BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 10, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353997.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353997.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353997-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353997-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353997-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353997-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353997-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353997-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353997-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353997.ris

Full Text

 WJWALKER&CO.
IKAL ESTATE BROKERS
,, irn-T""11 • ' * * "'
.', ■*■ -
Ollkial Gazette
■	
11777/  WHICH /.S' INCORPORATED "THE DAILY TRUTH.
W. i. WALKER & CO.
Liin
Bitaoo
NI.W WKKTM1NKTKH. IIKIT1HII COLUMBIA. I'lllllAY  MOIININll, APRIL 10, 18111.
WM. BAILUE 1 CO., PBOPRIETORB
last Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
UATED AND COMMAND-
ISGAN EXCELLENT VIEW
I ROM $6o TO $too, HALF
, \sil. BALANCE IN A
\K..\Ts PERCENT.
T MACKINTOSH & Co
|\|. lil.l It li.   NILW \VI.STMINS*I'*■.<, II, C
''IIIOS & GAMBLE
Land Surveyors
1R1LA1. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
in, lltl UIII* till' -i in i ii--- li ill. ITI IRAKI ill- nil'
.illil.l All' I'liiiui'ii 1 ' it.unu OUT
'I'llK i.ii.miM.
lENNIE & UPPERidruggists
Ba.lEat.ta pm-m*t**mm
GENERAL AOENTS.
DRUGS
PERFUME8
8 Am na "it t' mm ii'*!
Lot "l'l'"-lii' It"-V M|iiBrn-ll,l 	
Corner Ul m Tlnro. Bnd WW  __,i_4 . -at-,-..  „*«.
cuoioa it >i it t" Toilet Article*, elc.
w---g:ggg Macpherson
pOM  OIL! ^^^^^BII^^^^^^H
a .(jiiiniiii lol "i .|MtJiiiy aimed
DRAUGHT HORSES
i An i. mmt i*>
*inil)ii'* tn
.1. K  M it hi .Wl* A IO.
t.itl lmlmm*ltt*ti"*i
& Thomson
. -KI.KI'llllNK 87.
Nli.ltl IIKI.I. ATIKMIASCK   lu, Im
III
HH "a*
: roptrty in ill p.rli „ ,„ ,_„.„„,., „,T,a,»,„
I UlllriCl. lllllll atlllili.....,,. .    lllaillu
.HM*  "iiiimwl iad Un. rr*»l    •«'****
"" -■ .in-ili,  a aa. Naitnaal laaar-
SOUTH WEST- .eel.... i«d ur.
Vll ILK "'il  tonus choice i,...... i ........... „i i..,tt.ai
________[ to 2 1-2
liul  Atlilitii.il  to
i ll. .tiiiiii.lii.
aiana
n« liaal l.aHlBaMW  I'lr.,.., «.
kiVEYANCERS»° FINANCIAL AGENTS
' --■  I t :,  -tt.-t   ,t.   a    *   I.
I I- '
I, I.l...... I.  a, | it U.a .a|
HOODS. It GAMBLE. New Wa-.tmtn.taT. B.C.
„.,„ „,., iHKITISH MUX
MAINLAND.
lllKNHY laKK.
i ..,-1**!*'*** M"UK HAAV
. ..1 ...li*
i TiETJEN, Mnt^tourer "■;,*,;* ;i*;'y,';,-,**:'il,y,"'
XS.GTJR.TIS &CO.
***m
f  i  i  * , «  t.t  **  «  I .:
»  .11  «  I  .  *  *  II
IOWAT & n
TURNEIl
Real Estate
FlUkXUI. ill nSDUNCI 1GEITS
Tho following ProMtrty haa now b»«n
placed on tho murkitt:
mr it. t'iii*i T it
■ *
rliubt
f. •  -. lalrwolluouji"- -1 Mriy aaiamn
SECTION 2©
lo urdt-r bi malt*, qotrli ***** •*> kill off**?
It-eia*.- lluiidiiti Un* al li" • 1.1,  Tb*****
l,rt.f. vtl '••  t  ****. l Mii* i, t.i
I.III llln  l tmti ***** MV, 1tmmhl*Ampm*tm
MOWAT S*T%
TURNEall
HI ,...-... ai,
*.- *,,**-.<•*"•• * *
6ENERAIA8ENIS
P
DRUGGISTS
xi:»
*i.*r*i\*H«
a ■
H.PORT&CO,
Hm co*w*nro to T* O. 8TR1CKLAND
I %1*  |l  |  a *  ,  -IS,
llSTROYED BY FIRE  S
I taa.lra  i-alwl  .all*.
REAL ESTATE BROKERS
SAND
MANUFACTURERS' AOTS
In tiM_lMi**a
L .A. T H -A. M
ESTATE
Ual 9*. IV.a. I  la,M.*| Loll Mlwtilall, lrlnt1«>  Th. Trtm-
^^^^m^^^^^^^^m^^^^^^^m^^m^^mmm^^^^^^^m tvt, tti,,.*. Itittla.ti ll-'* r-otw-tti  Till. *i ti-, in .**
"1r*   ******* *** A  |^   f*    ^\ mute  ,-•...•-•-tJio.o'no...- •• * *■ »I-:--,'•
' TiiS 615 FRONT ST^ WESTMINSTER
POUR LADY DUNLO
By Har Hard Work Support* Both
Her Hmlmnd umi Hur-
•etr,
BUT WILL HE COMPELLED TO STOP
■ocratory  Wlllun'a  Botaoae  Aakud
for on Account of Hia Wit"'«
Haoltli.
MANIPUR OHANDLY AVENOED
Tba Lady Prtoraaa or o Welsli Euia-
copol  Convont  Turui
Catholic.
l..,-tiH.M. Aimi u -Tin' pr-anal phaw
ut Hit. irtmlilt.* which hava 1n*»t*t Lad]
Dbi.l.i in* Bill* DlltOl, tl.« .In-_.t iti.'t
|n.rli*H|tn* a'lr**.*, ilm* Inr lni.liiii.l nl
iba liiitlgilliiiial 111* fatlmr tW Kail nf
rtii.rariy. ^itiiuii'i-i.fiiHr iMi|lit in bi
dtfnrml Irum lii-r. Im dbpolM ill
dniil.i*. If tli.-fi- at.r ***** aii>, lhat llii-
lad) |Ql WJ iii'n li iln. wi.rat id ih-*
lilliialli  aluii  .Im  mini-tl   Mini* lln*
m.iin-iiiittiiii Lad) Duaki hai ben ilm
ml.' Mpparl "l 'i'ii'   lr**t4 U'tiilii ha*
ta» ;i *t. iii.-.l am auMaii''*. f i.-su iii* r*la*
IU,-* Lad? liiinl" U writ adtiiiKil <•>
ward miiiliirhiNMl.  md  bat  llall  *'f
I., i.ll. I* ii,-I- lllll tlir initio! umili liiit|t-i ai.iiijt.' tha
aiailiuiii of hrr prolmlOl
LoM I In iiiu hai I i-i* i lad 1) ***gt*t*
hn ltn.i«* a..ik.  In,l  ba*  l-**t.  i-tiit-
fruiilmt mill tha ruiort, "Una ar* ** to
tlir it i .iui.'t aaritf' A '■■ •> ilfbti *t*>
doritiia-'Twritii, Niiri.T pbrtonaaaoi it
tor] l.ii.r Ihtaii. l.«tlt I lu i, In fat h lad
It tha till Ol ll.r .  illl.'. al■*! Wa* IBl)  '
lalobreibi ti.rati*- tui Mitral botui
latrnflii  11*' "■ ■-■■■* ***■■•  i'i
lormlti| In "Vabui" ll lb* I'rltiraii
Tbr|U» IU Maitcliailrt it,a ai*.„Ui-
balkd tulvai* tba  »la|a  II lhrUKtO'
on.* ot lb* Aral id.  **h* *** i*********
<■••:,. abar* »ba ba* IMM lUm
,-uiillliad tn hrr twd   Hal  nii,*i>  ■*■*■•■
ii.**idi-.i   a.   wrtoaa, >>ut  ib*
t|.. *.. i* ii»\,  aiii,«|  bar  iiiiii  it"
■ • i.l  fulllirf  a
r,.i,.lllt*iti   l/id lltilili, 1**'-*  ll.r  lil'ii-
Um <>*i) i*i*"oif itiduirloli) d*.iiumnri
hii litfiid* lo (aooral iod UM I
to Hftl*tilll fvf Hi*.! t.f-ial  Ut *it|i|.i)
Liu. a ill, it..- taoO*) h*  IctUlUf  b«****lli
Thair hroial n*dod rmatwli i |»M>rn*
to ri*k lh* birth ol i pmt »t ihr raaln
-'i**ul a thattr*1
UK  etti'-to QSflH nt*
Tb* IIuum* ul i i.*»o»..i.. • M >>* - <-otmii-
Ir. I-li)  .,.  U.a  Ili.i.  laad  hill   II
fruaier N I' io»it*d Ibal lh* laiaiiri id
Iba Hod futon-* mi"!'"
taliotitt** and Ihaifh* b*>|d  orllhlo *****
it**\ *4 MtitiNiabi.  Tbli Mi  lUlfour
..{.f-rd   II* 1*01 Iht* f*HOIOl**t.»li iiHlhl
aoiiaai **.*<}*• *m* in tb* ruoind ol
. -t.i e.**t)**A bi ftulitkil lotuwr**.
1,B(-ih) lltii,  i  w  li ***   i *J ■
Mmi'-i tttb(ai*lad I'UkM • tOolluO, »bb*b
m ,*tat«ii.| n to iu.
Ill* 110*11, »_Itlll!K
Iba lid) pi***** ol tti* nmivbl **•
labliihad it LUbiboo). Un*
I aib*i IfbiUm*. tb* £ft**<*|<iliii.
tmhor. hi* iur%*d ntbtdk iod il i* M*
p***** ibal o*i»i *4 thr ******
OKird mthth* nlablHbbiKOl will ltd*
ioa bar rUfttdft,
aaa « ai MnmaAHu oamba
IV Ullll  llMMntd* Ihwrc* Ao*
a ,.1 ,.   lllatrdub   H*0lllKb.   M    T
| i Ubllhlieo. I* -Vad II* ••• Ib*
•M id MlM t«*o*l*I llrolltKb. aod «u
bmnlo ItModno io |«?l 11* •*• «r*i
ewtadiu |«rlt*i>*bt Irvai TetiotMi io
1M0  lol*dllr*ara1'-|>l«>MOl*4\Vhl1*
ban " au*..■'.*,*•**aaittMaaaian
Mctftaff at Uh b»*rd «*t trod* to i*;t.
ibd lo l*?l oi* adrnm-ril in tb* |.iut
...uhtil II, *nit>*M hf a ••ul' iai
j.-rii* a* a i ,****n n ** it**.** Wiii.**.-
loin*.
rata hi* "ir* * ••»■■
A lotliMi fwoietotoa * teifo «o«b*r
el *i|feitor«* hi* b**o fortrarM tn
bu»* *iM*li Matlbma p**y*H tn
***** i* pptt ,d artiaterr Wtreaa ol lb*
aaaioao* aod iMMMi'e «BbM. TV
amood oi** vbkb ib* t*tiih*« ********
iitkit \iiia.-*,* »it*»*ind|iaa raa*
diiino. o«a**ii*Hba hm h*j***ik**> h Ui
w*l*td* aid ib* Una** iltaaittoe thii
lh* (art hid |*i*>i-adb*-d I ■
nn rami m**u
TV hrtiltibi ttttort *4 iv tuiii*b
|.-4ua ir»f* ai Miolinr ha* llli*dib*
rlmtd of Miiel) IIMI Im ***** mm to
Kaird t«i fcitHb India  Tb* o*«* m**
mmttmmtp .MmaoiMiMd tt< ii****
Vitta-tti *i ill***** led ** Mid In Vt*
urtthf
ll-it.l*•*>■,. l-iaiiiia. lllli. rlr.
   Ull.
FOR t«0 EACH
■ • "••••*"»•'"
.„_____, , .t-mtmm*****,**-
.„,,,,,„.., *J*i*..'***
*,.*,. lat >|*l
ON EASY TERMS
B. Mackenzie & Co.	
■■M\U General Agcnta  607 COLUMBIA ST. «»«'ML5W
IIIElEISICOfFEES
J.D.RAE
'■"-.r.Ar.i.v,v:""
GROCER
SKE
UEENSTOWN, B.C.| H.G.ROSS*fcCO.
■ .i,.im. . -.1 ■ i- r*«*>* ■••••I--" ■«* .*a:*e_s.iM
a*,..t.il.l  ^Atia- | lawa rail ■.
M.WATSON * °°
ColaatMa St.. Raw WaalaUaaler. B.C.
REAL ESTATE BROKEKS
,,i inm .TKIiliT
P.HEAPSIDE
pjHYTHIIBilO >
himmw
SHIPPIN6 HP COMMISSION MERCH1NTS
. •-1 *• UM Aiaata**** i ***>•<«» * y*t tt I*™*** |*i* tntara*^* (0«*a**at
Imal llnaAtai, tr******* ivnafaaf ********* Itr* %*i-aiaM* 1Y*i*ooy.
I******** aad t*iw*toifal Mattrn t*•>*,****( «
be*« rw*tn4 ** hm ioil**i| -aith IV
d**l***i itaitevatia* I;.,
Ulb io* ibwot tV tp<**d*d tliai tif 111*
llta*4hba*. aft-i. ill.f IfiHi,* 1*0 ******
Ihnt o«o bikB*t *l Hiblfnill* ***** *4
Tmt TbiWl ilt*r*ardi lolkiid a
ilaihtoc iraoV ****** IV oioltdbl
Si;ib aodhHimr TV oltoVbt* *4
«IH ib* tmilib todiao lr.M*»'i**+'
*****! 1UitMb*IV*r*l**<i*p<"11| *****
Urt lotVrtti** m ph*4 tVt todu t*
Mil Iimo ioy 1*m* tVt Roeeta tea
n.t a if »tit it. a* IV ra-iiitia* t*U
t****** Ibe io*, km*4t*A **H**m of Utlt*
hh Ibdtu Mhj«t» i» pr»ri*,*'3i ao
Um\t*A
i*i * i» m* *n i
A1*r".tU'd**tOll'h  M*f*lh*l»?i  »-"•
f-NbdiiiM la* iv t*r*n* tvt tb*
Aam-rof AIiVohuo ***** ***** *4
dtolafillt Tm A*mt • ** t***9*pt *4 *
tint* looaal MbMlt ttmm ib*ib*i*-
«i ri*n*rnia**l. »h*rb .au*dt hi*
l,i_j, *-t*i,-itm*>*4_ti4 *
tbal ll ** 1* dhtdirtog aai oo*aido*4e,
•M **,&*&,*** '** ********•'
it********,** *4 ti*****  am* In tb* Ot*
lia!** td Sua*.*  1«  ******  diavataUal
*******  Att***  ******  Hit***   lt»*
lb***v  b"a*l*r.  Iba A****  I •«  1.1
ini**i'. t#ar i* IV intit*-* -**' '*
•1th«hhhb*aot4n*elV U*l l*»b*J-
Ibttt Itamt I f**l IC* ba* rt-othed  IV
•Idiit cd iirtoittwitao TV Itninh pmt*
**e*t **• ** ***** a I* h**»* In arillio*
tb*-llt*T*a1 t******* *4 llrtliih Aim*
«llh lb* *<**ltmm *A llllllah lardi* Tb*
*«alUo*l* nt Vlli lo IUH All*,a l* I.* hr
tb*lr*1|da**t*t|«^4 t** Ibt* hied td
«*i1)*et*ol. aod lb* llrtfHb lodiao* i«f
•alttel In Mai«l*i* lb*l* «>i1
ba   it****   oitb   paMbalar   Iff
ivi*   a-Mlttt
hll miliaria by varli-iiiirci which full u. I
 ny i iiroper Idee, [ram thi Kaiior'i
itimJi t, nf tl..* dtfntty and illvlulty j
Umi   attmli   in   tlin   ImiHirlnl j
i»i."ii,  unii   ihui  liav.i   actually
provokod  n   mcrlli-iilmii  nulla  un ]
Ull (.ii'.'* o| iii* tiiij.'ily'i ItllljMU.  Tin*
|i;i|»*r limiii.il t.ti*  Ix'i'ii  found 1111111*/of
llin crltiia t'lmric'i, miii n* Hi,* |iiiiitliiii*ri
un* iml itllliin ratidi  i.f  llif  ii'iri'l |ki*
lira  ur  the  t i'i "I iif. fuiiil,  li  im*
Itanll   ll.-. lill-tl IllUI   a*    tin   unly
iimi.ilium,t (Kaulbli under thi clreum*
lUncei I'm h  iinii be ueluded from
clfi'iilailiiii In liiTiiuii), ami all QoplM
(.iniiii tu tin* i-ni|.irn ara t.i hr diilrayatl
Two   i-i, lli-iii*   in   llrt-nlmi   wlm
tl.r.- tl.'l.'t t,*.| Willi    Ull*    |ia|HT
Itrlmiliiii at llii* ubiiuKlou* carlcatur,**
uuri'luniiill) li*< lum! l>y Hi.* polka and
llli'll alltlVYHl In li"
IH UASIUM,  "All-afAITIOX.
Tlia   llirulll.-lr'a    llfrllll ' urtm-
limdaiil itatai lhat llm Bill*
.■it "ii. tfiivt'rniiii'iil haa iddlUMd
a Iml.- li. liuiila, MOIUlBI It-ia*.an
-■*',:.-.• ■,.*.*,* Imtiiiati'il lha li.u
, li.-rt a*.anHull.>ti. mil ili'iiiaiidlli* thti
|iiil,ltlilin Ml of ttia I*iI**1 In win) Lata
tab.'ii Ifftlili' (li liuiila
ui A IIUIUK RAt'l.
Ii -rt n,. il,4i at thi, la*l iiiuuiri.i I.uni
!tatidii||ih i i.i.i. bill liMiltid itm idehM uf
im friend Ool Korth iad haokid Nm,-
UwrJH In i' 't. *i*\ * nm ** Spun
lumii* mill it,.' iiiuii ,.f hit wiiinltif
Ctl.OOQ
I limit mut | i-Hi'llir.
Iii  lln-  i-iliinmin  lodai  l.lt-iif liria
in nl.- a .ii'inm* rft.iri in Ufl tin* Ham*
fnr tin repllfof K**n*iiii|iiiii and K< t»
it i ■•  lUi nt  m.i.  *ivU,(  ltil> ttt-rr
.-.-I -.   In i.Itaii titfiirniiil-r .l*fi*n.|.-.|
■ •  a* i.'.i..rii  aMMBMala.
t.llmlli l.rlr i   Uli'll'Ul    W*l    rt*Jt'fl.*l
Uiii'i).ii!i-i.iiiiiini. noted tandtnatlw
ippraprUtVi tt* tii* tuiinit-tiiiitt* ui
lin.i.i i bun** It in a Maitmu
.tit., nf aftun. h« *aid. which n*f*r-
niiti^-1 tl.r hniio nf Nrwiiui*. I •*alihi*
fifti*'hoiaii, lu <i*-**uiir |luih*y  hutiiw at
ll.r UpMM Ol thr Klillllll  |H-*ltl'-   Hi*
not tun, hu*. t.r, *ni it-j*ft*d
It Kitowa All About It.
*/UflA| ApiU H -Tha  I'u***,  r.i
datitij) un lataority, Thn* * tuiiiii*
drtiial to n.r ran riai aUrtulit i*|*ort*
which bata W*o •**! Induktrhiuilr clrru*
laird art.. i;:._ ii * pMM «f Ranpl
Taknifc* Or*al Car*
St  f, im*,.t «... At*rtt n  Tht* Itu**
•111, u ir .,**;..' I.ai i.ldtml tba ai|,itltluti
' iwiti.Mt ih*fiittiii*rof ill for*
nam harUiatihig «*» *fi*r
Wlldi *>tld*lb*  A.,.ll.*l»rlt*i*tl  ft»Tt**
ih ii.*  ureal  »f  war.  HtiniiHin
1*1! il.al. Mpfclllll  .i.*(-il.d uf ar*
4-Jill*.* lniit»:*d*t. nf *liat**li- nuil*..
tl' -i._ J. a; .Italy Wat- l.M
I'tw*.  A|*tll V -.Vr*.iUat**m»  bar*
t« n i*o*o*d kmklet *** th* aonreld*
iml Miiifi.ttny tr*atf trial
I ni * ii < Ira |  Tv lattnhuii «t
i,a.,.r ii • s atf--ii*i*.t. ;• toitil rardtal
..  4   |l<  i',..***dH.*i air
• i  - a*- h**i hr <t*noioy
v    ,.  Italy"!  |ntu.*r» in lb*
iHt-ara'  >
Th* Bunco Oam*
1*****4*  April * - Abn.t Itluuh* *****
it, *), *m.*tA ********* ******  Tim*
• a.ndted bin wot ol nVnl
'*« bm IVt be mold
■ah* UhohMia anwiottttoot ttf iart*,i»
xbttR** Ai**"*iit.i*i:n*iMiot>i*»t*ad-
tt.* i. t*. it. *ih<*r *t*pa** lo ind 4**
IBaod*d Mow lk*o*>* t*m M}*i\* fl**
l*od*4 m* Kt* lit* a**1*** ******* to pa*
up iod llm*! Idilbtad IV Milt,**.
lM t.f <-..!*-  M-l*l>bl* dVapMlwd.
Tl*  N.-.J .1  D.aa.t.t
' .■- ,ti Apftl H—A ******* ******
Inm IV Itriiiab eipodlKno efitoal Mao*
lt,-)i m|*thai tbu  •  . ) -
• .,1,1    UM   fl*ih   ibd
bad  tw*b   libaratad
b|   lb*   l|ioit**iM*   tolwrw   Ibe
III-Utfc A******** atliitil tm ihrtt l***n*
Ua,*  TV U'tf-i  10 tt-rwaidioa IV
mn** ** i    i■* i ••• uw* u**
i.«>,,i reetc **t***A. VI it h
tibkol    tVi    tV    ■* "
si.tiottM attjadiod lo iMr
* i.  ... a*t*d tn *bt*id tb*
II  idd*. "I d**|*!»
e Mhi •*■*******!. m*** ***
,; *. i< tMlKt-l*n«
Bi< but* ol OowpUM*au
t:..*i ahii * -U iv lUrt trul ya»*
i*Mi>    ib*   lefutirawn   ie«lit*d
tblt IMOlbNW ol IV ***** *****
********    ••!*   <iMBpi4M   l«   tmt-
oi*b  tmi  ***  mm**  tm IV
thi*!.  *wd  IVI  i*ti** My tmm*
tna*w*i   by tVlr
*«wt•*•**>  *****  by  h*l»* TV
*.* .tl  mt*  lb-*  'balftai'M  H  •
^ wf ettoltlMi.  TV an*
wont*  batM »|»1-****  "**  ibiWIiI*
lino* ai IV tolMiBHw. and «r**i mum*
***t Hwiaibd lo IV ***t\ tmm,
TV ******** ****** IV wito*w**
"MMIllM." ' ********* •** . A** IV »lt*
***** H*rtn1«l with ****** ***** ur*at
** .UrWait tf-rti**!!* 10 IV town
HOMING  ABOLISH Kil
Th* Privilege of Coniulir Basil on
OiiiiiKlutii  TbrouRh
Fralfht
STOPPED BY SECRETARY TOBTER
Soma Vary Strong  Chorg-*  Mido
Agatnat tho Ciiinidiaii PirlAc
Rttilwtty
ROLLING MILL FOR MONTREAL
Cauaila Dacliuoa to Prohibit Ohlnoee
Oroaaiug Into Amoricou
Tarritory
Nuw YuliK, April v -A \Va»hiii|tuti
•IMt-lal tu tin* Mail and Ki|ir,'*i -.ay*:
"Tht.i.1 ar* aioruir UMI fur 11Indian
Iiiiii..!. in Wa.lihiKl'Hi Tln< atll "f
lli<- < ini'li * '.iniiii..I.iiifri I* itaiut to ha
fi.ii.iM.ii i.) a ***** laportanl ruliug uf
Bwntar] hiatal wi.i.ii nn> i*. eoa*
•tili'ti-ii I.t  lli* l aiiadliu*  a* annlhrr
atia. I. u|Min their liUmt*.  It will  h*
tiriium I iiiiii In a day ur twu  ll will du
i. ..I i.iiiiiilir inli
ii.<i itu- boadlni prifUa|M -thleh tba
Canadlau mii.mi. hav,* *.■ l«ti| lajoyid.
imi ■» ta- ti Aninlcaii madiltlt
ii iii*i-rimiiiail.in aialmi Um United
Siitn ll*r*tuf«r* whrn |ia*|i hav*
lin-i. iui|ai|lrd tliniuih > n. t*t.i (imn
fur*-.|ii ciiuiiiri" in lb" Daltad Mai**.
tlmir liitti I-,.,, BariMM >'t4iiin.iii.il •
nu th* l*rtl*r. Tii** l'uii*d BtatM DOBWl
**aUl 'ii'il.a dia.1 ..f ih* tar aod ihii
DMlW  It   thnnilh  In   tt*   t"i'.l
•■I ii..iiiiaiinii in tti* Ualtad mu** with-
mil  ,'ii.tt.tu*  rll ttl I HI I lull   Hut  otidar
llir  utdrr  *a .(rial)   |'u*t«r tl  lUtUt ttt
iiu... u,rr* wtll ba nu mora cuoiulir
Hall and nu louiv bubdlui *uudi tbl*ou|b
Cibadi. Thn* ****** 'i*r*afi*r uod*i*ti
lb*-. niii.ui* riaruitiiUuo it tb* |«liili
what* lha) tt*** touch Amarltin torn-
loh It ti *!(»*-i*kJ Ihlt IhU rhioia
wtliWuf uaiattal adiaoiaa* toAn*ri.
no rwad* and partlcularlr to tha IVm*"
ruad* Thai at.adian Pintle ha* h*r*tu*
f.,r* bf*n ahl* to **t i lir|* m**iur* ut
i - • IBM I,) NUN uflbarooiulir
i*iit ijii*m. Aitd* frum th* adtatitai*
ta. Aturrtno ruad* it I* Wil*,*d
that lh* arrao|**toitit oil) pel
i'i .Ml in num*roui fraud* whkh
hit* irnwn ui*. a* • ro*uli ur tb* *******
i*r it-aliii* iritiwunr whit-fa aaittlm
Uf..(r Ida .*-, fatal) *buw*d thai 10
•-.*•.i - **i. wb*ret*ar« bad b**o h»ad*d
ltd naM Hi* i*ai* bid h**o ukontdl
iad *.•■»» .ul» li in t»d  t*m  ***** ********
•111 .|,t|-|-it   ,,).ltlO,  «*■  flit  10  Ibr
-I. thai la** bw .Imi.. li
wai|.,Mtqd Ihil lb* I'amdti!' l'i* tl*
bail a rnttl(i|*lr tititll tut twattula* Itttt,-*
Iht-nr t'blt**|  Malfi  .similar *•**• *****
it,* nail iad *•*•*• *****
■ ■•* ii || nn (li aitb'.ul  rVfr-iaOr* In th*
i ., iad iiiu. n.ii wbi, w*t» •*,•*..
\****4 tn tbt th* M-aliet- liwrh
an  aim**,  fiooui  orrnr  ******  the
fiaal* ar* rilOtltiad at th* Wnodllf
Wt.::* u. , aoad-atta an ti*t uodar tl
oM**id*r*bli IVf will ptwbehl* b* will*
; i ii a* ***• **** wbii tVy
na«Mb>hli**lM-rl*l TV| lUtleft*
p** noaabii) fnwo tV ioi*r*ut* <*m
■*.h*it*tiii.ii„t,a. ai..1 lh*i IN **'*'■'■
paiMlli-xdlodolVtr wai*bwo*log aod
*!r,»t..i tiao*f*rrtof oo tV teoidion
ltd* nt lha laWWW IO*lMd of lh* AUKM*
rao aid* TV owitHllV* tVWuOl*
lhull*hin| (rwatalai a*«|i (. i
la b* well no* wl IV ***** b* *«ot*»*
■ • tt-i itiidlait lailnaaa*
CANADIAN  NEWS.
il'
Mmi.tMi,
fi-al i.i  Iiiiiii
MOKK,
\prl1 0. — lliair  a  inlllluii
r hi* tun * in * tn thru- Hi iim
'ibt,  Tlm uniarlu
llAMIt.
Buvaoio
> Um
in
i In
Hl'l'l  HUM
April 'J. — 1'ilmi
- otCaUtor towuhlp
•i*r
ill'T  uml  inarrlail
* li aim a «Mo« i.f
I.  a i * *. ■• ******
lUoil*. AH'l * ~T***** ItiMrtlfh V*
,a*iH»ww***d ia* nMtnutitary «•»•
*i**wb-"bb*l***rit*dl *• *M *
m *** Wdb Miibdoy bj **n\
ibi hh
•toUr.
mn eauAM
twuihaflteww lb IV !M»l*t
BUMN, llio****. f*ll !**!*• birjiv •»
tm 'tmt**. ****** \*****mt.l* I**
i»s*,« Tbl** itl* Uh*o wa. «a*d led
tk* n**r* **t* ***** m **m *»»rtww^r
ball
|1 *A* ******** **-m  Wbn  l*lt  a**
P***t tn IV t*« VmiViw. Ataiiftder
,^|lia,U.«*-*-^l. -
*ii*4 by IV Mi«t*intoi wo KKrA***A*y.
tm ****** onVwl e iKwa**. to he**
tbil IV mii hi-* Vmrrtoi**4 *******
*• to-to* tb*(» woly iomoi el eetbtbt
, , jm we* emir* *■■ *** V*.
Ilttoal h*»i** t********m Iw t**tai*
IMnwdiWb. «V ar4*Md ib* ttmh**-
IIM. IVI l**BI**W iMMitaMw IOd
UWKllot *4 IV Uw* ,d tb* 'waollf
AlBeev
*d* K B A«Vt*»*wt*dMd  TVd*
tmm* gaolVowo. f*lb*tnt ntd__1  0
tl  |,dt  Vh*IMIBlVO-f*flhOB»B(!**».
ita'i«r* e»d nltl wo own. w*i a aaii** *if
.; iiala.  hai:a« b**w la**
-tnii, April ».-TV AoMiwliao
nmieoiboi V* id.-i.ipd th* t**oiiiut»>-*.
iod id>»4tw--d
M■ i* luliaa \t*.n.te**tt**
Ni* \**m. April ».--TV uaaii«H
*l*aio-tblp U*h*t*i* htwidhl llio
Italian* Iw 1h*» |«W1 t"dai a*«d 11 *****
p*l*A thai al **a*l ?*• wi;t b* i**lberk
eo ***** tl*****A* ** wldi to la> *d*iltlt*d
to Aioaiva. otwr as Veto* ainodr
dan **4 tm ****** *taa.iMl*M
tut I'ltewn A flit * -taf-m*Uaa
V* h*wo t*n*t* ay IV »bi*f ol tb*
tt*!Ia|aia«dai**iii* «wr*ttwlVI Hob
and Kniortl IWItow. to*. *************
oV o,id* lb h*********** ttl*m*A he
ts-k ib* *v-aibai* IViAr eoolliWMbd
Halo mmt MA** *** ibe otihl of T*****
iry Hh, bed to** tta***Ahy *****-***
m*y* tMnta t» ihiiVm. **4 thai eo
*ime* 1**** OA* VI WO IV lllll. IV
it t* it**,*. 1*4 thai ii«ir npiwrw «w*i
•pfdttl f-nlWO
..at* a Kit i - im
t'Oitod «*tat**|IWlVt imAg* llwtlMO
•In, ba* ***** **t*t\*t with b*ari
irwiW* Vi bad a tri*pm. **4 hi* pay
****** i*4*i ***** **m woly H Ven t*
in*
a*  rn ■ **irio*
*\*r Mm nf HH-UM w*l» **IM*i WB tV
•iMM*r Rb.d* JibHiwthl* Bo**.**
M» ii **e
TV nni-m. *bia i emiew ft**, vt
oeep I** IViuod pot ibi* •*• !»•«-
I*H 0<*bt  Wllb IV MB***** Capuib
Ralph Unlaw*. *b-dtolib*4*yhilBt».
II* oil) b» vrtwd by IV ******>*
iBpUlo UltlM** oil wall howwo to
M* rraort-wm.  ibowl  l*» ***** id"
****** V w*i brioaua tV t\**ti Ua***
ImbX*oeoMB\ a*.*,,mm* friBcV*
lb* Nit* «»*1 eivr* it ****** ud V*
con* * 1*401 orweb TV nt**** Md
ftwo /ere* to Mb rno*v« aad Utlt*
Meroool an*tliwd bi ii****** TV
i amio* wa* *** tnt "'"'
l.liii-iitn in , a con
mm, I* nlnlnii «
llm imlillilHirluaid, j	
AXurntLit I'lmrtiMi,
itiiiiti'ii.s, tmi., April u.—Tho Piel
1'ui.itirviiivi.i havii rfMivltid tu prot«il
tin* ulaCllun (ifJuiejiU  Kt  tlmrmuna tu
tli.'l iilllllllilli,
rt 11. OP nUM
M Tii.iMA*, um., April '..-KHJlb
latin* uf t' niiiii. an Kl*lu ploaaai lulrad,
la'.il .-lirliiv
th Am mt Hinaa utot tnt,
l.iiti.M.. nm , Apy|| 'i Tin' lum-
u.liili'iii'l uf CnW| land* .tt,..mi need
Jril.T.ilV  Ilial  ll ia  th*  IllUlltlOU  Of
*«i.'riiiiiii.l to 'itilili'li -t "ivi n iniii-
tnf huraiu uiidor tbl eoatrol of mlnliii
.tm • inr*
UNA*.  UtO Kil'l'l ll Oil I I
Mi'Miitii, April9  a ooapaa) bn
la*a-n f.irtnt-d hm In litill'l tar** rulllli**
mill* fur ih* itiiinifai inr.- ofbnM md
loppai wire rial* iml .iil.i'f |ihh|i,
s.ii.f Aiiia-rimi ti|.ii«ii.t.af» latamttd
Iii lli« it iiii |i* ii) Tin- i*iiii|'iii)' will
oiauufaciur* bn** aiul mp*9*t  ilu-rii,
f.-a  i.(  ulilt-ti  tit.  m,a   |i|udur*d  io
i'anidi.  Lain Superior im»i* will h*
.-,  I  inliitlvaly  III llir *taali  tbtt f.tin
1*1 if i*t"|ai«* iu tun. mt
bvbn rmiM* an*, ruti.
Ottawa. AprB u  it i* uiiiiantaud
that a r***|ii**l ha* r*ach*d ilia* rmluni
il*partiut-iti frum Wa*htn|i*m thatilap*
bn takan M l-f* >* i.i lh* mlirithin uf
i bint-i* fruit, tanuli tu th* I'nlted
Mil* • Th* department nt*wrr*d thll
It hid no powar to uh* •• Hun of thi
kind »(i*|*il*d, "ut* lh*Cbiii*M piy
tha pull ui ihi) ir* n Ilb*rty to ram
•ltd *,' lb* MM* i» an) othar pwple of
Caoadi  _________
arm Bnotr* t*M***rwa**
Sua thai tb* laiuttn uf \\*tmtn»*
lar tia abaat to iln lanUm p*rfur«*
at,*-* fur in* tottaii uf tb* Il*t. Towar
fond. • il'ioi uf but- dawo* ao tba ***
rldfjailiral bohl'to and IVm int*r**tad
*Ir*«d> fa**r Itt ibrit dttatti* tl,* IUr*
obom Anifll'i h*l|* ru.*!,.* lb* AtiiaUl
01 *t*t.tldr ft-ittu tb* hfofkl uf I tOiiilt*
i.i.i bk lovar, t-ut ii I* 1.. h* Hand thit
if lid rumn f moi tin utb*r 'lu^iloh. ind
trtniit** Ibat*-i'ii r*.u-iuioBt*oi real'
0.11 will uh* ai-aui >• tear* to
,<*ta|>'*i* a Wiaraf mft* t*t,t h*i*hi md
•tr*n*th la haul *****. tb* 8oa*l pml of
U-1U *** lb* Par Itr matt
Thi taa al Work
Robtwri** Npdftl il* I'r** Tn**. ire
!*-•-. , i. \rfi ftt*,ti»hi m ih* WatHn*.
tun MiBto* t-ao,|* ***** rabto* tohmg*
in* U, Itiliao* hi,ta* t***u |.i»H| o*tl
rkn*d oil l*t*l* br lh* Ibwt*. A
obiu moo and i bti o*aru bit* heiB
*a*ii Utoir (oiadm* lb* La*U*hK*0*i
m»l I*** *t otiht Th* tt^uiwd man
tarrtraa lift* hAfltndloaUr with bt*
wa4i  bait b* did out wiifa II Otdkwd.
It ■mibl h* io t*d*r to b*er tVi tV
latitr- bad u**e *b*r**tb- *t»pttodl**
•r**t*riV pantM or p*reon» *V Ind
thn-4*h lh* vtodoo «f Mr K Itirnw*
ar* robin- IVfair. aoomb roo*ub*M
ev*p*ruu io tVi MOfhbarVed ia
MIIOUlO lha p**re nf a MWCb llff*f
1- at
S*r*«ia io tla *a*a»H*
ll ta »UI*4 no fund letVrlly IVI IV
Winpiiw. lia*h>P »f K'li AdMiiel
Huibaoi. uo th* Tm**t itu i.u ***
********* \*ti ****** iirwitoral d*f*eti
obbbollt o***w*4l*1* IV I***! botia
a*rd*r np**** tm opoinliof *** Moaiat.
TV Vlaripii* I* nod*! mmr* in |^****4
to KmoIMIU l**r Ibll trail*-**, ao .*rd«r
lhat ««*oM ,**1| hot* i**o ******* lo <*••
wf dlrw nwwaMly doHoa **r pt*- • * MtM
nf atair* lo iliin Tb* ***np*m t* ea*
of wor b*o**i tt** ************ end on
ewM«Vbio«dii ibitbio, wb FidjfMif
II. tMO  ll I* *mi*m*t**A ******** Ull
**l*-. .„    •    .   .-,.1
n*et out aiMiiy todt*Ht*b*4 **tim**i*
■all ta Npwioiawd iv i*p*ir* **t tV
■*»oti(ii* otiitif, witbowt refetefice
N name omcbi
IWaeoi I'M alf>eeetwu Im nt* ata a* Ml **g*
IIOOMl
Lend I* t**to eppMi
ttaat*. wV win aha. rwiidt*. aM
*wii>d ib**a*w,ii-H wiih tv tweoMiM f.*
ICTlrollal*'.  Vila H * ttt* rnaoil?  104
nwlOI lo lb*  twOol  walbTMk  nt  lb*
Mil***, in****** by ivir i*bj** tv-a. ib*
wind* twutally  V*  *****  r*"«tar*1*4
f,-f lb* «*M *-t *W|t|,*  '.
•Wh  pwribw,*   tola*   lw*wrt*4   for \
th* iit'i'i a* tb* *'•■■>■■*** arm ll
1wa1M.  II li twlt*t»4 ibal ih* rvdfwiii-
io#*»t pert* of %**** Atttr* **i ttt**
for K*me*ao pwbolaltww. with Brlil*b
todiio*, om Mtetdtth nnmh rol* ib*r*
oo I lne iod 11*11*1* towttdilbwi
*i« AitTieriMoiwr rim n, o
A ttatlin 1*1*11*10 *woi*i* ih* *,*•»*
thll a N'** V'-tit **** '.*tr**p*pn******
Pork he* toot, tiKrA hy the I jlb'M-,*
ot B*tlio fot th* * Mioe ol Mm ne)**if.
| lo VMibd op IV nter el Oetvmy
1 lo ib* ridint*  ead  roauotpi  ** \
ttS *t^J?**&*&**$ \ T*tt"Tir7****"jTMS
^^^^^m *"' l ttiamh* lH*al *Whl y*«n *«w aad
eHtM «** a f*iM ol fpp*t ***** re-
OMloie* lb*** oolll UH **p<**h*t,
obao Ilttio* b**Ilh ******** hi- to Mho
K%tn*****m *** ***** Mr A'hattwio
wi* • ******* tm ***** It***
Ibtl  toriltd*   aiiMawl.   raw**wr  *t
lb* ********>. ***** IlllMty hi* f**OHlMl0O  ;
fat** *■*■>**•.•■ Im lb* «fa**ii aoikiee-
tbwi* A* at**ol half pa«t t**vi ftimm*
At* i1**1*e**> V *l<pp*4 q^Mtl*. iod It
1* t»4t*t*4. H'oVoly, awiy to IV ;
rwalM nf ».*t!*Hi** |***L Th* d***a** |
******* wit* led Hi fhiMteBa tool wf
Obrtia r*iid* i*i tbt* Krvilot** tn* ntf-,
•ptrmmt ll hi* to4*>4* oVo d**1b < hwH
b,,,,. Mi ItMaM wa*»M*»etl
kaoai la ib* my awd dt*trvt awd oa*
bhth1? wImo'-I Im *** moy *i»tli*i
1 qi*-it*Hflf oitod iwd h*ert  Hi* dw-
at**iin*4iwr'i deavwwl by i ura*
it*M w| IrVod*.
TVb*w*miii.* ********i * |l HiV
Uowf Vd it Vawttai** |*»t#*4a| h TO
fwri lo lb* bowl. •* t**t ***** *». **% tm*
IB IV BUM * V Tl 10 IV taMM. toehlBt
Vr wf *Vat ItM toe* lit* boll t» bluk,
oitb *t**a a*4 *>dd -*»*io^oi*j SV
outrerry *mwb ***** ****, Ahmt*.a
teolleMiBobobii bp*w ******** tm
amm i**ra wiib lb* S**t~*-4 t**i *mh
lea ba*iw*a. Uh**"noiiniV wtihJaMM
A Ul *-.<*. wbn ba* to*w to IV Ibhltt-f
••ai'-i* .uiui mil* Alt IV
fatftUhief* *»*> p*** *a*4 Ihiwodk
rioiabtoo. It***i A Oat i II J«*M
Bia**>iib*«wli*ikObivr |; TUdlM Nr-
aub*4 ib* *«*•  TV naaua* om be
111*4 n* HalUld Um* **4 ****** im
aai* ih* om ** reedy tm ****%.
***  101T0
TV ******** An J****t*s. ***** *t
mm *.! oldht* tdtbf* owrd IVI t**r-
«t*r*w mi v* r*o* Vd tVoaaf Ual a
l*fHM*,a*a"d Ita*-'It bad  ***tt**, *•
Ir.mtt I*.***, at* pn**m heitof *****
****** awd *! tt h*Ai* m***A**A lh*1 IV
mtmitiA* *4t'*t hi* ** ***** *4 ikrtt **■
mnn  t**i*iim r***». 11 *** f*nb*r
*1«l*4. with i filly *d |*4b*i%df'-4v>o-
tt* ******** ***** tm*. V* foe* t*
**Pth ti lb* Mal4»»M
0*wdly Oool Oil
Purmiiu. r«d. An*** -AiMtWe
j atvMawt m**tt*i UH olihl. l**altlo*
10 IV 4Mlh nf Mlltt* 1*4li.-tttaUw.ri
41 iod fwor ***** (44   tin* rbtdl**
■an h • »HgafM - •un ■»»•,* ■■**,
Ihekllrbeo *o4  .«*4 tmi otl* ohhb
«*l •**• Intb*  'Vhlod-nf bMb wf IV j
*S*|i  TVhohr wail*^w*4fr*M4MU I
by Mm**. oV iwatrhwd it fran IV
tv*wbiv*b*h*i*»f*>•• bwroioi iod
ti**t* 11 totoawa i fMtVr Mi4i
•Itaw i»-**t ******* ib* Hf* *f tb* Ufaoi
Palaaly iMprteoBld.
Wnwii*. Kan . Af*>) * Ja**a*. IWI-
)*o l*fl b*l** mmm Ormwlbi !«»• fa* *
Hrtkn Itl OatfBJMh Aft** V**10*
lb* tkllM |*r.=a1 b* dbonooiH **A
kt* nliilt** Vard rw4hiw| wf blot
ootll todiy. *b*o owtd *■***
ibal b* had twee to n**m it
Pa*a4*l UMI*. A M*tVf*0 war,hi*
triad In *b**t bin. lad *fl*f * **Att*
******** thtwo* Ub, iit! led ****** *m*
make!*** with aoynoe. llH bMlth
bed he** ihilter*d. a** V out Vnd
MlHlouM* Uiwadh IV rtite d*perl*
A JipateM w-umltA**
biib*4 Jin ******** mm V*nbiy Vu bend
ted notoV-nd wa Mw-iit oiaht it Mt*
ItIK by ****** tfcwwht. e CioWat. ia a
******** ******, r**taira»t ooRt ao a
t*i*| wiib IV **4* tin ow4*t IV *******
botn Ml**.,** u? de*hiw« Mi**c
iwt--** tb* n«id*r*r w»* t**\,* rap*
1*1*4. tb* (dSrwn. OV  M-HlK VtWtf
*m*g ***** u HbitMbiH f«r btn.
ertw*i*41 o«nb*r id ******tt * * *
oiiMMMMlbe tttm* Ty* t**4 wf
pwOto unoieowd Ut*ttr*t ****** J*p u
toon oeHwi ib* wm4**»r wa* tlio* op.
**A  IV  ******  pmraigtm  wu  badly
fn*bl*owd TV ****! *w4miom4 ta
n*kw 1V roidotw by  M00I04 * ***%•
***** "fin*" 01th ***** *4 tv Jim*
1*4 IV Mbrn* ov*h*4 TV neb 0*11
ioo#bt 0V0 b* Ibcraibt V *>m oiu
I VdV
1 MtUtB,
\*m*\
TV ******** ****** IVt IV two* lo be
e**4 by IV omI heeler* •**** Um I D
Rood. UowrVd UH mtm*mt ***** IV
ttn wl tv hind bnodbi io iv Taut*
rwBH roornn.VVetlwriitylanedB
by iv 1-arkM .ia*c<o*rtt*y.*^ M*r*4»o,
IWOO . OMdhtoi 1*0 pnwedl fOrb  TV
Ibno Mb*n o*rw norMtly n*4* bt W.
11 TMan. nf mrniMbaw. *****. 1t*m
A****** **A* hi *ha* K Ti*4*ILwf
Vawf**at*r. Ihlwalb wbwa lh* olwd*
ia|vydy wa* pari hi**4 TVt biw b*wd
and*. «i1h w*wfwl*Ti1l*hmii*dia*bw*i.
apwully int*4 tm IV *het to be *****
• * ■  *-■ ■ ■ ■■*' il
to 1V*w tm lb* ttiwb*-*ur nd*. w,ll bo
wm4 awd Ihwa* oil) he k*4*4 wiib bo*b*
*Vt* ll be* ha*w f'-wwd tbal IV *b*4
teei*prwf*r*bi>toivndeU iVaiiod
**** TV aodilat-o* lartbwi ttf -Mb
to*t **d <*Ml »Hi*i It dlhVwll to btt
lb* ooiiotl Tb* h*ot*n 1V Mb*T dip
n*4* 1 mat of ib*«* tst,*. iwd wtw
WtvaW(*4  1h*«  Mll*f*rla*t   TVagb
wrd*t*4 it. ttwawiVr wiib tv  new
Mnd*Hlnb*loed«1b* IWO*  bid  to  V
toot hy ******** to r*a-"h  Vaw*-«-**r ta
, lino.  Mt. TwdoVi ba* a ** IV  *M,i*-l
1 ol nppttlet tV tm*m "
\ VlMlbd Till-.  LEDOBIt  NEW lVlLSTMlN8TI.lt. MIITISH COLUMBIA, PBIDAI MORNING, APB1X 10
l'*i.'Hbiiii*.Nii. 85
^nritit'-:- Ji^itJ^.tf,"".' W*ittlli|tl.ter
NOT I. IL
Bell-Irving, Paterson & Co.
On Imn.) tlir* '
Oi it. t.,1.
I Oonilllluioii MartIttiiila, IVIiiili-.iil.  11,nl.r-  m
SHIPPING  AGENTS
■ - from Bngland, lar* itoo* ol
litquon,
mora, rilrifiwl drain y*\»%
inter pip**, gilvanUed
aol ii" tal work
ADVERTISING FREE
10 THt UNEMPLOVEu)
Jonin i wi whim
I. rifnt. ,t  i...
I  .hlRS It KM KM Ul I; I ni. i im.-i
i * I.N III MIA
K l
Utt**'**  .1|>|>l'tlll*il/". Ill  ll'tl''  I"
i* peep  ' .niii' >'
...hi,-.' i. ttfivb) *ivi
. ilsinl thUthday t.l i1- ■ i  •
i-i*  Un  in it. ■ -.■ i i  i .- la-t'ti  ,,i.|t
i;,'.-.'u,.t f..i tin .nti tit ruiMiM.
(Tin* icfctUT.
rm: -/'.» u/.'-
.l.r.ltK.I
"> .-I tit* i,nn
liili-riiiliunl uii.itikt "i
..|i..l itiiirilii't in iiitrn
tali' lit nil lit* |an,
.,1 April In- l'i'
* .nd o| ib, tnt'i
, un,..,,-,tl,, pi,Km,
■ lit tin,I,li,i.m in,i~ i
iniii ihe illibtm mi
N"-
m.**mub	
|l i: I- IIRRKIIl UIVKN  HI*1
HARDWARE
NOTICE.
VTOTII IL 1- UBIIRIIt '•!* BaN HI *t
.1  . ,   mii ii-.i ilt in i
- ■
llnnil
i itilti-i, t.i a
 t,„ tt.ti.t  at *
 i..i»... i tl
ttt,.i.u   II
Sill l||  I,   kl   l la.' la* .
.< ni  la  kil t  it,,
TWO CARLOADS OF HARDWARE
for iln- aprlng trade have |Uil bean nun
i'ii. opened up nnd marked ul close price.
We i.ii'ii 'i lull line "I bulldere' su_i|ilii".. nuking
■kiifiitiliiis ul I.iiik-*, llnililiiiK l'.i|ni ,iml Nail*.
VVc ntsa li.tt i-i iinni mngnifict-iu Block "l ( utter)
ii i hi -i -ti« I-
ii
\-"i,-i.  itiii-i.  itii-itiiikuti.i
-i  .
ii .'i^m^^^^^^^^^m
yytms
(X!
i.t l..'li. f it. lln-
(thi-rili'-tiliaml
.nm. ind
i.ii i
'■i ...i in	
' i
,,i |..i i iini,., in,.ii. ,tt..i.|f
, . :   .  i  I |  .
..,,,,1 ,.|  -,■■!  I   I  |.   U,i i
hull
■ *
t i
i  VI !    VM'
11 iM Mi iN
I •   !■-  .
■  .  . ■ ■
tin, iiiitili
ii.,-
■
rii
■
ini i
i ih
I.M.I.VI-II-.  1 I.T.V II AM'
I
I I " ' .
■
\  I ,    .,
VIM  ll.Vll.l.ll  Am
I- 1.1.1...
-..  I .
I I ls„\  |J
.l.lrtif.., M< ■>■.  n.1,1
i, ind ..'ii, (Inn
h
MullMMl i l IklKII l** HI il\
* ■
'I'lll.
Ill  II  1*1 III  1**11 S It I
I II 11*1-1**, I. .11" I 1**1
II  *h *it   \\ \Nl   In  til \   \  ..lam j
I
A
I  	
SatfiSEff   I*"—*" Q-T
i i| -.i"1"  'iM'i.u  vNi' 1,1 PA1RINH
Wli  IJTIIIA*   II  IMI fa
< '.1.1. r tl., *,,„/,..
hi.I aa*lfi  i.-t'i...'iit'iii ft
\*"l Sti  HI IN   UI.I.|.  |.|M t WU'
I .... -j. ttl ,
i ikt*B Ii* ' a'
' *	
ttl 1,1*  ll
UII  I.I.M.-I  II VI I   Ml   1 Ul
\ . . - , l . a
I."   I 11.    1.1,1)1.    i
tal—  .,..1
-
htrlil. Mull
_____________i
, in. m.i;  un  h:\muw
ii,*  i
...
»i •,.
I., i'ilii.ii- iiii.ini aii: mil.-
altatlaaff.
I   .
11 .' ,,,
Hll    UH.-.*    I    I*    IM
•1*111.  IIKK1  IA*  Wl.!.  I'lMlilAl
I
■
H ,, ma*4 ,* -I***    \\t\*m
I l II * A I'lHI. "i; v\..\i\\ m m
l llllll. UK v\ii\|\*i
rork i h>|etb*i decllnnd iu
■ . ii.., , n| ti„ nwpbl  ii
He h.-lil ih*
!.   llf  flllltll  Llll   tll*
■ .. ■  il] iiiii-tii tlcibti
Koran DakotapapanBiUnllydwlIni I
. ■ -  p. |
■
i 4iu.ii   Tbl riHr.mlurtl.l*.. I WW*
..  du|  it.. .  ait»*iin*
■■ * -■ .-.I.. ■ b] iini
a-.-, worth) "i i - itt* Nr** I  •
■
$'-lllll  '*•*•**  l" *   *  *"'  "N
**»*J*J
mmm* I*
t * ii . i-*v\  m;. um.. j omit:
HAKIM MM it i.i: \i.. HIT1) l>
*
I/ii.i ikk  riiAM\\.v\ *"*- ">  Sl!.vl;,.v
r. ...
niaiMR.it.   	
i * niimltN ui* hi.Ni'i ■
* *
Wlltl. Itt \  \  mi  ItiK
$l'2tMI	
*
ll 1,1.\ **  I tltll    III It III
I *  tt   ulilM   M!i Hill* i  "I
■*********^***T^^^^^^^^^
a .<>,.'.
Q
i»
(..it.
•i.
I)
s
.    KMiMiltill.il
*    .
,t
'l'i i- rn I-.i liin -
I
■■
\|
|\  .
w
'Pt ll lil* **- nil***
i  ,
i'
it.
I.VI'..i.l tll.l.
It,  II a
a IIU
- .1    I...
M illl
'
.-1*1,
• tt
u Ml **i it tt-tiiK** *»*t
I -  .-  I n'  ,.:.<! li  l,a-  .,.i,Ia'i„l.-,t.
■ -
■ -
Ml ,..- been In-
iiiriiniilii-i.
I
*
i
Ibt*    a* a ^^^^^^^^^^^^^^^^
r*n! ol n,.  Uii ni i
■i*wr* -awn bill prlnud atMwber*.
.i.t th*
■■*■ gard tu
"...
a* **•*!*  .
till «|- ■
■
■
-
■
il
-
II
■
■
■
Tb*  I a
-
■ . .    *
.  1
■
I
■
«*l fr«n
******
i-iii ill
i M. i*iii
i i
.  ..-i In Un- i."io...I-*
■ -
CUNNINGHAM BROS.
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
WOOD
MERCHANT AND Ite
TEAMSTER
Hi.- In litlttiin In,	
; '»",*■ i ,
uni in iinni,. ,n ,„,,  "J n I,
Mi i  ..',"'
.i.lii.it r,„ *****
ORY ALDER ANO FIR W0QO
LOOK HERE
■
rn,. t •
I,.., ■/!.
nb.'lii* iPpMllIU
|1  .
..i.i.,,,,    V.
I ■ ..
1
BUSINESS NOTICE! GeMfouMfleat;;
Bee/, Mmm..,
ii A llacuti
du, ai
ali.ua '
'
■
• ■-I   il-
t,  ,", |...ii,U..
I liil.N|ii|.MM\" t *-l"MI lis
ii..  .-,,„-,*l unii,  u |1 I
l inai. I*    •*■  -  >  i  ■
t- .*..#. ii*_J Kiiai.'  .■***
nil tli.it a lull li.
•
li,. ,
■
■* - li.tt idnrtbi b ■
... i down t'l'ir a.nii*iii.-.i no .hwi*. un
.'i.ii roon ***** ,'uit i»ft fm
tin '  p li people raid
.. ■■ . be u,iari**d
■ . !*,• 'i propriaton.
ti... iu;i nm. i..,.-. ..  i  NOTICE TO BUILDERS.
It iiu'. *.|t»rii-ma',ii
- H..I bad la
iinpipon .ti
F. STIBSKY.
WATCHMAKER AND JEWELER
G. S. MABEE
-
*   INT
M
ANAHAN
IMI UUTIMaFH
TRISKM*
>,  Us  ,\l*.   tfV
■
■
.1.  .
[or Ib* o .   •*  tht.Mt.ro
t
lll'll.t'tM.
i I
 w
Hll  I'Hllt I
■ I I 11
llll  M I I  I 1
a   It   I  I IH' I I
-I. I'|. lllll    II.IH
PAPER HANOINO
8I0N WRITING
PAINTING AND IAIS0MININ6
llr tl  of mm!  in  il-u't  •■'-!.'    Oal
ami  w* our N. -  Pattern* ,t* Wall
Papai ind Uriutit.oii*
(i S MAUU
HIRD
THETA
 TAttOR |
ni'ii  im  i-t in.,,
" ' i'»Hl  .
«l III Mill I,..
im. miii I'lumi'i
I'lllUMOI'HI  i-
TUKURKI.il
CLOTHING
"tti  INK -Hii-ni j
"I tin ii-i vi,. i
III nil linn -,
llll  I lllll ,
1 II.IIII -ll*,,
IHI,,'. Ill. 1,1
1,11-1 I lltlt-,
KOI  nil  rn -
in-1 umi. .
IS .\!U-lt  llll
■ .i.i  I'lti't*  ,,
t.l 11.111,1 ■^™
H
IRD The lAi
Piiidi (.tit cent
IN THE COUNTY CODRT OF NEW
WESTMINSTER.
HOLOCN AT N£W WESTMINSTER,
Im  •**..  t.mm4* *i  halrtal  l  ■**«.*• *f
***4.
I*
'«..
.Nl*  Mill  l.i
NOTICE TO BUILDERS.
i|»i M'i.i> v\n i.iii. i.i.i i.iw.uit*
i
ra-tra-akia, fl* *•* *****
ini.it.
IN IHE COUNTY COURT OF NEW
WESTMINSTER.
HOLDEN  AT  CHILLIWACK
V ■   "I  llil* UK 111 WILL
•» a
■
h ill (•HI**-* ****-
■
ai.fApMt.WI	
NOTICE.
Vi'll' i; i*> ni.i;t *-\ UIVRN IK 11
NOTICE TO BUILDERS.
rPKXDKW »'i i i.i. ci- KIVKIt \*\
i *****
ii**. ■-..
■  ■
Va H*.!-  '.I..  Itr*"'a- *****
TO CONTRACTORS.
Ti.M'i:i;**ttin iig i in
. ■
\\
1 MtuKuiN
■
lt« II (111
s
ll.i Mill tlt.*\« I** till 1111*11*1  .
, i|i Hi •!  \* iiMh.1  V -  I
■
..  ,V  ■
i
\.a VV * l-i.
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
l-itHaCouitiiCouttnlBi'lii-hCftiu-mhia '
l„  tt,, mmm* *t **•  •
.  lata,. *m* i*. ** .i et.eiar
I  .,,„,*,  ,
-
-
X
ll.ii,. IIII.I lit I.llll lllll
T
n
A
■
ii
r
*
■ ■
i
-  ■
INN*.   lUI.HlMII.  ^*I
i  itt UK  nvi.l.iMi.M
$111511
W
v..
r I
\\   KlUt  I'l.MllKKMN *
**
■
U-HlllMKl:
fi
a\
I. I. It  HAltKMI.ll
.  ■ > -.
•**** ****..
I/KMUN  i  ■ ,t
AH** ]
I
mI ibll
.**
i th* en* I
* * -
I
-
NOTICE.
•I-    i tll.V'Kt IIOUM li.ltlil,...
I  a .  .1.. ,.
I  I  tilll*
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
it.,*taC«wnitCeii***efBtii.|i,0«ii4***b*i
),. .1. taat.... a, ttt rtl If.I ti
 ,I,-,,,J,I,,|||,
..la III. l-.tataj.
CAUTION.
\|i...i.-   *i  H i -
■*■  la-It*.  Hs.ti.B  tal
I-.I-IHI
Bank ■ Montreal
BRUNETTE SAW10LL Ci
'l.iniiii-    Nl VV Wl STMINSTER.B.I
MANUFACTURERS OF Lumber. Sliiugliw, Lath. Bill Stuff aud LoBgT-k-3|
iu 100 ft-ot.   ALSO Flooring, Oeiltng Hurtle, Siding, Mouldings, Pi_|
Scroll aud Turned Work, Sn.su, Doom, Window and Door FraniM.
Houso Finish of all Kinds.	
tr.__.c::\„_ato "TTTcrl-r G-viaiantood **;
Kil "i Illilii I I Vi i   ., i'lil  lull III  HAM  '."   1
Shipping Focilitic* by River, Ocean or Rail Unaurpoaacd.
THB G-R.E3.A_T FIREJ1
Thm. u-i'ili. nun ur u-i-n- ltni.it .,,.,,<ly .»,..  I'r nr.- ana- .'.-r*lnl.l..h.-.l oo tl>|
old tail.*.  Nrw Uml,Inn;  Nrw „„,t C„iu|,lr(.< S.111U ul Oood..  11*,- ».«• »I>1.
In Hll nil niiiii. Inr llin ilu.it' ul niijr ilani, l|iliim.
T. J. TRAPP & CO.
Columbia Slrool, UADRUfADC  AJC
Now  Wnlminitar nflllUifHilil   Itlt
ROYAL CITY PLANING MILLS C0,|
Rlcharda Itroot New Wo.tmln.l.r
Mannlaciurers and Dealen in Roucli and Dressed lumber. Minnies, Mi
Latos and Pickets.
Shimon Boxes, net Floats, Trays, and all kinds of Wood Fiimm■ -*i
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldinas, Blinds, R«ilrp
Baluslirs. Bracknls. nowels. All kinds of Plant and Fancy Turnni Wwj
GILLEY BROS
Livery. Hack. Feed ast|
Sale Stables.
I Mllll.lt l.l.lKt  la-lilll-allal.  -• '•  '  ■
.\
i -.Hill.II  Vi tl
' '. ...
.irrtAL ii
I.
IS
I.
■
I
**
rn-**** * Hm***tt * I***
■
T.
* It  11.1
I .,  V  ....   «-    \  a
I |K.\aa.S   tl ll.i:
The C»o*» Stibies a s*v,N08
SLL. .*■ »»■
•li li
Bank
III ,1  ,11 ll.l  !.-. .
NOTICE.
Tt Nt*M> l.mtl_t tl* latl In **
tit Itwrr lit*,.
l:
■ j mm*** * *  * I***
****\s
Caiaifu Pactlk I
NOTICE.
\ • ...VIA lllll
tuna* It
I
a
Department
: Ma* been opened III Ml  » * o  • ■*
llt.l  B'ltllt
litmi lllitt* u Curt* liiti.
|.  | ,,***.*  I  --t  *.m*
il ITO 0 111    GEO D  BHYMNER.
IIOTEL   (J ll
HKli A '
_^___^_^_^_^__  '"-
I   I    NlW  Wl -T^IS-lll
1 m> ■-
\t*§ pa**]., ******** a, 1 fittd ***** *****
* \ mm* *l thi* |«'|j*i**
r**aie*4*lN4i It* Im, Ij |.i.il'*'«,«^.t*,*|t
PRAIRIE
|__V1I l r
I  IH.I.ll.i-
a\
i •
.
■ ■
I v  U'I.ar|;>
• F.  -
...
r  **  »  .;.
1*1*4
MISSION STATION
6.000
ACRES
Hit. V«1 I-t.
"**_^_^_^_^_^_B
■
H'.Vtl^"'
M
::
llltl  I It.lll I Ii*
i
U* IillHAi \*TA\  I **M"" hvkj
a '
\,9 *****
-   .
.. *-*■#*,I. end Iba
*
j led et    i   *   ■■■* t** imH I* !
j •»!He H» * * '* ■ t-    *
 - I" SOME
NOTICE. ■ Am**,*
II . .  .
m*», oliVtaMl'i! *i**\.■*
.  .....  t
* *  *,■* ii-oDifiamea  i  ..
t*  Pl   ||r j.'t.t
***'**.% PER ACRE
 .  Id lh  I 1I*M tniMM-i.  :,*t1t*4*.  ll- ■  " *-1   '
1 l-nl ! '■■.•■■  It I.   "at,*"1
il a . - ,  ■   .  !■   *    If  ■  ■■
u •** PDAKniiu £ nn
Wa a'taadt h*** ItttmatA in im*tu.n*<^    R.  C,  VllUldUIILC  •  UUi
-  *J™^I***^Sd ' I"'I*«etaait**l**** mi *****tm«ty.
1 |.t,,a auialp .1'i»J„*M|- *1*>»li ^ii»* .^^^^^^^^^^^^^^^
|^iNnrliaihniu«E4i>1ttm(.^.^ «* *•* , „ wiunKi.u*niitit«i*
l|flt|H**Mlii ***• ****** *' *MieW*N. .al1IM»i»li Itntydai ***** j ^^ ******, **4 «11l ***** inl-tWttiif
hIi. ZtJ,**>*********  I •*** **** rn********  ******** m*nmp \ i.-„ti,.-r,.r**, ti,. na*
t.J. Illl-Hll. I*r»t*
.1
The Matter:;,;1;;,
,-  ,„..n-  lli.tli  mil llir
I) ■■( il,. mitcrul ,.f
Illllill   .1   SHI.   Ill  illllill  •  1-
m.ltlr. lln- mmt mi|«ir| H'l
contiileration.  Thettnetl
ilnih I.iiiii conformed in
ttu- ihapc .-I iiti in.in-r i»
trnrv- iimi ihi.ItU
H. A. HcRAE
.:u iranie. i t P. rin i
l-ii  Hi ***"***" p
tjrlhrr  liy  .,  Camp, t< lit
t.nlt.r is more. I. gini th.ui
itiiitillini; ln.i.ilil'tll,  I In-
imninn.il  Sli.tli ip. .!■
.It **m^na**ffi**n*
a 11 Proclaim! the
.Hun "   I hr  ll.ir.1  ii
ri|ihl    I h. t- for,   in I. r
in|{  fitiin n.A.nCtldv
NEW VANCOUVER
COAL
■iitettt ukc, uii* luum i
Nbw Wellington Goal.
 ^^H|
WOOD AND 0WJ
Mlll-fi' >)
...i • Men *r   *i* Am***!**
ta**f**m*  **•  I*
...oo per ton p. J. Pi*™1 it-
Pianos, Op
MUSICAL IkScKOJ^
1. W. CREIGHTON.
nm-ii*. iinni
I! ____________
IMPORTANT
XI K .lla t**"t"*'***» **
Wlllf i, j,  ,.
..l.tail  »t*t**i»t,*a
a *
mmtjm—r ******* in nil Tin'
•n it**A h* Iii a
■   Itna that
1 -' -
*4 tp te nel) by
I*  ■   ^^^^^^^^^^
i*_eH rUiKu
I  ,|f,  l-t.T  *
DINING HALL
St.  .
.  . ,  .....
. I .' .
I .
■  HIM.  «lil I,  lit  It.lK.N  AT
I   Il.'t 'B'l'i.'l  ,1
,1 I.-.- ., . ... —rt.
LYALdc CO.
BOOK8ELLER8
* HTATIONER8
HAMLEY BLOCK
llalla.Mtla.4t
rttimi Mnt, Nla "lli.tiina
McPhoo Bros.,
siiiliwiicliis li Boatbuildeni
BOATS FOR HIRE
mmi; Wtm .litr-..- i' """ ""'*  ***"'**■ n°t"** Oil* Pl«n,n| Mill.
NOW IrVa - Ira ,.,..,,.,
CITY ANO SUBURBAN LOTS.   M£ A KTN'S
PRILL ROOM
li ao. n|>*a io ik* _MMk lor CHOPS
»NO SttlKS  Ettajliih li,i*
CORDOVA -3^,
WINDOW '[.W
I ti...ijn.t nddt<_
V*,m,„mm, Itorl *******
tj-t.-atln- 111 W-Jg
at....**- In pnltrra **LS-
—._.... ta-nit. am" jgli!
-M.t. .nd will wll!_-t
P.PEEBLES^i
.1
lia., a  ri'imla-t  •■! -fllnMl Inn*  *****
<*t*k**i *tii *,ti**i***i  ******
jj.fl rin-,.1 felt lircl.
PiMt-aiautiiaf I- ****** <.l j.* r*'t *
• •  . tai* ** li i.ita-. nil ,*,l,*r1t*t*M-«'
• •"illt*. a* tin. I*t*in*11-* *i»* r-rt-.-t. ■ • •
l*■•■ (.., ja,,t.t l-.lt 1 i.i!*'.'
T. *. TRAPP.
*****»,■,•*■ ******,*,,
i*f*tt* mm*.
A lltlt. a   a t  atwmmm* litta,
VANCOUVER
PIOIEERMTMlW,.,
Artiili Cm******1*'
Wkolesale aid Retail ^m
ttt coauov*
c, I'THItoi
: viicoowf1 THB LBDGBB  NKW WKKTMIKHTKK. HRITIHTI COLUMBIA, I'M PAY MORNING  Arnil,
noTCDII ASSURANCE CO.
:A01 Ctin OF CANADA
HiPMANa Morgan & Co.
(riic iCcbger,
CHOIJWAOl 1TKMH
■ i.«i  *•! rrail  ■•••  ******  *••
'  ot»*i airlaaltaial o*»tr*.
,  \.|.; ..  "I'iii. MoHNIKQ
  dull ami I* at a
.  iiiifiiict Ilia Wait
«l„,  tl.ll  Mil*  I'll''*1 Im-
,t i.a*.*- iMHiii play*
ibtl t" iiiinT \***,t
* Hall
I  , ■    .  11....,,
|l)d|  alU'.li'l li.Hllk  Mill. I,
,|,|*'li't| -ni ilia Vlil,
■ * i tad mi llm
U ' ii)   Ii ippaan
(,..i.i t\. iiiiiii.iut
pel "ii a lata
md tb< iMawara
, boat* iai* me,
ll  < IHU'  lln* 1*1 id
irdid laiitivuiin
:, ..it i.a.*iari. tm
• iptili Huir t»liftit
,i   - *  lli. i |dlot a*
,i it,at tbettiadri
, .    In Iw,,, 1,1  blllb
i i ii,. i, uiitiai' ■■ ■
al Un   I.r tli. Ul -
•*■ Milt lb M'" ,,
i 4 ti«.i,rlil ai I..*
' . lalt- nf «l»l*.«l
" ■ t  ,. I I,,,,,__),.
• i in *(*i.*i ii., i-.
■ liit-l 1.1  lar -t|
*
■ • ..I. 'i.u, I* anting
,  't.,1 Uinta.■ ,.i llu.-f iitur
.  •  I
I Ml *   I  Mir.
■  gettlei  i* id*  li.r
11..'  lllllll
Ii..,ifli,   Vaebl
i  - ii ptin i  iwt>a
. • 1I.H |.   at-'!
, Ipl ' alii I*  IUI,
> •  i ii.idutitd
.   1.  *   .    -  *  _flll.,l   ■   ■
_ I  tVallara air
■ *
I. lava) *   , *
• t •• • itram
Barbara  il* *   I
I 1 -l.llt.-l ll lit 11
•  • *l}l,lf I
■ <  I < bllltwirS I*
■  ■
. •****
l,l.| In INifUHl  lo
...
■ i tti.iiiiia
■ I*.. i
II l a    ia,
.   .  .   i.
■awl
I  i flood
• a*   (!'<■!
., .  »(•  ana
*
**t M.„ti,  t*..t*» bl
.  .
.  ••■  i  I  .nit.*
*'.ti ■H*
... ...--.'. .   .
,.ir'-  .
tt.* ;ta,. ha*******
ti ibd pntatwared
• IIM*.
Ilila!  la  mmt ■   **
*■  *
* u.a tmt.*r|
•> a
'.]«,. i • Maori**
*
'•< a Wane
-  *tlaali.it
******* (_•-» 4 aa*. balaj |*r
iti-n paru tdefl t.. tm)
i' lUattrd aa* abator
- R-4lala •*- bn in-
TR.AMWAY LINE.
On April 15th We Will Offer For Sale
In blocks of 2 to 5 aeroa oach of tho proporty lying bo-
twiwii tho Pnwnr House of tho Eleotrio Tramway Line
: : i aiul Now Wustminstor Oily, known as :  .  :
DISTRICT LOT NO. 95
Thll property it tra.rr.nl thrnaahi.nt by b»lh the
Now Wo.tmiu.lor and Vanoouvor Eli rt rlr Tramway
Lino and Ci il«„.' Road, aud many ol Iho Hnbditri-
•iiiu Blui-h. will hato IronUga on both road..
Plan, ot tho Snbdiiitlon aad Priea Ll.l will bo Inr
ui.hod on application.
RAND BROS., Agents
It that
'  tti ...  A lUtfi
di*  ii  tm*  4 ••**** i
hand  •til  **** a
"*ir «iiim Ira** bin*. !
ttia 8r*t j
***A
• *■..... ■-iUm
l.i   j I   -**
■n.tb* ie**i**.n
UN  ttaat«iiftii#r
■'. -■■ h I* * MM**t0 *lf
t.*ri'A*A**mm«4
i rMlai tai*
- i.i ciil tm *h*
■
***** lb
■
-t !• ■ petdt* 1
• ,4a**c*mA read-
1 Bill laa.  .if  lb*
• >   ******* ti |
,,*i**m  r**m.
'
Itml*  IIU*
*-r  ii   IMI
tea  ia*,,  i«ir»-
Tha rtrrwin*
ntymt  ■ ■
**  i  I  i.ni*r*i*"*-
' II . 11
•  *  . *|if**|la
•let* lo
,. . •,  ■
*it  a  i'  *
.--a.-t*  timlettmA
• ■ ■* i binef   i rtda*r
- i ibmb ibit
•  ffTf-ratl ie In*
IM -r  1..  ij,.  if  t ' t
t* * poblk m**«.ir*
■   4 .
f.   ir,   ll.r  It  i*.
- nr i.t it* refar-
•'** aar* (tl in
It  *»•« raid
1  ' '.I*.  and .-i.tn-
Thai, it ai*
'•utlt**  of  tha
•.in. tie- f ■(
' 'l.n "i-auntii**
ii well i* i nut*-, m*
• •  it"* lad  *■*  tfc*
* m**rt i ..mmiiiaa ba*
"•'ill ■).  „.i hire tnm
li.al.tl  a.
., i*.  **.   i  be  ui,*.
ma iiiii, before tbe linn—
till lit,* I'.* ti.il  a  >lr-|>
Ifl  lli'iltf  IttlaJ bl
*   |
Uh #i**!**i • l***rar*   I
lh 111 * lull' lai   Tl.a  l^lilltit. |a-.t.IftT.l
in ll.*< < > •  «i* aallad
Ll ll.a  ||,.i|*a  whm  *d*tit1**d. i
hill hi*  - -f bill,
t. ir-|  in i ..mtnitim .4  tbl ,
v\*  .  titf i.i i*,i..  ripartii ti«m
Hit* t ..tMti.111"* ,-f lha tt t...,a t.. leln *„ a
.  ■•■■  ..'.
.'.1 .   a'   |bl Md   ittll *    •
a   *    .-Mad that thr
#   (lilo  rt** I
tl. ii* a-,  ill  Iba 1 t  , m tta era*, tt.*
,- ii*  t. ,> ti-t  i..rtn-r.  arar>
I it .• i bi* ***** rtei
ai.l refen •    ■
iiiiiii .  i. ibal lb* pot   bm i »*i
atn|.> * laatd for ai.d
Kl  | ||  i i imi both | ibttl led
let**** at* ibliillatd. I an uf
nal ih* tell ahmild ha n*i*d«t
i.d, and ibal th* »rd*r f*m ***
luetMllle* «f Hi* \KmtA* tl tl tm**!
Tb* pPedltm I. •-  i • .  - *taiaflt*d
inbelldnc • •** •'••' II IMi Ka"i
H p ,  Mint i ..  Tfc* wharf,
itu ********** '* '***•* '***•** *****
■
.■„ I ■■■  ■ .t,.| all)
I    « \|...r. I. tt
I - * rtt.1
Ao Acuta tilll* I'aM.
Tb* itratrar Aritia rvunad r/*it*-r*
dar trnai i ai»* 4if»  trip ******%.  -Mm
btT^MMd.aal «t«l.*dr>f r*W  tflfel *f
titlM.  filar**,'  **4  T*.
■  * *-.  i.«t-  4a i
■  •  r ih*
irfe !*«>*, "f
• i*4«allnl in Na*
> t g rml  It ii
d-wWfut a- laotber imet
lai**-IM.ir a tl,il KHtMdn lb* *B*»
lionaal at •*** la  Iba a«Ma lima
fai**eaa* Cfeai t**
*ad iluintd land
Ta* t**H«a'"*»l»*l  IlailM. lee i IP a*
Mr it**km ***** ******* to II*  mWttl-T*
* -aaant  Ibat  "lb*
-  a* Itaed  II  !*»i* ••  -
oMiiiniia in aoeriM'
mwh lh* < «**  4 Hauaiiiiier aad
Viatiaiiar -ffUlMl ad n***** th* ilium
of awt-Iltf i*tnm. *m** t* ************
**rt****** 1*1 it* l.***r.-  Kuleir M*l
* Mod lo di»aW* tfc* liar* at ***** Mm
era ttu* e-t,**g*A in th* m,g* and in a
abort ilia* It m'M tm ******** **** th*
****** •b»*hl h* e* \mrtm•
***,*  lh, i  t **t»f .**» t*\
. .-***. N  *'•' '*
VANCOUVERSTONE
COMPANY
1891
Victoria Jockey Cli.
SANDSTONE
PROORAMME
tt*** i**.
IlltliU  M\\ ;•  'iiMMI.VlSUAT
I I* M
*   a*,  ttt-ati l
Reaalajf half*taita haaia. :
| ' —nal*!*-  hm
* l't  .. aill  '.  ,*,.**4 ll* Ml
* ■, aiaat *|,
■1. * ,..a
I Dial  If
***•
 SI-
11111,1-1
Ma
■
. .  a ,
a
•   l*t*tt  rap Ml tal
l**l|.lll  l.|i|  Ii.f-.if1.lt, Ihtla d**h.
aj*«lMe*e  ifl.1. ttk.iaita.ait,
•  .    . ,
**p
IATI MAI  M\\   Ml
111 TII  l. ti I  I. *> ■* iad m  t  •"•
»1\l,i *.*• i  i . .'. : in i
•*r
aaw aAaan .att
Frank S, de Grey
ptta- nti- vimiiMMii
*»..<■ laa**
*<-*am ImmmA,.
dtaaia* a  .• i-t.. Mat **m.
***** ****** m**
i
■a    a  '. .
Tm **l*h*l *****
l-**1 *****  t
'*,' \it*it**\*U**m,t
**m *,•**,
I  nlalM V Mt fc
H. MURK
Barber, Hairdresser
■**nm*m.t t. tt*., ******* ,
CiUabta ll. mm Ulaaul Haul
... ■  - «a.,lia ft.  ■
..'■'-. ,..   -.  ..«■•
FINE STOCK OF PIPES
CARLOAD OF
*mmat*m*mmm*a** ***** **..-
Owlna ,o oar be*
lac anablo to ar-
oaro .nllablo pro-
■Umi wa ha.o do-
cldod to oloie oar
oBoe In thi. oily
lor tho preieal.
nana, cioit
wutm.
a
•••
a
LIVERPOOL
LAND Ai IMPROVEMENT CO.
The Properly of ibis Company
Wilt i. i-u.ui *., ii..* -t.a.t.i-1.... ii.. i„ mm ii ...ni itni
....,,l.l.,.|,,,,«,,,t,,.( JIM,  |.,i. ,   |.,:i.1.1.,  Ull.l ll
lla A.,* I****** ■■•  li,.t|..*l  i„. 1„.||,„  tl,.- al,  I,. .1  il.  .It.,,
a.i.'i Itiii.ta-,. . > lalnllnillaai D lha liam
llllfl  '" '  " ■  1 'I  -  l  , it.., a,...,t. ...  ....I I, li,,* i nl, ,,.ll,
.i..nii,  ,.aii ii I.. Uaimfai'ttiitiia and "*1,li-Hna h I  i
i.t-ii s, a Waal .i,t
IJiaila-i.il* ■ -  • \. * tti-.itiiin.iri h.k,H^i>,.
lai aai (*».*<*, .  aim I ... I. „.!,,  .■ , „ . ,,| ti„ , .,h,i_i,i
•'"   I .'.-in IMi polHl l't ll'
l> II, IllUallll,    I I..  \ .1.  I;....i  ,...  .... ,  ...  ,,.,
I
ll
-  '..  I    ..|i ,,  ,,.|   I
,...1.  *
llll.
■
...a..I   t.,1
•  ..   an  ..  tm -.\.-\   -....,. Mil
l.**l*.|) aill ai— !»■ - I- ... I  || i
ladM - j, '•' ■ h* lu-
iitil .ml ami .laVnl nil II.h
"" ...-i.i.ir. all..  (..I  aide ami  Ii.iiii ...i  tlttt,. ,.,,«
tail, a l,|.   I i.i, I,. |,, .,,.„(« Ht lat oil -..|  Ui  i -«i-i,t.. .i.t..,
•*• '"I1    ** ' " ' ' ■** '' ' '■' * ' ■'""*> aitl.L. ai-tll.. ...it >
l.t I.u.n.. 1 *.. llhcata a|„..
1st
AND  LIVERPOOL
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
.-(■riia In »l«l.l l..ia,
t .t.-,|...|i.,i„. t,,.,,!,,,,.!,, ii ,■ urtiia n.„t,i,-„, ., „i
la'laat.   In la..  -*.*,. it  .,trfi,1 ..itnit i. alt  n,iiii.,l
Hi'.* iillait. mil t,|inh,a1.-al  lali.ti.-if  In  a Ira  i
llll-.' fm K...,l,.l |. i. i.  ■  r 11.. t   I*. 11. ttlll *.. I . W*]   '  I  I  ■
i    ■*. n»l lit Mm lallai,  It,nn •*.■*,* it. Haalila -.11 \*
l.ait.t. Imlk li ,1,. Il.ila.t . ,.i,,, ii,, -I-... ai |i..-.jaail
i -  ,  -■ ■ >    .  ■ ■ mi.  ami I i '.'.a*.-it I i  il..
la.'  l-.tir..ai Vi.,!...... atllla-|.*.t..  It    I  I ind Nl*
rtral -i.i mat Ibf 1  I'  ll    -. ...i.   In  a  t*    tn-  atll  In
...'..I.., mall ,. I iimit it, i,..,,. |„ ,-, n.  ■
1,-1  ,1* l.ll.ll.-l  alttm ,',tl>,    1..l.fr
li.ia-l.t l. , *i... *-....1.li..i„t. .,*,, it.. ,  I'll  .a. I- -',!••
i.l.i i,..,| a||huuI IniaVin* ImU   I ii.itl.i ami all tiiaiinfai-
. .I.i,.|..| (...i„ ,,,'lt.it I I,, t,..! 1.. i'l nulnta t.. lha
".,-...', . -.. I...,. \.» Wt**t(nilmial
I a|.ilall-,> I.at* a I*rt1i-l iml .iiti-r.-lia,.*.. ..f ,iilklti|  ******
ai l.i n rpiad Kim ai am ..Ht, (mini
A "aaitiHI ami ^Iilnf1,.-i.illl altl la-riifi.tl al |.<it-t|.*i1 ita-
'    '  - i.i' . . ft  |. ti,  at U If rpiad l. rii-alloal
talm   Ittt It 1..1, ait* flip- n..t ' -.    Ml |.aill  .,In-.,I
T. T. TRAPP,
Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
*•* •?"*•-
^
*
a
•••
a
I lilt   •■  I i.la'  lih. ■'   ' f. a. 11   bll
larii |'ui in iliorwiih «orhiiifl mudi
ti *n. ai.d ti tuitiinj; ooi .Ik -i . ...
ouaht**- nl l«*r Keinili*"! *u\ \>*\,4
AM tmltr* kit at MrlKitimifli. a *i"t*
nti I > •-■ •*■'  ■ aill hat* i • ■■ |' at
IrhlliHt lllaarrjf lui a tti I at Ka|'|«r»
Inn   I'atafdxeta 75,
IIIESM. OOCttU I Co.. Pnwutin
TIME TAHLK
Str.HOBT.DUIaSMllIH
W onoi I* m***m
(ARItVlSi. itirn MAJt.itl - MAIL!
iim.
mtmm m ********* M»aa*r*** *
\'*a**m*mhe Smmmm M«**tt>i * pm
S*m*a * Va****** laaahip )**
Va*MHM* t t t*',**mmm*t  tarali.* It ■  -
************** kaVamna.** tt'**ltt-.u..
Vaama****! I* Niaawaa WadaraU,. * jtw
Naa-a-****•* \'tm*m*r %****.*,,
**Mi*ta#la taaiiMeMI*t IaOHdii* I* nana
s*« ttr-ttmmmm tm Mao*!*,* Ilattn• a**
Niaataw. ha Vimm*** **atafdi|* / * *«
t***m**i ei ************
i mm** * ***** -A'bai-
B. hMRSHALL
DRAYMAN
BANK ot BRITISH COLUMBIA.
IHCOiroKATI li  IT  MOYII.  CliaTia  IMl.
• •  •  £000.000  13.000.000
rrit iniiii n nreeiaitt
• -  •   £200.000  11.000.000
Capital Paid np
Roaorve Fund  -
THF HANK HAS I'l' IOBD TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection »iili iheb genenl Buildng Bu*1mi*i tnd v. una prapwtd to ncdvi D-tpodO
..I "it.  I'nll.ir upward*, ti|*tii .Iml- hi"i.-I mil lir alhtattrd at current Mltti.  I'n-v-m rate.
Tonr par Crat. par Aaoaat.
11.1*  t  !• • it ■ tl for l-'ixctl I'rni.ls. .ml mirrril allu.nl mi .t-rini trhirli miy 11 liceniln
rr| mi application.
E. A. WYLD.
N'.-n WeMmlnKer, md Janutry. 1891. ftctlng Mil
MANURE FOR SALE
•  ■■*  *t*4t***
THU. CUNIIIOBAM
|*Vlh*at ti*******
F. CRAKE,
IITIMIKR : ud: lUDriirTUMa* : 1111111,
( nlutnl'1,1 St.. Tlim* |liwire Will I'tidtt I1  *>.
Nuw WrlUtMrlon Coral.
4 I'll***.  U, **4 *****
******
aaal .•**,at*UiHt afci
mm a Irei
WF$
k   a.a   B
rt latatia-tri,
.rra*f*.*aia w--r ,  t* a*- •  ■
.   . it* *.ll <»*r#lriw»al
,  .    .1-  tat   what, at.™
• •  l-r ■***, urr*
l.la.wwmf unit. tit*. *>
■ >
Arrived from the East.
Choice Slock Apply
at Qillcy's Stable.
K. M'SWAIN
M. L. FOLEY.
0ARE8HE. GREEN 4 CO.
.... **j*3**amm
***** *i *M . \ I, 1<t*ll. II  1*
t**1**** e*r<-*i,*4  II MM. m****  *** *  *
*tr***ey  ******* t**4mtm ****** **ti*e
**m ■*
i*n tta*- 1** t\ * r*n**m t********* *i
I ******* ****** -1 •**
***.* ********* *•■** T- ■*•*** *•**■***, *****
rramm* S*a t *** udt-MHa
*, ****** m ******* •«*__.*-*   .******•
-4 **-.*** * ■****•* *< *< * ***** - -  *****
*******  • •  a, ■ pal.  ■ -
■ lbfT%i~l main. 1   'ml *****
ariMTl torn mtt*% PA»COA CO
COAL
GQAK K WOOD
• • 1 Wottaftea tal Ifca **iy •*** m
iha IVtU'' OsaH thai ti Mttnlf fr**
tr-m .il*
"rdataatar  ** *rt* a* Bfl   M I
ii-,* *. JtmUt *****. *t ****** **tt^t
■ aal Klfl 'It ***tv. •.
^  JAS. C.WIZE.
+ KMIIWI'lIBIIIIt j
TV I4ia4aa*aa aaia-a  aaa* <  I' It **§*
mtm  IttiM a* m*  ****** auk  •
■$m*t m*t**1 * *******
LIOUORS AND CIGARS.
*m**m**9" * a. im
...
J*4S^^^- Lumber Broker
319 'BrW.V VANCOUVER, B. 0.
■ *.    ' ■ • ■
*»' ,"'. ■   , *. »•    i«t
.... i   - 1 i*JH •*-. aaea -
m* -.*•«• *** • '* Vm-
-*-.'.  :■   "'. SSffS, ;
•   ' ■ a . ■ '
' . "
'**t»'*L3ria* ***$ *""" """  "" "HI
r^rlSr-'l. *» f  ***  « -*"•*«• I
tlPLDTIIESr AOEIT
Rr.l Est.tr and Aooidea,
Intaranoe.
a a a..,,..,.
"i,?."''
'
OLD POSTAGE STAMPS.
CENTRALHOTEL
( at*** 1 alaattMa uat Imm'H me****.
\*m tnmm mm ii I
JAMES CASH. Proprietor
|U<m |i MjUl 1 -♦ in  PM*-*** («•**• ll
Ihatan*!-*.  iWara.ahatl **** ■***'•** i*l**aah:
Jist Wbat We Want
WEaTMINSTER
Steam Laundry
W.TURNBULL&CO
Buildm and Contractoni
B-SXCZ
it* **e*i if. *  pari ' * ' ■ *t *• ■***•
n**h*m ft***
ilAMKNfTNMNUIIAM,
Affni tut* Ihe
at**-***-***! i-*atieiia_t oo*r. oa toiioo*.
FINANCIAL AOENT
Haaa* laaaatl aa re** ******* ** *
**** r*ta n in********. aad aa nan
aharaad
W. H. VIANEN
WHOLtllLI
FISH and GAME DEALER
rreet Sti**1. Hi* wm,t**th*t*t.
It .'lira' *****  I.t*  !'*:* it d |»>a|  Ili.i*.  .
1 mnawttti, latllatl
********** **"»•'
RiddeUA;
Johnston
SHIPiSMITHS
Have noa m ti|a-raiiirin ihr ;
..nil
am.ia aiaara
.  I  r |1 I  ..w, ... ,-,,,.,  I
lla... I.nl.l*
rat  ill  .<• ,1
MiaMi Sinti.   In wmalHir
llaoadian Pacific Naritatioo
Ctltnpll,  ' I itttlfatl'
I 111  llllll In  11,
1,1 ...  atlta,  I,  I , l-tt.  «.*.
rn .a* i*~i>
- aril *.*, *****
tl-t-tlBI ll ,| tjrrrrlrat.arrralt* antaal-
-*ml I** l-a 1 .Bta
.1*  tUI.atat.IU
.\ I11.li |.r-irll|i ill laill.ill, Jtrti. a   Sun|iMkii. lltll  Miller &
Ot. Williiittliinl. limii. irliln.iiiil I'luin I Wit.'. .|ii.itlniple
plulna, tool ■ eriD contpedtiir* 11 Tiimntn l-Lxhitii-
.mn. 1 i'r" iniiii .uul aSilvr. VViiithrt. Iiiiitintnlt uiil Gem
Kinit*. )i-«i-lt\ ii'«ik* si-1 ini.- iu. A luge *1i« k of Nl*
Arlntii (ii ..I* 111 I'l.ilnl \V..r<- .mti JrwHry will rirritr rurly in
|lrn-iiilw-r   I .ill .itnl ar i*rit* 1. im Irr.iltii- In ahtitt L't**!*
u__
Rwiler lie Mist 6.1 IcTIVISH
[NVERTAV1SH ||URSERY
VICTORIA.
II poa want HEED*. PLANTa. BHROBa. TREE8. ar
aajr Oard.n Raaaltltat. wad tor ay Cataloajao.
I nm. nn i ttir.1.1 tin ii.w.1 ..mil 1,11. iYTiTii 1-11.111 lit i.m
rn 11 1-1  1  111 imn. "I 1111 ni«i
HEALTHY PUHTS.  FRESH SEEDS  FIIETHEtS.
AETISfHMHIttLS
Jusl received, .1 complete stttt k of Winil-.nr
.ind Newton 1 lulu- Colon
!».-  VI.  Kltll  •»  aVt.al_.tl.  It*.
I*.«r| •*rw«t.'ria.tBt
•   -
*m*t* hm ****** ***********t i*oe*dl at*
oaiaai oat o*m*tm.m-*ro*-* mr
at. .Mnnatlrllt. lr
tt'lcoo<r.a
I  till.I. 1
1  . .
PHEAPSIDE
||  Amotlom Sal*
KTKRT S1THUT OTHH6
LIVK HWiM I i BJIT TO||
ill -Id I' ****** ijinpa
I .if  Vln.aqt-itf |.|aM
ttanilriti   Ttrnt*  ll*
( it»-  namp*. in-aatl 0*1  4*
t, .-  -  *.*•_.a*"i  atiittt  -t.aa.l « rti
..-  i ***.-1 i*nt*at '* aetidlaa them ,.i
raa  I *I1I lala ,11 * -ml* -4 nil atarafe. *}*
',.|l.t'.f **hi.t''..tli,'i*M *1*iii**>*tar
P.. * met,  ;***i \, •*■**, *,***■-} ****.  11**1
■ I. lha -•!■! *»** U'** an>1 ****** ** ill
iiaif.pi '.—I la-frit*- . rtfti|t*taiii'fi I ttant
■ti tm mr -.iittwH.it. iit'i *i**tap*r e"*iae>
lna.l.Il(l.<n  Adilia**
MK* il Itttnptm.
*t*K1n**tf**t.
Otta»ai'aa
I* nn* In Illl ..[-.'raii'iii llnnd* rallad |
fnr *■ ■! dalleafid *<* am p*n nf thi rttf.
t.ot.i , * ,:l. r'.ainH Md jKiaarl In iha I
N*1 itrl*. l**A*r* *ara, .;*«. ttlnnal* I
and lira ■ urt ita* a .pat tall, Nn Chin** |
»»n iinpk*t**d. iirdar* raealta prompt ,
■Itantlnn. Itood* dallrarad In nna d*f .
A.ldr*ii. i
HUnMaSTEi STEAM UUMMY, i
xasortL nm i imimui
omo*m**nmr*na**
<M««M»Mh * W*mm.m*mt*
tm*A mt**** P***t, a** **• fmt ttm***
*m* tk* MM htmm m ****** l******** mi
Ogar*
SoWlp** d*f, M*M*pwi*a> BnMdand
tmgtag, *** a*«*a,peeAaa-ra*4, arturtin* to
•aaaa dt m*. mmm, ait a*e enat.
IweH to im if wr*
.a-alHITStMoeeaer.
r-.K M..m*>HVl*ilANI' 1r*4ty*tieit*m*
ir.iVF NRW WRUIMISPtKa ** *******
tm Mra-rliT *l i| m nrVvh   t>*r*dl
•t*M«laf it ; 'i th**
Kit I'M Vfl |R 1AM  Vl-w-t.i .1 •-■.iii
runt (it, i ■• it
htmitmt ***** Srm Wi**Ha**iie-* leaf Mti
ahatl ami aa» tandaa*** etery *m*Aay. That**
ia* ami anudii al j nctath.
MtiMM men
PWailnhl|a of Iht* Oh ***** (ka C *1 %*-•,***
iM (ntmantaitr im** m iha 14 ami **?* tt
**th month  It taUkiM iftalatiaafl ofct*.
tnt tmn *mn* ** *m ******* <******i******
* litrtotta liUBtb.
an. i *t mmt mhi
,*,,m*.  MAUM Vi"**, Vki«*i Iw Alhna  I
•ral teaml portiahea laffatw* 1*ala(*t**a1
•llir.
art* tai.tl am-i*.
Af*n*t R*lr*M» Vaata* awif TmnAay al y am
*,** ar-Khan Nm WaMmimMf. Himrl la
Vl. Bit* tnt-rt ind aat i QTtt
Thr toiapiriT ********* lh* i***4 *t «ha*fi*
thn Tim* ****** ** **• it*** iflSraii maifcaiwa
•haarnm l**** ht i_*dirdlin,»   _  __
•*'CI,Oie. ^"SPjgr
(Jampbell & Anderson
Tha latallM Hardaara Coaipaap.
mi.t-MmA mukkt saw n-K*rrait*Tiii. a r
..la.'
Ship Chandlery.
Wr hiivr tm I Iiimi .1 Vert I .nrga- Stuck of
t-tritoi..   i-Aimit.   i**avAi.   Li-mR'ATimiiitia*.
. HAIM   i»u>. rm 11,    urr am .10*1.
•oi-*,    sriKt... tah. ash *mti naun,
buxlh,   KAlia*.   iiiKin in u.i, mmm
fiihimm'i8i\ppUii-*MV<™>K"\^^ii,,^m"^'^
tall *** 9m t*, *t Unit l*t frttn
OREIQHTON, FRA8ER 9* 00'Y.
10 Wiiet Su I'lll',  l.l'lUil-LI'i  M'LIV  lYI.STMlNKTI.il.  IHll'I'ISIl  COLUMBIA  fllll'AY  MOIININQ, Al'llII, l»
JUST ARRIVEDmMs*ENGLISH GOODS
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
Um»M'l« *k Taueitij Carpata
LOTS \\S SOUTH
Linoleum mul floor Oil Clntlw
OurUlllI atnl Hlimls
i tin miiiii mn
H'l-. uml mi iii
COLUMBIA.
STREET.
OGLE. CAMPBELL I NAN c
v_*
/.    4-1
U.  "*«
- w
-7^ ^ -O Ail-.a III,., lit" I'ltii'i.li Ii.iiii Hi*
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CLQTHIFP.
Ctiojcest City Lots
v   V  \  ^>_    Y_«A IN THE ARMSTRONG nt nm,
SURREY DYKlNti aoui'Mi:
A  Lnrutt  I'tilili.-  MaatniH  *******  It  H>
Ciltltu l» Dlarmi It
NEWS OF TIIK CITY , „ i-
i.oi-ai. Ititlivnir- u  '
Uitt,•; ti
,,,„.. .1...
M,    i
L, J, Cole _ Co.
Agi-nls Im the Ci.|,.|ii.iti',1 J. «,
LOOKHERE
READY JUST N0W;',. .l.:.;^;.;
OUR WONDERFUL
X \*
IN THE ARMSTRONG BLOCK
l<r*.
**■ "-- *"  i-.-i-"."'-'^,;,,-;,";*
'-tut in ,
llllll  lltn.AN  I'llitt'llll till.—
tf
Da  j.
ID
L
'
.. ■  1
I
/
■ iiu,,: itwii Im
■
-
■
-■.  ■■.('.
**■■-*
■  *
PBUONAL
■  \
>
n  *.
-
ttia al t*at  ■
;
■
t  * '
I
'
-
I
Mi  II.
Mi  i'
■
MEN'S ANO BOYS'    ","-..:'.••
„.. ■,.:.•::■ '::•>
FINEST SHOWING
'-'■■ " ■**-" ' -  ■
WE ARE SIMPLY l
c
AMPBELLS
CORNER
I (.'ill ami Mi Ki lift" Bla
LNIENMLLil
MILLWRIGHTS
DRAIICHTSMKN & DKSIGNEKS
•i-.'i rutin st.
CENTS'
GENTS'
"__    —I FURNISHINGS
S  I'  .Mill IHA I  «  a|\. I  ,|||  n  ,
", li, Sinclair
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG *
K,'„'.-i*!,ilr,i,"v,;;"i„,',' •
r,:,v:'a','',i' ■**■
Pirchase. Sell anil Lease Properly, Collect Rents, Male Lra_„ fc
cac.es. and transact all business relation to Real Estate.
i t, . ■ i i. i ,
■  • i - - i ...
- ********
* -.ftttlM
.
Ill  *
'
-
CITY POlalCI COURT
Wkitlar A«ne Panae th* Taat at ¥***
ui-iar -t'lataa * S*r*aaoi
M....1 .
**  \'
\
*
Mi I,
■
Patent Office Drawings
Prepared.
CHEAPSIDE
GOODS!
r
'
a |    ■
*mmn Ima*
*
a »*t**iii*i Di*t*i*u<*
ii
■ i
, ■
■
■
GOOD
NEW
CHEAP
TOWLE _ WILCOX
An-lilltt t»
So|H lllll. il.l.'lil.
! tail"- Ottt|M Mula Mmt-irjll, UK
. t
i
« * ,
■jitaf.
■ aaaa Waal**, al It*
KIL A I.  ESTATE
INSURANCE A0T8.
42B CuHtra St.. VaictiTer. B. C.
i i in.
»
• -* tall
■
i,..l.  -
OFFICia
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT SI.. ViCl..j
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
Tl.r LIVERPOOL Proporty iilTi'inl
lite *.lf liy u* iiiuii. .Uni. I- adjoin* thr
Wh.it .tmi Pn**,'.iK*'i' ll.'iH.t. LOTS
1...- *al,> It aant llllll In .-.-.■:..
Woods ifc Polley
COR. COLUMBIA AND M.KI.NZII. STS..
AU
BON
MARCHE
CO  i   om*i
Wltit.  Kt*i
I.uml  k  '.
Iur  I
lil.HI.-i  S*\»
LL I--
■.
ii
We Feel Pleased
i ...
Pnirill Blnrk. III..!'• St....
& Co
BOOT.  .
■ ttl.
I  * ■   .  .Ill hilar
WATCHMAKERM aad JEWELERS
MU  H,.,lt|l-Il.l! llV'iHI
aal* traitllaaat.
DOUGLAS R--I
Columbia street -toundRY
REID ***> CURRB
City Market
i.i»
Otiira St.
IVHOi-taAIaE-A-VO RFTAll
P  DEALER in FRESH & SALT
I. REICHENBACH
Meats
,i ......it ..nt
■ MOHI It  Naa, V-a-ar-aMa'tai
•watt Va.tM.aala,
I tat*.» la IM PatlM
--*•   !*•-"
I.a  1.;
It...
•   • t»  ,••
I.
■a.  •-..
■
' .,*
I
^HH  iii* imn**-**,* 4******
Itatf^    t'blef *4 PM*w R
IS *****  mA$*A**tlr*V*
I B _a*4ali A •*•
I  tlr*  w
1
'-■  I*
II    li  I
vllti 4*  *Hl|j  ||
■
-
■
M
ham  tm*
.
a *aH*BBi tattlla-   ***-.  an* •
'ri'L, A I*,*.. I  . I > •   "** •••' ** '*"* lit-**..."* It Hi*** , Ifca -mt**,,, *, -mi «* "la Mil
».rt, »,|*l»'«i**- ***' **  "*•****   * ******* '
***.
noooLAa aoo.
rtjw'i i
LIVERPOOL
SECTION  e
Tho
oontrt- ol
thr  Tnan.lto
will  ho  plat-r-d  <>o
Iho m.i In I on Monday.
March and. Prior-. roaMtaahlos
«a*y  tornt*.  oatondlna
otor a yoan tpoolal
,crm. in par,-
lia l.nll.l
ln«*
RAND BROS.
A.C3-IDNTS
I-;.,.I .\ • .,,.■ ,ti !.!■ nli lor )"liii Ili.lt I
A K Willi mt- .1. -I-1 iii ill Iimi* "I Mi. I"*-
. \|.  ■  •  ..  ..I Inn, \\ ..iliiiijt liaii*. Joaa (■
l-ll M.iniii.i.im-l "l Hack* i atriaga, I-.i*
..a... . r*a ....... wt ..itu*"" »*" •**"—
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS!
tll,|a.t. tl .111.1 WI...I.1.!'  I' I
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Bt]
100-102-104 Powell SI.
IV O ll'ix 207 V.nn*iHiyr_Jli.
nil* -l-f.i tJt.-t l:l. ** I'-'i
Brenghley & BENNEn|
REAL ESTATE
Commission and Insurance Agents. M
ancers, Elc._
-it;i:\ts itm MBBW8 COMBlfflD AA *'
vise ,-i.yd lllllll-
orrioi  douolai •TB

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353997/manifest

Comment

Related Items