BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 22, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353992.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353992.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353992-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353992-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353992-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353992-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353992-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353992-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353992-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353992.ris

Full Text

 W.J. WALKER A CO.
REAL ESTATE BROKERS
NEW WESTMINSTER, B. C. ]
■Jticiil Uari.ii.
MM IIKII :i.-.i
\c
ast Your Eye on
SAPPERTON
lots, beautifully sit*  '
uated and command.
ingan excellent view
! UOM $60 TO $too, HALF
CASH, BALANCE IN A
YEAR, AT 8 PERCENT.
I. T. MACKINTOSH & Co
i\'l.\l. UI.Ot'1-.. ■  NI-LW WI-'SI'MINS'I ILK. It. C
!«, TURNER ft RAMBLE
!_____,   I _M_t.lBt.-l  *\j(  *|J| _■____■
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
■ tu m in 1 nm. unu si'ivimai 11 111 11- in tv. hi- i.' 1
, 1 i\n iiiiiiii-ii.i 1 iiiuiinrn 1
BID- INSURANCE!
mt
1"  I""'- HI-llllS  t
C>ii iiiiii
'AHMS I Un*
' - fl 11-11  I
•
■■.lUTH  WEST-  tcoiDUT aaa Lira
JNSTER-i'ii ■ Dim-1 Itoict- ,,,„
I I"  2 1-2  a,.****
* I'ii-.t  A1l1lill1.11  to ,
lull, Wi atlllill-ti'l.
1NVEYAMCERS «* FINANCIAL AGENTS
W.J. WILIER IW.
1 staitHKi ai t tutsi.aia ,N„
ci,* Atioitoaa Tat. ....t""
mtraoti c.u t»,  „, ...*,.,„,..
TIIK l.lLAIUMi
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
1800 "■•"'■''i" M.II "	
1500 >'"'-« •" I... 1 ■ 11 -1 kl •.. 111, ■ 1. .
12(11.  I I,.:. .1  ,'..illi.ln, l.u,-i|.,.,l   _  .,  ....  p- .
i,ots 1... 1» Toilet Articles, otc.
WANTED IW pro*
port]*todu nn',* uoropiircbutn
DRUGGISTS
Potent Medicines
DRUGS
PERFUMES
WANTED.
'I'" i.i.t-i:
-1. it-.i„ I,,,,,.,, ., |,..| giiH.|,..
Hill 1. I.Mltall*
Macpherson
fi Thomson
tal . a.la.a«laai .II...I.
nun-nun •*•*
■  .a,  |l
OOPS,TURNERIt 0AMBLE.Ni>w Wt.tmluat 11.B.C.
LC*v*a1,a«- "* [BRITISH LION
0 Smote -. .> te?.
M TIFTJEN.Mnnufaturer'
II K.N IN  LEE
Ul  II III
s.oxrRTis &joo
*********h*
*   *   t   *   t   t   t   *   *   *   *
IOWAT & D
TURNEtl
Real Estate
nuraiL n mswin «hts
Tht* followliiff Property hut uow bovn
pliitiil on tht* murkt-t:
litt It. OttOI I' II
\i ■ ■ I ll
SECTION s©
-
I
■_____■*.-.> Mat. ii
!
Mow AT dc *****
turneJv
\.m  9. aim,mm*,*  It t
* a *****> *.*,*,*.*,*,T*-T*~^
t " t " i " t  t)  tt " * " *  *
DRUGGISTS
*  |„l-lt-, 11  I II ll.tll a.ft. |l. tl*
tta
act av/.vmt
11 r
.H.PORTKO.
Surcc-aaora lo F. O. STRICKLAND
IESTR0YEO DY FIRE
i.iin  t*« I Mill I atl rtl
IH UH»lnr«s* ■ Irtonttn |^ar,»~*
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
II.t.l.arr. l-.nni- till*.in
T. READ & Co.
APPERTON
I OTS AT FROM $00 TO $150 IN LOT 8,
SUBURBAN BLOCK 4
in Hi.I iini* Hili*. or Spfrtiln-
|U iimi Hits  iiriiiiitly iIi-IIi-b
II ."int. llUt.n.  Slii^iillUiiil
'".l.'Ua I , ,.v,'f» Illt It lit	
1. B. Mackenzie & Co.
j    1UO6  Gtmcral Agonts  607 COLUMBIA ST.
-HIS
.^EVERYTHING!!
LATHAM
ESTATE
Lot 78, G'oup I lt>»"-.|.*»_t Leii iwiuttlulif ailuiirtl The Tram.
war «*tiln*n lhft«**(hi»*.%|-otnii| Thi» it the thetrani in Iho
tmm*,**  Pncei from B2M) a lot, WO uttt. bol it. A A it mot.
615 FRONT ST.. WESTMINSTER
it- i\*t 1 * ni j
H.G.ROSS <feCO.
urnuniuit  Qunoral Agents  b
QHEAPSIDE
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
,-aii«4al4IOA-«**t«iN<t.i-**r*|ti*t ' ntaeiaiveeeMr
- 1BM0 *m**t*m* iVt*.r«nf ******** tit* A***ataa^ ***
|/n»*»fiainrm*i»f *i Biilrwlwaaifaaierv,
l'AKNKI.1. CONDEMNED
Witli  Terrible   B.-v. nty  »*>■   tha
Biilio|ia Tlti'Hi,;li"iit
IrulAiid.
HE 18 PERI'ECTLY  INDiriTRlNT
Olailatonn'a  Btote  of  H«alth  Ei-
OttBfl tho llinvt.l A|i
l'|.'ll.t|l»lnll.
AMONO  THE  LIBKHAL  HANIB
Tht  Puma  of  Wu!..!  Tryinf  lo
Afoul  Meeting Ilia
Mother
UobboBi Bttrttn -.
limit ailnilk- -s'li-ro hvn vrMttUy Bn
t**i iiiii.i-l ii, iiiiVi' .Imil Unii. of Mi
l**trttll| if Ji nm,, latiiin* will aiiutuiiili.il
hit pQlltiDBlOTtrUutt At.iiii a thuvti
btlbopa Iiatt* alt t titi.iiltaii.-atuilf. tlid
by tpptrwlty Bototttftttd a-u.ni, ***
it. tttl Hi. 11 btUi ii-1 a« it mi liin*  Tlir
Rlfkl lift. Hr. DotttHf, ii*i."i' ol
lloKlirr, -4)1 in a Mii t I** il.* , ■'■ ict ..[
1 ■  i,iul.-i Uh
dkutonhlp ot tbi *Ui ■dtliwn Bight
be .nil) a ralaiitit) ami s nm  Mot) *(
•ttu |iiiliatnntar> repretttlBUnjI fr-m,
lhl* dloretl btrt i*'i|fi**i ti.i-aiM-ita. uu
tttn ol I'mi.-ii **■
litre dent ttd aafftrtd Bin ii
(ui it,t-,iittM-iii Irelttdtbtt iiiii. i bttrt
■ .1 I rjf. r Iii hi. tvt.ill ami notim
It hll .»Mi**,ll,**j m u*1 l»».  II,. na-
i..tt-.iitts notttn ■
11.. ti-!*.tr X* ItBtt tm  ****  »*ltvtlitU  »t
t-ii*i. t ■ avditlii* * i..*it>i* Uh *i 1 • i i
•  motknw »( ai-linj, uf
***** rbtntlM aiul ..I 1 i-l u Ittt. not at"
ttnrl.liHt ul ll.* ilinr.l, . Dial i-ititiftt.
H--i*ii*i.Ij is-*.ii..t u|s mth OHtral lata
"  AtThbulii'tti  Mt-tu** mt
-tnotiB, MrRnllj »t roti
■
|Od UH) I*-  * ft **t>rr loatlrt
i -att. unrtt um
oopattr* ibbhmU] tun,,
• < * ti-. It.<*m*ii* Jitgiaal,  bed duo**
• lit, it. (•*.i t(i« nuolhi
than ..MiM 1 Bn »■!■  I
■
, Am* tm*pr*r*
i.ii itUiii'i  Hot a
. rertl] Um »"»t<
.... 1 t ..( |*al,,..: 1.1  II
a I  L.ll  tl|l. l|-S*a*ll   '■
It 1. mU .1*1* 11 In. ihoi li*
thi* Umtnidoianl tlun h
• aiiitairal ami tvflf]  tnl|i4|  u. Itiman
. -1  l'ni(ap|l mi *.«l| IttAA*
• '■• 1- um.
I .-.•.il,  IVijtW*. mail;.
tii**«ift»r. m*
.1111 .11 win ii
trrnt Un Mltti tl Tti ■
t*  OHtll-Htt.r.1, *■-I  ttl*!1**  !■• l'f**|*l  lite
■
>*i   ft •* .u-.i.itl iht. N-tth t-tstatnt is*
•  aiiunitiiitti **t 1
poUUttttt f-ttslMst-'til tehal
J  |W  Mlttlcl   l«tO*f   It,!**
.... iiirnil-n in the mial
,'*.*. a m*m hin. hoi own
1 «ht .in tirtlet lh* li'»h tapettle to hnU
mi In ii.ii ittoUoUly n***>* lit*b
•  r   Re  mt*w  ibal  tha
i ■*, 1*.  ettttl  h»i*»
« tiat-tat iii*h u-i*!. tod
• ui   trial   tnialoo   hntn  hin
itbfi thaa eofed ti'*>, MMfttn *n*
i -  -
•Iraliod." ba •_!».
tr flam ittl** f.i.i-'iatt
tbtntio tod iv-trtt?
Itall attf IU«li*b *****
s>*| t Urt.it t. **. fn ••
'
t*h nlntitfi l*»liiaiii«*i
,.Jl |«aat* !■*
Nrttb
■I Ibal
aal tb*
*****
BUilBfl
pgft* ,1 nrttttn mihoui referent*
to home offirei,
l***m „*, n.t nfproterlltatm *•** an .m**4 pag*
CihiaA'M'oii  "HOBS*
A.B.C Cml*
bs-aw 1 tab I* to li^HB
••***> at.at \*i*l >•
t*4 *ban bun* t    *. -
ittl •**a*l*iam
Inollh hii itodltirn
naTBtOtBtBBBAaBU I'lim
t»ia  TmKf* itt*  tttl  h*
******. ioaaas~4.aii.lr  ahet
H t* wnd lhat b** nai
f AUtm* k** 11 li ethletl ihtt In eto on
•"Nti Bt 4e|*md*d ***** In **** ih*-
HH) lbt*n«b to til hbthl Millet. ***
j lhl* la tt mier-iitty inbnrioni laodbn
*4 Kaettih fiiu al b*l,i**biit  Ui* ah
t**t* tt*m Ihe Itm**, tht* fl*ll<Mir *a*
itltttrBtB Uflft*)"* i*w*latim vt Tti-twr.
it, ,.*-..« ,ti,*i. Ml tb#iVH iltt-atltt
f,** i.t ih*. hub t\,**t twitiai) «b*>b*«
it a t*,mu ia 'attain taaliin* wl «r*W/
thai  it»  iti)  »f*>rtita*  in  |*tr*
rj >-   I-  <  moI  that
itiadittiM • tfnntn tt tb* .li*.itai*;tiis-
noa I nt lb* rharrh lo tta)*it«-«1 blm
nun* lha*. |d*i>wai otbtaiiosft  It *a*
«*lf 'With tl* n h*«ll«llrt, lhat b* at
1***A al H,f*p» <.(*.«) It tttltlt ttfcBl t*
i*-ail| eo aii«*h et**** lb*- i**.t«h ,4
l,t.il*tt*t  Tn dns-ntbltkh end 4l***^>*
■
■ **-. mat bni
Kotlllb 1 hir» b. Ib«* Ma« fMslhtiltrb
■
■■* Mnitaa *ia*|*h*
tHi ib*> ***** .litt*- iit writ,* in it*
. i  ii..»..t ■(.. h iitadaian*
reeollef ib* *bn*
eMHIl*<al1| n*oai 41***tobll'*bll****l  la
Rwlaod.  IB* IhnMmmti  •  *•'
tabnl el tb* oerrw****"** »l tu naHH)
B0BBOB BAUUI
Tb*Pilw*»d Hab-*,lb* f«tnr*l«n*
|t.*talUa4t.|lbolbat^h*d Ratltod. N
ItBvdtt aitsMinf to laior
• .. .ii, i ** .I nttbti  ti tii«i"
-*, tta tot a** I
nisi  tii  .atll lb*>Tlt'-»**1at
. -
... * I ihal Pu*** Ilat.it of Atl
tmi *g olnBtt ttftttd eiaar •'•tbt*
la ml *** Mial aMb*f-l». **m
i.-i r*-l-ihir*s hinf. «a*ib*>n*4i*n nf
<.<airaanha1ln*| tin fni* tn b**» mi)*-*!),
*,M*h ho did, **iit la rt|«*fio*1. >>) Mor>-
u*nlnt tboaahjo*! in*! dltovlt) In, bal
In Ibo bo*line n( tho **<****. Mafrt*
\ *• t*>iii l.iaof ut* otlafid narhoot-
i* 11 a* in ib* temral woltai* <*t bar *AA
*«i ma. aad It la betn-ied *ro*liiod hin
titb tt reliant i-fhatw. Tho harrarai
ttor|. with Ita rnlh*bottal ptftlfnt •*>
trttr, and ft* all hithlMsltet** al lh*
tam-if Ut,V. I.,. aaitalH Her Xa^it
itt a lorlittiidtfftis. tk>1 gfilr hry-an**. nf
HttfMOBfB tl lh* had balsil* nt tho
I'riitoo. Iml aian tst**>-an**> ll lomli io
nek* bin rtdtmbvii* Tho Kadttal* ar*
nahlrtt ih* mt*** nl ihe affair and h*op
Int iho 11 tin*** **vrriarr «nrrto«t wllh
.(iif.tu.ru a. to Ut nftrttmtoi of tin,
B-ati.lt iiigln,. Mr M». tt. .,. , |,
SSft*ii!H?*rW ****** ■****
U "i D ill RUnt  1*1 Ii
Tlf Kal.tr  ,tf tlit. UtrtUM  hU no
loeb retaUD u nti ancle, ibe hi ol
«iU*  1...1,1.1,1 In ,!,,.,„ ,.f  ,,l(ll||, „ ,
WB.otbMtflae bt unti.t  p
iiiiliifl in iim- imi (tm ,|(<ll -(.
«*"Mii,i to lieriia ,|ri|1„,.,„,» |iPi||il
•wirg -u-i, oStrKTEbS^:
llitihai.nr..|H.,ih «i. Bellnrodln .
WttdllttrM.ttd ****m**4 a LI
^Mfoinon,j,kil,||,1I|l|,,l,1J| ,
m\»ruu* ttm i.u u.u.i *,.iMiftl „*
rt»i mtt I.* .in.w uui ha.,
!r.;w,.!:j'.":,.'."."t..."' ";<*»***■ *h*n-g*\
iu. ai-,  Tht Raptroi evtdeoU. It*
ui iU.i in ipttb nort, btl ■* i-i..'i.i,.*.,i
■iia.-a, til I,'. -I Iniii It. .11
il.mil,  ami lil. lltl tsiiiitMiiul)- li*t| In
ttis* rottd <>t ipplttNt iini Bttrt nu
**i«it**iv i • iniirt, i„ itrtltbttt bbutll
Tbt it. iiu, ptpen Mt, ol ■■
ai-iut  ih*.  titc  t*m  »1  "
<*iii. ti. ti..«itt-r, i. iftttrtlntlltr of
.. Iii.tal  li  i. .,1.1. ft tiltttttltt el
n.t. t-.ai.oi. i..iniiiit, iini ii*. i. tanoi
UW • .ii.'t I '
int |*a1n* iti la* 1i< a<1. ttd tbtl *ii"i
tliiM* OOtN OB, tbt alno tin-i. Un otl]
till* f^tnl iiit«rt
Tbt ***** *t tin Rnproti l"r**«l*ilrh in
full wti, UBtpttrt, t I. it*i< >i idtt <>i
thai lad) aiiii ■ tui nl ItatrltB trUitb
,'„.r.,,.( ll , .,.,  | un
<•( Wlil. li Atr la a ,pttn i
trrtrtd iom Him «" i" |oli i
lorlt tpot tbt rtttrt "f ibt laiior in
IVttdMBT. Btd .lit* tamilsl  hai-* left  IU r
iiii tbtti no* ptrlod, lattri ti*."ti ii*. Ti-
n* nn uiii It fill* ttt la* '-'t' i*-
ultt.l rtlbW a. m l*>i-*it<1i, than tUor*
mn. I'riiK.a.  Bret *** t..aiiii ol bta
. itlcotM i»'i art
Um ttettbtn ,it t)i..,. Vh lorlt. U*t *****
\ t    i. i.-t.|-!, M.-i.it itali
notef ntM in i.i.ii It I
tn* Wtwn nf Ilia ltii)al fnit.it ,i.  popt
Iti tttl it,. *ii'|-i -  .*-■ i
,...    |,  i ... of ibo I
tut. ntketttobtt|o in itu* ndeituu*
*.| lirimanl itnl I i ■
11*11  Till | t.-l lllll'
I'll*. |*~>I'''   'I
«Ufil.. i Un- (.,Ii.# Int*. ivallt e«l '_0.'b
tbe RImm ■ Anntit Uwtlkori Unn
i. ... tbt **'*** it iroerloi ti.n it., t
:...  turn .'  -
.*t..i aeaiti.i tbo tut **x*t. wbtrii ii**
• 111 Bnd II hard Ittttont  11-  i.u **,>
_-1 ,.i I., ii.,  i   .
antethltff forhtaIt Urn -«t ol ***«i
,. letee, ****** l^..*.ih* s..-» •
i.*i*. t atetotll) |.f.,|v.U. I., i'
ttl (,tl 1.1111    I'luli  a. 111. t •
u.ii tt-ana titb * *•'    **
tbriii tbt vm ■tfdnrod  tt t
trot! tbltf lot i i*n>*>"*n*»»oi  Itiadfntd
it br *. ill| In- Untn •■
. iii(s.1 ittihn* *ttl.lnhi*|.i«'i
l't -ti \. Uj ...
Paw*. I*'imi II  i
|nttauoi|-ii-*-#« tho !...(.  thai Inih*
tnirft-.t ..r t.,,hi|*rii-. GbBBiB ■ '
t<iir*>i,*ii> I-* tbe I'liii.-l BUItt, obmo
dnnni*'■* Utttd lltttatttB
•lil.* In lh* t»n Atoolt<*an <■■
Choeed by Omte*i«
Itit**.*. Atat*. I'thiniti :t v *
i**M,  rtnhtd h*i*# fiwn  V.
it ib* ihttfitiiM'tti iiranor bti
nt,..at fuMo Aitti a naiiUn* i«att lo
II .  |'|,.li-   *   ..(   1  ,t.|  .   a    -
iatHio.1 i* « i Mnutat itpnrti
beltBBtmtilb] Ibtrebel ibtptllttartl
a- i 1 .t*tt*r»Mi. and had a ha**
il lored.
Thtr**.* i-(<s..-.i* ti*s** I-.*.
:
TV lit**' "«. ren ii lint I
**li*4rt* I* Ihal Ibo  b
ilitaittti"!  alnMlhf  ******  ***** V»I
I i|*l*
A it.-liter B.ti-Un*-»r totU*
st »ai*j. |. l.t nm *i   \.«t rt.fi.ed
ItnnAftBl* thai a ****,* tBBJBtMMl
t*a* f**tieM btbrttt rttn*tlao irn.^**
t't *rt* Bl Teh OOd foft** nf
ihrnin INtna. el Tnhtr. **t V*h*m*ty
It lo Ib* Bthl ohb-b hdhserd Ihe e|»
Karat*'* nf Hn* BBTpllBM  wtllf t
IhntiMOdli*
ad*ai>*» tt**n Afitt* *a* ntd* dm me
*,,:, d*«n nt, ti->»tdi* n*na*i*
(ttttM Mt| dlntftml t *
aaln-n at tntiedlal* et.haitt* >A alma
latbjdttt betarett hn *tii*-il»bon attd
Un Mif/pUtt tdfttn * *****   *
*** |,t..ssi|.iii illeatpw t-
*it tiih"t«ii tf.  ii*-..**  ttdtrtranb
ahtrhtnitt*«tio*l.*li» ltd I
i..rh'«t.l.   in  *-i*w   i*.
*>«*mi  nl  lh*   **M   i
bulhtlot. nm ata*"*'
f.*,wt i **•
I nti til M It* ** |
*-******> anil"!*!!*.! l.t
dnhttl iai> i
- .   i antrtUtB
ft*... ..f Atii.*. uh* naored ■-
ttrinin lb* KtifHaara'-'   "■
diimaio.1 ibo tattr, rntUon
biadlnt it*d tn*.*
aiihor ri.an*.i «i.i*i ttitblo t fo*
mn "i Ibtli t« ■■
****** • nmnotit 1
tu* mti. ii
•a aid tm th* biodtn hand oa-rtwinlof
1b«Bthtarhhhf..
t*orel*. no*
hand In hlM   Al a *** -»*i-w n,.*t-sl.
t_etNtr •** .
' -
Unnttnti i tiobiiot i<,
ibe tromond'ttt* aetfM ,M ownoatnin
nt  Iho 'bar*-.', broil  <ti <t.ntn*y, aid
lat  i  t .irf.it mm trrn
' ..''I It-'
htlileood tlaml a*. ».(b»i nnnWr *t
Iiii.t.**,* rttfbed lln  »
bsiHdlni bof"* I \tmht ti**mi*Ar*t M
Whoo the tVrt'.i,* btd **-i«**l trine
ihe irvw-tt* Immd IboJ bad ■
nf Ihofr Oenbet dead lhn.it lb** tmtth'n
nanllnnod. *ht1o nan) ****.*** ale ****>■*
fttntd in IMbrtthfftrai Notll-r oirif
en<r of lmi«irl*n*-* fell tlorlnt Ihe ft**,
ihn.i'i l» ami did nd *-ntnnind fn *n*
mt*, htil *-at< hod Ibe tlrnitle lint
Afatle. ahenee, a^tsaipank-d l-t *"
Bnr«omoa. ho Boat In Tnnolln. ifltf ***
Ing Ihal lb*da) had |ttB *** *• Ma
TiHtitht iho tMorttBl IUti|*iiani trill
MftMBBB Ihoffeldnl Afaltr. md '■•
■mmm idiarno tm TeoN-rtn.
EAETB TO EARTH
I..'l.rsMi« to.,,.. Amu„,| |_ 0r„,
o' Amsrica'a Ditd
Ham,
OBIBRU rnn«A8 w. shkriian
T*i\\ Military Hooore **'A thn R..
mama of tha  H,„„ 0f
Buena Vleto.
ORKAT PLOODB FEARED IN OHIO
A  Buiftia  Rwipro,-.!,,  Hll|  t0  Bf
Paaeml at Washington
Shortly.
Httot loth plttt  ritl.i*r Miermati re-
* i-. li.. iu. .In*iiii ,i( an a.lji.fni lumli,
j.i.i Kjiiiin tiin itr*ir .if tin, Uoneotlod
uUltrti who bold Ibt «*ri.*ii in ebttlti
II*' tkWBtd til" (irlfitl)  t> .tni.'iiii,  and
■nnn i...I. in iiimi, rtitrvtd It Hi*
I,, ni ot iln irttrt *li.-i*s .'llirr tiieml*t*ra
nt Ibt (mill) tttn- aitl.. rs.l   U li.-n itu*
bnuvt pltotd tbt otiktl ■'!. ttw np
porta ai"«\**. tbt btfbt bit* a loltnt
■ all and llii* t'liid |tUjo*l itm dr.! few
in- ol  TL-ii I » l,itun "   ,\* tin- rmotd
died t*ty. ntbtr Miarotao rtltri bit
Ini ttd bag-it Ibt urtrire »(tbt RuttB
. i ,uh over tin* tromaini *i( hu
dtstttffolifaed failier-  RtttUn
of tilt (aiiiHt and afttttl  Rillifrtil in a
■ rss.iii. iml .liiulliif »llli Iimi. liii'ti*.*
et-mt and n*tf|«litl| li.me.1 *i l'itli*r
Mirimm r.*ad iii l.alln and Rt|ltlb Ibt
 roprtytn i»r iii« repottol iiir
- di id
M-rtW Intfan lha t*aiallt.>n
•'■•il al "prttltl ****** '"  I"
tl» tiiil*l id Hit-lei-ilt.'ii Um rolct **<*•
ttd  "* airy   irnn,"  "niilrt
•im*' itntlebttcantlotttd Ibttbtni
,.,t tiari.l. an,) tint nf tin-
i .iiu tt Hm .Husk tbt irtttd *****  a
•lii.'nlai ltii|'t**i.UO tOtttttltlOB  I*'  UM
wiit'tni, aroratol the t.siing |<iie*i dt
Un niddlt of tbt itntct tha wpptrtt
Otrt letMWtd tlt-ai  'he  inket  ami  11
i iiiii! tin. brtn be
btl (dtCtd )u*t ll.tl* Hie t***-*  1 altn i
Bbonttt vtt «.*t.if*i It 'it** itrrtoi h*
* I..  Ht ettdtdtd wiih ihe torn.
Ml] !,t* *"u! ltd ih* MBH *4
all the faithful dtptrltd Nti It WBtt
A ■tit* n. aonu Id ihe han* uf ihe
Piibtri «i ihe ****** ltd ft Um Qtl|
llbWl Ametl" ,\i Uif l|*l tsultUHrte
tUtfftd Ult bttltn i»»i"if*l tn*ni Hif
mtrof Ibt .i.tttt lh* beautiful Bet
mil, nt,i.ii H ttt iltat-'l tbtt ti wi
\. ■< Ytlb a*..l is.i*mi Ibt I*'* *'tt tiltl.lt
Urttltd tit. «,i ih-an ,|ni. kit I..*
ei«*| tulo lbs. *ii-*ii atno tsliiili in
■illed tt Hie aid-I Ihe ill (erf.
t-"i< ti.i..lMti'1'l- *
-1'IWIli  lildmeit.nl.lle  ir.
tired i.sifiit.ii*' hit i*«in.rtii»   ttnitun
'ht t..-(tin-™! hi* arm ahwnd hi* fid*!
•■ iw*.  I.,  hn  griff,  and
,«ftitd«tn_ .( atdttt t" iis-t Mo*
Ben ol tbt limiit rtotd b] Ibtiran
.,t,ii. h mi mr_|ditili DM l* ****
llntahlent lie*. • >"i Utttrtl BebtBtM
rttntttrMtll I'li'h and |_n*_g Mr
•*'.-• •• ul a  1  al  Ih'H  .i.-.
futQf rnUrtd I- tit** ctrrfift vtlUtB
fit iii.w "Oatrltet *******m)****Aih*-*
mat*." -fried tienatal l"i*ti|th*. and ih*
* mail vh-tied t**)*HHl ih* rjta-re. and dt
■ t,t*'  th*.  line  ttf  Intuitu
O/UkVh and ibtrp """ u"' "**■*•«•«'! a*
Intdtlreb) hailtlbn,
■s, ntt.'   iWfBVBIB
oattie nr HBBBB1B1
MdBfBBMBt nlMttBI Ibt
.•...   Aaaiii tho emnaml.   U*i.i
-tn lit. ti. ltd IttUnt t-iiiet *»*• ritr-i
i,it .in* i
Bot "I ttBBBB I" H" 'I *
i»t,.*  A triplertttot Hlth •
...I ii- um-
Mwitiitdi ind *iatHitne ai Ut
• ibe ejnointul 'ell, "Tot**.
i iM. otl " A* ih* tt.li i**U died mt
lh* OHiutnora loroed ihetr IBtM li-ste
Unmet and iho.t*.*di<ot*>t >iuh*iit
in i..j*t**
*, .- ...i ..I ttftBtffi •'% mte. »a*
dtltlnd It ****AtA**\ ihr iiii**. andnnnia
■ttt tl ttt It tbt IfBtH i" 'il** B| Um
■tltrb It BBBiltn In ••iiernto fan
ui n»l *»*»i **f t****** •hnhada't.'Wi'i*.
h** tt**m Noa Yitafk. «n« liken dlmril)
htrt h* Ibo llil". *bkh ilmd In 1'nhtti
|hf.t teldV tm BoNtlni*
CANADIAK  NEWS
* **■■.' MM !'»•»■ it
tlMOtTB  tVhrqarr Jl -Kdu»t Par
iar *nii*ii*bol a teller In athi* h bB ***>•
"I eslnll tbal 1 ml iho oilier aad Ibt
**** eithnr *'t lboh|s*hnio. and I ihtHtM
,wlti Rkt *lr* - *
mil* amithei *m An anon m*si» - IbBl
m an* *.iboi ».ihj»vi. and M *iai« •*,»
iifti. if tht, ar*- at rib »
tnhadfi i* (stint t>r <**ii »l ti. ai«"ii the
R.|..rn* *m ***** ibBBl on i**h* hiai**lt
" I "
a..*iii*Ti-.-**
dthtUbi
it m Um (h* COtttf -if li-t
t  ..i rdertltt ho ••*
■ it, Uinaii.it,
I  I ... It.rl.an Mr  II.-. .   '  •
ll. i- i.u rtajrtd Mr i t**t «U1 BOB
totttotlbe ikline ai iho OMMtnttlVt
rlttdtfd bttrtf   Ibttb Wlnmt  In Ihal
itlt
ma nofon t-ia*
Tlnr* *m'** i mitioai t., mn '-*■
-  I   ,  !. I    -
■  tleMinf tmt  lh*lr llroi ami
U.i i.itnthitti  (*-**|*!*  If*  dHertnlnod  t"
a rl " ■  '
, **. I.tmi hrflf h. Ifttet'ae** I*  lb*
- * * t.f b-*nd* nf
lltetanadian 1'aHBe llill«ar Mn*n
M'*ntreal and *i*i*lt*, a pMWl.* ol loft
nl mllll-tni fn, i l-rldif il If*,****, and
a |>tnml** It ho eel* a mi)*>rltt  ■■(  n'»i
hot eh* ted tn I'tLjij^tri him ihal he «IH
rUttUtt ibe Manlinin *r-h"».' ltd dttl
!aii|tiat* a.i*. n-d ai**i i-sr(«s|nai* •of*
-  , and tl.e.l*iil lir.i'iif-. if.
X rthaott
The leading )*a|ser <*i th rat bar in**,
*h* J.t.irnal, hn hmkon  with th* OBB*
nmitft pBftf **** the Hade r(,it.ti.it.
ltd itntftf trtvortlti tbl Limral t«l*
ley.
noiTOHMMiaii"**!
*.-.r ri.ir'.i 1 M*r hi* h**on lent to
IVIor-* Kslwatd l*land lo (trnml** t loo*
nel fnnnet ting wliti the Mainland.  Sir
WM. HAIILIE A CO., PB0PRIET0R8
^">«P>«iBl»dUit Non BeoUtBi Ibtl
''■«"» dot) aro«W tn remond, it*
^^^BUlMdttdUitllktXBK
- tn- itiniltt,,.-!.., hogrttledl Until to
ll"11"'1  WieHoi   .N.t,  li,,,,, mil
lK,x.'l",'"i ->~.\ itoworta
Mu'l,,;;r:'Nru,,l,>i,,T *•*• SS
Uh 1. in ti.narI.. HrH i,h,mtntl oisfvltl fa*
,V\  '"' ,.■""■'"■'»»■ "bl tlie  ami
X i  ■ I   MHt -led 1,,1'ip.
Li i  '" .!_?'   '    «
t'ral«|„M Ml, ,„,,!,„„, „, m .,,,,„,
aiuiiianii loonunj prtnperttt bi tt.
J»/tjd»i« I    eyhtnlbohSp
■  ;•  ■ rttoli inn
■•umUl  rial,..   K*,li  h  ,   .  ,.
IV"';*"' '" r«  tbe l.iist-ril*.
Monti prontaea io n..,i,.,in. Mentor U.
lira,,. l.iiiiW.,..,, , ,„,,., ;,s $
!■.' ii»iial k.ti.1 Ml *i, n-ruiu .„  i.
H?",i,,rM >dwtrt lUotd  riif
no* rvitm - .if n,,i Hialtiiiit int, ni,-
""i-ltkUvi'*.1"!1 ib'-i iint.. tbt) till '•*■
i I. II,m, I liiiumn ,tl tbl r*i'iir.*i*l.ina1
C.irninlllA .in t'.ireiijri \tttli.. ***** wln.ni
It bti beet tllegtd Rdltw Ptrrti ** t..i.*
hi. ptnphlet, letogrtpha ihii bt BtttJ
M« oi II Ifsl "I it
MMM ntii,  utl nix. 11
WiMiM.K. IVlsniatf '.'t   *.lr It'ilnnl
tiilarlil.t, *iH-il,iiii  bolt llll IVtBlB|
in an Itttwon lodletea. Mid that Im
had Ibt tii"'' t-*..Hiv.. utorttee fmw
ti,. 't ..rn, \i\: ti...,, . \ r.,. ,i, i,i ciom
Itndtti - llaytrd  llin, liintor-
*i.ni. Bbemto.1 rt'iirr
olHial* IIkh. A, il llliiit.'. that nine
■trlrlotl tt**i|,ttt.'ll) with the I'lilted
Slal***ran btttttrtd b] I'mrtiia,
ii r.m UAUH BBWAB.
I'oiatt  \i BBS1  s** i I'.'.tiiitv It.—
ll n UatDotrtU, Um Itlttwnl ■ im
|tlt   .   t|!ittt|a  l.iiit tl  tbt "sn.UlM*
.■■I ol Sttdtttthtwtt ntd i*i"*n* fti-
tltli.ll.l1    - i. It I,.!.'    llll
opiaweottot tdallt Ibtl bo mil Inv*
I.  it to tii.ttt- iim, probttdt
tint  hi- Mi  Hotl
*■■  t.t-in iii at I. ,n
■t.t
tttr itimtii mr uttt
Mn-i.iM !!*•  * i lii.mib
liter** I* I II D t't  In
ihe Bold tt,. i.■'.. st.n pnbtbtlltl thai
i till ba  Dtvtt'i ""t'lufi ttf
■ ^iifflul  Ai a nttUot
i  lllllll lite f.tl
hrwltg •" » rotnol Bl i.t
t    rim  H-  .ll.ir*.**l,il Mtd
IIitiii rites Iba Urate -ta« eotn ■
cttatrtU ittd
htm ttnnt to rtpmntl i'ii* sii.trut In
pttllBBMBl '
Al ilia . int *i
Ottawa.Otl  Pabrun *i  TbtPrt
nier  artt**-*  Ifl  RlbfMtt  i.miiht
aid mti miiita 1 bttrt ttUI iftn  Ibt
■
i . . *  . .
lla front n.i,in* It ttttdltt -BB
'■" ottiMtl  mmm, »ili i»* i*ubl|ih*-d
In t latitat *-.-.i., Retfn «,lBda thai
i ilainr-. and
In*.mr.-I in !».„r ,.| H.ml Ititi
BmilM Utt-Utr, a HI*- l.ssif  I    ■
and hi* laro mm (.atr >..inrii ih>-1
* i- n rink!
i   i Uw Pir*
i.r eflandebttt beet etbnd l"f*  The
log lh*
- no «itt. IVoiblinlot
11 ... *,,».
■ ■  ll,i«t,l Halt*. ttM  II-itttt..
in il thi. nortltf  t iiininh.
a unii t.n.i. ni. billed atid Ittl
In lu red
F-m.ro uf li
mii not *  t . outsat
Itlt, he* he*o  tailing  In Um anti(b*>rn
half "t ibf iti* il Ifee
t fw )*•!.   lh- lltrtrt ir* ell
. ti.tni
Honortnt tbe Dead
VFAMIVBIUB. lo'itit)  ft   V
ltd *i!  tuttUvt d*»
,rimri*i.  f  Un  |ottrMtttl  «*r*
eh**** t**iat brih*tdi,t>**ii*niitib*l'ieil*
' rwptrl t.t ibr mom*nt -if
Henna! -iheiMiin
Tho l,-.t Lorettt
«*!*  hUBQSKDi  r»t>(tiai|  II.-Tbt
Ma^tirwtrai aii)t«*i| frnw i*watib* a mo*
<*. at** and t a|*laln llliekbort
,t|.„tnl Uni t..>ha*l |ti«-btt|ntilhitft*bt
i | M it
ran* nn in **!*>« na* r.*mitelM in thto*
d'si,  h»t  atiin  lit I'milllli  *thi<*h
irrtftd ttdty II ooa letrted ihit ih*
1.(.ii.  «it tl i" •>«' tt"w Ho*|00l
-  ■  I   I
, ..* ||f-|M«.1 lln'-1 in
I    ... .,.„  tbt  •''*■•*
i.tit-1 MtaBgni It •.'lanhi' >■
A ****** Htooliillon.
BtBTBB,  l*ei*|.iirt  II -At  IHIt*B
ntelil to tbt HertM mt* Xh* A*t\*t-
ItottttlaWr J»itn Mto-nooeM ** ******
t.i.nti,. l-'*ar A trf
si  m**s it * •-  > MBtrUflB
.  . ..- -  TtdtJ *.'rd
• bt ■ **.tiiinini
Ibo people otItttdt thai a bagtlf*M»
Intfctfi nf o«ri ill If **HI lo
, tmt di ,,v HbltgtU in
tn.it Ut '   rt *
.!s-i.rt.....t  It b* doretttd hi ^
1t.itt.i-ir
Fatal Mine Kiploeion.
BpMtttai Mm  B  ii  i*-t
Il   Atetapbiahn t<-.li i
i . si.i.  illernt-nfl-
. lebeo
,».   (li.ir name*  ire  Krneit llliln-
\
-
• "llt*«l Inpnlllnt up ''
,.  i**nlllil(*m   li  '*  fetnd  a
ereai nan) nibor* at* killed, be(
itr tbey fttool be r*aeho*l.  It
■. **\ ii tbtoe ah., are Inprin
tti>e*l ItUI *"im" fall* "f ttf k ar * rtearnl
It UlhtHtght fsitty thiit) men and ho)l
ar* lllll In th" mint Ao-mi ibe* '*
Mti • r Htalfl «h.t ha* net t"*-n #000
• ii.r* the npttMot. Itewiilna Jtirtie*
mt e treat man) hm****» mn** killed.
*nme ttf the In1*ir**il ltk*o ottl aill die.
llin k .limp ha* made tti IMttrttM.
Mitfr* wbnhaionimo'ip«ay \**n itlt
hhsrkod In ibo l.*ralli> td ihe UttoaltB
altbdebrii. tnnil.tlntnf Unbar kt*. -1
oat hr tb* ittrlfit* for** nf tbe ai|tl< I
whkh *a« fell iravre ground.
^l;„, *
TBE  I.T'.IH.l T.
M'LM* WEBTMniSTEB, BMHSH COLUMBIA, SINI1AY MHISSINil. PKmtl'AnT
rlniiKtii-ll,' Bio 1. tt* *'•'•'•'
Bell-Irving, Paterson & Co.
^ ,  _,. \i,,,i,„,..,   ,\ ;- *■**•*<•w l*i,i"
SHIPPING  ACENTS
1,-nl ||  IVBI l lllll ll  IIBSS  »' '■'
I ':X,i" ill! ':..;','.'.'■''."'- l.l"i-.
On Inimi 'lit"' "
ll,,l,.  t.'...
~|  .lllllll  |'l
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMPLOYED
r;r ii i"ii"
N:.v
t.. a......  .1  I ..
in,!... Ill vliill'.lill Iim I IMIWJ  2
ilA ll.l.I'1 S  llllll lMi-1  -1'" '•
vini, i;  ni HSR  iiiLit im-imt ,,
>   '„,  i   It, ill, it.  l.'MI ""
UruMES'S  SEW  nml- '">iy"s i.
St ■  t    I""  *' "  "  ' ..,
IB',    It ' "'" '
USJTs  i u I   tM'  -I-l  "i i- '
\\',i   ■
Inli
tl ' I 1. 1  1
Iin.i  iiniiii*
'   Wii.ii mi
,' lui.iwrlol
lit-v tun
t  Iml lii-li.  1
t in aplui "1
rm i*o .i.tii.-
MHI.n I 1:1,V ll \NH
I
, .tn* eitrti
■
■
-
,.i'"
in i tllMB  tttS (J1
.  .  , -   ,
1' -. ■ * ,*7«\fSv"
| in.|.li     Illt Hi.I.t'"'.' J _ .,M,iil  SflllK  AN
VI Mil
JlllMil I  MII i
-,1,1,,'. .
I n-rTltn.
,, -.- ,
'I'm. in.i:\im. I.KIB11.II i- in i ii   IS
I li.u
i t.ti imiii in iii.ii iiri.i;- I
tSiS Sili in- i.iM.-"iiii
.....  .- i -   I M.ai ,,iy ul i-i.il
, ___.-
. .  s , I.  .
1IVI1.11>* Il-lll l't. II
..  \
Itrnd   I  II Mt I II lh*  *••  *
NO I H !■:.
ni **,Im;s%,
I   M»mi\  A  tt.   i:\u*|.ii\M|AI
»i. ,
l ,. H    I* ,.  ||  .
1,4 1  I -I HI  l"U sti I
m *,, rr... i . ■ ....
it  \m  \\\\t  It) INBl'ltK YiHK I p  OMlOlt.N  WH'KKNtlKN  AllflU
I .. a - *    \.    '■ "
I |\s  M \.i,*i Ml It 11   i.""i   tMt
I *  iis|.iti:\ u*. KKNHKN  Ai
1  . -.   i it    i .
I j\S   M \.i,*l  Vllltll    l.'-'i
1
- ,i
UINUKH hKWINll m.v iiim:  I
.  -a  I
..-.,* \*\* WHIl! \ Mt.MII Wll.l.
7***J*l lh Ate, li
t t
■ .,  i;  ■ \ ■
VJi   \M*i;l.v\ t*  -i    Itl rWI i v
f*t .  . ■   t
■ , t   •  * i..\
.  ,    .. ||  II  | V
-  \, t;|>  i.\  IBIl'dltAJi  I
'' I ■■
\. • tt.
■
«*• I.tn I it
i  i* *   i .
■ a
\ -I  Mt-IBI.NA1.II. i InlillNi.  \M'
'. .....-  i ,-. .| ii,-   i-  i,   ..
. .I... i
Uii*!. |M> I.,|.. \   III ST8KK1    |>\'lll-  M.I.SM   |;|.\l  I-l \ i i
. * i ■  . . ■ -
t
L'lXK  iu Sl.SBSJi  i'i..'1'l lilt  UN
I  i*  ... -
i i    -
ii u ii  ii
( JM MM I   V UK  until*.  l*m
** ' .. | • i
• I    	
*
Un| IM  IVBhTMI.NhTKII  \* RKAiiK
► * *    .
-
■
•  tin.i. ti,
I •  Mum \ii:m m uim.Iv•- ■•■;
»• .  -t   \.»   W.-tl  II   ■ 4
\\"  \  iimi i> a  n  mum
* * .
■   • -   '.'   ' t ,  IAl.hil'  llll  V„  illlllllli
I , iim** nut iiii. N** ■ nn
I ITHAM  I'Uol'Kim  fi-   v
I  * a    |
| a
..  I
■   i  KwtN'MllHH.Mtli  riVtiMH>
1 I
I  I -.,'. '. I  \ ,
\\  i i mN  Ml.l;. (MM  14IIH;
ti .  i
■
I'l i \  iii  \M*  \\* \ . i MVult a ,** i \i
* A* *
'■
IJ*   *■" th. *,mm**  ft.*...
•I'm -.vm nt-,  ,..  - t\ i*i,„
4 , •
I
a
t ■
I • '.
li  .
-
•*
8ril AVI   IIBTWIII \  I'HM  4\
I •
•
CIM1 l-'l I tit*  W|| I  li: *»  "**'l* .
t • •
0*111' i'cbitcv.
t ■ t*t.' r**i: m,\\*tiiiY
OMMtti
inei.l. (..| lii,t  I
nn..'* nnl *
. ■
Ita    .f Ihtt lh*
   ...
iiniiii it) du
•t.i or| r   i M
t .   .
inotbei ■'  ' ** I fl
it... ottti ltd j
|  ■ . a--..,.   . ■
■
I ttllOted at'l.
.  IVelboi letro Ibtl ! *
....
ned ti«r
*ni.|i-»tiinoni ■-
*
,. ...
[   . , . , |    |1 I.l   I'"  I   li
' '
in.i, of ibe moral wtlftre of tba
ui.i,>,it   Aa to the H
■
a  ,    t
llif | Will    a ' ■
.portal of roil   - • ■  I it tub) i»-
libit If ill* |npei *****  i
Moi 'i"» loatotd  Nor do *■ tbloV it]
*.vini'. iiiii. . ,l*t »
Out *i["-ins rot}
i*p,-trtthi
■ beglt
I !..
- - • •
». da I ut tbtl
In, I, ii,
■
BOURGHIER,
GROFT &
MALLETTE
REMOVED
in tsi
IA
DOMINION GENERAL ELECTION
i-l'* " :
l , , S , I 11 « ■
■
■■■
I . I I   .
■
eblebtbi
■
■
■
■
lit, i
it.it, .-
ad .ni. aod broogbi uosh t (la
i
.   a
-
■
t    *'
1  - ... ......
,-  t
I
■ ..
NEW WESTMINSTER
11 Fountlry ana Maoliiue Shomt
I,mil, for our immense stoi k
,,i ll Htin.nr I" arrive iooii
ONI  SHIPMENT is now
„i,i.l,,.', and TWO MOKIi
, iRUOAUSarelolollowtnl  ..,r*?OT10"ffi
,,|.„   We can sell   W I*-. tit.-..nil,-,-.jj.,,.,..,,
_l,a, it ill Li'ii the  purchased ihe enure I--  I
lii'it'inliiii- owned ,n»i.
''•"VII,IV ed I.y Mi. K,„;ll;, i;™'"!
,i lew wi
.ii prices
urr linn- preitarcc] t
niJisrisriJsrGHAMLBgios,,. kinds ot
HALL'S BOOKSTORE    ^  ^.a  ^
W. E. DICKINSON.
TRUCK  A1TD  DBAYMAN
Doiilor In Umo, Ploitor, Comont, Woo.l etO.
COAL
NEW WELLINGTON COIL.
MILL, STEAMUOAT 4 ... |
NERY MACHINERy"11''
Sml ifaciton guaranteed
JASiF, NELSON
DRAYINC A SPECIALTY.
,„„ ppBslteCanadian Pitciiii- Havlgitltis Ci.>tsmart.  ....,*,.«..-.
ontr. niiiii,. cnll. i  onlrn Wt. li.alilniirii 71	
.....ii- .  I  S M Mi HAM.
run  or-ii-..
atliiBrt Iiiuiilini! Huraerj  ***********^*-i**^\i .us,,
. iN( IAL Ai ■
in
■.,'tii't ii«toioai>nriH>ti
i.tiinnj ■ ta.oiname um*.
i I  .rn.  I -  mul lYmtit*.. Onia  ,
i .ml llraaiClu -  i
I'lllll.  Hll ...   .. I \!
, i ,  •   |  A.ii,. . ■■ rumtnlanoa
i iiniiiniMti.
i .    . i  I.  ii . . rt. *  Z. ■.   . •■ .* OT.
Or t.l . -1111*00%. «Krnl. rtuerat. I -
.!.*,,, Want tM in.*
«T7EEiT-S  HOTEL.
t OI.1MIIIA ST.   -   -   KKW WK8TMIN8TKH,
a * '
i
'
W. J. CLENCROSS. Prop.
LDOKHEII
mm THETAHo,!
It'll.-   MH   I'Mlll.;
II ti II  llll  I'l U|. ',"[
• 11 - ll
HKAll, Ntlll llll iii .
Ill- Mill l-lllllll i,..
I llllll-lll III  1 ,
III II ItM-ll '"'
CLOTHm
ill I i  IMt  -I
tn im in..i -
111 llllitlll-l -t,.
SII.S  I llttl  i u,4.
t'lHIKIi -i'»k i'i,...-.A
lill ti- i it , i |
I A 11 - I  I nn.
Mil  I III  III  .    .
Ul'-I  'I I
i\imi ii mi   r
.11 li.ui■ i
t.i nuxn i -
H
IRD TheTAIL
I'Otllll  *
i -tnti un. i-,;
\ I at   l|
Mil I1IBISH  IH-    -'  lltllill.li*. a   .
• a ,
IMa. tan. Febroary 23rd
■
-
NOTICE
I
BRUNETTE SAWMILL Cd
I KEW WF.STMINSTER.ai
MANUFACTUHERS OF Lumbar, Bhlnglos, Lath, Bill Stuff nnd Longlkm
to 100 font.   ALSO FliMirinc,. Oeil   Rustic, Siding, Muuldiiifii, Mk
St-rtill and Turned Wort Ba . D  . Window and Door FramiLw.
:ill Kinds.	
ty-^ccUaXato "*Worl= a-*aarantGOdmi
• I* ll,. II IIOXI -   111 llll.  •
Bhiopiog Facilities bv River, Ocean or Rail Unsurpassed.
inn ii -aim
L*I„IITII AVKNI'I   1 .... I ..,*-. *N 111  !"' *".  ' tl SHU, .!!<.  |a..|
■'.. 1*  •
•I'll..  Ill Mtlll.l-  l.t. II  "   ■ *-ll 111  ISi"  ll.tM-llliHItll llll I
I  .   .   . *'
...   -- -_-	
a . .' Hi ^^^"~" ****———*
I IV  Illllill  1U.MI.  I..I-II...M MS, ,1
I'll -a a - I '   |i*H HI.-   tl  t*  —
.   n,. . . a .
Il'.-l-lltl    II."II    11 aal-    l\
IIIII..1I.I. I."  "I '-ll   I'l --I
I  H  11 l.llil.N  I UJ.  fl.M i|.
I",  .'..•_
...
....
•.I M"l* l.'tl 11  I-'   "I  IN  1" III.
*l
.
-  a  . .  .
' a >•
I 1
• rrii li..in,,.
*.**. lailrr.t   .,.- (-If, li\«  -   l.l|t||l|   ,AMl
litlTI.I!l'iS*llll l.BitllSi.  llll
■
IV iiimtt mist i.am, m-|ivi;i
a . It  .
I"
S'
11* Or I    .  *  ,
• rtniita '   I tu tttlabed *•> *
*' t# tm
4»n%  * • ilrnotd  tbt*
enmoKiitilt  !*  tho*  iii
*  |t|t**n  *TAitot*tltr-a,
t  . *
obteb «* th
-tinltted <4*\!*4 *
* ■ itoo-ei inn»*l-i*i*  << •
n>**i   -   •    * »
■
am *\n\ mm***'
ti.it mtnteiivi tnttbti
*  ■
ll ******
* ******  U.  TaT
4
'
NOTICE.
•I'n. "i i.i
NOTICE OF DISSOLUTION
•I'm; i-iiitM i>.i.i.
I..
I..... i.
• ■
.  .. ...ti..
an f
'
:l*'l-L'.i.'
tu.
NOTICE.
'••' -»•' !'• , *P" 11,1  Uiii.! 11 Mil *...V|.u\   J
' la..
haiAa* a
i    -  -
.».'. ifnS,~ *'
Itlenil otii #>-
e*-i>ni*,i * ■. «
.*♦.«  11
■ ne4tad
**u*»*t rttk tut
****** ***** rttntontttoa*,
•mt ***
Id Mil  I hi th
vbbrb eiili Irttb
, tW| MM * It Un
*d •**•,  Mnatf
i  ■
•ia........  T'*- '  ' i.  - >
l  *  ti*, m*4***t**-4mm*amm*i
TCMDERS
ROYAL CITY PLANING MILLS C(
lltltii'
Rlchardi -.iii"! Not. Wo.tmlmter
Danulaclurm and Dealets in Rough and Dratted Lumber. Mingle;. Ji
Utns and Pickets.
Sitlmo.i Boxes, net Flonts, Trays, and all kinds of Wood Funitt*
for Canneries, Doors, Framcb, Windows, Mouldinus, Blinds, Ri*i
Balusters. Brackets, newels. All kinds of P'ain and Fancy Turnpii ij
•«n  .... n..i.» is *i..
■
M.!\ -'
.  .... ..
.-   -  l  !< I I-  i ■*..:■ ti t.,.i.  •'  «
I  * , ———~—'^—^—taM^MMaM
I I ".  I I
\\
...
ll l.ll 1 1 I"! ..I.l •
44"  '  inilll.-tln.  ,iiiiiii--ii.i:
**. .
- -  - ....
....
• *• a*, r... I j"
paiiattM | ***.\
. *t  llaa-t la. 41.
.   -....*.
• i. a. I -  i-a  IB* I ———
" -t ta j
• *" •••*. HaBBtr.
a   '..,   ll,  ,tV   ■- ■
'•-" PUBLIC PINK
ruot.il* f A It 11
' a   i  ..
BHHHHHV i- **.*i
mtm,*-.  .
.  -a  a, I
GORDON E. CORBOUID.
-'* *n
8ftfi
DOMINION ELECTION
PROCLAMATION.
H*,tt.«l  Oi.,,1.1   nl  N.«  W .
SIR
. t^t't  i   i  i
■ , ■  ,  _
f t* ttmm -*H  I** h
.-■ ,i nu* nttml ■
■ -    *    ..... tt.i ttaitt
a ait i** ».t*t 1**1
_  \  na  *   «•» it-ad i* Ut* *
tt * I I- ka*e Ibal
Ibtl   •   ■.1(4-4-..
***** I- ***** k*
Hanson
CENTRAL HOTEL W.A.POWERSl(|
JAMB8 HASH. Propriobir
I * 4   llllVltiNK 'ak  4i  i
a • ■ » •
•. • •.*
Rint—a  |  ■:*.tBII*«.  HltlBfi
tr-   ta   a    ita. f  ** 1*111 At  I.l  li  nil,I.l-11.1 Ml ... tti,
id) •.  rvy. *»>•■.  '• •' ii
..„„',,,  A ' ' ,- .*    *.
" . ■   ,,*.,.B,M,«-|...*l,a*  -
- . a    . A
-  ■.    .  t "*."*
t ,,,„„„|,|., (-.I1IB.I l.ll   .,...11   .   I,.*,-..
\ ■ ' ****Al  -t '    '■• • ..
te
HllMM li ,„,. lli.t 1 I.MS|
ISlill .
x,:::-.:-.::
JUST RECEIVED
Direct from German)  i
i omnlel.  \--.tim.m of
;   '. -. .mi i i„i  lonnmenls and Dm
OOTaRftMUM*,
Qerman hit .SI.IPPRRS ***«* "
mil l.ti
M It i |i.l M.al,  in  ||„a ,||y
,  I • ' .1 III.  .,,,,1
Chiktren*. Gum H.«a-* ...  I*
ill t.,...|.
•
W
... nn* it-
.   LVilllS .1  Miillltlvt.S  llllllll-lin*
" ■
II    • I
'_' * ->'   IJ  riiil.\i.i.i..n  V,rtAllt  l-i ll-
|-    i- -*i ti: Mt.iiti -*|i um ii
...» ,,,-.   . .,    .1  " ' Hl.l.tJV  Sit  IlilMiT i.ii.
I******-***' H-*"' Irn'^W ..'
Sir.,.i,i;,,.,.«..s,,x.s ,  u(i|SM,v
■-'    '   ' ' *
Alt' Itltttt I* -   ..
(, * •   i   , trar.
Ul** ii ii.i.-  iii Hii mi  hUK*i
K HIM IIU  I*  MIAItl'  M *  K   \*.   ;
*   *.   •■-'
• **  • a ,
*
.  *ftl*Mt*ola nf ** -
-■:■,
-t-mnBHiif *.(  * ■
ibft  i- ' •- a *<* *■*
hltdrtlm to! l,t"i i ***,*■
It  amoM '# an hn*r| «*U *•**•** tt  p.
tu* I.
»•
****** Hiifl**!**
ir . ri'ii * if i  ...
litt Itl ttoM tM
Mifotbei Ibun - tbotl  ll
linn * -   .
00 .... r Ibt  MltlliM *  pat**   '
Mtttfnptt arrl l*h Iban MM
•orb vittthtu* a* thr* Wttni* **»*
Mt -  H h,M*-1 h-iiY It 4,*-% h* b*hwt| I***1
wi.ai.. i wbti.._.,.
fot ttltMtro rbtn a'*mt n*  fori taa
ihint'"  i .   !«  *   t i *
ltd t ettnMlot bhnbf  Aod m
Iheiritliifn**  t.t *.!fth innroirflltliii   ia*>r .-
.)|.,n  IhtttObO |,rt,t^M|I  |>, he  *****,*   K/4  ■?*%,•'"
*   * ind'*
-s,ff*  till  U -...'.,
.in ibi* wan** ' Xi'i'ui,,
Jl
WOOD
VALOABLK CITY LOTS.  «"chmt ano ocneral
Wtwa
OAHlaaSHi;. OREEN & CO.
BANKERS
-'•I...1.II .1 ttpMM,  . I
-  I   '  B- aa, *aa. I   *
t   ' *— ,..<. a*>a« BM. IBIiaa.
-  at.lt I-l—atr, |.rt..aa.a a.   .  .   .  .
. _ lit 1, Own a ftatb littutia*
.  *jnmmn.*n )f(:ir(;,)(f
" ■'/"Iti'—iA "*. **"* "...I IV *kiBB.tat« *..*»«
tt*aa*n aam tnaaaain- **,***. >i
~**4 ** ite m*m \*m*t*****
** 1 _M4a aaj Mt«t»
a 1 itrt mo mut etvcot rn
■ iffrffi 1 !*»•* ******* 11-*
II. W. TEHNAN. " "* •**"*" "
..   *•'
HoPhoe Bra-]
IU it Banted
WM. JOHNSTON.
I ****** 1 lie Mir**)'** lb****
-utt*-** 4*ittt* lb*
*■*****.  ami Am
BOATS FOR Hii
BtronrtWorilClrlt*'"'
Nrt. Wr.litii"***'
nil
WINDOW
1 **** In.i .ilil*-IJltl
*  .nu.nt. It 1
>    - l.imm B,« ' -.tftaawr ,t ,1,1-
a , ,. ,    ; -•*«M •».. II* Imt,*.-.   '  I  '■
-at, .-,'..,.   -  I   la.BI. all mraan atttt Itt
If, It ,.
*.'.. .' ' 81   '" |a|a Bit, ttraaftt
rurttllBrr Slittk..
;'.',.' i Snlorllon  nl.
W. H. VIANEN ******* '" r"**M
WMOLGSALC noHtfl rrtiet * ***
*,  t FISH and OAME DEALER »■■*"* ***** **i?J
DRY AlOtR IND fIR WOOD
•      .  ♦.....,.., r«*i turn, *•. w**..itttttt.
• •   '  ■  •       ***** *   ---.I*- II .'MM  • lr. K.l 11*1 |l.*> II.-
52 "Tl"". *— ■*"**'**  **.***-* I lm*maat*m. «....«,.
mmm, mttrnml ItltataBa t.B «»
P. PEEBLES^ TIIK I.KIWIKli:  NKW WESTMINSTER  HHITIB11 COLUMBIA, SI'NDAY MORNINU, FEIIIU1ARY 99
W "liny "1 Kaltal*.
llllll lllllll
DOMINION GENERAL ELKr.TION
. ,,t ,V,,- 11, ,t .
.  ll II.It-Ill I llt'l
. .ni iiii i. ban '
 ul |trn|ti'i'iy in.
I.lunn uiil Iim* li'l'i'i " MI
,  l,in,t nm «itl. bill I
a ti
.,1 i„
lul i
tv aai'titu II a Hint!
Mikhail
Tail I
.   it,, h
I,,nil.rn .tn-,.in,,i.. i tm
..  nil ll.ll  ■  l.'lllli Int  all a--
<i|.|in  nl Iiii I.ii tiiliik. Itnl l.ll mul
i ,n.tl lul i  Hu- In.-- uml i...
.111-111111  tlnll  Un'
„|,| I. .1 I-
I ,1 It, II
"I I  "
I halt ullti tlm
It-lli-llli,  la.,,1, III,.*.
VERNON
THE TERMINUS OF THE
SHUSWAP & OKANAGAN R'Y
■nn  .t-i-    ■  iM.it i i.i .1 s.
hi,nlllll fll,  .,   till,  l 1|||, -.11111  III lapltllllll
|Hi|llii.il ijuiwl Ill Ibi t ■*•'•  i llll  I'"
,, II ll.l
I
, i.iiiii', Bate.pftii*
I   I unlit il "JOt Oil"
•  |iublUl -  "i'i"
a
^  i. nii..it.irT  la not  a
■
.  , ■  tli,<  lent  nil Hit'  n	
-
■. • rivet
. ■  n
,., * . v'aiittiuver
i ,i  -ii ,* li I., be*
.-I. rou  ' 'l i ■
.*- . . ii,,- Pill af
mil It lo be
.....
t* uf tbi •
.ni,' i
*  tttlloR  III*
•   •
i |fi  tbo Tttamt
,  i.i  .iil-talr.
*
-  *
,'|   |'t   a   lilWOI.
tin in.i.
r*  i   *
, r ih« i; tit. i
»
a
t,  **..( ihe I
WI  I < in. inii.il I
t * 1111*11 i iii**i nv. * . hi i
ii imiii. i'i..iii.ii ..I
n..|l anil  i
i. ...t.i,  I.,  l. i.  ll -  .,-i.lt.  I-1..
.  ■: ,   , hill 1,11., I.l  *  I   -,.   ,. I'  '
.. ,1 liil.-mlilif
	
1  Hti.lt,|  |,l, .I.l. lllll
, '  ,1.11,  li'  11,1,
I ■
i* - -i - it  rl
I am .in,i - It
U..11
i  . , * '  ■■ ft hi"!
,.   ii.,,. i
..."I.it.li  *
i. !„., n iu. I.... i nml ii.,   iiu i itttn.it
! I
*
Il|,„lll„  Ml  ■
'
■
-,«*•». •i'tlt.1
ti n.t I... 1. I, .1.-I .1.11 1  .
■
Hani -ifisi.-i.tiil-tini. ... *
■
inli |. Itlt* .in uul .1 , 1,1 I.-I
i ,11.1 Ir.li.li
iiital.it.I niliii.1
'
• Iii. t. it. al
.....i iti.tt* .  1  -    , ,  -
 Ini mm i
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE if he INTERIOR
a
•••
Tlm tthuiuiip mul Oliiiiiiiunii Railway It now muli'i*
OO&llruoUon nml will Im t iiinplf.til mul In up-
t-ia' Ion to Vm mm Ihlt tvtnmor.
im oi aw* w * •••,,*• w\ RAIlif K\ ••' ■<■  ******* terle ib ttw] i ■
\ ■   *■ I .,11,1 IM.*! Itatlll * I  l'i  ■  ' ' ■ ' *
...      ■        i   ,
t . i ■ ,  l t. l  .•  I
•i ..., ,. i - . i itn Km hu ItatltT*}
i     i.    ■ ,■* 11 tl' i ■ I *
... ,
1 - ■  .-.'■..■■ -I-' ' ,.,'--.'    ta.  IKH
I. i -  .. i  ■' .  ■ ., 4 I  s > '  *,*\ all    - ■   t  \|.  :   I    ,■  •
,  | ■ ■ . ■ f ood I'lit I ht HIM  •'. WO I. I|
.- t.i intw-iii. aroooa la all noli I  ■ ■ tttm
-ur i\«.attO„>'oa^i? o*c io rs   -^
. *. .-'•iiiiiBfin .i.Kjram  HpwUi
i , , .  -nt. „t| i.  . -.
I .__.,•. I   ■*>   | I. I   ■    1 »■   l ,   '.
ADVANCE IN PRICES
■ i  ■,-  -,   ,   ■ |  a    *' •
. ..■ ,.    ||t| ' | - • I-    '    " N ■' '
, -..'..■ I. "'*.
. .  .,    1.  . i  (, .  .'» ... ,-t. *. ■  , .■
ii'intttur ** l Imd •' •
. .. 4'
■ ..utt  la*-*..* Vs..*-!*.--.
2mU.
'
-
ASSESSOR WANTED
OKANAGAN
Land & Development Co.
a
•••
a
ft + ft
•••
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Tbe Property of is Company
Wlllti
■ tttm ir...'
\ll    tlttt  Jll
..IX-rr::..
Hit r-t'N.W i l:,.i|,i..t
ir* I« l'-.'....ii .rn  M.i,,..lii,
i.t II  \, .1 l,,.*,i,.. ,,if..
mlniiant iiw Nti Weil  ■ ■>
|; "l» „.,.nut. KlHllierallHtalll III :•■•,■ nf .Li  1
" ■'  I  unii!n* Imi Mlii|j ...-v.- l., i, t,.,.!..' m ,ltl. (--
1*4  Mill ,I  II>1,   r*  .1
ii- V-  .'I.V  I,  lit  .',
. .,  BOuln  *
".'
m.i -i,.|.,i,..- tiHiuai *
itnii
	
iuit
r_
,..
i,.|k, ,.l..1......
i *  Vali  *:■■■*•  I.*- •
i'lll  a -IS. ■!■  -.'■  H.fl  III  |||l|||    If,I.l ,.  I.i  I
'' ..I  .'-ii' ."il.    I   -   ' -  'I la  ..,.- ■
I.ll.||lt,...i.u., I '-' I •>.. ,*.  Ilf'l n,.,|.  ly  HlM  ..!-.  In  .'.  -..I  .  ,'
\:X:.:£::r;.::;\:'- -^ 	
"■'■";*'  I I'M '" i' .-■ been leid owl pod ttebed i»
r* i t.'.-......-.. t-'tt. „.i .„.,- ,„• , ... i ,,,
lllllll -1,1,    |.,.,j- u.,1,,,,.,,,,.,,1 B(|| ,..„,., ....
4.1.11111, ,1,11.    \\  , . ,, .   ,„,,,,,.  ,., ,,,,,.,  v.  |l, I,, *,,< I I If
JilWIUsli
AND LIVERPOOL
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
iiiKHi'tHH. Latquldend i*> ******-<* ohoa*eauUiotllleeod
l!.'.„l.|.-, I Iuit) IA,  lhat ttfiuUtltr fi ii... .tit Hi -.,__. lit l.tlitl
I  ■■  i--'li-tl„ I ...Hill <  i.Ml..' 4..I, n,,i,,  *i-ii rn i-i
..lllis  ll. lllll,,   tlll.lt   lllt'M'lll  HI Lllltlllli   Hit'   llliltlli.il
ii ... .railway* ii.ll ivnmnm.-nt l.u,ii..l   I   ., I. ,.  .,,..,- ,-il
I,Hill, Im "I. I _i.,,iii.,>tii. tl.il 1' I* ll  etllfU l>s it, i nl I.ii,
l-.ll
All malm il ■*■ ral ■■■** ' on mi   ui lb nib , .11 \*
ti i" ' I in l.i.lt. In tii.'ltulUat r.'tt.,i...n 11 I  ..
I'.  . i,.-, 1. .mil I irlKhl ti.i.i1-**..lll.  iml  ft   I  ... -  I
■ *-..,', \ ■,,,. mill.  U.ikt.1 s.,1 Lis ...I   -
lit.lu I.i ,11,1 Hi, t   |'  t:    v   .  I.    Ill*  .ill  i.
t*  l«'l It II  I.Ill  t.,,,l,|..M-,t  I.  In.,,I a  I,..It, Ult.th.1
<  *  I  ,lis,.|.,.|  t,llli„t|1 II,. Hiit.lll.l.l. .... ..In-    I..
li.it.-iii I... ii„. K..„n,|,..i,.i. ..i.t ii„'i* i' li  ,.. I.-.i.i,.i.,,
i    ,   I , 1,1 in,-A" 1 lii.>  l 111 --! mil  .,1 .
i. an l« • i.|.|.-i 1 u>it l-lii-riii.il i.iall .mm.* ... i.n-
N.a. lltM. .1  .,1  .1     ,.  ,.   .  .  \i  .  l.t  ,| ||
I   l|..l..l, ll. II..   .  11,  '   ,    I ||  .Mil.   I t
.. 1  irriMiliiMM ■* -* »  "■  *
A Haatulll ami Hlilnfto-ailll altl u 1 -"I Im
I  111   (  .Htl|M.ir*   |Ht>l"-|lt   Hi   I'll  I |t..l|   ll   ■
s .Im-  lit. it |oti IN Uip- ami ii in . n.)   AM |nHb Ml f
T. T. TRAPP,
".Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
•^•t--^
*
a
•••
LIMITED
I.*"'.
1 .
m  "I
■
ss
, 1. c.
E. BROWN ICONIPT
I_t«*ten and Wbolntle tod
a**Uil U-Ntlen it
Vines, Liquors, Cigars
DANK of BRITISH COLOMBIA.
.- i
a-,.  -0
•  1 ■  aria   I .**
l'l*Bijr ol Wti'-
1 it,  n
. ...   .
. *t i*ii
Ai:i nt. will In- ii|i|i.iliiiitl In Wi'.lmiti.lrr In .d-u- il.y*
LYAL tk CO-
■
■-.  Ittl tbe  U*tj*m*4f.**
■
■
OPPENHEIMER BROS
COMMISSION MERCHANTS
ln-|«.ft*r*. .mil Wl.nli vilt- 11, das in
pianos'"organs (1,ote,ies- Pl0Visi0Ils' ^m'TobacC(J' E,c"
100-102-104 Powell St.
KST WW *i (HE IHIBI   ,, () n„v ,o; V.iniiiuvt-r It (*.
t'l....
cut-.
,.•*..-.
I*t>
ANO •"*"■'*
* ******* *****
'HEAPSIDE
I   4 -i.-l inn S
|ERY SATURDAY EVENING
Tlie Mailer
I* tn.-n  iliin even ill'"
•lll.llllt I'l llll ltt.lll-ll.l- *>l
.hi. Ii .1  mil nl ilialtra I-.
tla- nai«l i-i
ii.tiiiili r.ii-iw   ,
lllllll llllllt
ihi- ilt.i|«- nl llw ti.
tmru- iliin •!
JJ.A.McRAE
lESOlY
mm
11,  Hum. pin |a,i i"
.   ..    m  a   k r In * ,..iii|*imi
Auction Sole |. , „ ,HJA,hM,
ih Tli*-
ii.tm.art.il  >'
....  "Thr Apparel
„fl  I'l minim*  llir
Aim,"   11'*'   Hi "I  i'
1   t.litiT  mlrf
lildlM
II
FEB.24
Qamfbell & Atufism
It ||l It l-ll I.  I Ml llla'l III. I'l ll.Ull. I.X
GENERAL HARDWIRE
Oil. 1....,Bt*l*ti.al>K Ctttat**,t-»IOittt»«*. lat.
Cat**, tm .** m-mttmman, Im-, Can. Om...m, m*
Or. a ".ta C^tMi*. Mi.i-t.*i o .11 t il. 1 CniBit»l
fca",itta,.*rt*t.*it. t-.a,.-* ,i* •■* ,aa.i ., Mtyn
•jtBllt.  t,W» Italia,  Oat.*- ,~.  It.  >. 1 ..n,nf
Reduced
liOVAI. CITY MAKIET.
J. Beiclieiibacli
Bank-.Montreal
.. ,1
MKatO
tSl-ttloLI*  *****
.'■'-Itil
Cl.l'l
ctrinu itmti**.
A Savings  Bank
I'- M- C. A. STAR COURSE    Department
Hat bn* ******* ia tw^*,.*,- *!,>
IIM
I'CKKTa
.... titffli Iiimi 11 riina k't*
pOc. ,"t0 and SI.00 •>.---.... -
GEO D. BRYMNER.
i  tail... a*****.
Whoialc
.1 Kcl.nl
,. I Iml ttvJ Id. Ion, lltaii, tin, <*r
tHONT STREET, m-al lo Viantn't FithWitl
■ III-., i-ii •  ,--. t -* 1   . ■-
SHIRLEY & H)Y
DBALfOiin
Stoves, Tinware, and
,..r,1f,t> Hou&eFurnishinQooos
PLUMBING, GASFITTSG and
.11 kiinl> of Tinamith Work.
Another  car load of the tlcbraled
tt)PI' S'l'OVI-Sji.sl nitivid.
MARY STREET. JUST ABOVP.O.
SEIERAULACISMITH
M  tttl **i , S»>« u,... ,. *,
OCCIDEnm NOTE I RESTIURItT
IH1- iMstMto* a llatl
I .tlunalilN a>l..  ■ ttrMmlnalrr.
iitMii Ibtlu-ai |i»W. aa*) iwa IUr *..*,**.
• 1^1 WtrJi at UitM I ,,at***-t
*'*«*•*.
tlAiemt** On It an-l Nimarti IWil.„
Mi>'*t* t**^ •«*b.|ionlo|taa*4.itt*>it|,»t • *
aula ar au tot-rev oar aao antr,
****** m tm«iM* ***i**k
run. 11 "tiuii tt*..,**
Nm ffntnuniter Bioiorj.
Thn oVlaalot.tttltnl hrrar**r bn
l-iti |-oi io tbwotitb emkittij t.tttii*
ii-stt ail ii loii.si.tf mi a fini. '*»
•)-..iii ol i-*t Katmlci *u|sf,itt.l
All mtlrfi Ml ol MflWi'.uBl. 1 ... v
mi Krwit ***\t**t atll bat** |tnmn|t| ol
IrtititHi llr--. r*r Uat'.I al Sa|(-*
lu«.  T*l^tbott* ,i.
JltESOt. COCHIH IC*.. PrtMNKlon
THE LEUND HOTEL
|ta*.ti\. « »T|tKKt
N.. • Coriter of Granvillt SlrttI i
T*« m*Attt* 1 ******** tit *** Ttateine* 1
■ '•ftir
1   tW ******** ***m* Rut ■»*, ****** Iba Oeaw
t« ill fAimtp****4*** **''
good aim won
TUI. lata* ual lpr_taB-.il C>
-Mi 1l.nMMlurMBu
it It. P—IK.
 ranrr* tt.t«r. fia.ii.iBa.
RiddeUA:
Johnston
SH1PSMITHS
II.   mm in tt|a;raii..i. ,hr
.. ||.
111 t-S SISWWSiSI
11. I 1 • ,. a ,..    ' It ti. tat,It. |**|>... I
ia.a,*.*i' lira.1 l.ril.n
•* ,'l 1-Btt
tjtjjltu*. : mtmm*
Tbo Celobrttod Trtoch Cart, j
•^••APMIIODITIir..  ,*
INCOHI'OHATKtl  11V  KtlVAI.  filAMVlll  I".'
Capital Paid ap
Reserve Fund  -
..mi imil. in ,1,1.1 <t.
£800.000  $3,000,000
lar*. •
£200.000   $1,000,000
TUP. BANK HAS Hit lhl li lt» lil'F.N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In I'litiuttiim, ttiih ihrlr general Hiiilaiiii; liii-iiii-v .mil .in-in.u prepared torccelv* lir|.«ii.
uf Out- linll.tr upwards, upon which Intercm tt-ll ba allowed at curreni rates Present rate,
F.mr pttr Crnt. ptsr Annum.
|lf|.-.il. i.u n.tl Iur I'luil IViii.lt, ami inicreat .illn.nl on !■ nn. nhiili nut I , IKCrti'n
id mi a|t|ilii .iiimi
E. A. WYLD.
Naw W.-.lmiiislrr. ^ntl J.inu.iry. l8t}l. Arliii,; M.iii.ii;fi
Canadian RiciSc liari-nUion |
Compint. I .1- !*.!
llil  I IIII.I >a. II.
IMnt ***** Id v tit. it«B
ttMovt-tt 01 n
; in rOWA n VAtAXJ* w,  t. .
Mnr--t*t ai jo.UI . m
4 t\. nt VI b u Vi  titttiA. -U*, rurgt
l   liWdir-.ai 14 notitwli aiaalbe ttt.i«i«
it*» P.i N„ meja
tit witia.*.'  *
I *•«• VHTOftU m m't*,*mm*. Im--
t a«t«i«a**i I «NI4i»4. **•*!** at i|t.Ut
WenitHN4ata*aJti*il*t*i;*ttb.V ********
■»• No. 1 *>.** •**•* *****Ui
■
l\*V MitNlMlVIK tM* I.UiUft.tl-'
1 1 t4IM\4 W|-*(4n*.**lt .
I t*
F. CRAKE,
WATCH1AKKR : and: IANDFACTDRIK1) : Ji JM.Kll.
11tl11111l.il Si.. This-** li...... W'.-i l-'ii.iii I' ' 1
\in.i*. pu-.-ni. .1 Latum •!!■.- Simpson, Hj'I M.I'**. ate
1 •• \\'jlltiit,'i"i'l. (unii. iiiiii.iiiil I'l.tinl W.iti- qtiidnipli
pliitng, iook first prise over all cotnpeliloi  u i- I iliihi-
linn. 1.Hm* iini.I .mil Silt.*, W.mIn .. Hiainooda and Getn
Kinna. jewelry, t locka, Spectacles di Marae stock ot New
\. ti -ti- in ..I-in titled Wan and |.-*». l.t williirriire eaH) in
tlr,.-mlar-r  t ill ,*.i.L *tt- ja-i..   .... trmilili- m ihowgooda
tal.. . t
•
-It. alia.1.1
...all I  aa.
*.*.B...  ttaat  \a. a a
a\.<l .*t.tt I..
1.1 t  l-i    .1 1 .,
tVI   , 1 , .
M.  I
^tetwo*-*! al**4,
**S ***** h  U m****m  ^atfn	
.    •    at,.    ,  - ■*  ',*-  1    .,
'****•*%
MHMI *tl*»h *****
a****** HAt-tm h**. Va 0 •** Atspa
e-atlMMd rar*-M«t*n) ea*th*e*^ ***********
■
mi ttun *
***.  ;■
f. I iii_l*i-% OMltvM.
**• *****    , Immt , Mf_B^_
TIMK TA'IILf:
Str.ROBT.DUNSMUIR
. arai.tat .a  .
, IRRtlM.  IIIII ll.lal.lt.  Wtll..
Ship Chandlery.
Wr h.ur mt II t.i.l i V. ri I .tyr Sin. li ot
Itillim* l-AIM. II1U-. llllll. Itiv
. iniN.    iiiia ni'ii -i. nt tu.-;
"lll'll ai-IKI- lilt AMI all III I li B...a
III.a B- Mil. nlKI H III  lit
risliermen's Supplies-^M"""*,*.,"\V**,,,\V- ******
Tail ai* v. I.. ... iT.ii. Ihr I'rlr—
CREIGHTON,  FRASER & COY.
iu Wale. Sue. i t h. C
T. OVENS
MAGINIST
t*> ******* TtmX ***** r******-**. *** 9*****tm*
nit*****t *m*tt •**mmi*****m***i*rA**\mmtmntAtam \
■' -  -ii»*i ***** ■-" ■■- -
%**sA.m,tr.\'t*B»sv''LJB.B,
rili_^r;^:^^'frtM
tyemmm**--* tm* ***mi*3* l*-~* *.\- mt *****,
*t *fma**t*xm\**a*mta** i-****t**mU*m*4
h*mm*n*py***im* n**m*t*m in***
THI AP**MO MIOlCfNI 00,
rttimt* tttorn.
■«* ttu a ttiiMta. t. r.
•nihy t. * mn* 4 rn. >r*ne'i*«.
ha* **• it* • **♦• *"***,*»'***•*
***** | Vfung** it-*
V*- ***** ha We*.*—** *>
'-- V--., - -  i
■  ********** }*m
******** ai Vtm**a**i hr •*,**•*•*■ -
a  R*-a,. Cemita * K***t *A%m*', ftMet
TELEGRAPH HOTEL
Utrat .n**, mmm, , r.vi t.m>m.
M f*Ba».  ttaat. tt  w|ft  ,*. I., .-..,,-■ a,
•wt It.Itwn. ».ia. imam, am i',
....  .tt.111, 1-IiBHlllBBt
tiiuiitii.iiriii.il 'nrtehi H
.11.   I.l  l»-  .lt|l.l,l|.-,|  I.r HI,
Intending buyers would contuli ih. >r! -
ii-t{ .it on  -1
CORBETT & CUFF,
CarMrv-ra Btrcvt
J ,*i ************  * iia-je co**i-5,nm»ti et McCiARVS
STOVES RAfHiES -• HOT-AIR .FURNACE ^
t non-aeao «a...-i(..' tlBATttS .btt wftl Inndd otott **
i**l**A***tmit •***■*.   Al*att rtlwt*tiintlHti*ii-**
TELEPWIRE 111. P. 0. IOX II
"-  —IBB**. THE  l.l'IKll.lt: M'.W  WKSTMINSTHII,  IIIUTISII  ('OU'MI)IA. .SUNDAY  .MOIININll, IT.I'.lll'AllY
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
LOTS IN SOUTH
REMNANT SALE
AND
FOR 10 DAYS ONLY, Oommenolng FEB. 1st  £ 600 PIECES OF COTTONS
NEW EMBROIDERIES JUST RECEIVED
■MASONIC
BLOCK
A-CaW  biuonuiuxiniaaai-  ••u*.*  Hrdvaaa ******* limit. Itm tilt'   At... •mm,. „| i|„.
OGLE, CAMPBELL it FREEMAN mm tin in
**v
M
X %
Km
*v
*-*
Q
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIH
M.WS til-  THE »'ITV
„. I Utaawaia Maattn,.
Ill .til  ii,i..|t-lt'.i
a |l   Ill-Ill  ll,   lltfT.,11
||  I..-,.
llilll.
Ami .t-
lllllt-l,
lot  I ,t
.In.!, it
\
"%
LOCAL PHtVlTlEB
itter 1
Hi,. |
i . i.  *
U.i" *. ■'. O*. i*i. it'
.11 thi *■-■'..■ .1 ii.i tmlti
I   11, I,  .i,V,-|.il   tl  ' .1   ,-'.'...   .1
II
In. I,  ,1  '  ..    I llf
111
• !'
L. J. Cole & Go.
Agt-nls (or llio Cclcbtati'il J. &
J. Taylor Suit's.
"G
^. „  ■■■■Ml
<X -t*^ in. nt..-Hi. mi,'' llio uiui. of Iho irsai ooBantiilBo  ,
k A IN Fill 1ST ItH
"A*/* IN THE ARMSTRONG BLOCK
%
1
I.
I
.4 I*
-
■
\\. *■  V!
i    I!   V *** 1
\   -.... ,',;.i,i n| llm i
.
S* .* th** tiata of Reol EeUt» Uir tol«*
.n Bnd i *
m  . ■   .  ,  .tiki end ivi
i '•• **'*
-*A  Ri-. -l-i
uoswt  | It  ***** wehtln ■
*.,,,,  * ...;. ol ti. i:  . .  I
■
Ittti
I  ■
■
■
• t|-i,ii;t*ii.- fui  •
■
i ll. Sum
i,  (-;i...l ..I,
IV-.-
rtoteli
tt t    ,
, ii..t.ti..i*...,i
I 44 I   - ' .
„ |. i. ,t-
!   1.    tl.l   . . ll--   I* ..*   Ill*
-
.:    ,'.   f| ||1
'■It   f*.l|l|l|
'
1
i Mi i n oi*
■
■
■
*
**
11, j.i
n
-
taleii  bulhtllifJ  iod  lli* I
U ,ii il,-  rtle of l
4t* a mlnuli
I  *
\**\ Hit- ti .'•! II
A rartitl Ni.!..
,    .  *  mi,- |itated
■ *  . \
...
. |t  :
'. I,   '  V    • I   ■
f ,ii. rudi fi i ;■'',•>      li I
■ i  . light tin- . rtga •'
Ibi hit Uiui M  ■ ■ i:. •
lofty ootid * i the li"iH',i
rletr, it >i'
iter till! m>- - .
... , a ,1
a • •
\
\
\
x fy
o*.  *>
U|i|'0illi C.l'.ll. DtMt
Columbia St. New
Wiisliiiiiistur
i.. ah iiMMiU'.l'lliiN  CIIAIUIKH.II.OOTO 11.50fBUhll ,,
IS.,  hi IHHIM. '"il,Hit
P. O. BI LODBAU, Fl-^OP'R
GOOD
NEW
CHEAP
CHEAPS] DE D. J. MACD0NALD
GOODS!
COAL
COAK Mi WOOD
UK
MTill
I-
,Mi
REITS'
FINISHINGS
It   :
1
GENTS'
furnishings
GILLEY BROS.
Livery, Hack, Food and
Sale Stables,
|1 „| • ,,   I >.t,la||   Ol.ltta
WOOD AND*COAL
i   . . r it Mi
i
mt i mil t *i .  *** '*  WmTMISiTtt
I . i...Hf  *>■
Get Your Meat
*
*
l*'l-
it*-, r. lutiiiii,
Ham 1 lUtun
rr-'.:.:
ANAHAN
"" aun fin
. 'l'l-i KKT
REAL ESTATE
INSDRANCKaiiilFlS^I
Alit'.M-,
Purchase. Soil
Lease Propyl
COLLECT RENTU
M
tm.,,,.- it... i,
i*,.ita im Loodoa i.
■ fxn li • .n
fi.t-1  lixi'ttati ami 1*1, .
* aaatoofi i-mtua |i,..
.41.rm.'
AlMt.it aa Aee ttaat.
-
■
■
■
■  ■
■
■
*.*■.. Utti**.,
I   ■
I
■
*  . *, ■
■
■
■
■
*
i
JAK. E. WIZE.
MM lll'-M I '
U
W.TURNBULL _ CO
BuililtT? ;inil Uiintnictors
BBIOE
H
OTEL  DOUG.J
New WcstuD
s-ttttal on
I -
.  ■
-
*
■
I
iRtttt
■   ■
iiv..lt.>i  IM
*
■
■
■
tl 11,1
■
-
art'
Mrrrl
Tbe » •   Until,
■  ■
■  II
i
i
.  *
IlltOltl
-
■
LIVERPOOL
._*_--*eL i . * ,    Y
.  -  '  I 1  . '-m. \  \mA.   t I
.t\\ t.-% ^/ll
mt a iTa //J.'//
■ -i^Xj
i
.,
- .■ '
oon_ndaltat l*** In
Itrtn
t.j. ioihh r
AU
BON
MARCHIl
C/D
Wlm.  K.-i
I.uu.I  Ki-!
B.a ,..tt|.ltl   *' :
-l.t. la.
1
flLMONAL
J laa.,.
ll In*.
U. ll. Ill * •
a  .
The Strike of the Season! *2
WE HAVE IHE CREAM Of LIVERPOOL TROPERTY 2S
  LU
►OLLEY ca
MEAKIN'S H B
NanlacliniiE and Repni tl,
i . I
■ ■
iL.
i.l-.i*
'
lia.., ,.*. —ll • It,
I
LIB  M3d w* a Specially.
< .imi
I   ' '  a   ■• .
.litllCllann
Gloves
COLUMBIi
•OUNDRY
'
i ***** In I
t li
I  a  l.t it,
*
-
•'"
.,..,,,   *****.
Ml*!"'
'
I Loud a
H
'■
tl, >
i |l ■ , - || *.
'
Mi •nt, Amp  r.tbnnl.
fnrtttboftrlitn )  j.
rbi  it Biiiim  i(l.
at iht*  inttl.    ,. * fftdhttn. ltd
-'.,.1**
V tt  I
!..*.., itdt|
• [<
Itnar „!  Ill ,- „ .  I   |;
-
I   ■
* ,',', " 1*1 al II
ggnx HOOM
nr,** tptn to iht* pwUk tti-* CHOI'S
ANO RT1AKS  t<t%htttvte
Hr******** i
I.l***, *****
*t*gm*mt ****
DOUOLAH IL CO..
-
t-1. n ■
Hiil iN i tn" ■ -t )i'Im I inly Engine Company:
A U.Villi.iin-..ilt-.tl.i in ,;i I,:,-.,!. ,,i Machinery; .London I...I
i fin|iii. Maiml.it i  - Pools; Jnlin t ,,ttt|t
I |,.-ll. Viulaiilnnr ,.| II  L   ' I ■
N .... i 11 it -I ,... .ti. ..t i, (ti. .ti. mm i.ii > ,t, ,r
NEW WESTMINSTER.
drill
...i
. 1
a ;-.l (■*!
.  ...  .  fan
li
I ■  ■
■
i
; ■
■  ■
■
it
■
v
■
frt-m
■
(
-
! '
I
Caaatlo Facile LetieUlare.
-
■  .   -
■
kn**n A At* •
'.4    l: *  I-  |   \
Dorrhtiasd lln Wltdmi II
i ttti.lt
I illli]
TbeCltr Obatt taa
tA* tit,
rhah't**** liwlat **
II  .  I    - ■   H  i *
Mil la. " I* n
-. * '
t
*.-   4- ■■*■ ■ *  fi* A 11
ts.   1
-
la- *
'
■ ■ m-ith* it a m .
Klliilatilj
\.  *,.**  i-
: *i tuhPch* i»i*i«  it
REAL ESTATE BROKERS
iu ptorea lo io *».** HaaAelo i*+*m.
t.t.*-. I, *r* tmatmlm*** Ih**i..*
•t* li.** ****** a****4. tm****
|..-l.»"  *mittf*4
Tm **■•* lit    1111 llf-M  140
M
CO KlrOV A
HT.
RIND BROS.
VANCOUVER
fa J, PlWOII Ik Ci
Pianos, Organs
MUSICAriNSTRIIMENTS
i
-
IhealMm
■
■  • i !• Ittmni ; p. **,.
.  hi*   lb* I* I I  "It  »MI br a ***■*■
It ll * IV
*,. | M*  :■  l.tl*l  '
He*  I. Hobaoti : \*
*   -in m**m
Mttlt.all.1  l'h<inh. ******
,,. . r.RM,(l.J nHrttfnott
^aitiitii' OiUtnJniI.
ii h in-
■ .  ■
<■ |ttr* iha
i
\ -
Itritt*
*   ,
-.-■-'
I
■
i ■  ,
Hilled lire '*■ I
■ ■   " ■  ■
* 41
un.. inns.,..!  hi I'lin* rat* i.
CORDOVA ST.
-■  ii ■   ii i 14«t,r i it:  i, I
teal Estate
IEY to LOAN
VANCOUVER
FRUITS
am OOtVtt t-oaioi
CITY BAKERY
an c-u-,... .i
0 *!***.  It.iru'U.
i .Tkr*   ami  '■  *»• nnblo  t**tty.
\.  th\ %****%** %**a\p
Nt w Vancouver
COAL
intni UKir-i Ud <*i imiaii
New Wellington Coal
lit* Itu ltd ar*f**l
' nil Miit.t.1 im*
IH.00 PER TON
l* . ■■   ■
■  : * -
J. 4V. CRRIOHTON.
IM,-  »* lltl.l
Dominion Buildint |
& Loan As
l ..III......  I   I   a|..t  .1   • 0
Muiii-i livim-il Ik I
j |Kir|BIWt-S.  |B|1,lllll'  B t
j imt.ilnii tit*.  ,t|iiii.,tra
ri-til.il   I i-
, In. itttn  linnir in .* t
,  iMyingioihc Aasodsa
i.l |wy i„., Ui-!
S. T. Mackintosh ^4
AOENTS
Columbia Itrosl.
mii trasnan
... .rrit.t mi,* ii
IS'
DINING HALL.
ll 1
I ml l.'.r-1<. "iii'*
Mr tn**!!. I |t m  II*«  T
I ■ M  M| -M [*■  _t* *|.*jt
,.Mrr.* a rattfl *
v H.l  \  Hill tl i I*
• tirit u*t mm ,
ttiiiiiti tin  i    M    *• *p in
nil h...,. ■ .t  In ii,*«t-4
I   I
I. till..., IMJiMorh** ■':
IIIIII I
(irvsti's at
I   IfW WESTMINSTER, B. C.,
tM*..t«aanM*r___'- ««—>•__■__
VANCHER, B. C, AND LONDON, ENG.
N
H
K
t*
H
%
%
w
Ei
"■■
.Mmm,*,.  I  >  '  '
If. It >4|11   I  IllVII'f
****** tmtytt m * *
LIQUORS AND C10;*>
***.—* *** J'Jtffllfsaiits
^1*.
mm

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353992/manifest

Comment

Related Items