BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 4, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354015.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354015.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354015-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354015-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354015-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354015-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354015-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354015-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354015-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354015.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
iimi, ran HWB
NKW WlJHTlttlNBTliK    ■  -  11. U
*Wj
WITB  WHICH IS INCORPORATED "THU DAILY TRUTH."
NI'M 11 Kit 513
NKW WKSTMINSTKit, IIIUTISII COLUMBIA, I'HIDAV MOIININll. SKI'TKMIlKII -1, 181)1
WII. UILUE 1 CO., Pa.0PEIl.rOII
FOR SALE BY
DHUCGISTS
Patent Medicines
H. Hi LENNIE & GO. perfumes
M'KENZIE ANO COLUMBIA Toilet Atticles, otc.
STREETS. tlK~    .
Macpherson
Tobaccos and Cigars.
FACTS ABOUT PANADA
I AT ANY COST 8II1L MUST BE KKPT
WITHIN THE WIPIRII.
ilranilK. ,i iII.iiiiii , i ni iinn inij.
Tin' ajor.rnu.oi •■.■.,*-. ■.'.aarei.i«He .era, ,,t
lit I.ai.  mill  tlaa-  , ■ r i 1'I te -1.. -  aif  |ej|Q|  it,,
KiallTllllli'lit rallriilaal In.i la. ff.alll liltlllla.
laa MailiiaatailllleliU llllll uiiii.f tilllliilili. 000-
.--'..',. lira  Im I,iiiiii   'I'll.,  ll,,,.  a|||
: run tlireiuirli it tl, la ..*1T* ■ i .
liar Wrotchitd Tratlee Polia-y  Anti-,!
Alia, li, na, C.iiiiliiin nil Ui.i ,a Hi,..ii A 81I0CKINQ AFFAIR
lliiaatti  Buying Sue.  it..i.l. for | Kir,iri,i,H i-i„u,a.,.. »i.,ii„.„.,,.,,,
Frini'aa  Sir Henry Wooil'iOiunioiii I rntoefJa«
About  the  taVaarlil'i  Fair  Hu,r|i [  l'"-t.'i'li, iii"tini,ii »  lallpl  »ir.-
i,i- -in,i ii ,., ia,.. a .iliiinlila .ia,-,it
LOUISIANA  liOTTKHY
S. T. MACKINTOSH & Co
■
. Thomson
M. ROSS.
I l.l.l'llti.M. 17
SI'.Ill Itllt.l. tl u.\|i\Si K
Pnr.-lluKlii,., tin. Oraail ll'..;. -, ,111.
c,,ti,.n,' to Amaerk-n Bnal Miiiiii,,*.,-
nient of the Inai, Funil ClaafKejal.
•_____
M UM I
OLQNIAL BLOCK. NEW WESTMINSTER, B.C.
Ml/WAT & T%
turneH
Uuniax, Boplombei    I
tl.fi aoadlan I'tuiii  Railway Company
■.■•■Iin*it ll illi through fi..m ,U|iiii in
Knal.ui'l within • I*..
Utoolafaed tli" Hi,i-ii  |.n
load '■' ti n iniiii. f ihe carry toftroda
■■I iln- world. Tin- w .ijui.   QoiolU
in a loodfui editorial, iif Lir- tiii
l__i±r Canada U Hie mmi raloabl. ht|hwty tu
U.i' «••!. atnl Out  BofllQt]  tun.I  kOOp
OM   *t*i*   *****   II.lt,  If,    .1    *!,*,   ,-,*%,
H.i'iiifli iiu- in t *4 11"  igaflunai tool
riniila lia<* tmi baan .Iniin i well-modi'
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
UKAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I illi anil I lltll*. i mu m i.i n iv„ is iii.ii.iiiav, hi, „,i
l. nil.!  INI, lli.tltl'il -, , ii.i.ni	
Real Estate
USUI
A
down McKentla itraol  Two mm *****
un H n .'ni'ii ildo ol tlie itroot ..I'M-
intt tlm win*.  .Suddenly, nm* nun lit tin
fill] n[ tlin wire Kn, OOd ll foil in tlin
utrwi, falllnif a. run tin-irdlli-v win uf
Ihi '!■•• r.i i* i\ v i i w bin badloi
lauiiiirjf wagon raman-loni thoalnel and
.HiutiiiiK win. ami in an
Mutant wa. laid flai by the fw-.-  ' itaa
■ i'llilt" ill- I,ati.'. fri.tii Hi.' Ifol ■ i  ttitt
Tin* an lum 1 Monad tn be pot
'-   -i i< 'I  t\  ,(i,j,'t,  making mi
attompt to k-*i up lij iiii. t
bad   Ktod  aod  ia d  romarka ol
"doo'l tout b 11 I for a lloaaiooiM
■-vi tin- . urronl turned ofl
if Hi.
to Un Format in tlm Uiiii., I Slatee
Wauunotox, D ' Bopioatbai » J.
t. Maymrtl, ti,c poalofloo lupaotorlo
Charge tl tho Koi OriotOI ilUlrl, t. hM
ratoroad lo tVaibtngton from Nuw
OHoooi ohon ba bu MMOfdotod thw
i ' aaaa ifitoal tho proaMool ff
Uu* Loolalaoa Loltory i oaipoai 1uT rto«
Utu,11 nf tho Uw whkh prohibit! ouid.
u.* knurl aiaUor Lhnwth tha maUa
Mi. Mayaird ny. Uul Hit* chain "f 0»l«
.
-■--■-■- - " - I ■ -|"-v , |r|innj| ■■—'■    —...— ..... ,....,  - aat,"aj',   ii.   mil   al,   l    a
Hun'.  Hit inli nl*! uiiii il.-M.ri litr MprrnUn latiauaft* i.r * neweba) iiimi- ndneod t" wchapolal
f r tl..  United Mai... i.M.i-a lo |„.rjl.iit bj.  Thomanwai _ trifle n-oied.!1*,11 •''"*•*■-I" " adwrtlioa a taplial
Wi miter look l,i,.<t
"'ll-.  •!,<!  i
Itnnifdlati-l)'  n • i  .-
ir  .1,
a .in*; thai
ti iliradf,ami i.i- nihil fMapoet imivaii nearlr "knocked him andraj
• falltllr   "
trado delta le, but doanlto thll and the
fail llun Hi,' Uufi . u \| i.r.H-iy affair
Im* yet in in- Kittled, m u roportod
THErAM0U8C0IIPA»TIBATU8T J;"""''1 ""'' ' ■'  rloohi to pm*
HHOKI'N DOWN "r ' UtAim,
ivi lit mum  POOUORHIM,
_.  _  "      _ i'MiiiH"i...ii.ii, Ontario. HaptoatbarI
■yitemotic rroeecutiona  Ruin  the About two woalu l| I Utfl Infanl IihlM
Oiifftntir Concorn Volunblo Nico* of-pawnta Hiring hero wu tokaowllhl
rntriin Rnilwny Fram-liiea Orantod "'  Bo»nbo*l  I""i-'-'l  thti ll Id
to Twd  Am.*,mm.,  Hnn.h.11  lit.,  "'""'''' ''f  P1 ■ ""*  "  '" * I""' "f **rm
to iw. Anerium Mumhull. the Wil,,,r,., U!,,| A ,.,„ w„ HIW wltl)
Celtfornia MUlionmrt*. D*sd Karl warm n,,i.r iml witli ih» clilld lo ll
»nd Gonnteaa Aberdnen Looking' plaeod M lhl Itott Kafa|htaoN eOBlB|
Aftfr  tralond'a Kahtbit for the lu *'"lli;i a{t*' ""' "WM *•■*• *»'
™n,ij..  «..„  ,.„ _ _ ,_  .   - RuliiO |nillitl tlin . Iiiiit frum tIn* nan.
World.  Fair Japanew Colonic, tlli, „ Wa, ((Ni ,,,, Ull. ,.,,„„ w gg
jirfit-iif **,*>.<•*■ n ,i,-.
n-ll nmr*
A
riliiiiii i,,| i,,„| limn, „„,. A|;,<ilta
S BARGAINS A GENCIES:
Tla-
IIII.  IH III
.[..liil. 1,1 -il  llaa. Tim.-.
■till.
CityindDlitrict. JJRJ
I.lHMS ltii|it,i«i*ii .util u„ e
MI.NST^rajJS-5 —™
11■: um i„ 2i-2
I'iiat  Aililitiuu  III
-e.iillli Wi atuilllat,.,'.
CONVEYANCERS *•"> FINANCIAL AGENTS
■
t ■
MqIhi **  it l  •• i ,
WOODS. Ac (iAMHI.I: Uvkv Wroltuiiial.r. B.C.
OESTROYEO BYFIRE
ti
are the .ar.li-r ol ttu
da)  »•
I'ii* in tin- vicinity ol
Moody Squirt: it the
title  Jarill-   aal
- It   .Ilial  ,l|saa
^'•-1 lit.tlalt.t^
Sopjnrtoii  i
'.,,11,-  li(*lira.    a
:
- - liiiiil.ii
Strccl  Nt «  \V. :
»f t I..-.1 trial. |..li, j  ti„- t„.a-riiawiit »•>*! no oi
ItU  i.i In irrlle. to llll Ilea.  an. ..It   ,tl  ll,l. **** **u «**t UtlMt * II I. Inte>e..|.
el ■' ■   -.'-  i ii j.la It,.ti, irunlni Jmi' iur.-. a In., inn,. ,a.i.ii|. .iil,.„i,t., ■'' '"' ili*"'a|*lm |.rit- i» 1-rlr.an
I-   "  h« •'  "   ' * * lialllr tli.'iUlln, lit.  Iiai.l..       a, ., nail lUit.n ,i |. au
"Jl                                           -lall llll.i t..l..
'"-, I'  Ul-  It'lf.  «.'!   l.|a.    ll.tll,,  II,.I  || , 11,01-1,1  ll..
IHW. Haa. «,.f*. (or 111  ..|.a ■ I II.' -oaUf.a. ..I, .tau-fa. ia, laa.k
«ilMTl,V.i:w.7unj,'."."e,l»a"<;'''' ""                                                                 W"
.■*^t^t.'':t,V',y ";■    *******.
■ ,,X;.,y.":;,.r:
Minchwu-r Eire In- K5Srt««.S*K*"{"" ******* *»*, tauki
.   It »'a.|eit,ll l.lfai. tea .fnaelttal-r   l|,-l(, .,,  J,.,.  .in-,J,  arrlltm?.t.t,4  it.......
.    , I  M.,„.      -i.u. .im ii-rii,.turi. ,,., .,.,*,, ?w,V«"»rtiSS* Am^m
I'hcnix  III-.   *■•"' '■" M            i I., Mr -m"iililiTlii|.lie.lfl.  It.i tiauri  III          , , ...M.tti, i. niribuhrf
I      ,  ,     ,,'""'*>•'•"   'I It- ...l,l,t.i,,..| „UI. I„.|  ..„k  „,- ,J„, 1"*,*...^^*.^
<    lltajiiklyil (lir,:); Juurinl.  .hi. on .*.i,ai,j...       . ien,o«.i ii.u.l, n„a„,l,
*  Illt  Cl.  i.l  P ,    ',      ..       ,1.1,1,  ...          tnn al Ul. lejr
1 '   "      '    -  li v,.v..     ,   .   .  m.   m  .
( .llllll., (Iirt'l:  |'.t|l||t-  N.l-I,!..r|l,.  I ,,,,..   IB, 1,1-1,1 Ilillrtaanrnt. lie a.«. II  ll.-    "TV"™* ******* *   *    '"'
.lliii  I ili-  Xs-nr nni' 1w.hn.IWi ami l'a •• r-I.11111-.I e.,,i  .            a. .Ml        I I  '!..-„ i,ru-,| hr>-
',    .'".   *i lai.ij.uMieji., ,*.  ..   r*it.nh)  eklle latl. |«1> ,|h»nl-o
alOCIliy lit llll- L. Jj.; neaiOilMlou  tee  Ihlraa-" .    il ,.|,.-i,..i, 1 lla-n nei.1- mmll-.l  .m mat.-inimn atetai. f„. 11. ..Mhi,
lllitll'lll  In.  , .,                ' !l*-"*iiln-!li'l'l I. •Llliiiin-il. I. Ilirie 'til trl.lil.aar lali. ■                 •                lU.t MUtll
.t  III 11,  ,„v t.1,. 1,1  ,  _                     .  (  ,, ...        ,                         •M^WMhlI«r koLe^Sa.   Tl*.            - e.. f.'«J.ta.«
.Nurili Am.rii.i,  It).* Ii.tttinit..i..i T-i-.riiaa i..».,,.r,i. ai„, on ill Uriel nllwir it ill-llm.   li,- ,-,„„,.,, ,.^,1,,, .",, ,n. Iiaoo. 1, .1  *"•'
Mlllllll  a\l.i,l,-„l  lllll  *'i"-l"l-l'l'l«.l"i«-Hiila  I "     ' ..,.„..   1 -, .
t    'III .111.1 .:„,„„„, ,„„,.., ,„  , """•"*■ «-«,  lii.*.I3laa*l.l.,KlJ.
.......
I'Aallr liiirin-1 liul It ill'.! lu 1 alinrt
Iliin
1.-nil: Illlt I.IHI1.
tlrrtat, Sa|.ii-nilia-r t  ll.i,  1  II
TU|l|tf r     lalrf   a-1   l|.|aaf |.-a,   ..,.
"lla- I.e.. I:,.4,1-it. 1.a**
lu.  Ill-  .. Ifi.r- „l a tit,i,llit, «<illii|
" lil-alta I li)   Uaa, ,|, —...,,... I...-«    I'mlU
If. - all .[.,!. li..  1  li.l.f  11,11 Ilia- t-arl
■all tl.eai I> ll.a tl.le.'ttall- tlal,, ina|
all. ll I |tft.t..|t.||  ,,i,.|,|  ,|,„m. aireaiw
at.l,,..  a,„,!,|  I.   '..Illi.lale.    ||  lh.
t.lal- Itieaalaii
lurlell. 1 Du  t.-a.-raan,
•• III 1............ ut  11..  Ina|.ll,l aajlhaeil
11. .l.a 1 f... ,, 1  ', a, f,.t , ..enia-faMlloe
W.alee It, lh- aiaia-f. ,*, l|i-e'r.fl."
111. .11,11 a. ,1 UUI
I all J af.  It.,  mmm "I  Iral
lat'itl, it, II..  .-a 1  a  V.-Jf-lil.. mllrb
Ifa.aaa III. ..it.. ..||l,-t|. li.ail.ll. .11.00'
Imi. it... Willie, ol Hi' in. Ih.inlnloa.
Mlta.lll...    tl Itaal, ,1 ,||a,    t,„l|BI
tin*' l.t ■   II 1. 11.. ii,lt.!t'mtn lor
il" Ilt. 1*1 IM I :••'  *la', Su! Her*
.e-ia.l II. -■ • -.   Va1 -. t
i.ia.t Horrli, lit., ii"  •   -1.1 •*.
«..*., la Mil. I..!'. llll,. llo, no. Mil
Vrr-iail tt,i  l.t  II  I  A .  law, fn,
I'ltni. Kill*....U. I  ■    . i,,,uin
Mrlllklii., Iltli, kali Malt Sta.tiiat II.
rMlti'lt-:' |( .a.l  SIMlMlh.
...lar tlllll...  11   V  U
,.„.„!. i.a 1 ,|.iiin Mltll.ie. II  I  ll
jVWlS-f.'- , .   -.r
MMI !'.'■ till a"! It'll*
ll.amei, ,"i .*.,*■*. i,, ,.,1 M.l'ii.
" •. *tla
Ciltiri. r.. -nti ii.',.:i 1  N. mi,.
reS-ll, MHI .
•  e ,|-
1.10 JlOll-ao.. ,,,4. Jltt.  |*ruilr QaM
I.K tellh. »;. IJr.lre.el Itriell, ttal.
I'litc Glau Ai
I'l Manchester,
Ittl.
Eng.
u-i
••aed U>a BarntlU
• ill  air  Jtili.ai  l'.., Ha- .11.-1.
•I   flttlleal.a.  ..- .   a.;,,-.,^.. ,
111 *.H 11,1. a  Ill.tKll,
'I II" Mj.li. -t .-■  .1. . ""-"I in-.e|a.,«. f. II,  II,.  lr,'r||,„r,a  , »....-..... ,   ••'- •■•• ~ •«
II..   IU.ii  .let, • 'i»r. iwrt, .,' S**!"!*  "**  ""..'.'"'. '"*"*. "•
.  - - .   .*  1 . *.*. ... ■ . ' '
H.G.ROSS&CO.
t'.'ltiiiilitii 81.. .Veil Winlmlunii-r.B.C.
l-TMiaaiiy madi*. frnw tb' applw-atknii
■ -
*  '* ■-,■
■
Th** lot*.
1  irm  l»ioo 11 *  .1 ,,
t
. Will |*|til«aMf I* .*(. dOl|  ai  Kit
1..nl. ihla otonilDf■
l*e Ik, mm
■
\   a t   ■ '  ,„
It Ittla HI iaa .
V.   a   . I  . aar|.|rKla|
AOENTS
.. ll.a
■
*r ia., !■■
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
III  l.M.111. ..
I  ,1.1,.la.al
isiHi
llelletaail-, I-.,.,.,.. II.I.  r),.
H. T. READ & Co
TO THE TRADE.
*  *****
m Ijf  ,
•II-
j mt ll.a
11 ****•*, at
1* ***** oiwcoa.
CiM» l.atrett  "BOSS,
AB.C Co..
Mtaaatr. ^ . We. tf.ai.eea. a-fel«
N tfa.a. lee  IV. '
1-t* •HI- I '
a
W.. ttOrttlli. "*,  Vil'ital.,  'lat  al  Ibr  eftalir
Lamp Chimneys
cii. hi.  s. n.i In, i|„„uti„n*.
D.S. CURTIS &c CO
. DRUGGISTS.
A BARGAIN!
m 11 nm
I- '  a-...  li  .1
■
'
"
'-   -
II
'   '   I
-i.r..   Ul  I '   II .-'
\
>t   -  '  .  .
II.  ,.,
-
_■___""_"'"■ it.. II,.
'   '   V '"  '*'' '  -'    f Utrl  .1 l.ll. I.   -.,..-•,
'•  ••  II. -   - . . .  •  ...
1 a it. inai •,,„,*. Mj
hll. l.a f,-,.,.l.  ail-a  a. atll It 1.
:• ii-t a .t.1..1 u.n t|a.  li,.. L.n ... aintnl
—f Ileal In ill  (terra ellnlh .1, arrl. ||,rf k.f until
■ -  ■ -tt, !,.,«-liaam I ,..,!,
-..lei  1   IV
ll.teu.Kl t|,tMii<.i| i..i,alr.,   tl,-,, * -   ' laltteel lut.r ... I. .
'
.a.t U.t alt ht .1 * oVaWt. at... . . .
11 lie'.
1  -Taa. illria.** a na. et e.t.aaet,
'  «|
* '•( lie
i-l* *•• 1 1 1*. .eel
Mora J.p. 1. Come
• ,i  l.,.„„,  V|,.«l.a  .   tfc,  JjJjJTJWlJr
***** ' -
•iraaM., a1a.Hi  ai<  Ta* ram,.,kw .it..., attt, ,*■ i.,i  f|, 111.WM
M. 1 inel ia laaa. iei
'.,.|*ee.rorll*  ,, "  •  > *  •   '•*•
f,tlail.a, el tl|4irear inieeaa .nin.e. J *****
• I aa.  I-t  ,b-
, -.*,. - ,-.'
■ -  - 1.1 ...
■ I '. .rii-.iiatt. la lie
I   -1. 11 1..1.1J1) laatale.
!«Tai_Hteals'IlT.'liri: "*• • r*"'*«'>« »*• <i«*t•» ***
. tM,*at**,l>*,°<i*'''i'* "'•*•*  '""• •"* ******
'li.!e-ol.*a„a,»e*a. | ».eaJ«U»J kawl NllH tlMMll Hie. It
r».a ,a, .mitt alitaeiikn. ..•  ,*,
...r IMI. .mial (r» Itu. I J~!tf m M*m£mmm' "" W
.- .a* Va..*.« ,ll..(-,__ef.. I  ,v*r« WM. . .1,^. mm  . .*
■
1  . . . aad 4m*****m
Qpttil
■  1
A »>umbrr of n ■ .   .
thr*mh***t*& hOM-
a« ia...	
■ IM* k-e ,1 lie rrarlll
ciTir roue* eo.*r
1 Ml- •  ,.,„, „,  „,  ,  ,
,.',, l,,a| r.
.
Iriet* I.V fa-:a-ati,  Mil'..   I,  •
rlifajaj a,H ll.l.
rf.
V. ,1.1,,  ..
.......  —   I  .. .e»..ej—a ->a. Meat. .". —m. , . .,..
*9jL*P*, *<****< «•» ****** W»e. II 1 We ea la. art-
'    !■••'■!   " '■ .    ....   I.,',., .a. 1
WILL
atll  1 .(Mall)  1*4 "Tie l-fnllan.
. inn mm .. . 1 ma,, r. tt*.
Tlelll Ilea. HI. Jatrleaea. M |> l^r
IrmA*.  |-Ioitvli:  *^- f. r.t.
.ul • t II I' Mate
.Junket  I,fa,  ail  11.- Tla It
(-eniertltiita, etaa* test- ;,at,
Ut le«alen tttm, , I
Ulraaate4a.il. 11
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•••  Co. lid.
****. In Inunmric
Store, ilwflliuR nnd ouc norc of land.
Mtiiutf on Coin in hi.i Street. Snpperton.
A. 0. MACKENZIE & CO.
Itt  *lm*** tt**-ml**
I Mn tl,*  IBltn-r*'
'  **■" totao trt*
MtPOp*
ilt« of the vllf.
*.
tOPOMttal M.  whtrh  «|i  hOOOd
fill ill li -I llltl
.•.<! l • HO; COLUMBIA STREET.
I *'«.W«**l*j_w|.a.«a.j,), ■
' ^■SSm'mi*, ***** !***>* *• I******* hM*
(  "" I..IM l«ee laaalle a .Ul..a! late,,.
,\t* ie SajarssLiL*ts2 s^*^?1i?XmTX isi
^i&is^aiasajSK iriS'"1 M "* "*" *E rt"
atouJe.eliae-l'rllala''-'  I >•    ...
ml lfa» ItHaaaat .1 Knekat e.il llee. , IWB.a>mal t-mta
Kmtt, kllrl aeaa el ell,I e.. H..v.fct   y   tt  .,  „_^   ,  .   t..^,^.
AMttt*U.I MW, IW I, liet  1%. ,, , . "  " ***__" .    '"***
u-i. u-J'1,,,,1.1, anr Twwl ... t-i,;t, **********UI Iiw* .ealwr
"•**"•_• iHertil 1, tie nl..  Tiar ..,. .    '    .'*'m ejat.it. ie4l.a..a t. * ,m*
b|(.1, *Bl«a *„l,|e el,e|*IM«taae  I.  ****.*.  |*„.   TV  .1,1  .,.  ,
"•«  aieaaeatu t.......  ee.,, *., „_,„ f«arelt •«* .ml *HI an Ur*»rilto|
ni.. io. :;.; ^_.'S__ff^^Jsti
-...*. ***** * ******** *****., 4...IJ it lr
T  laBOafat  i*>l1.n4  lit  lit. lllll-   '  ' . ,.. „t-  Of
lr    -alirf    t.f   \t..   pmntAt   ,n  .lllttfrf.l ,,!l hrlli
be   lamina   .1
tbiiiiB.1 iml
-ttkatii ie,. il
r  ,™,..l  ll  II ,.„,,! IHr.k.t
ir,t.t* Iba, haaotltMlefolfcae t.n In Ibe •«w L ftTtSn;e( lb'T«SrT "iSr.TTe
;:•.::.::,■.,.;::•■•. '.'•.:. ; if.*:' d i v.  "••-•' ■ -,.::*:.':
LUMBER
Shiticl. .  Inlta. aait.l l'i, t. >.
Tb- N.iaen.liiiB 4-e Iim Hi, tie
hit. I. BU| -real «a4  10
,n„anft-a 4titrir4 Itm*. lie |rar.
lite *e.n ellb (ite* autre*B..I.>, lllilrbla l-a-a in
■ * nl ita leaora lalralet ,,
TVrl*te(a.»e»f ,bla»,|-  I.    Ml
Ji. kea»,|r,1  II,  lift,,  M.taetll. *kei
*II**W  *~l"l lleaama. I, niMM el.bna-
********** ***.*-* Ibr llir Ulleejaai..liM»aaaWetlll.l.»ai.
•l~naB». 4Maial *t lr
1-Biblte.t, .at Irt ram <M
I". br._K»_a. all... A***.,
abltr.  |f.«I—a   >.J,.|,|I.
mum ita*!. ai,b a .ailettlea al
eaWae. I.  e.l.i.t .4'bll
IT|ml1 Ibi, ,1.-I».,4 b.a I-
•4minlaitn.l  Tlal, wMllbatal <e|tt-al<
"  .1  lira ,n,i. j^,. '• . .
Il.lt. la. I laMlufl.  ,,„  .,„..
1 "'■* *■' I *'""' ""* *1"' »•"' *"*■"  '  -me.. I. M.r.b.11.. rw.,^,,.,,. lama****** * Itui *t*-UMbi»<
t ,*•*** at urrieii *** amiMe.it,
au.f.lHaibf>btaie4«aae,m. T»l,e
, ..rm,,..**, r*u.mi.*m*a
, .; i»'n IVtt. Irrlolti. na teeri.atjr
.*" M« ""oTTb.1" 'lH.*"^ "***"" " " *•
hi, .n .mi. Dealt im wn.ie.ne**"k" '""**" '»i«»M» mm i*
eerae,  atmmt  tapm**  «*•  Im"*  111 et-oln..   Aatot.. tbe  ala4rat.  ettr
I ll. tnitnT. Tier raataa, .in,... .etiil.ivi laat, . aa.*-
MIM. real ■•*_!.
• -..  ,-t.f f
It..! Tll.l Leari...  ****<**'
,a-A tl* mtrai******* ** t'i..  ll- .--via. «*e*M
r Knl tn,'Hit|,,
... a.
.IIIUTISII l.lii\
M.tlM.wn.
iiK\m in
I  Wl**!^""*
WiKINGlN
^M TlETjEN.Mnntifniiir.T
Good  Business!
LOOK OUT FOR IT.
wm Pajring Rent
baiv refatNl lhr> hit** of to
f«f a o>™d lUhi 11
tmtiir* lain lh** Untidy ml
). I- 11
••I
Ptttt,. om \*r* brmo imMii«>4 bytimt*
i I j* atoon*. mmlA **** **** tkm ttmm Am
****** Ihr it***** tm************* **9tm Ikr git*, it ntt *******>*
lo Haomoo ood Mettn maotOn. i*ll*oa trtUt* * ,*s*um ** ik* Ttt*
****** a tan 1>4**m, lT)n*mi*h**t*
CAtfADtAN  NKWi I** tm* ******
ll.nni'a iMtaturt tkr 4u*t*i
ii 00* atwit ***** aadl lh* Mara* tt*
«oa**»i -ff  nrwwih
-  t  *.
Ill-* **' I,
**,* m****m iiiiio
■ I .   ■
Tthrn' K
MtlM
kmtmmt ********* ******
****** It****** A***
,' ,* ,,'' .',',   I ********* tHA . *■•*• *■■'-«i I  Id. ii
* imVoiM* .tart far N**W»o(*oih
ll 1 '•  iai
'I*
k itra •
'  ll  I f a-nci*'"". **A t>*rtm* ,4 1'al'f* i
■VplraibH tttA  Tbr* mm tirt hMrfTM !**t*i
l-smr-t *'4\\i* ** w-,.™.*!-. *'
Mom i oo tW lltl | iH, ar<4 -t ■
lla  .  '■. ii mi .  n.   I   ,  f
"'"'''tl   *A* '   -    . Ilal   I .'    I fof   1*,   /  ,».,   a -    •
hr)**. *iAAe,-:utt*i tu lhaa •o*aipnrt#d  \t*trtn
-.,,*,*,  ..tetmttrb* Mwbtili tt-A Kr*    ' *
dl*pitf*Ml. nantOllaH ptnfoaooTf. «   •  '-  otptMOO, if  llar<l|ti  **4 t*t*l
iii.-..t -I ti  foto Aniiralia tirt < •*
.... ••..-... j o double i^nll ror* aod two *i**w **,** m-t
tm. '4 the* tie* ttu trtnmt* ctt**nt4r It* ,*1t *ttt*t***  tUhm tt ||0.<BOi MtUer-hoofi
itL-,.,. |  ,i  , BOIOftI MMCOOlfol UlM  i"'r"lil  f' •  »!i-.  ..,  n ,.  *i  ,  ,,
Unwanted A-i.T,iy eiHieot.ifal- their rttm rt tt.tm I   I
****** **tt**nt. !UpU*H* l.-Tho «.___*_!  ,r,;/*"rt,,1;f "'* "•'*•  etpoowui n.m*. and **** im a**  ii
«.iion ha. mU* awi   . . » M,rn' "i'^i-< «'"> " ********* tmi
Wlmmm*   V^*. —^WMmi' *rt   Tk* UttoA \ i -*  Mm.II "'MImiwi fn* the T-r-mfniM <n. met **A* t*A t*» **ti*H* nit tA*** U* pJ.Siai UtUUi*  *■
X O-P    X OU-PS0.1Z ,'**M •-•••^ndiiMlM. „* nlw* httv 1^ **r T l1'*^*.".1 f.n ih:. ,f'r"-flW' »  •«*•. **fh,  llaolao t*le«  mil. hn| ********
h* tw«J
Uni
1  AmPtit
■ | i
•  f
> AhA
is played ont
Get a Home
Hie Fiaor**
., **tpitm*.t *   I  .  \
* t  Ut the Atiititih iht
hOtf *ht*l  l<i Ihe  \*tittee*
I Hinti
! *h *.thet minister*
•  title
h mm*
11*. wMiioefii ar
**•*!  ,p,
 I  f-ztnlOlIf
* •■
■ ban
tlroia
t *•• *t * *itb
iiu . *******
rm
*lthb***it*i**4*
■ ■
•*eg  m
• -i t*mm*. -uh a
Ht***
Ri6Hf place: RIGHT price
Every dny in future CHEAPSIDE will
1 *liibit iu the Columbin St. window one
"»' Mtore nt li, Ion with |irite iinirlied in
"Inin aKiiren which will he fnr nuil
lu"y below cost. Whon tolA will not lie
"'lilncctl.  Something new every dny.
WATCH THE NORTH WINDOW. COR. COLUMBIA &6EGBIE STS
E.H.P0RT&C0.
REAL ESTATE BROKER*
at eeea  Ita .mill fn the-  irirrnatoa  I  *Ma
in4  r-laatOfN,  ellh  ||  l.a  ,1- .!■,,,.,.tr-f   ai.ir.l Kr *n|r tn onrB|e.)-..fitttri*iairor .natretler. _.
1    . t-ealfaannlh.llmrfniaeei l'ae,-«tt|B|  a.Bleatt-alan.n.all In Ibe n,har, ahirb la nil..                       1t|ar| ter
Tie Coeeurk Method        "■* '"""* '■"'            ''" ""' *'-" '" '» •"* "" -liim|.w..blp ol ibr ealedntln. i        .    ..', mart*
ft  ITr.a.eia..  IWaUmbai '  *"',' •*"["*<* ******* *""*  ll.nlln bi. barn  ,.e !„.•,, , ,■,., ,, ,. ., .,.,, ,„ „„
. auaT.    I  ta'  i                         —en. ll,.eirl»ln;rallrr|Pi  tela, lot ,n.»n..l  oner,  .art,  ll.r lkm,,b  at  ,^»„  r,,,!-,.,  aire..
InblHIenta  ol  Nl.ta.ep 1111,1.4 tb.  I.l, ,.( t,« lit-tti.liOfr in tf..m *r l„ |o twin. Ibel, loeari. «o4 Ibel an.  Iblnl ,lpal" II             '. -', „,4  if.
aeltt. Illt t»Ol In kill lnlrvla.1 , ,||Ib   | ,,,  mi*",ie^   Tl. tmlllillb. tt H*f lit* *  U |. ,ltn.  t'a.lfllll . itaa lo lar-fUl We. •hl,.peatt.r-l.ltfre|«,eUla  Nil
te-«i-k irreipa e-»i.,4tml...ti ,.                                ■• io4            .-ar ......I, .IMP" ate r'-e'ii,,!  llama ata .tire
lha rflilnrhint-   Tbr. t-teial,. rmttal IILoonMentll Ibrna   ,,,,,.,,.. ,.,h|..„_ „,. ....  ... Ofi*. al real i* ..i4i ,**a*
tbam alth a njl-rnl tl -i'l *' I* ******,** ***** "• '"  ,Z,„,„  tZltWtHJ^4.I..J , ****** " '• ■■- **
.poaib.Or-a.rka.rr.1 a..  -        Iwl ■; '*.' lime el ib- "r-,tti. -I .i^'i^-S,,IJ'T,, it.,"^Jt ****<><*>< •<  ******  ******  ******
kllllo. -.ranlaen peraeaa tn4 aooolln. "" «•**' ********** ******•*«* I'll*  "JT,* ' ™'        I****, <•' ma* „„,,,        ,      „  ,.,.amm
mint".*!'.*                   li •• nmhileir that waa* >**. lat iitiofje-    ' ,„„  ate.afiai int»,t .-Aiiiinaa. ellb .
ThltWlh . CrelTr. Rralnn               ">*  "I'll  "" ***** -mtrlt    'leilltl lhatlfn. arpfaabrt t   1|1b ,„ ,! ! ,,  . .  .,   „ ,H 4oa*  MIO,
M.i.o,..M,.,„,..arptam,:,      '. . ***iS** :'l??,!'lhr..r.•^^'.rv,..'i'':.r?::.!,: *****       ***** **•
■-.- it,.. Maoan Thftfpinn ihtl
H U |imh«M** thll i-ftftie '|-s ill Ittititfe-
mnn1lWlllbemi<lelnhiri.|l(i«nht,.itrli- *********  **** wwn
.  I uMi ihe *t,ntm<*ii* et**A*  "mim 'n*»ir". ***?***** >  in.
'liern • Park Haodawf hai *-oa«eeiA,| i*t it** ptt* in
!t,H mem*   ll  li  nfe  1„  mi  thai 00  'h» *H*'e *•.,** t**r a* **** Wwlmln.Ur  f,.,
rm(iiy tar mi! V««rire ■• ihe iindnet WlooWfl n* tr-ti**n*t t*A*r*
-*H"Tif hue (w«trifl-«d •*ih i>'< *•■*  UtatUOH   I • tlthoow cooia-.iri'.a ?m» n-^rii ,,,  mm tl\*r **
f a railroad fl*m .Mim  a eooliot ehtooe to fti ••btohea In" In  The Mall'a<Nto»oKW*m|modeot***. *****.■ daeMnf ihe r-eii
I
|m let MaUlllpe. tl. lie. |o*o ill Bit., Ika wot. tulle. Ihrer-i. I.ll
"W. ire una In for loolbar tjr»ma|r-l Ibrae «aali .
I
*
THB  LEDGER;  NEW WKBTMIlNBTEB, BIUTIM! COLUMBIA, FRIDAY M01W1NI1. BEFTEMBIB I
-ia 'tn 'tu
This Card is Worth $6.00 to You
e
SION Of THE BUFFALO
ORDON&CO.
couimbia st. BOOTS m SHOES
I.Hl  I ...  i IO  I ■
,1  I i«i  | IBI  1 lit  | i
jfthc_iel.fl.ev, fe*K
Tilt /..I.V/r QOUTKUt,
lllll luc.l a a ■ a a l a -11.,.. a 1 Jl I V. lilill-t  l.aklliai
.IH-,!ii|i|,;itl, lllll  I aalaai i  a.ll
t|>l il a I.u -. ..ia I lia-a'l al. ll.tl.  upon
rn tint- ill.ililll "I llu<  H'l..nil i
llllllll'tl tail.'.' Iill.il I,a la| li.li .,  1 I
l.lli.l-,   -.I,..)-   Jl   il-   "llli'l"   -a
llltl.ll ->i|i|i.t|li-l. .., .1 iiovnl
lil.l lu- lion, inii'li ti'ill-'aaiiliaili
111,1,1 |l 1. ail.,i 1,11,1,,I lllll a.lu
aa| plea! llii IHl l.i.ut J al l,(,.|li, jl.
I.U....I  l-l  -1 1  un  * I
If. If  ft, I If  ,1111 til,
t I.   Ifl,..'-  1.1*1,
'bill  li III  I IIIM  "I  I INB-i'l
()M
■ i.i:-
§  P  §  **!
'CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
^H "    . ~*i
■|'l ' li   .1    111. It ii   lUlllalMI.IIS.j"*1 '
I  - i  i..,..i  it-.'- ,.  tiiiii.iia,,' . ..a jii,.' ta
la'llaaui.l ,I|0 |ar*J
imiii   M-l ..I
I llil- im trti... iilil.li
. I Lint 11.- condition, ol
.laml .in- ult.iii-ili.t aiille'ie'iit: there
llXI till ilaitl-l-  al..lllll Iiiiiii tl„.  li,.|,t.|ll
.'I ,1  Ittlllllt'ltl,-  ala.a.l'll'  Ljlll'-l  ,1, I>|||.I
iiiiiI -iiiiiiui wuuld <>< Hi- ."imil ulr ni
-i.lltlai'lll  llllll-1,  I'.aliilulllil  Ullll  ||lt>||l
-In-, ii Iii-ii  tiilrlj  -i'ltli'il, Iur iiiuti'
|.|aa.|ll>|allla lll.ll. aill III" laai'l. taaal|||a| |'.itt.|
U( Ileal, II.IIIIII1    'I'lle'V  lea-lll,*  |l|t|lll| le'
.  ,. muld i"' '".iiii im doubt in i'ii"
lll.ll 11.1111"  Llllii Im,  ilnir  llllllUa, a.t
aii.iiiii.i.ii,,,,  would  iii'ii'illiili—  bo
ui.a-, ii,..i i.u tlie bettor.
II,a.-i<  111."  l.lll'.  IlllllHtllli.'  Illi.-lllili--
. ieii-l -  ..I  It'il-lilll.li.l,  iiraaamv
i  '..1  l.ll  ,,i ie-,....  in  Imli, -Imill'l
. il. I, I't .1" mil lllll uu   .1 -liul.,
"  l,-| lM  I,,, H,'Ihi Suilllia l|.l
-in -i.u..-tliiii iliogtleol ll.l ll""!.I
n.t imiii.i,-...iiiuii'. ,1, ui.- Ruull.li ......t i''ii'«ii'iy.
,  i  ', Wdliailny,
 'llw* ""•'"I .''■"■"il""" "I l'l«'''|Tliiir.tliiy
aa.'iil.l  'I'll"  inn..''  ill I  I i-! Kriilny.
ROYAL AGRICULTURAL
industrial" SOCIETY
BRITISH  COLUMBIA.
H A R D W A Rr E Mice anil
ORAND
i,'"i: i AltM*  -i.» i.i li  ivia i v
I
.ui*,. ,,
.„..,li.t , ,.a,B,'e'a'«'".air'ii.'eI'."..' ■" lilt   lltM.-I   llltl.  i.ll.tlit ,1 11.
V a ',.... i ■'' ... i
a,in, ... aa <l-i, ll.l.-t ami  .... It  . '    »  aa . - a.
(„.,,.|.|.i llll  mi  ISII rilAM I
, i apldly
-  bu aai-,, Intel]
II-.I llll -".III ll.
lllll  llaa III
' ll.l"   allill   | '.I
. I.    Laa,    lli "'I'I    a
'll"  l't  I"'"  I'"
1>    I'llldlaai  1- kllaall  I
,  ... I.l a I, alil. II.'-
WMI lat .1 -',....-- -  III
CELEBRATION
NEW WESTM1STER.
OCr li',i'.»r>
Ad ft t%tf\t\
-Wu  i ARLOADS Ol'  HARDWARE
for iln* spring ii.tilt' liaivt' |usi been recelv-
I'll, nlirll'il H|''HI'I lll'll'ti'll ''1  Close  |il'in-s.
Wti earn a full '""' "' builders' supplies, milking
s|ii'ii.iliii--i nt Locks, llitililitin I'.iprr iimi Noils,
\\Y .il'.ii haven titi'si niiignificenl Block ol Cutlery
lifiEnS'-iSS
Hit Wi/,- iiliutl
CUNNINGHAMJBROS.
Jt*'. Cx^,.A.K_.!B.
WATCHMAKER : mill: MANDPAIlTDRlNti: JEWELER
Next limn -rn Bikini's Dry Goods,
CENTRALHOTEL
''"""'tlui" ii -iinii"!.i'""ii"" """*■'■■
JAMES OABH, Proprietor
lUtH-UtotUpperday, Itadupad mhh
tin* iintiil li.  I',i<f»ti,ii.tii't|,ii,it I elll Itnl 11,,...,,. '
mil in lint clitiii nt In ■
W. TURNBULL & CO
Biiiltloi'H ami Contractu!**-;
BRICK
ii.iiKiiit in any pari ol tin* city at ran
onaolo Mt*-*
B. MARSHALL
■ ., --,, - -
j
i.i. i.t
ii i, n
ii.
I ' _^____^__^_-^__^__^__^M_H
'i  ■ 	
',; "i'..." ■  .     i,.«tt'ta. m,.
i tvi: i'lit-:"■■'■ ■ rV.iT.II.UIKIi  11 u.vi — it u.i i:  i. * vi
la
l[	
.....Vi .'
I Tta,.,a
il.laaall,    ala.Ila.l tl ttlll|Hlll
fil'-riaii'ta ^^
IITV ll.tl.
.11II.
INTERNATIONAL
Mi- ri.ii.i:- ..t:\i.t ati; uiii.-.
 " -' ■'  i
ti.
WARNING.
I .aell|'l..tl\|-  II WIN".  ie|   I
* -,1-al  a', tlal. a   f
,,, SCULLING MCE
| nl:. UUI '■ H
11 „., , -
- ,  ii.  .
ll...!.*!..
.JAW  Mil I    S
a—  llia.la- .
I a.i. I. it   ,
at I *.
| aa,',  ||   tl llll
It II
It .«!• .1 a- .
I M I'll"VI
1 I..
.
Stfl'l IITI •■
t
(SOUTH i*1 iT-Uli
O
i
UKKtil II it'i'i
'Vai	
.,,•■ an ttiff,*
tla.I
'I. L.t.
|>  .  tln.M MILST.lt. Iinill.".ini.
It. !•<   Nr a  Ur alrl   Atr.' **'
....AM  I II"   '
• .1... e   V. •  •
.. all aie.;.  -  .,
a    tUl'*'
. .  itai -^^^
-tn  liill lliil.ti tin t |...u;*.i.i|;i: iii.ii:-
,,,i 11
.-..'  a. I  a   j ... I
,*i:*-i.u:*  ASH  a.i i..ti.il;l.  ,
vi,.vi.i.-I *
Vile    ■ *j_Ji
l III,  III I1'**l
NOTICE. GAHOE RACES « 0THKRAQUA1IC SPOHTS
 LACROSSE  TOURNAMENT!
HORSES WANTED.
ty I Kits,  .ll*l>lil.-.|.|i  Ill  Till
BRUNt ITE SAWMILLu.
I . ,., NKW Ul SIMINtllK.il'
manufacturers of Lumber, BhlnglM, Lath, Bill Stuff nod Long Timber ud
t0 iod foot  ALSO Flooring, Coiling, Rustic, Biding, Mnulilings, Pickets.
Scroll and Turnod Work, Bash, Doors, Window and Dour Frames,
Hi.,',' Finish of all Kimls.
l_r_A.oci__iate *W©x3e Q-u.axantood.iii
While tho hot weather lasts
II lltl ll
t ■  ■  ■
t'JIm*
\ l l*RKM.- t - i"  i.l *-*-
.  .*
lAKlNlt
i*ii i*t i ii
T   .
\' ..  ii i it  !• *• i,
>  iii  M-trtt*
■
I-.I'  III
^^Kh!.i%V    GRAND1LLUMINATION  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_
'  fire workb'  Builders' Hardware, Garpentere' Tooli, eto.
^iVl.l  I,   --,. 11 t S •'
i t;\l
i'l , .
l.l*a*M, ll.l.I*
TO BUILDERS.
•|- a I* III ILI. Hf
.■■ ';. -i - I'.-.ttb il tidwis.
,-.,t,,te,  ,,. a
t  llllll 11  Util IllSli > ll.
ill
leef.  « ||f  rrt.  f.| I,
I,"  IIV-
1 • I  U.I llll tlVll ,
1 .
a  a
Tit im I«| . Li.iiii* r* •** iim aet na
n-wlm* a ***** t* ili» rieviete
Ol Illllill CIlHtlll
w ;lil.l^--i:|t*l-il
T  K  fCAKHOII.
ti  0 MACKKNXIE
CAITAIN NOT KKSPQNSIBLE
FOR SHIPS DEBTS.
'ii" '
c.
s
IM  V
\   I *-'-'
f) mm
TO LEASE
WE INVITE
THE PUBLIC
JOSEPH STIRSKY,
Jewelry]
T. J. TRAPP tS* CO.,
Wholesale uud Rt'tnil Hnrilwnre Merohnnti.
TIB COLUMBIA 8T., WESTMINBTSR	
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
Rlchni.le iti.'.i. •   Now Wenittinitot
Kannfaolurere and Dealen io I Utfissod Lumber. Sbinglei, Mn
Salmon Boxes, net Fl...'  '<■■■*'  *'•' tiii'a.ntlt. oi W00.1 F„r.u»i,,v
lor Cum'••'!•■  !>■    I  •'•"-• Wri.ii.wv. MoiililiiiKs. Blmils, Railing*
^^^^^^^^^^^^^^^^* - -' **'-*—ttd Fancy
Balusters. Brnckt
TIMK TAB!
Sti.ROBT.l)UNSMUI
* at-i.ii* Haeo
i K*A,\ *****  Ml ll '
Ail kinds t»i Plum an
i v Turnod Wood
„ "' l^r.";,.™ t»*iM« Illllill UMI
REAL ESTATE AGNT  "
TIME TAHLI'..
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
A l*i* f fi    ^H
M
FOR SALE.
" in
VI- l  lllilHI'MlS  I
"""""-   ^m^m notice.
I • 11 ■ It'll  lill lltll- I  ..111. I.
GU   ..KIV I   lltl 11.11/ I  III-.
|«  II  'll.lt   111. IIITMT  ••Itlill  a,.-,,u  ,|||.  „,,.
*   • I    II  a .    ....
-
PHILLIWACK!
,  -al e.a\. -V
Clocks, etc.
TO
T. RIDDLE
The Crown Stables •*..
Iin.-t ll.il.lelitltlVtlllrli-a *****
Im Iiiii* lii tin*i-Hjr.    io.» <
11,0  I.
I.M
*. 01
uu 1111- * "■ NOTICE.
avj
uimi hit- 11111; I'tt
*|*..ll, ,    ' a   I-   il
I ■
■ I
IV*.
0ARE8HE. GREEN & 00. L ■	
mankkru LIBRARY BUILOING. COLUMBIA ST. Mll. ^Bmma
T
lie lleetlf f • ■. i
I ' a
UI ..INAI.ii 1  W 11.1.1   "I II ••   '  _ _
NOTICE TO CREDITORS
•
'11 •■.I.I.I!  INI. MIIS  llltl tUaNlCt MltCMCOCK  .
* '  * .  .- ..' UlCllltO
a. hrrr.fa   f . r.  «,ff.| I 1
,-.-_, A l-l- I'I.ii-.n** itu.. imiii nm-
.. i i—.. ,\
V'.ll' >-   li''
f:  *
w
I    '   »
, .    .   • •** *  *
|.'. n* i>i " «• " i • ******* * * tit*
***** loop* *** T*nmr*v* Tr****1** ***
, . •*   i  .    'I...
Aol 'ii'iii'iiaiil'i * AROO A *S0
■ -i - — "  '   I
SHOOTING  SEASON  III
t**U ****** *f I, :i  -t'l 111*"
T
OLANDAGENTS
it
A E.CLARK.
Sji Uolel
life   f fft l
neat*.,—a
III'I
	
II
wllla  I  |
'   I'latni -iir.l
a- ,    .    I
*|      ■. "II"'
I
'
-Ha.l
>IHlT
' -ll*.I
GUNS
■ -
■
it i ai**
******
UAki.il
It   ..a, a
h
' a i
l)
\- ■
NOTICE.
CHAS.E.TISDALL
man block, uionib
SIR,
.-  I *  "I
'
1*1   *'
fa,	
QHutia Sir."1! S. '*' :  :
FOR SALE.    NKW Vancouver
COAL
IHlMitUMCt) till id! lltliBO-
New Wellington Coal.
Cntinrilnn Parilr
NAVIGATION CO..
UnaaiO
TIME TABLE U li
***** •* •#••
■
-
■
■
8N.00 PER TON
.. W. tit ILI (ill I ON
1
I**,. **m ********
Itlll  i m.i*
Ji
■ ■  \ i *d
SAVINGS  BANK
    M, L, FOLEY    DEPARTMENT
BEGBIE BLOCKLumber Broker—
niK  BMT BOOT
TO RENT.
H 11,1,1 KlltK .mi.i.'.a.iNi.l.i:.
.  <
...  ■   a
V.. lla -- -•  ,1 •
.«•  HI'I-. lltl.l
it  a
V.a 1. ■   .. ^^mm
o 1,1 ti it n
A.
i. .-•
I.Mf'UlVKPi. wim
Hiiil Eolnlr ami Ariii.inl
i 11 tltll  IIIU  l'a
■ ■ ■  .  ■ ■ . fi
u II |t ■ .
mm*
ro8f hr ctM ivr Am«
• ■
******* m--
I
C0RR1G COLLEGE.
i: A.wYi.n.
i .
■
„*4 t' 1 l'i
(I
____■
I
I.  M.'
JM   M  l.ll.l-N   I  111
.  I.e.-
• It.   t
I  Weelfc I   ,
le,.', , ,1.
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.    .-^^^^^^^^^^^^
iti tiiitidn  Tli*- untltntgntrl i'. irm |...
,1 liltl 'I i" sink it* II*. in .mi I'.irl
-.  "I tin i rt) nr nttinlty. ..imral    MERCHANt ANO GENERAL
„"■: rr. I.,  (ii.i.i. iiiii) iw TEAMSTER
Iril -it  I III  l.lli.l l nllli* ,
."  ^
" h**ju jBjiiuns ^umj 3QAVEN 6ER.
Ji  a,,'.
ttr1,	
i ii *****i
,    HI  i«1
Ma r.*. i
mi  -  ■  HhiIII
. ( IU|  i.-.i  Umi4l*t tt
laoamalaJ
..III lie ||  M  A
M  MiKI NSON
....   I '    ' ...laa.l.i
DRY AlOER AND (IR WOOD
|,lO..I...INr ,'
LIOUORS AND CI0AR8.  °~V£&*X!&!m
*******
•w THR LBDQBBi  NEW  WKHTMINHTRli  I1KTTIHH COLUMBIA Fill DAT MOIIMNO, HI.rTKM.IEII  I
(Tl)c giEger,
MUHltt  AUD  lalTl'LltATUltl'L.
|,e.lf,.e  K.MHHIC IM ll It  dlWH lea
aa  Ifaaaft  ,'irrrr.
■|l„. t  M  I  at  ll.t I  I"  I'm
 f ll I' Itglllful  i uin it'-  mi
f|  .,  I,,  ,1,1,11,.'   -i'l I"'I  Uiiii,
 II ii ■  III   Im. HI '
,,,| f. 'J i"t '"' I'li'iiil'l
 nil- lum-  I"l  I I
'HI.  lalifla
I  '   "  Lil. 'I	
I.'-  l.'l,  ll.llal.ll]
!,l  1,11,1   a.l   tl.-l
i  ' alien   in-
""■'i'1'" I"' ' • iui un,
'**»*<""■•*  * I."tl  Ullll l'Vi',,1,,,,1,.
I" Willi     ' I" >ll,ial,i,.n
****1 ***** mtnptow.il	
ii,,,, it,.,,,. ,: „„,,„,,„,
"»«Wll  I"""1 "ili'l'le-  "I  	
allliiiltlil-llllll,-- ihill W|||  „l,.,,.i||„,
Hn'111 I lllllll .III-  li.  ll	
i.l  II,..
II lamia l.ttl.-.nl
'I I"	
'' luniariwliinol
II '.rn llourki :■ ■ Iiu „,;,,,,.
' .'  I.1111..II  n, V r|„
'  ;   " ■ ' lk" Im-l Iel| ..I lla.i
l>ll*l    I'l'   Un-llllii .,,„
'I  ' I*   * H"l '" Hi'  tl.lllB'lill'l'
iMIei  ■'  U.n,   ..i li. .   ii.
ft"  '  lne."  I'feeae
Till -ili...    I,  .
Vancouver Opera House
VANCOUVER, 11, r
'I'Ik' inauDitouie.it Iitv. Um honor tn nn*
 '"'•' llll  J|, .iiiiiii. nl  ll„-
t'llliri'livr ll|iii,i IIOIIIO,
Monday anil Tnesday Eveniims!
Bopt. l! I mul sa, ol
MME. SARAH
Meclianics' Institutei lim*c°-
TEACHERS WANTED.
r|'lli;tfiiliirni;|.;i.i 'ini;iiKi n.t.v
WORLD'S
QREATEBT
ACTRESS
BOOKSELLERS
*. STATIONERS
RILEY BLOCK
ii,,M.,,n,,,,. i
i al it  'iiiii, Xlii' IVl.-ltin-ii li
H. MOREY At CO.
BOOKS
NOTIOE.
Ill** iiii.mh i: thm LIEUTENANT-
J *  Qurernoi Iiu bueti plMaod iiiiimkn tlm
rolluwluollulceorOourl
i TliervilialltttavaoaUonof ttu luitremi
i..mi fi.'iti it,i mit .iiu ol Aufiul to Hi.
Hth-Ug utQ* **•*• i. IM, botlidajtalsoluilva,
iinn,it- aitti ii raeallotii lutywl to tba
iiiiiin i iii.n.  ■ . I., i, n ,n, t lalaad aa
i'i* utlni .Iniiii ,mi,,i,*i.„ ,.,i
I vi'ii.ii..- i m Knif* -imil I a ter (Ira
■ il-liui) ol lil.'iiiliinr-.i.r tho trial
* iiitiri.* iii paTopaaed lo la triad,
i* iitiiu m Victoria. Naa Woiuola.
i"
AMi \i\\
on ihiyn
iiiu
OPENS TUESDAY, SEPT.
IT.I .i.ll I kaa.il „,„ v..,.;. r>r eltlly.
Aula Hia.|ir.aa.a, |ieV.aaallaamlu,iini.tcm*.,
llairiialb .l,i. ala.g.i. n,,, aerearld lieljraul**
I. In lir i-ravea
I lil'ii, 11 ...I .lit-' for t,..a Uvtl.K
. t1l"'.li...i 11 Ii„t Jit.. fr..i,i .Iim.
i'arlala.li.in, a- „,„ „„„,„ y.
It lu't.-ii. iil-ii In nee,,.||,.r .,«,.,,.
mar aUntl.,,. from bom. ,aa..l a„iii„i,
 I „...!.
Alaall, ul,,. a.l. ■-laaa.ii.iiu, 11.1,1,,,
Amid til* tttiltabt** rfalll aUKt llo.	
'" '* "  l| I .  ' I" , ni tle-li-tai,„,-.
II- * a... aa fl  I,,,,,.,
Hif iliallt .1,111 I., „,,. „,,,„. „,„„„,.
ll-.yiili.lll,. ,|„a,[.,«,.,(,|„. ,,,,„!,
t'l,)"'"!" -I  ia „l.i,,l.,i. aalt_|
"' ' • ** -nl  aaiawaiaa,   a aee
Ileal .lalaiailly .,f alt,..-..a.tiary nm llin Knal
miii ti.slt.ii In Java in Iimi, ehtol I. aaoltl lo
b.i* l.illt.l lam la.., aliiio I'll,,,,! umm |„
Ull i.-ilBBt .af iiia.iiiiuiaetii.il a'.laaiiltlae  e.
''*■ ily want Itlill t . al...., Uitt lima nf
Will it"' J.i|" -. liiiiK iiii tearlli<|>laka
l.'-'ll, Inpl in ,.|ii,,a.,|,,Kl,.n| „ni„r[ w-ti.c-te
ail.||„l. ..i.r aa pa-lad _ li.ia.i ,„„ _«,.
t.'iil. Iti',iiil.li*
llaa
' -I,	
Illllill-
lass-
sus.
t ,'  '...'..■ ,.i .iniii,j nuiU
mui fin ii  i* "i|. ■■.  * t .m -mfi trial, a*
t ..■.., Hula, amended pteediap
' '    ' ^ ''' '*   I'"''"    |„,*, I. It,1,|,.|    |,1,| .l.lUl'll.l lliilil*-
neitl I*   ia) *»*■ imI1<ill
COI.UMIllAHT..o|ip*rKaVrHAIilUiTKI. ****** *•■< furthei Uw id Wli-* aaj
.  Map III  llif i-iln.
nn , it,-, i it »i.i, i, maid ..( n.t.iii ha t*.
■ ..I nut Lin*/ larvad before
I  11..  E   ,.
laf before recall ' aa ordai tm uul. Hit-
-1.-.- in ftmntlBf *" t< f'ltiiirt
:. iM- i.iii) a|itil)lna
iinn nf tptat
t" uul durti . .  ■ ■ ■ t. npoa *"■ ii
PLANTS AND FLOWERS
HALF PRICE
lira aaaee I I ,l„
Bank "Montreal
I  Ma  a a  I
I ..   -
;
ill. "rl
■
r.l'liii   „   'i
IMTT*U   Wd°P'
BUIl,
■  .
UEPARTMENT
k
oUAK ft WOOD
SlilMH.lt
li.' J
M
A Savings'  Bank
.'  I  ,1.    .'    a
Ihe I'
•1   al  llln   Mil.il'.
|
a
T.:.,.l'„„M  JAS' E' W"E'
SUNNY SIDE GREENHOUSES
—  -   tint SON  x».--...
MoPhee Bros..
iSliiiiwii'dlits k BoatouildPiii!;,
BOATS FOR HIRE
Hi'voncl Royal Cit f Pt.inmg MiH-
Nifw W-  ini'  ■
Iur  inii.i
.t.ii...   -
■
111  I..I..I.M
i  . .  m
-
.   ■ ;, r  . I  ll ,
'
n
Hi *
\ ■ vy rn i.i i.tLti.i.ti
ikimi) fi, ,.i i.i ■**„ t4,,
-. i.t,.i , ..tti .
I
..(
NOTICE.
\\
Hai bean opened in connection wiih
■ hit Brantli
"■ loitrtii Allowed n Cureil Kttts
GEO D. BRYMNER,
c
REAM  I
SOCIAL
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID^CURRIE
ii wwi;
k* i,i ,\ , Hiricir.'-t^.-iuv ii*r John I i.iii Engine CotnjMny;
rorniv crni* * '' Williams, dealer in all kintltof Machinery; London Tool
IIUDAI, at.fX. 4 (.,, irking Tooli; John Cwup-
li'-ll. M II .1 II i. I, t. 1 I :
1  M  '   t  ll l'l|i*ll|t 'I   I   " I* II 11 f  I f . ii  ■„„lei.a|||lt||.,|||ini  . eel It
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most cxti-aordinar) -.ili ever known in British Columbia.  Dress Goods all of the finest
quality.  This is >*our opportunity.  Tin  fan over to Vancouver ii but a small consideration.
I .mis will In' strict.) Cash, unless otherwise arranged for.  Offers fur the m-h V en blue, with
fixtures will In received, and satisfactor) terms can Im arranged with responsible parties
In fiI..I" i  I—ra—  ii.I, iiBiii,.',
•""In   '  il 1 u.f il.liili,:-
I —U,a'tlnll Bllli iiia.ili.rataai_|
In l  I--. I aal.ii,
TI...O, llaa-ai. il,. Img-i l„*,i iiu,, bn_Mg,
f-laelaii.  J , ...
I II iltli I* , ai.ka.a
TlB.|aB-'
1 , !-. 1...
THE BOV MICHACL AaNOELO.
»'••• 11"'* " aa  tall.I   II.,„  ll.
I. ■■  I  a |ant ."-..
I
"-
rilliae..I- a, ':
*U lai.a  . ■  ,  i .,,
eiil|.ini
J,..,, a, |,    ,
II,  I...  a
ntlal, I at ■
ll- I,* , I .a
•a  La .!.,.•  ll.,  ,,..,,  |||
"""•*  i*  II  ■  I ike, ,lra*.
1- ,, I  I  ,
tkai'l  )ea,  llleea   Il.al  .,..
Ul ,    ,a   ,
lleanl*  WlaUll .ta^.l-.aat
juwereat Uwrri.ii \i* ,,,.,,„,,
attaeli rea.1. I.. ,.
•Pmt.   IftlMll  ,|0Sr|i,  laaaaa^lf  »M
', ■ ■ ■ *   l-a. I  11 I a,., I i v
I.l a.  all. ...   i , ,, I..,
laH|..|Ui'a ,| to, mwl.
. I(a« .„ ,,„ (arr ,l,a, a|| liejllaful Iter
tl.-l. **. a ,,,
I -   Mat
iU .la,.., ,a,ai,„.„ a.. •
■el *•» I ■ I. i»l llaa
1HllV«Ut|..ar aaiiltl 1,11.11.
tlw alula eielt.1... 1»(.^„ l^iaeiamj
the ******* U'laaff. 11.. .lul.n ^,a
|lae|a.a'.lae.a,i..l, la- f,.n„I MMml
Ilea Ita Hi .*u,» .1 | |1» „„,a, ..I.e.
lltlllu. .
J a all. lie. .fH. ,  ,
tafl'. ellileaiaaae be •-,.. if,.! It. -It... ,
e«.-..i..j. ,
-
* -    '
H*mm**,i '-. i. -, •..
a, lt*t.,e, al,,.,., ,,aatilit. .i,tmi,i,
il-t  efrlr.i
(iUa-l.  T,.'
tti» Ihtl ti-
,
tflilhr
le bar! 4.»- ,l ,kn.... fa.-e -™-a,»J ua
(-taw n maa* am*,iim-mremt,* teaMf.
MUM ll. tala, .laMv llm .nil IV
M.*|. !».,...I ,.„ l.t;
Mm  aai —, atwttaeu, ttt m
"
I
*'",*■ e<it'-UlU*
•a *.***,, aba* le aa.ajll
a*  '  •   ■ -..
•el I* ..am* ,**-,. ^Mlaaae. Ual
mm*i •-*•-, .muniuu_
.1....^ _,	
UM ■ in...... ,1a,
li mtm *** *t * mm .****
***** ****** ., *..**, .itaa,
Tll. mm* il. 1**** ,**,*-,
"alaarll.. n.1... ^^m Ifc. <%m,
************ * *,** -1 ami,
ul lie! to He IM ^,~.« tm a
rtlltaji.'l, aaal aaa „|I,I,.|.. Hiouk} aia
BalllVa-, Ual i—t_h a|,lrlt..l.  ||,. Um., t„ .nm-
l.i.ii-l(«ti'»„il„i,|s,.„„l|„„l„l,lr |„ i,Mr
lit.' •aula -ia,la.|r.rl.aaa la.an. IJ .any until
In. ai.i^talair. wlaliral laini f.r ■,, ,.-!, ...j.
lie- aia.,. n..| ta.alla.f aanl lliut, if n .au la.
ali^nlll..! I.y ., |,ia.|.iiii,an. aa iiaaaaa', taaa. 111.
aallly I..Ill, l.Ce.-.ai|aj,||,t,,„„|,t U„l„ |,„ n,,,.,
Molel, tltlilllli.-ll, ... t,,it.ln..t .llnii.t.r (la llr
I.I..I.III.- -.ai lla a.i || i, 1 ,. aa| lMf„ni|W|
Hall alinrt,, e.n. Bl In,  I, , . ,| a.. •**&
lllBl If Ibi aal* I-' 11 In II lllli.l lat n||  .t,  „|..
I'le.,,1
111 |a.|.,|| ht a.,.. ..... lalvlttaaaeailiee,  Itr.
llaa. laa-r St-a... n, ■ Si||i|ty M"llinflaaB i.f For*
*l-i, Ij»i,.i-,- ,,._-,-,l.,I y .l.a.ri. .nun.nd
..iaueii.iielU.ea  ........1  al,..r,.aaKl,ly Kaaijllila.
. *'airy  latiuitaila
i'ala.ialirtll„,raaai^aa ,,,  -aula ,, ,i,„|PiW,M
lllBl III laaj.,.. Ml., -laa.'ialaaill Ma..ll.l_ In
Ull . . B a,, I it, ,!!..' I.„ n,|,;|,t la.aaalaa^n
tulttal. tl I.f an aalila'ai. ee.l fatrataaar. iaalaaal,
latn-artajlly lakw, it . ■*DMim, >laa>
0-r  a—,- la.eal. 11  ill,  mr nn. in.
• ill. al—|—It. k*-.t i.-i.- Mini la-ay Haa,
t-aillla.a  '   'I.l  ., (attain
Tta*' .   ' a -|  g „i|,  ,|,^-r,lw
• aal, . ■ -■ tiainaa. i.a. ilaM aitta-etirrw Mill
Maa-enlaa  ..a.., laa.a-  ..'-.-IUtttl.-u alaa.i Oa. ,||r
a-t.i.-i ll.jt llatl.t. ..S.-I.t  aaa.tl  .1  lai. rial.,
I, .le ileal tietitina
liaraai.a, lal.alaltaarr. I „ |1.. | „„ , „ TlaB,»|
IUI iii.I.bi Ma.aa.la,   Tl,.. a , .|, | |„ anm
Teitte.a . ,1 ,;,  „;|,. ^.J ^
*■ "•'   ■ lui ta Kirlioa.
tall, 1-t.l.bo. ii..,,  Illilif-^lm^rtji,
Ii.  I "I  Hill   'a.  ■    I  I .....  B,.|  1„, J.,^^1
**** '*• -I, etuatrtrlanal
tnrliaii. „■. ,-,,,, um,,,,,
eil.aiUlliajB, la, | ...t.j,,.,, „.| lmin^
ill. Uti. t '
, , lie. lam,,.,,  ...
'<!> f'f laaera, la.
.I,..,.,.,. ,|,.,»||„,,„|, <tl.
fat. Ueetr. II. — Irrlluol ,..a.. „.l"(,»^»
' 1,1 l,a,,„a.-,.|y autal
1 • I.  ..Ileal llwu -,|,„l|,,,,„-, .^
H.eel... ... I., M,„|M^
'    ll'ee-ll'l
' a*a let aaV ,eua
"I -' I a-aeet*
"" •*■' •  I-  Mi'l frtrf,
aa •■--■aaet Lege,
I 111
I |t»l a|* ai
I eta*
.... .....a.
I   a
TU taian. ***.
—an raa ll,i,ail
aala.  ....  |. .,|,t
 il.il.'  11.
II 'lar. Ball-
e  Il.al...
• I • lla-  ....aaa aau
 .iab«.<Ue
ae. i-,4- tuaaelia.
-a. e—Y* '. BM.eaa
etrfc.! la. ,« ,... .. .,,, fut^,   -[-^ Jj^J
.llla.ll.IH
■
I "4"eaa.eW.*i_lt».
TO THE TRADE.
i IUR STOCK hai Ihtii cither imported direct from tin- manufacturers, or Imujihi for cash in
• •in •■un market, .uul quotations lor quantities mil l« made as close i* am ivholscsalc houa
COPE 5 YOUNG,
ll'KC.lMiN Hl.oCk. IIASTIN''- STREET, VANCOUVER
OPPENHEIMER BROS.
THE
»*.-.. i *m *■
COMMISSION MERCHANTS JOHN DOTY ENGINE
COMPANY i I.i.i.)
Engineers and Mill Sopplies
lni|a.,i. i". .uul Wlinltiaili- Dcakfi ill
Groceries. Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
I OO* 102-104 Powell Sl.
i
I' it I'. Vancouver. II ('.
. ->. .-.,. ,i< '«.
. ....
il na -jg-nri
.   I a
'
etiMei,,.* t».._. 11, ,mt
itM  .at* a.  |  ..,BBa|lrJ*a  ,,ra
|titlaf«iir I,— m** „ ^.,a»^,i.  ||
'■•taeHU ,e •
ItMMIOl Itm. * ***. aaWl ****,, t*
****** mt tit 'mm* aaam .11*
u***.**-t**,m4m.uim m-el-i.
Una* Itmmm *** a-..,  .
ut*. ***m m mm wl Mml
Irtl  ^  „.  tm* *.llm. ..t»i«*
tW.M_iea-.ul ..-.lit. I Ifeeattl
**eaaUaa ttam m M, H U- -. iU
*eilt»llM tttwl Oa
*****9******* (HBI-,naMM
■ I a.tm,*a,a** ■*,***
alo-.m. (>■»en.,«nl alia, ley
... -I *ma,i*m**!***,
***> I ta..** ul ***** ml flma**
i- ' -iU.aiaiWill_.altt.-kt
*matMt**t**,mtrmm**m**t*tm
Hllati aaaailrtal. mat*, wl taiwUe
Wa**'**'*. Il-flt .,,..*. t.. itm
to*aUale«eb^uat*H.aa>lalUa>-wl
ite_laatn^aeai*|M a ** -alUMei.
irrmmmatM,	
nn tw * tte liaii.
I mat* ****** a* at**
t**t,tt*m*,at*m*lm*,
ilman .*, *ta*lm ** 11* «i..i.
Aal mmmium, **********
.•-"I.  ■,*-.-  ..  *..*..-,,. a
*ta* I If'BUeaj aat. . ...1, aaa.|
le,attt-a',*.* .„"•* t**.,
IM t taala. alee Ha a llf.
**t*> tMI«tfu.*l<i
la IHitBU. itr.. m~ a.m.*. m.
>' 1  I ttitnl lineal
■ --.**  l<a.U..m
mmma*. t* mm, ma aallaM  N.e |, _
-t.,. iai. n.n»- .ttm*.
I***** b fc.i fa. am aa aba. at erf m.
Imt." a,-,»tr..il,  Irfwne Ue
i.a. alllairu
 ', .1 UfSfttur*
iU ataaaa .-awaa..«l., U.WI
' ...i.^tia* .i ilm alter.
all i.t*t.t,., tu.ift ii ti. umm l^m.mt ei
• l.<tf* tl* tae* al*la teal.
.-ktaavi aU aataar KaaalMa
| it, aat ,., itliajj. a*4 -ale wl art,
■ m.  ■   '.  •'-  1  '.H
CUllttNl tOMCI.
•• Ma ***** K-al ,e, mm
e_W>II.U.  •**,*, ^1* (ra,|..»» lit.
*•- '
IV ta. n- rf tafaa*. rie.ei imam, wt II***** *** ttm, ****
***t)
• !.__,«-.«(-* tttoa
'<i*t>.li*tal
.m,*..r,,air
a tlaaa ito. l-ael aaa,
n.
a    .
Roynl City Market
1. REICHEM
Meats
1. REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
OEALKH ••• FRESH & SALT
i,, i. in nt i in ui nam tn Nm v.-.-. M.n.,
WOLFENDEN & ANNANDALE
Lt.li* \V .A- (I. Wnlliiiili it
PROVISIONS. FLOUR AND FEEO
COLUMBIA aTREET
000GE WOOD SPLIT PULLETS
*
■   -
O. P. ST. JOHN. Mnnngnr.
• a.
Hit J*a*
K»a*er.», C
Campbell & Anderson
... .,„
*
11a.  I
. jl .   • -.
i■s.tt .vn nttin
< . tar**.
,"*» .B^..-. a  VIh.  ft ...al
,*aV*J- - ...,
■  .  'aa-  1.
*IM MKlleUM'
* I a* Ue ***** **%-
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
Ini|iiii-ti*i-s of H ;i id w a ri*. Stoves, Orntes t****
Point*. Olte. Cutrl,. if uml OlatntrutT. MlattiMi
•MaMVhMaaHMMM 11 -e.,1. -%*.•*, »f, I*... *.. a-t J*^
"TOOIjj. i***-**K**mm*mm,m****
BUILDERS HARDWARE
l»,«ae  ..... ,l.t.|.„*,nii«to*, h|,M
Diiinoi-Si-its! Toilet Sett*! rishSetto!
''  ' '    ' -••'-    " .*■ *i  » -.'a
(1»*l«*r  " ******** ma.
**, -Bl«f .Maa
. -.'••...#. t... a*,
i.
ae,.-l«»«.t...tal«l  inwiailllle* _._■__
Hill Cnlnmliin Ntrtvi
i
I V. r f>r«a ft-rrr,
».» Wfilwinaler
"»"* < ,-» awikgatato, ,0 . _ar
•'<:-.,    ... ....
....
********* fliaalHIBtoae
,..,. !>aa.
-   . -aaaeto
* . .  •-...., .,,,, N,„ mt
•  Baea «   •,-.*»*
— * *******,*,**
m, Uf. Ila.l.a . a i laeae, lar,** W-.U,
.Itim ajar aula
■"* .alavl..aaatito.
MIto . BH. kl. aaeuau ttetrVtr »H*|.
. .    .....  ..
■mt 'UA *, t*mt **	
• tfc- ae, tt (tt. I e,M
MetB..... f... ,.. mim. ,|a aaaaU
**« eatoea toee.eeeete m*m lr**,
"Bait-  .^,  „  ,  ,  ,».,   W  ,.,.,,  ,*   «^  ^
■<b BaM,. -,f    a    a
ll la eae, 11.., Baat.aafBVI. at fb., .tm **
lnae.aa (_M«_. taa at*, taawlfaaia
***** llanart -aaarf la aVaaatoa r*aat«i
.'  B  ."ararterJ  ra.t^Bf*.  — ,** ***** *4
'.» .'t-ai aaa. "ta.teltt.
"late. .  .   aaaa BataMa*.
•••a". ** •*** ,*,*, I.m.
Uaa to ,1. m* mm*, m lla , am*
M—Be «*era*a—a Uaa Ml*  to. laaUUl
---a eaaaal rf .teraaau _*
lUula, ..'liaaai.e *a»aa a a 0 alienee
■a to air* iraMi. aitlaMai a* aaiMi.ea
Mat *.|-t a^aei
»'„., »» arte* ***** m**m I* Mi
• *.iatorf..,»...,,.rf.|ia ke
t'B* tie. rreftfrBtarll* tt *** Itie-.tto l*
IM. rrfaa. I*. im-
* ta'aaa. .* tmt,  eeMaeeaa.
|a-I... ta-  a,  .. a,  ...  .. j..,.; , .^,
a -   a
U.**»«i».  'lit. I *IS, Maa-*'
."■inaa. Ut -a+aa.1 Ua,
.  r*a* ... na- t'ulaaa
am***, a*.**, m*** trm* ***.***»
_ea.-a.-ta ,*, toe. ra.U **._,»
Caaai .uit  i»
t  an ta. ne.
'  •• M, •• rftta.
e*l • faait aa™,iar.
1  Iraf-a aaaa
•
Iteuae. rmmmm w«
HaeiMta >t laaa *.,a
Ua alrai -_~.
.Wel«.rfie»a.B_«e*,«aeja ae.
eMa. a.jaeaew eaafe HM a Meal
-W*ur_aa  It  .* *ia«a» mm. l-J-l
tolan*  llt* Um*  I ataaaal u,
*m*mtt*mmm,,,  <M< etatal, l«at K
**'r»|to  1* •»».*a,i- artee ,eaaa .tt*
aa.ee.he.
******** *mi^m  It
<U * lee ale ... aa-aoataia. tm*** .»
anH.tiB •
*•**•* m, '***■ ft**** ***** mtm
-... , ....
...
-hahaaa aan am* ••«.. aaaMaeeat ul
M-wt.
*»(*,«■,.**.,  ,.
**,aaa-,. _, aartli
U'ifja *»i *m*it,*„ eae ,«, aa a Ual
11 MMI*
5V t-l".
• **-,*•  ttm
1 *■**, tH*< ,»-,»  ... .aelta ♦.
if* i**vib *aa .(aa ******. t*m
we .ea *..»_-
*■*. « •• ea, ar
eaaieialaea.-*..  I.hw  tit ara u a*
■mat*
,*-**. -a. aamam, * ImA* ea.
IMaaalaWaat |, «u* •* ,a^a aet
■» aeaaa. -» , M fim-m aa* *rm A
aaM •..». ma* aua «.•*>« aal
-Ml
(•.fHuae-ia-t rawrra Ha. a.a.w.1
a -aa. ,aanrfa ua, a tee Hr. a«aa
*t-ta »» taataaf-tttl. »l
lain.
*. earaarer. **..
****** tmr- **
IW* ea.lataliMa.iaO.relee'le.*. ,«
(aMru.iulraa ..
aert.a|.a.. *.a*
•*.m • „, a,  .,.„ .,„.
a a. «_, to.— i-i-»., ■**:***
ataeatlMre*** Win ttm !„.*• *
9*ma?*m,*ri*a.a.,**,-a***
leafwtolia .
a****,****,
*mrm,*.:.,-i*
urrtMt.iaa, t-tir*-i.w mtt*
*****•***m»*am,mm Mm
**mta*mmm*m*mi**m
***** apm-A HMU Ua. Maw tta
•I -aa. lata a-aataa. to la at*, aarl mm
**•*. < i.aaaA.  ana  taa**, t,
.  ■ ..,.,. ..M. v. Itoaa
**i »■«* *** aea. ta. mm.*, »^,-,
ttt*. a., toata, to. a.  a) raale. m*
****** tttfamma at Ma-aaw
i.  ... tr,,. .-ea*. .a*a>,-.rftw|
•aatatoa »<• .-.» a , ..,„,■».,„ u,
a-*****.*..,,,,,,.! tom.t.mailUm
******  Ha Ira* ra— -. a IHaalaaN* at
■  -—r-i n ">■ ear Ilea.
ja *** -t ,1 mt*. aaaa.
■ ,**,,*». 1* ala-talha
m a. i.^, a. ^a... •- ltaitoe.«* •
.    I  *m* Iif
leeaa ■*< *a*ttmt--mL t.i a., *******
,. .,,a ..... amtm eje_a, a tawna*.
«• *«* aal tv-f«ar_ka*,i „. am >~.
eetaavarf to toa-Hf^e I* to » a*a „
UffafB-iaerta-**..,™*., * . f. mm* ,•** ...
• vaBare, a » BB (teat ,l>» |||f , a*J|
a ■*,*•+
■'  It* M .  I*******
■• i mm* «!>•*, *• -**
C-. r ...*_! .ana. aa. Uat ttmm
taiBBaahi to »• Ha.  tl to laaa. mm,
.......
,1 mm
'HIE  IJ50QE11: NEW  WUHTMlNH'i'l'LK, 1I1IITIHII  t'OI-UMIHA  I'llllt.W  MOIININll  Sl'.l'TKMl(i:ii  I
EDT
New Fall Stock.
MANTLES
v.:. • '.
JACKETS
iiiuii'.,.'.
CAPES  l
ULSTERS
I
OGLE, CAMPBELL <fc  FREEMAN,
THE I.EADINC. DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA STREET,  * -   NEW WESTMINSTER
IiirSiii'iinrn, liivitstiiuml
"" CuiiiiiiisLsiuii Agenta
IS iiil.I'Mltl.t BTItKBT,
HOOSES TO RENT
A.',.'nis im- iit.t National
Fttf Aituranc, Co. oi
lie-l.in.l. .anal lor llaaa u
.an.l J 1,1,1,.,- S.li,..,
V.lnll Door., .IC, Die.
I
llnri'la,  "
NEWS OF TIIK iMTV.
Miw AdTtrtlMMMtt*
I ...
'■
LOCAL  BBBVIT1BB,
n
>
Tl ■ it* i*
For n *■- *
0| llltl, | .
t    .
■ 11*1  M
iiimi lime.
...
■
11
:
I
- .'
i' - i
•
live tbo oui
i    - . ■ *
MAY  AND  DECEMBER.
r limuim lo roll I  Altl
1,
L. J. Cole & Co. tHssssss
• i For Oiiiii! Ii.v.iHltni'iilM 1511 In  t
Ikil Estate Brokers *  „ , «.-».. -.„^ ~  r*r>
F.J.C0ULTHARD&C0.
Real
Estate
Brokers
A:,ml s il tn i "t'. In '-iiii'ii nre Co.
Cor. Hod ait McKenzie Sis.
< - •• >
» '  i I  "I*   I   I "'■ I  *"|  ' 1"" i   «
f ^ f.T-_   .^.T.^-T  t',T,,I,r
• •:*•
_R,_EIIsrSTaA.TE3r)
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
AnnulI'imit-Yuuiii*; Blimli. Ciiliimblit St,',,,,,
LUNCH COUNTER
In' (Ti'a'ini mul l-'rnits in
their Season.
FOSTER it CO., Proprietors.
FONTUILL NURSERY
Kan r.-i .,1 IViinll, Out.
IT HAS BEEN GOING
FOR THREE WEEKS
city lttt.ui ■
.
I*, i
Ural
.tat, -..
I
*
*
I
, I • -
atllleereil.il
*,II la i,
i •
i
*
- - ■•
-
it
-
- .
a
I
.
a
I
, a.
t. a   to |
it
*■"
\  ■ 'i
'
-
AND IT WILL
CONTINUE TO GO
S10NE & WELLINGTON,
Where »s...
ill  loot  ,*!
Miu-y  St.
I ill •"■
I a-l llt^-i
We've many
IS
Webb?
of them left
GUNS
-
Lnri'iia*,*. Crtcki'l nml Bum
Bull 0,i*„l..
:''.ll.it.l.l.:),l:t\":>37FmiitSt.
W. F. BEGGS
nil WILL KNOWN
Ult
Everybody Says
u*i nit <i
Never Before
■
rat erci-iAL edition
i
...at.  ml l.t. ..£... ... .* *
 »'-'  -r
-   '
I'l.HIOIt-Atll
■
i"te i; I'tMisiml
W.EFALES
THErHOERTAKER
■iniiirt ,.i N* it V>
THE REASON WHY \
Fiiiilii. and House Fintulmp
OYI WATCHES
l-l  II I
B
J. D. BENNETTS.
'
ahrlntiiifn-.il ami
tlalll.tle.
£*£
YOUR fRIENDS
"■  :   THEY WILL TELL YOU
AREOENUINE. COME
YOURSELF.
i- I
■ \l I * ■ >
Jas.W. Harvey.
Six . .-*.... Ill .lne. ILI In,. I li Co.
..-•a.i eternal..*
I!
.1 I
a
WII 11
.   a
-t.i
llw,,
ll,
Ml
Ml
1 l .   . I •
I'  'al
■
•I
I
I
..........   ,...,
*■*—•'  '	
MEAKINS
PRILL ROOM
ll ooer Opan ,0 tht* (eiel.'et; ,e>t CMOi'S
IND Ml AKS  I  r  U. Sl,'.
VANCOUVER
tl Mil  Wl \t I
llll. v'.miMV. M H1HVt**H»N I-
Mitt
On the Market
$300 to $350
PER LOT
li ;
■  •
a Pimm t* tm r«iiii..
-
■
i
■
uit Irtm t
tr i mi
These lots
Well Cleared
i
I.  .,....,■   '    I'   - < -iieefi  i.
I.f. 	
Hfl Virfi, ol Triainj Uit
COMING CITY
NORTH
Great Chance
rSpeculation
, VIal, I
* '.)*'.« •»'■•-■  •
M WQP5§ <So  pOLLg?
i-

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354015/manifest

Comment

Related Items