BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger May 7, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354035.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354035.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354035-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354035-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354035-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354035-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354035-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354035-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354035-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354035.ris

Full Text

 mtm
■jjr.tte
W. j. WALKER & CO.
iii, ran: bus
r,i-iir ivim'l'MINMTKH  -    -  U  U.
1777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DULY TROTH,
W. J. WALKER & CO.
""A,,,.TJ1?!!S.iS.0.ou"''»»« »»■> .
• lilTY tliniTOKt IHB.7 till
T.L..I.OM.  It, _»w W.,Tai»T.a
lN, MltKIt I'"
LOOK OUT FOR
NILW  WICST.M INST Ult, HltlTISII COI.I'.M HIA. Ill I ItSIIA V  MOIININll, MAY 7,  IH1II.
WM. I1AII.I.IK «, CO., PKOrRIKTOHR
ittt: 11 iMM.
'S*
On tlm Tramway Line,
bpeculative and Residence lVop-   i>,„i,.,
LENNIE I UPPER DRUCC1STS
Real Estate
GENERAL AGENTS. Patent MgdlclnOI
On.wr.bloc, '.lit.,,,s..,i,.„,   ' DRUGS
A ■ ini|.i.ii..il larut, » ai.ail  Italian, **"***■*"
tm a Ira tla,. _!_*_. E*l I aa aao
itiiiili IVi..iinii,.i,.|,  iiniiiiiimiiii, ,,„| PERFUMES
Vrriiitii Int. tbttb, ~^_—_____■
\Tn,:;.;::': li: ;;::*'t, „,..,,. Toilet Articles, etc.
, ii, \i i iilli'i'ftl,  I'.iiiit ulars will be
given in .i Itu days,
|S X. MACKINTOSH & Go
Kuitl listiitu mul liisiirani'ii,
,i\|\l, I1l.ni K. ■  M-W WI'.SIMINS'IKK, 11. (L
Nods & gamble
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
Imn-i in, VOIt* i iiu -i i.. i wi'- ii in ii.iii;i\. ill - t" I
1 |l illl.l  tlii I'ltiitll'll.l i lllkll n
il Iml'iiu.*. it, KHAR mu IMilA
TO LET.
'pVi. Mi.l'l.i AMI A IrtW.l.l.lM.;
III "-.li lit \-t.S Mil I
Macpherson
& Thomson
A , || 'aa|ll'l|_r 10  ill  |>alllj
.  .i.t District.
r.lHMS lr..|iiuvctl «,ul Un-
n.t
11 , a 1 | '  .
II  ll.tl '  Ha'''   It
III, I ,.,. . '   III.
.. aa, ,1-tl  a . \.-   .,' (.BUI
- al.lt
SOUTH  WEST-   ,,,,,„,, a a 11 1.1 r.
|a...ktt  I......... ' >■.  I llt.tl.a.1 j
■lam
■
I IIMI ILK  .mil  suttlr lltuii
•   |.9    -■   I"   2  l'i
In.,  A.I.Iiiiiin  lu
I- .-It 11. -iiiiiniiii.
CONVEYANCERS •"» FINANCIAL AGENTS
********* i-  if i  " It— t*l
WOODS, * OAMBLE. Now Wwtmla.lrr. B.C.
 „,i, , BRITISH LION
,.'.'„. '.ma in lash,
[henry (____
■ t  . .   MullII u,**i
|»V IiETJEN.Ma.iufatur.r .,",i**,lV,""
P.S.CTT_R,TIS &CO.
... ...irimi, »,*,,.    ' -KlaKI'llllM: 17
 .ai.1rrr.il. Bl,,.!. Mi.Ulllllll.  llll.llllli |- nil,.
OWAT & D
TURNER
Real Estate
riHANIHL Ull IMMSfi: (IIB
The follow.uk Pniptily hat now bi-nu
pUiitl un thi* mm In I
fl  II.  •-,-'" I*  II
SECTION 29
It. ,,fd*i  l.t atl **
Uitt* It'll-*!'!- I
ii. t.i
■
MOWAT 4c J*
TURNEJti
GENERAL AGENTS
VKItNUY'S  VlliliANV
Awful Eiimiiirn in Cinirt of Caiitaui j
Wr t,..y i E at run rd iii try
Dtipravity.
1118  iMl.sri: 18 A  LIGHT ONI)
Ei|iuliloii From Parliamutii ami ttiw |
Lun ul All Uu
Ho nun
TIIK MOKE TKKK1BLK I'hNALTY
All lOglud Hi nn* Willi tlm Story
uf Hia L'i nu.  and
8 Iim nt*.
l'OKT MOODY RIPPLES.
0"u. in ii,• An.i,tUnt  Oomloal t.,|itii
•nn or _ Hiviit.nl iui,ti.„i.i,
I'iiki  Mutiin, |l  i  ,  Ut)  0   Ptopll
,u. btilonloi '•' fatltic Ilufl) boptful
'  Porl   HI  ilm  villi uT  Mr.
!■■'" Ii  ii"l  •iMn'1*  liilfti.tail  Iii  lha
llr* ll Km li.u. Uillwir, ll looltl a* if
■II .. imt  .-il lii.it  ii  li,  -In,rial.   Tlm
ltd li) l.i .1 T M-i'ti,
imtiy nl.atiliit". of thu
ItOtnoa Mn •■  n.r ..■! Httu. ol ibt
day  ii ilm wQitai •  ' Co) itt  H"i"
'mi..'), ..I l'i.- t.-ii ,  Nm  |
ut 1'irllnui nl  f.it Ni.ni. H ,.
>■ .i * it,11 muni ;'" raoiidrta. lo
* M ■ Htokm li i, tin irooitti
dbgrtN tint ll.r l.nti.i, irltlaerori
btitoQOoottrod in thi* cootory, for tha
Wttii)., Iliin.ii|U vi bM within lha
BOOl 'I). IP ■ •  rl.t  IHH'lil
_...,if) ol ibi ■
•ra diilaiillr  ,1'inia* la.)  t |
'  Maryttod,  in')  Voroo|
li   tin   "(1   hi>    tiKill.ri *    .il.
Ilia   Illinium   .*!    b,t.|   Kin. il.)
.
fultliad ll. lha and *'
.   >i tnt ilaadtrd _*ar*i u,
l l.ll a. I   i  .]■•  '.. '    .
-    ||
Vain.-). 000 Ifc  >.-*|, oil]
iBttoad lo Ibo 1 * fmai tti**
rlMM  Uiil  hi*.
hllU    I*.   ||i«l.  lil.   r.
■
Otoro  lla nnod obao lllllt
■ i riawt, aiii It i
,   .
-   I  lrltll»l
1 •    1    I  •    ,.1   I    .  • '  -
'ia»i-r*j  ti moon   II •  a
dugbtoi ■ f ** i  ■ tt  .
I  ll ,1  b)   hai
■
|
'
■
..   till  r-a.tol-ll ■!*.<
• t ,  . , -,
a
tai-ttami . - , lapoalblt.
tiwf  did 101  «rar,t   ***,.
■
at|t  Iroa  tin  *t*i  f«ii,*i  -f
'
tt   |*ttvi. n   that
,i .. m-t*  ll ii  V«**o*_t
■ I ■ -
a.a ttl**
■
■
■ ■
Will Hoi Oo
Maura*-  N  *>  lit]    IltlMatHtl
l-tOaf »lod»
.  ,|  tla   »II*.
v  **•-'   d'ttid  A Hgpti
t«>*»t.l It* *
..
	
DRUGGISTS
'. !•  t>   I  11  l, ll
tr* t-i*.
E.H.PORT&CO.
aarccaa>on to l\ O. STRICKLAND
* r*»*Wt Ctaitraaa
■
•
•
DESTROYED DY FIRE
MtHlM  *t»lilt*IUtlii|
la t.tt.i,,.-*.
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS AOTS
ip«, L *A. X H *__. M
IG UlO. ESTATE
M ill*!** ill* . I'll I Hla, ll||a. t I. .
HT.READ&Co.
1,1 tl.Oa,»lil ■a-.."! ItiH, liaialilaiH i.i .I'atl ta, trtm.
• •I «.ll ... Ilaoa^l IM .-Wli tl"! *. Ha i*-rll*ll •* I-,
mWtM  ti*.), I.*.* *M0 t lat MOr.tl |*i J | tail) ma,
615 FRONT ST., WESTMINSTER
FOR IHO EACH
FINE TAS&COFFEES
i, ****•! A 01 *• 0111 1  a
GROCER
GROCER
A a Tail
.. |**Mr**i_ Ti * 4*
\* aNiaal"  ion
In. 0*11 II* l* '**n
'ta4*d !«- ph * ***** tb* Oaabat**  **  IW
itaoHattta* «f Ika *a.*  Inoa *i»**4
tpmm ** ttml *A hm  IW  T*odttl
baad at Ibt aia *H* **** ifca naltoo*
.**.*** latltut tai t* **rp bl*
• ap*, Iba *|ta
■■ %*4 *** 14******  !<• Ifca I*
I— Hfcaaa! *4 Ur >**** '!**** tfctl 1l-'td
■ ,«itfti t« '•***'* **** hm*
******
Mi lltrlur.vbo bid hii lambti Hmti
■ t* ■■ '■■ n iiw -'in*- nun* tm ui.n.-ii i„
Kiiiiii.h Hi). Thi* itotitiua. i-iih i* i
. hi,iia* im tnd in implojrtrol iobur, will
' •• -H-i'i  llil,,a.i,  mil  I,,-  dotl  a hit
pi q utiiti uni' ni tin provlnct
itu..  ktopttbrto|un ot mm luml*/
rod tl M.i' ulna Unit'   ii..,. nu
- .■•. -I. * taployid It '.i ti  i i :
itn.iiit-i ii, i*n.K dlnhirt-d and a third
ii. »<*rkiii. llf i. uhflowltdfod I* ml
tiui a tahli* 111 l**ra iniiii.*. ami|i-ii*-iill|
triiii.a aoroworh im th« aoooi and
duloi u.a iqain lbtt| bollor thn. Mr*
Jirtt'f.
(ttt I. K'-'r-ol,   ..tl Mullltl)   Ult
preocbod ii Judgt It"'" ii»n , I** ■ lir_v
.i._..i h   t\.. otn
■  ,ai, i .ii Ui !.»■ it..' H rorood ptootoi
|1 .|  H'.al  l.r.1   ,.((.!:  ftm    -
i ti■ bu itortod iiiiii a
iltli- lint i.l  man  |ilaii|lii|  tha S.u^i
troll irno that ha rtototTf obttlntd
Iroa iho nil, tod ll kwki •• il ism
. ■
irtbai
.i  dl'ilhtaj. ,.(  I 4,,
tain Cltrho. iml aim furtiiai.) lii.tt hna
..' tmi f..r * In* ,1,1.  I'."
A uuifi  a.... i, n.i ..i.i.i bopptrfltd
i ft a boodrod mila* frum
• til,|  .ii|-
'■  rtl'. lha malar, hlratl I Uillnilil
tod ot room ibootbl Hut tvorfthloi
ooi l-.taij, itt anil «»n until tbo Mora
. 10 I  .id tha truth i.f ll..-
• ' la tu tha iSllr* uf
ItbH  it  M"  H"t*d.  ale"
lli, rt.—| «tl  ***'** it  tha tppulutad
I'll''-, tmt ll.r Iitr|i>i4  tattllrtiiai'  hll*
paood t>, *** .Hi- ltd  ih*
nt thti 11 but-had it II ha auuld bna
t*i aada thtuuth atimtt MM)  >aidi t*l
....  ,i a,  aod
Iliad II thtia aai aui din*
-,-■-■  noj
* I.in   A .tut.i)
Otrndt-UO VM btoMotd to  ■
iodo<*ad f*«i ■ ruoimrottoa i..i    1 l.n . tll.l btd  flllirt
a hlttl la**  •  ■ rdOt  a.i  Imlkl,
.   '  |UM|  •'.J  tt.a  tan
I II* aill, - , - Itattt.rmiti
tpoQltl t*>* lami.'ii*
-ata mil|
lid * ll.ataith
v tut ibt hoi  bimaaloi hi
a ■  ■ ' ,    ' *
ho o«o*M Hin lo b*ti too I*"-  * Mfl
tlog  lla Mi* Mbat nroeh blm *"**
...  . allolllOf "I
ihii ouodatt il i «  - »■
td. and to rarlolo
I *    fi  a \
nkn ihhtt ***** ***H ******   • • ■•
iu* tationor alKa-h
-
llM  a*(a.»odar  ata
w* **4   A ,   , l.il  tn  *.t,a
u  *lan
RATIONAL I.N10YMEKT
RhOffm Hiiitit ni Lltanrr taiar*
Uioaaat At Ua V M. 0 A
TWowu - a..i i miio two
..'■i.i«,t la Iba Y II
It.* ball  -ait  Vol!
. .4**** ot tadia* tod ***•
Una it, lha 'iMai atiai| aaaban wt
-■ .*   Ao itt#ra«iiof prut*
tiaaa««d nooV, i)o«<*hao. m*g*. iotd>
, ...|4  baat H«t*atvd
■   t!,111t,|_  ***  IP*  *******
*  ■   .  I   1  r    r   1||   l|  t.,1*.,
_iaai i.u . i .  ii  rfctirata
Aaood 1*-* a**» otrtttt-* adortim* a»i»
■   iij#  .,  _«1m  me*.'.
* popobu aaafc utt
ItaiiM IL  ' a  tadla-MO
, Mr    HlhatdiN   ban
. ... . -a |    . t Ml
I  | A Lota
• tnril  hkooo tt
>  i lortrUMi oo*
. ■  *  .•  • •   *
.  . m.ii «m> Ma  III
• ti** • *m* banMvo*
I tmmtmt 1 ** *** **mpm**n miitlad
loon  •  '**  Katbitod IWr *****
*  ■  * m*$ *
*  '****** Mooat.
u-  ff  t tontfcta
.vj_  aO_<f  t|aa|i.  po.0UM«*i1
tfc* aan adtat.u**'**! aiafcaiahlp to
*i-*o ood atgloc Oil ****$
mm* ** y** aorif  Tho gmat*«t ii»n
«l ifca aiaatt ***aadwaModiy  Mr
• «ano mm i*i  *****.  tt*
1 \***h*  with
• la i ******  Ihal hrtaihl
UM   Ml Ami imptHA
latitr • * ihtl ***** hia
. • a. **** tm I** *******  *t ire*
**t*  ******
| ■• -a ht ltd ****  *%****  **
:* ■  i .  tod Oi Ml  Ra*J
-iiatapfct* nmm** hm*.
\\*********** aaitr ****** **** aaar t
..Hiail la **g*. Iha aula, tat *****
•a* towawoocod «a ***** ni* ********
*******. ood II U tlfcal| bn ht l»f*t*l**l tl
10 aoilf dli*
***** la|wriao< ilan »»t tH^u***
tod It Ifca owitnii  *****.** .*
ON  EAKY  HUMS
ll B. Mackenzie & Co.	
Igglll-H  General Agonta  607 COLUMBIA ST. I __^JJ
Queenstown, B.C. H.G.ROSStfeCO.
rtitl TtMtliaMiatlla*. altliaat
atl. at. w kta, Utat
. . .    II."  i.  i.(..a  l.*a*r tti.
tall- *•* aat,_4.W, |i llajata. at„l
na. 1,1, ala.. t—t _»*
|l*laa«*   tlatatl  Ua  laa*. Bit,
,    r.i. a  '.., '  lla.
.a. ,.*4i, tatral
-   O^r—Btt  tt-
-
i  ittt at a*at4 0i, • aa.
ait»ri-ta,at *«*
. a Ifca aaa*** llaa*-
. I  U .  I bb talaattttl
r aam* ,*a aaiail.iaattati
.  •• fi.ra  Ri*i,1a*1,
aatrtaa aa* Ikla «***I.T_aa  *attr*B  Ika
t tin* P   lk, llala.
'Ikaiawlal, "
.
CalaaMa at.. Raw Wi-alatlnalrr. B. C.
P* M.WATSON * °°
REAL ESTATE BHOHERS
till tlin l MRK.CT
IDE-1H
■-- AOBNTS
SHIPPIR6 AIIO COMMISSION MERCHANTS
't***U*  *******  *' •*.»•* •   't    M , a .
Rr4aliaaa4*a*l*,.**i  • *!***** **** A**,t*mt*t**mm*
t*mitm aad n*i«lar«al ****** laan  -
IU rI^- - fc j *%% l-   NBAR  I ************* **ihn*,* t***e*r.t* cit»» M*_m  UOM
W   *• O WllS-BlIfl  -DlOGKo  DEPOT   __-    m ****** **\m **C **-**
I ™ mmm^mmmm mmm*nm*mm^  ui»ri_/i  j |^^noaiimaiataoato»ir«na.aa.•anion*
fitia  «0d
*■*  |  M
•*■*.'*■ .   .    ■   ...    . •■
■
lo Ifc** ttaaiat lh* IHia*l«r« *i*p»««l***d
******* etrmmmm*  tfl **■■*
OtfclHllMi tl VltltoUL tad  «
atalt* Ifc* adi»i*|»d  ll*  '
fn tfc* tuiiaat  o*m*r  tfcMic ot*
thn t paMO* oWHiatdaHat lira ***+■**
tl  whfch an  aad  *■.*****  **■**
atda. taia*i|*r*wl •itl,  ****** *** *t
***H*t a_«W h* thr  DtlU  H** ***r4
1* • it *  td *p a*»*d troai toaiiiiaaai
■tin Mt KNhltod, ifca afctinoaa. fcad
****** *pm  ifca  Kaad  im  |di*  tho
Dottoon
Thm* ^a^talii lhl I   * HI -*•*
aoa|ia|«*>t* Vl. i'4m N-lfcUod. !**«*-
Ba-Manl, I'r lit* thill; M* \ II It
i * *aviatai*r. attd M
U*M.XHm fwoolathaa. I ll !''*•
*m*. Trim Uihia. 0 J Maaa. ff**t
■dMAonU MiilMlutoj. Ktiai*: 91 It.t
i*,im. I' II M«oll;Il-t RnNOwro. Vto-
... null i Ltrhofht. M«ati*»;.J T
Wiihiomi. rfciuia*-' t\ I
. ■■■:». M*  t****. lllll***'  1   '    I
MtMi » ii i«' ■  i u;iu''fc*t
•**. itOdttot'*. iad *Omn
V**1anlai  W .... •*  I  MatklabtahA
,n   t**p*rt*4 *h* **** <4 JmAg* ttt****
t.mr loHdaai* tad ft.mmt*. "AlUawmtr
*nwn ti mub ood Ag**«o*"-
a m iim*** tmt** am ** turn*
1.ta*-*J*ii«0 lh* *****•**. tba mrti
Rahfcid aod fciadnvaa ft******* it,*
e*mA*4.**A *h*t*H IhU A|atM u,**l
** K\n***t***t* Minlai fcaita***
tfcni»Nffcrai*. lha pioo I* ra*m»iafc»a
l!i**d| t fchwk -dUnaa 1« fcatat ballt
m« tl^t**r*pl*MI**f*i|iHO. tad Ml Haiti*-!
*i*t*4 tm a tt* ***** *****
tatvfc hWk 1» ** ***i A* a ll*t■*>**
iii n*o*» aa to* dtw-ad
*4m**t*  *d«'Via1«*fc tnd 1 ■> . I *****
mm **'•****** Mr 0. K utrianfci tfc*
no nt IK.OW i*l*fc Im lh* *K«t*rl)
*t■■■■**"■*  »f.Lpri*ila  Jodf*
a  *r4 ***** *•  tha Tra*
-tbmiWI  ttt*** **r
*   In ■ limit  tiao th*
!«ar fiOit*!* «HI b* nrtophi* bt *p'm*44
*■•**>*  tirt**. A*4 a********', **i  Ifctl
1fc*> Iw lllt| H 4**1lt*ri  lohoWojUOlO
aim'* ****** hatloon raalt* m* **ty
(ll ***** •* tbi lalai*
SEATTLE'S  WELCOME
CHILLIWACK  I'llIi'H
Hmtlint
To  Pmtdtnt  Htirriion  u  Mnrk-il
by True  Wi.ii...ii
Coniiullty.
WASHINGTON'S BUI CITY Bl PBTB
A  l'i uiui n.'M  ci-i|,;y ttiim  in Tan*
nnii»a u GonvH-tntt nf
I.'-Wi|tl,-|»
KEMAKKS ON THE OUAND JURY
Tliran  Tliuuiaild  Naw  York  Wink-
ini'iiii'ii Et|iiti«i Tliatr
Fan lm| i,
Nratti.1. May •'.  tin tha raturn to
th** laiiilint ii,i, innttiiiii ilm nt>l* ran
aara  a|a.n  toltait  i-  Utdli nt  iod
•*>* i limit  "I.-I-
f'ittii*il. IOd Mi pn i dtfilUI llM)  wata
a,i,,|lr.| 1,, ** - ... .ml.  Mn,
- tint Modioli |IVt
lham  t  rumtiti  wai.-nna  A  ft"
ininuia  ,'*i,,i,niii  t,f  .inimi  bf
- iiimi   flillilriii.   nlili*..
lb]   J .'ll* Tl Ill ll .la.
Hntn
Wilianilkai ini U i.a. aul  Iht lit-m. ii-
li' I itotitioot  oho  *••**** 1<*i
w iii H tti llr i.t) Htrrltaa. iod ut eHUtoi,
oti ctrrtad la
war* iln aifon ol ■**.. i
Uailiiniiiin and in  ltrtii*U 1'ulualda,
i"Hiir.a.|*.i-ilir  in iraal
ii,.  i'r-«  ■ i.  ..  ..,  i ■„ ,. rati}
■ i *mi i'lit, mn
llntr-l I*, i ipa lot in   1
i ■   i ■■!  «  .i-l  ...i,
pt**,p\*  II  H,3,l
-■ lefltni
* Mara Trouhla,
Ni a YOU, M». •
, - • » 1 rtltiu bill to*
alibi, ma ■• tld aul Hod
!*a.tl  Hid  'i.
illl  tt,   pmoU   llltl'*1 aiul  tha)
(atflttla-l   t*   Id   nhjilit r,.till,tk,li
IM M.t*   kadal
■iriliini
Hihi'ial ii,.mi-t» pcoadtd  i
I thti loon
- i. i *,-ii
B  ,•! ■* bid booo 'L  .
• u • ill kttt It
* :■:•.-,*
,!-4 l.-i
MrNall   .tf    II...1..1, llati i(a*i|
■ up»0 Iba
ruaa**,t lodlM  I lhl \. - '
a. U  .
;a>a,|  ,*».(>
• lib tha
A UtrdOon
■ *ui11*
Ita,  J  |Vtti.i(.|t..ii,a Ita|'t "
.   -
|
i  All  tbi  *****  rrum  m
Municiiuiiiy
I ' ITW mi i.  i nu,,it ., ,,,  M,n  g
Tha tint iu,i.,( ih,* iraiimiiy fur alikb
l'-haitur wi* |runt«.| nn  Mondty lul
to Um iimi Boapia. uin in, tan adoo
lln'  .'Nt iIlltMlit.
'lha Oood Ttnptan hold »irami nu.
tartiliiuimit  lait  Friday  iil|tu  whlD
IliDdono&l Hill an |ui_.-i! t„ tii*.
doon*
Ur. QtOTft Iinni l*fl fur Ufilmln
lUrOtl  TUaitlt,).   Whllil  hula  l,rl,»t
mi.|.' many frltadl.  lla t.i,*, '■
Uni. i.f furi.mii, fur Mr 0. W, Wtll
jrourollr.
Tb_  llanii..ii  dolt]  li Minu.ii ..im
uttttdtlhi l*t*nli| iion li Nubibtdaad
Mr  AlbWttl hi. |oi| (n.i Hpl tin
.'..-,  .L.t.   ,\ nrw  niliu j,  »|M1 u,Ul4
•  it,,, rtetrtgt iad nvaral m-w
h.iililiiiifiatf |',ii,| i,|,
Mr I'.i.l. , ioW t,, tueiloo lul
.ndayMr Matin.. ini.'u.i.iiM luroltur*,
roalluoi food aria
All'.llllf  hill.  ClUt  l#.|l|,tMa  i h.tr.
tii>'< bom bai jail boat purehuod iiar«<
It i, imi-.tini fr.i« iWoaloaod •*   I
Tha town it kapl rtnbaijrJoM mn
*•) "ii.tatit arrlvali ol ptnouon hod
frtltht, tad atarythint i. roanqutntlf
' r ..
l**lMlt1
•
'
t-.l in tllal.l't
1.
rtaltu
•
IU_t_t Ota
Uitiiti
H.l* al
lira ,111.4
l-tir Itttal
-tal> Ibll t
B a.lit.at Urt
la (a.
la Ika
•
a  kaa*
ir«itt|
aa,  ....
1
A  r aa* t M
lav* \*4tm AT tod A M  **H tl*
latattr *■• Uin
tmtlo* ***:** *•  T,  tt  l
k-  t    an    trfvaanlta.)   Wllfc  |  (•••!
•   t r v iit. ii ii .
oo oohtit of ih* btothn* vt th* i«d«*.
I* I U*km* ** tfc* -t -a*1aarta •**•!  a**" ******
ta* ta Mb! tod «*'Miw*d tilaod ood
bwihtfi
It ii i*>|uitfd Ifcal ifca A*a'***■*•»^!*ia
;*ia| fcl*ad**--Wd l-i *****
tl no* Rl* *** t***n*m ** lh* I l***H
Rim lo oddlltno id lha **t*o whtrh
tfcar kii* *"■• .ti-H tnoo pit*ita mano
Ma...,  iu.il,t,a*. tailHfc.
rodbaa* iod tbu*
IkMota «h* ******* lb* (two) Ibard
<d miatfroHtit tA tfco mm. i*t*m*m
**m* |fc« ii*-at ba aalMI Ih* Hi-*
mt Uw o*« tOoittttaa, aad Ttio
Urmia I* i*,ltino*d ibal mm *tll b»
****** odiMvat u* the *a*.*a»t tmftmtly
mim* *i Mr « adfciai *** *f<*ar tl iho
a»--lh Ot lh* lltal. III mi prqfnH|
mood h| lb* t«af*aav liHMoiod
•- -****** fct*
oli««d| hno *4*m*i. thai ««a*tr<mi>oi
om ba^ia al mm* tad tool th* toH*it|
** lh* mm <«oo*t«a *HI fcaolwat I*.*
'*  uttOhdb
A O •  a  . ,  I •    . * • .
Aowot lb* owa» ******** lodaidtm
*A t1a*lai*.ilM ObKfc  4******»Hr*
tsntagmi aay fc* o-sti-d ib* >***• it*!
-
tndaf alnnntat Loanai ,.i*.aa*w
-a thrwafc tfc* ntafcAn*.
HANKY  NOTES
Wit  WMttt.r..A  C-nilii   Otiut- Th.
f ■ nu ii M.... I otaal.
Him it t Mi] | rbi ontbri
hi* but »r,> am f..r ii,. put f.*» tii).
tnd ilia niad* art, io ny tfco Itotl, in
,ai) badeoodlUot
1 tfitU  Kli'iinalii.'i  '- i  M ■!■'*■
ltld|f. Mi  H "  tta!,l-at   .
ini tha i-txipl* and ii mi) bt  In • MM
Ihlt hf I.  [-.,«t** 1  ,.f  il,,-  , ,|,
i)Ulllll,*ati(ift* a hi. I,  io I,, maka a |.a.1
' ■  .- I   ii.iiii.,r
Mr  Jnovpli  Btapbou  ia  mil.ina r\
■pronaanii  lo bta
■pltotd, ail) ba >.
.- molt *a*i
Ifcali ifcadot ba tin
l   amt  Uur
Kiaihi win ,,.1 u,,  tontd I i"-ii,.
'•I aaa aad t fair >*■ i
lhl]  mpatttd **■•   ' i Itun*
drod oi- ■ ,**m,
• aid*oo« loll
Tb* Mt.   |Ud|0 'I  Wat tn Iba
Tuwa Hill un Mi) .nd tad tb.,u|b Ibay
i  fnr  iinni .
...tltll tfctl hM *»a,   latl,  ffttanlftil l.t
ih.Bi oa ibta moolN lh*y pnotadiy
taaa M fn .iiadian ua
tbvnadf-att .*( ido)
(Ol ll.r
ptllpai*  uf  alrat'llnf  fftoo lOCfOOOld
ituiluo for t«-*oty jaii* tfco  l'u
fllhrlrtl
Iiii  ai*.in«mti.m fuf i *me**4 t**4
int  tbrwwi,  gov   Th*  a^lbwt of  lli«
I'mianl la inkviint mrb ia,ia**
.  *
Saw I •  '    *  t ,i ,.  |  u
taafaar.
Avar oo
I ***ti-a«.ia ahe on tti
fmrnt "I ***» ***** ■ iii»**al. a
***** iht wihar dot. i**t -itotitil **t hit
tawt>at tl tht unoiaUltom ht*Ha( wf
i*o* nt hla put i i H-1 i'i la
ab'.itUd. ***u*i't* all rm* it tppt* iraoi
vt lh* chord" Tho arrliMl patdl raan
«P ttaat f«or toai .* lb* **** tiloapt,
tod lh* ptmtmmt ***A at hi* mt
*F****i** op with tmi pita oi Iho
htaliaf dlamd trwaod. tf ho bada'i
Ifcalw ***U  btt* fcaaft oa*  liaal *UI-
Mtfca ***w. hi . 4 tho
P*y*\* **•* tun* .iti-tt r otfcH ihla
dub-aUrai nioapi aipooi  .
o*.. ■» taat MOO.
Th* p"a drirlat t»i Ifca K*|'i»h Aia*
•ir-oti!•*_. k no T**ni *t**tm ******* *
ti-it  dot! wt lolaiml  tm Iba  |
p**i*. tod m***, tha baaa*r H **•*
ifca** t ,.t*d*l ptmph*
******* m. tip**otbai **r* h*lo|
t*t*hm* t**t**Ati ** lh* owtk.. tod lh*
t*n* mm* mmt ******* io ai o itioir
nit    T'a  a.t;  ..  ,.li  Midi  tad 11 bli
Hm* loafcd OfmOTT I* dm* l*i*
i«*oly f**4|0ln«o«*nolo|iatlho-t»lhn,
lo wm* ****** l*, ihattfotiibno* aiwf
Ittbntttfa fc**adtlt*o lifcolhl»a ll
ii attaattwd.  ha*n*t,  Ihil  ti
itrnh*** *tt iha fcaaa** m ih* laf pMo
aa*t oith alawii f*apt*i» natattoio.
tfc* aaa fttiot ml* a *air Hill* Tfcta
tnailltwr  oaatw* afcit  >  a. ,
atpmt wAii twaodttio* Th* pi**drltioi
tm ibi* **m* **M Ub* moo un t*i Hi
laiih, Tb* U*o* work otll ho p«afc*d
iltmnil^ ah*o tmt* *****.
T** ***'*>* !*>******r****T*t* MM
•**t ,idii *m in *4 mt* thia **aol lo*
I****!, not* mt tfc* laal t*4*t* Iw tfco
rr*iio<* ****** lotiinMd Ifctlr lotto*
tao af pOtiaViptl'M   At tfco taOMtof
fcwfcl 10 M***t* Mm*** A U**" *
m* T***da| *t*olOf Iho fwtbiolai
. " m  ,'1i»H  III*
Tor*** Itnt Tm** J**** ^•••wdt
I. J ******* "
*** aifcai.*. J  ******  II  I.  ltd'
*•*   • * i
(I
*
■  *,  |
fcraM 10 Ma|bjOMa|fc
Irwoi iti*** Aa**t i
atrbla****!* th*** wm
* n****r* -f lh* fcOMo***
IVifcap* taw ow**i MOfciafco, tpp«iiiK*
•a ifcaifctif* wi*  *
•Illtfctht Ifc* a.-'.itt'* tn* h» ia aad afcaaa
* *    ll. taah*d
* tfc*  h*0*1-
•Ot a*i* Inih** twd tfc*  ''
•nhtt*alMntMttpM*ty 1fc*ao«*o
Itm  .if  mtm tpf*!taa**i tm  ***
*!** emt A**4 p*U*tt ******* *** ***i-
m* pa****" ****** iwd ****-* *** <*
Htlood lo daiaii.. aad aiaat-- * I aotl
I at* a** tal »ip***i»*
aatfciaati fcoi o**o lapmtad Itm* lh*
mn*oodnymm tfc* *fcit* ■-• I *
ta ttpfwHwail**- tm *>*p* * t th*
l»*Mt tra la ad mlnifc •
tfcH *noMt*hot*oia a* **** a* Ih* mdlo*
try lia** of l-ai im Ail lb* ndlooit
•todoi *t tmttm* **4 At* aia*l*Mar*d
tl Mr H***-****,'* laaa*t-i tl -
Tfc* fcidai tmoo whifh lh* mib** »i
aid* ar* oM*iji- nMoload Iroa «•*♦■«♦>*
tirwara awd th* haUhm lo tnoo. th*
lo*r taolltin nl mtlw* meh m tr*
***** ifc* t****** aad m** ******
*Hm* aim mfmi*4 ttm* tin
bat,.!* fctat. Ifc* lia *11"* I  *■* *m  aW*
to mho • **  -
.  * .
•jama, a aao*t irwapVi* mill *4 th* Hmt
aad !it**l <o*** *a* pr*« at* Ilt ol
pet* palpm* td "il**t»t I* Iht Ro*
(Ktl«o tra**)* w*>t'h Mi i wtti H** ifc*
dH'lw|*Mfc *« • *******. A
i tcmr allfc Ib*
y^miiK* tad UtwM turn* ifc*
I* itatdily imt i***ia|. in *y»H *A rmtatAr
\ tmmpntttm*. *** may mm watraat iho
Ita i lotoattao to tniMaaa"; «•
latuoj rfctn twtfc*taMtan al *tp*f*i-
1-a. *ht* t tnt*** Ifem > 1* V.  *r*
*t» ******* m vnpnfod
i  *  *
alio  l**i-i
daafc tiwa *«_rb-M*»**>»  t
S**** ood K*oy.  t*o* an*  -
mrhio*. J  ** \ '
lliv;*^* Ht' *-. a ti** ij»a fcatH
wa«iti*t*«d ifc*tiah Uttei****** it-*-*
tit O-MVt 10 Ihtl* fr* 1 **' 1 ***,*.. *m*
****  *l*  *•!*  Im ha ***** ******* A*
Tm tm**H tl** ******* twff *o
'wart««aaot tod ifca** ***** t* t
Hit* t«r* oat m Mt«Mar ka •
Ifca rum*  Th****** t**n ** ******
natdltiMi ****** ba lh* wa md******
*****  *mg*r  to  ***g*K *** -  -
t*****™4* H pm*** ti fa" i * *ii
llaa ***** aad*.
a   • , •.. ai
Th*  ■■»*'• fop Ibt
•
■*A ***** *rf tfc* •
***** pi**4 to parttlitw. (V H *tm **•
a* thti Mdo r - -***.
tfc'fw  *• 0  Ull*
*a*ii| rauial ifdirtat *
.
•dint fctoitrtai al tfco mi.  iono* mt
ifc* ii|i-o**« hi** fca** |Ml tw *J*r*.
OOd t I**  nt lh* Ilal*** ***4
* -dMOMy **m !* trr* ** 1***th.
'a*.    If
•  -mr**** *  ' .*!
m*,**  t > Mmtn
At* ***i **•** afcttb'** l*a -.111*1
tm mpy't bd th*
H'4t* lO*i-4 ,-a ,* b**o'*m-
|d*l*d. **4 opa - * twadt
tdtnd.  Ifc* mtmhrti  *mhrt* ** lh*
.   »l*»at|.  IOd
N»it*d  1*-*t*lfctt IW
inatuvM t" pwi ** tb* ■
no ahfch tfc* lhawtot  allli*  i-4. iod
1 a* lh* wlhar n**. lb* P *
i p******i  lad Iht 1 - wa wr
. Ifc* lira l**b*i *  <
(.alMnt tfc* fc*t*i -
; ****** *
1 ||ltdl*V* i* *",•* »* IM| •
** u«tM  *11h  Tfc* iiatat* In lh*
.a  ■  tin *t|#*ft*d.  *lll ha pal It
•    r  ****** day m !**_ awd  Iht
.  | ***** * •♦•t'l" ■I'llK  l.l-Llnll'.l'i   ML«  lll'STIIlSKTKll.  IHI1TIHII  CPU'MlllA. THfRSPAY MOliNIKll.  MAY
t'.l.pbon. Nn. BS
Ariiiilrkitiir Hlnrk. Ni'W WrmiiiiilBtttl
Bell-Irving, Palerson _ Co.
H'IiiiIi'biiIi' iin.i l'"tittin--it'it M.i.Iiiittt•-. Wli.tl.-.tili-  ll.-iiltf-  in  l'l.|iliii
SHIPPING  ACENTS
itu html tllrwl Irom ILimlii'iil. larga .tooV ..( liqiton, I'llrllltil ilraln i'i|»
Onlcrt ittl*''" lo, Iron (lar and .1 '). B»»«iiil »"'" I"!"*. K'*1""""''1
Iron .mr.-, iiu i'IiiI.b. mil-, mill»" fiii*--. "I mi-ul fori,
-HT'lte Aefrgev.
, iHs,v i \- r i*,* -iiii*ri\*
1*11 ASH II
I hr datltcl ■"
aaf   tlir   llllll,III
'I'l 1
af ot tba
Hint  lia
l.t la,an
lia nl lha
It.-  aaf
-IlKIIII, III
,..,„.,„-.
III   Illl
lit"	
lill.Ill II
NOTICE.
- in.111.nt UIVKN THAT
it. hla t it .i.t.i.
■  I  nit it..,, Willi
I .,  U,.,| I.
llll  ( fflllt  II  I 1 II fr
-Jl
NOTICE.
, i,  \n;i:i'in,
il
it  nil:
GREAT
Auction Sale
T"
OF
I |.t|.ii\ l :l III -lltl I I l HI I 1
,) i.,,|.,,\ -I I'ATIIU li - -'." II"
7... , ixiil.nl "\ 1.1'. I* II. -I
ii| -,i || I,  i INK l"l- 'I  lAl'I'KII
n
illl S-IiiMS   I'M *  ll I H H'l*
l
f;..,. .1 I •■ . f "'
ll I 1 f t n
t  -I  IV.||;| ..   I  111 I I,  •
.1 t
||    I  it.lN'TN'11  I ll UN
■ 1 it 11 IIM  I -im I  I-", "I
300 CITY LOTS
.   k-,,1  ivAX'l  III IMI III  fill II   |l"\ « HU n  I m
-
1   111.1    li I1XIMII
.1
S_"l III   tn -'" l'i'"
I... I ,I,lllll 11  I'll- "1
I.
11 i  iml  1*1  ' i i- i i:
1*
t i ia-  run.
iiiiiii. im-
s
I.
t ll'"
A
|M I aa|  !■-!  V. ■  11" I-
a|    \,a
■
in in i ti.
\l
..i.ni •   u i-i-.it
■
l.tl.  a llf
*
SI ill  11,111
■:,
HUM ll« "\ 11 t
H
>
. i  :\  \  ut-a I,
I * Sl.sT  I
i '
i -'iM   *
■ i
.
ii  Wti ■'»  l"l
.».
I -  in> i\ nn-! itnivh
l.i ■   '   i
•i
I   \. It)   N  >'•  t'l  ttl -IM.N
I .
t$ -'I   III
I  111
*#*.  II
\\*   MII I *  i.ltA-t
" • i I
I
I
'
.  v
ii
I.*
I *.
v T
W *'
at
■
  i
. -  -
■ ■ -
plug, bm ■    >
-
■ i
a '
SorlbA .  i  .   Rooi  i*.*
..tit  ut tbto
-  ||.|l  I  1!.# a
t
\"ti.s t\/i f-rijfjffc'.vrs
■
■
.'   *a
M
. i  ,
■
' a
'*
|    ■
* |
NEW rVt-SMINSIER _ VANCOUVER
SHORl LINE RAILWAY CO
\
M \  lil VI
llil, ill' -•  trill)
■  \j*, i i- l-'l
CORPORATION 01 SURREY.
y i t.i UIVKN llltl
.1
n .
i
"	
\.  IIII .111.Ill
.. S! -
ty
MISSION CITY
ON
NEW VANCOUVER
COAL
HlBlna Uod Go. Ud. (ot Hiutnio.)
New Wellington Coil
; ■; ;•' .mi ii
'".""'"""' i t,t
Hif I'.rlllt
I8,:8S..?!.»toh
»|l|ll, II  i,., 1,1 'I'"" nl  il,
I, W. CREIGHTON
Uii.,1111,,,,.,1,,,,,.,, all ,,„„	
I,, .lkali.l-.al i.i.i. |i,.i,„A ,    ' "t  "tl
liana  ta-i,i,„,,.„, i,   -i ,
SIR,
hll*  llllll  ||  lull,.,  ,| y
'•'"-'. I'I*. I" l't'I'..,,,..',,
a ill.'.*. mi  i,,.
ti.ti aill, Itl. II,,  .„,,„.| ,
lay ....... «. ,_.._. «,, ,
anal (111, llli|i|r.il„|,|.,r ti. h_> |
'■>.  N tu a .,i ,i|,„,| h **
"'il "I'l ••. ..i
•ul, III laaliluiiBtl  I'Iibi i.
|ili|T, mil II . at, I. i ,. i  |
1,1,1.1,,,_(),nif
..lUtrlittrtiiiii
It..  I	
tla.l Ll
laiUri
I a„, ..It
TUESDAY MAY 191
Ai'i'i.ilH**mi'Ul, hav.- Ih-i-ii .uhiIh liir tihrap «.»*'U."
ttoni Iiiiiii all part, ul Brltl.l. CluiiiliU. Un'
Stitiiiil Country, uml Ea.t.'.-.i Canada »" llm ilatt*
til  Sali'. :  LiiiiIi out Iur |i«rlli'**lai-niiiiiiiiii'*'-
iinni 111 ii l.ti ilnya.
1, M, BEATTIE. AUCTIONEER.
,. i.,\
MoPheo Bros.,
SliipwriRlil8 _ BoattauldFis
BOATS FOR 111 Hi;
Oeyond Royal CilfPltmn, Mn,
Nrw Wrsliiiiii,!,,
LYALdc(]|o.
BOOKSELLERS
It S1A IIONILKl
HAMLEY BLOCK
teclianis' Excliange
DINING HALL
NOTICE.
\ -  i
i
TT API-WARE f-IP,Mtll0
_lAKUWAitLf|anos, Organs ^
«__Mlt  it    .   ll.l.lllli.    ill. *-*•**
m*mt** *.****'■* ***• *»    i  \\u
* *
s
a
'
1,1   fit tl I
I •
a ttl.II  .
I.
I
I
.
\
1
■I- In*
..
a. I 11  Illil
!*1 .1.
e
»
■ .
■
VIMS-
—
S,
****** t*l* • -
N
\\
(.
\
i
li.
ll
.*!
It.
N
■
■
|i
A.
**m**iit*
I
CHEAP LOTS
Douglas Road
Na-ar Tramway.
H. 6. ROSS & CO.
IN IHE COUNTY COURT OF NEW
WESIHINSIER.
• . a
H-lOlN It (It* tttllMHtHI ' *  '"
.. ...
■WO i \i*lii\l» OF  ll\Kli\\ *.RI
i„*,l !«•••<> i.
,*,l ,.] ; fi.itl..il .1 .Iim- |.,l.l -
\\. ,.,ni , full Iim ul I. ild. i- Mipi-lt'i t
.(.i-i I llll.'*. ot  l.i«l.v  ll' lliltlli;  l'i|»t
We -i!--.. In' I itock of I nil. ii
CUNNINGHAM RROS.
F. CRAKE,
WATCHHAKKK : and: MANUPAHTURINU : JKWK1.KR.
■nl ii M   1*1' l\   ■ I I' • '
Xiii.ii |in-ri-iiit ,ii l«iit Simpaon 11,11 MilW ft
•■'  aVallillufo    ■ a.l.l.t.ili.l  I'l.ilnl  Wit.'.  1)111
|.1,t,„, it I.•>■>uin I
|.   ,i.l >,li>-r \V.*,< !>•.  Diamond* ind Own
111 Ctl    \ 1 ,t _;.- -ttak ■>! \. tl
Atlnlii In..U iii I'lii-.! '• ...In mil .,,,i\•-  •
tl'tl-lllla-r   I  ill  llltl ar [.liil ,  un .,..!,lill  t.l a.11111. p.-l*
••. ,,., „.-.
Ship Chandlery.
\\. i in .11   i Very I •'..• Stock -i
ll. II..I- IMll.a  ' I  tll la llM.lllllllal.il.-.
.,,.11. I.,|,. ,|,l|| -H ll< ll.l-l
•IIM - AM" «ll III I*. IIV.
l.ll. iitM-tl "I III. MUt.
Fishermen^ SnppllB* ^^'Ki *' ,M
l.ll  ..fl -ai  I t. iit tit..'- HT I'll...
CREIGHTON.  FRASER  &  COY
io \Vatitr Sirtei Vancouver, li ll
MUSICAL INSTRUMENTS
.- iiatau mum
CORDOVA ST,
t* tmm *** • i*n,i ioo. * t
LOOK HERE
H
IRD
THE TAILOR
Bank-"Montreal
!-•!• In, , 1,'ltl, IM I."
I. II I. t.l, ,1 RU. till*,
. I ,-. .., . ...,.- ill, 1 -lltll
111 U  1 II" «*t .,__,.
Hi. mi, ii.iin l. ill .III t.  '**?*'*' "■•"•I
i iiii.i-..I ill  Ml III -IIIMI,  Hat.
I., ll l.ll-l,
A Savings' Bank
i . H ti
Department
CLOTHING
mi. tn.«itii-iui Mini
i.| till 11.1 U 111 lalll.-  IIH 	
it, nn m-.-i .miiii.won* I
ml  | ii.i  t UMI AID  H* *** **** * mm
rm k i.t iiiiK-iit'* 1*1 '
iiiiii" in ,*M nu *".*
'-*"■" -  "- ',v  iiimi liitio ii 0ml m\
in ru  tn-it .ui I ■**w '
it.t.| l tu.l.. i ,.it  MO*
li tin... iui inn- tin
niiiiii in,
. t .niiiiii.
H
IRD The TAILOR
itn,;iu«(ic*iiita_
■• ygmnt a i* ****
GEO D BRYMNER
°OTEL  DOUGLAS I
H
i-v-
\
NOTICE.
mil
a
PROr. TYNDALL
-
Y. M. C. A. HALL
TONIGHT -Mar 7l
l-i H.*
11
ill
• i* i' IMtl** i t *
Mi: mi ir iiV*iM.r.H jik ii mil
IMil *
*
W.
.,. ihi,i it
| •  II  I l-.ll   *..<„>,» ,   .., Ilr n
|.  .i-iailll  in. KIA.'l.l  HUH*
I«  «  ..him  i.t. in tin "I'
MEOICAL EXAMINATIONS.
•I'lll
I
»rri •*»  i* MAM o t
Ik*' 10 M 0) it Iif lot
0ISS01U1I0N Of PAR1NERSHIP.
N
a
-ml* tm-t -* ■*
■
BRUNETTE SAWMILL Co.
|l.ium •    MAV WESTMINSTI R li«
MANUFACTURERS OF  I.timticr. Shinglni. Lilli. Bill Btaff »ml LonR Timbor DO
to 100 fait.   ALSO I'limting. Coiling. Rustic Siiling. Miitildingn. Pirki'l.**.
Scroll and Tnrnr.1 Work. 8nsh. Doom Window .itnl IKwr I'miiim.
Huiiito Finish of all Kinds.	
t.r.__-CC\izato T^Torlc a-ia.arai_.tooA *i
| .K.I \ 1.11,1, UMll 1 AMi i.t.s, i| . II tin! ,t\|i I HI II It'll lt|  Mill  M, 1I-IHAI1
Shipping Facllltlei by Rliei, Ocean or Roll Unaurpoaacd. .,, .*
TKE GREAT FIRE !
Th.w trrl. aa.. arr arrrr I....... . iilioly .ml.  Wr arc ni.tr 11- •■«tatill,hi-i1 oa lh*
old Ilia.  Niw Hitil'll.tit Nrw mi.I C.iraplHf Hint tt nl (IiiimI..  Wr ara alia
tn III all null i a Inr Hardararr nl any ilm i ip.......
I  T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Nut V .tttiv'i'
I. J. I**iail.l-i*r
"03 1 OttlBllH NI1U1N
W. H. VIANEN
am0-iiA-i
PISH md OAME DEALER Co|umbifl ,,
Ptru-llNM HMn New  Weslmin*itcr*
********	
*■
■
..... mm *
■
-
■
'
'  M  ll i'-'*t-4|* *
||)0 It
. -.  ***%  *t**4  ,
- ■  \ .,(.11,  .
■
ff   tt   IW ******  n. ,
*    -   • 11 *********** *******  IM
| t**'t*ii**t1***t4***Ur**4** laltt***** \
RUSINESSNOTICE! ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
• iii-ii i..in..tamit.i .mnii;.
1
The latter'/,,
i*. Hi.atr  itwil et***
*|ia*lil> t.l tlir mnn**'
wili. h .i mil "1 '*'***'
in, •  .1  .
i.«iii.l.-t.,l,i ■!
iMt, liulli ,.iil'"
llw- tlu|*- irf ihr **•**
• .Ki. .1,,,, «lt"al«l)
H. A- McRAE
_j.Mi.ml' - - ' '
|,l   11,.iit.-i
K,.i,r, i.) . oopm
t.iilitr boawlmmv
mbfittingbtnkl<doili *h
IIHII1I.I1 ll Sill*.'  *l"  '''
mr*  "The .//•/•"'''
t, 11 Proclaim* l*t
M,m."  "* '
tight.   Hi""'""'
KrtfULftBM
Ri.haf.i, tt.ect.
Noa Wra.niln.lpt
Get Your Meat
|W'  I*
laniluinn.ni and Wm in Rouuh and Dressed Lumber. Hliinoles.  Sbakst > ,-. -.
-"*" Utni and Pickets. ■*.«-* s"iiANAHAN|
r STIRSKY Salmon  Bourn,  ni-l  FI0BI9. Triiyi, on,l nil  kin-Is  ol tVu.i.l  Furnisliintl  *****  |V/|. "
OlTrUOlinitninnn Jpr Oann-ries .Doors, Frnrnos, Windowil Moulilingi, Blintli,  RAil...Kl  fcT  IVI _
WATl.tlPIAobtl ANU JKWlLlH ,    Balu»Ier», Brackets, ncwo I*. AH kinds of Plain anil Foncy Turned Wood  j._-0*»a' BTB-O*1 ASSURANCE CO,
ANADA
THB LEDGER] NEW WESTMINSTER, IIIUTIHII foi.u* lil.l, I'lll'ltsDAV MdliMNd, MAY:
ft
TRAMWAY LINE.
On April 15th We Will Offer For Sale
2
•••
,  . .. 'i.   i„  -
:  I   Hit* .DM*,
,  . uiiiiiint bum
I I Ultl 111 IH'.*
,.■    I I.a I.iiiiii
I n.i i* . i.iii|il,iii<.l
... i.  ait* bull
roar; olili '•
tail  atll i-i »* i
.   ii.i. It duiii"
i ■ n in in ii.*
i mill i
 iimi *.i
.  ■ ,.!., '-Hi ..I llir*.i
.  .U,,,   I..t,i,il|lli.lii,
I  , ..
,   |   -'am.  f.i.1.
,  ,■ .1  p«  r\. ol,  li.u
■  "   '   *  -
.'..  I-.  lr   -II
.  '  l_a |   Nti
,   I lt'a-1    tlilUllial.
■ btl *•■-,
. :  atwl   Thi
.  ti   -.1 br tin
- i OOiptB)
j III tll.l. lltl
• >  I... II,  tuiJuvi.
.  aU   «on lotto*
I  .  I'.'.-..
*   I IH 1 «ltr loaflttli
',  M.  I   »   Ml
all  ina- hltlli'll • *•
■  - ** al pint
. I ll
a
ar*y on
tt  * "taiaiiiili.j'
i ttt   -•
- .. It.r ib1.t,li..|, ,.(
i  mo  an. blot
...  -  a . ., at*  , t|i,l
*,.   Ml  '.*-(_.
t
*  ,
a
roMtd
a  .1  i   tu;  *\m Ml;-'I
I
i !••.,ii,,*- h ti
t Kill MI_tltll
i,.I  i,Hn
* * . .
i •
.,  ■  . • ■ -
. i  a.    bottOO  (Oal
I I*  ' . Ill -I
*'  1  I
In blocks of 2 to 5 ucros ouch of tbo proporty lying between tlm Power Eouse of tbo Eleotrio Tmmwaj Line
:  :  : mul Now Wontiiiinstor (Jity, known ua :  :  :
DISTRICT LOT NO. 95
Thio pruptity lo Iihvi raiil throughout by both thi*
Nrw Wiatiulualii mut Vancouver Elvotrto Train wny
Llun _iiiil Cm-rinK*' Roml. mut uimiy ol thn Knlnllvl-
almi Blocks will h»v.i IruiilMKi' on both rondo,
Pimm of tlm SnbdlvUIou mul Pi itu Dot will Im furnished on application.
•ftttl
•*■■* hin,
A
***  Ml
• 1, *mm
•
-
at  ,»  la .
a ■
** *   •
*   1 * *
*  *  . mi kat**
	
i
iiti. total
M   **** ta*
*   ll
■
•   a |l   It,*
ai  H**a*t  pi.it*
I al i<
a  . I    *
*    §   *  * *  *
RAND BROS., Agents
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRIcFlOT-90
EONE
DOXJO-L-A-S _R.O_Aa_D
-Twiiwaj Ruitniug Aloutr Pruui ■
Now on the Market
lOO  ACRES
< )| tin- .iinni- ih.,itt- prop.   -5
crtj  w hiili  has recently    _
("Itisi- tii city without being
liiiiili'iii-il wiih iitv taxes.
a
•••
a
llllll   MllnllWllill   llltn
a
•••
acre l"ii.
Ins is tun loii
lit-
_o    All streets cut through and
-*
S    cleared. Splendid situation
iiiii tin- best speculative and
iimst desirable residential
property in the vicinity.
Ca
ll ir home sites. Plans, price
lists and nil information on
application to
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA STREET. MEW WESTMINSTER.
a
•••
a
GARESHE. GREEN 4 CO.
BANKERS
iloTtmoi oi -i t
abbotsford spring Races
1891 1  tmmn* ******* * **** ***** am I', o
t*n**H  ******* hi- a* il.* mm. tauaw
Victoria Jockey dub. *
GILLEY BROS.
3,,  Livery, Hack, Feed anil
Sale Stables.
RANK of BRITISH COLUMBIA.
INl-OHI-aKlTt.il  IY  KOVAL  CIAHTILH  ItMlt.
aaa, IMt-amar, .-fataa*. al ! I'"
atlr - ra .. ■ ■ I lul
II
PROGRAMME
*.t* Im.
.....  .    ,.,.,.,,    i IlllltlV. till '•' ■••MMl.111. ti
\ VNCOUVER
M_____________a-a_____a-a---—a— (
.    SHUaVI   lUOhllO  t-lll ***** *****
lllllll,'Itl* I   I   ■
WOOD AM* COAL
.  ...   ,,,m .  maaJJ   „', ,'.J'.',', .  .V>,..«..a-
 .Htaaa**. ta I,
Capital Paid np
Reserve Fund  -
• -  -  £600.000  $3,000,000
tttm ******* t*i riiorniti
• -   -   £-200.000  $1,000,000
H. W. TERNAN.
JI* DAV1KS & CO.. Atcll  '
-  *
Abbotaford
THB HANK HAS DECIDED TO OPEN
-
.. ..  i
■
■
-  a
...... la.
aill IMt   MAI  1. I«l
Itl III a ' •
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
.
t it
gam***i*r**t4
a  ■ ■  , *
■■
 ii..'
Abbotaford
«-   -,'i
1* i •» \    *
OLD POSTAGE STAMPS.
I llll.i. 011*1 i   '   i M  .
I  I
P. T. JOHNSTON & CO..
tt —tat*... Mtaat, I !..BttB, II •  .
FRUIT TREES. In connection uith tlu-lr gmrul Hankini; lliiiim-.i, and arc now |irr|t.,rr_ to reci-ive llc|,nii,
nl ..tn Dollar upward*, ii|a>n which IntereM will be alloticd u current rate*, I'mmi rate,
Fnor |>.t Cant, par Annan.
..*"■'' 11, j. ,m|. r.i etved for ImvcJ Period* ami inti-mi altuaa-tl on trriiii which mav 11 utrrtain
'■"*'•   .'.I,..ta|.j.|t...ll..l1.
E. A. WTLD.
..IB >.
."'-'
Abbotaford
•   i "111*   IIAVIStO
• i  int..  Tint
ll l-ll II I-  .1,111.
lll'll,  11.11  Rlirlll
it    it,ll"l    llf
I tll lltl llllll
HUB.|.|ll|||.  II
. ... 111. 1, 11
I, 11 tll III
il.lll, Mil. «,II,
,1|. |  11 It  -I It
.  HAM  *<
'  111. Illlltatl.il 1111"
II II ll.l 111
lill,
•'•-*»•_■ A  DAVIE8.
I.-I, .11 Ml..
1WVERST0HE
* IMP ANY
HINDNTONE
I  *
* *
...  |  !«*■
POSTPONED.
*   •  In -1,m *****.*  *.*'
■
vt, ho **A mh
i
MATSQUI
PRAIRIE
Oka it ll'tllll
I a   I  *   ■*
 mi*** i a*-
*«S:HISSIflH STATION
NEW
PROCESS
CARPET
CLEANING
. ****** tg IMi H*fM,*lNtn aill
, t   >' I •' •■■■ «  **1**
RiddeU &
Johnston
SMITH.
Hair IMI  ttl  »|»'ralinll ihr
only
iTum „taa,ti
Ita U* lat'al-r.. < II '   a   .-- fflifl
Wn..... Ilrii.y r-r.in>i
a. all l.tl-
C-iiUi-iwi.: : lit IoiBiwtr.
N'ni \\'i -iiiiiiisit r. nd j.ittti.irt. i.i.ii.
At'iint; Miniger.
■fa   na nana net.
Frank S, de Grey
•IMKl* UU* MKTIIiiH nr
-
out, i •
,— l-tttdOtO
»*mmim* *** tmttm * ■■■ ****
t.*.r4.r.mr  I * *
•■
.in «.,«», an
OOtaUMBIA 8TREBT FOUNDRY
REED ***** CURRIE
Mtftti1lCtu*<ng ind Napt.'tf Mic***'*»**/ t S|**< i •,
I
Rt-i.l &• Currie an- .igi-ni, for John Doty EnuiwCompany;
A R William*, dealer in *ll kutil.of Machinery; Lomloi. Tool
i|*l tll*  '.* . |.|  t.i  ~tm=a^TTm    ll "  (. tiiiitMnv. Maiiiifactiireri of IronAVorkintt Tool.; John Camp
ii.MK iai11<i. T||E Qrown Stables i-ii.M..m,f.ut.,n-r.,fiiacu ciims^tv
Str.ROBT.DUNSMUlfi
■ t im i *i * iii.ii,, ..* nm, in. -atn nn rwptr
or *",.!** m„ .
i utnTURi Bn tcunm * haoj
imt*
A. E. CLARK*
Mot 0 i tail
Abbotsford
a  ,   ,
I   **»*.
■a»«.»t..
a-
Abbotaford
B MARSHALL
1DRAYMAN.
i. )..  tm*.  MM IMil
■   *
|l* .». tf*« *****  lainHtiH
Abbotaford
JOSHUA DAVIES
SOMI
6.000
AMIS
am***- Ht llw
-- -,-'*.
HI PER ACRE
......i.t ".|B.fijBlrra
.....   ...  ut    . ..  .  ft-.a
I* tattlB-a**, I** Hi*-* tCM.lt
H. E. CROISOIIIE k CO.
It *  .. a*. ,.--...
1  II  Ull/*** I* lb** A***** a* Mb
Motlao, tad aill abco  tattadiai
.*• MM 1*00 iiod
THEO. B HARDUAM
PIONEER ART 6ALIERY
Pt„.1 Ottla*. Imptiltr md Pgblilhot
MMl Co'Ofmiit.
;*,  .*-,— .'1  -1*  -p
■
'1 *m I N**" KVrmm
■'•dli  1  ■, ., \|t***rl.t* 11 -kh
■ *■*■■: \t-
\V«i*»-*t*-»»- lai V«m*,*«.-hi *.v a
VltuKU*** tll*l>|10l
S.. , M *f V.-r  .   a-  i    -
I
■
■
I   1  • '   '    >
......  ......  .
1
M. A. MORRISON.
P
IW fcaoti'"* ■ —
mi oitf.1 at aaO mm*** ***** a
m-4 my**1 n *r*t**t
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
~m*D\
***t (  I' tt **ym  * i
Mt •  ll  '
10 latalMir tint Ul*
Steam Laundry
i
■
■
' Parcels Called (or aid Delivered
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
Canadian Pacific Natation liquors and cigars.
Comptnt. LUaM
-'   --" M M, - I I I" ,MV____-  I  ,-B   t-l    |B
P. O. Mux :o;
100*102*104 Powell St.
Tiai: TAIU.K \*. u.
lata- em IIIt •
it,   ,.a .at,
I .ii t..in .  m  'tin  i i
'  a  ,1
l>..
.,* aa.iati.i* -
I '.a*  l't-  I "-a 1  :.  ll-
If
llr...
• af tali lllltaa- Itil
t'-ra-r,.  tjr
Am W.n,„_t„n ooal.
-" TaflC Vancouver
. !*l IMt Int..
' 1 t\l \l « HIMMIVMI ,.
'.   tm U.-trli, ii i| r "th**   II
I . ' -.  *Hr*T. Silk*, f UitnaU »».! t *>r
Curl* "I a 9|**M*i't|
H. L. FOLEY.
Lumber Broker Baroood.
nrirOTiiLiiT aoeit Toilet Setti
Rial E«lat«* and Arrlilrnt
Dinner Sett-
Game Setti
Fiah Setta
. .in.-iuivcr.
. H c
lll.llll.il..'.
r .. ii • i>
POAK '** WOOD
..:'„:: iPuliti-Pl Hotel
*..,. *1 •-.,,.,.-■  I 1 m
**■*,, nt*** ••#".  tm*
E_>__.__.  mm* m I OM ********* laaii-*"*- ""**■  ,~ ttT
runorlc t*g*   9******11 M-Sii******
i    _....„   ...ar. iv. «'•< *'"♦' :*<****'••*•*"   * llShlrrai..a_./.'••'<•  !%__
•   " I «**««<*«-■**• ";*"'-  vaausur^* *'"	
ih« i ■ itiinii»i IA». *»• wi»». | „,„„,, ^nturnuM
mta*.t.,.*a.   inm"" ■"
CENTRAL HOTEL 7|f
V  • >, * -
r\r
l.n it t V111.
llltl* lltll ******
*.
2£fi£LttS21m*'Vm'IJAME8 CASH. Proprietor
.wh. mSSmmm n—**■  g^MMXmttASSXi
m4*tmtm***ir ptti* «i»»i'i **4 l<**n i Ml (_ mm ******* ^^^^
r*,* *****  If a****** m4*cem*~*'
m * rat M |tn*Mt n*lV tttm I ml t**4tjf***
W.TURNNIIL&CO :
Builders and Contractors
llln *r •* »t> ami*
. HAUbl ***** ****** ** At***
S"-' 1*---. ■ *_■- *   gm   -*..*.
ii ii touti *  n
<***m* Ritfttw** **»**r**% lwf»t*t ll 900
, r***,t*m* nmammrm *r**r* t.-,.  amrmam, ~. , m -i
1 Im , r* ***** S** WatHtiaOKMr, Buti**! la
a-a-a. a___ai tm* m*m mmm* tl. Kllf IOM lltdl *»t H«*
__3_EbXC____ l** I e**j*r* r****** *** •* *    'ip
^^^**^^^^m ,•  I  !,-»*  llllll IM 1,-»  •
********* •"""' "•'"" " '*" "TtttSS,*.""'" ' V.v..h
bb  a Hla.             1 lia. In-            .b-k*
ME AKIN S p0yal City Market
ORIEL ROOM Mmt j, ftHoHE
Meats
REIOHEMBACH
I, no. opaa I, IhapabH...* CHOt*   flH0LESALE AND RETAIL
1N0 STtlKB  Ugm Sl.l,
DEALER in FRESH A8ALT
tANuOlllCn I    | in |-  in nil .it r.Kt noa, 11 . N.a, V.an.r, t Mtrttl
,ttt*.iiri' a.taaar...
l^-rrr *-,.
•aa-aa*! Bnaa*
■_-__■ HIE liEDOEB  NEW IVILSTMINHTI'LII, IIIUTISII COL-MMA, TBOHSUA*f MOllMNO MAY I
d
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN LJ.COLE&CO,
l*oi' Spring Jackets
Lace Wraps,
Cloth .niti
let Visites,
OUR HOUSE FURNISHING DEPARTMENT IS COMPLETE
Opaque Blind,
I..ut-, Sill-.- ,uul
M.ulr.,1 Curiums
rillttllll.lll  1 'lll'l Ifll f-a
I  Illt.lill  l''i\tlllt'S ,lllll
Bruin Vi'siiluili' Rods
609-S11 COLUMBIA ST.
NKW8 iil*' TIIK CITY
N.W  A.tVB.IlBBIUBlllB
local nutvrrittt
wii.il ritAHsa
lit,.., DBBti.ay Ilia Hl.tt-t ami Itttltltt.
nr Mbbbib  UBiiiyliall . Aii.araiili
Ki'iil lisiiiiii Brokerg
lllSlll'lUU'll, IllVlliitllUlllt
'*' .luininissiitn Agimta
■ ' t'l I Mill l i|'llt.l.T
HOUSES TO RENT
:
||  i. . ■  |
- * ■ u-i.•  i. L|| i
a  . ■ '    , . ,
I
'   ■ I - ,
,  ' a-l
- 1    .'■
■ '
\ ' '
■
'
1
■ *
'
ll   It
-
- ■
, * I
Via
-
I  .
WOOD
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
ORY ALOER ANO FIR WOOD
N. KENDALL»
MILLWRIGHTS
_&
at
a *
LOOK OUT
a
a
1
1
a
a               pun nm: Bl UIUY1810N OP A 1*011
a                Tlt'N i'l' UIT 10, UU01 1' 1,
a
SOUTH WESTMINSTER |
a
:
0
a
a
*                   i   <...   t  iiu-  Heutl  ltf.i.1 fi.ii.i id.
*.. .,\'L:l.":!:ri:;',i'^',,r^ilir"
a                 '   Wl '"
t
F. J. COULTHARD & Co. |
...
:
a
<    '"- '"•    >
la , ■    .  ,
J. E. PHILLIPS
TJLLEliig^
ii if Ii ii
IN THE ARMSTRONG BLOCK
T nVFNQ NER l mm
machinist!
ttai* ii*,(.mu.i„ j
U ItHya-ltl-i  Uonl-a.C-irrtUBBtndWaffunioiiuor__ittNr_i  i_
■ ■I Mi-liti,,.-   Ataii,i.li„i,,l lU.J.t j 11,,,-iA,'  ""
II U it m.i.i \ f INOWDI \ ,i  ,\  -,.*.. i mi
k Co.
D MUH
IOi   I  III lllllll,
. _.-  .  >.
DKAIIItHTSMKN & DKSICtNKRS
IPJI Front Ml.
11.31  -IIOU1 OI.
a a ■ .    .   ,
■
'  ■  '
•   -,... ... .
,  . . -I ■   ,
Pit,ml  Olli. ..  DrntA-iiifrC
Prepared.
i ins, sib i fti
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG**% \
Mm. Sell anil Lease Properly. Celled Rents. Male Lnur fc
lap, ami transact all business relatins to Real Estate, fc
Aia..,. I... i i    .  .,  ... ,..  .  , loaaioan i
*,i*i .  i
OFFIOE8
BUSHBY BLOCK, WESTMINSTER    41 GOVERNMENT Sl,
a
|
I  '
I...    I
*
l a
I '  all  II
a
It. ■ .
a
1 *
I
I
■
-
'
• .  t  li. -
'
-5,
•   3
■
Don't Let Your Chance Roll By  ba0un
MARCHE
■
C/H)   HI"J. C4«.il   ]
White  I
KEAI.  ILM MIL
INSURANCE A(i IS.
428 Cordova SL. Vaocoaver. B. C.
\ 11.  VMi
^-t
i.unii
K
_J
Fur 1
■|.t H.l.i
CO
(.I.IVI--
N'j|u Buck
I.I..1I,
' i|»  1 -
GO
(llllt.--.
l.ll!l|..|(i!.i'
h—
1.
CD
(iltli.l
Malt    •'
TROOPS  ggo  PQLLEY   |jjj
I*... *i. , l*..lti**il.i« anil M* K* nil*' Sli* • l* m\t
I
PEMOKALl
' 1 ' ' a
'
■
W    ||
a
It 11 I
li  I  I
I
■   ,
■
NOTICE
LOT 12, BLOCK 12,
SURBUFiBAN
NEW WESTMINSTER.
.E, Footwear of Extra Quality
D. J. MacDonald
•
■ unii
-ii.i 11
il.lt  ill.  l.tarat   l'>>l llta <MI>,
ahtre il ttoci the VV* aill Bit* iln*
limil in iiuilit) ttntlvalat. la, it  Vnti *lwll chamc
.  I Hi-lit   lh* i|.l*><
did ua. I, >.i the •
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
MM
GENTS
FURNISHINGS
Mill
GKNTS
FUBNISHIRGS
Ita  1 B.r
'•
-
HENRY V  EDMONDS.
A. M. NELSON.
MEN S -  *  *
LADIES   • -
BOYH*  •  • •
MISSES  ■  - •
CHILDREN!**
FOOTWEAR
till Gull DlilM, 1.1
lllllll I Illt
g-.i* **• t* aia* D»i_4ii*_i <_■•*.
SI-
I , 1 '.  \
t ***** at i* ***** ft***  tl t*   .   »•   *
A  A** «-W0|a**1  *"-  ■ •*  ♦•  | *  '*
Ot,ni»iia COatlla • *****
*
JAS. ROUSSEAU
r.iinl Hlri-fl
DAVIDSON BROS.
*t mi. o *r Of *< «■
t*t*m**m* J**t*,***% mm* 0>|
... *.*• wmmn ••• •■ *
at^me^je^tW^m   *
t*mm n ***** it *  *
*  '.-.-*
Mill fita i* ficiatia
CHOICE CENTRAL PROPERTY 	
ON  EASY  I ILN MS
W. E. I AI.ILS
lUKNitllN.
II'I0,H,A«I*«,
RAND BROS.
*
■•tat 0 inula
*
*
I
■
A ******* t* tot ******
*
*
L*_i
*
*
■
B
tii>,i' .-.1 Or.II Room
'
'I * ' a ,
1
.    Wl
■
■ • oiMOivdi-n
. \ ItU  IMt M».III
Ml.li> lli UH i rniRiri  I
IM MlM l»ffit I lliaro A  Hmtt** a
***** ■ - - ■ y ■- • . if.  *%*
Ipaali-H Tn-  * \  -1*4*  *
Prlri-o IIIMI In IINNI |.< i Lola  Ttirmo. tint*
third o-M-fci hmlmmtm t»Hia<|| ■ottk
•1 N |irr mnt.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Colombia SL, f mm....
i tt Ttotonm. R Q
i«t>
Umim, Tmtlthi
NOTICE 'i INVEST
REMEMBER
Timl thi* Chmprat Lot* now oo the iimrkrt *r« « ,,a'
(Imi. i* ('in .* .il prtipvity known ai ll""
The Brenchley Property
■
...  ttal
 ■" "* *
• - ■• - -  -  aa* a.  Baa* •
taall  .i. taaitira.l.t. > •
.
ItaaaBBa..   . ......al,Btal|.waaaiM*t*|r* '*-■•
Tar iriaratua. tal (tK fl***** tt* **
Brenchley & B™1
AOENTS
IB DOUOLA8 BITR»»*r  arTV
a

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354035/manifest

Comment

Related Items