BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger May 15, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354009.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354009.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354009-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354009-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354009-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354009-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354009-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354009-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354009-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354009.ris

Full Text

 Cfliiill C.iMIc
W.TWALKER _. CO.
UIIL ismi NH1RS
BW ivilH'I'MlNaTKH
D. 0.
l-MIIILIt l»
■	
11777/ WH1CB IS INCORPORATED "Till*: lilll.Y TRUTH."
WICHTM INST Kit,  BRITISH  COI.I'MIIIA. KKIIIA V  MOIININll,  MAY IA,  INIII.
W. J. WALKER & GO.
t.l.tap., tt, aaw win-aunt.
WM. UAlI.l.li: 1 nil.. I'KOI'ltll.TOKB
LOOK OUT FOR
'S
On thti Tramway Liim.
Tl_e Hi-si Speculative and Residence Prop.
, in yet offered,  Particulars will be
given hi >i Itu days,
LENNIE UPPER druccTsts
Real Estate
GENERAL AGENTS. P»teltt MedicinOI
 I ten IM..*!. W I'l'lliau. M.: t-littai. DRUCS
il lint- liii|iftiiiiil (aril.: a anal liariiniii. __________
 i tvi'ituiiiiai iiiiKiiiH PERFUMES
.'.f,,irrn.«.*'i,"'".'.,..B,,,i Toilet Articles, etc.
Lid. Imuran,». 11,'iitB OollKUd, Ik-ki I
.1 IMlf.ll.Ah ST..  NKIIt uH.HMIII.l
TO LET.
'invu BT0RR8 AND A UWUiUW)
mini siA-OM iiu.i
Macpherson
& Thomson
S T MACKINTOSH & Co
Real Hstiitii and liimininiii,
niiiMAl, III.OfK.   NILW WI-.SI M1NSI IK. II. (
IWOODS & GAMBLE
Land Surveyors
KILAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I niiiii in I ,11,11 i-ii" .i it'ilH'' ii * in, iv. hi.- ml
'"" utfKI 1  HI' I'llitlli'llt . ii;..iii	
I.., a .,.., ,,,,,.11,1, „l ,,,,  III,  If. ii.iiii' ,,.  „„„,  ,|
lat,Umi   It 1. lit. I.-.I  .,.. nt,lit.  |,|ti|Hili  nn  llir  rn.flti-1
trie 1100 lo 1.00 |tef Itt, tat ri.i  i.tut.  Mac* aiul
liBtltrulat.a-ii *,.|.i.. alt-i
MOWAT _-T>
turneJK,
GENERAL AOENTS
Illaril.rt
, in-lit in ill parti  ""„.,„„	
LJ'tat, .Cl. II,,11,..III.I .,.....«
HKMS  • I'ttKi'tl ami Un* ****** •<■■
ITIall I -t a a. B tali -Bl 1...I
•a  If
SOUTH WEST-  >CCiiiuT taa nr.
inSTER and torn, choice
1 1-2 acrtt lo 2 1-2  •*___•*
Ilia.   AililllllIB  IO
lull* Wi »l lliillaliT.
CONVEYANCERS ">> FINANCIAL A6ENTS
t.a-a J* I a  tA  II
■  turn
I...**... ta, lr I*.... a-> .a.
WOODS, fc OAMBLE. Nftt- Wf.tmiu.lar. B.C.
7* , |B_UT_t_l LION
..;;;•„:„ .maisuxh.
•*-***"■■  'IIKNHY I.KK.
*** IifclJhN,Minufiturt;r
E.H.PORT&CO.
Battooanon to T. O. STRICKLAND'
REAL ESTATE BROKERS
—i AJ-TP
MANUFACTURERS' AOTS
PAPAL ENCYCLICAL
Ilia  ll.,im, an  Dt'tiU  in  ii  lli nml
ami L'iiiii|iin|iitM«ivi'
Mniiiiui
j Willi AIIBORBINU 1-IVlNii fBSUKS
Ami  Stoutly  Maiutauia  Tliat  tlia
I'liiiitia-i.  for  all
Tli*-*.. Illi
! WILL BE FOUND IN THE GOSPEL
i IU Bvllave* in Hn k  Umiallt,  T».h-
imal Education and Mm .1
iyuiltiat-i
Kuhi, Ma, it  'li,, I.,,nn tail nt H"'
,   |Ll| Jl'  a I,  t ,   «1  - il   ll, li.   Illllill,luil
I* I  Ittl  ll.i   i. ,  .lll-l  llili.tl.-a  1,'1,,1'tlK  It,
ibotMl |iii,*ii< property, ami niiliuld*
lit,* |i|1iii1|,Ik« ,.f tlii'tliui. ti a, lli.* in,I
aiul  main  I'lftiit-nt  in  Hi.'  1..I11II.111 .,(
1 mritl qtStUOQI Tin- irm- K.lt.lli.i. lln-
Wilt ll tOtal  f'ill'lll III till*  |1i*|>rI
' Alii, li. lillillV .1tllll.i1 H'n.l.t l.-H 1, nu
liim* 11 ami • it.|il.,i, it li,  baWtll united.
1 ui.i i*   fullllllitt   il.tir   n
1'ln-il.'llt ll Ilia  |U|).  M'llllll
ii-itfili.-  i|i|.liiailnn til Hi.' i-rin-
1 ■ • .iatr*| in id.* tm|t«.| and la lettta
-
, 11..1 11, it,,  .I,, mi 1   .' • '-n.i  The
. .ui,* • in-ti ttl  tiiti>r..'i.i' in nuilitf |.n
,_i.- i*i..|_»n in ..i.t.
i.iii'ttr p*m* imi Hi*' t-ortl aiul tuttrttl
■rolftn  ••'  ""   amvini  |wii|,!t-
1 bt   I* "i-   lit-    n.i-1,1,  un  lli*
ti .'.  ltd  'l.ati
it  MMM  :<'«Klti  Willi  tli"  • tl
lt| ktt. "I ',.'• mil ••( '!>•
1 Ut.it I.4 ai. 1. ami ***** autl • l*lltlr*u
:> ba dllttM "■< »■-iiiu*
■  - dlsg  ****** iiif'iii
fur tautuil itil md a*
It,- l'--|* 11 *i, I.-.  i.u  tn  11, Hut ll.*
tell f.ii._,i.i tacbakal ■
itnl  tut tt,-  i>ii.u*4ifi  uf  «ai|it,i*)ffr*
i,.ti   rn.|ili(r*    Tbt   *'**•    Ih
- , 1 all twi
ll  1 >;• niii",!  !••  l|i|>|t<it>
|Hrta I.l frail)  illlillllll    II
tlir  fa a)  ftttffc  *****   **>***   MttttUUOOl
.  .  IBM
nttlm.
.   . Ibtl «il MumM 1* atilatiltal ii| ■
*t-ar md
\ .!...,. \\»ij,  a,,.  t.,ll»t*itail.i| ..
'
Th" BiodtM C'intiii-iri
nan   Mat  II  Ihf  Ctd-tlt
■  -
U .1 lit Uv ***** *n '• I 1 * *,-  ■ 1
!l|«e,  Utiailati   lrltll.*|tr*  lw,.*,l   lh*>
■ ivm. **a
Portugal'! Poverty
i„-uat-1 Vn  ,1  11. ( biaWi *A
J t oattortre *>l lhl* till  ItU  •**! a uk*.
1 (lau ta tb** t"t^iii»tiii 4*,,ittai thai
NORTH ARM NOTES
Frof ran aal Prmniiltr oaBfarySlla
in thi Wialira itiburb
Mallrr-mu tin* Ninili Arm ar« uiuilitg
alimg iiiiii 1 |ood iiiii "t HUvIt) it till
I' -rn  nm.'   Vi  I.  Ward'* tttluglt |
mill a Inirfi il,'amta*at. tin feat i.> It (. .-i I
Wiiti, 1* btlDf bnlll fur Mr  Ward, win, j
ml. mti tu iiai- In* 1 fur  u.t* inn  |,,ii |M,if_
Hi,-Imil I. i..tn|ilti(atl, mil li iiiuii  mti-
-i.i ni  1 liiillt. aud In IW! vm ibuwi j
tetrtful Kliiilaiiuii lu llif  *urtt  r«- |
t'nlii'il uf ll 'I lie -,.|i'i, all. I10W twlltg
CtUtktd. H"l In * iliuri Uiui-. ttia laul
will Iw i- .tl, t"t tl.i- i<ii.11,ri uiil. U will
|.i.. ulih I-.- imi in ii> 1 liaal tii 111 Tlii*
illllill* Ullll llii  Dlotld  *l*<* it  !-■• a 'la)
ur two 111 uni"! 11 iiiu 1 ii.iiii- nt..mn
i.-l'ilii tlm utlll I* , ullliii lar|r i,uan-
1111.. o| iliit,|l<i uf ■ lup-rlur iiuillty,
ni,*-lull ut niii. I. iif ii|Miriid at guotl
jill. ei nut Hit* r.'inaliulnr *|t,l. kly run-
. iln- IohI it-i.it-
li.,- Mi. imiii * Mill li running lull
Umi'. and the Arm tre miking a n» ■
ill) .,! II.,,- Illt.-l-luf lll.lal.lll.*    Tll..  .If
■tad l**i tl.,- *«ik luruud out I') Ibf
iniiii, a,, grul, iliil tlm)' at* lianll)
ai.l- In ki-*|> pHI »llli II Altiiuig.t
iilluT *'.* ruiitrn la, tli,< mill i«. utilng
■ II tin- liiiiita-l and _.iif|uiliig all maul
t»*i|k ftir tin- iif a  l„iifl  li.  bt  I'liill in
Mr. Tlim ***t> „t, tti.< 1..1 iui uf biiii1.it.
ami  r.'iiiait,  iliffti.  .nii.lrin Uiai un
H  -llild)  .i.umifiu.il   Tin
baUllBi miii tat N bj H fr. 1. iln.*
.tun,-. I, in I,, ami all** 11 .*'tii|.li'l.*J, till
• iii'i'h t gnialng amt ut llif '•*•*iln>
.  I.mi, l. ll.tl it), ai  M. l'i,.. .
.In nil I", niiiii  1 *)ilalti  I'lirki,'*
heat towed don lo lot
nM. imi ihf  '.in.inm eurk  elll Im*
.-.,.. 4t.lt  ll'llfl
half ixcii HimI riiiil lln- ilffk |i||,iklii|
and • (ra Hilimr .|>-tatl. mil) maiiln lo
• t '. ||>- .l.auiii I,a,k.a
Illi... Ihtl lltl!. , nil, •mlt i|itatn I'liikf
I. raoMtel I'm iln* elll itftftuii 1 nii.li
ii|i'-|ilh.tial late ,.( »i**-*.| Tl.*** Uul
aiii nukr In 1 Uiil till, kihu* .III twit
*f * Iti 1 .Iml near ta) !• a t.iml*..iof
al**#ai tag read) |,,i Un fnglntn. whirl,
bta Won Mill m imiif* tn KtstliM
■ rl.-.i . t iha  mill, a i_»*it
1-11 mmm Itsath ■■ ******
■„*A Iim- ItllU- *,.*.|>, alittl,
I* i'ii., M ad, (ul !•'*!-• Uiii! A lir|f
atnatfi U ain* in wtine uf rwii.liu* u-u.
ba uan) in Iba meal tilde t*l
t'.'tituin.lvr .Mllniugh tl.1-1
1   •   ii..-. Ubtlr |'lfail*t*»  •"  allan
****** )u«i  lauli, l„iiiti*M li m,na»lug
-  .1  Htttn  Hi I''"*** elll taaui
■ ml il..nt unii lu i**-*>rat,i*'
tlil' lltrli Ita-lf
Aktat ibf .NtMtb At at ^*.l aunt MgH
-i.i*l. ifli.il tb**giii|ijit ml
end gitraih  of  Uit  NlJ   WtWtjlM
...t fm  a nmaldtotaUt* Qu*
[fan*, iti* ittoi,. et ■
tuitatt-rabtt* aie *prlagiiii up ted Ibe
il|r.Kt>«1 II.** Wt) tn'tr* !• mnllHuatlf
lot**** aj lb* Miaad id  Ibe  aarbtito'i
• .-.,_ t, * wat* 1
1.1 ibat tbi* <(Htiier ol tht
,11*  (|,aa iu ttrattti*. aill H*  Iba  -Mt**
unlet tod ■UHsri-* *tw***i
• itt, etwikaifii * *i.Mai**i. aadltiillai)*
ail; new oaiii 11 ba<i«H>* ua* td lb*
nt«l ia,|*alakl ^uiit**r* "I N**a  Wt>*l
m tnt*
1 ii.*ai  m tM
M-I *tl*.-tll.
D.S.CURTIS&CO.
a... l-ll I  IV
LATHAM
ESTATE!
Lai IB.O'Oiirtl BnuUI.e^ Loll lieauililwl'r %.t-iie*l the Trtm*
•ai m.n rm* tii»ow|*. ibtt cn|4*t| TKti i% Hie . hetptn in the
mmhm  *t*t*t ***** StftO 1 lot, MOcttb. b*i 3 0 9 » 1. tnoi
615 FRONT ST., WESTMINSTER
DRUGGISTS
al.art't-'"
Destroyed oy fire
ia --amr_B
mala r.laMi.1.1*,
11,14,11*. I'a.at.. llll*. air.
H. T. READ & Co.
20:ACRES:2O
Oa the Soott Road.
..,,.,.,   i„„l kHrilmii  S|4rn.li.l *.*•!  It"'
(*•! *.*  OH ■*•) lr"'"
k i. MlGKHIE St Cl \h
CHILLIWACK
Orra,  tJamM-rtrrd
Auction Sale
ON THURSDAY, MAY 21
I h**m ******* *********** U*m th* ****** rt Ibe imiVMH
,d 1IIH.11** * it iter* m iW ******
280ChoiceTownLots
SUMPTUOUS FREE DINNER
**.*( la* ****** la ***  I,... _'.-...  **"
ima*.H ■>.*,<■ ■  Ippmnfm.******
mr***-**  •■ ********
A. M. BEATTIE. Aaotioaeer.
3
:.t
»_t\i
i'i'i'-i'i'i'i'i  '  «  '
IELEPNONElO-1 : I 607 COLUMBIA SI.
*** ihatntwl I* _n.f,-*d  V* Iba
i'l ih* tuittt.**...! i-I ■ .1. ■  '  *****
iban tltuw alliadi autbtftlital. ■ UH B
•tia rt ****** rt 4*-trat-*d  lain*** H'-iU
•1.(*.*i.  it.-  Bnatol ****** ut iiti-i
I tha.
Nairuwljr Averted.
t.ihaiitih,  Mn  ll  ttt.il  aittbl
ka** beea t reventtea .tt tbe f-rtttnt
Ib'eia dtae*tfl twmtlid t*»t  ait*.!-I
lin|t*|rt IVel. tati •*** ibe *t*4 ******
<m Mat**  *•** UM. tbf I i^ai aaak.
rutfiagOnwa eltb *** a Utt* *-i**Wi
lbe|lrilt*h
*********  %K*i***t*1 i*4*t*4  alth  it*
.-.<, Mala  •** Imid ***,*
•*** **,* rtl 1* Um tw
1 <*•*((,>**,
"■***} ibtl
mm* *A it< i**ttali>*d
lne* lbt*.* at***
* iballb* aaw*
■ ■■
rt Ibe BentNtaf aaaltadl) dataU*>d
X«il_-4t na Hihft ******* *
ban
Sew Taar Den
I   A etdbi ul mwth lhl***** u* ttmtt*
j line, rth** Mil* ttt ib* lbaaial*a n lb*
I anaaerin  *hi*fctb*- 1*4.*** b*i*rr*<
wu* aalaMa M aatxilet KH*  Tmi
eMIgbU al* i- »-**! *'•**.,! te l»* tr* »*d
I let*, aad ******* *'**** ii* r i-**4 t *****
j *,9**m rt ***** 1*** Htn!M atlb ***h
j itib-r   TV *** ttm **4U ****. iH***4.
I aad lb*v> *lie*.t ***** *** t***  A tl*
I rt *****  mmti ** *»*  -*ad»ia*atb.
j abhfaaiall* iti*-** **l rt •*****. led
Ibe fth* ,* b*fd  b«ittia|  ahltl lb* ***
I al* llnawadblt •aa»*i*L mm**, thry aie
j lot**tone* tail pm* ****. **4 a-MdbH
1 lei  *ltaat *|«  TW *m***r4 ****** h
I loa41f **4d1alWaWdr«ab>d»aMv aad
} ********  11  I* 1*4  •ft****.ft  *_a*ae. a
*•*< |-->aeti1t li *bip|<HI"l=-
*H*m  IW  *****  1* I
I MntMi rna-asahii ****** *****
• ■ ,-• ytfami, aed ii tti«.***
, t.f bti*fi*l ta* HHat
********* ** Oleter Vatlet
\  .   ** tttm rt *H ttm*  ' **
I tan Nt****. eh*, **** ami ******* * ***■
I Wt art) tad ■«m*'ie *mHy *'■****>*,
\ ftrnm Yttto.eeet IW Wad rt M**
Ittt  *** i* ***** i***iit**lii ** W*«*e*i
I ********* m********* rt Ihi Mrura
Mai Mt Mibaa adun 'i  .
■ '* aed ih***aw-
1 tmt mm** ********* ** ***** rt*** Utt*
j **t ********** •* th* MauUed *****
i.rtt*«*l ht  le* Ina H laeafet
'I'lihUat Iea»wr
tm th* tttm** I* IW dWIKI, tad thr*
j **** ***** ******, * fa* IWNlal
1..-;  **  f.n  t. »t an m***1*t-'
f*r ****** ******  tad Md
i"*.* ii* all ***ti|
******* **** ****** *■*** aii**** • *
! aa eaeeeaJIf. Wa»i ***♦ 1
j aawnali ibat **** al IW 1
j firiatfi alU-rarrt **• ****** ** t***'**t-
1 \i<**-**t*'- Kihitatiiv*  Mi Mm*
'   Vtwwa***  i****t aad
i iWa ***** wiw Vtll*r.
J  Wi. hai l*e**tt*it. n«i»*.  -   •■
Wettd. ,lait*i to bn* ***** it-it-.! "I
ftlla, ihti aaMhlac obit* tidlM l» (be
|*ati«HM ul IW fa-it* *tt*r*e* *****
********** lu  Vaameier   Itltelf turf
1.,. i. 1. *,• tbttt  ll* 1-1 ■* tw uni*
.  - .   .attd rinrui  ifureiid*
l tm M* thleCm****!**! •
tbt'-i>*b ih Wt fiw» Taraatu abkh kad
etHted tbtMl Mil Ulb (wada*l*e
■ «t-l!., |,t*|.i (land iWlan
• ■* mn alt*i .tat** H»4*at All kldht
W •*• ****•} a*4 ifiil***. eaadHti-g
all at*r IW lint Taatm Maralhg
W *** ***i ittWihaiad and ***** *-
*h*P** iWuaokiat rama rt IW INU
tata He had |™t ************ •**«
1 .'i,ta*i M IWIntiat*
tai. aWl*W h**A 1 Wabisath, I'ted
II T**t»i ll**M«ired abereiwtw*.
d*»i«r et* tad Teaa* ioiiwdui*l|
•ta'ttd la ted hl« U«M| laM IW
rttedv, lot Ibll W bad W*a i*4*mi . 1
mat -m* >ti*t»iu  A1i*itw
..-taK-Mit Wa, *- * 1 Iber lUrlad
ibMith IW Mala Ibd lb Ibe laai al Iba
tmt* IW i-abel taadi aa*
IttOhd ll iwalliaed a«tee. ******* ***
***** tm a t*atM«Vtabh» atteeat bal *-•
mm***, tad UwMi *M Ihtl *4*M VM
II. .m W kad IW jmtWI ****,
te te ta*hle i«**l pn*n TW «W4*
ruiihatare ear* lebwttaWd M Vta*
tm, **t lhl* a***»(*t, aad al mm mm*
***** II***i**-i tbdiHB**r It*!**—dme**
*py* |W Jaatltaa W awe! IW deaa
****** U-ate TWia t> belblml ***
Um**41* oe gi-impt****. mi te **k**
•Imm —«•* l« re»*l»l aae*ad*l ll*we w
aaaialnl ellb IW bttilteUr* Ibtl IW
trail* on*net *HAm
Queenstown, B.C. H.G.ROSS«fcCO.
P. M.WATSON * °°
______ ESTATE BROKERS
•tl
1 mhi* *im*'i
CHEAPSIDE:
^^^^   AOENTB
SHIPPIM6 AUD COMMISSION MERCHANTS
V Townsend Block* sbpot
I * - all I •* ***■ •*•*■* •  -■ r* ■ * nit rt l*rm** Tttm teaa*****
att1 ******** 1* * - '* • •* ,—i**t ******* r*l* * **mt***m (-Vanfa*.i
ImW and rmtiatiai Bail** 1*t-if*i** *•*
OibU AtMteu
* O.C Oi
oeat)teiet>   tnitm nit au.iaiedo
Al iWlWtol lalMi*we.wit mm tm*
dt? ****IM e*i*r*il ttt* ett. *fim*m**-
*** IWtweiiet II1W *1t*ei* rt IW H4
thm* 1W iWUWi* w*a*td *** h* mti**
i** tM «t*t IW |«i** IW. IWMMi
W HWf'bilM IW laaaV. ***A am.
'«b**w,llWi wltit1
iRtlwde *» IWt **• ***** It mtm*
mmH* AaalWt **if»el*tl Ibll t
r,**4 ait ey^iM W la P***tr*r *******
rrttrt. bet tiwdWt **M IbH ***** **
********* A******* **<«• W IW eel"
haiHtn **na*Uiat btk*n td tUNW. *>•
ihtl Wliae IW tWdtl ***n W toaed 1W
tht**d*etriMWdleeb-aed m iwiaHI
iWfrMVf-* Al****if*tti'»* *« *W ana*
rt IW (tfiaietl eW *i«i *■* *** thi* lar
kail** t'*tt*1eff*1*li W H detd
AaMWt«llWelt*««M IW e*l| *A*
,», - ..*.>• • WtttMt M 1W
m**t  TW*e Mti.UM atftltl witllTU
tm,* war* t»ill) w^tbi i*» • t**** **
***** IW i*HlaW*diwwtet -1 Um M
ae*e m* *t**y ****** ***1 lh **n t*n*rt
rt *********** rt'*t*rh**t ftddK' l*
lean" Wt taeeeet'*W'"*d 1 What* **4
Tbo mmm ibta ******* |t1ij
IhWaraittaglae.  aba t|«—lt« *rp*
M-aalvnfelbBitNifcopni t*tham«
rt iw It***. W* h.— wiad la I'aad da
I.. *i< ll** **m* i* * bltb draaiaih*
•Mfaaaa, taadieg liwai 11 Wtaa ta T 1*
*ii.**ii*tti*gihr hhtb h*.iS|eiff*i
at** ********** W |t**l**a le h*|*.HhWf.
lift., lar iW |wi|ette rt *iadiia« it*t'
aie*b.aad ******** ***rty**t ttaVr
Ml A II ttWeh-r tl*deill*t la IW
tV-11 *p***i* ,«t* i-at* IK* IW .WO
•K*fi*ta|t«_,-*rfint^^ uw IWa aeai
i«. MtUe. llali. eai-tlad i«ra**iuwii ***
IW *t**dt rt IW wt****- *e4*» IH******-
IlM |*et float IW Haw *W»a
i.»*d M.'i* *W ned* Wi -that la **Ita-
. iu tiiattia aed Bttaaaa. luu.
*W *%ad* Wt tt*ai**i ******* ia IW
pt** rt lie.hllk.  la  "MplMI U
mo Hit wot *«tid*dtfit *****
****** ***** tt Teliai iwaaaltiia-.t
Mbtaiag tbtl. aa* tl Hft*«i. red 1mm
iWt* w \**** tm IW mammal *****
ill **Wta«4a Wt AaMhaadtW,! ie
IWM***.. *** :. l*>. alth It*
hell**-liy*t* * *. lift **i1 **********
•ti la ?»»• Vtttk. with Tbttrdhte
tV ***i. lM IW PlB-iinBttlN IWlN|
leili-eill. l**e.*W***de ia*tteadMl
u*1,4 t*r f***lm< ******* ******* Im
Wt *i|*^*«*i iW leaataed M*alil*ih***a
t**,iri*iierltK td ttmtt* Mote. **ar-
1*11**-* ti*t *t»ti,i-*' ****** la Alaetva
aa* alth IW eiiei'wh l|**« lltatrd
lU^'-sth iip.fl lot *W **a*****d Itaa-ai,
IV*d«aMt IW Wit |«l*wd wl |W I******
«hhh an**-**d bet tm ******** ****■
mm bet |vt*taf*w>*at *** Mt ****
kt*Wbr<WlW ****** rt IMIiMttMet
aMetaale altkt* allh  Mw-»  «*t*l*t.
iwtebr *mm******* ***um tm tw
Ubommtf  'HthUa, tad naaoattiaa
aitb em* rt th* ****** 11*11**1 *i***f.
******* ht**rty did iWbtllle alth bet
?<****«* t**t**, tad oitb tW elite*
ri*i**h* ******* Amm*-** *******. ibal
«V* '-aatt ih* ******* alth IW aatal-
***** trtiki rt HA* htam tad p*t4H rt
* 1 dlitded IW baatttaallh
IhNllMNI  at1t*i*  AkMe t"tttla|d««i
'-.*tii<  *4i* !;*;i-t*b t**t* ik* *****
rt IIWMt ***** IW aneat*»*el of Mr
1 I) ll*** I* IW btttht furikelit Mil
rt iw Ata** Upeta i"»tta*|*tar. abkb
fttttted fl***t IW Wtfaaltif i |t*tf**1
tttithei tm H4h Wt and IW i«aapaet
Ihitlet IbH ****** Ibtt Meat WaelKal
rt ****** ''Miilltao." btd II* *t*l *mm
trVt* **t*imt ***** tW lllana* Plief*
MN NM Mh**- tatt'etlne ieikt*| It
eiea taat* AmtA Ibta Wt pttikiteaict
Tb********* will tpyeat ll lUtu*
"t*?t llttatt I «*llt.1Mb Mi, R*
*"taie*at* al Hortiai* dr « n-r*.
I'ith ttroti
HUliAk IN 'FB18C0
U1.1Urg.0-a Bom*  lt.M 1 i Kvoluliona
in Price iu a Faw
Boun
THU UHABIiE8T0H.IT\rA BATTLE
From-liy  Bun,  Murdvmr  of  Carria
Brown, ia Found
Otillty
BTOCKHOLDKHB OF THE 0. P. It
Frtimar Men h 1  Omated a Count of
Ut* Holy Roman
Kniptr*
Msl'mt'iMii, Mt)  tl  Tlifra *••
■ wi.illti.iiil  riling.*  In  prb ■
■ugar  iuarki'1 i.-ln   [UvtUu *'iilir
Mdokl dru|i|*Hi iiuaiii)  it,. Qotohtt
Kin  ,,i||«t  |,|-,i.l«ii,in **ii(T'i..!   1  -■
Hftrtl)    It aa.  .jinilftl  at  IT1,  it itlt*
• I,,..- nf bmloeti n-,tf*.ii,. ami optttd
■1 1: tin, 11, "i,iiiti m 1 ,i',u-tiai ti,  Tld*
• tl.M.i...,,   il   lllll.-,!  I.,    tl
• tii .- -. !■  . --  -iiiri't) art.* ti-*t   flit
ti  . ■-.. 1  1..  U   .In.  I..  Ulii'l'
. ..I  .i.t|,iii.-nt, nfi tuin  iml
1 Ill
\>.  |.*l SI,111 .*
■-llh.il l.alll  Wtlh  *\   li  1 41
...uiui, nut k '
*li. 1*111.1 -it .Md |. iiUt-mm  .tat.,1  Uul
lln i luil i»-.i."l 1 ■.. 11 (..imilKit.  «inl-
tver retirltiii tin
larlacti lit, 1 ti.fi.a1.il,  lad  II'*   Ilal*.
It,<   Iflllla*  I  Itlll  It.rl  .11,1   H0|   lir I if III
! Wi * *** in,  f" H million  (or  It.  "If
■a, li a iiii.t nut nollf tan.
Mi lali...*   I troold .mi..'ii*lfdli  bttt
tenliad  mot  inti.imitltu..  L.tl  Iml a
e.ii'1 I.*. 1-i'i.f.l  m<  Un'
Wti, ai.* tiimtit*  httltot  tl."  1*11*1.
Ii,.1 td"l.<'1 il>mk It.* It  wtll -HP
I m   ...
ti.f  riOUMI  MlO-ll nittfU tn-rn
M.ii..)  ua  BUOQt  ai.l II
alt'Tttuut., tariaglNg ifa* Mhiaint id'
..   •   l'.'  (-.nritluflWhaU
TtMO-tl-k  •■<<• IM  A.i.l  tnii aia
toodtotol •• 1 • 1 tb  ■   v -nt** ii-,**'
■ iad attltw fi.ibi ni inm
ol iW tiUad* *• r« pftOMl  'lha uilii*i
uf aft Hii dUtrhlaait  .1111 t.aii-1-a M
iW ki(.|thlt' <iu*>iihra. ante
rfah-f  jailh*    Mi'*  .-I  li.**i   *1llt
**mp lalklhg  UM 1  ii.p*n*ltr»  and
tai»'u| • ff*.i,ii iffitetl Kii'i M*wt...
aad  in hftl  ot Matiiti.  I
tbaiff.1 elll, M-t.dint aip***at»r*tr,mad
t*Lta| f,a a B.r»u,t| ul rhtel* in IW te*
Ui. .1  t MtlOtft .*t *.t»f ..Ihrl .titft  I.*
thr kl,igihi|ttit Htauii, a*t* Wtlh t»w
hcM ttl tMlHnd t" "I a*.*i1b*' iai'
Ht*"na,ri.t   Tbr Awi-'iti **nu*el bta
i„, ..irai n.f lairontol !«• **ttd t aai
•fall* 1,1 Mean, and IW l hilleatoa 1* r*>*
putt*d in ba** t**M. itnl*ini *
*)**'** -I  a.  UowtBtJ  1* *■-"'  ***■
•taitnl na a tfii rt Wr kiatduoi tad
CAS A DI AS  MEWS
**■■* tat 1'inrtu
ttttiai Mn li Id'twlalattaiiMafae
Ul ud  N,eth***i   teemWta
aalt*d **y*m IW iMmaiwet i**i*idn
Ui NIK* tb* (ttlll***! td IW pttttal**
*** l**l till b, Md tW tleeaaa IU)
Hi'l*n A iln-et le*Ileg pfHttl
bore it fatur >d***-h a**UU«re i**tat
fitea aad 11 «• t*"t **t«ttri*d tbai *****
na.ii*: aM will w drtnted.
TW ********** rt Ibe t'olta-d Km**t*
tt** Ua«-a bit* «*r*ied IW iltaa*
latet rt \K ******* rt IW Una** rt
l.aeatm.1 tn IW Itatdbe tdatfurit,
A*-*** lima tl* lout Ffvarb-ranadUt.it,
Wl ret It"*,ItU olll->•* **
** .   -  |  Ih* lowlto   -
(ti,tia-i. ifc-iiri.-iH.*. tttMif rafawto
Oiael |*ai**
Ittlef im,*t*M wilrktela*** **** IW
pill ad lb* whip* Mt rnfttthh! wti
(*a>»tvH*all| aetleV hiuMaih a pall
IV H*t*m*taw ******* laoralat
ted dertded |» teak* a pheetteal ttlwk
apab tb* t*ttt
Ml Mua pttt«*hi«da boi
matvr p*Hiha*iie lii-*r rt pwbiMiiwe
IU*tt  aad  Ibtl*.  if IW  ,\.-*tb**"»1
i.  ... w«* I., ante IW fell «»a*
Unlet IW  l*aa-«« ht IW TetttknrUl
LfdUUlatv
tW Ttmmt** ** *** HtpHtUMi Wallh
bal a*at WawtlW iWtwawti aweileg-
Ita* Ml UaiWl**al*t1ed l***oita.
ttmm****- rt Ur* teat*.
1  i  a ***•*.*•*****
Mn*,a,i. Mnn |i .aatt owl Ol
pttittAtft ******,* rt lha t'aaadUe
Tn**e Btlltaod tbtl i**-**r*t IbO-Uf'
** H4*P* rt **#* It* IWAdtt.iftt.ti*j
tkte rtAtm* rt AniUidlW. ***** ** lb*
"IHU* »iadh*u
IW4M Sallh. ltt.iaa* *> -
W*nb*a. *.-♦*• U H 1  .
.Ml Ih^aafilih
I ■
uw. tad iW liwadoa and IV*vmaie*t*t
tlaak, i*.<wo
ttii.aai M"t *t*i*-M*e ll-«C**at1ri
lllll, n*atVU4 al *it* Ki****** al l**-*t1-
tt* Ii l*t*ii*f* la- ***** atttaied **■
Hmt4 m t*m ymi*. **** M
Iwi ehtht (nua IW peali**iiari IW
tearii tad |nllr* ate rW**lt alt*i klai.
tat an»-*» 0*1 «"*r**>t
TtMBBTMkOM M*t 11 A f*bv*tt»oi
(laat lawwlnai *tp» Tb* l#**4a** OlMttl
toaaaa—e Ihtl * prtlihw. b*« Wee mm
ttmm it* IW l)»*ew W IW Hedttta lla)
lettpoar l*d t eapydrta*"-
ttaellad IW naapiat ta*it*w«teo *4 Iti
ptrm*.*  m*******   T**H
******* IkH roooati *,*** ***** tw
1   . ■   ,,,******** ittm* Had.
.-< -t, itiai ieraitt,»*,r*i
WltWBt M**   Mm  11
aa llltl t*r Harder it IUii*-:.*m. ka*
W*a feaad galllt ol ttaa*ltatb1*r tad
aaatiwed w te**tt  lean'  iMprueaa
****.
atteiia* rarrtaaaat
MnttatiK  Mit 1*  K i*i*mi hai
Wee t*t****4 Wt* Ihii IYmbUi Mtnllff
*t 14*tH*>  ba* to** tttttled a *t»ahl ef
IW H*u ****** Kmtir* *y IW l*t>pr
i«ii» ms** •••***
]   TWI****»*lll<*|Hl*lh*.  Ae**Ae4 not
; In adai;l atwwa *led>*1* tn IW  prtt
■ ileteittt iWki**pittK.
DmU , im* amt**
M_RMDI 0*1 N tt T.. Mit 11  ||
" i*t*^U*tbt1WM'*dhiit*HalHaiMki*<
1 ibat a HM rt I,iiun* ar* kiiliat mill*
ea IWU  raarbt*.  TW nwhieii  tie
t*tn*t **fll*d.
UimU'1 i*t*«eitt Mt.nati
WUAHIJO. Mat  ll -lllfntd Wlatt.
. n*iaW» ft*t Xntlh Biat»d«a la IW WtiI
• 1 < itNie. ba****** *i<t*i*l*A aii«*ti*t
geeettl
MM I vm IM
TWi«'«MiiHl*tii1tiidUgtoteetn' ml.li
. |ad >**fo*ed1»rd bt* fta**iiM in t
cew-tlkm ot Ibe ttVadlf tria*ic*ai**t
leathlkt IW Mdat tltt«lL IlitWl
to Caatdt'i Hndm t.vthdl (ettlftrtut
bttt btM faad In >ta(,raad!tnd tad IW
Ntwl idl "i  rllflrali ■ ii.ui* 1 n ra-
i.|».'.|ii,i a,,,,,,',, Nu', ihuNawfoUBdllM
larirni it ret him tu recngnlM t'ant-
dluii II.'i'hm . and i .iiiittiii nropoiN tu fti
talltli i.t rtH'nglining im li.i*i,.,'i luuei/
111   N, trllninnlUllll. I'linllltl   vhih)|
Imiii ki-mI tti Cmida until tlieKowfootd
latnlcr* r*«ogiil_. ihu 1 -iiailUu liv.ni*
Tlmt H.'itl.-a Him.
Ni« V.ti.K, Mm tt. Iti,* jury Int]
QtM of llm ( ml.' I In,tin lm|iimt 111
.lark lln- IMpptl ■ in-' tltOI lii'Miint I
tbi ■■ -tiui.mt iml ht'lnif out iwont) • 1
Uti',.  Ulllllllllitllal)  (iiiltlll  tint  t'»  I
brown 1 in* i" hor *i^.iiii bi *trim
lluli al 111,* luinli nl  \11.1 1 Hi'i. All, .
"Kifin.li) Ht I,
llir.-ii fo Aaaaaaintt*. I
Lixcoia, Nf li. May 11 It!
IPMdl iiiti'l*! tfttltOdtl llm tnii I
"' M 1 11 ni,-, iti. tegro I
Mn Ipttd) "I lii" .|,iiif, MBI *Q._
liul tnilitl  1  MtilOUH HIiUU
rtltttd in dtUll tin' plot in *i,it-i
latM bt •«• larod ''i Mn Bp
kill tut Uu.iniiii ^B^
To Join tha luta. *'
1 nt nr Mint 11,  tla tiaivaal I
li   A .t. ipth h riWH \- ii'Ulci*
,... .,1 ,i I.. 1.  '.. Um ifert
riilliin rrtlw K«oienWi ha* »! J,.
)mim  a(it*r  Iia.lttl  rtiim*!"..  ."-',.,'iji"
ifitoraal I.  Tbi F.Sioti
1. .,11 nm,.1 tod etfulppad  K **i£f
• ■tl a I. ii .nm (runt itn .' ■.»
- li ■ m mkm
f_tH
Bull Adeanrlnf'
Ai *i\**. I**., May ll   It. 'iifwh-tl
anrk. bin btot  ii'*iit.)*i l/ai****
oau*edb)lli*  f.iit-.i In ■-..it-
mil"! nt  t'--«.'1,l a.(  ttl.' l|tl  rtltl.t  ..(
ii rninii *Wi|ft uifan*
„( HWtaoalaoUot Ptt flout *t.*i
fata bato lit tba woodt tor ****** da»*.
figIttint Uu- Hi* *»i* thai * Ull* HUM.
l**r uf awi ban'* ntnln
tb" iirhtft* Itiml-i ,itii|.i.l.-,lfi.it*d
TU*)* Cannot lay
ttliHIM.   i   li  1    Ma,  *i   Tk*
uftitiaiaai li.f m-if depOftlHtl are ttlll
lh tb* dark WW ■ 1  u.uli
u|  IW  iiti.fi  ' ..tlirr
...  -  Notttan ..i' .iihject,
ll.. I tal  ! .•  **' 1*  W ■ t>  '1  -'  -t.i  .1-
[•atiatt ui. tod tl lartttWl _irt'*. tbe
lit* |i Ittl) 11 ,  a.l.ll..
boat 1*1 -    . oo her
tad  aill  probata!)   tuarb
Aiapalco ihttttl) aft«*i Um Ktivitl of tbe
Hata
tll.l t  l.iinill,
■ •rilkifll
1 10 ttubltf*
raodwilad *n nl nd.il  In*
quirt tn ****** ••■ . 11 1 tu**
ala.t.f  lh*  OtbtdUO  U>M*i. ■ littlnt tl
It .li.. I bo taaittttot aill <ik«]| una
1 ii.|. io 1 1.   - -    lainler
- **,****. C3
win, ***** tfii
IV•*-•».. Oattoiltuo eo urriiort**.
ahkh  I lliOf 0  tl1p to
Alaaka llttl  luta-aft, ba*  attit*d*ie*d II
na n**i"it,l  wl  ii.** iii*i.t  *.i<fb  tl
iW .i,M*,llie*pMtaiMd
i.. laheao •' Ibo ,t*»i  * ** *  *****
*  *m ^'lllt*
IW tuannliit* aw-aii-.li *.,**  i-n-wal
hi** wf IW rbtm le* **f tbt «.uttiit   ll
.t. OIOI IVfOfB*
atfttl taa«i 1.. iai- ti.*  ...reNiiiiff ikaif
ran tt.
n wta
l.iileif
iodN*> t lebtgllO
wu* • r_t* Inr tw rfcart** *t t kaal tm
>"i."iii iw ptt*.. I*.aat. tttm*.
aa**»l' ■   **i*»*
rt*** ea_oiili. *«*■ 00
_. ,.s . -,- hi , tod tbal 1 **«
W|ia>d IW teaawitt**'* a*i*t Tb*
****** t ttm
Wea tWieb*****4   IW "rtateltw*  taap
H
r-l
^H	
^^^^■■be **.**.* iioit,
■ wailtlea,
• at aal *i *» a 1 > ****** Um hi* t*tm, tad H
iBtn 1MB eaU tn av uat *eotlar.
{••J:
■
%M *?'. ;
TW *»*iiiu Tobtiaob *»i* Tb*
****** rt prtaabw > 1 I Ueth ll«*baall
tttlati M I    ttiiitama  wu
tttdi-ittlit itteroaaO d**hWd bt Uw
(art 1* ib* nU'ti.U • titer, tad iW got*
Ualtwette ***i *** Aa***** alike
m***i**mrt ti.'.'*M MitUiiUaat
Atarwlta it**** *y tW d*f*a4akt,
eh*> **m *rt ymi*t al-t-ftv^t, Wir*)*d
bar eadn w*waHe td e-t'iUt* iod IWa
«i,'rt«d 1.. «h*Uiid<d U* tt*-. aad l*>
taiitfcd bit «li,.e«*«d all* Il*al**tl0,
dtme le ******* tmO* trt*t**4 ttii-
***** ***** ** **■■* laad. tad Stilly
bft»,tkt blot *mt**r******** lb 1U«IIK
althlWt*tt»ll Ihir »W kn (vittd 1
110,001 Wallet Wlai It* Wr Mt*J*d i*pa*
laltnethadwriarW Hied. Tka cm* *UI
** *pp****i4 t« tw **pt*m
A *•** m OetMauaa
Vthtwattti i* httlorl ta* aataoolof
uaaMr wtet tw Wedaaadi) half boll*
!• Miat ttftlaf Uadlag awft-baoht
my iWr wtti *m ***** ib*,r *io*** Male
ia tb* mi'fi iW «e»b end* 1 aay
.ttanerfa,--*. »ata. -**,-,- ***** mm
ball Wim* tw —tia*i tdiat Uh
prwWN* tblt tW wbii* ieaii*i will ba
IWniMtihly ft**«ai*)dft*l, led It U tw
pmWI that *** hill taihlat wWae. will
Mteda *<*4**,*i«* rt total bate bad
t*l tW Wad. *!**** *t *** "epk.i*r*» !W>
tailet. aaiwi aat <■■ H 1 *W*t ImiM-
, |. iWf. la aiM a**k.
Vimw < Itt  i* ** *oW*ttl t
l-l III" HH <  after*
***we; I' - --  ■ I. *t.H*
•hall*** *pi Mali ooBed dewa. iad IW
dOttO*!  ' ..-IIW
He* laM *•*»'•*■ !**• t.. 1 • * *i fil la
t dlleiy Bltb* ***** *eihk*B*4 blr-d
fttw Uwt   IUI  IW  ■'' *i* »a
g* twt
Mg bd *i*f«-a. tW ,**■*** tlm* tW dt*-
tltrl ie«i . taia-
It tftlat tW Iftwt darn td 1,1* tt*g*t
*1ttrea*dtaiWe*t1a||tuit ** **A\*g
B «k*i
Ta * Tw* Taeaee.
There will W a rrtchtlMilcB Wiweeo
ttMitatttH** aad Vaatt.ii**r al llaiiiati
teaaataw tfteraona- TV booie i*iwa
*UI Mart (haa IW tahmtal Hotel
M«oip»U tl »a ta. TV f.dk*aiag are
IW leaat* wbn will t*i>i*m*i V* **'*et-
mmm
1    (•*••*  II  F. llleina fipia'al.
I ■, -   -I'M! XewiotbW, V Millat.
'MM. H*i p W.i-n fft M.
LW| 1,0 P. Rtnaaad,
t  t Tm*  «  - »u- m*m
**t***iA leaw J I I *'V*i. A- J.
Anaattnat j-i.tili. , B , Hiaher. A
Ball. W. tti.dt.iM. II 11 N.alogtaa,
J II. Vidal. B. Thoati. A J Owto, J.
II. Pot*|t,W*ire. tt Pariaar. Mr tl.
w w.u.t aill *■*•• ** nrppir*. while
Mr WIllt*an alllabVltl* ai th* www
*lfd». The t*a*a* at*** la itiwIteMl
forta. atvl ****** in pin ■ urn/I aal
ttinrt'eg f tort-
TWYethiWlat *>H leptetwalU^ Voo*
roam Int eletaa 1 M I hald*fwtl.
B*t II tl I" I-linliwt. T titttVih. fc H.
It-* >  K  Milu-. 0 II  i;*i,,-TWiMt,
II 1 Waltoa. B, "nific IV. MlUo.
Ha* .1 Ytdland*. 0. OiltMIB, Tbt
tamed atett* at* to taa pkh*i loft
ai«kt ^T^ IBS  USDGE-t   nt  1'ISfMINST.LH,  IlIUTItlll 10..1M1I1A  KlalPAYMOIlSIM"- MM  II
Mtphom v  i
Annul rn
BlO0k| Hll WfHlinilmli't
Bell-Irving, Paterson & Co.
ll'linlt'tilli' llltl lliiiiillll.alini Mi'tfllllllla, WIloM.  I'i-uIh.  Ill  l.ii|iinit,
SHIPPING  ACENTS
il, ,| tlntii (rttiii Kiiiiliiiiil, lurii" ii"'t  "I liquor,  uinii.-i drain |'t|"'«
On I,,. Itk.ll Im Htm (Imr uml bIii.i), «ii. iii.ii it-.tti |'il".. gltttllM
Iroa » it-.-, tin ,iltiti-B. uul- uml-tli'Li--- t-l ii* ini mirlt
Of he $etr0ev.
llll'Hl  .I.UrV.t'l'VrV.t f
atllll  J  11,1' I'l
• lllltllll llllll- I
If ft.HI II
.1,11 lllllll  II I ultra
 la,  rl,, la.llilaau
l,l,,,r,.,„„„r.  ....... -  ii"  .latitat ..a.a,,ar
. "ml .......  Itl "-'   '""' ""'■'
III   t  lltl  X||  11 ll   I  ,-..-, , 11 • V  HI
II , lililn.a.1
*    I- I, ■■
it   lit. alt
ni- llltl H	
, ilribli ttiiuiltl
-i,t. MOIININ ''in I" "'•' "
I lltl I,,Bill   IkBll >,t H,l  -  ' <   ' I*"
III  ""'■'  ' "  *'l,!-   ''*"' "    |11  l\  I -.ll.l.il S. II-  II IM'   I
1  "  ' 11   kllllB
I.f  |l   I  If  III   IIH.  -  HI I
' ,'  II  II.,,..,..I •■  .!•" I'Ol'Vl,  l|l\   Hill   in.,  lllll
■IMil'fii-lll. M I  -'."  HI* 1
Llllll  1"  i'l	
I-MIS ,11 III -lllll I  I lll-l * \ -'">■  *<**
,,! -I  I'lllll' Ik - -'Jl  llll tl till I.
■ *'*■>- "*  .  -  ' .......I
-i|.  nil ml  "\  lil.tl.lt. -I
I  -liitl-il.l.— lull  1  HI I Ii  "II
11  I im  I.ai—  II  -It'll II    .1 t
IVtftll tlaa, IV.INTK1I  I -im I  Iiu*  "I
,  ■  , -.Mull-.   nM t  U ll"  l"l- I •
a  •,  a  f  -  J '
\
It IVI  ll'  ll-l 111.  I'" i
W imi it  i  li.u  iT .,
It. • -   "  "■■   - 	
r.-r.  .,,.
rite. iu..'|ill\-il II ll III    ,    . .....
l,'i,,i|  i"l.  -HI.  -i.ti.  n't.i
'
.....
V   n.iiiii n  ii.i-  .n  J_-L-l' "...' ±*	
,i ... „, „„ ,,
t*. • II  IIU MM. tint mil li IKIUN.llll
II.
," ■
I    '!,, I,,,, M.I
,-l.ill,.it „l -niii
 I Iiimi
tilll '-  III
..al I  In  lltlt}
t, al
a Hull   In   .11.
II,.  |,l
I' Ull"  'I '
III*  Itui'!'-  .-I   ',
plutattlt '
an,I,,I In- I
.t I.l't
I'll  .
niiiiii  li i>
In I llta
   lull!
al.iB.ll  Hit.
I  Ullll  III.
CITY DEBENTURES.
a.'.JS ....It- till I  nl.I.l ' in Hll I I'
'
■ .1, Inn, at *
I .,- Ittal
ll |i lllll  Ibll  1'tl.ia-  llll ill till.  Ill
l..,,,, ,,! ,1. l.'l,t,III-,  alii.tll.I   IL   Hi'
a  .ii. it-.i  i> ■ _   '_* ,■ _»' ■;
|.| It.iit "I all tin' t|iilllllt-l flli'l'lliia    ,,,' ,, '.
-  t lltl) I" III. I '
■
I •
ll,,.    Hi*
I lu't'ii  ■
    1"" lr. ,,,•!  'I '   "ll tl  ft
,'  0ISS0LUII0N OF PARTNERSHIP.
ti *1 |iii<
Uti, «• u. it., miiii t -f ibrti
toting ott i I
|| ,  IS
am,  imt'
.laming Iran   V N III i.un HIVl N  NIAT
•> , I  ll I  I*'*
l*,nt*i ma*.  . n.i, it«)  hen
mm in uai.i "i '"i N" ■ "'""u
r*
I \iINi*
iit  it ,. ti-*
I ,n  v
I.
.    i '.i. i.u IN nil "i-l
■
*
nil  i i.m.m  ii \i i  ,.i:\ni \il.
i *
tt.
I f r. ff
lll.ll- i.Illt   II Illllill KH
.1
8
,)  I..,. . i i till II  IMI ' * M '-I'  I
.  . ■                       "
, '..IIMll.il illl MIM I. IMI   li'   *  "
I I..
,- ..1   In lliltl  -i         I
• 1 •           ■
I,  IM' III   !"l
.1, ..
I -  .1- II f....-1 lllllli-
ln
|   tl lil  .1 -.it III UI.M'lll-ll I.
I .
•)  t. Ill.« .'I  HH-  HH  MU TH
II I  I
I.lllll
-
i 'iw-  iiAiiniirt.il  -n
'lit,   .1   lil. H k  im
t •
' II.KKII  I'l.tllil.lil"! .. HI tl
**
\Y ' '
\.
I i, ii  ii.,\i..||t|
I,'  >  llllll ll  I. I  II  Illllllli1t.il
I   a
\mVi
i 1 i-i ii.i.i
NOTICE.
Ti .'riant. Siimmni tin- Nutil Ami ol
Ul lUMI  llll  ,,.t«llal. rllll  III  I
.  . 1 .  .
la I, fl
i  itilll  lite
.    1  Bittll -.
sjia*..- -
it 11, i,M  nil  llln  tilil--
tt
N_ata at laaaaMa'a l.M
I A*   la ;..,-  -
.1
..., ,:,..v.i"«iV.k'i ihi   \ '"• *"
 II  litt tlil  l-l li
li IHM.  11*1111.11 * t*.
I
>
ll.l  I >>l -
in -imi.ll.ll InH-i liill
SI
S"
KM,I.-I
l,»*
W   I  a all. 1 .    .I.a.
1 lll.llliail  lllll in l-l il-l\
Ii.h.i.  It,. IHtl* •
-  4  ...
| AMI... Ill.tll.*!lll.i:  llll. IH..-.
I a
I
.'   . tX
I.l t. II
It
i it u.ii t.i tt.ii  tWttln  li"1"
■
I ii    Mm. U,a,t  Ut..l  llltl, t  '*(**
,li.|t..«iln • Hil   (till   "f   llll'.'
|i,i.i« lu t-i. Huh '■■ i" **•*■** *•* ■Mmt"
thai i« i «"iit. »l
•l.i.__l   -.ni.  iltuobl  'I  i-.»H'i.  *•*
titillbl »'i *" •
in lit. I,, 1,1,, Unit ,*•!.. n.i * Ittl
Wt| IM  U *
h u BUttlliat Ibtl  *h*
*
■
it ii,,
.  .  .; Med  i li *
intra uf tho*  trbo in 'i - ,.,,.V_i-r».v
Htde t" -i" Ua -j_u.ntJ.il
NOlll  la.
I |,| ri i.m.m. IV III I ti tjVK HAUR
.... ■■*■*■ i\
■
■   *•
I  a  hi la*  In  •■'•>■
It  It
fttaiad ii.t.1. ■
■
*
■  i
■
■ -
*
i  u. tt. t.i it-. * i
-
i
ratio tditattg,
■
■
lh. i iiti
• I!. ,f«|*,*.l't  ■-   .
llltl    "
'
Vancouver
uml
Now West-
mlDBter
Brass
Biuui
will be
presoBt
mul
ovary
effort
will be
made
tn
make
the
oooaelon
aa
enjoyable
08
"Iti.
300 cm LOTS 1
A Free
liiiiii-ii
will bn
served.
12 o'clock
is thu
hour sot
fur the
Auction
Sain-
TUESDAY MAY 19
TICKETS FOR THE ROUND TRIP
I l nil M ll 111 -11111-11.li IIH III.I' IH  -"I' H'l,
I Hull 1 Hull tl.,1 l.lll III.II 111  -1*11. HI*
 ti i-it ii.iiii tMHii.ri iii hm utt
|'...l.. ....,,,,.!..„ I  ■
, a t. b,i ,.<t silt Hair atii.
■ till, 't
I  t l.aiH.
DOMINION REAL ESTATE AGENCY
(••■llt'ial  A_.'ilt«
• ■I I |i I.- Ut Uml 11 It ASH Mil-mi i Ilt  It •
A. M. BEATTIE. Aactlouwr.
Leaving
Victoria
via
Steamship
[.lander
at
3:30 a.m.;
Vancouver,
via
Canadian
Pacific
Railway
at
8.30 a.m.;
Now
Westinin-
utur* via
Stoaunhip
William
Irving
at
6:30 a. ui>;
stopping
ul
intermediate points
ami
arrriving
nl
Mission
City
at
10:30 a.m.
HEW VANCOUVER
COAL
mitt Uni Colli, (ol !«_*,
Hew Wellington ton
IB, HUB.,.. Will
'"'HIIMI,,
Tin Initio,!, ,-,,„,„„
l-l-IIHlllllll'll .,„,, ,„,,
till' I'lllll,
$8.00 PER Tov
A|.ti|*-i....ura|.t,t ' l™"'tnii
'*w,<WlJJ_*i
"'"-in;- iim,'.,
t|llt,t*ll.„k. _t.a„ .... .I, „„,,,,
l.i.lr.llila,.! ,,,,„,,  | "   'I**'
i**.l-   ta l.i,,., ...
SIR
ttllt 11,111 I, I,,,.,
ulttrf, ,u., ,„
t lit tin..
!'■ |. ,1
"**"*  Ball    I,,
jr.iu will. Ill, tw ,„,,„.|  '""
ty whirl, nlltlt. ,„.„ „ 1,,'JJ
ami hut tiiit-ieiatnt,i„r _,
"'«  P?-**« Mi
•llll ul rltiitiri. i-.i, ,|| ,, ,  ,
alt III luMmil iia.it,
|tliy, an.. It .bu i. ,,..
,|,tii.,. ,iMf
|.Ial,alatalii.ii,
,ir in,
IVrelltilliilii
Tellkkf
tin' mt. -i ,-.' I...
''i l'i
■ i
HoPhee Brw..
Shipwrifilits _ Boaihiinl
BOATS FOR HUE
_tyondHoy«ICil.Pl,n,n,|a,ii,
 ***** Wc.lmm.lrr.
T-TAIdc (Jo.
BOOKHELLEHK
A 8TATI0NU||
HIMLEY BLOCK
'-■ii aaia Niti i
\ . l.\.*\
li
VtHH lil
A.
-
I
v*.*\" i-i i:m.i,\nh hi;\i,*.i'U,m
n
i ***,,*
•  ■
■  ■
It  tttlll.kJll  .  I
'■*■*   II
t
i *
,, r i .»•*«.
Null'I,  MIM*  IlKMAWKAIHA
NOTICE.
• nl  bl
-ii.iv..'M *
.
ibo fn
-  fiiaad tht
HARDWARE
TWO CARLOADS OF HA ROW VRI
till llif -|i!l!IK Hull- ll'IU- i'Ht l»-l-ll I"1'*
■••I opened up ind marked fti <*<*•** price*
Wi -..itr* iinii Iim ni Itiiiltlfi- in|i|.|i.'i, making
-i»-ii.iltit-iut l.iaki liiitltlitii; l'i|*r and Nail*
\\*. .tl.i tm I-.i um ni nHgninceni Mock of ( utter)
CUNNINCHAW BROS.
F. CRAKE,
WATCHUKIiti : and i MINDPACTDR1NU : JKWl.UK.
I iiliuitlii.i M   Hint  lli.il-WiM I'li'in I' •'
Xmoi prctent* at bouom price* Nitti|>-.tti. 11 -all Mill. ,i\
• ■• .Vallingford Conn., cekamied ****** Win qwdniitle
pilling, too* (trti |»i/'- ovei .ill eompedior* ii Toi_nlo I «h(bi
11..it. iii,i  Imiii .mil  Liiln-r  W.iltht'i.  Iliiiiiniitli  uul Gem
liiii|;» |i arlti  l |.«In Spectacle, >lt    \ lug.• il«a li ■'! \< i.
\ni-ii. Goodi in ttited \v.in in*J Jewcln t,ill.irrn ■  ■
• ••Hi 1. ill -i'U IIM. nil. -il I.m   I lix.-inlr.-r   l .ill ami -*■■ |.ri.i - im tnatliif in ilu.a giaala
"'"• ' lM'* — |-|T-| a..-.
Ship Chandlery.
F, J, Pinion, Co.
Pianos, Orps^
lad in ndi n
MUSICAL INSTRUMENTS
Merchams Exchanee
DINING HALL
iktataMUttiM
hWTim*umjrHhtl
■  t ia •»•* ■•»»*
.  .-..  ...an,*
•tin nttt*.
. i,Itt  Ililtt  >< 1
CORDOVA ST.
,, ... in i ,,...,,ta, a
Vm li I it i  .-■'■■ • • i_b.!..i
1\
tt  — i '  „
. hi,  -ii.  ..in .tr. ...tartr-
I •
.
t | -. I tilll.i I I.lM ll im ■'I.ii
CORPORATION OF SURREY.
nt...., ...'-..„. imim,, ,.. .,*  CHAS.E.TISDALL
| tl*. at
,'.*y yirriuin iniii,nt ..uii mu .    .
* *  liaal   Itaal  al
11. I'll'lllll.
ill.  tll.l_ll"  I"' ,. ...    1  ,....,   .
Ill I  '1 llll
I
l,t .(IIH
1  •    -   MIIII I.    II tl I    I'lll
ttl
N
till   Mt I    la.,1    till   --
I ' •"•   a'*,'
NOTICE.
IV.,  \| \< I1|M.    ittl
iiii*. oif d*a-
- naui-aibtt it.*'!*,*** i*i hiiMih ;
:   .  .
•  -,«•!! |
ttf* atiltta*  *ir. <*•  at* a l*ad rt I
rn  * fitim
■ ii    .
' -• il aad
F
Wr h.ivr Ol ll.lll.l a Vi ia l.'ifgi- SlO. It "I
1* I!« ri.MH .tilt- I I Hill. till.. .111.*
.11*11. ."II... lll'll. ilttu,,".,
"Ill-It. a,-|K.« Itl' tU'  - IIIU IH llli-
lili. I,- ltll.1 llltl ll ul' 111. MM>*
rmunn. siinpiiM-*,,v",NM,*,.,",:".,,v* -«•■*•■•••»•-
I all ia* Vr I i. nr II rllr H.r I'rlrr.
CREIGHTON, FRASER & COY
io Wairr Stnri Vaitcouvei li *
LOOKJHERE
H
IRD
THE TAILOR
Bank • Montr«al
cirmuiJiiaJ^  mm*
imt. *■***
A Savings  Bas<|
Department
Hu aam art**, - ****** **l
it., t..-t»
'.'■!    t  ItalM.tllK   I"
II U II .11. I'l l.llt 11II It
. I 1-. ..I i.taili- tint IHA1X
•i, lla KOI , ,- HI I'll' t|*t
Itl. l.lll lliiitll I. .11 U.I »'
lllllll«i||ll «t HI -HI-. I"
I.. II 1,11-11
CLOTHING
mi, ni -i 11 i-ii, * HlM
i.i in* HM Mi.tillAI.. un
Ml llll MiM .mhi l "".il
Mil I IIIU A IJU...I INU
t AMt.l' Mill "I tttiHilll-.
III I I In  IK. Kl  .HI  tt.lt
I HI -I  I Hlllal.  AH' i *! .
1,11 nu Tti ni...* im  laim ih,i«j A (one tai
tlli-l  l AHHH tAI«T«.  Ia«* J
II HI..11  111.  .111.1.. AMI ,
hi it i >iT«   QE0 D BRyMNEI)
ta*'  I tat  *
I   1' HI  I   •
■ If
H
li. llm  I...,ii. |-|
IREARMS
ishing Tackle BRUNETTE SAWMILL Co.
IRD The TAILOR central hotel
naataiaC-iiiH. . .^ Sa % Jk
S^ilt*- f
(•UN HtfiiHiMt. I IPtCl.LtV
Mil
rOHlHlVA
RIKINF*.*.  NllTirii
DUullluiJu  llUllUL.
P
Hr   Ui.i' tltll II. H..I1K-
11-  la    i'l"-.  I '•■
tt a  ll
■
NOTICE.
\ l,a",.lhr,..ll|t*.r..r  ■
**
tl***   a
HI'-".'    .'   '
'
lhl  IgfMttoM allli It,**  rimn *
g dtedtoltbi
I-..I ttti*   li i tltfr*. all! (*!•
t, Uoaiai  ii ** <*• N
ILihitrdJ—- NKW WKSTMINM I It in
VANCOUVER MANUFACTURERS OF  Lumbor. Shingles, Uth. Bill Stufl nod Long Timber un
lo 100 reel.   ALSO Flooring. Ceiling, Rustic Siding. Mouldings, Picket*
Scroll and Turned Work, 8asb. Doors, Window mid Door Frame*.
■ House Finish of all Kimk	
tr a__.ccu.xato '"W'orlc G-Marantood %i
Klis imiKli irtllit.K AND 1...M.H-   •• iiiiiin AND llllll I'm tii IIAV1 HO SrSClALI
Shipping Fncilitica by Rltcr. Ocean or Rail tlnaurpnaaed	
.•inititit .ii.iii:ii.
-  ,  .Bala.
I a ta„ liar.
F STIRSKY
WATCHMAKER AND JBWKLKR
Mi-- n.i*.!,- ilium \u. i'i;i.**
.i*. ■
-  • -
i ..
 !___ !	
• n ii rt«nm »*
Hi: llii.I  i.N'.iM .ii; *i*:\* >•***
... Itr.nl,td It .
■ li .
1 Mi'l \IN  «  -  H MMI.| 1.  I.AMI
A .  .  i
*
V« *•*■■
NOTICE.
iii   ttouttt   atlfa   Ihu *
■•"It  lha  »^rt
*lUn|il..| It,    aj* taill 'It.
Ill III lint It,* mint iililltfto lh Itu-
*ti! - awl a»"td I br- ,i|*r-nlng ** *** A**m
tMitill f.,111,,, tflMUtOfl |OlbO-tl| rt-
Itlt iltM|'t*>" i»«1 1t.il thjOCUttl ilinulrl
lilt*. I»*«h rnadr hi thr taii*<r irtil'.liit-i*
t*. Mi l/tid a i.|t'if-,il todtaOH ihi* t*
i,< n*r_tdlltO ri*„*r I*, . ■»
ami ,t,ii •l-ta|t|<»i*iiait-ni *i* nut •„
■win li Uiii ihal 1****4 i.*** II
HI.111.l'i   pftotaotod.  In*  lbt*  ill' 'i******,  m,"M
' • I*  ' .' i ,. M   AM
* . iralboM
I tnii Um rt
!»** MMI II   n It***!*.  l;| \Hl|\..  „,|
•MllllllMl   ItmiiU.v   |i|.1i,\||iiH«t
'* 111^1- * "*i**ta htadalnnl I.liat|«*a1
\\* nilltAl l»K\t  i.t\|i -i i:\ty rpin:   nitisi.ii-.iiir
\* . ,u«...,t...av   J^^wg - .1 r, luporfartoa
*—* " — '- • ltd  IboM  *»li» lild ***tA Hi**
"""""* tvmmml nM U* llw I iw. h„i
TrtVI.K A  rtii...x  \i:,mn;.i- ,.,,„.                   fl        .,        ,
.   !   Ill IU ti   *.l  \  '*. 1 1 I I I
L
tha t»a*»ri |(t*.it ah* *** dt*  •
i llln ihil tottn   li aa* foi
it**  ti—tlnt. illtl  llM  mifl.  I" Mil
tfrvt*,,'  '» m*m*.rm*m*-.m*
.ii. NOTICE.
I. ii i iJim  uu tin in  "i t It i
i thi-al i  HBNBHAI  ill.I.nit. Ol  llll.  •'.    ■  Ik.  r-. ■ ■  it lk. UUH
'*"•'  *"*' *"*  ""  *""*••
•i'."ii"-'   ll   -it t,|T*,iltn Ihf ot
mlaai.
8.
Illlll-A tltt I.l 111  IIU III'I IL, -I-
iti a (frtaria I A 1
111*11.. I.HIill-   IIAVIM.
mii maiii in...  mi
■ ll Il'll! I'tllll, inn,
III, ...HI'111  lull  lllllll-)
.ir mt -nniiS ami
i.iiii.i:  iiA.i.it it  miii
III-  tl  lllH.rl-.nil.li  ll
■ i.—it inn. i MM nv.'.i
ut lAW "ll I'M!- rn
mi- 'iini!....-. Ml WITH
iniiii! nn i M.n aril
U.I  iiiii  nr, MIDI AI
■ ill ,..  Hit l.lrlllalllAI'IIKII
HARi mi * in; itt. miv lit
TIIK i'lll  lllll.
NOTICE-EXPLOSIVES
a.,.,!..  Halt- Agent, lor lie JUDION POWDER OON
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Oolumbia 8treel,
New  WestminBter
altlfai.l  MB
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
********* ****** aj,w wee»m.,,t,et
luofulnnn and Dnlen In Rongb and Dressed Lonber, Sbinoln,  Shin
Lathi ud Piikiti.
The latter
it, num  llwn **   1
q.wlii) of tl" m*^*l
.hi.li .. *aii\*4**
matte, il.- '-••' J
r*HiMili-r.Alu-n  Tj__*j  f
rlirth liidl) Otto*" "I
fe __r^ of—*■>** "l
tmv ih.n ttm*-*!
u
g_*r..ntr«",v**rt|
i-,t  itiioittr*]**!
mthtr I.) * «*fT\
"a**.in««r.!*-*jl
tninlittiiiK l*ti"*w***'   I
m*  "The Afpml
„i,  I'nrliiii"' '"\
t«gt.« n":"_*iZ.
trail lliltl
iiiK
(mm
M1*
Get Your Meat a-*—'
■i-"*•■ ■  JOBHUA  DAVlia,  Salmon Boxes, nel  Flonl*. Travs. and all klndi of Wnn-, i ***. A A
,.  ,,,,|.l   l   1,1. Ml ll,  in , „ mrnittmi Ultra. .I.I..U ah.,1... ,_-  tnannaril,,  llnnri  frai...   tl IJ .,'...    "00tl   rUrniUlingl   M"'  llll
.... ,* ... .-...i, u.n iimi. J?r1 uinneries, uoon, Frames, Windows, IttijuldiiiKs. Blind*  Railinc*  fc__r  I™'
Biluitin, Bracken, newels. All kind, of bain and Fincy Tu^ad WoS | >»OKT
i ,  w  • i:a\i  whim ir.* i  "i    *i
At.  |„   ,,,,, \|,., „H |..V,..i  »1,t-1.  •
I  *'. 'I
M.
r  .1 Urt Pr n  ■
■   .
*  ,  MA, MM'i-ll
ni ..I  laiinio •'»  *» ih* rit'iii
MllWI 1"»H iiWNI.HO
;*!.« t*,!.,,!!,,!,!
Uni lharo HOiat M tht l in -t ItdH I I x***, ... o«,m ***** a*.*
0T»** THE IiEIKlK.lt a  NEW WKHTMINHTEK  BRITISH (Mlf.UMBIA, PBIDAI MOIININll, MAY 10
jSTtnNoFOANAIlA
la Ha ,»■
, • tint.
llllBri'tl nil
it t'l'l,
I'l.ll I- •
lln i-ji
'I'll. |aa.i .,
A • m.ll <i„i
nut, III
- ..mti
<- <ti ii.
nl t
fl In
i I'm
	
ml It,
llln
.iM
i, Morgan k Co.
u, a m.iinii.-i'"'
.'I, I.l
ttll't *•".',
0|TV  oOUNOIIb.
f ,  „.l,laialilB litter
,i . re* Mtiutaa.
„.„|  llltitllltl <tl   Ull
J'Tiii'i"'■'."•*•""» tmi***
I .ii  I'rtmil
I ,  ii,.. iltalri  Al'lrni	
iVtlkir,  -" "
,. ti...i - -
uHlltta a.lt fill Bint
,.1111 uiut-
aa   IW MiM*.
a    ' Illl-Bl...|,,(
imiwul I,, tli.
, ,,,,i -,,it f j' - - 'iuit- |l
 ll uin- lull Hit'
 I  al"
,  |a;l„„, laa lar lllllll,
,  |ll  in II II '  **
li.tt la..1  atttlttli
,1  llll I-"' aa-
I I,,  . ll, atilt, li.u  "I
Itutt—Ml   III.
II.  lai  lar.li taill
HU 11  lul tlie el
,, ,  ,„_.  anil I" ti*
lie ,...«" ll
I inilllf	
l.ll.-.  I. ali-mlT .. .
1  Ml"  ilt'llllllill  I-  rl.
11,1111,1-.. i pruvl.ii
I  l||tnitl«l   Tltrleli 1
tii-l, i-Hir. J' Hi I'.tll-e^^^^^^rraa—-
trt, llltl-  ata  ka lil.ilti  t.illtitl fill, Blltl Hi-
j  -t'lllllll  11   | t.  l„-l .1-.J-.-ll.   ' I ,1
iiiiii- alt-it, It  allli a I'l lil ilaniaiiil, Iiiiiii
It Iti I.l itlill ptr III   V I'LimlMi nut!
:  llil.it.rlttl ilttt...- ttl-  ., tin ami  |,r  '
! am  li-ait   Ititiiti  i- lilrl)  '.  	
< ami  tin-  tt|i  im t i-i"ii . '  l.i- Ttiiil,
tttillail ll.* liii|.i.i l.'l  i   II. i. In i.
I  UUll I.  ititit I-  ll"   'Hi"  a-  Ja' ti'i'l.
1 allli a «i««l 'i iii.i  ' .11 * jl lain.
-  H-l-.llrr.l1 r-tt.ft |||y, 11,11. nttllirllll BHlBtll
HID|ll|i   I'"!*'- - ll  -i-'iat
|trr Itlll.  Imt  Hit'  IH|l|tll Bill  ttr tlitlfli
lM.lt.-r In ■ le, a.*!.,  li.u i, iil.-itilliil
a llt-,tili >lr
COAL
 COAKflWOOD
MISSION STATION
a
•••
a
PRAIRIE
IWtll iWff ill l'*nii.'i  Itlii'i*.
"I -"I"'
i M.ii  tin ly nuil mi
ii tlmt I. i-iiiii'i'lv free
SOME
i ui.i tit.iiiitiii
lllll I'lVlllr I  	
li.iitl llllll,
Order, mil,' lit- 1.(1 at Hm. Mrl'ttH'.
altirt-. ('..Iiiinlilti .trail, in alttllti'i-t'itriii'i
I "luilil.la ami Kl.lllh Ht la.
■JAB. E. WIZE.
ll  iiii.t.i'iiuii. in
acres mekirapl lei
T
H  Haft-ltl  ■
Illllill. I.IIKI'
iliiirilr  Tin
tun iiii|iniiii
i.u  aill na i
■ II lln
ul Hull
OiiiBil UfNlai-.tl W'tii Quiel Kituraa
v i.ur Diiportaolt] olll In tOonltd
till  Mi)  H'lli. 10Obltlll  Inli In  Milium
i'ii), Htiiih ,i iiimiiii onmboi ol iimi**'
lui, .till la •■■i'i .it am in.ii mh limit ra-
•-'in    \IU i'ti M>t,l.,Ml ily I, ilt.iil)  j
..ml.  ,. town till lhl  Ulb *HI
i«- th I '•I'l-iii.i.iii  tttonltd H"<
imiii i int Mtklni low 'tt"* 'it-  11	
.1 ll till..*),- Mill,.llllll. till*
.  .I  lalg.al  i.-luit,. In  DntpOl
i,i,i, tutbi """"■* '.'ii •
Herring's Opera House
ENGAGEMENT EXTRAORDINARY
t,| ,,..1 i.. tlii-Fliiaii.e I »   t   t   •   0
- itiiiitini
I   |l  ' I.*'  H'l'  I  !l,l
tit.iu Natiaititi.
,i>. td Hi*. <*•'•*
lllrtbdoi
.  bid  I •ml t.il a
I'M vi'""""  all
,-hI lavtioUoiti
,<. In  *<*pmA * *****
■ * * num ii na
. .,  Ih limit
*l.,..|  llll
.   .  1,1*   tliiHSIMt
i -int* iFhtaaiKt if
i i,i, "ti  |l.au|tt
,  ...mI,I  Im  U-ala
t.i |  Ilt" ttl)
..a«iii"«i
-  4 du ii,* itiiiitd
■
I  S'lOtlOX  l"*l 1*1  1"
.  • I.ll.l.tt
I ati -i» ■**■. t  • *
i tot I" hm
I
llll l 1  -  ll. a .1 I ..
■
H|.,a
THE
ROSE
or
CAHTILE
,
il  I'l.   •  *****
tOOlE OAR
D100T00. i" I.
.  I. Utr.l |i . j
"I ll,,- iK'H-kii.taii laii.U ai.- I,...  |.,,  il,,
IMil '   ..It I.'.I ..it 11 altt.il  l.i |_,i,,-1-
ul «» acmt autuivtaiuaa  in...
lllt|n  IHU.*
IS5 PER ACRE
a u.t tflnrdi pi mi tirata MAT* frttan
anil full li.li.it. in 'I.  iitll la, ■ liUli.nl
i.i idataaafiii tbt **■*■< AftaU
H. E. GROASDAILE k GO.
It frmt *'■* ' Irlarl**-
i  II  \\ I I.m iN I. tin' Aiifni il  M<<- '
■ lllll   Sltttl'lll,   lllll Mill   tllKM    It.t-'l,lllll.
porobuon "i" "'r Iml
VANCOUVERSTONE
OOMPANY.
I. ,illi|.llir*l  <m	
ill.Uul, aiul > Iftfl
I.   a  *'   I- •
ihii. ■_*...
MAI1Y HtMIAS  1'ltUl'Hll.l'UMI
H.W.TERNAH,
' I Ml III Ill I I" *• hi M  0
|...I. |.i, ail. Hi ll.. tl,.ilii.l,lii|l*ia.,,.f I VII
i.ntil.  aril  ||.,,,t,,,_,|..„  a l-i liil,., ll, all
ih M. nl it..- Hi .it i. 1   i'.it,| l.tit.i i Hi ml* a
l,...L,.l..   .Ili.i  , I. HI, aal.   iitli.ii
tm i,,...i..i. tfiavt tar tal hi  Dornaoaa*
OLD POSTAGE STAMPS.
gu*riin*ai< l.nalitit U*<
Ui.i.  iiiu .,.|.).i,
', i-.n ■ i.u
I  will. «.!vi. i ROM 11 i;st 'liill
I   lul|  a !>;...  I..i all llM  I*..,U_t Mali.|.«
III  lltll,.I.  I ultiii.t-ia •■!  \l mi  I.taint
u-,|   I. |,,,,   ( .ml, U nn..ii    In, ,,   air
,  llx.ll-tilll.  .if  IU-   ila,_l,.  ai.,lll„l  "II  . I'l
1)1.. Ill ..it'*   ami ill iin.i  It-i. and fill.
■ •■ i . .-1 M,ill '■» at-li'tllil llllll lit
i n.t 1 -HI UL.- all kli.il, ..l ..Ll .lalt |» |ii
,  In. I.it,,,..!., ,'il.al.i
lit.-- arr. ■. ..f i.i- ..ia. ....I i.;l  ti-.i.i
^^^^^^^^^^^^^^   rtl
t'i t
- ijiim, auntii.i
'  A 11.it
.
■ IVi*
-I'
SANDSTONE
i.  I uI.l.i.   aUllal'k
•  11  *
 A l.ati.l.la  . ..I  M|a..', *|.
j Mi Vami.ai  -laaatl-t hn**-
. ad ■..• ...
4 i. |... .  .nl. 1, i all ui  I aaiil
■   I aiaaf laa) |Mat-fl
A.lii'.i.
Gf|  -  ■    II' HI i'l  11
•Wait*! »!"•'
Ill lata r*h
Now Westminster Biowery.
Tlm  altl .aUl.lliln-t   l.i-*.f)  In*
; Imti, |*ut in ilmnitifcli VOririH OOOdl
; tiuii. and ii turititit  out i fii*.t * in
i oualitjr of li*or   Kaiiiilma iu|>|>ltnl  -
AhnnWI it M*li«iiou|hi itora
■m Knait WA** **** hiw p«MO|d at
' ti-iitKOt   ltr**at*rj Imatr,! ai  Sa|.|*-t
tnii    Ti Irjiltitlif IS.
IlliSOI. COCBMIIIk.PlWWW
NEW
PROCESS
CARPET
CLEANING
i»
i
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRIGT LOT-90
•••
EONE
DOUGLAS ROAD
'iramaay Running Aloutc Front *
Now on the Market
lOO  __,C__ES
Of the above choice prop.
illy which has recently
litL'ii subdivided into */i
acre lets. This is uniloul.t-
iillv tin- best speculative and
most desirable residential
property in the vicinity.
•  e_
ea
1
s
I -*
5
s
Close to city without being
burdened with city taxes.
All streets cut through and
cleared. Splendid situation
for home sites. Plans, price
lists and all information on
application to
*
*
IJ
»l
llMMd  --,  IW*  -j*'* |«t«Ui-*«  «ltl
t»«i*[ii.k*Ma*k»i# *.*.■.• .«'^,*
ll aUI „   i *. f.am  .|.-l. -1*1.U.I
l.|-t.
I  1**11)1
TUESDAY, MAY l». IMM.
.' n.i .lark
.  * i-1 **r  a
■i,*t aad alat.
Un Um*
li .!|t.W Will ,__
iIImO rt iba
,  t.,1 lliu
.- .itka roaa  ;
i had adfaaroad **■
*****  tm  i •l*«*'
t. a*ati«i rtmtmtA **
i.i  itai
a   ^vrlttut.
i anli I*.
■ CHEAPLOTS
Douglas Road
W. H. VIANEN
WHOLCIILE
FISH and GAME DEALER
r«,t lli**t. tta W«_r.__H.
t  ll<|lV.I |.nrr Im Cat ah.1 Ibb*. lil.l..
i """'""""* """laiiiil....., ti.
a
•••
a
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA ITRSBT. NEW WCaTMIMBTBO.
Lb-
a
•••
a
N,<a, Tramway.
■■--ftl-ITI-UCI-M^
IW ki*4aato* ***** **m* I  IV ti **W
im* mm *p mi m**m «itA t
g*n ***** n *>****
UOUORS AND CIGARS.
'..  :■■-.'•■'
tt*4 rbfooad ■***•*
n*i*mtm
Mm*
-
..  .    -  ..    alii   V-_,h
ESSi BANK if BRITISH COLUMBIA.
lacoa.-oiATiD ar aorit caian* tan.
Sale Stables.
(Hai'at lad llaaarol T-*ooHn«  <H*4*it
fT***>i}**d lt»t
W1MIII ANU 111AI.
M. A. MORRISON.
**** tm * '
■
iXmt******** I*********
ii i|tt
H. li. ROSS & GO.
r    | .  ...
....it*. n>*m*
 rta.
. r*|  -
•
-t_a.   I
. <t. a.fata,
-a.t  tlk.rBlt.il
-  .  .. itaa. a* .«-
	
.rat'**, ll*
.lie  IHI
a*** *1> tM
.-I ti at, tat
, , .ti
.,.,«, tl. t
■ a
..  t tt. .a
* I  M  l-a.
■MM* aattt* llll
...
The Crown
Stables
A E. CLARK.
li   •  *  .   aa.
**ii rnuii HI lll**n
»tai- a**
patp.nl,  itptwaa. .b*»bO
"03 V 0N18AH HI1UVN
... a.atta taar
Fun S, k G«»
ABBOTSFORD
smrtn. in is
it
Vt.XCOl'VKK
J. P. DAVlfS & CO. Atctineen
.	
Itaftaeaattea,
Abbotiford
Ha l-tiita. ttti U*   mfliell fc
Steam Laundry
I* *** *h ******** laaatitt
atoVt
ttm CalM ft ail Hdircnl
___________________________ Capital Paid ap
Ktlba I II tke ttlBl'la. al  it  t|.ll.t.  I
Niilittt'a. ,-,>*i turn,
nu i att i.i .1* ...i.tt.tr  Reierve Fund
•  -  •  £600.000  13.000.000
• na r,t*** li. iirauui
'    ...  |a.,-    I  ll.  .',.
Lata. Wmi. *.-1, tltaai*.. lad tMt
Catwil I ItWOtt,
ilal mt int.. la tt
637  FRONT .fl*.
■ -...  -a  1........    Ifa
IV-ai ***** tap**,  1 a a
^^^^^^^!_»00,000  11.000.000
iwuw, I THB BANK HAS DECIDED TO OPEN
SMlfr °n A SAVINGS BANK DEPARTMENT
llll  n  11 In . ..niti-. .inn with ihcir m-i.,-1.,1 llankinu ltutiiirt.. and ire now impure.! to native Ur|io»iu
ll,tr. now in  i.|a-faitiin lh>-  ..I lint- llnlliir ti|.a.i..|v n|-.ii which iiHcre«l will lie allowetl ai current rale,  I'mctti rale,
unly Four par Oaaita ptr !■■■■■
*ftlL*W MIMM,.» I,,., .,,, n^,.„„i fo_. |.ur>1 f tntkttk. ihtl initial lllowetl uti it-nnt ihivh nu> I . Oiv.-t.ruin
tie IM -,-Ba. ■* I •   a i.tpala.1   r.| ,in altljlt jlltMl
**"*.>*•<**•** £, a. WT1D.
Ailing MHLIRa-r.
Cmall-HI. l L lit It-llMO. N™ \VrMmia«CT. rm* )«ntMt>-. .Sg
———■—^■■'■■'■at*a_——_.■—   -aa 111
OREAT  OPENING! ooi*_ti«bia BTKiurr foundrv
W.TURMBDLL&CO
Builders and Coutmcton
n* si»*«41
I  mi t«Mt|. Oal
* **  U*1H*n*\*g H
Mi  febiiHa ft*r ,
•  **t**tt*t* m   « i«i MAMtt Mt
* *  *  I*.  ***p I**    *&)mm^^^^^^^^^^M
**i ** Hnm rt bi* 1
•  ,*m*t**4  Ibai
m***t*g all*- I
• «' • bad mm* *P
■ *** aattwh vnadarl a*
I  It.  Hw«a4_*i
•''«*1iai t-alwaad I
•  * . * **-*il^i ta I
•' ******* am* U* 10,. i
*mt*im*
Tht QlttOO.
Ihl-rti-i <—If
t.,i ******** ta
. ***** i** ********
■*  ** * aM tl*  *tiaH
■ ■ «ta-t«. atitaad **4
m i**ti»a«» ti >*«
Mm M aat tl
-  • anntlfOvd
> ■*, 1  ,******
ri
i   t
£gg|TIME TABLE
^^^^^~|   8tr.R0BT.DUN8M0IR
Abbotiford
TOWNSITE
AUCTION SALE
II It. Tr.an.at at lt*l aaaall.a IV.li l.t'aai lira. I M
CHILLIWACK
RED)iND CURRIE
Rritl *u * .1 ■ -■ ire agrnu for John Doty Engine Company;
A. K. Williaitm ik Jr. in Ml kimltof Machinery; l.i.mli-n Tool
Cian|t.ny. Manutocturer,ol ImnAVorkinit l.a-i*. John Cimp
larll. Manufacturer 4 Hock. Citriiito. Etc
ii ia*. .»t,r
********** *t»
MEAKIN'S
PRILL ROOM
ll a#a af*"* »e ***** **-1* -, t*l OHQN
AUD ******  Cofttt* %t*H
■  •*   ■;«
Cauiiii Panic Mm
ma hoK RiHw?
tta*  tn  .
..........
•  ...il  t.,1 IB*. llallB-rl
.at  |    *.,.aaa.   Kt*
•■ laJ an Ore M. It*. ••
...I M tal taa*l»r
l. a*. HtM, ll«a
- llVatl.ttr*.  II
i  ItatM-tt-l ae^katr
••' .an, l,rl,a .atl, It* "
tie nt, •e.ae.e
li.airtMa ,*****  "I
•••i*t . .ti, MllatHI la
.,.*. I.,mi.la»l litr 'tl.
•   llnMeri ptrllaelll!. ML
-'Heal tt ,It rttat*. taat U*
!..,,*«,..  ,*.,  tm*
—**  laal*.   ••  imntrt*
■',.  i-ltllUM rr. ai*-, *****
mmtmm aataaa*.,
i. -•  av-*
VMCOUVER
tt .-...a *_■*
I AMI II"  Mil tttJItMl* 11*111
|atatt»
-*m*  tlhta.
Cuiiiu PifiBc Sirtimra
f'.-k.-. i * i**i
ruuT-iiJ ta. ii.
let m "*"'  v ' ** ■'",  ■*•*
.* H it
mttammm*  *****
*.  1.i»l_Wtl«  ******  *
■ i *******
Tt*mmAn9t**mA*mn*n**4****tmtm*itt tmt *t TftttM  AITTKUS. ■* \*a BtT OooAs
»t-«.•-! *i ii ".twin mn _-___----___--___________■
Saturday. May 30 «££,
300  LOTS'*'*
,|Ktt-_l«d Ipii- t.k|Ui- , tht ****!*** .wi..,* Fiui __r*_.*tt_l
1*1 ******* H* iffiii-altlMra  tla la* -my****** ** *** «BII*»>ld la Ilim» r*r-*r   —
aal It It y****mm4 ** laa *oil| ***** ** ****** tt*m* U* Tft-Maot la
Vt*-«**»i t»-d V« 1»***W';**vta t*iatalad 1ft il» «*•***«: t*m**i
*9n4mt ******* *** n im \ ******** gtmmn lot imt f*a iwnliiod
Vtatt-tfi.* iM >.« t.i**   Ala* tw**4iota at Iba ***** ***** ^^^^
*OaW«i»<«<*aiatdaT aiiVt ta^iti'l* la INo* ft* bt*!**-** t|*> MH* flj___a__L_.il  _  A __ J__________
A Hindwnn Anortmem
MANURE FOR SALE
, „rf,„*.l.«*l«|««*',*
*.Lle.,Ba,a>.la».  •"*•'"
m
cttiraoiii
Pit***
P, T. JOHNSTON k GO.
,»..*»•-' - *■
**~*"****jz,txr>*"*~v*
fBUIT TREES*
Abbotaford
t.„ MM, *.. vlP^OJiae
cp'^xsrtssmt
Ahbatafard I	
ISST***®? q,.'£ .tt^JZZp*
JillXJltiaVVlfl^laaJ  _•»«..<
i_.ffi.ia «*>» fJL.""ILK .-*■-.'
KMami*****   *mtmJL!B&!SJf,
Abbotaford
S£m id tll' Iran a I******
a,m**..,m,^vS'm*me.
mm mr*imm ,| W* *"*<*   I*****
tSntSM^mt'in ****** *******
******* hm* Mtm W*^*^"*: ^aVSS
w^^t:,^J^~*"r^iiV-i^«^   uoiupuuu - nnuuiwu  - *fai£t
Z^tXm*^*^******WMm'M*'u'^***'mm V  *
A. M. BEATTIE, AUCTIONEER  oppenheimer bros.
^^^^— COMMISSION MERCHANTS
*Jht *, *********** tajalBI .<i«l Wholeiale Dealer. ,n
tVHOLESALE AND RETAIL  M ±-  ^ifa  PrOTiSlOlS, Cl^lR,  TOlMCCOS,  BtC
DEALER in FRESH A 8ALT ilE*Wtl» l*» 100-100-104 Powolltt.
-BttiMtl ..rtittar '-»T »'-ttwit-a-r-maaitl,
-a- <a.jm*
"f_l?|W-.-SniUSn-^*ia*
WMllaettl
THEO. R. HARD1MAK * *"*™
noiuiAiiuiuiT  DRAYMAN.
*--*-. Ih,!_______,,la< (uj >_jqjaiutr   ■* *■ ■■  a  *m* Wm mm *
P. O. Box 207
Vancouver. IV C.
M. L. FOLEY.
I-i* *l*rl  **t*|p., A*
**** .*_TT,_- ...  i.u!
'•* intiiiito ** ***** mm it»**_w***'JL*._ i'TrtJr'it*- i*
;   • • liaaillftao IHtod Inv* ■"'tV*'^.-■?**-**■****
**,;**, 1*1***11*****^ ,:f            HI allot o
,,        ■ lira ma* i»> HoWr in***********
^
...,-a/i. *■
a*.-.   ******   **   *****   **
,„..,,!-,.  , r,—■ *,j***ttmm'
atv-t*  *'  "  ***  ■*'*  **"  *¥***
 --1 l«'lW*  I-**'
***** ***** M *****
vr***®***"
Hll nt
tata .«!•  I  I*
BWBMaalr*-
l.i*,. ur.-aa.aai  •"*.!••■*•„„. ,. .» - te**
a „,.. tm He prtttn ,*«* •  d£
■ "  ttrttft.  lilt- tt. .ta
, ,   • .l't,.  .IIMMM taM, ,.r*a*  i IB Mfa <
" * Wt IM IM. It. IMtntlMtlrf  '  ****** *
Ml. *_*■* "arft aa.
lai ra"a*e* Ha* tnaw
lr, **. 1*1*1 a-«a ..a 1^^^^^^^^
,    ■-_____—■ IV 1 •—.*.. I.*."", ,*, at-tt I, rtaBBaf.
' , ■ ■ a...  ,   ___________   *r**-*m taM, a tat aaa attain atl _,*__
emmt Oa**. ******* *** ********
!••*.«. Crtietata
fhltult m Retail MHid
**,** *** **< mm* t**m
Ttrm*:* Vucomer
0ARE8HX. QREEN & 00.
BANKER8 ff L It   I.
* *___v—" Limber Browr
 .  <^a2!Zrt£rzSia%I,.   **wt*m*an.
r n tmtm * **m*** **  ****** ^^^^^^^
■^^^^^^^^^r- Am nm aai i*. Oi twtnmp iMttiai tt I
^*-y^*$***F t9***Xmhl*u
mm** **4n* tn
R«tt WaUI-atM OmL
nmm Hte.l*l » ^a*l"l
le ta
laaati **at«*ui
_4*Ma—i—e. *,-*l,HBff,
Li.trcr— -.nrr*r.
Mttim*** ***** I'HK  I.El'OlLIt  NKW  IVKCTMINHTKlt. RR1TIH1I  .OlaDMBU, I'llll'/IT  MORNINO MAT I
OGLE, CAMPBELL <fc FREEMAN [(J, ()0LE & Cl),
OUR
JACKETS
1IAVK AlllllVKD
Opening NEW GOODS Each Da\
More Dress Goods
unlit'  Tiu-i'il  iimi
Bdge  ("*•• BS
in t it-,
I'l'i'iiilt
iirpets, i 'ilt Iniiii
W'intldtl  llll'taliltl
Html Estill" Brok.H'i*
lllBlll'lllll'l', IttVHStllltlllt
"" Oniiiiiiissiiui Agent).
tui.i nm i -11:1:1.1
6O0-611 COLUMBIA ST.
I'lTY
NEW8 OF TIIK
Nm  Ailverlllalllllill
,uUii irrli i " ra t u  Hi ri tu *
Upamlluuie
I i  ■ a ■ mot*. i Im Him * D
I*..' -ni.
||,„, MHi, i.  \  I ll  II  lli.itln.il \
. tt. Ih'l.i.iiii.    [I  1.
LOCAL MIKV1T1KB
Mm   > i...mt. i  |1H   Dull  l"
    Ill ■■ * il  U l ' 'Kt *<i   •
rt.. \ - -'iiiii,- win uk,'
..1.1,1.
ilt rati Ik ii in  ilrai^tt, il il
Wtih.  'I'ln' tniiiiBi'iu.iil  li
il  tlllll.tll,,..!  it  .lllll  ll.ll  HUD.   Itl
ii, i|i|.',t ut   (uiui.  I,. ,,I;.,-.' lln
1  nil Hi 1,'t'i t||||l
imi  ll Hll  ,i  I i  '    |U  till
i intiii  SI a til. -  ii  iiiiiin,* Nn
mi.<ih.t ti. umi, ||] it,,' | rtaPI  ''nt ' i
nn in, an,l rnlurilllil .'I Hi*1 liul  "I  li
..'iinni, |iut iii the wlutoi lutiitlui ,u
ltu|>|iiii- 111 Un-miii. i imil..,I |||a  I',
I ll I
I 11,1
-
1,11  I .l***l tll.l
■
I I  lllllll..ml  Mild  |,<,
Uii  t.i 111.'
|ini|ift
■
l|i
■ s*n.niai  l.all
\,,,*
i.'-ii, i L.i
llli_Hi_ it'tlli*
lllll tt.ltili.1 It >
.. .    ■   t|11<  ■ "
ti . rouorod iini tin
imitiin .1 ., ti
,i
1 la*   IV   1*1
..,,.- i tvrnuu
.  -Inn'
I
■I
i ■. . .   |iuii«rt
, .i tround lha town int.*
* nl jiiii.i	
Ur. Arthur II
Mt,' .'.llil-l  ul  ','
lbt pi
i.ttitr.. ■  : ,  "
■
till whirl
I'll.'   llitlf*    IHIilil.- '
lol
Hi i  Hi  tiutharlttid   »' il  ia«t
in.lit  lu  \ mi ■   ■    i ■
Wl-lllBl
.  . .
4
*
I
Ua  li*-**.- M ■  .
i ■• *
.
I  ....   V:  ....    .
imt*t  Hi. uortbi in laroilnii* ul ihtl
v ■• i'. |\  H
Tiit.miii irt lu* ** ■■■    i film.
i'   'i.i
li
■  i ■ all   nn in >
ilm .ini'' iiiiiiiifi,
i run "-■ i it | Ui Minion i Ity
• mii  l'i ia iml ill ii r.i
■   A ■ a   ■
i ilnlla, l.ttl i.lllll  l.«. |i-hi,|l,„|, ,„
'  |)  I UJ. fill   lit.   ,
■",, L-i .rn "i (a**tilling .I..J1 wnl.
■
,..i ii„n
■ I Ihi   ■■■  tti i .' n.'.i. ..I
i.l. . Ill    **.,in. !■  |||  ■' i   '
I  imi ut itounti
HOOSES TO RENT
Au.iit* Un llii' N tiniii.il
Ffrit Aiturtnct Oo  ol
li.laml, ami ti.i* lln' j
.mil J. I.iylur Srttfi,
Vtiull Hour,  fit ,  .'I.
I,.,i. m til j..,n-..i n.i' uiii .in.i Koutli
tt* -unu,ii. t. .ii iiiu'. .nti lug iliti iitv
,i    . | tin tht  i rauwii
vim u ii,_ land* f nt. t.i.i
i rn i
ni
illi
i:
. 1
,11
LOOK OUT
a*
L J              Ft ilt Till Nl'liliIvisuiN ni- a Kill
ii
SOUTH WESTMINSTER |
•
t
* 1 it'itlaar mi llir  iir.nl  ,,••*>, n  n„
t,Ibi,laal -li..', laattlii, fft.tit llir It it. I.aiul
* I,,.!.,!!,, lalt, K...I  l.ult. tll llil I'
t\            r„i |,Btit,tiiBik .11,11) i„
t
F. J. COULTHARD it Go.
a
t
n
t                             *»C     iitaimt.  tuaata    _>
A	
W« hav.. t-eoelted and opened out
EXTRA FINE
WORTH
II.IIII 1    I 11.00 I    I (1.(111
lad Wi Will lill Tin,,, for
11.00
a .took of
H-AaTsI
11.(Ml
11.00
T. B3. PHILLIPS
I'.ll lltilllliiltlii Hi. nir.tk,.,.. .n.l U....... ,. *^
t'L'l Uulitiiil.it. Hi
Clothier aad Hatter.   Oi,L.,,.n, ,
T. OVENS
OENERAI BLACKSMITH]
machinist!
H*9*H* Aire*. ***** IWnm-Im, I... MiUmImk*. *
ii| • •*{*■* i .uj   lllllll.*., t,»l,l||ii|i.,I\Va|.>li.li.al.ii(»,l„tr,|
i.l \U. hi m.i jr   A»ii.,iH..ial Mn I.l, „i,j tl,|„i„i |
ll  It  IIAtlltlM,
S  I-  ■tViltlU'i
1 w UI.OUIft.Rai
tfii,
tn il,*
III
»11
'
I'.  M -
.ttr) >*■- *
ii< lln* >  M '  v
INttatuai iti'i rggt if * •
llir Itt lai
I
I *
■III III.
i  1' I;  *■ . todaj
■
■
prooort)
Mi •  *
. matt |.ut. i ut* hm* <
\
\
.  I
MOdt)
■
Hll|*  i'l  t
*
-
ItMla
EtM I ...-,. .itt.i
.
aalk n*» ...
■t ibo loot  I lbt
\   .
■   H   I
a
kt**
m,*r .
i.tdi* * ,
milt I* •■  *
■
II *    ■
■
*
■
t.aaalltt ■■ I  *  ■ *  I* ll
IdllM I Hy
|
-.
* I **
ft
i
tw.
I
■
t
-
I f II
■
:-
■
-
:..!. «...
i
■
*
■  V| ..,..1,1 ii,
t l.fl.- ll l„. lllll.-l 1*1- , •
tin.-  ii.
•  i  Id. lit..;-. Mi  . ■
npiwrliii * .1 .las
t  M   <  <li  I lit   >>  tfl.lli_  -lit «tl
i- it..I, .  I,.,I.U
■
i . i ui lovf-t Hi pro(iort)
' tod  ******  '' ■
mi imuutl
I'l linn:. \1 i
\  In i .   .
I li
II I" K  !.<»n
l \\ , • ,.
■
\   -
■
'  l.ll.
i v ,.,„. i at st  , __,,,.,,   ..i
ItUlial
■
■ '.i.ii.
I  v
. ■ ,
:
» • I A- II i
vt
■
WOOD
MERCHANTANO GENERAL
TEAMSTER
■
DRY AIDER AND FIR WOOD
0 FOR
ARRISON
OT SPRINGS
H
GORDON*. Ct
BOOTS  *
*****
i a ,  i oi iiuimi
lalllih i.,»id • •.l_Bl.il at
lit An His, _ii i
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG "fi
taies.
Lease Propertf, Collect Reots, Make Loi tilt
transact all Mm relatioi to Real Estate
i ifinitu, 4-nrtoM' ■'(.'*'' n ' '■•■*• it ni t'u* Ittont * ■ m^^,.* ,
lord Loodootod Utotatblrttill A**uiaH~r.rtv|*i,» otoh iltMitm
ii* • l.m.iiiHi iMailttii
STR. DELAWARE
Siitiuiliiy. May Itt
OFFICES
BUSHBY BLOCK, WESTMINSTER    41 60VERNMENT ST..
i  ii il.
l tt.„ ,.
■
l
Don-t Let Your Chance Roll By LOOK
■    i i
M,   I
■
II.   .
* I    III.
'
*"!„! *
■
' -
I. N. KENDALL«SON
MILLWRIGHTS
DRAUGHTSMEN & DESIGNERS
!■■-1 l'i .mi St.
-  -  .
....
*  ,*.1 *i,,,.-!««
Drawings
Pulont Otlic
■
Prepar-Pri
-
i  ii
* **** **m*
t.l.fj,.m.  *.t
•***S\
NOTICE !
3  *L  POLLBY
—   •■^^■'■■-■l-i-aaaai'ian-iu-*-.*--..
Cornrr ColnaabU ud MoRa-iia Htrmta.
.t  UI.IIUII  IA)
SURBURBAN
M.W WESTMINSTER.
Footwear of Extra Quality *____!_
MacDonald
■altar I
■
lit
.'ni tt
SIXTH
ii lit -
• *.f ih* :
i..«ati>
t»
■
mn -* n*\m
111
ll.* I.ni dnow ** it
ibt* Uddfi  •   *
mny *<* Ifca oaa«ai%t  '
mim ifc»o* iai. * -
in itu-.   •*    •
*
ifc* II* * •   It  th*  ,
HENRY V  EDMONDS.
A. M. NELSON.
Produce and Cowussibs Mercbam
PlicCI iilli|iiriliiin.ilily the li.tK-il I'iiI lln- dollar
alirrc ,t ittiaai iho mmt for yon We will live the
limil in iitMlity and t-.tl.n- Iur tl Yuu ih.ill rliia.sr
from ttylr. tariety, betut) ..ml merii   lha rplen
illil Ilia I. nl  lhl- If.IVHI
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
GENTS'
FURNISHINGS
t uitr> tm * ••*
H*adf M**H iMaia|.
llii. > at**. t'Mlaraatr.TWa
M.*lt*, Ilml*rj.ll1"l»i
• 1*   ll aill |>t|
Ih  rait*
Ml T *
ri. i%arrM Iltaa
«1.*H.
Haiti ttti * all
ll-.,,   I
W. E. FALES
MEN'S - - -
LADIES'- - -
BOYS' - - -
MISSES' •  ■  •
CHILDREN!,
FOOTWEAR
ML tltt,
liiltl.l I. 111." K
.Va* ilflt-iall tbhm|h II* Itaa  !**» pi***   An***lii»a»« »■< *****  * *   V**
I h**p HA** p *****   *m **** ****** t*i tM lw_dtf *******  If fan *** ******
■
raol
■ «  Imt  tli*  *****  A*tA  <lltli*Ml  t'
• lllial .a.
r ■  t
■
turn lv*ii I1
***** i.< i*
t bUdJrttM
th*i a*l**
aad I**
•
■  '
I   ■   I.   '   •
*
i<«ofd«*tf *|*io* aad Mn i
in*   * .   ,
II*- Ml' I    . 'itl* *
.
■
I  *  Iv
!»• « A •■■■  . 1 • I j,
It m i*^Mt*4 |0M*f4t) Ibtl ifc* *l*l
IMl  ..  ,**, t*t .,
tfiari i a ita-t!  It lhl* . -    *. t
tt*4H**  HadaoMlba
***** 111* a-WH-Ml '*» *tat
adialfa  * ... ,
AmUtm
addadttt u*nMit,*i#-r * alimdi  ******
aad b-  •
■ .
vi., * mi '	
iot|*i*tt#-aa-ot« **i*«iff*lt**it*d a
-  *•*** **
*il>   •
Tk' ■  i , ihf t*arf*t.ti.t*
f*trt**m*  t\ Bl--f   **M If, t
ii,*.! iim •titti*. and
llat**,*! *** Ctiilit.tt Villart
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST., BACK Of BAIK B. C. BUIL0IM6,
Large New Sloct or CHOICE CENTRAL PROPERTY'
... ON EASY TERMS.
D ndertaken  ^ m „_,„_ -^^^ ^_«
RAND  BROS*
DAVIDSON BROS.
a. txala « ^*n,'i.  **  m**m
' r 4emm*tf* **4 O-r-**
IMt tlm.  ******   At*  '. a. •■•
ttM^im^Pvi*^**}**,****
.'«•*.I ta ***** I* *****
NOTICE»INVEST
■
IM I M
***tm  *>
**m ftfl  lhat th*** **
**, '
H rt *ht**,*,4
* ?•,"*  Ifc**
'"" '•"   oattlMtiiM.1aa.lbi punt*** bnari"
t  t. t iif »-*lli
mtmmmi,^ i. m>*  ***m **• fca**   imt**mn*********** **4 **** u. tbf
-Trt-l;-'  *2* *■**»i^** otra  im*  »*ti*p iu*t*tit ***** tfc*t *\n ■•*,
* * "1  'i  (I 1|,,| .   ., ...
"*"* »**aa,,,,»
A riiatai l* ua Pafclit
-Haul j
i-atiana
'lirwtli
•*i*,*m tm hatidlnt p***
Ihaarli piMdH
M.n
I -l I****-
- l.ttl tm,
'*    * *   ■ " . |l*   ||
,int • h* ami *t*ti„*
Ibll tb*
•nil ***** ***** ■roRMftl tata
*dafc* i **** rt ,t. aad aal' llll
l*|ai*.|,1   *1l*-n|t.**,  (.Itai  it* alt  .*id*i«
I    a',-.   ■'
H. MOREY it CO.
. ilaaaaoi -*•■ HUM «*.
BOOKS, STATIONERY,
Lhi , on... I .nnla
B
Baa.' Ball O.Mtd*.
iM'1,1-,-,, Qrill Room
ItMilemaiH   ,,.,„  .p,,,,   ,,. (rt^«,, H e*>l aa Ik. atattal lal.fl
*,l I'll. ra-1*rt it* IMUn <***t l,n_ u,.   t ,„a|
-rarr,
itar.  I-it --.-   \m til ii att. iih
t.l',.1 lilt  lilt HUH,
Mill - .-■  'Mi t I'" lltlt*
BARER A WHITLOCK.
ra***iai«Pt
Illt*  tftl **te **m* Hit* 'l-alltat trtta >1 t|,f atHtiff  t.f  Ml'dtlfll
■ ltd I Half,!, *l1t**»U Thi* (■mQfl'y ** a****,* tti*- hilli*-*! (arlr.!
it, Iharlty aod r*aaaititd* ar. tif.«.ii|rt**a.l **** Utlh '.p attd
tl'.Wt, tl.r I liar.r lliltl. Ili'l t.iri■*•*,*** t/mtm I'llli 1l.»
Kl«* I li' Tlitna*r olll \**** wlllni, l"i yard* rt **** \*t*,\*rtti
Prltm* 1700 to 1900ptir Lot, Tut-U, oir
third ritoh, ImUtnw %, 19 MU IB ■onth».
at f* prr ct*ut.
RAND BROS
REMEMBER
..Tliat the Cheapen Lots now on the market aw in ,*u
choico piece of property known tu the
The Brenchley Property
■'"-in  ******* ty t*** *** *m ********* fi*^;*.
■    I.Uttilu itiMlt'lH *********'"**'Vt^^irmm*"*^"
.f.Hit* im! it rt*.« ,m thr mattet at* ** t** l******
;  --
•*» IrafMa    a *.-,.__.   •, ...| f. f  _t|*
iiii nr. imi Tition-%v ui.' twt, thtintfi. I
i  t  ■■
1l.lrr|ri,r«a 'all- a  ''l"
ptrH *. attrl .ahtt •**"*'**'*'•e*T|_,'
■trtl^if*«a=flS_W-IS2S
Real Estate Broken
0 li*, .1 Vumm. I C
I.l*
( l*tilrt, EwtlttJ
Tn ,i(»m,iti« **l hll pMtlM-it .ppl, t*
Brenchley & BENNtT1
CoMii Si, iiaiw s«_«_1»__?i,"*J
WttTiH"'

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354009/manifest

Comment

Related Items