BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 10, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354017.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354017.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354017-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354017-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354017-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354017-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354017-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354017-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354017-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354017.ris

Full Text

 W, J, WALKER 4 CO,
iitn, am bhohbi
NKW WILHTMlNHTIall  -  ■  ■ n, 0
M MII till 018
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THU DAILY THUTH
OHAMTSEBD ACUOUHTAMTH AMD
OITY AUDIT'UIM 1000.7-0-0.
rnmFHoim ao, mew wnoTniMBTsm
NEW  WKSTMINSTUIt.  IIHITISII tlOLTJMBIA. TIIUIISIIAV
MOIININll. SKI'TKM III.II III, Ihill
WII. BA1LLIE . CO., PROPRIETORS
tl.i, ami i-ili: in n
15c PAPETERY druggists
ITALY PEEPAMNQ
11
ni.iti i-.u
FOR SALE BY
H. H. LENNIE & GO.
'I    I   I.l.  I  III  la   i   M  ii
Tobaccos and Cigars.
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
ally lh. opportunity unu Trumpetd
'i' alinrua - an,, brouihl iiilml Inr,
Illil  BU  |ilalli  I  eaaaai  atlil  fh.a  in.tan
OMINOUB ACTIVITY IN THI". LAND ml. * it    '* ndtna |lrl ib.l Uiok*
Or TIIIL UJIL8AR8. J"> "•* ***** inoied i dlioro, Tl.
''"t". w.a all-, la.l Biirliii, ami a l.-w
.|j)-i,..„ In. k...i.  ud  Ma-  HillOf u.-fa-
Hunili.iiii  ail  Wair   Oralan.-ii  in niarrii-il laat il„- i|,i„| ii,,,,..  n
OUR  CKLKBItATION
Mr  II. tl.  II ..|,airt,il  Uul ihai
llllll'tlllll anlllllllllli.  .tll.l  allfal.  ;,|.| |.,|
-aaa. reran...  .   ' [Wltllll tl'lll- llllll ullii'f  urrill.eitlinta
UII. OIIIUIAI. PROIIRAMMIL ADOP* """'"  Tito oily booatolioldir. Mid lh.l
TED LAST NIQHT. * ** *"'"''. *>""'. '" '•"" '""" ""'l'
Hu
ll III'
S. T. MACKINTOSH «fc Co
fi Thomson
• I ii i'
M. ROSS.
II.I I'llaiM fl
Kla,III lit 1.1. tl l|\|a\S, i
iiimi Eotete iiiiii Inmiraiiii*.
"NIAI. ill.OCK.  NKW WESTMINSTER, ll. C,
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
UK A L ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I IMlMltll VI.IIS  hm. ,i i.. i . is., is ,1111.1,1,1111,1
HUH..  IN|, I'UOIIITI 1  I ll.l.II I. ill I
tl  ll  MaeW.ti
MOWAT & T>
TURNEXL
Real Estate
Flunnttlnl nml Iumr.no Agcnti.
BARGAINS A GENCIES:
Hi- l>..vc properly in oil pari.   ". __. ,
CalV .lllll Dull itt HI-II I. ■  '
i A It MS lni|iiuvcit .util Uii ' '■"
hll I
M,Vi;,»-BSOlJ,TH  W^8T'  »CCIO.»T»«Dl.irE
*l I It MLR anil  soimi tliotct'
i i-a .lilts io a i-a
Fil-at  A.l.ii,...,,  ,„ "*""
S, lltl, W.atmiUHli.,'.
CONVEYANCERS "i FINANCIAL AGENTS
..... mi in t;. i i
.   ii. i
* .   •    f ' t   *e  f,
WOODS. At GAMBLE. N.w W.-stmliisi.-.-. B.C.
DESTROYED BY FIRE
.,rr lln- order ol the
■I'll-  in-  .lie-  ailla-rill'^
l.'l-. iii iln vicinity ot
Square .it ihe
iMt- price "i
'll.  .mil  .i|-a,
good building
Sappcri
-.llltl' figUlt   ' '
ll
L I 1 I ajlllllllai,,
i\*  I
I'.  I
A'
M inch, !• i Fire li,.
Mtr.iiita i •' a.i Man*
chaster; I'hcnix Ins
Ca, llronklyii (fire);
I .aii.fl.i Uir* I; |-:,|„ii-
I ■  insurance
. r the i s
Accident In
North America; The
li tu .„„l
I'l.al.lil.,.-. .\«„ |t,|.
"I \l.ii',il,,iii*i. Enj.,
Inllllail.ee Uiiiiiilitina Army mill
Navy Cli.ruiB for A.lioii Cam
inllltiiaii ol KufloitKh 8|i«in am
tll" Verne, ol Haavulliluiii Dliaiuie.,.
IIIK lluiiion . Kaitail Full of a,
Foundry Will et Leeaeali.
llii')' illl 111
lllllll
CANADIAN  NKW8
i ii'lt.u
ini m i, *-,',.l •■  A  |,rti.,t, in...tn,u
■
uphold tbe r«| LMtommlltMa
"lalli aa.t.  l.aiitiaailia
I 'Hi'  illinii'l.
ulle.y ...lllllllll.aa  aaa. I It.l.
llliiriilli|iliaHalu|.la.|  Uaa'  •. ... .1  ,,f||„-
II ||   I
It  I-  1  I I HI.
"'"'"   ■''•> lllltllll
lOI  aaallilii)  |ia,|.,„.,  twill |», i„„|„  »a. llta-ually depl I ||
l  l li'llt I. Hull nt ! ■>.''• e.'Jll.■!  l;..|ell«llla.|aive.
I.'.ll-.'.    -  |il.,|l.|   D   'I'l,,   ,,,„.
llaa, IUI, I.  hUlWlni  ta.  Mtppll  l.a.r.
• ' aTiih.  ni  i .jiiiu, ,.i „,» .it* ,
.- ,a '..   .*
,. Iii lh..'iialnri...,a|iii,aiai  ,
'rlfeiulB before
?''"' limiii do lo the ...
 J All Kttldi of Ipoit. Included-Four'I'l'idilliiii   Th.  Initial
D.y. ol Fir., Cluii Amuionient   •'""" * '*'*">'■ *"«  	
A,.,«„.»„ D„y »„d ,.,„ omt EmW-T."^,™
OlU-BpiOUUp  Bout  Rftcu  Muilc,
Dot'orotiom mul Firttworka
in  ths  0[i.iii  limn,,.  - Locrowo,
Football nnd Bicycling  Londi of
Fun for Everybody.
"Ii.i!  tliny
vldloi looom*
niii tin tholr
iinwiiliiitr in
woioipluood
il It viirv Hurt!
iiV OipOBHU)
ii  iln* way o(
<i|i Ibomtolvai Inr a
Plttyp tbli ii U»oj nlglil ba imt I
fi;riiHiir.'.
'lln* HCroUr] tiuii >tul.il tlmt ll.iii-
Un antl ll'i'imimr Would lM bOFO mi Sun*
il.iy tttm TWOOtO timl lititrli ami
BtOphoniOD Iri'tii Vitti.rla mi tin  **w*
ThonioUoiol ti„* Colobnuon Com. I''*. TbomfUu«^»«»,«'^»Towato
ur-u.iti  .im.  K   ,ni |l(|ll (..i^fj,,!,,.,! ,,.,Uiiit.iMM'iiM'<
muoo i.i-i iTooini In Uh Olt. ii.,!. ror otnmin  wi-.  bal  bid  boon
ralio'iy: ww ""l *° w,n l-tl*'l"l,,tl  *"  I*  nlffbt »M»Mld  ilml  OXpOQIM  Mold  mil In-
uiiifiil,  liav.* U*..ri, I.m  a||  Ull  WOrken  *.-r.-  ,ll!;,7"' .
them  Ri miToi w  it  Towoiood
Tli.
iilllt'lal  jiro-
1*'  IUIIU tli+i ItU  li-»
'  'all. ami man), both ofl*
till"  In.i,  r.-ilM  Ir*i||l
I  I
■ i" tt.. ii. mi..i, rooom -.
• -    ' iiti.-turv
*•> AM-II  RtVOU ll"S  IS  l'li..-ll
1,1 tool  *i  -Mailrni  1'
'■ -  .- ri.iit.-iii  mi'iMin'.
i-iigfi tinla*   Thl
ablo troth i-l o roowr tint ihi i-
At*" liail • ill.!) ■*
forthwith mi.i.iiu.il. nM..i  -"|i.t. i.t In.i.
ihlt tbo n-|.ulilk-an afltai    I    ,
bw i*...»»t *  . i».|i,»i nooih ami mm
I  lUtati
i '"l  t,|-ii, ALU*,it  t„  tittt a
-i'lwriiilirii! tfl.nl tin
i Milionoiuve,
Un- fi.iiinii-r ..I Hoolreol Th* Pnnioi
■
tort) effort.
I poalllvelv Uta1 '
*• .*!  i \. .- ■• |
in.- i.i iiu* |Vl0d mat!.:
(ollowti
_rr._iiiiiii  ,,[ tli,. Hl.-
leloduohitraioiodkoptl , ,...ilVt *.*,„i  proponUoo day and
M   novlni Mr a ILUirkiotledUchirnd Mffliiffoi oiblblu  IVodnoodi| Urd
ihi iKroUrli dutlMtD bli cuitomir] 'hvbi MblWlo oonttnuod, eoaelndl&i
|l  iL'-'M'i   -\iiii.irtf  tin-  otboi *' ' I'* '"   Amali-ur a,|itatli'. udOIQM
tfiiiiii-in.-t, pre*_ni t*,i,* notod Uootn '»"■  ooniUUoi ol  10 •  m, ]unior
K H rert. I. \ i..*ivc. u. Toomlot, itoitouriloitoocalli lotao, dooblooooll
I* h ■' '-.ii >•  Ron, .lam,-. Loony, www Hi four aired ruei lltM, iuIh
N'  '  **li..i., |;  \V  lirniiiiiii.il,I, A  -V all  r.t..*   Tli-  luillin  OlMfl
; • 1 \ n. rnuii, I'  .MiT'iiTiian. MOUto DOIUOfl ttoforo, afli*r, and lo
1  i  •*'"i4n. i 1,,'U. T it. ivar-on, .1. bo worked In between mitoor erooti
,; r, J  Mi.Mirtin ud HtlitT-. Tin-  COaroOlO i t-.tmla liaif null-.
* I'Uiy I'lii tho mim;! f ths *tr*l«l.t  ana?  fmm  Imoyi iiattt.iiiiil
I whh I, wore oonflmod, ***** lhl boidol At.nai 1> Maud to a [mini
and Hit* t-liairmaii i-i|itatitiHl iliat On* oppoolte tbo  woolen  milk  jQOfoe,
I tba pnoeol n,..t. Umm  Chirln  Dutch uml W. ll.
log wu iii'-iurm and •uUorloo Hit* Hun   i           lllulu.8lw.
|in*iirammi-draft-wl lln* prtivttiiiii onn* '*r 1  x ■■
Uof of culnooool i-*ni' liH I-.in  mt*'L.n j,[.--...tt,» .uri.
muiin  in, I,, prooeedto-fto thii ibe fro«Cwombliitroei  ):Up.n  lit.jrin
■iiiunnii.'atii.ti. iod fool roooi u folbm, fnr tropbloo
i'u-  nae  inm  lk*
ruird, ram.-,  .-wi.  u - i '" ■  ■ "««'> "f  Uu »l«»d ** -r'-"1  "!" "■'•■ ordtain
ptdnllDg ...a i ,,( ,(;,; .Naiiaimn f,..iuil iitiit.utli.it Ihlt Ihe *   t»d 113  IW ytrdifool
(uton
-
H.G.ROSS&CO.
Colniuhlii St.. New Wi*itmiiiHti<r.B.C.
Innocoau •liugbtorod.
It i I *  ItOptl  '* r  -   fk*  ** ■   ■*.  i
. I'tt.)  ami
' .  :
'
UU*.
Oovo Way to Troublo
'  aar, tm*
Meted wllb ifcoiUb ttmot D
\ . ^
.
II.  ■■
■
I  i'liiill'L!'
It.  -. ^
lt-n.tii.K.1,., |.>*4"t tu;t* iii Mordir
to th« w.'!>t..iti«ff*'i! lodiTt ud i
< - • A|*n!
■
Nana...; lUtlOf iliat li„ ll I'.todll.,
". iinii bid loeoptini  u.. not. lit till Iod tla  One mile, nihil
ttomtiMMit waiMlajt ta*l-*U«Ho ilta«d the oolebnUoo iod I bkycle,  IH - ■   lad  IIS   Qturtil
'■  ihtMo roo. •«,,*,i** *•-"•' «*i*' imund rrody (ur bmi- milu  loot  KM.  ***  RN) lid 113.
•  *.'(.■:  Iho foothill llalf-mit. nl'.ia.:.. I'lti.l.-. hi. 8«:5nd,
Match.  I •  i. -nl. u.i-.Mr c »|». fin* nun font rem, i«i, l35:-:ml.ir.
" !'  II   I' il.at  l„  cooWUllS Hi'i'-" " HrfMl
*iit. t iiiii!. li.,,.. r» in* liad Ifartinl tdat lenlblo U poqnd ****** l*****'*. n»l ******
***** mil •- , lor tho uuteur chmphnihlB of lirm.li
i   i oTorrthlof done Oolan^.  Eoirleoiobe midowlth T.
11 • rti  | i.  I■-.!... r, •• i ii -ity •■( tl.i  «i-ir!« inm-
' Mr  Kdiar ltl**omdi'l4, *«ltt.* 19 0000  M lbt-
Ofl  n   BUrti f I  ** InwUt
ot ****** i.i  ti*  isuutid rlilw,  wia  md,  and UOM-twueri,   W.  l.lw. A.  It  Vidal;
'J* ***** 1'4  rrrat.il Utivh llttrfi >t   ItWtO declUOd  IttdteO. A  M-"' Marin,. Jam-. I* Ot. ■'
' ■ *  ■ -  ■ *-   *• .'. t..fi.  ami  wti 11 '
1  *' I  ind ft!.-*l  Thr  itili.taittt* nf   ]:*> p. w.;—Junior Itcroon  mauli.
•**,** Uuidi, ihr rr|«ii apprirrd u *r  w Woetalniter. for Junior
chuptooiblp  ol  IWUib  tolmoblo.
N  I  -it  Uti**rtii* thru  md Ibo K* I •""'■"  >« >!"'
- ,   ■ -.,;.  t-ll.lt.ltHllI  tlulldlUC.
■ •*'  ***Ui "*' *'    im. ot»'onti diuit.nf ihniirofrommff.   Woduoodiy.31th8©oi*«bor—101.■.!
** . I'alilli-ibipian  |irmi**iloii;  VM \** ».,
tin wiftaM 1% li Mr ti. ii,.., arrotiBlol \...   ..r ri
U.iiai:i,.t*r   * * '• "tooil
t! - .Uii linilr *n«ll  rarr.  Kvrulni. I ON
i     .     -   ■-.,■•  tiki    ■ ■*• i   -i. jini i.i' ri.. •   t. ri ■ - ■ Optft
«.■'  ..iai llobiol  Tbti tiaa*.  farm.   Ht *■..  the  Mir-
* "•- iiiil.lit'iglj ij..   .  i   MMdy   In   **o   orl*.
ii ;w  Td--"inr-. \1._ 'e l'i".    • i->~ Indian t«rrh-
.■•'irilol, ittbl |inM«..iiiin mi tl ■ i
Mr i*r*n* *** thai it * a. prupoood, Tbwr^lay. Mth. lo lo |. a. m . |nrid*
t -aartwuni br^. t.. -f lln itoeki I lot p. Mm lidio.'ooil
1*1  ; i^MRk- rer-nof m«Mi kind (-I Uir tMttltiBffO** rtdlui nMieotfi * p n,
Vimmla*
irral!-)" ii
- Ill IUI
-
criM f^ltu l/mdtitii **
Tbr Tim**»
.
*
I
■
llltd,  ti*
Up
N- « \\. .1
AOENTS
tit  t  ll  I', if. t«*-J  Ihlt  Ibr
** u* utti* iU ih.uttd. <i.-ar for ib*
•  |
' u  .-
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
alii.aaaa  .-I ,1,1..ll. ,1
II, l.ll>IIH—
Is.
'
I * 'ttO_l *e<et*n*i*
 10 homo oHlcrl
"
CibltA-M»<ii   ROSS
AB.C CoAr
It il rtl Hurt*. I'-ilitU, till., t-i
H. T, READ & Co
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
Ch.ni*. s.ii.t(brquotation*
-D.S. CURTIS &c CO
 DRUGGISTS.
A BARGAIN!
i
a* Uo nit bid fee*.
U*t*k*4 to PLghte
•n\ Im mt »—Tbo
-
i»d ntti)
i
• -. ,.
■
O'HIIMI  1.l**Mti
tlW foot-to! **t **
I 1*011 lu**f*  *l«
*l**t***.  tV Mtllll mttmtrthjm**
■  ******* ** * i*t*   ***** rt
'<4»iti%t tmmg ***** mm
•«o>bara ■• tw ***rk mi hu.
•
i i •
• had oil
|.h!i«i.tf. i
n ***** otnaoiof ilibr di.|o.il •>( .'liiitoH-n of «*«aiotM*
wtoto   viftai **** *,***  ■
Mi tdvtMd thn "i  W
**4  aod a4bi-ti-d . ti," i-*.u «rnuml. mill he llluminalnl,
i:.n oo ai.*i ni... "ii.!i,r.ny mil u itltin-
l|f*d 11 Wtl It-i'l"lr.l that oif*ih»i
• ni'i wiib wif* wtitblpi lo ttm* up froti \
■ *****  1*  tm*,**
Mr  Jitut-. Miltrr ******** urttf tor
Mr l**%tifr-Wr •- id  ., \ ^  ■  ,*    p. . iitrCW*
** mmm tm *kmt*m Ik  ^ .,_
.■ .Mi.wM 1.. f^tnmrt^_***^w.**_L«___L.!!
ti* <rlrbrOl«-
br pm-
Mt  MllW
■
irtwHsfhort*' *
ti*  fttMOd*  Iii  Ibr*.
|
i,, ,i.. m*. Pimm '■ to h  ■'■■■■1*4 "-ub
i-r.tffa_._H. a. at*******  Unptvprt apltit Ol itrtntUlhlllOU llld
i
Mr. KlV T ti •» I Urt "tITbV?f,_!_^t*
rtm** tip It mm%H u * tut* drawbar-*,
ii it i< um.  i«
Ml   Ml'trorbi   .i»1m1
*ti*  At***  Oil  it  fall
wt mm i«xi»ir.bi|i.pr»t
I Ot ttt mt  wilh  ao> *irat
f  •..ir.rifOH-t.r  No  |>ai«i
w«tM br *i*r*4 tm lodor* thr odoilrol lo
U..t-.|..l, ,
i   ■ *k*mtA a.k.4 «faat hid
.My ttmmmti **>
tbr !r«al |»tt.f««  ti    I tile*
■ *-*,*■■*. Mr Mil*
-
.. ol ihr flOMi
***** t chltftlg (ooM
i a
irt,;.l.M  |HKIT|SH   l.li »N
oooo* iinn .-il A I.* I.A M'.
•■■*•"•  IHENBY l,KK.
WILL
Store, dwelling aiitl oue acre of land.
iittuitr ou Cnluniliiii Street. Sii|i|iritoii.
1. B. MACKENZIE & CO.
UO? COLUMBIA STREET.
• - <
Mm tn AeMee
..l.liellll.l. I  *at,,.|eh.i a  TV letteiii  v, a,«,i,
-«>, el lie kaiMiw ■>» -
.matt*t IMI. M. laVe tta*. lallaj lell  I-***"'**! *-*•' 11.1 . I*e.b4 1-Am*i efll la
' tlill_t»l ..Hail
"'   ' ,
CltCMIttr.  IN  C0UXC1L
1,1.
111.)
*VM. TIETJEN, Manufalurer
******  Wt .in prepared to fill all local and
-_•    _ for.jjL-1, orden i. a Rough
niacLaren m*11'
-111 ■• leeae  aVu
tllllalttt .ttt a—at-  |
Vert  CIICK.
' <* **l ,**  Wwertli,. l, ,|«
Nu
•••  Ross
LUMBER
•••  Co. ltd.
■'l't. l'i tAtsiiaiiisitr.B.C.
LUMBER WORKINGMEN
Sllill,;!,.. Lin I,.. ,u„| |.„.|„.| s WW    —— ________________
f>'.\raiii.iii  work guaranteed
.Shipping I'.uilili. . Ia\ Kill t I '
*   *  ..r It.nl umm
WHAT THE DEVIL ?
Why  .'...tiiitily.  ei'vi'inl
nl II,,*,,,. intti'i-1 l,i-»ti,i. <•
1,,1,-lt*. mill  tall l'ialll|l]ale
iii .iii|iiiinat' iiiitni work.
AT CHEAPSIDE.
Paying Rent
is played out
Get a Home
For Yourseli
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE! I
tal
illeet
. aetaaMI'l W.n.K.
Rl
•  tea
'
1.  la
•e telle, li lie
1 . It
**m ***** AmaAla
1.1 1 * ,\
l> VIII I
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA &BEGBIE STS
I... tmmt J.aft, t.ltieeel
11   a  I.B.  Ml   tilt   IVFBleileiter *
|.l-laellj ■IllUlt taielakoei. IV lefeml
11« Hat.rrltlaritle.ell  ,,. la, ae, .aa la tin.eite i. Illlt IpH*.
Iii* reft*  te tbae. I*l tli* rleelna, ,-i|«I lit, IHl!
> tie, I" 1 i*a"1i,  UeJI.ftie,  .1 Hat* Iftlel,
.11 .tun. 1 trlli. at.fA tftt». <eJ le Ml vetlt-i-Jl.el
t lid .Bled tain ibat,l't lira  ,al<-e*  taaa teaefl.e. Ml
•eeen , i.e. it It., .,..,.!,  ,.  ,,.  ta. ri|M  "*i.,   . .
- Mil  aat aa Vat* lt.it eitee Heat ft-mtllielr Meaa
'   •   •'-'.   .'-•   Itl  •»•  ||  a.-    Tta. feil..el|. 1.  tlm iHeKl aee
s.llleMh'li I, ,t»ate, oe hit aVOala, ,|. \„              ptaMltlet  a.l
* tta am,M tlir- L.e  hla-aail lo t.le .-,*.,
• ..la) ilt!f> le, Halntettk*. [j . ..    ..* .1,-1  l.a i.i  Ihe .,.<.«
I'  **                  ""I  Wl*  Ilal ..weillrr. In ,1,  1I..I *,  aa|l fa* lhl,
7,*Z  ...r^Tt'.'T l«e^ll..,..r|.UIto«.l«.»tle.|lte ,!,«»„,..« mul ,...-  N.	
 * "' ' '"" *'•*' eflkel- I* 11  e lllll,. («,ie..| In h.,.  .u,..| ,!,„ „„. |„i|*r.„  lUnd eeaiM le
HK.l.it^lJeel.ie.11 Illl4  irrl  te.ee  .| Ifc, .| .|.»l' .,|  lh- . hl.faBm el  Ike
' "  I   •*.*■*..' i. ,t..i  >-■•■».*•!  f.intu - ,a .Me,eilttt->t. ebea enelal aV,
^ '.ill, lil« t'lftt* •!«  I, .,. II. tM, ,., ,:,»„„ at.,,, ,.»lil« ,|K|
v V .  »  ' .... .uu  klMWUklMraaailalete^l tltt  I* II  «,.|„.|  eklle-,bt  .H«t» at* *tl4ftf Olt
1  M    A ,  ,  ... -aUkl  ^,^H ■. ..t lk.f
aatet*11»tta el lk» I   '  ' I *... H 1,. ....fill, f^'t  elll. la,, tw laaale. wtyaeata
■  Ml.  Veaei.  f f  >• mlHI*.l.^ljoi lelllHatft tlj lt,»,l»"t. I t..| e.. lull
■;****'**'-"**• ************ ie*
MrTftiMMiaMu •■***** J^*^r■*<*•kr•,^!:
-  - latp-Aact nu*tnmta*,i, **y*i**t**l*^l^l*^*m****
u V.e.«,„  t^ 111  lltlekllll ear  1.11 f«.fe,1.Me «We ttliel u| le Ik.
t***m****.m.th*:i*f***-***,aA,lmlt *****  **** *•**■.•*«* *•»■*«"
►.Wh le IktleliYI •••**•"•**»!" """.S!l"* •k'_____
■m*m*,m*a*i iM.Hirai ,|. fiii eert .imtkl,. ellkeai, Ike jratlleee*
1,1^1111,1111    """"«■""»'* .H ._.,.. ttkaml
•a*, trnt Mie, lne. '**>*•* <*** '*•' "ewn.iw.1 "kitt. *
I. ,; Hi*-a.  a  (•  11
let It.l ka eeeki le i ***** leMlM
tlltfc.,  Ike  le*efe»l. '  '""'",*'**
- .,. ....  fa-  . ..  ...urt-t
'llol Ikll Ik. *" *" ***>**• *** 'tm '-'■ "•• " •""
.1.   t.ll.l  II..4  Ikl  Ml
ll'l .A  Ik.
ttmpiait.* ef eia eekeee ft to llae a* aV
•* kll» eel ll mkL ****** k'l l*»l« U*»t»l*t let
Hi  l*remen*at iaine.ea-Mtett*j|  ifta,  * '  I'**** t**-te.
-I f.eiBll. „.. i-i  a4»t. a,fan,,>aVraa«, ,le (mrMnnjleMel  Tke IHeiiel ia Ike eel, lla-ae-1
.a-. mmtl  .„..  e»e.|tirfri.a»4H. propil ea, 1.1, i. «l'iea1* *.'  ' '*  r.., at«l I. nee of
<'m ft.-l. ef Ike itiMHtle. <i«e,l,,t» Ik- I." ul l«
IH-t, aaaa ..at..let  ■,', lla.l  of  lofea  „ , .  et.J
.  <oe*aeB>a.  eko  en   t|, X C. Irk.,,, am, tla kill ..I „„  iell,'1"l. K. le 'nl. lojlkle. lo, ekkk
a<aH  out  ,jt-ult_a  leeav.  M ******** ***  *»*.;•  I'-.,..  •'■•  '  '■  " '
UUIa- .  I .  .  *• -I3ta1.le.rte eke kail tedk efcaee Ihm,   . ..
■  laeaaelt a****'  *»**  tai  ,1  e-al.  ke ... .   »   .
-  lie fW-.v,H,.to«  ae  .!»o.. .elllelt   »l1«wakl.l«.1|e.l Ikt-n lo lo atree   1* tl  II-I Keen «1W It Til. I.II.
"  eleranartBB,. t-.twIeV  Ik." Ikel k«l  tl ■  iui
•ttl le. i* Mleelftlw*. ..Ill "III*-- k»l H.MtlaM le ell Ike I..
l.-Mil.el.al ei. ir„l.J  Tf.it.Hei U»l. ***** amaltikm   TV,
Uftaxaeef lk ttaae. te* eaatellle. Ak  *t*l "I. Hf.  Ilkeialell  <  ' •
let em I. amtrA '*'* Ill-It  le fl'1 Ifc.
kil Imr III II fteiM lo Haute the li
t*. rmmmmm *-m leamn  Kn,,,lie. .... •. I,t..-,*
A «_»„*.» •rellel ol Ikr I -1- .eel  Ikr .efttlreiTe eef thr Ma
rtemetfltae  kil  lft,rai,^«l  llroel.r.  ittrrrrewvr,
Hft,
t|t  l'a. tat.  fv,.4,.a  ,kl,  Ifc.-
...    . ...
1-
II
11*11.
■
t Mn Joke link
•  '   -.lllifl.  led.  .
•I-v  ef tt.rt oMilead t
* "ttanalk Ulrt tela UalM
Mt-t  IHfleiBI  faftmel  .->„  o-ah  ,
1 k  te..  e..l, .tr e|.
Mm Tkoapeiae.   Mn  lnvkwae ,V.
I Ittttt feel, , fmu o. aaa., .ed |,.a
aaVetk  iHrtaie,  »,„  ot.„eee. to kH *'** l"«WI«>l'"l*  •.I"  Mw" ****■
l.lewl elfe. a*, rtrtelatl.eddrv,.ad •*<*•- Ittt,,. ie.ix 1, * e'.Vrk la Ike
*".""** ******    ' '  1*1  1  M<  twee*  * *****, HHetlal etuka fnta,. «_ih, kre.tt al impte.te-
.li  aff* ...****** "* *»»l*toe le elll I,  kaM eel Mi«fad.l ., tkeeaiee leeel Ikla tea. eprei Ikoae of la.l  thr, .»,,
!**•  TeVt, kid fail, tore 'l.iel ka-> 1 piium ,aA tee...  ettliaa*.- . r-lad ,-'a.| arr-l flle.1 dl.e,- rm I. _
fee tar-Tfafiata **., „,,  ,fll, „r„„t„| \. ,***. I, ,. eeaVnlteel, frt, 1 etilfk at' .  I a I., .tttf. loth. e.eteeli
led  aw*,  dtltafr.4    |u,
Mile,  l-klei*  I itn.
.111 ere oal of av. ,.»«.
-I  Hll
■Mi Ike
'I.e. a,  Ma, le, tkr
a Ua,  keat-
fftrt.1  Ki-aaa.1,
tatrefttet  -n.r!r  ma  Ikr
-till  .Ita,  awe  Tare.1,,
hltelte..BBt« to i-tia, to
Iht-fi'l. 1'ael lie- t*|. 1rai1 illhet.reli,
It.- ,-.|t' Ik.. Ike eto. at. ..
II
t Uk '.if.lle
*
• ,. .i,.t I. lrtf.ee
af*.field tt„ft .... of  ,kr H**"ef».l 'le***. to heat .-1.il.iir ,. , a-ae  tan. ted  had ralre  aheftb
."te. tairetatr dirtee 'iMHtetfa .. *   \   t   -  •--,. .,-..,
la llr atjaa-  aeMtof ef  tare  lftaiBt*n  h.,e BfiifrBd  tt**, r-rafteillle. eaf. enlla.  «••  ,'tr.  r|ar .. -Ill  TeV Irate e*af
.mm, ... wi,- aid ea.li eliifia kair .**,!*** lk. .
bSSi Vi  *}'*"'  *""'" Il'll lelaeleie of teatetfe. ae-aiten of Ike reaiai
','■   IRfkaase  led  Ike  MBffk „,-.   K,.(,lli,| a. ,.,, f„. ,,* , .i|b .lata I
d email  Mile ee. eel to mt Ikr joao. attwitataviae  «. la. led II reltd
■el r.t ft* ei.ei. Ikr eeeaia daeUtod to toaeftlet .... ,.-,.ia'.l lr.
laiaieilr, nf ala.l iht rafale .teett •" finiit, Ihlt It hid to
-  ■. .tl*t* line i                           -a-  .km,
-ntlnl etothl  a>  ,*n- .nr, ,f al.t- lltltta  .    ■'.  I',.«.
1 II. l.ttad Ihlt . Oe.'i.h teiiiat' rlofa 1 taelae-ie ll  he  H.  *iO  dole  ...
M l*e hrrnoetd ttiaeai Ikr tklfn Ira ate.!! feet htetiaa-it   C.tee ,he flhlra  lltea
I'atjre,' lett.r ,.<•. ,*.ii.m„,l, telltve.nl ll l'iente»f  ,n telle ,he n.ieoale* thll eal|hl  III Ih" lllaet
* aed eu.eel to a*,tt*t  »-. (Min.dem.IMri. ,hndld i.eet »t,h iei, ■ •-*
*
L
THE  IjEDOEIIi NEW WEBTMlNBTElt, WUTIBH OOLUUBU, TIU'IIHIUY MORNING, BBFT-MBBB 10
This Card is Worth $6,00 to Kou
G
QTljC  gebflCV. \^^^XZ\m AGRICULTURIAL
I i. I/;..« PROBUM
Ni |,i,i nine i|i,i-llnii Uul  i.  .in,',  l.i
MJIi- llll,all   l,,-.,l,.,l   lll-lll-llll   IIIIIIUI.'
Ill lll.i'l,.'. 1-. TO llll .1-  III'   IIH'  .Hl.ll'
I [aa
llll
all
ii in... iii aimt.iiin
ll l.ll I llll- I'll
'I -
Ilt.I
. II III
111' lil I limnl.lllllll.'llt.
lllllll III. ll-l "ill Illllill.
,1,1   I  ,ai„.   nl   llll  i.J
(Milt)  llama mui,
Hi* i in-,  tm tli*
 ji- ui' mini Hit
.mil i iiuiiiiit- worn
ni
-in
ORDON-COa^*,™
"■BOOTS "SHOES
l.ttl  1  hi   I.Ml  I.I.I,,,  l.lll  l.lll  I i»l  1.00  1 mi  I ui  I i
Itl 11  I . I I 1,  11
n
rim. 11.,
i
/ mi -i. i'
i
At UBS
M l| !l
1,1 la i^ |j
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
f r'. If l
r|'l ' la   .1    III tl I-   ll MIKI- I I lis,
J.' '  l|  ul  ll...   .'I.l   ..a',lllll   lllll
i, |ae*i -, i I.,',.,  ill ul.* I,  irti  mui  111'
tlni irtii. nt Notvi i-i
■  ,,.    ',i,i illvlileil Into ni"
llio oliilil
I   ■ S   .,'..', i
I ;  I.) -  Ull   .IOW   'I ll   - 1.1 I
| |. llif'..   i .
illil  -  i IU!   '
11
-nl, ., I,im 1. ,.. ■   III  I I
KOTKH  l.v/r l-.a,lll/l.'.V/.'
"I'l...  :illiiu|.t   t.i  ,il«i!i-li   -.|i,ii,il.
-iliiiul-  lu  M.uill.il..,  I,..  I.i-i.i  *'.'. i
".  '  '    |ll 11 i
ll ll a, ai I. Iniiii i.l ni'l,
i im ii n.i uiil etat   ii'   iln Rogui
■  i   i li ula.  li - -, lum
. a. a, ill.,  i in.I i-l  al a
INDUSTRIAL SOCIETY
BRITISH  COLUMBIA.
HARDWARE
T
A. M. NELSON,
I'liliii iiiiiI Ciuiissiiiilitiiam.
•Wti i \KI.ii.\lis <H' HARDWARE
l„- mring iiiuii' IMM- just Iniii 1'i't'iv
i,,„.i„,| up ami in.iiiiil .ti close prices,
Wu carry a full line ol builders' supplies, milking
specialties oi Locks, Uuilding Paper ■■■*>■ Nails,
We also have a most magnificent stock ol Cutlery
HI laai, t..all. ,.| ,,|| I,,
OR. AND
CENTRALHOTEL
Oomor I'iiliinililii mul 11,m uin, nn*,.!,
JAMES" 0ABH,"'Proprtotor
mown CUNNINGHAM .US
NEW WESTMISTER.
iJ-Wipordur. iiiiiin,.!,
i(*iiii*i,i.iii-,i,ti„i i,.|in,,iii
I.,***, ittla
URNBULL & CO
Ti
W.ln.
liuitilti
; prnT 11883   OPPENHEIMER BROS.
^tPT.8485 COMMISSION MERCHANTS
AJA  AAA Importers and Wholesale Dealers in MoPhee  Bros.,
VI I IIIIII Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.sllil,*4f0Hf1!lflB'
Xjl U jUUU 100-102-104 Powell St. Biyo^RoyilOltypSM.l
■Ml: \i lull- AMI lll'll.I
llun k M.-ia'a. iiiuii.
j iml  Hi* Si i«  W.-lu.iai.
ta.- ...i ijii-i. umi L ii.iu
'',.'..»e'enMilille 1,1. ,
MoPhee Bros.,
M Mr ff II
1)11   HUM-I   ll.l
IN PRIZES
■
I'. O. lit
100-102-104 Powell St. B.yond Royal Oily Pl. 8M„
Vancouver, II. (..|   n.wWwtminitw.
i mn i-l;
Nm  Mm  I ..'  ill, 1 -....
I
I
'
III III
PROCESSION
BRUNETTE SAWMILL CO.
. i <« H... ..■..  V  ;
ii..,., i .i
11 i.t i- ■ ..
■■, ■   ■ n_ -  ■ ■
„ iftvrtt. i.*,f. hii,
I lllllll   I I.M.M.- M Mai II  I  '  M.UIa.S  Illlt  Ik.*  Ilrlllik ",."''  ******
INTERNATIONAL    MANUFAGTUHERS OF  l,uil.li,'l', Bhing.O-, Util. Bill Bt-tff Llll.i LuiIR Timber III,
If" 1
'
•
|| M.M.— M.1KI II  t  I  MU l"S  lint  I    '■
I I  i*„ ,-, ■  ...  ■ I
l •   \   a ll
I ' '
1,1   "II  I   '
M \\ Wl STMINSTER I'.'
V * 11.
tn 100 I'i'i't.  ALSO  Flooring, Coilim;, Hustu-. Silling, Muiililings, Pickets,
1 'I l 1  It M I.  -nl.   ' ' ' I- m -I" f, i| I, ,  ,  I 11 ||    fl  a  || n |
M , ibULLIWll HAUL. Ml"Md Turnod Work7Saa_, Dm* Wtodoo d I'   rr........
Hou80 Finish ut nil Kinds.
Nee.it .  ■.   i
I "I   I'l" '* " a'. fllllNT- J en..Ml aifa.a . Z  1*1
I. " "
11   '    Me.V  III \| \'  HllllkS  , aa|
11. " '    ,
UAH Mil i   S     '"■  '
P
■ i.,i'M   '
li ... If."!  11
'
, i l.  .wn  '. SIMI-IU
I
• ■Illi- i nl
I
'
'  -
I
"   '
a...,
I. a_t_.c_L-u.xato "W"=xl-  O-'u.arantood. ***,
"" tHIOEmCESKOlHtKllllHTICSl-ORlS ....  . ...   ,      ,..,,,1    c ,„. „    i ,.,,,   iav have no ipecialiici
Ullll lllll e|  I I        I            *>    "''*   "'    1  "'"It'
: LACROSSE  TOURNAMENT! s'"''',i"v:''"'""•" '■ "v"'"" '•""* f'"' "'""'r|' '
Whilt* the hot weather lasts
'
SI*1'1'' I,' ' ' '""■* . * tv.l
B i >* (iRANU
s
(■ --umi. ;■    FIRB
S
* * , . ..
■'•*"" uiSi.t.i. -i:\u\a. n.t, n,m:  iiii.
illumination Buililits Hardware. Cariit'uti-rs* Tools, eto.
s
a e~
(i
I W. ilM.I"
'
'
II	
'
FIRE  WORKS
ti
■'
•^
'
t. t. ti**,.a_:p:f> **s* co.,
Wholeaale and Retail Hardware Merchants.
Tie COLUMBIA BT  WSS
[I-I: -.Tl-LK
,it in , ,i
111
r
,.„...,,, ..1. in a,    ("i. i'
.*
¥
*. ■ ■ I* ■■ I- ■
i i-itinit i-.untilii '
■
________ '--'—"'    —*
V I ll lit tit V
-
■ ■
T * f.i.eoi
A I nn iiiiii
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
ttirhtitilN  51 UMM
Now WoH.minnlor
imtaaftily it
II
« .
v
S,*....
.
tt
\m*
TO LEASE
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY ,,
* i.i.it *f |% ti | fi A
M
i • ii ■ ' i i* ii ' ,
tt   ..I, \\l   All, lllll
FOR SALE.
IXsTlII Mi.*,,.
NOTICE.
..   ■ !*it- ,ti u.i: n.ni: i in
RACES
Vi. tm in  Diiviiu:  Purl..
0CT0tll.lt I. ., S. IMI.
AGRICULTURAL EXHIBITION WEEK
$3,000
UiriM\/ITr^imUcii!i...aDii Dealeis in lloimli and Dressed Lumber, Stilnnles, Sto
If L llif II L Laths aed Pickets.
*,.... »„n,,r. Salmott Boxes, net Flonts. Trays, ami all kinds oi Wootl Furnish np
THE PUBLIC (or 0annori0g Doors, Frames, Windows, Moulilings, Blunts, Railings
Ballisli-i   Bui K.-L   * ■ .-. All in.i  t.t Pl.ii.t .ui.i Fain v Tiiri.fil Wut.l
JOSEPH STIRSKY, timk tahlk^jsjj
Jewelry,
Str.ROBT.DUNSMUlK
. MUM *****
NAN.
fl
LK
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA St.
0LANDA6ENTS
, i ii 11
H0R8EM WANTED.
n
T
m
The Crown Stables
1 llltet Hii|«iel.llilVi*llil'll-e
I.ai llll .• Ill t l.i- I ity.
A  IL. t-I.AKK.
Canadian Pacific Railvav Coimi.
I-Arllll'WVII10N
TIME  TABLE.
itsni i! i.iHi.iiN.iii-t.
*
•*
I AO
II ii*
I* 1%  <
in *
io *o
u *o
FOR SALE.
T. RIDDLE T** m
NOTICE.
,t ttiuni  ii.*tinij.1-.
TO BUILDEHS.
'|'l si.,.1;-mi l.lil. III.. 11.11
III ll'-il f r .
NOTICE TO CREDITORS
'   MRS  ILUA tUMCt  HITCHCOCK  <
OtCEIStD
'
I.
.. it ..n,\t.
in
'I". "  11.1.1-l.llv.x. uu,,,lAVRrlaAIMi.
N
mmt* i w» *uiip*
*, i i
■
NOTICE.
WARNlNtJ.
PHILLIWACK!
BEGBIE BLOCK
BLACKSMITH
Jail Oeeli.  **   .
CM Stitfl. Kn Wfsliwr
NEW VANCOUVER
COAL
ii«oiuiiciui.»'iiiiiB».
New Wellington Com
tH.OO PER TON
1. W. CREIGHTON.
m
■  fm* *******  *****
*
■
■
\.a *,*•
Cnitnillnu Vm illi
QF  Navigation Co..
IIM.'. TABLE No. li
...... t»*
I    .....    I.e.  	
.  -    I..'  ....
■
OM   tit****.!***
•  -■■ If
'-
■ i -
i
, tranmlmtn
I**t*  ***  m*m*,tmal.*
TO MEN"!.
COLLEGE. 2
SAVINGS  BANK
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
0 . it ti  i ,1,1.1 11 * I
1 ■
i
li
\\.
0 ttt*III
A.l III.
1-1   UI.I.**H   I.   1'
■
I  \* l-l % I \l.
V.IM. THM  •
■
■
:
■
■
■
■
■
FRANK BOOTH
SCAVENGER.
M, l. FOLEl  DEPARI,,ENT
Lumber Broker
mi  toa • '•
lii nl K.tiita ..ml An I... nl
ir m Cm Itr Imn
a.aeae tt Bae.hB'i*
......r »..*    .
aa.» fill. net.
....... I.
■ 1    t.trt la
lllllll atlll a
.1101,1. M II •*•'
11.. Ill Rf I, 1 1 ti   'I    l't
" -  '  '■■' St..-  i   e.  .
• M. I  •* II.
a ,,.v  iuni titj'
E. A. WYI.D.
Tltt! elliele rM|*ttnl il 1'ifall  |,ff
i-,f,,l I., ijnii wclli in .,!,, |  • ,,,.,..
i |hl  .lit llf ...lllll*. .at'|„.e|.  >■•■
• i,|.  t ,i. ..  fl,i|,,, may  lr   —„«,„,'_„  ,
IHU I*   1.1 ltow WrtllMttiti C.I.
■*«*A.*    .ula,   |. \|   S(,|;| -.
.... ,  I. -  , u,>' "ll-
PI ku«u tffnSj* m*~
DRAYMAN. W UUli  jerchhits EICHAOOE j BOARDING ANO OAT St
MERCHANl AND OENERAI
TEAMSTER
. .•
DRY AIDER ANO MR WOOD
■ •   T  l!  **ei**
**** a. -Ml,    .
t*m* tmi i |   I  ft,****
roR OIBI-S
"'":ills ' Swum
.  " lal.a  l'a
'-  a
rt THE IaEDOF.lt;  NF.W WEHTMINHTKH  HWTIHll 0OUIMH1A TlirRSIlAY MOIiNIN'O. BEPTELM HER  in
(The i'cbiu'v
UKANll LODGE.
|„ ff  ir.ifrrrrf  "f  ffa'  *"""f  '/'raafatali
f„r,r..aaa.y a,	
'III. Itlll lllllll  "    	
.,   Iml i-i.   -   ■■
all   Mil il,,
I
111
I
I- lul.  II	
-ll,    I, |.ll. ■
l.lll.,.
'
I  uiiii-.-  I. HH
■I II.I-
I
Val llllll |,|.
• Itl
I.
ll. I. II,..  II
III III. -l.lll I.l tt.
I. I
i.   I ... II la.,'.
|'
a, II. V.l
ii.i
.  'I  Kiiltli  ia
HI Arulri'ii'.
"' 'll-a iiilin..
■a-i.miaial.
'   '■'■   I  «!,»
■beted  il.m llm ,1
til Mni,i,i
llltil Mir.'le, I.,.,,i,
',    ' .
•"'""" ll.   Kllllllilll   la.  |||l|	
:  i'i  mil, il,,,
I'l
1 "'"- " ' ' .  .IllUil, nl
nr,  .
North  lia ni  ind  i,.,.,.
II, ,,  Ml   .i
■  -
ii ..I an |
illiillii Iinni  »i
■
■  •
ii.ilni i
I'l •  I'm,
■
ala, ii, l'
'
' be*. ,./.
'
I
i
I.ii' Im  Hi* i I, "  li 111
>.<li  a ,...,-, I   n.   ,,„
il  Ml   Mi-l'ii-i  Ail.in, |l|
lllll  ll.l-  ii.fi.   anil, II
T.nd.r. tear a Lee-ana. tai aiaat tiiailica aaaa
Daiaialaalnia Iraaaal. laa tla. Preevinii.
i.l lielll.li Cliiluiiilii.
.  i    ,,,,, '||,,, ,-iiouni KKaIbButkxhkii. iiiiiiiksskiiti
ll" ' i Mi  Main-iii Ail mil, llun !,|,,'„'" ',,';','.'.',", ] .",' ' I'.'.Jm'IL" .'.'",','
"I Sir,lulm Mni-al.,iii>l,| -nil ...lyniii. Il|.  -II    .,n.'  j.,,  . ■
ii- u Blirilliaif iuiaaiiunilly.  Will, I'laillal '*.*<"'*""'  mii   i	
Uml Hin HI.
Nn
nl  l'i
i   i   ,,.  i
tl
 H
ni.trli't I
lliill. v.
COL-TMLBIA STREET FOUNDRY
REID^CURRIE
MonufllClUrlng nnd HopntrinK  Machinery & S[>i*ri,il|y
if
WAYSO] WOMEN f.\uj.
Fflfl I ■  ■ , -.  AND  FANCIES OF
THLGE-NTLEHSEX.
Quui i   Ifl  •! tollflO  nf  trlojal.
..ii it..* . i-*. bu mot  witb tba
■  ..  .  -i; .'iir-it-lti; poUlO,
I I "1  I  l--e.nl ttlll  "I" 'u  n  o*ii,
i ii ill li * t -in • ii.li.'f from tli-. [trewnl
ill
" fcrjji
Kfiil i-i- Currienreogentfl Im- lulm Dot) Engine Company;
A, R, Williams, dealer in all kinds of Machinery; London Ini'i
mui i In,i..|- in a.  ,.,ifi.„f il„ le.inim
I'mi-* ii,!- umi i in,,,- bfa.an Inwumill, '',"
Ullll Blraalalfl,
I. aol   I liim- i »|n tiei I .'f.-iat ri-haa-
I l'i 111 "I.  tin   - a an-  -J  - n.i,  ll*".   '  '  'I II
,-''.. H.  .' • - i i   , !
'■ '"»•' ," ,'>:*■'*■<*•' , Comp  i  Manufacturers of I ron-Workine Tools; John Caiun
 ♦! j * un lln iuit ->' h '- ' .... i i, .. I s 'J I
ui,-, Mi,,.i. in ii. *;; ell, Manufacturer of Hacks, Carnages, Etc,
lUtl  I  '  ll.i  leiilll.t ,.f   i ..li,., ai f  fr a a f t If If  ll faifaii aal ft I tie  f I fa la f f r  -Iff  , Itl ll
"I ' -a	
WATCHMAKER i anil: MANUFACTURE.}: JEWELER,
"'1  IHBII  I Milk, 11 	
T YAT * f*0. Ne*t door i" Ellard's l>r\ Goods,
tlill I l.au- L a,..a l.eli'.. «i .a X All. Om  !/*■'* __
llai ll,,'a-ll. mm  ** mammmm
—_—____  __ Inu'tt.ih I, ii'ii.iiiiiit'.tsbi'i i.ilu.  Repeaters, chronoeraphs
BOOKSELLERS and Fnolish uratche.   Cham™ Imt  „. I u,„L ,.„ „• .,,,,-,L?!
a  tTiTinairni- ,  * K
atM.tiiiiM.lis    |.,„, .,s..,,-1,,„-,,i 0f Golf Gold I*illcd and Silver Watches
• In-  Ilial   tale.    a|  ,. lit ,  ...  a- .-    , ..         ,       . ,,        ,  I   '.
■*■     '   ""   ' ...... .a. mil  ******i. l ^'^    '^^    ' ),1"»,,ntl  '""'  *'* '" RingS,  ClMIIM,
tlllU-rtl  fm  in,  u*  1,1,1  IUI  In, UIIIII tV Dl  Iini/ ''              :  \*-\KiUk nl llii  leilr*t tlisit-IK
A.l.in ant, a    nlllYII II III llllll I            ,.,'.1,11- llil
i.i, .,»* iiaririoN   linillLLI  ULUUH I irtmcnt or < locks. Spectacles and Eye Glasses;
*  til.li  ware. Simpson, 11 -ttl  Mill.r and * *< * plated
M
wan
r* a nnnTin   nntt,,t,   ,   ,,»
DAKLbliJi. lilU.l.N ft CO,
_.-,   .  y.-mm-mmmarm.
BANKERS
.1 I'i i M-t I'm
.-ii uiui'' iiit.-ti,i,ii |
!',.,   -I   , '   ' .  -   -  '    ■
II'
i "t    ■■■ ,   ,* aith ■*,*■ - i i ■" i
-«i i tfawkingi ami ihoaij !
, * tM  "ii null ii I. ..i Um
il ,ti
ii..*
■ ■nti:
i i.i
•i't
l
i
tliwn -li-*,
■  -<. rl .'rti-'i-t botl.
I In  boniwti
.. Onmiotroaol; r*«l
■■ ■ >*.'i itn*  tn**, ow notion
..',.■
tunnel ti.il qwIw --liin May:
i  |
•  * ■ | ut' tti -ii n 'til-it. larp
nm Iml mul
.*.
■
■  *■-. mil, )**
I
■ *  .
*
- ■ ****** ft Hi,
.  i
Inooat. ***** tr***t\
•
'*****:Tmi.
■going Kraal >•**<?*  Tti pn_MlM »rf
. ■  Htarprlaa Iwvtt  tmnii i mining .
I  l'a   MM  f.H.'lli'l f'H  H'VlTtl  *****
■, ii..* i.ai,-,tiii-1', *i.ii|iuti ttit.i th.tr
i.'itia'iiti-  ti..  o 'i An wh*h at* u
rtn  HI'! l« '-.'.',' tll. HI*
•• " ii pO-MOMI, whlla
ii r    ii  ik i -Dwoll Trm Vtmm
-.hi  (>■ ii fn  i ***
i  ,h i.i. ■ iniirlanliy **** ll
a.i*.•
i in
l.i. .it I'.
pri
■
I.
-
' 1
REICHENBACH
t.
TJoyal City Market
*^-*m j. REICHEl
Meats
■
. ■
iii..
AGENTS EORWCLLS FARGO A CO PRKB • MS  OKI W**\.\ FRONT Sl., Nf.| Vianan*! Marital
nVHOLESALE ANO RETAIL
OEALER.n FRESH & SALT
GIVING UP BUSINESS
*  MHIW It) I I
-
t, I
. »i.,i. frock, mil. **, (nil .1
i
il..!.* BOd 1.1-Wi* '
*•** rt iIrm
-
-  I - .. '11
I onmniiTfti".i uiiii..--. tw }«ii»t|«Ilr ** h*
■■ ■
- a»l mart
: ltr*lmvl
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
lln nmsl e.xtmorilinary sale c\t?r known in British Columl)ia, Dress Goods *»ll .'I the nncsl
tjtiality. This is your opportunity. The fare over i«» Vancouvi. is Intt .i small consideration.
Terms will be strictl) Cish, unless otherwise .inan^nl l««r. 0\)v\> fur \\u stock en l>U. with
fixtures will Im reaMwtl, and satisfactor) terms can Im arranged with responsible parties.
,  . „!,,,„. *-. ,| if. ■ ..r  ..tiiffi thara
-i ooahirl-M -ria-a. oiooipoo-l *>t
 < • ■■iiK-ili.li«l l*y im*il*te-
,:,  ,. i ■ ti. jiail ny ** am
i  i o i,i-t .rn. Imviworfcof
, i ***** \*m h ooi fi*
,  | v  ittiiv.v »hil». awn flan f*A*
i-m ai M I .'lut .i • i.— i mr.
I *  iln!.' .lining ...ti nut Ott**m
 llM IM (If itiarp tJ.,|.
* <• <<i'lil an   RooOOR) (tlAfl up
1'. I  tirtttUf, mi |.|--1  (t In  til.
I ll I' "II.  Illt
- ■> mi  pO-IUoo .uiiii I**.
. - i- - m. i>i ***** .1 U4
tin  li,..,  ttmott Ml. In  lh. l**Am
I ill Uml il-.|*wf..ni,... ..|«jt_#.
Iroo . *   *    I, *****
,** m
t  "itr****,!', \ itimtwtfimUtil ,  ,  ^| ul
' I   - -lip UN
n!.-lnlH -Mt1.ltt.tit   a t,%  tO t*
au.|k-«M>i ****** \i***tii iilwwi. - tU* 4m
*r**y. an*! *** * at a m trngn t *ai,*ti*t*m
aulUtr**** hav* U*r« *M«tUg
•MW lli* t* .1 or ll* t**i *h***i*A ttttt •
farria«* tlm. my ti* * tttm ***m*  Atmt
*'■*  • *-•■ *******
****** ******
i< l*ta*t
tm* -lill >ii al *** *%***. Uat
■ • ■*\U* i  ityloto Inha t!W>
i*ai *■ rrioawolofon*
.• i* .  ,-, tko
intaga *,** aa| ***** ****
Mo i**t.t  i ****** the hi ******
-* * MfHot- . tym'imtmn a****
■   *  t -. .tt H«ir.|*iiMa.W
t lo 1
\***t*A ****** a *t******li tt* ti
Vancouver Opera Hoose
\ vN.i.i \|.l; li i
i  In  00*
tt  Itr
rll   **\  •**.
Mi] and Tiesda? Eieiiio
lt|i  11 aal tt. et
MMK. SAKAII
TO THE TRADE.
OUR STOCK has been cither imported tliircl frtun the manulacturcrs, or liought ftircaslitn
"in "tin nt.itk< i. anil t|uotatioiis lor t|uantiti< - will he matleas • l"*-i as an) wholsesale housi
COPE St YOUNG,
FHRGUSON  BLOCK, HASTINGS STREET, VANCOUVER.
TAKE A NOTE OF IT
the:
ran
>.b
le*ll:|.IV. ,ii. I'll •« liti*l.
I.*i. ■
MORNING LEDGER fHNBI,fINEr„—
Engineers and Mill Supplies
. *a| Me|'
.* .
*t*mm* e .
'
.a. ..
I
lii PA0E8
Special
Midsummer
Edition
s Now P
einl autl Clii.it-
iciil ooursea.
oomi wood swn puueys    PLANTS ANO FLOWERS
HAteF PRICE
If. PA0K8 *
O. P. ST. JOHN. Multiuser.
Me 110 —Meter* Hi... Tytw.*' tl 0
'
I-  t   V. l.a
PROFUSELY ILLUSTRATED
(Jampbell & Anderson
SUMY SIOE GREENHOUSES
A.  C.  WII.StIN  Prnnr.
K K
JU.sTiti;ci;ivi;i)
H.t-*  riWlt hfl |*Vr«i-»*»
WORLD'S
OREATE8T
aA.OTR.K88
•..*, Hum .1 il
•..... J, . ■-  Va tlttfuffca,.,	
COAL
COAKKWOOO
■   " ,*l|  in|| **
> ..imif trm
*Km  AifrtTa
-  1,
JAM. C. WtZC.
Bank - Montreal
iiririi. iiih_.k
tar.  •  .
A Savings' Bank
Department
M.i *****  rfmmti »*i  (m ********** at**
,*,: Baeetl
laitm iin*rt a com bat
ti ******** | f»* a**
GEO O. BRYMNER,
eilme *»***.
tal Mill'
.  fa Ifal,  .  .
With IinirravinffB of ihe Puhlic Instttutioi «mo«m.. m.iki ncitDoiTm mnicu
Private Residences ami Manuli ics in thi  . ■*__<___..    CtUBRAUO EHGIISH
Ci:i -I N-t* WWminsler, also Portniits ol >"V°*£%,°1£^ "K"
BOOT.
it
' TOTI.e
l'i..mini nt Citizens, .iml Ma.psol thcDistrtct.
■': S -^SfihS BUILDERS' HARDWARE
WH  ...eeatr-e
MechaDics' Institili
II AdUHH WANTED
y mh m. ,t*s
i ******
■
lat.MM* ifcifil«
*
.--.t-t !*"•.*• ■ ■ tn*
w# -St.. mm* ****
-
tii ti*
■
I
Alliliii. :,,. U- n,i;r...l,..., .... „,„„__ Sctt_, TMmlU*m*i FLhSettal""00""0 8EA-" «
»<)\    OKl.l'.l lo send n lew conies „, . ,,_,
1 I    - I I- IV... ' * ltltli.ll.  ne i-e   If-   a..-  . f - **f  -
l,\ miii lo your friends in tin East
Price io cents per copy; thrci i«>i »J cento, tm c..i..mi.m hi.,.i
To I- hail al llw Bookstores or nl ihis oflice.
Nuw Wv.tmlti.lpr *."',',',
-
*  ■
i.   ■•
T.OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
WOLFENDEN & ANNANDALE
-mrl
-n"i
*a||«T
—-..ee.
-	
i||HT
GUNS
■ •
*
mmrmmi tm*a* i***, ***Ai
*****    V *
.■
ADMINSTRATOR'S SALE.
(N  TMt  SumtMt  COUHT  Of
nmtlSM COLUMBIA
,'-*4  I  ********
■ \ ........
■  •- ■■ *\:m*  ********
*m t li.«t|i III rt.-i«
,. '
I  a     tht  ''"' ■'-'■ '
it*** '* ihtt****. *****  - 4
■ . \
HIT ****t**M  Of
*****    term*
■ ■
■**  ' ***mmmmt
■••*•-  ' i *
1***1*1 ****** •*"■* **mmU*4**- mi**mt**y*
**  Atf-mltml** ******* *******
U*\tt W. It O. Woltrtnlpn
PROVISIONS, FLOUR ANO FEEO
lt.t1.reV''    ' '
CHAS.E.TISDALL
... ,„. ..I- i. ttrttm i <mvmm * -e
1 mam,.!-* *
Aaft larrtiir. rt ttt--t-i
.-
COLUMBIA STREET   tUMFJ ItOCI. VAOCOUVER    ^.7^.^*7^.^
-"rtffii..^ -4 m.
1  •*•--■ 1*. .11  IlllaK. . , aaaa.
J •-ii,iiijrenn%it iij»i •a
'4-!
I
p
I
■IIIK  LHDQEUti NEW  WEKTiMINHTKlI. UltlTlKII  1'111,1'MIUA  '1'IUUISIIAY  MOIININll.  BE1 .'KMBMl I*
New Fall Stock.
MANTLES Bttl.il
Va'lti'l, Aill.l.liiU aai.l'l'lli'i.il
JACKETS  ..Li'...  Tii'.'l
alllilt'l.'lli
CAPES  I- i *. • "...,
ULSTERS l
Ri'iil Ktttiit.ii Brokers
liisiii'iuu-it, tiiviistmtiut
""' Commission Admits
COIil Mltl.l MIIILIII'
HOUSES TO RENT
|
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
A,, nl. I.U Ilea' N.1I11HI.1I
i "re luu, nm* Ooi iii
lle't.lieet, .liaal laaa  ll	
.liul  J.   I.a, I,a.   Sill's
Vault iV'i'ie, .li , .li
lli-l '■ i	
■■   i'i. 11 .mn
I  ,... i,
COLUMBIA STREET.  -    - NEW WE-TMINBTBIW
  ■   Llil ) I  mill H*.
NEWS OF TIIK CITY.
N.w AtlveTt1atiii.li..
taillll.l.lt.i   J ll  ■   ll  lllli.l
I.OCAI.  IIIIIVITII I
1
*
lii"
Illil    *    *    "
« it "tt » « aT_J
U.COLE&CO.i553
: Fui* Gniiil Iuv.iNtin.uitN Kit to  I
F.J.C0ULTUARD&CI1
Real
Estate
Brokers
A urn I*. Qimkui'n IiiHiiriiiitiii Co.
Cor. Hsu ni McKenzie Sis.
< >
l3S • -1 * i * »  i  i  i  i  »t- * .w
"W  .  i  i  . "i  »  iT *  * J-r^*rtHi.
REIISTST-A/TEID
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothioi* and Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
A.'.ui*tr»iii|«-Y<iuiiB lllnrl..
Culiiiiiliiii Sin ,.|,
FRANK'S
Staavtna: t'arlon
COLUMBIA
i
Tl. I., la
I'uri1
Iliat
''
I   «  11    1
I -a-
I
|| |t
' I   ■
'  - -  -
"  *  a . -'
 ! e
--
t .at li.ett  I
elite .a'
(aleital.  ii.i  ||
l-ll.  I  a    1,1  I '
Th- * t
' ■ i  .
-
■
la.els.el
tt'laaa- a
u|e  ll..  * -
Tk.    I I •  .   •
lettet- •■.I. ■
1**1 »e| ,1
LUNCH COUNTER
- ' ,  - ■   a    I'  11
ii,
0|il'll  D.a,  ..anl   Niflal
Iti* Cream aiul -fruits in
their Season.
FOOT « CO. Proprietors.
FOOTHILL NURSERY
Stiff I".'. II  !'e)t!t!i!'l, Oil'
STONE _ WELLINGTON,
mere K&£
nt loot nl
Miti-y  St.
POINTERS FREE
The Great
.  \llti, ll  li.l-a  HU latlfLllllte
Kl.„.|.
during itlt | i
ever) pureha
u iitn .iniiii' iiiiiiii   Tlli'la
inc .in i
then, ilt.ii tht
tl 1  tile' It  Itttt
l„ I'lll  ill*  al >
IS
Webb?
Boat Race
ti. *** M
i
■
■
\ *
^ | ..'
'
'
GUNS
Ltici'iittM'.I'< i. lut nml Hm.
Bull lie...,|..
*. ,37 FmiilSt.
W.E.FALES
IHEUNDERTAKER
Fimtii. iii How FintisliiS;
UY j WATCHES
which takrs pliict- on iht  .'iiii
'   '  '
a lll.ir.il  ■   I '
Itlt'. I
lll.lt It
■
l.ll llttl'. Ill
II
On the 34th
11 ■ '
•  i
i -
.•I  ill*   - 'I
l*|e,ili inimlli-
Who is
B
J. D. BENNETT S,
tii-i' mil t* mciti
will no
. tlllf ll   llltl.T"
ll  I
'
',   I,"I I
'
"tm*** *"•••• ''"iNl'a'
eie  K 1. a
II.tUIONAU
a
ME AKIN S
PRILL ROOM
OPS!
VANCOUVER
W.F.BEGGS
tm WILL KNOWN
it
Sure to win
golden npiitiom Irmii i
\  t ■ imily. in t»'ui-r
• tt market
.- Ilk.' hot i.ll..
Wl! ttlll le- 1*1
Iim
i,"
. Ij. all ll,.'
Ill,* |*r
l.lll. el I"!  la .ttll'
J as. W. Harvey.
S..,*.*..»«or It*.!.«». Ell,.ril tt.Co.
umi ttt*.* t
in-
lei,.,
.
Ha ,i •
••  I.  •!
• .k I Ililit
I-t!  •-,  '
eatl'Ilnl I
'
riiitt.1 -
■
at  -'■  II
1    -
l> II" li
■
... ..... ■
,h.t rli-r  i   ||   *
Altel*'  •
>t. , .
II.
Tll -rf i.t  ri.iit.ie
rr,  ,.■   .....   ,**.,....  (rt.ra.
... a^ra .«t  .,*,    I
* ... .. .... . Mental  rj
.-,  ..,,.,•. r a ar-.r  ,.....*.• .1-  I.m
tee
i tmmm m ,*. tmm
ln.ii
a
i
I
II
• :
t*
•
•
1"
ii
i
i
«
•
ii
Ifc* ***** lift"
I*  1**4} In
I
thi: Mi.i'tsivi im Mrtvumm *•*
\i*w
On the Market
$300 to $350
PER LOT
These lots
Well Cleared
I ' ''''' a   1   '*  ' '  " '
...   -.1 II-   *  1  -••■"
: 100 Utti' ot Titmwj Line
i
.
I mm ii
Oolumln. Bt ..Kef y>ein,,i.ein
'•J
THE COMING CITY
OF THE NORTH
Great Chance
for Speculation
^yoops  cSj,  pOLLg?

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354017/manifest

Comment

Related Items