BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-04-07

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353996.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353996.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353996-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353996-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353996-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353996-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353996-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353996-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353996-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353996.ris

Full Text

 WJTWALKER&CO.
HEAL mm BROKERS
Ni:w uM-BTMINBTUll  - ll  ''
miiiHi
¥
OIBtlil Cjt.ii«
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W.1.WALKER&C0.
NKW WKHTMINHTKII. BRITISH COLUMBIA. TUESDAY MORNING, Al'llII.
I fill I.
WM. BAILUB * CO., PR0PRIET0B8
Jast Your Eye on
SAPPERTON
l.i
IN
! ROM
■ ,SH,
VliAR.
J, BEAUTIFULLY SIT*
ED AND COMMAND.
\N EXCELLENT VIEW
$60 TO $i"". HALF
BALANCE IN
-ERCENT,
LENNIE & DPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
N Aor.11 '"■ V , 11 itt.ii.t
Lnt t'l'it'i-iii- ii* 1, »|u.n
Oot-uor 1*1"" Thorn ii"-' -i""
j Clitilim llStldlna tai -
WANTED   »t  1   llai i-"-
I'.'iiy ami a. iiitit.t 11 j, ,1- biter.
TIIK I.KAIUMI
A
AT 8 \*
1ST. MACKINTOSH*; Co
I  itl.ui K.   NILW Wf.SIMINSI ILK. II. C
poa atL.
,t .|.ltltl|ll| |D| Di -|.  tall.  'I'  '"I
DRAUGHT HORSES
, I.
..|.|.l>u
1 hi  iit,',,,-.
DRUGGISTS
Patent Medicinea
DRUC8
PERFUME8
Toilet Articlea, etc.
Macpherson
& Thomson
- Kl.lil'llllNK 57
NllillTHIXI. .SITILSIi.INI K
HIS LTFB'S MYSTKIiV
I'liin.'il Said to  llava Mtm ml Hum
Um Bi 11tul.il. But Not
Mr*  O'HIii 1
AU, WILL BOON  OL  EXPLAIN!!!)
Unii',uy.   tba   Wi.iiiitTtul   British
Stallion. Worth »flO,000,
'  ia Dtad.
] ROMANOEOFANAUSTRIANOIBL
Vuiiatar I't'tt. 1, Although Burpnaud
at t'uvii'a A< umi Gontldaut
of Paaco.
IIM-Im
MODS & GAMBLE
Land Surveyors
in: a 1
lulu -1 in
KSTATE AND INSUHANCE AOENTS
1 lull*
UNII -I l.i I 1 Hi- 11 SI I  11
IKU I'UIISIITI 1 ■ 11.tilll' "I'l
in. lli III- in >
REAL ESTATE IW
1 i-i*.
|,r-l ty 1,1 .ill ,'.,t It
I Dtiinil
r.lKMS 1  i.i.i.t.l .mti Un-
SOUTH  WEST-
InxsTER   '• tomti ihotce
1 1.3 acri-i lo 3 1-2
In-I  A.l.lltlitll  tu
1 \l ■ -1 niiiiii 11.
.11 alt 111  la.
1 i*i *«» ur.
■tail.
•» FINANCIAL AGENTS
I
I
,***  U'n.inilHiti'l'  H.C.
ItlUTISII LION
MMM.AM'.
IIKNHY USB.
„..u. «.ll
AV****
- TIETJEN,Manufalurer"i:.,'it*isiwis'Mii^	
d.s7otjrtis &c CO.
OWAT & D
TURNER
Estate
Real
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Tho liilliiwiUK  Property haa now her*
pliii'iil au 1h.t nmrk.il:
*>
M.r ,«. ..*..i i-11
SECTION a©
Ull" M
M
OWAT ic *****
turneXv
general aoents
hi...I
I.ommik, A|nil t -A *,'ii*a I Iiiiiii fi-
timr n all-nt todiy ll tbl  lobby  "I tbl
ll"',••  ul .I'dlUUl'llla  In  llll   I'llnl tl'lt
I'diiii ll tm* Ih',1. prfTAtalj itiitri'.l .iini
ti,. ii-iii.j ilivurt**, |irt*«**dimi* iml WM
1., Mi. n **(.,,  ParailltU ■ wbo ban
i«f.'i, quMtlMid on -i" wbjicl nfund
1.. ,ii., „-. u. Imt  MI  1 In*  iio-i",  '■'
tbalrltiil*r*iinni iii** "(tin nlomd
ti, |. 1rl>iilli| l'i 1 tail li'* ' l.i
11,,-*uu. ipoalt, ***** iborlly l* **■
ptalaad.
AN *B—II n III •til-. I*
1 1,1 iii toaqanUoaailowbatbai Mr
PiraallS MatMaaat wild,- jriu-rdat/ at
<• > ft .  1  I'aik  iiin-i'iii  10 liul'liii.
that in*.Olid ta, iii ii.iixi 'in *
ii,.t.i. ii iliiaril' 11 »i* trii**, QbuUtoM
tntftil !**l ll.ll tl..  iillrriii-*   vu II
aiitaiiiit,' fibaboal
I Mil I  AIHIN1 th 1"K ttllt  II I
raUi  iii**'.it  iittti  t*ii*i»
am-.til tl.*-ai*niltt*r. >.( U>* r*->*i  tlilllf
irt  1 ■•-»  iii'i lac
11 ,    Ifi    *-  ■ ■   ■  ti.r. tb* aid*
t.t a 1 it* l'i  ■■  I Wai* *"i Mil
11., naai n ■■' U1 BrttW * ■
K| 1  1 I..  *\*tg*\  „\A'g*A  !••  \e*\r  tb*
tidHuaittl* al Ynib al I. •
it,* Prtaci t-i ****n* ***■
HuMiii, la "tiii.l. I.< i.*:-i. th** raukut
maj*ii   II* It-*** !>• ll** t (.rraili tnllllin
ll  iad *h*r* *•*>**** bait*
*  ... 11 *,$
■
ui n*» * '.wu un
A p* «li*l Itit-iibili-iiil t|U*>t1tAit ba*
it..  •■ * plan *aii*d Itm
*. ..... - ..*,. fraaUn  a,- I
inttnad Svttaarii
>«****"i *****
»m ******i**rt«ib) II* aa* iitt.i.il I*<r
>*aat of a aai  *   W  1 h» wu i*
Wn*****f h*A  bt  ,
mil-Hard tf* ***** and *h,*it*4 a • biW **}
,    nw m  *'* ••• *■*'***  Tb*-
Hr.  ,   .i. ti . aa***l  aad  -will   ***<*
■ 1 bal!.» ba* its»itt,td
... *** ■-. 11 *
******* *t*i ****** '* I'  ■''■•■■
**UA   *h*
*
»" **•    .    .  1*.
e.., .».-' i
1 ■   '.*."'"!
iut*i E5 txumtttita
. M**m***
__a It. IL. .„.«''   I  tbt    *l-*■* '  '
tli<> liriiilu 1 in full iiiiiii.il
Comuiluloiiai  Uulatoa  •**.*  hdI  lo
in' Hill  Ullll  Will  llll-l  Allli li'-iit-
locfl '.j iii.- now I'li'-i .11 Hn- Iniiii of a
1,11V.' laaij i.f irooH, »itii tbi mu I
iimili' kiiiiwn bi ti,.. dUpitflhu, Tin*
tin -it. _, ti'ii'Kitii'inii iimi iif would Boon
 II Ibi din 11 rliami'.
. .si.iiM.l  il Iim m,
i> 11 itatad tii.it '.wiiiir tn tbi Form lotii
uiii-r.iin*.'. ut il.. nuntili nl iiu- i.
niii   ..l.-l.tuU.iii  lu  l.iiii'liiii  n(  tlin
tWIUtlilb uiiiilv Uiil, nl tin* I'll in
m>,nf, iln  polkl iiiitliiirllli'i  Int.'  .In-
Iltll.'.l  ll.*t*ltitt'»  t.|  Wlt.'ll  till'  Ulnr.'
raliiil nl tbi ("r,.iitli auarrliUia wbo no*
Had 1 nt-fi in Bnilind iod tu ******
< in itlii-ili. 1 Uni. 1. mill) IQJIblOg ill
ll.i'lr till* ala.ul atirtliiK a QOOlBUfll In
Itondoo. iiii mt  iliruimii  ft  ba|ttiiin
1 .. '"Hit  if ttien iin.iii.i
1,1 I.* ai,)tlilii| In  lln-  Iii|i||*.ii uf
iimiiit'**. tin. foril|D loircblita
mn i,rn_tiii\ biiitMlIodlromBoiliador
* ,- lutotfiioui wnoai  Tbi
l.ri-takiii Ir-Ii.-I iitiiu iiu* aiiircltiiu
in iiitiiiii** imi nail) bin oo i«i« *>*
kiiiiiin tbi bi j*'* ol |iny, ■• ii.,*. • in
tbi i--*,|ii*- ni," ban propiH]  1 It p
liowaiii  1* n,f,-.i,-ii villi Until  4-1ia* >
Ru h I.. 1. iron all parts of 'ii ailoiat
.1.1 ,- ti,. . ut i>> batob I'luit atnl 11111-
.i>iii.-ii'i aiaimi eoatluintal  fonn
■■  ii-1. td.1 tbe) »ui iwtjiuttii)
r "iiii. ni of Paaca.
Il'iwi  ,\i*tii 6  Mi',i.i.-i i'uii-1 la A-*.
iittrii,.-* ibowad.'ti'i.-iit nrprtia tint
Ut:* 1,a*i 1 tr- .i.-i iit-r tbnai i" ******
1 ■    ■ - .:-i I..- wai ...if-
'l-n-ll  lid "till' **<■■*■  a*-ttli'iii* ' '    '   ■
pandtai dltti ult) duplu I'm. .1.-
l-arini*
Mimattrtna Aoiala.
lu at is. v; - * Dm CoantaM ol
Kitlaad. wit* "f tbi Vtewoi ..f Intaad,
iad Ml* Baifu'.r. illtar "f Hi* nht-M
*. Him tm in laad ban *uiir.i on 1
lotiiuf tha dbtmnd AIMrioti al Uh
m.i.it. ini ol \i*~ eaaalq B*»iii
. 1 - * »i .. r, aetln la tho aol*
1  I ititbauoad 111 ** * * *****
• utt*r!b| t*tas*i ot Ir*tittd.
u-  * ■•* by lUafar
itaaai Afiill-Tbt bod) of IIW*
a I.tiil t.f  U.-v  g|*al
' •    . »M'I.  <,.lta|»ad H*t
1.. ..I itavirdi "t
ra  * aad '."  lanta,  ***
Km* at I'tia
** ith  tilf-tiiif,*-*!.   Wb«a bl*
•.d ui** ibt baah ol tba
■ ■** i| iii wu pnmm*4
-**i 1*. mi-**'
*i* iiMaftbaawl by
*.t i**t, it*.*.i ia
I'tltH*   Tti* t*it« aitM*  ..f  Liiiidllil*
*>*  ibf ativai))1. t>, tnaintaln 1
i.i ntnl
Tbo H -***•*•■* Broil
HiKtii  v \    «h i**r«iay
t*riatitaaa ittm at ***** tui<tltib*<
JEWISH IMMIGRANTS I *******■•*,. leoulatom
From
Ruaaia,   on   Atcount
Dlataaa and OanarHl
Untltnoaa
■oi Baina * r.uiii,' BUI thi Itmiiliaa
■Ul Kulid Out.
lr
raapondant,
BARRLI) ENTRANCE AT NEW YORK
Wl,.'i.*-.i|i..ii  Thuy  Bebavu  Tliwiu-
iiilv.-a I,ikn ao Many
1.1111 nt 11 ■
ALL UUIET IN PENNSYLVANIA
Ntw Ciiat.iina  H<-Kuliitiiiiii Butwaan
Ibu Uuit.-.l Bt.it.'* and
Britiab Ooluiubii.
Ht* V'.iik. April ■' Tin' Uhi.Ibi.
•Itw* wlm ini*.i-.l Inr* >.-*i,irtlay lu Hi,.
itiiBibtp Dull ft"iu llatuburif. wan
1'iiri'i Iron landt-i ai tt,** tuii.* ufili--*.
Uriiiral poof l.i ittl., dlMW Utd lui.it
Itytobaeoatapublb ilnrgM. *.r** lhl
nuoni fm «i,i,uti,_ iiii-iimiii wii.ii
tii« Runtiu *'-rt* laforawd iini tlwy
**.-i,* ta bi not bai -* ibiy nidi a inn
uni' ti, -i.i.. *n,_ iad * anloi nut roll*
Itil OW iad "ti-r mi Uu* tliair. jutuiiiiiK
aiul in u.a I" ("I'd Unit way uul in
ipltioftbi mi** kaipini Tlwy van
Beilh mi baeb t" tin Daali lo raton
t.i Hinit.il.- tin "tli'-r iiaBiliratili
Wbo **u ii.*- 'itt '•' 1 Iiiiiin «. i.ii*.. baffad
no) IbO iltti  t BABQ&
I . fron Waiblo|tM< N- J. la
Uw tvortd ***■* Mt* Jmiii Ui Hn
ii.'). ol K*rr.tilti*. lift l»r ibr*».'lilldr*n
**••* *', : iini  :-,. at  iniiBt*. iiiiii* .lit
»n,l l„ ll,,. *li.|,   -illuiill)   W l.rl.
'.. iii iraad ***• fooad Ui* yoaai*
**i  ittui  ..I.  Urt  i-'-'r   _\*i*.i
wilt, MOM titii 1 laif'i I') L'I ttl-*
Tb*  chlto  wai  «'i)  ***■*  fruta lOH
ol (,;,..i tbaacb aot dud lt*t Uuta
facawu <m* tun* »f cult i.,j u. ti.r
i.r 1 aai • lira* ia*b ihai ***** witi.it.
a Hula nf iiiiiitii ih* ]m-iin rati
rt.*<-ii.*t cblldiaa ttri umii)di***-*
**i**l lit * a***** fa.t i*l**|t. iti*ir Um*
..t.,i *iii. bbod Ti..»
tittlalbtd I*, ili'it m.iihi'i that U.-s
hid tm* |iit)<i>i birlwr iad in-
laa loihaniaahabi wbo -t,uida»iwi**a
•llll Ibd Wit rut Tb«l brrato* fl lhl
*l,*.| al thr bltaal ind bid 1h*ta*rlt*i
Hit tatlif'i wouadi w*r*> dr*t**d aad*lir
-' lliotiib *ht raay I.u* tarn
•>r tbit* bod *****s*t. i.« 1 fa<* UamfU 1
tba ram* la ibat butu** will l* p*\ uotuf
rtarb
ma iii* niMKita
Uiotiii*. ls>u-r A Ol  hi
md »[
i'li'r of
ral Hilt.
111 pro*
>t*
DRUGGISTS
♦. IH
A **
|,r -v-iilM* I* * \* *******'
DESTROYED BY FIRE
I __,_ i...itii*h.a
1T. READ &Ca
It wi.w.ra-. I'lltla, lllli. rt. •
IPortKo
8ac*«ati*r. «» T. O. 8TRICKLA1ID
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANOTACTPRERS' AOTS
ESTATE
615 FRONT ST., WESTMINSTER
FOR tttO EACH
■
.•1,1,...!  -
I  i-l l*t*|l«*
ON EASY TERMS
A. B. Mackenzie & Co.
'  mm  *** . . en, (iniiiamt
GROCER
HNETUSICOFIEES
iiiu
*,v, v::,i*%"
..i'HMt t-0-6  Ocnernl Agents
607 COLUMBIA St.
QUEENSTOWN, B.C.
* -  .
. :   *- '
P.M.WATSON
REAt MTATE BROKERX
ii.naia.^..
. *•»•
bi ura
l.ntiaaaa
\  .a-.t-    .
HaG.ROSSifcCO.
Oalaatbla tu iaar Win,«lai,**r. B.O.
,a****** aiii«  " " • ,' * ' '
,'•*' .1 • •   "   "  u_irk
Li *_i
. .,«,» lt.mil. ita* n^
-■ a  ■ 1   - '    '
.    ,.. 1 v...   1    ,  .  ...
-
, ■ '■'•■■■  ', •
tula,**, ttvtlaal II*** !•" •**"* "".
*..-..- -   •    >
Ha.aiti  Tl*>»*t.a*t. •***•'•*•• w
iSriT.-Aia* it iti* twaa.. 1 tmll*'
Z^XSjm**  mm* *•
IkaSatrMt-Ma-l !!»*»**
•att.i*t ■' *'■• *'"
nanMnirt atin* I*****- *****
tttmr.**,**** ***** ******
....  . ,'.  ■
,_*.  Ila*»* I**W '*  ***** **?.
tX*-"!*** *.****-***"   "
.mutl****,**.***-
j*,Ull***A»»,«~  i,**e*
tt* 11,1 M. *******.** —
mZ******.  Ili..i*i— 	
mmttMia«aa,**>*,,» ******
a-|«IW-
,..,*. „h  .„..,«
TtaKawtlkt ***** *********
JX.t l»it.i^i mm ** *****
AH,Ui***- -***
1  nin.aa.ai  •*,-.,***  ***  **'**
,^,rnSir.rt.*a ********
„. ,  -■'   ...a-'.
Uw .an*. H iattM.1 i'
-ifM-Hk a4 Ibt ttrntth ttn tntm***
twSt va.ta*««i* ***» •■"::
*"*J**L.'*' F2Z*.T &
U., wl  ****** •* *___!*__1 '_2
^itaaallilllll- »«"•"
.  ..  ...... ta*.    -
M»|I*l*l*'»**M<"
wutwln-Hwl tv.,l,<t-ii*,l1**"-
\m*mat*h*t* **»"****** *******
m*,,*maT*t  tat  *******   *****
nSU** ***** ***rr
_.  II  ********** **
aim ****** *** Kl M. *_*! *********
.nlZ*'***. awww a*,**, la '***
f£S, il **mtt*S*a*«a*  *******
*S,f »**,*****>**■ *-■•
T,*.,Xt,*mA lit* M"
'■ta\,i**at ,ma* If *a-n-";
IimXt.«t*M *** '•«___* •«;_*__'
,  ....  . ..  a    -    -    . -
nVilt. i** Hrr.au. .«t »• ***"*—
'"'' '  ' .....a
,a, ,»an*.....*i* •*•**'<••
I   ItaatmU. I.a** .,,-*-» ***"r"'J^J??.
****************** .2* __JSK
«3«u»« i************ **
tfiaNt,  aa
-  - . Hi.rail* I
K.a*i ttllt ma
* lh* a.i' i-l
at  tt.  **-•*.  -4  r..H.|.tt|. -  .1.
1 1 . ■ .  1  I  ..  H.a  11-..,,, aa,*
■•-.  *l  -,l I ,*,a|l|-  ....  tl.  -....
.   ,1   tl.*   ,w!i,|,l|**l
a.   ,*l. I I'l*.! *' -lai-l'atl-t
It*  .llll.*  »!
, >    ,| a  a  ,r.r. la I   *|a
a .
t   ai.
Ill ...U tl.lt.
It**.**
,  ,  *,„.+,•  i*******,
..,ttl«llr..»l.i»tl l_«W*l.l'l*
...,. fcT,*,a,a f  II-III*. IHI   -
a.t ti*  Tk* tl**. II 1- *******- *"*'
.law 0*1*11114. kit tk*  .twtlwt.*.
ll.tMlla.ad ly •tK-at*
111.tin. .tl.t'1 .  "UH"!. »»••
..i-aiatatl It
•  Sl.itlt.,1. Ua Ml-
HV,  A IS*
.. ll.--.**  tt  i-.wl.tai   1 ..'
1 iani.1.  ..'.'*i«« ****** a***
1. a*a«,li   Hill* ll  I. it*
.t!..t.!-ii«Aii..iii*'ii"-w* "**;
1 a_..!.. ta* iim-*- •*. •*•..•**"*;
illait A lla MlltliMK 11* *>>*'***»
,m,.nm*A  la at tat al  11* a,***
mlar-Ma •* »'l •!-
.,   .-, a- iM.tU  im  -   •  "
H_aluti,tt l*n* » Mai XJT
K*m,».„ .*<a,i. .!• ♦'•"*!*» ■•"_
,»*, ■*. lw(aia *. «i* .., ****** *
i2 "tlJwia* •*** UW "" "
Mtna*tl * ..ti*_**i !*__* «*•**
t,a>uaK*w IMt ****** *5*fi*J
naillili-HI-IW"*  A M_.lt B«l-
at**lir, 111.1*1  a   * *t   na*  l.fi.U|l<t
artbw  Iur Hii.tnw bnkttafl a<a>i.*t
Uaoffa w i.i,tti|i.M, Hunt. 1
Um Ortteo-i WaiblaaioaTintiory Itnl*
tua*l l"iitn|«i-Mt. fm -a<itkliiad*|la«lr«tai>
I md   n.i  inii<i bin t>tiifttt**i
ima ibaltfafuh A
Trabfuatiataial  1 ■ -tai*in*   ibinuib
II 1  \  ud ■ ui* itt*at.t.
■
Mow 11 l*WK*
lliaat-ai...  I-t.  ll" '*'
,..i!., tit ,„i*rtw, tnat
■I ... la.l.t.1  MHH"  "»'
ti.ltiliiu 1.1***! •** I**! *• *****
\-mle I. ,|ata*watilw,   Tla UW
•HI *t-A**»t * wralW laa«*!*•(
•I... ______
*ra CMoaw *af.ltlwtt*
w,.ai«..i.-i 11 >  si-  ■  Ian
• a., air~i"i IkM ttwiiM
,-,aiM»l.rlUHl*a "j**
P,,*l,,li*Uk,a...l .t.*.tti* taartk.*'
j,w „..* ,.at* ..I 11.- t *Hrt ***** '■'
It,., latdl.* IVI* W.lll.*. l" a*****
la t. I**".*-* •*** **• *********
rtmw,a..»»iiwi'»i»i*'*« mt"i-ii"
,   . , .  ..    Hi.    .
aSiwr. »*•! **"•■«». "'I •HI*'*!- ■
- .a  '.!-■;
_,. . Dawtpxalawt.
«,, i.t..,*.. Tttt*. At«*l *-*•**•
au.iai If .w***! I***- "I"- '*
..a,*.** wl 1 .«*t.tt •♦ la*i.__-i«
„,. at X»*.llta »|m«l.l" t****** '*
w. l» Ittta*. «w IW «*»*.« *******
la «atl >• ***** «• ll* t""'' ' ''
•_a*t* iwatll*.  *** ,**'*.£SUS_
KaTiMttl-t i« ***** **** ™*
itMtra .*. at.,.raa-« If* *****"
1 .at. ,M lull.* •*"*•*.'*..
-  - -.■,'.;.',......  .. ....
*H tSmS*. •*•*<** *********.?*.
&*».!,,. ttllwa***  l*l***I"*!*
SS-SL. iMi.ati»i«'_jts:u_^__s
aa*. lll*w wmal* ml .***•*,* *«"•"
....  1 . ..,.-•  m ***
*t„a.i.< lla **i*****l'*Z*m,
n-1..,!,..alia. ******* ********
„. *mi,ua i»iw *l*l I *** ****
Jl.wi.
At OO
Mint wtlllLKT
Manna** ... -
tmm*m*m*.-i
IS
ta, o.»...iir *******
s . is  ,I|,||1-*HI*.|1
,k.t»,.lll.ll»t»l»_tw**.|l**-l*,*,_-*
•a* ■*"■;■•::
■ *■ A it-awtii ■*•
a ia.. iwatiaw. ***** ****^*L.
Itaaut*** «• *******•'*• ** ***
,1.1. .IMI Ml*. WM *** ** ***
tt-mmm.***!-*  .
H a-A .*ltwlillt t.*****.- *** *
ZZtt* Hf hat !•*•  ta *l**t  I*
CJIh.  •  ****  t**m
Immimi kt. •,•«. '* *** *
imam***** *****
- s --	
' -  -  ■
,a*,*l*  k*l ******  Ik*  ******
>,,  lh.  *MI-H) ********  *****
.'.a.  la  i.Htt  11  *  .***
^iL,™t,a.w.lt« l« lk. iw
„«,«-*«». .Ill* I***"!*
.... , * -   -    «   ' -■-•
j tkt **wla**t e*******:•******
akvk k.« « taaai.tili*" «
It,  iaMa«**l.l»*  I*  I**  "V*
,   thll  <*■ •  •"
S!Ii »■«** *"' »,I,U'* *TS*
.-    "'   ■   ' -   "'   '"   a.   X.
a^m A ik* t-*****«i*r* "l?*! ****'*
u M**.lh*>*** ******l •"'
MtNtMl    ("fc»lk*   *9   **  **'
Jli3. .-« 'I ii» HM"'**' •***
a. Ika ,«*la*lli* *•• I" *• •<-w'l*l«Mt
2J!w*w iJ... *•*<*» **?"<
I |.i.nMfcaka,ka...,lKa,.'l^.l*»l*"*
i.la.1lla* Ika «■»! Mataiw *«1»* l*
!.ia*.Il.lwl-t.1tll«.--ts
Srt'KSL *lii.i»t«a* Iltaa ll*
lSJXiU*».tiit«*t.ii**li ***
rtHrt M*r l-ltta. ******* m*Z
mt** km** tfcwt *******•*«« la tat*
ttadd** Watill.
I,.,...    If I  "*  l***»«*
*a„rt Jtr.'w. 11 u» a**** "• i" *••■
MM m~**I*i Ml*- •**' ***"*'
kltlll law* Hid I-t 11* tl«**l Mllll*.
..•7*2 at— r..w.ia*taraM
M am ttllkl. IMt  *M.*"   _—__.,
mm**. ******  ***  STilSW
****  J.  eJ^tmaUt* \ ********
**l*.** -Jm*am* mA it*   — «"V
naMit.lttili.u.1.
. „k m.*.* -~~
1... iwi*. du* ttukl. l*at m**H
Tk*   iatitaa.il*
• M**   aM
lirk  lllkkwr*  -
tw., A Iata.ll*. —• •*
IMpwrt. tr. ..<Mdlt.lt em*  * (•*•
., JT-.itjattj* ** m*******
*****»■ *t*jpj!j*\\r2!Lt**-
attlt. tM.lt .lai *♦ 1*1 «i «ai  .**
m*Xm*i.m ■a*****"'********
ft.  • •«.*• r»*» wf**
l-„„„.irai ,.»*««  •
am*, mat A,tm #** ant*!*****'—
.„. >.. Van 1* wa i* di**. •*"•
UtVlMHWlld.  *****. ********
 m   '« «-'  ■•*'.-•' ' '■
S* im *<*•*■ **** ***' ""* •*_
„^k la -ll* t*k 1 twJMw ••'•Jjd
lha, i-wtld .«* *•!*"* **** *°<****'l •
■nia  im,  *mi  a««iki  *****
wka 11 i*t~ai* •__» ***•*<* ***"*.
Htj.IT ta  thia *lda   tV.  ***** ,
t_3_ .Uh.»r-..I- .«d ****** 1* '
dlMtawl »n**di.* I** ••Mll**l
*,.*•  , ■ n-., ram
in it, April,  in >><t- >i"«i" ttii*
ttttraoaa tin- Bpuk.r ruM iimt tlaw*
lV*.liiin..t.'r „iaii,l.t|iutltr Knalillii, Itlll
till llllt taa. 1 a .la, J ... ,,|,,| ,ttl,„ || ,, || ,,,,,
11 Illllill,' lllll,
Attuitliititit Itlll an. Hi,,: , tli,
ami tl u Hi.u.f .|i.iiii Hi. ri-111,
tbl ata, In a,a„,ti,ii,ii-im i|„. Mn,
li i...i|.t.ti<t! lltal tlm II,man
rilfuit Iboai lit. a,,„l „| tM, I,	
IIANEY NOTF9
TtiaCauua ll If ftU.t tt. D, Illt.  ta ll.lit.
a., loa. .Mproaaata.ta.
II.Ill   II  I    April "Ita  l-'l    -llllll,
Itaa mm* at laal anil att an- li.tt u,a btt.
tllul »-t-,lli*r.  Th..  lariiitT. an* Int.,
I'll l'till,ll Iur Blitl lallttlll, ,11 llia.ll a ,ai|t.
Jot 1  1.tlir.  llif  "lixal  lllack
IV.tltlltr, ' Ittt t lr-,1 all,,l-.ftl| .),,,.
Ill   Hi*  ,aa.„|a,|.>||„|,   ||..t.*l   -tBlBltlta.
i-l*lilli, laal, .lltl ttt tat tin Inaal Itta
iint* Ii all tli.l lir 11.Una 11 iii bt,
'I'll* Sla|.li, llltl.i. Council lit-l.l ,|,*|r
n-.nlar iti.-t-tin, in Un- Titan Hail ot tl,*
in, itt-i kkiii-n ti,,,,. i.u intitiuti ratoHd
I., li.kt- at,, iliin, ,„,l„ mt it 11,,- dibit*
.'llama.  Tilt', al notion ■ I - r - at...
Ill* lota tttlaa It} alttt tt 11 at. Intt'11,1,.1
laa  aaallalltfl   .tt,|   ,1.1.1   III,'   Itlill,,,
r...l.  Utraaiboal  Hm  uiniiii-ii.litir.
I t .-■"■ -i  ttt,j,, ,. ,*t ,t ,tiii(n„
Ili.i III* Innittii'. ai iimi  nt it.|-,it,t
llltw* IWn lll||ai,taiit a,,.a,,a,,,,. I. l,,-t||,Pr
1,1 kaaWa.1 WUIl till- Hi., la-... a.t ,|,|.
tllMMt. I|ttlll,  aar   a a.liaal... I.l    t* IT,,   ,,,„
llaallll Ullll' li|  wa'tll.   »t  Uaa   aaaa|,,,.,|.
laal. ,„, l«.| ,,aa,|||,l.l,illl all,
III* lln rt'ltt., a,,,. „i,l ,,... aa| T||.
I I Ml M dttattt laaal mil, llf |-I<,.)atr...l*
...lllllllntl nl lil.l ],ltl,lll. lltll III* tttl.
tltall,all Willi Will, ll It la (..atalaal  I,, ,||*
UUlill.-.
lla. lain I t.i.l. an- |ir*(t.rtii, luran-
m*ni-a tt|r*r.litii,. f.ar Hal. w-iano. anil II
n..,til Iw nl ailiama.i- In liulltl*,* to ra-
Btrtttar tltll |lirt llatarl lata. lla.al,,,.
Oral t'tlla l»r tl.* BUI In" Int. .1  lb.
tlLltiltlin.  I,.,.I  a,  K.t  tl..'.!.  .1.1
II 1 	
CANADIAN  NEW.
Th.  Ova*......!  Win  aaaatt  0.1,
■aUalta. Ka. t,i. n, Witt Itl .lata.
Hit k* k  1,1    - i  '   a- *.  I  .l'l_-.
.1,1.1.1 li.'ii, 11 aat.it,.-,'•,. at tatti litl.t,
T.u hour* l.l.r. b* «*n, ...1. iu tb*
i t.itr.i-a.,., t,,ttiiii. unaiutt, I
llr Jubo *r.ntt>,tt' - ■ ' it *li n..
i,r Tha.at'i,.,] *ia in aa*..!.* .bat
lb* bl.h riiatttl., >t,al bt
* at at • .rittuot,
- , ■ - ..'*• ..,.laiti*.l ,li* naliirw „| bt,
a  . -   - i  , a,, ua
Thuradi,  It to itt.ai.i.i—I a 'U.
■  ' at I*. I ll.B-
** llil,lit ,intna*d lo of'
l.itti, I.. ,.1,ia M.ntil.r-tiittt IU th* rw-
l  ■ .
ai't,, ia MttlM, iiii  Hit1  |a-it-t  tt • I l.lrUl
li.tuti.. I.,i it .i II  i U.awr,ol iba
111*-,  -1 -tab*
llir  .1 ,    a   lalk  I..U  IW*
alaa..|.*l la.  a. ...   t.., ,,,...  ,.a   , i|P  hi.
ItWa .i¥l-att*r«-1 ***** .-*•■.***
tro*..al*ld..-l»l--l'"-"'  I'' "•*, _
lltl   lndualnt»  UUdwuWawll,  .ill  0.
r*i**l »m— "• r-'i";'" *<***,}*
I'hlttd tl.lat I. UUiitr-l   1 ll*' 'I** I**'
m.BMI.111 ."will •<*""* i-'fi-""'
wait. i..ttd*«ii'i '•! ""'•'' "iti"
aWcUM,  Tit* tmi* I* " '"I *****
. II lha lawtwul ll**
Tkt.i. •! *' ■•■•**'***
,.. ,,. ■  ,  ■'-..■  'J '•«"'•
|MI .1* Mill tlllllMI .*• un** ******
'•" ._ Ika
,,, ll - .-.•  t .  .t - •    ita* lh*
,.,..,t ti.it iu* i •"'••' *'•'" '" ';*"■
 ' '  ."'   ' "  ' .**
-.|l,«l.*..t.  .14  r*U..H*. '"I**
-
.-,b..|*Mib.Hlutl*l.tt
nun,,.. ...ah.ti-.ni mtaroataia.
wat.i aula. i**,a._,t.
Kiaa.la.t  mi.  1*" *-*••"*
1,41. rat HrtUah Sattb *•"•'* «"' **
...bttltai. Ma, ■-tha.id.il**'***;
ssjw^iaiav^ina
• *. ■'•* •
Urnttl*.  «H' HMTKIla.
MiMIMII.ILt. A*i.a-TbwiiiM*
Tm.1 lttii«»t •" *.- "■-' "** ** "*
 .,.,1 .,.4 ,ta,a,it4 wBitala I.
STt-rM. A Ittt
-KJw.™.b.b..|.*l-l>-d«1 kWIMt-
arm* I* in, mt
•utt it* *tit- i-ta*tt
TVHiti-iwrf St.,  .mil
NnloMdlltd dl*rlail*af* i«,i«a
.MMtlalk.lMll-1 A I-*.-'**!"-
|_m.Ott»n*Ml .111 '*****'" V*
!bah.„*t *• '' **' '"»""*"*'.*!
Zattrn* m lb.....*! ********
Uii ii raid a* ta *al*.i-d ****
.. *** 	
r.i.i ,«rni«til
•  .   .  . 1 111   -.al
Int aiw-li *-*i** i* *** ***** «* ***
...la ll.bl.rt. .« *m**n'A ,k**e*
^it^^jss^^sa
mm^Samm**** ** *;
iT"?..^" .^'hEEi **
■r, .11*  • *•!'' •*»* **
■MtahK* i« bi. band .1 tl*
Z7i^m* ******** ********
•a dad • i*« •nil** .1*"  "**
Mil—. •*•» .I* l,*l'lw*
r»*W»11 ll-«l«l*' -nfll*''
KI1HI. »|.ll  «   s  .
ta.,1 hat*, m tba Mi.nol. *>*** ***
, ..  ...
hit *.*• h. .-.rtitii T.- k.iM* ua
**!.*** It tddlMMM bl* *****  "*
SS-M,* MMl**. ".-***• <*
ZmtmA Ikwtr mn* * •' - *-*■* **
i-Twl*a,<*,a t"«i«l iw*»»H'- "i-i'^'
Ikat a****** ua. '
2 iht-vr 111-.,, ,*4 "I i -a*'- ***n*"*
than ht Ik* i-xiXilalkwi * '•
T1K- Mid kh a*lta*a. '•"•_■
tbiail thll tbMM *a l»  ■ "
M,lltl1*hl<b,11 .—1  "l.**» *""
..it.I* tatawii.t it-Hi I* I •-.
u* fannHa.au. hUmmi ••« *****
... iMKd.ii it.*""" '
am aitrtii ..iia.
II1. n*aa»d Itil II -  Hi  ****y*'
«... I..II. I..« twi'llw ■
i'
Tka.ll*-'*" ■  '  ■  "'  **""**!
AOlCNTB
mm m commission mm
. m ,* t ******** *t* t*"**t*t*^» tat»#**t
,***M If ****** **m***r*im |*.irt**»iv*ri"»
•H_£S**a-al-Eta
dlMraral fl****** lb* "•"' '**'  ' will l-a.ll. I..« |*1*1" '."•.-.--'
,,«. ,1 atl *M. lk* '•*•!  Tl" ***p * ,p bla -Ml l» lha i-***'l- •**'<***
„„ kt*., ***** *** ***** I* j *i*tti*i ****« •***"i*s.';i**1 m
l't. m 1 .nt I**** «*»* ••* •* ' aa-hir.  At****  m****** ** -
"it.il.*  In,  **b  a,*  l  "to- | kan**d Iwr ,k* n«*i  _
*-t«*t t«-l1twi taill-*.! ttlt*t".t
Cb't ld4-,»
,0 h*t** 0*1,,
tec Codt
baaat,.- •* HI a.*'!*,
.ars5£jAJ^t_g-s|
«»,  ib*  a-mdart  •*  'MY,M2_
I ..nulla,   «bkk.   H  ■*  '
I CZtonar twalawl *t *• "'*' ,'
^tt^tp£J» *-1*, Sh"*^nTtiJ2S2
i*aTS**TJmJS!*:^,^-r* sjSt'tWSai.'i: :^*zz:^u-**a^:»*^*^'f *s;;^"-««*ir:" SU Jv
!JlM.*ihM**«..i* »!»"*■"■* , m*." ******** .'ATJiMwriM  i(.i «*k . li"**<* «*t *■***;, <* ; .** .t»-i ib* ■** ******?. "JS j V
StlldwilMIMMrta .rw aa.l>l«' XttaMH * *****t9r*»*t**t . „ „,„ „,« btl «• Mull ta \m* atwllif-l  it-l  * -■" -i*  ***  .  a
!lSl^l»*ataJt.l .wt-tlth* wHka   tdtlllt™  Tk*k,*.M»iai* a.,.    *"*n**l ,_| ^,,  ,1 lha nl* i ,,„ ,S, ■*„. A**  **■*■   ******* A
Vmm*^* ******* *-**-* ** 'v  ■'**-*';"*!!. X^*'Z:*.t^.i,^am  ,*n *<-******* •• •"'■' """"TJ.  *» *** ***""'" "*' V,''  aV*V-  I*
.*r*TrT..  .  m^i. mm. Iba
■nt. »*m ******
,t.«!1l*   I**   **»   <""   "   "I™
Tba .*« it»t-H ********  «■*•'•«__''•
Uu a, ~t. .ttii" bt Hi-rill. .*mi
,k* i»*«i«~. ~t*"i*« ">"* S2 iK
HUMltMnaM.tMl>tM >**» •**
U.S.....,« ii.*i- ii— ■***'*
,t* irwawua. m-w* w«a id «*, ''"'•*•*
It *wa-d wl (-ir** rlr- •-*-'^«T'_"*t
aaa. bal *,•*
U Ortrr■■• I* C.I.I 'tnta
aaa  liKtiao.  rlH" •   *  • i--r
-M*. Inawl-.r-wt. S*. . Ikal awn **tj
Haial*"' »'•■ ""**
«,■» da <.a,.14*«t*l» d.»  i ,,,„ ,„*,rmA IMTtbll Ira
.fl hi ,k.*<tMII,*Mta(al  ^ajripp*  ttal A ***
. .ii...... ...  a.aaar la - ._■ .,_■ i*. aalaa tt*t
|^t* Ml 1*1.1**.
MM l*i «l* «1* - ■ ■ ***
rt*a41|
Junttwl i* i litr*'* **"**: 'H itr
r  la tr.  «ll* •"".-•? I " "u V*MId  >•  tlHU*  It**""- *" t 'It."" ""'
,. „„««, Mit,*d.tib!*J**_^/^Ttw_,,„.«►,******   l m*t~*,m
,tt,.,tt*.t. I ****** "*"
ia*ia.iit
^., ,n  .M1**r*nt
• libit lb. U*l I** ''*''
,„, i>. I.r *
la*t Ian Via.-
uttll** *
Cklll. THB  IrlalXlKH  NILW tVlWMINRTCU.  MUTIM ('01.1'MHIA. 'I'HEWPIY MOINlItO.  AMU, 1	
rtlepboui No. ":i
Amtatioui. Blink, Ni-w Wwluiiuilii
Bell-Irving, Paterson & Co.
Wln.li-til.. illi.l I'.n.i >,  Sl.l,Iimi., Wli,,!,.til,   lUWa  III  l.it|linra,
SHIPPING  AGENTS
Oil  lllllnl till-', I  llttlll  l-'.tiallalliil,  '.tl.;.  -lul   I  ll,|ll,,la.  1 tltllit ll  illllill  y\-ii*t,
Onlttra take.. lor lti„i (liar nml .beet), gu.ni] w.tiir pl|*>, gtlvtalied
iron war,, iui |tlt,li-, nlU .11 id ill olulntof im-tul work
SO I'UK
.,.,.,., I,.a,,r,a  ft
I imill,  .lllllll.'
Ill III ,-,:,-., i -...
1,1 mil  In  liui*  it
llllll- I'tltlkl IIIIUMI-
tlllllllt.-llllt-    l<  I
iiui uii- ilium -uu
aattllllt,,'   .l|».ll'l"t
NOTICE.
Nlrt'llUIH Ill.lilillS  I.ISI'N  inn
i« ' 1v'«K'5:!lftfr|Xl!"*'1"
HARDWARE
NOTICE.
*..' '|H,.'IS',!' "i.| uj/.tt  -   ■  jl
Kii-uX!U'.^jU.^i.
lil.l
Ulu- fi-btu-l-*  5-",
ADVERTISING FREE
TO THt UNEMPIOYI U
lartiift I tu iiiuii
,11.(till  .1   It'-
il'll.- IIBMKM1IKII IHI- I !-Si.l.a*i*l
1.1, ,1.111
,1 .tll-ll
—  mil-ni',".ii .
lllllll lllllll. I
lltM ,., „t,i ,i
il,an tail
- |.TKi|Kllt  I'AKI-i  NOTICK  mn
 --'••**   U ililrtrilal  I'""' I ""'■'"' ",•"'!',
Kiita.'iitti en* I., iiu ,"";,';;',""; ,"„;;:i'.,,",, ,,; .niiL
tu ,t,-i, .-iiiiii | ui'i'''-'"*!.!-;^-;;;;;:''.!',/,,^';;',.;;;;
,',.,,*».,,i iimiii | ViifX!;:."».v^>X'i*;^;:
..until belter | gjl,,, in.-.i ' I.u
..,.'
!,' ,! a'l*.; *' t L'.a.Vt '*ai.*MB-*a*. V" .*•**.".'"-
   I wall.
mil-it unit I.l,
-,, -I ti.i.i" t-i	
NOTICE.
I- utiiilllis IIIVBS mu
■WO CARLOADS OF HAUDWAIU!
for theiprlng imiii hnve jusi betin ""''
nl, opened u|iuiui iii.ul.'-il .ii i'*"' I"'"
We curry a full lined builders' sii|i|>lii'**. iwMm
noecinltiei of LocltB, UuiltlliiB *'*Tr •""' !*1, *
Wi'.i.siiliiivr .iiiiost ningnifici-nl Block ol - "l"'1>
T
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
.,.  lil M Hit. tin s
v-tt.lil.   llll.i   I ..a   I '   a . '^^^^^^^^^^^^^^
.1  ,,v'\  .   m',1  VUl'lK  '{'SISUil
'
'.'iV..™.1...? ii.*»|f|';;»' I*;-,"""'!'.".' *** th
M	
A
I UMI - I 111.Si II AM' i.I.II
I ta.i-a.altlt aiviaiitiialii
I •   lit'*   "(UK i\|t |t| I'AIIIINI
..'a'-*, ,t,"i -'fr,
.
w ti  lllll I "  \
(Mm. ir
1
Mil  HlltM I  l»  l*,l
t,U. •*,"■***'*l* amltrlAi* kntAlw lamlnl
..
i Ullll. OH HUMAN TO l*> I1KS-
.» Ml*'* In Mia  -
tl
AMi.c Miiiill.iiKSKUAI.KKH
all  tan.Ill
■ \\*''
■ •ill  HllllMaM  I.l ,'    i.   .   -I .   ■. Ul iamat	
a,,, Ul.tli II ,t,K.
,.,,.,    II  lit	
.1 li) ,i in.
„,„-l,-.l.  l.'l  Un
Itli-l.llil) llllll
l,|. ,tiii|.tl
..< .-.,.<.. li'tl
, .'.'imil lit  -irtiiiu
,, „,,„,,,ii.l... iillli.,nl |.ul-
, limn lln- lit ll l.lantlitl
union  Vikiiitiut. tdt,n- an-
, ii.,|i ibe Itaffli  ibtl, il
I t.l.i-
CUNNINGHAM BROS.
Ili<||a|i, mini in In. .
In.niiiii imt llii- Iiii.i
Slit	
i.l,|.li.
ua.lrr ,l..l..i,t.. ,
I.IH t  lil.l'
t'l'l (ill  '111.  lllll I   ll" ' Sll.l'
1 , a ..HI Of
III  ,1  ll, MI  IHU 111,-
,  |,  ...... t. .1 I..'.  Ir.l
||  \,,1   tt.M  111  UIS  \  lilH.lt    ■    , ••■•-■— "I"' an, "
i ith mv.ti  in -	
.1 HI ,,,1 ,,
■I-.. IIV ■•,•*'*,■ ".'".' ,'\'
**-.im^m^^^m^^^^^m***
1*11 aim* ^^^^^^^^^^^^m
*
•I'lll. Ill.-I I
a***^^*___	
_^_^_l_^_^_B_^_^_H_^_^_^B_^_.^BBi_M_—_—_—■
llttl
H.M. t..i,.'.|,a 111- I'l. I iti-  t.lilltt til, UIII-
ll  m.i  «t\i  I., ts-t 111. fit ..   •"
I
I " '■•*'" ' "
,  ,,
UI.I  Itl.  I.II ll.
$200
| "-I   1 -stll I. IUI.Ill ..Mil
l.'t Kl lllll  Hi tn si ts  im- n\   '•
lr
tlt.l_.l-t..
tlilOi.il "" <  II *  * '"I mil   C  -  si im.l  mil  i'lll is i\
IK I -I III *'.
•i..
|    M lwa.1   .1  ...   |.1||'|..IS||.1|
llllll.   Il.|i    «la  : ,..„!,a.,,  ll.tl  ,i,«,t „(,*,[k
( l, IlllM  IMl-K
i ——-
II ■  *  * t   ...,aa,...„Bttl
 >_^_^_^K>'
_^_^_^_^_B-
| it l ll.llll - tOIV -I  I
11 tl
r. ,.
Ml.
LllU    l   llkfil)  Ib'tii.a'Ullr
Iblaui i i-i* i*u«! of tbi
i..,ii..ni,i]ii
ii,. (rt* trad,   uii i  • ibattiitUalli
,i ably idvomied t.t in* rival, • * I'n *
'iini wu  ii.. i.a. d-Klarod (nr
i irlQ n (.-Mi,, Iwlttg > tui' iiii) convlnrad
j.^_^__^^^^^^^^^^^   *'f il... aifiird t**H» ■•! iln' M.-Kinl,', ******
,.,„,,.„. | .   ■    * Ibluki tblt fn-*- trad.' will tai
wiii, in' i *   ■ ibolUto in* mh> itt'lili ii
irjf. H* i •  tbi  " " lion ol ih.* iii.il
'  in.  Lu  Un* I'rt.l'l.lii i
will iptunotli lovuln i-ioiltttmbj Out
■ lawa i U*** na>li*aiid 1nt-
|K'|„lltll|t-  fl  .1
lUliilll 11 ^^^H^^^M
Mm Ibi trtmli]
-*.i t.f iita lam iii'**t  i
.■I idviutiKi  in a
rtl)  ltiitiit't   li..
ut. 1.. || .  iniiii.- iln'
Bank-'Montreal'«M*
I
*ia,oiio,«»i  -
,-,11.1,(1,1  iinii'i "-I
' Piilllll.V
ffSSill'ffiSSS  S^JfAl* Mm***
I taill t.i 'li   RKBT.
1 , I   .
llii ' i   ' . m* • r*i
R.W A Savings  Bank
,,  i ,  i    ■■.■■■— _ i ■  -i .I.  ,  mi
., i„,i .-it',.' _
Un.- u-i.,*., it   i  ,, i riCDADTMPMT
UtrMn I IVItlN I
* 1,11-1  —    —  .- —
Htittivt'i '   ■'  i'M. i i ■   h.« tmrii oiitiieil In connicllon wiiit
lllllll,' I"! (ti'lHl in
Iiiii llr am I,
■
tHi'."' Itumst liimrti ii Curat Halts,
■^**********************B i-
It ******** If* • "'I
IIi'kI, Mutton,
Il,iu \ Buon
ANAHAN
-**** jBiSig"
g*-p;n*Nr*T STK^HIBT
OTEL   DOUGLAS
i
i'lllll* |*illi'|
ii. ajdra i. ■■ itl)  |ol •'
inlrj .i.iii*tti|a'tai). tin-
Inliad -x-aitiiti, mini Maailagll **
,   > a '    || MM 111
int. all lu rim ...  and
i   -.;•• bow bin la* tin' ala*
• I IMl till M tl, Ka
i ..,-1. .,| uiti  and  lm  lilt* .'I
.  . I  lint,.*  i* 4 r*i't4d
--. .Ir--.
I    -...,•  i  'i Knit —■] a ii
-
.    , :    M  - •*  '*•
'
..* lti.u*ii t»I«tuliiai,i
NOTICE.
N
T
...
iM
i in it
. 1  HtUTII  -ll -t ms-tl I
\\- 11,1 1 .1.1
.»!,.  I nl  I (.'i-l   I, . ,1
s
\V
in it.,..i i.u
. ■
.I in,
 aa   ■. ' .-
»|S|iii!n in i i  i i  iiii
ii..!,
a .niiitii i it  it.....
i  .mm
B
I.- ISI   llSlilil-ll.l.  -I
^m
Il'll"  It.la-    Uli.Hl   "I llll-l    "I
0
\m_
A -
It
11*111 till I in t \ uiltM i; i"l
'|M«K  *   IM UK  ItAltltlsTl'.Itt
^^^^^^^^^
t - \.,//. *\:*   — *
1   \\* it bti;  I'lMlil.l.l-iN t IH'S    t  - ..  -
••..irmwutiiadtai
I i
\\  I  uitti i.-itu:  liMilu-il.i,
it , i
,|.  .,  ■» in  N
\ •  iii:*ti-'M. '\- it  M \  IIAII
•Hiol-t  *t   V -
;  i," u itiivi t> 1.1 ii  iiAUiti<ri;ii
I. \ ,
i|  I,. - r •  *<   \. *  tta-,1-
A HMMUiiMi  »KKTKIN A ilAV
CJttdltliHia tbit tuvt ,'\l»totl ii.-t* it.tvt
■
Kl   \ lltl hm-1"** I.
l-|iitl.Kd  tin  fii.iitit*  f.'t
tiuii (ifodun i''"" lu I"
H..t,.i.i.si ji ihil tbt 11j*i*i- line u1""
I mta i" ••■*,*
.
■
-■  .
.
1Utt.it  foi
llll.i*. I.
t. t ,1,. .i ibat thi'j liivi *•* 'i.i-t
V a.   Iltljlld tu
th* u.t tbil ***** li
. ,i i,i* hata doaa
. . •
m* will Itil tM" ati** .Hi*!**
*
Id* ui  il * MM   ffbj '
cartalal). ll
- .
imblK Kiriti
* ,
fur tti,** it  j
■
■
Ittl*   In ^^■^^^^H^^^^M^^^^H
*
■
v
a •
vnTtrir	
NOTICE.
*|*  I  i Vn.N'RIl iiiiiin. i-.ini.it oi
"*i *•* ia. Imi*
NOTICE.
MMli; i M.|.lt>I..M.|iHlu.V„l 111
1
•imn hint i« mut*! bt*
*\*W*
* ' tradt titith
a
*
. »*dtr
H^^^^K4t*-i*it*. *''^a_^H
it, , ..I.ii,
«
iii.  i.i
■
 I at.'is. **i*l
**-*^**^^^m^mm
GEO D. BRYMNER,
i •  ■>>..  -.-*. wat -..
nm    n*    mm M mm m tm
Ui Oi IflHULL
■
 Hit*.-.. .-'i*i I
- ■   ''
'"'  '
PAPER HANGING
SIGN WRITING
PAINTING AND KAISOMINING
it*,! ui .mi In ii''"" •'"'- g*Jj
,.,.1 Mt our N.« Paltami I" **"
Pip,, mu OeaoriUont s mmk
lilt I III
■   I IV
11 11
- 11 I lllllll
DRY ALDER AND FIR WOOD
~LO0K_HERE
HIRD
•** THETAIIOR
iml- KOI  i ■■
II u ii  llll  I'l
I IA- t'l  I'- a
« l.ll: nil; Illt III .,I,,.,, "
IIIH,Mill I'ltllMI |.
I'llll.it-inltl  lit I  ,
in I I IIM-II
CLOTHING
VV l.l.l. AMI -111 I
nl llll 111 -I -I tit
IIV Illt  Sin-1   -
III \  I Illt I
i .um n -ll« la -
mil it- i i-
I 111 -I I'lll: t
v.,I I 111 I--
Mil. I  S .llllll.  I
II AMI-ll  HH
..II  I'lllll
..I  ll. IN
I
IRD The TAILOR
,a„-
NOTICE TO BUILDERS.
NY1-::11;
Illi IKI'RIUTK  it SU
•  .
*
N
I
NOTICE TO BUILDERS*
,.. ilium!
m
^m
lit. tt,. •!•■•
AOMINiSTHATOR'S NOTICE.
■ .11.. It,..la.
,1 Iw w.a Itantaftri
.,  IN THE COUNTY COURT OF NEW i.ih,coan,,cen>ioiBr.i„ncoi*w.i.-i
I WESTMINSTER. !
"  - t i '.  AT  OHILLItMCK
BRUNETTE SAWMILL Co,
m ....«., -..-, Li NI-W WFaSTMINSTERiUat
- ni'ii* -"*'•'' .. ~  ...   , ,    i
'  manufacturers OF Lumber, Shingle-, lath, Bill Stull and Lonn Tmkta
tu 100 foot   ALSO Flooring, (Jelling, Km-tir. Biding, Muiil.ln.nii lnbi
Scroll aud Turned Work. Bash. Doon, Window nnd Door Irutw.
 Hounti Flnlth of all Kinds.	
fy^.c=-arato *V7*zxlz O-aaxantood s:
. ... HI 11  I..AI- SSI  IIS.I  '
Shipping Facilities bv River. Occur, or Ruil Onsurpastcd.
THB G-R.E3AT FIRE!
lltlt*.. »...-*« nun we u-i-.-.' hm ill i-ntlii'ly ...it.  W«> M.-o llt.u- .■.-...t.tiliatitil ua tla|
«l,l *li...  N.'ti- Htitlilii,,'.. N.'ii mul ('ii,„|il.'1.' St.,,-1. «l 0«..,l».  Wr an' .Wt
1,1 Hll nil order* Im Htit ilu-.ti' til miy ala .. il|itliiu.
T. J. TRAPP & CO.
I HARDWARE MERCHANTS!
NOTICE TO BUILDERH.
rpi m.i m un i in i,i. t ivKU l*\
I.. it. •
<!««.  lAa  111*.  **,**   *
m^m^^^mmm^^^n^^nw^^^^^^K^
'-' si-iiiii-i
TO CONTRACTORS.
'I'l.M'l.li- "It I. III. Ill) I.l I l.ll lit
I ..arr
r   ■
ill i|. I.  k.    ......  a  .
Columbia Street,
New  W.siniinslcr
Iw  It.  _.rr.r  t,  ,,*  1*.,
|   ,-wtk.t  ..A  * "
I   .1  It, IW
,1 ., I..  .
I MIIIKIt I.K.I lit liililii-ii.t: -.,
.1 ■• .    .    . V  a
 I'  I'll'. IIV.........  niiiiii  I'lll
11*1. ll.tll; .|.-.i i.ii  mi- tuin    ■ •-' ■""
| I  iiiiiin  s it  i mn is
lia .i.l
'|>  .   UKIN-.l  Illl.lilMI ll
I  a ....
-  ■ .    I.J
w
ta—t.4 umm**v* I*** .
I  .'I IIUI 1. 11  ItUiM  \  IIHAl V
I' 'Hm t  .
■
■
SM1   "
1/ HI l.«»M  HI.MI-I   Ml. ••i-l.t; l
I IIT oat 11: "till t«.t m.i; t mm
. .  ..
- ' ^^H
imi*i:„\i.i,   imi  i mmii;i«\i i.   I
l **.
■
L»AI'I*KI *****  HH* |t,if  *.\\\, |..l;   /
TJ  | mmm*
*m ui.NMiiii un* Ttm
f* , a  .
_UI___-_^_^_^_^_^_^___^_
Sl.l.,*' II UiVI lltLMIlMiiM ll:*»l
"  *• • ■   '
a * a.  ..... \\  '""''  '' V  ' SM'-'ltsl.s
| -M    i   * '" ■*"*** *"**-
'
:*i_i_______________________________________________________________________H
itiani*  ' t.i-
lltl*. il, la *       1\..1 t*I|i
'      ■ "*  ■ In  - .
•     \
latiad  i.i-..|.i tii*i, ,.  In  ih,** IVi*
i | - ,    -      *  ,  -
.._ .  A   mm.*.m   •_-.*  1      "*  ******* "**
\ *t 111N». nl iiii** nti i: i uiil
' •  '' -I'  M|* l It
Caiidiai Pacific RaiiiaiCcnp^i
NOTICE.
•l-l .1 lllllll llll.i. IUI 111)... villi. I'
IdKili)litMail 1(111. _
WOTtl I  •  '.' III 11
ROYAL CITY PLANING MILLS C0.|
aiihn.il* *(roo( Na*. Woalmlnitor
Manuraolurers and Dealers in Roucti and Dressed Lumber, Minnies,  Ms\
Laths acd Picket?. I
Salmon Boxes, net  Floats. Trays, and all kinds of Wood Fun I
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldtnus, Blinds, Railing*!
 Balusters. Brackets* newels. All kinds of Plain and rancv Turned Wood!
* ***aiilf
HAbH-'iI
.......
'* ****_
iiu iii
iHait*-"-
l' LECTION	
,  IIKNKIIl  .1......Y  THAT Tilt.
■ '  I Wli*
'.'-',
lltrtaiat-s, *-i'it* i-illl iwdfl'iiMiaoai. v. .
«llll  * *• in i r i
ii'i.ii!* «'* *,\\\\\m\. i am*
NOTICE.
' To frtt-ofii Hat«*itin£ tt** Swtb Ana «f
^MtliMiv.  [iillTV yillMrr- Ibr IWai Rim.
I.r, * *
■ '
**■**  I.*'   -  '-I  I
*
M   IMi
III liv-  TIM  (.-MIIII- tl(*N ••!  I
I ' Kurjwl i*iq ThM*t
■i *■ f-i.ltii atll bi kft
■ lill) ii*
i • •• i
'■ H Iloraaof ik,
I
l*ll« 11  fl*
. .  .   iiw Xorth *i-
■■
■
■
i
■
at* ibM i»  it - .
■
■
■Hll* I
*   .   '
'
• *'iniiiil*» H,#ia
■
• •
*.i l.i |V|
..lllll
ADMINISTRATOR'S NOTICE.'
lni**Cow"l|C«.*in' ll't i**Coi--l* i
I Im'*' **,**,.r  **  I*. I  .. t .
****** tgr,I**4J | gPatltt
*  n*HJt*b,Art*m* i
Uail*a* m*t**t*4 lh*  tit *
Mint*..  ******  i  ■
V'tli'I. In IIKUKin MVBJI um
" .* it ta  ',
* * *****-i.milat.
lr."
UNU Tttn I.MII.ruN\ii.NT- RE
n\i\i\i. is tin:
Y. M. C. A. STAR COURSE
01 HIESDIT. APBIL HI
net t tug ii v|tctft nuuoc
' IM IW BllrtWral l„ ta.^1   l__l _^_^_^_^^M
l.-ltrrwlfc.
,.W* I -
; Canadiao Pacific Railway Compaoy
NOTICE.
 __,. on i'i.
*U**At*t* WOTUI  15 MKHKIIV OIVK.N dim
Mil "I  i-ili *-■• illl**. .I |,l|n anil U.4, nf
«"vl'  'M  '' win™ '*• [:'; fr'iUi&WiirtJMffSrlJ
ij ****** * -in \* l,vr.  n.ll'V."*..!,. i.:i.--.-...-*
tltf III tli IS
4» ii ■ i.'.iv  iiti mn.' i  ol ik i.
•  .1, I.l llr* lliltl ,.|«at  f	
hft lhl* llii.ii at th. Itttt
til-.-.al  Ihnitxlili  illMfi*^it|r,ft.  ll  r
tMiM'ttail'iti. Il i |
I i|s|[,i|,\ t\|l KIM'I.S A|;. HI ***** .|*t*isl.-l I.ifl ll- *i"*t 111 ■ i,|
'*  l,*l t/frt- |||.*I|  Va                     i. ...t * Bl s  * M-lir.lnilai.oi, llr**th
' lT<ll;\Ni   Ol« .mi, i  ..(- ' "«"««-^'"«
\J* f^.n*r»i"Miij«-aHi*l«ib»**iwi
Srm WftilmlM'at
it.AtiHH-n
■ rtl *••<■* •IM'tid'1'1
ai**l Afrtll Ith 1WI
irTi**"!"!*.!***!!- ■
■
■
■
' '
ii   rt
ll 'It* TV  I f  aa Itrtfn  I
lait-Mii' t ti,i* * rralir. litfab Ibll
atil.1l.tM'    *   \,-t   („„.., «i„.
■ ***t l.i*id. i-** i
"a
lh- **, *.' ^mtiiif M.ii fmt-*t"lit ilr-'if
■ .,■-. .,f nm
mil,** a,lit
ngoorlaartpairiotb icawfot Ibam*
fit<„t,i baaibi Ihil bi KboaM rrHllll)
i,ii n.il. it.-i
lliiili.il*t..«ii. I' I*. i hating ri*
nil] i*i-il*«l tl" SUM A,l. ami Ihr
ii*il i,n,|-*ian" Ita-fefl lii*lh** tlin*
luittiiliiilf r»*«l«l***l **>*  i.i»*it,i nt a
laa to lagalatr ihlt **ttt ,,f Ibtmrteaau,
' f**„ tiiit,it
■
liiit*l "
-I-.i   -  *  i  -ti t.    -,i - \
\| tllM.  IMt  1«|\|<
CAUTION.
M *.***.*   -*• tu    oouiti.i.
■atllai  Ha* him  a*llli|L  »  i
tl,.,
!   ,1 l..„N
aVII,,*V I  MUM* Ul
■ Ilt- i,  I.'-.I i
II I-.I Nl  1'  VM-llMl  in.
t\\\ H\1 Ml  IMtltin  1  ...I
■
-t^Hunuiii
IMPORTANT
Farmers, Teamsters
The Hatter
i- more than uni tin-
.|ii.iliti nt iln material nl
iihi.il .i mil nl i luilu - i'-
iu.uii tin- nn ni important
iiilnitlrr iinni   I In Iiiii .1
I  llllll   llrlllll    •'llll.'tltllll   ..,
llir ilia|«- nl lln- «•
titirv ill in iluakli
H. A. McRAE
Kh.  It
(Ji'thrt  In  .1  i..|ll|«|i lit
i.iiiii. i- moredcgani than
tiiialilli.it; liriMililn.li Tin
Illll11iirl.il   Ml.ll.ls_ir.irr
si **77tt* .liifitiril
a 11 Vriirluiiim tlir
Mnn"   Hi*  Hani i
right I Inn liiri tr.lt r
yitiir tliilli
in* Iinni
M.A.McRae
NEW VANCOUVER
COAL
num u>ic-jiw iiiiuiaii
New Wellington Goal.
SN.00 PER TON
.  . .
T W (11 ilk;111 ON
IMPORTANT
IMt ullll.li-
OLD P0STA6E STAMPS.
I WILL HlVK HioM nl;VT TO$l
I    » ■ ill nttt I'- nl •*** I at, p*
of liitnaa ,'..i.,ffiNB *.r Vaat*M**t |.ii.,i
'-•vraiiirti   Ta*»*  irr
I IIAVR i:t^ RIVRIlINSTRI i miXa
■ fitttt, tht A*4i ' 'HI
IHtiln*oa1 .«ll it  r it  r Ant-Kan al thr |
1 Bstat
i>\||| ■'*** ■*********'*■ m
Willi
*******   |||tlt«|a(t
.    '
M
I  \ M la bati
i
i  l-.l ,. mm** p*A*m
1   -i I _|. |a **1| l*j
I
MoPhco Bros.a
siii|i*imills & Boatbullders
^,^^^^^^_   BOATS FOR HIRE
Mtaatliaiawa.-i'i'*-**,. I  "III-  .KM  IS  imtiil  tl „,„
•■« a-i..wr.,   I  ii.   ,...,.,. „_w it, aha, un.  Bi-|ronil HovaI CilvPlaniniMill.
....t... raa aia *.. rf  ,ai. wtti. ... . .-, -  - * *
New Wptlmintliir.
,.*,,r. »m ,   B|Ty m mm m jug AKIN*g
' ^n m__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^H
•aftiVV*" ■ ■*■*** Ai*. a innal-l .-I nl.,.l.i* lira** h*ih '
ind -a -1*1    Mtarr..f. •'■«l»*l  ***i n<ii1t<*l,*1  l*-^4*i ******* ttm I
'il ,'til tl'" l!*7V »J?V' ,  ' '•,• V* \ v********** t*********
,l,1„f  I,-^fttfln-f  Hatti.l*.  ,    ^*,, ffc„,|,l, Wtttfc tlllfl—- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1 1» ...l.k ll-.a-r, *,.<* Mil ^^^
lar^WL^i'XT" I ****."*«****<*.* mtmwmimmmA
I'.  •' In I*  f.|.| •Ittvmt  ,****,* tn    '"«l»l*-1* t air. Warni l"|i*» |.t**M.Vf,.* |.
tm  t • it iai** ail ■*•*„<**, 1 "1*1 *lant|r* |K
■g I • ,1. i it.', iiiii* tiuii ani «tiir|n|*jl.'f
. .■( '..a,,., iw-,,' 1»,|  tl.,nl
int  Itlti  aii mt,* m* all
• ii*r,pa, *,«l l-l. it i  ■1,1*4* nail. ■„  1 **til
i|.«11.,fi, at, * 	
iifaa  A*t-ii**«
iiiii q
an ll't n t ...iia.iii.f,. an-iai*itti «**» i*.
ItilaMttlfta   Ail-t,*^
^^^^^^™^-» ii'MiriM.
*A*Kl*.fTlrt*1.
PRILL ROOM
Irt*h1ah**t miAri
**•* «in lalra \,**** a, tu *,.,. ** i
1*ltr,a <*il,
Ani**.,em
iIm |." i*»iim lui**4 **»ti*-*t
T. t. TRAPP.
AMU-*.
AND STEAKS  ti*-*i%h Sl|H
VANCOUVER
H»t**#^t|'  I  ,.!,...,,
let**** Mat*.,
GILLEY BROS.
Livery, Hack. Feed aii
Sale Stables.
I
.tt* ■
WOOD \M» uul
- a
■ •>ii aar i *r  «rw at.lt*"*
r...,*... >. •■
F, J, Pinion Ci
Pianos, Organs
MUSICAL INBTBI'MEW,
. .int .*t.  «.i,  II 11
CORDOVA
WINDOW Ml
I tm.?-- J.f.1 ..I.'"1 *****
rarnltar.- Hiort. tin- JS.'
Hrlrrllttn nl Wlgjg
Bhadra la -»*,*,;« **~L£
tori mrnl tmm Lit''Ifgi--
wliKti and will \*^t\**mm**
P. PEEBLES"
, l uimui
PIONEER ART WlUW
11. •" •  lat,
lilt.lt
WfaoleulB aid
Prii,t OttHtt. Ii-iram*- «"l '
•rliill C.ltwiiM''
a» coa.KiVA
Illl-lWIlt
I  I* 11  •MTI'H
VaDGoaver 1 Till', laEIXiElt;  NEW WKHTMINHTKIi, MtlTIBn OOMJMMA, TU1.HPAY MOIININll,  Al'llII, 7
ttiTCDM ®mm c0'
ftSTtnN or 0ANADA
ipman, Morgan a ft.
\M ic^cv'
Mill Mil""lt4 Taint
,141*1 Utiinntlltii.
„:,  lllll  "ll""
 iiaii  I'rMi-ai.
iii -....'iiiu,
.  i Uiilk.l   lit
\li  if 1  till   H
,  ,   •'..ii.i|i*.l I>l
H    h t  .mi lutau tint
 fi.-l'l In 11*1 llll
till rhllr.
"uiui amt
* tak'
. * i
-
...mill iini in* hi.
-■■I  ii- ,
,-i mmm, ii,'I iinii,
.  ,  v..I at..I i.-l.'Tf'l
| allniiliiit. Ul
,   !,'<• ll lllM'IIJ.
I lit. 1-lllll'lt
ill, Iiiii »r
, «ai H, iii*. Uoaplial
-   rtl   iii'.'f.i
.
iiklai '
• .
Uififrad lo ihi
i tout
i   **.  nuil Dl tbl
..  aotlf|ia|  Um
. ,-, iii.ati.iii*
||  .i.t  Int.- ill
s
.
ta tt
a' I'll iii* mu*.
■ «i.|.t-.,'
il
■ .
• -, . H-llf
■. fi, Doaftai
il.,r*  ||   tlai  i
-a   I. '
•t.***(*i»li
-
*  It* ait ..1
-
I   Itlt**
*
■1   tl
tballaaial
aard la it.*
' ■  tt* latia, ■
«   *
l.t, **ir***l uj.
'.in lad
a  ll »i  Iba
'.  irtfprlttiu*
-  -  ■ ,
t***ia*ai< ati*
•  -  lat** lata
i .  ■
i
i
ata*  •nin.a.t
.  vi„ |
1 • ' ...
TRAMWAY LINE.
On April 15th We Will Offer For Sale
In blocks oi 2 tu 5 acres uncli uf tlio property lying ho-
twoon tlm Power House of tlio Eloctric Tramway Liim
: : : .uul Now Wostmiuster City, known uiii
DISTRICT LOT NO. 95
Thi. propurtjr ia tratatiad lh.»u_h..nt by both thn
Ni'u- Wtaiiulnatii and Vanooat.ir El.-itrli- Tramway
Lln.. and Ca.-rli«_« Himil, and many ol tho Snbdivl-
alon Blm k* will havn linul._i< on both road*.
Plana ot tlttt Snudlalaion itnd Price Lit, will be for-
nl.h.il on .|i|illi'iilimi.
 *	
RAND BROS., Agents
a
•••
a
*•*•?• •£■
a
•••
a
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Tie Property of Is Company
I la, |.L
;.'.:::
BSIIG
l.< liB-*l
,« Uni
;f,'
11 iim i.t v tut it aaai  iad
■ t 10(1 tlrra-at.l ii,.. 11,1*1  ilt.lrilili* laml at
hrrittmi. in.in,,; un- ajjola of llio aaaa
tin'  I'taii'l
t.-allv
vi.',,,)* tn,,- a.1,1 a nail ll.l it*. ".. im  11.
I -  sliiltf l-Uil, lil.l I* lln-1 l.ll l.n
Mainilat-liiiii.it ui.i al.l|.|il(iK |iuln*ii
l.t
i.-rii,u,it.,.i iiu \.a  ,tritii,ii,*i.'i Muitlhai
tin, l,ai.< U'lirflii •*' mni i.f tin  i.iii. 1 hi, v
(.1,1   ■*■■■ l.a'BlwIat tliiiia.l.,1 1,) Hi
I  ■   , ,tr  Itttatl  i.i.  I..',  -u.n t.l  Ui  III
■  '
......
i.ii,*; iiii.mi!it
. '.
i'lllll, «hl
uul lut,,
,.,,.■*.,■■ .,., 1. opiaaa >n>
11 ,a inu**)..11 fan  la-  ia-iiii.l    timl	
rllllMI.)  *  l.T.-l-  lib   ....
rllltai a, 11 in.il.'f a*)l*ftiii  ai.j-.iflti* |||*.
i.knl i.u it,*
t. ilia '■• 1 a  * at i mwt  ■■
linlnifiniiii will I. ,,t1.-i..| 1,, 11.i.ii,fa. i.ln-t*.
■V, 1 I.a* ni,.l,i-i 1 . 11.'..I aill 'I-* •illi.  ■ .11
-li- ll,i*-lli,__r tl-. aim.
AND  LIVERPOOL.
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
If IKKf'OOI. l.t,i|ialil,-l,<,l In l.lill.-. alt... i,  iiiiii.it it I,',,111
ll,.* .i.lij.i't I,, I.. thr llr.l Inn Mlul.tr I'riij.rr,* I., ilalil tmUy
LlTarpoufii Ilia larmlnui In U U uf Un v rlwo inlaw ol
rallaa)* Io lau rain il prawnl arraumiii*nt» at* miiur*tl,
li.u-.' ii.iltt.it*. am ictthiiiat.'ii l.lit'M.H.r In a fr. nti. all
11 allli' lut mi.iin.i j.rii,iw,.i.,i ii.ri  I' 11 atll Kt.lij a*y<<r l.i tar-
aii n.Ni.-riMi ii.r iba nn*,4i tit.iii Mn <<> *-*■*****■ *■■* *»
Iinni. iu.i ni Imli, 1*1 tl>. Hull-.,! 1 iit<.|t*h) .l-llj ai l.iii'iia.il
l'4.-a-i,_f,-r.in.| I'liiglil Imiii A-allli* ami 11 'Hun n tot "..
l'< i- 1 i.i,4l Sii.ll,, 1,1. Mill It- lawki.t lit, 1.1* 'rail I't'l \ra
fl.ili. 'I -',*   l.rilwl   I'  It    i,»"lr,  III  ,  I. Im  aill  It*
,  ,- all 1. i ,,.1,1.-11, mi, 1 until.,,, .  ft.  *
1. 1  .i.l  1, ii.  l ,i.ii.i..,i 11,, it.. „ ■ 1 1  .
I ■* ,-i 1 1. 1 iiu .......it.-.i,,.. rn.. 11, .  |», U  .a.i. ihlbuMJ
t>, I ■ 1. . i--1 aill,.ml 1i„aVi,,y l,nU   l.iwila'l itml ill  ii,*iiiitV*
>-  ta- -l.l|,|a,Iti hill* al 1. n,|.-'l I" all Uulnt*  l"  U.a
Snrilia, .11 ■  . ■ ■ ■'
riliiiaii-i-1,-.s, a 1.11.1 and mr*i 1 ****** ..1 raMalui warn*
.1  I   l. ._. ,    !>.,!.,
A i*a*ii.ilt.iift!»liiiia'l.-it.ill aill I-,-t. .-i. .t al  l,i,t*r|**»t lui*
mi. ii. 11  i.u- 1 "i,,|ia"V. )>n i» ii) ai Unrrauol t* .-*..'I l.-ut
,1 In*   )1,.-lr I.ii- in llttfi' ai,,l t, t1,i.*-ai)   Atl iJtttUtllir. al
T. J. TRAPP,
Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
•*•*•••■&
a
•••
a
•••
...
■ Iff .-I
.  ■    u. ..,  M-caaMb]
*
a ttfaata
• a
■  ' -   •
t •ui, 1.tmi  |a .1 .ii,.,, t*.l
■ *
*
«...ii.ii ..r Hanoi
I ■- . .-  .! ll.r
.   '
, ■  . r t
■*   < a  - ■ .
I. .
*
CITY  loll. I  OOUftT
a a- :g -i ***■■-< ■ " ■< * *  . *■ *l
1 aai tt- a. aiaaaia
Mr. T. C. A a
1  ■ *
*. 1  ■- **** villi *****
***** *
II .  ||UH  1 *
.4*1.1**1 I.-* I,, i-al at*
rmla
fii.
■
.t 11.
Ki*,*
■ IbtiaJ, h*A
*
■  *  *
,
It,  B L.t I hi  tit*
?itct*"l
.,  . •   ■    .
•   '
riataa* laatauuaai
t   \ •    ».ti»n**
***** thai iW'..l|.«t  |*1i  Itiamrlf tiwl
iit I •** • *h* ****** llil"
• v  llilla  t*i|*rf
litt] tmi it*
•1 ibu
VANCOUVER STONE!,ew Wesl,111,IS,i!, BltiWers
it
1-
.
a. I '  -
•  th* tal
'  .
b*.m>  lb.1  Iba
-
• 14 1.*.
-
'  1  .*-  llaa
aa,,
'
• -
■
•a.
t . a lit, ■
J. Z. HALL Jc CO.
......
• .'.Mti, 1
COMPANY
alatallk.
SANDSTONE
1 .
.- •   •!•
•t. „  , law.
• . it*, I i.a.
-at It.,  la  *■■   ..	
PROF. WALKER'S
New Art Oil Paintinfi
A TRIUMPH Of liENIUS
TAUOHT fOR :t DOUARS
|Hll*.|,a|   lfct.a.l'1-at-
Thll  it'.J t-*Ut-il.i,.*1   l.t* a. |<i   I,..
ta-t-ii (ut iti tborouiih 1*011111111 <***U
i not,, a tut u tuitiii.i: rnit . lir*ti!,**
a|U*UlV  of  l*Tf t-'atOlitl-t  *U||l|r.|
I AH onlni it ft at Mthotiougln ituir
■ ! Tttm ******* *iil baaa |tm»|it n
■■ *.iii*i, llr*-pry locatM n Bum
i.u,  N-ffcoMTft.
iUSSOl, COCHKIM Co., PTWWon
TIME TAHLK*
:  Str.ROBT.DUNSMUIB
W. ■ ■',.I ai  •*..,.
1 lAKKVINi. RSR UAJWn - UAIUI
taut*
"■  t\tm-*a*,m*t*h* ******■'- ■
■ Su*  ■*■■ Uj*.;.
** l***li|. } a m
• l ***u**********
DANK«BRITISH WMDiA.-
1NC0KI-0KATI Ii  IT  R0Y1L  CHARTIK  1*111
Capital Paid op
Reserve Fund  -
-  •  -  £600.000  t3.000.000
- rm i-nHKR !■■ ii, nr in
•  -  •   £200.000  tl.000.000
VV-
- \ ,*.,
T  Wr,
319 '.'A".".'.' VANCOUVER. 6.0.
,  ......
, | **m,  |    .*.»..    I  */****
■
'i-nrn**
■  M
V   1  .-mMB.I
* Ut*A ll* aiatlM
* .  i
■
l.-I ifca*  Hai*
_, 1».    a   it.
■
.   ki
i
ira  ii  *
m*4*.
j ******
NT tba
Mi.ll.ti   M
tn  ***  *m  *** *****
i*  m  *h*
■
***    It a   .    .-.'a  *a  ■
|*l ***** *mi%**m*t  1*1*m*h I** ik*
laft'-ii'l. I**
a tb»4i*i bHii I
I la- I
•imI it* . - <  ***** '
U.*Hi*--rt' i*   '  -    « *
****** ******. Ml ** ***i k* 114 **A
Im* ***•■*■
*  •*{***.*, ******** *khh ****** a*
It H Vil 1*1 •*.*•■*. v i„.ia*-l.-
lafa **** mn**** h**A a *ntk* *■**■
****y ** it mtrhrt ******  n* ******
• tlill HM lltll 1M-I tW(H
vaitm na
H. L. FOLEY.
Lumber Broker
■ v .  ,V'v: t ivi
Rral Calatr aad Aoeldaa,
In.an.nr*-.
■
.   ■ |  a ,
.tllfa.
-.ttlal.
- It
. i aw
-
a
...    ,
1    .    a.    ■*-
.  r.ltt,  .IWaaatt*
■  « -lit* I..*,it* iba a*
Mb imi-il. .*4
•1  I*  r.|  at*.
1  rib* rk-ta **!>•
t-1  ItU
«"ia.aa
*    ItU)  mmattAh,
■-  V"',iaba*rai
" 1,1. balMlal.«
""till*, alibi* ti. aa.tba
.niai
aMU m
nm*.
-• *•• .iinir,i t'.nttw, ..aaw
- .t
- ilaitlarl lattbtr
i-l I ti- <»|.n -
• ■ m.mmA bt
** l*«l  Iba  IWIr*  , r.w,.„l-t
a.t*.  law, tali
i mwa
■ Hr.iar-.lll.ba
'-.I'rbut tta ta-tttato. at
• 'II fi ,.*.,., ba .„„,,.„
k- a
-
. *aa»*a
,ba, i, 'ba, ana*. ,»!i  bi.  •**.  ,bw ,
.   ....  --.- .    ,  ,b*1  W.a.1.
t*i *.„... ,,,...*  ... -   ,
Ibll Hrr
la bl* ,«*!*! mm** a,li I.a »»•! tbalw
.wt lli.t l-.lt*--.aI .1, a*  I**  l-.'l  -*—* ,
It* tai- a...**.*, I* Iba taaalat 1*4 btt I
.  lalt ii ■ *bl'a
Law la* -ttt. ,.- _*l*  !•*  a.l»«l lltl
taaktt' •
Ika*. a.-
1ba ,'ii* *   '' * '** ;
.
~    a ■
■
bill- I Ib.l Uw - '
maa. b.1 k.' <** *****
wwa.tr,  --
I  b*t  b.tatlara. Wl*.  *.'   ."
aat-aaal  I*  1,11   Ult*.  lb*
a.aa.,a.a,.|lrlWr,lrt-l JWtlW.1
Iba *tt**,w itl Ita btl all**** I* tw
.-> , ..ml ,li.at Mb «rl Uw-*
■ ,, III* ,b* laawat.  *HI."
.,.  InlMIt  w*   I*   b*»  at*."i»
b*a   latwlla.*   «!H
ittta.M*  Tbl* .ittla, lb* >
lr. lb* ,-|k*a*tr,,lraa,, 11,   •'
IMI tb* at**.** it Iba <-*w *bla.  nil-
mmm 11J l»w« "i l.«ll* lb.1 mm*** "*'
,, i ib»i» -iai* a* at**** lia *****
, iba a****** taint *** <* *•*** **
bwwtmaia*.i-ii**ib«im  II* l.ttb-
JTvM. 11.1 •• I** *'*•**"'*• ' '
I blatall.lli* •*** «*' '>**'l* *****
mrtttinat 1*4 Iba I*. ***** *****)
ma\,t*4 **, ib* ,'t.w.i*- .' * ******
I |„,iialb*«lil»*w»lli**'"'l III st
IWI ... * arl*b*l tbll ,lr* »• '
Iba l«" In4l»a «ai«r**ii>l-»l1"lllt >*.>
„,,t*,waaliM*ai. fill* •«*(.»,,..
,,,,,., bl* lt*a<* I* r-o»tail»t tb*
Mtatta. lit" baa* *"* tm iioH *m
Zm .lib ,b* it-tfrtat tt*!....* « I"
Itl* twla. . '.- «t m»«tllti |. «• «•*
"|lttil*lba 4*btl- *  lt**l  *•■*
I^YAL & 09*
raooKscLLCita
a HT ATIONCRH
NAMLEY BLOCK
■
uaiiMi <iimii  Hn ttiaiaiama
BUSINESS NOTICE!
I rtl*ll t«ilM«hM •IV«'VMiiMKR.*>
I •»*-'
■
...
.*■»». *-•*
F.STIRSKY.
WATCHMAKER AND JEWELER
Mercbams' Exchange
DINING HALL
** .  .-I i-«**is*srJ ************  *.**■*
* ■*■*****
***■*. *******m*, • ■ '»-  "  !*'•, *•
1 ,.-•»«» V-l **»«a-*ll«-»i *m* *******
*'"VS*~X--^
PHEAPSIDE
V   Auction Sala
Otrloa l«. oar bring nnnhlr to tm*
ram *al,ablr prr-
mlar* wr hatv dr-
rldrd to cloae oar
..Birr In (ht. rlly
lor ,hr |i.r*rn,.
30URCHIER. CROFT
MILIETTE.
0ARE8HE. GREEN ii "C-
BANKERU
.-.,,.....,., Vkiimi. Mr
tmtm* tw...*, * at*. ****** a** 1-. a
ama.,  laMtw. Ml aalta aa-aaiauai*
Itmm* tta.^laaa.1. |a..*a^ at
R^5TV**H. 1*W« a.
I
1.
I. MARSHALL
DRAYMAN
mmwAt* •'
n.i* i  ,  f It  aaliaa.  ii p*|ai*-l ***
Till- ItANK II *.» HH IHI li 1" t'I'l-N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In fniiiiii iii-ti imli ilmr tii-iu-r.il Banking lliiniirti. and are now prepared io racdv* Depoiti
i Om  llnlliir ujist.irilv ii|am aiiitli iiitt.-fr-t mil k- alliinnl .11 mrrrm r.tli-.  I'rt-tin r.ilc.
r.io.  pi-r Cant, par Annan..
11- j. -.1. received for Fixctl I'cri.nl.. and interaal alluwnl on icrnu ahiil. may I 1 axtmain
nl mi application.
E. A. WYLD.
N,'« \Vi'M„iin»ii-r. ind January, 1891. Acting Manager.
MANURE FOB SALE
Maw Wrlllngton Coal.
«,*i.f* *****i*4 I.* |i«aa)4l|*   l*!*|Af*r*
\» I*
COAL
COAK X. WOOD
Irwn. .,.,*
.Hit.,.... t-r Ml 11 "
atari*. (WlHUt HUaal. a. „uaiwai...|
,- »** *** Km<* -
ja». e. wizrs.
tt. tr.,.'*! ta
IH* I-C1I1ICHA1
;  ri,.,.. ....aaa *
W. H. VIANEN
WN0LC1ILI
FISH and GAME DEALER
rmt lit***. l*» Vitttaa**.
Ilibat, |.K* to. r*t*l*l ll**. Ili4ta i
''"^'■■la^.**.
F. CRAKE,
WATGBM&KKR : aod: lANOFIbTDRINIi : JEWELER,
Coluinliia Si  fht*— lii*ir* Wr.t l-'rnni I'. 0.
)
- \*mm ****•*,* **4 1 ******
irrili inianii • •  . o • CO
CENTRALHOTEL
V    , •    ,   - .   .    V   a
JAMES CASH. Proprietor
tba tarn?**^I^4Xt-l,*_*l i***** m*****\
tmrnm** tut**
/■*< i, •***#'**> *■■
n'm******^r*rm£tiam^
mm, aat*. * tawaww
LIQUORS AND CIGARS.
W.TURNBULL-CO
Builder* and Contractors
BSBXC1T
I** ,.»*iiiti»|itiiiiiii*«'ii"*''
inm
RiddeU &
Johnston
SHIPSHITHS
llai*- nn. hi uperulon ihr
I'lllt
m ,u**,.w
l*i.fcawtMtlitl  ' 11 1   *. 1 a>* aaatall-a.
la .tank l,r.i) ,ai-|,.|*
a. al, btttta.
CMiaMi Sum.   In lenaimir
Caoadiao Pacific Navi-iauon
Catpini.  I <tn.|*d!
iini T1111.1: >*. 11.
Xnu- |irr*cnt* at bottom liricct, Sim|iwni. ttall. Mitli-r &
Co.. \V.illni|;liinl. I onn. icli'tir-uril I'l.tnl \V,irr. i|ti.itlnitit«
|i|,tiini;. i.w.k Rm |.ri«r oicr all cttnt|tctilor« u Torontn Kxhiw.
imn. i.ii/ii Cold ind aSilvrr W.ittliii. I initiniiilt anil Gem
Rtnjii. Jr.iln l lock*, Staxdulrt ru. A Itrur Mock of New
Atii.iic tn iwl* in Plated Ware .md Jcarlry aillarrivr rarly in
December  Call .ml m price*, no ttimt't,- to *ho» cmali
an
Ranker lie Address G. A. McTAVISH
jNVERTAVISH |*jURSERY
VICTORIA
II yoa wan, 8EEDS. PLANTS. 8HRUBS. TREES, or
any Oardra Rrqalaltm. wad lor aty Cataloartu.
1 ins., .in. 1 ut'.l-i tin si.~t 'i,ii,ii.il. ,.»! im i-tiai.iT"1 tilt
l-l. III. -...-I   1 SI I S Hill.. "I  1 Illi 111-1
HEALTHY PUNTS.  FRESH SEEOS  FIWF TREES.
I «*•*•!  '
■ - v i*»d  ti»
»
1 n ii'ii *
■I aw
W ii,*!*. *_j» i*wr"
-
Ship Chandlery.
* "ti
MM  I aim
■1*M ***-lwn tl*'W*
At* ** ; * <iUa. ******
Jest What We Want
WESTMIH8TER
Steam Laundry
laraMii, fail fifviaiNM  11
far a*4 ■*• ****** i*** im pm *4 ******
,,,-.,   ,  ****4 **A pt****A ll 11*
m* .ti 1 i*i * fit* «,->*, laaaai*
**t **** '»iia»i**pKtilit \\**t\ **■
arm rmp*)**** ****n* ******* pttmt*
llla-allna ***** A*Atrtmi ** mm 4*1
1411**1
tnsmiisiu stum uuimy,
BAPPEItTON
,IAMI>, 1 •NMMHIAII.
rl,.«t ba tbr
aaaua, NtuaMO, CO, 0* IOW0.
FINANCIAL  AGIN I
jT_y-aa*ara*aac (
-.-,.' -■,-.-
Cfcrtj- 111 Q**m*t*********** •*.
mm «i*iaii*t«i. a,
iTOntfllTIl lOTttTiBTIDIIlit
rata .ttlMtaw a ttall
..I.Mil.M..  • *a*ll.l»alar
■  taa. -aa-a*1 l-a*w* a»a ,b* taa wwtwl
•atlb* ba. wtbi tt af ***** triiaara .
Ba- .a |w, ,«,  I, m, .rmt**
_M I— **"•* *****aawar-l
a.(IB Bf iu a •- a* ail ra- ttafll.
tan*. . aw aw ati*
ra.ua am i
. . ... aaa Hi**,,
r-ail- n, i a ,-taa tl, lara.,1 mt tr,^i
..tailtat
.11-ivil«1l-a I. V.tt-aa
, .  -iit*.  tlm**
ttwm'tarta,-.v*i. *•!**....*«!•**
.*..,, kit,, a*.,.
**.iaiatla Iraaa Nat tltwar..w- ** I bttl,
attar, att, wat lalilWart -**, taiatti I'm*
a.1 aw. lara*_| a, -wrtwrt
a. aali
waaata^it al it. tv. uw* ,-. Haa *t*twaa
ammtaamm tan, aa,l».« a* i*ta«
Hart MM*  .1 •****, Ilium.*. »*—
.atmtm-mmm****-,* imfAQum
i am, rv !..,*.!<
lltal ll  a*.    I
aaaM*. Milt* baa. Va.raia hi Al***
>*. *aa>a ttauata* rwat-aa, mill.11.1
a*.
! amam l_t»l Wtwiatt*. larw....' ■ • -
I  M '***». !**. *tmamm. ***** I.
tn. *m> ,am *** •
'
W'-hair on Itiinii .1 V.ri I n^- Stock ol
Itllll.tl* Itllla lllll* II Will U1V. nil.*.
.1111%.   mi.*. iiu" .mi. .in..
-.ti .i-iht* t.i*. am. "ins. rv nm
iinaa.    Ml.,*.   .'tbt a .it in mii*.
Pishennens Snpplies-*^^^"'^'/"'."'.''":- »-"*-•""•'*^
tall aul Hat* I «. nr Writ. I..r 1'rl.r.
CREIGHTON, FRASER & CO'Y.
10 W'aitrr Sin il
Vantitutrr. It.
, . ri.jt.ll
tm. ...*«
in*.
I.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lm|*tftrr«. anil Whrtlnwlc Dralrr. in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100* I OA* 104 Pawatt tt.
' P. O. Box 207 Vancouver, B. C.
at* a rnF. i.ri'i.i.'  sr.w svilstminsti-li; huitikii COLUMBIA Tn.stuY moiixiso. ai*iiii. ;
i
JUST ARRIVED »-«C«jf ENGLISH GOODS wfstIiIwpr
•vnvEL THINGS IN DRESS GOODS II L0111111101 Lit
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
 Bnwli tt r.i.-Birs- l'«i,
Plow Oil Clot
. .1  iiinuni. i  i.iiiiii iii-. i I-.
Ul
/a **!
i  '  tu uA B".
""BL OGLE, CAMPBELL & FREEMAN cioiCeSi city Lots
NEWS OF Till. HIV
..a  ll.irtllltkatBll
LOCAL HRLV.-.i! -
CHILLIWACK ti  THAMSVAY
Tit tta.lai .:..... . t tl
St.  I.  I  ll
' '  ______________
-
'
a
*.^________
'.a. a  U •  .   -
■
*    ■. I.    at,
,1
-
"
-
.1
t Will Baaaaar
a-
w.» ta Ut e.ti.,.1 a.**.
a
Taa.al i Oraal <Sw««l
I'tltoSAL
I • •
...ta trtat.iattt
na,ta litta...
a* *,n Omm ***t
-■
It*.
■
.*   I ---■WMB
-
■
\* \ %
XX
L. J. Cole & Go.
r.-% 11* i atmMita Hi
Agentt 'or the Celebrated J. &
J. Taylor Safes.	
LOOK HERE
RUDY JUST NOW
-
OUR WONDERFUL    ;
MEN'S ANO BOYS'
	
FINEST SHOWING
WE ARE SIMPLY ifflafSSttJ*
d
x.
V*
j. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIER
IH FULL BLAST Eilfi
 _..-a-t  ITIMC'TDnill'l  Dtnn..
rrif
IN THE ARMSTRONG BLOCK
il  n...,-1:11.11:1-
_Ln^___l' '
I*--
1 t.iat.r t. tt* lam*
*
• '***'*
-   ,
' lla ra    'i' i-i
I . .al  I,-In !r«l  ill •
.l.ufi   ' ' I-
*
.„*,l,,l-  • • r. -..   II •  - Ilk, .J4  lit.**'  ^ I
-
MM ,,....!. b*a|*1.t, lb* aa. a***"  ' .tartan,,** .4.,. ., a. *.n. *>' ' I *-•
D.J.
I,
GENTS'
FURNISHINGS
GENTS'
FURNISHINGS
s |i .M.iiitii i ii aim i in
Lflili Hri, Siili &
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AGTS
Purchase. Sell anil Lease Proper!?. Collect Reels, Male La.: l*
yies, aid transact all taness relation to Real _t_
. * * i
»
-
■ ■
AMPBELL'S
    CORNER
Frunl .at Mi K*n»* It,
iiw ataa.a .aor  ~\'*.
n	
OFFICES H^
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST., *z.u\
* Frank S, de Grey
■
■ l
u I
Ml... |**.t
,    ******  I ta.-. '•■.
.  „,,... ***** Im-*** t**a ••*-.
;V   *io«a aiaa*ra *■■   _
CHEAPSIDE
GOODS!
The Crown Stables
ft PMMf RH«H
A
&£****** iJtai
TAKE A NOTE
E OF IT J*-*" "^
'r,,|»-rly «l,.-i-.il •
AU
BON
MARCHE
IA
!
GOOD
NEW
CHEAP
Th.- LIVERPOOL Pr_,	
lot ml. ..j tl* itiittn ITiaitt-*- »lt)ii,ltal|t.' -.
What! mul Pa**cn_rr D.-pol.  LOTS "J
In, i.l,- Itiitu llllll In .'.'■.'.i. «/'*> I
Woods <fe Polley
COR. COLUMBIA AND MtKENZIK SIS
Iur  I
******
I
li
it* it * *i laar p******
ii
i
REAL .ESTATE
INSURANCE AOT8.
428 CuT-OTa St.. Vaicoiver. B. C.
& Co
ARTISTS' MATERIAL!
|„st received, a complete stock ol Win*
and Newtons Tulie Colors
BOOT.  .
• ao..
, a . . atriMtt
••
Campbell & ftN0
Thr Lrndlna Hardware CootpanT ■
Royal City Market
aAmAl at. REICHI
Meats
OOLUMBIA 8TREKT FOUKt  ^
REID *** CURR
 r, REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
, m.i. -ill til.1.1-1 t.l .BOUT »t  iliiiVi'i-tM	
KmlM   ... ....- ..K" nl* lot John I >*>*' •
,\ U \Vi!!,„.,..l..l'fni.illt-ii"l-"i M tilt.""*;  **
I   1  ■ ■  _T   ^M  ^B Wm.  ■■ I   \ k si niiiiii-. ii'in i *i	
■    |   ■■  ■    M M  mm  II  III    C*hii|m.ii  M.itit.tii.tiii-rtiil lr..ii Witrliini. i
I    I   W   P   K  r  I III    *<•'**. Mami1.li mi'r-.ll I... U t..rri..|-.- I'll*
i
i   t -. ■ i
SECTION  ©
Thr
centre ol
thr  Towu.ltr
will  br  placed  on
that tai.rl.rt on Monday.
March 2nd. Price* r-aaonabltn
r.aj-   trim*,  i ttt iniiii,
otcr a yrnri apccinl
tertni to port-
lea tinllil-
Ina.
a, nn,  i rr t...t mil. i*n •'" "
NEW WESTMINSTER
6ENERJL BUBfl
MACHIN19!
T. OVENS
li*«,l.i ****** mm* l*tmm*Am. *** «••*•.,***•
_   mm *m  ,  a.,  ***** * I*  I ******* '*
" ■-•   •■'* ".    *._  *   '**r*ami
is. -i *• i RK»Kttvittt nm
|«M«|nf lllll *•
' i *****
BROS
DOVOLAH * CO..
%mv
rci*i a
**  V*iw**»'_ **
y***h*m *•■-. m  ,
A.G1ENTS.
Brenchley & Bennei
REAL ESTATE
Commission and Insurance Agents, «■«
ancers, Etc.
./(.•/;.\*y.s* mmBlMCM-BlMD -^
VISE JWD DRILL* *
orrion  couaLAB btr-^I

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353996/manifest

Comment

Related Items