BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger May 24, 1891

Warning
You are currently on our download blacklist and unable to view media. You will be unbanned within an hour.
To un-ban yourself please visit the following link and solve the reCAPTCHA, we will then redirect you back here.

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353985.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353985.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353985-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353985-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353985-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353985-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353985-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353985-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353985-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353985.ris

Full Text

 WH. WALKER & CO.
nu am wins
«KW W-BTM1W8T1IB  -    -  11  Q,
'•I Giiieiie
W, J. WALKER & CO.
r ivattoB.,....,...
11777/  WHICH IS INCORPORATED, "THE DAILY TRUTH."
U1H5II498
NKW WESTMINSTER, IIIUTISII COLUMBIA, SUNDA\  MOHNILNH. MAY 4*4. 1801.
LOOK OUT FOR
(YOUNG'S ADDITION
LENNIE & UPPER DKUgg
Real Estate
GENERAL AGENTS.
ISTS
Patent Medicine*
 i *'■ *i lomtm DRUGS
IIOUM  llllll    I |l|aa.ll.    \,„ti,    \,i„ -_^_____
Urlille  i Iii'bii ("i ,1 it-a DETDETIiaaC-t
tti w.-.iiiiIii.i.-i,  ItnuUBidnii  tui "litr UWto
On thii Ti-uiuwiiy Liitit,
i . i-lliull lltl. l I|ib|i.
Speculative and Residence Prop. FKF**** •  Toilet Artlcle8'etc>
et offered.  Particulars will be -i.-^^*— MaCphePSOIl
'I'lVlt  -Tuin;- ASH A Iltli.l.I .in.
Ill Sl- IM .1 ..tl.i III.I
given in .i few days,
ST.MACKINTOSH & Co
Real tlatutu mul liisiinuu'i'.
, ti\|,,l. HI.OCIv, ■  M-W WI-SI'MlNs t l-.K. II '
**  iimi 11 torn i
i
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
til ESTATE AND INSURANCE AGENTS
i ,i„ i, 1.1 I ,..,111  I lln ,| i.i | 11\,. is ti.| ||. BKAM in - ll Cl
■ ii tin tiiiiMi'in ' iikiin	
& Thomson
I I.H'lltiNK |T
MiillT IIKI.I. ATTKKDU.C&   IM-li.
Kur . ttlfkf. lut lt|lli  l.ll tf. t.tfffl- II. i..in  .1
lllilltttI  lii.ll,t lr.1 •!- Ill  in.il.tl
Pnca. 1100 lo (.00 l»i i'l •   Mi|» ami
laa i n .i-i-
M
OWAT_tT>
TURNEjR,
OENERAI AOENIS
rl,c
i.. ily in all parlt ,w.|M.i ,..
nd Ditinci. . ,,,,,i,i
it-.,
-a,,111-11 , a
' Htr'l  r I
III.
fatal  ' i ""■ Un-
SOUTH WEST-  „, ,„La: aid un
HIMIER ind  tome choice
I 1-2 ICIOI lo 2 1-2  _,M1>t
lii.i  Aililitliui  lo
. i'ii IV. il mini.,',-.
CONVEYANCERS "•> FINANCIAL AGENTS
WOODS. It OaVMBLE, Nuw Wi«.mluili-r. B.C.
,  ,   [BRITISH LION
MAINLAND.
-**■*  'lIKMH  I.KK.
MIM
|talt.**i
: IJEN.Manufalurer -.-, . ..*.i „..;*:,:*
^.S.CTTIRTIS «SbCO.
E.H.PORT&CO.
Sn.'i'.'.-a.iii a tn T. G. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
___ J*. T H -A. X*I
ESTATE]
Lot rl., Oro.u I I»*b| Utt .iiti'n'i !*.«. Tk, Tnuit.
att, at.lt UJ. ll.©*.*. •••'* <-*,|-*ra1f TO. '* *** ,*m*V**i >« I*,
MrtO   !'•  •"""UHO • nl ItOrtll  tail 1 * * * „ *•»»
615 FRONT ST., WESTMINSTER
DRUGGISTS
raa
I
DESTROYED RY FIRE
llalal.au . ,*a.nl«. .Hla. r.t.
H. T. READ & Co.
A FORTUNE FOR 25CTS.
.11 AStl'Al. DIAVIla ot llll NATIONAL CLUB
CONSULTATION M llll
Melbourne Cup of 1891
•  ,*, mm* 1*^*** ******** ******** tt ■**'*•*■*  t*m t***m*4 j
A.B.MACKENZIE
«Sc CO.
General Agent*
REALESTATE
OH COHMtMloa
la ti.alieat 1*1 *l |*^a,l** IW  ati* It.
!..»,!» tat IH.IM.I
AOENTB tm it* Uk** mm *** f***
ltMft_.it r*t»fat,. at.
TIRE Tkr Loadoa aod Laara,ktr*
*l biftfeela ******* ** <a*,|*V ****
l.atwtitlawK..
Brltl.h Aat-rioa. <*f Urn**. * utt
auatmmmm
LirE Tke Malaal LlteO to Yefctl.
,,, „ , ,, ■  .,,  ,
PLATE OLANH Di.t_ln.nu Plate
ln.nr.nra- Co. IB —mm a, n...
tmm Boll mam Q.-I1 lO-Of **t I.
ItUPNONE t-0-6 :  : 60? COLUMBIA ST.
 '- UL
,„h.iit.. «■•.•
t •. ,.•**
Queenstown, B.C. H.G.ROSS<fcCO.
-
■
BMOloe***'- '
'  	
CoUntta St.. H-w Wr«l Ml Meter. B.C
iD _vI.TAr_-.TSON*co
REAL BtTAtB BHOKER8
11 lll*«K
i Mill I itSKILl
PHEAPSIDE-
v Townsend Block
Aoaarra	
SHIPPIWS mo COMWiSSION MERCHANTS
laaaaaljOtaMMi -*••. '"  ' Im* • ' Olooae.1 •*«.»
a  , ,  . ,  i I |.  ,...„..'. f-rttatNa. 1&** ***** A****** ,!*B.*a»
leia.i. mt ftwiiaarl.1 llftB* ,*t.,.Brr,,»
HIAR .*,*», ••.„,. ..Iltrtrl r.'er.af.
t    DaOaPOT   ^  |^rJ|(^,(|„ft|>,fMl1l*lV.I*l. ttt.tJl.ltO*
111 0**.
tHJK OABLE LETTER
Her Mii)i'aiy Bhowa That Sli* n Not
Indifferent  to  Public
Opinion
BABONHIRBUHNO MOHK IN I'AVOR
Tin Huiatau aud thu Auatriiin Pratt
Indulging In Belligerent
Sa uti mo n to
APIRBKCUTOROFJEWSaoOREO
M-lik't ouil lli.tiiuii k Wei., l.it.i-iiti
ly  Jaaloui  nt On-
Another,
LoiDOl, Mit II  The »J.    *
aay olll io, offlolall) oelebraled n Mm
day. altliuu|h tlia mual luyal avrvlee*
Bill lie tlttltl tu  1|« .l.HI. In*.   ....„'.I I  "W
llai Majetti  wli., will Wgiu un  Blade]
lioi :ird t*ir, md about t nmth litei
tii '.mi, .,( tut, i.iti., i.... un
lioiliii  Dor *iif ii QrUM *** '■' •"•*■''
iltleralilt  heatll  lull'I.  a.
»ii iii t-iai tit-alttt thm iht went then
a ail ilio Ua* I'liiu In ilal* attain a*
trtt   11 it •in- li i"H iii'litt-1" I la
(■■piltal  i*.liltilnii  »*•  *1tl|'llirlt   Hilt*
lialrd  a< a rillm]  Hit!
The00*01*1 linn hid itoppad tm * in
HlUlUlei  ||  I I  a ■•• It,*
|i«Hi|tla *er*> m.i a»ai* Um MM
o»i ,m Imaul   A *"tii*o  **
il«tl|l*i'littiel.l t*i llltH't il'ilie I  ^f,*t,l
I'd t-ileiiti t.t iron *moli,,  h»*  i*
ll.ll Hi  Hiebl hfOaihl I**  Ill*  aUlttili, lit
lotOBOteiidio}all  A n<*i* oh., i.i.i
f lltiiie.1 1*. m* ll.e ■ llMltll. lilited att't
hfitad l,*i iitunilt) gnooit Vti-iiitia,
i', -..I g n.i i,i.>i. tui|tit ha la taadtd Im
roTtlt] oat iftatli ttltatad iad  •
faltttvd  Au *ltii*t<l1iiiu  rai
a i.ti iu ttoa.ru ehtW* al ■>  • >
outt.  thi)  i.iii-j af -•
-.■do   Vltwia   '.■   hMMtl  MllU.
Utitit th* g-ooi.  ud  ti**  mow
ul   Wtlei   er*   ***■■■<
ti.it, tht (tfiBpertltt  roitttf, t lift
. .1 L.to Bft| tnt the limit J
lut,.  tti < * .  <  • he, HUhii
Dwaua Ratw    >
Vl»tui'i.tei| 1* Hi  I
. * *. iho haieul * laa*
aac* aod Atoadal*. tporei* hi *<**
a allheal n* •tHtdaoroh***
*>. ib*i-*s.i|r* ..I iha tan »
4 'ill*
_raUM -I» ********
th* IViihO til VVtlaa. il 'i i...1hb*|.. la.
nt Itt** titOded thotoaitoiitt *A ItattM,
. | -un pnaett-aoi * it .-•
ht ohtoo ho had tm*** * htm t*t\
****** tod ah* »!!»* hid *** Turn* ***
***** 11 Iholl fit* III»•*,, tt| *m*l4rh*m*
....    ' Um Pi eeewtthetrfc
_.a*le|i   hi*  titte*.4«l  lh*  Btem'-OH rt
..iii.t ti -iai ' tana poaaitud *»'ii> Iht
it tioaiaoo i*|"ii hi* thirl*! ihf
Priat* Bin natftai piraaiari tnm
tm* ttm* ih«ae ****** th* ********
teheahf ihollaoao to t*lo>i*ti.r Ti ■*
t| at* Am**, i* otM in t* ptn****4 hy t
j.,n, in letttn hm rt *********** tm*
.' * Ibtorial oat. aad**Mrtal*
t Ah** m* **' • lln ll •
Bt.i> la k»<ia*l u|*va *• a', "lea. f* at
itait* tea dr io(*n*i M Iht It-it*
. -   i,e Hpantod '* ttmtt
pmmn  * * ttm* the m* •
r*t* i*A U a* Vmtitam******** Ibo
*4mm* At* ****** *ip**** *>**n****4
Maodiofihai the Turn* vtll ********
tkief*. *h-o h* raOMBiei*, a lalal tnii
Itu. aith hi* ******* ******* aod ***
:,■*•*  iteww iwjorf i-h» i****o he*
t***1 **H*A*4 hoi  *evMtt* mt  htll  *
10*   PP-trfO,   t *
i, ***„********. ************** n
tt* |tt,4t*ii  II' ***m»
**n. *** *****
4-.    * .  . M*  *-i*4
************* lh* Utter* mo**-, aaa h*
*t* * **m H*4 t* thof|io*4*hittBf the
U\m** **** fcionlh* llt*h pit ii
aaeaun i*. * n *******
alt-iMM th* IVMB.*a*to*»iBO»ip|
ha* itie ei* oaltetad to he mmh mm
m iha ooMl lhaa thaw ol ih* tm* **t
****
• ill  IHII moo..*
llhlieaaa airaefod **** *h*t tat
aill *hh (MBiti li Aefoii and atll
i^Weii tm ***** diMahNf. aati
IVolaia
BUI  |«M0| into li- iBloailt
Deai-atoo tt* *B-i.# **■ 4*1*" tooj 1* ***
ta.-l Bl Ifco.laM »* *****  Nl  Tlmt*
******. thai il *• ******* *
***** t* im*-** H ****** ** It*
«B*m*t* H**ll**ll| 4oo,m-a«l *H
to iho iwta b^I ataie to* two tl*
ootili *A alee******! raMof«i aad
%**t Hiiii«*t*BH*ieof*B.i-*-**t-o
pm** *H> 0*0*1 he rt **** *********
mmt mmm noa»*om  i*  > ** *
|l ll •«•• * Iim*  Iraattot hit* imtnl
th* itMhM d«ti ■  -
ttweitaa atM r<«t ih*«a'*'Hdiniirtaia
ihtl tOaoilt
,"l'l'»'t" HMtllllll*
h* Bioaif tedo-aiota at ahVuog the
tm** rt i,*t*t*. ***** *m* *i aotaal
mmm* ** tm *•** idimi o*o*p»u«e
rt ABMitt aad Mbb-o ***** th* t«N,
roaat ***** ire MertnM*elt ***i«e
m********** h**m *** **********
li»daa|ela«orhhttlP4*atB*M*o>>e*i*it
.t-i-.", tt h*B* •*• mt iu (a* attat w*
tit>oee4i**n«i*4Uoa to«tw*i tu*
WW otnil %**• TwmVnamrt ******
;io MMM BHh ifca Mtoat**' 4aoe*"ii
Ilea of Noetae'* toteiM e**d ett**i**
* ,, *..* ****** ihtt hot *******
ate_t*eat* an piel»oll| *»ieo*ol U
nKH***pm* tw N * ******
\h* mtm *t*4,ttm*4 ******* MA* e
1*0*0 oi oti ih* *"*" I
a   Roooui   *****    n   »**•
tU.  m  ***tn*m*   ty******* »*.  al
Hmg**t* mitt **ii>* •♦••ni»"
***** ifc* oftaBOi rt mm raeteotii*
pm***,*****. lh* lo-eeatMi*-* atufci a*
•**) ***** ******* Hm*  I
******t***** •****■■ 'hn
H *m* *n ***** u******* itui* H*
****  th* ****** Aim*  ofi) aai h*
Mn  •»•-' wi  %***  a*a ih*
HteMlh   rt   ifc*   *****   mta   **
,-..-.   ■•*****  M  a*n  ***>t|
• rn<o o*t*-oi
th* l*re*1 11**1 Ih* HI* A***A**r A**
• •ti "*****«*«* ***** a a*
tied "* e dMaoi'hrroat***** Th***■ *
************** tid *f thmi *u hi*
ob* tmt***. t*4 had mm HUetef lat*
off Ifc* p*m-**t rt fa-taut**, ah* >•
4n*4hMu****** ifc* ******* hh
1. oi. '«■
I |l I *tl*l* tOt  Wit
A* mt****** «•*> «4 ealoaele i»»
aie-pfc* oa* ertaoaed bho» n*eo ea**t*>
hm*-i»i "  I   ■*■*■■
n4 1** ******** ;"  htlt*  ****  **mm
Weta**lifc*i a hotl| del) ot**M h*
H**4 ************ **t Ifce I aii-Bd
Mala* ********. ***  a* a ******
Boaata Oio one ttt'itahar-*^ 1* I**-
4m ******* rt^tm Tm*
*mtt *** **».ii«t*
The aoMhattoat i»te«*i**ot. tmtt ih*
taihotthlpof Honk*, it* a*aetali| t»
t tm****** i* Rente t* ******* m*** ih*
ptMif  had  leee,   *******  thai
the imi tewtai  rt the  * *
Pltmto  Bar  **t«  *4 oilhrat  i
i leeOoa of jeolMt* i*«ir*i IHonn
«h*a» fct iNeaet ***** It e tmtm io
i tht iiueiih ot inn  MeltW. la fch
•cetiii'il
Ihe   t*
mil
it   I*  uudtntood  iimi  I*
die lr Illpltawd "Iiiii llliniirr).  ati
dlimUwd ablli lllaoiarch wu* tmi tran
licit at th. nm id., birothlptarnad (rum
iiiiiiit'ir io u.i, Mi.iii., iad in* iH'on
*l|lilllr|til!y 14-tli wnt a* i.i i|„* it ln.ie
inoiiit "( llio i|i*iiir»l.
uiil ll RXCtTt-Wn
iii« in., t.,1 •.( iiu mvUlilid remilni
i.niiiii in i Hilar*! i'.i8 in Hi* iiiiii.it ii
Ulverpool ukM plin tn "in «*ny to*
imiiii.*-, tad --iit,' irawd lnipwUd
10 tie in iiuiiilamo llm poUttl bilft an
l-Ji-a lltal llieit* li -..,,.! iiiu.' i .it an
lltiapl i>«i um in uin to I)ik-Ii Lonwij.
tlio iiiiii WhO 1* Uii'tct -ireiiun ni*p|i mtt
..I belni Un iiiiit'lernr, uiiil niahiit
»i,..i,i ih.. Bvlduot i* iiu-iiiiniiutlali)
nrj iii'iu. TfatpopulirIttllnft|tlait
r.inwaj d van ■iinni md lire, iiiii'ii,.
eilllio t* kaii in |, ru vent  »itj mort et
I'le.-liili i.f l|.
I.MI.'ll*  M \l
Tht utuu*. wlm im nulla)  iii,i.ti,
teiilod btCtail "( lliulr tiii..-ial.i. will..
Iniit Imiii > Ki.l *_li)ei tlim Ui lln-  aweal-
laf »)*i,'i,i. trill nuk* a ili-im,n*tration
III the Wl) ..[ a |-..i J'l.  an)  llll*.  meet
Inf temoma   lin-n aahM ** rapi«li>
fi.iwii.t ai.,1 thai too iivt ■ tent)
(i.riuiilalilf tiftaiiliiiliiii Many of the
inimi lie alti'nl) iiii a itrlk. and if tin
auiTiaiini heriwaet tmirtl ii It *****in*
tlhelj to. ivrant] Ihoataod ***n, m Hie
I.i.i lit**! tlaaa «m fooal
II «Nii|Mi  0*1  I"  III,   U I I ■.*" I
uiie.,f ti,. tferu 'if iiu- iimi. "iiie.
betwtaa llali and tin* I mia.1 Mate* in*
b*Ot I*' < "lllltlll Hie lillieiloli ,.(  lllll tn
ti.e Hii'io tlUaoet  l lie Utnati K.a
i.t *a* .i.,ui.ii> .ini> an tlii* miijiot
a l.n be ii.th 1,1. .iiti. e, tint i.tio ti* It a*
Iif iti a a*t|i|-i|toi uf the itllaar* III l«i|'l.
tad In* eiiiuoi) oiiiiHriBii hu
pttraaafi  Inai  lot itmdiuiiit *n
tatan   *<"1   l.i*  nuihint  mnt«■  in
>*»  at-K.1   lt.o   tlir 1,4,„||,  „|   I'ltlur
ll>-1, aim i-itieiuoi) pfofaet lU fall Ul*
laraaeetel daroUoaia Ureal Itiitelu
lit t.i. 4* laiod ia i".i.iiiMtiiin b ttti a
w.l; ii...a., Italian. il,.t Ilal) thdtlrttl
H Maleratt ha u,**uA uu tfa*
.m.o.1,1.  o_|, 1, I.  H.tertitote.1 lh  Uhf
liod  10  laoau  ttal  Kiittu.i  *****
the    tM    "I    (.'titlittd*    (tool
il  ul  au  tiutitfieai'  wai
11 ifcuukl Io* leBieatWIod lh ibtl mut*, -
i ■•■<* it-ai it.e i-oti* ii, llio  triple al*''
Ittl lie i,.i* ,.lill|*_ ttl a**l.l Hi 1. "Uir I
toleai lima i* »•• tUtal ".,*»i*iu uf tb*
I!.-*  •!')   teajiilllnf   IMlll-
A **i unltad  *••  Lltal  iipot-
|lk*0* ***H*A ti -1 ■*' tie e.1,11 rail *IUt Ihe
a''1**! ' I
iu at contoniA
al-iitd lr*i i* ibe .Ut* tite4 l.n tbo keai
• (.(-■ii •<( ihr  I kurth  Ai-
- 'iim'i  it,  IM lini>.>t.  ut  Llatalot
i*  Aw...*! tb* I-l ■ apt  mtnan
\at>  II*>  iho  linkup af
lh  Itflo I
. x..i nsDoraa oio
• •— *«l. i*i*fr*1 u| (Btlt-TO  *t
hai • -i an inftattttt* tnii,
rieii *\  hit ween eve, >,uaa „f th*
. laa* bi,
■* tl.e I'JIO.*** Km*
iheitraad linke -vtii..*
||  it.  Mbmu*  lhl*  «*eh
., |i*_o t.-taiiii)  iMutaiai
*i*Bi*liMl -*l Ha* '  ti  ll.t .11 «».at'lhtia.e
tared to hin tod hit wile.
ItoiiitMlfteheireaiBa i,t*«eier oiU
ih* iia*o tto. ."■■■» ■ ooeowoahHot -fan Im
tateaded  tu  *****
Ikt |iiOd*l|i,thlBi    «f
|i|Bl*'lnta4    tmi
trt teokidl lb
dii*vto*a *h*ahahMO*a rHMf**Bdli h*
fur* tm t.*|li»hio*o ii* pronti of,
aod ifc* J*** no Jrit.iot aith her
fi*** Th* a*t|.B *t 1l.to.nB. who hai
bo*m taertiio toii-«**aiitir. ha* beta
amihtoa bi ihe iieod doll io aii* a*
**vneoi «l hi* •i*oiM*hip. tJtheefh.
eithieat dll*«t iwf*r**<* t» 'fc* I***
i-i-* Hh I
i  _,,-| *.  Bi UMI lOt'
I'tiBto- tVHtaead af Ito i *
ooioioa a iwpaieto** f.*r oiawdaooo* *m*
■■ ** fall* t ion* I*, maul
• M  *"l i4***W|  iml Ub
|tt>:it*/i!  A pttaoloeoi <***
*********  Ml Ohtl  OM* <
-    ■   i*   iiiii  hi*   Blf*
lh*    1*110**   boi*    <*.   tto.
l*tlB*    tV  *****    ***
to atleaipi o* tdw*i ht* Bit*. **t An m*
*m**m* ||* ba* hat t*t Uh*o a 4*4
al to* Pile**. Ooi a* he l* kooaa u*
hit* tiwt iBi^oaaaa bo*o*, ataaMk*
********* lt *BBoib*B| *ba*i»d bin**,
ThotoHNihil  A* i* ***** ba* had
toltj   liltl*  *^ *******   tm   Tmi**
aaaa eireptiaO ih* |litt*r ■!
t*1 aS tallBOUt II* bti to**
atoafht op i* lh* i*taiw«i fiob-oa 4
lh*t>*B*«ai« ptiot**. eoa atiroilioatd la
iho MalelaeiK** rt \***** **4 lu*m
Mttratarit •»***« I* ***** ** ***
mm*** ifc* "iit eaiB*MB*Bt ifc* plate
***** t m * **** rt hh '»- lloil^Bv t*4
• otattOet.  aad  p*^wt
• * 'I .*-|t* w-iMWol
oo pMiiimal odttotea* i*> lb* oooaii** rt
lUoteiie. a* io hUnhB*-*** lb* *****
awtU Mho .eeilel w*t rt it. *»4 t* tod
gat aoaahai *****
nt* taaio irarflHASi
nwi-a4i, ain bo t rod iett*t it* **
tho HI* rt ifc* i *ai ,f the odlrtai pfe-
atiBioH i* *eittMi »*ot  tVa*tB*t ib*
■ ****t**t*****rtt*n**w*
Ibll Otlf llla-ftta. Bilb  IbB
** 10**ll*t -f IwOiail. fc*l
t*woo*taeBiii ib'ti the? hata. aad
•t* tablet H**»Bi*oai atretdiaaii
A»|*r.a4lT atll h*th* loolh a«*iter**it
-I  tb*  tfwBaiaa al  lb* l let  t*4
■i h iiooatapt «a thai 4tt fc* lar Ihe
f-«*eiati_oa **•** ** lb* a**e*tlel la the
ai« Haa*****. ih*o i* ****** ml ot**i*.**
-*aihBbaahnfib*ll«a*i* • **
Ifca bieaa * th* *p***i*t ********
wt* tmm** addiio*a.ai aod moiaraot
* at Itm* ********** rt * **m*n*t
ttmm* tttm* b'laaflM ta t enti
otet4t«a ******** t* iha HeH*>
to* aa*i matt ttmu
. B*tib*r,tadthept*oalaaia
•f lh* toaVo-a *-**r*io^ **• mm lh*
o4 Ifc* <"**bi*t rlalt' eooetl
Mi*. ."Ilkfe-llf   UftlfaiBO
**m* iat*-«-"ii* Btt* it llaa The f*ih
aat wm  tlH*.  h*o*«*t.  aith ih*
******* ftmVM*. **** allb 0*«Ufc*OI. Ibo*
fctmiMl «-e*t*ow*i ia*«e ihe •***■*■ e*
ailte*lii* ***
atoom oettititt
K**Mt * MTNiaibaoioa of tbelWi ead
attat ***** ***** **. iti*oaotti«a of ihe
eototiaioiit ohiefc Wi*ba*aeed*ai i«4
the MhlidrfMi hove MtfWIi K*t**p*
tht** a*« otiobip*. tb* itBorted X*it*
I %m********** nittptt aad 'if*».*rt».
.*,    *****   itafbea    ti
***trt****tg.   tm   lh*   ittit
li    Urimg    «v*lp9*td    «11b    lh*
Umi   m,v**i  Bta,- .  ••  '•.-  •*
ltB*ttk •*»*»!*'** 1*1*lb** «eil   tl*
i%ar*Bii-f h. «fc* i« t*ee fallt i**at«H
ttm* lb* Moo «l lb* I****** Biaaeeta
e ifci«e*afc ib* t***ii* wf iratBii
■ oal «h*0 ht »i*<«"t flwai !!*•-
fV-   1*1  *  *»  "11 *   *«t*tBBH**1
a* *****!  Ih* tHfi*****!  Iraoi-KIMU*
*  ** *i**tm*t»e*e**iJ**t4lm ******
iht**em** Im* \i*4*tm* atrt iho' i*t*
Biub bui rU* ■_*>*. it tm tbti dtttaate
to a Ual* *t*"ai't ataieeod f«r hi* ***-
tad *ni r*mttne loi««orti» ih* lie*
tbe t*'*«*tt ** fit u thH-lf ihe t-r-oto"
of matwl Ml**, aod lettelt thll af •»-
ta*o fm**'t* mh** tt* p**fced oa I* the
tethht Notai tonwtit m ih* aan*f
th* %*****
A mmt ttm* Teio*. Jioa*. t<ti*e tb*
*Aft of e *4i*m*t mmt'.y ***p*4lt*m
,. Mnm. tot* that iht ***** *mpny*i
i ************ ih* eiiib *a ihil lie*.
Wat. BAHiLIE At CO., PROPRIETORS
llf  nn .ult  |tei .iliiliM  ll_r
ir iMied lot th** »o
■ •..mi ii. iirailiiii* miii
Political  prltonin,  n
wunii'ii  .if   lalliieiiiani
iruliiliin    i.ai n k   drii
tf)
ill
i-ltlii.iil iiny
per lulu
"I UlOlll
I  tlnll.ai.*
by  vlu-
Ituot N. tbl ni* »( tlm iilck mil
■bQVel II limy tlinw itoaktiei* Ilia)' ire
in-in ii"-.!, wblppld. U'diotiii arriving
in ■ latarn Rlbtrli In lh ivltl n.n ,*•
from lln.ili. _re enilroly it iiie 0111*01
•if iln*  mmni*.  tad nni  ***** re-
*'■*•■ iinni' in aiiMiiititf rtaiilrtd
"I 'i.-u, HI ilrUiiifit to woik ,in
tin rillwtyi, llil* |.-i.-.si:i miaii* tlnaili
In a *liort llm,» Il I* llkoly thai litem
mattur* will It* rarafUly ,,,\ete,| up
ilurlni tlio jourii*)' uf  tie i'laravltrli,
• ' . ■ t.1, '-. nu.. . | I. l..i,-a Ol "Hii !-.
..'■• '.i.ii,. i [.it -i.e.mil., riVOiad ".ti
Hi i. mil i...  |i.*rrulU*(l  (o  pioi.i.l  ml
'i - ami  paUtkiu  fur  pardon
Tlm    1/aieVlti'll will    llOi    f"
Uil'tnili tho f tr iii ..I .-i-tulniii- Hi,,
..llii ill ilile ..( Slliarlan nmvli'l etl.t-
at... *lii.-i, fo* nvoral im hi tli i i'ii-' in*
' ■. i uinteriiiliii i-.n!, fnr  III*  luip*t-<
im',  i>ne raaaoa (<>r tht* u um h* may
ba ibli in make ■ (avotablt r*|airi io Un
mother, who It iald  to In*  mtv  much I
ii.ihIiihI hy tin f !.■•_ ■:,: Unflatol Silurian
• in* ii) iini lurti-ntm*.  Tlu* Our I* mit
1liil|(1.'retil t.i Dim vluletil In jlut«i,i t.f
i/iHt'i. Nalille, uti il.*- .miliary, then* 1*
ttnitwortfa) iiuin.li f.*r tii.- italaaiiBi
ttiai ic i.ati ptraoaalt) mtteii.ti u. iht
-.:•.:. inilui.iil.ir in M. IM...
hurt.  Hm in li*r*li  ui. ,.'.i."  -inn, .1
to*   i,.,,I   l.iitii.li   Die   lj,.een.   ||)4
ii hurt  I.y  the  ivtdWM  tbit bl*
atll it** Im la en iiiu t-taitlotl. gueen Na-
lalt**'* ralative Onaal llunyidl. hi*
i- i» i*i. in •• 11., a reporter of hia im-
|..**'."ii' "f  iii- yn'tni Kinf Almandur.
• -it, ol , !:•  hail an lalOTflew00 lit*
' 1 tilll I" llelltlile   Alth'iUltl tint
It.-itl.r-i teat. uf at*. ill* lot)
1*    in    ,ii*.fl . I'tl*.I Ihtl fao
ha* In welt t.i.iv He |«, liuweter.
iiiielli|anl, but h*|it In lainiratii'o ivon
•if i ti* hturti tmp.iii mt attalr* of itat*.
Nal iiiv.it booh awar* uf the n.iantimi
l.t . t|r In- ;i. .Il.et 'i,._, the tuUtltr),
ll,otieWt„f  Ibelltlik Ulaiti hi*  aiulhet
wa* U.ri..- t.i hit* atiitlokiilty b)
uo* uf lb* |n i ace altoudaiiii.
end b* alhlbllod Hie umil pne
fiiuiid oniolbia. ri|,ront»| a J*iii*
tu bunt ta bat iteeao  11* wai al uo*o
1**1* 'ti'-lel tluaol leitlallll   Itio^t)**!-  I
ol-lllta, theoi'hloi *•■*■■* **a mp*„
•iui, *.f Niiilie ha* *ti.|u.iBit ill Klrt't-
it.  - laova la ht *i*ouitiii| iboftito
• nu- ul m*.t'i |'11*1 bin t-i
th* Itetotti | lu  lb*  B.it.l dolMUt-bane.
ut  I'm.   itnl   ihe   tori   al|bt
il.it I'll l..imot wite bi* tn  v#rll. tod
bar buki*|u*l*4*d by  ituiUola.lt  wti
uap.M*|hl* f.^ iho itint  rwtouo for lha
I'aii. 1,-uriioBer. ti, lud bin.  It t*
•aid thai h* 1* to etauy a rkh  Kraacb-
wiiatan  If h* A*** tt«l. b* will *>O0 **
kn* »itt| atan* 11 Iba ***** nf  lb*  ftor*
nan tr**i-iiii ai tb* Mo.O->t fra**»h*
ItMnd .'•-■aul laal inoi
a ISO  klfSAI '  I
Ur* |**ait**riBi.||iwrkiot NowiirlMta
i* *i pt**BOt  tb* I'ttaaa duooi mutt lb*
ill* Hi  I.,".**  km-ioii   **• ii a
i  iranrkabt*  Ueaai).  a*
well  i*  ib*   fnrtueitB   *******
■oiteiitri,!  mo*   hbe aaaa
i.n.itiai ,ttd*i lb* pair****** >tf ta*
tnuaiM* af IMtet.eed imuoi thete
■.. b**r b*i a*t* tho Oorhame
of Miriheroo|h, Ab*rrart>. Miorbmer.
*** * lets* eenbtt uf (H*«lit*«t pat*pH.
Cattiih iaa Anmut*
out at-rvntwt,
Thet**roMBV ******************* *i
Kiel bate ******** op*tatfa**i for ib*
- •• in ik* oeeilliafoaie la
a<r«ilei.< skat the pM|*t.*iati tvaeldii
•tmhtim OoMBd* bb ih* pi'1 of ih*
at*i.Bwe**ipt*tt-d
-imi* »i taiiMtio
TbeOtl-UeiBtPtoaiooi I* otOBwai
lot tb* rriokUrtoi Xoilaaf| lor pab*
lt*bi«,t tb* *fwo« h of a *m itil*! «t auo ie
Bk->-b lb*  «Bt*iBiaBot  *i* MffoN-l
■
at*, tu i#»
.. »v—i iho upaer peniee of
s,*.. „. au-*d oiBth
4*»ii* IIbipIM* .if i*'i*a of atmd
ttoa) n*4 tatan ha»* haaa d**ii»tH
|  ||  14., I ** IS,- bai i*U**A
. •***} Um ht* iBppnrt ead
. , atll u i* Bo4*maBl. tie
iui* Irea aay *hat* ia the luuio •-■*-
ektatl •bftow*
A Paiafal aeiileat.
,V*tr the t*m* rt the itteraaee p*
ftwonw* nf IMUbBe'i ****** *******
Aay. bo* .of ih* **p*m****, t* loooiat
atrwoa ib* nai, put ot* f** ie t hB**,
titpftad, tad Wl .-■* oh  !*<*  **ry
\mi MM »IIU* OKI*****.! h*
******** «p. •«! *y** aiaailotuea it
*a* IwBkd ihai b* bad *attaio*ii t **ti
************** *4 *** tmt*. ****. t*
****** *rt 4i*a*t*>"• oil1
hM iimoi oath ttw o>**e lima I* toot*.
IU o a.. aio*l M t< Ball a* pnoMMr. eed
||1*| t« the et*atBa y^atvti oo tantd tb*
traaah
UNDER GAY AUSPICES
Tha  Grunt  Km..  Meeting of tht
Ontario  Jockey
Club
PATRONISED BY THE ARISTOCRACY
Probability of Important Ohenffai In
tha Bonk of Mont-
reel.
11KA91 BANDS ARE KEftUCITID
Not to Play in tha Btrevle of Toronto
On the Bnliiiath
Day.
I'-.H.isi.., Mai II TihIb) lb«Oniarlu
Jtwkay flub luauturalnd what wtlLaaoel
llkoly pmva tho L-rt'ii. -i  r. ..  tuiHittni
in ihthtitory nr ihteltibttndththaaaar
on' "(i iiiuii The Oovarnor <>*n*ral
ami part) arrived  latl  i.lal.l, and  will
n-n.iiu over tha*i*»*u* btrthdap, The
MH luliliinililf ,if i Midi * i lllioiii
ooo tll tM*  |„ m lu  ....  I),,  UtJ-ttr*!
Hovm II. ^Im  H  l hen i* tond
tuihorlty f,.r layiui um m. .i Itaportaat
i tiuii"* at. la i"fitemi,i»ii,iii i,i i-onniM*-
ii.iu wmi Hie llink ..f Munii-ii    It  I.
ptebebhi that at the tail laaaal me*t-
luol ihkrehalden, Bti Hoeald itatth
will retire frum n,.  * u \\
Auffii* I* inealhtiietl ai In* -
i.hum.  i'liiu.  im
Tha PniettlOl iiiit.i.i. rial a*-o'iaii..u
bat mued a reqoeel i.. Uhm iu tuthurity
itiM-i.ril  uilliila mrp* and bouevolont
K-lelio. in it.- <*iiy i.i  U'l'f Un i
iouiuiit«d paradeM the saiiViihur iu
■t lean dtrptntt * *** aimi,
i-i.i reroato
, mi** i nuca owi
I'iiegueoi. .11*-, ., ft   I   •   .IteiniMO
fur Niifiii, ti, the take whorw they
Bill  tttnp 111,11.  Vl...in  atfhl   Tbt
liloliadlel. *.e*\m f,,|  j, .  |  ||  ,.„l|t,f  lt
WoodMorh
1\  111 IH.,1 Ul \,
tht Wtrid btfU  lM ih| a f.mr.iwt*
ei. iilti| ..lUlua l.tttlthl
i itatan moMNOUi
lUura-.Miy 31 -Thr**, new Liberal
annular* i* lb* Pnutv  Kdward |ili*4
t«tei titui-ul bare bo*« roluruwd by  a.**
"da_uil_o
Paiihiv-n* Bledrlc laad.
PaUHUTB. Mtt :t liionut roa*
n|iii*eni af i**i* Hi ihe tairhivea
•Win,- nr**i reiloay errnMlaai ui|bi
Tha ii»* aod *itia|or* it* fcelai de-
Ilitr*diu4lh* tsnA BUM* pmhwd *m
tNOOftioitub Kt. it itiat U* a loaitpara
i»*u.iini bai ***** t* eem**i
•eiiur* Drtven Pro. o ttoaaaar.
mi imix.i..-. Mai    I'lhrtelton
«t ib* Omm tmamtt T*** ******
tb*   ItrtlHh   Hoiiaet   Heil   |o4M*
ihu Btutoioi, ofab-h i* roooloi le
ih* moil tredk. tod drnr* her
awaahM mo fmo, the iblp
Th* tepteti bai *o«ra ooi A verraei
for tll ib* ptnoHioaot n*aih*ri *,f Um
■oadp for Betuinff tea.
Minn Mty tl, ~Thefelted ******
******* <**** Hear ht* l»uh*d a-141*!
tm *** rt 1*4 tm*t eod e lera> aooioal
of lapplio* eod otlli*t*otart>*riTBvae>
•odu.it owtoioa  Ah*r  * fo* tUyi
Utt tkot**fcoBiUioia*- f.t A nil Hh*
mil MiHU Mlba **4 tb*o t*riwet*l ta
t oaiaabe aad •* ***** a* ttr a* (Vol
Hartwo oh* bi,i i*k*i*4** I ll
Tarpt** end brid* twt in ratUiia.
. M.antht ib**t fttoa witba
ab*rw iwy  a*t*  rwawoiii  auniod
li  . etttetled  Ibal tb* I * ileal  *****
..H*a>i»*-_B*t rt tata'iltaa for Atttha
•iii tim, *m ****** aod pMhapa Mat
Mb*r pm«iaM*at *Bhtit The Bear
Blllaiakw •* *n**iaii-o rrwi** tad vltl
h* **** || kail all OMalhu.
Wortt af a Cyrloa*
i niaini. M* Hit ?l A rftlwae
aear h*r* i»*i*t*4« na**4 mib trite
earth of ibn plat*  RpK • a«abet of
dtrettlac* oota ***** 4*-iii*n*4 ead
lo|wt**l.  o,-oo* fatal) y
thitiateojte 'ok* ii.* *ir*^* **taptB|
tM then -*t»t *•*•* i" Ui*«|b*4.
Bloat* e it*1*, bui tBotvr ibaai I*
Wtt-M,W___l
11 ti frymiai IMI Ib* So#1fc*t» 1V10*
u eli'i V-atJr'«th* •all** *tall»o
inatbei I* R ia*Bi*| l**i1lUio eo-er
ib* •win*. Ub* ***** a IU*t*ta ftttl-
*t* *,**, rt*h*M****m ********
■bit lh* *eotfc*to Railaay h i* fc*
allMd BbBlly ta ifc* i*i*r»tifc-*tt
ir*Ht *tt ih* i»*ed^o itaaa Tb*
o*ai|i* T***a**r* ***** le Ihii *******
***** thai ifc* ui'Bi >«iih*r* Ueiloay
be* (b*i tri a ttaoliati ta tb*ti**iHH*B,
rt I,. i**4 frtoa PeiihaiBo u* •tuiK.
*i.-*t***m4 ifc*i'***di*B IVia* taav
a*oaeoi rwBBiBtf r**B*n **i»t * Iit*e4tf
•t*i*Bt Tbu o**ald lodoole ibel ifc*
OMBihHa ReHoiy 1*** ibu my aul
tltntti, t» e«ii i* a ar**i ihrtoaih
atlet) rt ******** i»ib*bb th* *«»1
am* ***
tin Al *****
At Vbleant |oo4o*t*ltt Ib* Vl*o*e*t*t
oealov Hrtmam *m** fc**l  Ifc*  V-ybtfU
BteiMvloB tee*** btt **** Tie** *«-
I^|a4 4«t**t lh* ftoatlfc aiot* tVt*
et*ia t*ato*OBi ***** rt ********
I****,* **A II* ***** Bt* mm rt th*
fan HIM **** la YbhMte tV Via
***** fm*** lorfwow hNM lb** MM
end 4*f*at#d the Vinmit feefca* I*
tern* ***** ***** tA *** fcB*1 11IM1
*it'i*mr*l mi******, bal ****.*** bi*
MilBlelBeid. tod th* AMtbty eb1M|*Bii
It****** t*f<a t_ala-.1iaetoabivre4le.il**
********* otirv Vtl of ihe aeltatrbrh'
rm**n*tt******* nu** ihawUkt**!
bal ******* ** **** Mb* i***|o«lloa fc*-
tw* •• ib* ****** *t**n patten
Vblntte bed e fhaate oo lb* trfchei
tWM. to are *m * **** rt th* ahoy ihu
bal 4*rtrt*4 to ih* Mohbtoo ti#r*«MB
*oa*«HaeBi* IV Mtteb oitb iv
H*-*tialB«l*t i***** **« t h*a*iir*l *ibi-
MtlBBttl 'tVfcwiioe «*b*#fB. fcMh rti*
dHHuiBtiopBtttk tv i****rit*M
i fcytvVoiBtH*-*«i**'btr_*i*ti***lbyi
baiapvo.1 rt owrtpot**! tiowoa IV I*om.
e /v**-**** 1*4 ****** of e*tb«e Ibel
•Vo*4 h**o fc**o*lv IV 1*011*10*0
*f tv MfUll b*od th*ir taiod* u*
****** t*r m** fnamtataii* HHIal
Ibeit ****** tarn* TVtaiKh t**1*t-
4tt BwaU bit* *** tttiit u* K*ooloa
MB '* • Ifrd 1V W**1*« ***"* **
tV*|b *****e4. Vl mh***. IV MtO-
**vi**b*«h IVt ftofod oloalBi ih*M
feiatir i*yri**«e frwa «|«*tl*t»H* tad i*y»-
pvoaau alike \>t«t1e b«* 1V onUh
vt **.• roe* it tv tnt ******* *****
m* ael*4 IV eolin pUtler) t!M*
Hat** awd I**** Mi ib*h a*tf tad
ibwk*ai_ hM* 1*4 mm* hilled bb
lira* awoioei**  A b«t*e VteatiM fc*
l.a**rl, t i .  *.1.f rt
* Mil* Jtwab I tltrttBoa aod hM
fiMlly. *«»o*MiM «*f *** mtt* aad
*ttht (hiMr*o. **t* ell mho* «ii*bii
j«tW A fhiML laa imt* rt aaa, **.
catwl VII a MU* *** * ***** ***
ditto* Ih0**4h it* Utt arm AoMhe*
.bill h*4 m fiefci Hg ****** ia ibre*
■dam* Mn Rfchanlinai •■* *****!*
hen ead II  G  lleoi of  to* in lit m
tOpBattO-l llltllt iBfBlWd,
Very 0_44 Oo_of_*1
Xt» Vnoa. Mit  r*  TV  Tiikoea*
•**   Art,**.   S*b taw adtaiet
• IH  M'   Mtt^a.  aV  MM  _.
tloaad by IV nhm X**t***Al**t
Mepeiet io t«e*aa la taha «atr«e
eftvirdiali af iv HH t*M*a_ratily
eafari Mt <V a**la* n***dl aad ortt-
iiv***. M tBiH* aad Ib *«»rtaM M
*4w*tao*** tad art* iu i*e«*ete bf
l_n*a***t. *** *tt***4 Vr* aa IV
•toaaHt roipMo TV Mt hai oal
tmt* *****tit4 bl l.*"4d KoBlifani, oV
Olll pBl hi* ****■•** MB**Bl* tb*Bitb
IV IIbw** rt I**m***. TV *******
bit* lo 4*l*il 'ha l*tt*f Mil 10 IVI MM'
M*a* V IV iid od t V let total yaitr
|j*t4 K»«Uf*o*4 hai **•* to **i Mat
wiih iv4*4*ttt** aod bit*!;, tnii m
Uhmb TV** *> oti*tt*a bww'Imi
v IV MH h*t* AH loroi oo IV
llM tbil Ta**. iv tvdBBol ***p*i*t*.
i***, If IV #-a*-ir» t* twyoriM a
breath vibobbO-i itniti* Hsioaiy.
proMMr. tod Mr IVad »1il trttmm
iMMittoat Prohtaa.
u U-WNI   Uat   M  we-twitry
IVwtor hi* aayatriMM I "WMMttlttw  twNO-
pw«i rt ta*OMfiatMMa <butte II.
iirtetiotwtBl t«.K ttt  N*Myt*i*r. iha
**|**1    M    **«l*ilt.    OM   Hi
IWdatty. e vtavt bT J
\ htotwlj. 1* rn—m w
ItoioM aM i*t*t, *ii* tV iMMttraoi
fa>M4*M  TV temmit*** aill atll ihpwt
iv Middi* rt A*m. ***** ia ivtr
d^tari*!* iv ttwoMiti*** ain **>*Bia
1 *n*a* km* t* ttwdytot iv ********
I rt IV iMMttraoti *V '**m* t* thb)
<—i*irt aM laM ti iv p*rft af
Km Vorb  TV <«Mwiit*B '•lotttueted
in****** nof i' lllooUnw **• IM Ml'
in** nf o^aivta ItarofB im i**ar-
! taie IV roe*** ta iv aalMBP*
t*| nf |**ob-b fr*vn thnaa r**iwtri*e 10
IV lolled Mel** iv tb*r»-*i*t al IV
iMt*i*f*it«. Ifc* IoimHI aid far-
eKbed mo. «vthor aMMM iM
*****   ********  ere  real  hy
l taiwtu* '4 tv tlal* nr M«al
rleoIIIV    ••d    lU    lotaMlUna
- oa   tV   *«b>*n   tbti   *I11  eo-
t *- »1V l •■■*** mtttm in frtiv ito* t*
yfrrm*  ***mt***  IMMltraibM  tola
Ihtt roaottt. or la Hop  It **i<r*4y
, ihr*te|h dlphMMtiiy lati l HM a THB  I.ILI'i'.l'.n  IW  «l'K*l'MINCTl.H, MIIT1MI COL-MUM SIM'AV MdHSIWl. MAV
r.-le|)l)Ulie Nn, Hi'i
Anuitroiiiv. Hlni'k, Ni*w WutHtluttl
Bell-Irving, Paterson & Co.
lVlii.lB-~t.lt- .nil Onuiiiil llm i'l Wh.....il.  Ilt-ilrrc  in  l.t.|it
SKIPPINC  AGENTS
Du Iiimi ilii'-.i i' Koiil.mli l«f*' ■""'  "'  "I""" "i"i"'i 'l''"" i'i|
'i.ili-i, t.ik.-i, i.ti (i.-ii ni.l »li.-.i), iiii-iin.l mi'l |..|..-- plvulvtl
it,nt at,,,  Lit ii.il>-. mil- nlnl ill tin-.-.'I  nl in.tl
ODhc gefcgev.
CORPORATION OF SURREY,
NOTICE.
'ill
t». M.i
A'
n  VI1A1NHT  TIIK
I  Hi,  -nit,',  inking
Ull  lt> ikw  II  I**
t,.t,,i,  itut ml. Jim.'
umi S'|l i IVAllJC,
HARDWARE J*™
NEW VANCOUVEB
1IK,
11 i
WO  CARLOADS 01' HARDWARE ,'„ „v ItlnliiR a Land Co. Ltd, ot Hatidlm,
..III  MIIII  I
11  ,,  It..**.I IB
112,500 Ul". 2
 'Ai
Vtit Sti  M \\  I ItttM  M l\  YOllK
\'ii| M.  \|\\   IVKI I   Kill l  Ull'
l ,|,   a , . I . , . 1 .
V .'. t.i ■  1,1
   ' ■ "I  tip
•'
a i mh,
. • .  .   I
iii win*  i i.u*,  \t  i.kimikh
w<
,, um, i\ • i UHSnuS tillt lliltl'
_
1  II II
iM  lllll 1VU.I,  T* IK
1   . .......!_,. * ■
..ti.
MU   MII  ult  lil \t
1' -l;,,\Y tm, i ■ari.i.h i;  vm1  «i *-,;i i  us
.  I1
Vl rt   ItiKiUKII "'I I'AUI  ' v  ll
ik.    » |at tviil  H■**  j il ,1,.
I
-_  ,„ .,!., bVll.lt I'l UlllANK  1   *••*■■••
* *  ' "" i.i  Hill  -i.l PINtl  IMIHlHTKIl
■ ' -.  "I    M..l„
II
lia-V   \|.|.i.  I  II
I) l.    v * v   ,, t -
7',,,".' ftll,«,ll l-l.tllllllltlill:.-.n
*--  m mu ttll.I. I't li. II t-l.  t
l-l
•
,  tTII.1V I -i ill  i"l- Is niK
mi- I!
'
,,|.  I\  Mil III  itli-lllll-IILII
II I-
,1 ii iiii l   III S,l  -lit i
i: li.Biiu unii
I.
VI. Kill    II IIM-lll.ti    tl-llil
.1 ■..  .1  I lill.tli.a
lie rlia
1,1,1111   1*111  -11 I   M  III  llllll
I
k
III  it  llll I.   Ill    111*   -lltl
ll'. - i ■  -  ti tm.i  tun  t'M-i.i: i\
i •.
.a,   a.  -
','."-..'.'.'IUI I  \"-.""|-a 1. l-l   IIH I)'*   'I "'."  I'lllll'    H'"'l    LM'
1
IJIMII ||  .| ".  v..  m. Mill.   illl.
ll >
-/•/lil  till I  I'l It' "*-'■  IT'LL l I
SI llll I .
SI IIIII
t
I
'
I KAIIKII I a a. — . .-a.  I.It.IIIII  HI.
II.
"h  un  i|MH
•M MIAl M  IVllMKl* ml
I il . Nit 1 ■   \ ■
I -.,
\
Mi  "i   NBtt
It i. ttu i 11,.in.i.i: mill ..hi
ii    mutt ,i tn i,Ai.i,i ,.ii
* *.
, fill t Mil,I I t.t
I'l.
11  .
•i i  ii mm I'.rniv n  -  ummi.h  WNU
■
■
|l
, i vi:ii ul  iilTKI.   W IHIIIM HKAI  I.ANHMKVM
I. ■    . II • ..... ii
	
Ato-i* ii *• i
V
v  i--ii:i.i.i  rwun 11
•\ i
.. m
i IM \ *.  ttll 1.1I IP H tM
It
tii,.,,,
nr.,a,i um it i-iiis.iii'i
tllAIII III,
NOTICE.
. Niivt|tatlii|t tin' Nortli Aim ul
tlir t'lnarr Rlvrr.
Tin, tlie •.|ilillH I. -li 1* - ll'" i' iml l"'1'11 "'"'ii
.■•I, i.|iiiii'il up iiiiii ni.ii l.iil .ii clow prices
\\,■,.„■,, .i lull Iiii. ui t.tiilil'i-i aupplleo, miking
.,|„-,i.iliii's,,i t „,lk'., Ituililiiig I'ltper .uiil Nuil*,
We .ll-n linvt.il itit'-l liliigllifiri'ill -'iml- "I * iiilft'i
i.ni Kii.I1.1i  Itl.
•|| tH-t-lt|'l,-.l  l-l  1,1
a VI, l„il.|ti  ,1.1  ,
I)'
-lul IW
I 1.(11.1
CUNNINGHAM BROS.
Pianos, Organs COAL
 .t"« * Ulnlnji a Und Co. Ltd., ol (taiiiiuiu
awn_.w-.-_ni N[, Weu|||BI0| ,
 ti,, V""**1
The liaitii'.i, ,
 nlnl I,.,
« 18.00 PER Too
iwieeuiiiM, -..;    *■ vW
U  "  liil Sl  loll  in- ■  Mill*
ItTMT IBBIT Nt'lll  ti UtTUI llll
CORDOVA ST.,
,'. ft. ftiar .111 I . 1* .11 I M, ft  i
APPOINTMENTS.
nVIV 111 -!■ 111 I mt - i'lll' I
F. CRAKE,
WATCH!,, m : and i MANUFAt.TURINU : JEWELER,
i ulunil.il it  lln.. I' • .Vt'-i I''...in I' "
\lll.f.  |HI "tl-l.l-, all  IllllllUlt  lit
Wiilliimfiml i i. ..Mn
tttli|r.l.    Iiiii'    I. I    i   all'-'
Hill    I ■ 1  ■'..-   '
I, ii„l I t sti1,,.I at  ,-1 lllll .
„ _,  , ,,, „.,,,, , ,.  ,   Ml- Itiinii II Till: l.llll'.'K.VtXT
"1 **'"'   '."   ""I"-"*1   ***>**'*•  « ||   ,    , ,  ,   ...    |.l,B.-.ll,.ll,.l,.||„.
llllll,   thai   ..-lltl  ItUl  Im  a.„l  „l  tltt-
ll,.I.   Mi ■ '"' ''*' '""
1 ** It.lllt,,..,.
-tt ik. -i. tu uul .hut. tll.l i. I iiaia haul,,
... .,-  ... - ...  .1 iim ■  , ' "'  ;•  pliiiii'K i • Ij' 'ij
ft.llll ,,lnii, ...leal i V . .1. .   , . el lalL   Un
lit In* «'i ,,  i  '  '.-'.,".'.  '.   km...  I  ,i  Iii  link   *|ti.|,i, li •• i-li    \li,;>  .I'lil. "I  \
-'" '■ ' .io '.    rile I ..'   \iu-.iia 11. ml-, iii I'l.ut.I \\ . in  iiiii limln iiill .unu  ivtrli
... I 11   I 111 I
   Ilfii'iulii-l   , ,,ll .ni.l  .t-i- |t||ii-.  iiii lintllilr lu -Imil t;tiittl-'
Bt.al tli.  .|..l|. .- .'! ll.	
,., . '-.Bl,    S«
|.|,l.ri„lr,l '  ,   HlBt   Hif
Simpson. Hall, Miller &
I'l.ii.ii \\ .i.a-, quadruple
i in,u. a I niiiiii.i I kliiln
uul Silver Wait In -i, 1'i.iitiinnl-. mill 'uiii
i In, i.  Six-cl it It ■• i ti   A l-u;i ■■!•" I. "i Nt ii
Wliulf
llrl.nl
V I.  l-lll.Ill 111 ■ IVI 1  HI 11
.    . .1 '  Hal l.airlllll;.
"  ."" I.
Ship Chandlery.
FlSllfillllll'sXllllllliBS-*"4""
liill mitt Sti' I., ur 11 rllf tor I'rlii'-
NOTICE.
\\.- Rave iiii 11.ni.l .i \ ■ ii Urge Stock ol
till- i im t- n HUH .Mil I
rta. i ■ i,' iliin - nun -ii tn ii"-i
"II -IIM- I". AM'  -It 1" I" KIM
 II'" I, ■ 1111-. tUhl 11 fl  tll  Kl\|i
'"   "" ' ,".';"--;',..,. Ptiilirttillion't Dtllllilin, -tl'l..llll-l 1**111- IIM- It-li IKr
-    Mi,  *_•**
_. aval  weu
4_tfert CREIGHTON,  FRASER  &  COY
"••"••' •  ■ ' *** iTHr**-" 10 Water Slreel Vancouvet  111
■
-
L00UE1E    i,.^-,
H
IRD
THE TAILOR
,*"* in., t.,1 all
111 llMutaaii.il I	
|»  .
iiii- NOT inttlKHTAKX m
II m ii  I in;  ft lil.H  u iia I
i l is. in i.iiiii- IIIKV 111.11.1.
ItK.MI, Mill IIHIIK 01.11 MAX
III-. Mill I'lllllll'lt.., Hit IIKAI'
lllll.ii-nl'lll Ml I.l'-INI—ili.i IIT.t.l-ll
CLOTHING
ill l,i. Ain -Itl.l-lll.l II tllH,
01  llll  HI-I H.l i till A..-, .llll
III I III Mti-I -hill IT. 1MIIIK
Ul 1 I lllll I l.tlli.l INU
1 lllll li -III h lit tl 1,11-1 I.ti-.
iiiiiin ii,. ,ii mi- wit,
I All-I IAIIIII.1-, ASH I'AN
S,t| I All. In -tll-11 till
l.n-. 1 ll.ll.lt I l-ll. ItnK
is mi.-I I illt ITVUM AM
t.l t  l
III] lltMIII.H
SIR,
Ulir unu ii l.|,,(
III .
'"" *'"•  -
l.i .t,.,l,.. ,.,,,, ,
mil tu.l itnl i	
"'•'   N i
..nl ..I . I..,1...   ,
"II  I.
|.lt>.  Bll.lll  ,,„ I,
''ll ttl-HI
.Blltltltlali,,,,,
Ha.    I.	
IV Ml .1,,
Tilt-
lllllll     BXTHANTK  IL\
IMIN.lTHlN
'|'ui:-l mi mm it 11.11111*11111
I a  II  B
■  .    ,   .>   -
.
,1
•  |l  IHII
...f at.'
I
BRUNETTE SAWMILL Co.
MoPheo Bros,,
;,r,.l'lVna,\'.';iV,,:!81iipwrifilil8f_Boafci.L
B0AT8 FOR HIRE
HIRD The TAILOR jB'^^:1
Pmi) MqU. Colonbu si  I   j yAt & p
BOOKSELLERS
& STATION!3U I
Nib .Mm In-iif l-U
i'ti'i,iiiti».tm,e. iiu miii iaa
a »**.-. •** *. ■*■■
i ■  •
». •   .
i ea*!-.,*
. .   *
I  I
tiliaiotiti, ttr. Ill
*
aai  •    '  •  I   Iff*** M»  thti
\i .. i  ■,    rliata  tn *
m.uM be la  ■ . ","l*m.%m  .
'*'.!,,!,
■  ..-i*i..« Iht 1.1,..'.. .Hal.*. *
\
\l \\  Wl sl Ml\s|| K It*
HAMLEY
manufacturers OF Lumber, Shlnglea Lath, Bill Stuir ami lioug lluilmr no „ill<llij;
tu 100 bet,   ALSO Flooring. Getting, Himtic, Siding. Mouliliugs, Ptokets,
Scroll ami Timed Work. Saali. Iluoiv, Witidotv ami Door Fraini's.
Hois'
Huns.* l'iiii:-i|i ol all Kinds.	
i. J^cc-arato  "VTztte  G-*a.arantoo_LAti
KILN DIIEIl I.L'MHKK AMI MIINt'.LE.S   -ll tlm AND FIUIT IKJ.VI 1*1  IIAVI KO - fl * l.M t
.  Shiopin;; Fncilitii-s bv River, Ocvan or Rail Jnsurpnaaod.  ■.
1
*
.
•Hi
■
lbil
Ihe
.
fi
uii*.
*
NOTICE-EXPLOSIVES
DINING HAIL
I. O. O. IT.
0
0
v i uN 11.MM M., ti
\V it\ltUi>ll;ii
'ii
v  ttntii  \ •
\ ttitaaiMii
*    pllllllll | |   i*'t.i\
•   *1
■
GRAND
t al I p at  All
t«)',iii.,i it.- laaob ainaiptaea ihoti
\ f iit i te ■ 1 i
llWAMIll    H ItniS  ll|.\-1 |V.   ,
-imi.iiv.   lliWUKUM  |.|.i..\\i**i,i
.  I.Ue||.«i  <
Stili* aVuft.ii Im ttti* JUDHON POWDF.K COMPANY.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Columb.il Slreel,
N.-w  W.-st.iinni.-t
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
.  * ...... ... .,-   .   i ■.-,.  IIAUIII-TI
tint -l. Mlii.ili.i .III IVEM I    '-
11.  .
•I'i>l.  .i   in... I.  llll.i.
1,'IM.  !"l   ••!  -I   liliRI.lt.   I  .
1 • 1. „
11 l-KUHKIItt.N
. ...I-..1H UI.I.1  HM'*
I
.,   .,,\ «i iiu.., h - ~|i mi.  it-  i  iiiiiii.  nu
_ It  a
II
II t
s
-
(I i,|i|..t.   I. „ ,„,„ ,,  i  I.H  IIAIIIIIlTl.il   It
l I   a
a.**. 1 la.att. a |.a*
L'_
fn ii hi
i
■
\ ,.*i *t * fh-mn
See t\,.*„ „.ie,  Mt*
laitt,,.,.
*.rf  *,*tm,m****
i. **m****** ******
■
FA1RHAVEH
Bank«Montreal
WAHHINOTON.
MONDAY, MAY 25. 1891.
:iti -:,;  -t inn v
.
aiitwa 1 NOTIC-L,
I I.l. PKRmiN*'
^  -    a\  n.
,
. ** * - ■  .   - . i
flli'lmitla 9tiool Noa Woatmlnatof
ManulaciuiTtni and Dnlmi in Kouab and Dresseil Lumtier. funnies,  shike.* *mu**m
Utfis ai.d Pickets. im
Snlmon Boxei. net  Flunls, Trays, and nil kinds ol Wood Furnishings a  Qauiiiqc'  Ban*
tor Oinneriit. Doors, Frnitics, Windows, Mouldings, Blind*, Railings w  q   .	
Bnluilen. Brackel*. newels. All kindi of Plain nnd Fancy Turned Wood Department
MATSQUI
«.i |M_aWe*a I***
l UA!
• a ,
-
_-,.!  mil  il Ml TIMIIKII   ilaMUlKtt IXI mill
.1 ■*
I.
I
s
S,
*  A  ...I... •   B.JH.
I  tll -
. •   ni,.\i.i;i..|.  m.i lltl  ft ,i
• •.
>
I  li .„i.i.l;l  t It  .111.1111 ".■!.
■ utm." •'•
.'a ■-"'.•■
•I-    iiMS-a.!  It Illllill till  -a.  :
.11.11 lull   I ■
—
'-
 "I:
,'..  la,
mit..
I , ,1-11   l.l.lll-l   I'lill
EARLY CLOSINO.
\\
B. MARSHALL
DRAYMAN,
IWaa.1 - M
I . |- .   |a.
New W..|linat..u Ooal.
M.II ■ i i -ii* li\>. in,, -tl Kill
i units l ISP-
\    I  li llllll lit '-nil  llltl
*' *   ***  *1>
PRAIRIE
CITY DLBCNTUREH.
•Pi.Mil.ii- mi I ni.i;l*i.i\i;i' * i
i
■
.... . i ,
Hit ttee« tpmia
lbil U"
iw,m: nine it tmi* *****
GEO D. BRYMNER
MISSION STATION central hotel
I ***, I t-5a*l.l 1*1 **"**** "''
,, .- htm  \\.*    <■ *  **
'  AAA'    .. JAM£8 CASH.
SOU yOO ICRIS
haiaal) -It * I*'  '
IhtOMOlb   IWOHMMBBBl
■_1 la «,*• .:,»." •
VANCOUVER STONE
ih,- a. II l. ."■. Ii>a|aa,e BOB  I-.t  the
a   , .  .-  .
io ten ai-atiiaiaioae  t- • •
COMPANY
U«H»***»,*, |-#  .- U.t ■  -
SANDNTONi:
J^ If A I.l. I t!*vl-
***'** Illt *«ll» •
1*   I   I ****
Villi K   IIIKnU  ll.y I Iih till 1
..... __.. - * ,,.i a«"-
■Wara
1*1 M II
I  J  IIH11I
if
iw - >t ii mut
. it m •
pioneer tt** oiuery   Telephone KileuioB 10 SIKGI*'-
4 *\  tM* 11 111  ttl MS I -'■' 1  •! \ t
• Oeile*  IntfXHlt* tott P„l,l.*i>a
* ■ *ii C**'*v*t*i«
l  HtllK  i«,Mt|,,N
<t,    HI.
» •
i i.-ii i mu.- i itr.Nt ii an,i i.i.i,
.1
s^ it)  I V.titMi Itl.M..1,1 l.M
Wioieale ail Retail lildlni :
ia*. *bt
.... ia.i t.,__, hu '•
I3& PER ACRE
* *.- ... ■.-■ .  HAp* I. 14.*,
.  1 < • ■  ,.  ** > 1 tllBB*!
H. E, CROASDAILE k CO.
tt I •--• It. Ilelmtt*
*  ii i.ii.hiN i* ihi Mmi II tli*
m .1 ■■■*„ a n.i Bill ibi**  laleoliei
»,. ...ei iha liat
IMInbr L55JE!:
i.
<
ulSh  IMl lllirilllll'.
j It tie taitlet «* Urr llllr I, I pntwl .1 I
Irat _& ()lin_l II.
.11  . ,11,'HIII t lull,!!
111. ul in,  ,.
Ill
I tf.latlii it
|. 1. latla.la.t
I  I'lill
tell  •  |.,|*|l||.,  ....
II II -ll IHII I 1.1  tl..
im ..f'TvlTi'"
I I at,. TiaalB.li..,.
" S,V.A VaDCOUVer 0ISS0lUTI0» 0f mmm   «««•«" *«";»T   r,oo Repairs Pniplli Attended to
V"ii'i. tt nu i i.t - 'IM.N uni   Rful Eotnlo nml Anlilint
.i  . , ,...
i in,.
QUEER'S BIRTHDAY
NOTICE.
UKOPK1I.H**  -*KUH *TH littg   VVlll m» WBg   V I,** Ml.UMit IHVIW   M
*i   ■ ** *\ ,
* .fcj|-j I lat "   *
tet|,it_t It.**!, Il-
ilit. *. r*nu* -  ,i* ,*
• * t  ptlf." «•   *"  II  «" ■■■  ■  ill ******
a*4 liiMtliiB* .-I lite to****-**
I*.--  i
oUlnMII II
A 0'Hiin-*i> i  i • i tnm
Iiioni-Aiit'
■
•  e--ei i*i,i
Ml I ll  I   It.attl  *l , It |  |- \  ,|  ,,.
P  H  ll".  It
CHA8.E.TISD.ALL
UUNBAEll
Mil
CORDOVA
•Irrat
VANCOUVER
 I !	
in fftf lr 11
riVrltl,
I
... I...wraiB i.a
NOTICE.
.
I •  II  Hull   Iiii II! II. If I.
*..i mi .   1. a trtt  ' •—>
'•'•*    _I_T
NANAIMO
The Crown Stables
NOTICE.
w HI.   Ill  it;.lllll..l- m*raa*tm
17 *V. I .a  ill.  -.a   >••„,    |',|:IS|.||-IIII lit.III.I"
I Bl    M  '.'•'"■  W  I  ltr.tr* trat
i< i,.,».,:s hi. ki.mii-.i Ain iii  ■■«f **"iv;''i:i'iiL*:: *',:'.
*.■►• iaif.it-••........ ■ " ",•„*„"**_„?•*""■
I;  'i  until  tin tiiit.i i  "i
l,i  t,    .,. ,|».,Bi.,f tBil.aftBitaeia
 I  I-  III Ililtt 11.11 -.  lllll
I  lira  Hart,  t ...., .-    '  | |,  ft  ,.  I .'.  f
......  I.a p.fttaa. lie  MM ■,  V*lrla 1 l» «*.  *
,  .  8TR. DUNSMUIR !•"';.■
......i........ :•*,•;;.
. - . . .-■
H-i Sn nARE8HK' 0REEN * CO. . _ CLAM_
A~  ant'l'iatlB. Bill la -al                      -,-_, A . . ., , .. ,. , **h  Mt* UlaAK—k*
^..  ".   i.                        HANKER8 -.„»«„ i„ ii.,.* * , un
..    .utt*  .  Iii  ii  ■    i il,-  I it.it l*-~lin<|Bate*iihl»t« rim-
.,-.■•    -.I- '  *  ' ****** 1 -I .         V|i |,tNI I  ll  I ■ ll*» lilt,.ft llltl  11  iti,.rte«1  tinlll-e   llrtiet
■ i-i".i, i- litttii,**t,.|fiiilif.«ii„tie~>  link*iittlrat-
The Matter
iv itui"  it ■
quail!) ni i*
whit It ■
made, iln im
niiisi.i. i nt"  n
.iniii ti.i.iK
ihr -ii,i|..' iiu«""'
tnif.i th nt -i
aguannu ■
l-il   Iiniiii -l
K.ilti-t  In  •
I,nl.at i-iti- It tttgniii*
midiitlng breadd*-1 ""
Immorul  >**"'>*•
-in  -Tin  >//'/""/;
(./•/ I'rtitliiiiii** ""
Mm,"  I'"  thii*
nntil   Tlirt'i"'*
■
. i# ■ » Ihe I-. -•  llite
tatal  Inlti  •!•   ■
em i.f i  p **  .1.1  s,,*  OMttolajll*,    vt If le|**.W* lit* in t«t.***t
Rlllaat   Aul f'tetallt
;'*'lt* il'iM Vir'^". ",*,*„  ,1l*  IB*."jtltfcl jB.i   IfaiaaM  UaaI
.  |.|.|t|'  -r I'  -t.i I,. *,'  , it,.a,t.'.i Heel |1*f  VAIIP  ■PHI  „    * u.
.  Biatmiim ia mm  „„., »M ,- •  I a*>at Blaeite N.** IWntnlmiei H.r  l|Bl  IUul  BWl  Hi" * ^
1 .'^ttiiMMfllHkl, 	
MANURE FOR SALE
a, i ,. ■
,  ... Tfaa
i trrrl Br,,l , a  , t.
H,,,,„	
t    ,11.   »l 1  11.11.11 'lllll  I
.    ,„ fcl__- IV/l___i_----Tr
l  •  •• '■  .,..*.  .- . t i.r. ... i.iii i'|l,li 11,   tl„ a*ra *,•  a  ,  ... ,  ,    IVai.VLJ |,Ti.lL,.JJfKi'u!.,1   '   . 1 '"' "'•"*"'r-1 .lntta fl>i.aa.B al.11    fmKT llf I ..... ..,,. MtP
->i.,t-.|t— ler.,i  .-  . - In atll taaa   tillai, ..rataaala. nark, t ra ,1 la..., lLL,'.,„r ,,i,,,1J,„,.„,^ £Z2"", lr.l't'.riri im.lnlri  Irelflr rnlll, IVI  Ml IHU
liMMECn I'*-*"!* Rift l«a*aa-.. .-ll aail lla"   tajrali,'*    "" „",',',"'"/.'S'li?!?JJ.,*tTiKffl'''''" ■ .....a...--- I*-** "
tV...,,..,,,    I liaaaill tat.a.aa>a.ni.aiti taiilatitlM , I--.1-1  '  hi it  . * **  - -' ****** ***. b,,.1 Rarap, TlNtlDOIHI
ni. . nam, >.t liin '.i^ir^t*,,^ •*** tXmmt, Ij. it.t>.».i ■   tout, tot mill ..too iso . TtftnT
TIT".!."*..
TJIONT
s,rft_3K THI. Iil-Dfll'tlt  NF.W WEHTMIN8TER I1R1TI8H COMTMBIA, HUNPAY MOHNINO. MAY Jl
ii
ASSURANCE CO.
01' (JANADA
ORGAN k GO.
I.A III KS
invti ■**■'"• Tloiill Hliitl
'hakim W*********** Tbi
, ,. i.taattittumiul  Wo»
UiVlWM   *  »'"  «-■"»•
I ,ul«i«n*   ***** ***** "n
„i  iii.iia* Diautattaa
"' j.,  ,B|  |t>W to Oitul It
. , , ill lUMiiot'e.
;   llll.  I*|MH
,.  mu; '   Nr.' lliilt.
I i)  iii,, in.,- like
.. i _.i,iu.'t"> ind • i|
m.i  i a lii) tut nl  llpM
it.,  till weaiait Nil
a I
II,  l|.*||l«l
i-  B..IUVI. *.f  ii'linail
aih»|ri  • ■'• •  '
, tradltloai >•'
.  4  -In am)
.■•
v iihtrau
iht least Wl •
.... rMlni. Bt,.i
. f mai.kinil. IheBuOtio
■ ,__,.!  i  nit.,1 ta>i Ht
i. ..I * run-it* i* 'in
, , a Uh, ib"» l»'i
In. u.i i-t* FIBltll <<
•
* id* .1 ■••
■  *   III
,
,.  Bl.1t I*  Ud
* ih iitmini*
. .  ■   *
■
ii  ,  ******> glidlai
| ai  Hi*  flllU'ei
„ul lo Utlt*
ilia *,*'****
t'ahl    •
I
ihaoltiti
tiui* ai..!
.  ,| dull  a'l   <
,  ... . I  •let'
.ed  | *****   Ll.*
. .  >•    *
-    a
. a  t  l.ill  ItllBl) rt
*
mala lull:
.  i •
'  a |  *  • ■
1*1
I  baa g***A
ll  ne tiree uiUait* rt
*  tie  Irtnf-d atlb IV
.   im
■l*l"»ti'  •■
.. ,th»t
.**** a tatehiaa
||   Bit,  I lla"
.* ll  tBO
,  a* abnt*
.  *
1.1  ibI.b.1
'  i
*   pa
,  • it
. ■  taailt-rt
« • .
• *   •
•
iln millti nuvtlliu „ n
Iiw kel aii intiiiiiiiniii,
It Im
'til ".lta|,,,|
'"aiiiKin in
POBT MOODY HIPFMCB
lil
Villi..,,, tn
ri ..ti, ■
Im  tii.it a*
,l-*lili|.ei|
upon it,.
Mail.  "In
lt"l|l  Wl. iillti'lll'l. thll
llltcl Un'  [itlti  dtt'O. ,.
''Illi'l    Willi), lll.|,#||,|,',| 1,1  liMulit  i,,I
mail IUiImim*. I  [.i..,,,!, ,| ft|||,  1Ul, ,,,
Ihm 'I llllll)  I Ij "I . t.. ■ ' Imn,,ll ,
iiO "'I* umtioBii fm ii. 11   a
lltvii nt|.iiit uit) B1,.u  |,rip«if
pl I ■ ■  111) dltlgit to inu,'
******* ii* olikli i i>i riralih |
wli.,11 lhl  ant. Mt lln.I..iiul.li .In   t
fhMl tlii I il it Irii A
H-iiiii mat iiiiiii.uiii  |ti.I-..
wi*ii tu pirtliuUn iiniiii i" obi  < i
HI lllllll  t.t 11,,',   , ,..,' . i   ,|    \ |
1  ■     :    III) I   |
III,|lll.t|
wiit i ru bai  Noa Umi itluoa u Is
itttot mi) ihi  *.i. I- ii .n.i.i, i
liiiuit n, thtmrti inn* '.i .   ii'ii-..i uj
quill i .litl.'ii'i.i quittt] i" ii,* ittti mm.
a lea i>. l[M  •'*•'*  - I
uaeplib ■ In III |tinntatit.i.
■•iini.i 1111 in  it.'tn ,,,  ii,.- .kn.
• Bi "1  -aluinii I
,.   llllii  11.rn,
■(■rink.! Willi |"ii"Tt illt iod
ltietu iniu htalti *ik Uiui i
• iiiuii'. ai.it li)   tiling*  11
tint illili in.) |..nt tidal. i|"*a«  ui  tl.r '
■n.lie
l mum  it ttblta|iuon «l
niitlii, l let MM -
■pool -alt  i !■'■:.-ii
■ .
i  .
'-..I  vttti
Hi*i*ii iiii butt
>**i ut* ur -*>u ana  11 ai,*  ..1  ih- m"
j.i.tiiii.t, <•(
lluHamliiM
|1<.I | llirlltl   ***.   t M
■ fa itt. i it * tan
iai'i'-ii-*"i' »f lifted Roar. *
fall at |
j , - ■  • . full ,.l«i.-
*b_l> Uintialtil aOOol MUe|ii. tl-UOOt
■  - ,,'.,   ft.i.i  it, .
. ■   ,
garolih alth ci
-.
M bulled Miami
bt rtre.ulli trieueed w4 out.** li it
I  m  - i ■
district court
a:.  .  ii.ii.*  Vila  aa  la-ttaa  lai*
lirtaai Tt*BbU
■ .   •
,  r  a,.  ladlaa  two ihe
TfceiBBtoa t"*» |'IH'*bJ J  I *
. beet ••* ****
a lb  I  latlltl
. ..■  - I
.... . *•  .1 bautf
-*•  .
**■* IBtBlte
■
*
' ,l i   |l< '
.-  iMthBtth
treated. Mat* »iba» *****
t**t «, n Baetetlw i*
Herded lh W
• lie ***** t-tietl eheenef.
' Hiiitinuii I'l.i.iuii iter*
lai lata thi ***i.
nm  li  i   Ull  13  Tlili
rn.
lai
*
M Ibi**** I
iim had to ***** **
Urn tbu *
».|tte  it  the
- laaran  i
.'bad bta Ual
***** 'he •»■■■*
ti** mm*
*  •
-•
.  ,.
I   IB
i   a i ibleh
...K
.*-.   ia   •
»  «-ie be
Ilea ■ bai an aal
a
*
1 II   . . .
■ *
a.*..,   ui   tiat'-J.
t  etaadm lied *■•*■**
■*  it,  Ibe t-t*B**l
...
■>.   ti * ii net  we>
■ * •
m *« I **** *** m*
l    a»|.i'l   *«|. I   •
||  tl  It  *****
*  ->.  thoahlan ibe
*! faatt ataierikl.
* ***** oUioi ihe
• aa oral ml »b
b*i ihaM bythrae
ti ■ I-nt ooo loch
aiih e raoltaiUog
■ **|i  IlllBBOd
t   -   ■  .  ■>  -
..    f.   I
• a <aiB,**ii tod flllea
i  i* ipal  ia ibe oaW
t ai.wh aioti* ittriBt.i
* *fiaei WH Ibta
,.    ** aiad eod
a
I *
,,.    |IM  it* I Ml
a
. *
• » Ol ••"%-
'•rib milttil
"ti i * rtin
i   'ea f*i derafhlln
. a  1,,-iltt"  till
*, I^wdoo, il a *>*m oteibod
■ .vt  Blti.li laailtrt
t   •   , '    '"
bata|   iM   I-**  ib"
* Bo.l and iha Ohnle
I .ttarait,I. il,nulled
ihe aleiltm  IpBOII Made!
•h ind ate roatatoeaU!
'-  it,  |.r,,|1,le  ..U1.be*  I'l
i taa teeeall| • tAtn
■ *  *•** '■*•  1, •'. mida nl
"**i "lenl and iteini-Ml with t
»' il-*" tiaa.li and t«hMfM "'
. ,i,i.ie« nt  t.ilitlll •«'!
1  i nlnl  llllla  iiMnel ml
* I r*  *****  itttt* Ohkh
oilh iha |l*nip* *****'
■ ■ led uptiti ii  Tbit
i (eel hl|h ltd at*
■ ■ *•' lad i mitboerd oitb
' I -it thediiplir of old • I.ti-!
" k'tttur other (iiilot Atmog
ttt  a-ll".  • • !•   •  ••
tii  T  -  HtffUM   r^oaiiwiBi
,,- *t*t itiBirtiai Ireoi hi* '■***
....  .   tthtttotti arlaidai
nt 10«  IN. Mm**ai ill' 0* eat '*****
Mi ii t«  • ....
I
. fn ..... .«  1
I'li'iiinii
Liil iuudi) >i uutthai "i ni'iiiiciiii n
Iron **i-iinni.in ,iui ofti t" ioJqi i
Ibi ■' > bilhlai nd breitht twhlli Ebt
■  i ..'<■  uii*iiiiuin*4iii|i'lr-
ruaaiahlibl lortttt.  'In |udfi N	
Mill    Illllill   ll  tl
i • probable tliat II land rai b
ItliiM ii a retioaible prict i ittttbti ••*
-..uii.I,, i ritiai Mt) be ant led ihlt mm
mn   Ii.i n  it«it:  at—  ii  imiulti'i  nt
.. . - .mi during the *"■■
Mmult nt'ii.iinn il.i'in ill alth "!-• 11
a I UH iini , iit|,<at>>|i I" in....' tli"iu tt-el
III  "lll[.l, In llilln. Ill  lilalili-  ,,(  In,in.
It i* bere thi] ttitt-rn to drop ituhM otit
*' *i i* '■!! ilm |<etr|i
imi level; rival Itl  tlia  lOrgtQUt-HI "f
bttltby i'i'' i> M"*"h
Adiyur lai, |gu tin*  hilialilliiii* ul
qui titii* IiibiIi-i ifiri -i.i.iii. tiiii* ai<
-i-i.i.l a ptftl "I |ihllittei
Iraai Iht Rofill It) <iaih lata ""*" lh
•lii't.illil ill}, bang  ilyl.t tn I
drtwo by i pair af hi|h Happen ihu
lould du radii lo Si ** t"it.  Thai int
..nt wa. broegbl i» i ilaodii
iteel  thellol
-  !,,,.t *«.,u eaaw forth t-
Attei  tliat  Iml
ipttoui notpltallthH
uf tht local lieiiuiiiitit*. ti »n Itemed
tt.ai tin i aart the re|iratr*atatltil ul i
>l thi*  lllltlll
l-,|e liul ii-- . •
erect t ijiti mill
'Ihe genlleiuai* a.i. -   |
■">»!    Iht    pile!    Il'll    ii.lnltna.,1
itwaen no i -rill |.at »» • -rlill ot
Tutadi) aai laaalliBt at
■
i   i  I  i nti IhiMighl ' •
hi aee Ibe I
Hi. dtt a>f u.i- torttna ***•*■ *
•  liad  Hi*
-
Kit)
ttiiitini ti*. ■ ■  ■ • lat aed ofti
- *
.. i,i, I*.. tinl.-d**i|t.t*-i. bi,..
■ i Bltii him  'li ■
Bill I* ilite in itaf lb* othei |«t   llll
Het.ii  fi-.m tl.^ *****  rt mt* ''"'ii'li-
li wa) it- mi* n ila|
• itl. iht* i*. note
boafhl tltf Ri*i ini ibai
il >> ■
s,«  tVeitiateiti -  '
tail e»iat<p ha |aM **.**** it |,dd
l4l*r 10 lie dli II tb* tli.ito'i 11.. i.
M  -ll  l.ll'(ieiiiii(
i ai, tihtd boa
I ill, 111* 11 tb*
lai    .  * el  Bill  .fjitlat dl|i.il>
it hi I ■    ■ ■■*'•"' l''1 be
4M Hfl  thloh ii «a*
. igraeelth i> **,
aad if * '
i**** *
Bill Out *.e*-l  tbleB Pl**
Uitt baad ****** IMktbiB.
-
■
hieaV
■  * . when Mi I
.
•  int" fata"i
'  , ;- , IUI
ia and hft dangbiei*
- UliBiie, Bfceie
* -   '  -   ,'., liul
mm i • life  li am
b* otatiiooea ihai «*a'  l*ebaiio t. :
***m * •  »!..B** ii,
t . 'iu..,
* . Ho la-
* obi ha tuned ihit iht i
■ i. rare la ibB** parti tad that !
COAL
COAKXWOOD
llltl IVtlllUI Ml  III I  t'"il on
Illt. I'ailll* I iiii.t  Dial  I- t-litlri'l,  Ina'
flflll -lul*
ttt'l'i- ma) let It-It al llm. Mi< .alt.
-inn., I itl ii ittlti,! BUa.li ft itltilHi-i*riiriiri
i.ilttt.ii,l.i ,tit.l Kitliil, MrrilB.
JAS. E. WIZE.
ffliM
A I'-H'l ami
II. ini ami l-'itlanif p. iiei *,*k, tin***
i I- 11. !l. i< i.'iii. Tha hit
l* *n|i|ill«-d allh ll.e 1**1 I.iiiiii. ill a I an.
II inm. UMagtfl
\i.\nv iiiMtAN .'HiU'uimtt.iH
H. W.TERNAN.
■ I 111 ITU l i . ('.nil I IBAI *t. It  1'.
It.il* lul ttal. li. II.. nuut 1.1,11,( inai, ul l en
II .i i.i »|..,i  ,l-> (ain.* llllll
Kl  I- -ii   i   nainf i..ii.,eilei„1ia
-'. tg* "1  ll.i' i i.illlaata  ...iiuli) I .'*!.
•  ■■ i ir* ti*mt* ui|iii.i  Oerieapaa*
oiiliisfAGrsfAirer"
I  ..ll.l. itlVI. 1 ItuM I • KM  Itlll
■    *    ■-.  i.i all "I'l l'<.ii«i< *>u«t|»
r Van mnt l*l*n.t
■  mi iiti.  nr
>  -  -iiiu|i* al*. iml «lt nttt
■■i.i  t.if. and tltll
.  ■ .  a. t ii I.. it,.n, I"
■  1.1  .la.,.,-,11*
.ii  <ai. I'tltalei
.-. it.ti*:l lluat
bitei iii*•  aad ai"t •*■* ill
. <  .  ■   [. ;. nl  >t   I ami
llarlttM, •• .1 aiaat* **t |*«tajpt
tin*,. iioort.it.
WKtumieoi
 TQiiiBa. t*aa
PROCESS
CARPET
CLEANING
• *,uei. ****** *t ii.it i-i*i_iieiUie sill
t it *ura  Hl-1
... ,[ ilmt lin.|»
•••
a
a
•••
a
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRIGT LOT-90
rONE
DOXJG-L-A-S _R.O_A.D
tTitin.iy Rttuning Alrni, rrooi i
Now on the Market
Of tin- above choice prop. S
crty which has recently "
been subdivided  into '.-    SS
Close to city without being
burdened with city tuxes.
All streets cut through and
acre lots.  This is unduubt-    S    cleared. Splendid situation
edly the best speculative am
most desirable residential
for home sites. Plans, price
lists and all information nn
property in the vicinity. k    application to
T. J. TRAPP, AGENT.
COLUMBIA ITREET. NEW WESTMINITEK.
a
•••
a
¥ it
!
H
a
•••
a
SSSR. BANK or BRITISH COLUMBIA.
HHtoii
I
il**.!**! t|(
-  mt-4 9**.*
* atr-al trt
*.   ..-.    I   I  I  ._ get
.  I. •
-   ■
iti  baa*Bt)    ll  b(Ibo gti - * I
- ■  ■
■ Uoeo-aa* Inttb a Earn* oaiobei M **i*
*t  -.,.   th* mrAirt lb*
• it** -b ii, *i* *n*
*1 aod tr*
*    *•
, •  • i ...  .i
t * itiivtei. pkhiai
.i   -.  '■» aob»!**Bd lh*t,
eallght  at'laiiead
< i  «*eMraUii
aUBOet.  -Moaeeee bti *** A********
iW aetnpet-'hatthi ****** tad nitri
** hatiBBM paWv  • \».
tt*^iaiB*t*r. aod ih* I'oJattMta he*
***** ta tho btearh aad bail
' tba tm* fliana!
K "a-t
.,. -    *  111   llil  **tm
•   Mtt. -"I|l
M. A. MORRISON.
'„V.„'.'-*,r*h>'"11 f*t'i'*-t**B
Ut |n'„;-"i ikilt Ut«r
Steam Laundry
III |h I  I'btbg
m*t
Parcels Called for aid Delivered
UdW, WW. Mit. f Uaatl. I*. I
Cuti.rt, | ||Wllt.
637  FRONT ST
lal.f*****   ***** *********   *T*
* trernml  •*..*«  ttgm*.  I • *
IMOOAMIUTED  IT  ROYAL CriAnTtR  IMft.
'"nr* tad ileoerat Teaatiog  0*4m* '
racelnM |«r
WOOD AND OOAL   Capital Paid up
KlUie. .1 lit. il.t.te. al I,  little,, i
Mllllgl,.a. fl-mi l»tl*el D»a«.BB.   r*naaal a.
......,.., .,a .r.i......  neaerve attno
Km I* . 1
aifff  r-.*...  t.a  inaffir.
£800.000  13.000.000
£900.000  11.000.000
to'ii
iu i«
• t.tJil. bi*le| l -
t Tb* (nM^iag* ia
-
id tho  io • ir* Ihitilof
II*  NoOlhl  ***** mm* **
.. ■   .
tlawil lla l  *
. 1 etll lb 111
t*f**at 1  1  *
I;t*ittbibg lathe Villa*,
t*|tV|   (.a  -t.l  iaaAl  1***1*1****
t** 1  r 1; ■•  . rti- ■ * 1  .
tt  on *****  turn
*.*'  a .  ll, ■***    *****  O-e  j- 1    a  ,,
aai to t leit, mm t* t**t ta thkioru
Aettapi* .'I ib* .i-|.^ii **** tit
Itmaend hmagbt ***•* eod Mt ti thn
• ■bi*#. ■*■-**
.ot*hteiibl| wa
j enbnara  |i hatb* lib* a high ^mnty
1 rt lllbllB. atrt Bbe-a lb**  tel* n dltll»4
j lalt. t tea  bBtadrett  I**-! **y *ry**np
I iei** a  g*4 t*>HBKitial eithle  lha
' Htllai) i.t*nBt.| r**t—*!■*+*******
i •b-telni.BH tl a| *■*,»
Ti.T-aHia.-lit
,  ■ - r'<**Bbi* bvi-''  ■
wiiui .-! ttmmt wvafe  11 1*
ibil ibe Iiiiii*'
ma  i,»n  mliihle  ***** I,.
****** ■
1 nop,rilN-t t^ Ihe Tmt* *
K** * ******   BllhnOl
tflli-  •• ■ I '  -  ■-    I I  biewi hi*
<t [nn imi, * 1 hii lafl.n taridea. ing*. il
Ihey-raaonl hi t rtilpi lo taaom h*
1 (■<• 1**1 (ik*< iahlt,t ihaetttti Tb*
inrit ie*lant» .*ftnit"i Te**dat ah**,
Iba BHMh 1*?r IT. I   tit* li Hd liBH
aal ib* *bi|i l ii.tB'tti  Th* tm
tt*   Yktefhl  tm Ta<t*ioi.  obbb bi*
b*i 1 tl.i, tn*lihtt, ileal**! Ii-hb Ttt**m*
tartatadoa b*t *** 1****** ib*
Titt-Biti* la ub, htidttd f«r t-ttrBr*  H*
la* Ba* tttlltBd. aM lb* ItttUtii ,*bh-
ttin* bid trt't»t,.... iad »•» ■■■ ih*ii
indlgniibtti   Tn laTtltol  a*l  lo tb*
ittiniiwn.  11  oa*  *Miit*al  n* lb*
vitai iniii Mn ihu an .hip* ibn
am 1* dim**!-*! !•• .tirr therottlBf
wheel rit>p ttlll bBln*ir»eti»i io<>*i f i
llotal Hrtidi. in litititi. 1 rtimtbii aatatt
tnil.lt 1h*t Mil n*» Htlltlh 1-wbntl*
t.ililtig ll.'ta to Mill* nt Timiai
■,'ilei  Iht  pMtliVftO  -tl  th*  ll«lhll
alltOI I fotalgn **•**! In'** |.iB*d 1*1 I
f.t*'|ti   1«l   ll«OI  lb.   B||*|*   ..»
■ *.ii*i|n (Oimlri Into Ihu AH rt ****
mm-i it*nn| i* »e *** i|* **•* high III*'
.t.iried  ht  lbt Oonod Tw|1*il A**
' ritltnn II • lined otil ti pi*i}Kl*d. the
trhtaw oitl  ia-|(.ns*».i i  broil  iba
i iltthltt
al** ib* eir— Itt «'*•
„  -, trt Aa** thu* ht*
.....
- -I  ahevdW "ib*
■ m * awebdlwt ***** ***
mmmmrt **'** t******
altahaal
Tb* foUaotaa ** ***t^*i ***** ***
Hriueh t tdMOiMa i «eaio*rt*
i....- »  \   *•   *  * it*
*m**** U* * **** lloe l« \aa»aiet.
tod oil) 8tt*biWf ****** *h* boo or
IMtllaeaTimhltmM *'« wm* A*mt,
***** p*m*t'm*■■*■* *****
A wa attbiea **■* -
u, ihe Ut wi met hai hm* p*A***A hi
ta** ia tht**J teal aetata mm rt thll dtt
tha* ************** I.* th* JearlUo
hi ih* *aiii nolo ibt* m*9**t. *****
the tie* io IbB lln Ri«t btblt-. led bt
mmt |« ap Itu Rii»i *» ibe l.m-**»t lo
.•hii* lb* ***** ******
tt tmm* *m toUaa  1b*i e****t**i l»h*
birh  m*  tmm****   -Mh  lb*   HAT***
****** ml *•** **** ••**"  ****** '*  '**  *"
Frank $, oe Grey
*|Mbi- nn** MMIHUHH
I f M*ltttrl*ei|eel|*
■
out be ll* ********* ******
.• m, lr*m* Bl  -Bill
■
aat** i***
**m* I******, ***    .  ..
*    - tai At**** I'-t **+
*.,..,.* a.t* iwi* •*»*—
i.-.,*-.• i it
'.-.:
-ieS*
•slTjS
W.TURNBULL&CO
Bmlilere aod Goatncton
THF. HANK HAS OF.CII.Kl> TO OPEN
 A SAVINGS BANK DEPARTMENT
T|jJ|*|\T Tt   lit i.iiiiii,inm milt ihtir t;i in t.tl U.itilkinu llit-ii,.---. ami irr no**|)f*-|i.,tr,l lo receive l)c|Hitil»
. BtAl/lellli   ,.| ii,„. |l,,ll.ir upw.irtl-. u|xm ihu It inirtr«i will lie .illimt-il .u current r.,in  I'mt-ni nit*.
BLAOKimTB Taar par Oaal. par Anaaa>.
mum i »p»<.,'i, a, Lo||... Tmi. |), _. .,<. ,,., nil i.,| l-'ixnl IVii.ali .ml ttllt tctl tilluwcl ml Irrtili which liul I I ivi-rntti
I mi j|i|i|ii*lii>li
E. A. WTLD.
Ni-tt Writmlniii-r. ...tl J4.ut.1n  1.iti 1 Actiit|t \t.111.1^1-1
•lick Da,. We-1,.1 Btki.li
1 Cltmt. tic.
CelMbia Street. Hei Westiiiiler
*_*•*_, _.   __1    *****__>,_   Ma. mnlm mat- OOtiUatBIA  ffTRBET  rOUNDRY
R«yd City Marka^M j^^ ^ CURR][E
WHOLESALE AND RETAIL JUT J
OEALERm FRESH & SALT  JjXGcLXS
mm:>itv i>r.i.ivi;w\ tWont si ,n*. Vi---*w,.i,i
Mi.iy<ati.*""| ***4 ****■»•«( hoii-tn a SpeoiOr
(It  -ie,*^l t*at>t ***** rt lb* ■  L| »' ttti
OOtObl I****	
TIMK TABLE
Sir. ROB T. DUNSMUIR
.  B,   1 a.  »•.**
I'rlHHIIMl. hik iirivmtii miiA
....
Ne. Wr_nBlai *• Vmmm *l.aJap»i.
il_.n.k....
Imn, tt Vtmmam t ******, I.
I'M.*.-It»>»aar_- 'J**^"•***
H hlMM Wl lli_.il It
W Xmmm.**mtmm*r*
******
Vamrna.
IW-tai,>a.e
rta iMnlaat ll .
lea Wl 1.11 tula I* ••—Bt*_B tl--latf.»
NM__* I* WaafiMit lil_*rw • .
*mm » f**"-•? *• *KS *?__*
,  .....  1 atttaaa* . leal* »*"*  ****"
•FOREST AND STREAM"
rcMJMmo ii'opam
*** t-Bjiaetit u.titif aiad bi*. tlatn  '
Mb! a "bill •*■**** -il tli* B**e*l, taaal ealei-
laintbg  a**l  iMliB'Ht*  itthetleai*  aat
.v.*ea m*l***ammH  tft.*at*
iat.**«i*d  •  ******** hit.ii*! tlM Pat-.   *****
***** ***** ** r**nw*t ,m la halatil -i
M iln|* , !•**• Iiie Tta,el IB*I A4*t * '
pm*h4r*t4*** i ' * * I,*- *i*t>BBe"llb«t i om*
wMitaii-B* It** lv.te.iaft* ait**witt*B*
Miet.i t»B*nal d*tiii1*a Innaid'Wt taMtla,
ttatttalniMM, eirBb mtB. f* la * ****** rt
■ •a*M-!.,fB.ll*e»eB<llitf »attei
BfHIl*'**.* Ikt *,|B»tt*eti«liT labaetlit
lien e**y  Ba-hattl^tltiB ll ■ fit*  A*MN~,
nurBT Aii.BTHrivrt aii-ni>	
l» Of "..I«a, **** tat*
lliniilun PaoiDc SailwUon
Comun). ; limited I
llll llllll No. tl.
tabea **o*i ll IV 11b ilea
. ii. M in  in tt
-|r tubl*.  ..  VIS.iH \h*  *t*y,m***
-t *m
' *■ •■ 11. khiiv 4**r *****
MatAw •( •* a**,*ir*ib at*oi»* tt*i*tl«
**  t tttm
tg* ataiaWttiM •■* tt
Lam vr iiutn c* *********. *****
tm************** ****** tt ay*****
Htt**>"*4i| »**1 IttHii at >oiUl>  ***4*i
******** \** ********* ***** a*
,,-■'■
Mi 'r-_,.i'..'.l
I I IM M W Hi *.|M|N*41P.R I* V-i-*a
■0 M —1*. .1  l| V f*9*   *****
Sttirti* tl f*t*m*
'nt l'H\|l|lin\,  N.l'-ta*. *l ,a.fca*l
• •l.tl lit* ,.111
*i,*BBB*i On** Srm tVfuaMm*' bolbni
Ml (mAea*. »»*tt tBewlit  *****
1...- istiMttj ** ritt-ivt
MttlNU fi if
******* rt ibtt 1 h ***** lat IVt 9*1**
am Kwmattbiit taat* bb iba in **** mhel
eatb BtflOtb II Uttlnettl Bt^Bte****! t*Wti
a 8 tat M pnOai m *H \K ml 11** **HJ*m*
• ttttbtl* l*l_*_k.
lit'Lit ** *U *,****
***** MAVm *»t** ***** *******
■ |rt*tt. a'at*ti "tae-Bia "NhaBfae**
ti'lt iiitt im tt.
*•-. *•■ KlMbmi ****••* ****** *\ *%m
l-a», tw*iha** Mm VI>'ir**m, ****** u
a- **,** \n* *e4 *•* *****
tlal ■--IJB-, •*•«*, Ua ngiStal tbtaaOi
iba In T*H* ai it* 1 -• Bbhaal ******
•tfftlgl^' ""SU.**^
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lm|K>f(|.f, tintl \\'h,*la—.tl.- I'. ..I^n in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100*102*104 Powell St.
P O. Box 207 Van.mi* rr. B t*.
K.-i.l i\ • "> ai> .(•■ iiii im )nliii I liny Kit|{iiif Citm|ti*iiyi
,\ li Willi.iin- .Ia-.tl.-rin ill luniUiit M.ithiniti. I.tmiltm Tool
Company, Maaubcuireno-I lt*«.AV.el(ing T*«h,. Jnhn Can.|*
larll. .Iiout-Cliin 1 "I It.itlii. ( .irri.iif-\ tlr
...ll.  tf.ie II...BB nt Willi | an .,II  am  r.^tfa
THB
roa
1801
OREAT  OPENING!
TOWNSITE
AUCTION SALE
AiibeTBfiaie"**lib*ia*adi*r i'i » Ka **• *>■•
CHILUWACK
The ettdetaigaed bai t*t*it**t ibilrotlbtoiitt *»Jt bt  It UI.I'  bt t*TI*t\  *• ihe
irnaod. tl It n'tbwb t 01. «0
Saturday 1 May 30
300  LOTS
TnhadUpoiedef lo lh* high**! '"Mm Thi* It lb* trotloil 'bitKB
ttt nffarad lot ipatnltibvo lie lh* ttM0|tl*1btB rt th* ItHrned It (bllli
•trt ii i« pr*tt<n**a 1,. tun tarly OHttnint HUM ti«ot th* T*r**»i*.» t*
Vtatooter tn.| »« H**iailn*1er, r*l*tft.i*ii ta ibe eteolog. ib*r*hi
tffntdltig ba*iit*«i a**b lo the Vtih-a) lb* tt*al**t faillllt Inr •-**■*
Vaat-soier eod X** tt*aimioti*r A**** r*Mi4*bt* ot ib* t«i«i diln
raa leate oe Otlnill? nigh! ind i*tom In llm* Inr bn*iae** th* IrtHm
llg Honda? A fimWf al a ACRS BLOCKS «lll h* *AA IM mr.
■the a hoot* to the eitd»n nt ih* ,* 'tt TKRMS *>** -, •'■*' tub.
htloorale tequii \*i*men**  **< mtt ln1*i*Hirtn d*l*rr«d patowota
k tk BEATTIE, AUCTIONEER
HI B-Mrt-aaa au vaaootm-t.
CLIPPER
ANNUAL
roa
1801
A VALUABLE BOOK
--miiiv.
■mmm III ini'iltiini. i,iii»i.iu,.lie. net tr.ii.„mvti ti
»M. ittiiHitiiiT* or a^.ltl in. mn ..inn
litlii.ili'. r. .tti in, iittiniv.
A Cnplete HUtm if BASEBALL ul a CHRONICLE il CHICOT
i.'i'i'Hin  minimi *****  * im ia,»ri« *tt*. **a
• •■* *#. ii,-* ftawaiettiea  ?%_•_*  aul -
■    ittt uii ^^^^^^^^^^
*  * •—
,il,M..*i*ti 1 in t'«TH
■**'**'**'**'**'**'**'—^^^^^^^^B
rates tt* ckvti run oort v* **** ** m \.B-*Bi*n
The FRANK QUEEN PUBLISHING Co.
ii.iiii.
CUppee BaU-lM. ■■ *** **• C—tre Bu Paw Taeb.
W. H. VIANEN
WMOUeiaia
FISH and OAME DEALER
Tl*, ttm* Ita W«u__-_.
Il.,l...i f-t.rr In  let um, llr*, II,rlr.
Ill IntniDitir Bhiii-j.
Tbl*  t»b| *BUHtld»Brl   l*T*»B**t   hll
hot* p*l tit ib.Bt.eiah ***t*hiog fttltdi
tinn, md n iBitiing aai a Aral *****
eaalitv ol 1*-*t ratoiIb>« ttairadiMl
All t*4rt* left et M*|tnn-igb * nm*
oh IWol ****** Bill hi** fiftMoe* al
ttwThm HfB-Bif t bwBi*rl at **?*+*
m  Teliyheor 7 ft
I
D
tw ****** _a-*N* ******** m*m
***  ****** *  *i ***** •**  a
********* m t
UQU0R8 AND CI0AR8.
i- • * a-* t'tmg* m ************  .all
*-**a.' -**» 'H'-eilt*-*•
ulteri*TI Pf*m**m.
MEAKIN'S
eioi aooai
it ♦*<»• a|NM ha the pmt* tm CH0#1
aiio tttahs tm%*n*mpt*
1* leltBltiae l.t, ^^m_______* ___________    ut|tui|ua*
iimi. «cninu.n*ao*i £S?^  IMCHIBI THE  UjIKII'LH  NEW  IVHSTMINSTKIl,  Hltl'I'lSlI  <l >l.1Ill IU A SINHAV  MOM-UNO  MAY  'I
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN L. J. COLE & CO.
OUR
JACKETS
HAVE AHKIVKU
Opening NEW GOODS Each I>a\
\i,.i-,- \h*
ml  I
t iii-pels, i till li.tli-.
\\ niilm! I ml.tin-
609-311 COLUMBIA ST.
NKW8 OF THR CITY
LOCAL BEKVITIBi
.■.'.■a .1  inteii * il
utt nni nf lln  '  *  i
lln
i i„,i 1,1,-, luntglii  Hull  i"
r A Wbll I
rii.> laltnuti i in tm in   < '
lardaj  u *  hi rati  in  <■*■*. * *   ■  *
III g
i .• i itrupiii* oitli ii- '' ■
1   ll  I'm  a • n
A lam  ■
mi'l bt
-■
)..,_  1  P  11   Will 11  A  '
proper! *****
A '■.'■.
imh". >i fi.. "i  . ead    ■  >
Hit! ntnl!.   Pel '  •
-, a   '  l||t* I-*  11,1*1'  Illl.ltII, 1(10
|ll    ,  I-!.  I  .   I.I.I,-'   .'*•!*  |1    ||  '
, tonight
i , ....
,'t
i	
i' . .    ■ . . ■
Wlll.Hi:  TO  liO
It tti do Iii  Bli In* Yo.uaell T*>
„  i 1| ..  '   In
.  . i| .,m,i. • [im in ■ tm
,   ,   . i - .. ,.   \ ,i ittun 1 i '"i .*
dialing*  1'i.ii Mm I i'i- |HI Will
 tlm.M  I,
ii..  hill  i *n." i  ' I
t ,1  I .ml,atii.  Hi.' I  ti
II   I ||ll 'HI    IM   It'll'
I  , U  ,|  ,  ,
CITY  I'OLIOK COURT
A  iltiul.ii..in  ft ill  In. Unci K*
Olivia Bmiii Oouliui Hiill-lui
tall  ,|l,|tl...   I If'
-iittit  aai  ■ it i'w"   tll    ■■  *
It ted in iggrai '"•'' inttili "!•""
■   ||   -.,  .. i   'ini  ..nl    I ir
■ *■I.'il |tlUt)    It  .t|.|.f,i|.'il
t ihitlfl
R»nl Ebfcatg Broking
Insurant*!', lnvpstnumt
,v" Commission Aggnta
.!■ mi i MlllA KTHRRT
HOUSES TO RENT
Agriila lor tlio Naliiin.ii
I nf Assn. at.ii i* Co. nl
inland, ind foi Ihi _•
.nut j  Taylor Bifii,
V.mlt Dnori. rlr . ati
I *. i   {..il- i.l  lit.i i Hi  ,lli*l Sunth
.\ ii i  ,. rrtgi* idjiilnlug iht rlt)
•  I l'.| . I'l  i . .11  ll.r   I I.IIIIII il
i   ■ i, -,   Itiidil  -.t- id in.' :it roa
it ird*
I Imiii i   |   Ullll 111
75 CTS. TO $5
LOOK OUT
1
Oo
lll.AUR ,,,,,,_
r»i»«w^sa
uxt-ou'i!:^11'!.,,,
•i-.i
nm -i'iik NiniiiivimoN or a i'uii
THIN  u|'  |,„T  I"  I.IIIII |' |, :
SOUTH WESTMINSTER
|'| '  i, .   ....   Hi,    -  Utt    |tl  , .   Hull,   l|„.
ii.-i 1 liailmi- Iiuin Un- Iiu* I ti il
■  \ ti. li.tvl   UH- i 1 1 ll!l ,'
■ tin. „|,|ilt In
F. J. COULTHARD Ac Co.
iitrt theilei
titbtri
I ,.;  ..l.il.lllt
.   ,   !.!..l-lll
I ll
I
■
'    |   t R  |l J    rf
laroa  B-fert ,..*-■   •
B ImII  ■   -    .
i" mho
I
Ib.i *
hi
The .i*atmi  Kohatl  I* i..ai-. t  'aot*.
.
-,.'..
 *
.    NieilOM)
II . .
I.a  ... 111!  .  I'  II   <>
.1 Uh ■ *  v \
.
tbete **** -   * -
i
IVhea
«,. ii ut ■* S
11
. .   ■
■  , |ih  ul  ihi
■.
*   , i
■
■-• i
i- , - •.* thi
-.  ,.( u,i B| -i
- Aw*  uol make Um Pan
, | wcii -taii  *  rlnli iini gal
• ji* mill,it -I'l.t-i
ihit'i i   S'i
t,   *  li) i*'i in.i
ilag
iU iod |
Pttrbi
I  it,,  t* k,.
• t,.',-ni1.iaie
• In. hi I*
■ ■
■
llll  1*1 KlOt It  I'lll  * IMIUo
• i .i   lllti'iii.
uclatahil
■
■
. .* .  al ■. it.
I| .  ■ ■
■
.  t
mad.
■
■
I  s I
|
i
■ illtiil
■  ■
aad il.e *
• law 'ii**
■   I  *   a
* *
*
-  i
1
*- i'i  . ti    .  <    ,
*i.||li IMl el
-
I" I.l itlill
| Lil,  It.
I It.l,  Iml   |
Judge V ,  . ■  ,  i.f  Mu
,1..  ,   ,
_ ■
A  l'..i ■   a  KlBtlll
I. •■■   M. "-Ml.   1 I I- ■ ■-    *
Itu iii.'.- itael    itoi  aorth)
i ■ . , ,i
■'■nu am
laai..
Hint ihi
I ■■ .'.'t,i. ul
illtrl toil
■ i
*t '■>,   Mill. I.  II,  •
l.ali  - Mtwhtl
\ i .' pnttatM
\'aa Wi •■ . - •    Mi*
it reel ce*. i
tjllUlti  I • - ■ ■■  ** *   i
i
tUi... lb-a.i tthra Ibo ttiiiil.la to too
itnlii' ■ ■
ihe t"••' .- lltal  lhat  *»•■■
■i ■ -» 111 ***• t|l|l  tie
B
■
\|  1.* *1l.t|l|-t ll
■   ■
-
I
J. E. PHILLIPsI
Clothier and Hatter
'I'M Uuliimliit Bltiiiit    0|t]tij.itt iitiiu ul tin, Ot|,| |,,||,
T. OVENS ....,.„,
lr.,..'.,. .l,,rrl  MB'at, f a>f,,i„h,.,.  I ..a,,,,,,., W'l
llurmltullf t8|Wltlt| , lii'i-aii- I BiiiB.i-aBi„lllBB,,i,-,..j	
ni tiBi-iH7iii, a,it,„n„,.i ii„ ,, I,,^, ,  H
II I!  Illllill-. \  I' 1X0WDB1, J  K
____i___J_____;jj;:;,
GENERAL BUGKSMmll
MACHINIST
-  ii. '
,11111114. I
fti
iHnai 1.
a   *'.
WOOD
MERCHANT AND OENERAI
TEAMSTER
■
l  .1  in.let. aill |
DRY ALOER AND FIR WOOD
I. N. KENDALL & SON
MILLWRIGHTS
DRAURHT8MKN & DESIGNERS
im Front St.
■
I.  a   lb-lt.fi
Patent Office Drawings
Prppareil.
i •• *•* it» *********
P, T, JOHNSTON & CO.,
FRUIT TREES.
L
Hi   •
ll.e,it.l ' .
, tui i
■   ■
... <_.t ,.
I
''•yCaitri-*-' :: ■-1
B-I||ill*--.|
in v USUI ilt Mt il a. i
l|IM|i| - .  t-i
it-"i,l iu|"0
SU39N3AVQS
"03 -J QNVflnH NI1UVW
Will l\i.IIMI.M-   IIAVIMI
tilll.s UAIIK mill nn
. i\ tm ts I'll tl II ll vtl.
tt t\ roMI'.lNl l.n: Illllill
til   1111    -I Hll A    Illt
iilillilt  lllll ti M  i tt it I
III.-  II  Mtl.'H-l.'lllt  si:
■ I —it i i IMI i in.-i III I \
11.1   ll ll*  til!  I'l.IS-  HI
iiii- ii.iis-ni. iiii. WITH
IIRA1VN un \ (,'Blt -I II
M.I 1111,1, UK ti tm, \i
,.\i i. tit. t ITIIiliRAI'lllll
nti-- tut i  in  I i tlil lit
mt 'in iron
JOSHUA  DAVIES.
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AC "$
Pnrcbase. Sell and Lease Property. Collect Rents, Make \mu
lap, and transact all business retail lo Real tm.
Igaaio fat tmotm Aiieiaaat ftiraotaUaa O-oateiiaal Hn I ,,
lultl. U'l'l "i iii I.ai. a*i.H* I .ite AmuIii. r •  -,|.-, ••
tm * Uaritad Mattai
OFFICSIS
BDSHBY BLOCK, WESTMINSTER    416DVERNMEM SI.. VIM I
Don't Let Your Change Roll By LOOK
mn nn.
Tbal TimM. r .  -  -
I,,..i..,i Mtdttlto I ti-i.tb  •» *   ,
■
tat o .   .
Kro Weal
■
t
||
roll Tbim reel
Veeti  .
i an *> *
I  a ...
*
■
Tb»«
-
1*^.1 i-t*  -
PKMOVAU
It ll  hm *   •■■ *
. i|
» ■
|3.   a 1 |, Jl *g*rt
*■
t
tjl*> ll
' '■
.-. I
| | ■
' '
llaa.  Ht|b»B|
NOTICE 1
LOT 12, BLOCK 12,
SURBUKBAN
NEW WEKTMIN8TEK.
u.e aiaihoi at
i*t an
'MMH
I  .,  , hi •
-.
HENRY V. EDMONDS
A. H. NELSON.
IMn art rf_raii«ir.t MenkaDi
f. E. FALES
McKeiizie anil Agnes
-lit,.,  1-
in New stock of
Undertakers'
Supplies
('miiii t'ultiiiit.la. mui MrKi-D.ii. 8trt*.t».
msS
Footwear of Extra Quality Qampbell & Anderson
iMt tli,  lin.nl  I'm ih.- .l»ll.,i
ItllfIT ii •!.*•- il-,- VV*  mil nm lln-
Iiiuii nt-in.ttii ..ml t tlm im ii  You -Iiiii tt
(rum ii>lf un* ■ imi merit   Ihf ipM-it
.11.1 M<al. "I  ill'   *
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
HEN'S • • •
LADIILS   -  -
BOYS' • • •
MIHSI.S    ■    ■    a
(HllliHtNS
uiiriE=
PUNTS
OILS
Ua
*g*AO*m-A*
_aoet ha told IO
mat* t*m* tm **w ai-*> _
«aetaail*/ ettmog  Mailaata'
Nat<d«ete  ead  ** -,-
tat*  T«0te  ate
a*1liac ' *
tm*
STOVES
ttm
FOOTWEAR 'g^ "*GlM8War!
**
Jitm , tt i  nd*.  I,
** *********** ** ***** *****  ll ***** a** ******
* ii, t*,i i_3  i-tJiitni i«ii rta !*■
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST., BACK OF BANK B. C. BUILDING.
■
%*-*»*i ,
flatel Attteitl
tt iai
-
■
It -
t.  laa
CHEAP LOIS
Douglas Road CHOICE CENTRAL PROPERTY
DAVIDSON BIOS.
.■•«..,• 4t***t*** **** *******
tt^^trt^tWt^^*
mmm ** ***• i* *•—*
■* IVni tl.B
*
'
'
'
4 '
i 1  Niti
*     V
A reteiet et tae roMie
*
-  *. itaaw-Uai
t* m*ln
i       ■' ■
■
t         1     ham
.
a.
■
i
■
"  *         '
'
feadie *A thu ********  * 1
t                    *
li ******* rt tr* * •*■
irat le he
♦   le *
I
* *** y
Tt hM ■
•
'.■tat*
l ■■*■■■
rt ytt**ymtt
I*** ali«**dt
--a .,..,.
Nrnr Tranway.
lat Aa *•*..**+i. *it
•if    i
.  * |* * ttearl
H. 0. ROSS & 60.
H. MOREY it CO.
rotate! -t-a**** ***,* ***** **,
BOOKS. STATIONERY,
t..,..,„,'. Trnnl*
**t*e Ball Oood*.
..'•.I'./,. Grill Room
.a-aai airier
it ..ait™, it* Mnwem
ON  EASY  TERMS.
B
tMi I* tr
Iho tiaaaett-1 it* ****
,***!*rt tbe f-4**   Tmi
*g*m, I*,*mi •
I
itotlA *****  edtaolea* - •**■*  »«  I "*'*** HAI  IMil M'.lil
i ******* m lh** **-,* •
MMAldi iv ash i r-tttnift
'    a-'-O « «|»>iJvliMHi*B I ******** t*** n*****) ** Ibll  lb* »
Boaet am ttm* *m** **** ,
M -at, **** ia* tpmm* Muitrtt*  **>*■  M*** * • te    -  tod a*tt* till -
• « rt tot *j *****  ********* •■***,****■**■• ****** *****  BAKCR._iWHITt.OOR.
I.trw.101 «*Ui awdoio^ v hi| * | MHami
RAND  BROS.
Illte IBI >-**, ***** **i* ' 1***4 *** ll tire iQwi ,4  t|twt.1l*|t
**A * liBlttB *»t**t>t«   ll.ii *rt'** **} '* ***"'•* 1l" lltV-*1 |*^Ol
10 IhBtjU aott *«(*o>o,tB<« a" *ti,«wi|ti*****d mt **4* t.|> tad
t*,tii, il,. Ita**-t llit»i, »«t*l *eiith*rt,**fm**** |*aih. TW
TAmtiv Tibb,*,it Biii|tt»«Btmih i,*i)ard*iaf ibt* jota-e-tti
PHc-o 1700 to iWHIptr Lnl. I'liii. ..ui'
third OMha bftUllOC 0. V*. nml I** mmilho.
Hf   M   |ll*| Pl*l| t a
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Colombia Si, Westntinsier
NOTICE t INVEST!.
REMEMBER
That the Cbotpest Lota now on tht* marknt III *
choice piece of property known as thi'
The Brenchley Property
OlfrBO |t Vlf >M!.»T. It  I
■ *!•
Uedaa. T.*g Utd
Tm ii'*iiBetieo aad Ml oaitHoWn ipfij **
Brenchley & BENNETII
AGENTS
*t*sm*aemifmiA\   *
iihiiTb nn

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353985/manifest

Comment

Related Items