BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 6, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353988.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353988.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353988-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353988-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353988-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353988-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353988-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353988-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353988-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353988.ris

Full Text

 UlllU.ll ljllll.ll.
ynTWALKfR A CO
REAL ESTATE BROKERS
NLW WESTMINSTER, B, C.
*\z3
WITH  WHICH  IN  I.VCORI'OR.ITRD "THR MILY'.TRCTH
W. J. WALKER & CO.
'"wwiwiMear
11111*0.1 cm m.  ii. atiiaarm.
NKW WKSTMINSTKII, IIIUTISII COLUMBIA, ritlUAV  MOltMNti, MARCH 0, 1891.
WM. HAILUE * CO., PROPRIETORS
fast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BEAU riFULLY SIT*
ij vri'.l) AND COMMANDING AN EXCELLENT VIEW
I.i >\l •■'.-i 11) I loo, HALF
, \-M. BALANCE IN A
YEAR AT 8 PERCENT.
\ MACKINTOSH & Co
tiMAI. Ill.tlt'K. ■  M*AV WI-SIMINS'll-K. II. C
OODS& GAMBLE
Land Surveyors
IKAL ESTATE AND IN.SUHANCE AOENTS
LENNIE & UPPER druggists
Real Estate
GENERAL AOENTS.
1* Aoit>i"" s«" " *',
Lot "'•"" ii'"'' Ni  II.""
Coram' '•"' "" 'I'ltf'ii' lt"»'t -i""
Cb.ii.t.i li'.ii.Ui.M I--'  -
WANTED ■'"" i"1 -'" "■' I'""
I- ttt  .11 -I .1- lli.lt.V  It  |<ii|i Iltaa I-
**o« ttte
.1 -i,i.iniiii it ..I -i.-i.ii). ..i,.I..i
DRAUGHT HORSES
Patent Medicinea
DRUC8
PERFUME8
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
. -Kui'iioNK ar
NllillT I1KI.I. A1TK.SII.SSCK,   M-lm
I ll llll llllll
, |Sli  I'.  111. It-Ill.A\i III-  tui
•  II,l.ll II III I
'
a.  .  ■■■ tl)  '
IMS i-1 . ..■■-">.
I
SOUTH  WE.ST-  „,.lttninurt
sulk holm ■ ' ii...iwt j
.- , |.{ .im-l in 2 1-2  .».,,,
Fl, -I   A  I  it  "11   IH
ll. aluilnati-r. —■»
IVEYANCEP.S ■ FINANCIAL AGENTS
roODS, At GAMBLE. N..w Wealmlntter. B.C.
.IIIUTISII  I.UIX
ti i\t
uiuiiuiu Ihenry i.kk.
kt tl.
IUI   |!l
ETjEN.M.uHil.iti,,*' '    - /''*"'
.S.CXTErTIS 8*z CO.
i:
tt,>..,,-t,i nn ni ■.
tta*
*   4
»   *   t
ttt
OWAT & D
TURNER
Real Estate
FINANCIAL MD IBUn Wffi
This t.illou-iiiK Property haa now been
lilHii'il on the mnrkett
i*»,,... ..,,.»• c it
i
SECTION 29
l.itl. Ilaliattt, I T»*-
.  . .  ||.a l.laa.l M.|. '
ii .  mi '•  •
MOW AT it *****
turneJv
GENERAL AGENTS
«  ,  «, 8 * .*■   *■
m   a   a   *
THE ffiBH OF LONDON
UlVti  Mr.  I'liili. ii  It  V. i>   l)ia,i|;i> ,-
iiii.-  II- ■ • ]rii'n,  at
Olorkoiiwull
HU 1IAB NO 100THOL1) IN LONDON
And  llm  Mm nu,.-  t'liji.-ta  Ruluutt*
lli Alttimiil to l.--t>...
lull On«.
THE  OCEAN  PENNY  P08TA0E
A Frt-mli Protoit to  Britaiu'a Pur-
niRiifiit Onii)>aia-y ol
Eityut
Uomovi Man fa   Pamiri at»|M*ar-
aint' al i'lt*rkt-ti»i'll la.l night  uj. imt
ii|iii,iiiu • mt. ii ii llif rank iini
in. ..( ti..' in.h parti ban ii fttroail)
Bjjiini iiiiii nu aoeaeal i>( *i
in. laki-n*  Iiu attaapt in I
UUt] and ncari - loot  .- . ■ ■ ■   ' ■
iimi wai ibartlm  i'i.- matton ol Ulad*
ml.-..  | ..I   M-l  Uihfl  'till.*  t.t  Ml   I'll'
i,nil iliiriiii lit" »it****fli evoked eheari
s.i... I. drowned hla **■■■ <. and ei oaa
Um n looked a* it ***• woaW '«■ unable
'. -t *:,, lanpan <*t
. • ■ liv  I,i-M a  J I,it  groaai   -
iii.-.i   lln lii'i.'l.. iliin.,ii*li tpmt*
UteMaaUBf,
.I..-! tnn.it by la*orator, lapaortad ft
.* |..:, ,.„i it, In.,i ..J
i ■-■>.-. gin lilm a
'iii. prtteatad ih*
wrt-uiii froai belli broken ap.  Th*
m„imul pa*pen **y it la i-rbml ibat
b) ralualni lu -*■*>• niii) right in '•■*■•..*
printed In Amirwa. Tni him* not * ra*
paratloQt bill li puwd in ***** lnu*ro»t nt
Amirlcan |irlnilii| n.t,in In on'or Ui da*
in I. thi Iiiitiili nf i (luurlihltig la*
ilinlrr.'' Tim 1'all Mall iiaii*tla UII
I ill m,'t .1 lia llrlii-ili aiiilmri hoti-dli
bi Um i.iii  Tim Oopirrl|bl Mm ii a
iillni.iltit*r; Ilic Iilll mi'im in..t... Iimi  fur
\in,-ri.' nprtntenind i u-1maKi-i-*
IIiitAI.M  tt  llll HtiltlK I||UW.
Tin* Oueea,  uooaipaalid  hy tbe
l.iiilits-.- Ini|.tIi-k. iiii latit-r't daugli-
i> I. Mariit't, IM lit* I'rltitt* and
il Wai.., .it .ia May lu in
opal i irriij,- (rota llm Minimi, I'ala.t)
tti liliii|tiin.  wlwro  Ifav royal  perty
  UM In tlililni. il,.' Ii'irt*
iboa in.« tu profataai at Attn*mltoral
1UI1  'I'lio ijuami and fariy r.'.-unla
parfot oviUqb ia laai p****4 ihruuih
tin* itraati
******* \l*4IMi llll HIUTAMV.
In tin- llmnauf I'ttBiuitm'* itt-tlay. Ur.
I.at*,url.tri*'* iii'.tinii In ib-Iih ■• ltd arm)
viitt* tiy ii-»'.i"*",  mi icruuot of lb*
ttf.I-* in Kiri>!, Ha* MgaUiad naaai
clown rula by tin laflQ
l ICUA*. 8V0UUB.
. prataM ifataat ttia r*turn
nt Mr i liarl.-i inika in I'arlliutciit  ar*
... in it pal it. ,** ill. *|.it id i .n'uiaiititi not
..I,!, it, it,.-|..r.M nf lit'aii hlviitiin nt
t. Ml ■ III fi-iirr.  wliih*   llif  l.lbtiflli
imi* latllad MrChariM i'i t»«*timf itiwir
t amlldate, but In iim.ni i-vary |iirt nf
llii* t.i,ii,ir>
It I. mi «t rt-l ilial Hi* Ah litilihop nf
..-•!• ihllnai Mauiiinl haft*
(otaed i.and* in pmiwllin tii» mtm
■ .a itfiui ailtatad by  Mr
Hind  Ti»* iii-i**.i i.a* alrrady cnewd
■ *r* lo r*ault In a
'■nt .i.uuid liiikr'i oaa*
ill.la. • I- (■ nliltal Itt-
Mt  M. id nf Ilia Call Mall '.*.. n* t.i.
|iiiitii*bni a I'hita.t tn pwalaial aaa*
f. nu litt iiiin.t UilkVt tandlslary.
|.-,r„.,||,*. , ud   it.d ftsutil**-! a i-atnidilBt loiwilhiie *****
 ii*tu|.t  liil  HlRltl  '    ' '  •" i'"i*-ii"''*
"*d la j
In land
• at i\ IIMI  |
imhtnt.t im*.
il naatln utA**. dlwiinad Hi**
tt***  \ ,.'
ul tint
a
• ton l'ariiaai<-iti
tm panel
toi tumaai e» MttmunLATni
. ,i..t tb** Tin***
rftaclaree Utii i«in *4  *h*  I
.  .i.lt nt  |.t|li.h-» I 1**1.
(■■
I
A*******    *   t
XX' x\
DRUGGISTS
E.H.PORT&CO.
Baoocntora to T. 0. STRICKLAND
I At* It HI li IV I - «i I* 1 \' t I"
KSTROYEO BY FIRE
,ir..*i«  i«liilill*ltiil
III liii-lin •••
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AG'TS
iinni..mi', Palate, tin*.nr.
T. READ &Co.
fAPPERTON
LOTS AT FROM $60 TO $150 IN LOT 8,
SUBURBAN BLOCK 4
BnlltliuR Sit.*, nv Specula- f| I f|y |I|T1T|||0
(ion tii, ,....|„.,'iy ->■ »■ - hIi\Y thkMn
|. B. Mackenzie & Co.
(Willie  Ocaititnl Aeciit.  M1MIHI1ISI.
nr a Domei.mi™»"i
ntrtr oiUL - ™
La A. T H-A. Lrtt
ESTATE
lot 18, Omue I Bu.iai"t Loll btaulilalii t.la,lKl tbr Tram-
a,., aatn mn »iroti|ii tan ^on.i.r Tan i. ta, tttaap*,! In In.
m.rl„  PiiciiomlMOtloliMOtaih. tal. 1,1,1111 aM.
615 FRONT ST., WESTMINSTER
in niiiiii u ii-*"
lilt.IMI Mi  111 IKIli
■
i th** meattitii "f
a *, |
■ tla »b" l»k»**l
I •  -•.. i .,
, ..    ||  . -' ■
bla ti.il
*    - ' 'a
■ * t  Voo
-
, •hit* I* an atni>i>>
nn pan ra uaau
l   it  *  ' Mttdiei
t ikal lh*- lla it*.  '  I  .
.
ibaaaei
i ibi-*-M|*-"i - *   .    '
\  ttf Hit*    s
mi i.i. aim
*******
■ * *   lataffer*
i i .■*. t  I'tar****
i.t*ai<'.Mii-' ill .inn
•■1 t.t **,*** let t*T
'-■**■ •*  iad tbal
t «rt*-of«*ill* IUtH ha*»t Itvutfb
* ,**ti4 • 111, lb*! tawta*
•lat-d hi  Uh
t   h tt***
t | . -isi «nl
< h. **** raiit«5| If mm**
I -    ***** in
,  I* ***** 1.1 **
UttiUUl i«p|B*W*l I"  Ttrmk dt*1alM*t.
ami l""k wli**** la Hf-aHoe. 11
aatefii laaanuaat  Um Ttm b *--•*•■
tar wai pt****aat. tan KaateiM ***** m-
*t..|**l bet ba*t«ird l»bt* thi**** *****
. Aiehl T**h* ted tl* the nWM. a|ala*4
' biea  TVt^fpiuaiat lalhitienl ifca
* .Jly. and tfc** aaiiaiMi
■■ *** r**>»it»*l le a <«ta*a* ii*-i|*i*ia| el
ii.J. *nti Tt**** Mrtvfcaala
i*t m*** naiaaa
1*44 ta******t***tty **t* t**,*-* bi* *ata
i.i-a*. •■*> M"**Uyeaii*ni ifc" •Uiui***!
tin 11, • to   ******* Imtwllial  MMlH I**
] tr* rttriMi  til ifc^ea-abti fcatf »,*-.*■
htm* 1tttti**l ***** *4 l*rtt Iw*******. hr**) t*
*«.*tO«t»ll»*«iih lb*
j  «l,«h ibrt ban Bll**' ••  1
„  **.'  t*. ****»*"  *t  III*i   ' >  *    i.
Ita^-xil la a fc-B'al > ****** **%* tikmt* Aim
I **** r*t>i|htB*i*>   Aa la
*..,! riiyihBft*. Ihr lAtgr tmt* p*
i "ttrtwl )MdMi«ali>
■ M Iha-ftriiattW* ptnlBrlbiti *4 IU mk*
i noa pails), a t*«i| *4 Itt****** will u
tv *di 1.. pttit** Ikr ***** **,***** ll lb*
Hi* 1**1**4 Hull lb*l» IM|  h*
mitmt* *m **m UrtV* ha**»
*  i|iiht  of llwffiBaM-1* *4 ******
HaHtaav
MfH  *4  *m**r*t*h*  Ita* tm*
ml to a*i *** pail ol i**i'»ouilirt.
hai tn »iia. ******* *MtkHa*?*i1 ****** *r
»*H*«t*d*lH*tl'Wt l» taalfc pttih*
ArmatlDa Oold
Hum- Matt, Mil 1,1 ™li«ldciuiad
s.*UtiU. at ITI _ff •'♦tit  I'll- wl vi tn
Suaplrioui of Tham
Hi. uii.i .i  Mut. I  Tb- Itu-omitt*
tan i biulx i nl Utpttllf* bn p*]*<M •
Nlaaaea v* **•* m* mii.i.ift
A Ipaalia linr. o,.
Mtiiain, Mareh I.—A iioleat barrt*
<ti. l.i. *b. |.t t.it-t thn *ii| and aal|b*
-. drini 4 ***** aatoaet ttf data
aa* ta pu,
Leopold I• l -'  .*
Hnia-tt,.  Mihb i  A it**m*iidoai
wamlna bi* bee« ratt»«t in llrvaael* br
tpwtad Miwt «*t ib** awfeaf ibf
. ll.tsttfbt
.-,,1 1 .,1 l.-t, iirtoallr evrirm*
Kim Ia*,\**,4 I* furtmii al lb*
|vjr* Itwtl nl lb*1 a«rrc«irtil
at- .;.! Hava Swaaff
i-iw-i. March V-TVappaal-' Tttm
■ \\**m*t**t tt\m th*********** tmtmm*y
imp*' preai sarrlfla Um m**\
tArith* i
i  il  \
hu
I'litit tt. itviubar laai. hai ***** ****
Miwnd, iad lb* rtrh )o*iaf Baema.
mho i* bal ia, »ill ha-n la par Ihe p*«-
altt
•U Tktaff far Bcrvt*
i -i.iiiu* +it.   Marrh   h— thm
iMi*«**a4»f. CMnte 4a Moale*
mk*. ha* et)1«IB*4  a l^lrat «nh tfc*
.-■it-*) ihaaitp-aatawalef Jelti***
• * >IHU1 a*l»i**i of It* Kfcedlt*
t*I laiii-i  Ua*4t-iat« tbe appoialawat
flit*!!
Itiliaih io laib*. pMWiMiil UM ht**t*h
; t*tv«patiM*4 Tmt*. ** ttoUttwa of i-W
tilhli *4 tk* ****** **A *A*mp*
H.G.ROSS&CO.
Colambla SI.. New We*,1inlii*ter. B.C.
nn r-ttttjaatt t.ti.
lUtitttitttli.talt'tii Ittaln* afc-ra
.tin Itaaratra I ,-'... atll *«*t
c.ai. Mtn-1 l-M Matura. ta, (It*
t Viral-, at ItrtaiUM ta4tt. at-naaM
Iw i»t**t *l tl* un* naaxttw  ll
•Mm. It* artaa-aa,., at MaMIIM la*
a«,tt«llaral Maaitat. Ual .1* ■aaalar.
,.,.,. nt l^tatra aallltra*. Uul wl
all. ataiM taatat, ,k» na»a>*n ••
tail ta .1* Mtaian-lt. .at to laot-U*
,1a* ,„,*. tut 11* iramn. mMaat*
taaal tt* ***** i****** aa* *M*tat
la-tat .na*. t. taaaat*. tl* i***itt
taitaahl .lata, **, taia-ilM. ,a It*
l'a„*d!>i.".
1 liaatlt Bt/ttwl
tl "tm- Sltrrtl  »mm tattntut
a>i> a,t.at-l tma tort tttaiat ,lart*a
•ul <aata*r  la liaataiaat Ittl (tta
ball nl It Katliat t*t****• ttt Utt*
■ta A B.ata**,*.. •« l-a*. I* l
i.tfaam-traat N*ttt*.  Tta a*k*tl la*
tttaUatl  ..aksttatt  It  Itt.  ItatMlaaaMl
-   ■  .
1 .  :**,  ... ult* rtttatt* A tilt aaa tr-aaara .lat lira *****
,\:..,*4 Ita tattM* a.  IIitM 1fca*«t
■ .aat. ,a taaa. It. taatlar Mtaa
■^i it. i*a Hi-ii Itil ■■! ».l*t
tta 'a- la •**! to l-nat-al*. IUI A
. .-.If. laitk laUM ***
.  il |.-||at. tata to*-* lata* to
a*,tl, 1., It* tttttata l.t* lb* atalttt-a. nt
.'   Itoll **a*** to.M tllaraat-ala
I,.. to ,ltna* ttt alWtaV.
o .... a.,, a .....
titT— M.i.it n. ini ni*
Mil, at Ita *tt**l1.tt**1 A *a-4ttttt Mtor,
na• aia.tot,„|ito*XattlIMtta* t***A
iir*.|..*t A.tl*t ,1* rt,****-* «**, ut* ***
,111 to ..atiiwttat-4 Mai war. *alt*t-tt.
,j««l«al lata ti| "K r.*i"i
aatato, ml latlltt. tMltrtat, ttitilt.
, .  '  i.t alrtm. tta atattraltaaa  in lit
.1,1. a , . -,r ft, tt-aaaVa It,, In
.11 nt!-*, lira*,!.** rtat.Mll**t, I**,*.   ,*,-
-
' ...ia, rantlia. *!!*! allrtltlU.
Kattai ,.ttt l-a ttitat, a,ta1*1l, Mil it
ai. «--t aatttoi-t i-tltor tit*, la Ita
,,.,. .ir-t- t|-ii*. It rn*ata«**it-
mrt, «.ia.i tn
I.*..**, to Ita w-
AOKMT8
SHIPPING MjO COMMISSION MERCHANTS
.anada U* Itmat. ■ r-.-. ' "r "' I--**"* n^ ********
 .1 .-.„.,, an.... ■ .«*•».., *>***** '>>* l~al*»*"S«-l*»t
l„ ,**. ana Pn..l**ial laila* IntalaMt- in
,'.. a,,.. «*i,,aa atilhou, rtl.rtnc.
In horn, .i'lit *«
«i lt«t it,|iavail*-. ,*i iaa. ata. na rat tot*
Cabla *tl1r.i.   ROSS '
a o c Cod.
i.-,.aa*ta, lata* **,**** Ita <*Htol*
ta4 Ita .'»ll<a aula-. ra-aUl ««.iah
„ti ■*** •,!. a* H-t-a *» *l«l <»*»i
• ait,la, tuiia. taar t Ht-nta* atl ita
•atot «* latot-waa.
%•*.* at*, n. Ita am,* (ta, Wli to
a-rtMjntto. to ttt.Mai I* taiaai. «ta*
111* tttl la im,..*,-* tttl mm* mm,
....ta-t aa .HI,** n( nan.  «Ht  -ttf.  at
•aill laait't. atll*,I llama it** aanxal
aaarllllM  li ukt-a t. mm* (aar
taar* in artti oa* of ttaa* alnnanr ittlK
.1 Kantiltar aia|**lit *t|t lit,., ata- i ta it* !*-• rtaaawr .t*,t* «H1 fctto
• ilaiarrtllnl tli* it-tilt.,!***  b. Ib*  inlli Marl .11 nl lb*il «*..  na .btt*
lllilltb ,«.,*,i,aa»», nl ,b» Iltttla nl   Hip. lal.a ay ia ar*t„*. ,b* Mtora. tta
,* MtntraUta. ,b*  llttinb  imi. t— Aim *ma ib» abir.b annua
.*«*i<*1itllit-tt.,tlt al  MatMli  lia lb*   .at !tra****t?»n.tir*a.a*al in l1Mlt>-a ,*.r-
I -.--lib l.ltit tiaaplar abtt* *n I ,*!•
.ita.... ,t ,-t.r.a. j  a* tn itar* la* I***, tn *„a*,ti,* ,p.
wmnmwuiiatmi .-J**
Th*- M, 4lta»* n»B»1le ibi* lfMta«M
adtta-iir* t»ial(it*"vi» itaiMt ifcet'itiiM
•Matt-* i..j.Tt'tl-i  H'l   tf ih* Amet*
PROVINCIAL LEQ1BLATURE.
LlvilT Dlaaaaaloa ea ifca Qaaattoa or
litjuurniuint.
ifrmiiijiir nan flnnnDniifliiit.)
Vtl iiiiii.t,Manii ,V-Today Sword and
Roian wan uddt-d to u,.> itaidini
unian OowaUtaa.
ll.- Hallway Cuuiiulttiia i*>i».riB,l
l,lvnr|HKil atid {.'anna I'an aud Vancouver
and Lulu Iiland lllll* wiib aimiidimmu.
C'BII*  Ll.tl  ..I ,. nl -If- III llllll I I'llll.llllil
Ciilvtinlty lllll
Maia wai takfii In i-uuiiulUaa will, lha
BapnaiGoart Hill, providing fur Van*
i-otivar J i-i.:... Uiitrli l.
K.iliKii. .'\|.ia«ts*l tin* Itituntluti of it,.,
liiivi-riuui nt t.i  Imiii  .,i,  i.ni. i nu t
witli, balaadoaaaaOovaniaMat dayi.
II. i-a a*l ...in iia.i al .'IJ nn acmuiit of
It Italng . a- t'l.t, day.
Kemlln *■'■-,*. t* -I .ti did alio li.-a.-i'ii.
U.i', i ..'.L.t nut aat* why iballuiiM, tbuuld
i."t"|.i'" •■.! *.n. builuei* ni." li tba
1)uvrriiiii*Mil had .aid th«y wnra w
amloui in ninli aliini.
Hall uuiviai thai n.a II >■.**• adjourn.
Itaaven DOOM IMl |>*>i*lt)ly m* why tba
ll" ;-■■ aii..<ilit niji.iirn juil barauie ll
wa* a Una day.
\:*s■*■*,. In . -,.,..1,'. and patriotic
u*rmt aald tlnrv wa* r*very rt*a**.t. in dt.
nt in tivw nt lh** I in ttia i, a,* iiatlniial imii
l.alit Mut dm idtxl, will.-1. wai uf  tba
ih'-i paraaoaai lapoHaaca ll* aaa*
iliniiil lit r-alllng fur tbrt*et*tit**r*ftiribe
'.'■■■ ii erblrh *■ '■ *•■**- wilh lurk rigor
.,-'■. *'-i**- ii,,- i, ... Amid tbi* prO"
tattlOl K*-ltb, Ilia Huiiie adjuumi-d ai
, |3 imiii inniorruw.	
NBWB rmOM HEW YORK.
Raaara ar a •tfaatte ta**<*o Ooaihloa
rralfhl Raiaa.
Si * Vohi. M.tr- Ii a. -Tin* Time*'
IttiuMllI*. Ky-. .|H*tlal ui*t Itiitnuri
an lu ih* ait t* „*ir-iu.« all iba gleanlk
l.Aa. .-*. wnrk. trllltil out to Iba Atuerl*
ran Tniiatxu t *'ui|tauy. Th* tobacco
meii t*i* ha\* i-«i. ntfully eriliblhl
lor my itiditaitun* ut ibe ipr»adtng of
i*. - iv.lidaliim fr.Br amuiig tbo nian-
uta*-iuh.r* Th*y think lbey **
ai..!' "i *l|ii in lh* *udd*n da|iarlun today t« s. * Vurk ul I'mblent Nick
t ii... t * (ii* Manula-iur»r»l*af«r and
rhltt tiHut-r uf ibe *'T\\* Iln** ToUw
Ma*iufactorial Co."  lo fart Ih* know*
tt.l • upr iif pt*« lain ihfli Iwliaf Ibat
a liaal dral n "it. It) wblcb lb* Uibano
ninufai lutrr-* will turat i giianih* iruil
ur r.*«l*Uir   Tb*t«iwr| al lb* t-.tt.MB *tf
Ibi* icb*«t* Is aald tu ti* ih* Aan-rV-in
Tttbicrtt CiMBpaoy. Thii .t.aii.miik*
.,*wntt*it.ij I* koowb a* ih* t <iir*ila
Tran. and wai lurittt-d in th* laii*r part
if IM it I,..- lactaaa* all ib* cift*
rrtt* fa*i*ti*i ut pruaiiiwni-w in tha
t.whiit Thai ll nar-hln* out tut )>la|
aadlt«**'ii faci.iiifa t. rtitK-fi hy lha
ab**ni-t<*>**i ft ih* Nii*«t«ii it*tn|*anr af
tbi* rfi| ll.** far taeh iirrdtaitoaa
i.s. **t.f laoout h**taied It-**.<«"«* to
i- *• *i*:*t Ktri**\**A thai it i* m Ihal
■t |>riid*iit Tthmt bai  :
Ut I*** \tg*. toil aw trtir wa* I.tuad wh«"
nmtd till. Udl •* i iitaiin*. tail It
aiay ta* ihit ihii i* Mnt| * "t*ai|BHi in
a uaaaL" t»«i tb* tnu b»** ******
mtA**t*t*mm ****** Ibo tuttatt-o ia*«
!»•*. raetoat a*nta aamvaa.
A lliiihart Bpwtiai Mfl " '• •!•**!
tbe Mwri-na ta fnuhi nlea oa iron
a«4 *n»i. 4m-.«***I wpoa yeelerla/ by th*
tVatnl Trial** Aaaorutio*. will *****
llttawn «aa«tarur»n IXaoo la lha
1MB *4 ftBiibi* Mtaaarlj aao«|b. Ika
rHa<ti*a ttf ihe *t*m tat**. wbiW It n*
rati.ii ia* appraiat of the Itiubart
mu\.****«*, *** oWalaod withoat aay
a ■* - .< tta lk* uw U*il toarl The a*
*i**,*4 pAt*m* m** ***** a hard aaa
lateral libit* eat tho tat* 4»*a.
own the Ma ***** lag aad sh*ean«o Vat*
let fataafw iroa ami. ThU redactm* 1*
tb* lr*l ,i-tt*w*wti ihlt ih* railMad*
ha** *****kmt*A. aod*»»a IhH will fc*
of mn* ***t**AK Km htlefcatf auaot*.*
***** thaa lo Ihe Mah*o.iaf VaMey
mm** Br *a*WtM thaa lo »ark*i
ifcait \t*m chaapar. th*y <aa k**p tboir
* mum. wbt-hoaih^iag **f*****ty mm*
***** fc} Wnt.iw miiiM Mitt* law *****
*wh« li ii Lk.it th* M Ml* faraarM
la lh* iw» i ar-*t • ***** * HI ow* r**atw*
awh.
at mi we* a tan **** rati a*
A tpewtal Itnot IVtlatioa^tea* IW. lo
lh* flare-* *#»• lii-4t»i»ra«r J*ha T
*t*>ht*%**4 M-ad-winw*.. AH b-ilia*.
■Mai** -kurotitiM wat** t«k*w fma lh*
I ii***i. Iti ah al Ihntt ** lltl aod d*>
Molted Mi Ih* tawlli <4 Mm Wli Hif.
Tr*»*i aod Ml* lirptMl rt««paay of
CfciiaalHphia lhl* a-Mlea wai aaUaw*
im* kt tb* "iai* Ua *iianelOawwraar
i.t-iii--. ****m*t II* *ara th*
Mai* he* p**a a t'liii notaJhrlha
aal* \*ymn ****. ***A that all lb* *w*ort*
tm. anwoauaa to pernio, an thonaa.
Tfc* Mai* Tnwion* will *o4ta**f fc*
pe* p*Bto**aaa o* ii*bwi.. ii aa aaaa
ItoM aatt tta IMtaltltot lit, tta. ma*
btaaatoatM b.  at nut* Tnltaiat
Ht-rtoil ,111 to litoaial.  TtaataC
..Itna. lUto Ta-naa-ar*. atd**
taa ito- ,*ai .-a* *V. to*  Ita
Tta
Ita
Mt  II- ito,, tart ta .111 ta .Ht to Ht
ib*tni>: uaa*tiatMbii
THE LATEST RETURNS
Or  Yaturdty'i  Iltotloa   Eadui-a
tha Oonramtnt llalority
from 51 to 11
WITH EIOHTEH SEATS TO REPORT
Ontario  ud  ttu.bnk  Both  Ol,a
lit Ultaral Ma*
JorlUta
IT I* BOT Rl A OBUantTY
Till tin Oot.mm.nl Will Control
laouth you* ta Bt-
V. .t.-r.lir-  ii.lliit,  llttiitiiiliiiiii  lliii
Ita.iiiliiinii jtiiiiiiiil. iii a limit [irnli'.l tin
Ilia |url ill III" |*al|il« aat 1'all.il. ailalu.t
llin N«llulial l'iili.-j  ana lllgli  I'luin
II  Ttia r.-.itli. .ra imi. known Willi
.utii. itnl .1. Illitlt.tn .- uf tin- J.illllli, In
IUI t-ulilatla, mil of lit*.. 111. It.ktt h*n!i.-
for tttn lioivriimanl tnd vat ...in.i,
,,'jkitiii Ilia ltol-rriiln*lll Willi . ni.torll.
•o f.r of t-'iirlatall tn.ll.  'I In I'- .ri- lllll
1, til  IMI I. !-.|tt.l,  .till  11 Illt aa. aliutllil 1*'
tai-,i.la- In Iti. ll|t|aiftlll.tn In ii,i ion-
iltlaraltl"  . it- iii   lha  liim tuiiittit'.
IIU.,1IIJ   "imiii   O*   t„   l*.l,lltal   ta  IO
aitintiiil i*t ,.iiilli* .I. I...I
Tli* nn i t.i.! t ituj.'itii In
tb.' Illt  IIUOW. Wb*tl   11  alttt..lltal  I'll
li.maiii of s\. .na .i.a.iaiai tb* mau |.-i
to  It.  h*.nl from It*  .ten  a^uatl,
.In..!■ -1. „ would Hl*lli tit., th* la-.lrltl
■i.-i.! hill * ..tail,a-l  .  ,,...  ,.f  37  lot.l.
Hut that* *t* th* tart '■ -t trountl. lor
liul*, on lh* |i,rt ol tb. lallatrtl. Ihlt
it.. ",i* ,.i i" i.i-. it .... anil turth.r
t"i,. ■ lh. ia..ia it.tit.i i ti,,:„nit tad in
tliai, at*. If uni, t" lh* att.nl of two or
t litta   lotto. Ib.lt.  a.rtlial  tt.  00 h<aO* o|
lh* |.i.n*i,i .lilniniiir.tti.n mnllnuln.
m.iffltt.  tilth t tujomt of attna it,
II,* ti.ala li.tt I.l *,.t,!.l tl*  a.'*a *at tl  ifa,
n..,.,  nf .ot 7 of lla follow*., wbo
tlltna. fur IH, raia-ltt tOUptatiaa* |h"M   It
la ttt 1 atti'.ln, ta..  , t.   li,. .'.it ..,,
witkilti t..«,i,*i or i*i»i h* i- .i it.t'i*
11 ,-ti th* r* i .r... .ltt*n i.t-* It trill
' - taaih Ibat lh* tit-ti I" »f t in. tmtlra
nl lb* ItiktolMlkkt, tllnl.rt.. .bd yu*l"-r|
bta t.t ta-1 It-OM 11- ''-1 -t tti, anal Wa
than an naa*o** tatjoitlf in (itor ol
tii.r».it 't-l t. it.,it 1:.. |-t .....
tin,. -  ll  .  I  N.a  Hi  ...  i
"--ta ..»-.  ,t.  l„t.t ,    ll    t>rt    Hill*
nt. .*-i it. tt til. btt* i-tik-a .niai tor
tb* HIM.toltal ,*,,, tta II It l» than.
Itm r, Otl*I.lli.l, .Mill IVila'na 111,
,h* Hotartintit ata o*» ll. »*..|tn
lhat aiur nttt Tta, N.w llrat.wfck
tad Natl It-aUt t-mta ta Ibt, did 1. Ml
to to tlbltlaad oa lb* .timid nt  thalr
bti, lor ita un*. tal toil* of ita
wbotaalt brttorr bt U* ta-ottt*** A
tt.UK mat, tta attar to**.u tlal
ttara tald (art. 1| ,ta HotortMaal
Bat altl a makllt ttam U,t atalto,
kit dull la How (•—**. ioiali.i. wta
wiahad tta "tattltt cry- w .utototi-ltl
Itt. Btd* "loftllt" Mttlatklt* **M
mtm to «,,***<* Ita Cotaarttutai ftrtt
it dull lor auty t taa. |*ar
1. lo 11* toa.lt la Ilia naortllatt. |.
ta Irtallt tdaii nattrMa atfui. bal
ta tl* tr* it-ttttita* tauntaawa, tta, a
anil of nlartlaaa M tint tuttoto bt.
bto, ta-atatltlaa-lrl-d Utt  Will  a-ttT  0,1
tratu ia ita laian. it aay ta Ita tory
ana, (altl*.
Tm faltowta. tr* lb* maim., n,a,t.
raaanwd t. to 1 o'tl*,. tlb toanltt-
Tta Mai** ******* Itt** Iba MM*-. Ml*
nt* ita ammt aMalata by tta taa-
.to at. a ■*» *V. u« ita -at***
ItaatMalKw laatMKlaw it.nrtbtlOM
Itaam -tin tot*, ut.i... taa
Tb*,» *lll tot IM.UK ttoaaut HM
ttotta. It Ita tam-t* llnaa. t* dlarnaa
(bn |taa*ta anaabl ta toatUinntbt Ita
"lloab.laalStlt.-a-a totaav Ita l*tl*
Ulam t.tm Htmaa WUI a, KUatl
- it. a HI. Ita laia*. "ttatr
laalt, will ta at**, *t*4,ntt* to alwrtoa
bH artafatt, taa Ita to,1l*4 ll raaaa.
to to* rtrna.,, aiata Ut. »•»., i,UW«
•to*.*, iiwta IbH tanMiaa. to Ita toll
M In It* dtow*aat| la ^ ,f hlakt-rt It.-
taauinn in Ita tll| TV* r kali ml! to
Ulna .1 . trrtwally.
(Mint M ...... Una., « •   1 a-
ttal Ik* iat-aaa.11* 111.1. to -alto t byltw
ftotoNla. t-alllt to l-a. .1 l.rt*. I*.
•I Ita um* uaa* lara-ito. M lawUblltat
wt r«,« }fw*. totty Ma, tott to, IbH
i—nl ..a tadtok*. bat Itar* ba.
Ml. to ,,; waa* rt, ra* la to Mark
d.Mta*.**** rklrtata to . tudaa. ta
1 tnt* ttam. tta I .id Ita, layaa*
,,rt,r. 1 l
Uti.1*
Tn Ik* iMUk. of Ita !,,a
\  •.   -.t. tb* ,|-r*-tn1to**it* tl* M*ata
Iim. sslabiaaitw,  Tta it.,* will to
I,1nl5t-t1 M Matt, nr -an It) rn-llt-. ttd
•k l-t*J it .11 Mil lMM.di.1tl. at«M .1
111,1
ibH.-aut* iiitt**. uati* itau Ite*
Itlt. am Ita tt-tan. kta lit ,IIIWI»tt
totua .ta rtl* 1i-m til ita ..-.klMka*.
Itaata a* Ita MUtt nl un. tw.
Itlwwawal to Ita rkkrlra* ll UH I
t-ntt Irtta r*r*n**l *tt*tt»w,*i tal I
ltt*tM klto tn itaa* to laattttllt If Ita
mt laltaHth* toiwU tllatt at* tn *****
I* to**, to, Ita* Ita ul tatoltoa Mlfk,
to ual, a*ii**a   A. it t, anw am
•IM*,. •tain. IIM* 11,1*. M rb.aa 1b*M
ami. tad . Iblat Ibu **»'• .brtad to
HVatulita taitiaa* ntataia,., itatw
MM.. lm*t>tt.m.
tTMIMItrtt-l. Btrrb Ik, INI
oatiaio
11*
**iwu-» * a
i i *■-*. (»*i
I taiweeabrt
•*■****** n
Ty*»* ** *•*•
Cva«tatw
■*mJtmm*§*j*
ABB
-ftfWfM
nurMrii
mm*m*~*m*F*
m%mmu ■•—
T-ifBatfa*
'i-JPTilgft V--T-
TIII'L  lal'LIHil'.l'i  NKW  IVI'STMlNS'l'l'Lli,  IIIUTISII COLUMBIA,  I'lllPAV MOIININll, MAllL'll 0
l',-i,-|t|ittii.' Nn. BS
llllllHttllllli  Ultlt'at,  Nl'W Wl'lllllillltltl
Bell-Irving, Paterson & Co.
V-.ll.kl.-t.lll.  1111,1  t * .1,1--  Slt'l.lllllll*, Wlltt'.atllt-   I Villi I.   Ill   l.ll|ll,l|.
SHIPPING  AGENTS
On liuittl tliiifi limn I'.iiiiliiii.l. large .toot nl litjaon, rlirllliil drain |il|m
Onion i.t,"-" I"' Iron (lai ""I - I, itu.utl atltn |il|tta Kiltanltiil
ii.tti  a, mi   Hn  1.1,-,  I ikll.  nml  all ,I,|-M.,.|  In. lul ittitl,
Miiici:.
i„>ltifitl|tii-lru li
llll
'I'll.'
■■ail  I"
I III I It I
Illllill, la, llllll-
Ill 11 ll tl.Hlltl-
" I''"! "I'll   lllH  I'.llll,!
PHEAPSIDE
i in
iiiiiii liuiiilinra ul ti
Auction Sale
S1TIIIIMI iirain
BUSINESS NOTICE!
I.null for iuit' iiiiiiifiisi' mock
EVERY SATURDAY EVENING o^t^mTXX
rivi-.ili.i-. iiiitl TWO MORE
CARLOADS ni' io inllow in
a }t*t iini---.  We can sell
.ti price.
I'l.ti im'
ih.it uiil bent tin-
\
ADVERTISING FREE
10 HH  UNI Mi'l OM U
Hit i rill.VJi •' I ** IH*
 Bf. HH.ll>> ('.. hrtlttlHU
iTiti.* -Ci^oa*.
III I MOM i I.  I .VI
■
Ml 1 Kl
■   ,....(lUaJ  .
. *. *________________■	
l'i i;mi||i:h HixiSA-MBAT ANO
I t* < ii *
■
■• ■
i&jtf*
!,' 'ii.
.   a I
•J-mSSmSS^*
. .  ...tint* 1-1111*
I  . '«**._________________________________________________
" •''■"""'  in, 11,11.141 tt
I
\. . Ill .11 111'
.(.111
.1
...
ill , laiysit imi ti u it i-.i
IIIIW*
Not nt
lrlilii.li,
u	
Iimi mti.,
IRISH .i.w i:.\i:ii*ii
t-i. iiii.i id tri.timil nl III
it Ml i-tii\itnisisi\i i -.unii. i:>
il it i I.	
lit a. | limit.
^^^^^^Ktajalal.-
ouisrisriiira-iiAM bros.
lie Address: li. A.
WOOD
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
it,.- in lulm in i.i.
in in
ii,
it nut uni tin..,,. , l
iluluutllotu ,
F. STIRSKY.
WATl'HMAKGK ANn ,pw
NOTICE.
.1,
■ i, i
I   \1 \m.\  a  HI   I Mflt.WII M
•'.  . ,  .  in ki
tl i   I- II  tl v
i . MUll ii
■
mm unu mm i 11 mu li i* in.11\
i .  * . ^^^^^^^—
Kill  lit IU  la* Hll
»**-*.* 4  *,*m.K. , 1 tta
| fi r, iut-.li ii ittn ii \ i  s
i * \.
■
i*\U   V \ \ \
■	
I i  a-i I ft U.N  UltKKMU'N. AHi III
"•  . .,.    \.t
| |V\  M Kt\)* Ulltll   t--'i   **N '
I '
■
■
C!Stil IE sKWIXil m\i lltM:  llii:
I.
*  -
i ■ **
i
- i
-
s
. i •,.
i
s i \  .
-
.  *  a. a
Ml \    I \
s
w
l- ''
N
l»' I
»
I a
nt;
i.v.'
S'
V
i
-.*
I.
K
-
It.
V
V*.
\\\
A
\\
w
i \itiHiV.\i ii . uivuiSi  iv
. ■
\  s
*  \ I  -. .1  1
a\ If ' V
|l)g,    ill! ,-...!
n   i;
, . -
I „ ; i  t'Vi«s»iHl
.
i,
ily H i i
:
Kngliittl. II t - • '   *■
tin- Mil Mii-'
■
i'
■  .
iht aii  f i
iban llttl i  I.  ■ *nl ol
■
■
i.N
. a
l*b-  j
atrial Pwtur
a.
i ll -
*" ■ .
■  | m il ,
I   ■
i i. iion nl Hu*
tt    nlliigly
hub  tut** ird  ■ li  -■  in Hn*
■  I'linit
,i   ,  .
i- ■ . .
*
M
li i
I
1 V
. ,'
\ i.
T
i ItMi.M nun i Nd in;
NOTICE TO BUILDERS.
•IM M*l i.s LVI1 I 1.1. IIKt kivkii in
I lulu,
Mi<
■ *
• i, t\i
*t*m. *** ut *■■*'. fm i
IV 1.1,11 NU
■
INVERTAVISH fJURSERY
VICTORIA
It you wit.it SEEDS. PLANTS. SHRUBS. TREES, ur
any (iiinliii R.tquialt.ta. anuil lor uiy CitlaloKU.i.
I  IIMI  llll. I llinli-l  IM> III t-1 it HI I'l I II. 1.-1 llil I -HM l.M IIS  llll.
I'l' llii  int-l   till.lil IIIIS   llll. Il-I
HEALTHY PUNTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES*
FOR SALE
Ute'3 Lniliii!! Nnraeij
TO OORTR&CTOES ASP BUILDERS
riiKKDI RN IVI t OII\
i
■
.... ****** ina.
■
,.« alal
t \rn.it* » •* i
I . Ill Tl III KNOX,
Or I.l . UII.MIV tgt'ltl.
IttUtl At,.,,it  ***** ******
REAL ESTATE BROKERS
* rmrmim t**m*m ******** I* tmmt,
N|  I.  **•••  *t*.lm„m*l*t  JOMr.*t,
.,  I '--.I  »f '.  I. --I    Iftf't
ftmmittr*  *tHetl*4.
I- .• li ..\ ll.l    Hit Illi'M  na
ASSESSOR WANTED
I WIIL- ITNMM.II \M.   COHDOVA
8T .
I- .  sauatHO. 00* 0* lONDUtt
FINAN
VANCOUVER
V
\  !l\    "I
■
■-
I
_Ji
■
■
1
1    .  1
It. \ -
I .
ti
N
w
■
st t
I-
atUti.1
■
\ * V
■
*
■
-
-
M . **' ••--mi} *i • t***»ai.
. i aa tmmmmmm
-
zzx 0Awy*\»iroar ot
list  ll.lliv.tu.  tat
Get Your Heater::
TT*Z*.l
ANAHAN
M.ik.imi.i ur,,.-..;,: ,
MW '
_ORY_ALDER_ANOFIR«o01
loSTherT
HIRD
Mil -  S'H  lAliln,,
ii.iiii iiii film,',  i
'I I '-'I- lllll..
HI til  ',,,,  , I
'"-*""•"""   -
,-iiii.h-i.i-tii vivinotr
I" llliM-ll '"<
clothtog
mii im- rrvi
III llll Itf.-I M.I .
Ul llll. SI..-1 „
MIS   I HAVI
i.iiiiti' rtoai "i it,a
llllll'-  I ;,,,
I tll-l 111111,1. v,
mu , in in mm
in-1 11
l\ IMt-ll  llll  .]-,,,
OKI  H.l. i
01  ll. IMI I
M
IVI  BU IHTTMI"
FHrOr-' : ta E3LET
H
IRD The 111
toit.lBwl.UiK'i
NOTICE
HM.IIII  NOTICE
il'MUlls
T
Ni« Mm  i
K'
BRUNETTE SAWMILL Ca
l.ii'i: M W Ul -*|\IIN-*TI R lit
MANUFACTURERS OF Lumber. Shingles. Lath, Bill Stuff and Long Timbei |
to 100 ftH>t.   ALSO Flooring, Ceiling, Rustic Silling, Mouldings. Rckttt
Si it'll mid Turned Work. Sasb. Doors. Window am. '   •';
■ Finish of all Kinds.:   -^^^
irjti*.zz**a.zo.xo  "**.'r"crlc  O-'carantood-*;
NOTICE OF ASSIGNMENT.
*
*
DIN I NO HALL.   Shiopins* Pacllltlea bv River. Oct-nn or Rail Unaurpaaacd.
*
F. J. P*iNTON&. CO
Pianos, Organs
MU8ICAL INSTRUMENTS
CORDOVA BT
TaJ.Trapp'Co.
■ iM*itt M.'.iaK*
NOTICE
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.I
\\
r
w
w
\
r,
v
1
10TICE TO COITIUCTORS
■
THOROUGHBRED
Horses and Cattle
FOR SALE.
GILLEY BROS STABLES
*:":■ :•■ :;.:..* ;i
r
a, ri.,.,,. Itratt Na<* Wettmlnittr
a„«,«,-,,n„iuj«rw   Inilteiiiiri and Mm in Ronfiii aod Dressed Lumber. SHingles. i\to\
Diiinimou Building ^ ^ ifl(J p,,,^ '
ie LottO Salmon Boxei. net  Floats. Trays, and all kinds of Wood Furmihufl
for Canneries. Doors, Frames, Windows. Mouldings. Blinds. Ri'i'-M
Bl'iiSler*i. Brarl<i'l». npwell  All kmrli of Plans and Fancy Turraii *»->*l
l.lhortrr* I afiltal.   I
S. T Mackintosh & Co.
Aossrre
Coumb.i  Itrttt.
SIR,
.    I    ... a
-
**
.    ■    ■
Tin
ESHL GREEN dt 00.
BAKKERS
Varayt
-• mm m ■** tmtm at bat*.
CENTRAL HOTEL
- > •.*•*■* mi \****g** *****
i  -  ...  . .
JAMES CASH. Proprietor
JUST RECEIVED
,
■- ,»f
l,.».L hit*
German Felt, SLIPPERS
■
WM. JOHNSTON.
W.A.POWERSl{l|
M I.*
^*W ,
MoDameots and GrintfJ|
ca* -a aro km** *
a %**€•*■*■*
i-  .. .- >.•- •  **\
MoPhae Bros.
Shipwrifthti I Boai^
BOATS FOR HIRE
r
*  *
M
a  *
a aaa ii,n •
a . .
B*,i-rKlRo,t'C',rP'*"'(
* I
It
**»
l<
'
NOTTOX
NOTICE.
atl**** «"
t.-
i-,„.  tjt at,,. .,  1--.C-
WINDOW SOg
• a..-, H  »'  IIRSAX
- REAL ESTATE AG NT
Nonot
■
■9  ■* I
■.. IhaT..|..t.dH.**J^|
rwrtlltr* Itt-f It ti*J
H.Ui-tln*.  ol  Wjljgl
W. H. VIANEN ***"" "■r">r,-g^'
wMoiatnn    aflMttttaMtf^*
EBB iad GAME DSAI^R wiM^***^LS»^t
:****, th***.
uoauu la'airttaiaUii-i   ■  *■
P.PEEBLES1*1
li mm •«. laa
— •'■ — -
tu * TIIK U'.IMIKIt.  NKW  WKSTMINSTKli  IIIUTISII COLOMBO, MUDAX  MOIININll,  MAIil'H G
MOUN'M-;i> INl-'ANTHY.
In  Hlmw  Tlnlr  rtitintl'
i t/olnaliii Oawpaaiiii
, tU|t | mi'llllll-ll'll
ih.' MuiisiM'  I. ■ u  W
......I...I  in  tin-' IlllM
I.l .ll \.
iri i.nt. * !*■
a   . I|,|..,|.lllt'   it    lll'l.l<Hl   .lll'l
' '
, ., ' ,,l| llit.'.lil-'l |l|
■
f| .in lllll l-i-uvliHi
,  I -  It, II,,' lllll* I l..llt
■ tba rim Mecuud,  tl"
*   I
I   klHtWUt
..   ,11- Hll.
I ■ ■ Will]    U"
■"I"
alm
i
*  i ... i...i-.i..ii,.
, i.  mitatil*. tm iui li
' '  ■  I   ■  1 1.1 I   4
aiirtl Willi a [toll*
I  ll  '"Hi,  |-ll
'.  HI "lnJilill III' i,l.
■
it   1ia.lt   (all  ll,
> -   *l,IMllla|.ll,|I
■ill- I
rough, hilly,
t t  ii,- eavalr)
it fn,.ii i-
a. ||f)   Hi.Ik
ii i4i In
'  .1-1). Ml.  »'
.,..t..ll|,..!l
I]
■
■
itliii ' blink unii,'* in tii;iu ii..in i.
Iillli.*t iiiniluun.il , iii,|i,iiii|,'i<,M, linliui,!
Ui iihin.ii 1'Hiili Hull  uocltl '"i I
lltir |H1t|i,,ii'i tlll.l l.n lllll 1*|tl 11 ll.l  ■1.1*1 li,
itte wliinb) iim* mi) bu i.iiiiii
ItVUIltllll  In  MtllllUllui  llaUKn.   Tlii'il*
im-ii niii iiuiii m tlie .ritiiwra, utllen
mul  l..i.l,ii,«,.|.|.,.-,i who lli'il-*,I  I., tin
il iini.uii ol WiihlniUiii touglit, iiniiiiiiit
i nn i.iiiiii ii.ii.M-. ih. ii. .hi, rite i.t
II  ui l' - it|iilt) i* imiii.-.I in Bur
n | II i  ■ ','1 '" Ih i.iy popular, uml
Hi,i.'  it,mill IIT llllll Jf  Iw uu .11111.tilt)
n, ralitui iiiii iiiiiiiiiniiiiiiit  ut  lull
lH    ll  Ht Mill.'V  Ullll  lUi.illiii  In
li*  tJiiLliiii.l  unit  Sniliuiiil
"'"i  ,iiiiii, *  ire ealletl
I tui, ' ivilrr, LHiti i lui.-r ihhIv i*f
in. ii 11  ti..ui.i ba lll.|»..ill.i.i t, |  ttlly.
*h»t* 'I""  -ll.''nn..--  D| I iit)
illi im tui, aud ituooi  Hiciii DourUhei
i■■■■' ti-* tbl) iii.ui in .11.1 ..ttt. i tirini I*
'■ ' ■ ', tl ludliiianil
Mi il,ii,ij In IBIl ton  iiillU.ni  . -*.|ii  i|,,
Mi.ml.I  lit.   I,,... ii.in, nt  __|_,m   ||„,
* riUlultin VVniiiili.-t.-r mn
■ ■ < i rouui i «ii.,t,ti it,
i.i i, aiul tv-Un -lulj Him."!,
i  troop <ii numi.titl u.iiiiiiii -iiiiiit-t-
rtbluilnlhe ItrlUib i.,iiii,i..r
Ullll
A Traaohiruua Traa.
Pern RoilUI m itvi..** n, » .mull
• ■ N illi Arm road liatr
Ihih I,.i wlm. tin.* juil ai.ii.iu*!> wati-li-
ini* Un. iii.iiI'tiii-i,1.1,( a iimi llr  Ttiej
Ihouibl II if-.iai-ii ai il wli aliiittit an.
alud itoru * dowa with a
.in.i.. and j,ni..*i tn.in ii. ibpaaranM
ihal **i"n ti * ■ rtih ■ taw l
bona would ha detaollibed, Atu-r a ooo*
Iml I- lake mm* bj
the lotrkrk, ai.<l r«*lt Hi.* tr*** tlhi ...*■i*. •
11 ..ii M.iintai  * v. iiu..1. i.nt
■ ',-■■■  it,,  hun
iniiii. (.it ti, iti., i-    Hraei
■tt'tt. 1 mul ll to go, ami orilblU  li.t'i
.  a ■ ■!■ |  .i.
Tttty ■aialatiaaa
Ou *.i ii.*- bail paytai ■mi raaM proa*
ini,,,..  iBMllatlOBI  in  Hi** *ll|  It llil
|.|. — I.l llllll- I. ll,.  (a. «  *l. llll  t.ri)    il
•   i-i )'■ alriku an a\t-ra«<- ut
■
|1 ll taiiUlliiiti lnyi i-t .ml
I tip al  lli«
■
in),  ".inil.I  it* a
. I. il. t,  ni.  it.   s „|,t „,|
.
• ii huatun I ■* ■••ttl** \*t*
t a tl.unli
■  Ibi  |ir*nt|i*   ml!
.  I
. tt1,.|l-l. lull
Lale lilaal ******
•iii'i .-j.lt,i*.t]
f  .imtll.l
I li 'i.iii, oaibl iMit**
i Mi, -fi.ift* ..t |*optai
■  1**4* t.t
Ira*  ao. a
.  •'  •   ■•  Ihr  rt
I   ■■
•  I *• lltal
wli  "t
• t.w.ui.
»'.*., it"
i  iur-**
. anil ni<
* |i.**ti»*.
MARKET RKl'OHT.
Tlm following im. ".milli.inu
"'■'l'i' irlleluiul nitii pi Ion rail
iiu l-i.uh,..' u well -.-. iui|.i.it.,i
lliltl-, ihuWI | - 1'iliiiK In Hi., n
 I
ITAfU ..in-. i.t.n.-
WholMile
Uriuulitodnjiir, y mil.....» i i
H
OTEL   DOUGLAS
aaill llllll   lllll I
Nlll   W'l -. I MIN-. It It
I.i||l,l I*II,,
a  Mt
11 I
II*. 7 .111
lia. lill. ami urt. it   1
'"ll"' l t nt
lllll.ll,!.    .......    | I
It.ii.in-, a boiet t i' .
It'-alll*.  lllllll. I
lllllia. I
"    lllllll.   . I
I Itliia n.t'. Nt. I    mill | --'
.In tut I,  "    ■■ ■• l 11
i -I.i i i> I'. in
KlOUr, ll-.lil.altl.lli   i.i.i
•■  Oman
k'tllallll a.,,*' •■ 'a.
"I .I, 1   ■
"  uimiliil
I't.ti it im. mi i. main.
til..!
Kia|a.rai*.l|. .. I,..  |t It. ••-! a-.
Ii'iin-t.. ...u.i nuil t .1 it ii i	
Una imi--i. ci lit .ill mul. ...i . in.i.
 *   tl   Illt.  ,   , I, .11,, -a,,
-  -Hit I III' tl lit  I ..... I >  |l||(ll .till I I. I til
linn.
l.t. t'l.l.tt.r, l-r.,p>>
OILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables,
Draylui iad fleueral TM i|  Orden
wiiiiii andfo.u,
i Ualbere I
.MHHliaii'i. I mm Minn I
• <•! I lllll 111.   MO   II 1st tllSSII tt
iiirkoi
(.intiii
|H'.lii.
I'aiuittl tiuii* li itu
[MM
...in
Iiniiii—i
Uain
i
0
■
i I III !•  Ul tl
Illllill,
lull
||
l" lil.l   INMlltlt.
lit tail
Ittittar. eraaawn   t* **• wu
imi. li i
.1-411 	
it***. ttmh
Hey.
Wild ba)
H trier.
0
i-
l*.,1|l.ai
I lit.la,
I
rum i*u*.i>i. i
Wh****-*****
■
 ai
* ill
* -
;*, iai
-
II 00
■*
COAL
COAK X WOOD
■
■
'   Ml  al  Um   '
I  I  .-lilli -Ml.* I.
J AS. E. WIZE.
ii 11 i.u..
•••
a
. a
- imllar*
'•1
ait. .»a,|
taalh I-...I
a.
"  |arl»a* ,lt..
"   llalat
Itnntia i< " ■
Wt
I'.
I-
- a   -tf.
■
:*, * .
*.i*t l* lira.*.
I  .
-
'i  S| - f.niii
ll,
w.Mt, rf tta taa aal
.   -   . ■• ..   i
I  Ll  111. l»a*l*.,.l|aa*  a a. J
-H-.t. to*. ' ' t k tla  I ll'* I
'
The Mailer
..I ,i i'i i,
11> i i-ii
i-. iniifi- lit.ui even llio
quality nf the material nf
tiliit li a -mi ui clothe, ii
made, the tim-i important
iiin-iili-r.iiiiiii.  '1 In* fine*!
i Inlll li.ulll  , "tlli'linril  to
the dupe "t the weir, t i-
Itnr-at* lli.tn allialily.
A.
jjuarante.  - I'erfeci
I ii I Iniiii -|iini |iut in.
({.tihcr Ki .1 competent
tailor i** more elegant than
miitkiing broaddt I
iniiiiiiii.il Shakctpcare
'*'/'/,.  ,//,/,.(;■,/
i,11 Proclaims the
Man."  ■ ■  i-inl ii
Therefore  ,rtl.-r
. I. .il,
RI.A.HcRae
*%*ft
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
.rtf of tli
H.lil. iilii-.-.t-n ll..- inaikrl I,i  Itl  mtllt It  .irtai, Mfl
it'ii»i*ui lu    Uni laa i..-.   -i .!.-iniii.' in..1 at
tl.t   *t..t  l.„, HfI   (..,,,,aJ   IWlUtlllll   II ,   it)  Ut   .|..|,
aal, I tltUilaiH alii.l, ill, ,„|. ,i.„-Ml„| ., i.jli „,||,. H„  | , ,-,
i Vi.*. Ma li ,, -i „l, ,.i aii.l nti,,-,mil t.-allt
l ai„l kltlpplnf li.'lt.-n.i .
'■ I  H..  N.a  V* lli-l. ,  -..i.M.t.i,
1 -   ,  ,,    t  H imi.) i
"'->   I * ■    Iia-alitlal itu- i-'iiii I*) Mi.-
Itallaai i    ,-,  . ,, .. i t,, |_,|,
.   „M.I  l',l..,l-,-|,   -,.11,.,,.  |',  Ml  .|   i
| ■ I   1   I,    l|   I. I   |-I   1   111    I,!.
■   I  -,.    a   ,,,    I,'    It.  Hl.,1 IIU.  1 |l||.
i-li..; u,i...,,-1, ii.t-« ....iimi.i . ..... j. ,t,  aill aj«j 1.- ,l,at,.l ami
ifia.l.il al,i,|,a..iL allh*  •• ll,.i..|. i aaf I. Itm  lli.t  |.t-
I |.H,||t..,| U*|„
lat-„  UI.I ,.t||  -mil .,at*.<l Hll llif
.. i iliin ii i ii. i.i ua -u.a i. m*
■nl altl 1.-..IT, i,.| tn i,«...!,
1 ' -ill IW a.11 l*> i"H-
ALND LIVERPOOL
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
i ii i ui	
<  i*  I,.-  ll.tl .S|i,,HlMltrt* |*t«|trrta
ii„- .„,>],-. t io i,  fiar nr a, .■*•„> Mi.tr.r*- .i*|.|i. ii, tla; 1,1 l.ala).
rallai)'i  tui*..  nti.it  ititat nl aiianif mill, aiv inalUliil
Dili.  Iiiilnii aill I, ll,.|,ial. ul  l.lt.il...f   III  a  I.a  ...ka  li
irafl  i , i  I.,.! |a.ii,ia..i,t u„ *  v it aillfuto aaiol U»n
Bool
III. I|.a l Ili.i   ll  111  -11,1  l-llil
I -t.      intlt*! .. II all|l..ihvlr.l al  l.ltr,-..il  llu*
•-.tiat.lt   Tl ii.imiii • |t..|.tii al l.s*. ii**..I it i'i,. lli ut
ilia  ii. .i i >• ... I,,.-. ,, 11. ii,., j.,  ,\ii i!4tii.uiii..ii
T. T. TRAPP,
Agent fur the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
•% + ft
a
•••
a
*
*
a
•••
■
a ii*. * *>f i.... aaal
ll Ibarirll,  la  thtt.t  ol
* *<***** t.n,raft boltdlaf Um *k*
. I  -iil*t.ta| aall.lb*.
til. Ibr
•
******* *** mi th*  -
,\
■m aa*
'
*
- *•!...( IW  miii
•
,
\
■' ■ -
•■                                          a       .    -
• ■**** In
■
in. hav
-
1  •
■ra
il -.-i,ai a
.  1  t,ar*l tiit-nUt
-  *- briha
* liiadM. attil
■ 'ii Mli.1
■
r
• ■-it*, mm* ia<it*dtibM*
ll
a* In the f>f«»ta*Mtilt at  *ott»-ai.it  Iba
»** ir,*
Tbar-aahltl-l I l-ll
•
It *i. ,,..t..i *-in **t i*» ***t tbal
-  .
\l« lleallla, tb« «»il-ht»n*a *i**b iat*»r
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION  MERCHANTS
Importer* md Whoh sale I ** :■
Groceries, Provisions. Cigars, Tobaccos, Clc.
100*102-104 Powell St.
I'. U. Hon .*o- \'.iiiifiiv«-r. II C.
(Jampbell & Anderson
ti.|ni.t;i.li.l in. m.i in i'l ui t
GENERAL HARDWARE
0*i% PaihH ami Brmhaa. Crotfceet ai*A Qimoirte. ttomrt,
Q*A*r*K Tin and Woo*J»*»a*», T**t* Com Ch,**tir*/ »t*4
Drain Pipe. BoiWing Milarnl of all fc.ndi * Cirloid of
ftotw da»lf et peeled. Cell and tmm oof nocb ol Miitn*m
Lamm. Table Lampa. Qiowtf aitd Tea Sell %***,*** *t
Reduced Prices!
LIOYAL CITY MARKET.
Bank "Montreal
i un au .utt.'.,.«. ■ tiuoaooo
Ri-sr. tmm
A Savings'  Bank
Department
Hit itmt* open-ad in to--i*i*tt.on mih
Ihii Brmcb
\mtt* Allowed ii Cimii Bub.
It  tatt-MMl  4  (wt*  .»•!
GEO D. BRYMNER,
811 lata -tl. .1.-*'
E. BROWN i COMPY
hMMMn ti4 lliltl. ita*
S*ta.l Omkn *
Wines, Liquors. Cigars
*  ■    tttn Wi uaMM
iKUIil.MIL HOTtL 4  U5TAUKAR1
•■•I 'a - . |ll
I mImmIiIhM.. m llmiiMlualrr.
thm* mtntA l**M*m. aad (ba per •—t.-i
tjnaibn hm* ****** n ******  tm*******
■■* A*t, %* *********** Pm*n**A
******** ** ****.%**m****** «t«**i4iaaui J
mill •» ui **** tm ail **t* •neat.
******* n OMfituM niVi
iim. ii -aim Mia uw
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INCORPORATED  DV  ROYAL  CHARTER  IM.
Cnpitol Paid up
Reinrve Fund  -
- -  -  £600.000   i3.000-.000
• •im i**iara 1*1 t\r*irt*t'.<
- -  -   £200.000  11.000.000
Till- HANK HAS DIXIDI-D TO OI'l-N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In i mini, tii an unii ih.-ir general Bulking Blltineri, ami art* nna- ptt'|i.ir*i! in nti-ivt- I >i-|atiiia
..| ilm Dollar iijui.tnls. upon whkh int«VI will la-,.ll,ia,il .tt t-urn-nl r.itt-v I'n-n-ni r.ilr,
F'tar pair dut. par Aunatn.
Depottu received lor Fixed Period*, and intrrcii .ill..m.i wi icrm» a-hirh nuy I  iwccnam
fl mi .iiii.lii.iiuiii.
E. A. WYLD.
Ni-it Wi -iniitiau-r. ^nt! January, iHqi. Artinu Maniger,
" w Westminster Biewerj.
P.,.  -.tl ^UUlihrt'   l|.-r»  I,**
*•** |*ui in ibm*^i|h aatUag
lHin, ei.'l ia Uttitttt nal * 6nl i lat*
aaittt] hi tmm Tw****** *o|-|siiti|
Allonltmbfl ii M-I^kw* * aloe**
Mi Tt*m,* *Mi**t «ill hi*** |s*<>*n|tt at
t.iili"^,   Dfa-ffl i'l-ai"! s*  <i|*(w*a
r.i«*itoit* 75,
litinad;,. RiCiOc 'iavinauoo
Compint. I Limited]
TIMK TAIII.K No. 1*1.
in *c ntnt tl I.Y lib. tlaa
»umami a..**
\ *.**,ii via *u*h.******
i .1 laaM **
* -  i- Vll I'-Vl-i  A*iy ******
, . uifcn* olawlkt utt*!'**
Iht I  1    M   .
*.» yannpawi e*e ti
to*(A m *A,ai,»H.«M. lavWi
****** mi I mm I 4*inL ***i * -
■Hfttiawdaf aad l*i*i«t it ;«nUi* >aad»
S--  Wit*-,-.ft  tt*M«.t*
r e
r   ,  ... \I-1m
1  tt.-la~t.tl .rtlltatM
JA1SS0X. COCHRU A Ci.. Pf»piW05
Wholesale
and Retail
ihiwt* ■
'   ii-> *,4** \
I nti ni i* a
.  -- i ,„ (.fm) ;
- .1 IhioM |
•I -.'lul I-t
a
It*  ami
I1
IJmaw^. Itttnii. .-.t«i«r  *.,**■  I
llir lom#, ;
iw lataef
■ ■
iml ar**
• itttt) iad not*
■ * Inn Ihr *
'   ■•-■   lli-tl  ,,„1
itaaM *t.*th* i*.
" '**»rii,ei*,t a-.,
Lab*. Oal . I.id  aitliad  la  Ibo
* aawaai ol ib*»if*tiihiii**d
i-t na *»* il
.'i-a.  «h*.f**  Ibf I  Mir
I
r atr fv.ls.ttll.rt,  ittt r  th**t  h***
.   *
-m in lr*1 rate Mila
. . p**t*4  ant*
...i  .    M.
Inm.  art*l Jail  lit*  *.»H  l»
■
a i'ii i;i*il**"f»ii*f pill <>I ilatk  Ittttwo
ft-Mloe*. iwrffilt BHlrbad,  «-r*.l  t*»
IIm> t*»**ni law  bt***  1'lf.f.  «hl<b
tail) t* nn in lllfacl thr- admlrim ****
,4 all »ho wu.    i    ban ****,
, ifMlfmanal Udti+tY   I M
ll itn  * rdaala drtwf. i*« *i*irita*l aa*l
baadaoae bay. Tb** finle ro*-*i«'« *i
fii,.,rni. nnhminhTd  I
i  iaror | IMIII. fl
la-awalh*  hull;  lltiientiii  i
I Imttvt, In calt;
_i,,(i Unrell    I   I |._reai*«l*i w».
In'all. 11'i i" an**vt'|.in«iiliy han*l-
attior and riihbmiblr bird t|ttiriatt*-.
aari *b*..ia-i laert l t**A*t «i> ai p***
it...r.iH*aartatlaaii *•■** m**
[,iij »*-..*wii.i ** ff*(awii. •tht.a' ibe
*•  ult i.-i hirdl
.(ti,. |*i, iii.*■ ar* twin* irsirti.trd
J. Eeichentach.
IMa in **l l> i ■-" si* 'i. H
tRONT STREtT, netl lo Vimtn'. Fi,h Market
S1II1-.   IISH    ,lk.|   ..\M|  '   '    a ■   ■■ '
SHIRLEY & HOY
 DBALBDflIS
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
THE LELAND HOTEL
lUMIV.e -»lllKKt
Nca* Corner of Granville Slreel
t n i Mi-iari-A
■
I'MMi IM.tufoVtok.
tr.WI Mtt ttOIMIVMtta ba VmnM
.  -
int. ill VUTK NUB  V(.nd*i .1
tn*ti inn *
*-*mt*r* ht* Sr* U'ftUtMnl*' I
mhm* aad •** tllnliaat r**y 1«F*dir. II****-
■
aoaiaaui **** *r
**mm**m Al th* Ob **** (M IS*! hmpmm
tmmttmtA*** pmtt oniiwia aad t*A**i
*mk *****  II tadlrifal lalanaarei *•***.
**Sim*mpmmtmmt*e*Xt*tt<mmt»4i^m*r
■
laai i »* •* bd Han
al.| ll'la
ll -,.. I I*
PLUMBING, GASFITTING and
all lands nf Tinsmith Work.
Another car load <■! the celebrated
COPP STOVES iusl received.
MARY 3TREET, JUST ABOVE P.O.
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
Im**!** *1ee*. •*•**» r*t4mm****. *** *.*'**•■*•■■ t
ii tv.i  iiii*(t*lil't  *•**'**■*■ i aitlaati in*! W«»Mtiiiitianfarl-»»**l  ****** latil kifwl*
'■•■*****•"■   r*   tt* n^^ra.  s^u*i*t*,tal Haehlmetf Stpal***
T. OVENS
GOOD SIIPLE ROOK
TtM. fctrrx* tttl Ait-tttumu Ota*
phUL TW Ratal li*ii«1 Btr
it lit* PmUK».
i»..i ra ..tin. i*a^..<a*-.
RiddeU&
Johnston
mmm
Hat*  unit  in  ii|ar.,linii  lilt-
only
aTi.iti ii mam
11. lit* ai'a'aa I .4  It  t  . I*. tl. aarapiltal
i ... . i llr... laralai*
*4 alt 1
CmaMi strut. : ! Iii Wntaliita.
lar-LM-td
h* tW*l*lttiM.*i utt
traj*t .-atntaai i******* ti^ it|Mn taaaata
■ Miit.au*
*■- * tuiitoi w*atir*K.
■ a. .,. e. ,,.
TIMK TABLE
Str.ROBT.DDNSMUIR
a inniM em*.
CAttRVIM. IIKK MAJIMTVIl MAltA
niia
Nn. i\i-n.it-*mtt ira* Viacow.ft Mcadiri6aai
Vit.rtw.ft km Stmimma Mmtityt apt*
NitultM nr Vamrmmt ttf-abm i *.m
Vm-.tmtrt h* *Krmt*vtm* T****4»*. II waan
*\  .-    -i*»*  '  « \ .-..  -hm  tt *-l*-*-*-1l| ■ *
VlfNtWtVtfo  SimtawW*tr*^a-rrt,p||v|_|
Hmm-mm*** \atm*m**t \***>****- - * ***
Vaax******* Un KVemmmmrt 1 hm-wlija If noaa
»n WeMMMMM hi Naaaaaa I f^di** j mm
Mia-wwt ** tt«tr»im*t« *n»r>liti ;tn
Oa atm*  it Vinri*,** ihr ttruaw mitt ***i
■  i.,v*»iii A K*ao*  tttaut. AH-ni
TELEGRAPH HOTEL
frmi mm*, orrinii* tret, **m*m-
!**•* *'-)t-r^*i**tni*-t **tk.*itm>tm*t*l
i*. aaaM iMiit #u Tn* n*r t» mvt»t**
«iihit*a.(>.r.:ttiii WiM«. lianar* aad l***ian
nttt* wiMna. fi.pmitwt.
F. CRAKE,
WATCHMAKER ; and: llRDFlliTDRMH : JKWBI.KR.
i ,.|iii,-t-i.t St.. Thm- lliain Wm I-'m.n I*. O.
X..I.H |.r*-M-„i* .ii l«iiiniii iirifi-i.  .Sin.|iMi... 11.,11. Mil1*-r &
i ■•. W.illiiiijiiiil Conn., ti-ii-iirii.ril l'l..t.*l Win, quadnnle
|tl..tiii|{. Iiaik Itr-t |tri/t- over .ill ini..|a-tittiri .1 Ton-Mo Uxhlui-
i inn. i.I'M. (iniii. iml Silur W.iitluv I ii.iitiutiiU ami Gem
Rinn, Ji-ai-lrt Ctoctu, Spectacle* etc* A large itotlt of New
Ar.t-.iit (it <ali hi I'l.iit .1 Ware ud Jrwrln *iir.irrivp ciriy in
Dee. nila-r.  (..ill .mil Ml |>riu -. no trouble lo thaw gitalv
—-^— —a^aaaat. *tat»^^.^ttf^^.^M
wi.....,, a*,...
Ship Chandlery.
\\V have on ll.mil a Vfn- Lirj;f Stock of
A.i, llilll*. 1-tlM-i i ill t- 1 ■ ll .1. llll'. "II.-.
. II US- llll... l-lll'll, -II Ul tlti-1
"lll'K. -IIM- UK. IM- -II SSI IS'MVi
lill* h- Ml,.- "IKI-SI nl III. llll.
'8 Supplies- v M '* ,r,.M.",!T k"""""
Till ind Nt** It, ar 11 rl.r Iter l*rltta
CREIGHTON, FRASER & CO'Y.
io Water Sim-i
\ •„,, ntivi-r. ll.
tltrnnvnii.iiirni.il frright rales on Stove, KanKt-i, etc.,
ire to bead Vitnced twenty-five percent nn ami after January
151b. Intending buyen would conault ihrir t*.-»t interestibybuy-
jll(-  all  llllll   "1
CORBETT <k CLIFF.
Carnarvon Strwt
tuit received  a large conil(nm*ni o* MrCLAR-TS
STOVES RANGES *-» HOT-AIR FURNACES
A ..'!i.Mt..i.'.i'' HI t ll II** " v "   - - 1  I 'h*-ap f(-r caib.
1 *ii n,,i ran rear ito ii   Ai»ii • y **«i la «h<m ****)*,
mtPHOIt 153.
r. 0. wt 10 THE  LEDGER  S1'*'V  W.'STMINSTl'll.  IIIUTISII  OOIUMBIA.  riillUY  MtHiNIMI, MAlll'll 0
NOT DEAD ■ *b SLEEPING
W, will b, rtailr (tr|bUlllltll l|tln in ll lr* ilily. uiil* tn ENTIRELY NEW STOCK, which is "1111 an lhl '.ni
FRESH GOODS  ALL THE LATEST NOVELTIES  Will 0,1111 In Hon- now OCCUpltd liy OGLE.
CAMI'UELL & CO.  Don't (ill lo lllind Oor o|wnitt|.
LOTS IN SOUTH
COLUMBIA
STREET,
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN ciioicest City Lots
NKW8 OF THE CITY
,1W AtlviTllaallianta
Saill.Vt.t .1-.'" •  '    ...IS  '  >'
,'."1-1"'-'-'  *';' "
,'„.|..|lli. l.t -1I1 '1    ■-'■■
.ll  I..I. It -  -'.   ■
Nolle. , tv
III..Mall.It NaitM-ik t.  1  li  I lltil'
I'lll.lla- Ml-llli*
LOCAL I1KKVITIE8
■|-|„* 1 i •. 1 • 1 1  ■   r. nl S  KirH
at,' ,1   ■ '  Ittl    '
THE LATEST HETUBN8
II, 1 1». tit.  N  Ij
,  ll,, t.  II   *
'l.ll
I
-  '*   1 „ ,n
tl.a
.1 "' ' ,.
Mil ,. Illdiii
1  1.1 \.i .
Ul'EHEC
,1  ,1 ,1  I ,    - - '
I..Ittl*
IHatkatl- '  ' ■
aaatttt'l
Tb. ■'. aatrtVi*
III , 1,11   - a '
llaatlt III.  ■
Mkl.a-ll .    .1  - . I
train. I at .   '
Mi A st 11.    .  1   •■  fil  I
....... tmi SI.ri 1111
.1   it a*. I
A k.tt  ,'.  ■ -
fill ...
■
A lull :
I t*. -lit -.k •
.
■ • a  • '
t • L,    ' "
la- -
....    - • .
* • * '    L  I ..
II  .-    . ; ' .
H.i  * .
I'* ,.'
i
v
•  at
.
M -1
a  .
\   I    . I   >'
*
1
*  I
-    ,
-
*
'
V
FKT1NU TIIK VICTOR
L. J. Cole & Go.
Agi'itls Km lh.' Cflilir.lti'll J. &
J. T.t,Iur S.i(.'».
CAMPBELL'S
CORNER
FRONT 3T
A.***
\ %%
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIER
1.  ,.  I 'llllll Hi" ii-ln-nl Hn'«t,ml ill,,,,, ,
tli.v nr tun will It"
'%yS** III FILL BUST Ul
VV^Vt IN THE ARMSTRONG BLOCK
I
/a >*!
/*>  *$
W
\
\
\ WX
X Kt
IN THE ARMSTRONG BLOCK
Optoslti C.I'.R. Depot
Columbia St. Now
Wiistmiiuitoi'
I,,;., , I UM  It . '"'ISI"l"''ll"N1Sl';"„V;,'*U" "" '"" W,'KI,',AV'»',:tlllL
I■'. O. BILODEAU, PBOP'R
«  -IM 1,1111 It.,,.
\  (■  -\. all 11, -,
;*• -
Waatwiaatat Ciltlaaa  Tula  Out  Hit
Mam ta Iktaktr CuibauU
1
..
IMr-il
S
q-q-d T-NTr-^*
C3at-^aCVXiN  V_3T
II..a a
D.J.
5 OASES
■
a
-  I
-
I lilt   II' H
I
NOVO ICOTIA
GOODS
Ri'iiily-niailf
Clotlriug
Huts aud Cnps
Gouts' Furuishiugs
Rubber Goods
PUBLIC MEETING
cu
sans:
FUSNISHIBS
RENTS'
FURNISHINGS
Lraitei Harris, Mi
REAL ES ATE
INSURANCE and FINANCIAL AGTs
Porchase. Sell and Lease PropertT*. Collect Rents. Make tati I?
gages, aid transact all taiE relating to Real Kit.
_,„ Km una alNtraon I re I
- 1 •  1. .-,.. . * ■ raiaai ' ut
i.t*. .  l.t. ri..'  Maiin.
1
OFFICE8
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST., ilCltfa I
LI VERPOOL
Ikt a.  -
a
,'•   I • NKW UUMIWIOI
I a -
ll
*
A  I
'
-I  .
I ■ •
Stbtlttai
It...
ll  •
-
tUt
■
Iii*
l-klNCt. ll'WAll' ULAXD
Xav..i-a
%i i.:i.a-i *: naaiToatii
tatti.H ..■-.-. st.-. a
ktCArtttLino*
TONIGHT
a  tt^..*
-.   *****  la  la.
Im
*   ********
a - » I..*
*    '
CHEiPSlDE
GOODS!
■  %m*m*
AU
BON
MARCH!
*t/*t »U. 1-  In-  a
Whit.-  Ki.l <..*,
l.iiit.l  K
I'tir Tupy  it ii I
Cloven Njiu htdl
• ■
1 *!*-  * !
The Strike of the Season! g
WE HAVE THE CREAM Of LIVERPOOL PROPERTY
"VV"oODS <&, POLLBY {J.B
tt*W* (ilitti-t knillnl Gat 1
t."rimi-.tit (ilatir-t H-t|
sliittlil-iii - Im laal
' ■ Mill!  '
I
COLUMBI.
GOUO
HEW
MEAT
UNDIIV 6" T0
LYAL it Qq.
...oa
.
a,., a
cal.watt
taa
tin. tat.
I '  -jlltl}-
A  K \\
I -
CROFT &
pianos "° organs  MALLETTEl
IBT ilLCE II lit IIHET! ""'   __ [
MEAKIN* a*-*™™
. «im  aril  'ill
*
M mt* ttm *t **-
■  . -.  •   a  . |. '
. *
-
\  i i--   .«  .
niUC*A*4.e
][[ _NEVr WESTMINSTER.
LIVERPOOL
SECTION e
GRILL ROOM
, -  *  - 'o* CHOP
ANO 5UAKS  I  i  *' ttt *
at ...  1....
******
l.trm.m* *****
VANCOUVER
- Did lil
KRU ITS Bali br
HAU-a aooaeioB.
*
n*ai| . mtt
CITY BAKERY
llltr.ii^a-.H
-. ••
; ■*.
I *
• a
Itaanaaiat la.a.,.
-  t
.;*t  »i «;i:n.tir
r ...  0. Wit! i ,.-.-... a a.  .
tl K.rltaaaat
■
*
a-.,, f-.tala
ra*
. a It, 1 a  -'1
Ihp  Tnn-tittti*
will  hr  plnn-.l  on
Ihr nint I.-"  mi  Miintlajr.
Mm rh 2ti 1.  Prlrn rt*»*onablr:
ra*y   Irmia.   r.trinlina
nrri a y-att aprrlal
lii-iu- lo part-
lr* httil.l-
ttia.
|.*ail   lltal.
rttat.  am  l.atantlit  •*...,
I  1 iiimi. |>n.
New Vancouver
COAL
imai uactuintiuiifM.)
■
I
Nt* WEiuaia Con W.TURNBULLAH
douolas a CO..
RAND
**t aM ra
■  tr.;*»*1 Ml
Builder* anil Contraii.fl
BBXCS
I,.  ..  I  I.
*m* t**vm\m*a*a ■ -■■ - _ ^'iiafj
• s.01) PER TON .'■IMIilTI'Ojjjg'
I. W. CREIOHTON
AOENTS
ITP,^,  U0U0R8 AND CIO^|
lawt aaf •* *** ,***** **
******* ja\Wt**** ***"

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353988/manifest

Comment

Related Items