BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 19, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354016.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354016.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354016-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354016-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354016-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354016-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354016-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354016-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354016-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354016.ris

Full Text

 W.J. WALKER & CO.
rial mm mm
NEW WESTMINSTER  *
• B, 0
lk
W. J. WALKER & CO.
TCI.,!,',,ON >.
NliW WfllTHUIITBII
MM II I'LII 577
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
-NKW WKSTM1NSTI.U. HICI'I'ISII COLUMBIA, THURSDAY MORNINU. NOVKMIIKII 111. 18111
Wli. HAIIaUlL «t 00., 1'ROPRIILrOKP
FOR SALE
iiii: i i vi'i'.i,
DRUGGISTS
CANNOT BE .HANDLED
al
Oui*  iter,* Iiimi,  in.  I hi nl
„..-ll.l.*.  Mil,uiiii' l..r i. Iiiiiiii,
r.*.i.i.*...*«.. ii ,,<„mM in1.1,» Patent Medicines
,ii..t- »iu be divided i.u.. lol*.  — -
Three n,,<* i»i« •„, t*i, itreel. DRUGS
tl.,....)  |u  ll,,.., «|,  It,,.Int.. —--•■
*****' PERFUMES
H. H. lenmie it oo. Toilet Articles, eto.
I'm IHT Ml'Kt'lllil'HI.il I'.illllill it "li.. I
VABT QUANTITIES Or WHEAT FOB
SHIPMENT IN DAKOTA.
CiiiiBj.ii'iu y Charg. d AaKOiiiat Fromi-
Ht-ni  Hitilwtiy  CoinpAiiiua   Eight
Million Dollars Mianpiirojirititinl
R-uvutti tig  Story  of
Fight  One  Mail's  Hi-u<l  Blown
Oil'   Conviction  of  n  Furgur
Opium Got* a Tiiivulli'i  Into Suit
ous Trouble.
ipoko
upon
It.'i'iiu:
Hvrvutlvi'i.
ul, Imttlii
l| nf llifiii
hat.'
TOR SALE BY
G. J. BUGHENROTH
CONTRACTOR
S. T. MACKINTOSH & Co
r* r LilMuti .u.l ■IitttHiiH- m*,,*,*,..
Ilt¥*ii uu Airi.lii*ii..u Addraik But
314. r.lOfc.., or at ■likirtlll-.iini'  ll.l.KI'llu.M; A?
I'.iuii v..ii Hltirl
•$ Thomson
Real Estato aiul Iimuraiice.
U  1|  1laatl.ll
COLONIAL BLOCK,  NEW WESTMINSTER, B.C.
IHI*  1  W.'.ll- A  Imlili.tS lii win *
|'r..ilt,iUlUitilMitt.t* i Notary!
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I. IMl HI IIVILl'tllt*.  LAND "llltl i IV. I'. Alt. II* MUM III- m I
llllll.I AMi l-liiilti-ii.Y t .llilill.H "fl
MOWAT it T>
TURNEli
Ilt BOH,  !*■■  I'.  N'im mini  I"  Tl,.-
Sunlit  I lak.it a  Railway  tlUte Gommls<
ilooen have been in teealon he-re irvinii
t.iili-u*.< >.iiu.< imaii-*  for  nlli'vlnu llm
iirain btookads -Aiiii ii now eilsti  Ho
far  ilify  hav
fraultlt tlii Uri Lfaei Mfl
mil ..I tin- dinii utt)   Tiny -ay Hint tin
vii:iiTliKl.i. ATTKMiANCK   mi-lit, railroads are dolof all lo tholr oowor t.
rolleva (die tttuatloD, imt the larmen
arenuhliiit in Un* wheat in lueb qaaoll
Ilea (or shlpaMBl thai it Is simply Im-
poMibli tn imi I'Vi'ti ,ilorage fur it.  'llu
iiirt'iiiiy boon
nv i-aiinut  tgttt
I it wlll probably
uosuon nf loeopuaj Uo-
lioovy or losing the division. UeGreevy
liinilil wllllnily oomoforward if asked.
uul in quite confldotii ha can i-.irry thn
livi-l.iii.
A dow oouutorfeltll i» Iiilon note li
it circulation, ol iho Issuool June 1st,
Ittt  Tin- papor li  I r  uml tirlnlliitt
Hunter's Inferior, wlitt,* tin* imrtrali nf l.aily
Dofferln in tin- centra ol tin' imi 11
wretchedly eteouted. Ths Hroll work
iun. ti bad, nmi tin* ipaca lall for the
iiitiiaiiin< ol tin' ii.|i',tj minister ol
finance is i*-fi blank,  These were lbs
Illllllli I,..t"l| 111 UilMifllrl.il ,|r*,ri|it It'll nl
llll- tlill.
A Preneb paper at Montreal pobllabes
.i iion vouched fnr by a respectable man
that ten yeara an In the i.arMi of fit..-,
Annas del I'laln.'* ilmitm a drunk.*.) BWer.
WHERE 18 THEEIDBfi?
INTEN8E AMX1EVY PBW REGARD-
INQTBEHISB1N0 8TKAMER.
Supposod to bo Drifting Disabled in
Mnl Ot iun Hin. llittt Mirny Pass-
ongera nnd n Vtilunbh* Cargo
(ir.-at Depresaion in thu European
Murki-ta Moru Enrourngiug R«-
porta Received from the Piiria
Bourse Priests in Favor of Dom
Pedro.
London, November  II  Uti
evening notblni iia* bean heard
utinaing North Oerman<Uoyd ifa
Merchant ilaamBN wi
thii
nt Du-
unship
i. inm'
Ri
train by eight men, four ol then thti
losep (lulndon aged twenty to tha tin
iltiwn  hii ihrnai till
beebolted to'deatht tl Uur ihr n
iiitiTft.riitu.  All Uio seven an aald to bs log stoamer. but att of them have rutin iiviiis ami it ii probable the affair piled iinn tbey have nol ipoken Iht.
uiiiii,,-i-a*[ni nm)  ami pOQrod Iplrlt-j
iitf't -..- iiny way
arrivi-ii today at trarloui points
land and elsewhere h***- been Immedt
ati'ly aiki'tl fw DOWl rnKardliiir tha ml—-
I in i
ii uni i: n it.! 1'iitin,
up klllU
Real Estate
rinenolal nnd jjunrmnog Anenti.
A S BARGAINS
The offleen ol theQermao Lloyd Oom-
pany In tfaU City, al  Suit ham plnti  ami
at llremen irobeloi laindeted witli it**
uniriia coneerelDg theqvordoo iteemer.
The ofBeen of the itaajaahlp oompany,
ii ihould In- aitihtl, are In nu way a|i-
prehenslve timt anything Barton bai
happened to the Btdor, Thoy »ay Uul ****** u
iho Is simply overdue, and that mirh a (Tailed ***■**•
itete of affairs li oot unuanal or astoa<
uii inu si thii titm- uf yoar.  Howe idea
have bad tho power other dorrlck In-
oreasi il, throe largo pumps added lo boi
i-.|iit|iitii'iit, nml other iiliii.iti.'ii. m.i.l*
in transform her min a complete modem
writ'it it, road) f"i buslnosi »l any time
Mn- will worh lu couuectloii with tin
divers, in 'i add elootrlo iiwitt apparatus,
ii. .,1 it it found i" i..' needed.
Freighting li nol very profitable at pres*
i-iii. -.. hot  ".I non »y, and a smut
tw. in i li needed, be Ihot] Intention
tn make * of iln' Masootls
Captain MeCosbrlo tm- I'tartirally
dsmonstratod Ihal be knowi imw to
handle a »r« k.  it only look bin four
iim - i.i ralM ii nglnos, ote  ol tha
Kunii.1 iiini make .i oooplc *<* ** iod
dollars foi tbeshlpl ION worth nf work
w.i- iiiiiii in ".'i hours mi tin- I.-.■-, .n.i)
tho divers have ibown Ihelr stitliiy in
thetr apsolal work t'i iirtitatim np the
heavy anchors lost at NanaTmo iu wi<
fathomi ol vafa r i few dayi •>*.■"
The Mascotta, wllb bar dsi bottom
umi three lelmed, tan lift
will ,,,.. .. |ht •! ,* wi ltslaw*amnt I.
tau-tl..(■**.*'.nni i would not atli-iui'l it.
baodle. H(waking ol Wbltolaw, the
owners ol tbe Uascotto cannot »ett how
It U iliat the Ban Krsnclsco \»m*ktr wa»
allowed to I make money
mi ilif ihn.lii.i t astle i't't othei wreoln
the  Vancouver  Ulaml
■ i: eblle International law preveots
ili.u !*...-%< working la American water*.
They wen- olferi . I ill *trr|
rail- recovered .11 Deception l'a»-. where
i i »lmrl
rn Informed by ihe
  Ihst  thl*
ni.l imi Ih- allowed.
We have property in all pirli amtnaitmn
of the City anil Ditlnct. nn.ii i.ni,.
FARMS Improved nntl On TOM ■"   ii..if"ii
mproved. -"-x1;':" 'V, '""•"
Lois in  SOUTH WEST- kccl0„T kuo Llrt
MINSTER ami  -.fin-.hoice , n.,,,.,4
lol. from 1 1-2 acres to 2 1-2
rn Fiiit  Addition to
Smith Wctuiiuittir.
nre the order nf ih
day, in- .in- oflering
Ini* in the vicinity nf
Moody Square .n iIh*
uiiii'' price «f
,-,'it.. .-.iiii. ami alio
^ikhI liilililillj; si|i ", .il
S.ij.jM-rton for lln
iiiuii! figures. Call
..ml examine imr liit.
Oflici-. p.| Columbia
Street, Nin Wen
minster, It (
A GENCIES
alll lne lint',llitatael
t.a-e>|H.|i| ,1.aia.ph. ,11 iff 1.1,1
in 'Inr-ntn   11 i-  li.  lu-  iiier
aaalilitaaal  aall  I'lliaallala  Iratll'  III IlirmiT
>i-ar* laaal aal lliu* t*a tlaa-  |,ri,Wt„tf llll|Kirt-
an I llil- a minify ami ll* tirlitlit jirn.
fa-aal|.|. tin,, fat |i * rlti il frmn Sl. I'uul,  DOlt. lie- laB* i ,t-f It].-.,  laa  |n,f.t ItiTt-aiaal
ltt.lu.lt .ml Mliini'.i lhl |ira aal „!  '''■ '.'''I',''','" ***** '" 11.1- *_• "■ t.»ry I- ll
... ' ,  ,   t-alallll.lt lartliah It.ilita-..   ll.-  i.i.i  II..!
""•' """'"" ■*"*' ■"" "' "' ' "*'* li.-rmai, Bltincl.n at.' kwltlll ,.. 1'iin.lt
••llllii  -IlllHUi'ltl, "I  la*t  ).at.  aiaal tlaaa  aUI, 1|„. i|,.»„f I,,!,.llm. a, !|„..  |„.V, ,
Uliali Un lit I.f lln  *fi.|i lai.  null  J.a-1  I*   laltaUd   iH'I.afia  all'l  lil.l   lli  ill |iflili
■un  Tin'd.II) .lain.iiii li.r ,ai ......al. atnln, • lUf. liiainl»r .1 li.-mian Inimi
Hi. - ii-ii lay li"i» it..-, t.a i.e.. ..tin. alll coat in imi .print lot t-«li>tirnl ui ibaMts.rrlv.l of
HAN  l-HANi-lrirn  wvtva     ! Hi*'KlittT tati I*'JiiilK**! Itum  Hn-  fait
Qh*** Con.plr.cy. 8AN  FBAN0I8CO  NEWS t||§1 „ „, ,  , u<yV- , JV|  |>m
NlW YaattaX, Ntlll*tt,laT lata-  Alt .atlaaii  ,;,...!.,  .tllampt  I**  *m.t**tr  Ofatan  j.-l'-*'    '"   .'l.'ti't**'    III    ri'l-irtlllll
1 tn-r   i'lin   vlillati. a-   aiul   ileal
Ilia'   pupil III elel,|e' aaf   Uaa-
N.artla l.laald lltlla'i'l laal'- l-'-li nt'ilfc'i.l l.a
of llii' i-.il'iitil.ii,. ll.i*-k..iR Vtlli-y tiaal .teatiiii Ni'itnirii arrltfil In  pott  ,a-.. ,|, a,|, all iillli, and will t.tlii limliht Im
MniH.-hesti-r l'in- In- Toi"iu  ll.ilw>,  Owpiof.  ifilnl lat*In*lltnkutwu almuthi •it.iiB.-di...t.-ti.. -j,.,.- ilTni lioidirio|ii.i»"Mtn
Stui'la. ii*ni llui.*, iii-a-|ara-ilala'iii ul Uu' rafataa aa< a l.t|a> iiunilH-r ut ...I," aiui- niii" liii|Ulrli> |"iurtii| iiikiii llin.um- a-aia- i—.1 le'iinl.ali.  1
ji.i.1. llin.t... I..„i.'t .1 t■,... lir.,.'l, „„,,   |4|||l,rl,
altut.aia ,1 l.a. ami  ulliiT".  Ml MfllJ
nl a.aii.-ia-.anaali .lam." He-ldaia lia lai* nan
i Iiiiii.II .nd Ili.i nl I'tlirr bond Iiniiii I" nt
Hart** rt,. I.e.
-IS  ril.lMIIH',  Na
' fav-a .
tall.'r  |l
TTaa*
CANADIAN  NEW8.
Hra*!,  M  11'  fain    I'-'l farrtt*
liiti. .1 Dtltrltl
llwt.S *.al Ma, a ini , Nuta-ml-r ll.—A
a,ai.ll,l,y ul  i. tti '.i.a • I* . aanilta. lihot..
al.aaat a ml!.' toto*. I'r*"*.iti** 1*1''. Amooi
i.i..I "llu, an
uai.l.l.a.l  l.a  il.tT.-ra-.it
I'li.v.  .tiii..iiBiiiaillliiiiiaiintiirllli*a»li.i „,, iit.fi.. ,.„ ii„. a,ii. *,*, I., Illllill ,..
la.ta.  IM.  ,|„..|„.|,.*l  ..„  Haa* l.ll.).,,  ^^ ; „., ,  M,„ ., ,
:;'■'''""?::'. *****~m~t*"pmi* hwi'i :^!:.":."^l.':'[.m^.1^ **.*,"•': >**"*■■■■■ ***** ***** p«-
tllltd tll lllllll.  .1 Hi al--  Mi.trd lftm.1
Hllla,1 ail .'a built
a   .„„,., a-f
III I,,,,,IT a.  I,.—
s   .
CONVEYANCERS >"« FINANCIAL AGENTS
■ im i.' i: ■  I  aids .Hi lUi.k nf
l.i .*,,;■   ■  . .  .    '
r,I*ttmm* **•- li I'.m ll * 7*1
WOODS. Sl OABffBLE. N. w Wont minuter. B.O.
H.G.ROSS&CO.
Cnlntntiia St.. New Wcilmtnittir. B.C.
■urance Co, of Man'
cheater; I'henix Ins
,,    ,, /a-l  |WI*I*  J il-la. -  ll'ltaill  III 110 Mal'f.'tlii'  '•- I
Lo, lirooklyn (lirL-);|routi uada,  Mr  IWdu . iiim. nm intnihoii. iBun am rtudlii ill Hit It th.t iho Bw« bu i bl, mi iuiw
fili/cu' li.c  l'„  ol H"11'lfOdioli by fr»ud .ml is.i..|iiiny ih. fnllhl tin.a., ihidr iltfia, »a< » ult -""t.* mlilit,. t.a Ikt ttia.lilni'r,. anil   ,i..i.i.ine,,. mat. X„n*ati**r II. — A
, ,"  ,.  '  .    <i.-d aaf aWlaf II,.' H .till lultl,
1 .itiatla (tin-); l-.iiint- ..ft-, .in,. i,„i. .i.iii,. ..ii*i nut
iltli* liff  Assiiriiiii- '!'•   ■■'   '-  •"« • ■-' i-riil * "' "' "'""""'" "", ***'" **"""'■
■   ' .   1   It  e   Iii'i'!*.' "i I'*" I—I.I.'U 111", «.|.'l.!..f.' am!  ai.  liili-.tlcalimi  !..l!.,*..l  Klil.li
aociet) ol itn- i . a.; n* tm* mnpirur. nd io ■ itithi fiiaaiuit ai a. Kir.
Vilillllt  Ills  t',1. "1  "I I'lll"!'!  dli|*»lll.al. 'if lb*' 1-H'l" 1.1  liu-k.diatt III -It 'Haiti, iil.a.ii.   1 lau
Nurili America; The
Mutual Accident ami
I'lll. HI...s Ass. lul.  _
nf Manrli.-si.-r. Kng  t.' ■  ..»..,. r., .1. IwuUmoI
^__^_________  Mi. .... ..f a.|.i.it« lii.iiul in llif innii. ,.!   .!.... |.|a tltlli..-. lha* .i*|..lia..ot.i, «l„t MrlM,., „, Ur<|  ,-., ,.,.. ,, ,„„„h
"TlBiai!« ILthlw tat  llutllaona. lit lit. i»l  |.l.*<'i.1  an IM  mull ||H nin [JjJ at*of lll'itui l.tl'i...
■  iml  im
1 htit.
tattaltieii. ai'ltla
III ll.ll.
I   a    .. a
(aart at aataef ur  Ib.l  -laa'  Mill  laa* |'l. lt.,1
aeje  anal  taeaasl  Hf.  "it"  aatnc  ,,.n
lay "ealna* aallaar ali-alintiil   11. • . :
ii... imt null.' 111!) Ilia. Iiiii.i) ..! IbOH a»ll«|               T birioy  lltll'
111. laala-llll-laal. aiaal  t* l-ttl | l.elfll '■                              *   ***<>' *   **   *'
dmn. nlndibil iav Ionic. ..f, tl.a Ki.t-r. lent n aw lo bo lb u- •             ' *Z***£l J*
liiilntk  me fili-atiil. i.  ll,.- .i,.l.u,i. 111.11.  MOM  H'»   "'   Hi"   '••*• dWtta*   I '■"  *1**>*  **** '"" *"•"' r>
i    i  i- ,. . "lliilil. •• i" «til>ll"J iiiii ill" • i.ii. Thoilfi.miblu RMtrr.rrhal :, Ml..m. t                       •*<'**
Tl.  ia.ti-,00,1*,!,  HiMii.li  liiltiil |,„| ,„.„ ,,1,,,^ ,„ ,|„. .„ ,,. ,(,,., „,„,  i: „l,al,ii,,i.,llir.|.*.ia."|-.' mil....tal dtllilt.. ...attd. .ba
Slit.. t>l*l>i< 1  .Mi..,. i»  .Min. In ii I,.. |,,,| i,^„ ,,u, „n |.«,„| ,|„. ,,,.„„„      .'.,.. l*.|,l,.. . rra*» ,*t  IM  m.i I.r laWd  Tl   -tn ■■■ -I "i ■• '' IUt.rU
•tin .vm. in *.,it..«. ...uitt,ai„l..li-.,.utiilia.i"t  Ilrr tun blub. odllliw.
■ .s.lttl  ItWIOIaTtl
S  arOiaVt I*
lH-'le-frtiilltll.
I IUI I ttl t. atnl
II  laal' tl ts;
ra.....
ItlUTISII MON
MAINI.ANI..
•lIKXHY  I.KK
Aii.-r Ileum. Tin pnN-a-i i» ntanaUa
Iterrmttrt mh
0ICTS HIS t'l-*Kllf*.
lui iiil. Wood ws* this afternoon T'
Irsldefm in '
iht* («iiH **1 arm ' r *i*tlilii-f
tbiBA_M<>f Mr» liiiisUiit U BreymoOi
la.lt.... ;..  *  ■. i! i.tlrt.f In.
t.i.rn .'nto* itock. Tho
ihaiteof muidir. Iivny *lck. ami tin*:.'' *u nt **
■lain.".. rt "llimlill I." » ."* '^ *'. „  ,''•'.* ,   T^
...If.,..,.. .1.1.1. !.'...l'l   IV.II..-...I tnTtlt'l  v.' 'I  -.'il
?■:*".I.r...',.,,:*?*v^i'..""I,"!: m* ****** *» *
t'tle..*!  II
.t„i.*.,M-t.i~itii"ii.-iii..., „.„„ »„,,,..,;
h -lin-lal ntnii'i and "Imunrpr  in a
.lit. where h** kiii«i Um |ini|iiir-titr «f
\%JP?*\ W l' "'i' ■  * "V^'T1.'?" 1VmsrMi.diilH.alsy snd st tbo
L .  i  rT.'. IT,  .' ?r* '''    . ^ «l*«lngwrak snd  depnisnl.  Ilallw*
tmirl srantwl lilma tn>» inai _.'   „..,,.,,,,.,*. -,..,i, _h..,.t *m m**i
taaa turn oo for um daye bel W|,,M| „m u.6iu ,rU Mo>dt|( B^J^JSfSA^itOJSL
i*h Uir jiirv tft, Biitit.i.« it. ntn* r■•* in tlir nwr«. citint sn tiiiui.iraitii*
nnnr.io.ni tutuiM**
nut kit i- dull iialsy snd st
AOENTS
SHIPPING UNO COMMISSION MERCHANTS
..I..«tvi*. ItluMI  NASI
I \- it Bl
* -  * "ttnan
m*nii\"tm
*  fprnt
* Ma* ******** t\m***l i
, |#«4««stMire»*i*>ii«i ******* i
irmtM tomiN NTkfr
it i  -,. ■ i
Pol-t<le« -arrittsn nithOvl rf f#ff fits
•n I'O-mr 0**tr*
■- ******   H058
a D r Codr
G-_A.RDE3Sr
n
alien-
an .t.t it .■ pro_.l-.-i  **li
111 ilia a.ii,
intn. •  " •'■ Hun*.
... ...il.*! leiioia-lf aul, ,ha
NtaYotb ii.'...tt'. aii'l tittititki-o
IntlothUk
ntllllllSa.  II IS,..!.
UlSSin...   Ml* Nr itOeleaaT   !•.—
,,«.|ry il  I  llMWt  UK. .Vila
iriitit' |.....*i tbttiejih htrtUHlit to,
,il t*. i*-ni. ...**t **p M.eiadty, umMMtttai Hint ..itn. ralltwial Italian Umn.**. .ted dotioi Vkt.«!a lit  .lain* iht*, wlllhoMl
('Un tl,..!.    , i ill.Ui li.-  1.  II.!.!.  l.a    Tie" all.Iliat  a*-|a.» t  Nla-elcl.e-  a,'  Hal* liat"!i'«'li 111 Iin lull  l-t.il.  fill  iml  „r)„ „| w„.|,Bf,
it iiti ,»,ai. ,h" aniaiioum i.iiu I. l.n nitd ln>oi llae- A,.„r Halt matt.int atii-r llMMtcuranlaihtdlhl i"«"*t pol.U „,.,ai.i
mt* Imt—mf two mn. u.t iii,t*,,..i i...t*.r. naaomttii .n-utti
• 1. a|»nt Ha tl"   I'".  Ill"  IM   |aea|a|ft| 1,1  IM itlttOOM,, mWOtttl   I'lUi".    "Ill* I,  'll'l    !*"*>' " "
li.O'li ,0 Ul* t". ,*•! Uaa,  dattlia.  Hit .ill,  'li.tol . !'••!  Imm  I'lH"  lutn..|  lb"  rntrltl,  tod  Anwld
Misstit..,,• Mint.. N.i.mi-1 I*   nt.li ai.ul.1 Iwiiitd"  Iliat men abtle* llu«.i»ii« ltd lb. tdviti... ctalk.  , ■' lb. .I"»rtai'
, , ,„„ ...... ,., , ,   , ., n.itii-iaaiiiiiii"vhiaawrttaon itrt tl.-l.-)".t"fdty  .titlfi*. fmo, I'lit. ttrriinlil"- ili-nii*"'!! *•** .******
\ *\..I,. I* ,,.*, \\.*t *..,.,.,  IW  ...   Ufht   t^a r,a. „l .a,ap ,\l  ,..|,|  bit"  .l«l» ib.l  tb.  I.-.I  L.^iOl  Ibm   ■ <**M>*
li.li.,. di, it, tl btl iHl'. ah., in i..I „,„„„,,  «|i|„,„, , .  t ,., ••  .  f„t tfittlt.tainilrlalt ami Ileal aatlt, .1--. . luMmtafT.
ibrn.ffi.otbt.fttioiiir.riirii.il lia,*)*,* tbrir <•■< irat* mrl  "ll*  ••!  ■*,».« au.*KUnfor*-Mlnn  Tla" mtfktl fe.l
I .lla. .0 V-a-atttOt Ot •  h"ttlte!e'  l,lt"tl   I (e'tti Oal It laaaelt. | >,|l. |  till.  «,. tl.a,  lae'O." Ill'* * 1. |e*«t    AMHUW
llr ail. lint  ■  Mtt.  "I  "i'i'  initial "I"  ••• •  -It* I  Tb" .!"•  •*!  Ihr il Hi" l"*t alt. t a •• ik .■l-tiltn:   S. *
■ ••(-*. tltt-If  Hltiti.  tti-dllnc   l  *  ■   *-    "' I* l->< 'I'll Ha*  i| <•*   '  llar  V.alk t.liltll att bid I*  tod  I
»t. lit dt .■.-i. , ■i.iwaliih'rtViliiim l*n. i-mhi in* mreni  MRiw ww-imi* * hit*
• 11.41 laa ai-la....-I., tta. "*'•   **  •'•■   l»l   ' »•' l>. *'■ "'H'' '"' '"'I'l tnd H" liMllliirtll, Itlll
Kl!,.,   I.,. II, l.i.l   ltl.lt, Had  It,.,  ItpalrlM  laalt.l   ,',    "I l!u,a|.  111*4  Iril
•Mil I. I. tuttrr,!. iba.alta|.l|la. eat but. I Hi  Ilt0"tbr  XkolMW  t|*lr   Har Ittti.t hv/fa .p,
|il>tr  ailHtrtllltital  h<t  !r|t  ttlll  att Mlu I It'll" llar'llll'I  *lt 00  l»f W«f Itailtatl • *  ■ '   --
tatthaO tied hll bltld* Itel frr, dlrtdfeall, If-m ll.af** ilaaar |.'.a„| t.a  |\ai|,t  Ulftaaa l-l l-M |* ■ * ■  il  I *.|r*it.1 H  1  Cltlt.r*,
tfiatltiillrta.  Ilt ati In I drill *   -I '  »•■  ■•'  »l"lrr.  Jtfroellb *|«*lll ■lle..Olrllt* iei I lae'  1 !'■ laltlirf
Tba MM wbo laaaib. lbt oaa.  •! li  laltitftota. OM rt Ihr N'tnaVar'naTra. Tho buk Iota (111.1100 for llano. A •
Htl-..   11,1  tl.llt  a«l|.-li.>  ll.tat  Ma IMtmlUl  itl.IU-"     UTaea.  I.V.J 11*1 l.tl'i mil I'..,«» t mm ll«ttl..l »»l
llfMa. tod bl* at* irrrt.'ti.i          Hi '•  I ,1. I|. ll ..rial a.l ll,a. .,r« .,f ,I.r Ut t tart alHulftttl f.4 Iba
lllldr on hii li-laMi   Hartal M. lit .,. . <.nm,"a. I" -ltd It  ... .rt, 1-1.1   llr. i::..ii*
l«rtd  oaaarao  I,  WW  aVltlard lhll I boi. 1.1  ..ft., ll.l •..!..., h. II,. .            lal llltl. is ll|...«\ , is..
5.1, orrama  10aM.|  Iht* BH4I l«* t'l** ClpUl. FW,  lafi.aa.li,  dOWl  ,hr 11.
ll.Jdlat, ah.. ! I
... Ibr ahlll,    Mrlllllr  tltet  brlltl
*t  Tn
el..t .!.« I
It. ttat*, eef ,1(1,10).
„tr paXIt
....
II
\  ,.-'-!    a    I,
itttnaa.
■t  »«it..
■ -.'    ■ l
atptl
. rf lha
Italia tlaai *«•
in. .ti
C. R. TO^W^rsTLiH! Y
$500
uii.i,inv.\i.i'-'iii«mM;i{
t.i .inai  i  it TMrnti]
-■ "itm,!4*1.1,.* •
\'lti;i'l;Mii.i:n ONtiOLOntAKIl
11 iif. mart Im m «
- * .-   in MaiIn-i I-*-
■
||»'t i|;,\\ti|in |; i-.i-iiN s|\|H
It'll  MIlUs  IN  Mvr.RhNil
*****  *. ta* , 1,*,,**  *mt  lh  Ittt f I  fit  |. ,
H  II  ..)-.,,'..,  ,,.. ,.»,,  ,, ,
mvin.*- us  imi: mCDURKI,
Iin.i ■ |i.ti...it l.it.r !■
. . i-.t  a tin lita.lt
•*..-,    |',|„  |i, ,, ,  %,„    Xttt*  ** *****
• lawifyMn
|A<l: -Ml  il.N v Kl "i\ I.IVR8
■  iw-1M| •  •  11  I  *****. ****** A*** *>
*****!***
RVl  l.l \l  \ liul i|;.  ,i CiniMm
-  .
ll.i
|.M!
II  a  -
I'":'/
1 ••***   <   II T  -
, llllll
iH'i'IMV- llll. I'ARH lull
i II TV'ti flirt, I
FRUIT LANDS
S.ll.l oil
SIX YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
$1.«5 For Each $100.
X.m l-'..rf.-iitm- Cbntiad  Rilnlc liimr
Illaa  t  L
t .ill or Write fot Particulars,
l.l* ...Sl.l. > S|   .'.at  IV.
tm* i»-TW
i H •■•• w
hi. laorei-l IhU .11 -arti-l hi-M i*hi*
IrrrtUtl.,* l
pu  Urlitrn M|. lb.1 .Narattod au   Thr ltr.i .lltrrttt ottill.ta.;..   .. ,.,,.,.  . . toll-
IbacapUloaUd lul, Itu o.itr,.|i!,t >>****** ************ at, tod .int-hn  •>•• *■■  a.*l«ilir
-•—rathta
' ti oolaawo.
the naoAii domimion
-TiowlMWaUail.of ,br ..Ih-f* '**,** **••>» n»l I'll -btl I,., iota il*.ul ''"f"'  llar tt.pi! at. rai.HI, atat.t**! ,,b„..l,..,.l'jtl,«« lotjartaalaiall-
lbrt«ttrlt|.ltltlTlll..t.  ..t  itMlllM. ""' ***,"""»" ****>*« •"***•  •'   mr, a~l Hililit  " alOlW.
fill bine If, lh.l,. Iti.l 1-..H bm. milli.,.1 IhrltlrllttO  I.. H|..!..  .bit*. „.,n.| ...»!« .. I
Ihe t artr taavrltnl allh .trot  haaonrii -   ■
LIBERAL  AMOCIATION * '"  <—«* **<  **'  i-*i>Ult,H t  l..**a   '',"'• VaaSCl
LIBERAL  AMOCIATION ,.,;„„.„.„,„,„„,,., M„,  ,nJ  ,.U rt tbl ***^l*^m**Jg**
,U ..„..,..„.. nm.,.,., .*,.„,.. ,f tlttt* tl lh" •••II-   TV  bll,  »«.| ■*•**-'\___!?l-d-,M"
,.*,.. fnftiiall, Itaia.frtt*.! ,..  llir  iia,„ri It, Ban»rd to Daalb
Thr,...,..,r,r.,.,.,." t.,hr„o. ^Jm^&JfSSg^   toU^******* *«??**«
rt  l.lhrr»l.  ll  Ibr  a.rrtlt.1  In   111. ,hr  ,,„,  mh)(),  mmm  ,.  ,|r  ,,,0,1  lnd.,11.1.- dr.IOr.trl iMrwaal
las.tt.M-. II.II It.l 1'Ut.l. |.,r.,alr.l ea.rt ,il„r   ||r„. Ihr ...Ibaa at. a|.nt*l •■ .1  Tt
h, Mr. Jimr* 114,01,   Tbr boll ol  Ihr lbt In Ll l»;ila| rltan**a II at. Oildr Ibr
t.,r**l*t. * iu  tu.m It.
.at*.  .*.*•-
:  IV  ,  dadu*  MilaVr
tfor   I, natoly atl.rft't ■
adftd
Jam. . IHra «„ a.f Nofftba
ele-td   tl^   ■!    II"   •,.'■!
r.«.n,, • n'aiait atllrt*
I  llali.*..
ll.i..  •
I l|..pr. I*
of IV.th
Tlw
_SEt____w3_s f&isr!?"!^*"^^ Sfdii^r^HS-Sftss
m *lm ^&J*l^.h,$?h**Z **'"^   ."  "'""""""''•  ""•" "' «."ii..hllr ,.,ln. .1 .ha.tlui,. *a* Indob IWww. Mu  .,.,„. *m~*. aai
Ibr  inlia no  1-t.J.,. ablaV  htttlll..  „,.,„,,..   n ... |crl**d Ib.l arrlly  .>„. l„ ulbrt i|r|m.t,.l,itu». In botor at  -
Itl!"
■ 111.  lul*  l.l -ItilAlllI
■
-ll I ■■  liM-K
■ I
II   tlrtilrt
•   I'..*  . I"
-l-riilr'ir.t.
HtllsIL  IIH  l"l  IN  IHI  t'l-l
1 . rmt
I ■
»'..   1.,-  I  , .I,,.,
1.1. MACKENZIE & CO.
Hif* t'.-t-a-l I ll»«1. *• **  »'  '    '**- *
*  I  IVtl.. abl. at. .l.,li.l in llr- ■*•""»'
tnafotUtttailtlllnatolof iMatrnfftim ni 'inr.ii..n. a.f ill kia.al. tlrr.in. H.r
tbt Itntian tod Allan,  nllati. ... aarlftr*- of ,'ttiialt alll I.-.la*.a...I. aal
a.t»l«l al lla-Hit H FlMa, , ,„„,,„„ ... a)p|-|t_] ,., p,„on. ,
Thrttnllain H-l tatl-r 1*1,  1.1.1,1 .„|„n,p„ar» „,„„„„,   Tb, raa-llno
JS- tL*!1""1* J"? n ,?""•?'  S *' ' I-"*".""" '.HI "' »«l">- •>• ."■
llttl. aaoUottfr.il DlOM,Tb., ll.t „,4,'.l .ill, i. ftll.ti  fn-Hdrnl.  Mt
Butiniao Vnjr Doll.
1 niiii.'iai. a****
-Ittltaaa  ,1*1.,
hmrA  .trtlltr.    NlO.ll   «H   IWaHl
h.i.atd hr hrld. II ahlrh |adltl-  Ihr alr|a,tM   Tbr  .tftlor*  arfe.  ai (fom^o^o,-rntilW .laia t itt.110" H
tlltrful fair Ihr ti-*,.41,hin  eef ,hr l.ad,  ,tlor
thtt tbry ai*nt lbrit|eltltaaet II r..i.atnr,
1 fit hiallm-l I* 1 ottfl nf tbttr tftitsni NM I
•lloo. v„,i.  \
rttuati. nt nn at,out. t|io,*lnMo.btt«4
lalttonbia
ii*i«l.hr hta^a
If laal.tl.  ,'t  t.11.1.. .11 la.a
aanalb, tal l««l t .1*1*4.*«I : tl
Th*   ,-tlldlin  iloti "rfa-ll,  h,
lllfi'M  hi* ,*na 1 ,..< H-
i.tadabllao , .nt h**rm* I*
*ll**A, i.|.,.t*.itiaiii Iht I Hi llil
. Ibli ,rtl fnamllli*! ltd bite*
raa lha I at.teller ttorb. AllatlO. Thr
lalnltrt" rilrulllr Ih.l Ihr, hrt, at.ua,
Mt tofatiti h, thr rtiaira nf ,bra-
C. R. TOWNLEY
629 COLUMBIA SI.
NEW WESTMINSTER.
Juat Look nt Thia and Profit By It!
CHEAPlE
\\*t>> A *****. t*t.*tAt **r**h*nl*.*~ttti
**t m build*-* st Irf-tminrl.n.. ******
i'mitm and  l.-ihiro. tint .  ht*** **
****** ■ill, M|l.i!i1|ri Miimatnl sl P*l.*
<**. ****** * ■ -**A**V-  '
In s •"ifflr al liWitna"'-').. 11II I'd lou.
*i HainHay t**tht, V,*n**r mgn
thot In thf sMnnwii. Ihr t* *
.latnr-i I tiiiiiliiahatn. %i«--(*fr*idrn!. Ml.
|l J Munni rrcurditis H-Man  Mr I
W. Ilowtyi mrmititnilinr-wtrtviart'. Mr.
William llsilllfi itfii'ii.i. Mr  J sow--*
liiti.t.  p.irutlw -ntianiHifT. MoSSfi
is
SELLING OFF.
The ordinary pricta *n Choapaldi in odculMed i» tiwke
Sn.av Mrn Wm Ti uu oi 1*^  "'" *tm
Cheapiide Siarti Selling OH
IT'S -A* HOLY TE3RROH
RIGHT PL W RI6HT PIIICE1 -mffV-fTiil
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
. ' ",'*"';. !•• ini', .am 11^
tt hi* nan  hlnl    It  I*  •!,. -itht  Ihr
artqn.1 alll 14111* It,.!.  Nn tt,ar*t*.
Al  t  OH-iUhl nf  Ibr  netf|*4!then rl
Ttlnlll I -..ii r fit, nf Tmrenlii. Ihr trn,
ntlhin nt Rrl. |-fi»f. Jnnrt, Irm .*f Iba
I .1.I'll,h ll.,'M.-Lul..-.1). ll.il  I..1.1 •
thn, irrtt am wllnl, unttio. tn lln  '  • '    Haaa. laal*
rll In tui'f .1! ihr t,.l..111...I, uf lino,; Ml t, )..; i*i ■* 1. l.»l*ittlaaVtoil.»o
IVtfttt.  Thrilrt., .it* allt.ill.fita aitb ! rttlat,. i*a Int...Aiittlllbubl-llat
Ihr  l'ntti**i  tlntrrnmriil  l-.f  hliltit dts I  l*»«tltt  t
!t*ili*he-a thr iitnonclhin Matao ilani I  I •
IV  ii'taeaniriaal.  Alritla.let  llineilteeia.  tod .I.lr. (od OtlhoOlh ,br .•n.|..om*Ot _^.__   __ -_...,
Jam *.  II  1   M...l..t,al.l.  IV  Mill !*(• lltllti In  Ihr rtl.llnl fain. Aoolbtt Arm*/»t_M»l.
Ilaall,. II II IVtl. tlllllttn IHl|*rf. T HiUllH" "I Hi" • lilil'b. ,* I Ihr, tlr t.e.t lla ,111. Nm. a*"t !• ClpUl. I"-II.
Tatolnill. I* M I. Iltlrn mal IV Hnl •un-tint rim tbl. alll emallnwr III*. 1 tj,- 1^^,,,* j*u tdwwtli" id ll.
Aflrt thr rlrrthin, M, lunlilltll.ini 'Ida** .Inrr Ihr *r|iriimo nf fbillrb Itnl ,..'„„„.,„• ,p, n.,|.,*d al t*.~lt
oialr .  *m .™it.li,l.l.,ry  Udrw "***  '***» *~1« b«>** ■••■»" I" <b'  **ZZ.l, . .-mlia,  rt ItiuaT,
ahkh a.i Imaall, l|.,.ll„.l..l   Tin    *<****■<  «>»<*  "mm  I..MI,   Iban  tl.t.  1?'J'!!'*.^* "%P  abn a™, t"'**
M moatiiiiMnlll... tml *****\*H   ""   '"I-".!   "«""'    ****l*VJt*U^.*il!*mWS.mJSZ
Int., rtrt, irnllrmtn  iimnl   Tht' lb»   I'lini"   im*|att».   trll   tna***
tiaa niton Ihrn tilinnfiifil inoii.t ittln  I'raintl. of  thr  'mi-llil  ftntlt  at
1, thr.ill t.l Ihr |afi>i>alrnl. In tt«>nl ,an .■•l'4**l to II. Ih"  Indnrnta nf  lln.
anl.. ,br plln" tnd lltltr of IKi-rHn. to  lllliai bti Ol.it.ltll, Irtllt^  lie
rrtt.ln
atlfottla.ni. tnd tbr alrtirtl  mat  ..thrt ••'"'I*  m   \
aa.la.oli fait bl« tr.ailn  hltr hnn  ro  t"*,',"**
...,»«. if >.-,*• anaa,.«e*l   It I. .ihl Ihlt  llinavt nna K""**
Al t mi*i|lnlolAi'«ttlhin laiollitllrfi  h«il< nfm Ihr toMlliilhiti  In  tbr  im-
brH 1... uiiiii in Mt A  II  M.'lrn,lr-. \*'*'*<'•"»» "' *,""***<■■ yV, ""' •"•
..... . alll ,e|eale.b!,. In Ibr rtrnt ol hit iaia-«-o«i
ollr|r. at«  t. *r 1.1.| itui , ,.,!.!   A  rali.r. I, at.dn-ldndtn Join Ibo lltlll.h In llar |af*4ont ittu|llr. I.lr  aioir pti"
,r*n!n,tv.n ata |i—I oMiWI.hlfat • ,.,n- I rrluml.lt fiiitbll! Aiai-Ullon  l-rtrlOr Irt, fo. ,br etinfla'Olliio ol  III tbr irtl
!r**4*hi,. Inhl.lot, aidl|.t*ii. IH.t tin.  ,h,. af,r tn...n a, .1 lai..J l.s it al *,n.-rn-! r*lttr i Irt.l. tnd |atbl|>.  |llr  lion,
■ ha.M Rl.hr. N. A. nt  *-i|  .l,.|.,,«l..l  |.„i|   A oitlehalll|afnhahl1l"*|*llT*-.l 1-o.ln. I tftamtblr illo.anrr oeal of Ihr
lr|r. IItmhttrltr. |melf*reif In hHInt, attln"! Ihr Hrt.  ¥.  Vnlltnd'i  tram of Itraiaity   Anolbrr drifalch fmn Mon
Vtnmaiirt tt tht |*lfk Htltirdty ittrf-
nndrf 111**1 l~.
Maljot K.li"«. .OOHOMdltl 1V.I
lll-hll". .hiit-l alth itiottaillat-
tlon. hl« hr-a-e nd.MH .', "oltiatlfd at
. ifUIn 111, hi' ao-a
ftilrttr.1   .hit."   Ittl"'*   Mt)ot
Tbr Malta Afltii in etolii 0M-
lV,«,illnl**l. No,i"0,ort ,1-1, .«
Iritora II Ihr .IrptMawal of «tt,» 111.
.hr... ht* hrmp nr, r-ottt-ii'aaattitrOt*'
allli ,h* lUlltn iio»t4nwro. a*a
Ihr inblarl ol 111* lll.ttal ot  lllllll" ll
trtkla-n •!,. Ibll. In Ihr  poMaV  opinion  *N>* ****** '"*' " '*'' '<*!"''■ ***. 'J*
a*|orn1li lh" Molrmrnt Ihtl it*' t nllra
a......  r...tt.|!-rt* .Itiuilrl t, i *',art,*rltr*  thr,*. Tuna*-!  rtflrnlly **-ri 1 **J4lo«ti  —t*f'ii'.* '"•--—"".--'-"-■ ■
rtiolla-l brfnfi.  him. a.f  hr  .oaail  nni  '111-*  l. "ir-tntartat b.. I  1*1 aaa *****
A ll.llf.l AtipHih Mini ,1,1!  . pita
r.1 .Imtprn a.a-a- foood tm  Ihr  <«llai,
iti' i fail, *•'!••... riMrnH,  pu,  Ihrtr |„ ,,(m .„              ,  „.„
allh IkltOtrnt.fiiif atrrllnllhr Inlrf- hit" rmtloal I b"lt,  a trill  lot  ,,*,,  MlMIII, tot Ihr tfjaif lhl h«d a.t*«d In
rolonltl trtln ffom llllif.t  Thrrllirsn. llf Tlt.r, ahnliimilbt  Har  a hirer* ttal amtoiiniHnn.  rout**-.  !• «ail In hai Pit ll Imtrmnilr i» ml ha*tm oat b.
it *** ai**** Ju.l t** line'  to  |li"  thr KltiiM  l.in|r.1h  tml tithrf*  In  Ihr ia.hin|rnrf|rfir  ptrptritton* fot thr'lh'l.'l*
ll.f." lhl bur thr otNt.ifrtton trnter.r.l poblfe- wotli ilrptttmrnl ulOflll, nritr* .ttiit.lai atilaa*! thr np[*Hl|i'*ee fnta rt
tafotr ihr Irtln noa* Ihtt!. In 1.1 ,'intll !• Inllnai:   A  frrllnl of ,t*l* **>*.nit*t
iinn  Mr  llna.lt itott-it Ihr nlhrf all, hltrrtl   tnattel*  rtrt.llili.t  .hit   at A  riam ,1am *t**U*.        I  Tbo IOt|liri, In Ihr ttlplHtr  . 1«" an
Ih.l lit tuitll of thrlr toar of  lOlpfv- FtTtrh tnal cipablr nl ttl.tnl  II. hn.l llrfoh, thn Brtt of Jlniilt,. IWt. lltl tti*im«l !.•! r.rninl In ItpUIn  flttoa-
Hon of Ibn lol*t**ilnol.l ttlltt, IOd III  l< .roalnl tlllblr In Ihr  Kntlllh  Tott  ,•-,-„,.-,.,  tt • «.. a.. . .1 ... aa— ■-  ..   n«.hl*  kla. la  lata.
trho.. hr at.  atll  Mtlilkd  Ibrtr putt,  ll alll nol br t frnluli  '-forn,'»»•»!"'»'• BrllnhCiloloW. r.n lotM >dtlih • "fltf** in  Ihr IWbla ****-_ ***
arm fra ttilat,! larllrt **,iilppra o, In , (ho iafhrttl tlmmri.tltr (Itl. of
r«ot.
N. B. -Von Bat,
ILUMBIA&BEGBIESTS
hrtorhoi, i...  _.  ...... .... -	
till, of hl.lnl •• a-e-tl oajillpt***, tnd |aiatr-1 •rtTtil toiHt> aili^..««. arm Mltliar*!
l*l|r, tnnolOI ooodltloa. Th» mill pmtlnfO alll ttr fntrrtl Inhtrlk till, Ihr fill I amrkrf u IhrT P II. IVblll-lta, Iflolnr .rtl lrn|mtl.ial rttdtoro ati |l*»a
llnr at* In t.talltol nrrlor. tnd Ihr itm* Tnfir. iif tlnltrto, ahom Sir rlohn llnon,nr tny nlhrr nn ibr IVIIr mtii. .-f rlaa. 'h, m i -f Ihr altnenla-l, abtfh Iblawi
rrtnth aoiiM tppl, lo thr Print" Irl- a-oall hold rhrrk. tnd ahoir Irnrlrnr In tho oan.r* nf thr Mtirollr vrft maarlt nra ll.ht eitif itar i,m and hit rJlttM tt
aata l.ltit r.lla.,. it* tlolrnlt, hoitllt mtr tier tnd  to mlartlrnltlr hrt ,*iarr*. in tl,n|r,brr  aana.piitied l.tl.  Ttt*
A Ijnrbor ttrtpttrh it,* It i','|erla« I ithntir* In trnrttl a* murb a*0 Hat, Mronl md hrit, tpn, til nil' li"* tt t- ,ne|tirit. iltrf ttatnt 10 hmft't aa.ilt..
11II TblW.I Mrtlmrt, alll liiln bo t Ibr. arrh ,o dllpOMOM Ibim ol Ih-lr i noa on lb. a.r tniat Mllrtn l.aleule-a, at.loiitnr.1 until nil. Moo...-till .It
imMM ll Qa.ta. Ctllrt  A nonltr i H.hn In l/'ipn t-.nti )... In ...ill. loonlh Ibn .n.oi.t alll I o't-bah in ib* comait'. *****
1 l.'f 11,  1*1  III  Itlll .1 I I l.ll a.'.at. .1  fl.faiif.r.'. I III
UOI I'll  IVB8TM1NSTI.II  l,i .-
C  raniaHee.' I eSaeotl  llniil; l,i,l 1,
lalliilnil- ul  S IV W  lliillii.ii:  J  1
ii'nLii'.tvi:' ati.su a 11:11
It   -llll iiii i' ji nn- i.m  I
Iiiiiiiiii trauiid'i. Uot In liaf.an. Uaa '.
mul 1,11.1,1 t'l ll.i uliii'ii-i-. 11 1-.11
Lion  -.ai.i:  iiu:  BAMTiltl.
9  V  «  «
ULASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
t.
a  I'lll
,'ui:
II,.  tVniiil,
SALE,
lu
'■I"
I <iis N
It  . i
IV I-Mi
1JIA11MS
1'  mat rl
IN ALL  I'AHTN tH' "I'll!■:
lii-
©JjU gcfcacv
.llt.lf'f.'f.f.l.Vfllf.l.
MUNI'MILNl'AI. It'Onii!
n. ft..,..i.t
1 Mm lilt< tu
mil',, 'I'lilil.
('
IIOCKEIIY  AMi
Moll I'l II"-
QTAINBDULA
flli-lll!
■'II'I'II'
li'illfl
■ Itlill
lllaASSWitlll'L
II.  lilni'MI llll.i'
■I.  nl  Slilllll'.l  .liul
In!  I -Illllllli-  Hll
I'J
l.raila,  Ilea'.laal". al./llt'aiu a .
ACRES l IIV I.ANU. I'.lltTI.Y IN
VIII' I'
I II -ll
I lllll lit I
tin l.ll
 J  ll
CAN HILT A (alll.II IVA'I't'll till
l  lllllll  llll'  .-.llllllillli, a*."'-
I'a.llUlltlll'  nil  Oil. Illllill
lltiti'l' 0. Ihn i-.'l  Vi.
Iff Mf.
"!'/.'  /.'.Vl.al/a'l.'f.Vi,'  POSSIIIII.IIVX
Mai-i oncouroglua ropbrli .,** la iniii
anil imil growing ll, -I'luinl tvlllolv
I'iirti'il ill-tilrN lullii' 'ur iiiiiiiiiiI llm
iiuiiiiiiinii uui nuw ijiiiiiiui I., luiii.i, from
i\ li l.l. || wuiilil ii|i|.,.ji -iiiiit Hli'i-,' I, t'vii, ,-
llltl'lllliii.al aa, III,' 1111)00.-llll  llltil, lllllll'ill
-i-iil.'iii.'iii a.i rail irouol Ciiiodlin
la-iill.u-y ll lll.ll lliltl'  llllllKfln Ill'l ana-
"lal.'l.'il iiViil
Ml. II. IV.  I
plico  I""
I.-laml*. in-
llll'la'llll. Ill
ily In
tin- In
ul  IV
— il'.ill.'V .tml
iiiuii LOTS OS Hl.li' K MV,
I  um I ll-l "in. i BH
rtittii LOTS O.N lil.tii'li MII
'IMM
M It'll
M"B
I'l'L'i'iLl:.'
iiiiAinATi: dues-
alllffl Ilifi
lull,,.
llllll
nnil
 ii'i'ii
I llll'li' lllllll
Illil'  llllslll'l
llaa' IV
a	
Il.llin.I
llli|ii*l!>
-i. llm
aa Mf
. lefl
I'l-
Ml-
*ll I'll"
1 UT IIN ILii.llTH avi::
tl   \|ll.  II  li  ■  ■!
It'.'.
rjuvui.Hi'-'iN HI." 1* i
()M -',    'I'    Ll" •
f.llSTIXn, KTC. 1
1'IIILTTY. l-AIN Ti:U. lil.A/IILl:
alv.iiili'.t. I>|»r lliuil-if. I" ror.li
,..,*i mil utili.i,-!ii.-ily iitii'iiili-i! l'
. llaa
(i.
I  |M
LBO
iii\  ii
T°„
fl.V.t.V, I I!
Al'lTALlS-jl
ii Iniii
Inuu.'
.'.'I'lJti'-'.'.il'i'Jie.i   ,1,1,111,
11'Al.li I'AI'Ell IN il,,„ ,|
'   *k  I .,,„,!
- fir tip
. Commit
m.i
■I hi
llllltlllln.i nu
I ti'lii'ii, mul
,nf Imliltui - Hint
I' llli'llllii'l' aa! ,lli<
;■'. ,1. L.lll 111 Ml,
II,,' Slim,' |,l,l,',' 11
iml-nl limn miii
Uiiiii Hm liuail ul
In  Itililltlii	
d  Iiiiiiiiii I
liimllillllli'i    Ul '
l nml
IVANTKl.
.  . nl.nil-ll.
lliinl
Mid
i.. .ii.ii n>
li IIKS
.li
M'liti'.l liy lllll-,'  .iiiliii-illaai
lliu'i'  y.'iiis.  iif  wlitni
itiiiuilty. Ai iiu' iiim iloollou tlu'rnfiiii.
Hu' lum "I I'l llm llll lll'll lllll   luu
Iiiii ii uui' yi'iir  mmi, Hi tl ti  u,,i
ya'lll' l.'l III, llm blgllUl iilll. u!
llui'ii   yours,    Iuit    iilli'i-    ni, |
,iiliM'.|ii.lil HOnlMt III OCMltlll  i'lin
ill.llll.',11,  Iur  llui'ii  yi'iir,.  A,, lum-
i-l.-l. uu.'nl ll.,' II,!,,. I,.|,|- |||y,„ „f
•■Hi ll  Uiiiii li'lllV" ll Ull)', III.'I'l,.,-!,.!.
•II iilili-il tii li'Vlniv  lliu  Intuitu  pro*
iiiiiiii. u! iln-null,ill nu,I rojool tiriiiiu
alaaa'l, liililn'  li'l'lll,  lira'  i'l|alrltl|,*.   Till*
ia'i'iii-iully l'a'.lrulii. ua'Haiii obuokloill 1"
,...,ita In a  a n.i.iuu.   A  ]iti<iiilii<r  aaf  Un
at.mn.; 1.1,ui, boinvor, birutod uodor
ihl, ly.totn In- un I'la'a'tiuii out, twolro
 ii -.  .1 rliy iif Um population01
Nmi- W,-i'liiu-in liinilil, if lu Kniland,
Iniii, lifiri'u. l.-i-i.'il ri'iir.'-i-iiiiiiiii-, ,ii
ling for iit>' ti irtl., anal llvo ul ilu'itt
ii mil,i mu.  ini.i..iih  in nilillilini in
lllr.i'   llillil  li-|'|a-"i'lll.ltlta-.  il  tllliyaar
would lu ILiirilaiiul Im i-liu.'-ii lay III"
I'lillhill ill III.i,I Dim .'ill uf tlli'll
mui  bod,  .aiaal  lau  would  liOld  ullli ■'
fall aal a' )a .11 aa|l|)', . 1.. i*— — Ul'lilll llin,OU
Ul till' I'lill III III* Iillli. I'll" illlt. Ill
I'liillll  |.-|.|.,.'lllllllln,  aaf  ,11   Kl|lMl
a I'll Ufa' I' rni.il councillor., Imt Ibll.
lllll aililllliill l.a Um tlilii- i iiiii.i llliu*
illllill  ful  ilili   11.11.1,  .in " "
. ,...*. i. I.-i lhll *i iiii b|
III  1'Ulllll'Hlnl.  lul .1  tal
'.r*!,;,»: ,u;:,,l„t::: i McKenxie Slrcet Luaii Bylaw. 1891.
I HMfiiirlf. iiiim li»l
/til* (At* fHINi-W
lot t*,iHlAa*k (,'i
tilt '""'' "/
„,/ ift'fiiii.
HARDWAREic^Sia
 JAMi.S CASH, Proprietor
WO  CARLOADS OF tlAU'DWARE ,i.'.Vl.'.V.'I.f.'.."'.T.'.v^.v,'^:;.:^,..''*■'-• * „
1 oui In liral-daaaattla.    »ll«l llirta,'
iPfilepli Hotel
TV* - i
im- iiu* spring trade have just ueon receiv
ml, opened up nnd mnrkctl ni close prices,
WV carry n lull Iim' of builders' supplies, making
specialties of Locks, Building I'uper nnd Nnils.
\\'f ,iinn liiivi'ititiosi mngiiificeni Block of Cutlery
in -i IIHK1  m'M'i-
i ui.i,i.   . . -i
- -
.in  iu  .i.
,,,.,  in.,.-  m.ii.  iim: ith'it
lllll  ii
„l  ...ii.. - . .  lliiil  i-,ii,'!ii le'iil
■   ■ ' ' i   -'
|  '   . ...|..i l  Alilillnli-I
' 'l't 1,1 .Ui '
.1.1 II .1  It   I'
NOTICE.
A
mtrlcnltunl
,i in placoi I'vi'ii iiiuii' i.mmi'
•mull Isolated lotlleinont nf
n, for -l*. itm i. *■"! it In.ii jJh'iin
ir iViii'i' tint have, "a')- it"-
ini, 1'i't'ii lately  broofbi  to
A Wlnnlpog, sound and rnf rrotn rroal
damage. Tlieso tlm Ogllvlo Ullll ui *'*****■
j. nti t.'-t.'.i. aod found thai one "f llie In U» council
Mtnplosof wheat iho jpod a ylsldol  fll uand counetl •*■ * •■•■   >  i  itl'
bushels for rather less tban soven aeres. ofvotlni and admlnUtrathm. the onl]
it ioemi aecordlnih eortalmUttl li dlffsti  oonaliUoi  In the  ureatri
districts of the fai north now occupied lent th of lerai and lodlrrci manner ol i..t .an. h »u r i ... ...i.,u i. ■
i . i . .t i. .
Aiiilnlu-iiL.-ili.ini.i .i .1 Li i  .  Ml-
In -ti.ii  I \iiii,iiii.tii,.t,  lliltit. i  l|." Ih.il
 --11,11.1 .1 URI IHU 1 nl lit,* .-I lill.il I
ll.t'  iniiii  Itlltil  -Itlill  If*  Ili.u l.t. tl  Ifl  I'l  'I
I-  ,i ...ii 1..I, IhvIihI it am llntliil  ni I hi
nl Int* Imltiiiiiliiu In |mi innii tin.*.ili  Uu.-
ill,-tllti (htl Mill liiiin..ti-iii.'ni.
And mIi<-i<--i« i.u itn. purnuaool ralaliti tlio
■.llll  1   I>l  #U.»"  H   Mill   I-    IHIV-.I.I   III
|i in- ,1,'U'tiiuti- tui iiiiit iiiii.niiii.
Ami ttl.inn-*  Li' imiiiii'iii nl  llltoroal
 Icrvaliiif aalnlili  Im I Im luui.-m ..i
 -.nni a, I* "inn - ii m.i I*-im,--.,tt i.i
i.u--* tin' -in  .1 • -  ■ ■  ,■  ii i ii. Int !■'
year i
Ami  Hln'ii'.!i iin* uin,nin	
nt. .iiii,- im>|mrt) In Iiii* iald i-lu  i
in it,,' i.,-i ,, ti-.'i ,- , itiit>iii hdl  ll
i »■
tnd fi.■!..  lln  '' j ni mi . i llw
lAl.llllW .1,1.1 Hi II	
Aiul ttltiiti- ful tl.' tiuii*■-.■■■I '
.iii.i i,.,,;,  mtn i * ■  .  ■   . .....
uf I 111. i -1 *ll-1il l.l'-
mil I. rt
 I \. ii
fm  ui  n. t.  ii. ii  ■ I'l.iiiii-it
aaaembM i
i ii Jiall ii lawful I-*
ni.l .1H1..1.
CUNNINGHAM BROS.
BEGBIE HOCK "*» <**■
I'lliaM.-lliii,
jm^aau
MtllV HliliiW I'lll.I'llK t-u,.^
W.TURNBULL& CO
IHINTIIAOTOIUIAID 1IUIMIHU
iliin i. lliaurii iinn,.
TO RENT.
BEACON  HILL  PARK,
VICTORIA.
'I'lll!  Mitt  i.H.1.1.1.IL  III II.IIINHS
i... ii i., iimn', I.,,,,,
I'm  -,it\  i rn.i.i.i.i:  j. iiuin.,-    MoPltOti  Bl'OS,
"',."{• .J1':";.^'1.:.!.'•£'.;::; Slli|IWIl||llU k Buatbuilimv
rniiuirmnu. tun nnnimiuiKiil v  "1  '■'  "  "   ' " »»««u.iuoif
f|1|||-a SHMal.'* AM* I,1«IM1(MN1.I.I..  ,,,., ,„,,  .,„, Hfl AIICl  Tlnll  Tttilr.
i !„.,,ii.,,...I,i  , , ,, i ,,  I... truimii iiiiii.ii    btJA IS FOR HIRE
Bt'yonil Royal Cily Planing Mm.
III...    II. al  HHii.lli.t  la..*   | „„,,.,i,  .  | ||
'  I balr.lt  l-'allal wlilili.  ,,, .., ,  ,  I   ,  .  i,  |i{
.... Mi.i..r  i- ran
I. laiilu'.
.  a
""..iai';'.'.l'i  t'-.-.ii Li.'11'i'   * "I'   '''I  "'»l  "I-"'"  llrallll)
'.  i 1'Li.i,  .    i.    ■ 'H'l "   l   '    11 H'l fi    ,.,
oi .u.iumii.ii;i.u   i,i,  ii,|,i. NiwWiitmniiir
 »l I'lill'll'.l* I'llIM IIMI.I III Hi II. II  A "*"
TO DEPOSITORS
H
(III Tl
I
N
I'll...  tlio
**•**
Jllllll  —
and CouTej
TO BUILDERS.
iL".'.'„'  I I,.,.., ,,,1,'ly lay lli.ll.li,  nil...  Utftlh.r i'!.'.tl.al...| tlia* .lel.'flli. la   I, I. I HI
.uiiiii !,■»■ niiiii* iiilaiiuiiiii.'. Ut.rr mil lh.t th. Indirect olortlou ot ildormou lii |  •
...ii,, .lay ..111.'Iiilfl) luu.'anal |.|a..|..i' ILl.all.ai.'l Bl|  -min* *IJt  I" ll»al|.ln i
iiiniiitilila. "I liaul)aiffliiillutl.l". ni'iili  "1*1* "H'.i.  Mm  Iiii'ii  li> ll'i
ia...
n	
THE
AAttrtmmtttt ttttttr 1U* ftfodfae ttutrttA a** *<\
■i*ti*tMh*r ■■•■*•
WantkIi iiv A~Ifi.M'l;iT.vin.i:
tt
'.
WAN'i Ell   AN  KXI-tilUKNCr.1)
I Si* Wi ui I' •"■
* •.  '
I.  r  I  ■
' *■ " '
'|m;m>i;iis win. in: itKCBlVBDUY
lln* iiini* 1- .'i • ll  ii|i !■■ I.-- tl I
'l-l  .-.-'   I.*t Hn  . li   I
t'tiWl iiiiii .I*. :i '.   iMcInm  't..i 1.1
il . M.n.-  tlil Mi-.-L..i.«ti -
rimia.ft.'..i-m !•• Mm .n mi itn  •*
-tT.  Il„*-V. Ht  tf  llllVl,
.. w i.i:\\i
*i
NOTICE.
>TOTII B IS IIBRBI1V OIVBS THAT
»   It..  (Mill. I.t,!). Wlilili  M.  i..i
!•
/(./.-  i tn  li»  Itl w
I KNlMltlii  lUmMS  n<  KBNTi
Hi
■
,  ■ ■-  I i  I,  M  i. in t
■ t\  \ * uudri ii.* Brw I
.- iiii* ilay  tt  -
Hi  W   -V  *'■**•■*  iiil
Mr. ti  U llllir) alll
•  it  -...1 .....l i  ... .  "
.■  •
■ : thu nl
i.  tt  i.M.I IV
tt  \ ..II 1 * \
trAU'AllliB WroWiltTYTU HEX!  *u *** ******************* *********
} IN RE RICHARD BERRY DECEASED ;;
a »
.-,l '.     "i  I'.i'll
.
1
■
CIAI1M   ITU.  -IHL  NILAIL  l*OltT
I
Iff l.l If Ja  1*  ..•
INftiiWVUI
\    llllll
l.a HUM.
c
MORTGABEE'S SALE
■
Bv,
S"
.I..I.NI. IH-.NBV.lLILNI
BJT£
P
•^
*
NOTICE.
.Vlt/7."   A.lll  I  ".lMf/..t  I"*
Italaailu I -a t in. t. .il.' .till t'liti'rllll llae
Dominion, a- wltlon, In lur.v nuaben,
■ Ibu, 00. tiit.iil.*-*! and Illt,
.1.1* bitllll lll'll la-llai   •
.!ll"lll   tl.i" HUl"  li  -tint  Ol  SI.a la.a
Iiiit, Hi *.i"' Ini ol ii.t
month.  At L.a.l t«" hundred otbu
laiiii'i. rrotn tl.a- .anu  Mad  tr, it
' .   f.allaa*    lit. al
It.l
i -nil now
-
gudiiht public bHllbof iiu* nttghtmr
. it,, lb, l'i*'  Ulrll. Imllilt
■  ■
I'  • I  -
■ul,  I "l  I
tlaltlift. a- . Ii-tdtiil mrdlaal  autbaa,,,)
t| f,«*m
*laaa|ii.l  UtU  "l in  '.
' .Jill.l  aat  Mf.
I lb. poor frlhiw In jutu
*. nl  !!..  .. I  .1  .'  a  I
.
I .  -
.  idmlhaitrlml -
lM*. If  laa' aee '
"  '
. nry bold, thn '
.'! V  li.   1. tUil"!
a.-
WlilO.
> -<l f.inn
latl I ,i ina.* uf .alt ttaattir-'.
HlU| thitabioi iboai .
.door to btr.*
a
ll ata  ,'
rtO|.blH' 1* !<" Ill, IfbOlt"!
IliailV.  ttie»1l|tll   iaallat-.'  f.a Lil."  aall  ll.a
Tlaa' alee tiuii a.|  a'aalalaa'llluf.  la't.tll.l"'
ta.ai"' taariat ami ,1m rt-Hn-tin t ■  |
lllltd ul Ilnir  lauoltaT  lllllll-/, U,	
tlaa-eatiua bind ptotltloni ot tbi Kuglbh
ll laa lllla'll lll.'la' "aata, Wl II  Ii
: . ■    ,  l .-..-■ ,..'.!, .. r! i
 I.
AUCTION  SALE.
FRIDAY. NOV. ailtli.
Messrs H.G.Ross Ho.
■
Itlll
111 .
iiiiiiui.' iiii.i r.  '    < .i i*
ll.t  |lU  .'<  t  ('lit- •  ' HUl1  "t lllll l.t  I    I
ll  »Ttl->  I  il|f II  U I*   lli.   Iml  ■
'■■■
....
■
'  lllltllll.
■
Itli)
...III
■
British Columbia Land and Investment
A-O-EISrOir, LIMITED.
Sui'i'i'i-soi's to AllNop *5L Ma nu ii
Will-:.   \
* 1 \|;i,iiN -HUl .
■
■
l
■^•Iii view of the low rate ol interest given bj the Dominion Savings Bank Dei •■
ment, nnd the restrictions imposed as Ui the amount to be deposited, this Compam isnowmt
|urf<l io rii.'iv.'moiuA un tl«|Misii. in largi: or small amounts, rti interesi nt the rai
5 PER CENT PER ANNUM. Favorable terms as to notice, cti
■
■——■—■-.
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
HOUSEHOLD GOODS
1'hTAi.iLum i-r;
Nm Mill Ku i
l  til, ***!*
II tt Hi *. I'ttlm
NOTICE.
■
|
ORilND
tmmm
CLASSIHEOBUSIhhS DIRECTORY
.M
illta, 11 ,t,* I tl
I.-l.-  ilAVNI
if.tffffi. ..
■ham  tlii inn.* i
II.
SIlAlil-i mai i.rni.Ai.i nn
.a.  \. .
lla IH", • r •
UiL.iiN.il.!. •  iii .-.ii. **i ii ii
t
i
at  J  ii:li-r  i- * il- *•
. •  Valew,  III
ll
-
I)
lltKII.^
i"II Illla*
C       il,If  ii'.rifii..
o
I'AI'IAIN
I
11   *   Jl  •
II
-■
\V.",.,.,i
^r . i..-
!. .
UVI.l
D
fiitirii
a
111 ll.r l.t  .10 I.-'.; '   .
foil
■    .
--em Mar tn,bn.!11  uf  l,.e,*,-..t
JJjJ dlittil,  ta  i.J  •  Mill
t*  Uttitii ah*, hulll  iiit-tat*-. | alal l.l Ci
'2u  tOOttlHIOM*   N,  tin.   ,1  ,,,|   U bl
aataa  I'll «• a I   MllUttOlOd Wl
laaadtrl*  ia.  ff**,*a, rt Hif-
"elalifl. 00 h*a* 1 llltl i*01 thl**  '* * '
Z'„'!t  "'.'.'*"'* 0. '•..    I   "bih  «.* tra. .1*.a.1'1  ll   ||.
•» lotlaahit la  tbo building kiIH.1i* Io "**"
.,nila,lat» a.t Ihr ,ai l-ll"
I a  itbtr. il tarlnl HOfataiOltih. tu *.p*
|-~> ,,,., M,  ttlnili    ,--i  ll.-m ...
I  •«.,  llu*  li.ro.ll*'
'';','  »tj -'-'I * 1 *."a a..tlatMa.araolf.il.
.•!.daiiiWl«.'.t1t Ihr •im*'llar
-i ot'if I. ot ht* "IliMt, ajatttlt Ibttmlb
**,**  Ihla'**r|lln|. 1*1''*  ,1. a.,,, f, .tta,111..  *|i
It 'tteUiell,  ,lat|ra,til  b,  OO lil.lo |f.-.
.1 t"*olOHfOt.   Ho .Itlt*  thai hi
I --1 ... I'lttairt till. Ill * *.'*-..|a|.|  *
*  ii.ii It, llta. .hll'l  ba at. tlia.
■tptllOd ,o .!>■ I.U. t.a lui,h", I*. ,ht,
•Uiiiii tod Mi  .  A llitixai.il
HI'. Jtdntl,. to! in *t*t, tlt.wn io on-
i ...It l.a th. ,-ail  .1* f  ol  Ibr Ilea ■.,
•t. itt, « A  |',a ,||.    lit...,.  ,
*•."»•■  llHl^tt Mf.  tt'itri.ii.  tfll  .lllrrr lr**
eta»M Manly, tad taaaiKi lhl"** Ibo Ulh "-I
•■Utrlrrt la|ne.H  Ml«4 M<!«n.l. • '
i .*«■ Mnatiailin pt*t**,<i ttiatt-
•*..lr mobi ti...
'  lib*, flttlt.haii rt ...taptpmi hum.
■*,. btudio-l
*• I 'llallft.
GLADSTONE INN
rilDllr Klollt
NOVEMBER -llth.
Everybody Welcome.
1i.| lall..
(RT |MN  EXHIBITION
■
LOAN BYLAW 1891.
I ***** N ***** ** tm**\t **m -  *
***** 1*1  t.ilmtm  ,att»...  a.«->t|iM||i*r
PAINTINOS
CHINA  AND  CURIOS
Leonard's ll.ill,
ni iiti tuxrvtuH six.
BRUNETTE SAWMILL CO.
Lmm NEVt Wl M MINSTER B.l
MANUFACTURERS OF Hiiiilior, Sliiuglos, Lath, Bill Stuff and Long Timber uo
to 100 foot. ALSO  Flooring, Coiling, Rustic Siding, Mouldings, Pickets.
Scroll and Turned Work, Sasb, Doors. Window und Door Frames.
Houso Finish of all Kinds.
mrJLocnxxmti* "*Woi*li G-Marantcod •«
Kiln .It i..l Lumber ind Shing-a.  Snlmon nnd Fruit Boxt   .Vi haw noipccialiii
 Shipping fa -■.,h it t.nl uiiMiquiKd.
T. J. TRAPP&CQ
Whnlrinli* nml H,*l,,il Dcnlnn iu
HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUILDING MATERIAL. Etc.
TIB COLUMBIA STRKET, ■  • NEW WESTMINSTER, B. C
WE INVITE
THE PUBLIC
nallaa*aiiMH|
JOSEPH STIRSKY,
i ■i*t *■ i'l.i
Jewelry.    |
DilODlS,
it|4
1
-
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
I.IHII lie
Rlchnrdn Stroot Now Woitmlnstor
Manuraoltirers and Dealetr. in Rouuli autl Dressed Lumber. .Shingles, M\-
i:'!!■ ai:tl Pickets.
Snlmon Boxes, not Flonls, Trays, nnd all knuls oi Wood Furnishings
tor Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newolv All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
C nml in i, Pm'illi
Navigation Co.,
NOTICE.
■
i*m*l, tav.
I..HS  1
'..  ,*■!
li,i.*« ,.^.ma *.* .......
Il "'
. ■
11 mi, br uf illrtt*,. lo  llaa nt Aid
■ tit,.- .olatnHaiai ihi. na, t„,
lilbllhl 1*4  attrtatal* 4t|at,
• Xt^rrr :*:^Z ubrary buildiwc. Columbia st.
n*iittd ot ff.ba ** wt> dtm-Mii Elcclioi Reiililioi Bfi3w No. 4.
*".!* ta |allta>4  lo  ihtll* of • ilo.lo
iTi|*i*t,t mtoitti iftiii-i.|
NEW VANCOUVER
COAL
H.tl.M.--
-
tt lliu..  . I.
ll.l.i.
' I.   .
1
T
i.aee.«i-t!
f fa. if
'•'■■•"
• ■I'll  * a***, t.^t tit hm. **a r*iff*a ,,...*   '  '*
.., .,.*,.. I,.r... K....mt..,fl.,.,.
tuiriKt ata'l lor. . iit»4 ... ,.r« ..irr,,...    fm  *•*,..  I*.  .....  ., ...  p,.„m.
tmuAP,m, ..«,,. -tiata,!*.  *m,u,::':*^.*m-":r:i'.'h*: 'J*--:
a..f a.uiM ban-,.. i»|*«, r.trilifii i..   !.'l."y^,.'"am,''i!*Ti'"'*** ^ '****'••
lalnlEtlSa  ******  'OOlltillr.1  !.,  t ipwltl rtri",  ' * '    *" ,..,,.,
*iii*.t*mmam*i £*>****** LftWgi -STt^^nSSt
■1*1., ot twtr» ill bar onajakl.   Thr liolll«b l-Haa.
lll.Kl.lit UIVKN  llll I
tll1.ll  I Itala ...  .|af)|, ,,„, , ,
TIME TABLE No. 15.
Ta.ll....*.  is,   .. l.i I'U
*. * *,.,*i.«tta u-i i»
I iarr  I I,,.,,.
l.t H.altrlii.l. I  |«,|,..   I .
I.ea!,. I
• I., al... lll.ll. ll ■  ■ ,•
|
anlia  ,',! Haiti Ne.
• I..
!    .,.  ... ,  ,,,.,.i, , t.. . ,       I  r I'l'i" c* * l'»" ll.'lf •'■'•-   '-
1 '   ' 'in I.-i
I  • " •■    lidtod Iil.lii .nml*.'
tl...  ..*  0'.  *****
mpll.11.H I „  lilmi.ooi.  t.t.Offtf.f iff    'a,'','''
* I., aiael *.l.aa ■*. .< .
>   i  ,i„|.i.l'«_.*,i.,.i!.. ,1
' '-"*    lino.om.  If.tttin.ortff itt.iia bih* itr.n.
I ..*•■ W* a.mmtmm..
|-.af ll.lllltal ami tar laattleat. ""!
T«r«la,. Ttnia-I., aid HMalJit >r ■
-a.l.al,
• a.eatiaaai* .eel 11
ratta.lal|Naefllt!. I. .ae<|aiat Ii.i'- t ' •',"
- .... -..!.'.   ,.t,
firtl . nntawnunt i.i *.,.■,-.., r.,i, m„n,h  it ***** ■"
IILFAaTMENT lla.lefarti.ttlr.tTrt. .Ill tall .1  l"»" ,"
***** autaautM. m, .UH...I ttoa.1 „„i v,„,„ 11.„; II H
Tl.r|,ti4i,l. tlrtnr., ami ma,.,    In ituiin* tlmt allb lln H laataliiai Im-l   ii*a"i 'iiii.im-1   MM ***]**
 -  -  .  .. .  IH.a.a.l Att.l Hit"''
IlBltUti UndCo. Ltd. itit Riuimo i " l:'" ***** '•
SAVINGS  BANK
New Wellington Coal.
1  tl lriii.t-1 •
"   I',  ■
• ml art- ihi*  |.fi|.ii..l  lo ri.tlvi*
lii:iii^ll> ol MM; Iml.l.All -t.t.l ll*-
  ■■• •-"■ ■•"mm it unit  ii*
tH AA DV1> rn_r\%r "All'w»i»nii which loiorwi will tn»i<
«9tU-U JT-LK TON '"""Utinrrr'ftlnitoi  I'rwolnUi
Nllfi.- ) |m,
-***** i"*<
-.i* **1 h**] mil *4,*m**im*i ***** at  * }'*****.***-in**mrAi*mm***. **-*
********t* A** t** ****** **»
*
ariaf it
M
IV
i.hm
,
1
li.
\ .. -
Lliii.
-.
-
»
i ii iii, 111
V
uirKiMiiKim.Miim.il.
• i
I'KTKIIIN
t. i-a.'.
■
f.J.lat.
l.ra
-  tit" ""-TiltJtlt«*ln« nf  *||  *****  tAmlt,**-  llwM.iiiHii'ttiM ' •!    ■'•li!in
•  " :|  i,.i-.,»i».,rit..Wt.,i,k., ,„„„ |^**;tel,;'?;,tr,!:
tm*l **i thmmi tn**^t  "HIWil  *•   Ifcif  ****■  ***i
aid  lhl*  tliMitT  i«  **ti**Ai
**<pir*Hf ttf4l!«ri1.    ll  '»J
iv, j ii mtm
'■mm
■htl I
't Iht*
,'K"
*™mam "■?"-
Kiwmn Eicimttj
inn,-,.,,in*..,
I  I'J  f  J*).*... It*  ..li'ta «,aeaa
-   '..II l»  llf. .!••!..
I- a-   ' ' !' 'r  I- f r  ■
■a, ..  ..I. tj,,.
lllirllrlld Hall  h,  lba>  a.t in.  Ibr llM lr, I  at I .11
t|«tlto,.*dh,«H,  h«m. BHSwa-lW ,.%'"..,'•
tl.^ l4o,!all.,flHtr  Iml,, 1  .If.*,.  I*. t****ma*U^I,**m.nat** *** ***■,.»■  '
rn „,*,,.,.,  |,*at. ,l*,f. loait, atutattttMlai.
4itttHir.ll llbrHim,,  ,.,  <|,r  ,..,  „,,  Mrflt  a.  •»*.;  *«  ,  ,,',4 ,",, 'ffjjt  I
J**m. m. ,*,*,, a.,.,-
,-■  t"a * a"..
n,,«* t"
1 aw tiff
llr.|...|l. rrrriwrllnf  fi,n,|  ,«.,l„|,  a.,,1
liSt:;'*'"1 ' "I ••••'tttl" i.f i.al Ili1i'f..tal!....*l.„t t.-rtu. .1,1,1,
NOTICE.
1".  ■ 1 ** Itatt ll*.alt-
TIMK TABLE
hmy In* an I'llitiii"! nn
a|i|illi»iifih.
THE BONANZA!
THE BONANZA!!
THE BONANZA!!!
E. A. WYLD.
-• itnte&mm'f mtmm ***** I*, r. i, attwi
i,0»  Olll.-l  **  *1**  *'**~*t1*t * ■'-*,   a
*m* **ti4i  ,** *ti,*ii4*
LIQUORS AND CIGARS.
I ;.,-..'  irr   I
inrlla.lltrr    I. a- all  .... ,
(VI  il'-   I  	
Oh.«! 'l|itblo i!H,a"*i In taaa.. Iiaattl ,* a'i.-
nalibtfflbraml.  |lrtr|ilkwa lo fill &J^*,^_    ,
.'.!..r.ffifni^!!.**,. arraltl., no tbt rtlitt Ll" *L"a.llOr Otilat* Itinliail
1.14.  br taaaatit. 1 .. OrtHfaral,  l„ 'V'tJXlini,'',*"!
arahrnln. Iht lemiliVio of ihr taoortt. ht«*,.„raa „t ■,
Tlall ii.fliniill, '!  mnoki|4l |aillr,. ,*';$$„'*£!,',";:„,** '
•bbb Mr  l,«„. .b*it*«.,. iho tn  ii.,»,*a).«.,,»4i^a,„a**«ii
llntllla.l  lefiteilbt  lllfiat  bt  I  •IOa|.V *'«1""
fnrlltiad.  Itir ,t Olfrl r.f . rift  *.  ,*,.,...
■ ■  Bllli'
ii*.
8tr- SiHmuir |  " =—i TWX SttSr
' Ullll IM, mi: mu., ii - nin* L  ■*•** Itr.lmlia.i.i. *i„| dtnutrr. IWl _.,.r
,„„. "*~mV *T~    _ -!riR8T-CLA88  STYLE-
'•■. u..,,, .„„,,, v.ur.,1,,, Meadmt. „
Mra
t Iw-atUt*. a a* I   ~ w ** .a
twatati. «.,.... ..... I rial.
The Crown Stables
An.l Ki'.isiiii.ililt'.  Give W
v..... .,
IllO'i'a
.. al lav ■
j i-rataaaMa lift... (>, •,
".* im*m»p**tit4*it.
I-"' "  *" '• »t.l»|  t.,|
Ji***** l^ilm^n m.ii Rmih «|i«ri
rinnit HiititiH mnl Vtihloltw
in,* bit*, tn thn ,-ity. On Front Slml, Close lo Slillon.
aalllaatf. tela- 	
W  I'Hll-   -I.,,  ,,„
••*■*■*■ ...  IMIM, ..an
A E. CLARK,
_  I'luQllfli'
■ ■TTutmiKnypflPBIHOR^ ■.iiniou  vuuuouiui nil lint iat  MUlliM.Ml,  NOVUM 1.F.H ll*
The
Imperial
Stock
Company
.'_ ft--.-- TT... -- I   PW I   I.   -ill   In,
Ml   'I    '■ I'  '  It,an -  la I!   I.
nlnl ,!!..Iiini. i.u,.lum.rm-.
I nl.  .1..IimIin,
U.l'   tie, llll-i   .1
It. I! (can
'I' II I .1* ll,)-
inli,,-,, 'i, an,'!.,n
.  ,- i M'in.llinli.
lalta tiilet.
V    I
i'l   Hut I am
Tbi    'ii ,.,. li
. .  ■
*ll    It lb.  !.|f)
.Ul..I ll
111*1
*.!■  I
I
aa- alii!* iiini. t  limiairai,  i .it
'lliu
Mf  !.
■
l
■  fi. Ilial
.
km* u.at Jobi ■ | nf til"
la»li    Yet  alailiL.tuli  l.a.l  iei!
•  *..'. - *i r..
i . IrlWtl
•m^^^m htii.'.
Attor on Altimit Inittiiiinnlil.. la-ial *>-* "            >'*",' • •""."'
h in "I*1  " ***""'
******* ,,,,,,  .  a .1,.|   Un   .04.
II-   ar,
VARIOUS rHA8..t* 01" UW Ull' >•*, **••'•*
******
' At. i
Bit.* Ikntonct Prt.-m-tl Unul N tt
Mutidty.
■
laa all.-a ,   ll'   ll.ll   ,8*1
I  la.  lb.'
Htliiam Kit  ..,'...
,* Ja.lati.tr'la'" it  i
' UO.I  Ibll  h.
	
•» I  I'*1"  '«  ' .,Iil.tr. *  .1.1.1.  I...I
,!„»., || la.i .-  llOl -■  . !  of  tab.  I
.. ..- a Hat*""'-I ii'ii If 'I** truul'lrtt
•- mim *****	
.,i__^_i_^H
Bank'Montreal
OiPITAL, .11 mill no,
RILBT,
Am  now On .i Itmr of lllis
am iiii. .uul mil return in inu
ivt-clu for iiir. ■ tl.tt'- uiiii .in
entire changi ol bill,
John I-. Ki. i.
Manager,
(The febflcr.
HAT1KS POUND GDILT1
li2.oOii.aio
6,000100
A Savings'  Bank
Department
Ha. bttn optttoi* in conntcliO" n,|,i
thi, Br.nth.
Interest Allowed 11 Cnmnl Rates
GREAT
GEO D. BRYMNER,
ti,
ON THE WAY
A l*arge (oniignmem of
MANILLA
CLEARING SALE OF DRY
: Owing to a Change in the Business, we arc Offering our Stock .it
Cost Pricg for Sixty Days.
iU)'» *^^^H^^B
..lln r an mil. r f.'i *,*-,**  tlut  -. _^^^^^^^^^^^^^^_____
,, ,  , t    -if., iiim .,f tiuii.) i.ni.,| that innii
" lhll tt WW
•»t John*
-* ...| •:
tff.lHl
"Itl lir.ai.1 |ii'|,».t Ul
. '•'' l-.litlt It,* mm.**l
itm nl
***
liill  Pttt-M   l.-*l  a* *
■
-Iti*  |   I
.■ ■■    i
. ■■  '
Ail Weight! and S
lewis mreig
HENRY  COLLINS
CORDOVA  STKK1-T,  VANCOUVHK.
11.11*	
Il'll    Heaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel
i.i tool bta »., t i i..i iiiuii tour llrilrr*
*  bid Bint* i i .,
Hi.lriHk
n
'"_____
■ti.ti. ti
ui itl.il
lr.fl mi '
it b, J  .  i
t tan  .
'
'
I. .*4 ta.ir.lt  at. in
■  ■ ■  .
il iln
bla*
a^^^^^^^^^^^^^^^H
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
HAMSTER
SIR.
 tall.i tin
i i )>fii|..utii.i
lit ellrfar. iril.   Till  11
i- Un r.l.iii.l .,,,. .,,,,,,
I'l al.lili «, j| lt, ,1.,,., ., I,,., .|;|,,
.' 1 tu-1 i
" ■   N a  at.  Inn .
■it ..I tu Into tblt
a....... uae.l ,.|„l,-.
I'l   ltd ll    II I.  Ibn I  . |.  t„  ...I,  l.y
I   • I  . ...
n -
■
I'l.i 1011, s,
• *■.! .1 11. Ke.i.lr
-'"'.'"i  »i*i« a'lii viiiij Hfi «i.i*r*»,i*.|.
I   •■ r.ra-faalll
.'    A   miOta'll   1... Itl llOia |.|.l. lit...  I  -
lUdt 111
DRY ALDER AND FIR WOOD
■
I  '
ii  Hn;
Uu a ■!■
'  < ttaitfi' hr
- »mm lot
I .uul li».
■■
I
ll  HiMii.
i ItU  ntnlB^^^^^IH
■  Ml  J-i.fi *•**'*
* -■
t.nl a Bit to ll.ii llitln tiad  t*. • '    -  *
R
UY I WATCHES
J. D. Hl.NNKT-r.H.
I IT
I
Wtitinlnslti in: Vinctniier
TRAMWAY GO.
INTERURBAN
Time Table
i «..t|iu:\. INU  nV  IVKIINKMIIAV,
I * I. t.a  |l*   Il.al.a,It..t.l  .1  l.n
•0*
■fcQUILCENE*
Terminus ol the Union Pacific and the Port Tovvnseml &
Southern Railway on Pugcl Sound
The Paradise of the Pacific Coast
•••
Situated 30 milei from lhe entrance to tho -Sound, with a magnificent 11-«. 1 *- -.  V**ti ii the
time to buy.  Get In before the icoond icction oi iln Inu li completed
Allllms  *',   .,|*|a|l   |«'l s.l|t.llll   t>.
W. £. DEVEREUX & CO.
•••
**.******• ********
AOH3NT8
No. 34 Government Street. Vtotorin.
B. C.
i»i*
*****
a.
mui
•••
,.!,..
•  IHE r-SENlOR-snilSIS KE0& UT.ItH
' '
I
■nm:* it..i,  ilfdfiN  In  ••»<«, Vi"f h T l-> ItlHlllY 1 1W S  HMt
• •it'l','1  r tl.tt if  t  1  »i  ,\ ,	
■  .
uuiu
_-_^___^-^-_^_^^^^^^H
'   I
THE
11
Mr
-. .  i;l\
MM lot I.K *«*#»*.
F0NTH1LL NURSERY
V  ■ i   a.
Hin rii atl i't.tlill, 0.1-
. fHara. n, ,1*11
I in-lt 1*4 .nf noaliiiu*
.   ,  • *.**••
I ".< i-i *   Awl nnh
itrabitdi t| ■
'alb lala.ii,l.l.i^l b, blot I.. H.
•-
i...a..I ibtt l ,.  ,»|,  t
.aa*!, .
la Utile
lllll  Mr. tt
1.410 of ll
>»  II. ... .1.-1 11 .• I
•hum ahal ho aw
lall,
III   I    '■   . II «„Ulalla,In
l-iti im, I, l»l|.t  If  thr—  IMM.  I..I
'.•*! In  Ihr  ll
.'■ fft111 I lle'l  LH
■-ail*'.
Mr  iam*  I .i.t,  ,., Ktlr
•a.ttltnrit.
Hi  It ...  .Yoa .tooot oiitr to..
•aro4a.au,., |* lollrtoiral
llr i..„,i  TI.I. ait4irla.i«, ibfiald
l.trt*tf« jag, (f,  |.,...*,  .,,,,
II  -■,  .  M.   «  . IP,  1*4,.tlori.l
< lOMfrrlr*,    I h.tr  llfl,
'lift* t*4 lb* t*4a. Inartal  ,..  ta  tltrttd
' ..   |||   1-
*' Ua< t
llialllal tlal. •l.ll,. I- .
•brill • It | ml.. 1.  IJO>*
lltl  ,..
"'trtlllr toeelbrt lifil tae.llrl. al.tlh  at.
• alia  lint  dr..
■
*i...k. I., ar-attl'f.  rlirlhrf  tbr
. m. ar|*> lfOtita-.Oat.tr.
TO BUILDERS AND CONTRACTERS.
ntftmry irt*i pmmttt
\'**'h t***mt*ttA* r***, Mr V*  ■
''-ini ***** l*ik*mn QgALRtl   n;M't:li*»   MARK8D
Nr. J. J. hui for *!■■..■  ai 15 .   .
-  Itlll   A  j - i '
f»»».| 1. ti.  ml*** .  . .
unM ptvprti* ** mpptmtA lonif  1   ,
iM ilm iin  • .
"till Uflptr ***** u *.t^***m*****i*t*:,f
*t*t* Ami In man-            pofwotl niri t*fk
■ wilh .Mim-- II    "* ■■v.w.lwr■ If...W.
tt,at liatitiaixl -'  ***■ !("!•• **t*
Merow-poryoandirlMJoliiittoti'airl*!. ^^^^^
I'ltki «n -i.f«iit,»i? net tim* whn, ''lfSfBT"'!
hHtmmA ** 4*4$* Whs  llo Mill . *?W£?m\
•fl.  a  im,.liU.,n that  VtlMM VOlM *^^^*^—^mmm
l"»*" llknltt,  h**m hail  him Id • f"i»
Hatninaikih.
Ml \VH»,m  The?  I-ntke him u|i" dltl
_^_^_^_^_^_^__-^__-^__-^__-^__-^__-^___.
■^^^^^^^^^^--^--^".........■Iwiii.  HKMI  \NM
THE
I^^H^^H^^H^^^^La—
„.|.,1.  Niti I* MlaHMl tinlll Iiit
.- il till I,
'i.'iiil^'
Otiot-H X 1*1.
STON- & WELLINGTON.
1  • ... a.r.
-*1»l
*  lllll. I.llll.  l«iittr
iifliri o lltlti 	
LEDGER
I* I'ubliihcd every Friday and
1 ontaim iln- I..111-.1
PROVINCIAL AND
TELEGRAPHIC NEWS
Ami i*. iiu- Beit AdvcrtWng
Medium in ihr Province.
PRIVATE TUITION.
A XII TRAKII.ATIOMH  M tlHI I.N
a I   I  .
I  1 HI in.
lint ..in..
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd
Engineers and Hill
MattltU Inn t. ■ t  It  ;'.■ I it.it.tl.it.  I\.ti.|n llt,,| «t,.|  Ulll,
Attir1l.ffl.il. A Hit ■'   . ,  I • ,  , . . III. I NaflMI  lli
ttl... t.  Sail.-tll |,a.) ttil.tlt. |l • . i.,HI,if.|l l,..,iili.Ci
:mmm\ ■. m >, ma _nr\ tiikini;
Next door lol W I larvcy 1 Dry Goodi
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
|.^^^^^^^-B_-H--B__----H__-l-^__-M-_-n-aBI__-_i__-Bn^
(■Huff l*itttt|M    .^^^^^^^^^^_^^^-___________________^-_____________,
H.,|rAfrt,l-t..fll I  |IAW«"llll|H. jt|;||UUII» t I * I III It HI I tIM.
,,..,.l.'.','„':iV.,,';,'.,'lr,;;,;,:;r,..L.;OOUGE WOOD SPLIT PULLEY.
i«t I'lilli t In |i« tttaiV. t  Al<.< i* nl- -ail -I hnl t- * ai»l I ttiinff.
tt.lt.t^ii, .i..k ll.ill.t l'a .inff fllll hi.,-1 li.,  'at.'*  % .i-t \'.-1. I'ii
1,1.1   11,.|<*.|.|   tt,l.   ..Vli,,.    Hll |l   ll,   U| ttf.,, ||<. I   I, -I    H'| -I-t
I.Htti' «i luff iim I*..,.,.I 1 rllt-.l. t a, >| lltl "ta.l,.| "'-i'lin t tnli rl.
• ll.l ilall.ttrir I l>tl Itr* atnl II-.1,1. lutt.t.lH-i|ii|t lit I
-Ml SILVERWARE
'.»initrri_, |r..
illil tttiilr ttt, ||
ii.*v 1...I..*.,*, tmm  \i
 ytl.'i'it' .*  - .
11* ii.
-•!• ai 4**t**t
I • * *Afii*t*mml
|.«|  ilttil. 11 a  1*  |V|0
Int   nl, .ttiti
I'l- ifc  tnll r.,.a
O. P. ST. JOHN. Manager.
Nn. AW r.t.li'ti SUvol. Vontouver, H r
Fontitore and House talum
ami   **!,••*   I|.->ttn
uir  IUI)
otpmiia
Ihu
I-HH-.1 Weeltl)
Mainl.uiil.
fill  llll
Canadian Tacili
l-ACII It: DIVISION.
JUST RECEIVED
mm 1 **% »,.*. *
CELEBRATED EN6LISH
iK,  IiYAIdcflO.
l;.-.l,,,1  t.alav ,)),,, I  If* ... 1
ii. i-.n   aii  .....  Kt.ii,. a
•IHilHi   WM JOM-STO*.
IgNl
I'liMl- UttVtf lliillilliff
T. OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
H*»t**linlM«a«ivH«ltl  Hmtt'** • *
I Mt.
CHINESE LANTERNS
II  Ml* .1111*4.
BHOOITNO BEASON  HI
mui it  mi«ii  111 ■. 1 mis* 111
VICTORIA RICE MILLS
inuu  1  in imiii. 11 1
\l,ll.i. ..I tl,,,..  m.i japan I*'***  li"-  M.-il. Kin- l-'l.air.
1 im Rlct  .1
S1111I il  to Yimr  Priendi in
iln- Bait
TIME TABLE.
:.^&t
It it. ihe Mmt Acceptable Gift,   ....	
' I «r.l*alM»lrl ,a|.a| .. (..Uaa*.
y hi c.iultl Make Them. „,„„
UMll. 11 111111.11 Mri H
alll  -l.,...i ftnoa .aaal  .ttl
I,.,-, im. 11 at .in min imiwo. n***K wt,*w:2!:m£22'z.Ji\**  nm vrin  *tt
•0,  tltnr li,  1 ..nail a.f  I,1 . rr.uii,,,.MV.mil..  |J4    I LII  Ikflll    *L
If ...realrttblOfelO. a., ,.aif. ,,..li.| . *.*,
ail*, a.f t.r. .1*. r,.r,.| f.,r ,„, f- ,.,... ftf,..
1.mi-4..1.1*.... 1,| tfJ-^^^^^^^^
HIIIIT -
HIIUT
Hinrr
III UN'- sin, 1
.  il  Hr.  H||(n.
SHI it
NIIIlT
I"... Ittailfeatn  .ttat alt pel,*,* *aal|||t .
I'..t,t,-I. al  .l.iuall.aaa  allh  No  I ." '.,
I <|.'   .  (.  ■■  ai  ft.,  !'„„„„„.. ■'*-,'*'■'''
»•!..  ... .. iUUlM!	
.L *  .iPmtiw*. rmt Aii Atm
Uiil  1.,ti.. la ai .i'u.. 11..H miii N.i : ft,*, unt-it-i*
\*.*\,tr** Im -Alntilia-f anil all (mlnlat-ait
Itlll,-l>-al  |.t  WVitH,tt,.irr  .Itli.flftrfl
CHAS. E.TISDALL
.,0
imi
LUNCH fJOONTER
.iM.  Sl,,*.,,  ,,
|aa.|aa.t
"VICTORIA ROLLER FLOUR MILL
tall I l liRANII 1 um V H"1 I!
fUHII. IllltS  tSli ulliallls
-|l_''»rir.'.'»  V.rirr.irtrl  i tirinarir riaa**«l. faa, ta|f'l. r-|rra^  abflOtltt,
,0* ml lait V.fif*.«trr. i ,,„| .a.a,.l* I** tnj.fttrlrt frrt rt»_lu tilll
• let  i
llr-aime
j.nir t. f..f V.i.  nti t
1*0111.
'Iirtrhrit  ., |,
mf^rna
lt'tlf.r.1 - |,ti,r. a,■ rttitrttliHOI he
Wl ah., | |hm btara let 1^ fir,. ., lb*
Ufa.
I' I  I'..,  •  .I",, ■!.-  ■ a
'•"lilr-er. „f |,i|*., •
llr .114
_ I' llultrllral.  ,rtel Ibll  •
,r "il Hi*  I.lf*ttt,  Afl In  Hi*  I'tilifirf
>' I «l.'. It I fri4 Ibl. muttalta, f
in "It
I I I aaattlrr H.rn Ihtl Ihr |«'l
'•llua ati tiitifaarul tilllilul I'l tbr
I'rlaiavt. "111. hrratitfiia*! f
H' ,|-i. „. | , ."  1
rhr)a,|,„. ..,„„ tl.i.,k
■rr 'I' anrrll.hrtl 11.tlr.
Hf. III!,,,,   |  ,,„,(,
' .*■ **"e'g*li ntpa
i. fun I tat" «. H ''
I I'l" I IQt lirrrl
*\\\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\m*^^^m
I. la t .f «llr In l*r H*lf1iMl»lii*n"f "■
i.b..,.. ib.. wi ,..fit g&-»-; *!;:,^:J*,T,^.ti
.. lia ."i« SfflXp** ***** **<* "'"
, i,,aa ..ll'ltr-'
ADDRESS
Baillie & Co.,
New WrutminMcr, B. C.
10:30  l,m"al fttim TlMOtflfi
IttOO  I m.m-.i ffnrti llm l-iil
Ilnw I/--.I f".t-i -faiMoam
11:00  1.---HII frnmW-Mlfiiitiilpr .Innrtlrm
rriAitsnm
-  Vi  *r fmt ******** Jam*
a*  r..i!■.».
|n,|.fTaaitf Japttl    Nit-Tpmla-r Mil'
In j.f f china    Itrn-fnlwr OTh
i ■ i-r. .i ■ r It.fiia ..January nti., MO
Fnr fall parltrulati ai In raiM. fi
,, art Irl-. Il I. Hllllfr.y
A aal. Of n'l rirlfhl, Btir1 *— «
TOMBILOCMUCWIB.
Affvnt, Nuw
iml P,a*.
.  Vim*
FRANK BOOTH
U0B1IID i nv
SCAVENGER,
Opto Ol, totl  fil|hl
lr* Crpmn nml Kntii* It
tltplr Beaaon.
ftlrr * a rati 8*4 lar taiuitr.,
l. MDUT, PimHtM.
•faJMjy^ j^itow St., Viotoria, B. 0.
ity
ailOr.Hr.t'rmiplbf AHwtd^lto. Witb
atioHid SalL.ttctotr.  All
rVoriiWrlet
A4if.nct,
.mr WoH, Strictly
IHtrai But ■,,*,,,.
0ARE8HE, GREEN Si 00. «■•£.•" ,
OOMPANY. LIMITED
**,** Of lliiltno* llW ■ill. Ht t ttr »„ llrrtUry  aft tttwkl A taaOUlt
i.e.! | a
tl*** liul  If.",  llntl. ll.tl,,,  anl  lltlbmrf,  tfcfftlW, tbl,lr,a.  Slr«t*l*«t.
Ilia Mill. I innlta. «n4 .tttl Intil M.rhltirtt.
litr Ifnn 104 llrrl, I'lll'*. Shrrli. llll... Ileal  Item Pllllnati. Ilpt.fa^..
iloirosia.CT Ht.,
VICTODI. II. C
tfanaaOtt |M.I,a1 to ft—It ***** I—I tr, 1
cantor,, Itttt-. tetlet >al*.aua.<o_Bt
lOtiaaw. ,i.a.<-om-7 in .ail m
m
mm, it ** iaa
•iai ha. Ita..
mp-mmSia*
***** roa itai. taa* * oo
D Vt-OtUttTRAT.
 Mini,im Hit,
A  MrDOVOALL. «. A. RUMELL.
r *"iettf,. Mtotator.
"Doyal City Market
'^ j. umm
WHOLESALE AND RETAIL JUfm*m^ Am*
DEALER in FRESH & 8ALT JUOflllS
laoNT atH Nmi viMia%lwaii
ran ■ ITY IIRMVMV
1
■JL
p DRESS-COOPS REMNHNTS
Autl Others, all Oood Lengths.
T.ra:E:R:E ARE GREAT  BA.FtO--A.IlTS
Oi- Wn Wm.1,1 Hot TtiU Yoa So.
"WE  ARE   CONFIDENT
rii.u iiti-
Notice will
Within
llll  ill
llll
D.it
Entire Clearance
OGLE,  CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRYGOODS FIRM.
n
I'HIKII  TIIK  NKXT
SlMy iIuvh I will,
Klviiiinylt.isiii	
uf aiiw Wi'sttiiin
. —Ml.Ttilmsl,ulU,uv ;
I |u viiti tftXtikA
«mn ilif tl f',*,-,'
flirt ml iht
I'riiHiifiiv lo l.itiruii
t'tr ttn.f Itthirn. Tims
yuu will luu,* mit .mti
it Irt'ti ttilii lint ti Suit n't
wlilfliin Myl
BVIMT
M-A.2T
AlO
BOY
■■OVID
KNOW IT. ;i'i«t'ii'i'i.
****** m "'  llllll ,'lnlah,miiii iiut'bLi
 le'Xi'i'lli'tl iinywlHini,  A
READ!; PERFECT FIT
M  OUABAMTIBO.
i iiiii Afoul r.ir iiiu fn tun im Qaluhleli
Scotch Tweeds,
THE FINEST IN THE WORLD.
II llllllll'IIM' MlH'k nf Olotlll uf Hll IH'f*-
i'rl|il|nilH 1'iiiii.t Uti Ily nn  liiuitl
LOOK IN AND BEE THEM
V. J. QUINN,
NEWS OK TIIK CITY.
AVti* 44trttt***trtiit
Knii-riniiiitn-iii  i'i*!  iiti ■  ■
Inn
Uu4 i ' ■ *■■  v ' i ■    i
Autli.'i.-.if  H U II    - '
Sfii  i.  I  I
N.nii-..  I'j in i. ■ - l .1 ■ ■'. i i  ■ |-
Klifii..i. ItvfftiUilnii Itjrlao V« i
LOCAL  IIREVXT1E8.
Itl | ■
..i,|
if lln
I'.at.'iitt
.I Iln-inuu. .uul mi
ili.i 11.. ull. a bo u I i
■■ll   la't'l,-*   OUI   *   .'■   I''   I   ||   'I l"
lirloos, ii .I  it.ii*nit,-  up
Itoatoit ii*- .i i * n - ii *i i
iii- riiiiitt *•  hi
m iml thn mini (Ulterliii Mintplluiuh
.,1 ||III)) nil III,, .li.  . -- ,.l
11,1
\. 11
lllll ll III
igliwl ll
aiii r tm i-ti'.i.'iit.* ni .ll-n,. u.n fifiii
hi'irult callod M, t..i.:. »i,. .ni.i..i bom
Niturdiy wiiii olilil followers.  When
ii<. a tit fur ti  Mlt'lnii'l wits Mk-M i'i itm pnttAt for lili*
it  *,..i.,ii fain*nu tin- imm from Dotrall bo do-
,. i i.t iiuti iiiniiiit-<i iiiiii in> nmi bli brother lino*
Autlllir] 'I'  IIUh ili"iilil In* rarrli'l fri'i' uf ollllf'
Id* ".iiil iimi ilii'tiitiiili'i* mnii provld
Im iln-  Imai'llii"*.  Till  titinor »<
MOTHERS
For Good IuvoHtinontH it» to
Real
Estate
Brokers
AKi'tith (iuiiiin'H IiiNtiriiii.'.' Oo.
«t >
III Caittull ml riuilllail
Full Dross Wltilo Sltirl., Ooliiira, Culls, Tim, Uniliirwuiir, So» in M...i.
Natural Wool, Etc. ' '""
J.E. PHILLIPS
Ai-tUNti-oiiK-Yiiiiiii* Bl.i.li, llirluiiiliin St mitt.
FRANK'S
mnt
Hairciittim. aod
SbaviiiK Farlon
.l.aalaa..tni;|
COLUMBIA
*w:J^^m*s
IH" NtiT l.tt
) lint
i* ti
ApH
It III. I ttlll II
i.-i rmt ii
t'i- iinn
■ .i iniii ti.i m
l i.i  lln- Pllllrt  llii')'
nooUiol iiaiiii'i'illy imii|iHi-il wllh thn rtimmamt
11|HI||  It    ■:   I  '  I 'I-I  till   |, I III   lit   "Vl!-   .1 'I'lill
t GOLDEN OPPORTUNITY PASS
It liana Iini i-iiii liny it
■ i IJ '■ I i"
1,1,ml. iiim
' Iiiiiiiiii lakr I
llll'f I"*  .Il.llill. - llf lllll  Ll ... IU
lib-iif Iiiii ri'lllfliui aru llirlr limit. Haiti
l.a'lif* ami liuinl".  Thot blithl
bate' uur i* nm' th.lrlo.ln iaa b. ihori
, SUIT FOR THE BOYS
PATERSON AND SON |   jQAMPBELL & ANDERSON
Al » iiiiii- tat Ii
ti..
PLUNGED INTO THE SEA
HEAKCU1NO  FOR  HENDRY.
Ha-HI  til
..-i you,
iMiit.-rlul
. I.
.I lmm.il**  U..1..1 .i Iht****** I "tf l'r»H
t*t  *■■•■,;"*
•iii..'iiii 'riiiii..i "tt.ui**"i. .I. Idvmi
Ii. Uiui. i. *iii iiuiini in ...intuit luleldo
at ttu'. ■ a iinlni b| Jump*
aTbotrd Iron the itotmoi VommIIo
Mil.- hilut. Van*
Mom   i.i IiUmIi bound for •SVntwloitw.
VouTI >, n| brought hm to Un «"»n*li
lUbleCMMna ff Id titlry
* .. »i. Kturl* IMh ■  «.nl*  1*  #iinl  thr
»lii.i„.i •...-,
Tin- Wimil|*'tt hw rn» njt ,4 Mr.
h...iiiu ll.-i.ilrv. win...- itn.t.-iit.i.a .lu*
ai'iH'»raiitv iron Kip  Prui toa hu
• i -tn ii a humUooi  llf «a* for
many >v»r* n  niiitiut uf \Vlnnl|irit,
uiiii; in ilif UudMHi May Gunptny'i
It i'tnm lug fnwi Wtonlpofi Mr.
tii.r.tl Hif Vlctorli i'lii.■  -ii
Our Auortment ia Miraififont,
Thn 8tyles ruhiowiblr, and
Tho Villi!-* Owflowitip,
FOR THE YOUNG ANO OLD MEN.
SUITS
Timl will *uii
noon lo Irl, luriiMi'-t
Uiu nni,.
To In- H.til  || a to'i'int!  "'li" Mi
Itunaiiitt l/Mleiii|t Homo.
Thf nut. .ii dro| i■* 't loo ■:■ irot
Intt' /i'lii al i i | '■ ■ it i'i-lil.
auilyri mnn prapl- bow Rrumbto Im
taun- id. > hive . '*'.. Mil tiit'l in
thi'lit-ait
BnaroMduki jroorttoodi) dlnoor
a! lli. QrottQ li-latilaiil.
I i-i -.-..*■ tylf nih
OroUo,  Try _ •*.■ * lot
ii.-t. r ntnl li
J-"^', ...I tm,."..-,* ,nt„tlrr.bi,i..l„„, no,,-a.*., ,..,.* „,l
„V|„.t, ,„.,„ •la.niaiiiili.lit.iitibrBuirJ bi* |...iu,.n ami r.ti..*i«-l «lib bl. family ****.» mb. mth. ****.*...■
tr.iia bial.'u.t i'i nil bntlii.om "tr,tlir-t.1  iaturnaii'i ,..Sin FtudKO.  a-sutit'i-i-i'k. a«.t. Mr.'          ti  u  ,  .   .u'p, a
lint i utu i. ...ul. ia fnmi lil. ibir(r Iur ll.iij,)' Ml fa.r la» Aits*-!*-*, i.. B.bo _  - ll. Mtremii ot mtllfli
Ktbilaiiinii ia ■                    '■ ' .ml bi* tonal Ml !.'* la it.v.-.t .ti.-i.i*.. irrtlne *nb bin, »•'.iin In Tin rrolfuioii.l Man ot
romi'lri. 'br il.*-b.  In . noar,.,. rub.   Mr*. Ilrinlr, imlifid nnr.1
- nt; -  ■«.!   .• -•ii.Naia |,'i,rr.  fr*.ft, Iut litiil.at.il. tml  llll',
|a-l|a| Ibr  Ulillal  litr  a .galajrlat)  Hl|ldt  Hnl  >llara<  thru  tbl.
.'  at.ar.  allb  a  Ifflt  abrr.'lt.'nl. .af tbr ml..11,.'  in.,,  bll'f
■  !'»irj  tarria a oi,.lrrt*  l'raf> ol fe'ail | I.J .rt*
••iiiii-..*!, abll.a aiio" lalirii. bo bl.
-11.1.   1 itn). Irtl IO.,  Ilial  tort  tie tilt   *bll*
•;• .iiw  i.tt^.narllv Iti.atir   Mr  llrttelr, WII
'* t'fi  .••latil.r In Wluttl|ir|, anil  hi.
.  lr.)  lllll, Itlnlitll Inn-  l|tt|» 1  r...ali'
•ifl.  ,!,.' il ,. !ll|rlirr  tbt,  bf  I.  llitie  allli
Uiu*! m.,..   ti '  ■  ■ 6„o   ta..  luu.  ami  I*   Imm it,., tint.' ll.nJrr Wt Sm
'.  !,  tbli  It.   -
I  ' Itt  Ibr   ail.l,  ill  mf,   rlr  .. a.f. a
If ..!
II
tt
II
Boots and Shoes
Dealers  iu
PniutN,
lllliil 1 :..-.t I  ANO lltl AIL
Hardware,  Stoves,
Ci-i..-l..-1-y iiiiiI GI..KNU-....I.
Oils,
llll lil.l
11
11
11
015 Front Street
II  .
Thr  It   ....   Hi
mrttll-l I
Fran .if..'
Tl'   \
It  11.11
li.. Htl t: j"
tb.t  Ibr  11,1 io. nil.
liaal frffilir  frit.  I- •!!
FOR
Th. Hu tbit ii Lookiog
A GOOD SNAP.
ll!
11
Bniltli'i'N Hi.nlii ii i ■ i .. |i' ii I' i * To.iIn.
Stovt.1, Oi'.it.-N. iiii.I W,itiili'„u',,.-,i.
Tllbl.,   llll.l    I'l.fliit    Cut lr. y.
Dnii'y  nud   Kit.-lt.-t.   Ul.-noila.
HiitiNi. Ftti-iiiililuKH of i.U kind..
Hii.mini;  .mil  Sti.udiui;  Limp..
It.   lall.
Ini. ainiilrrfii! ttti.tt
i ... I ..l.l, ami -
tilll Coluui liin Sit. il
lla-re-1, al.a  ■ I. •. a  Ira a.aal tfi'l >...it
!ai*.uttii  thirl, ueratl* au  I .. ut-nui ami
I'li'lil.  fear  t.a|f-.|f  aiaal  1 aal.lla   mi  Uia-
Mi.,1. i ttaii*, li, l*utrlaa*!.it Imm
IJ. B. Johnson's
MtWr.
lol I  -,
■
Ti.t.
rrOft,'.'
'  ■  '
11
llirta .1  MtllKtla
aif.  f,
trrllhl.
I.  K. tti, • .'!• it..
it >.!  Iirttttif
l,i. .Hr ba. law iiiitblr toliJlSS'iiSKQftii!
•ll.e!.'  a'llir  tea  l.l.  (tlr.   Sll*  ___;	
M'Utlat .tar tie] taf tbr taellt-* ami  Ollili
• lattnlall  .11.*',.  Il|a|.a,||.<
B.tb.o|*.l.,. ,.,..,.,., ,„,.. m.i. * ™',"'lo'rrl,r",,B*
,    1    *   ■ '.
I!  .
..'.
.... .- .a .1
|,.alaa I  a - 11. I!
III.. ■ .
ll|e  llar  , h*« S . t  ■   ,-. a
I
■"at.it.o I 111*-    1 '
•bit. Nitit,  tl  an.l i.-i.  , <»1i til.,-, Mf
frt.raltb >t.*hl.. J*t 11 tl|ar  Ilnir  lau,.
Ill II10 f..| 111*   Tbli  • l..t.l.f-l 1
.. I|a.  frill  * tt'-i.. "   lla  I*",  *U
lr. tot*,*.,,  tna.  ,«.., U.r  |r.1.,a..!„a   *,
iirti*li»ii iiniiii-,
I'laotottii'.  in*. I.. ,...,  -
rblltli Mt,.« ».. , b»li* b«tl,,,
it .. .. | ..   ll  ,.
I* rlti,frauHfMd .11 bum of i.to*
It Ik, \ ' it*** ■' iaa l
.04 ftllbl ll™'"."''' a  „,t,B
t*ai!l t,itart* ttidt. i.
Ill" |a„ tl.il I
IllUe.  rt  II  10  Ibr  «
lullilllu.
toulborti It j |.
Inltfl.t ,,.  ,
iboqMli*.
otOVI ka. 1  11 I
ll tl 1 . .-.   I
Mil M....  f
■u tie- latall-ll .*!l  M-irrh.  bill  aillaa-a!  |...t
|fa  11..  lltjt.t  a  proltl  Ktiltiiliaiiw.lt.  aitb
- •  |*laitf.1  «l^tt*  ar.lttl,   titnttl-tlnfi.  Ita  tt inlli|H-.. thr
II titer t|.*.|  I...aid.  etrrfull, a..|t.ril.*| ||i. firt uf brr bill*,
II* tt*|«*tf*-al l. !« loUII*/ h.o4-i4li«||*iriori.  Sbrhrllrt.. b-
H  ilm >bo.M bi. l«**o toon, 4nlt allh or hi. win-1
.l!l.tti lb*  li Ua    "I Irl—1 .at, alalia-  ,rm,«tr.rHl  lOllnr.
•lUlilir Tbr I/." Antrlri |.a|lrr brllrlr  hr  h.l
a*l. tntlfull, I.f. ..It, llr* aatlt, t»*-o i|i..-ti*l I War l.aaarl,  itlltitl  .04
!  Ill* aUflttf.*! fa*,  bli  Ml.'litl III"  «.I, la
.  ll.r ta.f Ibi- Oa.ttataif Oaltt Ii l*l|at  ..
al*aill aJHtai-r i >• t UM "l.t.IIUI..  Halt  amor,
t'lh" rtoibtalll brli'l.r l.a Ira,la  la-  "If
»,(., ttaellt*
tVaaaaa I ..  . a... .a
,10.01*1 af aat..   N, J < < ilbmtb,*lHi* ■
i  list ..iH.,  titJtt.t ita.l tttlftlu. ,,.tu|.ll,, ■ I i.i.i i
■ ', uit! * "''"■{U *' ****'-'" Virfc*ri* ■■" i*1"
".'.'ro  «»'*l"ll «!•"   llrbl.Oolll'rtBt.l,llib.
fa.al  mm   ,.,,|,   ,,1    . aa.fl   I*|   lCt*Ottt    In   |,t»   *f   '
a ■    . -if.    I'   .'»«.t,  h.t  Krii
. •■litr  uti.all.liti.it.  lifla.ulafli  Iti
ti.iii.| ll.ii b* !■■ aloiol   Hmtll  t*"|.tt  i,am  t*«,
... •»bt*l not b*/Ihr bub aalir*  lo4i**l.
Ill ' — ta "i |wt lb.t 11 li OM  t*r.
.   1 I  oal ItioabrUrr loaa* of  Ih* tl.la.  alll
.". all. ll,|t,,l i...,a«-«.nk In ihr •|.,nt   ■
" .  a*..*  .oaa. I*. a. Ihrt.klnrli. lai.l^.r  •hot itnao
tie. ,br |.I.Ill !• eel.,.., t„|  ., a
I,,.* IIoImuo'*  lit,  l*00|i.a.,  .11111*1
*m.t,4 ,m I rn.**.* if IMl*. 1 ..Hi <*.••  I • -'
Tb* lo. laaa*  .**•■•! lb* -*•>!.b i.'|i"'*Iia|iit.ilit..uoi ll
I l>...i*l  mm |fj eajH,._ Ui, op,, a ii i  a,.|..'l.'lei*l
, ** i
at. ... ibli oo4*rt.tloi olll o>.t It
Where K
is
Webb?
. tui III.
\.. |o>>. ae
I, flltOf I
ii niii
,.|.|*a*il. I|,r I.|.,a U.n,,*
i i -.—TVtn* *i.aa ,..
Voooi- .ral la* tt.l-r ... :.. l.a ....o*
It   •*  .!|.l,„    a,  t
.la. .
lltl  III  I,
rhlltl* I.  .lta.|a;t  latatittol llioo P .
111*11!,,...  II
111 a*lll|ttt  f.4 a   tea....  Ora.,1 i
anouar tiif .
ablttle,   ai! iiftfi   . t  .-tll.  Oat. rain.
.thai oill,volt*. it
.1*011,1 1, (a I.    -
ailltoa|.,r,„..,.t<, ,.
••  1   I.  "',  ! U I*"	
•
ftaa.,
OM, 11....
Ml
OM iuu..**.,. ii
Mini - \ii 4
nt 4in. tai tmi*. I.tt.i In
•booM b.i.
a*M*».l. tla. Il|. I. ||   .
Tbt a, in.
t.t* I null. t«a.| to tbit tail
Tlii*!*' it« .tniri d-.-l. maa,ttr
Iht.  *.*.  I»l.<*  tta.lt. .* Ib* Mlt'biaa
■ '* tl. lOtrltO..  Tta*  tlMt*' i*
doalalbi . i....It* ftil rt Marti ll'l
aii I-t ilil llat nt,a.u|l|, *>iat artlbn
at lb« m*i ioaa*. -Tta«
on
Front St..
■t foot of
Mmt  St.
1I<. •■ i' . I.ttf. .1
1    I  Nil  H  ,1*1 I.  I
'.-it •  ■ **t  im-
i- tt- i lain 111
anil rn i. !■ a.ij.i
il in... .t.fi.1*- r..nt|w|||tttfl Uttly U«|
**...*.■*  ,  .I..V   I'm .. *..|,i,e fit.!
GUNS
' I  •'    ,  1 <  "la   * aaa'af.  -,.
'.  •*  ti. a. ..a*e..e.l |  .11 a,!..*.
•-•i*.'  I   \.. I!. .  mat  IHI.   I'lt'i*
.    I   il.al.
Lartoo.r.Orlokot an.l Bun
Bull Good*.
631.53a 535 It 537 Front St.
NOTE!
G. T. LUNDY
ill
REMOVED
. .
. .
Out- itUUll'll-u*  itoolt
Mom'
of Booti nnd Shom
Hnnd-iowod Bnli
Jnit boon oponod ont
nnd Onlt.iii
French Cull
Mom' nnd Boyi'
•nd Shell Cordovan
Heavy
with oork ittlea
W..I.Iliisht Boot*
Lmll,*' Oil Goat. Ktd
Mlait-i' nud Chil.l.-.'iio"
nnd P.'lil,!,*.
School Shorn
Button nud L.u-c
Very Bint Quality
Wit nra SnUlnit Goodi
Booti Mndo to Order
nt
nnd nil kind, of
Roek Bottom Pt-i.-.-a
Ri|»iii'luK  Done
■
■   I i.l, an.l l..
Now W.iMttuluittr
COMPANY
Mlouftcturiaa| aod llt|«
LIMITED
iMtcbiH.rf t S|wfi
. t
Airenti   hh   Juliii   li..it   Engine   Compan)
A li wit '• il.rin.ill kii tl  t M  hii ■ .  I I
j Company, Mitiiufticturcn. ol ln"i Working 1'oob; John Camp
l«II. M.niuiiiit.i. itlll  Can I *
Parlor nud CookiuK
STOVES ind RANGES
h*.i .ii.ii*ii.
Ai  iat  luu.1. IL.ttl - li.. tiMI.
..*. a . Ism. l-4nt.. ll HtMoML
;'T.?'7*.!,„i!:Ki^ '-•"'»•'•• ■i*d*io..v.,t-wr'i,'.,
tM*t*r I* fm.*
I* ■ ititpi* aoald. If Ibi, a.« manl
H I
l-MHile.  lata*
a  ,  1.1*=
'   ,.*..  |a,Mala'.
• a.,  I,
.l.a*. a.*,.
.imal  ibO.IO.  Ihtll tilhl.  rubor  br
■',  '.  ..  aititol  llin*-**
71111 COLUMBIA STREET.
l**t*r*\i  ********  it  Ikll It *(■
TfcU |« itar |i!*/« 1*. | .
Paterson 4c Son
i
11          11
..          ..
t •          ..
1
Boots and Shoes
• t     ..
• *     11
SIS FRONT STREET
•
I
;
Corbett & Cliff
• HM,,.,.  ,,  lit.,,.  ,;,,,
M-.-i  I Kt •  -t '- i
IOd .lllt.aif  11
I'l,.,*!.
■beewhl ,-  |,
' . *  ,,ata a I  ■
r   I
llan. li, I • -.a  ap
lr>tb'.'
Ttt* Ibr 111*..Iti ||
Ib*^ li oat t |
Tifalii ■
i»   -  .
-!
Ul'  I'l' ,.*—••   ,a
lldnl a'.,., lla ..a
ha* li. tod ff.aa Hat tl
Ttltall,  Up*.   lltlM -
dl,   lib*  t  oval  ,0  11  lb* IW
»**, <t», ,*ra at* I* V*
I'  I    , 'r'fr,'..a ■„**,
«|*k tlltlttr.* aa.alllt. .,.*   Oairh
t tt.*t** tta btt* bot *a* molt *m
tblt it tt iho.1.0 tb* lift of th. off
•ubl Th* unit., ot iiiia, at* Ih*
aaal drin.ulr foraid ot it, nt lh*
• Hard put, ahkh ,.. lo atb* on Ibo
boat. at*bii,.a. .od. Ill* .11 llalnt-
...... I.  Iht ,**, nl llralarOt
,. i ,1.. mmt rmniit oui toia-drr t.i
,,«.**■*, It lata,  tl  ,«tMlb1*-. tb*  ,.!,.*•
1**.  *..,„.!  ...,  . fr.i.aa,, |\,»^|r
aloibitr l.fi«„,*i,**.ba*iM hltttbi-
lulLn jLi L td ll"»*.l».ll*allo»a| l •llllnl npimiia
..  rl?  «♦ at.Itrt.  Tb.ila.*l..n*.|«|.tbr
' «aa» tlia.. a.*, laUnti.*/ „,4mi tit-, i. „»r rt lb* owt ta
M,  Mlllll,  In  kl* ht.  llttVt  .la lantltol Prtta*, of Ilt* Inr ,1  |.|a.|.|
M...  ,...  «a«  .«..  .Ilia* ttr On. lb.0 mh.l*rt lit tr.eil
Hill.
I.  t  *'* •.  I'
uiui; i >
llth.
tii.,.,1-0,.*,..^,,,*,,    b. juakshall    m m*  m  m
Boots and Shoes DRAYMAN. KllAI
AT  ...T.l*  P1IC.1 rWaw.lt 1. II   II  ■■  I
a.. ,..,,.1.11.  * * ^m m m mm
KOAKXWOOD
l.rnoxiio sirr-l. i.|i|mi*iii ll|ntat tl»n*«--
i-!
Stock Lane aBd Choice Selectioi.
«*,,4 aitb . l.lotlt.1 a,i„oi**l tod ^**T* !! ,h" ','"- "I* ****
i_. ., " , dna*t>t lb*ia|4<.|«. |MM. I. laardl
•'■'"I ll-tad oiotll,  itff.l*..!   III. for-
tnm* » «la>,.,.t, i*i t.,,.i,,*,,k,,^^ ,,„,*. „, xtmatia-
di.todaliblol „., ,|„ »a,t ,„,. „,. i, ,h„, nM„ ,
aVani. klH-e* « •'. It— ..io Ikaira.t.l, lOilllVl Intuit *l,
' -  •-.* ". t-.*" tod It thru allh Iff
ll  fl"  i.dll,.  ,.- ,,,t!,m..   It,  „•,,  ,,. IV.f  V«,|.|
'   ' ' **' <****** lb.'■•itital Stta Vial .<o1iritt ana ll-
"♦ llar t/wa*. IM.t   Itnt UtaiM aal'*
' a afiialt, nl .HI*. II*  an.1 drfflltt
■  —*  i.KMIhl. tlllaVI.I ill*  tlltttt. .rniea-i.
'  '   ll. i.,a.it»tia~ottil*.
•   '•
I
Hew Wellington Conl.
lit**** allrn*al in |tfi-«|itlr   IVlrf!*.*
OUNDACENTSMEAKINS
FOR SALE.
Itith.ll
l/rti II.
I - '• I I
OR-LI* ROOM
ll now open lo lhe itubliclor CHOI'S
AND STEAKS trginh Slyle
Ymptu  t*4t****^*
m**m**mtt* Kat*  **,
VANCOUVER
nl H.  ..„.,. l.„,  .p. nol, latl aa
Ibr l-aitfit I..,.I ,bi, I. .nm.I, ft,,
fltna tit,*,
iit-lrttai, br Ml al lla  M-ti-i.
el..|.. I ...  a*!.!. Mrtti  ., |l.WMtlllll
ininaiii .M I; thin Mra It,
tA*. C. WIZC.
II I I Ilia.M  IJ
MacLaren
•f  Ross
LUMBER
•f  Co. ltd.
I1U-IDE. Iti AtualHir! t
• » . ■> a
Wi rn prepared to fill ill •**■'
tot. ii*n nfiiin int Knutjli
nul Mr*
LUMBER
Hhini-l.. Lai ha autl Plrkeli
f«**Aitiir.iii  ti.ttk guanuiie**
Shipping titiliiiiil't Ki"i ''
i.l
11 -.111  HIM |
a t*
..... t.t
I... Hi* atatb .1^ br  a.li* tm • h.t.r
. — ..  ... fm laaMlUlliai  tad Fttainiika*. «r
„.  -      , Ull lh* ll.*lala.|.f f*** ihnald iod
M,--*..ia«aihtinKa.d t ■,*.«.. no, inr lliawlw. „*ii, tb* ttarfitlo.
.*»«a«*»lo tb* IWHr taWt.todla nl ib'it lUhttiivt abn u.d..b, itlllnt
-itdt, Ibf Voi. «•• ll.rirl
l it. *"'b""l'"1b'fd'ltt  I* tdt, ...,•••
"**'* l-M Mim am aoomoiall* .tan
Hod I- Itl* |»i*l. tl  m***'. Ml aill 4,„ „, ,,,. |N|aod.d drwftqt* fn*
.  ...... , dil*.lb«r.»tiae» ttlrollra In *<*(. Inr lltllfnt, rnioablt                      •
******* •*** *.ntalitt- an... t ooal.,.., .1  -  .
******* In at. lit*. In lb* bli tlftadt lr«*l«d tod  1. a*.    ,i A r-litt. .* »t PaMli
tilt ••! itliftilfd ini,,. I  11 a  ,|  i. aim   M.'i ■»,*.'.             .1 ,» It,.!!* I Irt X„  tl llr* lamratritrl,
ib*t.«ait*ftbii Imtiiolito ItiioKM. t****** ************           '*'- ad,*i*i*«ib.tiii Halli.  Th* inalioo.
T,""",:"•■' ■ •« Sit^'tXttiirra«*• -' »•»*********~**i
io ladol.*  lo.   lr,,. l/mrtm,. Kit. aft «V.J. rt  abkb IbMatb ,1. aod In. ttlntlik' Ttiita.lt
**'*<!; 'Ui  •ltlioiii..t|.V.,to*a<lb. lalKOnln. lit
foil,.!.
rill tr   iti'.  ,.  i  .
if'fl allh ib lr*. tnd It*, ra
t*a.  Tli.,. *.fj
tlaa* |.al..I
* *at i f"
iaikllt,  lirirrUrr-r
N*« |:* .-
I'lifri I'ifi
ffer.aatbe '
In *e..la
toil  |»rflln,    * UK
•lilrl  ..f  Inittiaa-taial
artr*    rlurlr   ,,,|   „. HalU-. It-
Alf.ni.irt f  oalnil I -   II    ti
■it if. Mr  lliadiiiaa.  Mt  UllaM, ib*
Mf  ill tab.urt M.'I.
Ill tfliltlr.f |l,a  ,,, .-,
• H'l tnl.iitrtur,  Tb* t'i aa* a ft-
ieaearar.^  .-are..  ,.,,,,,.,J.  ....
I'lrtad It Ibi in.r ■, .i .  a
fraifir  ,! |, a
!*-l* '•*, tftat tut,.!.
• tblMMIo ill* rtrt, bnol »l tb* dt, Ibma.h lh*
""ll •  I,* •>t,h,«|il'r|«t,,  Tbr ke. ,Nn -*a
ronaofiae'■              ■-.  laamal I* nna,|wtt*-rl nt l?i a'ft*'t land **  lift
lilt- i« 1 lllilr.  Ilnottarl* batf.  1**0 kl  In
■•" t-t ifVar.ad.robiabnttruoi. tod hata II
nid , 1,1,1*1, aod tlw ii |*»f*r< maditka fnr Imlldln. |rar
(till  i't  t.lliir  r> |<n».   llttld, III tfUaKM Oltial.ttrli-t
■ tta, |af«*rnlllkiO- ,r.  i*rl  hlltdtnarr  mirkf.r..   ,1,..,..
ntt'tin ^ti<* frmn tl.tiii in It.na
A |ff*Ol *.|llrb  ttoa llltl. Hit . rirb   Tb* Obnlr r,t tbli inltridid  ph.*
I..." nin i        •*■ ■■'* i* i-ii, iitrt,! mw iiaiul ,....
■ ■           '■•*..;. rr  |.f..  tr. I - - r 1 f. |.|, r|ai|.U- | r,| r «ill  ,, ,,U| ..,
'.atrrnw  |.aa**aa4nf Ittr ftirtrt lo * Ira ti«lat.  ,,nr  f,r „
lli.*,..,,.               'i.ni, Irr itata* 1-ta Inlitr* lr, 1*1, Iff I 1.,  tod *la-f,lf,aa
. rtre-trnr.. nn 1h,l I * ,,*r,, I* Ih.l Ib.
Il*t. Ihtii* lla* (till  till,ill |dlt» fret ia«*tr Hll in.irl Itint aannlfl|4l fill
■irt t.f.ff fbfa, rittil  llln IkaaO.  Mil* a ami* i.l II, IOd atll llll
btt* ail iln* or ibrir Ml.* lb* rttet-f,, ,. oil no ,br atlltt hrlnr*
.: .nl.tj  ..1Ht.  fbtif  -t *  mr                           •
fti' I 1"  IthlOl   Ilal  '
I,*.f I" Ie.lt •raekkOl, >•*,,* lltlk.,0. t|ld  ,**.  a,,  r||,i.,,.|
■
:
■
i-i *
i -
* *<
• " i
g  «  I
' * I
- - '*
5
-.
M
TIIK .tltliilMSi. -1 lllHVI*|l,N I*
Mill
atan. tm aioidrnd aht,  lb* dot, f..M.i.,thildiutminiilf>oitlh*ln.tlr lo I nab, Ul*. trout*., tin mat*
llniiili uiii t

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354016/manifest

Comment

Related Items