BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 7, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354011.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354011.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354011-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354011-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354011-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354011-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354011-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354011-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354011-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354011.ris

Full Text

 W. J. WALKER & CO.]
iimi. am mm
NUW WlSBTMlNBTKlt  -  .  . ]|  ti
one
M MUCK .IliS
WITH  WHICH is INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W.J. WALKER & CO.
OUaTliKED AClUUaTAHT. AID
CITY AUUITIKH UIU..7-.-0
t.uuuat ii, miw wa.Taii.Tia
•NKW  WKHTMINSTKIt, BRITISH COLUMBIA. SATUIIIMY MOIININll. NOVKMHKH 7. 1801
FOR SALE
WH. IIAUelali: & CO., PROPRIETOR!
TIIK I.IIAIllMi
llm* HiTi* Iiiuii. un lli|,,i
in,,,,,,'. IS„il,il,l,. I'.tri, liutiil,
rtMldt  II mil -iilil iii ii ft*-,
llllls Itlll l.l'ill, lflf',1 ,„|„ |„|H.
iiir.',' li.l,. Ittl. ..„ la|| Hlii'il.
Hu,,,*., it. l.n.a. „i, hu.in, ..
property.
H.  H.  LENNIE  St.  CO.
I- il M.li.i.rii  .a.a|l..| in., -I,,, i.
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
INDIAN RAILWAYS
BKITA1N  0WN8  NEARLY   rHE
WHOLE 8Y8TEM.
Ki'iliiioiid Iiiitin.-. t),o l'riu.t. i.u
Iao.inir in tho Eliaitiona Violent
Mi.liiivi.ir of o K.aa ti,-, in OOUrt Tbo
Admiralty  Hu.liiiiK up n Cn.u
M' Ilairtulltt  10  btl I'le-'l.HI. i!  Willi  II
O0ld Mialllili-,1  Wlll|i   UliJ. . tliafar, Of
Toilet Articles, eto.  ""■ ***"""* *>"•**' »' ftnuii'i
*••** |  Annul.
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Riial Egtete anil limuratnu
OLONIAL BLOCK, NEW WESTMINSTER, I'.. C,
C. J. BUGHENROTH MacpliersOD
CONTRACTOR to TIlflltKAII
r.n■ Lmtiii.« ..i.it hihiihiii1K  Kan,,,,,,'.. "   A UvlUUVU
Ciivru r.n  A|,|,li< aitiuii.  Aililii-ai U..i
tSiS&'IBtkt* ********* in.i'i'iiuM- .ir
  Xl'llll IIILI.I. -tl IKMi.tS'l'K    I'M l.i
"  "I  UlilV.ll
ll IIM II Nul.r, I'ulille
MOWAT & T>
TURNEjEi
,i   I   l\.i..lia,
ft.llli'lil Ul  1-.,,,.,  ,
A   iIh.s 1. miii
Nol ■
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
l.lllt HI III t:itill*, i UIII -i i.m us., is u.i. ii-i.i.wi in , \i, i
I. Ml It  AM, I'lllllll-ll.l i tlUtll I" ill I
Real Estate
Flnnuciitl ntnl Insinuated Agenta,
A
ICCIDEIT aku Lire
MB
Wd hive |iro|»t-rt|f In all (tarli    _ ,
.  ft.. afSilo an.l nial.i.l ' ' ' ' '  '
r tho City ami Diitncl. „„,,,, ,.,.,
FARMS Impiovctl anil Un tisti  ...
tuproved. " '  .
L"t*. ,«  SOUTH WESTMINSTER  nul  '.oihi limit.-
■  '•!■  ' ;.;'    . 21-2
Nml  Atltliliuu  tfl "*",'"
Sallltll  Wi.Im,H.l. I
CONVEYANCERS ««■ FINANCIAL AGENTS
a -
r.f.a*... ... tt    i.i    ,
WOODS. It OAMBLE. Nrw W. stmnisl.*,*. B.C.
S BARGAINS
nre the order of the
il.iv, tw- arc offering
lota in the vicinity ol
Moody Stjit.irt- .it iiu-
reasonable price tal
f,;5"i.uli. .uul also
ymnl building
Snppcrton iur the
tunic figures, (.'.ill
.uul i-i.niiiiii- uur lilt
Office, -i.\ Columbia
Street, N't ii Weit
minster, It. C.
A GENCIES:
M
Manchester Fire In-
nuance Ca of Man«
chesti r. Phenix Ins
Co., Hi -I.Im (lire);
Citiiepi' Ins. Co. ot
Canada (iin): Equit-
nblf Lift; Assurance
Society ol the U. S.i
Accident Ins. Co. ot
NUrili America; The
Mutual Accident and
Plate Glass An., ltd
..I Manchester, Kng.
I IIT a.  HI
111..ISM,I. a  HI.IKKII.
S ,\aa, ,...,*. ,
H.G.ROSS&CO.
Cti I ii iii liin St.. N.V.- IVistminwt.i*. B.C.
*. nua.
IIHITISII  l.lu.N
.MAIM.WI'.
Hit
[heney lee.
tVM, TIETJEN. Manufaltiror"
H. T. READ & Co
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
■ Canada I   ' ■ - na|eoo,
.  nefanr
laOOd.10 IOd t'ta'.ll a 1 .1 Mill!*  !
Pollcioi atill.n without rcf.rooco
10 hotl*. olficr i.
Cihl* Addrtii    ROSS
1 O.C Code
GARDE N
II •  1 tl.SI-IH
■•
AriUNtroun-YoiiuK Block. Columbia St..
-
•"•uittirnitrifr
■ ii i  .
■ ■
D *  CVBTt«fcC*.l>iM«i«la.
C. R. TOWNLEY
FRUIT LANDS
Sulil nn
SIX VEARS' TIME.
MONTHLY PAYMENTS
S1.-K5 For Each $100.
Nun l-urii-iiuii Centred  listntc Insur-
■iin- Clamc,
t .,11 ur Write for I'nrtlculttrs.
A. B. MACKENZIE & CO.
607 Colombia Vinri. Nf* WmIdijiuIk
•-
»"I*MU   *,tlU*m* tf*m*l,r**** \ f<
IMM III Willi    , .    I   . ■
I.--** l.-t. Mil I' -IIH HfHWlM'-
'' ** **** ltmr*lt**tt In lln ISti A* r#**mh.
S29 COLUMBIA ST.    I WW MEW WESTMINSTER.
HOW TO 6ET
A |« nm Mired js .i pennj  gained, but
A CHEAPSIDE
I'linliiM' uii.t .,„ iveragi miring **i luppcna on
iln. penny.  Tin- moro rou buy ***•• »'""•
yiiHs.iii-  lmilit-iinl>-ri.iliirit;i»*il
RIONTPfiEl RI6HTPRICE! -MUniffiill
E.H.P0RT&C0.
REAL ESTATE BROKERS
ROYAL ROAD TO FORTH I.E. COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
l.la.SIU.S, NOV, li.-SIr .lllllll Haalal  ,.|l.|
111 .1 "I'U'i ll ll l.lll'f|H»a| laaiiiulal ||,.,| ||„.
llniiili govern—oilowood r.-, i a.f
1T.0W inile. ol laailiiii. ullway, nud *.-
|aa I.iii il  nine  ->lil|  i,!„i.||t,||  mill „f
imiilidi yt'arl, iiii ibn tailwa,.aud Irri*
milieu laa India   Tin-Imil,llnt ..'
way lutbfl Im,..,. If ., „.,,„ ,|.
Int..
-t  tl.lMil ||a,| , , HUH, ni;
I'atrlik llrady  »a> arra.let!  lu  ,|,e-
.i.-rair.  ol tin- llun.hl|i ILtrurla al
Ul I'-laanaa llll*  allaTl.i.ala.  II-  h.d a
nvlvi-r and .arlriili.*". mmM In bl.
hit.
I  UIIIII filial.
Tlia'aalntirali, woakliol pwallth.
Illf.l llllll'*,-  ini|al|.»tea|  lull,.   „.,.,,,
f.lal I.r.. Hae. lirliai, b, whla'b a tabor
man I".I hi.  lilt-, in !»■ . „	
I|>'l Heltono|111Biirli'tid i-iti).
aiaal ll.r Ull.r ti'faitiil tee atleii.l  Haa- in-
IT.llllll,in, ili'ii.ttini-liK It .. a far..
ir.a.maims <*r nil int'tnii.
A ■'-.■! ai.ijfa -ii line liratid* d* !*ul
■lal.-il.il l'i.-iiiii,t d>  I i.i.M,a  a.*
rouu»*ll*d I,, Uiu .rm, .ud n.t, lo
.••um.' iba- aiii iili.,.lii|. ami ihal  lleaia*
I'ralab'alllallaaia In iba- provitK.
• -li I i uul. .1 tll.l aba .lalaalfa.. alalrb are'
!e-aa||.,.|i-ra-d l.a tnaf.-l, |ara'|ait|r .,.« f. .!  u
, Hun fd llu-roi|iif.
bOOU M.>nr isa.ii ii,..is..
A lllll ll* J.ljf'lf aa t|r.|..l. |,   | •
Ihu 'lite  aaf |f||!f. ||„ „. |..||1 ..  hrlltl
- piiruur.iini.  Tb* tHain. al.i
lUit'l'-l tlaa- l,-,'.l.|abaiHia,.  I  a
allaf.    I.,..I ,.f,let ,t.
tldCd  l„a*ltaa»»   I.   fiatl.fi   -
.* I~l   Klrb.ta.a 1.  lama  ala-1
r||wrf.bl|. r.tr I   1-  . .* t
I f*i|..|,a]a|i, a Ita. I r.ta.1 a lid * r*tulu1t.tll
11« nat.itdarad unllltalv in oroor.
Illlll'-llll'* IS lain,Ii
l: .■!.'.. i  .la.if.....i liroiliao *tah
•r.lata  hat*  l.ladad  .1  Ma.illh.OH.l.aa,
Tl.. i  a,,,i  lo Hra.ii f,„w ||,a.ll..,d.
! .1  I   l.tl..!    ,   ,, a.   !,.   ,    ,
I l.irnaaai «-laat!,.,.( .udrfinfi
S ' ll.a |aa,l, ,Itnl  ||  r.t,r  da,, aid
...f.  *ra|,  ta...  •,,,    a
" a |..l a .   a I.
•■ t-.ii ill larll, ih-iuufiil I-, toltti,**.
ll.a  Nit, eef ai.l. I. lla. .
tha rioo.nl 1*11 Kniland in M I
e|..irit hiuauaeii is
J   A faiala o.toad ttnklll, eana of • l.tal of
(a.ferf.  oh.,  h.,*  la^n  .a-fiifi..l  !n
a'l .I  tlt.loilia.lar
Itall!', Uarl-a.ee!  |.,,*a.|    |...,4,.  , ,,
-a.tulllid h.r HI.,.   |,u,1n. tb*
litadiatiiiar, aiaatlo.liuo th* ti..   i
ihaa-.tO*  .' '
ll'l w..'i«.i* and,iliin. Wl Ih.l It*
■MM t.lbr, ,"• ,lle*| 11  i  ,lt
..1.1!  m.iual Iban  III
al.ri. I.aai.  „.  hafeefa  ,,.a  ...g„  ,,.
ahhh la* .,*'•! ...miolHrd   II* a..
featflbl, frOn-tisI h| ,h* OOO,. aelitf*M.
I fund f.a Iba d*1arth.n..f >Ik H-H ut
th* fi'tatrtt laat 1-- *.. !j i,,| ' . i OOOtta*.
I't hanl. .ml I, !• n..|»*l lh.t th. utul
•if iinni atll lr..i ,|, i.a IMi !,•!.,*!,*<!■
•Ion.
mmti, ti iiti o,,.
,1 a|..|.il.|,  (,i.|,  Ithld* Ja," '  •■"
Heal |-|*.id*n1 l'..Oi«. auuOKd tb* >o>
l<rama ...noeind taH, io tHulo |.*»*
trot Ib*  IrolthtOof  .ftaii|.ttat, ,..,*'
■liar ih* *<o|dt*. Thii ..*.|ur.., t.
if..aa- l..| ... .ti   .- I, .    , a
■ Od h» brrn d!f*-i|a-d 10 Until if .Apr
trnti ..f th* ri'i«n»iial f.all,. aha
art* Irntrnll, r*t*alllad ha IrliaRatranr
frai.io lo lh* rieuotfl Ito. lor lh*
MuMmi*. arlloo lh*f aoald btotaihl,
l.ai* ai|*Mtili-d . araaft d'rl.1 alibi, a
l*a data.  Ai it !• lb* Itiatniat' .oliW"
Hla- IM haiird ll ,h* OtUiil  1,1,1.0**.
aod boll, Iho auat tad nat, in hmt to
,b*l*|aohlh.  **• trial att*-.,. hl.alwa
oaad* aod .11 th.** HaHtt.Hd to Ih*
■••n.|.liai, aill h* dull «lib
ilh*« nndtf •lino, laiipaiii* all! be*
■ t|a*ll*d fit* Until.
ii.ii HN 0". r»h».
Th* TlOiti p-iblith*. . dl«|rtt. h (•...
tn. on (b* llta,man •itoathat, ahlrh
aoaiiol nlhit ihlrt. **,* Th* ta.ll*.
i* nut ,rt t.fioin. hu, ,<*-t*."oal *******
thw In inn lodnol tb* ><i>|drha, Ihtl
ll.rrh..lt-b.al**|ot.lif «a<"Ol, Ihaiaailh
,>• *ot*r lh* .athith.0 <d kiuio d*a»-
Mliia- and o*l th* drill* of lh* MIM*.
Johhort. labile Mhrrt .nd Ih* hmrt-
lo. nl lb* HI* »t *t.b.o»r. abnh h.t*
... u,t*d •inn*, h.t*onl*nda,td |..-,....
,*nt, ahrrb .** Ih* htaarotaa*. nf tl*
I'ftarol Itaohlr.  X "flbafti  lira,,, li dt-
. id*dl, lo t.tnr ol on raitait. laid oal,
** taottal llta,11 itth* H-at'otdt' pt'-m
I hi. toa, hod lu Ihw Cnttn , (,,.J«„,
i*xi,mln. rhlrf uf ilal* oodtt .
I Httea* ptttailliaot riUtroi, taptt-a-ol-
in| lh* onrtbrnta •oolbrtn .ad taottal
ffattllnr*** .od loioHM lh* ooftt nf
■rant
isami ni fr, arn oi i. ,*■
A driMlrh fitw, Id.hta, .utm that
,halSif,n|.aii*,intarnnKa, It ta<Oa,.l,
f*me-*ro*d a, ,fa* itnaln. H.,.. I
th-.n and tadn-al ontril Th* fn-Ha.
iha, ,h* |a,*wnt mio,* I. n .
that lift*. »t* inleraolr halt*, .-n-i'4-l*
**>t t**n*ath tb* main.trht.l tiaa, of
."tnrntnant. duminalr. tb* .nntl aod
th* .rt.tnrrar,. It t. Mt , 1*11, atll
i.on*o Ib.l Ihnhr.nlth .od llttto|'f*a*-
' HrrmlHa. aho onlll ftoaotl, art* M
nt tnrra-eiframifi anal blo-hhaadi. h.t*
r'l I.l* hn-timr la-ttaf ' ..anlfanl,
allh man ot |.rirll<t' aWIHt
and tl. ftnll* aim* a, thrlr I id Tin
rlraam ut a unlli-d lhattan r.,.-a*»iN' Hltai
n», than 11 aa« In lb* dap nf nraturr,
and In,•lit,, hu, Ha.- dm f ,.. ,h*
mntaatrb, I. all th* .,*.,*, A ,.|.. Ikal
|alan uf ailhan rislurrd tn VHIIng <• Imlnl
iir.imu.aa.a-aa, ihf.iu.buo, lb* faoiniob,
and t*a-rltin| mam adhrfat'a Th*
aolhitftll** hat* litiartntttl Hi, *'„ff,!-
mant al Madrid nf lh* altatttl luodithin
i*I lha a-r-liihnia  monminf. hoi  lb*
• ariiln<ltirraii<l*i<li Ia1dlat«rt*»r», lh*
**|*.nl*h d,oa*1, forllol *J*forr ahllnlb*
I.), hlnl lit**. *.. .nal it lh* |i*l!oi nl
!",all,  *,a,twhat*  dllplairil   1!
!n i|ill* of th* Itats-rtnoa uothftsihi.
nn .*rhnt. alarm I. fall tilth* .'-I'-tliltimt .1 Madrid, heal ll 1,1.
lam Ih* dao.rr !• ronHdaiTd ton lt*al
taa la- I.oaatril. Thot* !• . ft|irtf 11'lfranl
thai llil, Aetllla. Ilea raltnuhli'
llran la.dar. h.i ra-ft-nlll. in Ihf .ulafiit
t 'ainimrrrtal tnrallrf. tHIIral thalhh-f
t'awn* III l*a.rtiif.l. ahlla  II «.
•laaal that la* aaa ata^aaartilni an l'a,,*.
lla I. iald ,*e hat* had mmh Influrnr* In
'ifl.nlilni .ml In>|i1rln| Hr t..|i, ii.
II I. bnnitn Ibal a pm .*. rrw-n.l. no-
■ tnbe.l at ih* m.nufartorinl loan nf
ILIta*. naar iha i*toani*h tmn,k-r.
ithlrh  b«.  Mini  th"  .atboffftt*.
'ami la    aniaae.attr* A   In,.!   •*,-
Iran, a.rnnd thi i-umtn.nd'f uf
Ib.  dllltla.l  lh.t  •  catl.'n  cntoofal
ii'ii- <i ri'iuiblli'uii tiifltalur.
Tln> i-iiliiiii-l s I alt...,  iln  lil.li.ii, tinny
illlllllirllll  ,  llllll  Wit-   lUlll'll'll    l.l    l.l'l'|l||
a lai-a- lltlt. It III! II ,|i.'l'll'll 1111,11.   'lllll
la--llll  llll, tin- tllailivt'l,  that   llll'  llif
ponl laml lri'i|iiiiil aiiiUailiiii, uu,
Ulll. ut.nl -ara'alllil, :u„l Ilia, ll,,**/ laa-
fii'tlaa'T tl-ll.'i| a In.u-i- In Ilia  iiilutrliattf
Ibi i ten  Tho nt.it wore .tiddonly ar-
i.-ile.l ii, il., l.ttrt.i. I,- I lilitiiii fiirniH,
ia|nlilafiiiit*l  witb  iln Inilsili  a.!  il,.<
"I'larllllflta'.aa  ri'|llllilll'."  I'llfa-lliaT  Sl 111,
varlaau* iiibur duumeuli .howln. Uu*lr
dlituyal pnrpoUa ain  fumul  in iliair
ji.   1 imn   Hu-   ovldonn
lllll"   U".lt l.i I.-.i   -iiiiii  HtlUalU  -i
aaialailii    nnil   t*\ a   Iii.i -a    II-!-
-ul.in,in uti, mt-it-tl ,,i,,| iniiti. .laiatiij.
llll dllTUIUI'lal. ai-ri' flaaaaaal. A llalnl
-all. i  aaf   .affti|,   tull-.H -.1.   I|ia-|l.dllltt
Mvenl a* -ti.   Klt'Bi li adiuiiii'iliy
iimi- o| a ri'imblliaii .UQI|boM ilaara
alum.i any ulb-r llrUtlll •■* illy, but ll,
iaia-ai iint in- eoitptnlori am
wba.lly lMilat.il frum tbu ri'imbl' .
.ll.. a I all, iif Hii. t iiiiiiui, aiul lli- ill.-
• nil,..! -.a. It fit-ii.u- atl.t.iyaliy laa,
..-I'l* 1 10 th. fulllf Ol  ..it.-—.Hi*—    ll
I. faara.1''V many lhat 111 nMbl-UII
Will Ula'jalt'.lllaj'.- aaf ||„- ...tiiliifi mui,.
Ii||iil  al.. Ha.l,.  Iii  l.l.laaaa,, |..
.a-iia.ii, ih unii,.ira,bin.
.1  Illaalleale.il  111 ill faeW title
Tin- unull iii.ii! 'I'liuutby llnaly by
I'lrtlHI-t in |ala. a. ,1|. lla-iiiaialt. I.  , f.
Illy a|a|alaifdt*l In Dublin, iml I. Mlf
!.-.-lal> la-nini-d-i.'ii hy  Uia  M'i'n,-
H.l I- -   ll-al, -  I.-liijil.-  .!-.  '   Me-
I'arni'll ar* u»lit*raa*ly di-mmm-rd a*
lirilUl. allal tlaa- Waaaiilau  ||  ■ | | a-
llaa- laaa.ala.aa . !.at>" Haul laa  I...  <l.fr,|  ,ae
.|t|0'r lU llUt.ll.- llilf* Itl.   "'t'l .
laatilffeefej   It l..i,||a-tlael Hal, llaa I'ar*
lll'll latutly hav* lai-i'll  *a*  haul  taalle-nt
'.I'l' t II,. I- lu* .,,,. I Hail,  lhat Ilea-
lillar .,.„tu,sl lliil I,,,,,,uld ,** t*  fir
I'l'  I   .L-l Willi .llll,- 10l|Ullilt,.   II*
i-i-a niiiiiiiia-el ,ha, lineali nut M"
Itnrraadi fiat- bim a t-ri .-t-t.' tbratb'
in. It). Of KU Of abb la I..- olll fa.1 f..t
many • dty.  Ilvaly li frill, lb* *a|O.I of
Melt, tniirll an |l.,.i. ai .li.'iti.li. hul Ib*
Utter bui.lla. 1 tlim altl. -aa-. arid (ml
ftirlhnli.Mt.!. ■ ol !'.. e.Ha., laajrr*
would hot* badly loluml bill.
. i.a Ipod tea  t'lamin*
II. aly aflrr ,b* .IIMI uld bn li ■HiM
.-I a.-:i. tfum nit or*. d»an.
th* barb .ud hi>»,<bttatn< Ib*
•ii.!.-  lh* I*...
ItUt Hal, liaal, ...   .
'  aU lliattlhar l.a,r,.  aaoer  Irr
ia.il ab'ta H.r.  *'irr*.iindad
hlU «,ld It* fall Ih.t ll* Wi.aaf.'ha mid*
—I aatatlla. lufllla! wnlOa It
!■ r*l«vt*d thii Mt* lit
iorludini b*r bfutbrr. ,t*n, hit I
IViaad, .Hhnuih ii,a|aa*d ,o the t | .t.i
In tb* miliar nf ,b* miatH **i<t hrt
.uo,'•*•,.,*. a.'r*«r*atly ,i«.-rd bv
Ibii. r. tu.ri. .hunt lira. I'artmll. and
thai llOa.'I tl  ne tta.! an loliatitloo  ,o
!li.  I'.!- .   • a  a-  ,. ||,,!, ,
: I
... ah*n>
. i.at.tit bald a Jobll**.
and b.ud .!,.,. ttb*n. ,,| ,,a,*, *'la
!„ ifd Hia, lh* Ibn.blol bid  bu,  Ufaro
fatal,
ttlnnaa Uio Priull.
111.0.   ,\ut*«,brt   «,-Th*  *!«,a."0
t ,nt*,l,. thiol* to ,h* hti-
laottooiialthr aothiititbti, Th* moot
alll out Ut* pitta iit.1.1 toOi-lf  •
»  !•  ..Olll,**,  Uri.  Hra  OKfrWHV  fa.
,a.H l-ir.i, llr, ,. a-iiain!, two)
■od laaUblv IM Ul J.aht. IL ***
mmti, iho I'aitrtiil* undid.,*, .dt.it.
.1-1.it and atl.ttH.ta*. It lu ri*.ii-il la
llild.llw
Uh* a Brttsa.
•aatla-t,.,.   Xuiaaattaar
, 1,0**' ' a' ll .
b) a.,.,.f '  f  ,.u„0| |dl
mtdiIn.Htnl to todr
th* t«|e,tli, of lb* llltU.li lunl-al A.
Id* lol.n-l Ib* thrlu, tb.1 (0 tw el
lutlbr, .llatrhi o|al fotttlh laMdroU
Iho loobfx. aaaM ih*ll hi. tatiK*. maa-
,*. hn t*"*a atioulKd.
F,v* toldlon KilM.
Ib.aa.t. Natmobrr 1—Tla ut* al
Um* dtitlai ataali ot lh* liitfillw
•llw bail tu th* null Int. tanfidlof
Inu Ihlt tilt 1- ****tt*i t«Hf4.i
ttal. and Uh* ..tl****** Mm**,
tn* mlaat oHkUli .ad and It*
IIMtl'b ooMMi an* tllVtl Tblffl,'«a*
llrtlaih add^r* and toar n.H«. *•*•
ln,ot*d. Tb* tMaouo*>rioaihia| al
tb* ail.tail llilthl of llaaola, at. ua
lb* Ita.O bOt li M-aWd luhltar- .l-J
■ealhont llavu
-ii'itt.  XoiTfaWt  I.—Tll illia
tli.lt I* 1*1*II  V*r'*nai.ltd Ud  aai  f.l
ol ,tt* IV, nntin itoafati b.i hara in*
i H i-ad dalln. ,bt< ttaii tt.f. tad It t*
•UA Ibtt lh* nra Aoilnlita xtotdiaa.
ahhh,•vrntl, altit'd In ,b»»* «al-».
• id b* un't olliuod la |o,t doaa Ua*
Ind* lo .|«*i,ioa,  Th* redaotn-. at
, l.li.m Ihit IV|a***Ua Ubu
I. . o'*«~i,, I. ibtt Fello*. ahll* l.hot
.ft* tnd Ih* n.UiahUrh nllarit
auulu.
An lr. >r,-*,iur,» Dull,.
IHOI.1.  Nmtaitail  *  Tb*  tadetoa
•hatholMr  k'trr. tout to. lla ,^o-
t*ll,  .Od  .llll* ul  Ib* Ul* CtMaMIU
niraait I'tiarll. .1 Auad.1*. aill riot*
mu doll, ud taafaiha, in Mlllni 11*
■ Hit' liift bald rVrftlb.U .1 hi.
«.i*t iitdt ind M oaa tba.
tut aiotti W.Man,
Hhf.il t'Uttt-t ot Itabiia ba> i
tiaiti, tb* ialt.li.** ot  lh* tiablla
Xilka.it llol la |*t»m, HtlVtaMI
aitb t udd oawolrd ablra lot Imtu-
ahlHdol Tiaa*,la, Until    Th* •hfttl
• haiit i rat|i-iH. hat m. .+)nrl«ro ta
.1.11 a i -aOltbOtaO.. ho. tt* <i, * Ih.l II*-
Ivrwll'i fii.,*. * ttdtait<4*d .* (alrita.
- -1 io. tad
Ibll Mtlaattao), blataalt laak.i lb*
omb-t-lradotla-i aho mtill.d Ib* had
toa,nt tod ttapaaolka. tor rrtoilo. In
bud, t li.ua lb* ots-aileont tfa* tMt
ol Ihr Pilar* Oel IV.tfi.
Aa Arhaaun iadfa.
'UttU llwa.  Atb .  N'«itrmte*, l.—
Tbrir  aa*  t  trnullufl  If. ittor.  .hl-i
iora,t..i e ab*n lltoayl It. Y-mt*. * l*ad*
tO| a(,OI-!M  ,0  lb*  tlratifal  f.a*.  ...
i*iltt,it.« alubn II Miairr. oo* uf
lli..lr.<A-i i**on**i. ttfraat* toity tt
Jeailfa I.m traftn** ol fr.tttn |a*itkai*
,b* Jndlr |,H.pnon.|t-d lo Ih* allaoaa.
M'*a.r ...d th* nan,, t|.|t*.tf*1 loi'inid
tn ttl lb* ,t«l nl nimltrat ti wit .1
jiadjr. II* htd itawtd ,1 tH tbtn. .nd
b*|, hii otnaatb lliat.1 1**101* ,h* fwolt,
h* I0|atitwtl. b*hl ,h* •f.l** nl jnltlt**
nohillntad. "!it.|. 'It il.fr. till
dodl* latr, "don't ,** aul tt.1l.rt \*.H
tan hat* ,uar ohi*flk*o« *«,*r*d uo ib*
ft-riod.. hnl lit* raatt ttattritri II hll
.1.1. and d'i.t.u*lkllllllh*ttrli*ltb*t
tor * ...tnii lb* iUI* ' ' ll.i.' r*
I'lbd Mr. Muntr. "titnr bf-fant ht* hot tf
tbl* boor tilrd ... qor-allitOi Int ,h*
d*t*n"i."  -I aloa'l aim ,u h*_t ant
(hint ffiwu ,a*i." iald .tod.* I/** *hari.tt.
It I  >i, a-a,,hin. h*t* ,nia .hm I 111*.
tnaa fan m-a m* atarobrfr ''   Vok. a.i
.hi ir rrilrefrtl i*.l th* riamtnalhro rafa-
rrad.d   Thr  r okltfi  nt  l»n  htoli"
tntilt-tt ,l,*i ii,r. hi'i but laaal *■****!
Into tVmolr.il In ,b* intn.10, "I •v.*:**
,Ilia, .latifna--'
. •artitllf Ibftrfn,
KORTUNATK F0N8Kf!A ■'■ *■ *"""" ■"»""»■ M'»i"«r
II aiiui'k upon tin la'itniloii bavi* liiion
DIBCOVIIRa AND PBUWRATBB AH nidi»lth tho ivowid porpuiof mir
ATTEHPTATACODPD'CTAT.   ^""m^C^ H  £
lilt' .Inula would Im lu'l'l -Irla'tly
Bra.il Now Fully Undor Ro|iublicnn rupOMlblo fnr nny i.a.n.iB. wlib'li nil.hl
Control  Dotit Pudro'a Lnat Ho,,.. I""1 L,'","'", !",k'","","'„"r "", ;,b"'
.... ^, _ . -V '"tr'"' tl'itt inik'lii liafall any of IU
Voni.hoa Dornii Schnnin to Ooi- i,„,i.,i,'.. |i,i.i,i,ii„|,t„i,i|iUy,b'.|iatch«l
lout Itifn Illinium - An EnroKod iraoniof uvilrj ll lhl I'iiIIi-I si.tn
Honk ll-|iii.itiif Demand. Hi. Ii'ialluli 'ur II* l.riiliiUnu At Ihu I'lll.
Munny at Pl.tol Point  A Clorirv-! "i""11"""""!' ii..;.*u.llary ...Ii.i« worn
Ullt ll'l
Ttnffli'
Opinion  uf  lb.  Liquor
I Hi-  Iiniiii Sun., l-gitlun
t'fallf'fl   iii.-iiiriii.ir-  won
luaali
ami  II-
Hvonli 'ii'iiniimiii
j  .I ii—t li-liir- lhl i'lii.uml till ini'ntltll |0»*
\\ iiiiisi.uis, NniauiaUr a,  s.-a ra-ur, I irom.ll aallle'lalri 'liiliil'tit-il .i i Iri-ul.r
lllalui'raa"lii'il  .i  -heart  .1:.,.ai, l,  il,i, aiiiiuial Iiiii .Tnwil wlilili aiiiiiuini-iHl Ihal
';""""' ******* .1"' ' Z;Z,T VSSUTJSm "5r«i
-laii-iriialatlnllbat Uu* riiynliitliin In I upon Iho OKllod -llif.-n., itu.l limy ill*-
lliaul na. nie'r and ilia' army, uni, and ' iiit-iI in tb-lr Iiniiii', wltbiiiit niaklni
lllolh.r laiam-l f ib- Ki.v..r,i,iit*i.i i»"V il.-ituiia-iiiitl.... wbati'vnr ai.lnitlht
Wat-  ,„.,!, ,  1|„.  aaaialfaal  „f  |*„..|d"Ul  ********	
CANADIAN  NEWS.
Im** Iih, ,*,  Hm.lt. I'm.  f*aptm,a fa  allaf ■
am tltftr ar(fl ran l*r taaaala't
Mam*'**
^iiiii.i. N.ii-i-iiilu*ril.—.Mr. Itfaitilry,
|it-*atlll|-l.l  ll-allll   llll|ae'a I.T.   bll  ra-
liiruid (nun hi* tour tlimuib llaape
dUlria-t. am! r"|*.rr, tbu |irt*ireai of
aiuall'i.'i aa lu'iiiu chllkid Ihrr*. At
I'.il.... lln tn ara llta< um, but lao h.l.
aliiiii.i rr uv.-ri-il. Tbiirn li nno ruo .1
M'.iit.ill". TIi.t-.11- .till roar, lllll,
1'aaal At tba lalla'r |ilaaaa il..r.- hu*
IUI u|a lOdltl II e-.aa-a itnl tali dull.
K..ii-i-.-o Tin* dli|aati'h aiau .tal*- that
Una uii<iiib*n nf tbi- llra/lllan CMfmi
■u|a|Miri Kitiii.*-. lu iba i-uuriii la- hu
ula a.  1:1,111, tratif|iillllv |ar*valli and
It la ht'lli'li'd Uia'fa'  Will  b*  ||aa  flirUuT
utdbrn.k   I'ra-.lala-iai F -a.l* III looil
linallb. and ba* Hi* luyal aUpporl
uf bl. aUlulitiari and tbu -,-
utiv*  ii.il!..i.ii.- iu .11 du|iartiu*iii*.
ll I. lay..Ua.I Uul llaa loiin, D'Kll Wl'
inlaw aaf Ihalo I'.-Irn I. ., th* la.itti.it. ||
•I.. li.M-iit .It. ut.. liii.l.riuiii,. lb* ra.
Iiublti-aii .ma,nnii-tit ,11 Itranl.  Tb*
fiitiai. ah aiiiinraiiiiary arnaiant'*
ti.t  jiiaittihllun bad uine-le t.. ain anh
ntlkli.fi  Iha  aal'frtbrnw  aaf  than  I'ndril
iaat.11,1-. hll I ' ul  I- e-11 eeiiiiatit tta fa., I ill aaf litlil,-.
undnr ih* d*|irlv.llL-n ul bli alfo'i m.|. rmt .iiit.uniiKs» nuvr-uis..
liltlrun, liah*rii.i„a   II* I. . i|„m,u,h   iv,NM,.„„ ,u„ , N„,amh*r «.-lowd
Ihaurb..,, .nd trry |.,ion..u., without „,u Uj, .Ma-r,i,,.„ i,.f, („r fbli-.io lhl.
.bill,, tu  .U.|.lit  bl.  al.lOI lea r".|a*.t,  ,„„.„.„,
ami aiitlaaaia ,,, (l.ur* In Iho rourU uf
lay.lly.   Tb*  muni  li  known  1.. """■ ""* "w* '■""*■
hav*   b**o   in   i-onmuolr.uuu 1 iu..iiit. .N*. IV. T.. Noiamlmr I.—
• ith ib. Itratiiian rr.turaibin only, ind I'oiuUhl*  llirrli'*  ainaili  wu ulf
In. but wata be-l a.n lali.lf of tin Ur.- llW i"d. lb** Jnrv raiurnlin . vnrdhl of
.111.11 .iitrrnmrnt. tour* rlanoly tbao b* iultldi'.  Hi* l««ly wai faiund ,*>t*rdat
.li|i|*.ar*|   ll .a I.-l ll,,.Jfillt  thll  l".OI  aaaa lb" ,I,, f hank Willi  .  bull*l  WOUUd
1 i. ii.t .Int. ii, iha run.|ilr.cy, '■ t" Ut" I" ad.
IT UN.  bnnaladi*  .a,  il   Fuuiort'. , .u.i su tun I'iSliklOI.
|,h.m|,l .. llun hi. i.nd.iobl*dl,  . l.ad   Ay,,,,,.,.  N'  s.   Nutambrr  1-
-atoa dlu|a,.OI,101*l,1 It, r*rl.lo  Influan-  A |,u,|,l.r "I  I., "t."  II  MaK.y  pat
ilrlHa.10 Lnlland what* lha boo* „f U„,J ,„ _,„,.   ,„'„, , „■„,{. ,„
Ihowdoniloo ut ibr Hr.,ilim uu,. ,, v .    w „,, ,,„,„  ,,„„„„
  ol tb- . .ka-.  Tll* d.ulhlar I. d.*ld tnd
.-avht h.i n*,*r b*«n *nnr*ly iurrria-
d*r*d.
Flinty at Whaltn.
-is 11 tula., lit .Not.0,-Arrltali
l.-li, tup tbo IHI uf •h.lari ,0  |«,rl U|t
l.a .. ....Ir*-n. .m..u| abnh ar* tba fob
. a.-  Xeeithrrn l.xh,  M.n. Il-rr..
aa.ia , , «a^ Hauta. Htfiaun.  <   IV  l|a.ffiaai.
J. I'. tV*.l. IV, II M*y*r. Ilaludar*.
itiaaei-... Itnuii*.. I.ydia. Utun and
siantliiiil.
It." u. Swallow It
I'uiMiio... l'a.  NutrMbo, I-Thi
■t«-l Ira, Ira ol Juo*. A Uuihlto B*n, fi* llaluan
t.ilay tadotrd ih* w.ati» of lha *loii ,*-i*rdai .nd »a
lb* ta.t ..I th* family ar* ibiwly
eeelrtini
r>in uit"i!
T.itoitiii. lliii.. Nov. J.—tl li ondtr-
•loud Ibal IL II llalrr. oo* nl Toniolo'i
WtMl titnmlliili, tiUilUlli tttflt.  Will la* .
, iiaali.lil- f„r major noil tur.  Tbo
.-tla. I .ia.-li.lite . aall 1.' .tldaroian  Mr-
lh.oi.ll. riM.,or Unity .ud riAldu-
min |-|rtnii.fi
i.aii'in hen nuiii.n,.
Mni'is.un,. Nut, I.—Tbo trial at
th* |aUii..ia a.ain.i lh* rrturn uf U.n*
a|r,a.eai. i ..aaM-,talltr malobar of  CltU'
•. -ai t ban
..iiilliiua-d  l.aday.
lalmraf *.|doH IT ll trtta, ll.to la ^mZ^FaM^ttSLiiA^S*
11.11,   Th*t* a.,  aiorh  firn.blla, *** ****»*.J*J***ff *lr*"
.«*.« ,h* ma. km Ibry u, thll lh*, ""' *' '••',''» *"**'" ***nU*
r..t,.,r.i.i. h.tiniotiorun. ..ini. u • nmiii nann a...
tUHoO .ltd taalii. itktllllad b.Oit M"'HOI II. N'lirOlb*, P.— TtH*. »llO
—— ■ ti hnawo lo li*  1-h.iaf.o'i  intlm.t*
rl'  iii'i l.nh Cnth frn-od. and no* of hu nib, hand aar..
Puanca, Al. . Somabor l.-Tho d~-l.rr.lnU f.nidl*n lbil ...rthlni 1.
n.t * u. nm f.ai_i ,„ m-. „. Amm. d*lnll*lt ■oillfd f ..mi,., lh* rmhmilhi
lUntaafl-turwrfaWiunp-oilidnor. ,M„U„ iMl ,,,„ ,h.pia,„ >. dour-
thl* nawotoi  Tb* bank m*Wm ntam alH^ M ,„ „,m,to ,a ,\r -.bin., oa-
hi  0>»k« t •Ulrawnl  Ttl* .mat* .od ba. hh (Uh,. .r* nafawrlrd.  II* ^»
lutdlitl**. ..out b» lurud. tonni tdn-** *•  H-ft-mUim-i .od iho
- *  rouud In Iho annum* nf ih*|.imint»n..iloruihlo
bank  in,- d*i>»iii>f mud am** H •'••lr ■*«*•!»•■>«.• •«* ■'*■'  »"* or lb*
,h* Ikr  ,^r.4U,-.  aalr.  .Ud  .1   ,b* *****     *'    '*     **     *******    "*"■
font uf t iH.lni d*M*4»d hu ni, 'hm»  Ml   '■   brlni   pnpant.
llr Wl. |a,.uM*d  lU alfMlt.   A  OOtl** S,a,  1,01  • ■•IrltlKltllt'.
no Ihf <oof uyi.-lli—I ir»|M.rH,.-• rb*w.t. .|«k,nn.l T.rtf-.HMH...
thai. uy« b* all!iaaleian lo hliiury, no,
OoofotaKd lli. Cnm. ,. 1mM> ,ioj|,,i.„ „f tb* honor of
l-inti.  ,V,,..ata*r  . .-Voata-lr.  i . n i-li.  t.l » Ih.ldMo'i  "llu Fft.
dul UhMar.umud m *t.**m of d.y.-ab..koiW«tn«li« imimila
b.ti.i ma**** t ua ah_» hudlu. "" m *"* •"""'
t»dt au f««l in . .rlUf -d tb. 11,. ' ******* ""*"____!  ...
1 Uituan*. aa tHMiraatnrlUd atll lh* '•"««*■ N »"•*»>  ".-I1"-  »'•
-au*. tatdifdaan.adaMd..'aaiilflf I _••*•" "".Hon** I" adwnuut U»
,W,t.~!n.„f ,h* rtlaw. *»•"*''•  -**,*,*** »t  ■** *P*  ll»
.  .  a. ... a_a .— ~m. Ufl.lMlf« Ihf BHOl.tfti.1  rtl.l.  ahkh
am m m> •*** mtm. u,rt^o^ ,.,  rand  lb* Havrraaul
Tb* AfhM.bup iit An am drf*ad f,ok.   lo ..M,«T.'o<r ot m nunf
biaiiflfln farm ***** Ua* taatl of roua'b.iin. ti*t«tr.  in lh* bnu
>n-> > allb rrtFianrr lo II.  |aaltloa ot Uw
lion. Nr. Ctutdun ad ,h* r.Uut. 11*
Thf DaalaWtt-. Iu-um tnlloaial iUUoko, ma, .uthontrd lul
Hn  V«n. So.  l.-At«adioi ,» .Wht to la-■* l«idi* bf tb. urulu.
...... allh Ihf iiaornttrne* nf linn. Nf. ta.1-
nnd.in*t-.Muirul r*^.. f.itmbl. J.J "h -.r".^. M fl^.f«
Htd*  ,.,>«i*.t.  allh  fair  .tlllll, lo Jl,. i«,e l-la.a,, II,,  i.trtokf ltd  lh.
■att-tllkai,  Intladlnl.  lallof Oflatod •artal.rt ut -Ul* no Ihf •iih|rf I of Ibf
tur.r.m. .ad U.h <ktnoir.it f,.*., da|utHa*nt  uf ni!«t,« tad *.n.li.
rantdut niai*. mmti* t:i.ni,.;i. nanarut Mi  Cb.tdua-. Itkndi h.u
Ihliaaabi .Bin nam of  to ,.fol ma. barn iotluo* Ibo,  b* ihoold bf
"*anUt**d allb U«l atrl  Thf Ihulnkn |d*«d ., th* h*td ul tblt bttorh nf Ihf
,.,-at. tntt, Ikfrr ha*.laat. ftllorr. lhl. lii.iafn»rnl. I'Ut Mf   1 laJftaiU  Mill
••>t. «.io.tihin,-»tra ii.i aaak and to. ibtl t m.il*f tl ib* pamwi Uaa
,br,,—t.o ihi.•irkliti tur. Th* frwn hi* dtrann**oi *t «*cr»i.rf ot
total ooratiat nl liilar*. H.aa Jtauii. •,.,*,*,hi, tt-... oiroituot-d atmM ho
Itt InulU-l.  UU*.  tl.lOH  I.IU  I.U tll'Odrd  mth  "War  aaibtiriMloaoHn
.'.' tbalieairfnmrOt. lOtll,  dliWU  to  **'
|i*.* lh* larmirr fhan **t*h fnttarnaa-
ld.fi. at Fraud aval oad In italf ib.l br aooM au
Ttlll ll.tll. lad. .IWtat-t a- (**« «o» *IUm  ahkh  ho  alfhl
tiuii*. Tnut, ■ autumif *f  Ibd. ******   '•*   '•"",  **X"°"*. " ."'!.'
-,         ^ a i, i  «nd  .toltt  II*  a.i  MUh
M-'.lli*. oadft.fft-al .111 Itnl. au ,||r ,o,hio. tbtt Ib*  pfotlo** of Qaf-
badataal ll |lll Uti IMtllal.  Ib.lh a*ir hrr .buold onl b* In t ira. IdttoMluai
tttiollrlndhifdfW ia».|dnrr to do- p"iiton in ih*re-tmit'iuilnnn! tbollo.-
1,1*1 ,bfl..in«r..'-Pt.ka in ahtrb «**** **"<*,^/l'"'','.!'1','
."n^iu'ui.t"    "" -'••'■ ;.•.'..-...";-"EtS;
krfr. ******** ml |
aw*  tt't**'\i
***** \kmttti At*A m* *■           * * .    .
Tb* poff- a,.,„aul* I, iH-ar lh.1 ***** **_,* '*'. "• .'""* ';' '""W-"!
Ma^n..brf laaa  bafwd  to dfttb ******** ""«n.ll" *£m*»***
TfaothmhaiUfthaua ttlfad. lo Ihf "*"• '"' -"* ""'"" *** **** ****
r.l  ., <„
-aortbo^a frta-ol. to tb*  '  '.   .    .  7T.7. H.... ,....  ...
M.mm*t.  halar.  .a.  ta.  thin hit l*tu ,'Uil'rai*! h, tba ftcfcae. Ill
Ib* mloKI'la, lorludtti. Mt iklfltla..
on Tbufadl, | . . .1 tbf It ,..ttti.lia» ootf-
aittadi tl th* dtiriiul of Ibf Otrmlff.
«■ it 1 - tut* bH bind i* rl*f ll, frm u
lr-llr. ..,.!• i  Of  ll.-aaea*  . hn .t* hi .1—1,
hla lo Ib* titk.0" d*|t.l!a*oli ab*a
f*t lh* part*"** ut bit in.
, f. It Illt. Mutant* bid tarn tbfff-
Suvnf ttaauatiauon
o.ia.a.lli*.  Xulrabaf «.—R»t. A.
II «lbu. of >b* llnolrmMlloOlt CbolTh. Ib*it M»f|tolUlloo  tokr.  plu*  All
load., a .l.i . mm . wnuuoa by do- bold lb*" poftfollu In lb* tnuoUar u
auuiMlbffkhafabfti .nd *h*n *?*Zj,Xl'pZ<Z^lZ'£222l
1, f*tri"-n, a, .1 i.uHu-n ml, 0* KIWI'
Hflfodtni to U it-n-nth'.  aha nan ^ ,„ ,„, ,.,„,,.,„ alolilrr. but ll -WII
lttrt*ili lo ll.au ftrtoltfa of lor blod h* found. ab»o ,h*  miflt.lr.Huo li
'Ta af ii|l.hai Ibta li Ib* tlnfln,. ,b* ..>a|i|atid.  th.l  Nr. ITillUo. 1 QUI
awaonl. ib* bianl bono*" t boatn ***** '" h'' ""*nlrr. .nd hit nut-
i<rio»i.o»oini» lo.-uld bf   "I bad Had Inlornir nonni hi. trlloa-man-
i ■"' f *ii a-. ta- ■ aa if i.e.  • ,r* fci f. If ,a*n. h."i* onl toro oraf lonhod. Md
1 h.dr.th.f Ihf. anotdl.k* thftf pi.- Ib.l hi. .bllllkw alll hf mid* .TtlUbl*
lul. tadloua Ibf hl.bal,. l. fool- l<* ** laporl.nl poll lo Iho ajaaua-
P*A*. ,btO Ihtl Ibf,  *ht*alA  fOfWf to Uit-        mmmmmmmm. ■
Ihf hoilo*.. nf atll*. of **l,ln| Ikiour. Itaammmt u im*.*.-,
.y;:i;:*V'Zt {SZT,zih*£:. »*■ *• »<****** *** ^**\»«__
**te. ilm ii. .tiwh lo hf»a*Hfi  I dllth a»ol dn«n lo l*tn*f. liMM|
hi.* loeat* trtpr,, tut ,h* amld*.nd**d on Tbotatlt  ollhl to  lomU|.to Ihf
f-«fVf-rpftuf»iV.ailoa1lll. Ibf rlt, ^^^ «„.„,„, „, two yooni an.
Iht* f*t «rh ponaoi, -n, w„h-,|,r. „, ihr ud .I.lr tf*
Waal Ciots't Mood. ibtl l*l«ttd Vtoibio, rapkiffd >t
■llttlatn  d*  fhll*. *tnt»ala*t  0- iSldlta ■  inna.t. ind IVllllta Ullb .
lllk. Hutta. h.«. tout to flrtotolha ***<•*<*'■ •*i^j5.V'.,,fj21,_f Jt-
_   ... nat, lit* tit-la. ralit aftatmaa tolla.
Imn fo, mutal dtf to lb* tlftl tbl. ,„ ,(„. |,»|io,.  fttf, ..„  MUt UU
tftio'pirt'titHlfdtiauoiib* r*tn|**i •■ttti   llih*ra*n  dliuifnd  iholf
il  Ib* Aarrkto  Imlkin  for tb* iklliniina una.fl. ran Thand.,, a*
,..,.,,!• nf i ..tonal C.nto. aho •* tut' tar*, tn it bl t run* a»i th. hMt al
lanrfiifnlly tod lb* fiai.rraiinnil fufrri Vni.hin  Null, latd? bti not bum*
datlo.  Ib*  rarrnt  toiaffrrllnrt   Ai fntrtrd  llmh  map am Inm ******
t    mnl,    of    ,b**r   t*r**t,* r.otdt and hid no nlttttu ntu  Ttr*
i    at**   araattol    nl   rttln^i ruttaoar • (fit, ttt'itoid t tffltrint Uf.-
aat h.ht fa th* plait ,ia.i, Or draaaaaia rfrafol a,,..anlat   Ar„1* ararrb k W.|
,ha '"Mf',.r,. 1.1  to  lata  .tlliin aatd* '-at Nntl'. bodf. Hlill. KST.ITt* till;
ii ,.,„(• ,t n*wtti *. i
qoutii wbstminhtbh
iiiiiiirti uu Si-nit lln
tan ui "i N.w -  i
'IVrnn ii'iittmn.*.'-
\\'V.  HatVIL  AIM
tt   .1111 fo, '■ I"-
anal .uiiiii 11,1 ''1 lhl
tleill.ui i'l..llllll.  I'll
.Ual I. lie III lav Hi.' aaall.l
Llllll  SAI.IL  IHIL
J*   fl  a.f  laal-.'. Illi.'k
ll„. lliiiiiiiit'uml Iiiiiii  Will
I.
A  I Till'  I.H'I't
.,  l\ I.ai aal
ILalM'I'.lllaY
.. imli li.iuiii.'''
NOTIOE.
' \'uTliT. is lll-'.IIHHY Q1VBN THAT
I ll  :>a alaai-iitli't .lul-in- imt ml tii uml'''
lll'lltluii  III  111- I'..tf.  litllllul,*llllU'r aal
ill*  llllll  IVillk,  fn!  |«'!llll,-li'll  taa  lul-
liilhioiiur al.-.-iii.-'l  lum.-. -Itiinii' in
l'"- li
l.ilul ,
lllll).! lln j.
llta iiiiiin
<IIk $&®m
i-ll, lllllll.  «""'! II  '
Llllll  HAtiBi   I.III'  i"
1*  li!i|iraiu'iiii-i!l-.  ill-ill'-
,'iiluiiihl.
I „TK!
1.  Iwl
mt t'UBi.io i iini.iiii'.
II I. .lirolj II rlillt'lllull-  |aliaai'a'allli|I llll
Hi- imn ill tli* miiiili'liuilliy lu »|ioitil
'.."..nun in orootlni u Hm' lilii-it!' Uullillnj
|0 thill II I- li'" I"'"! i" bui
il.i
WITH
i'i',V..ii''i.'
aalaaa.itilu im.l .tiiat HH  IV."
til's NK.tli TIIK I'AllH It'll "•""■
llll lll.ll lltl I-1" ll"- '"■''
Wl.Hla 1 Hlillll'll' ,„,..
lAtllMN  IN AI.I.  1'AltTH I !'   "I'
I'  lll.ll II -l-l  I'll'".  ""'"'■ •
ll.ll,III
^^haWiWinrafinaafrr Haa- Itinlll
lii lltnf. fear Hif Mallear^ -___-
TTI. HV A iiilmTlTtajiUL
I lataaaltlxiL tea .a |Kliiili- lalU'lll
lii.iwli.l'.'i   M  I  ' -li '••'*■'
IIII.I Illi'il
tll.< I'lini,
.'lit It' al.'t
llllll I-
i' l-H J
,i -In,-!, llii lull -.uu
-II .in
library
ui il>.
npi'iir-
alil, ..I  III
■uiirrly
,ii.i.u.i. -1
1.1  J  lull-.
lllle-  .lliilil,
v iTlrtL.-lli.il
iii-iuliiiif ii
nml inuu-
ui'Vui Ibo
-.rn
_ ull.i
irlli itml  - i lib  i
I I lll< liltl llli'tllil.'
e alf.13 tlllit*.
i-l  (ilitlilnl  <
Itlllli'il aan illllill!.
,.lll,ll|,|il) i.l Iinni.- .illlia-li'lll
iiimi, i.ili'ly  iiitiHil'i lu'ii-ltf
Illllllli Illllllli I'- I'l'llll'l-ll
I'.'a,llllll -,|||.|il.''- Ila.ll llil-
ll-l,. II-nl. lllllll 1. lil.!."!...I
Ulllll  It  lllllll!*!'  I'U  tll*  l'»t'"
I'll
illl.! 111 ll I'"-! |il4ll!e'al ail. 11
I tl., -mil -"II. I'liili'-lu't II
ll,|-.l.l,.l|l  .'I..'  l-lll'  ' '   I
...i.l I-ii.-1' ' Ihot  *'■  ,
lln luminal  I"  *.  Ilitrlhorl,
,il.mt: tin. .un! iii.ui'ii " ni-u •; i-airj II
■  li'iullii, i" ii
Illla'aaaa l'i
inly. I--"""   • -  *■   ■' *'' " a, .ii,,,  i it 11". a f inin.. i... iii-iuii'i' i-ai-r, ll
 -l.*|".   M ■ '"'« ',', „ ,..„ "     .   ,Z a! 11, 'lullaaf hi H"  l*ail ami  '",'\  '
ii'iNilLit   AN KXl'BltlKSi'Kli „,,, „,,,., , .........,T.- .i-li .iiii'ii..' ult i lor
W .,.-'-  i fxSR ^&'AT^X^**'*P^ ' ' '
pM .      MM "■".'■■. ;.';■-,."."■.".■,",■■
1,  I   l-l,lain  «. ■ ,1,1-tif tin  - llil llli I  llii In-flllllilUi!  Ill Hll , l-'ll'-'  11
ill'1"""*''- '"""*! ,:,.„,i, iiit-iii-iiiiiiiniii.,..* n„.."„i..".( »!  „,,.
,„„  all,'  l.ll  l-l - I -in.ll  tint  illllill,!'.!!'-  He*; -ifl. '.-..tll. I,
#1,11 ..ill  H« Kl *I
,*i itsisiiKii i:""Ms '■'"
l-lll 1,1.1.
1,1 aa!  Ila.ll loin ui
111.ll-l II,
I".  .1 toll
Tltll 'li.u
• ill-Ill I. .1.
1   "llt|l   llll
li ., Iii.ii, u! 199,000
il.llliy  IiiiiI.luu   Tf
-.  |n i- i-l.!   .a-!-  Ull-
BO, iiiiiI Iiii lllltllll
I 111'
Ilt...
1   ,,!,  i  ,1,1  l-'l  MB
Dill  . .'  la.'"I*
*  Ttu- lain- * •'• '
fail.I.llll.'  „'ll'" • "IUJ
I-' I	
ruui'iiifihii" •***:* *y
ll.l, l„ l-l .1 '
.1.1 Illllill.
I..  I Ilim.. ll i.i ' lull -lii.n Ol  IMUlrll
URBii  .,,!,.,,„„,. „i nllu'ii i.ilii-. nml ■u-iiiliiii'i"   ,  .  ,     „,.,,,„
la.lll)   -llaiUla-l.  ,|„,  „„.||,  a,,,,|  „,|||li  aill-l.llli-.-ail  1  I'lll-   Illllill tl"  HI S  H'l- *l|"
"""'inJ'ii.l-.'^'MiVL'  ni*
u ll A 1,1.11
ae I..1.1 ||  |B]
'1
1  !••• ,1.1*1. I'a-
.1,ll.l. lltl
l.l ll-ll. -t.ll.
1  tear
Illi'lV.
ll.l-
iilli.
Ill>   llll   I'lill   ll!   Illl<
!ii:uilfi',t  In  tbu  it
i  I .tin iiilti .-y  lliu'
mill ill
.1 llll.
Tii. llf t'liiilll
111.' |ll
u! III
ll'ilili.
ul  III'
IlltO.
lluiv.T nf
nni -ii'ii
iv Immigrant, limn llu- -...aul, ll I.
ii'.i-.my in return to a flacal pollay
ill I.-I |ee<| Itlll .it III- llllll,!'. Ill tlm
li'lllllllillill III Jii.lttl.lll In",ilil!!" lu
nl,-. Ii-il till—s, lliiil tlllll lllll Illllllli
- lillB-l |.ai..llil.' ala'liri'.. Ill ll'i'i'
11 Ilia th-  I'lllli'il Miiii'!.  Itlill llllll
iv titii.*.-, tiy tvllli tvbli-li in* limy
ilil- lii ill! r\  nil I'l'aalllllllli' a-iiiuuu'l'i'i'.
MECHANICS'  INSTITUTE.
....  iiiii.i u-i
i
niiii.i limii'iii-
.   lu   ■   i-lla.t
A'l
inuu,  ft  it Iiirllu*
mould ntl.l M"*'
tl.TM lla.lt lliu,! In*
tlu'lllitnu l.-I." knl
Tlii
I i
ihi
fiiif.iiafiaair ftaa.laaiiN ."el.tflieif tftlt 1.01*4
f.euf .Viaftaf.
Thorn wm tniwtliitof IhoMtohintoa'
h.-iii.ii ■ imn,l-i, lu lliu ill) lull 1:1*1
OVOUlllgl 111'' .ill'".'llllll'' ml- UlliliT tll"
'.lle'lill!.'   Ml  I'aa'li, Uin pr.'il.hml, look
III* I llllll' llllll III- Illllllli,- III III- llll
luoollug iu !•■ read ind idoplod,  Tho
foi  mi'Ull'i'l-illlp  It'll*
iiiiik' gonllotnou ud'
tVitilii.--,  Tlmiiui*
.1. IV. llun.')', B. IV.
Atoiiidtl lliiinliii'ii.
ru.. IL.'iiiu.l), AM. I>.
Illlplii'll, Tlaaallia*  Mi-  IV
fl'-, „f 1,0.0, llln .Hi- III
I, 111! al.lllll.'l  llllll llHll!
lilliuiu', will iiiit bii i.ti
It I'lill lll-II "I'll* lllllll'
lllil'lllll'lt.'ll ll- ll "I I
l„ (ml. uiMblim I- Iiii
min, ('
■pot I.
I'll!
In ii|i|ii'iii'iiui-i' Iho
"Ity'ra llm ll|.|i;l|-|llil"
Kiiiim iliti Ituproailo
Imiii uml ilinritiiubl
lltl,,1 wllb ln.tt.",.1-.
„,,|,|l.ll|,-.-. ll-.KlHV  tO
II* fill", T a.'tt bu
tie lalllli' :t! IliO HUH
wui.-i.ii. bill to llto ill.
IptOrO.tOtl II allli Iiiit  10.   Ul"  ll""
i'Vt-1,  llf opllllou ill I'lH'I A'I" mi
iii.ii ii will bn Iiiii ii mltlorol u f'-iv 'Im
lllllll  1!  IHU I- Itlllli'il  lllllll*   alll-ll'lt  IHU
lllllinlil illllill u! tlm  Ni" IVotllUllialn
Urn brliiiiil".
******* \
i mul I ;i,,
li n iimi ot, It. |
JAMES OASH, Proprietor
H.iH',1
111- llllllllll
lllll 111 Illil I'll
a II.W |U'a-allay.  Il„|,i,„| „„,., ,
II'-' '.i'liiu. Illlaal ilituii.
elppll Hotel
I'll.ell  !-lll| t |
.'"uul ami I fli'llpi l»'f »i*-l. Nntl,,
ill 'i   i   If i i,  -||„, |,"
I.  llI'lUli il  mill  lilt  I. ..i  bl I, nl  «||„.
lk.,1,1.1 >a. Klaal a'llfUf..
UAI1V IHWAN l'llQI'H|p|,n-i|
.W.TURNBULL & CO
n.i ni i„u ii.iiii
la-.l.l -ll-.l 111-   I'l
mil li-il:   II"! i-r
l'..i»i.'i-. M-1' l*
Olio, ll, J, Muiin
IV. j. tv., i.u. I..
B, i uin-, A. tt. I
Nr.-lt.T. IV.  IllaDfa
I   lllll
a*    in.,,
IV In.', ur.
tli- oane
rt'iiitfili'il.
NOTICE.
DOOM  ul  I iiii.,. -i .1.  I. " '
111  --"I
Mi  I I ml.  llliu..
M. L. FOLEY
Lumber Broker""
GORRIG COLLEGE.
TENDERS WANTED.
ri>i:Nni:i;- iui:
lllllll uf mil "tl
 i-fl  A  Vi.
   lllll  I II
iinilliil. in N
■ i ii
i i ii.
i;\i i.t -ivi;
li.a-i.al ll"'
■ ■
WANTED
, , ..J ,.. ,.,,.-,,*•  win  "l'i" '"i'i''"""" -'""' '"">'*** ""■'
I'l'UCAT'OMt, IN I'KIIWlN.TOn ti ,IUttal, ,  .,.1, jt,,„- it ,-.
11,1 iini y
, lililu i
III I'.it IM
I..  ,,
,*.• iiiMin tn conwi
i ■ .i * mil l-Mtit
i.l' In
,,,1,1..  :
llllll
■tti CTIiutatlaj ".!■ ***■* Wl
,\l UA. MolllllHO!
tmf'y l.il'iao'i'i'ittii.
l^.rm- Sim i  Nia  Wt  '
	
ll..*  I'i.l.li.
i.ili-l
rati ■''■ ■
Tl.- |-'
i.ii.l'.i^i
ttlii-ili.r.
i- |.i.-.i-i,t  MU
port]
i'ii viluo
{Wt.
H T MAi ltlM"-U
■
||  tills
NOTICE.
THE
169 ft!
AlUIL-  "I
WANTED.
I'tllL. lull
|*U,l*t  l.a.t.alall'
kteitfcii-i
aj-a|..O.P  »
L'.lltM  l"U  S.M.I
T   It.l.e,   teiltiiltl  llat
■jOpoMualfj t-tt*» '
■ o!-
II  AN ILAKI.Y
;\   N,»  Vie.II,.liul. ll .11  -1
iii.il> .ti.in.ii
i.  i. .i in /
- i. 11-I.ij   ,011.  ,,.,,„ I,,11.1.111.. ,|i,
- in -i -   |ng| - r tin
t*1"'t t -in
l. t.l.a  I-..-..ll"l- Ikat!  -
. .  . -   i. ii-i'   aallt*' tVlaa.il	
M .11,   ll'l.l ,,|.|,.,, .!„„,.   ...I   la    .
al '"I  iit.l-i.itii.,1 mi i.a •>
-Ittit " |  tv  .lull 11
Li'll H ti.t.-. a i it. - -■ "t*iy nat*i"'l ll*'ir*l
I.U.l
l a. lllll *
ni:-T tkm isi'i:
.. i - ..*.
:.''■.•'• I*'- i'.".'  -II-IIILI-.IL.IMII-IIUSUII TIIIL I'llLI-
' I    I tt   l.n.lltli I..UMll   aaf  ,,aa.
*••,'"• ,"•,*','.,-, ,*,,.I„.V.,|  llllll.I. I.I..I..I  *  !■«•  .til.tl.l
llll-.i, ll....- li I. ,,.,-. IV liul IHll.l ru
,,.,  Ul    IVI.-IMIN-U.I.   |.._ I ..tah !••' ' -"-Uti"!.  • ■•   l»"l-i'li*
la im*i*A *.* li-liU* V NiialUe iteet
■ ■  ■ • ■  i.  - ml Ii Ii'i'ii-	
al.e . • ! • -
llltl .•*
C iul.1 Mill.!'
a. ...l.'i'
■lie-  ■
,Ur*  Ikl
PUBLIC NOTICE.
WUBBBAH
It   (..a
bill- .ill. .1 I •
Ap.UI
i-iilaliiin .i-kitiii Ih.t
tlllttt'.t tea tll'  rit-|'.
I
appiiliit'ii
wblfbii.
Hi- iiuJ'-rmlaii
j a. -atil-.l  laa
■ |,  aa,
llkt'l) In I" 111
I'hlff llu.ton, l
.,  IVl'bli'S, ,. II. Taalllll-y,  .1.  IV.  U.C>lli
ll i.!,.v.l..i.il,i, MiKi'ii.'l.',.1. li. Ita*. J. .i
ll im Alll f'.'Ullnr, AM. liiiiiu'ily.  i'1
'I"  Itillimn II. Toa i-l.T .l.'l'rn|il...l..!iii  ..
"  II
Ol  l'alla
Mi  81011. 1'iirlaal Ibat  lh.  'fin
in- ol Hn- Typographic.! Union ha.l
tblll tl- ,„|.„ „|„.,| .,, ,„ i|„. luitllullom tin* III!
.t-l.a.l la ,,ay u.i- . in |il-.l iillli tlniiik-i llu- — iil.in
iiiii 'tiiiv ol being n.-iiiii-t-l t" Mtn ■ lultlhto
' i  i,v'tiil;i a  Illllllli..  10  IbO  ili'lml-.
try by iii-'it'iy xhoro|iort of butlnon .1 Uu IMl  t
,'iilllpb-lb.ll .1 .  ll.t* aal ll"'at'I"! Jl  '"inllallta*  n.i-  le.ul
., u which lb*) .in.i idopud,  Th. irriniomonti l-r
Ilia- „|.lallik* nt|ht* Illllill Will lllk- |.laa*
aall Xaala'Ullae-r lltll, WiT* lllll*/ lllWIIWwl,
I. ll I. IlllW 111 lit-  a|„,  j,,   'l'„r„|,„||  „j.  ,.|,||.„«,T.',I laa
.,  ■*  .ul   .,: , Hi- in, ii,rn n| it -laa.*- la.r lh* hf-
I.-. iuro mom. Blipi wornlikoo lo Imun  ». - •  t
,l,-.,,,.,.-,.!.i;,i!,n,.rl..l.».k:i(l*rlln* 'I   •
• il,-library tiiilldltiiiwbl.il will
booccuplod by Iho In.lllulo. and lh*
man.:  ■■!   providing  laa'iiah**  anil  ii
I l.'lll ll  1.1»'t III
imi'laOYMI'Sl' AtllLNT.
Real Enl>i1e ..nil Aiii'liii'iil
IiiNiii'iiiieoi
ii
\ n
.
i -
Llllll    I  I
.'  II   ,  II
"-.lUl-ll "
1.1,1,1 h    .
MILACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
-,, \\ i ui.i.i.i,i: in n HINIW
.   I.  . il ,  . .IIUI,.•"
,    l-'-
li l
.
II
,
.  I .
Ill lllll)
II
. Il'll. a III lie |l  1|  .1
l-.aNTII.Vl'1-.HIH AM, III II.|,| |U
ai  .,
Iiiiii It M im . .. at',,, „„
lliailiitiii.il lh, N.a.  WutUullllUt ..,I,v
lUtllll. Ill  llll  . i.i.lti. .-  „„.  itttip,,,,,,,,
Ihrl i .-i ,„.,„„,i„, iC..,„„:
I  ■" a  a ll iiaa.a i Pun a-
MoPhoo Bros.,
HliipwriRlite k Boitbuildtn
BOATS FOR HIRE
Uiyotttl Hoy.il Clly Plnnme Mill:,
New Wesliiilnsli'i-
TO DEPOSITORS
THIS
■limit t.t
. Uii
•i.ii'l. Ul ItKKI rt i W
■
■
li..  i"
eroUr? lostruetod to ni iiiii
British Columbia Land and Investment
AGBNOY, LIMITED.
Siieei'sniti** In Allmi|i Af Mi.hu,,
jr. hi.
-Ui tm t-*
,. a  II
!lla Mt*
CoSsTilTtSill-ANI' itlLM'Vil'*-'
B Itart*!.  I!  ■
,!•...'•' « 	
.1
I'
\'   *l   tltf*
* -
m it**
tU.al.ll.il  *l   I',
|  Ht/MiMlltll
Hm
?
-a^s
.,  a aa ..I  ,'la
I
1
nt nu: if.'.t'ir*'
!  III.I llll*
iirlt.'i.a III* a-.alllu'l! and re.|lli-t  lli" ii	
n(UmU'lii'li*. mi ny lull liTili*  |
ll,. | a-- nti ii t na-a atlaaallf-l
l..,l,.,u up.UlU! l.tl""!"t  'lr..llall..li.   -'- tb   II
lhl lot ("till uiiibT each li-ail  . ,
Ingot «iii"',t- i" i ii 'i miii a coniprt*
.. outll I Iho com I l.-> tut.-. -• i.»ui.iiii.* 'in .   ,
aelltliat "Uli.'.'l    llaa—t'laiy   Ullll' I   a.. ■ 11 , N
• i.i.. I-, il..  mayur ami * *	
Hhil*l*"IST.Vi:ST. * IIotlondlnginl.vlUUon f»thim n.t N  •    "'
'  lu.uiftiral proct-mt*	
al|.l
llaa<  I'allut
|y In view of lhe low iven by die Dominion Snviitgs It.uik l*
nil-ill, .nul thu !■ -Hiriiti.i'. " in ih* nntount to l« de|XMiitcil, thisI om|ntii) Is ni i
pared i ivu money on tle|iosit, in lai ill luiiounts, .it intereM nl ihe rati  i
I PER CENT PER ANNUM. favorablt terms .-is to noliet
.'I any  ' tu ln> pu .'-it -it II-
It  i it  i at. "ir.'ii.ir m DC PIPUIBII RfRPY llfC.fA-itil
; ,„,| alliltltaulinl. Th*  IN Ht HII.HAKU tttdllT UtlitR«U
•_•„•"••.•',;•;' "*; 1.1 u-,..,.. .-b,. •****•
■ I
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
--!at,  .....
I t Illla  1-
Na ..  'Llf  III,-tn,  |»tp.
Ill, 111" lib
...111 I I-'.HI I I-
l.tenruia
I - I il
CLASSIFIED DUSINESSOIRECIORY
.M1
,nm ti ti.. in
;.  I. If.l-  -  a I
A
l.ll IM IS,
I
t
.. ta aU.I. i.-in-t.-l
ihf Hin* r«
IV  ..HAM   vi, lll'll
(j. it*. .',"•>"
. .  e
LlllAiniM!. IITII. ML. Ill'l ij*t;
... flullt fi*
tlli.lMii* '  HI 11
KAIT  At.ll.'Mli. ISU
Ti.t... t.t a Llttl.. 10 .01 timMt oa
B»lot*. Lul. la I.. Frntl.c.
of IrlH.k C.loaill..
tb* bull.l
• lat iiiiii
... |
ahkb. iu* Uk. 0ut»l
•lialu  -la"!,  all
I 111 "I,
I.
i Hu A
tn lu- n-a
.  ■   Drat
i|a,atlti|-  .'1   Hn* 'j'.',
tppfeaprtate*   lee ,,.,
,*•    pl-
I.I.  I'tlKWlSH   II IMN-
BRUNETTE SAWMILL CO.
Thi
UK.M.I'.li TBSDBRH M*l'l:t:—l.l' I*"
H. W. TERNAN.
1 jm-
rVH'lil i-
I' I.',
laal . :»i. ...
,.
NTttKin ItrlKI.Ilt
■hi
■•Itl..
tltll  fin.tlin*
1AITAIS W
i'lll    1-rlMl
||   !  .   HO.    IL    ll.al'.'ill.
i.t-iul. i.l  iit  Iho rltvtllt. Ill  Itt
i:   - .1 Thotaptta.
luluhlo iiiu-i.
of populnllon during Ihi ,, y  ,,.-   ,  ,,'.„.tra will In*
----- a :  a-   Rll
i, , M- ■ !•  vi  .  I*!,. ,. It,., .,| lla.-  Hap-
•-i .tun.h. ami ib* aliUtan uf lk.
lh. iiinlltil.
-,tat.ala,
.,»,. .... M-.a (a.li.,t
10 ll.ll,.
i:... r.iaiii.h liugutgu I. being
ally  Vlul.1.4  la,  thl I
-. ! ' '<t't-l"'l I -
I"«'*. * • -„ui.h .Hull , K...h.i».
.-.,!!, ..!!!.-. ..! 1-:  ;,**
■lii.-  -I  iiaml'i- - '  a I! - -!• .'.'■■ I * Iiiu  t-'-n  —__—_—__——_——.
ual.al..   II V"  *****  <*'- '•'"'
' .    ' 'a!  hlO«  lla.lt
"'   ""'   "'"  I.aa,,. l-a lil at  «l,-lh*r  It-
Ihllipal hai
;.. ear ll llu* *!'
.!.*l..l„|.inl ..    |tl
MANUFACTURERS OF
-NKW ttl -.IMIN.srtr.K.IH
to 100 fiiilt.  ALSO
Scroll ami Ttiriioil
. I Villa
Mt,., .  l.-
.it* I
V. la.
II.I.* KIBK
ItaMlWaaa  01
...a,. .. ia.
•Ci
II
"I
V. a-t......* ti •
VV "HUH!' I'li't'
...
lll.l.S..lML|-.lt«.
, l.atSH  -
tll.   ll-.l-  "till
ltraultr.nl ■'. ' it" I  *ial».Hl  11
. ■ l«.l
Ua-lal.    I'.ll. .
...lil.l..''  ai.l
l-t lh* t illig quotllon
f .1.  "tt'a.ll'l ,.aai. ni.l atnl 'II" .
t'l.II.l.ll II'
t-l-1
l~  a
•	
A..
I   ... a ■
tf  UT!! Ml. I tl
1 . .... J
»„..f. 	
.o.l.'il-n   ■
aa,*!,--.-
I  M  ll I.IILIN  I ll
•I. ....
Il*.1,a»t* •"■  - *
*t u.j, ...
L_S_
11**4* fn It***
U   tl, M ,. U.i, . al!*.l a
.  I,a,l bl.l.'ll .!••• i*'*1"l''"-1"'",„nlr,.|a., nntl,, anil >ala| thai. i'
umber, 8-iDgleB, Lith, Bill Stulf and Loug Timber ud
Flooring. Coiling, Rustic, Siding. Mouldings, Pickets.
tk li. Doors, Window and Door Fmnio«.
Bam Finish of all Kinds.
I  _A.cc-u.xatc "Wer... G--u.arantood«i
Kiln-dried Lumber and Shingle*  Salmon nnd Fruit lloxei.  We have no
Shipping facililiw bj rivci ocean or rail unwq
T. J. TRAP F> &, CO.
Wlittli-anlt- iiiiii Retnil l). i.l.-t • In
HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUII.DIN(; MATERIAL. Btll.
Tie COLUMBIA STREHTT. •  • NH3\A^ WTKSTMI-MeT-ER, B C
illliBt't  In*  Sl.'l li'liktltt  nil Ihr  Xmtm*
il.l.   IT.II-iN-
_.»  i^iti-iM-) M*U
••-{wall*,' *
NOTICE.
iinn
lnlumtil.li I.-l i.i.ht  -
. In ll-  - . ihtt 'lai...
"i'ii*.*
P., •
i.l.Mtl.
HAUM.—M .11.1.1.  I  '
1..-'-   -
tf .tilt" i .*
I    M.U1»S.
»a-Mle,  -
,.' -..,. ■ ■--,'
, ... II U
lli.t. I.  llllii
a
L
ii'i i K
'111 l K  A
I  .
-Ii-il--
UL
*a
*'	
H..
V*.
.1 III. II
l.,.SI,-t   IIII.I
tjOVEKMUl  1UIGRMH  ' i.ilii
S''":
IxpUl.ti'llI  iiini*.  «r.,OaHl.  It  aliUaila'
Hltr.... lall. 10 at-.* In lit*
ii.. that !• i.e.*
...i.ii  .'.*.. I... -,~.n li alllim •
lllll.  «l"«il|  111  paepulalu.a, . i.a.r u.ly. -a „,.,,,„ "ijHml.y. th* lllk  10", .an
■ * bat" tbi*** fl Hi* laaltin •■ tl i I* •! .kill lor thwa a
■   a L.ttl.  Marlaetan ll al.i pi
■    " -'
-'tali'- •latl.  'I'l,- IH" r iivl -ii"i. -
tltai.l l.. ,n»-,.' I,., j. «'tiUU"i! I.ith" *,.,, nam- I
'.   t.t   ,..,.,a'l11..!a   If .11,1   Ilia   ...... Hi.f-  la it,,'. I.-  •!,.,   t !a*l tl.'*, b
i .nil Irani • ,.. laiann a ttnihl la,l»f and
I Ua*l'httiiir*..iri'V*i,tif thnlhitol, ,.,..„«t aaaramaii.
alar.lhit.  Half*  at'lll't  !■*  I'"
,'i1  1**1 I. -'I. I "I  atat'.lt    lint  lb" I . A  faf.-ffii.u, «.#«»
.-,., ...n.iiiii.-l wllh llw ,**ull*   Ah laown*. who*.ru. ..* .elhiutni-il
"' tr.mThufalt, .p|..r*.lin ,b.  d|.|„*l
lti.1  Ullt lltn.t.'.ll lee ill" nil* * ,    n   ,  .    ,.
•nt t.rt lhat *l.t*. iu It, lli* I..*, vn.. fiiiH>'"l*i*l«yl-*'t*'i"Mi  I.t- Alktii-
.bit ih* •am**  naaet.iai*ialt  .nal l*h' *nli. f. tl  Teal I Iinni. abu lahl.lai' In-,
'.Hi...' ..I.. ....I.' Ulll  All  l^al*  liiel
tb*  -It' —ll..lull lalaaiM-ll and .11 bli,
•ho  faoilly.  Tb" iiiuft Imulaal him  i.f t  ,11
.,*  ..Ulfa-lral  tO  "ll.ill*  lOa-.lkm lllll  h**p Uf" |**a*n III  till'  >UOl  aa!   -
nn!ii|alb.n   ate...   .eur   tialii.tial ;,,n*. ,air<*ai,ial otael,»,.
bntind.rt  ilia".  Hal"  .taaell.e I . ..aalatl,.  .a. h. ami .rtale-t*.! blm lie la* k*|.l la, ■ .|..
i I.  I.aala"  lh'   .... .llan.-t,.  Iirfy r.i.HI ,h* onnlint a,' fnrtlii-nnanig.
..tn. l-i a*.-* il I. tb*ri*iili. i" "win. Ah l*i*h* 1.1 Itailbiilio. illlaln «l,o!
.nab!., ol *.ur «'-i'tra|'bira|!aiiiibi»iibii!iiilniibi mabi'lt |i
1*1. Hll, a., lab 1,1.  Il> 1  tor Ihf ll,a,l.f,.|ia. Iliin.l 11  a.
nnil--. t-l. ollor.tbin ahlrh iniiii , - .
"t   1*1 l-llliiillllllli Ull*  ,.e|.ill  '■'. I
MHfl.l.- fail, awil*litln,.i*iiia|tui alil piobahl, limul'li fo.
t-*iprtt.*-tlt-i
.mil:
■
l.-l. t ,<1 I
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
tall'
Rlchnitlii Littcot New Woitntlniter
ManniACinnn anil Dealeis in Hou-gli anil Dressed Lumber, Ultinples. Mn
Laths aul Pickets.
Salmon Boxes, net Finals, Trays, and nil kinds nt Wnotl Furnishing*
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
I!,,.,.!. .  . .Jr.  *. ; .'li" * .-.■!'. ul V*. tm .imi F.im.v Tin-iti-il Wiii"!
Cnnntllnii PnriHe
FALL ASSIZE.
SHERIFF'S NOTICE.
Br liuM Ml '
• «.,'. *  Ll*
.,.,„• I., .1,1-1, llai.  III.aill  ,!„„ |., ,1,, .la.akaatnl «
1
, .iniil.t toiitnttnnt, ra. r.a^i.i. ..tti. jl
. i ii. IVorUof t.ii oi|hi(n;;
a . a.l,  it.i.. |,  la,   .a
.*	
fti
■
- ■  ■
Cl Inn lil.l, t
P„.L.   -a
.' 1'- ...
liTrllM.l".
umi* ..*.
-•*..
?.... tl*»i
a, in
ill*** i-inii.- ■ -. '
i.iit,-
Nl.taalll  1
■______
ff 1  I   Pill
t I "a
.0. I'"    '
... armuir
,H**aat •.   1
""•-.•'*•' -
* irtrriff. ti.
Ill I I
1- il .r|  lb*
irTalltlil '"-"-'-' " -'■• '■■ I'lionul  Ihrlmatil nf  ablitm
,n| 1lit> ouattl* tilt lb* I." *
I It, at  1
.1.1,nl  .ill, ,  , ..,,|.i. iwnillug a «*ill*mi<nt *.!  th*' '
■.|','i-.ll'.ii..  t.a  abn  •liai.lbl  leaOb  ,'
la.^a•tl5!,'"","','"'"' '"'""'» at"'1" « '" n *, afi* a Harm.  Th* fan.ul lhn*.«> bat* i„n„.„..,a
I. * I Ullll.*-" . (raphl .1 lit al.al *hb . II-I nay.  I»* an*! lObJ.
'**  ".,'Jj    H "aalllal llltlft-l l»- pllllol II llal'li'»«•  un* a.le aa*  ,1  ,  ll.lat*  ,h*  a IJrr, .|„f|»,„,,,
ul ktl f.„ .,.." hul tu irlu  .a„l  »bi.h»illh*|.l.«|i..f.lh)-Ihi-n,   T'.i.r
,    ,,  .-I" will llw ii lha unii .hiniblrr .nd
.!  II.   rii*  I.r,  I..  «" hat*  lh. „„,, .,;.,,,,  u„,.„t,!„. unfrtti,,,,.
'.,„-„,„ I""*"'! Iii ""I "*" I'.nd' '" a*™'aialf l..|iaf..aea[«.l Ititm lb* ihallh llil*
MM If *0 alll but ,m  tt.  Tb"  Illlt..!  tlliitlalliir. Imt laa* t-r. I,  I.maul, ami  *a*
,;. v nil. lfoi.il aiih rnimll HP *',""" '•>' •' I"'"'," oni',",''""" ,n.,",""
,., -Itaile attain allb" mul fl a lunif all-It.
<*t„.:'U 1'***HI*<1* lit  •■'lUt  ll"" l«'|.'tl»" ■" ll-.,„„ «;,„!,),. I*,lt„ ,.,!„» In atulbaal
taotlto Hi', iiintain Wllkll  Ibi-ir int, to b. driton Ills lh. Hfl alth  »lifb".
" l.afal.f. II,.-elltfi! atl'l I allatji-lualllfal  111 lli" inilHtlael Kn.ll.la  ami  ll,   llgM
lOat111 U I* !    .   l,'-".(.|lbatl,.'lnl..n,li,l|..f.a,bl.ll„..at
,  a ,  Ma'-alal la" lak*
ahlch pnrml, **f, ,„»„,„, ..,. „.„ .„ „„. „,„„ ,. ,„, ,,„,.
, |. at, l.tal*   "llll.lalt"   aal  I eiliilln.lltl, a.  „„ ,m],lv .|.,ti|,i„  ,r..|H.f|.||,|||,,  Itntll ll-lftal.t
I-.,.,,,,,,.,,,,,,,, ....,,.i   riiia.la l.a* In a llfgo ollobl  l-'lil.l lol
ah tun ■ i h*f.*lt'it a i ifiiun- laillt Imn. Ihom Thl* nmrnlni in Mpttai cri  i*«ili  lb* i ..
lii.t,  -nm.  f,..t. ...  tha.   |>unr I H
11C8HII
T. RIDDLE
BLACKSMITH
Mil,, a Spttialt, ol LoMit." TotIi."
Jul Oogl. WHtf». tUotbt,
Oonm Chain,, ,1c.
Cnlambia Street Nm Weslainstcr
NEW VANCOUVER
COAL
Navigation Co.,
illmUH.l
TIME TABLE No. lb.
T*X4*0tt   •* •- *** t**
tn *ttt*t*ttt* *******
I   ■***■ * "-,*■■** - .t.t t**ni.
* ,,4 t f*  l-n-l.tHWI  *»,***.***
i ttm,*m*  tii.tHni.tmn
i,- ttt.i,.  m m I *'
•u» «t
■
**a»:*ln**r
■ - x.'-'-t -
■inicc A 1-w-l Co. Ud. toi Vuulao
a*| ,
.,   ... „   SAVINGS  BANK
New Wellington Coal* department
I.m.. ..<
I  •  1  a. a .  ■* Laal;  *'
Tl.wa.lii i.-l *ilui"lii ti
,  • ,*!.*,.* . I-.-. -.' II  ■  I'
...iiim nut. am,
lmm *.m m.mm.tmm.r
I  .  a Mlllaarl >r.r| ...
fwrfii. Ile.i-li, anal loal.ila, .< ■
•'.aeiniwi ...in
rf lhl.
..lllll    H  <
1
'
Th"l.ir.|e1. all,rn, .nl ,001,
*nih,lf-.al hit*' I
IbulVII i.t
28.00 PER TON
l!
M
.1.
ill,,,,,,,,!,* i,k* bl. Ill", am. !.,*«" k«-.-.iHB.*h!.'V
^^rima.
IfWalaltaata* .111 n t.a,  ill rrnlllt J
ilvluiii.iejlrr.
Bllk ,h*tr tonal
,tai*i. ataal .11.  la,.  |.,.,..,.,,  ,.,  f...,l.
i.i.ii.-iis i.r (.Nit n.i.un .-.I ri*
I! Illla-. „,,.„ ahhh Int,,.., alll b*.|.
la.l.l i' a ijla-
I* t i*r cat ivr Annum.
t**<j'iHi« ifn. i r-.t iimi prriodi ain'
llltrrftf-.l ftllim") "Ti itttt** ni'l' li
rn** In* **4,ttnlM*4 tm
KtlptlC-tUM.
i.ttti* ain on •* ir:;;
.', tt, *t i  **t nd -V-M-m i Mf*"" '
■ M..S  joiinmiW-
i iy wmi tStrtii ... .___!!_!£■
11'*; ";;>;•; !■ nil. MBirTKXAXI  , f,   .-i  , bewhnnln Phsml-ihi pSm*
>■ \* (.fiiRUI.ii'tiirairjr on it> liiti.tf' <•',  „f Iniiiw i
t*t**t***
man***-*.- *■
****** a i.i mm*
*1* **
*******
***■-.
|«t    |.. 1*1    .'fc    '
ItlYif.  HlilHh  '
will at \rttl imi Itavp ilif Wft|(»'"ffiWiini!J?i'
Mnl !• ii..!iul.ii'liMairjroiii'uliiiiiBi ..f tiMinituir AiMf-ilt'itliflnilli-r 1'nr'lrtn. ,i'"1™ ..m,,, ,t  |
I Mtttn t. V it Itrt
* ,i*i„ii*»
«hit-it mti
■
"•^'it'fl ,"r ,,J,,!"*' '■«»tnftiodllli»*.  It l*lim 11, it
Hip unit of Hip UnltMlHUlw t. ta high,
T ' MtAJ.-. llltfliil. HUH
>ltill| U I'r)
* ■
tint nl Otrt-d*
I.iii In ttml rmiiilfy llii* ntin ll *mIHi-1-
'iilly ultli' mnl I'M'lii' t* niflif iiitllf
tiirlMllit mllif«l"  tn^Ur&r Pttonttliit
tV**   * MMl M *.**!•
A  ****, ,4 pm
P»tl»  Iiii  it,.* ■   ,-
t****  **.   ti ..  i
lliflii.t'  \
Anmthrr litr H*hl»r, H-r1';1   "'■'
.. | ... Trtiiltrmlllif
I In* tn..- new lion ttaguh tnml«- It thi' t.i. ihe (..tm *npt
T'.i.ti.t.iliuii.i IVrcIn mil lluiiint Mm.
ifucl i < ."-'iiiinii) arrlvnl Inilif iltj ',"i,,i
if,ami  wi* lahi'ii In Nn 1 flf
tmll,  Tlm waKoti ii .t.inr-iitina um \'l\!'l''
I... .1.... a    .....   .    ' '"'l  '.:.   ." I,K
TIMK T.M ILK
Sir. ROBT. DUNSMUIR
w niidiai. a.,..,
CAHIlVIKf. IIILIl M,li|.-li - vim,
i.t *nn it*.
nttt.
■*  tlratnMftfolVani*iaiur-f1|aatil,t*r,a n,
II"'1'   I   •    ■ . . ,.
I , ■>  (I  III.
E. A. WYLO.
A. Un. M.naif-t.
Wwt IV..lanlia.l.t. .'ml .1.titiat). Ml
. illilta, I. ..I lb* tariff mi tin* Hi.ll,|,|',al  ;;;',",|, ,| |',j'  ilmaTa'pat'lmami' ami if lli** .ml .III I, .
liul •• inhabitant. Ileal  i!  tin*  Inlliil  HMlan  mum h* apparnnt liiall.  I'nr lli'lanm,'*',';■  ',"
.Ottna.) I , '
Iran*** a
,Hh la, ..I,Mutant. ,n.,an,
I' a-a*l.
■ ...  U-I! allli tl.iHf aall «■ I'ana.l. ib
lllia-I
..1"  •"|.»nl*.l   ll n.ni..t.ll -...".ila ,,1.1,1 ilaru ,„,,„ „^.i'„ !;,." ;,',*,"; *, -
' ■ •- '•'•■ ■■ '' "■ ■" "■ «" XTsw^KLns'S:
-rf il,... ...miui.i ■*  tttl.  i.,  ni'ilil'Lhill t„||,.* s Miii'fire,  whllr  wltll
|ni|rtiliti'	
I'l.iBuh.'ii|isl*l.'t.f IniMititf I ,l«^l I nil.,l.r I'Hl, |»l
nf in	
lljT "till f.
r.i  I  t"v
imm,.  Wi.titv nn■..
■  *  •
' - v- ; t.m.
"   illil il  il  V .   If  -itlll
I iiiii*'  •'.Itfiin nul tin,,  mhalt
"tl.i,.it **i
The Grown Stables
IWh Boraoi nn<t Vrlilolm
rorhirolniheoiiyi
'*- :-,. * llllttlf, li-lr-
'
I a    1 a,.,
tUt HI 'I I.lf 1,1
A  IL.CTrVUK.
ANNIE WRIGHT
TACDUA, ll'alslMSmi'N
B0ARDIN6 AND DAY SCHOOI
FOR OIRLS.
Th*ii«b,h mtroaou *.,**!*"**.' "
P... a .tolnlai -'■'! i'llrilUil".  "H" •-
MRS. SARAH L. WHITE.
I-IIIM H'tl'
B
DYI WATCHES
*.J.D.BEMIETT8.
i'r>i!";!;.i,,Mn:.Vn y*t*«
ri%w.rnirfR>&
fflX&sunrt&w* tierring s opera House.
The
Imperial
Stock
Company
Are  now mt .limn-ui iiiis
,   in. .mil mil return in itm
ti • L im' ilm .  il,*, , »iih  ,i,
.  '.in i I. .:..,'  "I hill,
|oiim l'i. Kb i.
Manager.
(The ggjrggy.
TIIK  lIltOAD  DOMINION
Bank "Montreal
REST,
A Savings'
Department
H.tt brrn o|e*n*t, an connecUoaa
ihi. Branch
'- - , . .!!
mirk.,I mu  ., ■  |
■ .Hit,I   lu
i I In bll
I'AFITAL. all ttii 1
aVSii'*u m p-m-i "I**
■   :   	
II
■
.'.' .1  , '.',
:
■  I fo.,
A   ol  ....  I a  ■
.  '
-
■  -.
II!.-1  '1.!  |    .
f low.  ail'lisl
.- I I I
i   alil, I,
' lh iui
■
a
"■' lh. ul., howour. wu to drop nrlu,
i
. .
■
■
.mm In
Ib-hrln,
HiiWuixi
6,(1X1 IV
Bank
W.lh
Interest llloitf il Correnl Ritti.
it prmn t j-rt ****
GEO D. BRYMNER,
ON THE WAY
MERCHANTS-UCHAaiaE^
FONTHILL NURSERY
Nuneh« it foLtluIl, Out-
.  ..r  Ik*  I.u.n  \,H.  I,„m  mil
tltmr  O******
t-tauel Vi iki r, . rai di    I
: ,m,ii,ii'. om , iii.ii. Mod 74 ; mkm **** ** i*. it tmm
■
LIQUORS AND CIGARS.
' |  -.-'  i'i r  * i- :. .,. , i  .  M ,
- -i MO; tiiiiiuiiii -  ■
ili    ,. , lA-MUl
	
.  ■ .
m
-nil tin-
I• Ft Ai' *.*ut work*
H d  ■. e**t ln'1'1 **t •mii'' i
-iin- Hid **i
ii •
■
-.;. - r.r».>. I
■
ttii
STONE & WELLINGTON
■
*
*
'■!•  I(  v,  H  ■
u T., m
*
■
■
'i  t.t*
■ ■ .  ■
*
■
i *-i
A Largo Consignmcnl ol
MANILLA
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
I lu* most i'xti".toi"ilin.ir\ sale ever
quality,  This is your opportunity.
Terms will be strictly Cash,
fixtures will be received, and
known in British Columbia,  Dress Goods .ill ol the finest
hf fare over to Vancouver is but a small consideration,
unless otherwise arranged for,  Offers for the stock en bloc, with
satisfactory terms can be arranged with responsible "parties,
All W. mlu
TO THE TRADE.
OUR STOCK has been either imported direct from the manufacturers,
our own market, and quotations lor quantities will be made as close as .un wholscsalc house
ttr
hou&ht lor cash in
I  III IS. I  I
li.f Kt* aa it,, i,
LEIEMIEK
COPE St YOUNG.
I KKCl'SON  MLOCK. HASTINGS STREET, VANCOUVER,
ii'ii \.
*■
|l',i,,„k
T
QLANOAGENTS
w» <*riii'f,*
FOE SALE.
H
laa
I   1 l>. tiiieatae,  a
■> 0tU.ft.fll  I'frrn.nll*.
I   ,  lit
.*.i furib>'
Th* I.
THE BONANZA!!
THE BONANZA!
BONI
THE BONANZA!!!
.t.hyttnlu!it*t .
\
• ti'tll nml *l  tlir
■  '■ Af**l,   It ii1ht.ii.flit lift  Kill
■
I 'ri|is ;s ik,
in
tl   W****** **** tilt;. It r.
.'nl lliki ******
FIRST 'CLASS
J
WOOD
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
il Hill H
SIR,
i-W mm u Mlu llun **
.■Hm, )«i| in |*t .(--tit.m «.
f ...
tm mil, Itblhi tti.nul ■u-itiii.a
*
•ml 4t*l It* i • ■■
H • * in iitii *
mil lil In* 1 .  .. I (.hll.-u.
'.•t« nni K| .-.Mi.iin.il .^ U(K.
DRY ALDER AND FIR WOOD
i'lin- iu iim,,
lulling Servctl Out in
STYLE.
1 .11 e   lis  .|
. !
', ***** Vital  ti, .isull.llll. ,
^" '' ***  *
'Hi" I  I I.ll.
Ut fti.iit tr .ii.i; i-
t>3 if"** xi-: dm u Sttka
NOTICE.
-   '
'   ^v-,"-""T'"""' "" ■"'■■	
■ "
LITTLE & WILSOW. PROPRIETORS.
II
■ ■  atiiti'
"   ' ■   a   1   ' |*|
rl  liul   l't
i
-■  . • .   ii  i|_*, **o
I
tfUiit
liif*«hl I.. • *..? tli"
* iitittitlt"•
l-i> ft t ' fia *>*tl*
in IB IrftfiiUf nf. Uw ttiii
. ■
I Month ** A Hi'*
t fun lbe r.ili  I
,\  ithlrtrttn  ht*
it.itimtii in« II
httitjii.t,, fiif-mi'ltr *fll kirn-Mi ll
WeMMer iad V-ucoutr
TRAMWAY CO.
INTERURBAN
Time Table
...tltll \. IV.  I.N   III I.\l -HU
•••
#QUILCENE*
It fininiis nl tin- Union Pacific and the
Southern K.iilu.n on Puirel
I'mi  I'litt ii-i int \
Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
S,in.,la .1 ;.i tuili . Iii mi iiii nut.nm' iii tin* SiuhiiI, uiiii .i in.i);iiili.. in  Hul***!   Nmi  ll tin-
iillli* tll lltlt.    till  ill bcfOrtl tltf M'tUllll Ml llaait Ul  llll  lllll  i| CtHtt|l|l It 'I
Addran ur npply pcnonnlly m
W. E. DEVEREUX <fc GO.
•••
ACIHSNTQ
No. 34 Government Street, Victoria,
B.C.
o  •  .  .
. . . .
i-.a.,. -irS.
•
•••
. I*
lUAWLNii nt TIIK NKW ui**l
■
■
BEGBIE BLOCK
THE
..lul,  «)ll  I.  Ml.-...I DOUl tO,
llai. a*,h. i* .tlin
tn*.**.
a..«*t
■ ■ a, lao.
'
JOHN DOTY ENGINE T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
1
COMPANY (l.itl.i
tmrnmlm
••lllll Mf -t|--UII<
1.1  -l.a.  l|..*-«
.  . j||llllt4 ITlltlM MH— .
lllll.lt!H.<1    .\«tl.t-ltMMl HwlilWtl  ||.|Mll*.l
'    M   ■-..l.tll'llMt.
10 RENT.
■ i'lii* rtl|tK STORKS AND tH>0]
In IMS, tnd ww tiiAiiMi't-iif ti*.  i I *,t,'. m***i
LEDGER
PRIVATE
i XII  nits-i i
• 1  l,,oihi»4.i..n
™ Engineers and Mill Supplies VICTORIA RICE Kill IS
*.««;!:* !,r.TSicvS"ir\r!^Vn"n^w,;;".i'.",,.".iL  f IU I Ulllffl IIIIVL IfllkLv
,*<.,<-- O.-.l.  \.,l-».l I t.a, V, tlal I,..,... ISl,1ttr*f.|ll.,„l«lIl-«.,-1l .-...liM-l III «t.,| I It, .1
"1 llriti.h Xa.iih  .inurii'-i uni
mmOe-realllei "*>"" '
ll.  .ll lib	
ri. In I'til.listittl i-i-it)- Friday nnd
At III*  I  «,'ltfl. tll.l  a   ■
'1.,  lb"  .Ith.li  ht-eeiiiH.t
annul Imr ro.rrl..* <>n tl.   . mrrvmrwr
* h«r hatband*, Inpot "i  AUOlX—111
' .-Ulle.'l  Itaaal . ,! ,. .Iifui.ti,  a,  , '
III ,',.| ..a**,h.t
-unanniaih-i. '    FRIDAY NEXT. NOV. lli
• -■■i.armrl a.i iiii* In til.IhlllTi 111 la
. I tn I. tb" lr.1
I, '.I II. I .la.al..
I la,; |  ||  IIOOlU »l.-'  b.TO I lUaf.
ll  u.i  a., a*  all
U,|   III   eelfa I   "' 1
NO HOT CLAKKiON ullll I'T
I • Itlll.«
„is,.,-t wmiminrmammmmi
",v,M,',,r.""" Conuiini the l.n* *.
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
!  "a  ,  11 t Hal, III  " lil.l I"  Iff H I I  lllllll  llll  MSI,
KSBRST.:   ' D006E WOOD SPLIT PULLEYS:
(iom ■> In I*
i«- . 1**\*
*,**,,*  \ \*t* thl'bl  I'l lall.
1 ia f I'-lltil  AHUM
•-!*  . ' I alllta.4lml.il H.tlw
H. 6. ROSS & CO.
SALE. PROVINCIAL ANO
TELEGRAPHIC NEWS
r.*.,1*... i-ii a***
0. P. ST. JOHN, Manager,
Ne. AlO Ciinlie.. git**,, V-iti.,,iiti.i. II 0
I  || f, a ,f   .'..-I   li||.|aa||  tl..' lill*
And is tin- llfii Adverting
Medium in thi- Province.
LSI
Finitore aod House Milts
"!lb*l'«r...|i.i, I-.t „i. rillnit il i'l'
'  aenl,  *l|hl nr hilt* 0lll*«  fisem
tt'lnnlpm, ia,.! i  lbil
ulll  bo .'tlihlliltnl lh*r* le*.
HOUSEHOLD GOODS,
SHOOTING MATCH
Turkeys
■
'* a* .-"It-'l-".'l'"1   -.'a!-' .,   (nrtofr*.
I'.li.'il.'r. ain. i. I,*t*. • -i" ■'  ."'  "I'
»!•  >l<!ll,il.!|   ,a.|.|  al'allfij  l'- , ,   nn«a»Ctl
','"«' «'* ******** 'ii",,*"1'*! V; i"«LS!..!...,
'. -1 l-f...ililit I'll H.t'-ijll  liU   _______________
■ **'  t Ulll ... lall. 1*111   '
* *   ■
I,.  winiaa fa-Wlfal,
"nle*lliB..|,a,l Ifl
'i'l'* laalaal  .It-ta aafll'e' Uftltel * *■
<• -I'll.!.,.. I lla  I'-   ■ "   . '. I"ll
*  a iii,-!. in aonld n"i b,  I
■I I'.tn.aal 1 , II
. '  r
I I  Ml I' '  " I   *!  Uiii*'*
l.t. t.e-lie-tl an l|i|i|l,ill n lr "in I'M*"!.
I* -  fof in .i|.|.rii."n'iil *■! ll- luill"'
.1 ,    -'ili*.  laifH". nl.lala  II  ll
'   I In  ,aaa, ..I, ll'.-l ll.l'li ■*
llae' lian.1,1- ba. » MCHllM bt*t"i)
'■"I'M .1 hutii-li.r lot M'!l""irra"tlii'
llHilUi', nlalali  IwlaaliB-el l.a S,,f«lt. «i*
nr.. i,-.i npon litv'.ii i.in.'I. -
M..ei.i*,ii, mil Uwenwi'fii»sl Tb"
Imil a., afl.ira.ril. •obi a, aim '
t"iiirlil b.  IVI..II  ii.ttii. •   lli" aal ■  ..a —it a* a. I
'■«"i t.a tb* ,«.n ai..i I'l'iifi  i'"   THE JUNCTION
-ut rnuln. thai a tiuiy "I t" i m   '
III  i|i.|itba* villi" lit III" if-
•I." a a.a  If" auitaeratl »■ fatai'lll'
■pplKlllol I"  l'"lnlial"l'!i' r
'fS'am tm** ******** TUESOAY, I0TH INSTANT.
•-•'■ » Vntlt, a t-rr ai'll-knnaii an.l «*»
I  ll   ji" If'tn ihit tilt
t'lN.'W  Vi.tla  III Ilia- .am.' a.r •".! alth , I,.!,, ,1,
Ik. ml.'nf bi. mn*, Intimate, fi
Hi' ini. attf.' mfl wtili all a-urilialiir
"Will, nt tb" lirainl 	
., ih- lady, laualiiiiil, »li" I -i'i
,„i„. ,,|, i„ i.,«ii an'l
■mn • iiiii* ..uiiiii. wiib n,i. i'rr p  b.  KELLY.
"rllllit,  ilili  ltali.ee e'li'  |ili« "llnr*  "*a
The
l-iii.-.i  \V»-»-kl\
\l.lllll.lllll.
onl  It*.
11.11
ll'.
Canadian Pacific Railway CQ-Bpanv
|-,V 11 H  l.l Villi."I.-
JUST Ri:r.i;i vi;n
CELEBRATED ENGLISH
Iba, ,.,  ■  ,..  l.l
..... I .-    ......   a-
,..111.   tta*  JOBBOTua
Art t.1
H.Mar fifi.fi ft*,M,trrt
HIIOOTINO MEANON  III
**•*
CHINESE
Mill.
niuiii: miiii i. hi uuiu. ii. ft
"I  • Iiiii.i  .tll.l  |.i|'Hi  Kill   HW,  M. .1  Isn.
I lut  III.*   < I*
l-'limr.
VICTORIA ROLLER FLOOR MILL
in i l t nn,\i. , tllll 1 l lul ll  ut -run. t\>.
I iiii ll lit.-1s tin ',,,.,111.
LANTERNS Non. H-I mtd «« Store St.. Viotoria. B.C.
at**'. Oxx*^.r_b._EvJ-S.
WATCIIIAKKi: : iimi: HiUFA TIIKINII: JKWKI.KR.
\a,, .I.-.i i.i | W ll ut. i  Mi, Goodi,
lumi.t  nii«h  hi  itiisiii
II
L
ll.l.,"
_____   _.—.-_, 1110 aal,,.„|tt,  ...At..  ,,  ll attfr  flf*.
TIME TABLE. .i.,.,^..  -,
• Hut
-.inrr
-Ileal
l-SIII.II lllHILIlVftl.lL  llt.ll.S'  .,„,,
M.m a.,.I...I.I. iiiu I.* '.-c.";L-?.r.."""" *• •"
Send it to Your Priendi in"
lli.  I-L.isi.
11 it tin
ym ttnilrl \I.ili
rit.-iii.
, JO   I  -   - a.iar.*.,
,.   r,w«,,fc
IIIO   '    •"*.  1,  J.*-,!"*  .HP  1'
i i ' .Miaaiaf,
«||t  .1  llll i'  It
S2--PER YEAR--S2
II..I
Mnl
••Il'll
1 .1  "»'J
NllOl
I atr ****** ********* t **t **t*t.**tm* .***t*i,,
,   ******,* • it* *., «f t**^ t<* *m- III  IMi
ft.******  t**i tt* h*** **lm ** •i-MiMi"
ti j* •■  im******* •l'i-
, 'itm* ***************
it **. **■ il' ■ ftmmttttt
Atitiit*.
10 41  t*****l It'** Xati>**rt*
11:40  *■■■•** It**-f ■■■ ***i
**'*0  trail It*** *******
not U**li*m********
CHAS.E.TISDALL
Ttmanoci,iiKiom
LUNCH COUNTER
.11 I ..I'.aaalel.  M„.l.  „,,|  I  I'  I!
\*m
Uf*- Hi, ."•!  Nl|hl
I Irti Cn'niii nml Kmil- ir
tlti'ir St'iiNtiii.
nm ** * nti ■mi t» Miutv-i
J. UDUT, PimHltn.
SILVERWARE
Cut ih. Hi ii'ii
a,,.? wt.iff. ..ii tlr  ■■ ,.i  !
.1... li  Ifl I l.ra...    (,.-,„ \lt  (ll  1,    ll.ii
. ,1,11.111...,   I -,11 ...I
.  ,1 4*t«.i
"If'Ifl*-fP I
.1  41  l-lf
MK.AM^IIIIN
***** tr**l*■■**•* I********** J*t
m t■■**■***
ADDRESS
Baillie A Co.,
New WeatminMer. B. C.
t*,*t****u*m*
tM*!******!*'****
tnpr**nti*Ai*
*i'***!*** "It.
Ji.il.fllH.. Ml
FRANK BOOTH
l.lttl.MlKn fTTV
SCAVENGER.
li.* tail t*lllt*******
rt *t*m t*  _ fc  p. A.
*.*i *H*'t *******
AttOt**rtrtmtt*p4ii AtmmmtAi*. *m*
mtn,   limn*** mti***.  M
*********** Wort StfWH
PtlTin M**m
*AAlrm.a**t ma,,
ity
COMPANY.  X-,lMlTffir)
Kn.t nf Hfuttlnia low Mill, R*,w**'< IH -Hr.,' .nil llowh. li*anal
0ARE8HE, GREEN & CO. •"
BiUiXXSS
iloTi!B«a.!rf ST..
lira.. .'■!  lr....  it  rl  11.,
Hw Mill, iiti'.-
Hll  lr
-ft Hull   ■   •.  IIW-I-W.
,,,  at.
D. MrOll.l.lVHAl
Mvaaslnir I*
A. M*IK1IH.AI.I.. W A. RtflMILL.
- --t'-tir) IlllH
REICHENBAOIf
_v,-.,.i -poyal City Market
Meats
'EasfArt-.^
vVHOLESALE ANO RETAIL'
DEALERinFRE8H&8ALTi
«anm n* mut, tm* * co i
IRltR 'ITV IIKI.1VWY
rami at.
_-H yijuii mmm suliuiim wtll.VIIt
Wo I lave: Nntv mi Hand the
LARGEST, BEST AND MOST VARIED STOCK
OFi
.,   UUUUlflM|
I tin- CHOICEST l*.l*'l*'K(.TS ami COLORS ever seen in
NEW WESTMINSTER, unci will Guarantee You the
at BIT PIES il to BW FLACK
OGLE. CAMPBELL & FREEMAN'S
STORE.  	
THE PUBLIC
liu< fm-1 iiiin-ai hr*, uml u< ooi
Unit
JOSEPH STIRSKY,
llu. ll.iil'liii'Kim,K-laiif
Jewelry,
Us. otc.
,  Nitirtiiililx in i
,-|.nlr.il iiii.I iMliiri
NEWS OP TIIK CITY
fal,
l.a,
Illllllli
HaallllllH ll.ltlilt.ll.l  ..
'l'a.llil.r-  ll.l.l. -   Nl I
\-mn-. ini'i Trunin,
N„ll,.e-tl,'-ll  li-lllSl,
l-aeiiiiaii.
LOCAL  IIHEVITIKS
aal
llllll
III-.lel.li 11,1! III!
1,11.1 ll|>ii|| llllll
'I'll* Illllllli I
1)11,-ll'- I'.ll I, I
.111.1 I'l.ll .1 IU.-
l-|i|..i
Iiiiiii lliiil ilim  ulililrlll iiii'iu'i-  nil-i'il I- lu In'i'l|ii'lltb'il  In  Ibn
uiil be ul il  ,.u rlliila',  aaaanilry ll.**-if un lu'lliK  Mil  OUl Iii
it  (null;  III- Hlilv i'uii- Ii'i'ii llll'I'ViT-llllllKrv  a'H'bi'i|lu'rinf lllii
Tlli'lu, illlil  K.in.nk ,-S■ laa'illlli'li laillli,
at ahuddon ta think ol   i„r rvwl Aucllon Silo,  ii u Itou
ml n! lln'  ;irll,.lii  bolnj ,1 ('„. ulll ,,„|| nl Hu, Atnurlrlii Ibili'l uu
.'ll-l I'lli'. I'ii.lay uml Siilurilny uliilil* || T |-
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
GtRHIAT
'"*   *
m
For Good InvtiNtinonti ro to  :
Real
Estate
Brokers
AaKi'iit a Uui'iiii'm IuHtiriiiiiiH Co.
Ill
^ iiaai'iiaisa I".  ,,i.ii. mil IHI. ^
11 Iiiii will iiii *linr|i ii liill IIiiii nl li;iultrii|it Ji'tti'llrt
[10, all lit ll tiYI.ee'li tteaa'k,   CQIliltln.  *'l  8"M  ami  -ill*!
I'.llll-   I'll- ti.llli lo ll.ill lli-i -ullll Haalal rllllt", a'balli-. '<<  . I
ill   nl   I'la-lairdl  aall fa'W' .Iti.'ii  .Illlln allal bill  laHi|a  ellailltaaael
! niiik-aiiiliiat Uny -liuiil.l I"' 1'iuy  at II Hin.-. ali-aalula'ly wltlunit  i rv*.  liv
l-i. furnl.lintl.  Apply il until Hill d.b otilorofal. llolfmin AOo-.Toroolo.   •
ll. hi.' cloth iiimli' .-li.',...  I'll |lir .Mr.  1-Lalnaral lllllll  lufairniasl Tnii
la.l Uul iln- ni-i ii.iiii mil  !,, ,|  I'aiupbi'll ,1  Ilili, tu. Hi- N-ii l.l liulill by ti'li'libiilii'la*l liltlil Ibal  bn
MW  larlalfa'  at  I'nnu lliail  York Tailor.,                     ' ttOlW  l«*  "tnr  Irum  VllMltlt  lllll
'I'liuSplrllualliUol Vla-ia.rla bold thvlr nnrnlnion tltf oloelrlc .-ar. ami oi I
: .en,...I imiii iblllliiiu I. llm ilmoo In ll.iiiiuiiiy Hall, Tlnirulay
111.11111    1   M
a   *   a   a   *****   *   »LX
mis nn s w wis
ii,inuu unii i'illinn i
Full Oro.a Wltito Sltli-ls, Colltira, Cullii, Tina,  UntllrwWf, Sox In Muti,
M.ii.iui Wool, Etc.
J.E. PHILLIPS
Ariiintroi-K-Ycmiiiv Block, ColnmMn SI rout,
imi hh. \i \i
ml nf fmli.
ti.'.l 31,00
nl ol  tr*
Room tu
thll officii tioxu
ItU HVIT  till
rtvtr indny
Ttii< In ii
>i'it.-nl"it v
craiii ami |Mffll ptnAu* c
Tin'►ti.tin. i I'. iwtW *
fi-t't ol lumbei md * Rood
Wtl Tri'lKlil  ii|< t*.i llllllwii I* >.-t. nlaii
Tl'   If  Mil]   .1*   .1   m<  ll  -   Ill    Utl-
llntiAlira bodgfl -' II  I*
s. Hum ii i H J Wilion ul Vio-
rtiiiviT compth • . ■  ,* i;   ■ ■ i'
IthleUOttniut,:- i.i-*
Nitiaiiti" In*  :  -i  t|
(hlMtl I'I ilil  tl . •■  "    ."'  ' - '    ,
Ati f*|M.rti-ii.i ; I irg
lit' uin- mnl tiki    i *■ ■-■■•, i.i    ■
■t tlin Iinni.. Itolaui ii • *
llanmr-rt M anion alil  ami ilatiRltliT
liavt- iom i-i ti"" N- * Jew t ■«-itllariiitn
lotptnd ili" wit.tir mti, < ..:,,ii.<i HiTii-
anl
.IgJtfi* ll   .i.t. tt iitntl a iiiihiIh-i ,.f
llii- nu nil" N  "f  '''  V.it,.„ui, r Imi .it
liiin-li.t.ii  ,*,  TtltifHti) ii  tin-  M.tii.i
llllll M'
SO DAYS
READY MADE
PATERSON AND SON
.limn! ui-
,i,.iii,i,ii
"ii'ii,
nr in
ni i
-.•it-it- -
it i-
N.u-.t
i I
i ji
tm Ulael taa mi'i-t Mr. illa'taiul-r Ma* la*-atl
ml al iItla iiltlt-i- nl  I u'l'Ii.'k laa try In ir-
b. tun mul rai'iia'a raa--aal nmt dmcrlptloa.  Mr.
,,, ,,, ,„,  icollftii llaiilau olll prnbalily rntnaiti a f*w ilay.
nlrllu&llr a ta-a'ili'ia, I'tra* oliii,lu*r a raa.* I* arraiiRi-l nr nut.
..arret, tf..... rf. .f.
".an'  'l'i'" lu'iiiimrai'i' botwMo ib* borm
',!„'.  aaal uu! hy lllllti) llti.llii t. .ml II MllllT. 1
mill III I
I  Ibal  tli
i- l.i li.u- ,i r
. ..nu uilil.r
Vi
BOYS'
...
. .
Campbell & Anderson
WHOUSALt AND IIL1AIL
CLOTHING pis and Shoes
rcnliig Tolcgnm of tbit
III ui.i. .■ .i iim- bm ■"  it
* i*n umy in.tU .
tiui f llit'in.
|1   -  ■ M .m.i all I.
Ttaoj imitiil in Queen'i I'arlt ji-.ii'nlajr fur
hoped Util HOO ** ride.  Tho brawn grilling, liitirgf
|i.i|i.r ..ut of M„ w.'ii both buU. ili-1 boil ******* Mut
Im. *in mh'H.  Tin* tr.i- * * .* In »iic|i
iU nl Kami' wrt'lt-tiiHl itiinlltliiii Iliat lbt tbOTC tltt*
i.. (m n .lay  i" it" itIIitIoii of what tin* animal* tan
• il.i, ami tiim In lln- bttt ■■' wi'alliT 111*
i, uirti-il !•> AtA&t l**t ipwdlof,  Mr liiiirgf Kay-
... ".. '.  iiiiiiui ami t'ltli'f Ackornin arliil  **
JudfM '•» iln' i'*i'ni ami Mr. Wurl ti*
nariir
Tl.i' ruaiN up the 11\» r .u« n portal to
I. -. li..tvy, owing 1" Un- ft* *•*
....itlii-r, tbil tbu itiltalitlaiili uf tliat
riittrilrv ah' unalilo in lalif ti* l*TfO
loidi.!-. muni fur .lii|iiin'iit li) llin ritt-r
itotnen. ind eonioquraUi IbiM latter  .
iro carrvltiR i amilloi luounlof freight Mmu  Kutoopti  uuium -HKinwiir,
itprawnl N-.iti.  h ii Mn i.v, poaiMiD Mt-ltw.
No freight left tin* nu  fw n-it'iii Vim-t'titiT
If ).tii -WMI a llm- upbolltered |<»rl"t  [tolntl y.-'i.itljt. ■  tm**  «hii1,m  tu In- „ \* .mt «."■.;''.'** **••**} .'•!! lUMnin
ll**t*l  ttr.. . •
AT  ma  ii.t..it-  llQTIU' JtUW Han
SUITS!
DON'T MISS A GOOD CHANCE!
* *
* *
.i
11
615 Front Street
-.  i .*i.i . -.
n*1 »riW« u».i'-Vi\ifi."-'7i*v<ii..Jm,_.."'vSml*
anlrerallai Waii'i. Amu. "tri-i'i,*-,.,
•iti'lhi-iM i*"i ■ Tboreoolpl *.  in *•( .is...t,.. ,Vutl,'i.\,,ThViTii. n inV.-'i*... I \\,*(
.1. W.Tnmlitl. Iitn bvdlng rlirl i «rof rhnppnl lurlojf, «ar uf brio. imi;« ^«"  •»" « i  t	
pliyrrln lunr.'Itainl li to talaked Iu twurarlna-.liuf BftHtal fnlnlit ami ft ..{('K-Wiii im! *•§**". liuiJ''V*a*
uk.* tin* li-ail-'fliif of Hi.. Vamiiiiti-r rartold nf bnirera for Turnbull .V t'ott ?,n'n,,,^,,,,,, a (i.u-  i; ih«..i  * u
Powfll Block, Columbia Bim-t, Q?\*a\i<>
Llbntrr Builditic
'Ml 't'l
Thn Ueodrlwobu QulDtoUe dub nf
H*i*iuh ait  in Ippotr  in Vtrli.rU  "li
l^^ml-f i-u.  Aii effort ■rllltamida
in iitiiui-i*- iliftp to pti) i« n
iiittifiirialtlrHifa amlt-at-ytliair imi* t
I. Wan. AfMf •lr***, iipimni*
rbureh* *
'lint. I.* .1.1,-v.i _ . Mi, wai i„
BtpfiertMMW. Tit" *4«nuit: cap tu
fhitii nf itm aitluui ku ' ■ ■" i ** •■-.
* ■> t *  . ihlr platik ttall.
A nir|«iil and four m Imi.tmii
artitnl at V*t,i ..I. i freta INirttmotiUi
l-atiy.
Hll.l  t-VllMl-  II I'lll'-    " i  IU
im tt M uitia.ti ■ »'i ...
ir*.i, ..I.t.....,....> .i»i.**i hi. v* ,;;;", 'jJSfsSirJfi!
(trolta  Try .1 »ii'» luiilnht.  Yhu'II   At tin vim. iii.ui i.r -tMiimaii
,,.ii, i.jti.i l| •  Ijittinti'M**!'  \ V lii.titi*.  ******   * ■
lUttVti,  V»l„."llrt   llil,-  -  \.
Tin Vaiiitnn.-r Worid \o*tm wmiUm toru
iod tbeiUrrlDgupof Mrife. li i* nn*
* St***, Vl.
lilltSONAU
I \1.1 *. ;...,. i «i..tti Nauatitt-i
I i ii. -.1 ■! \  lorii |i . |
II l* Dike of Mt..i.t. i Uf mn lowa,
\  v\  lh.in.i  i. in 1..mi it..hi
I
Where Sg
is
Webb?
.1   ptl'ia  -1.1,1.^   '
■   ...
■
lla*. Ih If IU*" r-l
J. II-..,—,, nl Vii.'.i'iiti .. it th' •''
I -0*10.1.  Iln* nl
A, li Tbinnni. mih*
on
Front St..
itt foot of
Mtiry  St.
fb.li I'*. Ul-*»«l
ttll.il w 1*1 H-I
*****   !■***   ItM*
i.i It r
Ifc,)  It.    l.*t« K.|lt
GUNS
1.. alt aho iii-in!
Ul  t  t  M..I.-H..I V. ut b....J- ll- Kllmiii.m to.ofMtaUln.1. ^•'^.,'J;,;'."
Alooinntli* -  i ' nihil, »i
1.-1. a  itt.  ......  .>,......I | U|.| 111..
fill..' 1.. tuik- III.' Irttll'll.t  all, |.*i|i!i'
li'lli't.'that a "hue.* mo, "a> It -
|Oln| I*a lalt* plai- I" HI *'t*t tbli eefl.n
.- - it.l in m  liiili,-«'. Ihn ..tla.r mth,
!  .  I  ,  , ■  t -ull-ttt  ..I  Hi*'  V.  Jl,
tr .IW.
-.   i   , Ho V. H C A
... !*."il*l'f«.''ti tb*  fn* -I ibi- m-nib
t*.t*i*l.yai..|.".it"i:.,..i'.'i ..!„■.  I'-" "  '  'i'"."'"iii'■->' mt
ihtt Olll j'.,,, ll  -I  •  ,1„.|.||,.a ■'  r-iilii,.'*,  •■ .1 iilll
OMtofUl   |....n,l-.l.. .fl..,.lll,..
rh.nl: t,i Mane* '.  ,l|.,.i,
H. tin,. Iln.trii llama. •
».. , ,  t.-i .11   l.l  . * . .. .'Iliuia-I, III  i|* nl i **"atn»i
j£^^«'tt ...    V '.'\'\   ■ "• •'I-cro.^riekjl.ndB^
l,.......,lflubi.l.. I.- "|..,..M,I  ,|,,.,in,ni.',.i ,.,f* 1*. 9mam ****** m
mtmmSti ^  «"- *"•' M"'",v"'*"  B1 -"'• ******£***
, "..ib.*m i— „,.,...;.,::f,..',7r„:,„':,,...'i..' - * ■ *■• ***m*****, „,
t.t iuib*r* .,i, hi* I f..r Th.nbittini •*,„.,  „,',„,,_,  ,r.,p,m.. .p.. <■ "• >l«Mlnl at lll.m. ,. .,«,tni in
dlawro, T.h-pb.o,* If.          • , "', ,'.,^ ","".'," „ "••**«•*>> **"' ...anfw.f--
_ ,an hi. ibl.ti, .lalni. .la,'altt. ,*,«. ,n '
TI»run«ou 1,1 I  U |ei,«l'l !■ i, H,* .nhotlll. I* <•
.1 tvi„ti*en,, wkkk pi... n.i,  *,. irrti.yatin a,.*,i. h* aouM Im* « "'■••*"t **********
,h*«.n*..|,hriroii,!  .               ni.,.,1.- i*,i,.,,.,.Ih* U. I*. laillot of llnnllniba. • ... .
|- • '-.J * »' « ll ll.- "U II ,'. .l.t ..I.l. up III HOI*   ll*t*!t,.  tkl  1.1.-I.1 ib*go*.n'illn,*i
Th* ILI**,,,. Ttaiona, iteupn,, 11.  «,. ttii,,. i.t .«il|..« a lu .. ■   , *,• ,,llt,rl,|n uaa tnaa V.i* h*
lillan. lor ,r,,rl-|. I.u ll,. .ti.,.,1, f.jtii  ... I , atlrfa.nl* !• o |u*., ., lb*, OtoaUl llolrl
S**S*J*a.*,t*.**^ *** ***** *  ■■ * »IH,.|..I»I   I, II. >|.,l«o „| Ikao.M ,. ..,«,».
h-"al,r„,-».n, in .0..H..r..t.,.-    |ha,ll.i,,nal U t.*,oi ....lu.lt, IIW h. ,. „„.t„..| ,t ih* llmol lh-,.U.
BiHWino, llo**.! lut., ..jtt,uiti,..i .,,. mth a Ii.i b..b. lib* no.,* no*l TUt   ,,.   .  v—u ,. . .   . .. ..
',"•!*•• "**I"""I ■ "t. I*  m-fifnl. Ii.o- anrf* u'"-':,,'!.^?.i.L,m^.Jl,«
Htm .*„,  II  a.a  l-.ahaia.  ,..  ,*nlul* *** ' **"**'* ** " ****** ** ******
Tla*.ilt i.ti. p„ *>,'.' lb* iiuil IkH*. „ alll i,»a t*-i   '
«h^at.......... . i Ililbto.oalnilolbolantlf..   Nt T ^ Hill, lh* a^llnoaa hat.
l-OTIttitoa  ll* .... ,  Ihu. Il alll I. map thn t.,,i4i,».ii>**oiin~.f oltVM.lt r.t. rta,
pmaluo. »an»ll*wlnn,.l*,^..| mi In .h-.tt, fa*, f.a.,,,.
•tvi*,.,*..*...i„ ..i..w kt it,,  in., im.* - -I  M> H ii ihntaio.f i- HartiitHkn" "■* r"*
u|.i...i. ..ii.  . ,,,  „.  -,.. i ii  l't'o'i.  anhMt,  *l  th*  .*».«.  n(llfllll»IO.h',. ih. i-.t .M.I.,
t.*ln* OUI  ,«.  lamtltH  Ihaeeeth. 1 ***ll. ,«l  l.l«.|    |,  |..!"b" .lOU-l  ********  ,M*   A"""***   *******    *  ID,,™,—,!,   .t, ..««,*.«, a,
i, a,. H,,. a..t'i ■ *,.,»n<r.| iu -„,. ■  ■  it  A  ,„». .i"|.|ln. m ii*ao,.a.f..i..i
I1> ellaall* »| (rtnataa,
ttbtnt..,.-                        I   *            > ■•*!-       • ,., ,   ,  .o.Va*»aa-*,nt.a«.i-.
ap ih* fn..-               -. in. rami,, .libl -.1 oi u-t, i»*n*.fitM*Wi*awaiot,a.i,^..
.                              .uor.11.1, (Ulllaail. an.1 *t tno«"t •"»li,i*- t*i*l»..*4 ttaltni twin**.
AM*,Mol!i.h.nl...t thi.au ,i ,b* fi**!*'I'*" • • '1  'hail* f**..-i ^nlb-nan ln*t.„ ,„, ho ba. im>.4
att raooill *m..ii... ,,...- ..t.^ i...... ...  "'I •*!* *.'*• tt.ltolt.
. *
ii
0 0
ii
11
11
Ont*  llUllll'llsi  nlllfll
Mttni'
ul BihiIh mnl Slioi'N
lliintl-ii.'iv.'il Bnla
illnt 1,1 ,11 l,|l|.|ll.,l Illlt
anil Gniti*t*a
Fi-iiii'Ii Cull
Mi'ii*.' nntl Boy.'
uiui SIii-11 Ciii-iliivitii
H.-i.vy
with .tlllll KIlll'S
W:.i. itiuht BooIn
lallllil*. Oil Gimt. Kill
MinM'a' ..lltl Cltilili i tt-a
iiii.i P.OiliIi'.
: .Iinni Shorn
llmluit nntl I.u tf
Very Hint Qutility
Wi- m-t le-Ung Goo.ii
tla.a at s Mltlll' tl. Oltll'l
ut
nuil ill Iinni*. ul
Ritrli Uiittittii Piit-i'a
t{. ii.tii'iii,:  Dnu<<
Dealers  in  Hardware,  Stoves,  Oils,
Puiutt.. Orookery mul GlnHNwni'it.
Bttlldon Sard ware. Carpenter! Tooli.
Stov.m. Gin!i-. ntnl Wutiili'ini',,,,-.
Ti.bl.i   mul   Putlii'l   Culli.y.
Dairy  mul  Kitnli.tii  Ul.tusilh.
Hi.usii J",n ii.-liiiii'', of nil liiiuln.
IImi|*iiii*  mul  filiiiiilitii;  I.ttuips.
t\,  li,ai-|iiilii|" llt-tl • I, '
ln| -t * loriul tirlolyollllnnorS*u  i. . - ■  i i
   .'.'I llull-l ali.li.-Uiui ..l.l I •  ul- ..I. [I
lilli Columbin St nil
N,*iv W. sl.uiitst,
Parlor and Cookiui;
STOVES m RANGES
l'a.aim-
531.533,535 4537 Front St.
Now You are Talking!
I'i
I    ,.«., a i..,ht*e,  at**'*  t*l
,a,*,i,iaii, ,*n.  IV* «|r
nua ttai, la ihtt* »*«
nat f.ll ilwl of m**V
, .Ihi (hll
lit**"*
Corbett & Cliff
Comer
CLOTHING
,.•>   ■^•*i"t   -aaal    .Ot
hi,1.4 ina  tmriMtla
■
litr**,  Tk* U«**l t>
•aa.iaa.nl nt
ll-    a
615 FRONT STREET
*Jtt2X2\cSa£?£X !i•::r^-ir•?l"?,•_^J^5A*:,,^■ -*^«^-«^«i-««^«--« hrillSUll^^a,
SE&'K ^WtWE '•."«".»*.tNV. Vnfl. tmmm I*. I,  mU80,IU %*£
n*i**n,\m ^    •**.ln«*ll. J. Umtall,  I.  Ihliao,. J  t**a.,4»ot» tl.ltl.l Ibl.til,.!.,,«- >(  m
• h4klMI* Ik* >ll,   A
loll .oanlla**.
tal   t-ttt.  Mill. lla
0.1, uantatllMila
... -1 i
u.tlM  4|»».
.».Una l.n  (hat thai
*t
B. MARSHALL A  g%
duyman.HQAI
*********  **. H   ^H ^^^^H    ^^H_^H    ^^^^^
k*.< ■ s ^m m m hh
,\i:< uis ii.i Jultii liuit Engine Coni|wny;
A. K. Willimni, dealer in nil kintlsol M.i. liim ty. Lmulnn *****
Company, Manufacture! ol Iron-Working Toob; John Cauip
In-li. M-iii.if.it iitit-r uf li.tt I... . I* 	
*   *   *   *   *
U'a   aia  | ;.|,,|..||.lllll .ill ll*.ll .III
i ,;ii ..,■!. i. Iur Kuiiijli
MacLaren >">Ml
,. t*ja*,aaVt.. ,H, tine.
■eiTXHal. Il-a, Vila... ii
Ih.t.-I.ilh.    I,    11,
kni* nUaM  Inm it*
Tk*  «|.r»t  flthO.  ..I  H.
I'JIhlb tin.i* al ai, .in, ,,■-.,,
,  a
k**l«l,».  „.-,., „,.  ... v.- K'""" A "'"""'»"•'•'•It"*! il»n.lo.. .Ml  lb*,..n.bl,  ,mtm.*-l
■ ril  i.llfiina,hi4  li,.|*™i. . 11''-il"" l«-l nub. a.-. «*• t.n.f*-» «t t*ftt.l *****  ltl.ltk*l
1*1 Ih* l-H" I'-"  In HIM II *'!"***'*, *.*** "*2h*,Tfl ?*********** an*  ...4.4. II ,.  ,m*i ,0
»,llfin**,W  IIUI..  tht.  .um*m,,., nl •""' *' """ 'I™!- *** ***< '**  *****  .„_,...,.  ,   .  ,.    ,  .
n** ****** ItmlA* MIL  .1. lb*!* at. »u it* I""""''*'"I "."I"' HI*** Itaa. lata.
..   „ - .    . ..i.l 1-..I.I t.a .h,i„w,i|i il  .i'l .'nihmrn.lt in*. Ik* I niu4-*iai><
J**!  ******    I' *               ,„..,„ „,„* ,., ,,„,,„,  an4llf,„.h lotoaah,.. . I*., I* am,,,.,.
***** th- Ihin.nf. RMIa*n a ,..,. ..,*|,1*,...| ,i ih* ..uhb «"•* H*» all"** I•■•«• ">  **i •«"
ina,,.,,.., . ,„,„„„, „, ,fc, tfc,-ktl ,M „J ,„  t.i,ho,. in*.i.~..*^«to,,v-f..*«i
IT,'  a,,„,„  «,a,-a,  .IHlnl  I,..*,  I*'!■* Ik*t*tl." • 'WJ.*rt
IhllllOlll   t-.l.tlll,    rl.lr    ■    t.t |a»|.„Uf,|    |„    ,|,ar|,   ,|,i„~t T**  »»fb  I*  Xt*  lT,!».*l*M.f  k».  »
!..,  -h* lm.rt.ot. 11*1  ...h*t.   I  .alt  -It  I.,  I*r*-11l»*1.*l4l»*lnlk*l*l. o. *tll h* -all al.
alll!...* Ma, |.„*..n lln- Hm tola .aril kt.  T." ll ."**'**  ,k*  *•***•'**  *    mammmmaati.  mr.aaa.ma.
M.-l...... N,,.b n..U.7.t ...w* t *,,,r"':v*'\?*",*■*■ ****  uAlrDLLLo -bUKnen
.. ,.l.h mill ,ao-h...*H.iio. T"__t*!!_TI,__**.ST *"«■'•♦•••. ,. ,**m*	
« *t «,* .„*. ,.f ,Mrw,4 um. .*4 ..Sgy^.^frggy?* g*    ' """' "
thiol .*atpt*.*  fn, , l^t^u- !*,""f *** T******* f»f*aa,ltt —
Maw Wclllntttiii. Coal.
l.tl... ...a-  . t*t*a|.|a,|f   tlhfehi
KOAKXWOOD,:
IU* t* fcOHooditValkH
,.*,.**.., .it a*-4 > *
***EtJ^M*mAM  •^...in.-r, ti* ..oi, ...»i ..o
th* I'lllll  IV.1H  thll  li rotltll,  ft**
tftan ilal*.
IH4. fi atll  la* l*ll  .1 lie*  M.la.ll •
It tie*, op." I* it* ,«.W.t In* CHOI--  .' •■ -mi i •Uft.t. ,.. ai..oa.r..a,nif  _„,...„  -   _,  . „.
INO STEAKS 1.(1.11 8i,l* , ..tnoihia an*l Kuhth Hit*, U IILLSIDh, Itl tll ItlUD-L' 11. C
ORILL ROOM
Ross
LUMBER
-i-  Co.ltd.
LUMBER
SltitmliM, I atliH nml Ploki'tn
t.m*
i*ii*** m*t.
VANCOUVER	
JAS. E. WIZE.
,* ii .tm it
larAreumte work .guiirantcctt
Shipping Uilitii-. I*i Ki*. i 0  1
i  or K.nl uniurpai ■ il
4»,,».„i„,..,  ...o,*,t..l .„... . „  V*,;""tt1,?"l*"  C* * »•"•"*" hmam  nIt* am**l.l  *M A
******** i.-biiH mat** ;_^„^;1'* •-,;';;";; UJC1S!!? ™*~*' -^Si5Vt*a£
mit-Ufi*.!* W HiatlhrtHH, ..n.a-4 It. a*al **A
unit ,„ii,
,„,; IKHMMM, -l HUH \ |-
Mm
,.,    ........ ,m* ma.  1* IP.  lata*4i,.it,
•IJeilnlo. th* rlt, liana  Tt*. tnaHno-
*0,.». biiln«il,-i- ami *.w, . l,t . T'"" *'«1'' "'  "*" '""' "»*  '* »•« ******** Ikll lit aat tl,U**i -.
•>l*»l,l>e4 ,  |uHba-t In i.<»,. treoblln.lh* lnb.hll.nl* '*l "iff  •"! . ■"•'  't.  I lit.  a4
pttt* tirl,.I,,*o!.t-i t.. Ik.i », ilom. .04 ,!f>*.li '!..It.i 11. hr*. tlllll. tl 0* (iaT.Mll  "t-!ra*fO.0», al
1*1,  Ik**t1    It*   \..  1 ,*'—.,., !..,! ■  11..IH1,, llai. iaaltVO, t*f«vi,l,i,.
Ai*rilarr fntinnhi a,„t ti.ri!..i, aill , iaaipt., an* laol, atabtni Ibrlf toiot. llun.** nn, „. •  i , ■,
1* lallioil-htlttmat  lr.no I.,..,, ia*. tamt4ai.|a*t ..t-i anl hmt Inol IkH I!' ■ ,.** •».*,.» ,-... .b,„h
,041, ih.,i,, m.,.,,i,i.. it,...  alll ..lli.t H a .|.t*.|ha, i.v.i t„ .,., lit, I: «.*»... M-ik .h.nh
•    '..,., Cf .* 1 .Il.p!a, i.l I 1,11.1   Tl,* f.|»„„,| a.|.  a.f  ,|,r  WO B|| *■ 111 1  J  ll.lt. ft*  M*m KaH
... i-.-l, ,i . ,..,  p.,.,, ,,„ |„.|, h..a*.. t,».t ,n>pi4t.| lo on, a.,. «a tbtt      Ii.t Il"»t latum Iumhi
Mt llf iiiianl tu ft.li.HMi, 'taopaat am ,» ,.«,, mm*    *  '    - --•   .  .  ,■
Th*lholrh*i,t,'tllai>H.f..r „,*..,, l**li-*ailp»l Hoat*4lal*lt tl it f~|..t.4 a. lh* i|w.,.. Il.n.i  ||, am „.,.,
.*ol oototh .ma*, t* h,o4 loll..f tnlrt l,»,  A ,i*.oi I.., ,*„"., Amt  III..I r.!*"^1"**h»m..**mman,,l, .11
aMlMltamu mi  ri....  . - ,..,- „„hi„ .a m M, ,pm  iuh i*ii., **T. .*!***<** '" **" ******* *• ■
w lb* HIW |.a«. Ibi-• ,  i,,»ri,.,| .lit, „.„,-. na-or   A «oll  '""",' l«t!»f*>l»» •
Ik* lllll* hnfatl airohl 4* atll In ,pp|.   .h> „. ,f.| .all p. ,«,|,| n%m. U„tlPt . m^.^. ,. m. m.mm
•<»<• Int  In lhl. o«..  ot  .,p,J,lo,   aaaJJ*!_?,£*******
l"nf. .uni b*f* .04 h.„„,„t„lh*'"'l"""«"™  'Ll  ""I  l".*l   '**  **■
Own  fw ■    I  i  • .it... ntn- *""""
."'■•                           ' li.i*o--,o*o.*nt lh* fkitln. *t,h* ***** **  ■«» WH*1  *»-.4io..1l,
Tk. OUmMU IVil* I, ,. ,*,..„..i ••I'HH*-."in lb* .** put .«n.1 hrati lhr**>il It. .04 ,*» m**t,h Tt,-..,,
alllllk.l, iinn .Lai.,f*l b* Hint* nf „. '" ''   v*' ■""■">  '•»'  !**•  *hlp|»4 aill in ,iin.pt*..! atoath* tataa-
■4 hav. II ran,.,.., (h* '••■-'■'""bi'        -     *   .   . . ,f..,.,, hnoriil lh* la, IkHtolk lh*
.1.4. ..to* ......a  l«,lk-, rut, ami *?» \h*>.?'ZJ'''*,hm ffiSTSl t*n.,*rf.bh,H*t.„,  tk*W,lt..«.,
■*t'*>,**i><*  »■  ,',','.".,"'* ''I'.'TJ.*  'JlVS.?' i""*m,*mtilium*..ii,*.. Iml
" *"' " ... I.  , ,^i 4i    ' ™  T?*' elai "' '**"■  '"""I*"* ***** ***** *** '"
ar-T-■  • i ■■ , ,,,,v„,;,:*;i:rr."-..;,.:'::."tp^^i'^v^r^/^-^ir-■
H|M  ..„.,„.-,.   , ,,, „, „„,,    ,„.,,,,,   .a,,,,,,.,.   "*   I"**"*'"?***,****'*  **M*»*  ***
tm.*ma*nm*i Thnnl.y at Ala  |aif«n4 .m.im, ,,*.- **m u** l. *""\  ,',l'T.!i'J!l.',,^!i!L*'**''.fcM
^4.. Illll'itnl.   M,  ..,-  -....I,. a,»..tnt.tnt In lln '"*.*"* ^TZmT^T.  'XZ.
bona. In II.H  .Hy. an.l a n-tt |..p., ,.   ., .   ******J* f** If*" ll.«n» I" lt.»W
*e*»t»! Of Vir1r.fi. Haa .,1  Ha. a..'  rf    T !■•'Mlt.lln* A,«a, H a* Hi* *t* ot .  WHk    ITI*-*hrrlr r.f ,,,|, .y.VtvIM  |.*«a
bH  aaarria.*  l*  t**titt4' alth  mmh  -'"''•"  *"*  '*  *****, f'*'"  '' M l-tl, .»l.*pl aar* li*aiM n*
*a.,n ***** »lt*iai Imo. Hat** «thi« i*r.n.a!fta4,4i.r.«.4rt, .ill t*p,ii*
HU,.   Tlat* hi. fate* lanri.fene*  «n  ,000,1  lh* *l*fhr| t* « it.  *****   It**  Ittra.
Thr .fl'lrrf.  i.tarlft,  ,.i  „!,,,, ,| ■mil,,.,,.,, l„ .,.,,  rr,,,,,,,,  aht,*  lh* .4, i',1 ..* In hn,in« a PA 1*4 *^af,!o|
iMinll" l on* mtit* firm Atmi .r.flr ,1,:., |t,.|„, ,t„ „, taaar,  a triM*ni* on lhl> ptirntly ,« Ih.l Ik*
i.. ih*"*!-..... m.,,,-,.. *i  i, ir.iii. I,,,., i|t  „.,,!(   Toiliaam. nf lh* ta«,,.f aill.wehl hta.. aaonptp,! u.t
f*-"*ltl* 'ill  l»n.l.<  fti'illitir  H.tfttli.01 Iom  M.I* I not* of 11, in4 atlf nil
an failliati  nr-i..  -atl.  nnil i.it at. .1.. i..,o. ffi.n, n,n„ ., aar,»f. in Ik* "4»p*tl, it pol ** tu-aaf.-i twttaa
!**f»ltlh*|nn'.nf»ti,l i. i,..l |..in. ,.. oi,.| ..rtt.bii, it... fat.l.  Thi- ,t*t  Ik* i bai.il •
tmiftll llta. .
. *1 , *>a a.i*  i.iii.
M "WQ22S  ^   pOLLBY

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354011/manifest

Comment

Related Items