BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 15, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353995.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353995.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353995-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353995-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353995-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353995-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353995-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353995-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353995-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353995.ris

Full Text

 Offi-Tlll UfiMll.
W. J. WALKER & CO.
REM. ESTATE BROKERS
NEW WEST MINSTER, B. C.
•S9
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH
W. J. WALKER & CO.
cHAirtaiD AocouarABi. aaa
cii.Auoiroi.,....I...
ictimtM c.EE tl,  MW witiamins.
NUMHKII IIM
NKW WKSTMINSTKIl. Illtri'lSU COLUMBIA. Tlll'ltsiiAY MOHN1NG, JANI'AIIY 16, 1891.
IVIl. HAllUE a CO., PilOPBlCTOHS
Cast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, IU-AUTl FULLY SIT*
UATl'l.) AND COMMANDING AN KXCI'LLENTVIEW
FROM $(,o TO $ioo, HALF
Q   x CASH.  HAI.ANCl'  IN   A
1 YEAR. AT .s IM.RCENT,
c.
~ s.T.MACKiNTOSH&Co
'•*  COLONIAL lli.t it K.   NKW WI-STMINST l-K. It. f
'•"ft,»'i'.
pPSiJURNERj.-, RAMBLE
l| Land Surveyors
... .a,^*JfA*..l,H^A3:*H AND INSURANCE AGENTS
Laanarat 1 tiiii*. ihi.-.tin iiimi in m n* muxtiiai acci
•*""■" 'lllll  ESI. ll.t.MI'IIV - 11. I I
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
roa hmd, nt iim.tinaii ni. I'.inittiii. 11. tiii-
,-,,.  Sunlit lit lain  Mi 1, .1..11.
.ml llunUkllitiilt lltf fniiiitii
"'I,::.::,:::.:;:: *• '
<">T0 LENNIE & UPPER
tun ui ah ht, year OalaaiMat
tor 1.1*1 )",n I'mi-ny allh Uuetc* Dppu
UN1TEDSTATKS COMMERCE 1
Will IwioallM loans ait-tr-tiaa ftf * United |
,.,,,1-1 lii-.u ili,.r.-..U,tirf|l. With llii* sain*-, ;
I,, mil ..'ini MtKl. « wil*) ut iiur lali-al |iuli
X l „.„,-, nti(.l, ..I ll.l-I '.I*. It.'l.'UU.'  ,
l.,*.*l.,I Nl'* lnt.lTltr.1. •
Mti.-Unnoti ttatoa Commoroo,  ■
Boa ton, Maoo.
TIIK l.KAIMMI
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macphersoo
& Thomson
"KII.I'IIIINI'. 07.
MnIII DILL AITKNUAMK.   lUtl.'i
riaa
W*t**»*l"  |i'*l  "> LU I-*"* m.IK  .
at ihaOlty"'' t)'''i'i' iiabti m
*•___, Inpiovril ami Un- •''*'
improvaa.
Lois la SOUTH WEST-  tcetos*. aaa ura
ansTn    I...-ti.tiiif
lot* Irom i ' .' I" 2 1*2  Bisiii
acras Inajriiai AiliHtlon to
lostlk W.stlltlllst.T.
CONVEYANCERS"" FINANCIAL AGENTS
Maaatkaltl'
mrrwii rat,
WOOPa TO R N ERfc O AMBLE N .-•*• Wwl mlti.t rr. R.C.
(BRITISH LION
MAINLAND.
Ihenby lkk.
itmmCtmjWn 1  ■ rfawa* NOMR MASK)
iM tm*m*» N* |***li**iiiw*t l.| aO a**rf -
(It HWta  lata* laOII •*
WI **l M\**|l It
HOLIDAY STOCK 1
III llllll 1. I.IH.IH.
i nm i. t.MHiiai-11
.1II I.• .11.1.
• ... anrt a.f .Bra.
D.B.CTJRTIS &c CO.
twr-s*-
WM.TIETJEN. Mniiufaturar "*y,**
.VI,
miu--
aaoi
DRUGGISTS
H. T. READ & Co.
-   *7  A*
ft
Real Estate
_3ic:lcoia,
Financial ill Insurance tents,
7H  c<i • «•  i  Im '
A FINE LIST
or crrv suburban
PROPERTY Tor SALE
A S|a.-ci.iliy.  litis |jnjta I Dm Me in Value
in iht- next '•'- d
Snapa in Kui.tioKdoo J
FIRE, LIFE AND ACCENT
|.jt mill I. l-*l ll IS. I   i-tl'ist  ..! V* V*!k
vis. ill .11 li lii.l. i—i BAMKl
Sllli.Stl  is.'    ' I
■ ,11/1 S- I\»t lis. I 11
Ell It  El.  in IIU SI  IMI 1-1.1,1  -,  I.-*  1S-.1 11 IS-I.' I
E.H.PORT&CO.
Sui-i-i-i..in. to r. 0. STRICKLAND
i... u
.£ HARDWIRE AND PAIIT aERCHHTSE?
.11 Mit ii|.|Uis.m
- I -. a. aad utaaa* ... «,U.a.r
^■a*.  - ' • --a* tt a*'.^.a...-i
tracAiiii im 1........ t-M.i.tmsi or u*r_ in rm cm  ro
Tlf ," IS' - 1 MM* iSI-.-ll,. HI  HI.. I... Ill  k.HS
lllll  lllld ll lllllaltr t .1.1111
1 .-.I Ita .ia*.. ,
IfAlSH  1S|. ITII....E.  Ill'* K  Mil ttl.atEIIS.il 11
aa. JfT-
■»**>*>
watt  .1
ANIL.
A. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
11.1 rr.
INK
INSURANCE
tmmmtatm Brnfamt Ul tt.ru*
I ■■*.•*.•.  ar*.**  |,*.,a--.a«f, .  |-Vfv
I..-..*., ro a,- r,..,*.,*«
ft*,*.**. Iai..»  i.H.,.,.1*
ti la.*,*'.
607 COLUMBIA STSMCKT
lilS.:.:i-Vaf2 New Westminster, B. C.
WJURNBULL & CO t. brown a cowp t
■Btl.iiTH ,,inl Cmi radon '"'''TtalfliiSS^J' "*
brick   fine8i Liquors. Cigars
SHIPPING AMD COMMISSION MERCHANTS
t..... 1 .. ...... ...  i..« • -. • 1. • - ■ r--1-..-*» *r.-*...
l  ,„,-,.. 1,  1    . . r...... t~ar,«-a-r.r*iA.k  lll.il>. Bl
la at . aad risal   n ».,i*».B«a»aa-»<*   Qatar ri«* A~»rawr.VA«|«Br
CHINESE WRATHS
Attiuk 11 llntiali Stuauitir,  Murder
Hi'vuiul Poraoni and Kicai>o
Witli $30,000
ALHOBT IH 810UT OF BONO KONO
Tho  I'lii.tmii  Shot  Ui'isit  by  thu
Ptrnttii AH- r  H.-iiik Piom
mint Htk Lit.'
IMPORTANT 8TEAM8HIP CHAWQEB
A lohami to EattshUah * Btatuuor
Linn From Snu Praodaco to
Tahiti Fails.
*-iv lnAMiM.it luii-ury It.—This
iii'.iiilnif it wa* uaartolbad Hint tli*
linil-irty ■•( lli** Onfoo [npravoBMQt
1 nmptD! ha'i boio rolotiod ami tii» ro*
tt-ni'i, liivtnti im furtliiir iluili** to 1-iT-
(iimi, litut aialn tiirinil uvit affairs tti
ri-|.t.Mtitati\"«m* U11 eonua?. aiyo*
ill.nti. ul Now Vurk i'4t'IUllsta Is said lo
Imi.' BaaMl-Hll "til " tlim tho  ri'li'»*i'  "f
ti,. propartfi and Uia tiort »t raUroad
roitsiruotlon »m booaotOMMad as mm
uwulbto. Atiliriiuia oltho troubl*
ami tli*- soliura "I lha OOOpaOT1! **ll-r>ci*
lit,- n.n«iratl,iii wiaciiRaautl Iii citiitiil*
lug thi *" lUh Nottoarn rallmail u»
li,,iiiiii.,i.. in Oraoi CoOBtf. Ora.* and
11. t< iim.iniii; iba Port TuwiiM'iid *
N.iitlii-ii, railptail. .'i mtli'iof wliklit ro*.
toilnad in *n iiii*''»iiii'i»t*-«i *iaio Th*
r||| bg rooalfaa *uh bimhtiI «tt»*
la. Iimi li) lliv n**ld<<iil* of thi* city Ind
tli*- Nuril.*i>"t, r.[Mi lally Un* latt-tr.  1*
■ II tb« .H-Hliarit'd ui.'i still Main br
Iilan-d at work.  All th* cotniiany's
■ i. loan will aialu citiumrtu-i* runtiliif.
A .. ii, in,, t., nn. a Iim* *'l sU'imt'i* La**
I*., t, ita* .-it) amlTahlli. TUUOOOltlla,
la- |0Q| (NU a ltth)l Ot CDC f.'ii*ld*-rBtl"H
■  • v"ii' rumoinaltr »t lha
.  ....1 . -. •  ..I. *i-ii*i
I.... t tuatit' t«i paraaoi i*> umi**-rr»-h«* too
a,-,.   It «a*aa*hutui' surtirtH'. Ibrri*'
lot*. 0 la* 1.1.".iii* m.i, (•' laora that
* , > 'Sti..l,i(. i.iual'aii)  *»'ild
1    . 1 hi,, uf .tiain«r*t*rt"tili*-tsuftli-|.
• 1,1 .«l..,-li.. *.'!.'iilTrlaal l't tui'Krt-mh
at..!  lliwaiiio  inXtriitOPiits  Ad*-r a
Ita na W maM-r ll was alat-nl
ilial th* 1'it'i.ih **',\>riito-tit onuld «ti*
* H ti( |?,&Uil. SThllr tin  llataaitaii
IDtoroni' iii » ti *•■  Thu
■ tu i>*'i cooiMatod i*«" **ti«uah
. itort. aa Um Ooaaa M«-ani*ht|*
CVwooo] 'I'.iMi *i hoot t\i.i--> tt»w
, ran " I U  w lib iht* lawuni
a.'la l-ln t itl.llhl  thll Ui** Muo*hlr
, .'... would (taaa, to*
. u 11 arrotld b* t-*rrlrd
. '.a ii.tntttiiiii'ii  "a*  l*r*ti*d
ii.i.i Hut rwtkx  ■» Qoofnaa »• to
to* ^^Uht| ltd) had ti»i nanM»»l mil*
im* al ail »*.*» thai U-*- D •   '
phiva llin* *d  'Watwrs Urtta.*'*i
DKKPBKY  DEFEATED.
Th* Auatralloa Oaata th* Aoiariean In
a riaroalr OonUBlsd Oatll*.
.Nkw Oiii.kani, .hiiiuiiry II.  Ai  II  p,
ui. tlm mi'ii ontaradtberlnf• Alaundar
llrtiwstiir w«s obOHD rataraa. A annul
imtumd iTtmd wu pmant. QoVh nan
vara in iplondld oondltloa. Thi batting.
as ih* nan itrtppad- obaoiod t> to m tu
tm.11 ut Ut'iiiiei''*/. r'lti*liiiiiiiiu. iii-lulii'il
i.-.i't tnd li'ini'-'i Uppodii"- bun 11
IS4||,  Danptoy offirad i" btl 1 big toll
u[ Kreiiiitia.'ks nu tin'n-iiilt imi  WU ro*
fund >>) Corrol, who 1* behind tin- Am*
trallftli.  At ll:tli"» l'. ill PIUllUDQlll look
tarrnl'i oornor »»d Uw |lotN tare
wi'liihad ami found OOltOOl
Ai 11:311 p. in. Daupaei and Pluoln*
noiii van Introduoaa lo one another.
'l'tiu., waioallad lor ihi 6ni round. Tha
tint round imih uii'u uohaafad wrarol
inai) iiiow-.; i».'ini'-»>'. undarhloa
ry .ii.ii.at, hut Fltnluttw
.IKALOISLY GUARDED
Btt tt-t. in tlm O'Bli.tti Divtini' Oaa.
Will Im  Diai loam!  lit Ul.
Probata Oourt.
MR  l'ARNKI.l. TO BE miMMONKli
llfvl.ttitiii ot  11 Vary llt-lm til* and
H nit-wlnti S.'iiHiilittiiul Natura
Fully Kaii.i.ii't,
i OtiflliSliR   I'AllNLl.l.ii   I.HITOK
Baya Tllnt In-luiiil'* Haltrt i. With
Partwll and That ll Ihroli.
Only Iur Hint
11,1.
■Tit .ud Tahiti k.d !*■*» .l.ad.4iad  In
 .1111*1.41  ■*,  llii- lr|aitt,  JatiB ll.
.,,,....., ,,.  .i^aktk.aitk ,.Ma|k.aT.
. kli'li—tt *.* *l-'**ti l't limit tk*
Bt.i'.ft ,i.it attd that th* atatrmnit ...
...t.r-r-, tint  n,l  IhtrBlkw  la..  * .1.1"!
, ih* imitrr larth*r.
at in at it ar rnuraa.
i.tiarr iB-rtBtr .hah trrtiad
!,..»Ilt.li, K.AAI and Vi.k..h.ai. Iht.
all.Ttw.lk, tHItia lha a*.' Ih.t tba
l .,..»■ rNat.ua ... alUrkrd h|
|4tatra.Ai Ilk-..Itil-, *ll.   TlirdtHltttl
,.    '. ...It, r,4iral,rd .kra
Baikal ra,.t* ihr atlarlt tatlr
, .mi*. !,.« I|.*i K.aii  Tl*
..lat.At* Jl> Hilarar 1* inaidi
ami .ail, «..  t •» li-iiiitkr.a. *h*a aal
tt>  ••, itltalr* .li" *.k*-d taWUkra
,l..,|.| a. |..aa-BArr.   Al  ll ll  P. IB..
• t  , n.   IT.rr.  a.r*  al  I
,    .liildk-d lata l.tur haad" and .!•
! lA.k"llli* tilikla..  Ihr  aahlti. |.-r.,M
,.,«»• iar»|aad hr l*r >.«irl».
I andSlkal Ihr ...«*• »i.t> all.k |**«
... n-lail. |S,.l«Ai
I atria f.|hliwH.**rk.r|*rr. «b« .a.ratla,
. mn ti,.,.,.,ir kilA*. Th*
.  ,  a,.  .1,1  ..ft
I thin.i..... f 1-arJ Tha |,itata» -b.a at
Ihr rtlllkk-r,. hlttla| kit. IB Ih* att.l.
J IB trlllal ...|
t..thr*tdlli*,n"ta tm hla ir.idttr aad
,.i...,..i. kilkd i..i tdrala. TB*
raattla. .ha »•• la Ihr aal»a\ •»• 1*1*
that 11 hr »«.** »»l*»ll l» I** *£•*"•■
i Mkaard. B.h.n...~kl ■*» ***BBB
,...»..«.,..  1*4, br »*•"*•
.t. I|..l aal  Ih.B  t*r  «*•  •**». **aa
..Itlaa  thiat  •.>.<•«•  tua*
, thr  aarrra.  l*»-a|rr.  lad  tra..
*»,.l,.J   rrrrr  taatl  tar
I   bad.  «ad  tbr.  ijjtw*
l„. aid   Ibr   aa*   t*b**
.... »IV, .*• Ibr, «*"^ft?*_I
tbr *batK .htrh ..a 1 «S*tl li* lbr«
1 t-AltiK-rt I. rtliar *.<«*** a»l_ «.'
i ,«kstai».birb ibrt**;. m»mmjL
•uat .bra at, aaa tudi  th* hltht.
ll.Vl* ba.,bra« d*|«H*a t.i*. 'hr •<*«*
i,,sr ii-«,,i1  ItrLar ka»ik|. b*»-
. . .7 a ■'««■"» "• •""• »*"""*t
» ih. Strtiaa. .b» bid t.
.'j ^    M dltataa Ibr Sir. tl«W
n'"™w". *i4i«Bi*ialBa tt*.'  Ik-
Ihr taakl. . I M^tartu,l|«,BBBabt
'•",'* *4Ta. ABA BMmS* t
-I,.
,1*.
I.,
6i5 FRONT ST., WESTMINSTER
tr"****. ■.ii,..'i*'ii-' ■'"•■■ ." ■■*•■ r»'H*si*»
MIHI.IIIT ..„ ,»  x ltl'.1\*l|.i  II
H.G.ROSS&CO.
Cnlnaattla Ht.. New Wm.lmln»lr-r-*B.C.
• I.. .B.|.At.rr. .- f-,   |v^«k
" •   ""   "   ^ II*...-   .'J
a ha a ta it trartmaa-l < ^ ^_., -a. nf
.   ... .hat la lbrtarl.,,'|*J*l7J|M,
ii. i.ai tfraa atra ^   **mm*
.  I hi. d*atb 1. <B»<h  I**"""*
... a.rttr »ot»
ThrlBrldaalalA iHVBlal H*t|~!jaJ
• .IraaaHtrrABB-llsaa ll«.« KaB,   '""
1 . .  Ill Bl  I •• ■  .»'
tk* .l.n* ar.a. Bk*4t* Ikr t****** It-t.
- .-i...nta,B|-r*ri.ia-,,.lt-»ai»'.,.'
I* tkr l.alrat Haa- ■** f-T*tA*.  I>AA Va-
I Ikrltaa a.kli>d,l«. I. b««n
' ..A M IBlralB., Attd llvta llaa.d.1.  ta
I ibt. taal I. a data. II l*.r. tad I*
- Btlaatra
I   Tb».'k  -  '  -•  .'" aatabtr ' *AB|*.r
, ...I,.-li.lt.. I .«.*  tbr  atrial*.  Altl
' a. Ihr ttialr lalar-a lb*, rll, aad P*tr*l
t   ■   k.t|   . ■•!.
' Itrajbl  tad  .nalnallldnk.  >B>h  aa
1   lla   IrailBa  Iba  *nad
.i.,bki   .III  MB   la  Part
I  ... ..ri. *.   |-.•ak^ar^•   I"
IH Ibr ,aarla.ki.
wa. ai-llit-
un bla ti -ft -nit ui. lilvaiila|!' .u. lain. .1
ii. riilinr man.
Tlm hobbI nniiiil ... in'i'li tttf .attti-
II tbt Irat. laltll lilt-It  ■■  I..tnUHi,  1**1,
tad (tea hlti.t.  Dtuiaa, ..- tjter.
.try. hut tli* .di„,la|f finlfiiiii It]
with tlir Auatr.ll.li.
Tltlnl round -Flu.linn .-iii Llii
.ay in ir.a. with . tt-rrlltlf ,if*a-t bkiw.
ami nil Ik-lniia-y n.-tin: III. li-iT I'll,-
klinmoli* Intlnwrd hlni ,11 nt.-r tin- rum.
|>illii-|lllll lilm at-vvrrly   PtHptt)  *n-
I'-ty irullt ,ud ii»«-at all III- , ral-lii|-
In fiaillni |iinil.Itliii'ttl
1 — ri 1* riitil.il-t'oli.l-tii, nl a i*iii-i -I
t-nTi.til* til hlitwa ll*ni|t.*i« »!i,'t
aaa *i**li hi It* klittrl At Hi* flit, ut
llii. tiiunil hnlior* wi-rr fii'ti
filth round -Tht. tiuit-1* am - >u
a*littohlaklirrali|'li*tl,i hainlii. I I■--*•
amt ,k-.-rlv.-d lilt attr.l nf lln- Itulit.li
tianl.  KlttkllllBliili. wa. k l.ll.ll i a.l.-,.
Hlltit ttaiad—On anrtln, alalii tin li
«... hr.V) r.chtn,* ul I'l'iw* I* t"l'
UJ ...rrlrdall hla t"i.ft. IL ai-'i-li.
|.iiiil.liuiflil Till. a,. t-Tli-iiitiii.-i,'.
,.., round, aud h* ***mi,t it. l»- ulitiu,
Blna .nd -ii-i.a-i *t*l| niii.'H"
Srlrlllh ^lUnd llllll mi'l' l"'i,ttt nl*
tll*ia. tnd Fltntwiiniii'. Ilrttt l I.mtia't
wlill" tli*. **f* .llt..-l..-l. ii|*'ii wlittTi
I'.ri.w.r** .ii- ■ .I "(uul." hill th* I'ul
. y „.,i . kag_
i it*. .,,"*» a.
U II... ..... th* tllliliitl  tatlil
.mni.tti'. Iak,'t
III 111* tttltth fikuinl lt*ia|t*rr *a. aim
I.i Iti l*i|a*a It. Ir|*'.l**l  inai,  tilna.
II. a a. lBl.rkk*nl In .-allli lnlb*l« nth
rt.t.t .1 and ITl.kiruantii. a|.|*-a.**l IB t*
|tl,yllll .till bla ii|i|«u.fnt ami am- •'•!
I.lui at. nl .11 .irrr Ih* tin. It «a>
«htl* irraHlnl Itil. Ik trlltlf tttiiilkliai* II
lli.t |h*tl|ia.,'a It.lid .111 wa..ll.llll*kl
II* rata* Iki Hat* at Ih* Hall ,.ai*ll u|t
t.i Hi* thlrt*rntli roui.il **»•.. •• I nr.iai
mttii. .an, lab. lal.l'hi* • >i > IBS
.lla<-kal l*«tt la»*|ia»l HE*. .Iiirl.lad.
atna.hlBl him rta.it and trll Jitlll lha
KtkBBUtll rr*t*d .ltd f*H ai.a-lf.. »<» Ik*
f...l l.rtalladt.. *.*m* I-t-ni* tn Ih*
rrlnltttua laa am-nd. »tid Hi* a,lit .a*
aaat-it-d l.t lit.-l-l-tlflit
D— niralmlnuii*. th* Auatrallia «iai*
d.t  aba Ball  HlB  Bki4k|U  .. 1,11 . l-kk*
akAkibtk »l lb* aorld and ,|. i.a. in
m.kwr ...llltt hi l.lliid*l*.nn.Ja.k
|.B.|arj IB Ihr »-l*rlr r.»lr.lad takL
.-bkV*mM ►, . ktHB-k.nt It tba lhlr*
laaaih roaad. trrritrd tatat ..afnilato.
tk... I.aa aaanrlnl Ira-ada ami bark.rw
ttrmtar, *ta<l*-atif mill I '
aimtmai.' wiadrrt.ilrrtrh.iat*a Hai t,k
Ikadll tnihlab hii vl.rlt.li |l»*|a»,
,..ti|kl hfttrll. hktl 11 atk .ki.lM.1 .11*1
th* Bllb tvaad that kr a a. .hlftad
tlll.iamr.ua a.BKd It h.t- UrtAla...
tl bla Mrtr, and lw|**al-*dll ka*.lad hlw
.1..**
Il-ml—r. alln lb* Iblld  ro.lBl.  •*•
.4, Ih* d*t,nBl<B. tkd It. .ml*, tt -a ,|*
antii.haa.al r„«-h~l allh FBatfaUMW
ita-artrr ,«t*lbb-.   libra Ik. Mil
atard I.»|aa. «• blrrdlBt  ItBtA  BB*
Bt**>a,..al.aalh*la<a aaa "a* ««*>'
Bh-Br., ,tb»alt»d  ahH* las_aatt
a,. .Ilhoul . ttatk >. ht" lar* .ad a ..
.|,t.tratlr «• tl—h .. .br. Ibr OH
TJkBtJ»p**».lbTb--*T  *1JSS__
•«h>. la h| ••• .-■*" • Ibr 4M. MarklMl*
Ikat arat B*-'|dr ".la* all .".IH**" •"
H.l. ,   .  .1 t   Ih*  |rwHll»lr
aarAtl .»a tahlrt*-. aad aaWdaalbla
BralaaatAB !• aa IrAA-rt. ..ItiaalBlaa
hum Hal. at.akl.si ,*■,!.»! M*ar,
... taa. IB IU«a*l|a, N t . at III.,
aal*,it* HrtaatlBr . |Altr Mkl*. *.
t,«ld**t. Bt* b, A**. *•* -*•'
m,  a„k  BbrwaMB.1  *a..rai  tbtl
kla ua* ba* ia...** a* ••
laa.aikiaubaat Aat*..a.lUraraad
AaaiialtA a* thai ol lb* anaind twldi*
am l|rl^bt-t*tl«i*iil-..-«<'"5
lk*a. all. talalaa tw hi*, dl ibr »..*• -,
"tkr aahii,, 11,. llkl a.,*. ■"
„.tAlBadlabl**-i**«.l't ",1k >••«**•
U IBaarbr. "IV Balla.   al-il  l*«
t*.r*tar*, .uIbat *.• M * "ba*..
lZ?.lS*mm-mt*iU*i. *™a •*"
UBltKbrhld •**» B..K.  aaa  at.
BUtr* ll * Ibwadbl Ik.l llattr*,.
ah*, at ».l •* iBlaaU..,.  .!„ Mt*
Ittaa ikr UM .ll»*.ik.r
Nam ib* Vii.,
li.atiattii.. IH .JtBB«.»l»  TV
ht|B*l*»al*IVIr.*r.a^ IIAtAIIH-.
^arikta litaa H*- ka.,ad JrWW*
•Sa,. Ba.trr.ui. *a-t*i*,. tajT**"
ltd »ad. tla*k «Tt* ***** I"- *+
*•**" ■
ar,..d a( tr*>kiar
Xra.aa 1.1  dla.M, .,  H •• V
ItrtM. mm tka, AH.il ll.v «V...
,it*atad a. aa.B.1-. •* '••***• IV
drtlk^ tl*. U'tt-.^ Ik.t* •
laa  kaa kaa. Ul*B ll**t. I*» P**—
iiVlr«.aia a.''.I Barradi ..rrrt^i
harklaa ** v* an*»«i a* l»
i, ....kkd lV««a*.i»'.*-'i^.»'«
• * 'f '
iiimi-* -tiiniary U.-Tha uMrthM
i. main node that Potmall li to hi
.iimm.iiiiil a* a wtUmi In lln* lpptoa«h<
lug •■ Um ptobola ptooaadlaff and iim
HI ,i,ii,M.jiiriii'<- tin- ill* In*,it*' 1. I-Mill. i..! uttaiii nf full ili'lall. "f '.riali,
.iii,u «iii.ii vora Ji-al'«i»l) |uanl«l
dorloi ih** I'lutr**** ni ihooirom *olt
it u toportod that ti"' **i--kiio«u
in. niiv i i.l tu.- Iimi.*' i.t rutnti'iMi. (nr
Wi .i IL'Ha.t. 'Vli.iiuas BeotOO. I* Anait*
t lally I'Mtt'Siraa-il. lln mil mil, Ittiw*
.i.i. ii i* .al.t. r<*.i|tii hi* "•*'. a* iht*
• I,, iim. ..t an ai.tl-l'ariiflliti' .unr-st-ir
i. doootfol
till  III till i't llltt AM'  "illl t'SMIRI-l-
|..,m-iS. JaiiiiatT lt«—Doblll  a*iu-.*
.ui** thai panel) i» oaiiiiiii omfffhaia
ttuootboot Ir* taiail. iH|**>-lillr In th*
artl. i.H'.Ul dl.trli'ta- Ji.lni ll'li'tim.l.
I-., . ...mut .■>* thai thf b-artiit
li. latm i. a ith I'arm-IL and thai  nu to*
|w *■ eoa prevool n Ii"io ihnihhtii| iu
, -.I t.i. iopeol
OopaU-iblr Troth
ion ti 4mm 0 Nrtn.
lab
ntr-ftlii,
I ..I. i.i-ii laa.
H
•*>
I th* Itatarttl
t.alar, .1.. 'at.-l that*
__ •". ,-•«, (•■! tl'tMl't that ttl* tatnulr.
B*tr.ltillkii| aaal lluta Bit,laud and
that In fid' I I" *•..' 11" nt . trial, ol l*d
ii.i ia trltpul
*l-|4.1l.u« DatUlaUea.
I, ..!•.. J...uari 11 -.1 rtkltk. I*.
II.la.I i*.lt.i. an .|i|.Hin, |kt*TktiBal
lit. .H**lilulBk. IB a.a». kkt Ibr IBtkla rr*
■BlaaTMItrU la .'arrara* aad atVr
.,.*, hub.it-k*d* a. rkitdrra ar*
lo traiall, a«.t Itsa. -rhtad V
r.ukr lhr| ll*abadalrl| .Itbaat 'kah
.„jl*,«ttB.Bl.m»rbh~r»|a.
.,.,.. a ".aia  ITk*. rrta.la la ..taaa.
LAtrklaa  '•<«
I .....   I hAklrtt I. aa ariaallt
o.^rt.1 tu l>- *llit;nl.aa |k»<
lit* ri- .a tm.
I,..1*», daaa.lt IL-la datiaakara ka
l-ma-h laS-rtHar iV r.ar  pauu.',
„ I ... I.. |.r«ll IV link, a, IWalM b,
I.E. a ni.*-ti. ih* ll-i-.i.b .i*b. i. aa,
.    Main, l.-.k. ilABt-tftal-A.  <*.
. lit,.*!. U .IBkial IV
■  akab tV *aai at IV
i utrlraaVl rta .fad.  lal  IV
amtlalral wIlllarT ada-llla. r"
I bH W*..  1-MBl.aa.r.,
i It hr .air***  k.  |Ar
,. ...,-..l t*. ...a... .babtar.**
. f^.aa.at* al IV Vimum Irtar
1*1 bA.i.l IblHAdtatr
TB. ItMl mtmmu*.
IttBtstfltilk.  lat. J....IT  !♦-
Al«*l la.b-rklkl. tillrilt.it  Abdt..
lE.i ..rfTm.B..Bia,nrlaaiaKBBi
|l,E.|.r.J Itatk IB*, kid mm. dual
... ,» (V Val *t aaaaaa.
. ,B.«tkrta.k*ilkkl.
M taat kt.Mkla lwu.0, B.K,r »
a 4*a*«.ki4 awl Bit* .at,« ,v m*.
I At I -I , a-****, la IV
...a..' .-.At ai iv kt-taa
ianauianIkws
tw, .at carnal
urt.at  Oa.  laaaU, Hv-J  B
i.-n..a, Itrriti MBtMarrf rttaans
nlanai ir*aa Liut* BMiK  ll*
•-. .A ajalk J  IV
' ' i. ahattaa tl ..I*IL  "
. ., 4.4 ...I > .aat t*4
,»,,. ,. lr.,1   twkBaa Ml i
rtlr W al IV l.lr*' **> I* 'I" Bakrt.1
.1MB. *k*k h ,-laak.lkktlad la
m < k.«.l*.. .**.• ••«* mr IrHtH,  IW
. bl Blata* III* art**. .W
at.,.a.a», laEwaaatalliB-. Baal **•
,1a, ...V  But**.  Bl.Ma«.  ual  IV
ai.a. .... l.UM kla I. mtiawtM
i.jal.aw.UJ.'l*-
AtlJoaaTk a.u... ta tl t.W«l**.
bib, Ik.l IV ikannaa.. m.%V*t air
Maaaal al IV-aalL Blkd IVWkl B *MlU
Mia. IV «.«>(*. la • kltk.
A 11..* ad BaaaBlad |a** . t-aaad laV.
ttbd.1 VI I.IM l« tt
■atk.
Iiaml ttitil ii .iniill uillttti III Hi* nl Hit. llll
a:l- ,i-l,itt lit |lvii llll ICCOUnl ttl llllliat'lf.
Imi I'ltlit'i t'.iultliiT nr wiiiililuT. Iiu
wa. iii-fnrilliiily luki-n In Hit i.tllti' »lu-
tlim, wTii-ii- upon altmlalBI flit i.llatt
""ilium wa- tiiiitnt urtpi -li ii-itilf. uf
wlllaky. II". Iiiiwi-li-r. vavt- tin ai'i'iiuul
n, liluikt'll In lit" |m!lit- ittitil ami .altlliii
iiaitJuaiinii'i'Ironitii-iiiiiiitii.. ll*ivii.
illkfliarnsl ami wafiusl Ilial WlltatVtl a
uolkatnta waiitt'tl Iiiiii tit att-iiinil tor
nliii.i-l! nn any -litiil.ti tai-a-liiii. In- w.a
in iii," iln- tlt-irt'tl iiifiirinallttii.
Tta rarrr Brit.
ITitltt-.. mi tin' ni'W f.-r Ita aiuit-wTiut
llii-lli-r intw. Tbt ii|i|tt'r wrirk. ,n- wvll
aidant-ial anil Hit' iiiai'lilui-ri I- In-tnl
|inl In rai-i'lli T'ln' aiimk.'.lit* E wu.
in .1 ii.ti-rilay ami 111*. Ilia lata! a
iliitrt-i-nllllili-li* iiaill. TTitt imtltll" wln-al
will I,,.! Ihi it-ry larlti, lu lai-l fur atit-li .
Utal .III lat irry amall. Ill l*iwit-, bo*.
.'iff. at., inuttalily writ UBdtrttQal
i.i   iim  titilltlt'f.  ami  ll  will  um*!
iik.-iy do all tii.ti i. Bttmary in tin- w».
■ ■I |irti|iiil.ltni. A Ian* tarn ", .nil-
iiii-n. tar|*-tiiiT. ami iiiatlilnl.t. an im.
•-It.Atfk-at nn llit> I .it llTit-lt .lit- will la'
litii.li'.l t. imrt'ly a niallrr (ui BOB*
■  ■  ,-
BacaaAia,  l.raa. till*,.
May.tl  llro.ll Until I-   .lily ii-r*Altln
laltlna III till. I'tnl llin-   di  11  ii Bit i,
Allan.. B"ii1li-itiBii aim r.v..t.-.l il-i.
.Tty *ltli l.i. ikr.......-1 it .im* iiniittti.,
.linn llln* BB...ami wlitt. In inn II uiililll,
ftratnt'ititlt'a .llr In lii*.rliln..»liliTi
a|i|k*an*d in lit* I.a .1 |tt*-... rlial. II mil
t"tl.lrl|.. uur tti.ti.ral I'l-.tru. Hi
nlltl l. mn .idlliif ..I lit* Nnlaiu Miliar.
a..Irian nt it... N.i..., tl.i.t lli.tE.
i..ui|*aiti. rral ,',l*l* ...-,... lul. r,.i.I.,
lu k-tturi. t'ttronar (ur ll • *t K**ii*ii.r.
I.ratii.r.  .  Illllf  ,11.4.1."ia  .t.tl  I. a.l.t
inkmtatttl.t tu tin N.Ta.it t.,4n.t Ikatnl.
Till, utilht In ki-*|. any m.n. ba. a-tf
iTrtrr. |trrily ittlrralily Itn.y miai ul in*
w*rk tnd |.)aliiilii|ttiiSumlar.
Tka Barrar Blaauaaa.
Ktittna tn, l.t >*... sir.—Kimlli «)•
kk. at* . .litiit k|ta<" „t il.fii.itiitiii.tif
yikur fl.ftlflil |k.|a*l Ok k-ikTrrfl .b la*
|t|a.*4*4i Ih.t arm. t't h.l" ffiMi" .ti!<*.d
ttiM-1,1. ..it Burrri, allh n-.|a-rt lo a,
 I...I .
I'la'f
. .i.ili.l.ir.   ha*  l*-*b  trlllal
I-!.    aa   ,1.  rl..I'm.   .li.l.f.   ut
ilt.t  tl  I  «a  *lkH-tad.  all
IhrBH-ory  In I- t-aut l..( tb*d|Eitil
a I.* ttkf Bill ...mattttt "I lli* .ftlftal IB,*
*BUr nl 1b*aubt'l|k.tlly, abd Ihr O.B*
US kkt tb* land dltarlll la-n*ai*«l .ill lit
tn.* in i.t aai aaktr I... Ilttal
mral  Ibta  Ihr n-*l nl  u*   Tin. It
araaa. taa-AUar.  Ib tb* Ml.a thai aa.
l-
Llkftad IV trw hrlalr Ual. |irou.ba. II
aad* Ihal Ibaa. dlrrrtlt h.B*«lad.hi«lld
kr u.ad  Mr ahaaaaa all la IV maa.
..-a
1  .ll.T.Taturi
N.a M..I.I...I., la.aan ItHt. I**l
».'».ai
iMrtsu, »  m iaa*ai,h
..  IT-l.iKk  Ata.tl-A., at... Ilntj
FwalAk lltrral lart*>wi Itainl. .ual I
*M.*w.aad«Vi.HBblni'a a.atl
tat tdaa*. W  ta It. It*.
drllirrl*. a*»rr«r. la IV *,lrjd..k.l,." |
a. Ka-nHt. l*lli». Had lakkrrB'a A.r«Br.
art .lib ta a.nda.1 at . i.,nl«l aa*
l»t.  I'laA, i.atktaa tnaa hla.ataaia
Ik. Maaad. ka tlltklad iiim hi. Wll W
I. lark I aaaarr ta ta rt.aalba llt^
i.r* a, Mb I****** ...Al aid... V
l.aa«lV ..It* .ad IV ka-^tu
IH a*ltkJtBalth ..a ""ilna.Jl.t.
tatBl*. Jia..,.,.aa.h. B.l.lr at  IV
atbtaaL kid IV ik|.t*d ia... at.
MaiHblll Ba|.l lalaabUB HkA|4.
Ul tl "anarlaa. ***** Ua Ua'
aai  TVtaiia.1 a «**•*, tv.i
Ua*kaaatulaaiaaaaa* .itlVa
lartAllalb.laAII.il-.  I
Math. a*l«* a* all! kr I
aairaatiatb.. aiak.tr* I
N,..™.*.!.'- mm «* liarIV
a>awt Ttl.ta.aar al Ua •«.*. Am
aartk* k.« bra. aa-al at Ik* taaralu
taat* tl ,1 ■! b. baraaiiaa >** ><"•
aut at IV till, ba, rtw* V«t.« Ma
UM BJ taatVl ad im* >raar.> at IB.
Tatmlaa.  Awa«nr,rflVUl.«
tatraaa |i«.**At IV rrwaa «" <v
•kaa*. *d '..aani *♦ ikt* t—,1. bad
kaaatadr ll aatrktr. IVI tkaw la ka
t.k •***•* .aal aa IV Ti •Hitman, tk*
It a**, t di*iia »t*ll immtV V».
raaM a, ta,.kiM «tth Va. tad a. ....
BB IIIMUt .III I vt» tvt v.. tTrtttt
a. kr, ..at-Alla,  TV aiaital- a. Ik*
wi-* aaal., ikaarlat, lak*i aad
l„  V,  .» .BIB '«...»
ikitin a v, »rt*. .-*•• .*.id v
aaara*  TV k.n. 11 « Mid. .11, wd V
ralarAAkL M  B  tAllb*.  ad  Ikr kaM.
ata m lab*. KT aal aa altmu*. a tba
bbiBMb at btt tdW .IB Vaad* TV
StanlM* MB V iBaaiBi.,1 aHaal
taati Biart. ltaiVa|kiWa.
mttmmt ark a mmr.ar'ik.i da
•at, M a tw*. Ul*rl kml ..a V rr
Tvi*«aiar ...... aaauat .4 iV
■Sal. A** '*'"*•* "   '*
i..'l «• At***..
^^.*ll>lr•   i  a.*.!-..,—
il" "u »t"' • •
** '^. _.,»i** *"- '
^,«ka»k.liail.ad
TVLaanlatTkaaw Mai***. t"a<-
ivt Haaa.rt .Bm,t aa* At*.* IBV
ll*,.. itraradlV aaaaHaaal* M DM
,.,..1 w*Ua.i ai IViaatt. taaa. •»*,» j w.*t
iat.auw.ua tl * a>bat llwa ll.l   .,.,..,
a.i.aia, aaaaa ,-»• tl » I* I Thll
Ir-a, lla BaaaartiMB , a*l«*|*>- ***  aaa
• IV taaMk.  I.  r*»l-*<   aa_
-   aaa kal,, haa  4^r
,    ., . A.lla.latt  tr-%   ,,„
a*.
|,4tAr*4Bnila.i*l.aia.aH-. laa.
ttt»*.Mva iv m.aa.1 «*» at
tawMfe Mra* tat Ida**. • Iwam. M
mmm m*m*i^  Ifsafll I
VtBtU Vawar..... *BB.*W. AM..*, I
BBB*k   TV*VlBA>*3aaBV.
Mlw-rBftxt**..   „,„ v
lb*  l.ltrt  I-.-'   11-1  IV raartkialw. | aarat. batatar IIM M  ^  a*.ar»**l t«
I i.|k Ih. Alkl .111 rrtatrlbrraa-   •**»* V «»* •*•_*    „,.. ..a *w
"   S'^tlf*?Jmi^uT A- >""*"'"■*
JUT bi. ataa f at***..,, — **_**?%
Wk*.Ja«*. drrlaa*. <** - *,*~M
iiaiaalawwataa.aaaUH bt *^.
Aa iikarara •**. I* i"tar»« *•
IMSwi
llai..rii ... B*a tlataaia.,*,
) t-©**..r*.B*.tirfl aitbma rarrrtat*
to ho**.r «*T*r*i
, ic*-a*..iAi'-tpt*-r*i'-wt .war, aa,.
Cat.,* Art',,*.!   'BOSS'
ABC C.l*
t.at'*,t»*ai«t t'a.|ola, am. raaalat la
Ala.tl Iti*. !»ralllr. TV 1.11*. ' k.r-lr
i. i*r*«.i*Aad l-r traaAirllV l.*1 Ik.l
tl nra.Bd tm «'*! la Al,*t. B >*.,
< I. tod .V Ytaalai ht, b-a lb* *.a»
,.*„•,..,.. '. a. Ibr Alkl IthlU
IUH *t»Ata*r I* raaftla. la  All.k.
I  allh  rr.,. ...Ablrar-1» .1" V atd*
I t.t Ibr r.a*|«int «• Ih.l aaa al IVtl
al.aaria tiinnln.  tma VI. lo IV
I Vaad .111 rail al HrlliBlhaa IU|  I".
I i.aatgrt. tM Irflfht
TV l-.1a.aa LaaW* IHIVt* IM M|h.
fttraaVklrtlt «<b  It V*.
■MtntjMlE-tiVi.r a  ,M « t-aa
•a. .krra.  »V Ha. hraatbt <V M
Ml*. na*a«ara  KI*«,M^ 11**"**-
ii ii . . aaa J ta.r*.i J t **>--i*.*
r-aaiHa.. .a- -' ,a*«t
.,-it   ..' <a < B
lavaa* **.a*a la akata Ikla BtrA-al.*
...   >.1.,i*
taa., a,4 w..r,!H*a  ,'"
.   ,  UA-  I
• J ,u I
11  I
lAkkktaa,,.,  raataka, .aitt
I.  t   llllll.  -WI dta.1.1 I
...... *a.  ii
,,.-,-.   *  Mtllkka, I
.   .    ■ i,n  |
Ittli. . -
.,,  I  ■ ■  s, .  ll
Tkr a.., -aa ,..,, ,,,.,,... tataAr.k*
,,..11,1.
.•atatat. awaaa <4 •«..-a*.*a  .. I
... ,..k*,<4 <i>. tm  ink *d Jai, |
A.BBA.    ..MklAltaa    ***»*!
aaar   Ikla    »**,
ta *»**• »r*. .kit
.•at .(tat a*,*,. *a* IV aaa.
•t.k .ka aaMaa .*> v*d.  Ala, I
«.*»-  kal  baa.  4l.,».aa  -4  '   |
•a-rtlAS-a. ata,i t. a aaak
kaatwaL »*l» IV ladhA .tat .*r»|
.ka*, .i.a.at ikraaaa.. <d t*rf»*l
Ba .. kala-s-T«r»a r.fii*.i»i* aIVI
aaa kail  avaaB mm a ma»aaa|
Ibr MMkl*. a. 4MB V *a fa*** *|
ikr f*m ibta*. mm*, lira  fcwr»-|
,.-... ' ka»»«.kkTkl,*«.bl~d««htVr.^|
r.5li^^ki^^bst l*r* *_; , iVirf»a.«Ma.4...... t-r*. .V m,.u**tmium »M_* Vara lad
r«l"..rk.rilrXa4arllWi.  «<*4  f.'l   ... it„a, .,tk ndn«1  <•*-)»* *« U* Bta.1 1.E.IWI r*!!*^!"*;
*r*a»a IV,  ...» a,'** V ***■*:   ta._ at aaa-at Ik*•«<«... I aval tb.batbWB4ar,«4- **flHwr4aak
CS9j? tV.kt..t*.  1Br_ i 'ZZ&, ZTrnrnT mZmim, .V., IV IJ*> »**__.••»*  ' * "" 1
tfAtk.«**.aU«t*ta*i.i» iv «.ir I J,w^riB,,a«.*.rta*aa*VV.aaa . t4lV*»na«
jMk THE  MilUMNU  U&DGERi  NI.W  WKSTMINST'Kll,  lllilTISII  rtil.l M Iti A  Tlll'liNIUY MOIININll, .lANI'AIIY  IH
ti !i-|iliuin- Nu. BS
Aniii,',i,iii;-, Um, k, k-ii V linn.-tn
Bell-Irving, Patowon & Co,
Wliolnslo Mil iiuniini-siiii, Morclimilt, Wholru   lli-alm  In  Wqiini
8HIPPINQ  ACENTS
On liiinl tlin-.i Iiiuii EnsUro), largo .tool  ->i llquoni illrlllwl ilraln plpr
Onion taken (or Ir Inratttltl - I * Hi I | i - i nali-inlml
ir.tn intlf, un |  iti ■  i in- nml i! I'll  1.1.1  mltl WOtk
Mli'HK.
-.  tin nii.iii ,i....i ini. i....1 nit|t.ii i
ii....nt im nn na iti i-iii-iun ii
..'iiii-iii.it I., in.
Shi ll.  nt.ni-
lll mn i ii
ADVERTISING FREE
TO THL UNEMPLOYED
i
i. ■
• || I HI
,,IS   V
■
II
1),
1
.
M.
Ll   .   I,  -I 11 IM.  Ml. Ill\,    llll.
~ i  11-11
mill   .
i
I . ' .litltil'la
il.nllllSi,  ISli
i
lllll I .1111.1.1
■HThc gebflev*
run OPUS ISO
../■ r./K ssssioii
Tho llm .'..Imi
,..ti Li'nl.lilnrti i
..|,ft.. tin- .iii. nm
i ni ll..ii..-i-..i
i ni- .it n. ■
il III"  -lllll  I'mil
1   lltlll.li   Inllllul
„ ,,,  Vlt Itiiiit  T
llitmlnil"  a  .lln
.ti, front ii tin- |i>t
ill.., nut i  ■
.i- in- tin
. ,-  -.-.  ,1—111111
nl Um it.
.\.,/'f.'.-' .1,1/1 fii.ll.l/,V.\"l'..,'.
-",,11 III lull I ,11,,III,,,!,. Of \V|Ulll|llH
1,111" II -.lll|ili |H.-It 111,1,1, Hi", ,.|||,
i It'll lllltt llll.I"".. .Illl.'lTl-l'llll-lll. ||1 .1
-111", II llllll. It "lllilllllllliu  llttln  ..Univ.,
ll,mill  In-  tluitl.lll  lllllll]  lit't-it-i.-iil
T'ltii-il Him u linn liulll. il.  ulvtl
ii-.'iiit-iii.  "Allullllil,"  "Alk'lilll," ittiil
i„ i,iniii mini in- i.-.i.i.,. Uml ii !„,-,,..,..
It I -I'l'li "llllll-ll.-'  lll-.-llll-.  I.IIII
iii-iini .li ii.it.ilt.-i- "tiii.i,-
Tin I.iiiiii i- nl Hi.. W..-1 um.I Ii"
lllglll) 'li .lili.l .11 lit" Iiniiii,. nt Hit.
.ill.mill In i.il-i. Igtluti lli, in II,,. til-let I
nl iill .urn. ulliii,! iiii|.l"iu,.i,i. 1,1 „,, in,
ul ,i 1,1-1 litrvi -it-i- "iiiiiiiiiii- iiiii i,,-,i i,i
iiiiui mill -ni "iii'iiii!,  T'li" |,i,-ni..ni
ul iln .in,'in,,I..1 ,. .Hon niiiitniui'i'i
CHRISTMAS GOODS
CUNNINGHAM BROS.
I |.1,-,IU".
II .1 .III
,111.-   Tm iilni li n-liil iii.ii.t  i
mil Hi, iiimi i-
'I'll.-I ll- h -nl Uul nl:.   II.
i iiniiiu" hi.nt ni Kb* Yt'.rT IU
l.t In  lll.irl. Ill" t,,l  t  , .
llllll
Tlm
iiif.i'i
iitul but atiu-k
V", ulutll'U 111 llll
Oil]
SILVER
PLATED WARE, Imp, i
ilimil
llllll
_ Mi-,
In
llm.
null
'it  ',   Ini-ivl
mil ill tl
• liit.-t
till
li.llllll I'UIII
-k
till)
■I,,.,,,!
i-uiirtitlMiiu; tbtt
lima uml
|ii.ilil)'
1 .1
Hi.   ',-  I
,11
nml
'Xltlll
,i- mn Hook-
LoYrfenberg1Hairis& Co.
REAL ESTAE
INSUllANllKaiHl FINANCIAL
Atil-'.M'S.
Purchase- Sell
Lease Property.
COLLECT RENTS.
NEW WESTMINSTER
FDinnlrjanilMacliiiiBS^
"tsroTioa
WE, the undersigned,^
purchased iln- entire bit .'
In H ittliiiT- owned ,un| ,,„./
til by Mr, Roihshi I.,.'
ure now prepared to m,,;,
kinds nl
i MILL,  STEAMBOAT 4 r„
NERY MACHINERY
Satlafactlon guaranteed
IAS, I'. NELSON
mm bros.
FOR SALE
-IAMKN It NMN.ill AM.
'.lllllll'S  lilUI
raeiy
OQ *  til  IllNI*i't
•V,l N I
ttllli' t ll IH It'll Al'l'lf IHI I -
1U ,1,111 1 l| 111 Ut) lll'll nil II
I.  ,    I'   ..   I I I'   ■
.I--I' .'  I tl ,„, loBB-MBl «-  l't *  •'  •  -
'  ■ ' '"1... , lltAWj
'''-■ alall nt
I . It.  I. Ill USUI
I  ...,,„ at.
I    	
I v'
.1. If
111 .lllnlli I   '
II.
\\.
I SI \l  U.'Kli- * "I
i  -
M .  i
■   .
.    .   I  -   i  •
Of t.i . H 11 NOV  Il.i'111*
V \  ■   \\ ■   it
uoa.oirAr.TQir
« *• i i*i*  .i  ii
it it *.r nr nt* mm*
I  .1  UollMrsI -l •.  • I ■ •"
OM.nl liil-ikiM  i"i> nN
Um h|. i-.l; -.M I  *'\  -1
laotaaiii I
■
T !:!.' ;
S" !
i H,...,.. .1...
-  El 111. Iiu- l.s St t|
.1
t
ir
-
| ..I* S| 11. .;! I.l S .  I
I.
I  nl-
I.  .
\\
\ 1 1 M\nW A m  1 Mini*.  nN
'
aitt*
Biftil. Hirl Hilt <l rait  '•
Ul do «h§\ ll Just jiitl vis* II a'l HiSl
i.-Bt *nJ aliii* andaavor
nil.„i.j rot
i  t.i  i
Y
ari> in.,*., a j iron
....       •
III
|l   \'.l.|i  ll   WANT*
•
s.
' *' -n\ t<*iI.KltK nt.  •
1 ....
A
-
im ii.vm
i ini a *■■■•
■  ■
ll
*ri
E in..! Is ..i \|. 11 IIXIsll
■ I
" 1
I II I
.|. si tu EltatHV •",-
I .11..!  -
.1
-
s
.«....«.. I    .  . -
'I'll!   i I  IT.lt
"
am irjofs i ti mi
Wf*  F«d INn  MU.
w
■
* \\\ K
■
as „\
•
11. Ill
!■'
I
SI M   tM>
is tin
*"*'..  ,
• i  t t,|i  *Um|.
I  tlMl> Itl.MI VHI.i; nil
I*
i J H  UH  i A|M  *.|i«K
niniasi mn »
l> IN i»»
s
It t  a ,., i ,   ttMm
Hll|*.|  t\U M«l «»N IIUNI
■
dtioft
■I** • tw.
i'
\.
i-.
\
E il I i-at
-I u.
-
V
1..UKI-
 UH
w
IS 'i
,   i  1  It ...I..1BI  tl.  IIIIM.E ...l
* ... ...
T " '  ■
M.
tmt til tptta
ti.inii. i ui
■
i Ui'iuikH i- mi tiir *t *» s  u
it
|»
: Iiiii
lllll  IHIUl, *
' ! f Mi'l t!N  «  a  M • i
\V imiiti iHkt
I
* •
■
-. a bl* '» i  l.,i.i..ik ..t Um  '
■
-■
■
trllrat |t|t.'a*rll WOftil * S'l» I»l|*  1001
at'1-.al
1'aiM
n.i* appra\ tl,*  1
i»t4',|'*l
.  t. •.'i.tiaM t*i  a
• i *  ...i. i, ,i . .j.,
I
Mt.**! tah .,   , Im  1 .,  .
•>l ll,.
'
■
S.rtitl I.
.  -  ■
-  ■
'
-
\
I h* St..  > '    ■  llt*» it**
'
'
"
kasn.    *t,1 *1   t*l Hiatal  U.
a* sot* ta  ar*  ilao**t  |
to  saalaiaia   11w   i  ...   .
lolarus,
■
'  -Jiftiult 4Hr.
Rl*taatinaal la* an-4
* Ihtt h».;h it, i
11_ tt..i root   It ** •
tk*t flail itu tk* aWi-aV tana*,- *
tlmatif aaO tmt* ol jaOr*rt>totailii« I*
lira ••!
tV foil
I  '  **  - '   ■  *   It Ol  1-fttt
. ,
a oo*.- ■
i  i   •
•  ■   - i asia*t «Vi fl^ai
i*-  «  **i|*I*i,i
S '* *   '  • a    .*.|lfc <i|
•  .*
■ akmat 01 n-*   i
" •   ,    ■ .
i is**ra* 'tliai*. 1*
■r at.
10  lo*  -Oar^lOM *
t**Sal  I i'L"» It    Tt.*  Mia
•at   mill   i haa   aatatOIli
tasHtloia iitrr-41) coofan
*
I
mtfvt ami
■
a i
4t%m
>i » )   >| v ItLMMlN
■
	
	
HI.,.  l.ll.LlI". Bl
	
• ...»..
Ko.it  III  '
U-lsii.t.
*'
rn,i|*i
w.
TO CONTRACTOR*!
s
:  '.. ' ' •    —,***,iir i**iti-
•*a*<a laratt* |.. ataiit, ,„i .
it ' . »i—t ,n ta
' «•• ,i a. ,i,t. ahkh
-
 •
•**'-» • 'it •*• rati*
-• it .i
,r.Ai..|  Inl't  '
■
' -I** a.irt IBktnta It, Ihr- '■
-Iiu |.aMf«Ai
latrt.an |*dl -
■* .T-aA. I.. I..i ,. .
■'  I! I, I
MoB II .l.i. lav,,., ,,|
1Mb .,,
A
No not
PHI.  «= tot  I i  -
••1»»|
inwn ur vtllan*' I
the Nortowrit istv.r tk
f
The Unit   -
\
■  i |  ■  .
nt tb*1 Islat.'i-
'•lit* |Htr|M*S*. -i Hut  * '
i tn iml Iitiiii
\ -   i
\ vrttai
■
■
■
•
wfaolatt
■hla n* * *
n
■
■
■
■
■  -
■
arowMM rlalu* «tll time «*•
..|..I tm - .|t««|
Ii.t
isioi lo lilodl) -
-
a**ir troia *•*; *
■
dolt *i..i
i ■ ■
I «
■ ■  -
law I  ,
taiatai m silt <**ivr. t.tt,. .,i
I Ul* r»u.tr  „[ i  ,,,,1 ,,t |
wtll-wot) tnWli
iU»fi  .*t»'
ota*kiiat*i> to lot
Hindoos to not **tv.*. ■ -*.i •
tWrooo ktam.  At-
» -  "*• aii'l*  (nt aal
•*•* *• tod -.it at .••.-■■
TVt *tti tt,   i •
...  .
•il! h*   -
llii i- .    .
t**r*t N   .
■
■  .
a.I , ,
"■  '    *
'
»
■
a i .
- •
■
i  •
•   .  , .,! u *t tpmt
■
H
t***-**iar ao la*atHOplt*W%l ta- >
Tfct** t|*«*
\li ftalail Mr I) (,tp».a
li b-r*aoff*tH a *-*-!
•a.it. * n*o WratotloM*! raol **uii
Sim. Iml I* o'*t
"   "'  I
*1 -  .   |  , ■
S  ■ \Y* *t*,l'.*i>r ar, ,
|  -
I «»■*** ant,., a.
it.su..t* .i, Uritl.l, 1 ..Intnl.,, i
. < \\' 1 ■  I I
I  *VT|.
•'I (ill
■  *i fiiV'ih**! 000 i*"*. a* oi-.til
**o**t*t liir lh*tV*s.. ••   l\l,«*  a um*
i*"ii  Mr MilMia-i l.i- '
«*>**«  httv m lit* boi
**h*oiM fco fert Mtii' |.'iin:t larttsM
--.I, bofaaill «i..(. hiM  IVi ■
I.l 001 ii
W. E. DICKINSON.
TR/XJOK  AX.D  DRAYMA.N
Doalor in Lime, ftastor, Comont, Wood «to.
AUt'l.l* Ii.l  la.ii-l.in  taWII *t."  ' "il  " ''■•"'
i   ui nn hiaura i «!iit^»l "' Itart
,',.1  I.n  lull •!■ I  I  till tSlllW I ll*  s I  	
itoniMu), i ,ii'.hi l' i" Haas unllaq
GILLFaY BROS.
Livery, Hank, Feed ami
Sale BtadilH.
. i
WOOD AN ro.M.
COAL
Oulc, BmM for NEW WELLINGTON COAL.
ORAYINC  A SPECIALTY.
OnU-*« uppjaiii ConodlOn Poritlt lnnniaian Co  • Wlai'    t
-  i ft ■    a  MiBiftonta 71.
1
tineiisi.  wm  it t .i oi\*i 11.
j titfamau la  !■
iHni Wttlniiutir Bitweiy.
Hii. "i ita  *.
it.i.i.i.
' -   || ■ ■'
lUtSal, OOCHEil U...PTI
LOOKJp
HIRD
not - sin i ni
ii ti i i
i LAW. in-' i.ihiii- im ,
ui il; mil i.i. i.
Ilia.N.III iT.imi i .
I'niuwil-llt  in .
In I I UN I ill
CLOTHING
itlll  IBI, STVUHILI
ul llll Hi-i ll
111 nn iin-i iuili
mis  i nm  i | ,
i lllll I' -I.a K
mil I- I n  .
I 111 -1 iiiiii.
Sill  TAIL  In  .ai,.,
llll-l I 11 III' .
IS AS|. -I I  III,
I.l I   IT.I' I -   HI
.1  tl 1SII I .
H
IRD The TI
i .. • * i
WRIGHT BROS.
Sl a  Mill  I I
1
Freih Crrs
1
i**   .
1
Coolrd
Prx><-
BRUNETTE SAWMILL C;
I t t.i '.l v. WliS'l MINSIKR B.<
MANUFACTURtRS OF  Lm,,,:. Bbiugloe, Lull. Bill S'".IT and LongTitv,
tu 100 foot,  also Flooring, Colling, Rustic, Siilini*., Mouldings, PI fat
THE MAN YOU KNOW I Scroll ami Tur   i Doors, Window ami Door I':
[.WM THE PRACTICAL l!i K,,,,i '
lJ,h,l":" -ft.cs-aia.tc T-trcilr C-*aaia^5.tood ** i
4*  tABllaitl-
+ BlLVrdw.BI  +
NEW WESTMINSTE
UI  lllll
--•hinpiog Ftiriliti, . |.y r,V( ,, Oceoo or Roil Uosorpnaacd.
FOB PURE CEYLON TEAS  --.   |  TD/'DD
McPhcc Bros..    i .  J.   I HAr  T,
Sliiiiwrinlils & Boalbttildeii
JSS™.,,, +  General Hardwre, •*
New Wf simintler.
JUST RECEIVED
I Ml
Ladii  • '
ilr.-n s
German Felt, SUPFHB
,\|*4i il,. lam ,t unil I. .i
selected *i<ak in lit.- iiu
' •  is  .mil
Chiltln-n . 1 int.. I ■
.til K'  >
WM.  JOHNSTON.  BOOTS and 8H0BB
EASTERN PRICES
ROYAL CITY PLANING MILLS C(
Rithnitt. aarsoi.
MB*  Wralti.tii,,,.,
•annlacinren ud De&leit in Rough and Dressed Lumber. Shinnies. •*
Utli.- and Pickets.
Salmon Boxqb, nel Floats, Trnys, and all kinds ol Wn.nl FurntO
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Moulding., BlnnK R»
Bi.i.isi-rs. Bracki-ls. m-wris  All ki,„i. ol Pl.tm nml F,tn, y Turntd I
11. W. I I'.HN AN
W. H. VIANEN
WHOLKSALS
FISH .mil HANIE DEALER
tfiail I
i| ,   •  i ||
ROUSSEAU & CO.
Mti.ii *.« C*'il*<»'ts ••'tr»
■a* »»i  *o*"^ ■
I ns*;s SEIKO I
■
*.  .*■  a,
Ifl-st
-
I ••aaal
tana *: .aa i*r**«*^
tan mm i  .
Herrings \)?m House
JANUARY l*,«iT.IKl
STEEN & WOODS'
wom.ii or
MYSTERIES AND NOVELTIES
IMI ffsaaaaaj *
-
ss. t i*al«nMHasa*rll
I. , . * a   iIj»*i
•  *
Miffil •
t
I
• li*i.*.
Iiiii oo I II AMI
W.A.Powers&Co.
Canadiu
0ARE8HE, QREEnToO, '   "si'itim *. i
riANKTEHS
at. It. i
 *... •
t-    '  i..lai|* aattkta.   •'
•
........  ■
•* \\mmmm-.. Ona
■ *.*.*a, ,a*v«.«*k*l — ,.
jsttur ... .,.*,.,"
. ,a*l* Irak* \ ll
1t»|l]aaaal.aaa aa^iaaati, •• A .
a-  .,« ma tun rt coaco
Ni-w Vancouver
H»i tlm E. Mi kit,
.  '1'"  41,
Prol. Chita. N.HIirn. 7«r*1n,lBtl... SEW WraTSISSTr.lt
'■Mli"!!'- VA lil.lK '"IHI  CO-ALi
iMUlUMCiUliilltOlaS)  I*"
New Wellington Com.
'■'  a"
F. STIRSKY
ti
Marble CLOCKS $h.0U PER TON
.- a-i,,a .*
Will It. W.1...I.
• * a
I  \l»ll *   It I t.l\t
1...1.1 iimi Stln i Mianlstr*
| |a> hoi ' I'*" *t
.l'i 1 I1* OblWom Mai Halt**} tl—I
j tiif*.! sasa*t|io*«i1 in it,
< la* 1'imiI. i .-lafottaa *,1***1
'MI
m. W. CREIGHTON.
oill*liii« niniii
■  ■
- .
ti....
MM ! ■
*M**,«»M |*-*t*o|jf* *•**
■In
M tl istii •>*
mtwmet -h*wl*y*i IBS
■
Im. tv-
mm r****!**** it"
«, s II.
|-n..|
laasil)
..,  ., i'i
>i.tm,
6*. Hi**
■'
m*\ THB MOIININll  liHIHIHIl
WKST'M'NSTHI!. IIIIITISII  OOMJMBIA THU11BDAT MO'INIMI  .lANI'lllY
AN IXTBMB1V1. AlllllTION.
r.iiliirtaa
Oaaal.kaIk.ri..t riiniiiiu
laBrtllalt O..K
tmi.
Mr. .Iiwt|.li Wlm..
iin'iH'ial work la tl-	
uilall.lt>,, In hla I	
.Tutu t-uuiptatodi mn i"
uat, ll nut llm linn- i n
tilt.
Tbtt now tiildlii--  ii
llm Bin. ul III. |n  it,
ami »til In- llllii'  inland 110 (i-t'l lu  Iiiuii.
will br til-it aturli--
Ik'l'k-I ttl Ttililnilila S'n , I
tltlil'O Tlurln.un si i, ■ i
.llllll tttiiruillllliin  ii
tt.siiia ii|itiaiii-t-   11,,
luwar lliatr tit I li,  in ■ -
I.-.-1 In luiiutli. will I"  i
iiniiii fur llirlr mail!   t
Iwu »l«rl,ta ul tin- i
11.141 fur fai-liil.  iinii ...
ii|i|*<r aturlik. will I.
nailtla and a-urk ali.,|
will |iul a aai.il i'ii!-- it iinii ii
iiiiii Ifiiii unit i'i tl   ti..  until
liltillahtlll'BI lu lit  it hi.
strati tu iii* li.uk. -  i i... *
liaili.1.  Klavthir- mil '■• lllll III aliar,
liy iibhIi i-.ii Imbri'-i iii f i tin  ti|.|n t
in  iim  litwtkr nit   vim
ni .a.    Tan   l.i iii
Iiii  .all.   will iniii.t.   .it,.
nu I'lllutr aid* ol  - i
|tr.'l.i|it tint allliltli.i.- . t .. ..[ Hi.. l.niiU
uf tint r.vllia, will. I. ....',.. t'iilitltiu.ll.
iitiilliil duwit  lit in.'
•  ll'-ltlilllV I'lllll-
iii I iii* largo
< r.ittitiT. niiii ii
 ui tin. imi,
i linn-li tttiiiiii
I.. , mill.
I i -I.ilill.Inn.ml.
| ' Ini lllllll
TTik I-,.il.lit.tj
tlllil  Ir  ilii-
iil  lli.-
luiimiua mil t.»
.,■- .mil nil tin,
 I lot  -t	
Ht  Him tm
llovornoi i iiiuii .ill iiiiiim i
Hit- talili-.lii-li.it iit-ll tilli-
-llll|. rl- l.lll.nl ulniul  It:,.
-|-l|[r|..' -Iml, lllll
Mimv iiiiliiinl- Inn
uml. llll- n.ii nn
| Iniii  uml I
Allium iiu.
llm
I lllll
Till, lllllll
iii* iii-in
ami ln.ll
nl In
ul
l.iiit'li. II.
Ili,,i,„l.l- l ll.fl
-.l.n.il, 11,-, I,
,i'lit, I.A I
il Mi I..,, i,
lliital Arr
mt.Mll  I
,1.1 liiill,.
'ata.
HI I   .1 II Mm
nu.. Tim.. M
I 11 Taotul, A
U II I'.illnulii'l-,
IVI
llm
N II II..
i.l
llt>
Ml-  S  II
 I..nil"
It.  I.ul"
n K I'i.i-i
ii'tt
lllllll. I. Hiatal..
11, ill,-.  S.-i-li
lllllllit't, llllll.
A llln
A I
II M. It.,!-. I'll in. I  II II in 111.  Juill-
ll.m  I llll  11  II  llltltl.'.  N.tii.ilin.i.  .1
lt.ni.ya, A.licnilliJ .1 Ctuiiilatll. LTtllll*
iiiuk..I.iiiii- I'.-i. t  --.iiii.iti llrlibouu,
I'.
lit
aintitilit uf lira
In III -w lai'lun
ul |i|aln and f.m i
laraadtttt |irt-*k''i'
tli* atlvaiitaa*. ttl
ftttir luwar aturlt -
llrlditt" arm., lit-
Strk-fl. and allliin
I..,nit.l iharr, r*t' -
Iur rarlt .lurjr tu  ■
ltt.dw.ia In IMaa.it
in a lat'iur,.  Ell
tui.- fai inrr ol  "-
iiiult.iilili.lll, br
ITiilllin-
■aa a o..». Tina
tin* .if tin* lai.  : ii
ii! t.i, .1
„ttt  ..Iiiii. ..II I-ii.-l-
...   .i„ik  will  1„
Vi ll minium.. I„,
■
■  -    -,i .i.
ini"  rliiikiaiit
,". trorlt  i- iiii-
lilaltiirm*
I  ami It
.i.l I., il...
•In. luriil
il.iuitt-  III...  rill
..t Hn- Sural In llin
.Id* ul tlm dr!,* ai
III" Wl'.l ul lit'-
- *ii. nl al. lltdli
1,11 .ttiittl** lat
tn,III latwrrn 'I
IT...* watt klu
and .laualil. r. ol
aliili. I, lia.liii.
•Iratluc
...tti»*. .a * **|
oartt Irtat lb*
arrr a....l.|..l n
Iur llirlr .-nt. rt.
in III* a.i .it t!
Tl..-, had a bit a
III
A
II	
tl .1 II.
lln
, 11
Hylvoatnr.  1' in.  *  ilii-int.  i  '" t
Vail.1.1 liirla iTiii.iiii. it UoKdw.nl
l .ni. 11  Llin   n|  ll'.iUm
A It tn - II   J I-1 Mt-.Tf.
Vnlt.n.i.   K.iinill,   lli'limll,   Until
Miiil.iu, itin,i, I M, ti, ryan, Ktatitooi It'
lil-  I'm'  M...11.  I'  A  Cook,  I'tTI
ToWIIMIldl laliti- Ullitt. M111KI..1I; .1  II
l*oln|ilaln
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INOOKl'OHATKD  BY  ROYAL  CI1A1TT1-.11  1HIIJ.
Capital Paid op
Reserve Fond
tllllrl I'l.llKII lit IHVHHdHK,
£000,000
IHK.I
£200,000
$3,000,000
$1,000,000
Tlir HANK HAS DECIDliD TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
I n connection with their general Banking Business, and are now prepared to receive I >i|Misiis
ul Out' Dollar upwards, upon which Interest will be allowed at current rates,  Present rate.
Four iti'i- dm turn per Annum.
Deposits received for Fixed Periods, and intrust allowed mi u mis which may Im ascertain
i'ii tm application!
E. A. WYLD,
New Wt'stminsirr, 2nd January, 1891. Acting Manager.
in QTiaiii
111 till Hiaiti-i ol til" tnUttt ul Wil'itUii Ft'"-
Uwis, III!- u| NfW Wi'Hl,'. . ti", il*'
Uf lllll I,
t. iwrstmil ai-lii u.i sbova »■<	
,1-ivr.i mi] .,11 pmona liattni claims irialo 1 ih*
■ I. ■■ ni ,,!.■ ii.^ii'-iiii ia pay .imi , imi ii.,
si 11, l-.t l.iia I'  Unit  ...Ir  Hacuirli   V-t
wnttnlnlstir, on w imtim  tin- ntvt] laiuun
IS-.I
\HVI*IS„m.,  1 , km, is ,\ iii,.,.
t„HW Si,IieHii1s  litl U,.   1  ,
OREGON RAILWAY
AND
NAVIGATION CO.
Uuluiuliia  Uiv.'i  KuiiU-.
OI)IM|iIhii iiutl North ; in-Ill
Uitrraoi TACOiMA AND VIOTOItlA.
Tit* ItilUiaina' «li"tnl.' Im il,."i i: v *.
l u.n|ali 1 a •',-atiiTla will In. in ,-llf. I iinill It,.
lliar taolli«.
TENDERS
'iM.M'i.i;- un 1 in; ui;- BIVBI) nv
l  i*. iv *, 1,.,-.
I I ',1.Ill    *l:n,t*>H
, ,.„....,  .»..„  11..  lint,.  ■
•riM.iiii,* Um*' ih,..,.,i.-i t.-ui liuitiln 1 -•-i
,-  I... 1,...I,'... 1-
v -
■
.IKvln.all.iii.ran I. -a ,, al ll,,-
■
NOTICE
Him** in gull .
Ola A Kuut«ul) '
I 1  Mtviaiulx li,
nil Lint. Mlin*i
aata, Oaana l^ii
Hutitilno *m*tt ■
• a**lrlallMl.
U*k I..I raiiU*
kill***-) oa* that n
tatln* r* **) It*
Haalarlaa anoft
II t*r*i«1,i,.f 1,01*
ant* iltsiam ol
Ills .ut.tr*. IS a
».■"!.«  Tafci
atinj.1... itai-a t
twaaat   . »i  rt
■**s*U> |.a,-t
1 1 Kt ui* 1 Park in
,!..„  I'lill.t  »4*  III*"
 I. 1***
l),.- .lilMn.111 >.t tunI
... .
'
.  •
M -a-t.
\    a.   ..1
H  t,'  I I. '
tlillM
SI   .
AU.I'KlUitN** ll\M\i.  \."M STH
i\ wala-sl  'i'  *■
■ 11  ait  Rbiii, -l.-l  1.. in. •. 1
ll  l  An« ■    "1 i-i" t
■.'
NOTICE).
i  •  1    '■>  t  ■■ "  .■  *|,|.l..'«'|tHi
-
1 „t I
.1, .
.  ■
•  i .    ...  Iratn
.   I t.tl,|M|il
. .nt  ai.l
1 .4 lli"  1
.
:
l.'I.IV  *.  It' .|.ll|  n\
...
■   1   • ia
JS&   H
Halt...
■
SEALED TENDERS
\ !.|.,_..| • . .  , ..,...,■
lilVlr-1 ».- II la  ,,,.
FRUITS
A'.ti  1 ilMH ll'IKI HI
CITY BAKERY
itaii.n!..*,i. -1 ihaaM 1 ■» m.i.ia-^
1..,1 iLik-t I -tn, Hriati.tt tn Mini itut Ida
1.ie la.t HaUl] »i  Brunei,  Uianuita,
I rtlaita,  nnrt  Bnnaonntilc  Paatiy.
in-, ■ upi. ,wr T4XAMtt.( |>r7)|('
Riddell&
Johnston
SHIPSMITHS
Have uml in operation ili>-
only
.nil ina*ai:i«
...   '   .   1
' ••••ini 1 otn.iiB.
Colombia Slwi, : : In Vi'tsinlisiir.
OTEL  DOUGLAS
■ *.i' mn . rail
\l 1  Wl *aTMIN**ni
F. CRAKE,
WATCHMAKE!'. : and: llltU.,A!.TORl!ll) : JKWELER.
, t.liimlii.i St, Three Doors West Prom P. o.
Xmas presents at bottom prices Simpson, Hall. Mil.t-riSt
Co.. Wollingford, Conn., celebrated Platel Ware, quadruple
plating, ioob in'si price over .ill competitors u Toronto Kxhilii-
lion, 1890 I.iiiii .iml Silver Wit. In-., lli.iiiiuii.ls ami (irm
Knints. fewelry. Clocks, Spectacles <-n A large stock of New
Artistic ti. ikK in Plated Ware and Jewelry will arrive early in
December.  Call and tea price-*, im ir,„ilil« tu s|uie» (..hhIs.
"-•**. 4,a»,.*av.Ml UMllta .
-
.  IHMIIIT
I',,, .t.k,- I
S*u a.* . a.aaarr
s* aaa. ...,
Iur |.,til.r. t
.aalk-r  aal.
labMMUsa sa.1
. Itaatl..,  •
I" |4| |«ta« .. ,
IrlK-ra  ,,|  a . ' '  -   WI la..*,!— laa.
1  '
l**a*. aad a.i
Ika. d*-«|it.
I...I. air nrnr
Ikrll Irawa U
Iba  aaala ol
ball a bnb*
tt.*a aad an
Ikaa. addla.
rkama. aa*
"1*. li'.M •
a|,|a I..11 tkal, lla* a hkklk
tatt- I.M.I I'
«rat 11.1. a I
k.ab.1 .d rbri
(amr At*, It k
...tr, .lib ba.
1 an IB a Un
•ana, Tka'
lha. haw B>
ak.*t. «.ta... -
l't a t'A id rat
. tall. IIIBtf t
Eat* t daat
-natal ata ala
rtraarataatla
Va.-t - a, lall.llaa
iBank*.-
aaa. *.,« II
.a.t.ltrdTi
la Ibr,-bilk
la. lb* aa. t.  ■
CSSS. Tb*
a.ttnkk.
Ebaat,b)ai
I .  ■ ■
-
litt||ai.t. laarall) alUSad ■  t   *..
HI  -   »l  tl".  ,.|.ll,t   li    -
. j  ■ .
*.J.TOI.*IU-.l'r»|»-r
JCCIOEITAL H01U. I lESTlORUt
- ll,
I ..Intnl.in  1   .  U t*«|||||||.|i ,.
1....1 11  aal I*****- a**-t 11.
».'l.iaV  ami Mmiwla ..I « ••-.  b.wr, ,,,,
mm
Kb.  •  .1  a ..fill
loo-aai * iW
PHIL tl WlTtl Mifsar**
JUST OPEN" BID OT3T
with a run ■ oik o<
NCWSHDFRtS
IU. 8-..»-, tu !*»«
l*.ii«bt 10K CASH
uliltitnl *
a aril
GROCERIES
And Xmas Fruits
A 8PLENIU0 STUCK-iil-OW PRICES
buy ft i-ira-*-__*
Reid «fe Currie,
isis,Fraim's
hiss iv.i taoa tisum,
M.inulailuriii|
I.AlklrGOFttatDESCIIMOl
is,
tt'll HI 1- IE.
ll
raanaiaa
alaa. tba
altAai.il
Ban laa. 1
tbr, at
B*ML It
rtadlbrt,
Ibat, Bit.
aa*laa*'
aaiiAtaa
tba. lb*
lit.   .
■
Mart,
--.' .',
, - .,.,
Tkr da.
• Batiarra
-.■*.-<
is."**.! ..a...,
SEALED TENDERS.
-
THE LELANO HOTEL
IIVMIV * <>n.lt t
IV •• C '  ■ • o< Gr-anvillc Sirwl
'•* ni|.
> ■    ... |Ma—*  tr- im*
tm all  tar ■*. ,«.. . ia 11, .
good Slim mnis
Titd* B*tT-.t. ao.l AtaattlbMU Cttt-
pb-l.  Tb. ITbaM Sla-axl Ba,
.t lit. PlttttKr
1a.11 r a ..at 11. r.-r-.*'-..
■.„•..,...  ,»,,,•..-,, aaiaa ta in.
Harrison Hot Springs
. nt -mis.nit
to a-taas 1 ttaltkft a.tl Brtu.ri
HBakfl.4 .A.,.. Ifl 1 .-
It anlt.ll* I,  .tkA* ,1 attra.lltaB
aaa.-ti Halloa  Spun.a
•■. '.,. 1.9
nar a tt«-akiBa.*iB
a  nl HrtjAn ..ij  t M...lii«or» a Specially.  Ajt-mt
and Inmn-lcri,. Batlart, Enimat. and all btndt ol lion
and Woodatr.li., Machir
unary.
l-irsiil-   .I-!.  i.s.itiil Workmen l-Liit|.l»)rtl. and all Work
Thor.Highl> Guaranteed   Wagunt, Carriages .uul
II ,;s .tisk
Columbia St..
New Weatminater
' .   |.  'a,
***al*lOa| aatil |%awlai
lUi-tMt mp ■"•.aa** I  *  * .
*' Ot
1.00
Ship Chandlery.
We have on Mind a Very Imbi Stock ol
t.i - PAIXTS    • tst t*    'l.t lilllt tl is.. ..I l.s
.IHIS. DIIJ IIMI *IIEt| 	
Htll'K. -TIM* E\l' »ll it. I E- SIS..
.tlABb* SE1|. Ulkl It "1  ll.l, kIMr.
fishermen's Supplies*^^''•VTY'r —"'-••
fall 4.i.| .... 1 .. ... tt rllr n.r I'rlrr.
CREIGHTON,  FRASER  & OO'Y.
10 \\'.it.-r Sirr.-t. Vancouver, ll C
CENTRALHOTEL
I aWtr-tt 1-t-t-liralna aM l-*Mt-ra*alfa*«_a
S*m WrMMltta'a*  t> "
JAMI'.S CASH. Proprietor
tuiaaiasiairraai  it.a».a
Haaa.it.  ltaTaka.a*alaralt*atlaa
aa.,*
■  aaaaa.
I
aa ■•M."
at.sk..a*
llrrdaar-,
ull.lxtatl
Ir. Ib* «-
tad trail.
IrtlrabBa
Iba arm
thlL WI..-
ktt.aaai
i.AAttraa-
aril Mil*.
bairda ..| II
IIIMI..**
apa .kai
•aal tbla*
■tmnOTS * Bicmit-j
trtrt, rr*
TW»ra|.
OfOtHar -
raill* lis
»iai*r. t
aanw aa*'
Mr. Ma
h Mill •.'
will km l.
iMoaaM
ittrtsihff
.train* -f
,-|.*«-.|   ..tf   MABll
iWlada**
■
I itatavai
*n  "*'t  MOM
■ :t l|n
l *M.I l,i.*JH
•J *1 llir-
■  • al* rtr
tatsM .■
**-»*B,ai
Wtmm* th* Vpp*t Omatrr.
It Mif
Vtl.-  .ll*
■   'It  lllllll.
• ■ "..tm«1  ...rt ir. t*
1 la-  w  f..l  Ii.t*.
■ ,il a. 11 W . alWI
,»■ wmm bilogn 00 ii*i*'!.*i*t
the r.a-a*l*»*ii**» -taViwai i-naa i  I'. |l tttfH
tmm  fi"<*t *»i> .fl  u*l'*l -a.ia  a
aymi **lil|  mt ***.«!*
LIQUORS AND C1QARS.
The Victoria Colleaiate Scbool.
in;i Government!8treet,
VICTORIA.  1'  0.
r-iMrir-11  »•• 1 I Pssjtj | WsiiM—a, m
laa* ai l-alaJaai. *•   I'r   ' •*- »<*,*.** *\  «••<*, taaat
f  a a< 4<»*«l*l  1*** a  1
nit rim* Mpoflo  rsr»*ir-a«* ******
A4tM a*-**..•• i •- !-• • •,***' MM
#»'■** 4"* Him «--  l...ai a* Ofat f*  tt'.
■   liaml aM ttm**am t
I a*Mti**apiSMi''lhM4j'
tmttt
III) tw (Mlht*  tta*-  a-twal  -rwatliw 1**1  Iur.
I t***,aja Btlil.nl.Hiad I* a war-M MS* tffp
lanrvsafii
IV **Mnm*-f>i •li** larat Iwial ilaril In *•»**>*»»
lb* ta-**** ** **| ttmtti
•  .  ■  .llllll
i.» a'■**•*«*.
B
d'iB'li. l" s. n i
AKER S
BAKERY
i.
..,-
Siirai'lliiiii; tti'ta- lit thi. City
PORTABLE
As tr.iiiMT.nliiiriitAi lrt-it!lll r if •* ..n Mm. .  K.in^-s. .1.
.irr in la- .iilv.imnl ta-rtut fit- percent ■>,, and aflrr j.imi.ity
i 15th. it.l.-fi.li.ib* Initrra WOllld n.n-ill lln tr la-»| iiilrn <t*|i\ btl)
Kivsli Braid, Plea, Cakes, ing u once or
Prnita'..niii.iHii.-s.    CORBETT ._. CUFF,
**s 1l„ iti.-*t«n *ir-|l
««; II I* a Utt.% til. nail  ami j 1l» tat^Mgi^l 1.-t..*»
.  nittrf  *li*i ti»*
■i .',r-*i|.a H
i.t i>a«1 ta*.*  *.*i  • n1rr|.rl*in| \
i i*|i'iitiiit • flf.i-ti*,**
I *>!»* t.(*-|*|t,n,.
^^POtti. • i.,,,.,« tin* aaooil )>i*
*». iini, ai A*l,.t*-tt  .1
I
o i.'.|,it--*i in 111 al*
D—■ -
Wood-SawiuK,
tst  I l,S.,|l|.   w
...  ., it-    .A-**. IVI*.
s  ,  .llll ,.- ,-'...-
I. J. ARMOUR.
i* |u. nil. ,.,| IE, l.|,,,[l .1.. I  ...|.i „ 1
aia mn unii -inr.KT
TELEGRAPH HOTEL
l^wai i«lv*1.in-1****lt'' Vert* Irttrl'M
IV.irslanrllamVltnato*!'" «'*■!. aira»1*mf»*l*
U t*M*X t*cA*t\  nhta  the llai I* t-mplW j
t*iihtl*riw*a**H WtttM. |j,(ih*s, %t*\ 1 irai*  ,
Him  MtmiS. wkmrntitntm
Cnrtm-nroti Slirri
J »t lata-***!  a '•*** tfo*h|i*-nm**.| ol MiCtAWY_
TAt'tlMA  VII l
tit!A  llll
m
Hall) Ki.v.,
-  ,..|..|
laHMtr Ural lit*
Arrttu l*i*ri rawaa " '
1. ti. I'm* To*usai.tl
-■trttt.* Vi- i,.i.,
i i'i'in
.■ "i ,i
1 K I* 9
imir Km pi hi(
t«at* Vn-iiii I
Ami a futt l.i*i.ai.i|
Im*. I'l.ii TusrM*wl
Arm* riaiaitl*
Arabia Km|I|w
l-rtlir lantdiia
• ..   ,
t
|U  l«,  E .11
IfOi ii,
II . II
Tiikoi*un aal* luall lataUla t i.i'.'l ItUIV
('•ii*.U .ii' Ktmii"-. tu )i«n iln ' ii..
IraHtta.Mitlti.'.ttMl Ultra* |,h| all
tat.ttin iiui.k	
TUIsl (MM oa Wiss'a WliailNa* WoWsH
l.lr.,.'	
N lift ttl'Ktt ta**>u
NORTHERN PAG1FI
HAILWAY
to*-liiiiibar*tim*  IW-Uiaat ri-ui*. Sit.i
Ufa  raattnuaa t_«s*ai tair« iiartik^ai*.
ami ail i-anu<**•«.  nt-aUsaUwilT
••nataii.i'il |t.itiiia ttiruunltuiil il,i-
Tkroimli i'ttlltntn On*ta{ Room 8l**v
In Cm.
H*«*«iati*j|>* •«. •«  MOM!  '  *>l*ai*i—,  |W
r*a\il *iJ «4 **"t tt*.*** a *tti***l,r but
Northern Pacific R ilruail
IMI *mm lUi *•*•** H. ir- rmtMl* 11* tl.ta liar. *
l*aal uf U ititw ..,--.--
aaat -- ■- '-,-**4
' ■ | ■ IVN'.O
iVttg-l  \M$m\  \|r|lt"*  111*
lti.it «* aii r. 4«Ui • * i-i. ■*• iiataa inti taaaiti
iUIiik  I' " ,*,'.-»
. * . ■CACMWOOD.  •   .'>  >-  ''•
tW.AM,  U'MlS
CANAUIAK
PACIFIC
RAILWAY
,,'. ii„ I
Transcontinental Koule
inrwttu im
Pacific and the Mlamic
lu UmltiK * ar i H-'.i-
11-1,1.4*M*  at nt.i.'i ll
ttt, M'i-i -,*ia*'t.i| .i '..,*-*,.I...
•raitta,  tt.* ISfMl ••"'
Grandeur  of  Scenery
t mm lla tta* H -a**
4a*all* al it** •. <
mmkmt mammtfttt
*tal*S| aM isatitm
MaMU* \>tm>*% Naaaa-aal »4 vrf it* IM
m3k r" ■
MMM
•al**) *
tnmaj. ..
•Matea-e-aa* hm+ «*t llai
al t*a«*. train wnw**, *iirL.
Vasawura iw <*** mi in ia*
nt all 'i* I*'******
■ i.. i
tm •>.-■*  -
«  MOW!   *- '
.-Ttrmm-'w** **»'**« ■
0 9. CMALtOO.  s- mam
IM IMt
SCHOOLHOUSE
♦•aaia***** ****-*• is *t*«B**naaifaisait
-»*"•». »i -H** >iislisia** si <  <   -
|aas*f—»*al -at al  mattm*
Che Cmptre
■a** •.*".*"«*.'
a -nm a>*-">4 •*
aa***»* t* *•
STOVES. RANGES'«° HOT-AIR FURNACES *f?i
a****** '*■" *  r*,1*i «*"*ii«
iM IM tmm he -*fl*»a*«l tr, Mfta
aa-ariai*-* >M i**as-iM»* ** iaa
ta *tm a gMMMI
CANADIAN  FLAG
aMtaWlas II l*M ***ia *****r*l*' »*v* |l«*
S»»*l*'S-1****,r*t _•*• t*<mt\) t*j*M*,Wt» •*
*i«£tiioriii. i - •*•*'„-;
amt't Mtawtfl*** ■* Ittl OS II loriai
Ml tm •***-;• * r U .***■• •••
■sa*AWI|Sl»SS-i  as tSaHf tmm* Mi  I**  100•
|s_| mkmm m 10* t*tmt,-tm mmaht tm U**
aaaMaoe-iOM mm ia*s *#•* i**a»**aa* tm
mtmamftmamk tmamtm ii  mitmmtmm
aal «a_ aat* i»*«vi*  I** ia**» •_•
»wf*_a*0laassiaa attrntm ■*- t •>*■ ■
a|s*aa«sMdat<so*ti*N *m •*»'••.»'
 *_. ..  i...  .^  *. a  .i - At  .  -.   - - - fn I bat
a-*—*
ats>s*Ht1*aiVra; .-• I *.*^i i
■llm In .----a-aT- aaal MSMr*.
«r^«~.,Jr«T:fii,'.'.'*.'..
\ oi I iMortni nott ' IIRATRft-* ll *1 oflltoi * t *lr*o» f.i aim
i *it (Hulas***"" *i'*ik   Alootl |.va«w4 i<*•ti-»** g'*-*t*
nUPNONE 153. I 0. IOK 16.
10 a**
Saittsai* • isur*at
___- "-._-..-„-  J" *'
aaa* *•• *mammir*m
mmmmmmm*tra-
mat tat ammm *mmm *•! M
mm *** m>*************
•  Al ■
|*ar*al *t \**t thm-.t,
* ■ - a, •■>***
•r* --'■  m
II. t****»l*
Tun narki nf lit* HlH riilda,
ltin.it ii..- nt'.-i,,-::, n| tlm ti.li* Umli '
uf Hif (t.'oikia uml i in .iiimi QOaat, nn*l ol
tho mljittitiit LiUtuli tlmt w.' wtmiii
ipftall To tli.-,. wlm linv* ut'Ver inwti
aiUialiKtllwtUlli.'.i'rii'.-iiliiiitiiliiiiiHiwuliI
iffOrd IllUch llllll la Imtll llOVfl am) llllii
•>tinii Tliia arUftTMO i*ni"ii, wliera
tin* i luitiiivi-m.tuH nt tho wlil|i|MHirwlll
mil) nog of tin* IwM tliruiktcil mucktui
li1,*! il  il li)t iiii ".-.I tlio iiai.si I'Dvnt't'.i
trtois, ami itegroH, bvot mul hku», in**
lilnlsiimi ullu it": ■• .'"'iii'l,tv.ml,I iinli.il
►ivni uj In* it now ffteld touitr imrthrrii
liT.ilii'ii ami thr ['i■ i-iivm-ih' cffrM'ts
clinnn tin- I'j'it uf tlio atrdiiKt'r artist.
Tli* rtio nil tlarky t * lilimwir a ,11*
tiiu-l  in*.. t.-tully ,ltlT.T.-l,l  In li.tliao
Mol uul li ii.it ttom tlm n*grot» of tli*
liiloriur; mul a tmt uiiiiittirvattnit atglit la
tlio tim.., au* wltli aliuiit mul aong tliiv
i'ii." tlieir ni. .ili'ii.* tli- i-iiit'.iiikuiKtit
t,i tlm rii'tt flt'l.l Tlii-ir aiiwstor* for
n.'iiir.ttiHii-. boaktOTM tluiy wtmM u*ll
ymi, "ml fttrraran' mi grmifarrar," have
11 <4 Nml loborad in <ii'-t" iiiiiLrtiii i.'
*■ ■'■«•- ami -i>*'. iK'i'.'i'', i-liill mi'l fcv.T
timl i.tlii-r inMicHiu* tmilili'til tottuw
I - till :-■' Ha* iiiiii -1.1*1.If t.vlls, IiMdlOK
iiii Willi no li!htn'i' tlm ii-'f *!■ i|«, i ari'li-t*
ft>r tlm ftitura an! in • ov»r aniiotu for
Hin im-Miil
Tlm . ■•-■' of living Is Huall, ai out
liii\ii> tmr rrry warm •■ariii.aiu aror'.ti
•nli*r,i| ii«a:n*n*ry, aiul tha rl<-a flt>l<l
■ ■*«'.■. - i.I«m <if a war Iril*' ara »•*
tiiiii"ly IlintUol, (i .in l-'th hllaaful tgiu'
miico ami fli.,1,** Plili uul guua »i.-
jilcutifnl. ami In iii- .• i.-ji "in a heavy
ilt*t la lo Ihi Imlulti^l in .-i.ly at graat
risk. -1. \V. Holwrt* la Popolai Scifor*.
*al> l.i|t**ria.
In tlticloiiiU Hi* i.' is h man ly tin*
DUMOttToha ll*itrr Williams, MM UiU
•r. Imlfol imlivttliml siNirt* Uw rfjauuiliitt
uf U'tuif "th* l**Ml *-t!" i-\\--rt to tlio
o-tmtry.' If nu« ihotilil waU-h tutu a*
li* itTact-f'illy Ulan, -. i liilllanl rue pra*
|i*tnt- ty l.i uiakiait a lianl allot, ear
l< nml. I liy tlm *llt* nf aortal tluoa wit h
•4*(l«a ay**, Iiu wutiltl little tlilok that
this whit* Ktnit klt-l a-i-ntit-man la a Irian
wlm i. .'.'.;■ .1 iron noil -'" 1 for a Urrll
bod
Hut ll ta **!. i', 1 i'i. i.« u j. ilui- no
t-tl-.-r iit.-tii in tl..- i»  tlil whit iati jutlk'!-
of tlt« workin*aisHl}> uf a crackatoMi Wl-
l<-r than be* Aln. -t tii.uniW altar
n«wtmt a --en-tad" *a(o ht can tell hy
wluait the work has t«vn ajmi*. II* ho*
twtfn *min*{t*il tn tht* l-'i«ine-a fur many
-  ... ami .,.■** .-I.'.. **4'.iiij
-Vt*s. ih* mail srhu know* the IMit*
an'l ■ ..'.-.I'-i* a aafv^aahl h** i.» a t.-
1.1'.-:. "I.ar* hboot u much a* h*i*aii 'I.*
fi'llintlibt lili*tttV-rttMtfu|Mlil tmat)n***aful
an- m|.ia I.. "i*nsa k" thwo by ttrut*w»jou*U
burg lata, for no urwiriw of this kiml
take* |4*k** wilhoot the i«ilttra emillns
f m < ij«-'* t'lnaVi'aii-ruiminatiOQ.
"ImWl. il** *i*WTiti.|iU which a^ymmt
In tit* n*w*|tnp*Ts." tit* runllnaad. "nftrr
ioatu>ktto a vault ur saf* an always
Itrari by i*o* of oar torn Tba poUoe
$y\ lb" i*i**lil f-*r atsch dt*c*,**}rt<*s. bot
sr* ar* «*t*ni<*nt wttb oar mnantraitoa'
"Uirliaam* 	
I i* .i lal ia Miat* in*
Soowball l* OM >t io* la**t ktwsrn An
gorw in ttw t ny. anil t-ilboooh ah* Is
W t ymai-* of 0|*> •b*> tstb* muib*ruf
afirtdra-o H1UI,*, *\*ry OJM uf wblrb
boa  t*>*»4l  t>l  *|»'ll~ai  whl!«*tl**a*   !*hr
«Tta;.*i<*riir>|*<uml*aml bit* »tall that
oil.-* ji thooir Ilk*i
II ... yo *ky t4«* noil
bau-tl a **"ta> I la b*i Uf* Sb* ha* b«—o
tiari>n_bl> traltwd ami kooari many
vary Moo'in* tii.tt*. am-tui whkb I*
thai of MrhlM tbe t«ll «h*o tbivsvn
., »..-„-« sui-rrf rmathteirllli
ail tba frWliyof «*rr*ll tnin**! nirtvvor
aa*l oar obtllty a* a c«lrb*r wmil.l maka
back Rartmi tl*** m\\h *ory tier
to-ris*l |as*olunit«e ar* h*r ftmrm ami
»*-oil. it"** ami Hrr balm of t4ayin( with
*4-*: "
A OH-rto* ot>y***ri Ml noaitrocUoM fur
:,- ' ,• * *, ■ .i * t» tariiwn o|*vti ih»
ft.*a aixl tn->**\ ta\ii\\ aU**at Hho«b*<t
i arttt chmm it for boorasiifl* •■•*«*&ml
*..- . it.. .,-j..T..llhal**.*oU wlt|»»
">•* "f ii- nn**i t*la** la tb*Uo*l
NotwiibMualtoo tm tajti^tHiK*-- m
othrr i*Mi**eta Httonrwr* a|t***tta ti
tt-mm ami **V t*M-t****« raw |ir*r to any
vttiat an* 1* * f Am - New Yrok W tl 1
l.ttt  IH  Hla  IV-ila
Ai l*.i'a**4ti»*' lIoataAil. a tr**W*_ru.
hae>r*l rn-tn** W-stlMa *»m rbj*nt*.l
arttb aitrtuftttsf loo-roiolt tnn4sM
-lntitt.- din i-sia oatla Into NU b#*l
iii t|iVd-*ai^-ii*lti<HMlli*t«,h
tawU.1 * ill, .l.fi. nil* trtiMtvwo fi*-ui
UlO hiwlrtf Wi.a. ,i TW* aula ba>l
(■Boatrai'1 thtwin »»f#ml*voeihnoab
Un bnlo. bot, ■ tUrir-j-tttw of tb*
awlkttl alott at u**M-aaMt_l b,*>t*tul
WtdMnbaJ lull* ivrawwl Wuk*n*
aoklb*iiim*> ii oalklatoht*
loatiiMjO an-* * bataiaat, am\ that be
b*J fait imimt ubUbeaAiloc* tbeoc
raima*- lU<v*i.tariaOeaa<l«t4*tort
wa* b*4»*sft. Mlaaedically is r*vor<1*ol
, 01 Uw mm. «*■% IfTfol mm oo twc*ar*i
TW tu<Mroi*a **i Itatwl bins toba _*
rk«rf**l  la.-o.tni M ttu
III I***  «l*r-IIM
Hsr f-aabn-si • i t-*IUno tb* hMarT of A
n . -»■'■ -f t out tbaocrMon n
%\lmtm* Ita 1*'JlttdB. tl a rmty tmtttnn oOl
wttb ■ »* •* •* l srtHs*ra wba •! - ko\
hwow aiortly bow *W to *fln tbHr
A ■ * «-ain wvftby taerclsUit wm trntm
• *a*ilk> oB*_t*«-apdllr *rall***1 \\\mm h> |ow
«* U at a ' -M,, -a t It* waotad to aay
aoawU-M In "VrtHitO Ui* t***i ft*_sltal
• i.- ■,."* • *.■ li m -y,.\ \m gnrvfal aal
ano»l • < . rami ao h* -«a*i. to Uw foi
;--'.' - t ■*.*
'■ilto-lesMa Tb* pTKlka of *wUo|
_-»!* «b*sa* tss arm bar* laoano to W
.... in-* *>k ••■*■• ' t. the as-jal
r**sr^i*«ii|rOt»r-V.»th*sO*m'^s*lo^
IK... la* %•«•>*.laaa
ft** «..--. talklim i ,- ..1 dtaaere
atlh*ttoSi«**atai)t-*>-' lOMOtttoMt]
isftalsal im with ts at-fy al»«t am *4ab.*r
OtoOafwlb* bail h*\ nt Uw boow of o
ivi-ui-u) TVa lb* iloranr t*Mk* la
Ml (Ml
li i* all s*r- w**41 for »^*_t.naas to
rUltn ta-l Ibeir tlM ts Burt* ii#wial*
i»™r*> i**8i,**j1. in- a* t**roraaitni*aL_l no.1 toor*
baasllhful ttmtt uoia, bat yon will lt>t
lAal * •»* tarn of tbeu tbrisa oa II lo
fa-1 Meastlr ami .!■*'• i#- can Iw trv***1
•Itrwil* 1 iil*tnairti|*Ul***«artr*ir«r*wla
wbta-h ar* Ur* on-m*t*?*-iM twnaaB.4 much
rt Ib* Mo**** uf m -Mn lit* flrown
' * ■ *! *- ■• n\< aa lnlUmm«1ti*o nf th* to
t*«tiaM. ar, 1 It tvaiatanU** swi*o. aluwly
t*M-*j**wa a f»rman*nt 'Irranawiaaot of
•1ta**ot"*A
il.'Witr.* *ml mrk-nl wheat malo
**i**.( fa-iatiea .lift «wn** a etrnln
nj»o tb* stta) i*>w'*r*. -Mwllng at ttmio
tn tb*. tatr-ahirx .|i*»n* lb* narroar ayr
I* nt iVf-fcal* at* lavlm with earthy mat-
t*r WhK-h OoMIt >*tlff*s*n tb* Hot* In
t*rl, a l •' 1"' '1" * * <*tiM 111 ln*l- lb****
*rtt*V* In f.«mpar*tls*ly wnall Mopr*
il'sri*. 1*01 maul ami fruit tn al-nrnUm*'
iiii. ia 1111, ii|i.ii  ,n  0111, (invalfliiil;
ilii*ni may I« otlieia who woulfl UU yoo
sowmthlnii I'litin'ly ttlffnent Vmt p»\
your immi'v im.l yuu i,il<u your choice.-
HOW Y'.rk Tt'li'ttiiiin
Tlit* tfi.llv Man.
Idt.nn lite to Un* 1 .liv 111:111. Wlwrovor
ho K't's tlii-ri' tlil*. 11 lirot-ro ur aiwrklti* a
lUDbaam. or, bobolOl tlm u-fr. -innfni uf
slmwi-r tlmt inriis llm witherwl com*
moaoUoi ol llf«- mttmi tw mi April
mi.-it.li.w  l bova no piUinoi with tlmt
itlqimttotlmt fbrWdl In-arty UagfctV
Ah wit) rt.pruv.'tt'Iinii fur •.initlm* wlrnn
tUiiuoli rioitiK I hiivt- no padenoa,
tilln'r. with tlm onokti of thorny Imiitli-
U-r timlor tint ImliWliiK i»,i of tBMllB|
loan mirtlr. bat (luwinlniit. oootagloni
hilarity, with Itaqutuk \**i\ ol limnhmr
baUo—dVI US plinly uf tlmt tn luf), i,nr
lionrta lu 1 1 nl Imrinimy.
Uiil yuu i-vit iit-Hrof a villain who waa
full of iiu- iiiiiiriH-iiiiimi a,f honor, or
-Illicitly muvinl tn laaghttlf Ibnl ition
may ahow tlnir tat'tli, likt* t'arkor, or
Hitort tli.'ir ifit.'s into DUOBUUnM
aiiiil.'-t. but llu'ir morrimi'iit I* an ,hiT*-r
■ ut from tho jin'itml Uogbtar ot kuihI
uion 11 .he cull of a niitht I'inl illffcnt
from a bolKilink'a sunlit -y> ,.\ of morn-
iug tneltxly,— OUeifo lU-rihl
*itali. 11iaOlii| tin a* I'lllll.
The diU-Mtaomnitioa of aklu mftioi
wa* jmrfuruiwl in St Mary's Imeplul ut
Astoria- Tint (uitiimt witn Olo Amlurauii.
wbtibwl hUk'ft fiait bwlly i-nuliwl at
the Jelly. Tlm akin from tho ankloilowti
the nlilti of tlm r*Bit for thu a|«lt:*» of four
I Hvu tni'ln** iqo ii.* mi turn ofl Ud
ih* iii*4h ii-fi inond  Prom tb* l« of
Aii'lt-rsuii saiTuriil otrtj-M wt*r<' ukou, but"
not «noti|ih to cuvi-r l In* sjwco mveeaary
Atmtlirr i*ti.*ni 0-W04 to L-ii'l An
!**m.'u n Iml.- .iviini,,,[ 1.  ..iin-jri. The
Qfforwiu.Hiv.'|.t.-il*4Ui| fri. ■■ jio |Hstli'Ut'a
arm twngfami Irtw m rnnnilM Ibt
operation, mul f.mr ofttuf tin* six new
plectra ar* »ruwin« hlully, ami In a abort
time Aii.la.i-*. n will ha*-,) H skin all ovt*r
his injur. 'I f.. t -  l-i.rtl.i*,'! "r.-.,i,iai,
A  VtWuiIY.
A aail,I a ellkl at n.i -u'.-.L
Tb* chlm* ut a tiEiMter t-U.
TV* * ..1 mf ..a) Uvaati .at a - n  albjt SotU
Ami .'ii- a.1,1,1 ! a 1. • ; *■---!
Aa*Utaiaia la** ia*n.n.v aitaif
AM a ss*v ul tmtti t r •
A I- i'i "in. luir all ►  '-  ti, i fair
AM a Mi.'** ia* fal*.l MM
A e***a>t0ere***, uMAaaui*) aa-l t*l
AM a 1 *- -a 1th i.i:! ■. -\ < t
Ol-tlrli-la   , '  -.1  '. .  IB  ..
a iim.il  . 1« -■ -  ■  . nitdi
IMaMlMl ff-Aithfrtnoaf ahaO.
A*J iti* nltti-a i*f faJ**l Wa*>.
AM Wi* iim ■*«_!• Ilia Im.ii | toaaat
Wub halt Ja e il-^i hn*
AM I $%m w. v*att 1* una* *ara**a aam
Thai hi) mmi *mvi -aaah >*att t*U*.
TL',,.' -I-   ■ a* ■-   , .1 I ,*-».U| Uf
Tbe aM laaA Juan a(ain
- Eik— ml-** tUiaistar
i«..i»u 1 »ii>.i. Iur «|.liu.ii*a
A onrthern »t4uti«*r MMUy MNtiOMtl
his wittmatr.1 u aam al 10 a tu |**r rrnt.
but .tii--.,i:-i.'.',i 1.1 :- me tlmt h*
Ihottghl ll wm M..-I, ai.'ui it (arr cent
1 think thai uurthrrn a|itnn*rs uaoally
eatiiMl* it et 14 pec c*ot Grao 14 prr
.■* i.i mmna a t*ry ! ■■. wait ago front
"mttltlUnft," tb* bmI" toy «on*>
«]Ktnil>'tii u*a«. whtth I aitrtbolakokta
lialnrt Utf itulf *'iil a»ulha^T<at 1
(:- ill |. *- .•  I.  .-.-  .- 1  Mla*t*«tppt,0
imsd* imtatty by ik^m UU-t-
t*ooe to cottons f imoi Uw np)a*r t-ooalflB
ol llswitu, ttu*l* Unrrly by whit* (>i**>
oU-tbe ffarnwrs,ibrtr wtr»» an'l thu
mt**.. who ,**THib1> bamll* lb* ftewr
•taul* with far mora ooro,
Tba mttua owsrkrt-*4 at Mart*itan. to
Cobb ooonty, «U*ot tw*nty*St* mil**
alwv* AtUnta, I* it*»--ri-rally Want t fully
whim nml i-t-wn ll Is an*wn mmh
inuisinlittO'lataily tiwn t^f*>r» \**kt, ami
Alltl'M  alWayal.t U„ ail  f frtllttOaT*
wblfh haaton lit* maturity of tb* MMMi
wi that tb* ana at thai (art «*f tba rmoo.
tt*)r I* mwh waai 1 pipanfl Um tmiikrt
Uian tn im*|.*wi-t ."iinii,* when It wao
ofl*n 1 -l t*.*l in t" mak* smy Um tha
D*W ■!■■•■
Tb* i*Tf ,'n Itv tn ta. t .-f Um Uull art
b« ba* al*m\a t-r**mM 1. m*. to bo aa*
t BBdaA, ia.t*ub I ko..w 111. »moU la
11M a* w**ll .. m V m 1, ,;ar*i oo4 ft*o
*r*»Uy in ih*  . ■!.,  Tbooa antt-.m,
at-mm-m ha«*nft*a u-uihl opUmla In
NpW "t'.- *,.«. •'-,; -t *-—. i* 1 ........
ami Mw**n lu tt»* NBM ll««ry V
U«i<* tn l-or/nUr SwtM***
to* Ha* nt* ■**•• "l*-i.-
I *liml W taitm I |**..l*r op,m Uw
flmsl jmUmi-ni ■ f lb* i_ta wbo. whm b*
V.ar*.!la! *(■;■ " ' ■-.-. 1 *■- t«a*lt»i
sbra^a hi* *h"ul'|fi* au*1 **i*»**rs. "Fooir
wbo. wb*o b* b**ars Uwt onutlKt hue
**-*>•.-mi'M**! a trrttM* t*mputlf*u. iw
MM until naiut*» b**wlf fi-raoa!.*!*
bauet-rol. ami tt*-n nt lb** t*ry U*t ban
yt-allnl tn It nml pluno**-*! bnsdbinit tola
nrbaUaO t-lt-aani™*. a„*ain blaera. "rooir
wbo, wb*o i,"i...->' ai om>tbt*r la tba
*1> tlm i*f » in* 1 • 11- '■■■ i-i**;.«. 1 v.nitna
ottA-oqut-nl-l*. Mitrrnorr than death It*
aetf. ami win- *-h»* )• on* .lay Ih- rinks
Ilk* a tawat un ib* plain, -rrte* not noly
-rooi-
I ptty tb* baut that n*t«r arb** nml
Uw *y*« that twsrr st <* sr*t al Uw lata
ot ar.* thn * ib-wnfall or rata, wblt* I
think lb*t« I* wam^lilnfi htntai ami to-
bntnan at* ni on* wbn ran *->* r at a
I004, uml-1* stmitttl* u-t *.* n Uw taaly
atM lb* * -il Ami I bar* n> ;*• n*].* 1
hr Uw man *»■••. t »* 1 w stnn*>l -*!•■•■•
ami ai *'•* 1 ■',- ■ > -" tl.ti.- I-1 low all -km-ar
btl .li*1 *, r !■ *'i I has-* it ih* man
wbo rin* ati-I «**ani a naaii thnmab
wbkb ttw *«■• «f tb* stioM ■ 11,0 ■*
Cm.  Yet tbtt tarn* wviM ralU Uw
ran  fprtaMWttt *i.<lUwfi-rawr
0 "fool * faOB* of y**o o| titihr ia**»
Iw BmMlM  1 *t *m*r at th* "ton!'
TIME TABLE
8tr.Rt.BT.I)llNsMljlR
a a.itaa aaa.
lEKRIIli. .1.1. EIE'l-11 ' HEM.'
s.. n...
 1!  -   ■
■*a*i..r.
I
Met li ti»«m ol liAitJs muu'lM
FrwfRlitr.
(bw or Ih* .11-** ti %hm rbaniw I* m-l-'t
Uraf im .air*] 11*» 'I IU MM ..  \i   ,
*'ll tm | .' .'•!'■*» .la-tP* •'
,«*.tir**'it.i* .( •*♦* IranorMM *^l
oaati-—! A^oM W dWt»  .-H ta aftttmrht^
tht- *il,t ftunn.l*. *at *, 1.. 1*%*. tl ri*a(H  ih*
. S»bn-*r l* Ulan rht l"» Uh (watt.
»k
II.  Im  k
Ftii1*i».**M  I1*, alia*  Uitita.fi
nil*- lUilnai  \ inroatef. H
r. itsiau. ;i. taw ant. Till', MOIININll  It.'.l'lil.ll   NKW  WKST.MINSTKII  IIUIT'ISII  l'IU.1 Mltl.V TIIIKSIHV  MOIININll. .lANI'AIIY  IB
... LMMSmHIISiiEUiCoiE&Co.
For 10 days only, oomimmoiug Monday. Jan. 12 , , uimiii i
GREAT REDUCTIONS IN PRICES. NO RESERVE real ESTATE
l)|i|Ui.llti C.P.R, Ili'iml
Columbia St.. Ni*n
W(*: I llllii ■ ir
THE LKADINa DRY GOODS HOUSE
MASONIC
BLOCK
&
NEWS ul' THE CITY
N"W Ailvi-niainii'lit*
.  Still!
- T. ll
'  -
rti.il.nil...
Tu,. It,imIn.I im-' "ti '"i '- '  -'"' ii.,  , I Hit' ImlH '
ui,i... .
LOCAL iiiilvitii.s
Till:  8CATT0LI)
Uitini  Which  aiiiniaili Will  mi'l  »l*
Daya H-t.  Saaity.
All ill] ii -!• nl -I .i' ' I' • ""'
Ibt Tn-i .".t1  in in-,i' bu.il, ti--
H),,., ill,,l.i lube ii-i-.l in
. ..t ti..  Ii,.li,i. .,, ni.ni
,i. ,i . i .... i.l ti... ..I
I.
,i"l. mi-
■
il,,  ,.ll
|„,t,  "I
BKOKTSR3
Ciiiivi'yititti'is
NntniluB Ptiltlit'
Investment timl
CillUUllssiiiii Ai;i'illa
ll.l I.ITIIlSI  S
Agi-iiis for Ihi Celebrated J A
J. Taylor Saft-s,
DEPOT HOTEL
|||;-,,,l ,-   ,,, ,.\lllil|nl|ii\.  i llll.nl- -li ;1 ui ITU H.l\. ICQOIIU*
IN".  in IlltOll
P. O. BILOD 1 il All. -P hCOP'-R.
QITEEIT'S  HOTEL.
rill.I MIMA ST.    -    •    NKW WI'.STMINSTKIt.
lln*  li.'tl-i- li  ' -                                        .   .  , '  i    I  .•  t  I- ..I    I llili-
il I  | HI I I   '    ' '  'I' S ■
W. J. CLENCROSS, Prop.
For Mens' and Boys,
Mcintosh and Rubber Co»
MEMO OIL GOATS AND PINTS, RUBBER i|
NltNO   AND LEGGINGS. AND UMBRELUS"
Try J.  E. PHILLIPS
Columbia Street* New Westminster,
(
Am thi
oo find pi
thll
■
BoiiRCHiER, Croft & Malleth
Finiiiitiial and Iusuiauco Brokers.
MONEY TO LOAN ON FAVORABLE TERMS
Louia h. jkni^
-lay  t»t.
ibt) alio
■
■
M
■
.  ..1.-1,. it -
llll  - . ' I ," ■ '  M
II.  Hii
j i l,i. im
. '..i.
tt.a
'
■
T*.a Maauulc Ball
■
M  Ifab)
that
i hit un
It li
•  'i.ai thi't U»
Fur Dyking
Ai Bast End ol Lulu Wand. !
A|.|.K to  (  \ S
\ , I., i -,
GOAL IND WOOD!
JAMES _ WISE
OLD WELLINGTON COAL
Colonial Block, Vi.'itnii.. B.C.
OFFICES  Mna.iulcOl.Nik New Wealluiiiatiir, B.C.
* '"'
l'i nut Street. Port AliKiilca. Wn.lt.
**/•
*«
V
$
<i
4/
/
;.-3| now
$
.
■,*,. ii
ta) tec
■
■
nb * Iim I
rs • Tl  *l 1'
Diiiiiniim Building
& Loan Assoc'n.
MalAt, Ur la Data.
'
111 11  ■
I
	
Daaaaat Iba Baaataa
ll
-
T  M
*
■
it
-
'
rt* r.ai ria.
Ibr  t.1,.1  |*t|*r
1
Kn**l**1«* 1* Dakfaiaaa
-'
.
•
■
Datra hr taa Baaaiaa
' i  li
T T I. I. W. Ilia
it, VBTia
'
tadaa-lll t.l.bl. tl ■■  •
laat  *l.a thr
'!
BT i ••. * • mat.
Iba aaiiltMi
. -. '
■  ■ aaatbrr. -, 11
n *aa.t*  a  ».l. I
I
1
'
■ It... .aid...Ikktnlaa**.
,. ,.i . * Ibt win  ft
«. I ...
■
.  •' •
. k.ol  Bill  I.'.l.l
..I  llr Baa..
Hits "NAT
tiiilii.tl/.-l i..|..t.i. . •'..laai.iaai
Mom i loatni-il if builtling
•.  |.n ilili iii mtiiillili
ll. !,,   In  .1
' I
III.  Ullll   ITU-'.    ,i  S  i,  ,,.  i.i
S. T. Mackintosh A Co.,
AQEIsTTO
- -tiiiiiiii.i Street,
SI 11 IE. .|E1IS-1I I.
„   LIVERPQO
'"-; \e fyfy  l~On tte Mark..
O'kV^woWs™
This Property in going off very rt
 idly.  Gut iu Quick.  One Hundred r
Gel Your Meal
BaftM
SIR.
sa k» iii*
WI,
I *|» I*
1 lift All
Mi
MSOll
• a.., 11
Bank-Montreal 8?A,Wl,UC0 iu"Month or Twou
.tritAL aUjaitlaa. IU
HIST.    .    *    .    «
rtiiiuty.
|l|'..\l.|-.ll-» IN
A Savings'  Bank Stoves, Tinware, and
Dt-PARTMENT HOUSE FURNISHING Gc.
Kit ***"" *»tBa-~a-**l ■» casin*(i«<an **•!
11**0 H-
M
ANAHAN
FRONT
IH'  BU't "'«
1 i-  Kl-L I
PLUMBING, GASF1TTINI
iMtrat Wise! ii Cwt« _»I all kinds of Tinsmith Work
H aaa d mm mm AlHtllllf    fill'  ln.ltl   "I   I III"
•sr.BiuHO.Bsa. QEO 0 BRYMNER    COPP STOVES just IX-Cciwd
MARY STREET, JUST ABOVE PO
'
I. I-
,1.1*1
'
■
I  I
■
■
■
■
-
■
Aaal 1*1*1* al Stiver***!
■
II    a *
. ffSOR
11 .
■
*
■
■
*atat*<  . •    *  i    ■   m	
-. Uul thnoiftb
ib* |*1 (.f..i
■
III  . l|a. I  lit*!
'
-    '
\\ i    i  m .' i it to* g **-.
i \ . . .
.
r \ •
ij
\\   II  •.*  iti'.•   V|
\\ ii *. . ......I
- i!
i  l. WbltUrr. a tntntoo ma*   ' t
■
Hi Md Mt* \K  II It* r  if I
i  Herat    '  bl - '   U
■
\\
rr >,s»i  fr»*ni Vaaooatal i<*
t.'.ISI
JrMapb MrDoooM of Uttkn .
I  III al
I)
, ..„ .. , -| .  l„I |,.j,| I., !•'••,*. IT.
t I *  **l,l
• ,- v.-,
alar* h* I* l hitrman ol
th.  IbraN -' Work**, msm  o»0t )•«>
ii let lamtiit
I    M WHaa »i Mon-
r ii.. arttt-h
II -   . itaniai  Mi H
to* taotlraioh *li*ilnnl • l.art' nf ib*
onra -t bnltloi  10 ib* immth  i<«hi
l.lat.i si K*ttit'*.t«
Ilmrgi i IHgk. auinaaet
l..li.|,l,. ily, sthkl. i*"*t-
I  ■ .
•nil tin r- i.ii.n-1 nn Pebfooff 111
Kiniloro, srbat* b* ovftl aMoat* rfatrv*
Mb* Mi riii«-n'lrifb *
■i,, ri a  *' iiiii'i ''> * .-"'Mi
j MM I-   "
The Matter "\
is. mnn  tlt.tii  even llic
<|i..ilii> nl tli*- material <il
whiili .1 .im nt clot
mal.'. lli>- mitsi iiK>*trl.int
ttnisiil. r.ilinn   Thi
cloth l.i.llt lottlur.... .1 I--
llii- s|l.t|«" ,.( lln  «. ar,
».ir*a- iiiiii ihtxkly
| A. MAE
guarant. i * t \'< rfci'
I ii ll'.na -|kiii |>iii in
n> iii. t l.i -t coanpctctil
tailor is moreclcgnni tli.jn
misfitting im. nil I.T, i
immortal  Shakespeare
■-lis   "77ir  .//t/i.r/r/
ii ft Proclaims iln-
Mm,"  The Bard is
rii/Til   Ih, i,|"f  ..nl. r
dig from M.A.mCKEe
DICKINSONS Co
urn URRa.
Bat,  Ua.aia la* qa..aa, a»*.  Bt*
art.
PLEASE TAKE NOTICE  rp Qyjj^g
Oeneral Marhiiiint k Binia
IV - * i ' »
Heats nil VeeeUlilea
CHEAPSIDE TRAIL.
• '
HORSE SHOEINC A SPECIALT
Bl . nil-  ■  II 1.1 ■• I   -Si* 11 1.  iS.  MEM I li T I I.l I'
1.1.11 lli IS ALL KlM-s''• «>'
•un uHuitii at ,n iii nr i, ai-ii.ii'.i,
RAND BROS
I hn.c jnat ad.lrrl lo my
Furniture Stock Hit- Oral
Select ion ol Wlntlow
Shailea tn pattern nml *«■
aorlmrtnl 1rom*tto*tl'-<-t In
wlilth nml will anil cticnn.
P. PEEBLES^
DON'T
CUMBOOTS AND LANTERNS PURCHASE
S '"  I  -a***!** \/l***ll IR
LOWESI POSSIBLE PRICES *fc*> YUU It
Holiday Goods
ll.-l..t. lotiking ihrough the Fin, SWrtctionai
Campbell & Anders(
KOR,
•*•—k 1   "T*- A _^ A. _ V. .■ have noa ihe lt,-si Assortmeni ami Slot k of 1
IxGSii Jbsta.t6  «.iH.i.>.HixA.i..\Mrs.i..i..i___.
_.,,..«,_,________________. ROYAL ( ITY M.M'tKl-
lainiirv m i n A M ^ ^^^a^l'^
lllll1   W 111    I    I fa HI FR0N1 STHLKT.'ticil In Via'ticn't Tiilt Mark*1
■ ■■■■■■I I IW B   ■■■__*_    E1IAI'-  IIII -ni-al I.. At. n,H« a. !"'__.
____kl ____!    OPTCNHEIMER BROS.
omoBBAT COMMISSION MERCHA
Importers and Wholesale Di il.-rn i»
NEW WESTMINSTER, B. C,f   Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos
mmmmmmmmmmm 100-102* 104 Powell 81.
VANCOUVER, B.C, AND LONDON, END. >' o. i,» .=, v,,.. «
■
. t

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353995/manifest

Comment

Related Items