BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 29, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353990.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353990.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353990-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353990-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353990-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353990-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353990-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353990-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353990-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353990.ris

Full Text

 W, J, WALKER Al
ItKAl, KSTATKIIIIIIKIIS
NKW WKHTMINBTKIt  -  -  - 11. 0.
W.J.WALKER&CO.
| llll.lil'HIl*!!!  lat.. IICW WI!HTIH»HTtK
lira  '.' f  . at,
WITH  WHICH  IS INCORPORATED "Till': Ihil I.Y TRUTH."
Nl MI'.ILi;  ISI
NKW WK.ST.MlNSTHit, BRITISH COLUMBIA. WEDNESDAY MOIININll. .IUI.Y SO, 1801
WM, IIAILLIK - CO., I'ROrKIKrOHB
LENNIE & UPPER
Real Estate
OENERAI. AGENTS.
-  "t'l.   I.t.l Tiiiniwiiy.
-- "  I I II.III.-..II aanltiiftl   I. -
ii gain, ji 11.000
A -|.I. mini mmi r, hu. Im  .,'■
i ImiI'i.I.As fti .  NI-iAl: a lil.l Ml!
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, i-tc.
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Ki'iil Estate nuil liisiii'iinco.
TOI.HM.M. Iil.'it K • NEW WKSTMINSTER, B. C
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
■
M. ROSS.
I II I'lli.M .17
SU.I,I IIII.I  11 IIMUM I:
Ull. sl im I.Mis
IIATK1.1
tfii* Ii.i.i' |in I'ltly aat  .all  |a.ll|-.
ot (In City .iml Di.li h I.
FARMS Iitiiunv.-il .uul Un
impi  .. .1.
Ut- " SOUTH WEST-
lONSTEK    I   .in.
£i,,ain i i.a i
III  l'i.-al   A.Itlltlt.I.   Ill
lh Wc.liulii.il.-.
CONVEYANCERS *»
mi
wr-m li
IIM.ll
IIMI
Mt.rrihit i •
ACCIDENT AKU LITE
,1.1  .!
FINANCIAL AGENTS
l  ■   | --I ii.-..-•im. ni hi
ll
llif  tl. it Mil I* II.
■
l*|.i|" lli  i t.  •!*.-  mill..I
l'ti.t-i  $100 lu #1100  pW lot, "i  * i->  t.m,    \Up* nml
it
M
OWAT Ac T>
TURNEXi
GENERAL AGENTS
III lllll HT i.  I H.l Mil M-IMlHi  III. thi I.
1    " -\*,,ii.**«.
H. G.ROSS <& CO.
Columbia, St.. New Wi atmiiiatti. B.C.
...-ii
WOODS, fc OAMBLE. Ni*u* Wtatiuin.l, r. B.C.
DESTROYED BY FIRE
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
■
In im*.ut. -*
nu ii ii
• -i iiili-liiil
■
■ **A Ti*
PoUfr* mntttn without rnftrtnte
lo home offlc«fc,
%******* m-t* i .1   I;-*  ■* *•*■** * -1 it'.  ■'
tl n.i" ii.   I' -  MH*  • li
H. T. READ & Co.
D-S.CU.R,TIS &CO.
A
il
FOR SALE.
i.ni 11...11...i»i\i»* i-tiiii-inn.
DELTA  Ull.
A. B. MACKENZIE _t CO.,
(HI? COLUMBIA STREET.
DRUGGISTS
,a- ,i.t *.,. „
•••
[acLaren
Ross
|.UMBER
Co. ltd.
•••
BM t.i Wt.!«iMtr.B.C.
Wt* ire |i* |*it* I lotill ill loftil .uul
ii  -m
.mil Drc_H.fl
LDMBER
SIiIi.kIi*. I.itlh* hii.I Pii-lii'l*
| \, ||    lla.ll.  gll
Shi|l|1tllg lit lllll. 1 I'l  Kit a a  ' ■
"I  Kill .lll-.Ha
,,- , .ItlUTISII MtlX
.MAINLAND.
■1IKXRY  I.K.K.
w
■ .■mtt . It. tll
UK
f.*H till
. ,t T-
Tobaccos and Cigars.   # Thomson
A   - tl,  .-,
A O.C Coda
ORDERED TO Ui) ON
Till;  GRENADIER  OUARim  NUT
ALLOWED TO LAND AT
rOKTBHOUTH.
Hiltur  F.iiiIiiii;  Intaiiaittmt  Pri'IiiHT
Wliit.'wny  CoiniiiK  limiii'  Uiitint
I."in li i lo thn World'* I im Coin-
in ui ion ti r K ii,;:,itnl llritriily in
Sympathy Unu orn Wtm th«
Oood wood M.tii.ii:i-i It-'in i, l.i
ji..h..B 8)>ortinK' Nob I iiiitin h> ii i
■uitt) Dnly lo I-*- li'i.-i.if it
I...Mm*,  .it, ,  :*    li..
Iiu.*ii* Unoudk t (. mil* ** r
in Uml  nl  I'lirliiiiiiiilli  Ii.t  niiiiii, n
Uirniiii! Inm il.itr I'.i.it  1.1
in lliirmiiili iml lUlitit.  Al  nldulgbl
ilm reUUra -tii.i (m-mlt, wlm I ,.t been
tm Ini'i!* antimnly iwiliinit iln- atiti.i
of thi* nun I Ittirlim iln- iroii|i«, m-ti<
ri-ji.i.itl in iii. ihu .tui. ut-vrloi Du*
lnrUir.  RiMMulf ll.i ir  :■■) m* i.,ii..*i
In d-MppOlhUOMt   Tin  Mp wi* ||g<
I.llll*I It,al„ ,|„,f, _ 4|„t    4I ,,(.,,■
lurintl iiMiui mul |.(.-i<.
tUll_r |l *****    «i||, .llfh'lillV
iini Un inli i.i n oooH ham iln>ir doa*
Uattloi   li lull)  u»i.M'.fi thai
• ni' i * i.i.i bt • I. ilrao tur ihf Ut.'liii- t*t
lln* iinn il ll*.i.r itui. **l .-I f
• *..(. u, i trrtudtoday. unwoteooHid,
• ml ***** 4i in... i,i-,,-,l mi),, bUTMkl
ti iht* i in.i.:  Tin  room (ur itn*
MM  i«i"'n, bol ti.
aniry iml tlii*|i|«.niiiit I*.;
in!*!*• i.*| iiu imi hi>iiut>  in iU* c< tiui
lit*- m.I. nlijmt ol lli*- mil *i 'i'ii' «li tii
mill.i ■! ..t,hif..rt upon Un in.ii *i,«l
ihHr Utatlk*.
COMin ll"«l- 1QA1M
Sir Wtllum  Whiii-wi)
Nt"*|iiuiiitl«nj, it.'
mih iht* li ti, int) tm
■
* imn, An* tut iit.   111. Jr.
lllllll*- ll ll-' I I
I.*... » atbuloooicol-Bog I
•".lill lltUtlU It  luHOt*   ******  nl lln
11. no .ittit.
toniUllnou MrWI Im
buwrittu
tStmt (nil) -»t|*I• m11.« tl.r muiiUn iml
tfltlng bu ***** ** •  ■
******* 10 lh" final adju*lo*ft,l
u|  ll.r-.  |.._
**,*,*, inn *n. tni\ »»in.
li* rn. . ii.tt.in.. ol
i*ttnli.. it  .:*,',  u ■ ■•■ ■ '
it,, it-.i •■■
■
*h*  *****  * <**■■**   ■".'■    V
.  Vtl  I  I
I -  - I
■
•ml vr It*'-'! Uml
tmt *\ i noon
i
■
■ ■
3|1 | Ifc'M
•im n mh i*i
*
AFTER THE SEALERS.
L.i.it Advlen rrimi MHO Myniplie
liill •■itui Dltllll
Li-itur* r.'.ilviil nt Tin: l.im.i u ,,iii,,
Iron ll Mi s, Nynpboi por nhomtr i-
It. Marvin.ilati'iliitnimtilitttkti,.Inly llth,
|l«iw  InUUTMllDl tl'Uil* in ri'lfi-
•nn tu ll'-liritm s.*u nutiir. Tin
Ny in I'lio urrlvi-il aiiiiimtlMliit, th-l.tr.lt
I'lo (inli. mi tin* Till Imttnt, ilii*r h
lili'imit troTU«i uml In  rtnuinny with
iln- United Mat.* ihlti UobtOAtt nn
...l.'l  fitttli.-t  i,nill,  tt, tl..- l-rilijI.ttT
l*Umli .ni iln* i jtii, ri'inriiliiii lu Omii-
li«Kl it Uu* .nil .,( ihi* immili   Uu July
l mil, *  from   iiiiti.ili*ki,   tin*
>'  Miry  Klli'ti ul  Vl.-ttirll mt*
M-.k.ii tin.i nuti,i.i  Bhi ii"i *••*n '.nt
.i *..-k .In.i ii.i.i niiRlit i ■HOllor. tba
*.in nf Which ni* inl.i.il  it -'■■"   Tli-
K ll ...Until Iimi boon ilrnily OArnwl
b| iiu- Tlirtii, m,ii wm Afurwirtti won
-'  l'i lilit,if V* t ..ml *,i* lli.Ti'tiJ-n, laik.n
>.|. bi Um Unltad *•****•* rtf-sani * uttai
Oorwlii mil wm ttiriini vn* in iiu*
Nympbei tb n MDdti "i tbtl ** *•• I
plOON two  I'liii'jiiki-i*  M ti'irtl.  Sht.
wi. iiii-n *• ni boi k io vi. lord "ii >"n-
■In Iht* l .'iti Itnl., i irrt tiiri Hi<- .N|Tii|ilii'*
mill., irrUIni tlii*ri'(ni Nitimliy nlithi
Ittl  Tin- KbOMN Vn.ir.1,1,1 lit  .  '
VtBCOOVOr *l> i'*u l«*4i-l"l. ^'t'l "i-li r*
llltl IhO   |.|'*. Illllltlril,   tl. Lilt (i.l   I.r  tli.
coputn.  It '.-.-ihmI iini  it.. Iiiiii' Iiiii
bn'. *i-iki-n it ifi.i (om um..i--f.ifi' i'i
tlilTi'rfrit iblpl ("i Iba una i""i
iit|n-iri Uni MiniH oui if i* ua
it.* ii ii... I.  t.,  Itflirltm s>-4 mtrrly tu
Iiiii' thi-ni w«rm'l to H,-' AUlhOt I
tint  tlii*T  m*y  Iinill)  'Uttn't.t.i|Hii.
•iiimi. a* in Uu* I'm* i.l  tin*  Ml* ihi*
badbonitOaulwlroooly -i ami ui-r-
Ui-Niiii[il,' nr,n.t. U'I *"  i"'i*t ******
UU t t-iiiiiir
-'-. i*lt Vit.i.it.i.r  11.. N)iiiili.
I* llm unly llrttlih H'hiUmi ti' Uu " » **
Ih* Pb-tnnl iad I'mi-ii*.- hin ooi to!
irin.il Tl'.-*t.in. "rlli.r inli lliii
*rtivrt|.*i. th.* 13th wllh Mpalltt, Ud
■ill rtiMAin P* day*, flu- rmi.it HUU -
i|.it>.  Mi.ht. it.,  TbaLli  ud Alut.
wilh tin- r>-.u.i.. coti-fl Itmh tmi
luiwlti liiil Invu ii-'ki'ii lit IbtK]
lt-.«tl • ' !  it.-   Wi t.t 1.
111. h.  Aiwk..  iml  Ami.  t:  1'iiul uf
• ■ i . V'i.i.t.v In. i •!..i
Untiii of Ka Frit
■
Victoria  Thruwhwri***** ** Ooo«
ili.ki wlmu  tin* ,\ym|il,r  wu
■i.ini l.i«iit, -trmt** T*m
Mi.* Uwtv ill t.f  ii*ii  ti,* .-•   li.*
lint  ii'ii m
• hll.'  *
ami ten I  *****  t.-r  i .. i.tttit  ti„
Uowta hid i,ui uk.'tt in) Thr* ihlna al
hdou u wu it Int irfw^od u o
fooid  OU'li* r«n%rt,kl,t
ll lit*. Ill tltll llif ..I) ••( 111.
OH-nt whlth li hooded In *** **■
'-ii. i. rinatorti "Wlttlui
t <\r* iitttlft Ihil  uf  Ihr  t'nH«t
*..,... .. rvtin **t ii
I
.. tlftllih miniii. •
r hit .-■ :■' • ' ■   l
i-.t tt.i tiiitlii)
" P- t*
... nrafofaw Ib
•tt, ifkl  to**,*
• itt-di'i  llifTl.
■
d.r»(« RrttUh wn .t.-,. mi ...  (,..
*t,t a** «l In find IK Srotfitu  for that
■onuoi wt-'ii laku |«Mur bf thr
. ..
Wtorti ***** ihai
■
-
a
UPBOABIOUS SCKNKS
KBKBBBa or Tin;  PUBLIC AC
counts coMMimi; rowir.T
tiu;m8hlvi;8.
Aim.Itli Hi,*.!,* i| tor ll  1'..ii  ot llrutiito
Dnui  iiiiii   Oot  Tin-in  Luliirto
LniiK'Viii Di-iii'i Tlmt Hn Hun'ivcd
tft.000  Tliilnitilt BWQON ll" Dnl
Toronto Intidda  Htitvtl)  I'liivd
The Bnd Drowning Aoddont •*••*■
Quulmc.
ill I Ml l .11. ■    I    .   -    \' '■ .
looounti ■ "'!■   ■■  ■ .;., \t   ,  !
Ilii'.'lillil. al . "  I' .*■ i Ui.i  -
U'lMiiin. hi, ..iim it. J bit
nd im-i nt. frum ,t i; |VI
•if Uontnol. *n"i W .\ iMUn ul nituwi
ud "ii*-1*  \i:  .it becirna *'-ry In*
iiiiiiiiiui nh.i, i.-i.i mkod lum i( iw
lum In.i  uu<i,  .liatiitiii.l*  t.t  Mi. At
li.-l'li.  "N... lli.-y .ll'lt.'i," In -
ant iml a l*eirifar un th.. itroot" ll raiuo
uul  under furth.-r  nianlhll  ilt_t
t luil** It*-iiiuii jv-i nt f..r Hn* IMiMiti
ii.iiiiui.) in N. * V.ni. .t..ti, had |in**
*•'■'• i Ai ottl    | tir iif brontt
n  ■ i.   • * ■*.
'  ■■ ti*  -I-■!■!- I '.-ik quits  I
tmi) lo tltt in ji, it mi'l. iium-il it tu
Chirlti'. I .in), 'i i.4i].«. I wiib )'i'i
-i'. ; dnp then if bi
bArk yanl." Thi* *a* In tbo itnool
U Koo  VM
'it., ,i,,„*. -
Umgbtor.l Arnold I wool
. i - bad :'- cduti t"i iii-
tlitowd Hut llut-n **!..;
ami riurl.-i M. Ki-u.-i.-a brotl
41.1 l'f.1l..|  r.-.i-itUHy ol  11 \r- i
..t -i. i Mi ii- nibs luil dnwn fororomttot
"iii'i"!!  )-4r*  a."  iiinli-r  iinim«l
..in..  A MMoml litor
.urrr*«li  l.titrr. ititftri-i'i' i
.
...*..| »-• - .i Ii4irmai,
till want uf
diinll). an.)  for a  foi  M
t i,..i i-- board amitiit iho
tlitnui Ultoratlonptad lo r-i'ly. l.ui
finally  HclloU-*.  Uodorkto  amt Ml*
lock tiui I'
fur a i.'i.t.
and iht* rliitroiati wa* plat
. : I *■'!■ t  ,i  ,
.liiirmi'i. u.'l l.'»-
• 'Ut llf  W|. 1110(11)
intiiAiinv v
won I* lllti t,UB?
At Uw 11
■
no of Mr II
*
fi'itn I.itl i.i .  II
■
■
■
......
i -
- i
i
-
||.WK.    **.  *   .
;  ' I
.   |M00l<
Air Ll
-
* .t*V-l tii
"
'
j riMom
:•• l  • i
. pu** t*n ii hh
HitlMli  *****
..*,**, *p4*A*mme*U4  U .....tl l.4at
-i*iii4i>*-
tn pmi t ii **i*. li ip|**aN ibat
atfith**t**4l*ty1****4 tto iPAht-
*w*i tm .
*4**fg4U4 I* **** thr U«aI
(•Ml|W«pf«|   *,*■*'< 1*1    Wtl  IHlltt   **,
**-,-***l rt lh» H*H*p i***t l!l> h* *t*
italH Ihil Ihr ******* *4 hM rlteot WA*
4lf*n!lr An* to IIh* • **!*<* *PP *******
*m h*   *******  ah-wh  lii* 1***4
hm tt***  *******  rt mm.  tw
ib****? Inr *.***■ rt*p*tit4 H*
A p****)a*t*n** ***** 1******
• |i^HwlllHI*.lltlt.^.V*, «|.(M.
tl'lj *.».|l**lr.«rT-*r th»nr«|«oi Ifc*
NtwinlN tnli*^ Hit A*mH* mt ihr
It ******** A**'** •**** ***** Hf
IM***-** IhlllM l«t**T «■« Sl> IfOill*
I *4 lhat hnWolitoi a#4 **• **-**mt4*4lt
\ ******* *****u at ****** *** *■«*
I mti*,'**- ''  l. *
T ■ • rat Uii «,...«. flu.. i.
•. lor tb* Mii
• m*******
•uOtHity*
Ototat *******
Th**ttAm*.*t*hipt.Ul.  tttm  ******t
Inlfcrt.tl
-.--tt «.»dit« ThelahataUu
i i'*lli of Voii^U
■
* >  ***t  T*r tr*
.*. ibf- i«ii-i*fii*.n "f
. .-,  ......
i.  w
ll./WriKmiMUt I'l.ttti Mt*  »h»I  *jr*
tmm****** *p
Al ******
T*r**i*******  Allrr*t*il.*  Im  th-r
tMti.dK"- nMUMU lhl* ******* Ti,r
thm***************** load aod *******
. i' **A
****** trt «lh*r lndtl«»#« TW grmt**
*m**tu ka* mm pttyet u* irfn. im* thai
iWhntfc*Aod amrtAr Aad da«i ****
***** Km ty, and lhat '•* Ihil ***** to
*m **H t*) Aty. IhAl lb* At Hn** *****
'i*M|l-afi*>riAt*f«H A»4 thai a
inAm ****** •****p~4 **4 '•-IM*'-"' bo in.
•v-.I (lb. IW whnh> I0itil*il*n*. ttm*
tH l.«*td High Ti.******* 4*mti In IW
|t*tb*W|n-»<W'*Wr IMK*I}'* h**A
pgmUktl* ***** At*
o,*%* l* Ua Man* Aim
Kit llttt* mn. *Ul ********** ** Ihr
&*th An. hwt hh toor ***t **M ** u*
4tvw*l*i***\t*ntA*y *t**tw*m lo IW
Im  Twifciu ww ttiaririiwi
lW **** rt IW rtWf **** 11*1 *** **4
\t
t.iihi i naito
Hi* h\*. >
■ tn i mumti
*.
li
■ *  tttHh
litoit****
t*4
mr**ttt
ii. t*^
- -mniPt
.■initn* nn nn no
.  * _m «w
• !*n *****
■ .
******** l'i
*rtm thrAtum DU* U* •Wirh in IWpw-
IkVCDHtl  Lull*.
•*\ III)
IUUTA-  N  "  ' •   t tW|»-lib
tt
1
■
I .  T
Aft-h!tta)4Ai»  V'tifc  **iA*t*1. t*A  P
tt***.*** ll III
ftariprottty With tpoin.
i  t ht W Tm*,
-* *lr.lit*r I'i ll**-iiti. *pA\ti tttA MtttaOi
ttttimi Wf*. iht* Mtt<rn>ai «nh !Mr
*k(ii|tin«r.l lo'tio'
- •   ttt  |4^M«-»t  hAlhlinl IW
it WM im* hr|.i|i-
i' t
TIETJEN.Maiuif.iturcr"
CHEAPSIOE
WHERE IS
CHEAPSIDE
WHERE IS IT.'
WHAT IS IT.'
■
*wt
-
.,...,. atat-i.  tla  t-t- lh-,raa1rlS|.iiil
'H'l  llllll t|iii|lffl«al
tll.il 1.. (Illllttiai.lt  thia hilt wmlltt'l "HI PBJfl!
i**lr**.li.*. tl.ni. nuy ,,,,,*.,,„I ,il li-i-ii'i'W "*,'**
ntti- tvltii nr whitliiii.1 illchi. Try 11.
, Witmiiii- iimnlirr. itr „|i on llif Bullr-Hn ttt*
Payiiig Rent
is played out
Get a Home
For Yourself
RIGHT PLACE! RI6H1PRICEI .WW *\*i
E.H.P0RT&C0.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BE6BIE STS.
Aa lol*r*«iit)« Dtaikwon
i man  ' • * M
■ ^* i* iw *****
. - tre****** t*% *4 IW im**** ti *t*
P*ht to****** hlOHvll aod ft'*ait». aod
**r *^»0#*« bta* ptt, *'iM(t< *
pm-pmUA  mi*  ***%tt4  In  ***** *b*
* ***** m*t*
Utmh. ****** rt lW (fraud TWutv.
«Wt*  IW  fw*  l«nr%  |^l-r. t|i  *****  j
lo*t"*r<"4 fcf IW I'M ihit IW affair **y
nmm ihr ********* rt *** *****.*■*
*i u t ■**'* **.- Hh l .'*;..   lapMw. :
.iti  •■ *  *■
ami
*    -
■■■*•-
**»m*t***i*t ******* IW •*****•*, **A *****
tfctl Ibr ItmtbH **t*r*tt*4 In tW *»*f»i
llr- *4A* IhU W I* Jahoiiftf U-n.*
i-Mltty rt *u**4m* toil** ttm* IW
iWaln* Wfv-'.tft't. oo **■**»** *4 lW
on«oa4rt*ia-wli*f • Hh« t tt* *t*m In ** h
*** t*thrt*r  10  *|ii»*t*IOi.  ll*-  tm*-
tlmt*   litihrtttrgPtAuip*
* tm tottm* *** •***■**•  llHOHfd to 1.401
i dcioOil*'t *' ••- *t hi  II ■**- I
ntrte* IW f»ltv^»#*' *A  IW  i*1***tm  rt
WlW. IW l» ik* ol ClttOOn  ind  IW
ili-wt__t it, *******  *Hl* lhl
^iy   I  Ml  « itprtaHl  In  KM  tW
c  ***** rt  I  Urt**  tmi  In
IMaioiia «ii»i,*«i.^t mih ,
******* in * - om "• rw Hit-1. ah**** n
; tionl  Illil* In  W'l- ***  Rm-'Vi <«»*
■Hh tW Mt'tyvi*! Wtmitl-tlft  I* A** tn
tit* i KHftlo ilft»t'"
«MW  liANl* nf  Ifc.  h
i ahlU-h fc**' Wh lie i-thy*** rt  «>M«rll
I OwttllrlM ***** tW
t .iiiii'-i
• ln||)||.k'
l*H*-l |<«tvOtA.
TWKoalUiWWi-btlWH-flf IK
ir^ttrvAM an o«w rmtpHi*. *******
tw r*tW«iti. and. It b U bo Wfvd. will
W fwaad *_tiif*imy in all rvuprtllnr*.
**4 wllh IW fm*|***i -A tm wvoiWra
, a 11 i ' • emaiml *e*l **A* W bt*A*t*4 1*4
**, wi******.* ******** p* ** «wrhi»*
*4tt AOdMWt iMta-tWaw-at* ****,**,
1***4 tm IW iiwovpntMK*** "f rtrtf *****
Koirw mt* to **** with Uh
mr* m IW Pthpr. mm KXt4*r*At* ****«■
tot UH 11 nVWfc.  TW ilm**llo< at IW
mitt ***** *ni ********* ««iw.fiat
|t»MtW?atW9oVW)l.A-Ml lW  Mwii'
oftmloK nf lW ***** IMI ht  III*  Umttt
tbr t**ml***nt4rtt*rttmt mil Ul
at 11 Wchwh *hA»p.  ll 1* r*|^rlMl Ihil
iw H-i-ito-Aii And Mamioki Rillwai
i.vwway olll mn a *|**«iii tiala, una*
thmmtittm** ttd*
«t not p. *.. tm IW «io**'Oi-
■ i t.ihft* aW toot
******** t.i te-Uttm In IW - I
.lit •  ******* f    I
will tt**fAnnpi«tnanily in tfc*
a*A faiaMW rt IW ******  I
lW na**r aod wijet IW om
i WOOtWnl DnMMno-Wfot tW dl*. t*
urwiot fo iw *****,**>*  < •; I T
\im Woriatulof win t-t **-
"*t*t.A*rt IW  -
ttm **m**tt** mil to **tnA*4 1**** *h*
t 11*1 l't*. IJ ' \
Caooot 0*t a Loon.
IVi'iiit'
Ml*-, of II. *
iwl all IW
Ihf hitid* rt IW
a
■ .
.it  \itiM
A  I***,****-. *   . AmtnXfh,  ililol
Natoldl]
ahhh **** It tl
■
•noi^* tW 4nl*w rt hi* oflfO N *v*|.l#*i.
*•* 1*
Hon Bla<hirvar-litm Ah*ad
\. * i   * -   v MM**,*
oodJarhMrAtitlfff wiih Ui.it barton
ttm* ***** awl *lt**4 ttthH* In fifht
ntrt*t i^mrMfcury ink* In a Rnlih Ui
-
tfc. (i|ltl«''ihi  * ham|.i.t.ihi|i ut  Am*
• •! *« In ttto  plAt* t*
-  ■ H    ,, -
l**r lllh. th" wrllhl of Ihf »fO to W
liMllfO v
.ICMM I tiitli-
i   \- - i   -■ mklvAlto*iri*i*tl
tnm Haiti thM *m«ati*
. -. -  - 11
■
■
n*** t**? it..'.--if m tii if iti™*
ptttl Ihil Ikr ar* .i*n«t*ni;t
\*ttm*t lk I*
■
ttnapMaol ti* ipKKj for iW
■
DESPERATELY CONTESTED.
Aunriok'i GoltiralBaaUw Otiikti Am
tralla'a Pat ObiMploa.
MS  I'll) Mill", .lllly '.'ti. -lll'll.  Ill-ttih
nl  llostOQi  rliiun|il"ii  liantitm  wcIhIh
puflltet ot Amorloa nml Bnilmd, uml
.Mn wmi*., obimplQit uf Auitrilli,
fomhl i.miitiii fur Um world'iobimploD.
■hip iimi.i puna "i MiOQQ il tba I iJI
it tr n in AthloUe Club Ihii annlnr. ud
Dluu wu rletor. Ilotb moo mlihod
ii. poundi  Dixon ****** iooond-d bi
i I'Ut.ui ki-iint]  Vuiitix  Mil. Ii.'lli Mnrtln
Murjiliy nml Hilly Malwi  \\,*u<  linliiml
WHIN.   Tli<<   prlOOlpKll  Mint   llmlr
i in tln> ring  at  Imlf  pul
• Iniii iimi ;it -i Mi tin* Kuiiiritru.'l. fur tlir
Int ii'iiml Unlit -farri'l ut lunu nn|0
for i.vt* *.'iiiii.l*, wiirklnit tholr iirmx
UK-iy. tiuii Iiiiiin pot tu wnrk iv l.i'ti lit-.
Dppnuwi! -wai bi Hi" ropoa ami oral in
both li.uitl* mi lii>>  ImkIv: In.iIi jiiiiit h.a
.■ in ud tin ii Li'i'tiii,- wiih. u|i u«:un*i
Uu* miM'*. DUun imwhod  liim  lii*avlly.
Tbo ipHtalon, wbo liuii |osl ootUod
tli.-iii-i'U.■* down tur a liainnii-r-anil-
tOQfl altiiti. In*' aim*  ularim-l In ***** IhU
work, wbloh looked Ilka it wu ■*"**■ i to
and In a harry.  Wlllla neovorod him*
. .-.,'.  .I'.llin.l 4*   .mill  tt* III* Utlt.
Tbt ' v.ll.'iinni wu* Intiii*!', ami while
tin- iiu-ii -von attain hutly at it tli" lunml
ondod,
n i mui round Aftor a ho nooRds of
won wnrk Willi. U4 llcliily on Dlxoo'a
• luil, DltUll tiuii -in n* I n-it Willi* mt Hi*
t*a i.i.ii maa boi in Miilim foUowwJ
once. I'U'li ilu.iiliii: Uu* otbt r
hVlllLa wti pKochod lu Un
aflour, Imt w4-ui*  In  a  JiH.y iml i.uiii
in. tod itiv.iii Tin* iatti*r ntoroea with
rlfoi Uothwonvorf uruiuy uml Hail
nil ' i" !»■ carriod to looti oornon
Thn.I i'.iiiiil-Tln* jiari' hail  b0U  10
llndy that both ottu op paOni fur nil
n n worth*  Tho| itood away
. iiiuii.■ r tn mend tholr balkm,
and Afltr a fi*w iiii.Kw'tlvn lilt*  DIlOU
i Witli* tfftodi bol iii'i Ml dotal
iiiinaei-  .'ti-* round oru * «t«i n
tin-mil.* fellowi
■  round' * uttoti work opoood
III.-  ruiiliil; wln-ii  hltnii  ttiti'Ulit I h'l.
eooufh foollo| In' kt au *ttii
i.iii, I,,,;-  ,* i reihed wmu lo UM
ih. l.ad* raa *h ii.iit .uni bo
liodod \i_ *r..ii*iv  ThO| CUM Willi iml.
Ilfbtnlnv-llho  npldlt|   Um   Uh
Aniirallan    *H
. tt-iurn  tHv.it. • niar-
■ ■ , .n.1,1 nnuli  atltnlra-
\.,_-*-4t.ii.'.-. found hi-  wltinliiK
uwl ordar.  At Uu- tfrtninauon
.ml In- wai fr*-**!* ami  *in'ni.
uh I k Ilk OppOMOt All(ifltrtl |0 I"'  OQfr
. wookoood.
I'tfili  rt ni nd—tV hi'it tmth wfii  tn-*l
ii ii Wlllla iiiii.*! hlmoll un iiu
|| '  I  *4W  Ul*l ll.* tll.l
A haul man In QOOqui. ami hi>l 'lr* *A*4
lo lot bin ho tho i»-.:.'.iii* |.irt)  Tto
inn.'  It.i.i "iiiin  dldn'i  ******  l"ii_
ti.   Uiink  aluuit   what   hr   ***
i    4'al   aflrr   In*   had
l.i  him  tmi  '■■
dnmbli Uu ul ami itrueh Willi*
hfAVtly im lW rib*. IK"h* Ito laiti-r
mut.) iak«* itntf in ihinn About ***
ttei-nimtit.   l.e  rt*   alminl  laylm
orrooa  Uu'  iu|m*i.  iiii-n   lutini
l.itn  thfrt-  *nrt'H«l«flt  tm
\. iw a  |iunl*hin« ******
Wl.-n Iniuii iltntiilit W ha-l *li<i|i|"*d
\\  .  mm** i MtUity
torwodhlaftttuUuto hi* fi-*
I ttf  «|inl««lf
. ,-^i,..i. *,t iwoow Wdir WoUt.
\    ,  ,*,  niton itou »»ui.| hi* ifti
'.\ N   thf   )AW.
• ba   * a*   now Ih'troUbly   MKu
4,..l ***:. ■  Ito mil m
|| moanbiDtuK
itandlofanr him in a nHul i«"--
H ,,.,    tl   I  *.  f.a-t  ,«li|  l..|.l4IHt|h.t
•ma*h<m iWjiw tahirb m-M him •!•***•
-• ,** hithafh And kmrkrd not.
HAMV MOTES
rufciM A*** aa Ua Llllaatt- I"«mii
..t 0*1*1 *"**•
HtMi. H  C July :*  *A*   *A
. ...t.tithf Krmnf ttm
Mntilrml. kti ton )■•
iod f, i**n - bH
t  ti ihii*io« bo-tua
.  I lt.il *t|fim t* l-rltil
•V' 'imittiur And
*  i I  ■
...nt 6«hlat am! th*  il.'t*-
. ibmil HM" MtmnN |**r
■
Mi  li<— **  Ai-.lt it** hi*  rnAA  hi*
Urm to Mt *A' I****,*** rt Vi'iuiiti'i
Mr t„ . ti \l"ti*ht iml t|» tiiihrnih
iroton wiih i »kw in
tl m tbf ar* *rllkT« all  ***•
atllUhV  f«Ur  tallahk  f"t  *hir.tif
Sow l.n l-l*.  N» n.t 0 ** T. >•
•illl incnaiitii Hi aKmWnhip ai»*l » »•
-lll.lt Itl itpro mcvtina nf ihu
ladCVWtll to  toht a«  lW f tf nfn« ut
th wtl*
Ta c -*it.t A-u!«*iMl-«a
TWnwllI Wa mfflini-' •*• m*m
Ittoorarh tolfanflWA.  «• D.  W  *n
nnti«b ildoaih-K WM oo Tnndiyiii.
iiiitmii ai NihAiUMi tor ito wit*** nf
iiw*tdffln« Ito adtiMMfitr <•( tw IVi
tlRtiaU'iU't amallimilUA Thf •uk
•***, i^tntidfnWy tii«'ti«wl to*
tutr, Wl  Ihf mnrllnl uf  dfkOAl** Al
XinalOHtwiThnrttUt will dfKnllflt iW
thk whit 'Mur*f IW I'ttkr  will uhf.
rwUl bo follF if|.r»*fiil«l
tHBUttaUM OtitiatltB
TW lalla% ol ImwlirAni- ht «n >f
p i: tt4*.i«*MfrAhifiiirtti»tW
,.■ ion day*  UnM-mdiythftf Artitfd
iWfnllnOiM. Wrtlml»«Mr. **. VKIntU.
at. ll Vooeoht.
no. Ill IVwtfcnd. «; -*a^ 1 *****
, . • .  .  ■   I Mai 13"
tuin hrmilhl
. WfltW i •IT- I **  ****'
NlMl
. , got, ll WOtlk. I"  iMllA-ml.
i.Waih  liim \'«"« ' i
• MmpUa ll tlnoa
i ■»  IU.
AA 014 lirtit
\ * .*. hit. IndlAn hAOt«l Wynowt,
AlUMWnlli M-t. hi* bou Ain-wlr-l fnr
ihf mohl*i ' * i«»i* QoKK -it H-i*
trmWr. l»t». al Xnrih Saankh. i hn.
it, Mi wwtomnd i rai .iii* !«•■'•*
I.u I. mot rh mi a. fmnk. whom to had
ilinatilfil lor a ruwajur womin.  I«to
Mfl that Juil Mute llnalT* iklth iWrr
IfUod  pOtlOCblU Ihf tirilh
> rl—I. imntii  IW Indian* allandlni
nil* M>1  *t,A hm khwtlrhmin
Kannk.  Thi  iiitft ll !• itot **** IW
,  no i«iln*l Wl (ntmrr Wtl ind
wh" C0-I1  Wt  "It *****  ti*
omnito atn f»r a looadot Waniy  IM
uy.  (Mn IU M**i  tnld h*t Vb** hnl
tmt* tti** trWnt  "to MM
and  had  htyou  i hkhlmfn,  »hkh  W
mfaoliuax pom*4m*t.  llo wool ha
. .....ir. kllWllW ■**•*  ***•
fl  til-if hf **pmlA ti***. »ft
\ *f*ttm In Ihf |.li.f  TWn W »*' I
•„  lannk. HAtftl hi*  adifnl'itf. awl
i Hm i|«iili -with Wt  * ff » r
iod tto uM  mm'* *******t* t*4
,  |..fif"i..t  tthkhiff  b«» ■*
.<*kmrt th* ptAPe*.   H'tpt***
Itmoaf.  adiftf oa  lannkl
«l.-it  *atf  lhf-**f »'■  lm*HW* M-inlift
tth.t#tr**iMli*hln.|lA-Mm »* '"•  ******
. wu total niihhl* r.f« ttlAi
of ihf -rimKi
llfrtif  <|llkllt. I
'-**•■
■
*******
111  >'--»- 11
-ar—** r *******  I
rui;  IiIjIkikh: nuw ivkhtminhtkii, BRITISH COLUMBIA, tiT.l'Nl'.snAY mouninu, .hi.v
.
This Card is Worth $6,00 to You
G
SIGH OF THE BUFFALO
ORDON & GO-
COLUMBIA si. BOOTS »m SHOES
I?    -?'    *)    *)
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
i, K if.-ifit. iff. H
fl.ni.NKSSMAKKli  II  I  Sillt I"N
,.-lv, Um Horl.li ..I tin- NOTICE.
tuin- iiiliiiiiiiiuii ul rn.--
iia.-tliiiii.- tor iiiiiin   XIU'  BAVM Al'l'lili DA'l'H I IN
-.' llli'l  ,11.'
I| I'l.'V III  alat  -it!   Hull
11  It. Imil  llllllllll.lt llliHi.
i».Mit -imiifilii would luu- ii|i|ii'itri'.l,
|  -I Un-.' Illi'li 1,11,1 t-ituii.  l.-.tl.ltil  unii,,,
I -I..... ..f iisliliita ,  laml  ili.,.|lt„.il tin-
illot.llior, liii'iiiu, "Wo iln
HARDWARE
A. M. NEISON
lulls l.lll I N
Sua tli'.lit,I I II -   11,, t-ll, l-i|
CITY DEBENTURES.
TWO CARLOADS OF IIARDWAR1'
for iho iprinu iriulti Imvu jusi litien nwii
,,1 „|„,.,.lii|.,uul nmrki'il -ti 'I"''' I"1"''
| )ll. KKKKHT IIAU, -UllAllllATB ! _.r™ ™"ri', _''"__'^.,tr,l,,.Si!i!'.,''*li,,'.',,m',',,','  ■TKHI'Klt" Wll.l UK IIW'KIVKIH'I'
-lir.Imil, ||„. Imn
Ml llltllt ll.a ,,,„
■.,l|.„|.|„.,.|,,,l|,ll
Wi-t-arry ii full tint-- "I buildiTs sti|>|
mmclnltiuH ni laticks. It'iil'lim*. I'-'l"1
Nails
OENTRALHOTEl'
1 Uoi land i, ,    ^w *
ll I'l'llltlill...
tutu li ,.""
<;.
nil
III.'   M-lf  *
Ni it U,
tn it,
Ml**** I'KTBUK, URADUATH tlRKH
.i.ni,.! iTvatori   >liloiitiiiliiirli.*   Mi
H,.
II  II  Ml III  I*
:,*_!ii  ['' ";;:'
*)  ■
l.'i'i; I Mills  -.
I
'-
, a|.,.|-. |a.  till, ill*   IV
I
■
■
I t |.i  i-t isn   Ai in:  IIU. i.ti
■
lo!)
Itliifl I llf'rrl i ft,
MiaM MUM'.11. iillllKS.lllli
aaalal, -I  S, aa  ll,.,,.,m.in   11. .
I l.ll'-.1  till III.II I I.   IIIM I.
-
,.'
I ' '   i  .
M.I  IM  I'lill
llllial tli.au i
nl,- - Iimi t
nM I--I  llinn tltt
tilli-i-tilllin Iiniiii II"
l,j. 'I i.,t.t out Mt  I'm
liiiitiiii.liti'iiiit: -i
-liv, ul  iixi
1,1
■   '   Hit*  a'lla. a
1. ,i .!   lln i.   ii i '•'  -laml
lla.ll  lla.  -
t.a.l.aa   ' :    a  . ,.t.,t    i.    ,1,
|. I,  M.-,"l,  .  .  .
it ,l lhat I   I.l not  iiti.  I.tr .1,1.1
lli.t  III.
i-  iiti  tint
filtix-KKItl   Will  UlaAtatlVAUK
I   Ml.
, m.i men ii i ni'ii "'I ni'ii
III.  l-.a''
-* **.-.»  llta
•' At Uf
P.H} ' i iitiiu in .- i, ,i„
ii i .f
•-'....,
aal. 1 V IS"  '.'  I   '■
| aal. I V IV.
M
, i.M.-.llll.1.1  nt"
.1
lUSSItl;    . .^i DIRECTORY
■
( ' '  ' ' '
in tit w ***** nr* a    '
.a
I i  -  m vt.it  u.t i I, i w i .It  in
I •   •*  MM.t.l,   Ull 1.  IVI I ||
t «.
_-t. . it., 1,'Ui .lum  I'l
Nntrt,  "
■■11"' ■ im. I"i-,M	
NOTICE.
I.MVK  Hi NIUIKH  txiUUAKM  UK
I
..'l   ,.  I :-
[.Hindi
.   ■  ■
I'll I \« WM'.
t  \  I .
I.Mi'l  -,-,
I  \  I
I MHl.\u \"
Itl
It  \ \.. .*i.i*i i-ni t.\ t *■
Wt I I |\llll!\ I'll kiv
i    i  i
II M.I.h It I'M lllNUI II
tl  I   11. ^'
|.W \'\ A111
i    i
Wi.i" ii '  |'.\i KIV
I A  llvlin
U  t|  |
ivi II ll  I   II  I-    ||
i it i.'fi* \ wiN
il
ill It.  VNNIlit '*•
II I    *ll1. Ii|   \\|*   11,a
\\Y iilno'havtinmosi iniiKiiifici-ni stock "l * ml' rj
JAMES UASII, pro|lriiV
CUNNINGHAM BROS. *j*m
ntracton
BEICE
II   -t- i '--.u.i i i.t "I ,|„ m, „
F. CRAKE,
: MANUFAliTWUNl! : JEWELER, | Nuw Westminster jjjjjjj
I i-iillillali.il   |„, „
WATCIIBAKRB : ii
I nliiiiil.t.i Si.. I Ittir I' ' W'-'t ''""" I' "
Silverware ul I***"***" I"""  S""I* ■"'  Ml11 M'''" f
i .-  Witllingfoiil. I .nm.. c-li'lir.ui'il ll.mtl
|l|.ltill({, l"all. lltal  |'li  '  OVfl  'til ' '
llllll,  I.Sa,..,   lllllll ami  Ml*' I  Wai  I
Kiitun, li-iu-ltt, t lucks, Sii-ciiicl
Artfilii Goods in I'lii"' wan iml I* tv I
t ,ill,in,!... i |.ii.,  im iroulili i
.1  'till  nt  llt.ili.11,,1,  ,,.,
*  ','  I |  	
'■  "I  '"" ft II
\  til ■■'- I'd -I  M-lii.ii,,,,*,,  '
''""    **¥  S   a.    ,
V  *    '"'■     Ill'll.ll  l..l,t.,|  „  J,'
.mii   ' •*   l-l'
I llllll
'll'
I   I  I
JALMKSOH. COCHmH Un. I'tcir..
\i u Mm, I.i.t i u I. \**i
NOTICE.
Ih ll,  (Will  1 \ ll   .'.llHl'M
kt* l'9 M»  It..
rniiK -iimm- • •■  rum «■" in
i
.I. .I i*
*
*
NlWWESTMiNSTlll WAIIH COMMISSION
BRUNETTE SAWMILL Co,
I ,,-,,,,.    M W Wli.S'l MINSTKK ll.l
manufacturers of Lumbor, Shinglos, I..1U1. Bill Stuff iiiiii Long Timber■ I
tu 100 foot,  also Flooring, dolling, Rustic Siding, Mouldtaga, Pickets,
Soroll uml Turnod Work, -Sa n, Doom, Window and Door .Framed,
Ilmiaf Finish ft .ill Kinik	
1  ,i__ec*uxate  TKToxlc a--u.arantcod •**,
kii s imn 111.1 ■
NOTICE TO CONTRACTORS,  Shipping Facilities bv River. Ocean or Rnil Unsurpassed
S
t»
ra .* 11 * I l
r.
. :- I.   »
f tt l.ll lr I
I I
ll-l   ■■!
,  TO ANGLERS ANO SPORTSMEN.
I
;t tl I.ii II \ni.l: ■ min
UYINGMOISTRIOUTIONSYSTEM
a|l
*■ - **- n
'
I ■  ■
ii.t. 1 in..   liitVllRIIM  liKTdSAI^I
\ nil. imi 1:1-1 ul '..-'t' rttoi r
■
i»
■*•
Sl'ilHI
't'aalll
. . j,! ,11a IHTW 1-
1 .
\
•I'l M'l B* llll.i  I.l. Ill* KIV!
W. ■:■".■:.;■■?.!'  ' -  ■•-'  ■  ■"■-■■ '    ....
..   ,,„ ..   (_>he ICt»0Cl*.   ' tMar-Stort) Brttk iod Stow UiMlHU
li ~
TO COM H AC I'dltS.
•|.| \i'l I  «i: 1  i.i. lila I.IVILI, HV
1 T
I 1 .
Mill*'  i
llll.i. liin in
..I mn iiii.i. ith
M.I 1111 1
'
1
s
t: VEST*
It   111    -
'  |l   If,..,  . U
-ft
1
a\
■
inin line 1.10HTING.
N
NOTICE.
1 Coo* 1 n*
Co'.
Im  **.  ******  *,   tA»  **********
ta..*  .- I  fii.t.1.
. ...
\
* 1\ l»r
a\
ASH It II.  1*1*1
I lil.-ll
tl
1
MOKTOAOKE'K SALE. — „ . _ _-rt
LYAL & C°-
NOTICE-EXPLOSIVES
Siili* Ak.iiI* Im- Uu JUUSON POWDEB COM
T. J. TRAPP & CO.
0'':::'::,.:,   HARDWARE MERCHANTS
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
RlCattltdl Itroot,   ■ Ne* Wi**lininitoi
I DaCulnrora ami Dealers in Ilonnli aod Dressed Lumber. ^hinjUea
Pickets,
S.iii'iun Bi.    net Fit i"rny .  1  ' all   nd  01 Wi„„t Furni
lor Oanneriei, Doors, Frames. ■• . Mouldings, Blintls, Rail.no ■
Bal.i-tli-rs. Brackets, nnwi-ls  All kiniln of Plain nn.I Finn y Turm-tl Wol
11 W. 1 Kit NAN.
ni
i.Mi»\ ».,UV
■  It '
(I
I
ll urns
1'
NOTICE TO BUILDERM.
T
v    ,;t.. llllillS
0 ,1.1,1
C        - fa tf  r .. . .              0
It                          "III
.1.
'
ItS.* •
*!S( II1
|
'
II                           -III.-
1 '
.,
s
\\                    ■*■■■* -  IIH.t
ll .
"    '
1.                 ft If If                  b
'
()
\
'
■
*
(1
■
ll-l  hi  -.     -
I.'
a—i. a .... -
1 itr:. 1
1.
■
■
I
_.                     riLUIICR
n
■
■
Ij
t              rr.. if             L
\                      t
'
1
1
■
■
TO BUILDERS.
T
BOOKSELLERS
It STATIONERS
HAMLEY BLOCK
B. MARSHALL
DRAYMAN.
TIMK TAUI.I.
Sir. ROBT. DUNSMUIR
» *'m.i at  *»
■
The Grown Stables
filii**l Unci •.mul Vililili'*  |0 t%
I.u Ili.i' it, llti'i'ily. ,. ,.
C_Q3fli3Q t'acilic Railwai C__-M
IA* II'IC IllVtllOX
TIME  TABLE.
I
1. .1
M. L, FOLEY
CHIIIIWACK' Lllml),ir Brolie1' T
IllkkllinUll I    N.'W Wrtlltiitt.in Ciml. ivnnVvi*. I
Ka all  IMi...  ...Ill  Al'lll.l'll. I
•***  ****** '* Inaiiritnr,'. |  **
''■■*- Bank- Montreal
11 »•!
10 01
A B. CLARK.
lelenrapb Hotel
■
11 \y*.iin
* \T\lnh*  *    1
kUT.
ill
rm hmt hoar
A Savings  Bank
Department
taalHtllH*  *'"•
in., I:*
s
s
I I   11,11
a t r
l»|.l|l,t.i
I.
i. o. o. r.
T. RIDDLE
BLACKSMITH
...    t
J.I* 6o|l. *•  a '    •
llajw. C*«- *
Html in«o 11 cm* uo Coiiibia Street. New WBhiuKr
' NEW VANl-orVI.lt
GEO D. BRYMNER,
L
t'.alii.illiili I'l,  alia
Navigation Co..
iimi; tabu: Nn. 11 1
i
a\
|  '
■
'
li1 iMIHtiTlill  Mil,
11.
■
■
f ishing Jackie
IER /^^  /^^\ AT ********    **:!*
1   11   I /-V  I
tern tl> •■
■iltlKlUMUUd .ot liuimo
SAVINGS  BANK
L«dncr«  Lnudiog. \*i* WELLINGTON QOAL.   DEPARTMENT
■
■■* •l'|4tlMl.|i. li <
Ugt
BY STEAMER DELAWARE.
TUESDAY. AUG. 4.
Gil Repairs Proaptlf Alteided te
Tt  ki
r
. ■
u
a"
,|
".It., lr.**
I. I  tlal.   1*1111111 I  .
I .
V -.11111   lll'l l 1 -  '"*  *'*'»***h
III.  HIV.   . .1   ■  I  II  11
l'< W
11    •tit I'
CHA8.E.IISDALL»,,-,M,PE,lT0N
'
iionxar.h J. W. CREIOHTON.
•"£■* VANCOUVER
»M  l"»t I UiMI ' ■  ■
■
loifrirCwirvrABMB.
iimi tt •"nn i
attmm.t ***** v
ljPlS
VANCOUVER
F0MTHILI. NURSERY
I'
1 .
Ktnffet M roll, 1.0*1
WOOD
ti, A. WYLD.
MERCHIWTS EICHIWQE J
ne iffitt n ,*u h
■
■   ■
A  |-,*.| II..N I.N  IMN. tl   I
I! -  mii rsi^mii is turn ■ t<
\\ , Wt the dty« Qtmin '7,»,4  '    imi. W|| i netni ""CHANT AND GENERAl
ilult h IllllllUIUIt. tiiut.no
" ) I* ,t. UAMSUH
l.lOllnit!  AND (HOARS
lla   l.ll, .111.1 Ll" «X,
,, .mm.
.  , , mn ,..\    KHHIltEHJu
'   .
IISVII III Nil"I* I*
„rtl3 ,.t.t ,
I It t„ ni |ta|iiianv  .(talaafWa. *•*?•
SU39N3AV9S
IV ii.t-   -
Irt...,***.'..*. DRY AIDER AND HR WOOD "03 ^ 0NV8RH NHU"1
in. n:i«s:i ■
■ a  I 1,11
' -.1 II |< THE LEDdlUlt  NEW WEBTMINBTER IHUTIBH COLUMBIA, WEDNESDAY MOIININO, JULY 80
TWO CLASSES OF BUSINESS HEN.
ta
5
WIHI  AWAIil
111*, ll.l I |<
iHKumi: IWAKH III KINKKMMAN
rml. ■
I'lll
TIIK \M i'l
,,!,.   it,
Biharkii"i -,* utiltiltii  'Hi.  i* ' Iitiiu
•tattii * i
KK y..i. u-i in..!,  ti'i . t.i> ivmi'iii "in
LHOOM'
in In i
ll'l  tl   II..   IIIINANKA
Hi   .lit -I
-, ,   unliln I
fr-m. i  ■  *   l.t mil  i-fi i	
M-ntfii it.,  i -I ii. t' i- '■ ■
Itlill*.flu lllllll.- H 1,11 I ll.l .IliMI, 1.1 .. t.la.  |-.l Hi
Ivtlllttl) I'll I ■<'*' ■'I'.* 1  i.i ii <ti )->'
1 11.11111"' ll I'l I
m*tma ....—....  .,. ,
". _____________
M-l.lAN  AND 1'KTKIIHON
**  *.■•  ...ttl  llat am.i, I „  ,'|,,,  CuU
atlltoi  r.'f  tiui  I.e.  a.t  it.,
tm*
Ut. Jatltlt Mialilii'litfl San Ifa	
ItMrt !'• ' i   .  tin  i.a,.inai,. I.a. k. t
aWHnllaaa. a .. la,  ll,,'  .11, ,.-!, a,I.l
H.  Wt.i'"i|,li'H*I  M. I.'an  ll Jl-llllll
Ul It'll. Hnl  iit.|.. I.*t
11, bra  Ii    .1 l.i. it tn. i..i
U.I-* (an 1
Mttlfla-. "Ililitt-. If a. ti
•111 II *
1.1 ll. *
MKl  otln a  in.11. a. ..I
ItM   10   * 11   t    . .   '    l-a  1...
tat. rate.  .
tl. ...''
lit, ..,!•-- 1 taaal *0 at gi tlal.  I
I. to |lt ■ i
afmnuii' " if-1"
Mi nt. -
iti-.fl). -
it..*. I-
.•ttO*"'
1. ItM
Ul.lM a .
aTatfNMla
IMIM.IV,
IMM. t
mlrk.  It
MM
ill.l.. ■
11 10 |*l!
*****! ■
.Mil*- i
MllfUK
ma** -, ii
UWaal.
mta l*t -
, llll Ml.|,lllUlr hi II Ill  fi	
m-t iiny iil.J.-iiat.l liili-it-.t.  Ai min
i-ntl .lood Hit. limit  motor,  -laaawliail till
ii- t-urlnii. tlim- it..- ui.i it t,l mi, mido
nn.I,,,i,.nun,I lor mi) li-niitli aal in,,,-, in
lor tiny limit  |>mt  ai|. t.t llio  in*.ml
 ii'lil.  Sllti't'  tin-  lii'ltlliuliilt nt  lln-
yi.ti  '...Liu. In! nl a;,,Imil I, mi,!,.,
1111,1 llllll-.III.'  -illllt'  -mini  lllltlll lln-an
.tll Itli-.l I.l I ,  it Ini ll |i,|...-il llit.aliill,
lln- Hi-la i.l i.ii  II- «lit lull -i-t-
la.ll -I.l-   Ml   ailala ll   II  llll-  .!,,!,,!
niiiiii laai- ,|,i.|,;i. ily i.l titt.ititti It-nt, Tin,
I'll, a'aivi'llii.t, n |ilo. iilllt'lilnit, wlilt-l)
lllllllllllll.lll II  ataaiaty  |tr...lira ..11 |,!| ||„i
Illllill-. Ill-Hi.I,in  II,  Iiii   1, fill. .||„r„„,
 I   II.-l.lt-lit,.,,., woro I'llliu.-al
rounil llio Willi i.Kiua nm. miii'iiliiii, inai
.1. ll. .lla- 111 Itlill,. Iit  fin I. .Una! lla,- am.
-aira., .-iinill.- lanili-t, latiint  ,,„.l .|,ui„lll,-
,.f litt' III.  Html.,  M.inii.l.tlil,  lla  H.,,1
.itt.il  <>l  I tint   lilH.ll.   Illllillllltiil
-anl.-. nti.l-lit j ....,-.„i,.l-l.. !„.,,,.,
..I wi,omlInilo.IiiiiiI. HoUbl.
J ■ Hn -t im llt.lt l*V lliinn. nl ,
• ■•it -I i-.n-i. tii-i.ti.i!)  iliiawayl Uio
■ ■  ■• ■    '  .- ■  ■ ■ -inn ii  l.lll Ol
I lllll   ,  a I ll-l-at!  Tll.
l,t|i!li l!| i.t llif  t -lllllll.Iillll-Iit  111. 110011
III a-la-ry ll.t,  ilititlililt,  a,.at. tilt'  work.
lanl.'l la lua|alaal. al la.ait-i) llaiUll llllll.l
111  .I'll, ll-  niiiin!  laillliilila-lin-ial  uml
ii- II I- HOW, I. I Illt- I..--I  .-llttl I
 I'l'll-  Ilall.lll   I  Hll    III.   a-l.llall.il
lltu ..rut ■
HUCC1L8WUI. i ai.-iiuiiA-i, m
Lilt Hi TIlatBB  Wlirr  PaBBBal  IbB  la aal.
ara' a.. ,t,,,,...un, Bttart,
11,1!  .1.1 ..I  111 , '  i aiailn!,!..
a i  -   lil  ti-l   l
Hit.  II  ■ I ft   I!   1   I .  .,,  ,1,
. I. 'I.  .Ii.ttl.
II  Hi rt. II  1   I .nt. i.ii) ..I T ilt.,
mn iviliun « ii mi   -  l
la, ., II  ai|   T..a..l,i.., . - . T . ........  \|   l|
I.    ', I
I '        '   H   .1 .
I   lall , .'•   Klt.tf.l.al..
IMIII   .,'1.1.   It - ll    I  I.Ha IBU*/  t.l
Irialln -.         I
ilcll  1 -.•   li  .1   i	
' Kla,,.I..ta. l-lll. Ila.l.-il
■
I lit*I  a | IM  .,1,1.)  ||
■  -  .    .    \
I I. llltl!..   a\    11
|..|*.|l.   II ■   I ll    a a    ...   ,.•    11
I.
rita-i ■ .
a
I
II 11.
'  ■ ' lilklalill
i.
lira. Mi
i
I.ala. Ml llin   1   f.t',. .-   I,a_„la
I
ll.iaau   '. I
-  a  ,
I   ■
"a
'
I I. 1
1 I I
ttllttl
I    -
t.  .
I  I    llllll.
1 I.
H    a
-.HI.   I
tl.   IITV  ■■  l  -. -  la',
m* .i i.•....■ i. w i.m .t.i.
m, .. *.a,iha w.tit
man
■Li
Ibllf .llalltal ...
a. ..-.it a
tW lf.1' 1,-t  a .
. la. t. i liaih
■ llw,  |a*,|«ra-a
'  -in M
■
„.. ;  - - -  t,
tl - la.   till
11 a kl' I   •
I.l. I'  Jala
, V   ,
1  llll
•aa ..„>*
« t.|t.
I Itnl Simpson has
-**- .iilj.it tnt to it the
largest salmon canner-
its mi tint coast, and
from its nearness tn the
sunt fisheries it must
Lilsu become the head-
quarters "I the seal
fishing industry and
itu' l.uiii' fleets therein
unpaged, It Iilin back
•if it millions of acres
ul iiiii prairie land,
which in time will be
peopled witli rini hers
and farmers, wlm will
contribute to the building up "I a Iliiiii- city.
1,1. IIV I'l'lll.li-
AUCTION
PORT SIMPSON
Thn ComiiiK City .it tho North Pnolflo, Is Now ou tlm Mnrkiit.
uml iill'fi-H oit« of tho BiihI S|ii-iii lut inn, ol' tlttt Da.y.
A SATURDAY, 1ST OF AUG.,
Ii'\v it its or ll .|f -, „ ,,,.,., M, „ J,,,,
Murk  or  l\u» ;'::r,'.,,'ll;,'.l'1.;■ ,' ,' ^;,l'.v;,',l,u,'
Port Ktuipiuu .«..(.i. ito mum opportunity loin-
..'II   ||]  II.ill  \  ,1   .  ..,, I  lllll I.',I  V..HI-H.I- i    |. n
--'  Nt.' M'llili*.'   l-l ll   "
pmt* utt (ni , i, .
 lit Inm- Iii'i. |nii. i. . ■ i| I  i  I ' lh
.  ,,.,.|i   '
i,i,  ,  ii.
i__
\.iim t .   i-li i| l-f Iiiuii    i  i
I'- |. ■ .  ■  Uh only Uit.ti i.i, il..  Nt.til, l-i'il
*    '  .   Illlt I Ul ■ ■ 'I  l't .li il ,i	
■   III  '-   It    \.|l,-ll..l    111   >    1.   a
■
i' 'i - ■ i-■ * ■ '■■* ' i" ii 11m '.< tr* i i. i 'I-*
itm, nt.  \ i   . -. , nm mtii ii..-....i,
i.iiiii.i, ..r it,.  . . ii ,, it.I., fi.it NIiuimui 11 I'm I
- i   ■ .    ii
11 Kilt l.i.ia llii  -.In.tt..!  FoUl I ivl.„n1 lllll
111,  Uti, ill llaal  I    .  ■ ,  | ,1,',  -la II,*  lit  III,'
||  .1.  .,1  .1.-  f   ,    ■
ii i. iii, -.1,1 Hi-' •■" il" Piufih Pm lie *•**■•* u.n
.m. i«* tr«.lt*"i|l*-r llt.'tttll*.*)* ii**t hi.* itiiililtiti luirltt
-,-t-*..I  I,,mi I ,| iim  it i  t'tii,..-  ,\ii.ii  .1,1,1
ml In .ill  n.i ,i n,'*t ttlll I.* ih.  i, rit.li.u- ot  ..."Hn i
tUI.-tt.tiltl., Ill ll 11|Ift,.}- Mill,in « I. a  1, ,1 .
I I..  ;■   , ' |l   tllH-.Ii  t'l
I ifi It.411.1,  ti Mr li -ii.ti.I.,  it,,* .iiit„iii„I*
Ul.-I*  J.1,1   ll.t it*   .-   »•'   1. llll,,llll  ttll  Hill  ll
' ,'.ii.--i.- tiM**ii.-,.r if..- fniiit. ,ii,
uiit,'
ti
■
l'1-...il.   M> -
lill.ll..I *<i|i|ilt *'f llfl- ll-.t  -it  III'I It l*Ht**.|t Wt't
I...  I,  I.  , a-.-**. all|,|.l)  ■  '   1*1*1   .|!|.V„l  I.,  till-  I'.Hl  ■'!
iv rl  i ■■' i    Mn pow ii.il li"
,*,** tii' * .
■ -it., „|, i>.,
.,.,,
li., iin.i ....   n,t, ■*  I,,  i.,ti , ii uUni ti*'*i **
1'i.fl Hltiii*    r .. > -,..   mil Itli  ii.. I.* ,'i,ii iiii'i* „n
l ■   ,r .1  in,|*..rt im
i. ■ 11* ii tun*
li III..- .,1.1,1,.-  I,,:ill,,I I.l  ll.,-  l.tl  |l,Hl  :,... I',],
la.1  .1    t|  lllllll
ilt   ftiri
■   . , .  .
i 'fiii
i   l;   I utile,  .nil,•,i  ill   iim  N--HliU.il   pub
■  ■  uwj mmt, a* U4-
Vnilll  r.  i- ■ ■ "i ' In 'itnl 1r*ii*|iiri ul
II  ,,.  I  ('   ■    II  .   I  a   1.   .   L '  ll.l  -  1,1   II-  1,1   a  ,1   Mtf
fit,,  II., llii  i   il, lUIHTtloll
i' i mil
ll  i ni   .i-riitlj
. -lll'll.ll
.i import mi
, i   iml mn rn pui
.Hi  . .1 III*  IhU III in I •*,■,.ItiM il ll- 11*1*1
,    ll  ,,  ■  I)!,  ..1 *   .   ,'   .,1.   I"  lln
■   ■*  '•  U*  Al  1 1.
.  .|.,l  !..-.«    ,.|,  i||
 ttlll.
|||)| 0 '  ■  I '■-■.-,-!  *U  * ■  l"[l
-,, .-ll Itu
Hal.lll.lll    ll|   Ml,    .  IL  1
llid.illfti  tTillitiil.  i.ii I uuuiUll  lltll
., I Mil . I'fli l't
i ,* !
purchased  now  nu\
make tin* fortune  »»l
-  , "r i i
.1   • 11 ■
tin- investor.  I rices  --;,  ,
i, ■ ii„* M -,
n v\  .li .m*i. i  Dlilrlt'ti
ii  •    ' mi   •■ , i, .
i,riim ,.*,■
-t-i- mul Imrn.
■it.i , ■ i
i  i  ii:\i'i-
I mkl
are low  and  terms I ANNIE WEIGHT SKMDiABY,
i ,-,- | T.tiaaMi, IVABIIINOTDK
t-Lisv,  iHilv  one - liltl'
cash being  required, BOARDING ANO OAY SCHOOL
TOR (IK I.L-.
Liittl the balance on
time without interest.
The owners ol die
townsite are  among
MRS, SARAH 1, WHITE,
MEAKXNTS
GRII.I. ROOM
tlie    IllllSt   IVSptlllSlllll-   I, a.ow 0|trii lo llif l.ulila. (ttr CHOPS
For Plan of Townsite, Prices, Etc., Call on
WOODS & POLLEY
and wealthiest citizens
(»f Victoria. Tiny are
ufTuring mily a limited
number nf Ints. First
comers get first choice.
AND STEAKS  Ca tilll. iit,l,-
VANCOUVER
COLUMBIA STREET
•••
^GIVING UP BUSINESS^
i
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most oxtreoidinarj saleet'cr known in British Columliia. Dress Goods all ul the finest
i|u.iliiy. This is your iipportunity. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictl) Cash, unless otherwise arranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will Im received, and sat.isfactorj terms can be arranged with responsible parties.
The Matter t
I .ll'l K-
i Prr
is, iiiuii  than even iln-
t|it.ilil) nl the lll.ltali.il nf
uiiii It .1 mil a.i clol
llll.i. .  llll'  lllllll  illl|B<l'l.||)|
inii-iili r.iiiiin, The linen
limit Unlit lonfnrnifil tn
the ihape of the wearer is
imr-i- iiiiii sIiihIiIj-,
M. A. HgRAE
%%l*mma******t* *****
ii« th« r I.i . competent
l.iilor i« more elegant titan
ittltdilling Iimiililnili. Thi-
immortal Shakcipcire
"/Vd .//i/if/r,/
.i// Proclaims Ihe
Mini." 1 It*- ll.irtl i*
riijlii.  Then i"t>  ider
irt" himii
.
TO THE TRADE.
OUR STOCK \u> Ihtii titltt-r imported direct from the manufacturers, or bought for cash in
uur own market, and quotations tur quantities will be made as close a* any wholsesalc house,
COPE 5 YOUNG,
MoPhoo Bros..
Shiiiwnsii'. k BoatbuildBin
BOATS FOR HIRE
B»>/oi*il Royil Ctl' Pl-mmj Mill.
N,-,v Wt  tin,a-t. .
COAL
C0AKXW00D
• i tta*
******* •***  ** Utt  It Hip  V -
( i*,,*^,********
1*4**14* **A\U*hlb****
J AS. E. WIZC.
! THiru-iNi tTr^^    " "^
.  I'KKC.t'SON Itl.OCK. IIASTINC.S STREF.T. VAMOtVKR.
.
•••
SIR,
iha ***
in ftn^MilN m
• **A.  TA m
i... * ■ .,.-...
i| «Mili ** i*At* * Ml* ll tH* ******.
Uti tu* imn****** ** tl* mmi h*4*
It*. Mm mm* •*■■* tm* *A**4 H Utt *
miti •*****.,mm tttA I
Mil ill tammmmi. *** ** **m*A ******
•phpttAt' l* **it  1*
Manson
■
**tty_fc^i-
••WMtli ****** rttthttmt  *  *%***■  \
AtmrmP    *•■ um** nm in T*tm *
.«. tmi. rooo.tln  i
l»*i«ii* ittili*
0 hull p*v*. *t*\ lot *i too* I
11m- \t**4ti * ********
^' ii, lootttooof IM* '
1 I'OMlnff llw- nf-.
l-.trnf*. In ******  **
la* tt*4rtbt*t*p*iiiUm ami ■
" t *l|-iiti'i
- i wi   im«i il* tmmt I
» ill Hill*** *tr nm*I
PI    l  pi "Kill   *'***• It
I (..  flMHO,  It***.
■ I ttt* IHU- 1,4*1** ttitllte*
I*1'1' l-tt^lthHl i|«H t*A !■<*«
Wm****t  *br  on  fftw
ft*fw||wHfi«.fi
<t   It*  <|-«trti|  li  ftrfii-
J-ttftfl  '•>  lh"  lUHmrit rt  rl«
t*i * r*m*g*m, *l,••*.
...
A, ptt tmt nl **a ihf  fmPhr*
^** **it *tr*t !(,*., I**,** nlllt
Hh MMf mtPt. th******
_______-i "- i'»^*l*flM *<*.ig IMiiMh
m*t**m**'
llll.i.
• N
i o.\~ll.\M
im
DRUGGISTS
Urn*
COLUMBIA sl
NEW
Wl s I MIN"*II K
T.J.TRAPP
|AFORTUNEFORa50T8  L-
......,.......
,ta    t.aa. aa
*»
Ma
C.a. .... •> .t J .tf. a.at .1 tl.k.iarfB
AUCTIONEER
Mill AimiAt. PRAKIIIO or Tin; NATIONAL CLUB
CONSULTATION OX TBIL
Real Estate and General Agent Melbourne Gup Of 1891
Fni|Hilr in nil pnrl. ot Ihr Cllyi al... CHOICE
rARMINO LANDS.
it-** in **** Vmitt* at***
» ■
****** . **
71© COLUMBIA STREET
ttam*
I *****
II
CO tOO hll
**l  Abe*
1**1***, 1
iOlflftl  -
.
9'VNk*tKh*l« Urtblm*  *m
I
********* Attn t******
Hit* ttrt b*A*H*i*<mTA**
„1 ****** trt *H■******-*
., ,. U t'.-'
. ..MltOt-tlrtO
it dim**I
**« I-, tnt*
***** rt it*
• *e44 m*
•urn** ****
****.  t*wt Ki-
*t 'ttMit, A*
* | «**>** 10
* «tllh * tr*
***** rt,**
*r*l 4***.
*■* **** l* ihr
• 1  A  1***1*
**  '
1 '**m**nUi-m*i.t**-*iit***m *******
| Itf1«fw# ut.'-aptiMf ■
1  tll *■**■***":l**'   \**r*,*'***t*4V**1
D. BENNETT.
wAtcHiiA;fR m mm
tmthimmm* *. -    *■****..*-*»».
j
- am* . ****n fr* **4
***L***'*■*•*, t********i um i n.a
HARISHK. ilRECN A l'*->-
BANKKLRO
*"•*■«•."- -■ *„,.„,, „ f
-I... ta. I  a
MaW r.-! "•'.- -a-i.a.aw
hajMKacamaa -mm*** a
>.-jvi;jr"«* •"
•.fax a.ulBSv i. m aan-
•••"MlM
*otr.istoiii*tLis f*nr..i» _„
WESTMINSTER
I»'.l1  Illlt It ttmt* I*** tm (iHl-1 a * a*-*.****.   *a*4  «||
*- -■'**"* *m ********* i*** MOmtmAttm t*4*t* lomcHi
m -cram umm   oppenheimer bros.
 TV _ COMMISSION MERCHANTS _  . „.. „ . t
Improved W* ^.1"^^.......Ry ttty ,tl
'•.•ill
VANCOUVER
ELECTBIC mm
ROUTE
REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL JU** A N
DEALER in FRESH & SALT iX_LOflfXS  ''
P. O. II11X 207 V.tnciillVfl. 11. (.. :   ,,:,,. 1,1 nr,,vein rnoNt si.n„ivi,a.n,m»im HENRY V. E0M0I0S
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc
I OO-103-104 Powell 81. '
9
it.
- •- **•* y.
I'llK  UUJGKIli NKW  IVKSTMINK'I'KI!. Illil'l'lsll  COLUMBIA, WEDNEBl*  '  MOIININll ,11'I.V  III
'' <•1*-4
.Am.*.- *****:* — '**■■•■- **""*
THE GREAT SALE  L. J. Cole & Co.
II.  NUW  UN  Al
Root Estate lii'iikum
OGLE,  CAMPBELL <fc  FREEMANVS  Umm l»vmll""°t
""' I'l'iiiiiiitisiiui Anjniitii
...|i lli.t \ --ii;|;i;|-
HOUSES TO RENT
\I" i  - iiiitiit  ih  nl  DRY (',()()|)S ever held in New Weslinin
*iri,  l*ti nit iniiii'
OUR ENTIP. STOCK IS NEW
Nu ii   i iln- shelves tli ii ivi .,..- .mn..ii, i,t In, ini i,|
Om  preinisoi nre small and wt* are obliged to dispose ol our Sum
mei Qoods before llio Autumn 8tock arrives, which in nuw on   '   '"i 
   i.'.ni 1 n;',l,,!.,l  DOME EAIt'l.Y 10 SECURE HES1 'BARGAINS
•V.i-,1-. In ■ N ,1
I tn- A-. ,,n un ,. i',.  o|
ttil.i.itl, nuil i,„ ,,,,. .,
,,,.1  ,1    I  ,,!,,,    .,,.
V.tull Ita,aaa ■.,  ptt  ,  all
M.Ws ok TIIK I'lTY.
Loon  m.i vim a
eiTV  I'ni.ni: imnti-
i - IUI. ,,
"
I,..,i ,„,it
i
A hll.ltl   Illt Itata  III  tlllai,,,
I'lill a*J   '
1
,  t
'
.  ' I
ai   at   i, lliir.li.iii Ta '  -■'■-..
Hi  ,i a  || u
-■. K
l lln. i'lll. in.i  A
,j
ll
l .
'
'   "' " i am i iu
a- ll.  I I ll I I li-
IMI\.
W. F. BEGGS
III  Wl I t
illllill
.    a    a    a    a    a    a    a    a    a
a    a    a    a    a    a    a    a    a    a
; U 75 CTS. TO $5.0q
:  Foe (iiiuii Investments |*n In
Inn   fl
Real
Estate
Brokers
i\i;enls (Ineen's Insiii'iinen Oo
u\WM-sm
j. e. phillips"
Clothiur null Hatter
.„.t Kli.-rt 0|i|»iMiit niiiiiiif llm Utltl lYIImumi„    I
T. OVENS
GENERAL Bl«gj
MACHlNisi
I- .,,.,'.   . ll)   1- ■■  II
I
I
. i\W<l-N
< > '   I
'  'I    IV I  11!	
H 0
llll  Wl I I  KNOWN
1*1 ik
i JOHN DOTY ENGINE
ii
i
COMPANY (Ltd
1
i.
ii
i
tt
'
Engineers and Mill Supplies
I, m
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AOls?
forte, Sell anil Lease Property, Colled llcnts, Male
I business relation to He;
i
>
,1
•    *
I'MUONAl.
Ml  IIIIIN'NOII
II
1
II
I
t
I ...aft-aa
LUNCH COUNTER
'  r ||
ti,. i
In* I'li'iiiii liiiiI I'liiiis in
llii'ir Sphhoii,
llisil.ll a i" I'tmitiriors
W. E. FALES.
mi: undi'.ktakkr
k**i±i*
I SPLIT PULLEYS
O. P. ST. JOHN. Manages
.    i
■
OFFIC.-K  I
b .-  BOSHBV BLOCK, WIS1MINS1ER    41 GOVERNMENT ST. im
i
■
■ -
i ii
■
\wgi3mM
Firoitire and House FuIidrs
-
M City ilestaoraol
R
■
--
WEINVOI
THL NORTH
THB public
Chance
Specu
latioit
JOSEPH STIBT
Jewelry,
It  l\ta MllHt
■yyOODS  <&,  POLLEY
LIBRARY BUIL0IN6. COLUHM:
-
■
s *.
r T • - a
	
GBNDRON BICYCLES
CALL ANO SEE IHEM.
H.H.uNNIE&CO.
-.GENTS.
SOMETHING NEW!
It. Mill! ILY Ac CO.
**
■^jrjm/m
Qampbell & j\i
a 1|ii
HARDWARE
Puiiila. Oil*. Cn.i 1.. ij- mul (Iln..um.
OLUMBIA STREET TOUNDKY ...   j| Ml   llll   \||\\  l|\|*s..|
r^TTTJIJTT YY
^ ^ mMM\l±M4 j CONSTANTLY  ARRIVING
REIDAND
BOOKS, STATIONERY, «
w
' . .   .  I)
•  * .wtata
Titt  iiaai.i
W. J. KING
K. ii.t ■
\ K \\ '
'.'. l'i
rll. M.iimi I-.I
Nf  ff tt I   I  I f <i  rf  tr.•••••• I  ff tiff  , Hr .ft f  a, f f  r ff f  rf
CHOICE CENTRAL PROPERTY
I r ■ ******
ON  BABY  TEH MS.
RAND  BROS.
Pel
,','a
llllll lU
inin
pm
I...
.  T,*r«,.. <„,,■■
Ihi,
.1 ,
ml!, i,„
„,,,•.'
n.
*_' n
n.i II
month.,
'«' mm
Binders
.
Sulkv PI***
ougli
Hi-, i
Siiriiii; Tooth
ml
Clrlllbill(.||
I' .llltl
Boedon
St.iiinii.iry .n;«l
P.inn
Kncinoi
Boilers. el<.
riniigliihiirai
Ints of
Kxlr.i
I'll"!'   *
Mowon
liilllll'ITs I'll .
On Iiiiiiii
E.BRENCHLEY&CO.
DOUGLAS STRE£*
WESTMINSTER. tX
nt **■ prr .nit.
IK'IPIJV If'Hl
RAND BROS.
TO LEASE
i
*
'  ■
HOTEL DOUGHS
Nnl.t.y r.ii.1 Slyli.h Stilt,-
" A
Real Estate Brokers
Mill sl Westminster
. a* V, fl
■
Shaving Parte
CHAS. BENlW1,

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353990/manifest

Comment

Related Items