BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger May 17, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354001.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354001.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354001-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354001-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354001-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354001-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354001-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354001-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354001-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354001.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
HEAL ESTATE BROKERS
ijl till IL" I'-'.
S'l.yy WKU'I'MINUTIIU
W.J.WALKER&GO.
■"OBB'HS.iaS'ii'atiat. aaa
tltt inaitiaa >»> ... .
manaia .., aaw wnti.im.Tia
Lit
DULY TRUTB."
LOOK OUT FOR
NKW WKHTMINHTKII. IIIUTISII COI.I M Itl A. SIN|i.\ V  MOIININll, MAY 17, I8I1L
Wl. BAILLIt 1 CO., HROPRIILTOKB
'I
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL' AGENTS.
ii'tt a. tt' lilt. 1, i.t, 1'aHiiiti fit , ,1,11.1,
TIIK I.KAUIMI
On tlm Tramway Lluit.
ll,, Best Speculative and Residence Prop.
, it\ nt offered,  Parti,ulars will be
given m .1 Itu days,
A llin* liii|inivi<tl lum. a nt,n*  tttlftl
[oi i law -lar*
Siiilh  Wi.Itiiliiit.'i,   Htiiillligiluii  ami
V.'tiini, |„ti i |„.a),
.'aim*. lOTHIt, Iiii tu.. i ami (tu
l.ifrt Iitiiiraiit.', Itniit, i'„ii,., i,.,i,  liiH.k,
|..il.-_
Jl iml'UU* HT, NKAlt .XU.UMIUA
TO UBT.
'I'lVii HilllK*. AMI .1 DWIUalNOl
HtMl III ,-tMlll I
S. T. MACKINTOSH & Co
Roitl Hstatti iimi liiMiimtirii.
nl.iiMAI. Ul.iKK,   M-W WI'..ilMI,\sll-.K, It i
... i ''  -  , i -,...•«...
I.I.II  I
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
llll, ll llll ,11111  I. tin Ma-Ill'KYIKU IK ill. II-lilt.tli HI.- tn l
I. llll  I    INK  l-lllHII-11,1   a   ll.l.ll  ll  HI  I
EALESTATE INSURANCE!
r,a.
A tl ... ■ |.iii|irtly m .11 i*li It ni.ii, . i
■ , C 'i ind Dittrlcl.
I'AKMS liii|iru»|.tl  .,nt. Un- iimi--.	
."
SOUTH WEST-
WNSlLK .t-xl tome choirt- *„..„.,
•I, Irom I !•_ ICI-O. 10 2 i-a  _,_,-,
rii-M A.i.iiiimi io ,
>-ulli W, -tiulli.l. I.
CONVEYANCERS»»FINANCIAL AGENTS
i   ,..„. i,  it i  i» *■* t*-i
WOODS. * OAMBLE. **m Wi'.tmin.tii-, B.C.
„„„ IIHITISII LION
[ MAINLAND,
'lIKNM  I.KK.
DRUGGISTS
Potent Medicines
PRUC8
PERFUMES
Toilet Artlclea, etc.
Macpherson
& Thomson
j -Ki.KI'llllNK*7
lM. ■ IITIIKI.I. A It KMl.t Sl H    IUI I „.
SOUTH WESTMINSTER
I.T I |l..| ItTtttMOOl 111*.  I«lf  II. lHOIf II*  yU"l   II
,..|t...   tttl  aim  ..-.lit-  |l|„[,*|t)   Ot   IU"   lailatl
Pri.ea  $100 lo #600  pa* lot,  •>. tU|  lONM   *Aa\** iml
lllllll "III* Hll l|.|lttl|tll-l
MOWAT __T>
turneJK,
oenerai agents
nti ■ In
*VM TIETJEN,Mam.faturcr
HOI  MIM
D.S.CTJ-RTIS &CO.
E.H.PORT&CO.
Sarrraaaora to l\ G. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
___ A. X Ii *A* _S_C
ESTATE
.01 iU. 0.0.1. I I. ''I", toll it*..Ll.", I I.1I..I Ht I'-
alf anil ■.» taio.ta llil. i -opr>1| Ta,,i I, if '. .i r .• ,* llw
.....trt  Pm,, lit** *-W • iai. Mica, bii 11,11* mat
615 FRONT ST., WESTMINSTER
DRUGGISTS
lla f,  |  ,1 I, |\
.VI «
f tal-l,
■|','4«l'.«l«|t|'l'4»l
DESTROYED DY FIRE
. ,kt ,_...i tt. • a.aln re, .111.*-*
la liit.ln.-..
II» rat it an-. I'ii.u. till*, rlr.
H. T. READ & Co.
. a*Ati***Hi -**i*mi**4 tt*■*,**
SUMPTUOUS FREE DINNER
, ***** i* '•• i»...*fi_..' ii*>,
mi HI  * — *
.0: ACRES: 20
Oa the Scot! Rood.
' ' «- imiii i nt  ia.-aal li« tii.'ii  Splendid vitl  tin
l**t a. i« .tn --.isi icrini
A. B. Mackenzie & Co.
IllEPHONE 1-0-6  I  I 607 COLUMBIA Sl.
Queenstown. B.C. H.G.ROSStfeCO.
CHILLIWACK
Oraat Oartaarial
Auction Sale
ON THURSDAY. MAY 21
I kit* m*lt*d laitr*,'*** tlw«IV*taoen«l lln TUtt Villi
rt «llll.i IIVtiK ,r»*trwiHWi tn ***<*•** Ika oitt*<
250€hoiceTownLots
IMl  atl IOIH I'll *« 0ll<
tl, a Il'l'l 1
•■   TlOaala
A. M. BEATTIE. Auctioneer.
Illr.It.||.r   .1 .hll.
limTl'dAI/NTROHIIliK
Tlio PtOpU Don't ll.tl... ■- in ttu, Liiy-
Hliy ot thu Thruiiu tu Thalr
Niiii-iiiiil liilt.rtiiti,
KINO OHAfiLBS i:ONSIDKKI I) A TOOL
In tt,. II,imi. .it thti )t<.tui, mul hn
S|iuiiiti  I k...|  on  ai
Ml)  Allt'tl
PAKMAMKNT  MAY  M880LVK
0_v*iuui.iil  tu Mitk.  a Sean lung
liitjt.ny Ii.t" thu Method* ul
Caltla Blitpi
l..'M".N. Ml)  II    Tttl  l'*i«il*-»l I
! ti.*.  *ft_)|r_fimt  niu.iiit)'  i ni|ili**iir.
• tm unii loth-m iii-i|t*t-itr. u.t
fftteNdii ntotoi "i ti.e 11 jut) ui tin*
iiliiilii.n   Hi*-  .-,1.,,,.  nf tbt  I "I'll II-
gOltttfttoUtll Hut li,- ptOpltdt)  BOl
btHm Ia Uh tojrtUi of tkt throw la
ml.*uat  Uili-iMti  Tlir)  tt*inil Kim
i liirln n i i.-.i ••( t.r.-at llniiili. ami
■thUtlh*y ittl— Qaooo Aiiniii f"i i.-i
■ mlaliillll iml ttianif. Of aim lid.i- I
(hen lumping ttMtUI in Iiiiiii
fl'-ll, I,**! l**tt..iii:  |>t.law ..* ll...  da
..I  it..  Optfto  i t|ll.Ia.  i   t  I
Ik i !■■. I* • liil.-tfiini allli tini'iu...
. I  .  ,,
nn Hi. *iili*«r hi'i.l. ii.t* *routf IDB|4t at ■
ifl i'.nt ttairnd. ii.il wtili tmt uontt
ratoaitot tor tht mjoytal of lilt lot
print* aitii.ii.. tit, Illi 'ai'ti « good
io '•« Hut. thti "' Um
i iimtein il*> Pirn. ***n nf 11.* if iin.i rn
i mwM  Th* llllla l*ibgtl><m i* i h-tttlf
U .i.it.- ptUUMJ Drmaiufnl.
_i.*l g.,a*u  Aaialta n
hn it.<.ian and tti* |iiat*ai-if i rt Hla lo
tu|lit.tt   liul  ilia aill iml  Irat* bar
'  1 niiiii  Uwy *-• Uit) .till |B
logothtt    Thr  thdlcttton  ol   hit
t i.u.-* •..  i *•■ iht fuu Fear*
)*tt-aid Kill* uf Sri-lli. Utht |ri|l*ti|
ttpmnmlW uf  it..  IbiuiUtlil,  ahd
ttu itdtcala um thtyoui
.....
, -MM, Iht  ** I'lamlrl of
iS'lluial, ti HiImI la fatic .1'
I tl    I  * ll  10 Iht •■' "
,   -
\    I i,|..|.liui. t„
-
¥..i..*i 1-. tn* tt * ni**; ■
i- tma, i aiiauto  Uia1
ll,* atat*uta   At Um * •■**•*  -
mm* Oblll Ik*- loth Itott.. II 1* inmlLh*
11,11 * . fttli  ta lh* iliin ••! IVitatal
a<llta>  44*1**.
ann.il.  Iltiiart ■*• •*•■,*****• ibat tha
l.hlltll   |>UI|P»a I    tl li  1* 1"
-4*1*11 tf lvti mi I „f alt tint it amih
tnddlOt It Alflil. OOd to ntlibi*
it.r.«ata,*Mlll| aaftbttt. tad M U I
ruiiti. tr*0  lll*l» l**.l|l|itii* * i |
nt,|ratr*V't.
1**1 Dmounot
4 *'*il  i .  ' lUOO l't
dl| Ihtl i
<ii\.ii.i*i ill.
,i.. Urtod Pol  - 't  • 'i. '•* **•
|, U-rt|   1..   |'.'».|r|'l|
|wlbl*«l i  ** "
IMi tl lb* tiinti Ural'i-
It _|. Oaoo m*A Ihtl tl,*  (wfn'i tiiMi
• **  U*tia  m  *,tdd*l*li  ltd •
• l*-.i**|li  tnttl.il*.  It.  .*iil*i  tlill  IW
a •
...an^iaat tmi*** ib* *•
aodht* oit*. abv il aa.  it i-iabrfdtd
***** mm t*nt**ot ta it* ptrilttl
Ulbatill II Ibr IMorOH I.- tai-U-
*** lat"! pt*4**l*4, Ihr* 4* I* lh*
Ihlld Uaiaati. OlllKra* ifc th* ttQMtao
lot(-**iUl ft*''i l» Itiio ataiMi tb* ini
hth.nl tnlb.nl>'- I
rAttnj "in *********
IMh  |-tll***  lo lialtod  it* il all*
rod lor oo«*t  Th* *f■■■
• m*.* af-tiiedt>!  -.
..f i..»*i* gn*$
u  _
ltd i
■
-
■ limitt-
i •  i t -il I  ■_ It.-... "
,».tl imi ImfKViai
********
rt.llaMl.ti    *■•■■ jl l.'i-'ill -■*
OoIwaMa It*. Vow Wnof mInoI t*r. B. C.
^. M.WATSON * °°
REAL EaVATE BROKERS
"•' 11.1.1
IH« K
nlftllll.l -1W1 ■
HHEAPSIOE
-j-.  AOUNTB -  —
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
i .i'i ' '• I*. i*i- * *  ■ p. -» iii'i *t tf ***■■*, T,tr tf**i**e* iNaaatii*
R-<tiliiaa*Hat> lH.*ia«M*i\artta»r \j-,**m nt* i- • ■•  * ',,•.-«
t-o**i»i **4 P,t*tlm*A\ lilt*** iMttrir**-* I*.
V Townsend Blook* mfot
..If *. iBtalt.r, r*,,|H, ttatrtaM
io oonio aiHCot-e
i awi IIH iftfitoiwn fat M'a tu. aa Hi attt
At
iroat.  •*
0 Oado
aod a toad oiaai  io Aa**i.,*  Tfco
1*mmt*rtA**ti**m  tt*m **
lit.*  ibu  **•*.  at*  tb* ttall  id
diaffltiltlOft  Tb* a«ii.|'ai»wl|iU* f**l
tbtt aotll I'aiaalt »*«ot rt »**  Oil  ''■
1 a .   |0|tO  **-i
lb*} tl* U|tOt *•■  hoitl *m, bt* tUt*
* .-    tm W n   • '.. a)'-ii*VM*
ii*d**,Wi|
hi th* tll*0*4 gmmetir*,*
an nit * Lata* UH it'
A ll*|!iadl*rottll -an lbil ibtRtlM
la hit Uor "I tho Hi
**«>*>** atMll**l»«aa ..f Iba Million  id*
ta-al*tl«1M.  m**t*  .aa**«l  Lia. tnt*
■ «bhhb* ha«dll*«1«*i tit*
aal ***** *•* ******   Th* otonatadlat
*ttt*t***l* ialta'**d allh* Ibotoath*
**** **h* lb* liahwt *h*^iad 10 tOla*ll*
■UN  at,*.*,!*  '*
! th* a-**..  Iball 11*410**1
tad ihtit  anotwoi   l<  -
******* * m** faaod ihtl iWii t.tattt'
In*  bad  III)*-  In ptmtrt* *<i|*|dt** a*
mtami  *pm   i*  all  *****  ttmt Utt
tin** ditwiod a |t.««*tvi
aad It *i MtMM, a oaaih*l nf tb* to
i|__t**ih** (***-* **'** ** t*i**<aiiadwi
i'lii*"'!'  . aaitohoprtoMilud
dutiit>.t^4 i*r-*i ih* -la'ttiti Hoaioia
.|tta>l«,|a>t, i-|ii|li,f-M rt bl*«fa*«b
it  l»aM***tt  -t,  ***** lb* mm**  I
thaa* alt a»ii'*i ta t»i»,"i  *,*■*- -
tad tod ao alaatil Owaalra l
..ibilltahd  Tb* a**a,1*t* -1 Hr*d-(-»
Hll-* a.4|t*hat.  ai*,. hf**.  l|l,4*l| W1*,
***** rt tha ia»**.t*.l id-lr.,. 1 - *
',., i. ,hi.a;*,t Ihtt, k in iw
Ula* Hm« wtwaliot lh* ihi***. Ih*
KtiiariMmutMoad niioaili adaiii*
lhat k* ha* and* a t************** lo
ii. r**h aaaatlha. rt a•.'■•-
aalhalllf It H H*l*il..*«t lo Ihk «na
aatlhot. Ihal Tttm* ll*****i
,.**■,  •  ..,,.•  -,.,i
r*a M,itw.*4a 11 th* ptm
■
, ■ i ■ *  .
■
a*tr-th|4****i tbal *** t****l *****b **•**
H la**m oilb  Ib* ,|4tlllko|iao Ibtl
abll* h* A**trr* *****. h* ***** In h*
)a«t|.|,*«t f«*t **t, att.)  it.** -
lot Ih*  llUlatl* <*f  hxtfc  '
Itai'*   Ml mm* ********** h th* ol*
t»iaiw* aUlthal**! tm I* lha>llhbM. aod
t*athl*|M  taff**1IOfl  Ik*  *****  ,4  Ml
mul*!. Ikll 1b***ih lh* I bHdl«h l<blll*>l
j Ht) H i |t|*lOi1 na lb* i*att rt  I.  *  *
I ttw lha a** mmmltttrm, rt faod* lo A****.
[ii*t*ariwi 1nl aailib* n*m*o^ol ia
lb* Utt* i_* of lb* IteMti'l-wHt. taftair
It  I*  Ibai  H**4*  an*  hoi I iniii nf
I oattlt i.ono mr* ****** r**y tv**h rt
j ibll Rn*i«tolto pttttt***. ***** ****
|i lb* mid In 01I0I.W aad Hal|H1*
'ini *oi taiioiii***
Aot*|Wia* hat* tra*,,** tn tw pt***A rt j
lhallafoiit. «ifl*ti*at* *4 ittrtt *blt* lo j
lb*  IWiln  101*1 n*Ihw«I  AH  KlhlM  I
Una Tha A****** aiiiit* •* l**ii* dM
aot ft*l Ihaiaaalin* larand *y tb* *lit*ot
'«L'-|,'-""»''-!i|i-'i' UtTMU t i
Ib* In* li in |h*totn fhtfo It-tat i «n
tad Ib^dHplaf abh-h lhar and*»i/(l*«
i adatlltlhvo. ***A aim* I'lipiiw iaw«ii
1 th**** ahnbli* (ind* ht*ai ****** lh*
d***h*00tlfit nl o**1*fj, alt Th*lt(1tl*h \
mttttst, l«b**lh* 'Old. Ill* I*i.l |
ii|i nf |ji»nd<tr, Mt int aild* II I milt*.
Of   |*f«**■**.•'■ ' *■?••'    In   tlAttl*
IbO  Kaiftow  rtwlikli.  n*4  <**■
I *****  Mt  lot  Uo  1****9  •■**** i
I It  rti *   Tbt  AwiiT  11  |.' i  do*
utrtntnlti wtll Iwl hy .Miiukar*_r, iml
ll..-  Bptlltlll  anil  Italian  IMllODI are
tftTf altrictlvc.  Till OirniM ar ll-
lug itliiih al thr protOlniBl I'rxiii'li
arlliti win,. IiiiMhh refuMd tu tumur ti,.-
Ili-tlln  .'ilillilll   Inn*  Hilt  Ullll
I-   in Mim'O* Jini In tun,' Im tin,
limit Itjil.iiiuii., tlilliilinii uf Itiiiilin In-
ii-iiirtiliiinl art win,*.mil In tlil* rauliiry.
ll I. lultl ilial ihu MMM "f niil.'iiitii iini
uiin'iv hrmiiik UitJtWItl Mini'.iw Ii.i*,.
i<>*ti,ii.iitfil Ui. I..it mi vlitlor* tu Uu*
.'ttiliiiii«i. tlm 'i.*'t have uatrly ill tuna
boat, wiiinmi wattiiif iu imiii it iii.
,.  tnm
ili--"l;i  KI.fR.ir*  11 ai.l I
Miti-mi'iiti iruin vlittur* tu Uotwt
-<itl nvi-rt diy tu tin iturlaiul ifuilly
It. iniii.- initatiri'i, f..uu| i-hllilrvu war*
ia_nu (iint, tl.*ir MfODU IwauH ibalr
MMM ttnAOt Iniii* |r_ii'iiii' (in,
(H.rla 'II,.* wi*nlit>d Juwi ware llii
lit. turn i>f -i. ■:■!, i ai tbey ware lad Ilia
I'lluiiiial* In 'lulu* thruu|li Uu- itraeii.
Iht VOMM liul I'btlilrtb buwafar, iMllif
iptlod  Uii*  fiatiite  'lln.  lirlwni iti*
• t.rw.lu.l w ith Jaw* awilllhi U*|i*,ri*iii,i,
ami tlia inlinittii wuuld liana Iuit Iur
kl.uin...* .,f i lirlitlan* iml niiiir Jawi
oho i-rint ti..*ni bntd Hi* *i|uiii'im
tint thl« t•*-!«•, iitiiu. ii altl by i l.i*l
Itahbl Adli-r. lu In- tht* tr^at**t UOM tit*
i   il QatM Bblbor. iod i*ti» ■"■ ih*
m •! .lay of lh* I'aiMitar   In it-i)  illy
.1 Boropowlwrt thtrtloi -ni*_"i...
n tM ,*i'Mi>> ht*l* i"***n ilirtnifad ludiy
With .IrWr,, pill Itlt ("I" Ullll a Ll.tll'-1 lift
a- I'lil.t.t    -Hl.lltll.t  Hilt   I'll**!-  I*.
J. H.vili in tht latitnl'in iy»i|ii|u*i rt*
• atl ilvl.llf ihu .1**I.ii iii)Ni|li In lb*
lllhlt fur  t*lh*rau< ■*  frum Um ptm.
lot old
MAY MMM fl •ii'ittn t
<** vt'iai nirnitt*!* nf inrHimt'iii ittiint
i    i  i   -  ii**  a ho bit*
rtl r<-tard*»l iht i-uriani  rMWH
»t * >1ii**,liitt*,ii with *.-*titlrl*m. »*iil nfl
• t|> t Ittttrdil 10 lit* 11 r.,|.ill|.,ai I,
I'll lain! il.rm iii lia |ir*jiai*d im t dlt>
""Hi. Mn] i* n*ii oi'ii.Ui.
hm ai ill .-viiii* In th* aimimn Tht
,t,i,tu,t,in I, b| ttu iii.w.iiiti,,!! n-ar* li
l.tit.-Hiilli ilm U, ll.** laiuaraahla ut.iii-
unit) *H1. ah Kb It li iuuiitaaitii-ail It
.  | irttn,  »ti.i". a. a ml*. II li
.t.i.ihlr-iv.1 |>ru|Mtl fiiim lu |««ib l-uub tll
rtportl latui'i.t In lb* Ittit d*|i** uf
a.lath   Tb*  fl»hat*IUII*t  uf a
*  * .iiti..,  i.ai* Wan fr»*l) and
.   * in  ■ .  ;tr*.i-. bold-
it I  i***  tM *<1  lh*  htthtit latpunil.
h.lut.  ml huuoa bn baardof a ilatl*
Hi -•: , i. ■.. i.  .. i.i!.. i mi
lltl  -tti -.m* ut tha tattl tnd Rl* tra
BMftKM    -\u.i'tit   ******
't  "il ttttmir*  It.  tlivll  aval
» if ami lli*w I" *m*nt  th*ll*rt,
Ul  "Uin  ■■(  it-  MMfMll rt tba
rtMMTf kii'l.   If  tb*  ndutttbiO bill
wu a.lnally taafiw* Ih*  butM  tad bid
ratrhtd •■ nit*il*ut*. ihiirMdlotMlB
, nut.  '.. .a*..urit* tl.*
taut nuiht  if atirtbuM t^lw-tkal
i,i_..i,* btl what l* t« h* tilti.il il Iba
* . .  irtfjoi It I* dm.
, i.u I., mh-  Tb* I'ltthtbltll) I* Ibtl Iba
, . i  . .ima mm* than lbt
nob tnd Bl*. Lui m* ohm ol iba rank
Ibtl Al*. It,*)  •**  Ihlt  t m uit km bu
tttm* etmalm* Ohlffa Olll It in* OtuOMht
1 i •  th*  la*i*|i.m. **  It  t J:i*oiOii.
lb*uol|t  |tw»»lbl*  *M't|*  Imoi libitb.
•  i|*|»tl l.i IbtmoollT
<*„i mi ai a, nt nt itrnouut
f  aill  b*  |*a*ltd*  lit font t watty
. >ir to** tism lha luow -A th******
******* Ut* liu4i*t t*i>Um h**** ***,*
tl,* itm.ti,ai*nt *ol«fUla rt larrytai
iholr BdootllM BW A Urto aunt**
al tb* ..it-til ptm tolood to main, ttd
l»fuit.|bt*r **mhl tn tho loiortal tt*
nutaowt.t* «hi'h tb* i*uttin»*nt pi**
l**t*l.  **•)  will  att,  tnt  tilatliod
ll  a  that -i.4*i ie< <*
MMt-BMMWtll lh* UutrlOMtOl ptfpo*
I.* Jitttt  tbit  fnoiluo «l lhaiatplai
.  r,..«  ih|*ad*d  hi Hbdluf
***** t** toy uihor bor*
pata Th* taill* id tb* *pr***t ** lb*
-.*.* .. my*** ** VH* I da patid.
t»ad*ittoi that mm*} aditM*drawM4
ta- ••! Htilfcwd tad pal atbM la btotad
i't.,*«tti.|.4 aif-tii|M*i^iW* lioiw*i
1ati)*|, 11*1) *|'(H<-| t'lUat and lbrl*l-K*.
nal  |i* .>k'-ifm.tb*t»a*i
i* a,rf»tat..|t«.airy lh"i Miitbltiwiiv-*.
■a.-K*  it taat  *"»i
•    ,'^lrlilVMllb*  ,011
'.* ** lb* i.wi**Matit*
hrtorb** I* o***i dtrhtoll U* f otfo. That*
t* ot, daohl tbtt to «do*r * lit _HiUh<*a
It owald I* **ty (awmhU-V. bai wllh t
|0to*nl idorlhM ol *k* »ao***i **titait*
om omoi MMOih* **ff. II ta ooratuto boa
tit ibaoaaihM aim dMpproia of Ih*
HtlKipt* tt| lb* Ull oilfniolnmMt
**tli*i| int.. r. .*h_ftallh lh* g<i*m*
*****   Th*i* ll  <*<i*iOt? a f*o  i.*
rM  *th.i d*ap)|  r***a,i
lh* at Uat n! ih* t»iiiaa**oi tad laaaad
aill fithl th* Mil «p bill tod 4<taa dah>
i . tmUmm ih* Imai**, bal It li
.*.,  ,|. ,Mf_;  ah*4bat  Ibay aill lam
Ut* ha1aia*d t«a«ll a* t*
t*o*ftl  Hlottphr  at  Iho
MMMlai
,***,-,***,* ititiim
.S ,-.,|aJw hll* btd lOOMthOt
-Otntth in t*r* spy  lb**l  atlOOlhWt  thH
* **wmt* rt tb* itaandltta
twiai* pitaan* t» h* aaw* •** _ii-***.al
lhaa thaw rt Ibo poil. tm tlm* U**4*
**4 tha Aitaaita*  6*paWh  Mna* ata
44** Ui It ih* *0l*Mltl •UMlitrol Ktf ■
taaa  (Viifja! apprat* tu h* ao lh* »io
- MIMI  oii|  t***** "0 lia
i-wi-;*. iod Ittiiuh  o1*ta«t* lolotalh
IMM  i ti* wtN»!i  io*oiof*d bt tba
*wMh hmttl*  allJtod* at  Iho I'olltd
• ltd  Ib* ii*lt«« |«lty  10
li j*.H*. atllrdltatlot *****
i* lh* mmiM  iMawohti* dto«*r. fm  **.
***** i***n* ihtl  lh* Httiofw MiaMat
I - ** •atidi-l alowa »aft^t tm
. -.,»* fin ha« ***** t*» *t *****
i.ti-|t*d *w.t*««. aad wh*. I* at pt******
ti* itiPaoalii) aitb lh* i t*t. wilt *i*tt
i'i hi* b*>a*t I*, paaHh ih* atlh*^ whwb
m*mi I• It*.M> tb* U**th*rbl»K tod
•hh h ht* taiaawwl ih* ihtatptatablp of
lh* («»***ntnl J***
Tbo Kopat  l**a*-i  ladlaa lodaHtial
*h*4. ********* u* *** til bit Ilea-
IMh pn.lt'tpa' at th* *»H*A. ** la a bum*
Rwwil*hl*it "#-wlltiww Tba lodtlt, h-yi
• ***** a it Italy la ***** la
ih**! *******. iwrtta^lailt roodiat aod
attila«lhalUitlHhtaatot<a. Tbu la-
itllallna h, Mihiat •*•* y*******. that
•i h t**m**** ****** *m aolltffo lh*
% till*' hraaxh hu ilroadf
***** "tiiiiitd. tad ti to t*Aip* rt ibr**
nt th*  *******   *tl  tll. It hi* *<et**m**i
r*aiaibah4y wall, aad it olll hmmatu*
** a mtOMMl ImlllOtlBO.
ThaOaoOtao.
VmMpIbI it1*lanm, t ih.*ttiaf nitch
h*** Ika taiphaw rt Iba Dan llab otnh
fit** tt BM«nil'** Th* 'wat**! Itatb
Hatolhioty fai«wtWo waath*t I'nar
.wrwpiah.i a*fw*hm nt Ko*rh t*m*
imlitt* *** .  rn, * ibr*a •»  '• dWtarw
II 1*1,1* iiaodlot uit** ball* oat*
mmi. *** ibrtMfnt wa* t*m*. tad
•ai**** me** tr* M* '* T Ada«**wi
boob Ihtl m*** lo iho hfl «*«*W"d Atrt
ihifd. aad Mt T. Ihoolm I-*** lb* Im
prir* la lao laailh «**wii*«i Mt Ittit**
made ***4 «h*mriti-t awd indt ibrra
*****A priia*. and in lh* 'lit Ib* ******
|Hir*f*Mtn *dr Thn* Ull
All** lh* «k**M. ■ Miattat wi* k*M la
lha dull *bad tt*i thi tad t Ittf*
namtwtnf maathaf* oot* M***ol Th*
•wttloty aa* la*ir*Kl*d t« *<i4ri t lAtpr
".in«*to***t "I t'i** b*i|*i-d t Mtrh-
Mr4 M 1-orwll Irtp. tod '**t Mi-rfchtrd*
Im prtflkw palpttaw ***** ,4**t baM
a***wi* ira***Kt«d tod abnal toil th*
»**t.0| adHitoOd oolM Tb*t*d*t alfbt
It I n>Va b
CANNOT KIND HER
Tha Ctiiul.'-tuii  and tha Eaniaroldn
Arrive at Avapuluo, but tha
Itata ia Nun ttt.
MAVAL OmOIAU WILL HOT TALK
About th* Ohorlatton'i Vulura Muv*
manta, but lha It Wotchlnf
for tho I lota
NO TRUTH IN TBI BTATIMEWT
Tool tha Canadian Ptvtttc Rotlway
haa Pun ha**tl th* M. P. and
Manitoba lyitauia
Vt IMUtSTim. May  in  Thw aavy dn
pBliHMl Uiii afliiniuuu  ,, ta.1 • dli
|utt,-b aiiiiiuiiii'lnt tha arrival of Ui*
fiiiii'il Mat** i rulwr I'tiarlnilou at
Ai i|.ul... Thr diipalt U ilatad that lb*
ln*_i|i*nt  iiiiu-tif-war  Cuii'iii.la  oa*
■ lau it that |Hirl, hul |av* uu lafurmi
lion I* lu the aherwthuiili uf th* Itai*
ii,. t;.iii.t*i*i«. it tttuttd, ii twdir in
.....I ! rtnl, and ttl* '.ii.|.'i.t..at tbat
tli* llMlMB a.itt-MiRiM.1 Ua* refuaatl lu
■llm* h*i t.i tirurum it tt tBT
0|  t lt*li   l->tl.    llir   "iih   nt.;*. t
III   i. ml,I*.I.   Ill    th*    l.*k|!,;-4b*-al
•if AMpMlM MO ■*-*iih 1,1 h* tn . .uin*. i
w,tl. tb* Ittla, aud tfltfVo Ur .•( h«
t ir|n  No liifnraiiUnn rm h* ubltlutd
• i tht ***** dtptrlMMl ll r*fird tn tbt
talon niiititiifi.1* <ii it.* i liirlt-iiita.
-■.■-■ '■> tt... ..i,i. ttitiiui tn iha
.. -i • i „f A. i|.*,,' ■ tnd wtlt far tho
Itata  it mak*  h*r ap|Niirinr*.  Cm*
• -t-i i* • .;-■. t,:«ti..i. li ii... _.ith| oo a*
in wt.at aitiuii tb* Ktmerilda altl ttkt
In ■ »•" lh* ti*i* make* bar appwaraur*.
ami   lh*  i'hirl*«tuo  *ud*atora   tn
■ ii-i .!•- h*i tm*** iay tbat Iba tiu.it-
•i>ia li In • ii it,,tJtii.it tu B|bl, tod olll
t.iit ai'.wii.ai t.i ll (• ilaUaed by t,tt.»*a,
hu**wr. ibal ll U o 11* ot Ilt* ur 4*alb
aitl, ib* Kitma.de. and thai *... will
. ■ ■ i ■-■t.i If lb* ( l.n;.»i..:. lilaa to
..,■! -I* Ibe llala I .Uitt Jvtatup
Mtenti lb lh* t a** ai* *-i«*tll l'k>k*d tui
ward iu by tb* ittl* and natal ..ffitial*
Aialil*t*in ou I** .■ I ii it. i n»
J*paiio,*,it thu attorouun ahOt>nnrln|
it,* itttval rt lb* trulaafiSan Krthflmi
aud t'i '  ■■ ■■■ tl ..-.-•
Not For Sal*
Vtl  trntt,  May  ll*  JlMM  Mo
Nauthiun. ntuo**l fur lh* Nurthero IV
• id*, tod pr**M*ni of tho Surthtro
IVtBr tod Mioitithi ir*l»Bt.latoroMd t
■ *■*. Ttmm i*i* n.i i .ti, is ai ib*r*
*** *o irolb la lh* *ltitai*oi Ihtl lb*
t'anadiM IViBf btd purhutd ibt
Swnb*ro IV ihr tad Mtoiiaht
libra tad •■:*..*** in Mi- - i ||*
Hid lit* rutonr of lb* iai* pMhatily nt
Kiait*d io m I'tul 11* wai in po*'
**Mlan ot o lallar ttmm a ltwy*r it Hi.
Itot, thiamin* hi* tbti ptm** wan
dohlno* of puirht*ia« tb* Sniih*ro
IVtl- i*-i-t it to Mahilnbo Th* ot
l*t»l ia«r*r «ia« lottOthMl bi Mr Mr
Naetbtoo.  und^  inurufihio*  frvoo
It*'   *    "»a*l t*f lb* S  >**,' 1*. Pit*'
fn tb* ' »i * a* out for *»*
CANADIAN  NIW6
*t*ia*w*liaa Ml* «t w*iao
* --ana, i "** Mu It-Th* '--U
al th* lata T Tmtvrtl. *k a***ab*< wf pmi
llt»*at tt* lllaOtMn OOd 0 MillMhtlt*.
bt* H*m ****** A HMO twaiat pa*l lb*
bat*l*f ttitaod al UWattlf | IWt hw
lh*d Ihil lh* tla** had b*aa dU1_ttn*l.
tod tuood th* lid at th* <«oln wo  lh*
pprnmi *m*n* ih* tn»* tod th* hedy
i i ■ II* in* ta alito, and Jlaho T*t*
**\*. ******* rt ih* d*n***d. diw*a
*t*m tw th* INMOt, ttd twahd  tbtt lb*
******* btd noaiiad ill iho MUh Imm
UM . '■*•- aad tho lid Ot* 1*00 ot lh*
,<dh- which tbat Un* tu oo* OM* aod
tb*». dnctvd lh* Mt trwM lh* «m* u*
Un nm «h*n thott hMt wo* otidMilr
to* bond A oartow fan anil of thool
t oaoiOM Hfbl mm *m iha Ml| **m
HI* \m**tl *m* tlm «•* aatbla* m* **•
ttm
* ***m
II »an n.x. ti*i May 1* J M Hll*
lltM* A IV. itorta tod fan*** OMO*ft<'*
laiwta. tad **o*r*l Itwa ambwta. hit*
a***aM aftk LiWHii**rt ***** ***.***
Th* b*«it*ai <l«dilwl to lh* Hm* rt
lluatltnka *hh b I* il*tw»1*d 1*. tb* *l-
t*ot4in^oB
IW Mnn* '01* ***mt
i   m  *1-  **•■■   Mil  :*  -Th*   *' »
oilh*aolcttvh*4 Mit'h, 1 a**ldi *• lb*
1 ***4 "Mtiwa. olll tab* pla.* lhl* i**r
la lMtwwl*i.lb*4i1* t**iatT«**4ay.J«>r
llth aod lb* t*>ih>wia« day Choadlto
pkfMI hi** md 1*1 ham «w*><»t*d
OIMI WUl-I wit.w
••todtotood MtKty. tho -*vht*i«l
-wiMa*a. Ml*<-htll*a**d a*l Iww mm*
in* lo lh* «*tM. MtoU* tod m aa***
ptrtrttmi. IM rMtOat l» itbo pitta
a:,hit.i***oaaab*
t  "ll- I  IMJlII
i mtm, OM mm it - Ao ***■,*>■
tmt*M hm* ***** Atymt. hm ****
M*it%***l tw In ia*ia ia lh* ataiiaa*
titiy tor haniw* ih****** rt bto **■
p**m. **** ll****1'. t linoai *d l.wia*..
ii . Ml **■*» h* hid i *r*d|*
• a.tiata ai«n*i
,,. .,,1 Mtt 1* ****** Ula
hu*. *ha H**d OOtl thltMa* aai
1-mtri *m lh** •»**<** wllb * MIM
b*d* lo bto Mod Md ta* hy bH •*•*
Oahhl* It mpmmmi
* ata * ioiai.li*
Wiiimw  Mu 10-At to* Idloni
i -m-Hiitl** naii**aHM MM Ol Maom
faaiwtitay, A A Kinhhwt** at* mm*
*a**a u ■*•■'*■• tm Smt* o-i* t
ttttitnu** »• in otorim
* 9* AoturiLiioi, Mm i* th* ii
t'Ha* aa.iit-oti *an**e*** I* thoal mtm.
Tb* *a**ihat tola* flora aa M«*da».
aad iM tool roily ub** pi** ******
**■■"■ K t - • < Attmtri aitb ******t*
Ar* mm**** lo IM wm llif. aod
Tartar wf Wiaaipo* hnM ih* tmi al Rtl
pitta** tttaitbl Mmtmtmr rt MM*
*A*A olll MMlfl U«* It  MrtlOOOll, Oh*
*•• *** hy *■•*** Hit* la 11t*l if i-•
i«* 1\4i Anhar tod I*** **<:*** *4*t*
ta tM■ •' bal! uh ******  tmtm
I   lMl'l,l>|i|i11»»V,;*»Ht|a»W*
U<«'***!**
i i.m nm
iht Tharwliy attain*. *ay* tM !***»•
iW a *• * » i* *.. nboaty VM MM1
H'l 1*1 my** r*a* rt Ih* a*loelM< *tl»*l«
wf Vhlnllt, lh* ihtlM Mo* Ito M1-
•Kitlt  *****  «l  it*  I   9  tethaol
r • ** II* *a* •**•** tm t mi. wa hat
w it tmt* in Kr*t*itMl1t, tad antntwd t
*•'*■■. la ht** t tlaa* rt hmt lo Ib*
waiaMaM*  ft-aroMaf lh* »**«»t***  M
! dtMh II «hr*ly. tad that. *•*'*** lo bH
t«-*k*i f.w 'hint*. d-w.*t*w*l tbtt * •>"■
fM-1,1 p*mt* *•« tM*Mtitnit *ot* 10 hot
fr*******, Tbtl *r i»ad*r*d 1M Mr-
taodar. f*r**«*d blirbiaf* tad walked
' oat, fnUoaml hy * yoot* MM «ha hod
Mm iti'** la 1M otlaaa  WhUt oolh-
I lag op iha rood. UM ponoo Bill Mini
liim, imi in In. Hiiii.,,1 in .,„ wlll|t WM
wantod, Ur wat ||V__ ,i blow In tin* (ni*o,
'■vlilentlj  w-|tl,  tin**  kiiiiikl.**, wlilrh
iloprlvtd iiiiii ..I iiii iinm,  ii.- otn Itiil
nimtmbtr a hnml In Hut |,... u-i lu wiiit-h
li" imt tlwiliaiifiit frum th" »■•«». am)
I bin everything btvtui a blink, When
Im wiifdiimiiving uu tlm rotdtldt Uu*
uiunav wtagniie. but l.n a ■•.) it.n.-ii and
oilier viluibli'* win ni.l im,I. ii.-* it u
ilii.iitlii tin illinium w.miiii in i„',ii,1.rl,ru
in* imi nn,'' i,i "_j.i thrattgb" ilm man
iflemtlb-ally, ami «o abuiil -l'i wai all
wKured. Dr. Mllnu and Hr, Watt attended tu Mm ynutig ruin'* liijiirim,
which are,|iiiin .,.i;,,.i,
A SI* Deal
Mtttn. W. II. Kury ami T, J. Tripp
yulardii L-utuplited th* pureliu* frun
Mr. Alel. Mi I.aiti of tha n,.ll knuau
MbUm lUoch* un  Pitt Blm  Thi
nnt;ba lituin|Hiiad nf ttu acrei, and it
I "tulng" ci.timu, witli |QOd tmllillnii.
I lirg* iiiiii.l,.i „f nit!,- aill| |„,r„., imj
a i'omld*ral)lt. ai-roagaiiiiJarrulltviiii.n
Tbe romlderalluii nald wa* |'**_,i<uo. It
li undarilnud tu U Hi* lntuiitl.it, uf the
purchuara tu i-arry un thf bmliieu of
tb* (iii.'lin ami it,", uadi.iibtedly btva
at-tjulreda prtiperty wtil.'li will rapidly
Ii.i I't'l In vtlui.
•roa* Oaara.
AhtiliratriiigtiMi Iiu. wltliuul dmiht.
i > * ■ i,*-ii Ih* mml Hilt.'ttir| md iitii.i
grtnl |irai**« frmti mn- .j.-r*. minli'ltni
ind ih* |imii, t*.r l.*r tJ.il eoowpUM
tnd reiidliiui, ot tli* Rom of OtMUt
kin.* u to tb* Bpmtlfl iligr. Thi Nov
HI .*■•!..   III,..* Ihtt,.. ,i>  aai*!    " lh*
mrtiliarilnn ul iufh irn.u *. I'uii.
Ntliwn in*! ttiiiin ,i. ti..'tin,, nil
Ulnt illil l»**ib In th* itu-m-nr. „( ,t|
blhtlu*inf tb* Bptn I'U-r.l Mm* i *r-
riiitl.ui al a great din.ltini.i:* i..,i n„
Mil *aip*rfwtly gir«n. and atlb mora
brilliant y iban baard ***** tmUm*. lo
tat, her rehdiiluii uf Ui* i*,\m **t uni-
fiuailt i*.ir*--i '
VM Lai* Btorp Br***
Tb* fun*ral uf ib* III* INnry IImvi.
dry«uud* ttvrcbini. obudlnl n Vuiurla
uo Friday night. ■•-*. pin* In lha1. .Uy
Ihla iIi*il an  lk .-ii. i aa* lb bl* Itlh
K'. lltvaoi* iu Biir.ih.tihithttta froM
land in imt, tnd »i*nit «.»* utt* lo
CortUa, ttiturnlng frum iht MlMt h*
ei.i.i*4 lb* dry i -*i. ' > > • bwtai
lo Mnnarabip wiih Mr Wblt* tor lh*
M*i *>>»"* AhMl '*■• itu. i*uba
wai l*It a wi.l*.**i w.iti iw.. in!, tbll<
dr*o a buy and a gitl -wt.*.»,* t...w ***
trt* uf fiii.-t and mutb*i l**,.«awi
alwiy. luob t .It*--, iiii.,,.t In M**a.,iy
II*  w|l  a  I'lll  i.u   !  Ml.lrt  ut Ua
liriod |*c_dtw "f llrliuh r.dgaibti. A T
A A  M . ai J iitital  lMfMW|  tl Iho
li** id bli 4-*tb
Tho ToroUoao aa Ua l>a*at.
Atoott*Mtn aboba*rw*at:y ti-it«*d
Ml*»h>o my tttiMiaurarrtinatif ib*
tar.it* IViBcaad Ui ■*, in , t.aa*
***** A IU*t*ra iitlwit. .iiiu Utt
U*n it **ory aitd»nr* <A i tu* t«w*
•tiruitin* op no IM Mob* uf u* I'rtatr.
Me  aalad  t  **ry  *«b*tantl|lly  btilll
abarf. iad toaro*dtbii 1 auaownoudo
Mtly ftlH  Awry Bo»o**o hahM lilt
tm*** if trerlloo. IOd *b»« Bhlitwd,
•HI bi%* au *'|t tod
i • •» ll ti - i Blttd aitb i I
AmUmkw* tM nm**<it*n'w« t.t* •wotfurt.
Th* i"iM i.iMtiittl t-ttaw*a ta**ly tad
lhl M» o*w Ht, ltd tar* taondatad tod III
mum* uf mtm th** Altvadt IMlw BT*
Ui*o noull b*rt*n in tn-i **ia*. iod Uo
i*Mt4*airtb ..Mai* in* int '4 in*, bard'
•tt*. rrwftoi ird iMntdiotn ******
ta M twoM Ib goovrtl abato* ,w| which
ih*r**r* iht** * HatM ******* mXA
MohOtod dour tt*t**y. t* naodid atU
•wrb ba ***** lh- mf«lt*MwoU wf Uo
**• towa TabIM i» lh**a viMaora*
*d Hf* and giwatb oo* i* ma «*pii*nd ta
l»l *U*Ma wall UM oal tod aah-UoUal*
ly p*%** MHt*m CN| u waaiilwUy
MUttod. httio* *.»•! oilaiai dtaioaf*
tM ******** by lb* **w*4 flail BM
ftnou* ttod* to Unitoh i *d**m__ tod
Md* fait in ttb* It* ptora M UH rtaMty
dtiiMMbg llntiw.* of ean  th* gtwol
••■* ui*, p,*<* *•*. 1 -.**ti, ***** *
A l*t* a*i *Mpt**4***d hf **tpt*io
hiioodrhih ihto OMOoio* H ****** tola
lh* <Mtlh id Iho lodito Jnkaay wM
aai dlvw and 0*41 U* tt-n' nty Mill*
*»a Fndiy blthi AtMf itoaual Iko
Mly. **** ityiolKiiMa'i nm boom,
im im***! wa*h*« ***** i ti llttl
***** ****** |ly lh* **,*.»<• *tt««
ll tpywond UU Jahaoy wa* a iWl
Hit*H iMlto. tod wa IM otthl af IM
• -■ ■ -l*t.t hid Haathl • Hit*** rt *hHk*t
MdB battle wf *i*> tlwaa ao aakowaa
fhlBBMM *A*** IM 'a**** -Wli
Jahaay Md ta» bliahbia la it •***
*A l** *»**. IM la-Uia ****** op aod
atl*oiH*d Iw atlb ba IM ******* af
IM ***** Hpntu ***** a*d ** natal
o* beat Hy ihtl th* ***** ***mn4,
Uro-otM th* p*ny hh *** *****
Ami*, inhooy* otfa. lh* waiy ******
pottMlolMMtM *oMhl MMof hn
*<aei aad in*d taMM hM ap lath*
otlor tlw—awMl **al Aaaa IhIM
iim*** om ou l**Uy dlaau* J
Ut *di«r. t mm «M narowd im ******
fMBlhMI pHIIOM OMWMBM IM Hf*
e.te *ai« ******** TV ,1ft, ttia*
*m*m <>vi.*ihtiit*a, rrt*r**4 t ****hl
Iw Ih* *fl*ii IMt lh* ladlaa'* *aU *M
MMl h* atamwle* *hlM aodn IM to-
IoomoM IH*ar. MMtard hf ■ ChfcM*
MtO. lM rwnMMMdH*  U* tmol of
th* Cbtoootto tad hi* iMprtowooMOl ta
im tmitm ****** ml *** i«
Al IM Un«t It**** U*i  ***** • *mp
tnt ********mm**i h ******** tM
f**m**t*thm rt W**, m t*** tm %***■
**$,"*** ' IhtOahy IM M." tw* lh*
IwwMl rt IM laMlwaa. i *h A tMt
eriwal*** that ***** **r ******* Omip
ao IM *m M*01to*M ttr-* 0*1 *m**i*
Th* *tmoa pari* *n* il paMMOa w*^o
MIM , Bla* 1.., I. It* ,B-alWBt M
laataltara* ttte_itBrB.il a tlr I tin.
Mw-ll  itttatrraH IM tltiall put
m, itt *it*ir4 ,a* • ,,,;■ > »ll* *m
a*Bta*tia* omit, tat ,tr ttlia. •( Itm
MM. M**oy  Otod  tWOgO^tlit  mte*-tHp,
Att** M la Wtl I. alma* ahhh IM
****** Mod *v*t *** Hm****/-* rt rw.
nalano *Wy ******* ***** dtOValt
il****** ****. IM '•Hi-* m» *M*
tM ioior«nr wf Atii* ****"• ***** ta
' th*** hy IMMa -  Tfit,h**#Mtti«f
iM ****** u* ftithfviiy norrty *if**u
*ba4** iwd rM** nf baan.** lit* tod
rhirfio* aar* *pprw<>ii*d  M  th*
'****. aa* **nto-*f**t ht 'fc* MMM of
***. •laa***** lM 'ilr-iL). Uti
inwaakoo IM *t dm* f*-! *f«* IM
Irat mi TV eHwwd mi «i«».*»*n
plated M IM ****!, i«4 ti ih* tati
~ *•* IM Minra. uul-**** lo t.-aan
aaly. r*v*4twd t *wrf**i 'nt*^ fn*t
IMir  A*ll*h1M  1*1'■"    *** **m on
* ** ****, ll ooaM h* **-**.*** sotl*
dhtwl tn ttr***** Ipwrlll lal'tMal**. Ml
lltl* ***** Ult Mt***a II I'd
Wl'Mt. tM Mt* M'-roihy 1***1* *9*
***** all i**** * »f t*. i'l ii.inr*
•Jhttiwll. Rorwawi*. *tr*i*p**4 i»-4 T**•*•-
a*a* aomafit ih* r**i nf im ivvanooy
mm* oolobto- fm IhoM *I*MMM *****
*»MltaM iVai* t*t»**M*lhy tM
load d*Htht*4 *»iwi TV iad*****
dli|HMl tl t Itt* batr lh#nw*hly
«*Hfhi«d •Mb iM<* **toii*i*M**i •I Hit  LBPCEB
NKW IVF.M'MINHTEII. BWTIBB COLDMBU, SDNDAI MOHNINd, MAI ir
Itpboti-i Nu. 8*i
AniiHtioinr llliwk, Nt".v W.'iiuiiiiHtet
Bell-Irving, Paterson _ Co.
tila'.tilt' iin.i Unimulaa  M.i.Iniiii-, tl'liiili-Bitlt-  Drain.  III  l,ii|iliir.,
SHIPPING  ACENTS
folic jcfrgcr.
<-ii i
U  .ttt- llltl  ililtt
tii  lllltlll...   Niti
mlti
Hut
ul Illt-
I.ai
llil I Vl „
in- Inai tine
Illllill illlfii  ti-'
Oritur,  lllla.'lt  I'
r„ui„,„i,
„ iii (lui
iki pin -
-I - i),
iiiiilii.il iiiiiin |n,>t-
pi,,, u.l.,,,,,,,-,1
lion nm
Hun Milu  i in
In ililtt an
ll,.  ...lata
lul nu,I .in .'1,1.1 a.|l  nta ttllt., 1 HtlUltl. nl
iii in-.', -in I'.ii.ii.iiiiiiiiii i a ;
ll.tl.i lilt- u-il  "l-l tl I'lf'I  MNM I" I
Iiiiii'I'ti'ti iii allii'ti iiiiaiillini 11uni tlin I
Ultrlt.nl tli.il  lllll In'  ritltlii. imlilli- '.
It...hut:  a.aiii-l  tliu-e alio fm lalltui- !
rntaollB, ttlti'llitti (..aaal in Initl. ii|>|>u.rtl II
liul nr ina llnp.llll allli  lliiil  l-.-tlt-l i
,-, .vl. tilll  ,ll..l Hit 1,111.  lllll Ittllllta. tit
iiiiiii lllll -nit Uitt altttanllm' ul at Illil it-
III   Ilal-  laaaa
-l.lll    ||t| lll<<
•lil
.l. .
llltl
a,||.<ltll-
I.   H'l.
, 1  till'
lllll
llll
»lr.lt"
iiiii. MullNIMl I
I  .".II i l"lll
"12,500
tt. If. Ill Iff ""'■»I"
II II li I "' • 11.1
iiii.i.  rt iii il l-l.
i .. .
,    |  ,.1-a   IS   •  1   IK,,-"--
#1.1011
nl  MU \i,  itlill t\  I'.i-llliiX  l-
t'.tl Si.  II IS  I umi  Sl.tt  vnilli
I .  a  .  .  .   i.,t  S, B
|,1  i u, Si. MIS  I ,-..-,, HIS,,,
ll*  IS KM'KHIKM'KII  KAMI,  I
II .  a'l,a|a.Bla
l  -   f S. . «,,!
\-,,l St.  II IV  ill I I   I llll III.II.
t ...  a  -a -|a  I at,;,
l
.... I  I
tie-
11 t-i
.illt
Mi-
i .lie iilll nut tall
il in Tilt l.t.iml.11
nil  lv.ail.t~ - I
-l-Hiin.i - -uu
it '-
|a. IAU  I   I'l  IU HAM!   I
#T.i
W
,\n:n  ,\  im\  \i  l.KlniKH
- ,'"Vi lUJS UN  mi 11 II.U
-
1(11 All
■
ii .. If.   ■■ ■
MM \M  * -l Ml   I"'"  IN  "11
■
■  .
■ V  s,.i  III  l\| slMl\Ml i:
a    a
It *.
Ilt 11 IMM.   illl  \
llil.  * 11 >  IIH  HTM
i* liuiMI iniiii ntf\\ I I'll 11 ATII IH M IM
il
it, |..i»iiiit,
..  .   -  ■
-
t i IIMS1IKI1   U'Attl
i.ii.ii, .-
.   ■*!    \|
pAKM  '"!•  *.\l I.  !?KAH  i*"i.i
I II . .,.._..:
'
\H.I_1   \  11  It   la.if. I   If-,
Vl. n \
b"
Ititniliiitii  UH'  M'l'liU H K'lliiiU In llf
s.H iittiit   -I'.inl.ii .tmi  wimltlt  filltli'li*
Ol tin* |'.i|»i    Hi" I Olll l.'.|.l"i-«li"
il.'illi' In Ui.i -,■ nl  Ml* M'llAi.ul I
wi*!.-  iiiii  ». i iitll.'  kllOWlldfO  of  111*'
•..I",.i. irtiti-t] "i "t h*i dtpirlminl
HI*   |t  ItlWlH '   ■    ,|.ItlU'l-    it '   '  'I
' :n 11 i Ui" "'■' •■  i ■
iii'iii*, will in* niit'ii* in 'i ■
Tin l.tt-.in
i.\ h;\"ltll UfftiRI
w. *.- ..i.tii.-d U.n mm i.'iliin "i
tii..-nw>«i lupptttd tort-id ii,- uiui'-
tlttlUtd   X ' liaug*  tl  Hi*"   III  Ul
lhl... ■■.. .._. *t|| tii |tiui* iht iplrli
il ti.i ii tottt |>MrMhli a'liuti'iti ul
ii.* »i,*.ini  Ighl nid fi'ii* lUttcult}
lint I* malt if <->!. .1 in ll   I   l|  * '* •
■ .  i ni  l.i |MM '.'iitiii'i-l
lbil i'ii'* ihould bt
CARD OF THANKS.
w
i i.i -iiii: in til ink iiti iiiii:
,, Wi
...i.it'ti i.t
 tu a. - -
it i i!i lln i u
s isn ii ii.iiiiKiiM.intt Mil
,.,...,.a
I) •"
I  ,   I  i  I ■, ,  ■   M. I. Ill  |a'..*.H IF. I
.1  -I, t| al.tll t.|  , ill  *lll  ta  m ut  lilt ll
,i ngttul I" ..'.ii* althlti iiu-
I,.a i.  Ill,ill.   Lil  Hit-Will, i  1.1*.i. llm
■rratuieiiH.nl \-***»*i l»on*y i*" ■'■
I'tii.-iii.
i.., i ,  .  i  i , . i -.   .. ■  .
■•' ' ,"*-,,;',,i
Ma,,.,,-, s it a II I Tel fit
CITY DEBENTURES.
in .1n ..
U, it nn I.  in it iiiu.
i -  - \, imi.  ii in. r.u-l.i; is
*  * a
s-_'.7iin
.Sllllll
[J t| 1 ■ -
\M| |.  I'l Itl U\-l-  llll
l-l Ki ll\**l   MH
| |.\   Mt.'.'l  M.l.ll.   men   WU
I '
s
-
■
vt.uiM.  \\\t MIM    llll.
'I'l Md.I.- >MI I I.l.I.ii IIMI' IP
I ii ■ i M . i.i lui. fti l**t. t.-i
in. ..i,n, ml i'.. i .it  i *.. - ttt.'ii.i	
.,_,,..,, I........ aw. i.i]'...m.,.i ,.i .I,. ■■■, ,.    * ■• ^rr'.r
.Ml., uin  ai  Uni  U.* .11) might mn
fi.Mli.-i  .i.lVi  hum  Hit-  itintpllt'ltlulu ' , >  ,,,
„!,,, i „  ..iai  -,,,i  _i,,, i.  ,,, ,- idel, ■  - * *  ' ii ■ ** ii.-ii.i- -
wiinii  .tt.w  f\,.i  .,.,1  wi.i. n it ,,...iiu i...i. i - 1.1 *.., ii v -
[Iiii in
Ul  .tl  Jlli'K't  Hit   lull   <l
it.,-.ui, ■ i itolivaij ■•■ h * Wa
.   .
■  a   [ Ih-hri' ihai
tilaiiKtiurrptis i.u.mu wi
! ■    •
*
i i*.t* ,A sixth
kmialr  . .  .. U -
tt.il 11 i .....
.  .  iM   . ■ ■
.    I  it,  lb.* p|«p*r .i"f
tl  ,   . "   ■■ Hi.-. ...I 1-* bl.ttliltC Ittl
• it,.ii in tint .tut**iinii, vbtiooi
tad t Uurrtflcod if i
.i   .  -  « ti.tti.il upnb,
to] tm* forth*!
11 Mil l'  li.l.V 1   lll.li  1>IWI ■■"*' ,,",,t*- ******** dim* ntli
I , , a
Uitll,*    •  tr liwtitb  bflil Ml  ihtMU
MoM'MttNT.M »"i:it"'"i  | It *_hh ** ■• i.*.if**i**i *> u ••  I
■ I ul ib* "*Mh*_tlM  t*f Hit*** wt. -ai <i
I raid n • ..I ,ii-.I,   it ihtt.
I l  lung  lUIOMMl  1«  ***•*  lint  I ill
„..i  a ill let  Willi.**.!  a defli,n.
ll.* twitt't   I"  '    I '
'.   i  I tta  -«i..l |.l.|H't*asl I,. Hit*..ink.,1a....I
ill 11'111* Ua*  Itlll* ••   '  l>  I  '* " >■ i  I.  '
|( liiiltwu1
^. w i\ it
lltt'N i il, , in I.
Va, II  I-.I
It.
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
Vi'll. I  I- III lit 111  '.HI s  lllll
al   tl.  ,.,!.,,,t„|, lullwllii ellaltt,.  It
,..,,-. ■  ..  II.  .  .1 ..    la. a.
--   -
■II  latlr
all.t  '.               .   |  l  .   .   .  ,1. I.
,  , lar all .aata
HUH a.
1  II.•lllllaa.S
I 1  II  Ifl
-UlaaS III  II
tlal  lliltl
NOTICE.
VlUKUUIVOl'
ami
Now Wosi-
lllilWtlH'
Bl'ttBS
Bands
will In*
present
and
ovury
olTut't
will lit'
iiiadt'
to
make
the
000-SlOll
US
enjoyable
UB
pODsillll'.
A Free
Lunch
will Im*
served.
12 o'clock
ie tho
hour ut
fur tin'
Auction
Sale
GREAT
Auction Sale
Of
300 CITY LOTS
IN
MISSION CITY
ON
ItOUVillg
Victoria
via
TUESDAY MAY 19
w
m a in  I timl! my
-
I;
\
it
I)
it
SI.H
• if ft rii.ll.ti.1
•
ll it.ixi in i.u ii ..in
i *.               - ii.
, 1.11*1 its  it  -  it ntli.l l  . AMi
*
'
ii.i-    -U'l-ll:
•
\\                    -r lltl.l
1*  a
- mn
,11.1. 11
II
iiii.i
ll
l.t i*..i a t... Pm* iit-iUiitiuni I* ■'•'-   1  ''-''i'-i MaitfttiBh lli* Keith Ara ol
TICKETS FOR THE ROUND TRIP
IIUlM M.W U l.s I MINv 11,11 \S|i Ml. 11 UN  MMI. **\\
I 1(11.) \ Will VKII \Nhl;l.|i UN  s\\|l. u\.
I i.'.M Vli niRIA \NiHU:il RN  NIAI l'\\
('•tll*i*lm   ,  . 1  an I  1 ..ll i.ii. .■ fl i^l.i.i.
-   .    ■
. ,   i ii iddiwa
DOMINION REAL ESTATE AGENCY
(ii-lli-irll  A., lit.
Ul I H I.- II * isn't l|.|i isn MI—lnS .lit  |l i
A. M. BEATTIE. Am 11..11111.
Inlander
at
3:30 a.m
Vancouver,
via
Oiiiiiuliiiii
Paoific
Railway
ul
8:30 a.m.;
Nuw
WoHtiuin-
atiir. via
Stoiiiiiehip
William
Irving
at
6:30 a. iu>
stopping
at
intiiriiindi'
ate poiuts
uml
arrriving
at
Missi1.11
Cily
at
10:30 1.111
NEW VANCOUVER
COAL
Malog * Uad Co. Ud. <ii ti-iimo.,
New Wellington Coil
'''In '""'■''•i. fi« 1 uni	
riiiiniinli-nlt'mil nilnt-ilm
Hi.. I'liilllt-l- ,
• 8.00 PER Ton
■*a|'l'ly iiimir H|i*iii ' "*>
*. W. OREIOH'loN
i.^:._,:i:srLi;';::,:";„:i:„i:;
iratlt,   t*-lili|,li„iieii_"    >' Ilia
QIQ  "'" """ t* I.Hkl 11... ,.
oln, *
****** |n__ „.,|  |,iL
IwalU, lilatiiB Htiml .,, "
********* .in, .,.,,'
lltl lltlt !l!i>ii.B,!ult, ata ll. n„Hl |||('
i.|.  Nitoiauel (e_ ,,, .
.mi.,1 ,i„ii„., 1.1, ,n„„i ,„ 1,   '
•ull III IbbIiUiiI. II,,,,. 1
I'liy. ami It i.n I* lti«,| ,a
*1,lr,,„,)„„,
1.Itl,rl,',ft,,,,,
lla*   KalllUB
11 III ll
Tallin
lllll .Bl, Si ,'.'.ll^,, .,,|„| ,,.__._
-Hanson
,i.   1 thi i-ini "t i*ii"" wt.i. i, »i.
mtaiit**. thd I
aftti  ll..  ropMlof  IfaaiuMIOilt**  bl.t    ||
,. atlbttig
•ll|  a   .. \   • II.* .
it*)   Mpmtaol mmiM-HUm I* u.t*
Mill*!   * h'l lii 1   101  IJOMM   li*
MMt    **   Md
I  1  |t.tl MM b»i
!•-.   -    « al
... I * .
1*1 ■■ I •
Kt*  *■ *  ■-■  I  I *'   '-  a .1
H    a-  I  Mil
,   .    in
'  1 *
■
MBlUtO 1*1**0 •
-  al.   |h* UM* ***f lO
**, It .1 tll.l  'a* tl a-l-*** ■
"M-ll,I . tiu>  •■!   I
HARDWARE
NOTICE.
V'ilM.1*- lll.ltl.lt-t UIVK.N  UIU
'
**.;***
minil ibwa-ti. Iilaitttt IM If
CORPORATION OF SURREY
V11TP l    III 'I ll\ '-iu n  111 \|
TWti  CARLOADS "I  HARDWAR1
1.1 .In- -|.tinu uul.- Ii.iu' imi been n
..I  *i|a -.I.-.I u|. .liul lll.tlli'il  ll  Clone  priii.
IV. •.mt 11..II Im' "i buiMen lupplie*. making
.|«iuii 11 mi l.ial.1. Huilding l'n«r and Nails
1 moil magnificent tto* k of I mien
iiK-c.all.t-, nl
\\V  llv.lt It.
NOTICE.
Hint- 11
w.
t
t .
I  1..I.I-.
II.
.... A ■
. .i tin nn »s .in •
11 ss-   litl.l.i.,,.,.   t.|
B. .
|5 '" I 'I'l-k   1   111 t. K  IHIIlll-lll..  ,
I I
.,   ....Ill '."
I 11.111 • ■*■ '  \\
t
.,
II lliii M
I 1
V..I..I. I- lll.lll.llt ..I.I.I llltl
*a*t will of il-* | •* •* '**' l*i .^
.
:    -   I
. ...
*»■
i* *.,_*.    ..  t  a  .
,    .     ,■     a    •'.-■    §
*   '     1 I
■
ttall •  IMi m hill a j
*  •    iHrtV* li** \
• . 1  * aod lao II ** |
rtMlfdM  OOlU  *ath IIM* a*
"*H*iOar*d 1« i»- I
a
CUNNINGHAM BROS.
F. CRAKE,
WATC.lli.K_.. : and: lAS0FAr.T0kl.-i; : JUER.
I   ■■Itllltl.l.l   M I  I " 1'.'   I-   \V.  -I   l-'l,'!..   i I  I
.\1n.11 |.n M-iiii .11 laiiiiitt. |intfi  Slmpaon, 11.itl. M.ll<-r tl
Ca, Walling)    * celebrated Plated War*-, quadniiile
|.|a,i,ng, tool, iim |*rt/,. over all eom|wtiion u Toronto Exhiul
lion, 1 tho iiitl.l .uul Silver lA'.iiilii. Iii.iiitiiiiili .iml Gem
Kmgv Jnirlri Clocks. S \ lirae Kock of Nc»
F. J. Piiiroi & Co.
Pianos, Organs
lad  II' hlwal* af
MUSICAL INSTRUMKNTS
- t 11 aiM **■ mn*
ttl.l *4llt ft 1|.  it natiw* r*l*i*
CORDOVA BT.
•• a- it. . .tun 1 aa. a 1
MoPhee Broi.,
Shipwrighls & Boatbuitdtt>
BOATS FOR HIRi;
BiyontlRo, I City PI_n,n_M,lii
 N.w Wciltniniltr.
LIai&Co
BooKiELLEiu
a STATIONERS
HAMLEY BLOCK
in.11.p.,.
. tkicalil Slktl.i, ,S,a lli.t.,,,,..
Merchants* Excli
DINING HAIL
- ■ ltli*l
"S  " •   **1   lla*.
<t^**al«i»t**ar.ada.i 1 ■
Sllluwr*  Ttia.i I' • i,
-  it,  1
MMtlll fc III",
Tbi*- a--*   , . Kitluv JrWrlr\  '
. ' , in    t .li
\rtiMit  l,( ,m\t in 1*1*11* <l \\
.,.1\  *,  a,.|,l!|a..N
***'***** I** Af^thmmt*   1 I ii-tl'Utlirt    1 -tll aiul v, t  |i
1 Ji'Wi'ln* wil! At
IU llliilM*  <•• ah<
irt**' Ho
illdlTlVi
f  1 Hit  11
**i  l'i*al'.
NOTICE.
V  1 m.i.\i  MKNTUtU *'i  1111
• » *' t.   .    *m* N|
\\ U lllll MHI,   liM.l.lMH;    ***'■*****  *********  tMM»«OllM*   /   ,
\ -  lil.l l*»M. IV h  M A  nu.
• * *
Ship Chandlery.
4 BBBjalMa nl  lit  IIB. .IH I
1, ..A...-
li »tifaiaai lltl if. aia a.i,i»t|
.-■a- B  	
I  "I
s
I.
'  .
s
p   ,  a -a.    * ■    • I ..
I iviuinoii, wm »> 1
r. :-,zr?rz
■   COMMMlM    Ihtt   *«l<**
BMhl  ******  *  oMIl   ill**r*0*«hlr  :
taeaa.a.|a
mi II.iiiii .1 Vm l.u^f Slock i.l
l.iltiiii'irii.ii'il.i.
imiittniMi ..*......% t i.u
-* . .
1 i'll.M **•
a*
I  l|t.,-,,"l.|.    ,'.
i'i....i..i,ii.ii  i»i.iHi ri»
- t,   »a.
I   It- lllltlll   111   1,1,111.
tl.
•|-    tlHlait  ,. .tilii-I,,.
I  a
ti^S I    -
IV>ii**lli
N*_E.J
m.i mi < I* 1.1 nm
lr
1*1 mr
Willi.*!!   l»li.Ml*|   H.l;
MOMMOOOhfoitb O  t*"»lt twain
Oaiat'»la*i*ml rt *******
.,  * i.*i.
W
t.
A
x
Nortec.
Ntrriii.io inuumv mi-wi nm
Ml** i < I A1K I
l'lll>
1  ni 11-1,
■
■
*»*h»iii
(MtfMl  ta  *l»I«*l**
l   «»i   |i  leal*
li* 1 hMpMI -* 1* ** *** it ft*"**Ml| t
***** *** UlfM *** tm thO . ajbll-t-.t
**-**  A**  *******  *"******
*    *,*  tm im tttm - 1
> to h*»**M",at**»'*tl*a>«.t
th*|*ta  OMb*  «hi to**,
lain !«* |*<iiIt* !i*hlih* lh*|  > Hrr*.
- ia| **l rt t*r* the* *****
i*H*th.*tm*mtl*-- ***  **
************
i- ■
al 1*1*11*1 IM rltal: lh*| tt* *MIOhl**d
. . #t IMl dt IMt  *    •  ■.
"ar-*i*d aar iMM aod Ihtt IhU  -
ft******* tmi  ym ima -* im
tm********* ****** it tAmimmm*  ****
.**  . . '.,**  tm Uhnm
tmt,*  *******-*** 1.. Ullli*I pt*4*t T*r
******** I*1*** ****> >t Ihlindh *** III*
tii fi* ih*r *ha*ai4 M hraraghl iota IM
•    Hi*. '* * ******** **** **• ***
** *• *\*p >* ***  bo** lb*
ihr  lt*l  i*Oll**t
i**,*m*  **4  tM  wtOeMl  Ihjoit lu th*
,*i ******** ibOitafh 11.1*1**1  ******.
I
Ha*  *m|  am*  aaMbN  i*i***w**.'
Mtld at «*a Ih* tti* rt lh*
ihi* *m,m*t l* ***** a
lwO|ii*t   %al*H| 1M qMHIf *d MIHo
UM  **  a  "Mop Am***thm ,* thaw*
tggm  «t* ***n Mtnob ti********** *  t * *g* */j
*m**t **r M abtOloMl
I .  ta-l |1 **************
*m*H emalm  ***h  imOpVI*
. s..M|. h*\ atrt IB
■   1 "-*•'%*•■■
H ***   ****   ******
***   M   it***   IMI    llt**H**t
*,*i*4.**4***   •*  ■   t-   A itm*   Mill* 1. |!B*|*|j*TI>'-  Mil, "ll.l. "I
f.*a» io Ihi* i**i*»-a t« «h»a lbil *m * <I:mV1\ l,tMr*
ZZTTU'lTri. t___i. S"'" '■ -* '»■*•*■•■■ **** H ™*■
"'*• *    I*   lira r.,-V,  ,,, ■,„„,,,  .Hal, •« Be-
\\.  till.
11. umi.    hin,.    . in 1-
• lllis.    "II... I Hi 1. -,i ni 1
•iint. .nm- t.t.i. tn. -.nti ,-i. ml,
HI-, h- l.lll.-.    ttlKI 1 ..I tu. Milt.
11 tins 11 l-l i-i isi. 1111  IIUUlMtllKs
....
ivr 11. or it rllf Hr I'rlwi
CREIGHTON,  FRASER  & COY
' \\ Kief Stem t Vancouver li 1
• **'    ^ a* 11
MMilltlfi-
1 ,(1 mul 1.
L00K_HERE
H
IRD
THE TAILOR
l.'l-  l.ll  tllllillM
llltll  III.   Illllli   Hll*
It I-..I lr. IIIKl  «llll.l
11 Kl*. l.'l. I OUI till
1*1-1 IUIU1 ll.tll llll tl
ilitli.-.'iiii  Ml Hi .m.-l.
I.. II IS|.||
ClOTHINO
iitti tit. -iMi-int tnm
••I llll III-1 ll.ll llltl- All-
Ilt illl tlu.| llllll I, UilNK i
llll I lit*, t I.AIU.I IIU
I llllll. >|i'l "> 1*11.1... I«\
11111 It. rn . it| till; um
I tll.1 I'lll..11. Allt IAS
KOI  .All. ,n  'UMI  (Ml
tlir..  lllll...  1 1*1 K
is isi.-il tl.lt at VI t.- IKI.
... I Hilt..- .•in,..". ,, I •
.., .HtilKlJ.
Bank'Montreal
lll'ITAL tllta.,^
lar.
m.i H
■ 1111
A Savings'  Bank
Department
Mai Am* op****«! M *M*
thit |ti*t*
I
lum: iiiiiii 11 (tmi m
it ****** * **** *****
GEO D. BRYMNER.
IRD The TAILOR central hotel
PttttlMKl.COialUSL ,  '"""im**^*^**'
•lAMRs cash. b*m*
li* llm Itti,.11 III
m
NOTICE.
BRUNETTE SAWMILL Co.,
I.itni,,.  - NEW iVBSTMINSTI R in
MANUPACTURERS OF  Luinhnr. Shinglra. Lath. Bill Stuff nml Long Timber uo '
lo 100 hot.   ALSO Flooring. Colling. Rustic 8iiling, Mouldings, Picknts,
Scroll and I iminl Work, Saab, Doon, Window nnd Door Pnumm.
 Hoinio Finish of all Kinds.	
it -A.:cvirato "^rcrfe O--aaxant30d.**i
ills DIIMl llvi.t.K AND  1.1MII    MLMUtt All) FIUIT BOXta   ill iiau m. irt
Ahloplng Facllitica by Rivet, Ocean oi Roll 'rtaurpaaecd.
I a -It    |1« '
U*__t'l  ii--."
aat IB Bta, . a*a *
irt., iai 1
it. 'i
uitt. .ui.i.
I.l) | J  IB.  «a,l  B,,.|t-I
Btt**  ,B*, tr
a* ...... ...-* aa* t*a
1    iini 111 I,  All .
.  r .tr -  at  ., rt'.ratall. I
itfttrfaitr, II . , it,    . ,.,    ,.  tall Ilt* .tt |
lilltt,,,,   n inn*  IU .HIM,  Itt
lIllllllNll   ll.HI.I ,|.   I,I .|..lt|..|,a
a»lrA_e_,a Mr lha 4UDSOW POWDER CdkOAHV: *»«-»<»'
'
IIIIV**
a  ,
NOTICE-EXPLOSIVES
"••  Holr A«.nt. lor lh.- JUDNON POWDER COM
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Columbia Slreel,
New Weitmlnitir
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
ta-
m*ggt*'***i *h'*t*imt*mmvrt***yi*A
WOHiO'MiMtlH* IHI
a***** eg ihu  atii
IM MiW'11
**.«**   at- h  •*  a*l»
.. Ml    l*OM    la    OfOlM
' % «t  iw  mttun   it   i>*h.
ttlltl  "AlYOt.atu.ll 1 *,*«a.t,Ml MtllUlMlttltl
NOTICE.
'   Hrlllll.  •-
•I'll.   ftllisll-llll    'lt.nr.1"   rtorralM
'-' '   ' a.■' ,_,   ,_,
,,, ■   It  ..,.-  ... ■■,..  *,:...  la.Vaaj, '•*,   la*.
..... m-— ' -*
The Hitter
,s mora dm
,|ii.iltu ..( the miianil ■**
ahkh a mi. <>f a laal.--. »*■
made, it*- nn«i i*t*j««»*».
...iiiuii r.tliitii 1**H*I
.Iml. Utlt contort*" i*I
(he ih.i|< i-t ih.-af*^1'v|
worn- than ihaalili
M A. HcRAE
Ult   1   1
giaumi •
1.1 I'u'"'
Rleharda l,taa*.
New Wealmlnate.
_E^?*irr fc    S?E?5§S linnfactnn.nl and Oealoni in Rough nd Dm. Lninhor. SbiDfilss.
********  ."*  **1I.  **■    „,.,„...,,,.„ I A.t.A IjllllO   Hall   Plfll-IllD
••-""*• ••*•««••" »„; -Asfjia . .   _ a «__. !*in» ai.n nciew.
Mn
l-ii Homapui i«i *
gaha t'i •• <*«*i**inl
i.„t,„ t»more«h_i**"
mUitting bnedcWi **
Immortal ShAkr.."-*-",
mi "The .//'/'""''
utt I'rnrlnilil-* '*'
Man" II- mi*
right  Thwefcra *"*rf
Get Your Meat ZIZ-
^SS^iV^^lMSlSi 8il(tton Bokm, nel FloH*, Trays, and all binds of Wood Furrtilhingi
^wmtmm-jllWkmm ] toe Oinner.es, Doors, Frames Windows, Mouldings, Blindi, Riilingl
.,;«'l^,ra,Ri*',*v>*' ***"** i   Mluitltl, Bracket!, newels. All kinds of Plain and Fancy Turnid Wood
_r_-O.WT eTaB.»« THF. LEDOEK  MEW WK8TMINBTBK  IlKITlHH COLUMBIA, SUNDAY MOKNINO. MAT It
f.dTCDiM ASSURANCE CO.
[ISItnllOl'OANADA
t niiiiii, Kb
■■•1 tf 1,11 a
 II, „|,
lltt|i|,ll
Morgan & Go.
iTlK J^IUT.
I.
tin iiitu-
.mit. iiu.
I neatly ilt,
lliniti I
-it ln,l
itttl iiilllt
..i  ih.
elll
I
- 'i****!!  Ui  *i...n,it
lli •" ",r.n Mi  luitlia Mulei
■ ^riT	
(   |    \,.a lalliwMIHill nl
,i.,(,   ami   dw*.'Uii ..
It  HI'I   IHI.lir.,
lilllllVltllll U.'l lua  I
, * tin. l"'ili l'i lhl
■ It t, tl.* (.Hut** ..f
,   al, .1 M  Uir  J.ill'll, il)
■ *,,*,,*,* uul  k*|rt
, >,■Mil,    Now Ii
'.'■'I   !■!   tl.*
. ,   V.w  ti all II,*
< |ft  <ll  Itu   UK llf D,
* iwlRtrOuM  lie li.
f  it,•  Mti..tu  are
,   - i  iti *'-i*  ii|-tii
,,i . t- i n •*  .  i ,.
■  ,i  at.'l ilraiill.li  lie
III I  '■ '  «
a ■  i .t  i htm
.   I I,.lit,-a Ilt I
MittAi Umi .1
■ i* 1 -i net
i?*  Tbtl dt
',*  I  '.filial ll
.   | uin •Hi* ..I  a
.  -,' .iii1.,* .ti.1
1 '.ililadlr,
.. ohm in u.. i*
1 a   a
■ ! vi, raoktBf. *****
, llBfi Hid
, ' «1< It I.
• I "llll..( ill*
a i  ll>4 U,* iillli*
*    won i.*.
-a. btni   III   upttl,
* a '!   Itr  .tl.
It tu*'t b"e*aa **-ia
. . ti.1 l* ali*t a
-*  * t  **»**,
-I i.u ebb ual
,  a    !.  - .
i  -a Uaool  i *,
1 *■  H It.  I.UI_|W
M *
. I
it. i ,   .
a
a '
. -  - ■-. ottr*
■
* .
'
I a   I
a * !tl*   *A***t
|rl*llllO«*.
,.  itntt  *0d  IMl!
•   catt-i*i.
*******
•  aroJ M
•'.tblt iba
i   ia it tmt*
•a aaiab*i«  In lbt
i
.  .  a .  |
Ml., «il|
< it. ih*
. a |,
«
;  • Mil  IIH
■'It'll
Itl I*
ami
■*"'  ""   J  onii  tii--.li  onttoBi
ir'r ""^'.i-i.,',,,,,,.. as
•I'M"  ITIltl mul ii llltl,
'li'ii  oaiai ami niti Olll
u ii"> ini. bu drltd in
li  I  1'l.lli-Vl'   liul   aHI  ,,,.,
fc"1*_.,eo!orl •'■ trpoiuMUti
IgllOll, lIBllUltbtOUl a in '   i,
»»_■»_• iim ol i „
tilth Mil l*n..,i, )t||i't will  if.  ,„ ,,,
******* *lall> Mil OB Mil	
riahlat Lioiaaia.
I    I"' 11 hM bMO NMlVMl bj win*
, ,r",,, 0,",w" Mr*< "'• Dipirtmini ni
hilitrlM bu iMutd iruirtictium loUi
IntUi.'t.n Imn- 1.,.II,,i HlllOtliMI ' -ill
»t ili»i-.ii,i,ari. * iii  ui#rall_a  i>tl vt|,
T*, :',l':u'u,,\ |U ■"  nm&
******** thu t.ii Ibll um b.  it rttdli
ll**« t.||  till,  I.U, ,ll|j.  Will,  4  .411.111  td
•V-QOctHi  All -ihirr*|ultilMii*rt
unulbiiBtM lui '-.ii  11..., um
bll ..f nid .aitVi.,l. ,  a,,  t:, ,,.,, |MV
"i" in-, im w it,  i-o.MtuI  eie.11,,1,,  ||
ill tbiM tr* In rotdlBiM to 'I'.aiitr u.«
**|l*llt- lu 11,1.., ,,|  IU,  |„,IW| l0
IM* llltril.,   1|,||   „.„„._.   wU|   ^jgg
lt*'.io*i thm* um.. win u im m**A l.i
■-it.i.i* tiiiiriii,,,. brltilni lhl i"i*i uti
■■■■..    . , i '..
*ll |iill tpOD llm In.., Una,
Tbi I..it tf riaiut.it.
Mui'Iar '"*»' ■• *li*i '« nt"*.. ii, tti.
IP >  II l'-'ii-   t ami iim.tii
BtflUh PrtUotuu uWhli I tsdo]  It
I *-dll|.iiw  .,lrt.it.  in
■ogUod lhl «**. ..I lli* larlf (ml ut
ii. boltt rthurttd i. • bnii*iT. pu
tiiiiiiriy in im-in,,, a.„t ,1., \ti,i
.  . ,.  .b*B*TOl*0l
• *• II   • ItHMd Ml  Uti*  rn. »-
• '.*!. I"  bold  Ui*il li,i,ii»l  |,na*Ui a hit
• Lui* I, i*i.t ut,,,.. _ ,,,,„,,., feature ti.
*>Bie dlilii.li talni Hi*  •■ - ,
.ai.tuii.,  ai*tuUi. -.1 tht trail le cltfal
b*tr1t| itilT. and »n,.l.
btltl IhOMMlVM -mated It lUproprlBU
latatlt.  Wbii*  Iba  wen fulki baia a
tir Ifttl  lltlil M|  fllblllll.
- - *
■  .■l-M!.*   ..),.*  «  )M|  ,!  -,_,.    M|(t|
••    a .1,1,11*1.|||    IU 1
*n i -it Mtf bl MM in *>•* l ttiil mini
.....
ttm i mi'.
Ill  (,..,.. ,.. in . l|| „t Mai.
■ I H lh'.  •    •   ,  It « Latl* I..
* t  , ,*i i„ ba ltit|olt*ii  ■
■
a-  >  .. a i uu .. u Iba rieel
A Saaatwaoi tut L-i v.* _|  pMfMM
iiMiBthBlitBidtpptn«hyCai*i Tm
l'.* .e,m-  I  bttltl  U . *
Bt'*il bird |'lne   It )• BhMl  II  ****
■ .  ' a    * t
l*»l,.| biiUt (iiiii* uin ,  |M  i\m*A  abil
ItTMfth •
pOTtod tt| bill w-a-l Ul hot*, tbe ttr, b
* *  * -   ba   ***** I lOBdl
. *   b wilt be itui in
•
I-.  *«*••*■'-
td *i Bbttot
at
nid* lli
* I'l t-**td*»
«...             •
* . ii i i iad  all)
111 .tlil ttr- f...l.b*1    A HBl.i  *I*ia*r| i*
MMI i*t<i)'lll'
I let »   i'i-
. , -  >  •
••*   *   im  r*th,*i**
i.i ti
Herring's Opera House
ENGAGEMENT EXTRAORDINARY
.uii- ii iui
uul Mi-lt>lli,iii'i	
THE
ROBE
or
CASTILE
I la. ..... ,.M . Btll.i.   |..,||.
* fl.lll. .l,*ll...|1alatBa--
H'l II- ll.a.l.l-a ,..
-   IB  I'nnta  It a
.-■- Itttt lata-
ll.UTOI, it..  I
,11". I I.I..I,,
'" »    llBI.'ll.l't
Hit..   Milt.', ta Ilal.
li -   hL'I,' i*.,..*,„
li.tt.tl..,   Bl„l   (..„
I-I.I. . II,.,., I..I
..•Itttt*
TUESDAY, MAY IH, 1H9I.
I'lir ll.lt.il li.i|„.,| ,._,„!  ,,,  ,|,r  m-aaiiu
wt-alael It.mi.. . „ «,„„. aiuh .,,„.,
COAL
COAKXWOOD
1 Illil IV,.[in,nl,,i, CHI—tbl tinli inai nu
tlin I'liillii' I'niiBi tlmt l. i-nuri'lt trtt
Irtiin Blair.
On.tr.ni.) ><>' I'-'t ai it'm. MiitiU'i
-tairt', li,Iiiiiii,la HU—ll, nr iitiifHrri-iirnrl
; iitliiitiltla .mil KI,lilliStn>i-la.
IKH. E. WIZE.
ll.l.l.l'llitSI  IM	
Teleirapi Hotel
PlORI HTMIII
li  i. i ....I |,,lai,,a p; j,,  ntht Btnil*
ti**\\* i. V,1» at",,,,,!,  TM "a,
i i. ..,|._.ii..i will, llm U.i i,i_,ni  ,.i -ina,
,  lti|iiuia. in<U-l|*t.
-dAlty UtXIAS "I'lUH'ltlhTUMt
H. W. TERNAN.
• *  'M.* li
* IM
..  .
a .. • o. hi ,
«    .   ..   it nritf « (hi
1  |-ra  . l.t..-!   ■ ■    .
. i »• **•
• w*l.*Olll* *  *'    'tl*p*  dttltlt*
Ml* hwll.aidtfi aod it i*****l voI'd**!
I 'bll Ihtl*
'  l*IH tod tneodl)
« b#.   . rtlMOl .i*OHtMiali
i  roMblttd i*.**t.*aia Mta**i
Mr* it>d t*f '•»  pMtl   ,*><*iln*alll i
, ti** I   it-din*  Ot t
aat    i tal*t  nr*.
• .    ...   , mitoMMl
.,  iii mti* MlM
I   • • llITt*, •»!>
.  *i*«l dnli. i'ht*o*i tod
r  ■  **,* *,\m**i  bi IM
i am*  iklll 1* dl**
. . t-
'
•   i i
*
'   ****** iho A***
•  ■
*   *M|I*
■  ..a*  Mi* 4
*
* ***** a*d
ilwilMtl
*• *•
*   *  .*  11,
UMll  lit
• «tlh   IM
»i   C«l*MhU.   tad
iiOMt at IM ****
• **■-• ***m **
i,*>*ihii|dtfo*.l*iMO
..  ■...., 1.11*
,   '  *..!*    ,.
* a*«i| M tlath aad
• .  ,•    i  *
..   '  . , I,*.  '
»    i-t . *bt lill til
Thaa oitb t
, ***ti Hoi •*
. .  ... ,.,
*
. .*-!*. I M4
t* iilft ll-*fa*(.l
I btdt*
. iMihil t-r b» ib*
•i  lad M  •MOhtlMO
' 1*1,•■
* .
I   -   * a ...
Ind *!->,.),*  |M
"*n  iwl- ral  HAra
■ •  *»iawi i*
t* *' tai* Ol*h It
-  wiMot-.li.,(
*  ■ -   .    a •* I
I • .  ratal*'*
■ t  bait bo*
'  II  cm,   m*H4 *lr
•  *  I.,  iM  ?*-  |1 af
**  it*.] M*MbM*M   A*i
■ th * 1111a
• ' • | IM   I.  -
• *    .  t|*'
•  mis* a ,*tr thin
* .   • (a.,;„,|  of ablt*
* ■ *(!*il *li*w *•'•'  ail),
■  lhl*  hwtrtfa t,qll<n| ,**
1 *'* |*l«,l lilo |ftt*1f
m* *« tbt iitpti tad a a
•* 'OMtd* tfttm UtiHt Bod
lh* MhfMfl itmmim
** **n1t»RMM*hith |  *ta
f  i*f*r.a,it  BlpMlmd.
." ''"',' Oil  IM-Uf*  Mtf
^ * l«llr|b,a I .|Ml*t*t*iil 10
 -"nt hi *r**t ontt
ll
mi   •!■. ih*i* at* an
wit
*  '   ***  bi|.f*a*d
,    *1  |r*ati|t1kit  ll  r.m**
. '''•*'"! »HIU* Uh. ail, tl.
***** i,i atiiit| la MUh
On** Oliwh OOlb t* fiWOiW*  l-M 1 »*fi
■1 tb* I
tb***  ■ Ibtl v   -
t    t' * lad tl
! ibapt-t *- *****, Imiii
t*d It.* ,!--iU   llal.i.'. *-    i  ■
afo* lt**ll lo IM il»l tf* hauaa la hi**
a.t'  r iii*
YMMdai OOMOIOd tUait IM MlBOt**
ta***t*a. th*  rilltoo*  o*t* *10!lUdh|
- iMln •   r*******
. .  .la»(**J  .*|-ir* It |IMI
taloM* tr*oi * hoIMiaf •*> HrKooil*
Mi*»i. .** ****** *t  M***n  II T ttotd
.    ..   K   in *»*
I  i'* i .»• **>aiHM.1ht
Ma* on oltttd oh iVtMhlt
.  -i*  id. ml ih* Mfto*
1-iwi -i.t..-■-I b| *r«WO* «! allUa* »*d*0*
Ittn ******* *ltmm rt m*t*i m ******
dir*irt«4<*.t**thtb*inlnt balldiit Al
aaM *t tb* mom* Ul**. lb* »*«.** lo lh*
|l*fU| Mt*tl Bla lUttor. ***• Milt
anrb. ahd aat*t *t* liken Ivatod In tho
***** tod dlievlrd to, th* holtdlM* td-
MOIO* iMlaetthtOll *mt till
MftO t.*sil»*dl» ■•• l*oati* lb*.i i"t*** l"
a |^ar» • ( mMi ll**** ***• -**l ttm* I
iMfairr «!»t*Mi. *i 'I.* i T \ ***
tad aflat ***M d*l*| tb* ***** ***
1*r**d «o, tod l*lnti*lt*d h| tbN MMM
fol to.llltlt, lh* BwlMo ****** *>** j
*0*l**lh*'.l* lhl*  »**!  t«  **Ui*9 Ih*
lWt.*«**'.   Atl*l ll-wl  1O**l|Ml0
.•.,...i,*et,1*. th* Hi* **» •*»
uwd*l tMUM ind l**i*t'a*,l** '*»*» ■*•
a itabid  ll«i*lhow|hl
MtOTt  i a,t-ilhlUb*lt».rilf.f tMhulM
lb| «a«.-a*iiai d"*t. hwi. Iipf'lj lbt*
i»i  Had lb"i* **** a** ip
mr- taM* bte*i*.i*-i hod 11^ Ito mruttti
...   m Mifltr Ii lo* MonuMI  i •
fOohahU Ihtt th* oMt* htafl *e'il,i
btl* taoo d**lf>,t*d TM tt* A*A a*,t
ittTf-Od f*Hh*r thti. lb* •>!*■■■' ******
It..nflmte*. hel ***t|U,-« ********
IM  MtohoaM  et*  '■ *-   ■■*'■
TM h*« h. tb* Iim ** -' '
tt*- .nm .i-	
IV*l* • plOMH*-- 0*11 A**1 •*** fW
. Utt' , '» v ' '* ***** ***A ,h*
■ \|, .. 11 WtlhM. aitithint
1IIIM. *« daatattil 1<- «h* *H*nl **
ihnol *!>■». Ohtrb t» r,n*l*d b* tt lM *
i***!**** A ti*t**t ******* ************
t,t i|i tt I t*nbw...|Jfi***..w*e-
ttm*4 *y lh* hnlli**! t*ON«*t'of M
•|tw*b   Tl.'f* i* • t*'i"»l MinMlh* «'
'   ,,|*.*M  Id  H   T   R*tdd   I I*    ' *    *
4 th***"**d Hooa lh*i »»**• "I""1*
a*lb*i* *** *** tmmm* **** CMfioolof **
• ■■ * Ml .
Th*mU*nnl,h*,,fi,'*''*",lk,,',',n
raadumm *i* *i ll* *o*«**i*d. bOlM
IMr* It* n" ui*** ,d f»«"o ih* nuiildo
I *f iM haWlog. IB Ui* P**'* ******,n •«' J1
,*mit <*nM *!*** ******** »r 5Ktt
1 -aSf ArhtrmM U IhriUoJ le *****
1 H li | *-!•• „f Ipooltoonnl ■M.Mhwilloo
AtlMwUMBUlfo*!"*"'1*) 2ff____
„„i .ad i.tb»r hltl.lt IoIIimmiM* mt*
MHI  IM*d  ftowll  ^m****** 0"  '^
1 Html***, iho llitor ihowf ***m*toM
[MMMtpUBIlhU ut*n t.ti,Mim;io
oirwaialhai* nf Ihf «t* mmpAf tm
iM»loMplBod*i*lo-olUf«l,"™h:
Mild Sf ' hUt AthMMifl. IhM JHJJ
\**t*X*n**i it «'«i ■*■»«*»
I dlMfttr '
Fishing Jackie
It Udl   U.'l    I  l 1.1,11.1  |li,a  I.,  »,.,!
*«'j*')  i*..i,.idi,i. it.  r Al iti 5
God Repairs Ptiimpti. Attended to
E.TISDALL
IUNM1KEH
VANCOUVER
CHAS.E.TISDALL
UUNMAKI.lt
50M
CORDOVA
' i.Mi.avtiii, i mi iimi a. II Q
Uita Im aal* li. lit* Rou,iil.ina Itiwii ul Um
i.r.,ti.' am) llniiiii.fj.iiit,  ,i.„ (.,,„, ,u,n
Ui.1a.illU tll.l Hit   Italt.f l ( t| I,-,, ,l,t
l.i.-t.tll. ..I Ibe , imtlw-Tl, MbaUrlMt
ui.i n.i,,Iur, .w_i| -arini.. i.iit-.u..,,
ewi.i-a M.llillan w
OLD POSTAGE STAMPS. '
IVB I SOU 11 KM' Tun
l-l all.,[   "
ittM, rn
...il..lrta'
Wll.l.	
i.i|i"'i binr .-■,..  i-i poattMltaMM
linti.I. i..iu.„M» t.i Vtotoant Ulai.,1
-.1  t.Ii.tr  r...,f«|ffa,ii,ii   Tiirrr'  art'
in,-111 it I  nl  llWW  alwll.lt,  lll.llltll  .it  niti
mu  to** ....I i-t-,.,, I......„i mi.
_.W!*_ ''r,-:1!'1'"* ****** !'•
***l
• .lull)  -lati.|...
uiil  1*1
• lltal,an; -i.it.t, ilral .
..•H-tiWaiflKl  Dual
I.I.*  ami m-ii.1  i.f all
fWM,1w«  1a  Wit  II*  *mm*ri*t*,r  i,j.« ,.,
I*. 9r*m**mt it. ,,,,*,.,,■
I*. „..,
MoMAHON'S
NUW
,.-  ..a|  tt,|,ir,  ,   „f,.|,.,Blli.|i   |  aatit
,1! |,r I,,, ■ ..Ha. II. | ■lailaljal ral*.
.it . turn.-
llila II ii,-.I'll;
_i_laf1Sael
 till... I BB
Hippiuli i>m.<. Nn.ti.iii.
Wild Animal Eapoaltioa
NEW WESTMINSTER
FRIDAY ANO SATURDAY
MAY 22,23.
i  .-.'I
I* 11 Waa twit *1
■
-.   JO-JO
IIB10ITIOB0  DOILV
'   •  ,1
TWO OfttBD *
The Grown Stables
A E. CLARK.
I   MM* MlBt-lt  Ml
I
.... t  *.■. 1, at  •<  .- '  .   <* ■  I
i .   i, :  »■ li  ■-..  Hi .. .. ii »i
■ .... it  i .... ,   .- .
.   -,  ., ** , i  ...   *u**i
' " " * h '  x" *"" *"" ** '
*m***4 ,•*•* ***t
m r u\'iit nt KUMVR  •••ihfV
-*»iO ***
*k**14 01  |i*i>.i«uy  l|i l._,0.d  Al*p*0
SUH9N3AVQS
"03 imiii mm
MEAKIN'S
PRILL ROOM
,. ao* op*a ,, C. paW-c 'or CHOI*
IND STC1KS  t , .. liti.
NEW
PROCESS
CARPET
CLEANING
. »ii-*ti *i**m.i *t im* tttf|iaiaUiia all)
...all. * Inth a* l.-wa at a l.t a talMt
I. win nam *. .*,,_ .,. i. , .f,i
a •  i .' .  * . ,i .u.i,., fart
' '   .   .i    l.-t   a,l.t  |i,t!
i,  . (■•, i',<itatatita, UIt*
- • ".  it] *i .\**m*
- ■,, i.
•Ma, rhraavd dtw*
.il aill ■ •  -
. -  - . .. .  , .1
«• ,i ym* wihI il-ar  btaeb
,.,. u  i-ii.  lati. atr ,
. .    in.>,,..„!•   ..ll  mh
I
M. A. MORRISON.
U.-.I. il**!;, ^ \*m. *"■! h* will *-*!! -**, ****
10 Wtstaliiter Willi Ul*
Steam Laundry
ll **,* Hi IbullM-fh l_l.bl_t
«rd*l
Parcels Called for aid Delivered
I.* aat t-iti • l tw .it,
L.' *• Wmi, SiUi. FUootU i-i Lie*
Cuflltnt t SpOCUltr
nut rut nflitt Ibu
637  FRONT ST.
i.j.,-*---  rn**** m ***r****9. it**
*t*m*  ****  nm*,  ***
W.TURNBULL&CQ
Builders and Contractors
tl»1t,*l*d ta tor 1***1 ,4 lh* tltf tt im**
a<"*a-'*  ge****tr*.
VANCOUVER
J________a__a___
H
J Frank S.oe Grey
J |. O-i
riiAKioi run hruodot
I. 1*1*1**at*:.rn*M.***t»» '■-
»• aM lh* ymHir ********
6    ,.,*,,  , , ,\*  aair* l***r
I  eiaaa. Immmttw, **A
a..ii !■•* ttetlal  l**w * *m IM
I  MMM •••* lain *** ***•
r.t.t*.•• 10 *
•j *0** ******  MM g|
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNSMUlR
* BOoiOt. Mmm*
CARHVISi. HttH MAJIM.-o MAll**
tint*
Sea WitiaMfl M Vwm«***i Mt-Hpli at
V-mixttt I,* Sia**a Mm*}* *p*
SehHwa at Via,****** I ar-tit ■ | a a,
Vaatmi** M W»iM»*t landii* t* •*•
****•****"  MV. •  -AatB-aU,**
Vai-oril. \aa_ta*.tt>1e*_.*alp»
Vtt.atlttVw-.i'a \*mr*A*i*t*m
Vaaaatm M IVmmmboi** 1 ****** 11 ****
Srm WiiUaiailw M NeaiOao f 1-.U1* raw
•"mn 1  "- *A'rmm*a*m **mtA*y* tarn
Oaatttta m ******* A* mratm* *_1U*J
a  K**at lawaii A l.*n.t WWt AU*"
MATSQUI
PRAIRIE
.a., _..»,. atBia- <•. fra»a fti.*.. .llatlli
MISSION STATION
SOME
6,000
ACNES
ii
,,flhr-ar arll-lanae|ar.1«.l* ana  f.i'ttrr
';--,:it_la._4*,-,__4_a" •?:,*.".
tarf* ^*ni
ni rw* aooe
.an.it.BBt.l.   . ea.tra.ma  If.Pa fmlttt*
• "™lllr.lerr..i1.., law 1- - M*l"*a*
I* a I It. -'tr a It* H' » I rll*Hl
H. E. CROASOAILE k CO.
„ rVeaf If, llrierf..
T. II WI1.V.N ll Ibr Al.nl ll Mia
■wt M..IM. mt aill tlaa Ittl—
,.11111*11 <«,' 11, UK
Canadian Pacific Hn1|i-iu
Comp.ni.  I irnit.ii;
rial: t.i'hi.i: Mt. ll.
I*!-** ***** III Y lib  ita*
, >*- M tta  ni,
. 1. rORIA le VAMOfVKII  ll*T.BM_p
Mowdlt iii   Itaj  -
visum vi t  i. VI  KiHlA. *** amr*a
Mowdai. al li MlMMh, el aa tM *rt*i("
,v ( l't No i lie.*
uw NBtlHIMTBI l'i i*
Lmm vt' inhli « Wrmnmmt*. *****
t_u*1«tiMtl elwIOiKd 0*edit ei ite.Mb
W*n*t**l>iwailltrak*ii;t>iU* h***j
****** Ut Mm WrMiesa*! ,<*t*ii« w •
, rn ttattNo i a >*** *** Ma***
.ni i-i i'Mrnvi'\N" \v> -
II f i>fln.-b
ion wm M'V i**i \M' 1- «»»«'*   •'
IMVtMWtVhUIINMKN it Vtirt-e
eoMeadatai 11 j* othal  *****
***** al J    ■l
TVH> M.I'M If* TAX*  *ml*tria* Hf etbib
rini■ iiiii MHI
■**mr*t* h*t >'r* W *Matiti«l** f*w 'Kit
-•. i i*i-t eat Uodm** *'•*? Te**rtit TM**-
tbtt itvl ittiti.Ut ll 1 ntbab.
i  ii'i'ii I'l tl
!M**mOiipt of lh** Oh V*a*r let hii **a|w*
• - ! em******** prtW fi* the t*t in.1 lO*>i <t!
**<* HMMiih.  If aeftrt**! *tAmtrtt*et,i ottn.
* 11 eaM it (want* fti lb* W**t t'MM »**Hf*tr
, ' rlait IUir-1*.
in-1 ii MDSO luitl
•Mm*  MAt'llR hifi Vktorti he A»*i*
aad 1*a*A ptt****** MH MMMMM
BH
•ill iwuit lot'tt.
IIMrwrt tint. * ***** tiny Iw*»ln llll
Iiiii.  tf  S*a iliiiiaMia liiiinl la
hi. I*:** I'  **'lr"1 9*1 I if*
lb* t —iiwit HM th* HfMH thanfia
thi* ti*i* TaW* ai ant ""* •tihwii BMifnaoe*
trriSg^ -fce-j^
e
•••
e
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRICT LOT-90
EON5
■Traiii.,, Hu.iuiiiK Aim* I'ruul >
Now on the Market
Of the above choice prop-
erty which has recently
been subdivided into }.•
acre lots. This is undoubt.
ally the best speculative lui.I
must desirable residential
propert*. in the vicinity,
t_ Close to city without being
If    burdened with city taxes.
5    '	
EJ5 All streets cut through and
5 cleared.  Splendid situation
for home sites. Plans, price
lists and all information on
application to
a
us
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA 8TREET. HEW WXaTMlMITCB.
a
•••
a
t
♦
»
1 »
•
' »
,
a
»
.
.
.
»
t
I
a
•
,
.
.
.
.
.
.
.
.
fl
.
»
.
a
•••
a
QILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables.
Uiniat ih*1 U*0*ial T*tMlnf  1lnl*ii
l*r*U*d |»t
WOOn AND fOAI.
ftthM •> Ihe lUUM hi  it  UllbtM A
Nilltiita'i. I't'rtti wmi.
• nil 1*014 It.  IM  0*w»»M*tl
fWif-Ai** **- IB
TO
BANK«BRITISH COLOMBIA.
iMcoaroatTKit ar aorn ciutti utt
Capital Paid ap
Reierve Fond  •
THF. BANK HAS DECIDED I" "I'l X
• -  -  £600,000  13.000.000
aim rt at* >•• tiniiii.
• •  •   £800,000  11.000.000
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
T _E-J D__*IlE I"'"iiiu iinni wilh llwir kiih'Im! ll.ittl.itni Uuwneti. mil arc now |>rc|Mrctl lo receive llepo.il.
nl "nr I ...li.u ii|itt.irtl«. uj-.ii ain.'. mi. i.-i will be aliowetl at current talci. I'reainl rate,
roar par Oaal. par Iwwww,,
I l.-|ajaiti receiird for Kixett Pemali and inicretl aliowetl ,„, term, which may I  ucertain
nl on application
E. A. WYLD.
CollltlU StTCd, Hdl WBf JBStBT X<tt Wi-iiininiirr, tW-J Jin.ur), i»9i. A.ii.in M.iii.i^tr
BLACKaHITH
Mim i iptiaiii et Lau*.*' '•*'•
Jiia Oi>(t  Wed,e.  BlKkt,
8atm Curat, tu
Q.j^_g3^ip  OPENINOI ooi*-tmbia BTRuarr foxtndrv
TOWNSITE
AUCTION SALE
At ,1* twain, at ,1a- tlttlai' IVllr Rtllait .Utarl ,n
CHILUWACK
Tt. .aJeratirr, kaa ir..l.-l Ititllu. laat t» »" k|  l-l'HI.I'  tli fli.N  M Oa
tfinii.l. it 11 atWWll m.m
Saturday. May 30
300  LOTS
Tr. l» rlll|Bt—I .at tn thr MUtr-l bW*ttf Ttu U Ikr I«*,t«, . kit..
,al ..tela! lr* t|t*ariil,thnt lla Ik. ..-i*|.»!!.*. •* Ikr inttnt, la.. lllll
• 111 II la .in-tatard b. m« Mill aaaalr, lllll. Illt— Ikr TattalatlB ta
Vtt"B.irl lo-l Ne« WttU.!--_ Itlatala. ta Ik, etaal..a Ikelekl
ata'tJlat kuattt*** ■*" I« Ikr fallal Ikr ,la*lr.l Iv Itlll (■* It-,, kla,
V..r-ill.t IfrJ Xra IteaUalliala,   Ala. ft»-r.,,a ..|  ,,.t .,«.,  rllrt.
rt, Wta.* lllalilil «i.H aaajE!"*" la "gafa. k.Maa~Ik. 1.4k..
., ttiaidtl A aa»t-t '*' .***** IL0C11 .III k. anM >*•,,»..
alike ■ k..»t 11 Ikr lifrlra r.l ,kr..a,elli TIlKMl- Ihtr.,. lllll _-_
l*lltr*la l*.all lata-rala. a (»l ra.il lilrlaal... AmlmnmA (aaiwrnu
A. M. BEATTIE, AUCTIONEER
401 Haatlatta Bt.. V__tC0OVEO.
City Market
RED) "» CURRIE
Ma**. Ibi I. -■■-, .fad Irpi-r.-t M.tk.ara, a Iptii t,
I   I
Krttl ft I tnm- jit .igrnt* for John Duly Knginr Cumpiiny;
A li Willi.imi.ili-.ilrt in ill kind, of Michinrn-; t.ondnii Tool
l'iiiti|«iit M.,„ui.ii lurrn til lriit,AV»rlk,n_; T,a.li John Camp
bell. Mjti.il.i. I .i-1 nl li.u I. i .11,1,1,-'. li.
II *At* t *** a ....it. at * nn nn milt atii .attar
OPPENHEIMER BROS.
CONNISSiON MERCHANTS
lm|«ir(rrt and Wholeiite Dealer, in
Groceries, Provisions, Cigirs, Tobaccos, Etc.
100*102*104 Powell 8t.
I' (). Box 207 Vancouver. M. C.
W. H. VIANEN
WOO-IIA-I
FISH md GAME DEALER
rnal it****, %*w WMtMttJur.
lltlt***! |i,;« lot Fo* ood l»**r Hid**
I  !*H'*t
|MM—Ml M 1 *•<*
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
nmart .uti.ivr.Ri .wont at..N..ivmwi'tMtrti*
Meats
i
i. reicheboaoh *. KMMITI • DNini
m
ftmmmm   DRAT MAN.
LIQUORS AND CIQAR8.
I. ■ . il r ., ,  ,. .art—r • lite,  i.ll
la, t.,1 tlr  raa.lr.aa.
J,,*! PCI, „  rf-trt'tlr-r
*aiat OMWr, hnaartf •«. Pubktktr
IniKt Oatara.1"
I
IMnli ill Retail InIIIip
aja._M-traari.rr_i. aaar WaU__gt*w OwaL
Itt. MC.t.  .Illlrra. la a«ta*aa Ib
tea*.a* t,| lat. lit.
ZtnSfc Vuewter
0_JE8E£, OREEN A CO.
0***m***T9**t Vtrtaoti. H l
t*****rt * *n*. **** mt K*. *
t**mm ********* mm* mmm*
j Nn Wmniflster Bmerj.
I   Thii  old aalaldlahtwl  _n«M|  hn
' i**o p*i in ihi**f*oa*h *tothio* mndt
lion, tod ti tomio* not * Am .leu
■|»«liii of i**r roMilieo *«|>| i-d
AH oriWi left tt McIhuioMti* e ititta
on Piwii ****** *ill hot* |,it»«i|d al
lentioB llr*a*ri !•■ «i"l ** S*| \ *t
to*   TotffhoMTft.
arow, cmuncA.Pmifwir.
MANURE FOR SALE
A It ■-!»*'* II**! rriiewr* ln*t* est** mil
H4 i***m *hr ******   An***-
no* coimoui
 ^^ IVIbatw il*, lam
x.L.roixr.
Limber Broker
mnoTaarr ioctt.
%i
•'- I  1ra-ainBn,',.ea.a»i.eralakt*l haltrttra
S-aiiTlSil-iuiriti'tu-   **,atf******* •**<***>•*.
feewiuiMieeaei tWfm^,**-'***''Si*miim?l:
•i'V. 1'HE LBDOBBi NEW tvus'raiNR'l'Eli. BRITISH COLOMBIA WKUA1 MOBltllifl. Mil
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN [, J, COLE & CO.
a
OUR.
JACKETS
HAW. AIIHIVKU
Opening NEW GOODS Each Dn
More Hn is I'.ooils in i on   Carpets, Oilcloths,
nuiU'  1 in-lit  mid  1 rencli Wliulon ('uruiins
...t.l llliuil-.
Html Egtata Brokers
lltsui'illli'ii, lllVtlstlllOIlt
"" Oiiiiniiissiim Agents
■ ' till.l lllll l  -I'lll-laT
Ull
LOOK OUT
gOS-gjj^OOLtJMLBIA ST.   HOyS[S jj m
NKWS til*' THIS CITY
Niw A'lviitiimiiiitU
Tin Crleket riettl.
II..' niiiti'i miiti'i iwttou llii Vi
 i,.,  iiiii  Wi,11,111,it, i  ln-t  I'li'tt
Hif ultyiHl mi Uutun'i 1'iUli iMVordi
(Hi tmi-.n,inn...ii.t u.'t'i Vtiieoul
.-.ml imi* rarolvwl **i Uk' Wmi H
l't
lum  tu  tin  iiiiii,.  tit*
llt'lll'l  Nt  II  ll'.  iU"'  'I*  'I
itt.-t nit] itirted   i'i"
lit.
I.OCAI. WKKVITII I
Hi
Till
■  "■ "  ll
1 I,. 'ill,.i  ■    l.-tl ■ ■'••*    |    ■
i.  . ,  . iii  Mill.. Mil  llttl  i' U
tl
,..,..' \
\.-... i >t,,',i
U iii,.- ... i.' unlet   ,
IU
ul tlm |.u
ncuuver, M'-i-
pltl 111 1,1111,' lllll
it  lbt   iiii.nl   uiui  < I. in
M..H-  is I ii W i. i: M
I.
A^t'iil* it" Hu* N.iii.ii.,.l
i Irt Aiiurtttci Co. oi
in-l.i.1,1. .md tor Mm ti
mil J Vtiylot Safe*,
Vault Door*,  fit*.,  BIG
ii.<l l'|  <  .  | I.., I " l  i-i .11  Illi'  TlMlllUlJ
Ai.,. (ormlntl Umli In loltol Hvnicroi
i mill in
itm iiii siiiiuviMiiN ui' ,\ hnt-
riON OK l.t'T ID, QI10U11 I, i i t ; ;
W., h«v.t naattnM^O*** OWt a ,to.U of
STRAW  H-A_Tss
WORTH °
And W. Will Bull Tll.ni tor
IHI I I tl.110
SOUTH WESTMINSTER
I lUUlll i"  Mill   ll-I.l  lll'lll  III,'
llllll.I'll .111' I lianlliii; ria-Hit lit.- tint I-mul
tlie It. lit. Vltl' llnl'l   I."'!'** ' l-l Aill ■'
|\'l  I'lllt''Hill* a  |.l.  In
F. J. COULTHARD it Co. |
V  Wi,
-
. Itlll ill I'
' ..I-t I I
bti'h i" \
, ■  i   i
■
11 ' I
■
.,  iflaroouti  iln . mii.im
*  tll|tltl i'  '-'-■'I lltl  IU|    ll .  Wt'-lii
.1 iiii Imiuli.  flit' I'  lltl •••'•'ii ,  btt,  II  r
 ■>"    imntd,  «•'
In kmi ,_(.■!>  btnl bllli
11"- !   \i, ,.i.
■ .
■nm i,| ibt .."in- \K
t  M.i
\\.<
I.-I'
Wl
.Il,,-,|lrl,'   tf
1,1  _iaal.lt I
.'h.t I
lltl ,.(  Ill|ll ill*.  W"-ai
,    lu  .
i* i;
.  ■  „«  md  |**1ri
I
I
i
■
I ■
r* "
■
l-a
1.|.'Ial'
I.,.  t . !".,*.
I
|
'•
'
1   ||
,..*■ .nol
■
■
-
-
■
• \
I
■ .
■
t
■
- ,   .,   ,
„• ' •  not  ,i. tb* i in  i
iimi i'in.|.. rl
Ih* I
ll    1   UUl  A* ill
I *
.
r..
!-,,,. V  ■ ti
\ IVmIi* -   *  ■
I', i itMMtl
j
■- alth lh* lro
ih* r  i i.''.-. i* o*
and olll U - A   .■
■
■
it ii a
■
.  ■ ■
t iMtordti
■„,.
.
*
a
-
•  '
'
i
"   *
-  '
■  -
1
-
*  1   Ml- i
U|
I
'■'
i MldtH.lt, i-i
I
i ,,... nitiit*
* t* ill. li HIM
a i . ' tttoMhtriib Vtdlta
UtiHtb*
i .    lltlHlb*
A
i  i , ..t.iM.ai.i it in.
I- it *.|. i. Vullitd
n,. -i taoadei-j b Mib
*  I*  lUtii* M«l*t>ti
II*.
I  o  \  11.-.1 1 "..I
-ni... .
B.JI.S tVitodi
.   .    l  r,...t. bl' v* ■**■
1   t|  S  .1    ,
11,,.
»•*. iii. *»»i IM*
i ■
lb •
WOOD
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
DRY ALDER ANO FIR WOOD
I.N. KEPALL * SON
MILLWRIGHTS
DHAUdHTSMKN & DESIGNERS
891 Front SI.
ii.
. ib-l|H <
a
.
■
Patent OHico Drawings
Prepared.
FRUIT TREES,
.11 ullatl
■   ■  llll
■**.. J.'-!**!*- IIUjWj-J,
| lll-ll It. 1 Nt uiil. It Vi I'-nilMKIIS
I   B,„t  ' |IJ
k   , ...*■
H I, it    -I H, "I't
-
Mil: ISt.CMI.N ,-. IlltlSt.
litis MAHI1 llllll llll
I IMIHIN I'ACIFII ll.tll.
IVI, iiiMI'ISV lull Illllill'
"i iiii STATION ANh
"llll.i;  itm.ti u  I it n.i
Tim ,ti iiiinii-ii'iti' m
■ i.-ii ITINll I MMI mt I
it i ii HI 08 i'l *1- "I
tin- miVNHITB tin. mm
HI! UIN   IHII rl  .11.11  .11 11
ui  iril.li III Mini,  ii
i.ii ll. IM' lllllia.lt.M'lltlli
tills llll I. Illi lllilllt III
llll. till  ll'llll
tjlUMt"!
7. E_. PHILLlPal
m liolititiliiii at.    Clothier aud Ha((,,r.   om,„, .^^f
Tnwriio ss ssi
■  U VLllO  MACHINIST
,l.uel,it ||rt_, ,,l",Bt DtlHItklt, ...  tfttfMlHUi, *  ]
" I'"I.'<.-|."IBI11   ll'tlfal.- iBIIlBata.lialll,,, .„„l„|,„„|   ...
aal Ha. lalliiil,   AatlaaiU.it.l Mb-l.lini ( 11. ^lltl 'Io' '* »H Ilia,,
ll ii niiiiii-. *. i- UtoWMH    I ti iiiiuiit'i..,.i7^
,, iiiu iiii, u.uuiui, ft ul|
REAL ESTATE
INSURANCE ahd FINANCIAL AG*"81
Purchase. Sell aid Lease Property, Collect Rents. Male In n Mu
nap, and transact all business relating to Real Estate.
bfaal* l-i Uoadat A«,un
f ' I  UtOdMtOd
MdaryMMlM  OMBMUttt In** ItMIMM i'-*)**.  _|a   J
I ain aal.lt* l.ll* A*.iiilii.t.i*.-w.t-»..| ' a. '   .1, ,,„ «    '   1
Utr  1,-1  •*,",.
F STIRSKY    joshua da viae, offices
WATCHMAKER AND JEVKLKR uiur inn, wbibhsui   n eovEimii si
Don't Let Your Change Roll By LOOK
i
*
*>
■
,  irawi   '    ■ »*t«-'h
■
-
At ll , - •
I .
Uu*
■
■
it*
■
'i.
Mi**
...
NOTICE!
LOT 12, BLOCK 12,
SURBUFiBAN
NEW UILMMINSIKH.
■
IrlMi
'
*..ii,ni HTUKK1
■
HENRY V  EDMONDS
A. M. NELSON.
\'.  *.* :  *. '.." :|l"
W. E. FALES
■*gyOODS  ^  pOLLBY
Corner Colnmbla nml Mi-Ki-utli' Hlt-mta.
Footwear of Extra Quality Campbell & Anderson
Fit tt»0.i At**
*
■
M*
m aM
t
■
n «/**■-
,,-al  l||«  I*. I
- • \ttitbtift
■
A* lo.p*rtaot 111*011-0
\*a  tti
>*li
******
II .  Itii**,  *■ ■-
\ U  l.tf v
* ' km
1
■ MMM  *-l.**l
Hi—
.  '
I  •**
a,.,.!,, ||
I I ■>*.» laltoiw.*
■
M ll  Veitfi-Jir *.t**9**
*
*..
■ > WMI
\ tl HttlMltM ' H  •  ■
\    I ,
* I  I I.a.a,  *, *!****
I IMt* .«•■  '••   *
11*11 !•*
■
II II *>**•
I   ,* ,. ■
ll  If.* l-w-  1,  |l
Large New M of
Undertakers'
I'nui iiiii|.i<-i.,itii.ililv iln* Iowcm.  I'm tli- -I..II.I
«lttt. 1. don ihi im-l fo. 1    Wi **.ll tiiv ih*-
Iinill ... iiualili .m.i t aim In, ,1   Veil  ■lull choOM
n.H.t ,iyl*' I'lrtcij I. mit .iini merii  lh* i|J*-n
• ll.l all- I. .'I  ll,"  tr-.,vi„
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
MfaN'H   •   ■   •
LADIEH    -
OOYS'
M1H.HL.H •
CHII.nMENH
FAINTS
1MI.S
Dam
«t-1 Oood*
matt M told to
**• moot f**l m m tin, *
■ Miaatiy  aitum*  lalMMO*
Hatdaata  aod  C«i|-a
ton*  T  • or*
e-llth* a*
FOOTWEAR cto^t -* «^
\.* . '  **,******  Aunrtimid! *»**i *nr  X**
10 ***** **m* m ** *t*m ******  |i %** *i* ******
... r  |M  ****   *' 1    Mtt***1  *********** 	
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST.. BACK OF BANK B.C. BUILDING,
1 *
-
,
11*4*1  tl 1  .
tin ****** e**M
i 1 .
■
lit Ilal a. an t l*iw*-»**tt
A Mini I* IM PiW-m
■
v„-  mnn  mm
1   .   ItaMOtt
,  II * ttmm*. tmi wat
a
***** **w
IMol
MQlllO IttlBM
II  II  till.  •* llllll
* V.4al
u * h **n, bVMtl
■
11
I
w 1, Tn*m
b v tttn
•  II * ».«*».-.».. m* ****
''(«'"
.-.I   H  . -. ,    -■
CHEAP LOTS
Douglas Road CHOICE CENTRAL PROPERTY
DAVIDSON BROS.
a. ***** * *,*•**"* *t ***-•
tm****** 4**m*9 *mt ******
,** ***** *m*t**t A** !■*"■••
***** It***  *****  Itl.*, '«'
.***.* ** *.*. it pmn
■
rt lM
CiT
Mm 1
( **4»* *******
*»atoa*MOi*i IVt Mnt MM
* III* -*. inwO* IUp 1*1*
*  T It  Ual* Ht*r* **  I 10
a   (-Wit  '**,
....,,,..'
td«**l0**tM hOftOd B '*••'* AttA *l**llo*
1 in.**■"*• •*• V 11 :*,** * lH*t IM
******* all) ***** ***** *i*ir,M|*al lat*
IM* Mitt* t *** rt 11. aod > 1
Ut* HWMtlf- * Ml *»o ho* »*»*" Mf**t
Mllaf •
•    HmorofOMMl ta '* -
♦ . ■...'.-
MrottMloMM. II *t*l l<* Mdl
I ' lit**
,.
,t**.,t-
I   11*4*1 >«!*'. **p
J la* at.   IM m*inli*ti|i1|i ltdlol IM
,*■■*** iitr-x.it bttld* ■ t*>*t#*iaM* aaMtw,
rt oaoiai. t*n1 IM Noh  . ■ M"tO*4|
t.a...*,,,*  MMBhon   l*'» 1  *   *   -
tt*M Tomdai  li>.f«tit imI !**tai
d*l tm l**i*_,H . |**rt I OtM
t-lOvtM. IM th* H'i* tt* p*W*t li
**ao* *l*idt ptttllt* aiih a • •■ ■■
ihalt***!*.* and fit"*! MMl «-laM
•Milli B*l*lpil** td lhl* Had <**
•tti** »>"**,tir*«*tii
Hmr TrMtnoTNy.
im ** *m.»,».M*a l.ll*
1,
H. C. ROSS & CD.
H. MOREY it CO.
,....., 4***m tod 1"•■ •  *
BOOKS. STATIONERY.
I.a.......  1. unii
lla.f Ball (IiiimIi.
ON  EASY  TER BH
lunmiKa Grill Room
B'
l*aa..
Mnr 1   - -1 ■ iii'i.iiiin
ni'.ii lilt in- ii'.in
MBAta Itt in. 1 pit tuir.
BAKER O WHITLOCK.
"a'"i"**i
RAND BROS.
Ila.t Ira -,- aat—t tar iar*iBaitB1a.l la-atwi*! ij lta*illt-ai
. 11 ItaliBi Hfa.1. till yH-rt*,., la ,l*f.l lira latal*, t^tl
ta It. HI, la*. tt*a»>a.t la .atllfaaaBB. llaa Ml a. ttl
la*, lata \nmt Xti,„. ,** r*B,|l-ta ****** \*„, *,*,
tU...* tl,-«..«t1l rata *»**'» Mi .at*. "1 Itl. Hay.fl,
PrloottTOO(o 1*00 p*r Lot. T_r—,eei.
tairl caa*. b-laao* I. II aal II awwlla.
at I pt-l ri-tlt.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Wia SL, WestmiDster
NOTICE ■ INVESTi
I
REMEMBER
Tlmt thn Gboapost Lota now on thn markei *» »
choice piece of property known ,w th«
The Brenchley Property
: BBgffiSSSS?*®^^
^mmHiiba**	
•■--•.■r.r.-'h. ~mm*...«. -*_*'ji__£3*rw«^i**«'
ttt*, a.,1 .<N» llil'at.aa.a. >*H*re ll «••»* II «taa*lrt « * l*» ■
fa* ltb*_..iM tt, Ml *****" WlO "
I .1 Vuaftltt**. R Q
_■***!. tatkt'l
Brenchley & BENNE1
vmmtuftm
,^,B",i,aaum«'

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354001/manifest

Comment

Related Items