BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 2, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354029.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354029.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354029-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354029-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354029-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354029-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354029-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354029-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354029-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354029.ris

Full Text

 W, J. WALKER & CO,
Mile WHS buokb
NKW WKBTM1NHTKK    ■  ■ II. 0,
W, J. WALKER & CO.
o.AaT.B.D accouaiAM*. *m
OITT atlDIT'lliri I....?-.-.
WITH  WHICH  IS INCORPORATED "Till*: DAILY TRUTH."
nt.miiisii nn
MOW  WKSTMINSTKIt. IIHITISII ('OMIMIIIA. WJCI1NKSIMV MOUN1NU. mtiTtu.,.,, ,f
INIII
am. ami HUE hi i:
TIIK I.KAIUMI
t I'.ijn i ,ii„11.,   i
DRUGGISTS
Patent Medicinee
DRUGS
H.H.LENNIE&CO. ________
CORNER MKENZIE ANO COLUMBIA  Toilet Articlea. etc.
Macpherson
rOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH <fc Co
Rtntl laSiutii,mil Insiiraiiui),
COLONIAL BLOCK. • NEW WESTMINSTER, I), C
,„, ,t  a. ,| .... ,,,.„,,
■ I La  * .
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I (Ml Mil! 1.1,till.  l.lMi-n.tniv.n Ml ll. m:t\, hi
IttlKl.t AM' I'lttiMI'll.t I Al.l.ll :< ill 1
n  I  IIKl l it l n  I  M 11  - , <>|
Tobaccos and Cigars.
i
■ i.-'i  im I.	
ll li II IWl at I
ii.i.i*iiiim: 17
 M.ROSS. '  M..III IIII.I. M IKSI.AKCK    Iiu. | „,
4 Thomson
MOWAT dcT>
turneXv
Real Estate
A
FlnitucUl and In.nrino At-nU.
s BARGAINS AGENCIES:
W Itn property in all part.
 Celt .mil District.
I'AltMS Improved and Un
..al.
It  SOUTH  WEST
MINSTER .mil ionic choice
lot. front l 1-2 ictm to 2 1-2
a .t " Flnt Addition to
Smith W.atiiiiiiali*.'.
na.
tt i -,,,-, -
I'll- II   ■ Ulailt a.l
IHU -  ■ ' "
 I
ii i lutaT *.o nr.
'    a |
***!**
.rn ih, order ol tht
day »' .in -
Inls iii iiu- vicinity nl
Square u the
reasonable priit- of
ii li .uul also
good building ■.ii'-.it
bapperton  Inr  iln-
■allllf    aipir!". I
.uul examine oui Iiu
11 < iiliiiitlai.i
--■i"!   \". ii  VVi  :
iniii-ii'i I  i
Manche.ii i Fire In-
lumnce tu .ii Man*
'li'.Iel   I'llfllit  |m
' Hiaililyii iliri-l:
Citiieni' Ins. Ci. of
Canada (tin*), li<|iiit-
able Lil.- Anurance
Society nf ilt. I S
Accident l„v Co. of
North America II:*
Miitu. I Accident and
Plate titan Am., h.l,
■■I Manchester, V.nn.
Ill lllll la
CONVEYANCERS *"« FINANCIAL AGENTS
■
NtoOOM Am. it I'tt.t*.   i
WOODS. Ai OAMBLE. Nuw WinlmiuMn. B.C.
DESTROYED BY FIRE
H.G.ROSS&CO.
(L.iinni,,i,i St.. N,*u- U'. •iiiiiiii,,,. B.C.
AOENTS
SNIPPING UNO COMMISSION MERCHANTS
*-•**•*
i *m*r
*U**b***4 iv-*
Poi'Ciei tit.ite« without t*1r**nca
10 ht>mf o**tII,
*****».*   -Mflllt . !)■■  |."..l.*.,,|.
Ct* **■****%*   ROSS
ABC Code
■  .
' Mnnlmif.. I'rtinu int. . i.
H. T. READ & Co.
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
A BARGAIN!
9
WILL
('h.B|,.  S.,,.1 In, ,|tt«ln(it»le.
iJ-O.G LJ RTIS &C OO.    Store, dwelling nnd one acre of land,
DRUGGISTS Minute on Columbin Street. Sapperton.
A. 1. MACKENZIE & CO.
MacLaren
•• Ross
LUMBER
••  Co.ltd.
■uk. 'it ftttiiittr.sr
' ** a... a
U* an preparediitiill .,11 laa.,1 .mil j
f°^jS^dR0U8h   I *»", COLUMBIA STREET.
LUMBER
HhlllRlo*. Lnthentiil PiceWt*
if* V  t III  «■ rl  ..
.sl,i|i|ti„c In 'l'i" ■ by Riti
air Knl iii,iiir|.,is-ial
„,.. (BRITISH HON
M.tlM,AM».
HKNRY l-KK.
mitili i imn  i *
W
wniEN
BKATINdTHE RECORD
EXTEAOBUINAKY PiLKIORtlAltUILB
OITHE C. P. H. IXYINO BPEftAl..
Vm* Dlitaitf-ei Trnvellial in Mnrvt.l
Iom Time Vancouver to New
York in HH Hour. Yokohimi lo
teondoninill Iii.ya  Northwenteru
Sl.tel Lumbermen Onlntalne to
Lovvnr Price. U,» K.liiou. Ilnln
iRiin Hnaral From
M'.siaii.n. s„|,,„i„|.,r i... 'iv ,  |-
It la-l mall Helta able I, llll v., ar,,
on  Nilairaliv  I-.t .1 j |,  ,„  ,,,,
irrlvilaaiai,. ,  |a i: ... .,„.,.,,, Kn.,.,...
Ol J.pu, aul,  i|„, I hill,  „„| .1,,,,,,
.  I„'l   ll„.iii,,.    a,
•J 111 ,1.1. a .....leal  ',,,,„,.  ate..,,  ll.,. f,,,,
ill Tt boura. .Ilaawlli, ll.t*. l„„af. I,„i by
•Intertill • III uui.   at I-m, I.l |„|, Xa„ri„
Ism, x v iiim ,, .„, eklf*. «n
,ata.,*,.,« in.i, sv, y,„„ „ ,, !
tfeslwaBlli niurtillil. aealllaa, ll,. lln,.
If"'"  Vl -"I   I-  Ne*  V„aa  ala,a.|
■I huu.i, nal ffe.aa, t'l.la.alalia, ,„ Ha*
Vatfl 1 tfllle* I.*.. Han, ,1,1,1,,,, ,1...
lr Iba aiaaal.aal.l, lla. la.aaa.i. I.
•hl|i. rill nl X... Vi.rk. .1,1.1, .,:'.,, |
" ■ IM) .lauaalal fel, I, |„„.,|,.t, ,„,
lleala.eeali). V|,lrwh, |,|,. ataalli.. laSe,
liana It* VaalulllUll l.e iB.aaalaaaa. , ,. ,|„.
'  I' It   liaal Xe*a  1'eefV,  ;  -
'Iiie tlearl.t It.  n,. a  |> |;  »,,
elal.lad .laeai, (tare le....|. I., |„.| ■..,,.
-It-tfa,. ,„,,!„. t|a.„ ajrld .
N.a la.a. ..,,!,, ,,ii, I,,,, ,a.,,|, wi|,,
'*• If Ike llif of Na. v,„a. ,.n,,.„.|
Ika nulla elll ee, I., tht Hiatal, ,„.
,    tn.lii|. lulaanabli, tillln.it
a t,...i«ii,
e-.e.,. a i.teii. nikalia.
" ',.•   -.,■   ■-, i   I,.
0  •■  M-.aaireil rorn-atan.ila a.l  ....
a*t. .1 lla. aaen.t.l. .a, l|„ , l|,|.„.| „ ,,
•lat.|f.-a| ll.l. ,»».,.,. ibu |(l, .....
'• It, -I. .,!.»..!
•    I  ...  ,1,1.,  laa.a.laat,..
"Ihitli.  etakla  (bar  eaiulet  t.rttaf  l.a
Utlt le Maae aa lbe HtMll* ta|a taeaf   The-
'- * *'t.,lv ,-r.
• ar mm,lln •  ,
i-..l.i..l ol li.iala.aaati n,a|
.' liar .   . ,r„;j,„  t.p  ta  .
|«nle.ebaeer,r r.plolleel  aalt,  T*.ft
1..a..,, a
,11, BB,,| tli|.|,||||,,
Tta Kaa|.!,f ..arrt. Ik.t ti
I.r T.eroMe  kailaaf
l> I'lll. keaeatll lad a.II In. anal Ik.l
-till,  lad ae,. .1.11* m„ llate.lt/.   .
rM TlETJEN.Maiiiifaliircr" '  ,','  .,: .*,;■.;?',;'"
[GOOD BUSINESS
LOOK OUT FOR IT.
Every dny in future CHE APSIDE will
l-'tliibit in tho Columbin St. window one
■or itiori* nt tides with price marked in
j"liiiu  fitrtireit  whieh  will be fnr nnd
ftWl>y below coat. When sold will not. be
j^ldaoed.  Something  new every dny.
•  III
a
I.e.
eUUa.il
It ft,' t-l
ll..ltdlU.f  !....'
"   '.*'         "  tl.la
tata un1 ai..
1 ...
e
'-
Ill rikktuai Iftite. „  "..1  |n
• II >'    -HeeWlltke. UateM
'.at.  I. ... •,, ii.
l».t Ml -in.
Taalat, Ut LafceraaUai  l>a  r
■Ilk  llltl,   It  »
r, l-idalel
Ittaada. Mitt, la a.
e..a e;tM , ...
Uibb..,.  i«|,.».., .   u  «...
leu*, awe aaai etaeera aa
' '  *.   ta,.aeMa.Ua. II
tt. le on. laadata ,.. -,*,*,
mat* a, ,i. n.au. ,.tm ia t...
let i..t|.ni ..Mti,
l.feia,   .
aB*****J*.tedttt.,j,Jt,t ti^talfu.  a)M IkH
Mnnalet eel eld,,,.-, ,aV .* (..la aat „ r
ae.lS.it_e. I-
It   e,   ■ ■ ■- *,   r ,|   a -.„....
■**Mr««  ■
elKUea Ud  HOM.  Ikl, ,aV ue
M **,.*, er. tl,i  ik.  .
IfcellatUeeltleelaMae,. e> MIM ral ,11
***** ftamm a <bn>_i«b» ..«
*tlU e( Neaar.  t.int,. n~*,.»
Adataw. Hill* .*. (Hike ».. .ft^aatal
todiad . raaer, (e. M~,uii-» h. ike
_•■* lldUllllae
Tto *m*4* a...-al. .-amatt. lailker
l.la.UliMtke ****** a, etVae.il Ik,.
Mil*.  KUfl. lbelWMilt.WBata.1.
1-lilaleiiJiU mm. *** M..I be 1.4
in**** timalmami am,J a !•**.
a, TteMa'a MM kia "
Mtrt.
Tadaalf.
ImU
I- .-
it  *
. TWaaltt. IT-
a. IIK Tie era.eat.ieet. a.f.
e*ltWMal to 1 Mr M.e •  I
i- laMar
aaatl tlal II.-...-,
e(auieb*4a.i4raUraVuiB<dtat.vii.rt
Ie.eeei(*.|ka!lt Me.t.1.4 ..
u IMaMlk*  1. to* toaa *****
a   a   .,-.,.,  •. It ,
.1 kail, t,j»a» r.,|.a. I. It. ..Htm.
...ll.t  I  ■  '.r.l.rl.l   .   1 .  .1,
Itot He ftaaaala HtM-rr  It.  H
I-.-.. .. >• ' .*r  ...r- .  ,.,;.,,.
Tto MMI* raua.i taawtoa , i.
Uaa*. Unuailaal lie Hate le. ftolaan
ea^aiit  Uea-MM. MP. la I.M.W-
.ar- ,* kit  tkeUlf  to.lWI
lii'titli'il tlaaa  -1   |'.a„!  ,„i„|,;ii,j  ,,f  (t,
iQtonilon i'"m.i.i il„  aaaiiiraai *|i.gii
U"'  'In Hilri'il  In  .lul,,  mill  wi.
tn, "lul mi Ao.uil  No* tin' f.'iiirii
IB Ullll.la, |a. ,v,  I.l,a||„  ,11), a,,,,,  ||,„|,
lliaillll tlin iii.r. V Df Ih. HI  I'.u ae,
pa l.t
Swif, Puiiiiliiiient.
-"•"ill.  I.l.  s„|,l,.„,,„r  i    l.,,,
lal.lll ill '',a. laai., »|,,|, |',.,|,, Mal.,,,,,
■l.|.,.|l|,l.'l„|a|,|„f l|,„ Mj„,„, .,,,,,. ..,,
all'llllt ll  frulit Dl  tin-  V'laa'Uilla.  |,,.|,.|
 I' r.naii anl, .Uu,,,. |'  .V.,,al.aiaa,   ),,'
*..  la.la'rriii'l.al  I,,  ........  >,.,.,„,,.,
tlilB-rllal, ei...-nl D| ll,„  .<*,,_.-,  a,a  ,,
aia iia-iiiiiii, aia.i.i nn..nir.  ti,i-
» ,- e-  . r.i. al |,, l|,a ,,,„    |.|,,,, .  ,,,,
dllWta ilia) (..III a|„,|. ||,,,1   '| . „ |„,||,,,.
Ii-llf.-l lla -a,i a.|{,' t-atl. DM  e'ii,e-|li,tf
Utt- Ilarla. I,!,.at,  |«|lln| .a,,,iii,I  .,„
il* a ' aj.ari.r.arel. BUI Olll  il  Ilia.
tori Ttosltoi i-i.-i la lk.rl|kt |m
Till'  Bl,l,|„|.  „,.  ,„,.  ,,„„|j^r^  Ji„.
•""" Met imi Hi ip—I anli, ui injur,.
The Cl, I.f a,. ,1 luu
atA. I'll al . HaptMbw I.-Today
fa,n„.f. iaa |e)|t—a] iraaaaia.l Ilal. , al, lliit
tl I'. '    '   ■ I   '.'l -ut. . Mat-
•hlHelf.l ..a, Sal,I.la, ff..,aa la., .tliri-le..,
ei. aula kK.ua tliai  Dllcl.l |a*ai.al
ll'it  t .lalllla   tlifalitaat  ttll|lal  1.ka-  .
•I,.,, aaae Walla Ilea. Ilalaa.ill.
aaai.l  .1.1,. I|,.|  a,,,  U.|,  ...  wtj„
'   ,  ■ ' .'Ul  I.l. lu.tli*I.,1. „a, ||„,
■'■■ r."" I'.■•' -.|.,1. II.. ,„,.,' . •
llllnaa, "la, >l„l  e,|,rea.  kl, ho|» aaf.
tv*t mtt*..tw ito i-uin,, inif«-
■ 1'  a...* ',..■  .....,.„i  ah,|  ,(,ee
OH.IelliBf,  „l  iu luu  |. dl.ainlle-..
itad tint |.fiitl.l..li. at,11 i,*l  tl,  .1, fl
. Mir nl lairlnt llali  Mllalfrn
iroaild run >*>v imn.  Tta ItlonH]
(nr .... luu aill ta. kM  i'.r.li.
Ir.ee. iae. Atlle'le-a fur tl.B |aaar|a*rt nl l-OU*
•ultln.  Mu.ee*.   i .|i.i,  |.;..la I.
allli ,0 l-elll |-fit„l.a a.    .\„tl,l|l|   I. U, tat
: 'i  riinntii. 1*1*/. alrta  I  -
lla **  * i    t[t, .. ll,. larlit-f
ik.t Ita ijuaaimn eiti w ipwHlj ». tita.i
I ' I   11*    .al.
i ai-taii. M uaa. man, ma*
.ralialali.ra 1. ..rittl. Ind le„ara ,i-,i.
(be. reeaa.t. •■ * . . ... ||.< |. ,-.J^.
l-nlln. Ilea tii I.f, lla natll it) la   Tka
• * md III liar .kV* llf.te
Ull* I. none tea, feate fnr (lie a alrtenlton
aaf tl.a* rr. t, ticnr,
Tb. Paau. Tu. bar Loai
X,a   Yum.   •a.|.lrait.at   i -xr».
,ea.kfl |to Uilllleat  l.t, b,a.,r lea)..
eef (kr tea., of lbe  .la!,. l*ieelr  Tucker.
• lai'h >aii>d tiuea ka,'lar llaiklntlnn
till. Ib June auk I tu*. ml a*.
rblfedlMe The akeb |rie-he.l Itibtl
lelklb.. abrref ber e-.lt*" ei- ::,i. .ft.,
Iiurll.lt ,kr eattrralbata ak. tlufbl Ire.
Itad birfl.r.1  I. It..  ,.l.t.  a||
iml  •*,. ... .-.Mn-inda-d b,
'  a   it    I'
Uaa..i  f Ma    ni. ta.
trutlea
* mm. ..r iiwm.
1.,- u:. ill. ie Ue llrraid fraa,
\'l Mfllee, tlm. Hi ,l|lia.t..a   ,  a,
.a.  i:.,.iiir
. • tm. tbt  ""ilk  k, ,ke
*****  ebieb  enae*  nb fliaaa
T.lr.kuiBB  tl,. i. ,... aa».,t.aj| (ava
entlMbl ...aa,. '.l.a  ia
' leltato bf Ita
a. i..li..I ekee itot
I al-  li, -..a.t.e.
Ill    TV a
fet* iad iiai a  m*
l.i..*l —latlt ..altanl
.  '   .■
itttael  tt  ■ilee
h*   AM  «*,. »l
'..eaeatltd I. Ibtet
■  • •-•  abate
J.llb I'
****,   *.	
■
tm   II'
MMU  e(  . .eatej.
SKKKINll  A  REFUGE
BAlaLMAIj'tLDA  OOINO TO EUROPE
rOR 8ArCTY.
An l.'ik'li.I,uui, an Parli Rec.iv.. a
C.bl. ,o Tha, Elt.-,-l Lnlaaar Can-
ilulaii-a Rathar Pl.ntlful Arabian
Waay of Quelling I Rebellion
(I.m,.,i Drunkard! to laa Cla. a k.-.l
India la.niK. ,o Oiln Her Inde-
liandmce.
I'lill-.   far |.l. lul,,,|    |    ,\    ,,n,,,l
ilea.llali a,m. ar an  tlal. . Ity  ,ia ,i,,,.,
lliii li" In. ■ i,-l,-,raiu ,r„„i n,:,,,,,, ,|,
>•> In. lint bn era it, ....,..- la, Kllfl,|B' Bl
II.. In.i. hn,,,..
IHO. i
A ..mib niiiifil Ilim,,,  .i,„ ... ,„„.
*"''*' "f  mil,tin-, ae'ie-ril in,it,l.t-,
»b- lahaadatl i, lleaiim, mat |.i||,,
1 '" 'I'l'.lllUa 1,1 li„ Ne .rd tin.
Ullirilllir The*   alaaaallaala   ,.f   ,„a.
ya.ui,.  criminal  U r.*mirkibl.-  fmm
*!"' ll, I (1,11 he- .'ilallalla-el ,1,,' i.ti„,i.(
rllmtt^.. Ii, dt'nifllliir, ,n,1 wan.,I I.,
I.ii.. U ullar I -t. .-..,.i (,,r rJnUl Tl,.
toun« illlili, |.nlii..,r r.f„,a.| _ llm,
'""'' I"'*- raafrarllaara anal aalaaiaat,!'
imi..
Probably Drowned.
V.iui lli,i,. Mia.. .sa|.irmla*r I—
IVllltin. ii Tairkrrind William I aaar att..
akolart lee-re. nn .ta,|i,.l  llth faar a lrl|a
llMftta itaia,. iiii , m* larirel
If".! illife. (he. -aa|b iBi.l.. alaa<aa ll.a-) _,„,
tn It Alilil«,t|.it.'ili, anal I, I. frit—J ||„..
Ill,a la-tn elreaaaatal.
Il'aiy Orop or Manila
lne-,  I^Umbn | _.,n Aral, l.aa
uriie-l ba*r*,  ind tail. ■  ,UM1I>|
i.i*-   ttsairdin. ,..   bl.  att*
all.aa.r.1    lllla. ,||    1'i.bi.    Taarll.la
ramMnder  lb  Vane   Iba  |>rllirl,alt
dltl.leen uf Ae-lbli. bla ullarlr
'l'..l'.l  a.ut   lb.  n.tall   ableb tareeka
oji nmatl, in Uu, pmlHa
The* Ai.b add. Uaa, Ua. Taaill.l.
I'ltl.l .ulaMa,uplall, rnlrft.1 s,ta..
11. 'll'U.1 r„y „f Vaarn. lr. i n|.
•.atni'ltattal J.feBa*.atae|i, billn. tn 111 tfllri
llairlt... ..wri. lade-ta am. bind, ran
(run Uaa febrl. blaftim. nf  t'.-a-jra,
0». mn Vou-l*.
Ull..I  -»,,|.u.l.T I   OtHrUlrlBlle.
I. Iretaea-ue um ,.t.|*ti„, [„r . dbua.
I  t.*.|.|i.,t,  Ua laaa.tb.r  ,.r,ne-e,lr
u.ii.ar. tela, i: ■ r ',..,,,. r la ika Km.
ef M.ea. aba ,. nnfltabl, an,r>ii,ed
eltb itnl. ftital .uennutakiUaaia. at Ike
•nbjtti .rf tbr I're-ntk rarn«rla'
mn,,  in  ike   «.!,..,.<
Tb.   l.-raila.   ,„,|   Fr,ark   hit.
■•'■a aiiln. faerakUbl. retort.
I"«" .   Hao  HaUft.l.  I|,
•mm. ti. fur*, eiib aaaamamm „,i
ll l. ibtitt tr nepmun, lbil Kmlind
ibweld aike « ^...t iei,.ft^.i..„ „„ ,,,.
ti
■
ar
Ui.1   III*.™  et   I.*,,   .iMIa
tot *** natouM et  -ta«t«Uel.
ler^tet   AnH-eaM.  rMUVbr  la.
lie nato. ArattiarM aratat** a .tur-
aeel  wawaaUM  lit
t*.ti,.A .to H|
•t  a.e»f **Ul
ut tleailad  l»
Tto reaaltwa ***** ttol Ito .Uit*.
I kraUllle • el Ito ant B*i-d,.
•ael. rule la It*
ttm laret.lta    laeea*  eall*a>a
tote btaaa eaaa-tlr.l llta II tv
Ml Tatrakaeim. to, Ito f.*..  al Ha
• -
-'■  dialtrl**'.*  IV (itiaan
«.(tbl|.  t**   lad   ,be  IIKIIak
.aataaa,   |ll|albr   kit.   am*  t.
' '-Ida taetaadaetae.
Ttara-t  * ■  ''a-lla. MlieM
■
Itialttiaatdt  *ba-k   ta.,  aerta-filt
..tart  Aettiaae tnaattftial lalarattu
tatu  TMMla.lae.H*ealaUI, »..,•
" la.   abM  r-t   .
te dVaMnM.  1-et.aiat* Mi
•-e'edrd b> I**** Ito etlaale
-  ■ '*•• .ed V.iMMm* Md He
la,«»at;ltta etil Ire* toetde ta at******
a*** la Ibaaeea tlia.
Paying Rent
is played ont
Get a Home
For Yourself
r RIGHT PLACE! RIGHT PRICE! SffiJ-fU-flii-1
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKER*
[WATCH THE NORTH WINDOW. COR. COLUMBIA &BEGBIE STS,
M^ttlf^M. Mlto.. i-W^i^M I -
The lotohef ****t*l*t*r* rt ikr *****
******* Htm H*4t* ** U
•ctMi towof* odtoottoo the ptb* rt
*****  ittvt m ***** ******** turn
m "•» n )•«• imwm mm  n *.<
A** Urt H trt** ti pnwnhtmt *g**,u
*****, tmt * t**nm*m *** tpt**tiU4
*   rwmttOtleO,   A
.* ** \u* *i* t iv> ap*m*tm4 u ittmp>
the *1tlHm Up*** 1P*» th* l*mH*
»«.•»"• rt ibr tit****** *i ha tbr
*tt*r* || t* pt,*p**i *• *4****i*
****** a^wt o daflOl 0 tlmiauO
A *■' ,t t»il C* CM
Knm Qfl V *t*H«nhir I ■■*■■
Omrtthr4*p*t**** *H* ft**** tb*
r*n4n. No. ****, ******** atim***.
*** **p**r*4 t*n ***** MMtlOfOii
niu*tt*ml*m4*t**i *bm***ltrtlhr
*UAr* ***** mti* temmi ** *■• -,
***** ttr t*r* **• MUh- it AuAt**
Mstf» li • ,*«piwte«l thti* iHpai*
9*rt*t It**** t**Ol* Mai** f I****,.
m*ti hid (be trtAm la rbttgr mhlH til-
IM bim 1" UI (Mtn*. mat* ******
mt* rt ******* iiUu*K elm *****
prmtprA thm. tmO ***** ******* tt*
lffh*db!le tV **** ***** li Him
timmi* p*r*mi
foiled loti-jr*
Wit a ii mi *rpi*mH*    v  k\ <
| ******  ' Mftr*  OlM»-|ht
hue Um* ht*U4 loin the trtt %
• fl   V  *ttkem**i*t ftttlfOtloet
j ttrtrt*** nat-^mih* filler* of tkr
Httth*** Vt  '    *  *.  a*  4*mrr*t„
****, ***,*tm>u**t tmibr mm rt the
** Ttti * tit^t ****** ptth* I**'*
***** tti*** ii . .(«
Tbe tVfvvwMli I eOl«l hebt I tOeott
***** Hot*. /.^t| ,.--H tbit II *****
trtminttt t*e ***' *t ,** -tthrmnt*
rt th* ttr *mt* rt 1H '--mi pt *****
IhUmbkhibrUtim *** 4't*4*A. *****
Mt*p«t**t#l«i|l|M.  **•*  ut.i.   '*
la i*a rt tho tttrmit* **itiumt *****
I0« HAmtt* lh* foeedll*  IVIOf ood
iil«*t Nttiibtta Urn*, tbr mnmjt mt4r
ood the riomooiimi id ihe rhiiiiwoch
ood ***** tooirto bt utrni Notthero
***** rt* tt ***t*4ht*m* ihit o linmb
tfnlaOMe rwet* H hn** ****** mm*
thtrtmi A t***A b_lll m*t thb p**tr,
thmat* n*hh*ny*,w**H lt***i- t
IM imftH **4 etfValiofol iwiouy
the rmut* tii**** tt*m *** TrtmmtA*
t .1, * * a * * Tkt tAtt Umi i
,' • t , .- ,.i ■• ,,.. i-.i
ed lh* itnethem r<taoirt for o ****** 1*
the m*i* llm H te400 OlOOV. OOd tblt *
■T«*Odt*0 iVlfa ******** mill hr
ee-Ubltfhe-d Ot ****** I* Up** Aapmtr
***m*l*r Amttnl
tm ***** it*****
Tk* tur ttht* ii** Mtptm* *i*
** I Hill-r. *ha tin brrti ****** 0
Uip lht***$h |t|1ll-»h CW»OMk *** mr
****** rnrma tkr llo* bote o Att* pm*
*pm,P* rt mt «-««tn«ll ,***■ i • ll
**** U**i* ttr lo* '4m*'* ttt Umm* m
•*t **4 \**mi*ttt turn
itiliMtii m.Mit/*OraO-rt»bi(^i«d
*,*U Ihi I  Vtiim  IV  **** the
•  v..  \\..\mu.***t *tm hot
*t thr A******* rr*t*m
t*m**t* tu 4 it, ariio ihe *m*mk*%
ti*4 HU* rt mtt *** wkn **w %br *4tt*t*
ft*  ******* OHO
tit* tlbm * u*** whuh h* ***• hrti
mm* rt the dno p*n teoii*Ohe4 ll P
.(IM prtrnmr ***** fa III*
f.-i.fttr» M Mtteo. eod Ihot If MMOO
tttm* ** ** *n*r the r^efoi-*iil hod
Wiut Amp** ***h IU *4t**t* *****
tnhrf
*\i attu-x MUJ-M m ettOMUV
It !• k*t**4 ludat tbil a ^trrmtned
.d-rti.iMl. m*.** l*  iirrakii,.* i(||h
III   tSi*i,,f *m*t\fatmr.Hr*thmA
to^rwh*f ammA ttmtmml i-MbUi,
* f l»a|^ a.llllw.1 trft Ut I.f h* ttal *ua*
U*ml. ****** tu,*.***** Taeaii^me
tu—4 (.itt'*-* ..f ibfdfeil aoann hate
inoioiiied atth ii.radupM mo. Tlsethr
Hubtitat *f st* Trtmtmw to raoiiei ber
will. «o IU *i\***A thot undue loflueor*
«»• • **tt*4 ***** km to lai-i- her hot*
hood her eele l*«oier. lad It will ho
t liai«l ******* ibai the wo*nolle *m*A
•traUUnodlt*.* *hr*> •beeteeqled lbe
will Tl-Mthf lloobloe. It I* iW. bo«
■ -    i- .
uttto le the orebote of hu idoi*i«d
OKtthlt'ivMi oadwill AoSeotiebrriMb
die bw rioia
WM. HAII.UK 4 CO., PROPRIETOR
TtKaUntttt tur* ,,i .\*i*u,t *ri,i i't,***
ttttktt *****r.
Mr li.ui-1 Dovlln, ihi'i'. |>. it. ,h>tet*.
un'. ainii.,1 i,i*i Hiittii from Vonoouvori
Imvinir [nil ri-tnrtii'il fnun a trip up Uir
tlnn Hi* govt <i -iBDOm reiMirter n vnry
itrtt|ilin an imiii t.f iln' "lutldlnir upMol
tin-  • li-ik  iimi  njii-ralor  at NuImiii nn
siiiKJuv HiKiit '1'in* itmiiii, wi Kolionti
■*(iin.' iii«tiiiiii'  from  Un. tnwn. ami
bolwotn Hi  in- *i plow nf iii.ivy
irooili l'h,* atiiiii.i, h i very lonely
p||CO Tin' nfti-nt. Iliiti'lilin, and Hi**
opontor veroooini tone wnrk in iiie
milu nfllci* nt tl«< *»lut ft Imiii 111 nVluclt
ni,   s'lmliiv  iii|lit  »Iti'ii  the)'  Ill-aril
•t'-i'i.v fooutopaoutiMoi .iml a iii'iiniiit
iftiTwaril* a liiro" mnviilir liainlitri«|i-
liifr t ri'ViiU.r nl very hiovi • bllbio wa.
i*i -tiuii tlirinirii tin' tviiiiiuw, oonrioi
lliili'lilti*. win. wa* t.'atinl at a table
fat Ing Ihe wlliiliiw Tin' OVOOT of tlie
liaml am) n-vi.lv* r llien *lio*i-tl liltn-
n'lf Id- «a* •ntii|ili't(*ly muked, a
alhootol **'".■■ blOOk iiiiterlal i'.iiiipletely
rmi'tltiK lili (ooe and UOk ami iwini
tlril tin W11 until ml lln* rlieit Ky- atld
breatliltiff linle* wonCUl ***  **>r inalk
Pttehloi a rope thnnfh lb* olodow ihe
robber itnimy -i.|.-ti-it m,.- arent in
*.-* ni.-iy i.imi tin oponttor, *h* *t* in
the doiI roooi Wait* tin* intuit ***
•Jul ii _r tin-, di.. robber oow in mie, and
uiui.  lloleblM llltl  llnlitietl  ijiiif up
tlinoporolor.theetroo-for -r.i*r.i him
to open Un* nf*  llr p\»<"t >. ■*• ***** to
Hie wall 111*11 tin. -if.- and held hla
reViilvi-i * if Inn >u in. In-, nf lln* afent'a
Iniii   The  ttfein  tieian  wnrk  and
poeeed the ronblootloa ntonl ttmei.
••i-i. hero, roooi felluw." itiddenly
ui.i ii,.- robber "oooM yon try *a* of
lln...- tunu* oa with me. or I'll blow
jntir hraliiiHiit mi tlie *pot. tt'i life
rorou If o*o>i 'auehi it ihi*.builn
eottotn il'-nh for you, yon— —, if too
pa*, ihai .'omhinitloii ajtuu." Tbo
■fi'i'l o|w-iii**l ihi*iifeAti'iii*eaiidliinded
oror oil Um eooh Un drawer i-nmalned,
Jt.'ii". ttlit. h ihe nu.krd man ijukkly
j.. -, i,.|  ii,. n, nfurtood Iho scent
that IfCharlle Il> k. it Iml Btim prtiaent he
• -.nlal bOVO tied him Dp. too. Mr.
Itykeri, fori nn ate ly fur i,im«-;f. did imt
apl*ear. n ihe robber, ifier polluily
I'lditinc <•!* ti* nm*. adieu and pmmuint
boi ' ■ :tfir«t.iihem.deparied
Unu blm Immettiiti'ly cue the alarm,
but no .lei "f the robber mold be
\ ■ i-\ery min in N*lwo
nuw rarr*. iirt-arm. for mrh emrr-
leoclei. __
ttmmth ***** Um*
** '  ihe dinky  maideni uf Ib*
fnri*it. r-iidei.i in Sawdmt fn*. orl*
dnitlr trtreil a ltr*>tlnc tippnrluollt tm*
i. tin to **»h uul th.. bulk nf Ibelr
wearing apiia-M Tbe mint ralU nio*
umi ailn-* H.e iidewiik frum I'arnervttn
itroot ba too eleeirte poorer lion*" were
•ifrwii wtUi uli.ii iklrl*. linen ind
•itiiti-eii petUrooU, udoUrtfl <ndeiwear.
Nunc tit*** pom  * lo in
\ H . ■ " • • * ■ ••• amkiUa l«
..ti. jii-.ii.*'. * i-arly who wa* tin tbe
Ilrfitil, i»!nh,I'H **A- ,4 th" llm* ihe
,.il.i..«. a-i.i dOWi in Un- irtwi pott
and iticiinl liim Mi .»nirrMiion attoot
I Which On liul tlterf. and ht
odrollly ketpftluc hi* atienlhHi at lbe
line got Uei u ittt* U***ij rvlanUrtlt
•nalbof.tLf ipaei-  wtftidiee.*	
•arpflee.1 Elm by ****** the pa|»r» on
ki* Ihen and then*
Thr •iMIhamplia pit******, ttAP
****** hrhi 0 lOeellaC **U ***** ** Ut
A. I  IMow*" tdl'-r   Tb«v |wr*eet
**r* Hnon MfefMnib *!** Komi,
'■ ii OrootiT a ti'itt. iu iivbiM
Hit** Atrt lAAtn tiUmtrU. «llb tH
flolmeeia tbe *b»ir  Varvm* r-ttij-wt*
*., t**t4, ***A -jtJin* | upttri 1.4
lbe ptudv-tbtM «| (i*m:' P*vtt* ***** **t
********   %m*r IMlIf t *** *• 1
.   • .-a Meoi  *••■■
»mled ht the mirttilmt* Th<
Up*r*pA* A t*\r hmt tlttt MOOnl
feOlwlfw itf 'be j*| ****** h*A ktt*
4rtrtltt*4t**A*4*ipm.Htt **"
wit be made pwHIe, eeeiefflhtol *** U
br anhhe»"i to t*4rt tti p****,e* ***
UtU* rt*t obeo t***lt AtttUmi  A*
IpfWOl MOde bt  111*  tixftOMttee tt* thm
\ ****** *r*rt ihe fiii W im
'Othe thlpw *»f Pt*1****>* Tttatn
•lib thl* nt* I Nfeie Ibi-m *W urt be
i*p*H4 A n**t*t hue **** ftpr-Wil***!,
bat OMfw *U*m4t4U *4*t u **A*r ikf
r«lllhtimp4«ri  i^rtto^
Then wfit bee ******* ihte m*b*i*t
* itho v. u. *  k ***•
****** ol oil thom lett-nelf-d ia tbe
femitt-m of oo oeeadoUoo foutbell
flab It Oppeon Ibel Ihen an mint
!000« Mro to the rut wbo like fomboll
wetl-mwaoh. bot will oot pU? under
tttth* **Ha. oa thn thlob ll tm nnob
t*tm* Immi tmt tm* of ifae omt
fnb«*t phi****.* AU who like the
a**** latino o**e *hoold be pn*eot
teoktbt oi the ofMooeiooi ood o«t*i lo
forMiM«hoti*i«nt<ibea floumbmc
-t :■ ' it  tt ** * mill  pm :'*
1 .-.-.- I  W.J.-.e. ,mmr*mw
The !>• 1*p** **** Mr KWtitm
Mrtirvfor. euooot of ibe Nnr Vat
rwoier Cool Coiepo*t. be* i>-tH
o-friel lottrerttoo* ttm* the tbtminitto
Mllttto tw peri-weai in firm an Infentry
Owp* io Cobodo  TW rampeop will
mmjttt ii'i- *t*i •-. itotuh
****** imtewut three wnmeU. lire*
rwrt*MokiMehodleroiidieptii«w The
tttttmt* 'timeiewded an r«pum. .Villiam
. I IM l-fcot-Oltil. A A Rl'h-
*P4m*,**mi4 lHm*r*th*. \V R Hiyanl
A ******** rt ***** lnler**M will he
he4ia* few 4ll«. Pft-bablt  Mi Tbiirt
4iy et pnlet. ****** rt whkh will h*
***** Ninaian. I* tn he nmorai'.lii^I
no Mr HitUpeg.* lakiat ibu matter in
hood, for be win make it a **?**** it
tti* matt ran
-unii men an- iqmwmeii in *
taeelinc U the t It* Hall no Krtdaf ntt**
tn* **u  M * "'fbtrk. io debou. ihe
' i Tiraitd new team for tho
COMIpf OnO-0   The eieeil^ .if tit*****
i uinf mitehe*
, rt. will (ntM ihe imtrtml
.*i,i.f  tvon ******
men fw thw fill wh.i lit- inler»*i in
the reel' VOOftOg Cime' will b* |>n*eiit
ttm*4 ».<i. leMOOtlOPl md idea*  Ao
ribibUb* mat'b may be ptiyed during
. pOftUOO  mrrp  *t the  leOOl rll bw
drumated up Mnn tbe* !)■«.
I mmt***** rt ******* Umm;
ITwiiM M»n-»t*>to t.ntwoo: hir.-
W.rtikl no klntlly *-«ii the ettentbm n|
lb*-.- in eultwrltt u tbe winner le
tebkb |*a^t»by aff erttnted btmnttrla
H  nrft upnn th*  impNiemenu on
fulumbll NIOOI 'i" V- ilt-acwtfiO
l*aM tbe brallty wilhoul belno l*ked Ik
in*uliiAcly femiUer terou for "tohoi-rt**
* f  i  I.i   r mmmrj U ******** wllh;
end if be iblnk* li Ui trio*, he hi
******** In ***** rt tbe ****** prntleatlort
ilanc. Thl* ■• e creel etumyeiwe ood
ibiiu'd '.-'  * '■ lerOtOd  -n ir,y Pttttttt
DM-RAM ri«t00l.
In ib» i.«. ty Town irterday. hefen
bt* bMMt Jodow tbir. after a few uelm-
InWttOI '•**• h*d *****  AUpnmg rt, lbe
e*m rt il*** nt. C Albftaan aed
Wimo-illmMaowa* beard Tl, • wn
oo ****** trm* a dnrbdmi *.f ft-dlre
MofMnie Alhftktwii. whereby the
********** wwvi-wotirtami if truelty tn a
Htm*, end leed %m and ***** Mr
« . i *it**t* inrbmld. MKidl.
tVlhnn * t**i*r*i appearwd In tb*
Mti it - i-1 Moom Roodi imm i* i
Aalat Mm***** tm tin defenn* Kil
dewrwdelallino Ibe **H*t*4 ******** ***
***** h* t blef t.f l-ollr* IIOMMOO aiel
*'ibfr* fit t*r ****** tt***. and U \ l
Mann. Itt tlkkinttMinm end e itebiw-
man in .Uann'«empkiy. f<ir ihe •
All the »itn»*ie* werw iharply irt~*
eiamieed by the nnaaiel, and arfimei.i
*,*** Ihe *** beard at **t«e letiClh
Alut a bnetby 4tw»**titt between lbe
(wen**!, hi* Ikmhit neetted .'udomeni
LATBLOOAU
(enef***** ulnet •* already .i.titid* r
abiy im,pratt-d and iba work ow ll wilt
ptobOiSy be t*Ub*t bt eihlhithm tim-
A*yc*r Ae-lpm* rt purrba*lfit a H4
ft*** ml bardlt t month In one wllh
hwddino. a de«V. oBlpOb et<,. kindly
•POdpOlemnbati U * . Ulmtm flffire
the dlcOinc of brdei fw lbe wlertrk
'l«ht pnrt* nn i.ti.iaiMi tlreet «..|
pmi'ii rather an ******* \***t ** ihe
mad i* dm in wiib *laH* hf a d* j.th nf
'=Cbl n* t*n fewl and hetineheefi pM he«l
4n»n ht lbe irat*' nTerht-ad. tmt tfii
haM tn remote
******** *r>*m*t **i* ..b-wrted fmm Ifte
*t **••*)* *h* Ittttimt* Un* *t*
uHit. and a* th*«ea*oo ha» **1  in  no
Ihe *.*tdt w.l) |»* fait nf ttf*
n'Ofdi Irt lb* t**1 WWilh "i IffO
NOttft. Adimwm aod Tolmle weni *ip
ib* r<*wr yeetetdet nn a Onnnlno *ir*H*
moo That repwted tttm* u ht ****
th'wiib * few blHt were mil
******* ton yntin* Thet *a.-h br«'i|h1
***** ttt ***** ,4 i-tiimii well Rfown
Mfd*: a »'*tt f Pwrfllahl* *bnw1wc for the
0000100 nf tbe
Then wet o *pJ*ndtd mu*|f r nf No. I
batter?. II C •• A Ia*t night ai lbe
drill rtn*. I.ieot'nent T, U. IW •"••
oundtnc  A number of t**i***** were
Kl 1 OOM Ah\* inrtilM Tb»*
Hon wa* Ml ihttiugh the manual end
general prrlimlnary OtORlMM The**
wer* imettly il*me. but tbi*  «ani rt
pn<tbt*wa« pe|t-rptlble    Bfffl  nwn-
tnmmiMbmnl ******** pnt*al wa« l» iwr*
plifwi) in < nmmand and glten I ptt ' * *
U*te-f 1h*d .t!f-t.'f iMtiliit .rf.br* awd
.t.wd'i. line drill. Thu P ntt utwdol
prmiiM* fur tb* noo<omi.atMll.WMif.n-
ant l*nri n****** II to b* rrry rt*U*r
in git Ing lbe nn* "rfemltatoned ofllren *
Ihurwugb oreip of the deUM* nf emlo*
inman laetW The baiiery "i'l drill
■ a-lai and Krtdat ft.nl*c "ifttl
fort h.r iwiiw. letVutenaai Ivm eopertt
tn hn" I* '••taataed in ipbadtd -mtdi-
tkm for dntlew during ih* etblMibto-
* '*• (•• •
,*t* botol.Voooootof.wpiMg-l
*   -tl   liar  t*mm
•it*  - *. Th* HfocowHofi
igh until about
■oralkf, wb*w tan
• * i**ao **uar
tr .flit i ^-.«i* ihieg and mm • *** **•
• "* wmiM
hon4t**)twrw4 o eoopje of wild i»a*i»
ll woehomMOi ami In a few
mmiite* * -,•>...-"win ru*b*il in ami <H*tl
l>. 1*1.1(1'* ihe mfullabwd teen, wbo werw
•tafget't.g aUiwI lbe noli, 'iitftetl with
■ ahaitly ****:■*, * **aeh *btlt.g
bii tiimmt io annihilate h.» fee. ihw
lenetohle g.ii betwiwn ihem and In en
fn*tant th* gleam of a knife wai *****.
and the piatir i^tlbwman «•« badly rui
ahonI tb* hand* and arm* flloo* fell
upnn him Ilk* ball. Bull'.*, tumblers
•plllonn* dr* Intel*. ptobN. thalr*.
•I«i|*. l.tlltanl rue* ami OVOff ntber
miMile thai t.tutd l* *t***4 mt* htittrA
(■rwletd.il wilh *atagi- fone. and th*
fra* a. 1-vat.i- MMplf 4** >***** M a time
The wiel.hfti i-iibeman recwiied a
dreadftiT beaii«a and wai iiltlmilelr
dtingtint. alieiierrtland b!*™lfng mtmt*
1\,~  g*, mi 4r*ntm*t tn i l-eiman
(ij.-i'if  llil  nfghl  ht an nid-timer In
'  Ihe mOtff a* Ibe wort Ikal erer  Inrtk
[ pla«e ti, Voooooter. md ibere hat* h**n
'■■ wtm* awful one* in *eier»' nf Ihe low
den* thru The gentlemen fefernd W
iaM ibal whi)* the fight wa* at IU
hrillit the pia.* wa* ilmplt a bell upon
*irth II* had lewn mam *IM nmgb
•ftd-i'i*Ne*ifii»mage*te ih-Aid mioleg
det*. but nntbing *i, utterly ihmdo**d
and bbwwh t« *lni • <" i*'Wrtay urnmlng
kni|iilrt at Milef HOcLOfM'l >rid
ejOOHtt ll'l night ilblteil iti* '.fi.r
milMn Ihal Ihe |e*lb-emlu Ibmigh hedlt
bntt win n*..!er IHO  LEDGERt NEW WEBTMINBTER, niHTIBH C01.rTT.imA, WEDNESDAY MORNINd, BBPTEMBIB S
I
)
*"L
it'
•
L
■i_
This Card is Worth $6.00 to You
G
liliaaN ,1 it a  .Ha.aa uu *.Ul  I" I".
mi. Launch from n  imounl y.
„,„;,„1 |„ IC in  mil imku .....
,  luluielL •■II.I..I.I'.  Kief
H,"  " It rt-.tr't'a  I rr.ll.l I'ly, ,1  H„tt„
I'ni'aa'l'll.ala ,l"»'lli," llll"'»',',.',1, ill'-" ."
SIGN OF THE BUFFALO
0RD0N&C0.
toiuiiii si. BOOTS ""SHOES
I.Ml   I M
ll   1 IHI   1 I
©ItC   jlfrflglr.
Ilnw TO MU hospital seroST,
Tl... Iliitill t-i.tmnl.tiii.  Iln-|iliiil li, ii
imi-. iii iimili iii'i'ilnlnri'iiie'r
ul. iili.Ti'ln i." in it "ii mil'
ul nicom. ii lu'iii'il ai iii'tli
In
,-ln
lit If. f.tf lit ti",' - r»
I   .1   taaa, I-',  tl.'
-l.« lil.li  AMi
320 IS
QNU -
I
.-I  I  ,-tl   i
T .1 Trapp
*?
VVT.aie'le.'li-i   I    ■    .
lull,,.i".
i in,-r.tii llll. . HV ANU 1'llAM
la,, |- -It
^^^^^^Tl-'
,    ,  ,    .1   I    I    I   ,|-|- -
II I  IKI.ANH  •  -t' IHL  I'l"' '•*■
Haa l.ll.I Uld I. ee.'.f.l'-e,l,,ea  |auri—".
Il.all.l. I'"l" ""  '.'■ '"
...1,1  It,
,        . ,,.|.u I  i l'.ia,|,
I.
i,
0
V j ii.ii  _^^^_^^__
i .ut uu i. -i'i:  \ \ m.i .'.iti.r.
t Ieell3^^^^^^^^^^
OM:.\. UK Urr IN I life 1.1.1.1:1.1.
a, .  -   -a  leeraXatn foi  ' 11
bailBH.  a.aa -. a-i   A,-,■ 11
I *a,*t
.|..-.|,l.
Ml,  III-  '1   I
[j --jj ^
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
L I HI 11 _l
riMik  ,\   in.\.k  llARHISTEIW,
I  i,,ii.i.ia,i.  wiipihaui liniiiiii.il «■"!-
• i ' i 'i  \. ii i
f 11  .ink A H Illlt I..
M Ut fill  If H
uu  r.UM>i  nvi.i. i.UAhi'ATi:
I'  Hilf  ,.'.  , i' i  int.i,tmi Unt
il *ii I iii. .ii ut..I in IliMititali I. li i' 1'
I '.- . i.  i, tn. t *, uii". mui  tuuglu
"ti.. i-  vti-lnrla VVi-«liiiln*ler-\Vlll  If m
l'  ■  !■  .  .  ■  , .
i t   VV   IllMiUS   M   ll.,  I    M .
*» ■ •  ■ i, ii.   i  Mfillll  i ulvi i-m i
l  • ■   .  .,,-,■.'    fiii... in.i., ai.i,'ti,-t'
fl -  ,11.   -*,,.  *.   \.  a.   It,  -!,    ,   1,1   |l  I
1,1. |il„r*  \
II ll IIIIMV Ktt
HAUM."** M \lil-i:  I- *'
Mn.t,i, •  i ■  r Han
1 *. I.l  ■all,. I  Null,   it  ,1  -li I
Ml *l*
MISS I'BTKUK, iiUAIH ATK Wilis.
.Ifii c..t.*. tmi. i.i  jmitfii in iiiiirlnc.
Hi-WiA Uambfe'i im
1 m   Ul.mK II. HUM. V IIH-ST
It  . \
ijaw mill in- 11 msti iiMitr.u l is
n timiwwi ,,i.i t.n   i "' -
i
i
^■hK'.1 WITH IKl^^^^
ami |ilan<-ami i'lii*
Simr.Ui  N  ' •  .-
*-|..*a   H'l '   *
I t.i , Willi l*>i
Id fur;
I Mi'l."* I 0   .Nil   l MMI'll'tVKli
H Ml** It I I* *t,l H M
Hi   Mi'.M Ml.MAI. Ui'llU*-, «i'l.
I   i .  -I   \. ■   VV, all,. .1**1. t   Alil-
,i ili.i,  |'i.i|niri,,r  Mmtiiii. luii't
[ at.'llii.l- il. i . 1 Malt!.  4t,it i.tm. i.  vi. ,„
■    i 1  .-a". It
| bmim - Ltiw. •* iirk-nend
imlilp
lllltilm. |; villi U  MM U:\.\l  I'llo
I   i   -i.i    i   ,  |ui 1- . Hlfrwl   Nt*
\ i ■ ,.., ■
i ... mil)  [if  .-  ti-
.  1 i  i.■..*■'.*.. ■
H-i, vi i *.t\ . i..\i:mi'I.i. - itiAlts
-  *1a" lllllll
■  ■
,*.((.,1   It  I.  1
/ *1..« Kl.i;\   ASH   lil.ANNWAIIK
*   Mr I'M ltd ItM*  .teal, t* in Ul
i ■ ■   ■.  ■
»«,1 *.*r ..Ml H.U   ftwdl ^^^_
QAI'^RKTUN l"l-tm; -U.I  I 11R
H  f,. a
unriii wiMMlNMi.i: mi*- M'U
o .. •  t
Ina at lat
».,,..„ i;\|i\i.llM.MI-M"N'HI>l
I' | -.j .__
"  """ W  -aa.l.U   -l:Wt\'.a   MM  IIIMI IIIK
,... O -  for l.—l*
a^    i
i ilrinat dieter I
• aaa.a l.    J A,
	
STArsKln.|..l»-ri  IIUa.MI'IKl.H
l.a,M*  t- .nufertoti'i-\_^__^__H
AI'I'ltlLVil* 11- InI.III.—M IMS*.
I
1, ■- -- ' '
.ftit.irr
•|**>   ' Il'll It l-l-   It IN,I 1*   t
I '.a.
lie It.  i
ta,. ' I'M
«li'..  j ■■ ii	
,»R  .III  111  1,1 t,
I,' i M-iii.n nutti"  I** iii s.
i
.    i
I*YI '
.......
I.    " ... .   Si III  ,-..,;,
I    „a
'iaa  t  al I.  a.  ,  -  -
 I
iti.iii sii run
....    a   ,.,
* i* ii.tisu, ru
It IN.   t   I* att,
ia.-.f.
1
•  a ale    .|a|.|l
,  '  |   I'lltn II   ,  IIMI  ||  Ll  ta'.li.l.
. Ilatiasf. ;.  ..!  t
Hit  at.'l
I
, >  •  M.llll.t.  » ll I.  l-.ll-t.ll IS
*■•  .!.. I.l..I ...ae. ee ■
...  ,. e.
^^^^T^aj .LJll^ It..at ae..i.t
II
1.
Wit »  *•*
•
S,.\*. ,*i i Mil ,nii iii m *■
■ I ■
.■.  ■
j i m   Vl.ll.lilNM;*!   IHI  -1  ll  MAI
" • a   Mi
1.1 I*,   a
1 l «').  |i «■ -l IhOl
■
i   ll ■
■
t)0tP
••£^3
IU LlHOC -
'
AllVMHi'V. |.K*ll!\ AUAYS* '
-
uml coil, iiroporUouallj in Uti' raiild
local grawtb •** iiQimlallon, umi coitiu
i|iii.iilly uf -iti. uml MiiTi'iinn liutimnlt]
Otto ini'Uiiiti nf ivmlorli h tin* roqulroil
ni'l, in liii-nf li nouoral publh! aiiiwal
lorituall -uui-. Ii.t- imt y«l  lum l
Itoroi ynl h li wn Imllnvi' well A'orili a
trial  A lyi Iiai now fui miuu ■■ u ■
l ii citabllibotl In mail) lowoi ol Ibi
Uti I toil Kin mio in iimi lUi'ivlnii' iilntit
I'niitriliiiii' lirgt Biidniiularnnuiialmiiit
in md nf li..-|.u.ii worh  Ural 	
-iiii.t..- nml public  ln«i '■ '
town   Uui'"* iii.- tlim Bird fi'  i
nnm,ni  "iiii.|.inu  Katurdai   i  I
"llotpltal Siih.Ihv "  t)  ihi
Un-,. colloptlom .if t  t
looal workabopi, ImiIm
and other -1'itil.ii  loailtul m wbk'b
often compote Itoool) o I
for n place liluli op on tin  in re-fi
nil.nriiilLt.i,  llll  uiil'-11 i-  .ilt* Ki.it.I-
publlihod,  in iln- minimi Hi*  '
.■I working men aud olberi, who an In
in.ii,v ■ in • uuebla to contrlbtitn mW-
i lently large tutui, .1- tbi i lltluk, t"
(Igun well mi a boapltal mbarrlptlon
Itil, give wlmt ilit-y ran. tbelr tidal
offering belni conaeiiuetilli large  Then
tm ihi'i'ii-iiinit lloipltol H
Uom an modi In oil the churches uf the
'  .1  ■.:.' i.  mti' i ntl.ii*, »l„t :.
boin  gltoo  I  ibi  Hoturda]
..I  .in  al a to add -t little i" Un i
pnvtouiluiiirittiiiinii, put in ii*
Ingi  li. tl,.-* row nark i hui ■
a;:> itrtvoi hard u
lododbonnti to
ai  ,  :.  ■  .  I ' ,
imti< put i!i.ti duty of t i.t unii chartti
The roaull nl the inn offotii li a iorgo
iim uni contribution to lnwpttel wnrk
from the nllgtou* bodlt *  tod I
ami uiii. i  HWitoi   itllul
Bucbi bowoter. ll not ti***  **•  fw the
ll -, i. ** ■■ ■!..  .  I Hotni
-  '
be klmoal wbollj ga
■.
A*  lln)  d.i  |H  ilt"-l
iiimi  thai   e
. •* win '■
Kegllifa  ,
...
■
.
i
■*
■
'    II   tltll a)
' in and
■
■
*
.  .  ■
'*\ '
' a -
toUm
Xkt I.iv.Im** and Uimttn
«i* mn
i .
•
-■ M g|S
a
Ihe thiniii,-*,!,  i  •
'tall  with t„.
" 11.HI.lll llm I.,11,1,-. uf 11 111.'ll  |im  muiin
" thn lovaiiuu ul Wuiiulnitoi unool
" -lii'li I'tiliilHiilitllliK  llll|iti|'l|lini' "  Olll'
couiuuiporury tln-u nlluilui in lormaol
-iiiiitat'iinii to uui lucraam in popula
inm diirlii. iln- ia-i (oui yean, which
laaahuwn by the ncoul cimiiii roturu
v\ hi. In it tiiiniy tluc- nm in by "*oi-
itiiliiiallun) u itlvi-i a- atiiitit ■.'.!.' poi
.■.■ni   Tina,  nmirka  an all vory
uin..p.- i i • ttovertbotou imi'. ihai
in,i in.-.i.i ratool iirogroia, unit aill
I-. i- litr leu iiiiiii it ibould mul wuiilil In.
iii'if tin' ibouiandml nam nl iplcndld
uiiii.'M'it'ij.'ii (arm laud all arotiud nm
ill*, Iur lln1 lim-l pari  tli'vnli'il In  ,11(11
! ROYAL AGRICULTURE
INDUSTRIAL" SOCIETY
J£ J^ R DIV A. R *J PnAiGB awl -iMioii itid'ut.
•WO  CARLOADS 01' HARDWARE
for llm spring imdii hnvo just beun recciv
■il, ii|irtii'il up .uul tiiitl.i'il ,ii • It... ■ |nju'i.
Wu curry it full lliiuol buildcm' »ti|)iilit:»i iniikiiig
i,|u-i i.tllli". ul  I.m k',.  Illlilililli;  l'.i|.i'i .lint  N'.lil*;.
W'r nlsii liuvitn lllii'l III il'.lllln Bill '.nu I. ul I ulli'iy
T
iitin.li i
Mn,
, ii,
, Jii.iuii- tuin
'l,.-,-|,iiial  ill
Uito.ll nl, .a- 1- lii'ii
lie III III, I, llllll'lllllll'l)
,1-a'alll Uiur
I I  lull,
ceiebSion CUNNINGHAM BROS. W
:;,',"" i Tn-.ii.iy.
ll'i'i" w.iiiaiiny
[iiiii Tliuraitiiya
•ill,.,. Krnlny
lui til
I'ACTOiuiti.
U.n.I - Du i tls
»%,Rvtelif.s^t«i«'iL»
:;s,i'i,.::,:*„s;i:' ' "• - <«**£
CENTRALHOTEL
l'«riiitr I'l.lii.iilila ami IhiuaUiaairwu
New WiwtiniiiMarili. H.
JAMES 0ASH, Proprietor
IUli'*|lloll.»iit'riU|. llartMeaa uira |»
in limiii ll. l[..f,iii>i.!i.i.U.,i! rfltlltHlii,,.,!,1
 Ilial nlfiaaiulii ***
I. W. TURNBULL & CO
Hrililtirii aud Coutractoru
BI5ICK
Ihi nd In nny Liailuf Ibo illy ktfUl,
l.tlelt'l.    Ull'l
i appanntt) loi fanolug pui
HUH, h. ii. t,i. nol i tlUn  i I
tweatlethi *• lolghl Indeed ia) I I **
Ith ul whal ibould Im !
tbli t.'i*.' li i • ni i ipliihed. aud
our ttt) and it* |ieople it |ueolly
' i   ■ iit'ii-.]), ai  • WUUl  aiul  niii" r
itatlitlci ahow, by *ani ol luWclont
icope fm nitural upgrowth
Wliil.i out Prortaca haa, di ,
niiitaiitrat obatoci-M io gnwth, hearty
doubled  Ite  imputation  during  tin*
decade, that ol Ala  ■  • i  I  *
neorlyto
JNpll.	
ol villi* ■ i  i-  11  i  .   toa aod
-• rapidly
...*,. • >i *  cootie
.-  pnhlbl*
Uog Ute  *'.;!■ '
Ml!..
■. ibe Timet of
'   Ll .  ,.  4K
■ ' H    i    ■ ■ *.iumif
■
■
$13,000
B. MARSHALL
NEW WESTMISTER.  , ^  CRAKE.
QppT^-*3WATCHMAK„l
oLriiii',.1 xi-m.i I..
Fine tt.ii.lt i.ii.tiiini: ilm *<• **<■>*'<■ * hroiiogrBPM
I |.nulisli winches  Clmruii low and Biiaraiiuttd  ft lino _ u ,
 "•"" "'•"""' s '**_ai 5 DRAYMAN,
.i ,,ini'- ni
... Otll.!atll..  it
I,llilf W.lll-    V, ,i  Ul i   I"  II  tlal,,.,,. I, i,,,,,,,., ,„
..a.,..' a.,,l,„. ,„f
N.iw W.llluglon Oml,
i li
1)
km
liiit.it yi.tili"., I liiiiiititiil iml i li in Ui
|i tn li\ ui iltr Inli t dt "tj',11  In i .|
III", I  Ls|„,li, I,,  m.i  *\,  '•'•"tl,^^^^^^^^^^^
Si t. I-ii.   Knivi  'i«   \ full  Im*  "i  Simp on  Hull,
Tie* Ktblldlle. .n.1 ivlri.... 1  in i Mi'lw  '""l  ' "  I'1"  *  ******    *'**'   ,l",i'  "'  '"  '"'l'1  *"  ■<"';'*
 '_",;-, ' ,. .lui tiuii',  ll)  Itlil nil  l.n  .ill llllllli -list-  slieK  Ilnw nil lilt
IN PRIZES
. .1   .  all .ill'I '..'.' |'l
lil.l,,. aaaa'ia'1,-1 <<■ ,it"Ui|ill,   l.l.^i,,,,.
llaa.:.
I -itni-iiii' I-
Nlll  Mill.  Kill' ilia  |||0
WARNING.
, ...tti'i hm- HAvisii "i i tn:
NOTICE.
I'll, III,  laltltllUt
.-
a ,,.,  la a l-  I
\a . tla-0__^__^__^__^__M
CLASSIFIED BUSINESS OIRECIORY
I ti i»|i I I*
I*  I  lllnMl*'
-j __m__^__^__^o
ia. mn. ,i
11 ,, ,'uill  tll'llltl.'l  i'l I I'l".
t . I
TOR SALE.
|tl|..1.e.llH'll|i    IN-IKI MI.M-
1 ...   :.!.  1 .
NOTICE.
. ii. • >
Oil  >.lii\,   tl;* ill ll* I  "I
Ull M.I t M.l.l.fllK llf 111
l,'lt..tt TIIIN I'lll. IIUBVIU.B f.
.  ..., ,
.III ll, IS HiLllttAI t ■••
CREAM
SOCIA
L
FRIDAY. SEPT. 4
t  VI I- A Al lllfilttl'M  1 ■
TO ANOLERS AND SPORTSMEN.
I N I in IVI Kill *>1 •>! ****'
procession BRUNETTE SAWMILL Co.
..  .    Qtali., t'Bllttl,aaae|e|aai                  w  ^  ~^ ^  ^*
INTERNATIONAL
SOLUM RACE!
fl!n'l.lill'h.\|i||ll.KliiUllol'01ib
LACROSSE  TOURNAMENT!
i
i.i-i.i
i.t, i - m-t nil t nil' in-
GKANDILLUMINATION
[Limiti Nl VV Wl SIMINSTER.B.<
MANUFACTURERS OF  Lumber, Bhlnglei, Lath, Bill Btnff aud Long Timber uu
to 100 feet,   also Flooring, dolling, Rustic Biding, Mouldings, Pickets,
Scroll iimi Turned Work, Stub, Doom, Window and Door Frames.
Hou,. Plnish of all Kinds,	
mm-Jh.QGVLX*.tB  "^rczl-  G--uara._3.toed.-w
Kll-S I..UI.I. It "I illlH-M"    Ul  HAW. M.M'KtlAIJ
Shioping Facilities bv River. Ocean or Rail Unsurpuggcd.
Whili* the hot weiitlim' lant8
• tied eonalal ll llii kail aill lie,,,
1 a llat lea W I a.ll.aed ee III 'l.ll'la, aalt
riRK -works*  Buildoi-N Huidwiii'i*, Carpentere'Toole,etc
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  u**\ 1-1,  i * ■ ■  I ■
t~ m   .  . .   ' ■  '   i I I'lttert" flrnit I***)   Via ara mi i
I «-.u  Uytl  a
I allh iii 't-i
T. J. TRAPP A* CO.,
Wholesale aud Retail Hardware Merchant**.,
■
■
"Ifa laai. i<
-  .
a
,.' '■ fi'.tl
. Mt Hi. 1* i. I 11.1111%.
• a .
' Mkle
.1.1 tn
.1 •!,
ll
; :,.-"•• ••',
. a. a I, .
NOTICE.
Ullll  IHl*. tnilli DATS I IN
• l •  a*, rfcaf
«; ra|._^
■llat
.|*.e1tll.  t  till tlil llltl) I-   .-■
I  * ,
■
•-
Iratt. at
••••i-i*'"* ■•:■•% ..,.ir.*«    I
|ll...IMl I* *   Il1-.tr   .*!  II  t. _!2  j
IL.' NOTICE TO CREDITORS
T "**,!' Mil tt.il* tUNICt  MltCHCOCK
a .ra.'.,. ,tr. i,f...* a
.,  r  ...a, \    * '
vjiniii.  titt.-t  iii.ii 11:1.iin.i  '
a-
- . .
W'.MI.Sa  Mil  ,1,111.  ...\,tI*.N   •
11
.
UI.M-    II tM   -I I
I I
■■"' KILVIIAM"  -ll ...,  ...  , .....
"I'll
H. MONEY It CO.
BOOKS
' .tvil.*Mi:\ ****** tt
MIM* P*\* i ■
Moon otoi I*- i
b*H I   AM>   e ■«■*■** ami U*g I*
■  -
"tirimuilri ■l.MliMlinil.l
PHILLIWACK!
T 1  H'l"'
«  . ... at ant
CiPTAlN NOT RKSP0NS1BLK
I'OH SHIPS DEBTS.
WE INVITE
THE PUBLIC
JOSEPH STIRSKY,
Jewelry.
Tie COLUMBIA OT  WEBTMINBTER
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
it..hardH IttlOt. ****** Waitmln.tor
Hanufaciumnt and Dealt-  in KuiirIi .mil Dressed Lumber, Shingles.  Mt
i :!:.- ,i ; PiiLkBti.
Siilntoii Boxes, net  Flti.ttt-  Trays, nnil all  kinds  oi Wood  Furnijltingi
for Oanneriot, Doors, Frames. Windows. Mouldings, Blinds, Rmlings
newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
B.llllsl.'l'-. Bl .te K
TIMK TAHI.i:
Slr.ROBT.DUNSMUlK
* nam
.l\e.  II,,, Hi  •
-■-• W*^e^e*jt___^__
II. W, TI'.HNAN.
The Crown Stables
,1 Ht  ll.tl •■« llltil Vl'tlll
I..i l.n. iii tt.i-.-Itjr.
Canasta Pacific Ratal C.i|:!j
pAoinc DIVISIOV
TIME TABLE.
I'Mi: n iiiiti.ii ni>im; tkaiNi
l . it   .*_,«,'(..   |   -   . a .-
.. |
iVat nrt"t
1 *"*  ■ ■ «*iw*ei aad ia
io  .   ...  i alttt lb I
is .... it  JaeHtei *
■ , »ifcat|-taadWlr"'t«*^
itn 4
ri„,.l ll..,*.-.B,,,IV,*hlrle.  **<**-
IOII   If  '
ii ao i'
lbtOO l**«t ft «• Voooaoiw
-  - , J* latial t*** VaMtmttt
***** j  ■"^^^^■^^^^^^^^^^^^
A E.CLARK.
\*** * *-.****  s
LIBRART BUHCmC. COLUMBIA Sl
'OLANDACENTS
SHOOTINO BBAaON  HI
-»le,   ,
Ilnw lit i,  . 3k»t
a,,Bf,
I    tt -,|ae,
,1  aai,.,  l> •! ■  ,1 ...,. tra.,,1
■r.  •«„„ I. ,,
T
FOR SALE.
A
r
II allur
'  • * .11..,
• H'll
« llhaal,«Ik. | "■""I
^m
,.aaja  tllet
GUNS
-
l.l-tllilV.
a__^_H^^^^^^
mill*.
,1,1.1..  1.11,1.1  lull  (ltK.aH
ll   '
l»
C
HI, 1 * hi lil.  ■ Hll. IIV.IM.I.H-
I.e .„l"  * a...  11 >
IV tllllltl IHllI  I.AMiit Illllt
11 .  •.
p lai till O
N
a   j  ||,-- Ml *,
i
i,i tt i.i.mi i  n
NOTICE. l> lite •**"**  out.ialli  t-i
:, * j " I   Mt   lli«a*JKi
r-OOOHOd*   'I,-    ('te .-thl   ********
.
Mr.
• •Hi'i IrtOdO Atmmi ik**
"
111*0101
• ldO|t *
, ***,  U OOMolo  ti'nn  aiiillilRO like
mffomioii
•   ..   *  ii   •   .■-.*...
!"*'.1i'irn. «f ll Ml
-  I |. i *  '■ j .
.
■■ - % ■ '
|  Mi   Iitn-in  it  M
ii*i**i* uit- • - t  beH*i*
i af**'**' *ti«ii«
CHAS. E.TISD ALL
tuira noa. tucwm
I'd
ltd
unit
-
'. *
.
.
■ i  x
i ,i
.*
-
. *,.*,...
i  •
00
BI8
nson
t.  *****
IIWV 11
T. RIDDLE
BLACKSMITH
M..O  .  ' . '   tetall
J.'.  6»,.  t*.  ,,.  IHO,*..
I!
Cdnbia ared. Hei WediiBicr
NEW VANCOUVER
COAL
liiiot uou uitit iiiiim i
New Wellington Coal.
T
.. ;• H:.
-
tnm*
-*  'i Viae
i i*rtliilai«
'*
A*v*i ii.ii 1
rmtAMHiitra
H
*fHailH*
a-^^^^^^B  i » i* in-
... ■ -• ■
CmiiaiUmi Piclle
Navigation Ci,
tanned •
TIME TABLE No. 14. |
i^-ea
"'  l-'l
tN.OO PER TON mmame
*-, tttm  ti tmt* mtt*
J. W. rill H.ll i ON
itn  HMT HOOT
...en*
CORRIG COLLEGE.
M. L. fOLEY
BEGBIE BLOCK Lumber Broker
ispiflTsttr Atir.iT.
^^^^ R. ral I'.elnti rti.il Alt ie,. nl
•I'lll. -I'-ii- ,tt.|t. *■-  ivti*. loan.not,
. -a  a^^^^^^^^^^^^^
. ... ....  1 .1   I'...
,«**».** itr, ta. ••  t-r
TO RENT.
I..  ,...., I.e.* 1"
. ,...a, .,aa   -.
rata*. •* taammamt* IhiI. :*** **
***  ■ ...
. .---- llrtttM  I*.  '
*a.  .a a,..,,.l..^eK,,la...l..l*"" |
- llr.lt ^T^
**. ai.teiaf.
t-arr  I .  -  a.a _*j tM
l.t K..|eale.tal. tmtm. * l***LZ
•  '
   1
rati 1"
r  . I'lar, |a r a ,*•».  I *  *"
,..r.  ,e«  aartaat.er
a****, *<Xm
• • aa-reeae*.."
- ,-r.|_» a,'-
raatiaei,    "•
t  .. i.r. e . •
....
:  i.H-'iB, it...aa,    -.*.*m
. ;,;;-
.a»e^ea«e ate. telatt- • ' ■ . .
.  la.l 1 t|; ,,,|  I ,' i.i,.  ■ •  . '   ',;L}.r
ti,,.,.. ,.,. ."•.".__?*'!■•:'r,s**.t
ll.lt... ...l.ad IK I
a.    . a.    a . (tH . ,,  *>l ' *  ■ "" ,   .!W,
Ftir Fir Cut hr Ima.     ».»-■ *  ■ '.
.- .1 -   ee.,1 |a ft.  *
I  l-ttrjd,  .'  I *"* '*"    ,    , -a'  I
....... .li.t,   i »".-■ i*'****.***'::;'*:,.. *** I
****^l**^l**^l^^^^^^^^^^^^^^^^^^'^^^^^^^^^^^H
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
■
mi.Ii  tsi>
uin i I, eed k
■
Vhmtgh i-i-.riiiii iuit .f umiUm**-. *  BEACON  HILL  PARK.
hardball*i*  d' vtrTntitA
.  t*4tt*r4 tk* ****, m ittl tart, i *** av ttmtt**
trt ttml*mp**ty*p*i *<  'JMll
(.-'tt   tt ' ' * a •llbltolK
*l.
lie  niAill.
,,, -  .  - a -
.:   It ■*,  *-, * -ret  lee.l.   a-t   -
  I
t^^^^^^^^^^^^^^^m {"' '•<" i.i'M ^_^_^^^^^^^_
I  .ill  j||-l|e |.a l» a    ^^
',1'ait* etalraS I,
-
*    ,,,;,,',.;M„„„i r.....*....,d ,e...-,-. .„ „«„,,«.
,|  y,. ..lllll*. . .1, alBBI—I |a fOe.rh ,t«.rll,i„|. '
a .  ,    .-■  iei "" I -•- ..* 1 .,•  Ileal  . e.r
M.
nil *m l.ll a A
E. A  KVI.ll
j ttiKrSSffigs^; I
WOOD
...... li ""l.tltltT.*-.    <-■*•***%
'..l.t.l taft'-l ^^^
Ttl.' limit l- ..'if fl it li.* \*r
(MtTtl l<i link ttdll ill .
••f uk i ii) **i country, >i inod
imh- tn. -  Orden t**it I-*-
It'll it Tm  I.l H.l I
M BORI1NS11N    .»„.;«,. i.,«„_ui««ii
pm *,,»< t., an .,    ,   ORYILOER MO HR WOOD
.....    •aa*,.*J *T
aaa V USUI 111 .MUltl
m
MlRCHHl ADO OENERAI
HAMSIER
I Ktt it  »!' ' <*
****** a
'■ERCHIITSElCIUIlflE-l | ,„,.N „, ^1***
mm Mitwai ttmi I  l- H, Attm*
tmm  P*i wr *m* ****** «„h *7
fttrti *n*t *** * ■
LI0U0R8 AND C10AHS.
*<\
S_.9N1V#
aTJ r.TrtvN-i""]__
:; "OOtlffW grin* -jcbiKV,
HIIV.  Dli  I'dil'ii
ll.a
JrffB ffrt ..feee-V ar/  1,(1
,'affifla- f aaaa
l | Ill- iirtltu! In 'li
III  I'all I-  -iml.* lull  I.l,
||||  lil|, Ulilrll  hn lllll  |
  Ii„iii  Ilia.  I'll, III,  ,,
,1.11  11,1,1  I'"'II  ,1 Illllill
„,,.'!,> lull., lee'*.
I I
H,Mill ,„  |,
'*< llt< It'll  III,'
11,11, I,,l,|   ,,h|,
""ill. I'.ialla I,.,I
, ,,  ,'''"" ' I)  Wl  a..I,,
, '„ ,' l""1 "■" ai ;
, I  111  III  a",
""■■•'111.. Ilia,,,,, |„ „|  !  ™
*». *>edl, ay lii ,,..,.
"I.ii in,.,, a  ,
wl'   '  * " "-i- . it.aiy
I    •'*" mil - .lid, llm j
■ t,..„,
'■I'i'il.d,.,
*- it «...
^^^^L*^J^^!^*mm*, „„„„, KEm,,,„„ ,
DJCS' IllSlililfi
TEACHERS WANTED.
T'lfi'S'l "'•'"  I 'II- Ml.- 1, IN
Bap*."'<	
■
Vl   I'll  I a a.,'. ,',,'."
I  i„„ri..iti„
un
aefiel
II
a iiug i" ILniriiuiil uml Inland mu an.,
j. i'i 'iiii'ii lie Hu- Id i ,
,,„,|,.a..|,,.,..a.|.l'a.|,li,|f  II,,,,,., „„  a,,,,.,,
,,r tin-1 .iiiniiiun Qoiiflral i itiift-i. i .
.it, i |i»..iii« frum im,,, Bound tl.
a' i' H' "l"'il »t I'l'H Arlliiir, 11,1,11
Nan It,-miiii-li'r.  Viiii'iiuvi'r .a,,] \ i,
lelll I.  "" '.I" ""I i'ii'., .Iiiu, i,,I
■I'   ltliilil|«'l|   aia.l   |,„,
It 'I'   I'" "Il'll   -1,111  D|
"   '"' I*    "I   III  „l
i '"  ■*■*,<  n.11,11 mil r„,i
ttllllalll  Bl il It"  l.rgl  ia,I,allatfadln,    ,,,
.Illil, ll.'l|.|'.'il"l fll|  laaaaal. „,||,  »,,,.^
Iom em it"' ti.t.|.,.i r,
a.lla J aalllliiif.,,    I . ,, >  f .,,  „,,.,_„,_,„
■ I'  "iil'ilr,,  lli'll nlitili,,,,.
ifold.rwte, t , ... ,,
'  ' ■ ■   >
'  »}•'   I'* I   «*-  Ill Nankin
"I'lf "'i'i in ,
11 ■
Mi
r II
J ru..
.'  BBaai
llll  |"i'|"l   l|.. „
a.  ||	
Km  I.  II..I N. •  it.
MiIIIiiiiI
.
ii  IVIill,  lVku.ni   ii
al
I  i .
'
It
'
II   Mi  ii, ..
Hi   i
'
"
•'  ',  '
;l|   ■   ■   lie,. J. f. H
■   •'■•!  ll-  lire  ||  |
-
'
'
a
'
II
'
"iii'i	
H'VaT'ir" ."''""'"' ,11 at,u.,i
.   .liliOlJialaiiiltlitf II,.  I. ll  I  .1  i.l.t-  (.ll
ST. LOWS COLLEGE
■
Mo.a, .„„.,. IliflllltlM. AM, i'i
A.   .-.  "
^^    NOTIOE.   ^^
H'ttWfUS  III.I  ll-MM
'"""-. 1 .    •    '" *•••>-
-i,	
I AW..1 *., 	
"
•.I,.,.,'',,  "
aal..,l , '
'- I,,.
"-  a.I.I
ll.l. I, ,,l
7'". ' "".".'
•t.»,,,. lai
' v""lli'.t.l ,    	
I"-"-"' t"-"'»"» '"Hit "f.J„,l|,,.„
ItlAlllilMl ANI1 |>AY KIIOOI
t'.i: iiuvh
I.ni Irrtrm
Ar tin. ii" in i ii- li ^^^^^^_
;',;:;;;:)opens Tuesday, sept.
*  I tike
,i  a
|
I I  ll, l.ll.,,  I,.,. la.   i
TT  TRAPP  AMAMN
AUCTIONEER
Real Estate and General Agent
Pi'U|i<ti'ty in ull im.'tN ul tlm City: iilat, CHOICE
FARMING LANDS. I	
719 COLUMBIA STREET   >l~,
maam^^mmi    "**  'iwi.ni,
KEIT  PniSOiNr'llS   r.1.1.1,,.,, .„..,,
'onfouitLONQHouni
 ""«"••'..,.  , „,
'" " 1.' • ,
****** I* I.	
" i'  ■ au ,l»l l_a
*'  Hlwi "I'aaa afraid I'll
' **'-' w^J-i U .CifQ.331 A STREE1
■ llfl, 111 Hilt. I .l,.-i ~~~~™"~~*~""^
A FORTUNEFOR 350T8
,iim** j                    i. ,. i  I,-,.  . .. — -
ii.iv  la  ■■•■!,n.i  . M ttWmn** ■**■**	
A  I.,
\  ll
a,,, ui
'
VI,
I
1
■
I'  HI.
I
Vancouver Opera House
i i*>aaei m.i: II I
Primary, Comniei"
f i»l nnd Cln._-
ionl courses.
tint  i*  <t*ii, i,,i .t'i  it. in red  il'irlii*
■
.* atadi i.u i.tiii., i  ■
|itii'tin<r>*( lotaki aa] ilefi le tte MOM.
■ u* ui
t<i. laal I i-li'ii
■  . .
a    •
.    i . a  -till. •
k^^^^*****"^^^^^^
mi, annua., mam or rm: national olob
CONSULTATION ON nu:
. irt-i „.,..,„
1
""  il'l-.raa,,,  .1  i|,„
^t^^^mm,,
8"|il  111 «li,I .
MME. SARAH
WORLDS
OREATE8T
ACTRHS8
COAL
COM X WOOD
11 1 u*
It,.- |*arlBi  *•■*** ll.il li Mitt,
'
I  Onion .-*) In •'..'i .■ ■'
iii 1  i  .-, • a ^'(.. 1. ore
■ i .   m .1.
£YAL ic QO.
BOOKSELLERS
Ai STATIONERS
HAMLEY BLOCK
!
• tulital'i'lii.
1
a.
-. I
* -tu
feeieiiif -3*"'. it* «««JMfarefttihiii.ihiu**,„*,../ t.i
I'liiu limmtmmlert
Cup of 1891
tall r*t*,   *** T*******
k* i ■ in,-- i l'i rrtuan p. tqr »|i iPelt
■ a I 111 I! tint u* l'i
in n ._  .-. •  it i- i  !■• . .
ii   .  i\ hi—•  **
ii ,i,i
fOt* frlibtooed t»
i> .* i i loatooUf,
t-nt ti* keg boon of
I ' •** ** ■
. -._ 'li* Mood
/.crjj ^*  ' iti -•  iitftit-ii-
*W\I   i    iu min ,i
- W * f I i -
mm* *—
^T Ivrif-V   l*oeadKmoMio,
'«_p_y^¥^ * -r ■
***********"»   I. uw hi MieOlfea
■ t.l.t,*  ||  ||  .  ,.  -a  },   ...
j  l_f inula*. I -.
Ul.  I H In., li.u.ii'.-.  i
Hill  •■.!■■. I|
IU) Uy .i.ni l.i
bflr tiHi.lt In,i  i  .  ■
I  b-arti (***'■
'  rruirU'lii*K h<»>   jar i .
nl * *** *'
^ r,
flatlri
III
ll.
'.
I  1.
1
-'•;,■:'»•"'■ • otmia
IOHH.li
'"-i **i Itotee
ftaeai Mloaa
*i\ZZ],t •_dp*r' »  •"
' [*r*"l    S**'tl  It y a..
1
: ."
**'!    t*
|   It
kill  Mill  I I    |.  t  a.tal
' ' vtll '• hi li '""
I'rli i'l i. lulta jar.I..i i ■
I.,  all.' ,|.    Ir.ilt.rr  (Wflli ulllt
'k:,',: ' .    *-"**»
!?eVllV^II
',  'I
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID *» CURRIE
Minufitlerani led Raulrtee U..U	
<l it.
'"•tla
«>'i **.«..  Nia ,,,.,.,
PLANTS ANO FLOWERS
HALF FRIOE
^^H   lawn aaa   11
SUNNY SIDE GREENHOUSES
A.  C.  WILSON  Pi-tinr.
McP-ti'i* Bros.,
Sliipwriglils _ BoatliiiililRi'a'i 	
i.'i i * i v* i'lii.1 wii'i • ...n., ».*..i. i in-ui Kintis ni M.n I
BUA Its 1UK H1H1, caamm, Manufitciunirt of Iron-Working
Beyond Royal City Pittim,-, Millt  ; |  M ,n' |„, u ^ i ,.| 11 .. |f|
Nrw Wftlniinilcr ^^^*^^^m
"tl" ■   '"'il-rHSiiJ.
- *****" I"  I- -a.l ee,. ,..,   „,,,
MMI—
Kfi.l ,-v Curric ir. .it;, ui. fur Julm Dot) Engine Company:
,\ li Willi.mi-., denier in all kindt of Machinery; London Tool
GiiniMiif. M.tiiiifiir-i.ae...., ..e i—"■ *~    J*-.l)ti C.iin|)
Tool.
'" '""■•>> ».rM iiitii.
•
IT.RIONAW
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK THEjACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary sale ever known in British Columbia.  Dress Goods all of tin Bncsl
This is youi opportunity.  The fan over to Vancouver is but a small consideration.
Perms will be strictly Cash, unless othenvist arranged fur.  Offers for the stock en bloc, ui'th
fixtures uitt Ih received, and satisfactorj terms can be arranged with responsible parties,
TO THE TRADE.
i )I'K .STOCK has been either imported direct from the manufacturers, or bought for cash in
• •in own market, and quotations lor quantities will be made as close .i- any wholsesale house,
COPE St YOUNG,
l-l-KCl'SON HLOCK, HASTINGS STREET, VANCOUVER.
■ •. no tbal
itit miii... **, t* .
rculltiiMs] lli-MI l»«i
**4*M-i._n(i«i.»ii(i(i.i• ■' ii* ••.!•
1l.fl lt.|..|    I •   * a-
• ii t.i ra,
ii ai iw ; in ..■■ ij
a*****, )•* if .i
l.ll JJt-»li»V
"lUt*  t  i  i, .lit  l ,  '  a.lnl
■
Tbti. ui t th i. •,. | t-tirolar,
TUjr Wl Mifleiteru*  ai • *■ lat* oMal
tlw girli *,u'*l *Ulr '
11. 1 ' lllllll
ttiutUltltlH-iitilH'l-MI  ■.'! ' *I tha'- 'lm_
ITaabot-Wte ****** tbeei bMooiolii iooo-*
(UrlUoil Ttwjib-'l nod ti i - •
T_elilihi.rtu»tnv wn cmoO^eterUmm
a tmuUii'i:. a nobH-i "iii* u-*i**a i.t*
dnno baati la tbe air
Tbt eluTk ttnii-k U  Tm man ***** Iba
1*4 nr ■**1
1 uti tutu ia a *.***** * -ii|-f uiit.
.  Ue| i.-.i *  * •■ nr attain"
I'atvVMlnx htt h**A. N"*» ia tr*nitdl-_|
Heel tuiuwwd a *** W*tt*rt in cOlMbeM.
Tba bu'aUr leoittM mm  tb* **,* *4
tbktrtutt*, mu.fi aleiiuc
Twf(lil.•.* , - Oparad im Ui« mm*
11. ■• .. i ■ It.*-'***] u-ji Ue
mim TUjr i t-* *u*i*g
burjlar. *(.■•. Utt'liM- * r^*t ***** ****
inWl.UIJiltUrt'.i/ k**rt Ur TOejr
retbeaiUtel Ur» U«I -ee, ebe -eai ao
fMfbteutd by a UiffUt IUI la lU **• *M*t
■
tmbrt rat* 1*******  a* cm* u tU Af lag,
*X**t***.' *•    *
t.faiietl'1 9 ia* • I  *■' tha
4n**t al IU I ** 1  f •   i..| |,i  •  |..*
ti-l.r I*' |    ■
&**i'»  ll''  - Urardw
.fi.:   i   be
half aa ***** rt ******* drra-lfiit, »|«nliU4
TU fl *i ******* I  Tu taaa ***** lb*
It eai lem'i lain l* H-atttom low T1rf*j*>iO(
t* blaabeia fr-m btt Uai. *>* * .ta *****
diAmlif *|tti-i*| a **m *A ******** HOe
hooMta heart tbi bAaektbebad
::    •:  ■  ■ .--..,. *> -    ,  .
Jtmlf ***** **A m rti taitAtt rt *****
•babadmt  TUnim-, i iitUr trtmot
.,.-....ul nt,,, "i tu ifrald I'll
bow Ui, u I bate u- u-i f«ir it "-T»iai Ati*
*****
I   Mia-Aiay:  "I dmi't ballm In ihrtiwlaf
I ii**.--' u•iiu  "Keltherdol wuiyai
Of tu im' ii't iiii* -ii"i*-tuitl I'll etsee
ii.tl^tt lUtn '
TU f0OO| U<ll<* "f llm frnliiiiiiii tlaM al
0-lbj 'iiiitc-i^w teveodflldod a <■***** 7*1*
An - (-Iiiiii t' HUall in'ti-i umi'iuiihtii _M H
j   III  III atltll,  !'■'
"I nmtt I.* t)ta.ltarllairr«inK>ibiiif tbat
j  mil mi|.»i» liim iU tiii.rnitiK nf imr war*
i...   i iu tu iiiiiii n( tthtiiiiM.r'   \m
liiw I,in. imn ..-riitl-aiit-f U|.tiun '
Mi-  M l't*, my Ints, ***
1 it aetooavy to ****** *V**m oduilai-i l*H-
i . iinn j ed atghtf ****** ifurii.--ijr r*-
lai a nwqded eodail " W nwiUr,
it ** 1.1 (OH ■■( BHMad.1
Un I  B '•  >'  iiriioi.il tiai *wh
a Mil Awe  VVliy ii ii I  Mr lllltTm " Vwi
eo-iU profmed (no iwj beaolU0l|_rl aad
—~"  tit* IHnlm   "An*l -Im ittfiHed
bum"  Mr  lUiffvn;  "hu  NU married
i.n,
Him TmUym ***iiu>**  **•* )<•** in*
• Httiii i Mt  Nta>lat*r  Mr
Klayltitr  ' V'» I .1 "in mti a ijiaatlma*
bluKrittthjn*   ••'. lloefooeo-rtoi-M-h
■ I..*- m i an-1.* Nil lU iiuUtiian ebafo m*
*** H   tUti-i'i lia«ar
MlUmlg-it.
Il-«aaa eerr ***** fmm »*** aad abe
••• an "bl * tiiaii  It liai'i-Hitil m a ttrert
car  ll«< ***** bi ** *iti, ati*) ai U *** up
pml\*Ut .U,*,**i**** tr* |Hin*   lla pile
Ui.ii. .1 • t*-l t-n-ik il uj., UlaU MMiiil
rot au-l mtel iii an Muily  baard
1    fl ••.Illllt.  t|M|  |*<|p4leM-0
i .'1 aaar  aol i.* arable Ola
onottoHi <
.<  *t aid •I''" Ud'liao
brt iU|mi»- tAmm IH rtt l* *.** ia **
■ ■•'■■■■. ■   ' 	
\Kl.rr-lIlrt I.r ill*.
l  .I,   fow •*• mtiimtm
■ I . ula-riiauI
i.u Imal.- |NkU- Via,
ta i m-t. ill !■ m* It m|
a
u.n b**  -a i-a-^laiiai la bo
arttlotl
**h ti. uoui ariitt»ttbtba
icMoa  IU Iim tu du H bjr band.
I *** Utlt. iu tmrmm*,
t. ****** m* ,\ m £tt, * Is a**!****
lUttltOti * * ttH
bfOWOOOOll-l hi ' " '— * -a* waned
aad rt_ai will fOttooa  ttw
■■**** i, > 1 ttftmtA al m*
IH* tm lU tUtf ui iU .Irt gDldl U*<*lP
e.«aiid lU'Wt.  •
lla OO-M ao 00 tlb
oalUI t i a fm* i *  '  •
ai-.iHfltt.it- I  Mi* i»aaw
Inli mw u|i w.1.11 *.*■ i • -Mm  ti^a« aire
a Am** tmm uit.   .t lull t. *•** MMe
< .a-ma-la a
•
i__-*r*m\ tWietta.. riMaweea
{***>*.. *.a,,aaa mm,.,,,,.1 ,mh
'll^aMm-i
M   I
•*i  Iroa. Via.
•    •
[ttoCI
...
'•a. If-aa! ,.,.,
| K. K. IVt.
•I"e.a   tfaaet,  l|„
ITa^-^^^^™
;»arrii«lie u*„  fMn
|H8'5?   '   '
"" * ** :
f« " ,
11 -ti-  l|  i-  ,.
l„
'  " I   I'  |l
1 - * l-iferllt.af
.", '1 * Kit,, of II.II,
1" '.  tl  , " "■•' *".'«
II
■a'l    |
' lie.
I '* 1.1..iai It   *••*'"■' *****
Ll K t,.","'H"'-nln.l.'rt,"„.l.
•>«l la.  '    ''   '"' Mn  '
'"  »*■■ mMallld  .,
ifi Itoaltam
•<■••>„. !.,*„  .,.„,!
Bank'Montreal7
--—_ ****!** ******* y* ti*ta eaaejt ml
hm**** ***** ********** tetfartel TU
■atird, Waadktatdutu t*-«r **mtf mmt*
iu «ula fraau   t**f nmgmrt  **r*
9*A*H **********  *****  1*4   ^ ' t   Uh
mmtA 9*^*4 ***** u •* tb* mi mu IMi
ar-etiub-*-  I UW^oaaftOi
TU*bif*ainii*i 3  Tu Maa ***** tb*
At low tuual lUf Aart ,i.
on* ia a reeaa ****** it *************
4*a*4mj iUf*ur»  ?*«».-ail im in*!
Tleji malinl tu t*tti WWllll If tt*}
*tt*rt bin U" f ■ '.  T**>
HmHir IU fatur Ud im 1**1  tit *p*
anocUd tumut**nt** tbtt*, vprnml IU
d«r. *** * mm* mml. Um*, Ima. lap U*
ward Unixlt'fa. iald;
At-i
TU w.uia kad beun hrtlng 'batr Uaaih,
aitavttai e ***** loetaai a balM fr <ta **•**
ti* Imt *i*lA Uda iu boifUrr bf bttt*
m tu fattier  I** ■ Ut» U * mt* p***t u
hnmnuttmimt* ****** rt tu ****.
Bet ftara, ********* **lr*tA, i'wb^I
la repijr <a»# *n**4t
"Alan *t.'
lla abml/ Maiwd la M. titgf 4*rt*g H
|lra klai u U«t i( IU daajc«r TUanaw
tgao tU tf<«tlee *ik**r*
AllcfOM^koebm. oen
' -**i I., .a* of too
. I aaa-V b-awetf al boMa
1    .' (..   **!*£**
\'**  it.  m.i m ***"* *u '41 roao
■■•* .■..'; i it* »*.^  I. »*«ae
tu moI ■ hm* u 14***
tf*i*. ***** H* Hmt ta a onear-el <***f
' llinkuran, rtUtttiayttttiibma**
"I pm ***** tt*** Mar iaiUi_Urfc
S*Ut*v. u itionul
•• N tui mt ttamamutiioljr.
*Xm m ****"*•*• ****** ***ttn*m
********* 4
***  tt-rtir
-trm *>*
oer^lletadle
mit ***** too
b«4a(ii*tiblif
aWoM awi»artb  t -ItlaU »l1b I *Ur.
••t_a-4-'i •« ' '■■ a atttata *0
rn. e . 4 ,1 io. 1 metttWtedroeiM
Oai t-den  <ui < Ilato
oMbar,' t^^^^B
\-.^-l'- -I IM iMliiM.
I'AMTAL illwalin.
Department
Mai lieeti oi***r,l *m (nittetlton ntlli
thii Uratiih
OPPENHEIMER BROS.   I ..„,,    ^  _.,-,.,-
COMMISSION MERCHANTS JOHN DOTY ENGINE
importer. ..ml VVholenle I ktktt... COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
A^SAytNOs1 Bank ^^ provjsjoaSt (JigarSi T0|,acC0St EtC
tOO-102-104 Powell St.
1^0. Box
limn llliiri 11 Cima biti
■ 1
GEO D BRYMNER,
ae Ml*
QARKSHE. OREEN&CO.
BAKKCR8.
Ml it "i \ i. ir*mt  II 1
*1*rt*ri  JHttMi ^tl t« il» ••
Vancouver. II. C.
"Doyal City Market
***' J. REICHENBACH
Meats
•Tfii    .,., .  ., ..
*'„	
-, *rta,», Mr.,,,
' I'- I
miita.li
IM iintTi
- ■ -,„- Knai.K.
1 lln.l.  I
'"t Al. a. I
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
1-lltlKi'ITY Hill I*-ILIlf IHOht gt.. Nti, VUa.Bl ttm*
•'■ I  II ,I1"I:1II - < a a a iiii ttl la 1 a villi 1; 111 1 ,|Vaa
OODGE WOOD SPLIT PULLETS
'* r*t Palpf U tH r ,< 1 i-,.. .   1 1-
O*- h«t. - 1
nut Va i l Or lai  **>**■'  *'.■** U.-1 \* ■
I   *  ■ 'i.i.i l.uliftmlitif lilt
ai,4 eiallnnrtr k*#la*M ir.tt IbniUri turnUi^l na aiqiliralh
1. ■.
h ti,..i-_ f,,, |.,1t,
' ■- Ta ■ * . ,
I    *'•* Kf Hariitf-
-_ ""• PPuraiiiMi
O. P. ST. JOHN. Manager,
'** "•*    ""  MO CeH** -I. V.,ccu..,. | n
• j.e. -.
lieMtla-iaM I*. >\f*tntiet pat****** 1
leUtti Htirii >* 1 Vfa *^^^___^__>l
■  "v' t*.*-t|M|*i Trie
**,0__-^__-^__-^__-^B_
'
*i*i*t Trtmttt* -*i
' -  ItriVih*
V.tth***c* tm Iiw*!.***!. -taOtlw .*,_-■ *
m K-aem* 1
1 fitifwi*. fiwatim imaiMtttn wtatMna.
t*rtir*tt trei'i hmhiI nn ily | -
ml
AOENTS IOM WLUH FARGO * CO
AKNIK WRIGHT SEMINARY.
I taaellt  tl t-IIINf.ltiV
BOARDING IND DAY SCHOOI
ron GIHI.S.
MRS. SARAH L. WHITE.
nils. IPAI
DEALER.11 FRESH & SALT  A.TX*CCll 1/|5  **  9"""'- v"""""" - » p.
I.alnW  iin  tlt..i* > T*******.****- _* w _
Late W. Ac O. W,.ll,.|„i,*n
PROVISIONS, FLOUR AND FEED
COLUMBIA STREET
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
 ^^^^^^WHOLES.LE AND RETAIL ^^^H
Importers of Hardware, Stovea, Gratea.
Paint*. Olll. C.-„rl..*rjr mtd Ola*aaw«ro,
11-   err, r  .
l|.lete l.a,fti„.„| „, TOOLI .,,,1
' -■■■l*a-ie aunru.ni .'I TOOU .nal
BUILDERS HARDWARE
la mm, ,ii,ri-„.i,„,i„1„t|,„„„tl., ,
?in»epSe*ta! Toilet Setta! FiahSettaf
llefHeMa«a.f|RttaltfM'H«^t^/TtMMai inim-,1M.lw,.w,
1-MleM.ollMaOal
Illt
Tpb^e*IHe «*eita. t^tonnedd (telle, llelttan,  Amtrlan and .tmrriran
Tatde(llaioirarr It.mii. I Ilon-Addorbj 1 hum.  The ami
^^^^H Miifi|ttf.|c larMv en iln* ntelnlaiid 1" rh«»e from.
«IH Columbin Stni'f - Nrw Wmtmittoter
. . ■■■.—■ pm, -aeaittHO fw/itpl
ti bk*tk ***** war* Uard.  ll eai 0 fwliW*
Aaa arfeWoi^t  He aa* Uw ***** ***
dot*. ***** op. tM*t*A 0***1*
**nrbaiiaiii*(Mk«itN ro
"Wt*l-tt *p  Any tt. iii ttraaf f
TW taaa aadrr Uw tod t*t-n.|  fitaa
t-Ue IU uri. ttttfeaf rail li U'rtr tU la*
tnJe-H u t*m* ***** Mmm bttmU
' Xe.- t**i*A Hm*, "wa «a„t ttm* air.^
n*,&c* m*i***m*j _Mh|»N-aoo-
gm*. T*r* fti*  ttbnur*i  e.tuiir
KntaHli
"1 oaa but *H*p eitfc^l laatOeaa"
[i j I.  at I I*ta
TUj rt. wl tai lU l*wi lump****, trm*
ami. tU; «iMbI hah IL Hf-u.!. IUj-iiti_f
npetied utado* tmmt a ra; *f n^wiii*M
raitiao foe aa luteal v* imp «MU*r*i
portrait 00 lUeait  itm al **• ****■
mm  I'tiA* lbt W 1 1*1
Iifeedfsl  aaa  IU »t.i<»ni-.  m **.**,**
•UftttU lilUa pm* rt Um*
Mia«i-0. etuu*. u**t**g **r vt* itttn aod
barer, wu. imI I-.-   I.*, lata, I  • * r.
Id rbanfi* tMr filaaa  lUrta* IU 4tt**t
la cfcae tu tbtlr irembUi« l<maw, Umf
tMioJwl tnm Ud, ivttl tUtti-fp. tlmt*
it.J -r  laaifa-aiad.
TUre aai a aeha at IU *****
Tba e-Vth ***** I.  Ti* man 1
tad Ul tn. 1*1   !>.-*«  1,1111
tl■■*■ 11t«l I'aHitiiHi.
Tnepan^rania ***** int*ml'*l it a HmfHc
man oamrt lM«n Itarkrv. ttfc. '*t.laiit*l a
Iktrtvw In l.-nlii In  V.*' anl  .t.*U|  a
Munlatai Itri'iaaNr rt|«arr  l|p Ma* *****
riaUl ellh IMvrl TolUm. IU p*e*h*1 I**
****** ,4 iU .immtimi. *l»i intii*ltini|
|*n*ir*nia« bM IWl in I-W Ittt t**lsrm*t In
t*v*m •* Ham, |»tU|* ih *4* ■■
aiUolMi It tU aii.lt.tit!-ri < f ilram U
Imli  TUr«t ratwil a Mtwla 141 iU
Banul-tahl M-nlntaMrr. olewo
nam*  "f  IU  I'aiMit-*  *l*  I'm timi.
Ifc*na|*rt*  «w«il  |.bun  t"  1»*  ilia*n
ap  t,*r  rioht   t«n"r»n_»i  In  ****,
Pm  nmrip****  tan  t..  t*  ******
farirtati*. nh-iinU ai*ayi Iin.i 1,. imfti*.
aiih lU maanllial^ --f liin onlri I" **p ihrm fjaittiful 1.1 rt* ****
Hnl ihfttfinn.Jctli mrrt* tmt,r n-iliw*l  Th*
HttiHlnfliottt^t Ikrtor bur_0owi  11-
*aa im|.rit>ai<i| f**r debtol Uttatagfelao
ell OWOOaOp-OlM ult. aiul (tint in "oe
mntfr of lU twf • 4 tln> 'liiti«t"ii
•lad ihal to n-iibl ti"l tn" 10 (cad, ;  I *
f'itin.1 lUt I'T |.)atInn IU |«).-t r,«ai iU
n»(^'t^ diaft i^lidbt lUt fill Un
HA* In tUirilitifl iU blur* ■ t tl,-  Rtlltof
beO-MowiobdaOflf Hnl* *
tbin.111^. aii'l aft.r tm****** ■  ■
aqoH-B-tfl >ai  |*iiirea .tt(A ,
-Mn aboi(.inada»-v --—
rtENUNCIATlON.
What dim lU fulnre h *M BtO Ml
Ot Uti'l. that 1'ih'h aiid li|» that ti.-rt
Of *t*m Ibat n*eek in aaOOll mtvl
To tlK-nfrhti ibel de n »tn*i *■• u
Kt**r***i***t 1<m ****** arni|etlif
What ii't*. it boldl ft** rfmUiaoia
That rifhl I. tt^bt. ami ii.>ttiin_r hnnv
t'aa evar ttand «ilb roil and me,
Ta ir'Tk a haocit meowt.
.m^m***t * *** ******
I ■ ■ *■• I* . * +*i}
rtTttA***ghm *******t*m tu inaoeuin
uf Ur IUiom id uu ********. rt *m*
******** HM mat* OOC*eM*r ttm*** ml
mh*ABA**m*w*A*im**aA**mt*rt ******,
el IU iia* rt tu 4i*r**-m*t rt Ammrrn*. am
mmrrttHmtti********* *** t*>  \t_aUT
h*i** ******* .-*  la4_M
it imm uie i«Mn ia ***** m ter naono-
tneetawtMOW_ri-_rt tbe_ab*nalto uoo
tnt****i.i**Hp***4**i*m**t* *****
,   n*i.n «•>)*•.
TUbaverf.itaatal-tatNiUtt ati.tbal
rt IU im**** Tt*r*i»|* t «.(•*,, m*m
m*m ntmmk tnm ttooboal u kn* **i
tmrnmimttj****** Atnmntn*****
pln*t**t*trHA ** 1 alaainei em***, mm*
*****,***'***** ****** A Itjam mt*
******* *mt** t*A4*m**am Uta ****** **
Hutu, tb••*** *■■* til 4 itm* m* ai p***t
****  *****•********• mmPitm *** rt
HP******** mamma****** ***** 44*
uamtrr **l li*****
\enM-a ****** He*.
Ilia tta voita 1. ..1  *l****,m.  km
Haol  bi  ■  ****** paim*
*** laaa *** u Mn
Xutimgi** Tt*m*mtn **j****mum Tmtp
lit IU OW  -bat tnri af a |*Ht b lUt,
Ut* tUVtitm-ti ********** tkt t**>
* trmii m ***** *H* art tata^v.aadb-ero*
Hi*, amt *********** ***r*p*ti*ntt*tm.
*****. aal tttaiaattt
■-
ii - •• **** *****
'WUitlUtr**-tMaUlttwai pm ael fa*
"lie aaabea om pal**m rt ***** ladlaa*
"la «U-
"lUttweniaw to'tan *** *****  *Hm I
a ami *ilbt-M"
•*l*rt4i'-4baf ore mi tie mm to U efrall
_r
-.\  ii.-«r
•TVi-itifctaiOedeaaaiMaaUeib*
HORSES WANTED.
tll I It-   llllll atpm  T»  TIIK
a  .. .... l.atllK.
'a tl.il! —'
•  " lill'
-
'  -• letatfa
mt. ia.la-.VaeJ
*■!**  fi-itealae la- .|>li..eea. ..
I. li. llre.1 .  ae . ...
r  a.  „,1! \,.  *waa.,aeeaW<  leg ff.HW
TO BUILDERS.
X  iu tu .I. .-nj-i-wi as 1.11*..-.* tt» *al«r-
day.lUOOb Itad. r>-r iU»*wiii*a.ifa
Pftitijitrtii Ckircl it UUn.
*r**l**1t*m*e** U*r*
ti, *,,***!. ***.,# *imi*M<*.**m*
\*t*l*m*—
'■ «  ***lK\T
a  I ^1
Taetere for a bleeaae u aal ItMOat ea
Daialalaa Laala la Ifca Praelaee
ef OtiHttb Cilaaibla
wi\i l.n ii.M'ii:- \nnRK.*v*»Kl)TO
I i-t.*! ft, 1* m*
.. |b... v *\mm
• , . - i.t ittii.'aill
II ■ 1.1 ■ ■ -. ■ '«f.... t-»«
fiMMtf lbt-•.ttitbt-ail .iiiattat nf tUMIon It,
Had iii  *-i(ib  half bM  aad  **mii*emi
.  I  -, li  PnamOlO IV Im IU
\.- n..i,i i-.i..   "iiit.ineaa
,.,1.'-.. ,... . ....r t<**  ru titeoie
■   M if h I,-r-r-trf Jtllntl
1 ■ ,-•    •••• •■<**.- nun Uafmta
■  it* t*r«rui«ai
' ■ iq.fn* ..( tU rvanla-
..  iuj-iMl anO
Ia.at.di in  IU
1  ia- imam* mM^llzL^ll0** ""n*** elll
.  I "  IMallMOfl!
' — •<  UtmUt
"' 17 aa
' •  a in Attat
ll-Wtnt
ll"  tw "* ,*B*"*
,**.■•'-' ■y'<Xh<r^'ss*
A.e,eeal, |ae| "** **** real,,,. mb YataiiUiV- in
titwt
IBla—iffl
llll;  lal.lMII.II  NKW  WI'LHTMINHTI'LII,  HltlTIHII  1'111,1'MIUA  tt KDNKMIIAY  MOIININll  HILI'Tl'.M HI'.H
OPENED TODAY L J. COLE & Co. IP !'-=£="
i  I'm- (l.iiiil 1„v,'nI,„,i„In k„ (ii
New Fall Stock.
nt,\Ni'l if*
llh  |l||
\ , 1,  a   l  .  ,   ,       l
„..,!
.1 all'll ILLS    '
1 aa . , ,1
,
HAl'ILIi  ii
UC 11 IIS
■||
lll'll1 lilillltlt Hmlii'
OGLE, CAMPBELL  &  FREEMAN,
i ut 11 a in Ntt uk \ litmus ti ttm.
, 1, ll ,1 l IMl ,1  s  ..ll-ll  a I lli: IV   IV I' t * I I' UIMli'l'lUlt'
lllHlirilllt'lt, III \ * 'tit lllltlll
"" itiiiiiiiiimiitin Aft'.niilH i
'  iii|,l MIII t BTHW i
HOUSES TO RENT
•1, ml. Iu< N.eli.e.e.el
I  „,   -I   a'a,    a,!
NKWH ni  UN  I'm
UU ii  hi,i iitit
I'l I
i-ii uui uu m \ i....'i \ i it wm in  mi  iii i  Mm
'   l.llli  lia
II
a   •  -
I
■
'
I
MERCHANTS' HOTEL
l.UNfll COUNlILK
,  i  t. '
■
l'.,   ,  .,   N (,!,!
In' iivMiii mul I'Yuils in
Ilii'ii" Si'.iMin.
roSTEH .1 i.' ."tv.:
FONTHILL NURSERY
Real
Estate
Brokers
A i.t'iit» I) iiii'il's (ii-iit umi' I'u
i'  Minn
ie Sis.
■I >
P 'I'l'.'^'i^^^-. i
IN THE OLD STAND
J. E. PHILLIPS
Clothier ond Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
Arum!roiiK-Vmini! BliK'li.
Columbin Kir,.,,,.
COLUMBIA |
mm
r*
IT HAS BEEN GOING
FOR THREE WEEKS
IND IT WILL
CONTINUE TO GO
m*il b WELLINGTON.
Wl,,,,,,, Why  ,.u
la tlt'l t' ii..iit St..
. At  I....1  .e|
\S Mett>    St.
Webb
GUNS
l t,......  i'i t.-kt't »u.l Bun*
Ball t;.....t.
W F BEGGS
•
W.E.FALES
Itlt -, N-.'VK'. IKl'l
We've many
of them left
Everybody Says
Never Before
THE REASON WHY!
■UK
yovk rRirxft*
THTY WlLt TEH YOU
are tuanrvn.    coxe
TOOBB-DUr.
B
UT; WITCHES
S'.NM".'. *
MEAKIN'S
a'.K'.'.l  XwVtl
Jas.W. Harvey
|iiv-v«*w>r tit at**. EUanl * Co-
*
■
Oo the Markei
$3001« $350
• i X
These lots
Wall Cltfttriftl
Bll IE.
'
TA7QODS
A*  POLLg?
"a.
*-u

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354029/manifest

Comment

Related Items