BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 15, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353984.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353984.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353984-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353984-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353984-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353984-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353984-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353984-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353984-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353984.ris

Full Text

 Offlciil (J.,,1,,
EXTRA EDITION.
€5
11777/  WHICH  IS  IXCORI'OR.ITRD ,"'/'//A' D.1II.Y  TRI'TII.
EXTRA EDITION.
MM itl.lt iil.l
NKW  WIOSTM INST Kit. IIIUTISII COLUMBIA, SUNDAY  MOliNINO, 1'ICI.lt I'A It Y  1.1, IHIII.
WM. BAILLIK 1 CO., PB0PRIETO118
lENNIE 4 UPPER druggists
Real Estate Ratent Mediclnca
GENERAL AG1LNTS.
DRUOS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
ml lul  l.tlliili'Uk'lt
I!  .'.till
LENNIE il UPPER
... i. n . v rima-Me.
i  ,, l'i<i|*'ii) eltfa In '-.. I 11-1
WANTED.
. aa tl aaai gaaaa t
Tlie lii'stiiiyiiijr Element
Breaks Out
WITHUNCONTROLLABEFURY
& Thomson ,„ F
I'll si .17
,  „  wi.tli/lf ...rt.    I NIHIIT 1IKI.I. AITKXHASCK.   IUI lit
...a; tal k.a tt...I
I0WAT & D
TURNER
Real Estate
fiukm, ind in« arc
Th.' tiillnwiiiH Priiprrty h«. now brrtt
pin I mi till' llllll In,.
mi it...«», r it
■  ■
SECTION 29
■
I
i
MOW AT Sc *****
TURNKXi
SENERALABEIT1
'i'l'i'i't'i'i'i'/i'.
.H.P0RT&C0.
Sui.iii.iu-. tn r. O. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AMD
MANUFACTURERS' ACTS
. A. T H-A. L£
ESTATE
iai tt. a-..... i Hs.-a.n_, la., Ma.iii.itOt ,i-.is.i  tat ti tm.
,a ik„ r**a**n,  ta*... a-* iBttitt... >. lit.
•. • —. aito. i*. ato<»»*. mi n a. • a ii *****
15 FRONT ST., WESTMINSTER
J. ...   M .    • a*rae*
• a. ...  a ttHHIIII'S   a  •
a* a »i __ .
|H. G.ROSS & CO.
I'lilninliin Ml.. Nrw Wi.iinlii-li'i  It t
ACHENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
i .  *    • .
Itaoiowe-ftatptaj  ItH  t*. *******
VawNtf I'll* Aa*~ fi
■  'en wHhauj roforttttO
* •*.i**m*.-** *****•**&
C****r Addteia   R08S
AOC Code
F,  Biiraby'a  Plain Thia  Mom
ii,, end Spreatta Tlirough
tbe Hi... b
ENTAIMNO IMMENSE DAMAUK
s.i'.* niiiiii* to Stay lu l*i i »■ -*
r-  ■■ Almoat Futile.
1  •  uniriiUi**  aU.ul  '.  " ■ - - s  Mt
(Merge i' "■ I- gl . igt i ■■' Mn
Telepbote COtiptOl dattttod i .inm*
itlni uf Hie. iint ut. etamliiatiiiii. (oood
it.at Hn.,.. wen '■ ii.H.n thm-no
t by Mr.
I HUnkf. Batihiuik*i tod awaler,
CitlottUt  *tte.i   Hi tbi- tline Mr
• |b MOM *ll.i tba Mr
dtptfUMOl   Hn  aiartti  ktd  ani-lt
■si i-i  Hi*  U*ll  *at
■  . <  utomtil itat hi,
ii. knothat inpfaoehlng 4i)  W  I
Bu tMiMii-» ilif ******* tu
hurrvlni ritlMMn,  at.*i |eel ai mow
• i>*  tuit...I  lOtgttl  'd  ru'lilt
'******   • -•.fi*!   *
• aad Iteklnt l|
liittietHlt*-* Btalrfial wtthh
tt.u, ftlthtful rapid***
U
«i   I .
' rll  l(**»  ItBlUi. -i
pnad t
- it 1   gn uni bi* **>**•
BtHtti »«*i  >t-  m ■ "•*'
tbr   b-ud   lUlB,
- ■--  teilaol  hnmn*  datum
•  • ai*d faoBd bendt»l> * I
Md tbt Bt til the
lUled llw (Hearis-fa la
.
,  ,*taaidlB*ttlB|*ulibetdt lia-tra
Mate] A i si *, Miitat a Oreaji*, aod a
Va  OrtMtOt  . •  ■*!*
-* Iba
aiin MU of not
Tb* betl *4 ahk* aaa Ma****** and
MOMbtt "* «afaUale*on
* . I »i-h aod
, * i tod Ibe thsounf btlld*
» - -    •*■**. ite
mi   **n   Ineii  *4   it.*  M.
eat*   ribt*B<*  id
*4 Ikr pi*a*l *4 th* tt****** tt'odno
ai.s, aad nttet a-wManth 4«*rblt bow
1*1" **>_*•* ebdlU mm**  *4 ***
a 4  **  k**t*  IB  all dllf*lMt*
Aa eooo at Uie bVt reoclied Mt  I
Htvastata ih* elirtalog tad** «l etpbtdieg
atotaBaltfc**  i**tto*  aedrtd*.   Tbt*
•  mm* ttaBiiiBBtd fie a tnog
* * -**-**bal in ihe  leer el lb*
.  ii ih* tttm  li m** mtmrn**
tbil a lalg*
* MAST1 raiahet
• 'lb* t-ttMHr*.
am* Ibt* lalelligetwa attd* lh* ******
htm* a iiipw-tle' di*Ue*rr fro-aa thai
l*ili *4 thr halMieg MeonahtO*. loe
tla*-* bed tw* aii MM aalo!»pr*d
la  aa  * a*i*t It  Aim Una   Vioi'i.
< aad R.**M*taVar*ra,iia. **t.
lettat fetev^id BltKaNsaaeiaide gate***,
aid tta* *!.*> of Melt*) A *■'• * ***
mtm* *» hr t*l*h***t flHH
KwitMet ibat let«-n tod th*
*tt*m*h*4 mr*t**mU*A**m******** ktlkr
■*****. tmt In tm atail  TVtr
t*t**A m iiteta alte***i t*f*i*>
> twd Ibe ablltlnl lite fltthtfal
M  "I   -fiaa**    la  Ib*   piltltl-
1**4  btat*,  BOhmnbiV  In  ell sdbera.
-V Mleai hehl the ta^te* allh
ihaM g I Iht tf Um
-"aWteanf tit* Kiltl* t*U  ******
ai<*atH aa«atedel» lotMO th*« fnaa
■I aad rn, h ***** eh*ltet
a*i*'t ltd* and fiegOMaia wf altobnatdi
*t*m*t* taatmefelir af*efeadlr tb*
tl* PtbllM hm****  The ehlef  ihi
ImM lo httmrtt aad Mi  Vtiaea aetar
a.ltd t uiie* run than he At* direviiat
m *hn  Hetialag   M-mat a
■Bthl. tad tl-
Ibmafgh ate* h nl lb* htthlr latltate!!*
»*1 !***), ie«am*d tmitb it*
aaaiB*4 I*, talbe lh* 9t*r et»a tefwr lad
tem* BB**eiihdtaWe than * ••*
IM BBr.tr Ml
llaatgaiae wllh Ihe laitd tegwdbBi.
aad ll aaa ****** thai ihe lit* t-***u aaa
me* ai l-Biitt* aad lar *»* thr Tia***
ind ibiI no Ihe Half. HI
.path* awd Iminlot MMl**!-* atr* *t*l
liberhtt Bp  (Mn  the  afel.  a MP* the
dts ■' **itwlB*d nm nf tbe gio»e*»* tnttrma
ea*«t «tie*b a ay***-* ..f i*ir*m t,* th*
be-ill*  id  lh* ■hta'ar-.l*!'    II  *• t
ih,im, iiu- iiu- uooupled Hn' bloeb fr	
Trt|i|i'a porter lo Ikniton'i tiloon. Tba
light Bin uiii ml Imt i.rritii-: Ult lltll
i,t'i.i widening thi grtil itlreli ol
bltnibtd  itnv  iiiIiii  u>  belpltai
uni-,'.-iiu nt  at  tii*  |ir..Kli"*»  tl  llif
Mt. ..ii iiu,. .'groMri ttti in Inaloent
dinger tn-ui tin- atari, but the ntrolc
• nil  i   ..I Mi  W  McOoll, nltl.il bt a
.mail i. imi t„ itttp down Hi"
ilii.tit.'i»t.Ui1tIitl.n. lo Ult riiiidaifiitIiiii
"■"im | i.|  imi mm,  HWlii
W. |.  Ini.y  long  t'te tlil.  tllin- i'iIiii
ini: ii,, |,|,. i,hi. tittnila ami i|i«'iinn-»t.,
booki tod ptptnol ill kluili (nm. tl.**
rtgllU] Ud lunl .lr|.irlinn.t.'unit.', t.i
tin- unii ol tin- in* Ooorlhooit |uil
ii,ii-i,..|
I'rotii Hn-  itiiri'i ailjuint t *, tit-  i.r.<
ereif prtptrot forpotilbli ootulty
wu ude, itnl goodi ol aii klndl roihed
•'I,i.i tin itrtot nt a great \**-**
Kuddeoli In Hii* millet nf Hit* uiintar
• '..imt. about •> ''• nNdoek, tttri
liiilMli.H In tin- ni'ltfliburbiMHt Baa ihtlteu
in iu fottndiltoa ai.ti itrtrf ptrton in the
ta.t erowdi atari led berood BMUOIt by
t i. iiiiiin i trutitu
Wlmli t-tsurrs-,1 in ihi-reat ><l Trtpp'l
l.tul.lliil   ll.l. an thr lar*.' i|..iiitlt>'
«f i*mibt Mond tin!!* which ibi In
l.a.l  liai|ie.|,    Ttn-re  an  a  HOtttf
uonog Um emrd on Uh hill iboro Uh
I  ).•! | aa hilt* Ihtft Wtl I raid Of
i.-eiii*. |,.ive. nf aii... itm,-«,.rk at ******
rlptloM *»",'i oUmu btory ma*
i (..!..• ,.f iii* tiploitog mi
Mi and did Oa mut*  aa far MM M
lul.itnl.il  .Heel  |.  /.  S  lllll'*  »--.
I ..ttt-  |'|...  nt  (Jit*. t*Mi,t llilt-
lirtd In Um Mi i *t..r % *.f that t.itiM*
mt  The tinwk iiv, broke wttdowi
tlal Hotel >■', Um «■ *t *
•d itiit.1 bultdllita  eltblii  I ltdlui uf
NO laid*.   Tin*  tit Mini  n'interna Hull
1 f *! a ft* ait.-iilei. a* il bb* Ml
ktQWO «bet her ewi* oltbedeadll et*
• ■ rr aill) tiatimnrhed h\ Ibe aur*
. Ill . •  i Ml   Tb* eitdOllut,
i ib-- diM-birtf* uf a In a*
.*•  tart.l  Ilk**  a
,. .tut .it the Inlawing
i  <.li.i|H litbl and
t- . ■- ,
The |*a
■ ■■  Um i*t*. tod Hie
tWt itg el  tbl* 1**41.1. M
al  Mmatte ttuibiiti* tp-m
IIM taOOOMMtajMM    AlasOl  '.  st'tbak.
Ikelatfe >ia.«ttf*atr i«* ■•
■
■
It mi area tbal UM lrtri,|Wrtit. idgn*
• a.i.iDt.l lairs, attd pteparalbe.* aerr
■
•
||  it,- ,  • MparU  A in • -aitlrd  a
itutatnr  -if Bt-s, t*a«1t at  a t*earar«
.  il«V iu«b lab*
\i: »* the butt**** end i«b|i«iiMib<* *m*
*•'.,!  1<a*gait lego abn4*Bile.
In epHo of Um ob**i Miiotooi e-tatt
...•so* sdb'-eai latt •*■'-.■
btittmd like llodet
■Ml t™r*1 tb* aiaditfl. in th*
• 1 b..«ar tmlMiBI. IMB| id b hk h
ktd beeo alMMtd i*t lb* he«f *4 the
*||dna)MB alTl*. , •
shs ..ut iai riaiai*
Aieta teealbsa ote*l b* ami* nf th*
taliaoltr «bsiaa or lb* T*t* lb cad*
Tb* | at* a htad «t ****** *4 mUtm X*a
WaalatlBal't  tlrwiM he  pTBBd   Th*
auaarr lo ahbk thn batlled aitb tkefr
Mett] 11 tbl* praial aaa Bnttht
til the IB*** In abbh tb*t ***-*l
<a*.,ia1idlh*te oneM  h*  i**B  Bllh
lh* iBiat pHtMng HI* !»-*• fnee their
\ htnaa. aad lh******* Ittrbliot ftnte rote
and gaaha-a na the band* and ItCM.
BlMMhet avehednoeaatlodfel *4 heel
.tt anB-ada. m aotthiot '**ii ihwi ittt*,
tt.at.it* st|  BUI a
*********** na laa Meanab i**b roo*
tlettaaajf, Ihla a.eb -Wtot l**idtr*d In ■
• f-laltpe.lt. bal tea Ultra the ******* I
■ '  mm  aaoM  hate k*A Pel Utile
eg<*t .B. lb* Kt*
lltitiee* tkm*  **-*m taetbi  aknti
| Ihla ***** tod Htnal allh darjlint IMhl
It Ibe OtM.t at Ihe IWlOg iata-* al*-at
I th* tvoter nt Ihe b-hah. lo tire b**n id
lh* tie i*tebl te ***a a late aueditt no
a btbb (d*t   I'paa H the Ore tr****d In
■ hlt-eOnrgttt etfept ibat nl pn||Bt«dl
s Ite-pobal.
It aa* ***** Ibtl tk* pnair at lha
) tati**-* aaa batdlt tB***aeh tn **pyiy
I ll** tatbtaa te*** Han, aod the tr*****
■ ****** bat* a|*H*«ia1**>d a aiteeei tkmkk*
^ IbealfVBgth   iVBiatetan Is*
, ******* thai th* apteadM
UMOM run M M ■
Small  pnffa  id  MOnk*  tawM  te  arOB
, hat-Mint llBM all atdaK BBdW lh* t**4.
i tfamwth alatewae aod snrilat nal
fime ih* *♦•*•••* Maa> n*A tt
• i. rt.tft.iaNi *h**im*t T**t* * • M
aheeli tsiadi*-*..».r-'d that Ih* dte kad
at but mi tmtmtm* Ib* t*i\\h* **A
IktiMf.  MftaaklK lh* $***t *****
• ateat Mirk*.**. *»ti«t  aith
(nal Kelt* wm   B.a^thewttdaai*^
* a*it *Bw*behrf«a la til Ih*tntl******
*A Ihe ia*l Man*ob tmlMirtg tad pur la
, *,.' |U_gO i**e* l^■ea Ite dt fl t
tain iBaoteenkotniai al ihl**V*i-Ti*'
jeoHete.  ht  atieMfeioe  *••  t*mn*
Mi*" *  ! *** k* b*d lb*
iit*b mrm «*rr IH rt*>.*rB*
Illt  m the ****** ,4 iBBtilMhaat
l   .  t( 1%  » | (Ini   Mnail A  Tor-
,  0*1. U  Mt* *%  Mt Th*-imm A  ThnM|>-
J aatBIBdW  TM|*B o*t* tadlt dtBlltH
III 111.
i'l i.  Tlio
l.itfrly nilil
iii
rll.
IN  .lllH1.lt nf  II I,
uiinii  looked  titromely wltrd ami
atiiiim..  The ipl IM fallowi mver
-vi ni. .I 1.. inimi it ui all. A man wu.
Hvnrtli out iboul Hi.- bond by falliut
glut ui.*..ui ihi. iinii', md wh uki'ii
tmj f»r  iini  iiiondtnM  Tin*
ipmd nf Hn- tir.' **- ...ii tobeebeoked
<>ii Colombia limb ilthougb Hiking
kMdmyon Qirluon ilntl ami iiinnt
tin'iiiitiiU.. ni Hi.- block
I Itii 1.  .tiniki' imw at'ii nn inn iml  lij
.Imt. i.f llinn ui.i Im- -i'ii '.niiiiii- mil
lulu* tht root tnd ol ihtttitern win*
dowi ni ih- Uuoole btoek, The _»
im ii until- inparhoMtt tflorli lo mii
Hn* .tr.iriiin'. imt it bb. iiiiiiful in trip
nt*.tinttini. inndutrtloni wtrtol
mi».-n.
rounut *■* tt>mn*
\*i iinii let* ri' n-rvifi*. »i*H' kilt iiIIihI
fm to rtuove goodi froM I' i.>«t
a t.i.'. proMlw lo dot »f tiiv mi
kmwkltn befell iln-*. |toUtMt I]
tbotl a fear aipi Iijr Um MMl MOM *l***ii
i ll  ' tyMpttk]  aa* Ml fur tin in in
Ibb Ui.lr .-..itt'l ti-rribli* trial. Voluo-
loon iii.in.ilj offered ami Hie nimble,
wain began in I** taki-ti to a place ol
ireaier Mfely
Plftwu mi I., i.iit.i through tb*
mut of ii,.' Uiaooh Ualldlng at thll
point  A luiif. lot uuiriiHii ..f ippra-
ii>ii.li.u.e.jii over ii..* nil crowd a*
< t tgM Hn' t**** pile.
■ imh i" mt ntotm.
II* is- tin* luliei rami* lu Uh i*  ■
a ptruetltrif tobh io4MMptAblt mitt*
tier, brlnilni * "ttm- aud rttrtUMMU i»
Um oIhom won ooi koroti tt *u* In
dtptitMMl Tbt mm ******* gnttfollj
ipprteliitd tn. UMOgbUol kttdam,
lia.iilnx I u.i*iii- i.i In their .ml lo Mtlok
ilknl a..u then luri.iin nidi
ftoewtd ilrettgtk in tar* tbt torn]
- .,.,. ol ilat,it I, legnrt
wMMtdi M rtMon Ibo Modn of tltbM
UeHn.Ogle,CtHpbeUAOa i \ I !;• ..i
it.- pngrm >-t **■• ****** in ti,* m«*
«on(t* hotldltii WttaUrittd with i't*atii'
tenitipoitb) lb* na1U.it muliltude,
and a deep gnu kOlM flMlUMlrttpl
Ulbei no .tn.il.tit trnoi Hie w.*f »iiii
>.. ■ glgMUclotgtoof
ltd tlati.1' Th* iHiihllug nt ahkb tit
ttnlmlB.t, ■ lea. 000
lai'bj.) I* liit tiiiritiitnt  in a otauile
IJKld*!*  Brie
mn whtdewt, iod
ttim I, lalliotr) diiplayrd h> tnltiai*rr*«
.  abotht, paiter** aird ..ti*. I
UtMgtfrtMlbi taBi*r*'titti.** ti.* in-.i
■ in,- .ttt deporUMOlt.Mortol wbkh.
' *<*■' lid bal'ldtt hero iromted ai
an Mf1| Hat*
OAJMIBM » •» e» Ot
ln.it.aiv*. thai th* Had aaa tn dae<
i.l <.f filli £ -  t Liked, a«td
lb* i*ilaitU*tti4tiM^i 1.. abeodeo lb*
fiofhitti bnpenf eating aa> toe* ai tb*
il.k nf IbMr lne. A ten* aa. tiMeghl
" a tt**t<* of lb* hatMlBg. aad
Mated Mebatb tbt fUei*i. bui It oei
• itt It   lrkl|..|*tt    alBBHl    OBltBttlUll
Tbe daoset laihtd M lb* alndnBt ami
taaa alta-at dvlaat aay ihi*a ih*u
bwtg arott far mi ***** Ut iit*.i. ud
latnlen epatid* *irpt lib* laihe* ill
«t*r ih* far* nf tb* faalMlog
a>*ir liar oomn
Thliletrttde  rl|  aflrad tbh*i|b lb*
rtnad a lea aaaarata later, aod iter
- .Bint tbeaay laantbipt*
Una nf t ir»OKBdntii ndlap** Tten
allh t enckllat. teadlat roar atd
a odgbtt *ii"V. Ib* Had
took lb. Ibe ate-rk **odlog
a d*aee rtead nt apirht aad baroiag
leaodi lain tb* ahr Th* iuai at tbe
Hi***, oaa aafelt aad taaat-dbr a aiitht
aiad friOB lb* e*at a.*M*d BOgBOIKh'
able IV lt*d atery II lb<* *<aa* *i*
UMptj
a him. «r not.
Hb*n* |*t«t| *m*m*A HllOilUbte, ltd
etee* teat taed* llerlf fell tdmkteee!
*Bsna lit* awitfed ainry, ahkh Op In thia
ladot bad te*a tiMpani Italy aa*
****** kt*. ****** Int". tnd ti* taloatae
tflei rtirbled MtwtlwHb oaappr**a*b
aMe thpe
tat bMM
T. Tiapi* A <>  hOltTmn, totBiioia.
et*.. riitli* *t**k. 1-olMiatK ..«k**. elt
Total be**. IIMI*- to **A*M  Uur
*   - i* Illy nf Ubs**!! gl.Wts
... Rajrtl ti**4.**.. ****** la Uate*
ibli*
II Mid*) A tn. aiaienttlt Math,
ptlMiag plaat. *** . ***** m***t iMMaMMt
<iBadiae;li.«)e la tlty at
J  11 IVIII|^«WhlBg*rt< ;IMelb«
■ .   -
> Ihl.l.it. |l«gBOl Mj • t Untthm
HgKlaotpteMA liwraaa. *itta.*d«.
Mat b*ri  te*Bt*d AJ.tam lo 111)  sit
H LytlACt.1 MOUMHtt tmtm ***.
,_HUI km* tftOffd plow lo Ul) td
ImoObO  AlMatt tell) IO«nt*d
I Bttriht. -it.I,.* trmtit*. et* . |er
ttal b*aM li.i-i*»d gl«« to Ki*)al
I aBidtie.
K (tnoMeeo A Ot. 1**ea and ah*.**.
I'dtl *•**■. ali-Am*.  ****** loaotOlK*
Mono) A ureft. aall paper, taint*
and idl*. partial bna. aNtBi 9i.iwm. In-
anted
MMMk hbw k. i-i»i b»*-*, Pm.oon
A. M lleiriri#. drete-ete.. b«e tlOM
im.nai it. lir.mn  to*or**i fnr |i).n»i
1 1 Ht-toe. bib** \h\**m*. *** 1*11-
Hal bsai.  I'llllt 1tt"il**l
I'HKMIKK RHODES
The Witrriiu BttttngtOl Boiith Aim it,
Im* nn Important Interview
With Hall-tuny
HE asks TO in; i.i;r ai.u.m;
In  DaalitlK  with  1'orti.giieiu  ttutt
0.'iiiiiin polity in Bouth
AfriiH*
OILL  AND  PARNELL  AOREE
Minli to tha Aiiiuaeuitiiit of Thoao
Who Witoaaaed Their Firat
ftuarrel.
Uutoov, i rbniiry h Tim VVuron
IliiUngi of Month Afrki bbtn* The
man wlm |h.i ini ii,,■-,-.ini pootdl i"
I'arit'll for  tli"  lrt.li MUM ami *al<l 00
ij-iiin ibool it  [-nailer RbodM, >•' Otpe
t'liiuni. in. bail nnnl iMporUot In*
SlgritWI . Uii laainl **iliitMin iim*' l.t.
nlnl. ami H.aie in. [**<, * ooUoMldt
•ti11>'iilii)t nt Hi* llrill.li |*.!t.-> tOWUd
h*i>tl,i|al. lUiietai li f.iiltitiil.' in btV*
"hit m.i mil)' tlie iBpporl "f Hie KitBlitli.
bot aMo Ibt ktekltt ol ibe Daub. —
Hilt lie in* btw iiiiii.il t>. pntwi i
in,i...I front both tn Oomtn] ami l'"r-
total, unliki' Aoitnltt im< Outdt* Me
a*ka im favnr . ir.|.i tn U let llooe, ami
b« .. .ai.l t» in*.*- is.iitii.rft Lwrd
Ballabor] Ihal Hn* hMtOfttOM , -■ I
Stiniti Altba iimmiit. in vary little,
.-ill,, r I.i aillltar) ur bgottr ttltogt-,
■ ..I di mrm >.•• mhuMi nUot at tin
btodiotOntl litiun.  RbodMtbMM
t .iiii.i 0 Cl'it bOOlh All" an l.lH'iti II*
.|). Hill Lr oeekl I1,.i|iiine| Bltb ll,r
natii.*.. Iiiii prefera  t.. mlt.tale then
•nod taill  IIhoqJmi foi Uu oimmv b
tOlUlhtMOatt] eiH, tiiit'i* I'n.'ir.ii
flt.tu RonpO, An.ltiHa ami tbl I tiled
siatn All Whn bate u,ri Mb. MOfbM
ibal In* I. a n*u«arkib.e man
1 be...it.iiiiii|u.iih,iiibi. week utrt'
at.eiln*trier,othertnKn*lai..l Pirmtri
lli.i.i.. i. in l/.tnltn, final N.i.ii. Afrba.
demai.illnt Nmih Atn- *i> fed*reib*o. tod
tlrioallr e IkenM llM Um lb* llHUib
...;.it,lat.Hi*ie bi do ai tbWf  lUtl With
tb* r.'ii'n -   *. •   i iod tbntb
rtil arr*«tl0lt ItnOt the Btlpbt «"d • lt>
ada iHTattum ihe mmt
ijvihv itxim
nn attitniii "f the nported aoTttnot "■
. • ,. in mr kuI  I nn-1 wli
i oltcMNtttM wbtchb banloltrpnltd
aa nteaulttt isdnkal 1'nbin In lh* o*-ai
liitur*.
Auiiraltaitr*ioii>araiistti nbo.wtlP
in* m ii,* biodaoo.
rnabr thai Ulead ronllOrOl lln- wi.If.
..I the Stolhen vi«   Rot et*-n Aw
.Italia .emu .nttidaiiii* Ibtl iw. wo.li
ItdtlgtOlt I* MOWO to 1'tai.tB aad
iteratany le ibal ttlghotrboed ltd Ibtl
UMM  MWtn  Bt-.it  >-  *aiB*-d  |Wt|
fnoo farther nnh«ailnaet.t* I tdN
th.M.   riifianiati«e.   "   •    K
ItrtOgt  Hill  Ibe  HlllUl.  ln.lr|t.*Brh1
ktatmktMd toibtoortttdli otdoltg
.,.nt*H,ir*j. and ibal ib. t **
ted AuilraU* *■} *** *<* * *
•U* t |t,a-l<|ii I'a. .6' ItallBa*  -
tlgtllnll] f**st*ht*d.  lh eddllOso litthti.
n.r !*aiiiui ittiiiib Qmtnoilm ltd
|.rmnln-titl -*«h*ttl* hit* te»e. dtnwt
V -■■ a  iti  .«B*UltatbB|  B*  t»  n«1B*
i... a!  ariaiigrieeiti  tm  "■
IrlalltHii  Itlam.  tn* It   1
Un itol Hntii.. hoi i • atlHhw he *
pM ktajnri bta<« tnlnd UbtloKot-
1it»l «det» fir* lie-let., all Ibe emVI.
abe hltlifdhlai Unlet lb* ndnok** in
|t,r Wt] s.f mtl|srOatlb*B t*e ajtes ill
rtrtnislbtt*  in  llltltah  '" 0
mh*r hand teed Jtelttbur? h**iitt*a to
It-mi*-** ao rttmmmt* **t*t allh ettMp
Itet tor Ibe x********* Um* that at*a
tod idhei-*. hoaeter. *e* a« «dh*r aat
mil .*f ib* HoW*at
t anada • alia l-r i«lH»*«y ellba.**a*
btiteo* able to neiawiae te* eorploi prw*
gtJfU   Mmt "ftel  pentdr ******  *M*>-
fti moat  llritain. km*  tf asd liieal
llrtlein. then ihe I'mtrd Mtl
oolt iwiauy aielb tntabtetiat   *****
te tbe gooMkei ahkb ena rnotmata lb*
rablnrtand lhep*n|*V; aad f-e a **m*
..let il.aditai *l*n llt»b M-tB* llih*   ll
i* a s|B*«1bai Bbkh Ippfoll ******** *h*
ital'lral  a*-l  t'l  lb*  i*ftHa!**l.   iod
ahkb Bteii ******* *m wUM he ell kt*
.rv-inlt lodbalr Ibal lb* tilnOIOta '•*
l anada ha* taenai* tntetenlde
DtMdubrtsn a* utinto
Tb* HcChlUu t«lb*« of ih* ln*b
failT. dlibearieoed by  Ibell  IbmbUB*
*ip*rleiM«. at* apppttint bu ih* rlertr
In r-ma* hi tb*tl f*^Be. attd  AlTfaM|b»|i
Walih hia tero iv-aataied l« teed Ian
emteeteni id tbe MU-l*tnw
Ulten. IV 01*hhtabnpbaa. M It e1t'»d.
'•■•taenled In |tt* ll.r rr-*.e aeen-nl ut bl*
pte**e<*lolh* aelllalMllile arilM
I., te held in (labile lhl* a*e.ib
Israeli, aieaatiaet t* ie.att«a»iaWt
att*B|th*tetd by lb* ititaal adteaett,
i-.-l *) «|alhy id tbe p|MM "
Bs**i till, ablle b* lnl»nda. IB Ib* MMM
nf pBWkl|**rte*.t»ai»* ***** *******
nf  Ib*  ltlld»lnB*-Mnrkt  B*«*i>lialbi«,*
lie hai already oiiei*d r*«ettt b|,k.
IrateandfsnlA aatnlh* <a ** 4 IbtH
tailor* "Ml llladali***" h* ***** tb*
.sit.* t -tn knew arlt abet li*liod and
km ******** oai.in.1 IVi aaaled a
paiftaiB*ot tn dial allh lr***. teaatteaa
ateae aod oo* thai «noM te •epoMB* «ai
ni liuhB**-*eien.*.a*ditei anoM Md
bai* ant KnalHb teln «a arte at tha
ll.ib taeflalllate. ••*
«d m  tb*  aaa* aa» a* .**
tb* I mi-rial 1'atUaot.i.i   lb*t oaat*»«l
IBBIIBIt* f.i«IB»l **i PtUBI
And md, a* mtmmn n« M* >• .1
at.-nr. that Ibe ntBalalmlai) «te«.M t*-
milt. f*4 It* )ra;« owlet tllltiah Oil*.
* I MOOdttg MttOM I li Irlth li*w-
11.,* hub nil*-' Mr 1'if
n*ll iiil*ilanllallt demaadi an tBdrpend-
m.i Ireland, and enill that -.
Biili.iBlinneln Ighl
rheMrl itih|M*aii*lo t*t* *' .. I
*n*d etrraatlUB'*t. atltemlh lb* ******
*4 the 11*1111*1 rtCWt-m t»Bl 1*111*** poble
I allenlbtn.  ll  U  aaM  thai  M >
Ibrm lie de|tendent n|*w tbt tbtl
•itfeegn**. ami lhat M It
•la*.<**» at teaal l*lin*1! hi* «r»*r|wiili
•*r,i a**i*ta*x* ttnto Mi|stiiai*
jn*tol**r* of I'lrllamenl in lb* mi*|*nini
rtCttoO.  II* dM Ibt* alltewt  ndtiila-
tbm. na Mount nf Ibeir im|*nt il*ba^Bl
aad drltcalel) t*|ti*it*d ttreat n*e toMW
alder lh* 0.111*11* Inlendnl In ttt**-**,*
itelr i*dlltrtl lelbto   Tlavlhy Ileal*.
oittta* i-erorenl atair** eieiiitin* pwagM
... mA tern* lh* iltnltkai a* BBB*
, I 1,1 rn fnftnnale matpi    *
l.ll I
I llllll lit.
< i.iiiiili-ralile quill .in..i.rui. iii hai
been rtoied bi il.» eomlng loietlier of
GUI md i'ii lla Hill Iiii urn ibepQ.
lilliiil. ami aluin.1 |sartonal, fmti.r*
rliil.l ..r I'ar.ii'lt. ami his lempurar)
n.lli.-ti.m tn Hia il.'ii.aml  Iur Hu* rt'llm
ntnl "f iii** old 1,'hIit produoed wueh
the .nun' ittla nf fooling -* that MUied
lit .I11II11. Cit'iar Bhuii lieetrlaimeit, "Kt
in, Hnile'/" bui im w*iiiinr .lltl I bay meet
aflar IHH'i return frum Autorlia Ibtl
..ill'. Hmuau ntottllon vau.aliwl, ami If
limy tll.l iml UU IU IMbrtMi ttmy have
iiei-n golgg iboUl arm-inarm, and UIII
m-it lie ib'ii- i,'1*.l IpOO M * IBPPOfttl
•if I'arnell.
JAIK  IUI-  I11I-II..1
llir |hi||. i* IMMOOlfldttl that lha)'
bin-at Ii.t 11 a lilted the MtOTtOOl Jttll
iiu< Blnper. but the gootrtl puWki (a
«-i'|stnal tl to Un* fai tufa .ali-.r man
with blood] .i.titiii.,.* u-uiK tbohtn »f
ti.* doMt ■trden whloh ton prt»**.**i»**i
that uf l'ram-u (ulaniai.. It 11 Mill
lii..-!) Hiat I,- aottnltltd tlm laitrrluie,
but tban ii nuthitit toeooooet klM wttb
Hit* limit itrtM H ilmllir alnriil..
■ahi.li l.at** lermririHl n,e tt'liii.-. iiai-1 .
•imri.. Tli* Hire intliorlilaa are te- :
int MOMied fm bavin* ro'aiad Ihe rl|*
Itton olllt ohlehs .mill rrreiill), th*
•ll.trlrl liaiilittnl ll) llin "Hlpprr" wt<
Km nlnl.
Ihe la.t . 1 line I. lUltbOltdtO Hii* I"'!  |
li.-.!,-.   Mi.'  bint  iinni-inii)  i-np.yrd I
frrnn ihtate Imrnirt iln.-r. ttm lail buttli-
ery I* attril.11t.1l i.iHii- ritrenn- a> tit.t,
uf ti.** .ittii-iiii  Oood trldtOM of thu I
Iheor) 1. tiinwii In the favt ibal It wu
.•i.liafiiriiililitiinihaitlirpret-authMof
aearlnc lul>l»T leaitl Btlllteliupb) lb«
I'llr.tlmni tif Hit* dlilrt. t 'Ihe ih.Im*-
I MM ■* with wl ..ui.!.. thonwMl
their rotodl made tm ti tunrdvr* II that
'••ill KoItT lUipiM«lbte M bH
ink) In tt* alleuipu-d b) "ten daring j
"J|.k." but th* autindi of ao nMcer't
i|i|itt*n-hli,| .tr[*a an.* audible a loog '
dlMaOM ai i.itlit, and arrt**l a* a goMt
tuilir eheraaUiuUuf ihe miuh-t,„t tba
laa, and made it.we.s.mt*aratt\.ii * |t|
llir  aMWtptptfl  ale  full uf  lellen 1
ft*,in  iitlfii* ultertni tarbiu*  **aH**
.   | |ba i- '-i'ii ><t tlm |*i|tee In tl,* -t
** a** ti Com the aturderer  T*-* *4 tbt ■
•norlg-tOlti nn*l ut lb*> p|u|*natt bull.I i— ti bnoghl ("taaid al lb* uat* ..|
UN  f".ntri  aiilleetent met th* aarne
Mialtrl
TbaHtorMdm ibMoomtoo tu i-t>-
• at*  tin*  r*.l*aiptl4Mi id  lh* |wt*nt  ,
• .    and tllWrrlililrb  IB It am Bi Ibe
,. ftti ittrb BBibitnm*riian. |i
•!•- iur. tbal tbe realliaibei uf liri,*lll
Utttb'l **rheiOe fuT tbe |«|.MtelBrttl ,d
ihe lotrtl i laaa** li lea* uf I drraM than
. tbl  riHBflb.0 of lufb rrtwinili at
• Ja< k Um Itipper." en king ai the mm
•st ailnit and ar*irb*»tnr«* un ahi«h
.',. b * tihinaU thrive bj ;*fi n> nut
tot oeai. taatta
llm. tt m  ,.   M I*, abu haa jmi .
nUncd  ti**« a Hip rn t anada. mo- ]
Bret* 1l»  Cri.eial tellel  h#r* Iblt Ibe  :
i*al aaaa to ib* matlnt Uealnhia tW- ;
• .  it.nriataWtat *m ono*ano*ialbt«i. I
UedoMuM bowtng thai "th* i**.^k
> la ar* t*ai tn tatnr id tnnaialbta
j Iban Ite)  «* s**«l In ts* ***** ***** -gn
, Tb*  diatihulinn uf tb* eeotle-eoi  la
'. * Hiii^alui,kMt allh Ibelr )eioer-
fel bettbUe la atinboied t.) Mnnao te
j a gioBine *>itir uf th* iMt*dlaore of
tonal*  a* a  Hitkal uolt.  lo utter
■ » t.i. i OOtdltM ei* U-nMltit ltapre*t*d
I aith la* h*ii.t that th*y bate t *****
*t. .tint M a niltaa. and tbtl 11 b«*M h*
j ibroaiot tea) ibelr ItsMpeadi or* tn
j obit* atlb ih* ******  They *t*o tewb
• -.-I to lb* -la)  ah*B  Iba)  aitl
• a Uitrr t**poiaibtB than lb*
Mai**, aiih an ai*e tr*ti*r. tod latao*
a.d atrkoltenl omib *4
•ejotl m huhei tain* Why. tb*o.
•h"«j*d Itey Osaka heat* te leertf* ih*ei
teltr, into tasdbef oaHaoallty? Thb)
-i,lit** ni It oat atedly pleaalat in Eat
had, fM « ***** ante*-! •eiiatibai a
BllkBt M pvaeltol A* t anada BuoM
then b*. niaM held!) te a**4 In ******
mt** H).n. ibe tomb** i-eoetry. ten if
a* nun lot* aar .Xorth Aomoob
ndnair* a* oalonUr prefer to *o* tteta
aniaiaia iteir eatnaieay mber tbaa la
b lha **eetiag a* kanatedtaieal *4 p*At*h
• a! feller* by saablbg atentptina late
iooUmc tiUtotllly."
aotio i- • ata nn
Kdaia AraeM'* poeok "iJgbl *l Ibe
W.etd.  I* highlt praterd hy rrttk*. bat
 atoeeal Mi**tB**1 tbtt it It
tar tela* the pn*t* on l*tel lo tb*
1,'CM.d AaU™
*uai*i*t .*.»iHi i tteta
Tb* indealttal ••toaibet tt itetaMey
••naiioon to bt d*|dnnbte The tort
Ihti ahile ihaoMOdt aad teat af Ibatf
aMt* id BieblogMea ti* nal of etntey-
ae-at. ttatd* tn Molly loraag atl of Uw
■t.m**. *mk*k~**ead ii. *m lb*turbH
it, .tnapellltoe allh ******** ******
tffii't*. m aitraniat lb* Ittealtea of
tb* niBhiBt *te*s**. tod IteeaatOsM nf
•itnatnona hat* te*a ,-WalrH la Itettle
and Mali* m a* appeal a*htag tbtl n*>
im la'** te an teaffar olhtavd ta die-
plaiv ibal -T lb* deoartlkt p***t
GUN. SHKHMAN UKAII
Tho Dlatinirulahad Amarloon Soldier
Anawara Danth'a Roll
Call.
THU ROBOT MILITARY HONORS
To bu Paid to thu  Mnmory of tha
Mnn 1, Tin mi I,
Ooorgio.
A  OREAT  JOURNALIST  DEAD
Further Liat ol Noiuin«*a fur Par*
I lament Tbrouichout tha
'i.ni,,if. in
U i-ini,.!,.-,  tvbrutry II-Tin fob
lowing em thn *.>in wm tanodthli
aftrriiiain ii i. t.,r ptttfOJ duty to an*
OOtOM 10 tbt roi.nlr) lhallleiieril Wm.
T Sliermati ilted H.l* .1.,, al uiie nVInok
imt nfii miniiir. |. mi., ui iiia retiilen.-e
in tboaH) iif Nm Vi.rk 'I lie aerreiary
Of WOT will MOM Ihe lil|heal military
baton tn tn* |i|id  tu  Hn*  nirm.try of
ii.i. iii.tiii<.ii.bed afloat  Nathmai *****
mil ttf ilttii..I at i.allhia.i nt.rell iiub*
In .bOlkUagt. 'mill itter liitrial. anil pub-
|, i.ii.ii,... mil U* in• I*-inlet) in lha
etaetillve *!.-( irtm--..t at Hie tit) .,f
IVllbltaglOO and in tht* ni) where inter
Bienl Ukr. MOM u.i the day nf Iba
foneral. ami in all plaret ah*re publle
oipnatlM it eivni tu national mrruw.
doling iui'Ii bniirt a* Bill en a i.t*- tetri
..■1. *r iod *tii-lni*. t.. |<irti'l|tita
theret.i wllh their felbiw riiiieui
iKtgttd .   IUv.'imix J HaMLiiut.
CANAIUAN  NEWS.
Tba  Myrtat  Heat  af SaatlaaM Olill
OwalltBf.
('••Buitii. tvotiiiry  It -Qm ut the
.'  ' luiuiiin'tpiurnaltiti. Jtitu, M"
i  i  tun*! uf tt  IV  M i *a  ,■■_>..
Ibt Twooin ITtridi iHo*lloUMdi|,
aead »i  Mrt^m aai rvtlly lha author
•>! itii.ttviitH, it, t ana4i  II* took up the
pdky  tn  l**.i. and  waa  Pruterttoh.it
r-tioir of th* Mall liar *t|ht **mt* aft*t
III BaUlillahBMht AUml a mr lad a
half leu h* ••nnd fm*e a-nit* Ufa aa4
aitxr* lhat net* hh hoaltb bar boat, la a
(...( fi.iidtlb-O
t-lsit • v.stilMttnX*
th*  fulbtaiat nutttnatbsoi for the
i-eaiaoBi aero mi.l*  >**ietdiy  Nerih
lltlUOgt,  Hun   .M.hriilLr  IbiBtll, tOO*
•anante; North Nurfidk. t hartlan, Ub*
'» ** tt- «'■ M.Mullen. Idte
•nil ttmt llaiiii.e* inthy. tutiaam*
itt*. IU*i lltatint*. Nnrtbruit. tedt|#a*
deal, and While, i'.iaiarniu*. South
iietorto. haiiih, OMtornUni itiltea.
||*aderaaa. raamiatit*. ******** *tm*m*
TyrwUtLCMNtrnttfoi »**t Utabtoa.
lltl*. Kow Itrtyi UombII. Edairdt,
Bihntt Knot. Ktllaeker.Coaaemus.,
N'nrth  **,<****,   •—k.   Urf.'tBt,   U-t
lliatint*. Itm*. Rrfarta. loam  W*l*
iiOttuO.  **|Bplr   lUf-Bl.  \V*at  ItflM*.
Ih.iMtd. Itatntei. tt-.t lluroo, IVnter.
I •*.**! tit it*. Ileal tiny. **|iriMite. Cot*
t-MIUVr. Bnolh MtddJ«*i, ArtBitmag,
luf*-rta. IQogitoa, PHI. Mi-latyn
aad RntertaitBi tdtertl. M<1*** aod
M<Itenaht *******nit*i i*rtm* Cdwtitl
lataad. Y**. tad ivm. IdhanL Head
tad lloeliod.t naamtHte.tottterttad.
Utintaina. Uten) Uat, l*T**t..iwo,W.
Yaitaaetb. pilal. I Jten". 11 aotlliao Utt.,
MKat ead bVhioan OtMomUn
I t—traa*. Walk**, Inlapeodeot ttoi*
•It11!»*•. I'tHoalt. I namrt-tlt* Ittth*
aell, UaferdtCnoiereiiit*
IVitnlL A Hm A i a. dry ****t* **t*k
• bleta nf leaedua. Itel . Us* ********
l.iawiitiaa. gavono
i*taiwt**tH ttrtiw
■ itnaor. Kearaary li hi a tan*
a*d eoiboMtMIr owetiat of toe i tewt-
tito AnsawtiiMa af t atferr. ***** inlay.
Ibe nodHtter* *t tt W, Imti fnr AP
teete aat onaataxmaiy adnptm
int t iinae lb
A di.THis-b fiwe. ***** *a)t ibtl lb*
at) nf Ih* Vatb-ta e**r to* demteil of
' aa oe*a iwoaOaraWy  etoted at
tit**ut*ei*af teed* ea ih* aoiteetiy «f .
at Ihr B*a llttoW that IB Ite e**at nf I
IhesfceihtditelVif*-. Ite  Italia* ****
tMB0B<*l1anBMs*rvBpy tb* Vaikatdal-
tb* lBl*n*gBMBi Tti* emaM ******
iai* ibe teddlet abroad *4 a ***** Mn tnt
ite.*h-ibetat btaaecunaaw ll aaaM
a)*a ti** ite liatloa ikn*nta*ei eo *****
loetaoiiy to apftapttoi* ***k *4 th*
rebate** u*e*»,t** at ih* Veikea a* tt
astghl fiaita m te the anre-ttr of Ibo
t *mtf*t\
1 bra*. ine*«r**tr* retarded aiih lea* ■
h t mm ai Hn*** lh* ttedkot Meowat
Mtet-OI that th*t amghl te te w«*d far
|tnbtk teBetl tad lafdrsrttea. tb*
n^nridih* papal aotbnrtiet* baa tn
unlabel ih* Italiaa iteiernen-al uat it
ainiMBnlb**Bla«telMlf mvmr ******
•ii. a*t*-w aaaM te labea el**, lb*
strath uf IV|» lams Tb* pnotlff M al
irt»***nl. te«.»**r. la toed health
.11
tin ih* arriiat nf th* H*ia*ar* ai
Mattel* A Mimgeit* whetf aith lb*
Ata*lfean •*os1int*ot na Iwthl. ***** el*
riled iBdiibtntl }otB|«d no In th* tllp
and rttel, "Tbi** ******* tm tmt ******
nt*.'" hat en no* r»*i-**»nd*d lb* gealt*-
mtn in <|W*tltnB *l* rather ptethyo*.
Iml aben Ih* aiiv*** tl tVmiiab.later ita-
Br^Maiely afieraahti -i;ui htf a *e\
■-.BO* lu not t i*11nr* the *h*d fall It *te*nt
nilfa th* Bote*.
tt.ib-il rttrnptt,*, ill theAleeikee
. • Mltpte. .||T****-1 tbeta«*l**l
aot|t;is*d Otlh th* all* led general t|»
peenn**nf oar etiy.
■-■* in 11 Nl'tedea
I....1 in. ••• . ~Bioat*-i t.«ut tor
n**t A**iai*toto__
THB  DONALD  LLKCTOM
Man aat WaeaiaMaett P*** a m***n
Mett***/ Meoalallaa.
|i,*ain  It • . r*toaary  I* -At t
potdb naattoo bold today ot DootM to
fsaOte tte>memio*aia fmbe Moil
UgMltlan Ihil OrwainB, it  at*  BttO*
tmmmlf t**4t** that la ttew nf lot
ttownai nitaty *ban*n apptod far
tonooerliba taotben K«-**ait ftoo*
paay aHb tat Anerlrta nilmy tynmm
t* th* deiriaMai nf .elector trade, ihal
ia tbe ial*n*tenf tb* la-nptenf Hutiah
ttdowbu. ted poiMfetotlr of tbon
t*B*d«el ami ****** baileeoi la tb* to*
tertor. tad lo etaer to rooter tta Mvdect
th* tied* «f the Pneton gtonttit. n **
nm*A*m* tbtt tppHMMM far miaty
raarten ** tmm**** ibt AtMtteat nil'
• t< .iit*ai aitb lbeSM.th KaMeoof
•r*mym*1 bo aat gnated. tod toll *t*n
wsruteit* tanmasa te tteretel tty
ratiait ******** btetag it ttew t dinrt
<*«a*it^eatihibefatertorrtito*t n
t*n rf tu rrntiat* aad lb* **-eih
K«m*a>ay t'teoptaf. ead tut e ****. ai
Ut* r-Wait-e t- f-eiinM to ite Ilea
J-bo Ibh i, lleai-r af tbM l^rrttoM
oad n UaBiaaaaU named Jiom Btk*r.
WMOteC ef IU PnttarMl llaea- f*r ibu
dtentn
%i»tii imtmm* )*at*rdiy w*k greet
*t********* in ite Atttetkaa dag tatllag
|| | inear af tU llmel Iteatlea
ltt*l t*tl4t*rd)at«lt*,edtUnt...'i .
UBB*t nt lb* tmat Repeldk *ht*a*A te
yrbv*dla aarbettnta* totlapmllloa to
ih* mtt*** Am *4iinei IkttttB link
to te<-h. gettetlag gaily to IU te**t*
then e*r* IU rotea Jerb bnditeg tmt
met tU ttt*r aod tu Mar* and Wrfne
•tirf ibe brBB. llil hmblBt at IU aval-
tar ia a a*** litare) tiBie* *d atied, it
Wttttt anrety te apaanat to tu tmm
rated Kritna tatUHti. lhat no a day
Hh* **at*rd-t IU iatrrtbia of ib-n* laa
ItgtOM Mht t-ift-i ««nla trvvfal
naiN™in>il»"o»t lb* b*i»n tn|t».'*ai,«a
hand-*hah* tUt ***** plat* **********
tltllnn a*d Atw-fkan ****** IU tea
glMim A*** ** earth  ,**v*ebtet teen
ai-prupttolerfSBM Ua* te*a **>*tri**A.
a-*** the .W-rtraei **** mtm* (an*
f*i*i b*i* Tee taoa*t ******Be**B»bW*d
btf*ked left bl*d*na**. I*td aneafd In
eiec*** 1U t*BltlO*Bl Iblt la OoM «|11t
tint l Ult* niiaiM nl r*neAla* • t*
eitdtna i**t***rw-al trade «Ttiti.«.i *itb
Ite tnel all*** emih af tU *******
.■mm ai*
W
I
THI
S MiillaMNH I.IMH.l.R  NEW WESTM1KSTEK, UlilTIKII COLUMBIA, si'NIlAY MORNING, I'KIUil'.MIY  18
I'.lipbtni. Nn, 86
Afiintrtniit Blork. Nt'iv Wt.stuiiualar TENDERS
aKH|HM|fl 0    A rii|;sili;iis llll.i. Ut: IIKtlLll'ILIi HI
Bell-Irving, Patersou & Co. X::'
Province anil State Shake
Bauds
OVKK llll'- IHTEBH4TI0HU UNI'
In tii,- PrtMuet nt tin Matai lit.
tlllKllialiatl Oltlltaal .'it
tlntll Slili't
MANY  lSl'liltlLSl'lSi'  l.M RClHES  „'
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mt* Siiilliitlti i.tlita
',„„„ii,.iin, M.-■ i-liittitt-a IVItolrwIli  ll.-iilili.  „t  Uqiton,
SHIPPINC  AGENTS
,, .,„ liniilitiikl, liirti i ", li'i'""- 'iiiii'fil drain Y<\"**-
I'l*.i-ant-l-
„ltl,-t' uf tli. Hint
alall Hit' IMIitllt
Kii'iy i
ti*. tm i'l
"" I'l"- ■:''"'
nf  ,i..in ii.at'l.
ii ,,.,it ii
llaa   taa,
aa.lra  .' 1 • ■ •
,all.'  Ill,
I 1.11  IS llll  Hi  UI.I'  I'll'
.1
Look for "ttf immense stock
nl ll.iiiKt.iii- in arrive soon,
  OS!.' SI 111'Ml-'N I' is iiu.v
|X«-'^ nvL-rilue, ..na TWO MORE
■;.•• :'\::v;,L:IH!*;;II;^'.lir;'i	
,„,,., ttia.I, ll., *ll'ailtl.ma.f alli'lll	
,-,„. .In* itt... a..|...i.i|.atiini« t I	
,.r,„„l..|liB,.i.,.„..li.itli*|iaili..i
:  '"* llllltlial  11  USUI A ll 111
NOTICE TO BUILDERS.
• in \i-i.i;- »n i in: in ' ii
CARLOADSi
I'm  »'
Itt IlllllllV ill
\\'r cm  wi
I '    NEW WESTMINSTER
■ Foundry aDU Machine Shop8
NOTICE
^^^^^^^^^_  iVI'*.tlit'iiiitli*i'si(>m.,| I
'!. '"rices tli.it "ill l"*'"  ,l,r  |,,"v1'*'*"*'1 ''"• entire l',,,,,,!*
,  ' heretofore owned md nTJ?
i". ni" -.1  l.„ M.  ti    "'""iW'.-t.
 HO i"tl i.y Mr, Rohim I.u,
 —  ~ ,-ma    nre "",v prepared in ■  ''
ouNNiisra^iA^sS^s. !kimlsof ' "
"'"'.'" I rpiilK MUltXIXii I.KIWKII I* UI.I.IV __ „, ..„„..... _ ,
1 :.*   ' ' l i,t\ niaa.'i tiiniK  hoot isn  „
 . U  lha.   IliaVl ..|...|.   aUlBUUlllll]
'., "'  '  ' ■■'  *   ■   - aia.l Ittllll, alaal...  Ill lAlluniB. BII..I  lit II  ,
■  W. E.DICKINSON.
LE  TRUCK  AITD  DBAYM^
Dclor In Llmo, Plnator, Comont, Wooil ot=.
MILL, STEAMBOAT * r.,
NERY MACHINERyCW'
I Satisfaction guaranteed
JAS. |.'. NELSOK
 P.!,  .
Ht ,1 ni It. l"1' •■"
NOTICE.
Tits Uniiki.t CkHilislity
liftii Otnittiini
Atiisniiii.
IMI  I hi. will t.l.t-1- \ trbtrt. ■              „. h. B.....I i- . !•" OIXilKII SKHISil M.trllINK  TIIK  t|t„ Ai.l, tl'lltiM il IIAY COSCKIIN
,,,„,,  , ,,. - ill '  ' ..., uiil-nl  llllilir.sl'I AMUl   O ninBt.il    ilttrllaatll    I    .,. .
*'  1>"1'  ■"    -           • IS4 II -   ,,,  !,„,  I.  - * if  l.tal.latil I                                     an                              III. .il.la.ll.
,.),. I»   I  II       '                      • irtkft   Alt  aktllkl* ol  ilium..  i|lt|l* «
"•*""' . '^.v'P».1..i*-^''''i'^"ii!!,^ Ikes ' •• ts*...s- tar.1.... ni.s.,u.,.".i. | :i;:v,,,'!',:,ii,rtf,,..iii.,fii..;i.x-
OUB   NKU.imOHS   VISIT   DI
»..>-.! ii.-i.i-tt.'it A...ii.i'-il Tfia-ni i-v
Ws.tlllllllt.T-1 Cat... 11*
ill*
„ ,
......____________________________________________________■__■
l:..i.'„'u"'.ii'i'.",;.'*;;".n.t"T.:i...*i *•  li > ti.i»iNAi.ii . im-nix.. isii
■"^^^^y_________B»*n
• -ii IS*
tV^^^^H^^^^^^^^B,S>liiiiit.i.t-tt..| 	
'    ;   .   , ,1,1,1.  ItiKX.'l   llllll  l.-llll.    .".   S  "      11, ski'
.*..,.. I Mps.ua: Prim J .- —
TMitattfr |.l.ial«l.li viruaia .<,"■«,','', ni'.iV--!' "is,." Vi-I  :s  '-'"''.'i'''   s". .. POT?   SATaE
-  -   |"   .    .si H .  1i11xiMKXr.11.tt111iKs.rt1l   f VSXV  tZt4M.t**a*.
I ,, ,   .. II. . -■   s  .  tt ....   1 . ,
1  ■
■  ;   .   ,. .-I.*- -  .  ■ -.  '
,-..„,,..„.,-l,  SHisl   ll!n.l,»  t.  lt.lt,  Kill-  -   -■ .mmlmji**  mmmn
HENDERSON BROS,
"X-'XX-i. ;':/■; Orders MM for NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC A  SPECIALTY.
Ofllesot|».lt. Oinidltn Pi'i-if>t- la.iiiB.ien Co.*
tinii., omi-t. na H.t.iii.ii-n' in
VHtait.   1' •ii'iinon*
ill
• •
A.    IlltlKIIS - Ilia,    MOM!-
*  •   .
■
t.i.SI- imi nil s.t . hiii.i.i.p;
***********mmmmmmmmi\^mn^m^a* •*>>'**'<'<•' —*
ll'  I I -"S   VI.lit il 1X1  IAIl.nl'.
^^^^^^_| I It t tsait a..ji ,1,-.siiij^■*"***"
*y *  - .    .
II tti 11, tb* trtr nf dawn  tt'raieilnat.
. . .  • bt- itto ****** * * .  r. ,. 1.  . i. .1 .  a I
m**\ ^<**^*************\\\\\\\\\mmmmmmm^Km^m± »m»MBI> an:iL >^i^H^HVnA 'u',:
......
■ ■
i-
.. ....
*
a .
a
tifCUiUiwni'k.B.C.
_______*m*f****a**^mmm
^m\^g**m\mmt^a**m\t***t^
■
m^^******-z*4U*y*-
iM-'hMh a'l It"' ******* W   KlaMI.**.   Vl.l.iIMM   l.\ll*"l. ,    N  M|i  rtl.
... . t*  •  1 *    -  1- ■   - ■  ' ■ '  ,
- dj^^^^^^tn ** ***** i^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
.    •
III
 ''''''''''1*''''''''''''''''''^
_^^^^^^^^^mW*.  'i.  'J I \i* titMiMttAiii  l.\li"U*"V irbitbib Mtoainiii*,
*    ■    Maria \\ .
l • I* •  UU' *   v. tt
• ■ ,  n  ..  ..    *. I' ,. ■
a j ******* 1  *'■* ra, „.„., ******
S' Tm ■  T
' :*.X.    .-!.'-■- "-	
1  1 • 1 *vi;mi\i. 1 \M» tttru *»l'i    »
1 , ., I*
I  M«ls. '
"  1 '
s'i"'  -:- »«■»»»•"* 	
ti 1.1. t«..
TOR SALE J UII*.. I WIM.IIAM,
liiilnor's Lanhlng fiursery  ****** ■ - ^0.10*0*.
a a
• *  *i a ■ nana
a •   *•  •
s-________B_^_^^^|
Petri. Pliitm. pTenaa. and l>.  •  ll
• . m.i Unuallota li**.
.   in i.i  In.  • ■  •
* 1  ,a    *   a
I . Ill II III IISOV
l||    libs.  I'  11   ll  I
Or l.i. 1111 mi v iii. in*
ii.iii ttaaai ***** Hasioi *- *■
SUEEIT'S  HOTEL.
COLl Ml*l A BT.   . M'.W WK8TM1N8TBH,
**m . 1 ..... ' 1 aa
1 . tatt|
.
W. J. CLENCROSS. Prop.
UMHQE
HIRD
|."l  ■  Sa.l   I  , .,
II.IIII    llll
I LAM Ml  '•',"!
I.I..I:  Sa.l.  I 1
Ills. Null I'lit nil .'MMl,,*:
iiiii.'i-iiriis m  ,
in 11 IIMI.II
CLOTHIKG
wki.i. axii irruuiuiaj
ui iiiiii   .
.1 IIIU -I"! .1
yi;*i  1 inu. .
ttllll.li alt* Km 1 I
1111.1 it- i't> hi im,J
itn.-i I'tiit r. 1 I
soi i.u. ro ui 1 I
Ui.-I  llllll.li It-It u_l
is .si. r
UK1  I'lllll
tltlttsil.li>
H
IRD TheM
'mill t:-xi CM
Sa« M
■
-
II  It,   11  It
1 I
■
1 II 11
I 11 1
li.   'a'
|11  IS.i\ II. 111-11.li unit
 ■  I
1
■
■
-MMMMMMMMM————MM—————————————I
■*  W li UN  imiii h.l.M   WKI.I  RD1
*. 1 Kilt II,  11A  \* V.I.* IN  •*»*    "
..-•;. ■
.....it» i»i» **ti**r*
U  *****  A   * *■
******* !*••»• A Mmmmh • >***
1.',j m \.U* M ttllAK.MMK j'Ain
130 x
1 Mi||> II KM I MMKU 1 it i: 11X1 m
1.
.
■
■
u
■
■
t..>t ,*Ja**'*-  '
*. , 1 - UITH IIU'NI Mil UN
■, >.  t ■. ■ -. ■
^	
t *h-m* t
s. r Landa.
I jBXTl I tti \ nn:PIMM *!.* ,
\ ., „i t,...,*i mj, tm. , rn. S"JJK .,rJ!fK .J";'!."
■• .   • .... , , 	
v a..-., hi, i.ii W""1'-- •*** I'-.-K  "int"S m*^^*m-m
N i* - SEUCT COMMITTEE MEETING.
\' lll'll-   *  >x  -'1 HI   ,.|l|-  ..II   tst.  -II
't •.,-,.,.,, ix *..,,„ ti.-i   A.-;i.i.'ii"'-
*\ .    . I '
^^^mtm^mtm^mtm^mtmt
*	
BRUNETTE SAWMILL ft
l.iitiiit.    M W WI -. I \ll\sl I U lli
manufacturers OF Lumber, BMhgles. Lath. Bill Stuff mid Long Tk»|
100 l.*.'t.   ALSO I',    tfiling. Rustic Siding. Mouldings. Me.
Scroll uul Turiiwl Wnrk, Bath, Doors'. Window and Door Frames.
Hon.-,- Finish »f all Kinds.	
-■^cc-vAxatc "V.-crlc G-*aaxantoodti
HI  III* I
Shiopinp Facilities bv Rivrr. Ocean or Roil Unaurposacd.
■f   l.t "j
iiiiii i-1-...rimt ti i.iii until  I!
, j ,.^.a..s A .   - 1 •
It  II
i|t   1 ,  - ,.,i,|,xn;,,|* tl hi s.
m.h  txt. IlKI'timxt.
,1 > I    a, im-  is-. .11   '.
I I.*    SB ,, •
*__MM_^^^^^^^^^^^^^^^^^
in, 111
I,' n, I -II w.xii-.!  til til'lilll
I .
^^*^m\m*J*a*mmm^M
mM
ii -» t">- "X  11.  ,1,1 '  '   .
1 1 -1 .    ...
,* .. itifii
' *.  ' 	
Is'l*. I
.
r
m:
•.
■
1
'
ttt
H -. Tt
tt lar tt.
a.sir taattin, ml .
• 1 1
.
*
a
• ..|»i..|i*tll. .X tl 1  I'M1I«..| ..............
I. ...  . .. .  , "•»' rt..ltr,Ba
,l..-.1t|..,|.t-V „.,    |"
**•••-••
IX !\>'1II   ..*-fttniAl |,|;M  1 till .1-l.lti
II •
.   Ut.,.  Ittt Sa.  .
•lesaai
PUBLIC PARK.
T. J. TRAPP,
General Hardwre, *
new westminster
*0*
II
I.
1
.
0
tl l-ll.
laa I 1 1
»IM
T
11
•
•
1
• a ||,.\..l I,  llll.  Ill' 11 XtSl
IM.  .
.  •
+ anvrtwAMi -f
ROYAL CITY PLANING MILLS CC
nasi *
Wchirda It.oet Not. Wtitmlntitr
MaBUlaciiiixrs and Dealeis in Rough and Dressed Lumber. MiDEif*.
Ulb and Pickett.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all kinds of Wood •*
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Moi.ldiitKS, BlimK R*'1
Balusters. Brackets, newels. All kind, of Plain nnd Fancy T..rii<*-.iM
I... ,1 s
a
tt,. ttm ha vi Till
w
:i .•
Bltltr*. - Bj.a.ta
'.'  a -'... *••    •" ',L, ■'.'•'.' "' I , '    -
\ ..';•..•.•_'':
.,          ..                a'                a.a       *...-..-
' * ' * *	
I i«t v it aim * • ...a.t
... t , •>
■
art*
irfttta 1 1* nr
■
■
r in rmt at*
•
II
I
I  t  }.:*■• < t   1
*
PHEAPSIDE
W   Auction Sale
EVERY SfflRDK EVENING
WIMDOW SHAPES.
I hwir jtt.t .iiiiiii In nt*f
rorilltnii  Sliirh Ihr Bt al
S.li-rt Ittn  ul  M'ltnlim-
^mm^mmmmmmm^^^mm  	
Shw.li. Ill l-.ll.lll nlnl in
• ■•I,mi 111 limn .I In ,Hi • , in
SIR.
abb
1  t
-
t
...
I   M
...  .1
#* tan It Oral
a '
•    • a ««
.  at -1 1*
tsi a
Km bt**
■ .■
* tnael ft
CENTRAL HOTEL
:EL f JJnM
JAM1.S CASH. Proprietor
*
a.    *. ■ .  *.   -
•e  •   1 -  aa
JUST RECEIVED
It
. i!iit|tl»(i-  V-..-.,iii.rit  11I
'■- l.'liil
■Irrn *
W J'.'
I*.
\
^^^B   IH
 r
.  • a
i.a «
I  'tl
II
-
U.
ll'
i.r m *
■  Ot-i
I
trlilth .ml trill .l-ll rhi-.p.
P. PEEBLES l"
Jill JOB
WOOD
NonumeDU and On
( a * ■' . •
German Frit CLIPPERS IBctnrt,It,^^
MoPhe* Bi*^
ShipirlnliU 4 *■■*'■'
Hrtnrf.'vi wm. Johnston,   boats for nisi
ARESHK. GREEN *k CO.
HANKERS
i
Al-s. thr hr.;*".I ..-nl l*.|
M-ll-.li
a
a .  .
■ • .-its, nuns* *
mt tatSfttt. ,*.**'*•
last tatl. al.i.i
|BSat-_tl.*B.tia ll -B.laa**S
'" Ittti is Otan a Tnttb Initisa
•• rriu, tm.
hoe In
Brror.dRor.lC., r
Ntt* If"
a
,_uritatj*c^
•"»■   SOtlttl.lt ra rot
11 W. TERNA«.
t |l.|l  .
'
•
t&W*  ,|,
I  *,
#|*  '   t lblN*-iN
MERCKItT AID GENERAL
UAMSHR
.  ■
■  -.
a a
' "t-
...
■
*.i  Ta.taa.as. 1
t . •'
• ....
A.	
. 11, „ 1  m.i. «•-*,at.
• • -
M
*,. . .
a   .    * it ..
a .
1
ti .'.a  MB*,   '
*****
DRY AIDER AND FIR WOOD   £.'.**_
w. h. vianen Roots t Sm
WHOLGIILI "
' a.
WHOLGIILI
FISH mil GAME DEALER
a awi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
, ...... t  •  B «* - - .*..
'  I*... I I',.. IM.
ra .■  tts'iMs-   1«.,,, ..im, •.,***_.
"""' GREAT
-*k.
- 'inF. MOIININll  liHIKII-'.U  NKW  Wl.STMINRTI.il,  IIIUTISII  COLUMBIA, St'NIIAT  MOIININll l-'KHItlUllY
IIAITY UNION
. .  i i,,\,-i.ol nil tliinm
, | * .  ..I  iii'Mily;  ami  tl.ut
 arurli ul i it.aiu.t_ uml
, :,,,  r.i farmlililile Uiui It
a-   ill    lll.tll) .UOllltl "I • '"■*■*
■■ ii"i'i,'iti lolarvali br tin, ooi*
i  | it  laiUen  II
111 .,„„.- ul 'lf.>  ...»
i ii,'r .niii,! -ml bf liinl
ii iii.ii im
.in  ht  tba  ii.iiii
. ,t  iheh  Uttii-  ■
. . id ,: i atr ulravWentlj
I  a  ■:..,,. .,,..1 '"  ..'
..:  it,. -  ||OUtM  '"'
,  III.  atfti' able
• iballOO  niti*!, if.a
ii .  . . ,,,, Urn uii-ii
. lit .1 I .lit ..  i- a-l f
,    ,  *l  ■   'llf'.ll  ..Hi's  ■  I a
,-  I  - lllUrttlt  Hall  uilrtiti it"*
.  .  ii iniiii nilit-r
• follloi 1a.nl
■r Umbel ami
' •
• a* *■**>*• mt-li
,        at]  toiiW open
-1- n imi >.i
• Mid ami
Uf  It  1lll!|
■ .1 'nit tie
i.    i ti-  an,I
■, -
i  , ut  i fum t**
^  •   ,  .    .,.!.:   I  '-  . I'I'  '
rti i lltt ■ "
. '.una Hi.*
., * -   *.*
**
• v brtoebet,
i  . ,-..a abort
. •  ■
-
ll.r ronltu,
;*.*. a. '
.
,,    | .as.
I • -   ..
I
I*
la lawli-l
*
nl. nf tlirlflv
ii    i'11'Mli
ll" fill MAM)  -. i-il.i'-  -.
itii oorkiof i iii'My
I.IV  l-ll1|.|lCtii|lll  III  l'i
•Llll.
bt lln
Tin
iiflh
i i mi
i ami
mn itm
Hi,' Kn.il  l„.n<| t.t
,   Now Wi'suiiin-
.f Vamiiiivi'i, ami
iimi », lo ad nil Hit. tritium heirllly,
|,i itn,.„ uh,i una il|,>«ntn, i, iii tln<
UVirelgDOtl i|.l loittlil.li tha mn
in .-'I wit, nml tlie people ol wlilehlitvt
I ihai with mn Amirlcaii notion ivei
I.*iii ,i iiniiii ti> titii-iiii ih<> boundi uf
civil lul Inn tin te!." *.'  um ti,,,
Miij,niiiiii iiimi ti-.iiiuii,it hu itittmlil
Imnl ippliuu i aiimi upon
iik. ..-tin11.us..ii tibial
I lie I.ii uliiiinl it.... -ti, 1.1 alt.-, alhiit
I,ni 1-. hn pleuinl tlntf i.f that ilay ami
.'ti'liinini* In, iillli mn |n Mhmlhgiti
i'i>t*iui-iii a ■petltei *■* the Mayor, referred to th< * *n) .iti- ul ll when bi
llrtt * nu"." thi i'."tn...- Than nol *
-iniiii lln.   ■.  ■  led -tn ii..- Korto
l'n llii . ui.i, a.ul il.u tit.ijr  Hai.
* ne u.i which there wart not
mm) in* iniiii,- id. .ni.- ju-i oumpletc-d
.  wa* iini b] wliloh lie erotitJ
lli« raiia.nl l.t I.iiiii. rn, hi. tiit
parti 01 ll. s, rtllwtri not Mm loa.i
rn. ibel  |* I; which
■ I til Ml li  Hit  I Uul
It*"*'" i. UrilUhl u .„,-■, iad ' toidi
When tbtl oti  uodaOi  eoo*tt
ul Lha paopla ol Waihloi
UW  an.)  Iiiiii.I,  i.tl-nnlili  ll |hl  tt
wooNI m.t. i u built, aud ma.if of tli-ae
I ii. idraottft wuuM
mul allli it. ...i.nrit, .inn. ||„. mil*, ad*
until,'  (.,  w|,|, t.  |L. | .
taltiitl l,j Ibi* immiiil .,f mul,. i ipaol j,,
f...«irmli..n   tli.tr * f**** tttfull •
though) uUienrltai it il thai wen
reel   [Appttoie]   [*eople  ibooiht*
lOB, H.  ■ ■ ubUn  rtYMOa
OOOlddflodta  afli-r  tt.o  rii.ua),  *•■
lad la what it aat t^*fuif. thoaib
i  natural)! in
im rorttac  I
wo, a.,.i .-tar after llll tiMtor,
*
ie- *•• itu rltit*i |
i *
ll ■ - ' , a ,1„| |,||
i booed,
• . a '
at ROOK '.I flM  i i    *  ' .
I
a '  IVteklt(toa
t.l t|,l B, I.l
■tola hid *n.lis ' i
t   ..'■■-'
»*ai.   li-  tjian  pnnpurtti -i! the
tt.-.i wai dee lull    raruod ll j.
iii*
I; « t* btUl tad ll »«*
•  | ,
*   s  .,
TtKMtt ti ■ t. |   , «-   - ' ||. il ai
.  ■ ■    .
I    .
a ,1 I-
*
* i- iad
ih. t .  .,,1..*.
i.  .  '
tt a-t.it a
• tb* -
* i -  .
NOTICE.
'I'm; im.i;|{sii.m;ii\\ii.i. KOI hi.
1  i.■!-..., ti.l" I v «.«.il. .lilis.I,.I I..
,.  I.',  i  t.  It, l.l|l|, ,.|
it I -l\ii\-il UOTKAM v\\|i,vil<iv, I)
VE
THE TERMINUS OF THE
shuswip * mum rt
BANK of WIH COLUMBIA.
1NC0HP0BATBD  BY  ROYAL  CHARTEB  Itlll.!
TO  CONTRACTORS
Stone Hasons, Carpenters, Sc
rriB.xiii.iw iiii.i. hi: um bivkiibv
1 U.i iiiuii.lal.tinl t||l In ntaili im NiiIh*.
tin,, ,1a Via, IH.I. Im ll,* i.ti.tliiti nl .
llf*I. t  i, .1 a a„l  ,l  l.ttiia Hin, ,, .
'
ami third Rlnal t"i h 1. (tand,
iad 'i-  id itlt'ini'iii I** v.-n al in)
I  ill  lli,  I. lul. I   I..-I  I,. ..    .Illy  •>*•
NOTICE OF DISSOLUTION
'I'MK i-Ain M.i'-Hii' 111.1: t: i Itu
I-  . ii.tiiiit l.t ti.* i. tin ...l» nl. -,.a. Ils-'il
t  pari ■ *   lahissd 1  lha mwara an*
i. 11>, |m, ii.,. a,'i',iiiii ■■( ilit'ir
in Mn H ii,..t, .ii,., ....i,,..,
lata  Irtn an>t la it.,,.,
1 l.i.iaju I...-lhl,
>t v V M  HtlWAI
t  w HI..)A.N
H   ■-.  u  Uia,.-*  *t
','lflIH.  Jill is  it i,
Vuli-1, is II8RKU1 UIVRN lli \t
** altp1lfali.ni (na I** ii li.t'l. I., ll..* (ItiiHir*
al'li  Mi.tita,*.... tt.liia't.  I.r--   ■
..... |,
■   .    iafatl'.ti ti ii Aniii.t
X'  - II   *:  ■  . a   "* ..,'.
• ><*•** it,  1., (  bit  Nl<
a
s
■l "... '    I a
I'
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE if the INTERIOR
Capital Paid up
Reserve Fund  -
1111,1  ft al, III  III  , It',..'..,
£600.000
lt|_J
£200,000
$3,000,000
11,000,000
Tho ShtiHwap mul OUitniit;itn Railway it now nnder
couHtrnot' m nml will bu oomplutuil aud iu op-
orntlou to Vornon litis Hummtir.
1Mb llKAIAUA*! A KiNiTI.NtY It A11, tt \V t ti ..l.t«n,e.| a- -Uailai  -iiii U,,.| grihl.
■•  ■ ■■  i- ■ mat nil I a ..ii*,.. I..'.  \. Mini, i..>|„-al al.a...liit| tl* llfi uld*
ilnaii. Vnllii) ai,i| < In nj i i*. .
,\ .l.ii'ii i Uii„a Uli,g«|,i,li,.l I ..  |  lln  I... ,; Ut? -Uiui* 1" ' in.Uml a l.nlaa,
fmtn Voraoniuuib taibelafarnatti  il i- ,..--ui* in mimaet allh the Atoaneaa Itailaajr
■ *t,ri*at i'iiiiiM-i,iinaiitiii.iitH*y. a. Wi...... i.-m| la the heart "i the ami utttelee
ai,'ii.'..lli,riliii.iri.| ii, il,, Prut Inn, aill iiii'l,,,,l.i.-.Ii, Ib-.,,,,,., a ln^tsanil n.i.iM.l.li,*. ollf
..ii,(.i. ,■ I aitb it pari ■  i ■< publliblbJ * iintm
, tu Apm  laupepei *i
l| llil* ai'iii.*/ ai.il lila.it ftf uma •>• aa** ***t
......ua a *■* ■
iM l hit i-t rn: a I VI i;\"** ii  in-i .  ii April  li,i-i>.|*r aiTl t*.n.
i  •  lUipaiil ll. -II jMrl.uf tlmt 1
i I M.'.K llull.l. aillf
im-l I
t'l Waul  rtlWNIITI
OVER ISO.OOO WORTH OF LOTS
iiataairaaiir taaa add Maajofthaia eill bar* tw •■■■ u«etwled_M Ibni ildemi  li*»-iai
aula at,..rt, „.i i* i , i:i i  -| |, >. -..ii t*. .-itr*. t.t patuaa
i.ti Unl.i.tii.-.  Iiitaiiiiti t.it-u...*j 1,11 .Im, ,>e fit. it iuit-.j.,a- Lla laitie* ••.**•«-
* i ■ itaaatarpi -
ADVANCE IN PRICES
rbawra .1
■
ami am ll
I
It '    .t  -l.sk.
li.ii'itll.1 I IHV1MU
-
t *   . ti •  -i.t .in.i,it) i*l    •
OOMINIONGENERALELECTION
IV M* ff'erlMI V **'* W**i*m.**4*. thmrmt
Omutta
-.1.
i. ii..,.. ^tt. . ■
i.
ll
Ui.i Jin. i
I
.
rrataftal
I i,im* aad
■
i ihttatad ad*
.-
■
tl-at t bast* »•"•« mtt(v.'..t-i
' ■'■ . »«! >  l. 1  ill-'iaa,
*
...  .
. aattr ii«*%i a ata  laowtdtaa pat-
tit*IM m ... lb * aliaiit*
< ut i.i ii nn. «.."la «f t.*a
k-ia.lll« i...If Itt llf th» l/>«-*i  V a
lh.lt    *-a 0-..I
|| -1 .,|i.«.ii.la i*.|*t i.iat.r-if
|b|| (■•..••■I
n tltraafnal Itapatoi Uilbafi    .
• ■ tngiMae
.... ami *IK imi TODUtLTH
•a  UaraVattttitryi M.t.Jan a*
OKANAGAN
Land & Development Co.
B.C.
THE HANK MAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection «iilt iln-ir general Banking Business, and are now prepared to receive Deposits
of One Dollar upwards, ujxjii which iiin:r,:-i will ba allowed it current nues.  Present rate,
Four pur Cunt, per Annum.
|ju|«jsils received Iur Fixed IVriodt, .uul intercut allowed on lenin, which nut I I .iscerum
etl nn application.
E. A. WYLD.
New Westininsirr. ^uil Jatiii.iry, 1891. Acting Minsger.
LIMITED
Hat  lit*
t. . laj I.a
L
Au- nt. will br nppolut.-il in Wrttmlnal..r in 11 litr.l.j*
Dominion Building
& Loan Assoc'n.
Aillhiii-itWil l'.|,ltal, ■ Sa.lMKI.INNI
Mone)  In ni' ■! Iur ;.. il-ii:..-
jiiirisisei. payable in monthly
Instalments equivalent 10 ..
rental  Every man may own
his own home in S it-.n- lit
paying to the Association what
lie would ply in 11 1.111.Hi rl
S.T. Mackintosh. Co.,
AOENTtJ
Columbia Stroll,
suit* .u.«mix»iin
FRUITS
too coorictioattv
<SITY BftKERV
Ml CaltttiiBIa ...
tit* 1 ■ a*""*I tbas»f».faa *l 1 |« *•** *
i,*. ttt. It.itt l|lt|i.itii| i. I.ti •«!  im*
*•■* •• *■■ .*• •* ■' iit-ait. I'liaii,
',11m*.  -i'ii  tti-aacnabie  "oe'.'t*
'ia! 11MMI., l*ree|e
IITAIUIHIO  nno
DICKINSON. Co
IICTt'llKII.**.
•IsS't, Osihi. It. Oa.taat ttMral, ...
Bi.t.aat..
tVlaUtMuaUBss. tit.mail HI,
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: MANDPATDRINIi : JliWELER,
Columlii.i St., Three llnors West l-'miti P. (I,
Xm.is presents at laiiiinn price*. Simpson. Hall. Miller &
Co., Wallin^ford. Conn., celebrated Plated Wan-, quadruple
pining, ii»ik first prise over .ill competitors 11 Toronto Kxhibi-
ii.ui. 1800. Gold and Silver Watches, Diamonds and Gem
Rings, Jewelry, Clock*, Spectacles etc. A large sunk of New
Anistic (.cods in Plaletl Ware .mil Jewelry uiil arriie early in
I let rnilier   Call and see pries no trouble to show ^i.«U
 aPllf
Wti.tlt,,1. Ilrt.,1!
Ship Chandlery.
\V* have on Hand a Very l.i.rnu Slta'k of
AnHnit-,   raiSTa.   iaxvas,   i.i imu aiis...ui.-
. iiaixs   inu.. I'litii.    STEiMltoal
".IMI -l-IKK- TAH. ASU ril'KAU I'll KIXll
lit.**- sill- OtSIM "I Ai.l. MXlis
hsherment SuppliBa--*'M0NNt'-*.'"?'\''\'' "-■*-■**-"»*••
Till ami Nt* it, or llrllr H.r l'i I..*.
CREIGHTON, FRASER & COY.
10 Water Sired. Vancouver, h. C
1
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS Meats m"timm
Importers ind Whnkaale Dealers in ".',,.,'.
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Elc.  lowest possibie units
100* 102-104 Powell St.
]' O. B(W 207
JUST OPEISTED OUT
WITH 1 run. 1T0CK 0-
HtWINDmUl
Tilt, Bltat bu brra
tan-iil i UK I-A.-II
ud llw dtMs-m&a.
Ilia, ellaiiji-l su.lt *
a. It Mil
GROCERIES
And Xmaa Frulta
A SiLKNIUO STOCK al LOW PRICES
BRAY&McINNES-
... . 1- ■ 11
VI   -Vfl.sM
.. .   a    .-  f   ,    ...
It.*, Ht Ht -  .ft.-".
•*.■**  O.f..
\
lliu illl ri
ll  I*.
Bank Montreal
i>;; Jiw C.P.R. Dtpol
Columbia St.* New
Westminster
-
•. .
■ri DMniry.li
■
It lU.a.,
I 1 0 iitllf
I
I  .  '   -
r*ttf*ea   tk '*.i latHtt I
***** *4 Ik*  ' •   t   *
,,-r  tu*-  ttlwiaiif
■  * - •
t
******* *******
I .,**** ***** ,.f 10.  if
*■■■*,■  1
, • || r.-svtttrat* '  •  * «
(Jampbell & Anderson
ini'-i un u txn ni.r.ii i.uti.iii. ix
GENERAL HARDWARE
0,1,. tsi.il, tBd BibMh*. Ca-aitt-T »**. Oi........ Stoats
Out*.. Tin ,asd Warsl,w»,rr. tmt* Call. CBimwn ***
0*iln tirta BsaM.-t Miln.n of tit tint, 1 Ctrtotd ttf
Biatrtt tttiir riBsrtw, Call ami m* a.r tlttt et ManttB.
Umrt.. Ttttlt Lamrst. Qibw* am. Tta Int ItWtn „
tamaw)
DEPOT HOTEL
1.11*1 ■ Ll». »n .ititi.ii.Alii'S  rilAlt..l,-.ll ro mil »rss fit ,.' "t.l
ma t,> niam
•F.O.BILODEAtT. PKOP'R.
' —■■'**"  * ■BM..III II  ___—_———————___—___ I ■ II   __—
A Savings  Bank I* BROWN I COMPY .*KWIim*EICIIIIIi*3
********** tftd Vboltttlt-W rw  .-■*••  .*■'■■ •-*-'  i* R **rn
fUta-' r** •**» tt ••■• titfi ar *m ***** ant a
i, Liquors. Cipars ugnois anVcioabs.
CtriTAL tllMl4i|t
REST.
Department
Hi, (»*. ea-«td ,b tonratil-ot. ..,.
•Sal  O.lStlX
Ictm. tllaatt U Cum lilo.
|l r****** * p* '••*•*
GEO D. BRYMNER,
»Im •.tlr**
s-a* a,  *,..  ... .  m.
... 1,
mt*,
tm*** ***** t****** ma**tmtm*
....-.-•■
Jt\IM ITVII
H
OTEL  DOUGLAS
** * « ■latet
Nf*  WllTMlMtlt
Reduced Prices!THE ,■Eli,,0 H0TEL
*»wwm*'a-.^w**t-    mm  mm ***,**,*m*m . «■_». CM_UI t te. iHHtMla
ArA It lh*
irt .  ttttl  *llia ar^
'
•a
-,,-,..
mn *'«.
■i
nf ak».li
Kr* Wat
a*
■
that 4**
*SSi.
M..
irilVVI  f'lTV  MMl KKT
,.\.    SBtMa»B.HMIsa-at,lalBtla i,<a,a. t\\'  1  llll   V   IS   S .U al llll I. I .
1, IB* nilsMBntllBttta .1 It- .haMMsa. I 	
* ,al.Bll,|St'a**ltlS.tal.aB.ai1lllai  a ■	
T  ^MATaAtaV***..*^  Wli-.ltsilf
lirilr. in ill limli >a ltr.1 itt.1 Sa't tlc.ls Mann, liti.si.tt.
FRONT STREET, neal lo Viineri'i Flih Mirktl
MF.1TS. I|S||  , . **tl 10 .11 Btlta nl It. , a|, llw It . klltt
SHIRLEY & HOY
 OKA l.i;!'*. IN
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
MtMIV.i alllMI
Near Corner ol Oran.illt Slrtcl
It. tssllsl t-B.ist~"*l ata Tisaslaai*
llaitl.t tttn.t
fa.fitf.a*Ull*H IsllSat tt.aata.t>. ..a*
iasiitatiB.ir.tr***,*)*!'*  •
(000 SMPU BOOK
Till* l*t*i<* ltd SnatllM.lt Cut-
fltt. TW r,t**t Sl*rt-1 Bw
a lia* FttmBtr
.«■.... iiii.i ..........
(,  . . a' .  ■ .   .   t...
 s, in llaa-ia^h .oftia. .imiii
f.s.ml tt lamina  at a Sn, .'a..
„.,,„. b| imt   Pasilia. a******** r-r«.«»-.m«l»...BtlB.ir...,.
Ail t^W* Wl .1 tl.l**m*l*."*tM* ****"<* ****"' '"'l***"*"""'-
... K.nn. !*.^r, .ill hi.s Brraara a, ***• •' <*** ***'» *~*  '**■* **
irntaa.  Itr*-***.. 1~at,*~d .< tWf|-" *****"**'*«*<.,-.•■—«■*•••**.*•
tmm*
t.J.TO|itll.l-r.|,-
XOMMH H01U I IEST1DIUT
tll-f. lU4M*n i tta"*
I alttmlila M.. • MeMmlnale*.
****** lt.fl-ai-1 l**thm am* *m ***** *****
•IthlOa tmm mar** ** *****  lH*anas4
. «...
11.'-*,*' -l.t  liaM«e«aitta  !***** t*4
-.•» -4 ,-- •*•* I  i*4ae*»H *•*•*■*■*
aa*** at au a* *  mt* ta* amt**.
-tmi  • In* tlaaa Mfle
Ptlll. It  ■*** * *•  **
. -■
- a .
' a..**»**t***m**imtjam*
■
■ **k ami |*aitliiilailj la tw
■  Ut* ttWI«hIii«I tl.a l*t-«*
*** t**i **m *t
*h.mn t*m *m**> k,***mm* aith t-mttv*- .
. tm ta il* |*Hti,   •  ■
• K* pti-^tiiaiiif la th*- aiaat ntamtt
It-Elf. I  .ttllt *r
!t* !•**! fit tal aWI.lt It-rrilh-a anal rll.ttlrl
ai.t thfl..*-* t«*i»pr»-»t,t  imi* -plat-
ita ami ph****- allh mhttk 1   -
..„■■,•,. , j,_ Mhi^fctl-HI It^atlNtlltt. lOatl Mt"
■ .  t  /
tllli  na  tn
-I ilial iln
ba
i  n
•  *
■
sits.*
tttftftl  ttUirtttm *** lit*
ItiK |VI*f
*
i Ihrp
COROON I. CORBOULO.
PLUMBING, GASFITTING ^ml
all kinds of Tinsmith Work.
Another  cir lti.nl of tlir celebrated
TELEGRAPH HOTEL Lowenberg, Harris A Co.
REAL ESTATE
INSIIRAIiCKand FINANCIAL
GILLEY BROS.
Livery, Hack, feed and
Sale Stables.
fvai.a|tai Se.»tt; Taaro.ai  *r*l«a
rataitftt '•**
WOOD AM» COAL
t  *• ii tba ImMm ot at Haifa*!** A
M  |irs Pl-M ■»'tiai
imrtRM ir  tm ararattarat
r*t.ra.a>.  ta  I*
Tba CcleLratcJ Trench Cora.
1*m*4** 4 t **■'*•** 9* ******* *.*t*
1 *  Mi I*  *'«  tha Itu
tatth*lt»rii«st*Mi a.
till  aiM.i\ r,.t-.i.s*.
Aourm
• -i]tttni*ia pii-i- th*!J,itt itttatK**.
tiwwtlt HtMitatt<«-i ati'i«anl» i**''"
1 loeata ll* ******** th* aofc*.
ahkO I.fl 1***n ***** *kA* Aa*. m*m*A
i*v*t,lli,»*ar**lei"».l*nltr**i In'
hlritHI II In Mt Mala* • MHliatn rt In
th* lattt «.mii nt Ike Mei**i ' N
MVltalaM*!"** at#*ifh.  II*
niurTrint NMIWI1I1
.' ,.*•* Mllna ahsHiM a***J tt
*r\t\t**m ******** at.li il ha.l imt tf*>ai
taiao*i. «,»' I t*l -    *   * *
I* -a* aioollnttl Its tinlM op I till   lleiiwasl to ant Prtefll
IIMt '■■■a*
t.-ial-allt ttrtV«i.*ttt|  lo tmny ttal.il
.  • *.-M.I(.s**aa**t if • **'*'-* *■•■-
m\**&T^X:.'.:.-i* ■'- '.-.'  ("OIM" S'*0\ l-.S just nrt-ivc-il.
W. TURNBULL & CO
Builders ami Contractors
BI5ICK
it a.iits.t.s, .aa IM..HI i .at M,  Mi .til, Bt. Wli al,..** a I
MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
TQTTTGJiTQ Qemni Machinist A- Blacksmitb
•  \*W  V  ■■■1^ *AWm)   D-.. t* ******  it-** <•'• **■■* Oast tout*.ita*
H0R8E SHOEING A SPECIALTY.
SOOOin. OUUUttoBI Axn ii ai.iix* tiAxrr,tcTi nm
HUH IX Ai.l. RlXI't 01 « it ItlSSV
agrloulturil Mirhln.r. R.palr.d.
TIMK TABLE Purchase. Sell
8lrR2^.NiMUIR Leaselroperly.1
tARRVlSi* HKRH-Jftim Mill,* 	
*^WaawaMethr%aaia«Ueala)>«tt.«    COLLECT RENTS.
Var***.!**. te Heana M   *. * p-w 	
•   - *********** Imr**!** ***** Mak* ,^_^nJ*;*^^w'ilTrt
- ho Via taw a tVaOa  *■ • ' '- *-**■*
\m..-. a*, t. \ar-a--. \\******.-•*** t r *a
l:r:^*.*z~X,:.'-'X,:;,, - • ""•"" •'•"•-' - ;-7-; -,-**«' ■""-
>-»• Wmmnmntm \. • -  I  ■ ■* *
* \V*Hat*rra#r*ar*tr"'-  - • -■
t>n art'ta  M Vaot***** i** **».  •  •   .at
a  P*aai  r***mt* I Caa. ******  *****
*****
,1,.-
*m
i-a—-a
•.tan t
tft.ti far ******* A*»»««*v* t*******; *■
1 -•-■ - " |*ii*lwnfa***i>»*r*M'*f ll«*
*•*• imm ImmmArt* ,..', tsmm*h*t* *** Am*t**rm
* t m    ,i~M„  ( m*.m  tmm**** 0*%r* UmnrA
ttm, i« it,.- *.  nwfc ***• tiMtmt*
ttrr im-.tattiMMit atmt vwi.eia
r.***
tt**>y.*> --aifet*?-ri**i*.'-#ii
•M at* a-i t"*e. ■• i ■ » i
|r#|iai  sitalltl Urr
laiiiiMit tMtiivr Mf'waha
tran I  >•* ' i*.**trt-mei 4
I rsmtsis. ' -•In t," -.-1 *.M-a
l',r-«a»i.'l is* *i — * • I- -*. 1 ai-1 I**'?*.
f' tt***m***.** ** a-»***••• r-*"a**iitit fisfft
(,,*>-.., i \* i.-s.Jt'.is*. i l-'.H't*** AttArmt
TNI f *HftO MEOICIMG CO.
ri**iitiia iti*trH,
*** nt. Tlilwlt, *x r.
a 11 • i f. 4.
170 4 ***, I'lll-L MOIININll I.KlHlKlt:  NKW  lVl.ST.MlNKTl.il  IIIUTISII  UOLIMBIA, B0NDA.S  MOHNIN'U,  IT.ItlllWllY  10
OGLE. CAMPBELL & FREEMAN
LOTS IN SOUTH
REMNANT SALE
AND
1'OR 10 DAYS ONLY, Gouiiiwiiciiig FEB. 1st   £ 600 PIECES OF COTTONS
NEW EMBROIDERIES JUST RECEIVED
M \S0NIC
BLOCK
OGLE, CAMPBELL A FREEMAN choicest cm Lots
X X.%
XX
4*
r*.
•0
'4>
M.WS (ll* THE CITY
LOCAL HHEVITIKS
IIAI'I'Y ONION
aim .ui|ii
al
-o
**.
al.a.ti.l  l|l|ll
.it Ii.iiii,J lli'ltl III. ItllW Hill ll "ft.
nil  nt  -kl.lUlta-lllllla-  llllll   kllt>llt'tl--l I HI.'
Mlllltg
iln
.tl.
'il'
.tint-   . Ill- I
 I lilt
l~
,1  '
II
...  II III...
■
;
I- .nt it. ■
. i
I'm —
t..Iiimi. ■  -
ttljolli I-. - '
. .1.11
Bsn tht liata "I Hi-it Eattitf Ii.i aiiln
mi Uml liitlli-
v(  Mar) . ll-.|.,i.  ll at  lltl   I'l*-!''
lllll* .Int.... ..t.-ttltialii.i  A||||  t,,tltnl-.
"   ■  ' ■•■"'	
Ill ■' ...a,  " It*
.„  la
....
a.t  Hi  I.l. .11  X..1II a    II I -
I'.all .I*' I ■    '  -'■-■'
. ,  llllll) i.'..-'  II  ■
,  -a   1*11   tiasl   a
1  ■
.
I  Illt'  Llf
i.l  I. Illllill
lla  i.u,.
Anil I
L. J, Cole & Co.
Agcnls foi Hu-Ci'Mii.ilt'tl J  &
J. Tkiyloi S.ilt' .
o°T0
LYAL tk C°*
%
%
For Mens" and Boys'
Mcintosh and Rubber Coats
llf HO OH "M'S *ND >m* mm HITS
MtNo  im iebbiis, m antms
Try J* IT"PHILLIPS
i olumbiu Sirt'ti, New Westmlnstc
4*
%
% *v
RAH BIB
Real Estate
rt**x>**m**i
MASUti
a
HlltCtl
iu.Mi-at.l-
ABD
tun   milti:tl *■ v
i.t boras] •■-•ti
tlil iitatiiii  ,t.i
....it.n.i it tl.*
Q  A  Kt<
tl..
I I'
l|ii«.t
t
-
"
PIANOS ORGANS
BKSl VALUK IN THI. llHkl.l'
CHEAPSIDE
p. .pi...
-....iii.ii
-
*
, ■  ■
it
■ . i  .
■
GOOD
NEW
CHEAP
GOODS!
V. Il-.ltl-.,.. Iltlllrlll.il In -U-ll Hi'  -  '"'  S>"''''  K"'L'"    "'
,„•„', I,,-.,.It.111. rtl Illrt.H  Hi'  l-rt.'-lil  IHI I""'-"'-
inli, iniciiilittu buyers uniilil cnnsull llieii Ih.-sI inlerestsb) bu)
CORBETT & PUFF,
Cni-iiiirvini Street
ilult rtt.i.tU  t liif  •   - v ' ' ft,ly ■
STOVES RANGES««»HOT-AIR FORNACES
1UEPH0NE153*
.
P. 0. OOX 16
MONEY to LQAH,
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER, B.C.,
VANCOUVER, 0, C, AND LONDON, ll
alil.l. tin
■ *•■ ahh'li
. hei t\*nh-
- ■
S Gorflou&RaaB
i  ii   M
*
aai
■
• all A***
■
\
. \
I •
si
-   ,
■
I
...
...
i
■
E*
H
ll.  a**
bl)ri
\
9
%
H
LIVER POOL
^?'-*fK
New Vancouver
COALI
tiDlnttt LiDtlCo Ltd <o! Ituxt
New Wellington [J
Ida liiistt.i *   *   I
SK.00 PERTOII
I.    . a
J. W. CRCIGHT01
'  '
.    - . .  i
UlsirBi
-
'
.  ana lit*'  * *
'  '-
COAL
COAKKWOOD
■ i
Bi 111.|
The Strike of the Season! «M
M Mil IH! CKH K IMBN1 Willi Alt ANAHll
■Woods &, Polley   1VI ***!■
-,
IMS,. S. IB* tslMI
,    '
" ...
Mt II
i a I,vh i hm Nf**iad«.«l
. » *•
i * ■
i
OUR AMERICAN OUfciTO v" u ''
Ittlttl »l Ikt ftlttttO Iran raitfcat.a w
•ot fc.. That MM ftaceiaea * »"!'  <?
* ti. .....   OlllrrtW t1    a *
-   -.-a    . .
a ttaWktlltrV 1' '
I- ■  ■
* .ttaaatttta**  1,1 *
I
tbaiMuthli of
lt__lM  ■•■*, < *
*>•*  • '
Laiaha'dU I '
JA8. e. -wm;.
II K« 'NM
t   H  . . Itt*  I
I  M  lk****.  a •
.» . ..
ieha ft-at Mat* *****
* * *
Cfcaaet Oet at tavo
i
at  M*  ******
'
fMttttM la)«ettt*. Wtltt*
• a •  •
*
Ill  iO"IOt*
•  a
Alt thta mrnttt *****!**  Itr.
I
■ t ... I
a
* , . .
*
• M *- **•  ■
* « I
tbaea f*a  ita a  ao  «
•tlt-ai*
The Mailer
rii
in
It  tin
-
•■ "i clothes h
;*>rl.tll
...,,.,.,! MtU'tl 11
ilk.ih ImiIU conformed i»
ih.- sli.t). ..t th, «.* in r is
M. A. HcRAE
I ti  Horn, ijtun ;
t-t.lt.t  I.,  ,, ..*iti|*i.i,i
•
lin_; lit<.Hlil<.il'  I
iiniiii.ii 1  Shah.
"77»i Apparel
uf I Prortalnit thr
Mtlli "    I I". .tsl  IS
|!M.|..r.   >t.|. r
vour tlnll,
Imi i,..!,i
M.A.McRae
*
•^ ••••!*$•
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Tbe Properly of is Comw
•t'l
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
**a
1,
a * .*• ...
I  * ' . 11  Balh*
*
|«ltta, -* -a,,.   -■ l.„»l.B
*
H .   itiiasiia ,,. tl,* l.a.i
' l-lil  ,..  .kr.,
• ...Hat,.    ||4U.  n„B  „i  „t.-rri|i.,l,  th..
■  Mtrttt  lit,I ,  '
Riddell &
Johnston
SHIPiiilTHt
.   S..I,   |.a
IIRltltll  at, *.,!,.
-ill
*ii ta HUtnnt
Rtl I   It.....
• *   -  k
|    . ' a (a |.,|,.l ... 	
a  • "  -  .   ,  -,- Iti ai   ••! f* |-'|i»
,,,»., ,. tt. „*,, ,.'.,. l,,i,„,  l-tt. **M i-m*  ,  I,..,, tsa-als..
-Ts-Bt   - a - HIM. ' IllSltl  I .tlf.1*
I  •--.  ■ I
a"   ■
I    .
CHiiMi ami.
AND LIVERPOOL
T. J. TRAPP,
,\^i u' foi the Ci.iii|i.int
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353984/manifest

Comment

Related Items