BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 17, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354026.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354026.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354026-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354026-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354026-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354026-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354026-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354026-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354026-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354026.ris

Full Text

 || aft ** ••	
mm
pl HI
u.i:i','l'it',it'it''T'i'i
1EWA
with which is ixconmfurm') "TfiK nmi'v rnrTfi."
<3!
'm?" 'W*'Wlk'WF  '^T  4* t|.m.BWtllVt! mt, WIT. VBHTlrtM. -)
,  |, I   .'..'!
>***** u i.:s'im t>.s'ri.."n.. ivirnisn ,ioi,"i:"misU. Tin rsiiay niyRjMxm. Mi',i""ni",MT<i.',n it. ism
vw. uMiaiaiv. .V oo., 1'noi'Knrrnw
ll  ll  liRKNIR  ,t  rn  ll.v'i  .-■
vv.i;-;si. i.u AS'l'I'I't ul
'11,1  . 1.-. i.l-iJa
DRUGGISTS
LAN 1 L.RNb Patent ■Medicine*
 .'., i.. DRUGS
	
PF -*i F U Wi r s
HiHilEHHIEiCO.'1" "■•'*■.-.■-&<k-
THK OXBSMBK
IillTIIII  AKfi  BTUPlfSHBOtl
AHBTRAI.IAW akktvi;
'I'lll
TOR SALE BY
t|   I  HH   ■ all,I,all,,,  St .,*,*t-. -   | .
Aacpnersoii
Tobacco. and CL_m.    ft ThmiRrtn
Vi  1 llvllliv vli
T. MACKINTOSH & Co
lliilil I III  HP!
I
i , n ".in St
LM. ROSS.    i.  :,•,..!.,  '/ii - ,|..v,|.   hh .,.,
Rosa EiaUW sad Insuraricte.
MAI  BLOCK  NEW WESTM1NSTI K  I  (
* ".Kl'V  t'lll.lll
MOWAT at "O
TURXEji
OQDS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND 1KSURAKCE AOENTS
|, ,u. .. ,11 I toll*.    '■ v   -.
REAL ESTATE
Financial .tirt lti.iu-.nc AR-cntit.
Ht ***** pfopirly in iH Pint
C t> and Outiid.
TARMS li*pro»«1 ltd Un
.
SOOTH WEST- .Kitmittiurt
MINSTER .md some choice    ,,.. .,,
., from 1 1-2 .Ci-.I1** ? ** umm
Firal  Audition lo
*..tltll W. attuiliat.-f. -•  '
CONVEYANCERS "FINANCIAL AGENTS
S BARGAINS
* .tl iiu
flft-ring
itty oi
Mi* • . S
,',   ..Ka*
- i H-rtivt   I*
I examine >■
tii*
s    v .I \\  .
miii-;   0 i
A
GENCIES;
'
i .-. ol M.ut
ll.'.lal
I  .1   all
I
,lllll- 1 1'  \
■-  . .i  f the 1  H
i |ns * o ol
Nonh America  ■ *•••"
\.
\.. h.i
|t| Mai'.'-.    •'  1 1   "1.
all  ft).  -
aaar, tut s
*
.....  a. tlt-lt*   11 IH-H
I' u li- I i
HaG.ROSScfcCO.
Citliuul'ln S* * *9* Wc.t.iiiiiati'i.M.C.
IUa|J-   •    •
WOODS. Ai OAMBLE.
Nrw Wiiliniiitlii. B.C.
DESTROYED BY FIRE
At. I FN Vl-
1),  l.M.111!'
llliallll  1 _...tll.-Ill ll
t
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
...
*
l«olararl«iellf«aeileeiii rt
I.l leeiitie- titlt.fV	
r.i.v A.t.ieiti  -non.
Atll-  >   ll
Hantaan . IMiui.. Oil.. MIS
H. T. READ & Co
TO THE TRADE.
F
OR SALE
ARM AT
LDER
Lamp Chimneys
Cheap. 8f nit tor qnoLllnni.
D.S.CTJRTIS <&c CO
DRUGGISTS.
F
A'
AROVE
To Smokers
ir tin « wt
i.t-lll I 1*1 ,11
.IIIUTISII LION
[mainland,
1 Ill-Nil Y LKK.
1»« ,  , -  I--.ua
I  \*1*  lit   .*
tVM. TlETJEN.Mnnufalurcr
W*
Mae-Laren
•••  Ross
LUMBER
•••  Co.ltd.
Illi-IDE. Iti iRtiltiltr.lC.
uu pr*'|*.tnilitit'll ill wed iml
l„ti-ign order, foi It «n**i
alll'l   I  I. t '    1
LUMBER
Hhlo.li-a. Lath, .ltd Pitilmtl
fyAit'ir.ii-  «»..fk guarai
Shipping t'ltilui". 1*1 Hi*'! 0
of K.iil unnirpMted	
v. i.l I I I.l la  I.ellN   Ileal .,   ..,;. II tilll
IIHAVKU Ml mm  «'l "' l* l"
,'lia.tl Ml -. 1    l-.l*   ttl
\ tM " i
PRICE. :   i $2,200
**P I ^_/f ••»»••
TO LOAN.
A. B. MACKENZIE & CO.
HH UUttUk 8ln*t, $** W*.'
T»i*«iii*i|itlnii  01 Ou  Mm,  unit  T»i«ir
TioiiKfii  fetati-ibun (loiniiii  out
Hlioi'lly * Dirt HttfM *\\ ttnnn*
VliHl Tlnti'l. TliinVr TlmilMii nnil
O'Ooniioi Ht  V-'iifV -Vi'ii ttttin  *
•fiiiniiituj'i u> ihi ftwvtnoU Om
nii'ii -twyhigi Hitfi xioiiiirn
■ 'in ■ '.■ ■  i i. - ■ ■  ■■  *  i ■■
UfHlli lllifl ' '■><•  I ll t*tfWl *******
., '  Hi)    I*  III .... I a ,.  t.
,,,.,, a- I -  ,  . *  • I    ' -■
i .l'i.  Iitv.
limit * niiiiim it" vtpiorik fm •**■ m*
>.. ,  ,   .  *   ','1   -..,;.■
■. . . , .i-v'i*rtv
■  ■ ■ ■
,-ra.  ■■.  "i-i   • ' [Vl||| *
It*.  ■   V  . ■
,. I|.. ,*  I* I',.I' 1  '■
■  ... I
\   -1   . ■ ■ ■■
'.<■'■ *  ■ I'
	
. ll. I III  1. 1 III '
' • ill,  I*'*-.
'
.   ■   ■
I
*.  it   .-
■■■-**> hrnAc*
,\.  ,*
■
f, i   ll.ill   tl tM -•>■•:  -'
Hmm  ' - *
i-i  i>i* tinnaflfirv ** *<***
.  .
■.li. )*■ * a'-V. -•
V .
■v ■    *
.1 '
'
'
a
■
mtm.*\ . W
I
■
npm* * ********  ** ' ,klrf "
■
*t***t hr* it*
*
.. i
it 4i*m
•   *t*fA
i*    \   ■
it
lin.1    n '
'
Ihr \****
*
„,.!..., . | Ui mmm
* •   *■'**-   a   *  *
a**  *m
*■
■
-  •  ■
U  Ihr  I
IMil-.'"!!   *****
.  m   ■'•
tm*  m
1, ,**** *******
• mat   Mill-l   *••  S   "<   '    *■
II  ■
■'rlr  •  1  I   11.*
'
-'  ,
ll.*  ,h*"  1
I  ll
i •  .    •-   I  tti  wi**!*  *  i-
■ '
. ,.,i.,l  Iti  -mil
..... ii.
-
■
in. h itM *
,. 1   * a
.'.-.'
■  a,  *l.,...rh  |l I  - all*
-1. **'**** tn *m
hh Mm
i **ti. ■•* I- ******, i.i n.i *****
, . .,. . M I . . - Hll
rthiin Wi HM Ul Bf* '
II,llltl, 1.,1-W  . - l.i f Iim
||H |H|U1l  .1 *IH.h I*™*' -
l««iili|iii|iitiitf fti *<«t «ihi*t. alH U>
tt'lt ili..|I I Uat- || ** i *
,. *|.  --■   »« i  **.   **,A
ti****) htm ■  ' • I
Mnth -allh ••*. ti*A ** aill f l.-i
na.-l.1r  *Um | ■'
ll   * » ■  ' I   •  -  I
.ii.-. ' .  .1-1.
•tiiUM**  'hi***  milt-i    -  '  -f
1.    a ' *   I
• i  t * . .1 WMi-x.lti-H.it
I   ,  ||    .,- ,  a*    .1   '  .*'.'
|*aiat«i ******  ' *  I  '«"  Atik  *A*
ti i . |   , •-1  *i  ., *   -  i   **,**., ■
It,  t**t,  P'hU*  Ua*1i  ** -
***** ttlM **l***ti  lha*  ~*1
p**lt4  aiih  *****  i**  ******   tl
hnmlhtf m**'*  I-  l*M   Mi   M  I  a
■
UfA-WMl
-
ta.t.i I t  ii  *   r
■■'*,*
■ *■ ****** **• Mil «*■ ilm t*\ '■ ■  ll
P|U| vl,-.   ||| |||i   ■■ i  .. .
IIHIIIIi»l!l
     Rill  I   I ■  ■  '■  httliloi  ol
tlru|i|iluti Iih lifflHi ****'**,y" botwi
'  I'i'li NlWlllB, Hi"  '    	
,l,H,l.,.   |||   ,'.,,■- :    i    ..    - .
'■  i"  ' t '• ' Illllt i ,  ■
Uj |ftl *■  ■'"■    ttt)  It'll fill  1
iltli, H*iiim    '■■"'   ' i •  • -
llHitl'f ■ t
. I  .... I . I ..
m(lf) hii
.  .  .
tm ...   .....* *
..,-.'.    ■    -■  ■•
...  .....
fm  |iri
I
I    wii wlm
1
■
i * ..  ■ ■
■
|...,-
■
I
'
Rl  ini tlm .1. limn
1 I|l  IMlltlK
.1  ■  ,',■■ ■   I  *  ||l   Ii   -   *■■  'I'll,  (Mill.
M   ' ■ tll Itli I'ti'i'i" Mti.ni
■ ■ ■ ■  * *   *\  it ■ ■ till  *****  I'liiiv'liv
It* In ■ ■■  I '  ■ ■        I
i  | .  * iiti.nK
VtilH-i'Hi'ti Oonvtinlnnt fl'nnfc
.-,...   .-,..„, i*.,. .  || ,
■ r  ■ I  ■ '   l  ■■
nffi»iti.i'  nl ll
''■'■'    I fliftpv'i
.  .
iiii
■ ' •
1 Vl    -   ll-a-V
V. i.i.tiiVf.MV  li  -    •'   -  ■
Aitlni
■ ll t V    i
ti, ******* ' wltfitt
"tli  ft*-
UtAVt  *'
'
...
4%)   *\   *>
■
*  .i
■
-
','■ l
ih. t**t-
ytiWN with % *WSA
?AKIHIAW'. VHf) OWTi.TILH TOTHV,
,,'.,w. i,i ifilii-iIftKIN.
WIM  Bi'i-fifi  '"  'tti'  Btnu'tta  The
ai" ■•...-  Ohnr,^.  it"'  Wt'l'   A
Tlifi.-ii'i  Triannar.  Ornitiii-rl
Tin  v*.,-ll**l  Ta-'--. "ti  Cnnndlnn
**l* ••■".ii'ii.l -H"t*iin*if'iti  fl* -"tii-
t'ni|H-il'1l''*l  Hlnt"iiii'ii1«  Stni-vlnc
■p'tiy*  "'. "  it Wnnnw
Thny T)a*friniifl**n l'naft
•I'ln i>.irfiirn,
■ ■
- j  ,.    a
'
'
■
-'.Inr.  nml  ii|e|irfi.a*Iifi,
Ml  ill
nrrlvliap   Tl.a.r.  mt,*.  hi« v.t  nr.
■
'  ■
•  Chlni
In t'nlraa,
i
-
t-ittinuit mm*
1\el.1.ia
tta.a..
■
"inltnfl
Ifa
■
. - •_
'
	
	
a
I .
I   • ■   Wlewr,"
it  i  thfir
Tha
'
'
•  '
■  ■,
•*.
'
'
'
-
■ '
.... ...
*'
	
-
■
'
'
iiii-d In
i-l  . i. ••   .'•ifii.t.,
I a- - • ml •   tl    Utt
'  ■
	
'
 '	
.....
t   -
- , taaa
	
"tf  '
"
.  ..
0*,,  IHUHMI ll.W!
	
■
•>
-
' ■
,.«..,  .-.ami
. It,,,,,a !•-..
I  a.   I ,-   •    '11 •*•   I
■ tl. -1 ■    ■•" »•  ■   lt"l
a  . .  ,  .. t  *   .
* ...a . Ill,
It .
,i.l.   .... ,-..*...
It*
|la»h    II	
■
a'   ,
■ III  ta_
al   •   '
'
-a.
'•	
'
tl. ..... , II.  -
t  *  * .
■
1
•  •
.  . .
-
I.....I*
1. ...
aat . ' .'  ■  -a
|..t  1 .--  .-          i  ■-- ■
... „,«t..
Wailo
a'  ana
.
'
..  -
II
...
.....
,  - .. '
Tank Ml. Own lift.
.  -■   .   -
Ui. fit.
., .. .   •  nu •  uw
..... Mtf
...   . .....
'  •  a.,  In
-
BeHmjad hf a W"«.n.
*  -*.. M.rttn.1
ILLUMINATE!
' Ulf*li>.  «l-
CUT A SHINE
Ita.t »-.  aill IM Mark, at
CHINESE _L,Al*TTER.lSrS
CHEAPSIDE,
IT VM  a«.-*ti tnMI-llb. ««**
E.H.P0RT&C0.
REAL ENTATE BROKER*
COR. COLUMBIA & BE6BIE STS
t n w r ii o mm IUCISiT,,
an.iaitri
......a   ...   rt*.aat   ^   'it   .......
flla.afM.B
it.  .  ..,. Bint I. m ihaanrd
f .'  Ikaial... nt I. ,*..,  m
halt, jl.< .. f.Bl IB I*, r ,a  4... ft, ,t.a
larnln. nnaf. hall, urnat li. «ad lhaa
l-.tr Mrl • •tl- "!» atr*t.l*ll-« la „,.-
plla. aha,' lii tiitiat Ffa_l
11* «»ti ha ii.ti Unit ******** Ini
>t"i  tiff  ara  .law,  inBapantit*
-
Hi
ftlaar...  htfl Ur  t-a, , nil. l.l'B *.!„, tO
,..,i -ataftn, alth hla, oatt Thnnal.t
far ii-afil latnlt talnnta..
• ' r • ■ •  -•
■
iiu- •■*•"
KanHMJalan Itm... Rm.  M
.,    --1 aptiliiol tbalVnal- a...  if
-"-aifif |jii*fa,i. »tin ^a. la-aa ,-. -  *
.ppal.ala.l I . "t taill*. nf  lha Uaila.  „,,-  '
twin "t Appfiii rimr • ihf,
i.,.-' '    i  '    -rlr donotad rtaai*
laanan. WlOt Otamia , \\.t*  th* <*«,* .hatin. ihif MHmd
1*11 Flitl'l"".  1V|aH»l«l  It -TV  ,hl   '.•»••   |«tl   Iri    ||
mm *~****** *"**?* ** ^s*-:: JST* V1SSE
ltahrtn. .*** M.i. O.H.I. Bn." "I E5,  „,  „..£  f,.,a-w«^ .lit,
,ha  aj-hfi«f»  att*.  .il~l  .taa.' , i  atr-vv ,nd it,a rtur m*
tha   «,*«•*   -aid!   Wf   laid   a
All  a*  tot
><-d  'llll nlt'l
Tlif
-
..  .
nnth-
dlaw.
lUrl.
■
■   '
>
'
'' r t aum.n.
"■'- t fif •*■*•
■ itl.. Ilia.rd.
. _^MIJL !_._.. . -i.ptt-1.in
. L -  -  - f tt.a  ill' aianlr 1
Pitt '.'   at  Taar-
1-. 1.1 I'll.
.    , ,0  ,ha
ataifh  I"  adatllttf.,  lh.t  hf
- lh,  tfleii
•  h'lr llfilrlltaaiiha tntf.ltan  -t hlmwlf
arta ,ami| and halt . iH>"-n e-ompMloiti tn mh tha
MACHIKIST
r****** ****. ***** r*********** m***mi**mr.
**m*am*9*«fi&*&<Xg**^^
Allan'- fi bt' a. p.*'-
in.fr* aire* nirl .ft Hr inland.  That.,
-. ..I on lh. Irack far 'hi |iur,~»
. ,- i ml ai«k'ii« tla u.in.
Whan Ilia Itaha nml Ifa ■ l.ll lit* i.'-a-
l,l.,.rr,.r.M.l.lr,-a  tr.rl It,,,, I    ""   " "" " '*' '    'ai«fnf.-l   ■" ' 'I'lait   II   ****ll IMil
aJlZTml?-, £™  Z\?L^a 'I"  ***>*■  *****   -t***   ******  I"!  1-1.*— ..d lha  ftnr  naa ...'*.  r.ltfl.1  ''f'"  ***,**
a^liTimn^  TWIn^l.*«  iha  t»l»^-  ***,   9*  hM   .*-. aaaf rifrtlUn. allh;*a.da ihair «f.p-.  It—ar.l -..'d wu
.,-,. a* »t- _.i*_i„! ..„,«,».nun. -.1 i.,.  .11   *.**   i*a,i*li'*«  at*A  MiM  »>1tr* ■  r  rrrtl*   **twtil*t  tm iWtttumtt injiirj an ■  im.i  ,"■,.,'._
m%n^s%£R & SgS*«wft •** *  „ ;,•«;„ *z iLzrs- satBjsa?l«?js?-'fi
Im-fl... <mn|.nt.  m*  <l"f  **********  2*****   **  ***. •'..._*  "«,'  j?*'"' ™*  Jl_tST. ^  V*l?***** ilf8.lho.it. il"w.«h
nrtlminar Ifiraiihat hi h«. impititM '**.  9*   *****  *****  ****" **•*" ' ** _*Vly ?._£S?  , *!Z* ********•****'*"•
HtMaVifeallt.  "I .o,hnn«nln« to na a la.l .Hft  that.  « Ihf  *•**"* "fi  »l *i«t -nal ha.dn* at ait.  ilif
taii«ilk»Hirt.'-*.l*irtla.a«t. |HM* .la.pl! »a.rm*d a 11 mlaa  an* '-"• **** mn
•Ifi thl «t»al«l fllMM  I  •"» "•'"''■,,«^?T._^__..-.a'..l  ,  , . ... .
n».H««.,*'niJT&Oiiawf iwunll|.lb--l, l»t«»Iwl iiH|takmltw. ,*< *,„ *'|it»
attWlhrni
tll|MII?
ar almalJ
.•„,»... .if,i,i, *a«raif. ana  fi-r*  " - "-•-•r-  —n Blraaalti. In ,h* < **l*ffi&*![*ffi*£'Smin,'—
**., tumm i .tw KirfiMna^iwrti**** \":*J.*-*"*Z*»**m -*"*'* ***[*^*mVmt-
111 W3nawf t«it«tlll,ll.lMd, lii-ialaal la in IMt (Ml l«  "< *** * |h* mm I •***•** a-.- This Card (s Worth $6.00 to You
,l,.,.,i,l  **•  !-,.,!  l„i<„„„iU„„
art," i.t  " it'.r.ri.' .siifiii-tir Hi
ilitiir.in-il
*•'.. 11,
.11
M.'rWt .  >:„,„
It, t.f. , '.   I  i,., I ,,.!,,. ,l  l„, i,, „
■*   -|.|.  IlilLalU
illlt Bin  « -  i ...j
G
ORDON & CO. mjmmm
**» it. BOOTSm SHOES
W  l.M  |,5Q  1.;
ROtfQ l.X WiXB, RIQIIT tit* COX* ,the.un.?e™l§_?S? U|
. lli.t    fur  i-i ii.li tn*
UU'.-iltiX.
,\ letter wtiloli recenUt .ppMred i"
lh. l.-H..I..I,Tillla'-,  ali'li-llllillliiiliyilll.tlt
ucrlplion "1'raiiii :i CanAdl.n Com*.
poDd.nl." luu tuittiraily ittrtctod tuuch
mti.iiltmi In tlaa- illil  i.iiiiilry. Ii.a.in...
■ - *.** i -    i -uiiii.-nlly  In  tin-  .'i.-i!
EnslUb ia*
•I'-iii tlmt
ri'Vi'.l lal-
'I'li 'I'liii.-
.par,
- I"  lll.llai-   ll
.ill.
.;.
llll
l:l  II  i  ..   . a  lul.  1 la' I
I
320 * '
"
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
(>
M.V
;.',.i
■ ■
number ol rd ■ '.***■ * a
I,.-..-   uf   fl'.,
M. I'. I\ -. Hut would I
..' fur U
I • i*  t'  ■!.- UJ.lt!.' lli t!..
■ '  ■ oi
tolls a
■, -
a   I tbl J
,L
•ll',
', )iulailn*undoubtedlyexafwrAte-l
.. wbeu In' UK :'-  I hi
ihal there ara
" nt *i tt D
\ j iioLMBs i> ii >, uTT5 ;
**■*  *»H
'  ■■ ' ■  j
poll I U1XI ■ ."''■. ■  ■ found iit
1 S   ;  , ■ *■ ol blih
.  |i4  WBI III  L  D  fcJgllWIij ■  .-   .
. , .ny ,,1(1, fllAM '"' .-i i. I" pracl rc.nill, nee enf.(c*d
n.i. -
I ii.r i-i
i.
.  i.
ii.. . -
0\<*
I  M  M*l..\i;i,N  LD.8., DENTAL --■-...  ■-■■■■ deeltrett
1 i ;. tii  ■ ,  N
- ■ .;  [ul "tl.tiir. <g*aO
* ————— i poaltton or money
L .—-a—-f^.££a«—. P   "*WbOlh,
T   -  *   IM Ai K  HARKISTKIUS   ready I  | a,
v .i IVutmlut
o p.n„Friday, i«u
ii .'ml uf irtii'l. iit-ni
lllll  u, -.t::.,i,.i, s   .,'.. ,.'.
ui (ivi. Work to n- completi il
mn I'.iAM'.s.
Aft, in I'litiriaV,
N W  S  |1]
By. I
icr'i iitll,*.
I,. Mi-i'.itl llli.-k   I
WANTED.
t:i RETARY FOR THH no.\iu>
uf Bcbool Titial,*,.   I'urlltiihir. , in
nt upon application lo Mr. J, MoKimiiIp.
OWl III Oil l..iiitK.itll,r, city. Appl  ll   -
.vi-ti tip t.i'.will Inmatit.
iit.lill. I IV 1***1.
NOTICE TO BRIDGE BUILDERS
C8ALBD  Tt.NM.i.s  will  DE
*j reeelra by 0 Warwick, Oorl  Kg*
ii|.t.i\\i.ln. Miii.tt..* '.'oui Inn,, for iht i
iitm-iti.il i.f ii Rrldf. upon lhe Drum
.irt'im on Hi,. Um' ,.f Hi,* put uiv.t rtttt.l.
I'llH.a  llllll  S|.Vlti.-iltl.'ll«  t'lltl   I.'  MVll  llllll
!■ ru ■  foi  i, i ,1. r  ul'ttiliti-il  at  tin-  |l„vt
A.-, m . utile* Si ti -tVeitmlnster,
• II\ "i'l
R .
'Tl
OTIGE
Tlaa'  Uirllvl,.  Mil
DO   'tr  .'IT.-rlaa.
.la-ilal  prlrr-  aal
I'llill.llli.li   „|   .
I en. I-   ill   ii.'ilia,  -
1 .11  .r f. Ml,. I.-i |oil  I
ll.-Ml MAUI  Mil All lake-el it •.
....   II iefirl»ti  fl..uti  om
laaffal llltt.,. aa.'aillll llflfl-   A l*->. t.,1 leaffe-la
-tti.il. baleen Le  l.-l  la!   I  IIA I, I I: -
brill Uk.   fl   ".•-.* . • Sin.in' lluk.r.
l'a ill. ..a.. I .11,1 .Im,., ,,. :
N
inuudiniflL  iUUIt-.IT
BRITISH  COLUMBIA.
aRaAND
CELEBRATION
NEW WESTMISTER.
¥¥
■ rruuuce ana commission Heich;
T
■WO CARLOADS OF HARDWARE
for iiu* Bpring trade hnvo just been received, opened up and marked at i lose prices,
We carry n lull line of builders' supplies, making
specialties of Locks, Building I'nper and Nails,
We also have a most magnificent Btock of Cutlery
mi inin.
la  aan  |,
. liri'lmt
''llll  lal.l,
ml. ills).
I'ainit'f I'laliiiiilil,, ,„„| |
CUNNINGHAM BROS.
CENTRAL HOTEL
1"i t* H,
i'.
'opi'iiitor
' v, i...i,;:"i,:','.""
JAMES CASH, Pi*
'"•'"'I'l'l'-   I,'li.n,iH|,,',t;it(|
mil In llr.i iin.i mi,.
Tup Bii n y,
Wii nml ny
Thursday,.
Friday.
ornj -dj823i   OPPENHEIMER BROS.
W. TURNBULL & CO
ACCIDENTAL
U HOTEL.
$13,000
IN FRIZES.
i.i iiti i
"•»COMMISSION MERCHANTS^!
Importers and Wholesale Dealers in MoPhee  Bros.
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc. 8llii)wrie|lt8 k Boatbuiitten
100-102-104 Powell St. B0ATS F0K ME
Beyond Royat Oily Planing Mm,
P. O. Box
Vl
llll'iHIVtT,
11. ('.
Nttw Wistmlnster,
I   \    nil. I-
NKtt- Miii, Ki
>"i:Ni:i:
H'l iv IIA I.L .
■ ■
aBllITII  '**■'*
*
\t-lL HAVE .11.-"
I*
■
|*'
''  III:
'If lela  tl
I.-I  ll.tl.I.  uaiDI ATE
....
'   ■  I    I'lUl   I.  II  a   |'
1  .-.,.:   ,
a,a-    ""'* '  '
'   ( J » I..".... l| ll.   I \|
**■** mu i
a - |
-    ' " ' * aa a
. \
II | art III tlia.  |B.llll.-al  lift.  ,.f
.   .    I
'
.  . .... 1
er. -. ft...   *.aal'.'   1 ral"*-"la.l  mall,
I  II. I* .la  Jl.''  ,
.  Tl.i- I.a '
|<ll   Ilea'  Tltll'-    - Hal   till"
ill.I -.11111.1  AMI
STRKBTS
PROCESSION
t'liii, r:.. * nanag' mml tinra Sopteub.
I !•'  tu ' ■ ird md i
'.iiHlatUui'* (it ptTniai*. ni or
trantlt al tat ita,
_■ i i lUtbuaptu
BRUNETTE SAWMILL CO.
■l.a
INTERNATIONAL
8:^r^.SCIILLIKyACE!
Now You are Talking!
~~ .- ■■ • rat Indifference
M H *i;*t **. i it.
-w^.—i*-...-..  .a\,.  utidi r  iL*1  | !■•-«.■
11 - Cnruer
i   •■■ * ».-■■ ■-■■- i
NEW WESTMINSTER.B.C
MANUFACTURERS OF Lumber. Shingles. Lath, Bill Stuff and Long Timl*
to 100 feet. ALSO Flooring, Ceiling, Rustic, Siding, Mouldings, Pk-kots
Scroll Liiul Turned Work, mh, Doors, Window (iml Door Frames.
House Finish iff all Kinds.
! :*'■ .tk.cc-u.xato TX7"oil-r G-"u.axantooa. -s i
CANOE RACES* OTHERAOUATIC SPORTS Kiln-dried Lumber and Shingles.  Sain 11 lit Boxes  We have no specialties
LACROSSE  TOURNAMENT! sii,|,|,ii,^i.,.,i,t,,-.i,*, Hv.r..hi-.,,,,,,,.,,!,,,,^,.
r ud
p*i:  -
I;"/--
ti
l.'.UIM-
y\
■*i Tiu;
vdf, uin i'i»ru
***> I'M i'.l.s  •■!: Mil \ i r  hjij -         ■   i.  • -
S ,v,-  ■ ■ *  -   .f thn
■7  I'l..    .  \ ,-. r- Hit 1
I'l  ■
Iiti *,■ I.)  UA- l«  |.***|  UAi I*, llnll-l
I (A I Ja  |l\-l  |i\t !. V| S I,  nl a
l.i...
w
•I.M.I. ,
-
1 l.lMll.f
li.
_   -i  laV l.ial  lallla-rii
It
llltl KII llflial,,.
'■ i.ti. IfOllKS I.clth.l
... i
*
l.'i IINII*
I'
l(
I
I
I.V.I
**—L
li
I!  -  M.I.AM  |-||ii
■
• III   htm   tt.   tl,
'.''■.' *
i
WABE * l|**'
i-i'.tn. ran
 ■ a '
i ill in form, at t it, ■ funk
' llio fail tbat ., ,
at** too
T.TaMT .'    "  . '  '""  ""'~~"  "
• -  ■
*
...  i.t.
. .-
. »*artrrt.. ri. r
■Ml-l"lll. ■
■  I
ami  i.i..i...iv,ii:t;
S
S
#• r i'Iiilitv |'.ii.n-ii:ii.i.i.a/.ii:ii,
■
-
■
som .tsi, oouMssn
■
lllll •
CLOTHING
Mackintoshes., .iv."';
Panls&SDits ■
.. tbi beal plane l
!.'. |m
WV  ,ire
alfeOW   } ■■'■.
our fal. -
.t  at,*!
i. tl,.* l- .•
1
U.
I  ■
\
tttiiitii tif  T-i
* .I Dreu Bhtrti  \\
iptUUO-i In
. itiimtili nttqw
i.i il.  ivmIm
Q
t.f
...
■
ti  w.
THE PUBLIC
-
■
While the hot weather lasts
rattan from our I im* *uA wonder if tl.i. u*v
** -i.i i.mI iijiit I., be H'.liitl
IVi  .
i Ii.t-  llf  k-t.ai. \    ■
T  *  rt.AH*>*
-
A  B  MAi <r:.lll
11
r it i*i, iiii
' -VI.H.UIN
c
1   a
*
r
SrCr
I
~~J
CLASSIFIEO BUSINESS DIRECTORY
a Irrar » r.t ft » ,. a
N
f  |a .
7,
I  . ■
.
I
■-.  a .il'llllt
'
I a"    .,;-..
Iptlf ..hull.'. Ilea-  III
tatlaa.iri.lit antl pro) .
t *-|-1, tint II,- ..ll.f r«-tinf
■
■fa Heat
t
- |||    - . ■
llr VlXlloai ii|i„f,,l*/MniMWI.
r. fnrli,,. q| ...iiai-Hil,  (..aalal.
-i- al. i.i Ite "tt'tr  atie,.,
tl I lil, ha inr* thai ha
.
■   ll-.
. IV. .ininitir,
inCCDIJ  OTIDOI/V
JUuLin ollnoM,
. CAMPBELL'S CORNER,  ,
Jewelry,
GRANDILLUMINATION Bllilllors' HihiImiii ;>. C;ii]ii lit lis'Tools, otc.
FIRE  WORKS!
T. J. TRAPP A* CO.,
Wlittli'Mtl.- ami Retail Hardware Merchnuts.
71S COLUMBIA ST.. WHgTMI_iTST--R.	
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
UMIIKle
iiu li nils Stroct Now We.tmin.tor
Manulactui-.it- and Dealers in Rough and Diwd Lumber, Siiineles, Mn
Laths atd Pickets.
Salmon Boxes, net Flonts, Trays, and all kinds oi Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railing
Balusters. Brackets, newels. All kinds ot Plain ami Futtcy Turned Wood
Canadian Pdcirir, Railwa? Cw^aiy
l*A* II I'  tUVIa;, \
TIME TABLE.
I-Mii.n i.iiiii. K< ■
'
,11   *a.l
WEINVITE
TIMK TABLE   ".w.otma*
Str.ROBT.DONSMUIR
w huo(m, mm*
UAIU
...
iPIAtthlVi ANU \*K\ •** ll.-it.
pon DOYH
OPENS TUESDAY, SEPT. I.
Primary, Commercial and Classical courses.
The Crown Stables
T M
It SO
I. I.
I. ...
„ .
...  III...
KlttPil ll**... ...n.i Vi Itit li.
I... Int. illllnuly.
LIBRARY BUILOING. COLUMBIA ST.
0LANDA6ENTS
CORRIG COLLEGE.
BEACON  MILL  PAHK.
VICTORIA.
I'llK XILtt OOLLUI in H.I.JN...
T
DB"L
A E. CLARK.
FOR SALE.
T. RIDDLE
BLACKSMITH
i a Arm**'** ** loft*M low**
**■ ,,-.  *
T
kpqk BKti
it .i
11,  - r.
It  .'
HI .lit I- . (.«..\i,
• '.".ill. tbl llllll* 114  It
'iillli huij- „a\mi*.:*lt.ttatl.ia *r *
1 ' ,  „ . ll *  ■ it*  , .
c.
.S".w"', '
fivmi.i
1<-M KAIN-i
■
NOTICE.
OISSOLUIION OF PARINERSHIP.
N
a\
•ii i-i '.»'■! , t***m
* ll'Al.MM H'H *f A
mum
A0MINSTRAT0RS SALE.
Ki
FOR SALE.
Ilium...
IN  THE  SUPREME  COURT
BRITISH COLUMBIA.
of
RACES
N.TIII MIAI-
•-  J.
-- . u
*
•'"  H'l'l heee.f.rlnrt,..,.,
imi.JVUtorl*
SIR,
-a
b) •**•■■ I
Ml*! fill. |
'*
I *.** ** ktttm th** a*
*t, l**l tm ft**  -
■
I  tm lut |
amatanrma
'-*■
im*
C«'.»i - iMiKfaii
Gd|iUa ami Hei WaniHier
NEW VANCOUVER
COAL
lllllll UMUIU.'it Itltiic
New Wellington Coal.
ii ao •••*,»**I
it ao
l*«*l fn t* V..W.-SS*
•>II tM-HII^
■ *• J*t**
*
la****
i ********  •   *   '
Cf%nnili*ii Pnrtflr
OF Navigation Co.,
TIME TABLE No. li
1.. *§tM*tt4*m
NOTICE.
^ -. 111,11
.  "  llll.  ORIIRH  lai
.   -I BB,.-
i I, it. aatal'
t  lea It.  (.111. .., II..  .,',| ,
DiiviUK
I II I.  Mil,IV-
OCTOBER I. S. 3. IMI
Pmi. a
BE6BIE BLOCK
TO RENT.
SH.00 PER TON
-
J. W. CREIOHTON.
niii,
• aHWti.Mii  riaa.aaa  ...aaaa
traa.aaa  Itata..
'I'HILM'.III ■
■
1.
*
A
<
■'",- ' -
It
l»
9 *»i«
up*** i*
11 ll.t ^ KICK
U* nun ai nvKv.
S.m *.,*.  .....
AGRICULTURAL EXHIBITION WEEK  ...
aaal i
llt^ air,. .., I
,....,..'  ',         ' Ilim 1- i.l'ilitil MAJtill.
, B(|^,'    11.8.1 !■!•
WARNING.
...1 l.a  ,.
(•"■-,1 UXT.  IIAVIXll  "I  i ITI
*&Q AAA FRANKbooth
*d?"U0SCAVENGER.
M. L. FOLEY
Lumber Broker
ttn-omntr aoi.vt
11. nl Eatntr .,,.1 Arrla.iiil
Initimtir-.
'"
Tin I 1 ,
SAVINGS BANK
DEPARTMENT
i in..i ii**
I ******** im I mm******  III
4i| |
I ******** tm tf.tat*  *
• I'ii \  ni.it,
ii. mt***,**-,
I****  t	
-
mm,
i * I'
I , •
Imm* **m ***ml*tt*
V
■
****,** I I'll. -
*********** tm •*
t*ma* t** ***mlmtter
1  *  \
*Um*m**i *t 1 »»
i  ■ ■    '■■*.****** 1m4mm,9tnt
riHir. Yia.f-a.i-r **% ***-■ I
'****;
■■  >
l*p!r'"  «.■ tAIfflfttDOt -
YWtnttiAtfi
A**0r4t*%Pt*tntflyAtu**4*4io. Work  rt
Otiarafiic«d S»i-t ,   *:'    * •
Av****** Ttot* SltiO**
Pa'io *i* Art.-
NOTICE.
PLANTS AND FLOWERS  b. Marshall
'IttM-l. * '
,  l.i. it tir*»«'
- al altl \latt  |4,,,ai.l  ll,,,.,  .   !t"i
***************
*■ la.l I ll, ,. |  | |* a,a.... »e, ia. a..a I
1* lltll.   ,.   ,,.s,fclMM„, „,,| ^.,1  .,.«,„ »#w. k<„. ,
'"■Halt.  I-i...al uti ata.fcaalaaa, ...am*.'.
.    . ait, t.iit lean
Inr Pw Cut rir inn    "--•' i*-^-,-.-
• _ a la., ,|,..l,,r-,„a.l
a a a    a -,..!. II « *' '-*   '
'
*.,». alfifh ljt-,
-
...,» invi*",.
is)
i Allfttl Un
l Itr,Ira-'■ .
•IIIIIIUI ■alU'.TIIW
•   ••a|.ant„flf-  Irt,  HI
t .laHaaifa '
■ in in nr., is
■nl'
nil.1.1.1 it Iiiuii
a  ,„■.,.,  ., , a.|al,„ a,
,H*A Aa.a.1 III. ,«*,
NOTICE.
I !-iiii:riiVf,iviMinT
I  llll  frrrt  Ib- f,.|Baia|| I.
. b. li . nail, la,hi.aatt,
, „ '  H'l    fallVMl**,    I
nr.\tif iK«ri|*iMifimi
HALF PRIOH3
litt,'*.* m;t* m„4 fat,*.
A MM rim.
ml i*%*
SUNNY SIOE GREENHOUSES
llrrJBl .mi
.  0.  WILSON  Proir.
DRAYMAN. WOOD
How W.llliiKlnn Cti.1.
l.l*l« illt.aV. I.
I
4tRCH«NT AND OENERAI
TEAMSTER
DRY ALDER ANO HR WOOD
E. A. WVLD.
ANNIK WRIGHT
Va It,.,.,,.,.,, JM J,,,,,,, |M)
TAIIiMt. 11 f-IIIMI'*"'
'■ERCNAITt OCmitH BOARDING AND DAY SCHOOI
I*OR oirls.
• ■  I- llttt^ai
aia.  i
.-.a ....
LIQUORS AND OIOARS. '
,-•,!*«..i
'««l-lllltl P,,m*,m
MRS. SARAH L. WHITE,
,'|||\. 11*1
'H* (Ti|t* tecum*
CITY  FOLKS!  .'. • Kl
,,, ,..,    Pt| I*'    *' •■'■I •    r ,
ttmt * n •■■'* • *  * • * ni
. *,..    ■,  ■ i
.'I',. |a,   ,. '
|
...   I -.    I  •".  v | •  , ■ I ,   ■•   ,
I  |    i ■„■■■■  Hag :  i  ■  ■
. ■ I
'■■'.'■
■ ■  i Nwrii  i
• ■
,   *> k* H
Department
'" "  ' :'    ''""    .' • ; i ".'.., i.: m.n in
'   '   '   ' falL;"'
'll-...-
'I 'I   -.1   .  ■
'  .     i \    O . ,   .  .• ,
III.  a'l     .11   .   V    ,|, M          O-l.      NHS
—a——a—a.______
'	
' ' .1  -   J
' I  ■.-.  .
'   ■'
J   a   |U|I   y
'
,  '
a
'•
Bank«Montreal U2WWT°^ te
niii tm* upmbi i' '■;■* '■('," '.*■' t*1 i
1 • fe-wiijah
8;U, fin:* :u:
fu'Wl* m  I tin n,i i.,.: i- , ....    1 ,
milium i  ■■ i i i   i   In
C ''' '
iitii if ten Mb
Atfft   III)    . l   ,
MMl'.. SARAH
.•Minf-i tm i 'i..,i,ii,,i,  m  ,.,, , ,„ l„
'/■(.II.-I ■,.,   ,., ,„.,  ,,  . | ,  r"r '.,-.',
■■ ■ ■  ''1 '■'
tiXJl '.'-.**
I 111'   .  .'  1 ,   ,..-  .   I   'l-  .,    ., la.
'. I ,11  ■ ..II...
.,, -II.I,  I.  I.
Ill
mm
11* C W'MM SftSWSfi S'lNu
IB
lllll
Wli ' • -i.   * ■ j   ■■■*■;■*  ■ -,..   K||| .   ".  *  t  -.,.. ,.,,
n Al
Hi
niiiii;  Ilml  i.  (Mil  Iniii
GEO D. BRYMNER,
BE
i m
i ,.„... in
i.,,
m
,
, i
. ',,'.-.   a
'.' ■
'
' ' laj
its' lisitT
aSEATEST
ACTRSSa
TEACHERS WANTED.
IiYAI A C°
hooks vu.i'-KS
.. SV A UON IKS
HAMLEY BLOCK
F\ CRAKE.
littSRIUIli  :,:.:.  MMtltWM  IKfRlEI
\
1  -, :
a -,    I
I
'■
COAL
COAK :■ WOOD
a  .  .  : Siliv. \\
... a ,
■
. a. '- S
'
HORSES WANTED.
0
'
'
*
■
'
■
-    lh|  I*** 4
tL*C*i***n
Royal City Market
J. til lllltMlAril
Meats
J AS. E. Wl/K.
iSH.M I SAL I  ANP Rl J AU
Dl Al t R In i Rl BH A BAI I
Wl  .<"!■'  M.'i'I, "lit  IS 1,V.,I, -t
■'■■"■"' ••'.'*"* ftf tt-ttOTMA
 i"  ■•'•■•■' V..I'. mt*,*,*  *  wi.„...  wt*
"* ""-" I i"  ttf-IMM ntt******
•tMtlh't* *,'*„.*,   (. ...,.,.«■ ,,,,, V1,Vtrt»
"  l*..Hi'r,i   H_..l(.1,..
■  >.  li  r,   .„  *,,■■*   |.,1
It   ' ,'  —Hi  ll  -W-a'lf
tm, ),,. .mn,,. ** ,,, fy
■ '  ^^S^ '" 'h ,|i'v'',''"'***
Mib .1 """■■ '"""" v»*
'■    JbSS-r' '1"',n ' ""*"  **''
,;__LI^/t  '" ''"' ''"' '""",
f'lftiV^ f|"   ■*•*■-"*   h*.l1l
*■ l.t'l,'. ,11.
l,H-'ai......  f,lV   I    ■■ .
mr,*  ..*...   .M...,i   At
in.,...   aatiM.   m*em
'"-■■-".."
........
'. „-'*-
' ■" ■  '	
*..,*,.  A*,*  A
...  , , a.  ...
'  ■ '  ' -   •■•'•" •**• —*,'
'•  *• MW '  '■'   ******   '*■
.....   ...
..  .  ...,,
*■  -.  *M'-.  a-   *■
'
...
**.-*   *U*r   . ■*■* . ■■ 4*1*4   It
a . ■,... ■
.    .
....
f , ■ , (a.   '.
■'■-.'
"■
!•• '   ,   ■ ■■ .'-.**.    *
•    * \**** t*
, ,*,+***
******  ^**^i  9*
.  I . .
»..i s-.'- Id. WtllS • *•!...' » . .1 i
mom  -   ...  I  .... ta. i.
'
. . ■   •
l.t a..flarf.  ,_* . .......
■   (11
•
'•  -  '■'•  -   - *ir. iml
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
■ •
ni.tat I.**•
.
■
.
\ *
Urn. J|
*
...
■HH
GREAT BARGAINS.
The most iAii.iniiliii.iii -.it** uii- kiinitn ni Itiitislt I'.iliiittlu.i.  Dn *s GikkIa .ill **i the lincsl
quality.  This is youi opportunity.  Tin  i \t*r lo Vancouwr is but n amnll ■roitHiilrr.itioii
Terms will lie strictly Cash, unless otlicrwist iirrangeil foi  OtTcrs i**i tli< (.lock en bloc, with
llNtlUl   S    UlU    i'l ll   II   111   ll. lll'l    •■   lll-tall   It'll tl   I  111*.   I, III    W    all  I. Uiiiii 11|||| I.   '.|Ul||*.||l|l |  tail  I  I* •
' '■***■* *gt,
*. ..-,  *■**
******  *****
*   . . ... -y******-*
*****   t*   *****   -a   in   - 1   -.«•
■-.■■*:■*    *   ** «•-*   M
a- - -• -•
• - *t kn
*  Mmm 4 *u ****
a  .    .   ,*.  *
. . a -a.-    „.
■ ■ ■  ***** • •  ■**m ****
,*...... ftthne******
... ■   ..Vi   'iviwal.
■  *****
..... '.*!%.
■ >  **m mm*,
■ -   -at ml*.
. m*l >*- tmi mga*
' *..,■***  a
.i,. | _it
■    .   . •   |   ... .   -....,.,   aamamA
.   . .   ,-.»••.»   , i*m   ..mm^-m**,*
. ** t***4
*■** mm*
• * *— .»4 *****
..  .. _ •
■i   .....  iW
•- ik.1 a
*■* iW ag
**** ********* ■*** **** ****
ittt t.f
'
I  II*
■
•■*.* In *m
MUh*  ml
TO THE  rRADE.
iHK S i OCK has lieen ■ ult* i intportcd direct frotn lhe itiatuilai lurers, ot houjjhl foi caslt in
.mr own market, ami t|iuitalioiis lor t|iiantiti( s mil be made as • low as .mi vvhol *  td houm
C0PE 5 YOUNG.
. I'l'UClSON  lU.OlK. HASTINGS STREI l\ VANCOUVER
TAKE A NOTE OF IT
run.
mi':
mw. ri.,-
t I I l..r a.
Ttal,  ... tl.lt
.-ifai|.l..  ...lleBl  tba
m trprr-
■
«•«'.• a .... Il.rr
I tt.a ia,l...,lr''-.
Vita, mm
-i'i., in
. »,,rta.,»i...- ai.
.
•I   1,   *,l.«11.    ikl  U.I
.
■
it,..,,.ii,,i. meat.
I .'llll  (.It.'
■
. 1l.al.hl Ula. Iit.laa.ltn Inli
..... I* ,,.,.. i
■
l  1   tf,rlr I   ■   ,,!.., fj
II
"I aiih llliliaa thai
' la.ia.tte.
*  li, lift*  l-atil.
■ .U. |i.r-
I allh llhil oa
I
fart
• "lil.lt  laleera-
•t tlir-
I .111. lha
• liifh  wm
i" tn (.rini. Ira t, «r .rt
1 l'l-l   Itit  lli.t Ihi
•  .  fi'I.
I'l
'
'   •
■
....
*1t
•111.. U.i,  I.i.i „.. i.
Ilei.eee.te Uar i.r,|-iaae.-f,,nal ttll
AUCTION
a tl aata. . CO  i
ON THORSDAY. OCT. 1ST. 1891.
*
■ t   I  .i.UI,   ft  *.
ih immi ■•' w *
MORNING LEDGER
Special
Midsummer
Edition
JOHN DOTY ENGINE
s
I I, , ,.   II •.,*, I IN'illl   , I
COMPANY 11.1,1.1
Engineers and Mill Supplies
Ummia t  *
A*******.* A m, - i  ,
1 al .11 -#*l H,'.
III  II
• ,,....!  ^  ,m.
■ ■*•** *****  '*  mm
.   *  i  •■ iW
.   I ' .MlHM  4  *   ,*a**i
.  , - ******  **-***»
***** ********** *****  *****
* m *m ************* A****** h**
■ I ■   **  II-. >,|....  ,    ,  -.'    , |
U »l..i ii-  i*iv#» i ..^..i.^. i. **,.. a*  Im
 ■ -  ■ **<** ****** **•
■  «***** *****
m | mMi '••»  - ***** **
**m*u u*t *•**,****** **i
.***,u** n*
*******
*■  I  .  ..,'..    i«Mrf.
I*** .4 ***** mm** **** ********* **'**
..**  1.1..
1 ... -...-a^^
I ». 1 ..-.•, »W*la- ******  •   -a.
t»,i .ht. i... i«^ii.tal UiwUl.mM
M-, |-M.I
1 '   .  la IhI ***** I (Wl mar *%f
I**  ..-..  - I a-  I  -...a.  I  m ******
Ha  . -. I )*
\*m*\m***tmk*i*m*l -* *** **********
Im* ******* mit* *, **t w itiif.1 - B.i
*** mi
lit  lili.n^ Um  III *******  *  **
********
******** wm>._»att ******** **** t
i«.at.l.n, Ti*****
|1-VltHt..   II,  -111    Mill  tm*  mtt*m
****** *U** ii*-. ^l..^^, t mat^tm*
tit*******  Xm*  1**9* ** thr*. t * *U
Bgt» I. * *u *******
I 11 **a*m * *•*.*!-  mt  *m*  * **. at, * ****
***** ******* '...■*	
t"n*. in^-Uf l— ii«  *.ill.«.  *,* *.«
■ifMawt -.a-.
I 4*4 *** *•** tt* **** i***tmt*  tm■*.  m*
g*** h***t lara-Ha-llrv^  | -|
. lui ti.-  *Um* ***** * ... -•  *m*mm* *****
lia.na.lt *,**
IU*.  «'«>U'  N.f  M..a.   Ik«l  |
.  la ,*m*m***mt
I  t«MM ,*•■  tUfr.*  ,*  *   tMMi*«  4.1I| tl»*
»<■» Im* ** t*a *+** *****
***** ****■ i-^ i - i*g tm  i, ..  m*-**a*~***
,*,, m  mtt mm**
It. ml* ,■* ti** ******* U-ilf --MKf m*k
Ua** |«mM .-■*•
l-.l *h*  -   if.1   • ,  all  r •**,   m*mm*  **mt
***** llll* * — mUt*t
nnoci woiiiiM'iiii'iiniys
O. P. ST. JOHN. MiiuiiKitr.
..t.i*. H.i  MO «'i.tilM.. Hi**-.i  V«. *■*  M  Q
* ■   '
ttatti.i.  |.  *   mi  >m ml  t*  i  t^tift
•*** h*** t * ham
Ii  t*,t*i la mt t* *  •   ga*
**■
tr..
MONAN/.A
•  •■■ *■*- - •• -■'-> ••.
***** **rt  ******* *m m*g
16 PA0E8
Hi PAlll-S
Qampbell & |\nderson
GRILL ROOM
• -**  ' IMS  t .  -
* *******   *  ».,.-,  ~mimm U
*
»*.< -■-.'■    -t a' •   > ..
***'-* I ■•'■' I  Allli Ml (All
JUST RKCKIVED
CELEBRATED ENGLISH
iiK«
i
PROFUSELY ILLUSTRATED
With Engravings **l iln- !*.■!.li. Institutions,
Iiii|iorti*r. of Hiiiilwiirt*. Mlovim.(lrnl.ua
P.lnta. Olla, Ori.rlnarf ...it Olaaaiaai.
VI. fOOl a
Private Residences md Mn             DffTf HCDC1 UADHWADI?
city of Nw w. tmnsi,, ,i,. i'lii.,,!  DUILl/yRu Il/ilii/il/iliL
Prominent ( iti." ns, and Maps >if tin I ii tin t
Sixteen newspaper |mv;i  ol lelterpresa,
HlliHrVii'.nN I'liiiPHiiinn-,
TO LEASE
minoriwo sr.ARow »i
Mi »*■»■    ***** i *■** art* 4********* *• I '
Dinner Satin! TolloiSottsl FI.fcS.tt_I
ZIK
QHILLIWACK!
T ..
... t I laaai.1 .....  I,lr r a,r, 111,  ,,«.,...!, *ll., Htlm.,  A'..|.|il ,r,,l \„.|l ."
i|i -i rilltlM' "I I MTV  lll'-llllllli'll  -Illil 'Jit' lllll'.' Un iai !••*•'lit—." fwuhr ItwHWhAWittil ,**•***■  Ttnaim,
I  . ....   -... , ,    ,.  .    a I   . it.-at.lfil.iit, I., fttma. ffwa.
ill tin- aty.   I he 1 linr* Iit s. tl„ .Si.lni.ils. lln MHOt.ltnwlH.airt»t    •   •   SitrWullMtir
,M,,|, ,icm* ****** '. - , 1mw ^ FoaDdrrandftjlj,,M
DON I I OKI I-.I tokikI a fewcopiea cokpany, LturniD.
i i . c; ...1. ;„ .1  i."  . ■*-**"* aiMHnit" mi. ****** mmt* ** n**
liv mail lo mur 'rn ini*. in tin I'-ist .,
it*,, -i i -amir tm
I IU*I_- A»fHtW».
GUNS
lft-t11tB*lH|f|aBBBl, f.^ talt.i  rt.*.  Bh,^„f.l
Br,,, it. taarlri ,-e ta, '.'a-  tt.  .,«■ In  lh,.
rnatliMi..  T*',.n ,** .at**, in .mrm
nitollBWrt.
... i
frw.
tt^t.  ihaB  •••  ili. all., a-rr. mm
i'-.-*ia*il*irt^.i^.
T^ ft** p* ttttt. aatt tart* ,*,**
.   ,,._.^,.a.
- .1 -11 «.pihrt_u. * ita Ml
• ■ -- **%.m «Ut
• *•*, a tt»
...., ...,... ..» ,„
CWI-Mltf. tep. ana k a -m. *t
**. turn ** aVt fe-a Mn tr*
m>
*-*• *tm f*'** t* *> aa **
allllT
illirr
.tun-
.»<« ,a* Irm Wtti. M«ila» .iH IMallnBifi Ka.lna-i. Unikr.. aHiaatimai.
. , , Ita Hill, riaaia. .a. Aara-altar.l Mwhlaait-
Itkt Io rents |ki Copy; thm- lor J. cents.I  *" '•"»••• ****<■ *****.mt**.tit** *»* ima mu..-*.iiii...ii^.t.
To be had at the Bookstores or at this office! i-^-^-^-*^^
OHAS.E.TISDALL
aaam.mmw, aa
M.lMll. tlKarlor
ll*ri»lirt
IllHfr.
IV. pm ***** *» •***• «».
t mm ■*-. it
IVrrt ha*n 11 * rt fan ,•*,* ml mm
Na*-« *—rl i -lara
It. .i'ii . h**.*. tkat, aaatl • lit, tttm
t-f-f-taitil a aiarlnaaraai
TVrt»t*'iii|>ilaa*atil»iaHiBlaaai»
***** ** ************
mma New Fall Stock.
L. J. Cole & Co.
' llll.ll.MlllA STTULI'LT.
:*  *******
-*  *  iii*
MANTLES Bi'iili'ttn. Diimniln,
Vt'lvitt, ABtmtiliiiii uml Twuoil
JACKETS BnUtto,  Twtmtl
nnil Cloth.
CAPES Tltmiowi'Bt Hoot..
ULSTERS Diir.irtuit uutnlili
itt lmlii'8' timl ulun' Hi.tB.
Cliililttitt'ii corUi, ri'iifiirB, otc-
,,|»- All Jallllllllll  | I., lllfl'l'l  tlaaln
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN
REAL ESTATE
i iiimi IL CITY tiOTS  CIII5AI',
I ti'I'S IN sin "I'll  IVUSTMINSTI.K,
I*  tl.e'tieeiil N,„tl„'lii ItiilliiiivTi'tlnliallB.
AMI S1IMK VILliV III'LSlllAlll.l'I Ills-
Illil faariiilnir Iiimi-.
AGENCIES
INSI li AMI
Nl.lTTnN.tl.  A.SI IIANt ll  til,  OK
I  la.'l I allia", .-.laat'll-lii.ll-.-'
COLUMBIA STREET
THE LEADING DRY GOODS EIRM.
.    .    -  NEW WESTMINSTER
iiiiiii****
For Good Inveatment. ko ***  *
Real
Estate
Brokers
AK'nnt n Qutitin't* luNiii-iinoi* Co.
REINSTATED
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
Columbia Sti,i,,t,
NEWS OF THK CITY.
..a l.vtrtti.ni.tit..
Pun
Alll-tllillBMll'-ll.li. It,,-... in  ... 1
I'.ir eailie--A.lt. MaKaaaila-.v a'  I
tichi.il TriiBlia' M-in-tiry wieaiteel   I!
L.lalcrrii-ll. II. It 1.1 C  I
NOtlM 1*' iTllltfe-l'iallale'l,  ,..„         „  S
Triiilaaft liaala-el i.V. IV. S. II.II.l-tii-in.'.-
I' Jlllta	
I.lia||. lai*.  llllll ll -HI'I'
••'fill,  llin,   it i-ln-
i.i.t...I Mi- W.n-.ii'-
A  la.ll.llla'll.   "Th.   I
-inlr-' liv  Mr.  Uml
ii Iinni
imt.
.1...
..I
I.wa  	
-.1,,  la.i- Hi.' art
anl,.i..in f In''
alllall  ll.l'll.   HlT
liaall  III
LOCAL  BREVITIES.
iia'lia.flll   Blannilt   Wtllale'll - A|l|i|)'  III
Mr.. Itriitiiiiiniiil, corner Qumh'. .vottil.
•nil Park I.m... •
Tin Mii||Kiiiifiiiiitiiil ChimploDi llntl-li
a.r .lilpi, have. L'i nl.-rril rttpeot-
Ii.i*/, I" t'l,ina .nd abquim.lt.
Thr -l.'miii'r Itltlii'l ealila* III fraalit Vie'-
t'lrll U.t fia.iilii.'. halloa UllllallltBt laa-t
PUtMIMI Ma'-ar-.  Ilaala'la lllul  Ma'|a|aa'ia-
»"ii. tho Ait.lratll.il ii.ti-iii'ii
Tlir* fr.ini* ittaiinr al s. .1. ThompMS'l
itudlaa  Ib  lu*|rt  le-ry  tin -.  ill  il.ll-
fr.mliair |lla llara'l fair llll' I'llellilUeell.    *
Thi ita.ma'r Irtlu. nrrlvail Iraaiaa i'hil-
llarai-k la-i nt'onlng a-llli a laru<> a are...
a illal-tln.*  of  laale'il  hat*/, cr.lll. Vt'RO*
I.hi... ..nn. fruit. A-,-. ai-aa . Ittrga*
number of pinilgl r-
KolloaIII. Uu* |iail .*1.W|,la ti'l I hll.
I'l  Ibi  iiumi ,i  i','iii|»iir.  lh.
U.'l I'lll-lll
Mi.   tViil-.m
rlea,<|i  oil  Ihtl
•IlietVe-.l  lli.al
llllll K'*'latl<'lltllll HUH -lill"'
  I. ,1, illlaalll    llll  lltrlf-
The i j-1 nl iln- -i ilUlli'iiii in
iiie ilm!.. iiuiia. uf |„. try uml far nl'' re
iiiii.iiiiir nliilitii'a. TU.-iiniHi'iici. rtirtTv '
-a'lili'lit.-  laar || |,,|,.rt-
in .it itaa- lla.- tanijaa  allla-t  h>*  .llr.  leeee  ,-—,— •	
Mi- I., nm..  'li,,)  .,!.- ii,i..iia|.n-l,..l lar th. tin. '
porfot r- nn that .Iriuiilai  lltatruntt-lil *"'' "" * * * """'n"i
la.'r ai.iy
Ull,   — I. • -
.tatia'e'  lilillluile-r
, . „ ll  l-ll IIIU' I'  I'.llll"-
, .!- Ul" I" I I
Bia.tura'.  shn Im- tl"' ''li"'1
.1.,,..,. all.-. I- aU  I"
know, i'lt'i iiian?"*'
i-iilllil IU||I
l,,,-lll,.l. lll.ll
I,,  iii-iiii.i   ILini
COl, IU llll" I
i,, i  it ..rains t'.il
LUNCH COUNTER
lilal.l  MU'
Ih
• ■I.
ll|.|BI
|'a  II
Ileal na.f..|y i*,l mm.I, llaa-y  ii„. Ui..
n-liiu.  .tn-iil 1'li.r.ii'lt'ri  tlii'liiM'lti'B   Sarah,  llun
Mr. nml iiiiii.1 I'  j I • .i.'i.i. i iiini'i. t im .
^^^^^^^^^^m, t'"'-*- aulni'ii.  Shn. . 	
I. all iln'ir HB.Iniit ami moml.l (hit I.,,, ,',,.,„.„ „„.!  I,',,,,;.., !„
H-.l. |..tl. I lllli.l 1,,-r au.U  HI  1 I I'lllll llllll  I'lllll-. Ill
i ami llm. Iiniiii ilit'in .boil*bo mail
llali. .111.   |,0,    I.e. Ill.llla.il All    1'Hllf
Hl'lllB Um «•  I'lllllil.-  Imid.
I...
Iln.ia
.li tn —i -
la.r.   Ma—a-  a ,. --
llllll Hull ltla.lt al|i|e!.|l|... la)' lll.ll  l'|faa|I.
Mr. I'rla'litiiiiSniltli |.vo thee Una* ..lai
tons. "'I'll'' it'lrtlt' Minnlla" .-.|iilAlly, Ih.
aiiilli'ini' la.tlfyiiik' tlaa'lr ti|i|irt*fl,llani
hy  In'arly a|i|>titn-i'  Tli" ihhiiti. mi •..-••_—————_——_———__—__—^
it,, nl,..!... rn.- -in..--lul. anil will be iln.*!, Ii.v.i lln--•!'"I i'"ti'-l-*.'.',
IuIIiiwihI nl ri'itnlar llit.'rial-  I.y ..(liter.
n- iiit.-r.--ttita.; ihroushoui tla** winter
-lll-.il.  llllll  il  I-  llll|>l.lt  in.i  li*tl.'r
11.11,ll.T till! 11,11. UpOn tlie'lll.
Open  On, ami  Niylil
tlti'ir St'iistiti.
rnlllllllil. i
III
,ti
,,..!,. .1
tt'.aiiiiiii.i. r Inr Mttiii. Iltiriili.ril,'. Van-
aa.iiiiar ..|ii*aii. in..|i,, anil all wlm wi.ii i.a
■aa- tU. Jae-e'lle .. e,'lae'll  eaf  Ull'  tlrRtte.lle-
-i.ii. -It..uiil mak.. i-.rly a|i|illi-iiluu.
.amy llnttr
Council  ni'l  "i.  M.'i.hi  s.|al. a_l»-r
-th.  Tin'hi.-ml-i-I'li-.i'tit. th-  I:-, i..
Mr  ti'iiiiain llrown. aul Councillor.
ihe*'
CELEBRATION  COMMITTEE
-.ili...i. I. . |f  fi  (..'.  Mr.rllrrl  fram  .11
Ita  **.'.. .<„,,„*ii.. ,
A ttit.'tlii. nl tlin tii'iu-ral t-i'li'ltratl'iii 17", ".'"«"«.'"..  ...—  .. .ma
 ,    .  ,  „ ,  .  Iliidml. U.DMlM,  I ail  ltd  IIadiv
taaill|llltla-e. 11. laa-lal III llaa-all)' hill  ll-l  .,, , ,
.,    „ ,, .   lh,*  llilte.lt.-a t.f  |',i ll.'ilt  Ill'e'iillC n-».l
..tmiihii. lii. .ur-laiia. Uiiw Brown, I. „„, ,„„,,,„ a„,.r..v..,  ,,„„„,„,,,,■,.
Imn.  Thn-nn. |t",.nl, Mia.i.  ii,,,,, won t,,,n.-l limn Hon. A. K
I'orl, Tint... a.,1. I: 1 .r i
__^^^______________________JHl'l .till lllail,
LMtni.KriMr.ud ,,il„i..  Tin* mum Mernd tu Ua.
"  "   '   a*. ..I ilm I.,., niiet- Y.laHafcJll.ind D.Itott.   I
h,,„.„ ,„....... _..  ..1  _,•    ni   a--.. "1-  III* Ihill tt.lKl  ».* Illilrurlrd  l*>«. kl.e'll.-lala-  ,. .  ,
«.•'  V.'.  '.  ,  , . .t'  '"''.: In it-l.nl to iba ..IUir.|a.riiih.iht'h«il An ....iuiiI InunJ. Bui   -   ...
li,iJ..r!     A|«i.tif I.. "Kii.itiir.r. un,,,,, ,„i)„.„i„iirl,iiy,i,,| r,H'..li,.l . r*t«mdlothi ll I
J." "   "'' r.'i.ly frnin A.liinr.l l|..ilaiiu rrsraiUni " •' ISntreiCHlraSchool UMartct
rn« So.tili llrainillr stat  |.ii|,|i.Ih. , tim t tlian- »a- a.a .lai,, aiallahla. f..r iha. a.,. erni.-l Iboiwot llw kill tear.
- -•    ......n_   ...  ^.j  «,..e,„. ,,4V,   y „„,!,,,|„„ tf,,.,,i, .
lirkulinr.1  A
1a.it.   1-aat   alalia  Uaa   latnunt
„ M,*Kin,l.*lt.vnur,l. I'orl. Tl,wnr*na.|.;.*»....•.  ^''".'X"",,. \  ■
c«nnC„h.,ohi,an1,.l„i„,»..,lr X b^ASSE '« ^SHt^^Jrt£ ■
within th.* .-ny itt.!.* i- boi»d nm :,';,;;,'ifa:.;;;,'!:'!,.':-!!,,. ...-.*■■ ..1.....1 ••• *•** t**.***,
W.phon. oomptny will follow tull ijr,„'a.i ihanlniU. ot.dw i-t-i m«-t- ■ •*•" * **".
Iln.ril mul niuii wanii.l in jirlval.' |0. which ten ■ *-*'*l.
Ilcf.*r- |„ roHni i.a ih,. .allnr iporU tint
FOSTER tt CO., Proprietors.
FONTMLL HURSERK
iNiiirly 7*-** * •■
Nun rifi at ronthitl, Oot*
VA,  l.t,  I!„  f 1  ,.( Kt mi
.li.lUftt.ttHliUlTt".. *OiTiil«. ItlM.*. vie
.■I out Bi11.il, I'.i'.u .nl t-iir h(nii»iiiin
it J-Hlmtuj Hfi -■*** Hot* i* utt'im.
li  ...M.
i*ul*v'i< •> im oa ii'i'ii' *ii"n iii
STONE & WELLINGTON.
*ie**r*m, H.t
uitt .  l; \ iii  •**,.* 1
I AI.1XN1 'laAKK. M«nMr«
lajturra •■ **u>•
on
a wjr t***4 iiutlrc ut tbi* lair ban Mti ttaii»t)l
mrrh ami advlir. lu n-uli r« t*. "Uin* ti n*t'i*i\nl
In"  Mr. Hlmimfli'M ***l a tin*' tt**p\  Hon  to
rply  In  li'»  •
tii.*  \
V  Illi*
ItoalliK »»'
Where Kv«
Webb?
«t foot of
M.t-jf  SI.
"   '   ***** *
mitlBn*.
POINTERS FREE
The Great
success niiiiii has attended the closing uuisnl, ol 'In
traods and gents'furnishings .ti Jas. W. Harveys
durlpg the past five weeks is due tn thi- fact ili.it
1 Mtt purchaser has found that the cxtraordinar) bat
gains announced iu lhe advertisements have been gen-
uiur. There lias been no disappointment. Everyone
has gone awttj pleased and satisfied. Wli.it wonder,
then, iii.n iln- m.ii continues ? I hose who have tmt
vn taken advantage ni the opportunity, should tin so
before tin- dale ol tin- great
Boat Race
which lakes place on the 14th inst fhou mds ol
people front lhe American side ol iln Itui-. lhe .iuri-
nilitir.il jtititi*.11 - -I tlii. district. Iiimi Vancouver,
Victoria and the interior ol the province, will Im- iu
iiu* city in tli.it iini.-. .mil tli* * will l« -  to a rowd
into las \V Harvey's to map up whatever bargains
may uc remaining, rhcrcfort pjet in in tin- mean*
initi.
i.r*»,Mr.W.b.u.r..|..n*ni.... ,(„',,i,.n.  Mr. Kchnu ..iwd with .oltJA rtmr*.
Mr. T. 11. I'..-.,  inliunt"! Till ,,.■*- ^-',1^1
L«|lir.n,r,|r,,l.)  Il„l  M.,,a '..""""''T. ,L. t
otlhil.r.i ni.nai.r a|.a,ll,..f..r .1.-. i-aiuwll ...I.1..11*1
.1 Iho .iriruliur.l — I'll • .-thilaiiie'ii aii.iitt ,lnn.lii.i... lh-  I*
hrra thl. tur. il  In-  '--t,  ("iini lt.iir.1..! iti-i- - -  '
nmiuri In iwl l«i now u.i .tall. *ti t. I "'•■•, "'" *"
thcithihiii..i,,.rd. .il.ori.i.nim.'i"
Uu.., fa.i .. '..ad., hna »'
.rtkloln,...|i.l .audit   .**, M. «'•
.,!., hlra I.*-aa.aalJ el.. II
tliuthttt '  H'l' had
Ull|e IbuUlhl tl
.   , ...main
.   I    a I
'   a    I   '
,. lW.il
I la.tf", .at,'
 leee*^^^^^^H|l- '    ■'    *  » *•'
AV.I|«r.l«. dl.t*i.h ■if Ut. I-.-' m .dt'tj ,_,
Nood.r l.'l ll.' fi" I.i.i-I i IU" «»» li.tt.. .-a.ia.il..*.  Hi  t-l.*". •'I-"'*1 mv1
. |r.ndhai.*)*i'i i"'i|'•'■*.•' I" ■ ***** **' ***l»*"**t'* lr
lhif*U"l"l II M . ' laim|ah.o. ahkh i||i  '
•.Hilar l'..|*iitnill IhU ai-ah. In  !•-»••*  ■ t...ala.l laal ••■!
nut*.ta "I itm h.M.llt itl .-i'i .i.-i mut.•*» >  •
oihlhllid ht in. liiiiiU min "I.m  „.i, a-t.ii
nunituinn ,h* •„...'• > • II I. •<■
Anionih.. int. I,-.-.. I. >,-.- •• I . ■ '' '''!",», .'-"iiiii
..tim.tlod . ,...,.In-, in  Bi-ndin. ''""a  '
..,.,. *aA ,...ti, jIbi. ta. II... v; ■  I W>»ll *'*>
m* «nd o.ftlrul.1. l« Hot or. „ ^
. I, m.l . . ,id„ i.. lla* ' ***** **"**:
, th* ..aamliliai-oii-i'
•  ifc..  la.lV.l ii.i  laid
Mrl . I^Attmiatm
tl b*. lain arr.ia.id thai tho l.liut-
tiiatrrn<ar .nd .uiii atll .i«| .1 He"
IJllian'l llailil .all Ilea ll  ,Lall..,I."  .tl.
hlllnn bin* Thi nantnuun b.ti. dii'
(attd ol lb. iitinr ***** «*i"*>l«m m«
nihir hm.li nl Ua* . it,, imt ima .11 .n
on .ti .ft. I tixime un .'.ii' pllioufi
T.ii . .Uni** .1 ll.* * i>< II i"t* in ii
it.aa.r In.-"-!' f-i' ■
l.r.1 fciiirli-rna"ral ^^^
It
LATE IHSl'ATfllKS.
Hot* •■■ * Mora
*li.* . .-,!.• .
, .,  I>,  ,  • ,1- .    I'
..
*    taaala-ilatat. - -
'
■Unmhui DiM.ta i
lut,    -
■   a   I
tit,., t-t lh. ilittarf 1 -
.* .-*. ti it ' if
,-  * a    .  : t
liu.littiia.1 .bd . t'liarhaua, itV-aa
l.atlin. ant. .imm lha timl > •
531.M;l.535.V!)J7I,ritii'.Si.
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
Finitve ail Hm Finishim
On the 24th
tit.ty la* Itai l.tti' I" putt ll'l'-' itll.it tun .in- in lit i il nl
"Delays arc dangerous is a trite saying,  (nt whal
gOOtlS  IHU  laajiill   lefllMV  l||l*  gOHlt'n  a0|.|.»«ri1.11 itV
There arc many thousuids of ,'•*
ni iiu fit choicest materials to select from  The
bleak months of winter .in- approaching,and ils>- man
Who is
-   a" I
,. •IKlell)
|.  |1» ,h« ..*
t I  K. •■
Wb..ii.Ci-»0..'
l;,< ....in. iviaiaai, ***, ,-.
maam
.*.  Ha,.  |«.al. a.%1 .taa.,aee.
I.-*. tH.iit* .ia wa ,ha ..tit.  a/itv a,
'*■-*, V****. tat
*matm llt«,~t.ta lain llaj
B
UY I WATCHES
t. D. BENNETTS.
,i
* in
Tha.nnu.l nitiita. ad t,,r dlmlia.
nl ib" Untitle I ..laetnlaii  I liail  lel.eia
A... Uli-.o atll In ta.l.l In tha othiM-
lion holldin. .1 lua m .«. Twad.] "■
tlnd tail, .ad ,t nni. la- a. . i
a*a att-oiinl *.f mu Urun. mitlr* in
lhl* alrr*rl»r..l .nd lha imiu.....!
taitbi-lt nf |*|. "*ltln. troll .nd ,r*m*
Ublrt,
ITtl, Dm .rt riHitlue-Uoo. ut |i.lat'
lle.t tllellll.-l It lhl Ii.i  I'.,'  l-'l-'
Itou. fraimd aod r..d, (.. lain. ..tt lata
a.ll  Tu br add «io Ibt loMalmt-nl |,lii,
r.  ^^t*********************************'
ii- ,."
.taa amid .tail it I ■•''
I   u- „.   .  .- I.   I.
^—^^^^^^^^^^^^^ ...Mil''  I ,.„„.,iaVJ..
Ami. .OattalB lali. I- * telle ■( ",'  1- .  .
I  I' H ■ ..a|..n| In h.i-  Un  HUM  a,1l..t   ' atl i*   lla..  i
IVIIlua. Ir.in. Ini.ihtrdiah htri ,bl« * la. . la.
amrom. n T ttt*. In, rhilllairb. »-m'tai.i"l' *
ratarnin. frmn tlwra .111> *» inBuitnaa
lIUtaMM.  1'ttd.r.   Thl.  t>  *.ien  !•>  lla*    «
eMdMOd.10 tlilWtl to lhl . latllla.ek
A.rttultur.1 *«.i»it-» .n.u.l rihiwiien
ot1**1
Tha raMw.li. at t. .„«. mp,n, i, a IV.
■  • I  !> ...M  ! S.a  ta*  li>
ttilllrrt <•*•- .. . Ian UhlM
. la.ldiajtiilin tit *«*. t
,.tttnat Uti fM-t lait. tuatdaa
,'. ■  taa* nal|  1 '
' •- '"•  I'   <  '•   I  ...., -a-    ' a. taar,
'■
ME A KINS
' PRILL ROOM
ll 1**m *pmm 10 Ihi taV-iC *** CHQf*ft
AHO SttAKft ttt**** A****
r."^r~ VANCOUVER
,** *'" I
I..A  .1
._  —  a>oWk   * I "ti,
telit.d,.   ,.a]«Ul*d    thl*
.'1  ,-.,'  id  Ilal
.,4liiB*tai lO f.aaiK Mil. ,hi|
a^,^^^^^^^^^ alll lata ■ it  tlw twad ut tin
•a- ' ,!' ****** '""" *'  ""
Jolt tn llati In .Oeeal  Han  . l.a.,... .1 a    ,^,,, . ,i,^,fc|rith  pp.t«twa  ll
.trod »odlini« .1 lh. V '    i  • t tun nal
mt. thii.iai.BM.doaa hMt Mill ll * l*,t* ••"«'    " *""* *~*
•ht-m.ta.h',1 iini alth aa titMollt W-aal—t !■• *.
Illt Mtomt .1 |al|'lu.l a. t Km *****
..*.
lltl aattaid ul r-rt-ll
atthilaalin. Ibu <»"i.-i***** d.iatn
a** . tue, f.tr i*i.|ir..<. .itband i.
lh. lai.l luu. 1 M i A ,1 i4llott.IL
TV itrUfiri  tv.ki.  .1. *  n.ll .a
hour   l.tl.   llttl   Ultjti. * t   a,.
hlmt-d oo  tho  rain,  atnl
ohJa*Bl'd    1ft IkU fal lb* aaarltll. h, thl
nnbi.tr. Mr iK-ir.r ii.,n,.„ ,.i.,..i ,i,.
11.1111 M.nh nf Ifclbi mi  lli" "IKO  In
tr.M1.lt lltl..  Ill a.a |ia.l.l.a1 aatlt  I
MUttn .pol.ua--    N.il  .aan  Ml. l-n*"»l
liUwaa-B arll-tifiilintl *.,,. li.  ;
Ml, for abkl. tmn-fiit-t  a.|l Bi.|it.a,
•oaa'tnl.llr,.   Mr  llti-ln.'n  thin
..i. tlal l.tOtaa. Adelf.i. e.l loMM.I
ll.lf.a," lh fOBtumi. 1ft .,*>1rdid taet.0.
Ill,  ml*  ...*l  ItUeeft.  .t"  |
.allad fn, tbi ptB«i .Od lai Ualia  t,iia-
•alf  Into  II   aiih  .elailia
Thi  .DdlfUft.  |,,  it,.,,  i.nthlir
.nd .1*0)1011 Bhoaiai t,r,w M.latt  lhl,
intoyd Mi tt*a*m*'t ite.
...ird ******* ta
Mt ,l.a.htie*-ia_^^^^^^^^^
I hat. awn. laaad .a,
t*fit**li **'* *' aatlt
Md , ,W1„,,  .   ...
* it hi aw., ta. aa-an . |.a.a,t-
.... ' aaaM t^j | ¥MI .oaliiallt Itnaaeaial haa la
I i..
■ laal  -
•
11   avratt^f^ln,    ... tl  *
-Wa-eltatlaaKl   '   li'.  I    V   M ■ I >**,
*****  -A V.l"   .'f ....    11a,,aa.aMa^al
'»«!    ll'r  '.~,-t||4 1i|.r  |..V1«4  tali
■ Maa .*,.,. Im ai.l  I, aa* alia It-
**- •••! »" t*m.,*„A. at
|,   ...
'***' ******  * Jrhl.liMl mjrtt  '
.ii..-i  *.,  ^i,, ,,„ ^ ,^ai»i ,a ..
" lltmlaf*** m*at*l At,* «. thai .11 wl <"
^^^^^    k.tBB«ai,llBinftl^a.tlitJ  k1M,,|,fcW  «»»*tll  naJarfBrv,,**!,,  ,**
'*'**** ItMiadt bt<a!la|iM, iu**...* ■
•t.l 111  Uf
II' - ML. I*   '   ' ,-,•-,.,  -a.,, ,H   I..H,a  a   ■
,*., \,r..i aita i-i'..  , ., ,,,,MlK,_^ ,,„ „i »„.,..
In lh» .at.lra, ,ai«-> X.ft.lwn. Viar«aa- ,1,,^^, ,„,,.
.•-.. Vktnrn *i^ ifthi, |.'.'»-* att-ild ...ajaiaiiiai •
ftttillfttati  ttttar i,uota i>| ia-fi,#,i,n,»
i fina-ai.. tlr m r.,ai*t t* tfci I,..
W.F.
i..f *
Mercliant Tailor
tHt WtU. KI.O*H
' *t*m «i|,B,»nrr.   '1**1X1.*.
I.nm. it rivttv.a
■ 'i«a.  Th. .lam*- *tmm *****
wise will remember ihal lhe garments no. Iicing
tt.*iu uiil iii'.l I-* be replaced unit MUiu-lliing
i-iiiiri'ly ililfi-n-itt. "A |K-ttity saved is .t penny
in.nIt |( you I.ni inm .ni.l lake ndvnni ..< • i tli*
in tm itiltnis reduction iu |.rni. uin. h I a*. \\ Harvey
In. tii.i.l.-. itm .till in.iln a peck ..( pennies .mil In-
Sure to win
gnldi-n npinions frum vour liiisl>.ui*l .*r your «it*. **t
your family, or yourself..,. lln-1 uc ui.iv Ih*. Everything Im. Been marked away down, .uul tin* li.irg.tins
.ut- going like luu cake*  Come iu .uul * • foi imn
s. It. v  Wr Will l»- |>1< i-"l I" ■ll'l** you mu- of ih*-
fines! Murk*, iu lhe province, .uul .,t apnea thai Imr
never boon equalled l..r lownen iu iln- wim quality
of fjomls.
Jas. We Harvey.
Httrrnior lo «l»a. EIU.il II Co.
|t,«„l ,r
U..I *
I
iZZt.Z.   tin  .V.l.,.,  f..'■-...1 , I  '  laa  "taaainiw  uo  ana-..'  a. a Willi t- la. raain
Iut?VhT.h,. iiiiium . ..  ■  ■ i- ' ■**■ **i********** * Ttf •_■!__■  1*111.11>* *** * *** ***■****"**
B"Thii'.ftd^ih'.'ij.  v.- ***** !\r',!nrj^Mii*r..r.*D*d»i.dii.*."*ii-"i* ****
aora,. i".»™.".    ,.t „**•  TW„i»,Mta«i**t* hid la»a_ "7J"  .  M-„  ,,„,,  __, aUw.,.
It- ,
tr*
llkta id  M.r. dttwtlf
hU Uo old MMf ti-ia 'un. ailh amn " M 	
*********** ii a„ ii*, luii'd •" * ,)"M';"v,'^;''h,;" ri'mMi.'n."^ t*.'t*.!..-!»*..»
nlthl  Mri ll.t-ui ... ... ■• - *   ". ',™,wJJK •llli».»».t*«lianall«l»l»aa.a«iM.
**"** ,|H* *" >b«, «... ilah lln «wad. ntt Imw „
la |»tfnrt <>*dllim !»• haildi*. |mt
I Ml "h.l'aaf i|.|.iia,.j   Ml.  Iti'latrita
Inlth't .'t,«. .Miahfenitti.'' ai* *
Vli.'lnt r.umt.t. «. a«t •!«. Mr It hll**'.
aoag. 'loan t.* M, tl*itt "  Nut i.ai.
Mr. Illbaio 10 thl  fiftf-  l<.ra,nni  intae.
"I'm . I'oroitir. "in ahkh l.n dkl full
|U*,lm   Thnlelr
OftdnuletidlT Mr
miui.'.i,
K.n.**lr
A bantu! laV.ttk.l orttleV a,,**,* I"*"  *m*»ltilll»*W»*>**d
A.aoiu, ,k..,ik.,i.'»fk. a.i. ... u  |j<( ttmtmm„ p,,)mm,.  ,mtr,
«i*lo«s...l, iki.-h.Hi. Il.ait ua, i_nini* HI" * mmtt
|r..-.,f ,hi iimili.  a.a  , „],„,..|,.,.,. ,, , , <pm*iA ,*«»
nt.aa.l.-a It"'   l-H I. IH.IMI 'l.t__-^___^___^__^_^_V
1'
„nr,« «ln—It <lt|aaa. atl aUI ta* afal ua
Oil 11,101 .HI."   TUl||0«Ht  ''.'•'  „., ., ..   ...a ,lt,l
fh.n.ut nlliff a -ni'ii  .i.t  >*i* Mtt.al.an io ta|la. . M «*d itnllal
Tt« Mldni.iii 11 .i.i
.    b-r ri.mifat iVnti  li ia ^	
h.n* |.lm. ib.l Mr llinditino thin" ilatn in, nth.1 a . tai a**a*,aa* io taia.aj twin iwiiai
•»d hi*.irr...*a.dblm~lf I.U lil.hl »nd  ,,„.,..,. ,,,., , I: m.*M*l) .,.1..,^! I H.l.«I. oa lhl. |a|'i|l,
aewe . IBll rtr.tf,,.| ,- rr.n.lhlUllI, rrOl   „. fr,,,,,.    |:.r ,, r,f t .., I . 1 Brl, aitl ....It, trtat, OatB-tf l,r.l  ,«,.-
ell  lhl  ...nil,.,  lot   bll   f.|.l,.l  num.  ,. iia.eel.tM  .. Mktatlka. ul lh*.  M.ii»a-*.. "I
lahMonuttan  ot  ,ho Bill lln.  Ufa.*  it,,iu. ltd aiad;
a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^aVa^BaaaMaarir
kaldl Ihi r'»t«i1» »ti* aa 1* w.»h»l *U**
Tllli AKI'.IMN". .1 -|!lilVI»|ii«t I*
Vill
On the Market
*■* \ Hi-lug t**t t* ,yrtM i»" f*i t
$300 to $360
PER LOT
na • «afiitat».llt «*» l»it». itlaadl..
nt», « 1*1'
These lots
It,..I
r.t.Tlf)«St,|ltaWfitaiwt.i
•i-WQops  ^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354026/manifest

Comment

Related Items