BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 14, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354014.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354014.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354014-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354014-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354014-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354014-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354014-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354014-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354014-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354014.ris

Full Text

 '   iai Uatciti
IW.J. yyALKEB .fi CO.
'   .1 • I' I1KER8
NtW WE&TMINaTtR,U.CL
imm.
W.J. WALK
CMAHTf III D 1,UtLir.,  i.
CIIVIIJ.,  I
tllCNIOM. CIU IB,    liv  •
11777/  WHICH IS INCORPORATED,-,"THE DAILY TRUTH.*\
NI.W  .VI..st.mi ssTl.lt. IIIUTISII COLUMBIA. st.nuii.lY MORNING, IILIIHI AIIV  11, 1881,
wu. i:a:i.i.'.i: ,•. io„ riiui 11etqrb
4**i
**J
ast Your Eye on ™ UPPER on u ccTsts
SAPPERTON
rii|.iiM*:i,l*:.ltliAli|*olili
Patent Medicines
■m.
LOTS, BEAUTIFULLY SIT*
l Aill > AND COMMAND.
INGAN EXCELLENT VIEW
I ROM in,, TO $ioo, HALF
CASH, BALANCE IN A
VI \K..\Ts PERCENT.
;. T. MACKINTOSH & Co
loi.llNI.M. ItI.Ot K.   NILW WI'SIMINSIKK. It. t.
[OOPS, JURNER RAMBLE
Land Snrveyors
HEAL ESI ATE AND INSURANCE AGENTS
Itlll *• l.t •  HM). IllS.a  IS   11,   It- Illt.tSl HI a  ,1 ' t
I. .111.1  INU ll.ntl,-,I I ' 11 I llliill I ____f__fl
GENERAL AGENTS.    .„„_
i  .   £«"__?
.iiiiiii. a itra-al ta.rilalii arOeilltFC
iittitiii.iiti.iiii ni-i|. ...iiu, tvssi  rcitrunts
iniii.Im lul*.
LENNIE & UPPER
htnut i% sr. >r.tr Mantle,
I•****I-*at rati i'i i*. rt| tilt \* a* i'i'i*«"
WANTED.
Toilet Artlcloa, etc.
pherson
& Thomson
'I'ii I.Ki^^H
 I alt I'.'Kili'tuia aa SMI yaaaa'. 	
I'a.laal.s.ll.l' til.lIM10HH 57.
J. li viitM/l, 4 Hi'.. I Nltalll'IIKI.I. .ITIKNIl.lSt'K.   It*.*.*
till (WstH.is .frsH. |
|w-  •;>'.,, '" *.» pa't* „ -, ,
I  tl a   ■    I  Ut  Ulll. llll  |a.
llWHMS Imi  ••■ i  I'til Un- "v"
*
....  ^„S0U™ WEST'   >«»■"•""<*
|l*.  -I'l!
- I..  0 ,.t
I |  *   - to  t I'm   Ht.ta*
ill.I  .'. I  ili.tit  to ,
imi!. It'..,milts.iv.
IQ1EYANCERS" FINANCIAL AGENTS
1()aS.fURNERteOAMBLE,Nt.w,Wt..tnilnBter.BaC.
I
BRITISH LION
MAINLAND,
■ »•■-"-  hiKxin i.u.
'*}*****<**■ ..I  I.tai *-i tmi ■!.., .t. ,i U„*tt  tt WI
1M.TIETJEN,Mnnufaluror "y,*;,*!',',".;•',*■:.•.-!'.'tV""'
).S.CURTIS &CO.
IOWAT & D
TURNER
Real Estate
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Thr tt'll-iwitu; Projiirly linn now boi*u
Jilltri-il Oil till- LUIuUt't:
i«»r it, *.   <  ,,
|*i  -*  i .-
S33CTIOIT 29
I
i
M
OWAT 8c T>
TURNEXV
GENERAL AGENTS
*,*.».«_*.*.».*_».*
».««.* • s i s—*-
.H.PORT&CO.
Succcraaora to F. G. STRICKLAND
DRDGGISTS
 HEAL ESTATE BROKERS
i.  I .  ntAU  Ot!  \*tO. MANUFACTURERS' AGTS
lltl I.l llllStl
■S HARDWARE IMP PHUT MERCHANTS fr
ti, Mill HK-rUIN-111: ^^^^^^^^^^^
s. at It    lis... a-SI  .lt.B.11*
I*..-  .a-,  a..  ,..«. ... ,.
'11.1,1  11(1  l.llu.l.-l  A-MUIltltSl  "II  I..K-  ,\  llll  llll    in
llliis, K.ul II.IS.. , '||||. .Mt "ll.- IVI  UH* 1" ■ HI  'IIS
I...I  II l MIS-IK i 11.11 11
t  .
'
■
Mi-nst.  isi*.. niiii.ii.t. iai.- is. si ii ill-nils.ii i.	
APPERTON
LOTS AT FROM $60 TO $160 IN LOT 8,
SUBURBAN BLOCK 4
Iimi.llin: Sit,*, or Sprcnln-
linn Ihi* ,u iiiiii I y il.'llf.
t'.iiit|i|.||||nn. MnuiiHIii'it
vit'ifs It mn .•very Tnt : t 111
A. B. Mackenzie & Co.
pELEPROIIE 1*0-0  Gcuornl Agenta  GOT COLUMBIA ST.
LATHAM
ESTATE
tol 38. Q'oup t  BwiiJif - ton baiuiifutlf ntuaied  The Tram*
-*, *■*■ , ■■ **■'-■.-, ** it . i  ■■ •- -.   T-i ia tha cheapetl In Ihe
mirfc.t  Pntei (torn %m**o a lot, •fiOraetv bal. 3.6. 0t\ ta mot
615 FRONT ST., WESTMINSTER
ttr- -  t* mm*	
III Kit) HT •*  lit-i* - I* .. li .. •• UlkilMl Ht  01 ll.l R
V. lanl-BMI. r    *" * " I
H.G.ROSS&CO.
Cultiiuliiit St.. Nrw Wialiiilnsli'r.B.C.
nr
i
AOKNTB'
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
Tl,..
i i in
i.Ihi.
mt -i i nu
ui	
1..
pjANYTHINGANO ^MKSWfe.
Everything ii
illt •■! 1.00000 Tit* ltMI_Mt«dtl|tt|
__^______^__^_______^______,   Ft.trn. Aa«*ir.m<.t'..ni|«i,r»fltllilll  M
l^.athtnafi'l Vr Llnrlll tllUnp Inltifatiietn    Viiel** rife teauranrr OMtytlf
iv- ■ i.t written nllhoiil reference
In horn. ofTicet.
,r****< hh rtpntptrm IM Mlt,Mt|ttmMa
Caltle Arlrfreit  "ROSS "
ADC Code
Tlm I'mi'i'i. ImliRit Tln.(f Etadtra-
tor, Now im Jack the-Ripper'a
Trail
WITH (100U PK08PECTS Ol'8UCCE8B
iiu. ia Omitted Fran, tin* M.cm
thyitf Or|*aoiietton
Coiuoiittaa-
TIIK SMALL POX IN OEHMANY
Tl.. Onntoti CummtuK Bervarel Been*
del Attain An. 'i tn the
Hoiiav
I..im«.\  Ptbrtti |
IMtiiti'l llrailtunl In. al U.I n,  .,|.|..i
lai 'i to I*'* n Uii t-dOM ot IIoom
Bocfettr) Mittlii'wt iii i|i|-fiiiti.iK  tilm
..itiitii!..,!. r MttropotliAi  .
lli* repototlot lot mppit—dt| ibi.i*.*u.
it lodlt hutfoodtfttl la do wtth >,<*
t it*- i rtetel tVet, and li la
IwltftNl Il.al Hn-nun *l." lil. i'i.it.il.1
\ .-"HII.II..I ll..
itinniii. Hliirdi'iir. nf  lUJtit.laiia  Hill
not bi i.*!ti***t Hire Iiii pfiitwioatiiti m Uw
'  the  VV|iii*y-ha|*i i  i*ii*.h •
t'tit *.ir l^lmt-i ■ thril...l. h.  India  at*
aid t'> Imi' t»-*'n nt 11.iml  I
imt u- iiiit-rat**d in UaorJot  ll** i.i-i to
in. r. i an *"t* Im aba ■*" irttMed n
.ini ioa**t tiuii m..- »r ti,*
•a
l-tliilinl iMliM  tlffi'im..  tt*|tn,r„t  Hi
lrr..lm| |i, ,-\l.,tt , otll **l"lt »t |tlll  It .1
ti Hii*lf.'tsl  *tl 1-mlu.tttlv
rt li. li*H  Itiji'titat,*
In- mw ilia laH VntiBH ot.tati»r o( lh**
,--iii. .a .ni af Iht aatlol*!
li.,  inUot tool powk t'rnt***ai iu **
•  ibtt be will uiHNirtb ib* taur*
* .tt.'tt N*-il." at.I ,
lltl i-.ttiMfiii itm ib. oiur-
tootloek it.* Iii|i|wr abulaial)
. <tal ir-.l Uai.'li.l
ti.it, *mt befOra  Kit-"  tho atea
i*a* i
■ - I*-    * '
o..i*i i- • ikat
I*. Iblt |
•.ItiMtd in iba tiHfttrtuaatr I
• i. tti nf U. j
trade la Ihlt *****   Aeeihai
. li la ibe tortlloo o| ihttrlaOi !
• a* ..iitiB.itir.1 la a Tttm
i if • ■■-
ll,    i.l.M-rtlltatrt Tttr
| U|,iisirhl|N*l. ei,*i hod
|  ,- nul*
* in  imr aft, air an
I » - i .. it n*»eo* I
■  .  .  , i *■■■  I *l... I
i im letmiieief it*,.
..at Ut- tnttib .11* l*.ua.liri in ,
■ ■ ■•. a*.4 w»tw-t in
■I-**.!* ttiat, the  *   *■   '
ltti't*-t'. fonooi *iiHtf>». ■
-ii i.ai  i.i  t.i  tn.h  attd  aoatPB
lo   *****   **• I
• .•miu*alai.>iti  ta  ltdgltfi   t
t«a»"..  : '  »  .
•lMB.Mi.1  "t"  t|..   hoi]   ll.'  tipprt I
nt-Kbi bat. rettned i*» bt* tnefil*le awli
ihi i the I*'.--*mn, had i*t*^d. aad lb.
. iiol.OM*al lodb lied Ibal lb** -
I  «i. aaltlof io t
artththhobject,  ah.n Irttbi*M«d lalo j
* -1. Ita Ibm isf It"
■  - . i •
». • M «.i le- i|.*ti *****
ttllM a* !•• lKi.il.it  hr had Hi*> Opat
rtalool -■» ii-a *** *\m*t aiihio
l.lt«l*«C   11-  ..,' t.t BUI to bfldli**
n."t|t-ta. *.|iiiti)at   M*^it,tiin'
i;-i, iM'lt
■ i *,i Bdttrd Hf-idl.eil
hit IptOl alt .in it, hii ***%<*** It dilwri*
.til OfMlUoM.
d__HUtUM ictuh n
Tb-t** aa* ItoUm ttllog •*! I ttti*
M * ittbtlt*  Bftalwra id  lb*
||..„t<,,.t.'tnm, i,« m rowoltlee MM
N.*  II thia atier-Ma*   o.!|  "tt***
Btrmtatr* i.t it.. aalt*l**at
i. and l«*
*•  BtanKratrd It lhl pftxted-
int* thai,  - .   ■  ir*trIdas *
n.......   A flat  Iti*1 ai'i-sihtawnl  id a
-r.enoiliif*. in ttmraut'' lb. aieh e( nr*
tattitathm t» Inland, lb. bh-*-iih| ad
jot rood
mi it i  .xt.ani
tin OOlWot **f TiBc-lh) Ural) Irtea
ih<B.trtatii*Mli*i'i ..itnetili-r* a|i|<**iniail bf
ii, *d.t artbiii*'.. ia r.firik.1 a. til
iif.n.i ..I tli*. dbttpofonl aiih ahKh
||.a1t"a trtodlrUW  *i>nra* t**m*i4  1'at-
oell :. ttrini'i 'i il»r »,if.Btiif..l ib.
M-sattlit ractloo.  N'lwrthilen ll»ait
*.•*!** hiaiN-fr t.t ibr trsii.i in lb. Il*»e**
■ ltd a<aiti batidid IliltiHii
ti.lll  Ot  Ul*'  .'|lsj«*l *4 lb<* ItUh flirt
lead  li. ■ | diairHiBltai
ttrtel)  tbroeth liistrmroral  nflktatt
■nl aa**itt*. and It t-> Iwtttri bl*  It
rti.lnl  ItOttl  rwt»ll«| at'l al.arr.if it
It :»,„.i dtOlld thai Ibt OHM
*r,..| .ii.  hM a *l,at|i line nf dtorietlna
t Ot -Itstit a* lolb. toltrEirblltea
U  II   tlalll
..it Ihr  Half.'-1  Rsdlrl
Hill Waa TratlBH-d Iti Ihr lliniar  nf  t ***
rn* - • i.-iBT Timntht llratt aifcf.1 IUI-
|    .  ,  if H.r lim.t «a* in.ih.at lonf. I
.  effnri of orttrtte hr***, Iti
dbdirlbtllet itnokl b. ettnurted la *aie-
■ ■
Dalfaor tr|<ii~i ii.at b. tod Laid /-**
land ilM t,*tl  t.tt.ablai  l|irWtw-)v*a  |.t*  j
i fr.sOi  a«*f|titi.|  lh. a.ntt*r-aitf |
| Brll infurtnnl  100  'i   '
• •Ai Ul" t'l *h* dialr1l.iitbti id Ibr fundi
If all Other COHpHMl  |*i*s'i.» thoohl
f ibeti atrvkte mt In
\lt Hail) t It *.tbrt l-n*i.**nt
|afa.|   .*  mlllr  Ibr  Mlftt   |.ail. l
Mr lliifmir II tbi* koaanU. i.«
iai niii eat Ida to m< mi (iian I nm be
***  **'I'tsiiit * MMMA1M9I
It,.  M.i aftlttlt'*  i. a
•i|i1iii.,n that tbt-(*.!*«• itil.1 OOI  Jualfft
HiOtrtht'i t..ieitaii»n until Um .
ihmhtdooeo ittnttued *** i omutri
twellog t*f both .,.|i>. ••( ibr lrt*h |*irt|
llir M.i atll.Titf.train •atl...,...mmlllr*' .
a |.|-vl ntnl  tiinihtti  rbatrinart   Thalr
tilait* hi- li.'l. I •'"it. It-IOt Inti. hrtil lh
Inlillli ..ii llif .'ltd ln»t. lo ulilch Alfh-
1,l.|i,,|,Uil.|i nil) tolntllH
I'lBtt-.n'i lUITraiRM
Tht Mitarthir (Vimmlttr*** rw OffMl
rail'.n bad a kmd Mtlot limit aftttoi
.ij.r,|..ina |ilan*. Mr. t'arnillhlarillrti
a ni.t'tlntr 'if Li* MOOOTlMI IM Mnndat
Moroltit btlott Ihe dlttaiilot »l M»r-
Ir-i . nmll-.ti. .rni,i,Itil llin OoftfUMM
f,.r lb* Tl|'i« ran vr,****-iiitnn*
^^^^^^^^^^^^^  tarei naii*
ilal na. <i|i in Ibi Hi"",* .•' t i.i.iii. t„.
*lii> II..inn Httfttori Matiliiii* tn.
■akmJ a* tii tin' i.-ialiti »l bai lt| a h*,-
etrti tait.i' !*>i atone) In *^* ttthltoet
d tm,..I WiiMhi ai ii..' line *bei Ibt
I'rii.ti' nt Wa!.-, i, .ii.i t" liattt ii,ti*t
f,,.,|  1,,  -ii.  bi.  Irit'l.tl im.iimi t mn
tui.ii tmtii<li*ifia-< 'I',* Hone **< rt
tary rv|illt*tl ibat teeordloi in lofonoo*
llti.i lie bail iiim.i lln-  mbJMl lh*W bid
btot  alrtvenUot »( low htoloit
lauiliiH
n i.niiN ...'i.Hii.i.t
i i  .ti.it.e dtoOtWOO aiimiii
ma.is nf Um laii-rui* iii **\* Ireltod
lobatootttllj an thti li lilted for b)
I'ar.u'll, in. :-.i u|  ilia ■■• **t veto b|
-
rial i-ailuiii* i.t ami miiin*dlali
tli.- pullet  naina in ibu (a*-).nii
u.i 11-1. laim bop. nl rtttMpUoo <•( im
■fotlttlooi trllh a -rbtt  lo lAtlenetl of
rtlatliiii dlSetlUtl
ui ti it rw-r ru-tut
\t a nttUoi t'-ity »t nrftUn
• tht iiiii.»*iif t tiH'ii. ii.,i
i. proitoultrH fi".ti lereril
i IpnrtlOl tfldt nialt.-t*
*•' uii n*l ami  a  i.iliiiuiH.r  mi.
ortttlH i ni'.i. it..i.t fur
etiitnal fr-n* trull* uu ll., pari ol Qrttl
lltitali, ami lb. -ni'ii.I*.
■uaperta Bitnuirch.
Hi mi\ I'.i.r,..tt 11  ai a (terlla*
•unitart  ttlonrr  |lvn.  Ia*jr  ihannllt.r
n •' Um Itrii b.iae. ibr
Kat>* r. who «•* pmtm i* the letdlti
-...I H.r ithoi,,.   n trill
Ram Windb.ir.t,  •vlimull  Md  * iniiii
l'i*.>vino  Hi» Ki'**. aipftioad unit Um itiis^kB *if  I'riiifr III.
■   « I i-illi-T Wrrr
dlrtvM aiatnal Iiim*,-if
tlifrv ** a hi***
A lU-iiin .li*| ai. It .|t. tbal llm Kllfr
Bill i«alti tl.it lli.lilntl Hi Jill) 10 Itm.-
fi.r a tn). id rn_.ii twi'iii ai *'*****. aod
atlrllbll br Bill [ir**r~l in bl* II'lit 1*1
n..iilead, ahnifr h.  all! it. am umi,
i.i ti.. tiofoilet ttloieed *>ib*r t«<tiitit*f
SorvtflM <^»tii
■mn pu n i.iNvm
Vn . |.i,trttt„ ut imill i***i bat iaoi*4 t
nuwtoi uf draiha at llaedrralrtoa la
-    Ll   .'-
___  ■'   I  ]t_U  B'll Hi
i aoeipedlUoo amntidibr
a.<lM, tulat rnn.nl  Qui  IIOTt  i*< lb.
■A*»trrn n.a.1 "! Aatft a and tbtfttrB tn
Jt|iia.  Tbr Kturu it'tajr  am tu  to  hy
•  li.*!.a  at..1  Iht  • il-  N
■ ,*
Jaal-iuautr-irriarnrra
I aian. MtniiiT II.-Tb. raalioaibHt
in Bi.t.i.irt  hai toea ac>
• •* t,,i.., ib,- Khedlm  Tt.** «,-n*in «>f
||  uf  tbr  a <j. h'l til*
'  I  ..* .0   il I.. **1\e **  Illllill,
)u*ttrial edtftair It Kit id. ami **.(«** taii*r
f i,'.idlao tl    a •  I'
"Miii It it l'i.he. i*r»**klral **f
Ml -* tl.Hl.lf,.-. tm-* m* **,* *******
UBtt* Miii'lft sift ■  Mliila
'i   itt... BUI ailhdraa bu  r-.*
aalluti . •  Ml «1ll
rn uftkrr,
Devtlith loteottooe
CMKAtJO Irliiuaii 1> lir te-ttbai
th. toiilr fitaad la Iba aai«*ta.l itbet
fuee >nrrtai| illlBaa, %4 ib* abiBb»
trotl ti lb. liiee uf hla ait*M rvetaiord
a aulnito-rt* ahkb aauM hat. i.n.ti<.,i
alaiBt ibr drairtl. IK* *4 **>th*ttr-ri\ * *****
*$m*~ Hi ***} »ht*tt utdri, atadafia-
t, , ..in lahtd bj •>< in-ritBwni iaadr
u •  it.tt-a   ibr  . tj^rih,. .i mi
Btaitr lo tbe r»«drial Imliditit b| vlbrrra
abs-at*" aistliiiit IP UM i.r sci'.i
Ihr Bblabt; UObI. attd Ib <>•• |,|t>M|,t« <.f
I l»i*r ll in «!' trttl WM
J, S. KubBBla. btt ttwifr id Ulbmi't
•
|0I Muitl BllbdlVB tit. ...lltTal
• •eh truer ihatadit. aod albmrd imi.
*ii.*(i ,4 tb* -ilef lo fall Bpoa a total)
pt***  *4  H|**l';  alBrt.1  tt,*1«HtIf  tb.
htM im..ta***  li. eietH*
ok-1,1 ea* ir|-*at*.. ****t*l timr*. tad it
■id Ihil ahrMirt  lb* *milW*l
i_eantnt aa»|dn*d wa at| aettttaoea
thai sbmmW beta. Hilar **** up t_Mttti|
j; _ ....i  ;j*  taabelaoco h*4 it.daai'
MabV* lb. *lBd llarlf lath tlr ifltf a
tet.1 rn|at*iil* t.t tbr nn..M|.brr»
Wbs*o Ibecnlb aal rrple*r.i It tbr
lattit.t*a|dala Itiaait aiprd ta* oerb
atlb a U>er1 aod tl.*>i ihtra lb* hwal
tn ie** *ddr. lo a aaea.!.! ib*i«ari aaa
la Baar-**and lb*rr nu*urr)lne l«r
• alrr !•. pal Nl lb. tlr Tb* bit ^«•el
aai tiled allh blue *m*hr and atlb a
eklrnit-a ..b'l *>f (ib,*»i***l»* nf ebbh
tb* tBeawaiaidr •tufl a|.|*rtr*<l tab.
nattily rvnpswd-
ll.r r||«rwnl* ssrr.. ...i„lt)t|M| BHh
art it mftCJt >"it aftri ib* lr**. nature
t.t ibr aiiltnahi^t. nhbh liltosBi'l fllrlidi
i in lUtgtdto In tin. audi*- ■ * m
t l|.1a.'. Mnart ltdUtIMd flUMt ItlM
Ot] i tit* btl al rtmr i«ii lain lb* enfttdm
10 e*i a hnathi-l tt****t air   Tfar) bid
., retibtd Um - 11 ■'* tfi*r haodimt
lh. bwltlr. httl nnrritolfM Ida* aambr
. ut*** *tp ttm* Ihrlr btitrra. ahiisili.l
«..at a atrntit •••iHliH'B ..( phmphttlBI
Iba tattillr rmi.l  hltr  r*-*,tati,..J    ttiti-
.  . money,  Hiiiim  Hum  -..
•liiB»lift**.Ml<*l at lb* nmH ll Ih. ttOM*1
idatrot. ami i»ti]."t i,. tat antihin*
Mir*ha1 lliu h>.* I al... la a tlt.hd ,.f
. •tt.hr.l th* - .tfllrarbt atlb
(tMl IMrr* «t
. im eonfunn.1 •** •**>»!■
♦•atd br • tt, tk* W tb' fi-l* aboan
tof.trr nr thia BMirntnt I aa* .-*-n(»lirt|
1.. toftri.Btt .*M trtrnd aulllt aeatmt
n| wMl   Itt* 11   *   i   l|.-a  rn, |
i.r pheUetlti lie • • •
•ia.ua  I i* ibmiibibii
he IhWMhl tni ■ Mttatl that any liar*
- to»l ahd Inlradrd oelt
.H-i Hi. .liittltrrj "'
A  «*tt|.l*l*  .|*-aart|Hlirfi  «f  Ulto.Mt'l
, ,ii.imtli,e  lha iiutiiirn **.
. 000of IhOOOTltCI  Ih Ihe raar
hadt|   In Ibr itialtlto) lb*r* at* rlrira
till in ■ 'lie iiB-Bi rnniaiaitit
hhtol) lolMitMMt lotrltet tba etu tn
a' I ibttl 1 * >< tn 1 (riBI lb* Ibai. a..
Ihlt lh« rrirmir uflln.fi ran toil tiftdrr
tbmi   Tbr  Ihf.tnal  ml'bit,^  taaa  in
int. ban|sii.i*imajef *si Xo   »
m**.l In lb* etOtft id Ibr m.fn. ind •<**
11* rti«b**tnn. I tU*l toll bumiM bat*
pFOttVtted ih* i*.ii..m..f tiiriai.iaaitiiii
a b»lr fmm abkh ihr aj.irti* ootid
hair tl'iBH lib. aalrr fmro l httlranl
ttdtf bhth i'h..-irr  Tbr phow|ihoi.i
rrnt fluid aaa In to on lh* fnar an Ihal
Ihr *|drt*. Bntild hatr l*rn ttnil'd. Ihiia
lamrlnt  OOl  I  ilradj  airrlm  id fir.
"Deoror ttvtld hair tort, eenreltped ta
flam**, ili.l  ll.r nfBtrr.  lodot
havr ttetaatl, Ttor* unnid hatr torn
h*.  liar In  irtlnt In tllhl lb.  Hrr, to
• a'l*.-  II Bmil.l blir torn  Infr*a|lh1. In
tr| at itaaiurt-r ■'
MKBKC'.S  CALAMITY
■Wr--? ^lh. Dead  anil Wooudnd
io the Terrible Butlar
Iipluaioit.
ORTtAT TORONTO KKl'OKN MECriNU
Hn  Hl I.iii.i  CBrtwrigUt  U..UIH**.
Ht tltiilii ui tha Cuuree ul
Ilia Ramarba
THE   LATEST   NOMINATION!
Diabolit-al  Dtacloaurae  uf  tha  Attempt to Bum tbe Ichufaldt
Dutill.ry*
"Jinti. Kabruart H-Krari-b aai
cititimini u|i in tn bt mt bi tail tt It lit Iur
tbr Lull *,f J'lrrr* I I.Wi'Ill. wlm la
..mini iii.iliT tb* rutin nf Ibi* Ifnralett
'ii|.a<> • Willi Al II tiVltK-k otia nf
bl. I.U*. taaa fntinil. but lb*l. I* It Trl, im
lr.,, i.t bi. I*nly Iharlata Vlllati.iite
dltj Ian ...tbl fr.no bd iitjurW. Alfr*d
IVar-H.i,. i|rat it, anmb.r nltbts ml it ml,
died tbtl MtrhtMi  lib bmhtr. Pltrrt
IVar-M.ii. .a tn « rati i-titkal onodlllot
A Ptlled l*r< *. ti i*srirr mid. i niuod
•Ini' I,-*iiii*i* ibti nnr.ii.iri, the Ini
ti'.iw  aiiJnlni  A)urrl*nn; Jala brail  li
umbti ml ami Ii.t* tMOMtfcMI. ami
mn m*i lit. nil innltbi.  Hot |  *
I  ' i.nitnt*. nt Halifai, Bhula badl)
t.i,iiM*i tboot iur bold btl bui recoetr
I ui. i. Illnmii, uf l^t|a. 1* ii. i fair mtp
.11 ii..ii. Qtorft MiiiriMii, u irrribly in*
Jurrd, but mil refutar, IHnilr Hint. H
inu tl at*. haa •'.lUiMttbd (ra******* *4
t* andadrrp gath In ib* rttbt
SrObb Ml taa) i»nit»r. Wa tt" ■* *
i'ii It hit btm.; Itrnrf. WtlTOO '*
at im Mi the t.lttre uf tb* mill **|uadi
td m.ii i.ai- !>•*.,, aurklai ill eturnini
i*i|**i ai ib* rrnalaiuf i.lrnii.'.
fir, ttltfrtnftPy.
Coroner Ur*i*te itmre it a jury *****
tfltroOM a ii.i .iii tod lb. a-en. of tb*
.lltl.trl
The danite bt lha ripb4luo taeati*
,   |ilt|.BBI\lti iu obnoi
li.Bt.ati*. lebroarv ll  lion ftleatd
llillr  atlMaler uf Jaitira It. lh* ******
K«mir tnt*mn*nt. lt.fom, hit dKiin*d
rr.nnnii.aii.rti t*» n-.tr-Meat Ua»i I>urban
in ih. Ihmiabn l*atiiaOH-ai and a l.n*r
t.t b.* •onmu-aau, my* h* •
nn.cd m rtUft fmn pabtk llf.
• nvotJJXT .toairieu
K    ib" l.lb*reU of Ihirhin, Ilea
trie lid  Hilar.  ,..h.tll«rt,f*|, fc.    s
Iftfdaj i" nnniBair a . andtdal*. a leiirr
s... r.a-1 ttstBI  tl.r* I-< l.t'l aiatint bit
final d* irrniuaiinn tn rriir* fheo itiWtr
'.    I ■ *   |M Nti ll  .auerat  nab
\-'t]mnm****, ".rWi^saJte
tiiJnTtt.M thtthan ibii lUabr tr»t
OttM (.at a an) a* i tmUb tarn, and m
Ml .t.. | ii i .latranan. jeil*t
andtoeinr. ibi»ttidint and petti* u.a tli
tb*  Utotali  batr  frll  apr,UI  prtd*
tb-itbaairbttwu iuf««iaa| lb.
*: I •*
Tb.t.'toral*nf Kan Verb bat. oen-
InaM fnr o Ibitd line line ,\irtamkr
Mart*** i*. at ****** ctodMtte tor  Ib*
IbsnlnliBi t.4.0**1   |0  t  tprrrb  4*.
Iiirtwl at a na*iia*. U. H Malib. M T
V .!- :*f*.i that he hid H fnet tbe *t*
IVetVi •••BBltpttbil MarKentt. aaa
la fall ****** aitb the tvlk| nf ibe U**
fnno Ntt»
t ttrttaaatiara
\V J Mttiinn. BbnBaiinpbiiiat a* a
roth tt tht l*rt*i*han pettodlie ortr
Mrat.-t i Otttnttltd i.nr »t*»trroay «n
* a nktiisn fi«*n Mtnlntd
■ birttoe U.n aitb rtdddot Win* Tb*
ttfOrBtUot aaa labl tofut* tb* M*it id
tatik* ot a )•***■* auatae.
nin-BB mam K-tTUt
Tb*Kfnrn na** a^*ilat bald le tb*
Aadlforlnn thia *i*ala« «ta a (air
•aatiad. «f ib* bind fa.td hrr» fnr atany
t.i,. i;..un J-flr.. |*r..nkniiif lb*
llntaitn llrlma A*** lilt**. i**np4rd
lh* their Th* Ar*«t a|a*ab*r aaa Jnbn
Qraurlo MlohtH **f Atrn-niUK
Hr aabto.tnl lb* Olrr1lh( BUl.t) OB It*
.tii. af ih* fatiBri-a ia t anada. and lb*
adeaetat* ib*r ""tM d*nt. fron ea*
teaUHballtU|tttll| Ti»f*-a-teaoa.b*
aabi tit*** that trl  iBntlt.tt** nh foma
In >i*.s^.i-kalnitntirt.\ an llleatrailnn
,.f th* banba lanarr* i-rrno ars-nuni
*4 tb* leiiH. aad t"*ni**l mil lb. ad*
lUttfi id  battnt  "i(w*tttTi*d  web
l -. .ilbltolMl.-I Mltra   l|r l.tbt
nt  e  fllBKt  la  hla i.niniy  *****  ***
trunMint toin* an A-wiVan d*el*t
BniiM nd tli* bitn nttt* Iban file fnr a
'«rials, bnrw. Th. draVr aaM: "I'll
l.ll »im ahal Til dn. Ibdlt.r th* hnrt*
Inn* la tb* 1*0)1*4 Biaira aad I'll tit*
)oB lltl fit blei
*10 at-man laoiaotBtt
**,**•* f.-e npaa-rdtof iaab-*ara. "Herb
I j Butd**." be ttld, "Canada atll bat*
... tratrkird rtriprwrtiy aitb tb* 1*011*4
Mai* a Ai aril iii try tn tiny, ibe Ibtoi
nf lh* AHanltr t* to ttnp tb. Una nf
prblh- nplahei taaird rbn*r tra-lr Its
lit.^i alth lo* I'nllrd BUItt ' II i'l*
htahoet atifrrint nhd*r t Mair **f tr
rr^lnl d.«»b>pS»rnl  fnl  Ibr (ill  la*li*
• run anditor* te tm mordf for It bal
unrratitHtrd mipnrtty. The nttOBtil
•raltbnf t anada bad aai. be b*M. la*
t<ia<*l dntlny ibe p**\ !**]** }rat*
Tb*a*1'Wia.d atrntort nf lb* ttmfmtt,-
tm** dartitt lb* pe*t *ktr* i**t* did me
ledlrtlr a dralrv fnr rk**t tradri.li-
Utaa «iib ihe l*»ti*d **iai**. aad ail
ito t|i**rh*t lb.) bad nad* le ibta
• mt-eifn fa*, en ledfe-ottoa nf **ieh a
.inur  M. aitacked ihr mnrtaef lb*
1 tb* t»«mmrr.i fnr dwalilnt lh.
and   aid  Bir  John  Ml
i dnneld dtwM-Vai |si.f*tr**d In ape**)
In a anBtband Mttfl IHI than to t omr*
ihaed i*ailitn.ni Ily diaaulttnt par
lfaet.nl at ihla lira. tb. a*nt.rninefli ts*
. rraa Um mtrr tlMtf llldoo
ratal m«-n. but that wi in ih. mi.ri'
11*1 lh* tiaaietnf !ki.*«..lr»4 mn,  ll-«
mr I* NppMMl  **\t J.ibn !M'Ibniald
llxtuthl Ht*  nan.  nf nnr drad nln on
, Ihr lla| aaa Brtflb Ihe niatra tsf Ian 111.
■ n.a. Jutt al Ihla tin.. II. had imt rn
n.1 o l.itoral tn ibtl Wftftt **•,** «u
al all frltht.n*4 II lh. air***<**•* r**m***t
no tl tbtt tin., and h. <!'■ lirtd h.
aniild a.Ht*r hat* lh. rlrrtbm undrr
lh. ptowm rii* iinttenr-M  li in 10 hltr
bl't 1<t nipr With  lh*  dlttdfUttgN  «f
lh. t.rrynand*r itt  UtO.ll II }*■*-*
tntAe*  a  «*«r*vl.  tofnt* lb* flotf nf Ihr
Mattes.
tnt ninararrar
Hon R. II tlltb.. in hit addr***. ridi
t i-.H'-  .s-iti'ti'f  bit nppnn.m*
Tlir niii flatr. In* util, hail been  ilrawiiil
111 ll HI*I l'\   tl,.-   I .itl-l l\.ltlM ..   T|„.
I ..Lit ill Int.nihil l.i lift it up liluli .,1 m*
ti an retell oheit the) eoow put oo mud
mi it. Hpttklog of ibu crj ut ib.. ui.i
iiia.i. ibe old llau, t1ii< ui.i poller, Im aalit
Un-) bIhiiiI.i ni,) t.< it tha uh) tarpenl who
url|1italrd ll
■stlll.it al l  ill in.
.. c Cockburot Coottrrtttet uoalntt
(,.t. antra Toronto, who fall ami Injured
bi. ii Biuii- imi.iir home from thoGbo*
■ii I inu- inn>a iim lliu nolo a »t*.k B|U,
■ I. .ii ..mi btt A*' ton bin
full. Iiiiiii. Iiiiii tn .rn. aii' mii'liul lilt
.hn. i lUtOdlltl
■ III  J"l.I  I..  l.tl'MMf
li i* tot delaltel) lied "*-*.' dlrJobt
\i ii.i till trrlvt in Torooto ot
m.i. dtr. iod i.' nty, II la aid, ba i»
t'liiiiitaiitud in Mriba.it'. Tuppor,
rmt t ttr. ootUHun.
TbtCbtMooM iiiiniu,*iitiii. tret North
l't  Ptl '    tttm* i  liru-k-
till.*. John !'■ Wood, OotaarvtUni IVi it
Hi.i,hi, M  ii dim nn,, Ktforni North
Dillon McCarthy, UMuenitlrei
■s.iiili  Vi. t.iru, Tl iti  IVtltora, Bn
form Uocolu. Kylrealei N*eloo, Cooler
tain... North Mi.l-i:.-t.  W  ij  ll .i .,
• '11
(nrbeli ■
Jam**. I I .  i
li   fl, A. Kirk) ■    nailte;
U.ai li.rbaiii,  lluU-il  lU-n-li. I|.   , |
Ka.i >im.-', I'r  .•'.■ii.r. Befortti Ka«t
> ■■.  IV.  II. I .  .
lb.tba.-il. Il». DavW 'i ti.. Reform
North iviib.** IMI.-..*i roaten   ■
*■   Ihlln   i ■in; Ail-
tlii.Rl J. W, Ibtl.  I t.n*. 11 iM.  .'.Ini-
farrt. li  "  Mi Ueltan  Chi nrrttlret
• i || ttefomt Cow*
totlamt. It  Dtekej  CJratairraUrei But
t.anil,tmi. it -UU  I
mit rot   • mm
HiMlit"   Utt    1 • ' ' -*"   I i   T
Al. Dal) I..*- bMt NMaUultd  ■
"a-lhlrk.
MH  l"!*'i.lis
wiwitrii iintHAL laiMitit
l.aa, i unlit*,  ,«a.M Ittttd Itt
lltl  t.ii.i.*! i  I tlttt Ultjnl|tr| 1  lb*
Litotai Iti
tttm VKIOM.
st  J.'ii^a  N  ll.  IVbrtJirj  ||
Mettmwho rtKttttttd BttU.
a*>utti* to tfco IM llOMt *>f (•smtmitia,
faa« r»tii**l finm iitr Mattel and Mr.
ti. AUi.trt  li..|i peodial * .'iiB-rtautr,
• 111 Ills*!! 1*1 In OOOMOHd
* bat *. utrotn o_t lean ntttd Suu*
. -  itt) It ib*i**nn*ina **mu** four
i.u. i^i. am in all trahthUlt) npptit*
IhtOMMtrrtttn rand-dale.
■ua* ait.aait'a rr«r.
Th* Mint.t.r «-f llnint* aililrr.^ tm*
.if ih* tirtrat ttiberlaiaol * aelon ttti
■ i., iiumMnl N  H"-  •••i.-rn ililr i.f
-i JohM Iini* i laobyht Atttttttt
.if it,*ti.i. Mtet \**tnt. *} t\, i *t*n*
iirnin Bb*i Iiu ti*r iBmty i.are
•mmtod and amw lar ih* l.itoral
(-•til   11* rttitalnr.1 bt> < Itii.ir .,f  |.t>
•n il I-a toit**. t******! *>***, *r~
.  .it|tp.lKtth,  and  itoTn«i \J*
ftHiU no «ihfrr  tuptaitt lb*  I   di
pill)   II,. *i-*tb nrltnt i|MH* a  aa*0>
i aailnn. a* Bbil*  ti  *i* hnowii htWM
i nasi in a)npalh) aitb bl*  party, ll att
>  eo-ikl "Kni» dwltft
. i.ini*tt  ii    i   rhooutM bat the
l.it*ril nnnlnillne lo Vorh It «ppee|.
! lh* toTrt.pl*. end t it .* - ;.■ .*  * H
******
mn i koiui imsxATttM
ll-iur*.  IVWoir)  IJ -Tbnatat B.
I ; «at nmloaird 11 l.lUrat roodl*
dale lo VotOtootb i**la • li • ***)
*4 Amhrttt mat mm\u****A ** ih. iblrd
* )iaHi leedldal* II a**uttirni.>a  bald at
OtttoglllU mn.*. t-.Ui
Utoty II  Id*it «»'••« id  W»ntBartb
*** oonit e<«l !>• irt-taa.nl ib* U tore I
Kit) In luntoiiand  al  a tnnimiton
14 Ui4a).
rtiHe aMieatti nun * t**i*tintt»
CMABtorrBVOVX.P. K.  I. IVOreiry
U.-HeaulU of l"4*j'*  >Mtr-.tji*a la
l*ttn«e Osooty are: Van aod IVrry. Ub*
,. .tniniM aod Ueot end  Ilea-*
111*! .
IHli.fc.  iritai-
giioti. FoWeon llwllm ttiifi-d
l_<irirr  bu t..i..|  an addlvaa tn Ibe
nof rotate  h i» a i»pij * • *»ir
Jnba A. Mai-d*mabl'» ai*t*»>. aa b.H ata
* attaitbl.tpoiiilnoef ui* Idtorel pnlh-y
l Mill.  I.It  tilt IM H
BUBM «t* (tel. rattreary ll.-At the
fnea*reaih. mnttaibei flan Altmoa
I b*M h*r* tor .-bi. MacAnortl nf Tm*
Arihiit  ea*  onaBiar»oalr  n*-mi«ai«l.
I'-inat** fnaa .ten 1-nlllnt OlatrW
' fmn Malt Oi Mart* to Hat  l-ntut.
■ it* prrxrnt,
i -us areata
t.iieea. IViinaiy II Tht** lln*
' *m* toai io lb* fit* tl m Alton i*ti.r
di) teeolat' Tb* fr* *iarl*d ahll* tbe
innair* nf a tnall i<mtat*. a finil)
, ntraW tefren**. ta|.a»l**p tNuipldlr
dhl ti a|ri«t.l thai nelr tb. Wad nf tb*
ftntlil r*n**  ||* airn.tetol in a ata-
dn* and )<inp*d nui, hi/trial hin**lf
entirty-  Mra Ufram* end ten rhll*
dl*n art* hq|Tt*d In dailb lo lb.
laOtianr* wot f.*BBd in a *b*d alatwd
ti.ir.n !•• dratb  11. bal iml tin-, "am
H-ik  TVr. it milt b— id
bla IWftCf    J___^^__^
W.tcotaad to tralaod
im m ti. hhntry  n—Tb*   »
mrni of Mr Imina aad irilrno fbant*4
nn ib*tt at'ital in Itrtaoil Ridamnd.
liiirinitoi. aod naoy ntb*rt wen ii
* IVr in n**t tb»n.
Bore rml prfwilll'd '" IttlMM »•*
Undlat Tb* |,,m.f, ***** Mm
mraal inK.an it air* tlelbio. aivbllat
■
Ihirlna th. Intrnal hefnrt. lh. trale
Milled ihrr had dinner, a f.w fn.ndt
toina i-*-rralll*.t in to pr**** nt unlll th*
Jmitnrt aaa iMnnail. Tt*m Ibat lln*
Ibrj bid fnr rnnpanbtni nil in rarofi
It.r trsiBd rlwrt-d lh*
-* n l.inr(Vl Jnnrllnt,. and oo
itoll atriial ai rtnanH 1b*t arr. al
nnrr lakrti In jail.
La, . OeaaTte,
I.|a1 .Vpteeitor  Wr*tmin*trr  aeul  t
lot af eththtU in ib* larttto ltdBt.
, J.d.-.a Ktbihllbsna. ar.rralnf Wbb h bl-r.
nm torn rrtorrtl.  Aemntal  th* nla«*
. tnt artb*ira  ia  ib* lirr*  <■•<* gat *hb*b
• nnd In lb* nht litoirt btillrl-
*'* A* Ibr n.W btitW!ttf *i\* stinrll*
to rnaiplrlfd, ln4 la rmt Hli*-lt a. t r**-
Ml to he oteft'iooilH *Hb Dnoblttd
ItwoeMotd to • bt'l bin in BiaV* in-
qnirlM ia In lh* rpinrn of iMt ipr-flnea
* of ih.fel.ee rec*
sratisi-sBiaaiw Itmvm
*Sr*m**9J THR MORNING  I.KDORR  NEW WESTMINSTER, HUITIWII OOIiUMBIA  BATUBDAX MORNING.  FEBRUAB*  N
IVivphuuv Nf. w
Ariuiuouir Bltwk, Nt-w *
t.OHT AHII TQVttlh
;imm an
Bell-Irving, Paterson & Co.
Vtll.il*....' .1..'. lii.iii.iuaa.i'" M.'i.-llimt.. 'A':,....-..'   I'talrn  it'  l.ii)tltira,
8HIPPINC AGENTS
On lt.n.1 dltMl Irom Kiuiltlid, l»rn^ 'tot'*' »t >>*,.*»*. *M*>** -I**** I'M'"..
Onlirt Ukt'ii l"f iron 0*r mil «lit-i'l). pt.nd *at.-r |ii|.i*. Balisiiii.-il
lillti'l, rail., Itnl all i-lllitra nf  uit'ttil Bitfk
I'.llll nl' Kilt til.iil'lis POUND
I I'.llll ul-' Kin tll.it
a'l  ,il M li I.alatirii-ttltl
tmiuiHti*
\l*.' ii'ii.tS'i'.  All, III IIU I
i; u
l *. Be..
Na* IV.-tli.n,
*> It'll All ll
SHARP, ■„ * A ■ All
,. aatll  llHI.Ia  aa,  tllltl.lt
till  |lll
nrlKTltt*
i i;sr.r..VMi"iiKNi.i"i i-M
,if ,-,.i,in.i,,. I..-1.-- s,,
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMPLOYED
li,. .ti, t I., aul iif* ni," .it,i.i..- ti.,- ala<
tat loaauti na) bi m ****** unnl ri rni  aa
*.*U tl lUI  I'  lilt  MutiM-il I 11-, lit
ii. ti,..t free um
Ai)*.im "Wl "1 fhi..|iiru.i'til  aill liait- tb,.
piiiiVtft* ,.f ii.** HHiir aii adTerilt-enentt ooi
aitaadTai laeati eoroi iniilt-i n,.' Medial
la-bit  t ..,.->.., p,
all).ura.nl in4 tltallarl*/, n
itllMl  Ibi  . In rl  - ** ■ Ul mat l- ,llr**«it*'l I"
"  ■ * .-a.l-
irtii-i .- il -ci.t i« .1   It,,  i.an.i •>! till,
admuiei need t    ■ •*-•• I) aoconMti)
■iii ii. i it. n.. -i. ui  ani V it
- I  .. .. !,:-   ..ilHl ll'lll
t'tllt  Sill
1 'J* ANTITV "i "i.i. iwri.i;** |ol;
**  aill- at la-.i-.-r i um.. iu. tui fur parted
II1SIMS*
I t.\.S  MA**}\ U.l.ll.  HOOT  ANU
1*  .li.*  maltfl  i.ii.iii.iw  .<,i..iaiiiiall>
ai.'l i.'.tih -I-* *  MI ' ilmotua »iti*-i  ntnl
i  rimTi) Ib'i.'l
OINUKH SKWINti M.\riliNi;.-niK
;,■-.    , g*| ';'
gijsrsiit
mm-wmm\ O o I   NKW ■WfgSTMlN
^g-^m ,,,., _,,„.„., Ni. |  ii,,, ti-tt.iiai
^■r  ..* f Ibt* bde* are hii.) in
:i,ed;i:h*.,Vrt,'^iWi.v^'Slri:: i ,iimUlnl
NOTICE, ; pwiitAWt
tin, permi
hv  t '-' ■
OptlOnil  tllbl.i'l, tn  111.  'iil-
iii'iiliiin  iif  tbr  uppfll  .liuiui  .if  uur
i'iiiiI nml in ml rural eoniuon iclifloli,
llif rl.hi men ind Lbt rlfht booki. Uiui
ilotniiided, would probably In found
if tor a limit iqiitIi, evin if Uu< pruiiil
.tli"ul leiebort fell tint thiy could not
tike up Ihlt itii.iit itniai ink, and tbe
provlilon of i ttnill iliff of ipeeiillili
ponlui regulirl) f i whool to icliool
wan. ii rordln|l) mtdi u< eiuir)
TODAY'S \TQRR
The opening md idtllm ol llir* Weil*
nil.iiliTS.iiitli.rii loop to tl." lilt bat i'ii A
Suiiibuni Kail wat, ttkoi iila.. todiy,
mul mirk** it uew fin In Hn* biliary of
mn ,-itv. "liii'li willlii'iu.forthIk* linked
« llii tin' ni.'..t 'i'i.in-* "(llm Miti*. In ID
iht.'Mi.iii.. ilhlfhv it ifiteel llrltlibCo*
mbiaatiii Wiibtngton HUte today Join
it friendly ami tnutuilly
an..ii, iml uur ell) ttil.it
ntitibiaii. «f dlreet ran*
..',,uni trtnicontlnenUI
Tl
NOTICE.
mii;i;**h.m:ii h ii.i. .m it hi:
||,,t,l  |l|,'  I,  .it,lltl  I  1-  I 111.I'll
SaU-iTMIN-ll II "I" 'WINAVUiATItiNi'l.
,> ft) l'i   I It"-  Lull  IS  M.II  t.t '
NOTICE^ TO BUILDERS.
•I'KXIULIIS ll ll.l. IIIL IlKt KIll'.U ItV
NOTICE.
'Pu .11.1. IVIIOH IT MAY OOKCBRM
I.link for our immense stock
nl Hardware i" arrive soon.
ONE SHIPMENT is now
overdue, slid TWO MORE
CARLOADS lire to lollow In
.i tv w weeks.  We can sell
,u prices thai will
Province*
j    new Westminster"
• Foundry anil Hachine Sliopa
Wli, tin
•pu .u.i. *
I I,.at
tlal* I'
illt
1 I
illitl
ii*nm. 11 ii I' tint .i 111. ttaiit
,iaril*at«  t.liaiili  I tlr nf  St..  ft..i
initial.,, ami Ilial  I am ii-.|a.ti.il<lt- Im all
i .. .1 11,-ii. — alilt-li silt .lltl
l.-t.itii-il Hilar til, i.tai... nlll I Itt-aill
OUJSTlTIISrQ-HAM BROS,,,
W. E. DICKINSON.
T-RTJCK  AINT)  IDRAY-M A2sT
Doiilor In Lima, Pluator, Commit, Wootl ot.-.
 .    1,',l"(lr|""K'ii*il,hi,ii„.
beat  ilir  purchased the entire bmlnJ
\'^*<"- owned i.,,,1 „ ,;;
ed I.y Mr. Robim u, *
are now prepared to «_,*
Klllils ill
MILL, 8TEAMBOAT | __
NERV MACHINERy %
Satisfaction guaranteed,
J AS- P. MLl.Sl
)N.
■t*ii that li? aa j rail
..I llriti.li I'ol-  i
t. ni.)* i. A* I.  I
I.a
D.I   \|   |Nl\  \l.|l   I  |H|1
...    ■ I  . '    -.... 1
\M'
IS*, laiilel. tm "-i***tt»aj£ „. „,,
.* ii„ aaf* *  " "  i"l
aim uneiUHicaiii *
tt* ll.Klil.lt -v
rabti.brt. T«a Mot '""*
Vn* ibta ''it- ■  *
Kill'.
... i main.
DACUTi' AiiKNlV.- ItKAI. I.**l \il.  "  iwjXhT'hi lU^u^^iaX1^*tll
 s*ifisfcffi2aiWiSiA est;; 11^*1*12***^^
bill to .it
opportui
iml  ll.r
a s. . n.
r*irHi(i.vdr.
~Jimrtttv***t*j'e ***** *"**•  »**'"%■   *
JnSToZr ****** ••*"' -mtmrnm '* ***
ttmtlmr
■IMllsM-dlMN" l.l.lN.l.lil** t.KI.JV-
ll' III.
«i  MUM MKXTAI. \M.UK*.. .'til.
•  ti.i.i. 4-1   N- *  ll. -.inii,.ti 1   tl. 1
■ ml.-! llai..ill  I,  I'mitrtrlm   Mai.  r.
. )..■.. ,if Hat btl ami tlrai ■■**  Moi .
1*.  raltlrt*  rt.    Lam--i
bll.llH... .,..*.  I'll  .... I,  tti.t  in   .-.   I
e.ilktl.ai -
ItlWKHS  a  n.   MUNI
aad hi*"iuhm •  . *ts.i_;
_ - .tavlal.)   I|a 1 i.lntiit.ia ■«»
V . lVr.lmTl..lri
IKNTSFull I'llBNii oWIIKKI.KII
Kaa Wa
**.***
I.-I
tt  .   „,,.!.
Ot II frtr.UK tun ailb
II 1.  HmttttmXit*
|W1 ACBBHOI lltl.lil>l UNDIN
IOT 11,11-.t, i.itt.i.'. i arr*. 1. a* 1*1 at.,I
.1  h. .1, aalrt  lu
a  -  - *  * -
aut.i*. - *i  >•* i  'i ■ •
ii  .... ...  .1  -iliital. 1.  tiala* •  -
I   .:i .lliibid aul ><i
I ■  ti ,  1  *■ .;....,.
..|  l.M-*  al •  l-i  «ai   II    *   .•■ .  1
lull fa* •   ■   , • "ibi alva \*t *"\i
.Iit.*fr-t 1 .11., atnl I.l'.<■ • ' 1 tbl. ...t .
I " I I i»i,iii|lt,..'.l r.ill
-  ,  -    |l II  1 \
'PIIK iltl.M):**!  AND  ItBhl  in
l.t
»   - - I- ' i»   tit. a-
■  ' ...
f.  |%t  ,*.i,  twin...  t.. ..,.1 t.„, ,„«.
I t, l! ... K*
IQQ M HI-**  M  i*"l;i  KBLU
(The £cbqcr.
KIIOOL rtACIIISO IX AUKIiCI.
tost
II,  I  1. Una,,,. M. A . I (Html t,
it Itr!  iirtiit.  tfi-fiitt. i,i'lli*ii-t at
..._-.....^,.,...,...   Sltftr.  J n-'l I'tlaii'.llnt a.ltttfia 111
BSSyJs, - ,   all,-1,1 „,U,* ,11 III,, Hi.-1*1, 1.1,1-1
.a i a.n.taii.i  tuatttil t'riir I,  ititiiiittii iii  liiiittaiitlr. tn iti* una:
.■^^^^^^^^iB_____ll trliiail. nf t anatta  In .tn-li Ii.t
|iU|t||.lta-at  Hill  l.aiiftl  tt. ill.
\"1 SI ; IIIK>
at  tttll*'  !..,,.,   -tat.,l.i,|, .ml .
lltt.t. .if  Nai.-  -I. ti, .    I a.li-  -ttai
It ..I  .11 Ms.
l. ta.lr.al ..nl *a|t,iiii.t   tn-!    i  .
i hart t- .tmi
tl-  I.l SON   tllllt HINT TAIIrl'lii.
tt t is.ia...i, u t- ..ii..iii,i. i
, ml. an.la
l|. la*
..l,i
* ■* * -   <  Bslt
Ba*tl„ ..... 1....1  .:  „,.|    •
a ,
11 «• Bttat,*^^^^^^^^
•  fin.- "S  i-.i-.i i-  u-'ti; '*• ...  ..,,,,.,,..   a,,,,  .,,
-f   . ...    V ,   la.t, ..,  lata. Ill S|||||a.,.M.   II,.,,,.   *.„|
|    • I"
|   a.
a^^^^^^_______________________
4|tiei\|I.t*   U** "I*   ANU   Ittn
* *
■
a <
.11 -Al  fill. tAft
*
\ 1111. IIIUII
Ivittiiiiun, sl.|uitn t..(igil< ulltire, l.t*
| ntkr. uul a p**\ * A*** fnr Ibe adtllllnti ..f
\V i iTAivow ai*ti i.Aiwmtt.N.  '•'•■ 9*,}'i*H'- *Ut*,,> Ul'«h' '" n""J
tt , i,*,i,„. ii „,■!..-t ...ii i iitmuiu.,  Kmlitb ii» ithoota, in tin* • irrl*
s- * tt. .ii  .-.. ii .  !.!,,.• ,.,,* Bii iii ,
p. ll thil-B " ' '"' "' ******'
n*y*tm*m ******* • '** i    '  "■ \ ■•'■■*"'■* roofed'
•pllKiiNI.V l-I.Aii: VOI  CAN i*i;i.  it|w Ihtllhtn ireotort people ea
.,  ,   ''  «  — **■*-*>*  *-■-'.   aiaad in attiiiitliitll  pttriQltl,  'btt,  n,
I Hi) oilier. Ibail lirialin tl"l. ttliiMiitrl at*
:■!', ■'.i*r.,'.iy!.!il*'.?■■_■,I*   '   v .  . * ,  • ,.i ..u,,, u,**,.*.
%iti tti'iss a itir/i ..r,   tht Donli ..•■■t  Mi
p   ITfaal  >'  tl.e teifblbii  nf
el.nri.tar*  aai .  ■  ■>  *   I
t.,.. hi,it prartki •  | bra*fii
ibr i.e., * '* I tttopi ri tti Itetoitti
t rtll) idvtoU|«ooj I- tban b)
•luri,,(.mt kr*nrt \*,**t* nf otemaibm
ltd tvthetltl rtttretl Ur.H.t m rr
iriliut *>*n.thltit "f lb* Bitiidruua
itmnrirt tod mrreUUi   ' *•■* iiwa»f
-   .. dtVlOOl)  iit'li-trd   II* ottl
a .*i  bjOW lb* .nbj*v| ibtnild
■*  .
.1 tii*t i*iib amnii'iit
... .1 RH-ptdtlNOl dltf.t-
.01 tntl*. "f tbe a IUOli*r| ind defer I<
BY  -\SIIX II \M**ll.i; WITH 11.1 Tl
.  | Um
*
V'.st \..  MAN  \k \M-  i:\ll't"\
it>*  . ■ .
.\'./Ci at.V/i ' -*Jaf WA'.V /*e
in.i ■*.. mhi ti ■•! rrti t* I:.,i  mii.i i
i  i ,  tothe Uflllil " *•* Dl Milne. !
,.-...   . t ...  • ibei r. lauf ibe '
*-!.••. awe of lu I'liiiiiit'iis bela| cti
la lot) ii nib'tu a i libit b) ll.r iibluatii-ii* of
ib* Cbrbllin Hundtj Utotlon *■«
mad., during tbi debol I Um Eh i
Ctnoo Klogilei'i bibn  ittrl] ■
lift..(loeourtglni the roooi not tt the
lntleKiillll.il  Vlllt|t, Ii.  »bl< lib. Wtl
r.irai**. iu )<!■> crkkal on SuwUrt* Thll
** * rh ie  undet * •*• noiiUi i n
Ictuallr taii.led to prootottobiori lOCOOt
ntlglooi .imtr Tht etlliftn i-i-i tto
lu'lida) durlni ib* weeki iod wop
wool t.. pan tiiurb iif Httdi) boot*
lua iboul tbi ib ; ■- ***•■■ hot
n.i diverted ttirm tt**t.t Ihta t-i tt*
eoort|tn| tiirm i" pit) cHeketon tti*
tillage .green, <t .< g the itrvtl bt*
twtto iht ehop b tort
"..jti.tii* t .. rl tod | *»•»
InUhtd    *
>. ..   | iftti wtlch
g or ttkiog ptri   ■  •
[ Wbo tiuii.it tbtt uoder linn clreoa*
.'. a. I, ..  •  , | '   "  .
ebrtetlta Mod  i . * umber
*»■
FOR SALE.
ii,i .   eloi iiii>i--i.tr.ii>il MoHfafei na
*.., t  (  ,  ,,!..  |l)  "''i'l  Of  lb.
HENDERSON BROS.
of Chilli win*. B.C.
r.
The .v.rUi wv.i'iit **•. i t e -  .  •
.  ag ITI a iv- 111 par aire  i  • '
Orders Keccived for NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC A SPECIALTY.
QfttM nppoeiio Conottlon Poolflo Nav liter ion Co."a kthorf.   Telephone
 OBlltl Oftlcis »,. Bitaldnnra 71.	
JAMES CUXNlXaiJAM,
•  ■ l-i  lb.
.'l.ltHil IHtUHINCt 0Q**|  Of tONDON
FOR SALE
liiiiliier's Laiiiline Niirseiy
i-  \ -H, I*,-, . rnsw.ii i hm ni
a -    tlttt   VL   -I , I   *.
•■an of lb. la   .  •
acre.nt)  I  ■• •
III
Ut li I.  - '   ■
I. l  *. .... „,.  ||   till,  ln-l.-i  ...|  li.slir-l
■   '
.
*• l|  llttl   ' ■  I  '
- - i'l ■ ,    .  *. |*    H
'-"li  t.i.  allMf-a
**  .S.rn  4   ••
.   I  ALII* tllAIKMItl.tt TIIK IISKM
• ******* 11 „  ,  *
a  a
I ' *** \  1III.IIMM -IteK
*'   ' * .,„ timoaie loabifbrarl
t*^*^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^	
Ui: It' Ian*
Ui l li   .
-  ■  . .    I .
I-.i.
1
■
*  a.
Or I ' •
. ' ■    -    I I •'
I
M..i.r.*t..i •-
C* i , 11, i
tooot tiiaoiu irril tain
iouoo j tin wo *rril imt
■   ■-  i I l-eatj	
.,  |.,t»,..l,.!..'...| ■  ! ■
(•UiiiiBi  ,n"' *'*•<'' ******** am
AUr«a-.-i  A«na
i.iii miiiiiKo-t.
I.
• la
Or A.I. ttl I Mil, **!..!.
FINANCIAL AG! N I
M*m*t i,**i,r1 im, I...1 •*• urllf. al a i*ae e
able ra<*  *t  laiti**.  ai.J  an .*aiuttaa-*e
ahaogad ****•>*•
eflUai BBi c*.niT*Tt-~Die «t
... »it,ini«|tia  aa
QTJEEH'S 'HOTEL.
COLUMBIA ST.   -    •    NKW WI'si'MINSTKII.
*
MOKTUAUI
• tnaoota
.
iitlllkil Lli Ms-'tl I 'iw*
• uMl.i, •
ia • i.t n hai    ii  • ■  oena • i •  •• • ••  ** thi *••*•• * ■
•a  ia m igtw i t *• i**- *l ■  -.  ** • t a* *  • Ini ■ «a» -Aai*
wai aat net  -  •  *  ■ •"•**•  •.*<  * *t
W. J. CLENCR08S, Prop.
LOOKJJERE
I£IRD
m>*h THETAIloi
WH N'U t si,|:kiU[.
riACU I in: 1'iin.i, a*
CLASS ui doom ran •
WKtlt, Stilt llll ITSOaUij
IMS.Nun ri.',Mt 1.0tl,
l'llll.,,-,,rilt  Mt llinn,
III U'llSI-ll
CLOTHING
iiii.i. asi. >iri.i-uitii|.,
oi I III in-I UATHUiU .t'
SYTIIIMUn iMiiiL. .,
UI'.N 1 DAVI 1 I ti..t n
».l;li:ii -Im K ut .,
nvi.ius, i-i.-. rn nn (UI
l.ll *l  lAlllllSi  ts;,.,,
sor itu. rn .libit ,„
MH-r vttiiii l.i-u u,
IS tsli-ll  1 111. -nutin
mkt I'liui-s  I'lktbaTnj
CL'.II.SIILI.K
H
IRD The TAIUf
PoiellBl-xk.Ctitstrai
I at 111 ItBBO  IW?
**** Mut Bum  |
(Ul  *-.  .   i .    .  «.    M  I'  't
Urerpu  »  - *
g of otei*
| tied tht
-.
uiii* roan t   » -
It.et  im 	
iim*. aod b_r beaeliiog alike th. nwibrr 1 f *-...*. s..)  * iiMMITn T nl  lilt
1  Uwlalett
SELECT COMMITTEE MEETING.
a, a isi'tir.'. «<«
w.rt-l ,it>.N-tll-i IB«>M,N'i  im.   »*-.■• * J .,.•...'■
h.*.-. u ■ flhtos  r*;r
tt I ,   ,., (  .   , .,».-' II tt IM   te of tti
*
-atl- II.
. i  * ■-nti.ooo
lh*Altai itad* tt, ghl  *■   i a*.
t'M.-dlS'i I.AMi Wl (11  HPECVU
.  . I I h.
I  .  • »i tJi**-
*-*4.aeBl*t ***•■*■■■  .   ■
rt . . * ***i  tila|ite-t  He ootid tbet, t*e
MOW I   lltnWl MMjttAliliV  x--"ux •** 'br '•'"'frH* m '*• *"'' ,«_._-_-_-_-___________-______
a>  v    ■ •:- _jr» •  ***** *;;;;; .V.*!1"J!2!__L_!_: I «
thai tl •  •***.* wta irtot*
*»
t . an ■*.*  * i in Uib An*
•  ,  -  *.  rte• t'-.it** wi •
lilted, ta.  , J  *.  || «  Ibal
Lta  rvrtol  It I  lnitOl*»«al tabttrltl
gtMd fruit
 **•*  *' I nite. hatorai m irtiVUi.  The leer her
ItNT^*  . AM.  AMI  tKB  or||  fc^w ^ ^ m^ ^ u> v  .
ill****   ' Ul*   ANU  al
tt. . , ,  .
I  .  *             it.     . ,      ... .<t%.ir . ■   -**•■-
i.i .      s * .t t tltiiiiii
'*••         '  VttR TW.iull   A t-—• I.M*tH-e lUKMIlASH OBB •-        *. »   gl
_1  I'Al In' K * **4  ei*IB* I '* ' • * •'*•   _\  nt. if  . iLMattllll tLlib.  t-a-lf
-" .1  . rr, It.* 1*lnt*t.|l.:
i    •■.•'•,-■'•       I'M"! i mil  is;  i.ii lllll.S'ti '-
|  1   I  '  S  *     IIS    I     l    Uf!    |l.|l                                       ,S              , .         .    ,    •  a
I,  , .   a    ■. * ■  .,.'.
: 	
,  .. ....   • •   a  .  .
... t ' _____^^^^
| :l s  i |;|,. IS il
ll • .  - .
*   '.
.aaaato,  ,BtB.t  A  *..**-. .  , a.
lllll *'•'■* " "Mt'StK t-AIll
|t|.r ... .   ■
*.*-• . . t. •
I*,,, i ibb arm ranNTAuR -.s
IOI'  i .-
• •
I ut*. M.al. B.s.i.i *v' till t«k
la tO.   *,.m  'aa.-a  .  t.a    ...
• SB,* ^^^^^^^^^^^^
f^^^^^^_______B
-  ■•.
Ntxiti.n -,-, -.t»i'.K ixii i-.i  »..«,.-
, *  . . • • • »1 *»  1-1 t-'.l* - '
V*t .I'll    .   UII.   IS -a.t III
..... a   a,   *
,.    1      .a           .'    ... '■   I
| . a  ,  "
AMI 1 Viil.at is—t nut,,.,
.    i. *• B* r*. .*
a  . .    ..   a  .) tt.. fa,,
tsaittBBt  |W*
II ,1 HI -.1-. B,
t*ai|*t*1nl* IB., •
     lit* »»ltk. I.I1B1*
,<B.  .1*,, . a ,| „l «ril. laBtl.l  Hill,
tt. bb, st.t.i, tU t*aii it. kst.t
lllWat-l'  «a.  t, . a l IllSk S. ..  .-
-.  . -la* man* tl*
•atat .ts.t-1 alt. :»t,s wMllla. al
^^m^^^^m^^^^——. tnp* na u.aii ■•*.. ttrsi, aituUraUaa
■  .  it  t i -  : ,.s, ii,  .*. lltl. naauttt. iln lul. tliti
*'• •  i  • I   IM   * - ■  t  -ti ■ll'laltK,
ia" ..'".'. .*. . .   i   - r ,.  H .mas.
' Ha al • -it .tataasill I*
■ Ii,r ,...,.,,.. . „,1(IHWl lHm ,B, I.HB. .*. .a .!■
( '•   ' ll    i . .1   •.•.  , .   -...*!<rota
'    . | I-X.IHWI l*,.ll.Bl*,ll
****•*• >■ IB. ..la. Ik*  .*l».*l it"... II*  t>B*r.l
tl* lllll •   . •    is;. .1 iivri   ,  .,  ... !_,,„, nt ut (iw.,, .1
^***',,,,,,,,,,,,,,,l,',* .    .
Aa i-iMlitski B**ai »»ia. .list t.
ttttlB. ll.*|.|'. BBJai  l-'bltf'
tMtttr, HMiisiutat! a. ilia, .siarti i*
tu Itr. a. I'.it- tnriati ««tt ****
V
*****  MAT  AMI __________________________
itaf*** Jtwym mmtth   II. with I feu t*o*lel hntataflftttUt
BClBIHOPBim ATUVBBPOOt mm'wX'  rt?loBaheiefm. af the etrtoetpro-
A t*.,,*,f-a  *. ka a " . ,N^m|, ^p-jji |> till: Bt**-  ****^ «l «r«d b^-hodrf Mil dtUflelt
   ■   a* I I  * *
IMibti.i^i-.'-iiMR«i• it.m.vi a Mmr
l ..... _______________________■
-i-________________________b aaataas i i^^ma  a   Math  l#ll»l
r A  t*mm*mt*m A t.  a |s*s
♦IMlltl I.M*1*t.«-liM R«l • I MUM
^^^^^^^^^^^mn**
* • ■ •• - . .
. ■
Mi  Pirw.ll - ^»a*
tnrtlren* ttrMt**  «-a-»*-l •» *bal b*
Ikt potdir opio-ne *4 *
lute m •>  NttonilHte
ntri whoa jr.], it tht • , *-. . rteatat
tiaru * ■ • i;■**■* •
• ti hn. ttgt ttd dti f«en.r
duta I aim ladeetir. m ,i latM. a* na|
Jtrdf* bf lh* mt*  i -    - •
litTdrd ht*. OB hU r***l.l tlait tOftMtiy
•p be ih.**. thtlilah
l*ed*r hit oejw thiwtro tfeem tht tteoi*
IhmUm v . .* . in Mi a*****
M< iiii.i  nd ill  ptteeot hope of
i. itrra bttflaea  the  rnalaMlBt
lr-ih Hone Rolen <**e»* tl ta **A
Wan farther iirevgibn. **■ i
biMl ti tb* **•*•**** tbtt B- i   '
liiah Aoteit'Otia at. hahiod b*n and bta
t*tm Bith tl.tHi Urt* tn*B»r •atntd'*'*
■
iV',."
■
a.
_i^H
■   I  .
BRUNETTE SAWMILL Co,|
l.itiuu.    M-.W WI slMINMI-LK.lt,
manufacturers OF Luiultur. Shinglns. Lath, Bill Stuff and Long Timl*
to 100 foot.   ALSO Flooring, Coiling. Runtif, Siding, Mouldings. Pi.kit.-.
Scroll and Tuniod Work, Sash, Doors, Wiudow and Door Fnuncs.
 House Finish of all Kinds.	
tr^-mZc*u.rato -Weils G-\a.aiantood. >.
KILN ItaitU IUMIRB ANU IMINOUU   SALMON ANU FRUIT BOXM   UK HAI I  Kl .
Shiopin« Focilities by River, Occon or Roil Unaurposecd. >
fr
•*
*    IBIl   I Bl' I  ,
PUBLIC PARK.
li.is.i' u mt:
.^Vi ttm*. -
I. Ml.lt It-
His ii.isn! I, ml; lain ll stst
.  .    . ■
I... Bt.**.'*
r  ... k. a •
. t  ..S'I'll'*!
T. J. TRAPP,
General Hardwre,
new westminster
*!•
+ B.lVtrttVABI  +
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
N.t. Wtatm.n.trr
PHEAPSIDE
U   Aaotioa Sale
to contractors EVERY SATURDAY EVENING
Richard. Itr.tt.   .  **^H	
1 ManataDlurers and Doaleii in Rough aod Dressed Lumber. Minnies.  >.*
Lalhs aod Pickets.
I Sainton Bonos, not Floats, Trays, and all kinds ol Wood Fm,"' ,*
for Cnnnerics, Doors, Frames, Windows, Mouldi.iKs, Blinds, H.i .'
Balii.tiT.. Brnckels, newols. All kimls of Plain and Fancy Turnnl *»'
StatllMBaCllTiiKin.h
statu Us, I** .It* t**r> IsMstlltt B I
\^^mi"-*>- **j <*** j ,..,.No^^^^Bvi*„„v
..^MiBBi.. n.i tam.m"m-'* i ,.,..«.,,  l.t.tt  .lit  ,1  t* .*<•  s.s.it* «l*> ■•«
miaamfmimli .  . ....
-  - ' \*tl  a**s,aal*la,  lat  lit*  tttsat  Btlt.   in., m ttlrt * I
,.„.* B, a,...,* ; '_a,„^ m.**~»*mmm l*«
,) 1..I-  IM. II-. «K ...BMiK "I U'lMBI.  tv,..               r.«_„,. tTtnUrV
BJ.i ,.   .. ......            .      .  -sat Is a s«k»I>a.****l*i I»«i.iat|.
..., •■• *sasB_iBi»j••**■*• »tit**"
flNli..! Illlill...l  l»l« ■•> HR ...      '    .   .    .'.ftE     N*. ...III* ..MIUll,
____■!*>
Balis*   • |i**  ********* m* *
t«etla> tiata* j t.***
t<nreiiBtaii eooatrt^rttopr* ■  ttmiMmm*tmntltm
KT.T* AliVfcBTI«KHIi.VI IN IVflll   i* •'** *'***"**•*}* _,***"• I«'*»«<*'  bieitOB. i*fi er.-i.ltia.leal hy latent   .i^eVtui 4tt •
I    • B . i**(*»'   * • , mfmt ^t^^^^^^^^^M
S ****** tm **-•*<*•*■ j  |*Bir«.a*llwl lB.«,«.ww.rfllBt. I "Blj.
New Vancouver
coal!
Ililatl LulU.UI nl liauai.
New Wellington Con*
Itebf •- •  • I mm*
***• i-n a*i-*i ***** **
SB.00 PER TON
»    -, . I•«
'    t   e *** t4**A*-r* tt I UJaL
•  .».*»  i-t a 1* t.dtt ' atMhrti
|V':!'! I V ''                •   \\ '             -i  ' m h* hB.hp|e *t ***** par art*, mUf \ eTT
*  *•            r • . rt    «**«•   lit.**,   I..   ttea-tt   ***■
.,.,..,.. ...        .       *****   m,*y     *   i   *•**
I   .i*;B'*>*e  B ****t **am>i ****** WhtTI    '  «*."    * *»*t1»'   >eth**l i. ,   _>_a*_*.s*a*
'\V *  «HITI.M|.U  BAUIBTn.  bta         '"    "  ******   " l         mTtmnmt
BaJJ-Sa."*.*! ,l."a It*   .Sarara,
J. W. CBCIOHTON.
'.it....,, .ifii.a.aiar
' " "  ' ■■  n-iaas r-rs tsT.a mi  i
sir,::
,ilin  •',•■'  aatt
***** a* a-* lie t"#i taat
a *b* aee il-id te l*»r a
*. eaa tlal la bi*e ibal
«*l thai ** ***** fMM
ee te <iiel ep ta -»'t 11
Hanson
nib  f  -.ri Beat  l Ht|**i-i
WaAaPOWERSll)
.,.1,
•  -
11
1*  .
(ft " <
r <■** a «
I a lies
in nm nm
1* 1  1
- *
* *
-> iint  *
,*. *>**
■
it... .  r « .....
 I tat.   Bl   **,..   *• |
*..*„ mm,*,'  • ''  *******  "' I*.***. * '*** I.
lllll ISkSI.H.K  HI  RIB     '"" --——■-
I ttr. h ib. r..    ^^^^^^^^^^^
'iti**   TBtl  l*Ml.
-,. ,i„"  in" ■ i'i
A. , * ,»■..,».. *.*,*,*. *.n\tlvi
h..»Bi-  .-  -• - •  ' • I mmm,,mt  iBrrsiBsl    ttsl  t*U>. 1 "i
llli HI *.    L* H lli.t. tt  I. I, 11 lltllKlall.il __i. ^_
. .;••*.   T.  . ....   l-alkl-al t.ottls. ..lk.ll tsr Kl*.
It  I'll*   I.l   ."• Hill   aiai.l.I
'I'll..  II Ht HI  -I
I    . .  .  •:•
.tsti.ttt earn, in iiihu-.i   *a*imcK i* .ii.iii.iit HIVKS iimi
Isi* ta II. it*, .tats  lalaMil tt.* j    '
•rst4*tf.lil   ,I.r,StVt TBI,   t*Ut.  ,
.kstt.tt.tartltint istiaiti*.*.'  at
CENTRAL HOTEL
I mt .* * -. i ***** ...»t****i*m****
\*m **»*-*■*•**, ll t
JAMES GASH. Proprietor
JUST RECEIVED
I life, ittxn 1.1-tn.a.iiv  t
Uli^Cetiu and CM-   I0O0IMDU 80d 0RlfHW|
niani cm.. .*« laesrtRi
German felt. SLIPPERS>r*..i.!.,«t«mitrt|
Aim iht largeM ami l-»st
trl^lnl MOOI in lha r,|t
..( l.j.ltrs I..BI. an.l
I llil.lffll i GlMI llisila in
aII t^railf-,
... .t-'
M..  Bltat.rs ,| I*.., IVtlll IktB- .B I
sit*.  »t*»  ls.lt  ■• SIl.SW. Bt Ml*
'"..'•;,' lBN.tB.il., HtRBTItUt A Oil-! *"•* •"• ,*"» <• •!•»•«*.•* ***** :*..'". WW  \tW \tW M*W 1 *m
,'^               -   • .1 ...   .. _t,tuvttMtaaa*,a*..t,.alMM.. ...........                                          \ J**
• ivi.ii...... iniiii. iitii.i.ii; •":;*„*'. i„V„-,,,i •*,  •*»*"""**•""» .*.iis-f*i«*»t.'                  tERCNINI IND KKUL
'• A a\ '.;".*....  •**!.  t.lt*.t-SiBi*»ri»ai«|U s*. ,1* ,.*. *t.HBRR.| BBU KRHM
•-•  —» a**^HlBB____« *       a .   -    .     t. S **••*.» *.a..iaaa '" *B *.'     a .........
*,,,„,-,, * i.r . •   ■«,*., tm. il,r,**au,Br ^..^.TH j,^, ...i.                           '""  *—^^^^^
|".>!l*.,l.t M...H.I.   ♦   H.SS.    lw.,w|,,,„tt,BB.l,-rtBM..W IB.I...H  t
rmtmm \  ,. ..."  * '' • '""'     *'""
...                         .    - • .                   NsUlt.  ..,...».•  ,t.  •OS.Bf.ll .laattSIt If  IHI fl-   -'            •    •'
TUHSTER
,.* m*
_l« III 	
—^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^-^^— Rati In IBlra. BH r ..',-».,. nil Is taa
&:**.'■* I*    m***mm SrLTt*Si teooem . •v,yr„«Kr-/J,jr!S
i.  affr.ra? v'^s,;,:;., *;,„:;,;;; .-^--^.p 'rSrSfflABS!* w«cs«a:»
ll.l    ,.   'J,   ,i!..a,   tai    *'   '  "* '" "'  '*' ***** * *****    'L.-'.'.", '.f.','.'n','.',  V,, ,.-. •  ******
l-S*4*t*  *,.m...  .<•• W*rt«.aa.aat.  B • ,,!••   S|*t,  Id*  «',.l*ll nM.lt,tt-lB    JaJ*a't '■! *a,at '.a' *' 1*l**a   .', -
•I • III I liT  t II  IHI S, If a aat.   .BB. -a MB, «*•*». StK-l Il.*l4». ,ls*    ',*.'.,''':.";.'...,„...	
h«, as,* tla*, si a„sttri..,aa, a, let,  mtaai 1*1******?.., ,• t ,'',' " '
>tai  t.**aa B-stl, hitrrfBra.  rs..*t*    ttt.* ... mt ~..** »*•-,<» . ,
L,,|.  s  ii.sa.s  iil<m.*nil«,l  ______ I'll eilnlaaiiBi   °** ""• "" "* '***' ****• **"*"'  *t*n, ml"*.-. - .'i*"'ai" .'*'■*.'■..
,., ...... .... a"  '.,,„ *«.» . .ihii i.tanisa**, »l tstatii. i HtfMflC'?** ."..LL.".    ."
IB. t**lnt- *l*.*t*t • .m.sr , *-^^HHL^^^^^^^^^^^^^^^h
srst. siattili ,**. t*t*t.lSii«, .."•  ,.','. BBICK 	
   li«nt.MwaOfciBaBB..<*,.»«aB..  twitttttt la ttt Bill st ttt a-tt it t»n   rt*'••**•*-•*••• ****••«  ^"s.*..
^B______l__^t_*m_-_.-____________________V «.{*«.» i**m**4»m
OAKCSHK. ORECN k GO.
I.AUKKLKll
•ta,aat.it. *t t isi-tiBi B t ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  •***, a.*., bui' WH. JOHNSTON.
a ... .a I St  «* SBtllt-M ** *****   •***•**»** ** » .# Am ,
■  ..  a ———~«—vM^—^KHaH^a...^
IlKt ii Oian a touab Iiiiiii.
Fruit llw.
****** *mn***nn* tk**mn********
**mnt**a*-** ■ *. a. »,. h mtm ******
Atimhta* t*mmtm****i*mm**t*** tht
••  '• . _.   1.    -a,
■   * tetre^athni
■ ***• •'" r*»***-,'**a|b iba
•  ** • t'l I ****** '*
,  ii***.. a*4 t'**m	
■t *•* t»»l i«.l• *****
***** ** ij*h***L ItMaa-e U, Jft *****
.... m4*mm*m.
BO joys gwri etitaw
• <m>- loiaiut toar.OB.o
Hi w. T_aur__v.
IlU'dltilt  M»B  *AI,K  1>  Ai.l, f  Ii-IIMIHT  t»  IKlMlY"il.   rll
I    ,,..*.  rl It*    ••  .'  •-.*■  ■*■■*  •*•* ***   "f   [••  *   * '  <>' "
' ..  ..-,.  ■ in.-,, 'ttti. *   m *   ,* -•  t."  *  -.-.•
•t   * a ' '• •■•  ,  tlhl>*a>>  lltttHl-IMI  **   tt**
rnatthm*** " "-'•* * ■ •* *****, .f*»*>r* m**t ~f "•■
■Feniinmrti-i.il;.iniiaiwii,  1,1-n nn- ...hi.
.,,.  ...   ..  I  ,.  Ill a'l .   a   ........ a,    1    • __.
^^m ****- - •.t^Vri'iT.-.X' *?i?   ***<**t,..^*m*n,.,t*vM.H.n , «y-
***•*-  It t\ l-tBTB. MBJM. 1l«tltl»,S.  B»l|  B*  ,M*4  „ 1,  ,  "*
DRY ALDER AID FIR WOOD
W.TURNBULL&CO
Biiilders nml Contractors
REAL ESTATE AG NT
.,.,..,■... i *nii.i*. B i
t»a,,|  SipiBlllBjlal  rtt-tt.  iMtaM
( asaaBta r.tf
',  f. liRC,
*'*tt1r«
I,  l.tti-f,
nt-stsal  r
..I-. r.,*l.„  tMssaatt, n
•• IBS mil
W. H. VIANEN
WttOLIIAU
• '■..istM«~aitHtHM***i.>M . FISH and GAME DEALER
B...-1.  I*H."I    '   .1-  atl.. IB Sit . . »__^,-
ttt*****,  ...-.,.-..ai-*.* t, ,***. meat, r*. WaMUtlttlaV,
ta.ra.Bat. *t <tt t1M,B*t.t SBBB.., laSS ,  ll',V«- ,,,-s l« Is, IB*. |>s*t llirlt,
..twnataassa  .. :'
HoPhee Broa-
SbipwrfRbta A B»HiiW|
B0AT8r0RHlM
It*,' r.,1 Stray.,, Cil, Pl.l«"|-*,|
Htm Wt«lltilfll.«
It'll
Boots & Shies
MUT
^^^ TtIR MOB)lD.G LEDGERi N1.W IVRS'l'MlNHTEIi. HHl'I'lBH COLUMBIA, lATI.RlUT MORNINO  FI..IRUART 11
illl' KVANOULIBTS n.tatu lo. r.it.lat...
***** T|„i  lul  ||,a,  Hirti.  || no Iw iimili
„„i riiair OtanailS. iii rorii.ut-   Uiui ruloni ibli imi aill r. uor
ft,,,,, in tn* a.»n mt, Ton.,.    „,     , .,„..,.„, ,
*   ,,,„ ,i,,,i 11 linn i-iiinilitllil-, ',  ,
"    , ,, n-.i-l-iit-tl  1""'"""""- "»"<■" las
t— li ,il.,„,  I ""iim"!    M«ii»  i'l  Hi.lil, HI- In
,,,.,.[ul ,;a,„|ai,,tt„  111  1 HI .lllllll. j „,lhH|  lul, illy,ttv inatla Bl rB.iu i'..i.-ut s
un -lliui.-l-i •" miiai. ami l.ll '■ Ion  aii|i,tlr ttl  lr*  from liiiulu,,,,,, ,i
'.nil  Iur  -S't-ii   Wrallilliitiii, , tllatli-fi'"I "H'l um null'.. I" 111''UH-l-
..tltt,inn In lli..-ni|.  in   "''""' " '» '"* i"  "'i"'1'  'l*'*1'
' ' I I,in*-I  ami  i, ant ut II,„ dul.n
Iinii'liiiuli'ili'il taa indlia li I liillt inaiili
fur n t„|i|il|, iln,' lint tit'ili'i 'In ■<> at
onet, fin I'V'ii nt ittt-i. tiinrii ii it>r. mut
it, It In llm l'ltiiliti'K, iml ilunim mi,
iiiliiinttr 11 tiny Im liluli inii-i.l.
VERNON BANK»BRITISH COLUMBIA.
,•1  worker. In the Ollltt  l't
i niiiiii rI'd,rtti in well amt
Ml ll.1i.illtlin,It Mil- l-tillll-f
t abate tiiit Int.' *****\ Hie
t- tiiiiu.imi. ut trrtag
p .., a new lit.   In Ilia
, ,  ,| i..*,..  nf Ii.t*  i-atitrrii
i  .1. iii Ontario, tii*tr
» iiowad by retain
,   i M,..,t  Moody  and
I  , ti  Mt  llaotor
,.,,' k iod rttd| aiivaliar;
iad .iiiliHBiatio.
• ih mi IrrwliUblt,
•.,.nit,. Mr
ail ilogii nf
a tu mil ill j
(! *  ■    ,,1.   uiui.i-.i,.,
v |  '   ' mil tllOVO-
. • r« witli a
(, ' ", i* iant*
Mi it i'lit-i will aatt tl.*
irlrtl ■■'iiutiittte
• iht parlor of
'■ii- Miry
• •■ ,;i iiiniiti   A.
„ * Mi  i n nley will nttl
, o ■  Iron  ib* difter.nl
nt nf tli*
*   ;■ ill *t*  t*
there B.nbet full
„t both roneillleot»t md
[v    ...  nti  e* in m  Ait-
i rrowtt
I Ret  Mr  Iini*! iu Hi.
dial * horrb ai the .rne
.  Bill lie held In
t«  Bl  I  I    tl.   ltd  *  I'l  |l  Ol..
.  . .ai _tali.lt will Ire
.a** *   iin.ee  All are
[ i  *B'  i *  11 • a
i. there •  •  •
I .■ .-■   , *,   '.-• iiaajhi
i  *
-    • I'-
.a   i .1 idd t'rli
, | *-T.jt.|tneni
*  ij
talk a.ib
* . u
1  '  -   -   - |  a  -
*. ii (* frtta iii**
•   *•
T.ia L .IBf.
| a    ;  •  «t.  at  t|
• • .ti.. i |*rmittii
tie a number ef
aatt  < i*  bum
I *t0.tf il
•  - . -Mler!
> -•  i.t-,
.    ta in tal
. .  ■
.   .
Aaatin mil t eel at
•   ti*
•  itaial  lo
... t   .*
.   \ mr  1
"   He Bill  fit*  ethlBiltuOt
•'
.
* '.  ale  tear
t ».*.  I cite thite
' i p*t*p*m aaal bin
• v.. Mi N I"
. (eiiit al ihe lie!
Hi b-ftaiy ttf Mr
fi t* ,t ...
r*|i.*e* a! Ual
ihtto ttiietdit ten
* titely Wi.4 aad
••tiMu-ii.t m ■
* mtm* ***** ea* foortd oo
m Th* fi    ...  ■ it,.
I.
- t*ftti*d it thaae
IhelttH  Th* tmm a-i* itfeea
■■■th. *l  I'. whn. at
..  '•    ......
iti  Mi M****hy bl*
ital tl i -li.ti-1 *
unit iMBiialetaitd
■ . • - * ., It
..iiatnbu<her«e
n .iii U.terlea
• »d bent kaowe ia*
• H ibe i bleat, bd
e *,***** ib.
i ib* *-.*■***■ i* K\r*Km*hnm
*%**■ ****** 1« It ***
• , -'^«» tatre
i   ■  .  .
. * *.. Imw*
■ .   •   . IfTOl  •
• , .    *  ••
•'iitnaharta
'  ' • it pall
*->**t He lent*
I  I Hill
•itireii
*it»
Baal la»*-*taataate
■    ' eefetr la
- thaa ate
U'linieitet At
U  *• tie wet*
• It ', .rtt.lbh
•• reethttirtta
' * *4 aay i taper
•riair.it be laltw*
Kmmn**.  ihe
rentbtai ra*a u, t*mt* la Ihe
- ' i. tb. f.."-.Biae
'.tt  *tt*m$*y **
• if.*- aaar.
i *■* .ill ***4 ******
• * ttm
boom  whothor
.d n*ii. and latllt
•' .itlei.nt ire bf*
'■*■■'■* mm r.*,ii ih. * tie*ml. Ml
•  ****** til  all hn,hilar*
*  *r» limit tod l|.|**tattrit
***** l.lK-tUt ill ,***,**** til lB.h
ht  IV *riffteaf lb.
'  Itett'th  4*»iMtVae
1  tt* ****** ttti lh.**
'  ' *  '   -1  al I tat-
!*'•.  * tow Ibel lha
5d ,f ftai aad t*.
Mty hniMiBt*  bat*  taaa
**** tba yn***„\ imti-m*.
i.i.'
■Tbal I eat
I* ll. I* u.i.iii.i, at larrt*
I an. h, latin'if. ai.tl aill a!i   lh  .
ti,.i,aii>i.i ni, tii* i'i* teat u. .1 i*-i. i .11 aa
•'la  HNflli* ..tt t. t It*!'.'. .  1.■■*. II .  II,. rt in
ai  aitl  IttdlHe  II..  MlabllrdlBM '■'  ' '  '•"
lltell ........
Ihla lii.ini el.i.ii la au In > .  ■
!•> it,.* .aiiniat mi ol li.tlu.lilal |,tii.i,ilt
t. ti  .- ii.< t.'irt r*aulaIhMiaauBito
i u.a.* i-a*. i* *tt i ■•* •*•**,  l.t
ilea .-aiiiift on "t "
,.,..i,„,.f h, - „t ..a,,.- ii, .Uis tnv
i i  .1.1-1 ii..:. i. latlon.
aul i... it-,-.    i m «n tiwiii-
ll I  .   ,1 II
la."I  I  eilt .*•    I*  hi   .1 n.liaiife-t
.mi |.|.-lif ' ■  - ■",,....  t--
I., aa latabar, auaL ****■ **■** ***** i't.-imiaar.'
...allli
i  . ■ ..  •  • -.  i, i r*.;
t.i.,i, ttiil. tl,. t , 11,-1 -m.ii • at I an. |*T-
1  . I .1,  I.■l.ll.lH.l |tl-  *>
■  -taliaad ii- *4n.i..s.-* i-l .trieli.
a i.-tlwt'lM-4
Ittt ..MmIj
"a
'
*| ledaitii-
■
■
...   ... i
.  - lad to raiteari
ti-aelBitiB. I
atH^itrt-irr -  ii.tatB-'lei
aa*-*lata.* »l railaat* eitl.a atl uai Tt**-
I .Atih*M*l *--*k l*-*|ttl. lb* i«(rlfl'.ttM*et
-  - ttntatieitrt and Vaa*
Alt*
t
a
1 "    *******
4 .*. ltnie.atiai ratdti
*irda i» a>
THE TERMINUS OF THE
SHUSWAP & OKANAGAN R'Y
DOMINION GENERAL ELECTION
ft ta, /;.„i„i,.,|V.' ll,,.i„,„i,.'i', Dm/id
U| .11 I uis
Tbe dbauluUoo uf thefllilb ParllMal ol
. auadi « '"1* lell uaoaaMr) ha yot in howI
a ponoo dortbf tha piwetnt **eoettl ihwDoo
it, n |.i, -i nl tun in tin* It.iiiM uf MM
Last .Iiimi Ii.i ii.. il,, l,.,ii..r nl iilailiil
I,,. .1 u,. Iieadoflba i*--n <" lhl Iq	
ahteh tbeo tool plan foi ebleb firot l ***
ami ai., • tn. n-i H v>a.< lul
llinn,•/ tin- laiervaoloi Hrtod ■ ban ti**-*i
n.i beat iii*tiai..i. in ratteen •»*•» ptadfi
a.><i (irmiii**' I roadi •** m* pobllihod "*l
•in*, lad at tbe neetltafel bell Uu iffb
.Hit tl.l'.ll.tlli 1
11,a. l bin beat it r,ii in M-furini
redrew * An raeaj "f ttu mbjeeti I dlntue*
tti mhi.. a.ni tnI.,.a-i'' ut.ii. 1 11.* atteoUoa
Iif.  the I.tun im., 1.1, al., 1, li, ui.aea U-i
tall. t,.ai.i nf ton. dimI.U1-... ait aeatf
tlttt li»|i
I'.lll.lKI 1,1 ll.ii . I|.tl. <l  1 1 11II.1, IIBIll ai vim
i'..-1'.'i iiiu.lt a  ii<.i.-. f-i llil. at*
.'i,,,na a,nl intiii iai (Hairier  >li*n Iii
I* a 1 11,. I 1,111 ali.ml)  i.f. tl* i *   |.n
-  Hi*) ,„*■ in .,...1, iiii.1.
I  .Hi ...
t h-iB-at 1
Hi 11.) .'l-ll- Blllt  l«*.
. ,n|,|*,n. 1 ..1 -.it Jt.i.ii A
. ti 1.
■ tntt ■*-** ***** .*■>*■—.——.  it* tw *******
it* *iMrt .1 *il" le- *4b-MI**I thai t ha*r
tatialellt *
GORDON I. CORBOUID.
. ■   ||]
Dominion Building
& Loan Assoc'n.
tt.llii.rli..I 1.|ill.l. ■  •..laai.iaai
\|..n.-t loaned (or I.111I1I1111;
.atrpoics. ja.1y.1lal*- in iniinihly
Instalments equivaleni in a
rrnt.il. l-.vrry man tint- ..wit
hi. >.»n Iwnii- in X tears bj
imttii; 10 ihr AasocUtton .hit
hr Would pa]t '" •''•ininVnl
S.T. Mackintosh & Co.,
AOENTS.
Columbia llttst,
S.tt I1..IKII-..II
Tha Ccklratcd Frarcb Cure,
APHRODITINE -  I
J*?
^ mi outeaettl ■« |
**:n btena ear Inn fl*
*y^ nmt**m*i*>***** *.**
. .4 \
tP*B|i,f*l.'!i.l  »-r»i
.*-*.,   S
h**t-*' 'Ml; <* ■•*
p'4 W*t  1
I  'I   I    -.-it-ITI   ,  •
A unii ti 1 ni ti. tin 1
M mum. «   > t    . - ■ .
1 *.***.*  1, . , --...'it-tt A*ir*ta
THI AMMRO MCD1CIHE CO.
rteitMie itwi**rtt.
ftnl lit. * IHeilB. B. T,
MA It f  a  mtin * ***. iHmmtna,
ta * ar*ft a *** \*mm**t*t
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE a m INTERIOR
Thu Shniiwnp nnd Ok mii up;* 11 Rnllwiiy Ib now under
oonhtrnotion nnd will bu oontplotod nud in op-
omtion to Vurnou thU innmor.
TIIKuKAfAutN A ROOTBBAT RAILWAY " teiiie4a**bait.r •aliblaad ejuti
1 < •• 1 I*. 1.1 tnilfi 1. ....i.t nm 1 arailBiki) rrwa Varami tn .(iruet'e Leiidiuf, tla lhei..i1i|.
A rharlet l.noi Ivlneaublledl » tt*tm **,* laurel laHflalllura bi eoutroil a Itailee)
■..,    .  it) 1,11,. li.lrntaiii.t.al Uiuoilart  la eooteet eltlt Uet Ai»*ii,eii ltell*a|
I ||li ll a a'sat ■ luiitf t.i n.ai.M am
a. V.
1, 1. i.tf 1.. um lieatl of lha i...„t aileinisa
alfTtrtillereldlaliltl In 11.. |v ..1. ,  *nl tit,.|..„l.i.-.n, 1.-..11...* lai|aa..tl fl.>uiitliii.f . 111
tn.i .-..  1 ■ 1 .  Int.  I.ai. . .ii.i.l. 1.tt  all),  r. .i.tii. I.W l.allli*a  fW |"lt'H ,f I tllBl||
Ml ii.t \  l-i in: A I VI u\t.\ ti-.tr.i .-..,, i,.u*ar 11, Aim!  Ui.i-aiat eiUbadreu-
<l hi lln 1 .-it in, 1 11, all '..rl- .,1 tl.. aorlfl
**. 1 UIUI H.t I ll. «.ti i-a.i. - i.ii. .ii) u.it) iprlo| au*1 |>laua I.
f.t ta -a a . aa*  -a if
OVER 180.000 WORTH OF LOTS
.rrs.ie-1 it" litem thti	
-.111-. *  . (>* 1 ■«■  tn paruee
».|i| Mittf <sf H.r.* Bill bate l..|i|.1ina. arTV-ta,1 un i.^m ltil| fear  tpealal
« Ii.i  llil I. .111.*. *iil t* ais-nt t« [taruaa
itabllablnt laduatrti   1   ■   III  ■'•■ .-* *.u ***** 1* *>*■>** i* r*.;*vtaaibTa ten ee*«aa
1.1 lalatii   tie
ADVANCE IN PRICES
lit.   '  fti* I *  II Ullll...
,- ,. ibu«M not ib I.. * ■■■ *
l. 1.....-1 IhlMM
ia*ati Vallei ."l"
.  ,  ,   ■ 1.  . , ■ *
|l. I  I'  tl  1   -   a .   t ...
I 1  lata an *a Isn-*1- Uea't
■*    ■ t ***■
a •It.lt  ♦
.,( t.i9
i.W..f
ll  a
■titr*a.it4ei.'f*t laaojof
-. . 11,11 aurt.Bier sill ***** ibia t*t,*irA
. ,il .1)1 a; t.aft.al iit.i#m.t.itl,e Ian, \*m
tateial ituiwiie.l itiduatH*. are |ii.)*tl*N
,... ia Uu AUD *19 full TOt'llaCt.eKI
nl  i..«a   I .ail »*■  e  *t  -a  *i  -. ••• e-
u.tlel at*-i»i-|
okajnagan
Land & Development Co.
LIMITED
, 11
Agrnt. will br appoint.-., in W.'.tmin.lrr tn ■ trw day.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
li,l|*.rl,-t*i and VVholoak Ili-.tlf-rs in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100* 102* 104 Powell Bt.
P. O. Box 207 Vancouver. B. C.
(Jampbell & Anderson
.il'  ... 1: 1  AMI 1,1 i t :  blitLKRa is
GENERAL HARDWARE
P..!. PtlBlt tit* Risi^itt. Ct-txttr-r t*t Qltttaaira. Bloi-t-t.
Praia. T»a trtt. WocKl.B..rt. Ta^rrt Cat,,. CBlm***, **A
Oral, fan. BisM... M.lsrtll a* HI lit-dt A CtrkB^ tr.
Heat, dt.lt uta-tM  Oa'. ******** *** ***** ** Hi"....
UrnfH  Tthtt UsttW. CnrkW tat  Ttt Bsl. Bsllar-t .1
Reduced
HOY.VI. CITY MARKET.
J. Bdelienbaeh
lv.1*. in .11 timl. .t litilt .nil Sail Mrtft, lltmi. lima., ttr
FRONT STREET, ntn lo Viantn*. Fi.h M.rlttl
Mt.lTs. . I-.I iti-l t.t M I..lr .r.i-1 Is i" ttit-.it lit. Cat lit* vi .lit..
Wholetale
.uul Retail
SHIRLEY & HOY
 dialbooin	
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
PLUMHINCi. (".ASI ITTINC. and
all kinds nf Tinsmiili Work.
Another  car load <*f ihe  celebrated
COl'P SIOVI'Sjusl received.
MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
INOOaroRATIU  HY  ROYAL  CIAHTKB  tuti'J
Capital Paid ap
Reserve Food  -
»,l„ tamrtt ttt isfniii.tr.
£600,000
\Aa\i
£200,000
13,000.000
$1,000,000
THI- HANK HAS Dlit 11)111 lu OI'l-.N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
ami arc mm prepared id recelvt Deposits
In* ulliiwi-il .it current ratea  I'rt-sctii rate,
In connection with ilirir general Banking Business
i.i un,- Dollar upwards, u|,oii which interest „ill
Four per Cant, per Annum.
Deposits istu-ivnd for l-'iated Heriu.''-, and intereat allowed un leriiu which may I I ascertain
nl on S|'| tin Jin HI
£. A. WYLD.
New Wesiininsler. tnd January, lUui. Acuii|> M.in.it>rr
FRUITS
aoo coorictioortv
QITY gAKEBY
an coiuniBi. ti.
in. ..- >*i ii.t *, 11. *a «r a liat elaaa
lit.ia.i, lUk't I am , ■■, •■* \ lo lure ail taa
in. mn i.aiinr i.f Breed. Biacoita,
Cabea,  pnti  b* eaunatiie  Baairr.
ftte •-..)! •lelilttf tlBtt.
A. TtsUBBWa-t I'rtp
IBTABI.I8HI0  "t60
DICKINSONiCo
BUTOIHUI&t
Oaar.i  Oaeafta  i*a OeMetat  Metai.  na
attituBatie
!*-• tai|a>i itflt-l.-*..*. A**tMMnt el atl
dentil-tine  ol
Heats and Vegetables
>**•<:» ea Kami aaj iu|-|<^nl lit lean
»t  ItlU .,.■ li   a> i  ttr,' ,
LOWEST POSSIBLE PRICES
Bank "Montreal
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: MINWORINIJ : JEWELER,
i iiliiiiilu.i St., Tliri'f lliHirs Wisl |-'rtiin 1*. O.
Xnnts prrst'tils ,ii liiitinm piiii's.  Simpsnii, Hall. Miller *.
Co., Walli.i_.tord. Conn., celebrated Platel Wan-, quadruple
plsiiiit;. lisik lirsl pri/t- over .til tinti|« liturs tt TurontO l-Lsliilti-
tinn, 1890.  Gold and Silver Watches, Diamonds *ti,.l Cam
Uiii|>s. Jewelry. Clocks, Spectacles en  A Iur,-.- siml, ol New
Arlislic litimls in I'latiil Wait mill Jewelry will arrive  early in
December.  Call anil see prices, nn irtmlilt- 1,1 show ynmls
   laltf
Wholtlilt Ralnl
Ship Chandlery.
We have 011 Hand a Very Lain Stuck of
A.a'rHOB.. tAlKTS. C.INVAS, 1.1 Iillli MIS., nil.-.
. 1IAINH nil.-. PITfll. STKA1I llti-.IL.
aitt*. sHKKs. T.l\ ASH -1K.1U IH KIS.
IllaUCIts NAIIA ll.llril llf AM. Mm-
Fishermen's Supplies-*-"'M,,N Nl *^ *.*",.N':\'-,\,r H,-JK" K<
llll and >ee Is, itr ITrllr Iur Print
CREIGHTON,  FRASER &
io Wait-r Street,
COY.
Vancouver, It.
• Hil.ll. •U|ltlig^
REIT,
anooQioao
t'tttlVli)
A Savings' Bank
Department
Hn been opened in eonnactton anih
ihii Branch
lama llliid tl Ctmit R««.
Jl */•*». .i I f* *ml
GEO D. BRYMNER,
WI.
-a'  I...I
ittUDUTIL HOIll 1 USOUtUT
iHf> itmeteaB Rat
I atHMlslaBI..  . HrBlmlNBter.
JUST OPBN'JilID OUT
WITH. tULlltOCKO.
litINDIRES
In. St.-1 laa i-*.
ttttitttt ros cisu
ltd ll. tlmtntii
thu a,ti t.r I *ttt*
tilt ttl)
GROCERIES
And Xmae Frulta
A SPLENDID STOCK at LOW PRICES
BRAY & MclNNES
«••**♦."• i* i 11
W Htlaeaa.
i t *'.»* a a*!
It.,,..  IB  *******
...i ea ******
Halt* pM **t  ll a**' at t*e*Ma  ******* a**
******** t** ****** •'•ea*ai**td *v*mrtl*al*
-*. a at iu aat oa, ear •»» eteot.
tartel la tnirlate aifle.
PHIL tl  *r i I
upfo&tie C.P.R. Dej
Columbia St,
Wtistmiiiiitiir
h DEPOT HOTEL
, IK»I rUAss ttl llUMllliAtlllS.  l'IIAllt.l>. ,1 >» 111 It HI I'KK IIA Y. AtTHHIl*
IN".  I" ItlBlal
P. O. BTLODEAU. PROP'R.
THE LEUHO HOTEL
nuiis..* .mn i
Nttr Corntr ol Ortnyillt Slrttt
Ikt tastiat    • «.•• a ts. -a-i.i»l»is*
ll-aai ia IBB nt.
TH ttHIH Btiast aBIIBlajasssBI III *m>
W Ul Bt1M|sa tWBl* IS laa( 0*1,
good »tru loots.
TM* !***» ud lrH.lM.U Cam-
; -a  I a I -.*at Sl-l-i Ba,
it tit Piwita.
i.'iit, ftatar.
E. BROWN tl COMP'Y c&Dadi&D ^*1*- ^m
Compsny. :limil*.!
TIIK TIHI.I la. II.
IttPSfl*!. UI WUIsattl* ttt
Bun o****** ts
TELEGRAPH HOTEL;
r*-at te**" *i ;*a * ***** laalMt
UmlMJlBJI^MlMBBJi PM_M_|
I ,. . tv-iitl **. tv. in* **•,.**
t>ltblbait*M*«t «it.**! *M**t* am* * *****
Biat  lot.lt  r*at*tt*it**e
..-tiaait hi  S*» .t*.t«>,ett<t
New WestilDiUr Bieierj,
Tllil  Obl ftltWialital   '!*•■!»   ....
been pel to thtnooah etebtot * .m*h
•i-.t-. ti. I tl ItittiOK  net  - M«» '-.•• '
qoalit; of *■***   T***.* *•• **>\ \ ■■■ l
AM .«r-l*re left at  **t,* * - »." % .i-.r*
on Fi*!* Blr*H aill bit** prompt et
ut.ii.-ti Mr»a*r* b*rei«*tl el ***\\**
BHi.  T*l**|diotsa TA
COCKRtl IU.. PiBtWet.
• i*i>isii*  tati.
int..hit M VAViot'VM didt ettep
btootei •• t-i'"**** is*
VIS  .si \| ft  m  VI. ll.f IV  Wt ******
M»Ul  II t| **>*,>*** mt ***** ******
ttvrl'K N* lltata
.1* wan*'.in* *****
' Lmh VI' ttihlt ■ *A*iiaaatttt. \*A*m
******4lad 1-jrfll.hBd **m*'ttt at |}0 * k*K
\-tatl*t*s.li1 a»-i l .  - I  *-**%*}
\.*t *\
AWAY DOWN SOUTH
I atll li.ii'i'i.'t now Mi .11 wii.'ii Ileal
went tli'ii ii aiiiilli
Wlivr
BtOUM Ui-*y hii- all Iiiiiii,* HKttlit.
Yi'il Nti l*itiinii' *:■•*  liii.in-aii'li. ami I
t[ut liuliii**li'k  ur i,iiliit .it 1 ul li .nif
aini I w.iil down ifttt tliwn.
li wu n iwtlt ulil riilw aa we want
int'rrily ilnm-tnn dtndni down tbe
ttiiiria{iui*i"iitlifrii.
Atitiitiiu .UyMiii'litntimiii ilit'iitiiatiail
l.il.i ii llm iilui-e id ill.may -. t-in-t nii-l
liiit/.'ii abliBi.t in in hut.
1'niton lii'lil*. wbtll tint l-vi liiir.,"-
oftlwt "Uyinn by" mn icari'i.ly ilrtwl
wlu-n tm iifiii down tnt* tttiwlni
wluto for llm lmrvctt
Ami tin* I.imul as-n-N wberu ih.ii tin.
KitirKi-. liieliuiatirew nlnl fattetn**! iliulel
tli.- u' '"-il uifluiuict-a uf iiiii ami dtw ami
niiniii.T rain Umketl .■;,... |mn IBd
dtHittt
Tin* l>li -tit-litnic i.'iu.tins nf tin wi that
were lift by llin harv. *,t,*ii ,|„m.,1 tl,..
flelila. t&d li'iiiliul'il *'H" of tbo 1'iirt.il'i
tilaltta uf DlhOtoi wlifii't .tibenlabava
IttMsii ilaQghttrtd ■"■! ilifti aktilli left to
liim. ti mi Hi* bntd i ii-aii-** uf greaay
prairti*
Ami Utfit' were many uib*r tbani**a
tii rti-lil ami fun-at  'IV d.njwit.s.1 hid
tivKHII  In ll .i.i.I  IL  Ll luiiiit r, in lit..
tlii.kii.  uiui the itii Isnry tmii were
(O'tlititl Int;.' tONghla ftiniialt a jnlry
, ileaMitl lo tin* Lri.it it niulrrel after hU
fi-ait i.f aavury |>im* n.ait.
Ami Hn* lOQfi timlulallOiC rtjiaiiae uf
win* fi i -- Ini'U ii.-t.. tiniwiiii* t.iuwo.
even aa Hu* btOoWt nf Ibe eea cliaim**t
bon iin'ill urii'ii t'> RBBir Irowb M
tbe allli »    i down ll. lln* it—-ti r« .iky
Hut wi,,it 1 (tnt 'I mi, there—away
dowflasmtb-tiny tr.n. I iiiellkecum
j  I mt f"lk-
1 li. n- waa w in n* I wauled tu ttt, acruaa
tbe rlVII ami uvrr OB llw tK*!*,»ileo I
, m*i a Uir i. .it. I itlrl 11,.■[.* yean apin*.
* wlm pill an t-ti-l M a .: I deal uf my
' tuul tali tieea I hail alwaya li**u aana-
| eepiitile utias. ami bail made lore tu
| everylbtlit fnm. tlm t)keefettnkee tu
| Tawi-a la.\ Imt wlieu I inei |***r Ibat
.  aetll**! It
I nut Iur at uiie uf Hi.--,* I'-'Hiiiry al
j fair* wblfb liter call .iilii'lii,* il'itm
j there. Itraauoeuf tlie *.•■• ■■**• *l abltt
'  .lit,**!* In H.e nt. '■ I li.u! Mini  I'll Jump
| ar. tu, I by the buur ttilb thoie jully
i ynooif i- ■ !■'." anil H0|.
\ U anaual lb* hbitt 1*4*.
Tb* marry \**\ lh* mttty *-**
Illl anaatet lit* Wtliy \*mt\
l. ..r"> .* -■ , , I.
Bhe wai nut Ilka the r*et uf ttt* tn
j Hb* waa vrry mi* h .llffeient Tbry
| calleil Iter |insit>l IxvattMtalie tllil nut pi
' int.. Hu—* tin,... with ea touch (tutu na
I they. Th*y b*l t-'in* klaelnu gam-*a
TliWI i.u i-i *'.'Y 1 Vte-il altett promtan.
tsiualy wtth the t. -*. uttiil I raiaa tu tbtt
dun.*. I. aod lul I waa taken abacb.
*-!..> wntltil liul Iw ki— 1  an I ibat put
pMoomy it.-'.'-'
I tel k* -1 lu l."t a tn*4t ileal thai ni_bi.
aOil*-<lli.hu.t  I  tll'l  Out  i  Ui|. aniuinl
00*1 kli-k np *i unu It aa uaoal
(Hi, the-ptltleo A*** that f -i!-*w*.|'
Thai wm tn lite winter. amlmanyt
cn*|»***miu '■*■* 11" »ti'.'-l my black
bora* iVmi.*-* ami tall.'i**! away orrr
Utehllblfietb*asile |turia**t i,ftf*tlllM|
a tllm.****«( H <M> may rlwwka aoo a abp
fUttoe td lli«- blue **)***
I bed lu iiu all Hi* .stiitrtltia*. tnd erlUt
rery llltU itu. ttiBmiimt at Ibat Btt
*i nl.lmt u|i villi istlne MIubi, toaia
meeajealnttB a* ult llan Tucker, bet
wheo I *• - 1 lu make any ailtaooa iba
qoietly mu.-.f.» ami Wfi me lu my
i'"»-l"i"*
I ti-.-| It. pt !',.!- HUBilay etrtilli/.
tialb ;■■'• .". '.'■■■ U* t .'1 Op tuUW
fete ami n* uy h-.t» lo ifoe t-f Ib*
nopinibebltiab at lb* fmal of tbe
gain  Her wl'l, tray hea>le>) father, dual
idl mail. m. ti'. I e,<*t mr al lb* ili»t
ttftd e .!. . i ... tit*   ll.,  knew  t  woa ba
m*el fm an buor ur Itm   He'.l relit**
at. -*  **- in ■ !■■  thao sal. ah'l I here
• llftrrr-l 1i..'i1 '■   ,. 'nit.i  tU  Jlita-tl  bl
htm. wbenetery leptd a Uebt .trj, .n
Ihe Boer tmultl mak* toy baart Jootp
tote my thnat
He meant will, ami o*i duobt beeo*
P'j**l il uol ll waa ft.litt.iti tu me
After e while •!.■• * .' 1 jii lo enap
pnaraon*. ami I would *dt lb*re and feet
bl* tnih my hamla ptm ami r**. *■***,*
l._*. mak* - '.-* > lemirka an I An all
thai I did md want i*s d.» f» the balaooa
of ibe *i" ■ *
Del ••').- **•*•*■* arteiet threw df
their ma..!,' ■ t pay and *\*~,ug ***** tu
dawn ap,*n th* bllW, and lb* whip {a***
ai;:. i«aa'i 10 < Kant In lh* thl<kn.. and
rrt* kri* t h-.ti* -1 am) wt«-lay tn*\*\ *****
fr tn Weiy i • ■ ■ *> life ■ • t-a-.. tu toko uo
a daaper m**anlnt f.^ m*
She Dei tnlewd an mgatetoent U
ebe j t «.. i tu be ol ***** •** * * * ilairt
HnodayeTeotot ******* elwoye Ibift*
Aod, tAam i.i .»*t * y*. •'•- waa there
m*»t all if ibna. aod ■ waa I
iVtnpry ft a* he boeta the way *i
erell that oil I had tu do m*a tu dr**p toe
I't irate Nn ■
OMI"""
***, PtUMPUP,
ti
U- A
,► NaUrwon *..
Bummor Ciourtiort Baiaa ta lha
GILLEY BROS.
Livery. Hack, Feed and
Sale Stables.
f»*lr i| ael ******  lata a|
tote *e< fi*f
WiNili AND COAL
Kti-at ai i'.0 OtaWea *m ai Maibaia A
V  ai  • li M tiroai
ttiirmmi* or. **m n**tmi*$t*A
t**.-*****• ** re
V, -V,.. ....  , i\|.TWlS-.|| I,
le taoaeii Otoi.B- tn.t It* tut.
*.-..t *•■* Oi.tali- OB "
P-eadttlpbt ill** ll iBt*n.|tf*>*B
•••waiJIM:?': - "** »*""■• ,,.
***** ea* —,tt. a* ****** - ■■■ - it*
i_raat. ",|,a* *M llMatt. «**«1
tf -m Tt*A*1 ***** Mat.Hr ** ft****
Batanlar aeui t«Mt.| 9 a,
Httaet nif atata 1t*l*ia a*»*t B ll
Loweoberg, Harris. Co.
REAL E8TATE
INSURANCKand FINANCIAL
AUKNTK.
tmii'OIM'Vlai l\H li-Uiai* .Ul
I I t\l  MV\ WlalMlVallh  i
nn M—<i*t ii it r> t<b*k  taanda
Bat-ft tt. ii •■...I*.'.
i.*mii j tn 11. tVUB BM_v« -   ••
a *--  I   '  ."I  • »
•Me****** ***** Sr* Wtana-au*- lar l Mil
e>Htxl and till la«t*e0 t**i} le**ki. Ibwa-
•tii ttfl tettB'bi H • »*!-tk
mmm •
HaaeaOiiB el iba i .* hate Mt l*ait Betpaao
as. nsansBlta. psnss •*-__*__"____*_• >***
aata asstfub..  tl tatotaei ratareaaaa oorea.
HttM -"ifc* Weninama*«lleasee
t bwMte t-AamA*.
an i ti aa -* aot ii
Liumri  un H ***** Vmtttm h* *****
a*4 ****** pomeLha*, ra*tn*n'
ii tt inn e.n **
******** t*mm* *»******it l«ea.tatii tarn
*tm Wemtmmt** Marrerd le
tn ItoM leMitvl tt|  -*>
\*m . .m**mnt n*rr**% iW ***** ■** *******
ihi ten* lit** li ae| lie** *at"
■
o icmitoi.
"Ms'tV
i'•*.*«.
.•■I.
T*ATTT?"W**^ °4*liml Machinist i Blacksmith
. S* V sEJaa* 19a  taatM **••*« *•*** cm st.. I— *m**i
HORSE SHOEING A 8PE0IALTY.
IllVIK* Alt, WAltnx* HAHrArTtSKn
nuti.ra i. au mm <
agflouiturai Maeainarf Baaalraa.
snail*..csnwAima am,wakons MAMrAi-ttnst.
nr.u.ra t. six imn. as HicaiRmv
TIMK TABLE
Str..10BT.DUNSMUlR
W Boot ei aiMMt
CARBTIXi* HRR HAJIStTTB MAllA
in* at
St"m*Aemm**mt-*Vt*--*wt*lM(**n*i**m
V ******** *•* Neia **•  V!"-"tti if***
Maaaeta wVtaaw*w1aiBBi**i|o.w
VaB/na**»l-t 1AiHi*-t*a*r l*ea_rt lie-*B
W-Hiasttei tm*Vt*if**** \V*it**AAy*l
V*■   **• '- Vi-i —Wn-iVeMtf a
*tam. —, ,-* Var.rv.attt TlwMtyt r O.a.
Vinrtttttt l**t *A*mmn*-*»**i t *-»**uti ti ee*e
V. \\*t*m ***.*! * *itr**m* t*4an* am
**\***mr, hm WatM <*m «aret-4i»i f • m
tmmn** at Vaa«nei« i*e a»a#eet all Bad
a  *****  ****** t free*  *******  tetan
ow ■toe-
Purchaser Sell
,.,-.—...aaa——
Lease Properly.
COLLECT RENTS.
!!• htmtt**** mh*mi ***t V. V tl ilei
tm*  ai-ft ap at-l  a*nrfc"1 *llh
t ■ -i .-ni,  n a*1 ■ '•
_ LI0O0R8 AKD OIOABS.
I#*b1 aad fntt.i" n*«"f*p«>ei tabee.  TBI.
,. • ... r ■!.  itmtlVet."   .
MMM ft St It
H
OTEL  DOUGLAS
• •■ii am itaitt
\>\v  WtsTMINITPR
Aoaaatlat leatea AaaaraB*** i**srT--tit*ne.
t MBBrtkBl flra lamt*i*tm IVwpaai <** Mart
reel trm-*-m*ts4 Imar-mAtttm tAm |«. i'ir*
Oaapeay  naataa leeefaaee mOt*, Urei'M
r»,'
I .-ttitt*. .oet-ratftal ewe led the tie»*i*
tint peWl" _-neta1ly aill (led amy «eteo*
•t* * it Ihlt preatkr bnate  SfeeUl ee-
( e^mt*daiii*af,wlaoit|ypMt*meoet*-i*arBle
'^   A**t*niMi9*r**r
Pel-lte wm ami ***** a rhirrn**. oo-l
eiralthiwar hm*mr*H m thai dtm*tlao
el a telli-p. end b* w.«tld r* riebi op la
lb- hit*-hint pBBBB *" 1 •"
I'm t't tritt* to i^ll T"* bnw eat
worm •|<*rlht et*oini* whrn ihe tat-
tUbt waa falt.nt. w* _Md op rltoalo
the water ehelf at ibe md tt th* 1 **.*
ptaiia. ami 11***-am* rety o*^runa. ami
I tTt*d lO air -eeoHhlnt. ami I 6WI
In*.* h**-..* ■ bal 1 .IIImntter ***** ami
h- w ah* Jn.t t oddfel if r I., vl the tloltet
lllll* I'll .a* ■■* *  -i.
I klaae.1 bell
Wheti  I  tt. .1V*I It- *  a  Ifttfllpey 00
boor tai*r I Juti **** blm baa* relit.
aad em went eatit*ritie ah**** tb* lit-
whlla Pant lib** *itn*lh*nt wild
Tha warm t*t**a* I4*w *.dtlt .et m»
Inahnl rhe»k. and t\* mtrntt .4 lh# haw
th -Oi l't **•!"* We|l-i| vp '••■ Hi (bedim
Wiaala. ami I waa »*tt trtt ba|>ry aa t
mnrmerval
aiaiB Bt w* h**i ti** *****,
1% Best* hm* mm ** ***■
tttm. •■**'■ t •** mm, *mi
Hi tt.tUa _U  1*i-i~
00, **■** tlal attttli-i-i** y*
Rat i«*t»-i* eat.** a ****,
ItHrrr — I tat a** t
Rett*** U-t  i na
Then rome the l na itre*t ■aaann. the
dara of filden anttrtretl-rin. lh* mih'«* t
delbiuna dream*
I ooal to barm amnnd her at rher**h
tnd wbt-n they wuttbl *> duwn lo lb*
aprint after water It mae*! to make t
*}*** awful badly fur any on* elan to band
tnr a dipper of wafer I wanted to An
Ihal myteir
(tied aayhndy told tw then thai on-
day I would It* In t**l while ah* f I -"i
aod wr*«tl<*d with i!v hlndllot of on *<<
etloafe fire I wuuld bar* indlnuantlt
r*fut»*l tin* ttiRf turn )
ftntnehuw the alwaye *n*A no tt a
dtelam- I had a Bit uf dmlecou.ii,
thai waa older and hatter looking than
I. ami ah* w.mld ■<• *mt puWerfnlly Witli
Met but tb- Btotneet lernal'
■ Tn t» i * ttllntti '
IWlTBld  .
iaaedi.
'*- Till'. MOIININll  l.l.lKil'.ll   NI'.M'  WE8TMIK8T1SB  lllilTIMII  ( lll.UMlll.t. BATORDAl'  MllllMNll,  IT.IIUt'.t HY
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
LOTS IN SOUTH
FOR 10 DAYS ONLY, Oommenolng FEB. let  1600 PIECES OF COTTONS
AND
*/*>
NEW EMBROIDERIES JUST RECEIVED
masonic;
a OGLE, CAMPBELL & FREEMAN choicest city Lots
Tlivir  Tun  I'.-ii  iu..
M< WS   IlK   TIIK   (MTV THK AMATKUK  MIN8THKL8 OUK AMKH1CAN C0U8INB
Nr. A.Waruaai.ii.ua
I,. .  I  . Sluwii XI
LOCAL BREVITIES
PnOUtUOM POI HiiBai  I'limi ami Bu-
lirlaiiiiuaut nl Tuttav a Umala
i bis ■ ■'    rm
/ I
' I'.   o,
h* ^
\
N ^
For Mens' and Boys'
Mcintosh and Rubber Coatsl
urilO OIL COATS AND PANTS. RUBBER HITS
lYItMO   AND LEGGINGS, AND UMBRELLAS
Try J.  E. PHILLIP5
( olumbiu Street, New Westminster.
.; ■ -is    \ I.
•r-,1 .if  li.liil uf
M II
Mi.
I                        *
rt.. il,.' liataul Btt) RlU
is lor inli*
un Uiui ptgt
1  .   .,   *
*
MeaiM  llll      .1                    1   1  : ■   .   *     ^   i*n muti)  «
s      ,            * .   1 lietawan
M--.I- I'l   Satltl.a   \ m 1  * inli  mrei •*     \  Ml  .* ** *
.  -   lhl  *.t,.'....,.t...    li..                     ,    , .  ,,  ...: ti t    1
■1,. mojwlHee md tliuwi  i
1.I..1..I    \ I a
'
'
■„*.i.ei ..i  - batted, lain  -
Vatit.iiivai Cm.  Clutlta
ll.i*
■
- a
I
*   tbl    I'l.a.l-I
aa* k ■ ■ -
u iwan
■ ' '
I
,1
■
tfbart oil .  *  ■
i|. a 1*-
11
l 1- *■ Is*  ..    .
*
'  •
I* 1- lltl
L. J. Cole & Co.
Agt tits Im Iht Celt-lit .ni'ii J. &
J. T... 1.11 Safe.,
G° ,u
LYAL tk CO.
MAHUN COMOWALt.
a AMD
ni", ti IUn   DOKCHTV
PIANOS  ORGANS
fbi vim: m ihi: iikkeii
CHEAPSIDE
GOODS!
; w* RAND Bi|
Tbt Pttac*aa L-tiia
1
v  1
I I
-
aotooni .ltiat.be
■  M
\i
a
* I a
\  (Ira lit ...
Math rt *
I
1 a   ' •
..  ,1 1*1    at I
I
a  '
|.|.|. I  I. •    ' • .
Mi .,   *.
*
'
l lliii
• * * ■  ■    \ -
• ■ t ut il,.   1
n
1 .,-..■»•
'■twig tn*.
\  *'■*
■
* rtloetUf
aaawng tin* bil   I
*   * .   , .
- in
liamateperti •
..  .
I LUMINAL
a I M
'
Ir.ltl.llt
I
***   I   I  a. I
Mr*   . .
:
Atabaliat* Claai
\ .
aat held la Ibt  \  **i ■  t
rtaMa* Ital olgbl  IB  i
\ *
-
la lag lu I
'
*
■ •
****** *m* -
a    -
I
•'. ■    1 |1 •    -
*d»  III***-  a I
*- a I '
•
*
' •
S
*
. I
"*•  Bill
*
I
• ■
a
■ -
. *   ' ■   a    '   * *
' *
*
' '
twtben -*
.   fem tl
*.,* i-t.
...
|| . ■   ■
. .
1 .  .  tst |,tl,   A.lfl*.... * Ol ' '■  fi.ei
■
1 eatenl (irmttb j   t
...   pd illy InrtlMl  i
■ itt*- fro i.itiii.-
M r. 1 .
-.  . •• 1 . .tn emtog, iod  *
III •  •■!  IHlb An.
1   b  -   nlnl Ui 11.1
tOOtd lo *•' h niii'- '-  1.■■!
tl '  ■ -i- II .- ,*.  1  Btl *1ti
.  : III  a  .   ,.  ■!.  11,,
, fntattrfj nwntd.  Mr n(.,,,„,•*
■ifubtb 1 eittod i< 1 1 lom
t.i; .i.i oil Vane Plan
emibr
... .
I - . 11. .  *
.  *
-a.i*
i-t  Bl
*
a    '
I bloi
11 - -  ******** 1 0 o r
I    a .1    a"
.■  1 ■■ •■ 1  * lh 1.
. * .
■ -
. -•  . ■
*   1
■ ,
Igea  11
M
a-    •    1 .•
ffeiln aittf.
,   ,   la
.  .  9. • .
Nam a	
*.* Ittt    *^l S. . .  tl-.IM
' ' II  I
I
At tm t -ii**Mti  ll'stt!   1  I. • i*
"  I.
I.s "
■
lit •'   I . 1-
*• Hit
WH I '• •
1 ', Ittdoei *
At  tm  Hutu  Ibuui.lt   W  fi
*
1 * * 11 \ ■  in. II •  Itt
■  1  l| |t..iifl,rttl. ****!••   M  M «*«
ff, \tl,\,   \ •
ti tin  Him.I  lb*i.r  t. William*
- Mi ■**  VV M1n.l1 i  ..er.i*
\ Hlawa
Btt dg« .  T li li
■ ■
*  ■
af
dHpntM)    •
■ -
*
■
1 *  *
* '
....
1  ||a it-
a .
■,."i gnatet t ■
tbtt «it   '•   ll  Mlbttb
iJ
GOOD
NEW
CHEAP
As it-.itiM.niiiiii nlal in * Siovi  Ranges, et.
m In I- ,uli.nm 'I un nu lr.' I' 1 1 *-1 tt  mi nnd -iini  ) Miliar)
il, intending buyers wuuld consult liu-ii last interi .1 I -
.. tt .mt. ni
CORBETT & CLIFF,
Carnarvon Itreat
Juil r*i*'.*.l  .. ' 111   ■ " ' «i M. CLARY S
STOVES RANGES * HOT-AIR FURNACES
<_£_ " p..: a. 1. Vf' -ICOOVER, 0, Ci, AND LONDON, B
Real Estate
MONEY to LDAI
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER, B. C,
*J
I hitvt' |it«. ntlilf.l Iii my
DO! SHADES.
Bd
" ^ r tn ni.nif sun i. tin' it. -t
,f*i Si-1!■ t-t lull  ttl  W m 1I11 w
Z SI,mii. In intlti'iii mul it--
H siirliiii-.il Iiiiii, llln I.ii-.-. in
r*\ vvitlUi itinl will -..-It i*Iii-ii]i. a**_____**j
Dhomoii&RaaBS P-PEEBLES'^ S
I..  Maw... A
Petite Oaen
■
J.d.*  • •   uged  >  <
■    atelbbtaalr abeellbgt
.* Ibel lib Ifcal   Mr
■I fie it.* pIttt! 1 aM '
Mr  Mi 1
•  "dlbg  ••*  Iht-
*
■    *  ■
M •■»*.*• v
COAL
COAK >, WOOD
i
11. .
-M . Get Your Heat,. . v ■ "***»
The Strike of the Season
i 1* M
rr..::
ANAHAN
imi am- ..i»
F-ROLNTJ^TREBJT
WE HAVE THE CREAM Of LIVERPOOL PROPERTY
■" "VV~oo:dis <&# I^OL:LjE'
JAS E. IVI/.IL.
■
If lhl*
The Mailer ,;T„
i. more ih it-, nm tli-
•|tiiliit ii ib. material --i
•  ■
t".nli  ili> moat „«•
,,t„.i,!i. itjrtn   11  ■
.l.ltl,  |..|.||t   , a,til-.till, ,I  |.<
ill"  -l|.l|*   •■!  ll"   »•
lt..r-a- ih.lll slltslilt
H. A. HcRAE
*.
in  1 ii.iu-
ip-thei  1,1  , ,..,ii|. |. „,
..itlttr . It ll,..:.
-)i  l.f.l.i.ll I.III,lllt.l, |l    M
" Tl,, Apparel
a 11 Proclaim* the
Mnn" ll.- Uml it
ril_lil   I li.
Ca M.A.McRae
*
•o*
a
Riddell Si
Johnston
SHIPSHIfHS
I l.i a not.  in  ii|«r.itntii .|„-
..'ill
mi Hti*t,M
.  . latl -  aalt
to .mat llr..} l.t..hi.
s. .11 lu I.
cmiaM arm,:  In Imaiinir.
a
efe
a
<& ••• -1^
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
lb Properly of lis C_n I,USIII,8FI111 mm IN mm
**    $ ri in*., ...  ueaeUMtUeiaa
lat   mthttl * I I   "" ' ***    **■**  •t-***4**t*» Ttrnf*** t.
* ...
AND  LIVERPOOL
•  . . .   •
*
ia |b 11*
* *****
1. ' >**it,.,i ire-
•  *    .
I * 111 .•    * .
T. J. TRAPP,
.N'^t ni im iln Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
*,
■ *****

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354014/manifest

Comment

Related Items