BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Aug 20, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354008.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354008.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354008-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354008-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354008-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354008-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354008-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354008-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354008-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354008.ris

Full Text

 W.J, WALKER t. GO,
nm ran mmm
nkw wi:utminhti:h ■ • - h. c
TELUl'HONB  *■'*. HOW  Wl.I.TMl HKTI.I.
11777/  it'll It'll IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
llll.MIII.lt  Lalll I
NKW  WKST,M INST Kit,  IIIUTISII  COLUMBIA, TIII'KSIIA V  MOIININll. AUGUST 80,  IH1II
WM. BAILLIE i CO., PROPRIF,1*0UH
FOR SALE HY
REMOVAL
NOTICE.
U, LENNIE _C0.
M'KENZIE AND COLOMBIA STS,
I  Wl . i, it . . it'll , udotvoi I'. Hill  I
.■  ml
STATIONERY
I i .■ , •■ utU ol  Mu ■ it
llialrillllfilta,
jr.-T ui.ri:ivi.ti .\ si.w Stock nr
Tobaccos and Cigars.
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUME8
Toilet Articles, etc.
S. T. MACKINTOSH & Co
COI."M ti.
Kill Ii.ii.tin liiiiI Iiiiiiu'liiii'ii.
LOCK. - NRW WESTMINSTER, H. C
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I.I1II M lit I llllts
l\ 11.1, ITSIlllAKl III.- .in r
REALEST/VTE INSURANCE!
*l ll 1.    |  ' 111/  111  .ill  |l.ll 111
Ol llw City .mil Di'-ltii t.
FARMS I".:   ..ml On
Improviii.
Ul.  in  SOUTH  WEST-
KHIK'i ILK i limit-
ion fro." i i-a .if  i" a i-a
Mil ill  l'n-1   A.1.1 at la'lt  ll.
■OBtll WiatlllillatlT.
rim
11 I - l l  li -a  t
.tTIO»T i»0 fair.
.1.1.1
& Thomson
M. RONS.
'  III I'lluM .17
i su.in- lllli.l. ATTWtllAMl I:
I'e.l Bl'.a.l lllll .III.. I.l a'"'  mr it, iimili- II,  ,„„.  .1
mi,,i,  li m*rhe,
una 1100 tu $100  pu lol. ..a Ma|" ami
,l.,ala.
M
OWAT & T>
TURNEJK;
GENERAL AOENIS
ltUitlAI.ili  in ii.' it
CONVEYANCERS»FINANCIAL AGENTS
Heerr l
eSllfee,
,   e • ,  ,, t, I
WOODS, it. OAMBLE. N.u W.*st,uiinl<*r. H.C.
H.G.ROSS <fc CO.
Colniuliin Bta, N.tv Wl'tllltilla'* I. B
DESTROYED BY FIRE
if
ll-lllll ,••!„Iilia.ll.-el
In l-a. -
ia
ie
lllllll II lltl'. IMK.Ie, Itlt-. I'll .
H. T. READ & Co.
-D.S.CTJ-RTIS &c CO.
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
l
■ .
1-1*4.1, ii.t' l'i
Potior i mrilltn without reference
to homo officii,
tr*.,  •*,;]**. Jl', .,••'•»■'■■"■ •'-
A
FOR SALE.
t.ll.l  lltl.l II III SIM sa PROPERTY.
nttT. i.i»n
A. B. MACKENZIE 6c CO..
(HO COLUMBIA STREET.
DROGGISTS
r*. ■
lat\. I - -I I- 1 t' I I
KacLaren
•f  Ross
LUMBER
•f  Co. ltd.
Ni«- iita-r.ll
.in- |eii|.irnl iniiii .ill lia.il nnd
foreign imli rs fnr Koiigli
I'
LUMBER
Mlilll-.l.-. I.all lla llllll Pllliita
Hull,  j4ll.ll. ,1*la aa 1
Slii|t|iini< i „ ililit • bj Riv, - 11
a'l  Kill
To Smokers
WM.TII-. TJEN.Mni iiiiiiii II*-*-
, IIHITISII
MAINLAND,
'IIKXIIY i,ki*;.
riluMI  MAXI
UN
w
FfiATERNIBING
OORDULBBBOBPTIO-l  Of  Till)
r&BIOB PLBBTi
Otliortio liny u llnlltniit Botttl  lhl
Frtmclinmn Htu in.,.. .1 nt tlm Hi'ttrti-
iiiuii of Tlmir RoiopUoa Horrible
AiTtdt'iit in IliTliii by Which T.n
Mi. on. Iinttiititly Killed Anil
a.'iiiiliiitiin Coiidi'iniii'd by tli* ll.l
k'luu Lnbor Coiti;roii 8truiin«
l-hiwuul tliuHyi'Qui.iitii.n.
I.i'Mh.s  A, ||t|i1 1 ■   I'r,,'
hot  I*-liiy  Wtl |  MH *.l 1-1,1.1
iho union .** •*. iod ihe ui-mim
Im Inu t trt)i\ln-it- 1*1, ii,I*
It
In-arty |fWtlB| M t'i  pltltly
in <g*ll M tin >
ni'lld  1'.  tli'"  ' It *"l  It.'-
It'll.' otptellf i*(  Hi' l'i
It*
dnuralnl  A*  mult Ai II..  I
in,i tfigpitt, u.. i ron rti -* umi tl ll i
1**11*11* ii in iinii Milan iii'* Kmit'ii
Ir.lll f.  .I.-.I., -i    '
a-tlftil i»*iiiir qoIio
noUottfcdo.  Tin- llritit.lt n- ■
I lh. I,  t. •"■!-  In I
■
iiiiiiniiadtiiK- Aillii**/lii'ih-l"
»*ii r t»«. it n
I of l
bl ll«it.   Am**ii|  Uin  iii.iitiB.j.ii.ii
effUUni ptmmnt •*• tt,.  ll
Indt-r in Urt ' i, Hon. Ui W H
"■'i.ti- who mu *tUi 1put]  ' '
l'.\* IV  v. -
Itdh ■ wt. ■ led brllltttUy
•  ■■ .**.*■ .
■ 11-  i,
iom ol Ni i'    Is Oitnrnt U*i
' . l-lllltf'.l llf-al
ibowln| Ml
ililit, mtlt ■' i| Unwfb
Ibn opoo pit* butt* and bundrodi ol
»n.illt-r rntt doAlu Um bra
t.l hm   M' UvblloUrt t..*n i. full
i]
uit- tin Boot* Mltgl-tf mtb ibf tt»»d.
■ t-*i,i upon
I ■
r-iniuu i-i i"itiit
tttrnttj *A tiii* ut»
u il Lowell ***** titiit today it.
i  \  .  ,  ■
■
■
■
11   | •   t.t...'. ;  ■
■
'. -  >1*  rh*m*\i,  »i
»i>iiii  "li*  hu
!-'i«t lli'l i I WO 1-iUbtlmt
' '  ■
tnt nti mii>
I
■
i  •  . t
f liilnitt
■ny ..ml I
i-'-iil.uly
ictiwlulc.
,i  will  1,1'
tin  lum
■
,****■
Cabin Aildrcn   ROSS
A U.C Cod.
■.c
t. **  9,
'   ll
} uui l
1*. Ibf llir- In.}  I
' IMttt.
tuu-th wtuti-t *t ■ ■'! on
\ .
■
■
.■A **•  l***t '
UTTAI
'
■
■ lUHl   Hf alt.H
«■-iiuiit i ut tk! He*
AimiiiH lln> |i.i-ii niti i. wli" Ml I.mt
pool "I. Uf "round ilt" world
tin* BriiQl ihonowC. r It. Itaan, u»
Rnproiaol Indli, ton Mi  William f
I rao«Tol liondon i  U   I
..I l..i,/l,-. St.itlind. Mi In,! ,
ii-iiiiiii.i-d In .laintn nnill tin'h.l iri|i ut
tin-India, md iiii eompukm mi ihtp.
■   "
lllll,   Willi   1,1  I I    tll,  tills    |,i
.lainn, uin]. by tliaiirt'. Imt main taken
Uw iblp whleb carrbd \h i.
pU« I..'. I    'II-.  -r  , .1 * 1 f...
iim* in will botun "ii thn l.n
■
Hi.-'f. 1.1 Initmii.
Ttfi- willo I ■ Uo| "I
il,.- rotneribon lo Uh band loodlnl
I *i, imi L.t tin-
ihtl   *   ■■ "i i*u
a
Wit*   I I   etl4l.|tt   lllll
aMOplll   WbO   1'll|l|l'   I'l
kiir.l tin iiiii turii tip when im.ii.-
HI-  llll)>
waniloai tu ban 1 rfrythli •
miii  It ii 1.1 be
boped ihtl
iinii),! r nooUol Urt in* t.ii.
lli tu wirniit I11.-
Iwlihi
llMtrttTruKWiy Muufir
li u Ittt
tlir jijiittiiii ul fi-i.i-ra) tnii>i|i-r nf tlii-
\Vt-.imiii*l*(A Vtl
way Cuutpriii)  btl  *-<■> I'lliil by lbt*
Hi admiti Kobla, who
■
1    I-  1 |i 1 Gnnpur,
.Mr. Nobli*:- 11 ..i.t* *,t tli.*
unwt idvat •
> Uwooih
.   .  .
'
■.tliHiy mil
\\  ......  1  U,   N
.  •  ■  ■ \ ,
MM VOI
Kalgkti al Ua Vital
■
Ia'** r*tf*.
Ti*m *bai u Mvii. 11 ti .(-ii.- poHlfala
tint ***** »(tb.- tr-u|-bif* nny ttay a*
ii i. ii,"*!, thai  pnwdtawl
■■- V'tuommr -
lh.   Vil
tw Oil-1 i-l
In!  (,<f l,;«
A lit Oinit-Mti
tirt*al fhthf * Atm ******g plan In tb»
■
■
-1  11 1
*
■
?•  ■  I
atnl tit<
ChOppUl
■  ■
ll 1 mdNrti « '  •  ■ -   i»«
0HI11 AND PERU
UHl.AT rKOIIAlilUTY 01' H08TH.I-
T1E8 HLTWW.N OLD IDK8.
Ptiruvinni Iinni in It'Tuvi 1 tin Lint
Nitrate Fltldi Uktllhood or a
Junction ot tlin Peruviim Army
With tlm OhUUn Oobali Or.-nt
Sbipyitrd Kin- ni BlUtkti Onl.
Miirlminuit Bwijit by n T'-rribli'
Hiiirn mii 1'. 1. '-in It-gO) t.' Mti 1
Hnulnn un Iqtu) Tomi
I
ib .nu. 1 \v. 11  1.
tin!, li Intt-
ol ii,.* condition
1  "i f .   ,
: .  '.,(  All' .11 IWl   I
I
lull!* li,*! in. 1
*' ' living ami tll Wliidt
of (.niti aie lirltigiittt  t»li 1
■
.
itnl  I.u  tnii,.
I
I
,.l bid  t**r
-
V-.UN
■
bla irtnilile
'    .    i
-
It b  1 •' •■■  '
irmd tiiih *** nun)'
lli.t.likii. r fl taken Itu
■
tin* Cblllat
Um  ttluabk  tori lor)
rottprtitiif   mii    ntir-'
I* a  (irtiaiiy  "t Hu*  ItM  «ir and
'•  rf|mrt«l
■
.' It woold
'
»U*'tiiiii *■* ! Uiiii (iir
ttillinu Iiiiii lintiinity. KlmiT iiii'ii run-
itokod tbo li""*'*.  Mr. mul Urt, Jtok-
    iitlil   In  \V;tl|\   Itlll   Whllfl
1 limiii* nmtlaod nt 1.niittin' on 1 Boo
ii.i v. ClilolCarlln kta font tf tor Kim. 1
tnd Mi-. Jtokuo, ind 5iil doubUoo
trrotl tin-Hi boforo touorraw uornlni,
Tho paronU ol Ulnar tnd Ohtrllo tn
bllhly rotapoottd [mpla and raldo In
1 ■ ■ ■ bu n
A VttluiibU Schemo.
ti today iiy iln*
-
■
in irtny *-f it
■
p ii,.* ChUlai
Al
I* at
■
l [1
'
*i>.i 1 » ittt. ■
■
*
.
Mil'
•  tt.it. h.ii
M !IH'll».tt -tll'lljMIM,
Up tbl Vll'l  I'll "II  f
■ --irlKtni  «i
V
ni'ii
*****  4 *.. •
fhnqunill) lh*ti '
•<** **•***• *tm**4 *
B-jioinu Aljrrrto* ForrtU.
Tttu*  • • II  v
■
^•«id htiwtlmd)
■dtmnytd
FaUl -kadnldihit AttldtaU
ttO-US. ft  * *****
*Ui\* It lt**ti*4 turn N' 1 h.hi«-»K.
Itfctcil  -
nnmhtrof iwii mrpr ****** .
Aittitih* mm it fn tl* fail * lower i* if
I  1 _ Ul  "» f Tin **** wtpt
kiitnl and 1* *■!***** •,*'i*A*A.
Symiaitijr inr ti* l*w*
ll.it •.!!•.   ft| a  ■■*,   . I
tk-Wll*** Itl thr  UUtf
mrriint  htlii  and  \**t** u ****** 1
■  > 1*1 Hit ith  il hi*-b
iM""lt"l  IH  th"  \
■   '
-  nf  ******
*"■•*;■-**. ,
*hl|whr ****** I  Mil
*.*,* mth a *hm* M*W ja •
Hi woi Ihr *i«t -.tin..* ***,** «n4
M  alara  t«  Mb  i«l a ******
tmtbt   I,**  ****   1**4  by  lb*"
.  ■
M mm
*  •  .
-
M abt ** t*\',i4 *m. •-    -  ■
_N .n4 *lltt» *  '
iv  '  I  li H i Ut ****** I
■ ..  .
Ueld fvr *m*4*i
II
Irlklai "i trtoaltn
■ 1 il, Mii ol alf'.t Iimi fi'ci.
Tin* ."iii|iiiiiy In wl,,'ti s,-i„n,ir HUoock
,.|  Now  Yuri,  iimi  Ual  Dtplttllitl
,!!.■   ihi, it -ii d   ■ ■ .I* -I Itrio
body  Ol   .irld   land  DH   U-OM
11..1  punbtttni  ii"1  Iwd
iniiMaiilv  I'i'inii llin work nf Uirtng.
Nnporlnti adont T  -  ol tho L'nllod
, ;, il, dtptrUaonlliprooouncod
mt, bol i-arly 1I1I1 niiirn-
ini (towtoi wttai tt j* ilrut **<■ which bu
i  u Row fr-.m 10,000 itllooj in
I,::iiii-. ,ii,(l 1. itill iiiiTttntlni a*
ii.. workagotioo Wtlorwttitoilbrooih
an ultlii-tn. h  iliin-  -"  Ittl  In  the
llr, and the o,_|ltuai rliinn Hut tl iln*
iiilntint ai.d [oraof wtttrhotpi looroti-
. bu Ihrouthoot Uit dty, ibtt
. rib nlihl wiior mil
bo farad ofl  feed  mow  Rnand.
i ■.I,-.?,. 1 11, tin- -."iii-iiii' eltlM
ir.-It of ibouiandi of urn * ol
.■iini land, mil in. riflaliufl In "-nii.il
vvaiiitimiim thtuiith tiyfloMoftrlMlto
■ h nil,, i*ih> would bt* wlibuut
- • t. ittlentfti
CANADIAN  NEW8-
Lantftvtn Mtctiaia turn' Ivi4ince-
OoHvroniaui- Dlaoloanraa
hm wi \, m.i, Aufoit IB.—Utfore tht
• - m mu u-i* today
.in iald that U8l "i
bid bm niiwltnt rimo-M btd Mtdi
d I-1--
■ .mil..'a furtbt-r lUUtDeel do
oath ivitirdiut sum' itrhhwa Tin
ftitu ml llw bavin 1 llprattd * ■**
..i.i. Mr  llfrior aid
SUm bad 'iiiiii-iiati-tni'iti* tbotl
,,, !,nl mill sir It.
l-i'iimili
Iht -■ ittlaMonta
* t*f.  In lbe* Hnl l-i".
Main  bid  tald  Id* Hn'  Utdtr wa-
I  md mi Imli'htd Imhui (ttldtlut
mhor anyihint iboul u
HI
'•llanlpy «yln«
■ ■. 'i n.i'li* in Ihu
. ...  1 ■■
Leodai vUhdrawo, out*
v  IStrlrf  htd  ntwitii-d  IM
, ,   ,,.   Wfll
f.itindnl - Utti lh'  IttMM
t* alhiwrd   < W wiihdrawn ami tt-
\  .I tin* Moood
■ ||
. ■  1*,   bit lender, ti hll
to*, and  aftt*r  bn
paid IVi.tt'" tut Uo. ptaiit h" aim Id ban*
. t*. iiw that ba
hid  at  lhl* mnirnaliuti  bandt 1  HI
11  ■ . •  ••'. brltftai iii*
■  *■,;.•**>  "Now,
'..(.**. .jtiittt nUtakrti
.. had drawn fn-m Um
. pt,«rci it thai
11   «  it. b t  btd  M-nl ti*r
.1 roporl
i.t.tti .-.1 •»
mt,* t**AfA* that toltftfltw  t Matt-
tatittt ihr^t* <*r four dty* la <***
, -I bu trader.
tttu rttowxtt.
I ,| |0.-Tbe t*
......  r-tttaft^l  itnnliai
■
t*UKH*  ul  ***•  y-ihlU *t\U
a****** raUttay mMMtlltt* iht*"* hank
■  ■
a   .    .
-
Itlll    *****
'
i tb*.
tn Mir* it*1 *****
••*
iit-t*. M  I
. aa.dfiwi
Havo. of Ihe tttittlttw.
l
1*  MktUtin**
■
■ nib'.
-
Kill.- by * riihh
Wmj u .7  1  \  1 li
v
!*■
ml l.< Ihf
i,tt trim**
M 1  1
U4*i *** mtml Ai*Mi"
ifc* I miw wati
****'■* •
mt.mtm br Will **** ***** ****** t
\tiWm A***  ll
I hU,*** t*A op**
u * *.
Buttilt-I ihipyahU
* Htominaf
■
ihf kind tm
D*# 1" VaMllckli
MIlVl
Th* KuMiut Cfiaia
lUnh lo Ukf wllb bl«   I
■
. npott fro* <.
-jjilhat • rtni««c»a 011
«f«tir*ilM Mind.
WW  itttttnti roMMltli I
.  wtmlnl.  Ihrtb  *i*lf**
:ti.boihfltft-tn*
John-tin,  Iho
■
■
amotmllMUtafa ' ,•f,'"
ikllt. Ihr *U|trt
Ihf llai - •  I  -  '"■•  -  "   ■
nay of tl ** •-■ 1  ll  »■ *  ■  '■ ■*•■■"
hilifrnH-nt for II I
llir oWlfllMi wfortwl  t«t.  or  tbr*'
immth****.  ttnh***** ****  I
..,, iohim niMti-
,   .. t   *"»r.il*"
. ,_#ni.
Uiii (.itntltitin "I a rntlt*
..rnwewihy lUm* Bdwtr* IBtha
I' .it.   "Mm
I
t .-  '
-.M  .-.winttf  t*  *****
I    ,, ..   1  i-   llif" ml." ■"  '  '
W.-
iM ill lik.
WHAT?
M.ik. ..in ilirll.n goaifai i-itti
N   1 nil iiii ii imi know,
( III l'■-. la,II ,  III.
I'alkl
HOW?
1 iioll.tr down i-i Chcnp
side nnd -.[..-11.1 ii.
ITS WONDERFUL
Paying Rent
is played out
Get a Home
For Yourself
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE! ^V,"','* l-tH
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
k*ltlatia«. tlf» »wtt  '
*  ta'tiittrT in •■
Monti  **•*  **•*  thadNlH
.ll.llni                  \ ■■  •  a  h«M
In illt Ihf ****• ll ihi
.|. Vgat. *
m 'H**,*A *m m*
■
A***** id lahi.  J
- .
■
thf Jftiiih *|'iii1i"ti.  llf *if,4  i|W|i|
ati tn. >
Ihr wilh ihr J***, a raMMltUW hiiiM
.
-  .,
Helped in a Murder
"
*
1
ttrmnlni both Ull*-Sf*MlUrtMI 1
lib Dnantial lyranny.
hvl 1 linrh dnllitt ihf Utmr *A thr 4**4
Um*.   i              tho  ttlllf  in
**•*■*■-, Maltwar n ni..
thl hat*-
II    M  V  IhiiffipmnoMhf tVe*l*lh-
....  will  ..•.*•,.  |> .'ei-mNliida.
'iifrn *ft-»m|M'
* .  ■ -
1    'hat   hi*
.•I fi:- vi*. in .1 il  l * '--1  trm*
*a*lft|ilf* "1  1*1***1  Im* '*t  up
KltR'l     II
raithit'ti mtetdiy  t-r  *|*«iil  train
tMt blttd.  1> iMflmr,!  »|n
iml  Ml
tm iinn ih* 1 1
daily »prih*f otff ihe s
tod who, tintilii  Ihf -witt*"*. tan *hlli
thl* rlly ami all ptdtln -tonth 1- •
thfit pwlllon If tSry  m ■■ .
Hnl Ina                       r.nidjl-
1111*1- \
aliti'it Iw .("I nf V|iU4nt*r. iht-tf. Mnt
imuhh
only * tr* mflf* iif tht* rind u
itratwii1         nr fnffbtr put
mart*  -
l       lot Ihr llnt-i* '
up will
VilllM.
tn *»uth  WVitmlfiittt  U***  lltnllrt
hra tW
1
Tli-  1 HT]            ii" Hntfa  11  i«
ihr  1Nn*frr
'
hrm.Tiiihr rllf and tin
a,        ll,..,!     *h\„g
'tii**i*ii Umi mim *****
  .1. ,'•!., all.
tl,, i 'l-f-l*  a.,,
II   M  "
.  I ,,..la>f.  all fi'  I'll
 1   tht*  failee-  "f  ll   .
■
e,eie  lelhl it •»••* I
,   .,f  liar  ail- I
a *
 I'l. anil" in  I
I
I II Itnl  aa. ir-.lli. l-ieaiel
leef ill .pplMlieea  f.'l • 1* '" *
i  . i j
it ■■ i - -  *
. ..*  ;,•,."..' A
.  rt
ai
I,    . ,    ,  .    lea-la  '•
..a  rrel,' •  tl
»
|a 1  aaaaeitiaall   Tl,'  '   1*
,111 le.flliHlll-
am am iniii.nn. .Ill-' • • ~
11
....-, ?1
llrlleln eed reiai.la .. l.lf • «
"...  ...araal  I **
I MafallM lie «•»,.••.•> i,a-tf'*r H
I  faft-ttnt rut!  lilSlKIKlI:  NKW  WKKTMINHTKIt,  II1I1TIHII  I'Hl.l Ltll'lA Tll IliSlt.W MOltNlNtl.  (■.WHIST   '
I  ,
at
* S
|l
il  |ii  |u  lia  hi
This Card is Worth $6.00 to .011
G
0RD0N & CO.sl!:' iuu'™
»« BOOTS*SHOES
I nil  l.lll  I aaa
.*••/! ■* i \.<' •'*!.*! 1:.\rs.
\ i 111.1 ii.i, I- iigrnphfiii tft'M,in-1^
iii.< atlvait
tiplti to ala
WEINVITE HARDWARE £555,
mm, Him»i..1. ti,,,.
ht- litltiil.  Uul  tin
. Ii.'l u,.1
1,  h lu
!  '"'"'  ''""   '    ' .,,„:'■' ..■.„.   ",. ■'
l.a mil ji'i, iiiiii iiiiiii In, Im- -|,„ I,.-11 11 1- mul Lrliin 10 lllll lllltlll. til llll  1
lllll -alfr I !   .' II.  1- l.ll Ji, : 111, III nl Llm 11,
1 l.,i,l iiiiiii III  lll'll, ami 111! 'i'i ILiiallau.il, Iiiii
lllll lllll  lllli  l.-|,ul.,li, i -  ■. I"   '  *'****'
THE PUBLIC
JOSEPH STIRSKY,
11,11,
Jewelry,
1,1  11,  1 HI,ark 1,1
iTll|illlul,- ,,| III,- III,-111,„l- ||l< ['. I
alii f.iliii.l  HI .*l
1 "I III
l.'l  If  Iillli  fi'l.' llif
•[.,.. '   tl   III   I IM.-i
• *_11
'
I ISI t fl.II  li UK  :
* '
|.i
, ■ III  till. nl.
t
I.
-.
. ...
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
* IJtill 1.    '."■,   *!
'[' , .t/.-l I Ltd   II ' iwt  .*■•   H 11  Wi
.■■'■
J  ■ II .._■ 1 n  li.  n.jiitr  Ult'
ui nn ii :u nan uiui
Ij - ,, \;>i  \ i I II    Wn t in t. I.AI llll II
I ' I
cites.
Tun CAKl.OADS 01' HARDWARE
I'm -ihr s|iiinn Irailit Itavii just liwn rcctiiv
,,1 ..[.a-,,.-,! up ami 111.11l.11l .11 clusu I'l'n'.
Wccarrt u full lin*"'l biiiltlura' supiilitta, milking
spuciiilliea of l.ncks, HuililiiiK I'iipt'i i'i"! N >*<■
\Vc also have a most iiiitgiiificitnl slock nl I utlcrj
CENTRAL HOTl.L >
S, _■ U "','""' ''""Kliilil.^ I
'" " tier.Tu-  ''■
JAMES GASH, Propri
CUNNINGHAM BROS. ^""I
I*1  CI-^-A-iKlEj.
ffATOHMAKBR*: anil: MUPAGTURINU iMBLBR,
Next .1 ' In I'll ml  I'u ' ■
1 In
eaa.eiiae
GRAND ANNUAI
li.
I
"
*   *    M
■
It t
GATHERING A T
011 GLANO I
,. nm   i nl  1 loltl, ('mill  I '- "  * In  "I il"
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.  *, ' '* '' ' ',' V ",,*""l1'   ''.  ' '   ,!"1' '"'!
|. tl.lll  .'I  llta' I.llr I  ill    'I    I'l,   III)    1  lill*gl   •   ..Iltli* lit
W.TORNBOLUti
Bulldora and Oontrnotoii
,,,  ^SB1°K
 "'I'*"".ll.I |,,,il„!||,   .
"tan  1.11... '   ""
B. MARSHAL!
DRAYMAN.
au
A
tttart
la.ll
•lie,
vol.
|wrl
Un
Alii
N.C
ll.l
lilt
It. V
tlm
liul
S3
old
aw
A
11.
rui
U.I
u
0-0.
Ill
ULHI1Uf.U-.l1IO |K t mi i;, I, ii,n. I    m*
i-m  '»'«* t .-  .... a..    f, ... .......    *i...., «...,,, ... - f!V
i   iImivi-io In i  n-iii   N,*w WoUlngton Ci,.].
FOR. SALE. uiiii' i.n'iii I'm .itiinii". umi Hitili'-
it af.it.. 11..
II
. ■    i, m.i. -.;l;  \  nn Mll.ll
t
a, | (teml
I
ll
I > ,: ii.niiis mi.
11.
Mi
\ I Wl sl MINS'I I li
la.lll...
THE MAINLAND CALEDONIAN AND
ST. ANDREW'S SOCIETY
II
I
Nl ii  Mil I  I i , ,
Ihe,
nil.
lull.
Ufleal
Will
.Hut
a  | tfaal e
SMI    Hll.l..   ISl'lel'tUM
M SC0TT1SHSPQRTS AND RANKS
.ti
PEJS rARK. KW WBSnilSTQI,
FRIDAY. AUGUST 28TH. 1891.
■.
SOOO OFFEREO IN PRIZES
A OAY Of ROYAL ENJOYMENT.
■
. I lair. •■
IL  ,
s
■
I ail  l"'I III
"  I'll..
a
s
—ti 717777.  S
t
*
ii
.t.l.* .Iff  ..fa till
I,'
M
t .
ti*ti*'  , tt r
■
■
■
■
I.v.»
ti
ll
i .
s
t&er-
P^J
r:3adisa Pcci!:c Railvar Cwpaiv
—j
__—_
SIR.
1
■
■
I
1 Vtll -1
BRUNETTE SAWMILL Cc. I
BllVCl.; COeelttMOR HinROPHIB
MHiniiNi. season  in
I,IHI.- fill
TO BUILDERS.
I ILK 111
I
Pmbjutuii Ctarch u Udtrn
Va -■ 	
TENDEK.s.
i
GUNS
l.i'.'u; \i w w I -.1 MINS'I I I; li.i
MANUFACTURERS OF  |,iiinl„.|*, Sliiiifjiw, l.illi, Bill StulT and Ug Timber:
in 100 foot,   also Flooring, Ceiling, Rustic, Siding, Mouldings, T -■■
Scroll and Turned Work, Sa b, Dmu . Window ami Dnnr Fnnntw.
House 1'inii'li fl .ill Kinda.	
$  -:i.rc*iArat:  ■v-crl-  a-u.aran.tccd. •**,
HAVE No SM
Shioping Facilities by River. Ocean or Rail Jnsurpttssed.
While the hut weather lasts
Builders' Hindu*ate. Carpenters' Tools. «*!»>.
ii
T. J. TRA.F>F> &, CO.,
Whulesale ami Retail Hardware Mcrclntnti
CHAS.E.TISDALL 7ie oolumbia st, wgSTMmBTBR, ,
BEGBIE BLOCK
TO ii i m
T
mi.
Un
ball
Iw.
tale,
ceur
wort
Tl
U.I
lliu.
obu
Ud
T
let.
•IM
.0,11
|H
Iter
t*
-in.
Alb
•eel
die
W«d
Kola 1
ROYAL CITY PLANING MILLS CO  5
Hi. h.ll.ls  ttu'.'l.
Nrw  Wt-MlllltlMI'*
Nannficiiitiis and llcalcis in Mi and Dressed l.uiiilitr. Sliinales.  M
l.atfis and pil"
ri
TO LEASE
NOTIOE.
I
.
NOTICE.
11
CUSSHIEO 9USIHESS OIRECTORY
a *,,*,* ii* a
\l
VDED.
I .
I >.
11
T.
I
i   •
■
0          I-*-'
fa  ,«,. a.,ee#e         .
N
\\
\
i
li
1)
tt        tit it  •
•
II
y-tj
'
■
tlttt 11               II
NOTK'i: iOt It SUITORS
-
1
»
The Matter
qiLiltty »l tl-
utti. It
lll'll, ta,„||y
M, A. McRAE
p. tt>. i
■
iinnnx-
"Hi. Apparel
n/i Proclaim* Hit
.thm "
■
M.A.McRae
S.iintttii Boxes, ni'l Floats, Trays, and all kinds oi Wumi Fm
(or Cntini'i-ies, Dim'   i Wt,-,l„vv., IV1t„il,liiiijs, Blmtls, Rail-,-
B.lll.strrs  II. .,'..'   n. IV. I    All ki-t.|   ..* I'l.tm .,* ■! F.lli. ,  llllll. it A
TIMK T.VIlIaK m"l":"'iA,,,„.„n, CrtlisWitBiili'ltt
Si,h,,i,i,i,:,sm„,.: REAL ESTATE AG NT  -'"'""
i
i
•...
The Grown Stables
I hi..• li.tt at.Hll.l Vrliil If.  '
Inr hi. .'in III.'.-ily. ,n ,.
10
L
.1 .0
11 ."
MO.
A I  •■( tltt.
T. RIDDLE T^H«el
l
MI.ACIiSMIIH
j.. 6'
I!
Umi:. SM. Net Wrdnutn
NEW VANCOCVr.H
COAL
.....
wm
ii i
 New Wellington Coal.
PHIILIWACK! iperton
Ij sh.oo per ton
CllllllaIllllt  I'll, tl.'
Navigation tt
It Mi; TAItl ;• N
-  - a.,.* It l-M
a
ron .Sam:.
ii
■
TO ANGLERS ANO SPOHTSMEN.
i. w. t ll I li.lt l ni
***** 9*4  ********
* *******  *,*****,**,,
SAVINGS  BANK
lata
■ tae.
Tl
.Kl
like
*tt*ee|
• III.
e*l>
(era
i-roe
f»m
Tlii
i-.i
ua
•n
Im.
•lit.,
*****
Me
el II
Bit
Et»i
loan
Wtali
Ueli
lllilel
Waell
IMI
*t*V
lellf.
m-*>
Ml.
mm**
*, m
eieleea
eeee
eheuea
•ta laa
He.
*>»t.
uS
all*
■
tin mm it™.*
M. L, fOLEY DEPARTMENT
Lumber Broker
Mr.
t*_u
la Ha
eetleo
Ull
MrMe
NOTICE.
- If , -  -. If a ', '  i  , .. ;
It. nl  IL.tael.  rfl.ll  A" . I-.- 1.1
lllllll l.ll..
ttti t*t Ci* fti Inin
a r.i
(Well
lee. I
ttam
*****
V.
|.-
Thti UHtteftjaJattleCtl It l,«M |
T.YAL Ac C*0.
HOOKSEI.Lt.ltH
m*. MTATIONER.H   , . ,t,  ,, „_.,!
.itt.  •■ ' > -ill  In*
HAMLEY BLOCK  ' '
■
WOOD
E. A. WYI.D.
it
'... i IIXVII 111 Ml'"*
MlRCHANt ANO GINERAL
IEAMS1ER
■ERCHHTS EICHUflE j ,,.„,,,•„ g
U0OOB8 AND C10AR8. (7
0RT AIDER ANO MR WOOD "flO *l 0NI8HH « TiTF. WHnnF.Il i NF.W WFjHTMIN8TF.lt, I1IHTIBH 0OWJMDIA, THtllWOAT MOIININO, ADQt'HT 20
. CEI.EllllATlflN  OOMMITTKK.
0 ttu a oal
I llin ill.
Ill UUOIllI
ROYAL AGRIGULTURIAL
INDUSTRIAL SOCIETY
a,l, il'U.allll.,1  laaill  I'.Ia,a In,
It.11,1  Illllill 1,111,1,1.
An Hu.ol I'lii'.'ii-' I'.
Oonmiit"' n-t- In i'i I"-' i.iiii.i i
>il_ ti 11.1-1...111 i.u'i.ii,
.I,'... Iml  i « I il'-'  "' tmi llit  '".-
ajw.il ,  Mill, ,i,li,l   In Iti..  it,-, i I
-..ui llinivii, Mr. Nla.aliiir. Si'li,hi mi.
MM I" Hi" ' Iniii. >l'. A II Hi Ki'i.fii'
|Htr(»i.<    lln'iiuin iiuin. "I -in
Un.   Allliillal  II |aia'.,.|il ll.ie' ,„,l*,|
AMeriiti'iii'mti- nml sin.-lulr. M J
H.C. I'lii-.' 'ii-uii'il,  I*  !'■' , II
ll. 1*0.1. s .1 T |™m..l  'li'ti. I'  II
lll.ii',,. i tt M i.y. i r M.ii.iii H..I
V. W.l-'ii  M.i|,.i Iiimi in i uu
tlnilll"! Ill"" Ui'lt liH'1 I" eJe.ee l.ii-liai—
bHlleiliiii.l l.a Iillli' llii' .linn, 1.1,1,1,
<JU|ir*iaii|it'v |al"lt'l"la  fan Ilia'  I, .i- -r.
th.. he-  llllll  lliu.llta'I  ahifaiifa al,  ,,|,,l
Wl^Ml lat -|n nil l"ll Hi'Hi > 11"
AkHlelll.l'.ll-..."  '"" Hi" I'  '"
Ul larliialiui a Iiuin- ' Imi .
IMt.. an, il" im'Hi iiniiii   li iu- I I
IkllUlllllll'llIlt llttl" l.'lal. Illlaaaaltala. I  ;  I
la.  obUlla   Un'   I'M'-*In*'  nf  II.iiiI.ii..  |  ,
OtaMlieil nlnl l'"l'' i ail II,>,. I, I'l.tll '
im  ,li.y  l„*.
 <■••   lint
 I  I,*.HI,, i,
II,.   V,
Tlil- In*
imi lul,,
H^BIolieitl*'  Itlill'"'!  lain, Hu'  lei.r
IfUlM  il ,1  I.e..  '., I   Ml  "Jl.
MM.ll>>' allii'ii'lll	
1*10 011 II..  la. I .'  r.   I, Mil  ll|lll  H
iif.aant laa ,111
Iherelt'lia t'
eely Ifa..'.."  in.'
lulloui  iml
Oeteretl.   -i   ,-■"!   '   '"".  •
ullilillaii   n  ,.,.  li.
libit  II ai  "I
l4U.llcai'''" i .'!■■  f ■( i-i
urr;.,*.'.
K|iia
Mi-- ||i,a.,|   Ml   Mill  ill
■*,,,, i  .,  M,  .,,.1  Ml    11    ii
Mi- ' .rm  Hi  ii ..   Mi  . il Hi
tValkm Mi  I'ltl  i   i  Ki im
IM i  il   ,
.1,1.. i  .it   I'lai.n i   i  ,
last    I    i '   it   tt   lllihlll I
I
,  i  , ....
 I   I" ' "
.Milled  Ui 1'    III llllii'
"  In  tin- i.-ii,i. 1.1  ibi] ibi  I bi 1  ■
llltl lethal  : ileal  line l.lai  law,    I
OH, AND
CELEBRATION
NEW WESTMINSTER.
&.OCDT s
$13,000
IN FRIZES
■*■-. i..
P
illtM^i
ludontood tbil tin
I f"t .( |i|n[*'-siaii.i
ll,.'Iiiiii,1 I,,hin*,',
, irm  I.,  .-  ui
i.l  H'l UIII   ' '   ,
rl   Ullll  --
,  111
'
..imiil.h.l.ljii
Ao.,1 i.t.. , ffi i. : ■ . r
l*r
ihrm 1*
bUlftUr  1
**4 flVe
h**4ml *
KOWttWl  ■
I ,;,   I'- tl
. i.HiJ*. ti i.l  I,nl  uii!)  tu
Mmtbui
oturm on i
worth ft »''
Tho d.
that Ibr) .*
ItluMlnir ' l
obUlnlni i
•ml thm i.t
i-furtml it
Wkftl tta> -*.■-. i  ■■
Mftollftf nn ■ ii'l.'i  * '
|f«|ntiM* In '
MMI Itftlii
ptmpn **>* ■
titittlttil ot t
lht.-ro._ini
1oloUlr.it
t***** Mi •
wtlnly, i
pt***iit tv
■  ■
-
Ihttr***!".!,"
ruruil •*>!
■iiftlt-iw)
AtH* ati
**A  HH I
nljonrant
Wwln.-li*
(• u'rhirli i
ll  hii(iri|  '
tnnriuil In
a|M-lthai
ance.r|.r.r
****** me*
t**i*rA hi
ih* *mk •■-
Ann hp *****
Ut**tt* r*>
****** Uht
UAtmA. *o *
ttm* I* ah*'
{  rt*t mi r**n
Tha tw
Wight In ftil
ilnm ptuu
tUhmmi, du*
• Ithllfhl*
kmI tUh.li *
tmm t*lH
tt*w4 ntt
ItU  ftllit
***. **t II  -
fMtaT  thi
Thii it wti.
•I Uw lorn
** lM*_n_*t w«tt
Th# N. -
hm *******
Hilt.* ii r*
p***4n**.t t*
brtnm ut.
ti lh******,.
****** th*
********
lk* rllf to
•Ufftam  -
Quick W 11
H f  lln ****,iu*
*|,.l»l,  11 .  IU|  HUH-    *4*  111
I
I M.-l..
.  "
■
■
ll
na. unii  .-i.ii.i.i !.n,|f  Mi  i
.
■ i
.*  Ilial  lull  |itii.<  mt*
I
■
wr ll
'
■
onitu mtm
■
• >
• ■
"I'l Simpson Ins
uljnccnt to ii the
largesl salmon canneries on the coast, and
WZ%1\\ \ from its nearness to the
£4 251 seal fisheries it must
also be. ome thi* head-
quarters "I the seal
fishing industry and
the large fleets therein
engaged li hasback
nl it millions **\ acres
nl rii h prairie land,
which in time will be
|)eopled with ranchers
and farmers, who will
CUOE UGES4OTHEIJWIjniCSnilTS ""itrilmtt tn th.-l.uil«|.
LACROSSE  TOURNAMENT! I?U»P°Ja^P cit>-
111.  ,. I I   I.l. I -   lie.]  1,11 I.  Illlll.l
IH-1  IIII.I  |.1
ORANDILLUMINATION
EIRE  WORKS!
PORT SIMPSON
Tlm CiiiuIiik Oily of tlm North Pitnitlti, I. Nuw on thn Mnik.it
llllll utti'is mill nl Oil' BllNl S|iii illiilii.ua aa| Hm o,.y.
A
ft'V
Ints or a
k or two
now  may
pnrt Him).inn ,ii, i.i  ti,
.,*] i
tii.
■
PROCESSION
liriml C«III_.uiti|il-U
****
INTERNATIONAL
SCULLING RACE!
I'allt  k  ,..|, -a  ,,   I.  IK,   (lU
'■ \
(■li" ' Iiii  Hn.ls.a.a'
r-l.tilvl.lll ■ i  .
ii mil i. ■ in.* 1.1*,, n i mtimiil -.1 ii
111 i"    ••!  llai
llltl.  ..I  11,.  .
It till* itui? | ', I
■ it. ti lia. !,.■! li) ll.. i_|Ih
•t-imul  f    l I'lli...- A
-lt|..„l  ....  .i   ' I  »  ::   - (   ,„i,l|„.
Illl,--**l,llli, lllll Milan NIII
I
■ -
V  ■
itn i ■ i
laV.-HH   I  *   ,• I
,lllll.U|tlll
it.* t* i . t ■ t *
Wmi. i I,.. i.i I
l
I'l-.  lln.l  Up  ■  ll.i ' ■■   '
1  I
.  " ,
I' '
tl . [.lll'll. I.tilll,,I If, 11,1 I, .
■■. II 1... .
-  I 1* ■
H a *'* |. I I ,'.  Ill,I.
.Tirl
' ll llllll. . N.a 111,1,1,, it |uil.
■  ■  llll.'ll- ti  « >l
1 I   I ■   '   '  *   i ja.il' tt|
I
I
.1 itlll) -tll."'!
ll*
■  I  .   '■       -        a I' I  .1.,    „,..-.,  III  I*  ,1,1.1
I'.rl I  ll-  Ill  I  'It I. i   .''1 * I - lliltl'It  llllll  I- •
l-I. I., ii,.  ** ii . ■ .  ittiIr]  tii tie*  i  ...
ti .,  I .'i'....t [VI Hill ■  •   -   ,  I  -  II..
.  .   .
 llllll  lul
■  :.". •   I  *  *>■■■ I. * .1  ii  llllll 11  III
llltl*
'  ,1,1   ' ,
KUnIII a.ttiii.sii,.,, a.ii, II  | i
t  .*!  an  fit.'n- ■
i„ I'.ni ..,   ■I.t„iu
mi I, in Mu  1.1...I.. |i -.1
-
For Plan of Townsite, Prices, Etc., Call on
& POLLEY
nurctiascti
make the fortune of
tlii' investor. Prices
are low and terms
easy, unly one - Iillli
cash being required,
.uul tin balance mi
time without interest.
tin owners "I lln-
townsite are among
the most responsible
uiui wealthiest citizens
of Victoria. Tiny are
offering only a limited
number nl lots. First
i omers get first choice.
COLUMBIA STREET
a   •   »   e
T  .  rtl.a.ri
it e Bitmuiiii
HEBCHANTS' HOTEL
LUNCH COUNTER
Ope*. Oi. .ml NigM.
Ill' I Il'll III Llllll  I* Illil- III
Tl. Cai. O.f.etae ..  •
I lll'll-  S-llsnll.
POSIES . CO.. irtlMlB.
letoUl... .
lael.i.ui
MM lie 1.1.
ll— .1.1. il
•-. Villi . '
f^lllll. T ...la
Itaille.',  '    -II
toaaelkl tae ,1
tttalaelei,.,
tie ,e.eelat,.
Illalael. ...1 V
a>«U,fti, <
Iltlel leteer
WaelMla.ttf -
h Willie. I
•Wilt Ito aa
•Tut*  BO'..
F0NTHILL NURSERY
B*r* tw* *i Tttikill* On
STONE & WELLINeTON.
j tn is., u-a,«..
...tra e itui.
COAL
COAKXWOOO
.
e
e
e
e
e
.
e
^GIVING UP BUSINESS^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
Tin- most cxtraordinarj >.ilt- im known in Iliitish Columbia. Dress Goods .ill «.1 the finest
i|ii.ilitv. This i> Mnn opportunity, The fart* over to Vancouver is but a small consideration.
Ti mis uii Ik- strict!) Cash, unii -*■ otherwise arranged for. (Iffers for the stock en bloc, uiiii
fixtures uii Ik- received, and satisfactory terms can be arranged uiiii responsible parties,
TO THE TRADE.
Ol'U .S'lOC'K has beiii either imported direct from the manufacturers, or Ixiuglit for cash in
• nu own market, .uul quotations Inr quantities will be made as close as .un wholscsalc house,
COPE 5 YOUNG,
FKI«.l\s(>V I1I.OCK. HAS riNt.S ST R KKT. V.\NCOf\KK.
lellt. eeleV i
H./m.eei
Mall, .ei-
e.e..aa,a..
el  -
■
v    .1 .
IAS. E. WI/.E.
Bank Montreal WOLFENDEN & ANNANDALE
THE
,'trlTAU ill Hit *,
*m.
Iiztwiw
• 1.1.1
.l.lajaM.1
Uettloler.' .
m* e.e.11.
—»•» M*
I.
•thM.
,  t.i* ,1.
'.1 aaM. Ita-t  lit-  |el
■ .
'  '■
•Ill a U.a CM
Mr. T.C At,
mi*********
la lla eajfala.
e^ettettveea •
meter Hue*
-IWM(|.I
IM*,  Hi   .
MclMr *•
mrn.il.'
ar******
ir.a **
ItU mm*,,
•MtlMMd ,.  ill.ialli,,   .,
efeeeaeell .
llllMllbr
;efall|t*.f,.-
1  I  . II
■II
***'••  lll.-l  eillr  rar.t.e
|lt|te| - a ..I, al l tietlel
n***si."
********* -
l*f Hetii
,^<fiV:* ■
McPhri* Bros..
Siiptifilifci & BoalbuildPis A Savings'  Bank
BOATS FOR HIRE DEPARTMENT
Bt-roml Hnt/al Cil» Plamitg Mill. ————^—■—
Nlt» Wrtlmitt.tlT 111. lewi ***** le t.ee«li|e a*
ihi. nt.r-th
la-tit Hind U imt hi*
ll f*a*m i f* tmt
GEO D. BRYMNER,
III
(iiiusni:. 0RBEN A- CO.
BANKERS
VM.aeii. II
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
t l'i.<!\  U \MIIV
BOARDING AND DAY SCHOOI
TOR (.IHI N
I
. ******
MRS. SARAH t. WHITE.
Lul.' U. \: (a. \V,.||..|,.l.'i,
PROVISIONS, FLOUR AND FEED
COLUMBIA STREET
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION  MERCHANTS
Impanen .ml Wlu.li •*-,*, I '■ .it. ts „,
Groceries, Provisions. Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
P. (). Hon ao? Vancouver, II ('.
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
OnOGE WOOD SPLIT PULIETS
. . r. ea
a aJIWe.
a  ...laa
COLUMBIA BTREE.T FOUNDRY
,__^___ __^_ei__^__a. -a__Ma . __B__^__^   __^__^.   _^__t^__H
at REIDAND CURRIE
fWHHInl Hi f**. m*
i .    ■
* ■****•**'1  |M|W-*IHl*tl
"BRwifl  t'-'t(*N
REICHEffBACH
f«i
I'l'IOfiiC  ^~rl  Hfi't'-rtp  Mirhir
" ttmtftry *****  iltnM<ti(
ll 1l.« ll'l. I1*-
.  I tmi mm
' * Mi  Jtidt*-
■ ■
I llK*1*.i
i iiiiii .i i*in*.i -f.  Mai
ftiUt,,.t   -  ,'
»...!...,   Ml   '
Fl
Ar.tMts toWwttt-g imoo I 0.1
AN EXCEPTIONAL BAR6AI1
"Doyal City Market,
■W j, REICHI
Meats
O. P. ST. JOHN. Mnnnger.
r.i.T-t*.—  '-" "*« W<i tttn C**iAi**n gtt«*t. Vtnutiy^i. 1 0
(Jampbell & Anderson
»HI*I t Sill  Allli III Wall
tVHOLESALE ANO RETAIL
Iiii|ioi'toi"s of Hiutlwui't*. Stoven. Or**-
Point.. Oils. (It ...•!.. rv ...Ml Ol-
DEALER iit FRESH & SALT
,,:,, a,,, I'l i -,t..nv
FIIONt Sl   Nr.i Vir.fr. iMirlrt
Krial .s i 'ini'- if ii." in* for Ji'lm l'"'y BnglncContpwij.
A  It  Willi mi-. ili'-il'T ill ill liimlstit M.n lum tt. I...11.I..11 Tte.l '
CoKipM)', M miif.Hinrt'Pi >■! Ittin-Wiitllinu T.a.li; John Cuip
,11  \I iin.i 11 trm r ill ll.iilis. 1 .itriiini-* I ti
a 1  ft fit  I ire  B irrrr.attl  „ .af, life ll.l,  ifl I  re..! Il
ia,  Ml  |rt^
' Irtelilf,. Imt tmm lata. 1»
lhf_f Bare-a ,l|.  . *,( hi ******
ttaeea . .!..--.. -
e.aS tat, .tenet Naaar-.  ,ar
al (lie. tea.
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
•'
.llilli t'lne. VI
111 eld & ***** **> *****
Iitiiu*7 "* I***' '"
*****}•<■"-
It...... trattf. alrne ,
,,.  erar.r.ar.r
r ,r,n t, jaa-r-. ,„.t,-lm taee.l  Ittiltf I- ill ita.. I
llaf.lM.tlalaarri1itia.laM
Di mui Softs!  Toile
■ ■ 1
llil ...t i ii.i.-i,!i.-.-    1 1
...1711*1. t. ttitfti ,m Ittt* *m
till CnlnmbU Htrwt -  1
-  , „
tt I'"" !-:::*■'.■
IIIK  lal'LIKiUlli NEW  WIWI'MINSTI'LII, Illtl'l'ISIl  COLUMBIA,  'I'llHIlKI'AY  MOIININll  Al'lil'HT  HO
DRY GOODS!! DRY GOODS!!  U,Cole&Co.
Bargains Extraordinary
* * * t
ONLY ONE WEEK MORE.
N< ,\ i.iii
uis tnlnijji in uptiii so fiisl we nuisl draw our ^real
i It'.n.iiit i   il*  In .1 iint.   Speeial  prices for tlie nexl lew  ilnys.
Will  open  "in   new  I,ill   laekcts,  Dolmans, etc., \I\T
Wl'.l k
OGLE, CAMPBELL  &  FREEMAN,
 THI! I.lLAIllNi; I1IIY (iOODS FIRM,
M.tts nr mi', i ii',.
I,,
ii
i
LOCAL  lllll .
II
■
It
I., naa, in. laa.rT.
I'
Hi'ul Estate lli'nkiii'H
liinut'iiiii'it, liivustiimnt,
'" I'miiiiiisi-iiiii Agents
1311 H'l.I Mill A MIIKI'lT.
HOOSES TO RENT
A) .nl , Im llii' N.il,i,,ul
I „,•  A.-.i„ .aaaa a, l'a.   all
Ireland, .ami for llio J
ml ,i l.iyin, Sale,
Vault linn.-.. in , i-ii
IBI
\
...
" ""ts	
1 For Good Iiiv.iHlni.nitn i'.» t'i  i
f. j. com,
Real
Estate
Brokers
Aisi'itlH Oiti'iii's IimiiriiiU'K (,'n.
Cor. Hon ii McKenzie
< >
B i,
"'•AUK 8!L»
?i™wJte**
J. E. PHILLIPS
Clothier nutl Hnttor
| 7M Columella Blraol ' 0|i|»riite itilm of tlm IMil lVllm ,y i
FRANK'S
iHii.iiMr.i.'. i|Lf»|
|lll|. Ilal
'
-
Ilial
-
|,
'
al,  a
I
I
II *•"■' '
■
'
I
'
'■  'I '
THE ARTILLERY BAND
fHE SPANISH STUDENTS
"i tUCUSl MTH,
i
-
l.iBa..|i»l.lailn.«.l Hula,..111
Where S&£
t    »t iiiot ot
1^ Mmy  St.
Webb?
IT HAS BEEN GOING
FOB THREE WEEKS
AND IT WILL
CONTINUE TO GO
i
We've many
of them left
r
GUNS
• •
UUIlw
Liu i ii.-i-, Cittlti 1 a,ml Bun*
Bull Omnia.
531.533. 63;hV 537 Front St.
WF. BEGGS
Everybody Says
*i nit it
Never Before
H-a.
I\||S.,«
W.E.FALES
illl.  a'MIILII I All I l(
Fititiirc ati Uoue Fitiiikim
UY. WATCHES
B
'. D. BENNETT'S.
MEAKINS
OH 11.1.  ROOM
....
11.0 1I11KS  t> ...it. Stale
VANCOUVER
, i','.
• tl ill .,11 iti;
THE REASON WHY ?
v.*
*
'
ASK
VOt'H IHI EN OS
TMEY Wll.l. ll'l 1  VOU
ARK.I.MIM COME
YOOHSELI".  '
a
I
|   I
Jas.W. Harvey.
Sltrn-aenl In elite. Ellt.r.1 kCii.
llltil tilt.,
l ii  ti HHM-l'l  I lllllll
Veil
On the Market
• •   -.. a..a. r.iaar
la liait.te|..t totwaaia-
I
$300 to $350
PER LOT
■
■
These lots
Well Clenrctl
I. aaf,r.l-'l   I
....  r.-.i-
IW TlMt it TriMi) Um
1
C__l____.
THE COMING CITY
Of THE NORTH
Great Chance
for Speculation
J__-r''! "WOODS  c__  POLLS*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354008/manifest

Comment

Related Items