..ter ,?;,"„';,;..
"  iat!,.,*,,   ...  .. ,.. II   . .1 li. 1,1.1 J -.iitil...  I-, a.l. I'mwt,  l».'fnt ;**
,,Wi-l, ..ff l.-ar ht l.irl mr*. and  tl^al--'
Hu- i- ili.  I'l..*  i" ***<*'
I•"irrylliiiiK Si-ru.HMm
FIRST • CLASH  STVtE-
The Crown Stables a..i *<• ,***.*** «-—
'I'riatl.
nnil Vrhirln _ mm
Inr Iiii. in t}„* rlly. flu mil Sllttt. (.IW ll ■****
• in ii
It   1.11,11*   .,  a,  ,,
-i.t, ,|,.
IIt. lr  at™ ., .  'rrafiirn-i.tt  mi   t«ar  I
jj  i iiolewt|«i^iMr tml*i*t*Ai4 „.„!, Mrf.w iitntoil.
irf-MMMe Uni ii»*. U** in ftuMie in|»Mftni~UMeiie|rfera(rftt
In litr |iili. r
tl.,1. llr*   pltlf
ll«l  1
■....I fifom •h.Vl
tltim*. itlt
T ".IH I I ,..|  |,...
A E. CLAIM.
Pi tii.....
.inU_WHWI.PMWlHOM' ,tU,   *1*J 1 Ia.il iirni   |1
Herring'sOperaHouse
The
Imperial
Stock
Company
An* now on n tour of iliis
i iiiuii, uiui will return in twu
weeks for three days with an
,-miii' change of hill.
John E. Kn i.
Manager.
(flte gc&itcv.
McKenzie Street Loan Bylaw, 1891.
I Itaefeaei'laee-iel.a l.Wf.,„„,e„
l**f  It***  fallafiaa,,
f"l'".*,ll/f.t,,'f.,.',,
" If rot., 1,1 .At |
of 111,11111,
"I I'll"'nrieeai/ ,aaaal ttf-
frrl'lirrl|.tiliir/Mr,*,,
llw aa/- .v,.ta.  „-,.,|„
II (II
' II. III.I I
I'M [niuiii
Anil it I,,
  llll'li
•Haiti r.1
iit	
tin.II,, ,|
lain
i..! fi.'.i in
i.l nr llii
ifii|irliilln
ililillllnii
llllilllil
Illllllli..
S'll  '- I'l I.y Hi.- -ll.-Ki-ii
1   .|„ ,„j,,,, llyfaw. iwl,** ifal
ll'A,
....
lllll
.1,11.11
,'li.l.nrit',.
rw Uy l.n
"i,i,||"-'-"lriil"liilftli,.
"Ill   ll'  lata a [I y  1.
fill
'.tl'f.'a'ihi'lLf.',,','ii,';."'"" "'",
l.ll.. II,
,1II
llllll 111
l.lll ll.l. II
l.'l	
Ami  al,
a U-IIiik .1. I.i ,.| ii
A al,.,.,  ,..,
..r i
■In
i!
i.l l.l ,t
  Iniiii  j „,| nl  llm
,1,1,.It j   ,    ..
I- |.,i,|...it ,,i "alila. itn-
 -iinitl-ia   ,1 . ,1,
From  lloiiiiliilu. "Hn- ......LL"LiL ' ' *'
mi riiiM-i-iii, N....nil-1  n  Tin , iL""!'"."" "„" i Aiii.'tnit'titii ii„.
i.i„„. luiMlli   irrlvotl  11.1  ' 5»t.w.."tuBl"iSI ' "
 iiiinil.  -'-ti-"  iini-  limn  I! lulu ' '.'Hi" Maynm! t
Bank-Montreal
CAPITAL, all wild up,
REST,    -
$12,000,000
0,000)00
A Savings'  Bank
Department
H.i', boon opinio tl In connection with
Ihlt iii.i.ii.ii.
Interest
Allowed at Current
■*t i„**, ni t ptr ttnt.
GEO. D. BRYMNER,
BW-lmo, Miiinik'iT.
,\,Hi.. ■ worn i.i.it-il  nt  Llii
I"  Hn'  '  Hi'  I  Mt.lt III.' .11,1,1II'III
In im,.a *n* ilrtlned, nmi tiui niii,,-
M | . . i. requi -i I oluule liul urm] to
,  (.1... liiln Iii-ii' iliii-tlliK  B tU i! .i
, rebel  'I lie president ol tin
, |ng ilm kluH -Miiiii*I
*'i to Iim   * *    ■'    bow tin
Li u.■  ii".- tmi..'.'  ' ■ 'i  | ' "TH!'"  *
li ■i i-...ii.-.
it,.'
i"
| . Ullt. IHU
"■ ■ ui "i-ii, it,;*
''   '"   "I    ■ IlllUlialfll-t
- ai.„ir hi
H"t..tll Inlowfui d.r llii'mltl Muiurlii
"  ■«)  li'lM-Nl  •'(  ll. '.llllll,  -  ■
ON THE WAY
A Large Consignment of
MANILLA
"nflllenf
■' - Jl
Ifl.
I., 1. i..|tllr.,l
'  .l.i.
G-RBA.T
CLEARING SALE OF DRY GOODS.
 : Owing to a Change in the Business, we are Offering our Stock at :
Cost Prigs for Sixty DIE
......
ei  allli  I...
. M.i,.l.i .iml  I ,,,!•'  I,in, '''"'  '"ii'.. I'lat
Tb.* llinallall lilanli',. In-I'l a ronton-   .  , ,,,,.,,,„„.,,,,., .„,,,,.,	
a t  Honolulu.  I"..i,„„i.t  ui,. .      ,,, IS {Si1 ','
ami   illniintil   .   ..ii,,,. iiitilala ii. i.ii. iiii, .1 intn.. ,
 '  "'I'1'--  • I  ,"'"", ""' mid vRS'uJS
!.,.„**  Ul*«  OUOttlon  u.'l I i.e.,.,,  ||„. nuralea. t r.t
.  ' ..i.-i,-li.. t.i-ii..'nt .'.lit-.'aiul I'lii't' ■ llai
, . „„ tha iiiiiiui- " '  ' ,!l '■•'■
'., a.l. tin  laiaiin .   .... ,    Until mill..|„ f, t Hi.  nn .  , i I   Ini.,,,
Bl  tl'"t'-'l    '■" ' I   ! II . "J  ,,, ,  ,,,'.,
■. i ... ulb   " '   ■   -*i. liiahb-j, '.iii,.a,a"..i a..' ,., ,',..,„,'
COLLINS
CORDOVA  STREET,  VANCOUVER.
laaalaarla.l Hi.- I ! II lulu with  lr*"' ' I wlilch In  .laall  ¥ TlllfVfl  A. ATtTlI/1
a   aUlj  II  11}  U UHUIU
11  .,„..„, will, ,!■■ mmm* a* *av va VI ****** V.
'  |aa.
-Hit.  ,'1*«li!«.*l l't  Hn' !' .
UcKlolty bill. Tbo II ■  *'
'.UlU lliiil*.!.'  Ililllllll'lilllll  'HI H'l  li'ltl't. II.IIH    .H.u,,  ',„. .'
ll.i. litllt-l Mala. al.» tnai.l '  ill ,hr i.n.in.  in..].,,,
 _. '  All * If.-tn  Hn*  a*t<\ i*t
Bhot lln liiut.il Tornaatoi
i.ni.ti.. v. ti mh* * II  Un
. trial f.*r
t.j'iii .'iuit.i '
(i %l 0*"« ♦•,ti*Oli"lt ■"->" ********  *'*,  U.r
. 1   *   ) MU I!If   i
■
■
ll  I-  I,
■
i   '   Illt   ll.l. I. l.t —l
■   '
•'"'"'ll  IH. i  1*11,1  ,  (  ||).
I. It.lt  uitm  ■
llnli' Your Orders
(Vices.
Bedrock
I liltlil I'till tii <it
*  '
\l I*   I
■
■ «|U t   -'
IU  I'llUlOlit  )'•""■ >
ii.ii  loeihli.
. .tt.i in «lii.it In  1.. I
ti-wi ***h ,**,■
I i Mtke
■ H
I
■  .
■
-
«
■
■
..  i
i,i.-.-j    i  -
■
•    ******   bli j
'
I
IU *,.*,* hr *** I***i**4 bf llir* -ollb (
'••!■■  ■   *
.. Ii'i
i.ii* I., in*] boMtw
NOTICE.
I a tin.' t
"*  «lll ta-tl
J
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
sir,:
I  |1  Itai'. I  tlttll   III
, |  -III..11   11
 i   Till. 0*
JTMVflt,  ill   UH   '   '.'Mil.  I|-l- -UMM
l.) Will, li ** |g4gf - li,tti  tt lil.l  .li-lil.
tint lil.l in i
i i ti, t*\ i.t ut«
IH Intn Hill
■ i-.t Hit i. **-m*'l \A,*l***.,
ji i, .1 11*  .., u in. i i.|. tu mil) I.y
,.l...ih).Mir
IU  liK. ui
•■*
Tuti
l ■"' MU "*! .*.'.!- ti mil.■! M,K.i nr
**U Itt... *
yl -.1 ,:.,t. f t
DRY ALDER AND FIR WOOD
li IH'I.
LOAN BYLAW 1891.
It**** im ***** ** l*mm It* **m *.  *
***** fmt *****,* f**rf**** Ar*maita*m
I
I  ..
i  ■!•—  i uniiwr 1
IMMMIOI
.,' *■** ,A***A Ar-
1,1.ttal  It  -llll
I
IU Minitlt nl IU  •Mb")
'  '    a
imt Tin:
I w
Wtitmlistir iDd Vioctmer
TRAMWAY GO.
INTERURBAN
Time Table
I •rellM, S. l\r   *'\   tll.lAI:*l,tV
t •  \  I .
•••
t
a . a a
• ata
•••
#QUILCENE#
Terminus of the Union Pacific and the
Southern Railway on Pugel
Port Townsend &
Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
Situated jo mil.i from the rntranci; to the Sound, with a munificent H.irl>or.  Now is the
time to buy.  G.T in liefori- tht: second section of the Iim- is completed
Address nr .t|t|*ly |a-rst.H.illy lo
W. £. DEVEREUX <fe CO.
AOENTS
Nd 34 Government Street.
Viotoria. B. C.
•••
a.l
. »
• 1.
» »
•••
.1
THE
THE
\  . * | ,..-...,■■  .  ■ |
iti. «*u4<ii» ***** **• l«tll»*H emu fw*
. .uwl
*A****tt*
.  I  ..n.., \
JOHN DOTY ENGINE
t.Mtltf  ****
litt 1* ***»,
LEDGER
PRIVATE TUITION,
IMi  HUH-t-lTlOXI  UADB  IN
A  l^llhaH,,.,, .
t-.t   ,'*■!  .1  I
"**l|«*t *
Tbt I -
■1,1.1. J   ,br  ml,*,.,*,
fnaa lbt l.iut. ,i.*t t
.
'•ti«ial ,n nanitMml !.**• M t >,«»•
in
Hifh School Kotraace EiaBioation
'PHI.  MWI  inm \U  KXAMINA
I   Ittan  .-I  Al"}
letHNt
**t* t,* |D4#*«II"*'
I Ui.ii -i-et. H I**
FONTHILL NURSERY
Her* meet Te Uiil. Oil-
r.ii |U M-i-rarof IU!
if-t-hi mt 1
U I'tililishiil i-vi-ri l-'rid.tt-and
,h,*in    Contains ihr Latest
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill
■iattfvtii-ia f Tui* r.'l«>"'t ****** Hmjmtmm <-**,**•il•
......    .  ,   , a,  'a,   ...   *.  ....I   «...  ,. .  ■••   ,..,...  l'a  ,.
.. . v.,  .!,..,.,t,.taiii.*t.i*it*iiif«tj-.tii«-,<i..tii|aMi.-*,,it*aAi.iilrta
■ii'-i"
* * ,i^...i ... i ina..i;ti|*, it liitiiiit* U lltllJ'i»i 111!* .
MSSSJli:'.  '   ' 0008. WOOD SPLIT PUIUYS *
Cala, la lav*.ii.i  11. , ...  '
• -
•• *  • Hit*)*. *'
Jb4'. wXe^dn__Ev.JO*a
IKR: and: MABOFA1.TORISH: JEWELER,
Next ilmir in J. W. I larvey'i Dry Goodi.
ulLf Lli Vi ARl
**** tllliM-v
S .-I \ -
PROVINCIAL AND
Irttoifati ur u^tMUMi. t "lAwkf ea
**A *t*tit*mtf t-***** *m* Mbti
ttithi. *******
I.V'.'  a,,,,  . li,.   .
0. P. ST. JOHN, Manager.
f.i.,Ji... ,all in »   110 C ' Ina lift. Van taa vtl. B C
mi*f90i%i
TELEGRAPHIC NEWS
■  ■,****A
' Ami ts ihr it.m A1U1 riisi.^ Firoitorfi and Uoitt Finiikiqt
Medium in ihr I'rovinca
inr*ilnwl^iptt *t*t
• 'lllll
-  in. ..I v.tilihi.
■
llhteala,
• |at*l
a... ... a
•  I ,.
Haaiaaat -.1
ailiatl ,1 **■
If -atlliiilta .1*1 *■!**• Mta. 1* ata,**
I Hit. am., tfaa. '** lM*a*allta *
SIONE i WELLINGTON.
************ niti-1-V
t*t*tm. Hn* «. U U*r* ******
**tm *W.
■ i.wii u iuort.tr
■ i.. *h "1 ihr *tA
.taill 1* av***if*a** 1<Ah**K a*A
.,  t m 1. _iifii »*«ti«jriu
-
t  rftl  • ' Mill: tS*t*
■   « . nrittt,r|.Ul rut *ti
I -  ,.  ,  t.-  ■
• . , On ilt**K
•" r^tt_______S-Stf I
^iu ****** 1*1 **• m  eel INN
,,.-* htitvt* i*r ***** p***iV*'
*** IU ****i *t Ihrl
ItlelU 11 it.»t*t^*
N.i  \t..|tv,|T.«l"T»  AH I**
. g  \  ,:
Met-Mf t* *n*A •*""  I •"
nn  \*i****.i Weekly on iho
M.liul.uul.
Send ii u* Your Friends in
the East
tt i» ihu Most Acoeptebh I tin
you could Make Them.
lUulilmwp  omI  *h»*  U****  ********
**t* IUII
Canadiaii Tatilic Rtiilwj dpaBi
l-ACiric Division
TIME  TABLE.
JUST RECEIVED
CELEBRATE!) ENGLISH
IU'• 'i-i 1 1J11 Hi* I ****»*.
'*■  '  " L*m:*   _._.—«_."
•hi mtt   *■ joMntop.
iHiUir liittii) t***i***it
TaYAL 4c GO.
mm
CHINESE LANTERNS
IW llie Utt -.Knlii, Ir-nlbtn iml A* I li*\viTtii4l r**** .if ****A* Ol tletntl
**4 t**t* wh Ihr hid. I *********** *"** •"ttw t>» Mak* n««itt. Thl« U fl m«tilfirent
•l.«V In.i,**™ trnnt Nil nl.li iiini- ,\.ii:s ...-'Hi T—V .lip..mi Ol Utu
't-MMItnti.  foil aiul mm ajifWi ititl j.Mt *".A U **lliliH.  t"**t * *i|i .ml)
T. OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
Hot-M-.*.. rf-M i*|«
ii-ii*. tmmt, ***** *>'•■,'. -. *•**
tin * |N ifm ..
Ai-n.ntlttiiilv'itx
11 ti rani* Mi.
U .'» ,.,.-. 1
it lUpelfvi
• *■•• ill ktti.Ji
IMVII.V HUNK. tti>rMivmm
8HOOTI1IO SEASON
I'Niii.iriiTliKUNMtM; 1HAIXI
*J  all) (toMH ***** t*A *t«« «l Hr*
*********** ****** * ft** H If»
NHM
t:IO  It ******** end oil |»4el*«n«lk
IliK  OMMriO HI JwiW'll"* •Hh ***  I
|.iplT«i  it***  !*"• r*** I.H V
|.ipfT*i  Ih-ei  IU ***l h*
Vlflnrtfl • ■
Veetmitii*,
1 AUUmi
IOOTI ii nun
I Mm  tlartftt
NOTICE.
.
IV.
UWtU-)
 .. ttita nt **J**°
„ it It ilia "I*' "'. I**«"!»1
,,,  a. ,,,t. ..t .»••*''•',
.,  1 . ,  ,... ,  .1  ttat.  fe'l
tsffiAXJAiA
,.U.i,**l*.t<   r, "illl *•    ,
S2--PER YEAR--S2
14-II -t\*Mmr1* HI  l***t\i* •Hh  %«  I
I iptm* tot tAtttnli** ami ati it********
**%*,  *****   l't  H'«lmtl.i)-M  llMUM
1   owwirt* Im \*t**m*r*.
******
IOi90  t*f*l ff»*i \'t**r*mttt.
IlitO BipNi it*-* Um ****
11:40 iLeMl It** \a*t***r*t.
INtOO l/**llf<vr-.W»*lnituii't Jefitt'oii.
.
mm ***** m*t Q B ih i*rf
i#H nr *•** ******* *iih *
*■*** *ii*lt ef ipMioiee
rtiitn Mipiinii . i*. ' "
tittl;  « Wlhl V-
i| «mtl; Iti mat A X
L1QU0R8 AND CIGARS.
1    la •(»*• I  It) *fll*l ■!"" • '"  " '
"iTi'lir-llitll--' '"'•"" " *»"'*""""
I****am*
»- lmliii
rf  Hf-ntf  llt'n"lt!£li-
mA4 •").!» ¥.***.*
X*"
ADDRESS
Balllie A Co,
New VVcstminilcr, B. C.
•iTKAM-HIII-si
tall ltw*V.t»i.att»t/btfHaatt. Itfat
1. ,,l,,.t.
Kaptaiinf, hill
,   l„ ,,. flat . ..
l;a|a1»ili>fJl|lt .
Itftatnl* t I'll
...J.taaltrlllt !•»
.. IVIaiail, tttl.
,.» fill pit,Unlit. *• 10 tie., nr-ral»
„. ttllt ll. II > iHl.ttll.
»•*, Hta'l rwtlal. 1**1 rtM._i.rf-
lafil,  laa
»■ MERCHANTS' ITEL
If fraaattlbll.liat of |ti-itaaa*t i fl*
ftfc .. r.,,*!,*,. ..*. traf  a*. K t***f  *„**
MIHT
SII..T
alliiT
MHIT
fillitT
MIllT
ssll.rr
ilH.T
SHUT
ItrWavlVtlj
l-l 11
ft tt
GUNS
LUNCH COUNTER
.III lulemWo mtmrl, ttf,******* *  V
lW)a 1
!
Open Dor end  NifM
im*
!■**.■•
ht h**A rtow ********.I
it ******* 1<*t *m i* IM-I
j*t* t*** ***** im ******
CHAS. E.TI8D ALL
TOnanuxnucwm
FRANK BOOTH
uonnD t itt
SCAVENGER.
VNmpilf Ane^vovlN
_—i_l   m**!***********am
***  **ti*t*Kr*i'
***** Wert Airitttf
*i4 i« AAmttt*,
MOdatHwti|ll, lllwiaaltfc ww.
•Ctta.ll
AUrt*.. l*v,i_.ni,
lii* rn-atii nml Krtiii* in
Ihi'ir Si'.ijmii.
Illtt ai • tall Ml Ka* Mtlilal
i. mxt, ******
QARE8HE. GREEN A CO.
■AjnCMRS
tit.
VICTORIA RICE MILLS
Milli-rs
tnoui sTuii.i, tn Kimt, n.t.
nl Cliini  ful |.i|.ni Kin*. Kin- Mi .il, Ui,-,*
i nil Rice, etc
I'liiur,
VICTORIA ROLLER FLOUR HILL
I1IU.TA Itll.lMl I  Ullll  IM'I 11. SI I r.lillMi
Iiiit I!  III! IN  IMi SIH1I1T*.
Noi. 64 and 88 Store St.. Victoria. B. O.
VaacoDver City Foundry and Nacbine Vorfcs
OOMPANY, LIMITED.
Bait ot lltitiait la. Mill, tbilart-tn Ht.lltr .ltd llitrbi Avrnata.
at\t rta itttt* •*,
Ufa** tii.l li-nii ttierb. M.rttii- .nil HltlMWI Knclni-*. Itaiilrt*. fOttmlmt.
lia lllll. CtU.1.1 Keel ,l.t=, ea!|aafll Ml. lllnr.f,,
ll.t  It-'fa itaa, .*,i.l. I'taita.. Star*,*. Ilri.i ntt, Inin lit,Inn ilplnl. tit*.,
•lafl l-a
D. ■rOII.I.tVHAY A. It, not;tlAI.I,. W A IttfMBIX.
 Mi.nttit l'iii*liar.      Nr-r*tirr. Mini.'-r
  ■■  ii*ii a.  ■ i   !■ a.. i.
RXX-ICENBACH
J^""- "Royal City Market
MJ^^rri WHOLESALE AND RETAIL Jf^o ^fi
Ki*< mmt. mm
m a-afta-a*.
*7S!hmmt.,*.**m**m**m*j^HOLE8ALE AND RETAIL
SiTUri^."~ DEALER in FRESH A SALT
■XXKS**"'
iMNTf rottMLU.i'MMOti-o   ***** 'tTT iiKi.ivmtT. tmmt at*.************* DRESS-COOPS REMNANTS
Aud Others, all Oood Lengths.
THERE ARE GREAT BARGkA-IlTS
Oi  W.i Would Not Toll Yon So.
TATE3
.ARE
Tli.it ihi
CONFIDENT
Notice ttill result
\\"11liin a  I'V
.iu
Dm
I'.niiiT! Clearance
OGLE,  CAMPBELL &  FREEMAN,
 THE LEADING DBYO00PS FIRM.	
NEWS OF TIIK CITY.
ivibt    ^
makI
BO Tw
fr	
I'lll Ml TIIK KK\T
Nitty illlt- I Will
(.■Ui' iint Itiiilil, ul
iif Ntiw Wt'ii i-
■nrwliiii.liiiiii.iiv
Ulttt ufVlwtlf*
/Vtitii mn it  jr'rfti
Tifkrt  hh   tht
...vi
Tlm
KNOW IT.
nil lllll  llll
I iH'i' I Mi' lllll H Hllit III I
rl,.il,,*.. 111,1,1, hi Mil*
tml I iiiMi,,mtii u-i l,*
'U'i'lIt'll um uii.iu   A !
BEAD! PERFECT FIT
IA aUAHANTNSD.
1 mu .U'l'ni fur llu' ruiiii.iii i.,il,i .i.i.i,
Scotch Tweeds,
THU FINEST IN THE WORLD.
.iilintnotiMitiwItof rli'ili-Mif nil Dm*
iTi|iiintii rauuully mi imiul
LOOK IN AND SEE THEM
i.i
LOCAL  1IHKV1T1ES.
Tin* Hriiiuii.' m,iiu* -whirl |i being bii*
lirfed,
Tin- \ _i„ t.ta.r licrowe i inli nilftitreti
in i*  rganltlni ("i llif *
KlM.Ill   tll   lit,   .'lllll-ll.il \|.|   I    ,
ihu niti..
Tbe Hebrew, uf I'lcturla are truing ***
fiirin | Iiii i in .mil tiicttl tiuii.
'I'lit* l.-iili Wanltn 1, islli for Kligtand
loaorroN wiii. ;i Li-Hi ul lalmou,
A ||0 coUectlon iif i Bap|ienon Iim*
l-MMi Kltt-ti |0 tlin Itiiyil ('i.lutiii'i.ti!  llu*
ptlol.
Thf uti'a.i.ir H tsi mi it
regular itip. i- 'n IVi
Minimi tt'tiii'nt.it
TKM I. l-tt!.. Im}. iku .,.iii;ii ^iii).
KIIKK  n BiCurlliitCo ■
tforerdale. Sum i. Ii lo i.i*. i i ■ .1
IhU', | ii i. T Decsmbei III u mot)
o-nhfiU) uf openlnt.
Ttw Meanei ******* grounded on lhe
South IVcetMtniter iWe I i tl i]
releaaed yeetarda) non
Tn if Mid o* o Ktiitic concern lhe
llonan.ro btl-'t.a* H»tiM *
C. K. Kri'tii-nl Victoria hu been coiu<
m it t.ii M uul Iur iTlmiiu:
ii|nni a ml,mil eiil In Hut * It)
On ThuMa)  iiUlit. Ullton h-lv*
m Kind, ftuilll hand employed in ol Ibo im-niiiiit $110 ««i ooltootod In
iin -Hiiiuii ,ii iim i,.><-, Wftthtt uoi voluntary lubnrluUoni fur Ibe bonoQi
ttitii,i lorrlblo aceldoiti mi Thuriday of Mrs. Greer ind Iter children, and oo
morning,  hi pawing; a la raa revolving all ildei wore hoard expreeilona of ayni<
in it iii* -iitrt caught in niii* of whoeli i in t ii > fur the unfortunate woman In
nnd ho waa hurled around nt a terrific lior aoro trial.
hi.-  llefom tin* machinery *-*m 1*1 bo
■luiipod In- timl received lujiirlea whleh n*vnir*r* Attmti**,
wl i * rotate  llltbaokwai broken and   A  cool<headod  CblnamaOi  neatly
ar ayatom paralyred, droned md with » «"«hI coauaandof
i ■  iblp-tei tfa -mi Hoi hard ud fool Knglliti, bu been "gulag tho round" ol
un tin- iht 't-i -.* IW ■**  ilifli  pn*"  '
i. i.i.  ,it  i .iiin.iii.ili  I'  a
iiwii.-i.  Mr  Mr.mli  «f
lllllll...    hi'    Villi    lit
. li.r lii tirviililitl!
* ape
Columbia -iH'i t itorei obit
under f^i»i' protoniw
Coleitlal preaentod ordon
known Chtneae uerchanta.
OUI K.tIti!* will n mount tu ti
n.u Anglo-
frum  "fii
Hit nefarl<
Of 9imi.
W. J. QUINN,
1  THU LEOD1MO TAILOR, C-tubli St.
UMHmn , V-iioouror. ■ 0
MOTHERS
im HOT I > I  ililit
GOLDEN 0PP0RTONITY PASS
SUIT FOR THE BOYS
fl FJOI
Real
Estate
Brokers
A-si-iita Qtttiou'N Iiinii I'liimti Co.
ibranfiiiiliiM
-j—1~
*
mm
III  I',.I!..I   tlllll  I'lllllliol
Collars, Culls, Tins, Uuiiorwinii*
Niiliir.il Wool, Etc.
so« III Mcrl
J.E. PHILLIPS
Ai-mNtroiiK-YoiiuR Bltit.li, Columbin Btrettt,
FRANK'S
SbavitiK I'arlots
at* fflll
COLUMBIA
it iiii.t- Ur If
- it,.n Hu* Mnivrt.il
Hut J.-ll
i'ii  IliT
I  Inr,
I leaks
tit-  in
r up.  The
Indlaui who have been ptundorloi the
"iiip an-, maoi ff iiii-tn. 111 Victoria,
for Nile iln- pergonal pre.pe.rt]
'   '   |pl  I",  l.tl.  ',ll.llB'll  iillli  III-  «lfl\
ttorvl will be held ai  naualln Uu
lh formed Bplicopalehuroh in*
?.  In iiii> morning Batr. i;
will i-umiiu-i ihe **•******•■ aud In tin
••u'l.init Rov. It* I .-uiiii*.  Iter. Hr. Held
tut \i>ry itl Imi Improving,  The ******
im.! -tiui lnil  ij--,,, „ll|Mir Wl,rl(!, aill) wal4t (lj
"' tho voaael aro badly .in-n.. i. n.. imw
and Morn Mnn intact, li li nol known
whetbar tha Bra uriainaied in the itoka
Iiuin or In tin* Rolky whrru tht>rtt wan
a imall itOTO, ai no one wu aboard oi The Millionaire or tie WorkitiiniiM;
The Merchant or tbe Clerk:
PATERSON AND SON
ni
t • i
**
**
it
Qampbell & /\nderson
lliifl*  IllllMltl/iil  ty  I llr,
Tii i.ll *li-aiiii*r lllaaiitli', ililer iblp
laa lli„  lllllll, tt„, uf  Uiii  *l'„rllllllli  lllll',
il.it, II nml Ml aliii'i.l ili'"lrnyi''l ley lir.* al Haaa im-iiI-
'Itiii'i  li-iillarv ii h.ir! n( t itYlti-k  y.'ili'rilay
iiinriiliiK. Tin' ttaii'limaii at Un' lint-
ni'ii.. mill* *.w the- Urea Hr.!; a kihk *'I
1111*11 wllb biirki'i* "imiii bail it iiihIit
S*...» **f la. atl.lltl. Nee  Sit.
tt"!tl alial *,  " ».f«a! tta.
lira te.f
It Ibaelireella. I;.
Allltlla ■ tl
X.iiaiina..  toll,   K, i
ll'a-*,mu,.,.-f ti, att.-iialali'
II
Mr i i  ri.b.r all! ...laelaaai -,.i  , -
111 III" Ml |-tl"l. II. III..ll.t a Imli I,  ,1,1.
IS,Itlill), nteeflaltiC Ifl.! l|. *  |1   |', .1
MU I. ibtrirt.lliB
l--ftr-.ll . l.l. t. !!i„  ,\„,
' ' 'ibt.
••all.
.•li.l. IiiiiiIi.
.ml all! trail
Itai i»r«l«-r.i*l  lalm  at.pl
allaatl.  net  tl.itttf..    It  will
al.i I.i I.*fal,,- la.- Wlll laa- ilili' |0 Uat. lh.
wrtli'i'.
'I'laall Ilia* llrle'lalll llllii*!.  Villa a,all aT.
lui. i- iiui a |ilt'a.aiitiT DtlM In lli«*
'I' tmii .al I'll, tii illl|a at.  Ita. an* 1.10  Uaa. llma*.  The* al.lll.it.,  Wlll  tniaailllt lia
.I'aalaaai. ami  nil  till,llaliil  nailtll.  uatt'ral  Ilnin.iiiii  tlnll.r.,  uiiiii"unit.
.•lai -ii|.|.Hr.i fn.nt a i-latii ••» Tin* iirtntr rim.' In fntm Uit l.lll™**!
tlaa.  |.|-.'llllM'>.  lllll  Ibn  Iimi*-  1*  HO*  till*  m.'lil  l»'f.ar.'.  liaal  Miii-,,  il,..  lut
llalatl Willi II. aawia lata, iTIlfaala'.   l-'re'e'  lll.ti we-ttl a*lltirt' all wai  .i-.-lirt*  .lauril
wt.
..-   .■ !
ati'r  Tbt
l.a'k.  Ihl
'I.tnaa''' in
Our Aisiiitini'iit ii M.i--!ii!ia-,-iit,
The Bt;lii. ruhioiulili*. mul
Th« VhIih*. Onffliwie*.',
FOR THE YOUNG AND OLD MEN.
Tlaa-l ar*
SUITS
Thai mil-nit
Boots and Shoes
Dealers  iu
Piiitita
WHOLlSALt AND HtTAIL
Hnrdware,  Stoves.
Crottkm-y uml GlnNHivitrti.
Oils,
11
i.
. i
I.
..
f t'l.i.etla im* taaaml tf.aiii tin'tailwa, tl.*|ait .ml md In .anal larabr.  Tlaa' 111,mil
Tf.nw.t llll  l!ii.-M I..-I •" |.i Inn,, I,..I laa, luiuitia'r ami
ll.f.  T.ak.,  a Itailal  lu al  lln* lifii'lital  IbOIBIrtMl  tilai*  aau  III.
unit ilay yuu .n* In VuKOUtnr.  t'rain- bull will !*• la'aa-laa-il n.
.1 Tbaaina* |.i„|,ii,-i,,ia. MW ll'ai.-r itra
atnl f.'l ,-..|.!"t.i .11.. !
Tl." l'la'!a " la'Cll Mil, Of
ll- Nin Ibal i. Lootin
FOR
llali' >• I
A GOOD SNAP.
a'll.lllt" l.krll leu,  atnl  tbt'
Ilia- l"*.rl t, lit,.!
UK WUI.fi: SMITH 8PEAKI
DRUOOEO  AND  ROBBED.
..n.u.,  Ti
fatttr i*ir*t ll
Tb* tarllli, a, walla eef ,br nra
.1  It  .a.....'.nt.  if.i.  .1....  tla,  ram.
I.aa .1  I a. a. a a a
It'llllim MedbWl, a aa* tiiriiirittt*
|ilti)t*l al  llin  .tltn-ltattli-a  mill,  wn
blnrk In I'kla.n. |*|| .b.an aan Trn).,
mnrtainc Nnbntli tn. Injumli .lau..".
IIM.  Tbtr.ui** aa. Ilia* la*
nil.
Ila*a»* Itltralrilb ul N'lailw IM *****  'r'"'"
.At  II,,,,,.,*.!-.  it .lt/l*.l.*t  Hata  !*-
t**.t4  atti-rr.
Hr. II* It,,11, Sitillb. inaHllral li.-illli
laallri-r. I.a,ae*l bui Iti tla.- arm*-l,j.tr Ini
ViiuTl  l''"l'till  "I"'  Mlllll.il.  I.>ll'.lllllk.*d  nal*l«.l"I!.J'H.n fllal.yaenUia'l.lllialar
•  mat,., luaaua   'T,|'!i"!'l  I. i.t  I" trr,  t"ln« Ul Vltlul,.   Mr.  .tlrt.'llblilll III.
• nlMit iii tVi-.imaie.t-1 I tbiiib iiu-il lii IViiiii.iia.iir tan ,'i-.r. tml ba-l
tliutv art* mm.' bum Hun ibli |«*rli«l' «ti*l up aitb i„- pur^OK of ptylm .
la-t yi-ir. Tin' aii-a'i." ltofivlnl.il tint i.a bn a.l.l iii.nipiu iiii,aria,  ll'llla
I 1. Ileal   t.r,   llll.a.t.l.vl III lie*  li.  .!.,rl..|. „ I, ,|,|,
I Intact*; nan** In anal an I |tMli
. . alal li amai. an  awama. aei.l
i-  till  Vaaaraa-lf   tll.l  I .ttlll,   Ui  ||..
y HTM I't ,'tifi-l'a.  .
J. B. Johnson's
I'r.aa II  l.|.*-b..'
I.lt't«r> llnllititit
alUlalla *lf.*l. il|>tl"'al"
" I)'  Haa eat  11, |, I. 11 r..- 1  .   .  , |
J I lilrbli-tlmla it N'lll.lltlal, wlll i                      IV. ban in. .lll'll.  tli*  N.Till, in  IVII
S.l»li,|?i"Tl** N"'"' " M n"' a'""l»' '!"""*.'■ ' ,m >ii«i"r I" I'i'i-k "t-.imrr.lt ,.in
Where
is
Webb?
i*. Seattle and ** mim* dtfylaa
lt'1.11.   .  il.-' I»i»kr« k. (il In .1..
•Miii.- -ii iiiit ,"U..t,1:;,.u K)|U
Tb* .b«.n,i- Tb., .I • l:„ sass M&r'&iSinssj: ^•'■-'•'..'•-.M.ft.u.,*..,.,,,,,,.
mrtnt-i ihn IkNaaia Beotaoram i year*a«o, and ihey wtro "'
fn*\ mmi
.l,.-U|,|it..|.
|«.|..tnlmitetf
lltWU* rtrl_Mgtn.'
■
Itnl kf|il In ii.« V
'■■ .   ,-ti u hovlnf a *•* a* Vi.ti.ru  On Itapplafl  o»lmr* .,!P" 1'1: *
***** ...1, mtn,.*,** llu. Illlt.. a.t.n.    \l..a.l...  Mi t'lllttlitl iIImIIViiI ml III llil  linrhir  1 Ii Kt i  .  "' * li«1 I'll
Why. on
Front St..
•t foot of
Mury  St.
TbrrnlhrUrafMl
■ tut ll it aalnit. 1
Oaal t-trr in*
(• Hi 1 thl.* II I
.-  I .'* 1.  U -  . '
',  nnh  u.i
I'lin.. -•!-,* ar*i>
GUNS
la.l N.'l|.i\.
aafTakb'  a all*.. *,.^.
Il|*l.ll..| | .rt.,  aet.aa*.
I'l fl —
Laorono. Oriokot Mid Bin
Ball Goodi.
Tbntl. .atill."|,w,.r,. |..lii,t i,ii,-i --"1 nm a-mtiB l!.- llllii' i.tn-.  Mra.l". .tl.i'ubbln ili>...ir,.*l l.i l.i. l„.rt.it Uul  ;,„„,
•lineal aet.*. iba  .!■!■*. ... in.utillni ui. bui at. trv mta rid of bl. birtl'"iriia*l niaau*, wa* all n.iir. taeiea, ttar..nL*irr*. ,.
Tblt.|.f             ii'*„u*.wl,i,|, *'■„,.                            ttlll.fr.l!i...n.,,,*.i.llylmalll,".llha,, aV.lj.i»jvl,i» Stalls ^ t,,l
»lt riO". I.-II, Imli ' Hlnl alia,aa.a ittllti i. Ibirmai of » o't-Tllnl.  Mil ubWn  ruihnl lu peillii.
-WWTnfl.trr  Tbud*f~*i t,**l* in., k****** '                         lt.l.«.nrr. tnd lnfurm*d ,b" .I.-|.ir|.
laiifltl" r* «ndt. Hid .llill'iaa** itad Batl'iS" .ytinti. ear mml uf lit.  lea..  1 blrl  .**b"|it*at<! al
l'aifii,..li.i. ..i I....,  ,  ,, -'ini.l.ll.  Tbl. Lawn b» *>!i'>*|*ii1 li!« eli'lt-ii-•■.!!. .nil and
Clin Stbka   1  K: fi.'.K ".. ""• *"'■<*"** l'"'l""""". «l'-" -I.""- I*«n«-li".l"illi*tlii-!.,."r..,...,,... --, ... ,„, . .„„„
t*m lub*.. a i. ,i„it. ,,,... tlr „ <(H<,,u'rl> n    «v ,t^.ioiTt.«.u..a,. •ri1n0.n..„,i.,,.  531.533.535 it 537 From St
1 ,. mn.il  Hiaktr   l..,ii*r    ll.t.rdini wtl .Ha l-mmpllt notlltd. but lb* *"***, *****'*** m uui iiuumi.
M"id.i  I .^., and  ttnlt.*..li,. tbi-iirm.ibmut itiln.". lam tl.il lo opinio, li brld ib.l Ibt ibi.f ..r il......
J.tanai, i:ib. lib ind lub. btt" 1-*., mm,It, Aid, llHtaenl tnd .ltd. K*nna*lr. ft ii'ii, -m.nni .. aittt a-:
lti-4 utamfof lb* .nottil *h,« , |„,„ ifirr n-.rh'oi Virturl.  Mr  M
liiiiubiidiKbi. llmltr,, Ibai md IV, ,„ i           in.,*., tbit rll,'. ufari.a I,.. Uirrit*/ yr.irnli, tml fn*l.
.r*maie.it   I ntrt.M4, wllb inirri-,, trr, murb d,f-n.t„.|t*l aa.., ,.,. ,,. •,.,
Cold anil.i In. wt it. and IM alll iln'r mini •«• in'lltl I., c.t t. ■ i. tbl. "••■  ll.rte«l»l_«tb.tl  aid tut*
Ind . .ptVitdial a.*,ttm, I.'  • t  tlaiiak ilea, "btlHi"! . bill ot a-lrh.ll.*. I, „t ,| I n „l
tt!5 Front Street
..
..
. 1
**
. .
..
Out ituni.-tiii* itu.-k
Mttni'
of Booli nml Shot**.
Hnnd-Mwod Bnla
Jnat bi*t*u upt'Ut'il out
nnd Gniti'i-i
Flt'lH-l. t'llll
M.*ua' nnd Boy«"
timl Shfll Cotiliivnii
H«-n»y
uiih iniii «tilr*
W,.l.. lliiht .Booti
Lndit'i'Oil Gont. Kill
Mmi'.' nnd Chililicna'
nnd Pclililt*.
School Shorn
Bntton nud Lure
V.iy B.-al Qnnlity
Wit nn* Silliuu Goodi
Boot. Ma.li* lo Ortl.-r
nt
nnd nil kimla of
Rock Bottom Pt-ii*.*a
RcpnlrinK  Dono
Buil,l,*.H Hi,, Uu ii ii'.Ciu i'i 'itl m-H Ti toll.
StovtiN, Gialcs, nml W'iiiiiIiuuiu a .
Tnbl.i   itiiil   Potik.it   Ciitltry.
Duiiy  uml  Kittili.tn   UI.'iisiK.
Hm,*,. Fut'iiiHliiuitH ol nil liiiiile,.
Ili(ii,;i,iu  nml  Sliiiiilini;  l.iiui|„,
lVl*lilli*JU"lii|»'lii*|iiilliiiilllll "l..k ol I ta.ka'f, a,
ini i w.in.l. iliil i i i
1 ■
Illlt ColiituliiH Nil nl
Now Wihtiiiiii.i,.,
Agenti   for   }«*m   Dott   Kii-;iii.-
H. williiuns, dealer in nil kinds ol Machinery;
Company, Mnnufnctui i ol I ron-Working Ti
Ih-II. Manufacture! ol Hi,I,, -■ irriagi  *■ u
'    l!|i..llt.
I.mull-
. Jiilin (imp
..
. a
Pitrlor and Cooking
STOVES and RANGES
Pnterson dc Son
I
•!'" lltl I'Cllim  lll.ee
tl'.talpd b,  lid,,  |, .
«,.t. a .|..|l|,,t„| ail   Ha ,tail."
artttr. tiitiai.t..
TaW*l-
ta*-t*1«  '
Al.rtf*  .U.lit)   a.|  ........   ,
VMllUMlof ,b< t"  . ,. |,
ggflWHI i. .1- •-..,   .1 t.r.,,..,.,,
NMVlftl  laMI  ileal  ....  ballatlll alll
l-lnBaj .1,1...  , .,
nb.
E.tblll*— Attf te,e,|»,|, I' ■
0.1 lW ttl,  aW*  p,.,|  fit    V|,|.,,.
lla,  .-
1        ., 'I,ink llirr* an in,  dilate i   I Irani
Halt ltia)rar. a<a.| aalt . ft. It !"»*! lltll  la"  ft-a*!..  -• .-,:..
In Ibi  l.eatd aaf latallla  aliMab* Itili ndi*l la. ttrui" H hll
11.1 I mi* lb, lei ■ '          ,'  •  i>! *"tn" itltr pl.fr lb.n  bU  ...tr•■   Mr
• I t t.  Ihtl          • M*i iibbln !• .1 oplnhin Ib.l  In- .,* l.'l
..a!... >*"*! fleam Van.,it.i"rabaaari|  lla* l.at
l*|,nali| ,-.,*.* lit,',,.    i   rt, ."'I "i  m*tnf maitnrr  dru|i.*l. and
. ta..| lleelallell  Wa.fh  Willi"  lllillt||.|.llt«    let*    |atwka 1 <   .'  !,'
iimn,t.i,.  I Irm, He,, am.Ht.r ttrliia UiinuBb  Th* VktirlipMt—t aptt—nd
ami*  will had  rli|...  aa.l  ...   11..1   .'.-'I li..|-', ..f ,-lnl .bl*  t.. . leTtitm" I
Har lobl'rr .nd biirnolldr-l ,h* Pr.v:.
I'..at  |...,i. t,,| and Tarrattii |*illr*
iHte.it, a ...tt,i,..i)
lltlt I,,"  an,  I'll-  Halt  ll
alll tlaln tltll m.
I - la a," .falURI
aleilbi-f ■bear id II. I l|.e n«l lllllll ib.l
I.H.t.fa .'.lliim.at.h.  at*  '-   ■■ .Md "It
Tbt_iia.tl.nii,.!,  ..f ■• i ,„.  |i  m.r  la-lntn.  bui  tbt _,____," .p.,'*..
******* I* ,t. it.!,,., li
lM*..t ,H  I...*.
I • • imp!, aonld. If lh", w.ii* ..it.-
III ll.ll Iht, aria, dlelliS.al.'lll-rila 1> *t
ihf tr mhi. . tiht-r by
ll»tlli I." l-l.. l't il,.  i.i in        ■   a .cm il illl ..nlr I* ..tt "i-iw'tkini nr  b|  •»■ at.i.a |luna
_JJ*|1-' •!  "'Hi   It'll I'l •■•  I".|*  Ibll  ai-  hit" wblrb irrllll" "I «"ltt III* ")"..  Knrb
b.*.r* lint .la, la.l of ibtl unarbuni" tliil.rr a ...nif ran bit* tea., ..n* rt-iial, and
thtrrb aill t.
NOTE!
G. T. LUNDY
REMOVED
Till COLUMBIA STREET.
I  n *fli   .tUDinl  If  Ikl) lU -t
fat.*-'  \ ■
Thl* U tl,* |tl»*. Inf«* I-**
* *
* ti
* *
* *
Boots and Shoes
• 0
[~6J5 FRONT STREET
',!
tVbt»,mi aiul a Ittl. a.i I .
Ibt i • \
r.. *,. t.pti.t
Ibll li In  alt',|t"li thr Illt of thr *,r-
Tbt V*»*tnllr. In-. VbtiiH.. i|idi.aai •",l'   tm ■■tnii" a.f tl.l.an .ft Ihr
■flftlUll! ..'tb«-k (i-.lMnl.,  murrain., m"', ***** faarnrd of an, ot tbt
111 lillnaa. t ,«« *;.tt ,.. lbt **' '■*" •' *""' I""* I. ""' tfitiotmn *i'lrd l*»il« »hkb |n lo a.hr up Ibr
nttpb,atbtbl,.f*i.|**l,fr'm •          '•  '".;* aub •*• li"i*l ..f .atti*. r, buoitn mrrh.nl.io, .nd. Ilk. .11 iblnf
tttl. lallmThni*di, t.i.limbint „,*i hat**,******** '"* '""' "■ Vl(- di*li".tr. nouit* Ibi* lifii nt it..im"f,i
Ibt a.t:  ||*a.. ,., ,.„
Iltin.a.llttl  in*  Ull.ll a.r  tla*  V." |,...r,..l. la.fa.  ,.  ,.».lblr. Illt |,rl
-milt .nd I...I ia.trn.tri .nd tniib, !
• i*dni*.
rat,
r.HaUlil'* ..Ha*. I.,  i.m  allh .a-
* 1.ard. •••■
M >..., I.
■
ab<. I. |. f! 1|
•ta.-i   I   •
"f Kit,
llai'i At****
• ■■«><  a   Il.iii  ianra ll.tlvr,
ftlib*.
lha, ..
.Ub*  >   ■
..  ,]  a   ,.!
Tbtr.
1  llankln.J
|+kl*d l.l'll Ml  ■ I ■■! IrrWttl  tfl
■ofl.
ll !• . fl.', f   I  a ,. j,,  |.. . ,    .
■Ml "p.. IVtlatb   Xa, .I...I
aVt Ma*-!!. Ota lltnr
H.-laiall,    Tf,  II
oplaall* lb*. l|» ta llunaa*
Tbt V** llni-  *ltlai>li ,
a-ita*. .a ■:.. (aft bt.l at,'l -la, ,
di,  «    .->
Inin ulimn, a,,l|.|».| t  i ...
llfelalktati.. 11 l|'..f. I i'adliy. Itullaim
1 Iiiiiii   I r . i. ib* rtr*t •ilmur. iblp-
ratal tnr md* be <h* iald tai.d bl it,*
AN.Hr malt
i * -•   •  Im it«n t,„ taut
Vni.fi." IMl lao fr.t .'It. totem .,"*,
Wiiibt nMrbtap  K T. Mwklilmh
It.* •
...   I  ...|||B-,i..|   rlra.jl.t Umplt
»b'. l.i." .la la. Ill" a ,. . t|„>,||i|  h.l" ill*
inn,t.liil" all"i,ll,,t,,.l i .klllail ii|tl|tIan
..I i* ailj.i. Tl." llm* whrn nnr f" I. Um
in**! nl .l.iioi I* nut- „f tbt mmt tm
pnn.ni ptriewit ..f uf* fur if ptt.rmr
llun. iti Ml lha •"!** it*l .ud uiur,
lll-l, ldl|elt*l  ll.  lb"  *,f«. ,1," elamitfl
■laai,. i.y lbe lm| n |* i «||.«* i* imm.-dl
ai"iiad lllllll |« rniiftrtit  It |. tur-
lillatt.' f.rr II." «aual  |*re|al" ..f HV-lnalli
•l"t liul lb", lait" una In thrlr mbftt .
mm tlee.txee.laly a,atallflid li. mn aaf
tea It-t thrlr |e,ri .nd HI Hum with pall*
i*-r .la*..*.  IV* rt-frr to I'M. •* wif.i;
ll." . tnlti.'lel N"W Vaelk  ea[atlr|.fa Mf .1
ibtltufwit. Ilnii-l.  I'M,stand m.bri
. «t*r aalt) Of latttlal lh" 0,0.1 a|"ft* ,,,*
.-,".i.i.t. ifHi.'iii ")*•. nitri'i Ian.,
llu tt-rm« irr rriainttal* mntldrr-
Bootsand Shoes DRAYMAN. KlIAl
IT  1..TI11  PBICI. I. I.-L*  •* 11    II   ■■   I
k*iii.r  i* ■ * *m m*i t*m
KOAK K WOOD
Slock Larce and Choice Selection.
OLINDACENTSMEAKIN'S
TOLAN
FOI
Tl*. Mi..'
>. « it. .a.
a llla.t O, If, tl. I
*'lhufl»aa ,,|..i |(
Now Wollinitton C.nl.
„id»,* uiiiii in pawpiif  mmm
FOE SALE.
ORILL ROOM
old IVtllitiina i.ai ,b" nol, *•*,! nn
lb* IV Hi- dn.il (btl I. taiinif fn*
fft'ta •ill*
..fl'll III.  bt  Ittl  .1  lit.   l|,l..ll.
Corbett & Cliff
Inrnnriun Mra-rl. ..|.|>n*ill.- It|ai-rw llnnaf.
•  i   •  i  i  •  VVe arc prepared to fill all local ml
foreign orden for Koujili
.lllll I >rrv.i al
LUMBER
Shitiitli-a. Lnthi nnd Plttktiti
Tl*  tll.aliat lau an lla" ill.  I
... * it...., !.,.!..   *
s ni,.. is. t.,1 ti. n
l/,t« II.
It*. I
II., I
If „
I. "woi;.; ,** pobi*t 'o* CMOms , „IWH m „„*„„„,,
ANO STEAKS tt|la.h --
> Slfb*
i ..!*.aii la ai.d lit Mb Wm
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•f  Go. ltd.
■ILL-IDE. Iti WuinlliltMlC.
Ti.r ViMa.tnr-ftmn.bli,
lilt Int 1 •Iriitirt !,a ii  lata*, ,n*.k
I lit Mtt. I am*.
MM I iptlln  IMl. u.
■lll.ll  ll •   I-.  •  '..III ll.l.fll,
tmainlnl   And a ■„ n, I ,.,,,,1  Ml I mi lb" *** Ud M miki*. t.aathirt"
wttbt lart*  ltd  ,,,.-1.^.1., i.t-..,.,,.,, f„r BNMltlUl*l  anal "tamlnatl.at,, •-.
•  ' '  ■  -III lie" tt'itlmllall*! |ta*ae|al* * la'.ia,.. taint
ll wdub*. iln.e.i """I'l-"1 '"tilt.! 'Von ll* rh,ntdrtui|„r,hrmf*.|tP« "ii.ll, ,h" ..,.,.iii,„,i
, with l.litf Iit a !*i.|l, .lt,..lii,,.„|. „f lli, If tl.I.m lliil ahal tii iiii It, ralllnf
, rillern tin ft.liittalli ilrrrt l»il nt|hl    u|«an I'M. (a*aird it Ibn uua-rni Ilnin
"l*'"'«l |a|U   Wllhaaul fuMla-raltll,.   In 1 dl, ear Ilia
I'fal  S-Wlfl   * '■■  aiinlrlllH,. ,1,"  ",,.|
H.fpM   V...  n,,   lofd, I  atal* ,,f  hi.  Intrndrd dtiaarlur.. ,f,,m
found blm ibad diunk  ...ri.tr ,,f t,,i. Ilrillih t ..lumlela •
..tnl.lt li '1 Mitt Hi
"ll". a li"/ -aid tb* |'ti."*n t allh af I lalt.tr .t Ut eVa.llt.
!■■ ud .i'l,.;.,,," '  iii.iri,, u, Ka !t He*, immifllitrl,
••illwiSlSt.'^hl *-„.,„,,.* ****** ttt *******  Tin, r„„„„„.
 „ .Hon "'  Mir, mrrtl  t.*.  dlmrllf
"Tl.lnm.t l.e | m'l.ln'i lllk Of rm Ibfmlb U. ami llm Kli-rltli Tt.maai
alll In a t-...i|,l" „t m'll.ll,. !*■ tniinit.i in
rif-rtrty li.iiir nl  tbn day 1l,ii.<ith  tht
i  r ,.- »■.., itft. t .1.1.1. ...
iiiixtr/v i
1IMII rlVIM I
n
att*l«*at- I .,.
VANCOUVER
JA8. E. WIZE.
,,11ui,,i, in
I.' \.  nn-  ivrl-
Shipping facllitlciby K'n*" ('
or liul iiiiiiui
a *!),, I  I
lh" aWMni.MII. nf whlih lit, Ittl fi*>t
bail. Wtfi-t l*»m. I la-t laaaitl: lain
«l**a«to «i>*  t  .|«*.|  ..,  |l  limit.
-,-- •!  ..r   it   tt ..rr..   ,
Tnanu*. »-»•: • ,-  • -lr" wlll ""mm.
t*tl, ft*..It* fi  tnd  fr. Itlll
Ibt .•*».*jlid tnd Vtnrtnair r
mittr sitr •■'lotr n.ii.i,  .v.. ,i,-i.
ao dirt, no until,  titrry 1 1*1**1*1
tbntald  Ii.ii* II   A, liafhntt it
oppoiftt Ihr flpr>n llinn*.
- .1 iht Mfgnib
"Vaeaa If ran'd •_' Had emit   llitn"."
il,*,,!!. itolrtof ibli pmpvnr. Tm lit 1S0. II)
ll   i'!'! Illd Hn fire ami *|.Ut*|  I. rnm|*»nlnl Hi «<r*> aaf l.nal •• Irtrl
,,,ala,f aa.aafl.  naaamlallfa.  that  la*  reaalldIH• UWIa  I'onlrarll Intn  ba-tn Irt  lea
lait* bid a hni«f l.ali'iitf. a, an, lanlnl i-1'.f «nd f/rub Ibr ireuind. .nd Iratr II
-
11
nil,''.
ill  1 • t'., 1  1,.f,lit!,,11 fnr bullflln. mf
BOM   Vr. i'ly lit rlUtnti. h.t"da-"ldf*d
fl tartr *linrr. Ul rrtrl h.ndaatTin  rr.l'lnnr*.  thrrn.
Tbnfi'WK  a  l.rg* atial  ililliuil..|lr rutin. In ,.rl.*- falana fl.e-latl t., j;,.«»a
mftllfuln Vatii.atftt'f la<1 i.lal.l ta, rob- **.'!'_ .'r^l*,'"l'" "'. U.U •,.li-ii,llal plm
nf pneiwrly ..-1.• _.. nM llinllr-l |«ar-
lit"  ,lirrUiat.fi  |ar*a,ala*  a,l*ladaa|  .,..-
lindaaptaf the  leattef-aif  tnilfliiminl  f.fO,  taf  lift-fr  life'  tfltili-. Aii'l  "irh
.:.|.tll„..,..",|!i,niufll.r..r  ,11111,* 11,,,,. ,lr.-„l, ,ll.|*,.,.l nil alll hapiln
.'".ymr-r, lr. lb. ■ .lit wnr* mmlM ,h* m.rkrl In . Ir, wntk..  tf,,,.',,..,
"II a. ..amy ..I lan.outnf. I*.l rill, atliantatr H, biiyltit a lot and rrt*-llrt|
-l-ak.t*  Hpoehn wai-ml, In , lr.Mpri(.„„„ lh|, |,r,,,„tly It that lla.
•■'-.'.. ^mSiJS tSS^iuUi!!^it,i!Si%i{^li
„,'is..j„ i.f. ,-. ;,,„,.i, ind .*.,,,!• mrtdlni au 1iMi.im1.11. 111 ,....lt!«. ibrprop»rtH.piitnnil,;r.ub.lb.forn
l.nd. bttallii.d ant, fta.m lf"I.ndandlir- 1 lullmi i.rtlrn Halt HnTr Ik* «li*n ttttrin,                     a™«a-
l.nd iltfrll'.l  1 ita.ali   Tin  Inildl.  aieaell,. i lll'll. autl KM  .,f"ttt  lllll
Mtl.n* l"li Hi*, llll  fnaaiait.  — fill.taal  tlfala* tt.-f.' fni.lt- li,*.ta  eeflaln I'll!"-. Iff Al"tanil"f  Il"f|f  aaf  K ifl|*tl.ll, Illir" ■
i-niriad. Ittl.nd third .nd Itnidt toiiilb  tbr now a * jaiar.iid tll.l.  Al iht clow, pnimlnenl ihlp ownrr lr de.d, .fed Tl.
!•
n
i«
11
TIIK AtiJiHNTVi MTIIl|V|*|nN I*
la.H
On the Market
ottti »elllfie («M At phttl t*ti*it*
In iih
$300 to $350
PER LOT
These lots
1 iliii 11 Ai-.-ii r
ttm* ***, ira immm

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354037/manifest

Comment

Related Items