BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 17, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354018.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354018.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354018-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354018-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354018-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354018-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354018-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354018-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354018-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354018.ris

Full Text

 ■
W.J. WALKER & CO.
oaaaissm ai i niisiAsi' tan
MkYatii'iii'i's ,„»*.' ii"
iitwasts WU "'   >"* "Etiiai*"!"
■	
11777/  WHICH IS INCORPOMTED "THE DAILY TRUTH."
W.J. WALKER 4 CO
RIM ESTIT! BROKERS
NEW WESTMINSTER, B. C.
N IIM 11 Bit -lllll
N E*tV
WHSTMINsl'KII.  lUIITISII  t lll.l MIUA. SA.TItllAY  MOIISINtl. .IANIAIIV II.  1801.
WM. DAH,L1E tl CO.. PH0PRICT0R8
IS
x:
Cast Your Eye on
SAPPERTON
LOfS, HKAUTl FULLY SIT*
UATl-D AND COMMAND-
1NGAN KXCKLLKNTYIIAV
FROM $do TO $ioo, HALF
CASH. I.AI.ANCl. IN A
YEAR, AT is 1'l.kCKNT.
S.T. MACKINTOSH & Go
COLONIAL lll.ti, Is.   NI'AV WI'SIMINS'll'K. H. f
,'B.a t: W.tina. A  iimi i.ai >
I'milarlalTin il , s 	
*ff OOPS, fURNER ft Q AMBLE
Land Surveyors
ESTATE AND INSURANCE AGENTS
nn-: i.tai'Imi
LENNIE UPPER| druggists
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Real Estate
GENERAL AGENTS.
r0* ?!iV ^'.iltil' ii't'-t'"'in '■'' -"" '
..t.t, ,„...tll  ll"  ""'	
rOB l.ll'- lii.ttlait'i-  I1 til"  AavH'l-
.ml -,,,1.11  bubal tiialli'tr
"0TO LENNIE ii UPPER
tnnui.ta nt. Warn Calaailla,
tr Uat rotli i*»*i- • s *. win. UeaBla AI Wei
______ Macpherson
SEBSaSSBl  & Thomson
^.Kr;K^.a3vriE.vi,u,*-..,
«. EMil..i,il Hlht s-row .'( >■'" Weal i ■■'
h,,„,.,„   \ r i.,,„' olllii I . K Ht-ii'im"
U*.*i..t NBii'UilltlUloa.' _
Aiir..*Unliorl BintoaCommerco,
Boston, mwaa.
••KI.KI'II0NK&7
Mi.Ill IIIT.I. AT 1KM..ENCK.   IIMI''
E
MMDBVaSEIiMl. > IM> -> i.uusi. t    i >
itiii i \ am- iiiiiiini i i tin. .■ • -.
Real Estate
T,
Watatrapropi'ti, ii ■ mi wwtbbbie-.
«h thaQtlraad ut'.i.i... nu mn i ,.t.i
FARMS .mi-■ •• ' .-..ii Un- "sit	
improvaa.
-*-   Lois In aOQTH WEST-  .ccmbt tap Lira
*"**"**'*"****,*—^Wid tomr choice t™.bav t,
..■18 1-2
lots Irom 1 1-5
acres In Ittat  	
■omtk Wasbuliiat*'''.
at.lai
-,  ,  .
acrrt In  FtfBl  Allllltl'.U  It. l-„ M.aa<B tSaauaarol
fmMWEYANCERS"«FINANCIAL AGENTS
•  - .4..,. -■    ,   ' , t.| I (. i   . Bit ' I
M.-arf lalraBJ.'
rartaal rata**   <
,    M- l   ' ~ '' '
™* r Itiillillii.. i.|.,--n. .SaluSl.a
1. . .*   r ....-. .*'
ri*»"«~.li ---■	
*e To Smokers
WOaBOTTONERVoAMB
"~^mmm tlllllTISII LION
MAINLAND,
IHBNBI I.KK.
„at|, , |,, III
,  t,,a. ... 'a* <K*J «-**"■* HOMI  **"*M
tmtanam**- ^	
WM.TIET-JEN.'lVl.iniit.iiiTrcr" .,;v,,, ..-is-JiiTi""
[IHOLIDAY STOCK!
Ariyr i iqt  or city suburban
rllst Uul OI'l.Hl V tor HALE
South Iisimiiisiir Acreage
A S|4tt.ilii   I in- prop, '  atll Datable in Value
in ih*- Itexl i*i -in I
Sunpa in Hontingduul
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
BUI It tut I. 1--1 HIS' I ..iiti'isi
Mis. ill .* n.i; i un. ... i ii is. I; t..  ... MuMbatM
. tl  .ratal ': is. ,  ,
, llt/,1 s- is., RAMI  .
I Mt II El. lull'I.SI  ESIt l-llll, . 1 1-.  I  •
srntitoiiN sioux
Hi.I!  Trying  lay  Kvwry  Mi'iina  lu
Their r-iw.'i to Kittaiii
Their Kirl.-a
GEN   HlLr-i  QLTTIMO  ANUKY
li ilti> it. ii.'i. Persist to Thoir Die*
obtidiuiuo, Bloodshed May
V* t Occur.
HOUTH  AMMUCANN  RESTLESS
A lli.i-  ni, Jew Colonisation Society
K.'i in..it iu Sau Francisco
to A.ai.1 Iillaa.
loAwit.  i-timty i«i — A OaaiilM
*>|t**-tal *«y.  Mv.nrltiUB .igi.al. fleib
...ll I, Jill tti.lli lln-  |N-ak.  ill  till*  |ll|
llniti rtage »iiltin thirty mil**, of Ituf-
fiin  Tb*- lot-Higoaoi dMlrad lo bin*
pneeed i. poavoyod  la thru brifhl
i.titiiin,. tl.it sum Iml (nr an iii.iaiii
li. rani boot inidrr»ti*al mm by old
frootlei Ma. A Ullfm from lluffalu
, people ua mail) elaitund
Thai i.nan it oaaa Indian trail, md In e
eallei I'm.  ealled  'A Lucky lleitlo*
, ll,. ti-.tal.ll,.  Tll'ltl|lt'-M'»'ttl1lrb
Inland lliiflai,. i. a my ••( marly t.tew,
lidtlit.  and  srau-rai-rb*
I i    ,.  1,|lr  lWk'*d  !*• th«  |il»r<-
It,., ban equipped a mtliila rombanr
lad loo itaaoi w il_u ar-** |ini*id**.i fni
11*. tt- 1» i n,Ri|iaiil
•  l ii v it  ■.,  tlira-s
■Use lira]  A ronoipoadt il *•*•• kUi
.* ■■!) .i.tlii l**nt in |ir*it«sil tb«
-I ntOI   tlail* I  trlr-iret-lint
ihal m.i i natfal Wjt.iaiint
• •atiahtr-l.  Shd   Iba  MlltUl
m.t.lil not la* unlr-ri'd out.
tm .mt* -*Tnls
Uy  )# -
M. i tartit IttlO I'fiwl lu|  lltt.
ll lMl |un*. 1**** iban
' i. line l**an •urr*'i,ilfi*a), and
oM *i-«i anlaai   Uaa-nral
-  .■ i'*i.i"'iHi.' MUiaal
■ -.a   II.  I.a. l.raitii.  Itititltai*
il iht t in ir)Mi|i u> Iran tbalr
■*.1..t|  „|  ll,** Ibitrrtv
HIIj, US ll.ti.imitrt.U Ola (Hal, tit
n lodii that aahaH tl.*- ndafelM
m.i  thatl eons isotivial  Mil***
!■-,. | •'■i*ii.!r.di*aratir,|   \tnb
.  ......tal  Mill* 1*1*
*  a>.. aOi'.i stall tba
a-. ».  tt.rlf  |.|r-*rt,.a,  OOOld
• n»>.. about.)  llirra W
i    a-   n  .. .1  |0_U thll
sma *iill »u'lrt, aad uttt
i I  lH*d,tn   rata).  *i-rt1-rrdS|,
i    ttraltutnl   S   li***
.-1 i.t 1* .'tiimi toe reoebet
is I  tat,, Int l.r*.|*t>. Ko-
.  , M~*iraf**4 at* atria*-.*
.-.,  illlr*  held I rowarll
htdu  aitb  Yi*ui4i'Ma0'Afraid«4*llie.
i iniari \hmt aad
1 a  Mrtko, 10.1 i.-4d ibta in Utaa la
..... fiat.  Taralag hr-ei pm
•  Na4 ao tr-natrel oral* the tarn Maitdia-j lt«*k aad iba ittat'
-Risof Af*»n'k-*i,  b**t Ihaf  emaid
With iUm  lbl»atl»rtHit*i,
at-0 *s4*4i»t 1» Mar** tb-rlM In laitvO'
t mn. lit*, haadml i u*t*bhm
aa4*-r |..tiir n,ul atait**! ludat l»u Ih*
Toarta*  llif^f  ah**!** ib**f  atll  Mn
An 1, y Ciiini'
lUuiu Iiu, ilaliiiuiy Hi.  -A ln.ni Kftl*'  '
(irt'vsll* all ii-tliuvi'ii   Si'Mi.i., ii -I..un
»rs, loeludlui thi Au|oiU*Vlelorli, in '
i.o-Uiimd.
Tba BuaTnaea World.
KnrYoUi JiQQin Itb—Thilillum
lu t aiiadn tlil* wi-t'la in A|,  nualii.i  in i
laitwnk.  Tin. lotil lunhei ol follow I
III tli*' l llil.,1 Msllta Irmti .Isillittl) l.t tn |
ii«i«- i» 901) ii aialoii IQU lutiaii
Wintar in Franca.
1'iHla, Jaiuiary  in   A  bMT)  1000
tall im-vsllial llorib'sus sint 1 *.-1lu>.•->, i
TraiUt- uf all klttdi I. ioi|~uded in th	
UlfbhorhOOdl WolVM an. rav,mintt
lhaep I"-"'. In Um vlllaili'. Kit till, in
POntUnl IN ln'latiil frinii all MHBMUOl
istioii, and ki'Vi'ul doithi (ran Bold in
r. i».|i.-.| Ih tin* IWntirlini'lil of t ln*i
CANADIAN NKWS
in "M uii ni-irii..
Ulliwi. Jattii.tii Iil.a-A|>l>r'in Iii I
l.at.  t-.i. iui.1,- »>■,  tlio  I'liiti-dJ  Stati-a
i.i.i.-r;ni,. ri in our 1.1.1. M,iu.! i wiib a
ila>« to rliiai-r llSila ii'tltitm. t* Im BB
tbr two ciiuntrlt-s, Tin- Its.minion Qo*f*
frntiit'iil ba* s*kiil tin, lni|»*ilal autliori-
tn-a tti uk. Billon In ilu'iiisttor
An . "-I- !.j .'•*!"< i ■' -I.- ■' a aaw
*• al I •>* •iiari.-s (or ' ■ i histms»t«i*. bttl
llif t-i-.n l* ri.tlfily il.-uii	
A nsw tli.tillm baa U-.i  OBKMsl ll
».•.<"-■. iba nm In ii •! I'mslii
l' • i. >■ i. • .I. i-uiii,. i.i {. i- t..,i..t a
l.'ili.'tiii nn llif oRlr-lil anal)a|i nl pap.
l*-r. »li,.win* that '.5 |M-r Boot of lha ar
lb*|r wa* a-liilti-raiiHl  Than wpr«* :i
»*ni|iii-*i-uni.ii'*l
ll»rin. Hi** fOOU Iftinw  in  tb*  po*
Kiitiii-tii of Juillro, wbo iHietni- a
i.imti i slli.tti. s Tear IB"*. I.a* j..ii.i*l
ibr t s|itir|itn*, tin* iiiimI *.••-■ I- (tt any
it ii-ri...,*. uritrr
t  *-i ai-t.-i i...i i..1*i   Tin- diu< of
till M-a-rllll* of I'stllatni-ut 1.4*  UOl  t*r*-l,
ftaaat
mMi"i*ii  I'SHIIAWRM
Wiaearau, Jiuuirr  ll—Tbi* Maul*
*
Itaatsaaa wi trlirUBI) 3011,
iiii  tUndOMatBt) u<>>«liii
" - iw- ii J st. -in Its -OHmoI aim
•j. i'....Ejlht ln-lj, in Mr* M I Mis IO M
Kinmia, aa abv lay In l,«*r busbami •
Urn wllh a Imll-fl In l»« i Usly Imm  l|* '
a'-  .la.ua  ll.i  I..-HI. ai.l   ',-  *»i*  t.
ii,. vi i..l-i  lbvboilttrMl.il**  Mir*
as* found, be llao bating U*-t, *bii1. bis
w..uoti b*>ln| In lb** etal'itni'ii   llnib
W-»1** I'm itflil  lO  I*  il-.-l'.s  l  » "il.il'.l
si.'i lbalr il*-i*t.ii*,it.» •*!* u. .   M>-
Itlaaoa'i an to ihi item thai
bad <*r*ruBo» Inianrli (eahwi uf blm ind
bad atiftniii<-d •utrtilt*. *i..| (bat Vhaa In*
a1lM--.it.r-m1 M 1,1,1 ihi ItSil <l.*t.*  I.* *l**' I'
•ultra] iii and Ul UN Ibt ili.tu*llloli
■UlU ibal  bm hia*Und  to  i lit  ••!
t-akmas ihr-reiriir*! in ntinlrr
• i inu *t.r nn ft*«w bias
and  wis  venutr-d   to   Ibr  Oato
tatair* kr ***** ai i_.r MfKlliton 1SA1
St-'i I BaasMMO. bisaifrV M> Kii,>
aoa Is Iba ii*»nri of i*-sl Miaii* and
aalsaotsU* ta*r*Mnel (••*,t*iis later t*
turns uytb** t***aaitiittitr of noanq h
• i'ii la **i- ■■*' s*»
mm ma tn as
M J.>ar* N II. Jei.ueri t-r-A rar
load «f I'rinr*. Kdwaid Island iiitr*-** ttu
*4ti|i|wat t>t lb v Canadian l'srili« nn *o.«-
ol ib»u itwui bi.t*** car* tmm han i-
Hriiiah Coluoibla Tba^ war** flftaan
atei*-* and I »eluibt*- IVirbnun slallkio.
51
HI lllllll. •■INIII.
I I HUM  IWIBHItl
ii m in .n.i*
I ,||| .ml .i-a* Hum.
D.SlC"CJK.TIS &CO
DRUGGISTS
.via
HUrSIIS'lll:
H.T.READ&CO.
H.PORT&CO
Snri-ri.ttir. to I*. G. STRICKLAND
IR
ids
llll  I.l lUISi
#HlRDWtRE tID PtllT ■mCHItlTS*e>
REAL ESTATE BROKERS
i .i
?so
^^^^^^bl sin ut.-mis-TtlB	
■Bat all aa a. ...I .lamia* i*bi  ..l.a.n*
o^^a^BI t. ..„s i..„.lB.I t., BAkATlkt In tb, I'l-ata.*
wBcaaat/tii' ukiinn AasoKTBiori or uxns is nn nn  ro
THUIia..'  ' HIS.  I list-  1S|. nil.. Ill  III.. Ikk,  Ml    lls
ti..s i.i iii ii i mis.ni i inu it
tamaiaa i  ., - »• *. •.*,. a*. - .
a.  Wtttaa
MkkklaatltBtn l*t.-< ,.a*l It Ihr
aal.  4m**Wm-
Mi iiiii'iI i.l.nii. uii. k she in .mis.ii i
i FAX
ilcsak
A. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
'FtkBio Br bow
.i.  iktk,,.,, dututr, it—Tb*
>d Ual* Bab*, t dt, t.**l. a*r-
. a. tw I.. Brirbtlr l.-dtr  Tb*
•  ••!.««.  blllal
, ■ • i *. ibr traiiaarr
--  k- *  iBalllat**Ata
.  .. *i|  |..r  tt*
.1 ..ti at llaaakta kl*a* at* tartar
' ' IT* |.«l|"aawl Ikt-natd.
t  witwarat a, ruaAittla itr-ia
,   I.  ,, !,.. I ,.4,1   i,  ,.  I  I.   ,.,.,..
lift, ba Ib.l *4>lt*aa Tb* i.taul aua-b
-an,
A .-abt-ia at.1.' .al*. «u laraad la
ibf 'it, laa aiabt  It h Iba Sni *d iba
Had aa llartam.	
r.« i.t ;r BarjaMtad.
EE ,.m,...,..,.  Jiaaatr  ... WaatlB,
lii*a Ibr t -aaatllrr at Pablk
llalldltta IB* llnratrl. I**... r*|*A1ad ia
it.. **.,»,.  lai.AAlkl. Ib* tail**** b,
■I ib**.aalnadt.b»n>r.ltikk*
•  .--la all. IA, I ajba.
,** i-Air. >t... I'rtBrt*-..
a-ii.t- attvt
Artr-kBA.  Hal .  JthUalT   ..—Thr
Ikttnthtrl ot IVilliaa lirddra. atrd 11
aaal!.*. Ml lalo 11*. ol batllBt *atrr.
Tbr flanlb*f. baartlkt 1br.t.ll.T.M-rraa*.
tl >*l,ra ra,,,al la II* aakl.ta*.,*. but I-
-tlr t,*l attllft. brf lllll* ia* «,■ at
tadtt atWal tbtt d*ttb IS-AUllad « Ir.
taara lalri
l.t I1..1 a ant. Biastf
Irktaua, daaatlt  t«.*~Tlkr liaat Hint
•oar allla. btsrarrtr at WBStd   "'"a.
VHsbwata tbl, bbibi*.  1*.., tl.*
W>. iBHtaar*. kK.tni.
a,a..i *i ,   HI
Mkk.iBt.t. a.ai.,1 la -Atiblaabi.|k
Tabr. .bk-M aa  I 11*11 In Ibta.III. I.
ill il III., Naaarrr.
EUROPEAN ECHOES
Charltta BradlaiiKb,  M.  P., tba Famous Kr.ni TimikiT and Politician, Bnriouely 111.
TBEBIBIB TATAL TIRE IN LOHDON
Her  MaJDsty  Confnra ibe Ordar of
tba Bath V|K)ii ah African
Cam pal k nor
A  NATIONALIST  FEDERATION
Pormi'tl in Dublin un a Plan Which
Will Probably Eneura Ita
BuccaoB.
laiiMMit, January  in   l*tilti*i| si ,t*.,
Mn i.i.i i.iui.iii, i. u>iitti nr) eordliUi
ti'i.'uttl. otll'lsllv and i.rivatfly, on lu.
ntOlO I" Kiittlaml.   AH fffort. |o tnd-r-
i ia it'in ni, poUtloalordlphwutM Bit*
lan have filled, and It i* nnalMd tint
ii. .. un-1...n.i ot kmbi laportaai mm*
niiinli*ail"ii "li tin- Ih'brlitK BM ".u.-.U.".,
'It  It.   all,  lil  ltar.lt>   tat-.!'   HI'll   |l.tlll*   lo
in*M ii.. i,Hon ,,f tint mUofany
A.liin* tr*im .lamella lUla that l*>
in. i„ tt'iiidiiiii,. ini In |no*rt-.. ia-t»i**'ii
tliai BOhmf sti.l t'eiiada (or t*-* i|im- al
...unii. i. ul anlAfeatooli Ibal will i*s*
. Ii i. thi l lltod Mat.* and iMtfi Iba
liuii.l, w. *i IwUm a* s markt't fur
I'ansdian |iM*liiri*. Tbf llniUli ilovfrn*
ami  i'"'i»* fatoriWi oa Um propoah
,\ coble frooi itmint» AyniiUtai that
I hi* HI) I. ailnallj In  a alati* nf atagi*.
Uoopi ii-ini bi'iii ri'eds lOHppmi s*i>
,.nit r- ttt neitu.t Ibfilwicrntiirni, and a
■ nlaaei nniiitiii.nl oVtr m»*
paetad | noaiol talowM Tin* Oo*/*
BfOloefll t* mnn* utii-itmlar llisii BTOfi
tiwiiig lu Ho* t*\ Irvtud mt liauki,
• - foeo'V r-arl- I*
taiaaioaed.  i.t.a.- ioubai .a a.'--*
fr<*ni Val-nrst-*!, though aildsnlll Mfea
lent to itthit wiawnhlpt laii*i ao aoabt
U.41 adali.ari* x*-t> Ban4Uld at ttu*
t a| llai. aiul Ilial ttu. l«-\i'tiitliiti t* iml
y. t ..lUI'i-d. if uul uialtliil iun*i*asful
l.iB'l«a)
Kaon !>"'i. * iiiii. *>in ii... •,... A)i, • it
to n,f i*(f*'i ibal a nuaitirr id n-lftsbavp
ilii--miiark-r*l at ODqaUaao 1t*>(ular
lioopa aioumIhiwIh hi lonoaad ih«
l.i.'in-rtii. mil ita.Uit* thaat ft.im loyal
•iiBtri. i* The PneMial ha* la.u-M a
tnsi,if*>*i*. tfiirre.-iifel.i' as-eriing blsiu*
ti.-.nti, end t*fuiing ib<* t*r*tfi**4tniia of
Insuwnt h ailrr*.
The llutigartsn Miiiiain of Cmoti'tvi-
in. „.,.i.i ,,,n.i.irtin.'n ipiaa IhrtiM
fa.lt.t inu, In iln* w»t|ld lot*,'ruia on
an ••bvtrti* raltwe*f, end io rain  pa*
■ • .-■ i* !r*.«i Vtaaaa M titids*Pi*«ih, im
ia., hour* and a bait.
Acrnntiiig taa Vteaai »!• *t.at«-ii. )*•••**
V1' wbo iiaw » *m|rr»**t si ib-B en-rumi
•  <t.t.  ,.f  Ir.lai.n  .an  l.nW   *->**>
UHr miintrr twrti on lb<* Tnrblsh 4mi*
Irwiittr-r. ahiTP  tlin Tur*tt*b
-Jo-racaeaaai hoaoonpMod iinarrwirtui
••I a ■ lulu ut stailter tovan lo kaap in
chad it.r*ist*lr**irii**-»of ihaicotintr'".
Tbr lllui-aa nf i-haib** Ilradliuib. M.
|' , ll,.  „i,1 ral ot at"! ll.ii  th**- lbtllk«r, ll
ud gtnortoi in otu-rb st,si«-t>
sai..og nt* aaaawoi (rteati *•*• Hisd-
isugh»in it.ti- inpaioatoalaeoaiptotatl
taillt l„ lit s'l*
Advkm turn PnfaaahM thai  *r*
lain «**n* n * tiglil* agtlali- • beta n*
■wnll) mad*' lh-t*in»*i*lt***tali|*oilo«*iu ibr
. ■ t - • 11 i!,. iti*-.t*l'ily an*) --rsn*)-
aU.4*at*-lbi"l*iif argtifti-ni u-«*d bj tht>at.
and a* a coamaeaco th** H»b"misn ln*-i
Ita* .'|.t* ra*rl  llul  li*. m.-rllafa for 1br>
a.|i* a-1 ol t-tnal** *nflragr ivr klttdn^l
■).*. it i .*-. .lull l.tttrforth brbi*M in thll
■
HunesiT u airanaln** for e unit in
UfMUoaalasaoelthM it ilmli-lvatti it,
t*vi lo i-stehtita ih*' Ih iiultb frar uf
ibi* llnngirtai ■ i  -it  oo
\ dhaitroai fit* -. *t-*i uatej m iba
l*ru**,si. ii.wn of vl,ki[>'**- A notabrr
of rota *ian b  fa. i»iif* and mi mill*
** ■ I* •!■ .iti.ir.1   Tola! ht**. two UllliuO
aserb-B,
Ik.wrattoni at** now holng atean la
Knalsnd Um a »• n iw-csoi atilliarr ai<
ObUl la Atrka  t'apUln Assbftun Mot**.
who  i*tmwand*a|  lb** HU'lt  m,  lha
tbofailwl htoi—lf
OHIIaLIWAOK  CI1IPU.
UtaataUllWsr aoustuas t..i Obllltwaal
Tha Haw Coaucll Mala a Oumliar of
U-iud ftssolullnas.
' i Mill vii,it:, Jiuuinry in-(ii-in-ril
Sii|.t-rliiti*nili-iil At.lti.tt, of tbi'C. I1. It.,
itu.-oiii|,iiiii,,l In Mr i'.  T.  Dnnliur ami
Mr* 1). M Itii.- ol Vaaowtvar, midi a
tour through tin- I lulliwiu l, district la.t
week li. Hi.- (atonal ol tbe (-j-Qjjeoted
braooh "f Un- Unol Kortberu itniiway,
which atll nm i  * hi, ti,.. Mi.,i.„,
braooh Ol tin' C. I'- 11 , having It. unrlli-
iro tamtam at * outrortl a Mr. Abbott
inforniB y*mr OOrnapQO-dlM Ibal a. noa
a. a t'hariiT fan Lss procured for thi
mail llm work of liullilinu tin- lln.' mil Ih*
•.■ni" nu wllh.
A rallroail l*' t lillllwa.'k ha» bun a
loot tall want, iii.,1 ii* i .hi,|i|.'iini, and
operation will prora ol lamonie \nput*
ii'iii* ami ailvsiiiagt'to tin* people ben
tint arouiitl na, s*. .iiiuii.. tin* -aiuli-r
immtti*. navigation I. BtaMd b) OltOt io
Hii. -ila.'.'. ami ilnrlng Hist llum tin
railntad oooM bl Uiod t<> III UlawOI
• ai'ai-ity in tiitii.iii.iu ih.- uporti led lav
lH,it.  ..f  tlii.  tl,.trl.l   Thi  1.,'inlry
ii.ri.imi. which tha railroad **ni pan u
.ii,i< ,,| iii.-uiit*-.i ami t-**i aKti'iiltunl
portlooi "l tl.i- I'rtti tiling au
an-e of war 100,000 acne uf i'liolii*fariii.
lug laml*. in, luilinif iiu    irteUof Mai*
•.ini, M.ttii* aini ri.iHiii.' k.
iln- Mtiiili-i|ial 1111111111 of t'lillliaai-k
Via ahati-tl for tho yi-er i.ni b) iccll
inalton. no ohjeothw In-Uih otfiriil Iw Hit
of tha i-atiilldsii'S. Tin1 I»llt.<aiii| I. a
li.i of ihr mint'* of those booondl
Tliuuis* E, Ku.hi'ii, >l P.P., It'.n. 1
Kitwa, I'. S UM'T. I'. I.l'knuii.il, Hairy.
A. S. Viildr-r and .Ism.-* Ariu.iruug, ,
loiitirllloiV
At tin* float' uf tin* iiiiiiiiiiati.iii, **-u'ral
rt*auluiloiia wit** i'a»«**l l*fin*i1.'lally if*
fit ling tbt* Inlon-aU of Itu* plan ami
Ibr l'plVlm-tn giluTllty. Ilit'lmlltig llir
faillwwiug. ThO_ill Mi Haul In tlm rhatr,
.s  A  t aula*}, -twreiar):
Muscat In i oiiin lll'.r Wilili, nd*
i.iii|**a|  |.y  i.iun. lilt.r  h  Itydir.  ihal
thr mdlior'a r*-|«n. a* read, l*- ar*
nptad  t'arrlod.
Muv.it  by   luunrillor   liiUihilrr-*,
«.... .l.i i.i  1'iiui.cilli.r l.i. Hin.,.-. that
| lbs tmittaluu to Ho-M'inlt-i|>il ,\.i. iii.
■
| |iaui ilt-r.i lai.-* a tut i. \.»i.y  a  tartata
dele. In* npseM.  Carrlril
Movi-1 l.s ».mm UW Mi-tltlllsrsy,
arrondrd by rwunt'lltor W. rll. *ae-
try. Ibst oiirt'ouiii'll **arl) it. tba )rsr,
ihould Ukr atr|t* la.  |IM.I.I"  a  li*'k-u|i
and a ron»tai'ir for thr pnloeUoi ut the
*■ it', in. -1 tn vlrw of ii.t. ...I.,i railroad
... it. it.it trnii.  r«trii.l
M i  '.t  ■■■ Ilka  Webb, •>•*«**
tii-ilr-l by iwimritlwr A. Miiitbt ihal
ihr aalary tu t- i*.*,*i b| .tstuu lu Kural
MuiiliIl'sIlM'. I'.t llir I...HI11H Ot (aill* i'
lulll.liltr. ltaivtlm.il '.. tbeiootiif
l.'Uiiirmiii*. in.traii *>t svuttfoaav
rerrint.
Mn****! M I'vuni'Hbir « ** Ryder,
«.,.n.i.-.|  ti)  r.iuiii Him  \   Kvaae,
Iblt tbr arcrrisrj  uf  ll.l. ui« Uitf **-nd
•  ihrar n***'1 lit inn. ** I* Ming to  .
Dotatnloo tnaiirra, to Mr. t'orbotiM Mi
tVivilnri aiu) th*- ii*"a.'.||^t*  t'tnkd
M.o»l  by  I'utii,.uit.r  M.iiillitny.
a-tftwltl    kf    I'....axilla*   .St«t»t|*-..».
Ihlt In Ibr .'t,ii,t"i, of Iht* utr-rtlng  tt  I*
iinaiiniri) aaoaaauy thai tha Ikitniiiton
Iim* H.mai.' la.i lu.m.-tl*'- *1* l" !*.|.f**-
trrl tbr bank* "f  ll.r  PlaW  Ulirl  lar*
iw.ai, Mi*»mn and l*o|"iiiu. a* ibr wikl
I It rt la *luli.g tinltald ilimagr 1*. Un Mt*
tlrtamt al'-ng US bank*, si,.I l.y «tsailing
away Iba tend in thi* i.-riil,i*.rb.«ai i*
brlping to All up lb-* .liiiiti* I* si tbr
aoiuth uf tbr I'raarr. end lha foit'iiual
• hanging uf ibr ehaaaal h mairrullr
In tr if-ting allh ihr tisilgslti-o uf lb**
tis. 1 i-.i_.-sn Ml**-*.', slitl IVi|-*um
Mosod  uy i«   ".Iur A.Mnitb.  •«■
uttda-4   '.|  l utiiii i.b-r   Jini".  Ityilar,
that t, ibrot.iiit.ii, t ita. asr**iii.«u Ie
Mi-a-drrnl in tiir ftiblk tntrr***i sad tha
wrlfare vf il • Iniltan* t- *.liiuj ua Ua*
r--tt* 1'. lb" iiiUUwi- k 'sudlai thn
Ibr Ivimini-'t tnti.-iiitnrni shooU taW
.mtardlai** stops to rvntm- *eM ladiao*
1.1 *..«,.. other linliau rraors**1. a* Ibrr**
al** 1 nuaiWruf set*eai r«»rti* in ibr
slrlnlly whrr*- ihr liidun* aoaH I** 1***
taunat fnaaitrai|'1aik,n.si.<l «|.< i
WutiM t»t* i,wilst.gri of titofirfl ivlwwn
ibr ihi**i»-»i* wf taa liuiun* ud <hr
whit***,  i mtad.
M.iir.1 by  iniii..iit**t  McOHtiinr,
ai^HtdrO Iii liiiinillbn Wf. C liHtiinl*
•ta thai ih* think* of Hit* tnr-Hlng br
lrn.lr|.*l I*. Ihr I'haitmsi. atnl IVctHalt.
(arrtnl
Waal Pallia SUIy.
A e-nltroian irrtsM in tfckcH] thll
* - in bsd
615 FRONT ST., WESTMINSTER
iiiiiiuiii nirr-A ii-isiit.. i.tiKiti
. l-rbla r 11 a a Aatt.**.,
HaG.ROSSifeCO.
Columbia, Hi.. New Wietmlnat«*r..Ii.C.
\rw  Yoaa.  January  |*,**-<n>s*>tai
"•saas«l*lel h***.*** uf Ibhfttr l*a>i***d
and wst fa-haw* la and froen lltll today.
N .al-.lrr| —aWMuSg***.  hOtfaWi MlmV*
tval, all *««h hriatt |*m*iww No mm*
i.gitstiit llo- aitoaltoa aa* m-HtW.
Noiain« wa* t-r*rwltwd h**n tolly try
..**_*%.(..1. b,.-a-, r-ganlmg Ikr sltaa*
tkm* la ilw AiOf-oiio*- R»puW»r aad tht
1*t*Y*t nf a lwss*4'aiawi Ihrlr  I* dowMfsl.
Th* Ctwdl* of tha Daap
Sim v.***.Janaq laWThi simhb*
*bl|> Ibohsaoa Hat. whah kll Hi*ai-«
*o. I*****a'-i llth fm ihi* frmx. east
atwrat whah mmm aei-b-tr ha* ban, uik,
aititaat bats* this ssH-eota* lay.tala
l^-rtrrta-ii* hsiine ri|-riw>n<a*l 1 aar*
r-r-Mitwt rit aaimm. dwtiai oaa .4 whh h Iw*
l*iddst wa* sb* dlaetdsd thai tbay wan*
r-oasia-l-atj to p«l lato WI M-aVbsrla to*
l»|.i*i*. In aiMhar. lliHr •Wkssrotw
laafrl id • *»riiaiiM wntii*. ll** Mane*
■asnaaaaat  aad  I If*  '**Sl* kmrhsd to
daikcl
rmsstnrr*
^INSURANCE
u-ai.,a> sr-ia-ti'i* faem
aan <*> *■*" *■** i-»*
I—.*—, a-**-*!  l*-",*t,it. ttt*
Imamtmmtm 1- at tmammmm
I,,,n*l.  Itm'ttti,  I,,.,*."'*
""Ig, 607 COLUMBIA STRJEET
'rMadMH1, New Westminster. B. C.
iA"*SND0Ll&C0E*BROWiiico«Pi
•  BulMsTlniiil  i'ri ' r- K-n.i ii,',*, 11
iccos, :_Ijfe-jn«.a,_a, Wines,, Liquors, Gigars
SHIPPIN6 IND COMMISSION MERCHAHTS
.* '* \**Ht%t*rft\mm'it • '*  ftaa_aiPlnliae«vaan-nsosjpiai
ti t.ii •• ..Ilia tn.<tf*r**-.pt ..**!*i*it 1 ■.■•**>. l«i(itwt'iidb|a.i ..| llal'lai \*
Ia.>is.|»  aadPoeetaotal M*»>ri*ia.»il»a*ei-T'   *tmt*e*y nt* \m*nt*mer 1
».., ^ ,  __o I Pobcits sstitltn wittool retrrertte
Oetr-Mi Ms, Ksw ttMMKM I ,ftaJ;ft'j2,,dt1-ir. ma HA mm
Gable A-rldrwes  "ROM-'
ABC Code
Aa Affl.. '-t Tarh
v.taai  iaman  ie  11 wu oo*
rit-iM**) 10*1.1*111 ll.it ****HstiSh Parha,
lb* Twihlili asai^**a*t»i to AoHifs. was
aiAt-iiaa fnee llw ***rla ..f a 11 Tb*r*
ape laaaaaytahh mfmtn aaaal ih* at*
ett waioi* *<t ib* «inlit*r* llln***. and
oatay ll <tn,M*iir-.| Ibat bo bad si
l'*H|-1**l * oar ak II* irkO lu alfsngt*
1,'aaa-11 whtk In hi* 1-slh. ami falli- g In
ihi*. ni-*n|.i**i i.i *.iif.*ai* him**ir hy
liming un lb*- ci* W'ltrn fuaad. h*
a*aaipaaroatlr «iyfnt Th* (ihyatrian*
his* an-r*-**»-fr*t in na tut lat n«|4raiiBin.
•ml IWl i^w*rk«i*M-aa, and. II I* thought
thai ih Uh I* only a «fu**lkio of a f*w
l-to-ir* TV shlni«i*i* s*i I*eittihuird
lo fswti'y ihoililr*. Th* **arhe I* af-
dkt#*d wllh an incotaM* di**wa*. aad a
feroni* ditighirr i**t-nlli w*ni aiad
Os IOW Tails
Th* rwacait to ho alvoa 1.) Ibe rb**if
I of ik* Duty Tuait) Hiarrh ia Halal
laSSBUhl's Hall, na a*it l*.i*dsy asm'
lot. tnwasiin a tiwat to Ihua* wbo *n)ot
i-Ult mod socal am-wv. end ta ibi* 1 it*
ta*i en aat few. A tm $tts<graiwsnr ul
ls*<*W* oiBstr has hra-n ittai t-i. an*l
in* *a*«atod oiratbri* la ih* rbolr will
l*l*ii*l.'l Ir. ll.r.r rrt.-tl* 10 ra.ai- Ih*
.-, *.w* lbhoiobly iorr*-**t*iI hy M«*.*ra.
I.*** tt. B.i*. MstnUr lad l*-
n| Varooiswt Mr Kian th **oi» i* Ua**
fclpl't kOHSW anaf nf a heilUm* s-i.tr- |.rnl»
sMytM*4r*4ualr*4 o« th* *rva*1, ami Uh*
irainiatt ha ha* r»*r*ts*>d makr* hint a
sinew who at sat falls to 1 • »>• Mr
Mstabarlsan old fatoni** h*n. whib*
Mi Ikli'toi-k hn ma*k an rnsiahk na_*>
fat hlniBwtf la Vsr.'.iii*r amskal • ir-
tka. M*a*ra II 0. lln** A OB ami W
J Walk*! A To nrhin.ll.fig lh*lkk*K
• klfb *lm p\m**A Bl  tb*  UBUSl  pnpulsr
pttnw.  _    .
Cswtoaittata aa ttiadaa.
t\t l,*-l il.* pl*a*m*uta tell y**i*t-
dsy tresa Mi. W J Meib*i*. who hei
)wat ntnraad tresn a moai mm,) sto* iiiji
In ii,* East Mr Matbri** i* baiktnt in
tho ptmh mi bsalia. end *s|ir****ml him
«•*.! vkaard in a*i i*a.k l.-ltttu.l.t ..ina,
bla aad W*a1ialo*1*-l again In h 11 IM
•tw tool b* to-trd many itw|itt<s<*n*iii*
end i-hlntrs «oth| "0. ii-d -s* •».*■'
a*k**l by • i*lf no* hr awl  tut Infutsns
tn-a si*ts,i 11.1* l-mni..-* Mi Mnii-
aats Ibat an *tlta«*r*Iinari noui.r.i uf
In1f-r.lt ll f*ll by Ibr as*t. ir.  BBOpIg It.
Iliiiuh (uiatwHs. and finsa ell Ippeai
abroa Ibwtw Will andtmbl-rdlf I-*- I* a*.1,
ahkiiiik *ta*do* from ih.laii** Ibi* MB*
_*t. r*i*t**rutii im'.iig iiu- intraHaral
maiaiNnliy.  Ksny **ia{? at liirraior*
«t,-l|:Mlii lb* l*». 1 ■■■ la ,.1,1 allh
Ih" ttr*p*«t Inktral by Ih* ftmfm. In Ih*
EaiU end thrryrsnt th* wlmk (*i.|.ii)s
tb*n t**mtm lob* lutt. 1 ihi* «n Msny
l't—|-*htu* IHilaihi fsrm.r* ar* . t» .
l't'l'Sr'ni lo »* is', op ti*. -r affalf* tn
Ih* I'M i*tst**ln«> end *rrk a hBBH N
lb* I'aclfk Coail or wimrwbrlrrl** In
tlrlllih r.-4nailiis Mr Hlthwn think*
Ihlt Itenierellon fiowi ihr Ksst ihi*
MOtng and HflUBW will far rir*-**d ibst
■■' any ptoshnu mi
Kiaat.  «*f  a  *as»g* wbu n.i~ •..■■.--.i .   _w	
>uttan nf Viitt baa tn-a d***i>nt*d by amtnint tmai \V*tlingt,
'l.*-V'i*-n with H aotdffof Ibrltalh. .i-a.»_4 »„.,»..-i-wi .. t _ai_t km < *.*
A irttltiir ntdailat .1 llluallltlat , fL?.*^'*,. rr*.,'af.,,  ,  '.   ,
... I. 1 iiniraii 11 a.i r...aA_ a  k~ — *"*** '•* >eoaiai*» ami oUtrl* 1 «).i:*it. •■!
lime wllnia-u-d any iwWdyUtnllk* b»bad
Mmrm „   ii-s-i e  '  .-
lib- wllh balg*r*a to -fitrb In- A i
panic awning lb* r^idpnt* f*iit..we-t. during whkh a men end hoy )iimp*«l liont
lha u|i|a*t window*, il.tny fwi ttxm th*
arituital. lnl*i Ih* Mroati Th*y wrt*
tain, to thr huapltat in a dying .*«,.ll-
lion, ihir chlhl I* known to has.-br*i. <
bOfOtd todMth and otb.r •bibltsn an :
nport <i mi**ing
MaUoaallat r**d*taii..n
lO-.111.  Jsi.uary  IA. -Al  a  pltSBl*  ;
<n< i-"In nf th*  Nalkinallst  row* i
Btltlrr. Ilraly Ih lb* (hiir.  it  waa do* j
• ,.|.*i 1., fwrtn a Nailonitiat t*nl*ralVm
Ud )t,S tlr laragltr hrattr t,r-« m I,It'll op|ana
I tHtwl! iu athliatr with ibrtn  Th* .
I'rdrtaltoii 1* tu l"r.sa.niru|Iari|hy aruiinr-il )
uf t.t ntBlhen. •Ulrrnto br t...mlhit**il
bj •"■ Mi* srihsitr i*a ilti air niery i-wriy.
tw.'s. 1.1 lhacaatralbodj endl? by th*
Boaatt utgai.iiditr.Hi-*.
*' Wahh  will** thai h*
tl.ink* it titphtteblr tbil a Iro**** cBBMl
he ahtalaed a* *uegr«t*d hj  luikia. h
m than miehi mbbMi '- * »*'■
IrTBHt,! anrpiaM* lu atl  I-Mllha   Thi
•tnhhhvhop ■■■(,.lo.ir*   1 g„ im
tot] t.. do h *si noihina iii ira*
(•rill lb* • bat..*** of |<*a> I sml unlit
l..*ii«,*t. January IB  •» In**i«. writ*
ing fount Porta ptataott sgaln»l Ih* us*
*.f tu* aaaw t"i (titpniatoat •'-" opit,tun
. ••■ parpetatte Mrtfe  ll- *m
ti.n i.r i. nepoiufhli l"t astthlOBhopeaal
l,i. ..mh |.Ht.1l»hrd llaTlarslktO*
I'rm-iai.tnsl  Abolition.
IlKnuv .Isnnars II   t - •■•nsiiitrr nf
lb* lla (• halag ha* s|.ph.n*t Ihr aladiltnii
of tho lOfar tat* pfO**ddod boiotloi an
metniainrd unii) all .ut.. nut ennl*
lne Ihrttt hatr uonriirnal in ih*ir aNdt-
tmii __________
Bwjwctod MoUona.
i:» vi i*. dinuary tn -Iti thr Hrli-h
•in inlay ll*'? 1 Aiirr'* i.t*.i*«ii tu nfrr
ihr •lonihin nf ii..|iti..i, ..f tarlfl nn
r*nai* In a .nm-wllli*-*-. ws* |i'>**ir»il,
Hrtr  Ur|.h«lf. m»tion  t„ *i.,lj.|,  thr
lariff on .•■r.-ai. ami i*iii.s «»• iban n*
' |tc'' *i by a e*i1r nf 710 lo liwi
I  ,.||1(h.   Ihr   :
I aa. ««..n«i ; ^'n. '
wltne-aasd la*l rsrnllig. llr *aM lh*n
met* pMbsbls a laHa m* 1. In tbr .im»
ratio that hr wa* *iinng in. ill •■! whiow
- I'.lfi.t.y I* '.it.a-t.l 1" *.»■ r'fstt. i**" to
Judat* liy Ihr r|pm,a|.a|,. lt,ry n*r*l. Ihi*
of ih* nomU-r aim***! sowihrt man and
ibry n*atwirn*rr*l iu flglii, and lu ehoot
un* atlnnlk* tbrn wrn a doom torn tn
th- mrl*** a. ting in tb* an**1 htalal
Biannrt Th* fighting ls*tr.| Un*** or
fnur bwur*, and ihr fi.-itt* t* wrn badly
brolml Bnd dl.flgiir**! —I'r.* ■
T1.1.11* ItMllaa
Tb* * -<•* 1 mn 1* uirr, and <-i < lirent
la aim *na.nt ..I ib*cllt of V**i*.ria III*
aiijutity. I"?. *>r sim.**i ih* mmtwruf
i-istoa •*A\*m, h> ht* ..I'l-t.* 1,1 Oil agiwat
lurpn** rraa i« hi* made, A maturity
of 300 wa* atbiwrti blm hy ♦..■.•• -f hi*
•angiiin* *iipt-irlrt*. bat any thing
larg*r wa* hanili haik**) for. Tbralw*
tb>n. a* 11 pimni-wal lo ta* Imm tl,* lr*t.
wa* full uf mileiit, and
pullnl for miynr  -aa* the targeateirOl
nrnhlrd  Bl   a  MUhl**l|ial  rlr. Ikto  In
t. till
•»a.
Thi. niuni. a* dr. Uml t*> tha«
ntotnlng nflr-r. Mr « K Hull
In hrkf, a* hUowi
I.-,-:  WIloR
JodObaot
AktewkrWilwin IM
Altai tin nmrns hai' brt-i. siinnuof.*d.
Mn..1 i.iini waahmdli ealled Hal Mr
eid h* wa* pruud nf Ho- bn
glsrn him. 11 wa« a muili tlTBat ms>t*t-
lit than hrrspnM. lit* dkl BsAtOO*
.j.|n ihrsrnll.1 »f  lb* ra'ri is* r* a- s
.ii.--fii-1" MrWOtoailto-Miaeadiine
•nml nf hi* Uh- maynri GOOd M I I < |
hla Ihn* y*ar*' iwcnpenry  of Ihr risk
chair. Ilrlhanktd all who bid s..ir.i
rllhar for him*rlf or hi* upponrtil. tbr
nlrrtkm had brrti rsrHcI mil In S tu"*l
harmunhtu* msnnrr. Ibohmghly . I.11
B.trrl«1lr Of Vli-lulil
Thr ablrlmill rWlrd an  Sa fnlbiwa
JimralUt Watsl  *Iuw*pb  Mtlhtrr. II
K  ..IBB. AaJ.JMUh
Yst*a**tnrt tVsr.1 1 h. Rrmmf. t
ll RkhBtda. jr.. « M MrKlllk.t, J
Holland. J BoWrtloOaJ iimtnilan
iter. Till'.
MilllMMl LEDGBU  NKW TA'lLSTMlNSI'1'.lt. IlKIT'lsil COLUMBIA  BATUHDA! WORKING, .lANUAItY II
r 'li lilimii- B0.SB6
Arawtiouii Block, No* WaaWuliialoI
Bell-Irving, Pateon & Co.
IVIioleaalo tiuJ Ooiiitiiluioti Ma.ehs.it*, iVIiolMnlc  Dm-leii l„ l*>',-i"H"
SHIPPING  ACENTS
On Iiimi 'lii'-'T Ironi Bui "''
Onion taken lor Iron (tat
linn iiiiii-. ill
i_. -t.i.i  ..I Liquon utmii'il ur
1 -It, a 1, tat and » iie-i pint. |«lvt
 I .11 .'lli.t,.-. til  I111T11I lll'll-
ADVERTISING FREE
10 THE UNtMI'UOVED
1
1)1  t  ..
■   '  ' '
R.W,!i','  -
..I.."	
...,
ll \s;
mn in tit rim *,11
4  I,  IM'.* '" '•>'•'
III..  II.N'K nl  llll. IIKM 111
•
I II 1-  ,
I I.l'	
1
.'1,11 .1 ,J K
iiiii.1., 11 1.0.UHS11 allirmi •'-
*so ^
l t|i ENTITY ''I "I
.1  ..11,. ui l.ttii'i- iim
liiiililiik- mul iillii-t ,-n«,'*.
 l.t.-1.,.   1 1 mill  -Iiimi  iii-ll In
lliuli ii'ui-iiiiit! |iii<tikii-. tnd Ctrl', iln'w
mil tilliili'liilt.  Hn 1  illli  li.llilll  (nil  tit
-tiillii lilt' -lll'l'ttlt ttl llll tt'll-tiiilllilt' until
I'I
I'll
llllll
llllll.
lll-llllll.lt
nil.
e 1  IIUYIHISK-JAI I-  M A  li-Ul
ill    H.l,  I   It  l,,,,    ,.,11,11,.1    llllllll,  (lllllll!-
,,    ,,„|,,   •, I,, ,,, ,,, .  .1   \. II  It in
I,.,  II  <
1,1 IV lliitE.M  1. I. II  IIAItltlSTI.ll
1  k  initl .1 iiii nm ill Hn- linn niti' "I S'.vtt
....11.,  nm,,  1 si. is. .1  s,» iit-t
1,11,1,1-111.11, ,--•   i.t,  III .in
mn ilittilii. linn uif iniili.ilili  '1 11
CHRISTMAS GOODS i Lowen\)erg,Ham.&Co
-vr I  REAL ESTAE
CUNNINGHAM BROS.
\n in 1vn
.llllii.'A /'-
T.iKslTLIS  .1  HAY
. -..li,11   li
I llll-ITHSi.
.1 mt. Unit.'
t « HUE. S.-it lliaiinin.il 1
I SllHKSS I.KAMY llAltllli-TT.ll si
.1  I., 1-1   .1.   »!'"  -   -   S,
	
miu'iiii 1 n  11 .ni 1  .1  .ii'.ss-
Tl,.- till ,- ■ ni \ , , .,1 1 	
i-it-iiiiie l" tti-ti.--  tin  |.iii,...-.it 1111
ll,.. U -tili.itli Inlaii   Tint, will llolllll'
1. -- I- tn .titliti.tlfil  d.tlli. lint!  iml  .lit
in.1 - -mil.-tit- -t |Hi|uilai iti.iiiiiiit
111 Iiii I lln- |i|ii|ai-iil
nu,iit-t iiiii-ii.mi* "i ui
it 1
■I'lii'l.tii;,-,.!,
111 Iniii 11
in k i*vtif tiliown in tl,
iity
t SILVER
PLATED
WARE, iiii|iiifli'tl
.iimi
Ituin
Hi.
M'TUlfU
iliiiiiiiiiin l!n
.'  II
enlhiog in il
'iiiti-t
-.lylf
, nm
itiiiuiik-
thi]  i,'.i|' ii'lit-lilaiiiii.
tluu'lUH. llllll
Ittiility
tlf KlHlllll-
*.* fell
tliitl i-.illiiiiit
01U atll
k*
INSURATiCEamt FINANCIAL
All.''.NTS.
Purchase. Sell
NEW WESTMINSTER
Foundry anilJacliini|;
NOTICE
W E, tho unUeralgnetl.i,,
purchased iho entire 1,
iii-lT'ltiJiirt'. owned ,„,,|,,
fil liy Mn. Uuium- |*
are iinEv prepared in ,,.
kiiiils of
Lease Property, mill, steamboat &,
' NERY MACHINER,1'
1 niiiitiii 1.
t  „i„n-i.i
tin
in iiniiii
ei 1 isit ant:
i 11 «.
Hi n.insil mii> is  1111
1
jj|5| ,  -I Ml S I  t.S  I IllKT
II. .1, ll.l,t.1 A I  ..'* tkkl.
111. IIMI. - 1- '!! - sin; iimiis
. ,..,, Im- 1.1.1.nl  1,1..us lttl.Hl
.Ik..
l.'itliis .i MtlKUISUN llAltllWTBItH
r .M,   iu,.i s,»
I 11 1 UKItll-i  1 11  niisiil llll
• I. ,,,,,  imttl -   	
,.„   n  , , . -•  \... 11.
'I' .  llKIS.nS  IIAIIUIMT.il  Ml
I  I k  li.tt..1  .1   itrn.*■ tti..tjii. ll.i.t ■ I
111 iniii.iim ..in. fn s.  .1
ll' .1  tiiiiii.aiiu:  li.tlilll.TI.li
II .  ...I,  1.  ,  ...   . .Ttl..   M. In
I \.« 11.. 1.1 II ■	
IIIII I-tl.lt. 11..
El-I US  11  -  H.MUI.I 1   I I'
ll II 11,11, llll, >,,.
.11,-
-.!'"-.;',
ll- lllll
11. Kill.
Millili
.Tn E- Ittni. 1.1  >
11.  ,1.
1. ' I1-1.I1 ..li.tt
tiiiil.iiilitt.lli  .IkIiii  I.
II, in,.. 1  I ■
II,.  iii,.|,iifll,  lltltll
ind 1 Ibi, i.-n-in
I.l III!   I"
I I'tl   '-   '  '
iiniiii hi.u  1 1SH -1 I1VKY
,i,i-i„.t, ll.tttl. 1 l.t--a.
I  '    $*?   "
,1 I!	
si'j:,
:i ,'" "
it
ii" ■"
'*,....  ,....,s
I
,-,,,,,....|:Si 1..11
at  I
$1,400
OS  1 ■■-•' I.E. II
■
-
A I lit
.1
'- -
I. s risn
• tt' IITIIk
kJtiS.i.l  I.St.
r.  .  ,„  „„.  ,., , ,|,,i„l„. U.U.. s,
w
w.
A
V
II
l».
M.
, IPIYH \t 1 i.iH.1.1;
\*. t-i  IA..I Wit lifts! Vail 1 M
•luatUa laA.laf*' N"
a,   ..»  lt.lt
1 .1, ii ,,. i,i,i t,ll. -.IUIJ af«Oi«   ,
1.  .1  iti. nv.;i>r -ii\Ki-
<*.. tt Ut't •
k l   MW WftsTMlS
.t.i laa***. No  i  1 BUtai
utibt»tistgvan
,,.,-. it 1.. . " •■
-  -
II n\l l: li*-  •**■ s
m
if.
\oTin:.
\i-ii.i: tin: v> aViil Kl.KU I ,.,' * '  -
la '•• V   It
■    - ..--.. ...
it,i 11,1 ui n.'\ii\...--vi
* 1 \n\  1
.•it., i
■
I.-.. ...iti nl "tm mil  do  mi" I. i" |M
•■  T  ,  .111.1.J    Ll
,   '  .,    < <- ullll  It ml*  In limn
M  .
tltuai "
latajt* ma;»iHs.  I lluiusl
diuihle iii* op|Nioi
driilh «t" m.t think  ti,*'  »l|le
. iii lubadaithi MoralReforott i
and believe t.*» 'bit idi
the *.ii'i'  looa os  Mm
■ ■ ■  ■
.tlmt •> ihlt
|1 t. said thai U*. 1 .
•....  ,, -  ■ -1, behlll -t !■■- -■
■  ■   ■   .
I
thti wl I'-- vi  -
CUHU'iNGHAM BROS.
COLLECT RENTS,
Mnkn Uwitia nn MoilgaHns  au.t iiajiaacl
lIlIBllii'tM lli'lnllug lultt'al l".i ,'.'-
Ag.-nia (nr Iniitilini AaaiirHtuii I'uriMiralliM
I 11,1,,-. iini> hro tl.atiM.i,..- i'uii,l„iii| nl tint
foul  la.nili.it nn,I Ui„,t"lni" Lllo Aajniram
1 .nu 1 an.)  Canton InniaaoB tjflwi laUalii
iMarluo.i
Sftttsfoctlon guaranittt]
JAS. F, NELSON
FOR SALE
Wwwn liiuiiliiiii Nuraery
1  1  1  .1   1,1..
,. , , .  ,  , ,
Itntba iim)
1 1   1    .1
I . lit II III IIMIV
I,    . 1  "  11 1
Or %.t . tlll.MtV huiiii.
I  . S. ..  \t
.lAMKs ri'NMMJIIAM,
■\ni-ut foi ihi
t'HUNI* INHUttANUt Wit  Ul tONlKJIi
■ INANI t.M  Atal N 1
Mn . 1 ii -.1 wit gtaaal awiirliy . al a nataiii,
ibi.  1 in  ..( lateraet, sml na oominl n
item
s,.« oanatieeTtBi a c.
GILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables.
I'I gill..*  allli    '
Tag ig  iifiai
. E. DICKIMSON.
tr.Us;k A.isrD idray:m: an
n...... 1 In Lini.-. Plnator, Comont, Wood oto.
COAL
nut im NEW WELLINGTON COAL.
GRAYING A SPECIALTY.
I*.. ♦   RavlffOtl-Ofl Co.'a Whorf.   t ni.nr.
Ball  -  siniri* ;iJ  Ht*','- new 71.
WOOD AN COAL
Kttliit il tbi SUl ■* 01 at Ulthen A 1
Mnnnnti - 1 ii-hi dtraei
imiHliN M,  Mil  WMMTMtHtTAA I
r.fr|.hHNa  ft*  la
New Westminster Biewer;,
Tbi* obi t-atal-lubi-at  l.n-wi'ry  has 1
boon (mt in ilii'i>uy,li aoridog ooodl
lioti, and is tummy*  QUI a tir«i tlaaa
nu*iii 1 '■( biar   Kanuliiw loppUodd
All uul, I. lift  ||  MitDottOUgh a  atiir**
•in Kroiit Strut Atll hat  |,iniii|,t at
itiiti'iti  llrearof) In.a*   I Hb|i|**'t
t.m   T.i.|.l„.i,  T*.
IMUSPI, GOCHBAI a Co., PtOVWCfl
LOOUItli
HIRD
' THETia
DOW Mil  UNI)H ,
risen tub i-i it. 1. ,
1 i..i-.s 01 1100m I,,,
in-.eii. sni-. in, n,
IM*. SHU ITI'mi ii,
i'Hii.iiMirnv ui 11
In ll'ltMlll
CLOTHIK
WKI.I. AM. -IHI-l:;
til-TBI. nt>i M.i|,,:.
BY llll- llnsl -Kll,
UKN.  I IIAVK A Lai
1 AitiKu nw k in,
TlVHKlBl, IT, ,.i, , .
I All. I I'AIIIIIE. ,
SUI  TAIL  In -ii,.
in,-1 111110 ram
INASU-ll. IIII -
on ruii'w im,
ttlillllSIII
H
IRD Ml
POItlUlKltl
It.I.S. E   111,11  l-l Ul
lla. IS
|| \
Uf .(I  llllill    l*l-'l
1... 1.
INI.
1 . .in.
tn 111
WRIGHT BROS.
1 -llllii  llll'  IH
s.i.i> Mm I.
ll
li
MS..  111. IIISI
llll.
nail
$800
1                        1   i i,   I\   i,V>
n.. 1.
,1 ,,,|.titi',sl,i; . 1 1 -II.S| MIT.1,1
a,             1
1 '
d \s «l  ..l,..l;i-i - --
t 1
II  *   M".M MI.M \l  Ui'U't-  *"l
11.                       1
■
'
MM. II ll.l   UIIK  H'l!  *
1*1
■
1 '
\y  *   .\  vtKlti iiasi 1 \n"i:
J.IHI llttl  III 1   • 1"1-  "'
!>.'ll  .
■til'lll '
w
tt  a
•>
*in •«•**• h is mi
1
s     lllllll tllVEBTl.l Ml si ..s
A
•                   ■ '
••'III  l.i
1 .
1.
V"
' -
•",." "  I
IV IS ll.l.   E  l.llll.  Pill  I mill
•'III.  ■ 1""N M,:S 11 EMI.Ik |..|.
•at" I
■  E .|"|.- .r- ait. I. A >....-
w
ITU 1 MIS fill ESI E" >.s
■  .
r
it.*.,
1
1 KS1
IS,*
1-
III 1. 1
B,E|.
. ■
IS
Ill
m
s
I  I t  » .
/\NK"I iiu. iH.-i  l"i"
t 1
tIKXI  "N
. Ida*
til
11
I irra lull all 1
Id
'I'lliilnl- ill "ll tltatlil
IX MiVKI
S'
.■A..,-...  "  '.   "
a  i. ,;|. |,l.. ■   I**.I
.,
ItlillNKIl  '
.1 .   1 11 1-
U,ii .1. |tt l.l.l
1
I .'I-  Mil
I . .
,..,...*.,.  I  II I
■ ,.i- si.in Miami -■• tm: 11
1. .
'Iiiii. I.11I* us  '
all
,  . lllll' I.  1"!   !
.1
-
■ ,.|-  It .1  ns  IHI
Id
I.l. I HUM I'rltlB
rt.H.l* . it. .if.1 .
.. ....  ,  .
1 I HUB. IIKUIktllkltll llll. tlsi.«l
I ;i si, 1 ,11 \ mi itsi..| anaK
' ,
*. f r....
Vtiim  1 in:..:  t;i i.Ei.binti
• A
* '
EE    ' s -  SI,11  Vt.HK  ...MMiiS
" »
(i
A
i
-  • 11 1   AM.  -Tl
■
1 .tin... litis. 11 ish 'it:
IMI IIKI'AIIIIMl
■
. Itiili 1.  Kit  IS
1,11.111, .iirr.it
I llllll   11   1    HISS  lits, im,
1
Hi. .tlir. rt
I >  11   t.i; ESI   till mil.. I  111
11..
Un in,',,, i" Miami. 11 > a  ii;
(Tltc icbcicv.
rwf; >'rh*<iirn>\ CAU
i --mHrnm |
■
a l.ob* -at
■
roali> *»* nothlwl iflh
v    10 da la thti tawasi
■
«.t*i
roatatili ■
■  .  .
. aa in bind at -    ' *
.dnitiMfst**  IV loauabsa.
1 wa*. aad •»
klaahhs, Aat in.
I .-'-beiaoml (wbirr  *.ii.*  awsjl
rathsaat alt ^oiaK and
' ra, «*a1t aetaral
hwMlei abtoibl OVlrr annoaaf
; t,t»iai(.iot-MO' I
in t,* a
■ -.
i wtsallbofataiw
lllflitl lhamtt will taa
at lb** aaaie UH* Kara lllflf
1 Ibta iirwbahlo >T||lt
thai hmh |-r^oll***J tortoalt*"'*—»»t
1 "a. aad ant till thoo,
. 1 . ,
at 14 Ib-r-tl (r-aWK
■   I   ■
IV  iVasai
I'.-tni-Nl'M Ita*- *.Ii*r1Mi«aaia«ian.
toerarh ** Eo*i each Haas ol i
t*(irtsa a* V* sBi|,l*l»> 1* trntm ftV-dei*! M
iHj th** i**> aW»-
,*•*• whlrh thf nfitsaallaia a*<ra*
' la-iilwa! f l|iali*ai «* fi'a»r*t-l
I H, tr.-t.^.t  (*
ilea .*t-i**»w«iii* •taih* by *«t-
■
ru to 1 iw«a>n*fta*)a «d nut ontdk daM
-it,*ffi*rwil*liiht*-aia« i'*f«ti
bordea  S-m d-*t ihn. **. fat a*
■
ita-n-la-n.! «d  lb*> l>at*"»'»' t-dabtlltf
>«*, 11 i*t*** wsih aa.'*
il-Mbi" .  trimm   \' M
iht* i**- iporaiy eHavtolai
thai awdt-uth it- a **», ta U
li f** aoL t -
i<y,ii...... I., |it* mm
iban  iM **.t.j«. 1  met** 1  ol  .
1 irtlM  **|dBaaliawi I* Hit
■ ■*,***■!*■ *d
.tit la ilr*>it  a*Wr***w** *1alla«
.  rh  1 •*!■  Mmtata *
fraa it**  \kp<    <
to'it'i ihal it,' I
at It  •   »»■  lattadawd, r**nvi
-.   1, -1  -.,.,•!-*.....  -,t   «<*-|r|l1
asb* nl inlwi-baalw, and an *mt*t  * id»i
lf-.1titi*. to km ttttrtt a* i.--w m mm*
•■ ill haa tool tb*-
.in i, rahaahi ai**.. ihai
(inlm4y |itofSf*el* tt-
'h. dtttrthta -d e«toniN »** v
..t It«ianraet1
,,,« ii,*  1**1  of ib*- aaab
,.  ,
- Matt-Had i" *»*i' '»!<*o ******
I
■
..I   1b*tr   sod   lb*-!!  h*laar*  *i
Cturi
I'lln'rili.'',' 1
1..... Im*
■
11
'
US I o-'»-fc I I tt
THE MIN YOU KNOW!
TM PRACTICAL
-
■
1 lll-a.ll Ibftl*    '••'
-  .  . -
-    '
-
Ih'.OiIrt-.
to iwoodu'*
Hi  Kauai  lijowwj  n*H. Y bx I    aVf»||
BLnvlsIC
• •  ■
too llw   " *  -'■  i'»!
•waawn t>t iiisaifwitsm
.nb*atta*i1**4 ti
1  , ■  ■■  ■
.
H
•■  .  -
heea lathi
• ■•  sail
, * 1
ataaltas *  .
t
dMfN My, li .
-
.
Made
1.1* an leetikiNu iba i -i  i
laa, ha |ii»*«d oa th* adtai**i<*ti I
• eieaatlaas la tl
bsda** wadoallatda to aV«.a an. I
ftwa awstits- **t»n ol rartarit|   A
Vitrfwasat eoataajpotats •«" i* .»»
\t ir*.   •
-'-.. iwh m*l liw-w il*
ItiOlflll tiialit 'O, IrtaH'
l.lltl* I
|.|1WW. I
tniit fm V* rt  * it* laaw
'  ilw *iww t,lib'
'anwasial  t*tm*A. wha
■
Ma bl* (4**t*'"'**.'l.  Iai*f«t  t  -  V*MS
lit aad had wm to r> hnea* »ttl
ttmfmmmmiMmmi **l *hOh h* rotas*
la «|W»h ■ ssiea lb* naly
stiallat  *
atifOUaa  •
■
t'altad stataa Hoaators at mmm <d ih*>
Mam  A h*«*a •nai'-st hai
Boaaanada haea - psofnia la rti*i,
■ *» end
HS-OOtal   **■, M*.   «*b****r   l*f
c    .iki**"I    *••■*'*    •*"
It,*.   laiUofi  ihW  • * *.  seeeji
MM elw***i <iaBaltM*-ait in th*
**iair*  llai* il* !**•*•**-• «*f **tttt
•,.':>*.. whKh bi* '•ft*"" "•"*"» Mas
id aaiaa* ln»it aad rdlrfllUail
iiMaia **m«-* fi**ai ib*> *m*\ M *»* *
..
-Bach «sii*t«isi* ba* >*r
Mlal in UM *"-
ttmtmirm kt * ******** I"**** "' *
M*. MoMag lo aiMetn bisa MMae,  wh** J
. hi* *ii*«v *ai***i* hi* I
SKIT MYSTERIES AND NOVELTIES
,„,..  liar  .< ■ - •  ■!
II.AB tl blt«. I -
a*. ,*•••
BRUNETTE SAWIILL
ll.lMiri.ul    NEW WIMMINsll-K.ll.i ,
MANUFACTURERS OF  Luinliur. Shingliw. Lath, Bill Stuff and Long T
to 100 feet.   ALSO i'kioriii|i, Coiling, Rustic Siding, Mouldings, Pitl
Scroll mul Tumetl Work, SilsIi. Dooiv, Window mid Door Frames.
llinisit Piniiili of nil Kinda.	
i>'__cc\a.xato X*Tcil*c G-"U.aicia*Q.toodAt
KILN iii-|I|. LUMBER AND ••iiiNi.il-.    I  IO!  INU FRUIT BOXB3   WB HAVE HO
Shiopinn Facilities by River, Ocean or Rail Unsurpassed
T.J.TRAPP, ~-
General Hardwre.
new westmins
a
•f.
MH fUHt CETION TEIS
KoPhee Bros..
ShiiiwrijiliU k Bialbiiililei*
BOATS FOR HIRE
Beyond Royal Cil* Planing Mills ;
Nn. Wa»lrnln*ter
JUST RECEIVED
|| Gen
1 i.iit|.iii. v.^.iitit. in ni
Ladiis .,.nt.' and 1 hit-
German Felt, SLIPP8BS
Al*,, th. |.tr«'--i itnd I- *i
l,,l SUCK in tl"'- nil
nl Lul' * Genu' .m.i
Cliil'lr.,1 -1.11111 Boots, ,„
-ill k ■
WM. JOHNSTON. BOOT! snd BH0B8
EASTERN PRICES
W. H. VIANEN
WHOLISALB
F1SU and GAME DEALER
FiM Sl.*1. S*» WndAtlaiur.
|l„b* ■ •  1   .. I I"*. Hi*,.*
Trtmbn 1 .an la a
•f Blivr IWA.IS  +
ROYAL CITY PLANING MILLS
1 taiiKit
aikhii.il. Itroot Not* Wralnilnato.
'linuiiiiiiiii'K 1 iiiil Ih'iilfis in Rouah and Dressed Lumber. Slimiilt
Laths and Pickets,
Sainton Boxes, net Floats. Trays, and all kinds of Wood F
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blind
Balusters, Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Tu
H. W. TCRNAN.
ROUSSEAU I CO.
I llllBHtl.1 1 nil nam  .1 1
Herring's Opera House
f*.«r*dta»-«--* faMai
JANUARY lit and 111
l  -
I
STEEN & WOODS'
1    ' II  l-IBtl*'aa*'tE¥a'
.ttll 1.tut  . Ildi |.i>a aaa, *,'>...,,      u ,..,,,,.,...  ,k, rail...*.. .11
IkBtab*** Waa. atatlb aal, .    ..„.„.,.
faa.ltiat.t'1—kBrHI.BttBAktlBtlTBll I*****"  -I "- Hill*.. ...•all,.MB
,*'*v.-;r***T^««J-,...b!4aa,|« ■  •  ■
ra.abiat.nBaa.Brtl.**.4kttr.laB,ilBII.   I    ~
Z.mmJm5"'*',','l•nm'•**■^ OARESHE, OREEN k CO.
W*fit*a Ul*ar*>*B*litaI*BlL
HANKER,
Ktiwawt s_alwala*o  sad  b*>  *-«. b**ik<*.I
tUlatraa I.   MiSt-MI ^T \ „ .„iilm  ||  (
Htilaniat IdkOO*    ,__,
it.,.- -. t... - ,,i,f, %m I-, «.
fWIWWil   I•.'»•,** \*\i.\ wa, <|,a. wa, , t, ||Mr
diaaMi
W.A.Powers&Co.
B.uiiit or
Mailh. E. Sl.-.'.t.
rSfitti^**fe%_f__ir** -
.'.":•:-,■;:••;,. .:,-„•;:...:,—
Ia4i*r.-A „,.lti mm! aa It. ana. t,ai • ita.
a *B* I ait.A alalia. r.aaAa aad kEal-atr
a. rat. roa wttba r.aoiJ^*, Co
New Vancouver
IHE IISSB sen
Hoid.ni Ct'f'XS
Ol Art. Sotitlt
tawed *j*f*a«tl«t******'
*M s<l*aiH*MI sad K *'
ftpptt li tetmi* tl
•tat v It—a 11* < tn*
Edna.
.1.
s
... II .1
llll.S   I  II*
uaa a-lattat*-
a-al.tiir*   •bka.Vd.   rA**   ...aid   al-   •*-l *
-.  ..it  it  1*4...*,  — »• Pr.il. Clin*. N.NIiasii.
IBI  l,»  aAB*.blad  aABa.brlr. i -|V.-H.,,.
A.    1**1    tlltB.Bbt    IE.
.natt-A, i praaBt* •• '  k'ia.1. **e ara,
al a I*. a»l rb*(.A.
I   aa tbr I
..4ii|4„k,lk-a b«  tbr wr.alkAk.l  lardil | ,a,lt aa.lln.a  .,1 Iti.b,  -i
■  „! ,  t*.  i.rai  tr i-   mar bla* m*db.ti*.di \VmVmi
ItlBd *  -    •    11.  ll,.t*-|„|.  *t|a.l m* ,d  Ibr 1*i>  1411-   AitkA'llat  It   I.
,...aiiam.A, Ibrlri.tf ... a BBdiiBlM BtalMd ,rr, 'hb*.i',.i "f a Will B. Wood.
t raatBtaaBiil Hani „ .'•    . .- ■ ,
 <• ..„*,„,.. ta..,dr itrbrttaalai - ■■  •
a■ ..iaa  ir. an i w*ta*i ipii**i
- ,.,..rf ...il.'t Ibr*. ib* ll*   |,4  Ibr  ,d..|.t,"i  ttl  ..4..|llslk«.»l  „.,,
-. .   • • ,lm.*,l...! aaw- Tab, .,, *•«.»,. .    ,rt
. ..!„i. it** B,ii, .,.„ , *a.i»4, t.i mm I*
OBt.intt and Lat.B.ing
■ Ba.eia.tf.
i»l,*Bil.-a8.. SCW WGITBIRSTt'.R
F. STIRSKY
0_oi ■ i  II
Canadian Paci
Compan).
nil: uii
Itvia I
litTldtlA H VAN
"
liv ..; Vll «. t
11 aAn .'ti *>«
ibtl'li  It
.ta aata
I a..- tbiuaiA
l4B.a,aa.llk*a,
VE'mBaata, ar.111
it*****.tart*, i
t i-a i,
tiBI-l I MIT'.af.
I
In. t|t in .l.y I
I I 111 sm ill-
ii* M aiiln ,1 ta
-*al«t.. .-
ma it i-Eiita i
COAL
llBlu I Usd Co. Ud. mt luilas.)
New Wellington Con. '■
■ i11t*Batt-e*s
?W»taa#i* Its if t
•hiih ami an l.t*
itifSailSilatlil *
anal
Vh* i,*i'i"i. ■ leaaeat emi mmi
...,i,.,i„l, all-ilmltiMlon
lb- 1% .11. I "*-i
Marble CLOCKS $8.00 PER TON  "
I.M'U-t sn*l MM-
bald nneSllllii-r Mm hs*o
i a own \4amttt
SIH I '
MAI it
Wirt |»*rta
If i i. r-l tt.
A|i(il» tOBOl moi
ii.t 11*1 ttlcllf
at ir
M-*ama*t R*iM*.*» '
li,   •nlltiB'
laa*   .IfaaltJ-
hai CbfWttaai *wi HalMaj Oaadi fio'tsilr
fta*l* aaamtm*ftt m lha rilj. lUnta«tl»l
Uial wlaasss lHaa Kiwat, O-lawilria f<Uwl
Wist m*m
J* W. CRCIOHTOM.
il 111" I Ml a it IIA III'
VfltxISIIiOl*
i.i.t.an t....  ai
. .!"  I.!.|.b  m IS
ha t irwwhia. N
t*t, l-fcufa* InklM
tvi aaaaq •
l 1,.,r 1 ,' - *,
• ICMjAM"*
ll.._ Till''. MOIININll I.KlHir.ll  NKW iYKsTMINKTI.ll. IIKlT'lSIl COLUMBIA, HATUHUAT MIUININO, .IANIIART 11
J
INTO ETUItNITY
BlumofhitttoMurilci'i ui Louis liim,
Kaptataa Bin Oniim Ujhiii
tho Oiilluwa,
A  GREAT  CROWU   i'KI'.BKNT
Tho Doomed Han Walk* Oultuly to
Hla Daath aud Kxidroi Without a Binii','1.
HI WAI BtAVK TO THR  I.AHT
Tho Pool Mortoni Kxtumiiutiou Ro*
vaolatomaliiii-i'-t'ui: l'bysi-
ologivol Pmuliuriluis,
Tim* Vswiiirilat ii l'i" in
l-asi ulibl saw H i|,i..ti'.n "I lli.*
Iirepantlooforthni * •-  mibi.
iinvoriior Hornby "i ■' ■ i i jail
an norl ii loaded tht- ».-ii. ,l"wn in it.
tnliiiitust details ami > i h, ,1 * t. minm-'
was III llB |iM|aT flit '..I*,
was tlWi-ly lo on'''' niualimi
want. Nooiiit wli" -nt ii " ilwsk ri.ti.i.t
dim ai'altidtl staii'i -, ,  -  i
n'lirt.. asbuddi'i > >■ i. -, i
lu lusiit Itsik ami uiRostlvaneaa
Aa toll lit bain bet11 *"i it" • *> <<
Unit wsiibe ltrltK'i
tl.m ar-iiuiil tin*tli- l  ■ 11
• 'III* llBll aOlltlt vtl'W  i.l   VI,,!   l't  ii-ili--
upon II,  Hwao sei.i
aluiii.'toinna a i- ■-'-
a,mill |irobabl*rdl> i -i i«.. i. .tint hers bobl Ihlt li "1*11111. **. bod]
was bao|M asan * - - >■ "ll-.|.  .,
1 llintl to tli Ink 1 ni li'iiusi, Ilia
Tbo lniin-ai in ■
was not, bowtieer l\..i*i,ii,
iter,  llif tho v 1 ,, \ ,'
ioti»**r ibtin* ami r..*it "t
wen. fii-rr oaa "t  *i, 111 li id 11 • •
iiii-siit oblaluad a
and •'ante ov«r -1 *"■' <i n»
*>s in-ill t.ni, Jnsla* i' in 4 Un atrli al
I irformance or
iltow.  TboctUOd,. ■ 1, .lutui*
llir tivt'iilui show. ■ -ni <>f t" in,*.
a'tiiaird ibsta to** "'" unlurtuoitf
atan wbomdaait, morrow na* to
liMtVrdit tbam a ' 1.    *■! * ****** «•* to lalk
aUtul.  Tlo'jr In
and nablni Jun . ....i**.-tu ailrari
th* atvntun ml
srrvsual.  'Inpii 1
laord Tom N»ahl\
torvoalna hour* >■ '
Ihrjr  i-V's-aMi-d  !■■ -  -t
ab,i*tiv tonlt****.' tslttilnllj with
htm la*i iililii at
*P*,|l»»lll|..l|* lit l< III.
ts.lt urii a|tlrll t<
BiittriMob »t bi* 1.  ti
mlvad \k* **,r*:lil
Nora ft *si 1 sn-i\
from tha prl**.*
sitalhrlir slolkli '' .*■ liari- l**rii**«l
blm all thttm-fi.
Oi aa|ir*rlatss tin
rath, r* In bla t- ••
Is t..*dilin| hh) I
what lb*1! »•."• ■
Kpini Momui* 1* 'In- *'iii -**i,
thi* bersb ouillt I  1 w*r*
fitnlali etilMo.  II* es*«t't|*m. -
n.i a* to, *raa**i aall* m it.*.
IT!
!C
5, *
*hy ••«* oa ot-h.
nt!**! larb ol
asftul wsslltoa.
to rs-alto- It 11
ale wllh bl* *
la*l *Mppmm ■
tun. h asaea lat
titinV iban I*
IhitOltiU Bhom
iiitoilui Um I.
diaiwsod man i>
hi-|t4na wat* 1
aluwtfSfa Wmt*
aod |ir*wr«i nl 1
sataaw. aiun
awar ead ihr
It*** akt. uaaV*!
In a#* l.i- Ml
sranoa u| hla •
wars Watltni
W.tfst* "I I
hts   **l    t
to drrt. and
all asru ol lh>
dawn. *meU 1
ha sM-a $tt\t
lalkioi la s«i
oastwal ahmB
brail,  low 1
tret, the eV
sirswts, twi\ I.
-reahsael   or
liaihl eaew it»-
II*** real, tlr
wind Santa* 11
ta «•-.*• Ill'- •
thai waa in ti •
In thw )ard ot
I 11 in 'tn
. I*. BOOBts-al
'  11
.;,.t-l.   kbj
»t,.l III la-t
"tt— It lill,
iis.«  o_s
•*"  B'.SI'l*
I Mm  Id.
.-on*** and
r*r  tl
...tot.-n  o.i>i
■
t IIBI.1 ,.l
* ■!• Ibal Bf*
-
f liar ataol
• at mlnaira
Onia** r*
tear Man i>
fnwad B ti**
n**iao|o*rr
aattt had
as*, ol rot
It waa as1
•as aa  *
•aamlf U
a
■
■ iiwmv
, 1. Ot* Ihihlla*)**-*.
Hill  Hi*
**■•*• w-trlr>,it t.. t(|K
1**1 tk*-pf
i -ih' Oil-
EC V
ii'-'
l.i: V
Aaaal 11
■say st 11
^miBAtiti., ikkta.,,ar.
Ik. tar- ■ * a. alakaa. la
■aitaaib. <  I*-. t.i.A.
tkataaa a 1.4.1 w
SWlutl ... naakVlrlt Bib*, lad
^^fc a,,. ...1111..1 1., aAMlr,),.
tatA *a»' .   all .» t.. Ibr lalal Br*
■Mi
la tb. bra
lb. Itll-Jll-
Ibr l.ll J.l
HaartaSW
•MBrlblB,
talbrra.1
■attt I.
IbAtr t*'
",. .1. .
,..« a 11*. -.
, * ,ak|a t.,.1
- . .11
• taarBT"''
at. btlbV   •
Bitrralall'
.arda.  ,"-
Bnwrkd 11
.baba*.
at." '
....
ab.
Ibtttb*.
' '—,,i,it
It »,!. Bit*
•- •agaatrla
-  a.alB la larll
P hi a Mllnil* ,4 a, tltrl
iti*  ..',t«ta*.
. a" •- '1-.B.I ..I thnar
 lb la
•at at,.. a*a-_ rairlthr
' la ,1 Ibr d.Alt,. radMat-
. . , *"t.aall,a
tatattatb»a. aafta I'ha arra*..Ata*
at-lBSl kk»l*tdr. Ibr l.i. I.aa.'t Ikr
tntSM,.>tb ..•» -I in* rt-t». ..■■.Mia
■BB, SM li|*ta lb.*r ill lha.,.. at Ibr
atbtatai mail, ,t*,..i aalfl tba
tern.
Mil  *> k...-l I.
vat BS.lt ■». ib* iranlaliiAi ,*i.b. tk*
alalia** . *'-™i ira >* laww (•*.
lata.lit tt.atakt. a.t.1 r. ..I...11.1 , It,lit
a,Mat. I- il.* i.tiin .a. tl,* ir.p.
tlllltdla. ■ I la.. Sa|. .I...I. l,,t.lln|.l,r.
tT.tMl -it   iMtrrftl
Bttaara'tlia. I*aa.....t all k,dtt,*fat.l
tt|a*t> -I it* .,al*l « it-iBitkrt.if
iditil
In
llt'lllll  lllltlnltlli
iitiiU til Alkl. T
tad] iniii- ii-itt
Get Your Moat
11ii4, Miitii-n,
Hum h ll.i* "ii
Hi"
ml,
'lln* lid ' 1 ilitsiii ii'1 si'i,|'iu«..imi
iiuUoutitmlli en, Iml.. .in. Liim 1 ..I iim
II.hibii lill.'tilliK nil,, .1,11,11, ll lln  ' iiln-il
11,1.1n1.nl.  Ili'li,m Hi.' tini|. .iiiii  |ilut(	
mil*/ iln' (mn itutil lumwrilhl lioaU
11 it,kn llii' view, ilm* Kisiiii-' nil |.if*-
I'lil It K'H"i rliiili'i 1" SW lllO ni-i'li-lil'i'ltk-
I11K Jnl'li Hid UK' ill Inu ri'iil"! Ii.nis.it I li.*
vk'tlin, i<i 1.111 .iiu itiiin,1,1 lutorrutittun,
uml linn, ni inni"  wu un ini|i"iiHiit
intiiii-1
sIiiiiiiihIi irose iboul the umil bour,
wished uml 'I I iiin-xli, mul linn
itirtuull "111 I".iiH in- ti roiislstliii .,(
, , i, ..n.i mill ib >>-  1 -'Dm M"i
nn, «i... .m.s..1,11 . 1 k, asslstod
i.y un In.linn prloBl who bad romilned In
tli<< Jail nil alibi, 1.'.'i iii"i rallghni u
1-11,iiiuii* to tun dnuiuud una.  Tl c
mull* id i<it|iii.in .iii* |,i 1 im im'I In the
call ami Nlumigli ■ ninwl tolw ilntolllte
mure Intorail hi iliosopUorisiowirdilbn
BitV 11,||    lit   III*  -Mill lllllll.,ll.il'  l)    (till  I
iii,  ii.i|,ti*in liioi beau i- ,[armed Iln
biiifmon,tiiiii.itin "ii .imi iiii|.i'i
Hi. prl , r- iiitHii* iiitnii' 1.1 bii -i'ii.
'I'I.1 mini, 1,1 U,. -iiiii.il.l WBI 'ln'ii "'lu-
iu.' ii  I Ht I.. t Mint-Mi, mi I.iiiii, ami
tin. Indian |»rtr*al in lbs nilhr Liinciaim ,
in 11.*t iii.- *tti, nn, 1,1.11.1    led tu tlii
.  llii  [.,, .,, 1
M11 mil li ws* lul
i.s to IMt! H sti**i u
l,\ t*.. tin ml-   ll*  .- . n.li.l 1,, iln- |,lHt-
t.tiin mn,  uafiltorlni
larlled a* i»'
.i.bmI iim.', ilrtoall) itone, bum ith the
fatal la-sin. it allli* all irouotl dh Ihe
rrowd. Ihi  alt]  >i"i Ihi  at—uo ».*ii*
Iti'- liul...tn
row (•<  inimi  unii  ini") n.
mil, at*alul .'i». ■ 'i.i y  all)
'
And ssa ti'.n. i"in. i*.*i "I* ..it.,! 'i*'i
1
11'. . ■..  ■..■i-.it.
.....
11,al |*al>' ■***•»* n.ai! . t.t.tl.  ..
Ti.at trlai.
■
\  11   .'.'".
fl.v|taik«i H.i
-'.-I I i* :
■
I
|.,r a.al.i I •
"Tha |.ti-'ii.t, obhi Maooad f-'tssit.t
.11, ibt it-t- 1* M * 1. im.. frowg D|wn
tli*- iiaiiimai,. ala.i was naihed aad all
in t.isii. uMIbi thi t-'•* wi'i'
to  II,.  l.i.ii.,1  ol «i" I
i..«iM> an
lha laititiiii i.tii.i. 1.1 ut i-aaalej In
M.11. 11- im j am ihra ii.aj black rati
il ll,.-  dootttrd,
mthi Ian .it
... *»> indrwd
|taii,(,ii  The .mi* Ihti
iiia>.*i in Hlaiaiih *• »i<> staii  '
-  ■
100  a  In ti.'-r
i .
a Cla-aii nl iia-tii ii*. .ii.i.i'i.h ,ii-.| ,..i
titn*.ti,it mi nur
and lha fttpt *u , . . »i..»
t*. ail, obi lasl
ani-.trtO'i,i arasrtslhh itloi Uh 'lt"i>.
in1 ti,. bndf haoi lhaa ladrd
I  M  M ■ i
■
■
I ai ii.. bod]
■a it boat  iad •» '
..*,  ti..
wa* '«'-
It,,
no.  wbe-thet
ttt'I*   ** ..   (iM  tr|..H
raaih  had  i
nm
iitiiii,
'■Hi. lull.'
il,,
'
tbaped 11 1
■
■
■   ■
■
...I Ual ba
■
ind o.
hf tiaso*
I-1...1.S.
•
<  llf -s* » ota-i
..  nl iht
Tli.'!.' nn* lliiv. mn -Mini )inlH- now
under eourio ul roinlructloii In lha
jrartla, TIiom ire loi i Vleiorli Drm,
md will 1,,-u-i'ii lot iiu- Beating litduitry
in iiu* iiiiiiiii'in wtinn rii.t niii tw
iMnniitetod in iimi' r..r aiiiiin* in ih,,
iiniiii fur tills soasoii'i t-itoli
In Hi,n,11.in,iiiuii,it iln s, itoimboBli
M>i'i...' iii,1. oinplQ, iboul iwonij u
|i.1l,'llt,'.|  -|,l|.  ,tll|i,'lll.'t.  "illlllUllllli.
.imi iii.ii uml, tool ;i mul satUIicUir)
tlmriii'lii.
1tit|>lil .uul.. I,,in- linn iiiiul-diitiim
ilm iiit.i iviik mi iiu- new .i'-,iiii I- in
boil  m 1  v* itordii 1 irpenten
■ "lulu,'li, I'll  tin-  r,,||.lrlu tl.iti  ,.t  tin*
Him md 't.H ill but iini.it 11 in thti
. 1. liim The ui-" inn'*'- in u'-iiinu
theli pari ul iln- work well idvinced,
.. -i t., Uiiiivontbl illl|" oulildaol tho
Iiu,,,.. mil bl iinl-li. ,1
atasu sal WuoA.
Aniiiiii'i 1.11*1- .nun. ii- ■  greeted tbe
wonderful ind myitarluui *,-"-'» md
Wood tniiitiliiisllnii ut  lliTilii*'* ll|MT«
Minis.' Iia.t I'Si'lilli*. Il|t*il| * llll I  t -li -I.
tlm prlncluali modi theli lin well «i»-
tMBii in n.i* i'.,ri nt lha in-miry In**
im. 11 irtitii "n ufidi in iielrfull in Call*
(.....I,  liurlui the Ural part ol the pen
I lilll"   Ml   \V.-a|it|l|..  IL ll  |l|l*lllllll*
Iii a viry |iluln, »li»|tli. ami laktn* u. ill
hit hi. .I.'l*lit'i.|-liainl in- k* mil, i n-l-
11, i*. tiiiiiiik.'i.iiii-i.and such Hki Mi
tVoodbui 'I'ti.'i, ei'iiiti'iuaiily uioner
■ii readarlngbUaiblldtloniwhlehilwiri
a)i|N-sr-. *ti BltrarUrw tu un andli'in •-  in
Wi .it.11-.-1.1  go i the ilelgbU)!*
, ilti 1 ■ a I.- m  mul a* a
■ ■ ii"-1 ■ m»-
ml.1,. Thi Hrtlli '• iod 11 "■' ••'" i'
a<i. wen '  Ml
Wood flaliilv iboWl lliat bl III ■■
•ii;i*i .if iiiiii standing) Ihe iffeel rroM
mi ■ i. 1 loth  Mn
Mi'in ipnraradIn ii" **-r"i,d pan "I il,"
pnriorm ■ ihal she wii
[tut Bigoodi Rod mi ahon
ball 1  'i'  ll  **i" li
good In i.'i ii'"-- sud Ho- rellibb  com.
',.it. ti.i-i. 1,1 beta, wlm
it.,,  intiiMi 1.. go na tha Blow for the
... teetiog, *a> **■ loo Hi
lint-1 in readlli oooan*, know* hi* i> ..i-
I,.-.., aii) then at tbt-
.,,e„, ..1 ibi .1..I., . allh in. »iti>
..sill,** In bei mrtal a-i Rdoi perfw I i
ati..Sl.-.|  I ind ll  •**!* ''Lr
Ihlnklng ai.si «iri ft a aaw biutcal eoa-
1111 at.,* ii »**.i lothowxti-oordtoiti 1" I*
fonataee  I***', *"it bi
ploao playing
•
i,...i.,i,t,i..iH a maatot oi the laitrom-Mit.
tjVbl   'i  Ml   11..■ .  |.'-.i..l  at,  nt. t
.1.. ol iht  1
■ man *t
1<  < uuianUriad.  I
at si hi. bl
m - ki'.i- 1 iliturnia.
titi'ii-iii'i-
ll.'lui'ii.ii
Pimllry
l i,i II11'
M
ANAHAN
M if
Wrtl rr|,utttd Bogltlh lit'Stt- ill f»|- I *.
noi musll) glwo in siamit.i rtaws,
.- |a*fdlethMrt »•
mtaeaee itgrea
*d .1 11"- t*Tt*   •
Kial**a,aadll
pfOpOWd tO miltl It.. t» iw-.r-
1
1
grate dhaitei ** * ia«lt "' th«* lolattoo
thai  M'i.i   n.i  .11
,llt,r| b] thi
■ata pipH "r othei »t
,,*,  itstaa ••> depnelited
iim dtwtaroi
thai ss*i
\ in laim tmiiitta***.
-.
..  i pro
...tut,    !   -    - I IBM
Mea-r-y atsikri «<**» *i«nrialli alrsid «f
I
i-IWt*a ■*• I*
■■a ih* mils
la Oasis* -I Oasli-aall-u aW4 11* let*'
tttam Thai «!• aueiwa
-tr»»»t|t.
. itptomal '•• ii.* •nan*** *h<|i
c it,, aatai frost* a*«i th**
ehaaraa wo that atthta so.-*it,#i aa.!*it.
<m **. at k**i iw«. mmm will t* ..am
m**-**A  ltt.it,|la OiaBl sit B-t'li-.
,  tban mtlat la  « i»r i*«*i ******
midr  M u *«n ha **«ei-r.
uw* pa*l
th*. I*..*! M **,* is.it
I   Still I*
laid a* • - I.* has* it
si will
tm 1eaarltw*l s»**-ii ihr ssiOdlw *>t M in I.
aatt. aad ha e **•***!*} iiaiai ui ihef*
will ao* l«* a mm** **ii**i*husl on** im
Th* h**d id H*" I*t.i1 ti*w i-'Jini fi*r
th* tt>*t*- nil llmtoi HRll tnmitsnt
w|* ls*4 tut w«*h itvd a wamWt td *blp
.♦t|sr^.i#>t* ai»» o*.w il a*-**! i«o ltt*>tai!
eaathah ■ s***>ari t* i*rim
a.*a*ti<4<t**l liv-wi a wrishi ma-It* l*i !Mt.
I*  M  Kill *■(  Ik* ..^afl.-*.  L.t  Wh*0
lal*e>j**t will lh>
PHt^***** Um Ih* - l
St *M'I*V- lla*.. ahlpyaidsts ahno
ib* <i* si i-.iv .*t it*** *hti*i«iiildii>e la a**
iaa<wt. and vtam si*ttina ih* i
I* imw.**--- a   . • <h Ih* la*t ihsl
lb.il l*satba**>.  .
.
M|«.*n*i>h•*•- af
•V*i*t'**i i*t  « *- . stagsw
*d ads Sir'* «W 1.1   Thr I* ft,. II- -1
eaa*e Hay i iwi. t.i m .i«*t
■
< I - IwtM-
lagOf 1h'» * l| .*j| tilt*
who wit*, i  ,.,.,.  i,-,*,/, ttumttm
lest 11 ' f
UaOa* In thai ysswiawi **t thf-.**r.ioir*f los
• iihh.U I* lalotal*.! I si*1*i*i lr******
iMh I* •oprttnli'ottloa  tha smastlas1*
Ih*  Ol  thr  la-ar.1  jihI Will IMS IIM)
tah* --wiotiMl ,.tk*fm tit** Nmiii,*i..i
Tbabfwl ttt Mi.  Vuw*>w* OOWhsat
whtdh. *h*it Boi.hfd. u in !«* n-w-alln
Ih* Mtwa-rt, IwitoMrS  iii  ll.r VlM*mt, ha*
nam t*i I-*,, imt. \trt ,hr. *+umm that
thai gantlfmea I* In no i-aillfwlsi hurt 1
tm a  M*Otlh  *l  **-  li.  ttmtf
Him in* h,.t ihn Unteooaotat*
t<**d h.th'-wiribV v.! »i aai-awapHly.
iwda«Hi Vie*** h naaed tt**** m*h
«h*twi.h«*a %n i,^, X|i tin aHrao** he
msaltdl i si. fi«hi bsbfa. ii, Wa.iT,ir..tf t.
badewaat ardad onltlag M a whih-.
Th^waw *!*•«« tat-hl h* i'apt* cisthe
I* wall onttrt was. and Ih** aisallr.m.
CONCERT
CHOIR Ql Ht, TriiiitT CM
Mr. Ow.it Evaii-Thitma*
Mr. D.'lliriirl.
Mr. HtunlMk.-
iraiy.Jiiii.2i
.  tlCBlTI SOc tint TBc
^—.. it.. a—t...
SSI
HEALED TENDERS
.S*V>f***--41* ih** aidaf-aWn.'*! iM •*»|»f»'*(intd
trtmt** t*n Hni-i aaeWV Wig hr i*~«*tt4
si|hw*sdk*as>l»lissaw*a thO-ratW]. Ihr KV1
tattmmmtttZ mmkttmtmt*^ I
- — tm t**>t*wtl i*. <*****" *a*at-*.i<**t«aiM» wf
Ihr Ilrrafimral 4m* *>**t hiad oaall tst M
••fllha.
0-|*B"tB-*1
ahrsM* ma
"i^jasr^Xii. „
raiaalll  WU talii.l-.
B
SKM.KU TBNDBR8.
I****** t*m Sbm| •atajtltair, I .aaar* l|rv.-*B
ra^allMaa. aid Is a****;*.*1 al tht* *r«ahr<a|.
tmmmmt*Hm*mmt*t.thet%t ).•*.»»  lOl.laa
tmmnta^ mM\*t**.art*t ^ *m\k t*t\mA fAmi
laans wsiethwia ai«*H *■**>■*'*• la* ii** ,-*.—*-,
i***j**sawsi* ■■■
IW**M«a a**t •*,«■.ie/*'ww* «*S S****a*t«*
• t*tm\>**4i**e |I**w4*b.' km*'****.*<** ******
KaiMtSW. Vtt.**»*a anhri *i*«r*t Mi**** Vat,
rwsioi. asri ai Ihr Iva* lNO"*- >»« W**w
aaifrtSr* m ate* *t\tt ih* t*% >ttemat*  ISM.
l-f-wMa mn was h*> i**B»isdi«*i*l aalass msOa
oa lha- tsssn **as*ttf*l. aad mmp**t wWh IW at
>*,\*gm*m***4i*m4*
.I*. tn**i'i_
Bir t**** "»'. *A *k* awsswwl — -
mtitmmpmt tmk **m*A*t.  th* »h**s-»* *iUr*
tmtt*M*A\l lh*|*ni df-rllnr Ihr t*m\tatttm
fall Is rwwrjBH** lha ***** nawirwH**! ha.
i ht*v,*^ai*sili***i'*i-»-***lit' rta-^atw^aa-f***
• *****A \tt-tet
IV* **mt**m*m* Atmm r*t* hit** Itaetl in ar**»f»f
thr htmmm m sni ta******
r,v u.svm.r
ita* 4<*' f
I'M Haa* ihi**.*r MiaMi !■ 11*
» ti ttt* _!*,♦*»* trf l-*V!r \\ **>* I*,ual Ita
, \N\n.\
PROVINI I "I BRITISHl id-1MIUA.
VII rOKIA In ibeOra i rflbsUrilisd
Kingdom ol (Irs u Driiain end Irdend
,.. 11 ■• u t. r 11 ti.. Keith li ,.\>.
Inimi I., lti1.il Sti-r- M.llll.'l -.'!.-. I.'tlttt   ".i'  ,11
ti„i> rXmembly »i im l"toi
Him i, i i>it,ii,it..i rwii
\  i'ltlil l.WIAlll'N,
ClIIOOU  I'll!'   I \\fHI HI  \> Wr.ilSiir
\n, -it.  ,.un .1, i ai   llin, mil n ohtetj
um 1*-. i Ml OtU I "l'i-  "'  *J'11
I'm,iii ...iniitisii t olumbta, uw u I
idsics in i im i * gtal iian
Now bMtn ti, iik.it |m ,1 "■'  > ohm sad
i i tabiei mt" ""
. .  -..I.jnli.
Wr htii* ll,..t,|;hl 111 |,> .ti.tt mill On-  idvKS  "I
.  | ■   i
.   ,   .    ! ■ ■  ' ,   ' .  I. '!  1
ntm-nis BBJabt TOO  " ■ '
". mil ,ii> .j |saury, i*h»i.
I i , i-
 i >.ii 'ui - n.i i'i-. i On Lb)
l-l  , ma llll  nisi ll. II ..l ■
do ..I. aad Einnimif apoa tbbie ibtagi ertil k i
Out j^noLituo* t.i Ibi  l' !  Bl
('ohtmUi bj ii*-' Ourssitl
I ■ ■ t.i Oog I** tittUin
t •-
Is ii .nn si win bi I. \\r tun
il, '   I ahdlt-r
..    ,i '  !.  hen
n.n.i  Wm.--  il ■  ii i.' ml -
\t i ...i,  I.. '.iii-iiAttii Uo-rniM nt
I llwttiMrift Ibllitti •*
'.  ' '.
,    I -.ninth .li» fl |V
e.|  i ' 1  riBjIil  hun.llrtl
, iintwiy in.l mihi nn, t.diatiti yao
H< i'ommaflit
JNO-Hi'i'
liui.will Sset*l*t>
OREGON RAILWAY
NAVICATION CO.
Columbia Rirn  Baute.
gUBJOBH
Olympian  ami  Nurili  lut-m
Mi
iiTAtllMA .\Nli V|i rORIA.
; . ■ , .- I .....  ' i.  I   I \
. .**iur.ts» Hill Wli. *'•■
■
t v, n\lA  VimiltlA  IIUITK
(•all) Ksivian^MLar.
LmtraTweau    	
iiih	
i
\ fawaeead
fowstasad
i-ttria
iHily Ksrrta **ti-i*i
BIW.ni
lino.
tWl|vOt
»»'M*
-
eta*, m
ius.ni
tsws.nt
* *.tl»a I *»|iklit
A.-air a~iui« i toi in
I I** Kh
t .taat tu*i| fttautat'oOnl Kiatr*
-- Kat-ui*.
-i,.....-.*., .
eeauaai
TmIsi Ollts aa »■**•• WViil Oa* Wa*tm,aiw
hsfwtst ~A*« i«*.iHr   tl«*,ri*M*.<1rWa*,
it taHMaia i atiaw t**m
l*. ttaiiHir*ltuirtvi-lt*
-Al,.»itlM«.*,l4*d1
- ,- b
NORTHERN PACIFIC
KA1LWAY
twdiaiM*r*rba*. Th*aitr-- raatj  *>
Ut*  iarfira.it* I*.*.*,....
aad afl pahiu tta*L  tVO-Mi-aaU 1>**1<
■  -  ■
Tbroaf t Pallaso Diawiig Emm Steeo-
la Cari.
|t«lr*<ali*i*t**r*a ta  aar.*a«M  *- *Jt.   '    |t«
total and da am ami* s t*t*uhi on
** sat* 1* uhr ih
Northern Pacific R Unn_
Aw4 ••>* 1*1 swat tsahrt nnadaiH Ihtaliaa. a
t*a**i a* MinaaalwHs lo ■
* *mas4*as*.sa~.._
hi **■!*• —  **
 wa**Ml ******
s ssnaas asssya saswssseao
Hn.bj!l  )',SlaTdHI   -i -|i--.'  I'flla
.taa a* ail iba.tar .1,*.*a t, .ta. tall tnajtfc
Iba Ita. Bmbanm Iraat ral*.
ijB.taa taaa.
S.t.aUkCawoOO. rMtat ml l-aa
eoaiaf Aatmia W i**ii**saasi ai aii**ri. ***•***♦
hsAiaa Vols*.*
CANADIAN
PACIFIC
RAILWAY
Transconlinental Route
HTWMI THR
Pacific aHd the Atlantic
lie lllnlni tars and HnlrU
ftsni4r tW  at awalilf al lawl m
-aaliwiilM *,*aatitf ai *****-.ahta
Nil  IS* * attriy assl
Grandeur  of  8cenery
Alsai It* l.*r li atr*-*,**! t4. aal -a ihr
.•Id-iaiT* al ira»i, train •<•<•'* • i
lud't i-aj B»r*tntl*H,h*' -nasstl 'i* 1h#
ml**.* ami t*t*rA**n ml all il» I*'*-**
Mi la ail. It ai*** ihr I-* *ari mm
mrtttmmhm t.t** it itmtti tai taaWOt**
BANK of BRITISH COLUMBIA
lNOOHl'OHATEl)  BY  BOYAl.  CHABTER  1(11111.
- -   -   £600,000   13,000.000
tltlTH  I'lin OH 111  ISVItHtHK.)
- -  •   £200,000   $1,000,000
Capital Paid up
Reserve Fund  -
THE HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection with their general HuiikiiiH Business, and are no* prepared in receive Deposits
ni < in.- Dnlliir upwards, ii|iun which iiuur.tsi will be allowed at current rates, Present rate,
Four iim- Cuntum per Annum.
Deposits received lor Fixed Periods, and imt-r.-si allowed on terms which ntaj be ascertain.
.-il mi application,
E. A. WYLD.
Ni'ii Westminster, .mhI Jtuiuary, iHqi. Acting Manager,
FRUITS
AND CONFtCTIONIRV
-LL, BAKERY
BII -.111111118 tit
llttuit, Mttirnl lho*rrsir***a of a flrat rlaaa
li, iiiiai, KaI.. . I ,' 11.1_." I 'ii Llin nut lha
in. bars i.iiai.t) 1,1 Broad. OlBOulta,
i i* I-1".. o mt Soaeonaoia raatrs.
ii.i.ii).i.Tis.-tr.__ Mn.'
 A. TAXmK. I'rsan,
Riddell &
Johnston
SMITHS
Have now iti ma-ration ihe
only
STI'.iW HimiKB
<>..,'. iti.iiilkii I nl 11 0 . aad at* |itav*tal
i ui- llm,j lurilug.
ti'iumMj Strut, : : Its Westminster.
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: MANUKA TURINli : JliWKLHR,
Columbiti St.. Three Doors Wt-st Prom I'. 0.
Xniiis presents m bottom priii s, Simpson, Hall. Miller iS:
Co., Walllngford, Conn., celebrated Platetl Wan-, quadruple
plating, look first pri/e over ill competitors u Tonmiii Kxhilii-
lion, i8uo. Gold ami Silver VV.iU lies, I liatiioiuls and lien.
Rings, Jewelry, Clocks, Spectacles etc. A large stock of New
Artistic ('mods in Plated Ware and Jewelry will arrive early iii
December.  Call aiul see prices, no irouble m show goods.
H
OTEL  DOUGLAS
oounnu «iastn
NlW  WllTMINvTKK
T'-ailiat*, t-niumiiiial mm anil ttt* Itairl
llt'l {wbtlr Krnatslls ml Bad itirj HBTW* ]
Irmta  st thi*  |.>|.utat  luHiaa.  S|»Kul Saf*
i-.miii.-*lit|t-a fur Uwly |,*ttt*«.41 u*.alrrala
I.J.TUI.NItl.l'raa'r.
JTJST OPEJlsTED OTJT
with a ruin ■ oca o»
IIP III UK
Ttl. Blank U- 1 • *•.
UiiijUi CQ& CA_
ttnl tb. dinouBU
thu. obltitnl rtttlil,
Mb, ttl)
GROCERIES
And Xrnss Fruits
A SPLENDID STOOK at LOW PRI0E8
BMT&HcllESt
inin'i b I tt
W   Ual....
!.....  I -i,*B| a  a*l
li..,i.» BH
11.,"
"I.  iM.lfrllusallall
I .ilitinliiHSi..  - Hi**lssslMa1ar.
• - tm) 11.1 .1-1 1'ari.tr. sail tl.r Hal .u.kfl.1
'. *t tarai-k.1*. iif Wiit**. I^i-aor* ai4
■  ■
HUl**|*rr 4a}. II awlttBWaol*  |W**.r*ta*4
I'-'b 1-4 |*i aHOfl |'« ai.i1ii|i»art|.a»*(i»isll**alo
aauoat iu MVMbaii i**naiuHt.
-*r|,..| in ttr.1*'..*. a!)ir
i-   't -Ml nl M*nea*r
Reid & Currie,
iBA,FiDta&tt
THE LEIiND HOTEL
UASIINi*. STI1KK1
Near Corner nt Granville Street
fa all  ttriial ra-ata ia threat.
GOOD SMPIE ROOK
Ttl.;* Barrier tail Afpouilkkiiau Cib*
pb-t*. Ti,, riBral StatkaJ Bar
m Uw fwrttH..
eat.t-ra tinti. ,-.-r.......
Summer tteuraian Baiaa t.irtr
Harrison Hot Springs
IT   - . itl.-lMIS.tl.H
ta .»••> 1 ataiisn ana Baturi. .
K.4.-.I |..|. ,.t *Ut* It a.lb*| IriaB
»u "  '. •■'Allan   ■  Slk.lis..   „
.....1 '.4 *-d.|.t I.S,
rnaa Vaaranrr ar UaAMtBAar la
k..- . -..- - 1   ...  .,..'
rnat rnaA, aatii Mttan at baa.
aaiaraa, aattl TaraU, IS,
BRASS UD IBOI CIStllC FOKOIK Of HEM DBCMPKKl
Manulaclurlni and Repairing of Machinery • SpKlallv.  A|«ntt
•nd Importert ol Boiin ■.. En|tnot, and all limit ol Iron
and Woodworll.i| Macliinery.
PirsKlaiis Mechanics mid Workmen Kittployeil. and all Work
Thoroughly Giiiir.inn.-eil.  Wnguni Carriiiges .11.1l
lltiggittt idwkiys in slock.
""•  New Weatmlnster
Columbia ttt.
wattauM
Brian
Ship Chandlery.
We have <•» BI.....1.1 V, rt laitrg. Stock of
As. n.in- I'AlMs I 1SI E- Ll l.ltli AllS..."UA.
• IIAIX- 0I1A Hi' 'I s.KtlU ,,"*,
-lll'R. -ITbKs 1 til .... «. KAU >-A. bill.
III.. K- SAIL- ■ tbl'M Ol' AM. MS."
fotaiN'* 8«rnn«s*,An",s'""-"'" iSSS IU*
tall anil KM I*. Bf 11.11** rn- l'ri<s*-<
CREIGHTON. FRASER  & COY.
1 o Water Street. Wuictauver. II. C
CENTRALHOTEL
N*.* .V**tiniaisi*r.l
JAMES GASH, Proprietor
1    . I  -. I  • !■' *>!   U-i  ** tm-rm h*
ll* 1-MBVh   |l.r*4tf„»Jrf.|aM r-lttaalll	
1—1 la Br**" iUimWiI*
Ths UUwm mtrm *i***r V p. R ahafsl
tm*  lit*.) at' sM urnkmA with  s
a**i «n-ii ** fmmm
LIQUORS AND CIGARS.
I*»*ai simI fn**<«*i ^■■•t-at**** lai***.  Cat'
IfeAiawr-lhr  ltVn~l I Va** '
j iMP.-* 1'lMH rraartsiiw.
B
AKER'S
W-KERT
V''X?£ffi%?m".
MIUH.  llWBl.  StltUl.  HtlMtl
Aad a» .EaBBr mm* tat.'* •■*, Wlaalfal
MnaaiBaaJ*. I-..I I ..aa-. *>_l"**a
IBtaaBTtBIBB!*  Maallaal  ItaAaB.
a*.Aart aa, all**.*,* riti«*a
T.IKOfi.ll  TlCBSTI
ar* Baaatl t*allal1a*ip*le.al»'* •-*
*.*'*. I .aalaa.A R.I.-1* al BtaaAralax
rat-dftall-sl taftBakitkiat ai-ll,  ta
B.BBOBfB, Aaiaa*' h.*«bI .-.-at
k-.t!'t.  r- 1..- ■  1 '■ •  1"*
•  0  CN.llOB,  Aaaaaal  tl*.,al
t'.^*."  Aa**-. in.rTea a**a.. ..'.a.,
Fri'sli Braid, rips, ("akps.
Fruits tint I .unlit'.*.
lA-IUaail. .Bd H - I !■* a I Akaa la ard>, Jt
BIB U.l.t'ltlllA KTRKKT
TELEGRAPH HOTEL
rraal mtmmx. epaaails Tarty UsaOiaa
HmMiisiI 1**1*,** I*,** **<*** .*".na> ■*****-•
il rva.1«. |i**l* li  -aid  TTia Ilsr ts MMllaW
*Hh th*> t loit-raH WlMW. IJajiW* SSai 1't«ar*
SlBI  Misaitt. s*l«aalMt*ss
-:
IdnHnttM
10B tiovernmeiil Stwt,
VICTORIA  a. c.
mi trim. a*» i a r#.. *.-  a *i- -.*«.«- m
tm t I *-.*■•,*>*.**,. a,  IN,*  l*f* *'•->.,'  w.-.. .-*
r 0. a, tiaiJ l.ll. I • -*- *  I •
IJIMMI* Hrji*  MflVApa Mr* a*-
TO CONTRACTORS
'JMINIIKUS WILL ItKlll.O.lVl.l) tl'
I...
i) ii'iiiWr nul nwiBrlW sell W UllANT ,\i,liii.'.'i.
.Inn l.'lli Uul IL*1,1,
NOTIOK
A U« PBB80N8 IlAVmn
*»  Hifiilii.t   tits  Vf'iii-E.'  Mn
A«.K-liitUu  ITS ii'.iu,-iiil  .1,
.Hill"  In  II   1'  Aliit-'lsiii,   1,1 ,1
beronJinmrj anbiust.  n **
MUirNTS
lirvavnl  Ihtt
Ull-I.  Ill)  nt
, 1 nm
r,, iltfunt,
NOTICE.
* ii|t|iE.,iii.i| mill,,, in,,,1. 1	
*'» llllll-lt'  l.llll|llll...  tl  ill  In  El   1
\ 1 In ll.iii[|ail,l1t' llif Unler , 1 l'.
M.liy liuiii.i,iil.Ui'
lllll'WI 1 1  |
■ ■
|L-t*E.tllli*T lllll. 1S-/1
i,; slililH- i,|
1 VINO,
1    t'll
TENDERS
rpRNDBIlK Wll.l, HR BB KIVBP BY
1   11,<i ffvatUllnatl 1  tt..I \ ,' ,,.t  Ti nm-
a», UunbBli) lUutlU-atl until U ••„.(*«
rr, HlNif. J.,h it,* Itiia. li.i - ;, .1111,1/ anil
tftia.iii.ir Mi'*.' 11 sand turn liundnd ami
•tits  ii',* in 1 1  >• ... 11 .* at i,.i„i i.'ii.lna
l.illll,   EA..U ill   ill lit 'Hull   QUI..   I Itt    N.'tt
Wnstniliialai 1 Wv Ui.i.nliiry . .m- I'Un* amt
■t(M.'llt-aihiii*rati Is. -*,. .< lli. .'.....imhi'.
nrti'.  <tWm -A.i.tn,i.1.1.1  Tin- l't-.*,1 ,.i auv
Ifii.li-r uul 1	
-  I  MM I.IM'ii^H  *V|,
Wt-.t i.ti-r, .'ai* II  l*i
1, 1 ui
NOTICE.
thai *v>i''''"""a
nf ihr, latBiiala
- ill  llll'l.ll t'o
-W't,
SUtll'KI. Ii.'ir'.t  *;ii,
mil l-ninait.' *.< lh.< unit a
111.'  SM.-ld.tl!) ul  ll.l' I',..
I.liiiltia fi.r tn ,-v 1 |a «".,l_   .
Illlll.ttr -11"-'  ItallWS]  I ..Illftl.J.  1.11,.1'rdt.'
ami   tin* ttt-s-tiiu ii-t.i  k  Va IM  n.i.i
way liiiiii-ait) I nt'..I lata a UMBISUU
nmli-r ilm naini* nl lbs 1*11*| i..iiit*ii), amt
mil, all lam. I* injttia mm) 1 ru il. ■,, . iJ Iti^
l«ltalll*ll|*m*llliJ I iitlll-nit  *  BH .U'tiK'hrr
(Altl.ll..  t-fc'l.   .  .1.  1  .  ■ HI.)   It.1   III.,*.
ratr,. t'lKIS  -a    -'.Ulll-iaS,
aolUHltl r dl| l'litatllll
Sit* *i*alimiia'rl  .1 l-~ r, |1«1   WU *_
XnTOTIOK
lbs uittat of tb< *iUt« uf William ft
Lewis, Uts ul Hrw Wcittniaitar,
All i*ra*ans tr<lrl,ti-il |uIbiil*.a aidttiar.1 ds*
t-*>«a*tl iml ail JarTM*. lui'Tif (Uinta ajtlioit tbs
dBMOBd *l* m-urtUit t.t  |„,  »h,l  luml  ih*
unwiuiUiit u*.i *■— -1 i'i New
wcuaiiB.un. on at l*rtta*» Uw aitni )iw_n>.
IW
AlOSIS.'S'v Kt a«ins A ,.*.-...
*/ll 1*1 Saalrftt-BI. |..t lltr  t >*Mrtil*.
BobmUUimk Aew in thla Clt y
portable:
Sleam WOOD CUTTER
Tha ufi.tt>H!| 1—1 •* if«a i,tti.ii*., >u in all
M_m li-r
Wood-Suwine,
iANI I-I.m.IIIi
|a~lt|*_*f. hit all.iH*( III.-. ti\.f Tat**
ub*»t*Ni> I* -aiU i>v.is» iv) !«*>«.|*1 Silt***
J. A. -BMOint
TIMK TABLE
Sir. ROUT. DUNSMUIR
wr aootaa. *******
MliliMV.  l'i I. MilMt>  \ 111,.
1 an as
'*U*asSaa|l«,a .*.
Vhao "" I '■
Naaaaae at Vimmm T
Vaaaamrta \v..t«.
Wtwoass' ■
S insane lei Vaewwos
Vnmssb***-
' JS.IB
• illBBBi
Nawjaai ha tt *******
i-warrm at V*m
1 ' *.*■  «*■.-.-.. ,
Istlo* to Ossm ol Vta«u linjuun
fTwrRlw
Ob* « |b* albi. at la, -E....I. n, allba,
art. .4 Ua «a,*A ,-( al It-* ........ Ibv-A*
Bill la tn|. tht 1*1 aa.lA.ta. dallaa lb*
t^altB.II^ al Iba 4>a.lA*a|rt.  aad da*
Utatdlabaatai.. aatataaaaatiktaBAt Ita
•aa. .ba* I* Uaa ,144...* IB. i»~lf. ad
I.  A.a*,.
i***k.n] ■*,t*r4tl*.*t,t 1'a.kB
■ Utatita l-alti lUia.k Va
C OMaba. tl. law
GET A FLAG
SCHOOLHOUSB
k * .-al-aa
As tr.in-tc.Mltinrnl.il freight r.ite. nil Sinus King... el,,
are lolie advanceil i.itiIv In. |*t "i'i ml and ..In r I.tiiuari
1 uh. intending buyers EEkkuld cmtull ili.tr Ia-ai initt. «t*l.t but
Ing ti once of
CORBETT & CUFF,
Curatarvon Str-e-ot
Jwil f*(s*»i*'i  a larfc tofsaignftiattt ol MrCL'.-h« !t
STOVES,RINeES»»HOT-MR FURNACES
A wtll-aa**nrt«-*1 ai- h -I DBATttfl thai will '* *-M *h»«p tm sa*h
fall and aaa i-it «t**l   V*is* (.,*s***-l n* *!•*■« f*a«i*
UlEWO« 113. t. 0. NX II.
BaaaraH
CANADIAN  FLAG
-*,—*-' .-..•I.
,11 1 t.r.t  11
- ibi .111 ..ma
U-- .*•■• »*a
- -. ta .*.a
Bra
al* ead '*m *m>* t-r-a*.*-.!*.*
(1  I*  M-> ••'*"»«	
I   Hilt*   1*n*U»
t,
■tmmti •* rn'iaa s Im a* ,tm» *■ a*e
• • ■ a ' «**a*"sh sai wao*«*a
w*i*,***t*i r*>*i
mtmi tm* ma* a
OWOtlO r-r*-'*-
*•**•*<
*tm tea
.»*f WH**»»**tiaa
ejfi
♦*»i«te wi 1
•Sf*'
.  aiun lanoa aw m**"ii**-**
.','!>  iiiii.Mt', **■* •*!*** • \*—%a
:,;-earrS»oi
,■«*-*■«*»-.'« •'•*■*. atiiwIiMMa
hssa aaaa*i*Ba» *
__^
■«**■ THE UOHNINU LEDGER,  RIO WE8TMINBTDB,  BMl'IBD COLUMBIA. H.VITUHAY MOIININll, JANf.VBV_
L. J. Cole & Co.
Ui>t oslto C.l'.K. Depot
Columbia S!.. Now
Wostiiiii.-tuT
For Mens' and Boys'
W.Ji
OBaj
For 10 -l.i.ys only, ooiuiuouoiug Montlny, Jan. l'ai
GREAT REDUCTIONS IN PRICES, NO RESERVE
MASONIC
BLOCK
THE  LEADING DRY OOOLDS HOUSE,
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
;.,-.- I. H.l SI III A si
REAL ESTATE
DEPOT HOTEL Mcintosh and Robber "fr
lirilC OIL COATS AND PANTS, RUBBER Din
IVItNO   AND LEGGINGS, AND UMBRELLA j .
KHISI. I.iss Ul l^'^'*'*A','l.'N^;:M^(«';;,f' "« "'*' «"'K" "AV.A,-,'„U1.
!___!
P. O. BILODEJATJ. PBOP'B.
BROKERS
QTJEB3ST'S  HOTEL.
nil.I'MltlAS'l'*    -    -    NKW WKSTMINSTKII
NUM1
Ounvnyii
NKW8 OF THE CITY
Ml« Ailvermsiiieiiti
II,  I,in  f.,.,' ■   *
uili, ,.i,. I .'
||
1,1st ol lurti  - i'
LOCAL llUKVITIls
ll.iiii.,..,   - i M
TheChoi * i
'  I
ii
8, i' III,- liata nl K.'nl Kstill" tut  suit-
mi ind par
rhi
0. A  Boedd
■
i
I
-
■
Mm .I.* ^^^H
l
i
-
I I
.,.,■'...
i
|i. hi i
THE  ELKCTRIO POWER IIOH UK
Qrsat Proirsss Balntf Mails tu All Do-
|..n niifiiiB ut tht Wnrk.
11,, |(t|i strif
■
...  I
.li-.'lli.'i.  Tho  Kli-nl
III]  1.11'lllU   La' |d)
NoUrltiN PubUn
-uvsiatmtmt itml
ComiuioMimt Agonto
_______
.ll].|.UIl.Ff    |H,1
Im   iw
Itiibte id
Hi,  wi
ll  . , - il
1
■
•  m .u-i I -
'
.,,,1.  ;- |  nitnuti    '  'I
- iimfnlltors
I. at. l.t.I  *
■ *
.*.  tn.HBl.l
|  ...„.   iml
^^klm^^^M^
'**___________
||  la I
■
i i-ttrtiar*,.
I
i
equina!   tin'  Roorloi  "I tl«'
III..,'....    || 'I    ■ I..." .-    IMMJbl    l»   Hill
u-i   lit 1,1.  Iml   will   ttiiiit   |i|iiiitil,l|
" im ,1 IIMI week   Tin* dm iim
■ »■ i, rein u|aau t bad ..I «tiiii brick,
,i *i ii,,- - .i i   ml,,. lu| the
i liitmt' ul iii.raili.il lo 4 minimum  Tbo
"in I* i>rn tit-ally tabbed, ami
.ill tin',- mnun tdpeiio eti|i|tl| itein
lotheooilne it-.iiii.irfit.nii for coupl-
lug  Tbe iw* bollere hive ilreadi ro-
■ v. i ihi li ''..('I'.'ii o| Ore  ind utve
■ ■ u ion In ewj '• ipoi i
I .,.,■,., i^iin-.n tubal
-  ii...i, i.ii kio|   Thai tret*
* Johu it.^ii* a Bom IwMito
Sait Um holler bouse Ib the ht-vl bouse,
«. hi, li l. I.ullt li|i,iti  a  v.'tiiiwlilt  |n*ttil-
n - tab  .-  *   i ti.iu. .i
i*.tinu  upon  it*  ti>.'\    ttli  i»
thi   i.nii.ssi   '.(
n Iinii rwtjiiinHl
r*edlb, I ,...., tin  11-s.i
i us hai iiv Mills  dlilaoi ibual  wo
tirds. is ui its rooetrocted i wooden
I  ,.,.|n-.  bajiui-
TKI.BI'IIO.NK N"  13
Agentt lor the Oelabrated J. &
J. Taylor Sales.
,_M — **.Try J. E. PHILLIP^.
 ,in Columbia Street, New WMimlniier. I JO
W. J. CLENCR08S, Prop. j . mJtX
P.O. liHAHt-H "h.>
U I t PHONB so ta
MALLET1
U
/
iiirt.
Ib<
la**"
'
-
'
'
ttmi  n*iu-ar>  if,,  .iuri.1.  an'i
■ tmi through the i'i|«'
lu lha ' ■ sol I *'iri ol
pofmoitb pn *■ <■  it..*  * 'i"1 - b)
unwarl
item tn opera*
t  ..iU  Its  I  SI.11
i.-'i*i i .ti lla if Mi ' puds
*l..t,  ,i t.t  il.a
■
.lis
i        — •        iad -ni
nfi   bare   i nri
i.aiit-.iaii  i|.|*at<t..< i* rteerad Irtoa
HI  .-',-. ,, ,, \ i
'   . Illll.tt.il
..    .    •  .
I.' Itlllil
■  ll
!
. io a* thi
a k tike i
M  . ol ihi
■
■
II | M    ■  : iMiiailv
4  -m thr>mr| It*. kL.ttti
I
«**oo**<detiM** ti«a»
Maataet** i
OJaalM  *T  •>
bic*
TV'*
.
	
■a*
Bl.l.1.1
i
-
|
■" tin lb*"
■
- I.  * H ********
■ i4 am*tm>.
i ■ t tardi
I
1 ...;!l*d
Will a*M BO mmhif.
I .
. •- rhood
il j
1   .■ ai> KlltS »  •  |1   ■
•
oim* irtltttr aa ba*  ban
l
i laetlaj i-i ua, i m,*t.
Ii
■•let Arntata.
im mi ...■.•tm Ham  tv iv..
i || ji   *
i ,  tt  im McRm WUtala i
i i, Lai*'  i s*tMt * Uaad
i* > i l' K
w
■»••■**«
I  l,,  \|   ■   .   \    .    s, „ j   |,
s    '■ TVfOia*
.   !M
ti llasfl **   11**1
■   11, -ni.Sbsi,
il 1* I  ,
• - I ■  I  i  \  **l
*H  Ml   J l,I.|tb.t.!
**r. A It lh.»h.
-
•^^^■^^^^B^* '* mttrtm.
riMONAL
tl«- -i in* (nhrolal.
"II at* it  Iht" t-ad-
1  I  - *b«WK'
tt+t,fril*
n   tm II  II**-*.. ttt Vtmmi
ml
I* lla *  *  i***. li at lb»
<i -.
\ tl M'-ei-*. »4 Va»r**ri»s*t. i* el iiw
|*awt I,**!*.*! **i lMh*i • l*ai i  .
. ii --
n Wtaadaard. al I-
.'••'tis
.  a
♦ata,
■
M I* IV'-saw up linwi
i will *|**>i,*t *«iia
'
it
»  .        I ll fiss*  *W«-
rt-i ******* at 11   M
Station Ken Wanted
For DyltliiK
Ai K.tst End ni Lulu Island,
Apply lo  C, *V Stokss,
1 i... ,i • ii ii it
It,.in., iiu,k t> t ii
.., i„ 1 i.Ill IS ... I ill 1
COALIWOOD
»•• £TA__DS E *vVIS3EJ
OLD WELLINGTON COAL
.,  i ,    ndsol Wo d  -
ai Win Mr*Coll * ti■ ■■  ■
*-"..■    t. *
Dominion Building
& Loan Assoc' n.
| tiillinilrisl Capital, * 14,000,000
Money loaned for building
iHirpuscs, payable in iiiniiihli
insuiliucnts eciuivalent in ,
rental  Every man may o»-n
his ihen hiinie in S Et.irs lil
uii ini; tn iln- Association what
he EEinilil pay in .i landlord
S.T. Mackintosh & Co.,
Ai'lKNTl'
Columbia Stroot.
SHE lll-HIIS-lll.
T-.ia««*ii.l aod InsnTonoe Brokers. p
TiTrnvT^v Tn TO AN ON FAVORABLE TERMS  (
MONEY  TO  _AJA«  -um  x*"- c,,loulMBlo0k.v,„,OH.B.c ;
_ouis k *r_«rr^ „ Oi*<»^°_j^fe^|g_^__g^    ^
SHIRLEY & H0TS.1
HI.-A I I..IIM IV ""l""""B
"si.ES Etl.l:
 i mm
V% s
/a -*>
\\ I
\  .$ • .ii
^^^^^^^   IIKAI.KHS IN
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goc
.01.01
''•"ft.!
1
'-.-    'I.
X ^\^^  T. OVENS.0'".'.
-  *^ ®J.    ** HORSE SHOE INC A
'*' S»B_ III..l.ll..  I  ,1.1.ml-  ES|t lEAi.itSs MAM
	
*
PLUM -I '<".. GASF1TT1NG
.... „.n!  ■'  I nsmltli Wnrk.
Ani.tlier >.ir i".t«l "i ll" ""'
COlM' ST< >VI*-S ju-si ivccived. *
MARY STREET, JUST ABOVE PQ  i-SM»
ral Mncli.iii8t&Bla,i.lll|
lam. ia*k. i .a-.k a*. *   K H I
8PECIALT-1U1
Ul*.1.11... i IBM li 1-  ES|. II 1. nS-  El ESI I 11 11 Itlll
DI El.lt. IS AlJ. KIM-
\|I*5
Ol I It i.ii -
•I'I* •'-"'•
■
„.,  S"i
.
■II III la
■l 'f '-' -*1' '''
A.iratai.'i"*.
t,
,-.„..►„-  .,....-JB.I
Bank "Montreal
CAI'ITAL. alljwJop,  .  IIJ.tjOO.001)
I r_t. at*»iw
A Savings'  Bank
Department
lln lasts i.|t*-r>f>tt lis tonnstlio* Wtith
th.* On*>rls
imrel llltsd il Cimil Run
n pasa*wi a ft •••»»
GEO D. BRYIvtNER,
*«.,, iiitumi Maohlnory Sopalisd. -j_
'lmpro<
__r]
lets A
lacras
ill
LIVERPOOf
IS NOW
QUI
Mkatr,
maul
Set nl Olttte. lat Ini; Colombia St. Apply lo
BOURCHIER. CD0F1 & MALLETH
The Matter
.i.i'
^^^^^^ n.i in
Is.  llii HT  llalll  even  the
quality of ihe mntcrial "I
ultii It .i suit nl t lulhes i^
made, il.>- most Important
ititlsitli r.iltiilt The rttiesl
. loll, Ifcitlly conlorm.-il 10
ihe sh.i|a- >.f iii. wearer is
ii*.t - ih.m sh.alkli
H. A. HcRAE
t-ii.ir.iut.. s i I', it*',
In Homespun put t>>
K. ih. r bj a compel, „i
tailor ,s iraxeekgani than
intsliltiiiE; brn.iilili.th. "I In
iitin.iiri.tl Shakcapeare
vies  "77»  .//,/»'//'/
..// Proclaim* il,r
Man."  Ih'  B"*J  >-
tii>lu   I In f. for.  order
Emit tlnlh
tni- from
U-ASEIsMtu iHBB-
DICKINSONS Co  IN
On the Marke|
AT
W00DS*.POLLP
in ti -it Kin*.
_,„ Obbbvi. I- Oa*»t.. ■***"  "«*
ataia.akia
All a,,,l kkkBdl.  .tabtt, tk, b.,» II,*
IB|,aa»ll-* ,B
Itvl...-
MRats and Vegetables
LOWEST POSSIBLE PRICES
.ai**, .ud •*> i*n.iv laiatBHiikai ta i   This Property is going off very r,
s  > ,.ib.„ an, .Mala .ata idly,  Qet i*_ Quick.  One Hondred f
_..-.__._-   Ceot Advnnoc in a Month or Two» —
CHEAPSIDE c--^ x
DONT U
PURCHASE V
YOUR
**i*»- .
lha "ttinhan ihit tb* t'U*  '
•   - i* in*. «i-.-,, |4 •
si end ti «iii"
.tWrt-*lat<*l  Iii any  1*0**11*-*
M.A.McRae
1.
\t*i
1
\
c i„
..-*i*i
Ma  «  i Mather*. «rf ih*- arm «t
Mes*ti  Halhefe a  HlHlgaa,
I   •••lit tt*wa an -
■  1 .   .  * iM4e
tli  ' | -ri*«,*«* 1 *.! Ib*»
■
*i* ><y*t 1 • 1..1*1.111 and
latsflw-t • * irala.
AM  ' hi»*  I*1«IIt**I  i
... rticn-a* a**trtal haaoHaal
.-.  < -.
• annina n*1-nirs *i* IV-M
PMertrh Toaaaaad «4 ivwilend, in- ;
I ' i" - .■ I -1-ioiWe *
it the Hot  :-
iit"'.iil»i   II' ittmitm (., in***** 1 th*-
hnaehol ib*i«iah tmi,
RAND BROS
Real Estate
MONEY to LOAN
Holiday Goods
It, t..rv taking tltiTK.Rll tbr l-'in- Srle. ti-n ..t    ^
Campbell & Anderso'j
—FOR- 1
W« have noa it* ll<-.i AaMrtaneol and Sub* ol I \
GOODS t IIINA 1 mi"* n. . in tl"''"?..
I tmrti Jnal gOhtj lo mjr
rarntmr*. OtoWh the Oral
Srlertlnn ol Wlltdow
Stiadna In patteru anil aa-
atirt mrnt trom a lo B tat* tn
width and will mill cheap.
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER, 8. C.
P. PEEBLES'™ VANCOUVER, B.C., AND LONDON, END.
ROYAL CITY Mil It KKT
J. Eeichenbach.  in
lb-alt, in all I ■ • I •", Itid *kkOl Mtatt, Him- ,
FRONT STREET, ncal lo Vianrn't liiaS-t-'   •
MIUTb.llsll, ■•    ai' r-a.l. m lb* I l. lira  ■ ■ ^
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION HERCHAKI
lni|A>rler* .ti.il Whole-wle lle.tlet. in
Groceries, Provisions. Cigars. Tobaccos.1.
100*102*104 Powell 8t.
P. O. Boi 207 Vancouver. D >
r -  *
"Td^-i

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354018/manifest

Comment

Related Items